Sony | HDR-CX520VE | Sony HDR-CX520VE CX520V Full HD Flash Memory camcorder Инструкции за експлоатация

Цифрова HD видеокамера
Ръководство за експлоатация
Използване на упътване “Handycam”
В упътването “Handycam” ще намерите подробна информация относно всеки аспект
по използването на вашата видеокамера. Прочетете упътването “Handycam” в допълнение към Кратко упътване за употреба (отделна книжка). Информация относно
използването на вашата видеокамера, свързана към компютър можете да намерите в
Кратко упътване за употреба или в “PMB Guide”, който е помощният файл на приложения “PMB (Picture Motion Browser)” софтуер.
Бързо търсене на информация
Щракайки върху опцията от дясната страна на всяка страница, ще се прехвърлите
върху страницата, на която се намира тази опция.
< Щракнете тук
• Можете да търсите опция по ключова дума като използвате Adobe Reader. Обърнете се
към помощния файл на Adobe Reader, за съвети как да използвате тази програма.
• Можете да отпечатате упътването “Handycam”
Относно упътването “Handycam”
• Примерните илюстрации изпозлвани в това ръководство са заснети посредством
цифров апарат и може да изглеждат различно от индикаторите на екрана и изображенията, които вдействтелност се появяват на вашата видеокамера.
• Освен ако не е упоменато друго, за модел в илюстрациите е ползвана видеокамера HDRCX520VE.
• В това упътване “Handycam”, вградената памет на вашата видеокамера и “Memory Stick
Pro Duo”носителят са наречени „носител на запис”.
• “Memory Stick Pro Duo” носителят и “Memory Stick PRO-HG Duo”носителят са наречени
“Memory Stick Pro Duo”носител в това ръководство.
• Дизайнът и спецификациите, както и аксесоарите на вашата видеокамера подлежат на
промяна без предупреждение.
BG
2
Съдържание
Използване на упътване “Handycam” ................................................................................2
Бързо търсене на информация ......................................................................................2
Удобни техники за работа .................................................................................................6
Части и индикатори ...........................................................................................................7
Екранни индикатори .......................................................................................................9
Използване на менюта .....................................................................................................11
Използване на MY MENU ..............................................................................................11
Промяна на настройки посредством MENU ............................................................. 12
Използване на –OPTION MENU .................................................................................... 12
Списъци с менюта............................................................................................................. 14
Прочетете преди да работите с видеокамерата си ................................................. 16
Подготовка за експлоатация
Стъпка 1: Зареждане на батерията .............................................................................. 19
Стъпка 3: Включване на захранването, настройка на датата и часа ...................22
Промяна на настройките на езика ............................................................................23
Запис/Възпроизвеждане
Пет съвета за успешен запис ........................................................................................24
Запис ...................................................................................................................................25
Запис на клипове ...........................................................................................................25
Запис на неподвижни изображения ............................................................................27
Удобни функции за запис на клипове и снимки..............................................................29
Увеличение ......................................................................................................................29
Приоритизиране на обекта .........................................................................................29
Автоматично заснемане на усмивки (Smile Shutter) ..............................................30
Запис на звук с по-голямо присъствие (5.1-канален съраунд запис) ....................30
Запис на неподвижни изображения с високо качество по време на запис на
движещи се изображения (Dual Rec) ....................................................................... 31
Запис на тъмни места (NightShot) ............................................................................. 31
Запис в огледален режим .............................................................................................32
Запис на бързи движения на каданс (SMTH SLW REC) ............................................32
Настройване на изображението ръчно посредством диск MANUAL ...................33
Получаване на информация за местоположение (GPS) (HDR-CX500VE/CX505VE/
CX520VE) ......................................................................................................................34
Възпроизвеждане................................................................................................................36
Възпроизвеждане на клипове .......................................................................................36
Възпроизвеждане на неподвижни изображения ........................................................37
Удобни функции за възпроизвеждане на клипове и снимки .........................................39
Търсене на желано изображение по дата (Date Index)............................................39
BG
3
Търсене на сцена по местоположение на запис (Map Index) (HDR-CX500VE/
CX505VE/CX520VE).....................................................................................................40
Търсене на желана сцена по точка (Film Roll Index) ................................................ 41
Търсене на желана сцена по лице (Face Index) .........................................................42
Възпроизвеждане на кратка част от заснети клипове (Highlight Playback) .......43
Използване на функцията PB zoom ............................................................................45
Възпроизвеждане на неподвижни изображения в последователност (Изреждане
на кадри) ......................................................................................................................46
Възпроизвеждане на изображение на телевизор .........................................................47
Свързване към телевизор посредством [TV CONNECT Guide] ..............................47
Свързване към телевизор с висока разделителна способност............................48
Свързване към широкоекранен телевизор без висока разделителна способност
или към 4:3 телевизор................................................................................................49
Използване на “BRAVIA” Sync……………..51
Редактиране
Изтриване на клипове и изображенияч53
Получаване на информация за настояще местоположение (HDR-CX500VE/
CX505VE/CX520VE)ч55
Запис на неподвижни изображения от движещо се изображениеч56
Презапис./копиране на клипове и снимки от вградената памет на “Memory Stick
Duo” носителч57
Презапис на клипове ..................................................................................................... 57
Копиране на снимки.......................................................................................................58
Защита на записани клипове и снимки (Protect) ..........................................................59
Разделяне на движещи се изображения .........................................................................60
Използване на плейлист за клипове ............................................................................... 61
Създаване на плейлист...........61
Възпроизвеждане на плейлист...........61
Създаване на диск с DVD рекордер.................................................................................63
Създаване на диск с DVD рекордер, DVDirect Express..............................................63
Създаване на диск с висока разделителна способност (HD) с DVD рекордер
различен от DVDirect Express ...................................................................................65
Създаване на диск със стандартна разделителна способност (SD) с DVD
рекордер различен от DVDirect Express ..................................................................66
Използване на носител за запис
Смяна на носителя за запис ............................................................................................68
Избор на носител за запис на клипове ......................................................................68
Избор на носител за запис на снимки .......................................................................68
Въвеждане на “Memory Stick PRO Duo” носител.......................................................68
Предпазване на възстановка на данни от вградената памет .................................70
Настройки на вашата видеокамера
MANUAL SETTINGS (Опции за регулиране условията на сцените) .................. 71
SHOOTING SET (Опции за персонализирано заснемане) .................................... 78
BG
4
PHOTO SETTINGS (Опции за запис на неподвижни изображения).......................85
PLAYBACK (Опции за възпроизвеждане) ..................................................................88
EDIT (Опции за редакция) ..........................................................................................91
OTHERS (Опции за други настройки) ........................................................................92
MANAGE MEDIA (Опции за носители на записа) ....................................................93
GENERAL SET (Други опции за настройки) ..............................................................95
Отстраняване на проблеми
Отстраняване на проблеми ..................................................................................... 102
Дисплей за самодиагностика/Предупредителни индикатори ............................. 108
Допълнителна информация
Време за запис на клипове/оставащ брой възможни за запис изображения ........111
Очаквано време за запис и възпроизвеждане с всяка батерия...........................111
Очаквано време за запис на клипове .......................................................................111
Очаквано време за запис на снимки ........................................................................ 113
Използване на видеокамерата в чужбина граница .................................................. 114
Структура на файлове/папки във вградената памет и на “Memory Stick PRO
Duo” ....................................................................................................................................116
Поддръжка и предпазни мерки ....................................................................................... 118
Относно AVCHD формат. ......................................................................................... 118
Относно GPS (HDR-CX500VE/CX505VE/CX520VE) ................................................ 118
Относно “Memory Stick”.............................................................................................. 120
Относно комплекта батерии “InfoLITHIUM“ ............................................................ 121
Относно x.v.Color ......................................................................................................... 122
Относно поддръжката на вашата видеокамера .................................................. 122
Азбучен указател ............................................................................................................. 127
BG
5
Удобни техники за работа
Проверка на формата ви в голфа
B SMTH SLW REC .................................................... 32
Запис на неподвижни
изображения по време
на запис на движещи
се изображения
B Dual Rec ................................................................ 31
Дете на сцена под
светлината на прожектор
B SPOTLIGHT............................................................71
Фойерверки в целия
им блясък
B FIREWORKS........................................................... 71
B FOCUS ................................................................... 75
BG
6
Запис на снимка с
добро качество на
ски писта или плаж
B BEACH ...................................................................71
B SNOW ....................................................................71
Автоматично
заснемане на усмивка
B SMILE SHUTTER....................................................30
Цветя в близък
план
B PORTRAIT ..............................................................71
B FOCUS ...................................................................75
B TELE MACRO.........................................................76
Фокусиране на
куче в лявата
част на екрана
B FOCUS ...................................................................75
B SPOT FOCUS .........................................................75
B SPOT MTR/FCS .....................................................73
Части и регулатори
Цифрите в ( ) са страниците за справка
5 Записваща лампичка на видеокамерата (101)
Свети в червено по време на запис. Примигва, когато оставащото място на “Memory
Stick PRO Duo” или зарядът на батерията
са недостатъчни.
5 Сензор за устройсто за дистанционно управление/Инфрачервен порт
Насочете устройството за дистанционно управление (стр. 8) към сензора
за дистанционно управление, за да
работите с видеокамерата.
1 Гнездо за аксесоар
Гнездото за аксесоари захранва допълнителните аксесоари, като например видео
светкавицата или микрофона. Аксесоарът може да бъде включван или изключван,
когато работите с ключа POWER на
вашата видеокамера. За подробности
се обърнете към ръководството за
експлоатация, приложено към съответния аксесоар.
Гнездото има устройство, което позволява сигурно закрепване на аксесоара. За да
свържете аксесоара, натиснете надолу и
го плъзнете докрай, след което затегнете
винта. За да отстраните аксесоара,
разхлабете винта, след което натиснете
надолу и издърпайте аксесоара.
• Когато записвате филми с външна светкавица (не е включена в комплекта), свързана към гнездото за аксесоари, изключете
захранването на външната светкавица,
за да предотвратите записа на звука от
зареждането.
• Не можете едновременно да използвате
външна светкавица (не е включена в комплекта) и вградената светкавица.
• Когато свържете външен (не е включен
в комплекта) микрофон, той е с приоритет пред вътрешния (стр. 30).
2 Вграден микрофон (30)
3 Светкавица
4 Обектив (Sony G обектив)
1 LCD екран/панел с докосване (11,
32)
Ако завъртите LCD панела на 180 градуса, можете да го затворите с LCD
екрана навън. Това е удобно по време на
възпроизвеждане.
(VIEW IMAGES) (36)
1 Бутон
2 Ключ POWER (22)
3 Ключ NIGHTSHOT (31)
4 Бутон
(DISC BURN) (Вижте
инструкциите за експлоатация)
5 Бутон RESET
Натиснете RESET като използвате остър
предмет.
BG
7
Натиснете RESET, за да нулирате всички
настройки, включително и тези за
часовника.
6 Ключ GPS (HDR-CX500VE/CX505VE/
CX520VE) (34)
7 Високоговорител
8 HDMI OUT жак (48)
9 Лампичка за достъп (Вградена
памет, “Memory Stick PRO Duo”
носител (69)
qs Гнездо за статив
Прикрепете статива (не е включен в комплекта: дължината на винта трябва да е
по-малка от 5.5 mm) на указаното място
като използвате винт.
qd Лост за освобождаване на батериите BATT (20)
Устройство за дистанционно
управление
Докато лампичката свети или примигва,
видеокамерата чете или записва данни.
0 Бутон MANUAL (33)
qa Диск MANUAL (33)
qs Гнездо за Memory Stick Duo (69)
qd  (USB) жак (65)
HDR-CX505VE: само за извеждане
1 Бутон DATA CODE (стр. 89)
Извежда датата и часа, настройките
или координатите (HDR-CS500VE/
CX505VE/CX520VE) на видеокамерата за
записаните изображения, когато натиснете бутона по време на възпроизвеждане.
2 Бутон PHOTO (стр. 28)
Когато натиснете този бутон екранното изображение ще бъде записано като
неподвижно изображение.
1 Лостче за zoom и захранване (29, 45)
2 Бутон PHOTO (28)
3 Бутон MODE (22)
4 Лампичка (Movie)/ (Photo) (22)
5 Батерия (19)
6 Лампичка за зареждане /CHG (19)
7 A/V конектор (47)
8 Бутон START/STOP (25)
9 Ремък за китката (25)
0 Кукички за ремък за рамо
qa DC IN жак (19)
BG
8
3 Бутони SCAN/SLOW (стр. 37)
4 Бутони ./ > (Предходен/
Следващ) (стр. 36)
5 Бутон PLAY
6 Бутон STOP
7 Бутон DISPLAY (стр. 26)
8 Излъчвател
9 Бутон START/STOP (стр. 25)
0 Бутони Power zoom
qa Бутон PAUSE
qs Бутон VISUAL INDEX (стр. 36)
Извежда екрана [VISUAL INDEX], когато
натиснете бутона докато възпроизвеждате.
qd Бутони v/V/b/B/ ENTER
Извежда се оранжева рамка, когато
натиснете който и да е бутон в екрана
[VISUAL INDEX] или в плейлиста. Изберете желан бутон или опция с помощта
на v/V/b/B,, след това натиснете
ENTER, за да въведете избора си.
Екранни индикатори
Горе ляво
Център
Горе дясно
Забележки
• Преди да използвате устройството за
дистанционно управление отстранете
изолационната лента.
Изолационна лента
Дъно
Горе ляво
Индикатор
Значение
• Насочете устройството за дистанционно
управление към сензора, за да работите с
видеорекордера (стр. 7).
• Когато за известен период от време устройството за дистанционно управление не
изпраща команди, оранжевата рамка изчезва.
Когато отново натиснете който и да е от
бутоните v/V/b/B или ENTER, рамката се
появява в позицията, в която е била изведена
последно.
• Някои от бутони на LCD екрана не могат да
бъдат избрани посредством v/V/b/B.
Бутон MENU (11)
За да смените батерията на устройството за дистанционно управление
BLT-IN ZOOM MIC (82)
Оставащ заряд на батерията
1 Като натискате бутончето, вкарайте
Бутон за връщане (12)
нокътя си в отвора, за да издърпате
отделението за батерията.
2 Поставете нова литиева батерия като
страната + гледа нагоре.
3 Заредете отделението за батерията обратно в устройството за дистанционно
управление докато чуете щракване.
AUDIO MODE (82)
Запис с таймер (85)
Статус на GPS локализиране (34)
Светкавица (86)/REDEYE
REDUC (86)
MICREF LEVEL ниско (82)
WIDE SELECT (84)
Център
Индикатор
Значение
Състояние на записа (25)
Размер на изображение (85)
Настройка за изреждане на
кадри (46)
Нощно заснемане (31)
Бутонче
Предупреждение (108)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Батерията може да експлодира, ако не
боравите правилно с нея. Не зареждайте,
разглобявайте и не излагайте батерията
на огън.
• Когато литиевата батерия се изтощи,
възможно е разстоянието, от което устройството за дистанционно управление работи,
да намалее или устройството за дистанционно управление може да не функционира
правилно. Ако това се случи, заменете батерията със Sony CR2025 литиева батерия.
Използването на друга батерия крие риск от
експлозия.
Режим възпроизвеждане (37)
Горе дясно
Индикатор
Значение
Качество на запис (HD/SD) и
режим на запис (FH/HQ/SP/
LP) (78)
Носител за запис/
възпроизвеждане/редакция (68)
BG
9
Индикатор
Значение
Брояч (час/минута/секунда) (37)
Оставащо време на запис (25)
Фейдър (72)
Приблизителен брой неподвижни изображения за запис на
носителя (28)
Папка за запис (38)
Номер на настоящото движещо се изображение/Общ брой
записани движещи се изображения (37)
Дъно
Индикатор
Значение
FACE DETECTION настроен в
положение [OFF] (80)
SMILE DETECTION (81)
LOW LUX (80)
Ръчно фокусиране (75)
SCENE SELECTION (71)
Баланс на белия цвят (72)
Изключена функция SteadyShot (79)
SPOT MTR/FCS (73)/EXPOSURE
(75)/SPOT METER (74)
AE SHIFT (76)
WB SHIFT (77)
TELEMACRO (76)
X.V.COLOR (84)
CONVERSION LENS (79)
Бутон OPTION (12)
Бутон VIEW IMAGES (36)
Бутон изреждане на изображения
(46)
Бутон
YOUR LOCATION (55)
Име на файла с данни (38)
Защитено изображение (59)
Бутон за индекс (38)
BG
10
• Индикаторите и техните позиции са приблизителни и се различават от това, което
виждате.
• Някои индикации може да не се появяват, в
зависимост от модела на камерата.
Използване на менюта
Вашата видеокамера има опция MY
MENU, в която можете да запазите 6
опции, които ползвате често и опция
MENU, в която са изведени всички
възможни за камерата опции.
Използване на MY MENU
a Отворете LCD екрана на вашата видеокамера.
Капачето на обектива е отворено
и вашата видеокамера е включена.
• За да включите вашата видеокамера,
когато LCD екранът е вече отворен,
натиснете POWER (стр. 22).
b Докоснете
d След като сте променили настройката докоснете
.
За да регистрирате любими опции в
MY MENU:
1 В стъпка 3 от „Използване на MY
MENU”, докоснете [MY MENU
SETTING].
2 Докоснете вида MY MENU, който
желаете да промените.
[MOVIE]: Променете MY MENU за
запис на клип.
[PHOTO]: Променете MY MENU за
запис на неподвижно изображение.
[PLAYBACK]: Променете MY MENU
за възпроизвеждане.
(МЕNU).
(MENU)
3 Докоснете опцията, която ще
променяте.
t опцията, която се регистрира.
5 Докоснете
, след като е изведен екран MY MENU.
4 Докоснете
Извежда се екран MY MENU.
Забележки
• Можете да регистрирате до 6 опции за меню
за всяко MY MENU.
Съвет
• Настройките по подразбиране за всяко MY
MENU са следните:
Към екран MENU.
• Опциите от MY MENU, които се появяват на екрана зависят от статуса
на вашата видеокамера, запис (клип/
снимка) или възпроизвеждане.
c Докоснете опцията от менюто,
която ще променяте.
BG
11
За да промените настройките
като използвате MENU
1 Мести се през 4 опции наведнъж.
2 Мести се от категория в категория
3 Извежда
и
.
a Отворете LCD екрана на вашата видеокамера.
Капачето на обектива е отворено
и вашата видеокамера е включена.
• Може да не успеете да настроите някои опции от менюто в зависимост от условията
на запис или възпроизвеждане.
• Сивите опции или настройки в менюто не
са възможни.
• Можете да докоснете 1 или 2 и да издърпате през екрана.
• За да включите вашата видеокамера,
когато LCD екранът е вече отворен,
натиснете POWER (стр. 11).
b Докоснете
(МЕNU).
Извежда се екран MY MENU.
.
c Докоснете
Извеждаt се опциите от MENU.
Категория
e След като сте променили
настройката , докоснете
.
t
• За да се върнете към предишен екран
докоснете
.
Съвети
• В зависимост от променяните опции в
менюто, вашата видеокамера се сменя между
режим на възпроизвеждане и режим на запис
(клип/снимка).
Използване на
Към екран MY MENU
d Докоснете опцията от менюто,
която ще променяте.
OPTION MENU
OPTION MENU се извежда точно
както се появява изскачащият прозорец
при натискането на десния бутон
на мишката във вашия компютър.
Извеждат се опциите в менюто, които
можете да променяте.
a Докоснете
(OPTION)
(OPTION)
b Докоснете желания бутон t опция за промяна на настройката.
BG
12
Опция в менюто
Бутон
c След като приключите настройката, докоснете
.
Забележки
• Сивите опции или настройки в менюто не
са възможни.
• Когато желаната опция не се намира на
екрана, докоснете друг бутон. (Възможно е да
няма други бутони).
• Опциите, които се появяват на екрана зависят от статуса на запис/възпроизвеждане на
вашата видеокамера в съответното време.
BG
13
Списъци на MENU
FILE NO.
Категория (PLAYBACK)
Категория (MANUAL SETTINGS)
SCENE SELECTION
FADER
WHITE BAL.
SPOT MTR/FCS
SPOT METER
SPOT FOCUS
EXPOSURE
FOCUS
TELE MACRO
AE SHIFT
WB SHIFT
SMTH SLW REC
71
72
72
73
74
74
75
75
76
76
77
32
/
SET
REC MODE
GUIDEFRAME
STEADYSHOT
CONVERSION LENS
LOW LUX
FACE DETECTION
PRIORITY SETTING
SMILE DETECTION
SMILE SENSITIVITY
AUDIO REC SET
BLT-IN ZOOM MIC
78
78
79
79
79
80
80
81
81
81
MICREF LEVEL
82
AUDIO MODE
82
82
OTHER REC SET
DIGITAL ZOOM
82
AUTO BACK LIGHT
83
DIAL SETTING
33
NIGHTSHOT LIGHT
83
X.V.COLOR
84
WIDE SELECT
84
14
36
39
MAP*
40
FILM ROLL
41
FACE
42
PLAYLIST
HIGHLIGHT
SCENARIO
PLAYBACK SET
/
SET
61
43
44
88
DATA CODE
89
DELETE
DELETE
53
DELETE
53
SCENARIO ERASE
ERASE
44
ERASE ALL
85
85
85
86
86
86
44
PROTECT
PROTECT
59
PROTECT
59
DIVIDE
PHOTO CAPTURE
MOVIE DUB
DUB by select
60
56
57
DUB by date
57
DUB ALL/
DUB ALL
PHOTO COPY
COPY by select
PLAYLIST EDIT
ADD/
58
ADD
61
ADD by date/
ADD by date 61
ERASE
ERASE ALL/
MOVE/
57
58
COPY by date
ERASE/
Категория (PHOTO SETTINGS)
BG
VISUAL INDEX
VIEW IMAGES
DATE INDEX
Категория (EDIT)
Категория (SHOOTING SET)
SELF-TIMER
IMAGE SIZE
STEADYSHOT
FLASH MODE
FLASH LEVEL
REDEYE REDUC
87
ERASE ALL
MOVE
62
62
62
Категория (OTHERS)
YOUR LOCATION*
USB CONNECT
USB CONNECT
55
65
USB CONNECT
DISC BURN
65
Упътване за употреба
TV CONNECT Guide
MUSIC TOOL**
EMPTY MUSIC
DOWNLOAD MUSIC
BATTERY INFO
47
CALIBRATION
123
CTRL FOR HDMI
101
REC LAMP
101
REMOTE CTRL
101
44
44
92
* HDR-CX500VE/CX505VE/CX520VE
** HDR-CX500E/CX500VE/CX520E/
CX520VE
Категория (MANAGE MEDIA)
MEDIA SETTINGS
MOVIE MEDIA SET
68
PHOTO MEDIA SET
68
MEDIA INFO
MEDIA FORMAT
INT. MEMORY
MEMORY STICK
REPAIR IMG.DB F.
INT. MEMORY
MEMORY STICK
93
70, 93
93
106, 109
106, 109
Категория (GENERAL SET)
SOUND/DISP SET
VOLUME
BEEP
37, 95
95
LCD BRIGHT
95
LCD BL LEVEL
95
LCD COLOR
96
DISPLAY SET
96
OUTPUT SETTINGS
TV TYPE
96
COMPONENT
97
HDMI RESOLUTION
97
DISP OUTPUT
98
CLOCK/ LANG
CLOCK SET
22
AREA SET
98
AUTO CLOCK ADJ*
98
AUTO AREA ADJ*
99
SUMMERTIME
99
LANGUAGE SET
POWER SETTINGS
A.SHUT OFF
POWER ON BY LCD
OTHER SETTINGS
DEMO MODE
99
100
100
100
BG
15
Прочетете, преди да
започнете работа с
видеокамерата
Батерия
Приложени аксесоари
Цифрите в скоби показват броя на
приложените аксесоари.
s Променливотоков адаптер (1)
s Захранващ кабел (1)
s Компонентен аудио/видео кабел (1) A
s Свързващ A/V кабел (1) B
s USB кабел (1) C
s Безжично устройство за дистанционно управление (1)
• Има инсталирана литиева батерия.
s Комплект акумулаторни батерии
NP-FH60 (1)
s CD-ROM “Handycam Application
Software” (1) (1)
– Picture Motion Browser (софтуер, който
включва “PMB ръководство”)
– Ръководство за видеокамерата (PDF)
s Ръководство за експлоатация (1)
• Относно “Memory Stick” носителите, които
можете да използвате с тази видеокамера,
вижте стр. 68.
Използване на видеокамерата
• Не дръжте видеокамерата за следните части
и за капачетата на жаковете.
LCD екран
BG
16
• Видеокамерата не е защитена от прах и
мръсотия и не е водоустойчива. Вижте
“Относно работата с вашата видеокамера”
(стр. 122).
• Не извършвайте следните операции, когато
лампичките за режим (Movie)/ (Photo)
(стр. 22), лампичката достъп (стр. 69) или
лампичката QUICK ON светят или мигат.
В противен случай е възможно “Memory
Stick PRO Duo” да се повреди, записаните
изображения да се загубят или да се получат
други повреди:
– Отстраняване на “Memory Stick PRO
Duo” от видеокамерата;
– Отстраняване на батерията или променливотоковия адаптер от видеокамерата;
– Прилагане на механичен шок или вибрации
върху камерата.
• Когато свързвате вашата видеокамера
към друго устройство посредством кабел,
уверете се, че поставяте свързващия жак в
правилната посока. Поставянето на свързващия жак насила в неправилната посока може
да причини повреда на свързващия терминал
или на камерата.
• Когато изключвате променливотоковия
адаптер от видеокамерата, уверете се, че
придържате и видеокамерата, и DC щекера.
• Дори и когато видеокамерата е изключена,
GPS функцията продължава да работи,
докато ключът GPS е в позиция ON. Уверете
се, че GPS ключът е в позиция OFF по време
на излитане и приземяване на самолет (HDRCX500VE/CX505VE/CX520VE).
Относно менюто, LCD панела и обектива
• Раздел от менюто, който е оцветен в сиво,
не е достъпен при текущите условия на запис
или възпроизвеждане.
• LCD екранът е произведен по толкова високо
прецизна технология, така че 99.99% от
пикселите са ефективни. Въпреки това е
възможно на LCD екрана да се появят малки
тъмни и/или ярки точки (бели, червени, сини
или зелени на цвят). Появата им е нормална и
е в резултат на производствения процес и по
никакъв начин не засяга записа.
– Устройства, които не са съвместими с
AVCHD формат.
Дискове, записани с качество с висока
разделителна способност (HD)
Черни точки
Бели, червени, сини или
зелени точки
• Излагането на LCD екрана, визьора или
обектива на директна слънчева светлина за
продължителни периоди от време може да
причини повреда.
• Не снимайте директно слънцето. Това може
да повреди вашата видеокамера. Снимайте
слънцето само при условия на намалена светлина, като например по здрач.
Относно настройките за език
• За илюстрация на работните операции са
използвани екранни указатели на различните
езици. Променете езика, преди да използвате
вашата видеокамера, ако това е необходимо
(стр. 23).
Относно записа
• Преди да започнете да снимате, изпробвайте
функцията запис, за да се уверите, че картината и звукът се записват без проблеми.
• Обезщетения, касаещи съдържанието на записа, не могат да бъдат предоставени, дори когато запис или възпроизвеждане е невъзможно,
поради повреда на видеокамерата, записващия
носител и т.н.
• Цветовите системи на телевизорите се
различават в зависимост от държавата/
региона. За да гледате вашите записи на телевизор, имате нужда от телевизионен апарат,
базиран на системата PAL.
• Телевизионни програми, филми, видеокасети и други материали могат да бъдат със
защитени авторски права. Непозволеното
записване на такива материали може да бъде
в противоречие със закона за защита на
авторските права.
Възпроизвеждане на изображения записани на други устройства
• Вашата видеокамера е съвместима с MPEG-4
AVC/H.264 High Profile за изображения с HD
(висока разделителна способност) качество
на изображението на вашата видеокамера
посредством следните устройства;
– Само устройства съвместими с AVCHD
формат, които обаче не са съвместими с
High Profile;
• Тази видеокамера записва материал в AVCHD
формат, с качество с висока разделителна
способност. DVD носител, съдържащ
AVCHD материал, не трябва да се използва с
плейъри и рекордери на DVD основа, защото
DVD плейърът/рекордерът може да не извади
носителя или да изтрие съдържанието без
предупреждение. DVD носител, съдържащ
AVCHD материал, може да бъде възпроизвеждан на съвместим Blu-ray Disc™ плейър/рекордер или на друго съвместимо устройство.
Запазете всички записани данни
• За да предпазите данните с изображения от
загуба, запазвайте ги периодично на външен
носител. Препоръчваме Ви да запазвате
информация на DVD-R с помощта на компютъра Ви (вижте “Упътване за употреба”).
Можете също така да запазите данните с
изображения чрез видеорекордер или DVD/
HDD рекордер (стр. 63).
Забележки относно температурата на
видеокамерата/батерията.
• Когато температурата на батерията или
видеокамерата стане твърде висока или
твърде ниска, може да не успеете да запишете
или възпроизведете изображения, поради
активирането на функции за защита на
видеокамерата в такива моменти. В такъв
случай на LCD дисплея се появява индикатор
(стр. 108).
Когато видеокамерата е свързана към
компютър
• Не опитвайте да форматирате носителя на
видеокамерата посредством компютър. Ако
го направите, видеокамерата ви може да не
функционира правилно.
Бележки относно прехвърляне/
трансфер
• Дори когато извършите [
DELETE ALL],
[
DELETE ALL] или [ DELETE ALL]
(стр. 93) или форматирате носителя на видеокамерата , може да не изтриете данните
от носителя напълно. Когато прехвърляте
данни от видеокамерата, препоръчваме ви
да извършите операция [ EMPTY] (стр.
70), за да предотвратите възстановяване на
тези данни.
Също така, когато изхвърляте видеокамерата, препоръчваме ви да унищожите корпуса й.
BG
17
Ако неможете да запишете/възпроизведете изображения, извършете
[MEDIA FORMAT]
• Ако повторите записа/изтриването
на изображения дълго време,може да се
получи накъсване на данните на носителя. Изображенията няма да могат
да се запазват или записват. В такъв
случай, първо запазете изображенията
на някакъв външен носител (стр. 63 и
“Упътване за употреба”) и след това
извършете [MEDIA FORMAT] (стр.
93).
BG
18
Подготовка за експлоатация
Стъпка 1: Зареждане на комплекта батерии
Лампичка за достъп
Батерия
DC IN жак
DC щекер
Променливотоков
адаптер
Лампичка /CHG
(зареждане)
Към мрежата от 220 V
Захранващ кабел
Можете да зареждате батериите, като прикрепите комплектa батерии
“InfoLITHIUM” (серия H) към вашата видеокамера.
• Можете да използвате единствено комплект батерии “InfoLITHIUM” (серия H) с вашата видеокамера.
