Sony | RM-LVR3 | Sony RM-LVR3 Pagalbinis vadovas

Pagalbinis vadovas
„Live-View“ nuotolinio valdymo pultas
RM-LVR3
Pirmiausia perskaitykite šį skyrių
Dalys [ 1 ]
Ekrano vaizdas vieno ryšio režimu [2]
Ekrano vaizdas kelių ryšių režimu [3]
Darbo pradžia
Nuotolinio valdymo pulto įkrovimas [4]
Nuotolinio valdymo pulto pritvirtinimas prie dirželio [5]
Nuotolinio valdymo pulto pritvirtinimas prie tvirtinimo adapterio [6]
Nuotolinio valdymo pulto maitinimo įjungimas / išjungimas [7]
Datos ir laiko nustatymas [8]
Nuotolinio valdymo pulto prijungimas prie kameros naudojant „Wi-Fi“ ryšį
(vienas ryšys)
Ryšio režimo tikrinimas [9]
Nuotolinio valdymo pulto prijungimas prie vienos kameros naudojant „Wi-Fi“ ryšį
[10]
Nuotolinio valdymo pulto prijungimas prie kelių kamerų naudojant „Wi-Fi“
ryšį (keli ryšiai)
Nuotolinio valdymo pulto prijungimas prie kelių kamerų naudojant „Wi-Fi“ ryšį [11]
Užregistruotos kameros ryšio informacijos atkūrimas [12]
Fotografavimas
Filmavimas ir fotografavimas
print.html[2016-08-31 13:47:21]
Pagalbinis vadovas
Filmavimo režimų perjungimas [13]
Filmavimas [14]
Priartinimo funkcijos naudojimas [15]
Kelių kamerų valdymas [16]
Mygtuko laikymo nuspaudus funkcija [17]
Nustatymų keitimas
Nustatomų elementų sąrašas
Nustatomų elementų sąrašas [18]
Nustatomų elementų nustatymas [19]
Fotografavimo / filmavimo nustatymai
Vaizdo kokybės nustatymas [20]
Filmo formatas [21]
Laiko intervalu fiksuojamų vaizdų dydis [22]
Nepertraukiamo įrašymo laikas [23]
Fotografavimo režimo perjungimas [24]
Fotografavimo intervalas [25]
Laikmatis [26]
Fotografavimo intervalas naudojant laiko intervalą [27]
Kadrų skaičius per laiko intervalą [28]
Funkcija „SteadyShot“ (filmas) [29]
Funkcija „SteadyShot“ (nuotrauka) (FDR-X3000 / HDR-AS300) [30]
Kampo nustatymas [31]
Priartinimo nustatymas [32]
Apvertimas [33]
AE keitimas [34]
Laiko intervalas naudojant AE režimą [35]
Scena [36]
Baltos spalvos balansas [37]
print.html[2016-08-31 13:47:21]
Pagalbinis vadovas
Spalvų režimas [38]
Garso įrašymo nustatymas [39]
Vėjo triukšmo mažinimas [40]
Kameros nustatymai
„Bluetooth“ nuotolinio valdymo pulto maitinimo nustatymas [41]
Formatas [42]
Laiko kodas / naudotojo duomenys [43]
IR nuotolinio valdymo pultas [44]
Pypsėjimas [45]
Pypsėjimo garsumas [46]
Lempos nustatymas [47]
Įrašymas vienu palietimu [48]
Automatinis išjungimas [49]
NTSC / PAL perjungimas [50]
Versija (kameros) [51]
Nuotolinio valdymo pulto nustatymai
Lėktuvo režimas [52]
Prisijungimo režimas [53]
„Bluetooth“ nustatymas [54]
Tinklo nustatymų atkūrimas [55]
Automatinis monitoriaus išjungimas filmuojant [56]
Veidrodinis režimas [57]
Ekrano pasukimas [58]
Monitoriaus šviesumas [59]
Datos ir laiko nustatymas [60]
Vietos nustatymas [61]
Vasaros laiko nustatymas [62]
Datos formatas [63]
Versija [64]
print.html[2016-08-31 13:47:21]
Pagalbinis vadovas
Nustatymų atkūrimas [65]
„“ peržiūra
Vaizdų atkūrimas [66]
Vaizdų naikinimas [67]
Information
Atsargumo priemonės
Naudojimas [68]
Drėgmės kondensacija [69]
Nešimas [70]
Darbinė temperatūra [71]
LCD ekrano naudojimas [72]
Atsparumas vandeniui [73]
Laiko skirtumų pasaulio sostinėse sąrašas [74]
Specifikacijos [75]
Prekių ženklai [76]
Apie licenciją [77]
Priežiūra ir laikymas
Priežiūra ir laikymas [78]
LCD ekrano priežiūra [79]
Nuotolinio valdymo pulto priežiūra vandenyje arba prie vandens [80]
Maitinimo elementų pakuotė
Maitinimo elementų pakuotė [81]
Nuotolinio valdymo pulto maitinimo elementų sąnaudų sumažinimas [82]
Nuotolinio valdymo pulto išmetimas [83]
print.html[2016-08-31 13:47:21]
Pagalbinis vadovas
Trikčių šalinimas
„Wi-Fi“ ryšiu nepavyksta prijungti nuotolinio valdymo pulto prie kameros.
[84]
Nepavyksta įjungti nuotolinio valdymo pulto. [85]
Staiga išsijungia nuotolinio valdymo pulto maitinimas. [86]
Nepavyksta įkrauti nuotolinio valdymo pulto. [87]
Neteisingi likusios įkrovos indikatoriaus duomenys. [88]
Įspėjimų indikatoriai ir klaidų pranešimai
Tiesioginio vaizdo nuotolinio valdymo įrenginio klaidų ekranas [89]
[1] Pirmiausia perskaitykite šį dokumentą
Dalys
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Jungtis
(įjungimo / budėjimo režimo) mygtukas
CHG (įkrovimas) lemputė
LCD ekranas
AUKŠTYN / ŽEMYN mygtukas
REC/ENTER mygtukas
Lemputė REC/„Wi-Fi“
Mygtukas MENU
[2] Pirmiausia perskaitykite šį dokumentą
print.html[2016-08-31 13:47:21]
Pagalbinis vadovas
Ekrano vaizdas naudojant vieno ryšio režimą
Kai užmegztas vienas ryšys, LCD ekrane rodomi toliau aprašyti indikatoriai.
Kokie indikatoriai rodomi, priklauso nuo prijungtos kameros.
Ši iliustracija yra pavyzdys, rodomas naudojant filmo režimą.
Skliaustuose pateikti indikatoriai rodomi fotografuojant.
Piktogramos skiriasi atsižvelgiant į nustatymus.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
„Wi-Fi“ ryšio nustatymas
„Bluetooth“ ryšio būsena
Kameros GPS priėmimo būsena
Laikrodis
Likusios kameros maitinimo elemento įkrovos indikatorius
Nuotolinio valdymo pulto maitinimo elemento lygio indikatorius
Sumažėjus likusiai maitinimo elemento įkrovai, maitinimo elemento lygio indikatorius
kinta rodyklės rodoma kryptimi.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Mygtuko laikymo nuspaudus piktograma
Mygtukų AUKŠTYN / ŽEMYN naudojimo vadovas
Priartinimo koeficientas
Kampo nustatymas
„SteadyShot“ nustatymas
Fotografavimo / filmavimo nustatymai
filmo formatas
, kadrų sparta
, fotografavimo režimas
, laikmatis
,
fotografavimo intervalas naudojant laiko intervalą
, kadrų skaičius per laiko intervalą
13. Įrašymo laikas / įrašo laikas / atminties kortelės įspėjimo piktograma
(įrašymų skaičius)
14. Filmavimo režimo indikatorius
print.html[2016-08-31 13:47:21]
Pagalbinis vadovas
Kai filmuojama, rodoma
. Kai fotografuojama, rodoma
. Kai fiksuojama per laiko
intervalą, rodoma
. Kai nepertraukiamai įrašoma, rodoma
.
Įrašant viršutiniame dešiniajame kampe prie piktogramos rodomas „ “.
15. Garso įrašymo nustatymas
16. Temperatūros didėjimo indikatorius
rodoma pakilus prijungtos kameros temperatūrai.
Išjunkite maitinimą, kad nukristų kameros arba maitinimo elemento temperatūra.
17. Veidrodinio režimo nustatymas
[3] Pirmiausia perskaitykite šį dokumentą
Ekrano vaizdas naudojant kelių ryšių režimą
Kai užmegzti keli ryšiai, LCD ekrane rodomi toliau aprašyti indikatoriai.
1.
2.
3.
4.
„Wi-Fi“ ryšio nustatymas
„Bluetooth“ ryšio būsena
Laikrodis
Nuotolinio valdymo pulto maitinimo elemento lygio indikatorius
Sumažėjus likusiai maitinimo elemento įkrovai, maitinimo elemento lygio indikatorius
kinta rodyklės rodoma kryptimi.
5. Mygtukų AUKŠTYN / ŽEMYN naudojimo vadovas
Perjungia prijungtą kamerą.
print.html[2016-08-31 13:47:21]
Pagalbinis vadovas
6. Filmavimo režimo indikatorius / piktograma REC
Rodomas prijungtos kameros filmavimo režimas ir įrašymo būsena. Oranžinis žymeklis
nurodo kamerą, per kurią šiuo metu perduodamas tiesioginis vaizdas.
Įrašant viršutiniame dešiniajame kampe prie piktogramos rodomas „ “.
7. Temperatūros didėjimo indikatorius
rodoma pakilus prijungtos kameros temperatūrai.
Išjunkite maitinimą, kad nukristų kameros arba maitinimo elemento temperatūra.
[4] Darbo pradžia
Nuotolinio valdymo pulto įkrovimas
Įkraukite nuotolinio valdymo pultą kompiuterio teikiama energija.
1
Įsitikinkite, kad nuotolinio valdymo pulto maitinimo jungiklis yra išjungtas.
2
Įstatykite nuotolinio valdymo pultą į laikiklį (pridedamas).
Jei nuotolinio valdymo pulto jungtis yra drėgna arba nešvari, prieš įdėdami nušluostykite
vandenį arba dulkes.
print.html[2016-08-31 13:47:21]
Pagalbinis vadovas
3
Prie įjungto kompiuterio prijunkite nuotolinio valdymo pultą pridedamu USB
mikrojungties kabeliu.
Užsidegus geltonai lemputei CHG (įkrovimas), bus pradėta įkrauti.
Baigus krauti, lemputė CHG (įkrovimas) užgęsta.
Maitinimo elementų įkrovimo trukmė*1.
Naudojant kompiuterį: maždaug 2 val. 25 min.*2
*1
*2
Visiškai išsikrovusios maitinimo elementų pakuotės įkrovimo trukmė esant 25 °C (77 °F) temperatūrai. Tam
tikromis sąlygomis ir aplinkybėmis, krovimas gali trukti ilgiau.
Greitai įkrauti galima naudojant kintamosios srovės adapterį (įsigyjamas atskirai). Prie kintamosios srovės
adapterio prijunkite naudodami USB mikrojungties laidą (pridedamas).
Patarimas
Likusios įkrovos indikatorius rodomas LCD ekrano viršuje dešinėje.
Tam tikrais atvejais gali būti rodomas netikslus likusios energijos lygis.
Maždaug po 30 sek. pateikiamas teisingas likusios energijos lygio indikatorius.
Jei maitinimo elementų pakuotė išsenka greitai, nors likusios įkrovos indikatorius yra aukštas, vėl
visiškai įkraukite nuotolinio valdymo pultą. Tada bus rodomas teisingas likusios įkrovos
indikatorius. Atminkite, kad toliau išvardytais atvejais gali būti rodomas neteisingas indikatorius:
Nuotolinio valdymo pultas ilgai naudojamas esant aukštai aplinkos temperatūrai.
Nuotolinio valdymo pultas paliekamas visiškai įkrautas.
Nuotolinio valdymo pultas naudojamas labai intensyviai.
Jei neturite kompiuterio, įkraukite naudodami kintamosios srovės adapterį (įsigyjamas atskirai).
Nuotolinio valdymo pultą galite krauti net jei jis nėra visiškai išsikrovęs. Be to, net jei nuotolinio
valdymo pultas nėra visiškai įkrautas, galite naudoti iš dalies įkrautą jo maitinimo elementų pakuotę.
Kai nuotolinio valdymo pultas visiškai įkrautas, lemputė CHG (įkrovimas) iš karto išsijungia.
Pastaba
Kai nuotolinio valdymo pulto maitinimas yra įjungtas, pultui maitinimas tiekiamas, bet krovimas
nevyksta.
Būkite atsargūs, kad naudojant tokias medžiagas, kaip metalas, laikiklyje neįvyktų trumpasis
jungimas.
Jei nuotolinio valdymo pulto nenaudojate, kad nesutriktų jo veikimas, bent kartą per šešis mėnesius
vienerius metus jį visiškai įkraukite. Be to, laikyti reikia vėsioje ir sausoje vietoje.
print.html[2016-08-31 13:47:21]
Pagalbinis vadovas
[5] Darbo pradžia
Nuotolinio valdymo pulto pritvirtinimas prie dirželio
Pritvirtinkite nuotolinio valdymo pultą prie dirželio.
1
Išlygiuokite išsikišusią nuotolinio valdymo pulto dalį su įduba dirže, ir pirštu
patraukite diržo galinėje dalyje esančią atlaisvinimo svirtelę į priešingą pusę.
2
Įsitikinkite, kad nuotolinio valdymo pultas įstatytas į diržą, tada patraukite pirštą nuo
atlaisvinimo svirtelės.
3
Norėdami užsidėti nuotolinio valdymo pultą ant rankos, įkiškite vieną dirželio galą į
kilpą kitame dirželio gale, ir užsekite dirželį naudodami . Pastumkite , kad
dirželis tvirtai laikytųsi.
Pastaba
Netinkamai segint dirželį, galima susižeisti.
print.html[2016-08-31 13:47:21]
Pagalbinis vadovas
Atsegdami dirželį būkite atsargūs, kad nuotolinio valdymo pultas neiškristų jums iš rankų.
[6] Darbo pradžia
Nuotolinio valdymo pulto pritvirtinimas prie tvirtinimo
adapterio
Į pridedamą tvirtinimo adapterį įdėtas nuotolinio valdymo pultas gali būti naudojamas su trikoju.
1
Išlygiuokite išsikišusią nuotolinio valdymo pulto dalį su įduba tvirtinimo adapteryje,
ir pirštu patraukite tvirtinimo adapterio atlaisvinimo svirtelę į priešingą pusę.
2
Įsitikinkite, kad nuotolinio valdymo pultas įstatytas į tvirtinimo adapterį, tada
patraukite pirštą nuo atlaisvinimo svirtelės.
Atlaisvinimo svirtelė sugrįš į pradinę padėtį ir nuotolinio valdymo pultas bus įdėtas į
tvirtinimo adapterį.
[7] Darbo pradžia
Nuotolinio valdymo pulto maitinimo įjungimas /
išjungimas
Įjunkite arba išjunkite nuotolinio valdymo pulto maitinimą.
print.html[2016-08-31 13:47:21]
Pagalbinis vadovas
1
Paspauskite mygtuką
(įjungimas / budėjimo režimas).
Pirmą kartą įjungus nuotolinio valdymo pultą rodomas vietos / vasaros laiko / datos ir
laiko nustatymo ekranas.
Maitinimo išjungimas
Norėdami išjungti nuotolinio valdymo pultą, dar kartą paspauskite mygtuką
budėjimo režimas).
(įjungimas /
Patarimas
Kai nuotolinis valdymo pultas yra įjungtas / išjungtas, suderinama kamera (suderinama su
„Bluetooth“ nuotolinio valdymo pulto maitinimu) taip pat gali būti įjungta / išjungta (tik kai nuotolinio
valdymo pulto ir kameros „Bluetooth“ nustatymas yra ON (įjungtas), o kameros „Bluetooth“ nuotolinio
valdymo pulto maitinimo nustatymas yra
).
