Sony | SLT-A58K | Sony SLT-A58K SLT-α58 Фотоапарат с байонет А и сензор APS-C Инструкции за експлоатация

4-459-705-11(1)
Цифров фотоапарат
със сменяеми обективи
Подготовка на
фотоапарата
Запис и преглед
на изображения
α Наръчник
А-байонет
Запис с подходящи
настройки за обекта
Използване на
функциите за запис
Използване на
функциите за преглед
Списък с функции
Преглед на изображения
на компютър
Други
Допълнителни операции
Азбучен указател
SLT-A58
©2013 Sony Corporation
Съдържание
Основни
операции
................................................................................9
Този раздел предоставя основна информация за операциите
с вашия фотоапарат.
Забележки за използването на фотоапарата.....................10
Подготовка на фотоапарата
Проверка на приложените артикули.................................12
Идентификация на частите................................................13
Предна част....................................................................13
Задна част......................................................................14
Горна част......................................................................15
Странична/Долна част..................................................16
Обектив..........................................................................18
Зареждане на батерията......................................................19
Поставяне на батерията/картата-памет (продава се
отделно)................................................................................21
Носители на запис, които можете да използвате.......23
Поставяне на обектива........................................................24
Включване на фотоапарата и сверяване на часовника....27
Преди запис.........................................................................29
Регулиране на фокуса във визьора (настройка на
диоптъра).......................................................................29
Правилно придържане на фотоапарата.......................29
Запис и преглед на изображения
Запис на снимки............................................................30
Запис на видеоклипове.................................................32
Възпроизвеждане на изображения..............................33
Изтриване на изображения (Изтриване).....................34
Запис с подходящи настройки за обекта
Регулиране на ъгъла на LCD екрана...........................35
Избор на режим за запис..............................................36
Допълнителни автоматични настройки......37
Избор на сцена.................................................38
Широкообхватна панорама..............................39
Телеприближение с приоритет на
непрекъсната автоматична експонация.................40
2
Използване на функциите за запис
Използване на светкавицата.........................................41
Регулиране на яркостта на изображението.................43
Избор на режим на запис.................................45
Превключване на дисплея с информация за записа
(DISP).............................................................................46
Избор на размер на изображение................................47
Размер на изображение...........................................47
Панорама: Размер....................................................47
Използване на функциите за възпроизвеждане
Увеличаване на изображенията.............................48
Превключване към дисплей със списък с
изображения............................................................49
Преглед на изображения на телевизионен екран....50
Списък с функции
Функции, които можете да управлявате с
бутоните/ключовете................................................51
Избор на функции чрез бутона Fn (Функция)......52
Функции, избирани чрез бутона Fn (Функция)....53
Функции, избирани чрез бутона MENU...............55
Използване на упътване за функциите във
фотоапарата.............................................................62
Търсене във функциите на фотоапарата.........62
Съвети за запис.................................................62
Преглед на изображения на компютъра
Какво можете да правите със софтуера................64
Какво можете да правите с PlayMemories
Home..................................................................64
Какво можете да правите с Image Data
Converter............................................................65
Инсталиране на софтуера.......................................66
Инсталиране на PlayMemories Home..............66
Преглед на “Помощно упътване за Play
Memories Home” ..............................................66
Инсталиране на Image Data Converter.............67
Преглед на “Упътване за Image Data
Converter”..........................................................67
Инсталиране на Remote Camera Control.........68
Избор на начин за създаване на диск с
видеоклипове...........................................................69
Създаване на диск, като използвате
компютър...........................................................70
Създаване на диск с устройство, различно
от компютър......................................................70
3
Други
Допълнителни
операции
Списък с икони на екрана......................................71
Функции за всеки режим на запис........................74
Възможни режими за работа със светкавицата....75
..............................................................................76
Този раздел предоставя допълнителна информация за операциите с вашия
фотоапарат.
Подготовка
Запис
Настройка на фотоапарата.....................................77
Сваляне на капачето на окуляра......................77
Изглед на екрана при запис....................................78
Избор на режим на екрана...............................78
Хистограма........................................................79
Наблюдаване на обекта през обектива без
извеждане на ефекти........................................80
Списък с икони, когато работите с визьора....80
Запис на ясно изображение без трептене на
фотоапарата.............................................................83
Индикатор за предупреждение за трептене
на фотоапарата..................................................83
Използване на функцията Стабилизация.......83
Използване на статив........................................84
Избор на режим на запис.......................................85
Автоматичен режим/ Изключена
светкавица.........................................................85
Допълнителни автоматични настройки....85
Избор на сцена...........................................86
Широкообхватна панорама........................88
Телеприближение с приоритет на
непрекъсната автоматична експонация..........90
Запис в режим на автоматично
програмиране....................................................91
Приоритет на диафрагмата..........................92
Приоритет на скоростта на затвора.............94
Ръчна експонация.........................................96
BULB.............................................................97
Настройки при запис на видеоклипове...............100
Лесен запис на видеоклипове........................100
Цифрово приближение...................................101
4
Промяна на чувствителността на автофокуса
при проследяване, когато записвате
видеоклипове...................................................102
Запис на видеоклипове с регулирана
скорост на затвора и отвор на диафрагмата...102
Формат на файл...............................................103
Настройки на записа.......................................104
Запис на звук...................................................105
Регулиране на фокуса...........................................106
Автоматичен фокус.........................................106
Заключване на фокуса....................................108
Режим на автоматично фокусиране..............109
Област за автоматично фокусиране.............. 110
Помощна лампичка за автоматично
фокусиране...................................................... 110
Заключване на автофокуса............................. 111
Ръчен фокус..................................................... 114
Подчертаване................................................... 115
Фокусна лупа................................................... 116
Разпознаване на лица............................................ 117
Разпознаване на лице..................................... 117
Регистрация на лице....................................... 118
Автоматично композиране на кадъра........... 119
Разпознаване на усмивка................................120
Регулиране на яркостта на изображението.........122
Заключване на автоматичната експонация.....122
Заключване на експонацията с включване
на затвора.........................................................123
Режим на измерване.......................................123
Компенсация на светкавицата.......................124
Контрол на светкавицата................................124
Светкавица.............................................................126
Безжична светкавица......................................127
Настройка на ISO..................................................129
Намаляване на смущенията за множество
кадри................................................................129
Автоматична компенсация за яркостта и
контраста (D-Range).............................................130
Оптимизатор на динамичния обхват.............130
Автоматичен HDR..........................................131
Настройка за обработка на изображението........133
Картинен ефект...............................................133
Творчески стил................................................134
Регулиране на цветните тонове (Баланс
на бялото)...............................................................136
Екран за фина настройка на цвета................137
Температура на цветовете/Цветен филтър.....138
Настройка на потребителя на баланса на
бялото...............................................................138
5
Приближение.........................................................140
Избор на режим на работа.......................143
Запис на едно изображение............................143
Непрекъснат запис..........................................143
Таймер за самоснимачка................................144
Експонационен клин: Непрекъснат запис
с промяна на експонацията/Запис на
единично изображение...................................144
Баланс на бялото при запис с
експонационен клин.......................................146
Възпроизвеждане
Екран, който се извежда за режим на
възпроизвеждане...................................................147
Превключване на екрана, докато
възпроизвеждате.............................................147
Списък с икони на дисплея с хистограмата.....147
Използване на функциите за възпроизвеждане.149
Въртене на снимката......................................149
Избор на снимка/видеоклип..........................149
Изреждане на изображения...........................150
Дисплей за възпроизвеждане.........................150
Преглед на панорамни изображения.............151
Защита на изображения (Защита).......................152
Изтриване на изображения (Изтриване).............153
Изтриване (Няколко изображения)...............153
Изтриване на всички изображения или
видеоклипове в един и същи режим на
преглед.............................................................154
Възпроизвеждане на телевизионен екран..........154
Използване на “BRAVIA” Sync.....................155
Настройки на фотоапарата
Настройка на съотношението и качеството на
изображението.......................................................157
Съотношение...................................................157
Качество...........................................................157
Задаване на други функции на фотоапарата......159
Намаляване на смущенията при дълга
експонация.......................................................159
Намаляване на смущенията при висока
стойност на ISO..............................................159
Цветова гама....................................................160
Освобождаване на затвора без обектив........160
Насочващи линии...........................................161
6
Автоматичен преглед......................................161
Функция на бутона AEL.................................161
Бутон ISO.........................................................162
Бутон за преглед..............................................162
Електронен затвор с предно перде................163
Яркост на визьора...........................................163
Икономичен режим.........................................164
Настройка FINDER/LCD................................164
Компенсация от обектива.....................................165
Компенсация от обектива: Периферно
затъмняване.....................................................165
Компенсация от обектива: Отклонения в
цветовете ........................................................165
Компенсация от обектива: Смущения..........165
Настройка на начина за запис върху
картата-памет........................................................166
Формат.............................................................166
Номер на файл.................................................166
Име на папка...................................................166
Избор на папка за запис.................................167
Нова папка.......................................................167
Възстановяване на базата данни за
изображенията.................................................168
Настройки за качване.....................................168
Връщане на фабричните настройки....................170
Потвърждаване на версията на фотоапарата......174
Компютър
Използване на фотоапарата с компютър.............175
Препоръчителна компютърна среда
(Windows)........................................................175
Препоръчителна компютърна среда (Mac).....176
Свързване на фотоапарата с компютър...............177
Осъществяване на USB връзка......................177
Задаване на режим на USB свързване
(Настройка USB LUN)....................................177
Свързване към компютър...............................178
Прехвърляне на изображения на
компютър (Windows)......................................178
Прехвърляне на изображения на компютър
(Macintosh).......................................................179
Изтриване на USB връзката...........................180
7
Създаване на диск с видеоклипове.....................181
Създаване на диск с изображения с висока
разделителна способност (HD) (AVCHD
диск).................................................................181
Създаване на диск с изображения със
стандартно качество накартината (STD)......182
Създаване на диск с изображения със
стандартно качество на картината (STD).....183
Отпечатване
Почистване
Определяне на DPOF............................................184
Отпечатване на дата........................................184
Почистване на фотоапарата и обектива..............185
Почистване на сензора за изображението..........186
Отстраняване на проблеми/Други
Отстраняване на проблеми..................................189
Предупредителни съобщения..............................198
Предпазни мерки..................................................200
Използване на фотоапарата в чужбина –
Източници на захранване.....................................203
Формат AVCHD.....................................................204
Карта-памет...........................................................205
Батерия/Зарядно устройство за батерии.............207
Лиценз....................................................................209
Азбучен указател ........................................................................ 210
8
Основни операции
Този раздел предоставя основна информация за операциите с вашия
фотоапарата. Информация как да използвате по-ефективно фотоапарата
ще намерите в раздела “Допълнителни операции” (стр. 76).
9
Забележки за използването на
фотоапарата
Процедура за запис
• Не хващайте фотоапарата за LCD екрана.
• Не излагайте фотоапарата на пряка
слънчева светлина и не снимайте срещу
слънцето дълго време. Вътрешният
механизъм може да се повреди. Ако
слънчевата светлина се фокусира върху
близък обект, това може да причини пожар.
• На гърба и около въртящия механизъм на
връзката на LCD екрана с фотоапарата има
магнит. Не доближавайте до LCD екрана
предмети, които се влияят от магнити, като
например дискети, кредитни карти и др.
• Когато снимате в студени условия
е възможно на екрана да се появят
остатъчни образи. Това не е неизправност.
Когато включите фотоапарата на студено
място, LCD екранът може временно да
остане тъмен. Когато фотоапаратът се
затопли, екранът ще заработи нормално.
• Записаните изображения може да се
различават от тези, които виждате преди
записа.
Този фотоапарат притежава два режима
за запис: режим на работа с LCD екрана,
който изисква използването на LCD
екрана, и режим на работа с визьора,
който се определя от използването на
визьора.
Забележки за функциите, които
са вградени в този фотоапарат
За да проверите дали вашият фотоапарат
е 1080 60i или 1080 50i-съвместимо
устройство, проверете от долната му
страна за следните маркировки.
1080 60i-съвместимо устройство: 60i
1080 50i-съвместимо устройство: 50i
Не се предоставя компенсация
за съдържанието на записа
Съдържанието на записа не подлежи на
компенсация, ако поради неизправност на
фотоапарата, на носителя и др. записът
или възпроизвеждането се окажат
невъзможни.
Забележки за дълги записи
• Когато записвате продължително време,
температурата на фотоапарата се
повишава. Ако температурата се покачи
над определено ниво, на екрана се
и фотоапаратът се
извежда индикация
изключва автоматично. Ако захранването
се изключи, оставете фотоапарата
за 10 минути или повече, за да може
температурата във вътрешността му да
спадне до безопасни граници.
• Когато температурата на околната среда
е висока, температурата на фотоапарата
се покачва бързо.
• Когато температурата на фотоапарата се
повиши, качеството на изображенията
може да се влоши. Преди да
продължите снимките ви препоръчваме
да изчакате температурата на
фотоапарата да спадне.
• Повърхността на фотоапарата може да
се нагорещи. Това не е неизправност.
Препоръка за подсигуряване
на данните
За да предотвратите потенциален риск
от загуба на данни, винаги копирайте
данните на друг носител.
Забележки за LCD екрана,
електронния визьор, обектива
и матрицата
• LCD екранът и електронният визьор
са произведени по високо прецизна
технология, така че ефективният брой
пиксели е над 99,99%. Възможно е обаче
върху LCD екрана и електронния визьор
да се появят малки черни и/или ярки
петънца (бели, червени, сини или зелени
на цвят). Появата на тези петънца е
напълно нормална в процеса на снимане
и по никакъв начин не влияе върху
записваното изображение.
10
Забележки за използването на фотоапарата
Забележки за прехвърляне
на AVCHD видеоклипове на
компютър
Неразрешеният презапис на такива
материали може да противоречи на закона
за авторското право.
Когато прехвърляте AVCHD видеоклипове
към компютър, за Windows компютри
използвайте софтуера PlayMemories Home.
Забележки, когато
възпроизвеждате
видеоклипове на други
устройства
• Този фотоапарат използва MPEG-4
AVC/H.264 High Profile за запис във
формат AVCHD. Видеоклиповете,
записани с този фотоапарат в AVCHD
формат, не могат да се възпроизвеждат
на следните устройства.
– Други устройства, съвместими с
формата AVCHD, които не поддържат
High Profile.
– Устройства, несъвместими с AVCHD
формата.
Този фотоапарат използва също MPEG-4
AVC/H.264 Main Profile за запис в
MP4 формат. Поради тази причина
видеоклиповете, записани с този
фотоапарат в MP4 формат, не могат да
се възпроизвеждат на устройства, които
не поддържат MPEG-4 AVC/H.264.
• Дисковете, записани с HD качество на
изображението (висока резолюция),
могат да се възпроизвеждат само
на устройства, съвместими с
формата AVCHD. DVD плейърите
или рекордерите не могат да
възпроизвеждат дискове с HD качество
на изображението, тъй като са
несъвместими с формата AVCHD. Също
така, DVD плейърите или рекордерите
може да откажат при изваждането на
дискове с HD качество.
Предупреждение относно
авторското право
Възможно е телевизионни програми,
филми, видео записи и други да
бъдат защитени с авторски права.
11
Изображенията, използвани в
това ръководство
Снимките, използвани като примери,
са обработени и не са истинските
изображения, заснети с помощта на този
фотоапарат.
Технически характеристики
за данните, описани в това
ръководство
Данните за работата и техническите
характеристики се дефинират при
следните условия, освен в случаите,
описани в това ръководство: при обичайна
температура на околната среда от 25°С
и при използване на батерия, която е
зареждана в продължение на около 1 час
след като лампичката за зареждане се е
изключила.
Име на модела
Това ръководство описва функциите за
няколко модела фотоапарати и различни
обективи, приложени към тях.
Името на модела се различава в
зависимост от обектива, който е приложен
към него. Възможните обективи се
различават в зависимост от държавите/
регионите.
Име на
модела
Обектив
SLT-A58K
DT18-55mm
SLT-A58M
DT18-135mm
SLT-A58Y
DT18-55 mm и
DT55-200 mm
Preparing the camera
Проверка на приложените артикули
Първо проверете името на модела на вашия фотоапарат (стр. 11).
Приложените артикули се различават в зависимост от модела.
Цифрата в скобите указва броя на приложените артикули.
Приложени към всички модели
• Фотоапарат (1)
• Зарядно устройство за батерии
BC-VM10А (1)
• Капаче на тялото (1)
(Прикрепено към фотоапарата)
• Капаче на окуляра (1)
(Прикрепено към фотоапарата)
• Ръководство с инструкции (1)
• Захранващ кабел (1)* (не е
приложен за моделите за САЩ
и Канада)
SLT-A58K
* Възможно е към фотоапарата да
има приложени няколко захранващи
кабела. Използвайте кабела, който е
подходящ за вашата държава/регион.
• Акумулаторна батерия
NP-FM500H (1)
• Вариообектив DT18-55mm (1)/
Предно капаче на обектива (1)/
Капаче на опаковката (1)
SLT-A58M
• Вариообектив DT18-135mm
(1)/Предно капаче на обектива
(1)/Задно капаче на обектива
(1)/Сенник (1)
SLT-A58Y
• Вариообектив DT18-55mm (1)/
Предно капаче на обектива (1)/
Капаче на опаковката (1)
• Микро USB кабел (1)
• Вариообектив DT55-200mm
(1)/Предно капаче на обектива
(1)/Задно капаче на обектива
(1)/Сенник (1)
• Раменна дръжка (1)
12
Идентификация на частите
Вижте страниците в скоби, за да се запознаете с подробности относно
операцията.
Предна част
J Микрофон** (105)
B Ключ за захранването (27)
K Диск за режими (36)
C Контролен диск (92, 94, 96)
L Бутон
(Изкарване на
светкавицата) (41, 126)
M Маркировка за поставяне (24)
D Лампичка за таймера за
самоснимачка (144)
E Свързваща част за обектива*
N Бутон за освобождаване на
F Огледало*
• Това огледало е изработено от
светлопропусклив материал.
Не го докосвайте, защото
можете да го замърсите или
деформирате и качеството
на изображението, както и
работата на фотоапарата, може
да се влоши.
G Бутон за преглед (94)/Бутон
Фокусна лупа (159)
H Място за поставяне на
обектив
13
обектива (25)
O Ключ за режим на фокусиране
(106, 114)
* Не докосвайте директно
тези части.
** Не закривайте тази
част, докато записвате
видеоклипове. Това може
да причини смущения
или да доведе до запис
на по-слаб звук.
Подготовка на фотоапарата
I Вградена светкавица* (41, 126)
A Бутон на затвора (30)
Идентификация на частите
Задна част
A Сензори за окуляра (77)
H Контролен бутон (Въвеждане)/
Бутон AF (110)F/Бутон за
заключване на автоматичния
фокус (111)
I Бутон (Търсене във
функциите на фотоапарата) (62)
За преглед: Бутон
(Изтриване) (34)
J Бутон
(Възпроизвеждане) (33)
B Визьор*
• Когато погледнете през
визьора, се активира режимът
на преглед през визьора, а
когато отдръпнете лицето си
от визьора, се връща режимът
на преглед на LCD екрана.
C Диск за настройка на
* Не докосвайте директно
тези части.
диоптъра (29)
D LCD екран (71, 80, 147)
E Капаче на окуляра (77)
F За запис: Бутон Fn (Функция)
(52, 53)
(Въртене
За преглед: Бутон
на изображението) (149)
G Контролен бутон v/V/b/B
DISP (Дисплей) (46, 147)/WB
(Баланс на бялото) (136)/
(Режим на работа) (45, 143)/
(Картинен ефект) (133)
14
Идентификация на частите
Горна част
аксесоари1)2) (127)
1)
B Бутон MENU (55)
C Маркировка
за позиция на
сензора за изображението (108)
D Бутон FINDER/LCD (164)
E Бутон ZOOM (140)
F Бутон ISO (129, 162)
G За запис: Бутон
(Експонация)
(43)/AV (Стойност на
диафрагмата) (96)
За преглед: Бутон
(Приближение) (48)
H За запис: Бутон AEL (AE в
заключено положение) (122, 161)
За преглед: Бутон
(Отдалечаване) (48)/
(Индекс с изображения) (49)
I Бутон MOVIE (32, 100)
15
2)
За подробности относно
аксесоарите, съвместими с гнездото,
посетете Интернет страницата
на Sony или се консултирайте с
вашия представител или местен
упълномощен сервиз на Sony.
Можете да използвате и аксесоари
за обикновено гнездо. Операциите с
аксесоарите на други производители
не са гарантирани.
Можете да прикрепяте и
аксесоарите, предназначени за
гнездо с автоматично заключване,
като използвате адаптер за
гнездото (продава се отделно).
Подготовка на фотоапарата
A Многофункционално гнездо за
Идентификация на частите
Странична/Долна част
A Кукички за раменната дръжка
D Жак m (Микрофон)
• Прикрепете двата края на
ремъка към фотоапарата.
• Когато свързвате външен
микрофон, вграденият
микрофон автоматично се
изключва. Когато външният
микрофон е от типа plug-inpower, захранването за него
се черпи от фотоапарата.
E Микро терминал HDMI
(50, 155)
F Мулти/Микро USB Терминал
(178)
• Поддържа микро USB
съвместими устройства.
B Говорител
C Терминал DC IN
• Когато свържете към
фотоапарата променливотоков
адаптер AC-PW10AM (продава
се отделно), изключете
фотоапарата, след това свържете
щекера на конектора на
променливотоковия адаптер
към терминала DC IN на
фотоапарата.
16
Идентификация на частите
батерията (21)
H Капаче на отделението за батерията
(21)
I Гнездо за статив
• Използвайте статив с винт с
дължина по-малка от 5.5 mm. Ще
бъде невъзможно да закрепите
стабилно фотоапарата към статив,
ако използвате винт, който е
по-дълъг от 5.5 mm, и може да
повредите фотоапарата.
J Лампичка за достъп (22)
K Гнездо за поставяне на карта-памет
(21)
L Капаче на гнездото за картата-
памет (21)
17
Подготовка на фотоапарата
G Отделение за поставяне на
Идентификация на частите
Обектив
DT 18-55 mm F3.5-5.6 SAM II
(Приложен към SLT-A58K/
A58Y)
A Пръстен за фокусиране
B Варио пръстен
C Скала за фокусно разстояние
D Маркировка за фокусно
разстояние
E Свързваща част на обектива
F Ключ за режим на фокусиране
G Маркировка за поставяне
H Маркировка за поставяне на
сенника
DT 55-200 mm F4-5.6 SAM
(Приложен към SLT-A58Y)
I Ключ за заключване на
DT 18-135 mm F3.5-5.6 SAM
(Приложен към SLT-A58M)
• Обективите DT 18-55mm F3.55.6 SAM II/DT 55-200mm F4-5.6
SAM/DT 18-135mm F3.5-5.6
SAM са проектирани за Sony
A-байонет фотоапарати (модели
със сензор за изображението с
APS-C размер). Не можете да
използвате тези обективи с 35
mm фотоапарати.
• За обективи, различни от DT
18-55 mm F3.5-5.6 SAM II/
DT 55-200 mm F4-5.6 SAM/
DT 18-135 mm F3.5-5.6 SAM,
се обърнете към ръководството
за употреба, приложено към
обектива.
функцията за приближение
18
Зареждане на батерията
Когато използвате фотоапарата за първи път, се уверете, че сте
заредили батерията InfoLITHIUM модел NP-FM500H (приложена в
комплекта).
Можете да зареждате батерията InfoLITHIUM, дори когато зарядът й
не е напълно изразходван. Можете да използвате батерията дори когато
тя не е напълно заредена.
Поставете батерията в зарядното
1 устройство
за батерии.
Натиснете батерията, докато чуете щракване.
19
Подготовка на фотоапарата
Зарядът на батерията намалява малко по малко с времето, дори ако не
я използвате. За да не пропускате възможности за снимки, преди да
започнете записа проверете оставащия заряд на батерията. Ако нивото
на батерията е ниско, заредете отново батерията.
Зареждане на батерията
Свържете зарядното устройство за
2 батерии
към мрежата от 220 V.
Включена светлина: Зарежда
Изключена светлина: Нормалното
зареждане е приключило
Време за
зареждане
За страни/региони
различни от САЩ и Канада
Около 175 минути
• Когато зареждате напълно
разредена батерия при
температура от 25°С.
• Когато зареждането приключи,
лампичката CHARGE се
изключва.
Лампичка CHARGE
Към мрежата
от 220 V
Забележки
• Времето за зареждане зависи от оставащия капацитет на батерията или от
условията, при които тя се зарежда.
• Препоръчваме ви да зареждате батерията при температура на околната
среда между 10°С и 30°С. Ефективното зареждане на батерията извън този
температурен обхват може да се окаже невъзможно.
• Свържете зарядното устройство за батерии към леснодостъпен контакт.
20
Поставяне на батерията/картатапамет (продава се отделно)
капачето на отделението,
1Отворете
като плъзнете лостчето.
лостчето за заключване с върха й.
Лост за заключване
3 Затворете капачето.
Плъзнете и отворете капачето на
4 отделението
за картата-памет.
21
Подготовка на фотоапарата
Поставете батерията докрай, като
2 едновременно
с това натискате
Поставяне на батерията/картата-памет (продава се отделно)
5 Поставете картата-памет.
• Насочете подрязания край напред, както
е показано на илюстрацията, и поставете
картата-памет, докато щракне на мястото
си.
Уверете се, че подрязаният
край е насочен в
правилната посока
Затворете капачето на
6 отделението.
За да извадите батерията
Изключете фотоапарата и се уверете,
че вибрацията на фотоапарата е спряла
и LCD екранът и лампичката за достъп
(стр. 17) също са изключени. След
това преместете лоста за заключване
в посока на стрелката, за да извадите
батерията. Внимавайте да не изпуснете
батерията.
Изваждане на картата-памет
Лост за заключване
Уверете се, че лампичката за достъп не свети, след това отворете
капачето и натиснете веднъж картата-памет.
22
Поставяне на батерията/картата-памет (продава се отделно)
Проверка на оставащия заряд на батерията
Приложената батерия е литиево-йонна. Тя притежава функции за
обмен на информация, които са свързани с работните условия на
вашия фотоапарат. В зависимост от условията на работа, оставащото
време за използване на батерията се извежда в процентно отношение.
“Battery exhausted.”
(Изтощена батерия.)
Нисък заряд Не можете да
записвате повече
снимки.
Носители на запис, които можете да използвате
С този фотоапарат можете да използвате следните носители на запис.
Въпреки това правилните операции не са гарантирани за всички
видове карти-памети.
Носители на запис,
които можете да
използвате
Снимки
Memory Stick PRO Duo
Видеоклипове
(Mark 2)
Термин,
използван
в това
ръководство
Memory Stick PRO-HG Duo
Memory Stick
PRO Duo
носител
Memory Stick XC-HG Duo
Memory Stick
XC Duo
SD карта-памет
(Class 4 или
по-нов)
SDHC карта-памет
(Class 4 или
по-нов)
SDXC карта-памет
(Class 4 или
по-нов)
SD карта
Забележки
• Изображенията, записани на Memory Stick XC-HG Duo носителя или SDXC
картата-памет, не могат да бъдат прехвърлени или възпроизведени на компютър
или други AV устройства, които не са съвместими със системата exFAT.
Уверете се, че устройството е съвместимо със системата exFAT преди да го
свържете към фотоапарата. Ако свържете вашия фотоапарат към несъвместимо
устройство, е възможно да бъдете запитани дали желаете да форматирате
носителя. Не форматирайте картата, защото това ще изтрие всички данни от
нея. (exFAT е система за подредба на файлове, която се използва в Memory
Stick XC-HG Duo носители или SDXC карти-памет.)
23
Подготовка на фотоапарата
Ниво на
батерията Висок заряд
Поставяне на обектива
Свалете капачето от тялото
1 на
фотоапарата и капачето от
Предно капаче на обектива
задната част на обектива.
• Когато сменяте обектива, правете
го бързо и на места, където
няма прах. Така ще предпазите
фотоапарата от попадането на
прах във вътрешността му.
• Когато записвате, свалете предното
капаче на обектива.
Капаче на
тялото
Капаче на
опаковката
Поставете обектива като
2 изравните
оранжевите маркировки
върху него и фотоапарата.
Оранжеви
маркировки
Завъртете обектива по посока
3 на
часовниковата стрелка,
докато щракне и се заключи.
• Уверете се, че поставяте обектива
направо.
24
Поставяне на обектива
За да свалите обектива
Натиснете докрай бутона за
1 освобождаване
на обектива и
завъртете обектива в посока, която
е обратна на часовниковата стрелка,
докато спре.
Бутон за освобождаване
не обектива
Поставете предното и задното
2 капаче
на обектива, както
и капачето на тялото към
фотоапарата.
• Преди да прикрепите капачетата, ги
почистете от прашинки.
• Към комплекта с обектив DT
18-55mm F3.5-5.6 SAM II не
е приложено задно капаче.
Когато желаете да съхранявате
обектива без да е прикрепен към
фотоапарата, купете и задно капаче
за обектив модел ALC-R55.
25
Подготовка на фотоапарата
Забележки
• Когато поставяте обектива, не натискайте бутона за освобождаването му.
• Не прилагайте сила, когато поставяте обектива.
• E-байонет обективите не са съвместими с този фотоапарат.
• Когато използвате обектив с гнездо за статив, прикрепете обектива към
статива, като използвате гнездото за статива, за да балансирате тежестта на
обектива по-добре.
• Когато пренасяте фотоапарата с прикрепен обектив, се уверете, че държите
здраво и фотоапарата, и обектива.
• Когато фокусирате или извършвате приближение, не придържайте обектива за
частите, които се издават навън.
Поставяне на обектива
Поставяне на сенника
Препоръчваме ви да използвате
сенник, за да намалите проблясванията
в обектива и да постигнете максимално
качество на изображението.
Поставете сенника в края на
обектива и го завъртете по посока на
часовниковата стрелка, докато щракне.
Забележки
• Към обектива DT 18 - 55mm F3.5-5.6 SAM II не е включен сенник. Можете да
използвате сенник модел ALC-SH108 (продава се отделно).
• Сенникът може да блокира светлината от светкавицата. Свалете сенника,
когато използвате светкавицата.
• Когато съхранявате фотоапарата, обърнете сенника обратно и го поставете върху
обектива.
Забележки относно смяната на обектива
Когато сменяте обектива, ако във вътрешността на фотоапарата
попаднат прах или песъчинки, и ако те полепнат по повърхността
на сензора за изображението (частта, която служи за преобразуване
на светлината в електрически сигнал), в зависимост от условията на
снимане е възможно тези частички да се появят на изображението като
тъмни петна.
Фотоапаратът притежава функция против напрашване,
която предотвратява попадането на прашинки по сензора за
изображението. Въпреки това, когато поставяте/сваляте или
сменяте обектива, правете го бързо и на места, които не са
запрашени.
26
Включване на фотоапарата и
сверяване на часовника
Когато включите фотоапарата за пръв път, се извежда екран за
настройка на датата/часа.
за да включите фотоапарата.
Извежда се екранът, който се използва
за настройка на датата и часа.
• За да изключите фотоапарата,
задайте ключа в положение OFF.
Уверете се, че сте избрали
2 [Enter]
на LCD екрана, след
това натиснете централната
част на контролния бутон.
Изберете областта с помощта на b/B на контролния
3 бутон,
и след това натиснете централната част на бутона.
4 Изберете всяка опция с
помощта на b/B и задайте
цифровата стойност с
помощта на v/V.
[Daylight Svg.:]: Включва или
изключва функцията за автоматично
задаване на лятно часово време.
[Date Format:]: Избира формат за
извеждане на датата.
• Полунощ се извежда като 12:00
АМ, а обяд – като 12:00 РМ.
27
Подготовка на фотоапарата
Задайте ключа на
1 захранването
в положение ON,
Включване на фотоапарата и сверяване на часовника
Повторете стъпка 4, за да зададете други опции. След
5 това
натиснете централната част на контролния бутон.
Уверете се, че сте избрали [Enter], и след това натиснете
6 централната
част на контролния бутон.
За да отмените настройката за дата/час
Натиснете бутона MENU.
За да сверите отново датата/часа
Когато включите фотоапарата за пръв път, автоматично се извежда
екран за настройка на датата и часа. Следващия път, когато решите
да настройвате датата и часа, го направете от менюто.
Бутон MENU t
1 t [Date/Time Setup]
За да зададете областта отново
Можете да зададете областта, където използвате фотоапарата. Това ще
ви позволи да зададете местната област, когато използвате фотоапарата
в чужбина.
Бутон MENU t
1 t [Area Setting]
Поддръжка на настройката за дата и час
Този фотоапарат притежава вградена акумулаторна батерия, която
поддържа датата и часа, както и други настройки на фотоапарата
независимо дали захранването е включено или не, и независимо дали
батерията е поставена (стр. 201).
28
Преди запис
Регулиране на фокуса във визьора
(настройка на диоптъра)
Забележки
• Допълнителното приспособление за настройка на диоптъра (продава се
отделно) не може да се използва с този фотоапарат.
Правилно придържане на фотоапарата
Стабилизирайте горната част на тялото си и
заемете такава позиция, че фотоапаратът да не
се движи.
В режим на преглед във
В режим на преглед
на LCD екрана
В режим на преглед
във визьора
визьора (вертикална
позиция)
Отправна точка 1
Едната ръка държи фотоапарата, а другата поддържа обектива.
Отправна точка 2
Заемете стабилна позиция, като поставите краката си на широчината
на раменете.
Отправна точка 3
Леко приберете лактите към тялото си. Когато снимате клекнали,
стабилизирайте горната част на тялото си, като поставите лактите си
върху коленете.
29
Подготовка на фотоапарата
Регулирайте диска за
настройка на диоптъра
спрямо вашето зрение,
докато картината се изведе
ясно във визьора.
Shooting and viewing images
Запис на снимки
Режимът [Inteligent Auto] ви позволява лесно да записвате обекти при
всякакви условия, защото фотоапаратът извършва най-подходящите
настройки за ситуацията, която желаете да заснемете.
Изберете , когато снимате на места, където използването на
светкавица е забранено.
Задайте диска за избор
1 на
режим в положение
(Автоматичен режим) или
(Изключена светкавица).
or
Придържайте фотоапарата и наблюдайте обекта на LCD
2 екрана
или във визьора.
Позиционирайте желания обект в
3 рамката
за фокусиране.
• Ако индикаторът
(Предупреждение за
трептене на фотоапарата) мига, внимателно
снимайте обекта, като придържате здраво
фотоапарата, или използвайте статив.
• Когато фотоапаратът разпознае сцената,
Индикатор
иконата за разпознаване на сцена
(Трептене на
се извежда на екрана и се задават
фотоапарата)
Област
за
настройките, подходящи за запечатването
фокусиране
на конкретната сцена.
Когато използвате вариообектив,
4 завъртете
пръстена за
приближение, след това
композирайте снимката.
Пръстен за
приближение
30
Запис на снимки
Натиснете бутона на затвора
5 наполовина,
за да фокусирате.
Когато фокусът бъде потвърден,
индикаторът z или (Индикатор за
фокусиране) светва (стр. 107).
Натиснете бутона на затвора докрай, за
6 да
запишете.
• Когато фотоапаратът разпознае и заснеме лице,
близък план или обект, следен с функцията
[Lock-on AF], и когато настройката [Auto
Object Framing] е зададена в положение [Auto],
записаното изображение автоматично се
отрязва до подходящата композиция. Запазват
се както оригиналното, така и отрязаното
изображение (стр. 119).
31
Запис и преглед на изображения
Индикатор за
фокусиране
Запис на видеоклипове
Натиснете бутона MOVIE, за да
1 започнете
записа.
Бутон MOVIE
• Записът на видеоклипове може да бъде
стартиран във всеки режим на експонация.
• Скоростта на затвора и диафрагмата се
регулират автоматично. Ако желаете да
зададете определени стойности, задайте
диска за избор на режим в положение
(Видеоклип) (стр. 102).
• Когато сте в режим на автоматично фокусиране,
фотоапаратът продължава да регулира фокуса.
2 Натиснете отново бутона MOVIE, за да спрете записа.
Забележки
• Когато записвате видеоклипове, звукът от механизма на фотоапарата или
обектива може да се запише. Можете да изключите този звук, като зададете
[Audio Recording] в положение [Off] (стр. 105).
• Времето за непрекъснат запис на видеоклипове може да се окаже по-кратко
в зависимост от температурата на околната среда или състоянието на
фотоапарата. Вижте “Забележки за непрекъснат запис на видеоклипове”.
• Когато се изведе индикация , това означава, че температурата на
фотоапарата се е повишила твърде много. Изключете фотоапарата и
изчакайте температурата му да спадне (стр. 199).
32
Възпроизвеждане на изображения
1 Натиснете бутона
.
Бутон
1 t [Still/Movie Select] t Изберете
• За да възпроизвеждате снимки, изберете [Folder View(Still)], а за да
възпроизвеждате видеоклипове, изберете [Folder View(MP4)] или
[AVCHD View] в зависимост от формата на файла.
3 Изберете изображение с b/B на контролния бутон.
• За да възпроизвеждате видеоклипове, натиснете централната
част на контролния бутон.
В режим на възпроизвеждане
на видеоклипове
За да въведете режим на пауза/за да
възстановите възпроизвеждането
За да превъртите бързо напред
Контролен бутон/Операция с
контролния диск
За да върнете бързо назад
b
Завъртете контролния диск надясно,
докато устройството е в режим на
пауза.
Завъртете контролния диск наляво,
докато устройството е в режим на
пауза.
•В
идеоклипът се възпроизвежда
кадър по кадър.
За да превъртате бавно напред
За да върнете бавно назад
z
B
За да регулирате силата на звука
V t v/V
За да изведете информация
v
Забележки
• Възможно е в определени ситуации да не успеете да възпроизведете с този
фотоапарат видеоклипове, записани с други устройства.
33
Запис и преглед на изображения
Бутон MENU t
2 желания
режим
Изтриване на изображения (Изтриване)
Веднъж изтрито, изображението не може да се възстанови. Уверете се,
че наистина желаете да изтриете изображението.
Изведете изображението, което желаете да
1 изтриете,
и натиснете бутона .
Бутон
Изберете [Delete] с помощта на v на контролния бутон,
2 след
това натиснете централната част на контролния
бутон.
