Sony | CDX-G1000U | Sony CDX-G1000U Sparčiosios sąrankos ir darbo pradžios vadovas

4-466-657-11(1)
ʌ
LVEW
*1 Atkarībā no automašīnas tipa izmantojiet adapteru
(kompl. nav iekļ.), ja neder antenas savienotājs.
*2 Vads ar RCA spraudni (kompl. nav iekļ.).
*3 Iespējams, būs nepieciešams atsevišķs adapters.
*4 Skaļruņu pretestība: 4 – 8 omi × 4
ʍ
*1 Sõltuvalt auto tüübist, kasutage adapterit (ei ole
komplektis), kui antenni konnektor ei sobi.
*2 Juhe RCA pistikuga (ei ole komplektis).
*3 Võib olla vajalik eraldi adapter.
*4 Kõlarite takistus: 4 – 8 oomi × 4
*1 Priklausomai nuo automobilio tipo naudokite adapterį
(nekompl.), jeigu antenos jungtis netinka.
*2 RCA kištuko laidas (nekompl.).
*3 Įmanoma, bus reikalingas atskiras adapteris.
*4 Garsiakalbių varža: 4 – 8 omai × 4
*2
FM/MW/LW
kompaktdisku
atskaņotājs
kompaktplaatide
mängija
kompaktinių diskų
grotuvas
Uzstādīšana/pieslēgumi
LV
Paigaldamine/ühendused
EE
Pastatymas/sujungimai
LT
ʎ
*2
ʏ
*1 no automašīnas
antenas
*1 autoantennilt
*1 iš automobilio
antenos
×2
Drošinātājs (10 A)
Kaitse (10 A)
Saugiklis (10 A)
ʍ
1
2
Purpursarkans
Purpurpunane
Purpurinis
+
Aizmugurējais labais skaļrunis
Tagumine parem kõlar
Galinis dešinysis garsiakalbis
5
–
Aizmugurējais labais skaļrunis
Tagumine parem kõlar
Galinis dešinysis garsiakalbis
6
+
Priekšējais labais skaļrunis
Eesmine parem kõlar
Priekinis dešinysis garsiakalbis
7
–
Priekšējais labais skaļrunis
Eesmine parem kõlar
Priekinis dešinysis garsiakalbis
8
*4
no automašīnas skaļruņu ligzdas
auto kõlarite pesalt
iš automobilio garsiakalbių lizdo
A
3
4
Pelēks
Hall
Pilkas
Balts
Valge
Baltas
Zaļš
Roheline
Žalias
+
Priekšējais kreisais skaļrunis
Eesmine vasak kõlar
Priekinis kairysis garsiakalbis
–
Priekšējais kreisais skaļrunis
Eesmine vasak kõlar
Priekinis kairysis garsiakalbis
+
Aizmugurējais kreisais skaļrunis
Tagumine vasak kõlar
Galinis kairysis garsiakalbis
–
Aizmugurējais kreisais skaļrunis
Tagumine vasak kõlar
Galinis kairysis garsiakalbis
Negatīvas polaritātes pozīcijām 2, 4, 6 un 8 ir svītraini vadi.
Negatiivse polaarsuse positsioonidel 2, 4, 6 ja 8 on triibulised juhtmed.
Neigiamo polio pozicijos 2, 4, 6 ir 8 turi dryžuotus laidus.
no automašīnas barošanas padeves ligzdas
auto toitepesalt
iš automobilio maitinimo tiekimo lizdo
Sīkāku informāciju skatiet “Barošanas pieslēguma diagramma (Ǵ)”.
Täpsemat informatsiooni vaadake “Toiteühenduse diagramm (Ǵ)”.
Išsamesnę informaciją žiūrėkite “Maitinimo prijungimo schema (Ǵ)”.
B
4
Dzeltens
Kollane
Geltonas
nepārtraukta barošanas padeve
pidev toitevarustus
nepertraukiamas maitinimo tiekimas
7
Sarkans
Punane
Raudonas
komutēta barošanas padeve
kommuteeritud toitevarustus
komutuojamas maitinimo tiekimas
5
Zilas/baltas svītras
Sinise/valgetriibuline
Mėlynai/baltai dryžuotas
elektriskās antenas/jaudas pastiprinātāja vadības ligzda (REM OUT)
elektrilise antenni/võimsusvõimendi juhtpesa (REM OUT)
elektrinės antenos/galios stiprintuvo valdymo lizdas (REM OUT)
8
Melns
Must
Juodas
zemējums
maandamine
įžeminimas
Pozīcijām 1, 2, 3 un 6 nav spraudņu.
Positsioonidel 1, 2, 3 ja 6 pole pistikut.
1, 2, 3 ir 6 pozicija neturi kontaktų.