[8] Darbo pradžia
Datos ir laiko nustatymas
Jei nuotolinio valdymo pultą naudojate pirmą kartą, bus parodyti datos ir laiko, datos formato
nustatymų ekranai. Prieš pradėdami naudotis nustatykite nuotolinio valdymo pulto datą ir laiką.
1
Paspausdami mygtuką UP ar DOWN pasirinkite norimą elementą, ir paspauskite
mygtuką REC/ENTER.
LCD ekrane užsidegs toliau nurodyti elementai.
„“: vietos nustatymas
„“: Vasaros laiko nustatymas
/
/
/
Metų, mėnesio, dienos nustatymas
Laikrodžio nustatymai
print.html[2016-08-31 13:47:21]
: Datos formatas
Pagalbinis vadovas
2
Patikrinkite nustatymus rodomame ekrane, tada paspauskite mygtuką REC/ENTER.
Patarimas
Regionai nustatomi atsižvelgiant į laiko skirtumą tarp Grinvičo laiko juostos (GMT) ir jūsų
gyvenamosios vietos laiko. Išsamios informacijos apie laiko skirtumus rasite skyriuje „Laiko skirtumų
pasaulio sostinėse sąrašas“.
Šiuos nustatymus galite nustatyti iš nuotolinio valdymo pulto nustatymų. Žr. skyrius „Datos ir laiko
nustatymas“, „Vietos nustatymas“, „Vasaros laiko nustatymas“ ir „Datos formatas“.
[9] Darbo pradžia
(vienas ryšys)
Nuotolinio valdymo pulto prijungimas prie kameros naudojant „Wi-Fi“ ryšį
Ryšio režimo tikrinimas
Prieš sujungdami nuotolinio valdymo pultą su kamera „Wi-Fi“ ryšiu patikrinkite, ar nuotolinio
valdymo pultas veikia naudodamas vieno ryšio režimą.
Kaip patvirtinti kameros ryšio režimą, žr. svetainėje siūlomame kamerai skirtame pagalbos
žinyne.
1
Įjunkite maitinimą.
2
Paspauskite mygtuką MENU.
3
Paspausdami mygtuką AUKŠTYN arba ŽEMYN pasirinkite
(Nuotolinio valdymo
pulto nustatymai) –
(Ryšio režimas), tada paspauskite mygtuką
REC/ENTER.
print.html[2016-08-31 13:47:21]
Pagalbinis vadovas
4
Patikrinkite, ar pasirinkta
REC/ENTER.
Jei nustatytas ryšio režimas yra
ryšys).
[10] Darbo pradžia
(vienas ryšys)
(vienas ryšys), ir paspauskite mygtuką
(keli ryšiai), perjunkite jį į
(vienas
Nuotolinio valdymo pulto prijungimas prie kameros naudojant „Wi-Fi“ ryšį
Nuotolinio valdymo pulto prijungimas prie vienos
kameros naudojant „Wi-Fi“ ryšį
Prie nuotolinio valdymo pulto „Wi-Fi“ ryšiu prijungtą vieną kamerą galima valdyti per atstumą.
Išsamios informacijos apie kameros naudojimą rasite kameros naudojimo instrukcijose.
1
Įjunkite nuotolinio valdymo pultą.
Suaktyvinus nuotolinio valdymo pultą yra rodomas „Wi-Fi“ budėjimo režimo ekranas.
2
Įjunkite fotoaparatą.
FDR-X3000/HDR–AS300/HDR-AS50
Paspauskite mygtuką
(įjungimas / budėjimo režimas).
print.html[2016-08-31 13:47:21]
Pagalbinis vadovas
Kamera, išskyrus FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50/HDR-AZ1
Paspauskite mygtuką NEXT (toliau) arba PREV (peržiūra).
HDR-AZ1 / objektyvo tipo kamera (QX serijos)
Paspauskite mygtuką ON/OFF (maitinimas).
3
Patikrinkite kameros nustatymus.
Kamera, išskyrus HDR-AZ1
HDR-AZ1 / objektyvo tipo kamera (QX serijos)
print.html[2016-08-31 13:47:21]
Pagalbinis vadovas
Patikrinkite, ar kameros ekrano skydelyje yra „Wi-Fi“ ženklas.
Naudojant DSC-QX100 / QX10 „Wi-Fi“ indikatorius kameros ekrane nerodomas.
Jei nustatytas kelių ryšių kameros ryšio režimas, įjunkite vieno ryšio režimą.
Jei naudojate HDR-AS15 / HDR-AS30V, įdėkite į kamerą atminties kortelę.
4
Pasirinkite kamerą, kurią norite prijungti prie nuotolinio valdymo pulto.
1. Paspausdami mygtuką AUKŠTYN arba ŽEMYN pasirinkite kameros, kurią norite
prijungti prie nuotolinio valdymo pulto, modelio pavadinimą.
2. Paspauskite mygtuką REC/ENTER.
3. Šiam nuotolinio valdymo pultui veikiant budėjimo režimu, pereikite prie
veiksmo.
Jei įrenginiui veikiant budėjimo režimu paspausite mygtuką REC/ENTER, nuotolinio
valdymo įrenginio budėjimo režimas bus perjungtas. Tokiu atveju, dar kartą pasirinkite
kameros modelio pavadinimą.
Jei modelio pavadinimas nerodomas, patikrinkite, ar kamera veikia naudodama vieno
ryšio režimą. Kaip išsiaiškinti kameros ryšio režimą, žr. svetainėje siūlomame kamerai
skirtame pagalbos žinyne..
print.html[2016-08-31 13:47:21]
Pagalbinis vadovas
5
Kameroje užregistruokite nuotolinio valdymo pultą.
FDR-X3000 / HDR-AS300 / HDR-AS50
Kai kameros ekrano skydelyje rodoma
, kameroje pasirinkite
tada paspauskite kameros mygtuką REC/ENTER.
Jei kameros ekrano skydelyje neužsidega
vėl bandykite nuo
veiksmo.
(vykdyti),
, iš naujo paleiskite kamerą ir
Kamera, išskyrus FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50/HDR-AZ1
Kai kameros ekrano skydelyje rodoma [ACPT?], paspauskite kameros mygtuką
REC/ENTER.
Jei kameros ekrano skydelyje [ACPT?] neužsidega, iš naujo paleiskite kamerą ir
vėl bandykite nuo
veiksmo.
HDR-AZ1 / objektyvo tipo kamera (QX serijos)
Išgirdę prisijungimo patvirtinimo pyptelėjimą, paspauskite kameros „Wi-Fi“ mygtuką
(DSC-QX100 / QX10 užrakto mygtuką) ir tol jo neatleiskite, kol išgirsite prisijungimo
pyptelėjimą.
Jei prisijungimo patvirtinimo pyptelėjimas nenuskamba, iš naujo paleiskite kamerą
veiksmo.
ir vėl bandykite nuo
Jei pyptelėjimo nustatymas – OFF, prisijungimo patvirtinimo pyptelėjimas
neįjungiamas.
print.html[2016-08-31 13:47:21]
Pagalbinis vadovas
Kai ryšys užmezgamas, nuotolinio valdymo įrenginio LCD ekrane įjungiamas tiesioginis
vaizdas ir pradeda mėlynai degti lemputė REC/Wi-Fi.
Pastaba
Atlikus visus veiksmus iki
tik įjungsite maitinimą.
, nuotolinio valdymo pultas ir kamera bus automatiškai susieti, kai
Nuotolinio valdymo pulte rodomas sutrumpintas kameros pavadinimas ir SSID be „DIRECT-“.
Į nuotolinio valdymo pultą kamera įrašytų vaizdų nukopijuoti negalima.
Jei nuotolinio valdymo pulto nepavyksta prijungti prie kameros naudojant „WiFi“ ryšį / jei ryšys neužmezgamas
Jei naudojant „Wi-Fi“ ryšį nepavyksta prijungti nuotolinio valdymo pulto prie kameros,
patikrinkite, ar nuotolinio valdymo pultas veikia naudojant vieno ryšio režimą. Jei nuotolinio
valdymo pultas veikia ne naudojant vieno ryšio režimą, pakeiskite ryšio režimą ir bandykite
dar kartą.
Jei ryšio su kamera užmegzti nepavyksta, galbūt per didelis perduodamų signalų srautas.
Tokiu atveju pereikite į kitą vietą ir bandykite dar kartą.
[11] Darbo pradžia
ryšį (keli ryšiai)
Nuotolinio valdymo pulto prijungimas prie kelių kamerų naudojant „Wi-Fi“
Nuotolinio valdymo pulto prijungimas prie kelių
kamerų naudojant „Wi-Fi“ ryšį
Nuotolinio valdymo pultas gali būti prijungtas daugiausia prie penkių kamerų ir gali jas visas
valdyti vienu metu.
print.html[2016-08-31 13:47:21]
Pagalbinis vadovas
1
Įjunkite nuotolinio valdymo pultą.
2
Paspauskite mygtuką MENU.
3
Paspausdami mygtuką AUKŠTYN arba ŽEMYN pasirinkite
(Nuotolinio valdymo
pulto nustatymai) –
(ryšio režimas) –
(keli ryšiai), tada paspauskite
mygtuką REC/ENTER.
4
Paspausite mygtuką MENU.
5
Paspausdami mygtuką AUKŠTYN arba ŽEMYN pasirinkite
registravimas), tada paspauskite mygtuką REC/ENTER.
6
Įjunkite fotoaparatą.
7
Kameroje užregistruokite nuotolinio valdymo pultą.
(įrenginio
FDR-X3000 / HDR-AS300 / HDR-AS50
Paspauskite kameros mygtuką MENU (meniu), tada paspauskite kameros mygtuką
AUKŠTYN arba ŽEMYN ir pasirinkite
(Kameros nustatymai) –
„(Wi-Fi“ ryšio
nustatymas) –
(keli ryšiai) –
, tada paspauskite kameros mygtuką
REC/ENTER.
Kamera, išskyrus FDR-X3000 / HDR-AS300 / HDR-AS50 / HDR-AZ1
„Wi-Fi“ nustatymuose pasirinkite [MULTI] (keli) – [NEW] (naujas).
HDR-AZ1 / objektyvo tipo kamera (QX serijos)
Paspauskite kameros „Wi-Fi“ mygtuką, įjunkite kameros kelių ryšių režimą, tada
paspauskite ir palaikykite nuspaudę kameros „Wi-Fi“ mygtuką.
print.html[2016-08-31 13:47:21]
Pagalbinis vadovas
Kaip perjungti kameros ryšio režimą, žr. svetainėje siūlomame kamerai skirtame
pagalbos žinyne.
8
Nuotolinio valdymo pulte pasirinkite
REC/ENTER.
(vykdyti), tada paspauskite mygtuką
Norimas ryšys patvirtinamas ir nuotolinio valdymo pulto LCD ekrane įjungiamas
tiesioginis vaizdas.
9
Jei norite prijungti daugiau kamerų, atlikite veiksmus pradėdami nuo 4 veiksmo.
Pastaba
Prieš atšaukdami nuotolinio valdymo pulto ryšio budėjimo režimą, užregistruokite kameras.
Kelių kamerų valdymo funkcija veikia tik naudojant suderinamas kameras.
Jei naudojate kamerą, kuri nepalaiko kelių kamerų valdymo funkcijos, nustatykite ryšio režimą
(vienas ryšys).
Į nuotolinio valdymo pultą kamera įrašytų vaizdų nukopijuoti negalima.
Prijungiant nuotolinio valdymo pultą prie kelių kamerų, taikomas WPS metodas. Jei netoli kamerų yra
kitas įrenginys, naudojantis WPS metodą, registracija gali nepavykti. Jei registracija nepavyksta,
prijunkite iš naujo dar kartą atlikdami kiekvieną veiksmą.
[12] Darbo pradžia
ryšį (keli ryšiai)
Nuotolinio valdymo pulto prijungimas prie kelių kamerų naudojant „Wi-Fi“
Užregistruotos kameros ryšio informacijos atkūrimas
Ši funkcija veikia tik kamerai veikiant kelių ryšių režimu.
1
Paspauskite mygtuką MENU.
2
Paspausdami mygtuką AUKŠTYN arba ŽEMYN pasirinkite
(Nuotolinio valdymo
pulto nustatymai) –
(atkurti tinklo nustatymus), tada paspauskite mygtuką
print.html[2016-08-31 13:47:21]
Pagalbinis vadovas
REC/ENTER.
3
Paspausdami mygtuką AUKŠTYN arba ŽEMYN pasirinkite
(atšaukti), tada paspauskite mygtuką REC/ENTER.
[13] Filmavimas
(vykdyti) arba
Filmavimas ir fotografavimas
Filmavimo režimų perjungimas
Filmavimo režimas perjungiamas paspaudžiant mygtuką AUKŠTYN arba ŽEMYN tiesioginio
vaizdo ekrane, nuotolinio valdymo įrenginiui naudojant vieno ryšio režimą.
Atsižvelgiant į prijungtą kamerą, kai kurių filmavimo režimų nustatyti nepavyks. Žr. prijungtos
kameros naudojimo instrukcijas.
Ekrano apatiniame kairiajame kampe rodoma filmavimo režimo piktograma.
Galimi toliau nurodyti filmavimo režimai.
– filmo režimas: Filmuoja filmus.
nuotraukų režimas: Fotografuoja nuotraukas.
laiko intervalo fiksavimo režimas: Fotografuoja nuotraukas reguliariais intervalais.
– nepertraukiamo įrašymo režimas: Įrašo filmus nustatytu laiku.
Patarimas
Filmavimo režimą galima perjungti ir keičiant nuotolinio valdymo įrenginio MENU elementus. Kaip
perjungti MENU (meniu) elementus, nurodyta toliau.
Pereikite prie nustatomų elementų ir paspausdami mygtuką MENU pasirinkite
(filmavimo
režimas). Paspausdami mygtuką AUKŠTYN arba ŽEMYN pasirinkite filmavimo režimą, tada
paspauskite mygtuką REC/ENTER.
Jei prie priartinimo funkciją palaikančios kameros jungiatės, kai kameros priartinimo nustatymas yra
ON (įjungtas), paspauskite mygtuką AUKŠTYN arba ŽEMYN, kad kameros priartinimo funkciją
print.html[2016-08-31 13:47:21]
Pagalbinis vadovas
galėtumėte valdyti tiesioginio vaizdo ekrane.
Jei prijungta objektyvo tipo kamera (QX serijos), paspausdami mygtuką AUKŠTYN arba ŽEMYN
valdykite kameros priartinimo funkciją tiesioginio vaizdo ekrane.
[14] Filmavimas
Filmavimas ir fotografavimas
Filmavimas
Filmuokite arba fotografuokite ir įrašykite garsą.
Prieš filmuodami išsiaiškinkite filmavimo režimą.
Atsižvelgiant į prijungtas kameras, kai kurių nustatymų elementų nustatyti nepavyks. Žr.
kameros naudojimo instrukcijas.
1
Norėdami pradėti filmuoti, paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką
REC/ENTER.
Lemputė REC/Wi-Fi nustos degti mėlynai ir pradės degti raudonai.
2
Norėdami nustoti filmuoti, vėl paspauskite mygtuką REC/ENTER.
Lemputė REC/Wi-Fi nustos degti raudonai ir pradės degti mėlynai.
Pastaba
Kai nustatytas nuotraukos režimas, paspausdami mygtuką REC/ENTER galite nufotografuoti
nuotrauką.
Lemputė REC/„Wi-Fi“ raudonai šviesti nepradės.
[15] Filmavimas
Filmavimas ir fotografavimas
Priartinimo funkcijos naudojimas
print.html[2016-08-31 13:47:21]
Pagalbinis vadovas
Kai naudojant vieno ryšio režimą kameros priartinimo nustatymas yra ON (įjungtas), kameros
priartinimo didinimą galite pakeisti nuotolinio valdymo pulte.
