Sony | SLT-A58K | Sony SLT-A58K SLT-α58 Фотоапарат с байонет А и сензор APS-C Инструкции за експлоатация (SAL18552)

4-455-773-01(1)

Сменяем обектив
Ръководство за употреба
DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM II

SAL18552
А-байонет
©2013 Sony Corporation

Отпечатано посредством мастило, базирано
на растителни масла без летливи органични
съединения.
Tова ръководство дава информация за използването
на всеки обектив. Предпазните мерки, които се отнасят
за всички обективи, са поместени в раздел „Предпазни
мерки преди употреба“ на отделен лист. Задължително
прочетете и двата документа, преди да пристъпите към
използване на обектива.
Този обектив е разработен за А-байонет, който може да
се използва на фотоапарати α на Sony (модели с APS-C
сензор за изображението). Не можете да го използвате на
фотоапарати формат 35 mm.
BG
2
Забележки относно употребата
• Когато използвате този обектив с фотоапарат с E-байонет,
прикрепете адаптер, който се продава отделно. Не
поставяйте обектива директно на фотоапарат с E-байонет,
тъй като може да повредите и двете устройства.
• Ако сте закупили модел DT 18-55 mm F3.5-5.6 SAM II
като част от комплект, в него не е включено ALC-R55 –
стандартното задно капаче на обектив; вместо него е
прикачен капак от опаковката.
• Когато носите фотоапаратас прикрепен към него обектив,
винаги придържайте здраво както тялото на фотоапарата,
така и обектива.
• Когато използвате функциите за приближение или
фокусиране, не придържайте обектива за която и да е от
издадените му части.
Предпазни мерки за употреба на светкавицата
• Когато използвате вградената светкавица на фотоапарата,
винаги сваляйте сенника и снимайте от разстояние поне 1 m
от обекта. При определени конфигурации на светкавицата и
обектива е възможно светлината от светкавицата частично
да се блокира от обектива, което ще доведе до появата на
сянка в долната част на снимката.
• Модел DT 18-55 mm F3.5-5.6 SAM II не може да се използва с
Ring Light или Macro Light адаптер.
Винетиране
• Когато използвате обектива, ъглите на екрана може да
изглеждат по-затъмнени от централната му част. За да
намалите този ефект (наречен винетиране), затворете
диафрагмата с едно или две деления.
BG
3
電気製品は、安全のための
いと、人身への危害や火災
害を与えることがありま
Наименования на частите

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要
の取り扱いかたを示しています。この取扱
みの上、製品を安全にお使いください。お読
いつでも見られる所に必ず保管してくださ
この「取扱説明書」ではレンズごと
説明しています。使用上のご注意
に共通したご注意や説明について
用前のご注意」でご覧頂けます。
必ずご使用の前に、本書と合わせて
のうえでご使用ください。
本機はソニー製αカメラ( APS-Cサ
素子搭載機種)で使用できる、Aマウ
です。35mm判カメラではお使いに
使用上のご注意

別
Eマウントカメラでお使いの場合は、
1...Пръстен за фокусиране
2...Пръстен за приближение
3...Скала за
фокусното разстояние
–1
4...Маркер за
фокусно
разстояние
5...Контактни точки за обектива
6...Ключ за режим на фокусиране
7...Маркер за прикрепяне
(1)
(2)
プターをご使用ください。破損のおそれ
レンズをEマウントカメラに直接取り付
い。
DT18-55mm F3.5-5.6 SAM IIをレン
された場合、
通常のレンズリヤキャップ
されておらず、
梱包用保護カバーが取り
レンズを取り付けてカメラを持ち運ぶ

レンズの両方をしっかり持ってくださ
 ズームやピント合わせなどにより繰り
分でカメラを保持しないでください。
フラッシュ使用時のご注意
カメラ内蔵フラッシュ使用時には、

レン
し、1m以上離れて撮影してください。
シュの組み合わせによっては、
レンズが
妨げ、
写真の下部に影ができることがあ
DT18-55mm F3.5-5.6 SAM IIは、リン
ツインフラッシュキットはご使用にな
周辺光量について
レンズは原理的に画面周辺部の光量が

