Sony | MEX-M70BT | Sony MEX-M70BT CD imtuvas su BLUETOOTH® belaidžio ryšio technologija Sparčiosios sąrankos ir darbo pradžios vadovas

4-489-405-12(1)
Ferīta uzmava
Ferriitotsik
Feritinė užmova
LV9S
Bluetooth®
audio sistēma
audio süsteem
garso sistema
Uzstādīšana/pieslēgumi
Viedtālrunis*6, iPod/iPhone*7,
USB ierīce / Nutitelefon*6, iPod/
iPhone*7, USB seade /
Išmanusis telefonas*6, iPod/
iPhone*7, USB įrenginys
LV
Pastatymas/sujungimai
LT
Satelītradio uztvērējs
Satelliitraadio vastuvõtja
Palydovinis radijo imtuvas
(SiriusXM)*3
Drošinātājs (10 A)
Kaitse (10 A)
Saugiklis (10 A)
no laivas antenas
laeva antennilt
iš laivo antenos
Balts / Valge / Baltas
Kreisais
Vasak
Kairysis
Tikai ASV/Kanādai / Ainult USA/Kanada / Tik JAV/Kanadai
Satelītradio uztvērējs (SiriusXM)*1
Satelliitraadio (SiriusXM)*1
Palydovinis radijo imtuvas (SiriusXM)*1
Labais
Parem
Dešinysis
Kreisais
Vasak
Kairysis
©2014 Sony Corporation
Labais
Parem
Dešinysis
MEX-M70BT
Pieslēguma piemērs ()
Latviski
strāvas akumulatoru ar negatīvu zemējumu.
•Nepieļaujiet vadu ieķeršanos zem skrūvēm vai starp
kustīgajām daļām (piemēram, sēdekļu sliedēm).
•Pirms pieslēgumu veikšanas izslēdziet laivas aizdedzi, lai novērstu īssavienojumu.
•Pieslēdziet dzelteno un sarkano barošanas padeves vadu tikai pēc visu pārējo vadu pieslēgšanas.
•Visus zemējuma vadus pieslēdziet pie kopēja
zemējuma punkta.
•Drošības labad ar izolācijas lenti izolējiet visu vadu
brīvos galus.
•Potenciālo ūdens šļakstu vidē Sony iesaka ierīci aizsargāt ar ūdensnecaurlaidīgo automašīnas stereo
sistēmas pārsegu (kompl. nav iekļ.).
Kad ir pieslēgts iPod vai USB ierīce, ūdensnecaurlaidīgo automašīnas stereo sistēmas pārsegu nevar
pilnībā noslēgt. Neuzšļakstiet ūdeni uz ierīces.
•Optisko instrumentu izmantošana ar šo ierīci palielinās kaitējumu redzei.
Piebildes par barošanas padeves vadu (dzeltens)
•Pieslēdzot šo ierīci kombinācijā ar citiem stereo
komponentiem, laivas elektriskās ķēdes nominālajam strāvas stiprumam jābūt lielākam nekā
visu pieslēgto komponentu drošinātājos norādītā
strāvas stipruma summārajam lielumam.
•Ja laivas barošanas ķēdes nominālais strāvas
stiprums nav pietiekams, ierīci pieslēdziet tieši pie
laivas akumulatora.
Daļu saraksts ()
•Sarakstā norādītie numuri atbilst pamācībā lietotajiem numuriem.
•Kronšteins  un aizsardzības ietvars  ir
piestiprināti pie ierīces pirms piegādes. Pirms ierīces
uzstādīšanas ar montāžas atslēgām  noņemiet
kronšteinu  no ierīces. Sīkāku informāciju skatiet
“Aizsardzības ietvara un kronšteina noņemšana
()”.
•Montāžas atslēgas  nepieciešamas arī ierīces
izņemšanai no laivas mērierīču paneļa, tādēļ
nepazaudējiet tās.
Uzmanību!
Piesardzīgi rīkojieties ar kronšteinu , lai nesavainotu pirkstus.
SONY_LV_EE_LT_MEX-M70BT_Install.indd 1
Jaudas pastiprinātājs
Võimsusvõimendi
Galios stiprintuvas
Aizmugurējais skaļrunis
Tagumine kõlar
Galinis garsiakalbis
Vads ar RCA spraudni (kompl. nav iekļ.).
Iespējams, būs nepieciešams atsevišķs adapters.
*3
Kompl. nav iekļ.
*4
Sīkāku informāciju par mikrofona uzstādīšanu skatiet “Mikrofona uzstādīšana
()”.
*5
Noteikti izvelciet mikrofona ieejas vadu tā, lai netraucētu vadīšanas
darbībām. Fiksējiet vadu ar skavu utt., ja to uzstādāt ap kāju.
*6
Lai pieslēgtu viedtālruni pie galvenās ierīces, ir nepieciešams atbilstošs kabelis (kompl. nav iekļ.).
*7
Lai pieslēgtu iPod/iPhone, izmantojiet USB savienotājkabeli, kas paredzēts
iPod (kompl. nav iekļ.).
*8
Iekļauts komplektācijā ar tālvadības pulti izmantošanai jūrā.
*9
Nav ūdensnecaurlaidīgs
*10
Skaļruņu pretestība: 4 – 8 omi × 4
*2
Zemo frekvenču akustiskās sistēmas vienkārša
pieslēgšana (-C)
Varat zemo frekvenču akustisko sistēmu izmantot bez
jaudas pastiprinātāja, kad tas ir pieslēgts pie aizmugurējā skaļruņa vada.
Kompl. nav iekļ. (-B)
Nepieslēdziet skaļruni šajā pieslēgumā (-C).
*1
*2
Piebildes
•Pirms pastiprinātāja pieslēgšanas noteikti pieslēdziet
zemējuma vadu (-A).
•Brīdinājuma signāls skanēs tikai tad, ja tiek izmantots
iebūvētais pastiprinātājs (-A).
•Noteikti pieslēdziet zemo frekvenču akustisko sistēmu, kas
pieņem 4-8 omu pretestību. Nepieslēdziet skaļruni pie otra
aizmugurējā skaļruņa vada (-C).
Pieslēguma diagramma ()
 Pie akumulatora vai sadales kārbas zemējuma
Vispirms pieslēdziet melno zemējuma vadu,
tad pieslēdziet dzelteno un sarkano barošanas
padeves vadu.