1
Įsitikinkite, kad LCD ekrane rodoma
(įjungtas).
Jei
2
, o priartinimo nustatymas yra ON
nerodoma, eikite į „Priartinimo nustatymas“.
Paspauskite mygtukus AUKŠTYN arba ŽEMYN ir pakeiskite priartinimo didinimą.
UP mygtukas. Teleobjektyvai
DOWN mygtukas. Platus kampas
Pastaba
Kai nuotolinio valdymo pultas yra prijungtas prie kelių kamerų, paspauskite mygtuką AUKŠTYN arba
ŽEMYN ir nuotolinio valdymo pulte perjunkite prijungtų kamerų tiesioginio vaizdo ekraną.
Kai kurios kameros nesuderinamos su šia funkcija.
[16] Filmavimas
Filmavimas ir fotografavimas
Kelių kamerų valdymas
Naudodami kelis ryšius nuotoliniu valdymo pultu valdykite kelias kameras.
Nustatę kelių ryšių režimą galite vienu metu prijungti net iki penkių kamerų.
Atsižvelgiant į prijungtas kameras, kai kurių nustatymų elementų nustatyti nepavyks. Žr.
kameros naudojimo instrukcijas.
Paspausdami nuotolinio valdymo pulto mygtukus AUKŠTYN arba ŽEMYN ir perkeldami
žymeklį galite perjungti nuotolinio valdymo pulto LCD ekrane rodomą tiesioginį vaizdą,
įjungdami bet kuria prijungta kamera perduodamą vaizdą.
Norėdami pradėti įrašyti visomis prijungtomis kameromis, paspauskite nuotolinio valdymo pulto
mygtuką REC/ENTER.
Nuotolinio valdymo pulto veikimą lemia prijungtos kameros filmavimo režimas.
Norėdami nutraukti įrašymą naudojant filmavimo režimą, laiko intervalo fiksavimo režimą
arba nepertraukiamo įrašymo režimą, dar kartą paspauskite nuotolinio valdymo pulto
print.html[2016-08-31 13:47:21]
Pagalbinis vadovas
mygtuką REC/ENTER.
Pastaba
Nuotolinio pulto veikimo komanda naudojant kelių kamerų valdymą siunčiama į visas prijungtas
kameras.
Nuotolinio valdymo pulte galimos šios kamerų valdymo operacijos. Kitus kameros nustatymus, pvz.,
vaizdo kokybės, reikia atlikti naudojant kamerą.
Filmavimo režimo pakeitimas
Įrašymo pradėjimas / sustabdymas naudojant filmavimo režimą, laiko intervalo fiksavimo režimą
arba nepertraukiamo įrašymo režimą
Užrakto veikimas fotografuojant
Atsižvelgiant į prijungtų kamerų naudojimo sąlygas, jų reakcijos laikas gali keistis. Paleidus įrašymą,
tarp prijungtų kamerų gali įvykti delsa.
Įrašant viena arba keliomis kameromis, lemputė REC/Wi-Fi pradeda šviesti raudonai.
Jei tuo metu paspaudžiamas nuotolinio valdymo pulto mygtukas REC/ENTER, į visas prijungtas
kameras bus nusiųsta įrašymo sustabdymo komanda.
[17] Filmavimas
Filmavimas ir fotografavimas
Mygtuko laikymo nuspaudus funkcija
Ši funkcija apsaugo, kad nešiodamiesi nuotolinio valdymo pultą atsitiktinai nepaspaustumėte jo
mygtukų.
Norėdami nustatyti mygtuko laikymo nuspaudus funkciją, bent 2 sek. palaikykite nuspaudę
mygtuką MENU.
Naudojant mygtuko laikymo nuspaudus režimą, nuotolinio valdymo pulto LCD ekrane
rodoma
. Nuotolinio valdymo pulto mygtukai REC/ENTER, MENU, UP ir DOWN yra
išjungti.
Norėdami atšaukti mygtuko laikymo nuspaudus režimą, bent 2 sek. palaikykite nuspaudę
nuotolinio valdymo pulto mygtuką MENU arba paspauskite mygtuką
(įjungimas /
budėjimo režimas), kad išjungtumėte nuotolinio valdymo pulto maitinimą.
print.html[2016-08-31 13:47:21]
Pagalbinis vadovas
Pastaba
Mygtuko laikymo nuspaudus funkcija veikia tik kai nuotolinio valdymo pultas prie kameros prijungtas
naudojant „Wi-Fi“ ryšį. Jei jis neprijungtas, mygtuko laikymo nuspaudus funkcijos naudoti negalėsite.
Mygtuko laikymo nuspaudus funkcija neveikia, jei rodomas MENU elementas.
Nutrūkus „Wi-Fi“ ryšiui tarp nuotolinio valdymo pulto ir kameros, mygtuko laikymo nuspaudus funkcija
atšaukiama.
[18] Nustatymų keitimas
Nustatomų elementų sąrašas
Nustatomų elementų sąrašas
Kai kamera prie nuotolinio valdymo įrenginio prijungta per „Wi-Fi“, paspausdami mygtuką
MENU galite peržiūrėti ir keisti nustatymus.
Atsižvelgiant į prijungtas kameras arba pasirinktą filmavimo režimą, kai kurių nustatymų
elementų nustatyti nepavyks. Žr. kameros naudojimo instrukcijas.
Filmavimo / fotografavimo režimai
„“: filmo režimas
„“: Nuotraukos režimas
„“: Laiko intervalo fiksavimo režimas
„“: Tiesioginio transliavimo režimas
/
/
/
Filmavimo / fotografavimo nustatymai*1
Elementų nustatymas
–
–
–
–
Vaizdo kokybės nustatymas
Filmo formatas
–
Laiko intervalu fiksuojamų vaizdų dydis
print.html[2016-08-31 13:47:21]
–
–
Pagalbinis vadovas
–
–
–
Nepertraukiamo įrašymo laikas
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Fotografavimo režimo perjungimas
*2
/
Fotografavimo intervalas
„Self-timer“ (laikmatis)
–
–
–
–
–
–
Fotografavimo intervalas naudojant laiko intervalą
Kadrų skaičius per laiko intervalą
/
*2
–
–
„SteadyShot“ (filmas)
(FDR-X3000 / HDR-AS300)
–
–
–
„SteadyShot“ (nuotrauka)
Kampo nustatymas
Priartinimo nustatymas
Apvertimas
AE keitimas
–
Laiko intervalas naudojant AE režimą
print.html[2016-08-31 13:47:21]
–
–
Pagalbinis vadovas
scena
„White balance“ (baltos spalvos balansas)
–
–
–
–
–
–
Spalvų režimas
Garso įrašymo nustatymas
vėjo triukšmo mažinimas
Leidimo režimas*1
Naudojantis nuotolinio valdymo pultu leidžiami ir naikinami filmai / vaizdai.
Kameros nustatymai*1
„“: „Bluetooth“ nuotolinio valdymo pulto maitinimo nustatymas
„“: Formatas*3
„“: Laiko kodas / naudotojo duomenys*4
„“: IR nuotolinio valdymo pultelis
„“: Pypsėjimas
„“: Pypsėjimo garsumas
„“: Lempos nustatymas
„“: Įrašymas vienu palietimu
„“: Automatinis maitinimo išjungimas
„“: NTSC / PAL perjungimas
Nuotolinio valdymo pulto nustatymai
„“: Lėktuvo režimas*5
„“: Ryšio režimas*5, *6
„“: „Bluetooth“ nustatymas*5, *6
„“: Tinklo nustatymų atkūrimas*6, *7
„“: Automatinis monitoriaus išjungimas filmuojant
: Veidrodinis režimas
„“: Ekrano pasukimas
„“: Monitoriaus šviesumas
print.html[2016-08-31 13:47:21]
Pagalbinis vadovas
„“: Datos ir laiko nustatymas
„“: vietos nustatymas
:vasaros laiko nustatymas
/
/
„“: Versija
„“: Nustatymų atkūrimas
/
: Datos formatas*8
Disconnect
: nutraukiamas „Wi-Fi“ ryšys ir grąžinamas „Wi-Fi“ įrenginio pasirinkimo ekranas.
Įrenginio registracija*7
užregistruojama kamera, kurią reikia prijungti prie nuotolinio valdymo pulto naudojant
kelių ryšių režimą.
*1
*2
*3
*4
*5
*6
*7
*8
Rodoma tik naudojant vieno ryšio režimą.
Piktograma skiriasi atsižvelgiant į prijungtą kamerą.
Rodoma tik įdėjus atminties kortelę į kamerą.
Rodomas tik nustačius filmo / nepertraukiamo įrašymo režimą.
Nerodoma, jei kamera ir nuotolinio valdymo pultas sujungti naudojant „Wi-Fi“ ryšį.
Nerodoma, jei lėktuvo režimo nustatymas yra ON (įjungtas).
Rodoma tik naudojant kelių ryšių režimą.
Ekranas skiriasi atsižvelgiant į šalį arba regioną, kuriame buvo įsigytas nuotolinio valdymo pultas.
Pastaba
Kameros nustatomi elementai rodomi tik tada, jei kamera ir nuotolinio valdymo pultas sujungti
naudojant „Wi-Fi“ ryšį (išskyrus nuotolinio valdymo pulto nustatymus).
[19] Nustatymų keitimas
Nustatomų elementų sąrašas
Nustatomų elementų nustatymas
Galite nustatyti elementus naudodami toliau nurodytus 4 nuotolinio valdymo pulto mygtukus.
„“: MENU mygtukas
rodomas meniu
print.html[2016-08-31 13:47:21]
Pagalbinis vadovas
„“: UP mygtukas
grįžtama į ankstesnį meniu.
„“: DOWN mygtukas
pereinama prie kito meniu.
„“: REC/ENTER mygtukas
vykdomas meniu veiksmas.
(įjungimas / budėjimo režimas), kad įjungtumėte maitinimą.
1
Paspauskite mygtuką
2
Paspauskite MENU mygtuką.
3
Paspausdami mygtuką AUKŠTYN arba ŽEMYN pasirinkite norimo elemento
piktogramą, tada paspauskite mygtuką REC/ENTER.
Norėdami bandyti dar kartą, pasirinkite
REC/ENTER.
[20] Nustatymų keitimas
(atšaukti), tada paspauskite mygtuką
Filmavimo / fotografavimo nustatymai
Vaizdo kokybės nustatymas
Galite nustatyti vaizdo raišką ir kadrų spartą, kai filmuojate arba įrašote nepertraukiamai.
1
Paspauskite MENU mygtuką.
2
Paspausdami mygtuką AUKŠTYN arba ŽEMYN pasirinkite
/
(Filmavimo /
fotografavimo nustatymai) –
(Vaizdo kokybės nustatymas) – reikšmės
nustatymas, tada paspauskite mygtuką REC/ENTER.
(jei nustatytas filmo įrašymo formatas XAVC S 4K)*1
/
/
XAVC S 4K 100 MB/s
XAVC S 4K 60 MB/s
XAVC S 4K 100 MB/s*2
*2
print.html[2016-08-31 13:47:21]
Pagalbinis vadovas
XAVC S 4K 60 MB/s
(jei nustatytas filmo įrašymo formatas XAVC S HD)*1
/
/
XAVC S HD 50 MB/s
XAVC S HD 50 MB/s
XAVC S HD 50 MB/s*2
/
XAVC S HD 100 MB/s
/
XAVC S HD 60 MB/s
/
XAVC S HD 100 MB/s
/
XAVC S HD 60 MB/s
(jei nustatytas filmo įrašymo formatas MP4)*1
/
didžiausia raiška (tolygus vaizdas, įrašytas 2 k. didesne kadrų
/
/
/
didžiausia raiška
didelė raiška
didelė įrašymo sparta (tolygus vaizdas, įrašytas 4 k. didesne
sparta)
kadrų sparta)
/
didelė įrašymo sparta (tolygus vaizdas, įrašytas 8 k. didesne
kadrų sparta)
– lėtas įrašymas (sulėtintas vaizdas, įrašytas 2 k. spartesne kadrų sparta)
– ypač lėtas įrašymas (sulėtintas vaizdas, įrašytas 4 k. spartesne kadrų
sparta)
– standartinė raiška
*1 Kadrų sparta priklauso nuo NTSC/PAL nustatymo.
*2 Nustatymas galimas tik jei NTSC/PAL nustatymas yra NTSC.
Pastaba
LCD ekrane rodomą atkuriamo vaizdo kadrų spartą lemia „Wi-Fi“ ryšio tarp kameros ir nuotolinio
valdymo pulto būsena (ji skiriasi atsižvelgiant į filmuojant naudojamą kamerą).
[21] Nustatymų keitimas
Filmavimo / fotografavimo nustatymai
Filmo formatas
Jei ketinate filmuoti arba įrašyti nepertraukiamai, galite pasirinkti filmo formatą.
1
Paspauskite MENU mygtuką.
print.html[2016-08-31 13:47:21]
Pagalbinis vadovas
2
Paspausdami mygtuką AUKŠTYN arba ŽEMYN pasirinkite
/
(Filmavimo /
fotografavimo nustatymai) –
(Filmo formatas) – reikšmės nustatymas, tada
paspauskite mygtuką REC/ENTER.
„“: įrašo 4K (XAVC S) filmą.
Pasirinkite norimą vaizdo kokybę.
„“: įrašo HD (XAVC S) filmą.
Pasirinkite norimą vaizdo kokybę.
„“: įrašo MP4 filmą
Pasirinkite šį formatą, jei norite įkelti į išmanųjį telefoną arba svetainę.
Pastaba
Pasirinkę formatą nustatykite „Vaizdo kokybės nustatymą“.
[22] Nustatymų keitimas
Filmavimo / fotografavimo nustatymai
Laiko intervalu fiksuojamų vaizdų dydis
Galite nustatyti laiko intervalu fiksuojamų nuotraukų vaizdo dydį.
1
Paspauskite MENU mygtuką.
2
Paspausdami mygtuką AUKŠTYN arba ŽEMYN pasirinkite
(Laiko intervalo
fiksavimo režimo nustatymas) –
(Laiko intervalu fiksuojamų vaizdų dydis) –
reikšmės nustatymas, tada paspauskite mygtuką REC/ENTER.
(Fiksuoja 4K nuotrauką (3840 x 2160) (vaizdo dydis 8,3 M)
(Fiksuoja HD nuotrauką (1920 x 1080) (vaizdo dydis 2,1 M)
print.html[2016-08-31 13:47:21]
Pagalbinis vadovas
[23] Nustatymų keitimas
Filmavimo / fotografavimo nustatymai
Nepertraukiamo įrašymo laikas
Nepertraukiamo fotografavimo laiko intervalo (laikmenos vietos) nustatymas.
1
Paspauskite MENU mygtuką.
2
Paspausdami mygtuką AUKŠTYN arba ŽEMYN pasirinkite
(Nepertraukiamo
įrašymo režimo nustatymas) –
(Nepertraukiamo įrašymo laikas) –
reikšmės nustatymas, tada paspauskite mygtuką REC/ENTER.
(Nustatomas 5 min. nepertraukiamo įrašymo laikas. Sukurto filmo dydis –
vienas failas trunka 1 min.).
(Nustatomas 20 min. nepertraukiamo įrašymo laikas. Sukurto filmo dydis –
vienas failas trunka 5 min.).
(Nustatomas 60 min. nepertraukiamo įrašymo laikas. Sukurto filmo dydis –
vienas failas trunka 15 min.).
(Nustatomas 120 min. nepertraukiamo įrašymo laikas. Sukurto filmo dydis –
vienas failas trunka 15 min.).
(Nepertraukiamai įrašoma tol, kol užtenka laisvos atminties vietos. Sukurto
filmo dydis – vienas failas trunka 15 min.).
[24] Nustatymų keitimas
Filmavimo / fotografavimo nustatymai
Fotografavimo režimo perjungimas
Jei fotografuojate nuotraukas, galite rinktis pavienių nuotraukų arba nepertraukiamą
fotografavimą.