C
Latviski
t Šī ierīce paredzēta darbināšanai tikai ar 12 V līdzstrāvas
t
t
t
t
t
automašīnas akumulatoru ar negatīvu zemējumu.
Nepieļaujiet vadu ieķeršanos zem skrūvēm vai starp
kustīgajām daļām (piemēram, sēdekļu sliedēm).
Pirms pieslēgumu veikšanas izslēdziet automašīnas
aizdedzi, lai novērstu īssavienojumu.
Vispirms barošanas padeves vadu ʍ pieslēdziet pie
ierīces un skaļruņiem, tad pievienojiet to pie papildu
barošanas ligzdas.
Visus zemējuma vadus pieslēdziet pie kopēja
zemējuma punkta.
Drošības labad ar izolācijas lenti izolējiet visu vadu brīvos
galus.
Piebildes par barošanas padeves vadu (dzeltens)
t Pieslēdzot šo ierīci kombinācijā ar citiem stereo
komponentiem, automašīnas elektriskās ķēdes
nominālajam strāvas stiprumam jābūt lielākam nekā visu
pieslēgto komponentu drošinātājos norādītā strāvas
stipruma summārajam lielumam.
t Ja automašīnas barošanas ķēdes nominālais strāvas
stiprums nav pietiekams, ierīci pieslēdziet tieši pie
automašīnas akumulatora.
Daļu saraksts ( )
t Sarakstā norādītie numuri atbilst pamācībā lietotajiem
Eestikeelne
Pieslēguma diagramma ( )
Brīdinājums
Ja elektriskajai antenai nav releja kārbas, šīs ierīces
pieslēgšana ar komplektācijā iekļauto barošanas padeves
vadu ʍ var bojāt antenu.
Tähelepanu!
t See seade on ettenähtud kasutamiseks ainult 12 V
t
t
t
t
t
t
Atmiņas satura saglabāšanas pieslēgums
Kad pieslēgts dzeltenais barošanas padeves vads, barošana vienmēr tiks
nodrošināta atmiņas ķēdei, pat ja aizdedze ir izslēgta.
Märkus toitejuhtme kohta (kollane)
t Ühendades selle seadme kombinatsioonis teiste stereo
komponentidega, peab auto vooluahela nominaalne
voolutugevus olema suurem kui kõikide ühendatud
komponentide kaitsetele märgitud voolutugevuste
summa.
t Kui auto toiteahela nominaalne voolutugevus pole piisav,
ühendage seade otse autoakule.
t
t
t
Piebildes par skaļruņu pieslēgumu
t Pirms skaļruņu pieslēgšanas izslēdziet ierīci.
t Izmantojiet 4 līdz 8 omu pretestības skaļruņus ar spēju saņemt pietiekami
spēcīgu signālu, lai tādējādi novērstu skaļruņu bojāšanu.
t Nepieslēdziet skaļruņu ligzdas pie automašīnas šasijas un labā skaļruņa
ligzdas pie kreisā skaļruņa ligzdām.
t Nepieslēdziet šīs ierīces zemējuma vadu pie skaļruņa negatīvās (–) ligzdas.
t Nemēģiniet skaļruņus saslēgt paralēli.
t Pieslēdziet tikai pasīvos skaļruņus. Ja pie skaļruņu ligzdām pieslēgsiet
aktīvos skaļruņus (ar iebūvētiem pastiprinātājiem), tas var bojāt ierīci.
t Lai novērstu darbības kļūmi, neizmantojiet automašīnā iebūvētos skaļruņu
t
vadus, ja labajam un kreisajam skaļrunim tiek lietots kopīgs negatīvais (–)
vads.
Nepieslēdziet ierīces skaļruņu vadus vienu pie otra.
Osade loetelu ( )
t Loetelus näidatud numbrid vastavad juhendis kasutatud
t
numuriem.
t
Uzmanību!
Piesardzīgi rīkojieties ar kronšteinu ʌ, lai nesavainotu
pirkstus.
Pieslēguma piemērs ( )
Zemo frekvenču akustiskās sistēmas vienkārša pieslēgšana
(Ǯ-C)
Varat zemo frekvenču akustisko sistēmu izmantot bez jaudas
pastiprinātāja, kad tas ir pieslēgts pie aizmugurējā skaļruņa
vada.
Piebilde
Noteikti pieslēdziet zemo frekvenču akustisko sistēmu, kas pieņem 4 - 8 omu
pretestību. Nepieslēdziet skaļruni pie otra aizmugurējā skaļruņa vada.
* Nepieslēdziet skaļruni šajā pieslēgumā.
Piebildes
Pirms pastiprinātāja pieslēgšanas noteikti pieslēdziet zemējuma vadu.
Brīdinājuma signāls skanēs tikai tad, ja tiek izmantots iebūvētais
pastiprinātājs.
t
t
alalisvoolu autoakuga negatiivsel maandamisel.
