Sony | HDR-PJ420E | Sony HDR-PJ420E Инструкции за експлоатация

4-452-896-11(1)
Цифрова HD
видеокамера
Ръководство за употреба
Съдържание
Подготовка за включване
Запис/Възпроизвеждане
Допълнителни операции
Редактиране
Запaзване на видеоклипове и
снимки с помощта на компютър
Моля, обърнете се също и към следната Интернет страница:
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
Запазване на изображения с
помощта на външно устройство
Персонална настройка на вашата
видеокамера
Други/Азбучен указател
HDR-CX400E/CX410VE/CX430V/CX430VE/CX510E/PJ420E/PJ420VE/PJ430/
PJ430E/PJ430V/PJ430VE/PJ510E
Първо прочетете
това
Този символ е
предназначен да
предупреди потребителя
за наличието на
“опасно напрежение”
във вътрешността на
продукта, което може да
представлява сериозен
риск от токов удар..
Преди да използвате устройството,
моля, прочетете внимателно и изцяло
това ръководство и го запазете за
бъдещи справки.
Бележка на потребителя
Моделът и серийният номер са
отбелязани от долната страна на
устройството. Запишете серийния номер
на мястото, оставено по-долу. Ползвайте
тези номера винаги, когато ви се наложи
да се свържете с вашия представител на
Sony относно този продукт.
Този символ е
предназначен да
предупреди потребителя
за наличието на важни
инструкции за работа
и поддръжка (сервиз)
в документацията,
приложена към уреда.
Модел №. HDRСериен №.
Модел №. ACСериен №.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от пожар или
токов удар,
1) не излагайте устройството на
дъжд или влага.
2) не поставяйте предмети пълни с
течности, като например вази, върху
устройството.
Не излагайте батериите на високи
температури като например на
пряка слънчева светлина, на
въздействието на огън или подобни.
BG
2
ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ
ОПАСНОСТ - ЗА ДА НАМАЛИТЕ
РИСКА ОТ ПОЖАР ИЛИ ТОКОВ УДАР,
ВНИМАТЕЛНО СЛЕДВАЙТЕ ТЕЗИ
ИНСТРУКЦИИ.
ˎˎ Прочетете
тези инструкции.
това ръководство.
ˎˎ Вслушвайте се във всички предупреждения.
ˎˎ Следвайте всички инструкции.
ˎˎ Не използвайте устройството близо до вода.
ˎˎ Почиствайте само със суха почистваща кърпичка.
ˎˎ Не блокирайте вентилационните отвори на устройството. Инсталирайте в съответствие с
инструкциите на производителя.
ˎˎ Не инсталирайте в близост до топлинни източници, които произвеждат топлина като например
радиатори, климатици, печки или други уреди (включително усилватели).
ˎˎ Не пренебрегвайте предпазната функция на поляризирания или заземения щекер.
Поляризираният щекер има два куплунга като единият е по-широк от другия. Заземеният щекер
има два куплунга и трето заземяващо краче. Широкият куплунг или третото краче са за защита.
Ако приложеният щекер не влиза в контакта, се консултирайте с електротехник, за да подмени
вида на контакта.
ˎˎ Внимавайте да не настъпите захранващия кабел и го пазете от прегъване особено в областта на
щекерите или на местата, където излиза от устройството.
ˎˎ Използвайте само артикули и други допълнителни устройства, препоръчани от производителя.
ˎˎ Използвайте само с поставката, стойката, статива, скобата или подложката, препоръчана от
производителя или продадена с устройството. Когато използвате поставка на колела, внимавайте
да не се нараните, ако тя се преобърне, докато местите устройството/поставката.
ˎˎ Запазете
ˎˎ Изключвайте
устройството по време на гръмотевични бури или когато не планирате да го
използвате за дълъг период от време.
ˎˎ За сервизна поддръжка се обръщайте единствено към квалифициран сервиз. Сервизно
обслужване се налага, ако устройството е повредено по някакъв начин - например ако има
повреда на захранващия кабел или щекера, когато в устройството попадне течност или твърд
предмет, ако е изложено на дъжд или влага, ако не работи правилно или ако е било изпуснато.
ˎˎ Ако формата на щекера не съвпада с контакта от мрежата от 220 V, използвайте преходник с
подходяща форма за контактите във вашата мрежа.
BG
3
Вид на щекера на захранващия кабел в различните държави/региони по
света.
Тип А
Тип В
(Американски) (Британски)
Тип BF
(Британски)
Тип B3
(Британски)
Тип С
(тип CEЕ)
Тип SE
(Тип CEЕ)
Тип О
(Океански)
Напрежението и видът на щекера са описани в таблицата.
В зависимост от областта се използват различни видове щекери и волтажи.
Внимание: Трябва да използвате захранващ кабел, който отговаря на изискванията за
всяка държава.
Европа
Държави/региони
Австрия
Белгия
Великобритания
Германия
Гърция
Дания
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Люксембург
Норвегия
Полша
Португалия
Румъния
Русия
Словакия
Унгария
Финландия
Франция
Холандия
Чехия
Швейцария
Швеция
Напрежение
Честота (Hz)
Вид на щекера
230
230
240
230
230
230
230
230
127/230
220
230
230
220
230
220
220
220
230
230
230
230
230
230
230
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
С
С
BF
С
С
С
С/BF
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
Напрежение
Честота (Hz)
Вид на щекера
220
230/240
127/230
220
220
240
230
110
220
220/230
200/220
100
50
50
50
50
60
50
50
60
50
60
50
50/60
A/C
C
C
A
C
BF
BF
A
C/BF
A/C
BF
A
Азия
Държави/региони
Виетнам
Индия
Индонезия
Китай
Корея (република)
Малайзия
Сингапур
Тайван
Тайланд
Филипини
Хонг Конг
Япония
BG
4
Океания
Държави/региони
Напрежение
Честота (Hz)
Вид на щекера
Австралия
Нова Зеландия
240
230/240
50
50
O
O
Напрежение
Честота (Hz)
Вид на щекера
120
120
60
60
A
A
Напрежение
Честота (Hz)
Вид на щекера
120/240
120
110
110
110/220
120/127
120/240
110/220
110
110
110
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
50
A
A
A
A
A/C
A
A
A
A
A
A
Напрежение
Честота (Hz)
Вид на щекера
220
127/220
120
120
220
220
50
60
60
60
60
50
C/BF/O
A/C
A
A
A/C
C
Напрежение
Честота (Hz)
Вид на щекера
230
220
220
240
127/220
220
50
50
50
50
50
50
C
C/BF
C/BF
C/BF
A/C/BF
C
Държави/региони
Напрежение
Честота (Hz)
Вид на щекера
Алжир
ДР Конго
Египет
Етиопия
Кения
Нигерия
Танзания
Тунис
Южна Африка
127/220
220
220
220
240
230
230
220
220/230
50
50
50
50
50
50
50
50
50
C
C
C
C
C/BF
C/BF
C/BF
C
C/BF
Северна Америка
Държави/региони
Канада
САЩ
Централна Америка
Държави/региони
Бахамски о-ви
Гватемала
Доминиканска република
Коста Рика
Куба
Мексико
Никарагуа
Панама
Салвадор
Хондурас
Ямайка
Южна Америка
Държави/региони
Аржентина
Бразилия
Венецуела
Колумбия
Перу
Чили
Близък Изток
Държави/региони
Израел
Ирак
Иран
ОАЕ
Саудитска Арабия
Турция
Африка
BG
5
Променливотоков адаптер
ВНИМАНИЕ
Не използвайте променливотоковия
адаптер на тясно място като например
между стена и мебел.
Включете променливотоковия адаптер в
най-близкия стенен контакт. Незабавно
изключете променливотоковия адаптер,
ако при използването на видеокамерата
се получи някаква повреда.
Дори когато вашата видеокамера е
изключена, тя е под напрежение, докато
е свързана към променливотоковия
адаптер, а той от своя страна - към
контакта.
Батерия
Ако не боравите правилно с батерията,
тя може да експлодира, да причини
пожар или дори химически изгаряния.
Съблюдавайте следните мерки.
ˎˎ Не
разглобявайте батерията.
удряйте и не излагайте батерията на
сътресения или подобни, като например
удари; не я изпускайте или настъпвайте.
ˎˎ Внимавайте да не дадете батерията накъсо
и не позволявайте контакт на изводите с
метални предмети.
ˎˎ Не излагайте батерията на изключително
високи температури над 60°С като например
на пряка слънчева светлина; не я оставяйте
в автомобил, паркиран на слънце.
ˎˎ Не горете батерията и не я изхвърляйте в
огън.
ˎˎ Не работете с повредени или протекли
литиево-йонни батерии.
ˎˎ Уверете се, че сте заредили батерията,
използвайки оригинално зарядно
устройство за батерии на Sony или
устройство, което може да зарежда този вид
батерии.
ˎˎ Пазете батерията от малки деца.
ˎˎ Пазете батерията суха.
ˎˎ Подменяйте батерията единствено със
същия или еквивалентен вид, препоръчан
от Sony.
ˎˎ Изхвърляйте използваната батерия, както е
посочено в инструкциите.
ˎˎ Не
Забележка за захранващия кабел
Захранващият кабел е специално
проектиран само за работа с тази
видеокамера и не бива да се използва с
друго електрическо оборудване.
Прекалено силният звук от слушалките
може да причини загуба на слуха ви.
Подменяйте батерията само с
определения вид. Подмяната с
неправилен вид може да доведе до
пожар или нараняване.
BG
6
ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ В ЕВРОПА
С настоящето Sony Corporation заявява,
че тази цифрова HD видеокамера
HDR-CX410VE/PJ420VE отговаря на
съществените изисквания и останалите
условия на директива 1999/5/ЕС.
Подробности могат да бъдат намерени
на следния Интернет адрес:
http://www.compliance.sony.de/
Забележка за потребители
от страните, които прилагат
директивите на Европейския съюз
Производителят на този продукт
е Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Токио, 108-0075 Япония.
Упълномощеният представител за ЕМС
(електромагнитна съвместимост) и
техническа безопасност на продукта
е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany.
За въпроси, свързани със сервиза и
гаранцията, моля, обърнете се към
адресите в съответните сервизни или
гаранционни документи.
Този продукт е изпитан и отговаря на
изискванията на директивата ЕМС за
използване на свързващи кабели, покъси от 3 метра.
Внимание
Възможно е електромагнитни полета с
определена честота да повлияят на звука
и картината на това устройство.
Забележка
Ако статично електричество или
електромагнетизъм причини
прекъсване на операцията по трансфер
на данни, рестартирайте програмата
или изключете и отново включете
комуникационния кабел (USB и др.).
BG
7
Изхвърляне на стари
електрически и електронни
уреди (Приложимо в
Европейския съюз и
други eвропейски страни
със системи за разделно
събиране на отпадъци)
Този символ върху устройството или
върху неговата опаковка показва, че
този продукт не трябва да се третира
като домакински отпадък. Вместо
това той трябва да бъде предаден
в съответния събирателен пункт
за рециклиране на електрически и
електронни уреди. Като предадете този
продукт на правилното място, вие
ще помогнете за предотвратяване на
негативните последствия за околната
среда и човешкото здраве, които биха
възникнали при изхвърлянето му на
неподходящо място. Рециклирането на
материалите ще спомогне да се съхранят
природните ресурси. За подробна
информация относно рециклирането
на този продукт можете да се обърнете
към местната градска управа, фирмата
за събиране на битови отпадъци или
магазина, откъдето сте закупили
продукта.
BG
8
Изхвърляне на изтощени
батерии (приложимо за
страните от Европейския съюз
и други европейски страни
със системи за разделно
събиране на отпадъци)
Този символ на батерията или на нейната
опаковка показва, че този продукт не
трябва да се третира като домакински
отпадък.
При някои видове батерии този символ
може да е в комбинация със символ
на химичен елемент. Символите на
химичните елементи за живака (Hg) или
оловото (Pb) се добавят, ако батерията
съдържа повече от 0.0005% живак или
0.004% олово.
Като предадете батерията на
правилното място, вие ще помогнете
за предотвратяване на негативните
последствия за околната среда и
човешкото здраве, които биха възникнали
при изхвърлянето й на неподходящо
място. Рециклирането на материалите
ще спомогне да се съхранят природните
ресурси.
В случай, че поради мерки за безопасност
или интегритет на данните продуктът
трябва постоянно да бъде свързан
с батерията, то отстраняването на
батерията от устройството трябва да се
извършва единствено в квалифициран
сервиз. За да се уверите, че батерията ще
бъде правилно изхвърлена, предайте я в
пункт за рециклиране на електрическо и
електронно оборудване, когато животът
й изтече.
Относно всички други видове батерии,
моля, прегледайте частта относно
безопасното сваляне на батериите от
продукта. Предайте батерията в пункт за
рециклиране на изтощени батерии.
За подробна информация относно
рециклирането на този продукт можете да
се обърнете към местната градска управа,
фирмата за събиране на битови отпадъци
или магазина, откъдето сте закупили
продукта.
BG
9
Информация за модела на вашата
видеокамера ще намерите на следната
страница:
Функции и оборудване  стр. 12
ˋˋ Не отстранявайте батерията или
променливотоковия адаптер от
видеокамерата и не излагайте устройството
на механични сътресения или вибрации,
докато лампичката POWER/CHG (зареждане)
(стр. 20) или лампичката за достъп (стр. 25)
светят или мигат.
ˎˎ Когато видеокамерата е свързана към друго
устройство чрез USB връзка и захранването
й е включено, не затваряйте LCD панела.
Записаните данни за изображението може да
се загубят.
ˎˎ Използвайте видеокамерата в съответствие с
местните закони и правила.
Настройка на езика
ˎˎ
Ако се налага, преди да започнете работа с
видеокамерата, променете езика (стр. 23).
Изгледът на екрана за всеки език се използва за
илюстрация на работните процедури.
Запис
Изпробвайте функцията запис, за да се уверите,
че картината и звукът се записват без проблеми
преди същинските снимки.
ˎˎ Обезщетения, касаещи съдържанието на
записа, не могат да бъдат предоставени,
дори когато извършването на запис или
възпроизвеждане е невъзможно поради
повреда на видеокамерата, носителя на запис
и др.
ˎˎ Системите за цветна телевизия се различават
в зависимост от държавата/регионите. За да
гледате вашите записи на телевизор, имате
нужда от телевизор, базиран на системата,
която се поддържа от вашата видеокамера.
За подробности относно формата на сигнала
вижте “Как да използвате това ръководство”
(стр. 12)
ˎˎ Възможно е телевизионни програми, филми,
видеокасети и други материали да бъдат
защитени от авторски права. Непозволеният
запис на подобни материали може да бъде в
противоречие с местния закон за защита на
авторските права.
ˎˎ
LCD панел
ˎˎ LCD екранът е произведени чрез
използването на високопрецизна технология,
така че 99.99% от пикселите му са ефективни.
Въпреки това, възможно е на LCD екрана
да се появят малки черни и/или ярки точки
(бели, червени, сини или зелени на цвят).
Появата на тези точици е нормална и е в
резултат на производствените процеси, така
че по никакъв начин не влияе на записа.
Черни точки
Бели, червени, сини или зелени точки
Информация за ръководството,
изображенията и екранните
дисплеи
Забележки за употреба
ˎˎ
ˎˎ Изображенията,
използвани в това
ръководство с обяснителна цел, са заснети
с помощта на цифров фотоапарат и поради
това е възможно да изглеждат различно от
изображенията и екранните индикатори,
които наистина се извеждат на вашата
видеокамера. Освен това, илюстрациите на
вашата видеокамера и екранните индикации
Не извършвайте следните действия. Ако го
направите, носителят на запис може да се
повреди, записаните изображения може да
не се възпроизведат или да се изгубят, или е
възможно да се получи друг проблем.
ˋˋ Не вадете носителя на запис, докато
лампичката за достъп (стр. 25) свети или
мига.
BG
10
са преувеличени или опростени, за да бъдат
по-лесно разбираеми.
ˎˎ Дизайнът и техническите характеристики на
видеокамерата и на аксесоарите подлежат на
промяна без предупреждение.
ˎˎ В това ръководство вградената памет и
картата-памет на вашата видеокамера се
наричат с общия термин “носител на запис”.
ˎˎ В това ръководство DVD дисковете,
записани с качество с висока разделителна
способност (HD), се наричат AVCHD
дискове.
Научете повече за вашата
видеокамера (Упътване за
потребителя на Handycam)
“Упътване за потребителя на Handycam”
е онлайн ръководство. Обърнете се
към него за подробни инструкции
относно многобройните функции на
видеокамерата.
1
Влезте в Интернет страницата
за поддръжка на Sony.
http://www.sony.net/SonyInfo/
Support/
2
Изберете вашата държава или
регион.
3
Потърсете името на модела
на вашата видеокамера в
страницата за поддръжка.
ˎˎ Проверете
името на модела от долната
страна на вашата видеокамера.
BG
11
Как да използвате това ръководство
В това ръководство, разликите в техническите характеристики на всеки от моделите са
описани заедно. Ако откриете описанието “за модели с…” като тези по-долу, проверете
в съответния раздел дали описанието се отнася за модела на вашата видеокамера.
 (за модели с GPS)
 (за модели с NTSC система за цветна телевизия)
За да проверите името на модела на вашата видеокамера
Име на модела (HDR-xxx)
Вижте долната страна на вашата
видеокамера.
Разлики във функциите
Име на модела
Носител на запис
Вградена
памет+карта- Карта-памет
памет
Формат на
сигнала
USB връзка
GPS
HDR-CX400E


PAL
Само изход

HDR-CX410VE


PAL
Само изход



PAL
Само изход



PAL
Само изход



NTSC
Вход/Изход


NTSC
Вход/Изход

HDR-CX430VE/
PJ420VE/PJ430VE
HDR-CX510E/
PJ420E/PJ430E/
PJ510E
HDR-PJ430
HDR-CX430V/
PJ430V

BG
12
Разлики в оборудването
Илюстрациите, които са използвани в това ръководство, касаят модела HDR-PJ420E.
Име на модела
HDR-CX400E/CX410VE/CX430V/CX430VE/CX510E
Проектор
HDR-PJ420E/PJ420VE/PJ430/PJ430E/PJ430V/PJ430VE/PJ510E
Забележки
следните опции, описанията са обяснени с името на модела.
ˋˋИнструкции за безопасност (стр. 2)
ˋˋЧасти и бутони за управление (стр. 16)
ˋˋСписък с менюта (стр. 50)
ˋˋТехнически характеристики (стр. 63)
ˋˋВремена за запис на видеоклипове/брой снимки, които можете да запишете (стр. 56)
ˎˎ За
BG
13