Pavienių nuotraukų arba nepertraukiamą fotografavimą galima nustatyti tik fotografuojant.
1
Paspauskite MENU mygtuką.
2
Paspausdami mygtuką AUKŠTYN arba ŽEMYN pasirinkite
(Fotografavimo
režimo nustatymas) –
(Fotografavimo režimo perjungimas) – reikšmės
nustatymas, tada paspauskite mygtuką REC/ENTER.
print.html[2016-08-31 13:47:21]
Pagalbinis vadovas
„“: Vieno kadro fotografavimas
nufotografuojama viena nuotrauka.
„“: Fotografavimas serijomis
Fotografuojama intervalu, nustatytu
/
*
(Fotografavimo intervalas)
„“: Motion Shot LE
Sugeneruojama nuotrauka iš nepertraukiamu režimu nufotografuotų nuotraukų, kurių
* (Fotografavimo intervalas).
fotografavimo intervalas nustatytas
/
*
Piktograma skiriasi pagal prijungtą kamerą.
Pastaba
Baigus fotografuoti fotografavimo serijomis arba judančio kadro LE režimu, tam tikrą laiką vykdomas
apdorojimas, kurio metu negalima atlikti kitų veiksmų.
[25] Nustatymų keitimas
Filmavimo / fotografavimo nustatymai
Fotografavimo intervalas
Galite nustatyti nepertraukiamo fotografavimo nustatymą, kuris bus taikomas pasirinkus
fotografavimo serijomis ir judančio kadro LE režimus.
1
Paspauskite MENU mygtuką.
2
Paspausdami mygtuką AUKŠTYN arba ŽEMYN pasirinkite
(Fotografavimo
*(Fotografavimo intervalas) – reikšmės
režimo nustatymas) –
/
nustatymas, tada paspauskite mygtuką REC/ENTER.
*
Piktograma skiriasi pagal prijungtą kamerą.
(per 1 sek. įrašoma iš viso 10 nuotraukų 10 nuotraukų per sekundę greičiu)
Tinkama fotografuojant greitai judančius objektus.
(per 1,25 sek. įrašoma iš viso 10 nuotraukų 8 nuotraukų per sekundę
greičiu)
Tinkama fotografuojant greitai judančius objektus.
(per 2 sek. įrašoma iš viso 10 nuotraukų 5 nuotraukų per sekundę greičiu)
print.html[2016-08-31 13:47:21]
Pagalbinis vadovas
Tinkama kuriant judančius objektų kadrus.
(per 5 sek. įrašoma iš viso 10 nuotraukų 2 nuotraukų per sekundę greičiu)
Tinkama fotografuojant lėtai judančius objektus.。
Pastaba
„10f1s“, „8f1s“, „5f2s“ ir „2f5s“ yra apskaičiuotas maksimalus greitis. Atsižvelgiant į fotografavimo
sąlygas, pasiekti maksimalaus greičio gali būti neįmanoma.
[26] Nustatymų keitimas
Filmavimo / fotografavimo nustatymai
Laikmatis
Norėdami fotografuoti nuotraukas galite nustatyti automatinį laikmatį.
1
Paspauskite MENU mygtuką.
2
Paspausdami mygtuką AUKŠTYN arba ŽEMYN pasirinkite
(Fotografavimo
režimo nustatymas) –
(Laikmatis) – reikšmės nustatymas, tada paspauskite
mygtuką REC/ENTER.
(laikmatis nenaudojamas)
(nustatomas 2 sekundžių delsos laikmatis)
(nustatomas 10 sekundžių delsos laikmatis)
Pastaba
Filmuojant automatinio laikmačio naudoti negalima.
Automatinio laikmačio funkcija veiks, kol bus atšaukta. Jei laikmačio naudoti nebereikia, nustatykite
.
print.html[2016-08-31 13:47:21]
Pagalbinis vadovas
[27] Nustatymų keitimas
Filmavimo / fotografavimo nustatymai
Fotografavimo intervalas naudojant laiko intervalą
Galite nustatyti fotografavimo intervalais laiko intervalą.
1
Paspauskite MENU mygtuką.
2
Paspausdami mygtuką AUKŠTYN arba ŽEMYN pasirinkite
(Laiko intervalo
fiksavimo režimo nustatymas) –
(Fotografavimo intervalas naudojant laiko
intervalą) – reikšmės nustatymas, tada paspauskite mygtuką REC/ENTER.
(nepertraukiamai įrašomos nuotraukos maždaug 1 sek. intervalais)
(nepertraukiamai įrašomos nuotraukos maždaug 2 sek. intervalais)
(nepertraukiamai įrašomos nuotraukos maždaug 5 sek. intervalais)
(nepertraukiamai įrašomos nuotraukos maždaug 10 sek. intervalais)
(nepertraukiamai įrašomos nuotraukos maždaug 30 sek. intervalais)
(nepertraukiamai įrašomos nuotraukos maždaug 60 sek. intervalais)
Pastaba
Pirmoji nuotrauka įrašoma iš karto paleidus įrašymą: nelaukiama, kol praeis nustatytas intervalas.
Paskesnė iš eilės einanti nuotrauka įrašoma praėjus nustatytam intervalui.
Atsižvelgiant į fotografavimo sąlygas, nustatytas greitis gali būti nepasiektas.
[28] Nustatymų keitimas
Filmavimo / fotografavimo nustatymai
Kadrų skaičius per laiko intervalą
Galite nustatyti laiko intervalu fiksuojamų nuotraukų skaičių.
1
Paspauskite MENU mygtuką.
2
Paspausdami mygtuką AUKŠTYN arba ŽEMYN pasirinkite
(Laiko intervalo
fiksavimo režimo nustatymas) –
(Kadrų skaičius per laiko intervalą) –
reikšmės nustatymas, tada paspauskite mygtuką REC/ENTER.
print.html[2016-08-31 13:47:21]
Pagalbinis vadovas
(nufotografuojama 300 nuotraukų)
(nufotografuojama 600 nuotraukų)
(nufotografuojama 900 nuotraukų)
(Nepertraukiamai fotografuoja, kol fotografavimas sustabdomas)
[29] Nustatymų keitimas
Filmavimo / fotografavimo nustatymai
„SteadyShot“ (filmas)
Filmuodami galite suaktyvinti kameros virpėjimo mažinimo funkciją.
1
Paspauskite MENU mygtuką.
2
Paspausdami mygtuką AUKŠTYN arba ŽEMYN pasirinkite
/
(Filmavimo /
fotografavimo nustatymai) –
(FDR-X3000 / HDR-AS300)/
(išskyrus
FDR-X3000 / HDR-AS300) („SteadyShot“ (filmas) – reikšmės nustatymas, tada
paspauskite mygtuką REC/ENTER.
FDR-X3000 / HDR-AS300
(filmuojant naudoja visas „SteadyShot“ funkcijas)
(filmuojant naudoja „SteadyShot“ funkciją)
(filmuojant nenaudoja „SteadyShot“ funkcijos)
Išskyrus FDR-X3000 / HDR-AS300
(filmuojant naudoja „SteadyShot“ funkciją)
(filmuojant nenaudoja „SteadyShot“ funkcijos)
[30] Nustatymų keitimas
Filmavimo / fotografavimo nustatymai
„SteadyShot“ (nuotrauka) (FDR-X3000 / HDR-AS300)
Fotografuodami galite suaktyvinti kameros virpėjimo mažinimo funkciją.
print.html[2016-08-31 13:47:21]
Pagalbinis vadovas
1
Paspauskite MENU mygtuką.
2
Paspausdami mygtuką AUKŠTYN arba ŽEMYN pasirinkite
(Fotografavimo
režimo nustatymas) –
(„SteadyShot“ (nuotrauka) – reikšmės nustatymas,
tada paspauskite mygtuką REC/ENTER.
(fotografuojant naudoja „SteadyShot“ funkciją)
(fotografuojant nenaudoja „SteadyShot“ funkcijos)
Pastaba
Ši funkcija negalima naudojant laiko intervalo fiksavimo režimą.
[31] Nustatymų keitimas
Filmavimo / fotografavimo nustatymai
Kampo nustatymas
Galima konfigūruoti kameros matymo kampą.
1
Paspauskite MENU mygtuką.
2
Paspausdami mygtuką AUKŠTYN arba ŽEMYN pasirinkite
/
/
/
(Filmavimo / fotografavimo nustatymai) –
(Kampo nustatymas) – reikšmės
nustatymas, tada paspauskite mygtuką REC/ENTER.
„“: Platus (įrašo plačiu matymo kampu)
„“: Vidutinis (įrašo standartiniu matymo kampu) (FDR-X3000 / HDR-AS300)
„“: Siauras (įrašo siauru matymo kampu)
[32] Nustatymų keitimas
Filmavimo / fotografavimo nustatymai
Priartinimo nustatymas
print.html[2016-08-31 13:47:21]
Pagalbinis vadovas
Galite nustatyti, ar bus naudojamas skaitmeninis priartinimas.
1
Paspauskite MENU mygtuką.
2
Paspausdami mygtuką AUKŠTYN arba ŽEMYN pasirinkite
/
/
/
(Filmavimo / fotografavimo nustatymai) –
(Priartinimo nustatymas) –
reikšmės nustatymas, tada paspauskite mygtuką REC/ENTER.
(naudoja skaitmeninę priartinimo funkciją)
(nenaudoja skaitmeninės priartinimo funkcijos)
[33] Nustatymų keitimas
Filmavimo / fotografavimo nustatymai
Apvertimas
Galima įrašyti atvirkščią vaizdą. Ši funkcija naudinga, kai kamera pritvirtinama apversta.
1
Paspauskite MENU mygtuką.
2
Paspausdami mygtuką AUKŠTYN arba ŽEMYN pasirinkite
/
/
/
(Filmavimo / fotografavimo nustatymai) –
(Apvertimas) – reikšmės
nustatymas, tada paspauskite mygtuką REC/ENTER.
(vaizdas apverčiamas vertikaliai ir sukeičiami kairysis ir dešinysis garso kanalai)
(vaizdas neapverčiamas)
[34] Nustatymų keitimas
Filmavimo / fotografavimo nustatymai
AE keitimas
Atsižvelgiant į nuostatas, galima pakoreguoti ekspoziciją.
print.html[2016-08-31 13:47:21]
Pagalbinis vadovas
1
Paspauskite MENU mygtuką.
2
Paspausdami mygtuką AUKŠTYN arba ŽEMYN pasirinkite
/
/
/
(Filmavimo / fotografavimo nustatymai) –
(AE keitimas) – reikšmės
nustatymas, tada paspauskite mygtuką REC/ENTER.
(AE keitimas nenaudojamas)
(naudojamas AE keitimas (pvz., galite nustatyti +0,3 EV)
[35] Nustatymų keitimas
Filmavimo / fotografavimo nustatymai
Laiko intervalas naudojant AE režimą
Nustatykite automatinės ekspozicijos (AE) koregavimo metodą naudojant fiksavimą laiko
intervalu.
1
Paspauskite MENU mygtuką.
2
Paspausdami mygtuką AUKŠTYN arba ŽEMYN pasirinkite
(Laiko intervalo
fiksavimo režimo nustatymas) –
(Laiko intervalas naudojant AE režimą) –
reikšmės nustatymas, tada paspauskite mygtuką REC/ENTER.
(koreguoja kiekvieno kadro ekspoziciją. Sklandžiai seka šviesumo pasikeitimus)
(pradėjus fotografuoti nustato fiksuotą ekspoziciją)
[36] Nustatymų keitimas
Filmavimo / fotografavimo nustatymai
Scena
Galima nustatyti fiksavimo sceną.
1
Paspauskite MENU mygtuką.
print.html[2016-08-31 13:47:21]
Pagalbinis vadovas
2
Paspausdami mygtuką AUKŠTYN arba ŽEMYN pasirinkite
/
/
/
(Filmavimo / fotografavimo nustatymai) –
(Scena) – reikšmės nustatymas,
tada paspauskite mygtuką REC/ENTER.
(filmuojami standartinės kokybės vaizdai)
(vaizdai fiksuojami nustačius fotografuojant po vandeniu tinkamą vaizdo
kokybę)
[37] Nustatymų keitimas
Filmavimo / fotografavimo nustatymai
Baltos spalvos balansas
Galite reguliuoti spalvos balansą pagal įrašymo aplinką.
1
Paspauskite MENU mygtuką.
2
Paspausdami mygtuką AUKŠTYN arba ŽEMYN pasirinkite
/
/
/
(Filmavimo / fotografavimo nustatymai) –
(Baltos spalvos balansas) –
reikšmės nustatymas, tada paspauskite mygtuką REC/ENTER.
(automatiškai reguliuoja baltos spalvos balansą, todėl spalvos atrodo natūralios)
(pritaiko prie šviesos šaltinio spalvos temperatūros (nuo 2 500 K iki 9 900 K)
(naudoja nustatymą gautą iš
)
(fiksuojama bazinė balta spalva fotografuojant po šviesos šaltiniu)*
*
Padėkite baltą etaloninį objektą esant tokioms apšvietimo sąlygoms, kaip ir fotografuojant reikiamą objektą,
ir paspauskite mygtuką REC/ENTER.
[38] Nustatymų keitimas
Filmavimo / fotografavimo nustatymai
Spalvų režimas
Filmuodami arba įrašydami laiko intervalu galite pakeisti vaizdo spalvų tonus.
print.html[2016-08-31 13:47:21]
Pagalbinis vadovas
1
Paspauskite MENU mygtuką.
2
Paspausdami mygtuką AUKŠTYN arba ŽEMYN pasirinkite
/
(Filmavimo /
fotografavimo nustatymai) –
(Spalvų režimas) – reikšmės nustatymas, tada
paspauskite mygtuką REC/ENTER.
(įrašoma natūraliomis spalvomis)
(įrašoma ryškiomis spalvomis)
[39] Nustatymų keitimas
Filmavimo / fotografavimo nustatymai
Garso įrašymo nustatymas
Nustatykite, ar filmuojant reikia įrašyti garsą.
1
Paspauskite MENU mygtuką.
2
Paspausdami mygtuką AUKŠTYN arba ŽEMYN pasirinkite
/
(Filmavimo /
fotografavimo nustatymai) –
(Garso įrašymo nustatymas) – reikšmės
nustatymas, tada paspauskite mygtuką REC/ENTER.
(filmuojama įrašant garsą)
(filmuojant garsas neįrašomas)
[40] Nustatymų keitimas
Filmavimo / fotografavimo nustatymai
Vėjo triukšmo mažinimas
Ši funkcija automatiškai sumažina žemų dažnių vėjo triukšmą, kai garsas įrašomas naudojant
integruotą kameros mikrofoną.
1
Paspauskite MENU mygtuką.
print.html[2016-08-31 13:47:21]
Pagalbinis vadovas
2
Paspausdami mygtuką AUKŠTYN arba ŽEMYN pasirinkite
/
(Filmavimo /
fotografavimo nustatymai) –
(Vėjo triukšmo mažinimas) – reikšmės
nustatymas, tada paspauskite mygtuką REC/ENTER.
(nuslopinami žemų dažnių garsai, kad būtų sumažintas vėjo triukšmas)
(vėjo triukšmas nemažinamas)
[41] Nustatymų keitimas
Kameros nustatymai
„Bluetooth“ nuotolinio valdymo pulto maitinimo
nustatymas
Nuotolinio valdymo pultu galima įjungti / išjungti su nuotolinio valdymo pultu „Bluetooth“ ryšiu
susietas kameras.
1
Paspauskite mygtuką MENU.
2
Paspausdami mygtuką AUKŠTYN arba ŽEMYN pasirinkite
(Kameros
nustatymai) –
(„Bluetooth“ nuotolinio valdymo pulto maitinimo nustatymas)
– reikšmės nustatymas, tada paspauskite mygtuką REC/ENTER.
(galimybė nuotoliniu valdymo pultu įjungti / išjungti kamera yra įjungta.)
(galimybė nuotoliniu valdymo pultu įjungti / išjungti kamera yra išjungta.)
