Sony | HDR-TG7VE | Sony HDR-TG7VE TG7V Full HD Flash Memory camcorder Инструкции за експлоатация

Съдържание
Ръководство за видеокамера
HDR-TG5E/TG5VE/TG7VE
Полезни техники за запис
Азбучен указател
 2009 Sony Corporation
4-133-713-11(1)
BG
Съдържание
Използване на Ръководство за видеокамерата
В това ръководство за видеокамерата ще откриете най-подробна информация за
използването на вашата видеокамера. Прочетете това “Ръководство за видеокамера”
заедно с “Ръководство за експлоатация” (отделно ръководство). В книжката “Ръководство
за експлоатация” и в “PMB ръководство” ще откриете информация относно използването
на вашата видеокамера и свързването й към компютър. “РМВ ръководство” е помощно за
приложения софтуер “PMB (Picture Motion Browser)”.
Бързо търсене на информация
Съдържание
Ръководство за видеокамера
HDR-TG5E/TG5VE/TG7VE
Азбучен указател
Полезни техники за запис
Полезни техники за запис
Вижте тук.
 2009 Sony Corporation
4-133-713-11(1)
BG
• Можете да търсите опция по ключова дума, като използвате Adobe Reader. Обърнете се към
помощния файл на Adobe Reader, за да се запознаете със съветите относно начина на използване на
Adobe Reader.
• Можете да разпечатате ръководството за видеокамерата.
Азбучен указател
Относно “Ръководство за видеокамерата”
• Примерните изображения, които се използват за илюстрации в ръководството за видеокамерата,
са записани с помощта на цифров фотоапарат и е възможно те да изглеждат различно от
изображенията и индикаторите на екрана, които реално се извеждат на дисплея на видеокамерата.
• В това ръководство за видеокамерата вградената памет на видеокамерата и “Memory Stick PRO Duo”
носителят се наричат “носители за запис”.
• “Memory Stick PRO Duo” носителят и “Memory Stick PRO-HG Duo” носителят са означени в това
ръководство с името “Memory Stick PRO Duo” носители.
• Дизайнът и спецификациите на записващия носител и другите аксесоари са обект на промяна без
предупреждение.
2
Съдържание
Съдържание
Използване на “Ръководство за видеокамерата”.......................................................................................2
Бързо търсене на информация ............................................................................................................... 2
Полезни техники за запис .................................................................................................................................... 6
Идентификация на частите и регулаторите ................................................................................................ 7
Индикатори на екрана ................................................................................................................................. 8
Използване на менютата ....................................................................................................................................10
За да промените настройките, като използвате MENU...............................................................11
Използване на OPTION MENU...........................................................................................................12
Списъци с менюта..................................................................................................................................................13
Прочетете това преди да работите с видеокамерата ...........................................................................15
Подготовка за експлоатация
Стъпка 1: Зареждане на батерията ................................................................................................................18
Стъпка 2: Включване на захранването и настройка на датата и часа............................................22
Промяна на настройките на езика .......................................................................................................23
Запис/Възпроизвеждане
Азбучен указател
3
Полезни техники за запис
Пет съвета за успешен запис ............................................................................................................................24
Запис ............................................................................................................................................................................25
Запис на движещи се изображения.....................................................................................................25
Запис на неподвижни изображения ...................................................................................................26
Полезни функции за запис на движещи се и неподвижни изображения....................................29
Използване на функцията zoom ............................................................................................................29
Запис на неподвижни изображения с високо качество,
докато записвате движещи се изображения (Dual Rec) ............................................................29
Запис в огледален режим .........................................................................................................................30
Запис на бързо-движещи се обекти на бавен кадър (SMTH SLW REC) .................................30
Получаване на информация за мястото на записа (GPS) (HDR-TG5VE/TG7VE) .................31
Възпроизвеждане на видеокамерата ..........................................................................................................33
Възпроизвеждане на движещи се изображения ..........................................................................33
Преглед на неподвижни изображения ..............................................................................................34
Полезни функции за възпроизвеждане на движещи се и неподвижни изображения .........36
Търсене на желани изображения по дата (Date Index) ...............................................................36
Търсене на желана сцена по местоположение на записа (Map Index)
(HDR-TG5VE/TG7VE) ......................................................................................................................................36
Търсене на желана сцена по точка (Film Roll Index) .....................................................................38
Търсене на желана сцена по лице (Face Index) ...............................................................................38
Възпроизвеждане на избрани движещи се изображения (Highlight Playback) ..............39
Използване на функцията PB zoom с неподвижни изображения .........................................40
Възпроизвеждане на неподвижни изображения
в последователност (Изреждане на изображения) .....................................................................41
Полезни техники за запис
Съдържание
Възпроизвеждане на изображение на телевизионен екран ............................................................43
Свързване на телевизор, като използвате [TV CONNECT Guide]............................................43
Свързване на телевизор с висока разделителна способност .................................................44
Свързване на телевизор без висока резолюция 16:9 (широк екран)
или 4:3 телевизор .........................................................................................................................................45
Използване на BRAVIA Sync .....................................................................................................................47
Редактиране
Изтриване на движещи се и неподвижни изображения .....................................................................49
Получаване на информация за настоящото местоположение (HDR-TG5VE/TG7VE) ...............51
Запис на неподвижни изображения от движещи се изображения................................................52
Презапис/копиране на движещи се и неподвижни изображения
от вградената памет на “Memory Stick PRO Duo” носителя .................................................................53
Презапис на движещи се изображения.............................................................................................53
Копиране на неподвижни изображения ...........................................................................................54
Защита на записаните движещи се и неподвижни изображения (Защита) ................................55
Разделяне на движещи се изображения.....................................................................................................56
Използване на плейлист с движещи се изображения ..........................................................................57
Създаване на плейлист..............................................................................................................................57
Възпроизвеждане на плейлист .............................................................................................................58
Създаване на диск с DVD записващо устройство, рекордер ............................................................59
Създаване на диск с изображения с високо качество на изображението (HD) с
помощта на DVD записващо устройство и др. (Връзка с USB кабел) ...................................59
Създаване на диск с изображения със стандартно качество (SD) с помощта на
записващо устройство и др. (Връзка посредством A/V свързващ кабел) .........................60
Работа с носителя за запис
Смяна на носителя за запис ..............................................................................................................................62
Избор на носител за запис на движещи се изображения .........................................................62
Избор на носител за запис на неподвижни изображения ........................................................62
Зареждане на “Memory Stick PRO Duo” носителя ...........................................................................62
Предотвратяване на възстановяването на данните от вградената памет ..................................64
Азбучен указател
Настройки на видеокамерата
MANUAL SETTINGS (Опции за регулиране на условията на сцената) .......................................65
SHOOTING SET (Опции за настройка на записа) ................................................................................71
RECORDING SET (Опции за качество на изображението и режим на запис) ........................74
FACE FUNC. SET (Опции за задаване на функцията за лица) ........................................................76
PHOTO SETTINGS (Опции за запис на неподвижни изображения) ...........................................79
PLAYBACK (Опции за възпроизвеждане) ..............................................................................................82
EDIT (Опции за редактиране) .....................................................................................................................83
PLAYBACK SET (Опции за настройка на дисплея) ..............................................................................84
OTHERS (Опции за други настройки) ......................................................................................................87
MANAGE MEDIA (Опции за носителите за запис) ..............................................................................88
4
SOUND/DISP SET (Опции за настройка на звуковия сигнал и екрана) ................................... 90
OUTPUT SETTINGS (Опции за свързване с телевизор) .................................................................. 92
CLOCK/
LANG (Опции за настройка на часа и езика) ............................................................... 94
GENERAL SET (Други опции за настройка) .......................................................................................... 96
Отстраняване на проблеми ...................................................................................................................... 98
Дисплей за автодиагностика/Предупредителни индикатори ............................................103
Допълнителна информация
Полезни техники за запис
Времена за запис на движещи се изображения/брой неподвижни изображения,
които можете да записвате ............................................................................................................................106
Очаквано време за запис и възпроизвеждане с приложената батерия ........................106
Очаквано време за запис на движещи се изображения .........................................................106
Очакван брой на запис на неподвижни изображения ............................................................107
Използване на видеокамерата в чужбина .............................................................................................108
Структура на файлове/папки на вградената памет
и “Memory Stick PRO Duo” носителя ............................................................................................................110
Поддръжка и предпазни мерки ..................................................................................................................112
Относно AVCHD формата.......................................................................................................................112
Относно GPS (HDR-TG5VE/TG7VE) ......................................................................................................112
Относно “Memory Stick” носителя .....................................................................................................114
Отностно използване на компютър .................................................................................................115
Относно батериите “InfoLITHIUM .......................................................................................................116
Относно x.v.Color .......................................................................................................................................117
Относно работата с видеокамерата .................................................................................................117
Азбучен указател ...............................................................................................................................................122
Съдържание
Отстраняване на проблеми
Азбучен указател
5
Полезни техники за запис
Запис на неподвижно
изображение с добро
качество на ски писта
или плаж
Съдържание
Проверка на формата
ви в голфа
SMTH SLW REC ............................ 30
BEACH ............................................ 65
SNOW ............................................. 66
Запис на неподвижни
изображения, докато
записвате движещи
се изображения
Автоматичен запис
на усмивки (SMILE
SHUTTER)
Полезни техники за запис
Dual Rec ....................................... 29
SMILE DETECTION ..................... 77
SMILE SENSITIVITY ..................... 77
SMILE PRIORITY .......................... 77
Запис на дете на
сцена, осветено
от светлината на
прожектор
Цветя в близък план
SPOTLIGHT ................................... 65
PORTRAIT ..................................... 65
FOCUS ............................................ 68
TELE MACRO ................................ 70
Фойерверки в целия
им блясък
Фокусиране на
куче в лявата част
на екрана
FOCUS ............................................ 69
SPOT FOCUS ................................ 68
SPOT MTR/FCS ............................ 67
Азбучен указател
FIREWORKS .................................. 65
FOCUS ............................................ 69
6
Идентификация на частите и регулаторите
Цифрите в скоби указват страниците за
справка
Бутон PHOTO (27)
GPS ключ (HDR-TG5VE/TG7VE) (31)
Бутон RESET
Натиснете RESET, за да нулирате всички
настройки, включително тази за часа.
Полезни техники за запис
Светкавица
Обектив (обектив Carl Zeiss) (17)
Съдържание
Лампичка /CHG (зареждане)
Лампички за режими (Движещи
се изображения)/ (Неподвижни
изображения) (22)
Бутон START/STOP (25)
Лостче за zoom (29, 40)
Лостче за освобождаване
на батерията (BATT)
Батерии
Отделение за “Memory Stick Duo” носител
Лампичка за достъп (вградена памет,
“Memory Stick PRO Duo” носител) (63)
Докато лампичката свети или мига,
видеокамерата чете или записва данни.
Жак DC IN (18, 20)
A/V конектор за дистанционно
свързване (43)
Азбучен указател
Вграден микрофон
LCD екран/Панел с операционни
бутони (10, 30)
Ако завъртите LCD панела на 180
градуса, можете да затворите LCD
панела като LCD екранът ще бъде
обърнат навън. Тази операция е
подходяща при възпроизвеждане.
Високоговорител
7
Съдържание
Кукички за ремъка за китката
Капаче на USB
USB adaptor cap
адаптер
Прикрепете ремъка за китката
(приложен в комплекта) и поставете
ръката си в примката, за да
предотвратите изпускане и повреда на
видеокамерата.
Стойка на видеокамерата
Гнездо за статив
Прикрепете статива (продава се
отделно) към гнездото посредством
винт (продава се отделно: дължината
на винта трябва да е по-малка от 5.5
mm).
Полезни техники за запис
Интерфейс конектор
Свържете видеокамерата към стойката
или USB адаптера.
Като прикрепите USB адаптера, вие
можете да свържете USB кабела към
видеокамерата без да използвате
стойката.
Интерфейс конектор
Свържете към интерфейс конектора на
вашата видеокамера, когато прикрепяте
вашата видеокамера към стойката.
Жак A/V OUT (43, 60)
Жак HDMI OUT (44)
Жак DC IN (18)
Жак (USB) (59)
HDR-TG3VE: само за изход
USB
адаптерUSB
Dedicated
Terminal
Adaptor
Индикатори на екрана
Горе
вляво
Upper
left
Азбучен указател
USB кабел
USB cable
Забележки
Център
Center
Горе
вдясно
Upper
right
SP
• В зависимост от мястото и времето, в което
използвате видеокамерата, прикрепете USB
адаптера към дългия или късия кабел.
• Внимавайте да не удряте силно адаптера или
кабела. Възможно е това да доведе до повреда.
• Прикрепете капачето на USB адаптера на USB
кабела, когато го пренасяте в чанти и др.
Долу
Bottom
8
Индикатор
Горе вляво
Индикатор
Долна част
Индикатор
[FACE DETECTION],
зададен в положение
[OFF] (76)
SMILE DETECTION (77)
Ръчно фокусиране (69)
SCENE SELECTION (65)
Център
Режим на
възпроизвеждане (34)
Горе вдясно
Значение
Качество на записаното
изображение (HD/SD)
и режим за запис
(FH/HQ/SP/LP) (74)
Носител за запис/
възпроизвеждане/
редактиране (62)
Брояч
(час:минута:секунда) (34)
Приблизително
оставащо време
за запис (25)
FADER (66)
Приблизителен брой
снимки за запис и
носител за запис (27)
Папка за
възпроизвеждане (35)
Полезни техники за запис
Баланс на белия цвят (66)
SteadyShot
изключено (72)
SPOT MTR/FCS (67)/
SPOT METER (68)/
EXPOSURE (69)
TELE MACRO (70)
X.V.COLOR (75)
CONVERSION LENS (73)
Бутон OPTION (12)
Бутон PLAYBACK (33)
Бутон за изреждане на
изображения (41)
Име на файл с данни (35)
Защитено изображение
(55)
Бутон индекс (35)
Значение
Състояние
на записа (25)
Размер на
изображението (79)
Продължително
изреждане на
изображения (41)
Предупреждение (103)
Индикатор
Значение
Съдържание
Бутон MENU (11)
Запис с таймер (79)
Състояние на GPS
проследяване (31)
Бутон
YOUR
LOCATION (51)
Светкавица (79),
REDEYE REDUC (80)
MICREF LEVEL ниско
(72)
WIDE SELECT (75)
BLT-IN ZOOM MIC (72)
Оставащ капацитет на
батерията
Бутон за връщане (11)
Индикатор
Значение
Настоящо движещо се
изображение, което
се възпроизвежда/
Общ брой записани
движещи се или
неподвижни
изображения (34)
Значение
• Индикаторите и техните позиции са
приблизителни и се различават от това, което
виждате.
• Възможно е някои индикатори да не се изведат
в зависимост от модела на вашата видеокамера.
Азбучен указател
9
За да регистрирате любими опции от менюто
към MY MENU
Съдържание
Използване на менютата
Вашата видеокамера притежава функцията
MY MENU, която ви позволява да
регистрирате шестте най-често използвани
опции от менюто; опцията MENU
извеждат всички възможни опции на
устройството.
По подразбиране се извежда функцията
MY MENU.
На стъпка 3, докоснете [MY MENU
SETTING].
Докоснете [RECORDING] или
[PLAYBACK].
Изберете [RECORDING], за
да промените опциите за MY
MENU(RECORDING) или изберете
[PLAYBACK], за да промените опциите
за MY MENU(PLAYBACK).
Отворете LCD екрана на вашата
видеокамера.
Капачето на обектива се отваря и
вашата видеокамера се включва.
Докоснете
(MENU).
Полезни техники за запис
(MENU)
Докоснете бутона, който ще
променяте.
Докоснете
ще регистрирате.
опцията, която
Докоснете
след като изведете
екрана MY MENU.
Извежда се екранът MY MENU.
Забележки
• Можете да регистрирате до 6 опции в менюто
за всяка опция MY MENU в режими за запис и
възпроизвеждане.
Съвети
• Настройката по подразбиране за всяка опция
MY MENU е както следва:
Към екрана MENU
Азбучен указател
• Опциите MY MENU в режим на запис
се различават от тези в режим на
възпроизвеждане.
- MY MENU в режим на запис [
/
SET], [ REC MODE], [ IMAGE
SIZE], [PHOTO MEDIA SET], [FLASH
MODE], [SMILE DETECTION]
- MY MENU в режим на възпроизвеждане
[ DELETE], [ DELETE], [
/
SET] [HIGHLIGHT], [LCD BRIGHT],
[MOVIE DUB]
Докоснете опциите в менюто, които
ще променяте.
След като промените настройката,
докоснете
.
10
За да промените настройките,
като използвате MENU
Съдържание
Отворете LCD екрана на вашата
видеокамера.
Капачето на обектива се отваря и
видеокамерата се включва.
Докоснете
(MENU).
Извежда се екранът MY MENU.
• Ако екранът MENU предварително е
изведен, екранът MENU отново ще се
изведе. Преминете към стъпка 4.
Докоснете
.
Опциите MENU се извеждат.
Категория
g y
Преминава през 4 опции
едновременно
Преминава от категория в
категория.
Извежда
и
.
Към екрана MY MENU
Докоснете опцията в менюто, която
желаете да промените
След като промените настройката,
докоснете
.
Полезни техники за запис
• В зависимост от условията на записа или
възпроизвеждането е възможно да не
успеете да зададете някои опции в менюто.
• Опциите в менюто или настройките,
изведени в сиво, не са възможни.
• Можете да докоснете или и да
движите по екрана, за да прегледате
списъка с менюто.
• За да се върнете към предходния екран,
докоснете
.
Съвети
• В зависимост от опциите в менюто, които
променяте, вашата видеокамера преминава
между режими на възпроизвеждане и запис.
Азбучен указател
11
Съдържание
Използване на
OPTION MENU
OPTION MENU се извежда точно
както прозорецът, който се появява, когато
щракнете с десен бутон върху дисплея
на компютъра. Извеждат се опциите в
менюто, които можете да промените.
Докоснете
(OPTION).
Полезни техники за запис
(OPTION)
Докоснете желания бутон
опцията, за която ще променяте
насторойката.
Опция в менюто
Бутон
След като приключите настройката,
докоснете
.
Азбучен указател
Забележки
• Опциите в менюто или настройките, изведени
в сиво, не са възможни.
• Когато опцията, която желаете да промените,
не е изведена на екрана, докоснете друг бутон.
(Възможно е да няма бутон.)
• Бутоните и опциите, които се извеждат на
екрана, зависят от състоянието на записа/
възпроизвеждането на вашата видеокамера по
това време.
12
Списъци
с менюта
Menu lists
Категория
SETTINGS)
(MANUAL (MANUAL
SETTINGS)
category
SCENE SELECTION
FADER
WHITE BAL.
SPOT MTR/FCS
SPOT METER
SPOT FOCUS
EXPOSURE
FOCUS
TELE MACRO
SMTH SLW REC
65
66
66
67
68
68
69
69
70
30
Категория
(EDIT)
(EDIT) category
DELETE
DELETE
PROTECT
PROTECT
DIVIDE
PHOTO CAPTURE
MOVIE DUB
PHOTO COPY
PLAYLIST EDIT
Категория
(SHOOTING
SET)
(SHOOTING
SET) category
71
71
72
72
72
72
73
73
Категория
(PLAYBACK
SET)
(PLAYBACK
SET) category
/
SET
DATA CODE
74
74
75
75
76
76
77
77
77
51
59
Ръководство
за експлоатация
Operating
Guide
43
40
40
87
Категория
MEDIA)
(MANAGE(MANAGE
MEDIA) category
MOVIE MEDIA SET
PHOTO MEDIA SET
MEDIA INFO
MEDIA FORMAT
REPAIR IMG.DB F.
62
62
88
64, 88
101, 104
Категория
(SOUND/DISP
SET)
(SOUND/DISP
SET) category
VOLUME
BEEP
LCD BRIGHT
LCD BL LEVEL
LCD COLOR
DISPLAY SET
34
13
34
90
90
90
91
91
Азбучен указател
79
79
79
80
80
80
Категория
(PLAYBACK)
(PLAYBACK)
category
VISUAL INDEX
59
USB CONNECT
TV CONNECT Guide
EMPTY MUSIC**
DOWNLOAD MUSIC**
BATTERY INFO
Категория
(PHOTO SETTINGS)
(PHOTO SETTINGS)
category
SELF-TIMER
IMAGE SIZE
FLASH MODE
FLASH LEVEL
REDEYE REDUC
FILE NO.
YOUR LOCATION*
USB CONNECT
USB CONNECT
DISC BURN
Категория
(FACE
FUNC.
SET)
(FACE FUNC.
SET)
category
FRAME SETTING
FACE DETECTION
SMILE DETECTION
SMILE SENSITIVITY
SMILE PRIORITY
84
84
Категория
(OTHERS)(OTHERS)
category
(RECORDING
SET) category
Категория
(RECORDING
SET)
/
SET
REC MODE
X.V.COLOR
WIDE SELECT
49
49
55
55
56
52
53
54
57
Полезни техники за запис
DIGITAL ZOOM
GUIDEFRAME
STEADYSHOT
BLT-IN ZOOM MIC
MICREF LEVEL
AUTO BACK LIGHT
AUTO SLW SHUTTR
CONVERSION LENS
36
36
38
38
39
58
Съдържание
DATE INDEX
MAP*
FILM ROLL
FACE
HIGHLIGHT
PLAYLIST
(OUTPUT (OUTPUT
SETTINGS)
category
Категория
SETTINGS)
Съдържание
TV TYPE
COMPONENT
HDMI RESOLUTION
DISP OUTPUT
92
92
93
93
Категория
LANG)
(CLOCK/ (CLOCK/
LANG) category
CLOCK SET
AREA SET
AUTO CLOCK ADJ*
AUTO AREA ADJ*
SUMMERTIME
LANGUAGE SET
22
94
94
94
95
95
Категория
SET)
(GENERAL(GENERAL
SET) category
96
117
96
97
* HDR-TG5VE/TG7VE
** HDR-TG5E/TG5VE
Азбучен указател
Полезни техники за запис
DEMO MODE
CALIBRATION
A.SHUT OFF
CTRL FOR HDMI
14
LCD екран
Прочетете това
преди да работите с
видеокамерата
Цифрите в скоби указват броя на
приложените аксесоари.
Променливотоков адаптер (1)
Захранващ кабел (1)
Стойка за видеокамерата (1)
Компонентен A/V кабел (1)
Свързващ A/V кабел (1)
USB кабел (дълъг) (1)
USB кабел (къс) (1)
USB адаптер (1)/Капаче на USB адаптера
(1)
Капаче за батерия/“Memory Stick Duo”
Акумулаторна батерия NP-FH50 (1)
Ремък за китката (1)
CD-ROM “Handycam Aplication Software”
(1)
- Picture Motion Browser (софтуер,
включително”PMB ръководство”)
- “Ръководство за видеокамерата” (PDF)
“Ръководство за експлоатация” (1)
Използване на видеокамерата
• Не дръжте видеокамерата за следните части
както и за капачетата на жаковете.
15
Азбучен указател
• За видовете “Memory Stick”, които можете да
използвате с тази видеокамера, вижте стр. 62.
Полезни техники за запис
• Видеокамерата не е защитена от прах и
мръсотия и не е водоустойчива. Вижте
“Относно работата с вашата видеокамера” (стр.
116).
• Не извършвайте следните операции, когато
лампичките за режим
(Движещо се
изображение)/ (Неподвижно изображение)
(стр. 22) или лампичката за достъпа (стр.
63) светят или мигат. В противен случай е
възможно носителят за запис да се повреди или
записаните изображения да се загубят:
- Не махайте “Memory Stick PRO Duo” носителя
от видеокамерата.
- Не отстранявайте комплекта батерии или
променливотоковия адаптер от видеокамерата.
- Не излагайте видеокамерата на механични
вибрации или сътресения.
• Ако затворите LCD панела, докато
видеокамерата е свързана към други устройства
посредством USB кабел, възможно е записаните
изображения да се загубят.
• Когато свързвате вашата видеокамера към друго
устройство посредством кабел, уверете се, че
поставяте свързващия жак в правилната посока.
Поставянето на свързващия жак насила и в
неправилната посока може да причини повреда
на свързващия терминал или на камерата.
• Изключете променливотоковия адаптер от
стойката за видеокамерата, като придържате
едновременно и стойката, и DC щекера.
• Дори когато видеокамерата е изключена, GPS
функцията работи, докато GPS ключът е зададен
в положение ON. Уверете се, че GPS ключът е
зададен в положение OFF по време на излитане
или кацане на самолет (HDR-TG5VE/TG7VE).
• Уверете се, че сте изключили видеокамерата,
когато зареждате или изваждате видеокамерата
от стойката.
USB адаптерът и капачето на USB адаптера
предварително са прикрепени към USB кабела
(къс).
Съдържание
Приложени аксесоари
• Възможно е телевизионни програми, филми,
видеокасети и други материали да бъдат
със защитени авторски права. Възможно е
непозволеното записване на такива материали
да бъде в противоречие със закона за защита на
авторските права.
Съдържание
Относно менюто, LCD панела и
обектива
• Раздел от менюто, който е оцветен в сиво, не е
достъпен при текущите условия на запис или
възпроизвеждане.
• LCD екранът и визьорът са произведени по
високо прецизна технология, така че 99.99%
от пикселите са ефективни. Въпреки това е
възможно на LCD екрана и във визьора да се
появят малки тъмни и/или ярки точки (бели,
червени, сини или зелени на цвят). Появата им
е нормална и е в резултат на производствения
процес като по никакъв начин не засяга записа.
Възпроизвеждане на записани
изображения на друго оборудване
• Вашата видеокамера е съвместима с MPEG-4 AVC/
H.264 High Profile за запис с HD (high definition)
качество на изображението. Ето защо, вие не
можете да възпроизвеждате изображения, записани
с HD (high definition) качество на изображението,
на вашата видеокамера със следните устройства:
- Друго AVCHD-съвместимо устройство, което не е
съвместимо с High Profile.
- Устройства, които не са съвместими с AVCHD
формат.
Дискове, записани с качество с висока
разделителна способност (HD)
Полезни техники за запис
Черни
точки
Black points
Бели,
червени,
сини
зелени
White,
red, blue
or или
green
pointsточки
• Тази видеокамера записва материал в AVCHD
формат, с качество на изображенията с висока
разделителна способност. DVD носител, съдържащ
AVCHD материал, не трябва да се използва с
плейъри и рекордери на DVD основа, защото
е възможно DVD плейърът/рекордерът да не
извади носителя или да изтрие съдържанието
без предупреждение. DVD носител, съдържащ
AVCHD материал, може да бъде възпроизвеждан на
съвместим Blu-ray Disc-- плейър/рекордер или на
друго съвместимо устройство.
• Излагането на LCD екрана, визьора или
обектива на директна слънчева светлина и
за продължителни периоди от време може да
причини повреда.
• Не снимайте директно слънцето. Това може
да повреди вашата видеокамера. Снимайте
слънцето само при условия на намалена
светлина, като например по здрач.
Относно настройките за език
Запазете всички данни за изображения
• За илюстрация на работни операции са
използвани екранни указатели на различните
езици. Ако е необходимо, променете езика
преди да използвате вашата видеокамера (стр.
23).
• За да предотвратите загуба на данни с
изображения, запазете всички записани
изображения на външен носител. Препоръчваме ви
да запазвате изображенията на DVD-R диск, като
използвате компютър (вижте Ръководството за
експлоатация). Можете да запазите изображенията
и като за целта използвате и видеорекордер или
DVD/HDD рекордер (стр. 59).
Азбучен указател
Относно записа
• Преди да започнете да снимате, пробвайте
функцията за запис, за да се уверите, че
картината и звукът се записват без проблеми.
• Обезщетения, касаещи съдържанието на
записа, не могат да бъдат предоставени, дори
когато е невъзможно да осъществите запис
или възпроизвеждане поради повреда на
видеокамерата, записващия носител и т.н.
• Цветовите системи на телевизорите се
различават в зависимост от държавата/
региона. За да гледате вашите записи на
телевизор, имате нужда от телевизионен
апарат, базиран на системата PAL.
Забележки за комплекта батерии/
променливотоковия адаптер
• Уверете се, че сте извадили комплекта батерии или
променливотоковия адаптер след като изключите
видеокамерата.
Забележка за температурата на
видеокамерата/комплекта батерии
• Когато температурата на видеокамерата е
твърде висока или ниска, възможно е записът/
възпроизвеждането да не могат да бъдат
извършени, поради защита на видеокамерата. В
този случай на LCD екрана се извежда съобщение
(стр. 103).
16
Когато видеокамерата е свързана с
компютър
• Не опитвайте да форматирате носител на
видеокамерата, като използвате компютър. Ако
го направите, вашата видеокамера може да не
работи правилно.
Съдържание
Забележки за изхвърляне/трансфер на
видеокамерата
• Ако извършите функцията [
DELETE
ALL], [
DELETE ALL], [ DELETE ALL]
или [MEDIA FORMAT] (стр. 88) или ако
форматирате носителя на видеокамерата,
възможно е да не успеете да изтриете напълно
данните от носителя. Когато прехвърляте
собствеността на видеокамерата, препоръчваме
ви да използвате функцията [ EMPTY], за
да ограничите възстановяването на вашите
данни. В допълнение към горното, когато
изхвърляте видеокамерата, препоръчваме ви да
унищожавате тялото на видеокамерата.
Полезни техники за запис
Ако не можете да записвате/
възпроизвеждате, извършете [MEDIA
FORMAT]
• Ако извършвате дълго време операции като
запис/изтриване, в носителя се получава
фрагментация на данните. Не можете да
запазвате или записвате изображения. В
този случай първо запазете изображенията
на външен носител (стр. 59, вижте също
Ръководството за експлоатация) и след това
извършете [MEDIA FORMAT] (стр. 88).
