Sony | RM-LVR2 | Sony RM-LVR2 Tiesioginio nuotolinio valdymo pultas ir veiksmo kamerai skirtas „Wi-Fi®“ Pagalbinis vadovas

„Live-View“ nuotolinio valdymo pultas
RM-LVR2
Kaip naudoti
Pirmiausia perskaitykite
Dalys
Dalys [ 1 ]
Ekrano vaizdas vieno ryšio režimu
Ekrano vaizdas vieno ryšio režimu [2]
Ekrano vaizdas kelių ryšių režimu
Ekrano vaizdas kelių ryšių režimu [3]
Darbo pradžia
Šio įrenginio įkrovimas
Šio įrenginio įkrovimas [4]
Dirželio tvirtinimas prie šio įrenginio
Dirželio tvirtinimas prie šio įrenginio [5]
Šio įrenginio maitinimo įjungimas / išjungimas
Šio įrenginio maitinimo įjungimas / išjungimas [6]
Datos ir laiko nustatymas
Datos ir laiko nustatymas [7]
Šio įrenginio prijungimas prie kameros per „Wi-Fi“ (vienas ryšys)
Ryšio režimo tikrinimas [8]
Šio įrenginio prijungimas prie vieno kameros per „Wi-Fi“ [9]
Šio įrenginio prijungimas prie kelių kamerų per „Wi-Fi“ (keli ryšiai)
Šio įrenginio prijungimas prie kelių kamerų per „Wi-Fi“ [10]
Užregistruotos kameros ryšio informacijos atkūrimas [11]
Filmavimas
Filmavimas ir fotografavimas
Filmavimo režimų perjungimas [12]
Filmavimas [13]
Kelių kamerų valdymas [14]
Mygtuko laikymo nuspaudus funkcija [15]
Nustatymų keitimas
Nustatomų elementų sąrašas
Nustatomų elementų sąrašas [16]
Filmavimo nustatymai
Vaizdo kokybės nustatymas [17]
„SteadyShot“ [18]
Lauko kampo nustatymas [19]
Apvertimas [20]
Scena [21]
Baltos spalvos balansas [22]
AE keitimas [23]
Spalvų režimas [24]
Filmo formatas [25]
Garso įrašymo nustatymas [26]
Vėjo triukšmo mažinimas [27]
Fotografavimo režimo perjungimas [28]
Fotografavimo intervalas [29]
Automatinis laikmatis [30]
Nuotraukų įrašymas intervalais [31]
Nepertraukiamo įrašymo laikas [32]
Įrenginių prijungimo nustatymai
Laiko kodas / informacijos bitas [33]
Infraraudonųjų spindulių nuotolinio valdymo pultas [34]
NTSC / PAL perjungimas [35]
Automatinis išjungimas [36]
Pypsėjimas [37]
Formatas [38]
Versija (kameros) [39]
Nuotolinio valdymo pulto nustatymai
Ekrano pasukimas [40]
Monitoriaus šviesumas [41]
Datos ir laiko / vietos/ vasaros laiko nustatymas [42]
Nustatymų atkūrimas [43]
Versija [44]
Prisijungimo režimas [45]
Lėktuvo režimas [46]
Tinklo nustatymų atkūrimas [47]
Peržiūra
Vaizdų atkūrimas
Vaizdų atkūrimas [48]
Ekrano perjungimo indikatorius
Ekrano perjungimo indikatorius [49]
Vaizdų naikinimas
Vaizdų naikinimas [50]
Kita
Atsargumo priemonės
Naudojimas [51]
Drėgmės kondensacija [52]
Nešimas [53]
Darbinė temperatūra [54]
LCD ekrano naudojimas [55]
Atsparumas vandeniui [56]
Laiko skirtumų pasaulio sostinėse sąrašas
Laiko skirtumų pasaulio sostinėse sąrašas [57]
Specifikacijos
Specifikacijos [58]
Prekių ženklai
Prekių ženklai [59]
Apie licenciją
Apie licenciją [60]
Priežiūra ir laikymas
Priežiūra ir laikymas [61]
LCD ekrano priežiūra [62]
Šio įrenginio priežiūra vandenyje arba prie vandens [63]
Maitinimo elementų pakuotė
Maitinimo elementų pakuotė [64]
Šio įrenginio išmetimas
Šio įrenginio išmetimas [65]
Trikčių šalinimas
Trikčių šalinimas
Šio įrenginio nepavyksta prijungti prie kameros per „Wi-Fi“.
Šio įrenginio nepavyksta prijungti prie kameros per „Wi-Fi“. [66]
Nepavyksta įjungti šio įrenginio.
Nepavyksta įjungti šio įrenginio. [67]
Staiga išjungiamas šio įrenginio maitinimas.
Staiga išjungiamas šio įrenginio maitinimas. [68]
Nepavyksta įkrauti šio įrenginio.
Nepavyksta įkrauti šio įrenginio. [69]
Neteisingi likusios įkrovos indikatoriaus duomenys.
Neteisingi likusios įkrovos indikatoriaus duomenys. [70]
Įspėjimų indikatoriai ir klaidų pranešimai
„Live-View“ nuotolinio valdymo pulto klaidų ekranas
„Live-View“ nuotolinio valdymo pulto klaidų ekranas [71]
[1] Kaip naudoti
Pirmiausia perskaitykite
Dalys
Dalys
1.
2.
3.
4.
Mygtukas MENU
Jungčių dangtelis
Užrakto slankiklis
Kelių kontaktų USB jungtis / USB mikrojungtis
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Mygtukas RESET (atkūrimas)
Įkrovimo lemputė CHG
Mygtukas UP
Mygtukas DOWN
Mygtukas DISP
Mygtukas REC/ENTER
Lemputė REC/Wi-Fi
LCD ekranas
Mygtukas ON/OFF (maitinimas)
Kilpos dirželiui
[2] Kaip naudoti
Pirmiausia perskaitykite
Rodomas ekranas vieno ryšio režimu
Rodomas ekranas vieno ryšio režimu
Kai užmegztas vienas ryšys, nuotolinio valdymo pulto ekrane rodomi toliau aprašyti
indikatoriai.
Kokie indikatoriai rodomi, priklauso nuo prijungtos kameros.
Laikrodis
1. Mygtuko laikymo nuspaudus piktograma
2. Lėktuvo režimo piktograma
Lėktuvo režimo piktograma
nustatymas ON.
rodoma, kai pasirinktas lėktuvo režimo
3. Maitinimo elemento lygio indikatorius
Sumažėjus likusiai maitinimo elemento įkrovai, maitinimo elemento lygio
indikatorius kinta rodyklės rodoma kryptimi, kaip pavaizduota.
4. Laikrodis
„Live-View“ ekranas
1. Filmavimo režimo indikatorius
Kai filmuojama, rodoma
. Kai fotografuojama, rodoma
. Kai
intervalais įrašomos nuotraukos, rodoma
. Kai nepertraukiamai įrašoma,
rodoma
. Kai įrašomas garsas, rodoma .
2. Mygtuko laikymo nuspaudus piktograma
3. Maitinimo elemento lygio indikatorius
Sumažėjus likusiai maitinimo elemento įkrovai, maitinimo elemento lygio
indikatorius kinta rodyklės rodoma kryptimi.
4. Piktograma REC
5. Filmavimo režimo perjungimo indikatorius
6. Atminties kortelės įspėjimo piktograma / temperatūros didėjimo piktograma
Pakilus kameros temperatūrai, rodoma
. Išjunkite maitinimą, kad nukristų
kameros arba maitinimo elemento temperatūra.
7. Likusios kameros maitinimo elemento įkrovos indikatorius
Filmavimo informacijos ekranas
1. Filmavimo režimo ekranas
Kai filmuojama, rodoma
. Kai fotografuojama, rodoma
. Kai
intervalais įrašomos nuotraukos, rodoma
. Kai nepertraukiamai įrašoma,
rodoma
. Kai įrašomas garsas, rodoma .
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Garso įrašo piktograma
Vėjo triukšmo mažinimas
Baltos spalvos balansas
AE keitimas
Įrašymo intervalais / automatinio laikmačio ekranas
Vaizdo nustatymas / fotografavimo intervalas
Piktograma REC
Maitinimo elemento lygio indikatorius
Sumažėjus likusiai maitinimo elemento įkrovai, maitinimo elemento lygio
indikatorius kinta rodyklės rodoma kryptimi.
10. Scenos piktograma
režimas
apvertimas
/ fotografavimo režimo perjungimas
/ spalvų
/ „SteadyShot“
/ Lauko kampo nustatymas
/
Piktogramos keičiamos atsižvelgiant į nustatymus.
11. Kameros maitinimo elemento lygio indikatorius
12. Filmavimo laikas / įrašomų nuotraukų skaičius / nuotraukų skaičius
13. Temperatūros didėjimo piktograma
Pakilus kameros temperatūrai, rodoma
. Išjunkite maitinimą, kad nukristų
kameros arba maitinimo elemento temperatūra.
14. Atminties kortelės įspėjimo piktograma
[3] Kaip naudoti
Pirmiausia perskaitykite
Rodomas ekranas kelių ryšių režimu
Rodomas ekranas kelių ryšių režimu
Kai užmegzti keli ryšiai, nuotolinio valdymo pulto ekrane rodomi toliau aprašyti
indikatoriai.
1. Filmavimo režimo indikatorius / piktograma REC
Rodomas prijungtos kameros filmavimo režimas ir įrašymo būsena. Oranžinis
žymeklis nurodo kamerą, per kurią šiuo metu rodomas „Live-View“.
Kai įrašomi vaizdai, filmavimo ekrano viršuje dešinėje rodoma piktograma
REC.
2. Temperatūros didėjimo indikatorius
Nurodo pakilusią prijungtos kameros temperatūrą.
Išjunkite maitinimą, kad nukristų kameros arba maitinimo elemento
temperatūra.
3. Maitinimo elemento lygio indikatorius
Sumažėjus likusiai maitinimo elemento įkrovai, maitinimo elemento lygio
indikatorius kinta rodyklės rodoma kryptimi.
[4] Kaip naudoti
Darbo pradžia
Šio įrenginio įkrovimas
Šio įrenginio įkrovimas
Įkraukite šį įrenginį iš kompiuterio teikiama energija.
1. Įsitikinkite, kad šio įrenginio maitinimo nustatymas yra OFF.
2. Prijunkite šį įrenginį prie veikiančio kompiuterio USB mikrokabeliu (pridedamas).
Užsidegus geltonai lemputei CHG (įkrovimas), bus pradėta įkrauti.
Baigus krauti, lemputė CHG (įkrovimas) užgęsta.
Maitinimo elementų įkrovimo trukmė*1 nurodyta toliau.
Per kompiuterį: maždaug 4 val. 5 min.
Per AC-UD10*2: maždaug 2 val. 55 min.
*1 Visiškai išsikrovusios maitinimo elementų pakuotės įkrovimo trukmė 25 °C (77 °F)
temperatūroje. Tam tikromis sąlygomis ir aplinkybėmis, krovimas gali trukti ilgiau.
*2 Greitai įkrauti galima naudojant USB įkroviklį AC-UD10 (įsigyjamas atskirai). Prie kroviklio
prijunkite USB mikrokabeliu (pridedamas).
Pastaba
Šį įrenginį galima įkrauti ir ne visiškai išsikrovęs. Be to, net jei šis įrenginys nėra
visiškai įkrautas, galite naudoti iš dalies įkrautą jo maitinimo elementų pakuotę.
Kai šio įrenginio maitinimo jungiklis įjungtas, maitinimas į jį tiekiamas, bet krovimas
nevykdomas.
Jei šį įrenginį laikote nenaudojamą, kad nesutriktų jo veikimas, bent kartą per
mažiausiai šešių mėnesių ir daugiausiai metų laikotarpį visiškai jį įkraukite. Be to,
laikyti reikia vėsioje ir sausoje vietoje.
Patarimas
Likusios įkrovos indikatorius rodomas ekrano skydelio viršuje dešinėje.
Tam tikrais atvejais gali būti rodomas netikslus likusios energijos lygis.
Maždaug po 30 sek. pateikiamas teisingas likusios energijos lygio indikatorius.
Jei maitinimo elementų pakuotė išsenka greitai, nors likusios įkrovos indikatorius
yra aukštas, vėl visiškai įkraukite šį įrenginį. Tada bus rodomas teisingas likusios
įkrovos indikatorius. Atminkite, kad toliau išvardytais atvejais gali būti rodoma
neteisingai.
Šis įrenginys ilgai naudojamas esant aukštai aplinkos temperatūrai.
Šis įrenginys paliekamas visiškai įkrautas.
Šis įrenginys naudojamas labai intensyviai.
Jei neturite kompiuterio, įkraukite naudodami adapterį AC-UD10 AC (įsigyjamas
atskirai).
[5] Kaip naudoti
Darbo pradžia
Dirželio tvirtinimas prie šio įrenginio
Dirželio tvirtinimas prie šio įrenginio
Prie šio įrenginio pritvirtinkite dirželį.
1. Šį įrenginį padėkite ant riešinio dėklo ir prakiškite dirželį pro šio įrenginio kilpas,
kaip pavaizduota , tada pritvirtinkite jį, kaip pavaizduota .
Dirželio ilgį galite reguliuoti keisdami tvirtinimo vietas
ir
.