1
2
3
Изключете видеокамерата като затворите LCD екрана.
Прикрепете комплекта батерии, като го плъзнете по посока на стрелката, докато чуете щракване.
Свържете променливотоковия адаптер и захранващия кабел на видеокамерата с мрежата от 220 V.
• Изравнете маркировка v на DC щекера с DC IN жака.
Лампичката /CHG (зареждане) светва и зареждането започва. Лампичката /
CHG (зареждане) угасва, когато комплектът батерии е напълно зареден.
BG
19
4
Когато батерията е заредена, изключете променливотоковия адаптер от
DC IN жака на видеокамерата ви.
• Вижте стр. 111 за време за възпроизвеждане и запис.
• Когато видеокамерата е включена, можете да проверите приблизителния оставащ заряд
на батерията посредством индикатора за остатъчна батерия в горния ляв ъгъл на LCD
екрана.
Време за зареждане
Приблизително време (мин.), когато зареждате напълно комплект батерии, изразходван докрай.
Комплект батерии
Време за зареждане
NP-FH50
NP-FH60 (приложен)
NP-FH70
NP-FH100
135
135
170
390
• Времената за измерени при температура 25 градуса по Целзий.
Препоръчваме ви да заснемате при температура от 10 до 30 градуса по Целзий.
За да извадите комплекта батерии
Затворете LCD eкрана, плъзнете бутона за освобождаване BATT (батерии) и извадете
комплекта батерии. (2)
За да използвате външен източник на захранване
Направете същото свързване, както когато зареждате комплекта батерии. В този
случай зарядът на батериите няма да се изразходва.
Зареждане на батериите зад граница
Можете да заредите батериите в която и да е страна/регион като използвате
приложения променливотоков адаптер в ограничение AC 100 V – 240 V, 50 Hz/60 Hz
обхват.
• Не използвайте електронен трансформатор на волтажа.
Забележки относно комплекта батерии
• Когато изваждате комплекта батерии или изключвате променливотоковия адаптер, уверете се, че
лампичките (Movie)/ (Photo) (стр. 22) или лампичката за достъп (стр. 19) са изключени.
• Лампичката за зареждане /CHG (зареждане) мига по време на зареждането или информацията за
батериите (стр. 16) няма да бъде изведена правилно при следните условия:
• Ако комплектът батерии не е прикрепен правилно.
• Ако комплектът батерии е повреден.
BG
20
– Ако температурата на комплекта батерии е ниска.
Отстранете комплекта батерии от видеокамерата и го затоплете.
– Ако температурата на комплекта батерии е висока.
Отстранете комплекта батерии от видеокамерата и го охладете.
• Препоръчваме ви да използвате комплект батерии NP-FH70/NP-FH100, когато прикрепяте видео
лампа за осветление (не е включена в комплекта).
• Не препоръчваме употребата на батерия от типа NP-FH30, защото този вид батерия позволява
извършването на кратки записи и възпроизвеждане с вашата видеокамера.
• В настройките по подразбиране, захранването се изключва автоматично,за да спести захранване ако
оставите видеокамерата без да работите с нея повече от 5 минути ([A.SHUT OFF], стр. 100).
Забележки относно променливотоковия адаптер
• Когато използвате променливотоковия адаптер, включвайте го в намиращ се наблизо стенен
контакт на мрежата. Ако възникне проблем с видеокамерата, изключете щепсела от мрежата по
възможно най-бързия начин, за да прекъснете захранването.
• Не използвайте променливотоковия адаптер, ако видеокамерата е поставена в тясно пространство, например между стената и някаква мебел.
• Не допускайте метални предмети да установят контакт с металните части на щекера за постоянен ток на променливотоковия адаптер. Това може да причини повреда.
BG
21
Стъпка 2: Включване на захранването и настройка на
датата и часа
1
Отворете LCD екрана на вашата видеокамера.
Капакът на обектива се отваря и вашата видеокамера се включва.
• За да включите вашата видеокамера, когато LCD екранът е отворен, натиснете
POWER.
Бутон POWER
Бутон MODE
(Клип): запис на клип.
(снимка): заснемане на неподвижно изображение.
2
Изберете желаната географска област с помощта на
това докоснете [NEXT].
/
и след
Докоснете бутона на
LCD екрана.
• За да зададете датата и часа отново, докоснете
(MENU)t
t[CLOCK/ LANG] (в категория [GENERAL SET] t[CLOCK SET]. Когато
опцията не е изведена на екрана, докоснете
/ , докато опцията се изведе.
3
BG
22
Задайте [SUMMERTIME], датата и часа, след това докоснете
.
Часовникът се стартира.
• Ако зададете [SUMMERTIME] в положение [ON], часовникът преминава 1 час
напред.
• Датата и часът не се извеждат по време на запис, но автоматично се записват на
носителя и могат да бъдат изведени при възпроизвеждане. За да изведете датата и часа,
докоснете
(МЕNU) t
t
[PLAYBACK SET] (в категория [PLAYBACK])t
[DATA CODE t [DATE/TIME] t
t
t
.
• Можете да изключите звуковия сигнал, като докоснете
(МЕNU) t
t[SOUND/DISP SET] (в категория [GENERAL SET]) t [BEEP] t[OFF] t
t
t
.
• Ако бутоните на операционния панел не действат правилно, регулирайте панела с
докосване (стр. 123).
• След като часовникът е настроен и часът е сверен автоматично посредством [AUTO
CLOCK ADJ] и [AUTO AREA ADJ] е в положение [ON] (стр. 98). Часовникът може да
не бъде сверен автоматично в зависимост от страната/региона, който сте избрали.
В този случай, настройте[AUTO CLOCK ADJ] и [AUTO AREA ADJ] в положение [OFF]
(HDR-CX500VE/CX505VE/CX520VE).
За да изключите захранването
Затворете LCD екрана. Лампичката
видеокамерата се изключва.
(Movie) мига няколко секунди, след което
Бутон POWER
• Можете да изключите вашата видеокамера, като натиснете POWER.
• Когато зададете [POWER ON BY LCD] (стр.100) в положение [OFF], изключете вашата
видеокамера, като натиснете POWER.
Промяна на настройките на езика
Можете да промените изписването на съобщенията на екрана, като изберете език.
Докоснете
(MENU)t
t[CLOCK/ LANG] (в категория [GENERAL
SET] t[LANGUAGE SET] t желан език t
t
t
.
BG
23
Запис/Възпроизвеждане
5 съвета за лесен запис
Стабилизиране на видеокамерата
Когато държите видеокамерата, поддържайте горната
част на тялото си изправена, а ръцете си близо до тялото.
Функция SteadyShot е ефективна срещу разтърсвания на
видеокамерата , въпреки това е важно да не местите
видеокамерата.
Леко увеличение
Увеличавайте бавно и плавно. И използвайте zoom (увеличение) пестеливо. Силното увеличение на клипове може да
измори очите на гледащия.
Предизвикване на чувство за
пространственост
Използвайте панорамна техника. Стабилизирайте се,
поставете видеокамерата си в хоризонтално положение
и местете горната част на тялото си бавно. Останете
неподвижен за кратко в края на заснемането на всяка сцена,
за да изглежда сцената устойчива.
Акцентиране върху клипове с описание
Опитайте да запишете и звук с клиповете си. Правете
панорамно заснемане или говорете на обекта по време на
заснемане. Опитайте да постигнете
балансирано ниво
на звука на гласовете, тъй като човекът, който записва е
по-близо до микрофона, отколкото записвания човек.
Използване на аксесоари
Използвайте аксесоарите на видеокамерата добре.
Например, използването на триножник може да направи
прескачане на време в записа или да запише обекти при
слабо осветление като например сцени при фойерверки
или нощни гледки. Като носите винаги със себе си резервни
батерии можете да продължите необезпокоявани записа си,
без да се притеснявате от недостиг на батерия.
BG
24
Запис
Запис на клипове
В настройките по подразбиране, клиповете се записват с висока разделителна способност на изображението (HD) във вградената памет (стр. 68, 78).
a Затегнете ремъка.
b Отворете LCD екрана на вашата видеокамера.
Капачето на обектива се отваря автоматично, когато включите захранването.
• За да включите видеокамерата си, когато LCD екрана е вече отворен, натиснете
бутон POWER.
бутон POWER
c Натиснете START/STOP, за да започнете запис.
• Можете да започнете запис и като натиснете бутон z на LCD екрана.
BG
25
[STBY] t [REC]
За да прекратите записа, натиснете START/STOP отново.
• Можете да прекратите запис и като натиснете бутон z на LCD екрана.
• Иконките и индикаторите на LCD панела ще се изведат за около 3 секунди, след това ще
изчезнат,след като сте включили видеокамерата или сте прехвърлили режимите на запис (на клип/
неподвижни изображения)/възпроизвеждане. За да изведете иконките и индикаторите отново,
докоснете където и да е на екрана освен бутони за запис и увеличение на LCD екрана.
Бутони за запис & увеличение на LCD
екрана
След около 3
секунди
• Ако затворите LCD екрана по време на запис, видеокамерата спира записа.
• Вижте стр. 111 относно времената за запис на движещите се изображения.
• Максималното продължително време за запис на клипове непрекъснато е 13 часа.
• Когато клип надвишава 2 GB, автоматично се създава следващ файл за клип.
• Можете да промените носителя на запис и качеството на заснетото изображение (стр. 68, 78)
• [ STЕADYSHOT] е в позиция [ACTIVE] в настройките по подразбиране.
• Започването на запис с видеокамерата е възможно няколко секунди след включването й. През това
време тя не може да записва.
• Ако лампичката за достъп примигва или свети след като сте приключили запис, това означава, че
данните все още се записват върху носителя за запис. Не излагайте видеокамерата на сътресения и
не отстранявайте батерията или променливотоковия адаптер.
• Можете да проверите времето за запис, оставащия капацитет и т.н.като докоснете
(MENU) t
t [MEDIA INFO] (в категория [ MANAGE MEDIA]) (стр. 93).
• За да регулирате ъгълът на LCD панела, първо отворете LCD панела на 90 градуса към видеокамерата
(1) и след това регулирайте ъгъла (2). Ако завъртите LCD панела на 180 градуса към страната на
обектива (2) можете да запишете клипове/снимки в огледално изображение.
BG
26
2 90 градуса (макс.)
2 180 градуса (макс.)
1 90 градуса до видеокамерата
Съвети
• Можете да запишете снимки по време на запис на клип като натиснете бутон PHOTO напълно
(Dual Rec, стр. 31).
• В настройката по подразбиране, около заснетите лица се появяват бели рамки и качеството на
изображението във и около тези лица се оптимизира автоматично ([FACE DETECTION], стр. 80).
• Можете да уточните приоритета на лицата чрез докосване.
• В настройката по подразбиране снимката се записва автоматично, когато видеокамерата разпознае
усмивка на човешко лице, докато се записва движещо се изображение ([SMILE SHUTTER]) (стр. 30).
• Можете да заснемете снимки от записани клипове (стр. 56).
• LCD екранът на вашата видеокамера може да изведе записани изображения по протежение на целия
екран (full pixel display). Въпреки това, това може да причини леко отрязване на ъглите на изображенията, когато ги извеждате на телевизионен екран, който не е съвместим с пълно извеждане на
пиксели. В този случай, настройте [GUIDEFRAME] в положение [ON] (стр. 79) и запишете изображенията, като използвате външната рамка изведена на екрана за напътствие.
Запис на кодове на данни
Датата на запис, часът и условията на запис, както и координатите (HDR-CX500VE/
CX505VE/CX520VE) се записват автоматично на носителя на данни. Те не се извеждат по време на запис. Въпреки това можете да ги проверите в [DATA CODE] по
време на възпроизвеждане (стр. 89).
Запис на снимки
В настройката по подразбиране, снимките се записват на твърдия диск (стр. 68).
a Отворете LCD екрана на вашата видеокамера.
Обективът се извежда и вашата видеокамера се включва.
• За да включите вашата видеокамера, когато LCD екранът вече е отворен, натиснете POWER
(стр. 22).
b Натиснете MODE, за да включите лампичката (Снимка).
LCD екранът се сменя в режим заснемане на неподвижни изображения и съотношението става 4:3.
BG
27
c Леко натиснете PHOTO, за да фокусирате, след това натиснете докарай.
• Можете да записвате снимки също като докоснете индикация
на LCD екрана.
Примигва t Светва
Когато индикацията
записано.
изчезне, изображението е
• На стр. 113 можете да проверите броя на изображенията, които могат да се запишат.
• За да промените размера на изображението, докоснете
(MENU)t
t [ IMAGE
SIZE] (в категория
[PHOTO SHOOTINGS] t желана настройка t
t
(стр. 85).
• Можете да записвате снимки по време на запис на движещи изображения, като натиснете PHOTO
(Dual Rec, стр. 31).
• Видеокамерата ви примигва автоматично, когато заобикалящата светлина е недостатъчна. Светкавицата не работи по време на запис на клип. Можете да промените примигването на видеокамерата посредством [FLASH MODE] (стр. 86).
• Ако записвате снимки и използвате светкавица с вариообектив, може да се отрази сянка.
• Не можете да записвате снимки, докато е изведена индикацията .
Ако на снимките се появят бели кръгли петна
Този ефект се получава от частици (прах, полен и др.), които се носят във въздуха в
близост до обектива. Когато върху тях се постави акцент посредством светкавицата на видеокамерата , те се появяват като бели, кръгли петна. За да намалите белите
петна, осветете помещението и заснемайте без да използвате светкавицата.
Обект
Частици (прах,
полен и т.н.) във
въздуха
BG
28
Използване на функцията zoom
Запис на снимки
Можете да зададете увеличение до 12 пъти от оригиналния размер на изображението, което използвате лостчето zoom. Можете да увеличавате също и посредством
бутоните / в LCD рамката.
Обектът изглежда Обектът изглежда
по-отдалечен:
по-близо:
(Широк ъгъл)
(Телеснимка)
За бавно увеличение леко преместете лостчето за функцията zoom. Преместете го
повече, за да постигнете по-бързо увеличение.
Забележки
• Не махайте пръста си от лостчето за функцията zoom докато работите с него. Ако го направите,
възможно е звукът от движението на лостчето също да се запише.
• Не можете да променяте скоростта на увеличение с бутоните / на LCD рамката.
• За да се получи ясен фокус минималното разстояние между камерата и обекта е около 1 cm за широкоъгълен режим и около 80 cm за телеснимка.
Съвети
• Можете да активирате цифровия zoom [DIGITAL ZOOM] (стр. 82), ако при запис на движещи се
изображения желаете да постигнете по-голямо увеличение.
Приоритизиране на обекта
[Когато [FACE DETECTION] (стр. 80) е в положение [ON] (настройка по подразбиране) и са засечени няколко лица, докоснете лицето, което искате да запишете с приоритет. Фокусът/цветът/експонацията се регулират автоматично за избраното лице.
Докоснете лицето, което искате да
запишете с приоритет
Извежда се двойна рамка
Докоснете отново лицето с двойна рамка, за да отмените.
BG
29
Забележки
• Лицето, което сте докоснали може да не бъде засечено в зависимост от заобикалящата яркост или
прическа на обекта. В този случай, докоснете лицето отново докато записвате.
Съвети
• В настройките по подразбиране, лицето, което сте докоснали има приоритет също и с функция
Smile Shutter.
• Двойната рамка може да стане оранжева ако на лицето, което сте избрали бъде засечена и усмивка.
• Ако лицето което сте докоснали изчезне от LCD екрана обектът избран в [PRIORITY SETTING]
(стр. 81) има приоритет. Ако лицето, което сте докоснали се появи на екрана, лицето има приоритет.
Автоматично заснемане на усмивки (Smile Shutter)
В настройките по подразбиране се записват автоматично снимки в момента, в който бъде засечена усмивка на човек по време на запис. Около лицето, което е насочено за
заснемане с усмивка се появява оранжева рамка.
Забележки
• Усмивките може да не бъдат засечени в зависимост от условията на запис, състоянието на обекта
и настройките на видеокамерата.
Съвети
• Можете да уточните приоритета на лицата и засичане на усмивки посредством [PRIORITY
SETTING] (стр. 81). Когато определите обекта с приоритет, около лицето на LCD екрана, което
ще записвате с приоритет се появява двойна рамка.
• Ако не бъде засечена усмивка, настройте [SMILE SENSITIVITY] (стр. 81).
Запис на звук с по-голямо присъствие (5.1-канален съраунд запис)
Можете да записвате 5.1 Dolby Digital, като използвате вградения микрофон. По този
начин можете да се наслаждавате на по-реалистичен звук, когато възпроизвеждате
движещи се изображения на устройства, които поддържат 5.1-съраунд звук.
Вграден микрофон
Забележки
• 5.1-каналният съраунд звук ще бъде конвертиран в двуканален, за да бъде изведен на вашата видеокамера.
• За да се насладите на 5.1-канален съраунд звук записан с HD (висока резолюция) на изображението ,
имате нужда от устройство съвместимо с AVCHD формат и 5.1-канален съраунд.
BG
30
• Когато свързвате видеокамерата си посредством HDMI кабел (не е приложен в комплекта), звукът
на филмите с HD (висока разделителна способност) качество на изображението се извежда автоматично като 5.1-канален звук. Звукът от филми с SD (стандартна разделителна способност се
конвертира в 2-канален.
Съвети
• Можете да изберете записания звук от [5.1ch SURROUND] (
) или [2ch STEREO] (
)
([AUDIO MODE], стр. 82).
• Kато записвате клипове от вашата видеокамера на диск (като използвате приложения софтуер)
можете да се насладите на по-жив звук от домашна кино система и т.н.
Запис на неподвижни изображения с високо качество по време на запис на
движещо се изображение (Dual Rec)
Можете да записвате висококачествени неподвижни изображения по време на запис на
движещи се изображения, като натиснете PHOTO.
Забележки
• Не можете да използвате светкавица по време на Dual Rec.
• Възможно е да се изведе индикацията , ако капацитетът на носителя за запис не е достатъчен или
когато записвате неподвижни изображения в последователност. Не можете да записвате неподвижни изображения докато е изведена индикация .
Съвети
• Когато ключът MODE е зададен в положение (Movie), размерът на неподвижните изображения
става [ 8.3M] (16:9 широкоекранен) или [6.2M] (4:3).
• Можете да записвате неподвижни изображения в режим на готовност за запис по същия начин,
както при ситуацията, когато свети лампичката (Photo). Също така, можете да записвате и
като използвате светкавицата.
Запис на тъмни места (NightShot)
Когато зададете ключа NIGHTSHOT в положение ON, се извежда индикация
те да записвате изображения на тъмни места.
. Може-
Инфрачервен порт
Натиснете NIGHTSHOT отново, за да отмените функция NIGHTSHOT.
Забележки
• Функцията NightShot използва инфрачервена светлина, така че не покривайте инфрачервения порт с
пръсти или предмети
• Свалете преобразуващия обектив (не е приложен в комплекта).
• Когато е трудно да фокусирате автоматично, регулирайте фокуса ръчно [FOCUS] (стр. 75).
• Не използвайте функцията NightShot на ярко осветени места. Ако го направите, това може да
причини неизправност.
• Настройте [LOW LUX] (стр. 80), когато записвате снимки с цветни изображения при ниска осветеност.
BG
31
Запис в огледален режим
Отворете LCD екрана на 90 градуса спрямо видеокамерата (1) и след това го завъртете на 180 градуса към обектива (2).
Съвети
• На LCD екрана се извежда огледален образ на обекта, но при записа изображението ще бъде нормално.
Запис на бързи движения при забавен каданс (SMTH SLW REC)
Бързо движещи се обекти и движения, които не могат да бъдат записани при обикновени условия, могат да бъдат записани на каданс за около 3 секунди. Тази опция е
полезна за запис на бързи движения, като например при голф или тенис удар.
[MENU] t
a Докоснете
[MANUAL SETTINGS]).
t
[SMTH SLW REC] (в категория
b Натиснете START/STOP.
Когато използвате тази опция, за да записвате на каданс, 3-секундно движещо се
изображение (прибл.) се записва с продължителност около 12 секунди.
Когато записът приключи, съобщението [Recording...] изчезва.
, за да отмените записа на каданс.
Докоснете
За да промените настройката
Докоснете
(OPTION), след това изберете настройката, която желаете да
промените.
[TIMING]
Изберете точката за начало на записа, след като натиснете бутона START/STOP.
Настройката по подразбиране е [3sec AFTER].
BG
32
[3sec AFTER]
[3sec BEFORE]
Забележки
• Не можете да записвате звук по време на [SMTH SLW REC].
• Качеството на изображенията при [SMTH SLW REC] не е толкова добро, колкото в режим на
нормален запис.
Ръчно контролиране на настройките на изображенията посредством диска
MANUAL
Можете да припишете меню на опция, която използвате често на диска MANUAL.
Тъй като регулирнето на фокуса е приписано на диска MANUAL според фабричните
настройки, долната операция е описана като регулиране на фокуса посредством диска.
Диск MANUAL
Бутон MANUAL
a Натиснете MANUAL, за да активирате режим ръчна настройка.
Натискането на MANUAL сменя режимите от автоматична в ръчна настройка.
b Завъртете MANUAL диска, за да регулирате фокуса.
Опции, които можете да припишете на MANUAL диска
• [FOCUS] (стр. 75)
• [EXPOSURE] (стр. 75)
• [AE SHIFT] (стр. 76)
• [WB SHIFT] (стр. 77)
За да припишете опции от меню на MANUAL диска
1 Натиснете и задръжте MANUAL за няколко секунди.
BG
33
1 Завъртете MANUAL диска и изберете опцията, която да припишете.
2 Натиснете МANUAL.
Забележки
• Ръчните настройки ще бъдат запазени дори и да смените запазената опция на MANUAL диска. Но
ако настроите [EXPOSURE] след ръчна настройка на [AE SHIFT], [EXPOSURE] ще измести [AE
SHIFT].
• Ако изберете [RESET] в стъпка 2, всички опции за ръчна настройка се връщат към фабрични
настройки
Съвети
• Функциите, които могат да се приписват на MANUAL диска са същите като тези за работа с
менюто.
• Можете да припишете опции на менюто на MANUAL диска като докоснете
[MENU] t
t [OTHER REC SET] t (в категория
[SHOOTING SET]) t [DIAL SETTING].
Получаване на информация за местоположение (GPS) (HDR-CX500VE/
CX505VE/CX520VE)
Поставете ключ GPS в положение ON (на LCD екрана се появява индикация
). Видеокамерата ви започва да опитва да триангулира (засече локация). Когато видеокамерата засече местоположението успешно, тя ще запише информация по време на запис на
снимки и клипове.
• Използвайки приложения софтуер “PMB” можете да изведете къде са записани клиповете и снимките
на картата.
Забележки
• Индикаторът се променя според силата на прием на GPS сигнала
BG
34
Статус на
триангулиране
GPS индикатори
GPS статус на прием
Function Off
Няма индикатор
GPS ключът е в положение OFF, или GPS приемникът не
функционира нормално.
Difficult
Видеокамерата ви не може да намери GPS сигнал, следователно не може да сече местоположение. Използвайте
видеокамерата на открито.
Processing
Видеокамерата ви потвърждава GPS сигнала и скоро ще
успее да получи данни за точно местоположение. Изчакайте,
докато видеокамерата приключи процеса.
Triangulating
Видеокамерата ви получава GPS сигнал и може да открие
информация и за местоположение.
Triangulating
Видеокамерата ви получава силен GPS сигнал и може да
открие информация и за местоположение.
• В настройки по подразбиране GPS ключът е в положение ON. Снимките и клиповете записани след
установяване на координатите за местоположение, ще бъдат записани със съответните координати. Ако не искате да записвате информация за местоположение, поставете ключа GPS в положение
OFF.
• Получаването на информация за местоположение може да отнеме от няколко секунди до няколко
минути когато използвате GPS за първи път или използвате отново след дълъг интервал от време.
• Дори и когато видеокамерата е изключена, GPS функцията работи, докато GPS ключът е в позиция
ON. Уверете се, че сте поставили GPS ключа в позиция OFF по време на излитане и приземяване на
самолет.
• Може да не успеете да получите информация за местоположение на места, където радиосигналите
от сателити не достигат (стр. 118).
• Трите точки в долния десен ъгъл
показват стабилност на GPS сигнала. Когато са изведени
по-малко от 3 точки, GOS сигналът не е достатъчно стабилен за получаване на данни за местоположение. За да извършите успешно триангулиране, първо се преместете на открито и завъртете GPS
ключа в позиция OFF и ON отново или изключете и включете отново видеокамерата.
• След няколко минути неуспешни опити, видеокамерата ви прекратява опитите да установи
(процес по триангулиране
местоположение. Ако видеокамерата ви продължава да извежда символ
не е започнал) дори след като сте се преместили на открито, изключете и включете отново ключ
GPS или изключете и включете видеокамерата отново.
Съвети
• Можете да получите настоящето си местоположение, за да установите къде се намирате (стр. 55).
• Можете да потърсите клипове или снимки, които да бъдат възпроизведени в Map Index (стр. 40).
• Когато възпроизвеждате клипове и снимки с [DATA CODE] в положение [COORDINATES], информацията за местоположение се намира на LCD екрана (стр. 89).
• Можете да използвате [AUTO CLOCK ADJ] и [AUTO AREA ADJ], за да настроите часовника в
съответната зона (стр. 98).
BG
35
Възпроизвеждане на видеокамерата
В настройките по подразбиране, се възпроизвеждат снимките и клиповете записани
във вградената памет (стр. 68).
Възпроизвеждане на движещи се изображения
a Отворете LCD екрана на вашата видеокамера.
Капачето на обектива се отваря и вашата видеокамера се включва.
• За да включите вашата видеокамера, когато LCD екранът вече е отворен, натиснете POWER
(стр. 11).
b Натиснете
(VIEW IMAGES).
След няколко секунди се извежда екранът VISUAL INDEX.
• Можете да изведете екрана VISUAL INDEX и като натиснете
екрана.
(VIEW IMAGES) на LCD
c Докоснете
(или
) бутон (1) желано движещо се изображение (2).
Клиповете се извеждат и сортират според датата на запис.
A Променя извеждането на операционни бутони.
B Към екран MENU.
C Извежда екран за избор на индекс тип ([DATE INDEX]/ [ MAP] (HDR-CX500VE/
CX505VE/CX520VE)/[ FILM ROLL]/[ FACE]) (стр. 39, 40, 41, 42).
Извежда клипове с висока разделителна способност на изображенията (HD).*
D
E Извежда неподвижни изображения.
BG
36
E
: Извежда клипове записани на предишна/следваща дата.**
: Извежда предишен/следващ клип.
G
H Връщане към екран за запис.
се появява, когато в [ /
SET] (стр. 78) е избран клип със стан* Индикация
дартна разделителна способност на изображението.
** Когато докоснете F, се извежда индикация A.
• Можете да се придвижите по дисплея като издърпате лента F или G.
• Индикацията i се извежда на движещото се изображение или снимката, която е последно възпроизведена или записана. Ако докоснете движещото се изображение или снимката с помощта на i ,
можете да продължите възпроизвеждане от предходното време. (Снимката, записана на “Memory
Stick PRO Duo” носителя, се обозначава с индикатора B.)
Вашата видеокамера започва възпроизвеждането на избраното движещо се
изображение.
Регулиране на звука
Предходен
Следващ
OPTION
За да спрете
За да превъртите бързо
напред
За да въведете пауза/за да
възпроизвеждате
За да превъртите
бързо назад
Съвети
• Когато възпроизвеждането на избраното движещо се изображение достигне до последното такова,
екранът се връща в режим VISUAL INDEX.
• Докоснете
докато устройството е в режим на пауза или бавно възпроизвеждане на
движещи се изображения.
• Когато неколкократно докоснете
по време на възпроизвеждане, движещите изображения се възпроизвеждат около 5 пъти по-бързо t около 10 пъти по-бързо t около 30 пъти по-бързо
t около 60 пъти по-бързо.
• Можете да изведете VISUAL INDEX като докоснете
[MENU] t
t [VISUAL
INDEX] (в категория
[PLAYBACK])
• Датата на записа, времето, условията и координатите (само за модели HDR-CX500VE/CX505VE/
CX520VE) на записа автоматично се запазват по време на запис.
• Тази информация не се извежда по време на запис, но можете да я изведете докато възпроизвеждате,
като докоснете
[MENU] t
t [PLAYBACK SET] (в категория [ PLAYBACK]
t [DATA CODE] t желана настройка t
t
.
За да регулирате силата на звука на движещите се изображения
t регулирайте с
Докато възпроизвеждате движещи се изображения, докоснете
t
t
.
помощта на
• Можете да регулирате силата на звука от
OPTION MENU.
Преглед на снимки
Докоснете
(Photo) (1) t желана снимка (2) в екрана VISUAL INDEX.
BG
37
A Променя извеждането на операционни бутони.
B Към екран MENU.
C Извежда екран за избор на индекс тип ([DATE INDEX]/ [ MAP] (HDR-CX500VE/
CX505VE/CX520VE)*1 (стр. 39, 40).
:Извежда клипове с висока разделителна способност на изображенията (HD).*2
D
E Извежда неподвижни изображения.
: Извежда клипове записани на предишна/следваща дата.*3
F
G
: Извежда предишно/следващо изображение.
H : Връща се към екран за запис.
*1 Екранът за избор на индекс тип не се извежда, когато [PHOTO MEDIA SET] (стр. 43) е в
настройка [MEMORY STICK].
*2 Индикация
се появява, когато в [
/
SET] (стр. 78) е избран клип със стандартна
разделителна способност на изображението.
*3 Когато докоснете A, се извежда индикация F.
Вашата видео камера извежда избраната снимка.
Предходен
Към екрана VISUAL
INDEX
За да спрете/стартирате
зареждането на кадри
Следващ
OPTION MENU
Съвети
• Когато преглеждате снимки, записани на Memory Stick Duo носител, на екрана се извежда индикацията
(папка за възпроизвеждане).
BG
38
Полезни функции при възпроизвеждане на клипове
и снимки
Търсене на желано изображение по дата [Date index]
Можете да търсите желани изображения по дата.
Изберете носител за запис, който съдържа изображението, което искате да възпроизведете, преди да започнете работа (стр. 68).
Забележки
• Не можете да използвате индекса за дата за неподвижни изображения на “Memory Stick Duo” носител.
a Натиснете
(VIEW IMAGES).
Екранът [VISUAL INDEX] се извежда на LCD екрана.
b Докоснете
VIEW IMAGES) t [DATE INDEX].
(
Връща се към екран VISUAL INDEX.
c Докоснете
докоснете
, за да изберете дата на желаното изображение, и
.
Изображенията с избраната дата се извеждат на [VISUAL INDEX] екрана.
Съвети
• Можете да изведете индекса за дати като докоснете
(MENU) t
t[VIEW IMAGES] (в
категория
[PLAYBACK]) t [DATE INDEX].
• В екрана [Film Roll Index] или [Face Index] можете да използвате функциите Date Index, като докоснете датата в горния десен ъгъл на екрана.
