Sony | MEX-N4000BT | Sony MEX-N4000BT Sparčiosios sąrankos ir darbo pradžios vadovas

4-480-656-11(1)

*1 Atkarībā no automašīnas tipa izmantojiet adapteru
(kompl. nav iekļ.), ja neder antenas savienotājs.
*2 Vads ar RCA spraudni (kompl. nav iekļ.).
*3 Atkarībā no automašīnas tipa izmantojiet adapteru
ar vadu pieslēgtajai tālvadības pultij (kompl. nav
iekļ.).
*4 Skaļruņu pretestība: 4 – 8 omi × 4
*5 Noteikti izvelciet mikrofona ieejas vadu tā, lai
netraucētu automašīnas vadīšanas darbībām.
Fiksējiet vadu ar skavu utt., ja to uzstādāt ap kāju.
*6 AUDIO OUT var pārslēgt uz SUB vai REAR. Sīkāku
informāciju skatiet komplektācijā iekļautajā
lietošanas pamācībā.

LV5F
*2
Bluetooth®
audio sistēma
audio süsteem
garso sistema
Uzstādīšana/pieslēgumi
LV
Paigaldamine/ühendused
EE
Pastatymas/sujungimai
LT

*1 Sõltuvalt auto tüübist, kasutage adapterit (ei ole
komplektis), kui antenni konnektor ei sobi.
*2 Juhe RCA pistikuga (ei ole komplektis).
*3 Sõltuvalt auto tüübist, kasutage adapterit juhtmega
ühendatud kaugjuhtimispuldiga (ei ole komplektis).
*4 Kõlarite takistus: 4 – 8 oomi × 4
*5 Tõmmake kindasti mikrofoni sisendjuhe nii, et see
ei takistaks auto juhtimist. Fikseerige juhe
klambriga või muuga, kui paigaldate selle jala
ümber.
*6 AUDIO OUT võib ümber lülitada SUB või REAR.
Täpsemat informatsiooni vaadake komplekti
kuuluvast kasutusjuhendist.
*1 Priklausomai nuo automobilio tipo naudokite
adapterį (nekompl.), jeigu antenos jungtis netinka.
*2 RCA kištuko laidas (nekompl.).
*3 Priklausomai nuo automobilio tipo naudokite
adapterį laidu prijungiamam nuotolinio valdymo
pultui (nekompl.).
*4 Garsiakalbių varža: 4 – 8 omai × 4
*5 Būtinai nutieskite mikrofono įvesties laidą taip, kad
jis netrukdytų vairuoti automobilio. Užfiksuokite
laidą varžtu ir t.t., jeigu jį instaliuojate arti kojų.
*6 AUDIO OUT galima perjungti į SUB arba REAR.
Išsamesnę informaciją žiūrėkite komplektuojamoje
naudojimo instrukcijoje.

*2
×2

Drošinātājs (10 A)
Kaitse (10 A)
Saugiklis (10 A)

1
*1 No automašīnas antenas
*1 Autoantennilt
*1 Iš automobilio antenos
2
3

A
4
*
Purpursarkans
Purpurpunane
Purpurinis
Pelēks
Hall
Pilkas
4
No automašīnas skaļruņu ligzdas
Auto kõlarite pesalt
Iš automobilio garsiakalbių lizdo
No automašīnas barošanas padeves ligzdas
Auto toitepesalt
Iš automobilio maitinimo tiekimo lizdo
+
Aizmugurējais labais skaļrunis
Tagumine parem kõlar
Galinis dešinysis garsiakalbis
5
–
Aizmugurējais labais skaļrunis
Tagumine parem kõlar
Galinis dešinysis garsiakalbis
6
+
Priekšējais labais skaļrunis
Eesmine parem kõlar
Priekinis dešinysis garsiakalbis
7
–
Priekšējais labais skaļrunis
Eesmine parem kõlar
Priekinis dešinysis garsiakalbis
8
Balts
Valge
Baltas
Zaļš
Roheline
Žalias
+
Priekšējais kreisais skaļrunis
Eesmine vasak kõlar
Priekinis kairysis garsiakalbis
–
Priekšējais kreisais skaļrunis
Eesmine vasak kõlar
Priekinis kairysis garsiakalbis
+
Aizmugurējais kreisais skaļrunis
Tagumine vasak kõlar
Galinis kairysis garsiakalbis
–
Aizmugurējais kreisais skaļrunis
Tagumine vasak kõlar
Galinis kairysis garsiakalbis
Negatīvas polaritātes pozīcijām 2, 4, 6 un 8 ir svītraini vadi.
Negatiivse polaarsuse positsioonidel 2, 4, 6 ja 8 on triibulised juhtmed.
Neigiamo polio pozicijos 2, 4, 6 ir 8 turi dryžuotus laidus.