Забележки
• Не можете да изтривате защитени изображения.
34
Регулиране на ъгъла на LCD екрана
Регулирайте LCD екрана
под ъгъл, който лесно
можете да наблюдавате
• LCD екранът се накланя на 55
градуса надолу и на около 135
градуса нагоре.
Запис на изображения, подхождащи на обекта
35
Избор на режим за запис
Задайте диска за избор на
режим в желания от вас
режим.
Достъпни са следните режими:
(Автоматичен
режим)/ (Изключена
светкавица) (30, 85)
В режим [Intelligent Auto] (Запис с автоматични настройки)
фотоапаратът анализира обекта и ви позволява лесно да
записвате с най-подходящите настройки за ситуацията,
която искате да заснемете. Когато желаете да записвате без
светкавица, изберете [Flash Off].
(Допълнителен
автоматичен режим)
(37, 85)
Фотоапаратът разпознава и преценява условията за
запис и подходящите настройки се задават автоматично.
Фотоапаратът запазва подходящото изображение като
комбинира или разделя изображението, ако е необходимо.
(Избор на сцена)
(38, 86)
Позволява ви да записвате изображения с предварително
зададени настройки в зависимост от сцена.
(Широкообхватна
панорама) (39, 88)
Позволява ви да записвате панорамни изображения.
(Картинен ефект)
(133)
Телеприближение
с приоритет на
продължителната
автоматична
експонация (40, 90)
(Видеоклип) (32, 100)
Позволява ви да запечатвате снимки с текстури, които са
уникални за избрания ефект.
Фотоапаратът продължава да записва, докато бутонът на
затвора е натиснат докрай. Централната част на екрана се
изрязва и фотоапаратът записва изображения продължително
като максималната скорост е 8 изображения в секунда.
Позволява ви да записвате видеоклипове с ръчно регулирана
експонация (скорост на затвора и стойност на диафрагмата)
(Автоматично
програмиране) (91)
Позволява ви да записвате с автоматична настройка на
експонацията (скорост на затвора и стойност на диафрагма).
Другите настройки могат да бъдат зададени ръчно.
(Приоритет на
диафрагмата) (92)
Позволява ви да записвате след като ръчно регулирате
стойността на диафрагмата , като използвате контролния
диск.
(Приоритет на
скоростта на затвора)
(94)
(Ръчна експонация)
(96)
Позволява ви да записвате след като ръчно регулирате
скоростта на затвора, като използвате контролния диск.
Позволява ви да записвате след като ръчно регулирате
експонацията (скорост на затвора и стойност на диафрагма),
като използвате контролния диск.
36
Избор на режим за запис
Допълнителни автоматични настройки
Задайте диска за избор на режим в положение
1 (Допълнителен
автоматичен режим).
Насочете фотоапарата към обекта и фокусирайте, след
2 това
го заснемете.
Разпознаване на сцена
Икона за разпозната сцена
Сцени, които се разпознават от
(Нощна сцена),
фотоапарата:
(Снимки при нощни условия от ръка),
(Пейзаж),
(Портрет в контражур),
(Портрет),
(Снимки при нощни
(Контражур),
условия от статив),
(Портретни снимки през
(Макро),
нощта), (Прожекторно осветление),
(Слаба осветеност), (Бебе)
Функции за запис: Непрекъснат
запис, Бавна синхронизация (стр.
41, 126), Автоматичен висок
динамичен обхват (стр. 130), Дневна
синхронизация, Бавен затвор, Снимки
при нощни условия от ръка (стр. 87)
37
Функция за запис
Брой
изображения,
които можете да
запишете
Запис на изображения, подхождащи на обекта
Когато фотоапаратът разпознае обекта
и регулира условията за запис, ще
се изведе следната информация:
индикация за режима на разпознатата
сцена, функцията за подходящ запис
и броя изображения, които можете да
запишете.
Избор на режим за запис
Избор на сцена
Задайте диска за избор на режим в положение SCN (Избор
1 на
сцена), след това натиснете центъра на контролния
бутон.
Изберете желания режим с помощта на v/V, след това
2 натиснете
центъра на контролния бутон.
• За да промените сцената, натиснете бутона Fn, след това изберете друга сцена.
3 Регулирайте фокуса и запишете обекта.
(Портрет)
(Спортни
състезания)
Разфокусира фона и изостря обекта на преден план.
Меко подчертава цветовете на човешката кожа.
Записва движещи се обекти с бърза скорост на затвора,
така че обектът да изглежда сякаш не помръдва. Когато
натиснете и задържите бутона на затвора, фотоапаратът
записва изображения продължително.
(Макро)
За близък запис на обекти; подходящ за запис например
на цветя и храни.
(Пейзаж)
Обхваща цялата гледка и я записва с остър фокус и живи
цветове.
(Залез)
За запис на прекрасната червенина на залязващото
слънце.
(Нощна сцена)
Записва тъмни сцени в перспектива без да се губи
ефектът от нощната атмосфера.
(Запис при
тъмни условия от
ръка)
Записва нощни сцени с по-малко смущения и размазване
без да се налага да използвате статив. С този режим
се записват няколко изображения, като снимките се
обработват, за да се намали размазването, ефектът от
трептенето на фотоапарата и смущенията.
(Портрет при
нощни условия)
За запис на портретни снимки през нощта.
38
Избор на режим за запис
Широкообхватна панорама
диска за избор на режим в положение
1 Задайте
(Широкообхватна панорама)
Насочете фотоапарата към обекта, чиито осветеност и
2 фокус
искате да регулирате, след това натиснете бутона
на затвора наполовина.
Насочете фотоапарата към края
3 на
композицията, докато сте
Тази част няма да се
запише
Завъртете или наклонете
4 фотоапарата,
като следвате
напътстващата лента на екрана.
Напътстваща лента
39
Запис на изображения, подхождащи на обекта
натиснали бутона на затвора
наполовина и натиснете бутона на
затвора докрай.
Избор на режим за запис
Телеприближение с приоритет на непрекъсната
автоматична експонация
Задайте диска за избор на режим в положение
1 (Телеприближение
с приоритет на непрекъсната
автоматична експонация)
2 Регулирайте фокуса и запишете обектите.
• Фотоапаратът продължава да снима, докато бутонът на затвора е
натиснат докрай.
• Централната част на екрана се отрязва и фотоапаратът записва
изображенията непрекъснато с максимална скорост от 8 снимки в секунда.
• Минималната скала на приближение на фотоапарата е зададена в стойност
за двукратно приближение и размерът на изображението е в положение S.
Техники за снимане
• Когато сте задали [AEL w/ shutter] в положение [Off], фотоапаратът
продължава да регулира експонацията дори след първия кадър в
[Cont. Shooting] или [Tele-zoom Cont. Priority AE] (стр. 123).
• Когато сте задали [Autofocus Mode] в положение [Continuous AF],
фотоапаратът продължава да регулира фокуса, докато записва.
Можете да зададете желана стойност за [ISO].
40
Използване на светкавицата
Използването на светкавицата на тъмни места ви позволява да
заснемете светло изображение и помага за предотвратяване на
вибрациите на фотоапарата. Когато снимате срещу слънцето, можете да
използвате светкавицата, за да осветите обекти в контражур.
Бутон Fn t (Режим на работа със светкавицата) t
1 Изберете
желаната настройка
• За повече информация относно режимите на запис със
светкавицата при всеки от режимите на запис вижте стр. 75.
2 Натиснете бутона
Светкавицата се изважда.
Бутон
.
Когато зареждането на светкавицата
3 приключи,
заснемете обекта.
Мига: Светкавицата се зарежда. Докато
индикаторът мига, не можете да освободите
затвора.
Свети: Светкавицата е заредена и е готова
за запис.
• Когато при тъмни условия и в режим
на автоматично фокусиране натиснете
бутона на затвора наполовина, е възможно
светкавицата да светне, за да ви помогне
по-лесно да фокусирате върху обекта
(Помощна лампичка за автоматично
фокусиране).
41
Индикатор
(Зареждане на
светкавицата)
Използване на функциите за запис
• В режими [Intelligent Auto] (Запис с автоматични
настройки), [Superior Auto] (Запис с
допълнителни автоматични настройки) или
[Scene Selection] (Избор на сцена) вградената
светкавица не се изважда, дори ако натиснете
бутона . В тези режими светкавицата
се изважда, ако количеството светлина е
недостатъчно или ако обектът е в контражур.
Използване на светкавицата
(Изключена
светкавица)
Не светва дори когато светкавица е вдигната.
• Не можете да избирате тази опция, когато дискът за
избор на режим е в положение P, A, S или M. Ако не
желаете да използвате светкавицата е тези режими,
натиснете я надолу.
(Автоматична
светкавица)
Светва, ако е тъмно или ако снимате срещу източник на
светлина.
(Плътна
светкавица)
Светва всеки път, когато натиснете бутона на затвора.
(Бавна
синхронизация)
Светва всеки път, когато натиснете бутона на затвора.
Записът с бавна синхронизация ви позволява да
записвате ясни изображения на обекти и фон, като
забавите скоростта на затвора.
(Задна
синхронизация)
Светва точно преди експонацията да приключи при
всяко натискане на бутона на затвора.
(Безжична)
Активира външната светкавица (продава се отделно),
която се намира встрани от фотоапарата (Запис с
безжична светкавица).
42
Регулиране на яркостта на изображението
Обикновено експонацията се постига автоматично (Автоматична
експонация). Въз основа на експонацията, постигната при
автоматична настройка, можете да извършвате корекция на
експонацията. Можете да осветите цялото изображение като
преместите към страната +. Когато преместите към страната -, цялото
изображение се затъмнява (Корекция на експонацията).
1 Натиснете бутона
Бутон
.
LCD екран, след като
експонацията е регулирана
Към + (над): Осветява изображението.
Към – (под): Затъмнява изображението.
• В режим на работа с визьора потвърдете
експонацията, като използвате EV
скалата.
Компенсирана експонация
Екран във визьора
Стандартна експонация
3 Регулира фокуса и записва обекта.
Техники за снимане
• Регулирайте нивото на корекцията, като проверите записаното
изображение.
• Използвайки техниката експонационен клин, можете да записвате
няколко изображения като променяте експонацията към страните
плюс или минус (стр. 144).
43
Използване на функциите за запис
Регулирайте експонацията с
2 помощта
на контролния диск.
Регулиране на яркостта на изображението
Забележки
• Опцията не може да бъде настроена, когато режимът на експонацията
е зададен в положение [Intelligent Auto] (Запис с автоматични
настройки), [Superior Auto] (Запис с допълнителни автоматични
настройки) или [Scene Selection] (Избор на сцена).
• Когато режимът на експониране е зададен в положение М, експонацията може
да бъде компенсирана само когато ISO светлочувствителността е зададена в
положение [AUTO]. Завъртете контролния диск в режим на заключване на
експонацията, за да регулирате стойността на компенсацията.
• Въпреки че можете да регулирате експонацията в стойности между -3.0 EV
и +3.0 EV, по време на запис на екрана се появяват само стойности между
-2.0 EV и +2.0 EV с еквивалент на яркостта на изображението. Ако зададете
експонацията извън този обхват, ефектът от яркостта на изображението няма
да се изведе на екрана, но ще се отрази върху записаното изображение.
44
Избор на режим на запис
Можете да използвате подходящия режим на запис според условията,
при които снимате като например запис на единично изображение,
непрекъснат запис или запис с промяна на експонацията.
на контролния бутон t
Изберете желания режим
Изберете този режим за нормално снимане.
(Непрекъснат
запис) (143)
Фотоапаратът записва изображения непрекъснато.
(Таймер за
самоснимачка)
(144)
10-секундният таймер за самостоятелно включване
е подходящ, когато фотографът също трябва да се
включи в снимката, а 2-секундният таймер е подходящ,
за да се намали ефектът от трептенето на фотоапарата,
докато запечатва снимката.
(Продължителен
експонационен
клин) (144)
Можете да записвате 3 изображения, всяко от които с
различна експонация.
(Единичен
експонационен
клин) (144)
Можете да записвате 3 изображения едно след друго
едно, като всяко е с различна експонация.
(Запис
с промяна на
баланса на
бялото) (146)
Въз основа на избрания баланс на белия цвят и
температурата на цветовете/цветния филтър се записват
три изображения с променен баланс на бялото.
45
Използване на функциите за запис
(Запис
на единично
изображение)
(143)
Превключване на дисплея с
информация за записа (DISP)
Всеки път, когато натиснете DISP на
контролния бутон, информационният
дисплей за запис се променя както
следва.
Можете да избирате отделно дисплеите
за визьора и за LCD екрана.
Графичен дисплей
Извежда цялата
информация
Не извежда
информация
Графичен дисплей
Функцията [Graphic Display]
(Графичен дисплей) показва графично
скоростта на затвора и стойността
на диафрагмата, и ясно илюстрира
начина на работа на експонацията.
Маркировките в индикациите за
скоростта на затвора и диафрагмата
показват текущите стойности.
46
Стойност на диафрагмата
Скорост на затвора
Избор на размер на изображение
Размер на изображение
Бутон MENU t
желания размер
1 t [Image Size] t Изберете
[Aspect ratio]: [3:2]
Размер на изображение
Насоки за използване
L:20M
5456 x 3632 пиксела
За запис с най-високото
възможно качество.
M:10M
3872 х 2576 пиксела
За отпечатване в размер до A3+
S: 5.0M
2736 х 1824 пиксела
За отпечатване на размер до A5
[Aspect ratio]: [16:9]
Размер на изображение
Насоки за използване
5456 x 3064 пиксела
M: 8.4M
3872 х 2176 пиксела
S: 4.2M
2736 х 1536 пиксела
За преглед на телевизор
с висока разделителна
способност
Забележки
• Когато изберете [RAW] или [RAW & JPEG] за [Quality], размерът на
изображението за RAW файл съответства с L. Размерът не се извежда на екрана.
Панорама: Размер
Можете да зададете размера на панорамните изображения. Размерът
на изображенията се различава в зависимост от настройката за
посока на записа (стр. 89).
Бутон MENU t
желания размер
1 t [Panorama: Size] t Изберете
Стандартен
Настройката [Panorama: Direction] е зададена в положение
[Up] [Down]: 3872 x 2160
Настройката [Panorama: Direction] е зададена в положение
[Right] [Left]: 8192 х 1856
Широк
Настройката [Panorama: Direction] е зададена в положение
[Up] [Down]: 5536 x 2160
Настройката [Panorama: Direction] е зададена в положение
[Right] [Left]: 12416 х 1856
47
Използване на функциите за запис
L:17M
Увеличаване на изображенията
Можете да увеличите заснетото изображение, за да го прегледате
детайлно. Тази функция е удобна за проверка на фокуса на записаното
изображение.
Изведете изображението, което желаете
1 да
увеличите, и след това натиснете
бутона
Бутон
.
Приближете или отдалечете изображението с помощта на
2 бутона
или .
• Завъртете контролния диск, за да превключвате изображения с
еднакво увеличение. Когато записвате няколко изображения с една и
съща композиция, можете да сравните фокуса им.
3 Изберете частта, която желаете да увеличите, с помощта
на v/V/b/B на контролния бутон.
За да отмените увеличеното възпроизвеждане
Натиснете центъра на контролния бутон, така че изображението да се
върне в нормален размер.
48
Превключване към дисплей със
списък с изображения
Можете да изведете едновременно няколко изображения на екрана.
Натиснете бутона
.
Извежда се екранът с индекса за изображенията.
• Можете да изберете броя изображения, които ще
се извеждат на една страница, в режим на индекс
екран, като използвате [Image Index] в менюто
Възпроизвеждане.’
Бутон
За да се върнете към екран с единично изображение
Натиснете централната част на контролния бутон, когато изберете
желаното изображение.
За да изведете желаната папка
49
Използване на функциите за възпроизвеждане
Изберете лентата в лявата част на екрана
с индекса за изображенията с помощта
на контролния бутон, след това изберете
желаната папка с v/V. Натискането на
централната част на контролния бутон, докато
сте избрали лявата част, превключва режима
за преглед.
Преглед на изображения на
телевизионен екран
За да преглеждате на телевизор изображения, записани с
фотоапарата, трябва да притежавате HDMI кабел (продава се
отделно) и HD телевизор с HDMI конектор (стр. 155).
фотоапарата
1 иИзключете
телевизора, и свържете
1 Към HDMI конектор
фотоапарата към телевизора.
HDMI кабел
(продава се
отделно)
2 Към HDMI микро жак
2 Включете телевизора и превключете входа.
• Също така, обърнете се и към ръководството за употреба, приложено
към телевизора.
Включете фотоапарата и
3 натиснете
бутона .
Изображенията, записани с фотоапарата,
се извеждат на телевизионния екран.
Изберете желаното изображение с
помощта на b/B на контролния бутон.
• LCD екранът на фотоапарата не се
включва.
Контролен бутон
Бутон
50
Function list
Функции, които можете да управлявате
с бутоните/ключовете
Можете да настроите или да управлявате различни функции с бутоните/
ключовете.
За местоположението на бутоните/ключовете вижте “Идентификация
на частите” (стр. 13).
Бутон
(41, 124)
Изважда светкавицата.
Бутон ISO (129)
Регулира ISO чувствителността.
Бутон FINDER/
LCD (164)
Превключва дисплея между режим на работа с LCD
екрана и работа с визьора.
Бутон MENU (55)
Извежда екрана с менюто за настройка на опциите.
Бутон MOVIE
(32, 100)
Записва видеоклипове.
Бутон AEL (122)/
Бутон
(49)/
(48)
Бутон
Фиксира експонацията за целия екран./Извежда
едновременно няколко изображения на екрана./
Смалява увеличена снимка, докато я преглеждате.
Бутон ZOOM
(140)
Увеличава и записва обектите чрез използване на
функцията на фотоапарата за приближение.
Бутон Fn (52,
53)/Бутон
(149)
Извежда екрана с настройки за функциите, които
настройвате, като използвате бутона Fn./Върти
изображенията.
Контролен
бутон
Задава следните функции: Дисплей (46, 78, 147),
Баланс на бялото (136), Режим на запис (45, 143),
Картинен ефект (133) и Aвтоматичен фокус (110).
Бутон
(33)
Бутон
Бутон
(62)/
(34)
Възпроизвежда изображения.
Извежда съвети за запис или извежда Търсене във
функциите на фотоапарата./Изтрива изображения.
Ключ за режим
на фокусиране
(106, 114)
Превключва автоматичен и ръчен фокус.
Бутон за
преглед (94)/
Бутон за
увеличение при
фокусиране
(116)
Проверка на разфокусирането на фона./Позволява ви
да проверите фокуса, като увеличите изображението
преди да го заснемете.
51
Списък с функции
Бутон
(43)/
Бутон AV (96)/
Бутон (48)
Регулира експонацията./Задава стойността за
диафрагмата./Увеличава изображение, когато го
преглеждате.
Избор на функции чрез бутона Fn
(Функция)
Този бутон се използва за настройка или извършване на функциите,
които се използват често при запис.
1 Натиснете бутона Fn.
Изберете желаната опция с помощта на v/V/b/B на
2 контролния
бутон, след това натиснете централната част
z, за да въведете избора си.
Извежда се екранът с настройки.
следвате ръководството
3 сКато
операциите, изберете и
въведете желаната функция.
Насоки за
операциите
За да зададете настройките на фотоапарата директно от
екрана с информация за записа
На стъпка 2 завъртете контролния диск без да натискате центъра z.
Можете да зададете настройките на фотоапарата директно от екрана
с информация за записа.
52
Функции, избирани чрез бутона
Fn (Функция)
Функциите, които могат да бъдат избрани с бутона Fn, са както следва:
В зависимост от условията на записа избира подходящия режим
измежду режимите Избор на сцена. (Portrait (Портрет)/Sports
Action (Спортни събития)/Macro (Макро)/Landscape (Пейзаж)/
Sunset (Залез)/Night Scene (Нощна сцена)/Hand-held Twilight
(Запис на нощна сцена от ръка)/Night Portrait (Портрет при
нощни условия))
Movie (Видеоклип)
(102)
Избира режим на експониране, който е най-подходящ за обекта
или ефекта, когато записвате видеоклипове. (P/A/S/M)
Drive Mode (Режим
на работа) (45, 143)
Задава режим на запис като например непрекъснат запис.
(Single Shooting (Запис на единично изображение)/Cont. Shooting (Непрекъснат запис)/Self-timer (Таймер за самоснимачка)/
Bracket: Cont (Експонационен клин)/Single Bracket (Промяна на
експонацията за единично изображение)/WB bracket (Промяна
на баланса на бялото)).
Flash Mode (Режим
на работа със
светкавицата) (41, 126)
Задава режима на запис със светкавицата. (Flash Off (Изключена
светкавица)/Autoflash (Автоматична светкавица)/Fill-flash
(Плътна светкавица)/Slow Sync. (Бавна синхронизация)/Rear
Sync. (Задна синхронизация)/Wireless (Безжична светкавица))
Autofocus Mode (Режим
на автоматично
фокусиране) (109)
Избира начина на фокусиране спрямо движението на обекта.
(Single-shot AF (Автоматичен фокус за единично изображение)/
Automatic AF (Автоматичен автофокус)/Continuous AF
(Продължителен автофокус))
AF area (AF област)
(110)
Избира област за фокусиране. (Wide (Широка)/Zone (Зонова)/
Spot (Спотово)/Local (Местно))
Lock-on AF
(Заключване на
автофокуса) (111)
Запазва фокуса върху обекта, докато го следи. (Off (Изключен)/
On (Включен)/On (Lock-on AF w/ shutter) (Включен (Заключване
на фокуса със затвор))
Smile/Face Detect.
(Разпознаване на
усмивка/лице) (117,
120)
Автоматично записва човешки лица с оптимален фокус и
експонация./Записва, когато бъде разпозната усмивка. (Face
Detection Off (Изключен режим за разпознаване на лица)/Face
Detection On (Regist. Faces) (Включен за регистрирани лица)/
Face Detection On (Включен режим за разпознаване на лица)/
Smile Shutter (Разпознаване на усмивка))
Auto Object Framing (Автоматична
композиция на
кадъра) (119)
Фотоапаратът анализира сцената, когато записвате лица,
близки планове или следите обект с функцията [Lock-on
AF], и автоматично отрязва изображението, за да се получи
балансирана композиция. (Off (Изключена настройка)/Auto
(Автоматична настройка))
ISO (129)
Задава чувствителността към светлината. Колкото по-голяма е
цифрата, толкова по-бърза е скоростта на затвора. (Multi Frame
Noise Reduct. (Намаляване на смущенията за няколко кадъра)/
ISO AUTO, ISO 100 до 16000)
Metering Mode
(Режим на
измерване) (123)
Избира начина на измерване на светлината. (Multi Segment
(Множествено измерване)/Center weighted (Измерване в
центъра)/Spot (Спотово измерване))
Flash Comp.
(Компенсация на
светкавицата) (124)
Регулира интензитета на светкавицата.
(-2.0EV до +2.0EV)
53
Списък с функции
Scene Selection
(Избор на сцена)
(38, 86)
Функции, избирани чрез бутона Fn (Функция)
White Balance
(Баланс на бялото)
(136)
Регулира цветните тонове на изображението. (Auto WB
(Автоматична настройка на баланса на бялото)/Daylight
(Дневна светлина)/Shade (Сянка)/Cloudy (Облачно)/Incadescent
(Изкуствена светлина)/Fluor.: Warm White (Флуоресцентно
осветление: Топло бяло)/Fluor.: Cool White (Флуоресцентно
осветление: Студено бяло)/Fluor.: Day White (Флуоресцентно
осветление: Дневно бяло)/Fluor.: Daylight (Флуоресцентно
осветление: Дневна светлина)/Flash (Светкавица)/C. Temp
(Температура на цветовете)/Filter (Цветен филтър)/Custom
(Потребителска настройка))
DRO/Auto HDR (130)
Автоматично регулира осветеността и контраста на
изображението. (Off (Изключена настройка)/D-Range Opt.
(Оптимизиране на динамичния обхват)/Auto HDR (Автоматична
настройка))
Creative Style
(Творчески стил)
(134)
Избира желаната от вас обработка на изображението. (Standard
(Стандартна)/Vivid (Живи цветове)/Portrait (Портретна
обработка)/Landscape (Пейзажна обработка)/Sunset (Залез)/Black
& White (Черно-бяло))
Picture Effect
(Картинен ефект)
(133)
Снима с различни ефекти и филтри, за да постигне повпечатляващи изображения. (Off (Изключена настройка)/
Toy Camera (Ломография)/Pop Color (Поп цвят)/Posterization
(Постеризация)/Retro Photo (Ретро снимка)/Soft High-key
(Техника Мек висок ключ)/Partial Color (Частичен цвят)/High
Contrast Mono. (Едноцветен висок контраст)/Soft Focus (Мек
фокус)/HDR Painting (HDR картина)/Rich-tone Mono. (Богати
тонове)/Miniature (Миниатюра))
54
Функции, избирани чрез бутона MENU
Можете да зададете основните настройки за фотоапарата
като цяло или да извършвате функции като например запис,
възпроизвеждане, или други операции.
Натиснете бутона MENU, изберете желаната опция с помощта на
v/V/b/B на контролния бутон и след това натиснете центъра на
контролния бутон.
Изберете страница от менюто
Изберете опция в менюто
Меню за запис на снимки
Избира размера на снимките.
(L: 20M/M:10M/S: 5.0M (Когато [Aspect Ratio] е зададен
в положение [3:2]) L:17M/M:8.4M/S:4.2M (Когато [Aspect Ratio] е зададен в положение 16:9))
Aspect Ratio
(Съотношение на
изображението)
(157)
Quality (Качество)
(157)
Panorama: Size
(Панорама:
Размер) (47)
Panorama: Direction (Панорама:
Посока) (89)
Избира съотношението на снимките.
(3:2/16:9)
Задава качество на снимките. (RAW/RAW & JPEG/Fine
(Добро качество)/Standard (Стандартно качество))
Задава размер на панорамното изображение.
(Standard (Стандартен размер)/Wide (Широк екран))
Задава посока на записа за панорамни изображения.
(Right (Дясно)/Left (Ляво)/Up (Нагоре)/Down (Надолу))
Clear Image Zoom Приближава изображението и постига по-високо
(Приближение за
качество отколкото в режим на Цифрово приближение.
ясно изображение) (On (Включен)/Off (Изключен))
(140)
Digital Zoom
Приближава изображението повече отколкото в режим
(Цифрово
Clear Image Zoom (Приближение за ясно увеличение).
приближение) (101, Тази функция работи също и в режим на запис на
140)
видеоклипове. (On (Включен)/ Off (Изключен))
55
Списък с функции
Image Size
(Размер на
изображението)
(47)
Функции, избирани чрез бутона MENU
Long Exposure NR
(Намаляване на
шума при дълга
експонация) (156)
High ISO NR
(Намаляване на шума
при висока стойност
на ISO) (159)
Flash control
(Контрол на
светкавицата) (124)
AF Illuminator
(Помощна лампичка
за автоматично
фокусиране) (111)
Намалява смущенията за снимки, при които скоростта
на затвора е 1 секунда или повече.
(On (Включена функция)/Off (Изключена функция))
SteadyShot
(Стабилизация) (83)
Включва функцията Стабилизация. (On (Включена
функция)/Off (Изключена функция))
Color Space
(Цветова гама) (160)
Променя скалата на използваните цветове.
(sRGB/AdobeRGB)
Задава регулирането или не на експонацията чрез
натискане на бутона на затвора наполовина. Тази опция
е подходяща, когато желаете да регулирате фокуса и
експонацията отделно.
(On (Включен)/Off (Изключен))
AEL w/ shutter
(Автоматично
активиране на
експонацията при
задействане на
затвора) (123)
Намалява смущенията за снимки с висока
чувствителност. (High (Висока стойност)/Normal
(Нормална настройка)/Low (Ниска стойност))
Задава начин на определяне на интензитета на
светкавицата. (ADI flash (ADI светкавица)/Pre-flash TTL
(TTL предварителна светкавица))
Задава активирането на помощната лампичка, която
излъчва светлина при тъмни условия, за да помогне
на фокусирането. (Auto (Автоматично активиране)/Off
(Изключена функция))
Позволява ви да прегледате всички съвети за запис.
Shooting Tip List
(Списък със съвети
за запис) (62)
Меню за запис на видеоклипове
File Format (Формат Задава формат на файла за видеоклипа.
(AVCHD/MP4)
на файла) (103)
Избира размера на записвания видеоклип.
Recording Setting
(60i 24M(FX)/50i 24M(FX)/60i 17M(FH)/50i
(Настройки на
записа) (104)
17M(FH)/24p 24M(FX)/25p 24M(FX)/24p
17M(FH)/25p 17M(FH)/1440x1080 12M/VGA 3M)
Включва стабилизацията. (On (Включена
SteadyShot
(Стабилизация) (83) функция)/Off (Изключена функция))
AF Track. Duration Задава чувствителността при проследяване на функцията
(Времетраене на
за автоматично фокусиране при запис на видеоклипове
проследяването
(High (Висока чувствителност)/Mid (Средна
при автоматично
фокусиране) (102) чувствителност)/Low (Ниска чувствителност))
56
Функции, избирани чрез бутона MENU
Audio Recording (Запис
на звук) (105)
Wind Noise Reduct.
(Намаляване на
смущенията, причинени
от вятъра) (105)
Включва записа на звук, когато записвате видеоклип.
(On (Включена функция)/Off (Изключена функция))
Намалява смущенията, причинени от вятъра, докато записвате
видеоклипове. (On (Включена функция)/Off (Изключена функция))
Меню Custom
Eye-Start AF
(Задействане
на автоматично
фокусиране от око)
FINDER/LCD
настройка (164)
Red Eye Reduction
(Намаляване на
ефекта “червени очи”)
Release w/o Lens
(Освобождаване на
затвора без обектив)
(160)
Включва/изключва използването на автоматичния фокус, когато
гледате през визьора.
(On (Включена функция)/Off (Изключена функция))
Задава начина на превключване между визьора и LCD екрана. (Auto
(Автоматично превключване)/Manual (Ръчно превключване))
Намалява ефекта “червени очи”, когато използвате светкавица. (On
(Включена функция)/Off (Изключена функция))
Разрешава или забранява отварянето на затвора, когато не е
прикрепен обектив.
(Enable (Включена функция)/Disable (Изключена функция))
S. Auto Cont. Shooting Включва или изключва настройката за непрекъснат запис в режим на
допълнителни автоматични настройки. (Auto (Автоматичен режим)/
(Непрекъснат запис
в автоматичен режим Off (Изключена функция))
с допълнителни
настройки) (85)
Включва или изключва функцията за запазване на всички
изображения, които се записват в режим на запис с допълнителни
автоматични настройки. (Auto (Автоматичен режим)/Off (Изключена
функция))
Grid Line (Решетка)
(161)
Извежда решетка от насочващи линии, с които изравняването е полесно. (Rule of 3rds Grid (Разделя изображението на третини)/Square
Grid (Квадратна решетка)/Diag. + Square Grid (Диагонал + Квадратна
решетка)/Off (Изключена функция))
Извежда запазеното изображение след записа. Задава автоматичен
преглед. (10 sec (10 секунди)/5 sec (5 секунди)/2 sec (2 секунди)/Off
(Изключена функция))
Auto Review
(Автоматичен
преглед) (161)
DISP Button(Monitor)
(Бутон
DISP(Монитор)) (78)
Позволява ви да изберете режим за екранния дисплей на LCD екрана,
който се избира чрез натискането на DISP на контролния бутон.
(Graphic Display (Графичен дисплей)/Display All Info. (Извеждане на
цялата информация)/No Disp. Info. (Информацията не се извежда)/
Histogram (Хистограма)/For viewfinder (За визьор))
57
Списък с функции
S. Auto Image
Extract. (Запазване
на изображенията
в режим на
допълнителни
автоматични
настройки) (85)
Функции, избирани чрез бутона MENU
Позволява ви да изберете режим за екранния дисплей на визьора,
DISP Button(Finder)
(Бутон DISP(Визьор)) който се избира чрез натискането на DISP на контролния бутон.
(Graphic Display (Графичен дисплей)/Display All Info. (Извеждане на
(78)
цялата информация)/No Disp. Info. (Не се извежда информация)/Histogram (Хистограма))
Peaking Level (Ниво Подчертава контурите на фокусния обхват с определен цвят в режим
на ръчно фокусиране.
на подчертаване)
(High (Силно)/Mid (Средно)/Low (Слабо)/Off (Изключено))
(115)
Задава цвета, който се използва за функцията за подчертаване. (Red
Peaking Color
(Червен)/Yellow (Жълт)/White (Бял))
(Цвят за
подчертаване) (115)
Live View Display
(Извеждане на
моментните
настройки) (80)
Позволява ви да избирате дали да извеждате ефекта от дадена функция
на екрана или не – например ефекта от стойността на корекцията на
експонацията.
(Setting Effect ON (Настройката е включена)/Setting Effect OFF
(Настройката е изключена))
Func. of AEL button
(Функция на AEL
бутона) (161)
Задава желана функция за бутона AEL. (Exposure Comp. (Корекция
на експонацията)/Drive Mode (Режим на работа)/Flash Mode (Режим
на запис със светкавицата)/Autofocus Mode (Режим на автоматично
фокусиране)/AF аrea (Област на автоматично фокусиране)/Smile
(Усмивка)/Face Detect. (Разпознаване на лица)/Auto Object. Framing
(Автоматично композиране на кадъра)/ISO/Metering Mode (Режим на
измерване)/Flash Comp. (Компенсация на светкавицата)/White Balance (Баланс на бялото)/DRO (Оптимизатор на динамичния обхват)/
Auto HDR (Автоматичен висок динамичен обхват)/Creative Style
(Творчески стил)/Picture Effect (Картинен ефект)/Image Size (Размер
на изображение)/Quality (Качество)/AEL hold (Заключена експонация
в едно положение)/AEL toggle (Превключване между режимите за
заключена експонация)/ AEL hold ( Заключена експонация в
едно положение)/ AEL toggle ( Превключване между режимите
за заключена експонация)/Lock-on AF (Заключване на фокуса)/
AF lock (Заключване на автофокуса)/Aperture Preview (Преглед на
отвора на диафрагмата)/Shot. Result Preview (Преглед на резултата от
записа)/Zoom (Приближение)/Focus Magnifier (Фокусна лупа)
Задава желана функция за бутона ISO.(Exposure Comp. (Корекция
на експонацията)/Drive Mode (Режим на работа)/Flash Mode (Режим
на запис със светкавицата)/Autofocus Mode (Режим на автоматично
фокусиране)/AF аrea (Област на автоматично фокусиране)/Smile
(Усмивка)/Face Detect. (Разпознаване на лица)/Auto Object. Framing
(Автоматично композиране на кадъра)/ISO/Metering Mode (Режим на
измерване)/Flash Comp. (Компенсация на светкавицата)/White Balance (Баланс на бялото)/DRO (Оптимизатор на динамичния обхват)/
Auto HDR (Автоматичен висок динамичен обхват)/Creative Style
(Творчески стил)/Picture Effect (Картинен ефект)/Image Size (Размер
на изображение)/Quality (Качество)/AEL hold (Заключена експонация
в едно положение)/AEL toggle (Превключване между режимите за
заключена експонация)/ AEL hold ( Заключена експонация в
едно положение)/ AEL toggle ( Превключване между режимите
за заключена експонация)/Lock-on AF (Заключване на фокуса)/
AF lock (Заключване на автофокуса)/Aperture Preview (Преглед на
отвора на диафрагмата)/Shot. Result Preview (Преглед на резултата от
записа)/Zoom (Приближение)/Focus Magnifier (Фокусна лупа)
Бутон ISO (162)
58
Функции, избирани чрез бутона MENU
Preview Button (Бутон Програмира желана функция към бутона за преглед. Shot. Result
Preview (Преглед на резултата от записа)/Aperture Preview (Преглед на
за преглед) (162)
отвора на диафрагмата)/Focus Magnifier (Фокусна лупа)
Задава функционирането на бутона за задържане на фокуса на
Focus Hold Button
(Бутон за задържане обектива. (Focus Hold (Задържане на фокуса)/D.O.F.Preview (D.O.F.
преглед))
на фокуса)
Бутон MOVIE
Задава подходящия режим за бутона MOVIE. (Always (Винаги)/Movie
Mode Only (Само за режим на запис на видеоклип))
Lens Comp.: Shading
(Компенсация
на обектива:
Затъмняване) (165)
Lens Comp.: Chro.
Aber. (Компенсация
от обектива:
Отклонения в
цветовете) (165)
Lens Comp.: Distortion (Компенсация от
обектива: Смущения)
(165)
e-Front Curtain
Shutter (Електронен
затвор с предно
перде) (163)
Face Registration
(Регистриране на
лица) (118)
Компенсира затъмняването в ъглите на екрана, причинено от
прикрепения обектив. (Auto (Автоматична настройка)/Off (Изключена
настройка))
Намалява отклоненията в цветовете в ъглите на екрана, причинени от
прикрепения обектив. (Auto (Автоматична настройка)/Off (Изключена
настройка))
Компенсира смущенията на екрана, причинени от прикрепения
обектив. (Auto (Автоматична настройка)/Off (Изключена настройка))
Включва/изключва използването на функцията за електронно
съкращаване на интервала между включването на затвора. (On
(Включена функция)/Off (Изключена функция))
Меню за възпроизвеждане
Still/Movie Select
(Избор на снимка/
видеоклип) (149)
Позволява ви да определите начина, по който ще групирате
изображенията за възпроизвеждане. (Folder View(Still) (Преглед на
папка(Снимки))/Folder View(MP4) (Преглед на папка (MP4))/AVCHD
View (AVCHD преглед))
Delete (Изтриване)
Изтрива изображения. (Multiple Img. (Няколко изображения)/All in
(34, 153)*
Folder (Всички в папката)/All AVCHD view files (Всички AVCHD
файлове за преглед))
Slide Show
Възпроизвежда изображенията едно след друго. (Repeat (Повторно
(Изреждане на
изреждане)/Interval (Интервал на смяна на изображенията)/Image Type
изображения) (150)
(Вид на изображението))
Image Index (Индекс с Извежда списък с изображения. (4 Images (4 изображения)/9 Images (9
изображения))
изображения) (49)
Protect (Защита)
Защитава изображения или отменя защитата. (Multiple Img. (Няколко
(152)*
изображения)/Cancel All Images (Отменя защитата на всички
изображения)/Cancel All Movies(MP4) (Отменя защитата на всички
MP4 видеоклипове)/Cancel All AVCHD view files (Отменя защитата на
всички AVCHD файлове за преглед))
Specify Printing
Избира изображенията, които да отпечатвате. (DPOF Setup (DPOF
(Избор за печат) (184) настройка)/Date Imprint (Отпечатване на дата))
* Наличните опции се различават в зависимост от режима на преглед.