2. Jei nuotolinio valdymo pultą norite prisitvirtinti prie rankos, jis turi būti pritvirtintas
taip, kaip pavaizduota paveikslėlyje, prie kurio parašyta OK. Tada dirželį reikia
prakišti pro . Mygtukas REC/ENTER turi būti toje pusėje, į kurią rodo pirštai, o
LCD ekranas toje, kurioje yra alkūnė.
Pritvirtinę
, patraukite
, kad jis užeitų ant
galo.
Pastaba
Netinkamai segint dirželį, galima susižeisti.
Jei nuotolinio valdymo pultą segite ant dešiniosios rankos, pereikite prie nuotolinio
valdymo pulto nustatymų ir pasirinkite ekrano pasukimo nustatymą ON.
Kai nuotolinio valdymo pultu naudojatės segėdami jį ant riešo, visada tinkamai
pritvirtinkite pridedamą riešinį dėklą ir dirželį.
Atsegdami dirželį būkite atsargūs, kad nuotolinio valdymo pultas nenukristų.
[6] Kaip naudoti
Darbo pradžia
Šio įrenginio maitinimo įjungimas / išjungimas
Šio įrenginio maitinimo įjungimas / išjungimas
Įjunkite / išjunkite šio įrenginio maitinimą
1. Įsitikinkite, kad uždarytas šio įrenginio jungties dangtelis.
Tvirtai uždarykite jungties dangtelį: įsitikinkite, kad po fiksavimo slankikliu
nematyti geltonos žymos. Jei į jungties dangtelį pateks pašalinių medžiagų,
pvz., smėlio, sandariklis gali susibraižyti ir į nuotolinio valdymo pultą gali
patekti vandens.
2. Paspauskite mygtuką ON/OFF (maitinimas).
Pirmą kartą įjungus šį įrenginį rodomas datos ir laiko / vietos / vasaros laiko
nustatymo ekranas.
Maitinimo išjungimas
Norėdami išjungti nuotolinio valdymo pultą, dar kartą paspauskite mygtuką ON/OFF
(maitinimas).
[7] Kaip naudoti
Darbo pradžia
Datos ir laiko nustatymas
Datos ir laiko nustatymas
Naudojant įrenginį pirmą kartą arba atnaujinus jo programinę įrangą, rodomas datos
ir laiko / vietos / vasaros laiko nustatymo ekranas. Prieš naudodami įrenginį,
nustatykite datą ir laiką.
1. Paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite norimą elementą ir
paspauskite mygtuką REC/ENTER.
LCD ekrane užsidegs toliau nurodyti elementai.
: Vietos nustatymas
: Vasaros laikas
Y-M-D/M(Eng)-D-Y/M-D-Y/D-M-Y: datos formatas
Y-M-D: metų, mėnesio, dienos nustatymas
00:00: Laikrodžio nustatymai
2. Paspausdami mygtuką UP arba DOWN nustatykite datą ir laką, tada
paspauskite mygtuką REC/ENTER.
Datos formatą ir laikrodžio nustatymus galima koreguoti naudojant MENU
elementus. Žr. „Datos ir laiko / vietos / vasaros laiko nustatymas“.
[8] Kaip naudoti
ryšys)
Darbo pradžia
Šio įrenginio prijungimas prie kameros per „Wi-Fi“ (vienas
Ryšio režimo tikrinimas
Prieš jungdami šį įrenginį prie kameros per „Wi-Fi“, patikrinkite, ar įrenginys veikia
vieno ryšio režimu.
Kaip išsiaiškinti kameros ryšio režimą, žr. svetainėje pateiktoje naudojimo
instrukcijoje.
1. Įjunkite maitinimą.
2. Paspausite mygtuką MENU.
Bus pateiktas nustatomų elementų sąrašas.
3. Paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite
pulto nustatymai) >
REC/ENTER.
(nuotolinio valdymo
(ryšio režimas) ir paspauskite mygtuką
4. Patikrinkite, ar pasirinkta
REC/ENTER.
(vienas ryšys), ir paspauskite mygtuką
Jei nustatytas ryšio režimas
ryšys).
[9] Kaip naudoti
ryšys)
Darbo pradžia
(keli ryšiai), įjunkite
(vienas
Šio įrenginio prijungimas prie kameros per „Wi-Fi“ (vienas
Šio įrenginio prijungimas prie vienos kameros per „Wi-Fi“
Prie šio įrenginio per „Wi-Fi“ prijungtą kamerą galima valdyti per atstumą.
1. Įjungti šį įrenginį.
Bus atidarytas „Wi-Fi“ budėjimo režimo ekranas.
2. Įjunkite kamerą.
„Action Cam“ be HDR-AZ1
Paspauskite mygtuką NEXT arba PREV.
HDR-AZ1 / objektyvo tipo kamera (QX serijos)
Paspauskite mygtuką ON/OFF (maitinimas).
3. patikrinkite kameros nustatymą.
„Action Cam“ be HDR-AZ1
HDR-AZ1 / objektyvo tipo kamera (QX serijos)
Patikrinkite, ar kameros ekrano skydelyje yra dega „Wi-Fi“ ženklas.
Naudojant DSC-QX100 / DSC-QX10 „Wi-Fi“ indikatorius ekrane nerodomas.
Jei nustatytas kameros ryšio režimas yra kelių ryšių, įjunkite vieno ryšio
režimą.
Jei naudojate HDR-AS15 / HDR-AS30V, įdėkite į kamerą atminties kortelę.
4. Pasirinkite prie įrenginio norimą prijungti kamerą.
i. Paspausdami mygtuką UP arba DOWN iš sąrašo pasirinkite SSID (paskirties
vieta).
ii. Paspauskite mygtuką REC/ENTER.
iii. Šiame įrenginiui veikiant budėjimo režimu, ne vėliau kaip per 2 min. pereikite
prie 5 veiksmo.
Jei įrenginiui veikiant budėjimo režimu paspausite mygtuką REC/ENTER,
nuotolinio valdymo pulto budėjimo režimas bus perjungtas. Tada naudojant
kamerą reikia vėl pasirinkti SSID.
Jei SSID nepateikiama, patikrinkite, ar kamera veikia vieno ryšio režimu. Kaip
išsiaiškinti kameros ryšio režimą, žr. svetainėje siūlomame kamerai skirtame
žinyne „Help Guide“.
5. Prijunkite šį įrenginį prie kameros.
„Action Cam“ be HDR-AZ1
Kai kameros ekrano skydelyje užsidegs [ACPT?], paspauskite kameros
mygtuką ENTER.
Jei kameros ekrano skydelyje [ACPT?] neužsidega, iš naujo paleiskite kamerą ir vėl
bandykite nuo 3 veiksmo.
HDR-AZ1 / objektyvo tipo kamera (QX serijos)
Išgirdę prisijungimo patvirtinimo pyptelėjimą, paspauskite kameros „Wi-Fi“
mygtuką (DSC-QX100 / DSC-QX10 užrakto mygtuką) ir tol jo neatleiskite,
kol išgirsite prisijungimo pyptelėjimą.
Jei prisijunkimo patvirtinimo pyptelėjimas nenuskamba, iš naujo paleiskite kamerą ir
vėl bandykite nuo 3 veiksmo.
Jei pyptelėjimo nustatymas – OFF, prisijungimo patvirtinimo pyptelėjimas
neįjungiamas.
Kai ryšys užmezgamas, nuotolinio valdymo pulto LCD ekrane įjungiamas
„Live-View“ ir pradeda mėlynai degti lemputė REC/Wi-Fi.
Pastaba
Kai atlikę visus veiksmus įjungsite maitinimą, tarp šio įrenginio ir kameros bus
automatiškai užmegztas ryšys.
Šio įrenginio ekrane bus rodomas kameros SSID be DIRECT-.
Į šį įrenginį kamera įrašytų vaizdų nukopijuoti negalima.
Jei šio įrenginio nepavyksta prijungti prie kameros per „Wi-Fi“ / jei ryšys
neužmezgamas
Jei šio įrenginio nepavyksta prijungti prie kameros per „Wi-Fi“, patikrinkite, ar
kamera veikia vieno ryšio režimu.
Jei kamera veikia ne vieno ryšio režimu, pakeisti ryšio režimą ir iš naujo ją
prijunkite.
Jei ryšio su kamera užmegzti nepavyksta, galbūt per didelis perduodamų signalų
srautas. Tokiu atveju pereikite į kitą vietą ir bandykite dar kartą.
[10] Kaip naudoti
(keli ryšys)
Darbo pradžia
Šio įrenginio prijungimas prie kelių kamerų per „Wi-Fi“
Šio įrenginio prijungimas prie kelių kamerų per „Wi-Fi“
Prie šio įrenginio per galima prijungti ir tuo pačiu metu naudoti net penkias kameras.
1. Įjungti šį įrenginį.
2. Paspausite mygtuką MENU.
Bus pateiktas nustatomų elementų sąrašas.
3. Paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite
pulto nustatymai) >
(ryšio režimas) >
paspauskite mygtuką REC/ENTER.
(nuotolinio valdymo
(keli ryšiai) ir
4. Paspausite mygtuką MENU.
5. Paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite
registravimas) ir paspauskite mygtuką REC/ENTER.
(įrenginio
6. Įjunkite kamerą.
7. Prijunkite prie kameros.
„Action cam“ be HDR-AZ1
Pereikite prie „Wi-Fi“ nustatymų ir pasirinkite [MULTI] > [NEW].
HDR-AZ1 / objektyvo tipo kamera (QX serijos)
Paspauskite kameros „Wi-Fi“ mygtuką, įjunkite kameros kelių ryšių režimą,
tada paspauskite ir palaikykite nuspaudę kameros „Wi-Fi“ mygtuką.
Kaip perjungti kameros ryšio režimą, žr. svetainėje siūlomame kamerai skirtame
pagalbos žinyne.
8. Naudodami įrenginį pasirinkite
ir paspauskite mygtuką REC/ENTER.
Norimas ryšys patvirtinamas ir šio įrenginio LCD ekrane įjungiamas „LiveView“ ekranas.
9. Jei norite prijungti daugiau kamerų, atliktie veiksmus nuo 5-ojo.
Pastaba
Prieš atšaukdami šio įrenginio ryšio budėjimo režimą, užregistruokite kameras.
Kelių kamerų valdymo funkcija veikia tik naudojant suderinamas kameras.
Jei naudojate kamerą, nepalaikančią kelių kamerų valdymo funkcijos, nustatykite
ryšio režimą
(vienas ryšys).
Į šį įrenginį kamera įrašytų vaizdų nukopijuoti negalima.
Prijungiant „Live-View“ nuotolinio valdymo pultą prie kelių kamerų, taikomas WPS
metodas. Jei netoli kamerų yra kitas įrenginys, naudojantis WPS metodą,
registracija gali nepavykti. Nepavykus užregistruoti bandykite prijungti iš naujo
pakartodami kiekvieną veiksmą.
[11] Kaip naudoti
(keli ryšys)
Šio įrenginio prijungimas prie kelių kamerų per „Wi-Fi“
Darbo pradžia
Užregistruotos kameros ryšio informacijos atkūrimas
Ši funkcija veikia tik kamerai veikiant kelių ryšių režimu.
1. Paspausite mygtuką MENU.
Bus pateiktas nustatomų elementų sąrašas.
2. Paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite
pulto nustatymai) >
REC/ENTER.
(nuotolinio valdymo
(atkurti tinklo nustatymus) ir paspauskite mygtuką
3. Paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite
paspauskite mygtuką REC/ENTER.
[12] Kaip naudoti
Filmavimas
arba
(atšaukti) ir
Filmavimas ir fotografavimas
Filmavimo režimų perjungimas
Filmavimo režimas perjungiamas paspaudžiant mygtuką UP/DOWN „Live-View“
ekrane šiam įrenginiui veikiant vieno ryšio režimu.
Atsižvelgiant į prijungtą kamerą, kai kurių filmavimo režimų nustatyti nepavyks. Žr.
prijungtos kameros naudojimo instrukcijas.
Ekrano viršuje kairėje rodoma filmavimo režimo piktograma.
Galimi toliau nurodyti filmavimo režimai.
– filmo režimas: filmavimas.
– nuotraukos režimas: fotografavimas.
– nuotraukų įrašymo intervalais režimas: nuotraukų fotografavimas reguliariais
intervalais iki filmavimo sustabdymo.
– nepertraukiamo įrašymo režimas: sumažėjus vietos atminties kortelėje,
kamera panaikina seniausius išsaugotus elementus ir tęsia įrašymą.
– garso įrašymo režimas: įrašomas garsas.
Patarimas
Filmavimo režimą galima perjungti ir keičiant nuotolinio valdymo pulto MENU
elementus. Kaip perjungti per MENU elementus, nurodyta toliau.
Pereikite prie nustatomų elementų ir paspausdami mygtuką MENU pasirinkite
(filmavimo režimas). Paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite
filmavimo režimą ir paspauskite mygtuką REC/ENTER.
Jei prijungta objektyvo tipo kamera (QX serijos), paspausdami mygtuką UP arba DOWN
valdykite kameros priartinimo funkciją „Live-View“ ekrane.
[13] Kaip naudoti
Filmavimas
Filmavimas ir fotografavimas
Filmavimas
Filmuokite arba fotografuokite ir įrašykite garsą.
Prieš filmuodami išsiaiškinkite filmavimo režimą.
Atsižvelgiant į prijungtą kamerą, kai kurių filmavimo režimų nustatyti nepavyks. Žr.
kameros naudojimo instrukcijas.