4
Dzeltens
Kollane
Geltonas
Nepārtraukta barošanas padeve
Pidev toitevarustus
Nepertraukiamas maitinimo tiekimas
7
Sarkans
Punane
Raudonas
Komutēta barošanas padeve
Kommuteeritud toitevarustus
Komutuojamas maitinimo tiekimas
5
Zilas/baltas svītras
Sinise/valgetriibuline
Mėlynai/baltai
dryžuotas
Elektriskās antenas/jaudas pastiprinātāja vadības ligzda (REM OUT)
Elektrilise antenni/võimsusvõimendi juhtpesa (REM OUT)
Elektrinės antenos/galios stiprintuvo valdymo lizdas (REM OUT)
8
Melns
Must
Juodas
Zemējums
Maandamine
Įžeminimas
Sīkāku informāciju skatiet “Barošanas pieslēguma diagramma ()”.
Täpsemat informatsiooni vaadake “Toiteühenduse diagramm ()”.
Išsamesnę informaciją žiūrėkite “Maitinimo prijungimo schema ()”.
B
Pozīcijām 1, 2, 3 un 6 nav spraudņu.
Positsioonidel 1, 2, 3 ja 6 pole pistikut.
1, 2, 3 ir 6 pozicija neturi kontaktų.
*
©2013 Sony Corporation
MEX-N4000BT
Latviski
Uzmanību!
Noteikti uzstādiet šo ierīci automašīnas salona mērierīču
panelī, jo darbināšanas gaitā ierīces aizmugure kļūst
karsta.
••Šī ierīce paredzēta darbināšanai tikai ar 12 V līdzstrāvas
automašīnas akumulatoru ar negatīvu zemējumu.
••Nepieļaujiet vadu ieķeršanos zem skrūvēm vai starp
kustīgajām daļām (piemēram, sēdekļu sliedēm).
••Pirms pieslēgumu veikšanas izslēdziet automašīnas
aizdedzi, lai novērstu īssavienojumu.
••Vispirms barošanas padeves vadu  pieslēdziet pie
ierīces un skaļruņiem, tad pievienojiet to pie papildu
barošanas ligzdas.
••Visus zemējuma vadus pieslēdziet pie kopēja
zemējuma punkta.
••Drošības labad ar izolācijas lenti izolējiet visu vadu brīvos
galus.
Piebildes par barošanas padeves vadu (dzeltens)
••Pieslēdzot šo ierīci kombinācijā ar citiem stereo
komponentiem, automašīnas elektriskās ķēdes
nominālajam strāvas stiprumam jābūt lielākam nekā visu
pieslēgto komponentu drošinātājos norādītā strāvas
stipruma summārajam lielumam.
••Ja automašīnas barošanas ķēdes nominālais strāvas
stiprums nav pietiekams, ierīci pieslēdziet tieši pie
automašīnas akumulatora.
Daļu saraksts ( )
••Sarakstā norādītie numuri atbilst pamācībā lietotajiem
numuriem.
••Kronšteins  un aizsardzības ietvars  ir piestiprināti pie
ierīces pirms piegādes. Pirms ierīces uzstādīšanas ar
montāžas atslēgām  noņemiet kronšteinu  no ierīces.
Sīkāku informāciju skatiet “Aizsardzības ietvara un
kronšteina noņemšana ()”.
••Montāžas atslēgas  nepieciešamas arī ierīces
izņemšanai no automašīnas salona mērierīču paneļa,
tādēļ nepazaudējiet tās.
Uzmanību!
Piesardzīgi rīkojieties ar kronšteinu , lai nesavainotu
pirkstus.
Pieslēguma piemērs ( )
Zemo frekvenču akustiskās sistēmas vienkārša
pieslēgšana (-B)
Varat zemo frekvenču akustisko sistēmu izmantot bez jaudas
pastiprinātāja, kad tas ir pieslēgts pie aizmugurējā skaļruņa
vada.
* Nepieslēdziet skaļruni šajā pieslēgumā.
Piebildes
Noteikti pieslēdziet zemējuma vadu, pirms pieslēgsiet pastiprinātāju
(-A).
Brīdinājuma signāls skanēs tikai tad, ja tiek izmantots iebūvētais
pastiprinātājs (-A).
Noteikti pieslēdziet zemo frekvenču akustisko sistēmu, kas pieņem 4- 8
omu pretestību. Nepieslēdziet skaļruni pie otra aizmugurējā skaļruņa vada
(-B).
••
••
••
SONY_LV_EE_LT_MEX-N4000BT_install.indd 1
Ilustrācijās izmantotās ierīces (kompl. nav iekļ.)
Illustratsioonidel kasutatud seadmed (ei ole komplektis)
Iliustracijose naudojami įtaisai (nekompl.)
Nepieciešams sagatavot aizmugurējo skaļruņu vadus.
Pange valmis tagumiste kõlarite juhtmed.
Reikia parengti galinių garsiakalbių laidus.
Pieslēguma diagramma ( )
Eestikeelne
Tähelepanu!
Brīdinājums
Ja elektriskajai antenai nav releja kārbas, šīs ierīces
pieslēgšana ar komplektācijā iekļauto barošanas padeves
vadu  var bojāt antenu.