59
Списък с функции
Регистрира или променя човека, върху когото фотоапаратът фокусира
с приоритет. (New Registration (Нова регистрация)/Order Exchanging
(Промяна на поредността)/Delete (Изтриване)/Delete All (Изтриване
на всички))
Функции, избирани чрез бутона MENU
Volume Settings
(Настройка на силата
на звука)
Playback
Display (Дисплей за
възпроизвеждане)
(150)
Задава сила на звука за видеоклиповете.
Задава начина на възпроизвеждане на изображение, записано в
портретен режим. (Auto Rotate (Автоматично завъртане)/Manual
Rotate (Ръчно завъртане))
Меню за работа с картата-памет
Format
(Форматиране) (166)
Форматира картата-памет. File Number (Номер на файл (166)
Избира начина, който се използва за номерация на файловете на
снимките и МP4 видеоклиповете. (Series (Серия)/Reset (Нулиране))
Folder Name (Име на Избира формата за име на папката. (Standard Form (Стандартен
папка) (166)
формат)/Date Form (Формат по дата))
Select REC Folder
Променя избраната папка за запис на снимки и MP4 видеоклипове.
(Избор на папка за
запис) (167)
New Folder (Нова
Създава нова папка за запис на снимки и MP4 видеоклипове.
папка) (167)
Recover Image DB
(Поправка на файла
с база данни) (168)
Display Card Space
(Извеждане на
свободното място
на картата)
Поправя файла с база данни за видеоклипове и възстановява
операциите за запис и възпроизвеждане.
Извежда оставащото време за запис на видеоклипове и оставащия
брой снимки, които можете да запишете на картата-памет.
Меню с настройки на часовника
Date/Time
Настройва датата, часа и зимно/лятно часово време.
Setup (Настройки на
датата и часа) (27)
Area Setting
Избира часовата зона, в която използвате фотоапарата.
(Настройка на
областта) (28)
Меню с настройки
Menu start
(Стартиране на
менюто)
Избира първото изведено меню от главното меню или последната
избрана опция. (Top (Главно меню)/Previous (Предходно меню))
Mode Dial Guide
(Упътване за диска
за избор на режим)
Включва или изключва упътване за режимите на диска за избор
(пояснения за всеки режим на запис). (On (Включена функция)/Off
(Изключена функция))
LCD Brightness
(Осветеност на LCD
екрана)
Задава яркостта на LCD екрана.
Viewfinder Bright.
(Яркост на визьора)
(163)
Задава яркост на визьора. (Auto (Автоматична настройка)/Manual
(Ръчна настройка))
60
Функции, избирани чрез бутона MENU
Viewfinder Color Temp. Задава температура на цветовете за екрана във визьора. Когато
(Температура на
зададете настройката към +, цветовете са по-студени, а когато
цветовете за визьора) зададете към – цветовете са по топли. (+2 до 0 до -2)
Power Save
Задава нивото, след което се включва икономичният режим. (Max
(Икономичен режим) (Максимална настройка)/Standard (Стандартен режим))
(161)
Power Saving Start
Задава времето, след което фотоапаратът преминава в режим на
Time (Време за
пестене на енергията. (30 Min (30 минути)/5 Min (5 минути)/1 Min (1
стартиране на
минута)/20 Sec (20 секунди)/10 Sec (10 секунди))
функцията за пестене
на енергия) (164)
HDMI Resolution (HDMI Задава резолюцията, когато свържете фотоапарата към HDMI
резолюция) (155)
телевизор (Auto (Автоматична настройка)/1080p/1080i)
CTRL FOR HDMI (156)
Можете да работите с фотоапарата от телевизор, който поддържа
функцията BRAVIA Sync. (On (Включена функция)/Off (Изключена
функция))
Upload Settings*
(Настройки за
качване) (168)*
Включва/изключва функцията за качване на фотоапарата, когато
използвате Eye-Fi карта. (On (Включена функция)/Off (Изключена
функция))
USB Connection (USB
връзка) (177)
Избира начина, който се използва за USB връзка, подходяща за
компютър или USB устройство. (Auto (Автоматично свързване)/Mass
Storage (Устройство за съхранение на данни)/MTP (От точка до точка)/
PC Remote (Дистанционно управление на компютър))
Audio signals (Звуков
сигнал)
Задава дали да използвате краткия звуков сигнал, който се чува, когато
фокусът бъде постигнат или когато таймерът за самоснимачката
работи. (On (Включена функция)/Off (Изключена функция))
* Извежда се, когато използвате Eye-Fi карта (продава се отделно) с вашия фотоапарат.
Version (Версия) (174) Извежда версията на софтуера на фотоапарата.
Language (Език)
Избира езика.
Cleaning Mode (Режим Активира режима на почистване, който почиства сензора за
на почистване) (186)
изображението.
Demo Mode (Режим на Задава активиране или изключване на режима на демонстрация за
демонстрация)
видеоклипове. (On (Включена функция)/Off (Изключена функция))
Initialize (Нулиране)
(170)
Връща настройките на фотоапарата към фабричните им стойности.
(Reset Default (Нулиране)/Rec mode reset (Нулиране на режима за
запис)/Custom reset (Нулиране на избрани настройки))
61
Списък с функции
USB LUN Setting (USB Подобрява съвместимостта като ограничава функциите на USB
LUN настройка) (177) връзката. Обикновено използвайте [Multi] и ако не можете
да извършите връзката, задайте в положение [Single]. (Multi
(Множество)/Single (Единично))
Използване на упътване за функциите
във фотоапарата
Търсене във функциите на фотоапарата
Когато натиснете бутона (Упътване във
фотоапарата) в екрана Fn или в екрана с
менюто, автоматично ще се изведе упътване,
свързано с избраната в момента функция.
Изберете функция или настройка, която не
е активна в Fn екрана, след това натиснете
центъра на контролния бутон и подходящата
настройка се маркира, за да можете да я
активирате.
Бутон (Търсене
във функциите на
фотоапарата)
Съвети за запис
Фотоапаратът извежда съвети за запис в зависимост от избрания
режим на запис.
Когато се изведе дисплей с
1 информация
за записа, натиснете
бутона (Търсене във функциите на
фотоапарата).
втоматично се извежда списък със съвети,
А
свързани с действащия режим.
Бутон
(Търсене във
функциите на фотоапарата)
Изберете желания съвет за снимане, като натиснете v/V
2 на
контролния бутон, и след това натиснете центъра на
бутона.
Съветът се извежда на екрана
• Можете да прегледате целия екран с помощта на v/V.
• Можете да изберете опция с помощта на b/B.
62
Използване на упътване за функциите във фотоапарата
За да прегледате всички съвети за запис
Можете да търсите измежду всички съвети за снимане в менюто.
Използвайте тази опция, когато желаете да прочетете съвет, който
вече сте прегледали.
Бутон MENU t 3 t [Shooting Tip List] t Изберете
желания съвет за снимане
Списък с функции
63
Viewing images on a computer
Какво можете да правите със софтуера
Използвайте следния софтуер, за да работите по-гъвкаво с
изображенията, записани с вашия фотоапарат.
• PlayMemories Home (само за Windows)
Можете да прехвърляте снимки или видеоклипове, записани с
фотоапарата, на вашия компютър, за да ги преглеждате, и можете
да прилагате разнообразни функции, за да подобрите записите си.
Когато прехвърляте AVCHD видеоклипове на вашия компютър, имате
нужда от PlayMemories Home.
• Image Data Converter
Можете да ретуширате изображения в RAW формат и да ги
преобразувате в JPEG/TIFF формат.
Какво можете да правите с PlayMemories Home
Да прехвърляте
изображения от
фотоапарата
Да преглеждате
изображения на
календар
Да създавате
дискове с
видеоклипове
Да качвате изображения в
Интернет
Да споделяте
изображения с PlayMemories Online
Инсталиране на PlayMemories Home (само за Windows)
Можете да инсталирате PlayMemories Home от следния Интернет
адрес (стр. 66):
64
Какво можете да правите със софтуера
Забележки
• За да инсталирате PlayMemories Home ви е необходима Интернет връзка.
• За да използвате PlayMemories Home ви е необходима Интернет връзка или
друга мрежова услуга. PlayMemories Online или другите мрежови услуги може
да не са налични в някои държави и региони.
• PlayMemories Home не е съвместим с Mac компютри. Когато възпроизвеждате
изображения на Mac компютри, използвайте подходящите приложения,
комплектовани с Mac компютрите. За подробности посетете следния Интернет
адрес: http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
Какво можете да правите с Image Data Converter
Когато използвате Image Data Converter, можете да:
• Възпроизвеждате и редактирате изображения, записани в RAW
режим, и да извършвате различни корекции по тях като например
можете да промените кривата на тоновете и остротата.
• Регулирате изображения с баланс на бялото, експонация и
[Creative Style] и др.
• Запазвате изображенията, изведени и редактирани на компютъра.
Можете да запазвате изображенията като RAW данни или във
формати, подходящи за по-обща употреба (JPEG/TIFF).
Инсталиране на Image Data Converter (Windows/Mac)
Можете да инсталирате Image Data Converter от следния
Интернет адрес (стр. 67):
http://www.sony.co.jp/ids-se/
Забележки
• За да инсталирате Image Data Converter ви е необходима Интернет връзка.
65
Преглед на изображения на компютър
• Извеждате и сравнявате RAW и JPEG изображения, записани с
този фотоапарат.
• Оценявате изображенията по петобална система.
• Задавате цветови етикети и др.
Инсталиране на софтуерa
Инсталиране на PlayMemories Home
• Влезте в системата като Administrator (администратор).
• Ако на компютъра вече е инсталиран софтуер PMB (Picture Motion
Browser), приложен към фотоапарат преди 2011 г., софтуерът PlayMemories Home ще се запише върху него и ще се инсталира. Някои
от функциите на PlayMemories Home се различават от тези на PMB,
но използвайте PlayMemories Home.
Посетете следния Интернет адрес, като използвате
1 Интернет
браузъра на компютъра, и след това щракнете
върху [Install] t[Run].
www.sony.net/pm
Следвайте инструкциите, изведени
2 на
екрана, за да завършите
инсталацията.
• Когато се изведе съобщението за връзка на
фотоапарата с компютъра, свържете ги, като
използвате микро USB кабела (приложен в
комплекта).
Към USB жак
Преглед на “Помощно упътване за PlayMemories Home”
Подробности относно начина на използване на PlayMemories Home
можете да намерите в “Помощно упътване за PlayMemories Home”.
Щракнете два пъти върху иконата [PlayMemories
Home Help Guide] на десктопа.
• За да стартирате “Помощно упътване за PlayMemories Home” от менюто
Start: Щракнете върху [Start] t [All Programs] t [PlayMemories Home]
t [PlayMemories Home Help Guide].
66
Инсталиране на софтуерa
• За Windows 8, изберете иконата [PlayMemories Home] от екрана Start,
след това стартирайте PlayMemories Home и изберете [PlayMemories
Home Help Guide] от менюто [Help].
• Подробности за PlayMemories Home можете да намерите и в
следната Интернет страница за поддръжка на PlayMemories Home
(само на английски език): http://www.sony.co.jp/pmh-se/
Инсталиране на Image Data Converter
Посетете следния Интернет адрес, като използвате
1 Интернет
браузъра на компютъра.
За потребители на Windows: http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/
За потребители на Mac: http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
2 Следвайте инструкциите, изведени на екрана, за
да завършите инсталацията.
Преглед на “Упътване за Image Data Converter”
За подробности относно Image Data Converter се обърнете към
“Упътване за Image Data Converter”.
За потребители на Mac:
Стартирайте Finder t [Applications] t [Image
Data Converter] t [Image Data Converter Ver.4] t В
менюто изберете Help t Image Data Converter Guide.
• За Windows 8, стартирайте Image Data Converter Ver.4 t В менюто
изберете Help t Image Data Converter Guide
• Подробности относно Image Data Converter можете да намерите и в
следната Интернет страница за поддръжка на Image Data Converter (само
на английски език):
http://www.sony.co.jp/ids-se/
67
Преглед на изображения на компютър
Щракнете върху [Start] t [All Programs] t [Image Data
Converter] t [Help] t [Image Data Converter Ver.4].
Инсталиране на софтуер
Инсталиране на Remote Camera Control
За да използвате Remote Camera Control, свържете фотоапарата към
компютъра. Можете да използвате следните функции:
• Можете да настройвате фотоапарата или да записвате изображения от
компютъра.
• Можете да записвате изображения директно на компютъра.
• Можете да извършвате запис през интервал от време.
Посетете следния Интернет адрес, като използвате
1 Интернет
браузъра на компютъра.
За потребители на Windows: http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/
За потребители на Mac: http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
Следвайте инструкциите, изведени на екрана, за
2 да
завършите инсталацията.
• Информация как да използвате Remote Camera Control можете да
намерите в “Help”.
68
Избор на начин за създаване на диск
с видеоклипове
В зависимост от вида на диска устройствата може да се различават.
Изберете начина, който е най-подходящ за вашия плейър.
Съществуват два начина за създаване на диск с видеоклипове.
Използвайте PlayMemories Home на вашия компютър или създайте
диск с устройства, различни от компютъра, като например рекордер.
Вид на диска/начин
на използване
Възможни
настройки за запис
FX
Плейър
FH
Устройства за
възпроизвеждане на Blu-ray
дискове (Sony Blu-ray disc
плейър, PlayStation®3 и др.)
За запазване на
изображения
с висока
разделителна
способности (HD)
(AVCHD диск)
Устройства за
възпроизвеждане на
видеоклипове в AVCHD
формат (Sony Blu-ray disc
плейър, PlayStation®3 и др.)
За запазване на
изображения
със стандартна
резолюция (STD)
Устройства за
възпроизвеждане на
обикновени DVD дискове
(DVD плейъри, компютри с
DVD устройства и др.)
* Видеоклиповете, записани с настройка [60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)] или [24p
24M(FX)]/[25p 24M(FX)] в [Record Setting], се преобразуват чрез PlayMemories Home, за да се създаде AVCDH диск. Това преобразуване може да отнеме
повече време. В допълнение, не можете да създавате диск с оригинално
качество на изображенията. Ако желаете да запазите оригиналното качество на
изображенията, трябва да запишете видеоклиповете на Blu-ray disc (стр. 182).
69
Преглед на изображения на компютър
За запазване на
изображения
с висока
разделителна
способност (HD)
Избор на начин за създаване на диск с видеоклипове
Създаване на диск, като използвате компютър
Можете да прехвърляте AVCHD видеоклипове на компютър, като
използвате PlayMemories Home, и да създадете AVCHD диск или диск със
стандартно качество на изображението (STD).
За подробности относно начина на създаване на дискове с PlayMemories
Home вижте “Помощното упътване за PlayMemories Home”.
Забележки
• За да създавате Blu-ray дискове с PlayMemories Home, трябва да инсталирате
собственическо софтуерно допълнение. За подробности посетете следния
Интернет адрес: http://support.d-imaging.sony.co.jp/BDUW/
• PlayStation®3 може да не е достъпен в някои държави/региони.
• Видеоклиповете, записани с настройка [60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)] или [24p
24M(FX)]/[25p 24M(FX)] в [Record Setting], се преобразуват чрез PlayMemories Home, за да се създаде AVCDH диск. Това преобразуване може да отнеме
повече време. В допълнение, не можете да създавате диск с оригинално
качество на изображенията. Ако желаете да запазите оригиналното качество на
изображенията, трябва да запишете видеоклиповете на Blu-ray disc (стр. 182).
Създаване на диск с устройство, различно от компютър
Можете да създавате дискове и като използвате Blu-ray рекордер и др.
В зависимост от устройството, което използвате, видовете дискове,
които можете да запишете, се различават.
Устройства
Вид на диска
Blu-ray рекордер:
Създава Blu-ray
диск или DVD със
стандартна резолюция
(STD).
HDD рекордер и др.:
Създава DVD със
стандартно качество
(STD).
Висока
резолюция
(HD)
Стандартна
резолюция
(STD)
Стандартна резолюция (STD)
Забележки
• За подробности относно начина на създаване на дискове се обърнете към
ръководството за употреба, приложено към устройството, което използвате.
70
Списък с икони на екрана
Графичен дисплей
(LCD екран)
A
Дисплей
Индикация
Режим на експонация (36)
Извеждане на цялата
информация (LCD екран)
Икони за разпознаване на
сцена (37, 85)
Носител на запис (21, 205)/
Качване (168)
Оставащ брой на
изображенията, които
можете да запишете
Съотношение на снимките
(157)
За възпроизвеждане
(Дисплей с основна
информация)
Размер на снимките (47)
Други
Качество на снимките (157)
Скорост на кадрите за
видеоклипове (104)
Размер на видеоклипове
(104)
Оставащ заряд на батерията
(23)
71
Списък с икони на екрана
Дисплей
Индикация
Светкавицата се зарежда (41)
Дисплей
Времетраене на видеоклип
(m:s)
Изключена настройка на
ефекта (80)
Не се записва звук за
видеоклиповете (105)
Фокусиране (31, 107)
Скорост на затвора (94)
Стабилизация/
Предупреждение за трептене
на фотоапарата (83)
Диафрагма (92)
EV скала (43, 97, 146)
(Само за визьора)
Грешка при стабилизацията
(197)
Предупреждение за
прегряване (10)
Файлът с базата данни е
пълен (199)/Грешка във
файла с базата данни (199)
Режим на преглед (149)
Заключване на автоматичната
експонацията (122)
Предупреждение за Auto
HDR изображение (128)
Номер на папка - файл (179)
Грешка при картинния ефект
(134)
Корекция на експонацията
(43)
ISO чувствителност (129)
Номер на файл/Брой
изображения в режим на
преглед
Защита (152)
DPOF настройка (184)
Дата на записа
Предупреждение за оставащ
заряд на батерията (23)
Дисплей
Индикация
Дисплей
Индикация
Област за точково измерване
(123)
Област за автоматично
фокусиране (110)
Интелигентно увеличение
(140)
Приближение за ясно
изображение (140)
Индикация
Режим на запис (45, 143)
Режим на светкавицата (41,
126)/Намаляване на ефекта
“червени очи” (57)
Цифрово приближение (140)
Режим на фокусиране (109)
Увеличение при приближение
Индикатор за скорост на
затвора (46)
Област за автоматично
фокусиране (110)
Индикатор за диафрагма (46)
Заключване на фокуса (111)
72
Списък с икони на екрана
Дисплей
Индикация
Разпознаване на лице (117)/
Разпознаване на усмивка
(120)
Автоматична композиция на
кадрите (119)
Индикатор за
чувствителност при
разпознаване на усмивка
(120)
Дисплей
Индикация
Режим на измерване (123)
Компенсация на
светкавицата (124)
Баланс на бялото
(Автоматична настройка,
Предварителна
настройка,
Потребителска
настройка, Температура
на цветовете, Цветен
филтър) (136)
Оптимизатор на
динамичния обхват (130)/
Автоматичен HDR (131)
Други
Творчески стил (134)/
Контраст, Наситеност,
Острота
Картинен ефект (133)
73
Функции за всеки режим на запис
Функциите, които можете да използвате, зависят от избрания режим
на запис.
В таблицата по-долу, индикацията показва, че функцията е активна,
а – показва, че функцията не е активна. Функциите, които не можете да
използвате, се извеждат в сиво на екрана.
(30, 85)
Корекция на Таймер за Непрекъснат Разпознаване Разпознаване Автоматично
експонацията самоснимачка запис (143) на лице (117) на усмивка композиране
(43)
(144)
(120)
на кадъра
(119)
(30, 85)
(37, 85)
(30, 85)
(39, 88)
(40, 90)
(91)
(92)
(94)
(96)
(32, 100)
* Когато режимът на експониране е зададен в положение М,
експонацията може да се регулира само когато настройката [ISO] е
зададена в положение [AUTO].
74
Възможни режими за работа със
светкавицата
Режимите на работа със светкавицата, които можете да използвате,
зависят от режима на запис и избраните функции.
В таблицата по-долу, индикацията показва, че функцията е
активна, а индикацията – показва, че функцията не е активна.
Режимите на работа със светкавицата, които не можете да
използвате, се извеждат на екрана в сиво.
Режим на
запис
(Изключена (Автоматична (Плътна
(Бавна
(Задна
(Безжична
светкавица) светкавица) светкавица) синхронизация) синхронизация) светкавица)
(30, 85)
(30, 85)
(37, 85)
(30, 85)
Други
(39, 88)
(40, 90)
(91)
(92)
(94)
(96)
(32, 100)
75
Допълнителни операции
Този раздел предоставя допълнителна информация за операциите
с фотоапарата
76
Preparation
Настройка на фотоапарата
Сваляне на капачето на окуляра
Когато прикрепяте към фотоапарата ъглов визьор модел FDAА1AM (продава се отделно), свалете капачето на окуляра.
Внимателно плъзнете
капачето нагоре, като го
притискате от двете страни.
Забележки
• Когато прикрепяте към фотоапарата ъглов визьор модел FDA-A1AM (продава
се отделно), задайте [FINDER/LCD Setting] в положение [Manual] в менюто
Потребителски настройки и превключете дисплея между визьора и LCD
екрана, като натиснете бутона FINDER/LCD. Препоръчваме ви да зададете
[Eye-Start AF] в положение [Off], защото е възможно сензорите на окуляра,
които се намират под визьора, да се включат.
77
Подготовка (Допълнителни операции)
• Поставете пръстите си под капачето на
окуляра и плъзнете нагоре.
Изглед на екрана при запис
Избор на режим на екрана
Можете да изберете желан режим на екрана. Когато превключите
екрана, като натиснете DISP на контролния бутон (стр. 46), се
извеждат само избраните екрани. Можете да зададете активните
екрани, които да се извеждат самостоятелно на LCD екрана и визьора.
Бутон MENU t 2 t [DISP Button(Monitor)] или
1 [DISP
Button(Finder)]
Изберете желания дисплей с помощта на v/V/b/B на
2 контролния
бутон, след това натиснете централната
част на контролния бутон.
3 Натиснете бутона MENU.
78
Изглед на екрана при запис
Хистограма
Хистограмата извежда разпределението на
светлината, която показва колко пиксела от
определен тип осветеност съществуват в
изображението.
Тъмно
Светло
Забележки
• Хистограмата не показва резултата от последното записано изображение.
Тя показва състоянието на изображението, което току-що сте прегледали
на екрана. Хистограмата ще се различава в зависимост от настройката на
диафрагмата и др.
• Хистограмата се различава при възпроизвеждане и запис в следните
ситуации:
– Когато снимате със светкавица.
– Когато обектът е с нисък интензитет като например при нощна сцена.
79
Подготовка (Допълнителни операции)
Двата края на хистограмата показват
най-високата или най-ниската позиция на
спектъра. Когато по-късно прехвърлите
данните на компютър, няма да можете да
възстановите тази област. Ако е нужно,
регулирайте експонацията и снимайте отново.
Брой пиксели
Корекцията на експонацията ще промени и
хистограмата.
Изглед на екрана при запис
Наблюдаване на обекта през обектива без
извеждане на ефекти
Можете да наблюдавате обекта през обектива без да извеждате
ефекти като [Exposure Com.] (Корекция на експонацията), [White
Balance] (Баланс на бялото), [Creative Style] (Творчески стил), [Picture Effect] (Картинен ефект) и др.
Бутон MENU t
Effect OFF]
2 t [Live View Display] t [Setting
• Когато изберете [Setting Effect OFF], изображението на екрана в
режим М се извежда винаги с подходяща осветеност.
Забележки
• Не можете да избирате [Setting Effect OFF], когато режимът на експониране е
зададен в положение [Intelligent Auto] (Запис с автоматични настройки), [Superior Auto] (Запис с допълнителни автоматични настройки), [Sweep Panorama]
(Широкообхватна панорама), [Movie] (Видеоклип) или [Scene Selection] (Избор
на сцена).
Списък с икони, когато работите с визьора
Когато включите [For viewfinder] в [DISP Button(Monitor)], можете
да зададете състоянието на LCD екрана така, че то да е подходящо за
използване на визьора, като натиснете DISP на контролния бутон.
За подробности относно операцията вижте страниците в скоби.
В режим [Intelligent Auto]
(Запис с автоматични
настройки), [Superior Auto]
(Запис с допълнителни
автоматични настройки) или
[Scene Selection] (Избор на
сцена)
В режим [Tele-zoom Cont.
Priority AE] (Телеприближение
с приоритет на
продължителната
автоматична експонация), [Picture Effect] (Картинен ефект),
P/A/S/M или [Sweep Panorama]
(Широкообхватна панорама)
80
Изглед на екрана при запис
Дисплей
Дисплей
Индикация
Режим на експонацията (36)
Дисплей
Носител на запис (21, 205)/
Качване (168)
Индикация
Предупреждение за
прегряване (10)
Файлът с базата данни е
пълен (199)/Грешка във
файла с базата данни (199)
Индикация
Режим на работа (45, 143)
Режим на фокусиране
(109)
Област за автоматично
фокусиране (110)
Размер на снимките (47)
Заключване на автофокуса
(111)
Качество на снимките (157)
Разпознаване на лице (117)/
Разпознаване на усмивка
(120)
Режим на измерване (123)
Скорост на кадрите за
видеоклипове (104)
Баланс на бялото
(Автоматична настройка,
Предварителна настройка,
Потребителска настройка,
Температура на цветовете,
Цветен филтър) (136)
Размер на видеоклиповете
(104)
Оставащ заряд на батерията
(23)
Светкавицата се зарежда
(41)
Оптимизатор на динамичния
обхват (130)/Автоматичен
HDR (131)
Изключена настройка на
ефекта (80)
Не се записва звук за
видеоклиповете (105)
Творчески стил (134)/
Контраст, Наситеност,
Острота
Стабилизация/
Предупреждение за
трептене на фотоапарата
(83)
Грешка при стабилизацията
(197)
81
Подготовка (Допълнителни операции)
Режим на светкавицата
(41, 126)/Намаляване
на ефекта “червени
очи” (57)
Оставащ брой на
изображенията, които
можете да запишете
Съотношение на снимките
(157)
Изглед на екрана при запис
Дисплей
Индикация
Картинен ефект (133)
Автоматична композиция на
кадъра (119)
Дисплей
Индикация
Скорост на затвора (94)
Диафрагма (92)
Корекция на експонацията
(43)/Ръчно измерване (97)
Компенсация на
светкавицата (124)
EV скала (146)
ISO чувствителност (129)
Заключване на автоматичната
експонация (122)
Хистограма (79)
Заключване на автофокуса
(111)
82
Запис на ясно изображение без
трептене на фотоапарата
“Трептене на фотоапарата” е нежелателно движение на фотоапарата,
което се получава след натискането на бутона на затвора. Това
движение може да доведе до запис на размазано изображение.
За да намалите трептенето на фотоапарата, следвайте инструкциите,
описани по-долу.
Индикатор за предупреждение за трептене на фотоапарата
Индикатор
(Предупреждение за
трептене)
Забележки
• Индикаторът
(Предупреждение за трептене) се извежда само за режими,
които автоматично задават скоростта на затвора. Този индикатор не се извежда
в режими M/S или когато записвате видеоклипове.
Използване на функцията Стабилизация
Функцията Стабилизация може да намали ефекта на трептене на
фотоапарата. Функцията Стабилизацията може да бъде задавана
отделно за запис на снимки и запис на видеоклипове.
Настройката по подразбиране на функцията SteadyShot
(Стабилизация) е [On].
Бутон MENU t
3 или
1 t [SteadyShot] t
Изберете желаната настройка
Забележки
• Възможно е функцията SteadyShot (Стабилизация) да не работи оптимално,
когато захранването е току-що включено, веднага след като насочите
фотоапарата към обекта или когато бутонът на затвора е натиснат докрай без
първо да бъде натиснат наполовина.
83
Подготовка (Допълнителни операции)
(Предупреждение
Индикаторът
за трептене) мига, когато има
потенциално трептене на фотоапарата.
В този случай използвайте статив или
светкавицата.
Изглед на екрана при запис
Използване на статив
Препоръчваме ви да поставите фотоапарата на статив в следните
случаи.
• Ако снимате без светкавица в тъмни условия.
• Ако снимате с бавна скорост на затвора, което е типично за запис на
нощни сцени.
• Ако снимате близък обект като при макро запис.
• Ако снимате с теле-обектив.
Забележки
• Когато използвате статив, изключете функцията SteadyShot (Стабилизация),
защото може да повреди фотоапарата.
84
Избор на режим на запис
Автоматичен режим/ Изключена светкавица
Задайте диска за избор на режим в положение
(Запис с автоматични настройки) и запишете
изображението (стр. 30).
• Изберете (Изключена светкавица), когато снимате на места,
където използването на светкавица не е разрешено.
Допълнителни автоматични настройки
Задайте диска за избор на режим в положение
(Запис с допълнителни автоматични
настройки) и запишете изображението (стр. 37).
За да зададете непрекъснат запис
Бутон MENU t 1 t [S. Auto Cont. Shooting] t
Изберете желана настройка
За да изберете начин на запазване на записаните
изображения
В режим на непрекъснат запис можете да изберете начин на запазване,
който позволява на фотоапарата да запази или едно от всички
записани изображения, или да запази всичките.
Бутон MENU t 1 t [S. Auto Image Extract.] t
Изберете желана настройка
Забележки
• Дори ако зададете [S. Auto Image Extract.] в положение [Off] и ако сте
избрали режим [Hand-held Twilight] от разпознатите сцени, ще се запише
само едно изображение.
• Когато [Quality] е зададен в положение [RAW] или [RAW & JPEG], това ще се
отрази на представянето.
85
Запис (Допълнителни операции)
Забележки
• Тъй като фотоапаратът активира функцията за задаване на автоматични настройки,
много от функциите няма да работят - например корекцията на експонацията и ISO
настройката. Ако желаете да регулирате различните настройки, задайте диска за
избор на режим в положение Р и след това запишете обекта.
Избор на режим на запис
Избор на сцена
Този режим е подходящ за
zЗ
апис с предварително зададени настройки в зависимост от
сцената
Задайте диска за избор на режим в положение
(Избор на сцена), изберете желания режим и
запишете изображението (стр. 38).
(Портрет)
(Спортни
състезания)
(Макро)
(Пейзаж)
Разфокусира фона и изостря обекта на
преден план. Меко подчертава цветовете
на човешката кожа.
• За да разфокусирате още повече фона,
задайте обектива в позиция за запис на
телеснимка.
• Можете да записвате живи изображения, като фокусирате върху
окото, което е най-близо до обектива.
• За да снимате обекти, осветени отзад, използвайте сенник.
• Използвайте функцията за намаляване на ефекта на червените
очи, ако очите на обекта станат червени от светкавицата
(стр. 57).
Записва движещи се обекти с бърза скорост
на затвора, така че обектът да изглежда
сякаш не помръдва. Когато натиснете и
задържите бутона на затвора, фотоапаратът
записва изображения продължително.
• Натиснете и задръжте наполовина натиснат
бутона на затвора, докато изчаквате подходящия момент.
Записва обекти отблизо, като например
цветя и храни.
• Можете да записвате обекти в още
по-близък план, като използвате макро
обектив (продава се отделно).
• Задайте режима на светкавицата в
положение [Flash Off] (Изключена светкавица), когато записвате
обекти в рамките на 1 m.
• В режим на макро запис, функцията SteadyShot (Стабилизация)
няма да бъде напълно ефективна. Използвайте статива, за да
постигнете по-добри резултати.
• Най-малкото фокусно разстояние не се променя..
Обхваща цялата гледка и я записва с остър
фокус и живи цветове.
• За да подчертаете простора на сцената,
задайте обектива в положение на запис в
широк ъгъл.
86
Избор на режим на запис
(Залез)
За запис на прекрасната червенина на
залязващото или изгряващото слънце.
(Нощна сцена)
Записва тъмни сцени без да се губи
ефектът от нощната атмосфера.
•С
коростта на затвора е по-ниска,
затова препоръчваме използването
на статив.
•В
ъзможно е кадърът да не се
запечата правилно, когато записвате
изцяло тъмна сцена.
Записва нощни сцени с по-малко
смущения и замъгляване, без да се
използва статив. Записват се няколко
изображения и се извършва обработка
на снимките, за да се намали
размазването, ефектът от клатенето на
фотоапарата и смущенията.
•Н
амаляването на смущенията е по-малко ефективно,
когато записвате:
– обекти с непостоянни движения;
– обекти, които са твърде близо до фотоапарата;
– обекти с повтарящ се мотив като например теракота,
и обекти с нисък контраст като например небе, плаж
или морава;
– обекти, които постоянно се променят, като например
вълни или водопади;
• Когато използвате източник на светлина, който
премигва, като например флуоресцентно осветление,
може да се появят смущения.
(Нощен
портрет)
Записва портретни снимки през
нощта.
• Скоростта на затвора е по-ниска,
затова препоръчваме използването
на статив.
Техника на снимане
• Когато искате да записвате изображения по-прецизно, задайте
диска за избор на режим в положение P, A, S или M и използвайте
функцията [Creativity Style] (Творчески стил) (стр. 134). В този
случай можете да регулирате експонацията, ISO и др.
87
Запис (Допълнителни операции)
(Запис при
тъмни условия от
ръка)
Избор на режим на запис
Забележки
• Тъй като фотоапаратът автоматично преценява ситуацията, за да регулира
настройките, много от функциите няма да работят като например корекцията на
експонацията и ISO настройката.
• Светкавицата е зададена в положение [Autoflash] (Автоматична светкавица) или
[Flash Off] (Изключена светкавица) за всеки режим Избор на сцена. Можете да
промените тези настройки (стр. 41, 75, 126).
Широкообхватна панорама
Този режим е подходящ за
zЗ
апис на обширни сцени или високи сгради с разчупена
структура.
Задайте диска за избор на режим в положение
(Широкообхватна панорама) и запишете
изображения (стр. 39).
Забележки
• Ако не успеете да обходите целия обект с фотоапарата за даденото време, в
композираното изображение се получава сива област. Ако това се случи, движете
фотоапарата по-бързо, за да създадете пълно панорамно изображение.
• Тъй като няколко изображения се долепят едно до друго, мястото на свръзката няма
да бъде ясно записано. При записа не клатете фотоапарата напред-назад или налявонадясно, а следвайте права траектория.
• В условия на слаба осветеност е възможно панорамните изображения да се замъглят
или да не се запишат.
• В условия на премигваща светлина като например при флуоресцентно осветление,
осветеността или цветовете на съединеното изображение не винаги са еднакви.
• Когато целият ъгъл на панорамата и ъгълът на заключване на фокуса и експонацията
посредством AE/AF заключване са крайно различни по отношение на осветеност,
цветове и фокус, записът няма да бъде успешен. Ако това се случи, сменете ъгъла на
заключване и снимайте отново.
• Режимът [Sweep Panorama] (Широкообхватна панорама) не е подходящ, когато:
– обектите се движат;
– обектите са твърде близо до фотоапарата;
– обектите са със слаб контраст, като например небе, пясъчни плажове или ливади;
– записвате изображения с постоянно променяща се среда като например
развълнувано море или водопад;
– записвате сцени, където слънцето или електрическото осветление и др. са много
по-светли от заобикалящата ги среда.
• Записът в режим [Sweep Panorama] (Широкообхватна панорама) може да прекъсне в
следните ситуации:
– Ако въртите фотоапарата твърде бързо или твърде бавно.
– Ако прекалено клатите фотоапарата.
88
Избор на режим на запис
• Фотоапаратът продължава да снима в режим [Sweep Panorama] (Широкообхватна
панорама) и затворът продължава да работи, докато записът не приключи.
• Функцията [Auto Object Framing] и функцията за приближение на фотоапарата не
могат да се използват.
Съвети за запис на панорамни изображения
Хоризонтална
позиция
Възможно наймалък радиус
• В режим [Sweep Panorama] (Широкообхватна панорама) ви
препоръчваме да използвате широкоъгълен обектив.
• Когато използвате обектив с по-дълго фокусно разстояние, въртете
фотоапарата по-бавно, отколкото в случая, когато използвате
широкоъгълен обектив.
• Изберете сцената и натиснете бутона на затвора наполовина, за да
заключите фокуса и експонацията. След това натиснете бутона на
затвора докрай и завъртете фотоапарата.
• Ако в края на снимката е композирана сцена с голямо разнообразие
на форми, композицията на снимката може да пропадне. В този
случай композирайте така кадъра, че частта с най-разнообразния
пейзаж да бъде в центъра на изображението и снимайте отново.
За да промените размера на изображението
Можете да изберете размер на изображението: Бутон MENU t
t [Panorama: Size].
Задаване на посоката на въртене
Можете да зададете посоката, в която да въртите фотоапарата.
Бутон MENU t
1 t [Panorama: Direction] t
Изберете желана настройка
89
1
Запис (Допълнителни операции)
Вертикална
Въртете фотоапарата с еднаква
позиция
скорост, образувайки дъга, в
посоката, индикирана на екрана.
Статичните обекти са по-подходящи
за запис в режим [Sweep Panorama]
(Широкообхватна панорама) от
движещите се обекти.
Избор на режим на запис
Телеприближение с приоритет на
непрекъсната автоматична експонация
Този режим е подходящ за
zН
епрекъснат запис на бързо-движещи се обекти, за да уловите
точен момент.
zЗ
апис на израженията на детско лице, които се променят
постоянно във всеки един момент.
Задайте диска за избор на режим в положение
(Телеприближение с приоритет на непрекъсната
автоматична експонация) и запишете изображението
(стр. 40).
• Минималната скала на приближение на фотоапарата е зададена
в положение 2 пъти и размерът на изображението е зададен в
положение S.
Техники за снимане
• Когато режимът за автоматично фокусиране е зададен в положение
[Continuous AF], фокусът продължава да се регулира, докато записвате.
Можете да зададете желана стойност за [ISO].
• В режим на ръчно фокусиране или когато режимът на автоматично
фокусиране е зададен в положение [Single-shot AF], можете да
регулирате ISO чувствителността и диафрагмата. Когато изберете
[Single-shot AF], фокусът се фиксира за първото изображение.