Norint įjungti šią funkciją, ankstesnis nustatymas turi būti nustatytas į
, o nuotolinio
valdymo pulto ir kameros „Bluetooth“ nustatymas iš anksto turi būti nustatytas ON (įjungtas).
Patarimas
Kai kamerą su nuotolinio valdymo pultu sieja keli ryšiai, įjungus nuotolinio valdymo pultą vienu metu
galima įjungti iki penkių kamerų.
Pastaba
Ši funkcija negalima, jei lėktuvo režimo nustatymas yra ON (įjungtas).
Vienu metu galite valdyti nuotolinio pulto ir kameros maitinimą, jei nuotolinio valdymo pultas yra
print.html[2016-08-31 13:47:21]
Pagalbinis vadovas
sujungtas su kamera.
Atsižvelgiant į supančią aplinką naudojant, vienu metu negalėsite valdyti kameros maitinimo
nuotolinio valdymo pultu. Tokiu atveju, vėl valdykite nuotolinio valdymo pulto maitinimą.
[42] Nustatymų keitimas
Kameros nustatymai
Formatas
Norėdami atkurti pradinę laikmenos būseną, panaikinkite visus filmus ir nuotraukas kameros
laikmenoje.
1
Paspauskite MENU mygtuką.
2
Paspausdami mygtuką AUKŠTYN arba ŽEMYN pasirinkite
(Kameros
nustatymai) –
(Formatas), tada paspauskite mygtuką REC/ENTER.
(vykdyti) ir paspaudžiate mygtuką
Formatavimas prasideda, kai pasirenkate
REC/ENTER.
Formatavimas atšaukiamas, kai pasirenkate
(atšaukti) ir paspaudžiate mygtuką
REC/ENTER.
Formatavimas baigtas, kai parodomas ekranas su žyma. Paspauskite mygtuką
REC/ENTER, kad grįžtumėte į ankstesnį MENU.
Pastaba
Svarbius vaizdus prieš formatuodami įrašykite į kokį nors įrenginį, pvz., kompiuterį.
Neįmanoma formatuoti kameros naudojantis nuotoliniu valdymo pultu, jei nuotolinis valdymo pultas
„Wi-Fi“ ryšiu neprijungtas prie kameros.
[43] Nustatymų keitimas
Kameros nustatymai
Laiko kodas / naudotojo duomenys
print.html[2016-08-31 13:47:21]
Pagalbinis vadovas
Jei nustatytas filmo režimas ir filmo formatas XAVC S, galima naudoti laiko kodo / informacijos
bito funkciją.
1
Paspauskite MENU mygtuką.
2
Paspausdami mygtuką AUKŠTYN arba ŽEMYN pasirinkite
(Kameros
nustatymai) –
(Laiko kodas / naudotojo duomenys) – nustatymo elementas,
tada paspauskite mygtuką REC/ENTER.
Tokie yra nustatyti elementai ir išsami informacija.
(nustatomas laiko kodas)
1. Paspausdami mygtuką AUKŠTYN arba ŽEMYN pasirinkite 2-jų skaičių numerius, tada
paspauskite mygtuką REC/ENTER.
2. Kartokite 1 veiksmą, kol nustatysite keturis 2-jų skaičių numerius, tada grįžkite į
ankstesnį MENU.
Esant toliau nurodytam diapazonui, laiko kodo pasirinkti negalima.
Pasirinkus 30p arba 60p
00:00:00:00 – 23:59:59:29
Pasirinkus 25p arba 50p
00:00:00:00 – 23:59:59:24
Pasirinkus 24p, galima nustatyti 2 paskutinius kadrų laiko kodo skaitmenis
renkantis 4 kartotinius nuo 0 iki 23.
(iš naujo nustato laiko kodą)
Atkūrimas atliekamas, kai pasirenkate
, tada paspauskite mygtuką REC/ENTER.
(pasirenkamas laiko kodo įrašymo metodas)
„“: laiko kodas įrašomas kadro kompensavimo režimu.
„“: laiko kodas įrašomas nekompensuojamų kadrų režimu.*
*
Toliau nurodytais atvejais laiko kodas nustatomas kaip
.
Kai nustatyta vaizdo kokybė yra 24p
Kai NTSC / PAL perjungimas nustatytas
(nustatomas laiko kodo skaičiavimo formatas)
„“: Laiko kodas keičiasi tik įrašant filmus XAVC S formatu. Jis įrašomas
nuosekliai pradedant paskutiniu vaizdo laiko kodu.
print.html[2016-08-31 13:47:21]
Pagalbinis vadovas
„“: laiko kodas kinta palaipsniui, neatsižvelgiant į kameros veikimą.
(nustatomas laiko kodas, kurį reikia įrašyti)
„“: į įrašymo laikmeną įrašomas naujai nustatytas laiko kodas.
„“: iš įrašomos laikmenos nuskaitomas ankstesnio įrašo laiko kodas ir naujas
laiko kodas pradedamas įrašyti nuo vėliausio laiko kodo.
(nustatoma naudotojo informacija)
1. Paspausdami mygtuką AUKŠTYN arba ŽEMYN pasirinkite 2-jų skaičių numerius, tada
paspauskite mygtuką REC/ENTER.
2. Kartokite 1 veiksmą, kol nustatysite keturis 2-jų skaičių numerius, tada grįžkite į
ankstesnį MENU.
Toliau nurodytas informacijos bito pasirinkimo diapazonas.
00 00 00 00–FF FF FF FF
(inicijuojama naudotojo informacija)
Atkūrimas atliekamas, kai pasirenkate
, tada paspauskite mygtuką REC/ENTER.
(nustatomas informacijos bito įrašymo laikas)
„“: laikas kaip informacijos bitas neįrašomas.
„“: laikas įrašomas kaip informacijos bitas.
Pastaba
Laiko kodą / informacijos bitą galima nustatyti tik filmo režimu.
Jei nuotolinio valdymo pultas neprijungtas prie kameros „Wi-Fi“ ryšiu, kameros nustatymų pakeisti
nepavyks.
Patarimas
Apie laiko kodą
Laiko kodo funkcija yra naudinga išsamiai redaguojant vaizdus, nes jai veikiant su vaizdo
duomenimis įrašomos valandos / minutės / sekundės / kadrai.
Kai TV sistemos nustatymas yra NTSC, o kadrų sparta – 30p arba 60p, per ilgai trunkantį įrašymą
realusis laikas pradeda skirtis nuo laiko kodo. Taip nutinka todėl, kad laiko kodo kadrų skaičius per
sekundę šiek tiek skiriasi nuo faktinio NTSC vaizdo signalo kadrų dažnio. Kadro kompensavimas šį
skirtumą kompensuoja. Taip užtikrinamas laiko kodo sutapimas su realiuoju laiku. Pirmųjų kadrų
skaičiai (pirmų 2 kadrų skaičiai, kai kadrų sparta – 30p, arba pirmų 4 kadrų skaičiai, kai kadrų sparta
– 60p) kas minutę praleidžiami. Kas dešimtą minutę jie nepraleidžiami. Laiko kodas, kurį taikant šio
koregavimo neatliekama, vadinamas nekompensuojamų kadrų režimu.
Apie informacijos bitą
Veikiant informacijos bito funkcijai įrašoma tokia informacija (8 skaitmenų šešioliktainiais skaičiais)
print.html[2016-08-31 13:47:21]
Pagalbinis vadovas
kaip data, laikas ir scenos numeris. Ši funkcija naudinga, jei reikia redaguoti dviem arba daugiau
kamerų sukurtus filmus.
[44] Nustatymų keitimas
Kameros nustatymai
IR nuotolinio valdymo pultas
Galite inicijuoti kameros laiko kodą ir pradėti / sustabdyti įrašymą naudodami infraraudonųjų
spindulių nuotolinį valdymo pultą (įsigyjamas atskirai).
1
Paspauskite MENU mygtuką.
2
Paspausdami mygtuką AUKŠTYN arba ŽEMYN pasirinkite
(Kameros
nustatymai) –
(IR nuotolinio valdymo pultas) – reikšmės nustatymas, tada
paspauskite mygtuką REC/ENTER.
(galima valdyti kamerą infraraudonųjų spindulių nuotolinio valdymo pultu)
(infraraudonųjų spindulių nuotolinio valdymo pultu kameros valdyti negalima)
Pastaba
Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, reikalingas nuotolinis valdiklis, IR imtuvo rinkinys RMT-VP1K ir
infraraudonųjų spindulių nuotolinis valdymo pultas RMT-845 (įsigyjamas atskirai).
RMT-845 galite įsigyti „Sony“ klientų aptarnavimo centre.
Naudojant RMT-845 (parduodamas atskirai) galima rinktis tik toliau nurodytus nustatymus. Kitų
nustatymų rinktis negalėsite.
Laiko kodo atkūrimas.
Galite pradėti arba sustabdyti įrašymą.
[45] Nustatymų keitimas
Pypsėjimas
print.html[2016-08-31 13:47:21]
Kameros nustatymai
Pagalbinis vadovas
Galima nustatyti garsinius kamera atliekamų veiksmų signalus.
1
Paspauskite MENU mygtuką.
2
Paspausdami mygtuką AUKŠTYN arba ŽEMYN pasirinkite
(Kameros
nustatymai) –
(Pypsėjimas) – reikšmės nustatymas, tada paspauskite
mygtuką REC/ENTER.
(visų veiksmų garsiniai signalai įjungti)
(garsiniai signalai pasigirsta tik atliekant toliau nurodytus veiksmus)*
įjungus maitinimą;
pradėjus įrašymą;
sustabdžius įrašymą;
paspaudus užraktą;
pasirinkus neveikiančią funkciją arba įvykus klaidai;
prisijungimo patvirtinimo pyptelėjimas;
išjungus maitinimą (FDR-X3000/HDR-AS300).
(visų veiksmų garsiniai signalai išjungti)
*
bus rodoma vietoj
ir tai priklauso nuo prijungtos kameros.
Pastaba
Jei nuotolinio valdymo pultas neprijungtas prie kameros „Wi-Fi“ ryšiu, kameros nustatymų pakeisti
nepavyks.
[46] Nustatymų keitimas
Kameros nustatymai
Pypsėjimo garsumas
Valdydami kamerą nuotolinio valdymo pultu galite nustatyti kameros pypsėjimo garsumą.
1
Paspauskite MENU mygtuką.
2
Paspauskite mygtuką AUKŠTYN arba ŽEMYN ir nustatykite
(Kameros
nustatymai) –
(Pypsėjimo garsumas) – reikšmės nustatymas, tada paspauskite
print.html[2016-08-31 13:47:21]
Pagalbinis vadovas
mygtuką REC/ENTER.
(garsus pypsėjimas)
(tylus pypsėjimas)
Pastaba
Šios funkcijos negalima nustatyti, jei pypsėjimas yra OFF (išjungtas).
[47] Nustatymų keitimas
Kameros nustatymai
Lempos nustatymas
Jei nenorite, kad lempos šviesa atsispindėtų nuo objekto, galite riboti įrašant įsijungiančių REC
lempų skaičių.
1
Paspauskite MENU mygtuką.
2
Paspauskite mygtuką AUKŠTYN arba ŽEMYN ir nustatykite
(Kameros
nustatymai) –
(Lempos nustatymai) – reikšmės nustatymas, tada paspauskite
mygtuką REC/ENTER.
(užsidega visos kameros REC lempos)
(užsidega tik ant kameros jungties dangtelio esančios REC lempos)
(kameros REC lempos neužsidega)
Patarimas
Jei filmavimo kryptimi yra atsispindinčių objektų, pvz., stiklas, pakeiskite kameros lempų nustatymus.
[48] Nustatymų keitimas
Kameros nustatymai
Įrašymas vienu palietimu
print.html[2016-08-31 13:47:21]
Pagalbinis vadovas
Paspauskite išjungtos kameros mygtuką REC/ENTER, kad kamera įsijungtų ir pradėtų įrašymą.
Ši funkcija galima, jei pasirinktas filmavimo režimas yra filmas, fiksavimas laiko intervalu,
tiesioginė transliacija arba nepertraukiamas įrašymas.
1
Paspauskite mygtuką MENU.
2
Paspausdami mygtuką AUKŠTYN arba ŽEMYN pasirinkite
(Kameros
nustatymai) –
(Įrašymas vienu palietimu) – reikšmės nustatymas, tada
paspauskite mygtuką REC/ENTER.
(įrašymas vienu palietimu įjungtas)
(įrašymas vienu palietimu išjungtas)
Pastaba
Naudojant įrašymą vienu palietimu, įrašoma tuo filmavimo režimu, kuris buvo nustatytas prieš pat
išjungiant maitinimą.
Jei nuotolinio valdymo pultas neprijungtas prie kameros „Wi-Fi“ ryšiu, kameros nustatymų pakeisti
nepavyks.
[49] Nustatymų keitimas
Kameros nustatymai
Automatinis išjungimas
Galima nustatyti, ar, atsižvelgiant į nustatymo laiką, kamera turi būti automatiškai išjungta.
1
Paspauskite MENU mygtuką.
2
Paspausdami mygtuką AUKŠTYN arba ŽEMYN pasirinkite
(Kameros
nustatymai) –
(Automatinis išjungimas) – reikšmės nustatymas, tada
paspauskite mygtuką REC/ENTER.
(maitinimas išjungiamas po maždaug 20 sek.)
(maitinimas išjungiamas po maždaug 60 sek.)
(maitinimas automatiškai neišjungiamas)
print.html[2016-08-31 13:47:21]
Pagalbinis vadovas
Pastaba
Automatinio išjungimo funkcija yra išjungta, jei nuotolinio valdymo pultas prijungtas prie kameros
naudojant „Wi-Fi“ ryšį.
Jei nuotolinio valdymo pultas neprijungtas prie kameros „Wi-Fi“ ryšiu, kameros nustatymų pakeisti
nepavyks.
[50] Nustatymų keitimas
Kameros nustatymai
NTSC / PAL perjungimas
Atsižvelgdami į šalies arba regiono, kuriame ketinate naudoti kamerą, TV sistemą, galite
pasirinkti NTSC / PAL nustatymą.
1
Paspauskite MENU mygtuką.
2
Paspausdami mygtuką AUKŠTYN arba ŽEMYN pasirinkite
(Kameros
nustatymai) –
/
(NTSC / PAL perjungimas), tada
paspauskite mygtuką REC/ENTER.
(perjungia kameros TV sistemą iš NTSC į PAL)
(perjungia kameros TV sistemą iš PAL į NTSC)
Bandant pakeisti esamus nustatymus parodomas patvirtinimo ekranas. Pereikite prie 3
veiksmo.
3
Paspausdami mygtuką AUKŠTYN arba ŽEMYN pasirinkite
paspauskite mygtuką REC/ENTER.
(vykdyti), tada
Pastaba
Kai nuotolinio valdymo pulte pakeičiamas NTSC/PAL nustatymas, „Wi-Fi“ ryšys su kamera
nutraukiamas ir kamera automatiškai paleidžiama iš naujo. Paskui nuotolinio valdymo pultas
automatiškai vėl sujungiamas su kamera.
print.html[2016-08-31 13:47:21]
Pagalbinis vadovas
[51] Nustatymų keitimas
Kameros nustatymai
Versija (kameros)
Rodoma kameros programinės įrangos versija.
1
Paspauskite MENU mygtuką.
2
Paspausdami mygtuką AUKŠTYN arba ŽEMYN pasirinkite
(Kameros
nustatymai) –
(Versija), tada paspauskite mygtuką REC/ENTER.
Pastaba
Ši funkcija galima tik naudojant vieno ryšio režimą.
[52] Nustatymų keitimas
Nuotolinio valdymo pulto nustatymai
Lėktuvo režimas
Galite nustatyti nuotolinio valdymo pultą, kad jis išjungtų visas „Wi-Fi“ / „Bluetooth“ funkcijas.