Piebildes par vadības un barošanas padeves vadiem
Ar REM OUT vadu (zilas/baltas svītras) tiek padota +12 V līdzstrāva, kad
ieslēdzat šo ierīci.
Kad izmantojat papildu jaudas pastiprinātāju, pieslēdziet REM OUT vadu
(zilas/baltas svītras) vai aksesuāru barošanas padeves vadu (sarkans) pie tā
AMP REMOTE IN ligzdas.
Ja automašīnas aizmugurējā/sānu stiklā ir iebūvēta FM/MW/LW antena,
pieslēdziet REM OUT vadu (zilas/baltas svītras) vai papildierīču barošanas
padeves vadu (sarkans) pie esošā antenas pastiprinātāja barošanas ligzdas.
Lai iegūtu sīkāku informāciju, sazinieties ar dīleri.
Šajā ierīcē nevar izmantot elektrisko antenu bez releja kārbas.
••
••
••
••
Atmiņas satura saglabāšanas pieslēgums
Kad pieslēgts dzeltenais barošanas padeves vads, barošana vienmēr tiks
nodrošināta atmiņas ķēdei, pat ja aizdedze ir izslēgta.
Piebildes par skaļruņu pieslēgumu
••Pirms skaļruņu pieslēgšanas izslēdziet ierīci.
••Izmantojiet 4 līdz 8 omu pretestības skaļruņus ar spēju saņemt pietiekami
spēcīgu signālu, lai tādējādi novērstu skaļruņu bojāšanu.
••Nepieslēdziet skaļruņu ligzdas pie automašīnas šasijas un labā skaļruņa
ligzdas pie kreisā skaļruņa ligzdām.
••Nepieslēdziet šīs ierīces zemējuma vadu pie skaļruņa negatīvās (–) ligzdas.
••Nemēģiniet skaļruņus saslēgt paralēli.
••Pieslēdziet tikai pasīvos skaļruņus. Ja pie skaļruņu ligzdām pieslēgsiet
aktīvos skaļruņus (ar iebūvētiem pastiprinātājiem), tas var bojāt ierīci.
••Lai novērstu darbības kļūmi, neizmantojiet automašīnā iebūvētos skaļruņu
vadus, ja labajam un kreisajam skaļrunim tiek lietots kopīgs negatīvais (–)
vads.
••Nepieslēdziet ierīces skaļruņu vadus vienu pie otra.
Paigaldage see seade kindlasti autosalongi mõõteriistade
paneeli, kuna kasutamise käigus muutub seadme
tagaosa kuumaks.
••See seade on ettenähtud kasutamiseks ainult 12 V
alalisvoolu autoakuga negatiivsel maandamisel.
••Vältige juhtmete takerdumist kruvide või liikuvate osade
(näiteks istmeliugurite) vahele.
••Enne ühenduste teostamist lülitage välja autosüüde, et
vältida lühist.
••Kõigepealt ühendage toitejuhe  seadmele ja kõlaritele,
siis ühendage see täiendavale toitepesale.
••Kõik maandamisjuhtmed ühendage ühisele
maandamispunktile.
••Ohutuse tagamiseks isoleerige kõik juhtmete vabad otsad
isoleerlindiga.
Märkus toitejuhtme kohta (kollane)
••Ühendades selle seadme kombinatsioonis teiste stereo
komponentidega, peab auto vooluahela nominaalne
voolutugevus olema suurem kui kõikide ühendatud
komponentide kaitsetele märgitud voolutugevuste
summa.
••Kui auto toiteahela nominaalne voolutugevus pole piisav,
ühendage seade otse autoakule.
Osade loetelu ( )
Ühenduse diagramm ( )
Märkused juhtimise ja toitevarustuse juhtmete kohta
REM OUT juhtmega (sinise/valgetriibuline) varustatakse +12 V
alalisvooluga, kui lülitate selle seadme sisse.
Kui kasutate täiendavat võimsusvõimendit, ühendage REM OUT juhe
(sinise/valgetriibuline) või tarvikute toitejuhe (punane) selle AMP REMOTE
IN pesale.
Kui auto tagumisse/külgmisse klaasi on monteeritud FM/MW/LW antenn,
ühendage REM OUT juhe (sinise/valgetriibuline) või lisaseadmete toitejuhe
(punane) olemasoleva antenni võimendi toitepesale. Täpsema
informatsiooni saamiseks võtke ühendus diileriga.
Selles seadmes ei saa kasutada ilma releekarbita elektrilist antenni.
••
••
••
••
Mälu sisu säilitamise ühendus
Kui on ühendatud kollane toitejuhe, tagatakse mäluahelale alati toide, isegi
kui süüde on välja lülitatud.
Märkused kõlarite ühenduse kohta
••Enne kõlarite ühendamist lülitage seade välja.