します。周辺光量の低下が気になる場
ら1~ 2段絞り込んでご使用ください
 各部のなまえ
BG
4
(3)
1…フォーカスリング 2…ズームリ
3…焦点距離目盛 4…焦点距離指標
5…レンズ信号接点 6…フォーカス
7…マウント標点
 レンズの取り付けかた
しかた
使用上のご注意

Eマウントカメラでお使いの場合は
プターをご使用ください。破損のお
レンズをEマウントカメラに直接取
い。
DT18-55mm F3.5-5.6 SAM IIをレ
された場合、
通常のレンズリヤキャ
されておらず、
梱包用保護カバーが
レンズを取り付けてカメラを持ち運

レンズの両方をしっかり持ってくだ
 ズームやピント合わせなどにより繰
分でカメラを保持しないでください
Прикрепяне и сваляне на обектива

За да прикрепите обектива
–1
フラッシュ使用時のご注意
(1)
(2)
カメラ内蔵フラッシュ使用時には、

し、1m以上離れて撮影してくださ
シュの組み合わせによっては、レン
妨げ、
写真の下部に影ができること
DT18-55mm F3.5-5.6 SAM IIは、
ツインフラッシュキットはご使用に
周辺光量について
レンズは原理的に画面周辺部の光量

します。周辺光量の低下が気になる
ら1~ 2段絞り込んでご使用くださ
 各部のなまえ
(3)
1 Свалете капачетата от предната и задната
1…フォーカスリング 2…ズーム
3…焦点距離目盛 4…焦点距離指
5…レンズ信号接点 6…フォーカ
7…マウント標点
 レンズの取り付けか
しかた
取り付けかた(イラスト–
страна на обектива, както и капачето от тялото
1 前後のレンズキャップとカ
на фотоапарата.
キャップをはずす。
• Можете да прикрепите/свалите предното капаче на
обектива по два начина: (1) и (2). Когато поставяте/
сваляте капачето на обектив, към който има закрепен
сенник, следвайте указанията, описани в начин (2).
• Ако е прикрепен капак от опаковката, махнете го, както е
показано в (3).
BG
5
レンズフロントキャップは図の

方法で取り付け/取りはずしが
ンズフードを付けた状態でのレ
付け/取りはずしに便利です。

梱包用保護カバーが取り付けて
の方法で取りはずします。
4-455-773-01(1)
–2
2
ектив
レンズを取り付けるときは、

カ
ずしボタンを押さないでくださ
レンズを斜めに差し込まないで

треба
.5-5.6 SAM II
ration
取りはずしかた(イラスト
2 Изравнетеоранжевия маркер върху тялотоカメラのレンズ取りはずしボタ
ま、
レンズを反時計方向に回し
на обектива с оранжевия маркер върху
ンズフードを付けた状態でのレ

付け/取りはずしに便利です。
фотоапарата–2
(маркер за прикрепяне), след レンズフードを取り

梱包用保護カバーが取り付けて
の方法で取りはずします。
това поставете обектива към фотоапарата и
го
画面外にある光が描写に影響する
レンズフードの使用をおすすめし
レンズとカメラのオレンジ
завъртете
по
посока
на
часовниковата
стрелка,
2
А-байонет
点)
を合わせてはめ込み、
レ
レンズフードの取り付け部の形
докато се
заключи.
ラに押し当てながら、
時計方
「カチッ」
と
• Докато поставяте обектива, не натискайте бутона за端の形状を合わせ、
ロックがかかるまでゆっく
向に回す。
освобождаването му, намиращ се на фотоапарата.
レンズを取り付けるときは、

カ
DT18-55mm
F3.5-5.6 SAM IIは、
ずしボタンを押さないでくださ
• Не поставяйте обектива под ъгъл.
されていません。別売の
ALC-SH1
треба
ration
nd
レンズフロントキャップは図の

方法で取り付け/取りはずしが
4-455-773-01(1)
ектив
.5-5.6 SAM II
nd
レンズとカメラのオレンジ
点)
を合わせてはめ込み、
レ
ラに押し当てながら、
時計方
ロックがかかるまでゆっく
За да свалите
 обектива


