Sony | TDG-BR250 | Sony TDG-BR250 Naudojimo instrukcijos

A-DWK-100-12(2)
Dėmesio
Kad būtų užtikrintas jūsų asmeninis saugumas ir išvengta galimos žalos, perskaitykite šias saugaus
elgesio instrukcijas.
Įspėjimas
3D akiniai
Instrukcijos






Nemeskite 3D akinių į ugnį.
Neardykite 3D akinių.
Neįkraudinėkite 3D akinių baterijos, nelaikykite ir nenaudokite 3D akinių šalia ugnies ar
kitose įkaitusiose vietose, pvz., tiesioginiuose saulės spinduliuose ar saulės prišildytuose
automobiliuose.
Naudokite tik kartu tiekiamą USB kabelį.
Nemėginkite įkrauti 3D akinių jokiomis kitomis priemonėmis, išskyrus „Sony“ 3D televizorių
arba rekomenduojamą USB įkroviklį su kintamosios srovės adapteriu.
Daugiau informacijos apie „Sony“ įrenginius, tinkamus naudoti 3D režimu, ieškokite su
įrenginiu pateiktoje eksploatavimo instrukcijoje.
Pasirūpinkite, kad į 3D akinius nepatektų vandens ar pašalinių medžiagų.
Atsargumo priemonės

TDG-BR250/BR200


3D akiniai valdomi infraraudonųjų spindulių signalais iš „3D Sync“ siųstuvo.
Gali sutrikti veikimas, jei:
3D akiniai nusukti nuo „3D Sync“ siųstuvo
Esama objektų, blokuojančių infraraudonųjų spindulių kelią tarp 3D akinių ir „3D Sync“
siųstuvo
Šalia yra kitų infraraudonųjų spindulių ryšio prietaisų ar apšvietimo įranga, būsto šildymo
įranga ir pan., galinčių sutrikdyti jų veikimą.
Žiūrėkite televizorių užsidėję 3D akinius, nukreiptus statmenai į ekraną.
Žiūrint atsigulus ar pakreipus galvą 3D efektas gali būti nevisavertis, ekrano spalvų sritys
pasislinkusios.
Saugos priemonės






Šį gaminį leidžiama naudoti tik 3D vaizdams peržiūrėti per suderinamą „Sony“ televizorių.
Kai kuriems žmonėms akiniai gali sukelti nemalonių pojūčių (pvz., akių įtampą, bendrą nuovargį
ar pykinimą). „Sony“ rekomenduoja žiūrovams, žiūrintiems 3D vaizdus ar žaidžiantiems
stereoskopinius 3D žaidimus, reguliariai daryti pertraukėles. Kaip dažnai ir kokio ilgio
pertraukėles daryti, priklauso nuo žmogaus savybių. Patys turite nuspręsti, kaip jums geriau.
Pasijutę nemaloniai, turėtumėte nusiimti akinius ir nebežiūrėti 3D vaizdų, kol nemalonus
jausmas praeis; jei reikia, pasitarkite su gydytoju. Taip pat turėtumėte peržiūrėti 1) televizoriaus
ar kito prietaiso, naudojamo su televizoriumi, naudotojo vadovą ir 11) mūsų interneto svetainę
(http://www.sony-europe.com/myproduct), ar nėra naujausios informacijos. Mažų vaikų (ypač
iki šešerių metų) regėjimas vis dar vystosi. Prieš leisdami vaikams žiūrėti 3D vaizdus ar žaisti
stereoskopinius 3D žaidimus pasikonsultuokite su gydytoju (pediatru arba okulistu). Suaugusieji
turėtų prižiūrėti, kad vaikai laikytųsi pirmiau pateiktų rekomendacijų.
Nemėtykite ir nebandykite perdirbti 3D akinių.
Jei 3D akiniai sulūžtų, saugokite savo veidą ir akis nuo lūženų.
Saugokite pirštus, kad nesugnybtumėte jų sulenkdami kojeles.
Laikykite šį gaminį toliau nuo vaikų, kad jie jo per klaidą nenurytų.
Akinių priežiūra


© 2011 Sony Corporation
3D akinių šalinimas
Senų Elektrinių ir Elektroninių įrenginių utilizavimas
(Taikoma Europos sąjungoje ir kitose Europos šalyse su
atskirom surinkimo sistemom)
Šis simbolis ant produkto ir jo įpakavimo nurodo, kad šį produktą negalima
utilizuoti kaip paprastas šiukšles. Vietoj to jos turi būti nunešamos į surinkimo tašką
elektrinių ir elektroninių įrenginių perdirbimui. Užtikrinant, kad šis produktas utilizuojamas
teisingai, Jūs padėsite apsaugoti aplinką ir žmonių sveikatą nuo neigiamų pasekmių, kurias
priešingu atveju sukeltų šio produkto neteisingas utilizavimas. Šių medžiagų perdirbimas
padės išsaugoti gamtos resursus. Išsamesnei informacijai dėl šio produkto perdirbimo, prašome
kreiptis į Jūsų savivaldybę, Jūsų šiukšlių utilizuotoją arba parduotuvę kurioje įsigijote produktą.