••Kasutage 4 kuni 8 oomilise takistusega kõlareid, mis on suutelised vastu
võtma piisavalt tugevat signaali, vältides sel viisil kõlarite rikkeid.
••Ärge ühendage kõlarite pesasid autošassiile ega parema kõlari pesasid
vasaku kõlari pesadele.
••Ärge ühendage selle seadme maandamisjuhet kõlari negatiivsele (–)
pesale.
••Ärge proovige kõlareid ühendada paralleelselt.
••Ühendage ainult passiivkõlarid. Kui ühendate kõlarite pesadele
aktiivkõlarid (sisseehitatud võimenditega), võib see seadme rikkuda.
••Väärtalitluse vältimiseks ärge kasutage autosse sisseehitatud kõlarite
juhtmeid, kui paremale ja vasakule kõlarile kasutatakse ühist negatiivset (–)
juhet.
••Ärge ühendage seadme kõlarite juhtmeid üksteisele.
Dėmesio!
Šį įrenginį būtinai pastatykite automobilio salono
priekiniame skydelyje, nes įrenginio galinė dalis
naudojimo metu įkaista.
••Šis įrenginys yra maitinamas 12 V nuolatinės srovės
automobilio akumuliatoriumi su neigiamu įžeminimu.
••Elkitės atidžiai, kad laidų neprispaustumėte po varžtais
arba tarp judančių dalių (pavyzdžiui, tarp sėdynės bėgių ir
sėdynės).
••Prieš prijungimų atlikimą išjunkite automobilio uždegimą,
kad išvengtumėte trumpojo jungimo.
••Prieš prijungdami įrenginį prie papildomo maitinimo lizdų
prijunkite sujungimo laidus  prie įrenginio ir
garsiakalbių.
••Visus įžeminimo laidus prijunkite prie vieno įžeminimo
taško.
••Saugumo sumetimais izoliavimo juosta būtinai izoliuokite
neprijungtus laidus.
Pastabos dėl maitinimo tiekimo laido (geltonas)
••Prijungiant šį įrenginį kartu su kitais stereofoniniais
įrenginiais prie srovės, srovė, kurią gali užtikrinti
automobilio elektrinės grandinės atšaka, prie kurios yra
prijungiamas įrenginys, turi būti didesnė negu ant atskirų
įrenginių saugiklių nurodytų srovių stiprumų suma.
••Jeigu automobilio elektrinės grandinės atšaka, kuri gali
užtikrinti tokią galingą nominalią srovę, nėra prieinama,
prijunkite įrenginį tiesiogiai prie akumuliatoriaus.
••Loetelus näidatud numbrid vastavad juhendis kasutatud
Dalių sąrašas ( )
numbritele.
••Kronštein  ja kaitseraam  on seadmele kinnitatud
enne ostmist. Enne seadme paigaldamist eemaldage
mutrivõtmetega  kronštein  seadmelt. Täpsemat
informatsiooni vaadake “Kaitseraami ja kronšteini
eemaldamine ()”.
••Mutrivõtmed  on vajalikud samuti seadme
väljavõtmiseks autosalongi mõõteriistade paneelist,
seetõttu ärge neid kaotage.
Tähelepanu!
Käsitsege kronšteini ettevaatlikult, et mitte vigastada
sõrmi.
Ühenduse näide ( )
Madalsageduste akustilise süsteemi lihtne ühendamine
(-B)
Võite madalsageduste akustilist süsteemi kasutada ilma
võimsusvõimendita, kui see on ühendatud tagumise kõlari
juhtmele.
* Ärge ühendage kõlarit sellel ühendusel.
Märkused
Ühendage kindlasti maandamisjuhe enne võimendi ühendamist (-A).
Hoiatussignaal kõlab ainult siis, kui kasutatakse sisseehitatud võimendit
(-A).
Ühendage kindlasti madalsageduste akustiline süsteem, mis võtab vastu 4
- 8 oomilist takistust. Ärge ühendage kõlarit teise tagumise kõlari juhtmele
(-B).
••
••
••
Zemo frekvenču akustiskā sistēma
Madalsageduste akustiline süsteem
Žemųjų dažnių akustinė sistema
Lietuviškai
Hoiatus
Kui elektrilisel antennil ei ole releekarpi, võib selle seadme
ühendamine komplekti kuuluva toitejuhtmega vigastada
antenni.
Priekšējais skaļrunis
Eesmine kõlar
Priekinis garsiakalbis
Jaudas pastiprinātājs
Võimsusvõimendi
Galios stiprintuvas
Aizmugurējais skaļrunis
Tagumine kõlar
Galinis garsiakalbis
Mikrofons XA-MC10
Mikrofon XA-MC10
Mikrofonas XA-MC10
Prijungimo schema ( )
Įspėjimas
Jeigu yra elektrinė antena be relės dėžės, įrenginio
prijungimo atveju, naudojant komplektuojamą maitinimo
laidą  galima sugadinti anteną.