BG
39
Търсене на желана сцена чрез запис на местоположение (Map Index) (HDRCX500VE/CX505VE/CX520VE)
Записването на клипове и снимки се маркира на карта.можете да изберете клип или
снимка според мястото на запис. Изберете носителя на запис, който съдържа клипа
или снимката, които искате да възпроизвеждате преди да стартирате тази операция
(стр. 68).
• Можете да използвате Map Index само за снимки и клипове, които разполагат с информация за местоположение,тоест са били записани с ключ GPS в позиция ON (стр. 34).
• Не можете да използвате Map Index със снимки записани на “Memory Stick PRO Duo”
носител.
(VIEW IMAGES).
a Натиснете
Екранът [VISUAL INDEX] се извежда
( VIEW IMAGES) t [ MAP]
b Докоснете
Връща се към екран VISUAL INDEX.
Към екрана VISUAL INDEX
Скала
Предишен
Следващ
Маркиране на изображения
Извеждане на снимки
• Можете да промените скалата като използвате лостчето за увеличение (W: по-голяма, Т: по-малка).
• Точката, която докоснете на картата, се премества в центъра автоматично. Ако задържите в
определена точка, картата продължава да се мести.
• В горния десен ъгъл на миниатюрното изображение ще се появи маркировка когато няма информация за местоположение.
c Докоснете маркировката на картата и клиповете и снимките, които сте
записали там ще бъдат възпроизведени.
Маркировката на изображението става червена. Клиповете и снимките записани
в тази локация се извеждат отляво на екрана.
BG
40
d Докоснете желания клип или изображение.
Възпроизвеждането започва от избраната сцена,
Забележки
• Уверете се, че сте поставили GPS ключа в положение ON (стр. 34) преди да започнете записа, за да
можете да създавате клипове и снимки, които после да търсите с помощта а Map Index.
• Картата винаги извежда север отгоре.
• Когато запишете няколко клипа и снимки на едно и също място, на LCD екрана ще се извеждат найскоро записаните снимки/клипове.
Съвети
• Можете да изведете Map Index и като докоснете t[VIEW IMAGES] (в категория
[PLAYBACK])
t [ MAP].
• Можете да търсите миниатюрно изображение на клип или снимка, които искате да възпроизведете и като докоснете
в стъпка 3. Местоположението на запис на клипа или снимката ще
бъдат изведени в средата на картата.
Търсене на желана сцена по точка (Film Roll Index)
Движещите се изображения могат да бъдат разделени по зададено време като първата
сцена за всяко разделение се извежда в INDEX екрана. Можете да започнете възпроизвеждането на движещото се изображение от избрано миниатюрно изображение.
Изберете носителя на запис, който съдържа клипа или снимката, които искате да
възпроизвеждате преди да стартирате тази операция (стр. 68).
a Натиснете
(VIEW IMAGES).
Екранът [VISUAL INDEX] се извежда
b Докоснете
(
VIEW IMAGES) t [
FILM ROLL]
Връща се към екран
VISUAL INDEX.
Задава интервала, на който се създават
миниатюрни изображения на сцени.
BG
41
c Докоснете
, за да изберете желаната сцена.
d Докоснете
, за да търсите желаната сцена, след това докоснете
сцената, която желаете да възпроизведете.
Възпроизвеждането започва от избраната сцена.
Съвети
• Можете да изведете екрана [Film Roll Index], като докоснете
IMAGES) (в категория [
PLAYBACK]) t [ FILM ROLL].
(MENU) t
t (VIEW
Търсене на желана сцена по лице (Face Index)
Разпознатите изображения с лица по време на запис се извеждат на индекс екрана.
Можете да възпроизвеждате движещото се изображение от избраните изображения
с лице.
Изберете носителя на запис, който съдържа клипа или снимката, които искате да
възпроизвеждате преди да стартирате тази операция (стр. 68).
(VIEW IMAGES).
a Натиснете
Екранът [VISUAL INDEX] се извежда
b Докоснете ( VIEW IMAGES) t [
Връща се към екран VISUAL INDEX.
c Докоснете
FACE]
, за да изберете желаната сцена.
d Докоснете
, след това докоснете желаното изображение с лице, за
да прегледате сцената.
Възпроизвеждането започва от началото на сцената с избраното лице.
BG
42
Забележки
• Възможно е лицата да не се разпознаят в зависимост от условията на запис.
Пример: Хора, които носят очила или шапки, или които не гледат към камерата.
• Задайте [FACE DETECTION] (стр. 80) в положение [ON] (настройка по подразбиране) преди да
възпроизведете записа от Face Index.
Съвети
• Можете да изведете екрана [Face Index], като докоснете
IMAGES) (в категория [
PLAYBACK]) t [ FACE].
(MENU) t
t (VIEW
Възпроизвеждане на кратка част от заснети клипове (Highlight Playback)
Вашата видеокамера избира случайни сцени от Highlight Playback, поставя ги заедно
и ги възпроизвежда като кратко представяне от клиповете с висока разделителна
способност, които сте заснели с музика и визуални ефекти. Сцените от Highlight
Playback се различават всеки път, когато изберете Highlight Playback. Можете да запазите желания Highlight Playback сценарий.
Изберете носителя на запис, който съдържа клипа или снимката, които искате да
възпроизвеждате преди да стартирате тази операция (стр. 68).
Докоснете
(MENU) t
t[HIGHLIGHT] (в категория [PLAYBACK])
Появяват се настройките за Highlight Playback. Highlight Playback стартира след
няколко секунди.
Връща се към екран VISUAL INDEX.
За да спрете Highlight Playback.
За да направите пауза натиснете
За да спрете натиснете
или
.
.
За да промените настройките за Highlight Playback
След като сте докоснали [ HIGHLIGHT], докоснете [HIGHLIGHT SET] преди
Highlight Playback да започне. Можете да настроите следните опции.
• [PLAYBACK RANGE]
Настройте обхвата на клипове, които ще възпроизвеждате като изберете дата за старт и финали
и след това докоснете
.
Ако не сте настроили обхват, вашата видеокамера възпроизвежда клипове от датата изведена във
VISUAL INDEX до най-скоро записания клип.
• [THEME]
Изберете една от слените теми [SIMPLE], [NOSTALGIC], [STYLISH], [ACTIVE] (настройка по
подразбиране). Музикалната категория се избира автоматично според темата.
• [MUSIC]
От музикалната категория можете д добавите една от следните: [MUSIC1] – [MUSIC4] (настройка
по подразбиране), [MUSIC5] – [MUSIC8] (музика по избор* за HDR-CX500E/CX500VE/CX520E/
CX520VE).
* За подробности как да промените музикалните файлове вижте стр. 44.
BG
43
• [AUDIO MIX]
Оригиналният звук се възпроизвежда с музика.
Докоснете
, за да регулирате баланса между оригинален звук и музика.
• [SHUFFLE]
За да възпроизвеждате музика в случаен ред, изберете [ON].
Забележки
• Настройката [PLAYBACK RANGE] се изтрива, когато Highlight Playback спре.
Съвети
• Можете да промените настройките за Highlight Playback по време на Highlight Playback като докоснете –(OPTION).
• Ако промените настройките за Highlight Playback, Highlight Playback сцените се преизбират.
• Ако промените [MUSIC] след като сте избрали [THEME], музиката ще се избере автоматично за
темата от следващия път.
Възпроизвеждане на кратка част от заснети клипове (Highlight Playback)
За да запазите сценарий за Highlight Playback
Докоснете
(OPTION) t [ SCENARIO SAVE] t[YES] по време на Highlight
Playback.
• Можете да запазите максимум 8 сценария. Ако вече сте запазили 8 сценария на LCD екрана ще се изведе надпис [HIGHLIGHT SCENARIO full, HIGHLIGHT SCENARIOS may be erased when SCENARIO
ERASE button is pressed.] (HIGHLIGHT SCENARIO списък е запълнен, HIGHLIGHT SCENARIO
сценариите могат да бъдат изтрити когато натиснете бутон SCENARIO ERASE). Докоснете [
SCENARIO ERASE], за да изтриете нежелани сценарии.
За да възпроизведете запазен Highlight Playback сценарий
(MENU) t
t[ SCENARIO] (в категория [
Докоснете
изберете сценария, който искате да възпроизведете посредством
натиснете
.
Забележки
PLAYBACK]) и
, след което
• Ако клипове от Highlight Playback сценарий, които искате да възпроизведете са изтрити или разделени, тези клипове се пропускат при възпроизвеждане на сценария.
За да изтриете Highlight Playback сценарий
(MENU) t
t[ SCENARIO ERASE] (в категория [ EDIT])
Докоснете
t [ERASE] и изберете сценария, който искате да възпроизведете посредством
, след което натиснете
.
• За да изтриете всички сценарии, докоснете
(MENU) t
t[ SCENARIO ERASE] (в
категория [ EDIT]) t [ERASE ALL] t [YES] t [YES] t
t
• Можете да изтриете също и като докоснете
(OPTION) по време на Highlight Playback на екран
за избор на сценарий.
За да промените музикалните файлове (HDR-CX500E/CX500VE/CX520E/CX520VE)
• Можете да прехвърлите музикални файлове от аудио диск или МР3 на вашата видеокамера ида
ги възпроизведете посредством Highlight Playback. За да прехвърлите музикални файлове трябва
да инсталирате приложения софтуер “PMB” на вашия компютър. Включете видеокамерата и
компютъра, свържете ги с приложения USB кабел, след това докоснете [DOWNLOAD MUSIC] на
екрана на видеокамерата.(Ако не се появи екран [USB SELECT], докоснете
(MENU) t
t [MUSIC TOOL] (в категория [ OTHERS]) t [DOWNLOAD MUSIC]. За подробности вижте
“PMB Guide”.
BG
44
• След като прехвърлите музикални файлове на видеокамерата ако не можете да възпроизвеждате музика, музикалният файл може да е повреден. Изтрийте музикалните файлове като натиснете
(MENU) t
t [MUSIC TOOL] (в категория [ OTHERS]) t [EMPTY MUSIC], след това
прехвърлете музикалния файл отново. Ако изтриете музикални файлове като използвате [EMPTY
MUSIC], музикалните файлове записани на видеокамерата с фабричните настройки също ще бъдат
изтрити. В такъв случай можете да ги възстановите като използвате Music Transfer приложен към
“PMB”.за подробности вижте “PMB Guide”.
Използване на функцията PB zoom
Можете да увеличавате изображения от 1.1 до 5 пъти повече от първоначалния им
размер.
Увеличението може да се регулира с лостчето zoom.
a Възпроизведете неподвижното изображение, което желаете да увеличите.
b Увеличете изображението с помощта на Т (телеснимка).
На екрана се извежда рамка.
c Докоснете участъка, който искате да изведете в центъра на екрана.
Точката, в която сте докоснали се мести в центъра на изведената рамка.
d Регулирайте увеличението с помощта на W (широкоъгълна)/T (телеснимка).
За да отмените, натиснете
.
BG
45
Възпроизвеждане на изображения в последователност (Slide show)
Докоснете
на екрана за възпроизвеждане на неподвижни изображения.
Изреждането на изображения започва от избраното изображение.
За да спрете изреждането.
.
Докоснете
За да стартирате отново
Докоснете пак
.
Забележки
• Не можете да използвате функцията увеличение при възпроизвеждане при изреждане на изображения.
Съвети
• Можете да зададете непрекъснато изреждане на изображения, като използвате
(OPTION) t
клетка t [SLIDE SHOW SET]. Настройката по подразбиране е [ON] (непрекъснато възпроизвеждане).
BG
46
Възпроизвеждане на изображения на телевизионния
екран
Начините на връзка и качеството на изображенията (висока разделителна способност (HD) или стандартна разделителна способност (SD)), които се възпроизвеждат
на телевизионния екран, се различават в зависимост от телевизора, който сте свързали, и конекторите, които използвате. Лесно можете да свържете вашата видеокамера към телевизора, като следвате инструкциите в [TV CONNECT Guide].
Свързване на телевизор, като използвате [TV CONNECT Guide]
a Превключете източника на входен сигнал на телевизора към свързания жак.
• Обърнете се към инструкциите за експлоатация, приложени към телевизора.
b Включете вашата видеокамера и докоснете
(MENU) t
CONNECT Guide] (в категория [OTHERS]) на LCD екрана.
t [TV
• Използвайте приложения променливотоков адаптер като източник на захранване (стр. 20).
c Свържете вашата видеокамера с телевизора според инструкциите в [TV
CONNECT Guide].
Конектори на видеокамерата
A/V конектор за
дистанционно
управление
HDMI OUT жак
Входни конектори на
вашия телевизор
• Когато използвате A/V свързващ кабел, за да извеждате движещи се изображения, изображенията се
извеждат със стандартно качество (SD).
d Възпроизведете движещите се изображения и снимките на вашата
видеокамера (стр. 36).
BG
47
За да свържете телевизор с висока разделителна способност
Изображения записани с HD (висока резолюция) качество на изображението се конвертират в SD (стандартна резолюция) качество на изображението и се възпроизвеждат. Изображения записани със SD (стандартна резолюция) качество на изображението се възпроизвеждат със SD (стандартна резолюция) качество на изображението.
t (стр. 48)
t (стр. 48)
: Посока на сигнала
Вид
Видеокамера
Кабел
Телевизор
Компонентен аудио/
видео кабел
(зелен)
(син)
(червен)
Настройка MENU
[OUTPUT SETTINGS] (в
категория [ GENERAL
SET]t [COMPONENT]
t [1080i/576i] t (стр.
97)
(бял)
(червен)
Забележки
• Ако свържете само компонентен видео кабел, не се извеждат аудио сигнали. Свържете белите и
червени щекери, за да изведете аудио сигнали.
HDMI кабел
(не е приложен в комплекта)
Забележки
• Използвайте HDMI кабел с HDMI лого.
• Използвайте HDMI мини щекер от едната страна (за видеокамера) и щекер подходящ за свързване
към вашия телевизор от другия край.
• От HDMI OUT жака на вашата видеокамера не се извеждат изображения, ако тези изображения са
със сигнали за авторски права.
• Някои телевизори може да не функционират правилно (напр. Без звук или изображение) посредством
тази връзка.
BG
48
• Не свързвайте HDMI OUT жака на вашата видеокамера и HDMI OUT жака на външно устройство
посредством HDMI кабел. Това може да причини неизправност.
• Когато свързаното устройство е съвместимо с 5.1-канален звук, филмите записани с HD (висока
резолюция) качество на изображението се извеждат като 5.1-канале звук автоматично. Филми записани със SD (стандартна резолюция) качество на изображението се конвертират в 2-канален звук.
Свързване към 16:9 или 4:3 телевизор с нормална разделителна способност
Изображения записани с HD (висока резолюция) качество на изображението се конвертират в SD (стандартна резолюция) качество на изображението и се възпроизвеждат. Изображения записани със SD (стандартна резолюция) качество на изображението се възпроизвеждат със SD (стандартна резолюция) качество на изображението.
t стр. 50
t стр. 50
t стр. 50
За да настроите хоризонтално към вертикално съотношение спрямо свързания
телевизор (16:9/4:3)
Настройте [TV TYPE] в [16:9] или [4:3] според вашия телевизор (стр. 96).
Забележки
• Когато възпроизвеждате филм записан със SD (стандартна резоюция) качество на изображението на
телевизор със съотношение 4:3, който не е съвместим с 16:9 сигнал, докоснете
(MENU) t
t (OTHER REC SET) (в категория [
SHOOTING SET]) t [ WIDE SELECT] t [4:3]
t
t
t
на вашата видеокамера, когато записвате изображение (стр. 84).
BG
49
: Посока на сигнала
Вид
Видеокамера
Кабел
Телевизор
Компонентен аудио/
видео кабел
(зелен)
(син)
(червен)
(бял)
(червен)
Настройка MENU
[OUTPUT SETTINGS] (в
категория [ GENERAL
SET]t [COMPONENT]
t [576i] t (стр. 97)
[OUTPUT SETTINGS] (в
категория [ GENERAL
SET]t [COMPONENT]
t [TV TYPE] t [16:9]/
[4:3] (стр. 96)
Забележки
• Ако свържете само компонентен видео кабел, не се извеждат аудио сигнали. Свържете белите и
червени щекери, за да изведете аудио сигнали.
[OUTPUT SETTINGS] (в
категория [ GENERAL
SET]t [COMPONENT] t
[16:9]/[4:3] *t (стр. 96)
Аудио/видео свързващ
кабел с S VIDEO (не е
включен в комплекта)
(бял)
(червен)
(жълт)
Забележки
• Когато S VIDEO щекера (S VIDEO канал) е свързан, не се извеждат аудио сигнали. За да изведете
аудио сигнали, свържете белите и червени щекери на входния аудио жак на вашия телевизор.
• Тази връзка произвежда изображения с по-висока резолюция в сравнение а аудио/видео свързващия
кабел (тип E).
Аудио/видео свързващ
кабел (приложен)
(бял)
(червен)
[OUTPUT SETTINGS]
(в категория [
GENERAL SET]t
[COMPONENT] t
[16:9]/[4:3] *t (стр.
96)
* Настройте [TV TYPE] според вашия телевизор.
Когато свързвате телевизора си посредством видеорекордер
Свържете видеокамерата си към LINE IN входа на видеорекордера чрез аудио/видео свързващия
кабел. Настройте входния селекторна видеорекордера в позиция LINE (VIDEO 1, VIDEO 2 и т.н.).
Когато телевизорът Ви е моно (Когато телевизорът Ви има само един аудио
входен жак)
Свържете жълтия щекер на аудио/видео свързващия кабел към видео входния жак и
белия (ляв канал) или червения (десен канал) щекер на аудио входния жак на вашия телевизор или видеорекордер.
BG
50
Ако телевизорът/видеорекордерът Ви има 21-пинов адаптер (EUROCONNECTOR)
Използвайте 21-пиновия адаптер приложен към вашата видеокамера.
Телевизор/видеорекордер
Съвети
• Ако свържете вашата видеокамера към телевизора чрез повече от един вид кабел за извеждане на
изображения, редът на приоритетите сред телевизионните жакове за извеждане е както следва:
HDMI t компонентен t S VIDEO t видео
• HDMI (High Definition Multimedia Interface) e интерфейс, който изпраща и аудио, и видео сигнали.
HDMI OUT жака извежда висококачествени изображения и цифров аудио звук.
Използване на функция “BRAVIA” Sync
Можете да възпроизвеждате чрез дистанционното управление на вашия телевизор*
като свържете видеокамерата към “BRAVIA” Sync-съвместим телевизор произведени
в или след 2008 година посредством HDMI кабел.
HDMI кабел
(продава се отделно)
a Свържете видеокамерата си към “BRAVIA” Sync-съвместим телевизор посредством HDMI кабел (не е включен в комплекта).
b Включете видеокамерата си.
Входните сигнали на телевизора се включват автоматично и изображението от
камерата се извежда на телевизора Ви.
c Работа с дистанционното управление на телевизора.
Можете да извършите следните операции:
– Изведете
(PLAYBACK) от
(MENU) като натиснете бутон SYNC MENU.
– Изведете екран INDEX като например VISUAL INDEX чрез натискане на на бутони
нагоре/надолу/наляво/надясно на устройството за дистанционно управление на вашия
телевизор и възпроизведете желаните филми или неподвижни изображения.
Забележки
• Може да има някои операции, които не можете да извършите посредством устройството за
дистанционно управление.
BG
51
• За да настроите видеокамерата си натиснете
(MENU) t
t(OTHER SETTINGS) t
(в категория [GENERAL SET]) t [CTRL FOR HDMI] t [ON] (настройки по подразбиране) t
t
t
.
• Настройте телевизора си. Обърнете внимание на инструкциите за експлоатация на вашия телевизор.
Съвет
• Ако изключите телевизора си, видеокамерата Ви се изключва автоматично.
BG
52
Редактиране
Изтриване на клипове и изображения
Можете да освободите място на носителите за запис като изтриете клипове
и изображения, записани на тях.
Изберете медия за запис, която съдържа
клипове и снимки, които искате да
изтриете преди да започнете работа
(стр. 68). За клипове изберете качество
на изображението (стр. 78).
Забележки
• Не можете да възстановите изтритите
изображения.
• Не вадете комплекта батерии или променливотоковия адаптер от вашата видеокамера
докато изтривате изображенията. Възможно
е да повредите носителя.
• Когато изображенията на “Memory Stick PRO
Duo” са защитени от друго устройство, вие
не можете да ги изтриете от “Memory Stick
PRO Duo”.
• Не можете да изтриете защитени изображения и филми. Премахнете защитата преди да
опитате да ги изтриете (стр. 59).
• Ако изтритият клип е включен в плейлиста
(стр. 61), клипът добавен към плейлиста също
така се изтрива.
• Ако изтритият клип е включен вHighlight
Playback сценарий (стр. 44), филмът също се
изтрива от сценария.
• Важни данни трябва да бъдат съхранявани
на външен носител (стр. 63, Инструкции за
употреба).
Съвети
• Можете да изберете до 100 изображения
наведнъж.
• Можете да изтриете изображения от екрана
за възпроизвеждане под
(OPTION)
менюто
• За да изтриете всички изображения, записани
на “Memory Stick PRO Duo”, и да освободите
цялото място на “Memory Stick PRO Duo”,
форматирайте “Memory Stick PRO Duo”
(стр. 93).
• Намалени като размер изображения ще ви
помогнат да прегледате много изображения
наведнъж под формата на „миниатюри”.
1
Докоснете
(MENU) t
t [DELETE] (в категория
[EDIT])
2
3
За да изтриете клипове докоснете [ DELETE], [
DELETE]
или [
DELETE].
За да изтриете снимки, докоснете
[ DELETE] или [ DELETE].
Докоснете и изведете маркировка за клиповете или снимките, които ще изтриете.
Съвети
• Натиснете и задръжте изображението на
LCD екрана, за да потвърдите избора си.
Докоснете
, за да се върнете към
предходния екран.
4
Докоснете
t
.
t [YES] t
За да изтриете едновременно всички
движещи се изображения.
На стъпка 2 докоснете [ DELETE]
t[
DELETE ALL]/ [
DELETE
t
ALL] t [YES] t [YES] t
.
• За да изтриете едновременно всички снимки,
докоснете
[ DELETE] t[ DELETE ALL] t [YES]
t [YES] t
t
.
За да изтриете едновременно всички
движещи се изображения/снимки, записани в един ден
1 Докоснете [ DELETE] t[
DELETE by date]/ [
DELETE by
date] на стъпка 2.
• За да изтриете едновременно всички снимки, докоснете
[ DELETE] t[ DELETE by date].
BG
53
2 Докоснете
, за да изберете
дата на записа на желаното движещо
се изображение и след това докоснете
.
Съвети
• Докоснете движещото се изображение
на LCD екрана, за да потвърдите избора
си. Докоснете
, за да се върнете към
предходния екран.
• Докоснете [YES] t
t
.
BG
54
Получаване на информация за настояще
местоположение (HDRCX500VE/CX505VE/
CX520VE)
Можете да изведете актуалното си
местоположение на карта. Поставете
ключ GPS в положение ON, така че
видеокамерата ви да може да получи
актуална информация за местоположение (стр. 34).
(
Докоснете
в екрана за запис.
• Когато видеокамерата ви не може да засече
настоящето ви местоположение, централният маркер става сив и картата показва
последното засечено местоположение .
• Ако задържите определена точка, картата
продължава да се движи.
• Можете да изведете настояще местоположение като докоснете
(MENU) t
t [ YOUR LOCATION] (в категория
[OTHERS]).
YOUR LOCATION)
Настоящето ви местоположение се
извежда и маркира в центъра на LCD
екрана. Ако докоснете някоя част от
екрана, картата показва зоната с тази
точка в центъра.
Докоснете
(вашето местоположение) в долната лява част на LCD екрана,
за да преместите отново настоящето
си местоположение в центъра на екрана.
За да затворите екрана с карта
.
Докоснете
Забележки
• Картата винаги извежда север отгоре.
Съвети
• Можете да промените скалата като използвате лостчето за увеличение (W: по-голямо, Т:
по-малко).
• Вашата видеокамера получава информация за
настояще местоположение на всеки 10 секунди. Извеждането на централен маркер и т.н.
се появяват по различен начин в зависимост
от статуса на настоящето запитване.
BG
55
Запазване на неподвижни изображения от движещи се изображения
Изберете носителя, който съдържа движещите се изображения, и носителят,
на който желаете да запишете неподвижното изображение (стр. 68, 78).
1
2
3
(MENU) t
Докоснете
t [PHOTO CAPTURE] (в
категория
[EDIT]).
Извежда се екранът [PHOTO
CAPTURE].
Докоснете движещото се
изображение, което желаете да
запазите.
Избраното движещо се изображение се възпроизвежда.
в точката, в
Докоснете
която желаете да записвате.
Движещото се изображение е в
режим на пауза.
Регулира точката на заснемане с
повече точност, след като сте я
задали посредством
.
Връща се в началото на избран клип.
4
BG
56
Докоснете
.
Избраната снимка се запазва в
носителя, който сте избрали
преди това в [PHOTO MEDIA
SET] (стр. 68).
Когато запазването е приключило,
екранът се връща към режим пауза.
• За да продължите със записа, докос, след това следвайте
нете
стъпка 3.
• За да запазите неподвижно изображение от друго движещо се изображение, докоснете
, след това
следвайте стъпка 2.
5
Докоснете
t
.
Забележки
• Размерът на изображението е фиксиран в зависимост от съотношението на движещото
се изображение:
– [ 2.1 M] с HD (висока резолюция)
качество на изображението.
– [ 0.2 M] е със съотношение 16:9 и SD
(стандартна резолюция) качество на
изображението.
• [VGA (0.3M)] със съотношение 4:3 и SD
(стандартна резолюция) качество на изображението.
• Носителят, на който желаете да запазвате
неподвижни изображения, трябва да има
достатъчно свободно място.
• Датата на записа и часът на създадените
неподвижни изображения са същите като
датата и часа на движещото се изображение.
• Ако движещото се изображение не притежава код с данни, записът на дата и час на
неподвижните изображения се запазва като
часа, в който сте ги създали от движещото
се изображение.
• Не можете да запишете снимка от клип
записан на “Memory Stick PRO Duo” носител
(HDR-CX505VE)
Презапис/Копиране на
снимки от вградената памет на “Memory
Stick PRO Duo”
носителя
Презапис на клипове
Можете да презапишете клипове записвани на вградената памет на вашата
видеокамера на “Memory Stick PRO Duo”
носителя. Поставете “Memory Stick
PRO Duo” носител в камерата преди да
започнете работа.
Забележки
• Когато записвате клип на “Memory Stick PRO
Duo” носител за първи път, създайте база
данни за изображенията като докоснете
(MENU) t
t [REPAIR.IMG.
DB.F.] (в категория
[MANAGE MEDIA])
t [MEMORY STICK].
• Свържете вашата видеокамера към контакта
посредством приложения променливотоков
адаптер, за да предпазите камерата от изчерпване на батерията по време на презаписа.
Съвети
• Оригиналното заглавие няма да бъде изтрито
след края на презаписа.
• Всички включени заглавия от плейлиста ще се
презапишат.
• Всички изображения записани от тази
видеокамера и запазени на носител се наричат
“оригинално заглавие”.
a Докоснете
(MENU) t
t[MOVIE DUB] (в категория
[EDIT]).
Появява се екран [MOVIE DUB].
b Докоснете вида на презапис.
[DUB by select]: Изберете клипове
за презапис.
[DUB by date]: За да запишете всички клипове от избрана дата.
DUB ALL]: За да запишете
[
изображения с висока разделителна
способност на плейлиста (HD).
[ DUB ALL]: За да запишете
изображения със стандартна разделителна способност на плейлиста
(SD).
Когато изберете плейлиста като
източник на материал за презапис,
следвайте екранните инструкции,
за да осъществите презаписа.
c Изберете клипа, който ще презапишете.
[DUB by select]: Докоснете клипа,
който ще презаписвате и го маркирайте с означение . Можете да
изберете няколко филми.
Оставащ капацитет на “Memory
Stick PRO Duo” носителя.
Съвети
• Натиснете и задръжте изображението на
LCD екрана, за да потвърдите. Докоснете
, за да се върнете към предишен екран.
[DUB by date]: Изберете датата на
запис на филма, който ще презаписвате,
след това докоснете
. Не можете
да изберете няколко дати.
d Докоснете
t
t [YES] t
.
BG
57
Съвети
• За да проверите презаписаните заглавия,
след като презаписът приключи, изберете
[MEMORY STICK] в [MOVIE MEDIA SET] и ги
Възпроизведете (стр. 68).
Копиране на снимки
Можете да копирате снимки записвани на вградената памет на вашата
видеокамера на “Memory Stick PRO Duo”
носителя. Поставете “Memory Stick
PRO Duo” носител в камерата преди да
започнете работа.
Забележки
• Свържете вашата видеокамера към контакта
посредством приложения променливотоков
адаптер, за да предпазите камерата от изчерпване на батерията по време на презаписа.
Съвети
• Натиснете и задръжте изображението на
LCD екрана, за да потвърдите. Докоснете
, за да се върнете към предишен екран.
[COPY by date]: Изберете датата на
запис на снимката, която ще презаписвате , след това докоснете
. Не
можете да изберете няколко дати.
a Докоснете
(MENU) t
t[PHOTO COPY] (в категория
[EDIT]).
Появява се екран [PHOTO COPY].
d Докоснете
t
t [YES] t
.
Съвет
• За да проверите презаписаните заглавия,
след като презаписът приключи, изберете
[MEMORY STICK] в [PHOTO MEDIA SET] и
ги Възпроизведете (стр. 68).
b Докоснете вида на копиране.
[COPY by select]: Изберете клипове
за презапис.
[COPY by date]: За да запишете
всички клипове от избрана дата.
c Изберете снимката, която ще
презапишете.
[COPY by select]: Докоснете снимката, който ще презаписвате и я
маркирайте с означение . Можете
да изберете няколко снимки.
BG
58
Запазване на изображения (Protect)
Защитете клиповете и снимките, за да
ги защитите от инцидентно изтриване.
Изберете носител на запис, който
съдържа клипове и снимки, които желаете да защитите преди да започнете
работа (стр. 68). За клипове изберете
качество на изображението (стр. 78).
Съвети
• Можете да защитите клипове и снимки от
екрана за възпроизвеждане от
OPTION
MENU.
1
2
Докоснете
(MENU) t
t[PROTECT] (в категория
[EDIT]).
4
Докоснете
t
.
t [YES] t
За да премахнете защитата на клипове и филми
Докоснете клипа или филма маркирани с
означение - в стъпка 3.
Маркировката - изчезва.
За да защитите всички снимки и клипове заснети в един и същи ден
[ PRT. By date] на снимка е валидно само
когато носителят на запис е вградената
памет.
1 На стъпка 2 докоснете [ PROTECT]
t[
PRT. By date]/ [
PRT. By
date].