Vältige juhtmete takerdumist kruvide või liikuvate osade
(näiteks istmeliugurite) vahele.
Enne ühenduste teostamist lülitage välja autosüüde, et
vältida lühist.
Kõigepealt ühendage toitejuhe ʎ seadmele ja kõlaritele,
siis ühendage see täiendavale toitepesale.
Kõik maandamisjuhtmed ühendage ühisele
maandamispunktile.
Ohutuse tagamiseks isoleerige kõik juhtmete vabad otsad
isoleerlindiga.
Piebildes par vadības un barošanas padeves vadiem
Ar REM OUT vadu (zilas/baltas svītras) tiek padota +12 V līdzstrāva, kad
ieslēdzat šo ierīci.
Kad izmantojat papildu jaudas pastiprinātāju, pieslēdziet REM OUT vadu
(zilas/baltas svītras) vai aksesuāru barošanas padeves vadu (sarkans) pie tā
AMP REMOTE IN ligzdas.
Ja automašīnas aizmugurējā/sānu stiklā ir iebūvēta FM/MW/LW antena,
pieslēdziet REM OUT vadu (zilas/baltas svītras) vai papildierīču barošanas
padeves vadu (sarkans) pie esošā antenas pastiprinātāja barošanas ligzdas.
Lai iegūtu sīkāku informāciju, sazinieties ar dīleri.
Šajā ierīcē nevar izmantot elektrisko antenu bez releja kārbas.
t Kronšteins ʌ un aizsardzības ietvars ʏ ir piestiprināti pie
ierīces pirms piegādes. Pirms ierīces uzstādīšanas ar
montāžas atslēgām ʎ noņemiet kronšteinu ʌ no ierīces.
Sīkāku informāciju skatiet “Aizsardzības ietvara un
kronšteina noņemšana (ǰ)”.
Montāžas atslēgas ʎ nepieciešamas arī ierīces
izņemšanai no automašīnas salona mērierīču paneļa,
tādēļ nepazaudējiet tās.
Priekšējais skaļrunis
Eesmine kõlar
Priekinis garsiakalbis
Zemo frekvenču akustiskā sistēma
Madalsageduste akustiline süsteem
Žemųjų dažnių akustinė sistema
Jaudas pastiprinātājs
Võimsusvõimendi
Galios stiprintuvas
Nepieciešams sagatavot aizmugurējo skaļruņu vadus.
Pange valmis tagumiste kõlarite juhtmed.
Reikia parengti galinių garsiakalbių laidus.
CDX-G1002U/CDX-G1001U/CDX-G1000U
Uzmanību!
Ilustrācijās izmantotās ierīces (kompl. nav iekļ.)
Illustratsioonidel kasutatud seadmed (pole komplektis)
Iliustracijose naudojami įtaisai (nekompl.)
*
©2013 Sony Corporation
t
numbritele.
Kronštein ʌ ja kaitseraam ʏ on seadmele kinnitatud
enne ostmist. Enne seadme paigaldamist eemaldage
mutrivõtmetega ʎ kronštein ʌ seadmelt. Täpsemat
informatsiooni vaadake “Kaitseraami ja kronšteini
eemaldamine (ǰ)”.
Mutrivõtmed ʎ on vajalikud samuti seadme
väljavõtmiseks autosalongi mõõteriistade paneelist,
seetõttu ärge neid kaotage.
Tähelepanu!
Käsitsege kronšteini ettevaatlikult ʌ, et mitte vigastada
sõrmi.
Ühenduse näide ( )
Madalsageduste akustilise süsteemi lihtne ühendamine
(Ǯ-C)
Võite madalsageduste akustilist süsteemi kasutada ilma
võimsusvõimendita, kui see on ühendatud tagumise kõlari
juhtmele.
Märkus
Ühendage kindlasti madalsageduste akustiline süsteem, mis võtab vastu 4
- 8 oomilist takistust. Ärge ühendage kõlarit teise tagumise kõlari juhtmele.
* Ärge ühendage kõlarit sellel ühendusel.
Märkused
t Enne võimendi ühendamist ühendage kindlasti maandamisjuhe.
t Hoiatussignaal kõlab ainult siis, kui kasutatakse sisseehitatud võimendit.
Lietuviškai
Ühenduse diagramm ( )
Hoiatus
Kui elektrilisel antennil ei ole releekarpi, võib selle seadme
ühendamine komplekti kuuluva toitejuhtmega ʍ vigastada
antenni.
Märkused juhtimise ja toitevarustuse juhtmete kohta
REM OUT juhtmega (sinise/valgetriibuline) varustatakse +12 V
alalisvooluga, kui lülitate selle seadme sisse.
Kui kasutate täiendavat võimsusvõimendit, ühendage REM OUT juhe
(sinise/valgetriibuline) või tarvikute toitejuhe (punane) selle AMP REMOTE
IN pesale.