1. Paspausdami šio įrenginio mygtuką REC/ENTER pradėkite filmuoti.
Lemputė REC/Wi-Fi nustos degti mėlynai ir pradės degti raudonai.
2. Norėdami nustoti filmuoti, vėl paspauskite mygtuką REC/ENTER.
Lemputė REC/Wi-Fi nustos degti raudonai ir pradės degti mėlynai.
Pastaba
Kai nustatytas nuotraukos režimas, paspausdami mygtuką REC/ENTER galite
nufotografuoti nuotrauką.
Lemputė REC/Wi-Fi raudonai degti nepradės.
[14] Kaip naudoti
Filmavimas
Filmavimas ir fotografavimas
Kelių kamerų valdymas
Nustatykite kelių ryšių režimą ir valdykite kelias kameras.
Nustatę kelių ryšių režimą galite vienu metu prijungti net 5 kameras.
Atsižvelgiant į prijungtą kamerą, kai kurių filmavimo režimų nustatyti nepavyks. Žr.
kameros naudojimo instrukcijas.
Paspausdami šio įrenginio mygtukus UP/DOWN ir perkeldami žymeklį galite
perjungti šio įrenginio LCD ekrane rodomą „Live-View“ ekraną įjungdami bet kuria
prijungta kamera perduodamą vaizdą.
Norėdami pradėti įrašyti visomis prijungtomis kameromis, paspauskite šio įrenginio
mygtuką REC/ENTER.
Veikimą lemia prijungtos kameros filmavimo režimas.
Norėdami sustabdyti filmo, nuotraukų įrašymo intervalais arba nepertraukiamo
įrašymo režimą, vėl paspauskite šio įrenginio mygtuką REC/ENTER.
Pastaba
Valdant kelias kameras valdymo komanda iš šio įrenginio nusiunčiama į visas
prijungtas kameras Toliau nurodyta, ką galima padaryti naudojant šį įrenginį. Kitus
kameros nustatymus, pvz., vaizdo kokybės, reikia atlikti naudojant kamerą.
Pakeisti įrašymo režimą
Paleisti arba sustabdyti filmo, nuotraukų įrašymo intervalais arba nepertraukiamo įrašymo
režimą
Fotografuoti naudojant užraktą
Atsižvelgiant į prijungtų kamerų naudojimo sąlygas, jų reakcijos laikas gali skirtis.
Paleidus įrašymą, tarp prijungtų kamerų gali įvykti delsa.
Įrašant viena arba keliomis kameromis, lemputė REC/Wi-Fi pradeda šviesti
raudonai.
Jei tada bus paspaustas šio įrenginio mygtukas REC/ENTER, į visas prijungtas
kameras bus nusiųsta įrašymo sustabdymo komanda.
[15] Kaip naudoti
Filmavimas
Filmavimas ir fotografavimas
Mygtuko laikymo nuspaudus funkcija
Ši funkcija užtikrina, kad nešiodamiesi įrenginį atsitiktinai nenuspausite jo mygtukų.
Norėdami nustatyti mygtuko laikymo nuspaudus funkciją, bent 2 sek. palaikykite
nuspaudę mygtuką MENU.
kai nustatytas mygtuko laikymo nuspaudus režimas, šio įrenginio LCD ekrane
rodoma
. Šio įrenginio mygtukai REC/ENTER, DISP, UP ir DOWN yra
neveiksnūs.
Norėdami atšaukti mygtuko laikymo nuspaudus režimą, bent 2 sek. palaikykite
nuspaudę mygtuką MENU arba paspausdami mygtuką ON/OFF (maitinimas)
išjunkite šio įrenginio maitinimą.
Pastaba
Mygtuko laikymo nuspaudus funkcija veikia tik kai įrenginys prie kameros
prijungtas per „Wi-Fi“. Jei jis neprijungtas, mygtuko laikymo nuspaudus funkcijos
naudoti negalėsite.
Mygtuko laikymo nuspaudus funkcija neveikia, jei rodomas MENU elementas.
Nutrūkus „Wi-Fi“ ryšiui tarp šio įrenginio ir kameros, mygtuko laikymo nuspaudus
funkcija atšaukiama.
[16] Kaip naudoti
Nustatymų keitimas
Nustatomų elementų sąrašas
Nustatomų elementų sąrašas
Kai kamera prie nuotolinio valdymo pulto prijungta per „Wi-Fi“, paspausdami mygtuką
MENU galite peržiūrėti ir keisti nustatymus.
Atsižvelgiant į prijungtą kamerą arba pasirinktą filmavimo režimą, kai kurių
filmavimo režimų nustatyti nepavyks. Žr. kameros naudojimo instrukcijas.
Atjungti
: nutraukiamas „Wi-Fi“ ryšys ir grąžinamas „Wi-Fi“ įrenginio pasirinkimo
ekranas.
Įrenginio registracija*1
: užregistruojama kamera, kurią reikia prijungti prie šio įrenginio veikiant
kelių ryšių režimui.
Leidimo režimas*2
: naudojant šį įrenginį leidžiami ir atkuriami vaizdai.
Filmavimo režimas
: kaitaliojami filmo, nuotraukos, nuotraukų įrašymo intervalais,
nepertraukiamo įrašymo ir garso įrašymo režimai.
Nustatomi kameros elementai*2
– filmo nustatymai
Toliau išvardytus elementus galima nustatyti filmo režimu.
– vaizdo kokybės nustatymas: nustatoma vaizdo raiška ir kadrų sparta, kai
filmuojama.
– filmo formatas: pasirenkamas filmo formatas.
– „SteadyShot“: suaktyvinamas kameros virpėjimo slopinimas, kai
filmuojama.
– lauko kampo nustatymas: nustatomas kameros lauko kampo
nustatymas.
– apvertimas: vaizdai įrašomi atvirkščiai.
– scena: nustatoma labiausiai sceną atitinkanti vaizdo kokybė.
– baltos spalvos balansas: atsižvelgiant į nuostatas pakoreguojamas
baltos spalvos balansas.
– AE keitimas: atsižvelgiant į nuostatas pakoreguojama ekspozicija.
– spalvų režimas: nustatomas vaizdo atspalvis.
– garso įrašymo nustatymas: pasirenkamas garso įrašymo nustatymas.
– vėjo triukšmo mažinimas: neįrašomas žemų dažnių vėjo triukšmas,
atsižvelgiant į jo lygį, kai įrašoma naudojant integruotą mikrofoną.
– nuotraukų nustatymai
Toliau išvardytus elementus galima nustatyti nuotraukos režimu.
– lauko kampo nustatymas: nustatomas kameros lauko kampo
nustatymas.
– apvertimas: vaizdai įrašomi atvirkščiai.
– scena: nustatoma labiausiai sceną atitinkanti vaizdo kokybė.
– baltos spalvos balansas: atsižvelgiant į nuostatas pakoreguojamas
baltos spalvos balansas.
– AE keitimas: atsižvelgiant į nuostatas pakoreguojama ekspozicija.
– fotografavimo režimo perjungimas: nustatomas fotografavimo
režimas.
– fotografavimo intervalas: nustatomas fotografavimo intervalas, kai
dideliu greičiu fotografuojama nepertraukiamai ir filmuojami veiksmo kadrai LE
režimu.
– automatinis laikmatis: nustatomas automatinis laikmatis.
– nuotraukų įrašymo intervalais nustatymai
Toliau išvardytus elementus galima nustatyti nuotraukų įrašymo intervalais režimu.
– „SteadyShot“: suaktyvinamas kameros virpėjimo slopinimas, kai
filmuojama.
– lauko kampo nustatymas: nustatomas kameros lauko kampo
nustatymas.
– apvertimas: vaizdai įrašomi atvirkščiai.
– scena: nustatoma labiausiai sceną atitinkanti vaizdo kokybė.
– baltos spalvos balansas: atsižvelgiant į nuostatas pakoreguojamas
baltos spalvos balansas.
– AE keitimas: atsižvelgiant į nuostatas pakoreguojama ekspozicija.
– nuotraukų įrašymas intervalais: nustatomas fotofilmo nustatymas,
taikomas nuotraukų įrašymo intervalais režimu.
– nepertraukiamo įrašymo nustatymai
Toliau išvardytus elementus galima nustatyti nepertraukiamo įrašymo režimu.
– vaizdo kokybės nustatymas: nustatoma vaizdo raiška ir kadrų sparta, kai
filmuojama.
– filmo formatas: pasirenkamas filmo formatas.
– „SteadyShot“: suaktyvinamas kameros virpėjimo slopinimas, kai
filmuojama.
– apvertimas: vaizdai įrašomi atvirkščiai.
– scena: nustatoma labiausiai sceną atitinkanti vaizdo kokybė.
– baltos spalvos balansas: atsižvelgiant į nuostatas pakoreguojamas
baltos spalvos balansas.
– AE keitimas: atsižvelgiant į nuostatas pakoreguojama ekspozicija.
– spalvų režimas: nustatomas vaizdo atspalvis.
– garso įrašymo nustatymas: pasirenkamas garso įrašymo nustatymas.
– vėjo triukšmo mažinimas: neįrašomas žemų dažnių vėjo triukšmas,
atsižvelgiant į jo lygį, kai įrašoma naudojant integruotą mikrofoną.
– nepertraukiamo įrašymo intervalas: nustatoma nepertraukiamo
įrašymo intervalų trukmė.
Nustatomi įrenginių prijungimo elementai*2
– įrenginių prijungimo nustatymai
Galima nustatyti toliau nurodytus elementus.
– laiko kodas / informacijos bitas*4: pasirenkamas laiko kodo / informacijos
bito funkcijos nustatymas.
– infraraudonųjų spindulių nuotolinio valdymo pultas: Nustatomas
infraraudonųjų spindulių nuotolinio valdymo pultas RMT-845 (įsigyjamas atskirai).
– NTSC / PAL perjungimas: atsižvelgiant į TV sistemą šalyje arba
regione, kuriame naudojama kamera, pasirenkamas nustatymas.
– automatinis maitinimo išjungimas: nustatomas automatinis kameros
maitinimo išjungimas.
– pypsėjimas: nustatomas pypsėjimo nustatymas ON / OFF.
– formatas*3: panaikinami visi atminties kortelėje esantys vaizdai ir
atkuriama pradinė atminties kortelės būsena.
– versija (kameros): rodoma kameros programinės įrangos versija.
Nustatomi šio įrenginio elementai
– nuotolinio valdymo pulto nustatymai
Galima nustatyti toliau nurodytus elementus.
– ekrano pasukimas: keičiama šio įrenginio LCD ekrano orientacija ir
mygtuko UP / DOWN veikimas.
– monitoriaus šviesumas: nustatomas šio įrenginio LCD ekrano
šviesumas.
– datos ir laiko nustatymas: nustatomi metai / mėnuo / diena.
– vietos nustatymas: nustatomi regionai, atsižvelgiant į laiko juose
skirtumą nuo Grinvičo laiko (GMT).
– vasaros laikas: nustatomas vasaros laikas.
– nustatymų atkūrimas: atkuriamos visos numatytosios šio įrenginio
nustatymų reikšmės.
– versija: rodoma šio įrenginio programinės įrangos versija.
– ryšio režimas*5, *6: nustatomas prie šio įrenginio prijungtų kamerų
skaičius.
– lėktuvo režimas*6: laikinai, kol būnama lėktuve, išjungiamos visos su
„Wi-Fi“ funkcija susijusios kameros funkcijos.
– tinklo nustatymų atkūrimas*1: atkuriami kelių ryšių tinklo nustatymai.
*1 Rodoma tik kelių ryšių režimu.
*2 Rodoma tik vieno ryšio režimu.
*3 Rodoma tik esant įdėtai atminties kortelei.
*4 Rodomas tik veikiant filmo / nepertraukiamo įrašymo režimui.
*5 Nerodoma, jei lėktuvo režimo nustatymas yra ON.
*6 Nerodoma, jei kamera ir šis įrenginys sujungti per „Wi-Fi“.
Pastaba
Kameros nustatomi elementai rodomi tik tada, jei kamera ir šis įrenginys sujungti
per „Wi-Fi“ (išskyrus nuotolinio valdymo pulto nustatymus).
Jei iš nustatomų reikšmių pasirinkimo ekrano norite grįžti į nustatomų elementų
pasirinkimo ekraną, pasirinkite
.
Jei norite pritaikyti pasirinkimo ekrane pasirinktą nustatymą arba reikšmę,
pasirinkite
.
[17] Kaip naudoti
Nustatymų keitimas
Filmavimo nustatymai
Vaizdo kokybės nustatymas
Nustatykite vaizdo raišką ir kadrų spartą, kai filmuojate arba įrašote nepertraukiamai.
1. Paspausite mygtuką MENU.
Bus pateiktas nustatomų elementų sąrašas.
2. Paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite
(filmo nustatymai) arba
(įrašymo nepertraukiamai nustatymai) ir paspauskite mygtuką
REC/ENTER.
3. Paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite
arba
(vaizdo kokybės nustatymas) ir paspauskite mygtuką REC/ENTER.
4. Paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite norimą nustatymą ir
paspauskite mygtuką REC/ENTER.