• За да защитите всички снимки, записани в
един ден, докоснете [ PROTECT] t
[ PRT. By date].
За да защитите клипове, докоснете [PROTECT] t [PROTECT]
t [PROTECT].
• За да защитите снимки, докоснете
[PROTECT] t [PROTECT].
3
Докоснете снимките и клиповете, които ще защитите.
Върху избраните изображения се
извежда маркировка -.
2 Докоснете
, за да изберете
датата на записа на желания клип или
снимка, след това докоснете
.
Съвети
• Докоснете движещото се изображение
на LCD екрана, за да потвърдите избора
си. Докоснете
, за да се върнете към
предходния екран.
3 Докоснете [PROTECT] t
Съвети
• Натиснете и задръжте изображението на
LCD екрана, за да потвърдите. Докоснете
, за да се върнете към предишен екран.
• Можете да изберете до 100 изображения
наведнъж.
t
.
За да премахнете защитата на всички
снимки и клипове заснети в един и
същи ден
На стъпка 2 докоснете датата
на запис на желаните клипове/снимки, след това докоснете
t
[UNPROTECT] t
t
.
BG
59
Разделяне на движещи
се изображения
Предварително изберете носителя,
който съдържа движещото се изображение, което желаете да разделите (стр.
68, 78).
1
2
3
(MENU) t
Докоснете
t[
DIVIDE] (в категория
[EDIT]).
Докоснете движещото се
изображение, което желаете да
разделите.
Възпроизвеждането на избраното
движещо се изображение започва.
в точката,
Докоснете
в която желаете да разделите
движещото се изображение на
сцени.
Движещото се изображение
минава в режим на пауза. Възпроизвеждане и пауза се сменят докато
.
натискате
Наглася точката на разделяне с поголяма точност, след като я изберете
с помощта на
.
Връща се в началото на избраното
движещо се изображение.
4
Докоснете
t
.
t [YES] t
Забележки
• След като разделите движещото се изображение, вече не можете да го върнете в
предишното му състояние.
• Не премахвайте комплекта батерии или променливотоковия адаптер от видеокамерата,
докато разделяте движещо се изображение.
BG
60
Това може да повреди “Memory Stick PRO
Duo”.
Също така, не вадете “Memory Stick PRO
Duo” докато редактирате движещи се изображения на “Memory Stick PRO Duo”.
• Възможно е да се получи малка разлика между
точка, в която сте натиснали --, и реалната
точка на разделяне, тъй като вашата
видеокамера избира точката на разделяне на
интервали от половин секунда.
• Разделянето на оригиналното движещо се
изображение означава, че изображението,
добавено към плейлиста, също се разделя.
• Ако разделяното изображение е включено в
Highlight Playback сценарий (стр. 44), клипът
се изтрива от сценария.
Съвети
• Можете да разделите клип в екрана за
възпроизвеждане като използвате меню
(OPTION).
Използване на плейлист
за клипове
Плейлистът е списък с миниатюрни изображения на движещи се изображения,
избрани от вас. Оригиналните сцени
не се променят, дори и да редактирате
или изтривате сцените в плейлиста.
Преди операцията изберете носител, на
който желаете да създадете или възпроизведете плейлист (стр. 68, 78).
За да добавите всички движещи се изображения, записани на един и същ ден
1 На стъпка 2 докоснете [
ADD by
date]/ [
ADD by date].
Датите на записа на движещите се
изображения се извеждат на екрана.
Създаване на плейлист
2 Докоснете
Забележки
• Клиповете с висока разделителна способност
(HD) и тези със стандартна разделителна
способност (SD) се допълват към индивидуални плейлисти.
a Докоснете
(MENU) t
[PLAYLIST EDIT] (в категория
[EDIT}].
, за да изберете
дата на записа на желаното движещо
се изображение, след това докоснете
.
Съвети
• Докоснете изображението на LCD екрана,
за да потвърдите избора си. Докоснете
, за да се върнете към предходния
екран.
3 Докоснете [YES] t
t
.
Забележки
b Докоснете [
ADD].
[
ADD] или
c Докоснете сцената, която желаете да добавите в плейлиста.
• Не изваждайте батерията или променливотоковия адаптер от вашата видеокамера,
докато редактирате плейлиста. Също така,
не вадете “Memory Stick PRO Duo”, докато
редактирате движещи се изображения на
“Memory Stick PRO Duo”.
• Не можете да прибавяте неподвижни изображения към плейлист.
• Не можете да създадете плейлист, който
съдържа и HD (висока резолюция) качество на
изображението и SD (стандартна резолюция)
качество на изображението.
Съвети
Избраната сцена се обозначава с .
Съвети
• Натиснете и задръжте изображението на
LCD екрана, за да потвърдите, че това е
желаното изображение. Докоснете
, за
да се върнете към предишния екран.
d Докоснете
t
t [YES] t
.
• Можете да добавяте максимум 999 филма с
HD (висока резолюция) качество на изображението или 99 движещи се изображения
със SD (стандартна резолюция) качество на
изображението в плейлиста.
• Можете да прибавите движещото се изображение, когато го преглеждате в INDEX екран,
като изберете
(OPTION) .
• Можете да копирате плейлист на DVD както е, като използвате приложения софтуер.
Възпроизвеждане на плейлист
a Докоснете
(MENU) t
t[PLAYLIST] в категория
PLAYBACK]).
[
BG
61
Извежда се плейлист екранът.
2 Докоснете [
MOVE]/[
MOVE].
3 Изберете сцената, която желаете да
преместите.
b Докоснете сцената, от която
желаете да възпроизвеждате.
Плейлистът се възпроизвежда от
избраната сцена до края, след това
екранът се връща към плейлист
екран.
Изтриване на сцени от плейлиста
1 Докоснете
(MENU) t
[PLAYLIST EDIT] (в категория
[EDIT]).
2 Докоснете [
ERASE]/ [
ERASE].
За да изтриете едновременно всички
изображения, докоснете [
ERASE
ALL]/ [ ERASE ALL] [YES] t [YES]
t
.
3 Докоснете сцената, която желаете
да изтриете от плейлиста.
Избраната сцена се обозначава с .
Съвети
• Натиснете и задръжте изображението на
LCD екрана, за да потвърдите, че това е
желаното изображение. Докоснете
,
за да се върнете към предишния екран.
4 Докоснете
.
5 Изберете желаната позиция с помо-
щта на
.
Лента, указваща положението на
филма
6 Докоснете
t
.
t [YES] t
Съвети
• Когато сте избрали няколко движещи се
изображения, те се преместват по реда, по
който са изведени в плейлиста.
Избраната сцена се обозначава с .
Съвети
• Натиснете и задръжте изображението на
LCD екрана, за да потвърдите, че това е
желаното изображение.
Докоснете
, за да се върнете към
предишния екран.
4 Докоснете
t
.
t [YES] t
Съвети
• Когато изберете няколко клипа, клиповете
се подреждат в реда, в който се появяват в
плейлиста.
BG
62
Промяна на поредността в плейлиста
1 Докоснете
(MENU) t
[PLAYLIST EDIT] (в категория
[ ЕDIT]).
Създаване на диск с
помощта на DVD записващо устройство
Създаване на диск с помощта
на DVD записващо устройство,
DVDirect Express
Можете да извършите следните процедури посредством DVD записващо
устройство, DVDirect Express (продават
се отделно):
– Създадете диск със същото качество като
това на записания клип.
– Превърнете клипове с висока разделителна
способност (HD) в клипове със стандартна
разделителна способност (SD) за възпроизвеждане на който и да е DVD плейър и да
създадете диск (DISC BURN OPTION).
– Възпроизведете изображения от създадения
диск.
Обърнете се към упътването за употреба на DVD рекордера.
• В тази част DVDirect е описан като
„DVD рекордер”.
• Можете да използвате само неупотребявани дискове от вида:
– 12 см DVD-R;
– 12 см DVD+R;
• Устройството не поддържа двуслойни
дискове.
a Включете видеокамерата и
свържете DVD рекордера към 
(USB) жака на вашата видеокамера с USB кабела на DVD
рекордера.
• Когато има незапазени клипове с висока разделителна способност (HD) и изображения със
стандартна разделителна способност (SD),
те ще се запазят на индивидуални дискове
според качеството на изображението.
b Поставете неизползван диск
в DVD рекордера и затворете
шейната на диска.
На екрана на видеокамерата се
появява екран [DISC BURN].
c Натиснете
(DISC BURN) на
DVD рекордера.
Клиповете записани на вградената
памет, които не са били запазени на
дискове, ще бъдат записани на този
диск. След като дискът е бил създаден, шейната на DVD рекордера се
отваря и можете да отстраните
диска.
• Можете да работите с бутон
(DISC BURN) на вашата видеокамера.
d Повторете стъпки 2 и 3, когато
общият брой на клиповете в
паметта надвишава паметта
на диска.
e След като операцията е приклюt[END] на
чена, докоснете
екрана на видеокамерата.
• Докоснете [EJECT DISC] и отстранете въведения диск.
На екрана на видеокамерата се появява екран [EXTERNAL DRIVE].
Забележки
f Затворете шейната на диска на
DVD рекордера и изключете USB
кабела.
• Използвайте приложения променливотоков
адаптер като източник на захранване (стр.
20). Когато използвате батерии, DVD рекордерът не работи.
BG
63
За да персонализирате диск с DISC
BURN OPTION
Извършете тази операция в следните
случаи:
– Когато презаписвате желано изображение;
– Когато създавате няколко копия на
същия диск;
– Когато превръщате клипове с висока
разделителна способност (HD) в
клипове със стандартна разделителна
способност (SD) и да създадете диск.
1 Докоснете опция [DISC BURN
OPTION] в стъпка 3 по-горе.
2 Изберете носител на запис съдър-
жащ клиповете, които желаете да
запазите. [
INT.MEMORY]/[
MEMORY STICK]:
Екранът за избор на качество на изображение на диска, който създавате
се появява на LCD екрана. Изберете
желаното качество на изображение. На екрана на
то и докоснете
видеокамерата се появяват миниатюрни изображения на клиповете.
INT.MEMORY]/[
MEMORY
[
STICK]:
На екрана на видеокамерата се
появяват миниатюрни изображения
на клиповете.
3 Докоснете клипът, който искате да
запишете на диска.
Появява се маркировка .
• Чрез докосване на датата, можете да търсите изображения по дати.
• Качеството на изображението на диска
зависи от времето на запис на избраните
клипове, когато създавате диск, като ги прехвърлите от висока разделителна способност
(HD) в клипове със стандартна разделителна
способност (SD).
t [YES] на екрана
на видеокамерата.
Шейната на DVD рекордера се отваря след като сте създали диска.
5 Отстранете диска от DVD рекордера и затворете шейната.
• За да създадете друг диск със същото
съдържание, поставете нов диск и
докоснете [CREATE SAME DISC].
6 След като работата е приключена,
докоснете [EXIT] t [END] на екрана
на видеокамерата.
7 Изключете USB кабела от вашата
видеокамера.
За да възпроизвеждате диск на DVD
рекордер.
4 Докоснете
1 Включете видеокамерата и свържете
DVD рекордера към  (USB) жака
на видеокамерата посредством USB
кабела на DVD рекордера.
Появява се екран [EXTERNAL
DRIVE].
Съвети
• Можете да възпроизвеждате клипове
на телевизионния екран като свържете
видеокамерата към телевизор (стр. 47).
2 Поставете създадения диск в DVD
Остатъчен капацитет на диска
Съвети
• Натиснете и задръжте изображението на
LCD екрана, за да потвърдите. Докоснете
маркировка
, за да се върнете към
предишен екран.
BG
64
рекордера. Клиповете от диска се
появяват в екран VISUAL INDEX на
видеокамерата.
3 Натиснете бутона за възпроизвеждане на DVD рекордера. Клипът се
възпроизвежда отново на видеокамерата.
• Можете да работите с екрана на видеокамерата (стр. 18).
4 Докоснете [END] t [EJECT DISC]
на екрана на видеокамерата и отстранете диска след като операцията е завършена.
5 Докоснете
и изключете USB
кабела.
Забележки
• Уверете се, че сте включили видеокамерата.
DVD рекордерът се захранва от видеокамерата.
• Можете да използвате опция [DISC BURN
OPTION], за да създадете много еднакви
дискове.
• Не вършете никое от следните, докато
създавате диск:
– Не изключвайте видеокамерата;
– Не затваряйте LCD екрана на видеокамерата;
– Не изключвайте USB кабела или променливотоковия адаптер;
– Не излагайте видеокамерата на механични
вибрации;
– Не изваждайте “Memory Stick PRO Duo”
носителя от видеокамерата.
• Не можете да добавяте клипове към създадения диск.
• Възпроизведете създадения диск, за да се
уверите, че презаписът е извършен правилно
преди да изтриете клиповете от вашата
видеокамера.
• Ако на екрана се появят надписи [Failed.] или
[DISC BURN failed], въведете друг диск в DVD
рекордера и извършете операция DISC BURN
отново.
• Създаденият диск с изображения с висока
разделителна способност (HD) може да се възпроизвежда само от устройства съвместими
с формат AVCHD. Можете да възпроизведете диск и с DVD рекордера свързан директно
с вашата видеокамера.
• Дискът с висока разделителна способност
(HD), който сте създали не трябва да се
използва с DVD плейъри/рекордери. Тъй като
DVD плейърите/рекордерите не са съвместими с AVCHD формат, те могат да не успеят
да изведат диска.
• Времето за създаване и презапис на диск до
лимита е около 20 до 60 минути. Може да
отнеме повече време в зависимост режима
на запис и броя на сцени. Също така ако бъде
извършен прехвърляне от висока разделителна способност (HD) към стандартна
разделителна способност (SD), времето за
конвертиране на изображението може да е
по-дълго отколкото самия запис.
• Можете да преглеждате дискове със стандартна разделителна способност на записа
(SD) на обикновен DVD плейър. Ако възпроизвеждането не е възможно по някаква причина,
свържете видеокамерата към DVD рекордер и
след това възпроизведете.
• Маркировката на диска се появява на екрана
на видеокамерата.
Създаване на диск с висока разделителна способност (HD) с помощта
на DVD записващо устройство
различно от DVDirect Express
Използвайте USB кабел, за да свържете
вашата видеокамера към устройство
за създаване на дискове съвместимо
с изображения с висока разделителна
способност (HD), като например Sony
DVD записващо устройство. Обърнете
се и към ръководството за експлоатация, приложено към устройствата,
които ще свързвате.
• Свържете вашата видео камера към мрежата от 220V, като за тази операция
използвате приложения променливотоков адаптер (стр. 20).
• В някои страни/региони може да не е
наличен DVD рекордер с марката Sony.
a Включете вашата видеокамера и свържете DVD записващо
устройство към жака  (USB)
на вашата видеокамера, като
използвате USB кабел (приложен
в комплекта).
Съвети
• Общият брой на клипове записани във
вградената памет посредством DISC BURN
надвишава тези на диска, създаването на
диска спира, когато бъде достигнат лимита.
Последният клип на диска може да бъде
отрязан.
BG
65
Създаване на диск със стандартно
качество (SD) с помощта на записващо устройство и др.
На екрана на видеокамерата се извежда съобщението [USB SELECT].
• Ако не се появи съобщението [USB
SELECT], докоснете
(MENU) t
t [USB CONNECT] (в категория [OTHERS]).
b Докоснете [ USB CONNECT]
в екрана на видеокамерата,
когато изображенията са на
вградения твърд диск, или докосUSB CONNECT], когато
нете [
изображенията са записани на
“Memory Stick PRO Duo” носител.
c Запишете движещото се изображение на свързаното оборудване.
• За подробности се обърнете към
ръководството за експлоатация,
приложено към устройството, което
ще свързвате.
d След като операцията приключи, докоснете [END] t [YES] на
екрана на видеокамерата.
e Изключете USB кабела.
Забележки
• Не трябва да използвате диск с висока разделителна способност (HD), който сте създали
с DVD плейъри/рекордери. Ако го направите,
е възможно дисковете да не успеят да се
извадят поради несъвместимостта на DVD
плейърите/рекордерите с AVCHD формата.
BG
66
Можете да презаписвате изображения,
възпроизвеждани на вашата видеокамера, на диск или видеокасета, като свържете вашата видеокамера към рекордер
или Sony DVD записващо устройство
и др посредством използването на A/V
свързващ кабел. Свържете устройството по един от двата начина 1 или 2.
Обърнете се и към ръководството за
експлоатация, приложено към устройствата, които ще свързвате. Преди
да започнете операцията изберете
носителя за запис, който съдържа движещите се изображения, които желаете
да презаписвате (стр. 68, 78).
• В някои държави/ региони е възможно да
не се предлагат записващи устройства
на Sony.
Забележки
• Свържете вашата видеокамера към мрежата
от 220 V, като за тази операция използвате
приложения променливотоков адаптер (стр.
20).
• Движещите се изображения с висока
разделителна способност (HD) ще бъдат
презаписани със стандартно качество на
изображението (SD).
1 A/V свързващ кабел (приложен в
комплекта)
Вашата видеокамера е оборудвана
с A/V конектор за дистанционно
управление (стр. 39). Свържете
A/V свързващия кабел към вашата
видеокамера.
2 A/V свързващ кабел с S VIDEO (продава се отделно)
Когато свързвате към друго
устройство посредством S VIDEO
жак, като използвате A/V свързващ
кабел с S VIDEO кабел (продава се
отделно), можете да получавате
изображения с по-високо качество,
отколкото при връзката само с
A/V свързващ кабел. Свържете
белия и червения щекери (ляв/десен
аудио) и S VIDEO щекера (S VIDEO
канал) на A/V свързващия кабел с S
VIDEO кабел. Ако свържете само S
VIDEO щекера, няма да чуете звук.
Връзката с жълтия щекер (видео) не
е необходима.
A/V конектор за дистанционно
управление
• За подробности се обърнете към
ръководството за експлоатация, приложено към устройството за запис.
d Когато презаписът приключи,
спрете записващото устройство и след това спрете и
вашата видеокамера.
Забележки
Вход
S VIDEO
VIDEO
(Жълт)
(Бял)
AUDIO
(Жълт)
(Червен)
Посока на сигнала
a Заредете носител на запис в
устройството за запис.
• Ако устройството за запис притежава
селектор за избор на входен сигнал,
задайте селектора за входен сигнал в
режим на приемане на входни сигнали.
b Свържете вашата видеокамера
към записващото устройство
(рекордер и др.) с A/V свързващ
кабел 1 (приложен в комплекта) или A/V свързващ кабел с S
VIDEO 2 (продава се отделно).
• Тъй като презаписът се извършва посредством аналогов трансфер на данни, качеството на изображението може да се влоши.
• Не можете да презаписвате изображения на
рекордери, свързани с HDMI кабел.
• За да скриете индикаторите на екрана
(като например брояч и др.) на монитора
на свързаното устройство, докоснете
(МЕNU) t
t[OUTPUT
SETTINGS] (в категория [GENERAL
SET]) t [LCD PANEL] t (настройка по
подразбиране)
t
t
.
• За да записвате дата/час, координати
(HDR-CX500VE/CX505VE/CX520VE) или
данни с настройки на камерата, докоснете
---в категория
(МЕNU) t
t[PLAYBACK SET] (в категория
[PLAYBACK] t [DATA CODE]t
t
(настройка по подразбиране)
t
.
В допълнение докоснете
(МЕNU)
t[OUTPUT SETTINGS]
t
(в категория [GENERAL SET]) t
[DISP OUTPUT] t [V-OUT/PANEL]
t
t
t
.
• Когато размерът на екрана на устройствата
за извеждане (телевизор и др.) е 4:3, докоснете
(МЕNU) t
t[OUTPUT
SETTINGS] (в категория [GENERAL
SET]) t [TV TYPE] t [4:3] t
t
.
t
• Когато свързвате моно устройство, свържете жълтия щекер на A/V свързващия кабел
към входния видео жак, и свържете белия (ляв
канал) или червения (десен канал) щекер към
входния аудио жак на устройството.
• Свържете вашата видеокамера към
входните жакове на записващото
устройство.
c Започнете възпроизвеждането на вашата видеокамера и
запишете на устройството за
запис.
BG
67
Използване на носители за запис
Промяна на носителя за запис
Можете да изберете вградения твърд
диск или носителя “Memory Stick PRO
Duo” като варианти за запис, възпроизвеждане или редактиране на изображения
на вашата видеокамера. Изберете по отделно носителя, който ще използвате за
движещи се изображения и за снимки. В
настройката по подразбиране на твърдия диск се записват както движещи се
изображения, така и снимки.
Избор на носител за снимки
a Докоснете
(MENU) t
t[MEDIA SETTINGS] (в
категория
[MANAGE MEDIA])
t [PHOTO MEDIA SET].
Извежда се екранът [PHOTO
MEDIA SET].
b Докоснете желания носител.
Вградена памет
Движещи се
изображения
Снимки
“Memory Stick”
носител
• Можете да извършвате операции по запис,
възпроизвеждане и редактиране на избрания
носител.
• За времената за запис на движещите се изображения вижте стр. 111.
• За времената за запис на неподвижни изображения вижте стр. 113.
Избор на носителя за запис за движещи се изображения
a Докоснете
(MENU) t
t[MEDIA SETTINGS] (в
[MANAGE MEDIA])
категория
t [MOVIE MEDIA SET].
Извежда се екранът [MOVIE
MEDIA SET].
b Докоснете желания носител.
.
c Докоснете [YES] t
Носителят за запис се променя.
.
c Докоснете [YES] t
Носителят за запис се променя.
За да проверите настройките за носителя за запис
Лампичката (движещо се изображение) светва, за да провери носителя за
запис, който се използва за движещи се
изображения, или лампичката (снимка)
светва, за да покаже носителя, който
използвате, за снимки. Иконката на
носителя се извежда в горния десен ъгъл
на екрана.
: Вградена памет
: “Memory Stick PRO Duo” носител
Зареждане на “Memory Stick PRO
Duo” носител
• Задайте носителя за запис в положение
[MEMORY STICK], за да записвате движещи
се изображения и/или снимки на “Memory Stick
PRO Duo” носителя.
Видове “Memory Stick”, които можете
да използвате с вашата видеокамера
• За запис на движещи се изображения ви
препоръчваме да използвате “Memory Stick
PRO Duo” носител с размер 1 GВ или повече,
който има следната маркировка:
–
(“Memory Stick
PRO Duo” носител)*
BG
68
–
(“Memory Stick
PRO-HG Duo” носител)
* Можете да използвате носители с или без
маркировка Mark2.
Капаче на жака за “Memory Stick Duo”
носителя
• За времената за запис на “Memory Stick
PRO Duo” вижте стр. 112.
“Memory Stick PRO Duo”/“Memory Stick PRO-HG Duo”
(Можете да използвате този размер с вашата
видеокамера.)
Лампичка за достъпа
“Memory Stick”
(Не можете да използвате този носител с
видеокамерата.)
• Не можете да използвате друг вид памет,
освен споменатите по-горе.
• “Memory Stick PRO Duo” може да бъде използван само с “Memory Stick PRO”-съвместимо
оборудване.
• Не прикрепяйте етикети или подобни на
“Memory Stick PRO Duo” или Memory Stick
Duo адаптера.
• Когато използвате “Memory Stick PRO Duo”
с “Memory Stick”-съвместимо устройство,
уверете се, че сте заредили “Memory Stick PRO
Duo” в Memory Stick Duo адаптера.
a Отворете капачето на отделението за “Memory Stick Duo”
носителя и заредете “Memory
Stick PRO Duo” в “Memory Stick
Duo” гнездото, докато щракне.
• Затворете капачето на Memory Stick
Duo след като заредите “Memory Stick
PRO Duo” носителя.
На LCD екрана се извежда екранът
[Create a new Image Database File.],
когато заредите нов “Memory Stick
PRO Duo” носител.
• Потвърдете посоката на зареждане на
“Memory Stick Duo” носителя. Зареждането на “Memory Stick PRO Duo” насила
и в обратна посока може да причини
неизправност на самия носител, на
“Memory Stick Duo” гнездото или да
повреди данните с изображение.
b Докоснете [YES].
• За да записвате само неподвижни изображения на “Memory Stick PRO Duo”
носителя, докоснете [NO].
Забележки
• Ако на стъпка 2 се изведе съобщението
[Failed to create a new Image Database File. It may
be possible that there is not enough free space.],
форматирайте “Memory Stick PRO Duo”
носителя (стр. 93).
За да извадите “Memory Stick PRO Duo”
носителя
Отворете капачето на “Memory Stick
Duo” и леко натиснете “Memory Stick
PRO Duo” веднъж.
• Не отваряйте капачето на Memory Stick Duo
по време на запис.
• Внимавайте, когато изваждате или зареждате
“Memory Stick PRO Duo” носителя – възможно
е носителят да падне, когато го натиснете.
BG
69
Предотвратяване на
възстановяване на
данни от вградената
памет
Опция [ EMPTY] ви позволява да
запишете невъзможна за разчитане
информация във вградената памет на
видеокамерата. По този начин става
по-трудно оригиналното съдържание да
бъде възстановено. Когато изхвърляте
или давате видеокамерата ви препоръчваме да извършите операция [
EMPTY].
Забележки
• Ако извършите операция [ EMPTY] всички
изображения се изтриват. За да избегнете
загуба на важни изображения те трябва да бъдат запазени (стр. 63, вижте също Упътване
за употреба) преди да извършите операция [
EMPTY].
• Не можете да извършите [ EMPTY] ако не
сте свързали променливотоковия адаптер
към електрическата мрежа.
• Изключете всички кабели освен променливотоковия адаптер. Не изключвайте променливотоковия адаптер по време на работа.
• Докато извършвате операция [ EMPTY], неприлагайте вибрации върху видеокамерата си.
1
2
3
BG
70
Свържете променливотоковия адаптер към DC IN жака
на видеокамерата и стенния
контакт.
Отворете LCD екрана, за да
включите видеокамерата.
(MENU) t
Докоснете
t[MEDIA FORMAT] (в
категория
[MANAGE MEDIA])
t [INT.MEMORY].
Появява се екран [ FORMAT].
4
5
Докоснете [ EMPTY]
Появява се екран [EMPTY].
Докоснете [YES] t [YES] t
.
Забележки
• Времето за извършване на операция
[EMPTY] е както следва:
– HDR-CX500E/CX500VE/CX505VE: около
3 минути.
– HDR-CX520E/CX520VE: около 6 минути.
• Ако спрете извършването на операция
[ EMPTY] докато е изведен надпис
[Executing…], уверете се, че сте извършили операцията като извършите [MEDIA FORMAT]
или [ EMPTY] следващия път когато
използвате видеокамерата.
Персонализиране на вашата видеокамера
Категория
MANUAL SETTINGS (Опции за
регулиране условията на сцената)
Настройките по подразбиране са отбелязани с B.
Избор на сцена
Можете ефективно да записвате изображения в ситуации, които изискват различни
техники.
Стъпки
(MENU) t
t[SCENE SELECTION] (в категория [
SETTINGS]) t желана настройка t
t
.
Изберете тази позиция, за да извършвате автоматичен запис на
изображения, когато не използвате функцията [SCENE SELECTION].
B AUTO
Изберете този режим, за да записвате нощни сцени
без да губите от обаянието им.
TWILIGHT* ( )
TWILIGHT PORT. (
SUNRISE&SUNSET*
(
)
LANDSCAPE*(
)
)
(Режим на прожекторно осветление)
BEACH** (
SNOW** ( )
)
Изберете този режим, за да записвате обект на
преден план на фона на нощна сцена.
Този режим ви позволява да уловите атмосферата,
когато снимате залези или изгреви.
Този режим е подходящ за случаите, когато
искате да заснемете ясно отдалечени обекти. Тази
настройка предпазва видеокамерата от фокусиране
върху стъклото или телената мрежа на прозореца,
когато обектът е разположен зад тях.
Този режим извежда напред обекта, като създава
мек фон и е подходящ за снимане например на хора
и цветя.
)
SPOTLIGHT**(
)
Изберете тази опция, за да направите прекрасни
снимки на фойерверки
FIREWORKS* ( )
PORTRAIT (
MANUAL
При снимки на силна светлина този режим
предотвратява опасността лицата на хората да
излязат прекалено бели.
Изберете този режим, за да запишете живите сини
тонове на океана или езерото.
Изберете този режим при светли изображения или
бял пейзаж.
BG
71
* Видеокамерата фокусира само върху отдалечени обекти.
** Видеокамерата е зададена в положение, в което не фокусира върху близки обекти.
Забележки
• Дори когато зададете [TWILIGHT PORT] , настройкта се променя в положение [AUTO] в режим за
записване на клип.
• Настройката [WHITE BAL.] се изчиства, когато зададете [SCENE SELECTION].
FADER (Фейдър)
Можете да прибавите следните ефекти към интервалите между снимките, които
записвате в момента.
Изберете желания ефект в режим [STBY] (въвеждане) или [REC] (извеждане).
Стъпки
(MENU) t
t[
t желана настройка t
B
FADER] (в категория [
t
.
MANUAL SETTINGS])
OFF
WHITE FADER
Не използва ефект
Преливане с бял ефект.
Извеждане
Въвеждане
BLACK FADER
Преливане с черен ефект.
Извеждане
Въвеждане
За да отмените операцията преди да я започнете, докоснете [OFF].
Съвети
• Настройката ще бъде отменена, ако отново натиснете START/STOP.
• Клип записан с [BLACK FADER] може да е труден за преглед в екран VISUAL INDEX.
WHITE BAL. (Баланс на белия цвят)
Можете да настроите баланса на белия цвят според осветеността на средата, в
която записвате.
Стъпки
(MENU) t
t[WHITE BAL.] (в категория [MANUAL SETTINGS]) t
желана настройка t
t
.
BG
72
Балансът на белия цвят се настройва автоматично.
B AUTO
OUTDOOR (
Балансът на белия цвят се настройва според следните условия на запис:
– осветеността на външната среда
– нощни гледки, неонови надписи и фойерверки
– залез или изгрев
– осветление от флуоресцентна лампа.
)
Балансът на белия цвят се настройва според следните условия на запис:
– осветеност на закрито
– на партита или в студио, където светлинните условия се менят
бързо
– при осветление на видео лампи (например в студио) или осветление
от живачни лампи и цветни крушки.
INDOOR (O)
ONE PUSH (
)
Балансът на белия цвят се настройва според околната осветеност.
1 Докоснете [ONE PUSH].
2 Хванете в кадър бял обект (например лист хартия), който да
запълни екрана при същите условия на осветеност, при които ще
снимате обекта.
3Докоснете .
Индикацията
започва да мига бързо. Когато балансът на белия цвят
бъде нагласен и запазен в паметта, индикаторът спира да мига.
Забележки
• Задайте [WHITE BAL] в положение [AUTO] или регулирайте цвета в [ONE PUSH] при осветление
от бели или студено бели флуоресцентни лампи.
• Продължавайте да държите в кадър белия обект докато индикацията
мига бързо в режим [ONE
PUSH].
