Sony | FDR-X1000VR | Sony FDR-X1000VR X1000VR 4K Action Cam с Wi-Fi® и GPS и комплект дистанционно управление Live-View Кратко ръководство за работа и настройка

4-566-638-11(1) (BG)
Проверка на елементите, включени
в комплекта
• Камера (1)
Камерата е поставена във водоустойчив корпус. Отворете капака на
корпуса, както е илюстрирано по-долу.
Цифрова 4K видеокамера
Ръководство за стартиране
За подробна информация за използването на камерата и софтуера
посетете уебсайта по-долу.
http://www.sony.net/actioncam/support/
За да редактирате видеоклипове, използвайте компютърния
софтуер „Action Cam Movie Creator“, предназначен за камерата.
Можете да го изтеглите от уебсайта по-долу.
http://www.sony.net/acmc/
Информацията на стикера (в полето с пунктир) се изисква при
свързване на камерата към смартфон.
FDR-X1000V
• Micro USB кабел (1)
• Акумулаторен пакет (NP-BX1) (1)
• Водоустойчив корпус (1)
• Закопчалка за прикрепване (1)
• Плоска лепяща поставка (1)
• Извита лепяща поставка (1)
• Ръководство за стартиране
(този документ) (1)
• Справочно ръководство (1)
4
Първи стъпки
Зареждане на батерията
1
Плъзнете надолу лостчето за заключване,
за да отворите капака на батерията.
Проверете дали камерата е изключена.
За да включите камерата, натиснете бутона NEXT или PREV
няколко пъти, за да се покаже [PwOFF], след което натиснете
бутона ENTER.
5
Отворете капака на конекторите () и свържете
камерата към работещ компютър чрез micro USB кабела
(в комплекта) ().
Свети в кехлибарено
при зареждане
Имена на основните компоненти
 Превключвател REC HOLD
 Бутон REC (Видеоклип/снимка)/
бутон ENTER (изпълнение
на менюто)
 (маркировка N)
 Бутон PREV (предишно меню)
 Бутон NEXT (следващо меню)
 Панел на дисплея
 Високоговорител
 Индикатор REC/LIVE
 Приемник за IR дистанционно
управление
 Обектив
 Микрофони
 Капак на конекторите (HDMI OUT,
Multi/Micro USB извод)
 Индикатор REC/достъп/CHG
(зареждане)
 Лостче за заключване
 Капак за батерията/картата с памет
• Поставете картата с памет правилно, като проверите дали всяка
страна е в правилната посока.
• За да извадите картата с памет, натиснете я леко веднъж.
* Използвайте SDXC карта (клас 10), когато записвате клипове във
формат XAVC S. Използвайте SDXC UHS-I (U3) карта с памет, когато
записвате клипове със 100 Mbps.
Забележки
• Работата с всички карти с памет не се гарантира.
• Проверете посоката на поставяне на картата с памет. Ако насила вкарате
карта с памет неправилно, тя, слотът за нея или данните за изображенията
може да се повредят.
• Форматирайте картата с памет преди употреба.
• Преди употреба проверете дали капакът на конекторите и капакът на
батерията/картата с памет са напълно затворени и няма останали чужди
тела между тях. В противен случай това може да доведе до навлизане
на вода.
Настройване на часовника
2
Натиснете бутона NEXT или PREV и изберете [SETUP]  [CONFG] 
[DATE], за да настроите датата, часа и региона.
Поставете батерията.
Капак на
конекторите
Запис
Micro USB кабел
Поставяне на карта с памет
Подравнете маркировката ,
както е илюстрирано.
3
Страна
с изводи
Затворете капака.
Уверете се, че жълтият маркер на лостчето за заключване не
се вижда.
microSD карта/
microSDHC карта/
microSDXC карта
Отпечатана
страна
Носител Memory Stick
Micro™ (Mark2)
1
2
3
Забележки
• При продължително снимане температурата на камерата може да се
покачи до точка, в която снимането спира автоматично.
• Възпроизвеждането на тази камера на изображения, записани с други
камери, не се гарантира.
• Ако възпроизвеждате записани с тази камера клипове във формат
[XAVC S 120p/100p] или [XAVC S 240p/200p] на камера, която не поддържа
съответния формат, последната може да блокира. В такъв случай извадете
батерията и я поставете отново.
Настройка
Можете да промените режима на снимане и различни настройки
на камерата в режим [SETUP].
1
2
Натиснете бутона NEXT или PREV, за да се покаже
[SETUP], след това натиснете бутона ENTER.
Натиснете бутона NEXT или PREV, за да се покаже
елемент за настройка, след това натиснете
бутона ENTER.
Натиснете бутона NEXT или PREV, за да включите
камерата.
Натиснете бутона NEXT или PREV, за да изберете
желания режим на снимане.
Натиснете бутона REC, за да започнете да записвате.
За да спрете записа, натиснете отново бутона REC.
* Когато натиснете бутона REC, докато камерата е изключена,
записът започва в последния режим на снимане, зададен
преди изключването на камерата.
©2015 Sony Corporation
http://www.sony.net/
Елементи от менюто
Списък с режими
Елементи, които можете да настроите
в SETUP
Елементи, които можете да настроите
в CONFG
Дисплей
Режими
Дисплей
Елементи
Дисплей
Елементи
LOOP
Режим на безкраен запис
Wi-Fi връзка
MOVIE
Режим на видеоклип
Режим на настройване на
качеството на изображението
Wi-Fi
GPS
GPS лог
PHOTO
Режим на снимки
V.FMT
Формат на видеоклип
PLANE
Самолетен режим
INTVL
Режим на запис на снимки
през интервал
STEDY
SteadyShot
MOUNT
Поставяне*1
LIVE
Режим на поточно предаване
на живо
VMODE
1
AUDIO
Запис на звук
TC/UB
Времеви код/потребителски данни
WIND
Намаляване на шума от вятър
IR-RC
IR дистанционно управление
COLOR
Режим на цвят
HDMI
Настройки за HDMI
1, 2
Фонова музика* *
L.OPT
Време за безкраен запис
BGM
DRIVE
Превключване на режим на снимка
USBPw
USB електрозахранване
Режим на възпроизвеждане
FPS
Интервал за снимане на снимки
Изключване
SELF
Таймер за самозаснемане
A.OFF
Автоматично изключване на
захранването
ANGL
Зрителен ъгъл за снимка
BEEP
Звуков сигнал
LAPSE
Запис на снимки през интервал
DATE
Настройване на дата и час
FLIP
Обръщане
DST
Настройване на лятно часово време
SCENE
Сцена
LANG
Настройване на езика
WB
Баланс на бялото
V.SYS
Превключване между NTSC и PAL
AESFT
Изместване на AE
VER.
Версия
FORMT
Формат
RESET
Нулиране на настройките
SETUP
Режим на настройване
PLAY
PwOFF
Забележки
• Функции на бутоните
– NEXT: преминава към следващото меню
– PREV: преминава към предишното меню
– ENTER: изпълнява менюто
• За да се върнете в менюто [SETUP] или [CONFG]
от всеки елемент за настройка, изберете
[BACK], след това натиснете бутона ENTER.
• Когато едновременно натиснете бутоните
NEXT и PREV, можете да отидете в менюто
за настройка на Wi-Fi.
• Менютата може да се променят в зависимост
от работните условия на камерата.
CONFG
Настройки за конфигурация
Свързване на продаваното отделно
дистанционно управление Live-View
*1 Това са елементите за настройка за
Highlight Movie Maker. За подробности
вижте Помощното ръководство.
*2 Тази функция не се предлага в някои
държави/региони.
Включете захранването на дистанционното управление
Live-View.
За подробности относно работата с него прегледайте
Помощното ръководство на дистанционното управление
Live-View.
2
3
4
Натиснете бутона NEXT или PREV, за да изберете
[SETUP]  [CONFG]  [Wi-Fi]  [ON].
Свързване към смартфона
Можете да управлявате камерата чрез смартфона си, както и чрез
продаваното отделно дистанционно управление Live-View.
Инсталиране на PlayMemories
Mobile™ на смартфона ви