Относно обектива Carl Zeiss
Азбучен указател
Вашата видеокамера е оборудвана с
обектив Carl Zeiss, който е съвместна
разработка на Carl Zeiss – Германия и Sony
Corporation, и извежда изключително
качествени изображения. Обективът
използва измервателната система MTF
за видеокамери и предоставя качеството,
характерно за обективите на Carl Zeiss.
MTF е съкращение за модулационно
трансферна функция (Modulation Transfer
Function). Числовата стойност показва
количеството светлина, което преминава
от обекта през обектива.
17
Подготовка за експлоатация
Стъпка 1: Зареждане на батерията
5
Съдържание
4


3
Лампичка /CHG
/CHG (charge) lamp
(зареждане)

5
Battery pack
 Батерия
1
2
Захранващ
Power cord
кабел
(Mains lead)
Полезни техники за запис
DC IN
IN жак
jack
DC
DC
DCщекер
plug
Към
мрежата
To the
wall outlet
(wall
от
220socket)
V
Можете да зареждате батериите, като към вашата камера прикрепите батерия
“InfoLITHIUM” NP-FH50 (стр. 115).
• С вашата видеокамера можете да използвате единствено батерия “InfoLITHIUM” NP-FH50.
1
Свържете променливотоковия адаптер към жака DC IN на стойката
на видеокамерата.
• Уверете се, че означението
Азбучен указател
Променливотоков
AC Adaptor
адаптер
2
3
4
на DC щекера сочи нагоре.
Свържете захранващия кабел към променливотоковия адаптер и
към мрежата от 220 V.
Изключете видеокамерата, като затворите LCD екрана.
Заредете батерията
Отворете капачето на батерията/Memory Stick Duo.
Заредете батерия по посока на стрелката докрай, докато щракне.
Затворете капачето на батерията/Memory Stick Duo.
18
5
Поставете видеокамерата на стойката, както е показано по-горе, и
я заредете здраво и докрай в стойката.
Лампичката /CHG (зареждане) светва и зареждането започва. Лампичката /CHG
(зареждане) угасва, когато комплектът батерии е напълно зареден.
Съдържание
• Относно времената на запис и възпроизвеждане вижте стр. 106.
• Когато видеокамерата е включена, можете да проверите приблизителния оставащ капацитет на
батерията чрез индикатора за оставащ заряд в горния ляв ъгъл на LCD екрана.
• Когато поставяте видеокамерата в стойката за видеокамерата, затворете капачето на DC IN жака.
• Изключете променливотоковия адаптер от жака DC IN, като придържате и стойката за
видеокамерата, и DC щекера.
Време за зареждане
Приблизително време (мин.), което се изисква за пълно зареждане на напълно разредена
батерия.
Батерия
NP-FH50 (приложена в комплекта)
Време за зареждане
135
• Когато зареждате батерията при температура от 25oС (препоръчителен температурен обхват 10oС до
30oС).
Затворете LCD панела, след това извадете видеокамерата от стойката, като държите
едновременно и видеокамерата, и стойката.
Полезни техники за запис
За да извадите видеокамерата от стойката
За да заредите батерията, като използвате само променливотоковия адаптер
19
Азбучен указател
Затворете LCD панела, след това свържете променливотоковия адаптер към DC IN жака
на вашата видеокамера.
Съдържание
DC
DCIN
INжак
jack
Open the jack
cover на жака
Отворете
капачето
DC
DCщекер
plug
СWith
означението
от долната
страна.
the  mark on
the bottom
За да извадите батерията
Полезни техники за запис
Изключете видеокамерата и отворете капачето на батерията/”Memory Stick Duo”.
Плъзнете лостчето за освобождаване на батериите (BATT) ( ), след това извадете
батерията ( ) .
• Внимавайте да не изпуснете батерията.
За да използвате външен източник на захранване (контакт)
Направете същото свързване, както в “Стъпка 1: Зареждане на батерията”. В този случай
зарядът на батериите няма да се изразходва.
Зареждане на батерията в чужбина
Можете да работите с вашата видеокамера във всяка страна или област, като използвате
променливотоковия адаптер, който работи в обхват от 100 V до 240 V AC, 50/60 Hz.
• Не използвайте електронен преобразувател на волтажа.
Азбучен указател
Забележки за батерията
• Когато изваждате батерията или изключвате променливотоковия адаптер, затворете LCD екрана и
(Движещо се изображение)/ (Неподвижно изображение) (стр. 22) е
се уверете, че лампичката
изключена.
• Лампичката /CHG (зареждане) мига по време на зареждането и при следните условия:
- Ако батерията не е прикрепена правилно.
- Ако батерията е повредена.
• В настройката по подразбиране, захранването се изключва автоматично, ако оставите видеокамерата
без да извършвате операция с нея за приблизително 5 минути; по този начин се пести захранването
на батерията ([A.SHUT OFF], стр. 96).
Забележки за променливотоковия адаптер
• Използвайте контакт, който се намира наблизо, когато използвате променливотоков адаптер.
Незабавно изключете променливотоковия адаптер от мрежата от 220 V, ако се получи неизправност,
докато използвате видеокамерата.
• Не използвайте променливотоковия адаптер, поставен на тясно място, като например между мебел
и стена.
• Не давайте на късо DC жака на променливотоковия адаптер или терминала на комплекта батерии с
метален предмет.
20
Това може да предизвика повреда.
Съдържание
Полезни техники за запис
Азбучен указател
21
Съдържание
Стъпка 2: Включване на захранването и сверяване
на датата и часа
1
Капачето на обектива се отваря и вашата видеокамера се включва.
(Движещо
изображение):
(Movie): Toсеrecord
movies
За да
записвате
движещи
се
(Photo):
To record
photos
изображения
(Неподвижно изображение):
За да записвате неподвижни
изображения
2
Полезни техники за запис
Отворете LCD екрана на вашата видеокамера.
Изберете желаната географска област с помощта на
това докоснете [NEXT].
и след
Докоснете
бутона на LCD
екрана.
• За да зададете отново датата и часа, докоснете
(MENU)
[CLOCK SET] (в категорията
[CLOCK/ LANG]). Когато опцията не е изведена на екрана, докоснете
, докато опцията се
изведе.
3
Задайте [SUMMERTIME], датата и часа, след това докоснете
.
Часовникът се стартира.
Азбучен указател
• Ако зададете [SUMMERTIME] в положение [ON], часовникът преминава 1 час напред.
• Датата и часът не се извеждат, докато записвате, но автоматично се записват на носителя, и могат да
бъдат изведени по време на възпроизвеждане. За да изведете датата и часа, докоснете
(MENU)
[DATA CODE] (в категорията PLAYBACK SET)
[DATE/TIME]
.
22
За да изключите захранването
Затворете LCD екрана. Лампичката (Движещо се изображение) мига няколко секунди,
след което видеокамерата се изключва.
LANG])
Полезни техники за запис
Промяна на настройките на езика
Можете да извеждате съобщенията на екрана на езика по ваш избор.
Докоснете
(MENU)
[ LANGUAGE SET] (в категорията [CLOCK/
изберете желания език
.
Съдържание
• Можете да изключите звуковия сигнал, като докоснете
(MENU)
[BEEP] (в категорията
[SOUND DISP SET])
[OFF]
.
• Ако бутонът, който докосвате, не реагира правилно, настройте сензорния панел (стр. 117).
• След като веднъж сверите часовника, часът автоматично се настройва с [AUTO CLOCK ADJ] и
[AUTO AREA ADJ], зададени в положение [ON] (стр. 94). Възможно е часовникът да не се свери
правилно посредством автоматичната настройка, в зависимост от държавата/региона, избрани за
вашата видеокамера. В този случай, задайте [AUTO CLOCK ADJ] и [AUTO AREA ADJ] в положение
[OFF] (HDR-TG5VE/TG7VE)
Азбучен указател
23
Запис/Възпроизвеждане
Пет съвета за успешен запис
Съдържание
Стабилизирайте вашата видеокамера
Когато придържате видеокамерата, дръжте тялото си
изправено и приберете ръцете към тялото си.
Функцията за стабилно снимане е ефективна срещу
клатена на видеокамерата, въпреки това е важно да не
мърдате видеокамерата.
Извършвайте плавно приближаване
Полезни техники за запис
Извършвайте плавно приближаване и отдалечаване
(zoom) откъм обекта. Освен това, използвайте
функцията zoom умерено. Прекаленото използване
на функцията zoom може да измори очите ви при
последващ преглед на изображенията.
Придавайте усещане за пространственост при
снимане
Използвайте техниката за панорамно заснемане.
Застанете стабилно, преместете видеокамерата
хоризонтално като бавно въртите горната част на тялото
си. В края на панорамното заснемане за кратко застанете
неподвижно, за да придадете стабилност на сцената.
Подчертавайте записът на движещи се
изображения като въвеждате разказ
Преценете звука, който ще записвате за вашите движещи
се изображения. Разказвайте за ситуацията, която
снимате, или разговаряйте с обекта по време на снимките.
Внимавайте за баланса на гласовете, тъй като човекът,
който снима, се намира по-близо до микрофона,
отколкото обектът на записа.
Азбучен указател
Използвайте аксесоари
Използвайте аксесоарите на видеокамерата.
Например, използвайте статив, за да записвате
изображения през определен период от време или
при запис на тъмни места, като например запис на
фойерверки или нощни сцени. Ако носите със себе
си резервни батерии, винаги можете да продължите
записа без да се притеснявате за изчерпване на заряда
на батерията.
24
Запис
Запис на движещи се
изображения
Вграденmicrophone
микрофон
Built-in
Съдържание
В настройката по подразбиране,
движещите се изображения се записват
във вградената памет с качество с висока
разделителна способност (HD) (стр. 62, 74).
ording.
Отворете LCD екрана на вашата видеокамера.
Капачето на обектива се отваря и вашата видеокамера се включва.
Полезни техники за запис
• Не докосвайте вградения микрофон по време на запис.
Натиснете докрай START/STOP, за да започнете записа.
[REC]
25
Азбучен указател
[STBY]
За да спрете записа, отново натиснете докрай START/STOP.
Съдържание
• Иконите и индикаторите на LCD панела ще се изведат за около 5 секунди, след което ще изчезнат
след като включите вашата видеокамера или превключите режимите за запис/възпроизвеждане. За
да изведете отново иконата и индикаторите, докоснете LCD екрана.
• Ако затворите LCD екрана по време на запис, видеокамерата спира записа.
• Вижте стр. 106 относно времената за запис на движещите се изображения.
• Когато файлът с движещото се изображение надвиши 2 GB, автоматично се създава следващия файл.
• Можете да промените носителя за запис и качеството на изображението (стр. 62, 74).
• В настройката по подразбиране, [ STEADYSHOT] е зададен в положение [ON].
• Стартирането на записа може да отнеме известно време след включването на устройството. Не
можете да работите с видеокамерата през това време.
• Ако лампичкaтa за достъп e включенa или ако мига след като записът е приключил, това означава, че
данните все още се записват на носителя. Не излагайте видеокамерата на сътресения или вибрации и
не изключвайте променливотоковия адаптер или батерията.
• Можете да проверите времето за запис и оставащия капацитет и др., като докоснете
(MENU)
[MEDIA INFO] (в категорията [MANAGE MEDIA]) (стр. 88).
• За да регулирате ъгъла на LCD панела, първо отворете LCD панела на 90 градуса към видеокамерата
( ), след това регулирайте ъгъла ( ). Ако завъртите LCD панела на 270 градуса към обектива ( ),
можете да записвате движещи се/неподвижни изображения в огледален режим.
 270
270 градуса
degrees (max.)
Полезни техники за запис
(максимално)
 90 градуса
degrees to
към
камерата
the camcorder
Съвети
• Можете да записвате неподвижни изображения, докато записвате движещи се изображения, като
натиснете докрай PHOTO ([Dual Rec], стр. 29).
• Около разпознатото лице се извежда рамка и качеството на изображението около лицето
автоматично се оптимизира ([FACE DETECTION]/[FRAME SETTING], стр. 76).
• В настройката по подразбиране неподвижното изображение се записва автоматично, докато се
записва движещо се изображение, когато видеокамерата разпознае усмивка на човешко лице,
([SMILE DETECTION], стр.77/[FRAME SETTING], стр. 76). Лицето с разпозната усмивка се загражда
с оранжева рамка.
• Можете да записвате неподвижни изображения от записаните движещи се изображения (стр. 52).
Азбучен указател
Код с данни по време на запис
Датата, часът и условията, както и координатите (HDR-TG5VE/TG7VE), се записват
автоматично върху носителя за запис. Те не се извеждат по време на запис. Въпреки това,
можете да ги проверите като [DATA CODE] по време на възпроизвеждане (стр. 84).
Запис на неподвижни изображения
В настройката по подразбиране, неподвижните изображения се записват във вградената
памет (стр. 62).
Отворете LCD екрана на видеокамерата.
Капачето на обектива се отваря и видеокамерата се включва.
26
Леко натиснете PHOTO, за да включите лампичката
изображение).
(Неподвижно
Съдържание
Дисплеят на LCD екрана се превключва в режим на запис на неподвижни
изображения и съотношението на екрана става 4:3.
Леко натиснете PHOTO, за да фокусирате, след това натиснете
докарай.
изчезне,
Когато индикацията
изображението е записано.
Полезни техники за запис
Мига
Flashes Светва
Lights up
• Вижте стр. 107 относно броя на изображенията, които можете да записвате.
• За да промените размера на изображението, докоснете
(MENU)
[ IMAGE SIZE] (в
категорията [PHOTO SETTINGS])
желана настройка
(стр. 79).
• Видеокамерата автоматично включва светкавицата, когато околната светлина не е достатъчна.
Светкавицата не сработва по време на запис на движещи се изображения. Можете да промените
начина на сработване на светкавицата чрез [FLASH MODE] (стр. 79)
• Не можете да записвате неподвижни изображения, докато е изведена индикацията
.
За да превключите между режим на запис на движещи се изображения и режим на
запис на неподвижни изображения
Натиснете леко, за да
превключите в режим на запис
на движещи се изображения
Натиснете леко, за да
превключите в режим на запис
на неподвижни изображения
27
Азбучен указател
Леко натиснете START/STOP, за да превключите към режим на запис на движещи
се изображения. Леко натиснете PHOTO, за да превключите в режим на запис на
неподвижни изображения.
Ако на снимките се появяват бели кръгли петна
Обект
Subject
Частици
(прах,
Particles (dust,
полен
др.)in
във
pollen,иetc.)
въздуха
the air
Азбучен указател
Полезни техники за запис
Съдържание
Това е причинено от частици (прах, полен и др.), които се намират близо до обектива.
Когато светкавицата на видеокамерата светне, тези частици се появяват на изображението
като бели кръгли петънца.
За да намалите този ефект, осветете стаята и снимайте обекта без да използвате
светкавицата.
28
Полезни функции за запис на движещи се и
неподвижни изображения
Преместете леко лостчето, за да постигнете бавно увеличение. Ако го преместите повече,
ще получите по-бързо увеличение.
Забележки
• Не махайте пръста си от лостчето за функцията zoom, докато работите с него. Ако го направите,
възможно е звукът от движението на лостчето да се запише.
• За да се получи ясен фокус, минималното разстояние между камерата и обекта трябва да бъде около
1 cm за широкоъгълен режим и около 80 cm за телеснимка.
Полезни техники за запис
Обектът
изглежда
изглежда
Close view
Wider
range of поview Обектът
(Telephoto)
(Wide angle)
отдалечен
по-близо
(Широк ъгъл)
(Телеснимка)
Съдържание
Използване на функцията zoom
Можете да увеличите изображението до 10 пъти от оригиналния му размер с помощта на
лостчето zoom.
Съвети
• Можете да активирате цифровия zoom [DIGITAL ZOOM] (стр. 71), ако желаете да постигнете поголямо увеличение.
Запис на неподвижни изображения с високо качество, докато
записвате движещи се изображения (Dual Rec)
Можете да записвате висококачествени неподвижни изображения, докато записвате
движещи се изображения, като натиснете докрай бутона PHOTO.
Забележки
Съвети
• По време на запис на неподвижни изображения, размерът на неподвижните изображения става [
2.3M] (16:9 широкоекранен) или [1.7 M] (4:3).
29
Азбучен указател
• Не можете да използвате светкавицата, докато използвате Dual Rec.
• Възможно е индикацията
да се изведе, когато капацитетът на носителя не е достатъчен или
когато записвате неподвижни изображения в последователност. Не можете да записвате неподвижни
.
изображения, докато е изведена индикация
Съдържание
Запис в огледален режим
Отворете LCD екрана на 90 градуса спрямо видеокамерата ( ), а след това го завъртете
на 270 градуса към обектива ( ).
Съвети
Полезни техники за запис
• На LCD екрана се извежда огледален образ на обекта, но при записа изображението ще бъде
нормално.
Запис на бързо-движещи се обекти
на бавен кадър (SMTH SLW REC)
Бързо-движещи се обекти и движения, които не могат да бъдат записани при обикновени
условия, могат да бъдат записани на каданс за около 3 секунди.
Тази опция е полезна за запис на бързи движения, като движения при голф или тенис
удар.
Докоснете
(MENU)
[MANUAL SETTINGS]).
[SMTH SLW REC] (в категория
Азбучен указател
Натиснете докрай START/STOP.
Приблизително 3-секунден запис на движещи се изображения се записва на каданс
като 12-секунден филм.
Когато записът приключи, съобщението [Recording...] изчезва.
Докоснете
, за да отмените записа на каданс.
За да промените настройката
Докоснете
(OPTION), след това изберете настройката, която желаете да промените.
[TIMING]
Изберете точката за начало на записа, след като натиснете бутона START/STOP.
Настройката по подразбиране е [3sec AFTER].
30
Съдържание
[3sec AFTER]
[3sec BEFORE]
Забележки
• Не можете да записвате звук при [SMTH SLW REC].
• Качеството на изображенията при [SMTH SLW REC] не е толкова добро, колкото в режим на
нормален запис.
Получаване на информация за мястото
на записа (GPS) (HDR-TG5VE/TG7VE)
Полезни техники за запис
Задайте GPS ключа в положение ON (на LCD екрана се извежда индикация
). Вашата
видеокамера започва опит за установяване на позицията. Когато устройството успешно
установи позицията, то записва информацията за мястото на записа на движещите се и
неподвижни изображения.
Движещите се и неподвижни изображения с информация за място на записа ще се
изведат на картата (стр. 36), за да помните къде сте заснели кадрите.
В допълнение, можете да получите информация за настоящето ви местоположение, за да
проверите къде се намирате в момента (стр. 51).
• Можете да изведете мястото на записа на движещите се и неподвижни изображения върху картата.
За подробности вижте стр. 36.
Забележки
• Индикаторът се променя в зависимост от силата на приемане на GPS сигнала.
GPS
индикатори
Изключена функция
Без индикация
Трудно
Обработка
Установяване на
позицията
Установяване на
позицията
Състояние на GPS прием
Ключът GPS е зададен в положение OFF или GPS
приемникът не работи правилно.
Видеокамерата не може да открие GPS сигнал и затова
позицията не може да бъде установена. Използвайте
устройството на открито.
Видеокамерата обработва GPS сигнала и скоро ще получи
информация за вашето местоположение. Изчакайте, докато
видеокамерата приключи с установяването на позицията.
Видеокамерата приема GPS сигнал и може да получи
информация за местоположението.
Видеокамерата приема силен GPS сигнал и може да получи
информация за местоположението.
31
Азбучен указател
Състояние за
установяване на
позицията
Съдържание
• GPS ключът е зададен в положение ON в настройката по подразбиране. Движещите се и
неподвижните изображения, записани по време на установяване на позицията от GPS приемника,
ще се запишат с информация за местоположението. Ако не желаете да записвате информация за
местоположението, задайте GPS ключа в положение OFF.
• Когато използвате GPS приемника за първи път или ако го използвате след дълъг период на неупотреба, получаването на информацията за местоположението може да отнеме от няколко секунди
до няколко минути.
• Дори ако изключите видеокамерата, GPS функцията работи, докато GPS ключът е зададен в
положение ON. Уверете се, че GPS ключът е зададен в положение OFF по време на кацане или
излитане на самолет.
• В зависимост от силата на GPS сигнала, възможно е да не успеете да получите информация за
местоположението.
Азбучен указател
Полезни техники за запис
Съвети
• Трите точки в долния десен ъгъл на
показват стабилността на GPS сигнала. Когато се извеждат
по-малко от 3 точки, GPS сигналът не е достатъчно стабилен за установяване на позицията в
настоящата среда. За да установите успешно позицията, първо излезте на открито и поставете
GPS ключа в положение OFF и след това го задайте в положение ON, или включете и изключете
захранването на видеокамерата.
• Вашата видеокамера спира опитите за установяване на позицията след няколко минути, ако опитите
са неуспешни. Ако вашата видеокамера продължава да извежда индикацията
(процесът по
установяване на позицията не е започнал) дори след като сте излезли на открито, поставете GPS
ключа първо в положение OFF и след това го задайте в положение ON, или включете и изключете
захранването на видеокамерата.
• Можете да търсите неподвижни или движещи се изображения, които да възпроизвеждате на Map
Index (стр. 36).
• Когато възпроизвеждате неподвижни или движещи се изображения с [DATA CODE], зададен в
положение [COORDINATES], информацията за местоположението се извежда на LCD екрана (стр.
84).
• Можете да използвате [AUTO CLOCK ADJ] и [AUTO AREA ADJ], за да сверите часа и да зададете
областта (стр. 94).
32
Възпроизвеждане на видеокамерата
Настройката по подразбиране задават възпроизвеждането на неподвижните и движещите
се изображения, записани на вградената памет (стр. 62).
Отворете LCD екрана на вашата видеокамера.
Съдържание
Възпроизвеждане на движещи се изображения
Капачето на обектива се отваря и вашата видеокамера се включва.
Докоснете
(PLAYBACK).
Докоснете
(или
) ( ) желано движещо се изображение ( ).
Движещите се изображения се извеждат и сортират по дата на записа.
33
Азбучен указател
Превключва дисплея с работните бутони.
Към екрана MENU
Извежда екрана Map Index (стр. 36) (HDR-TG5VE/TG7VE).
: Извежда движещи се изображения с качество с висока разделителна способност
(HD)*.
: Извежда неподвижни изображения.
: Извежда движещи се изображения, записани на предходната/следващата
дата.**
: Извежда предходно/следващо движещо се изображение.
Връща се към екрана за запис.
Полезни техники за запис
След няколко секунди се извежда екранът VISUAL INDEX.
Съдържание
* Индикацията
се извежда, когато изберете движещо се изображение със стандартно качество, с
/
SET] (стр. 74).
помощта на [
** Индикацията се извежда, когато докоснете .
• Можете да разглеждате през дисплея, като докосвате и изтегляте или .
• Индикацията
се извежда на движещото се или неподвижното изображение, което последно сте
възпроизвеждали или записвали. Ако докоснете движещото се или неподвижното изображение с
, можете да продължите възпроизвеждането от предходната точка. (Индикацията се извежда на
снимката, записана на “Memory Stick PRO Duo” носителя.)
Видеокамерата започва възпроизвеждането на избраното движещо се изображение.
Сила
на звука
Volume
adjustment
Следващо
Next
Previous
Предходно
OPTION
OPTION
За бързо превъртане
To fast-forward
напред
За
въведете
To да
pause/play
режим на пауза/
възпроизвеждане
За даTo
спрете
stop
Азбучен указател
Полезни техники за запис
За бързо
To fast-reverse
превъртане назад
Съвети
• Когато възпроизвеждането на избраното движещо се изображение достигне до последното такова,
екранът се връща в режим VISUAL INDEX.
• Докоснете
, докато устройството е в режим на пауза или бавно възпроизвеждане на
движещи се изображения.
• Когато неколкократно докоснете
по време на възпроизвеждане, движещите се
изображения се възпроизвеждат около 5 пъти по-бързо
около 10 пъти по-бързо
около 30 пъти
по-бързо
около 60 пъти по-бързо.
• Можете да изведете VISUAL INDEX , като докоснете
(MENU)
[VISUAL INDEX] (в
категорията [PLAYBACK]).
• Можете да изведете VISUAL INDEX след като завъртите LCD екрана на 180 градуса и го затворите с
екрана на навън.
• Датата, часът и условията на записа, както и координатите (HDR-TG5VE/TG7VE), автоматично се
записват при записа. Тази информация не се извежда по време на запис, но можете да я изведете
по време на възпроизвеждане, докосвайки
(MENU)
[DATA CODE] (в категорията
[PLAYBACK SET])
желана настройка
.
За да регулирате нивото на силата на звука за движещите се изображения
Докато възпроизвеждате движещи се изображения, докоснете
помощта на
.
• Можете да регулирате нивото на силата на звука, като използвате
регулирайте с
в OPTION MENU.
Преглед на неподвижни изображения
Докоснете
(Неподвижно изображение) (
VISUAL INDEX.
34
)
желана снимка (
) в екрана
Съдържание
За да започнете/
спрете
изреждането
на
To start/stop
slide show
изображения
Next
Следващ
OPTION MENU
Предходен
Previous
Към екрана
To the VISUAL
VISUAL
INDEX
Полезни техники за запис
Превключва дисплея с работните бутони.
Към екрана MENU
Извежда екрана Map Index (стр. 36) (HDR-TG5VE/TG7VE).
: Извежда движещи се изображения с качество с висока разделителна способност
(HD)*.
: Извежда неподвижни изображения
: Извежда неподвижни изображения, записани на предходната/следващата
дата.**
: Извежда предходно/следващо неподвижно изображение.
Връща се към екрана за запис.
* Индикацията се извежда, когато докоснете .
Вашата видеокамера извежда избраното изображение
INDEX screen
Съвети
Когато преглеждате неподвижни изображения, записани на “Memory Stick PRO Duo”
носител, индикацията
(папка за възпроизвеждане) се извежда на екрана
Азбучен указател
35
Полезни функции за възпроизвеждане на
движещи се и неподвижни изображения
Съдържание
Търсене на желани изображения по дата (Date Index)
Можете да търсите желани изображения по дата.
Изберете носителя за запис, който съдържа изображението, което желаете да
възпроизвеждате преди операция (стр. 62).
Забележки
• Не можете да използвате функцията за индексиране на данни за неподвижни изображения на
“Memory Stick PRO Duo” носител.
Докоснете клетката
[PLAYBACK]).
(MENU)
[DATE INDEX] (в категорията
Полезни техники за запис
Връща се към екрана VISUAL INDEX
Докоснете
, за да изберете дата на желаното изображение;
след това докоснете
.
Изображенията с избраната дата се извеждат на екрана VISUAL INDEX.
Съвети
Азбучен указател
• Можете да използвате функциите Date Index (Индекс по дата) в екрана [Film Roll Index]/[Face Index].
Търсене на желана сцена по местоположение
на записа (Map Index) (HDR-TG5VE/TG7VE)
Мястото на записа на движещите се и неподвижните изображения се отбелязва на
картата. Можете да изберете движещо се или неподвижно изображение по мястото на
записа. Изберете носителя за запис, който съдържа изображението, което желаете да
възпроизведете преди да стартирате операцията (стр. 62).
• Можете да използвате Map Index (Индекс за карта) само с движещи се и неподвижни изображения,
които притежават информация за местоположението, записана с GPS ключа, зададен в положение
ON (стр. 31).
• Не можете да използвате Map Index с неподвижни изображения, записани на “Memory Stick PRO
Duo” носител.
36
Докоснете
(PLAYBACK).
Извежда се екранът VISUAL INDEX.
(Map Index).
Връща се към екрана VISUAL INDEX
Мащаб
Scale
Previous
Предходен
Следващ
Next
Съдържание
Докоснете
Маркер на
Image marker
изображението
Извежда снимки
• Можете да промените мащаба, като използвате лостчето zoom (W: по-голям, T: по-малък)
• Точката, която докоснете на картата, автоматично се премества в центъра. Ако задържите натисната
определена точка, картата продължава да се премества.
• В горния десен ъгъл на миниатюрното изображение на филм или снимка, които нямат информация
за местоположение, ще се изведе индикацията .
Полезни техники за запис
Докоснете маркера на изображението, където сте записали
движещото се или неподвижното изображение, което желаете да
възпроизведете.
Маркерът на изображението става червен. Движещите се или неподвижни
изображения, записани на това място, се извеждат от лявата страна на екрана.
Докоснете желаното движещо се или неподвижно изображение.
Забележки
• За да създадете движещи се или неподвижни изображения, които можете да търсите на Map Index, се
уверете, че преди записа сте задали GPS ключа в положение ON (стр. 31).
• На картата, посоката север винаги се извежда от горната страна.
37
Азбучен указател
Възпроизвеждането започва от избраната сцена.
• Когато записвате няколко движещи се или неподвижни изображения на едно и също място,
движещото се или неподвижното изображение, записано най-скоро, се извежда на LCD екрана.
Съдържание
Съвети
• Можете да изведете Map Index (Индекс за карта) и като докоснете
(MENU)
[ MAP] (в
категорията [PLAYBACK])
• Също така, можете да търсите миниатюрни изображения на движещите се и неподвижни
на стъпка 3. Мястото на
изображения, които желаете да възпроизведете, като докоснете
записа на движещи се или неподвижни изображения ще се изведе в центъра на картата.
Търсене на желана сцена по точка (Film Roll Index)
Движещите се изображения могат да бъдат разделени по зададено време като
първата сцена за всяко разделение се извежда в INDEX екрана. Можете да започнете
възпроизвеждане на движещите се изображения от избрана сцена. Преди операцията
изберете носителя за запис, който съдържа изображението, което желаете да
възпроизвеждате (стр. 62).
Докоснете клетката
[PLAYBACK]).
(MENU)
[
FILM ROLL] (в категорията
Полезни техники за запис
Връща се към екрана VISUAL INDEX
Задава интервала, на който да се създават миниатюрните
изображения на сцени от движещите се изображения.
Докоснете
, за да изберете желаното движещо се изображение.
Докоснете
, за да търсите желаната сцена, след това
докоснете миниатюрното изображение на желаната сцена.