Pastabos dėl valdymo ir maitinimo tiekimo laidų
Per REM OUT laidą (mėlynai/baltai dryžuotas) yra tiekiama +12 V nuolatinė
srovė, kai įjungiate įrenginį.
Kai naudojate papildomą galios stiprintuvą, prijunkite REM OUT laidą
(mėlynai/baltai dryžuotas) arba priedų maitinimo laidą (raudonas) prie jo
AMP REMOTE IN lizdo.
Jeigu į automobilio galinį/šoninį stiklą yra įmontuota FM/MW/LW antena,
prijunkite REM OUT laidą (mėlynai/baltai dryžuotas) arba papildomą
maitinimo tiekimo laidą (raudonas) prie esančio antenos stiprintuvo
maitinimo lizdo. Kad gautumėte išsamesnę informaciją, susisiekite su
platintoju.
Su šiuo įrenginiu negalima naudoti antenos, kuri neturi relės dėžės.
••
••
••
••
Sujungimas, kuris užtikrina įrenginio atmintyje nustatytos informacijos
išsaugojimą
Kai yra prijungtas geltonas maitinimo tiekimo laidas, grandinei maitinimas
bus tiekiamas pastoviai, net kai uždegimas bus išjungtas.
Pastabos dėl garsiakalbių prijungimo
••Prieš garsiakalbių prijungimą išjunkite įrenginį.
••Naudokite garsiakalbius, turinčius varžą nuo 4 iki 8 omų ir atitinkamą galią,
kad būtų priimamas pakankamai galingas signalas ir kad garsiakalbiai
nebūtų sugadinti.
••Nesujunkite garsiakalbių sistemos lizdų su automobilio kėbulu ir
nesujunkite dešiniojo garsiakalbio lizdų su kairiojo garsiakalbio lizdais.
••Neprijunkite šio įrenginio įžeminimo laido prie garsiakalbio neigiamo (–)
lizdo.
••Nebandykite sujungti garsiakalbių lygiagrečiai.
••Prijunkite tik pasyviuosius garsiakalbius. Aktyviuosius garsiakalbius (su
įmontuotais stiprintuvais) prijungę prie garsiakalbių lizdų galite sugadinti
įrenginį.
••Kad išvengtumėte veikimo sutrikimų, nenaudokite automobilyje
įmontuotų garsiakalbių laidų, jeigu įrenginio dešiniajam ir kairiajam
kanalui yra naudojamas vienas neigiamas (–) laidas.
••Nesujunkite garsiakalbių laidų vieno su kitu.
••Sąraše nurodyti numeriai atitinka naudojimo instrukcijoje
naudojamus numerius.
••Montavimo rėmas  ir apsaugos rėmas  yra uždėti ant
įrenginio gamykloje. Prieš įrenginio pastatymą įrenginio
išėmimo raktų  pagalba nuimkite nuo įrenginio
montavimo rėmą . Išsamesnę informaciją žiūrėkite
“Apsaugos rėmo ir montavimo rėmo nuėmimas ()”.
••Išėmimo raktai  bus reikalingi įrenginio išėmimui iš
automobilio skydelio, todėl išsaugokite juos.
Dėmesio!
Atidžiai elkitės su montavimo rėmu , kad nesužalotumėte
pirštų.
Prijungimo pavyzdys ( )
Žemųjų dažnių akustinės sistemos paprastas
prijungimas (-B)
Galite žemųjų dažnių akustinę sistemą naudoti be galios
stiprintuvo, kai jis yra prijungtas prie galinio garsiakalbio
laido.
* Neprijunkite šio prijungimo atlikimo metu garsiakalbio.
Pastabos
Būtinai prijunkite įžeminimo laidą prieš stiprintuvo prijungimą (-A).
Įspėjimo signalas skambės tik tada, jeigu yra naudojamas vidinis
stiprintuvas (-A).
Būtinai prijunkite tik tokią žemųjų dažnių akustinę sistemą, kuri priima 4 - 8
omų varžą. Neprijunkite garsiakalbio prie antro galinio garsiakalbio laido
(-B).
••
••
••
12/28/2013 3:12:29 PM
1
2
1

2
Automašīnas salona
mērierīču panelis
Autosalongi mõõteriistade
paneel
Automobilio salono
priekinis skydelis
3
182 mm (7 1/4 collas)





B
Priekšējā paneļa
atbrīvošanas taustiņš
Esipaneeli vabastamise nupp
Priekinio skydelio paleidimo
mygtukas

53 mm (2 1/8 collas)
Vērsiet āķi uz iekšu.
Suunake konks sissepoole.
Nukreipkite kablį į vidų.
A



Automašīnas virsbūves
metāla elementi
Autokere
metallelemendid
Automobilio kėbulo
metaliniai elementai


Satvere
Kinniti
Sankaba
Spailes
Klemmid
Gnybtai
OFF
1
Drošinātājs (10 A)
Kaitse (10 A)
Saugiklis (10 A)
2
Sarkans
Punane
Raudonas
Papildu barošanas padeves ligzda
Täiendav toitepesa
Papildomo maitinimo kontaktai
Dzeltens
Kollane
Geltonas
Latviski
Brīdinājumi
••Uzstādīšanas vietu izvēlieties rūpīgi, lai ierīce netraucētu
automašīnas normālai vadīšanai.