• Ако [ONE PUSH] не може да бъде нагласен, индикацията
мига бавно.
• Когато сте избрали [ONE PUSH], ако
продължава да мига дори след като сте докоснали ,
задайте [WHITE BAL.] в положение [AUTO].
• Ако сте задали [WHITE BAL.], [SCENE SELECTION] автоматично се задава в положение [AUTO].
Съвети
• Ако смените комплекта батерии докато сте избрали [AUTO] или ако изнесете видеокамерата от
къщи на открито, използвайки фиксирана експонация, изберете [AUTO] и насочете за около 10 секунди видеокамерата към бял обект наблизо, за да се постигне по-добра настройка на цветния баланс.
• Повторете процедурата [ONE PUSH], ако промените настройките на [SCENE SELECTION]
или изнесете видеокамерата от къщи на открито или обратно, докато опцията [ONE PUSH] е
включена.
SPOT MTR/FCS (Точково измерване/Фокус)
Можете да регулирате яркостта и фокуса на изображение едновременно. Можете да
използвате функция [SPOT METER] (стр. 74) и [SPOT FOCUS] (стр. 74) едновременно.
Стъпки
(MENU) t
t[SPOT METER/FCS] (в категория [
MANUAL
SETTINGS]) t докоснете обекта, за който желаете да регулирате яркост и фокус
t [END] t
.
BG
73
За да регулирате експонацията и фокуса автоматично, докоснете [AUTO].
Забележки
• EXPOSURE] и [FOCUS] автоматично преминават в [MANUAL].
SPOT METER (Точково измерване)
Можете да регулирате и да фиксирате експонацията върху обекта, така че той да
бъде записан с подходяща осветеност, дори когато съществува голям контраст между него и фона – например обекти, осветени от прожектор на сцена.
Стъпки
(MENU) t
t[SPOT METER] (в категория [
MANUAL SETTINGS])
t докоснете обекта, за който желаете да регулирате експонацията на екрана t
[END]t
.
За да върнете настройката на автоматична експонация, докоснете [AUTO].
Забележки
• [EXPOSURE] автоматично се задава в положение [MANUAL].
Можете да изберете и да регулирате точката на фокусиране, насочвайки я към обект,
SPOT FOCUS
който не е разположен в центъра на екрана.
Стъпки
(MENU) t
t[SPOT FОCUS] (в категория [
MANUAL SETTINGS])
t докоснете обекта, върху който желаете да фокусирате в очертанията на
.
екрана t[END] t
BG
74
За да регулирате фокуса автоматично, докоснете [AUTO].
Забележки
• [FOCUS] автоматично се задава в положение [MANUAL].
EXPOSURE
Можете ръчно да регулирате осветеността на картината. Когато обектът е твърде светъл или твърде тъмен спрямо фона, регулирайте осветеността.
Стъпки
(MENU) t
t [MANUAL] t
t[EXPOSURE] (в категория [
MANUAL SETTINGS])
(по-тъмно)/
(по-светло) t
t
.
За да върнете настройката към автоматична експонация, докоснете [AUTO].
Съвет
• Можете да регулирате настройките ръчно чрез диска MANUAL (стр. 33).
FOCUS
Можете ръчно да регулирате фокуса. Изберете тази функция, когато искате да фокусирате върху точно определен обект.
Стъпки
(MENU) t
t[FOCUS] (в категория [
MANUAL SETTINGS]) t
(фокусиране върху по-близки обекти)/(
фокусиране върху по[MANUAL] t
далечни обекти) t
t
.
За да извършите автоматично регулиране на фокуса, докоснете [AUTO].
Забележки
• Когато настроите [FOCUS] в положение [MANUAL] се появява индикация 9.
• Минималното разстояние между камерата и обекта, за да се получи ясен фокус, е около 1 cm за широкоъгълен режим, и около 80 cm за телеснимка.
BG
75
Съвети
• Когато фокусът не може да бъде настроен по-близо се появява индикация , а когато не може да бъде
регулиран по-далече се появява индикация .
• По-лесно е да фокусирате обекта, като преместите лостчето zoom към позиция Т (телеснимка),
за да фокусирате, а след това в позиция W (широкоъгълна), за да зададете увеличението за записа.
Когато снимате близо до обекта, преместете лостчето zoom в крайната точка на позиция W
(широкоъгълна), за да увеличите обекта максимално и след това фокусирайте.
• Информацията за фокусно разстояние (Разстояние, при което обектът е фокусиран, когато фокусирането е трудно) се извежда за няколко секунди в следните случаи. (Няма да се изведе правилно, ако
използвате преобразуващ обектив (не е включен в комплекта).)
– Когато превключите режима на фокусиране от автоматичен на ръчен.
– Когато фокусирате ръчно.
• Можете да регулирате настройките ръчно чрез диска MANUAL (стр. 33)
TELE MACRO
Тази функция е полезна при запис на малки обекти, като например цветя или насекоми.
Можете да замъглите фона и обектът да се изясни още повече.
Стъпки
(MENU) t
t[TELE MACRO] (в категория [
t [MANUAL] t желана настройка t
t
.
Отменя TELE MACRO. TELE MACRO се отменя и когато преместите лостчето за увеличение по посока на W.
B OFF
ON (
MANUAL SETTINGS])
)
Функцията zoom (стр. 29)
автоматично се премества към
страната Т (телеснимка) и ви
позволява да записвате обекти
на близко разстояние, до около
45 cm.
Забележки
• Когато записвате отдалечен предмет, възможно е фокусирането да е трудно и да отнеме известно
време.
• Регулирайте фокусирането ръчно ([FOCUS], стр. 75), когато автоматичното фокусиране е трудно.
AE SHIFT
Можете да регулирате експонацията ръчно.
Стъпки
(MENU) t
t[ AE SHIFT] (в категория [
[MANUAL] t желана настройка t
t
.
B OFF
MANUAL SETTINGS]) t
Регулира експонацията автоматично.
Регулира експонацията ръчно.
ON ( ) (като
стойност за регулиране)
Съвети
• Можете да регулирате нивото на автоматичната експонация към по-ярко или по-тъмно, когато
[EXPOSURE] е в позиция [AUTO].
BG
76
• Докоснете
ако субектът е бял или задното осветяване е твърде ярко или докоснете
субектът е черен или осветяването е мъждиво.
• Mожете да регулирате настройките ръчно посредством диска MANUAL (стр. 33).
ако
WB SHIFT (Баланс на изкривяване при белия цвят)
Можете да регулирате баланса на белия цвят ръчно.
Стъпки
(MENU) t
t[ WB SHIFT] (в категория [
[MANUAL] t желана настройка t
t
.
B OFF
ON (
) (като
MANUAL SETTINGS]) t
Регулира баланса на белия цвят автоматично.
Регулира баланса на белия цвят ръчно.
стойност за регулиране)
Съвети
• Когато балансът на белия цвят е с по-ниска стойност, изображенията се появяват със синкав оттенък, а когато стойностите са твърде високи, изображенията се появяват с червеникав оттенък.
• Mожете да регулирате настройките ръчно посредством диска MANUAL (стр. 33).
(SMTH SLW REC)
Вижте стр. 32
BG
77
Категория
(SHOOTING SET) (Опции за
персонализирано заснемане)
Настройките по подразбиране са отбелязани с B.
/
SET
Можете да изберете качество на изображението за запис, възпроизвеждане или
редактиране от изображение с висока разделителна способност (HD) и такова със
стандартна разделителна способност (SD).
Стъпки
(MENU) t
t[
/
желана настройка t [YES] t
B
SET] (в категория [
.
SHOOTING SET]) t
HD QUALITY
Записва, възпроизвежда или редактира изображения с висока разделителна способност (HD).
SD QUALITY
Записва, възпроизвежда или редактира изображения със стандартна
разделителна способност (SD).
Съвети
• Можете да записвате, в ето. За да записвате, възпроизвеждате или редактирате клипове с друго
качество на изображението, променете настройките.
REC MODE (Режим на запис)
Стъпки
(MENU) t
t[REC MODE] (в категория [
t
.
желана настройка t
SHOOTING SET]) t
Можете да изберете качество на картината за запис на движещи се изображения с
HD (висока резолюция) качество на изображението измежду четири нива. Когато
записвате обект с бързо движение, препоръчваме да използвате високо качество на
изображението като например [FH].
HD FH (
)
HD HQ (
)
Запис в режим на най-високо качество (AVC HD 16M (FH))*1.
Запис в режим на високо качество (AVC HD 9M (HQ))*2.
B HD SP (
)
Запис в режим на стандартно качество (AVC HD 7M (SP))*2.
HD LP (
)
Удължава времето за запис (дълъг запис) (AVC HD 5M (LP))*2.
*1 Клиповете се записват с AVCHD 1920 х 1080/50i формат
*2 Клиповете се записват с AVCHD 1440 х 1080/50i формат
Можете да изберете качество на картината за запис на движещи се изображения с SD
(стандартна резолюция)*3 качество на изображението измежду три нива.
SD HQ (
)
Запис в режим на високо качество (SD 9M (HQ))
B SD SP (
)
Запис в режим на стандартно качество (SD 6M (SP))
SD LP (
)
Удължава времето за запис (дълъг запис) (SD 3M (LP)).
3
* Клиповете се записват в MPEG-2 формат.
Забележки
BG
78
• Ако записвате в режим LP, възможно е качеството на сцените да се влоши, а сцените с бързо движение може да се възпроизведат с мозаечен шум.
Съвети
• Вижте стр. 111 за очакваното време на запис за всеки от режимите на запис.
• Можете да изберете [ REC MODE] за всеки носител на запис отделно.
• Цифри като 16М в таблицата показват средният битрейт на запис на клипове. M е означение за
Mbps.
GUIDEFRAME
Можете да изведете кадър и да проверите дали обектът е хоризонтален или вертикален.
Кадърът не се записва.
Стъпки
(MENU) t
t[GUIDEFRAME] (в категория [
желана настройка t
t
.
B OFF
SHOOTING SET]) t
Не извежда кадър.
ON
Извежда кадър.
Съвети
• Позиционирането на обекта в центъра на рамката балансира композицията.
• Външната рамка на [GUIDEFRAME]показва зоната на извеждане на телевизор, която е съвместима с
пълно извеждане на пикселите.
STEADYSHOT
Можете да компенсирате клатенето на видеокамерата.
Задайте [ STEADYSHOT] в положение [OFF] ( ), когато използвате статив, тогава
изображението се записва нормално.
Стъпки
(MENU) t
t[ STEADYSHOT] (в категория [
желана настройка t
t
.
B ACTIVE
STANDARD
OFF (
)
SHOOTING SET]) t
Осигурява по-силен SteadyShot ефект.
Осигурява SteadyShot ефект при сравнително стабилни условия.
Функция SteadyShot не се използва.
CONVERSION LENS
Когато използвате преобразуващ обектив (не е включен в комплекта), използвайте
тази функция, за да записвате като използвате на оптимална компенсация на движението на видеокамерата за всеки обектив.
BG
79
Стъпки
(MENU) t
t[ CONVERSION LENS] (в категория [
SET]) t желана настройка t
t
.
B OFF
WIDE CONVERSION
( )
TELE CONVERSION
( )
SHOOTING
Изберете, когато не използвате преобразуващ обектив.
Изберете, когато не използвате широко-преобразуващ обектив.
Изберете, когато не използвате теле-преобразуващ обектив.
Забележка
• Вградената светкавица не светва, когато [CONVERSION LENS] e в положение [WIDE
CONVERSION] или [TELE CONVERSION], не можете да използвате [FLASH MODE] (стр. 86).
LOW LUX
Можете да записвате ярки цветове на изображенията дори и при слабо осветление.
Стъпки
(MENU) t
t[LOW LUX] (в категория [
желана настройка t
t
.
SHOOTING SET]) t
Функция LOW LUX не се използва.
Функция LOW LUX се използва.
B OFF
ON ( )
FACE DETECTION
Разпознава лица и автоматично регулира фокус, цветове и експонация. Също така
регулира лицата, за да са по-ясни при HD (висока разделителна способност).
Стъпки
(MENU) t
t[FACE DETECTION] (в категория [
t желана настройка t
t
.
B ON
OFF (
)
SHOOTING SET])
Разпознава лица.
Не разпознава лица.
Забележки
• Възможно е лицата да не бъдат разпознати в зависимост от условията на запис, както и от
настройките на видекамерата.
• Възможно е [FACE DETECTION] да не работи правилно, в зависимост от условията на запис. В
този случай задайте [FACE DETECTION] в положение [OFF].
Съвети
• За по-ефективна работа на функцията за засичане на лица, заснемете обектите при следните условия:
– Заснемайте на достатъчно осветено място.
– Обектите не трябва да носят очила, шапки или маски.
BG
80
– Обектите трябва да гледат към камерата.
• Засечените изображения се записват във Face Index, въпреки че никои изображения може да се окажат
незаписани. Също така има лимит на броя лица, които могат да бъдат записани във Face Index.
PRIORITY SETTING
Избира обект с приоритет за засичане на лице или затвор за усмивка.
Регулира фокус/цвят/експонация автоматично за избраните лица.
Стъпки
(MENU) t
t[ PRIORITY SETTING] (в категория [
SET]) t желана настройка t
t
.
SHOOTING
Засича лица автоматично.
B AUTO
CHILD PRIORITY
Засича детски лица с приоритет.
ADULT PRIORITY
Засича лица на възрастни с приоритет.
Съвет
• Когато определите лице с приоритет чрез докосването му на LCD екрана, лицето с появила се
двойна рамка ще има приоритет (стр. 29).
SMILE DETECTION
Затворът се освобождава когато видеокамерата засече усмивка (Smile Shutter)
Стъпки
(MENU) t
t[ SMILE DETECTION] (в категория [
t
.
t желана настройка t
SHOOTING SET])
Само по времена запис на клип затворът се освобождава автоматично,
B DUAL CAPTURE ( ) когато бъде засечена усмивка.
ALWAYS ON (
)
OFF
Затворът се освобождава автоматично когато бъде засечена усмивка
и когато видеокамерата е в режим на запис.
Не се засичат усмивки, така че снимките не се записват автоматично.
Забележки
• Усмивките могат да не бъдат засечени автоматично в зависимост от условията на заснемане и
настройките на видеокамерата.
• Когато сте избрали [DUAL CAPTURE], на екрана се появява индикация при готовност за заснемане на клип и индикация , когато записът започне.
SMILE SENSITIVITY
Настройва чувствителност за засичане на усмивка като се използва функция SMILE
SHUTTER.
Стъпки
(MENU) t
t[ SMILE SENSITIVITY] (в категория [
SET]) t желана настройка t
t
.
SHOOTING
BG
81
HIGH
Засича дори бегла усмивка.
B MEDIUM
Засича нормална усмивка.
LOW
Засича широка усмивка.
AUDIO REC SET
x BLT-IN ZOOM MIC (вграден zoom микрофон)
Можете да записвате филм с насочен звук подходящ за позицията на увеличение.
Стъпки
(MENU) t
t[AUDIO REC SET] (в категория [
t [BLT-IN ZOOM MIC] tжелана настройка t
t
SHOOTING SET])
t
.
Микрофонът не записва звук според увеличението или намалението
(функция zoom).
Микрофонът записва звук според увеличението или намалението
(функция zoom).
B OFF
ON ( )
x MICREF LEVEL (Ниво на микрофона)
Можете да изберете ниво на микрофона, с което да запишете звука.
Стъпки
(MENU) t
t[AUDIO REC SET] (в категория [
[MICREF LEVEL] tжелана настройка t
t
t
SHOOTING SET]) t
.
B NORMAL
Записва различни съраунд сигнали, конвертирайки ги в едно и също ниво.
LOW ( )
Записва съраунд сигнала с голяма точност. Изберете [LOW], когато
искате да записвате вълнуващ и обемен звук в концертна зала и др. (Тази
настройка не е подходяща за запис на разговори.)
x AUDIO MODE
Можете да промените формата за запис на звук
Стъпки
(MENU) t
t[AUDIO REC SET] (в категория [
SHOOTING SET])
t
t
..
t [AUDIO MODE] tжелана настройка t
5.1ch SURROUND
(
)
2ch STEREO (
Записва 5.1-канален звук.
)
Записва 2 канален звук
OTHER REC SET
x DIGITAL ZOOM
Можете да изберете максималното ниво на увеличение, ако желаете то да бъде поголямо от 12 х оптично цифрово увеличение. Обърнете внимание, че качеството на
изображението намалява, когато използвате цифров zoom.
BG
82
Стъпки
(MENU) t
t[AUDIO REC SET] (в категория [
t
t [ DIGITAL ZOOM] tжелана настройка t
SHOOTING SET])
t
.
Дясната страна на лентата показва стойността на
цифрово увеличение. Зоната на увеличение се появява,
когато изберете нивото на увеличението.
B OFF
Извършва се оптично увеличение до 12 х.
24×
Извършва се оптично увеличение до 12 х, след което се извършва
цифрово увеличение до 24 х.
150×
Извършва се оптично увеличение до 12х, след което се извършва
цифрово увеличение до 150х.
x AUTO BACK LIGHT
Видеокамерата ви регулира количеството на задно осветление автоматично.
Стъпки
(MENU) t
t[AUDIO REC SET] (в категория [
SHOOTING SET]) t
[AUTO BACK LIGHT] tжелана настройка t
t
t
.
B ON
OFF
Регулира експонацията за осветени отзад субекти автоматично.
Не регулира експонацията за осветени отзад обекти.
x DIAL SETTING
Можете да изберете опция по желание за настройка на диск MANUAL. За подробности вижте стр. 33.
x NIGHTSHOT LIGHT
Когато при запис използвате функция NightShot (стр. 31), можете да записвате поясни изображения, като зададете [NIGHTSHOT LIGHT], която излъчва инфрачервена
светлина (невидима).
Стъпки
(MENU) t
t[AUDIO REC SET] (в категория [
t [NIGHTSHOT LIGHT ] tжелана настройка t
t
B ON
OFF
SHOOTING SET])
t
.
Излъчва инфрачервена светлина.
Не излъчва инфрачервена светлина.
Забележки
• Не закривайте инфрачервения порт с пръсти или с предмети. (стр. 7)
• Махнете преобразуващия обектив (не е включен в комплекта).
• Максималното разстояние за снимане, когато използвате функцията [NIGHTSHOT LIGHT] е около
3 m.
BG
83
x
X.V.COLOR
Когато записвате, настройте в позиция [ON], за да уловите по-широк спектър
цветове. Различни нюанси като например тюркоазено синьото на морето или ярките
тонове на цветята могат да бъдат възпроизведени по-ясно. Обърнете се и към упътването за употреба на телевизора.
Стъпки
(MENU) t
t[AUDIO REC SET] (в категория [
t
t
t [X.V.COLOR] tжелана настройка t
SHOOTING SET])
.
Записва в обикновения цветови спектър.
B OFF
ON (
)
Записва в x.v.Color.
Забележки
• Настройте [X.V.COLOR] в позиция [ON], когато съдържанието за запис ще се възпроизведе на
x.v.Color-съвместим телевизор.
• Ако филм записан при включена функция бъде възпроизведен на x.v.Color-несъвместим телевизор,
цветовете мже да бъдат възпроизведени неправилно.
• [X.V.COLOR] не може да бъде поставен в позиция [ON]:
– Докато записвате със SD (стандартна резолюция) качество на изображението;
– Докато записвате филм.
x WIDE SELECT
Когато записвате изображения, можете да изберете съотношение за извеждане на
изображенията в зависимост от свързания телевизор. Вижте също и ръководството
за експлоатация, приложено към вашия телевизор.
Стъпки
(MENU) t
t[AUDIO REC SET] (в категория [
t
t
[WIDE SELECT] tжелана настройка t
B 16:9 WIDE
4:3 (
)
SHOOTING SET]) t
.
Записва изображения, които ще бъдат възпроизвеждани на широкоекранен телевизор 16:9 в режим на пълен екран.
Записва изображения, които ще бъдат възпроизвеждани на телевизор 4:3
Забележки
• Задайте правилно [TV TYPE] в зависимост от свързания телевизор за възпроизвеждане (стр. 96).
BG
84
Категория
(PHOTO SETTINGS) (Опции за запис на снимки)
Настройки по подразбиране са означени с маркировка B.
SELF-TIMER
Натиснете PHOTO, за да стартирате таймерът, неподвижното изображение се
записва след около 10 секунди.
Стъпки
(MENU) t
t[SELF TIMER] (в категория [PHOTO SETTINGS]) t
желана настройка t
t
.
За да отмените таймера за самостоятелно включване.
B OFF
Стартира брояча. За да отмените брояча, докоснете [RESET].
ON ( )
Съвети
• Можете да използвате таймера за самостоятелно включване и като натиснете бутона PHOTO на
устройството за дистанционно управление (стр. 8).
IMAGE SIZE
Можете да изберете размера изображение, което да бъде заснето.
Стъпки
(MENU) t
t[ IMAGE SIZE] (в категория [PHOTO SETTINGS]) t
желана настройка t
t
.
B 12.0M (
Записва неподвижни изображения с най-високо качество (4,000 х 3,000).
)
9.0M (
Записва неподвижни изображения с най-високо качество в 16:9 (широкоекранен режим) (4,000 х 2,250).
)
6.2M (
)
Записва ясни неподвижни изображения (2,848 х 2,160).
1.9M (
)
Позволява ви да записвате повече неподвижни изображения със сравнително добро качество (1,600 х 1,200).
VGA(0.3M) (
)
Позволява ви да запишете максимално много неподвижни изображения
(640 х 480).
Забележки
• Избраният размер на изображенията е ефективен докато лампичката
• Вижте стр. 113 за броя на възможните за запис изображения.
(Photo) свети.
STEADYSHOT
Можете да компенсирате клатенето на видеокамерата
Задайте [ STEADYSHOT] в положение [OFF] ( ), когато използвате статив (не е
приложен в комплекта). Тогава изображението се записва нормално.
Стъпки
(MENU) t
t[
t желана настройка t
STEADYSHOT] (в категория [PHOTO SETTINGS])
t
.
BG
85
B ON
OFF (
Функция SteadyShot се използва.
)
Функция SteadyShot не се използва.
FLASH MODE
Можете да изберете настройка за светкавицата, когато записвате неподвижни
изображения с вградената светкавица или с външната светкавица (не е включена в
комплекта), която е съвместима с вашата видеокамера.
Стъпки
(MENU) t
t[ FLASH MODE] (в категория [
желана настройка t
t
.
PHOTO SETTINGS]) t
Автоматично светва, когато не достига светлина.
B AUTO
ON ( )
Винаги използва светкавицата независимо от заобикалящата осветеност.
OFF ( )
Записва без да използва светкавицата.
Забележки
• Препоръчителното разстояние за използване на вградената светкавица е 0,3 до 2,0 m.
• Отстранете праха от повърхността на светкавицата преди да я използвате. Възможно е ефектът
от светкавицата да се окаже незначителен, ако по повърхността и залепне прах.
• Лампичката за зареждане /CHG на светкавицата мига, когато зареждате светкавицата, и светва,
когато зареждането на батерията приключи (стр. 19).
• Ако използвате светкавицата на осветени места, например когато снимате обекти, осветени
отзад, възможно е светкавицата да се окаже неефективна.
• Вградената светкавица не свети когато [CONVERSION LENS] (стр. 79) е в положение [WIDE
CONVERSION] или [TELE CONVERSION], също така не можете да настроите [FLASH MODE].
FLASH LEVEL
Можете да зададете тази функция, когато използвате външна светкавица (не е включена в комплекта), която е съвместима с вашата видеокамера.
Стъпки
(MENU) t
t[ FLASH LEVEL] (в категория [
t
.
желана настройка t
HIGH (
)
PHOTO SETTINGS]) t
Светкавицата излъчва по-силна светлина.
B NORMAL ( )
LOW (
)
Светкавицата излъчва по-слаба светлина.
REDEYE REDUC
Можете да зададете тази функция, когато записвате неподвижни изображения посредством използването на вградената във видеокамерата светкавица, а също и когато
използвате външна светкавица (не е включена в комплекта), съвместима с вашата
видеокамера.
Когато зададете [REDEYE REDUC] в положение [ON] и след това зададете [FLASH
MODE] в положение [AUTO] или [ON], се извежда индикация . Можете да предотвратите ефекта на червените очи, като преди записа активирате функцията за
излъчване на допълнителна светлина от светкавицата преди същинската светкавицата.
BG
86
Стъпки
(MENU) t
t[ REDEYE REDUC] (в категория [
t желана настройка t
t
.
Няма включен ефект на червени очи.
B OFF
ON (
PHOTO SETTINGS])
)
Предпазва от ефект на червени очи.
Забележки
• Възможно е намаляването на ефекта на червените очи да няма желания ефект, в зависимост индивидуалните различия и други условия.
• Предварителната светкавица не функционира, когато [SMILE DETECTION] записва неподвижни
изображения автоматично.
FILE NO. (Номер на файла)
Можете да изберете начин за приписване на номера на снимки и файлове.
Стъпки
(MENU) t
t[ FILE NO.] (в категория [
желана настройка t
t
.
B SERIES
RESET
PHOTO SETTINGS]) t
Номерира файловете в последователност, дори ако смените диска
или “Memory Stick PRO Duo”. Номерът на файловете се нулира и се
създава нова папка, или папката за запис се сменя с друга.
Поставя номерация в последователност, като следва възходяща
номерация на следващите номера на носителя.
BG
87
Категория (PLAYBACK) (Опции за
възпроизвеждане)
VISUAL INDEX
Вижте страница 36.
VIEW IMAGES
x DATE INDEX
Вижте страница 39.
x
MAP (HDR-CX500VE/CX505VE/CX520VE)
Вижте страница 40.
x
FILM ROLL
Вижте страница 41.
x
FACE
Вижте страница 42.
PLAYLIST
Вижте страница 61.
HIGHLIGHT
Вижте страница 43.
SCENARIO
Вижте страница 44.
PLAYBACK SET
x
SET
Настройва качество на изображението за запис, възпроизвеждане или редактиране на
филми.
Стъпки
(MENU) t
t[PLAYBACK SET] (в категория [PLAYBACK]) t [
SET] t желана настройка t
t
.
B
BG
88
/
HD QUALITY
Записва, възпроизвежда или редактира изображения с висока разделителна способност (HD)
SD QUALITY
Записва, възпроизвежда или редактира изображения със стандартна
разделителна способност (SD)
Съвети
• Можете да записвате, възпроизвеждате и редактирате само с избраното качество на изображението. Ако искате да промените качеството на изображението, трябва да промените настройките.
x DATA CODE
Можете да прегледате информацията на дисплея, която автоматично се записва (код
на данните) по време на възпроизвеждане.
Стъпки
(MENU) t
t[PLAYBACK SET] (в категория [PLAYBACK]) t [DATA
CODE] t желана настройка t
t
.
OFF
B DATE/TIME
Не се извеждат данни.
Извежда дата и час.
CAMERA DATA
Извежда настройки на видеокамерата.
COORDINATES*
Извежда координати.
* HDR-CX500VE/CX505VE/CX520VE
DATE/TIME
1 Дата
2 Час
CAMERA DATA
Снимка
Клип
3 Функция SteadyShot изключена
4 Яркост
5 Баланс на белия цвят
6 Натрупване
7 Скорост на затвора
8 Стойност на диафрагмата
9 Експонация
0 Светкавица
BG
89
COORDINATES (HDR-CX500VE/CX505VE/CX520VE)
qa Географска ширина
qs Географска дължина
Съвети
• Данните се извеждат на телевизионния екран ако свържете видеокамерата си с телевизор.
• Индикаторът се мести в следните поредици ако натиснете DATA CODE на устройството за
дистанционно управление: [DATE/TIME] t [CAMERA DATA] t [COORDINATES] (HDR-CX500VE/
CX505VE/CX520VE) t [OFF] (няма индикация).
• В зависимост от състоянието на носителя за запис може да се появи индикация [- -:- -:- -].
BG
90
Категория
(EDIT) (Опции за редактиране)
DELETE
Вижте страница 53.
SCENARIO ERASE
Вижте страница 44.
PROTECT
Вижте страница 59.
DIVIDE
Вижте страница 60.
PHOTO CAPTURE
Вижте страница 56.
MOVIE DUB
Вижте страница 57.
PHOTO COPY
Вижте страница 58.
PLAYLIST EDIT
Вижте страница 61.
BG
91
Категория
настройки)
(OTHERS) (Опции за други
Настройките по подразбиране са отбелязани с B.
YOUR LOCATION (HDR-CX500VE/CX505VE/CX520VE)
Вижте страница 55.
USB CONNECT
Вижте страница 65.
TV CONNECT Guide
Вижте страница 47.
MUSIC TOOL (HDR-CX500VE/CX505VE/CX520VE)
Вижте страница 44.
BATTERY INFO
Можете да проверите оставащия капацитет на батерията.
Стъпки
(MENU) t
проверете t
.
t[BATTERY INFO] (в категория
SP
За да затворите екран с информация за батерията.
.
Докоснете
BG
92
[OTHERS]) t
Категория
(MANAGE MEDIA) (Опции за
носителя на запис)
MEDIA SETTINGS
Вижте страница 68.
MEDIA INFO
Можете да проверите оставащото време за запис при всяко качество на изображенията за избрания носител в [MOVIE MEDIA SET] (стр. 68),както и свободното и
заето място на носителя за запис.
Стъпки
(MENU) t
проверете t
.
t[ MEDIA INFO] (в категория
[MANAGE MEDIA]) t
За да затворите екранa
Докоснете
.
Забележки
• Тъй като има зона за управление на файловете, използваното място не се отбелязва като 0% дори и
когато сте извършили [MEDIA FORMAT] (стр. 93).
Съвети
• Извежда се само информацията на носителя избран в [MOVIE MEDIA SET] (стр. 68). Променете
избрания носител ако се налага.
MEDIA FORMAT
Форматирането изтрива всички клипове и снимки, за да възстанови свободно място
за запис. Изберете носителя за запис, който ще форматирате.
Стъпки
(MENU) t
t[ MEDIA FORMAT] (в категория
[MANAGE MEDIA])
t [INT.MEMORY]/[MEMORY STICK] t [YES] t [YES] t
.
Забележки
• Свържете видеокамерата си към стенен контакт като използвате променливотоковия адаптер
приложен за тази операция (стр. 20).
• За да избегнете загуба на важни изображения, трябва да ги запазите (стр. 63, вижте Упътване за
работа) преди да форматирате носителя на запис.
• Защитените изображения и клипове също ще бъдат изтрити.
• Докато на LCD екрана е изведен надпис [Executing…], работете с бутоните на видеокамерата, изключете променливотоковия адаптер или отстранете “Memory Stick PRO Duo” от видеокамерата
(Лампичката за достъп примигва или свети, докато форматирате носителя).
BG
93
REPAIR IMG.DB F.
Вижте стр. 106, 109.
BG
94
Категория
(GENERAL SET) (Други настройки)
Настройките по подразбиране са отбелязани с маркировка B.