Съдържание
Първо прочетете това.......................................................................................................................2
ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ...................................................................3
Научете повече за вашата видеокамера (Упътване за потребителя на
Handycam)............................................................................................................................. 11
Как да използвате това ръководство...................................................................................... 12
Разлики във функциите................................................................................................... 12
Разлики в оборудването................................................................................................. 13
Части и бутони за управление.................................................................................................... 16
Подготовка за включване
Приложени артикули...................................................................................................................... 19
Зареждане на батерията............................................................................................................... 20
Зареждане на батерията с помощта на компютър............................................. 21
Зареждане на батерията в чужбина.......................................................................... 22
Включване на захранването и сверяване на датата и часа........................................... 23
Промяна на настройката на езика............................................................................. 23
Подготовка на носител на запис................................................................................................ 25
Избор на носител на запис (За модели с вградена памет).............................. 25
Поставяне на карта-памет.............................................................................................. 25
Запис/Възпроизвеждане
Запис....................................................................................................................................................... 27
Запис на видеоклипове................................................................................................... 27
Запис на снимки.................................................................................................................. 28
Приближение....................................................................................................................... 30
Възпроизвеждане............................................................................................................................ 31
Допълнителни операции
Запис на изображения с различни настройки.................................................................... 34
Избор на качество за видеоклипа (Режим на запис)......................................... 34
Автоматичен запис на усмивки (Разпознаване на усмивка).......................... 34
Автоматичен избор на подходяща настройка спрямо ситуацията
(Автоматична настройка)............................................................................................... 35
Избор на формат за запис на видеоклипове........................................................ 35
Запис на информация за вашето местоположение (За модели с GPS).................... 36
Възпроизвеждане на изображения на телевизор............................................................ 36
Запис на 5.1-канален съраунд звук............................................................................ 37
Използване на вградения проектор (За модели с проектор)...................................... 38
BG
14
Редактиране
Редактиране с видеокамерата................................................................................................... 40
Изтриване на видеоклипове и снимки.................................................................... 40
Разделяне на видеоклип................................................................................................. 40
Запис на снимка от видеоклип (За модели с вградена памет или
модели с входна USB функция).................................................................................... 41
Запазване на видеоклипове и снимки с помощта на компютър
Запазване на изображения с помощта на външно устройство
Създаване на диск с изображения със стандартно качество (STD) с
помощта на записващо устройство......................................................................................... 45
Запазване на външно устройство на изображения с високо качество (HD)........ 46
Как да използвате функцията Wi-Fi
Как да използвате функцията Wi-Fi........................................................................................... 48
Персонална настройка на вашата видеокамера
Използване на менютата............................................................................................................... 49
Списък с менюта............................................................................................................................... 50
Други/Азбучен указател
Отстраняване на проблеми......................................................................................................... 53
Дисплей за автодиагностика/Предупредителни индикатори..................................... 54
Време за запис на видеоклипове/брой снимки, които можете да запишете....... 56
Очаквано време за запис и възпроизвеждане с различните видове
батерии................................................................................................................................... 56
Очаквано време за запис на видеоклипове.......................................................... 57
Очакван брой снимки, които можете да запишете............................................ 59
Работа с вашата видеокамера..................................................................................................... 60
Технически характеристики........................................................................................................ 63
ЛИЦЕНЗНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА НАВИГАЦИОННИТЕ КАРТИ, ВКЛЮЧЕНИ ВЪВ
ВИДЕОКАМЕРИ (За модели с GPS)............................................................................................. 66
Индикатори на екрана................................................................................................................... 70
Азбучен указател.............................................................................................................................. 72
BG
15
Съдържание
Възпроизвеждане на изображения на компютър............................................................ 42
Какво можете да правите със софтуера PlayMemories Home (Windows)........ 42
Софтуер за Mac................................................................................................................... 42
Подготовка на компютъра (Windows)..................................................................................... 43
Проверка на системата на компютъра.................................................................... 43
Инсталиране на софтуера PlayMemories Home на вашия компютър........ 43
Стартиране на софтуера PlayMemories Home..................................................................... 44
Части и бутони за
управление
HDR-CX400E/CX410VE/CX430V/
CX430VE/CX510E
Цифрите в скоби означават страниците
с допълнителна информация.
HDR-PJ420E/PJ420VE/PJ430/PJ430E/
PJ430V/PJ430VE/PJ510E
Гнездо за аксесоари
Относно съвместимостта на аксесоарите
с гнездото посетете Интернет страницата
на Sony във вашия регион или се
консултирайте с представител на Sony или
упълномощен сервиз.
LCD екран/Сензорен панел (23, 24)
Ако завъртите LCD панела на 180 градуса,
можете да го затворите, като го насочите да
гледа навън. Тази функция е удобна, когато
възпроизвеждате.
Операциите с аксесоари на други
производители не са гарантирани.
Обектив (G обектив)
Вграден микрофон
Говорител
Лост PROJECTOR FOCUS (Фокусиране
на проектора) (38)
Проекторен обектив (38)
GPS антена (HDR-CX410VE/CX430V/
CX430VE/PJ420VE/PJ430V/PJ430VE)
GPS антената се намира в LCD панела.
BG
16
HDR-CX400E/CX410VE/CX430V/
CX430VE/CX510E
HDR-PJ420E/PJ420VE/PJ430/PJ430E/
PJ430V/PJ430VE/PJ510E
Лостче за приближение (30)
Бутон PHOTO (28)
Лампичка POWER/CHG (зареждане) (20)
Батерия (20)
Бутон START/STOP (27)
Жак DC IN (20)
Бутон
Мулти/Микро USB терминал (36)
Поддържа микро USB съвместими
устройства
(Преглед на изображения)
Ремък за захващане
Бутон POWER
Примка за раменната дръжка
Бутон PROJECTOR (38)
Вграден USB кабел (21)
Гнездо за картата-памет (25)
Гнездо за статив
Прикрепете статив (продава се отделно:
дължината на винта трябва да бъде помалка от 5.5 mm)
В зависимост от техническите
характеристики на статива е възможно
видеокамерата да не се прикрепи в
правилната посока.
Лампичка за достъп за картата-памет (25)
Докато лампичката свети или мига,
видеокамерата чете или записва данни.
Жак
(микрофон) (PLUG IN POWER)
Жак  (слушалки)
Жак PROJECTOR IN (39)
Жак HDMI OUT (36)
Лостче за освобождаване BATT
(батерия) (22)
BG
17
За да стегнете ремъка за захващане
Прикрепяне на преходник Step Down Ring
(пръстен за намаляване на отвора)
Изравнете прецизно преходника Step
Down Ring с видеокамерата () и го
завъртете по посока на стрелката, докато
се заключи ().
ˎˎ Можете
да промените диаметъра на
филтъра на 37 mm, като прикрепите
преходника Step Down Ring, което ви
позволява да използвате препоръчителния
преобразуващ обектив.
ˎˎ Не можете да прикрепяте широкия край на
преобразуващия обектив, ако е прикрепен
преходник Step Down Ring.
ˎˎ За да свалите преходника Step Down Ring, го
завъртете в посока обратна на стрелката.
BG
18
Подготовка за включване
Приложени артикули
Цифрите в скоби показват броя на
приложените артикули.
Акумулаторна батерия NP-FV50 (1)
Видеокамера (1)
Променливотоков адаптер (1)
“Ръководство за употреба” (това ръководство) (1)
Забележки
PlayMemories Home и “Помощно
упътване за PlayMemories Home могат да
бъдат свалени от Интернет страницата на
Sony (стр. 43).
Захранващ кабел (1)
HDMI кабел (1)
USB свързващ поддържащ кабел (1)
ˎˎ Свързващият
USB кабел е проектиран
за работа само с тази видеокамера.
Използвайте този кабел, когато вграденият
USB кабел на видеокамерата (стр. 21) е
твърде къс, за да извършите връзката.
Преходник Step Down Ring (1)
BG
19
Подготовка за включване
ˎˎ Софтуерът
Зареждане на батерията
1
Затворете LCD екрана и
прикрепете батерията.
ˎˎ Изравнете
вдлъбнатината на
видеокамерата с издатината на
батерията, след което плъзнете
батерията нагоре.
Батерия
2
Свържете променливотоковия
адаптер () и кабела на
захранването () към вашата
видеокамера и стенния контакт.
Лампичка POWER/CHG (зареждане)
ˎˎ Лампичката
POWER/CHG (зареждане)
светва в оранжево.
ˎˎ Когато батерията е напълно заредена,
лампичката POWER/CHG (зареждане)
угасва. Изключете променливотоковия
адаптер от жака DC IN на вашата
видеокамера.
DC щекер
Жак DC IN
Изравнете
маркировката 
на DC щекера и
жака DC IN.


Към стенния контакт
Забележки
можете да прикрепите батерия InfoLITHIUM, различна от серия V, към вашата видеокамера.
ˎˎ Когато прикрепяте видео светкавица (продава се отделно), ви препоръчваме да използвате
батерия NP-FV70 или NP-FV100.
ˎˎ Не можете да използвате батерия InfoLITHIUM модел NP-FV30 с вашата видеокамера.
ˎˎ В настройката по подразбиране, ако оставите видеокамерата без да извършвате операция с нея
в продължение на 2 минути, захранването се изключва автоматично, за да се запази зарядът на
батерията ([Power Save], стр. 52).
ˎˎ Не
BG
20
Зареждане на батерията с помощта на компютър
Изключете захранването на
видеокамерата и я свържете към
включен компютър с помощта на
вградения USB кабел.
Към стенен контакт
Зареждане на батерията, като използвате USB зарядно устройство/
променливотоков адаптер модел AC-UD10 (продава се отделно)
Можете да зареждате батерията, като свържете вградения USB кабел към мрежата,
като използвате USB зарядно устройство/променливотоков адаптер модел AC-UD10
(продава се отделно). Не можете да използвате преносим захранващ блок на Sony модел
CP-AH2R, CP-AL или AC-UP100 (продава се отделно), за да зареждате видеокамерата.
Време за зареждане
Приблизително време (мин.), което се изисква за пълно зареждане на напълно
разредена батерия NP-FV50 (приложена в комплекта).
Когато използвате променливотоков адаптер: 155 мин.
Когато използвате вашия компютър, свързан с вградения USB кабел*: 280 мин.
ˎˎ Времената
за зареждане, показани по-горе, са измерени, когато зареждате батерията при
температура 25°С. Препоръчителният температурен обхват за зареждане на батерията е от 10°С
до 30°С.
* Указаните времена за зареждане касаят случаите, когато не използвате USB свързващ поддържащ
кабел.
BG
21
Подготовка за включване
Вграден USB кабел
За да извадите батерията
Затворете LCD екрана. Плъзнете лостчето
за освобождаване на батериите BATT
(батерия) () и извадете батерията ().
За да използвате видеокамерата непрекъснато за по-дълго време
Включете променливотоковия адаптер и захранващия кабел към видеокамерата и стенния
контакт.
За подробности относно начина на свързване на променливотоковия адаптер вижте
“Зареждане на батерията” (стр. 20).
Като използвате променливотоковия адаптер, можете да използвате видеокамерата без да
се притеснявате, че зарядът на батерията ще се изразходва.
Забележки за променливотоковия адаптер
ˎˎ Внимавайте
да не дадете накъсо DC щекера на променливотоковия адаптер или изводите на
батерията с метален предмет. Това може да предизвика повреда.
ˎˎ Изключете променливотоковия адаптер от видеокамерата, като придържате едновременно
видеокамерата и DC щекера.

ˎˎ Време
за запис, Време за възпроизвеждане (стр. 56)
за оставащ заряд на батерията (стр. 29)
ˎˎ Индикатор
Зареждане на батерията в чужбина
Можете да работите с вашата видеокамера във всяка страна/област, като използвате
променливотоковия адаптер, който работи в обхват от 100 V до 240 V AC, 50/60 Hz. Не
използвайте електронен преобразувател на напрежението.
BG
22
Включване на захранването и сверяване на
датата и часа
За информация относно модела на вашата видеокамера вижте следната страница:
Функции и оборудване  стр. 12
1
Отворете LCD екрана на вашата
видеокамера и включете
захранването.
ˎˎ Можете
да включите видеокамерата и
като натиснете POWER (стр. 17).
Изберете желания език и после
изберете [Next].
3
Изберете желаната географска
област с помощта на / и
след това докоснете [Next].
4
Задайте [Daylight Savings]
или [Summer Time], изберете
формата за датата, както и
датата и часа.
Докоснете бутона на
LCD екрана.
Date & Time
1
ˎˎ Ако
зададете [Daylight Savings] или
[Summer Time] в положение [On],
часовникът преминава 1 час напред.
ˎˎ Когато изберете датата и часа, изберете
една от опциите и регулирайте
/
.
стойността с помощта на
Back
1
2013
10 : 30 PM
Next
изберете

,
настройката за дата и час приключва.
ˎˎ Когато
Промяна на настройката на езика
Можете да извеждате съобщенията на екрана на език по ваш избор.
Изберете
 [Setup]  [ General Settings]  [Language Setting]  желан език.
BG
23
Подготовка за включване
2
За да изключите захранването
Затворете LCD екрана или натиснете бутона POWER (стр. 17).
За да регулирате ъгъла на LCD панела
Първо отворете LCD панела на 90 градуса
към видеокамерата () и след това
регулирайте ъгъла ().
 90 градуса
(максимум)
 180 градуса (максимум)
 90 градуса към
видеокамерата
За да изключите звуковия сигнал
Изберете
 [Setup]  [
General Settings]  [Beep]  [Off].
Забележки
и часът автоматично се записват на носителя. Те не се извеждат при записа, но можете да
 [Setup]
ги проверите като [Data Code] при възпроизвеждане. За да ги изведете, изберете
Playback Settings]  [Data Code]  [Date/Time].
[
ˎˎ След първото сверяване на часа той се регулира автоматично посредством функцията [Auto
Clock ADJ] и [Auto Area ADJ] се задава в положение [On]. Възможно е часовникът да не се свери
автоматично и правилно в зависимост от страната/региона, която/който сте избрали за уреда. В
този случай задайте [Auto Clock ADJ] и [Auto Area ADJ] в положение [Off] (за модели с GPS).
ˎˎ Датата

ˎˎ [Power
On By LCD] (стр. 52)
да сверите отново датата и часа: [Date & Time Setting] (стр. 52)
ˎˎ За да калибрирате сензорния панел: [Calibration] (стр. 52)
ˎˎ За
BG
24
Подготовка на носителя на запис
За информация относно модела на вашата видеокамера вижте следната страница:
Функции и оборудване  стр. 12
Информацията за носителя на запис, който можете да използвате, се извежда на екрана
на вашата видеокамера чрез следните икони.
Носител на запис по
подразбиране
Карта-памет
Вградена памет
—
Карта-памет
Забележки
можете да изберете различен носител на запис за видеоклипове и снимки.
ˎˎ Не
Избор на носител на запис (За модели с вградена памет)
Изберете
 [Setup] 
[
Media Settings]  [Media
Select]  желания носител.
Поставяне на карта-памет
Отворете капачето и поставете
картата в отделението, докато щракне.
Лампичка за достъп
ˎˎ Когато
поставите нова карта, ще се изведе
екранът [Preparing image database file. Please
wait.]. Изчакайте, докато екранът изчезне.
Поставете картата с подрязаното ъгълче в
посоката, показана на илюстрацията.
BG
25
Подготовка за включване
За модели без вградена
памет
За модели с вградена
памет
Алтернативен носител
на запис
За да извадите картата-памет
Отворете капачето и леко натиснете картата-памет веднъж.
Забележки
ˎˎ Препоръчваме
ви да форматирате картата-памет с вашата видеокамера преди да я използвате за
първи път, за да сте сигурни в стабилната й работа (стр. 51). Форматирането на картата ще изтрие
всички данни от нея и те не могат да бъдат възстановени впоследствие. Запазете важните данни
на вашия компютър и др.
ˎˎ Ако на екрана се изведе съобщението [Failed to create a new Image Database File. It may be possible
that there is not enough free space.], форматирайте картата-памет (стр. 51).
ˎˎ Уверете се, че поставяте картата-памет в правилната посока. Ако поставите картата-памет насила
в погрешна посока, това може да причини неизправност в самия носител, в гнездото за картатапамет или е възможно данните за изображението да се повредят.
ˎˎ Внимавайте да не изпуснете картата на земята, когато я поставяте или изваждате.
Видове карти-памет, които можете да използвате с вашата видеокамера
Скорост
на SD
картата
Носител Memory Stick PRO Duo (Mark2)
Носител Memory Stick PRO-HG Duo
—
Носител Memory Stick XC-HG Duo
SD карта-памет
Клас 4 или
SDHC карта-памет
по-бърза
SDXC карта-памет
ˎˎ Операциите
Капацитет
(операциите са
потвърдени)
Описва се в това
ръководство
като
До 32 GB
Носител Memory
Stick PRO Duo
До 64 GB
До 64 GB
SD карта
не са гарантирани за всички карти-памет.
Забележки
можете да използвате MultiMediaCard заедно с тази видеокамера.
ˎˎ Видеоклиповете, записани на носител Memory Stick XC-HG Duo носител и SDXC карти-памет, не
могат да бъдат прехвърлени или възпроизведени на компютър или други AV устройства, които
не поддържат файловата система exFAT*, посредством свързване с USB кабел. Уверете се, че
устройството е съвместимо със системата exFAT преди да го свържете към видеокамерата. Ако
свържете вашата видеокамера към несъвместимо устройство, не форматирайте картата, когато се
изведе потвърждаващият екран, защото това ще изтрие всички данни на носителя
* exFAT е система за подредба на файлове, която се използва в “Memory Stick XC-HG Duo”
носителите и SDXC картите-памет.
ˎˎ Не

ˎˎ
Запис/възпроизвеждане/редактиране на носител: Индикатори на екрана по време на запис (стр. 70)
за запис на видеоклипове/брой изображения, които можете да запишете (стр. 56)
ˎˎ Време
BG
26
Запис/Възпроизвеждане
Запис
За информация относно модела на вашата видеокамера вижте следната страница:
Функции и оборудване  стр. 12
В настройката по подразбиране видеоклиповете и снимките се записват на
вградения носител на запис. Видеоклиповете се записват с качество с висока
разделителна способност (HD).
За модели без вградена памет: Карта-памет
За модели с вградена памет: Вградена памет
Запис на видеоклипове
Отворете LCD екрана.
2
Натиснете START/STOP, за да
започнете записа.
Запис/Възпроизвеждане
1
ˎˎ За
да спрете записа, отново натиснете
START/STOP.
ˎˎ Можете да запечатвате снимки, докато
записвате видеоклипове, като натиснете
PHOTO (Двоен запис).
Забележки
Ако затворите LCD екрана, докато записвате видеоклипове, видеокамерата спира записа.
ˎˎ Максималното непрекъснато време за запис на видеоклипове е около 13 часа.
ˎˎ Когато размерът на видео-файла надвиши 2 GB, автоматично се създава следващ видео файл.
ˎˎ Следните състояния ще бъдат налице, ако данните все още се записват на носителя на запис, дори
след приключване на записа. Не излагайте видеокамерата на вибрации или удари, както и не вадете
батерията или променливотоковия адаптер, ако:
ˋˋ лампичката за достъп (стр. 25) свети или мига.
ˋˋ иконата за носителя в горния десен ъгъл на LCD екрана мига.
ˎˎ Възможно е да не успеете да правите снимки в зависимост от настройката в [
REC Mode] и
Frame Rate].
[
ˎˎ LCD екранът на вашата видеокамера може да изведе записани изображения на целия екран (извеждане
на всички пиксели). Въпреки това, тази функция може да отреже горния, долния, десния и левия
краища на изображението, когато го възпроизвеждате на телевизор, който не е съвместим с функцията
за извеждане на всички пиксели. Препоръчваме ви да зададете [Grid Line] в положение [On], за да
записвате изображенията, и за насока да използвате външните рамки на [Grid Line] (стр. 51).
ˎˎ

ˎˎ Време
за запис, брой снимки, които можете да запишете (стр. 56)
Select] (За модели с вградена памет) (стр. 25)
ˎˎ Време за запис, оставащ капацитет [Media Info] (стр. 51)
ˎˎ [Media
BG
27
Запис на снимки
1
Отворете LCD екрана и
изберете MODE  (Снимка).
2
Леко натиснете PHOTO, за да
фокусирате, след това натиснете
докарай.
ˎˎ Когато
фокусирането е правилно
извършено, на LCD екрана се извежда
индикаторът за AE/AF заключване.