(jei nustatytas filmo įrašymo formatas XAVC S 4K)
XAVC S 4K 100 MB/s
XAVC S 4K 100 MB/s
XAVC S 4K 60 MB/s
XAVC S 4K 60 MB/s
XAVC S 4K 100 MB/s*1
XAVC S 4K 60 MB/s*1
(jei nustatytas filmo įrašymo formatas XAVC S HD)
XAVC S HD 100 MB/s
XAVC S HD 100 MB/s
XAVC S HD 60 MB/s
XAVC S HD 60 MB/s
XAVC S HD 50 MB/s
XAVC S HD 50 MB/s
XAVC S HD 50 MB/s*1
XAVC S HD 50 MB/s
XAVC S HD 50 MB/s
XAVC S HD 100 MB/s
XAVC S HD 100 MB/s
XAVC S HD 60 MB/s
XAVC S HD 60 MB/s
(jei nustatytas filmo įrašymo formatas MP4)*2
– didžiausia raiška (tolygus vaizdas, įrašytas 2 k. spartesne kadrų sparta)
– didžiausia raiška
– didelė raiška
/
– didelė įrašymo sparta (tolygus vaizdas, įrašytas 4 k.
spartesne kadrų sparta)
/
– didelė įrašymo sparta (tolygus vaizdas, įrašytas 8 k.
spartesne kadrų sparta)
– lėtas įrašymas (sulėtintas vaizdas, įrašytas 2 k. spartesne kadrų sparta)
– ypač lėtas įrašymas (sulėtintas vaizdas, įrašytas 4 k. spartesne kadrų
sparta)
– standartinė raiška
*1 Nustatymas galimas tik jei NTSC/PAL nustatymas yra NTSC.
*2 Kadrų spartą lemia NTSC/PAL nustatymas.
Pastaba
LCD ekrane rodomą atkuriamo vaizdo kadrų spartą lemia „Wi-Fi“ ryšio tarp
kameros ir šio įrenginio būsena (ji skiriasi nuo filmuojant nustatytos kadrų
spartos).
[18] Kaip naudoti
Nustatymų keitimas
Filmavimo nustatymai
SteadyShot
Filmuodami galite suaktyvinti kameros virpėjimo mažinimo funkciją.
1. Paspausite mygtuką MENU.
Bus pateiktas nustatomų elementų sąrašas.
2. Paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite
(filmo nustatymai) arba
(įrašymo nepertraukiamai nustatymai) ir paspauskite mygtuką
REC/ENTER.
3. Paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite
paspauskite mygtuką REC/ENTER.
(„SteadyShot“) ir
4. Paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite toliau nurodytą nustatymą ir
paspauskite mygtuką REC/ENTER.
: naudojama „SteadyShot“. (lauko kampas – 120°)
: „SteadyShot“ nenaudojama. (lauko kampas – 170°)
Pastaba
Lauko kampas kinta, jei filmo dydis – [VGA].
[19] Kaip naudoti
Nustatymų keitimas
Filmavimo nustatymai
Lauko kampo nustatymas
Galima konfigūruoti kameros lauko kampo nustatymą.
1. Paspausite mygtuką MENU.
Bus pateiktas nustatomų elementų sąrašas.
2. Paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite nustatymą ir paspauskite
mygtuką REC/ENTER.
Galima rinktis toliau nurodytus nustatymus.
– filmo nustatymai
– nuotraukų nustatymai
– nuotraukų įrašymo intervalais nustatymai
3. Paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite
nustatymas) ir paspauskite mygtuką REC/ENTER.
(lauko kampo
4. Paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite toliau nurodytą nustatymą ir
paspausdami mygtuką REC/ENTER jį patvirtinkite.
: įrašoma nustačius 120° lauko kampą.
: įrašoma nustačius 170° lauko kampą.
[20] Kaip naudoti
Nustatymų keitimas
Filmavimo nustatymai
Apvertimas
Galima įrašyti atvirkščią vaizdą. Ši funkcija naudinga, kai kamera pritvirtinama
atvirkščiai.
1. Paspausite mygtuką MENU.
Bus pateiktas nustatomų elementų sąrašas.
2. Paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite nustatymą ir paspauskite
mygtuką REC/ENTER.
Galima rinktis toliau nurodytus nustatymus.
– filmo nustatymai
– nuotraukų nustatymai
– nuotraukų įrašymo intervalais nustatymai
– nepertraukiamo įrašymo nustatymai
3. Paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite
mygtuką REC/ENTER.
ir paspauskite
4. Paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite toliau nurodytą nustatymą ir
paspauskite mygtuką REC/ENTER.
: vaizdas apverčiamas vertikaliai.
: vaizdas neapverčiamas vertikaliai.
[21] Kaip naudoti
Nustatymų keitimas
Filmavimo nustatymai
Scena
Galima pasirinkti scenos nustatymą.
1. Paspausite mygtuką MENU.
Bus pateiktas nustatomų elementų sąrašas.
2. Paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite nustatymą ir paspauskite
mygtuką REC/ENTER.
Galima rinktis toliau nurodytus nustatymus.
– filmo nustatymai
– nuotraukų nustatymai
– nuotraukų įrašymo intervalais nustatymai
– nepertraukiamo įrašymo nustatymai
3. Paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite
paspauskite mygtuką REC/ENTER.
(scena) ir
4. Paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite toliau nurodytą nustatymą ir
paspauskite mygtuką REC/ENTER.
: filmuojami standartinės kokybės vaizdai.
: vaizdai filmuojami nustačius vaizdo kokybę, tinkamą melsvo
atspalvio objektams, pvz., jei filmuojama akvariume arba mėlyname
vandenyje.
[22] Kaip naudoti
Nustatymų keitimas
Filmavimo nustatymai
Baltos spalvos balansas
Atsižvelgiant į nuostatas, galima pakoreguojamas baltos spalvos balansą.
1. Paspausite mygtuką MENU.
Bus pateiktas nustatomų elementų sąrašas.
2. Paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite nustatymą ir paspauskite
mygtuką REC/ENTER.
Galima rinktis toliau nurodytus nustatymus.
– filmo nustatymai
– nuotraukų nustatymai
– nuotraukų įrašymo intervalais nustatymai
– nepertraukiamo įrašymo nustatymai
3. Paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite
balansas) ir paspauskite mygtuką REC/ENTER.
(baltos spalvos
4. Paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite toliau nurodytą nustatymą ir
paspauskite mygtuką REC/ENTER.
: baltos spalvos balansas koreguojamas automatiškai.
: nustatoma spalvos temperatūros reikšmė (nuo 2 500 iki 9 900 tūkst.).
: naudojamas išankstinis baltos spalvos balanso nustatymas.
: baltos spalvos balansas nustatomas atsižvelgiant į aplinkos
apšvietimą.
Sukomponuokite baltą objektą, pvz., ekraną užpildantį popieriaus lapą, esant
tokioms apšvietimo sąlygoms, kaip ir fotografuojamas objektas, ir
paspauskite mygtuką REC/ENTER.
[23] Kaip naudoti
Nustatymų keitimas
Filmavimo nustatymai
AE keitimas
Atsižvelgiant į nuostatas, galima pakoreguojama ekspoziciją.
1. Paspausite mygtuką MENU.
Bus pateiktas nustatomų elementų sąrašas.
2. Paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite nustatymą ir paspauskite
mygtuką REC/ENTER.
Galima rinktis toliau nurodytus nustatymus.
– filmo nustatymai
– nuotraukų nustatymai
– nuotraukų įrašymo intervalais nustatymai
– nepertraukiamo įrašymo nustatymai
3. Paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite
paspauskite mygtuką REC/ENTER.
(AE keitimas) ir
4. Paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite nustatymą ir paspauskite
mygtuką REC/ENTER.
Jei AE keitimo naudoti neketinate, pasirinkite
0.0.
[24] Kaip naudoti
Nustatymų keitimas
Filmavimo nustatymai
Spalvų režimas
Jei ketinate filmuoti arba įrašyti nepertraukiamai, galite nustatyti vaizdo atspalvį.
1. Paspausite mygtuką MENU.
Bus pateiktas nustatomų elementų sąrašas.
2. Paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite
(filmo nustatymai) arba
(įrašymo nepertraukiamai nustatymai) ir paspauskite mygtuką
REC/ENTER.
3. Paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite
režimas) ir paspauskite mygtuką REC/ENTER.
(spalvų
4. Paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite toliau nurodytą nustatymą ir
paspauskite mygtuką REC/ENTER.
: įrašomos natūralios spalvos, kurias nesunku koreguoti redaguojant
nufilmuotą vaizdą.
: įrašomos ryškios spalvos, suteikiančios vaizdui tikroviškumo.
[25] Kaip naudoti
Nustatymų keitimas
Filmavimo nustatymai
Filmo formatas
Jei ketinate filmuoti arba įrašyti nepertraukiamai, pasirinkite filmo formatą.
1. Paspausite mygtuką MENU.
Bus pateiktas nustatomų elementų sąrašas.
2. Paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite
(filmo nustatymai) arba
(įrašymo nepertraukiamai nustatymai) ir paspauskite mygtuką
REC/ENTER.
3. Paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite
paspauskite mygtuką REC/ENTER.
(filmo formatas) ir
4. Paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite toliau nurodytą nustatymą ir
paspauskite mygtuką REC/ENTER.
: įrašoma 4K formatu (XAVC S).
: įrašoma HD formatu (XAVC S).
: įrašoma MP4 formatu.
Šį nustatymą rinkitės, jei vaizdus ketinate kopijuoti į išmanųjį telefoną arba
nusiųsti į svetainę.
Pastaba
Pasirinkę filmo įrašymo formatą, nustatykite vaizdo kokybės nustatymą.
[26] Kaip naudoti
Nustatymų keitimas
Filmavimo nustatymai
Garso įrašymo nustatymas
Nustatykite garso įrašymo nustatymą ON / OFF.
1. Paspausite mygtuką MENU.
Bus pateiktas nustatomų elementų sąrašas.
2. Paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite
(filmo nustatymai) arba
(įrašymo nepertraukiamai nustatymai) ir paspauskite mygtuką
REC/ENTER.
3. Paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite
nustatymas) ir paspauskite mygtuką REC/ENTER.
(garso įrašymo
4. Paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite toliau nurodytą nustatymą ir
paspauskite mygtuką REC/ENTER.
: filmuojama įrašant garsą.
: Filmuojant garsas neįrašomas.
[27] Kaip naudoti
Nustatymų keitimas
Filmavimo nustatymai
Vėjo triukšmo mažinimas
Veikiant šiai funkcijai automatiškai sumažinamas vėjo triukšmas, kai įrašoma
naudojant integruotą mikrofoną.
1. Paspausite mygtuką MENU.
Bus pateiktas nustatomų elementų sąrašas.
2. Paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite
(filmo nustatymai) arba
(įrašymo nepertraukiamai nustatymai) ir paspauskite mygtuką
REC/ENTER.
3. Paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite
mažinimas) ir paspauskite mygtuką REC/ENTER.
(vėjo triukšmo
4. Paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite toliau nurodytą nustatymą ir
paspauskite mygtuką REC/ENTER.
: vėjo triukšmas nemažinamas.
: nuslopinami žemų dažnių garsai, kad būtų sumažintas vėjo triukšmas.
[28] Kaip naudoti
Nustatymų keitimas
Filmavimo nustatymai
Fotografavimo režimo perjungimas
Jei fotografuojate nuotraukas, galite rinktis pavienių nuotraukų arba nepertraukiamą
fotografavimą.
Pavienių nuotraukų arba nepertraukiamą fotografavimą galima nustatyti tik
fotografuojant.
1. Paspausite mygtuką MENU.
Bus pateiktas nustatomų elementų sąrašas.
2. Paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite
>
REC/ENTER.
(nuotraukų nustatymai)
(fotografavimo režimo perjungimas) ir paspauskite mygtuką
3. Paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite toliau nurodytą nustatymą ir
paspauskite mygtuką REC/ENTER.
– vienkartinis fotografavimas: nufotografuojama viena nuotrauka.
– nepertraukiamas fotografavimas dideliu greičiu: nepertraukiamai
fotografuojama taikant su fotografavimo intervalo nustatymais nurodytą
kadrų spartą ir trukmę.
– judančio kadro LE: iš vaizdų, kurie buvo nepertraukiamai
nufotografuoti taikant su fotografavimo intervalo nustatymais nurodytą kadrų
spartą ir trukmę, automatiškai sukuriamas vienas sudėtinis kadras.
Pastaba
Baigus fotografuoti nepertraukiamo fotografavimo dideliu greičiu arba judančio
kadro LE režimu, tam tikrą laiką vykdomas apdorojimas – tuo metu kameros
naudoti negalima.
[29] Kaip naudoti
Nustatymų keitimas
Filmavimo nustatymai
Fotografavimo intervalas
Galite nustatyti nepertraukiamo fotografavimo nustatymą, kuris bus taikomas
pasirinkus nepertraukiamo fotografavimo dideliu greičiu ir judančio kadro LE
režimus.
1. Paspausite mygtuką MENU.
Bus pateiktas nustatomų elementų sąrašas.
2. Paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite
>
(nuotraukų nustatymai)
(fotografavimo intervalas) ir paspauskite mygtuką REC/ENTER.
3. Paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite toliau nurodytą nustatymą ir
paspauskite mygtuką REC/ENTER.
:
per vieną sekundę įrašoma iš viso 10 nuotraukų 10 nuotraukų per sekundę
greičiu. Tinkama fotografuojant greitai judančius objektus.
:
per 1,25 sek. įrašoma iš viso 10 nuotraukų 8 nuotraukų per sekundę greičiu.
Tinkama fotografuojant greitai judančius objektus.