 Pie elektriskās antenas vadības vada vai antenas
pastiprinātāja barošanas padeves vada
Piebildes
• Nav nepieciešams pieslēgt šo vadu, ja nav elektriskās
antenas vai antenas pastiprinātāja, vai izmantojot
manuāli darbināmo teleskopisko antenu.
• Ja laivas aizmugurējā/sānu stiklā ir iebūvēta FM/AM
antena, skatiet “Piebildes par vadības un barošanas
padeves vadiem”.
Pie papildu jaudas pastiprinātāja AMP REMOTE IN
Šis pieslēgums ir paredzēts tikai pastiprinātājiem
un elektriskajai antenai. Jebkādas citas sistēmas
pieslēgšana var bojāt ierīci.
Piebildes par vadības un barošanas padeves vadiem
•Ar REM OUT vadu (zilas/baltas svītras) tiek padota +12 V
līdzstrāva, kad ieslēdzat šo ierīci.
•Ja laivas aizmugurējā/sānu stiklā ir iebūvēta FM/AM
antena, pieslēdziet REM OUT vadu (zilas/baltas svītras) vai
papildierīču barošanas padeves vadu (sarkans) pie esošā
antenas pastiprinātāja barošanas ligzdas. Lai iegūtu sīkāku
informāciju, sazinieties ar dīleri.
•Šajā ierīcē nevar izmantot elektrisko antenu bez releja
kārbas.
Atmiņas satura saglabāšanas pieslēgums
Kad pieslēgts dzeltenais barošanas padeves vads, barošana
vienmēr tiks nodrošināta atmiņas ķēdei, pat ja aizdedze ir
izslēgta.
Piebildes par skaļruņu pieslēgumu
•Pirms skaļruņu pieslēgšanas izslēdziet ierīci.
•Izmantojiet 4 līdz 8 omu pretestības skaļruņus ar spēju
saņemt pietiekami spēcīgu signālu, lai tādējādi novērstu
skaļruņu bojāšanu.
•Nepieslēdziet skaļruņu ligzdas pie laivas šasijas un labā
skaļruņa ligzdas pie kreisā skaļruņa ligzdām.
•Nepieslēdziet šīs ierīces zemējuma vadu pie skaļruņa
negatīvās (–) ligzdas.
•Nemēģiniet skaļruņus saslēgt paralēli.
•Pieslēdziet tikai pasīvos skaļruņus. Ja pie skaļruņu
ligzdām pieslēgsiet aktīvos skaļruņus (ar iebūvētiem
pastiprinātājiem), tas var bojāt ierīci.
•Lai novērstu darbības kļūmi, neizmantojiet laivā iebūvētos
skaļruņu vadus, ja labajam un kreisajam skaļrunim tiek
lietots kopīgs negatīvais (–) vads.
•Nepieslēdziet ierīces skaļruņu vadus vienu pie otra.
Eestikeelne
Tähelepanu!
Paigaldage see seade kindlasti laeva mõõteriistade paneeli, kuna kasutamise käigus kuumeneb
seadme tagaosa.
•See seade on ettenähtud kasutamiseks ainult 12 V
 Pie +12 V barošanas ligzdas, kas saņem
barošanu, kad aizdedzes slēdzis ir papildierīču
pozīcijā
•Enne ühenduste teostamist lülitage välja laeva
 Pie +12 V barošanas ligzdas, kas saņem
barošanu visu laiku
Vispirms noteikti pieslēdziet melno zemējuma
vadu pie akumulatora vai sadales kārbas
zemējuma.
Osade loetelu ()
•Loetelus näidatud numbrid vastavad juhendis
kasutatud numbritele.
• Kronštein  ja kaitseraam  on seadmele kinnitatud enne ostmist. Enne seadme paigaldamist
eemaldage mutrivõtmetega  kronštein  seadmelt. Täpsemat informatsiooni vaadake “Kaitseraami ja kronšteini eemaldamine ()”.
•Mutrivõtmed  on vajalikud samuti seadme
väljavõtmiseks laeva mõõteriistade paneelist,
seepärast ärge neid kaotage.
Tähelepanu!
Käsitsege kronšteini  ettevaatlikult, et mitte vigastada sõrmi.
Ühenduse näide ()
Madalsageduste akustilise süsteemi lihtne ühendamine (-C)
Võite madalsageduste akustilist süsteemi kasutada
ilma võimsusvõimendita, kui see on ühendatud
tagumise kõlari juhtmele.
Ei ole komplektis (-B)
Ärge ühendage kõlarit sellel ühendusel (-C).
*1
*2
 Pie laivas apgaismojuma signāla kontakta
Vispirms noteikti pieslēdziet melno zemējuma
vadu pie akumulatora vai sadales kārbas zemējuma.
Piebildes
• Ja aizdedzei nav papildierīču pozīcijas, pieslēdziet pie
+12 V barošanas (akumulatora) ligzdas, kas saņem
barošanu visu laiku. Vispirms noteikti pieslēdziet
melno zemējuma vadu pie akumulatora vai sadales
kārbas zemējuma.
• Ja laivas aizmugurējā/sānu stiklā ir iebūvēta FM/AM
antena, skatiet “Piebildes par vadības un barošanas
padeves vadiem”.
Märkus toitejuhtme kohta (kollane)
•Ühendades selle seadme kombinatsioonis teiste
stereo komponentidega, peab laeva vooluahela
nominaalne voolutugevus olema suurem kui kõikide ühendatud komponentide kaitsetele märgitud
voolutugevuste summa.
•Kui laeva toiteahela nominaalne voolutugevus pole
piisav, ühendage seade otse laeva akule.
alalisvoolu akuga negatiivsel maandamisel.
•Vältige juhtmete takerdumist kruvide või liikuvate
osade (näiteks istmeliugurite) vahele.
süüde, et vältida lühist.
•Ühendage kollane ja punane toitejuhe alles pärast
kõikide teiste juhtmete ühendamist.
•Kõik maandamisjuhtmed ühendage ühisele
maandamispunktile.
•Ohutuse tagamiseks isoleerige kõik vabad juhtmeotsad isoleerlindiga.
•Keskkonnas, kus on võimalikud veepritsmed,
soovitab Sony seadet kaitsta auto stereosüsteemi
veekindla kattega (ei ole komplektis).