Lėktuve arba kitose vietose, kuriose taikomi apribojimai, nustatykite, kad nuotolinio valdymo
pulto ir kameros lėktuvo rėžimas būtų ON (įjungtas).
1
Paspauskite mygtuką MENU.
2
Paspausdami mygtuką AUKŠTYN arba ŽEMYN pasirinkite
(Nuotolinio valdymo
pulto nustatymai) –
(Lėktuvo režimas) – reikšmės nustatymas, tada
paspauskite mygtuką REC/ENTER.
(„Wi-Fi“ ir „Bluetooth“ funkcijos išjungtos)
(numatytasis) („Wi-Fi“ ir „Bluetooth“ funkcijos įjungtos)
print.html[2016-08-31 13:47:21]
Pagalbinis vadovas
Pastaba
Negalima nustatyti lėktuvo režimo, jei nuotolinio valdymo pultas sujungtas su kamera naudojant
vieno ryšio režimą.
[53] Nustatymų keitimas
Nuotolinio valdymo pulto nustatymai
Ryšio režimas
Nustatykite kamerų, prie kurių bus prijungtas nuotolinio valdymo pultas, skaičių („viena“ kamera
arba „kelios“ kameros).
Pastaba
Negalima nustatyti ryšio režimo, jei nuotolinio valdymo pultas sujungtas su kamera naudojant „Wi-Fi“
ryšį.
1
Paspauskite mygtuką MENU.
2
Paspausdami mygtuką AUKŠTYN arba ŽEMYN pasirinkite
(Nuotolinio valdymo
pulto nustatymai) –
(ryšio režimas) – reikšmės nustatymas, tada
paspauskite mygtuką REC/ENTER.
(numatytasis) (vienas ryšys)
(keli ryšiai)
[54] Nustatymų keitimas
Nuotolinio valdymo pulto nustatymai
„Bluetooth“ nustatymas
Nuotolinio valdymo pultas gali palaikyti ryšį su kamera naudojant „Bluetooth“ ryšį.
Bendras registracijos procesas, kuris suteikia įrenginiams (nuotolinio valdymo pultui ir kamerai)
galimybę palaikyti ryšį naudojant „Bluetooth“, vadinamas „susiejimu“. Pasibaigus susiejimui
įrenginiai galės automatiškai palaikyti ryšį per „Bluetooth“, kai jie vėl bus įjungti.
print.html[2016-08-31 13:47:21]
Pagalbinis vadovas
1
Paspauskite MENU mygtuką.
2
Paspausdami mygtuką AUKŠTYN arba ŽEMYN pasirinkite
(Nuotolinio valdymo
pulto nustatymai) –
(„Bluetooth“ nustatymas) – reikšmės nustatymas, tada
paspauskite mygtuką REC/ENTER.
(numatytasis) („Bluetooth“ ryšys įjungtas. „Bluetooth“ piktograma (
arba
rodoma LCD ekrane.)
(„Bluetooth“ ryšio nėra. „Bluetooth“ piktograma LCD ekrane nerodoma).
) yra
Patarimas
Numatytasis nuotolinio valdymo pulto „Bluetooth“ nustatymas yra ON (įjungtas). Kai „Bluetooth“
palaikanti kamera pirmą kartą prijungiama prie „Wi-Fi“, automatiškai baigiamas nuotolinio valdymo
pulto „Bluetooth“ susiejimas su kamera ir LCD ekrane rodoma
persijungia į
.
Pastaba
Kai lėktuvo režimas yra ON (įjungtas), LCD ekrane „Bluetooth“ piktograma nerodoma ir „Bluetooth“
ryšys yra išjungiamas, net jei „Bluetooth“ nustatymas yra ON (įjungtas).
Nuotolinio valdymo pultą galima susieti net su 15 „Bluetooth“ įrenginių. Jei su nuotolinio valdymo
pultu susiejamas 16-tas įrenginys, pirmojo užregistruoto įrenginio susiejimo informacija panaikinama.
Kai nuotolinio valdymo pultas palaiko ryšį per „Bluetooth“, susieti su kitu įrenginiu negalima.
Pradėjus naudoti nuotolinio valdymo pultą atkuriama ir susiejimo informacija. Atlikite susiejimą iš
naujo.
[55] Nustatymų keitimas
Nuotolinio valdymo pulto nustatymai
Tinklo nustatymų atkūrimas
Galima atkurti kelių ryšių tinklo nustatymus.
1
Paspauskite mygtuką MENU.
2
Paspausdami mygtuką AUKŠTYN arba ŽEMYN pasirinkite
print.html[2016-08-31 13:47:21]
(Nuotolinio valdymo
Pagalbinis vadovas
pulto nustatymai) –
mygtuką REC/ENTER.
(Tinklo nustatymų atkūrimas), tada paspauskite
Bus rodomas patvirtinimo ekranas.
Patvirtinimo ekrane pasirinkus
3
(atšaukti), atkūrimas atšaukiamas.
Paspausdami mygtuką AUKŠTYN arba ŽEMYN pasirinkite
mygtuką REC/ENTER.
, tada paspauskite
Tinklo nustatymai bus atkurti.
Pastaba
Naudojant vieno ryšio režimą tinklo nustatymų atkurti negalima.
Jei atkūrus tinklo nustatymus nustatomi keli ryšiai, dar kartą užregistruokite įrenginius, net jei jie buvo
užregistruoti anksčiau.
[56] Nustatymų keitimas
Nuotolinio valdymo pulto nustatymai
Automatinis monitoriaus išjungimas filmuojant
Jei filmuojant, fiksuojant laiko intervalu arba nepertraukiamai įrašant nuotolinio valdymo pultas
nenaudojamas ilgiau nei 10 sek., siekiant sumažinti maitinimo elemento sąnaudas, nuotolinio
valdymo pulto LCD ekranas automatiškai išsijungia. Pasinaudokite nuotolinio valdymo pultu,
kad LCD ekranas vėl būtų įjungtas.
1
Paspauskite mygtuką MENU.
2
Paspausdami mygtuką AUKŠTYN arba ŽEMYN pasirinkite
(Nuotolinio valdymo
pulto nustatymai) –
(Automatinis monitoriaus išjungimas filmuojant) –
reikšmės nustatymas, tada paspauskite mygtuką REC/ENTER.
(numatytasis) (LCD ekranas automatiškai išjungiamas, jei filmuojant nuotolinio
valdymo pultas nenaudojamas ilgiau nei 10 sek.)
(Filmuojant LCD ekranas išjungiamas)
print.html[2016-08-31 13:47:21]
Pagalbinis vadovas
Patarimas
Praėjus tam tikram laikui, kameros „Wi-Fi“ funkcija automatiškai persijungia į OFF (išjungta)
(„Bluetooth“ vis dar įjungtas), kad kameros įrašymo laikas būtų ilgesnis.
Norėdami vėl įjungti LCD ekraną, pasinaudokite nuotolinio valdymo pultu esant išjungtam LCD
ekranui, arba nustokite filmuoti kamera.
Pastaba
Jei nuotoliniu valdymo pultu pasinaudosite praėjus 1 min. po LCD ekrano išsijungimo, prireiks 5–6
sek., kad LCD ekranas vėl įsijungtų.
Ši funkcija veikia, jei nuotolinio valdymo pultas su kamera sujungtas naudojant vieno ryšio režimą.
[57] Nustatymų keitimas
Nuotolinio valdymo pulto nustatymai
Veidrodinis režimas
Vaizdai LCD monitoriuje rodomi kaip veidrodinis atspindys. Tai naudinga, jei save fotografuojate
pritvirtinę kamerą prie priedo, pvz., fotografuojant naudojamo laikiklio. Nufotografuoti vaizdai
rodomi be veidrodinio atspindžio.
1
Paspauskite mygtuką MENU.
2
Paspausdami mygtuką AUKŠTYN arba ŽEMYN pasirinkite
(Nuotolinio valdymo
pulto nustatymai) –
(Veidrodinis režimas) – reikšmės nustatymas, tada
paspauskite mygtuką REC/ENTER.
(vaizdai rodomi kaip veidrodinis atspindys)
(numatytasis) (vaizdai rodomi be veidrodinio atspindžio)
[58] Nustatymų keitimas
Nuotolinio valdymo pulto nustatymai
Ekrano pasukimas
print.html[2016-08-31 13:47:21]
Pagalbinis vadovas
Nuotolinio valdymo pultu galite pasukti LCD ekraną ir pakeisti mygtukų UP / DOWN orientaciją.
1
Paspauskite mygtuką MENU.
2
Paspausdami mygtuką AUKŠTYN arba ŽEMYN pasirinkite
(Nuotolinio valdymo
pulto nustatymai) –
(Ekrano pasukimas) – reikšmės nustatymas, tada
paspauskite mygtuką REC/ENTER.
(ekranas pasukamas)
(numatytasis) (ekranas nepasukamas)
[59] Nustatymų keitimas
Nuotolinio valdymo pulto nustatymai
Monitoriaus šviesumas
LCD ekrano šviesumo nustatymas.
1
Paspauskite mygtuką MENU.
2
Paspausdami mygtuką AUKŠTYN arba ŽEMYN pasirinkite
(Nuotolinio valdymo
pulto nustatymai) –
(Monitoriaus šviesumas) – reikšmės nustatymas, tada
paspauskite mygtuką REC/ENTER.
(numatytasis) (šviesus)
(tamsus)
Pastaba
Jei maitinimas tiekiamas per USB mikrojungtį, monitoriaus šviesumo nustatyti negalima.
Užfiksuojamas nustatymas „Šviesus“.
print.html[2016-08-31 13:47:21]
Pagalbinis vadovas
[60] Nustatymų keitimas
Nuotolinio valdymo pulto nustatymai
Datos ir laiko nustatymas
Nustatykite datą ir laiką.
1
Paspauskite mygtuką MENU.
2
Paspausdami mygtuką AUKŠTYN arba ŽEMYN pasirinkite
(Nuotolinio valdymo
pulto nustatymai) –
(Datos ir laiko nustatymas), tada paspauskite mygtuką
REC/ENTER.
3
Metų / mėnesio / dienos nustatymas.
Paspauskite mygtuką AUKŠTYN arba ŽEMYN ir nustatykite metus, tada paspauskite
mygtuką REC/ENTER. Žymeklis perkeliamas į mėnesį ir, kartodami tuos pačius veiksmus,
galėsite nustatyti mėnesį ir dieną.
(Datos rodymas skiriasi atsižvelgiant į datos formatą.)
Parodomas laiko nustatymo ekranas.
4
Nustatykite laiką kartodami 3 veiksmo nurodymus.
5
Patikrinkite datą ir laiką ekrane, tada paspauskite mygtuką REC/ENTER.
Laikas nustatytas ir ekrane grįžtama į ankstesnį meniu.
Patarimas
Jei iš nustatomų reikšmių pasirinkimo ekrano norite grįžti į nustatomų elementų pasirinkimo ekraną,
paspauskite mygtuką MENU.
Jei nuotolinis valdymo pultas prijungtas prie objektyvo tipo kameros (QX serijos) arba HDR-AZ1, į
kamerą automatiškai perduodamas nuotolinio valdymo pulto datos ir laiko nustatymas.
print.html[2016-08-31 13:47:21]
Pagalbinis vadovas
[61] Nustatymų keitimas
Nuotolinio valdymo pulto nustatymai
Vietos nustatymas
Nesustabdydami laikrodžio galite nustatyti nuotolinio valdymo pulto laikrodį, kad jo rodomas
laikas atitiktų jūsų buvimo vietos laiką. Vieta nustatoma atsižvelgiant į laiko skirtumą nuo
Grinvičo laiko juostos (GMT). Jei reikia daugiau informacijos, žr. skyrių „Laiko skirtumų pasaulio
sostinėse sąrašas“.
1
Paspauskite mygtuką MENU.
2
Paspausdami mygtuką AUKŠTYN arba ŽEMYN pasirinkite
(Nuotolinio valdymo
pulto nustatymai) –
(Vietos nustatymas) – reikšmės nustatymas, tada
paspauskite mygtuką REC/ENTER.
3
Patvirtinkite laiką rodomame ekrane, tada paspauskite mygtuką REC/ENTER.
[62] Nustatymų keitimas
Nuotolinio valdymo pulto nustatymai
Vasaros laiko nustatymas
Nustatykite, ar datos ir laiko nustatymuose bus atsižvelgiama į vasaros laiką.
1
Paspauskite mygtuką MENU.
2
Paspausdami mygtuką AUKŠTYN arba ŽEMYN pasirinkite
(Nuotolinio valdymo
pulto nustatymai) –
(Vasaros laiko nustatymas) – reikšmės nustatymas, tada
paspauskite mygtuką REC/ENTER.
(nustatomas vasaros laikas)
(numatytasis) (vasaros laikas nenustatomas)
print.html[2016-08-31 13:47:21]
Pagalbinis vadovas
[63] Nustatymų keitimas
Nuotolinio valdymo pulto nustatymai
Datos formatas
Nustatykite nuotolinio valdymo pulte rodomos datos formatą.
1
Paspauskite mygtuką MENU.
2
Paspausdami mygtuką AUKŠTYN arba ŽEMYN pasirinkite
(Nuotolinio valdymo
pulto nustatymai) –
/
/
/
(Datos formatas) –
reikšmės nustatymas, tada paspauskite mygtuką REC/ENTER.
(diena-mėnuo-metai)
(mėnuo-diena-metai)
(mėnuo (anglų k.)-diena-metai)
(metai-mėnuo-diena)
[64] Nustatymų keitimas
Nuotolinio valdymo pulto nustatymai
Versija
Parodoma nuotolinio valdymo pulto programinės įrangos versija.
1
Paspauskite mygtuką MENU.
2
Paspausdami mygtuką AUKŠTYN arba ŽEMYN pasirinkite
(Nuotolinio valdymo
pulto nustatymai) –
(Versija), tada paspauskite mygtuką REC/ENTER.
[65] Nustatymų keitimas
Nuotolinio valdymo pulto nustatymai
Nustatymų atkūrimas
print.html[2016-08-31 13:47:21]
Pagalbinis vadovas
Atkuriami visi numatytieji nuotolinio valdymo pulto nustatymai.
Atkuriant nuotolinio valdymo pulto nustatymus kameros nustatymai neatkuriami.
1
Paspauskite mygtuką MENU.
2
Paspausdami mygtuką AUKŠTYN arba ŽEMYN pasirinkite
(Nuotolinio valdymo
pulto nustatymai) –
(Nustatymų atkūrimas), tada paspauskite mygtuką
REC/ENTER.
3
Paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite nustatymą ir paspauskite
mygtuką REC/ENTER.
Pasirinkite
Pasirinkite
(atšaukti) ir grįžkite į nuotolinio valdymo pulto nustatymų meniu ekraną.
(vykdyti) ir atkurkite nuotolinio valdymo pulto nustatymus.
[66] Peržiūra
Vaizdų atkūrimas
Nuotolinio valdymo pulte galite atkurti kamera įrašytus filmus / vaizdus.
Toliau nurodyta, kaip atkurti filmus.
1
Paspauskite mygtuką MENU.
2
Paspausdami mygtuką AUKŠTYN arba ŽEMYN pasirinkite
valdymo pulte), tada paspauskite mygtuką REC/ENTER.
3
Paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite vaizdą ir paspauskite mygtuką
REC/ENTER.
Pradedama atkurti.
print.html[2016-08-31 13:47:21]
(atkurti nuotolinio
Pagalbinis vadovas
Grįžimas prie filmavimo režimo
Paspauskite mygtuką MENU, paspausdami mygtuką AUKŠTYN arba ŽEMYN pasirinkite
(perjungti filmavimo režimą), tada paspauskite mygtuką REC/ENTER.
Pastaba
Garsas neatkuriamas.
LCD ekrane rodomą atkūrimo kadrų spartą lemia „Wi-Fi“ ryšio tarp kameros ir nuotolinio valdymo
pulto būsena. Ji skiriasi nuo tos, kuri rodoma filmuojant.
Patarimas
Atkuriant filmą galima atlikti toliau nurodytus veiksmus.