ˎˎ За
да промените размера на изображението: [
Image Size] (стр. 51)
За да изведете опциите на LCD екрана
Опциите на LCD екрана изчезват, ако не работите с видеокамерата няколко секунди
след като я включите или ако превключите между режим на запис на видеоклип и
запис на снимка.
Докоснете LCD екрана независимо къде, като внимавате да не докоснете бутоните, за да
изведете информация за икони с функции, подходящи за запис.

ˎˎ За
да изведете опции на LCD екрана по всяко време: [Display Setting] (стр. 51)
BG
28
Индикатори на екрана по време на запис
Тук са описани иконите за запис на видеоклипове и за запис на снимки. За
подробности се обърнете към страниците в скоби.
1 2
3
4 5
6 7
STBY
8
STBY
00:00:00
14 h 48 m
>9999 16:9
W
9 q;
2 h 25 m
T
60i
8.9M
L
MODE
5.1ch
5.1ch
AUTO
qg qf qd qs qa
 Бутон за приближение (W: Широк ъгъл/Т: Телеснимка), бутон START/STOP (в
режим на запис на видеоклипове), бутон PHOTO (в режим на запис на снимки))
 Бутон MENU (49)
 Състояние според функцията за автоматична настройка (35)
 Състояние за запис ([STBY]/[REC])
 Заключване на AE/AF (автоматична експонация/автофокус) (28)
 Състояние за GPS позициониране* (36)
 Проследяващ фокус
 Приближение, Оставащ капацитет на батерията
 Брояч (час: минута: секунда), Запис на снимка, Носител на запис/
възпроизвеждане/редактиране (70)
 Приблизително оставащо време за запис, Качество на записаното изображение,
Честота на кадрите и режим на запис (HD/STD), Размер на видеоклип (МР4) (34)
 Приблизителен брой снимки, които можете да запишете, Съотношение на екрана
(16:9 или 4:3), Размер на снимка (L/M/S)
 Бутон за отмяна на проследяващия фокус
 Бутон [MODE] (Режим на запис) (28)
 Бутон за автоматична настройка (35)
 Режим на звука (51), Дисплей с ниво на звука (51)
 Бутон за преглед на изображения (31)
 Персонализиран бутон (можете да зададете вашите любими функции и да ги
изведете като икони) (51)
* За модели с GPS
BG
29
Запис/Възпроизвеждане
qj qh
Запис в огледален режим
Отворете LCD панела на 90 градуса
спрямо видеокамерата (), а след това го
завъртете на 180 градуса към обектива ().
На LCD екрана се извежда огледален образ
на обекта, но при записа изображението
ще бъде нормално.
Приближение
Преместете лостчето за
приближение, за да увеличите
или намалите размера на
изображението.
W (Широк ъгъл): Обектът изглежда поотдалечен
T (Телеснимка): Обектът изглежда по-близо
ˎˎ Можете
да увеличавате изображения до
55 пъти (Разширено приближение) от
оригиналния размер, като използвате
лостчето за приближение.
ˎˎ Преместете леко лостчето, за да постигнете
бавно приближение. Преместете го повече за
по-бързо приближение..
Забележки
махайте пръста си от лостчето за приближение, докато работите с него. Ако го направите,
звукът от движението на лостчето може да се запише.
ˎˎ Не можете да променяте скоростта на приближение с помощта на бутона
/ на LCD екрана.
ˎˎ За да се получи ясен фокус, минималното разстояние между камерата и обекта трябва да бъде
около 1 cm за режим на запис с широк ъгъл и около 80 cm за телеснимка.
ˎˎ Можете да увеличавате изображенията до 30 пъти, използвайки оптично приближение, освен в
следните случаи:
ˋˋКогато [
SteadyShot] е зададен в положение, различно от [Active].
ˋˋКогато сте избрали режим
(Снимка)
ˎˎ Не

ˎˎ За
постигане на по-голямо приближение: [Digital Zoom] (стр. 50)
BG
30
Възпроизвеждане
За информация относно модела на вашата видеокамера вижте следната страница:
Функции и оборудване  стр. 12
Можете да търсите записани изображения по дата и час на записа (Преглед на
събития) или местоположение (Преглед по карта (за модели с GPS)).
1
Отворете LCD екрана и
натиснете бутона
на
видеокамерата, за да влезете в
режим на възпроизвеждане.
ˎˎ Можете
2
на
Изберете / , за да
преместите желаното събитие
в центъра (), и след това го
изберете ().
MENU
1
ˎˎ Видеокамерата
автоматично извежда
записаните изображения като събитие
въз основа на датата и часа.
3
2
1 1 2013
1-2
1
2013
Highlight
Изберете изображението.
1 1 2013
12
00:00:00
ˎˎ Видеокамерата
възпроизвежда от
избраното към последното изображение
за съответното събитие.
1 18 2013
4
1 19
Изберете подходящите
бутони на LCD екрана за
различните операции при
възпроизвеждане.
Сила на звука
/
Предходен/следващ
Изтриване
/
Бързо превъртане назад/напред
Контекст
/
Възпроизвеждане/Пауза
Стоп
Възпроизвеждане/спиране на
изреждането на кадри
BG
31
Запис/Възпроизвеждане
да влезете в режим на
възпроизвеждане, като изберете
LCD екрана (стр. 29).
ˎˎ В
зависимост от изображението, което се възпроизвежда, е възможно някои бутони, описани
по-горе, да не се изведат.
ˎˎ Когато избирате повторно
/
по време на възпроизвеждане, видеоклиповете се
възпроизвеждат около 5 пъти по-бързо  около 10 пъти по-бързо  около 30 пъти по-бързо 
около 60 пъти по-бързо.
ˎˎ Изберете
/
, докато устройството е в режим на пауза, за да възпроизвеждате
видеоклиповете бавно.
ˎˎ За да повторите изреждането на файловете, изберете
 [Slideshow Set].
Дисплей на екрана за преглед на събития
Оставащ капацитет
на батерията
Към екрана MENU
Към екрана за преглед по
карта (за модели с GPS)
Събития
MENU
Име на събитието
Към предходно събитие
Промяна в режима на
запис на видеоклипове/
снимки
За да се върнете към екрана
Event View (Преглед на
събития)
Предходна страница
1 1 2013
1-2
2013
Highlight
За да възпроизвеждате кратки
видеоклипове
Времетраене на записа/Брой снимки
Име на събитието
1 1 2013
Към следващо събитие
Индикаторна лента на
хронологията
Бутон за промяна на
скалата със събития
12
00:00:00
Бутон за смяна на вида
на изображението
Видеоклип
Следваща страница
Променя в режим на запис
на видеоклип/снимка
1 18 2013
1 19
Снимка
Последно възпроизведено
изображение
ˎˎ Изображенията
с намален размер, които ви позволяват едновременно да преглеждате много
изображения в индекс екран, се наричат “миниатюрни изображения”.
Забележки
да предотвратите загубата на данни, периодично запазвайте всички записани изображения на
външен носител (стр. 46).
ˎˎ В настройката по подразбиране има предварително записан и защитен демонстрационен клип (за
модели с вградена памет).
ˎˎ За
BG
32
Възпроизвеждане на видеоклипове и снимки от карта (за модели с GPS)
Превключете в режим на преглед по карта,
 [Map View].
като докоснете
MENU
1 1 2013
1 2 2013
2012
2013
Highlight
ˎˎ Когато
Възпроизвеждане на изображения с други устройства
ˎˎ Възможно
е изображения, записани на вашата видеокамера, да не се възпроизвеждат правилно на
други устройства. И обратното, възможно е изображения, записани на други устройства, да не се
възпроизвеждат правилно на тази видеокамера.
ˎˎ Видеоклиповете със стандартно качество (STD), записани на SD карти-памет, не могат да се
възпроизвеждат на AV устройства от други производители.
BG
33
Запис/Възпроизвеждане
използвате картата с данни за първи път
Извежда се съобщение, което иска съгласието ви с условията на лицензното споразумение.
Можете да използвате картата, като докоснете [Yes] на екрана след като се съгласите с условията
на лицензното споразумение (стр. 66).
Не можете да използвате картата, ако докоснете [No]. Въпреки това, когато се опитате да
използвате картата за втори път, на екрана ще се изведе същото съобщение и ще можете да
използвате картата, като докоснете [Yes].
Допълнителни операции
Запис на
изображения с
различни настройки
Видове носители
Blu-ray дискове
За информация относно модела на
вашата видеокамера вижте следната
страница:
Функции и оборудване  стр. 12
AVCHD дискове
за запис
2
Изберете желания режим на
запис.
Автоматичен запис на усмивки
(Разпознаване на усмивка)
Когато видеокамерата разпознае
усмивка, докато записва видеоклип, тя
автоматично ще запечата кадъра (стр.
50). (Настройката по подразбиране е
[Dual Capture].)
Режим на запис и носители,
на които можете да копирате
изображения
Видеокамерата
разпознава лице.
Видеокамерата
разпознава усмивка
(оранжева рамка).
Забележки
зададете следните настройки,
не можете да използвате функцията за
разпознаване на усмивка.
ˋˋ[
REC Mode]: [Highest Quality
]
ˋˋ[
Frame Rate]: [60p] (за модели с NTSC
система за цветна телевизия) или [50p] (за
модели с PAL система за цветна телевизия)
ˎˎ В зависимост от условията на запис,
обекта и настройките на видеокамерата,
е възможно усмивките да не бъдат
разпознати.
ˎˎ Когато
Видове носители
—
Frame Rate] е в положение
когато [
[60p] (за модели с NTSC система за цветна
телевизия)/[50p] (за модели с PAL система за
цветна телевизия).
**За модели с вградена памет
Можете да промените режима на запис,
за да изберете качество на видеоклипа,
когато записвате видеоклипове с
висока разделителна способност (HD).
Възможно е времето за запис (стр. 57) или
видът на различните носители, на които
можете да запишете изображенията, да
се променят в зависимост от режима на
запис. (Настройката по подразбиране е
].)
[Standard
Изберете
 [Image
Quality/Size]  [
REC Mode].
—
* Опцията PS може да бъде зададена само
Избор на качество за
видеоклипа (Режим на запис)
1
Режим на запис
FX FH/HQ/LP
PS*
Режим на запис
FX FH/HQ/LP
PS*
На тази
видеокамера
Вградена
памет**
Карта-памет
На външни
устройства
Външен носител

BG
34
ˎˎ [Smile
Sensitivity] (стр. 50)
ˎˎ За
да отмените функцията за автоматична
 [Off].
настройка, изберете
Автоматичен избор на подходяща
настройка спрямо ситуацията
(Автоматична настройка)
За да записвате по-ясни
изображения отколкото в случаите,
когато използвате функцията за
автоматична настройка
Видеокамерата автоматично избира найподходящите настройки спрямо обекта
или ситуацията и записва видеоклип.
(Настройката по подразбиране е [On].)
1
Изберете
 [Camera/Mic] 
Manual Settings]  [Low Lux].
[
Изберете
 [On] 
в долния десен ъгъл на екрана
за запис на видеоклипове или
снимки.
ˎˎ
Вашата видеокамера може да записва
видеоклипове в три различни формата.
AUTO
OFF
Насочете видеокамерата към
обекта и започнете записа.
се иконите, които
съответстват на разпознатите условия
1
Изберете
 [Image
Quality/Size]  [
/
/
Setting].
2
Изберете желания размер на
изображението.
ˎˎ Извеждат
REC
HD качество:
Това е формат за запис на видеоклипове
с висока разделителна способност.
Наслаждавайте се на прекрасни
изображения на голям екран.
W
T
AUTO
Разпознаване на лице: (Портретен
режим), (Бебе)
Разпознаване на сцена: 
(Пейзаж), (Нощна
(Контражур),
(Прожекторно осветление),
сцена),
(Ниска осветеност), (Макро).
Разпознаване на вибрация:
(Разходка), (Статив)
Разпознаване на звук: ,
(Автоматично редуциране на смущенията
от вятъра)
MP4:
Използвайте този формат за
лесно възпроизвеждане на вашите
видеоклипове на смартфон и за качване
в Интернет или мрежа.
BG
35
STD качество:
Това е формат за запис на видеоклипове
със стандартна разделителна
способност. Той е полезен за запазване
на вашите видеоклипове на DVD диск.
Допълнителни операции
Избор на формат за запис на
видеоклипове
REC
2
Забележки
Видеокамерата може да не разпознае сцената
или обекта в зависимост от условията на запис.
Запис на
информация
за вашето
местоположение
Възпроизвеждане
на изображения на
телевизор
Ако свържете видеокамерата към HDMI
входен жак на телевизора, качеството
на изображението, което преглеждате
на телевизионния екран, е с висока
разделителна способност (HD). Ако
свържете видеокамерата към А/V
входен жак на телевизора, качеството на
изображението, което преглеждате на
телевизионния екран, е със стандартна
разделителна способност (STD).
(За модели с GPS)
За информация относно модела на
вашата видеокамера вижте следната
страница:
Функции и оборудване  стр. 12
Когато зададете [GPS Setting] в
положение [On] (настройка по
подразбиране), иконата за GPS
позиционирането ще се изведе на екрана
на видеокамерата и уредът ще започне да
търси GPS сателитен сигнал. Изведената
икона ще се различава в зависимост
от силата на приемания сигнал. GPS
функцията е налична, когато е изведена
или
.
индикация ,
Когато използвате функцията GPS
(Глобална система за позициониране),
можете да работите със следните опции.
 Запис на информация
за местоположението на
видеоклиповете или снимките
(Настройката по подразбиране е
[On].)
 Възпроизвеждане на видеоклипове и
снимки като ги търсите върху картата
(Преглед по карта, стр. 33)
 Извеждане на карта на вашето
местоположение
Висока
разделителна
способност
Стандартна
разделителна
способност
Жълт
Бял
Червен
HDMI кабел
(приложен в
комплекта)
AV кабел
(продава се
отделно)
Ако не желаете да запишете
информация за местоположението
Изберете
 [Setup] 
[ General Settings]  [GPS
Setting]  [Off ].
Забележки
ˎˎ Стартирането
на позициониране с вашата
видеокамера може да отнеме известно
време.
ˎˎ Използвайте GPS функцията на открито,
защото радио сигналите се приемат найдобре навън.
ˎˎ Посоката “север” винаги е в горната част на
картата.
Посока на сигнала
1
BG
36
Задайте входния сигнал на
телевизора според свързания
жак.
2
Свържете видеокамерата към
телевизора.
3
Възпроизведете видеоклип
или снимка на видеокамерата
(стр. 31).
Когато телевизорът е моно (Когато
телевизорът има само един аудио
входен жак)
Свържете жълтия щекер на AV кабела
(продава се отделно) към видео входния
жак и свържете белия (ляв канал) или
червения (десен канал) щекер на аудио
входния жак на вашия телевизор или
видеорекордер.
Забележки
ˎˎ Обърнете се и към ръководството с
инструкции, приложено към телевизора.
Използвайте приложения променливотоков
адаптер като източник на захранване (стр. 20).
ˎˎ Ако телевизорът не притежава HDMI
входен жак, за връзка използвайте AV кабел
(продава се отделно).
ˎˎ Когато видеоклиповете са записани с
качество със стандартна разделителна
способност (STD), те ще се възпроизвеждат
със същото качество дори и на телевизор с
висока разделителна способност.
ˎˎ Когато възпроизвеждате видеоклипове
със стандартна разделителна способност
(STD) на 4:3 телевизор, който не е
Wide
съвместим с 16:9 сигнал, задайте [
Mode] в положение [4:3], за да записвате
видеоклипове със съотношение 4:3.
ˎˎ Ако свържете вашата видеокамера към
телевизор, като използвате повече от един
вид кабел, за да извеждате изображения,
HDMI изходът е с приоритет.
ˎˎ
Когато свързвате към телевизора
посредством видеорекордер
ˎˎ Настройка
на съотношението, което се
поддържа от телевизора: [TV Type] (стр. 52)
“Photo TV HD”
Тази видеокамера е съвместима със
стандарта “Photo TV HD”. “Photo TV
HD” позволява изключително подробно
изобразяване на фините текстури
и цветове. Свързвайки Sony Photo
TV HD-съвместими устройства чрез
използване на HDMI кабел*, можете да
се наслаждавате на цял един нов свят от
снимки със спиращо дъха качество.
Запис на 5.1-канален съраунд звук
В настройката по подразбиране,
можете да записвате Dolby Digital
5.1-канален съраунд звук с
вградения микрофон. Можете да се
наслаждавате на реалистичен звук,
когато възпроизвеждате видеоклип
на устройства, които поддържат
5.1-канален звук.
* При извеждането на изображенията
телевизорът автоматично преминава към
подходящия режим.
BG
37
Допълнителни операции
Свържете видеокамерата към LINE IN
входа на видеорекордера чрез AV кабела
(продава се отделно). Задайте входния
селектор на видеорекордера в позиция
LINE (VIDEO 1, VIDEO 2 и т.н.).

