Sony | SEL70200GM | Sony SEL70200GM FE 70-200mm F2.8 GM OSS Инструкции за експлоатация

4-576-728-02(1) (BG)

Български

Сменяем обектив
Това ръководство с инструкции обяснява как
се използва обективът. Предпазни мерки,
обичайни за всички обективи, например
забележки относно употребата, можете да
намерите в отделния документ „Предпазни
мерки преди употреба“. Прочетете и двата
документа, преди да използвате обектива си.
Инструкции за експлоатация
Този обектив е проектиран за използване
с фотоапарати Sony α с E-байонет. Не можете
да го използвате на фотоапарати с A-байонет.

(1)
FE 70-200mm
F2.8 GM OSS
Обективът FE 70-200mm F2.8 GM OSS е съвместим
с обхвата на сензор за изображения с формат
35 мм.
Фотоапарат, оборудван със сензор за
изображения с формат 35 мм, може да
бъде настроен да снима с размер APS-C.
За подробности относно това как се настройва
фотоапаратът ви, вижте неговото ръководство
с инструкции.
(2)
За допълнителна информация относно
съвместимостта посетете уебсайта на Sony за
вашия регион или се консултирайте с вашия
търговец на Sony или местен упълномощен
сервиз на Sony.
(3)
E-байонет
SEL70200GM
ʔ
ʓ
Бележки относно използването
ʕ

(1)
(2)
 Не оставяйте обектива изложен на слънце или
източник на ярка светлина. Поради ефекта от
фокусирането на светлината може да възникне
вътрешна неизправност в корпуса на фотоапарата
и обектива, дим или огън. Ако обстоятелства
изискват оставяне на обектива на слънчева
светлина, поставете капачките му.
 Когато снимате срещу слънцето го, дръжте
напълно извън зрителния ъгъл. В противен
случай слънчевите лъчи може да се концентрират
във фокусната точка във фотоапарата, което да
причини дим или огън. Поддържането на слънцето
леко извън зрителния ъгъл също може да
предизвика дим или огън.
 Когато носите фотоапарат с поставен обектив,
винаги дръжте здраво както фотоапарата,
така и обектива.
 Този обектив не е водоустойчив, въпреки че
е проектиран с идеята да бъде защитен срещу
прах и напръскване. Ако го използвате по време
на дъжд и др., пазете обектива от водни капки.
Предпазни мерки относно използването
на светкавица
 Не можете да използвате вградената във
фотоапарата светкавица с този обектив.
Използвайте външна светкавица (продава
се отделно).

2
3 4 5
Винетиране
(3)
©2016 Sony Corporation
 Когато използвате този обектив, ъглите на екрана
стават по-тъмни от центъра. За да намалите
това явление (наречено винетиране), затворете
блендата с 1 до 2 стъпки.
 Идентифициране на
компонентите
6

1
8
7
9 10 11 12 13

(1)
14
20 19
18
23
22
17
16
17
16 15
21



 Поставяне/отстраняване
на обектива
За да поставите обектива
(Вижте илюстрация –)
1
Отстранете предната и задната
капачка на обектива и капачката
на корпуса на фотоапарата.
 Можете да поставите/отстраните предната
капачка на обектива по два начина – (1) и (2).
Когато поставяте/отстранявате капачката на
обектива при поставен сенник на обектива,
използвайте метод (2).
(2)