••Neuzstādiet ierīci putekļainā, netīrā, pārmērīgi vibrējošā
vietā vai vietā ar augstu temperatūru, piemēram, tiešos
saules staros vai pie karstā gaisa pūtējiem.
••Stingrai un drošai uzstādīšanai lietojiet tikai komplektācijā
iekļautās uzstādīšanas detaļas.
Uzstādīšanas leņķa noregulēšana
Noregulējiet uzstādīšanas leņķi mazāku nekā 45°.
Aizsardzības ietvara un kronšteina
noņemšana ( )
Pirms ierīces uzstādīšanas noņemiet aizsardzības
ietvaru  un kronšteinu  no ierīces.
1 Noņemiet aizsardzības ietvaru .
Saspiediet aizsardzības ietvara  abas malas, tad
izvelciet to.
2 Noņemiet kronšteinu .
Ievietojiet kopā abas montāžas atslēgas  starp ierīci
un kronšteinu , līdz atskan klikšķis.
Pavelciet kronšteinu  uz leju, tad pavelciet ierīci uz
augšu, lai atdalītu.
Drošinātāja nomaiņa ( )
Kad nomaināt drošinātāju, noteikti izmantojiet tādu, uz kura
norādītais pieļaujamais strāvas stiprums atbilst oriģinālajam.
Ja drošinātājs pārdeg, pārbaudiet barošanas pieslēgumu un
nomainiet drošinātāju. Ja drošinātājs pārdeg vēlreiz,
iespējams, radusies iekšēja darbības kļūme. Šādā gadījumā
sazinieties ar tuvāko Sony dīleri.
Barošanas pieslēguma diagramma ( )
Papildu barošanas padeves ligzda var atšķirties atkarībā no
automašīnas. Pārbaudiet automašīnas papildu barošanas
padeves ligzdas diagrammu, lai pārliecinātos, ka pieslēgumi
tiek veikti pareizi. Pastāv trīs pamatveidi (-1, -2, -3).
Pieslēdzot ierīci automašīnas stereosistēmas barošanas
padeves vadiem, var būt nepieciešams mainīt sarkano un
dzelteno vadu pozīcijas.
Pēc visu savienojumu pareizas veikšanas pieslēdziet ierīci
pie automašīnas elektrotīkla. Ja ierīces pieslēgšanas laikā
radušies jautājumi vai problēmas, kas nav apskatītas šajā
pamācībā, sazinieties ar automašīnas dīleri.
Sarkans
Punane
Raudonas
Sarkans
Punane
Raudonas
4
Dzeltens
Kollane
Geltonas
Nepārtraukta barošanas padeve
Pidev toitevarustus
Nepertraukiamas maitinimo tiekimas
7
Sarkans
Punane
Raudonas
Komutēta barošanas padeve
Kommuteeritud toitevarustus
Komutuojamas maitinimo tiekimas
Dzeltens
Kollane
Geltonas
Eestikeelne
Hoiatused
••Valige paigalduskoht hoolikalt, et seade ei segaks auto
normaalset juhtimist.
••Ärge paigaldage seadet tolmusesse, määrdunud, tugevasti
vibreerivasse kohta või kõrge temperatuuri mõjusse,
näiteks päikese kätte või kuuma õhu puhuri juurde.
••Tugevaks ja ohutuks paigaldamiseks kasutage ainult
komplekti kuuluvaid paigaldusdetaile.
Paigaldusnurga reguleerimine
Reguleerige paigaldusnurk väiksemaks kui 45°.
Kaitseraami ja kronšteini
eemaldamine ( )
Enne seadme paigaldamist eemaldage kaitseraam  ja
kronštein  seadmelt.
1 Eemaldage kaitseraam .
Suruge kokku kaitseraami  mõlemad servad, siis
tõmmake see välja.
Pange mõlemad mutrivõtmed koos  seadme ja
kronšteini vahele , kuni kostab klõpsatus.
 Tõmmake kronšteini  alla, siis tõmmake seadet
üles, et eraldada.
Paigaldamine esipaneeli
Piebildes
••Enne paigaldamist veenduge, et kronšteini  mõlemal pool olevad avad
••
••
Priekšējā paneļa noņemšana un
piestiprināšana ( )
Pirms ierīces uzstādīšanas noņemiet priekšējo paneli.
-A Lai noņemtu
Pirms priekšējā paneļa noņemšanas noteikti piespiediet un
turiet piespiestu OFF. Piespiediet priekšējā paneļa
atbrīvošanas taustiņu, tad pavelciet paneli pret sevi.
