Sony | SEL85F14GM | Sony SEL85F14GM FE 85mm F1.4 GM Инструкции за експлоатация

4-575-277-01(1) (BG)

1
2
3

45
Бележки за употреба
 Когато носите фотоапарат с поставен обектив,
винаги дръжте здраво както фотоапарата, така
и обектива.
 Този обектив не е водоустойчив, въпреки че
е проектиран с идеята да бъде защитен срещу
прах и напръскване. Ако го използвате по време
на дъжд и др., пазете обектива от водни капки.
6
Сменяем обектив
Инструкции за експлоатация
7
Предпазни мерки относно използването
на светкавицата
8
 Когато използвате светкавица, винаги
отстранявайте сенника на обектива и снимайте
на поне 1 м разстояние от обекта. При определени
комбинации на обектив и светкавица, обективът
може частично да блокира светлината на
светкавицата, което води до сянка в долната
част на снимката.
12
9
10
11
4
Винетиране
13
 Когато използвате този обектив, ъглите на екрана
стават по-тъмни от центъра. За да намалите
това явление (наречено винетиране), затворете
блендата с 1 до 2 стъпки.

FE 85mm
F1.4 GM
–1
E-байонет
Български
SEL85F14GM
(1)
–2

(2)
Това ръководство с инструкции обяснява как
се използва обективът. Предпазни мерки,
обичайни за всички обективи, например
забележки относно употребата, можете да
намерите в отделния документ „Предпазни
мерки преди употреба“. Прочетете и двата
документа, преди да използвате обектива си.
Този обектив е проектиран за използване
с фотоапарати Sony α с E-байонет. Не можете
да го използвате на фотоапарати с A-байонет.
Обективът FE 85mm F1.4 GM е съвместим
с диапазона на сензор за изображения
с формат 35 мм.
Фотоапарат, оборудван със сензор за
изображения с формат 35 мм, може да бъде
настроен да снима и с размер APS-C.
За подробности относно това как се настройва
фотоапаратът ви, вижте неговото ръководство
с инструкции.
За допълнителна информация относно
съвместимостта посетете уеб сайта на Sony за
вашия регион или се консултирайте с вашия
търговец на Sony или местен упълномощен
сервиз на Sony.
 Идентифициране на
компонентите
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Маркер за сенник на обектив
Пръстен за фокусиране
Индекс на блендата
Скала на блендата
Пръстен на блендата
Маркер на байонета
Превключвател на режима на фокусиране
Бутон за задържане на фокуса
Сенник на обектива
Бутон за освобождаване на сенника
Превключвател за блендата
Контактни пластини на обектива*
Гумен пръстен на байонета на обектива
* Не докосвайте контактните пластини на
обектива.
 Поставяне и отстраняване
на обектива
За да поставите обектива
(Вижте илюстрация –.)
1
Отстранете предната и задната
капачка на обектива и капачката на
корпуса на фотоапарата.
2
Подравнете белия маркер на пръстена
на обектива с белия маркер на
фотоапарата (маркер на байонет),
след това поставете обектива във
фотоапарата и го завъртете по
часовниковата стрелка, докато
щракне.
 Когато поставяте обектива, не натискайте
бутона на фотоапарата за освобождаване
на обектива.
 Не поставяйте обектива под ъгъл.
За да отстраните обектива
(Вижте илюстрация –.)
За да отстраните обектива, завъртете го
обратно на часовниковата стрелка, докато
спре, като междувременно държите
бутона на фотоапарата за освобождаване
на обектива.
 Поставяне на сенника
на обектива
Препоръчва се да използвате сенник на
обектива, за да намалите отблясъците
и да осигурите максимално качество на
изображението.
Подравнете червената линия на сенника
на обектива с червената линия на
самия обектив (индекс на сенника на
обектива), след което поставете сенника
в поставката на обектива и го завъртете
по часовниковата стрелка, докато щракне
на мястото си.
 Когато използвате вградена светкавица или
външна светкавица, прикрепена към фотоапарата,
отстранете сенника на обектива, за да избегнете
блокиране на светлината на светкавицата.
 Когато съхранявате, поставете сенника на
обектива наопаки върху обектива.
За да отстраните сенника на
обектива
Докато държите натиснат бутона за
освобождаване на сенника на сенника на
обектива, завъртете сенника на обектива
обратно на часовниковата стрелка.
 Можете да поставите/отстраните предната
капачка на обектива по два начина – (1) и (2).
Когато поставяте/отстранявате капачката на
обектива при поставен сенник на обектива,
използвайте метод (2).
©2015 Sony Corporation
(Продължава на задната страница)

(Продължава от предната страница)
 Фокусиране
(1)
Има три начина за фокусиране.

Автоматичен фокус
Фотоапаратът фокусира автоматично.