Използване на
вградения проектор
4
(За модели с проектор)
За информация относно модела на вашата
видеокамера вижте следната страница:
Функции и оборудване  стр. 12
Лостче PROJECTOR FOCUS
Можете да използвате равна повърхност –
например стена, като екран, за да
прожектирате и преглеждате на нея
записаните изображения с помощта на
вградения в устройството проектор.
1
Фокусирайте прожектираното
изображение, като използвате
лостчето PROJECTOR FOCUS.
ˎˎ Колкото
по-голямо е разстоянието
между видеокамерата и повърхността,
на която прожектирате, толкова поголямо е изображението.
ˎˎ Препоръчваме ви да поставите
видеокамерата на разстояние около 0.5
m или повече от повърхността, на която
ще прожектирате изображенията.
5
Насочете обектива на
проектора към повърхност
като например стена и
натиснете PROJECTOR.
Когато възпроизвеждате
изображения, използвайте
лостчето за приближение,
за да преместите рамката за
избор, която се извежда на LCD
екрана, след това натиснете
бутона PHOTO.
Лостче за приближение
2
Изберете [Image Shot on This
Device] на LCD екрана.
3
Когато се изведе екранът с
упътването, изберете [Project].
Бутон PHOTO
ˎˎ За
подробности относно
възпроизвеждането вижте стр. 31.
ˎˎ За да изключите проектора, натиснете
PROJECTOR.
ˎˎ Този
екран се извежда първия път,
когато използвате вградения проектор,
след като включите видеокамерата.
BG
38
ˋˋИзползването
HDMI кабел
(приложен в
комплекта)
Посока на сигнала
ˎˎ Свържете
жака PROJECTOR IN на
видеокамерата към изходния HDMI жак на
другото устройство, като използвате HDMI
кабела (приложен в комплекта), след това
изберете [Image from External Device] на
стъпка 2.
ˎˎ Ако терминалът на свързаното устройство
не е съвместим с HDMI кабела (приложен
в комплекта), използвайте HDMI адаптер
(продава се отделно).
ˎˎ Можете да работите с лостчето PROJECTOR
FOCUS само когато прожектирате
изображения.
Забележки
екранът се изключва, когато
прожектирате изображения.
ˎˎ Когато използвате проектора, внимавайте за
следните ситуации и операции:
ˋˋУверете се, че не прожектирате
изображения към очите на човек.
ˋˋУверете се, че не докосвате обектива на
проектора.
ˋˋLCD екранът и обективът на проектора се
нагряват при работа.
ˎˎ LCD
BG
39
Допълнителни операции
на проектора намалява
живота на батерията (препоръчваме ви да
използвате приложения променливотоков
адаптер).
ˎˎ Следните операции не работят, когато
използвате проектора.
ˋˋОперации с картата (за модели с GPS)
ˋˋИзвеждане на акценти на устройство например на телевизор
ˋˋОперации на видеокамерата със затворен
LCD екран
ˋˋНякои други функции
ˎˎ Когато прожектираните изображения са
твърде черни, е възможно да се появят
бледи цветове. Това се получава поради
отразяването на светлината в обектива
на проектора и не е индикация за
неизправност.
За да използвате проектора с
компютър или смартфон
Редактиране
Редактиране с
видеокамерата
3
За информация относно модела на
вашата видеокамера вижте следната
страница:
Функции и оборудване  стр. 12
Добавете маркировки към
видеоклиповете или снимките,
които искате да изтриете, и
изберете
.
1 1 2013
Забележки
ˎˎ Можете да извършвате някои основни
операции по редактиране, използвайки
видеокамерата. Ако искате да извършите посложни редакторски промени, инсталирайте
софтуера PlayMemories Home.
ˎˎ Не можете да възстановите изтрити
изображения. Предварително запазете
важните видеоклипове и снимки.
ˎˎ Докато изтривате или разделяте
изображения, не вадете батерията и не
изключвайте променливотоковия адаптер
от видеокамерата. Това може да повреди
носителя на запис.
ˎˎ Докато изтривате или разделяте
изображения, качени на картата-памет, не
вадете носителя.
ˎˎ Ако изтривате или разделяте видеоклип/
снимка, които се съдържат в плейлист,
плейлистът също ще се изтрие.
1 18 2013
OK
Изберете
 [Delete].
2
Изберете [Multiple Images] и
след това изберете вида на
изображението, което желаете
да изтриете.
1 19 2013
Delete
За да изтриете едновременно
всички видеоклипове/снимки от
избрана дата
1 На стъпка 2 изберете [All In Event].
2 Изберете датата, която желаете да
/
,и
изтриете, като използвате
.
след това изберете
1 1 2013
1 18 2013
Изтриване на видеоклипове и
снимки
1
1 2 2013
OK
1 2 2013
1 19 2013
Delete
За да изтриете част от видеоклип
 [Edit/Copy]
Можете да разделите видеоклипа и да
изтриете част от него.

ˎˎ
Освобождаване на защитата: [Protect] (стр. 51)
(стр. 51)
ˎˎ [Format]
Разделяне на видеоклип
1
BG
40
Изберете  [Divide] на
екрана за възпроизвеждане на
видеоклипове.
2
2
Изберете точката, в която
желаете да разделите
видеоклипа на отделни сцени,
като използвате
/
,и
след това изберете
.
Ако видеоклипът е записан с едно
от следните качества, размерът ще
се зададе както следва по–долу.
ˎˎ Качество
на изображение с висока
разделителна способност (HD) или
MP4: 2.1 M (16:9)
ˎˎ Широкоекранно (16:9) изображение
със стандартна резолюция (STD): 0.2
M (16:9)
ˎˎ 4:3 съотношение на екрана със
стандартно качество на изображението
(STD): 0.3 М (4:3)
Запис на снимка от видеоклип
(За модели с вградена памет или
модели с входна USB функция)
Забележки
можете да запазвате записаните
изображения на картата-памет (за модели
без функция за USB вход).
ˎˎ Не
Можете да записвате снимки от
видеоклиповете, записани с вашата
видеокамера.
Дата и час на създадените снимки
Изберете  [Photo Capture] ,
който се извежда на екрана за
възпроизвеждане на видеоклип.
ˎˎ Датата
BG
41
на записа и часът на създадените
снимки са същите като датата и часа на
видеоклипа.
ˎˎ Ако видеоклипът, от който записвате, няма
код с данни, датата и часът на снимката ще
бъдат еднакви с данните от момента, когато
сте записали снимката от видеоклипа.
Редактиране
A
B
A: Връща към началото на избрания
видеоклип
B: Регулира по-прецизно точката за
запис
A
B
A: Връща към началото на избрания
видеоклип
B: Регулира по-прецизно точката на
разделяне
Забележки
ˎˎ Възможно е да се получи малка разлика
,
между точката, в която сте докоснали
и реалната позиция на разделяне, тъй като
вашата видеокамера избира точката на
разделяне на интервали от половин секунда.
ˎˎ Не можете да разделяте MP4 видеоклип.
1
Изберете точката, която желаете
да запечатате като снимка, като
използвате
/
, и след това
изберете
.
Запазване на видеоклипове и снимки с помощта на компютър
Възпроизвеждане на изображения на компютър
Софтуерът PlayMemories Home ви позволява да прехвърляте снимки и видеоклипове
на компютър и да ги използвате по разнообразни начини.
Какво можете да правите със софтуера PlayMemories Home (Windows)
Моцжете да
прехвърляте снимки
от видеокамерата
Можете да
преглеждате
изображения в
Календар
Можете да
създавате диск с
видеоклипове
Можете да качвате
изображения в Интернет
Можете да споделяте
изображения в
PlayMemories Online
Можете да свалите PlayMemories Home от следния Интернет адрес:
www.sony.net/pm
Забележки
да инсталирате PlayMemories Home, ви е необходима Интернет връзка.
ˎˎ За да използвате PlayMemories Online или друга мрежова услуга, ви е необходима Интернет
връзка. Възможно е услугите да не са налични в някои държави/региони.
ˎˎ За
Софтуер за Mac
Софтуерът PlayMemories Home не се поддържа от Mac компютри. За да прехвърляте
изображения от видеокамерата на Mac компютър и да ги възпроизвеждате, използвайте
подходящия софтуер на вашия Mac. За подробности посетете следния URL:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
BG
42
Подготовка на
компютъра (Windows)
Инсталиране на софтуера
PlayMemories Home на вашия
компютър
За информация относно модела на
вашата видеокамера вижте следната
страница:
Функции и оборудване  стр. 12
Проверка на системата на
компютъра
ОS (операционна система)*1
Microsoft Windows XP SP3*2/Windows Vista
SP2*3/Windows 7 SP1/Windows 8
CPU (процесор)*4
Intel Core Duo 1.66 GHz или по-бърз, или
Intel Core 2 Duo 1.66 GHz или по-бърз
(изисква се Intel Core 2 Duo 2.26 GHz или
по-бърз, когато обработвате FX или FH
видеоклипове; изисква се Intel Core 2 Duo
2.40 GHz или по-бърз, когато обработвате
PS видеоклипове.)
1
Посетете следния адрес, като
използвате Интернет браузъра
на вашия компютър, след това
щракнете върху [Install]  [Run].
www.sony.net/pm
2
Следвайте инструкциите
на екрана, за да завършите
инсталацията.
ˎˎ Когато
се изведе съобщението
за свързване на видеокамерата и
компютъра, свържете устройствата,
като използвате вградения USB кабел.
Твърд диск
Необходима памет за инсталация:
Приблизително 500 MB
Дисплей
Минимум резолюция 1,024 х 768 пиксела
Вграден USB кабел
ˎˎ След
като инсталацията приключи,
PlayMemories Home се стартира.
*1Необходима е стандартна инсталация.
Операциите не са гарантирани, ако
операционната система е обновена до нова
среда.
*2Не се поддържат 64-битови операционни
системи и Starter (Edition). За да използвате
функцията за създаване на дискове и др. е
необходим Windows Image Mastering API
(IMAPI) Ver. 2.0.
*3Не се поддържа Starter (Edition).
*4Препоръчва се по-бърз процесор.
Забележки за инсталацията
ˎˎ Ако
софтуерът PlayMemories Home е вече
инсталиран на компютъра, свържете
видеокамерата с компютъра. Щом го
направите, ще можете да използвате
функциите на видеокамерата.
ˎˎ Ако на компютъра вече има инсталиран
PMB (Picture Motion Browser), софтуерът
PlayMemories Home ще се запише върху
него. Възможно е някои функции от PMB да
не работят с PlayMemories Home.
Забележки
ˎˎ Операциите
не са гарантирани за всички
компютърни среди.
BG
43
Запазване на видеоклипове и снимки с помощта на компютър
Памет
За Windows XP: 512 MB или повече
(Препоръчваме 1 GB или повече)
За Windows Vista/Windows 7/Windows 8: 1
GB или повече
Стартиране
на софтуера
PlayMemories Home
За да изключите видеокамерата от
компютъра
1
1 Щракнете върху иконата
в долния
десен ъгъл на десктопа на компютъра
 [Safely remove USB Mass Storage
Device].
2 Изберете
 [Yes] на екрана на
видеокамерата.
Щракнете два пъти върху
иконата PlayMemories Home на
екрана на компютъра.
ˎˎ Когато
използвате Windows 8, изберете
иконата PlayMemories Home от
началния екран.
3 Изключете USB кабела.
ˎˎ Ако
използвате Windows 7 или Windows
8, щракнете върху , след това щракнете
върху .
2
Забележки
се опитвате да работите с
видеокамерата чрез компютър, използвайте
инсталирания софтуер PlayMemories Home.
Операциите не са гарантирани, ако работите
с данните от видеокамерата, като използвате
софтуер, различен от PlayMemories Home,
или ако директно боравите с файловете и
папките от компютъра.
ˎˎ Изображенията не могат да бъдат
запазени на някои дискове в зависимост от
конфигурацията, която сте избрали в
REC Mode]. Видеоклиповете, записани
[
] (за модели с
в режими [60p Quality
] (за модели
NTSC система)/[50p Quality
],
с PAL система) или [Highest Quality
могат да се запазват само на Blu-ray диск.
ˎˎ Не можете да създадете диск с
видеоклипове, записани в режим
MP4].
[
ˎˎ Видеокамерата автоматично разделя файла
с изображението, ако той надхвърля 2 GB, и
запазва двете части като отделни файлове.
Възможно е всички файлове с изображения
да се изведат като отделни файлове, когато
ги преглеждате на компютър. Въпреки
това те ще бъдат правилно разпознати и
обработени от функцията за прехвърляне
и възпроизвеждане на видеокамерата или
софтуера PlayMemories Home.
ˎˎ Когато
Щракнете два пъти върху
иконата “Помощно упътване за
PlayMemories Home” на екрана
на компютъра, за да разберете
как да работите със софтуера
PlayMemories Home.
ˎˎ Когато
BG
44
използвате Windows 8, изберете
[PlayMemories Home Help Guide]
от помощното меню на софтуера
PlayMemories Home.
ˎˎ Ако иконата не е изведена на екрана на
компютъра, щракнете върху [Start] 
[All Programs]  [PlayMemories Home]
 желана опция.
ˎˎ За подробности относно софтуера
PlayMemories Home изберете
(“Помощно упътване за PlayMemories
Home”) на софтуера или посетете
Интернет страницата за поддръжка на
PlayMemories Home (http://www.sony.
co.jp/pmh-se/).
Запазване на изображения с помощта на външно устройство
Създаване на диск
с изображения със
стандартно качество
(STD) с помощта на
записващо устройство
1
Поставете носител на запис
в записващото устройство
(рекордер и др.)
ˎˎ Ако
устройството за запис притежава
селектор за входен сигнал, задайте
селектора за входен сигнал в режим на
приемане на входни сигнали.
Свържете вашата видеокамера към
рекордер за дискове посредством
AV кабел (продава се отделно).
Можете да копирате изображения,
възпроизвеждани на видеокамерата, на
диск или видеокасета.
2
Свържете вашата видеокамера
към записващото устройство
чрез AV кабел (продава се
отделно).
ˎˎ Свържете
вашата видеокамера към
входните жакове на записващото
устройство.
Забележки
Свържете видеокамерата към мрежата от 220 V,
като за тази операция използвате приложения
променливотоков адаптер (стр. 20).
ˎˎ Обърнете се към ръководството с инструкции,
приложено към свързаното устройство.
ˎˎ
Започнете възпроизвеждане
на видеокамерата и започнете
запис на устройството за запис.
4
Когато презаписът приключи,
спрете записващото
устройство и след това спрете
и вашата видеокамера.
Забележки
можете да копирате изображения на
рекордери, свързани чрез HDMI кабел.
ˎˎ Тъй като презаписът се извършва
посредством аналогов трансфер на данни,
качеството на изображението може да се
влоши.
ˎˎ Видеоклиповете с висока разделителна
способност (HD) ще бъдат презаписани
със стандартно качество на изображението
(STD).
ˎˎ Когато свържете моно устройство, свържете
жълтия щекер на AV кабела (продава
се отделно) към входния видео жак, и
свържете белия (ляв канал) или червения
(десен канал) щекер към аудио входния жак
на устройството.
ˎˎ Не
AV кабел (продава се
отделно)
Вход
Червен
Бял
Жълт