Азбучен указател
Възпроизвеждането започва от избраната сцена.
Търсене на желана сцена по лице (Face Index)
Изображенията с лица, разпознати по време на запис, се извеждат на индекс екрана.
Можете да възпроизвеждате движещо се изображение с избраното изображения с лице.
Преди операцията изберете носителя за запис, който съдържа изображението, което
желаете да възпроизвеждате (стр. 62).
Докоснете клетката
[PLAYBACK]).
(MENU)
38
[
FACE] (в категорията
Връща се към екрана VISUAL INDEX
, за да изберете желаното движещо се
Съдържание
Докоснете
изображение.
Докоснете
, за да търсите желаното изображение с лице,
след това докоснете желаното изображение с лице, за да започнете
възпроизвеждане на желаната сцена.
Възпроизвеждането започва от началото на сцената с избраното лице.
Забележки
Възпроизвеждане на избрани движещи
се изображения (Highlight Playback)
Вашата видеокамера избира в случаен ред определен брой сцени, съединява ги и ги
възпроизвежда с музика и визуални ефекти като представяне на вашите изображения с
висока разделителна способност (HD). Не можете да записвате сцена, която да определите
като “избрана”. Сцените, които се избират за възпроизвеждане, се различават всеки път,
когато изберете опцията Highlight Playback.
Преди да започнете тази операция изберете носителя за запис, който съдържа
изображението, което желаете да възпроизвеждате (стр. 62).
Докоснете клетката
(MENU)
[HIGHLIGHT] (в категорията
Полезни техники за запис
• В зависимост от условията на запис е възможно лицата да не бъдат разпознати.
Пример: Хора, които носят очила или шапки, или които не гледат към камерата.
• За да търсите движещи се изображения във Face Index (Индекс за лице) екрана се уверете, че сте
задали [FACE DETECTION] в положение [ON] (настройка по подразбиране) преди началото на
записа (стр. 76).
[PLAYBACK]).
Извежда се настройката за Highlight Playback (Възпроизвеждане на важни моменти).
Възпроизвеждането започва след няколко секунди.
Връща се към екрана VISUAL INDEX
За да въведете режим на пауза, докоснете
.
39
Азбучен указател
За да спрете възпроизвеждането на избрани сцени
За да спрете, докоснете
или
.
За да промените настройките за Highlight Playback (Възпроизвеждане на важни
моменти)
Съдържание
След като докоснете [HIGHLIGHT], докоснете [HIGHLIGHT SET] преди
възпроизвеждането да започне. Можете да зададете следните опции.
• [PLAYBACK RANGE]
Задайте движещи се изображения, които ще възпроизвеждате, като изберете началната и крайната
дата, след това докоснете
.
Ако не зададете обхват, вашата видеокамера възпроизвежда движещите се изображения, като
започва от датата, изведена на екрана VISUAL INDEX, и завършва с последното записано
изображение.
• [THEME]
Изберете една от следните настройки: [SIMPLE], [NOSTALGIC], [STYLISH], [ACTIVE] (настройка по
подразбиране). Категорията за музика се избира автоматично в зависимост от темата.
• [MUSIC]
В категорията за музика можете да изберете една от следните настройки: [MUSIC1], [MUSIC2],
[MUSIC3], [MUSIC4] (настройка по подразбиране), [ORIGINAL SOUND].
• [SHUFFLE]
За да възпроизвеждате движещи се изображения в случаен ред, задайте в положение [ON].
Полезни техники за запис
Забележки
• Настройката [PLAYBACK RANGE] се изчиства, когато възпроизвеждането на избрани сцени спре.
• Не можете да запазвате сцени, избрани за [HIGHLIGHT].
Съвети
• Можете да промените настройката за Highlight Playback (Възпроизвеждане на важни моменти) по
време на самото възпроизвеждане, като докоснете
(OPTION).
• Сцените отново се избират, ако промените настройката за Highlight Playback (Възпроизвеждане на
важни моменти).
• Ако промените [MUSIC] след като сте избрали [THEME], музиката автоматично ще се избере за тази
тема следващия път, когато активирате темата.
Азбучен указател
За да промените музикалните файлове (HDR-TG5E/TG5VE)
• Можете да прехвърляте музикални файлове от аудио CD или МР3 файлове към вашата видеокамера
и да ги възпроизвеждате, докато преглеждате избрани сцени. За да прехвърляте музикални файлове,
трябва да инсталирате на вашия компютър приложения софтуер “PMB”. Включете видеокамерата
с компютър, свържете ги с приложения USB кабел, след това докоснете [DOWNLOAD MUSIC] на
екрана на видеокамерата. (Ако екранът [USB SELECT] не се изведе, докоснете
(MENU)
[DOWNLOAD MUSIC] (в категорията [OTHERS])). За подробности вижте “PMB ръководство”.
• Ако не успеете да възпроизведете музикалния файл след като го прехвърлите, това може да е
индикация, че музикалният файл е повреден. Изтрийте музикалния файл, като докоснете
(MENU)
[EMPTY MUSIC] (в категория [OTHERS]), след това отново опрехвърлете
музикалния файл. Ако изтриете музикалните файлове, като използвате функцията [EMPTY MUSIC],
музикалните данни, записани във видеокамерата от производителя, също ще бъдат изтрити. В този
случай можете да ги възстановите, като използвате Music Transfer, приложен към PMB софтуера. За
подробности се обърнете към “РМВ ръководство”.
Използване на функцията PB zoom с неподвижни изображения
Можете да увеличавате изображения от 1.1 до 5 пъти повече от първоначалния им размер.
Увеличението може да се регулира с лостчето zoom.
40
Съдържание
Възпроизведете неподвижното изображение, което желаете да
увеличите.
Увеличете изображението с помощта на Т (телеснимка).
На екрана се извежда рамка.
Регулирайте увеличението с помощта на W (широкоъгълна)/T
(телеснимка).
За да отмените, докоснете
Полезни техники за запис
Докоснете участъка, който искате да изведете в центъра на екрана.
.
Възпроизвеждане на неподвижни изображения
в последователност (Изреждане на изображения)
Азбучен указател
41
Докоснете
на екрана за възпроизвеждане на изображения.
Изреждането на изображения започва от избраното изображение.
За да спрете изреждането
Съдържание
Докоснете
.
За да стартирате отново изреждането на изображения
Отново докоснете
.
Забележки
• Не можете да използвате функцията увеличение, докато устройството извършва операцията по
изреждане на изображения.
Съвети
Азбучен указател
Полезни техники за запис
• Можете да зададете режим на непрекъснато изреждане на изображения, като докоснете
(OPTION)
клетка
[SLIDE SHOW SET], докато възпроизвеждате неподвижни изображения.
Настройката по подразбиране е [ON] (продължително възпроизвеждане).
42
Възпроизвеждане на изображения
на телевизионен екран
Съдържание
Начините на свързване и качеството на изображението (висока разделителна способност
(HD) или стандартна разделителна способност (SD)), изведено на телевизионния
екран, се различават в зависимост от вида на свързания телевизор и използваните
конектори. Можете лесно да свържете видеокамерата и телевизора, като се съобразите с
инструкциите, изведени на LCD екрана, [TV CONNECT Guide].
Свързване на телевизор, като използвате [TV CONNECT Guide]
Превключете входа на телевизора към свързания жак.
Обърнете се към ръководството за експлоатация, приложено към телевизора.
Включете вашата видеокамера и докоснете
(MENU)
[TV
CONNECT Guide] (в категорията [OTHERS]) на LCD екрана.
• Използвайте приложения променливотоков адаптер като източник на захранване (стр. 20).
Полезни техники за запис
Свържете вашата видеокамера и телевизора според инструкциите
в [TV CONNECT Guide].
Конектори на вашата видеокамера
A/V конектор за
устройство за
дистанционно
A/V Remote
управление
Connector
A/V
жак
A/V OUT
OUT jack
Входни
конектори
Input connectors
on
TV
наtheтелевизора
43
Азбучен указател
• Когато използвате A/V свързващия кабел за извеждане на движещи се изображения, изображенията
се извеждат с качество със стандартна резолюция (SD)
• Видеокамерата притежава A/V конектор за дистанционно управление, а стойката на видеокамерата A/V OUT жак (стр. 7, 8). Свържете A/V свързващия кабел или компонентния A/V кабел към
стойката за видеокамерата или към вашата видеокамера.
Полезни техники за запис
Съдържание
Възпроизведете движещите се и неподвижните изображения на
вашата видеокамера (стр. 33).
Свързване на телевизор с висока разделителна способност
Изображенията, записани с HD (high definition) качество, се възпроизвеждат с HD (high
definition) качество. Изображенията, записани със SD (standard definition) качество, се
възпроизвеждат със SD (standard definition) качество.
 (p. 44)
 (p. 44)
Посокаflow
на сигнала
: Signal
ВидType
Видеокамера
Camcorder
Кабел
Cable
Телевизор
TV
Компонентен
A/V
кабел
Component
A/V
cable
(приложен
в комплекта) ...
(supplied)
(Зелен)
(Green) Y
Y
(Син)
PB/CB
B/CB
(Blue) P
(Червен)
(Red) PR/CPR/CR
R
Настройка
MENU
MENU setting
[COMPONENT]
[COMPONENT](в
категория
[OUTPUT
(under
[OUTPUT
SETTINGS])
[1080i/576i]
SETTINGS] category)

(стр.
92)
[1080i/576i]
(p. 92)
Азбучен указател
(White)
(Бял)
(Червен)
(Red)
Забележки
• Когато свържете само компонентен видео щекер, аудио сигналите не се извеждат. За да изведете
аудио сигнали, свържете белия и червения щекери.
#
HDMI кабел
(не еHDMI
приложен
в комплекта)
cable (sold
separately)
44
Забележки
Съдържание
• Използвайте HDMI OUT жака на стойката на видеокамерата. Вашата видеокамера не притежава
HDMI OUT жак.
• Използвайте HDMI кабел с HDMI лого.
• Изображенията не се извеждат от HDMI OUT жака на стойката на видеокамерата, ако съдържат
сигнали за защита на авторското право.
• Възможно е някои телевизори да не работят правилно (например, няма звук или картина) с тази
връзка.
• Не свързвайте с HDMI кабел жака HDMI OUT на стойката на видеокамерата и жака HDMI OUT на
външното устройство. Това може да причини неизправност.
Свързване на телевизор без висока резолюция
16:9 (широк екран) или 4:3 телевизор
Изображенията, записани с HD (High Definition) качество, се преобразуват в SD
(Standrard Definition) качество. Изображенията, записани със SD (Standard Definition)
качество, се възпроизвеждат със SD (Standard Definition) качество.
Полезни техники за запис
 (стр.
(p. 46)46)
 (стр.
(p. 46)46)
 (стр.
(p. 46)46)
За да зададете съотношение на екрана в зависимост
от свързания телевизор (16:9/4:3)
Задайте [TV TYPE] в положение [16:9] или [4:3] в зависимост от вашия телевизор (стр.
92).
Забележки
• Когато възпроизвеждате движещи се изображения, записани със SD (Standard Definition) качество,
на 4:3 телевизор, който не е съвместим с 16:9 сигнал, докоснете
(MENU)
[ WIDE
SELECT] (в категорията [RECORDING SET])
[4:3]
(стр. 75).
Азбучен указател
45
: Signal
flow
: Посока на
сигнала
ВидType
Camcorder
Видеокамера
Cable
Кабел
TV
Телевизор
Компонентен A/V кабел
Component A/V cable
(приложен
(supplied)в комплекта)
Съдържание
(Зелен)
Y Y
(Green)
(Син)
PB/CB
(Blue)
PB/CB
(Червен)
(Red) PPR/CR
R/CR
(Бял)
(White)
MENU setting
Настройка
MENU
[COMPONENT]
(в
[COMPONENT]
категория
[OUTPUT
(under
[OUTPUT
SETTINGS])
[576i] (стр.
SETTINGS] category)

92)
[576i] (p. 92)
[TV TYPE] (under
[TV TYPE] (в категория
[OUTPUT SETTINGS]
[OUTPUT SETTINGS])
category)  [16:9]/[4:3]*
[16:9]/[4:3]* (стр. 92)
(p. 92)
(Red)
(Червен)
Забележки
• Когато свържете само компонентните видео щекери, аудио сигналите не се извеждат. За да изведете
аудио сигнали, свържете белия и червения щекери.
A/V
S VIDEO
A/Vсвързващ
connectingкабел
cableсwith
S VIDEOсе
(sold
separately)
(продава
отделно)
[TV
категория
[TVTYPE]
TYPE](в(under
[OUTPUT
[OUTPUTSETTINGS])
SETTINGS]
[16:9]/[4:3]*
(стр.
92)
category) 
[16:9]/[4:3]
*
Полезни техники за запис
(p. 92)
(Бял)
(White)
(Червен)
(Red)
(Жълт)
(Yellow)
Забележки
• Когато е свързан щекерът S VIDEO щекерът (S VIDEO канал), аудио сигналите не се извеждат. За
да изведете аудио сигналите, свържете белия и червения щекери към аудио входния жак на вашия
телевизор.
• Тази връзка произвежда изображения с по-висока резолюция, отколкото при свързване с A/V
свързващ кабел (Вид ).
Азбучен указател
A/V
свързващ
кабел
A/V
connecting
cable
(приложен
(supplied) в комплекта)
(Yellow)
(Жълт)
(Бял)
(White)
(Червен)
(Red)
[TV
категория
[TVTYPE]
TYPE](в(under
[OUTPUT
[OUTPUTSETTINGS])
SETTINGS]
[16:9]/[4:3]*
(стр.
92)
category) 
[16:9]/[4:3]
*
(p. 92)
* Задава [TV TYPE] в зависимост от телевизора.
Ако свържете към телевизор посредством видеорекордер
Свържете видеокамерата към входа LINE IN на видеорекордера, като използвате A/V
свързващ кабел. Задайте селектора на входен сигнал за видеорекордера в положение LINE
(VIDEO 1, VIDEO 2 и т.н.).
46
Ако вашият телевизор е моно (Когато вашият телевизор
има само един входен аудио жак)
Свържете жълтия щекер на свързващия A/V кабел към входния видео жак, и свържете
белия (ляв канал) или червения (десен канал) щекер във входния аудио жак на
видеорекордера или телевизора.
Използвайте 21-иглен адаптер (продава се отделно), за да преглеждате изображения.
Телевизор/Видеорекордер
TV/VCR
Съдържание
Ако вашият телевизор или видеорекордер е снабден с 21-иглен адаптер
(EUROCONNECTOR)
Съвети
• Ако свържете видеокамерата към вашия телевизор, за да извеждате изображения, като използвате
повече от един вид кабел, приоритетът на поредността на извеждания сигнал е както следва:
HDMI
компонентен видео сигнал
S VIDEO
видео
• HDMI (High-Definition Multimedia Interface) е интерфейс, който изпраща както видео, така и аудио
сигнали. Жакът HDMI OUT извежда висококачествени изображения и цифров звук.
Използване на “BRAVIA” Sync
HDMI
HDMIкабел
cable
Полезни техники за запис
Можете да извършвате операции по възпроизвеждане чрез устройството за дистанционно
управление на вашия телевизор, като свържете вашата видеокамера с “BRAVIA” Syncсъвместим телевизор, като използвате HDMI кабел.
Свържете вашата видеокамера и “BRAVIA” Sync-съвместимия
телевизор*, като използвате HDMI кабел (не е приложен в
комплекта).
Включете вашата видеокамера.
Работете с устройството за дистанционно управление на
телевизора.
Можете да извършите следните операции.
- Изведете (PLAYBACK) в
(MENU), като натиснете бутона SYNC MENU.
- Изведете Indeks екран, като например VISUAL INDEX екран, като натиснете бутоните
нагоре/надолу/наляво/надясно/“въведи” на устройството за дистанционно управление, и
възпроизведете желаните движещи се или неподвижни изображения.
47
Азбучен указател
Входният сигнал на телевизора автоматично се преобразува и изображението на
вашата видеокамера се извежда на телевизионния екран.
Съвети
• Ако изключите телевизора, вашата видеокамера се изключва едновременно с него.
Азбучен указател
Полезни техники за запис
Съдържание
Забележки
• Възможно е да не успеете да извършите някои от операциите с устройството за дистанционно
управление.
• За да настроите видеокамерата, докоснете
(MENU)
[CTRL FOR HDMI] (в категорията
[GENERAL SET])
[ON] (настройка по подразбиране)
.
• Вашият телевизор също трябва да бъде настроен. За подробности се обърнете към ръководството за
експлоатация, приложено към телевизора.
48
Редактиране
[
DELETE] (в категорията
[EDIT]) [
DELETE] или
[
DELETE].
Изтриване на движещи
се и неподвижни
изображения
3
Докоснете и изведете
означението на движещото
се или неподвижно
изображение, което желаете
да изтриете.
Съдържание
Можете да изтривате изображения, записани
на носителя за запис, за да освободите място.
Преди да стартирате операцията изберете
носителя, който съдържа движещите
се и неподвижни изображения, които
желаете да изтриете (стр. 62). За движещи
се изображения, изберете качество на
изображението (стр. 74)
• За да изтриете неподвижни изображения,
докоснете [ DELETE] (в категорията
[EDIT])
[ DELETE].
Забележки
• Не можете да възстановите изображения,
които вече сте изтрили.
• Докато изтривате изображенията, не вадете
комплекта батерии или променливотоковия
адаптер от вашата видеокамера. Ако го
направите, има вероятност от повреда в
носителя.
• Не вадете “Memory Stick PRO Duo” носителя,
докато изтривате изображения от него.
• Не можете да изтривате защитени движещи
се и неподвижни изображения. Преди да
опитате да извършите операцията, премахнете
защитата на движещите се и неподвижни
изображения, за да ги изтриете (стр. 55).
• Ако изтритите движещи се изображения са
включени в плейлист (стр. 57, изображенията
се изтриват и от плейлиста.
• Предварително запазете важните за вас
движещи се и неподвижни изображения (стр.
59, вижте също и Ръководство за екплоатация).
Съвети
4
На стъпка 2 докоснете [ DELETE]
[
DELETE ALL]/[
DELETE ALL]
[YES]
[YES]
.
• За да изтриете наведнъж всички неподвижни
изображения, докоснете [ DELETE]
[ DELETE ALL]
[YES]
[YES]
.
Съвети
За да изтриете едновременно всички
движещи се/неподвижни изображения,
записани в един ден
Можете да изтриете неподвижни
изображения, като изберете дата на записа,
само когато изображенията са записани
във вградената памет.
На стъпка 2 докоснете [ DELETE]
DELETE by date]/ [
DELETE
[
by date].
(MENU).
• За да изтриете едновременно всички
неподвижни изображения, записани в един
[
и същи ден, докоснете [ DELETE]
DELETE by date].
За да изтриете движещи се
изображения, докоснете
49
Азбучен указател
Докоснете
[YES]
.
За да изтриете наведнъж всички
движещи се/неподвижни изображения.
• Можете да изберете до 100 изображения
наведнъж.
• Можете да изтриете изображение на екрана за
възпроизвеждане от
OPTION MENU.
• За да изтриете всички изображения, записани
на носителя за запис, и да освободите цялото
място на носителя, форматирайте носителя
(стр. 88).
• Изображенията с намален размер ви
позволяват да преглеждате на индекс екран
едновременно много изображения и се наричат
“миниатюрни изображения”.
1
2
Докоснете
Полезни техники за запис
• Натиснете и задръжте изображението на
LCD екрана, за да потвърдите избора си.
Докоснете
, за да се върнете към
предходния екран.
Съдържание
Докоснете
, за да изберете
дата на записа на желаното движещо се
изображение, след това докоснете
.
Съвети
• Докоснете движещото се изображение
на LCD екрана, за да потвърдите избора
си. Докоснете
, за да се върнете към
предходния екран.
[YES]
Азбучен указател
Полезни техники за запис
Докоснете
.
50
• Ако задържите върху определена точка,
можете да разглеждате картата.
• Можете да изведете настоящото
местоположение и като докоснете
[ YOUR LOCATION] (в
(MENU)
категорията [OTHERS]).
Съдържание
Получаване на
информация
за настоящото
местоположение (HDRTG5VE/TG7VE)
Можете да изведете настоящото
местоположение на картата. Задайте
GPS ключа в положение ON, така
че вашата видеокамера да може да
получи информация за настоящото ви
местоположение (стр. 31).
Докоснете
( YOUR LOCATION)
на екрана за запис.
Полезни техники за запис
Настоящото местоположение се извежда
и отбелязва в центъра на LCD екрана. Ако
докоснете определена точка на екрана,
картата показва областта с точката в
центъра.
Докоснете
(вашето местоположение)
в долната лява част на LCD екрана, за
да върнете натоящото местоположение
отново в центъра.
За да затворите екрана с картата
Докоснете
.
Забележки
• Картата винаги показва север в горната част.
Съвети
Азбучен указател
• Можете да промените мащаба, като използвате
лостчето zoom (W: по-голям, Т: по-малък).
• Вашата видеокамера получава информация
за настоящото местоположение на всеки 10
секунди. Дисплеят с централния маркер и др.
се извежда по различен начин, в зависимост от
състоянието на ситуацията.
• Когато вашата видеокамера не може да получи
информация за настоящото местоположение,
централният маркер се оцветява в сиво
и картата показва последно-получената
информация.
51
Съдържание
Запис на неподвижни
изображения от движещи
се изображения
• За да продължите записа, докоснете
,и
след повторете от стъпка 3.
• За да запазите неподвижно изображение от
друго движещо се изображение, докоснете
, след това повторете от стъпка 2.
Преди операцията изберете носителя
за запис, който съдържа движещото
се изображение, качеството на
изображението, както и носителя за
запис, на който желаете да запазите
неподвижните изображения (стр. 62, 74).
5
1
Забележки
Докоснете
(MENU)
[PHOTO CAPTURE] (в
категорията [EDIT].
- [ 2.1M] с HD (high definition)
качество – качество с висока
разделителна способност;
- [ 0.2 M] в режим 16:9 широкоекранно
съотношение със стандартно
качество (standard definition – SD) на
изображението
- [VGA 0.3M] в режим 4:3 екранно
съотношение със стандартно
(standard definition - SD) качество на
изображението;
Полезни техники за запис
Докоснете движещото се
изображение, което желаете
да запазите.
Избраното движещо се изображение
започва да се възпроизвежда.
3
• Необходимо е носителят за запис, на
който желаете да запазвате неподвижни
изображения, да има достатъчно свободно
място.
• Датата на записа и часът на създадените
неподвижни изображения са същите като
датата и часа на движещото се изображение.
• Ако движещото се изображение не притежава
код с данни, записът на дата и час на
неподвижното изображение се запазва като
часа, в който сте създали изображението от
движещото се изображение.
• Не можете да записвате неподвижни
изображения от движещи се изображения,
записани на “Memory Stick PRO Duo” носител
(HDR-TG7VE).
Докоснете
в точката, в
която желаете да запазите.
Движещото се изображение влиза
в режим на пауза. Движещото се
изображение преминава от режим на
пауза в режим на възпроизвеждане, и
.
обратно, когато натиснете
Азбучен указател
Регулирайте точката на запис
по-прецизно след като изберете
.
точката с помощта на
Връща към началото на избраното
движещо се изображение.
4
Докоснете
.
• Размерът на изображението е фиксиран в
зависимост от качеството на движещото се
изображение:
Извежда се екранът [PHOTO
CAPTURE].
2
Докоснете
.
Записаното движещо се изображение се
записва на носителя за запис, избран във
[PHOTO MEDIA SET] (стр. 62).
Когато записът приключи, екранът се
връща в режим на пауза.
52
Презапис/копиране
на движещи се и
неподвижни изображения
от вградената памет на
“Memory Stick PRO Duo”
носителя
Докоснете вида на презаписа.
Презапис на движещи се
изображения
Можете да презаписвате движещи се
изображения от вградената памет на
видеокамерата на “Memory Stick PRO Duo”
носител. Предварително заредете “Memory
Stick PRO Duo” носител във видеокамерата.
Съдържание
[DUB by select]: За да изберете движещи
се изображения и да презаписвате
[DUB by date]: За да презаписвате
всички изображения от избраната дата.
DUB ALL]: За да презаписвате
[
изображения в плейлист с висока
разделителна способност (HD).
[
DUB ALL]: За да презаписвате
изображения в плейлист със
стандартно качество (SD). Когато
изберете плейлист като източник на
презапис, следвайте инструкциите,
изведени на екрана, за да презаписвате
плейлист.
Изберете движещо се
изображение, което ще
презаписвате
Забележки
Полезни техники за запис
[DUB by select]: Докоснете движещо се
изображение, което ще презаписвате,
и го отбележете с . Можете да
изберете няколко изображения.
• Когато за първи път записвате движещи
се изображения на “Memory Stick PRO
Duo” носител, създайте файл с данни за
изображенията, като докоснете
(MENU)
[REPAIR IMG.DB F.] (в категорията
[MANAGE MEDIA])
[MEMORY STICK].
• Свържете видеокамерата към мрежата от 220 V,
като използвате приложения променливотоков
адаптер, за да предотвратите изразходването
на батерията по време на операцията.
Оставащо място на “Memory Stick
PRO Duo” носител
Съвети
• Оригиналното движещо се изображение няма
да се изтрие след презаписа.
• Всички включени изображения в плейлиста ще
бъдат презаписани.
• Изображенията, записани с тази видеокамера
и записани на носителя за запис, се наричат
“оригинали”.
Съвети
• Натиснете и задръжте изображението на LCD
екрана, за да потвърдите избора си. Докоснете
за да се върнете към предходния екран.
[DUB by date]: Изберете датата на записа
на движещото се изображение, което ще
записвате, след това докоснете
. Не
можете да избирате няколко дати.
Извежда се екранът [MOVIE DUB].
Докоснете
[YES]
.
53
Азбучен указател
Докоснете
(MENU)
[MOVIE DUB] (в категорията
[EDIT].
Съвети
Съвети
Съдържание
• За да проверите презаписаните движещи се
изображения след като презаписът приключи,
изберете [MEMORY STICK] в [MOVIE MEDIA
SET] и ги възпроизведете (стр. 62).
• Натиснете и задръжте изображението на LCD
екрана, за да потвърдите избора си. Докоснете
за да се върнете към предходния екран.
[COPY by date]: Изберете датата на записа
на неподвижното изображение, което ще
копирате, след това докоснете
. Не
можете да избирате няколко дати.
Копиране на неподвижни
изображения
Можете да копирате неподвижни
изображения от вградената памет на
видеокамерата на “Memory Stick PRO Duo”
носител.
Преди операцията заредете “Memory Stick
PRO Duo” носителя във видеокамерата.
Забележки
Докоснете
Полезни техники за запис
• За да предотвратите изразходването на заряда
на батерията по време на копирането, свържете
видеокамерата към мрежата от 220V, като
използвате приложения променливотоков
адаптер.
Съвети
• За да проверите копираните изображения
след като копирането приключи, изберете
[MEMORY STICK] в [PHOTO MEDIA SET] и ги
възпроизведете (стр. 62).
Докоснете
(MENU)
[PHOTO COPY] (в категорията
[EDIT].
Извежда се екранът [PHOTO COPY].
Докоснете вида на презаписа.
Азбучен указател
[YES]
.
[COPY by select]: За да копирате
избрани неподвижни изображения
[COPY by date]: За да копирате
всички неподвижни изображения от
избраната дата.
Изберете изображението,
което желаете да копирате.
[COPY by select]: Докоснете
неподвижното изображение, което
желаете да копирате, и поставете
отметка . Можете да изберете
няколко неподвижни изображения.
54
4
Докоснете движещото се или неподвижно
изображение, отбелязано с
на стъпка 3.
Индикацията
изчезва.
За да защитите едновременно всички
движещи се и неподвижни изображения,
записани в един и същи ден.
Опцията [ PRT. by date] за неподвижни
изображения работи, само когато
носителят за запис е вградената памет.
На стъпка 2 докоснете [
[
PRT. by date]/[
Съвети
• Можете да зададете защита на движещите
се и неподвижни изображения на екрана за
възпроизвеждане от
OPTION MENU.
• За да зададете защита за изображения,
записани в един ден, докоснете [
PROTECT]
[ PRT. by date].
(MENU).
За да зададете защита на
движещи се изображения,
докоснете [ PROTECT] (в
категорията [EDIT]) [
PROTECT]/[
PROTECT].
Докоснете
, за да изберете
дата на записа за желаното движещо се/
неподвижно изображение, след това
.
докоснете
• За да зададете защита на неподвижни
изображения, докоснете [ PROTECT] (в
категорията [EDIT])
[ PROTECT].
3
PROTECT]
PRT. by date].
Полезни техники за запис
Докоснете
[YES]
За да премахнете защитата на
движещите се изображения и снимките
Защитете движещите се и неподвижни
изображения, за да избегнете изтриването
им по грешка.
Преди да започнете операцията, изберете
носител за запис, който съдържа
движещите се и неподвижни изображения,
които желаете да защитите (стр. 62).
За движещи се изображения, изберете
качество на изображението (стр. 74).
1
2
Докоснете
.
Съдържание
Защита на записани
движещи се и неподвижни
изображения
(Защита)
Съвети
• Натиснете и задръжте изображението
на LCD екрана, за да потвърдите избора
си. Докоснете
за да се върнете към
предходния екран.
Докоснете движещите се и
неподвижни изображения,
които желаете да защитите.
Индикацията
се извежда за
избраните изображения.
Докоснете
[ON]
.
На стъпка по-горе, изберете дата
на записа за желаните движещи се/
неподвижни изображения, след
това докоснете
[OFF]
.
Съвети
• Натиснете и задръжте изображението на LCD
екрана, за да потвърдите избора си. Докоснете
за да се върнете към предходния екран.
• Можете да изберете до 100 изображения
едновременно
55
Азбучен указател
За да премахнете едновременно
зададената защита на движещите се и
неподвижни изображения, записани в
един ден
изображение.