–2
18
19
20
21
22
23
Маркер за сенник на обектив
Пръстен за фокусиране
Пръстен за мащабиране
Маркер за фокусно разстояние (сив)
Индекс на пръстена на яката за статив (сив)
Контактни пластини на обектива*
Пръстен на яката за статив
Бутон за задържане на фокуса
Скала за фокусно разстояние
Превключвател на режима на фокусиране
Ограничител на обхвата на фокуса
Индекс на пръстена на яката за статив (сив)
Индекс за поставяне на обектива
Гумен пръстен на байонета на обектива
Копче за заключване на пръстена на яката
за статив
Превключвател за компенсация на трептенето
Превключвател за режима на компенсация
на трептенето
Яка за статив (подвижна)
Прозорец на поляризиращи филтър
Сенник на обектива
Лостче за освобождаване на яката за статив
Копче за заключване на яката за статив
Бутон за освобождаване на сенника
* Не докосвайте контактните пластини на
обектива.
–1
(1)
(2)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
Подравнете бялата точка на пръстена
на обектива с бялата точка на
фотоапарата (маркер на байонет),
след това поставете обектива във
фотоапарата и го завъртете по
часовниковата стрелка, докато
щракне.
 Когато поставяте обектива, не натискайте
бутона на фотоапарата за освобождаване
на обектива.
 Не поставяйте обектива под ъгъл.
За да отстраните обектива
(Вижте илюстрация –)
За да отстраните обектива, завъртете го
обратно на часовниковата стрелка, докато
спре, като междувременно държите бутона
на фотоапарата за освобождаване на
обектива.
 Използване на статив
Когато използвате статив, го прикрепете към
яката за статив на обектива, а не в гнездото
на фотоапарата.
За да промените вертикалната/
хоризонталната позиция
Разхлабете копчето за заключване на пръстена
на яката за статив (1) и завъртете фотоапарата
в съответната посока. Фотоапаратът може лесно
да бъде превключен между хоризонтална или
вертикална позиция без загуба на стабилност,
когато се използва статив.
 Сиви точки (индекси за пръстен на яката за статив)
са поставени на интервали от 90° по пръстена на
яката. Подравнете сива точка на пръстена на яката
за статив със сивата точка (индекс на пръстена
на яката за статив) на обектива, за да регулирате
прецизно позицията на фотоапарата (2).
 Затегнете копчето за заключване на яката за
статив здраво, след като установите позицията
на фотоапарата.
 Пръстенът на яката за статив може да удари
корпуса на фотоапарата или аксесоар, когато
завъртите, в зависимост от модела на фотоапарата
или аксесоара. За повече информация относно
съвместимостта с фотоапарати и аксесоари
посетете уебсайта на Sony за вашия регион.
Отстраняване и поставяне
на яката за статив
Отстраняване на яката за статив
(вж. илюстрация  (3))
Яката за статив може да бъде отстранена
от обектива, когато не използвате статив.
1
2
3
Отстранете обектива от фотоапарата.
 Мащабиране
Спецификации
Завъртете пръстена за мащабиране
до желаното фокусно разстояние.
Име (име на модела)
 Фокусиране
 Превключвателят за режим на фокусиране на този
обектив не работи с някои модели фотоапарати.
За повече информация относно съвместимостта
посетете уебсайта на Sony за региона ви или се
консултирайте с търговеца си на Sony или местен
упълномощен сервиз на Sony.
За да превключите
AF (автоматичен фокус)/
MF (ръчен фокус)
Режимът на фокус може да бъде превключен
на обектива между AF и MF.
За снимане с AF и фотоапаратът и обективът
трябва да са зададени на AF. За снимане с MF
или фотоапаратът, или обективът трябва да
е зададен на MF.
За да зададете режима на фокус
на обектива
Плъзнете превключвателя на режим на
фокусиране на подходящия режим: AF и MF (1).
 Вижте ръководствата на фотоапарата,
за да зададете режима му на фокусиране.
 В режим MF завъртете пръстена за фокусиране,
за да настроите фокуса (2), докато гледате през
визьора и др.
За да използвате фотоапарат, оборудван
с бутон за управление на AF/MF
 Като натиснете бутона за управление на AF/MF по
време на операция на AF, можете временно да
превключите на MF.
 Натискането на бутона за управление на AF/MF по
време на операция на MF ви позволява временно
да превключите на AF, ако обективът е настроен
на AF, а фотоапаратът на MF.
 Използване на функцията за
компенсация на трептенето
 Вижте „ Поставяне/отстраняване на
обектива“ за подробности.
Превключвател за компенсация на
трептенето
Завъртете копчето за заключване
на яката за статив обратно на
часовниковата стрелка, за да
го разхлабите .
Докато натискате лостчето за
освобождаване на яката за статив ,
отстранете яката за статив в посоката
на стрелката .
 ON: трептенето на фотоапарата се компенсира.
 OFF: трептенето на фотоапарата не се компенсира.
Препоръчваме да използвате статив по време
на снимане.
 Ако отстраните яката за статив, без да отстраните
обектива от фотоапарата, тя може да се удари
в корпуса на фотоапарата или в аксесоар.
Препоръчваме ви да отстраните обектива от
фотоапарата, преди да отстраните яката за статив.
 Когато отстранявате яката за статив от пръстена
на яката за статив, отворите за винтове на
статива се показват на пръстена на яката за