Kui auto tagumisse/külgmisse klaasi on monteeritud FM/MW/LW antenn,
ühendage REM OUT juhe (sinise/valgetriibuline) või lisaseadmete toitejuhe
(punane) olemasoleva antenni võimendi toitepesale. Täpsema
informatsiooni saamiseks võtke ühendus diileriga.
Selles seadmes ei saa kasutada ilma releekarbita elektrilist antenni.
t
t
t
t
Mälu sisu säilitamise ühendus
Kui on ühendatud kollane toitejuhe, tagatakse mäluahelale alati toide, isegi
kui süüde on välja lülitatud.
Märkused kõlarite ühenduse kohta
t Enne kõlarite ühendamist lülitage seade välja.
t Kasutage 4 kuni 8 oomilise takistusega kõlareid, mis on suutelised vastu
võtma piisavalt tugevat signaali, vältides sel viisil kõlarite rikkeid.
t Ärge ühendage kõlarite pesasid autošassiile ega parema kõlari pesasid
vasaku kõlari pesadele.
t Ärge ühendage selle seadme maandamisjuhet kõlari negatiivsele (–)
pesale.
t Ärge proovige kõlareid ühendada paralleelselt.
t Ühendage ainult passiivkõlarid. Kui ühendate kõlarite pesadele
aktiivkõlarid (sisseehitatud võimenditega), võib see seadme rikkuda.
t Väärtalitluse vältimiseks ärge kasutage autosse sisseehitatud kõlarite
Dėmesio!
t Šis įrenginys yra maitinamas 12 V nuolatinės srovės
t
t
t
t
t
automobilio akumuliatoriumi su neigiamu įžeminimu.
Elkitės atidžiai, kad laidų neprispaustumėte po varžtais
arba tarp judančių dalių (pavyzdžiui, tarp sėdynės bėgių ir
sėdynės).
Prieš prijungimų atlikimą išjunkite automobilio uždegimą,
kad išvengtumėte trumpojo jungimo.
Prieš prijungdami įrenginį prie papildomo maitinimo lizdų
prijunkite sujungimo laidus ʍ prie įrenginio ir
garsiakalbių.
Visus įžeminimo laidus prijunkite prie vieno įžeminimo
taško.
Saugumo sumetimais izoliavimo juosta būtinai izoliuokite
neprijungtus laidus.
Pastabos dėl maitinimo tiekimo laido (geltonas)
t Prijungiant šį įrenginį kartu su kitais stereofoniniais
įrenginiais prie srovės, srovė, kurią gali užtikrinti
automobilio elektrinės grandinės atšaka, prie kurios yra
prijungiamas įrenginys, turi būti didesnė negu ant atskirų
įrenginių saugiklių nurodytų srovių stiprumų suma.
t Jeigu automobilio elektrinės grandinės atšaka, kuri gali
užtikrinti tokią galingą nominalią srovę, nėra prieinama,
prijunkite įrenginį tiesiogiai prie akumuliatoriaus.
juhtmeid, kui paremale ja vasakule kõlarile kasutatakse ühist negatiivset (–)
juhet.
Dalių sąrašas ( )
t Ärge ühendage seadme kõlarite juhtmeid üksteisele.
t Sąraše nurodyti numeriai atitinka naudojimo instrukcijoje
t
t
naudojamus numerius.
Montavimo rėmas ʌ ir apsaugos rėmas ʏ yra uždėti ant
įrenginio gamykloje. Prieš įrenginio pastatymą įrenginio
išėmimo raktų ʎ pagalba nuimkite nuo įrenginio
montavimo rėmą ʌ. Išsamesnę informaciją žiūrėkite
“Apsaugos rėmo ir montavimo rėmo nuėmimas (ǰ)”.
Išėmimo raktai ʎ bus reikalingi įrenginio išėmimui iš
automobilio skydelio, todėl išsaugokite juos.
Dėmesio!
Atidžiai elkitės su montavimo rėmu ʌ, kad nesužalotumėte
pirštų.
Prijungimo pavyzdys ( )
Žemųjų dažnių akustinės sistemos paprastas prijungimas
(Ǯ-C)
Galite žemųjų dažnių akustinę sistemą naudoti be galios
stiprintuvo, kai jis yra prijungtas prie galinio garsiakalbio
laido.
Pastaba
Būtinai prijunkite tik tokią žemųjų dažnių akustinę sistemą, kuri priima 4 – 8
omų varžą. Neprijunkite garsiakalbio prie antro galinio garsiakalbio laido.
* Neprijunkite šio prijungimo atlikimo metu garsiakalbio.
Pastabos
t Prieš stiprintuvo prijungimą būtinai prijunkite įžeminimo laidą.
t Įspėjimo signalas skambės tik tada, jeigu yra naudojamas vidinis
stiprintuvas.