Kui on ühendatud iPod või USB seade, ei saa auto
stereosüsteemi veekindlat katet täielikult sulgeda.
Ärge pritsige seadmele vett.
•Optiliste instrumentide kasutamine selle seadmega
suurendab nägemiskahjustusi.
Märkused
•Enne võimendi ühendamist ühendage kindlasti maandamisjuhe (-A).
•Hoiatussignaal kõlab ainult siis, kui kasutatakse sisseehitatud võimendit (-A).
•Ühendage kindlasti madalsageduste akustiline süsteem,
mis võtab vastu 4-8 oomilist takistust. Ärge ühendage
kõlarit teise tagumise kõlari juhtmele (-C).
Ühenduse diagramm ()
 Akule või jaotuskarbi maandusele
Kõigepealt ühendage must maandamisjuhe, siis
ühendage kollane ja punane toitejuhe.
Elektrilise antenni juhtimise juhtmele või antenni võimendi toitejuhtmele
Märkused
• Seda juhet ei pea ühendama, kui ei ole elektrilist
antenni või antenni võimendit või kasutades käsitsi
käivitatavat teleskoopilist antenni.
• Kui laeva tagumisse/külgmisse klaasi on sisse ehitatud
FM/AM antenn, vaadake “Märkused juhtimis- ja toitejuhtmete kohta”.
Täiendava võimsusvõimendi AMP REMOTE IN
pesale
See ühendus on ettenähtud ainult võimenditele
ja elektrilisele antennile. Mis tahes teise süsteemi
ühendamine võib rikkuda seadme.
 Laeva valgussignaali kontaktile
Kõigepealt ühendage kindlasti must maandamisjuhe akule või jaotuskarbi maandusele.
 +12 V toitepesale, mida varustatakse toitega,
kui süütelüliti on seatud lisaseadmete positsioonis
Märkused
• Kui süütel ei ole lisaseadmete positsiooni, ühendage
+12 V toitepesale (akule), mida varustatakse toitega
pidevalt. Kõigepealt ühendage kindlasti must maandamisjuhe akule või jaotuskarbi maandusele.
• Kui laeva tagumisse/külgmisse klaasi on sisse ehitatud
FM/AM antenn, vaadake “Märkused juhtimis- ja toitejuhtmete kohta”.
 +12 V toitepesale, mida varustatakse pidevalt
toitega
Kõigepealt ühendage kindlasti must maandamisjuhe akule või jaotuskarbi maandusele.
Märkused juhtimise ja toitevarustuse juhtmete kohta
•REM OUT juhtmega (sinise/valgetriibuline) varustatakse
+12 V alalisvooluga, kui lülitate selle seadme sisse.
•Kui laeva tagumisse/külgmisse klaasi on monteeritud FM/
AM antenn, ühendage REM OUT juhe (sinise/valgetriibuline) või lisaseadmete toitejuhe (punane) olemasoleva
antenni võimendi toitepesale. Täpsema informatsiooni
saamiseks võtke ühendus diileriga.
•Selles seadmes ei saa kasutada ilma releekarbita elektrilist
antenni.
Mälu sisu säilitamise ühendus
Kui on ühendatud kollane toitejuhe, tagatakse mäluahelale
alati toide, isegi kui süüde on välja lülitatud.
Märkused kõlarite ühenduse kohta
•Enne kõlarite ühendamist lülitage seade välja.
•Kasutage 4 kuni 8 oomilise takistusega kõlareid, mis suudavad vastu võtta piisavalt tugevat signaali, vältides sellega
kõlarite rikkeid.
•Ärge ühendage kõlarite pesasid laeva šassiile ega parema
kõlari pesasid vasaku kõlari pesadele.
•Ärge ühendage selle seadme maandamisjuhet kõlari
negatiivsele (–) pesale.
•Ärge proovige kõlareid ühendada paralleelselt.
•Ühendage ainult passiivkõlarid. Kui ühendate kõlarite
pesadele aktiivkõlarid (sisseehitatud võimenditega), võib
see seadme rikkuda.
•Väärtalitluse vältimiseks ärge kasutage laeva sisseehitatud
kõlarite juhtmeid, kui paremale ja vasakule kõlarile kasutatakse ühist negatiivset (–) juhet.
•Ärge ühendage seadme kõlarite juhtmeid omavahel.
Baltas/melnas svītras
Valge/mustatriibuline
Baltai/juodai dryžuotas
Pelēks / Hall / Pilkas
*2
*3
Melns / Must / Juodas
APGAISMOJUMS
VALGUSTUS
APŠVIETIMAS
Oranžas/baltas svītras
Oranži/valgetriibuline
Oranžiniai/baltai dryžuotas
Pelēkas/melnas svītras
Halli/mustatriibuline
Pilkai/juodai dryžuotas
Zaļš / Žalias / Roheline
Zaļas/melnas svītras
Rohelise/mustatriibuline
Žaliai/juodai dryžuotas
Purpursarkans / Purpurpunane /
Purpurinis
Juhe RCA pistikuga (ei ole komplektis).
Võib olla vajalik eraldi adapter.
Ei ole komplektis
*4
Täpsemat teavet mikrofoni paigaldamise kohta vaadake “Mikrofoni paigaldamine ()”.
*5
Tõmmake kindasti mikrofoni sisendi juhe nii, et see ei takistaks auto juhtimist.
Fikseerige juhe klambriga või muuga, kui paigaldate selle jala ümber.
*6
Nutitelefoni põhiseadmele ühendamiseks on vajalik vastav kaabel (ei ole
komplektis).
*7
iPod/iPhone ühendamiseks kasutage USB ühenduskaablit, mis on ettenähtud
iPod`ile (ei ole komplektis).
*8
Komplektis meel kasutatava kaugjuhtimispuldiga.