статив. Не прикрепвайте статив или монопод
към винтовия отвор за статив. Ако го направите,
ще повредите винтовия отвор. След това няма
да можете да прикрепите яката за статив към
пръстена на яката за статив.
Поставяне на яката за статив
Плъзнете яката за статив в поставката
на пръстена на яката за статив,
докато щракне.
Завъртете здраво копчето за
заключване на яката за статив по
часовниковата стрелка, за да го
затегнете.
1
2
 Уверете се, че копчето за заключване на яката
за статив е затегнато добре. Ако копчето за
заключване на яката за статив не е здраво
затегнато, обективът може да падне от
яката за статив.
 Поставяне на сенника
на обектива
Препоръчва се да използвате сенник на
обектива, за да намалите отблясъците
и да осигурите максимално качество на
изображението.
Подравнете червената линия на
сенника на обектива с червената линия
на обектива (маркер на сенника на
обектива), след това поставете сенника
в байонета на обектива и го завъртете по
часовниковата стрелка, докато щракне
на мястото си и червената му точка се
подравни с червената линия на обектива
(маркер на сенника на обектива) (1).
 Прозорецът за поляризиращ филтър може да
бъде отворен (2), за да позволи на поляризиращия
филтър (продава се отделно) да се върти, без да
трябва да се отстранява сенника на обектива.
Затворете прозореца, докато снимате.
 Ако не завъртите сенника на обектива, докато
щракне на мястото си, сянката му може да се
покаже в записаните изображения.
 Когато използвате външна светкавица (продава
се отделно), отстранете сенника на обектива,
за да избегнете блокиране на светлината на
светкавицата.
 Когато съхранявате, поставете сенника на
обектива наопаки върху обектива (3).
За да отстраните сенника
на обектива
Докато държите натиснат бутона за
освобождаване на сенника на обектива,
завъртете сенника на обектива обратно
на часовниковата стрелка.
Превключвател за режима на
компенсация на трептенето
Поставете превключвателя за компенсация
на трептенето на ON, след което задайте
превключвателя на режима на компенсация
на трептенето.
 MODE1: компенсира се нормално трептене
на фотоапарата.
 MODE2: Компенсирайте трептенето
на фотоапарата, когато следите
хоризонтално движещи се обекти.
 Използване на бутона за
задържане на фокуса
 Бутонът за задържане на фокуса на обектива
не работи с някои модели фотоапарати.
За допълнителна информация относно
съвместимостта посетете уебсайта на Sony за
вашия регион или се консултирайте с вашия
търговец на Sony или местен упълномощен
сервиз на Sony.
Този обектив има 3 бутона за задържане
на фокуса.
Натиснете бутона за задържане на фокуса
в режим на AF, за да отмените AF. Фокусът
се фиксира и можете да освободите затвора
на фиксирания фокус. Освободете бутона
за задържане на фокуса, докато натискате
бутона на затвора наполовина, за да включите
отново AF.
 Превключване на обхвата
на фокус (обхват за AF/MF)
Ограничителят на обхвата на фокуса ви
позволява да намалите времето за AF/MF.
Това е полезно, когато разстоянието до обекта
е определено.
Плъзнете ограничителя на обхват на
фокуса, за да изберете обхвата на
фокусиране.
 FULL:
Можете да регулирате фокуса от
минималното фокусно разстояние
до безкрайност.
 ∞ - 3m: Можете да регулирате фокуса от
3 м до безкрайност.
Фокусно разстояние (мм)
Еквивалент на 35 мм
фокусно разстояние *1 (мм)
Групи и елементи
на обектива
Зрителен ъгъл 1*2)
Зрителен ъгъл 2*2)
Минимален фокус*3 (м)
Максимално увеличение (×)
Минимална бленда
Диаметър на филтъра (мм)
Размери (максимален
диаметър × височина)
(прибл. мм)
Тегло (прибл. г) (без яката
за поставяне на статив)
Функция за компенсация
на трептенето
FE 70-200mm F2.8
GM OSS
(SEL70200GM)
70–200
105–300
18–23
34°–12°30’
23°–8°
0,96
0,25
f/22
77
88 × 200
1480
Да
За повече информация относно съвместимостта
с телепреобразувателя (продава се отделно)
и спецификациите, които се използват с него,
посетете уебсайта на Sony за вашия регион или
се консултирайте с вашия търговец на Sony или
местен упълномощен сервиз на Sony.
*1 Това е еквивалентът на фокусно разстояние
във формат 35 мм при поставяне на цифров
фотоапарат със сменяем обектив, оборудван
със сензор за изображения с размер APS-C.
*2 „Зрителен ъгъл 1“ е стойността за 35-милиметрови
фотоапарати, а „Зрителен ъгъл 2“ – за цифрови
фотоапарати със сменяеми обективи, оборудвани
със сензор за изображения с размер APS-C.
*3 Минималният фокус представлява разстоянието
от сензора за изображения до обекта.
 В зависимост от механизма на обектива фокусното
разстояние може да се променя при всяка
промяна на разстоянието на снимане. Фокусното
разстояние, показано по-горе, предполага,
че обективът е фокусиран в безкрайността.
Елементи в комплекта
(Числото в скобите посочва броя части.)
Обектив (1), предната капачка на обектива (1),
задна капачка на обектива (1), яка за статив (1),
сенник на обектива (1), чанта за обектива (1),
комплект отпечатана документация
Дизайнът и спецификациите подлежат на
промяна без предупреждение.
и
са търговски марки на Sony Corporation.
Download PDF

advertising