撮影後レンズフードを収納するとき
 レンズを斜めに差し込まないで
に取り付けてください。
取りはずしかた(イラスト

ズームする
カメラのレンズ取りはずしボタ
ま、
レンズを反時計方向に回し
ズームリングを回して、
希望の
の位置)
に合わせる。
 レンズフードを取り
 ピントを合わせる
画面外にある光が描写に影響する
А-байонет
Като държите натиснат бутона за освобождаване на レンズフードの使用をおすすめし
AF(オートフォーカス)では、カ

レンズフードの取り付け部の形
ントを合わせます。
обектива върху
фотоапарата, завъртете обектива обратно
端の形状を合わせ、
「カチッ」
と
オートフォーカス作動中は、

フォー
ますので触れないでください。
на часовниковата стрела, докато спре, след което откачете
向に回す。
カメラのダイレクトマニュアルフォ

18-55mm F3.5-5.6 SAM IIは、
DT
обектива.
れません(
。ダイレクトマニュアルフ
BG
6

電気製品は、安全のための注意事項を守らな
いと、
人身への危害や火災などの財産への損
されていません。別売のALC-SH1
ラによって搭載されていない機種も
撮影後レンズフードを収納するとき

載しているカメラは、
カメラの取扱
に取り付けてください。
せのページにその記述があります。

カメラの
AF/MFボタンでのAF/MF
いになれません。
(AF/MFボタンはカ

ズームする
されていない機種もあります。機能
ラは、カメラの取扱説明書のピント
ズームリングを回して、
希望の
の記述があります。
)
の位置)
に合わせる。
MF(マニュアルフォーカス)では
レンズを斜めに差し込まないで

取りはずしかた(イラスト
.5-5.6 SAM II

カメラのレンズ取りはずしボタ
レンズフロントキャップは図の

ま、
レンズを反時計方向に回し
–2
 レンズフードを取り
付け/取りはずしに便利です。
4-455-773-01(1)
方法で取り付け/取りはずしが
ンズフードを付けた状態でのレ
Прикрепяне на сенника
А-байонет

ектив
撮影後レンズフードを収納するとき
 ずしボタンを押さないでくださ
треба
ration
レンズとカメラのオレンジ
2
レンズフードの取り付け部の形
点)
を合わせてはめ込み、
レ
端の形状を合わせ、
「カチッ」
と
ラに押し当てながら、
時計方
向に回す。
18-55mm F3.5-5.6 SAM IIは、
DTロックがかかるまでゆっく
レンズを取り付けるときは、

カ
されていません。別売の
ALC-SH1
ration
nd
.5-5.6 SAM II

梱包用保護カバーが取り付けて
画面外にある光が描写に影響する
の方法で取りはずします。
レンズフードの使用をおすすめし
レンズを斜めに差し込まないで

に取り付けてください。
Препоръчваме
ви да използвате сенник, за да намалите
(イラスト
отблясъците и да получите максимално качество на 取りはずしかた
 ズームする
изображението.
カメラのレンズ取りはずしボタ

ズームリングを回して、
希望の
ま、
レンズを反時計方向に回し
Нагласете сенника в края на обектива и завъртете
の位置)
に合わせる。
по посока на часовниковата стрелка, докато се

レンズフードを取り

ピントを合わせる
чуе щракване.
画面外にある光が描写に影響する
• Към модел DT 18-55 mm F3.5-5.6 SAM II не е включен сенник.
AF(オートフォーカス)では、カ
レンズフードの使用をおすすめし
А-байонет
Можете да използвате
ALC-SH108 (продава се отделно).ントを合わせます。


レンズフードの取り付け部の形
オートフォーカス作動中は、

フォー
• За да приберете сенника за съхранение, обърнете го обратно
ますので触れないでください。
端の形状を合わせ、
「カチッ」
と
カメラのダイレクトマニュアルフォ