-B Lai piestiprinātu
Sakabiniet priekšējā paneļa  daļu ar ierīces  daļu, kā
parādīts ilustrācijā, tad piespiediet kreiso pusi, līdz tā fiksējas
ar klikšķi.
Brīdinājums, ja automašīnas
aizdedzei nav ACC pozīcijas
Noteikti iestatiet automātiskās izslēgšanās funkciju. Sīkāku
informāciju skatiet komplektācijā iekļautajā lietošanas
pamācībā.
Ierīces barošana tiks automātiski pilnībā izslēgta iestatītajā
laikā pēc ierīces izslēgšanas, lai novērstu akumulatora
izlādēšanos.
Ja neiestatāt automātiskās izslēgšanās funkciju, katru reizi,
kad izslēdzat aizdedzi, piespiediet un turiet piespiestu OFF,
līdz nozūd displeja rādījumi.
Kaitse vahetamine ( )
Kui vahetate kaitset, kasutage kindlasti sellist, millele
märgitud lubatud voolutugevus vastab originaalsele. Kui
kaitse läbi põleb, kontrollige toiteühendust ja vahetage
kaitse. Kui kaitse veel kord läbi põleb, võib olla tekkinud
seesmine viga. Sellisel juhul võtke ühendus lähima Sony
edasimüüjaga.
Toiteühenduse diagramm ( )
Täiendav toitepesa võib erineda sõltuvalt autost. Kontrollige
auto täiendava toitepesa diagrammi, et veenduda
ühenduste õiges teostamises. Põhiviise on kolm (-1,
-2, -3). Ühendades seadme auto stereosüsteemi
toitejuhtmetele, peab võib-olla muutma punase ja kollase
juhtme positsioone.
Pärast kõikide ühenduste õiget teostamist ühendage seade
auto vooluvõrgule. Kui seadme ühendamise ajal tekivad
küsimused või probleemid, mida pole vaadeldud selles
juhendis, võtke ühendus autodiileriga.
Märkused
on painutatud 2 mm (3/32 tolli) sissepoole. Kui kinnitid on sirged või
väljapoole painutatud, ei ole seade tugevasti paigaldatud ja võib välja
kukkuda (-1).
Vajaduse korral painutage need kinnitid väljapoole tugevamaks kontaktiks
(-2).
Veenduge, et kaitseraami  4 konksu on korralikult sisestatud seadme
avadesse (-3).
••
••
Esipaneeli eemaldamine ja
kinnitamine ( )
Enne seadme paigaldamist võtke maha esipaneel.
7
Sarkans
Punane
Raudonas
Nepārtraukta barošanas padeve
Pidev toitevarustus
Nepertraukiamas maitinimo tiekimas
įrenginys netrukdytų automobilio vairavimo.
••Nestatykite įrenginio dulkėtose, nešvariose arba stipriai
vibruojančiose vietose arba tokiose vietose, kur yra labai
karšta, pavyzdžiui, tiesioginiuose saulės spinduliuose arba
prie apšildymo įrenginių.
••Naudokite tik komplektuojamus pastatymo komponentus,
kad įrenginio pastatymas būtų saugus.
Pastatymo kampo sureguliavimas
Pastatykite įrenginį taip, kad pastatymo kampas būtų
mažesnis negu 45°.
Apsaugos rėmo ir montavimo rėmo
nuėmimas ( )
Prieš įrenginio pastatymą nuimkite nuo įrenginio
apsaugos rėmą  ir montavimo rėmą .
Sarkans
Punane
Raudonas
Automašīna, kuras aizdedzei nav ACC pozīcijas
Auto, mille süütel puudub ACC positsioon
Automobilis, kurio uždegimo spyna neturi ACC pozicijos
Dzeltens
Kollane
Geltonas
Dzeltens
Kollane
Geltonas
Saugiklio keitimas ( )
Pakeisdami saugiklį būtinai naudokite tokį, kurio srovės
stiprumas atitinka ant originalaus saugiklio nurodytą srovės
stiprumą. Jeigu saugiklis perdega, patikrinkite maitinimo
sujungimą ir pakeiskite saugiklį. Jeigu po pakeitimo saugiklis
vėl perdega, įmanoma, kilo vidinis veikimo sutrikimas. Tokiu
atveju susisiekite su artimiausiu Sony platintoju.
Maitinimo prijungimo schema ( )
Papildomo maitinimo prijungimo kontaktai gali skirtis
priklausomai nuo automobilio. Patikrinkite automobilio
papildomo maitinimo prijungimo kontakto schemą, kad
įsitikintumėte, jog prijungimai yra atliekami teisingai. Yra
trys pagrindiniai metodai (-1, -2, -3). Prijungiant
įrenginį prie automobilio stereofoninės sistemos maitinimo
laidų gali reikėti pakeisti raudono ir geltono laido pozicijas.
Po visų prijungimų atlikimo prijunkite įrenginį prie
automobilio elektros tinklo. Jeigu įrenginio prijungimo metu
kyla klausimų arba problemų, kurios nėra aprašytos šioje
instrukcijoje, susisiekite su automobilio platintoju.
