Sony | VFA-49R1 | Sony VFA-49R1 VFA-49R1 49 mm filtro adapteris Kita informacija

4-532-480-02(1) (BG-LT-LV-EE)


© 2013 Sony Corporation
Български
Забележки относно прикрепянето на основния пръстен
 Почиствайте всяко замърсяване от ръба на обектива внимателно с мек сух плат.
Не използвайте химикали или смазка. (илюстрация )
 Притиснете с пръсти отвора на основния пръстен към фотоапарата, за да го
прикрепите стабилно.
* Слепването не е стабилно в продължение на няколко часа след поставяне на
основния пръстен. Използвайте фотоапарата отново около ден след поставянето
на основния пръстен.
Забележки относно адаптера за филтър
 Не поставяйте никакъв друг обект освен филтър (с тегло 30 г (1,1 унции) или
по-малко) в адаптера за филтър.
 Отстранете адаптера за филтър от фотоапарата преди съхранение, пренасяне в чанта
и др. Ако не го направите, адаптерът може да бъде изложен на прекомерно усилие,
което може да доведе до откачане на основния пръстен от фотоапарата.
(илюстрация )
Lietuvių
Pastabos dėl atraminio žiedo pritvirtinimo
 Minkštu sausu audiniu švelniai nuvalykite nešvarumus nuo objektyvo rėmelio.
Nenaudokite jokių cheminių medžiagų ar tepalo. ( paveikslėlis)
 Norėdami jį tvirtai prijungti, ranka prispauskite visą atraminį žiedą prie fotoaparato.
* Priklijavus dar keletą valandų jungtis nėra tvirta. Fotoaparatą naudokite praėjus
maždaug dienai nuo atraminio žiedo pritvirtinimo.
Pastabos apie filtro adapterį
 Prie fi ltro adapterio nejunkite jokių kitų elementų tik fi ltrą (sveriantį 30 g (1,1 unc.)
ar mažiau).
 Prieš padėdami fotoaparatą saugoti ar prieš dėdami į nešiojimo dėklą ir pan. atjunkite
fi ltro adapterį. Jei to nepadarysite, fi ltro adapteris gali būti veikiamas per didelės jėgos,
dėl kurios gali būti nuplėštas atraminis žiedas. ( paveikslėlis)
Latviski
Piezīmes par pamatnes gredzena pievienošanu
 Viegli noslaukiet visus netīrumus no objektīva balstgredzena ar mīkstu, sausu drāniņu.
Nelietojiet ķīmiskas vielas un ziedes. (ilustrācija )
 Spiediet visu pamatnes gredzenu uz kameras ar pirkstiem, lai kārtīgi pievienotu.
* Pielipšana nav stabila vairākas stundas pēc pamatnes gredzena pievienošanas.
Atsāciet kameras lietošanu aptuveni vienu dienu pēc pamatnes gredzena pievienošanas.
Piezīmes par filtra adapteri
 Filtra adapterim nepievienojiet nevienu citu objektu, kā tikai fi ltru (kas sver ne vairāk
par 30 g (1,1 unci)).
 Pirms glabāšanas, pārnēsāšanas un tamlīdzīgām darbībām atvienojiet fi ltra adapteri
no kameras. Ja to nedarīsit, fi ltra adapteris, iespējams, tiks pakļauts pārmērīga spēka
iedarbībai, kas izraisīt pamatnes gredzena atvienošanos no kameras. (ilustrācija )
Eesti
Märkused alusrõnga kinnitamise kohta
 Pühkige objektiivi serv pehme kuiva lapiga õrnalt puhtaks. Ärge kasutage kemikaale ega
määrdeaineid. (joonis )
 Vajutage kogu alusrõngas kaamera külge, nii et see on kindlalt kinni.
* Mõni tund pärast alusrõnga paigaldamist pole see veel kindlalt kinni. Alustage kaamera
kasutamist u üks päev pärast alusrõnga kinnitamist.
Märkused filtriadaptri kohta
 Ärge kinnitage fi ltriadaptri külge muid esemeid peale fi ltri (kaaluga 30 g või vähem).
 Enne kaamera hoiustamist või kotis kandmist vm eemaldage fi ltriadapter kaamera küljest.
Kui te seda ei tee, võib alusrõngas fi ltriadaptrile liigse surve avaldamise tõttu kaamera
küljest ära tulla. (joonis )
Download PDF

advertising