и го поставете върху обектива.
向に回す。
れません(
。ダイレクトマニュアルフ
Приближение

nd
電気製品は、安全のための注意事項を守らな
いと、
人身への危害や火災などの財産への損
害を与えることがあります。
この取扱説明書には、
事故を防ぐための重要な注意事項と製品
の取り扱いかたを示しています。この取扱説明書をよくお読
18-55mm F3.5-5.6 SAM IIは、
DT
ラによって搭載されていない機種も
されていません。別売のALC-SH1
載しているカメラは、
カメラの取扱
撮影後レンズフードを収納するとき

せのページにその記述があります。
に取り付けてください。

カメラの
AF/MFボタンでのAF/MF
いになれません。
(AF/MFボタンはカ
されていない機種もあります。機能

ズームする
ラは、カメラの取扱説明書のピント
の記述があります。
)
ズームリングを回して、
希望の
の位置)
に合わせる。
MF(マニュアルフォーカス)では
を見ながらフォーカスリングを回

ピントを合わせる
わせます
(イラスト参照)
。
カ
AF(オートフォーカス)では、
/ MF
(
Завъртете пръстена
за приближение до желаното
みの上、
製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、
ントを合わせます。
カス)の切り換え

いつでも見られる所に必ず保管してください。
от вас фокусно
разстояние.
オートフォーカス作動中は、

フォー
の設定は、レンズ側のフォ
AF/MF
ますので触れないでください。
この「取扱説明書」ではレンズごとの使いかたを
説明しています。使用上のご注意など、レンズ
に共通したご注意や説明については別冊の「使
用前のご注意」でご覧頂けます。
必ずご使用の前に、本書と合わせてよくお読み
のうえでご使用ください。
本機はソニー製αカメラ
( APS-Cサイズ相当の撮像
素子搭載機種)で使用できる、Aマウント用レンズ
電気製品は、安全のための注意事項を守らな
です。35mm判カメラではお使いになれません。
いと、
人身への危害や火災などの財産への損
害を与えることがあります。
使用上のご注意
この取扱説明書には、
事故を防ぐための重要な注意事項と製品
イッチで切り換えます。カメラ側
カメラのダイレクトマニュアルフォ

ドスイッチ
(レバー)はAFにして
れません(
。ダイレクトマニュアルフ
は、
必ずレンズ側のフォーカスモ
MF
ラによって搭載されていない機種も
にして、
ご使用ください。切り換え
載しているカメラは、
カメラの取扱
グを無理に操作すると故障の原因に
せのページにその記述があります。

カメラの
AF/MFボタンでの
AF/MF
無限遠の被写体を
MFで撮影する
いになれません。
(AF/MFボタンはカ
BG
温度変化によるピントの移動を補
されていない機種もあります。機能
遠
(∞)
位置に余裕を持たせてあり
ラは、
カメラの取扱説明書のピント
被写体を
フ
MFで撮影する場合は、
の記述があります。
)
確認しながらピント合わせをして
MF(マニュアルフォーカス)では
を見ながらフォーカスリングを回
主な仕様
わせます(イラスト参照)
。
7
2
ив
レンズとカメラのオレ
点)
を合わせてはめ込み
ラに押し当てながら、
時
ロックがかかるまでゆ
レンズを取り付けるとき

ずしボタンを押さないで
レンズを斜めに差し込ま

Фокусиране
6 SAM II

Когато използвате авто фокусиране, фотоапаратът
настройва фокуса автоматично.
取りはずしかた
(イラスト
カメラのレンズ取りはずし
ま、
レンズを反時計方向に
• При автоматично фокусиране не докосвайте пръстена за レンズフードを取
фокусиране.
画面外にある光が描写に影響
レンズフードの使用をおすす
• Функцията за директно ръчно фокусиране на фотоапарата
А-байонет
レンズフードの取り付け部
не може да
се използва с този обектив. (Някои фотоапарати
端の形状を合わせ、
「カチッ
не притежават функция за директно ръчно фокусиране. Ако
向に回す。
вашият фотоапарат е снабден с тази функция, ограниченията

DT
18-55mm
F3.5-5.6
SAM
са описани в раздела с информация за фокусирането в
されていません。別売のALC
ръководството за употреба на вашия фотоапарат.)
撮影後レンズフードを収納す

• Не можете да превключвате между режими AF и МF с に取り付けてください。
 на фотоапарата. (В зависимост от фотоапарата
бутона AF/MF
 ズームする
е възможно бутонът AF/MF да не съществува. Ако вашият
фотоапарат е снабден с тази функция, ограниченията ズームリングを回して、希
са описани в раздела с информация за фокусирането в の位置)に合わせる。
ръководството за употреба на вашия фотоапарат.)
В режим MF (Ръчно фокусиране), завъртете пръстена 
за ピントを合わせる
фокусиране, докато наблюдавате през визьора и др.