*9
Ei ole veekindel
*10
Kõlarite takistus: 4 – 8 oomi × 4
*1
Maksimālais strāvas stiprums 0,4 A / Maksimaalne voolutugevus 0,4 A /
Maksimalus srovės stiprumas 0,4 A
•Šī ierīce paredzēta darbināšanai tikai ar 12 V līdz-
Zemo frekvenču akustiskā sistēma
Madalsageduste akustiline süsteem
Žemųjų dažnių akustinė sistema
*1
Viedtālrunis, iPod/iPhone, USB ierīce
Nutitelefon, iPod/iPhone, USB seade
Išmanusis telefonas, iPod/iPhone, USB įrenginys
Zilas/baltas svītras
Sinise/valgetriibuline
Mėlynai/baltai dryžuotas
Noteikti uzstādiet šo ierīci laivas mērierīču panelī,
jo darbināšanas gaitā ierīces aizmugure kļūst
karsta.
Priekšējais skaļrunis
Eesmine kõlar
Priekinis garsiakalbis
Paigaldamine/ühendused EE
Tālvadības pults izmantošanai jūrā
Kaugjuhtimispult merel kasutamiseks
Nuotolinio valdymo pultas naudojimui jūroje
Uzmanību!
Ilustrācijās izmantotās ierīces (kompl. nav iekļ.)
Illustratsioonidel kasutatud seadmed (ei ole komplektis)
Iliustracijose naudojami įtaisai (nekompl.)
Laidas su RCA kištuku (nekompl.).
Įmanoma, bus reikalingas atskiras adapteris.
Nekompl.
*4
Išsamesnę informaciją dėl mikrofono pastatymo žiūrėkite “Mikrofono pastatymas ()”.
*5
Būtinai nutieskite mikrofono įvesties laidą taip, kad jis netrukdytų vairuoti.
Užfiksuokite laidą varžtu ir t.t., jeigu jį instaliuojate arti kojų.
*6
Kad būtų galima prijungti išmanųjį telefoną prie pagrindinio įrenginio, reikalingas atitinkamas kabelis (nekompl.).
*7
Norėdami prijungti iPod/iPhone, naudokite USB sujungimo kabelį, kuris yra
skirtas iPod (nekompl.).
*8
Komplektuojamas su nuotolinio valdymo pultu naudojimui jūroje.
*9
Nėra atsparus vandeniui
*10
Garsiakalbių varža: 4 – 8 omai × 4
*1
*2
Sarkans / Punane / Raudonas
AKSESUĀRI
TARVIKUD
PRIEDAI
Dzeltens / Kollane / Geltonas
AKUMULATORS
AKU
AKUMULIATORIUS
Purpursarkanas/melnas svītras
Purpurpunase/mustatriibuline
Purpuriniai/juodai dryžuotas
Lietuviškai
Dėmesio!
Šį įrenginį būtinai pastatykite laivo priekiniame
skydelyje, nes įrenginio galinė dalis naudojimo
metu įkaista.
•Šis įrenginys yra maitinamas 12 V nuolatinės srovės
akumuliatoriumi su neigiamu įžeminimu.
•Elkitės atidžiai, kad laidų neprispaustumėte po
varžtais arba tarp judančių dalių (pavyzdžiui, tarp
sėdynės bėgių ir sėdynės).
•Prieš prijungimų atlikimą išjunkite laivo uždegimą,
kad išvengtumėte trumpojo jungimo.
•Prijunkite geltoną ir raudoną maitinimo tiekimo
laidą tik po visų kitų laidų prijungimo.
•Visus įžeminimo laidus prijunkite prie vieno
įžeminimo taško.
•Saugumo sumetimais izoliavimo juosta būtinai
izoliuokite neprijungtus laidus.
•Aplinkoje, kur įrenginys gali būti aptaškytas vandens purslais, Sony rekomenduoja įrenginį apsaugoti vandeniui atspariu automobilio stereofoninės
sistemos gaubtu (nekompl.).
Kai yra prijungtas iPod arba USB įrenginys, vandeniui atsparaus automobilio stereofoninės sistemos
gaubto neįmanoma pilnai uždaryti. Neaptaškykite
įrenginio vandeniu.
•Optinių įrankių naudojimas kartu su šiuo įrenginiu
padidins kenkimą regėjimui.
Pastabos dėl maitinimo tiekimo laido (geltonas)
•Prijungiant šį įrenginį kartu su kitais stereofoniniais
įrenginiais prie srovės, srovė, kurią gali užtikrinti
laivo elektrinės grandinės atšaka, prie kurios yra
prijungiamas įrenginys, turi būti didesnė negu ant
atskirų įrenginių saugiklių nurodytų srovių stiprumų suma.
•Jeigu laivo elektrinės grandinės atšaka, kuri gali užtikrinti tokią galingą nominalią srovę, nėra prieinama,
prijunkite įrenginį tiesiogiai prie akumuliatoriaus.
Dalių sąrašas ()
•Sąraše nurodyti numeriai atitinka naudojimo ins-
trukcijoje naudojamus numerius.
•Montavimo rėmas  ir apsaugos rėmas  yra
uždėti ant įrenginio gamykloje. Prieš įrenginio
pastatymą įrenginio išėmimo raktų  pagalba
nuimkite nuo įrenginio montavimo rėmą .
Išsamesnę informaciją žiūrėkite “Apsaugos rėmo ir
montavimo rėmo nuėmimas ()”.
•Išėmimo raktai  bus reikalingi įrenginio išėmimui iš laivo skydelio, todėl išsaugokite juos.
Dėmesio!
Atidžiai elkitės su montavimo rėmu , kad nesužalotumėte pirštų.
*3
Prijungimo pavyzdys ()
Žemųjų dažnių akustinės sistemos paprastas
prijungimas (-C)
Galite žemųjų dažnių akustinę sistemą naudoti be
galios stiprintuvo, kai jis yra prijungtas prie galinio
garsiakalbio laido.
Nekompl. (-B)
Neprijunkite garsiakalbio šiuo metu (-C).
*1
*2
Pastabos
•Prieš stiprintuvo prijungimą būtinai prijunkite įžeminimo
laidą (-A).
•Įspėjimo signalas skambės tik tada, jeigu yra naudojamas
vidinis stiprintuvas (-A).
•Būtinai prijunkite tik tokią žemųjų dažnių akustinę sistemą,
kuri priima 4-8 omų varžą. Neprijunkite garsiakalbio prie
antro galinio garsiakalbio laido (-C).
Prijungimo schema ()
 Prie akumuliatoriaus arba paskirstymo dėžės
įžeminimo
Iš pradžių prijunkite juodą įžeminimo laidą, po to
prijunkite geltoną ir raudoną maitinimo tiekimo
laidą.