Забележки
• Скоростта на затвора е по-бавна в зависимост от настройката за ISO или
диафрагмата. Като резултат, скоростта на непрекъснат запис може да е по-бавна.
• Функцията Разпознаване на лице се изключва.
• Когато изберете [Auto HDR], в зависимост от DRO настройката се извършва
временен DRO процес.
• Не можете да зададете [Quality] в положение [RAW] или [RAW & JPEG], когато
(Телеприближение с приоритет на непрекъснатата автоматична
сте избрали
експонация).
• Скоростта на непрекъснат запис е пресметната по наши критерии. Скоростта на
непрекъснатия запис може да е по-бавна в зависимост от условията на записа
(Размер на изображение, ISO настройка, намаляване на смущенията при висока
стойност на ISO или настройка за [Lens Comp.: Distortion]).
90
Избор на режим на запис
Запис в режим на автоматично програмиране
Този режим е подходящ за
zП
ромяна на настройките за ISO чувствителността,
Творческия стил, Оптимизатора на динамичния обхват и др.,
когато използвате автоматична експонация.
1 Задайте диска за избор на режим в положение P.
Задайте функциите за запис в желаните от вас настройки
2 (стр.
106 до 146).
3 Регулирайте фокуса и запишете обекта.
Промяна на програмата
Можете временно да промените
комбинацията от скоростта на затвора
и стойността за диафрагмата, докато
поддържате правилната експонация,
определена от фотоапарата.
Завъртете контролния диск, за да
изберете желаната комбинация,
докато постигнете правилен фокус.
Индикацията за режима на
експониране се променя в положение
“P*”.
91
Запис (Допълнителни операции)
• За да използвате светкавицата, натиснете бутона .
Избор на режим на запис
Приоритет на диафрагмата
Този режим е подходящ за
zП
остигане на остър фокус върху обекта и разфокусиране на
детайлите около него. Отварянето на диафрагмата стеснява
рамката за фокусиране. (Дълбочината на полето също
намалява.)
zЗ
апис с дълбочина на сцената. Стесняването на
диафрагмата разширява фокусната рамка. (Дълбочината на
полето се увеличава.)
1 Задайте диска за избор на режим в положение А.
2 Изберете стойност
на диафрагмата (F
стойност), като използвате
контролния диск.
• По-малка F стойност: Средата около
обекта се разфокусира. По-голяма F
стойност: Обектът и заобикалящата
го среда са на фокус.
• Не можете да проверите
замъгляването на изображението
на LCD екрана или във визьора.
Проверете записаните изображения
и регулирайте диафрагмата.
92
Диафрагма
(F стойност)
Избор на режим на запис
Регулирайте фокуса и запишете
3 обекта.
Скоростта на затвора автоматично се регулира,
за да постигнете правилна експонация.
• Когато фотоапаратът прецени, че с избраната
стойност на диафрагмата не може да бъде
постигната правилна експонация, скоростта на Скорост на затвора
затвора започва да мига. В този случай отново
регулирайте диафрагмата.
• За да разфокусирате фона още повече, използвайте
телеобектив или обектив с по-малка диафрагма (светъл
обектив).
• Можете преди записа да проверите приблизителното как ще
изглеждат изображенията след разфокусирането, като използвате
бутона за преглед.
Забележки
• Натиснете бутона , когато снимате със светкавицата. Въпреки това обхватът на
светкавицата се различава в зависимост от стойността на диафрагмата. Когато
записвате с помощта на светкавицата, проверете обхвата на светкавицата в
раздела “Технически характеристики”.
93
Запис (Допълнителни операции)
Техники на снимане
• Възможно е скоростта на затвора да се забави в зависимост от
стойността на диафрагмата. Когато скоростта на затвора е по-бавна,
използвайте статив.
Избор на режим на запис
За да проверите рзфокусирането на фона
(Бутон за преглед)
На LCD екрана и във визьора се извеждат
изображения, запазени с най-широко отворената
диафрагма. Промяната на диафрагмата се отразява
на остротата на обекта, което създава несъответствие
между остротата на изображението преди записа и
остротата в реалното изображение. Докато натискате
бутона за преглед, можете преди да направите записа
да прегледате изображението, което ще запечатате
с планираната стойност за диафрагмата, за да
проверите приблизителната острота на обекта.
• Натиснете бутона за преглед след като регулирате
фокуса.
• Можете да регулирате диафрагмата в режим на
преглед.
Бутон за
преглед
Забележки
• Когато към бутона за преглед е програмирана функция [Focus Magnifier],
задайте [Preview Button] в положение [Shot. Result Preview] или [Aperture
Preview] в менюто Custom (Настройки на потребителя) (стр. 162).
Приоритет на скоростта на затвора
Този режим е подходящ за
zЗ
апис на движещи се обекти. Използвайте по-бърза скорост
на затвора, за да запишете даден момент от движението.
zЗ
апазване и възпроизвеждане на динамиката на движението.
Използвайте по-ниска скорост на затвора, за да запазите
динамиката на движещия се обект.
1 Задайте диска за избор на режим в положение S.
94
Избор на режим на запис
Изберете скоростта на затвора с
2 помощта
на контролния диск.
Регулирайте фокуса и запишете
3 обекта.
Диафрагмата се настройва автоматично, за да се
получи правилна експонация.
• Когато фотоапаратът прецени, че с избраната
скорост на затвора не е постигната правилна
експонация, стойността на диафрагмата мига.
В тези случаи отново регулирайте скоростта
на затвора.
Диафрагма
(F стойност)
Техники за снимане
• Когато скоростта на затвора е по-бавна, използвайте статив.
• Когато записвате спортни събития на закрито, изберете по-висока
ISO чувствителност.
Забележки
• Индикаторът
(Трептене на фотоапарата) не се извежда в режим [Shutter
Priority] (Приоритет на скоростта на затвора).
• Колкото по-висока е ISO чувствителността, толкова по-силни са смущенията.
• Когато скоростта на затвора е една секунда или повече, намаляването на
смущенията (Long Exposure NR) ще се извърши след като записът приключи и
за времето, за което е бил отворен затворът. Не можете да записвате, докато се
извършва този процес.
95
Запис (Допълнителни операции)
Скорост на затвора
Избор на режим на запис
• Натиснете бутона , за да включите светкавицата. Въпреки това, когато
използвате светкавицата, ако затворите диафрагмата (по-голяма F стойност),
като намалите скоростта на затвора, светлината от светкавицата няма да
достига до далечни обекти.
Ръчна експонация
Този режим е подходящ за
zЗ
апис с желана настройка за експонацията като
едновременно регулирате скоростта на затвора и
диафрагмата.
1 Задайте диска за избор на режим в положение М.
Завъртете контролния диск,
2 за
да регулирате скоростта на
затвора и докато натискате
бутона AV, завъртете
контролния диск, за да
регулирате диафрагмата.
• Можете да зададете [ISO] в положение
[AUTO], дори в режим [Manual
Exposure]. Когато настройката [ISO]
е зададена в положение [AUTO], ISO
светлочувствителността автоматично
се променя, за да се постигне правилна
експонация според комбинацията от
скоростта на затвора и стойността на
диафрагмата.
• Когато настройката [ISO] е зададена в
положение [AUTO], ако фотоапаратът
прецени, че с избраната стойност не
е постигната правилна експонация,
ISO стойността на екрана мига. В този
случай отново регулирайте скоростта
на затвора или диафрагмата.
96
Бутон AV
Диафрагма
(F стойност)
Скорост на затвора
Избор на режим на запис
Запишете изображението след като
3 зададете
експонацията.
• Когато ISO светлочувствителността е зададена
в положение, различно от [AUTO], проверете
стойността на експонацията, като използвате
функцията Ръчно измерване*.
Към +: Изображенията стават по-светли.
Към -: Изображенията стават по-тъмни.
Ръчно измерена
Екран във визьора
Ръчно измерена
Забележки
• Индикаторът
(Трептене на фотоапарата) не се извежда в режим на
ръчна експонация.
• Натиснете бутона , за да включите светкавицата. Въпреки това обхватът на
светкавицата се различава в зависимост от стойността на диафрагмата. Когато
записвате с помощта на светкавицата, проверете обхвата на светкавицата в
“Технически характеристики”.
BULB
Този режим е подходящ за
zЗапис на следи от светлини като например фойерверки.
zЗапис на следи от падащи звезди.
1 Задайте диска за избор на режим в положение М.
97
Запис (Допълнителни операции)
* Когато фотоапаратът е в режим М, той
ще изведе стойност за преекспонация или
недостатъчна експонация въз основа на
правилната експонация. На LCD екрана се
извежда цифрова стойност. В режим на работа
с визьора стойността се извежда на EV скалата.
LCD екран
Избор на режим на запис
Завъртете контролния диск
2 наляво,
докато се изведе
[BULB].
BULB
Докато натискате бутона AV,
3 завъртете
контролния диск,
за да регулирате диафрагмата
(F-стойност).
Бутон AV
Натиснете бутона на затвора наполовина, за да
4 регулирате
фокуса.
Натиснете и задръжте бутона на затвора, докато
5 записът
приключи.
Докато бутонът на затвора е натиснат, затворът остава отворен.
Техники на снимане
• Използвайте статив.
• Задайте фокуса в положение безкрайност в режим на ръчно
фокусиране, когато записвате фойерверки и др. Когато обективът
няма положение безкрайност, първо фокусирайте върху
фойерверките, които се разпръскват в една и съща област, след което
ги запишете.
98
Избор на режим на запис
• Ако използвате устройство за дистанционно управление* с функция
за заключване на бутона на затвора (продава се отделно), можете да
оставите затвора отворен, като го използвате.
* Използвайте устройство за дистанционно управление, което е
съвместимо с Мулти/Микро USB терминала.
Забележки
• Когато използвате статив, изключете функцията SteadyShot (Стабилизация)
(стр. 84).
• Колкото по-дълго е времето за експониране, толкова повече са смущенията в
изображението.
• Когато е включената функцията Разпознаване на усмивка или Auto HDR, или
когато настройката [Picture Effect] е зададена в положение [HDR Painting] или
[Rich-tone Mono.], не можете да зададете скоростта на затвора в положение
[BULB].
• Ако използвате функциите Разпознаване на усмивка или Auto HDR, или ако
използвате настройките [HDR Painting] или [Pich-tone Mono.] на опцията [Picture Effect], в случай, че скоростта на затвора е зададена в положение [BULB],
скоростта на затвора временно се задава в положение 30 секунди.
• Препоръчваме ви да започнете BULB запис след като температурата във
фотоапарата спадне, за да предотвратите влошаване на качеството на
изображението.
99
Запис (Допълнителни операции)
• Намаляването на смущенията (Long Exposure NR) след записа ще се извърши
за същото време като времето, в което затворът е бил задържан отворен. Не
можете да записвате докато се извършва тази операция.
Настройки при запис на видеоклипове
Лесен запис на видеоклипове
Можете да стартирате операция по запис на видеоклипове от всеки
режим на експонация.
Скоростта на затвора и диафрагмата се регулират автоматично.
Натиснете бутона MOVIE, за да започнете записа
(стр. 32).
Техники за снимане
• Започнете записа след като регулирате фокуса.
• Докато записвате видеоклипове, можете да използвате следните
настройки, които сте задали за записа на снимки.
– ISO
– Баланс на бялото
– Творчески стил
– Корекция на експонацията
– Област за автоматично фокусиране
– Режим на измерване
– Разпознаване на лице
– Заключване на автофокуса
– Оптимизатор на динамичния обхват
– Компенсация от обектива: Затъмняване
– Компенсация от обектива: Отклонения в цветовете
– Компенсация от обектива: Смущения
– Картинен ефект
• Настройките [ISO], [Exposure Comp.] (Корекция на експонацията),
[Lock-on AF] (Заключване на автофокуса) или [AF area] (Област на
автоматично фокусиране) могат да се регулират в режим на запис на
видеоклипове.
• Ако зададете [AF lock] за бутона AEL или бутона ISO, можете
да заключите фокуса, като натиснете тези бутони в режим на
автоматично фокусиране.
Забележки
• В режим на запис на видеоклип, областта, която можете да записвате (зрително
поле), е по-малка, отколкото при запис на снимки. За да записвате със същия
зрителен ъгъл както при 16:9 изображение, задайте [SteadyShot] в положение
[Off] (стр. 83).
• Когато екранът [For viewfinder] е изведен на LCD екрана, той преминава
в положение [Display All Info.] в момента, когато започне записът на
видеоклиповете.
100
Настройки при запис на видеоклипове
Цифрово приближение
Можете да използвате функцията за цифрово приближение при запис на
видеоклипове. Качеството обаче ще се влоши, защото изображението
ще се обработва.
1 Натиснете бутона ZOOM.
• Можете да използвате цифровото
приближение при записа на видеоклип,
когато зададете [Digital Zoom] в положение
[Off] в менюто за запис на снимки .
Бутон ZOOM
2 Увеличете изображението до желаното ниво на
приближение с помощта на b/B на контролния бутон.
• Можете да задавате ниво на приближение до около 4 пъти.
101
Запис (Допълнителни операции)
• Не снимайте силен източник на светлина - например слънцето. Вътрешният
механизъм на фотоапарата може да се повреди.
• Когато прехвърляте AVCHD видеоклипове към компютър, използвайте PlayMemories Home (стр. 64, 178).
• Когато снимате дълго време, температурата на фотоапарата се повишава и
качеството на изображението може да се влоши.
• Когато се изведе индикацията , температурата на фотоапарата е твърде
висока. Изключете фотоапарата и изчакайте, докато температурата му спадне.
Ако продължите да снимате, фотоапаратът автоматично ще се изключи.
• Тъй като скоростта на затвора и диафрагмата автоматично се регулират,
скоростта на затвора ще бъде по-висока и движението на обекта може не
е плавно при твърде светли условия. Ако изберете ръчно фокусиране и
настройка на скоростта на затвора или диафрагмата, движението на обекта
може да се запише плавно (стр. 102).
• Когато записвате видеоклипове, можете да изберете стойности за ISO
чувствителност между ISO 100 и ISO 3200. Ако започнете запис на видеоклип
и ISO настройката е 3200 или повече, ISO чувствителността се превключва в
положение ISO 3200. Когато приключите записа на видеоклип, настройката за
ISO чувствителността се връща към предходната си стойност.
•К
огато зададете [ISO] в положение [Multi Frame Noise Reduct.], временно се
избира опцията [AUTO].
• Не можете да избирате [Soft Focus], [HDR Painting], [Rich-tone Mono] или
[Miniature] в режим [Picture Effect]. Когато записът на видеоклипове започне,
опцията [Picture Effect] временно се задава в положение [Off].
• Не можете да използвате [Clear Image Zoom] при запис на видеоклипове.
Настройки при запис на видеоклипове
Промяна на чувствителността на автофокуса при
проследяване, когато записвате видеоклипове
Когато записвате бързо-движещи се обекти, изберете настройка [High],
a когато се движат няколко обекта или ако обектите се преместват
напред-назад, изберете настройка [Low].
Бутон MENU t
1 t [AF Tracking Duration] t
Изберете желаната настройка
Запис на видеоклипове с регулирана скорост на
затвора и отвор на диафрагмата
Можете да записвате видеоклипове с регулирана скорост на затвора и
стойност на диафрагмата, което контролира разфокусирането на фона
или плавността на движението според предпочитанията ви.
Задайте ключа за режима на фокусиране в положение MF
1 (стр.
114).
Задайте диска за избор на режим в положение
2 на
видеоклип).
(Запис
Изберете желания режим с помощта на v/V на
3 контролния
бутон, след това натиснете центъра на
бутона.
• За да промените режима, натиснете бутона Fn, след това изберете друг
режим.
Регулирайте скоростта на затвора и стойността на
4 диафрагмата
с контролния диск.
Регулирайте фокуса, след това натиснете бутона MOVIE,
5 за
да започнете записа.
(Автоматично
програмиране)
(91)
(Приоритет на
диафрагмата)
(92)
Позволява ви да записвате с автоматично регулирана
експонация (едновременно скорост на затвора и
стойност на диафрагмата). Другите настройки могат да
бъдат регулирани ръчно и стойностите могат да бъдат
запазени.
Позволява ви да записвате след като ръчно регулирате
стойността на диафрагмата, като използвате контролния
диск.
102
Настройки при запис на видеоклипове
(Скорост на
затвора) (94)
Позволява ви да записвате след като ръчно регулирате
скоростта на затвора, като използвате контролния диск.
(Ръчна
експонация)
(96)
Позволява ви да записвате след като ръчно регулирате
експонацията (едновременно скорост на затвора и
стойност на диафрагмата), като използвате контролния
диск.
Формат на файл
Бутон MENU t 1 t [File Format] t Изберете
желания формат
Записва 60i/50i или 24p/25p видеоклипове в AVCHD
формат. Този файлов формат е подходящ за преглед
на видеоклипове на телевизор с висока разделителна
способност. Можете да създавате Blu-ray Disc, AVCHD
диск или DVD-Video диск, като използвате приложения
софтуер PlayMemories Home.
• 6 0i/50i видеоклиповете се записват със скорост 60
полета/секунда или съответно 50 полета/секунда.
И двата вида видеоклипове включват система за
презредово сканиране, Dolby Digital звук и AVCHD
формат.
• 2 4p/25p видеоклиповете се записват със скорост 24
кадъра/секунда или съответно 25 полета/секунда.
И двата вида видеоклипове включват система за
прогресивно сканиране, Dolby Digital звук и AVCHD
формат.
MP4
Записва mp4 (AVC) видеоклипове. Този формат е
подходящ за качване на файловете с изображения в
Интернет, прикрепяне към електронната поща и др.
•В
идеоклиповете се записват в MPEG-4 формат със
скорост от около 30 кадъра/секунда, като включват
система за прогресивно сканиране, AAC звук и mp4
формат.
•Н
е можете да създавате диск от видеоклиповете,
записани в този формат, като използвате приложения
софтуер PlayMemories Home.
103
Запис (Допълнителни операции)
AVCHD
Настройки при запис на видеоклипове
Настройки на записа
Колкото по-висока е средната скорост на пренос на данни, толкова повисоко е качеството на изображението.
Бутон MENU t
желания размер
1 t [Record Setting] t Изберете
[Формат на файла]: [AVCHD]
Настройка на
записа
Битрейт
Запис
60I 24M(FX)*
50I 24M(FX)**
Максимум
24 Mbps
Записва видеоклипове с високо качество на
картината и размер от 1920 × 1080 (60i/50i)
60I 17M(FH)*
50I 17M(FH)**
Максимум
17 Mbps
Записва видеоклипове със стандартно
качество на картината и размер от 1920 × 1080
(60i/50i)
24p 24M(FX)*
25p 24M(FX)**
Максимум
24 Mbps
Записва видеоклипове с високо качество на
картината и размер от 1920 × 1080 (24p/25p).
Този режим пресъздава атмосферата от кино
лентите.
24p 17M(FH)*
25p 17M(FH)**
Максимум
17 Mbps
Записва видеоклипове със стандартно
качество на картината и размер от 1920
× 1080 (24p/25p). Този режим пресъздава
атмосферата от кино лентите.
[Формат на файла]: [MP4]
Настройка на
записа
Битрейт
Запис
1440x1080
12M
Прибл. 12
Mbps
Записва видеоклипове с размер 1440 х 1080.
VGA 3M
Прибл. 3
Mbps
Записва видеоклипове с VGA размер.
* 1080 60i-съвместимо устройство
**1080 50i-съвместимо устройство
Забележки
• Видеоклиповете, записани с настройката [60i 24M(FX)/50i 24M(FX)] или [24p
24M(FX)/25p 24M(FX)] в [Record Setting] се преобразуват чрез PlayMemories
Home, за да се създаде AVCHD диск. Това преобразуване може да отнеме
известно време. В допълнение, не можете да създавате диск с оригиналното
качество на изображението. Ако желаете да запазите оригиналното качество на
изображението, трябва да запазите видеоклиповете си на Blu-ray Disc.
• За да гледате 24p/25p видеоклипове на телевизора, имате нужда от телевизор,
който е съвместим с 24p/25p. Ако използвате несъвместим телевизор,
видеоклиповете се преобразуват в положение 60i/50i и се извеждат на телевизора.
104
Настройки при запис на видеоклипове
Запис на звук
Когато записвате видеоклипове, звукът от механизма на фотоапарата
или обектива може да се запише. Можете да записвате видеоклипове
и без звук.
Бутон MENU t
1 t [Audio Recording] t [Off]
Когато режимът на фокусиране е зададен в положение на ръчен фокус,
можете да изключите записа на звука от механизма на обектива при
автоматично фокусиране (стр. 114).
За да намалите смущенията от вятъра
Бутон MENU t
1 t [Wind Noise Reduct.] t [On]
Забележки
• Задаването на опцията в положение [On] може да запише басите с твърде
ниска сила на звука. Задайте в положение [Off], когато не духа вятър.
• Когато използвате външен микрофон (продава се отделно), функцията [Wind
Noise reduct.] няма да работи.
105
Запис (Допълнителни операции)
Можете да намалите смущенията, причинени от вятъра, като
намалите басите, които се приемат от вградения микрофон.
Регулиране на фокуса
Съществуват два начина за настройка на фокуса: автоматичен фокус
и ръчен фокус. В зависимост от обектива, начинът на превключване
между автоматично фокусиране и ръчно фокусиране е различен.
Вид на
обектива
Ключ, който ще
използвате
За да
превключите
към автоматично
фокусиране
За да превключите
към ръчно
фокусиране
Обективът
притежава ключ за
избор на режим на
фокусиране
Обектив (Винаги
задавайте ключа
за режима на
фокусиране на
фотоапарата в
положение AF).
Задайте ключа
за режима на
фокусиране
на обектива в
положение AF.
Задайте ключа за
режима на фокусиране
на обектива в
положение MF.
Обективът не
притежава ключ за
избор на режим на
фокусиране
Фотоапарат
Задайте ключа
за режима на
фокусиране
на обектива в
положение AF.
Задайте ключа за
режима на фокусиране
на обектива в
положение MF.
Автоматичен фокус
Задайте ключа за избор на
1 режим
на фокусиране на
фотоапарата в положение AF.
Когато обективът притежава
2 ключ
за избор на режима на
фокусиране, задайте го в
положение AF.
106
Регулиране на фокуса
Натиснете наполовина бутона на
3 затвора,
за да проверите фокуса, и
запишете изображението.
• Когато фокусът бъде потвърден, индикаторът за
(по-долу).
фокусиране се променя в z или
• AF областта, където фокусът е потвърден, става
зелена.
Индикатор
за фокуса
Област за
автоматично
фокусиране
Забележки
• Докато фотоапаратът фокусира автоматично, не докосвайте въртящия се
пръстен за фокусиране.
• За да изберете областта, използвана за фокусиране, задайте [AF area]
(стр. 110).
Индикатор за фокуса
Индикатор за
фокуса
Състояние
z свети
Фокусът е заключен. Готовност за снимане.
свети
Фокусът е потвърден. Точката за фокусиране се движи,
когато гледате движещи се обекти. Готовност за снимане.
свети
Все още фокусира. Не можете да освободите затвора.
z мига
Не можете да фокусирате. Затворът е заключен.
Обекти, които изискват специално фокусиране:
Когато използвате автоматичния фокус, фокусирането върху следните
обекти може да се окаже трудно. В този случай използвайте функцията
за запис със заключване на фокуса (стр. 108) или извършете
фокусирайте ръчно (стр. 113).
• Обект с нисък контраст като например синьо небе или бяла стена.
• Два обекта на различни разстояния, които се застъпват в областта за
автоматично фокусиране.
• Обект с повтарящи се части - например фасада на сграда.
• При обект, който е много светъл или блестящ - например когато
снимате слънцето, покритие на автомобил или водна повърхност.
• При недостатъчна околна светлина.
107
Запис (Допълнителни операции)
Техники на снимане
Регулиране на фокуса
За да измерите точното разстояние
към обекта
Маркировката , която се намира отгоре
на фотоапарата, показва местоположението
на сензора за изображението*. Когато
измервате точното разстояние между
фотоапарата и обекта, вижте позицията на
хоризонталната линия.
* Сензорът за изображението е частта на
фотоапарата, която играе ролята на лента.
Забележки
• Ако обектът е по-близо, отколкото е минималното разстояние за запис на
монтирания обектив, фокусът не може да бъде потвърден. Уверете се, че сте
оставили достатъчно място между обекта и фотоапарата.
Заключване на фокуса
Позиционирайте обекта в областта за
1 автоматично
фокусиране и натиснете
бутона на затвора наполовина.
Фокусът се заключва.
• Задайте [Autofocus Mode] в положение
[Single-shot AF].
Задръжте бутона на затвора натиснат
2 наполовина
и поставете обекта
в първоначалната позиция, за да
композирате отново снимката.
3 Натиснете бутона на затвора докрай, за да запишете снимката.
108
Регулиране на фокуса
Режим на автоматично фокусиране
Бутон Fn t
(Режим на автоматично фокусиране) t
Изберете желаната настройка
Фотоапаратът фокусира и фокусът се заключва, когато
(AF за
единичен запис) натиснете бутона на затвора наполовина.
[Autofocus mode] се превключва между [Single-shot AF]
(Автоматичен AF) (AF за единичен запис) и [Continuous AF] (Непрекъснат
AF) в зависимост от движението на обекта. Когато
натиснете наполовина и задържите бутона на затвора,
фокусът се заключва, ако обектът не се движи, а ако
обектът се движи, фотоапаратът продължава да фокусира.
Техники за снимане
• Използвайте [Single-shot AF] (AF за единичен запис), когато обектът
не се движи.
• Използвайте [Continuous AF] (Непрекъснат AF), когато обектът се
движи.
Забележки
• Опцията [Automatic AF] (Автоматичен AF) се избира, когато зададете режима
на експонация в положение [Intelligent Auto] (Запис с автоматични настройки),
[Superior Auto] (Запис с допълнителни автоматични настройки) или един от
следните режими от [Scene Selection]: [Portrait] (Портрет), [Landscape] (Пейзаж),
[Sunset] (Залез), [Night Scene] (Нощна сцена), [Night Portrait] (Нощен портрет)
или [Hand-held Twilight] (Запис при нощни условия от ръка).
• Опцията [Single-shot AF] (AF за единичен запис) се избира, когато зададете
режима на експонация в положение [Sweep Panorama] (Широкообхватна
панорама) или [Macro] (Макро) в [Scene selection].
• Опцията [Continuous AF] (Непрекъснат AF) се избира, когато зададете режима
на експонация в положение [Sports Action] (Запис на спортни събития) в
режим [Scene Selection] или когато използвате функцията Разпознаване на
усмивка.
109
Запис (Допълнителни операции)
Фотоапаратът продължава да фокусира, докато бутонът на
(Непрекъснат AF) затвора е натиснат и задържан наполовина.
•К
огато обектът е на фокус, няма да се чуват звукови
сигнали.
• Не можете да използвате заключване на фокуса.
Регулиране на фокуса
Област за автоматично фокусиране
Изберете желаната AF област спрямо
условията на запис или според вашите
предпочитания. Зелените очертания указват
областта, в която фокусът е потвърден, а
останалите области за фокусиране изчезват.
Област за автоматично
фокусиране
Бутон Fn t
(AF рамка) t Изберете желаната настройка
(Широк екран)
Фотоапаратът определя коя от 15 AF рамки да
използва, когато фокусира в AF областта.
(Зонов фокус)
Изберете зона, за която желаете да активирате
фокуса - лява, дясна или централна, с помощта
на контролния бутон. Фотоапаратът определя
коя от областите за автоматично фокусиране в
избраната зона се използва за фокусирането.
Натиснете бутона AF, за да се изведе екранът с
настройки, и след това изберете желаната зона.
(Точков фокус)
Фотоапаратът използва AF областта, която се
намира в центъра.
(Област)
Изберете областта, за която желаете да
включите фокуса, от 15 области, като
използвате контролния бутон. За да изведете
екрана с настройки и да изберете желана
област, натиснете бутона AF.
Забележки
• Когато режимът на експонацията е зададен в положение [Intelligent Auto] (Запис с
автоматични настройки), [Superior Auto] (Запис с допълнителни автоматични настройки)
или [Scene Selection] (Избор на сцена), или когато използвате функцията [Lock-on AF]
(Заключване на автофокуса), или ако е включен режим Разпознаване на усмивка, [AF area]
ще се фиксира в положение [Wide] (Широк екран) и няма да можете да избирате други
настройки.
• Възможно е областта за автоматично фокусиране да не се освети, когато записвате
продължително или когато натиснете бутона на затвора докрай без да сте го натиснали
наполовина.
• Когато [Lock-on AF] (Заключване на автофокуса) е в положение [On] и ако използвате AF
бутона, екранът с настройки, използван за опцията [Zone] или [Local], не се извежда.
110
Регулиране на фокуса
Помощна лампичка за автоматично фокусиране
Можете да включите лампичката за автоматично фокусиране, за да
фокусирате върху обекти при тъмни условия.
Бутон MENU t
2 t [AF Illuminator] t Изберете
желаната настройка
• Тъй като фотоапаратът използва вградената светкавица като лампичка за
автоматично фокусиране, натиснете бутона , за да отворите светкавицата.
Заключване на автофокуса
Фотоапаратът запазва фокуса върху движещ се обект, докато
го проследява. Когато настройката [Autofocus Mode] (Режим
на автофокусиране) е зададена в положение [Continuous AF]
(Продължително автоматично фокусиране), опцията [On(Lock-on AF
w/ shutter)] ще работи.
Задайте [Autofocus Mode] в положение [Continuous AF]
1 (стр.
109).
Бутон Fn t
(Заключване на автофокуса) t
2 [On(Lock-on
AF w/ shutter)]
111
Запис (Допълнителни операции)
• Помощната лампичка за автоматично фокусиране не работи, когато [Autofocus
Mode] е зададен в положение
(Непрекъснат автофокус) или ако обектът се
движи в
(Автоматичен автофокус). (Индикаторите
или
светват.)
• Възможно е лампичката за автоматично фокусиране да не работи с фокусна
дължина от 300 mm или повече.
• Когато прикрепите външна светкавица (продава се отделно), която притежава
помощна лампичка за автоматично фокусиране, можете да използвате
лампичката за автоматично фокусиране на външната светкавица. Приберете
вградената светкавица.
• Лампичката за автоматично фокусиране не работи, когато зададете [Smile Shutter] в положение [On].
Регулиране на фокуса
Натиснете бутона на
3 затвора
наполовина, така че
фотоапаратът автоматично да
заключи целта и да започне
проследяването на обекта.
Фотоапаратът поддържа фокуса върху
обекта, докато бутонът на затвора
е натиснат и задържан наполовина.
Когато фокусът бъде постигнат,
рамката върху целта светва в зелено.
Рамка за
проследяване
4 Натиснете бутона на затвора, за да запишете обекта.
Когато областта за автоматично фокусиране е зададена в положение
[Wide], фотоапаратът започва да следи обекта в центъра.
Фотоапаратът фокусира обекта, като използва всички области, докато
извършва проследяването.
• Фотоапаратът може да започне следенето на обекта от избраната
област, когато настройката [AF area] е зададена в положение [Local],
[Spot] или [Zone].
Техники за снимане
• Когато снимате хора, можете да разпознаете и проследите човешките лица, като
използвате следните настройки: [Lock-on AF] е в положение [On(Lock-on AF
w/ shutter)], [AF area] е в положение [Wide] и [Smile/Face Detect.] е в положение
[Face Detection On].
• Когато обектът в екрана за преглед е малък, можете да го проследите като
ограничите областта, използвана за фокусиране на обекта, чрез следните
настройки: [Lock-on AF] е в положение [On(Lock-on AF w/ shutter)], [AF area] е
в положение [Local] или [Zone].
112
Регулиране на фокуса
За да смените режима
Бутон Fn t
[Off].
(Включен)
(Заключване на фокуса) t [On] или
Натиснете центъра на контролния бутон в дисплея с
информация за записа, така че да се изведе рамката
за следене. Изравнете рамката за следене с обекта,
който ще проследявате, и натиснете центъра на бутона.
Фотоапаратът започва проследяването на обекта.
Когато фокусът бъде постигнат, рамката за следене става
зелена. За да отмените функцията за следене, отново
натиснете центъра на контролния бутон.
(Изключен) Изключва функцията [Lock-on AF].
113
Запис (Допълнителни операции)
Забележки
• Проследяването с функцията [Lock-on AF] може да се окаже трудно в следните
ситуации:
– Ако обектът се движи твърде бързо.
– Ако обектът е твърде малък или голям.
– Ако контрастът между обекта и фона е слаб.
– При тъмни условия.
– При променяща се светлина на околната среда.
• Не можете да използвате функцията [Lock-on AF], когато режимът на
експониране е зададен в положение [Sweep Panorama] (Широкообхватна
панорама), [Tele-zoom Cont. Priority AE] (Телеприближение с приоритет на
продължителната автоматична експонация) или [Hand-held Twilight] (Нощни
снимки от ръка) в Избор на сцена, или ако е избрана функцията за ръчно
фокусиране.
• Фотоапаратът спира да следи обекта, когато той изчезне от екрана.
Регулиране на фокуса
Ръчен фокус
Когато е трудно да извършите точен фокус в режим на
автоматично фокусиране, можете да извършите ръчно регулиране
на фокуса.
Задайте ключа на обектива за
1 избор
на режим на фокусиране
в положение MF.
Ако обективът не притежава
2 ключ
за избор на режим
на фокусиране, задайте
ключа за избор на режим на
фотоапарата в положение MF.
Завъртете пръстена за
3 фокусиране
на обектива, за
да постигнете ясен фокус
Пръстен за
фокусиране
Забележки
• Когато използвате Wide AF област (област на широк автофокус), за фокусиране
се използва централната част; когато използвате Zone AF област (област на зонов
автофокус), за фокусиране се използва обикновената избрана област; когато
използвате Local AF област (област на местен автофокус), се използва областта,
избрана с помощта на контролния бутон.
• Когато използвате телеконвертор (продава се отделно) и др., е възможно да не
успеете плавно да завъртите фокусния пръстен.
• Ако диоптърът не е правилно регулиран в режим на използване на визьора,
правилният фокус няма да бъде постигнат (стр. 29).
• Уверете се, че сте задали ключа за режима на фокусиране в положение MF за
ръчен фокус. Не въртете пръстена за фокусиране без да сте задали в положение
MF. Въртенето на пръстена за фокусиране насила без да сте задали в положение
MF може да повреди пръстена.
114
Регулиране на фокуса
Директен ръчен фокус
Когато прикрепите към фотоапарата обектив, снабден с функция за
директен ръчен фокус и [Autofocus Mode] е зададен в положение
[Single-shot AF] или [Automatic AF], можете да извършвате фини
настройки, като използвате пръстена за фокусиране след като
заключите фокуса (DT 18-135mm F3.5-5.6 SAM и др.). Можете бързо
да фокусирате върху даден обект, вместо да използвате ръчния фокус
от самото начало. Това е удобно когато записвате макро изображения.
Подчертаване
Бутон MENU t 2 t [Peaking Level] t Изберете
желаната настройка.
Забележки
• Тъй като фотоапаратът преценява, че някои области са на фокус, нивото на
подчертаване се различава в зависимост от обекта, условията на запис или
обектива, които използвате.
• Контурите във фокусното разстояние не се подчертават, когато фотоапаратът е
свързан чрез HDMI кабел.
Задаване на цвета, който се използва за функцията за
подчертаване.
Можете да зададете цвета, който се използва при функцията за
подчертаване при ръчно фокусиране.
Бутон MENU t 2 t [Peaking Color] t Изберете
желаната настройка.
Забележки
• Тази опция не е достъпна, ако опцията [Peaking Level] е зададена в положение
[Off].
115
Запис (Допълнителни операции)
Подчертава контурите на фокусния обхват с определен цвят при
ръчно фокусиране. Тази функция ви позволява лесно да потвърдите
фокуса.
Регулиране на фокуса
Фокусна лупа
Можете да проверите фокуса, като увеличите изображението, преди да
извършите записа.
1 Бутон MENU t
3 t [Preview Button] t [Focus Magnifier]
2 Натиснете бутона Фокусна лупа.
Бутон Фокусна лупа
Натиснете отново бутона Фокусна лупа,
3 за
да увеличите изображението,
и изберете частта, която желаете
да увеличите с помощта на
v/V/b/B на контролния бутон.
• Всеки път, когато натиснете бутона
Фокусна лупа, скалата на
приближение се променя както
следва: Пълнокадров размер t
Прибл. х6.8 t Прибл. х13.6
4 Потвърдете и регулирайте фокуса
• Можете ръчно да регулирате фокуса, като завъртите пръстена за фокусиране.
• Ако натиснете бутона AF, увеличеният участък от изображението се връща
в центъра.
• Когато натиснете бутона на затвора наполовина, функцията [Focus Magnifier]
(Фокусна лупа) се отменя.
Натиснете бутона на затвора докрай, за да запишете
5 изображението.
• Можете да записвате изображения, когато изображението е увеличено;
въпреки това записаното изображение се извежда на целия екран.
• Функцията [Focus Magnifier] (Фокусна лупа) ще се изключи след записа.
116
Разпознаване на лица
Разпознаване на лице
Фотоапаратът разпознава лица, регулира фокуса и експонацията,
извършва обработка на изображенията и регулира настройките на
светкавицата.
Бутон Fn t (Разпознаване на усмивка/лице) t
Изберете желаната настройка
Face Detection
Off
Изключва функцията Разпознаване на лица.
Face Detection On Включва функцията Разпознаване на лице, но не задава
приоритет върху регистрираните лица.
Smile Shutter
Автоматично разпознава и заснема усмивка.
Рамка за разпознаване на лица
Когато фотоапаратът разпознае лице,
се извежда сива рамка за разпознаване
на лице. Когато фотоапаратът
прецени, че е възможно автоматично
фокусиране, рамката за разпознаване
на лице става бяла. Когато натиснете
бутона на затвора наполовина, рамките
за разпознаване на лица стават зелени.
Рамки за
разпознаване
Рамки за
разпознаване на лица
(сиви)
на лица
(бели)
• Ако лицето не се намира в областта за автоматично фокусиране, когато
натиснете бутона на затвора наполовина, използваната област за автоматично
фокусиране става зелена.