Prijungimo schema ( )
Įspėjimas
Jeigu yra elektrinė antena be relės dėžės, įrenginio
prijungimo atveju, naudojant komplektuojamą maitinimo
laidą ʍ galima sugadinti anteną.
Pastabos dėl valdymo ir maitinimo tiekimo laidų
t Per REM OUT laidą (mėlynai/baltai dryžuotas) yra tiekiama +12 V nuolatinė
srovė, kai įjungiate įrenginį.
t Kai naudojate papildomą galios stiprintuvą, prijunkite REM OUT laidą
(mėlynai/baltai dryžuotas) arba priedų maitinimo laidą (raudonas) prie jo
AMP REMOTE IN lizdo.
t Jeigu į automobilio galinį/šoninį stiklą yra įmontuota FM/MW/LW antena,
t
prijunkite REM OUT laidą (mėlynai/baltai dryžuotas) arba papildomą
maitinimo tiekimo laidą (raudonas) prie esančio antenos stiprintuvo
maitinimo lizdo. Kad gautumėte išsamesnę informaciją, susisiekite su
platintoju.
Su šiuo įrenginiu negalima naudoti antenos, kuri neturi relės dėžės.
Sujungimas, kuris užtikrina įrenginio atmintyje nustatytos informacijos
išsaugojimą
Kai yra prijungtas geltonas maitinimo tiekimo laidas, grandinei maitinimas
bus tiekiamas pastoviai, net kai uždegimas bus išjungtas.
Pastabos dėl garsiakalbių prijungimo
t Prieš garsiakalbių prijungimą išjunkite įrenginį.
t Naudokite garsiakalbius, turinčius varžą nuo 4 iki 8 omų ir atitinkamą galią,
kad būtų priimamas pakankamai galingas signalas ir kad garsiakalbiai
nebūtų sugadinti.
t Nesujunkite garsiakalbių sistemos lizdų su automobilio kėbulu ir
nesujunkite dešiniojo garsiakalbio lizdų su kairiojo garsiakalbio lizdais.
t Neprijunkite šio įrenginio įžeminimo laido prie garsiakalbio neigiamo (–)
lizdo.
t Nebandykite sujungti garsiakalbių lygiagrečiai.
t Prijunkite tik pasyviuosius garsiakalbius. Aktyviuosius garsiakalbius (su
įmontuotais stiprintuvais) prijungę prie garsiakalbių lizdų galite sugadinti
įrenginį.
t Kad išvengtumėte veikimo sutrikimų, nenaudokite automobilyje
įmontuotų garsiakalbių laidų, jeigu įrenginio dešiniajam ir kairiajam
kanalui yra naudojamas vienas neigiamas (–) laidas.
t Nesujunkite garsiakalbių laidų vieno su kitu.
Aizmugurējais skaļrunis
Tagumine kõlar
Galinis garsiakalbis
1
2
1
ʎ
2
182 mm (7 1/4 collas)
182 mm (7 1/4 tolli)
182 mm (7 1/4 colio)
ʏ
Automašīnas salona
mērierīču panelis
Autosalongi
mõõteseadmete paneel
Automobilio salono
priekinis skydelis
3
A
Priekšējā paneļa
atbrīvošanas taustiņš
Esipaneeli
vabastamise nupp
Priekinio skydelio
paleidimo mygtukas
ʌ
j
j
j
53 mm (2 1/8 collas)
53 mm (2 1/8 tolli)
53 mm (2 1/8 colio)
ʌ
Vērsiet āķi uz iekšu.
Suunake konks sissepoole.
Nukreipkite kablį į vidų.
ʌ
Drošinātājs (10 A)
Kaitse (10 A)
Saugiklis (10 A)
Sarkans
Punane
Raudonas
Brīdinājumi
t Uzstādīšanas vietu izvēlieties rūpīgi, lai ierīce netraucētu
automašīnas normālai vadīšanai.
t Neuzstādiet ierīci putekļainā, netīrā, pārmērīgi vibrējošā
t
vietā vai vietā ar augstu temperatūru, piemēram, tiešos
saules staros vai pie karstā gaisa pūtējiem.
Stingrai un drošai uzstādīšanai lietojiet tikai komplektācijā
iekļautās uzstādīšanas detaļas.
Uzstādīšanas leņķa noregulēšana
Noregulējiet uzstādīšanas leņķi mazāku nekā 45°.
Aizsardzības ietvara un kronšteina
noņemšana ( )
Pirms ierīces uzstādīšanas noņemiet aizsardzības ietvaru ʏ
un kronšteinu ʌ no ierīces.
1
Noņemiet aizsardzības ietvaru ʏ.
Saspiediet aizsardzības ietvara ʏ abas malas, tad
izvelciet to.
2
Noņemiet kronšteinu ʌ.