:
per 2 sek. įrašoma iš viso 10 nuotraukų 5 nuotraukų per sekundę greičiu.
Tinkama kuriant judančius objektų kadrus.
:
per 5 sek. įrašoma iš viso 10 nuotraukų 2 nuotraukų per sekundę greičiu.
Tinkama fotografuojant lėtai judančius objektus.
Pastaba
Nustatytos maksimalaus greičio parinktys yra [10fps], [8fps], [5fps] ir [2fps].
Atsižvelgiant į fotografavimo sąlygas, pasiekti maksimalaus greičio gali būti
neįmanoma.
[30] Kaip naudoti
Nustatymų keitimas
Filmavimo nustatymai
Automatinis laikmatis
Norėdami fotografuoti galite nustatyti automatinį laikmatį.
1. Paspausite mygtuką MENU.
Bus pateiktas nustatomų elementų sąrašas.
2. Paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite
>
(nuotraukų nustatymai)
(automatinis laikmatis) ir paspauskite mygtuką REC/ENTER.
3. Paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite toliau nurodytą nustatymą ir
paspauskite mygtuką REC/ENTER.
: laikmatis nenaudojamas.
: nustatomas automatinio laikmačio suaktyvinimas praėjus 2 sek.
: nustatomas automatinio laikmačio suaktyvinimas praėjus 10 sek.
Pastaba
Filmuojant automatinio laikmačio naudoti negalima.
Automatinio laikmačio funkcija veiks, kol bus išjungta. Jei automatinio laikmačio
naudoti nebereikia, nustatykite
.
[31] Kaip naudoti
Nustatymų keitimas
Filmavimo nustatymai
Nuotraukų įrašymas intervalais
Norint įrašyti nuotraukas intervalais, galima pasirinkti fotofilmo nustatymą.
1. Paspausite mygtuką MENU.
Bus pateiktas nustatomų elementų sąrašas.
(nuotraukų įrašymas
(nuotraukų įrašymas intervalas) ir paspauskite mygtuką
2. Paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite
intervalais) >
REC/ENTER.
3. Paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite toliau nurodytą nustatymą ir
paspauskite mygtuką REC/ENTER.
: nepertraukiamai įrašomos nuotraukos maždaug 1 sek. intervalais.
: nepertraukiamai įrašomos nuotraukos maždaug 2 sek. intervalais.
: nepertraukiamai įrašomos nuotraukos maždaug 5 sek. intervalais.
: nepertraukiamai įrašomos nuotraukos maždaug 10 sek. intervalais.
: nepertraukiamai įrašomos nuotraukos maždaug 30 sek. intervalais.
: nepertraukiamai įrašomos nuotraukos maždaug 60 sek. intervalais.
Pastaba
Pirmoji nuotrauka įrašoma iš karto paleidus įrašymą: nelaukiama, kol praeis
nustatytas intervalas. Paskesnė iš eilės einanti nuotrauka įrašoma praėjus
nustatytam intervalui.
[32] Kaip naudoti
Nustatymų keitimas
Filmavimo nustatymai
Nepertraukiamo įrašymo laikas
Nustatykite nepertraukiamo įrašymo laiko apribojimą.
1. Paspausite mygtuką MENU.
Bus pateiktas nustatomų elementų sąrašas.
2. Paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite
įrašymo nustatymai) >
paspauskite mygtuką REC/ENTER.
(nepertraukiamo
(nepertraukiamo įrašymo intervalas) ir
3. Paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite toliau nurodytą nustatymą ir
paspauskite mygtuką REC/ENTER.
: nepertraukiamo įrašymo laikas apribojamas iki maždaug 5 min.
: nepertraukiamo įrašymo laikas apribojamas iki maždaug 20 min.
: nepertraukiamo įrašymo laikas apribojamas iki maždaug 60 min.
: nepertraukiamo įrašymo laikas apribojamas iki maždaug 120 min.
: nepertraukiamo įrašymo laikas neribojamas.
[33] Kaip naudoti
Nustatymų keitimas
Įrenginių prijungimo nustatymai
Laiko kodas / informacijos bitas
Jei nustatytas filmo režimas ir filmo formatas XAVC S, galima naudoti laiko kodo /
informacijos bito funkciją.
1. Paspausite mygtuką MENU.
Bus pateiktas nustatomų elementų sąrašas.
2. Paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite
(įrenginių prijungimo
nustatymai) >
(laiko kodas / informacijos bitas) ir paspauskite mygtuką
REC/ENTER.
3. Paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite nustatymą ir paspauskite
mygtuką REC/ENTER.
: iš anksto nustatomas laiko kodas.
: iš anksto nustatomas informacijos bitas.
TC FORMAT: pasirenkamas laiko kodo įrašymo metodas.
TC RUN: nustatomas laiko kodo kitimas.
TC MAKE: nustatoma, kad į įrašomą laikmeną būtų įrašytas naujas
nustatytas laiko kodas arba kad į įrašomą laikmeną naujas laiko kodas būtų
įrašomas pradedant nuo pastarąjį kartą įrašyto laiko kodo.
UB TIME REC: nustatoma, ar laikas turi būti įrašomas kaip informacijos
bitas.
Išankstinis laiko kodo / informacijos bito įrašymas
Paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite reikšmę ir paspauskite mygtuką
REC/ENTER.
4 kartus atlikus nurodytus veiksmus, nustatomi keturi 2 skaitmenų skaičiai, kurie
keičiasi „Live-View“ ekrane.
Esant toliau nurodytam diapazonui, laiko kodo pasirinkti negalima.
Renkantis 30p arba 60p
00:00:00:00 (numatytasis nustatymas)–23:59:59:29
Renkantis 25p arba 50p
00:00:00:00 (numatytasis nustatymas)–23:59:59:24
Renkantis 24p
00:00:00:00 (numatytasis nustatymas)–23:59:59:23
Galima nustatyti 2 paskutinius kadrų laiko kodo skaitmenis renkantis 4 kartotinius nuo 0 iki
23.
Toliau nurodytas informacijos bito pasirinkimo diapazonas.
00:00:00:00 (numatytasis nustatymas)–FF:FF:FF:FF
Laiko kodo nustatomi elementai
Galima nustatyti toliau nurodytus elementus.
TC FORMAT
: laiko kodas įrašomas kadro kompensavimo režimu.
: laiko kodas įrašomas nekompensuojamų kadrų režimu.
Kai TV sistemos nustatymas yra [PAL], formatas nerodomas, nes taikomas fiksuotas laiko
kodas [NDF].
TC RUN
: laiko kodas kinta palaipsniui, neatsižvelgiant į kameros veikimą.
: laiko kodas kinta tik įrašant XAVC S filmus ir palaipsniui kinta pradedant nuo
pastarąjį kartą įrašyto vaizdo laiko kodo.
TC MAKE
: į įrašomą laikmeną įrašomas naujas nustatytas laiko kodas.
: iš įrašomos laikmenos nuskaitomas ankstesnio įrašo laiko kodas ir
naujas laiko kodas pradedamas įrašyti nuo vėliausio laiko kodo.
Informacijos bito nustatomi elementai
Galima nustatyti toliau nurodytus elementus.
UB TIME REC
: laikas įrašomas kaip informacijos bitas.
: laikas kaip informacijos bitas neįrašomas.
Kaip atkurti nustatymus
Jei renkantis [TC PRESET] arba [UB PRESET] bus paspaustas mygtukas DISP,
vietoj visų reikšmių bus rodoma 00. Vėl paspaudžiant mygtuką REC/ENTER visas
reikšmes galima atkurti.
Pastaba
Laiko kodą / informacijos bitą galima nustatyti tik filmo režimu.
Jei šis įrenginys neprijungtas prie kameros per „Wi-Fi“, kameros nustatymų
pakeisti nepavyks.
Jei iš nustatomų reikšmių pasirinkimo ekrano norite grįžti į nustatomų elementų
pasirinkimo ekraną, pasirinkite
.
Jei norite pritaikyti pasirinkimo ekrane pasirinktą nustatymą arba reikšmę,
pasirinkite
.
Patarimas
Apie laiko kodą
Laiko kodo funkcija yra naudinga išsamiai redaguojant vaizdus, nes jai veikiant su
vaizdo duomenimis įrašomos valandos / minutės / sekundės / kadrai.
Kai TV sistemos nustatymas yra [NTSC], o kadrų sparta – 30p arba 60p, per ilgai
trunkantį įrašymą realusis laikas pradeda skirtis nuo laiko kodo. Taip nutinka
todėl, kad lako kodo kadrų skaičius per sekundę šiek tiek skiriasi nuo faktinio
NTSC vaizdo signalo kadrų dažnio. Kadro kompensavimas šį skirtumą
kompensuoja. Taip užtikrinamas laiko kodo sutapimas su realiuoju laiku. Pirmųjų
kadrų skaičiai (pirmų 2 kadrų skaičiai, kai kadrų sparta – 30p, arba pirmų 4 kadrų
skaičiai, kai kadrų sparta – 60p) kas minutę praleidžiami. Kas dešimtą minutę jie
nepraleidžiami. Laiko kodas, kurį taikant šio koregavimo neatliekama, vadinamas
nekompensuojamų kadrų režimu.
Apie informacijos bitą
Veikiant informacijos bito funkcijai įrašoma tokia informacija (8 skaitmenų
šešioliktainiais skaičiais) kaip data / laikas / scenos numeris. Ši funkcija naudinga,
jei reikia redaguoti dviem arba daugiau kamerų sukurtus filmus.
[34] Kaip naudoti
Nustatymų keitimas
Įrenginių prijungimo nustatymai
Infraraudonųjų spindulių nuotolinio valdymo pultas
Norėdami paleisti / sustabdyti įrašymą ir inicijuoti laiko kodą, galite naudoti
infraraudonųjų spindulių nuotolinio valdymo pultą (RMT-845 (įsigyjamas atskirai)).
1. Paspausite mygtuką MENU.
Bus pateiktas nustatomų elementų sąrašas.
2. Paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite
(įrenginių prijungimo
nustatymai) >
(infraraudonųjų spindulių nuotolinio valdymo pultas) ir
paspauskite mygtuką REC/ENTER.
3. Paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite toliau nurodytą nustatymą ir
paspauskite mygtuką REC/ENTER.
: kamerą galima valdyti infraraudonųjų spindulių nuotolinio valdymo
pultu.
: infraraudonųjų spindulių nuotolinio valdymo pultu kameros valdyti
negalima.
Pastaba
Ši funkcija veikia tik naudojant infraraudonųjų spindulių nuotolinio valdymo pultą
RMT-845 (įsigyjamas atskirai). Jį įsigyti galima „Sony“ klientų aptarnavimo centre.
Naudojant RMT-845 (įsigyjamas atskirai) galima rinktis tik toliau nurodytus
nustatymus. Kitų nustatymų rinktis negalėsite.
Laiko kodo atkūrimas.
Įrašymo paleidimas / sustabdymas.
[35] Kaip naudoti
Nustatymų keitimas
Įrenginių prijungimo nustatymai
NTSC / PAL perjungimas
Atsižvelgdami į šalies arba regiono, kuriame ketinate naudoti kamerą, TV sistemą,
galite pasirinkti NTSC / PAL nustatymą.
1. Paspausite mygtuką MENU.
Bus pateiktas nustatomų elementų sąrašas.
2. Paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite
nustatymai) >
REC/ENTER.
(įrenginių prijungimo
(NTSC / PAL perjungimas) ir paspauskite mygtuką
3. Paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite toliau nurodytą nustatymą ir
paspauskite mygtuką REC/ENTER.
: rinkitės, jei TV sistema yra NTSC
: rinkitės, jei TV sistema yra PAL
Pastaba
Jei nustatymus keičiate naudodami šį įrenginį, kamera nuo jo bus atjungta ir
automatiškai paleista iš naujo. Kai kamera bus paleista iš naujo, prie jos bus
automatiškai prijungtas šis įrenginys.
Jei iš nustatomų reikšmių pasirinkimo ekrano norite grįžti į nustatomų elementų
pasirinkimo ekraną, pasirinkite
.
Jei norite pritaikyti pasirinkimo ekrane pasirinktą nustatymą arba reikšmę,
pasirinkite
.
[36] Kaip naudoti
Nustatymų keitimas
Įrenginių prijungimo nustatymai
Automatinis maitinimo išjungimas
Galima nustatyti, ar, atsižvelgiant į nustatymo laiką, kamera turi būti automatiškai
išjungta.
1. Paspausite mygtuką MENU.
Bus pateiktas nustatomų elementų sąrašas.
2. Paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite
nustatymai) >
mygtuką REC/ENTER.
(įrenginių prijungimo
(automatinis maitinimo išjungimas) ir paspauskite
3. Paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite toliau nurodytą nustatymą ir
paspauskite mygtuką REC/ENTER.
: maitinimas išjungiamas po maždaug 10 sek.
: maitinimas išjungiamas po maždaug 20 sek.
: maitinimas išjungiamas po maždaug 60 sek.
: automatinio maitinimo išjungimo funkcija nenaudojama.
Pastaba
Veikiant „Wi-Fi“ ryšiui, automatinis maitinimo išjungimas negalimas.
Jei šis įrenginys neprijungtas prie kameros per „Wi-Fi“, kameros nustatymų
pakeisti nepavyks.
[37] Kaip naudoti
Nustatymų keitimas
Įrenginių prijungimo nustatymai
Pypsėjimas
Galima nustatyti garsinius kamera atliekamų veiksmų signalus.