• Когато фотоапаратът разпознае няколко лица, той автоматично избира лице с
приоритет и единичната рамка за разпознаване на лице става бяла. Магента
рамката се появява върху лицето, което е регистрирано с [Face Registration].
Техника на снимане
• Композирайте така, че рамката за разпознаване на лице и областта за
автоматично фокусиране да съвпадат.
117
Запис (Допълнителни операции)
Включва функцията Разпознаване на лице и фокусира
Face Detection
On (Regist. Faces) с приоритет върху лицата, които са регистрирани в
настройката [Face Registration] (стр. 118).
Разпознаване на лица
Забележки
• Функцията [Face Detection] (Разпознаване на лице) не може да се използва,
когато режимът на експониране е зададен в положение [Sweep Panorama]
(Широкообхватна панорама) или [Tele-zoom Continuous Priority AE]
(Телеприближение с приоритет на непрекъсната автоматична експонация).
• Могат да бъдат разпознати до 8 лица.
• В зависимост от условията на запис е възможно е фотоапаратът да не разпознае
нито едно лице или може да разпознае други обекти.
Регистрация на лице
Фотоапаратът разпознава лица, информацията за които е предварително
регистрирана.
Бутон MENU t
1 Registration]
4 t [Face Registration] t [New
Изравнете насочващата рамка с лицето, което желаете да
2 регистрирате,
и натиснете бутона на затвора.
Изберете [Enter] с помощта v/V на контролния бутон,
3 след
това натиснете центъра на контролния бутон.
• Можете да регистрирате до 8 лица на обекти.
• Снимайте фронтално лицето и на силно осветено място. Лицето
може да не се регистрира правилно, ако е закрито от шапка, маска,
слънчеви очила и др.
За да промените приоритета на лицата, които са
регистрирани преди това.
Когато сте регистрирали няколко лица, се задава приоритет на избор.
Можете да промените този приоритет.
Бутон MENU t 4 t [Face Registration] t [Order
Exchanging] t Изберете лице, чиито приоритет и
нивото на приоритет желаете да промените.
118
Разпознаване на лица
За да изтриете регистрирано лице
Можете да изтриете регистрирано лице.
Бутон MENU t 4 t [Face Registration] t [Delete]
t Изберете лицето, което желаете да изтриете.
• Когато изберете [Delete All], можете да изтриете едновременно
всички регистрирани лица.
Забележки
• Дори ако изберете [Delete], данните за регистрираните лица остават във
фотоапарата. Ако желаете да изтриете и тези данни, изберете [Delete All].
• Регистрираното лице не се изтрива, дори ако изберете опция [Initialize].
Автоматично композиране на кадъра
• Индикаторът става зелен, когато
Екран за автоматичен преглед
функцията за подрязване е достъпна
в режим Live View (Преглед на
моментните настройки).
• Рамката, използвана за подрязване,
се извежда на екрана за автоматичен
преглед след заснемането на кадъра.
Обхват на
подрязването
За да промените настройката на [Auto Port. Framing]
Настройката по подразбиране е [Auto].
Бутон Fn t (Автоматично композиране на
кадъра) t Изберете желаната настройка
Забележки
• Не можете да използвате функцията Автоматично композиране на кадъра,
ако режимът на експонация в [Scene Selection] е зададен в положение [Sweep
Panorama] (Широкообхватна панорама) или в режим [Tele-zoom Continuous
Priority AE] (Телеприближение с приоритет на продължителната автоматична
експонация), [Movie] (Запис на видеоклип) или [Hand-held Twilight] (Запис при
нощни условия от ръка), [Sports Action] (Запис на спортни събития).
• В зависимост от снимачните условия, подрязаното изображение може да не е
най-добрата възможна композиция.
119
Запис (Допълнителни операции)
Когато фотоапаратът снима лице, близки обекти или такива, които са
проследявани с функцията [Lock-on AF], той автоматично анализира
сцената и подрязва изображението до подходящата композиция.
Запазват се и оригиналното, и подрязаното изображение.
Разпознаване на лица
• Не можете да използвате тази функция, когато опцията [Quality] е зададена в
положение [RAW] или [RAW & JPEG].
• Не можете да използвате тази функция заедно със следните функции:
Непрекъснат запис, Непрекъснат експонационен клин, [Multi Frame Noise
Reduct.], [Auto HDR], функцията на фотоапарата за приближение, ръчен фокус
или [Soft Focus], [HDR Painting], [Rich-tone Mono.] или [Miniature] в режим
[Picture Effect].
Разпознаване на усмивка
Когато фотоапаратът разпознае усмивка, затворът автоматично сработва.
1 Бутон Fn t
(Разпознаване на усмивка/лице) t [Smile
Shutter On: Normal Smile] t Изберете желания режим на
чувствителност при разпознаване на усмивка с b/B на
контролния бутон.
Можете да зададете чувствителността на функцията за разпознаване
(Бегла усмивка),
на усмивка към една от следните три опции:
(Широка усмивка).
(Нормална усмивка) и
• Когато функцията Разпознаване на усмивка е активирана, индикаторът за
чувствителност при разпознаване на усмивки се извежда на екрана.
Изчакайте усмивката да бъде
2 разпозната.
Фотоапаратът разпознава усмивка и
фокусът се потвърждава. Когато нивото
на усмивката надвиши маркировката b
на индикатора, фотоапаратът автоматично
записва изображения.
• Когато фотоапаратът разпознае
лица, лицата се заграждат с рамка
за разпознаване на лица. Рамката за
разпознаване на лице става зелена,
когато тези обекти бъдат фокусирани.
• Ако [Auto Object Framing] е зададена
в положение [Auto], изображение
автоматично ще бъде подрязано до
подходящата композиция.
3 За да спрете записа, бутон Fn t
Рамка за разпознаване
Индикатор за
на лице
чувствителност
при разпознаване
на усмивка
(Разпознаване на
усмивка/лице) t Изберете опция, различна от [Smile
Shutter].
120
Разпознаване на лица
Техники при снимане
• За да фокусирате върху усмивката, насложете рамката за разпознаване на лице
и областта за автоматично фокусиране.
• Не покривайте очите на обекта с бретон и др. Присвийте очите.
• Не закривайте лицето с шапки, маски, слънчеви очила и др.
• Опитайте се да позиционирате лицето пред фотоапарата на една равнина.
• Следете за ясна усмивка с отворена уста. Усмивките се разпознават най-лесно,
когато зъбите са открити.
• Ако натиснете бутона на затвора, докато функцията Разпознаване на усмивка
е активирана, фотоапаратът записва изображение и след това се връща към
режим Разпознаване на усмивката.
121
Запис (Допълнителни операции)
Забележки
• Не можете да използвате функцията Разпознаване на усмивка в режим [Sweep
Panorama] (Широкообхватна панорама), [Tele-zoom Continuous Priority AE]
(Телеприближение с приоритет на продължителната автоматична експонация),
[Movie] (Запис на видеоклип) или [Hand-held Twilight] (Запис при нощни
условия от ръка) в [Scene Selection] ако е избрана функцията за ръчно
фокусиране.
• Режимът на работа [Drive mode] автоматично се задава в положение [Single
Shooting].
• Помощната лампичка за автоматично фокусиране не работи с функцията
Разпознаване на усмивка.
• Ако фотоапаратът не разпознае усмивката, променете настройката
Чувствителност при разпознаване на усмивка.
• В зависимост от условията на запис е възможно усмивките да не бъдат
правилно разпознати.
• Ако включите функцията Разпознаване на усмивка, докато фотоапаратът
следи лице с помощта на режим [Lock-on AF], то това лице ще стане цел на
функцията Разпознаване на усмивка (стр. 111).
Регулиране на яркостта на
изображението
Заключване на автоматичната експонация
Когато снимате срещу слънцето или до прозорец, експонацията може
да не е подходяща за обекта. В тези случаи използвайте светломер там,
където обектът е достатъчно осветен, за да заключите експонацията
преди записа. За да намалите осветеността на обекта, насочете
фотоапарата към точка, която е по-светла от обекта, и използвайте
светломера, за да заключите експонацията за цялото изображение.
За да направите обекта по-светъл, насочете фотоапарата към точка,
която е по-тъмна от обекта и използвайте светломера, за да заключите
експонацията за цялото изображение.
Тази част обяснява как да запишете по-светло изображение, като
използвате (Спотово измерване).
1 Бутон Fn t
измерване)
(Режим на измерване) t
(Спотово
Регулирайте фокуса на участъка, за който желаете да
2 заключите
експонацията.
Натиснете бутона AEL, за да заключите
3 експонацията.
Извежда се индикацията
заключено положение).
(маркировка за AE в
• Стойността на експонацията, която се
основава на заключената експонация в
кръга за спотово измерване, се извежда и
върху EV скалата.
Бутон AEL
натискате бутона AEL, фокусирайте върху обекта
4 иДокато
го запишете.
• Ако продължавате да записвате със същата стойност на експонацията,
натиснете и задръжте бутона AEL след като записът приключи.
Настройката се отменя, когато бутонът бъде освободен.
122
Регулиране на яркостта на изображението
Заключване на експонацията с включване на затвора
Задава дали да регулира или не експонацията при натискане на бутона
на затвора наполовина.
Бутон MENU t
3 t [AEL w/shutter] t Изберете
желаната настройка
Забележки
• Операциите с бутона AEL са с приоритет пред настройките за [AEL w/ shutter].
Режим на измерване
(Multi segment) Този режим измерва светлината за всяка област, като
(Мултиразделя цялата област на по-малки части и определя
сегментирано точната експонация на целия екран.
измерване)
(Center
weighted)
(Централно
измерване)
Докато подчертавате централната част на екрана, този
режим измерва средната осветеност на целия екран.
(Spot)
(Спотово
измерване)
Този режим измерва светлината само в кръга за точково
измерване в центъра на рамката.
Техники за снимане
• Използвайте измерване от вида [Multi Segment] (Мулти-сегментирано
измерване) за по-общ запис.
• Когато в областта за автоматично фокусиране има силно контрастен обект,
измерете светлината на обекта, който желаете да запишете с оптимална
експонация, като използвате функцията за спотово измерване и се възползвате
от записа с AE в заключено положение (стр. 122).
Забележки
• Когато режимът на експонацията е зададен в положение [Intelligent Auto]
(Запис с автоматични настройки), [Superior Auto] (Запис с допълнителни
автоматични настройки) или [Scene Selection] (Избор на сцена), или когато
използвате функцията за приближение на фотоапарата, [Metering Mode] се
фиксира в положение [Multi Segment] (Мулти-сегментирано измерване) и не
можете да избирате други режими.
123
Запис (Допълнителни операции)
Fn бутон t (Режим на измерване) t Избор на
желан режим
Регулиране на яркостта на изображението
Компенсация на светкавицата
Когато записвате с помощта на светкавицата, можете да регулирате количеството
светлина без да променяте компенсацията на експонацията. Можете да променяте
единствено експонацията на основния обект, който е в обхвата на светкавицата.
Бутон Fn t (Компенсация на светкавицата) t
Изберете желаната настройка
Към +: Увеличава количеството светлина от светкавицата.
Към -: Намалява количеството светлина от светкавицата.
Забележки
• Опцията [Flash Comp.] не може да бъде зададена, когато режимът на експонацията
е зададен в положение [Intelligent Auto] (Запис с автоматични настройки), [Superior Auto] (Запис с допълнителни автоматични настройки), [Sweep Panorama]
(Широкообхватна панорама) или [Scene Selection] (Избор на сцена).
• Възможно е положителният ефект да не е видим поради ограниченото
количество светлина, излъчено от светкавицата, ако обектът се намира извън
максималния обхват на светкавицата. Ако обектът се намира много близо,
слабият ефект на светкавицата може също да се окаже незабележим.
Корекция на експонацията и компенсация на светкавицата
Корекцията на експонацията променя настройките за скоростта на затвора, диафрагмата
и ISO чувствителността (когато изберете [AUTO]), за да извърши компенсация.
Компенсацията на светкавицата променя само количеството светлина, излъчена от
светкавицата.
Контрол на светкавицата
Бутон MENU t
2 t [Flash control] t Изберете
желана настройка
ADI flash (ADI
светкавица)
Този режим контролира светлината от светкавицата, като
измерва отразената светлина от предварителната светкавица и
информацията за фокусно разстояние. Този режим ви позволява
да извършвате правилна компенсация на светкавицата без
отражението на светлина от обекта да дава ефект.
Pre-flash TTL
(Предварителна
светкавица с
измерване през
обектива)
Този режим контролира количеството светлина, излъчено
от светкавицата, съобразявайки го само с данните от
предварителното измерване. Този режим се влияе от
отразената в обекта светлина.
ADI: Съкращение от Advanced Distance Integration (Предварително пресмятане на
разстоянието)
TTL: Съкращение от Through the lens (Светкавица през обектива)
• Когато изберете [ADI flash], използването на обектив с функция за декодиране
на разстоянието ще извърши по-точно от компенсацията на светкавицата,
като се използва по-точна информация за разстоянието.
124
Регулиране на яркостта на изображението
Забележки
• Когато разстоянието между обекта и външната светкавица (не е приложена
в комплекта) не може да бъде определено (запис с безжичната светкавица,
когато използвате външна светкавица (не е приложена в комплекта), запис
със светкавица, която се намира встрани от фотоапарата, използвайки кабел,
запис в с макро светкавица и др.), фотоапаратът автоматично избира режим
[Pre-flash TTL]
• ADI светкавицата работи само в комбинация с обектив, който притежава
функция за кодиране на разстоянието. За да определите дали обективът
притежава такава функция, се обърнете към ръководството за употреба,
приложено към обектива.
• Не можете да зададете тази опция, когато режимът на експониране е зададен
в положение [Sweep Panorama] (Широкообхватна панорама) или [Night Scene]
(Запис при нощни условия)/[Hand-held Twilight] (Запис при нощни условия от
ръка) в [Scene selection].
125
Запис (Допълнителни операции)
• Изберете [Pre-flash TTL] в случаите, когато фотоапаратът не може да изчисли
точната информация за разстояние с ADI светкавицата.
– Когато към HVL-F36AM е прикрепен широк панел.
– Когато към повърхността на светкавицата е прикрепен разпръсквател на
светлината.
– Ако използвате филтър с фактор за експонацията като например ND филтър.
– Ако използвате обектив за близки снимки.
Светкавица
Натиснете бутона Fn, изберете желания режим
на запис със светкавицата, натиснете бутона и
запишете изображенията (стр. 41).
Техники на снимане
• Сенникът може да блокира светлината от светкавицата. Свалете го, когато
използвате светкавицата.
• Записвайте обекта от разстояние 1 m или повече, когато използвате
светкавицата.
• Когато снимате на закрито или използвате фотоапарата през нощта, можете да
използвате бавна синхронизация, за да запишете светли изображения на хора
и фон.
• Можете да използвате задна синхронизация, за да снимате естествени
изображения, като улавяте и следите от движещи се обекти - например
движението на велосипед или на движещ се човек.
• Когато използвате светкавица модел HVL-F60M/HVL-F58AM/HVL-F43AM
(продава се отделно), можете да снимате с функцията за високоскоростна
синхронизация при всякаква скорост на затвора. За подробности се обърнете
към ръководството за употреба, приложено към светкавицата.
Забележки
• Не пренасяйте фотоапарата, държейки го за светкавицата.
• Условията, които са необходими за предотвратяване на сенките при запис, се
различават в зависимост от обектива.
• Когато режимът на експониране е зададен в положение [Intelligent Auto] (Запис
с автоматични настройки), [Superior Auto] (Запис с допълнителни автоматични
настройки) или [Scene Selection] (Избор на сцена), опциите [Slow Sync.] (Бавна
синхронизация), [Rear Sync.] (Задна синхронизация) и [Wireless] (Безжична) не
могат да бъдат избирани.
• Когато режимът на експониране е зададен в положение P, A, S, M или
[Tele-zoom Continuous Priority AE] (Телеприближение с приоритет на
продължителната автоматична експонация), не можете да използвате опциите
[Flash Off] или [Autoflash]. Ако не желаете да използвате светкавицата,
натиснете я надолу.
• Ако използвате светкавицата със стерео микрофон или подобно
приспособление, прикрепено към гнездото за аксесоари, светкавицата може
да не се извади в правилната позиция и записаните изображения може да са
засенчени в ъглите. Свалете устройството от гнездото за аксесоари.
126
Светкавица
Безжична светкавица
Когато използвате външна безжична светкавица (продава се отделно),
можете да снимате със светкавицата без кабел, когато външната
светкавица не е прикрепена към фотоапарата. Когато смените позицията
на светкавицата, можете да записвате изображение с триизмерно
усещане, като увеличите контраста на светлината и сенките на обекта.
Обърнете се към ръководството за употреба, приложено към
светкавицата, за да се запознаете със същинските стъпки при снимане.
Прикрепете безжична светкавица към
1 мултифункционалното
гнездо за аксесоари и включете
едновременно фотоапарата и светкавицата.
(Режим на работа със светкавицата) t
Свалете безжичната светкавица от
3 мултифункционалното
гнездо за аксесоари и изтеглете
вградената светкавица.
• Ако желаете да тествате светкавицата, натиснете бутона AEL.
Забележки
• Изключете режима на безжична светкавица след като приключите записа
с безжичната светкавица. Ако използвате вградената светкавица, докато
режимът на безжичната светкавица е още включен, това ще доведе до неточна
експонация при светкавицата.
• Променете канала на външната светкавица, ако друг фотограф около вас
използва безжична светкавица и ако неговата/нейната вградена светкавица
активира вашата. За информация как да промените канала на външната
светкавица се обърнете към ръководството за употреба, приложено с нея.
Настройка на бутона AEL
Когато използвате безжична светкавица, ви препоръчваме да
зададете [Func. of AEL button] в положение [AEL hold] в менюто
Настройки на потребителя (стр. 161).
127
Запис (Допълнителни операции)
Fn t
2 Бутон
(Безжична)
Светкавица
Безжична светкавица с контрол на съотношението на
осветеността
Можете да използвате безжичен контрол на съотношението на
осветеността в комбинация с няколко светкавици. За подробности се
обърнете към ръководството за употреба, приложено към светкавицата
(HVL-F60AM (продава се отделно), HVL-F58AM (продава се отделно)
или HVL-F43AM (продава се отделно)).
128
Настройка на ISO
Чувствителността към светлината се изразява с ISO номер
(препоръчителен индекс за експонация). Колкото по-голям е номерът,
толкова по-висока е чувствителността.
Натиснете бутона ISO, за да
1 изведете
ISO екрана.
Бутон ISO
• Колкото по-голям е номерът, толкова по-високо е нивото на смущения.
• Ако изберете [Multi Frame Noise Reduct.], изведете екрана с настройки
с B и изберете желаната стойност с v/V.
Забележки
• Когато режимът на експонацията е зададен в положение [Intelligent Auto]
(Запис с автоматични настройки), [Superior Auto] (Запис с допълнителни
автоматични настройки), [Sweep Panorama] (Широкообхватна панорама) или
[Scene Selection] (Избор на сцена), [ISO] се фиксира в положение [AUTO] и не
можете да избирате различни ISO номера.
• Когато режимът на експонацията е зададен в положение P/A/S/M и
настройката [ISO] е зададена в положение [AUTO], [ISO] автоматично се
задава в стойност между ISO 100 и ISO 3200.
Намаляване на смущенията за множество кадри
Фотоапаратът автоматично записва няколко изображения
последователно, комбинира ги, намалява смущенията и записва едно
изображение.
В режим на намаляване на смущенията за множество кадри, можете
да изберете по-високи стойности за ISO, отколкото е максималната
ISO чувствителност.
Записва се едно изображение, което е комбинация от няколко кадъра.
Забележки
• Когато [Quality] е зададен в положение [RAW] или [RAW&JPEG], тази функция
не може да се използва.
• Светкавицата, оптимизаторът на динамичния обхват и [Auto HDR] не могат да
се използват.
129
Запис (Допълнителни операции)
Изберете желаната стойност, като използвате v/V на
2 контролния
бутон.
Автоматична компенсация за яркостта
и контраста (D-Range)
Бутон Fn t
настройка
(Off)
(DRO/Auto HDR) t Изберете желана
Функциите DRO/Auto HDR не се използват.
(D-Range Opt.) Разделяйки изображението на малки части, фотоапаратът
анализира контраста на светлините и сенките между
(Оптимизатор
обекта и фона, и произвежда изображение с оптимална
на динамичния
обхват)
осветеност и градация.
(Auto HDR)
(Автоматичен
HDR)
Записва 3 изображения с различни експонации и след
това наслагва изображението с правилната експонация,
светлите части на недостатъчно експонираното
изображение и тъмните части на преекспонираното
изображение, за да създаде снимка с богата градация.
Записват се две изображения: изображение с правилна
експонация и насложеното изображение.
Оптимизатор на динамичния обхват
1 Бутон Fn t
(DRO/Auto HDR) t
(D-Range Opt.)
2 Изберете оптималното ниво с помощта на b/B на
контролния бутон.
(D-Range
Optimizer: Auto)
(Level)*
Автоматично поправя осветеността.
Оптимизира градацията на записаното изображение във
всяка област на снимката. Избира оптималното ниво
между Lv1 (слабо) и Lv5 (силно).
* Индикацията Lv_, изведена заедно с
момента.
, е стъпката, която сте избрали в
130
Автоматична компенсация за яркостта и контраста (D-Range)
Забележки
• Настройката се фиксира в положение [Off], когато режимът на експониране
е зададен в положение [Sweep Panorama] (Широкообхватна панорама) или
когато използвате [Multi Frame Noise Reduct.] (Намаляване на смущенията за
множество кадри), или [Picture Effect] (Картинен ефект)
• Настройката се фиксира в положение[Off], когато изберете [Sunset] (Залез),
[Night Scene] (Нощна сцена), [Night Portrait] (Нощен портрет) или [Handheld Twilight] (Запис на нощна сцена от ръка) в режим [Scene Selection].
Настройката се фиксира в положение [Auto], когато изберете други режими в
[Scene Selection].
• Когато снимате с помощта на оптимизатора на динамичния обхват,
изображението може да съдържа смущения. Изберете правилното ниво, като
проверите записаното изображение, особено когато усилвате ефекта.
Автоматичен HDR
(DRO/Auto HDR) t
(Auto HDR).
Изберете оптималното ниво с помощта на b/B на
2 контролния
бутон.
Автоматично поправя разликата в експонацията.
(Auto HDR:
Exposure Diff. Auto)
(Exposure
Задава разлика в експонацията въз основа на контраста
Difference Level)* на обекта. Избира оптималното ниво между 1.0 EV
(слабо) и 6.0 EV (силно).
Например: Когато изберете 2.0 EV, едно върху друго
се наслагват три изображения: изображение с -1.0 Ev,
изображение с правилна експонация, изображение с +1.0 EV.
* Индикацията _EV, изведена заедно с
момента.
, е стъпката, която сте избрали в
Техники на снимане
• Тъй като затворът се освoбождава 3 пъти за една снимка,
внимавайте за следното:
– Използвайте тази функция, когато обектът не се движи или не мига.
– Не композирайте снимката отново.
131
Запис (Допълнителни операции)
1 Бутон Fn t
Автоматична компенсация за яркостта и контраста (D-Range)
Забележки
• Не можете да използвате тази функция за RAW изображения.
• Когато режимът на експониране е зададен в положение [Intelligent Auto]
(Запис с автоматични настройки), [Superior Auto] (Запис с допълнителни
автоматични настройки), [Sweep Panorama] (Широкообхватна панорама),
Tele-zoom Continuous Priority AE (Телеприближение с приоритет на
продължителната автоматична експонация) или [Scene Selection], или когато
сте избрали [Multi Frame Noise Reduct.] (Намаляване на смущенията за
множество кадри), не можете да избирате [Auto HDR].
• Не можете да запишете следващата снимка, докато процесът на запис не
приключи.
• Възможно е да не постигнете желан ефект в зависимост от разликата в
осветеността на обекта и условията за снимане.
• Когато използвате светкавицата, ефектът от тази функция е малък.
• Когато контрастът на сцената е слаб или когато фотоапаратът вибрира, или
ако обектът е размазан, няма да получите добри HDR изображения. В тези
случаи индикацията
се извежда на записаното изображение, за да
ви информира за това. Ако е необходимо, снимайте отново, като обърнете
внимание на контраста или разфокусирането.
132
Настройка за обработката на
изображението
Картинен ефект
Изберете филтър с желан ефект, за да се изразите по-ефектно и
художествено.
Задайте диска за избор
на режим в положение
(Картинен ефект), за да
изберете желана настройка.
(Ломография) Създава снимка със затъмнени краища и ясно изразени цветове
като при запис с ломо фотоапарат. Можете да задавате цветните
тонове чрез b/ B.
(Поп цветове) Създава изображения с ярки цветове, като подсилва цветните
тонове.
(Постеризация) Създава изображения с висок контраст и абстрактен вид, като
силно подчертава основните цветове или ги извежда в черно-бяло.
Можете да изберете основни цветове или черно-бяло чрез b/B.
(Ретро снимка) Пресъздава вида на стара снимка с цветни тонове от вида сепия
и нисък контраст.
(Техника Мек
висок ключ)
(Частичен
цвят)
Създава изображение с посочената атмосфера: светла,
прозрачна, ефирна, нежна, мека.
Създава изображения, в които се запазва определен цвят, а
останалите цветове се преобразуват в черно-бели. Можете да
изберете цвят чрез b/B.
(Едноцветен
Създава черно-бяло изображение с висок контраст.
висок контраст)
(Мек фокус)
Създава изображение с ефект на мека светлина. Можете да
зададете интензитета на ефекта чрез b/B.
(HDR картина) Създава изображение с вид на картина, като подчертава цветовете
и детайлите. Фотоапаратът освобождава затвора три пъти.
Можете да зададете интензитета на ефекта чрез b/B.
(Богати
тонове)
Създава черно-бяло изображение с богата градация като
пресъздава детайлите. Фотоапаратът освобождава затвора три
пъти.
133
Запис (Допълнителни операции)
• Когато сте избрали режима за фина
настройка, изберете желаната
настройка с b/B.
Настройка на обработката на изображението
(Миниатюра)
Създава изображение, като подчертава яркостта на
обекта и разфокусира фона. Този ефект е често срещан
при снимки на миниатюрни модели. Можете да изберете
областта, която ще фокусирате, чрез b/B. Фокусът в
другите области е значително намален.
• Можете да изберете опцията
ефект) на контролния бутон.
(Изключено) , ако използвате
(Картинен
Забележки
• Ефектите [Toy Camera] и [Miniature] не работят, когато използвате функцията
за приближение на фотоапарата.
• Когато изберете [Partial Color], в зависимост от обекта или условията на запис,
е възможно изображенията да не се запазят в избрания цвят.
• Когато зададете режима на експониране в положение [Intelligent Auto] (Запис
с автоматични настройки), [Superior Auto] (Запис с допълнителни автоматични
настройки), [Sweep Panorama] (Широкообхватна панорама) или [Tele-zoom
Continuous Priority AE] (Телеприближение с приоритет на продължителната
автоматична експонация), или когато зададете [Quality] в положение [RAW]
или [RAW & JPEG], не можете да използвате опцията [Picture Effect].
• Когато изберете [HDR Painting], [Miniature], [Rich-tone Mono.] или [Soft Focus],
не можете да потвърдите ефекта преди записа. Не можете да зададете и режима
на запис.
• При слаб контраст на сцената или при значително трептене на фотоапарата,
или когато обектът е замъглен и сте избрали [HDR Painting] или [Richtone Mono.], е възможно да не получите добри HDR изображения. Ако
фотоапаратът разпознае подобна ситуация, записаното изображение се извежда
с индикация , която ви информира за това. Запишете пак изображението,
като композирате отново и внимавате за наличието на смущения.
Творчески стил
Можете да изберете желания стил, който ще използвате, за да извършвате
обработка на изображението и да регулирате контраста, наситеността и остротата
за всеки творчески стил. Можете също да регулирате експонацията (скорост
на затвора и диафрагма) за разлика от режимите в Избор на сцена, в които
фотоапаратът регулира експонацията.
Бутон Fn t
1 настройка
(Творчески стил) t Изберете желаната
Когато желаете да регулирате (Контраст),
2 (Наситеност)
или
(Острота), изберете желаната опция
с помощта на b/B на контролния бутон, след това
регулирайте стойността с помощта на v/V.
134
Настройка на обработката на изображението
(Стандартна
настройка)
За запис на различни сцени с богати нюанси и красиви
цветове.
(Живи
цветове)
Наситеността и контрастът се увеличават, за да запишете
невероятни изображения с богати цветове, както и за запис
на обекти като например цветя, пролетна зеленина, синьо
небе или океански гледки.
(Портрет)
(Залез)
Наситеността, контрастът и остротата се увеличават за
запис на жива и свежа картина. Отдалечените пейзажи се
подчертават.
За запис на прекрасната червенина на залязващото слънце.
(Черно-бяло) За запис на изображения в черно-бели цветове.
Можете да регулирате опциите (Контраст), (Наситеност) и
(Острота) за всяка опция в режима Творчески стил.
(Контраст)
Колкото по-висока е стойността, толкова по-ясна е
разликата между светлите и тъмните участъци, което ще
се отрази като цяло на изображението.
(Наситеност)
Колкото по-висока е избраната стойност, толкова по-живи
са цветове. Когато изберете по-ниска стойност, цветовете
на изображението са по-спокойни и меки.
(Острота)
Регулира остротата. Колкото по-висока е стойността,
толкова по-ясни са контурите на изображението, и колкото
по-ниска е избраната стойност, толкова по-меки са
контурите.
Забележки
• Когато режимът на експонацията е зададен в положение [Intelligent Auto]
(Запис с автоматични настройки), [Superior Auto] (Запис с допълнителни
автоматични настройки) или [Scene Selection] (Избор на сцена), или ако сте
избрали [Picture Effect], [Creative Style] се фиксира в положение [Standard]
(Стандартна стойност) и не можете да избирате друга настройка.
• Когато изберете [Black & White] (черно-бяло), не можете да регулирате
наситеността.
135
Запис (Допълнителни операции)
Пейзаж)
За запис на меки цветове на човешка кожа. Идеален за
запис на портретни снимки.
Регулиране на цветните тонове
(Баланс на бялото)
Цветните тонове на обекта се променят в зависимост от характеристиките на
светлинния източник. Таблицата по-долу показва промените на цветните тонове,
които настъпват в резултат от различни светлинни източници и в сравнение с
обекти, които изглеждат бели на слънчева светлина.
Време/
осветление
Характеристики
на светлината
Дневна
светлина
Бяла
(стандартна)
Облачно
Синкава
Флуоресцентно Осветление от
осветление
електрическа
крушка
Зеленикава
Червеникава
Използвайте тази функция, когато цветните тонове на изображението
не са записани според вашите очаквания или когато нарочно желаете да
промените цветните тонове, за да получите фотографски ефекти.
Забележки
• Когато режимът на експонацията е зададен в положение [Intelligent Auto]
(Запис с автоматични настройки), [Superior Auto] (Запис с допълнителни
автоматични настройки) или [Scene Selection] (Избор на сцена), [White Balance]
се фиксира в положение [Auto WB] (Автоматичен WB) и не можете да избирате
други режими.
• Ако единственият източник на светлина е живачна или натриева лампа,
фотоапаратът няма да постигне точен баланс на бялото поради характеристиките
на светлинния източник. В тези случаи използвайте светкавицата.
WB на контролния бутон t
Изберете желаната настройка
• Когато изберете настройка, различна
от [C.Temp./Filter], натиснете B, за да
изведете екрана за фина настройка и
ако е необходимо, можете да регулирате
цветните тонове с v/V/b/ B.
136
Регулиране на цветните тонове (Баланс на бялото)
AWB (Автоматичен баланс на Фотоапаратът автоматично разпознава
бялото)
светлинния източник и регулира цветните тонове.
(Дневна светлина)
(Сянка)
(Облачно)
(Електрическа крушка)
(Флуоресцентно
осветление: Топло бяло)
(Флуоресцентно
осветление: Студено бяло)
(Флуоресцентно
осветление: Дневно бяло)
Ако изберете опция, подходяща за
специфичния източник на светлина, цветните
тонове се регулират спрямо този източник
(предварително зададен баланс на бялото).
Техники за снимане
• Използвайте функцията за баланс на бялото при експонационен клин, ако не
можете да получите желания цвят в избраната опция (стр. 146).
• Когато изберете [C.Temp./Filter], можете да регулирате желаната от вас стойност
(138).
• Когато изберете [Custom] (Настройки на потребителя), можете да регистрирате
вашите настройки (стр. 138).
Екран за фина настройка на цвета
Можете да извършвате фина настройка
като комбинирате температурата на
цветовете с цветния филтър.
137
Запис (Допълнителни операции)
(Флуоресцентно
осветление: Дневна
светлина)
(Светкавица)
Регулиране на цветните тонове (Баланс на бялото)
Color Temp.
(Температура на
цветовете)
Color Filter (Цветен
филтър)
Регулира фино цветовете в посока B (синьо) чрез b
и в посока А (кехлибар) чрез B.
Регулира фино цветовете в посока G (зелено) чрез
v и в посока М (магента) чрез V.
Температура на цветовете/Цветен филтър
на контролния бутон t
1 WB(Температура
на цветовете/
Филтър) t B
2 За да зададете температурата на цветовете, изберете
стойността с помощта на v/V на контролния бутон.
Натиснете B, за да изведете екрана за фина настройка, и
3 компенсирайте
цветовете според вашите предпочитания с
помощта на v/V/b/B.
Забележки
• Тъй като измервателите на цветовете са проектирани за лентови фотоапарати,
стойностите се различават при осветление от флуоресцентна/натриева/живачна
лампа. Препоръчваме ви да използвате ваша настройка на баланса на бялото
или да извършвате тестови снимки.
Настройка на потребителя на баланса на бялото
При сцена, където осветеността на околната среда е съставена от
няколко светлинни източника, ви препоръчваме да използвате ваша
настройка за баланса на бялото, за да възпроизведете точно белия цвят.
1 WB на контролния бутон t [
SET] t натиснете централната
част на контролния бутон
138
Регулиране на цветните тонове (Баланс на бялото)
2 Придържайте фотоапарата, така че бялата област
да покрие изцяло фокусната област в центъра, и
натиснете бутона на затвора.
Затворът щраква и зададените стойности (Температура на цветовете и
Цветен филтър) се извеждат.
Натиснете централната част на контролния бутон.
3 Екранът
се връща към дисплея с информация за записа, но
запаметената потребителска настройка за баланс на бялото се запазва.
• Настройката за баланса на бялото, зададена от потребителя, се
регистрира и е ефективна за тази операция, докато не регистрирате
нова настройка.
За да изведете случайната настройка за баланс на бялото
WB на контролния бутон t
потребителя)
(Настройка на
• Натиснете B, за да изведете екрана за фина настройка и да
компенсирате цвета според вашите предпочитания.
Забележки
• Ако използвате светкавицата, когато натискате бутона на затвора, зададената
настройка за баланс на бялото се регистрира като светлината от светкавицата
също се взема под внимание. Така можете да записвате изображения с помощта
на светкавицата при по-късни записи.
139
Запис (Допълнителни операции)
Забележки
• Съобщението “Custom WB error” показва, че стойността е по-голяма от
очаквания обхват, когато използвате светкавицата при близък обект или когато
в рамката се намира обект с ясни цветове. Ако регистрирате тази стойност,
в дисплея с информация за записа на екрана става жълт.
индикаторът
Mожете да записвате, но ви препоръчваме отново да зададете баланса на
бялото, за да получите по-правилна стойност за баланса на белия цвят.
Приближение
Можете да увеличавате изображенията повече, отколкото при
оптично приближение.
Увеличете изображението с пръстена за приближение,
1 когато
използвате варио обектив (стр. 30).
Бутон ZOOM
2 Натиснете бутона ZOOM.
3 Увеличете изображението до желания от вас мащаб с
помощта на b/B на контролния бутон.
• Можете да увеличавате изображението на по-големи интервали с
помощта на v/V.
Функциите за приближение, достъпни за този фотоапарат
В зависимост от мащаба на увеличението, иконката, изведена на
екрана, се променя както следва.
Скала на
приближение
(ниска стойност)
Скала на
приближение
(висока стойност)
A
: Функцията на фотоапарата за приближение не се използва
(указана е стойност ×1.0).
B
: Smart Zoom (Интелигентно увеличение): Можете да увеличите
изображенията като леко ги подрежете. (Тази опция е достъпна, само
когато [Image Size] е зададен в положение M или S.)
C
: [Clear Image Zoom] (Приближение за ясно изображение):
Можете да увеличавате изображения, като използвате висококачествена
обработка на изображението.
: [Digital Zoom] (Цифров приближение): Можете да увеличите
изображения, като използвате стандартна обработка на изображението.
D
140
Приближение
Размер на
изображението
Скала за приближение с оптичнo
приближение
Приближава
изображенията,
като ги подрязва в
достъпния обхват
(без влошаване на
качеството)
[Clear Image Zoom]:
[Off] (изключен)
[Digital Zoom]:
[Off] (изключен)
L
–
M
Прибл. 1.4×
S
Прибл. 2×
Дава приоритет
на качеството на
изображението,
когато
приближавате
изображения. [Clear
Image Zoom]: [On]
(включен)
[Digital Zoom]:
[Off] (изключен)
L
Прибл. 2×
M
Прибл. 2.8×
S
Прибл. 4×
Дава приоритет
на по-голямо
увеличение, когато
приближавате
изображения. [Clear
Image Zoom]: [On]
(включен)
[Digital Zoom]: [On]
(включен)
L
Прибл. 4×
M
Прибл. 5.6×
S
Прибл. 8×
Забележки
• Функцията на фотоапарата за приближение не е недостъпна:
– Когато режимът на експониране е зададен в положение [Sweep Panorama]
(Широкообхватна панорама).
– Когато опцията [Quality] е зададена в положение [RAW] или [RAW & JPEG].
• Функцията [Clear Image Zoom] е недостъпна, когато:
– Режимът на експониране е зададен в положение [Tele-zoom Continuous
Priority AE] (Телеприближение с приоритет на непрекъсната автоматична
експонация).
– Режимът [Drive Mode] е зададен в положение [Cont. Shooting] (Непрекъснат
запис) или [Bracket: Cont.] (Непрекъснат запис с експонационен клин).
• Не можете да използвате функциите Smart Zoom (Интелигентно увеличение)
или [Clear Image Zoom] за запис на видеоклипове.