SOUND/DISP SET
x VOLUME
Можете да регулирате силата на звука.
Стъпки
(MENU) t
t [VOLUME] t [
t [ SOUND/DISP SET] (в категория
по-тихо]/[
по-силно] t
t
[GENERAL SET])
t
.
x BEEP (Звуков сигнал)
Стъпки
(MENU) t
t[ SOUND/DISP SET] (в категория
[BEEP] t желана настройка t
t
t
.
B ON
OFF
[GENERAL SET]) t
Когато започнете/спирате запис или боравите с панела с операционните бутони, прозвучава звуков сигнал.
Отменя сигнала и звука от затвора.
x LCD BRIGHT
Можете да регулирате осветеността на LCD екрана.
Стъпки
(MENU) t
t[ SOUND/DISP SET] (в категория [GENERAL SET]) t
[LCD BRIGHT] t [по-тъмно]/[по-светло] t
t
t
..
Съвети
• Тази настройка не влияе на записаните изображения по какъвто и да е начин.
x LCD BL LEVEL (Ниво на задна осветеност LCD)
Можете да настроите яркостта на задното осветяване на LCD екрана.
Стъпки
(MENU) t
t[ SOUND/DISP SET] (в категория
[LCD BL LEVEL] t желана настройка t
t
.
B NORMAL
BRIGHT
[GENERAL SET]) t
Стандартна яркост.
Прави LCD екрана по-ярък.
Забележки
• Когато използвате външен източник на захранване, настройката автоматично се задава в положение [BRIGHT].
• Когато изберете [BRIGHT], животът на батериите леко намалява по време на записа.
BG
95
• Ако отворите LCD панела на 180 градуса с екрана навън и го затворите към тялото на видеокамерата, настройката автоматично се задава в положение [NORMAL].
Съвети
• Настройката не влияе на записаните изображения.
x LCD COLOR
Можете да регулирате цветността на LCD екрана.
Стъпки
(MENU) t
[LCD COLOR] t
t
.
t[ SOUND/DISP SET] (в категория [GENERAL SET]) t
(ниска наситеност)/
(висока наситеност) t
t
Съвети
• Тази настройка не влияе на записаните изображения.
x DISPLAY SET
Можете да настроите по време на извеждане на иконки или индикатори на LCD
екрана.
Стъпки
(MENU) t
t[ SOUND/DISP SET] (в категория
t
t
[DISPLAY SET] t желана настройка t
[GENERAL SET]) t
.
B AUTO1
Извежда се за около 3 секунди. Бутоните за запис и увеличение на
LCD екрана се извеждат.
AUTO2
Извежда се за около 3 секунди. Бутоните за запис и увеличение на
LCD екрана не се извеждат.
ON
Винаги е изведен. Бутоните за запис и увеличение на LCD екрана не се
извеждат.
Съвети
• Иконките или индикаторите се извеждат в следните случаи.
• Когато включите видеокамерата.
• LCD екранът не е докоснат (Освен бутоните за запис и увеличение на LCD екрана).
• Когато превключите видеокамерата в режим на запис на клип, запис на неподвижни изображения или
режими на възпроизвеждане.
OUTPUT SETTINGS
x TV TYPE
Трябва да конвертирате сигнала в зависимост от свързания телевизор, когато възпроизвеждате изображение. Записаните изображения се възпроизвеждат според следната
илюстрация.
Стъпки
(MENU) t
t[ OUTPUT SETTINGS] (в категория [GENERAL SET])
t
t
.
t [TV TYPE] t желана настройка t
BG
96
Изберете, за да наблюдавате изображения в съотношение
16:9 (широкоекранен телевизор). Изображенията се извеждат
както е показано по-долу.
16:9 (широкоекранни) изображения
4:3 изображения
B 16:9
Изберете, за да наблюдавате изображения в съотношение 4:3
(стандартен телевизор). Изображенията се извеждат както
е показано по-долу.
16:9 (широкоекранни) изображения
4:3 изображения
4:3
Забележки
• Хоризонтално към вертикалното съотношение при изображения с HD (висока резолюция) качество
на изображението е 16:9.
x COMPONENT
Изберете [COMPONENT] когато свързвате видеокамерата си към телевизор с компонентен входен жак.
Стъпки
(MENU) t
t[ OUTPUT SETTINGS] (в категория
t [COMPONENT] t желана настройка t
t
t
576i
B 1080i/576i
[GENERAL SET])
.
Изберете, когато свързвате видеокамерата си към телевизор с
компонентен входен жак.
Изберете, когато свързвате видеокамерата си към телевизор с
компонентен входен жак и който може да извежда 1080i сигнал.
x HDMI RESOLUTION
Избира резолюцията на извежданото изображение, когато свързвате видеокамерата
си към телевизор посредством HDMI кабел.
Стъпки
(MENU) t
t[ OUTPUT SETTINGS] (в категория [GENERAL
SET]) t [HDMI RESOLUTION] t [HD CONTENTS]/[SD CONTENTS] tжелана
настройка t
t
t
t
.
HD CONTENTS
Настройва резолюцията на извежданото изображение записано с HD (висока разделителна способност) качество на изображението.
BG
97
Нормални настройки (извежда автоматично)
B AUTO
1080p
Извежда сигнал 1080p.
1080i
Извежда сигнал 1080i.
720p
Извежда сигнал 720р.
576p
Извежда сигнал 576р.
SD CONTENTS
Настройва резолюцията на извежданото изображение записано със SD (стандартна
разделителна способност) качество на изображението.
B AUTO
Нормални настройки (извежда автоматично)
576p
Извежда сигнал 576р.
576i
Извежда сигнал 576i.
x DISP OUTPUT (Извеждане на дисплея)
Можете да настроите кои дисплеи да се извеждат на екрана.
Стъпки
(MENU) t
t[ OUTPUT SETTINGS] (в категория
t [DISP OUTPUT] t желана настройка t
t
t
[GENERAL SET])
LCD PANEL
Показва екрани, като например брояча, на LCD екрана и във визьора.
V-OUT/PANEL
Показва индикациите, като например брояча, на телевизионния
екран и LCD екрана.
CLOCK /
LANG (Опции за настройка на часа и езика)
x CLOCK SET
Вижте стр. 22.
x AREA SET
Можете да настроите часовата разлика без да спирате часовника.
Когато използвате видеокамерата в чужбина, задайте географската област, в която се
намирате.
Вижте и Световна часова разлика на стр. 115.
Стъпки
(MENU) t
t[ CLOCK/ LANG] (в категория
[AREA SET] t настройте вашата часова зона посредством
t
.
[GENERAL SET]) t
t
t
x AUTO CLOCK ADJ (Автоматично сверяване на часовника) (HDR-CX500VE/CX505VE/
CX520VE)
Видеокамерата ви ще запази точно време получавайки информация посредством GPS.
Предварително поставете ключът GPS в положение ON.
Стъпки
(MENU) t
t[ CLOCK/ LANG] (в категория
SET]) t [AUTO CLOCK ADJ] t желана настройка
t
BG
98
[GENERAL
t
.
B ON
OFF
Регулира часовника автоматично.
Не регулира часовника автоматично.
Забележки
• Трябва да настроите датата и часа на видеокамерата си преди да я използвате (стр. 22).
• Може да има разлика от няколко секунди дори и да сте активирали функция [AUTO CLOCK ADJ].
• Часовникът се сверява автоматично посредством [AUTO CLOCK ADJ] когато изключите
видеокамерата ако тя получава GPS сигнали докато се използва. Часовникът не се сверява докато
видеокамерата е изключена. Също така часовникът не се сверява ако видеокамерата не получава GPS
сигнал дори и ако GPS ключът е в положение ON.
x AUTO AREA ADJ (Автоматично сверяване на зона) (HDR-CX500VE/CX505VE/
CX520VE)
Видеокамерата ще компенсира автоматично часови разлики с настоящата зона, в
която се намирате като извлече информация за настоящето ви местоположение от
GPS. Настройте GPS ключа в положение ON предварително.
Стъпки
(MENU) t
t[ CLOCK/ LANG] (в категория [GENERAL SET]) t
[AUTO AREA ADJ] t желана настройка t
t
t
.
B ON
OFF
Компенсира часовите разлики автоматично.
Не компенсира часовите разлики автоматично.
Забележки
• Трябва да настроите датата и часа на видеокамерата ви преди да започнете да я използвате (стр.
22).
x SUMMERTIME
Можете да промените настройката без да спирате часовника.
Задайте в положение [ON], за да преместите часовника с един час напред.
Стъпки
(MENU) t
t[ CLOCK/ LANG] (в категория [GENERAL SET])
t [SUMMERTIME] t желана настройка t
t
t
.
B OFF
ON
Няма настройка на лятно време.
Настройва лятно време.
LANGUAGE SET
Можете да избирате езика, на който ще се изведат надписите на LCD екрана.
Стъпки
(MENU) t
t[ CLOCK/ LANG] (в категория [GENERAL SET]) t
t
t
.
[LANGUAGE SET] t желана настройка t
Съвети
• Вашата видеокамера предлага [ENG[SIMP]] (опростен английски) за случаите, когато не можете да
откриете родния си език измежду изброените.
BG
99
POWER SETTINGS
x A.SHUT OFF (Автоматично изключване)
Можете да настроите видеокамерата да се изключва автоматично, когато не извършвате никаква операция с нея в продължение на приблизително 5 минути.
Стъпки
(MENU) t
t[ POWER SETTINGS] (в категория
t [A.SHUT OFF] t желана настройка t
t
t
5min
NEVER
[GENERAL SET])
.
Видеокамерата се изключва автоматично.
Видеокамерата не се изключва автоматично.
Забележки
• Когато включите видеокамерата в контакт, функцията [A.SHUT OFF] автоматично се задава в
положение [NEVER].
x POWER ON BY LCD
Можете да настроите видеокамерата си да се включва и изключва когато отворите
и затворите LCD екрана.
Стъпки
(MENU) t
t[ POWER SETTINGS] (в категория [GENERAL SET]) t
[POWER ON BY LCD] t желана настройка t
t
t
.
B ON
OFF
Видеокамерата се включва и изключва когато отворите и затворите
LCD екрана.
Видеокамерата не се включва и изключва когато отворите и
затворите LCD екрана.
OTHER SETTINGS
x DEMO MODE
Настройката по подразбиране е зададена в положение [ON], за да можете да наблюдавате демонстрация около 10 минути след като зададете ключа POWER в положение
(Movie) като натиснете бутон MODE.
Стъпки
(MENU) t
t[OTHER SETTINGS] (в категория
[DEMO MODE] t желана настройка t
t
t
ON
Появява се демонстрация.
OFF
Демонстрацията не се появява.
[GENERAL SET]) t
.
Съвети
• Когато зададете тази опция в положение [ON] и докоснете
демонстрацията започва.
• Демонстрацията ще бъде прекъсната в случаи като описаните по-долу.
– Когато натиснете START/STOP или PHOTO.
– Когато докоснете екрана по време на демонстрация. (Демонстрацията започва отново след
около 10 минути.)
BG
100
– Когато включите лампа (Photo).
(VIEW IMAGES).
– Когато натиснете
• Клип, който сте записали може да стане демонстрационен ако отговаря на следните условия:
– Защитен е.
– Той е първият изведен в списъка на VISUAL INDEX.
– Запазен е във вградената памет.
– Записан е с висока разделителна способност (HD).
x CALIBRATION
Вижте страница 123.
x CTRL FOR HDMI (Контролиране на функция HDMI)
Позволява да възпроизвеждате с помощта на устройството за дистанционно управление на вашия телевизор чрез свързване на телевизора към “BRAVIA” Sync съвместим
телевизор посредством HDMI кабел (стр. 51).
Стъпки
(MENU) t
t[OTHER SETTINGS] (в категория [GENERAL SET]) t
[CTRL FOR HDMI] t желана настройка t
t
t
.
B ON
OFF
Управлява видеокамерата ви посредством устройството за дистанционно управление на телевизора.
Не управлява видеокамерата ви посредством устройството за дистанционно управление на телевизора.
x REC LAMP (Лампа за запис)
Можете да настроите лампичката за запис от предната страна на видеокамерата Ви
да не свети.
Стъпки
(MENU) t
t[OTHER SETTINGS] (в категория [GENERAL SET]) t
[REC LAMP] t желана настройка t
t
t
.
B ON
OFF
Лампичката за запис свети.
Лампичката за запис не свети.
x REMOTE CTRL (Устройство за дистанционно управление)
Стъпки
(MENU) t
t[OTHER SETTINGS] (в категория
[REMOTE CTRL] t желана настройка t
t
t
B ON
OFF
[GENERAL SET]) t
.
Използвайте тази настройка, когато ползвате приложеното безжично устройство за дистанционно управление (стр. 8).
Използвайте тази настройка, когато не ползвате приложеното
устройство за дистанционно управление.
Съвети
• Задайте настройката в положение [OFF], за да предотвратите реакция на вашата видеокамера на
команда, изпратена от устройството за дистанционно управление на друго устройство.
BG
101
•Отстраняване на проблеми
•
Отстраняване на проблеми
Ако се сблъскате с проблем по време на
използване на видеокамерата, използвайте дадената по-долу таблица за отстраняването му. Ако проблемът продължава, изключете източника на захранване
и се свържете с вашия доставчик или
оторизиран сервиз на Sony.
• Общи операции/ Устройство за дистанционно управление..................................... 102
• Батерии/Източници на захранване ... 103
• LCD екран..................................................... 103
• “Memory Stick PRO Duo” ......................... 104
• Запис ............................................................... 104
• Възпроизвеждане ...........................................05
• Възпроизвеждане на изображения,
записани на “Memory Stick PRO DUO”
на други устройства ................................ 106
• Редактиране на изображения на видеокамерата ........................................................... 106
• Преглед на телевизионен екран..............107
• Презапис/Свързване към други
устройства ..................................................107
• GPS (HDR-CX500VE/CX505VE/
CX520VE).......................................................107
• Функции, които не могат да се използват едновременно ......................................107
Бележки преди да изпратите видеокамерата си за поправка
• В зависимост от проблема, може да се
наложи вградената памет на фотоапарата ви да бъде нулирана или подменена.
В такъв случай, данните съхранени на
нея ще бъдат изтрити. Уверете се,
че сте ги съхранили и на друг носител
преди да изпратите видеокамерата си
за поправка (стр. 63, също и Упътване за
употреба). Не можем да ви компенсираме
в случай на загубени данни.
• По време на поправка може да проверим
минимално количество данни съхранени във вградената памет с цел да бъде
установен проблемът. Въпреки това, ви
уверяваме, че търговците и техниците
на Sony няма да копират или запазят
вашите данни.
BG
102
• Общи операции/ Устройство за
дистанционно управление
Захранването не се включва
• Прикрепете зареден комплект батерии
във видеокамерата (стр. 19).
• Свържете щекера на променливотоковия адаптер към мрежата от 220 V
(стр. 19).
Видеокамерата не работи, дори когато захранването е включено.
• Устройството има нужда от няколко
секунди след като бъде включено, за да
се подготви за запис. Това не е неизправност.
• Изключете променливотоковия адаптер от контакта или извадете батерията. След около 1 минута го свържете
отново. Ако видеокамерата все още не
функционира, натиснете бутона RESET
(стр. 7) с остър предмет. (Ако натиснете бутона RESET, всички настройки,
включително часовникът, се връщат в
положенията си по подразбиране.)
Настройките в менюто се променят
автоматично.
• Ако ключът POWER е зададен за повече
от 12 часа в положение OFF (CHG), следните опции в менюто се връщат към
стойностите си по подразбиране:
– [SCENE SELECTION]
– [WHITE BAL.]
– [SPOT MTR/FCS]
– [SPOT METER]
– [SPOT FOCUS]
– [EXPOSURE]
– [FOCUS]
– [LOW LUX]
– [BLT-IN ZOOM MIC]
– [MICREF LEVEL]
– [AUTO BACK LIGHT]
Следните опции на менюто се връщат
към фабрични настройки когато превключите между запис на клип, заснемане
на неподвижни изображения или режими
на възпроизвеждане.
– [ FADER]
– [TELE MACRO]
– [ SELF-TIMER]
Вашата видеокамера се нагрява.
• Използвали сте видеокамерата дълго
време. Това не е неизправност.
Приложеното устройство за дистанционно управление не функционира.
• Задайте [REMOTE CTRL] в положение
[ON] (стр. 101).
• Заредете батерия в отделението за
батерия, като съобразите полюсите
+ и – на батерията с обозначенията в
отделението (стр. 9).
• Отстранете препятствията между
устройството за дистанционно управление и сензора на видеокамерата.
• Не излагайте сензора на светлина от
силни светлинни източници, като
например пряка слънчева светлина или
таванни осветителни тела. В противен случай устройството за дистанционно управление няма да функционира
правилно.
Когато използвате приложеното устройство за дистанционно управление,
възниква неизправност в друго DVD
устройство.
• Изберете команден режим, различен от
DVD 2 за вашето DVD устройство, или
закрийте сензора му с черна хартия.
Батерии/Източници на захранване
Захранването се изключва внезапно.
• Използвайте променливотоков адаптер.
• Когато изминат приблизително 5
минути без да сте извършили никаква
операция с видеокамерата, устройството автоматично се изключва (A.SHUT
OFF). Променете настройката на
функцията [A.SHUT OFF] (стр. 100),
включете отново захранването или използвайте променливотоковия адаптер.
• Заредете батерията (стр. 19).
По време на зареждане на батерията
лампичката /CHG (зареждане) не
свети.
• Преместете ключа POWER в положение
OFF (CHG) (стр. 19).
• Поставете батерията правилно (стр.
19).
• Свържете правилно захранващия кабел
към контакта.
• Зареждането на батерията е приключило (стр. 19).
По време на зареждане на батерията
лампичката /CHG (зареждане) мига.
• Ако температурата на батерията е
прекалено висока или прекалено ниска
може да не успеете да заредите батерията (стр. 121).
• Поставете батерията правилно
(стр. 19). Ако проблемът продължи,
изключете променливотоковия адаптер
от мрежата от 220 V и се свържете
с вашия доставчик или с оторизиран
сервиз на Sony. Батерията може да е
повредена.
Индикаторът за оставащия заряд на
батерията не показва вярното време.
• Температурата на околната среда е
прекалено висока или прекалено ниска.
Това не е неизправност.
• Батерията не е заредена достатъчно.
Заредете батерията напълно отново.
Ако проблемът продължи, сменете
батерията с нова (стр. 122).
• В зависимост от околните условия възможно е указаното време да не е вярно.
Батерията се изтощава бързо.
• Температурата на околната среда е
твърде висока или ниска. Това не е
неизправност.
• Батерията не е заредена достатъчно.
Отноо заредете батерията напълно.
Ако проблемът продължи, сменете
батерията с нова (стр. 122).
LCD екран
Опциите в менюто са изведени в сиво.
• Не можете да изберете опциите,
които са изведени в сиво, за настоящия
запис/възпроизвеждане.
• Някои функции не могат да се използват
едновременно (стр. 107).
Бутоните не се появяват на панела с
операционните бутони.
• Докоснете леко LCD екрана.
• Натиснете DSP/BATT INFO върху
вашата видеокамера (или DISPLAY на
устройството за дистанционно управление) (стр. 8).
Бутоните на панела с операционните
бутони не работят правилно или не
работят изобщо.
BG
103
• Настройте екрана ([CALIBRATION])
(стр. 123).
Бутоните на панела с докосване изчезват бързо.
• Настройте [DISPLAY SET] в положение
[ON] (стр. 96).
”Memory Stick PRO Duo”
При използване на “Memory Stick PRO
Duo ” не можете да извършвате различните функции.
• Ако използвате “Memory Stick PRO Duo”,
форматиран на компютър, форматирайте носителя на вашата видеокамера
(стр. 93).
Не можете да изтривате или форматирате “Memory Stick PRO Duo”.
• Максималният брой изображения,
който можете да изтриете наведнъж в
индекс екран, е 100.
• Изображения, защитени на друго устройство, не могат да бъдат изтрити.
Името на файла с данните не се извежда правилно или мига.
• Файлът е повреден.
• Видеокамерата не поддържа формата
на файла. Използвайте файлов формат,
който се поддържа от устройството
(стр. 121).
Запис
Вижте също ”Memory Stick PRO Duo”
(стр. 104).
При натискането на бутона START/
STOP или PHOTO не се записват изображения.
• Извежда се екран за възпроизвеждане.
Задайте MODE в позиция (Movie) или
(Photo) (стр. 22).
• Видеокамерата Ви записва изображение,
което скоро сте заснели на ”Memory
Stick PRO Duo”. Не можете да правите
нови записи в този период.
• Носителят на запис е пълен. Можете
също така да изтриете ненужните
изображения (стр. 53).
• Общият брой на сцените във филми или
на неподвижните изображения надвишава капацитета на вашата видеокамера
(стр. 111, 113). Изтрийте ненужните
BG
изображения (стр. 53).
104
Не може да записвате неподвижни
изображения.
• Не можете да записвате неподвижни
изображения заедно с:
– [SMTH SLW REC]
– [FADER]
Лампичката ACCESS свети дори когато приключите записа.
• Вашата видеокамера записва сцената,
която току-що сте заснели, на ”Memory
Stick PRO Duo”.
Ъгълът на запис се различава.
• Ъгълът на запис се различава в зависимост от режима за запис на вашата
видеокамера. Това не е неизправност.
Не можете да използвате вградената
светкавица:
• Не можете да използвате светкавицата,
когато:
– Записвате неподвижни изображения,
докато записвате филм.
– [CONVERSION LENS] е в положение
[WIDE CONVERSION] или [TELE
CONVERSION].
• Дори ако сте избрали автоматична
светкавица или (намаляване на ефекта на червените очи), вие не можете да
използвате вградената светкавица с:
– Режим Нощно снимане (NightShot)
– [SPOT MTR/FCS]
– [SPOT METER]
– [MANUAL] в [EXPOSURE]
– [TWILIGTH], [SUNRISE&SUNSET],
[FIREWORKS], [LANDSCAPE],
[SPOTLIGHT], [BEACH] или [SNOW]
от [SCENE SELECTION]
Действителното време за запис на
движещи се изображения е по-кратко
от очакваното приблизително време
за запис на ”Memory Stick PRO Duo”.
• В зависимост от условията на запис,
възможно е времето за запис да намалее,
например когато записвате бързо движещ се обект (стр. 111).
Съществува времева разлика между
точката, в която сте натиснали бутона START/STOP и точката, в която
започва/спира записаното движещо се
изображение.
• Възможно е да възникне лека времева
разлика между точката, в която сте
натиснали бутона START/STOP и точката, в която започва/спира записаният
филм. Това не е неизправност.
Съотношението на хоризонтала/
вертикала на клип (16:9 (широкоекранен)/4:3) не може да се променя.
• Съотношението на хоризонтала/
вертикала на изображения с висока
разделителна способност (HD) е 16:9
(широкоекранни)
Функцията автоматично фокусиране
не работи.
• Задайте [FOCUS] в положение [AUTO]
(стр. 75).
• Условията за снимане не са подходящи за
автоматично фокусиране. Фокусирайте
ръчно (стр. 75).
Функцията [STEADYSHOT] не работи.
• Задайте [ STEADYSHOT] в положение [ACTIVE] или [STANDARD], [
STEADYSHOT] в положение [ON] (стр.
79, 85).
• Дори и [ STEADYSHOT] да е зададен в
положение [ACTIVE] или [STANDARD],
а [ STEADYSHOT] в положение [ON],
възможно е функцията за устойчиво снимане да не подейства при силно клатене
на камерата.
Обект, преминаващ пред обектива
много бързо, изглежда размазан.
• Този феномен се нарича “фокусна равнина”. Това не е неизправност. Поради
начина, по който формирователят
на изображението (CMOS sensor) чете
сигналите от изображението, обектът,
който бързо минава пред обектива,
може да изглежда замъглен, в зависимост
от условията на запис.
Изображението се извежда в неестествени цветове.
• Задайте ключа NIGHTSHOT в положение OFF (стр. 31).
Изображението на екрана е твърде ярко и обектът не се появява на
екрана.
• Задайте ключа NIGHTSHOT в положение OFF (стр. 31).
Появяват се хоризонтални ленти на
изображението.
• Този феномен се появява, ако записвате
при осветление от флуоресцентни,
натриеви или живачни лампи. Това не е
неизправност.
Не можете да регулирате [LCD BL
LEVEL].
• Не можете да регулирате [LCD BL
LEVEL], когато:
• LCD панелът е затворен с LCD екрана
навън.
• Захранването идва от променливотоковия адаптер.
Увеличението се променя, когато
промените режима на запис.
• Не можете да използвате цифрово
увеличение, когато фотоапаратът ви е
в режим запис на снимка.
Възпроизвеждане
Не можете да възпроизведете клипове.
• Изберете носител на запис и качество на изображението, което искате
да възпроизведете като докоснете
(MENU) t
t [MEDIA
SETTINGS] (в категория [ MANAGE
MEDIA]) t [MOVIE MEDIA SET]/
[PHOTO MEDIA SET](стр. 68).
• Изберете качество на изображението,
което искате да възпроизведете като
(MENU) t
докоснете
t [PLAYBACK SET] (в категория
[PLAYBACK] ) t [ / SET]
(стр. 88).
• Изображения записани на други устройства може да не бъдат възпроизведени.
Това не е неизправност.
Не можете да възпроизвеждате неподвижни изображения.
• Вашата видеокамера не може да възпроизвежда неподвижни изображения, ако
сте променяли файловете и папките,
или ако изображенията са обработвани
с компютър. (В този случай името на
файла мига.) Това не е неизправност.
се извежда върху изоИндикацията
бражение в екрана [VISUAL INDEX].
BG
105
• Този символ може да се изведе на неподвижни изображения, записани с друго
оборудване, редактирани на компютър
и др.
• Изключили сте променливотоковия
адаптер или сте свалили батерията
докато лампичката за достъп (ACCESS)
все още свети след приключване на
записа. Това може да повреди данните с
изображения и да предизвика появата на
индикация .
Клипът се възпроизвежда автоматично
• Клиповете се възпроизвеждат автоматично като режим на демонстрация, когато отговарят на определени условия
(стр.100). това не е неизправност.
На изображението се извежда индикация “ ” в екрана VISUAL INDEX.
• Основният файл с изображението е
повреден. Проверете базата данни като
(MENU) t
t
докоснете
[REPAIR IMG.DB F.] (в категория
[ MANAGE MEDIA]) t носител на
запис. Ако индикацията още се извежда,
изтрийте изображението, маркирано с
(стр. 53).
Изображенията не могат да се възпроизведат или “Memory Stick PRO Duo” не
се разпознава.
• Не можете да възпроизвеждате изображения с висока разделителна способност
(HD) от “Memory Stick PRO Duo”
носител на устройство, което не е
съвместимо с AVCHD формат.
Не се чува звук или звукът се чува много слабо, когато възпроизвеждате.
• Усилете звука (стр. 37).
• Звукът не се извежда, когато LCD екранът е затворен. Отворете LCD екрана.
• Когато при запис на звук [MICREF
LEVEL] (стр. 82) е зададен в положение
[LOW], възможно е записаният звук да се
чува много слабо.
• Ако използвате [SMTH SLW REC], не
можете да записвате звук по време на
запис (около 3 секунди).
Звукът от ляво и от дясно се извежда
небалансиран, когато възпроизвеждате
на компютър или друго устройство.
• Това се случва, когато звукът, записан
в 5.1-канален съраунд, се преобразува от
компютър или друго устройство в
двуканален (нормален стерео звук). Това
не е неизправност.
• Променете вида на преобразуване на
звука (вид на смесване), когато възпроизвеждате двуканални стерео устройства.
За подробности вижте ръководството
за експлоатация, приложено към вашето
устройство за възпроизвеждане.
• Променете звука в двуканален, когато
създавате диск, като използвате приложения софтуер “Picture Motion Browser”.
• Записвайте звук, когато зададете
[AUDIO MODE] в положение [2ch
STEREO] (стр. 82).
BG
106
Възпроизвеждане на изображения
съхранени от “Memory Stick PRO
Duo” на други устройства.
Редактиране на изображения на
видеокамерата
Не можете да редактирате.
• Не можете да редактирате поради
състоянието на изображението.
Не можете да добавяте изображения в
плейлиста.
• Носителят е пълен
• Не можете да добавяте повече от 999
филма с HD (висока резолюция) качество
на изображението или 99 филма с SD
(стандартна резолюция) качество на
изображението към плейлиста. Изтрийте ненужните движещи се изображения
(стр. 62).
• Не можете да добавяте неподвижни
изображения към плейлист.
Не можете да разделите движещи се
изображения.
• Движещи се изображения не мога да
бъдат разделени, ако е времетраенето
им е твърде кратко.
• Не можете да разделяте движещи
се изображения, защитени на друго
устройство.
Не можете да запазите неподвижно
изображение от движещо се
изображение.
• Носителят, на който желаете да запазите изображението, е пълен.
Преглед на телевизионен екран
Не можете да извеждате изображения
или да чуете звук от телевизора
• Когато използвате аудио/видео
компонентния кабел, настройте
[COMPONENT] според настройките на
свързаното устройство (стр. 97).
• Когато използвате компонентния видео
щекер, уверете се, че белите и червените
щекери на аудио/видео свързващия кабел
са свързани (стр. 48, 49).
• Ако има сигнали за защита от презапис,
през HDMI OUT жака не се извеждат
изображения.
• Когато използвате S VIDEO щекер,
уверете се, че червените и белите
накрайници на аудио/видео свързващия
кабел са свързани (стр. 50).
Горните, долните, десните и левите
краища на изображението са леко
отрязани на свързания телевизор.
• LCD екранът на вашата видеокамера
може да изведе записаните изображения
върху целия екран (full pixel display). Въпреки това, това може да доведе до леко
орязване на горните, долните, десните
и левите краища на изображението, когато то се възпроизвежда на телевизор,
който не е съвместим с full pixel display.
• Препоръчваме Ви записвате изображения като използвате външната
рамка на [GUIDEFRAME] (стр. 79) като
ориентир.
Изображението изглежда разкривено
на телевизор със съотношение 4:3
• Това се случва когато наблюдавате изображение записано в съотношение 16:9
(широкоекранен режим) на телевизор със
съотношение 4:3. Настройте [TV TYPE]
правилно (стр. 96) и възпроизведете
изображението.
От горната и долната страна на
екрана на телевизор със съотношение
4:3 се появяват черни ленти
• Това се случва когато наблюдавате изображение записано в съотношение 16:9
(широкоекранен режим) на телевизор със
съотношение 4:3. Това не е неизправност.
Презапис/Свързване към други
устройства
Изображенията не са презаписани
правилно.
• Не можете да презаписвате изображения
посредством НDМI кабел (продава се
отделно).
• Аудио/видео свързващият кабел не е
свързан правилно. Уверете се, че A/V
свързващият кабел е свързан към правилния жак, тоест, към входния жак на
друго устройство, на което презаписвате картина от вашата видеокамера
(стр. 66).