DMF (Директен ръчен фокус)
След като фотоапаратът е фокусирал
автоматично, можете да направите фина
настройка ръчно.
(2)



Ръчно фокусиране
Фокусирате ръчно.
За подробности относно настройките на
режим вижте ръководството с инструкции,
предоставено с фотоапарата.
При някои модели фотоапарати AF не
функционира по време на запис на видеоклип.
За допълнителна информация относно
съвместимостта посетете уеб сайта на Sony за
вашия регион или се консултирайте с вашия
търговец на Sony или местен упълномощен
сервиз на Sony.
За да превключите
AF (автоматичен фокус)/
MF (ръчен фокус)
Режимът на фокус може да бъде превключен
на обектива между AF и MF.
За снимане с AF и фотоапаратът и обективът
трябва да са зададени на AF. За снимане с MF
или фотоапаратът, или обективът трябва да
е зададен на MF.
За да зададете режима на фокус на
обектива
Плъзнете превключвателя на режим
на фокусиране на подходящия режим:
AF и MF (1).
 Вижте ръководствата на фотоапарата, за да
зададете режима му на фокусиране.
 В режим MF завъртете пръстена за фокусиране,
a
за да настроите фокуса (2), докато гледате през
визьора и др.
За да използвате фотоапарат, оборудван
с бутон за управление на AF/MF
 Като натиснете бутона за управление на AF/MF
по време на операция на AF, можете временно
да превключите на MF.
 Натискането на бутона за управление на AF/MF по
време на операция на MF ви позволява временно
да превключите на AF, ако обективът е настроен
на AF, а фотоапаратът на MF.
 Използване на бутоните за
задържане на фокуса
 Бутонът за задържане на фокуса на обектива
не работи с някои модели фотоапарати.
За допълнителна информация относно
съвместимостта посетете уеб сайта на Sony за
вашия регион или се консултирайте с вашия
търговец на Sony или местен упълномощен
сервиз на Sony.
Натиснете бутона за задържане на фокуса
в режим на AF, за да отмените AF. Фокусът
се фиксира и можете да освободите затвора
на фиксирания фокус. Освободете бутона
за задържане на фокуса, докато натискате
бутона на затвора наполовина, за да включите
отново AF.
 Настройване на експонацията
Когато подравните „A“ на скалата за бленда
с маркера на блендата, фотоапаратът ще бъде
настроен на режим на автоматична бленда
и експонацията ще бъде зададена от него.
Освен това можете да настроите количеството
светлина между f/1.4 и f/16, като завъртите
пръстена на блендата.
Ръчно настройване на
количеството светлина
Завъртете пръстена на блендата към
желаната експонация (f-стоп), когато
фотоапаратът е настроен на режим M
или A.
Забележки
Когато снимате видеоклипове, поставете
превключвателя на блендата в позиция OFF.
(вижте илюстрация -a)
Когато превключвателят на блендата е зададен
на OFF, шумът от пръстена на блендата
намалява. (За снимане на видеоклипове)
Ако промените стойността на блендата, докато
снимате видеоклип при превключвател на
блендата в позиция ON, шумът от движението
на пръстена на блендата ще бъде записан.
Спецификации
Наименование на продукта
(Наименование на модела)
Фокусно разстояние (мм)
Еквивалент на 35 мм фокусно
разстояние*1 (мм)
Елементи/групи на обектива
Зрителен ъгъл 1*2
Зрителен ъгъл 2*2
Минимален фокус*3 (м)
Автоматичен фокус
Ръчно фокусиране
Максимално увеличение (X)
Минимална бленда
Диаметър на филтъра (мм)
Размери (максимален
диаметър × височина)
(прибл. мм)
Тегло (прибл. г)
Функция за компенсация
на трептенето
FE 85mm F1.4 GM
(SEL85F14GM)
85
127,5
8-11
29°
19°
0,85
0,8
0,12
f/16
77
89,5 × 107,5
820
Не
*1 Това е еквивалентът на фокусно разстояние
във формат 35 мм при поставяне на цифров
фотоапарат със сменяем обектив, оборудван
със сензор за изображения с размер APS-C.
*2 „Зрителен ъгъл 1“ е стойността за 35-милиметрови
фотоапарати, а „Зрителен ъгъл 2“ – за цифрови
фотоапарати със сменяеми обективи, оборудвани
със сензор за изображения с размер APS-C.
*3 Минималният фокус представлява разстоянието
от сензора за изображения до обекта.
 В зависимост от механизма на обектива фокусното
разстояние може да се променя при всяка
промяна на разстоянието на снимане. Фокусното
разстояние, показано по-горе, предполага,
че обективът е фокусиран в безкрайността.
Включени елементи
(Числото в скобите показва броя елементи.)
Обектив (1), предна капачка на обектива (1),
задна капачка на обектива (1),
сенник на обектива (1), чанта за обектива (1),
комплект отпечатана документация
Дизайнът и спецификациите подлежат на
промяна без предупреждение.
и
са търговски марки на Sony Corporation.
Download PDF

advertising