1. Paspausite mygtuką MENU.
Bus pateiktas nustatomų elementų sąrašas.
2. Paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite
(įrenginių prijungimo
nustatymai) >
(pypsėjimas) ir paspauskite mygtuką REC/ENTER.
3. Paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite toliau nurodytą nustatymą ir
paspauskite mygtuką REC/ENTER.
: Įjungiami visų veiksmų garsai.
: išjungiami visų veiksmų garsai.
: Garsai įjungiami tik atliekant toliau nurodytus veiksmus.
Maitinimo įjungimas
Įrašymo paleidimas
Įrašymo sustabdymas
Užrakto nuspaudimas
Išjungto veiksmo pasirinkimas arba įvykstanti klaida
„Wi-Fi“ ryšio patvirtinimo pyptelėjimas
Pastaba
Jei šis įrenginys neprijungtas prie kameros per „Wi-Fi“, kameros nustatymų
pakeisti nepavyks.
[38] Kaip naudoti
Nustatymų keitimas
Įrenginių prijungimo nustatymai
Formatas
Galima panaikinti visus laikmenoje saugomus filmus ir nuotraukas, o tada atkurti
pradinę jos būseną.
1. Paspausite mygtuką MENU.
Bus pateiktas nustatomų elementų sąrašas.
2. Paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite
nustatymai) >
(įrenginių prijungimo
(formatas) ir paspauskite mygtuką REC/ENTER.
Suformatuota.
Norėdami atšaukti formatavimą, pasirinkite
mygtuką REC/ENTER.
(atgal) ir paspauskite
Pastaba
Svarbius vaizdus prieš formatuodami įrašykite į kokį nors įrenginį, pvz., kompiuterį.
Jei šis įrenginys neprijungtas prie kameros per „Wi-Fi“, kameros nustatymų
pakeisti nepavyks.
Jei iš nustatomų reikšmių pasirinkimo ekrano norite grįžti į nustatomų elementų
pasirinkimo ekraną, pasirinkite
.
Jei norite pritaikyti pasirinkimo ekrane pasirinktą nustatymą arba reikšmę,
pasirinkite
.
[39] Kaip naudoti
Nustatymų keitimas
Įrenginių prijungimo nustatymai
Versija (kameros)
Rodoma kameros programinės įrangos versija.
1. Paspausite mygtuką MENU.
Bus pateiktas nustatomų elementų sąrašas.
2. Paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite
nustatymai) >
[40] Kaip naudoti
(įrenginių prijungimo
(versija) ir paspauskite mygtuką REC/ENTER.
Nustatymų keitimas
Nuotolinio valdymo pulto nustatymai
Ekrano pasukimas
Galima pakeisti šio įrenginio LCD ekrano orientacija ir mygtuko UP / DOWN veikimą.
Ekraną patogu pasukti, jei dirželį segatės ant dešiniojo riešo.
1. Paspausite mygtuką MENU.
Bus pateiktas nustatomų elementų sąrašas.
2. Paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite
pulto nustatymai) >
REC/ENTER.
(nuotolinio valdymo
(ekrano orientacija) ir paspauskite mygtuką
3. Paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite toliau nurodytą nustatymą ir
paspauskite mygtuką REC/ENTER.
: ekranas pasukamas.
(numatytasis nustatymas): ekranas nepasukamas.
[41] Kaip naudoti
Nustatymų keitimas
Nuotolinio valdymo pulto nustatymai
Monitoriaus šviesumas
Galima nustatyti LCD ekrano šviesumą.
1. Paspausite mygtuką MENU.
Bus pateiktas nustatomų elementų sąrašas.
2. Paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite
pulto nustatymai) >
REC/ENTER.
(nuotolinio valdymo
(monitoriaus šviesumas) ir paspauskite mygtuką
3. Paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite toliau nurodytą nustatymą ir
paspauskite mygtuką REC/ENTER.
(numatytasis nustatymas): šviesus
: tamsus
Pastaba
Jei maitinimas tiekiamas per kelių kontaktų USB jungtį / USB mikrojungtį,
monitoriaus šviesumo nustatyti negalima. Užfiksuojamas nustatymas „Šviesus“.
[42] Kaip naudoti
Nustatymų keitimas
Nuotolinio valdymo pulto nustatymai
Datos ir laiko / vietos / vasaros laiko nustatymas
Galima nustatyti datos, datos ir laiko, vietos ir vasaros laiko rodymo formatą.
1. Paspausite mygtuką MENU.
Bus pateiktas nustatomų elementų sąrašas.
2. Paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite
(nuotolinio valdymo
pulto nustatymai) ir paspauskite mygtuką REC/ENTER.
3. Paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite toliau nurodytą nustatymą ir
paspauskite mygtuką REC/ENTER.
– datos ir laiko nustatymas: nustatomas datos rodymo formatas.
Paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite norimą datos rodymo
formatą ir paspauskite mygtuką REC/ENTER. Paspausdami mygtuką UP
arba DOWN nustatykite datą ir laiką, tada paspauskite mygtuką
REC/ENTER.
Toliau nurodyta, kokį rodymo formatą galima pasirinkti.
Y-M-D: metai-mėnuo-diena
M(Eng)-D-Y: metai (anglų k.)-diena-metai
M-D-Y: mėnuo-diena-metai
D-M-Y: diena-mėnuo-metai
– vietos nustatymas: nustatomas regionas, atsižvelgiant į laiko
skirtumą, palyginti su Grinvičo laiku (GMT).
Paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite laiko skirtumą ir
paspauskite mygtuką REC/ENTER.
– vasaros laiko nustatymas: nustatomas vasaros laikas.
Paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite vasaros laiką ir
paspauskite mygtuką REC/ENTER.
Pastaba
Jei iš nustatomų reikšmių pasirinkimo ekrano norite grįžti į nustatomų elementų
pasirinkimo ekraną, paspauskite mygtuką MENU.
Jei norite pritaikyti pasirinkimo ekrane pasirinktą nustatymą arba reikšmę,
pasirinkite
.
Jei prijungta objektyvo tipo kamera (QX serijos) arba HDR-AZ1, į kamerą
automatiškai perduodamas šio įrenginio datos nustatymas.
[43] Kaip naudoti
Nustatymų keitimas
Nuotolinio valdymo pulto nustatymai
Nustatymų atkūrimas
Galima atkurti numatytuosius šio įrenginio nustatymus. Net suaktyvinus [RESET],
vaizdai nepanaikinami.
Kameros nustatymai neatkuriami.
1. Paspausite mygtuką MENU.
Bus pateiktas nustatomų elementų sąrašas.
2. Paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite
pulto nustatymai) >
REC/ENTER.
(nuotolinio valdymo
(atkurti nustatymus) ir paspauskite mygtuką
3. Paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite nustatymą ir paspauskite
mygtuką REC/ENTER.
Pastaba
Jei iš nustatomų reikšmių pasirinkimo ekrano norite grįžti į nustatomų elementų
pasirinkimo ekraną, pasirinkite
.
Jei norite pritaikyti pasirinkimo ekrane pasirinktą nustatymą arba reikšmę,
pasirinkite
.
[44] Kaip naudoti
Nustatymų keitimas
Nuotolinio valdymo pulto nustatymai
Versija
Rodoma šio įrenginio programinės įrangos versija.
1. Paspausite mygtuką MENU.
Bus pateiktas nustatomų elementų sąrašas.
2. Paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite
pulto nustatymai) >
(nuotolinio valdymo
(versija) ir paspauskite mygtuką REC/ENTER.
[45] Kaip naudoti
Nustatymų keitimas
Nuotolinio valdymo pulto nustatymai
Ryšio režimas
Nustatykite kamerų, kurias ketinate prijungti prie šio įrenginio, skaičių.
1. Paspausite mygtuką MENU.
Bus pateiktas nustatomų elementų sąrašas.
2. Paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite
pulto nustatymai) >
REC/ENTER.
(nuotolinio valdymo
(ryšio režimas) ir paspauskite mygtuką
3. Paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite toliau nurodytą nustatymą ir
paspauskite mygtuką REC/ENTER.
(numatytasis nustatymas): vienas ryšys
: keli ryšiai
Pastaba
Jei įrenginys prie kameros prijungtas per „Wi-Fi“, šio nustatymo nustatyti
nepavyks.
[46] Kaip naudoti
Nustatymų keitimas
Nuotolinio valdymo pulto nustatymai
Lėktuvo režimas
Lipdami į lėktuvą ar pan. galite laikinai išjungti visas su „Wi-Fi“ susijusias funkcijas.
Lipdami į lėktuvą pasirinkite lėktuvo režimo nustatymą ON ir kameros „Wi-Fi“
režimo nustatymą OFF.
1. Paspausite mygtuką MENU.
Bus pateiktas nustatomų elementų sąrašas.
2. Paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite
(nuotolinio valdymo
pulto nustatymai) >
(lėktuvo režimas) ir paspauskite mygtuką
REC/ENTER.
3. Paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite toliau nurodytą nustatymą ir
paspauskite mygtuką REC/ENTER.
: išjungiama „Wi-Fi“ funkcija.
(numatytasis nustatymas): įjungiama „Wi-Fi“ funkcija.
Pastaba
Jei įrenginys prie kameros prijungtas per „Wi-Fi“, šio nustatymo nustatyti
nepavyks.
[47] Kaip naudoti
Nustatymų keitimas
Nuotolinio valdymo pulto nustatymai
Tinklo nustatymų atkūrimas
Galima atkurti kelių ryšių tinklo nustatymus.
1. Paspausite mygtuką MENU.
Bus pateiktas nustatomų elementų sąrašas.
2. Paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite
pulto nustatymai) >
REC/ENTER.
(nuotolinio valdymo
(atkurti tinklo nustatymus) ir paspauskite mygtuką
3. Paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite
REC/ENTER.
ir paspauskite mygtuką
Kai atkūrę nustatymus nustatysite kelis ryšius, turėsite vėl užregistruoti
įrenginius, net jei jie jau buvo užregistruoti.
Patvirtinimo ekrane pasirinkus
Pastaba
(atgal), atkūrimas atšaukiamas.
Vieno ryšio režimu tinklo nustatymo atkurti negalima.
Jei iš nustatomų reikšmių pasirinkimo ekrano norite grįžti į nustatomų elementų
pasirinkimo ekraną, pasirinkite
(atgal).
Jei norite pritaikyti pasirinkimo ekrane pasirinktą nustatymą arba reikšmę,
pasirinkite
.
[48] Kaip naudoti
Peržiūra
Vaizdų atkūrimas
Vaizdų atkūrimas
Šiuo įrenginiu galima atkurti kamera įrašytus vaizdus.
Toliau nurodyta, kaip atkurti filmus.
1. Filmavimo režimo pasirinkimo ekrane paspauskite mygtuką MENU.
2. Paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite
įrenginiu) ir paspauskite mygtuką REC/ENTER.
(atkurti šiuo
3. Paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite vaizdą ir paspauskite
mygtuką REC/ENTER.
Pradedama atkurti.
Grįžimas prie filmavimo režimo
Paspauskite mygtuką MENU, paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite
(filmavimo režimas) ir paspauskite mygtuką REC/ENTER.
Pastaba
Garsas neatkuriamas.
Šio įrenginio LCD ekrane rodomą atkuriamo vaizdo kadrų spartą lemia „Wi-Fi“
ryšio tarp kameros ir šio įrenginio būsena. Nuo filmuojant nustatytos kadrų
spartos ji skiriasi.
Patarimas
Atkuriant filmą galima atlikti toliau nurodytus veiksmus.
Greitai persukti atgal: paspauskite mygtuką UP.
Greitai persukti pirmyn: paspausite mygtuką DOWN.
Pristabdyti: Paspauskite mygtuką REC/ENTER.
[49] Kaip naudoti
Peržiūra
Ekrano perjungimo indikatorius
Ekrano perjungimo indikatorius
Jei šis įrenginys prie kameros prijungtas per „Wi-Fi“, paspaudžiant mygtuką DISP,
perjungiamas LCD ekranas, kaip pavaizduota toliau.
1.
2.
3.
4.
„Live-View“ ekranas (piktogramos dega)
„Live-View“ ekranas (piktogramos nedega)
Laikrodžio ekranas
Filmavimo informacija (pateikiama tik vieno ryšio režimu)
Kelių ryšių režimu ekranas yra išjungtas.
[50] Kaip naudoti
Peržiūra
Vaizdų naikinimas
Vaizdų naikinimas
Panaikinkite kameros atminties kortelėje saugomus nereikalingus vaizdus.
1. Filmavimo režimo pasirinkimo ekrane paspauskite mygtuką MENU.
2. Paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite
įrenginiu) ir paspauskite mygtuką REC/ENTER.
(atkurti šiuo
3. Paspausdami mygtuką UP arba DOWN pasirinkite vaizdą ir paspauskite
mygtuką MENU.
4. Pasirinkite
(naikinti) ir paspauskite mygtuką REC/ENTER.
5. Patvirtinimo ekrane pasirinkite
ir paspauskite mygtuką REC/ENTER.
Bus panaikintas pasirinktas vaizdas.
Pastaba
Vaizdus galima naikinti tik vieno ryšio režimu.
Vaizdus galima naikinti po vieną. Kelių vaizdų tuo pačiu metu panaikinti negalima.