ˎˎ Информация
за дата и час при копиране:
[Data Code] (стр. 51)
ˎˎ Използване на 4:3 съотношение на дисплея
за екрана: [TV Type] (стр. 52)
Посока на сигнала
BG
45
Запазване на видеоклипове и снимки с помощта на компютър
3
Запазване на
външно устройство
на изображения с
високо качество (HD)
ˎˎ Уверете
се, че не сте изключили
USB кабела, докато на LCD екрана е
изведено съобщението [Preparing image
database file. Please wait.].
ˎˎ Ако на екрана на видеокамерата се
изведе съобщението [Repair Img. DB F.],
.
изберете
Можете да запазвате видеоклипове
и снимки на външен носител (USB
устройство за съхранение на данни)
като например външен твърд диск. След
като запазите вашите изображения на
външния носител, можете да използвате
следните функции.
2
да свържете вашата видеокамера
и външното устройство и след това да
възпроизвеждате изображенията, запазени
на външното устройство (стр. 47).
ˎˎ Можете да свържете вашия компютър и
външното устройство и да прехвърляте
изображения на компютъра, като
използвате вградения софтуер PlayMemories
Home (стр. 44).
Изберете [Copy.] на екрана на
видеокамерата.
ˎˎ Можете
ˎˎ Видеоклипове
и снимки, които са
запазени на носителя на запис и
все още не са запазени на външно
устройство, могат да бъдат запазени в
този момент.
ˎˎ Можете да извършвате тази операция
само ако във вашата видеокамера има
записани нови изображения.
ˎˎ За да изключите външното устройство,
, докато видеокамерата
изберете
е в режим на готовност при
възпроизвеждане (извежда се екран за
преглед на събития или индекс екран
със събития).
Забележки
тази операция имате нужда от адаптер за
USB кабел VMC-UAM2 (продава се отделно).
ˎˎ Свържете променливотоковия адаптер и
кабела на захранването към жака DC IN на
вашата видеокамера и към мрежата от 220 V.
ˎˎ Обърнете се към инструкциите за употреба,
приложени към външното устройство.
ˎˎ За
1
Свържете вашата видеокамера
и външното устройство, като
използвате адаптер за USB
кабел (продава се отделно).
За да възпроизвеждате
изображения от външен носител на
видеокамерата
Изберете [Play without copying.] на
стъпка 2 и изберете изображението,
което желаете да прегледате.
Адаптер за USB
кабел VMC-UAM2
(продава се отделно)
ˎˎ Можете
да преглеждате изображенията и
на телевизор, свързан към видеокамерата
(стр. 36).
ˎˎ Когато е свързано външно устройство, на
екрана за преглед на събития ще се изведе
.
индикацията
BG
46
Забележки
можете да използвате следните
устройства като външен носител:
ˋˋносител с капацитет, който надвишава
2 TB
ˋˋобикновено дисково устройство като
например CD или DVD устройство
ˋˋносител, свързван посредством USB хъб
ˋˋносител с вграден USB хъб
ˋˋчетец за карти
ˎˎ Възможно е да не успеете да използвате
външен носител с функция за кодиране.
ˎˎ Видеокамерата притежава файлова
система FAT. Ако външният носител е
бил форматиран с файлова система NTFS
и др., форматирайте носителя на вашата
видеокамера преди да започнете да го
използвате. Когато външният носител
е свързан към вашата видеокамера, се
извежда екранът за форматиране. Преди
форматирането се уверете, че външният
носител не съхранява важни за вас данни,
защото при форматирането всички данни
ще бъдат изтрити.
ˎˎ Операциите не са гарантирани за всички
устройства, дори ако работните изисквания
са изпълнени.
ˎˎ За подробности относно външните
носители, които можете да използвате,
проверете Интернет страницата на Sony за
поддръжка във вашата държава/регион.
ˎˎ Броят на сцените, които можете да запазвате
на външния носител, са както следва.
Въпреки това не можете да запазвате повече
сцени от определения максимален брой,
дори ако на външното устройство има
свободно място.
ˋˋВидеоклипове с висока разделителна
способност (HD): Макс 3,999
ˋˋВидеоклипове със стандартно качество
(STD): Макс. 9,999
ˋˋМP4 видеоклипове и снимки: Макс. 40,000
(MP4 видеоклипове и снимки общо)
ˎˎ Ако вашата видеокамера не разпознае
външното устройство, опитайте следните
операции.
ˋˋСвържете отново адаптера за USB кабела
към вашата видеокамера
ˋˋАко външното устройство притежава
захранващ кабел, свържете и него към
мрежата от 220 V.
ˎˎ В зависимост от вида на изображенията,
които записвате, броят на сцените може да
се окаже по-малък.
ˎˎ Не можете да копирате изображения от
външно устройство на вградената памет на
видеокамерата.
ˎˎ Не
MENU
1 1 2013
1 2 2013
2013
Highlight
За да изтриете изображения от
външното устройство
1 Изберете [Play without copying.] на
стъпка 2.
 [Edit/Copy]
2 Изберете
 [Delete] и след това следвайте
инструкциите, които се извеждат
на LCD екрана, за да изтриете
изображенията.
За да запазите желаните
изображения от видеокамерата на
външното устройство.
 [Edit/Copy]
2 Изберете
 [Copy] и след това следвайте
инструкциите, които се извеждат
на LCD екрана, за да запазите
изображенията.
ˎˎ Ако
желаете да копирате изображения,
които все още не са копирани, изберете
 [Edit/Copy]  [Direct Copy] ,
докато видеокамерата е свързана към
външното устройство.
Възпроизвеждане на изображения
с висока разделителна способност
на компютър
В софтуера PlayMemories Home
(стр. 44) изберете устройството, което
играе ролята на свързан външен
носител, и после възпроизведете
видеоклиповете.
BG
47
Запазване на изображения с помощта на външно устройство
1 Изберете [Play without copying.] на
стъпка 2.
Как да използвате функцията Wi-Fi
Как да използвате
функцията Wi-Fi
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
ˎˎ Безжичният
адаптер ADP-WL1M (продава
се отделно) може да не се предлага в някои
държави/региони.
Свързвайки
безжичен
адаптер модел
ADP-WL1M
(продава се
отделно) към
видеокамерата,
можете да
използвате слeдните функции на
устройството.
Забележка за безжичен LAN
ˎˎ Sony
не носи отговорност за каквито и
да е повреди, причинени от неразрешен
достъп или употреба на видеокамерата, или
нерагламентирано качване на информация
на уреда, в резултат от загуба или кражба на
устройството.
 Можете да запазвате
изображения на компютър
Можете да запазвате изображения на
компютър, свързан към точка за достъп.
 Можете да прехвърляте
изображения към смартфон
Можете да прехвърляте изображения,
запазени на видеокамерата, на
смартфон.
 Можете да работите с
видеокамерата чрез смартфон
Можете да работите с видеокамерата,
използвайки вашия смартфон.
За подробности как да използвате
безжичния адаптер модел ADP-WL1M
(продава се отделно) с видеокамерата
посетете следния Интернет адрес,
изберете държавата/региона и името на
модела на вашата видеокамера, и след
това се обърнете към “Ръководство за
потребителя на Handycam”.
BG
48
Персонална настройка на вашата видеокамера
Използване на
менютата
Забележки
ˎˎ Изберете
, за да приключите
настройката на менюто или да се върнете
към предходния екран.
Видеокамерата притежава различни
опции в менюто, разделени в шест
категории.
За да откриете бързо опция в менюто
Shooting Mode (Режим на запис)
Менютата [Camera/Mic] и [Setup]
съдържат под-категории. Изберете
иконата на под-категорията и LCD
екранът ще изведе списък с менютата в
съответната категория.
Camera/Mic (Камера/Микрофон)
Image Quality/Size (Качество/
Размер на изображенията)
Playback Function (Функции за
възпроизвеждане)
Edit/Copy (Редактиране/
Копиране)
Setup (Настройки)
1
.
Икони с под-категории
Когато не можете да изберете
опция в менюто
Опциите или настройките в менюто,
които са оцветени в сиво, не са
достъпни.
Когато изберете сива опция в менюто,
видеокамерата извежда причината,
поради която не можете да активирате
съответната опция, или извежда
инструкциите, указващи как можете да
я включите.
Изберете категория.
MENU
3
Shooting Mode
Camera/Mic
Image Quality/Size
Playback Function
Edit/Copy
Setup
Изберете желаната от вас
опция в менюто.
Shooting Mode
Movie
Smth Slw REC
Преминава
през опциите
в менюто
нагоре или
надолу
STBY
Photo
Golf Shot
Edit/Copy
Delete
Protect
Copy
Direct Copy
BG
49
Персонална настройка на вашата видеокамера
2
Изберете
Списък с менюта
Shooting Mode (Режим на запис)
Movie������������������������������������������ Записва видеоклипове.
Photo������������������������������������������� Записва снимки.
Smth Slw REC��������������������������� Записва бързо-движещи се обекти на каданс.
Golf Shot������������������������������������ Разделя бързо движение от 2 секунди на кадри, които след това се
записват като видеоклип и снимки. Внимавайте обектът да не излезе
от бялата рамка в центъра на екрана, докато записвате.
Camera/Mic (Камера/Микрофон)
Категория
(Ръчни настройки)
White Balance����������������� Регулира цветния баланс към осветеността на околната среда.
Spot Meter/Fcs��������������� Автоматично регулира осветеността и фокуса за избрания обект.
Spot Meter����������������������� Регулира осветеността на изображенията за обекти, които докосвате
на екрана.
Spot Focus����������������������� Фокусира върху обекта, който докосвате на екрана.
Exposure��������������������������� Регулира осветеността на видеоклипове и снимки. Ако изберете
[Manual], регулирайте осветеността (експонацията), като използвате
.
/
, за да
Focus��������������������������������� Фокусира ръчно. Ако изберете [Manual], изберете
регулирате фокуса за близки обекти, и изберете
, за да
регулирате фокуса за далечни обекти.
, ако обектът е бял или ако
AE Shift����������������������������� Регулира експонацията. Докоснете
задното осветяване е ярко, или докоснете
, ако обектът е черен
или осветлението е слабо.
White Balance Shift������ Регулира баланса на бялото.
Low Lux����������������������������� Записва ярки цветове в тъмни условия.
(Настройки на видеокамерата)
Категория
Scene Selection������������� Избира подходяща настройка за запис в зависимост от вида на
сцената, като например нощна сцена или плаж.
Cinematone������������ Регулира цветовете на видеоклипа при записа, като наподобява
атмосферата на кино филми.
Fader�������������������������� Въвежда и извежда сцени.
Self-Timer����������������� Активира таймера за самоснимачка, когато видеокамерата е в режим
на запис на снимка.
Tele Macro����������������������� Фокусира обект като разфокусира фона.
SteadyShot�������������� Задава функцията за стабилизация, когато записвате видеоклипове.
SteadyShot�������������� Задава функцията за стабилизация, когато записвате снимки.
Digital Zoom������������������� Задава максималното ниво на увеличение за цифрово приближение.
Conversion Lens������������ Задава вида на прикрепения обектив (продава се отделно).
Auto Back Light�������������� Автоматично регулира експонацията за обекти, осветени отзад.
(Лица)
Категория
Face Detection��������������� Автоматично разпознава лица.
Smile Shutter������������������ Автоматично запечатва снимка, когато бъде разпозната усмивка.
Smile Sensitivity������������ Настройва чувствителност за разпознаване на усмивка, като
използва функцията за разпознаване на усмивка.
(Микрофон)
Категория
Closer Voice��������������������� Разпознава човешко лице и записва гласа му с по-голяма яснота.
Blt-in Zoom Mic������������� Записва видеоклипове с жив звук, подходящ за позицията на
приближение.
Auto Wind NR����������������� Разпознава условията на записа и намалява смущенията, причинени
от вятъра.
BG
50
Audio Mode�������������������� Задава формат за запис на звука (5.1-канален съраунд/двуканален
стерео звук).
Audio Rec Level������������� Задава ниво на запис на звука.
(Помощ при запис)
Категория
My Button������������������������ Програмира функции към “Персонализирани бутони”.
Grid Line��������������������������� Извежда решетка, която се използва за насока, за да сте сигурни, че
обектът е в хоризонтална или вертикална позиция.
Display Setting��������������� Задава времето, за което иконите или индикаторите ще се извеждат
на LCD екрана.
Audio Level Display������ Извежда измервател на аудио нивото на LCD екрана при запис.
Категория
Image Quality/Size (Качество/Размер на изображенията)
REC Mode�������������������������� Задава режима за запис на видеоклипове.
Frame Rate������������������������ Задава честотата на кадрите за запис на видеоклипове.
/
/
Setting���� Задава качество на изображението за запис на видеоклипове.
Wide Mode������������������������ Задава съотношение хоризонтала към вертикала, когато записвате
видеоклипове със стандартна разделителна способност на
изображението (STD).
x.v.Color������������������������������ Записва по-широк диапазон цветове. Задайте тази опция, когато
гледате изображения с телевизор, съвместим със системата x.v.Color.
Image Size������������������������� Задава размер на снимката.
Категория
Playback Function (Функции за възпроизвеждане)
Категория
Edit/Copy (Редактиране/Копиране)
Delete����������������������������������������� Изтрива видеоклипове или снимки.
Protect���������������������������������������� Защитава видеоклиповете или снимките от изтриване.
Copy*2����������������������������������������� Копира изображения.
Direct Copy������������������������������� Копира изображения от видеокамерата на външно устройство.
Категория
Setup (Настройки)
Категория
(Настройки на носителя)
Media Select*2���������������� Задава вида на носителя на запис (стр. 25).
Media Info������������������������ Извежда информация за носителя на запис.
Format������������������������������� Изтрива и форматира всички данни на носителя на запис.
Repair Img.DB F������������� Поправя файла с данни за изображенията на вградения носител или
картата-памет (стр. 55).
File Number��������������������� Задава начина на номериране на файловете със снимки.
(Настройки за възпроизвеждане)
Категория
Data Code������������������������ Извежда информацията, която автоматично се запазва при записа.
Volume������������������������������ Регулира силата на възпроизвеждания звук (стр. 31).
Download Music*3�������� Сваля музикални файлове от компютъра на вашата видеокамера
(докато компютърът е свързан с видеокамерата), които могат да се
възпроизвеждат при възпроизвеждане на акценти.
Empty Music*3���������������� Изтрива всички музикални файлове.
BG
51
Персонална настройка на вашата видеокамера
Event View��������������������������������� Извежда дисплея за преглед на събития.
Map View*1�������������������������������� Извежда дисплея за преглед по картата.
Highlight Movie���������������������� Започва възпроизвеждане на сцени с акценти или плейлисти,
записани със стандартно качество на изображението (STD).
Scenario������������������������������� Започва възпроизвеждане на запазения плейлист с акценти.
Категория
(Връзки)
TV Type����������������������������� Преобразува сигнала в зависимост от свързания телевизор (стр. 36).
HDMI Resolution����������� Задава резолюция за изведеното изображение, когато свързвате
вашата видеокамера към телевизор с HDMI кабел.
CTRL FOR HDMI������������� Задава дали устройството за дистанционно управление на
телевизора да се използва, когато видеокамерата е свързана към
“BRAVIA” Sync-съвместим телевизор посредством HDMI кабел.
USB Connect������������������� Избира вида на носителя, който да се използва, когато видеокамерата
е свързана към външно устройство посредством USB.
USB Connect Setting��� Задава режима на връзка, когато видеокамерата е свързана към
компютър или USB устройство.
USB LUN Setting������������ Задава съвместимостта на вашата видеокамера, когато използвате
USB връзка.
(Общи настройки)
Категория
Beep����������������������������������� Задава настройка дали при операция да се чува кратък звуков сигнал
или не.
LCD Brightness��������������� Регулира осветеността на LCD екрана.
Your Location*1�������������� Извежда настоящото местоположение на картата.
Airplane Mode*1������������ Използвайте тази настройка, когато се намирате на борда на самолет.
GPS Setting*1������������������ Включва или изключва приемането на GPS сигнал.
Power On By LCD���������� Захранването на видеокамерата автоматично се включва, когато
отворите LCD екрана.
Language Setting��������� Задава езика за дисплея (стр. 23).
Calibration����������������������� Настройва сензорния панел.
Battery Info���������������������� Извежда с приближение оставащото време за работа с батерията.
Power Save���������������������� Задава автоматично изключване на LCD екрана и захранването.
Initialize���������������������������� Връща всички настройки в положенията им по подразбиране.
Demo Mode�������������������� Задава настройка дали да извежда или не режима на демонстрация
на функциите на видеокамерата.
(Настройки на часа)
Категория
Date & Time Setting����� Сверява датата и часа.
Area Setting�������������������� Регулира разликата в часовото време без да се налага да спирате
часовника (стр. 23).
Auto Clock ADJ *1���������� Настройва дали видеокамерата да получава автоматично
информация за часа посредством GPS системата или не.
Auto Area ADJ*1������������� Настройва дали видеокамерата да компенсира автоматично часовите
разлики, като извежда информация за настоящето местоположение
посредством GPS системата.
*1HDR-CX410VE/CX430V/CX430VE/PJ420VE/PJ430V/PJ430VE
*2HDR-CX430V/CX430VE/CX510E/PJ420E/PJ420VE/PJ430/PJ430E/PJ430V/PJ430VE/PJ510E
*3HDR-CX430V/PJ430/PJ430V
BG
52
Други/Азбучен указател
Отстраняване на
проблеми
ˎˎ
За информация относно модела на
вашата видеокамера вижте следната
страница:
Функции и оборудване  стр. 12
Ако се сблъскате с проблем, докато
използвате видеокамерата, следвайте
стъпките, описани по-долу.
Подробности относно симптомите на вашата
видеокамера можете да намерите в “Упътване
за потребителя на Handycam” (стр. 11), а
относно свързването с компютър вижте
“Помощно упътване за PlayMemories Home”
(стр. 44).
Захранването не се включва
ˎˎ Прикрепете заредена батерия във
видеокамерата (стр. 20).
ˎˎ Щекерът на променливотоковия адаптер е
 Проверете списъка (стр. 53 до 55)
и видеокамерата.
изключен от контакта. Свържете щекера на
променливотоковия адаптер към мрежата от
220 V (стр. 20).
 Изключете източника на
захранване, включете го отново
след около 1 минута и включете
видеокамерата.
Видеокамерата не работи, дори когато
захранването е включено.
ˎˎ Устройството има нужда от няколко секунди
след като бъде включено, за да се подготви за
запис. Това не е неизправност.
ˎˎ Изключете променливотоковия адаптер от
контакта или извадете батерията. След около
1 минута свържете отново.
 Изберете
 [Setup] 
[ General Settings]  [Initialize].
Ако изберете [Initialize], всички
настройки, включително тези на
часовника, се нулират.
Видеокамерата се нагорещява.
работа. Това не е индикация за неизправност.
Захранването внезапно се изключва.
В зависимост от проблема е възможно
да се наложи извършване на подмяна
или форматиране на вградената памет на
видеокамерата. По този начин данните,
записани на вградената памет, ще бъдат
изтрити. Уверете се, че сте запазили данните
от вградената памет на друг носител, преди да
изпратите видеокамерата за поправка. Sony не
носи отговорност и няма да компенсира загуба
на данни от вградената памет.
ˎˎ С цел подобряване на състоянието на
устройството, при поправка на видеокамерата
е възможно да се наложи проверка на
минимално количество данни от вградения
носител на запис на видеокамерата.
Доставчикът на Sony обаче няма да копира или
запазва вашите данни.
ˎˎ
ˎˎ Използвайте променливотоковия адаптер
(стр. 20).
ˎˎ В настройката си по подразбиране,
видеокамерата автоматично се изключва,
ако не извършвате операция с нея за около 2
минути ([Power Save]) (стр. 52); или включете
захранването отново.
ˎˎ Заредете батерията (стр. 20).
При натискането на бутона START/
STOP или PHOTO не се записват
изображения.
ˎˎ Извежда
се екранът за възпроизвеждане.
Спрете възпроизвеждането и изберете
 [Shooting Mode]  [ Movie]
или [ Photo].
BG
53
Други/Азбучен указател
ˎˎ Видеокамерата се нагорещява по време на
 Свържете се с вашия доставчик
или упълномощен сервиз на Sony.
Дисплей за
автодиагностика/
Предупредителни
индикатори
ˎˎ Видеокамерата
записва изображението,
което сте запазили на носителя, и докато
това се случва, не можете да записвате и
снимате с устройството.
ˎˎ Записващият носител е пълен. Изтрийте
ненужните изображения (стр. 40).
ˎˎ Общият брой снимки и видеоклипове
надвишава капацитета на видеокамерата
(стр. 57, 59). Изтрийте ненужните
изображения (стр. 40).
За информация относно модела на
вашата видеокамера вижте следната
страница:
Функции и оборудване  стр. 12
Ако на LCD екрана се извеждат
индикатори, прегледайте списъка по-долу.
Ако не можете да отстраните проблема
и след няколко опита, се свържете с
представител или упълномощен сервиз
на Sony. В този случай, когато се свържете
с тях, продиктувайте всички цифри на
кода с грешката, който започва с буквите
C или Е.
Възможно е да чуете звуков сигнал,
когато на екрана се изведат някои от
предупредителните индикатори.
Не можете да инсталирате
PlayMemories Home.
ˎˎ За
да инсталирате PlayMemories Home е
необходима Интернет връзка.
ˎˎ Проверете системните изисквания
или процедурата по инсталиране на
PlayMemories Home.
PlayMemories Home не работи
правилно.
ˎˎ Излезте
от PlayMemories Home и
рестартирайте компютъра.
Компютърът не разпознава вашата
видеокамера.
ˎˎ Изключете
от USB жака на компютъра
всички USB устройства, които са различни
от клавиатура, мишка и видеокамера.
ˎˎ Изключете вградения USB кабел
от компютъра и видеокамерата,
рестартирайте компютъра, и след
това отново го свържете правилно с
видеокамерата.
ˎˎ Когато към външните устройства са
свързани едновременно и вграденият USB
кабел, и друг USB кабел, изключете този
кабел, който не е свързан към компютъра.
C:04:
ˎˎ Използвате
батерия, различна от
InfoLITHIUM (серия V). Използвайте
батерия InfoLITHIUM (серия V) (стр. 20).
ˎˎ Свържете стабилно DC щекера на
променливотоковия адаптер към
видеокамерата (стр. 20).
C:06:
ˎˎ Температурата
на батерията се е покачила.
Сменете батерията или я оставете на
хладно място.
C:13: / C:32:
ˎˎ Изключете
BG
54
източника на захранване. После
свържете захранването и продължете
работа.
E::
ˎˎ Следвайте
ˎˎ Видеокамерата
е нестабилна, така че
е възможно да забележите ефекта от
вибрациите. Придържайте здраво
устройството с две ръце и запишете
изображението. Обърнете внимание обаче,
че предупредителният индикатор няма да
изчезне.
стъпките от  на стр. 53.

ˎˎ Батерията
е почти изтощена.
ˎˎ Температурата
на батерията е висока.
Сменете батерията или я оставете на
хладно място.
ˎˎ Капацитетът
на носителя на запис е пълен.
не могат да бъдат записвани,
докато се обработват. Изчакайте малко и
след това извършете записа.
ˎˎ Когато зададете следните, не можете
да записвате снимки, докато запазвате
видеоклипове.
ˋˋ[
REC Mode]: [Highest Quality
]
ˋˋ[
Frame Rate]: [60p] (за модели с NTSC
система) или [50p] (за модели с PAL
система)
ˎˎ Снимките
ˎˎ Не
е поставена карта-памет (стр. 25).
индикаторът мига, това означава, че
свободното място за запис на изображения
е свършило. Изтрийте ненужните
изображения (стр. 40) или форматирайте
картата-памет след като запазите
изображенията на друг носител (стр. 51).
ˎˎ Файлът с данни за изображенията може
да е повреден. Проверете файла с данни за
изображенията, като докоснете

[Setup]  [
Media Settings]  [Repair
Img. DB F.]  носителя на запис (за модели
с вградена памет).
ˎˎ Когато
Други/Азбучен указател
ˎˎ Картата-памет
е повредена.
картата-памет с
видеокамерата (стр. 51).
ˎˎ Форматирайте
ˎˎ Поставили
(стр. 26).
сте несъвместима карта-памет