ɗ Ievietojiet kopā abas montāžas atslēgas ʎ starp ierīci
un kronšteinu ʌ, līdz atskan klikšķis.
ɘ Pavelciet kronšteinu ʌ uz leju, tad pavelciet ierīci uz
augšu, lai atdalītu.
Barošanas pieslēguma
diagramma ( )
Papildu barošanas padeves ligzda var atšķirties atkarībā no
automašīnas. Pārbaudiet automašīnas papildu barošanas
padeves ligzdas diagrammu, lai pārliecinātos, ka pieslēgumi
tiek veikti pareizi. Pastāv trīs pamatveidi (Ǵ-1, Ǵ-2, Ǵ-3).
Pieslēdzot ierīci automašīnas stereosistēmas barošanas
padeves vadiem, var būt nepieciešams mainīt sarkano un
dzelteno vadu pozīcijas.
Pēc visu savienojumu pareizas veikšanas pieslēdziet ierīci
pie automašīnas elektrotīkla. Ja ierīces pieslēgšanas laikā
radušies jautājumi vai problēmas, kas nav apskatītas šajā
pamācībā, sazinieties ar automašīnas dīleri.
Piebildes
Pirms uzstādīšanas pārliecinieties, ka kronšteina ʌ abās pusēs satveres ir
ieliektas uz iekšu 2 mm (3/32 collas). Ja satveres ir taisnas vai izliektas uz āru,
ierīce nebūs uzstādīta stingri un var izkrist (DZ-1).
Ja nepieciešams, izlieciet šīs spailes uz āru stingrākam kontaktam (DZ-2).
Pārliecinieties, ka aizsardzības ietvara ʏ 4 satveres ir kārtīgi ievietotas
ierīces atverēs (DZ-3).
t
t
t
Priekšējā paneļa noņemšana un
piestiprināšana ( )
Pirms ierīces uzstādīšanas noņemiet priekšējo paneli.
Dzeltens
Kollane
Geltonas
nepārtraukta barošanas padeve
pidev toitevarustus
nepertraukiamas maitinimo tiekimas
7
Sarkans
Punane
Raudonas
komutēta barošanas padeve
kommuteeritud toitevarustus
komutuojamas maitinimo tiekimas
Hoiatused
normaalset juhtimist.
t Ärge paigaldage seadet tolmusesse, määrdunud, tugevasti
vibreerivasse kohta või kõrge temperatuuri mõjusse,
näiteks päikese kätte või kuuma õhu puhuri juurde.
Tugevaks ja ohutuks paigaldamiseks kasutage ainult
komplekti kuuluvaid paigaldusdetaile.
t
Paigaldusnurga reguleerimine
Reguleerige paigaldusnurk väiksemaks kui 45°.
Kaitseraami ja kronšteini
eemaldamine ( )
Enne seadme paigaldamist eemaldage kaitseraam ʏ ja
kronštein ʌ seadmelt.
1
Eemaldage kaitseraam ʏ.
Suruge kokku kaitseraami ʏ mõlemad servad, siis
tõmmake see välja.
2
Eemaldage kronštein ʌ.
ɗ Pange mõlemad mutrivõtmed koos ʎ seadme ja
kronšteini vahele ʌ, kuni kostab klõpsatus.
ɘ Tõmmake kronšteini ʌ alla, siis tõmmake seadet
üles, et eraldada.
Noteikti iestatiet automātiskās izslēgšanās funkciju. Sīkāku
informāciju skatiet komplektācijā iekļautajā lietošanas
pamācībā.
Ierīces barošana tiks automātiski pilnībā izslēgta iestatītajā
laikā pēc ierīces izslēgšanas, lai novērstu akumulatora
izlādēšanos.
Ja neiestatāt automātiskās izslēgšanās funkciju, katru reizi,
kad izslēdzat aizdedzi, piespiediet un turiet piespiestu OFF,
līdz nozūd displeja rādījumi.
Toiteühenduse diagramm ( )
Täiendav toitepesa võib erineda sõltuvalt autost. Kontrollige
auto täiendava toitepesa diagrammi, et veenduda
ühenduste õiges teostamises. Põhiviise on kolm (Ǵ-1,
Ǵ-2, Ǵ-3). Ühendades seadme auto stereosüsteemi
toitejuhtmetele, peab võib-olla muutma punase ja kollase
juhtme positsioone.
Pärast kõikide ühenduste õiget teostamist ühendage seade
auto vooluvõrgule. Kui seadme ühendamise ajal
tekivad küsimused või probleemid, mida pole vaadeldud
selles juhendis, võtke ühendus autodiileriga.