Norėdami panaikinti visus vaizdus, suformatuokite atminties kortelę.
[51] Kaip naudoti
Kita
Atsargumo priemonės
Naudojimas
Nenaudokite / nelaikykite šio įrenginio toliau nurodytose vietose
Labai karštoje, šaltoje arba drėgnoje vietoje
Pvz., tiesioginiuose saulės spinduliuose stovinčiame automobilyje įrenginio
korpusas gali deformuotis ir dėl to sugesti.
Tiesioginėje saulės šviesoje arba netoli šildytuvo (netinkama vieta laikyti)
Gali pakisti įrenginio korpuso spalva arba jis gali deformuotis ir dėl to sugesti.
Stiprios vibracijos veikiamose vietose
Netoli stiprių magnetinių laukų veikiamų vietų
Netoli stiprias radijo bangos arba spinduliuotę skleidžiančių vietų
Vietose, kuriose daug smėlio arba dulkių
Pasirūpinkite, kad į įrenginį nepatektų smėlio arba dulkių. Dėl to įrenginys gali
sugesti. Kartais tokie gedimai gali būti nepataisomi.
[52] Kaip naudoti
Kita
Atsargumo priemonės
Drėgmės kondensacija
Jei iš šaltos vietos įrenginys staiga pateks į šilumą, jame arba ant jo gali
kondensuotis drėgmė. Drėgmės kondensacija gali sutrikdyti įrenginio veikimą.
Jei kondensuojasi drėgmė
Išjunkite įrenginį ir palaukite apie valandą, kad drėgmė išgaruotų.
Apie drėgmės kondensaciją
Drėgmė kondensuojasi iš šaltos vietos įrenginiui patekus į šilumą (arba atvirkščiai),
taip pat naudojant įrenginį drėgnoje vietoje, pvz.:
jei slidinėjimo trasoje naudotas įrenginys įnešamas į šiltą patalpą;
jei iš patalpos, kurioje veikia oro kondicionierius, įrenginys patenka į lauke tvyrantį
karštį;
jei įrenginys naudojamas per audrą ar lyjant;
jei įrenginys naudojamas karštoje ir drėgnoje vietoje.
Kaip užkirsti kelią drėgmės kondensacijai
Iš šaltos vietos į šilumą nešamą įrenginį įdėkite į plastikinį maišelį ir tvirtai jį užriškite
arba užspauskite. Oro temperatūrai plastikiniame maišelyje susilyginus su aplinkos
temperatūra (maždaug po valandos) iš maišelio galima išimti.
[53] Kaip naudoti
Kita
Atsargumo priemonės
Nešimas
Nesisėskite ant kėdės ar kt. su įrenginiu galinėje kelnių ar sijono kišenėje. Taip
įrenginį galite sugadinti arba sulaužyti.
[54] Kaip naudoti
Kita
Atsargumo priemonės
Darbinė temperatūra
Kamerą galima naudoti –10–+40 °C (14–104 °F) temperatūroje.
Nerekomenduojama filmuoti itin karštoje arba šaltoje vietoje, kurios temperatūra
nepatenka į šį diapazoną.
Įrenginiui veikiant LCD ekranas ir korpusas gali įkaisti. Tai nėra gedimas.
[55] Kaip naudoti
Kita
Atsargumo priemonės
LCD ekrano naudojimas
LCD ekranas
Nepalikite LCD ekrano atsukto į saulę, nes taip galima jį sugadinti. Būkite apdairūs
dėdami įrenginį prie lango.
Naudojant įrenginį šaltoje vietoje, LCD ekrane gali atsirasti horizontalių linijų arba
vaizdų atspindžių. Tai nėra gedimas. Sušilęs LCD ekranas vėl veiks įprastai.
Jei ilgą laiką bus rodomas stabilus, nejudantis vaizdas, tas vaizdas gali likti LCD
ekrane kaip persidengiantis vaizdas arba atspindys.
Šviesus arba gęstantis taškas LCD ekrane
Gaminant šio įrenginio LCD skydelį buvo taikomos didelio tikslumo technologijos, bet
keletas pikselių gali „užstrigti“, t. y. niekada neužsidegti (būti juodi), neužgesti (būti
raudoni, žali arba mėlyni) arba nuolat mirksėti. Be to, dėl fizinių skystakristalio
ekrano charakteristikų ilgai naudojant tokių „užstringančių“ pikselių gali atsirasti
spontaniškai. Šios problemos nesusiję su gedimu.
[56] Kaip naudoti
Kita
Atsargumo priemonės
Atsparumo vandeniui charakteristikos
Apie atsparumą vandeniui
Šis įrenginys yra atsparus vandeniui. Jei žala patiriama naudojant ne pagal paskirtį,
piktnaudžiaujant ar netinkamai prižiūrint, ribota garantija netaikoma.
Nekiškite įrenginio po vandens srove, pvz., po tekančiu čiaupu.
Nenaudokite karštosiose versmėse.
Šį įrenginį rekomenduojama naudoti 0–40 °C (32–104 °F) temperatūros
vandenyje.
Šis įrenginys yra atsparus vandeniui 3 m (10 pėd.) gylyje nepertraukiamai
naudojant 30 min.
Ką reikia žinoti, prieš naudojant šį įrenginį vandenyje arba arti vandens.
Pasirūpinkite, kad po jungties dangteliu nepatektų jokių pašalinių medžiagų, pvz.,
smėlio, plaukų ar purvo. Patekus net mažiausiam svetimkūniui, į įrenginį gali
prasiskverbti vandens.
Įsitikinkite, kad sandariklis ir jungiamieji paviršiai nesubraižyti. Esant net
mažiausiam įbrėžimui, į įrenginį gali patekti vandens. Subraižius sandariklį arba
jungiamuosius paviršius, reikia kreiptis į „Sony“ pardavėją arba įgaliotąjį vietinį
„Sony“ techninės priežiūros centrą.
Ant sandariklio arba jungiamųjų paviršių esančius nešvarumus arba smėlį reikia
švariai nuvalyti minkšta, plaušelių nepaliekančia šluoste.
Neatidarinėkite / neuždarinėkite jungties dangtelio šlapiomis arba smėlėtomis
rankomis, taip pat arti vandens. Taip kyla smėlio arba vandens patekimo į vidų
rizika. Prieš atidarydami jungties dangtelį, įvykdykite skyriuje „Šio įrenginio
priežiūra vandenyje arba prie vandens“ pateiktus nurodymus.
Jungties dangtelį galima atidaryti tik tada, jei įrenginys visiškai sausas.
Būtinai patikrinkite, ar jungties dangtelis tvirtai užsifiksavęs.
Apie šio įrenginio naudojimą vandenyje arba arti vandens
Saugokite šį įrenginį nuo smūgio poveikio, pvz., patiriamo šokinėjant į vandenį.
Neatidarinėkite ir neuždarinėkite jungties dangtelio būdami vandenyje arba netoli
vandens.
Šis įrenginys skęsta. Kad įrenginys nenuskęstų, pritvirtinkite jį prie pridedamo
dirželio.
Po vandeniu įrenginio „Wi-Fi“ funkcija neveikia.
[57] Kaip naudoti
Kita
Laiko skirtumų valstybių sostinėse sąrašas
Laiko skirtumų valstybių sostinėse sąrašas
Laiko skirtumas pagal standartinį pasaulio miestų laiką (2015 m. duomenimis)
Lisabona / Londonas
GMT
Berlynas / Paryžius
+01:00
Helsinkis / Kairas / Stambulas
+02:00
Maskva / Nairobis
+03:00
Teheranas
+03:30
Abu Dabis / Baku
+04:00
Kabulas
+04:30
Karačis / Islamabadas
+05:00
Kalkuta / Naujasis Delis
+05:30
Almata / Daka
+06:00
Jangonas
+06:30
Bankokas / Džakarta
+07:00
Honkongas / Singapūras / Pekinas
+08:00
Tokijas / Seulas
+09:00
Adelaidė / Darvinas
+09:30
Melburnas / Sidnėjus
+10:00
Naujoji Kaledonija
+11:00
Fidžis / Velingtonas
+12:00
Midvėjus
-11:00
Havajai
-10:00
Aliaska
-09:00
San Fransiskas / Tichuana
-08:00
Denveris / Arizona
-07:00
Čikaga / Meksikas
-06:00
Niujorkas / Bogota
-05:00
Santjagas
-04:00
Sent Džonsas
-03:30
Brazilija / Montevidėjas
-03:00
Fernando de Noronja
-02:00
Azorai / Žaliojo Kyšulio salos
-01:00
[58] Kaip naudoti
Kita
Specifikacijos
Specifikacijos
[Įvesties jungtis]
Kelių kontaktų USB jungtis / USB mikrojungtis: B tipo USB mikrojungtis
(Naudojama įkraunant)
[Maitinimas]
Su maitinimu susiję reikalavimai
Įkraunamų maitinimo elementų pakuotė: 3,6 V (vidinis maitinimo elementas)
Kelių kontaktų USB jungtis / USB mikrojungtis: 5,0 V
Įkrovimo metodas
Įkrovimas per USB: 5,0 V nuolatinė srovė, 500 mA / 800 mA
Krovimo laikas
Naudojant kompiuterį
Vidinis maitinimo elementas: maždaug 4 val. 05 min.
Per AC-UD10:
Vidinis maitinimo elementas: maždaug 2 val. 55 min.
Maitinimo tiekimo metodas
Maitinimo tiekimas per USB (1,5 A arba daugiau (rekomenduojama))
Energijos sąnaudos
1,0 W (kai prijungta per „Wi-Fi“ ir kai rodomas „Live-View“ ekranas)
Nepertraukiamo veikimo laikas
240 min.*1
Maitinimo elementas
Įkraunamų maitinimo elementų pakuotė: vidinis maitinimo elementas
Maksimali išvesties įtampa: 4,2 V nuolatinė srovė
Išvesties įtampa: 3,6 V nuolatinė srovė
Maksimali įkrovimo įtampa: 4,2 V nuolatinė srovė
Maksimali įkrovimo srovė: 1,89 A
Talpa: 4,5 Wh (1,240 mAh)
Tipas: ličio jonų
[Bendra]
Atsparumo vandeniui charakteristikos
3 m (10 pėd.) gylyje nepertraukiamai naudojant 30 min.*2
Darbinė temperatūra: nuo –10 °C iki +40 °C (nuo –14 °F iki +104 °F)
Laikymo temperatūra: nuo –20 °C iki +60 °C (nuo –4 °F iki +140 °F)
Matmenys (apytiksliai): 72,3 × 50,2 × 20,8 mm (2 7/8 × 2 × 27/32 col.) (P / A / G be
išsikišimų)
Svoris: maždaug 64 g (2,3 unc.) (tik pagrindinis korpusas)
Bendrasis svoris naudojant: maždaug 95 g (3,4 unc.) (su pridedamu dirželiu ir
riešiniu dėklu)
*1
Nepertraukiamas veikimo laikas – tai apytikslis naudojimo laikas, kai maitinimo elementų pakuotė
visiškai įkrauta ir nuolat rodomas „Live-View“ ekranas.
*2
Atsparumo vandeniui garantija suteikiama ne visais atvejais.
Dizainas ir specifikacijos gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo.
[59] Kaip naudoti
Kita
Prekių ženklai
Prekių ženklai
„Wi-Fi“, „Wi-Fi“ logotipas ir „Wi-Fi PROTECTED SET-UP“ yra „Wi-Fi Alliance“
prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai.
„Adobe“, „Adobe“ logotipas ir „Adobe Acrobat“ yra „Adobe Systems Incorporated“
registruotieji prekių ženklai arba prekių ženklai JAV ir (arba) kitose šalyse.
Be to, šiame vadove naudojami sistemų ir gaminių pavadinimai paprastai yra
atitinkamų jų kūrėjų arba gamintojų prekių ženklai arba registruotieji prekių
ženklai. Tačiau ženklas ™ arba ® šiame vadove gali būti nepaaiškinti.
[60] Kaip naudoti
Kita
Apie licenciją
Apie licenciją
GNU GPL / LGPL taikomoji programinė įranga
Įrenginyje įdiegta programinė įranga, atitinkanti toliau nurodytą GNU bendrąją viešąją
licenciją (toliau – GPL) arba GNU laisvąją bendrąją viešąją licenciją (toliau – LGPL).
Tai reiškia, kad naudoti, modifikuoti ir platinti šios programinės įrangos programų
išeitinį kodą galima tik vykdant GPL / LGPL licencijos sąlygas.
Išeitinis kodas pateiktas svetainėje. Jį atsisiųsti galima per toliau pateiktą URL.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Dėl išeitinio kodo turinio į mus nesikreipkite. Licencijų kopijos (anglų k.) saugomos
vidinėje šio įrenginio atmintyje. Užmegzkite „Mass Storage“ ryšį tarp šio įrenginio ir
kompiuterio ir perskaitykite aplanke PMHOME > LICENSE esančius failus.
[61] Kaip naudoti
Kita
Priežiūra ir laikymas
Priežiūra ir laikymas
Paviršiaus valymas
Šio įrenginio paviršių valykite vandeniu suvilgytu minkštu audiniu, o tada
nušluostykite sausu audiniu. Nenaudokite toliau nurodytų priemonių, galinčių
pažeisti apdailą arba korpusą.
Cheminių medžiagų, tokių kaip skiediklis, benzolas, alkoholis, nevalykite
vienkartinėmis servetėlėmis, užkirskite kelią sąlyčiui su vabzdžių repelentais,
priemonėmis nuo saulės arba insekticidais.