Prie elektrinės antenos valdymo laido arba
antenos stiprintuvo maitinimo tiekimo laido
Pastabos
• Nereikia prijungti šio laido, jeigu nėra elektrinės
antenos arba elektrinės antenos stiprintuvo, arba naudojant rankiniu būdu naudojamą teleskopinę anteną.
• Jeigu į laivo galinį/šoninį stiklą yra įmontuota FM/AM
antena, žiūrėkite “Pastabos dėl valdymo ir maitinimo
tiekimo laidų”.
Pastabos dėl valdymo ir maitinimo tiekimo laidų
•Per REM OUT laidą (mėlynai/baltai dryžuotas) yra tiekiama
+12 V nuolatinė srovė, kai įjungiate įrenginį.
•Jeigu į laivo galinį/šoninį stiklą yra įmontuota FM/AM antena, prijunkite REM OUT laidą (mėlynai/baltai dryžuotas)
arba papildomą maitinimo tiekimo laidą (raudonas) prie
esančio antenos stiprintuvo maitinimo lizdo. Kad gautumėte išsamesnę informaciją, susisiekite su platintoju.
•Su šiuo įrenginiu negalima naudoti antenos, kuri neturi
relės dėžės.
Sujungimas, kuris užtikrina įrenginio atmintyje
nustatytos informacijos išsaugojimą
Kai yra prijungtas geltonas maitinimo tiekimo laidas, grandinei maitinimas bus tiekiamas pastoviai, net kai uždegimas
bus išjungtas.
Pastabos dėl garsiakalbių prijungimo
•Prieš garsiakalbių prijungimą išjunkite įrenginį.
•Naudokite garsiakalbius, turinčius varžą nuo 4 iki 8 omų ir
atitinkamą galią, kad būtų priimamas pakankamai galingas
signalas ir kad garsiakalbiai nebūtų sugadinti.
•Nesujunkite garsiakalbių sistemos lizdų su laivo kėbulu ir
nesujunkite dešiniojo garsiakalbio lizdų su kairiojo garsiakalbio lizdais.
•Neprijunkite šio įrenginio įžeminimo laido prie garsiakalbio
neigiamo (–) lizdo.
•Nebandykite sujungti garsiakalbių lygiagrečiai.
•Prijunkite tik pasyviuosius garsiakalbius. Aktyviuosius
garsiakalbius (su įmontuotais stiprintuvais) prijungę prie
garsiakalbių lizdų galite sugadinti įrenginį.
•Kad išvengtumėte veikimo sutrikimų, nenaudokite laive
įmontuotų garsiakalbių laidų, jeigu įrenginio dešiniajam
ir kairiajam kanalui yra naudojamas vienas neigiamas (–)
laidas.
•Nesujunkite garsiakalbių laidų vieno su kitu.
Prie papildomo galios stiprintuvo AMP REMOTE IN
Šis ryšys yra skirtas tik stiprintuvams ir elektrinei
antenai. Jeigu prijungsite bet kokią kitą sistemą,
galite sugadinti įrenginį.
 Prie laivo apšvietimo signalo kontakto
Iš pradžių būtinai prijunkite juodą įžeminimo
laidą prie akumuliatoriaus arba paskirstymo dėžės
įžeminimo.
 Prie +12 V maitinimo lizdo, kuris gauna maitinimą, kai uždegimo raktas yra papildomų
įrenginių maitinimo pozicijoje
Pastabos
• Jeigu uždegimo spyna neturi papildomų įrenginių
pozicijos, prijunkite prie +12 V maitinimo (akumuliatoriaus) lizdo, kuris tiekia maitinimą pastoviai. Iš
pradžių būtinai prijunkite juodą įžeminimo laidą prie
akumuliatoriaus arba paskirstymo dėžės įžeminimo.
• Jeigu į laivo galinį/šoninį stiklą yra įmontuota FM/AM
antena, žiūrėkite “Pastabos dėl valdymo ir maitinimo
tiekimo laidų”.
 Prie +12 V maitinimo lizdo, kuris tiekia maitinimą pastoviai
Iš pradžių būtinai prijunkite juodą įžeminimo
laidą prie akumuliatoriaus arba paskirstymo dėžės
įžeminimo.
4/15/2014 12:55:33 PM
Vienība: mm (collas)
Ühik: mm (tolli)
Vienetas: mm (coliai)
Satvere
Kinniti
Sankaba
Izmērs
5 × maks. 8 mm
(7/32 × maks. 5/16 collas)
Mõõtmed
5 × maks. 8 mm
(7/32 × maks. 5/16 tolli)
Matmenys
5 × maks. 8 mm
(7/32 × maks. 5/16 colio)
pie mērierīču paneļa/centrālās konsoles
mõõteriistade paneelile/keskmisele konsoolile
į priekinį skydelį/centrinę konsolę
Kronšteins
Kronštein
Montavimo rėmas
Kronšteins
Kronštein
Montavimo rėmas
Automašīnas komplektācijā iekļautās daļas
Auto komplekti kuuluvad osad
Su automobiliu komplektuojamos dalys
Spailes
Klemmid
Gnybtai
Iekšējais konsoles panelis
Seesmine konsooli paneel
Vidinis konsolės skydelis
Kronšteins
Kronštein
Montavimo rėmas
Kronšteins
Kronštein
Montavimo rėmas
Automašīnas komplektācijā iekļautās daļas
Auto komplekti kuuluvad osad
Su automobiliu komplektuojamos dalys
Latviski
Brīdinājumi
•Uzstādīšanas vietu izvēlieties rūpīgi, lai ierīce
netraucētu laivas vai automašīnas normālai
vadīšanai.
•Neuzstādiet ierīci putekļainā, netīrā, pārmērīgi
vibrējošā vietā vai vietā ar augstu temperatūru,
piemēram, tiešos saules staros vai pie karstā gaisa
pūtējiem.
•Rūpīgi izvēlieties uzstādīšanas vietu, lai nepieļautu
iekšējos bojājumus, ūdenim iekļūstot ierīcē. Nelietojiet vietās, kur iespējami ūdens šļaksti. Ieteicams
izmantot ūdensnecaurlaidīgo automašīnas stereo
sistēmas pārsegu (kompl. nav iekļ.).