• Когато функцията за електронно приближение е активна, [Metering mode] се
задава в положение [Multi segment].
141
Запис (Допълнителни операции)
Настройка
Приближение
За да промените настройката [Clear Image Zoom]
Настройката по подразбиране е [On].
Бутон MENU t
2 t [Clear Image Zoom] t
Изберете желаната настройка
За да промените настройката [Digital Zoom]
Настройката по подразбиране е [Off]. Ако желаете да използвате
по-голямо увеличение въпреки влошаването на качеството,
задайте настройката в положение [On].
Бутон MENU t
2 t [Digital Zoom] t Изберете
желаната настройка
142
Избор на режим на работа
Запис на едно изображение
Използвайте този режим за нормален запис.
на контролния бутон t
(Запис на едно изображение)
Непрекъснат запис
Фотоапаратът продължително записва изображения.
на контролния бутон t
1 (Непрекъснат
запис) t
Изберете желаната скорост
2 Регулирайте фокуса и запишете обекта.
• Когато натиснете и задържите бутона на затвора, записът продължава.
Техники на снимане
• За непрекъснат запис с по-високи скорости задайте режима на
експонация в режим [Tele-zoom Cont. Priority AE] (Телеприближение с
приоритет на непрекъсната автоматична експонация) (стр. 40, 90).
• Когато [AEL w/ shutter] е зададен в положение [Off], фотоапаратът
продължава да регулира експонацията, дори след първата снимка в
[Cont. Shooting] или [Tele-zoom Cont. Priority AE] (стр. 123).
143
Запис (Допълнителни операции)
Забележки
• Не можете да записвате единична снимка, когато режимът на експонация е
зададен в положение [Sports Action] (Запис на спортни събития) в режимите за
Избор на сцена.
Избор на режим на работа
Забележки
• Когато изберете
, се извежда изображението, записано между кадрите.
• Не можете да записвате продължително, когато използвате режим,
различен от [Sports Action] (Спорт), в режимите за Избор на сцена.
Таймер за самоснимачка
10-секундният таймер за автоматично включване е подходящ, когато
фотографът също трябва да се включи в снимката, а 2-секундният
таймер е подходящ, за да се намали трептенето на фотоапарата.
1
на контролния бутон t
(Таймер за самоснимачка) t
Изберете желаната настройка
• Цифрите след указват броя на
секундите, които сте избрали.
2 Регулирайте фокуса и запишете обекта.
• Когато зададете таймера за самоснимачка, аудио сигналите и
лампичката за таймера показват състоянието. Точно преди записа
лампичката за таймера започва да мига бързо и се чува учестен звук.
За да отмените таймера за самоснимачка
Натиснете бутона
на контролния бутон.
Експонационен клин: Непрекъснат запис с промяна
на експонацията/Запис на единично изображение
Основна експонация
Към -
Към +
Експонационният клин ви позволява да записвате няколко
изображения, всяко от които е с различна експонация. Определете
стойността на отклонение (стъпки) от основната експонация
и фотоапаратът записва 3 изображения, докато експонацията
автоматично се променя.
144
Избор на режим на работа
1t
на контролния бутон
(Експонационен клин:
Непрекъснат) или
(Запис
на единично изображение) t
Изберете желаната стъпка.
• Стойността _EV, изведена с индикацията
, е текущо избраната стойност.
2 Регулирайте фокуса и запишете обекта.
сновната експонация се задава при първата снимка в експонационния
О
клин.
Забележки
• Когато дискът за избор на режим е зададен в положение М и [ISO] е в
положение, различно от [AUTO], експонацията се променя чрез регулиране
на скоростта на затвора. Когато [ISO] е зададен в положение [AUTO],
фотоапаратът променя ISO чувствителността и регулира стойността на
експонацията.
• Когато регулирате експонацията, тя се променя въз основа на коригираната
стойност.
• Не можете да използвате експонационния клин, когато режимът на
експониране е зададен в положение [Intelligent Auto] (Запис с автоматични
настройки), [Superior Auto] (Запис с допълнителни автоматични
настройки), [Tele-zoom Continuous Priority AE] (Телеприближение с
приоритет на непрекъсната автоматична експонация), [Sweep Panorama]
(Широкообхватна панорама) или [Scene Selection] (Избор на сцена).
• Когато светкавицата светне, за да се увеличи количеството светлина, се
използва експонационен клин със светкавица. За да записвате, натиснете
бутона на затвора за всяка от снимките, докато е избрана настройката [Bracket:
Cont].
145
Запис (Допълнителни операции)
• Натиснете и задръжте бутона на затвора, докато записът приключи,
когато сте избрали [Bracket: Cont].
• Натиснете бутона на затвора за всяка от снимките, когато сте избрали
[Single Bracket].
Избор на режим на работа
EV скала при експонационен клин
Експонационен клин с
допълнителна светлина*
(например стъпка 0.3, 3 снимки,
Корекция на експонацията 0)
Експонационен клин със
светкавица (например стъпка
0.7, 3 снимки, Компенсация на
светкавицата -1.0)
Визьор
LCD екран (Когато
[DISP Button(Monitor)]
е зададен в положение
[For Viewfinder])
Извежда се на най-горния ред.
Извежда се на най-долния ред.
* Допълнителна светлина: Всяка светлина, различна от светлината на
светкавицата, която се излъчва за продължителен период от време като например естествената светлина или светлината, излъчена от
електрическа крушка, или светлината, излъчена от флуоресцентна
лампа.
• При експонационен клин, EV скалата извежда същия брой индекси
колкото е броят на снимките.
• Когато експонационният клин се активира, индексите, които показват
вече записани изображения, изчезват един по един.
Баланс на бялото при запис с експонационен клин
Въз основа на избрания баланс на бялото и температурата на
цветовете/цветния филтър се записват три изображения с променен
баланс на бялото.
1t
на контролния бутон
(Баланс на бялото
при запис с експонационен
клин) t Изберете желаната
настройка
• Когато е избрана настройка [Lo],
балансът на белия цвят се променя
с 10 MK-1*, а когато е избрана
настройка [Hi] – с 20 MK-1.
2 Регулирайте фокуса и снимайте обекта.
*MK-1: Единица за индикация на качеството при преобразуването на цветовете
във филтъра с температура на цветовете. (Същата мерна единица като “Mired”.)
146
Екран, който се извежда за режим на
възпроизвеждане
Превключване на екрана, докато възпроизвеждате
Всеки път, когато натиснете DISP на контролния бутон, екранът се
променя както следва.
Хистограма
Без информация
на дисплея
Списък с икони на дисплея с хистограмата
Дисплей Индикация
Качество на снимките
(157)
Дисплей Индикация
Карта-памет (21, 205)
Режим на преглед (149)
Номер на папка - файл
(179)
Защита (152)
DPOF настройка (184)
Съотношение на снимката
(157)
Предупреждение за
оставащ заряд в батерията
(23)
Автоматично композиране
на кадъра (119)
Размер на снимките (47)
Оставащ заряд на
батерията (23)
147
Възпроизвеждане (Допълнителни операции)
Извеждане на
информацията на
дисплея
Екран, който се извежда за режим на възпроизвеждане
Дисплей Индикация
Дисплей Индикация
Дата на записа
Файлът с базата данни е
пълен (199)/Грешка във
файла с базата данни (199)
Предупреждение за
прегряване (10)
Дисплей Индикация
Хистограма * (79)
Режим на експониране
(37)
Номер на файл/Брой
изображения в режим на
преглед
* Когато изображението е нюансирано
в ниския или високия спектър,
тази част се осветява в дисплея с
хистограмата (Предупреждение за
ограничение на светлината)
Скорост на затвора (94)
Диафрагма (92)
ISO чувствителност (129)
Корекция на експонацията
(43)
Компенсация на
светкавицата (124)
Режим на измерване (123)
Фокусно разстояние
Творчески стил (134)
Картинен ефект (133)
Баланс на бялото
(Автоматичен,
Предварителна настройка,
Температура на цветовете,
Цветен филтър,
Потребителска настройка)
(136)
Оптимизатор на
динамичния обхват
(130)/Auto HDR/
Предупреждение за Auto
HDR изображение (131)
148
Използване на функциите за възпроизвеждане
Въртене на снимката
Изведете изображението, което желаете да
1 завъртите,
след това натиснете бутона .
2 Натиснете централната част на контролния бутон.
Изображението се върти в посока, която е обратна на
часовниковата стрелка. Когато желаете отново да завъртите
изображението, повторете стъпка 2.
• След като завъртите изображението, то се възпроизвежда в завъртяна
позиция, дори ако изключите захранването.
За да се върнете към екран на нормално възпроизвеждане
Натиснете отново бутона .
Забележки
• Не можете да въртите видеоклипове и триизмерни изображения.
• Когато копирате завъртяното изображение на компютър, можете да изведете
правилно изображенията, като използвате софтуера PlayMemories Home.
Въпреки това, в зависимост от софтуера е възможно изображенията да не се
завъртят.
Избор на снимка/видеоклип
Изберете дали да възпроизвеждате снимки или видеоклипове.
Бутон MENU t
желания режим
1 t [Still/Movie Select] t Изберете
Folder View(Still) (Преглед на
папка(Снимки))
Извежда снимки по папка
Folder View(MP4) (Преглед на
папка(MP4))
Извежда видеоклипове (MP4) по
папка.
AVCHD View (AVCHD преглед)
Извежда само AVCHD видеоклипове.
149
Възпроизвеждане (Допълнителни операции)
Бутон
Използване на функции за възпроизвеждане
Изреждане на изображения
Бутон MENU t
1 t [Slide Show] t [Enter]
Възпроизвежда записани изображения в поредност (Изреждане на
изображения). Изреждането на изображения автоматично спира,
когато всички изображения се възпроизведат.
• Можете да прегледате предходно/следващо изображение с помощта
на b/B на контролния бутон.
• Не можете да въвеждате пауза при изреждането на изображения
За да приключите изреждането на изображения по средата
Натиснете центъра на контролния бутон.
За да промените интервал между снимките при
изреждането на изображения
Бутон MENU t
1 t [Slide Show] t [Interval] t
Изберете желания брой секунди
За да възпроизвеждате продължително
Бутон MENU t
1 t [Slide Show] t [Repeat] t [On]
За да възпроизвеждате 3D изображения
Ако свържете фотоапарата към 3D-съвместим телевизор с HDMI
кабел (продава се отделно), можете да възпроизвеждате 3D
изображения.
Вижте също ръководството за употреба, приложено към телевизора.
Бутон MENU t
1 t [Slide Show] t [Image Type]
t [Display 3D Only]
Забележки
• Този фотоапарат не може да записва триизмерни изображения.
Дисплей за възпроизвеждане
Можете да зададете ориентацията за възпроизвеждане на
изображенията, записани в портретна позиция.
Бутон MENU t
2 t [Playback Display] t Изберете
желаната настройка
150
Използване на функции за възпроизвеждане
Преглед на панорамни изображения
Изберете панорамно изображение, след това
натиснете центъра на контролния бутон.
• Натиснете отново центъра на контролния бутон, за да въведете режим на
пауза. Можете да преглеждате панорамните изображения, като натиснете
, докато устройството е в режим на пауза.
Възпроизвеждане (Допълнителни операции)
151
Защита на изображения (Защита)
Можете да защитите изображения от случайно изтриване.
1 Бутон MENU t
1 t [Protect] t [Multiple Img.]
Изберете изображението, което
2 желаете
да защитите, с помощта
на b/B на контролния бутон, след
това натиснете централната част на
контролния бутон.
Избраното изображение се извежда с
маркировката .
• За да отмените избора си, отново натиснете
централната част на контролния бутон.
3 За да защитите други изображения, повторете стъпка 2.
• Можете да изберете всички изображения в папката, като изберете
лентата от лявата страна на индекс екрана с изображения.
4 Натиснете бутона MENU.
Изберете [OK] с помощта на v, след това натиснете
5 централната
част на контролния бутон.
За да отмените защитата на всички изображения или
видеоклипове
Можете да отмените защитата на всички изображения в избраната
папка или на всички видеоклипове с една и съща дата.
Бутон MENU t
1 t [Protect] t [Cancel All
Images], [Cancel All Movies (MP4)] или [Cancel All
AVCHD view files]
152
Изтриване на изображения (Изтриване)
Можете да изтривате само ненужни изображения или можете да
изтриете всички изображения.
Веднъж изтрито, изображението не може да се възстанови. Уверете се,
че наистина желаете да го изтриете.
Забележки
• Защитените изображения не могат да се изтрият.
Изтриване (Няколко изображения)
1 Бутон MENU t
1 t [Delete] t [Multiple Img.]
С контролния бутон изберете
2 изображенията,
които желаете да
изтриете, и после натиснете централната
част на контролния бутон.
Избраното изображение се извежда с
маркировката .
• За да отмените избора си, отново натиснете
централната част на контролния бутон.
Общ брой
3 За да изтриете други изображения, повторете стъпка 2.
• Можете да изберете всички изображения в папката, като изберете
лентата от лявата страна на индекс екрана с изображения.
4 Натиснете бутона MENU.
Изберете [OK] с помощта на v, след това натиснете
5 централната
част на контролния бутон.
153
Възпроизвеждане (Допълнителни операции)
За да изведете желана папка
Изберете лентата от лявата страна на индекс екрана с изображения,
като използвате контролния бутон, след това изберете желаната папка
с помощта на v/V.
Изтриване на изображения (Изтриване)
Изтриване на всички изображения или
видеоклипове в един и същи режим на преглед
Можете да изтриете всички изведени снимки или видеоклипове в
един и същи режим на преглед.
Бутон MENU t
1 AVCHD
view files]
1t [Delete] t [All In Folder] или [All
Изберете [Delete] с помощта на v контролния бутон,
2 след
това натиснете централната част на контролния
бутон.
154
Възпроизвеждане на телевизионен екран
Свържете фотоапарата към телевизора, като
използвате HDMI кабел (продава се отделно) и
възпроизведете изображенията (стр. 50).
“PhotoTV HD”
Този фотоапарат е съвместим със стандарта PhotoTV HD.
Когато свържете Sony PhotoTV HD-съвместимо устройство
посредством HDMI кабел, можете да се наслаждавате на невероятно
качество на снимките в HD формат.
PhotoTV HD ви предоставя детайлни изображения с наситени цветове
и сложни текстури.
Използване на “BRAVIA” Sync
Когато свържете фотоапарата към телевизор, който поддържа
“BRAVIA” Sync, като използвате HDMI кабел (продава се отделно),
можете да работите с фотоапарата чрез устройството за дистанционно
управление на телевизора.
Свържете телевизор, който поддържа “BRAVIA” Sync,
1 към
фотоапарата (стр. 50).
ходът автоматично се превключва и снимката, заснета с фотоапарата,
В
се извежда на телевизионния екран.
Натиснете бутона SYNC MENU на устройството за
2 дистанционно
управление на телевизора.
Работете с контролния бутон на устройството за
3 дистанционно
управление на телевизора.
155
Възпроизвеждане (Допълнителни операции)
Забележки
• Използвайте HDMI кабел с логото HDMI.
• Използвайте HDMI кабел с мини конектор в единия край (за фотоапарата) и
конектор, подходящ за връзка към вашия телевизор, в другия край.
• Когато изображенията не се извеждат правилно, в зависимост от вашия
телевизор задайте [HDMI Resolution] в менюто Настройки в положение
[1080p] или [1080i].
• Възможно е някои устройства да не работят правилно.
• Не свързвайте изходните конектори на телевизора с тези на фотоапарата. Това
може да причини неизправност.
Възпроизвеждане на телевизионен екран
Опции в менюто Sync
Slide Show (Изреждане на
изображения)
Автоматично възпроизвежда изображенията (стр. 150).
Single-image playback
(Възпроизвеждане на
единично изображение)
Връща към екран с единично изображение.
Image Index (Индекс
изображение)
Превключва в екран с индекс изображения.
Still/Movie Select
(Превключване между снимки Превключва режима на преглед.
и видеоклипове)
Delete (Изтриване)
Изтрива изображения.
Забележки
• Възможните операции са ограничени, когато фотоапаратът е свързан към
телевизора чрез HDMI кабел.
• Операциите могат да се извършват само чрез телевизор, който поддържа
“BRAVIA” Sync. Операциите в SYNC менюто се различават в зависимост
от свързания телевизор. За подробности се обърнете към ръководството за
употреба, приложено към телевизора.
• Ако фотоапаратът извършва ненужни операции, докато работите с
устройството за дистанционно управление на телевизора, когато е свързан
към телевизор на друг производител посредством HDMI връзка, задайте
[CTRL FOR HDMI] в менюто настройки в положение [Off].
156
Настройка на съотношението и
качеството на изображението
Съотношение
3:2
Нормално съотношение.
16:9
HDTV съотношение.
Забележки
• Не можете да зададете тази опция, когато режимът на експонация е зададен в
положение [Sweep Panorama].
Качество
MENU button t
настройка
1 t [Quality] t Изберете желана
RAW (RAW)
Формат на файла: RAW (Записва във формат с RAW
компресия.) Този формат не извършва цифрова обработка
на изображенията. За професионални цели изберете този
формат за обработка на изображения на компютър.
• Размерът на изображението е фиксиран в максимална
стойност. Размерът на изображението на се извежда на
екрана
RAW+J (RAW &
JPEG)
Формат на файла: RAW (Записва във формат с RAW
компресия) + JPEG. Едновременно се създават RAW и
JPEG изображение. Този режим е подходящ, когато имате
нужда от два файла с изображения - JPEG за преглед и
RAW за обработка.
• Качеството на изображението е фиксирано в положение
[Fine], а размерът е фиксиран в положение [L].
FINE (Fine)
STD (Standard)
Формат на файла: JPEG. Когато записвате, изображението
се компресира в JPEG формат. Тъй като компресията при
(Стандарт) е по-голяма отколкото при
настройката
настройката
(Добро), размерът при
е по-малък
отколкото при
. Тази настройка ви позволява да
запишете повече файлове на един носител на запис, но
качеството на изображенията ще бъде по-лошо.
Забележки
• Не можете да зададете тази опция, когато режимът на експониране е зададен в
положение [Sweep Panorama].
157
Настройки на фотоапарата (Допълнителни операции)
Бутон MENU t
1 t [Aspect Ratio] t Изберете
желано съотношение
Настройка на съотношението и качеството на изображението
RAW файлове
За да отворите RAW файл, записан с този фотоапарат, трябва да
притежавате софтуера Image Data Converter. С този софтуер можете
да отворите и преобразувате RAW файл в обикновен формат като
например JPEG или TIFF. Също така можете отново да настроите
баланса на бялото, наситеността на цветовете, контраста и др.
• Не можете да отпечатвате RAW файлове с DPOF принтер.
• Не можете зададете [Auto HDR] или [Picture Effect] за изображения в
RAW формат.
158
Задаване на други функции на фотоапарата
Намаляване на смущенията при дълга експонация
Бутон MENU t
2 t [Long Exposure NR] t
Изберете желаната настройка
Забележки
• Функцията за намаляване на смущенията не се активира, дори когато
настройката е зададена в положение [On] в следните ситуации.
–К
огато режимът на експонацията е зададен в положение [Sweep Panorama] (Широкообхватна панорама), [Tele-zoom Continuous Priority AE]
(Телеприближение с приоритет на продължителната автоматична експонация)
или [Sports Action] (Запис на спортни състезания) или [Hand-held Twilight]
(Запис при нощни условия от ръка) в [Scene Selection] (Избор на сцена)
–К
огато [Drive Mode] е зададен в положение [Cont. Shooting] или [Bracket:
Cont].
–К
огато [ISO] зададен в положение [Multi Frame Noise Reduct.].
• Когато режимът на експониране е зададен в положение [Intelligent Auto] (Запис
с автоматични настройки), [Superior Auto] (Запис с допълнителни автоматични
настройки), или [Scene Selection] (Избор на сцена), не можете да изключите
функцията за намаляване на смущенията.
Намаляване на смущенията при висока стойност на ISO
Фотоапаратът намалява смущенията, когато станат по-забележими, докато
чувствителността на фотоапарата е висока. При обработката е възможно да се изведе
съобщение и няма да можете да записвате изображения.
Обикновено задавайте опцията в положение [Normal]. Изберете [High], за да
намалите смущенията. Изберете [Low], за да зададете приоритет на времето за запис.
Бутон MENU t
2 t [High ISO NR] t Изберете
желаната настройка
Забележки
• Не можете да използвате тази опция, когато режимът на експонацията е зададен
в положение [Intelligent Auto] (Запис с автоматични настройки), [Superior
Auto] (Запис с допълнителни автоматични настройки), [Sweep Panorama]
(Широкообхватна панорама) или Scene Selection (Избор на сцена).
• Не можете да намалите смущенията за RAW изображения.
159
Настройки на фотоапарата (Допълнителни операции)
Когато зададете скоростта на затвора с една секунда или повече (Запис с дълга
експонация), функцията за намаляване на смущенията се включва за същото време,
за което е бил отворен затворът. Това се получава, за да се намалят смущенията,
които са типични за дългата експонация. Когато функцията за намаляване на
смущенията работи, се извежда съобщение и не можете да записвате снимки.
Изберете [On], за да зададете приоритет на качеството. Изберете [Off], за да зададете
приоритет на времето за запис.
Настройка на други функции на фотоапарата
Цветова гама
Начинът, по който са представени цветовете чрез комбинация от цифри,
или гамата от възпроизвежданите цветове, се наричат “цветова гама”.
Можете да промените цветовата гама в зависимост от целите ви.
Бутон MENU t
3 t [Color Space] t Изберете
желаната настройка
sRGB
Това е стандартна цветова схема за цифрови
фотоапарати. Използвайте sRGB при нормален запис
като например, когато имате намерение да отпечатвате
изображения без да ги променяте.
AdobeRGB
Тази цветова гама притежава широк спектър от
възпроизвеждани цветове. Когато голяма част от
обекта е в зелено или червено, функцията Adobe RGB е
ефективна.
• Името на файла на изображението започва с “_DSC.”
Забележки
• Adobe RGB е формат за софтуери или принтери, които поддържат обработка
на цветовете и DCF2.0 опция за разстояние между цветовете. Възможно е
софтуер и принтер, които не поддържат функцията за обработка на цветовете,
да не изведат или отпечатат правилните цветове.
• Когато изведете изображение, записано на Adobe RGB-съвместимо или
несъвместимо устройство, изображението се извежда с ниска наситеност.
Освобождаване на затвора без обектив
Можете да освободите затвора, когато не е закрепен обектив. Изберете
тази опция, когато монтирате фотоапарата към астрономически
телескоп и др.
Бутон MENU t
1 t [Release w/o Lens] t [Enable]
Забележки
• Когато използвате обектив без контактни части като например астрономически
телескоп, няма да можете да постигнете правилно измерване. В тези случаи
регулирайте експонацията ръчно, като я проверите на записаното изображение.
160
Настройка на други функции на фотоапарата
Насочващи линии
Насочващите линии са спомагателни линии, които улесняват
композирането на снимката. Можете да включвате/изключвате
насочващите линии или да избирате различен вид. Извежда се също и
възможният обхват за запис на видеоклипове.
Автоматичен преглед
Можете да проверите записаното изображение на екрана точно
след записа. Можете да промените времето за възпроизвеждане.
Бутон MENU t 2 t [Auto Review] t Изберете
желаната настройка
Забележки
• В режим на автоматичен преглед, изображението няма да се изведе
във вертикална позиция, дори когато [Playback Display] е зададен в
положение [Auto Rotate] (стр. 150).
• В режим на автоматичен преглед фотоапаратът може да изведе изображение,
което не е било подложено на обработка - например [Lens Comp.: Distortion], а
след това да изведе същото изображение след като то вече е било обработено.
Функция на бутона AEL
Можете да изберете функцията на бутона AEL измежду следните
два варианта (стр. 123):
– Като задържите стойността на заключената експонация, като
натиснете бутона AEL и задържите ([AEL hold]).
– Като задържите стойността на заключената експонация, като
натиснете бутона AEL и след това натиснете отново ([AEL toggle]).
Когато изберете [ AEL hold] или [ AEL toggle], експонацията се
заключва в режим на спотово измерване.
Бутон MENU t 3 t [Func. of AEL button] t
Изберете желаната настройка
161
Настройки на фотоапарата (Допълнителни операции)
Бутон MENU t 2 t [Grid Line] t Изберете
желаната настройка
Настройка на други функции на фотоапарата
Забележки
• Когато стойността на експонацията се заключи, на LCD екрана и във визьора
се извежда индикацията . Внимавайте да не нулирате настройката.
• Когато изберете [AEL toggle], се уверете, че отново натискате бутона AEL, за да
освободите заключването.
За да програмирате друга функция към бутона AEL
Можете да програмирате една от следните функции към бутона AEL в
допълнение към функцията AEL:
Exposure Comp. (Корекция на експонацията)/Drive Mode (Режим на работа)/
Flash Mode (Режим на запис със светкавицата)/Autofocus Mode (Режим на
автофокусиране)/AF аrea (Област на автоматично фокусиране)/Smile (Усмивка)/
Face Detect. (Разпознаване на лице)/Auto Object. Framing (Автоматично
композиране на кадъра)/ISO/Metering Mode (Режим на измерване)/Flash
Comp. (Компенсация на светкавицата)/White Balance (Баланс на бялото)/DRO
(Оптимизатор на динамичния обхват)/Auto HDR (Автоматичен висок динамичен
обхват)/Creative Style (Творчески стил)/Picture Effect (Картинен ефект)/Image
Size (Размер на изображение)/Quality (Качество)/Lock-on AF (Заключване на
фокуса)/AF lock (Заключване на автофокуса)/Aperture Preview (Преглед на отвора
на диафрагмата)/Shot. Result Preview (Преглед на резултата от записа)/Zoom
(Приближение)/Focus Magnifier (Фокусна лупа)
Бутон ISO
Можете да зададете и други функции за бутона ISO, различни от функцията
ISO. Наличните функции са същите като тези за [Func. of AEL button] (стр. 161).
Бутон MENU t 3 t [ISO Button] t Изберете
желаната настройка
Бутон за преглед
Можете да проверите приблизителната степен на разфокусиране на фона
преди да направите снимката (стр. 94). Можете да зададете и друга функция
към бутона за преглед – например, да запаметите функцията [Focus Magnifier],
което ще ви позволи да увеличите изображението, за да потвърдите фокуса
преди да запишете обекта (стр. 116).
Бутон MENU t 3 t [Preview Button] t Изберете
желаната настройка
162
Настройка на други функции на фотоапарата
Диафрагмата се стеснява, за да съвпадне с избраната
стойност на диафрагмата, и можете да проверите
степента на разфокусиране. Това ще се отрази и на
оптимизатора на динамичния обхват (DRO) или на
скоростта на затвора.
•В
зависимост от стойността за скоростта на затвора
е възможно изображението да е по-тъмно при
прегледа. Можете обаче да записвате изображенията в
съответствие с яркостта, която сте задали.
Aperture
Preview
(Преглед на
диафрагмата)
Диафрагмата се стеснява, за да съвпадне с избраната
стойност на диафрагмата, и можете да проверите
степента на разфокусиране.
Focus Magnifier
(Фокусна лупа)
Можете да увеличите изображението, за да потвърдите
фокуса, преди да запишете обекта.
Електронен затвор с предно перде
Функцията Електронен затвор с предно перде намалява времето на
закъснението при задействането на затвора.
MENU button t 4 t [e-Front Curtain Shutter] t
Изберете желаната настройка
Забележки
• Когато снимате с висока скорост на затвора и ако е монтиран обектив с
голям диаметър, в зависимост от обекта или условията, при които снимате, е
възможно върху снимката да се появят следи от движението на обекта. В тези
случаи задайте тази опция в положение [Off].
• Когато използвате обектив Minolta/Konica Minolta, задайте тази опция в
положение [Off].
Яркост на визьора
Осветеността на визьора се регулира автоматично спрямо осветеността
на обекта.
Можете да зададете осветеността на визьора и ръчно.
Бутон MENU t 1 t [Viewfinder Bright.] t [Manual]
t Изберете желаната настройка
163
Настройки на фотоапарата (Допълнителни операции)
Shot. Result
Preview
(Преглед на
резултата от
записа)
Настройка на други функции на фотоапарата
Икономичен режим
Можете да намалите времето, след което фотоапаратът преминава
в икономичен режим, ако не работите с него, за да предотвратите
излишно изразходване на заряда на батерията. Ако извършите
операция с фотоапарата - например ако натиснете бутона на затвора
наполовина, фотоапаратът се връща в режим на запис. Ако не
работите с фотоапарата за определен период от време, яркостта на
LCD екрана намалява.
Бутон MENU t 1 t [Power Save] t Изберете
желаното време
За да промените времето, след което фотоапаратът
преминава в икономичен режим
Можете да зададете различни интервали от време за преминаване на
фотоапарата в икономичен режим.
Бутон MENU t 1 t [Power Saving Start Time] t
Изберете желаното време
Забележки
• Когато използвате променливотоков адаптер AC-PW10AM (продава се
отделно), тази опция се задава в положение [Max].
• Фотоапаратът не преминава в икономичен режим, когато сте го свързали с
телевизор.
• Ако зададете в положение [Max], [Power Saving Start Time] се задава в
положение [10 sec].
Настройка FINDER/LCD
Можете да изключите автоматичното превключване между LCD
екрана и визьора и да зададете превключването им с бутона FINDER/
LCD.
Бутон MENU t
[Manual]
1 t [FINDER/LCD Setting] t
164
Компенсация от обектива
Компенсация от обектива: Периферно затъмняване
Компенсира затъмняването в ъглите на екрана, причинено от
определени характеристики на обектива. Тази опция е зададена в
положение [Auto] в настройката си по подразбиране.
Бутон MENU t 4 t [Lens Comp.: Shading] t
Изберете желаната настройка.
Компенсация от обектива: Отклонения в цветовете
Намалява отклоненията в цветовете в ъглите на екрана, причинени
от определени характеристики на обектива. Тази опция е зададена в
положение [Auto] в настройката си по подразбиране.
Бутон MENU t 4 t [Lens Comp.: Chro. Aber.] t
Изберете желаната настройка
Компенсация от обектива: Смущения
Компенсира смущенията на екрана, причинени от определени
характеристики на обектива. Тази опция е зададена в положение [Off]
в настройката си по подразбиране.
Бутон MENU t 4 t [Lens Comp.: Distortion] t
Изберете желаната настройка.
165
Настройки на фотоапарата (Допълнителни операции)
Можете автоматично да компенсирате следните характеристики:
загубата на светлина в краищата, отклонения в цветовете и смущения
(само за обективи съвместими с автоматична компенсация). За
повече информация относно обективите, съвместими с автоматична
компенсация, посетете Интернет страницата на Sony във вашия район
или се консултирайте с най-близкия доставчик на Sony.
Настройка на начина за запис върху
картата-памет
Формат
Обърнете внимание, че форматирането безвъзвратно изтрива всички
данни на носителя, включително и защитените изображения.
Бутон MENU t
1 t [Format] t [Enter]
Забележки
• Лампичката за достъп свети, докато се извършва операцията по форматиране.
Не вадете носителя на запис, докато лампичката свети.
• Форматирайте носителя на запис, като използвате фотоапарата. Ако
форматирате носителя на запис на компютър и в зависимост от вида на
формата, който използвате, е възможно да не успеете да използвате носителя с
вашия фотоапарат.
• В зависимост от носителя, е възможно форматирането да отнеме няколко
минути.
• Когато оставащото време на батерията е 1 процент или по-малко, не можете да
форматирате картата-памет.
Номер на файл
Бутон MENU t
1 t [File Number] t Изберете
желана настройкаsetting
Series
Фотоапаратът не нулира номера и задава номерата на
файлове в поредност, докато се достигне номер “9999”.
Reset
Фотоапаратът нулира номерата на файловете и им задава
номера, започващи от “0001” в следните случаи. Когато
папката за запис съдържа файл, броят е с едно по-голям
отколкото е най-големият зададен номер.
Име на папка
Записаните изображения автоматично се записват в създадените папки
в папката DCIM на картата-памет.
Бутон MENU t
1 t [Folder Name] t Изберете
желаната настройка
166
Настройка на начина за запис върху картата-памет
Standard Form
Форматът за името на папката е както следва: номер на
папката + MSDCF.
Пример: 100MSDCF
Date Form
Форматът за името на папката е както следва: номер на
папката + Y (последната цифра)/ММ/DD
Пример: 10030405 (Име на папката: 100, дата: 2013/04/05)
Избор на папка за запис
Когато изберете папка със стандартен формат и ако съществуват две
или повече папки, можете да изберете папката за запис, която ще
използвате за записа на изображения.
Бутон MENU t
1 t [Select REC Folder] t
Изберете желаната папка
Забележки
• Не можете да изберете папката, когато зададете [Date Form].
Нова папка
Можете да създадете нова папка в носителя на запис, за да записвате
изображения. Създава се нова папка с номер, който е с едно по-голям
от най-големия номер, който използвате в момента; папката става
текуща папка за запис. Папките за снимки и за MP4 видеоклипове се
създават по едно и също време.
Бутон MENU t
1 t [New Folder]
Забележки
• Когато поставите във фотоапарата карта-памет, която е била използвана с друго
оборудване и когато записвате изображения, е възможно автоматично да се
създаде нова папка.
• Можете да запазвате до 4,000 изображения в една папка. Когато капацитетът
на папката бъде достигнат, автоматично се създава нова папка.
167
Настройки на фотоапарата (Допълнителни операции)
Забележки
• Папката за MP4 видеоклиповете е фиксирана като “номер на папката + ANV01”.
Настройка на начина за запис върху картата-памет
Възстановяване на базата данни за изображенията
Когато във файла с базата данни бъдат открити несъответствия,
причинени от обработката на видеоклиповете на компютър и др.,
видеоклиповете на носителя няма да се възпроизведат в този вид. Ако
това се случи, фотоапаратът ще поправи файла.
Бутон MENU t
1 t [Recover Image DB] t [Enter]
Забележки
• Използвайте батерия с достатъчен заряд. Недостатъчният заряд в батерията
може да причини повреда в данните.
Настройки за качване
Изберете [On], за да използвате функцията за качване на Eye-Fi
картата (продава се в търговската мрежа).
Опцията се извежда само когато поставите Eye-Fi карта във
фотоапарата.
Бутон MENU t
2 t [Upload Settings] t [On]
Индикатори за състоянието при връзка
Готовност. Няма изображения, които да се изпращат.
Готовност за качване.
Свързване.
Качване.
Грешка.
Забележки
• Функцията Икономичен режим не работи, докато фотоапаратът качва
изображения.
• Преди да използвате Eye-Fi картата, задайте безжична LAN точка за достъп.
За подробности се обърнете към ръководството за употреба, приложено към
Eye-Fi картата.
• Eye-Fi картите се продават в САЩ, Канада, Япония и някои държави от
Европейския съюз (към март 2013).
• За повече информация се свържете директно с производителя или продавача на
Eye-Fi картата.
• Използването на Eye-Fi картата е разрешено само в държавата или региона,
където тя е закупена. Съобразявайте се с местните правила и закони.
168
Настройка на начина за запис върху картата-памет
169
Настройки на фотоапарата (Допълнителни операции)
• Eye-Fi картата притежава безжична LAN функция. Не поставяйте Eye-Fi
картата на места, където използването на безжичен LAN не е разрешено например на борда на самолет. Ако във фотоапарата е поставена Eye-Fi карта,
задайте [Upload Settings] в положение [Off]. Когато зададете функцията [Upload Settings] в положение [Off], на екрана се извежда индикация
.
• Когато използвате нова Eye-Fi карта за първи път, първо копирайте
инсталационния файл за компютърното приложение, записан на Eye-Fi
картата, след което форматирайте картата.
• Преди да използвате Eye-Fi картата, обновете версията на фърмуера й. За
подробности относно по-новите версии се обърнете към ръководството за
употреба, приложено към Eye-Fi картата.
• Ако се изведе икона
(грешка), извадете и отново поставете Eye-Fi картата,
или изключете захранването на фотоапарата и отново го включете. Ако
иконата
е все още изведена, Eye-Fi картата може да е повредена.
• Възможно е безжичната връзка да прекъсне заради други устройства. Ако
скоростта на прием на данни е недостатъчна, приближете фотоапарата към
точката за безжичен достъп.
• За подробности относно съдържанието, което можете да качите, се обърнете
към ръководството за употреба, приложено към Eye-Fi картата.
• Този продукт не поддържа Eye-Fi ”Endless Memory Mode”. Уверете се, че EyeFi картите, които поставяте във фотоапарата, са с изключен режим “Endless
Memory Mode”.
Връщане на фабричните настройки
Можете да нулирате основните функции на фотоапарата.
Бутон MENU t 3 t [Initialize] t Изберете
желаната настройка t [OK]
Можете да нулирате следните опции.