Sarkans
Punane
Raudonas
Sarkans
Punane
Raudonas
4
Dzeltens
Kollane
Geltonas
komutēta barošanas padeve
kommuteeritud toitevarustus
komutuojamas maitinimo tiekimas
7
Sarkans
Punane
Raudonas
nepārtraukta barošanas padeve
pidev toitevarustus
nepertraukiamas maitinimo tiekimas
Įspėjimai
t Atidžiai išsirinkite įrenginio pastatymo vietą taip, kad
įrenginys netrukdytų automobilio vairavimo.
t Nestatykite įrenginio dulkėtose, nešvariose arba stipriai
vibruojančiose vietose arba tokiose vietose, kur yra labai
karšta, pavyzdžiui, tiesioginiuose saulės spinduliuose arba
prie apšildymo įrenginių.
Naudokite tik komplektuojamus pastatymo komponentus,
kad įrenginio pastatymas būtų saugus.
t
Pastatymo kampo sureguliavimas
Pastatykite įrenginį taip, kad pastatymo kampas būtų
mažesnis negu 45°.
Apsaugos rėmo ir montavimo rėmo
nuėmimas ( )
Prieš įrenginio pastatymą nuimkite nuo įrenginio apsaugos
rėmą ʏ ir montavimo rėmą ʌ.
1
Nuimkite apsaugos rėmą ʏ.
Suspauskite apsaugos rėmo ʏ abu šonus, po to jį
ištraukite.
2
Nuimkite montavimo rėmą ʌ.
ɗ Abu išėmimo raktus ʎ vienu metu įdėkite tarp
įrenginio ir montavimo rėmo ʌ, kol jie užsifiksuoja.
ɘ Patraukite į apačią montavimo rėmą ʌ, po to
patraukite į viršų įrenginį, kad jį atidalintumėte.
Saugiklio keitimas ( )
Pakeisdami saugiklį būtinai naudokite tokį, kurio srovės
stiprumas atitinka ant originalaus saugiklio nurodytą srovės
stiprumą. Jeigu saugiklis perdega, patikrinkite maitinimo
sujungimą ir pakeiskite saugiklį. Jeigu po pakeitimo saugiklis
vėl perdega, įmanoma, kilo vidinis veikimo sutrikimas. Tokiu
atveju susisiekite su artimiausiu Sony platintoju.
Maitinimo prijungimo schema ( )
Papildomo maitinimo prijungimo kontaktai gali skirtis
priklausomai nuo automobilio. Patikrinkite automobilio
papildomo maitinimo prijungimo kontakto schemą, kad
įsitikintumėte, jog prijungimai yra atliekami teisingai. Yra
trys pagrindiniai metodai (Ǵ-1, Ǵ-2, Ǵ-3). Prijungiant
įrenginį prie automobilio stereofoninės sistemos maitinimo
laidų gali reikėti pakeisti raudono ir geltono laido pozicijas.
Po visų prijungimų atlikimo prijunkite įrenginį prie
automobilio elektros tinklo. Jeigu įrenginio prijungimo metu
kyla klausimų arba problemų, kurios nėra aprašytos šioje
instrukcijoje, susisiekite su automobilio platintoju.
Pastatymo pavyzdys ( )
t
t
kinnitid on painutatud 2 mm (3/32 tolli) sissepoole. Kui kinnitid on sirged või
väljapoole painutatud, ei saa seadet tugevasti paigaldada ja see võib välja
kukkuda (DZ-1).
Vajaduse korral painutage need kinnitid väljapoole tugevama kontakti
tagamiseks (DZ-2).
Veenduge, et kaitseraami ʏ 4 konksu on korralikult sisestatud seadme
avadesse (DZ-3).
Esipaneeli eemaldamine ja
kinnitamine ( )
Dz-A Eemaldamine
Enne esipaneeli eemaldamist vajutage ja hoidke
allavajutatult kindlasti OFF. Vajutage esipaneeli vabastamise
nuppu, siis tõmmake paneeli enda poole.
Dz-B Kinnitamine
Sobitage esipaneeli ʦ osa seadme ʧ osaga, nagu
illustratsioonil näidatud, siis vajutage vasakut poolt, kuni see
fikseerub klõpsatusega.
Hoiatus juhul, kui autosüütel
puudub ACC positsioon
Seadistage kindlasti automaatse väljalülitumise funktsioon.
Täpsemat informatsiooni vaadake komplekti kuuluvast
kasutusjuhendist.
Aku tühjenemise vältimiseks lülitatakse seadme toide
automaatselt täielikult välja määratud ajal pärast seadme
väljalülitamist.
Kui automaatse väljalülitamise funktsiooni ei seadistata,
vajutage ja hoidke allavajutatult iga kord süüte
väljalülitamisel ŨƒƎƔƑƂƄůƎƅƅũ, kuni displei näidud kaovad.