GPS (HDR-CX500VE/CX505VE/
CX520VE)
Видеокамерата не получава GPS
сигнал.
• Видеокамерата ви може да не успее да
получи радио сигнали от GPS сателити
поради препятствия. Изнесете видеокамерата на открито и настройте ключа
GPS в положение [ON] отново. Вижте
стр. 118 за подробности относно
ситуации и местоположения, в които
радио сигналите може да не достигат до
вашата видеокамера.
Настоящето местоположение на
видеокамерата картата е различно от
действителното й местоположение.
• Границата на допустима грешка при
GPS сателитите е висока. Тя може да е
максимум неколкостотин метра.
Примери за функции, които не могат да се използват едновременно
• Следният списък показва примери на
не-работещи комбинации от функции и
опции в менюто.
BG
107
Не можете да
използвате
Поради следните настройки
• Свържете стабилно DC щекера на
променливотоковия адаптер към DC
IN жака на стойката на видеокамерата
(стр. 19).
C:06:ss
• Температурата на батерията е висока.
Подменете я или я оставете да се охлади реди да продължите работа.
C:13:ss / C:32:ss
• Изключете източника на захранване.
След повторно свързване на захранването продължете работа.
Е: 20:ss/Е:31:ss/Е:61:ss/Е:62:ss/
Е: 91:ss/Е:92:ss/Е:94:ss/Е:95:ss/
Е: 96:ss
• Включете захранването отново, за да
възстановите видеокамерата като
натиснете бутон RESET (стр. 7).
101-00001 (Предупредителен индикатор за файловете)
Бавно мигане
• Файлът е повреден.
• Файлът не може да бъде прочетен.
Индикация при авто-диагностика/
Предупредителни индикатори
Ако на LCD екрана се изведат някакви
индикации, прегледайте описаните
по-долу обяснения. Можете да отстраните някои от проблемите сами. Ако
не можете да отстраните проблема и
след като няколко пъти сте опитали
указаните начини за отстраняване на
проблеми, свържете се с вашия доставчик или с оторизиран сервиз на Sony.
C: (или Е:) (Индикация при авто-диагностика)
C:04:ss
• Използвате батерия, различна от
“InfoLITHIUM” (серия H). Използвайте
батерия “InfoLITHIUM” (серия H) (стр.
121).
BG
108
E (Предупреждение за нивото на
батерията)
Бавно мигане
• Батерията е почти изтощена.
• В зависимост от работните условия,
околната среда и състоянието на батерията, понякога индикаторът -- мига
и когато остават около 20 минути за
запис.
(Предупредителен индикатор
отнасящ се за температурата на
батерията)
• Температурата на батерията е висока.
Подменете я или я оставете да се охлади реди да продължите работа.
(Предупредителен индикатор за
“Memory Stick PRO Duo”)
Бавно мигане
• Свободното място за запис на изображения свършва. За видовете “Memory
Stick”, които можете да използвате с
видеокамерата, вижте стр.68.
• Не сте заредили “Memory Stick PRO Duo”
(стр. 68).
Бързо мигане
• Няма достатъчно свободно място за
запис на изображения. Изтрийте ненужните изображения или форматирайте
“Memory Stick PRO Duo” (стр. 93) след
като запазите изображенията на друг
носител (стр. 63, също и Упътване за
употреба).
• Основният файл на изображението е
повреден. Проверете базата данни като
(MENU) t
t
докоснете
[REPAIR IMG.DB F.] (в категория
[ MANAGE MEDIA]) t носител
на запис.
• “Memory Stick PRO Duo” е повреден.
(Предупредителен индикатор за
форматиране на “Memory Stick PRO
Duo”)*
• “Memory Stick PRO Duo” е повреден.
• “Memory Stick PRO Duo” не е форматиран правилно (стр. 93).
(Предупредителен индикатор за
несъвместим “Memory Stick Duo”)
• Поставили сте несъвместим “Memory
Stick Duo” (стр. 68).
- (Предупредителна индикация за
защита на “Memory Stick PRO Duo”)
• Достъпът до “Memory Stick PRO Duo” е
забранен на друго устройство.
(Предупредителен индикатор за
светкавицата)
Бързо мигане:
• Нещо не е наред със светкавицата.
(Предупредителна индикация за
сътресение на видеокамерата)
• Количеството светлина не е достатъчно и изображението във видеокамерата започва да трепти. Използвайте
светкавицата.
• Видеокамерата е поставена нестабилно.
Дръжте здраво устройството с две
ръце и запишете изображението. Обърнете внимание, обаче, че индикаторът
няма да изчезне.
(Предупредителен индикатор за
запис на неподвижни изображения)
• Носителят е пълен.
• Неподвижни изображения не могат да бъдат
записвани по време на обработка. Изчакайте,
след което опитайте отново.
Съвет
• В зависимост от съобщението може да чуете
механичен звук.
Описание на предупредителните
съобщения
Ако на екрана се изведат такива съобщения, следвайте инструкциите.
Носител на запис
Internal memory format error. (Грешка
във форматирането на вградената
памет).
• Вградената памет на видеокамерата е
настроена различно от формата по подразбиране. Извършването на [MEDIA FORMAT]
(стр. 93) може да ви позволи да ползвате
видеокамерата. Това ще изтрие всички данни
от вградената памет.
Data error. (Грешка в данните)
• По време на разчитането или записването на
данни във вградената памет на видеокамерата се е получила грешка.
• Ако преди съобщението бъде изведен GPS индикатор, може да има някакъв проблем с GPS
рисивъра. Включете видеокамерата отново
(модели HDR-CX500VE/CX505VE/CX520VE).
• Клипове записани на други устройства може
да не бъдат възпроизведени.
The Image Database File is damaged. Do
you want to create a new file? (Файлът за
управление е повреден. Искате ли да
създадете нов файл?)
• HD movie management information is damaged.
Create new information? (Файлът с информация за филма с висока резолюция е повреден.
Желаете ли да създадете нов?)
• Файлът за управление на изображенията
е повреден. Когато докоснете [YES], вие
ще създадете нов файл за управление на
изображенията. Когато създадете нов файл за
управление, старите изображения, записани на
“Memory Stick PRO Duo”, не могат да бъдат
възпроизвеждани (файловете с изображения не
са повредени). Ако стартирате [REPAIR IMG.
DB F.] след създаването на нова информация,
възможно е възпроизвеждането на старите
записани изображения да се окаже възможно.
Ако операцията не работи, копирайте
изображението, като използвате приложения
софтуер.
There is no HD movie management
information. Create new information?
(Няма управление на информацията
за клиповете с висока разделителна
способност. Желаете ли да въведете
нова информация?)
BG
109
• Не можете да запишете или възпроизведете
клипове с висока разделителна способност
(HD) тъй като липсва информация за управление на клиповете. Ако докоснете [YES], се
създава нова информация за управление и след
това можете да запишете или възпроизведете клипове с висока разделителна способност
(HD).
• Можете да запишете клипове със стандартна
разделителна способност (SD).
• Inconsistencies found in Image Database File. Do
you want to repair the Image Database File? (Във
файла с данни за изображения има неточности. Желаете ли файлът да бъде поправен?)
The Image Database File is damaged. Do
you want to repair the Image Database
File? (Файлът с данни за изображения е
повреден. Желаете ли файлът да бъде
поправен?)
Inconsistencies found in Image Database
File. Cannot record or play HD movies. Do
you want to repair the Image Database
File? (Във файла с данни за изображения има неточности. Не можете да записвате или възпроизвеждате филми с
висока резолюция. Желаете ли файлът
да бъде поправен?)
• Файлът с данни за изображения е повреден
и не можете да записвате филми или неподвижни изображения. Докоснете [YES], за да
поправите.
• Можете да записвате неподвижни изображения на “Memory Stick Duo”.
• Проверете формата, след това, ако е необходимо, форматирайте “Memory Stick PRO
Duo” с вашата видеокамера (стр. 93)
Sill picture folders are full. (Папките за
неподвижни изображения са пълни.)
• Не можете да създавате папки над
999MSDCF. Не можете да създавате или
изтривате папки с вашата видеокамера.
• Трябва да форматирате “Memory Stick PRO
Duo”(стр. 93) или да изтриете папките с
помощта на компютър.
This Memory Stick may not be able to
record or play movies. (Възможно е този
Memory Stick да не записва или възпроизвежда движещи се изображения.)
• Използвайте “Memory Stick”, който е препоръчителен за вашата видеокамера. (стр.68)
This Memory Stick may not be able to
record or play images correctly. (Възможно е този Memory Stick да не записва
или възпроизвежда правилно изображения.)
• Използвайте “Memory Stick”, който е препоръчителен за вашата видеокамера. (стр.68)
Do not eject the Memory Stick during
writing. (Не вадете Memory Stick докато
записва.)
• Заредете отново “Memory Stick PRO Duo” и
следвайте инструкциите, изведени на LCD
екрана.
Recovering data. (Възстановяване на
данни)
Други
• Ако данните не бъдат възпроизведени
правилно, вашата видеокамера се старае да ги
възстанови автоматично.
No further selection possible. (Не можете
да избирате повече.)
Cannot recover data. (Данните не могат
да бъдат възстановени)
• Записът на данни върху носителя на видеокамерата е неуспешен. Направени са опити
за възстановяване на данните, но те са били
неуспешни.
Reinsert the Memory Stick. (Заредете
Memory Stick отново.)
• Заредете няколко пъти “Memory Stick PRO
Duo”. Ако дори тогава индикаторът мига,
възможно е “Memory Stick PRO Duo” да е
повреден. Опитайте с друг “Memory Stick
PRO Duo”.
This Memory Stick is not formatted
correctly. (Този Memory Stick не е форматиран правилно.)
BG
110
• Можете да избирате до 100 изображения само
когато:
– изтривате изображения
– редактирате плейлистата с HD (висока
резолюция) филми
– отпечатвате неподвижни изображения
Data protected. (Защитени данни.)
• Опитвате се да изтриете данни, защитени
на друго устройство. Освободете зададената
защита на устройството.
Допълнителна информация
Време за запис на
клип/брой възможни
за запис изображения
“HD” е означение за висока разделителна
способност, докато “SD” е означението
за стандартна разделителна способност.
Очаквано време за запис и възпроизвеждане за всеки модел батерия.
Приблизително време за запис
Приблизително време (мин.), когато
използвате напълно зареден комплект
батерии.
(мерна единица: минута)
Комплект
батерии
Качество на
изображението
Време на непре- Обичайно време
къснат запис
за запис
HD
SD
HD
SD
NP-FH50
NP-FH60
(приложен)
90
125
120
160
45
65
60
80
NP-FH70
NP-FH100
200
455
255
580
100
230
130
290
• Всяко време за запис е измерено когато [
REC MODE] е била в настройка SP.
• Обичайното време за запис показва времето, в което използвате многократно
функциите начало/спиране на записа, при
включване и изключване на захранването
и при често използване на функцията
zoom (увеличение).
• Времената са измерени с използване на
видеокамерата при температура 25
градуса по Целзий. Препоръчваме ви употреба при 10 до 30 градуса по Целзий.
• Времената за запис и възпроизвеждане
ще бъдат по-кратки, когато използвате
видеокамерата при ниски температури.
• Времената за запис и възпроизвеждане
могат да бъдат по-кратки, в зависимост от условията на употреба.
Време на възпроизвеждане
Приблизително време, когато използвате напълно зареден комплект батерии.
(мерна единица: минута)
Комплект батерии
Качество на
изображението
NP-FH50
NP-FH60
(приложен)
NP-FH70
NP-FH100
HD
SD
145
195
195
260
315
710
415
925
Очаквано време за запис на клипове
Вградена памет
Висока разделителна способност (HD)
за клипове в часове и минути.
Режим на запис
Време на запис
HDR-CX500E HDR-CX500VE/
CX505VE
[HD FH]
[HD HQ]
[HD SP]
[HD LP]
(5.1ch)*
[HD LP]
(2ch)*
Режим на запис
3 h 50 m 3 h 45 m
7 h 50 m 7 h 35 m
9 h 30 m 9 h 15 m
12 h 40 m 12 h 20 m
13 h 20 m
13h
Време на запис
HDR-CX520E HDR-CX500VE
[HD FH]
[HD HQ]
[HD SP]
[HD LP]
(5.1ch)*
[HD LP]
(2ch)*
7 h 45 m 7 h 40 m
15 h 50 m 15 h 35 m
19 h 10 m 18 h 55 m
25 h 35 m 25 h 15 m
26 h 55 m 26 h 35 m
BG
111
Стандартна разделителна способност (SD) за
клипове в часове и минути.
Режим на запис
(мерна единица: минута)
Време на запис
HDR-CX500E HDR-CX500VE/
CX505VE
[SD HQ]
[SD SP]
[SD LP]
(5.1ch)*
[SD LP]
(2ch)*
Режим на запис
7 h 50 m 7 h 40 m
11 h 35 m 11 h 20 m
22 h 15 m 21 h 40 m
24 h 15 m 23 h 40 m
15 h 50 m 15 h 35 m
23 h 25 m 23 h 5 m
44 h 50 m 44 h 20 m
"7$)%
.
-1
DI*
45
(35)
95
(75)
195
(155)
395
(315)
225
(225)
790
(630)
465
(325)
565
(405)
750
(605)
SD (стандартна разделителна способност)
качество на изображението
(мерна единица: минута)
1GB
2GB
Съвети
Капацитет на “Memory Stick PRO Duo”
HD (висока разделителна способност) качество на
изображението
(мерна единица: минута)
112
32GB
48 h 55 m 48 h 20 m
• Можете да запишете филми с максимум 3,999
сцени с HD (висока разделителна способност)
качество на изображението и 9,999 сцени със
SD (стандартна разделителна способност)
качество на изображението.
• Максималното време за продължителен запис
на клип в 13 часа.
• Вашата видеокамера използва VBR (променлива битова честота) формат, за да регулирате
автоматично качеството на изображението,
за да съвпадне със сцената на запис. Тази технология предизвиква изменения във времето
за запис на носителя. Филми, съдържащи бързо
местещи се и сложни изображения се записват
при по-висока битова честота и това намалява общото време за запис.
1GB
8GB
16GB
* Не можете да промените формата за запис
на звук посредством [AUDIO MODE] (стр.
82).
BG
4GB
Време на запис
HDR-CX520E HDR-CX500VE
[SD HQ]
[SD SP]
[SD LP]
(5.1ch)*
[SD LP]
(2ch)*
2GB
"7$)% "7$)% "7$)% "7$)%
.
.
.
.
-1
41
)2
')
DI
10
25
30
45
(10) (20) (20) (35)
25
55
65
90
(25) (40) (45) (70)
55
115
140
185
(55) (80) (100) (150)
230
280
375
110
(110) (160) (200) (300)
"7$)% "7$)% "7$)% "7$)% "7$)%
.
.
.
.
.
-1
41
)2
-1
')
DI DI
6
10
15
20
20
(6)
(9)
(10) (15) (15)
4GB
8GB
16GB
32GB
20
(10)
40
(25)
80
(50)
170
(100)
4%.
-1
DI
35
(25)
80
(50)
160
(105)
325
(215)
4%.
-1
DI
40
(25)
85
(55)
175
(110)
355
(230)
340
(205)
685
(415)
655
(435)
1315
(875)
715
(465)
1435
(930)
4%.
)2
4%.
41
10
(10)
25
(25)
55
(50)
115
(100)
230
(205)
465
(415)
* Можете да промените формата за запис на
звук посредством [AUDIO MODE] (стр. 82).
Забележки
• Стойностите са за случаи, в които използвате “Memory Stick PRO Duo” произведен от
Sony Corporation.
• Времето за запис на филми се различава в
зависимост от условията на запис, [ REC
MODE] (стр. 78), видовете “Memory Stick”
и т.н.
• Числата в () показват минималното време
за запис
Приблизителен брой възможни за
запис неподвижни изображения
Вградена памет
Можете да запишете максимум 9,999
снимки.
“Memory Stick PRO Duo” носител
12.0M
1GB
2GB
4GB
8GB
16GB
32GB
165
345
680
1350
2750
5500
• Избраният размер на изображението е ефективен когато лампичка (Снимка) свети.
• Броят на неподвижните изображения,
които са указани в таблицата, касае запис на
неподвижни изображения на вашата видеокамера, които са с максимален размер. Броят
неподвижни изображения, които можете да
запишете, се извежда на LCD екрана по време
на запис (стр. 9).
Забележки
• Когато използвате “Memory Stick PRO Duo”,
произведен от Sony Corporation. Броят на
неподвижните изображения, които можете
да запишете, зависи от условията за запис и
от вида “Memory Stick”.
• Резолюцията на неподвижните изображения се получава чрез уникална подредба на
пикселите на Sony’s ClearVid и системата за
обработка на изображението (BIONZ).
Съвети
• Можете да използвате “Memory Stick Duo”
с капацитет, който е по-малък от 1GВ, за
запис на неподвижни изображения.
BG
113
Използване на видеокамерата в чужбина
Източник на захранване
Можете да работите с вашата видеокамера във всяка страна или област,
като изпозлвате променливотоковия
адаптер, който работи в обхват от
100 V до 240 V AC, 50/60 Hz.
Преглед на изображения записани с
HD (висока разделителна способност)
качество на изображението
В страни/региони, където се поддържа
формат 1080/50i можете да наблюдавате HD (с висока разделителна способност) изображения със същото качество като това на записа. Имате нужда
от телевизор или монитор базиран на
система PAL и съвместим с 1080/50i
стандарт, притежаващ компонентни и
AUDIO/VIDEO входни жакове. Компонентният аудио/видео кабел или HDMI
кабел (не е включен в комплекта) трябва
да бъде свързан.
Преглед на изображения записани със
SD (стандартна разделителна способност) качество на изображението
За да можете да наблюдавате изображения записани със SD (стандартна
разделителна способност) имате нужда
от телевизор или монитор базиран на
система PAL и съвместим с 1080/50i
стандарт, притежаващ AUDIO/VIDEO
входни жакове. Аудио/видео свързващият кабел трябва да бъде свързан.
Телевизионни цветни системи
Вашата видеокамера е създадена по
системата PAL. Ако желаете да гледате
записа на телевизионния екран, телевизорът също трябва да бъде PAL с
AUDIO/VIDEO входен жак.
BG
114
Система
Използва се в
PAL
Австралия, Австрия,
Белгия, Китай, Чехия,
Дания, Финландия,
Германия, Холандия, Хонконг, Унгария, Италия,
Кувейт, Малайзия, Нова
Зеландия, Норвегия, Полша, Португалия, Сингапур, Словакия, Испания,
Швеция, Швейцария,
Тайланд, Великобритания и др.
PAL-M
Бразилия
PAL-N
Аржентина, Парагвай,
Уругвай
NTSC
Бахамски острови,
Боливия, Канада, Централна Америка, Чили,
Колумбия, Еквадор,
Гвиана, Ямайка, Япония,
Корея, Мексико, Перу,
Суринам, Тайван, Филипински острови, САЩ,
Венецуела и др.
SECAM
България, Франция, Гвиана, Иран, Ирак, Монако,
Русия, Украйна и др.
Сверяване на часовника според часовата разлика
Когато използвате видеокамерата в чужбина, можете лесно да сверите часовника
(MENU)
според местното време, като зададете часовата разлика. Докоснете
t
t [CLOCK/ LANG] (в категория [GENERAL SET]) t [AREA SET] и
[SUMMERTIME] (стр. 98).
HDR-CX500VE/CX505VE/CX520VE
Когато [AUTO CLOCK ADJ] и [AUTO AREA ADJ] са в позиция [ON], часовникът се
сверява автоматично от функция GPS (стр. 98).
Световна часова разлика
Часова
разлика
Област
Часова
разлика
Област
GMT
+01:00
+02:00
+03:00
+03:30
+04:00
+04:30
+05:00
+05:30
+06:00
+06:30
+07:00
+08:00
Lisbon, London
Berlin, Paris
Helsinki, Cairo, Istanbul
Moscow, Nairobi
Tehran
Abu Dhabi, Baku
Kabul
Karachi, Islamabad
Calcutta, New Delhi
Almaty, Dhaka
Yangon
Bangkok, Jakarta
Hong Kong, Singapore,
Beijing
Seoul, Tokyo
Adelaide, Darwin
Melbourne, Sydney
Solomon Is
+12:00
Fiji, Wellington, Eniwetok,
Kwajalein
Samoa
Hawaii
Alaska
Los Angeles, Tijuana
Denver, Arizona
Chicago, Mexico City
New York, Bogota
Santiago
St.John’s
Brasilia, Montevideo
Fernando de Noronha
Azores, Cape Verde Is.
+09:00
+09:30
+10:00
+11:00
–11:00
–10:00
–09:00
–08:00
–07:00
–06:00
–05:00
–04:00
–03:30
–03:00
–02:00
–01:00
BG
115
Структура на файлове/папки във вградената
памет и в “Memory Stick PRO Duo”
Структурата на файловете/папките е показана по-долу. Не е нужно да познавате
структурата на файловете/папките, когато записвате/възпроизвеждате изображения на видеокамерата. За да се наслаждавате на неподвижни/движещи се изображения
на вашия компютър, вижте “Ръководство за РМВ” и след това използвайте приложението.
*само във вградената памет
1 Файлове за управление на изображенията
Ако изтриете файловете, вие няма
да можете да записвате/възпроизвеждате правилно изображенията.
Тези файлове са скрити по подразбиране и обикновено не се извеждат.
2 Папка за управление на информацията свързана с HD филмите (с
висока разделителна способност)
Тази папка съдържа данни от запис
на филми с HD (висока разделителна
способност) качество на изображението. Не опитвайте да отваряте
тази папка или да си осигурявате
достъп до съдържанието на папката
посредством компютър. Това може
да повреди файловете с изображения
или да предотврати възпроизвеждането на файлове с изображения.
3 SD файлове с движещи се изображения (МРEG2 файлове)
Разширението на файловете е
“.МPG”. Максималният размер на
файла е 2 GB. Когато капацитетът
на файла надмине 2 GB, файлът се
разделя.
BG
116
Броят на файловете автоматично се
увеличава. Когато броят на файловете
надвиши 9,999, се създава нова папка за
запазване на неподвижни изображения.
Името на папката също нараства:
[101PNV01] t [102PNV]
4 Файлове с неподвижни изображения
(JPEG файлове)
Разширението на файловете е “.JPG”.
Броят на файловете автоматично се увеличава. Когато броят на
файловете надвиши 9,999, се създава
нова папка за запазване на неподвижни изображения.
Името на папката също нараства:
[101MSDCF] t [102MSDCF]
• Можете да имате достъп от компютър чрез
USB връзка, когато докоснете
(MENU)
t
t [USB CONNECT] (в категория
[OTHERS]) t [ USB CONNECT]/[
USB CONNECT].
• Влезте чрез компютъра и посредством
софтуера “PMB”. Не модифицирайте файловете или папките на видеокамерата чрез
компютър без да използвате определеното за
целта приложение за компютър. Файловете с
изображения могат да бъдат унищожени или
да не се възпроизведат.
• Операциите не са гарантирани, ако извършите гореописаните операции без да използвате
определеното за целта приложение за компютър.
• Когато изтривате файлове с изображения,
следвайте стъпките на стр. 53. Не изтривайте файловете с изображения на видеокамерата директно от компютъра.
• Не форматирайте носителя на запис, като
използвате компютър. Видеокамерата може
да се повреди.
• Не копирайте файловете на носителя на
запис от компютър. Операциите не са
гарантирани.
BG
117
Поддръжка и предпазни
мерки
Относно AVCHD формата
Какво е AVCHD формат?
AVCHD форматът е формат за цифрова
видеокамера с висока разделителна
способност използван за запис на HD
(висока резолюция) сигнал със спецификация 1080i*1 или 720р*2 на вътрешния
харддиск, с помощта на компресираща
и кодираща технология на данните.
MPEG-4 AVC/H.264 форматът се избира
за компресия на видео данни, а системата Dolby Digital Linear PCM се използва
за компресия на аудио данни.
MPEG-4 AVC/H.264 форматът може да
компресира изображения при по-висока
ефективност отколкото други обикновени формати за компресия на изображения. MPEG-4 AVC/H.264 форматът
позволява да записвате изображения
с висока разделителна способност
записани с цифрова видеокамера да се
записват на 8см DVD дискове, вградени
харддискове, флаш памети, “Memory
Stick Duo” и т.н.
Записване и възпроизвеждане на вашата видеокамера
Базирана на AVCHD формат вашата
видеокамера записва с HD (висока
разделителна способност) с обясненото
по-долу качество на изображението. В
допълнение на HD (висока разделителна
способност) качество на изображението, вашата видеокамера може да записва
със SD (стандартна разделителна
способност) сигнали обикновен формат
MPEG2.
Видео сигнал*3:
MPEG-4 AVC/H.264 1920 х 1080/50i, 1440
x 1080/50i
Аудио сигнал:
Dolby Digital 5.1-канала
Носител за запис:
“Memory Stick PRO Duo”
*1: Спецификация 1080i
Спецификация за висока разделителна
способност, която използва 1080 ефективни сканиращи линии и взаимосвързана
система.
BG
118
*2: Спецификация 720р
Спецификация за висока разделителна способност, която използва 720 ефективни
сканиращи линии и прогресивна система.
3
* : Данни записани в AVCHD формат различен
от гореспоменатия не могат да се възпроизвеждат на вашата видеокамера.
Относно GPS (HDR-CX500VE/
CX505VE/CX520VE)
GPS (Global Positioning System) е система,
която изчислява географско местоположение чрез точни сателити на САЩ.
Тази система ви позволява да посочите
точното си местоположение на земята.
GPS сателитите са разположени в 6
орбити, 20,000 км над земята. GPS системата се състои от 24 или повече GPS
сателита. GPS приемникът получава
радио сигнали от сателитите и изчислява настоящето местоположение на
приемника като се базира на орбитална
информация и време на пътуване на
сигнала.
Определянето на местоположение се нарича “триангулиране”. GPS приемникът
може да определи географската дължина
и ширина чрез получаване на сигнал от 3
или повече сателита.
• Тъй като разположението на сателитите се различава постоянно, може да
отнеме повече време, за да определите
местоположение на приемника или
той може изобщо да не може да бъде
определен, в зависимост от мястото
и времето, по което използвате видеокамерата.
• “ GPS” е система за определяне на географско местоположение чрез триангулиране на радио сигнали от GPS сателити.
Избягвайте да използвате видеокамерата на места, където радио сигналите са
блокирани или отразени като сенчести
места, заобиколени от сгради или дървета и т.н. Използвайте видеокамерата
на открито.
• Може да не успеете да запишете информация за местоположението в ситуации,
когато радио сигналите не достигат до
видеокамерата както следва:
– В тунели, на закрито или в сянката
на сгради;
– Между високи сгради или в тесни
улички, заобиколени от сгради;
– Под земята, на места заобиколени от
гъста растителност, под мостове,
на места със силно магнитно поле или
близо до кабели с висок волтаж.
– Близо до устройства, които
генерират радио сигнали от същата
честота като видеокамерата: близо
до мобилни телефони с честота 1.5
GHz.
Относно грешки при триангулирането
• Ако се преместите веднага след като сте
включили GPS ключа в положение ON, може да
отнеме по-дълго време, за да започне видеокамерата да триангулира в сравнение със случай,
в който стоите на едно място.
• Грешка причинена от разположението на GPS
сателитите. Вашата видеокамера автоматично триангулира настоящата ви позиция
,когато видеокамерата получава сигнали от
3 и повече GPS сателити. Грешката при
триангулиране позволена от сателитите е
30 м. В зависимост от заобикалящата среда
на местоположението ви, грешката при
триангулиране може да е по-голяма. В този
случай действителното ви местоположение
може да не отговаря на местоположението
ви на картата базиращо се на GPS информация. Междувременно GPS сателитите са
контролирани от Отдел за защита на САЩ
и нивото на точност може да бъде умишлено
променено.
• Грешка по време на процеса по триангулиране
Видеокамерата получава инфомация за местоположението ви на всеки 10 секунди по
време на триангулиране. Може да имамалка
разлика от времето, в ковто информацията е добита и времето на запис на видеокамерата, следователно точното място на
запис може малко да се различава от това,
което се появява на картата, която се
основава на GPS информация.
Относно ограничения за използване на
GPS в самолет
• По време на излитане и приземяване на
самолет, поставете ключа GPS в положение
OFF и изключете видеокамерата, тъй като
ще бъдете приканени да направите това от
летателния екип. В други случаи, използвайте
GPS в съгласие с ограниченията на местата и
ситуациите.
Относно данните на картата
• Видеокамерата съдържа данни за карта за
следните страни/региони: Европа, Япония,
Северна Америка, Океания и др.
• Вградената карта се поддържа от следните
компании: Map of Japan от Zenrin Co,, Ltd.,
другите зони от NAVTEQ.
• Данните на картата са такива, каквото са
били при отпечатването на тази инструкция.
• GPS картите са двуизмерни графики освен
някои области в Япония, които се появяват
в размер 3D.
• Картата винаги се извежда със север отгоре.
• Не можете да промените езика на картата.
• Не можете да обновите информацията на
картата.
• Скалата на картата е 25 м към 6,000 км.
Относно географската координационна система
• Използва се географската координационна
система модел “WGS-84”.
Относно авторските права
• Картата с данни в тази видеокамера е със
запазени авторски права. Неоторизираното
копиране и разпространение на данните
може да противоречи на Закона за защита на
авторските права.
Относно функцията за навигация
• Видеокамерата няма функция за навигация,
която използва GPS.
Australia
Copyright. Based on data provided under
license from PSMA Australia Limited (www.
psma.com.au).
Austria
© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen
Croatia, Estonia, Latvia, Lithuania, Poland and
Slovenia
© EuroGeographics
France
source: Géoroute® IGN France & BD Carto®
IGN France
Germany
Die Grundlagendaten wurden mit
Genehmigung der zustaendigen Behoerden
entnommen.
Great Britain
Based upon Crown Copyright material.
Greece
© EuroGeographics; Copyright Geomatics Ltd.
BG
119
Hungary
Copyright © 2003; Top-Map Ltd.
Italy
La Banca Dati Italiana ѓ stata prodotta
usando
quale riferimento anche cartografia
numerica
ed al tratto prodotta e fornita dalla Regione
Toscana.
Japan
Norway
Copyright © 2000; Norwegian Mapping
Authority
Portugal
Source: IgeoE – Portugal
Spain
Información geográfica propiedad del
CNIG
Sweden
Based upon electronic data © National
Land
Survey Sweden.
Switzerland
Topografische Grundlage: © Bundesamt
für
Landestopographie.
Относно “Memory Stick”
“Memory Stick” е лек и компактен
записващ носител, който, независимо
от размера си, има капацитет, който е
по-голям от този на дискета.
Можете да използвате само “Memory
Stick Duo” носител, който е наполовина
размера на нормалните “Memory Stick”
носители с вашата видеокамера.