• Възможно е да се получи малка разлика
между точка, в която сте натиснали
,и
реалната точка на разделяне, тъй като вашата
видеокамера избира точката на разделяне на
интервали от половин секунда.
• Когато разделяте оригинално движещо
се изображение, включено в плейлиста,
движещото се изображение в плейлиста също
ще бъде разделено.
Съдържание
Разделяне на движещи
се изображения
Преди операцията изберете носителя
за запис, който съдържа движещото се
изображение и качество на изображението,
което желаете да разделите (стр. 62, 74).
1
2
Докоснете
(MENU) [
DIVIDE] (в категорията
[EDIT].
Съвети
• Можете да разделите движещо се изображение
на екрана за възпроизвеждане от менюто
OPTION MENU.
Докоснете движещото се
изображение, което желаете
да разделите.
Възпроизвеждането на избраното
движещо се изображение започва.
Полезни техники за запис
3
Докоснете
в точката, в
която желаете да разделите
движещото се изображение на
сцени.
Движещото се изображение преминава
в режим на пауза. Движещото се
изображение преминава от режим на
пауза в режим на възпроизвеждане, и
Азбучен указател
обратно, когато натиснете
.
Връща се в началото на избраното
движещо се изображение.
4
Докоснете
.
[YES]
Забележки
• Не можете да възстановите движещото се
изображение в предишното му състояние след
извършване на операция по разделяне.
• Не махайте отстранявайте батериите или
променливотоковия адаптер от видеокамерата.
Ако го направите, това може да доведе до
повреда на носителя. Също така, не изваждайте
“Memory Stick PRO Duo” носителя от вашата
видеокамера, докато разделяте движещо се
56
За да добавите едновременно всички
движещи се изображения, записани в
един ден
Използване на
плейлист с движещи се
изображения
Докоснете
, за да изберете
дата на записа на желаните движещи
се изображения, и след това докоснете
.
Създаване на плейлист
Забележки
Съвети
• Докоснете изображението на LCD екрана,
за да потвърдите избора си. Докоснете
, за да се върнете към предходния
екран.
Докоснете
(MENU)
[PLAYLIST EDIT] (в категория
[EDIT]).
Докоснете
.
[YES]
Забележки
• Докато редактирате плейлист, не
изваждайте от видеокамера батерията
или променливотоковия адаптер. Ако го
направите, това може да доведе до повреда
в носителя. Също така, докато редактирате
изображения на “Memory Stick PRO Duo”
носител, не изваждайте “Memory Stick PRO
Duo” носителя от вашата видеокамера,.
• Не можете да прибавяте неподвижни
изображения към плейлист.
ADD] или [
Докоснете движещото се
изображение, което желаете
да добавите в плейлиста.
Полезни техники за запис
• Движещи се изображения с HD (high definition)
качество и SD (standard definition) качество се
прибавят към отделни плейлисти.
Докоснете [
ADD].
Съдържание
На стъпка 2 докоснете [
ADD by
date] или [
ADD by date].
Датите на записите се извеждат на
екрана.
Плейлистът е списък с миниатюрни
изображения на избрани от вас движещи
се изображения.
Оригиналните сцени не се променят,
дори и да редактирате или изтривате
сцените в плейлиста. Преди операцията
изберете качество на изображението и
носител, на който желаете да създадете,
възпроизведете или редактирате плейлиста
(стр. 62, 74).
Съвети
Избраното движещо се изображение
се обозначава с .
Съвети
• Натиснете и задръжте изображението на
LCD екрана, за да потвърдите, че това е
желаното изображение. Докоснете
,
за да се върнете към предишния екран.
Докоснете
.
[YES]
57
Азбучен указател
• Не можете да създадете плейлист, който
съдържа едновременно изображения с висока
разделителна способност (HD) и такива със
стандартно качество (SD).
• Можете да прибавяте към плейлиста максимум
999 движещи се изображения с HD (high
definition) качество на изображението или 99
движещи се изображения със SD (standard
definition) качество на изображението.
• Можете да прибавите движещо се
изображение, когато го преглеждате, или в
INDEX екран, като докоснете
(OPTION).
• Можете да копирате плейлист на диск както е,
като използвате приложения софтуер.
, за да се върнете към
Докоснете
предишния екран.
Възпроизвеждане на плейлист
Съдържание
Предварително изберете носителя и
качеството на изображението, който ще
използвате за създаване, възпроизвеждане
и редактиране на плейлист (стр. 62).
Докоснете
.
Съвети
• Оригиналните движещи се изображения не се
променят, въпреки че изтривате движещи се
изображения от плейлиста.
Докоснете
(MENU)
[PLAYLIST] (в категория
[PLAYBACK]).
Промяна на поредността в плейлиста
Докоснете
(MENU)
[PLAYLIST
EDIT] (в категория [EDIT]).
Докоснете [
MOVE]/ [
MOVE].
Изберете движещото се изображение,
което желаете да преместите.
Полезни техники за запис
Извеждат се движещите се
изображения, прибавени към
плейлиста.
Азбучен указател
[YES]
Докоснете движещото се
изображение, от което
желаете да стартирате
възпроизвеждането.
Избраното движещо се изображение се
маркира с .
Съвети
• Натиснете и задръжте изображението на
LCD екрана, за да потвърдите избора си.
Докоснете
, за да се върнете към
предходния екран.
Плейлистът се възпроизвежда от
избраното движещо се изображение
до края, след това екранът се връща
към плейлист екран.
Докоснете
.
Изберете желаната позиция с помощта
на
.
Изтриване на движещи се изображения
от плейлиста
Докоснете
(MENU)
[PLAYLIST
EDIT] (в категория [EDIT]).
Докоснете [
ERASE]/ [
ERASE].
За да изтриете всички изображения от
плейлиста, докоснете [
ERASE ALL]/
[
ERASE ALL]
[YES]
[YES]
.
Изберете от плейлиста движещото
се изображение, което желаете да
изтриете.
Лента, указваща положението на
движещото се изображение.
Докоснете
.
[YES]
Съвети
• Когато изберете няколко движещи се
изображения, изображенията се преместват по
реда, по който са изведени в плейлиста.
Избраната сцена се маркира с .
Съвети
• Натиснете и задръжте движещото се
изображение на LCD екрана, за да потвърдите
избора си.
58
записващото устройство и
др. с помощта на USB кабел
(приложен в комплекта).
Създаване на диск
с DVD записващо
устройство
Съдържание
Създаване на диск с
изображения с висока
разделителна способност (HD)
с помощта на DVD записващо
устройство и др. (USB връзка)
На екрана на видеокамерата се
извежда съобщението [USB SELECT].
• Ако екранът [USB SELECT] не се изведе,
(MENU)
[USB
докоснете
CONNECT] (в категорията [OTHERS]).
Докоснете [ USB CONNECT] на
екрана на видеокамерата, когато
изображенията са записани
на вградената памет, или
докоснете [ USB CONNECT],
когато изображенията са
записани на “Memory Stick PRO
Duo” носител.
• Свържете вашата видеокамера към мрежата
от 220 V като за тази операция използвате
приложения променливотоков адаптер (стр.
20).
• Възможно е в някои държави/региони да не се
продава Sony DVD записващо устройство.
Свържете променливотоковия
адаптер към стойката за
видеокамерата и стенния контакт.
Полезни техники за запис
Можете да запазвате движещи се
изображения с висока разделителна
способност (HD) на диск, като свържете
вашата видеокамера към устройство за
създаване на дискове, като например Sony
DVD записващо устройство, посредством
използването на USB кабел. Обърнете се
и към ръководството за експлоатация,
приложено към устройствата, които ще
свързвате. Тук е описан начинът, който
използвате за създаване на дискове, като
свържете вашата видеокамера към Sony
DVD записващо устройство посредством
USB кабел.
Запишете движещите се
изображения на свързаното
оборудване.
• Ако не използвате стойката
за видеокамерата, свържете
променливотоковия адаптер и USB
адаптера към видеокамерата (стр. 8, 19),
след това преминете към стъпка 3.
Поставете видеокамерата в
гнездото на стойката.
След като операцията
приключи, докоснете
[END] [YES] на екрана на
видеокамерата.
Включете видеокамерата, като
отворите LCD екрана.
Свържете жака (USB) на
стойката на видеокамерата
или USB адаптера и DVD
Изключете USB кабела.
59
Азбучен указател
• За подробности се обърнете към
ръководството за експлоатация,
приложено към устройството, което ще
свързвате.
A/V свързващ кабел с S VIDEO
(продава се отделно)
Полезни техники за запис
Съдържание
Забележки
• Не използвайте диск с висока разделителна
способност (HD), който сте създали с DVD
плейъри/рекордери. Ако го направите, е
възможно дисковете да не успеят да се извадят
поради несъвместимостта на DVD плейърите/
рекордерите с AVCHD формата.
Когато свързвате към друго устройство
посредством S VIDEO жак, като
използвате A/V свързващ кабел с S
VIDEO кабел (продава се отделно),
можете да получавате изображения
с по-високо качество, отколкото при
връзката само с A/V свързващ кабел.
Свържете белия и червения щекери
(ляв/десен аудио) и S VIDEO щекера
(S VIDEO канал) на A/V свързващия
кабел с S VIDEO кабел. Ако свържете
само S VIDEO щекера, няма да чуете
звук. Връзката с жълтия щекер (видео)
не е необходима.
Създаване на диск с
изображения със стандартно
качество (SD) с помощта на
записващо устройство и др.
(Връзка посредством A/V свързващ кабел)
Можете да презаписвате изображения,
възпроизвеждани на вашата видеокамера,
на диск или видеокасета, като свържете
вашата видеокамера към рекордер или
Sony DVD записващо устройство и
др., посредством използването на A/V
свързващ кабел. Свържете устройството
или
.
по един от двата начина –
Обърнете се и към ръководството
за експлоатация, приложено към
устройствата, които ще свързвате.
Преди да започнете операцията изберете
носителя за запис, който съдържа
движещите се изображения, които желаете
да презаписвате (стр. 62, 74).
A/V
жак
A/V OUT
OUT jack
• Възможно е в някои държави/региони да не се
продава Sony DVD записващо устройство.
Вход
Input
Азбучен указател
Забележки
S VIDEO
• Свържете вашата видеокамера към мрежата
от 220 V, като за тази операция използвате
приложения променливотоков адаптер (стр.
20).
• Движещите се изображения с висока
разделителна способност (HD) ще бъдат
презаписани със стандартно качество на
изображението (SD).
VIDEO
(Yellow)
(Жълт)
(Бял)
(White)
A/V свързващ кабел (приложен в
комплекта)
AUDIO
Свържете A/V свързващия кабел към
входния жак на другото устройство.
Вашата видеокамера е оборудвана
с A/V конектор за дистанционно
управление и стойката на
видеокамерата е оборудвана с A/V
OUT жак (стр. 7, 8). Свържете A/V
свързващия кабел към стойката или
към вашата видеокамера в зависимост
от настройките.
(Жълт)
(Yellow)
(Червен)
(Red)
:Signal
Посокаflow
на сигнала
Заредете носител на запис в
устройството за запис.
60
• Ако устройството за запис притежава
селектор за избор на входен сигнал,
задайте селектора за входен сигнал в
режим на приемане на входни сигнали.
Свържете вашата видеокамера
към записващото устройство
(рекордер и др.) с A/V
свързващ кабел (приложен
в комплекта) или A/V
свързващ кабел с S VIDEO
(продава се отделно).
Съдържание
• Когато размерът на екрана на устройствата
за извеждане (телевизор и др.) е 4:3,
докоснете
(MENU)
[TV TYPE] (в
категория [OUTPUT SETTINGS])
[4:3]
.
• Когато свързвате моно устройство, свържете
жълтия щекер на A/V свързващия кабел към
входния видео жак, и свържете белия (ляв
канал) или червения (десен канал) щекер към
входния аудио жак на устройството.
• Свържете вашата видеокамера към
входните жакове на записващото
устройство.
Полезни техники за запис
Започнете възпроизвеждането
на вашата видеокамера и
запишете на устройството за
запис.
• За подробности се обърнете към
ръководството за експлоатация,
приложено към устройството за запис.
Когато презаписът приключи,
спрете записващото
устройство и след това спрете
и вашата видеокамера.
Забележки
Азбучен указател
• Тъй като презаписът се извършва посредством
аналогов трансфер на данни, качеството на
изображенията може да се влоши.
• Не можете да презаписвате изображения на
рекордери, свързани с HDMI кабел.
• За да скриете индикаторите на екрана
(като например брояч и др.) на монитора
на свързаното устройство, докоснете
(MENU)
[DISP OUTPUT] (в
категорията [OUTPUT SETTINGS]
[LCD PANEL] (настройка по подразбиране)
.
• За да записвате дата/час, координати (HDRTG5VE/TG7VE) или данни с настройки на
камерата, докоснете
(MENU)
[DATA
CODE] (в категория [PLAYBACK SET])
желана настройка
.
В допълнение, докоснете
(MENU)
[DISP OUTPUT] (в категория
[OUTPUT SETTING])
[V-OUT/PANEL]
.
61
Работа с носителя за запис
Избор на носител за запис
на неподвижни изображения
Съдържание
Смяна на носителя
за запис
Докоснете
(MENU)
[PHOTO MEDIA SET] (в
категорията [MANAGE
MEDIA]).
Можете да изберете вградената памет
или “Memory Stick PRO Duo” носителя
като носител за запис, възпроизвеждане
или редактиране на вашата видеокамера.
Изберете отделно носителя, който ще се
използва за движещи се изображения и за
неподвижни изображения. В настройката
по подразбиране на вградената памет се
записват както движещи се изображения,
така и неподвижни изображения.
Извежда се екранът [PHOTO MEDIA
SET].
Докоснете желания носител
за запис.
Докоснете [YES]
Вградена
памет
Internal memory
Полезни техники за запис
Movies се
Движещи
изображения “Memory
“Memory
Stick”
Stick”
media
носител
Неподвижни
Photos
изображения
Проверка на настройките
на носителя за запис
Лампичката (Движещо се изображения)
светва, за да провери носителя за
запис, който се използва за движещи
се изображения, или лампичката
(Неподвижно изображение) светва,
за да провери записа на неподвижни
изображения. В горния десен ъгъл на
екрана се извежда иконката на носителя.
• Mожете да извършвате операции по запис,
възпроизвеждане и редактиране на избрания
носител.
• За времената за запис на движещите се
изображения вижте стр. 106.
• За броя изображения, които можете да
записвате, вижте стр. 107.
Избор на носител за запис
на движещи се изображения
: Вградена памет
: “Memory Stick PRO Duo” носител
Докоснете
(MENU)
[MOVIE MEDIA SET] (в
категорията [MANAGE
MEDIA]).
Азбучен указател
.
Носителят за запис се променя.
Зареждане на “Memory Stick
PRO Duo” носител
• Задайте носителя за запис в положение
[MEMORY STICK], за да записвате движещи се
изображения и/или неподвижни изображения
на “Memory Stick PRO Duo” носителя (стр. 62).
Извежда се екранът [MOVIE MEDIA
SET].
Докоснете желания носител.
Докоснете [YES]
Видове “Memory Stick” носители,
които можете да използвате с вашата
видеокамера
.
Носителят за запис се променя.
• За запис на движещи се изображения ви
препоръчваме да използвате “Memory Stick
PRO Duo” носител с размер 1 GВ или повече,
който има следната маркировка:
-(“
- (“
62
” носител)*
” носител)
* Можете да използвате носители с или без
маркировка Mark2.
• За времената за запис на “Memory Stick PRO
Duo” носител вижте стр. 107.
“Memory Stick PRO Duo” носител/
“Memory Stick PRO-HG Duo” носител
(Можете да използвате този размер с вашата видеокамера.)


Съдържание

Лампичка
за достъпа
“Memory Stick”носител
(Не можете да използвате този носител с вашата
видеокамера.)
На екрана се извежда екранът [Create a new
Image Database File.], когато заредите нов
“Memory Stick PRO Duo” носител, докато
лампичката (Движещо се изображение)
свети.
• Уверете се, че зареждате “Memory Stick PRO
Duo” носителя правилно. Зареждането на
“Memory Stick PRO Duo” носителя насила
и в обратна посока може да причини
неизправност на самия носител, на “Memory
Stick Duo” гнездото или да повреди данните с
изображение.
Докоснете [YES].
• За да записвате само неподвижни
изображения на “Memory Stick PRO Duo”
носителя, докоснете [NO].
Заредете “Memory Stick PRO
Duo”
Полезни техники за запис
• Не можете да използвате друг вид памет, освен
споменатия по-горе.
• “Memory Stick PRO Duo” носител може да
бъде използван само с “Memory Stick PRO”съвместимо оборудване.
• Не прикрепяйте етикети или подобни на
“Memory Stick PRO Duo” носителя или на
Memory Stick Duo адаптера.
• Когато използвате “Memory Stick PRO
Duo” носител с “Memory Stick”-съвместимо
устройство, уверете се, че сте заредили
“Memory Stick PRO Duo” носителя в Memory
Stick Duo адаптера.
Забележки
• Ако на стъпка 2 се изведе съобщението [Failed
to create a new Image Database File. It may be
possible that there is not enough free space.],
форматирайте “Memory Stick PRO Duo”
носителя (стр. 88).
Отворете капачето на отделението
за батерията/“Memory Stick Duo”
носителя
Заредете “Memory Stick Duo”
носителя, докато щракне.
Затворете капачето на отделението
за батерията/Memory Stick Duo.
За да извадите “Memory Stick PRO Duo”
носителя
Отворете капачето на батерията/“Memory
Stick Duo” и веднъж леко натиснете
“Memory Stick PRO Duo” носителя.
63
Азбучен указател
• Не отваряйте капачето на батерията/”Memory
Stick Duo” по време на запис.
• Внимавайте, когато изваждате или зареждате
“Memory Stick PRO Duo” носителя – възможно
е носителят да падне, когато го натиснете.
Съдържание
Предотвратяване на
възстановяването на
данните от вградената
памет
4
Извежда се екранът [
Функцията [ EMPTY] ви позволява да
записвате нечетливи данни във вградената
памет на вашата видеокамера. По този
начин възстановяването на оригиналните
данни става още по-трудно. Когато
изхвърляте или сменяте собствеността
на видеокамерата, препоръчваме ви да
извършите функцията [ EMPTY].
Полезни техники за запис
Забележки
• Ако извършите функцията [
EMPTY],
всички изображения се изтриват. За да
предотвратите загубата на важни изображения,
трябва да ги запазите (стр. 59, вижте също
Ръководство за експлоатация) преди да
EMPTY].
извършите функцията [
• Не можете да извършите функцията
EMPTY], освен ако не свържете
[
променливотоковия адаптер към мрежата от
220 V.
• Изключете всички кабели, освен
променливотоковия адаптер. Не изключвайте
променливотоковия адаптер по време на
операция.
EMPTY],
• Докато извършвате функцията [
не излагайте видеокамерата на вибрации или
удари.
Азбучен указател
1
FORMAT].
5
Докоснете [EMPTY].
Извежда се екранът [
EMPTY].
6
Докоснете [YES]
.
[YES]
Забележки
• Реалното време за извършване на функцията
[ EMPTY] е около 40 минути.
• Ако спрете извършването на функцията [
EMPTY], докато индикацията [Executing...] е
изведена, когато използвате видеокамерата
следващия път се уверете, че сте стопирали
операцията, като извършите [MEDIA
FORMAT] или [ EMPTY].
Свържете променливотоковия
адаптер към стойката на
видеокамерата и стенния
контакт.
• Ако не използвате гнездото за
стойката на видеокамерата, свържете
променливотоковия адаптер към
видеокамерата (стр. 19), след това
преминете към стъпка 3.
2
3
Докоснете
(MENU)
[MEDIA FORMAT] (в
категорията [MANAGE
MEDIA] [INT. MEMORY].
Поставете видеокамерата в
гнездото на стойката.
Включете видеокамерата, като
отворите LCD екрана.
64
Настройки на видеокамерата
MANUAL SETTINGS (Опции за регулиране на условията на сцената)
Настройката по подразбиране е отбелязана с .
Стъпки
(MENU) [SCENE SELECTION] (в категорията
желана настройка
[MANUAL SETTINGS])
Изберете тази позиция, за да извършвате автоматичен запис
на изображения, когато не използвате функцията [SCENE
SELECTION].
TWILIGHT* ( )
Изберете този режим, за да записвате
нощни сцени без да губите от обаянието
им.
TWILIGHT PORT.
( )
Изберете, за да използвате
светкавицата, когато записвате
неподвижни изображения на хора и
фон.
CANDLE ( )
Изберете тази опция, за да запишете
сцена без да губите ефекта на
осветлението от свещите.
SUNRISE&SUNSET*
( )
Този режим ви позволява да уловите
атмосферата, когато снимате залези или
изгреви.
FIREWORKS* ( )
Изберете тази опция, за да направите
прекрасни снимки на фойерверки
LANDSCAPE* (
Този режим е подходящ за случаите,
когато искате да заснемете ясно
отдалечени обекти. Тази настройка
предпазва видеокамерата от фокусиране
върху стъклото или телената мрежа на
прозореца, когато обектът е разположен
зад тях.
)
Този режим извежда напред обекта,
като създава мек фон, и е подходящ за
снимане например на хора и цветя.
SPOTLIGHT** (Режим
на прожекторно
осветление) ( )
При снимки на силна светлина този
режим предотвратява опасността
лицата на хората да излязат прекалено
бели.
BEACH** (
Изберете този режим, за да запишете
живите сини тонове на океана или
езерото.
)
65
Азбучен указател
PORTRAIT (Мек
портрет) ( )
Полезни техники за запис
AUTO
Съдържание
SCENE SELECTION (Избор на сцена)
Можете ефективно да записвате изображения в различни ситуации.
Изберете този режим при светли
изображения или бял пейзаж.
Съдържание
SNOW** ( )
* Видеокамерата фокусира само върху отдалечени обекти.
** Видеокамерата е зададена в положение, в което не фокусира върху близки обекти.
Забележки
• Дори когато [SCENE SELECTION] е зададен в положение [TWILIGHT PORT.], настройката
автоматично се променя в положение [AUTO] в режим на запис на движещи се изображения.
• Настройката [WHITE BAL.] се изчиства, дори когато зададете [SCENE SELECTION].
FADER (Фейдър)
Можете да записвате преход със следните ефекти, като ги прибавите към интервала
между сцените. Изберете желания ефект в режим [STBY] (за да ги въведете) или [REC] (за
да ги изведете).
Полезни техники за запис
Стъпки
(MENU)
настройка
[
FADER] (в категорията
[MANUAL SETTINGS])
желана
OFF
Не използва ефект.
Въвежда/извежда
с ефект на
избеляване.
Извеждане
Въвеждане
WHITE FADER
Въвежда/извежда
с ефект на
затъмняване.
Извеждане
Въвеждане
BLACK FADER
За да отмените операцията преди да я започнете, докоснете [OFF].
Съвети
• Когато натиснете START/STOP докрай, настройката се изчиства.
• Възможно е трудно да виждате движещо се изображение, записано с помощта на [BLACK FADER] в
екрана VISUAL INDEX.
Азбучен указател
WHITE BAL. (Баланс на белия цвят)
Можете да настроите баланса на белия цвят според осветеността на средата, в която
записвате.
Стъпки
(MENU)
настройка
[WHITE BAL.] (в категорията
.
66
[MANUAL SETTINGS])
желана
OUTDOOR ( )
Балансът на белия цвят се настройва според следните условия на
запис:
- осветеността на външната среда
- нощни гледки, неонови надписи и фойерверки
- залез или изгрев
- осветление от флуоресцентна лампа.
INDOOR ( )
Балансът на белия цвят се настройва според следните условия на
запис:
- осветеност на закрито
- на партита или в студио, където светлинните условия се менят
бързо
- при осветление на видео лампи (например в студио) или
осветление от живачни лампи и цветни крушки.
ONE PUSH (
Балансът на белия цвят се настройва според околната осветеност.
Докоснете [ONE PUSH].
Хванете в кадър бял обект (например лист хартия), който да
запълни екрана при същите условия на осветеност, при които
ще снимате обекта.
Докоснете .
Индикацията
започва да мига бързо. Когато балансът на
белия цвят бъде нагласен и запазен в паметта, индикаторът спира
да мига.
)
Полезни техники за запис
Балансът на белия цвят се настройва автоматично.
Съдържание
AUTO
Забележки
• Задайте [WHITE BAL.] в положение [AUTO] или регулирайте цвета в [ONE PUSH] при
осветление от бели или студено бели флуоресцентни лампи.
• Продължавайте да държите в кадър белия обект, докато индикацията
мига бързо в режим
[ONE PUSH].
мига бавно.
• Ако [ONE PUSH] не може да бъде нагласен, индикацията
• Когато изберете [ONE PUSH], ако индикацията
продължи да мига дори след като сте
, задайте [WHITE BAL.] в положение [AUTO].
докоснали
• Ако зададете [WHITE BAL.], [SCENE SELECTION] автоматично се задава в положение [AUTO].
Съвети
SPOT MTR/FCS (Точково измерване/фокусиране)
Можете едновременно да регулирате осветеността и фокуса за избран обект. Тази
функция ви позволява да използвате едновременно [SPOT METER] (стр. 68) и [SPOT
FOCUS] (стр. 68).
67
Азбучен указател
• Ако смените комплекта батерии, докато сте избрали [AUTO], или ако изнесете видеокамерата
от къщи на открито, използвайки фиксирана експонация, изберете [AUTO] и насочете за около
10 секунди видеокамерата към бял обект, намиращ се в близост, за да постигнете по-добра
настройка на цветния баланс.
• Повторете процедурата [ONE PUSH], ако промените настройките на [SCENE SELECTION] или
ако изнесете видеокамерата от къщи на открито, или обратно, докато опцията [ONE PUSH] е
включена.
Съдържание
Стъпки
(MENU) [SPOT MTR/FCS] (в категорията [MANUAL SETTINGS])
докоснете обекта, за който желаете да регулирате осветеността и фокуса
[END]
За да регулирате осветеността и фокуса автоматично, докоснете [AUTO].
Забележки
• [EXPOSURE] и [FOCUS] автоматично се задават в положение [MANUAL].
SPOT METER (Гъвкаво точково измерване)
Полезни техники за запис
Можете да регулирате и да фиксирате експонацията върху обекта, така че обектът да се
запише с подходяща осветеност, дори когато съществува голям контраст между него и
фона – например при обекти, осветени от прожектор на сцена.
Стъпки
(MENU) [SPOT METER] (в категорията [MANUAL SETTINGS])
докоснете точката, която искате да фиксирате, и регулирайте експонацията
на екрана [END]
За да върнете настройката на автоматична експонация, докоснете [AUTO].
Забележки
Азбучен указател
• [EXPOSURE] автоматично се задава в положение [MANUAL].
SPOT FOCUS (Точково фокусиране)
Можете да изберете и да регулирате точката на фокусиране, насочвайки я към обект,
който не е разположен в центъра на екрана.
Стъпки
(MENU) [SPOT FOCUS] (в категорията [MANUAL SETTINGS]) докоснете
точката, върху която желаете да фокусирате в рамката на екрана [END]
68
Съдържание
За да регулирате автоматично фокуса, докоснете [AUTO].
Забележки
• [FOCUS] автоматично се задава в положение [MANUAL].
EXPOSURE (Експонация)
Можете ръчно да регулирате осветеността на картината. Когато обектът е твърде светъл
или твърде тъмен спрямо фона, регулирайте осветеността.
Стъпки
(MENU) [EXPOSURE] (в категорията
(по-тъмно)/
(по-светло)
[MANUAL SETTINGS])
[MANUAL]
Полезни техники за запис
За да регулирате експонацията автоматично, докоснете [AUTO].
FOCUS (Фокус)
Можете ръчно да регулирате фокуса. Изберете тази функция, когато искате да фокусирате
върху точно определен обект.
Стъпки
(MENU) [FOCUS] (в категорията [MANUAL SETTINGS]) [MANUAL]
(фокусиране върху близки обекти)/
(фокусиране върху отдалечени
обекти)
Забележки
• Когато зададете [FOCUS] в положение [MANUAL], появява се индикация
69
.
Азбучен указател
За да извършите автоматично регулиране на фокуса, докоснете [AUTO].
• Минималното разстояние между камерата и обекта, за да се получи ясен фокус, е около 1 cm за
широкоъгълен режим, и около 80 cm за телеснимка.
Съдържание
Съвети
• Когато фокусът не може да бъде настроен по-близо, се извежда индикация , а когато не може да
бъде настроен по-далече, се извежда индикация .
• По-лесно е да фокусирате обекта, като преместите лостчето zoom към позиция Т (телеснимка), за да
фокусирате, а след това в позиция W (широкоъгълна), за да зададете увеличението за записа. Когато
снимате близо до обекта, преместете лостчето zoom в крайната точка на позиция W (широкоъгълна),
за да увеличите обекта максимално, и след това фокусирайте.
• Информацията за фокусно разстояние (разстояние, при което обектът е фокусиран, ако е тъмно и
когато фокусирането е трудно) се извежда за няколко секунди в следните случаи.
- Когато превключите режима на фокусиране от автоматичен на ръчен.
- Когато фокусирате ръчно.
TELE MACRO
Тази функция е полезна при запис на малки обекти, като например цветя или насекоми.
Можете да замъглите фона и обектът да се изясни още повече.
Полезни техники за запис
Стъпки
(MENU)
настройка
[TELE MACRO] (в категорията
[MANUAL SETTINGS])
желана
OFF
Отменя TELE MACRO. (TELE MACRO се отменя
също така, когато преместите лостчето zoom към
страната W.)
ON ( )
Функцията zoom (стр.
29) автоматично се
премества към страната
Т (телеснимка) и ви
позволява да записвате
обекти на близко
разстояние до около 36 cm.
Забележки
Азбучен указател
• Когато записвате отдалечен предмет, възможно е фокусирането да е трудно и да отнеме известно
време.