電気製品は、
安全のための注意事項を守らな
いと、
人身への危害や火災などの財産への損
害を与えることがあります。
BG
8
この取扱説明書には、
事故を防ぐための重要な注意事項と製品
の取り扱いかたを示しています。この取扱説明書をよくお読
みの上、
製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、
いつでも見られる所に必ず保管してください。
この「取扱説明書」ではレンズごとの使いかたを
説明しています。使用上のご注意など、レンズ
AF(オートフォーカス)では
ントを合わせます。
オートフォーカス作動中は、

フ
ますので触れないでください
カメラのダイレクトマニュア

れません(
。ダイレクトマニュ
ラによって搭載されていない
載しているカメラは、
カメラの
せのページにその記述があり

カメラの
AF/MFボタンでのA
いになれません。
(AF/MFボタ
されていない機種もあります
ラは、
カメラの取扱説明書のピ
の記述があります。
)
MF(マニュアルフォーカス
を見ながらフォーカスリング
わせます(イラスト参照)
AF(オートフォーカス)/
カス)の切り換え
AF/MFの設定は、レンズ側の
イッチで切り換えます。カメ
ドスイッチ(レバー)はAFに
MFは、必ずレンズ側のフォー
За да превключите в режим AF
(Автоматично фокусиране) или MF (Ръчно
фокусиране)
Можете да превключвате фокусирането между AF
(автоматично фокусиране) и MF (ръчно фокусиране) с
ключа за режима на фокусиране на обектива. Уверете
се, че ключът за задаване на режим на фокусиране на
фотоапарата е в положение AF.
• Уверете се, че сте задали ключа за режим на фокусиране в
положение MF, за да фокусирате ръчно. Не въртете пръстена
за фокусиране без да сте задали положение MF. Въртенето
на пръстена насила без да сте задали положение MF може да
го повреди.
Снимане в безкрайността в режим MF
Механизмът за фокусиране позволява да се направят
някои настройки, за да се компенсира разместването
на фокуса вследствие на промяна в температурата.
Когато снимате обект в безкрайността при режим MF,
фокусирайте, като гледате във визьора, екрана и т.н.
BG
9
Технически характеристики
Име
Име на модела
Еквивалент на фокусно
разстояние в 35 mm
формат*1 (mm)
Групови елементи на
обектива
Ракурс*1
Минимален фокус*2 (m)
Максимално
увеличение (X)
Минимален f-стоп
Диаметър на филтъра
(mm)
Размери (максимален
диаметър х височина)
(прибл., mm)
Тегло (прибл., g)
DT 18-55 mm F3.5-5.6 SAM II
(SAL18552)
27-82.5
7-8
76°-29°
0.25
0.34
f/22-f/36
55
71.6 × 69
222
Стойността за еквивалента на фокусното разстояние в 35
mm формат и ракурсът се отнасят за цифрови фотоапарати
с със сменяема оптика, които притежават сензор за
изображението APS-C.
*2
Минималното фокусно разстояние е най-малкото
разстояние от сензора за изображението до обекта.
*1
BG
10
• Този обектив притежава кодиращо устройство за разстояние.
То позволява по-прецизно измерване (ADI), ако използвате
ADI-съвместима светкавица.
• В зависимост от механизма на обектива, фокусното
разстояние може да се променя при всяка промяна на
разстоянието за снимане. Фокусното разстояние, дадено
по-горе, предполага, че обективът е зададен в положение
безкрайност.
Включени артикули:
Обектив (1), Предно капаче на обектива (1), Задно капаче
на обектива* (1), Комплект документи
* Ако сте закупили обектива като част от комплект,
вместо задно капаче е предоставено капаче от
опаковката.
Дизайнът и техническите характеристики подлежат на
промяна без предупреждение.
е търговска марка на Sony Corporation.
BG
11
BG
BG
BG
BG
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (приложимо
в Европейския съюз и други Европейски страни със системи за разделно
събиране на отпадъци)
Този символ върху устройството или върху неговата опаковка показва,
че този продукт не трябва да се третира като домакински отпадък. Вместо това
той
трябва дана
бъде
предаден
в съответния
събирателен
пункт
за рециклиране на