Atsargiai nuvalykite akinius minkšta audinio skiaute.
Sunkiai pašalinamas dėmes galite nuvalyti audinio skiaute, suvilgyta nestipriu šilto vandens ir
muilo tirpalu.
Jei naudojate cheminius valiklius, laikykitės instrukcijų, pateiktų ant pakuotės.
Jokiu būdu gaminiui valyti nenaudokite stiprių tirpiklių, kaip antai skiediklio, spirito arba
benzino.
Techninės charakteristikos
Svoris (g)
Baterijos tipas
Veikimo trukmė (apytikslė)
(valandomis)
Įkrovimo trukmė (apytikslė)
(minutėmis)
Matmenys (apytiksliai)
(p × a × i (mm))
Veikimo temperatūra (°C)
Pasirinktiniai priedai
59 (juoda)/61 (balta) (TDG-BR250)
55 (juoda)/57 (balta) (TDG-BR200)
Įmontuotoji ličio jonų įkraunamoji baterija
30
30
(jei kraunama iš televizoriaus USB lizdo)
* Greitas įkrovimas: maždaug 3 minučių įkrova leidžia
naudotis prietaisu apie 3 valandas.
174 × 44 × 185 (TDG-BR250)/
167 × 44 × 168 (TDG-BR200)
0 ~ 40
USB įkroviklis AC-U50AG*
* Prekiaujama ne visose šalyse.
Konstrukcija ir techniniai duomenys gali būti keičiami neįspėjus.
Šio gaminio gamintojas yra Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japonija. EMC ir gaminių saugos patvirtintas atstovas yra Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61,70327 Stuttgart, Vokietija. Aptarnavimo ir garantinio aptarnavimo atveju
kreipkitės adresu, nurodytu atskiruose aptarnavimo arba garantijos dokumentuose.
Pagaminta Kinijoje
http://www.sony.net/
Dalys ir komponentai
 
USB įkrovimo
kabelis (1,2 m) (1)


3D akiniai (1)
Maišelis (1)
Įjungimo/išjungimo mygtukas
Įjungimas: paspauskite vieną kartą
Išjungimas: paspauskite ir palaikykite 2 sekundes (šviesos diodas tris kartus sumirksi ir
užgęsta)
* Automatinis išsijungimas: ilgiau kaip 5 min negavus infraraudonųjų spindulių signalo
Šviesos diodo indikatorius
Kai prietaisas įjungtas, indikatorius šviečia žalia šviesa.
 Sumirksi po kartą kas 2 sekundes: naudojama baterijos energija
 Sumirksi po tris kartus kas 3 sekundes: baterija išsikrauna - Įkraukite bateriją
Kai prietaisas įkraunamas, šviesos diodo indikatorius šviečia geltona šviesa. (Kai įkrovimas
baigiamas, indikatorius išsijungia.)
Pastaba
Kai prietaisas veikia, indikatorius šviečia žalia spalva, ir baterijos krauti negalima.
Infraraudonųjų spindulių jutiklis
Priimami IR (infraraudonieji spinduliai) signalai siunčiami iš priekinės „3D Sync“ siųstuvo
dalies.
IR spindulių kritimo kampas priklauso nuo atstumo ir (arba) naudojimo aplinkos.
Pastaba
Laikykite infraraudonųjų spindulių jutiklį švarų.
USB jungtis
Įkraukite bateriją. Įkrovos metu atidarykite dangtelį.
Baterijos įkrovimas
Kad baterija nesugestų, įkraukite ją bent kartą per pusę metų ar metus.
1 Išjunkite 3D akinius.
2 Įjunkite televizorių
Pastaba
Prietaiso negalima įkrauti, kai televizorius veikia parengties režimu.
3 Prijunkite 3D akinius prie televizoriaus komplekte esančiu USB kabeliu.
 Atidarykite dangtelį.  Prijunkite USB
kabelį.
Prie televizoriaus USB jungties.



Prijungus gaminį prie televizorius USB kabeliu, pradedamas įkrovimas (kai prietaisas
įkraunamas, šviesos diodo indikatorius šviečia geltona šviesa).
Jei įkrovos metu prietaisą įjungsite, įkrovimas bus sustabdytas (kai prietaisas įjungtas,
indikatorius šviečia žalia šviesa).
3D akinius galima įkrauti prijungtus prie televizoriaus arba USB įkrovikliu AC-U50AG
(nepridedamas).
Trikčių šalinimas
Jei kiltų problemų, žiūrėkite televizoriaus naudojimo instrukcijoje.
Download PDF

advertising