• Регулирайте фокусирането ръчно ([FOCUS], стр. 69), когато автоматичното фокусиране е трудно.
SMTH SLW REC (Запис на бързо-движещи
се обекти на бавен кадър)
Вижте стр. 30
70
SHOOTING SET (Опции за настройка на записа)
Настройките по подразбиране са отбелязани с .
Стъпки
(MENU)
настройка
[
DIGITAL ZOOM] (в категорията
[SHOOTING SET])
Съдържание
DIGITAL ZOOM (Цифров zoom)
Можете да изберете максималното ниво на увеличение до 10 х, ако желаете при записа
нивото да бъде по-голямо от оптичното увеличение. Обърнете внимание, че качеството на
изображението намалява, когато използвате цифров zoom.
желана
Дясната страна на лентата показва
стойността на цифрово увеличение. Зоната
на увеличение се извежда, когато изберете
нивото на увеличението.
Извършва се оптично увеличение до 10 х.
20 х
Извършва се оптично увеличение до 10 х, след което се извършва
цифрово увеличение до 20 х.
120 х
Извършва се оптично увеличение до 10 х, след което се извършва
цифрово увеличение до 120 х.
Полезни техники за запис
OFF
GUIDEFRAME (Упътваща рамка)
Можете да изведете кадър и да проверите дали обектът е хоризонтален или вертикален.
Рамката не се записва.
Стъпки
(MENU)
настройка
[GUIDEFRAME] (в категорията
Не извежда рамката.
ON
Извежда рамката.
желана
Азбучен указател
OFF
[SHOOTING SET])
Съвети
• Позиционирането на обекта в центъра на рамката балансира композицията.
71
STEADYSHOT (Устойчиво снимане)
Съдържание
Можете да компенсирате трептенето на видеокамерата.
Задайте [ STEADYSHOT] в положение [OFF] ( ), когато използвате статив (продава се
отделно). Тогава изображението се записва нормално.
Стъпки
(MENU)
настройка
[
STEADYSHOT] (в категорията
[SHOOTING SET])
желана
Функцията за стабилно снимане е активирана.
ON
OFF ( ) Функцията за стабилно снимане не се използва.
BLT-IN ZOOM MIC (Вграден zoom микрофон)
Можете да записвате движещо се изображение с ясен звук спрямо zoom позицията.
Полезни техники за запис
Стъпки
(MENU)
настройка
[BLT-IN ZOOM MIC] (в категорията
[SHOOTING SET])
желана
OFF
Микрофонът не записва звук спрямо движението на лостчето zoom.
ON ( )
Микрофонът записва звук спрямо
движението на лостчето zoom.
MICREF LEVEL (Ниво на микрофона)
Можете да изберете ниво на микрофона, с което да запишете звука.
Азбучен указател
Стъпки
(MENU)
настройка
NORMAL
LOW ( )
[MICREF LEVEL] (в категорията
[SHOOTING SET])
желана
Записва различни съраунд сигнали, конвертирайки ги в едно и също
ниво.
Записва съраунд сигнала с голяма точност. Изберете [LOW], когато
желаете да записвате вълнуващ и силен звук в концертна зала и др. (Тази
настройка не е подходяща за запис на разговори.)
AUTO BACK LIGHT (Автоматично задно осветяване)
Вашата видеокамера автоматично регулира експонацията за обекти, осветени отзад.
72
Стъпки
(MENU)
настройка
[SHOOTING SET])
желана
Автоматично регулира експонацията за обекти осветени отзад.
Не регулира експонацията за обекти осветени отзад.
AUTO SLW SHUTTR (Автоматичен бавен затвор)
Когато записвате в тъмни условия, скоростта на затвора автоматично намалява до 1/25 от
секундата.
Стъпки
(MENU)
настройка
[AUTO SLW SHUTTR] (в категорията
ON
OFF
[SHOOTING SET])
желана
Използва се функцията за автоматичен бавен затвор.
Не се използва функцията за автоматичен бавен затвор.
[CONVERSION LENS] (в категорията
OFF
WIDE CONVERSION
[SHOOTING SET])
желана
Полезни техники за запис
CONVERSION LENS (Преобразуващ обектив)
Когато използвате преобразуващ обектив (продава се отделно), използвайте тази
функция, за да записвате с използване на оптимална компенсация на клатенето на
видеокамерата и фокусирането на обектива.
Стъпки
(MENU)
настройка
Съдържание
ON
OFF
[AUTO BACK LIGHT] (в категорията
Изберете тази настройка, когато не използвате
преобразуващ обектив.
Изберете тази настройка, когато използвате широкоъгълен
обектив.
Азбучен указател
73
RECORDING SET (Опции за качество на изображението и
режим на запис)
Съдържание
Настройките по подразбиране са отбелязани с .
SET (Настройка)
Можете да изберете качество на изображението за запис, възпроизвеждане или
редактиране от изображение с качество с висока разделителна способност (HD) или
стандартно качество (SD).
Стъпки
(MENU) [
настройка [YES]
[
HD QUALITY]
[
SD QUALITY]
SET] (в категорията
[RECORDING SET])
желана
Записва, възпроизвежда или редактира изображения с
качество с висока разделителна способност (HD).
Записва, възпроизвежда или редактира изображения с
качество със стандартна разделителна способност (SD).
Полезни техники за запис
Съвети
• Можете да записвате, възпроизвеждате или редактирате движещи се изображения само с избрано
качество на изображението. За да записвате, възпроизвеждате или редактирате движещи се
изображения с друго качество, променете тази настройка.
REC MODE (Режим на запис)
Стъпки
(MENU)
настройка
[
REC MODE] (в категорията
[RECORDING SET])
желана
Азбучен указател
Можете да изберете от 4 нива на качество на записа, когато записвате висококачествени
изображения (HD). Когато записвате бързо-движещи се обекти, препоръчваме ви високо
качество на изображението [FH].
HD FH (
HD HQ (
HD SP (
HD LP (
Записва в режим на най-високото качество (AVCHD 16 M (FH))*1.
)
)
)
)
Записва в режим на високо качество (AVCHD 9 M (HQ))*2.
Записва в режим на стандартно качество (AVCHD 7 M (SP))*2.
Удължава времето за запис (дълъг запис) (AVC HD 5M (LP))*2.
*1 Движещи се изображения, записани в AVCHD 1920 х 1080/50i формат.
*2 Движещи се изображения, записани в AVCHD 1440 х 1080/50i формат.
Можете да изберете от 3 нива на качество на записа, когато записвате движещи се
изображения със стандартно качество (SD)*3.
SD HQ (
SD SP (
SD LP (
)
)
)
Записва в режим на високо качество (SD 9M (HQ)).
Записва в режим на стандартно качество (SD 6M (SP)).
Удължава времето за запис (дълъг запис) (SD 3M (LP)).
*3 Движещите се изображения се записват в MPEG-2 формат.
74
Забележки
• Ако записвате в режим LP, възможно е качеството на движещите се изображения да се влоши и е
възможно сцените с бързо движение да се възпроизведат с мозаечен шум.
Съвети
X.V.COLOR
Съдържание
• За очакваните времена за запис във всеки от режимите за запис вижте стр. 106.
• За всеки носител за запис можете да изберете [-- REC MODE] отделно.
• Означенията като 16М в таблицата показват приблизителния битрейт на записа за движещи се
изображения. М е съкращение за Mbps.
Тази опция ви позволява да записвате с по-голям обхват на цветовете. Различни цветове,
като например цветовете на цветя или тюркоазено-синият цвят на морето, ще се
възпроизведат по по-реалистичен начин. Обърнете се към ръководството за експлоатация
на телевизора.
Стъпки
(MENU)
настройка
X.V.COLOR] (в категорията
[RECORDING SET])
желана
Записва с обикновена гама от цветове
Записва в x.v. Color.
Забележки
• Задайте [ X.V. COLOR] в положение [ON], само когато записаното съдържание ще се
възпроизвежда на x.v Color-съвместим телевизор.
• Ако движещите се изображения, записани с функция [ON], се възпроизвеждат на несъвместими с
x.v.Color телевизори, възможно е цветовете да не се възпроизведат правилно.
• [ X.V.COLOR] не може да се зададе в положение [ON]:
- Когато дискът не се форматира с SD (high definition) качество на изображението.
- Докато записвате движещи се изображения.
Полезни техники за запис
OFF
ON
[
WIDE SELECT (Избор на широкоекранен режим)
Когато записвате движещи се изображения със стандартно качество (SD), можете да
изберете съотношение за извеждане на изображенията в зависимост от свързания
телевизор. Обърнете се и към ръководството за експлоатация, приложено към вашия
телевизор.
Стъпки
(MENU)
настройка
[
WIDE SELECT] (в категорията
[RECORDING SET])
желана
Записва изображения, които ще бъдат възпроизвеждани на
широкоекранен телевизор 16:9 в режим на пълен екран.
4:3 (
Записва изображения, които ще бъдат възпроизвеждани на телевизор 4:3.
)
Забележки
• Задайте правилно [TV TYPE] в зависимост от свързания телевизор за възпроизвеждане (стр. 92).
75
Азбучен указател
16:9 WIDE
FACE FUNC. SET (Опции за задаване на функцията за лица)
Съдържание
Настройките по подразбиране са отбелязани с .
FRAME SETTING (Задаване на рамка)
Задайте настройка дали да изведете рамката за разпознаване или не, когато бъде
разпознато лице чрез опциите [FACE DETECTION] или [SMILE DETECTON].
Стъпки
(MENU)
настройка
[FRAME SETTING] (в категорията
[FACE FUNC. SET])
желана
Оранжева рамка: Лице, на което е разпозната усмивка.
SP
Бяла рамка: Разпознава лица
Полезни техники за запис
SMILE DETECTION
ON
OFF
Извежда рамката за разпознаване.
Не извежда рамката за разпознаване.
Забележки
• Рамката за разпознаване не се извежда, когато използвате огледален режим (стр. 30).
FACE DETECTION (Разпознаване на лице)
Разпознава лицата на обектите и автоматично регулира фокуса/цветовете/експонацията.
Също така, настройва качеството на изображения за части от лица по-прецизно, ако
решите да записвате изображението с висока разделителна способност (HD).
Азбучен указател
Стъпки
(MENU)
настройка
ON
OFF ( )
[FACE DETECTION] (в категорията
[FACE FUNC. SET])
желана
Разпознава лица.
Не разпознава лица.
Забележки
• Възможно е лицата да не бъдат разпознати в зависимост от условията на запис и настройката на
вашата видеокамера.
• Възможно е [FACE DETECTION] да не работи правилно в зависимост от условията на запис. В този
случай задайте [FACE DETECTION] в положение [OFF].
76
Съвети
• Разпознатите лица се записват във Face Index, въпреки че е възможно някои от тях да не се запишат.
Също така, съществува ограничение за броя лица, които могат да бъдат записани във Face Index. За
да възпроизвеждате от Face Index, вижте стр. 38.
Стъпки
(MENU)
настройка
[SMILE DETECTION] (в категорията
DUAL CAPTURE ( )
ALWAYS ON ( )
OFF
[FACE FUNC. SET])
Съдържание
SMILE DETECTION (Разпознаване на усмивка)
Затворът се освобождава, когато видеокамерата разпознае усмивка (SMILE SHUTTER).
желана
Само по време на запис на движещи се изображения,
затворът се освобождава автоматично при разпознаване на
усмивка.
Затворът се освобождава, когато видеокамерата разпознае
усмивка докато е в режим на запис.
Усмивките не се разпознават и затова изображенията не се
записват автоматично.
Съвети
• Ако не бъде разпозната усмивка, задайте [SMILE SENSITIVITY] (стр. 77).
• Можете да изберете обект, който е с приоритет за разпознаване на усмивки, с помощта на [SMILE
PRIORITY] (стр. 77).
Полезни техники за запис
Забележки
• Възможно е усмивките да не бъдат разпознати в зависимост от условията на запис, обекта и
настройките на видеокамерата.
• Когато изберете [DUAL CAPTURE], на екрана се извежда индикация , когато устройството е в
режим на готовност за запис на движещо се изображение, и индикацията се променя в , когато
записът на движещото се изображение започне.
SMILE SENSITIVITY (Чувствителност при разпознаване на усмивка)
Задава чувствителността за разпознаване на усмивка като използвате функцията SMILE
SHUTTER.
Стъпки
(MENU)
настройка
[FACE FUNC. SET])
желана
Разпознава дори лека усмивка.
Разпознава нормални усмивки.
Разпознава широки усмивки.
SMILE PRIORITY (Приоритет при разпознаване на усмивка)
Избира обекта с приоритет при използване на функцията SMILE SHUTTER.
Стъпки
(MENU)
настройка
[SMILE PRIORITY] (в категорията
77
[FACE FUNC. SET])
желана
Азбучен указател
HIGH
MEDIUM
LOW
[SMILE SENSITIVITY] (в категорията
Автоматично разпознав и записва усмихнати лица.
Разпознава и записва детски лица с приоритет.
Разпознава и записва лица на възрастни с приоритет.
Азбучен указател
Полезни техники за запис
Съдържание
AUTO
CHILD PRIORITY
ADULT PRIORITY
78
PHOTO SETTINGS (Опции за запис на неподвижни изображения)
Настройките по подразбиране са отбелязани с .
Стъпки
(MENU)
настройка
[
OFF
ON ( )
SELF TIMER] (в категорията
[PHOTO SETTINGS])
желана
Съдържание
SELF-TIMER (Таймер за самостоятелно активиране)
Натиснете PHOTO докрай, за да стартирате таймера. Неподвижното изображение се
записва след около 10 секунди.
За да отмените таймера за самостоятелно включване.
Стартира записа с таймера. За да отмените записа, докоснете [RESET].
IMAGE SIZE
Можете да изберете размера за снимката, която ще записвате.
[
IMAGE SIZE] (в категорията
[PHOTO SETTINGS])
желана
Записва неподвижни изображения с високо качество (2304 х
1728).
Записва неподвижни изображения с високо качество със
3.0 М ( )
съотношение 16:9 (2304 х 1296).
Позволява ви да записвате още неподвижни изображения със
1.9 М ( )
сравнително добро качество (1600 х 1200).
VGA (0.3 М) ( ) Записва максималния брой неподвижни изображения (640 х 480).
4.0 М (
)
Полезни техники за запис
Стъпки
(MENU)
настройка
Забележки
• Зададеният размер на изображението е ефективен по време на включването на лампичката
(Неподвижно изображение).
• Вижте стр. 107 за броя на неподвижните изображения, които можете да запишете.
FLASH MODE (Режим на светкавицата)
Стъпки
(MENU)
настройка
AUTO
ON ( )
OFF ( )
[FLASH MODE] (в категорията
[PHOTO SETTINGS])
желана
Автоматично светва, когато не достига светлина.
Винаги използва светкавицата независимо от заобикалящата
осветеност.
Записва без да използва светкавицата.
79
Азбучен указател
Можете да изберете настройка за светкавицата, когато записвате неподвижни
изображения с вградената светкавица.
Съдържание
Забележки
• Препоръчителното разстояние за използване на вградената светкавица е 0,3 до 1,5 m.
• Отстранете праха от повърхността на светкавицата, преди да я използвате. Ефектът от светкавицата
може да се окаже незначителен, ако по повърхността й има залепне прах.
• Лампичката /CHG (зареждане) (стр. 18) мига, когато зареждате светкавицата, и светва, когато
зареждането на батерията приключи.
• Ако използвате светкавицата на осветени места, например, когато снимате обекти, осветени отзад,
светкавицата може да се окаже неефективна.
FLASH LEVEL (Ниво на светкавицата)
Можете да зададете тази функция, когато използвате вградена светкавица.
Стъпки
(MENU)
настройка
Полезни техники за запис
HIGH ( )
NORMAL ( )
LOW ( )
[FLASH LEVEL] (в категорията
[PHOTO SETTINGS])
желана
Светкавицата излъчва повече светлина.
Светкавицата излъчва по-малко светлина.
REDEYE REDUC (Намаляване на ефекта на червените очи)
Можете да зададете тази функция, когато използвате вградена светкавица.
Когато зададете [REDEYE REDUC] в положение [ON] и след това зададете [FLASH MODE]
в положение [AUTO] или [ON], се извежда индикация
Можете да предотвратите
ефекта на червените очи като преди запис включите светкавицата.
Стъпки
(MENU)
настройка
OFF
ON (
[REDEYE REDUC] (в категорията
[PHOTO SETTINGS])
желана
Не предотвратява ефекта на червените очи.
)
Предотвратява ефекта на червените очи.
Забележки
Азбучен указател
• Възможно е намаляването на ефекта на червените очи да няма желания ефект в зависимост
индивидуалните различия и други условия.
• Функцията за предотвратяване на ефекта на червените очи не работи при автоматичен запис с
помощта на [SMILE DETECTION].
FILE NO. (Номер на файла)
Можете да изберете начина на задаване на номера на файловете за снимки.
Стъпки
(MENU)
настройка
[FILE NO.] (в категорията
80
[PHOTO SETTINGS])
желана
Номерира файловете с неподвижни изображения в последователност.
- Номерата се повишават с всяко записване на неподвижно
изображение.
- Дори когато смените “Memory Stick PRO Duo” носителя с друг,
номерата на файловете продължава да се увеличава.
RESET
Поставя номерация в последователност, като следва възходящата
номерация на настоящия носител.
- Когато смените “Memory Stick PRO Duo” носителя с друг, номерата на
файловете се нулират за всеки “Memory Stick PRO Duo” носител.
Съдържание
SERIES
Полезни техники за запис
Азбучен указател
81
PLAYBACK (Опции за възпроизвеждане)
VISUAL INDEX
Съдържание
Вижте стр. 33.
DATE INDEX
Вижте стр. 36.
MAP (HDR-TG5VE/TG7VE)
Вижте стр. 36.
FILM ROLL
Вижте стр. 38.
FACE
HIGHLIGHT
Вижте стр. 39.
PLAYLIST
Вижте стр. 38.
Азбучен указател
Полезни техники за запис
Вижте стр. 38.
82
EDIT (Опции за редактиране)
DELETE
Съдържание
Вижте стр. 49.
DELETE
Вижте стр. 49.
PROTECT
Вижте стр. 55.
PROTECT
Вижте стр. 55.
DIVIDE
Полезни техники за запис
Вижте стр. 56.
PHOTO CAPTURE
Вижте стр. 52.
MOVIE DUB
Вижте стр. 53.
PHOTO COPY
Вижте стр. 54.
PLAYLIST EDIT
Вижте стр. 57.
Азбучен указател
83
PLAYBACK SET (Опции за настройка на дисплея)
Съдържание
Настройките по подразбиране са отбелязани с .
SET
Можете да изберете качество на изображението за запис, възпроизвеждане или
редактиране от изображение с качество с висока разделителна способност (HD) или
стандартно качество (SD).
Стъпки
(MENU) [
/
настройка [YES]
[
HD QUALITY]
[
SD QUALITY]
SET] (в категорията
[PLAYBACK SET])
желана
Записва, възпроизвежда или редактира изображения с
качество с висока разделителна способност (HD).
Записва, възпроизвежда или редактира изображения с
качество със стандартна разделителна способност (SD).
Полезни техники за запис
Съвети
• Можете да записвате, възпроизвеждате или редактирате движещи се изображения само с избрано
качество на изображението. За да записвате, възпроизвеждате или редактирате движещи се
изображения с друго качество, променете тази настройка.
DATA CODE
Можете да прегледате информацията на дисплея, която автоматично се записва (код на
данните) по време на възпроизвеждане.
Стъпки
(MENU)
настройка
[DATA CODE] (в категорията
Азбучен указател
HDR-TG5E
OFF
DATE/TIME
CAMERA DATA
[PLAYBACK SET])
желана
Кодът на данните не се извежда.
Извежда датата и часа.
Извежда данните за настройките на камерата.
DATE/TIME
Дата
Час
84
CAMERA DATA
Движещо се изображение
Неподвижно изображение
Съдържание
Режим на устойчиво снимане изключен
Осветеност
Баланс на белия цвят
Усилване
Скорост на затвора
Отвор на диафрагмата
Стойност на експонацията
Светкавица
Съвети
HDR-TG5VE/TG7VE
OFF
DATE/TIME
CAMERA DATA
COORDINATES
Кодът на данните не се извежда.
Извежда датата и часа.
Извежда данните за настройките на камерата.
Извежда координатите.
Полезни техники за запис
• Кодът на данните се извежда на телевизионния екран, ако свържете видеокамерата към телевизор.
• В зависимост от носителя за запис се извежда индикацията [--:--:--].
DATE/TIME
Дата
Час
Азбучен указател
85
CAMERA DATA
Неподвижно изображение
Съдържание
Движещо се изображение
Режим на устойчиво снимане изключен
Осветеност
Баланс на белия цвят
Усилване
Скорост на затвора
Отвор на диафрагмата
Стойност на експонацията
Светкавица
Полезни техники за запис
COORDINATES
Географска ширина
Географска дължина
Съвети
Азбучен указател
• Кодът на данните се извежда на телевизионния екран, ако свържете видеокамерата към телевизор.
• В зависимост от носителя за запис се извежда индикацията [--:--:--].
86
OTHERS (Опции за други настройки)
Настройките по подразбиране са отбелязани с .
Съдържание
YOUR LOCATION (HDR-TG5VE/TG7VE)
Вижте стр. 51.
USB CONNECT
Вижте стр. 59.
TV CONNECT ръководство
Вижте стр. 43.
EMPTY MUSIC (HDR-TG5E/TG5VE)
Вижте стр. 40.
Вижте стр. 40.
BATTERY INFO
Можете да проверите оставащия капацитет на батерията.
Стъпки
(MENU)
[BATTERY INFO] (в категорията
[OTHERS])
проверете
Полезни техники за запис
DOWNLOAD MUSIC (HDR-TG5E/TG5VE)
SP
За да затворите екрана с информация за батерията.
Докоснете
.
Азбучен указател
87
MANAGE MEDIA (Опции за носителите за запис)
MOVIE MEDIA SET
Съдържание
Вижте стр. 62.
PHOTO MEDIA SET
Вижте стр. 62.
MEDIA INFO
Можете да проверите оставащото време за запис при всеки режим за запис на носителя
избран в [MOVIE MEDIA SET] (стр. 62), а също и приблизителното свободно или
използвано място на носителя за запис.
Стъпки
(MENU)
проверете
[MEDIA INFO] (в категорията
[MANAGE MEDIA])
Полезни техники за запис
Съвети
• Можете да проверите свободното място за запис и др., като докоснете
екрана.
в долния десен ъгъл на
За да изключите дисплея
Докоснете
.
Забележки
• Изчисленията за място на носителя са следните 1МВ = 1,048,576 байта. Участъци, по-малки от 1 МВ,
се игнорират, когато се извежда свободното място на носителя за запис.
• Тъй като има област, в която се съхраняват файловете за управление, използваното място не се
извежда като 0 МВ, дори когато извършите [MEDIA FORMAT] (стр. 88).
Съвети
• Извежда се само информацията за избрания носител в [MOVIE MEDIA SET] (стр. 62). Променете
настройката за носителя, ако е необходимо.
MEDIA FORMAT
Азбучен указател
Форматирането изтрива всички изображения, за да възстанови свободното място.
Изберете носителя за запис, който ще форматирате.
Стъпки
(MENU) [MEDIA FORMAT] (в категорията
MEMORY]/[MEMORY STICK] [YES] [YES]
88
[MANAGE MEDIA])
[INT.
Забележки
Съдържание
• За тази операция свържете видеокамерата с мрежата от 220 V, като използвате променливотоковия
адаптер, приложен в комплекта (стр. 20).
• За да избегнете загуба на важни изображения, трябва да ги запишете (стр. 59, вижте също
ръководството за експлоатация) преди да форматирате носителя за запис.
• Защитените движещи се и неподвижни изображения също ще бъдат изтрити.
• Когато на екрана има индикация [Executing…], не затваряйте LCD панела, не работете с бутоните
на видеокамера, не изключвайте променливотоковия адаптер, не вадете “Memory Stick PRO Duo”
носителя от вашата видеокамера (По време на форматиране на носителя лампичката за достъп свети
или мига.)
REPAIR IMG. DB F.
Вижте стр. 101, 104.
Полезни техники за запис
Азбучен указател
89
SOUND/DISP SET (Опции за настройка
на звуковия сигнал и екрана)
Съдържание
Настройките по подразбиране са отбелязани с .
VOLUME (Звук)
Можете да регулирате нивото на силата на звука.
Стъпки
(MENU) [VOLUME] (в категорията
(по-силно)
[SOUND/DISP SET])
(по-тихо)/
BEEP (Звуков сигнал)
Полезни техники за запис
Стъпки
(MENU)
ON
OFF
[BEEP] (в категорията
[SOUND/DISP SET])
желана настройка
Когато започнете/спирате запис или боравите с панела с
операционните бутони, прозвучава звуков сигнал.
Отменя звуковия сигнал.
LCD BRIGHT
Можете да регулирате осветеността на LCD екрана.
Стъпки
(MENU) [LCD BRIGHT] (в категорията -- [SOUND/DISP SET])
тъмно)/
(по-светло)
(по-
Съвети
• Тази настройка не влияе по какъвто и да е начин върху записаните изображения.
LCD BL LEVEL (Ниво на задна осветеност LCD)
Азбучен указател
Можете да настроите яркостта на задното осветяване на LCD екрана.
Стъпки
(MENU)
настройка
NORMAL
BRIGHT
[LCD BL LEVEL] (в категорията
Стандартна яркост.
Прави LCD екрана по-ярък.
90
[SOUND/DISP SET])
желана
Забележки
• Когато свържете вашата видеокамера към мрежата от 220V посредством приложения
променливотоков адаптер, настройката автоматично се задава в положение [BRIGHT].
• Когато изберете [BRIGHT], животът на батериите леко намалява по време на записа.
• Ако отворите LCD панела на 180 градуса с екрана навън и после затворите панела към тялото на
видеокамерата, настройката автоматично се задава в положение [NORMAL].
Съдържание
Съвети
• Настройката не влияе върху записаните изображения.
LCD COLOR (Цветност на LCD екрана)
Можете да регулирате цветността на LCD екрана.
Стъпки
(MENU)
наситеност)/
[LCD COLOR] (в категорията
(Висока наситеност)
[SOUND/DISP SET])
(Ниска
Съвети
• Тази настройка не влияе върху записаните изображения по какъвто и да е начин.
Стъпки
(MENU)
настройка
AUTO
ON
[DISPLAY SET] (в категорията
[SOUND/DISP SET])
желана
Полезни техники за запис
DISPLAY SET (Настройка на дисплея)
Можете да зададете времетраенето на извеждане на иконите или индикаторите на LCD
екрана.
Извежда само за около 5 секунди.
Извежда постоянно.
Съвети
• Иконите или индикаторите се извеждат в следните случаи.
- Когато включите вашата видеокамера.
- Когато докоснете LCD екрана.
- Когато превключите вашата видеокамера в режим на запис на движещи се изображения,
неподвижни изображения или режим на възпроизвеждане.
Азбучен указател
91
OUTPUT SETTINGS (Опции за свързване с телевизор)
Съдържание
Настройките по подразбиране са отбелязани с .
TV TYPE
В зависимост от свързания телевизор трябва да преобразувате сигнала, когато
възпроизвеждате изображение. Записаните изображения се възпроизвеждат като на
следните илюстрации.
Полезни техники за запис
Стъпки
(MENU)
настройка
16:9
[TV TYPE] (в категорията
[OUTPUT SETTINGS])
желана
Изберете, за да прегледате вашите изображения на 16:9
(широкоекранен) телевизор. Записаните движещи се и
неподвижни изображения се възпроизвеждат както е описано
по-долу.
4:3 движещо се или неподвижно
16:9 (широкоекранно)
изображение
движещо се или
неподвижно изображение
Изберете, за да прегледате вашите изображения на 4:3 стандартен
телевизор. Записаните движещи се и неподвижни изображения се
възпроизвеждат както е описано по-долу.
4:3 движещо се или неподвижно
16:9 (широкоекранно)
изображение
движещо се или
неподвижно изображение
Азбучен указател
4:3
Забележки
• Съотношението на екрана на изображенията, записани с HD (high definition) качество, е 16:9.
COMPONENT (Компонент)
Изберете [COMPONENT], когато свързвате вашата видеокамера към телевизор с
компонентен входен жак.
Стъпки
(MENU)
настройка
[COMPONENT] (в категорията
92
[OUTPUT SETTINGS])
желана
576i
1080i/576i
Изберете, когато свързвате вашата видеокамера към телевизор с
компонентен входен жак
Изберете, когато свързвате вашата видеокамера към телевизор с
компонентен входен жак, който може да възпроизвежда 1080i сигнал.
Съдържание
HDMI RESOLUTION (HDMI резолюция)
Изберете резолюция за изведеното изображение, когато свързвате вашата видеокамера
към телевизор с HDMI кабел.
Стъпки
(MENU) [HDMI RESOLUTION] (в категорията [OUTPUT SETTINGS])
[HD CONTENTS]/[SD CONTENTS] желана настройка
HD CONTENTS
Задава изходната резолюция на изображението, записано с качество с висока
разделителна способност (HD).
AUTO
Извежда 720p сигнал.
Извежда 576p сигнал.
SD CONTENTS
Задайте изходната резолюция на изображението записано с качество със стандартна
разделителна способност (SD)
AUTO
576p
576i
Нормална настройка (Извежда автоматично сигнала в зависимост от
телевизора)
Извежда 576p сигнал.
Полезни техники за запис
1080i
720p
576p
Нормална настройка (Извежда автоматично сигнала в зависимост от
телевизора)
Извежда 1080i сигнал.
Извежда 576i сигнал.
DISP OUTPUT (Изходен дисплей)
Можете да зададете мястото, на което да се извежда екранният дисплей.
Стъпки
(MENU)
настройка
V-OUT/
PANEL
[OUTPUT SETTINGS])
желана
Извежда индикациите, като например брояча, на LCD екрана и във
визьора.