ˎˎ Картата-памет
притежава защита срещу
запис.
ˎˎ Достъпът до картата-памет е забранен на
друго устройство.
BG
55
Време за запис на
видеоклипове/
брой снимки, които
можете да запишете
HDR-PJ420E/PJ420VE/PJ430/PJ430E/PJ430V/
PJ430VE/PJ510E
Време за непрекъснат
запис
За информация относно модела на
вашата видеокамера вижте следната
страница:
Функции и оборудване  стр. 12
Батерия
Качество на
изображението
NP-FV50
(приложена в
комплекта)
“HD” е съкращение за изображение
с висока резолюция, а “STD” – за
изображение със стандартно качество.
Батерия
Качество на
изображението
NP-FV50
(приложена в
комплекта)
Време за запис
Приблизително време за запис, когато
използвате напълно заредена батерия.
HDR-CX400E/CX410VE/CX430V/CX430VE/
CX510E
Време за непрекъснат
запис
Батерия
Качество на
изображението
NP-FV50
(приложена в
комплекта)
MP4
STD
150
170
165
Време при
обичаен запис
Батерия
Качество на
изображението
NP-FV50
(приложена в
комплекта)
MP4
STD
75
85
80
STD
140
155
150
(мерна единица:
минута)
HD
MP4
STD
70
75
75
Всяка от измерените времеви стойности
касае ситуациите, когато видеокамерата
записва видеоклипове с висока разделителна
REC
способност (HD) и настройката [
].
Mode] е зададена в положение [Standard
ˎˎ Обичайното време за запис показва времето,
когато повтаряте операциите по стартиране/
спиране на записа, ако превключвате
[Shooting Mode] и когато използвате
функцията за приближение.
ˎˎ Стойностите са измерени, когато използвате
видеокамерата при температура на
околната среда от 25°С. Препоръчваме ви
да използвате устройството в температурен
интервал от 10°С до 30°С.
ˎˎ Времето за запис или възпроизвеждане
ще се съкрати в зависимост от условията,
при които използвате видеокамерата и ако
използвате вашата видеокамера при ниски
температури.
(мерна единица:
минута)
HD
MP4
ˎˎ
(мерна единица:
минута)
HD
HD
Време при
обичаен запис
Очаквано време за запис и
възпроизвеждане с различните
видове батерии
(мерна единица:
минута)
Време за възпроизвеждане
Приблизително време за
възпроизвеждане, когато използвате
напълно заредена батерия.
BG
56
HDR-CX400E/CX410VE/CX430V/CX430VE/
CX510E
Време за запис
(мерна единица:
минута)
Батерия
Качество на
изображението
NP-FV50
(приложена в
комплекта)
[Long Time
]
240
MP4
STD
240
Време за запис
HDR-PJ420E
5 h 25 min
(5 h 25 min)
255
Батерия
Качество на
изображението
NP-FV50
(приложена в
комплекта)
HD
MP4
STD
225
225
240
Режим на запис
[Standard
]
Време за запис
Режим на запис
Режим на запис
1 h 30 min
(1 h 30 min)
2h
(2 h)
3 h 35 min
(2 h 40 min)
1 h 10 min
(1 h 10 min)
1 h 35 min
(1 h 35 min)
2 h 50 min
(2 h 10 min)
BG
57
HDR-CX430V/
CX430VE/PJ430V/
PJ430VE
2 h 15 min
(2 h 15 min)
2 h 40 min
(2 h 40 min)
3 h 40 min
(3 h 40 min)
6 h 30 min
(4 h 55 min)
11 h 15 min
(9 h 15 min)
Други/Азбучен указател
Качество на изображение с висока разделителна
способност (HD) в h (часове) и min (минути)
1h
(1 h)
HDR-PJ430/PJ430E
[50p Quality
2 h 30 min
]/[60p
(2 h 30 min)
Quality
]
[Highest
3 h
Quality
]
(3 h)
[High
4 h 5 min
Quality
] (4 h 5 min)
[Standard
7 h 15 min
]
(5 h 30 min)
[Long Time
12 h 30 min
]
(10 h 15 min)
HDR-PJ420E/PJ420VE
1 h 15 min
(1 h 15 min)
HDR-PJ420VE
3h
(2 h 45 min)
Качество на изображение с висока разделителна
способност (HD) в h (часове) и min (минути)
Вградена памет (HDR-CX430V/
CX430VE/CX510E/PJ420E/PJ420VE/
PJ430/PJ430E/PJ430V/PJ430VE/
PJ510E)
HDR-PJ420VE
Време за запис
HDR-PJ420E
3 h 45 min
(3 h 25 min)
HDR-CX430V/CX430VE/PJ430/PJ430E/PJ430V/
PJ430VE
Очаквано време за запис на
видеоклипове
HDR-PJ420E
HDR-PJ420VE
4 h 20 min
(4 h 20 min)
Стандартно качество на изображение (SТD) в h
(часове) и min (минути)
(мерна единица:
минута)
[50p Quality
]/[60p
Quality
]
[Highest
Quality
]
[High
Quality
]
[Standard
]
HDR-PJ420VE
5h
(4 h 5 min)
MP4 в h (часове) и min (минути)
HD
HDR-PJ420E/PJ420VE/PJ430/PJ430E/PJ430V/
PJ430VE/PJ510E
Време за запис
Режим на запис
HDR-PJ420E
6 h 10 min
(5 h 5 min)
MP4 в h (часове) и min (минути)
Карта-памет
Време за запис
HDR-PJ430/PJ430E
10 h 55 min
(10 h 55 min)
Изображения с качество с висока разделителна
способност (HD)
HDR-CX430V/CX430VE/
PJ430V/PJ430VE
9 h 55 min
(9 h 55 min)
(мерни единици: минути)
Режим на запис
[50p Quality
]/[60p
Quality
]
[Highest
Quality
]
[High Quality
]
[Standard
]
[Long Time
]
Стандартно качество на изображение (SТD) в h
(часове) и min (минути)
Време за запис
Режим на запис
HDR-PJ430/PJ430E
[Standard
]
7 h 30 min
(6 h 55 min)
HDR-CX430V/
CX430VE/PJ430V/
PJ430VE
6 h 45 min
(6 h 15 min)
HDR-CX510E/PJ510E
Качество на изображение с висока разделителна
способност (HD) в h (часове) и min (минути)
Режим на запис
[50p Quality
]/[60p
Quality
]
[Highest
Quality
]
[High Quality
]
[Standard
6 h 5 min
(6 h 5 min)
8 h 15 min
(8 h 15 min)
14 h 30 min
(11 h)
25 h 5 min
(20 h 40 min)
ˎˎ Когато
Време за запис
15 h 5 min
(13 h 50 min)
желаете да записвате до максималното
време за запис, указано в таблицата, трябва
да изтриете от паметта на устройството
демонстрационния видеоклип (за модели с
вградена памет).
305
(305)
85
(85)
120
(120)
210
(160)
370
(300)
180
(180)
245
(245)
430
(325)
740
(610)
360
(360)
490
(490)
865
(655)
1490
(1225)
32 GB
650
(650)
64 GB
1305
(1305)
16 GB
220
(200)
32 GB
445
(410)
64 GB
895
(825)
използвате Sony карта-памет.
Забележки
Времето за запис може да се различава в
зависимост от условията за запис и обекта, и
Frame Rate]
настройките на [REC Mode] и [
(стр. 51).
ˎˎ Цифрите в скоби показват минималното време
за запис.
ˎˎ Можете да записвате видеоклипове с максимум
3,999 сцени с висока резолюция (HD) и 9,999
сцени със стандартно качество (STD). Можете
да запишете максимум 40,000 MP4 видеоклипа
и снимки общо.
ˎˎ
Стандартно качество на изображение (SТD) в h
(часове) и min (минути)
]
150
(150)
(мерни единици: минути)
Режим на запис
[Standard
]
Време за запис
22 h (22 h)
[Standard
75
(75)
Изображения с качество със стандартна
разделителна способност (STD)
MP4 в h (часове) и min (минути)
Режим на запис
64 GB
(устройство: минути)
16 GB
320
(320)
5 h 10 min
(5 h 10 min)
[Long Time
]
32 GB
MP4
Време за запис
]
16 GB
ˎˎ Ако
BG
58
Максималното непрекъснато време за запис на
видеоклипове е приблизително 13 часа.
ˎˎ Вашата видеокамера използва формат VBR
(Вариращ битрейт), който автоматично
регулира качеството на изображението според
записаната сцена. Тази технология предизвиква
отклонения във времето за запис на носителите
на запис. Видеоклиповете, които съдържат бързи
движения и сложни образи, се записват при
по-висок битрейт, а това намалява общото време
за запис.
ˎˎ
Очакван брой снимки, които
можете да запишете
Вградена памет (HDR-CX430V/
CX430VE/CX510E/PJ420E/PJ420VE/
PJ430/PJ430E/PJ430V/PJ430VE/PJ510E)
Можете да запишете максимум 40,000 MP4
видеоклипове и снимки общо.
Карта-памет
16 GB
32 GB
64 GB
8.9M
3800
7700
15000
ˎˎ
ˎˎ
Забележки
Уникалната подредба на пикселите на Sony
ClearVid и системата за обработване на
данни (BIONZ) позволяват резолюция на
неподвижните изображения, еквивалентна на
описаните размери.
Битрейт и пиксели
ˎˎ
Следният списък показва средния битрейт,
пикселите и съотношението за всеки режим за
BG
59
Други/Азбучен указател
Когато използвате Sony карта-памет.
Указаният брой снимки, които можете да
запишете, се отнася за пълния капацитет на
паметта на вашата видеокамера. Реалният брой
изображения, които можете да запишете, се
извежда на LCD екрана по време на записа
(стр. 70).
ˎˎ Броят на снимките, които можете да запишете,
се различава в зависимост от условията на
запис и вида на носителя.
ˎˎ
запис (видеоклип + аудио и т.н.):
За модели с NTSC система:
ˋˋ Качество на изображението с висока
разделителна способност (HD):
PS: Макс. 28 Mbps 1,920 x 1,080 пиксела/60p,
AVC HD 28 M (PS), 16:9
FX: Макс. 24 Mbps 1,920 x 1,080 пиксела/60i
или 1,920 x 1,080/24p, AVC HD 24 M (FX),
16:9
FH: Прибл. 17 Mbps (средно) 1,920 x 1,080
пиксела/60i или 1,920 x 1, 080/24p, AVC HD
17 M (FН),16:9
HQ: Прибл. 9 Mbps (средно), 1,440 x 1,080
пиксела/60i, AVC HD 9 M (HQ), 16:9
LP: Прибл. 5 Mbps (средно), 1,440 x 1,080
пиксела/60i, AVC HD 5 M (LP), 16:9
ˋˋ MP4: Прибл. 6 Mbps (средно), 1,280 х 720
пиксела/30p, 16:9
ˋˋ Качество на изображението със стандартна
разделителна способност (STD):
HQ: Прибл. 9 Mbps (средно) 720 x 480
пиксела/60i, STD 9 M (HQ), 16:9/4:3
За модели с PAL система:
ˋˋ Качество на изображението с висока
разделителна способност (HD):
PS: Макс. 28 Mbps 1,920 x 1,080 пиксела/50p,
AVC HD 28 M (PS), 16:9
FX: Макс. 24 Mbps 1,920 x 1,080 пиксела/50i
или 1,920 x 1,080/25p, AVC HD 24 M (FX),
16:9
FH: Прибл. 17 Mbps (средно) 1,920 x 1,080
пиксела/50i или 1,920 x 1,080/25p, AVC HD
17 M (FX),16:9
HQ: Прибл. 9 Mbps (средно), 1,440 x 1,080
пиксела/50i, AVC HD 9 M (HQ), 16:9
LP: Прибл. 5 Mbps (средно), 1,440 x 1,080
пиксела/50i, AVC HD 5 M (LP), 16:9
ˋˋ MP4: Прибл. 6 Mbps (средно), 1,280 х 720
пиксела/25p, 16:9
ˋˋ Качество на изображението със стандартна
разделителна способност (STD):
HQ: Прибл. 9 Mbps (средно) 720 x 576
пиксела/50i, STD 9 M (HQ), 16:9/4:3
ˎˎ Пиксели за запис на снимки и съотношение.
ˋˋ Режим за запис на снимки, Двоен запис:
3,984 х 2,240 точки/16:9
2,992 х 2,240 точки/4:3
2,816 x 1,584 точки/16:9
2,112 х 1,584 точки/4:3
1,920 х 1,080 точки/16:9
640 x 480 точки/4:3
ˋˋ Запис на снимка от видеоклип:
1,920 х 1,080 точки/16:9
640 х 360 точки/16:9
640 х 480 точки/4:3
Работа с вашата
видеокамера
Възможно е видеокамерата да не записва
правилно.
ˋˋ В близост до тунер като например телевизор
и радио. Възможно е да се появят смущения.
ˋˋ На плажа или на прашно място. Ако във
видеокамерата попадне пясък или прах,
това може да причини неизправност, а
понякога тази неизправност не може да бъде
отстранена.
ˋˋ В близост до прозорци или на открито,
където LCD екранът или обективът може
да са изложени на пряка слънчева светлина.
Това може да повреди вътрешността на
визьора или LCD екрана.
ˎˎ При работа с прав или променлив ток,
използвайте аксесоарите, препоръчани в това
ръководство.
ˎˎ Не позволявайте видеокамерата да се намокри
например от дъжд или морска вода. Ако
видеокамерата се намокри, устройството може
да се повреди, а понякога повредата не може да
бъде отстранена.
ˎˎ Ако твърд предмет или течност попадне
в корпуса на видеокамерата, изключете
захранването и преди по-нататъшна употреба
проверете устройството в упълномощен
сервиз.
ˎˎ Избягвайте грубо боравене, разглобяване,
модификации или механични сътресения.
Не удряйте, не изпускайте и не настъпвайте
продукта. Особено внимавайте с обектива.
ˎˎ Затваряйте LCD екрана и визьора на
видеокамерата, когато не я използвате.
ˎˎ Не обвивайте видеокамерата например с кърпа
и не я използвайте в това състояние.
ˎˎ Когато изключвате захранващия кабел,
дърпайте щепсела, а не самия кабел.
ˎˎ Не позволявайте захранващият кабел да се
повреди като поставяте върху него тежки
предмети.
ˎˎ Не използвайте деформирана или повредена
батерия.
ˎˎ Винаги поддържайте металните контакти
чисти.
ˎˎ Ако батериите са протекли:
ˋˋ се свържете с упълномощен сервиз на Sony.
ˋˋ и докоснете течността, измийте обилно с
вода.
ˋˋ и течността попадне в очите ви, измийте
обилно с вода и се консултирайте с лекар.
За информация относно модела на
вашата видеокамера вижте следната
страница:
Функции и оборудване  стр. 12
Употреба и грижи за
видеокамерата
ˎˎ Видеокамерата
не е защитена от прах и
зацапване и не е водоустойчива.
ˎˎ Не хващайте или придържайте
видеокамерата за следните части, както и за
капачетата на жаковете.
Капаче за
гнездото с
аксесоари
LCD екран
Батерия
Вграден USB кабел
ˎˎ Не
снимайте директно слънцето. Това може
да повреди вашата видеокамера. Снимайте
слънцето само при условия на намалена
светлина като например по здрач.
ˎˎ Не използвайте или съхранявайте
видеокамерата и приложените артикули на
следните места.
ˋˋ При крайно високи или ниски температури,
или във влажна среда. Не оставяйте
видеокамерата при температури,
надвишаващи 60°С, като например на пряка
слънчева светлина, близо до климатици
или в кола, паркирана на слънце. Това може
да причини неизправност или може да
деформира корпуса.
ˋˋ Близо до силни магнитни полета или
под влиянието на механични вибрации.
Устройството може да се повреди.
ˋˋ Близо до силни радио вълни или радиация.
BG
60
Когато не планирате да използвате
видеокамерата за дълъг период от
време
ˎˎ
Препоръчваме ви да включвате и работите
с видеокамерата поне веднъж в месеца, за
да поддържате устройството в оптимално
състояние за дълго време.
ˎˎ Преди да приберете батерията за съхранение,
изразходвайте докрай заряда й.
ˎˎ
Забележки за допълнителни артикули
Препоръчваме ви да използвате оригинални
артикули на Sony.
ˎˎ Възможно е някои от оригиналните Sony
продукти да не се предлагат в някои държави/
региони.
ˎˎ
Забележка за работната температура
на видеокамерата/батерията
ˎˎ
терминал или на вашата камера.
Не затваряйте LCD панела, докато
видеокамерата е включена и свързана
посредством USB връзка към друго устройство.
Възможно е записаните видеоклипове или
снимки да се загубят.
Гнездо за аксесоари
Когато температурата на видеокамерата
или батерията е твърде висока или ниска, е
възможно записът или възпроизвеждането
да не се извършат поради активиране на
защитните функции на видеокамерата. В този
случай на LCD екрана или във визьора се
извежда индикатор.
Когато използвате микрофон или преносим
говорител, захранването им се включва или
изключва в съответствие със захранването на
вашата видеокамера.
ˎˎ За подробности се обърнете към
ръководството с инструкции, приложено към
аксесоара, който използвате.
ˎˎ За да прикрепите аксесоар, фиксирайте го към
гнездото като го натиснете и плъзнете, докато
спре.
ˎˎ Когато записвате видеоклипове с външна
светкавица (продава се отделно), свързана към
гнездото за аксесоари, изключете захранването
на външната светкавица, за да предотвратите
записа на звука от зареждането.
ˎˎ Когато свържете външен микрофон (продава
се отделно), той е с приоритет пред вградения.
ˎˎ
Забележки за зареждане чрез USB
кабел
Поддръжка на LCD екрана
Ако по екрана останат отпечатъци от пръсти,
следи от крем за ръце и др., това може да
наруши покритието му. Ако по монитора
попадне подобна субстанция, незабавно я
почистете.
ˎˎ Силното натискане на LCD екрана със
салфетка или друг материал може да надраска
покритието му.
ˎˎ Ако по LCD екрана останат отпечатъци от
пръсти или зацапване, ви препоръчваме
внимателно да ги почистите, след което
да забършете екрана с чиста почистваща
кърпичка.
ˎˎ
Когато видеокамерата е свързана
към компютър или артикули
Не се опитвайте да форматирате носителя на
запис на вашата видеокамера, като използвате
компютър. Ако го направите, вашата
видеокамера може да не работи правилно.
ˎˎ Когато свързвате вашата видеокамера
към друго устройство посредством кабел,
се уверете, че поставяте свързващия жак
в правилната посока. Поставянето на
свързващия жак насила в неправилната посока
може да причини повреда на свързващия
ˎˎ
BG
61
Други/Азбучен указател
Зареждането може да се окаже невъзможно за
всички видове компютри.
ˎˎ Ако свържете видеокамерата към преносим
компютър, който не е свързан към мрежата
от 220 V, батерията на компютъра може да се
изразходва твърде бързо. В този случай не
оставяйте за дълго видеокамерата свързана
към компютъра.
ˎˎ Зареждането на батерията и връзката с
преправяни или ръчно сглобявани компютри
или посредством USB хъб не е гарантирана.
В зависимост от USB устройството, което се
използва, зареждането може да не протече
правилно.
ˎˎ
LCD екран
Зареждане на вградената
акумулаторна батерия
Не натискайте силно LCD екрана, защото това
може да го повреди или да предизвика появата
на неестествени цветове.
ˎˎ Ако използвате видеокамерата на студено
място, е възможно на LCD екрана да се появи
остатъчен образ. Това не е неизправност.
ˎˎ Докато работите с видеокамерата, гърбът
на LCD екрана може да се нагрее. Това не е
неизправност.
ˎˎ
Вашата видеокамера е снабдена с вградена
акумулаторна батерия, така че настройката
за датата и часа, и другите настройки,
се запазват, дори когато LCD екранът е
затворен. Вградената акумулаторна батерия
е винаги заредена, ако видеокамерата е
включена към мрежата от 220 V или ако
към нея е прикрепена батерията. Пълното
разреждане на акумулаторната батерия
настъпва за около три месеца, ако изобщо
не използвате видеокамерата. Ако това се
случи, използвайте устройството след като
заредите батерията.
Дори ако вградената батерия не е заредена,
това няма да се отрази на работата на
устройството, ако не записвате датата.
Почистване на корпуса и обектива на
проектора (За модели с проектор)
Почиствайте корпуса и обектива внимателно
с мека текстилна кърпичка или специална
почистваща кърпичка за стъкло.
ˎˎ Ако корпусът на видеокамерата и обектива на
проектора са много замърсени, почистете ги с
мека почистваща кърпичка, леко навлажнена
с вода, и след това ги изтрийте със суха
почистваща кърпичка.
ˎˎ За да не повредите корпуса и покритието,
и за да не надраскате обектива, избягвайте
следното:
ˋˋ Използването на химически вещества като
например разредители, бензин, алкохол,
кърпички за еднократна употреба, репеленти
срещу насекоми, слънцезащитни кремове
или инсектициди
ˋˋ Не работете с устройството, когато сте
докосвали гореспоменатите вещества.
ˋˋ Не позволявайте контакт с гума или винил за
дълъг период от време.
ˎˎ
Как да заредите акумулаторната
батерия
Свържете видеокамерата с мрежата от 220
V, като използвате променливотоковия
адаптер, приложен в комплекта. Оставете
LCD екрана затворен и зареждайте за
повече от 24 часа.
Грижи и съхранение на обектива
Забележки за изхвърляне/трансфер
на видеокамерата (за модели с
вградена памет)
Изтрийте повърхността на обектива с мека
почистваща кърпичка в следните случаи:
ˋˋ Когато има следи от пръсти по повърхността
му.
ˋˋ На горещи или влажни места.
ˋˋ Когато използвате обектива край морския
бряг.
ˎˎ Съхранявайте обектива на проветриви места,
които не са подложени на замърсяване или
прах.
ˎˎ За да избегнете появата на мухъл, периодично
следвайте указанията за почистване, описани
по-горе.
Дори когато изтриете всички видеоклипове
и снимки, или ако сте извършили
функцията [Format] (стр. 51), е възможно
да не успеете да изтриете напълно
данните от вградения носител на запис.
Когато прехвърляте собствеността на
видеокамерата, ви препоръчваме да
 [Setup]  [
Media
изберете
Settings]  [Format]  [Empty], за да
ограничите възстановяването на вашите
данни.
ˎˎ
BG
62
Технически
характеристики
Система
Формат на сигнала:
Цветен сигнал NTSC, стандарт EIA (HDRCX430V/PJ430/PJ430V)
Цветен сигнал PAL, стандарт CCIR (HDRCX400E/CX410VE/CX430VE/CX510E/
PJ420E/PJ420VE/PJ430E/PJ430VE/PJ510E)
HD TV
Формат за запис на видеоклипове:
AVCHD (съвместим с AVCHD формат
Ver.2.0):
Видео: MPEG-4 AVC/H.264
Звук: Dolby Digital 2ch/5.1ch Dolby Digital
5.1 Creator*1
MPEG-2 PS:
Видео: MPEG-2 (Видео)
Звук: Dolby Digital 2ch/5.1ch Dolby Digital
5.1 Creator*1
MP4:
Видео: MPEG-4 AVC/H.264
Звук: MPEG-4 AAC-LC 2ch
*1 Произведено по лиценз на Dolby
Laboratories
Формат на фото файловете:
DCF Ver.2.0-съвместим
Exif Ver.2.3-съвместим
MPF Baseline-съвместим
Носител на запис (Видеоклип/Снимка)
Вградена памет:
HDR-PJ420E/PJ420VE: 16 GB
HDR-CX430V/CX430VE/PJ430/PJ430E/
PJ430V/PJ430VE: 32 GB
HDR-CX510E/PJ510E: 64 GB
“Memory Stick PRO Duo” носител
SD карта-памет (Class 4 или по-бърза)
Капацитет, който потребителят може да
използва (Прибл.)
HDR-PJ420E: 15.5 GB*3
HDR-PJ420VE: 12.5 GB*2
HDR-CX430V/CX430VE/PJ430V/PJ430VE:
28.1 GB*2
HDR-PJ430/PJ430E: 31.1 GB*3
HDR-CX510E/PJ510E: 62.4 GB*3
*4 Уникалната подредба на пикселите
на Sony Clear Vid и системата за
обработване на данни (BIONZ)
позволяват резолюция на
неподвижните изображения,
еквивалентна на описаните размери.
5
* Настройката [
SteadyShot] е
зададена в положение [Standard] или
[Off].
*6 Настройката [
SteadyShot] е
зададена в положение [Active].
* 1 GB е равен на 1 милиард байта, 2.8
2
GB се използват за предварително
инсталираната карта, а друга
част се използва за управление
на данните. Можете да изтриете
само предварително инсталирания
демонстрационен видеоклип.
3
* 1 GB е равен на 1 милиард байта, част
BG
63
Други/Азбучен указател
от които се използват за управление
на системата и/или файлове с
приложения. Можете да изтриете
само предварително инсталирания
демонстрационен видеоклип.
Матрица:
4.6 mm (1/2.88 тип) CMOS матрица
Брой пиксели (снимка, 16:9):
Макс. 8.9 мегапиксела*4 (3 984 х 2 240)
Общо: Приблизително 5 430 000 пиксела
Ефективни (видеоклип, 16:9)*5:
Прибл. 2 230 000 пиксела
Ефективни (снимка, 16:9):
Прибл. 2 230 000 пиксела
Ефективни (снимка, 4:3):
Прибл. 1 670 000 пиксела
Обектив:
G обектив
30 х (Оптически)*5, 55x (Разширен по време
на запис)*6, 350х (Цифров)
Диаметър на филтъра: 46 mm
37 mm (Когато прикрепите преходник Step
Down Ring)
F1.8 ~ F4.0
Фокусно разстояние:
f = 1.9 mm ~ 57.0 mm
Когато преобразувате в 35 mm фотоапарат
За видеоклипове*5: 26.8 mm ~ 804.0 mm
(16:9)
За снимки: 26.8 mm ~ 804.0 mm (16:9)
Температура на цветовете: [Auto], [One Push],
[Indoor], [Outdoor]