Greitai persukti atgal: paspauskite mygtuką UP.
Greitai persukti pirmyn: paspausite mygtuką DOWN.
Pristabdyti: Paspauskite mygtuką REC/ENTER.
[67] Peržiūra
Vaizdų naikinimas
Panaikinkite kameros atminties kortelėje saugomus nereikalingus vaizdus.
1
Paspauskite mygtuką MENU.
2
Paspausdami mygtuką AUKŠTYN arba ŽEMYN pasirinkite
valdymo pulte), tada paspauskite mygtuką REC/ENTER.
3
Paspausdami mygtuką AUKŠTYN arba ŽEMYN pasirinkite vaizdą ir paspauskite
mygtuką MENU.
4
Pasirinkite
5
Patvirtinimo ekrane pasirinkite
print.html[2016-08-31 13:47:21]
(atkurti nuotolinio
(naikinti) ir paspauskite mygtuką REC/ENTER.
(vykdyti) ir paspauskite mygtuką REC/ENTER.
Pagalbinis vadovas
Pasirinktas vaizdas bus panaikintas.
Pastaba
Vaizdus galima naikinti tik vieno ryšio režimu.
Vaizdus galima naikinti po vieną. Kelių vaizdų tuo pačiu metu panaikinti negalima.
Norėdami panaikinti visus vaizdus, suformatuokite atminties kortelę.
[68] Informacija
Atsargumo priemonės
Naudojimas
Nenaudokite / nelaikykite nuotolinio valdymo pulto toliau nurodytose vietose
Labai karštoje, šaltoje arba drėgnoje vietoje
Pvz., tiesioginiuose saulės spinduliuose stovinčiame automobilyje įrenginio korpusas gali
deformuotis ir dėl to sugesti.
Tiesioginėje saulės šviesoje arba netoli šildytuvo
Gali pakisti nuotolinio valdymo pulto korpuso spalva arba jis gali deformuotis ir dėl to
sugesti.
Stiprios vibracijos veikiamose vietose.
Šalia stiprių magnetinių laukų veikiamų vietų.
Netoli stiprias radijo bangos arba spinduliuotę skleidžiančių vietų
Vietose, kur daug smėlio ar dulkių
Pasirūpinkite, kad į nuotolinio valdymo pultą nepatektų smėlio ar dulkių. Priešingu atveju
nuotolinio valdymo pultas gali sugesti (kai kuriais atvejais nepataisomai).
[69] Informacija
Atsargumo priemonės
Drėgmės kondensacija
Jei nuotolinio valdymo pultas tiesiai iš šaltos vietos pernešamas į šiltą, jo viduje arba išorėje gali
kondensuotis drėgmė. Drėgmės kondensacija gali sutrikdyti nuotolinio valdymo pulto veikimą.
Jei kondensuojasi drėgmė
print.html[2016-08-31 13:47:21]
Pagalbinis vadovas
Išjunkite nuotolinio valdymo pultą ir palaukite apie 1 val., kad drėgmė išgaruotų.
Apie drėgmės kondensaciją
Drėgmė gali kondensuotis nuotolinio valdymo pultą pernešus iš šaltos vietos į šiltą (arba
atvirkščiai), taip pat naudojant jį drėgnoje vietoje, kaip nurodyta toliau:
kai parnešate nuotolinio valdymo pultą iš slidinėjimo trasos į šiltą patalpą;
kai nuotolinio valdymo pultą išnešate iš patalpos arba automobilio, kuriame veikė oro
kondicionierius, į karštį lauke;
kai nuotolinio valdymo pultą naudojate po audros ar lietaus;
kai nuotolinio valdymo pultą naudojate karštoje ir drėgnoje vietoje, pvz., pirtyje.
Kaip užkirsti kelią drėgmės kondensacijai
Jei reikia pernešti nuotolinio valdymo pultą iš šaltos vietos į šilumą, įdėkite nuotolinio valdymo
pultą į plastikinį maišelį ir tvirtai jį užriškite arba užspauskite. Išimkite kamerą iš maišelio, kai oro
temperatūra plastikiniame maišelyje susilygins su aplinkos temperatūra (maždaug po 1
valandos).
[70] Informacija
Atsargumo priemonės
Nešimas
Nesisėskite ant kėdės ir panašiai, kai nuotolinio valdymo pultas yra užpakalinėje kelnių ar
sijono kišenėje, nes taip galite sugadinti nuotolinio valdymo pultą.
[71] Informacija
Atsargumo priemonės
Darbinė temperatūra
Nuotolinio valdymo pultą galima naudoti esant –10–+40 °C (14–104 °F) temperatūrai.
Nerekomenduojama filmuoti itin karštoje arba šaltoje vietoje, kurios temperatūra nepatenka į
šį diapazoną.
Įrenginiui veikiant LCD ekranas ir korpusas gali įkaisti. Tai normalu.
print.html[2016-08-31 13:47:21]
Pagalbinis vadovas
[72] Informacija
Atsargumo priemonės
LCD ekrano naudojimas
LCD ekranas
Nepalikite LCD ekrano atsukto į saulę, nes taip galima jį sugadinti. Būkite apdairūs dėdami
nuotolinio valdymo pultą prie lango.
Naudojant nuotolinio valdymo pultą šaltoje vietoje, LCD ekrane gali atsirasti horizontalių
linijų arba vaizdų atspindžių. Tai nėra gedimas. Nuotolinio valdymo įrenginiui sušilus, LCD
ekranas vėl veiks įprastai.
Jei ilgą laiką bus rodomas stabilus, nejudantis vaizdas, tas vaizdas gali likti LCD ekrane kaip
persidengiantis vaizdas arba atspindys.
Šviesus arba gęstantis taškas LCD ekrane
Gaminant nuotolinio valdymo pulto LCD skydelį buvo taikomos didelio tikslumo technologijos,
bet keletas pikselių gali „užstrigti“, t. y. niekada neužsidegti (būti juodi), neužgesti (būti raudoni,
žali arba mėlyni) arba nuolat mirksėti. Be to, dėl fizinių skystakristalio ekrano charakteristikų
ilgai naudojant tokių „užstringančių“ pikselių gali atsirasti spontaniškai. Šios problemos
nenurodo gedimo.
[73] Informacija
Atsargumo priemonės
Atsparumas vandeniui
Apie atsparumą vandeniui
Nuotolinio valdymo pultas yra atsparus vandeniui. Žalai, patirtai dėl naudojimo ne pagal paskirtį,
piktnaudžiavimo ar netinkamos priežiūros, ribota garantija negalioja.
Saugokite nuotolinio valdymo pultą nuo padidinto spaudimo vandens, pvz., vandens iš
čiaupo, poveikio.
Nenaudokite karštosiose versmėse.
Nuotolinio valdymo pultą naudokite nuo 0 °C iki 40 °C (nuo 32 °F iki 104 °F) temperatūros
vandenyje.
Nuotolinio valdymo pultas yra atsparus vandeniui 3 m (10 pėdų) gylyje nepertraukiamai
naudojant 30 min.
Pastabos, skirtos perskaityti prieš naudojantis nuotolinio valdymo pultu po
vandeniu ir (arba) arti vandens.
Jei į nuotolinio valdymo pulto jungtį (kuria jis jungiamas prie laikiklio) patenka nešvarumų
arba smėlio, kruopščiai nuvalykite jungtį minkštu audiniu, kuris nepalieka jokių plaušelių.
print.html[2016-08-31 13:47:21]
Pagalbinis vadovas
Jei nuotolinio valdymo pultą naudojote netoli vandens arba ėmėte drėgnomis ar smėlėtomis
rankomis, prieš dėdami nuotolinio valdymo pultą į lizdą atlikite veiksmus, kurie nurodomi
skyriuje „Nuotolinio valdymo pulto priežiūra vandenyje arba prie vandens“.
Pastabos apie nuotolinio valdymo pulto naudojimą po vandeniu ir (arba) arti
vandens.
Saugokite nuotolinio valdymo pultą nuo smūgio poveikio, pvz., patiriamo šokinėjant į
vandenį.
Nuotolinio valdymo pultas vandenyje skęsta. Kad nuotolinio valdymo pultas nenuskęstų,
užsisekite jį pridedamu dirželiu.
Panardinus nuotolinio valdymo pultą į vandenį, gali susidaryti burbuliukų. Tai nėra gedimas.
Nuotolinio valdymo pulto „Wi-Fi“ / „Bluetooth“ funkcijos negalima naudoti po vandeniu.
[74] Informacija
Laiko skirtumų pasaulio sostinėse sąrašas
Laiko skirtumas pagal standartinį pasaulio miestų laiką (2016 m. duomenimis).
Miestas
Laiko skirtumas
Lisabona
GMT
Londonas
Berlynas
+01:00
Paryžius
Helsinkis
Kairas
+02:00
Stambulas
Maskva
+03:00
Nairobis
Teheranas
+03:30
Abu Dabis
+04:00
Baku
print.html[2016-08-31 13:47:21]
Pagalbinis vadovas
Kabulas
+04:30
Karačis
+05:00
Islamabadas
Kalkuta
+05:30
Naujasis Delis
Almata
+06:00
Daka
Jangonas
+06:30
Bankokas
+07:00
Džakarta
Honkongas
Singapūras
+08:00
Pekinas
Tokijas
+09:00
Seulas
Adelaidė
+09:30
Darvinas
Melburnas
+10:00
Sidnėjus
Naujoji Kaledonija
+11:00
Fidžis
+12:00
Velingtonas
Midvėjus
-11:00
Havajai
-10:00
Aliaska
-09:00
San Fransiskas
-08:00
Tichuana
print.html[2016-08-31 13:47:21]
Pagalbinis vadovas
Denveris
-07:00
Arizona
Čikaga
-06:00
Meksikas
Niujorkas
-05:00
Bogota
Santjagas
-04:00
Sent Džonsas
-03:30
Brazilija
-03:00
Montevidėjas
Fernando de Noronja
-02:00
Azorai
-01:00
Žaliasis Kyšulys
[75] Informacija
Specifikacijos
[Input terminal]
USB mikrojungtis: „micro-B“ / USB
(Naudojama įkraunant)
[Power]
Maitinimo reikalavimai
Įkraunamų maitinimo elementų pakuotė: 3,7 V (vidinis maitinimo elementas)
USB mikrojungtis: 5,0 V
Įkrovimo metodas:
USB krovimas: Nuolatinė srovė, 5,0 V, 500 mA
Krovimo laikas:
Per kompiuterį
print.html[2016-08-31 13:47:21]
Pagalbinis vadovas
Vidinis maitinimo elementas: maždaug 2 val. 25 min.
Maitinimo tiekimo metodas
Maitinimo tiekimas per USB (1,5 A arba daugiau (rekomenduojama))
Energijos sąnaudos
0,8 W (kai prijungta per „Wi-Fi“ ir kai rodomas „Live-View“ ekranas)
Nepertraukiamo veikimo laikas:
155 min.*1
Maitinimo elementas:
Įkraunamų maitinimo elementų pakuotė: vidinis maitinimo elementas
maksimali išvesties įtampa: DC 4,2 V
Išvesties įtampa: DC 3,7 V
Maksimali krovimo įtampa: DC 4,2 V
Maksimali krovimo srovė: 975 mA
talpa – 2,4 Wh (640 mAh)
Tipas: ličio jonų
[Bendra]
Atsparumo vandeniui charakteristikos:
3 m (10 pėd.) gylyje nepertraukiamai naudojant 30 min.*2
Darbinė temperatūra: nuo –10 °C iki +40 °C (nuo –14 °F iki +104 °F)
Laikymo temperatūra: nuo -20°C iki +60°C (nuo -4°F iki +140°F)
Matmenys (apytiksliai): 47,8 mm × 52,6 mm × 19,0 mm (1 15/16 col. × 2 1/8 col. × 3/4 col.) (P/
A / G be išsikišimų)
Masė: apytiksl. 46 g (1,6 unc.) (tik pagrindinis korpusas)
Bendrasis svoris naudojant: apytiksl. 83 g (2.9 unc.) (su pridedamu dirželiu)
*1
*2
Nepertraukiamas veikimo laikas – tai apytikslis naudojimo laikas, kai maitinimo elementų pakuotė visiškai įkrauta
ir nuolat rodomas „Live-View“ ekranas.
Atsparumo vandeniui garantija suteikiama ne visais atvejais.
Dizainas ir specifikacijos gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo.
[76] Informacija
Prekių ženklai
„Wi-Fi“, „Wi-Fi“ logotipas ir „Wi-Fi PROTECTED SET-UP“ yra „Wi-Fi Alliance“ prekių ženklai
arba registruotieji prekių ženklai.
„Adobe“, „Adobe“ logotipas ir „Adobe Acrobat“ yra „Adobe Systems Incorporated“ prekių
ženklai arba registruotieji prekių ženklai Jungtinėse Amerikos Valstijose ir (arba) kitose
šalyse.
„Bluetooth®“ žodinis ženklas ir logotipai yra registruotieji prekių ženklai, priklausantys
print.html[2016-08-31 13:47:21]
Pagalbinis vadovas
„Bluetooth SIG, Inc.“. „Sony Corporation“ tokius ženklus naudoja pagal licenciją. Kiti prekių
ženklai ir prekių pavadinimai priklauso atitinkamiems jų savininkams.
Be to, šiame vadove naudojami sistemų ir gaminių pavadinimai paprastai yra atitinkamų jų
kūrėjų arba gamintojų prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai. Tačiau ženklas ™
arba ® šiame vadove gali būti nepaaiškinti.
[77] Informacija
Apie licenciją
Programinė įranga, kuriai taikoma GPL / LGPL licencija
Nuotolinio valdymo pulte veikianti programinė įranga atitinka toliau nurodytą GNU bendrąją
viešąją licenciją (toliau – GPL) arba GNU laisvąją bendrąją viešąją licenciją (toliau – LGPL). Tai
reiškia, kad naudoti, modifikuoti ir platinti šios programinės įrangos programų išeitinį kodą
galima tik vykdant GPL / LGPL licencijos sąlygas.
Pirminis programos tekstas pateikiamas žiniatinklyje. Norėdami jį atsisiųsti, naudokitės toliau
pateiktu URL.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Pageidautume nesulaukti iš jūsų klausimų dėl pirminio programos teksto turinio.
Licencijų kopijos (anglų k.) saugomos vidinėje nuotolinio valdymo pulto atmintyje. USB laidu
prijunkite nuotolinio valdymo pultą prie kompiuterio ir perskaitykite PMHOME esančius aplanko
LICENSE failus.
[78] Informacija
Priežiūra ir laikymas
Priežiūra ir laikymas
Paviršiaus valymas
Nuotolinio valdymo pulto paviršių nuvalykite vandeniu suvilgyta minkšta šluoste, tada paviršių
nušluostykite sausa šluoste. Nenaudokite toliau nurodytų priemonių, galinčių pažeisti apdailą
arba korpusą.
Nenaudokite cheminių medžiagų, pvz., skiediklių, benzino, alkoholio, vienkartinių servetėlių,
repelentų nuo vabzdžių, apsauginių priemonių nuo saulės, insekticidų ir pan.
Nelieskite nuotolinio valdymo pulto, jei ant jūsų rankų gali būti kurios nors iš anksčiau
nurodytų medžiagų.
print.html[2016-08-31 13:47:21]
Pagalbinis vadovas
Pasirūpinkite, kad nuotolinio valdymo pultas ilgai nesiliestų su guminiais ar viniliniais
objektais.
Jei kurį laką naudoti neketinate, išimkite maitinimo elementų pakuotę
Jei kurį laką įrenginio naudoti neketinate, ištraukite USB laidą iš laikiklio ir padėkite į saugią
vietą. Kitaip gali kyla užsidegimo rizika.
[79] Informacija
Priežiūra ir laikymas
LCD ekrano priežiūra
LCD ekranas yra specialiai apdorotas, kad mažiau atspindėtų šviesą.