•Stingrai un drošai uzstādīšanai lietojiet tikai
komplektācijā iekļautās uzstādīšanas detaļas.
Uzstādīšanas leņķa noregulēšana
Noregulējiet uzstādīšanas leņķi mazāku nekā 45°.
Aizsardzības ietvara un kronšteina
noņemšana ()
Pirms ierīces uzstādīšanas noņemiet aizsardzības
ietvaru  un kronšteinu  no ierīces.
1 Noņemiet aizsardzības ietvaru .
Saspiediet aizsardzības ietvara  abas malas, tad
izvelciet to.
2 Noņemiet kronšteinu .
 Kopā ievietojiet abas montāžas atslēgas 
starp ierīci un kronšteinu , līdz atskan klikšķis.
 Pavelciet kronšteinu  uz leju, tad pavelciet
ierīci uz augšu, lai atdalītu.
Uzstādīšanas piemērs ()
Uzstādīšana laivas izgrieztajā atverē
Piebildes
•Pirms uzstādīšanas pārliecinieties, ka kronšteina  abās
pusēs satveres ir ieliektas uz iekšu 2 mm (3/32 collas). Ja
satveres ir taisnas vai izliektas uz āru, ierīce nebūs uzstādīta
stingri un var izkrist (-1).
•Ja nepieciešams, izlieciet šīs spailes uz āru stingrākam
kontaktam (-2).
•Pārliecinieties, ka aizsardzības ietvara  4 satveres ir
pareizi ievietotas ierīces atverēs (-3).
Ierīces uzstādīšana Japānas ražotāja
automašīnā ()
Iespējams, šo ierīci nevarēs uzstādīt dažos Japānas
ražotāju automašīnu modeļos. Šādā gadījumā sazinieties ar tuvāko Sony dīleri.
Piebilde
Lai novērstu darbības kļūmes, uzstādiet tikai ar komplektācijā
iekļautajām skrūvēm .
SONY_LV_EE_LT_MEX-M70BT_Install.indd 2
Priekšējā paneļa noņemšana un
piestiprināšana ()
Pirms ierīces uzstādīšanas noņemiet priekšējo
paneli.
-A Lai noņemtu
Pirms priekšējā paneļa noņemšanas noteikti piespiediet un turiet piespiestu OFF. Piespiediet priekšējā
paneļa atbrīvošanas taustiņu, tad pavelciet paneli
pret sevi.
-B Lai piestiprinātu
Sakabiniet priekšējā paneļa  daļu ar ierīces  daļu,
kā parādīts ilustrācijā, tad piespiediet kreiso pusi, līdz
tā fiksējas ar klikšķi.
Brīdinājums, ja laivas aizdedzei
nav ACC pozīcijas
Noteikti iestatiet automātiskās izslēgšanās funkciju.
Sīkāku informāciju skatiet komplektācijā iekļautajā
lietošanas pamācībā.
Ierīces barošana tiks automātiski pilnībā izslēgta
iestatītajā laikā pēc ierīces izslēgšanas, lai novērstu
akumulatora izlādēšanos.
Ja neiestatāt automātiskās izslēgšanās funkciju, katru
reizi, kad izslēdzat aizdedzi, piespiediet un turiet
piespiestu OFF, līdz nozūd displeja rādījumi.
Drošinātāja nomaiņa ()
Kad nomaināt drošinātāju, noteikti izmantojiet tādu,
uz kura norādītais pieļaujamais strāvas stiprums atbilst oriģinālajam. Ja drošinātājs pārdeg, pārbaudiet
barošanas pieslēgumu un nomainiet drošinātāju. Ja
drošinātājs pārdeg vēlreiz, iespējams, radusies iekšēja
darbības kļūme. Šādā gadījumā sazinieties ar tuvāko
Sony dīleri.
Mikrofona uzstādīšana ()
Piestiprināšana pie mērierīču paneļa
Lai uztvertu balsi brīvroku režīma telefonsarunas
laikā, nepieciešams pieslēgt mikrofonu .
Mikrofons nav ūdensizturīgs. Izvēlieties mikrofona
uzstādīšanas vietu sausu un aizsargātu no ūdens,
piemēram, pie vējstikla.
Piestipriniet fiksatoru (kompl. nav iekļ.) un noregulējiet vada garumu un pozīciju, lai netraucētu
automašīnas vadīšanai.
Uzmanību!
•Nenovietojiet mikrofonu vietā ar ļoti augstu
temperatūru un mitrumu.
•Vada aptīšanās ap stūres statni vai pārnesumu
pārslēgu ir ļoti bīstama. Nepieļaujiet mikrofona un
citu daļu traucēšanu automašīnas vadīšanai.
•Ja laivā ir gaisa spilveni vai cits triecienus absorbējošs
aprīkojums, pirms uzstādīšanas sazinieties ar veikalu,
kurā iegādājāties šo ierīci, vai laivas dīleri.
Piebildes
•Pirms piestiprināsiet divpusējo līmlenti , ar sausu drāniņu
noslaukiet mērierīču paneļa virsmu.
•Noregulējiet mikrofona leņķi pareizā pozīcijā.
Piebildes par noskaņošanas soli
•Sīkāku informāciju par noskaņošanas soļa iestatīšanu
skatiet komplektācijā iekļautajā lietošanas pamācībā.
•Ja maināt laivas akumulatoru vai pieslēgumus, noskaņošanās soļa iestatījums tiks izdzēsts.
Eestikeelne
Hoiatused
•Valige paigalduskoht hoolikalt, et seade ei segaks
laeva või auto normaalset juhtimist.
•Ärge paigaldage seadet tolmusesse, määrdunud,
tugevasti vibreerivasse kohta või kõrge temperatuuri mõjusse, näiteks päikese kätte või kuuma õhu
puhuri juurde.
•Valige hoolikalt paigalduskoht, et vältida
seesmiseid rikkeid vee sissesattumisel seadmesse.
Ärge kasutage kohtades, kus võib pritsida vesi. Soovitav on kasutada auto stereosüsteemi veekindlat
katet (ei ole komplektis).
•Tugevaks ja ohutuks paigaldamiseks kasuta ainult
komplekti kuuluvaid paigaldusdetaile.
Paigaldusnurga reguleerimine
Reguleerige paigaldusnurk väiksemaks kui 45°.