Изхвърляне
стари
електрически
и електронни
уреди
(приложимо
Изхвърляне
на
старииелектрически
и електронни
уреди
(приложимо
електрически
и електронни
уреди.
Като
предадете
продукт
на разделно
правилното
в Европейския
съюз
други
Европейски
страни този
със
системи
за
в
Европейския
съюз и други
Европейски страни
със системи
за разделно
място,
вие на
ще отпадъци)
помогнете
за предотвратяване
на негативните
последствия
събиране
събиране
насреда
отпадъци)
за
околната
иустройството
човешкото здраве,
които
биха възникнали
при изхвърлянето
Този
символ
върху
или върху
неговата
опаковка показва,
Този
върху
устройството
или върху
неговата
опаковка
показва,
му
насимвол
неподходящо
място. да
Рециклирането
на
материалите
ще спомогне
датова
се
че този
продукт
не трябва
се третира
като
домакински
отпадък.
Вместо
че
продукт
не трябва
да се
третира
като
домакинскипункт
отпадък.
Вместо тована
съхранят
природните
ресурси.
За
подробна
информация
относно
рециклирането
тойтози
трябва
да бъде
предаден
в съответния
събирателен
за рециклиране
той
трябва
дана
бъде
предаден
вобърнете
съответния
събирателен
пункт
за на
рециклиране
Изхвърляне
стари
електрически
и към
електронни
уреди
(приложимо
на
този
продукт
можете
да сеуреди.
местната
градска
управа,
фирмата на
за
електрически
и електронни
Като
предадете
този
продукт
правилното
електрически
и електронни
уреди.
Като предадете
този
продукт
на разделно
правилното
в
Европейския
съюзотпадъци
и други
Европейски
страни
съссте
системи
за
събиране
или магазина,
откъдето
закупили
продукта.
място,
виена
щебитови
помогнете
за предотвратяване
на негативните
последствия
място,
вие на
ще
помогнете
за предотвратяване
негативните
последствия
събиране
отпадъци)
за околната
среда
и човешкото
здраве, които на
биха
възникнали
при изхвърлянето
за
среда
човешкото
здраве,
които
биха възникнали
при изхвърлянето
Този
върхуиустройството
или върху
неговата
опаковка
показва,
муоколната
насимвол
неподходящо
място.
Рециклирането
на
материалите
ще спомогне
да се
му
на неподходящо
място.
Рециклирането
наинформация
материалитеотносно
ще спомогне
датова
се
че
този
продукт
не трябва
да
сеЗа
третира
като
домакински
отпадък.
Вместо
съхранят
природните
ресурси.
подробна
рециклирането
съхранят
природните
ресурси.
За подробна
информация
относно
рециклирането
той
трябва
да бъде
предаден
съответния
пункт
за рециклиране
на този
продукт
можете
да се вобърнете
къмсъбирателен
местната
градска
управа,
фирмата на
за
на
този продукт
можете
да сеуреди.
обърнете
местната
градска
управа,
фирмата за
електрически
и електронни
Катокъм
предадете
този
продукт
на правилното
събиране
на битови
отпадъци
или магазина,
откъдето
сте
закупили
продукта.
събиране
отпадъци
или магазина, откъдето
сте закупили
продукта.
място, виена
щебитови
помогнете
за предотвратяване
на негативните
последствия
за околната среда и човешкото здраве, които биха възникнали при изхвърлянето
му на неподходящо място. Рециклирането на материалите ще спомогне да се
съхранят природните ресурси. За подробна информация относно рециклирането
на този продукт можете да се обърнете към местната градска управа, фирмата за
събиране на битови отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.
Download PDF

advertising