Потърсете приложението PlayMemories Mobile
в Google Play и го инсталирайте. Когато използвате
функциите с едно докосване (NFC), се изисква
операционна система Android 4.0 или по-нова.
Потърсете PlayMemories Mobile в App Store и го
инсталирайте. Когато използвате iOS, функциите
с едно докосване (NFC) не са налични.
Забележки
• Ако приложението PlayMemories Mobile вече е инсталирано на смартфона
ви, актуализирайте го до последната версия.
• За функцията Wi-Fi, описана в това ръководство, не се гарантира, че ще
работи с всички смартфони и таблети.
• Методите на управление и екраните на приложенията подлежат на
промяна без предизвестие при бъдещи надстройвания.
• За повече информация относно PlayMemories Mobile вижте следния
уебсайт:
(http://www.sony.net/pmm/)
• Услугата Google Play може да не се поддържа в зависимост от държавата
или региона. В такъв случай потърсете приложението „PlayMemories
Mobile“ в интернет и го инсталирайте.


 Включете камерата и задайте функцията Wi-Fi на ON.
 Изберете режима на снимане: [LOOP], [MOVIE], [PHOTO], [INTVL].
 Стартирайте PlayMemories Mobile на смартфона.
 Изберете SSID, отпечатано на стикера към това ръководство.
 Въведете паролата от същия стикер (само първия път).
Android OS
iOS

Android

Изберете SSID на камерата (прикрепено към това
ръководство) от дистанционното управление Live-View.
Когато на панела на дисплея на камерата се покаже
[ACPT?], натиснете бутона ENTER на камерата.

Свързване
Android (с поддръжка на NFC)
Задайте Wi-Fi на камерата на ON и допрете (маркировката N)
на смартфона до (маркировката N) на камерата.
Когато PlayMemories Mobile стартира, настройките се прилагат
автоматично, за да се установи Wi-Fi връзка.
iPhone
 Включете камерата и задайте функцията Wi-Fi на ON.
 Изберете режима на снимане: [LOOP], [MOVIE], [PHOTO], [INTVL].
 Отворете [Settings] на смартфона.
 Изберете [Wi-Fi] на смартфона.
 Изберете SSID, отпечатано на стикера към това ръководство.
 Въведете паролата от същия стикер (само първия път).
 Потвърдете, че SSID на камерата се показва на смартфона.
 Върнете се в началния екран, след което стартирайте
PlayMemories Mobile.
Ако загубите стикера
Ако стикерът бъде загубен, можете да възвърнете потребителския
идентификатор и паролата чрез процедурата по-долу.
 Поставете в камерата заредена батерия.
 Свържете камерата към компютър чрез micro USB кабела
(в комплекта).
 Натиснете бутона NEXT или PREV, за да включите камерата.
 Покажете [Computer]  [PMHOME]  [INFO]  [WIFI_INF.TXT]
на компютъра си и проверете идентификатора и паролата.
Използване на Помощното ръководство
„Помощно ръководство“ е онлайн ръководството с инструкции.
Използвайте го за подробности относно работата с камерата, за
информация относно възможностите за настройки и управление
през смартфона си, както и за предпазни мерки.
http://rd1.sony.net/help/cam/1520/h_zz/
Download PDF

advertising