1 Nuimkite apsaugos rėmą .
Suspauskite apsaugos rėmo  abu šonus, po to jį
ištraukite.
2 Nuimkite montavimo rėmą .
Abu išėmimo raktus  vienu metu įdėkite tarp
įrenginio ir montavimo rėmo , kol jie užsifiksuoja.
Patraukite į apačią montavimo rėmą , po to
patraukite į viršų įrenginį, kad jį atidalintumėte.
Pastatymo pavyzdys ( )
Pastatymas į automobilio priekinį skydelį
Pastabos
Prieš įrenginio pastatymą įsitikinkite, kad montavimo rėmo sankabos 
abiejose pusėse yra įlenktos į vidų 2 mm (3/32 colio). Jeigu sankabos yra
tiesios arba išlenktos į išorę, įrenginio nebus įmanoma įdėti taip, kad jis
užsifiksuotų ir neiškristų (-1).
Atlenkite šiuos gnybtus į išorę, kad būtų geras kontaktas, jeigu reikia
(-2).
Įsitikinkite, kad apsaugos rėmo  4 sankabos yra gerai įdėtos į įrenginio
angas (-3).
••
••
••
Priekinio skydelio nuėmimas ir
uždėjimas ( )
-A Nuėmimas
Seadistage kindlasti automaatse väljalülitumise funktsioon.
Täpsemat informatsiooni vaadake komplekti kuuluvast
kasutusjuhendist.
Aku tühjenemise vältimiseks lülitatakse seadme toide
automaatselt täielikult välja määratud ajal pärast seadme
väljalülitamist.
Kui te ei seadista automaatse väljalülitamise funktsiooni,
vajutage ja hoidke allavajutatult iga kord süüte
väljalülitamisel OFF, kuni displei näidud kaovad.
Komutēta barošanas padeve
Kommuteeritud toitevarustus
Komutuojamas maitinimo tiekimas
Įspėjimai
Enne esipaneeli eemaldamist vajutage ja hoidke
allavajutatult kindlasti OFF. Vajutage esipaneeli vabastamise
nuppu, siis tõmmake paneeli enda poole.
Hoiatus juhul, kui autosüütel
puudub ACC positsioon
Dzeltens
Kollane
Geltonas
••Atidžiai išsirinkite įrenginio pastatymo vietą taip, kad
Prieš įrenginio pastatymą nuimkite priekinį skydelį.
Sobitage esipaneeli  osa seadme  osaga, nagu
illustratsioonil näidatud, siis vajutage vasakut poolt, kuni see
fikseerub klõpsatusega.
4
Dzeltens
Kollane
Geltonas
-A Eemaldamine
-B Kinnitamine
Sarkans
Punane
Raudonas
Sarkans
Punane
Raudonas
Lietuviškai
Paigaldamise näide ( )
Uzstādīšana mērierīču panelī
ieliektas uz iekšu 2 mm (3/32 collas). Ja satveres ir taisnas vai izliektas uz āru,
ierīce nebūs uzstādīta stingri un var izkrist (-1).
Ja nepieciešams, izlieciet šīs spailes uz āru stingrākam kontaktam (-2).
Pārliecinieties, ka aizsardzības ietvara  4 satveres ir kārtīgi ievietotas
ierīces atverēs (-3).
Dzeltens
Kollane
Geltonas
2 Eemaldage kronštein .
Uzstādīšanas piemērs ( )
••Pirms uzstādīšanas pārliecinieties, ka kronšteina  abās pusēs satveres ir
3
Prieš priekinio skydelio nuėmimą būtinai paspauskite ir
laikykite paspaustą OFF. Paspauskite priekinio skydelio
paleidimo mygtuką, po to patraukite priekinį skydelį į save.
-B Uždėjimas
Sujunkite priekinio skydelio dalį  su įrenginio dalimi ,
kaip yra atvaizduota iliustracijoje, po to paspauskite kairiąją
pusę, kad ji spragtelėdama užsifiksuotų.
Įspėjimas, jeigu automobilio
uždegimas neturi ACC pozicijos
Būtinai nustatykite automatinio išsijungimo funkciją.
Išsamesnę informaciją žiūrėkite komplektuojamoje
naudojimo instrukcijoje.
Įrenginio maitinimas bus automatiškai pilnai atjungtas
nustatytu laiku po įrenginio išjungimo, kad akumuliatorius
neišsikrautų.
Jeigu nenustatote automatinio išsijungimo funkcijos,
kiekvieną kartą, kai išjungiate uždegimą, paspauskite ir
laikykite paspaustą OFF, kol pradingsta ekrano parodymai.
Tulkots / Tõlgitud / Versta SIA “CMEDIA”, 2013
Ausekļa iela 11, LV 1010 Rīga, Latvija
info@cmedia.lv
SONY_LV_EE_LT_MEX-N4000BT_install.indd 2
12/28/2013 3:12:30 PM
Download PDF

advertising