Извежда индикациите, като например, брояча на телевизионния екран
и на LCD екрана.
93
Азбучен указател
LCD PANEL
[DISP OUTPUT] (в категорията
CLOCK/
LANG (Опции за настройка на часа и езика)
Съдържание
Настройките по подразбиране са отбелязани с .
CLOCK SET (Сверяване на часа)
Вижте стр. 22.
AREA SET (Настройка на областта)
Можете да настроите часовата разлика без да спирате часовника. Когато използвате
видеокамерата в чужбина, задайте географската област, в която се намирате. Вижте и
“Световна часова разлика” на стр. 109.
Полезни техники за запис
Стъпки
(MENU) [AREA SET] (в категорията
местното време, като използвате
[CLOCK/
LANG])
задайте
AUTO CLOCK ADJ (Автоматична настройка на часовника)
(HDR-TG5VE/TG7VE)
Вашата видеокамера ще поддържа точния час като събира информация за часа от GPS
сателитите.
Предварително задайте GPS ключа в положение ON.
Стъпки
(MENU)
настройка
ON
OFF
[AUTO CLOCK ADJ] (в категорията
[CLOCK/
LANG])
желана
Автоматично регулира часовника.
Не регулира часовника автоматично.
Азбучен указател
Забележки
• Преди да използвате видеокамерата, трябва да зададете датата и часа (стр. 22).
• Възможно е да има разминавания от няколко секунди, дори ако сте включили [AUTO CLOCK ADJ].
• Часовникът се регулира автоматично чрез [AUTO CLOCK ADJ], когато изключите вашата
видеокамера, ако видеокамерата приема GPS сигнал, докато я използвате. Часовникът не се сверява,
докато видеокамерата е изключена. Също така, часовникът не се регулира, освен ако видеокамерата
не приема GPS сигнал, дори да сте задали GPS ключа в положение ON.
AUTO AREA ADJ (Автоматична настройка на областта)
(HDR-TG5VE/TG7VE)
Вашата видеокамера автоматично ще компенсира разликата във времето в настоящата
област, ако разпознае такава, като събира информация за настоящото местоположение от
GPS сателитите. Предварително задайте GPS ключа в положение ON.
Стъпки
(MENU)
настройка
[AUTO AREA ADJ] (в категорията
94
[CLOCK/
LANG])
желана
ON
OFF
Автоматично компенсира разликата във времето за настоящата област.
Не компенсира автоматично разликата във времето за настоящата област.
Забележки
• Преди да използвате видеокамерата, трябва да зададете датата и часа (стр. 22).
Стъпки
(MENU)
настройка
OFF
ON
[SUMMERTIME] (в категорията
[CLOCK/
LANG])
Съдържание
SUMMERTIME (Лятно часово време)
Можете да промените настройката без да спирате часовника. Задайте в положение [ON],
за да преместите часовника с един час напред.
желана
Не задава функцията за лятно часово време.
Задава функцията за лятно часово време.
LANGUAGE SET (Настройка на езика)
Стъпки
(MENU) [ LANGUAGE SET] (в категорията
желана настройка
[CLOCK/
LANG])
Съвети
• Вашата видеокамера предлага [ENG[SIMP]] (опростен английски) за случаите, в които не можете да
откриете родния си език измежду изброените в списъка езици.
Полезни техники за запис
Можете да избирате езика, на който да се извеждат надписите на LCD екрана.
Азбучен указател
95
GENERAL SET (Други опции за настройка)
Съдържание
Настройките по подразбиране са отбелязани с .
DEMO MODE (Режим на демонстрация)
Когато вашата видеокамера е свързана към мрежата от 220 V, можете да наблюдавате
демонстрация около 10 минути след като лампичката (Движещо се изображение)
светне.
Стъпки
(MENU)
настройка
ON
OFF
[DEMO MODE] (в категорията
[GENERAL SET])
желана
Извежда се демонстрацията.
Демонстрацията не се извежда.
Полезни техники за запис
Съвети
• Когато зададете тази опция в положение [ON] и докоснете
, демонстрацията се активира.
• Демонстрацията ще бъде прекъсната в случаи като описаните по-долу.
- Когато натиснете START/STOP или PHOTO.
- Когато LCD екранът е завъртян и затворен като екранът е насочен навън.
• Движещото се изображение, което сте записали, ще се регистрира като демонстрационно движещо
се изображение, ако отговаря на следните условия.
- Ако движещото се изображение е защитено.
- Ако движещото се изображение е първото, което се извежда в екрана VISUAL INDEX.
- Ако движещото се изображение е запазено във вградената памет.
- Ако движещото се изображение е записано с качество с висока разделителна способност (HD)
CALIBRATION (Калибриране)
Вижте стр. 117.
A.SHUT OFF (Автоматично изключване)
Азбучен указател
Можете да зададете автоматично изключване на вашата видеокамера, когато в
продължение на приблизително 5 минути не извършвате никаква операция с нея.
Стъпки
(MENU)
настройка
5 min
NEVER
[A.SHUT OFF] (в категорията
[GENERAL SET])
желана
Видеокамерата автоматично се изключва.
Видеокамерата не се изключва автоматично.
Забележки
• Когато включите видеокамерата в мрежата от 220 V, функцията [A.SHUT OFF] автоматично се задава
в положение [NEVER].
96
CTRL FOR HDMI (Контрол за HDMI)
Стъпки
(MENU)
настройка
[CTRL FOR HDMI] (в категорията
[GENERAL SET])
желана
ON
Управлява вашата видеокамера с устройството за дистанционно
управление на телевизора.
OFF
Не управлява вашата видеокамера с устройството за дистанционно
управление на телевизора
Съдържание
Когато свържете видеокамерата към телевизор, съвместим с “BRAVIA” Sync, посредством
HDMI кабел (продава се отделно), можете да възпроизвеждате движещи се изображения
на вашата видеокамера, като насочите устройството за дистанционно управление на
вашия телевизор към телевизора (стр. 47).
Полезни техники за запис
Азбучен указател
97
Настройки на видеокамерата
Съдържание
Отстраняване
на проблеми
•
•
•
•
•
•
•
Полезни техники за запис
•
Азбучен указател
изключен от мрежата от 220 V. Свържете го
към мрежата от 220 V (стр. 18).
• Прикрепете здраво видеокамерата към
стойката (стр. 18).
Отстраняване на проблеми
Ако се сблъскате с проблем, докато
използвате видеокамерата, използвайте
дадената по-долу таблица, за да се опитате
да отстраните проблема. Ако проблемът
продължи, изключете източника на
захранване и се свържете с вашия
доставчик или с оторизиран сервиз на
Sony.
•
•
•
•
Видеокамерата не работи, дори когато
захранването е включено.
• Видеокамерата има нужда от няколко секунди
след като бъде включена, за да се подготви за
запис. Това не е неизправност.
• Изключете променливотоковия адаптер от
контакта или извадете батерията. След около
1 минута отново свържете устройството.
Ако видеокамерата все още не функционира,
натиснете с остър предмет бутона RESET
(стр. 7). (Ако натиснете бутона RESET, всички
настройки, включително часовникът, се
връщат в положенията си по подразбиране.)
Общи операции ............................................. стр. 98
Батерии/Източници на захранване........... стр. 99
LCD екран........................................................ стр. 99
“Memory Stick PRO Duo” носител .............. стр. 99
Запис ............................................................... стр. 100
Възпроизвеждане ........................................ стр. 101
Възпроизвеждане на изображения, запазени
на “Memory Stick PRO Duo” носител, на други
устройства ..................................................... стр. 101
Редактиране на движещи се/неподвижни
изображения на видеокамерата ............... стр. 102
Преглед на изображения на телевизора .... стр. 102
Презапис/Свързване
към други устройства ................................. стр. 102
GPS (HDR-TG5VE/TG7VE) ....................... стр. 102
Примери за функции, които не могат
да се използват едновременно .................. стр. 102
Настройките в менюто
автоматично се променят.
• Следните опции в менюто се връщат към
стойностите си по подразбиране, ако затворите
LCD екрана за повече от 12 часа:
- [AUTO BACK LIGHT]
- [SPOT MTR/FCS]
- [SPOT METER]
- [SPOT FOCUS]
- [EXPOSURE]
- [FOCUS]
- [SCENE SELECTION]
- [WHITE BAL.]
- [BLT-IN ZOOM MIC]
- [MICREF LEVEL]
• Следните опции в менюто се връщат в
стойностите си по подразбиране, когато
преминавате от режим на запис на движещи
се и неподвижни изображения в режим на
възпроизвеждане.
Забележка преди да занесете
видеокамерата за поправка
• В зависимост от проблема е възможно да
се наложи промяна или форматиране на
вградената памет на вашата видеокамера. По
този начин данните, записани във вградената
памет, ще бъдат изтрити. Уверете се, че сте
запазили данните от вградената памет на друг
носител (подсигуряване), преди да изпратите
видеокамерата за поправка (стр. 59, вижте
също Ръководство за експлоатация). Sony не
носи отговорност и няма да компенсира загуба
на данни от вградената памет.
• С цел подобряване на състоянието на
устройството, при поправка на видеокамерата
е възможно да се наложи проверката на
минимално количество данни от вградената
памет на видеокамерата. Доставчикът на Sony
няма да копира или запази вашите данни.
- [ FADER]
- [TELE MACRO]
- [ SELF TIMER]
Вашата видеокамера се затопля.
• Камерата се затопля, когато е била включена
за продължителен период от време. Това не е
неизправност.
Общи операции
Захранването не се включва
• Прикрепете зареден комплект батерии във
видеокамерата (стр. 18).
• Щекерът на променливотоковия адаптер е
98
Батерии/Източници на
захранване
LCD екран
Опциите в менюто са изведени в сиво.
• Използвайте променливотоков адаптер.
• В настройката по подразбиране, когато
изминат приблизително 5 минути без да сте
извършили никаква операция с видеокамерата,
устройството автоматично се изключва
(A.SHUT OFF). Променете настройката на
функцията [A.SHUT OFF] (стр. 96) или отново
включете захранването.
• Заредете батерията (стр. 18).
Бутоните не се извеждат на панела с
операционните бутони.
Съдържание
• Не можете да изберете опциите, които
са изведени в сиво, за настоящия запис/
възпроизвеждане.
• Някои функции не могат да се използват
едновременно (стр. 102).
Захранването внезапно се изключва.
• Докоснете леко LCD екрана.
Бутоните на панела с операционните
бутони не работят правилно или не
работят изобщо.
Лампичката /CHG (зареждане) не свети
по време на зареждане на батерията
• Настройте екрана ([CALIBRATION], стр. 117).
• Затворете LCD екрана (стр. 18).
• Поставете правилно батерията във
видеокамерата (стр. 18).
• Свържете правилно захранващия кабел към
контакта.
• Зареждането е приключило (стр. 18).
• Поставете здраво видеокамерата към стойката
(стр. 18).
Бутоните на панела с операционните
бутони бързо изчезват.
“Memory Stick PRO Duo” носител
Лампичката /CHG (зареждане) мига по
време на зареждане на батерията.
При използване на “Memory Stick
PRO Duo” носителя не можете да
извършвате различните функции.
• Поставете правилно батерията (стр. 18).
Ако проблемът продължи, изключете
променливотоковия адаптер от мрежата от
220 V и се свържете с вашия доставчик или с
оторизиран сервиз на Sony. Батерията може да
е повредена.
• Ако използвате “Memory Stick PRO Duo”
носител, форматиран на компютър,
форматирайте отново носителя на вашата
видеокамера (стр. 88).
Индикаторът за оставащия заряд на
батерията не показва вярното време.
Полезни техники за запис
• Задайте [DISPLAY SET] в положение [ON]
(стр. 91).
Не можете да изтривате изображения,
запазени на “Memory Stick PRO Duo”
носителя.
• Температурата на околната среда е прекалено
висока или прекалено ниска. Това не е
неизправност.
• Батерията не е заредена достатъчно. Заредете
отново батерията напълно. Ако проблемът
продължи, сменете батерията с нова (стр. 116).
• В зависимост от околните условия, възможно е
указаното време да не е вярно.
• Максималният брой изображения, който
можете да изтриете наведнъж в индекс екран,
е 100.
• Изображения, защитени на друго устройство,
не могат да бъдат изтрити.
Батерията се изтощава бързо.
• Файлът е повреден.
• Видеокамерата не поддържа формата на
файла. Използвайте файлов формат, който се
поддържа (стр. 115).
• Температурата на околната среда е твърде
висока или ниска. Това не е неизправност.
• Батерията не е заредена достатъчно. Отново
заредете батерията напълно. Ако проблемът
продължи, сменете батерията с нова (стр. 116).
99
Азбучен указател
Името на файла с данните не се
извежда правилно или мига.
от очакваното приблизително време за
запис на носителя за запис.
Запис
• Когато записвате бързо-движещ се обект, в
зависимост от условията на запис е възможно
времето за запис да намалее (стр. 106).
Съдържание
Вижте също “Memory Stick PRO Duo”
носител (стр. 99).
Съществува времева разлика между
точката, в която сте натиснали бутона
START/STOP, и точката, в която започва/
спира записаното движещо се
изображение.
При натискането докрай на бутона
START/STOP или PHOTO не се записват
изображения.
• Вашата видеокамера записва на носителя
сцената, която току-що сте заснели. Не можете
да правите нови записи, докато се извършва
записът.
• Свободното място на носителя е свършило.
Изтрийте ненужните изображения (стр. 49).
• Общият брой на движещи се или неподвижни
изображения надвишава капацитета на
вашата видеокамера (стр. 106, 107). Изтрийте
ненужните изображения (стр. 49).
• Възможно е да възникне лека времева разлика
между точката, в която сте натиснали бутона
START/STOP, и точката, в която започва/спира
записаното движещо се изображение. Това не е
неизправност.
Съотношението на екрана за
движещото се изображение (16:9
(широк екран)/4:3) не може да се
променя.
Азбучен указател
Полезни техники за запис
Лампичката за достъп свети или мига,
дори когато приключите записа.
• Не можете да промените съотношението на
екрана за движещото се изображение, когато
записвате с HD (high definition) качество в 16:9
(широкоекранен режим).
• Видеокамерата записва сцената, която току-що
сте заснели на носителя за запис.
Функцията автоматично фокусиране не
работи.
Ъгълът на запис се различава.
• Ъгълът на запис се различава в зависимост от
състоянието на вашата видеокамера. Това не е
неизправност.
• Задайте [FOCUS] в положение [AUTO] (стр.
69).
• Условията за снимане не са подходящи
за режим на автоматично фокусиране.
Фокусирайте ръчно (стр. 69).
Светкавицата не работи.
• Не можете да използвате светкавицата, когато:
- Записвате неподвижни изображения, докато
записвате движещи се изображения.
- [CONVERSION LENS] е зададен в положение
[WIDE CONVERSION].
• Дори ако сте избрали режим на автоматична
(Автоматично намаляване
светкавица или
на ефекта на червените очи), не можете да
използвате вградената светкавица с функциите:
- [SPOT MTR/FCS]
- [SPOT METER]
- [MANUAL] в [EXPOSURE]
- [TWILIGTH], [CANDLE],
[SUNRISE&SUNSET], [FIREWORKS],
[LANDSCAPE], [SPOTLIGHT], [BEACH] или
[SNOW] от [SCENE SELECTION]
Функцията StedayShot (Устойчиво
снимане) не работи.
• Задайте [ STEADYSHOT] в положение [ON]
(стр. 72).
• Възможно е функцията устойчиво снимане да
не подейства при силно клатене на камерата,
дори ако сте задали [ STEADYSHOT] в
положение [ON].
Обект, преминаващ много бързо пред
обектива, изглежда размазан.
• Този феномен се нарича “фокусна равнина”.
Това не е неизправност. Поради начина, по
който формирователят на изображението
(CMOS sensor) чете сигналите от
изображението, и в зависимост от условията
на запис, обектът, който бързо минава пред
обектива, може да изглежда замъглен.
Действителното време за запис на
движещи се изображения е по-кратко
Появяват се хоризонтални ленти на
изображението.
• Този феномен се появява, ако записвате при
осветление от флуоресцентни, натриеви или
живачни лампи. Това не е неизправност.
100
• Извадили сте батерията или сте отстранили
променливотоковия адаптер, докато
лампичката за достъп мига. Тази операция
може да повреди данните с изображението.
Ако това се случи, ще се изведе индикация .
Когато записвате телевизионен или
компютърен екран, се появяват черни
ленти
• Задайте [
(стр. 72).
STEADYSHOT] в положение [OFF]
Индикацията се извежда върху
изображение в екрана VISUAL INDEX.
• Не можете да регулирате [LCD BL LEVEL],
когато:
- LCD панелът е затворен с LCD екрана навън.
- Захранването идва от променливотоковия
адаптер.
• Възможно е файлът с базата данни за
изображенията да е повреден. Проверете
файла с базата данни, като докоснете
(MENU)
[REPAIR IMG.DB F.] (в категорията
[MANAGE MEDIA])
носител за запис.
Ако индикацията все още се извежда, изтрийте
изображението, маркирано с (стр. 49).
Увеличението се променя, когато
промените режима на запис.
Съдържание
Не можете да регулирате [LCD BL
LEVEL].
Когато възпроизвеждате, не се чува
звук или звукът се чува много слабо.
• Не можете да използвате функцията за цифров
zoom, когато видеокамерата е в режим на запис
на неподвижни изображения.
Възпроизвеждане
Изображенията не могат да се
възпроизвеждат.
• Изберете носителя за запис и качеството на
движещото се изображение, което желаете
да възпроизвеждате, като докоснете
(MENU)
[MOVIE MEDIA SET]/[PHOTO
MEDIA SET] (в категория [MANAGE
MEDIA]) (стр. 62).
• Изберете качеството на движещото
се изображение, което желаете да
възпроизвеждате, като докоснете
(MENU)
[
/
SET] (в категория
[PLAYBACK SET]) (стр. 84).
Движещото се изображение се
възпроизвежда автоматично.
• Движещите се изображения се възпроизвеждат
автоматично като демонстрационни филми,
когато записаното изображение отговаря на
определени условия на вашата видеокамера
(стр. 96). Това не е неизправност.
Полезни техники за запис
• Усилете звука (стр. 34).
• Звукът е тих, когато LCD екранът е затворен с
лицето навън. Отворете LCD екрана.
• Когато при запис на звук [MICREF LEVEL]
(стр. 72) е зададен в положение [LOW],
записаният звук може да се чува много слабо.
• Звукът не се записва, когато записвате около
3-секундно движещо се изображение, като
използвате [SMTH SLW REC].
Възпроизвеждане на
изображения, запазени на
“Memory Stick PRO Duo”
носител, на други устройства
Не можете да възпроизвеждате
неподвижни изображения.
Изображенията не могат да се
възпроизвеждат или “Memory Stick PRO
Duo” носителят не се разпознава.
• Не можете да възпроизвеждате движещи се
изображения с HD (high definition) качество
от “Memory Stick PRO Duo” носител на
устройства, които съответстват с AVCHD
формата.
Индикацията
се извежда върху
изображение в екрана VISUAL INDEX.
• Възможно е тази индикация да се изведе на
неподвижни изображения, които са записани
с друго оборудване, или на такива, които са
редактирани на компютър и др.
101
Азбучен указател
• Вашата видеокамера не може да възпроизвежда
неподвижни изображения, ако сте променяли
файлове и папки, или ако изображенията
са обработвани с компютър. (Името на
файла мига, когато преглеждате неподвижно
изображение.) Това не е неизправност.
• Възможно изображения, записани с друго
оборудване, да не се възпроизвеждат правилно.
Това не е неизправност.
че сте свързали червените и белите щекери на
A/V свързващия кабел (стр. 46).
Съдържание
Редактиране на движещи се/
неподвижни изображения на
видеокамерата
Изображението се извежда на 4:3
телевизионен екран със смущения.
• Това се случва, когато гледате изображение,
записано в 16:9 (широкоекранен) режим на 4:3
телевизор. Задайте правилно [TV TYPE] (стр.
92) и възпроизведете изображението.
Не можете да редактирате.
• Не можете да редактирате поради състоянието
на изображението.
Не можете да добавяте движещите се
изображения в плейлиста.
От горната и долната част на екрана
на 4:3 телевизора се извеждат черни
ленти.
Полезни техники за запис
• Носителят за запис е пълен.
• Можете да прибавяте до 999 движещи се
изображения с HD (high definition) качество
на изображението или 99 движещи се
изображения със SD (standard definition)
качество на изображението към плейлиста.
Изтрийте ненужните изображения от
плейлиста (стр. 58).
• Не можете да добавяте неподвижни
изображения към плейлист.
• Това се случва, когато гледате изображение,
записано в 16:9 (широкоекранен) режим на 4:3
телевизор. Това не е неизправност.
Презапис/Свързване към други
устройства
Изображенията не се презаписват
правилно.
Не можете да разделите движещо се
изображение.
• Не можете да презаписвате изображения, като
използвате HDMI кабел.
• A/V свързващият кабел не е свързан правилно.
Уверете се, че кабелът е свързан към входния
жак на друго устройство (стр. 60).
• Движещо се изображение не може да бъде
разделено, ако е твърде кратко.
• Не можете да разделяте защитено движещо се
изображение.
GPS (HDR-TG5VE/TG7VE)
Не можете да запазите неподвижно
изображение от движещо се
изображение.
Видеокамерата не приема GPS сигнал
(HDR-TG5VE/TG7VE)
• Капацитетът на носителя за запис, на който
желаете да запазите изображението, е
изчерпан.
• Възможно е вашата видеокамера да не успее да
приеме радио сигнали от GPS сателитите поради
препядствия. Изкарайте видеокамерата на
открито и задайте GPS ключа в положение ON.
Азбучен указател
Преглед на изображения на
телевизора
Настоящото местоположение на
картата на видеокамерата се различава
от реалното местоположение (HDRTG5VE/TG7VE)
Не можете да гледате изображения или
да слушате звук на телевизора.
• Границата на грешката при приемането на
радио сигнал от GPS сателитите е голяма.
Границата на грешка може да се равнява дори
на няколкостотин метра.
• Когато използвате компонентен A/V кабел,
задайте [COMPONENT], в зависимост от
изискванията на свързаното оборудване (стр.
92).
• Само компонентните щекери на компонентния
A/V кабел са свързани към телевизора. Уверете
се, че червеният и белият щекери са свързани
(стр. 44, 45).
• Изображенията не се извеждат от жака HDMI
OUT, ако на изображенията има записани
сигнали за защита на авторските права.
• Когато използвате S VIDEO кабел, уверете се,
Примери за функции, които
не могат да се използват
едновременно
Следният списък показва примери на
не-работещи комбинации от функции и
опции в менюто.
102
• Използвате батерия, различна от
“InfoLITHIUM” NP-FH50. Използвайте батерия
“InfoLITHIUM” NP-FH50 (стр. 115).
• Свържете стабилно DC щекера на
променливотоковия адаптер към DC IN жака
на стойката на видеокамерата (стр. 18).
Не можете да използвате Заради следните настройки
[FACE
DETECTION]
[SMTH SLW REC],
[ DIGITAL ZOOM],
[ FADER], [ SELFTIMER]
[SMILE
SENSITIVITY]
[SMTH SLW REC],
[ DIGITAL ZOOM],
[ FADER], [ SELFTIMER]
[SMILE
PRIORITY]
[SMTH SLW REC],
[ DIGITAL ZOOM],
[ FADER], [ SELFTIMER]
[FRAME
SETTING]
[SMTH SLW REC]
[SCENE
SELECTION]
[ FADER], [TELE
MACRO]
/C:32
• Изключете източника на захранване.
След повторно свързване на захранването
продължете работа.
C:06:
• Температурата на комплекта батерии е висока.
Сменете комплекта батерии или я поставете на
хладно място.
E:20:
/E:94:
/E:31:
/E:95:
:E:61:
/E:96:
/E:62:
/E:91:
• Възникнала е неизправност, която не можете
да отстраните сами. Свържете се с вашия
доставчик или оторизиран сервиз на Sony.
Уведомете персонала в сервиза за 5-цифрения
код, който започва с буквата “Е”.
101-0001 (Предупредителен индикатор за
файловете)
Бавно мигане
• Файлът е повреден.
• Файлът не може да бъде прочетен.
(Предупреждение за нивото на
батерията)
Бавно мигане
• Батерията е почти изтощена.
• В зависимост от работните условия, околната
среда и състоянието на батерията, понякога
индикаторът
мига и когато остават около 20
минути за запис.
Дисплей при авто-диагностика/
Предупредителни индикатори
Ако на LCD екрана се изведат индикатори,
прегледайте описаните по-долу обяснения.
Ако не успеете да отстраните проблема
дори след няколко опита, свържете се с
вашия доставчик или с оторизиран сервиз
на Sony.
(Предупредителен индикатор за
повишаване на температурата на батерията)
• Температурата на батерии на вашата
видеокамера се повишава. Изключете
устройството и го оставете за известно време
на хладно място.
• Свободното място за запис на изображения
свършва. За видовете “Memory Stick”носители,
които можете да използвате с видеокамерата,
вижте стр. 62.
• Не сте заредили “Memory Stick PRO Duo” (стр.
62).
(Индикация при авто-
103
Азбучен указател
(Предупредителен индикатор за “Memory
Stick PRO Duo” носител)
Бавно мигане
С:(или Е:)
диагностика)
Полезни техники за запис
[SMILE
DETECTION]
С:13
Съдържание
[SMTH SLW REC],
[ DIGITAL ZOOM],
[SPOT MTR/FCS], [SPOT
METER], [SPOT FOCUS],
[EXPOSURE], [FOCUS],
[TWILIGHT], [TWILIGHT
PORT.], [CANDLE],
[SUNRISE&SUNSET],
[FIREWORKS],
[LANDSCAPE],
[SPOTLIGHT], [BEACH],
[SNOW], [WHITE BAL.],
Съдържание
Бързо мигане
(Предупредителен индикатор за запис на
неподвижни изображения)
• Няма достатъчно свободно място за запис
на изображения. Изтрийте ненужните
изображения или форматирайте “Memory Stick
PRO Duo” носителя (стр. 88) след като запазите
изображенията на друг носител (стр. 59, вижте
също Ръководство за експлоатация).
• Възможно е файлът с базата данни за
изображенията може да е повреден. Проверете
файлът с базата данни, като докоснете
(MENU)
[REPAIR IMG.DB F.] (в категорията
[MANAGE MEDIA])
носител за запис.
• “Memory Stick PRO Duo” носителят е повреден.
• Носителят за запис е пълен.
• Неподвижни изображения не могат да бъдат
записвани по време на обработка. Изчакайте,
след което опитайте отново.
Съвети
• Когато предупредителните индикатори се
извеждат на екрана, се чува звуков сигнал.
Описание на
предупредителните съобщения
Полезни техники за запис
(Предупредителен индикатор за
форматиране на “Memory Stick PRO Duo”
носителя)*
Ако на екрана се изведат такива
съобщения, следвайте инструкциите.
• “Memory Stick PRO Duo” носителят е повреден.
• “Memory Stick PRO Duo” носителят не е
форматиран правилно (стр. 88).
Носител за запис
(Предупредителен индикатор за
несъвместим “Memory Stick PRO Duo”
носител)*
• Вградената памет на видеокамерата е
зададена по различен начин от формата по
подразбиране. Извършването на [MEDIA
FORMAT] (стр. 88) може да ви позволи да
използвате вашата видеокамера. Това ще
изтрие всички данни във вградената памет.
Internal memory format error. (Грешка при
форматирането на вградената памет.)
• Поставили сте несъвместим “Memory Stick
PRO Duo” носител (стр. 62).
Data error. (Грешка при данните.)
(Предупредителна индикация за
защита на “Memory Stick PRO Duo” носител)*
• По време на четенето или писането върху
вградената памет се е получила грешка.
• Ако преди съобщението се изведе GPS
индикатор, възможно е да се получи проблем
с GPS приемника. Отново включете вашата
видеокамера (HDR-TG5VE/TG7VE)
• Достъпът до “Memory Stick PRO Duo”
носителят е забранен на друго устройство.
(Предупредителна индикация за
светкавица)
Бързо мигане*
The Image Database File is damaged. Do you
want to create a new file? (Файл за управление
е повреден. Искате ли да създадете нов
файл?)
HD movie management information
is damaged. Create new information?
(Информацията за управление на HD
движещото се изображение е повредена.
Създайте нова?)
• Нещо не е наред със светкавицата.
Азбучен указател
(Предупредителна индикация за клатене
на видеокамерата)
• Количеството светлина не е достатъчно,
затова се получава трептене на видеокамерата.
Използвайте светкавицата.
• Видеокамерата е поставена нестабилно и
изображението във видеокамерата започва
да трепти. Дръжте устройството здраво с две
ръце и запишете изображението. Обърнете
внимание, обаче, че индикаторът няма да
изчезне.
• Файлът за управление на изображенията
е повреден. Когато докоснете [YES], ще
създадете нов файл за управление на
изображенията. Когато създадете нов файл за
управление, старите изображения, записани
на “Memory Stick PRO Duo” носителя, не могат
да бъдат възпроизвеждани. (Файловете с
изображения не са повредени.) Ако стартирате
[REPAIR IMG.DB F] след създаването на
информация, възможно е възпроизвеждането
на стари записани изображения да се окаже
възможно. Ако опцията не работи, копирайте
изображението, като използвате приложения
софтуер.
104
• Форматирайте “Memory Stick PRO Duo”
носителя (стр. 88) или изтрийте папките, като
използвате вашия компютър.
This Memory Stick may not be able to record or
play movies. (Възможно е този Memory Stick
да не може да записва или възпроизвежда
филми).
• Използвайте препоръчания “Memory Stick”
носите за вашата видеокамера (стр. 62).
This Memory Stick may not be able to record
or play images correctly. (Възможно е този
Memory Stick да не може да записва или
възпроизвежда правилно неподвижни
изображения.)
Съдържание
Inconsistencies found in Image Database File.