Минимална осветеност:
6 lx (настройка по подразбиране, скорост на
затвора 1/30 секунда (HDR-CX430V/PJ430/
PJ430V) или 1/25 секунда (HDR-CX400E/
CX410VE/CX430VE/CX510E/PJ420E/
PJ420VE/PJ430E/PJ430VE/PJ510E))
3 lx (настройката [Low Lux] е зададена в
положение [On], скорост на затвора 1/30
секунда (HDR-CX430V/PJ430/PJ430V) или
1/25 секунда (HDR-CX400E/CX410VE/
CX430VE/CX510E/PJ420E/PJ420VE/PJ430E/
PJ430VE/PJ510E))
Работна температура: от 0°С до 40°С
Температура на съхранение: От –20°С до
+60°С
Размери (прибл.):
HDR-CX400E/CX410VE/CX430V/
CX430VE/CX510E:
58 mm x 66 mm x 121 mm (ш х в х д)
включително издадените части
58 mm x 66 mm x 127.5 mm (ш х в х
д) включително издадените части и с
прикрепена акумулаторна батерия
HDR-PJ420E/PJ420VE/PJ430/PJ430E/
PJ430V/PJ430VE/PJ510E:
61.5 mm x 66 mm x 121 mm (ш х в х д)
включително издадените части
61.5 mm x 66 mm x 127.5 mm (ш х в х
д) включително издадените части и с
прикрепена акумулаторна батерия
Тегло (прибл.)
HDR-CX400E/CX510E:
315 g само на основното тяло
370 g включително приложената
акумулаторна батерия
HDR-CX410VE/CX430V/CX430VE:
320 g само основното тяло
375 g включително приложената
акумулаторна батерия
HDR-PJ420E/PJ430/PJ430E/PJ510E:
340 g само основното тяло
395 g включително приложената
акумулаторна батерия
HDR-PJ420VE/PJ430V/PJ430VE:
345 g само основното тяло
400 g включително приложената
акумулаторна батерия
Входове/Изходи
HDMI OUT жак: HDMI микро конектор
PROJECTOR IN жак (HDR-PJ420E/PJ420VE/
PJ430/PJ430E/PJ430V/PJ430VE/PJ510E):
HDMI микро конектор
Входен MIC жак: Стерео минижак (Ø3.5 mm)
Жак слушалки: Стерео минижак (Ø 3.5 mm)
USB жак: Type A (Вграден USB)
Мулти/микро USB терминал*
* Поддържа микро USB съвместими
устройства.
ˎˎ USB
връзката е само за извеждане (HDRCX400E/CX410VE/CX430VE/CX510E/PJ420E/
PJ420VE/PJ430E/PJ430VE/PJ510E).
LCD екран
Картина: 7.5 cm (тип 3.0, съотношение на
екрана 16:9)
Общ брой пиксели:
230 400 (960 х 240)
Проектор (HDR-PJ420E/PJ420VE/PJ430/
PJ430E/PJ430V/PJ430VE/PJ510E)
Вид на проектора: DLP
Светлинен източник: LED (R/G/B)
Фокусиране: Ръчно
Разстояние на разпръсване: Прибл. 0.5 m или
повече
Съотношение на контраста: 1500: 1
Резолюция (изходна): nHD (640 x 360)
Непрекъснато време за проекция (когато
използвате приложената батерия):
Прибл. 1 час 40 минути
Променливотоков адаптер
AC-L200C/L200D
Общи
Изисквания към захранването: DC 6.8 V/7.2
V (батерия) DC 8.4 V (променливотоков
адаптер)
USB зареждане: DC 5 V 500 mA/1.5 А
Средна консумация на електроенергия:
В режим на запис с нормална осветеност,
когато използвате LCD екрана:
HDR-CX400E/CX410VE/CX430V/
CX430VE/CX510E
HD: 2.5 W MP4: 2.2 W STD: 2.3 W
HDR-PJ420E/PJ420VE/PJ430/PJ430E/
PJ430V/PJ430VE/PJ510E
HD: 2.7 W MP4: 2.4 W STD: 2.5 W
Изисквания към захранването: AC 100 V – 240
V, 50/60 Hz
Консумация на ток: 0.35 – 0.18 A
Консумация на енергия: 18 W
Изходно напрежение: DC 8.4 V*
Работна температура: От 0°C до 40°C
Температура на съхранение: От –20°С до
+60°С
Размери (приблизително): 48 mm х 29 mm х 81
mm (ш х в х д) без издадените части
Тегло (приблизително): 150 g без захранващия
кабел
BG
64
Търговски марки
* За други технически характеристики вижте
етикета на променливотоковия адаптер
ˎˎ Handycam
Максимално изходно напрежение: DC 8.4 V
Изходно напрежение: DC 6.8 V
Максимално напрежение при зареждане: DC
8.4 V
Максимален ток при зареждане: 2.1 А
Капацитет:
Обичаен: 7.0 Wh (1030 mAh)
Минимален: 6.6 Wh (980 mAh)
Вид: Литиево-йонна
Дизайнът и техническите характеристики на
вашата видеокамера подлежат на промяна без
предупреждение.
BG
65
Други/Азбучен указател
и
са запазени
търговски марки на Sony Corporation.
ˎˎ AVCHD, AVCHD Progressive и логото
AVCHD и AVCHD Progressive са търговски
марки на Panasonic Corporation и Sony
Corporation.
ˎˎ Memory Stick,
, Memory Stick Duo,
, Memory Stick PRO Duo,
, Memory Stick PROHG Duo,
, Memory
Stick XC-HG Duo,
,
MagicGate,
, MagicGate
Memory Stick и MagicGate Memory Stick Duo
са търговски марки или запазени търговски
марки на Sony Corporation.
ˎˎ InfoLITHIUM е търговска марка на Sony
Corporation.
ˎˎ x.v.Color и x.v.Colour са търговски марки на
Sony Corporation.
ˎˎ BIONZ е търговска марка на Sony
Corporation.
ˎˎ BRAVIA е търговска марка на Sony
Corporation.
ˎˎ Blu-ray Disc и Blu-ray са търговски
марки на Blu-Ray Dic Association.
ˎˎ Dolby, както и символът двойно “D”, са
търговски марки на Dolby Laboratories.
ˎˎ HDMI, логото HDMI и High Definition
Multimedia Interface са търговски марки
или запазени търговски марки на HDMI
Licensing LLC в САЩ и други държави.
ˎˎ Microsoft, Windows, Windows Vista и
DirectX са търговски марки или запазени
търговски марки на Microsoft Corporation в
Съединените щати и/или в други страни.
ˎˎ Mac и Mac OS са запазени търговски марки
на Apple Computer Inc.в Съединените щати и
в други страни.
ˎˎ Intel, Intel Core и Pentium са търговски
марки или запазени търговски марки на
Intel Corporation или негови клонове в САЩ
и други държави.
ˎˎ
и PlayStation са запазени търговски
марки на Sony Computer Entertainment Inc.
ˎˎ NAVTEQ и логото на NAVTEQ MAPS са
търговски марки на NAVTEQ в САЩ и
други страни.
ˎˎ Логото SDXC е търговска марка на SD-3C,
LLC.
Акумулаторна батерия NP-FV50
ЛИЦЕНЗНО
СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА
НАВИГАЦИОННИТЕ
КАРТИ, ВКЛЮЧЕНИ
ВЪВ ВИДЕОКАМЕРИ
ˎˎ MultiMediaCard
е търговска марка на
MultiMediaCard Association.
ˎˎ Facebook и логото “f ” са търговски марки
или запазени търговски марки на Facebook,
Inc.
ˎˎ YouTube и логото YouTube са търговски
марки или запазени търговски марки на
Google Inc.
Всички други наименования на продукти,
споменати тук, са търговски марки или
запазени търговски марки на съответните им
компании. Символите  и  не се използват
навсякъде в това ръководство.
(За модели с GPS)
ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ СОФТУЕРА,
ВНИМАТЕЛНО ПРОЧЕТЕТЕ СЛЕДНОТО
СПОРАЗУМЕНИЕ.
ВАЖНО – ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО: Това
лицензно споразумение (наричано по-нататък
“СПОРАЗУМЕНИЕ”) представлява юридически
договор между вас и Sony Corporation (наричан
по-нататък ”SONY”), който е лицензодател на
данните в навигационните карти, инсталирани
във вашата видеокамера (наричана по-нататък
“ПРОДУКТ”). Тези данни, както и всички
последващи актуализации, са описани в това
споразумение с термина “СОФТУЕР”. Това
СПОРАЗУМЕНИЕ се отнася само за СОФТУЕРА.
Можете да използвате СОФТУЕРА само във връзка
с употребата на ПРОДУКТА. Като докоснете
бутона “AGREE”, който се извежда на екрана на
ПРОДУКТА във връзка с това СПОРАЗУМЕНИЕ,
вие се съгласявате и обвързвате с условията в това
СПОРАЗУМЕНИЕ. Ако не сте съгласни с условията
на СПОРАЗУМЕНИЕТО, SONY няма да лицензира
СОФТУЕРА за ваша употреба. В този случай
СОФТУЕРЪТ няма да работи и вие няма да можете
да го използвате.
Добавете допълнително забавление с
помощта на вашата PlayStation 3, като свалите
приложението за PlayStation 3 от PlayStation
Store (в регионите, където то е достъпно).
За приложението за PlayStation 3 е необходимо
да притежавате PlayStation Network акаунт и
да го свалите.
Може да се използва само в държави, където
услугата PlayStation Store е достъпна.
ЛИЦЕНЗ НА СОФТУЕРА
СОФТУЕРЪТ е защитен от законите и
международните договори за авторско право,
както и от други закони и спогодби за защита на
интелектуалната собственост. СОФТУЕРЪТ не се
продава, а се отдава по лиценз.
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЦЕНЗ
Това СПОРАЗУМЕНИЕ ви дава следните
неизключителни права:
СОФТУЕР. Можете да използвате софтуера на едно
устройство от ПРОДУКТА.
Употреба. Можете да използвате СОФТУЕРА само
за лична употреба.
ОПИСАНИЕ НА ДРУГИ ПРАВА И ОГРАНИЧЕНИЯ
Ограничения. Не можете да прехвърляте или
разпространявате части от СОФТУЕРА под каквато
и да е форма и за каквато и да е цел, освен ако това
не е изрично разрешено в това СПОРАЗУМЕНИЕ.
Използването на СОФТУЕРА с продукти, системи
или приложения, различни от този ПРОДУКТ, е
забранено.
Използването на СОФТУЕРА отделно от
ПРОДУКТА (изцяло или частично, включително, но
не само копирането, извеждането или извличането
му под всякаква форма) от трети лица и отдаването
му под наем или на лизинг с лицензна такса
или без такава, не е позволено, освен ако в това
BG
66
техните филиали, се наричат по-нататък с общия
термин “Лицензодатели на SONY”). Всички
права, които не са изрично предоставени по това
СПОРАЗУМЕНИЕ, са притежание на SONY или
Лицензодателите на SONY.
СПОРАЗУМЕНИЕ не е упоменато нещо различно.
В някои държави гореописаните ограничения на
правата не са разрешени. При това положение те не
се отнасят за вас.
Ограничения за промяната в предназначението,
целостта и отделянето. (i) Отделянето на
СОФТУЕРА от ПРОДУКТА, (ii) размножаването,
копирането, преобразуването, пренасянето,
преводът или създаването на производни
приложения на СОФТУЕРА, изцяло или частично,
както и (iii) промяната на предназначението,
целостта и отделянето на СОФТУЕРА за каквато
и да е цел, е забранено. В някои държави
гореописаните ограничения на правата не са
разрешени. При това положение те не се отнасят
за вас.
Търговски марки и надписи: Нямате права да
премахвате, нарушавате целостта или заличавате
търговските марки или предупрежденията за
авторското право на СОФТУЕРА.
Файлове с данни. СОФТУЕРЪТ може автоматично
да създаде файлове с данни, които се използват за
неговата работа. Всички подобни файлове се считат
за част от СОФТУЕРА.
Прехвърляне на СОФТУЕРА. Можете да
прехвърляте всички ваши права по силата на това
СПОРАЗУМЕНИЕ, ако продадете или прехвърлите
ПРОДУКТА на друго лице, без да задържате копия,
като прехвърлите целия СОФТУЕР (включително
всички копия (ако това не е забранено в параграфа
“Ограничения за промяната в предназначението,
целостта и отделянето” по-горе), компоненти,
материалите на магнитен и хартиен носител, всички
версии и обновявания на СОФТУЕРА и това
СПОРАЗУМЕНИЕ), при положение, че получателят
се съгласи с клаузите на СПОРАЗУМЕНИЕТО.
Прекратяване. SONY има правото да
прекрати по всяко време и по свое усмотрение
СПОРАЗУМЕНИЕТО, ако не спазвате
условията и клаузите му. Ако това се случи,
вие трябва да прекратите използването на
СОФТУЕРА и всички негови компоненти.
Следните клаузи на това СПОРАЗУМЕНИЕ:
“АВТОРСКИ ПРАВА”, “ДЕЙНОСТИ ПРИ
ПОВИШЕН РИСК”, ”ИЗКЛЮЧЕНИЯ НА
ГАРАНЦИЯТА НА СОФТУЕРА”, ”ОГРАНИЧЕНИЯ
НА ОТГОВОРНОСТТА”, ”ЗАБРАНА ЗА
ИЗНОС”, ”РАЗДЕЛЕНИЕ” и “ПРИЛОЖИМО
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО”, параграфът
”Поверителност” в тази клауза, както и този
параграф, не подлежат на давност или прекратяване
на това СПОРАЗУМЕНИЕ.
Поверителност. С настоящето вие се съгласявате
да спазвате задължението за поверителност на
информацията във връзка със СОФТУЕРА, която
не е публично известна и да не разкривате такава
информация пред трети лица без предварително
писмено съгласие от SONY.
ДЕЙНОСТИ ПРИ ПОВИШЕН РИСК
СОФТУЕРЪТ не е пригоден да понася технически
неизправности и не е създаден, произведен или
предназначен за употреба в рискова среда, като
например за работа в ядрени устройства, въздушни
навигационни или комуникационни системи,
контрол на въздушния трафик, животоподдържащи
машини или оръжия, при които грешките в
СОФТУЕРА могат да доведат до смърт, травми,
тежки физически увреждания на човека и сериозни
екологични щети (”Дейности при повишен риск”).
SONY, както и доставчиците и лицензодателите
на SONY, категорично отричат всякакви явни
или косвени гаранции за пригодността на този
СОФТУЕР за дейности при повишен риск.
ИЗКЛЮЧЕНИЯ НА ГАРАНЦИЯТА НА СОФТУЕРА
АВТОРСКО ПРАВО
Всички заглавия и авторски права, свързани
с този СОФТУЕР (включително, но не само,
всички навигационни карти, изображения,
снимки, анимации, видео, аудио, музика, текст
и приложения, включени в СОФТУЕРА),
както всички негови копия, са собственост
на SONY, на лицензодателите и доставчиците
на SONY и техните съответни филиали (тези
лицензодатели и доставчици на SONY, заедно с
ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА
В ТАЗИ КЛАУЗА SONY, ФИЛИАЛИТЕ НА
SONY, ТЕХНИТЕ СЪОТВЕТНИ ДОСТАВЧИЦИ
BG
67
Други/Азбучен указател
С настоящото вие изрично приемате и се
съгласявате с използването на този СОФТУЕР на
ваш собствен риск. СОФТУЕРЪТ се предоставя
такъв, какъвто e, и без каквато и да било гаранция.
SONY, неговите филиали, техните съответни
доставчици и Лицензодателите на SONY (В
тази клауза SONY, филиалите на SONY, техните
съответни доставчици и Лицензодателите на
SONY ще се наричат с общия термин “SONY”)
ОТХВЪРЛЯТ ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ И
УСЛОВИЯ, ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ
СЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЗАКОНА ИЛИ ПО
ДРУГ НАЧИН, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ
САМО, ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ
И УСЛОВИЯ, СВЪРЗАНИ С КАЧЕСТВОТО,
НЕПОСЕГАТЕЛСТВОТО, ПРОДАВАЕМОСТТА
ИЛИ СПОСОБНОСТТА ЗА ИЗПЪЛНЯВАНЕ
НА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. SONY НЕ ГАРАНТИРА,
ЧЕ ФУНКЦИИТЕ, КОИТО СЕ СЪДЪРЖАТ В
СОФТУЕРА, ЩЕ ОТГОВАРЯТ НА ВАШИТЕ
ИЗИСКВАНИЯ ИЛИ ЧЕ РАБОТАТА С НЕГО
ЩЕ БЪДЕ НЕПРЕКЪСНАТА И БЕЗ ГРЕШКИ.
В ДОПЪЛНЕНИЕ, SONY НЕ ПРЕДОСТАВЯ
ГАРАНЦИЯ И НЕ ДАВА ОБЯСНЕНИЯ ВЪВ
ВРЪЗКА С УПОТРЕБАТА ИЛИ РЕЗУЛТАТИТЕ
ОТ УПОТРЕБАТА НА СОФТУЕРА ОТ
ГЛЕДНА ТОЧКА НА НЕГОВАТА ТОЧНОСТ,
ПРЕЦИЗНОСТ, НАДЕЖДНОСТ И ДР. НЯКОИ
ТЕРИТОРИИ И ДЪРЖАВИ НЕ РАЗРЕШАВАТ
ПОДОБНИ ИЗКЛЮЧЕНИЯ НА ГАРАНЦИЯТА,
ТАКА ЧЕ ОПИСАНИЯТ ПО-ГОРЕ ОТКАЗ
ОТ ГАРАНЦИИ И ОГРАНИЧЕНИЯ НА
ОТГОВОРНОСТТА МОЖЕ ДА НЕ СЕ ОТНАСЯТ
ЗА ВАС.
С настоящото вие изрично се съгласявате, че
данните в СОФТУЕРА може да съдържат неточна
или непълна информация поради остаряването
на данните, променящите се обстоятелства,
източниците и начина, по които се събират
географските данни, всяко от които може да доведе
до неточни резултати.
изключва изрично. Всеки спор, произтичащ от
настоящото СПОРАЗУМЕНИЕ, ще бъде разглеждан
изключително от компетентния съд и под
юрисдикцията на съдилищата в Токио, Япония, като
с настоящото вие и SONY давате съгласието си за
това. ВИЕ И SONY СЕ ОТКАЗВАТЕ ОТ ПРАВОТО
НА ПРОЦЕС СЪС СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВСИЧКИ ВЪПРОСИ,
ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЛИ СВЪРЗАНИ С ТОВА
СПОРАЗУМЕНИЕ. В НЯКОИ ДЪРЖАВИ НЕ Е
ПОЗВОЛЕНО ИЗКЛЮЧВАНЕТО НА ПРАВОТО
НА СЪДЕБЕН ПРОЦЕС, ТАКА ЧЕ ОПИСАНОТО
ПО-ГОРЕ МОЖЕ ДА НЕ СЕ ОТНАСЯ ЗА ВАС.
И ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИТЕ НА SONY ЩЕ СЕ
НАРИЧАT С ОБЩИЯ ТЕРМИН ”SONY” В
МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, РАЗРЕШЕНА ОТ
ЗАКОНА. SONY НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ
ЗА ПРЕТЕНЦИИ, ИСКОВЕ ИЛИ ПОДОБНИ
ДЕЙСТВИЯ, ПОРОДЕНИ ОТ ДИРЕКТНИ ИЛИ
СЛЕДСТВЕНИ ЗАГУБИ ИЛИ ПОВРЕДИ, КОИТО
СА ВЪЗНИКНАЛИ ОТ УПОТРЕБАТА НА
СОФТУЕРА; SONY НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ
ЗА ЗАГУБА НА ПЕЧАЛБИ, ПРИХОДИ,
ДОГОВОРИ ИЛИ ДРУГИ СРЕДСТВА,
КАКТО И ЗА ДИРЕКТНИ, ИНДИРЕКТНИ,
СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ ИЛИ СЛЕДСТВЕНИ
ВРЕДИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ УПОТРЕБАТА,
НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА УПОТРЕБА,
ГРЕШКИ ИЛИ ПРОПУСКИ В СОФТУЕРА, ИЛИ
НАРУШЕНИЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА УПОТРЕБА
ПО ДОГОВОР ИЛИ ВЪЗ ОСНОВА НА ГАРАНЦИЯ,
НЕЗАВИСИМО ОТ ТОВА ДАЛИ SONY СА
БИЛИ УВЕДОМЕНИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА
ЗА ТАКИВА ЩЕТИ. ИЗКЛЮЧЕНИЕ ПРАВЯТ
СЛУЧАИТЕ, В КОИТО SONY УМИШЛЕНО ИЛИ
ПОРАДИ ГРУБА НЕБРЕЖНОСТ ПРИЧИНИ
СМЪРТ, ТЕЛЕСНА ПОВРЕДА ИЛИ ЩЕТА,
ПОРОДЕНА ОТ ДЕФЕКТ В ЕСТЕСТВОТО НА
ПРОДУКТА. ВЪВ ВСЕКИ СЛУЧАЙ, ОСВЕН ПРИ
ГОРЕИЗБРОЕНИТЕ ИЗКЛЮЧЕНИЯ, ЦЯЛАТА
ОТГОВОРНОСТ НА SONY КЪМ ВАС ПО СИЛАТА
НА КОЯТО И ДА Е КЛАУЗА НА НАСТОЯЩОТО
СПОРАЗУМЕНИЕ ЩЕ БЪДЕ ОГРАНИЧЕНА ДО
ЧАСТТА ОТ ДЕЙСТВИТЕЛНО ЗАПЛАТЕНАТА
СУМА, ОТНАСЯЩА СЕ ЗА СОФТУЕРА. В НЯКОИ
ДЪРЖАВИ НЕ Е ПОЗВОЛЕНО ИЗКЛЮЧВАНЕТО
ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕТО НА СЛЕДСТВЕНИТЕ
ИЛИ СЛУЧАЙНИТЕ ВРЕДИ, ТАКА ЧЕ
ОПИСАНОТО ПО-ГОРЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ИЛИ
ИЗКЛЮЧЕНИЕ МОЖЕ ДА НЕ СЕ ОТНАСЯ ЗА
ВАС.
ЦЯЛОСТНО СПОРАЗУМЕНИЕ
Тези разпоредби и условия представляват цялото
договорно споразумение между вас и SONY. Те се
отнасят за всички описани в него теми и заместват
изцяло всички вече съществуващи писмени или
устни договорки помежду ни що се отнася до
засегнатите в СПОРАЗУМЕНИЕТО теми.
ПРАВИТЕЛСТВЕНИ ПОТРЕБИТЕЛИ
Ако СОФТУЕРЪТ бъде придобит от или от името
на правителството на САЩ или друга подобна
институция, която прилага правила, подобни на
тези, които обичайно се прилагат от правителството
на САЩ, този СОФТУЕР представлява ”търговски
продукт” според смисъла на термина, определен
в 48 C.F.R. (“FAR”) 2.101, и е лицензиран според
условията в това СПОРАЗУМЕНИЕ и този
СОФТУЕР ще бъде снабден или ще има вградени
“Указания за употреба” според предназначението
на SONY и/или неговите филиали и ще се ползва в
съответствие с тези указания.
ЗАБЕЛЕЖКА ЗА УПОТРЕБА
ЗАБРАНА ЗА ИЗНОС
ИЗПЪЛНИТЕЛ (ПРОИЗВОДИТЕЛ/
ДОСТАВЧИК) ИМЕ: SONY
CORPORATION
ИЗПЪЛНИТЕЛ (ПРОИЗВОДИТЕЛ/
ДОСТАВЧИК) АДРЕС: 1-7-1 Konan,
Minatoku, Tokyo, Japan
Този СОФТУЕР представлява
“търговски продукт” според смисъла
на термина, определен в FAR 2.101,
и е лицензиран според условията в
ЛИЦЕНЗНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА
НАВИГАЦИОННИ КАРТИ, ВКЛЮЧЕНИ
ВЪВ ВИДЕОКАМЕРИ
С НАСТОЯЩОТО ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ
ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СОФТУЕРА В НЯКОИ
ДЪРЖАВИ, РЕГИОНИ, ОБЛАСТИ ИЛИ
УЧРЕЖДЕНИЯ, КАКТО И ИЗНОСЪТ НА
ПРОДУКТА ИЗВЪН ДЪРЖАВАТА, ЗА КОЯТО
Е ПРЕДНАЗНАЧЕН, МОЖЕ ДА СЕ ОКАЖАТ
ЗАБРАНЕНИ. С ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ
ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ
СОФТУЕРА И ДА ИЗНАСЯТЕ ПРОДУКТА,
КАТО СПАЗВАТЕ ПРИЛОЖИМИТЕ ЗАКОНИ И
РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ИЗНОСА, ВНОСА И
МИТНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ.
РАЗДЕЛЕНИЕ
Ако бъде установено, че някоя част от това
СПОРАЗУМЕНИЕ е невалидна или неприложима,
останалите части остават валидни.
Ако Изпълнителят, федерална правителствена
организация или федерален служител отказва да
използва клаузите, описани по-горе, той трябва да
информира SONY преди да потърси допълнителни
или алтернативни права върху използването на
софтуера.
ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
Настоящото СПОРАЗУМЕНИЕ ще бъде тълкувано,
уреждано и прилагано в съответствие със законите
на Япония без да се вземат предвид каквито и
да е противоречия на законови разпоредби или
Конвенцията на Обединените нации за Договори
за международна продажба на стоки, която се
BG
68
Авторско право и информация за
търговски марки
Япония
© 1993-2011 NAVTEQ
© 2012 ZENRIN CO., LTD.
Австралия
© Hema Maps Pty. Ltd, 2010.
Авторски права. Въз основа на данните,
предоставени по лиценз от PSMA Australia
Limited (www.psma.com.au).
Продуктът включва данни, които са собственост
на © 2010 Telstra Corporation Limited, GM Holden
Limited, Intelematics Australia Pty Ltd, NAVTEQ
International LLC, Sentinel Content Pty Limited и
Continental Pty Ltd.
Йордания
Австрия
© Кралско географско дружество на Йордания
© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen
Мексико
Канада
Fuente: INEGI (Instituto Nacional de Estadística y
Geografía.)
Тези данни включват информация, придобита с
разрешението на канадските власти, включително
© Н.В. Кралицата по право на Канада, ©
Кралския наместник в Онтарио, © Канадската
пощенска служба, GeoBase®, © Министерството
на природните ресурси на Канада. Всички права
запазени.
Норвегия
Авторски права © 2000; Норвежки институт по
картография
Португалия
Източник: IgeoE - Португалия
Хърватска, Естония, Латвия, Литва,
Молдова, Полша, Словения и Украйна
Испания
Información geográfica propiedad del CNIG
© EuroGeographic
Швеция
Франция
Германия
Швейцария
Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung der
zustaendigen Behoerden entnommen.
Topografische Grundlage: © Bundesamt für
Landestopographie.
Великобритания
Съединени американски щати
Съдържа данни от Ordnance Survey © Crown
авторски права и база данни 2010
Съдържа данни от Royal Mail © Royal Mail
авторски права и база данни 2010
© Пощенски служби на САЩ ® 2010. Цените не
са определени, контролирани или одобрени от
Пощенските служби на САЩ ®.
Следните търговски марки и регистрации са
притежание на USPS: Пощенски служби на САЩ,
USPS и ZIP+4.
Гърция
Авторски права Geomatics Ltd.
Унгария
Авторски права © 2003; Top-Map Ltd.
Италия
La Banca Dati Italiana è stata prodotta usando quale
riferimento anche cartografia numerica ed al tratto
prodotta e fornita dalla Regione Toscana.
BG
69
Други/Азбучен указател
Въз основа на електронни данни © Национална
агенция за земно проучване, Швеция
Източник: © IGN 2009 - BD TOPO
Индикатори на екрана
Когато променяте настройките на екрана,
се извеждат следните индикатори.
Обърнете се и към стр. 29, за да видите
индикаторите, които се извеждат по
време на запис или възпроизвеждане.