Kaitseraami ja kronšteini eemaldamine ()
Enne seadme paigaldamist eemaldage kaitseraam  ja kronštein  seadmelt.
1 Eemaldage kaitseraam .
Suruge kokku kaitseraami  mõlemad servad,
siis tõmmake see välja.
2 Eemaldage kronštein .
 Pange mõlemad mutrivõtmed koos 
seadme ja kronšteini vahele , kuni kostab
klõpsatus.
 Tõmmake kronšteini  alla, siis tõmmake
seadet üles, et eraldada.
Paigaldamise näide ()
Paigaldamine laeva väljalõigatud avasse
Märkused
•Enne paigaldamist veenduge, et kronšteini  mõlemal
pool olevad kinnitid on painutatud 2 mm (3/32 tolli) sissepoole. Kui kinnitid on sirged või väljapoole painutatud, ei
saa seadet tugevasti paigaldada ja see võib välja kukkuda
(-1).
Izmērs
5 × maks. 8 mm
(7/32 × maks. 5/16 collas)
Mõõtmed
5 × maks. 8 mm
(7/32 × maks. 5/16 tolli)
Matmenys
5 × maks. 8 mm
(7/32 × maks. 5/16 colio)
pie mērierīču paneļa/centrālās konsoles
mõõteriistade paneelile/keskmisele konsoolile
į priekinį skydelį/centrinę konsolę
Izmērs
5 × maks. 8 mm
(7/32 × maks. 5/16 collas)
Mõõtmed
5 × maks. 8 mm
(7/32 × maks. 5/16 tolli)
Matmenys
5 × maks. 8 mm
(7/32 × maks. 5/16 colio)
* Maks. izmērs M4 × 6 mm
(1/4 collas)
* Maks. mõõtmed M4 × 6 mm
(1/4 tolli)
* Maks. dydis M4 × 6 mm
(1/4 colio)
Vērsiet āķi uz iekšu.
Suunake konks sissepoole.
Nukreipkite kablį į vidų.
Priekšējā paneļa
atbrīvošanas taustiņš
Esipaneeli vabastamise
nupp
Priekinio skydelio
paleidimo mygtukas
Drošinātājs (10 A)
Kaitse (10 A)
Saugiklis (10 A)
•Vajaduse korral painutage kinnitid väljapoole tugevama
kontakti tagamiseks (-2).
•Veenduge, et kaitseraami  4 kinnitid on õigesti sisestatud seadme avadesse (-3).
Seadme paigaldamine Jaapani tootja
autosse ()
Võimalik, et seda seadet ei saa paigaldada mõnda
Jaapani tootja auto mudelisse. Sellisel juhul võtke
ühendus lähima Sony edasimüüjaga.
Märkus
Talitlushäirete vältimiseks paigaldage ainult komplekti
kuuluvate kruvidega .
Esipaneeli eemaldamine ja kinnitamine ()
Enne seadme paigaldamist võtke maha esipaneel.
-A Eemaldamine
Enne esipaneeli eemaldamist vajutage ja hoidke
allavajutatult kindlasti OFF. Vajutage esipaneeli vabastamise nuppu, siis tõmmake paneeli enda poole.
Kinnitage fiksaator (ei ole komplektis) ning reguleerige juhtme pikkus ja asend, et see ei segaks auto
juhtimist.
Tähelepanu!
•Ärge paigaldage mikrofoni väga kõrge temperatuuriga ja niisekesse kohta.
•Juhtme takerdumine roolikangi või käigukangi ümber on väga ohtlik. Ärge laske mikrofonil ja teistel
osadel häirida auto juhtimist.
•Kui laevas on turvapadjad või muu lööke pehmendav varustus, võtke enne paigaldamist ühendus
kauplusega, kus selle seadme ostsite või laeva
diileriga.
Märkused
•Enne kahepoolse kleeplindi kinnitamist puhastage
kuiva lapiga mõõteriistade paneeli pind.
•Reguleerige mikrofoni nurk õigesse asendisse.
Märkused häälestussammu kohta
•Täpsemat teavet häälestussammu seadistamise kohta
vaadake komplekti kuuluvast kasutusjuhendist.
•Kui vahetate laeva aku või muudate seadistusi, kustutatakse häälestussammu seadistus.
-B Kinnitamine
Lietuviškai
Sobitage esipaneeli  osa seadme  osaga, nagu
illustratsioonil näidatud, siis vajutage vasakut poolt,
kuni see fikseerub klõpsatusega.
Įspėjimai
Hoiatus juhul, kui laeva süütel puudub
ACC positsioon
Seadistage kindlasti automaatse väljalülitumise
funktsioon. Täpsemat informatsiooni vaadake komplekti kuuluvast kasutusjuhendist.
Aku tühjenemise vältimiseks lülitatakse seadme toide
automaatselt täielikult välja määratud ajal pärast
seadme väljalülitamist.
Kui te ei seadista automaatse väljalülitamise funktsiooni, vajutage ja hoidke allavajutatult iga kord süüte väljalülitamisel OFF, kuni kaovad displei näidud.
Kaitse vahetamine ()
Kaitset vahetades kasutage kindlasti sellist, mille lubatud voolutugevus vastab originaalkaitsele. Kui kaitse läbi põleb, kontrollige toiteühendust ja vahetage
kaitse. Kui kaitse veel kord läbi põleb, võib olla
tekkinud seesmine viga. Sellisel juhul võtke ühendus
lähima Sony edasimüüjaga.
Mikrofoni paigaldamine ()
Kinnitamine mõõteriistade paneelile
Hääle rõhutamiseks käed-vabad režiimi telefonikõne
ajal peab ühendama mikrofoni .
Mikrofon ei ole veekindel. Valige mikrofoni paigaldamiseks kuiv ja vee eest kaitstud koht, näiteks
tuuleklaasi juures.
Izmērs
5 × maks. 8 mm
(7/32 × maks. 5/16 collas)
Mõõtmed
5 × maks. 8 mm
(7/32 × maks. 5/16 tolli)
Matmenys
5 × maks. 8 mm
(7/32 × maks. 5/16 colio)
Fiksators (kompl. nav iekļ.)
Fiksaator (ei ole komplektis)
Fiksatorius (nekompl.)
2 Nuimkite montavimo rėmą .
 Abu išėmimo raktus  vienu metu įdėkite
tarp įrenginio ir montavimo rėmo , kol jie
užsifiksuoja.