Neteisingai jį prižiūrint gali sumažėti LCD efektyvumas, todėl atsižvelkite į toliau pateiktus
nurodymus.
LCD ekraną valykite atsargiai minkšto audeklo skiaute, pvz., paprasta arba stiklui valyti
skirta šluoste.
Pastebimas dėmes bandykite pašalinti šiek tiek vandeniu sudrėkinta minkšto audeklo
skiaute, pvz., paprasta arba stiklui valyti skirta šluoste.
Jokiu būdu nenaudokite tirpiklio, pvz., alkoholio, benzolo arba skiediklio, jokių rūgštinių,
šarminių arba abrazyvinių valymo priemonių, taip pat chemikalais impregnuotų šluosčių –
šios medžiagos pažeis LCD ekrano paviršių.
[80] Informacija
Priežiūra ir laikymas
Nuotolinio valdymo pulto priežiūra vandenyje arba prie
vandens
Ne vėliau kaip 60 min. po naudojimo būtinai nuvalykite nuotolinio valdymo pultą vandeniu.
Dirželį galima nuimti tik nuvalius. Į vidų gali patekti smėlio arba vandens, kurio galite
nepastebėti, bet jų nepašalinus, gali būti pažeistas atsparumas vandeniui.
Maždaug 5 min. panardinkite nuotolinio valdymo įrenginį į švaraus vandens pripildytą
dubenį. Tada nuotolinio valdymo įrenginį atsargiai praskalaukite ir jam būnant vandenyje
paspauskite kiekvieną jo mygtuką, kad pasišalintų druska, smėlis arba kiti šalia mygtukų
įstrigę objektai.
Praskalavę, minkštu audeklu nušluostykite vandens lašus. Palikite nuotolinio valdymo pultą
visiškai nudžiūti neapšviestoje, gerai vėdinamoje vietoje. Nedžiovinkite plaukų džiovintuvu,
nes taip kyla rizika jį deformuoti ir (arba) pažeisti atsparumą vandeniui.
Minkštu sausu audeklu nuvalykite visus vandens lašus arba dulkes.
print.html[2016-08-31 13:47:21]
Pagalbinis vadovas
Į laikiklį įstatykite tik visai sausą nuotolinio valdymo pultą.
Jei ant nuotolinio valdymo pulto korpuso pateks priemonės arba kremo nuo saulės, gali
išblukti spalva. Apsauginiu kremu arba kremu nuo saulės suteptą nuotolinio valdymo pultą
tuojau pat švariai nuvalykite.
Stenkitės nepalikti nuotolinio valdymo pulto, jei jo viduje arba ant paviršiaus yra sūraus
vandens. Jis gali sukelti koroziją, išblukinti spalvą ir pažeisti atsparumą vandeniui.
[81] Informacija
Maitinimo elementų pakuotė
Maitinimo elementų pakuotė
Maitinimo elementų pakuotės įkrovimas
Prieš pradėdami naudoti nuotolinio valdymo pultą, įkraukite jo maitinimo elementų pakuotę.
Maitinimo elementų pakuotę rekomenduojame įkrauti esant 10 °C–30 °C (nuo 50 °F iki 86
°F) kambario temperatūrai, kol užges lemputė CHG (įkrovimas). Esant kitai temperatūrai
maitinimo elementų pakuotės gali nepavykti tinkamai įkrauti.
Įkrovimo metu lemputė CHG (įkrovimas) gali mirksėti toliau nurodytais atvejais:
maitinimo elementų pakuotė sugadinta.
žema nuotolinio valdymo pulto temperatūra. Palaikykite šiltoje vietoje.
aukšta nuotolinio valdymo pulto temperatūra. Palaikykite vėsioje vietoje.
Efektyvus maitinimo elementų pakuotės naudojimas
Esant žemai aplinkos temperatūrai (mažesnei nei 10 °C (50 °F)) maitinimo elementų
pakuotės energija išsenka greičiau. Todėl šaltoje vietoje maitinimo elementų pakuotės
energijos užtenka trumpesniam laikui.
Likusi maitinimo elemento įkrova
Jei maitinimo elementų pakuotė išsenka greitai, nors likusios įkrovos indikatorius yra
aukštas, vėl visiškai įkraukite nuotolinio valdymo pultą. Tada bus rodomas teisingas likusios
įkrovos indikatorius. Atminkite, kad toliau išvardytais atvejais gali būti rodomas neteisingas
indikatorius:
Nuotolinio valdymo pultas ilgai naudojamas esant aukštai aplinkos temperatūrai.
Nuotolinio valdymo pultas paliekamas visiškai įkrautas.
Nuotolinio valdymo pultas naudojamas labai intensyviai.
Maitinimo elementų pakuotės veikimo trukmė
Maitinimo elementų pakuotės veikimo trukmė yra ribota. Maitinimo elemento talpa bėgant
laikui ir dažnai naudojant mažėja. Jei naudojimo laikas tarp įkrovimų labai sutrumpėjo,
maitinimo elementų pakuotės veikimas suprastėjo. Tokiu atveju kreipkitės į savo „Sony“
pardavėją.
Maitinimo elementų pakuotės veikimo trukmė kinta atsižvelgiant į tai, kaip ji naudojama.
print.html[2016-08-31 13:47:21]
Pagalbinis vadovas
[82] Informacija
Maitinimo elementų pakuotė
Nuotolinio valdymo pulto maitinimo elementų sąnaudų
sumažinimas
Naudojant šiuos nustatymus galima sumažinti maitinimo elementų sąnaudas.
Automatinis monitoriaus išjungimas filmuojant:
Monitoriaus šviesumas:
(Pavyzdys)
Jei pritaikius anksčiau nurodytus nustatymus tiesioginės transliacijos ekranas rodomas 5 min. ir
filmai įrašomi 55 min., nuotolinio valdymo pultą galėsite naudoti du kartus ilgiau, nei anksčiau.
Naudodami FDR-X3000 / HDR-AS300 / HDR-AS50, kameros „Bluetooth“ nuotolinio valdiklio
maitinimo nustatymą nustatykite
ir nuotolinio valdymo pulte dažnai išjunkite
kameros maitinimą, kai filmavimo režimas perjungiamas į budėjimo režimą. Taip dar labiau
sumažinsite kameros ir nuotolinio valdymo pulto maitinimo elementų sąnaudas.
[83] Informacija
Nuotolinio valdymo pulto išmetimas
Prieš išmesdami nuotolinio valdymo pultą, išimkite integruotą maitinimo elementų pakuotę.
Varžtus išsukite tik tuo atveju, kai nuotolinio valdymo pultą ruošiatės išmesti. Mes
atsisakysime jį remontuoti ar pakeisti, jei prieisime išvados, kad buvo atliktas negarantinis
ardymas.
Įmontuota nuotolinio valdymo pulto maitinimo elementų pakuotė yra perdirbama. Prieš
išmesdami nuotolinio valdymo pultą, išimkite įtaisytą maitinimo elementų pakuotę ir pristatykite
ją pardavėjui.
1
Paspausdami mygtuką
(įjungimas / budėjimo režimas) išjunkite nuotolinio
valdymo pulto maitinimą.
print.html[2016-08-31 13:47:21]
Pagalbinis vadovas
2
Kryžminiu „Phillips“ atsuktuvu atsukite varžtus (4).
3
Nuimkite dangtelį.
4
Išimkite maitinimo elementų pakuotę.
Pastaba
Išimdami iš nuotolinio valdymo pulto integruotą maitinimo elementų pakuotę, atsižvelkite į toliau
nurodytus dalykus.
Varžtus ir kt. išimkite atokiau nuo vaikų, kad jie netyčia jų neprarytų.
Būkite atsargūs, kad nesusižeistumėte nagų ar pirštų.
[84] Trikčių šalinimas
„Wi-Fi“ ryšiu nepavyksta prijungti nuotolinio valdymo
pulto prie kameros.
Jei negalite tinkamai prijungti kameros prie nuotolinio valdymo pulto, pabandykite atlikti
toliau nurodytus veiksmus.
print.html[2016-08-31 13:47:21]
Pagalbinis vadovas
Įsitikinkite, kad kamera ir nuotolinio valdymo pultas veikia naudodami vieno ryšio režimą. Jei
taip nėra, pakeiskite ryšio režimą ir bandykite prijungti iš naujo.
[85] Trikčių šalinimas
Nepavyksta įjungti nuotolinio valdymo pulto.
Pakankamai įkraukite maitinimo elementų pakuotę.
[86] Trikčių šalinimas
Staiga išsijungia nuotolinio valdymo pulto maitinimas.
Pakankamai įkraukite maitinimo elementų pakuotę.
Jei ilgą laiką nuotolinio valdymo pulto nenaudojote, maitinimo elemento veikimo trukmę gali
pavykti pailginti kelis kartus jį įkraunant ir iškraunant.
[87] Trikčių šalinimas
Nepavyksta įkrauti nuotolinio valdymo pulto.
Išjunkite nuotolinio valdymo pultą ir prijunkite per USB jungtį.
Atjunkite USB mikrokabelį (pridedamas), tada vėl jį prijunkite.
Naudokite USB mikrokabelį (pridedamas).
Maitinimo elementų pakuotę kraukite 10–30 °C (50–86°F) kambario temperatūroje.
Įjunkite kompiuterį ir prijunkite prie jo laikiklį, kuriame įstatytas nuotolinio valdymo pultas.
Išjunkite kompiuterio miego režimą.
USB mikrokabelį (pridedamas) prijunkite tiesiai prie kompiuterio USB jungties.
print.html[2016-08-31 13:47:21]
Pagalbinis vadovas
[88] Trikčių šalinimas
Neteisingi likusios įkrovos indikatoriaus duomenys.
Taip atsitinka, jei nuotolinio valdymo pultą naudojate ypač karštoje arba šaltoje vietoje.
Tada likusios įkrovos indikatoriaus parodymai neatitinka faktinės likusios maitinimo
elementų įkrovos. Visiškai iškraukite maitinimo elementų pakuotę, tada ją įkraukite, kad
parodymai būtų teisingi.
Vėl visiškai įkraukite maitinimo elementų pakuotę. Jei problemos išspręsti nepavyksta,
maitinimo elementų pakuotė susidėvėjo. Kreipkitės į artimiausią „Sony“ pardavėją.
[89] Įspėjimų indikatoriai ir klaidų pranešimai
„Live-View“ nuotolinio valdymo pulto klaidų ekranas
Jei pateikiami toliau nurodyti pranešimai, vykdykite instrukcijas.
01-01 / 02-02
Nepavyko prijungti kameros prie nuotolinio valdymo pulto.
Galbūt per daug intensyvus signalų srautas arba nuotolinio valdymo pultas yra per toli nuo
prieigos taško.
01-02
Nepavyko prijungti kameros prie nuotolinio valdymo pulto.
Atlikite veiksmus, nurodytus skyriuje „Nuotolinio valdymo pulto prijungimas prie vienos
kameros naudojant „Wi-Fi“ ryšį“ arba „Nuotolinio valdymo pulto prijungimas prie kelių
kamerų naudojant „Wi-Fi“ ryšį“.
01-03 / 01-04
Nepavyko prijungti kameros prie nuotolinio valdymo pulto.
Naudojama nesuderinama kamera.
02-01
Į kamerą neįdėta atminties kortelė.
Atminties kortelė įdėta neteisinga kryptimi.
Tinkamai įdėkite atminties kortelę ir įjunkite kamerą.
print.html[2016-08-31 13:47:21]
Pagalbinis vadovas
02-03
Su kamera susijusi klaida.
Įsitikinkite, kad pavyksta prisijungti prie kameros arba atminties kortelės.
03-01
Didelis perduodamų signalų srautas.
Kameros bandymas prisijungti prie nuotolinio valdymo pulto nepavyko.
Pakeiskite sąlygas ir pakartokite sujungimo procedūrą.
Patikrinkite sujungimo procedūrą.
03-02
Nepavyko prijungti kameros prie nuotolinio valdymo pulto.
Neatpažįstama kamera. Atlikite veiksmus, nurodytus skyriuje „Nuotolinio valdymo pulto
prijungimas prie vienos kameros naudojant „Wi-Fi“ ryšį“ arba „Nuotolinio valdymo pulto
prijungimas prie kelių kamerų naudojant „Wi-Fi“ ryšį“.
Galbūt per daug intensyvus signalų srautas arba nuotolinio valdymo pultas yra per toli nuo
prieigos taško.
03-03 / 03-04
Nepavyko prijungti kameros prie nuotolinio valdymo pulto.
Neatpažįstama kamera. Reikia atlikti keletą veiksmų naudojant kamerą, su kuria norite
užmegzti ryšį.
Galbūt per daug intensyvus signalų srautas arba nuotolinio valdymo pultas yra per toli nuo
prieigos taško.
03-05
Nepavyksta prisijungti prie kameros.
Prie nuotolinio valdymo pulto jau prijungtas maksimalus leistinas kamerų skaičius.
Išsiaiškinkite, prie kelių kamerų prisijungta.
04-03
Kamera nepriėmė užklausos.
Patikrinkite kamerą.
04-04
Iš kameros negaunama atsako.
Patikrinkite kamerą.
print.html[2016-08-31 13:47:21]
Pagalbinis vadovas
Galbūt per daug intensyvus signalų srautas arba nuotolinio valdymo pultas yra per toli nuo
prieigos taško.
05-01
Nepavyko nufotografuoti.
Patikrinkite kamerą.
05-02
Įrašoma, kai atminties kortelė yra neteisingai įdėta.
Į kamerą neįdėta atminties kortelė.
Atminties kortelėje nėra laisvos vietos.
Patikrinkite, ar teisinga atminties kortelės kryptis.
Patikrinkite, ar į kamerą įdėta atminties kortelė.
Naudokite atminties kortelę, kurioje yra laisvos vietos.
05-03
Nepavyksta sustabdyti įrašymo.
Patikrinkite kamerą.
05-04
Nepavyko pradėti nepertraukiamo įrašymo.
Patikrinkite likusį atminties kortelės lygį.
06-01
Nepavyko suformatuoti įrašomos laikmenos.
06-02
Atminties kortelė nepalaiko XAVC S filmo įrašymo.
Įrašydami XAVC S filmus, naudokite spartesnę nei 10 klasės SDHC arba SDXC atminties
kortelę.
Nustatykite MP4 filmo formatą.
06-03
Skiriasi laikmenos NTSC / PAL ir kameros NTSC / PAL nustatymai.
Perjunkite kameros NTSC / PAL nustatymą arba formatuokite laikmeną.
06-04
Atminties kortelė nepalaiko XAVC S 100 MB/s filmo įrašymo.
print.html[2016-08-31 13:47:21]
Pagalbinis vadovas
Filmuodami XAVC S 100 MB/s naudokite UHS-I U3 standartą palaikančią atminties kortelę.
07-01 / 07-02 / 07-03
Nepavyko paleisti.
Netinkama įrašoma laikmena.
Galbūt per daug intensyvus signalų srautas arba nuotolinio valdymo pultas yra per toli nuo
prieigos taško.
07-04
Nepavyko panaikinti failo.
Galbūt per daug intensyvus signalų srautas arba nuotolinio valdymo pultas yra per toli nuo
prieigos taško.
10-01
Pakilo kameros temperatūra. Išjunkite kameros maitinimą ir bent 10 minučių jos nenaudokite.
Kodas, prasidedantis E arba C raide (pvz., E41:00)
Monitoriuje pateikiamas raide prasidedantis kodas nurodo, kad įvykdyta nuotolinio valdymo
pulto automatinė diagnostika.
Norėdami nustatyti nuotolinio valdymo pultą iš naujo, vienu metu paspauskite nuotolinio pulto
mygtukus MENU, REC/ENTER ir DOWN.
Jei problemos išspręsti nepavyksta, gali būti reikalingas remontas. Kreipkitės į artimiausią
„Sony“ pardavėją ir pateikite visus E arba C raidėmis prasidedančius kodus.
print.html[2016-08-31 13:47:21]
Download PDF

advertising