Nelieskite įrenginio, jei rankos suteptos kuria nors iš nurodytų medžiagų.
Nepalikite įrenginio besiliečiančio su guminiais ar viniliniais objektais.
Jei kurį laką naudoti neketinate, išimkite maitinimo elementų pakuotę
Jei kurį laką įrenginio naudoti neketinate, atjunkite nuo jo USB kabelį ir padėkite į
saugią vietą. Kitaip gali kyla užsidegimo rizika.
[62] Kaip naudoti
Kita
Priežiūra ir laikymas
LCD ekrano priežiūra
LCD ekranas yra specialiai apdorotas, kad mažiau atspindėtų šviesą.
Neteisingai jį prižiūrint gali sumažėti LCD efektyvumas, todėl atsižvelkite į toliau
pateiktus nurodymus.
LCD ekraną valykite atsargiai minkšto audeklo skiaute, pvz., paprasta arba stiklui
valyti skirta šluoste.
Pastebimas dėmes bandykite pašalinti šiek tiek vandeniu sudrėkinta minkšto
audeklo skiaute, pvz., paprasta arba stiklui valyti skirta šluoste.
Jokiu būdu nenaudokite tirpiklio, pvz., alkoholio, benzolo arba skiediklio, jokių
rūgštinių, šarminių arba abrazyvinių valymo priemonių, taip pat chemikalais
impregnuotų šluosčių – šios medžiagos pažeis LCD ekrano paviršių.
[63] Kaip naudoti
Kita
Priežiūra ir laikymas
Šio įrenginio priežiūra vandenyje arba prie vandens
Ne vėliau kaip 60 min. po naudojimo būtinai nuvalykite įrenginį vandeniu. Jungties
dangtelį galima atidaryti tik nuvalius. Į vidų gali patekti smėlio arba vandens, kurio
galite nepastebėti, bet jų nepašalinus, gali būti pažeistas atsparumas vandeniui.
Maždaug 5 min. panardinkite įrenginį į švaraus vandens pripildytą dubenį. Tada
atsargiai įrenginį praskalaukite ir jam būnant vandenyje paspauskite kiekvieną jo
mygtuką, kad pasišalintų druska, smėlis arba kiti šalia mygtukų įstrigę
svetimkūniai.
Praskalavę, minkštu audeklu nušluostykite vandens lašus. Palikite įrenginį visiškai
nudžiūti neapšviestoje, gerai vėdinamoje vietoje. Nedžiovinkite plaukų
džiovintuvu, nes taip kyla rizika jį deformuoti ir (arba) pažeisti atsparumą
vandeniui.
Nuo jungties dangtelio minkštu sausu audeklu nuvalykite visus vandens lašus
arba dulkes.
Panardinus įrenginį į vandenį, gali susidaryti burbuliukų. Tai nėra gedimas.
Jei ant įrenginio korpuso pateks priemonės arba kremo nuo saulės, gali išblukti
spalva. Priemone arba kremu nuo saulės suteptą įrenginį tuojau pat švariai
nuvalykite.
Stenkitės nepalikti įrenginio, jei jo viduje arba ant paviršiaus yra sūraus vandens.
Jis gali sukelti koroziją, išblukinti spalvą ir pažeisti atsparumą vandeniui.
[64] Kaip naudoti
Kita
Maitinimo elementų pakuotė
Maitinimo elementų pakuotė
Maitinimo elementų pakuotės įkrovimas
Prieš naudodami įrenginį, įkraukite maitinimo elementų pakuotę.
Maitinimo elementų pakuotę rekomenduojame įkrauti kambario temperatūroje nuo
10 °C iki 30 °C (nuo 50 °F iki 86 °F) tol, kol užges lemputė POWER/CHG
(įkrovimas). Esant kitai temperatūrai maitinimo elementų pakuotės gali nepavykti
tinkamai įkrauti.
Toliau nurodytais atvejais kraunant įrenginį lemputė POWER/CHG (įkrovimas) gali
mirksėti.
Sugadinta maitinimo elementų pakuotė.
Žema įrenginio temperatūra. Palaikykite šiltoje vietoje.
Aukšta įrenginio temperatūra. Palaikykite vėsioje vietoje.
Efektyvus maitinimo elementų pakuotės naudojimas
Esant žemai aplinkos temperatūrai (mažesnei nei 10 °C (50 °F)) maitinimo
elementų pakuotės energija išsenka greičiau. Todėl šaltoje vietoje maitinimo
elementų pakuotės energijos užtenka trumpesniam laikui.
Likusi maitinimo elemento įkrova
Jei maitinimo elementų pakuotė išsenka greitai, nors likusios įkrovos indikatorius
yra aukštas, vėl visiškai įkraukite šį įrenginį. Tada bus rodomas teisingas likusios
įkrovos indikatorius. Atminkite, kad toliau išvardytais atvejais gali būti rodoma
neteisingai.
Šis įrenginys ilgai naudojamas esant aukštai aplinkos temperatūrai.
Šis įrenginys paliekamas visiškai įkrautas.
Šis įrenginys naudojamas labai intensyviai.
Maitinimo elementų pakuotės veikimo trukmė
Maitinimo elementų pakuotės veikimo trukmė yra ribota. Maitinimo elemento talpa
bėgant laikui ir dažnai naudojant mažėja. Jei naudojimo laikas nuo vieno įkrovimo
iki kito labai sutrumpėja, maitinimo elementą reikia pakeisti.
Maitinimo elementų pakuotės veikimo trukmė kinta atsižvelgiant į tai, kaip ji
naudojama.
[65] kaip naudoti
Kita
Šio įrenginio išmetimas
Šio įrenginio išmetimas
Prieš išmesdami įrenginį, išimkite iš jo įmontuotą maitinimo elementų pakuotę.
Varžtus išsukite tik tuo atveju, jei įrenginį ruošiatės išmesti. Nustačius, kad buvo
atliktas negarantinis išmontavimas, taisymo ir keitimo paslaugos nesuteikiamos.
Įmontuota įrenginio maitinimo elementų pakuotė yra perdirbama. Prieš išmesdami
įrenginį, išimkite įmontuotą maitinimo elementų pakuotę ir pristatykite ją pardavėjui.
1. Paspauskite mygtuką ON/OFF (maitinimas).
Įrenginys išsijungs.
2. Atjunkite prijungtus kabelius.
3. Kryžminiu „Phillips“ atsuktuvu atsukite varžtus (4).
4. Nuimkite dangtelį.
5. Atlenkite laikiklius į išorę ir išimkite maitinimo elementų pakuotę.
Pastaba
Išimdami iš įrenginio įmontuotą maitinimo elementų pakuotę, atsižvelkite į toliau
nurodytus dalykus.
Prieš atsukdami varžtus ir kt. įsitikinkite, kad netoliese nėra mažų vaikų, galinčių
praryti smulkis detales.
Būkite atsargūs, kad nepažeistumėte nagų ar nesusižeistumėte pirštų.
[66] Trikčių šalinimas
per „Wi-Fi“.
Trikčių šalinimas
Šio įrenginio nepavyksta prijungti prie kameros
Šio įrenginio nepavyksta prijungti prie kameros per „Wi-Fi“.
Jei šio įrenginio nepavyksta tinkamai prijungti prie kameros, pabandykite atlikti
toliau nurodytus veiksmus.
Įsitikinkite, kad kamera ir šis įrenginys veikia vieno ryšio režimu. Jei taip nėra,
pakeiskite ryšio režimą ir bandykite prijungti iš naujo.
[67] Trikčių šalinimas
Trikčių šalinimas
Nepavyksta įjungti šio įrenginio.
Nepavyksta įjungti šio įrenginio.
Pakankamai įkraukite maitinimo elementų pakuotę.
[68] Trikčių šalinimas
Trikčių šalinimas
Staiga išsijungia šio įrenginio maitinimas.
Staiga išsijungia šio įrenginio maitinimas.
Pakankamai įkraukite maitinimo elementų pakuotę.
Jei ilgą laiką įrenginio nenaudojote, maitinimo elemento veikimo trukmę gali
pavykti pailginti kelis kartus jį įkraunant ir iškraunant.
[69] Trikčių šalinimas
Trikčių šalinimas
Nepavyksta įkrauti šio įrenginio.
Nepavyksta įkrauti šio įrenginio.
Išjunkite įrenginį ir prijunkite USB.
Atjunkite USB mikrokabelį (pridedamas), tada vėl jį prijunkite.
Naudokite USB mikrokabelį (pridedamas).
Maitinimo elementų pakuotę kraukite 10–30 °C (50–86°F) kambario
temperatūroje.
Įjunkite kompiuterį ir prijunkite įrenginį.
Išjunkite kompiuterio miego režimą.
USB mikrokabelį (pridedamas) prijunkite tiesiai prie kompiuterio USB jungties.
[70] Trikčių šalinimas
duomenys.
Trikčių šalinimas
Neteisingi likusios įkrovos indikatoriaus
Neteisingi likusios įkrovos indikatoriaus duomenys.
Taip atsitinka, jei įrenginį naudojate ypač karštoje arba šaltoje vietoje.
Tada likusios įkrovos indikatoriaus parodymai neatitinka faktinės likusios maitinimo
elementų įkrovos. Visiškai iškraukite maitinimo elementų pakuotę, tada ją
įkraukite, kad parodymai būtų teisingi.
Vėl visiškai įkraukite maitinimo elementų pakuotę. Jei problemos išspręsti
nepavyks, vadinasi, maitinimo elementų pakuotė susidėvėjo. Kreipkitės į
artimiausią „Sony“ pardavėją.
[71] Trikčių šalinimas
Įspėjimų indikatoriai ir klaidų pranešimai
„Live-View“ nuotolinio
valdymo pulto klaidų ekranas
„Live-View“ nuotolinio valdymo pulto klaidų ekranas
Jei pateikiami toliau nurodyti pranešimai, vykdykite instrukcijas.
01-01/02-02
Prie įrenginio nepavyko prijungti kameros.
Galbūt per daug intensyvus signalų srautas arba įrenginys yra per toli nuo prieigos
taško.
01-02
Prie įrenginio nepavyko prijungti kameros.
Vykdykite skyriuje „Šio įrenginio prijungimas prie kameros per „Wi-Fi“ (vienas
ryšys)“ arba „Šio įrenginio prijungimas prie kelių kamerų per „Wi-Fi“ (keli ryšiai)“
pateiktus veiksmus.
01-03/01-04
Prie įrenginio nepavyko prijungti kameros.
Naudojama nesuderinama kamera.
03-01/03-02
Prie įrenginio nepavyko prijungti kameros.
Neatpažįstama kamera. Vykdykite skyriuje „Šio įrenginio prijungimas prie kameros
per „Wi-Fi“ (vienas ryšys)“ arba „Šio įrenginio prijungimas prie kelių kamerų per „WiFi“ (keli ryšiai)“ pateiktus veiksmus.
Galbūt per daug intensyvus signalų srautas arba įrenginys yra per toli nuo prieigos
taško.
02-01/02-03
Su kamera susijusi klaida.
Įsitikinkite, kad pavyksta prisijungti prie kameros arba atminties kortelės.
03-03/03-04
Prie įrenginio nepavyko prijungti kameros.
Neatpažįstama kamera. Reikia atlikti keletą veiksmų naudojant kamerą, su kuria
norite užmegzti ryšį.
Galbūt per daug intensyvus signalų srautas arba įrenginys yra per toli nuo prieigos
taško.
03-05
Nepavyksta prisijungti prie kameros.
Prie įrenginio jau prijungtas maksimalus leistinas kamerų skaičius.
Išsiaiškinkite, prie kelių kamerų prisijungta.
04-03
Kamera nepriėmė užklausos.
Patikrinkite kamerą.
05-01
Nepavyksta įrašyti vaizdų.
Patikrinkite kamerą.
05-02/05-04
Nepavyksta paleisti įrašymo.
Patikrinkite kamerą.
05-03
Nepavyksta sustabdyti įrašymo.
Patikrinkite kamerą.
04-04
Iš kameros negaunama atsako.
Patikrinkite kamerą.
Galbūt per daug intensyvus signalų srautas arba įrenginys yra per toli nuo prieigos
taško.
06-01
Nepavyko suformatuoti įrašomos laikmenos.
06-02
Atminties kortelė nepalaiko XAVC S filmo įrašymo.
Įrašydami XAVC S filmus, naudokite spartesnę nei 10 klasės SDXC atminties
kortelę.
06-03
Skiriasi įrašomos laikmenos ir kameros NTSC / PAL nustatymas.
Pakeiskite nustatymą perjungdami NTSC / PAL arba suformatuokite įrašomą
laikmeną.
07-01/07-02/07-03
Nepavyko paleisti.
Netinkama įrašoma laikmena.
Galbūt per daug intensyvus signalų srautas arba įrenginys yra per toli nuo prieigos
taško.
07-04
Nepavyko panaikinti failo.
Galbūt per daug intensyvus signalų srautas arba įrenginys yra per toli nuo prieigos
taško.
10-01
Pakilo kameros temperatūra. Išjunkite kameros maitinimą ir bent 10 jos nenaudokite.
Kodas, prasidedantis E arba C
Monitoriuje pateikiamas raide prasidedantis kodas nurodo, kad įvykdyta įrenginio
automatinė diagnostika.
Kadangi gali tekti taisyti, kreipkitės į artimiausią „Sony“ pardavėją ir pateikite visus E
arba C prasidedančius kodus.
Download PDF

advertising