 Patraukite į apačią montavimo rėmą , po to
patraukite į viršų įrenginį, kad jį atidalintumėte.
Pastatymo pavyzdys ()
Pastatymas laivo išpjautoje angoje
Pastabos
•Prieš įrenginio pastatymą įsitikinkite, kad montavimo rėmo
sankabos  abiejose pusėse yra įlenktos į vidų 2 mm (3/32
colio). Jeigu sankabos yra tiesios arba išlenktos į išorę,
įrenginio nebus įmanoma įdėti taip, kad jis užsifiksuotų ir
neiškristų (-1).
•Atlenkite šiuos gnybtus į išorę, kad būtų geras kontaktas,
jeigu reikia (-2).
•Įsitikinkite, kad apsaugos rėmo  4 sankabos yra gerai
įdėtos į įrenginio angas (-3).
Įrenginio pastatymas Japonijos
gamintojo automobilyje ()
Įmanoma, šio įrenginio nebus galima pastatyti kai
kuriuose Japonijos gamintojų automobilių modeliuose. Tokiu atveju susisiekite su artimiausiu Sony
platintoju.
Jeigu nenustatote automatinio išsijungimo funkcijos,
kiekvieną kartą, kai išjungiate uždegimą, paspauskite
ir laikykite paspaustą OFF, kol pradingsta ekrano
parodymai.
Saugiklio keitimas ()
Pakeisdami saugiklį būtinai naudokite tokį, kurio
srovės stiprumas atitinka ant originalaus saugiklio
nurodytą srovės stiprumą. Jeigu saugiklis perdega, patikrinkite maitinimo sujungimą ir pakeiskite
saugiklį. Jeigu po pakeitimo saugiklis vėl perdega,
įmanoma, kilo vidinis veikimo sutrikimas. Tokiu atveju susisiekite su artimiausiu Sony platintoju.
Mikrofono pastatymas ()
Tvirtinimas prie priekinio skydelio
Kad telefono pokalbio metu, naudojant laisvų rankų
veikseną, būtų priimamas balsas, reikia prijungti
mikrofoną .
Mikrofonas nėra atsparus vandeniui. Išsirinkite sausą
ir nuo vandens apsaugotą pastatymo vietą mikrofonui, pavyzdžiui, prie priekinio stiklo.
Pritvirtinkite fiksatorių (nekompl.) ir sureguliuokite laido ilgį ir poziciją, kad jis netrukdytų vairuoti
automobilio.
-A Nuėmimas
Dėmesio!
•Nelaikykite mikrofono tokioje vietoje, kur yra labai
aukšta temperatūra arba labai drėgna.
•Laido apsivyniojimas aplinkui vairo stovą arba
greičių dėžės svirtį yra labai pavojingas. Žiūrėkite,
kad mikrofonas ir kitos dalys netrukdytų vairuoti
automobilio.
•Jeigu laive yra oro pagalvės arba kiti smūgius
absorbuojantys įtaisai, prieš pastatymą susisiekite
su parduotuve, kurioje įsigijote šį įrenginį, arba su
laivo platintoju.
Prieš priekinio skydelio nuėmimą būtinai paspauskite
ir laikykite paspaustą OFF. Paspauskite priekinio skydelio paleidimo mygtuką, po to patraukite priekinį
skydelį į save.
Pastabos
•Prieš dvipusės lipnios juostos klijavimą sausa skepetėle
nuvalykite priekinio skydelio paviršių.
•Sureguliuokite mikrofono kampą į teisingą poziciją.
Pastatymo kampo sureguliavimas
-B Uždėjimas
Pastatykite įrenginį taip, kad pastatymo kampas būtų
mažesnis negu 45°.
Sujunkite priekinio skydelio dalį  su įrenginio
dalimi  kaip yra atvaizduota iliustracijoje, po to
paspauskite kairiąją pusę, kad ji spragtelėdama
užsifiksuotų.
•Išsamesnę informaciją dėl derinimo žingsnio nustatymo
•Atidžiai išsirinkite įrenginio pastatymo vietą taip,
kad įrenginys netrukdytų laivo arba automobilio
vairavimo.
•Nestatykite įrenginio dulkėtose, nešvariose arba
stipriai vibruojančiose vietose arba tokiose vietose,
kur yra labai karšta, pavyzdžiui, tiesioginiuose
saulės spinduliuose arba prie apšildymo įrenginių.
•Atidžiai išsirinkite pastatymo vietą, kad išvengtumėte vidinių gedimų dėl vandens patekimo į įrenginį. Nenaudokite vietose, kur įmanomi vandens
purslai. Rekomenduojama naudoti vandeniui
atsparų automobilio stereofoninės sistemos gaubtą
(nekompl.).
•Naudokite tik komplektuojamus pastatymo komponentus, kad įrenginio pastatymas būtų saugus.
Apsaugos rėmo ir montavimo rėmo
nuėmimas ()
Prieš įrenginio pastatymą nuimkite nuo įrenginio
apsaugos rėmą  ir montavimo rėmą .
1 Nuimkite apsaugos rėmą .
Suspauskite apsaugos rėmo  abu šonus, po to
jį ištraukite.
Pastaba
Siekdami išvengti veikimo sutrikimų, pastatymui naudokite
tik komplektuojamus varžtus .
Priekinio skydelio nuėmimas ir
uždėjimas ()
Prieš įrenginio pastatymą nuimkite priekinį
skydelį.
Pastabos dėl derinimo žingsnio
žiūrėkite komplektuojamoje naudojimo instrukcijoje.
•Jeigu keičiate laivo akumuliatorių arba prijungimus, derinimo žingsnio nuostata bus ištrinta.
Įspėjimas, jeigu laivo uždegimas neturi
ACC pozicijos
Būtinai nustatykite automatinio išsijungimo funkciją.
Išsamesnę informaciją žiūrėkite komplektuojamoje
naudojimo instrukcijoje.
Įrenginio maitinimas bus automatiškai pilnai atjungtas nustatytu laiku po įrenginio išjungimo, kad
akumuliatorius neišsikrautų.
Tulkots / Tõlgitud / Versta SIA “CMEDIA”, 2014
info@cmedia.lv
4/15/2014 12:55:35 PM
Download PDF

advertising