Функции за запис (Нулиране/Нулиране на режима на запис)
Опции
Корекция на експонацията (43)
Режим на работа (45, 143)
Режим на светкавицата (41, 126)
Режим на автоматично фокусиране (109)
Област за автоматично фокусиране (110)
Заключване на автофокуса (111)
Разпознаване на усмивка/лице (117, 120)
Автоматично композиране на кадъра (119)
ISO (129)
Режим на измерване (123)
Компенсация на светкавицата (124)
Баланс на бялото (136)
Температура на цветовете/Цветен филтър
(138)
Потребителска настройка за баланса на
бялото (138)
DRO/Auto HRD (130)
Творчески стил (134)
Картинен ефект (133)
Избор на сцена (38, 86)
Видеоклип (102)
Нулирайте в положение
± 0.0
Single Shooting (Запис на едно изображение)
Плътна светкавица (различава се в
зависимост от това дали вградената
светкавица е отворена)
AF-A
Wide
On
Face Detection On (Regist. Faces)
(Активирана функцията за разпознаване на
лице (Регистриране на лице))
Auto (Автоматично активиране)
AUTO
Multi Segment (Мулти-сегментирано
измерване)
±0.0
AWB (Автоматичен баланс на бялото)
5500К, Цветен филтър 0
5500К
Оптимизатор на динамичния обхват: Auto
Standard (Стандартна настройка)
Off (Изключен)
Portrait (Портретен режим)
P
Меню за запис на снимки (Нулиране/Нулиране на режима на запис)
Опции
Размер на изображението (47)
Съотношение на екрана (157)
Нулирайте в положение
L:20M
3:2
170
Връщане на фабричните настройки
Нулирайте в положение
Fine (Добро)
Standard (Стандартно)
Right (Надясно)
On (Активирана настройка)
Off (Изключена настройка)
On (Активирана настройка)
Normal (Нормална стойност)
ADI светкавица
Auto (Автоматична настройка)
On (Включена)
sRGB
On (Активирана настройка)
Меню за запис на видеоклипове (Нулиране/Нулиране на
режима на запис)
Опции
Формат на файла (103)
Настройки на записа (104)
Стабилизация (83)
Времетраене на проследяването при
автоматично фокусиране (56)
Запис на звук (105)
Намаляване на смущенията от вятъра (105)
Нулирайте в положение
AVCHD
60i 17M (FH), 50i 17M (FH)
On (Включена)
Mid
On (Активиран)
Off (Изключено положение)
Меню с потребителски настройки (Нулиране/Нулиране на
потребителските настройки)
Опции
Eye-Start AF (77)
Настройка на FINDER/LCD (164)
Намаляване на ефекта на червените очи (57)
Освобождаване на затвора без обектив (160)
Непрекъснат запис с автоматични настройки
(85)
Прехвърляне на изображения с автоматични
настройки (85)
Насочващи линии (161)
Автоматичен преглед (161)
Нулирайте в положение
Off (Изключена настройка)
Auto (Автоматична настройка)
Off (Изключено)
Disable (Изключено)
Auto (Автоматичен запис)
Auto (Автоматично прехвърляне)
Off (Изключени)
2 Sec (2 секунди)
171
Настройки на фотоапарата (Допълнителни операции)
Опции
Качество (157)
Панорама: Размер (47)
Панорама: Посока (89)
Приближение за по-ясно изображение (140)
Цифрово приближение (101, 140)
Намаляване на смущенията при дълга
експонация (159)
Намаляване на смущенията при висока
стойност на ISO (159)
Контрол на светкавицата (124)
Помощна лампичка за автоматично
фокусиране (111)
Стабилизация (83)
Цветова гама (160)
AEL при задействане на затвора (123)
Връщане на фабричните настройки
Опции
Бутон DISP (Монитор) (78)
Бутон DISP (Визьор) (78)
Ниво на подчертаване (115)
Цвят за подчертаване (115)
Извеждане на моментните настройки (80)
Функция на AEL бутона (161)
Бутон ISO (162)
Бутон за преглед (162)
Бутон за задържане на фокуса (58)
Бутон MOVIE (58)
Компенсация от обектива: Затъмняване
(165)
Компенсация от обектива: Отклонения в
цветовете (165)
Компенсация от обектива: Смущения (165)
Електронен затвор с предно перде (163)
Нулирайте в положение
Display All Info./Graphic Display/No Disp.
Info. (Извеждане на пълна информация/
Графичен дисплей/Без информация)
No Disp. Info./Graphic Display (Без
информация/Графичен дисплей)
Off (Изключено)
White (Бял)
Setting Effect ON (Активиране на
извеждането на ефекта)
AEL hold (Задържане на бутона AEL)
ISO
Shot. Result Preview (Преглед на записания
резултат)
Focus Hold (Задържане на фокуса)
Always (Винаги)
Auto (Автоматична стойност)
Auto (Автоматична стойност)
Off (Изключена настройка)
On (Активирана настройка)
Меню за възпроизвеждане (Нулиране)
Опции
Избор на снимка/видеоклип (149)
Изреждане на изображения – Интервал
(150)
Изреждане на изображения – Повтаряне
(150)
Екран с индекс изображения (49)
Отпечатване - Отпечатване на дата (184)
Настройка на силата на звука (59)
Дисплей за възпроизвеждане (150)
Нулирайте в положение
Folder View (Still) (Преглед на папка
(Снимки))
3 sec (3 секунди)
Off (Изключена настройка)
4 Images (4 изображения)
Off (Изключена настройка)
2
Auto Rotate (Автоматично завъртане)
Меню с настройка на носителя на запис (Нулиране)
Опции
Номер на файла (166)
Име на папка (166)
Нулирайте в положение
Series (Последователно)
Standard Form (Стандартен формат)
172
Връщане на фабричните настройки
Меню с настройки (Нулиране)
Нулирайте в положение
Top (Главно)
On
±0
Auto (Автоматична)
0
Standard (Стандартен)
1 Min (1 минута)
Auto (Автоматична)
On (Включен)
On (Включена)
Auto (Автоматична)
Multi (Множествен)
On (Включени)
Off (Изключена настройка)
On (Активирана настройка)
Други (Нулиране)
Опции
Дисплей с информация за записа (LCD
екран) (46)
Дисплей с информация за записа (Визьор)
(46)
Нулирайте в положение
Display All Info. (Извеждане на цялата
информация)
Дисплей за възпроизвеждане (147)
Екран с единично изображение (с
информация за записа)
No Disp. Info. (Без информация)
Забележки
• Лицето, регистрирано с функцията [Face Registration], не се изтрива дори ако
използвате [Reset Default]. Изберете [Delete All] от [Face Registration] в менюто
с потребителски настройки .
• Извършете [Reset Default], за да нулирате [Date/Time Setup] (Настройка на
датата/часа), [Area Setting] (Настройка на областта), [File Number] (Номер на
файла) и [ Language] (Език) в положенията им по подразбиране.
173
Настройки на фотоапарата (Допълнителни операции)
Опции
Начално меню (60)
Упътване за диска за избор (60)
LCD осветеност (60)
Яркост на визьора (163)
Температура на цветовете за визьора (60)
Икономичен режим (164)
Време за стартиране на икономичния режим
(164)
HDMI резолюция (155)
CTRL FOR HDMI (155)
Настройки за качване (168)
USB връзка (177)
USB LUN настройка (177)
Аудио сигнали (61)
Режим на демонстрация (61)
Електронен затвор с предно перде (163)
Потвърждаване на версията на
фотоапарата
Извежда версията на вашия фотоапарат. Потвърдете версията, когато
бъде пусната нова версия на фърмуера.
Ако прикрепите към фотоапарата обектив, снабден с функция за
показване на версията на обектива, версията ще се изведе.
Бутон MENU t
3 t [Version]
Забележки
• Можете да извършите обновяване, само когато нивото на батерията е
(три оставащи чертички) или повече. Препоръчваме ви да използвате
достатъчен заряд на батерията или променливотоков адаптер модел ACPW10AM (продава се отделно).
174
Използване на фотоапарата с
компютър
Следният софтуер ви позволява да използвате по-гъвкаво
изображенията, записани с вашия фотоапарат.
• PlayMemories Home (само за Windows)
Можете да прехвърляте снимки или видеоклипове, записани с
фотоапарата, на вашия компютър, за да ги преглеждате, и можете да
прилагате разнообразни функции, за да подобрите записите си.
• Image Data Converter
Можете да отваряте изображения в RAW формат.
За подробности относно инсталацията вижте стр. 66.
Препоръчителна компютъра среда (Windows)
Следната среда е препоръчителна за използване на приложения
софтуер и за копиране на изображения чрез USB връзка.
OS
(предварително
инсталирана)
Microsoft Windows XP* SP3/Windows Vista** SP2/Windows 7 SP1/
Windows 8
“PlayMemories
Home”
Процесор: Intel Pentium III 800 MHz или по-бърз
(За възпроизвеждане/редактиране на видеоклипове с висока
разделителна способност: Intel Core Duo 1.66 GHz или по-бърз/
Intel Core 2 Duo 1.66 GHz или по-бърз, Intel Core 2 Duo 2.26 GHz
или по-бърз (AVC HD (FX/FH))
Памет: Windows XP 512MB или повече (препоръчваме 1GB или
повече), Windows Vista/Windows 7 1 GB или повече
Твърд диск: Дисково пространство, нужно за инсталацията –
приблизително 500 МВ
Дисплей: Резолюция на екрана - 1024 x 768 точки или повече
“Image Data
Converter Ver.4”
Процесор/Памет: Pentium 4 или по-бърз/1 GВ или повече
Дисплей: 1024 х 768 точки или повече
* Не се поддържат 64-битови операционни системи или Starter (Edition).
За да използвате функцията за създаване на дискове, трябва да сте
инсталирали Windows Image Metering API (IMAPI) Ver. 2.0 или по-нова.
175
Компютър (Допълнителни операции)
Забележки
• За да инсталирате софтуера, ви е необходима Интернет връзка.
• Използвайте Image Data Converter, за да възпроизвеждате RAW изображения.
• PlayMemories Home не е съвместим с Mac компютри. Когато възпроизвеждате
изображения на Mac компютри, използвайте подходящите приложения,
комплектовани към Mac компютрите.
Използване на фотоапарата с компютър
** Starter (Edition) не се поддържа.
Препоръчителна компютъра среда (Mac)
Когато използвате приложения софтуер и прехвърляте изображения
чрез USB връзка, ви препоръчваме следната компютърна среда.
Операционна
система
(предварително
инсталирана)
USB връзка: Mac OS X v10.3 - 10.8
Image Data Converter Ver. 4: Mac OS X v10.5, 10.6
(Snow Leopard), 10.7 (Lion), 10.8 (Mountain Lion)
“Image Data
Converter Ver.4”
Процесор: Intel Core Solo/Core Duo/Core 2 Duo или
по-бърз
Памет: Препоръчваме 1 GВ или повече.
Дисплей: 1024 х 768 точки или повече
Забележки
• Операциите не са гарантирани за всички препоръчителни операционни среди,
споменати по-горе, или в среди с няколко операционни системи.
• Ако едновременно свържете две или повече USB устройства към един и същи
компютър, в зависимост от вида на USB устройството, което използвате,
е възможно някое от устройствата, включително вашият фотоапарат, да не
работи.
• Употребата с високоскоростни USB (USB 2.0-съвместими) компютърни среди
ви позволява по-бърз трансфер, защото този фотоапарат е съвместим с HiSpeed USB (USB 2.0 съвместим).
• Възможно е връзката между фотоапарата и компютъра да не се възстанови по
едно и също време след излизане на устройството от режим Suspend или Sleep.
176
Свързване на фотоапарата с компютър
Осъществяване на USB връзка
Избира начина, който да се използва за USB връзката, когато фотоапаратът
е свързан към компютър или USB устройство чрез USB кабел.
Бутон MENU t 2 t [USB Connection] t Изберете
желаната настройка.
В зависимост от компютъра или другото USB устройство, което
сте свързали към фотоапарата, режимът на връзка автоматично
се избира от MTP или Mass Storage. Windows 7 или Windows 8
компютрите са свързвани в МTP и специфичните функции стават
достъпни.
Mass Storage
(Устройство за
съхранение на
данни)
Осъществява Mass Storage връзка между фотоапарата и
компютъра или друго USB устройство.
MTP
Осъществява MTP връзка между фотоапарата и компютъра или
друго USB устройство. Windows 7 или Windows 8 компютрите
са свързвани в МTP и специфичните функции стават достъпни.
Когато използвате други операционни системи (Windows Vista/XP,
Mac OS X), се извежда AutoPlay Wizard и снимките в папката за
запис на фотоапарата се прехвърлят на компютъра.
PC Remote
(Дистанционно
управление от
компютъра)
Управлява фотоапарата от компютър посредством използването
на “Remote Camera Control”, като например управлява записа и
запазването на изображения на компютъра (стр. 68).
Забележки
• Когато настройката [USB Connection] е зададена в положение [Auto], връзката
може да отнеме дълго време.
• Ако при връзката на фотоапарата с Windows 7 или Windows 8 компютър не се
изведе екран Device Stage*, задайте [USB Connection] в положение [Auto].
* Device Stage е екран с менюта, от който можете да управлявате свързани
устройства като например фотоапарат (Функция на Windows 7 или Windows 8).
Задаване на режим на USB свързване
(Настройка USB LUN)
Подобрява съвместимостта като ограничава функциите на USB връзката.
Бутон MENU t 2 t [USB LUN Setting] t
Изберете желаната настройка
177
Компютър (Допълнителни операции)
Auto
(Автоматичен)
Свързване към компютър
Multi
Обикновено използвайте [Multi].
Single
Задайте [USB LUN Setting] в положение [Single] само
когато не можете да осъществите връзка.
Свързване към компютър
Поставете батерия с достатъчен заряд или свържете
1 фотоапарата
към мрежата от 220 V, като използвате
променливотоков адаптер модел AC-PW10АМ (продава
се отделно).
2 Включете фотоапарата и компютъра.
Уверете се, че [USB Connection] в
3 положение
[Mass Storage].
Свържете фотоапарата към
4 вашия
компютър.
• Когато за първи път свържете
фотоапарата посредством
USB кабела, вашият компютър
автоматично стартира използваната
програма, за да разпознае
фотоапарата. Изчакайте известно
време.
2 е зададен в
1 Към USB жак на
компютъра
USB кабел
(приложен в
комплекта)
2 Към Мулти/Микро USB
конектора
Прехвърляне на изображения на компютър
(Windows)
PlayMemories Home ви позволява лесно да прехвърляте изображения.
За подробности относно функциите PlayMemories Home вижте
“Помощно упътване за PlayMemories Home”.
178
Свързване на фотоапарата с компютър
Прехвърляне на изображения на компютър без да
използвате PlayMemories Home
Ако след извършването на USB връзката между фотоапарата и
компютъра се извежда AutoPlay Wizzard, щракнете върху [Open folder to view files] t [OK] t [DCIM] или [MP_ROOT] t копирайте
желаните изображения на компютър.
Име на файла
Вид на файла
Име на файла
DCIM папка
JPEG файл
DSC0ssss.JPG
JPEG файл (Adobe RGB)
_DSCssss.JPG
RAW файл
DSC0ssss.ARW
RAW файл (Adobe RGB)
_DSCssss.ARW
MP4 файл (1440 x 1080 12M)
MAH0ssss.MP4
MP4 файл (VGA 3M)
MAQ0ssss.MP4
MP_ROOT
папка
• Индикацията ssss (номер на файл) е обозначение за номер от 0001
до 9999.
• Когато зададете [Quality] в положение [RAW & JPEG], цифрите в
имената на файловете с RAW данни и съответстващите им JPEG
файлове са еднакви.
Забележки
• За операции като например прехвърляне на AVCHD видеоклипове на вашия
компютър използвайте PlayMemories Home.
• Когато свържете фотоапарата към компютър, ако работите с видеоклипове или
папки с AVCHD формат от компютъра, изображенията може да се повредят и
да не се възпроизведат. Не изтривайте и не копирайте видеоклипове в AVCHD
формат от компютъра на носителя на запис. Sony не носи отговорност за
последствията от такива операции с компютъра.
Прехвърляне на изображения на компютър (Mac)
Първо свържете фотоапарата към вашия Mac компютър.
1 Щракнете
два пъти върху иконата на новоразпознатото
устройство t папката, в която са запазени
изображенията, които желаете да копирате.
179
Компютър (Допълнителни операции)
Папка
Свързване на фотоапарата с компютър
Щракнете и изтеглете файловете с изображенията към
2 иконката
на твърдия диск
Изображенията се копират върху вашия твърд диск.
Щракнете два пъти върху иконата на твърдия диск t
3 желания
от вас файл с изображение в папката, съдържаща
копираните файлове.
Изображението се извежда.
Софтуер за Macintosh компютри
За подробности относно други софтуерни приложения за Macintosh
компютри посетете следния Интернет адрес:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
Изтриване на USB връзката
Извършете процедурите от стъпки 1 до 2, описани по-долу, преди да:
• Изключите USB кабела.
• Извадите картата-памет.
• Изключите фотоапарата.
Щракнете два пъти върху
1 иконата
за изключване в
Windows Vista
лентата със задачи
• За Windows 7 или Windows 8
щракнете върху
и после щракнете
върху .
Икона за изключване
Щракнете върху
(Безопасно изключване на USB
2 устройството
за съхранение на данни).
Забележки
• Предварително изтеглете и пуснете иконата с устройството на картата-памет
в иконата “Trash”, когато използвате Mac компютър, докато фотоапаратът е
изключен от компютъра.
• При Windows 7, иконката за изключване може да не се изведе. В този
случай можете да изключите устройството без да извършвате гореописаната
процедура.
• Не изваждайте USB кабела, докато лампичката за достъп свети. Данните може
да се повредят.
180
Създаване на диск с видеоклипове
Създаване на диск с изображения с висока
разделителна способност (HD) (AVCHD диск)
Можете да създавате AVCHD диск от видеоклипове с висока
разделителна способност (HD) в AVCHD формат, прехвърлени на
компютър, като използвате приложения софтуер PlayMemories Home.
1 Стартирайте [PlayMemories Home] и изберете
Инструменти в горния десен ъгъл на екрана t
(Създаване на дискове) t
(AVCHD (HD)).
част на екрана.
3 Запишете диска, следвайки инструкциите на екрана.
Забележки
• Предварително инсталирайте PlayMemories Home.
• Не можете да записвате снимки и MP4 файлове с видеоклипове на AVCHD
диск.
• Създаването на диска може да отнеме дълго време.
Възпроизвеждане на AVCHD диск на компютър
Можете да възпроизвеждате AVCHD диск, като използвате PlayMemories Home. Изберете DVD устройството, в което е поставен дискът, и
щракнете върху [Player for AVCHD] в софтуера PlayMemories Home.
За подробности относно операциите вижте “Помощното упътване за
PlayMemories Home”.
Забележки
• В зависимост от компютърната среда е възможно видеоклиповете да не се
възпроизведат плавно.
181
Компютър (Допълнителни операции)
Изберете AVCHD видеоклиповете, които желаете да
2 запишете,
след това щракнете и изтеглете върху дясната
Създаване на диск с видеоклипове
Създаване на Blu-ray диск
Можете да създадете Blu-ray диск от видеоклипове в AVCHD формат,
прехвърлени на компютър. Вашият компютър трябва да поддържа
функцията за създаване на Blu-ray диск. За да създадете Blu-ray диск,
можете да използвате BD-R (без възможност за презапис) или BD-RE
(с възможност за презапис) носител. След като веднъж създадете
диска, не можете да прибавяте съдържание към нито един от двата
типа диск.
За да създавате Blu-ray дискове с PlayMemories Home, трябва да
инсталирате собственическо софтуерно допълнение. За подробности
посетете следния Интернет адрес:
http://support.d-imaging.sony.co.jp/BDUW/
За да инсталирате приложението на софтуера ви е необходима
Интернет връзка.
За подробности вижте “Помощно упътване за PlayMemories Home”.
Създаване на диск с изображения със
стандартно качество на картината (STD)
Стартирайте [PlayMemories Home] и изберете
1 Инструменти
в горния десен ъгъл на екрана
t
(Създаване на дискове) t (DVD-Video (STD)).
Изберете AVCHD видеоклиповете, които желаете да
2 запишете,
след това щракнете и изтеглете върху дясната
част на екрана.
3 Запишете диска, следвайки инструкциите на екрана.
Забележки
• Предварително инсталирайте PlayMemories Home.
• Не можете да записвате MP4 файлове с видеоклипове на диск.
• Създаването на диска ще отнеме повече време, тъй като видеоклиповете в
AVCHD формат се преобразуват във видеоклипове със стандартно качество на
изображенията (STD).
• Когато създавате DVD-Video (STD) диск за първи път е необходима Интернет
връзка.
182
Създаване на диск с видеоклипове
Дискове, които можете да използвате с
PlayMemories Home
С PlayMemories Home можете да използвате 12 cm дискове от
следните видове. За Blu-ray дискове проверете стр. 182.
Вид на диска
Функции
DVD-R/DVD+R/DVD+R DL
Без възможност за презапис
DVD-RW/DVD+RW
С възможност за презапис
183
Компютър (Допълнителни операции)
• Винаги проверявайте дали системният софтуер на вашия PlayStation®3 e обновен до последната версия.
• Възможно е PlayStation®3 да не се предлага в някои държави/
региони.
Print
Определяне на DPOF
Използвайки фотоапарата, можете да отбележите изображенията
преди да ги отпечатате във фото-ателие или на вашия принтер.
Следвайте процедурата по-долу.
DPOF характеристиките остават с изображенията и след
отпечатването. Препоръчваме ви след отпечатването да премахнете
DPOF маркировките.
Бутон MENU t
1 t [Specify Printing] t [DPOF Setup]
1t
[Multiple Img.] t [Enter]
Изберете изображението с помощта на b/B на контролния
2 бутон.].
Натиснете центъра на контролния бутон, за да прибавите
3 маркировката
.
• За да премахнете маркировката DPOF, отново изберете изображението и
след това натиснете центъра на контролния бутон.
4 Натиснете бутона MENU.
Изберете [OK] с помощта на v и след това натиснете
5 централната
част на контролния бутон.
Забележки
• Не можете да прибавяте DPOF маркировки към RAW файлове с данни.
• Не можете да определите броя изображения, които могат да се отпечатат.
Отпечатване на дата
Можете да нанасяте датата върху изображението, когато го
отпечатвате. Позицията на датата (в или извън изображението, размер
на символите и др.) зависи от вашия принтер.
Бутон MENU t
Imprint] t [On]
1t [Specify Printing] t [Date
Забележки
• Възможно е тази функция да не работи в зависимост от принтера.
184
Cleaning
Почистване на фотоапарата и обектива
Cleaning (Advanced Operations)
Почистване на фотоапарата
Почистване на обектива
• Не използвайте почистващи разтвори, съдържащи органични
съставки като разредител или бензин.
• Когато почиствате повърхността на обектива, отстранете праха, като
използвате вентилаторна четка с продухване, продавана в търговската
мрежа. В случай, че частиците прах са полепнали по повърхността,
почистете ги с мека почистваща кърпичка или със салфетка, леко
навлажнена с разтвор за почистване на обективи. Почиствайте
с кръгови движения от центъра към периферията. Не пръскайте
почистващия разтвор директно върху повърхността на обектива.
185
Почистване (Допълнителни настройки)
• Не докосвайте вътрешността на фотоапарата, като например лещите
на обектива или огледалото. Почистете праха от огледалото с
помощта на продухваща четка*, защото е възможно прашинките,
попаднали по огледалото или около него, да повлияят на
изображенията или работата на фотоапарата. За подробности
относно почистването на сензора за изображението вижте
следващата страница.
* Не използвайте спрей за почистване. Използването му може да
причини неизправност.
• Почиствайте повърхността на фотоапарата с мека почистваща
кърпичка, леко навлажнена с вода, след което добре подсушете
повърхността със суха почистваща кърпичка. Следвайте
инструкциите, описани по-долу, за да предотвратите повреда на
покритието или корпуса:
– Не използвайте химични продукти като разредители, бензин,
алкохол, кърпички за еднократна употреба, репелент против
насекоми, плажно масло или инсектицид и др.
– Не докосвайте фотоапарата, ако по ръцете ви има следи от
гореизброените вещества.
– Не позволявайте продължителен контакт на фотоапарата с гума или
винил.
Почистване на сензора за
изображението
Ако във вътрешността на фотоапарата попаднат прах или песъчинки,
които в зависимост от условията на снимане могат да полепнат по
повърхността на сензора за изображението (частта, която преобразува
светлината в електрически сигнал), тези частици може да се появят на
изображението. Ако по сензора попадне прах, почистете прашинките,
като следвате стъпките по-долу.
Забележки
• Не използвайте спрей за почистване, защото е възможно във вътрешността
на фотоапарата да останат капчици от почистващия препарат.
Автоматично почистване на сензора за
изображението, като използвате режима на
почистване на фотоапарата.
Натиснете бутона MENU,
1 след
това изберете 3,
Бутон MENU
като използвате b/B на
контролния бутон.
Изберете [Cleaning Mode],
2 като
използвате v/V, след
това натиснете централната
част на контролния бутон.
Изберете [Enter] с помощта на v и натиснете централната
3 част
на контролния бутон.
Сензорът за изображението вибрира за кратко и премахва попадналите
по него прашинки.
4 Изключете фотоапарата.
186
Почистване на сензора за изображението
Почистване на сензора за изображението с
помощта на продухваща четка
Ако след почистването е необходимо отново да извършите
операцията, почистете сензора, като използвате стъпките по-долу.
Извършете операциите по почистване, описани в стъпки
1 от
1 до 4 в “Автоматично почистване на сензора за
изображението, като използвате режима на почистване на
фотоапарата”
2 Свалете обектива (стр. 25).
на огледалото с пръст, за да
повдигнете огледалото.
• Внимавайте да не докоснете самото
огледало.
Лост за заключване
на огледалото
Използвайте вентилаторна
4 четка
с продухване, за да
почистите повърхността на
сензора и областта около него.
• Не докосвайте сензора за
изображението с върха на четката и не
поставяйте върха на четката в кухината
зад байонета.
• Придържайте фотоапарата обърнат
надолу, за да предотвратите повторното
попадане на прах във вътрешността на
му. Приключете с почистването бързо.
• Почистете и задната част на огледалото,
като използвате вентилаторната четка.
187
Почистване (Допълнителни настройки)
Натиснете маркировката V
3 на
лостчето за заключване
Почистване на сензора за изображението
След като почистването
5 приключи,
свалете огледалото с
пръст, докато щракне.
• Свалете рамката на огледалото.
Внимавайте да не докоснете
повърхността на огледалото.
• Свалете огледалото, докато се
заключи плътно.
6 Прикрепете обектива и изключете фотоапарата.
• Преди да прикрепите обектива се уверете, че огледалото е надеждно
заключено.
Забележки
• След като почистването приключи, преди да монтирате обектива се уверете,
че огледалото е надеждно заключено. В противен случай обективът може да се
надраска или фотоапаратът може да се повреди. Ако огледалото не е надеждно
заключено на мястото си, автоматичният фокус няма да сработи при записа.
• Не можете да снимате, докато огледалото е повдигнато.
188
Troubleshooting/Others
Отстраняване на проблеми
Ако се сблъскате с проблем, докато използвате фотоапарата, първо опитайте
следните решения.
Проверете следните опции.
2
Извадете батерията и я поставете отново след около 1 минута.
След това включете захранването.
3
Нулирайте настройките (стр. 170).
4
К
онсултирайте се с вашия представител на Sony или
упълномощен сервиз.
Батерии и захранване
Батерията не може да бъде инсталирана.
• Когато поставяте батерията, използвайте върха й, за да натиснете
лоста за заключване (стр. 21).
• Можете да използвате само NP-FM500H батерия с вашия фотоапарат.
Уверете се, че батерията е NP-FM500H.
Индикаторът за оставащ заряд на батерията не е верен или
се извежда индикация за достатъчен заряд на батерията, а
захранването скоро се изразходва. Не можете да включите
фотоапарата.
• Използвали сте фотоапарата при много горещи или студени условия
(стр. 200).
• Батерията е разредена. Поставете заредена батерия (стр. 19).
• Батерията е изтощена (стр. 208). Сменете я с нова.
• Поставете батерията правилно (стр. 21).
189
Отстраняване на проблеми/Други (Допълнителна информация)
1
Отстраняване на проблеми
Захранването изненадващо се изключва.
• Ако не използвате фотоапарата известно време, устройството автоматично
преминава в икономичен режим и почти се изключва. За да отмените
икономичния режим, извършете операция с фотоапарата като например
натиснете бутона на затвора наполовина (стр. 164).
Лампичката CHARGE мига, когато зареждате батерията.
• С фотоапарата можете да използвате само батерия модел NP-FM500H.
Уверете се, че батерията е NP-FM500H.
• Ако зареждате батерия, която не е била използвана дълго време,
лампичката CHARGE може да мига.
• Лампичката CHARGE мига по два начина - бърз (около 0.15-секундни
интервали) и бавен (около 1.5-секундни интервали).
Ако лампичката мига бързо, извадете батерията и отново я поставете
стабилно. Ако лампичката CHARGE отново мига, това означава,
че има нещо нередно с батерията. Бавното мигане означава, че
зареждането е спряло и устройството е в режим на готовност, защото
температурата на околната среда е извън подходящия обхват за
зареждане на батерията.
Зареждането ще се възстанови и лампичката CHARGE ще светне, когато
температурата на околната среда се върне в допустимите граници.
Зареждайте батерията при подходяща температура между 10°С и 30°С.
Снимане на изображения
Когато включите захранването, на LCD екрана не се
извежда нищо в режим на работа с визьора.
• Настройката [FINDER/LCD Setting] е в положение [Manual]. Натиснете
бутона FINDER/LCD (стр. 164).
Изображението не е ясно във визьора.
• Регулирайте правилно скалата на диоптъра, като използвате
лостчето за регулация на визьора (стр. 29).
Във визьора не се виждат изображения
• Настройката [FINDER/LCD Setting] е в положение [Manual]. Натиснете
бутона FINDER/LCD (стр. 164).
• Приближете окото си по-близо до визьора.
190
Отстраняване на проблеми
Затворът не се освобождава
Записът отнема дълго време.
• Функцията за намаляване на смущенията е активирана (стр. 159). Това не е
неизправност.
• Записвате в режим RAW (стр. 157). Тъй като файлът с данните е голям,
записът в режим RAW може да отнеме известно време.
• Функцията Auto HDR обработва изображението (стр. 130)
Едно и също изображение се записва няколко пъти.
• Режимът на работа е зададен в положение [Cont. Shooting] или [Bracket:
Cont.]. Задайте [Drive Mode] в положение [Single Shooting] (стр. 45, 143).
• Режимът на експонация е зададен в положение [Tele-zoom Cont. Priority AE]
(Телеприближение с приоритет на непрекъсната автоматична експонация)
(стр. 40, 90).
• Режимът на експонацията е зададен в положение [Superior Auto] (Запис с
допълнителни автоматични настройки) и [S. Auto Image Extract.] се задава в
положение [Off] (стр. 85).
Изображението не е на фокус.
• Обектът е твърде близо. Проверете минималното фокусно разстояние на
обектива.
• Записвате в режим на ръчно фокусиране. Задайте ключа за избор на режим на
фокусиране в положение AF (Автоматичен фокус) (стр. 106).
• Когато обективът притежава ключ за избор на режим на фокусиране, задайте
ключа в положение AF.
• Светлината е недостатъчна.
Eye-Start AF не работи.
• Задайте [Eye-Start AF] в положение [On] (стр. 77).
• Натиснете бутона на затвора наполовина.
191
Отстраняване на проблеми/Други (Допълнителна информация)
• Използвате носител на запис със защитно капаче и то е зададено в положение
LOCK. Задайте ключа в позиция на разрешен запис.
• Проверете капацитета свободно място в носителя на запис.
• Не можете да снимате, докато вградената светкавица се зарежда (стр. 41, 126).
• В режим на автоматично фокусиране затворът не сработва, когато обектът не
е на фокус.
• Обективът не е прикрепен правилно. Прикрепете го правилно (стр. 24).
• Когато към фотоапарата е прикрепено друго устройство като например
астрономически телескоп, задайте [Release w/oLens] в положение [Enable]
(стр. 160).
• Опитвате се да записвате обект, който трябва специално да бъде фокусиран
(стр. 107). Използвайте функцията за заключване на фокуса или фокусирайте
ръчно (стр. 108, 114).
Отстраняване на проблеми
Светкавицата не работи.
• Режимът на светкавица е зададен в положение [Autoflash]. Ако искате да се
уверите, че светкавицата ще светне безпроблемно, задайте режима за работа
със светкавицата в положение [Fill-flash] (стр. 41, 126).
Зареждането на светкавицата отнема дълго време.
• Използвали сте светкавицата последователно няколко пъти за кратък
период от време. Когато използвате светкавицата няколко пъти, процесът
по презареждането й може да отнеме повече време от обичайното, което ще
предотврати прегряване на фотоапарата.
Изображение, записано с помощта на светкавицата, е
твърде тъмно.
• Ако обектът е извън обхвата на светкавицата (разстоянието, което може да
достигне светкавицата), изображението ще бъде тъмно, защото светлината
от светкавицата не достига до обекта. Ако промените стойността на ISO,
обхватът на светкавицата също ще се промени. Проверете обхвата на
светкавицата в “Технически характеристики”.
Датата и часът се записват неправилно.
• Задайте правилните дата и час (стр. 27).
• Избраната в [Area Setting] област се различава от реалната област. Отново
задайте [Area Setting] (стр. 27).
Стойността на диафрагмата и/или скоростта на затвора
мигат, когато натиснете бутона на затвора наполовина.
• Обектът е твърде тъмен или твърде светъл и поради тази причина се намира
извън обхвата. Регулирайте настройките отново.
Изображението изглежда избеляло (Flare).
Изображението е замъглено (Ghosting).
• Изображението е записано с много силен източник на светлина и в обектива е
навлязла излишна светлина. Прикрепете сенник.
Ъглите на изображението са твърде тъмни.
• Ако използвате филтър или сенник, свалете ги и опитайте да снимате
отново. В зависимост от дебелината на филтъра и неправилното поставяне
на сенника, филтърът или сенникът може частично да попаднат в
изображението. Възможно е оптическите способности на някои обективи да
причинят появата на по-тъмна периферия (недостатъчна светлина). Можете
да компенсирате този дефект чрез [Lens Comp.: Shading] (стр. 165).
192
Отстраняване на проблеми
Очите на обекта изглеждат червени.
На LCD екрана се появяват и се задържат точки.
• Това не е неизправност. Тези точки не се записват (стр. 10).
Изображението е размазано.
• Изображението е записано на тъмно място без да използвате светкавицата,
като резултатът е вибрация на фотоапарата. Препоръчваме ви да използвате
статив или светкавица (стр. 41, 84, 126).
EV скалата b B мига.
• Обектът е твърде светъл или твърде тъмен за обхвата на измерване на
фотоапарата.
Преглед на изображения
Изображението не може да бъде възпроизведено от
фотоапарата.
• Името на папката/файла е било променено на вашия компютър (стр. 179).
• Не гарантираме, че вашият фотоапарат ще може да възпроизведе файл с
изображение, модифициран с помощта на компютър, или записан с друг
фотоапарат.
• Използвайте PlayMemories Home, за да възпроизвеждате изображения,
запазени на компютъра.
• Фотоапаратът е в режим USB. Отменете USB връзката (стр. 180).
Изтриване на изображения
Фотоапаратът не може да изтрие изображенията.
• Отменете защитата (стр. 152).
Изтрили сте изображение по грешка.
• Веднъж изтрит, файлът не може да бъде възстановен. Препоръчваме ви да
защитите изображенията, които не искате да бъдат изтрити (стр. 152).
193
Отстраняване на проблеми/Други (Допълнителна информация)
• Включете функцията за намаляване на ефекта на червените очи (стр. 57).
• Приближете се до обекта и го снимайте от разстояние, което попада в
обхвата на светкавицата, като използвате светкавицата. Проверете обхвата на
светкавицата в “Технически характеристики”.
Отстраняване на проблеми
Компютри
Не знаете дали операционната система на вашия компютър
е съвместима с тази на фотоапарат.
• Проверете “Използване на фотоапарата с компютър” (стр. 175).
Компютърът не разпознава фотоапарата.
• Уверете се, че фотоапаратът е включен.
• Ако зарядът в батериите е нисък, поставете заредена батерия (стр. 19) или
използвайте променливотоковия адаптер (продава се отделно).
• Използвайте USB кабела (приложен в комплекта) (стр. 178).
• Изключете USB кабела и отново го свържете здраво.
• Изключете от USB портовете всички устройства освен фотоапарата,
клавиатурата и мишката.
• Свържете директно фотоапарата и компютъра без да използвате USB хъб или
други устройства (стр. 178).
Не можете да копирате изображения.
• Свържете правилно фотоапарата с компютъра, като използвате приложения
USB кабел (стр. 178).
• Следвайте процедурата по копиране за вашата операционна система
(стр. 178).
• Възможно е да не успеете да копирате изображенията, ако снимате,
използвайки носител на запис, форматиран на компютър. Снимайте, като
използвате носител на запис, форматиран на вашия фотоапарат (стр. 166).
Изображението не може да се възпроизведе на компютъра.
• Ако използвате приложения софтуер PlayMemories Home, вижте “Помощно
упътване за PlayMemories Home”.
• Консултирайте се с производителя на компютъра или софтуера.
PlayMemories Home не се стартира автоматично след
осъществяването на USB връзката.
• Осъществете USB връзката след като включите компютъра (стр. 178).
194
Отстраняване на проблеми
Носител на запис
• Поставили сте носителя на запис неправилно. Поставете го в правилната
посока (стр. 21).
Не можете да записвате на носителя на запис.
• Капацитетът на носителя на запис е запълнен. Изтрийте ненужните
изображения (стр. 34, 153).
• Поставили сте неизползваем носител на запис (стр. 23, 205).
Форматирали сте носителя на запис без да искате.
• Всички изображения на носителя на запис са изтрити при форматирането. Не
можете да ги възстановите.
Отпечатване
Не можете да отпечатвате изображения.
• Не можете да отпечатвате RAW изображения. За да отпечатате RAW
изображение, първо го преобразувайте в JPEG формат, като използвате Image
Data Converter на приложения CD-ROM.
Цветовете на изображението са странни.
• Когато отпечатвате изображения, записани в режим Adobe RGB, с помощта
на sRGB принтери, които не са съвместими с Adobe RGB (DCF2.0/Exif2.21),
изображенията се отпечатват с по-малко наситени (стр. 160).
Изображенията се отпечатват с отрязани краища.
• В зависимост от вашия принтер, левият, десният, горният и долният край
на изображението може да се отрежат. Ако отпечатвате изображение със
съотношение [16:9], страничните краища може да се отрежат.).
• Когато отпечатвате изображения с помощта на принтер, отменете настройките
за отрязване или рамкиране. Консултирайте се с производителя на принтера
за това дали принтерът притежава такива функции.
• Когато отпечатвате изображения във фото магазин, попитайте дали е
възможно изображенията да се отпечатват без да се отрязват краищата им.
195
Отстраняване на проблеми/Други (Допълнителна информация)
Не можете да поставите носителя на запис.
Отстраняване на проблеми
Не можете да отпечатвате изображения с дата.
• Като използвате PlayMemories Home, можете да отпечатвате изображения с
дата (стр. 64).
• Този фотоапарат не притежава функция за поставяне на дата на изображения.
Въпреки това изображенията, записани с фотоапарата, съдържат информация
за датата и вие можете да ги отпечатате с дата, ако принтерът или софтуерът
разпознават Exif информация. Консултирайте се с производителя на принтера
или софтуера относно съвместимостта на устройството с Exif формата.
• Когато отпечатвате изображения във фото ателие, ако искате, можете да
отпечатате изображенията с дата.