Операциите не са гарантирани за всички
видове “Memory Stick Duo”, използвани
с вашата видеокамера. (За подробности
вижте списъка по-долу.)
BG
120
Видове “Memory Stick”
Запис/
Възпроизвеждане
“Memory Stick Duo”
(без MagicGate)
–
“Memory Stick PRO
Duo”
a
“Memory Stick
PRO-HG Duo”
a*
* Този продукт не поддържа 8-битов
паралелен трансфер на данни, но поддържа
4-битов паралелен трансфер на данни, също
като при “Memory Stick PRO Duo”.
• Този продукт не може да записва или възпроизвежда данни, които използват “MagicGate”
технологията. MagicGate е технология за
защита от копиране, която записва и прехвърля съдържание в кодиран формат.
• “Memory Stick PRO Duo”, форматиран на
компютър (Windows OS/Mac OS), няма гарантирана съвместимост с тази видеокамера.
• Скоростта на четене/записване на данни
зависи от комбинацията между “Memory Stick
PRO Duo” и “Memory Stick” устройството,
което използвате.
• Повредените данни с изображения не могат
да бъдат компенсирани:
– Ако извадите “Memory Stick PRO Duo”,
ако изключите захранването или извадите батерията за смяна докато устройството извършва операции по четене
или записване на файлове с изображения на
“Memory Stick PRO Duo” (докато лампичката за достъп свети или мига).
– Ако използвате “Memory Stick PRO Duo”
близо до статично електричество или
магнитни полета.
• Препоръчваме ви да правите копия на
важната информация на твърдия диск на
компютъра.
• Не натискайте прекалено силно, когато
пишете върху полето за бележки на “Memory
Stick PRO Duo”.
• Не поставяйте етикет или друго подобно
на “Memory Stick PRO Duo” или “Memory Stick
Duo” адаптера.
• Когато пренасяте или съхранявате “Memory
Stick PRO Duo”, използвайте кутийка.
• Не позволявайте контакт с метални предмети и не докосвайте с пръст металните
части на свързващата част.
• Не огъвайте, не изпускайте и не прилагайте
силни удари върху “Memory Stick PRO Duo”.
• Не разглобявайте и не модифицирайте
“Memory Stick PRO Duo”.
• Не позволявайте “Memory Stick PRO Duo” да
се намокри.
• Пазете “Memory Stick PRO Duo” далеч от малки деца. Има опасност детето да го глътне.
• Не поставяйте други устройства, освен
“Memory Stick PRO Duo”, в отделението за
“Memory Stick Duo”. Ако го направите, това
може да причини повреда.
• Не използвайте и не съхранявайте “Memory
Stick PRO Duo” на места:
– които са твърде горещи - като в автомобил, паркиран на пряка слънчева светлина
– на пряка слънчева светлина
– които са много влажни или са подложени
на корозивни газове
Забележки за “Memory Stick Duo”
адаптер
• Уверете се, че зареждате “Memory Stick PRO
Duo” в Memory Stick Duo адаптера, когато
използвате “Memory Stick Duo” с “Memory
Stick”-съвместими устройства.
• Уверете се, че зареждате “Memory Stick PRO
Duo” правилно и докрай. Неправилното
зареждане на носителя може да причини неизправност. Ако заредите “Memory Stick PRO
Duo” насила в Memory Stick Duo адаптера
в погрешна посока, възможно е да се получи
неизправност.
• Уверете се, че зареждате “Memory Stick PRO
Duo” правилно и докрай. Неправилното
зареждане на носителя може да причини неизправност. Ако заредите “Memory Stick PRO
Duo” насила в Memory Stick Duo адаптера в
погрешна посока, възможно е носителят да
се счупи.
• Не зареждайте Memory Stick Duo адаптер, в
който не е поставен “Memory Stick PRO Duo”.
Ако го направите, това може да причини
неизправност в устройството.
Относно “Memory Stick PRO Duo”
• Максималният капацитет на “Memory Stick
PRO Duo”, който можете да използвате с
вашата видеокамера, е 32 GB.
Забележки по съвместимостта на
данните за изображенията
• Файловете с данни за изображенията, записани на “Memory Stick PRO Duo” с помощта на
видеокамерата, отговарят на универсалните
стандарти, създадени от JEITA (Японската
асоциация за развитие на електронната
промишленост).
• Не можете да възпроизвеждате на вашата
видеокамера неподвижни изображения, записани на друго оборудване (DCR-TRV900E или
DSC-D700/D770), което не отговаря на тези
универсалните стандарти. (Тези модели не се
продават в някои области.)
• Ако не можете да използвате “Memory
Stick PRO Duo”, който е бил използван с
друго оборудване, форматирайте носителя с
видеокамерата (стр. 93). Обърнете внимание,
че цялата информация на “Memory Stick PRO
Duo” ще бъде изтрита.
• Възможно е да не успеете да възпроизведете
изображения с вашата видеокамера:
– Когато възпроизвеждате данни с
изображение, модифицирани на вашия
компютър.
– Когато възпроизвеждате данни с изображение, записани с друго устройство.
Относно батерията “InfoLITHIUM”
Вашата видеокамера работи само с
батерия “InfoLITHIUM” (серия H).
Батерията “InfoLITHIUM” (серия H) е
обозначена с
.
Какво е батерия “InfoLITHIUM”?
• Батерията “InfoLITHIUM” е литиево-йонна
батерия, която има функции за обмен на
информация, които са свързани с работните
условия между батерията и променливотоковия адаптер/зарядно устройство (не са
включени в комплекта).
• Батерията “InfoLITHIUM” изчислява консумацията на електроенергия в зависимост
от работните условия на видеокамерата
и извежда времето на оставащия заряд в
минути.
Зареждане на батерията
• Уверете се, че сте заредили батерията преди
да използвате видеокамерата.
• Препоръчително е да зареждате батерията
при околна температура между 10°С и 30°С
докато лампичката /CHG (зареждане) угасне.
Ако зареждате батерията извън този температурен обхват, ефективното зареждане на
батерията може да се окаже невъзможно.
Ефективно използване на батерията
• Работата на батерията се влошава, когато
температурата на околната среда е по-ниска
от 10°С. В този случай, времето, през което
можете да ползвате батерията, намалява. За
по-дълга и безпроблемна употреба препоръчваме следното:
BG
121
– Сложете батерията в джоб близо до
тялото, за да я затоплите; заредете
батерията във видеокамерата непосредствено преди снимките.
– Използвайте високозарядна батерия:
NP-FH70/NP-FH100 (не е включена в
комплекта).
• Честата употреба на LCD екрана или честото възпроизвеждане и превъртане напред/
назад изразходва заряда на батерията по-бързо.
Препоръчваме ви да използвате високозарядна
батерия: NP-FH70/NH-FP100 (не е включена в
комплекта).
• Уверете се, че сте плъзнали ключа POWER
в положение OFF (CHG), когато не снимате
и не възпроизвеждате с видеокамерата.
Зарядът за батерията се изхабява и когато
видеокамерата е в режим на готовност или
възпроизвеждането е в режим на пауза.
• Поддържайте резервна батерия за време,
което е два или три пъти по-дълго от очакваното от вас време за снимане и правете
контролни записи преди истинските.
• Не излагайте батерията на досег с вода. Тя не
е водоустойчива.
Индикатор за времето на оставащия
заряд
• Ако захранването се изключва, въпреки че
индикаторът за време на оставащия заряд
указва, че има достатъчно заряд в батерията,
заредете отново батерията напълно, така че
индикаторът да е верен. Обърнете внимание
обаче, че понякога индикаторът може да не се
възстанови, ако батерията се използва дълго
време при високи температури, ако е оставена напълно заредена, или ако се използва много
често. Приемете индикатора за времето на
оставащия заряд като индикация за приблизително време за снимане.
• В зависимост от околните условия и температурата, при която използвате устройството, понякога индикацията E за малко
останало време мига дори когато има време за
още 20 минути работа с видеокамерата.
Как да съхраняваме батерията
• Ако батерията не се използва дълго време,
веднъж в годината заредете напълно и след
това разредете батерията с видеокамерата, за да запазите функциите й. След това
извадете батерията от устройството и я
съхранявайте на сухо и хладно място.
• За да изразходвате докрай заряда на батерията с видеокамерата, оставете видеокамерата
без зареден диск в режим на готовност за
запис. Докоснете
(MENU) t
(POWER SETTINGS) t(в категория
[GENERAL SET]) t [A.SHUT OFF] t
[NEVER] и изчакайте докато зарядът на
батерията се израходи до край (стр. 100).
BG
122
Живот на батерията
• Животът на батерията е ограничен. Капацитетът й намалява малко по малко в течение
на експлоатацията или просто като минава
време. Когато времето, в което можете да
използвате батерията значително намалее,
вероятна причина за това може да бъде
изтеклият живот на батерията. Купете
нова батерия.
• Животът на батерията зависи от начина на
съхранение и от работните условия за всяка
батерия.
Относно x.v.Color
• x.v.Color е по-широкоразпространеният термин за xvYCC стандарт предложен от Sony и
също така търговска марка на Sony.
• xvYCC е международен стандарт за цветното пространство във видеозапис. Този
стандарт може да изрази по-широк обхват на
цветове, отколкото излъчваният в момента
от телевизионните програми.
Относно работата с вашата
видеокамера
Работа и грижи за видеокамерата
• Не използвайте или съхранявайте видеокамерата и приложените аксесоари на следните
места.
– които са с крайно високи или ниски
температури. Не оставяйте видеокамерата при температури, надвишаващи
60°С, като например, на пряка слънчева
светлина, близо до климатици или в кола,
паркирана на слънце. Това може да причини неизправност или деформация.
– които са в близост до силни магнитни
полета или механични вибрации. Видеокамерата може да се повреди.
– които са В Близост до силни радио вълни
или радиация. Възможно е видеокамерата
да не записва правилно.
– които са близо до AM приемници и видео
оборудване. Възможно е да се появят
смущения.
– на плажа или на прашно място. Ако във
видеокамерата попадне пясък или прах,
това може да причини неизправност, а
понякога тази неизправност не може да
бъде отстранена.
– Близо до прозорци или навън, където
LCD екранът, визьорът или обективът
са изложени на пряка слънчева светлина.
Това може да повреди вътрешността на
визьора или LCD екрана.
• Работете с видеокамерата при DC 6.8 V/7.2
V (батерия) или DC 8.4 V (променливотоков
адаптер).
• При работа с прав или променлив ток
използвайте аксесоарите, препоръчани в това
ръководство.
• Не позволявайте видеокамерата да се
намокри, например от дъжд или морска вода.
Ако видеокамерата се намокри, тя може да
се повреди, а понякога тази неизправност не
може да бъде отстранена.
• Ако твърд предмет или течност попаднат
в корпуса на видеокамерата, изключете
захранването и проверете устройството в
оторизиран сервиз, преди да продължите да
работите с него.
• Избягвайте грубо боравене, разглобяване,
модификации или механични сътресения. Не
удряйте, не изпускайте и не настъпвайте
устройството. Особено внимавайте с
обектива.
• Не обвивайте видеокамерата, например с кърпа, и не я използвайте в това състояние. Това
може да причини покачване на температурата във вътрешността на корпуса.
• Когато изключвате захранващия кабел,
дърпайте щепсела, а не самия кабел.
• Не поставяйте тежки предмети върху
захранващия кабел – това може да го повреди.
• Винаги поддържайте металните контакти
чисти.
• Ако батериите са протекли:
– Свържете се с оторизиран сервиз на Sony.
– Ако докоснете течността, измийте
обилно с вода.
– Ако течността попадне в очите, измийте обилно с вода и се консултирайте с
лекар.
Когато не използвате видеокамерата
за дълго време
• От време на време включвайте видеокамерата и възпроизвеждайте дискове или
записвайте на нея за около 3 минути
• Изразходвайте заряда на батерията докрай,
преди да я приберете за съхранение.
Кондензация на влага
Ако внесете видеокамерата директно от
студено на топло място, във вътрешността на устройството, по повърхността на
диска или по оперативната леща може да
се кондензира влага. Това може да причини
повреда на видеокамерата.
• Ако има кондензирана влага
Изключете захранването и оставете видеокамерата за около 1 час.
• Забележка относно кондензацията на влага
Влага може да се кондензира, когато внесете
видеокамерата от студено на топло място
(или обратното) или когато използвате устройството на горещо място, както следва:
– Ако внасяте видеокамерата от ски-писта
в отоплявано място.
– Ако изнасяте видеокамерата от автомобил или помещение с климатик навън при
висока температура.
– Ако използвате видеокамерата след буря
или дъжд.
– Ако използвате видеокамерата на горещо
и влажно място.
• Как да предотвратите кондензацията на
влага
Когато внасяте видеокамерата от студено
на топло място, сложете устройството в
полиетиленов плик и здраво го затворете.
Свалете плика, когато температурата на
въздуха вътре в него е достигнала околната
температура (след около 1 час).
LCD екран
• Не натискайте силно LCD екрана, защото
по повърхността му ще се появят замъглени
петна и това може да доведе до повреда на
видеокамерата.
• Ако използвате видеокамерата на студено
място, на LCD екрана може да се появи остатъчен образ. Това не е неизправност.
• Докато работите с видеокамерата, възможно е гърбът на LCD екрана да се нагрее. Това не
е неизправност.
Почистване на LCD екрана
• Ако LCD екранът е зацапан с отпечатъци
от пръсти или прах, препоръчваме ви да го
почистите, като използвате почистващо
парче плат.
• Когато използвате специалния комплект за
почистване на LCD екрани (не е приложен
в комплекта), не прилагайте течността
директно върху LCD екрана. Почистете LCD
екрана с почистваща хартия, навлажнена с
препарата.
Калибриране на LCD екрана
(CALIBRATION)
Възможно е бутоните върху панела с операционните бутони да не работят правилно. Ако
това се случи, следвайте процедурата, описана по-долу. За тази операция ви препоръчваме
да свържете видеокамерата с мрежата от
220 V, като използвате променливотоковия
адаптер, приложен към видеокамерата.
1 Включете видеокамерата и натиснете
(MENU) t (OTHER SETTINGS)
t (в категория [GENERAL SET]) t
[CALIBRATION].
BG
123
2 Докоснете 3 пъти “×”, изведен
на екрана, с тънък предмет, като
например ъгъла на “Memory Stick PRO
Duo”. Докоснете [CANCEL], за да
отмените настройката.
Забележки
• Ако не натиснете правилното място, започнете отначало.
• Не използвайте островръх предмет, за да калибрирате LCD екрана. Това може да повреди
повърхността му.
• Не можете да калибрирате LCD екрана, ако
сте завъртели LCD панела и сте го оставили
в положение да гледа навън.
Почистване на корпуса
• Ако корпусът на видеокамерата е замърсен, почистете го с меко парче плат,
леко навлажнено с вода, след това го
изтрийте със сухо меко парче плат.
• Избягвайте следните действия, за да не
повредите корпуса:
– Използването на химикали, като
например разредител, бензин, алкохол,
химизирани парчета плат и инсектициди.
– Да докосвате гореспоменатите вещества, когато работите с устройството.
– Не позволявайте контакт с гума или
винилови обекти за дълъг период от
време.
Грижи и съхранение на обектива
• Изтрийте повърхността на обектива с
парче мек плат в следните случаи:
– Когато има следи от пръсти по
повърхността му
– На горещи и влажни места
– Когато обективът се използва край
морския бряг
• Съхранявайте обектива на проветриви
места, неподложени на замърсяване или
прах.
• За да избегнете появяването на мухъл,
периодично следвайте указанията за
почистване, описани по-горе. Препоръчваме ви да включвате и работите с
BG
124
видеокамерата поне веднъж в месеца, за
да я поддържате за дълго време в оптимално състояние.
Зареждане на вградената акумулаторна батерия
Вашата видеокамера е снабдена с
вградена акумулаторна батерия, така че
настройката за датата и часа и другите настройки се запазват, дори когато
ключът POWER е зададен в положение
OFF (CHG). Вградената батерия е винаги заредена, ако използвате видеокамерата и ако устройството е включено в
мрежата от 220 V посредством променливотоковия адаптер. Батерията,
обаче, ще се разреди, ако не използвате
устройството дълго време. Пълното
разреждане настъпва за около три
месеца. Ако това се случи, използвайте
устройството след като заредите
вградената акумулаторна батерия.
Дори ако вградената батерия не е
заредена, това няма да се отрази на
работата на устройството, ако не
записвате датата.
Как да зареждате вградената акумулаторна батерия
Свържете видеокамерата с мрежата от
220 V, като използвате променливотоковия адаптер, приложен към видеокамерата и оставете за повече от 24 часа
устройството с ключ POWER, зададен
в положение OFF (CHG).
Забележка относно трансфер/изхвърляне на “Memory Stick PRO Duo”
носител
Дори и да изтриете данни от “Memory
Stick PRO Duo” носителя или да форматирате “Memory Stick PRO Duo” носителя посредством вашата видеокамера
или компютър,може да не изтриете
данните от “Memory Stick PRO Duo”
носителя изцяло. Когато давате вашия
“Memory Stick PRO Duo” носител на
някого, препоръчваме ви да изтриете
всички данни посредством компютър.
Освен това ви препоръчваме,когато
изхвърляте вашия “Memory Stick PRO
Duo” носител да унищожите корпуса му.
Относно търговските марки
• “Handycam” и
са запазени
търговски марки на Sony Corporation.
• “AVCHD” и логото на “AVCHD” са търговски
марки на Matsushita Electric Industrial Co., Ltd и
Sony Corporation.
• “Memory Stick”, “
”, “Memory Stick Duo”, “
”, “Memory Stick PRO Duo”,
“
”, “Memory Stick PROHG Duo“, “
”, “Memory
Stick Micro”, ”MagicGate”,
”, “MagicGate Memory
“
Stick” и “MagicGate Memory Stick Duo” са търговски марки или запазени търговски марки на
Sony Corporation.
• “InfoLITHIUM” е търговска марка на Sony
Corporation.
• “x.v.Colour” е търговска марка на Sony
Corporation.
• “BIONZ” е търговска марка на Sony
Corporation.
• “BRAVIA” е търговска марка на Sony
Corporation.
• “Dolby”, както и символът двойно “D”, са
търговски марки на Dolby Laboratories.
• Dolby Digital 5.1 Creator е търговска марка на
Dolby Laboratories.
• HDMI, HDMI логото и High-Definition
Multimedia Interface са търговски марки или
регистрирани търговски марки на HDMI
Licensing LLC.
• Microsoft, Windows, Windows Media, Windows и
Vista DirectX са търговски марки или запазени
търговски марки на Microsoft Corporation в
Съединените щати и/или в други страни.
• Macintosh и Mac OS са търговски марки на
Apple Computer Inc.в Съединените щати и в
други страни.
• Intel, Intel Core и Pentium са търговски
марки или запазени търговски марки на Intel
Corporation или негови клонове в САЩ и други
държави.
• Adobe, логото на Adobe и Adobe Acrobat са
запазени търговски марки или търговски
марки на Adobe Systems Incorporated в САЩ и/
или други страни
Забележки за лиценза
ВСЯКО ИЗПОЛЗВАНЕ НЕ ТОЗИ ПРОДУКТ ВЪВ ВРЪЗКА С MPEG2 СТАНДАРТА ЗА КОДИРАНЕ НА ВИДЕО
ИНФОРМАЦИЯ, Е АБСОЛЮТНО
ЗАБРАНЕНО, ОСВЕН ЗА ЛИЧНА УПОТРЕБА, БЕЗ ЛИЦЕНЗ СЪГЛАСНО СЪОТВЕТНИТЕ MPEG2 ОГРАНИЧЕНИЯ.
ТЕЗИ ОГРАНИчЕНИЯ МОГАТ ДА
БЪДАТ НАМЕРЕНИ НА АДРЕС MPEG
LA L.L.C., 250 STEELE STREET, SUITE
300, DENVER, COLORADO 80206.
Вашата видеокамера притежава софтуер “C Library”, “Expat”, “zlib” и “libjpeg”.
Предлането на този софтуер е в съответствие с лицензните споразумения на
техните разработчици и собственици
на авторски права. Въз основа на молби
от собствениците на авторски права
на тези софтуерни приложения, ние
имаме задължението да ви информираме
за следното. Моля, прочетете следните
секции.
Прочетете “license1.pdf” в папката “License” на вашия CD-ROM. Ще
откриете лицензи (на английски език) в
софтуера “C Library”, “Expat”, “zlib” и
“libjpeg”.
Относно приложения софтуер GNU
GPL/LGPL
Софтуерът, който сътветства на
следните GNU General Public License
(описан в ръководството като “GPL”)
или GNU Lesser General Public License (описан в ръководството като “LGPL”), е
включен към видеокамерата.
Всички други наименования на продукти,
споменати тук, са търговски марки или запазени търговски марки на съответните им
компании. Символите ™ и ® не се използват
навсякъде в това ръководство.
BG
125
Тази информация има за цел да ви информира, че имате правото да модифицирате или преразпределяте програмния
код на този софтуер според условията,
описани в GPL/LGPL.
Можете да изтеглите програмния код
от интернет. За да го изтеглите, отидете на следната интернет страница
и изберете DCR-DVD810 като модел на
видеокамерата.
http://www.sony.net/products/Linux/
Предпочитаме да не се свързвате с нас,
относно съдържанието на програмния
код.
Прочетете “license2.pdf” в папката “License” на вашия CD-ROM. Ще
откриете лицензи (на английски език) в
софтуера “GPL”, “LGPL”.
За да прегледате PDF файл, трябва да
имате инсталиран Adobe Reader. Ако
нямате инсталиран такъв на вашия
компютър, можете да го изтеглите
от интернет страницата на Adobe
Systems:
http://www.adobe.com/
BG
126
Азбучен указател
Цифри
1080/576i............................................................. 97
16:9 ..................................................................... 96
4:3 ......................................................................... 96
576i........................................................................ 97
5.1-канален съраунд запис............................... 30
A, B, C, D
A.SHUT OFF (Автоматично изключване на
захранването) .................................................100
A/V свързващ кабел ........................................ 66
AE SHIFT............................................................ 76
AREA SET........................................................... 98
AUDIO MODE ................................................. 82
AUDIO REC SET ............................................. 82
AUTO AREA ADJ............................................. 99
AUTO BACK LIGHT....................................... 83
AUTO CLOCK ADJ ........................................ 98
AVCHD формат............................................118
BATTERY INFO ................................................ 92
BEACH ................................................................ 71
BEEP ..................................................................... 95
BLACK FADER ................................................. 72
BLT-IN ZOOM MIC ........................................ 82
“BRAVIA” синхронизация ............................. 51
CALIBRATION ...............................................123
CAMERA DATA ............................................... 89
CLOCK SET ...................................................... 22
CLOCK/LANG................................................. 98
COMPONENT ................................................. 97
CONVERSION LENS ..................................... 79
CTRL FOR HDMI .........................................101
DATA CODE ............................................. 22, 89
DATE/TIME.................................................22, 89
DELETE............................................................... 53
DEMO MODE................................................100
DIAL SETTING................................................. 33
DIGITAL ZOOM .............................................. 82
DISPLAY SET..................................................... 96
DISP OUTPUT .................................................. 98
DIVIDE ............................................................... 60
DOWNLOAD MUSIC.................................... 44
Dual Rec............................................................... 31
DVDirect Express ............................................... 63
DVD рекордер ............................................63, 65
E, F, G, H, I , J, K, L, M, N
EDIT ..................................................................... 53
EMPTY ................................................................ 70
EMPTY MUSIC ................................................ 44
EXPOSURE ........................................................ 75
FACE DETECTION ................................ 80, 108
Face Index ............................................................ 42
FADER ................................................................. 72
FH ..........................................................................78
FILE NO. (Номер на файла) .......................... 87
Film Roll Index ................................................... 41
FIREWORKS ...................................................... 71
FLASH LEVEL ................................................... 86
FLASH MODE .................................................. 86
FOCUS ................................................................ 75
GENERAL SET ................................................. 95
GPS ....................................................................... 34
GUIDEFRAME ................................................. 79
HD/SD SET .................................................78, 88
HDMI RESOLUTION ..................................... 97
HDMI кабел ....................................................... 39
HD папка за управление на файловете ..116
HIGHLIGHT ..................................................... 43
Highlight Playback............................................. 43
HQ .........................................................................78
INDOOR............................................................. 73
IMAGE SIZE ...................................................... 85
JPEG....................................................................116
LANDSCAPE ...........................................
71
LANGUAGE SET ........................................23, 99
LCD BL LEVEL .....................................................
(Ниво на задно осветяване на LCD) ........ 95
LCD BRIGHT.................................................... 95
LCD COLOR ..................................................... 96
LOW LUX ........................................................... 80
LP............................................................................78
MANAGE MEDIA .....................................68, 93
MANUAL SETTINGS ..................................... 71
Map Index............................................................ 40
MEDIA FORMAT............................................. 93
MEDIA INFO .................................................... 93
MEDIA SETTINGS.......................................... 68
“Memory Stick” носител....................... 68, 120
“Memory Stick PRO Duo” ..................... 68, 120
Memory Stick PRO-HG Duo ................. 69, 120
MICREF LEVEL ................................................ 82
BG
127
MOVIE SETTINGS .......................................... 57
MOVIE MEDIA SET ....................................... 68
MPEG.................................................................116
MPEG 2 .............................................................116
MPEG-4 AVC/H.264......................................118
MUSIC TOOL ................................................... 92
MY MENU ......................................................... 11
MY MENU SETTINGS ................................. 11
NightShot ............................................................ 31
NIGHTSHOT LIGHT .................................... 83
O, P, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
ONE PUSH......................................................... 73
OPTION MENU ............................................... 12
OTHER REC SET ............................................ 82
OTHERS ............................................................. 92
OTHER SETTINGS .......................................100
OUTDOOR........................................................ 73
OUTPUT SETTINGS ...................................... 96
PAL ......................................................................114
PB zoom .............................................................. 45
PHOTO CAPTURE.......................................... 56
PHOTO COPY .................................................. 58
PHOTO MEDIA SET ...................................... 68
PHOTO SETTINGS ......................................... 85
PLAYBACK SET ................................................ 88
PLAYBACK ......................................................... 88
PMB Guide............................................................ 2
PORTRAIT (портретен режим)................. 71
POWER ON BY LCD ...................................100
POWER SETTINGS ......................................100
PRIORITY SETTING............................... 81, 108
PROTECT ........................................................... 59
REC LAMP .......................................................101
REC MODE (режим на запис) ......................78
REDEYE REDUC............................................. 86
REMOTE CTRL
(устройство за дистанционно управление)
101
REPAIR IMG.DB F.................................106, 109
RESET .................................................................... 7
SCENARIO ........................................................ 44
SCENARIO ERASE ......................................... 44
SCENE SELECTION.............................. 71, 108
SELF-TIMER ...................................................... 85
SHOOTING SET ...............................................78
BG
128
SLIDE SHOW SET........................................... 46
SMILE DETECTION ............................. 81, 108
SMILE SENSITIVITY ............................. 81, 108
SMTH SLW REC .............................................. 32
SNOW.................................................................. 71
SP ............................................................................78
SPOT FOCUS .................................................... 74
SPOTLIGHT ...................................................... 71
SPOT METER.........................................................
(Гъвкаво точково измерване)...................... 74
SPOT MTR/FCS ............................................... 73
STEADYSHOT ............................................79, 85
SUMMERTIME ................................................. 99
SUNRISE&SUNSET......................................... 71
TELE MACRO................................................... 76
TIMING............................................................... 32
TV.......................................................................... 47
TV цветни системи.....................................114
TV CONNECT GUIDE ................................. 47
TV TYPE.............................................................. 96
TWILIGHT......................................................... 71
TWILIGHT PORT ............................................ 71
USB кабел .....................................................63, 65
USB CONNECT.........................................63, 65
VBR.....................................................................111
VIEW IMAGES ..........................................36, 39
VISUAL INDEX ................................................ 36
VOLUME (сила на звука)..........................37, 95
WB SHIFT .......................................................... 77
WHITE BAL. (Баланс на белия цвят)........ 72
WHITE FADER................................................. 72
WIDE SELECT ................................................. 84
X.V.COLOR ............................................... 84, 122
YOUR LOCATION .......................................... 55
Zoom ..............................................................29, 45
А, Б, В, Г
Батерии .............................................................. 19
Батерия “InfoLITHIUM”............................121
Батерия на устройството за дистанционно
управление ............................................................ 9
Бутони за запис и увеличение на LCD екрана
26 ................................................................................
Време за запис и възпроизвеждане ...........111
Време за запис на клипове/оставащ брой
възможни за запис изображения................111
Възпроизвеждане.............................................. 36
Дисплей за самодиагностика/Предупредителни индикатори ..............................................108
Екранни индикатори....................................... 9
Запис .................................................................... 25
Зареждане на батериите.............................. 19
Зареждане на батериите в чужбина 20, 114
Заснемане на снимка от клип...................... 56
Затвор за усмивка........................................... 30
Захранване включено ...................................... 22
Изреждане на кадри......................................... 46
Индекс с дати................................................... 39
Индекс на лица.................................................. 42
Използване зад граница ................................114
Качество на изображенията .......................78
Клипове.........................................................25, 36
Кондензация на влага ....................................123
Копиране ............................................................ 58
Менюта .......................................................11, 14
Миниатюрно изображение ......................... 53
Неподвижни изображения .....................27, 37
Носител за запис ............................................. 68
Огледален режим .............................................. 32
Оригинал ............................................................ 57
Отстраняване на проблеми .....................102
Папка .................................................................116
Плейлиста.......................................................... 61
Поддръжка .......................................................118
Поправка ..........................................................102
Предпазни мерки ...........................................118
Презапис ............................................................. 57
Приложени аксесоари..................................... 16
Пълно зареждане .............................................. 19
Рекордер на дискове........................................ 66
Сила на звука ...............................................37, 95
Създаване на диск ............................................ 63
Телеснимка .......................................................... 29
Триножник ........................................................... 8
Файл ...................................................................116
Файлове за управление на изображения .116
Форматиране................................................... 93
Широк ъгъл ........................................................ 29
BG
129
BG
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди
(Приложимо за страните от Европейския съюз и други
европейски страни, използващи система за разделно
събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този
продукт не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това,
той трябва да бъде предаден в съответните пунктове за рециклиране на
електрически и електронни уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате потенциални негативни последици
за околната среда и човешкото здраве, които могат да се случат при
неправилното изхвърляне на продукта. Рециклирането на материалите ще
помогне за запазването на естествените ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местния
градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който
сте закупили продукта.
Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japan. Упълномощеният представител за EMC (електромагнитна съвместимост) и техническа безопасност на продукта е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,70327 Stuttgart,
Germany. За въпроси, свързани със сервиза и гаранцията, моля обърнете се към адресите в
съответните сервизни или гаранционни документи.
Допълнителна информация за този продукт и отговори на често задавани въпроси можете
да намерите на нашия уебсайт за клиентска поддръжка.
http://www.sony.bg
Download PDF

advertising