Do you want to repair the Image Database File?
(Несъответствия във файла за управление.
Желаете ли да поправите файла за
управление?)
The Image Database File is damaged. Do
you want to repair the Image Database File?
(Файлът за управление е повреден. Желаете
ли да поправите файла за управление?)
Inconsistencies found in Image Database
File. Cannot record or play HD movies. Do
you want to repair the Image Database
File? (Несъответствия във файла за
управление. Не можете да записвате
или възпроизвеждате HD движещи се
изображения. Желаете ли да поправите
файла за управление?)
• Използвайте препоръчания “Memory Stick”
носител за вашата видеокамера (стр. 62).
Do not eject the Memory Stick during writing.
Data may be damaged. (Не вадете Memory
Stick носителя, докато записва. Данните
могат да се повредят.)
• Заредете отново “Memory Stick PRO Duo” и
следвайте инструкциите, изведени на LCD
екрана.
Recovering data. (Възстановяване на данни.)
• Вашата видеокамера автоматично се опитва да
възстанови данни, ако записът на данни не е
осъществен правилно.
Други
Cannot recover data. (Данните не могат да
бъдат възстановени.)
• Можете да избирате едновременно до 100
изображения, само когато:
No further selection possible. (Не можете да
избирате повече.)
- изтривате движещи се/неподвижни
изображения
- защитавате движещи се/неподвижни
изображения или освобождавате
защитата
- презаписвате движещи се изображения
- копирате неподвижни изображения
- редактирате плейлист на HD (high
definition) движещи се/неподвижни
изображения
• Записът на данните върху “Memory Stick PRO
Duo” носителя не е осъществен. Направен е
опит за възстановяване на данните, но той се е
оказал неуспешен.
Reinsert the Memory Stick. (Заредете
отново Memory Stick.)
• Заредете “Memory Stick PRO Duo” носителя
няколко пъти. Ако дори тогава индикаторът
мига, възможно е “Memory Stick PRO Duo”
носителят да е повреден. Опитайте с друг
“Memory Stick PRO Duo” носител.
Data protected. (Защитени данни.)
This Memory Stick is not formatted
correctly. (Този Memory Stick не е форматиран
правилно.)
• Опитвате се да изтриете данни, защитени на
друго устройство. Освободете защитата на
устройството, на което сте я поставили.
Полезни техники за запис
• Не можете да записвате/възпроизвеждате
изображения, защото файлът за управление на
изображенията е повреден. Докоснете [YES], за
да го поправите.
• Можете да записвате неподвижни
изображения на “Memory Stick PRO Duo”.
Азбучен указател
• Проверете формата и след това, ако е
необходимо, форматирайте “Memory Stick PRO
Duo” с вашата видеокамера (стр. 88).
Still picture folder is full. Cannot record
still pictures. (Папките с изображения са
пълни. На можете да записвате неподвижни
изображения.)
• Не можете да създавате папки над 999MSDCF.
Не можете да създавате или изтривате папки с
вашата видеокамера.
105
Съдържание
Допълнителна информация
(устройство:
(unit: минути)
minute)
Времена за запис
на движещи се
изображения/
брой неподвижни
изображения, които
можете да записвате
Батерия
Battery pack
Качество
на изображението
Image quality
NP-FH50
NP-FH50 (приложена в
(supplied)
комплекта)
Очаквано време за запис на
движещи се изображения
Вградена памет
Качество на изображения с висока разделителна
способност (HD)
Очаквано време за запис
и възпроизвеждане с
приложената батерия
(устройство: минути)
Режим
на запис
Recording
mode
Време
за запис
Recording
time
HDR-TG5E
Време за запис
Полезни техники за запис
SD
180
• Като носител за запис се използват вградената
памет или “Memory Stick PRO Duo” носител.
“HD” е означение на високо качество на
изображението, а “SD” е означение за
стандартно качество на изображението.
Приблизително време за запис, когато
използвате напълно заредена батерия.
(Устройство: минути)
[HD FH]
[HD HQ]
[HD SP]
[HD LP]
Време
Време при
Continuous
Typical при
recording
продължителен
запис обичаен
recording time
timeзапис
Качество на
Image quality
HD
SD
HD
SD
изображението
NP-FH50
135
50
65
NP-FH50
(приложена 100
в(supplied)
комплекта)
Батерия
Battery pack
115 (115)
230 (165)
290 (205)
390 (300)
HDR-TG5VE/
TG7VE
110 (110)
220 (155)
275 (195)
370 (285)
Качество на изображения със стандартна разделителна
Standard definition
image quality (SD)
способност
(SD)
(устройство:
(unit: минути)
minute)
Време
за запис
Режим
на
запис
Recording mode
Recording
time
• Всяко време за запис се измерва при следните
условия:
HDR-TG5E
- [ REC MODE]: SP
- Носител за запис: Вградена памет или
“Memory Stick PRO Duo” носител
Азбучен указател
HD
155
[SD HQ]
[SD SP]
[SD LP]
• Обичайното време за запис показва времето,
когато повтаряте операцията по стартиране/
спиране на записа, превключвате лампичката
MODE и използвате функция zoom.
• Времената са измерени при температура
25oС (препоръчително е видеокамерата да се
използва при температурен интервал от 10--С
до 30oС).
• Времето за запис или възпроизвеждане ще се
съкрати, ако използвате вашата видеокамера
при ниски температури.
• Времето за запис и възпроизвеждане ще бъде
по-кратко в зависимост от условията, при
които използвате видеокамерата.
HDR-TG5VE/
TG7VE
235 (210) 225 (200)
340 (210) 325 (200)
715 (460) 680 (440)
Забележки
• Цифрите в скоби показват минималното време
за запис.
Съвети
• Можете да записвате максимум 3,999
сцени с HD (high definition) качество на
изображението, и 9,999 сцени със SD (standard
definition) качество на изображението.
• Вашата видеокамера използва формат VBR
(вариращ битрейт), който автоматично
регулира качеството на изображението според
записаната сцена. Тази технология предизвиква
отклонения във времето за запис на носителите
за запис.
Време за възпроизвеждане
Приблизително време за възпроизвеждане,
когато използвате напълно заредена
батерия.
106
Движещи се изображения, които съдържат
бързи движения и сложни образи, се
записват при по-висок битрейт, а това
намалява общото време за запис.
Очакван брой на запис на
неподвижни изображения
Вградена памет
“Memory Stick PRO Duo” носител
4.0M
2304  1728
(устройство: минути)
1GB
2GB
4GB
8GB
AVC HD
9M
(HQ)
10
(9)
25
(20)
55
(40)
115
(80)
230
(165)
AVC HD
7M
(SP)
15
(10)
35
(25)
70
(50)
145
(100)
290
(205)
AVC HD
5M
(LP)
20
(15)
45
(35)
95
(70)
195
(150)
390
(300)
1GB
2GB
4GB
8GB
16GB
• Избрания размер на изображението е
ефективен, когато свети лампичката
(Неподвижни изображения)
• Указаният брой снимки, които можете да
записвате, се отнася за пълния капацитет
на вашата видеокамера. Реалният брой
изображения, които можете да запишете, се
извежда на LCD екрана по време на записа
(стр. 8).
Качество на изображения със стандартна разделителна
способност (SD)
(устройство: минути)
1GB
2GB
4GB
8GB
16GB
SD 9M
(HQ)
10
(10)
25
(25)
55
(50)
115
(105)
SD 6M
(SP)
20
(10)
40
(25)
80
(50)
170
(105)
SD 3M
(LP)
40
(25)
85
(55)
170
(110)
355
(230)
235
(210)
340
(210)
715
(460)
470
970
1850
3850
7700
Забележки
• Цифрите в таблицата са основани на
използването на “Memory Stick PRO Duo”
носител. Броят на неподвижните изображения,
които можете да запишете, се различава в
зависимост от условията на запис и вида на
“Memory Stick” носителя.
• Уникалната подредба на пикселите на Sony
Clear Vid CMOS сензора и системата за
обработване на данни (BIONZ) позволяват
резолюция на неподвижните изображения,
еквивалентна на описаните размери.
Полезни техники за запис
16GB
AVC HD
16M
(FH)
6
(6)
10
(10)
25
(25)
55
(55)
115
(115)
Съдържание
Можете да записвате максимум 9,999
снимки.
“Memory Stick PRO Duo” носител
Качество на изображения
с висока разделителна способност (HD)
Съвети
Забележки
• Цифрите в таблицата са основани на
използването на “Memory Stick PRO Duo”
носител.
• Възможно е времето за запис да се различава
в зависимост от условията на записа и обекта,
[ REC MODE] (стр. 74) и вида на “Memory
Stick” носителя.
• Номерата в скоби показват минималното
време за запис.
107
Азбучен указател
• Можете да използвате и “Memory Stick Duo”
носител с капацитет по-малък от 1 GB за запис
на неподвижни изображения.
Съдържание
Използване на
видеокамерата в
чужбина
System
Система
PAL-M
PAL-N
NTSC
Източник на захранване
Можете да работите с вашата видеокамера
във всяка страна или област, като
използвате променливотоковия адаптер,
който работи в обхват от 100 V до 240 V
AC, 50/60 Hz.
SECAM
Полезни техники за запис
Преглед на изображения, записани с HD
(high definition) качество
В страни/региони, където се поддържа
1080/50i, можете да преглеждате
изображения със същото HD (high
definition) качество като това на
изображенията. Ще ви трябва телевизор,
съвместим с PAL и 1080/50i телевизор (или
монитор), с компонентни AUDIO/VIDEO
входни жакове. Компонентният A/V кабел
или HDMI кабелът (продава се отделно)
трябва да бъдат свързани.
Преглед на изображения, записани със SD
(standard definition) качество
За да прегледате изображения, записани
с SD (standard definition) качество, имате
нужда от телевизор, съвместим със
системата PAL, с компонентни AUDIO/
VIDEO входни жакове. A/V свързващият
кабел трябва да бъде свързан.
Азбучен указател
Телевизионни цветни системи
Вашата видеокамера е създадена по
системата PAL. Ако желаете да гледате
записа на телевизионния екран,
телевизорът също трябва да е PAL-базиран
с AUDIO/VIDEO входен жак.
Система
System
PAL
Използва
Used
in се в
Австралия,
Австрия,Belgium,
Australia, Austria,
Белгия,
Дания,
China, Китай,
Czech Чехия,
Republic,
Финландия,
Германия,
Холандия,
Denmark, Finland,
Germany,
Хонконг,
Италия,
Holland,Унгария,
Hong Kong,
Hungary,
Кувейт,
Малайзия,
Нова New
Italy, Kuwait,
Malaysia,
Зеландия,
Норвегия,
Полша,
Zealand, Norway, Poland,
Португалия,
Сингапур,Slovak
Portugal, Singapore,
Словакия,
Швеция,
Republic, Испания,
Spain, Sweden,
Швейцария,
Switzerland,Тайланд,
Thailand, United
Великобритания
Kingdom, etc. и др.
108
Used
in се в
Използва
Бразилия
Brazil
Аржентина,
Argentina, Парагвай,
Paraguay,Уругвай
Uruguay
БахамскиIslands,
острови,Bolivia,
Боливия,
Bahama
Канада, Централна
Америка,
Canada,
Central America,
Чили, Колумбия,
Chile,
Colombia,Еквадор,
Ecuador,
Гвиана, Ямайка,
Япония,
Guyana,
Jamaica,
Japan,Корея,
Мексико,
Перу, Суринам,
Korea,
Mexico,
Peru, Surinam,
Тайван, Филипински
острови,
Taiwan,
the Philippines,
the
САЩ, Venezuela,
Венецуела иetc.
др.
USA,
България,France,
Франция,
Гвиана,Iran,
Bulgaria,
Guiana,
Иран,Monaco,
Ирак, Монако,
Iraq,
Russia,Русия,
Ukraine,
Украйна и др.
etc.
Сверяване на часовника според часовата разлика
Когато използвате видеокамерата в чужбина, можете лесно да сверите часовника според
местното време, като зададете часовата разлика. Докоснете
(MENU) [AREA SET]
и [SUMMERTIME] (в категория [CLOCK/ LANG]) (стр. 94, 95).
HDR-TG5VE/TG7VE
Световна часова разлика
Часова
Time-zone
разлика
differences
+12:00
Lisbon, London
Berlin, Paris
Helsinki, Cairo, Istanbul
Moscow, Nairobi
Tehran
Abu Dhabi, Baku
Kabul
Karachi, Islamabad
Calcutta, New Delhi
Almaty, Dhaka
Yangon
Bangkok, Jakarta
Hong Kong, Singapore,
Beijing
Seoul, Tokyo
Adelaide, Darwin
Melbourne, Sydney
Solomon Is
–11:00
–10:00
–09:00
–08:00
–07:00
–06:00
–05:00
–04:00
–03:30
–03:00
–02:00
–01:00
109
Area setting
Област
Fiji, Wellington, Eniwetok,
Kwajalein
Samoa
Hawaii
Alaska
Los Angeles, Tijuana
Denver, Arizona
Chicago, Mexico City
New York, Bogota
Santiago
St.John’s
Brasilia, Montevideo
Fernando de Noronha
Azores, Cape Verde Is.
Азбучен указател
+09:00
+09:30
+10:00
+11:00
Област
Area setting
Полезни техники за запис
Часова
Time-zone
разлика
differences
GMT
+01:00
+02:00
+03:00
+03:30
+04:00
+04:30
+05:00
+05:30
+06:00
+06:30
+07:00
+08:00
Съдържание
Когато [AUTO CLOCK ADJ] и [AUTO AREA ADJ] са зададени в положение [ON],
часовникът автоматично се сверява към местното време с помощта на GPS функцията
(стр. 94).
Полезни техники за запис
Съдържание
Структура на файлове/папки на вградената памет
и “Memory Stick PRO Duo” носителя
Структурата на файловете/папките е показана по-долу. Не е нужно да познавате
структурата на файловете/папките, когато записвате/възпроизвеждате изображения на
видеокамерата. За да се наслаждавате на неподвижни/движещи се изображения на вашия
компютър, вижте “ РМВ Guide” и след това използвайте приложението.
* Само за вградената памет
Броят на файловете автоматично се
увеличава. Когато броят им надвиши
9,999, се създава нова папка за запазване
на движещи се изображения.
Името на папката също нараства:
[101PNV01]
[102PNV01]
Файлове за управление на
изображенията
Ако изтриете файловете, няма да
можете да записвате/възпроизвеждате
правилно изображенията. Тези
файлове са скрити по подразбиране и
обикновено не се извеждат.
Файлове с неподвижни
изображения (JPEG файлове)
Азбучен указател
Папка с информация за
управление на HD файлове
Разширението на файловете е “.JPG”.
Броят на файловете автоматично се
увеличава. Когато броят на файловете
надвиши 9,999, се създава нова
папка за запазване на неподвижни
изображения.
Името на папката нараства:
[101MSDCF]
[102MSDCF]
Папката съдържа данни за запис на
движещи се изображения с HD (high
definition) качество на изображението.
Не се опитвайте да отворите тази
папка или да получите достъп до
съдържанието на тази папка от
компютър. Това може да повреди
файловете с изображения или да
предотврати възпроизвеждането им.
• Използвайки компютър и посредством USB
връзка, когато докоснете
(MENU)
[USB CONNECT] (в категория [OTHERS])
[ USB CONNECT]/[ USB CONNECT],
вие получавате достъп до носителя за запис,
зареден във видеокамерата.
• Влезте чрез компютъра, като използвате
приложения софтуер “PMB”. Не
модифицирайте файловете или папките от
видеокамерата, като използвате компютър.
SD файлове с движещи
се изображения (MPEG2
файлове)
Разширението на файловете е “.MPG”.
Максималният допустим размер на
файловете е 2 GB. Когато капацитетът на
файла надвиши 2 GB, файлът се разделя.
110
Възможно е файловете с изображения
да бъдат унищожени или да не се
възпроизведат.
Съдържание
• Операциите не са гарантирани, ако извършите
гореописаните операции без да използвате
определеното за целта приложение за
компютър.
• Когато изтривате файлове с изображения,
следвайте стъпките, описани на стр. 49. Не
изтривайте директно от компютъра файловете
с изображения, намиращи се на носителя,
който е зареден във видеокамерата.
• Не форматирайте носителя, зареден във
видеокамерата, като използвате компютър.
Възможно е видеокамерата да се повреди.
• Не копирайте файловете на носителя, зареден
във видеокамерата, посредством компютър.
Операциите не са гарантирани.
Полезни техники за запис
Азбучен указател
111
линии на сканиране с прогресивно сканиране.
*3: Носителят, записан в AVCHD формат,
различен от споменатия по-горе, не може да
бъде възпроизведен на вашата видеокамера.
Поддръжка и предпазни
мерки
Азбучен указател
Полезни техники за запис
Съдържание
Относно AVCHD формата
Относно GPS (HDR-TG5VE/TG7VE)
AVCHD представлява формат с висока
разделителна способност за цифрови
видеокамери и служи за запис на HD
(висока разделителна способност)
сигнали по спецификация 1080i*1 или
спецификация 720p*2 чрез използването
на високоефективни технологии на
компресирано кодиране. Този формат
работи с кодек MPEG-4 AVC/H.264 за
компресиране на видео данните, а Dolby
Digital или линейна PCM система служи за
компресиране на аудио данни.
Форматът MPEG-4 AVC/H.264 е способен
да компресира изображения с по-голяма
ефективност от стандартните формати за
компресиране на изображения.
Форматът MPEG-4 AVC/H.264 позволява
запис на HD видео сигнал, заснет с
цифрова видеокамера, да бъде записан
върху 8 cm DVD дискове, вграден твърд
диск, флаш памет, “Memory Stick PRO Duo”
носител и др.
Системата GPS (Global Positioning System–
система за глобално позициониране)
изчислява географското местонахождение
от американски космически сателити
с висока точност. Тази система ви
позволява да отбележите точното
си местоположение на земята. GPS
сателитите се намират в 6 орбити на
20,000 km над земята. Системата GPS е
съставена от 24 или повече GPS сателита.
GPS приемника приема радио сигнали
от сателити и изчислява настоящото
местоположение на приемника, въз
основа на информацията за орбитите и
времето за достигане на сигналите.
Определянето на местоположението
се нарича “установяване”. Определен
GPS приемник може да определи
географската дължина и ширина на
местоположението, като приема сигнали
от 3 или повече сателита.
• Тъй като позициите на GPS сателитите
постоянно се сменят, възможно е определянето
на местоположението от приемника да се
окаже невъзможно, в зависимост от мястото и
времето, когато използвате видеокамерата.
• GPS е система за определяне на географското
местоположение, чрез установяване на
радио сигнали от GPS сателити. Избягвайте
използването на видеокамерата на места,
където радио сигналите са блокирани и се
отразяват, като например на сенчести места,
заобиколени от сгради или дървета и др.
Използвайте видеокамерата на места под
открито небе.
• Възможно е да не успеете да запишете
информацията за местоположението на места
или в ситуации, където радио сигналите от
GPS сателитите не достигат до видеокамерата,
като например :
- В тунели, сгради или в сянката на сгради.
Запис и възпроизвеждане на вашата
видеокамера
Въз основа на AVCHD формата, вашата
виодеокамера записва с HD (висока
разделителна способност) качество на
изображението, както е споменато по-долу.
В допълнение към HD (high definition)
качеството на изображението, вашата
видеокамера може да записва и SD
(standard definition) сигнал в обикновения
MPEG 2 формат.
Видео сигнал*3: MPEG-4 AVC/H.264 1920 x
1080/50i, 1440 x 1080/50i
Аудио сигнал: Dolby Digital 2ch
Носител за запис: Вградена памет, “Memory
Stick PRO Duo” носител
*1:1080i спецификация
Това е спецификация с висока разделителна
способност, която съчетава 1,080 ефективни
линии на сканиране с интерлейс (редуващо
се) сканиране.
*2:720p спецификация
Това е спецификация с висока разделителна
способност, която съчетава 720 ефективни
112
- Между високи сгради или в тесни
улички, заобиколени от сгради.
- В метрото, на места с гъста
растителност, в подножието на мост или
на места, където се генерират магнитни
полета, като например в близост до
кабели с високо напрежение.
- В близост до устройства, които
генерират радио сигнали с една и съща
честота, като тази на видеокамерата: в
близост до мобилни телефони с честота
1.5 GHz и др.
Относно забраните при използване на GPS
в самолет
Относно данните за картата
Относно грешките при установяване на
позицията
• Ако преминете на друго място веднага след
като зададете ключа GPS в положение ON,
стартирането на установяването на позицията
за видео камерата може да отнеме повече време,
отколкото когато стоите на едно място.
• Появила се е грешка, причинена от
положението на GPS сателитите. Видеокамерата
автоматично започва установяването на
вашата позиция, когато приеме радио сигнали
от три или повече GPS сателита. Разрешената
грешка при установяване на позицията от GPS
сателитите е около 30 метра. В зависимост
от средата, грешката при установяване на
позицията може да е по-голяма. В този случай
вашата реална позиция може да не съвпада
с местоположението на картата, зададено от
GPS информацията. Тъй карто GPS сателитите
се контролират от Американските сили на
отбраната, точността на позицията може да
бъде променена нарочно.
• Грешка по време на процеса по установяване на
позиция. Видеокамерата приема информация
за местоположението на всеки десет секунди
по време на процеса. Съществува малка
разлика във времето между приемането
на информацията и нейното подаване
към изображението, затова реалното
местоположение може да не съвпада съвсем
точно с мястото, отбелязано на картата от GPS
информацията.
Относно географската координатна система
Използва се координатна система “WGS84”.
Относно авторските права
• Данните за картата на видеокамерата са
защитени от авторски права. Неразрешеното
копиране или друго използване на тези
данни, противоречи на законите за защита на
авторското право.
Полезни техники за запис
• Видеокамерата съдържа данни с карта за
следните страни/региони: Европа, Япония,
Северна Америка, Океания и др.
• Вградената карта е произведена от следните
компании: карта на Япония от Zenrin Co. Ltd.,
други области от NAVTEQ.
• Включените данни на картата са актуализирани
спрямо датата на издаване на това ръководство.
• GPS картите ще се появят като двуизмерни
графики, освен в случаите на определени
забележителности в Япония, които ще се
появят в 3D.
• Картата винаги показва север в горната си част.
• Не можете да промените езика на картата.
• Не можете да обновите данните за картата.
• Мащабът на картата е 25 метра към 6,000
километра.
Съдържание
• По време на излитане и кацане на самолета,
задайте GPS ключа в положение OFF и
изключете видеокамерата както ще бъдете
инструктирани от екипажа на борда. В други
случаи използвайте GPS приемника спрямо
правилата на съответната ситуация.
Относно функцията за навигиране
Относно използването на GPS
• Определянето на местоположението може да
отнеме от няколко секунди до няколко минути.
• В зависимост от силата на GPS приемането е
възможно да не успеете да изведете правилна
информация или точно да определите
местоположението.
113
Азбучен указател
• Видеокамерата не притежава функция за
навигиране, която да използва GPS приемник.
Австралия
Авторски права. Основани на данни,
предоставяни под лиценз от PSMA Australia
Limited (www.psma.com.au).
Австрия
Хърватска, Естония, Латвия, Литва, Полша и
Словения
© EuroGeographics
Франция
Източник: Georoute® IGN France & BD Carto-Германия
Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung
der zustaendiegen Bechoerden entnommrn.
Великобритания
Базирано на материали от Crown Copyright..
Гърция
© EuroGeographics; Copyright geomatics Ltd.
Съдържание
Полезни техники за запис
Унгария
Copyright© 2003; Top-Map Ltd.
Италия
La Baqnca Dati Italiana e stata prodotta
usando quale rierimento anche cartografia
numerica ed al tratto prodotta e fornita
dalla Regione Toscana.
Япония
Видове
носители Запис/Възпроизвеждане
Types of “Memory Stick” media
Recording/Playback
“Memory
“Memory Stick PRO
Duo”
Duo” носител
media
“Memory
“Memory Stick PRO-HG
Duo” носител
media
Duo”
*
* Този продукт не поддържа 8-битов паралелен
трансфер на данни, но поддържа 4-битов
паралелен трансфер на данни, също като при
“Memory Stick PRO Duo”.
• Този продукт не може да записва или
възпроизвежда данни, които използват
“MagicGate” технологията. MagicGate е
технология за защита от копиране, която
записва и прехвърля съдържание в кодиран
формат.
• “Memory Stick PRO Duo” носител, форматиран
на компютър (Windows OS/Mac OS), няма
гарантирана съвместимост с тази видеокамера.
• Скоростта на четене/записване на данни
зависи от комбинацията между “Memory
Stick PRO Duo” и “Memory Stick PRO Duo”
устройствата, което използвате.
• Данните с изображения могат да се повредят
в следните случи (повредените данни с
изображения не могат да бъдат компенсирани):
- Ако извадите “Memory Stick PRO Duo”
носителя, ако изключите захранването
или извадите батерията за смяна, докато
устройството извършва операции по четене
или записване на файлове с изображения на
“Memory Stick PRO Duo” носителя (докато
лампичката за достъп свети или мига).
- Ако използвате “Memory Stick PRO Duo”
носителя близо до статично електричество
или магнитни полета.
• Препоръчваме ви да правите копия на важната
информация на твърдия диск на компютъра.
• Не натискайте прекалено силно, когато пишете
върху полето за бележки на “Memory Stick PRO
Duo” носителя.
• Не поставяйте етикет или друго подобно
на “Memory Stick PRO Duo” носителя или
“Memory Stick Duo” адаптера.
• Когато пренасяте или съхранявате “Memory
Stick PRO Duo” носителя, използвайте кутийка.
• Не позволявайте контакт с метални предмети
и не докосвайте с пръст металните части на
свързващата част.
• Не огъвайте, не изпускайте и не прилагайте
силни удари върху “Memory St
ick PRO
Duo” носителя.
• Не разглобявайте и не модифицирайте
“Memory Stick PRO Duo” носителя.
• Не позволявайте “Memory Stick PRO Duo”
носителя да се намокри.
Норвегия
Copyrightg© 2000; Norwegian Mapping
Authority
Португалия
Източник: IgeoE - Portugal
Испания
Informacion geografica propiedad del
CNIG
Швеция
Основано на електронни данни ©
National Land Survey Sweden.
Швейцария
Topografische Grundlage: © Bundesamt fur
Landestopographie.
Относно “Memory Stick” носителя
Азбучен указател

“Memory Stick” носителят е лек и
компактен записващ носител с голям
капацитет.
С вашата видеокамера можете да
използвате само “Memory Stick Duo”
носител, който е с размер на половината на
стандартен “Memory Stick” носител.
Въпреки това, операциите не са
гарантирани за всички видове “Memory
Stick Duo” носители, използвани с вашата
видеокамера.
Видове “Memory Stick” носители Запис/
Възпроизвеждане
“Memory Stick Duo” носител (с MagicGate)
y
Видове
Запис/Възпроизвеждане
Types of“Memory
“Memory Stick”
Stick”носители
media
Recording/Playback
“Memory Stick
Stick Duo”
PRO Duo”
“Memory
—
носител
media
(with MagicGate)
114
видеокамера неподвижни изображения,
записани на друго оборудване (DCR-TRV900E
или DSC-D700/D770), което не отговаря на
тези универсалните стандарти. (Тези модели не
се продават в някои области.)
• Ако не можете да използвате “Memory Stick
PRO Duo” носителя, който е бил използван с
друго оборудване, форматирайте носителя с
видеокамерата (стр. 88). Обърнете внимание,
че цялата информация на “Memory Stick PRO
Duo” носителя ще бъде изтрита.
• Възможно е да не успеете да възпроизведете
изображения с вашата видеокамера:
- Когато възпроизвеждате данни с
изображение, модифицирани на вашия
компютър.
- Когато възпроизвеждате данни с
изображение, записани с друго устройство.
- На места, които са твърде горещи като в автомобил, паркиран на пряка
слънчева светлина
- На пряка слънчева светлина
- На места, които са много влажни или са
подложени на корозивни газове
Забележки за “Memory Stick Duo” адаптер
• Когато използвате “Memory Stick PRO Duo” с
Memory Stick-съвместимо устройство, уверете
се, че сте заредили “Memory Stick PRO Duo”
носителя в Memory Stick Duo адаптер.
• Когато използвате “Memory Stick PRO
Duo” носител с Memory Stick-съвместимо
устройство и зареждате “Memory Stick PRO
Duo” носител в “Memory Stick Duo” адаптер,
уверете се, че “Memory Stick PRO Duo”
адаптера е зареден в правилната посока. Ако
бъде зареден в грешната посока, устройството
може да се повреди.
• Когато зареждате “Memory Stick PRO Duo”
носител в Memory Stick Duo адаптера, уверете
се, че зареждате “Memory Stick PRO Duo”
носителя правилно и докрай. Неправилното
зареждане на носителя може да причини
неизправност. Ако заредите “Memory Stick PRO
Duo” носителя насила и в погрешна посока
в Memory Stick Duo адаптера, възможно е
носителят да се счупи.
• Не зареждайте Memory Stick Duo адаптер, в
който не е поставен “Memory Stick PRO Duo”
носител. Ако го направите, това може да
причини неизправност в устройството.
Съдържание
• Пазете “Memory Stick PRO Duo” носителя
далеч от малки деца. Има опасност детето да
го глътне.
• Не поставяйте в Memory Stick Duo гнездото
предмети, които са различни от “Memory Stick
PRO Duo”носител. Ако го направите, това може
да предизвика повреда.
• Не използвайте и не съхранявайте “Memory
Stick PRO Duo” носителя на следните места:
Относно използването на
компютър
Относно “Memory Stick PRO Duo”
Забележки по съвместимостта на данните за
изображенията
• Файловете с данни за изображенията,
записани на “Memory Stick PRO Duo” носителя
с помощта на видеокамерата, отговарят на
универсалните стандарти, създадени от
JEITA (Японската асоциация за развитие на
електронната промишленост).