Pastatymas į automobilio priekinį skydelį
Pastabos
t Prieš įrenginio pastatymą įsitikinkite, kad montavimo rėmo sankabos ʌ
t
t
abiejose pusėse yra įlenktos į vidų 2 mm (3/32 colio). Jeigu sankabos yra
tiesios arba išlenktos į išorę, įrenginio nebus įmanoma įdėti taip, kad jis
užsifiksuotų ir neiškristų (DZ-1).
Atlenkite šiuos gnybtus į išorę, kad būtų geras kontaktas, jeigu reikia
(DZ-2).
Įsitikinkite, kad apsaugos rėmo ʏ 4 sankabos yra gerai įdėtos į įrenginio
angas (DZ-3).
Priekinio skydelio nuėmimas ir
uždėjimas ( )
Prieš įrenginio pastatymą nuimkite priekinį skydelį.
Dz-A Nuėmimas
Prieš priekinio skydelio nuėmimą būtinai paspauskite ir
laikykite paspaustą OFF. Paspauskite priekinio skydelio
paleidimo mygtuką, po to patraukite priekinį skydelį į save.
Dz-B Uždėjimas
Sujunkite priekinio skydelio dalį ʦ su įrenginio dalimi ʧ,
kaip yra atvaizduota iliustracijoje, po to paspauskite kairiąją
pusę, kad ji spragtelėdama užsifiksuotų.
Įspėjimas, jeigu automobilio
uždegimas neturi ACC pozicijos
Būtinai nustatykite automatinio išsijungimo funkciją.
Išsamesnę informaciją žiūrėkite komplektuojamoje
naudojimo instrukcijoje.
Įrenginio maitinimas bus automatiškai pilnai atjungtas
nustatytu laiku po įrenginio išjungimo, kad akumuliatorius
neišsikrautų.
Jeigu nenustatote automatinio išsijungimo funkcijos,
kiekvieną kartą, kai išjungiate uždegimą, paspauskite ir
laikykite paspaustą OFF, kol pradingsta ekrano parodymai.
Tulkots / Tõlgitud / Versta SIA “CMEDIA”, 2013
Ausekļa iela 11, LV 1010 Rīga, Latvija
info@cmedia.lv
Sarkans
Punane
Raudonas
automašīna, kuras aizdedzei nav ACC pozīcijas
auto, mille süütel puudub ACC positsioon
automobilis, kurio uždegimo spyna neturi ACC pozicijos
Dzeltens
Kollane
Geltonas
Dzeltens
Kollane
Geltonas
Märkused
t Enne paigaldamist veenduge, et kronšteini mõlemal pool olevad ʌ
Dz-B Lai piestiprinātu
Brīdinājums, ja automašīnas
aizdedzei nav ACC pozīcijas
Kui vahetate kaitset, kasutage kindlasti sellist, millele
märgitud lubatud voolutugevus vastab originaalsele. Kui
kaitse läbi põleb, kontrollige toiteühendust ja vahetage
kaitse. Kui kaitse veelkord läbi põleb, võib olla tekkinud
seesmine viga. Sel juhul võtke ühendus lähima Sony
edasimüüjaga.
Paigaldamine esipaneeli
Dz-A Lai noņemtu
Sakabiniet priekšējā paneļa ʦ daļu ar ierīces ʧ daļu, kā
parādīts ilustrācijā, tad piespiediet kreiso pusi, līdz tā fiksējas
ar klikšķi.
OFF
Lietuviškai
Kaitse vahetamine ( )
Paigaldamise näide ( )
Enne seadme paigaldamist võtke maha esipaneel.
Pirms priekšējā paneļa noņemšanas noteikti piespiediet un
turiet piespiestu OFF. Piespiediet priekšējā paneļa
atbrīvošanas taustiņu, tad pavelciet paneli pret sevi.
Dzeltens
Kollane
Geltonas
Dzeltens
Kollane
Geltonas
t Valige paigalduskoht hoolikalt, et seade ei segaks auto
Uzstādīšanas piemērs ( )
Uzstādīšana mērierīču panelī
Sarkans
Punane
Raudonas
4
j
3
Sarkans
Punane
Raudonas
Eestikeelne
Drošinātāja nomaiņa ( )
Kad nomaināt drošinātāju, noteikti izmantojiet tādu, uz kura
norādītais pieļaujamais strāvas stiprums atbilst oriģinālajam.
Ja drošinātājs pārdeg, pārbaudiet barošanas pieslēgumu un
nomainiet drošinātāju. Ja drošinātājs pārdeg vēlreiz,
iespējams, radusies iekšēja darbības kļūme. Šādā gadījumā
sazinieties ar tuvāko Sony dīleri.
Spailes
Klemmid
Gnybtai
2
Dzeltens
Kollane
Geltonas
Latviski
ʏ
Satvere
Kinniti
Sankaba
1
Papildu barošanas padeves ligzda
Täiendav toitepesa
Papildomo maitinimo kontaktai
B
Dzeltens
Kollane
Geltonas
Download PDF

advertising