Център
Ляво
Дясно
Кинотон
Дестинация (52)
Автоматичен режим
(разпознаване на
лице/разпознаване на
сцена/разпознаване на
вибрации/разпознаване
на звук) (35)
Център
Индикатор


Долу
Значение
Настройка на функцията
за изреждане на
изображения (32)
Предупреждение (54)
Режим на
възпроизвеждане (31)
Дясно
Индикатор
60i
720
Ляво
Индикатор


Значение
Бутон MENU (49)
Запис с таймер за
самоснимачка (50)
Състояние за GPS
проследяване (36)
[Airplane Mode] е
зададен в положение
[On] (52)
Широкоекранен
режим (51)
Преливане (50)
[Face Detection], зададен
в положение [Off] (50)
[Smile Shutter], зададен в
положение [Off] (50)
Ръчен фокус (50)
Избор на сцена (50)
60min
0:00:00
00min
9999
8.9M
Баланс на бялото (50)
Изключена функция за
стабилизация (50)
Увеличен баланс на
бялото (50)
Теле макро (50)
Преобразуващ обектив
(50)
100/112
BG
70
Значение
Качeство на записа
(HD/MP4/SТD),
честота на кадрите
(60p/50p/60i/50i/24p/25p),
режим на запис (PS/FX/
FH/HQ/LP) и размер на
видеоклип (34)
Оставащ заряд на
батерията
Носител на запис/
възпроизвеждане/
редактиране (25)
Брояч (час: минута:
секунда)
Очаквано оставащо
време за запис
Приблизителен брой
снимки и размер на
снимка (51)
Папка за
възпроизвеждане
Видеоклип или снимка,
които се възпроизвеждат
в момента/Общ
брой на записаните
видеоклипове или
снимки.
Връзка към външно
устройство (47)
Долна част
Индикатор
EV
101-0005

Значение
Ниво на звука при запис
(51)
[Auto Wind NR], зададен
в положение [Off] (50)
[Closer Voice], зададен в
положение [Off] (50)
Вграден микрофон за
приближение (50)
Аудио режим (51)
Ниска осветеност (50)
Точково измерване/
Фокусиране (50)/
Точково измерване (50)/
Експонация (50)
Промяна на
автоматичната
експонация (50)
Автоматична настройка
(35)
Име на файла с данните
Защитено изображение
(51)
ˎˎ Индикаторите
Други/Азбучен указател
и техните позиции са
приблизителни и се различават от това,
което реално виждате.
ˎˎ В зависимост от модела на видеокамерата е
възможно някои от индикаторите да не се
изведат.
BG
71
Азбучен указател
Символи
5.1-канален съраунд звук........37
A-Z
AVCHD диск за запис.........11, 34
Data Code.....................................24
FH..................................................34
FX..................................................34
GPS................................................36
HDMI кабел................................36
HQ.................................................34
IRIS................................................51
LCD екран...................................28
LP...................................................34
Mac................................................42
Memory Stick PRO Duo носител
(Mark 2)........................................26
Memory Stick PRO-HG Duo
носител.........................................26
Memory Stick XC-HG Duo
носител.........................................26
PlayMemories Home..... 19, 42, 43
PS...................................................34
SD карта...............................
26
USB................................................21
USB поддържащ кабел за
връзка...........................................19
VBR...............................................58
Windows.......................................43
А-Р
Автоматична настройка..........35
Адаптер за USB кабел...............46
Батерия........................................20
Брой изображения, които
можете да запишете..................59
Вграден USB кабел....................21
Видеоклипове.............................27
Включено захранване...............23
Време за запис и
възпроизвеждане......................56
Време за запис на
видеоклипове.............................57
Възпроизвеждане......................31
Външен носител..................45, 46
Гнездо за аксесоари.............16, 61
Грижи............................................60
Дата/Час.......................................24
Двоен запис................................27
Директно копиране...................47
Дисплей за автодиагностика....54
Език...............................................10
Забележки за работа с
вашата видеокамера.................60
Запазване на изображения на
външен носител...................45, 46
Запис.............................................27
Запис на снимка.........................41
Зареждане на батерията...........20
Зареждане на батерията, като
използвате компютър...............21
Звуков сигнал.............................24
Избор на носител......................25
Извеждане на опции на LCD
екрана...........................................28
Изтриване...................................40
Индикатори на екрана.......29, 70
Инсталация.................................43
Как да използвате това
ръководство................................12
Карта-памет................................25
Код с данни.................................24
Компютър...................................43
Лятно часово време..................23
Менюта........................................49
Миниатюрни изображения....32
Настройка на датата и часа.....23
Настройки на носителя...........25
Носител на запис.......................25
Нулиране.....................................53
Огледален режим......................30
Отстраняване на проблеми....53
Помощно упътване за
PlayMemories Home............19, 44
Поправка.....................................53
Преглед на събития..................31
Преглед на карта........................33
Предупредителни индикатори...54
Преходник Step Down Ring.....18
Приближение.............................30
BG
72
Приложени артикули...............19
Проектор.....................................38
Пълно зареждане......................21
Първоначална настройка........23
Разделяне.....................................40
Разпознаване на усмивка........34
Разширено приближение........30
Редактиране................................40
Режим на запис..........................34
Ремък на ръкохватката........... 18
С-Я
Сензорен панел..........................28
Смущения от вятъра................50
Снимки........................................28
Списък с менюта.......................50
Стартиране на PlayMemories
Home.............................................44
Статив..........................................17
Стенен контакт..........................22
Създаване на дискове...............45
Телевизор....................................36
Технически характеристики...63
Упътване за потребителя на
Handycam....................................11
Части и бутони за
управление..................................16
Ще намерите списъка с
менютата на стр. 50 до 52.
BG
Допълнителна информация за този продукт, а
също и отговори на често задавани въпроси,
можете да откриете на нашата Интернет
страница за поддръжка и помощ.
http://www.sony.net/
 2013 Sony Corporation
BG
73
Download PDF

advertising