Други
Обективът се замъглява.
• Кондензирала се е влага. Изключете фотоапарата и го оставете около 1 час
преди да го използвате отново (стр. 200).
Когато включите фотоапарата, се извежда съобщението
“Set Area/Date/Time.” (“Задайте област/дата/час.”).
• Фотоапаратът е оставен известно време без да бъде използван и с нисък заряд
на батерията или без батерия. Заредете батериите и отново задайте датата
(стр. 27, 201). Ако настройката за дата се губи всеки път, когато сменяте
батерията, се свържете с вашия представител или с упълномощен сервиз на
Sony.
Броят на изображенията, които можете да запишете, не
намалява или намалява с две при всяка снимка.
• Това се случва поради компресията и размера на изображението след
компресията. Когато записвате JPEG изображение, тези параметри се
променят в зависимост от изображението (стр. 157).
Настройката се нулира без да сте извършили тази
операция.
• Извадили сте батерията, докато ключът за захранването е бил в положение
ON. Когато изваждате батерията от фотоапарата, се уверете, че фотоапаратът
е изключен и лампичката за достъп не свети (стр. 17, 21).
196
Отстраняване на проблеми
Фотоапаратът не работи правилно.
На екрана се извежда индикация
.
• Функцията SteadyShot (Стабилизация) не работи. Можете да продължите
да снимате, но функцията SteadyShot няма да работи. Изключете и отново
включете фотоапарата. Ако проблемът продължава, се консултирайте с вашия
представител на Sony или с местен упълномощен сервиз.
В долния ляв ъгъл на екрана се извежда индикация “--Е-”.
• Извадете носителя на запис и отново го поставете. Ако тази процедура не
изключи индикацията, форматирайте носителя на запис.
197
Отстраняване на проблеми/Други (Допълнителна информация)
• Изключете фотоапарата. Извадете батерията и я поставете отново. Ако
фотоапаратът е нагорещен, оставете го да се охлади преди да извършите тази
процедура.
• Ако използвате променливотоков адаптер (продава се отделно), изключете
захранващия кабел. Свържете захранващия кабел и отново включете
фотоапарата. Ако фотоапаратът все още не работи, се свържете с вашия
представител на Sony или с най-близкия упълномощен сервиз.
Предупредителни
съобщения
Ако на екрана се изведе някое от
следните съобщения, следвайте
инструкциите, описани по-долу.
Set Area/Date/Time. (Задайте
област/дата/час)
• Задайте областта, датата и часа.
Ако не сте използвали фотоапарата
продължително време, заредете
вградената акумулаторна батерия
(стр. 27, 201).
Unable to use memory card.
Format? (Невъзможно е да
използвате картата-памет.
Форматирайте?)
• Носителят на запис е форматиран
на компютър и форматът на
файла е модифициран.
Изберете [Enter] и след това
форматирайте носителя на запис.
Въпреки това, можете пак да
използвате носителя на запис,
но всички предишни данни на
носителя ще бъдат изтрити.
Възможно е форматирането да
отнеме известно време. Ако
все още се извежда съобщение,
сменете носителя на запис.
Memory Card Error (Грешка с
носителя)
• Поставили сте несъвместим
носител на запис или
форматирането не се е
извършило.
Reinsert memory card. (Отново
поставете картата-памет.)
• Поставеният носител на запис
не може да се използва с вашия
фотоапарат.
• Носителят на запис е повреден.
• Терминалът на носителя на запис
е замърсен.
Memory card locked. (Картатапамет е заключена.)
• Използвате карта-памет с
ключе за защита от запис и то
е зададено в положение LOCK.
Задайте ключа в позиция на
разрешен запис.
Processing…(Обработване…)
• Съобщението се извежда, когато
намаляването на смущенията
за дълга експонация или висока
стойност на ISO се извършва
за същото време, за което е бил
отворен затворът. Не можете
да снимате, докато процесът се
извършва.
Unable to display. (Извеждането
е невъзможно.)
• Възможно е изображенията,
записани с други фотоапарати
или обработвани с компютър, да
не се възпроизведат.
Check that a lens is mounted.
For an unsupported lens, set
“Release w/o Lens” in the menu
to “Enable”. (Проверете дали е
поставен обектив. За обективи,
които не се поддържат, задайте
“Освобождаване на затвора без
обектив” в менюто в положение
“Enable”.)
• Обективът не е прикрепен
правилно или не е прикрепен
изобщо.
• Когато прикрепяте към
фотоапарата астрономичен
телескоп или подобно, задайте
[Release w/o Lens] в положение
[Enable].
Unable to print. (Невъзможно
отпечатване.)
• Опитвате се да маркирате
изображения в RAW формат с
DPOF знак за отпечатване.
198
Предупредителни съобщения
• Температурата във вътрешността
на фотоапарата се е повишила
до неприемливо ниво, защото
сте записвали твърде дълго
време. Спрете записа.
Recording is unavailable in
this movie format. (Записът
не работи в този формат за
видеоклипове.)
• Задайте [File Format] в
положение [MP4].
• Броят на изображенията
надвишава този, за който е
възможна обработка на дата от
фотоапарата.
• Не е възможно да регистрирате
файла с базата данни.
Използвайте РlayMemories
Home, за да подсигурите всички
изображения на компютъра и
след това ги възстановете на
картата-памет.
Camera Error. Turn power
off then on. (Грешка във
фотоапарата. Изключете
захранването, след това го
включете.)
System Error (Системна грешка)
• Изключете захранването,
извадете батерията и след
това отново я поставете. Ако
съобщението се извежда
често, се консултирайте с
199
вашия представител или с
упълномощен сервиз на Sony.
Image Database File error.
Recover? (Грешка с файла за
обработка на изображенията.
Възстановете?)
• Не можете да записвате или
възпроизвеждате видеоклипове
в AVCHD формат, защото
файлът с базата данни
е повреден. Следвайте
инструкциите на екрана, за да
възстановите данните.
Unable to magnify.
(Невъзможност за
увеличаване.)
Unable to rotate image.
(Невъзможност за въртене на
изображението.)
• Възможно е изображенията,
записани с други фотоапарати,
да не могат да се увеличават
и въртят.
Cannot create more folders. (Не
можете да създавате повече
папки.)
• На носителя на запис
съществуват папки с имена,
започващи с “999”. Не можете
да създавате папки, ако
ситуацията е такава.
Отстраняване на проблеми/Други (Допълнителна информация)
Internal temp. high. Allow
it to cool. (Вътрешната
температура се е повишила.
Оставете уреда да се
охлади.)
• Фотоапаратът се е нагорещил,
защото сте го използвали
продължително време на горещо
място.
Изключете захранването.
Оставете фотоапарата да се
охлади, докато отново е готов за
снимки.
Предпазни мерки
също и капаче за задната част на
обектива ALC-R55.
Грижи
Не оставяйте/
използвайте
фотоапарата на
следните места
• На изключително горещи, сухи или
влажни места
Когато оставите устройството в
кола, паркирана на пряка слънчева
светлина, корпусът на фотоапарата
може да се деформира, а това може
да причини неизправност.
• На пряка слънчева светлина или
близо до отоплително тяло.
Корпусът на фотоапарата може да
се обезцвети или деформира, а това
може да причини неизправност.
• На места, които са обект на
вибрации.
• Близо до силни магнитни полета.
• На песъчливи или прашни места.
Не позволявайте във фотоапарата
да попадне пясък. Пясъкът и
прашинките може да причинят
неизправност във фотоапарата,
а понякога тази неизправност не
може да бъде поправена.
• На влажни места
Това може да причини натрупване
на плесени в обектива.
Съхранение
Уверете се, че сте прикрепили
капачето към обектива или
капачето към тялото, когато не
използвате фотоапарата. Когато
прикрепяте капачето към тялото,
почистете го от полепналата прах
преди да го поставите. Когато
купувате DT 18 – 55 mm F3.5–5.6
SAM II комплект с обектив, купете
Покритието на повърхността на
LCD екрана може да се обели.
Моля, обърнете внимание на
следната информация, касаеща
грижата и поддръжката на LCD
екрана.
• Ако по LCD екрана останат следи
от крем или друго от ръцете ви,
това може да наруши покритието
му. Ако това се случи, незабавно
почистете екрана.
• Силното натискане със салфетка
или друг материал може да
надраска покритието на екрана.
• Преди да почистите мръсотията
от екрана, първо отстранете праха
с продухваща четка и др.
• Когато почиствате мръсотията,
правете го внимателно, като
използвате мека текстилна
кърпичка като например
почистваща кърпичка за очила.
Забележка за
работната
температура
Вашият фотоапарат е проектиран
за работа между 0°С и 40°С.
Снимането на крайно студени или
горещи места, които излизат извън
тези стойности, не се препоръчва.
Кондензация на влага
Ако внесете фотоапарата директно
от студено на топло място или ако
го оставите в много влажна стая,
във вътрешността на устройството
или по повърхността му може
да кондензира влага. Ако това се
случи, фотоапаратът може да се
повреди.
200
Предпазни мерки
Ако има кондензирана влага
Изключете захранването и оставете
фотоапарата поне за 1 час, за
да се изпари влагата. Обърнете
внимание, че ако се опитате
да записвате с влага, останала
във вътрешността на обектива,
изображенията няма да са ясни.
настройките на фотоапарата
се връщат в стойностите си
по подразбиране, вградената
акумулаторна батерия може да
е изтощена. Консултирайте се с
вашия представител на Sony или
местен упълномощен сервиз.
Зареждане на вградената
акумулаторна батерия
Поставете заредена батерия
или свържете фотоапарата с
мрежата от 220 V, като използвате
променливотоковия адаптер (не е
приложен в комплекта); оставете
устройството с изключено
захранване за повече от 24 часа.
Използване на обективи
и аксесоари
Вградена акумулаторна
батерия
Този фотоапарат е снабден с
вградена акумулаторна батерия,
така че настройката за датата
и часа, и други настройки,
се запазват независимо дали
захранването е включено или
изключено.
Акумулаторната батерия е
постоянно заредена, докато
използвате фотоапарата.
Независимо от това, ако използвате
фотоапарата само за кратки
периоди от време, батерията се
разрежда, а ако не използвате
устройството за около 3 месеца,
тя се разрежда напълно. В този
случай се уверете, че сте заредили
батерията преди да използвате
фотоапарата. Независимо от
това, дори батерията да не е
заредена, вие можете да използвате
фотоапарата, но той няма да
записва датата и часа. Ако всеки
път, когато зареждате батерията,
Препоръчваме ви да използвате
Sony обективи/артикули*,
произведени в съответствие
с характеристиките на този
фотоапарат. Използването
на продукти от различни
производители може да доведе
до неправилно функциониране
на фотоапарата и да причини
повредата му.
* Включително продукти на Konica
Minolta.
Карти-памет
Не залепяйте етикети и др. на
картата-памет или адаптера за
картата. Това може да причини
неизправност.
201
Отстраняване на проблеми/Други (Допълнителна информация)
Как да предотвратите
кондензацията на влага
Когато внасяте фотоапарата от
студено на топло място, го сложете
в полиетиленов плик, затворете
го здраво и го оставете за около
час, за да се аклиматизира към
температурата на околната среда.
Предпазни мерки
Забележки за изхвърляне
или прехвърляне на
собствеността на
фотоапарата
За да защитите вашата лична
информация, извършете следните
операции, когато изхвърляте или
прехвърляте собствеността на
фотоапарата.
• [Initialize] t [Reset Default] (стр.
170)
• [Face Registration] t [Delete All]
(стр. 119)
Забележки за запис/
възпроизвеждане
• За да сте сигурни, че операциите
с картата-памет са стабилни,
ви препоръчваме да използвате
фотоапарата, за да форматирате
всяка карта-памет, която се
използва за първи път с този
фотоапарат.
Обърнете внимание, че
форматирането безвъзвратно ще
изтрие всички данни, записани
на картата-памет, и данните не
могат да бъдат възстановени
впоследствие. Уверете се, че сте
подсигурили всички важни за вас
данни на компютъра или другаде.
• Ако неколкократно записвате/
изтривате изображения, може да
се получи раздробяване на данните
в картата-памет. Възможно е да се
окаже, че не можете да запазвате
или записвате видеоклипове.
В този случай запазете вашите
изображения на компютър или
другаде и след това форматирайте
носителя (стр. 166).
• Преди записа на еднократни
събития направете пробен запис,
за да се уверите, че фотоапаратът
работи правилно.
• Този фотоапарат е устойчив на
прах и влага, но не е водоустойчив.
• Не гледайте директно към
слънцето или друга ярка светлина
през свален обектив или през
визьора. Това може безвъзвратно
да увреди очите ви или да причини
неизправност в устройството.
• Не използвайте фотоапарата
близо до места, които излъчват
силни радиовълни или радиация.
Възможно е фотоапаратът да
не записва или възпроизвежда
правилно.
• Използването на фотоапарата на
прашни или песъчливи места може
да причини неизправност.
• Ако се появи кондензация на
влага, отстранете влагата преди да
използвате фотоапарата (стр. 201).
• Не тръскайте и не удряйте
фотоапарата. Освен повреда и
невъзможност за записи, това
може да направи носителя на
запис неизползваем или може да
причини повреда или загуба на
данни за изображенията.
• Отстранете праха от повърхността
на светкавицата с мека почистваща
кърпичка. Ако вследствие на
затопляне прашинките се залепят
по повърхността на светкавицата,
това може да предизвика появата
на пушек или прашинките може
да изгорят.
• Пазете фотоапарата, приложените
артикули и др. далеч от деца,
защото е възможно картата-памет
и др. случайно да бъде погълната.
Ако се случи подобен проблем,
незабавно се консултирайте с
лекар.
202
Система PAL (1080 50i)
Австралия, Австрия, Белгия,
Китай, Хърватска, Чехия, Дания,
Финландия, Германия, Холандия,
Хонконг, Унгария, Индонезия,
Италия, Кувейт, Малайзия, Нова
Зеландия, Норвегия, Полша,
Португалия, Румъния, Сингапур,
Словакия, Испания, Швеция,
Швейцария, Тайланд, Турция,
Великобритания, Виетнам и др.
Можете да използвате вашия
фотоапарат, зарядното устройство
за батерии и променливотоковия
адаптер AC-PW10AM (продава се
отделно), във всяка държава или
регион, където захранването е в
границите между 100 V и 240 V,
50/60 Hz.
Система PAL-M (1080 50i)
Бразилия
Система PAL-N (1080 50i)
Аржентина, Парагвай, Уругвай
Забележки
• Не използвайте електронен
трансформатор (туристически
преобразувател), защото това може
да причини неизправност.
Система SECAM (1080 50i)
България, Франция, Гърция,
Гвиана, Иран, Ирак, Монако,
Русия, Украйна и др.
Системи за цветна
телевизия
Когато възпроизвеждате
изображения на телевизор,
системата за цветна телевизия
трябва да бъде същата като тази
на вашия цифров фотоапарат.
Проверете системата за цветна
телевизия за държавата или региона,
където използвате фотоапарата.
Система NTSC (1080 60i)
Бахамски о-ви, Боливия, Канада,
Централна Америка, Чили,
Колумбия, Еквадор, Ямайка, Япония,
Корея, Мексико, Перу, Суринам,
Тайван, Филипините, САЩ,
Венецуела и др.
203
Отстраняване на проблеми/Други (Допълнителна информация)
Използване на
фотоапарата
в чужбина –
Източници на
захранване
Формат AVCHD
AVCHD представлява формат с
висока разделителна способност
за цифрови фотоапарати и
служи за запис на HD (висока
разделителна способност)
сигнали по спецификация 1080i*1
или спецификация 720p*2 чрез
използването на високоефективни
технологии на компресирано
кодиране. Този формат работи
с кодек MPEG-4 AVC/H.264 за
компресиране на видео данните,
а Dolby Digital или линейна PCM
система служи за компресиране на
аудио данни.
Форматът MPEG-4 AVC/H.264
е способен да компресира
изображения с по-голяма
ефективност от стандартните
формати за компресиране на
изображения. Форматът MPEG-4
AVC/H.264 позволява записът на
HD видео сигнал, заснет с цифрова
видеокамера, да бъде записан върху
8 cm DVD дискове, вграден твърд
диск, флаш памет, карта-памет и др.
1080 50i-compatible device
1080 50i-съвместими
устройства
MPEG-4 AVC/H.264 1920 x
1080/50i, 1920 х 1080/25р
Аудио сигнал: Dolby Digital 2ch
Носител на запис: Карта-памет
*1 1080i спецификация
Това е спецификация с висока
разделителна способност,
която съчетава 1,080 ефективни
линии на сканиране с интерлейс
(редуващо се) сканиране.
*2 720p спецификация
Това е спецификация с висока
разделителна способност, която
съчетава 720 ефективни линии
на сканиране с прогресивно
сканиране.
*3 Данните, записани във формат
AVCHD формат, различен от
споменатия по-горе, не могат да
бъдат възпроизведени на вашия
фотоапарат.
Запис и възпроизвеждане
на вашия фотоапарат
Въз основа на формата AVCHD,
вашият фотоапарат записва с HD
(висока разделителна способност)
качество на изображението, както е
споменато по-долу.
Видео сигнал*3:
1080 60i-съвместими
устройства
MPEG-4 AVC/H.264 1920 x
1080/60i, 1920 х 1080/24р
204
Карта-памет
• Не удряйте, кривете или изпускайте
носителя на запис.
• Не използвайте и не съхранявайте
носителя на запис при следните
условия:
– При високи температури като
например в нагорещено купе на
автомобил, паркиран на пряка
слънчева светлина.
– На места, изложени на директна
слънчева светлина.
– На влажни места или на места с
разяждащи вещества.
• Възможно е веднага след
продължителна употреба
носителят на запис да бъде горещ
при допир. Внимавайте, когато
работите с него.
• Когато лампичката за достъп свети,
не изваждайте носителя на запис
или батерията, и не изключвайте
захранването. В противен случай е
възможно данните да се повредят.
• Ако използвате носителя на запис
близо до силни магнитни полета
или статично електричество и шум,
е възможно данните да се повредят.
• Препоръчваме ви да подсигурявате
важните за вас данни. Правете
го например на твърдия диск на
компютър.
• Когато пренасяте или съхранявате
носителя на запис, използвайте
приложения калъф.
• Не позволявайте носителят на
запис да се намокри.
• Не позволявайте контакт на
Забележки относно
използването на
“Memory Stick”
носителя с този
фотоапарат
С този фотоапарат можете да
използвате видовете “Memory
Stick”, описани в таблицата подолу. Въпреки това операциите
не са гарантирани за всички
видове “Memory Stick XC-HG
Duo” и “Memory Stick PRO Duo”
носители.
205
Отстраняване на проблеми/Други (Допълнителна информация)
Забележки за
използване на
картите с памет
носителя с метални предмети и не
докосвайте с пръст металните части
на свързващата му част.
• Когато капачето за защита от запис
на носителя е зададено в положение
LOCK, не можете да извършвате
операции като например запис или
изтриване на изображения.
• Операциите с носители на запис,
форматирани с компютър, не са
гарантирани с този фотоапарат.
Уверете се, че сте форматирали
носителя на запис на фотоапарата.
• Времето за запис/четене на
данни е различно в зависимост
от комбинирането на носителите
на запис и оборудването, което
използвате.
• Не натискайте силно, когато пишете
върху областта за означение.
• Не залепвайте етикети върху
носителите на запис.
• Не разглобявайте и не модифицирайте
носителя на запис.
• Не оставяйте носителя на запис в
близост до малки деца, защото може
случайно да бъде погълнат.
Карта-памет
използвате само носител, който е
маркиран с Mark2
“Memory Stick XC-HG
Duo” носител*1*2
“Memory Stick PRO
Duo” носител*1*2*3
“Memory Stick PRO-HG
Duo” носител*1*2
Съвместими с вашия
фотоапарат.
Забележки относно
използването на “Memory
Stick Micro” носителя
(продава се отделно)
“Memory Stick Duo” носител
Не е съвместим с вашия
фотоапарат.
“Memory Stick” и “Memory Stick
PRO” носители
Не са съвместими с вашия фотоапарат.
*1 Тези носители са снабдени
с технологията за защита на
авторските права MagicGate.
MagicGate е технология за защита
на авторските права, която използва
технология за кодиране. Данните,
които записвате/възпроизвеждате
с вашия фотоапарат и изискват
MagicGate функции, не могат да
бъдат възпроизвеждани на този
фотоапарат.
*2 Поддържа висок трансфер на
данни посредством паралелен
интерфейс.
*3 Когато използвате Memory
Stick PRO Duo носител, за да
записвате видеоклипове, можете да
• Този продукт е съвместим с
Memory Stick Micro (“M2”) носител.
Съкращението “M2” е съкращение
от Memory Stick Micro.
• За да използвате Memory Stick
Micro носител с този фотоапарат, се
уверете, че сте поставили Memory
Stick Micro носителя в “М2” адаптер
за Duo размер. Ако поставите Memory Stick Micro носителя директно във
фотоапарата без да използвате “М2”
адаптер, е възможно да не успеете да
извадите носителя от фотоапарата .
• Не оставяйте Memory Stick Micro
носителя в близост до малки деца,
защото може да бъде погълнат
случайно.
206
• Времето за зареждане зависи от
оставащия капацитет на батерията
или от условията, в които тя се
зарежда.
• Препоръчваме ви да зареждате
батерията при температура на
околната среда между 10°С и 30°С.
Ефективното зареждане извън този
температурен обхват може да се
окаже невъзможно.
• Свържете зарядното устройство
за батерии към леснодостъпен
контакт.
• Не се опитвайте да презареждате
батерията веднага след като е била
зареждана или ако не е използвана
след пълното й зареждане. Това
може да се отрази негативно на
производителността на батерията.
• Не зареждайте батерии, които са
различни от типа “InfoLITHIUM”,
серия М, в зарядното устройство
за батерии, приложено към
фотоапарата. Ако се опитате да
зареждате друг тип батерии, освен
приложената, е възможно да се
получи протичане или прегряване,
и дори е възможно батерията
да експлодира, причинявайки
опасност от изгаряния или други
телесни повреди.
• Ако лампичката CHARGE мига,
това може да е индикация за
грешка в батерията или за това,
че е поставена батерия, различна
от определения вид. Уверете се, че
батерията е от определения вид. Ако
е така, извадете батерията, сменете
я с нова и проверете дали зарядното
устройство за батерии функционира
нормално. Ако устройството работи
нормално, вероятно е възникнала
грешка в батерията.
• Ако зарядното устройство за
батериите се замърси, е възможно
зареждането да се окаже неуспешно.
Почистете зарядното устройство
за батериите със суха почистваща
кърпичка и др.
Забележки за
използване на
батерията
• Използвайте само батерия NPFM500H. Обърнете внимание, че
батерии NP-FM55H, NP-FM50 и
NP-FM30 не могат да се използват.
• Възможно е изведеното ниво да се
окаже неправилно в зависимост от
определени условия.
• Не излагайте батерията на досег
с вода. Тя не е водоустойчива.
• Не оставяйте батерията на
крайно горещи места като
например в автомобил, паркиран
на пряка слънчева светлина.
207
Отстраняване на проблеми/Други (Допълнителна информация)
Батерия/Зарядно
устройство за
батерии
Батерия/Зарядно устройство за батерии
Ефективно използване
на батерията
Съхраняване на
батерията
• Работата на батерията се влошава
при ниски температури, така
че времето, в което можете да
използвате батерията, когато
навън е студено, е по-кратко. За
по-дълга и безпроблемна употреба
препоръчваме да сложите
батерията в джоб близо до тялото,
за да я затоплите, и след това
да я поставите във фотоапарата
непосредствено преди снимките.
• Честата употреба на светкавицата,
използването на опцията за
непрекъснат запис, включването и
изключването на устройството или
задаването на по-ярка настройка
за LCD екрана изразходват заряда
на батерията по-бързо.
След като извадите батерията
от фотоапарата, приберете я за
съхранение на сухо и хладно
място. Дори ако не планирате да
използвате фотоапарата дълго време,
зареждайте батерията и напълно
я изразходвайте поне веднъж
годишно, за да удължите живота й.
Живот на батерията
• Животът на батерията е
ограничен. Капацитетът на
батерията намалява малко по
малко в течение на експлоатацията
или просто като минава време.
Когато времето на използването
на батерията значително намалее,
вероятна причина за това може
да бъде изтеклият живот на
батерията. Купете нови батерия.
• Животът на батерията зависи от
начина на съхранението й и от
работните условия, при които се
използва всяка батерия.
208
Лиценз
Забележки за лиценза
Осъществете Mass Storage връзка
между фотоапарата и компютъра,
за да прочетете лицензите в папката
“PMHOME”- “LICENSE”.
ТОЗИ ПРОДУКТ Е ЛИЦЕНЗИРАН
ПО ЛИЦЕНЗ ЗА AVC
ВИЗУАЛНОТО ПАТЕНТНО
ПОРТФОЛИО ЗА ЛИЧНА И
НЕСТОПАНСКА УПОТРЕБА НА
ПОТРЕБИТЕЛЯ, КОЕТО ДАВА
ПРАВО ЗА
(i) КОДИРАНЕ НА ВИДЕО
СЪГЛАСНО AVC СТАНДАРТА
(“AVC VIDEO“)
И/ИЛИ
(ii) ДЕКОДИРАНЕ НА AVC VIDEO,
КОЕТО Е БИЛО КОДИРАНО
ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ ЗА ЛИЧНА
И НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ, И/
ИЛИ Е БИЛО ПРИДОБИТО ОТ
ВИДЕО РАЗПРОСТРАНИТЕЛ,
ЛИЦЕНЗИРАН ДА
РАЗПРОСТРАНЯВА AVC VIDEO.
ЛИЦЕНЗЪТ НЕ СЕ ДАВА И НЕ
МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗПОЛЗВАН ЗА
НИКАКВИ ДРУГИ ЦЕЛИ.
ДОПЪЛНИТЕЛНА
Информация за
приложения софтуер
GNU GPL/LGPL
Софтуерът, който се разпространява
по силата на GNU General Public
License (описан в ръководството
като “GPL”) или на GNU Lesser
General Public License (описан в
ръководството като “LGPL”), е
включен към фотоапарата.
Този раздел има за цел да ви
информира, че имате правото на
достъп до, както и правото да
модифицирате, а също и правото
на последващо разпространение
на програмния код на този софтуер
според условията, описани в GPL/
LGPL.
Можете да изтеглите програмния
код от Интернет. За да го изтеглите,
посетете следната Интернет
страница.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Предпочитаме да не се свързвате
с нас относно съдържанието на
програмния код.
Лицензите (на английски език) са
записани във вградената памет на
вашия фотоапарат.
Осъществете Mass Storage връзка
между фотоапарата и компютъра,
за да прочетете лицензите в папката
“PMHOME”- “LICENSE”.
209
Отстраняване на проблеми/Други (Допълнителна информация)
Вашият фотоапарат притежава
софтуер, който се предоставят
въз основа на лицензните
споразумения със собствениците на
авторските права върху тях. Поради
изискването на собствениците
на авторски права на тези
софтуерни приложения, ние имаме
задължението да ви информираме за
следното. Моля, прочетете следната
информация.
Лицензите (на английски език) са
записани във вградената памет на
вашия фотоапарат.
ИНФОРМАЦИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО
ЗА ПРОМОЦИОНАЛНИ,
ВЪТРЕШНИ ИЛИ СТОПАНСКИ
ЦЕЛИ И УПОТРЕБА, МОЖЕТЕ ДА
ПОЛУЧИТЕ ОТ MPEG LA, L.L.C.
ВИЖТЕ
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Азбучен указател
A–Z
А (Приоритет на
диафрагмата).............................92
ADI светкавица.......................124
Adobe RGB..............................160
АЕ в заключено положение...122
AEL..........................................161
AEL със затвор.......................123
AF-A........................................109
AF-C........................................109
AF-S.........................................109
Auto HDR................................131
AVCHD.....................103,104, 204
AVCHD преглед......................149
“BRAVIA” Sync......................155
BULB запис..............................97
Color Space..............................160
CTRL FOR HDMI...................155
DISP...................................46, 147
DPOF настройки.....................184
DRO/Auto HDR......................130
Eye-Fi.......................................168
Eye-Start AF...............................57
FINDER/LCD настройка........164
FINE.........................................157
Fn.........................................51, 53
HDMI.........................................50
HDMI резолюция...................155
HDR.........................................130
High ISO NR...........................159
Image Data Converter..........65, 67
ISO чувствителност...............129
JPEG........................................157
LCD екран.............35, 71, 80, 147
LCD яркост...............................60
М (Ръчна експонация).............96
Mac............................................67
Mass Storage............................177
MENU........................................55
MF............................................114
MOVIE..............................32, 100
MP4..........................................103
MTP.........................................177
Р (Автоматично
програмиране)..........................91
PlayMemories Home...........64, 66
RAW.........................................157
RAW+J.....................................157
Remote Camera Control............68
S (Приоритет на скоростта на
затвора)......................................94
SCN............................................38
SLOW SYNC.............................42
sRGB........................................160
STD..........................................157
T8...............................................40
USB..........................................177
USB връзка..............................177
USB LUN настройка..............177
WB...........................................136
Windows..............................64, 67
А–В
Автоматичен автофокус.........109
Автоматичен преглед.............161
Автоматичен режим...........30, 85
Автоматична настройка на
баланса на бялото...................137
Автоматична програма............91
Автоматична светкавица.........42
Автоматично композиране на
кадъра......................................119
210
Азбучен указател
Г-И
Гнездо за аксесоари.................15
Графичен дисплей....................46
Диафрагма.................................92
Директен ръчен фокус...........115
Дисплей.....................................46
Дисплей при
възпроизвеждане....................150
Дисплей с информация за
записа................................46, 147
Дистанционно управление
на компютър...........................177
Дневна светлина (Баланс на
бялото).....................................137
Добро качество.......................157
Език...........................................61
Експонационен клин..............144
Електронен затвор с предно
перде........................................163
Жак за микрофон......................16
За визьор (Монитор)................80
Задействане на затвора при
разпознаване на усмивка.......120
Задна синхронизация...............42
Задържане на фокуса...............58
Заключване на автофокуса....111
Заключване на фокуса...........108
Залез....................................38, 87
Запазване на изображенията
в автоматичен режим с
допълнителни настройки........85
Запис..........................................30
Запис на видеоклипове....32, 100
Запис на едно изображение....143
Запис на звук...........................105
Запис на звук за видеоклип...105
Запис на клин със
светкавица...............................144
Запис на нощна сцена от
ръка......................................38, 87
Запис с автоматични
настройки............................30, 85
211
Азбучен указател
Автоматично фокусиране......106
Автофокус за едно
изображение...........................109
Бавна синхронизация...............42
Баланс на бялото....................136
Баланс на бялото при запис с
експонационен клин..............146
Батерия........................19, 21, 207
Безжична настройка.................42
Безжична светкавица.............127
Бутон AEL...............................161
Бутон DISP(Визьор).................78
Бутон DISP(Монитор)..............78
Бутон ISO................................162
Бутон MOVIE...........................58
Бутон за задържане на
фокуса.......................................58
Бутон за преглед.....................162
Бутон за функции...............52, 53
Версия.....................................174
Видеоклип.........................32, 100
Визьор.....................................163
Време за стартиране на
икономичния режим...............164
Времетраене на
проследяването при
автоматично фокусиране.......102
Възпроизвеждане на панорамни
изображения...........................151
Възстановяване на файла с
база данни...............................168
Въртене...................................149
Азбучен указател
Запис с допълнителни
автоматични настройки.....37, 85
Запълваща светкавица...........142
Зареждане на батерията...........19
Защита.....................................152
Звуков сигнал............................61
Звукови сигнали (Аудио
сигнали).....................................61
Зоново фокусиране
(AF област).............................110
Избор за печат........................184
Избор на папка за запис.........167
Избор на снимка/
видеоклип...............................149
Избор на сцена...................38, 86
Извеждане на моментните
настройки..................................80
Извеждане на цялата
информация..............................46
Изключена светкавица.....30, 42, 85
Измерване в центъра..............123
Изреждане на изображения.....150
Изтриване..........................34, 153
Икономичен режим................164
Име на папката.......................166
Индекс.......................................49
Индекс с изображения.............49
Индикатор за фокуса..............107
Индикатор за чувствителност
при разпознаване на усмивка....120
Инсталация...............................66
Интелигентно приближение...140
Информацията не се извежда....46
К-О
Капаче на окуляра....................77
Карта-памет......................21, 205
Картина с висок динамичен
обхват......................................133
Картинен ефект......................133
Качество..................................157
Качество на изображението....157
Клин: Едно изображение.......144
Клин: Непрекъснат запис......144
Компенсация на обектива......165
Компенсация на обектива:
Затъмняване............................165
Компенсация на обектива:
Отклонение в цветовете........165
Компенсация на обектива:
Смущения...............................165
Компенсация на
светкавицата...........................124
Компютър..................65, 175, 177
Кондензация на влага.............200
Контраст..................................134
Контрол на светкавицата.......124
Контролен бутон.......................51
Контролен диск............92, 94, 96
Корекция на експонацията....143
Лампа с волфрамова жичка
(Баланс на бялото)..................137
Ломография............................133
Мек фокус...............................133
Меню.........................................55
Миниатюра.............................134
Многосегментно измерване....123
Намаляване на ефекта
“червени очи”...........................57
Намаляване на
смущенията......................129, 159
Намаляване на смущенията
за множество кадри................129
Намаляване на смущенията
от вятъра..................................105
Намаляване на трептенето на
фотоапарата..............................83
Наситеност..............................134
212
Азбучен указател
П-С
Панорама: Посока....................89
Панорама: Размер.....................47
Подчертаване..........................115
Помощна лампичка за
автоматично фокусиране.......111
Поп цвят..................................133
Портрет при нощни
условия................................38, 87
Портретен режим...............38, 86
Постеризация..........................133
Потискане на цветния шум
при дълга експонация............159
Потребителска настройка
(Баланс на бялото)..................138
Почистване..............................185
Преглед......................................94
Преглед....................................151
Преглед на изображение...33, 149
Преглед на изображения на
телевизионeн екран..........50, 155
Преглед на отвора на
диафрагмата..............................94
Преглед на папка....................149
Преглед на резултата от
записа........................................94
Предварителна светкавица с
измерване през обектива.......124
Приближение....................30, 140
Приближение за ясно
изображение...........................140
Приоритет на отвора на
диафрагма.................................92
Приоритет на скоростта на
затвора.......................................94
Продължителен автофокус....109
Размер на изображение............47
Разпознаване на лице.............117
213
Азбучен указател
Настройка на дата/час..............27
Настройка на диоптъра............29
Настройки на записа..............104
Настройка на записа
(Видеоклип)............................104
Настройка на областта.............28
Настройка на силата на
звука...........................................59
Настройки за качване на
изображения (Eye-Fi).............168
Настройки по подразбиране...170
Натискане на бутона
наполовина................................31
Непрекъснат запис.................143
Непрекъснат запис в
автоматичен режим с
допълнителни настройки........85
Непрекъснат запис с клин.....144
Ниво на подчертаване............115
Нова папка..............................167
Номер на файл........................166
Нощна сцена.......................38, 87
Нулиране.................................170
Обектив...............................18, 24
Област (Област за
автоматично фокусиране)......110
Област за автофокус...............110
Облачно (Баланс на бялото)....137
Околна светлина.....................146
Оптимизатор на динамичния
обхват......................................130
Освобождаване без обектив....160
Оставащ заряд на батерията....23
Острота....................................134
Отпечатване............................184
Отпечатване на дата...............184
Азбучен указател
Раменна дръжка........................16
Регистрация на лица..............118
Режим А (Приоритет на
диафрагмата).............................92
Режим М (Ръчна експонация)....96
Режим Р (Автоматично
програмиране)..........................91
Режим S (Приоритет на
скоростта на затвора)...............94
Режим макро.......................38, 86
Режим на автоматично
фокусиране.............................109
Режим на демонстрация..........61
Режим на запис.........................36
Режим на измерване...............123
Режим на почистване.............186
Режим на преглед...................149
Режим на работа...............45, 143
Режим на работа със
светкавицата...............41, 75, 126
Режим пейзаж.....................38, 86
Ремък.........................................16
Ретро снимка...........................133
Решетка...................................161
Ръчна експонация.....................96
Ръчно фокусиране..................114
Сверяване на часа.....................27
Светкавица (Баланс на
бялото).....................................137
Сензор за изображение...108, 186
Сензор на окуляра..............14, 77
Синхронизация с висока
скорост....................................126
Скала на експонацията.....43, 97,
146
Скорост на затвора...................94
Софтуер.....................................64
Списък със съвети за записа.....63
Спортни събития................38, 86
Стабилизация............................83
Стандарт..................................157
Съвети за записа.......................62
Създаване на диск....................69
Съотношение на екрана.........157
Съотношение на
компресията............................157
Сянка (Баланс на бялото)......137
Т-Я
Таймер за самоснимачка........144
Творчески стил.......................134
Телеприближение с
приоритет на автоматична
експонация..........................40, 90
Температура на цветовете
(Баланс на бялото)..................138
Терминал DC IN.......................16
Техника Мек висок ключ.......133
Точково измерване.................123
Точково фокусиране (Област
за автоматично фокусиране)....110
Търсене във функциите на
фотоапарата..............................62
Увеличено изображение..........48
Флуоресцентно осветление:
Дневна светлина (Баланс на
бялото).....................................137
Флуоресцентно осветление:
Дневно бяло (Баланс на
бялото).....................................137
Флуоресцентно осветление:
Студено бяло (Баланс на
бялото).....................................137
Флуоресцентно осветление:
Топло бяло (Баланс на
бялото).....................................137
214
Азбучен указател
Фокус.......................................106
Фокусна лупа..........................116
Формат на файла
(Видеоклип)............................103
Формат на файла за
видеоклип...............................103
Форматиране...........................166
Функция на бутона AEL........161
Функция против
напрашване.............................186
Хистограма...............................79
Цветен филтър (Баланс на
бялото).....................................138
Цвят за подчертаване.............115
Цифрово приближение....101, 140
Часова зона...............................28
Частично оцветяване.............133
Черно-бяло изображение с
висок контраст........................133
Черно-бяло изображение с
наситени тонове.....................133
Широко фокусиране
(AF област).............................110
Широкообхватна
панорама.............................39, 88
Яркост на визьора..................163
Азбучен указател
215
Download PDF

advertising