• Не можете да възпроизвеждате на вашата
http://www.sonicjapan.co.jp/oem/sony/
camera/readme.html
За друга информация посетете:
115
Азбучен указател
• Максималният капацитет на “Memory
Stick PRO Duo” носителя, който можете да
използвате с вашата видеокамера, е 16 GB.
Полезни техники за запис
• Възпроизвеждане на HD изображения (с
висока разделителна способност), записани в
AVCHD формат на компютър.
• Възможно е приложеният софтуер “PMB”
не винаги да успее да възпроизведе HD
изображения (с висока разделителна
способност), правилно записани в
AVCHD формат. Дори при компютърна
среда, която отговаря на системните
изисквания, е възможно да има смущения
във възпроизвежданите изображения, да се
получава прескачане на кадри или да има
временна загуба на звука. (Това няма да се
отрази на прехвърлените изображения и
изображенията на дисковете, създадени в
последствие.)
• Инсталиране на приложения софтуер “PMB”
(само за Windows XP)
Приложеният софтуер “PMB” съдържа DVD
записващ софтуер и Sonic UDF Reader*,
произведен от SONIC SOLUTIONS. Ако
инсталирате “PMB” на компютър, който
използва определен записващ софтуер, като
например Roxio Easy CD Creator 5, работата на
компютъра може да стане нестабилна.
* Sonic UDF Reader не може да бъде инсталиран
на Windows Vista®.
Преди да инсталирате ”PMB” свалете и
извършете описаните стъпки на следните
интернет адреси:
Азбучен указател
Полезни техники за запис
Съдържание
http://support.sonic.com/
Изберете “Drive Letter Access” като
продукт.
Устройствата, които могат да възпроизвеждат дисковете,
се различават в зависимост от качеството на изображението.
Диск, записани с
Да
• Последна информация относно използването
на вашия компютър
Можете да прегледате информация относно
използването на компютър с вашата
видеокамера на следните страници за
поддръжка:
Моля, преди да използвате видеокамерата
с компютър се уверете, че сте прегледали
информацията на указаните страници.
Не
Да
DVD устройствo*2
Устройство, съвместимо с AVCHD формат
Компютър*1
Диск, записан с
Да
Да
DVD устройство
Компютър
*1
Инсталирайте софтуера на приложения
CD-ROM на вашия компютър преди тази
операция.
*2
Възможно да не успеете да извадите
диска, ако заредите носител, съдържащ
AVCHD материал, в DVD устройството.
Възможно е всички имена на продукти,
споменати тук, да бъдат търговски марки
или регистрирани търговски марки на
техните съответни компании.
http://www.sony-asia.com/support/
handycam/avchd/ (Азия, Океания, Африка)
http://service.sony.com.cn/KB/ (Китай)
http://support.sony-europe.com/DIME/
camcorders/AVCHD/ (Европа)
http://esupport.sony.com/EN/ (Северна
Америка)
http://esupport.sony.com/ES/LA (Латинска
Америка с изключение на Бразилия)
http://www.sony-latin.com/suporte/
(Бразилия)
Относно батерията “InfoLITHIUM”
Вашата видеокамера работи само с батерия
“InfoLITHIUM” (серия H). Батерията
“InfoLITHIUM” (серия H) е обозначена с
.
Забележки относно
съвместимостта с AVCHD диск
Тази видеокамера записва материал
с висока разделителна способност в
AVCHD формат. Материалът с висока
разделителна способност може да бъде
копиран на DVD носител. Въпреки
това, DVD носител, съдържащ AVCHD
материал, не трябва да бъде използван с
DVD плейъри или рекордери, тъй като е
възможно DVD плейърите/рекордерите
да не успеят да извадят носителя и е
възможно съдържанието да бъде изтрито
без предупреждение. DVD носител,
съдържащ AVCHD материал, може да
бъде възпроизвеждан на съвместим
Blu-ray Disc® плейър/рекордер или друго
съвместимо устройство.
Какво е батерия “InfoLITHIUM”?
• Батерията “InfoLITHIUM” е литиевойонна батерия, която има функция за
обмен на информация, която е свързана
с работните условия между батерията
и променливотоковия адаптер/зарядно
устройство. (продава се отделно)
• Батерията “InfoLITHIUM” изчислява
консумацията на електроенергия в зависимост
от работните условия на видеокамерата и
извежда времето на оставащия заряд в минути.
• Батерията NP-FH50 е съвместима с
“ActiFORCE”. “ActiFORCE” е нова система
за генериране на захранване. Капацитетът
на батериите, зареждането, скоростта и
точността при изчисляването на оставащото
време на батериите, е подобрено в сравнение
с настоящите “InfoLITHIUM” батерии от
серията P.
Зареждане на батерията
• Уверете се, че сте заредили батерията преди да
използвате видеокамерата.
• Препоръчваме ви да зареждате батерията при
околна температура между 10oС и 30oС докато
лампичката /CHG (зареждане) угасне.
116
и изчакайте, докато зарядът на батерията се
изразходи докрай (стр. 96).
Ако зареждате батерията извън този
температурен обхват, ефективното зареждане на
батерията може да се окаже невъзможно.
Живот на батерията
Ефективно използване на батерията
• Работата на батерията се влошава, когато
температурата на околната среда е по-ниска от
10оС. В този случай, времето, през което можете
да ползвате батерията, намалява. За по-дълга и
безпроблемна употреба препоръчваме следното:
- Сложете батерията в джоб близо до тялото,
за да я затоплите; заредете батерията във
видеокамерата непосредствено преди снимките.
• Честата употреба на LCD екрана или честото
възпроизвеждане и превъртане напред/назад
изразходва заряда на батерията по-бързо.
• Уверете се, че сте изключили видеокамерата,
когато не снимате и не възпроизвеждате с
видеокамерата. Зарядът за батерията се изхабява,
и когато видеокамерата е в режим на готовност
или ако възпроизвеждането е в режим на пауза.
• Поддържайте резервна батерия за време, което е
два или три пъти по-дълго от очакваното от вас
време за снимане, и правете контролни записи
преди истинските.
• Не излагайте батерията на досег с вода. Тя не е
водоустойчива.
Съдържание
• Животът на батерията е ограничен. Капацитетът
й намалява малко по малко в течение на
експлоатацията или просто като минава време.
Когато времето, в което можете да използвате
батерията значително намалее, вероятна причина
за това може да бъде изтеклият живот на
батерията. Купете нова батерия.
• Животът на батерията зависи от начина на
съхранение и от работните условия за всяка
батерия.
Относно x.v.Color
• x.v. Color е по-популярното название на xvYCC
стандарта на Sony и е търговска марка на Sony.
• xvYCC е международен стандарт за цветността
във видеоклипове. Стандартът може да
произвежда по-широка гама цветове отколкото
при досегашните стандарти.
Индикатор за времето на оставащия заряд
Работа и грижи за видеокамерата
• Ако захранването се изключва, въпреки че
индикаторът за време на оставащия заряд указва,
че има достатъчно заряд в батерията, заредете
отново батерията напълно, така че индикаторът
да е верен. Обърнете внимание обаче, че
понякога индикаторът може да не се възстанови,
ако батерията се използва дълго време при
високи температури, ако е оставена напълно
заредена, или ако се използва много често.
Приемете индикатора за времето на оставащия
заряд като индикация за приблизително време
за снимане.
• В зависимост от околните условия и
температурата, при която използвате
устройството, понякога индикацията за малко
останало време мига, дори когато има време за
още 20 минути работа с видеокамерата.
Как да съхраняваме батерията
• Ако батерията не се използва дълго време,
веднъж в годината заредете напълно и след
това разредете батерията с видеокамерата, за
да запазите функциите й. След това извадете
батерията от устройството и я съхранявайте на
сухо и хладно място.
• За да изразходвате докрай заряда на батерията
с видеокамерата, оставете видеокамерата без
зареден диск в режим на готовност за запис и
докоснете
(MENU)
[A.SHUT OFF]
(в категория [GENERAL SET])
[NEVER]
- в близост до прозорци или навън, където
LCD екранът, визьорът или обективът са
изложени на пряка слънчева светлина.
Това може да повреди вътрешността на
визьора или LCD екрана.
117
Азбучен указател
• Не използвайте или съхранявайте видеокамерата
и приложените аксесоари на следните места.
- които са изложени на крайно високи или ниски
температури. Не оставяйте видеокамерата
при температури, надвишаващи 60--С, като
например, на пряка слънчева светлина, близо
до климатици или в кола, паркирана на слънце.
Това може да причини неизправност или
деформация.
- които са в близост до силни магнитни полета
или механични вибрации. Видеокамерата може
да се повреди.
- които са в близост до силни радио вълни или
радиация. Възможно е видеокамерата да не
записва правилно.
- които са близо до AM приемници и видео
оборудване. Възможно е да се появят
смущения.
- на плажа или на прашно място. Ако във
видеокамерата попадне пясък или прах, това
може да причини неизправност, а понякога тази
неизправност не може да бъде отстранена.
Полезни техники за запис
Относно работата с
видеокамерата
Съдържание
Полезни техники за запис
• Работете с видеокамерата при DC 6.8 V/7.2
V (батерия) или DC 8.4 V (променливотоков
адаптер).
- При работа с прав или променлив ток
използвайте аксесоарите, препоръчани в това
ръководство.
- Не позволявайте видеокамерата да се намокри,
например от дъжд или морска вода. Ако
видеокамерата се намокри, тя може да се
повреди, а понякога тази неизправност не
може да бъде отстранена.
- Ако твърд предмет или течност попаднат
в корпуса на видеокамерата, изключете
захранването и проверете устройството в
оторизиран сервиз, преди да продължите да
работите с него.
- Избягвайте грубо боравене, разглобяване,
модификации или механични сътресения.
Не удряйте, не изпускайте и не настъпвайте
устройството. Особено внимавайте с обектива.
• Когато не използвате видеокамерата, затворете
LCD екрана.
- Не обвивайте видеокамерата, например с
кърпа, и не я използвайте в това състояние.
Това може да причини покачване на
температурата във вътрешността на корпуса.
• Когато изключвате захранващия кабел,
дърпайте щепсела, а не самия кабел.
• Не поставяйте тежки предмети върху
захранващия кабел – това може да го повреди.
• Не използвайте деформирана или повредена
батерия.’
• Винаги поддържайте металните контакти чисти.
Ако батериите са протекли:
- свържете се с оторизиран сервиз на Sony.
- ако докоснете течността, измийте обилно с
вода.
- ако течността попадне в очите, измийте
обилно с вода и се консултирайте с лекар.
• Изключете захранването и оставете
видеокамерата за около 1 час.
• Забележка относно кондензацията на влага
Влага може да се кондензира, когато внесете
видеокамерата от студено на топло място
(или обратното) или когато използвате
устройството на горещо място, както
следва:
• Ако внасяте видеокамерата от ски-писта в
отоплявано място.
• Ако изнасяте видеокамерата от автомобил
или помещение с климатик навън при висока
температура.
• Ако използвате видеокамерата след буря или
дъжд.
• Ако използвате видеокамерата на горещо и
влажно място.
• Как да предотвратите кондензацията на влага
• Когато внасяте видеокамерата от студено
на топло място, сложете устройството в
полиетиленов плик и здраво го затворете.
Свалете плика, когато температурата на въздуха
вътре в него е достигнала околната температура
(след около 1 час).
LCD екран
• Не натискайте силно LCD екрана, защото
по повърхността му ще се появят замъглени
петна и това може да доведе до повреда на
видеокамерата.
• Ако използвате видеокамерата на студено
място, на LCD екрана може да се появи
остатъчен образ. Това не е неизправност.
• Докато работите с видеокамерата, възможно
е гърбът на LCD екрана да се нагрее. Това не е
неизправност.
Почистване на LCD екрана
• Ако LCD екранът е зацапан с отпечатъци
от пръсти или прах, препоръчваме ви да го
почистите, като използвате почистващо парче
плат.
• Когато използвате специалния комплект за
почистване на LCD екрани (не е приложен в
комплекта), не прилагайте течността директно
върху LCD екрана. Почистете LCD екрана с
почистваща хартия, навлажнена с препарата.
Азбучен указател
Когато не планирате да използвате
видеокамерата за дълго време
• От време на време включвайте видеокамерата
и възпроизвеждайте дискове или извършвайте
запис за около 3 минути
• Изразходвайте заряда на батерията докрай,
преди да я приберете за съхранение.
Настройка на панела с операционните бутони
(CALIBRATION)
Кондензация на влага
Ако внесете видеокамерата директно от
студено на топло място, във вътрешността
на устройството, по повърхността на диска
или по оперативната леща може да се
кондензира влага. Това може да причини
повреда на видеокамерата.
Възможно е бутоните върху панела с
операционните бутони да не работят
правилно. Ако това се случи, следвайте
процедурата, описана по-долу. За тази
операция ви препоръчваме да свържете
видеокамерата с мрежата от 220 V, като
използвате променливотоковия адаптер,
приложен към видеокамерата.
• Ако има кондензирана влага
118
Докоснете 3 пъти “х”, изведен на екрана,
с тънък предмет, като например с ъгъла
на “Memory Stick PRO Duo” носителя.
Докоснете [CANCEL], за да отмените
настройката.
Забележки
• Ако не натиснете правилното място, започнете
калибрирането отначало.
• Не използвайте островръх предмет, за да
калибрирате LCD екрана. Това може да
повреди повърхността му.
• Не можете да калибрирате LCD екрана, ако
сте завъртели LCD панела и сте го оставили да
гледа навън.
Съдържание
за датата и часа, и другите настройки,
се запазват, дори когато затворите LCD
екрана. Вградената батерия е винаги
заредена, ако използвате видеокамерата и
ако устройството е включено в мрежата
от 220 V посредством променливотоковия
адаптер. Батерията, обаче, ще се разреди,
ако не използвате устройството дълго
време. Пълното разреждане настъпва
за около три месеца. Ако това се случи,
използвайте устройството след като
заредите вградената акумулаторна батерия.
Дори ако вградената батерия не е заредена,
това няма да се отрази на работата на
устройството, ако не записвате датата.
(MENU) [CALIBRATION] (в
категория [GENERAL SET].
Как да зареждате акумулаторната батерия
Свържете видеокамерата с мрежата от 220
V, като използвате променливотоковия
адаптер, приложен към видеокамерата,
и оставете устройството изключено за
повече от 24 часа.
• Ако корпусът на видеокамерата е замърсен,
почистете го с меко парче плат, леко
навлажнено с вода, след това го изтрийте със
сухо меко парче плат.
• Избягвайте следните действия, за да не
повредите корпуса:
- Използването на химикали, като например
разредител, бензин, алкохол, химизирани
парчета плат и инсектициди.
- Да докосвате гореспоменатите вещества,
когато работите с устройството.
- Не позволявайте контакт с гума или
винилови обекти за дълъг период от време.
Дори ако изтриете данните в “Memory
Stick PRO Duo” носителя или форматирате
“Memory Stick PRO Duo” носителя на
вашата видеокамера или компютър,
възможно е да не успеете да изтриете
данните от “Memory Stick PRO Duo”
носителя напълно. Когато давате “Memory
Stick PRO Duo” носителя на някого,
препоръчително е да изтривате данните
напълно, като използвате софтуер за
изтриване на данни на вашия компютър.
Също така, когато изхвърляте “Memory
Stick PRO Duo” носителя, препоръчваме ви
да унищожавате тялото на “Memory Stick
PRO Duo” носителя.
Грижи и съхранение на обектива
• Изтрийте повърхността на обектива с парче
мек плат в следните случаи:
Азбучен указател
- Когато има следи от пръсти по
повърхността му
- На горещи и влажни места
- Когато обективът се използва край
морския бряг
Полезни техники за запис
Забележка за изхвърляне/трансфер на
“Memory Stick PRO Duo” носител
Почистване на корпуса
• Съхранявайте обектива на проветриви места,
неподложени на замърсяване или прах.
• За да избегнете появяването на мухъл,
периодично следвайте указанията за
почистване, описани по-горе.
Зареждане на вградената акумулаторна
батерия
Вашата видеокамера е снабдена с вградена
акумулаторна батерия, така че настройката
119
Съдържание
Полезни техники за запис
Азбучен указател
Относно търговските марки
Забележки за лиценза
• “Handycam” и
са запазени
търговски марки на Sony Corporation.
• “AVCHD” и логото “AVCHD” са търговски
марки на Matsushita Electric Industrial Co., Ltd и
Sony Corporation.
”, “Memory Stick Duo”, “
• “Memory Stick”, “
”, “Memory Stick PRO Duo”, “
”, “Memory Stick PROHG Duo“, “
”, “Memory
Stick Micro”, “MagicGate”, “
”,
“MagicGate Memory Stick” и “MagicGate Memory
Stick Duo” са търговски марки или запазени
търговски марки на Sony Corporation.
• “InfoLITHIUM” е търговска марка на Sony
Corporation.
• “x.v. Color” е търговска марка на Sony
Corporation.
• “BIONZ” е търговска марка на Sony
Corporation.
• “BRAVIA” е търговска марка на Sony
Corporation.
• “Blu-ray” и съответното лого са търговски
марки.
• “Dolby”, както и символът двойно “D”, са
търговски марки на Dolby Laboratories.
• HDMI, логото HDMI и High Definition
Multimedia Interface са търговски марки или
запазени търговски марки на HDMI Licensing
LLC.
• Microsoft, Windows и Windows Media са
търговски марки или запазени търговски
марки на Microsoft Corporation в Съединените
щати и в други страни.
• Macintosh и Mac OS са търговски марки на
Apple Computer Inc.в Съединените щати и в
други страни.
• Intel, Intel Core и Pentium са търговски марки
или запазени търговски марки на Intel
Corporation или негови клонове в САЩ и други
държави.
• “PLAYSTATION” е запазена търговска марка на
Sony Computer Entertainment Inc.
• Adobe, логото на Adobe и Adobe Acrobat са
запазени търговски марки или търговски
марки на Adobe Systems Incorporated в САЩ и/
или други държави.
• NAVTEQ и логото NAVTEQ MAPS са
търговски марки на NAVTEQ в САЩ и други
страни.
ВСЯКО ИЗПОЛЗВАНЕ НЕ ТОЗИ ПРОДУКТ
Е АБСОЛЮТНО ЗАБРАНЕНО БЕЗ ЛИЦЕНЗ
СЪГЛАСНО СЪОТВЕТНИТЕ MPEG-2
ОГРАНИЧЕНИЯ, ОСВЕН АКО НЕ СЕ ПРАВИ
ВЪВ ВРЪЗКА С MPEG-2 СТАНДАРТА ЗА
КОДИРАНЕ НА ВИДЕО ИНФОРМАЦИЯ
И В СЛУЧАИТЕ ЗА ЛИЧНА УПОТРЕБА.
МОЖЕТЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ С ТЕЗИ
ОГРАНИЧЕНИЯ НА АДРЕС MPEG LA,L.L.C.,
250 STEELE STREET, SUITE 300, DENVER,
COLORADO 80206.
ТОЗИ ПРОДУКТ Е ЛИЦЕНЗИРАН С
AVC ЛИЦЕНЗ ЗА ПЕРСОНАЛНА И
НЕКОМЕРСИОНАЛНА УПОТРЕБА ОТ
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ЗА ДА
(i) КОДИРАТ ВИДЕО В СЪОТВЕТСТВИЕ С
AVC СТАНДАРТИТЕ (“AVC VIDEO”) И/ИЛИ
(ii) РАЗКОДИРАТ AVC ВИДЕО, КОЕТО
Е КОДИРАНО ОТ ПОТРЕБИТЕЛ ЗА
ПЕРСОНАЛНА И НЕКОМЕРСИАЛНА
УПОТРЕБА, И/ИЛИ Е ПОЛУЧЕНО ОТ
ВИДЕО РАЗПРОСТРАНИТЕЛ, ЛИЦЕНЗИРАН
В РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА AVC ВИДЕО.
ЛИЦЕНЗЪТ НЕ ВКЛЮЧВА КАКВАТО И ДА Е
ДРУГА УПОТРЕБА.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ОТ MPEG LA, L.L.C.
ВИЖТЕ <HTTP://MPEGLA.COM>
Вашата видеокамера притежава софтуер “C
Library”, “Expat”, “zlib”, “libjpeg”, “dtoa” и “pcre”.
Предлагането на този софтуер е в съответствие
с лицензните споразумения на техните
разработчици и собственици на авторски
права. Въз основа на молби от собствениците
на авторски права на тези софтуерни
приложения, ние имаме задължението да ви
информираме за следното. Моля, прочетете
следните секции.
Прочетете “license1.pdf ” в папката “License”
на вашия CD-ROM. Ще откриете лицензи (на
английски език) в софтуера “C Library”, “Expat”,
“zlib”, “libjpeg”, “dtoa” и “pcre”.
Относно приложения софтуер GNU GPL/LGPL
Софтуерът, който съответства на следните
GNU General Public License (описан в
ръководството като “GPL”) или GNU Lesser
General Public License (описан в ръководството
като “LGPL”), е включен към видеокамерата.
Всички други наименования на продукти,
споменати тук, са търговски марки или
запазени търговски марки на съответните им
компании. Символите -- и -- не се използват
навсякъде в това ръководство.
120
Съдържание
Този радел има за цел да ви информира,
че имате правото да модифицирате или
преразпределяте програмния код на този
софтуер според условията, описани в GPL/
LGPL.
Можете да изтеглите програмния код от
интернет. За да го изтеглите, отидете на
следната интернет страница и изберете
DCR-SR87 като модел на видеокамерата.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Предпочитаме да не се свързвате с нас
относно съдържанието на програмния код.
Прочетете “license2.pdf ” в папката
“License” на вашия CD-ROM. Ще откриете
лицензи (на английски език) в софтуера
“GPL”, “LGPL”.
За да прегледате PDF файла, трябва да
имате инсталиран Adobe Reader. Ако
нямате инсталиран такъв на вашия
компютър, можете да го изтеглите от
интернет страницата на Adobe Systems:
http://www.adobe.com/
Полезни техники за запис
Азбучен указател
121
Азбучен указател
Азбучен указател
Полезни техники за запис
Съдържание
Цифри
1080i/576i ............................ 93
16:9 ..................................... 92
4:3 ........................................ 92
576i ....................................... 93
A-Z
A.SHUT OFF (Автоматично
изключване на
захранването) .................... 96
A/V свързващ кабел......... 60
AREA SET ........................... 94
AUTO AREA ADJ .............. 94
AUTO BACK LIGHT ........ 72
AUTO CLOCK ADJ........... 94
AUTO SLW SHUTTER ..... 73
AVCHD формат .............. 112
BATTERY INFO................. 87
BEACH ................................ 65
BEEP..................................... 90
BLACK FADER .................. 66
BLT-IN ZOOM MIC
(Вграден микрофон) ........ 72
“BRAVIA” Sync ................... 47
CALIBRATION ................ 118
CAMERA DATA .......... 85, 86
CANDLE ............................. 65
CLOCK SET ........................ 22
CLOCK/LANG ................... 94
COMPONENT ................... 92
CONVERSION LENS........ 73
CTRL FOR HDMI (Control
for HDMI) ........................... 97
DATA CODE ............... 22, 84
DATE/TIME............22, 84, 85
DELETE ............................... 49
DEMO MODE .................... 96
DIGITAL ZOOM ............... 71
DISP OUTPUT ................... 93
DISPLAY SET ..................... 91
DIVIDE................................ 56
DOWNLOAD MUSIC ...... 40
Dual Rec .............................. 29
DVD записващо
устройство ......................... 59
EDIT..................................... 49
EXPOSURE ......................... 69
FACE DETECTION ...76, 103
FACE FUNC. SET .............. 76
Face Index............................ 38
FADER ................................. 66
FH ......................................... 74
FILE NO.
(Номер на файла) ............. 80
Film Roll Index ................... 38
FIREWORKS ...................... 65
FLASH LEVEL .................... 80
FLASH MODE.................... 79
FOCUS................................. 69
FRAME SETTING .....76, 103
GENERAL SET ................... 96
GPS ....................................... 31
GUIDEFRAME................... 71
HD/SD SET ................... 74, 84
HDMI RESOLUTION ....... 93
HQ ........................................ 74
IMAGE SIZE ....................... 79
INDOOR ............................. 67
InfoLITHIUM батерии ... 115
JPEG ................................... 110
LANDSCAPE...................... 65
LANGUAGE SET ......... 23, 95
LCD BL LEVEL (Ниво на
задно осветяване на LCD) ... 90
LCD BRIGHT ..................... 90
LCD COLOR....................... 91
LP (Дълъг запис)............... 74
“Memory Stick”
носител........................62, 114
“Memory Stick PRO Duo”
носител........................62, 114
“Memory Stick PRO-HG
Duo” носител .............62, 114
MANAGE MEDIA ...... 62, 88
MANUAL SETTINGS ....... 65
MEDIA FORMAT ........ 64, 88
MEDIA INFO ..................... 88
MICREF LEVEL ................. 72
MOVIE DUB ...................... 53
MOVIE MEDIA SET ......... 62
MPEG................................. 110
MPEG-2 ............................. 110
MPEG-4 AVC/H.264 ....... 112
MY MENU SETTING ....... 10
MY MENU .......................... 10
NTSC.................................. 108
ONE PUSH ......................... 67
OPTION MENU ................ 12
OUTDOOR ......................... 67
122
OUTPUT SETTINGS ........ 92
PAL ..................................... 108
PB zoom............................... 40
PHOTO CAPTURE ........... 52
PHOTO COPY ................... 54
PHOTO MEDIA SET ........ 62
PHOTO SETTINGS........... 79
PLAYBACK SET ................. 84
PLAYBACK ......................... 33
PMB ръководство ............... 2
PORTRAIT
(Мек портрет) ................... 65
PROTECT ........................... 55
REC MODE
(Режим на запис) .............. 74
RECORDING SET ............. 74
REDEYE REDUC ............... 80
REPAIR IMG.DB F. ...101, 104
RESET .................................... 7
SCENE SELECTION ...65, 103
SELF-TIMER....................... 79
SHOOTING SET ................ 71
SLIDE SHOW SET ............. 42
SMILE DETECTION ... 77, 103
SMILE PRIORITY......77, 103
SMILE SENSITIVITY... 77, 103
SMILE SHUTTER .............. 77
SMTH SLW REC
(Бавен запис) ..................... 30
SNOW .................................. 66
SOUND/DISP SET ............. 90
SP .......................................... 74
SPOT FOCUS ..................... 68
SPOT METER (Гъвкаво
точково измерване) ......... 68
SPOT MTR/FCS ................. 67
SPOTLIGHT ....................... 65
STEADYSHOT ................... 72
SUMMERTIME .................. 95
SUNRISE&SUNSET........... 65
TELE MACRO .................... 70
TIMING............................... 30
TV CONNECT
ръководство....................... 43
TV TYPE ............................. 92
TWILIGHT PORT. ............ 65
TWILIGHT ......................... 65
USB CONNECT ................. 59
USB кабел ........................... 59
Азбучен указател
123
Телевизор............................ 43
Телеснимка ......................... 29
Файл за управление
на изображения .............. 110
Файл................................... 110
Форматиране ..................... 88
Широк ъгъл ....................... 29
Полезни техники за запис
А-Я
Адаптер за USB
терминал...................8, 15, 59
Батерия
“InfoLITHIUM” ............... 116
Батерия ............................... 18
Вградена памет................ 110
Включено захранване ...... 22
Време за запис и
възпроизвеждане ........... 106
Време за запис на движещи
се изображения/брой
неподвижни изображения,
които можете
да запишете ...................... 106
Възпроизвеждане
на важни моменти............ 39
Възпроизвеждане ............. 33
Движещи
се изображения ........... 25, 33
Дисплей за автодиагностика/
Предупредителни
индикатори ...........................103
Запис на неподвижни
изображения от движещо
се изображение ................. 52
Запис.................................... 25
Запис.................................... 26
Зареждане на батерията
в чужбина ...................20, 108
Зареждане на батерията... 18
Използване на
видеокамерата
в чужбина ......................... 108
Изпразване......................... 64
Изреждане на
изображения ..................... 41
Изтриване на данни... 49, 88
Индекс за карта ................. 36
Индекс за лице .................. 38
Индекс с дати..................... 36
Индикатори на екрана ...... 8
Категория MANAGE
MEDIA........................... 62, 88
Категория OTHERS.......... 87
Качество на
изображението.................. 74
Кондензация на влага ... 117
Контакт ............................... 18
Копиране ............................ 54
Менюта ......................... 10, 13
Миниатюрно
изображение ...................... 49
Настройка на нивото
на силата на звука....... 34, 90
Неподвижни
изображения ............... 26, 34
Носител за запис............... 62
Огледален режим.............. 30
Оригинал ............................ 53
Относно използването на
компютър ........................ 115
Отстраняване
на проблеми ....................... 98
Очаквано време за запис
и възпроизвеждане с
приложената батерия .... 106
Папка с информация
за управление на HD
филми ................................ 110
Папка ................................. 110
Плейлист ............................ 57
Поддръжка ....................... 112
Поправка ........................... 98
Преглед ............................... 34
Предпазни мерки ........... 112
Предупредителни
съобщения ....................... 104
Презапис............................. 53
Приложени аксесоари ..... 15
Пълно зареждане.............. 18
Рекордер за дискове ......... 60
Системи за цветна
телевизия .......................... 108
Статив ................................... 8
Стойка
за видеокамерата ....8, 15, 18
Създаване на диск с
изображения с висока
резолюция (HD) ............... 59
Създаване на диск с
изображения със стандартна
резолюция (SD) ....................60
Създаване на диск ............ 59
Съдържание
VBR .................................... 106
VISUAL INDEX ................ 33
WHITE BAL. (Баланс на
белия цвят) ....................... 66
WHITE FADER .................. 66
WIDE SELECT ................... 75
x.v.COLOR ..................75, 116
YOUR LOCATION ............ 51
Zoom .............................. 29, 40
BG
!
"
!
"#
$#$
Download PDF

advertising