Sony | SEL24105G | Sony SEL24105G Обектив FE 24-105 мм F4 G OSS Инструкции за експлоатация

4-695-033-01(1)

Сменяем обектив
Инструкции за работа
The Help Guide may not be available in all languages.
All available manuals can be found on:
https://www.sony.co.uk/electronics/support/lensese-mount-lenses/sel24105g#manuals

FE 24-105mm
F4 G OSS
E-mount
SEL24105G

(1)
(2)

©2017 Sony Corporation
Printed in Czech Republic


Български
Това ръководство с инструкции обяснява как
се използва обективът. Предпазни мерки,
обичайни за всички обективи, например
забележки относно употребата, можете да
намерите в отделния документ „Предпазни
мерки преди употреба“. Прочетете и двата
документа, преди да използвате обектива си.

–1
(1)
(2)
Този обектив е проектиран за използване на
фотоапарати с E-байонет. Не можете да го
използвате на фотоапарати с A-байонет.
FE 24-105mm F4 G OSS е съвместим с обхвата на
сензор за изображения с формат 35 mm.
Фотоапарат, оборудван със сензор за
изображения с формат 35 mm, може да бъде
настроен да снима и с размер APS-C.
За подробности относно това как се настройва
фотоапаратът ви вижте неговото ръководство
с инструкции.
За допълнителна информация относно
съвместимостта посетете уебсайта на Sony за
вашия регион или се консултирайте с вашия
търговец на Sony или местен упълномощен
сервиз на Sony.
–2
Бележки относно употребата
ˎˎНе оставяйте обектива изложен на слънце или

източник на ярка светлина. Поради ефекта от
фокусирането на светлината може да възникне
вътрешна неизправност в корпуса на фотоапарата
и обектива, дим или огън. Ако обстоятелства
изискват оставяне на обектива на слънчева
светлина, поставете капачките му.
ˎˎКогато снимате срещу слънцето, го дръжте
напълно извън зрителния ъгъл. В противен
случай слънчевите лъчи може да се концентрират
във фокусната точка във фотоапарата, което
да причини дим или огън. Поддържането на
слънцето леко извън зрителния ъгъл също може да
предизвика дим или огън.
ˎˎКогато носите фотоапарат с поставен обектив,
винаги дръжте здраво както фотоапарата, така и
обектива.
ˎˎНе го дръжте за частта на обектива, която се
издава при мащабиране.
ˎˎТози обектив не е водоустойчив, въпреки че е
проектиран с идеята да бъде защитен срещу прах
и напръскване. Ако го използвате по време на
дъжд и др., пазете обектива от водни капки.
Предпазни мерки относно използването
на светкавица
ˎˎНе можете да използвате вградената във фотоапарата
светкавица с този обектив. Използвайте външна
светкавица (продава се отделно).
ˎˎКогато използвате светкавица, обективът може
частично да блокира нейната светлина, в резултат
на което се получава сянка в долната част на
снимката.
Винетиране
ˎˎКогато използвате този обектив, ъглите на екрана
стават по-тъмни от центъра. За да намалите
това явление (наречено винетиране), затворете
блендата с 1 до 2 стъпки.
 Идентифициране на
компонентите
1 Маркер на сенник на обектив
2 Пръстен за фокусиране
3 Пръстен за мащабиране
4 Маркер за фокусно разстояние
5 Контактни пластини на обектива*
6 Скала за фокусно разстояние
7 Сенник на обектив
8 Бутон за задържане на фокуса
9 Превключвател на режима на фокусиране
10 Превключвател за компенсация на трептенето
11 Маркер на байонет
12 Гумен пръстен на байонета на обектива
* Не докосвайте контактните пластини на обектива.
 Поставяне и отстраняване
на обектива
За да поставите обектива
(Вижте илюстрация –.)
1
2
Премахнете задната и предната капачка
на обектива и капачката на корпуса на
фотоапарата.
ˎˎМожете да поставите/отстраните предната
капачка на обектива по два начина – (1) и (2).
Когато поставяте/отстранявате капачката на
обектива при поставен сенник на обектива,
използвайте метод (2).
Подравнете белия маркер на пръстена
на обектива с белия маркер на
фотоапарата (маркер на байонета),
след това поставете обектива във
фотоапарата и го завъртете по
часовниковата стрелка, докато
щракне.
ˎˎКогато поставяте обектива, не натискайте
бутона на фотоапарата за освобождаване на
обектива.
ˎˎНе поставяйте обектива под ъгъл.
За да отстраните обектива
(Вижте илюстрация –.)
За да отстраните обектива, завъртете го
обратно на часовниковата стрелка, докато
спре, като междувременно държите
бутона на фотоапарата за освобождаване
на обектива.
 Поставяне на сенника на
обектива
Препоръчва се да използвате сенник на
обектива, за да намалите отблясъците
и да осигурите максимално качество на
изображението.
Подравнете червената линия на сенника
на обектива с червената линия на обектива
(маркер на сенника на обектива), след това
поставете сенника в байонета на обектива
и го завъртете по часовниковата стрелка,
докато щракне на мястото си и червената
му точка се подравни с червената линия
на обектива.
ˎˎКогато използвате вградена светкавица или
външна светкавица, прикрепена към фотоапарата,
отстранете сенника на обектива, за да избегнете
блокиране на светлината на светкавицата.
ˎˎКогато съхранявате, поставете сенника на обектива
наопаки върху обектива.
 Мащабиране
Завъртете пръстена за мащабиране до
желаното фокусно разстояние.
 Фокусиране
ˎˎПревключвателят за режим на фокус на обектива
не работи с някои модели фотоапарати.
За допълнителна информация относно съвместимостта
посетете уебсайта на Sony за вашия регион или се
консултирайте с вашия търговец на Sony или местен
упълномощен сервиз на Sony.
За да превключите AF (автоматичен
фокус)/MF (ръчен фокус)
Режимът на фокус може да бъде превключен на
обектива между AF и MF.
За снимане с AF и фотоапаратът, и обективът
трябва да са зададени на AF. За снимане с MF
или фотоапаратът, или обективът трябва да
е зададен на MF.
За да зададете режима на фокус на обектива
Плъзнете превключвателя на режим на
фокусиране на подходящия режим: AF и
MF (1).
ˎˎВижте ръководствата на фотоапарата, за да
зададете режима му на фокусиране.
ˎˎВ режим MF завъртете пръстена за фокусиране,
за да настроите фокуса (2), докато гледате през
визьора и др.
За да използвате фотоапарат, оборудван
с бутон за управление на AF/MF
ˎˎКато натиснете бутона за управление на AF/MF
по време на операция на AF, можете временно да
превключите на MF.
ˎˎНатискането на бутона за управление на AF/MF по
време на операция на MF ви позволява временно да
превключите на AF, ако обективът е настроен на AF,
а фотоапаратът на MF.
 Използване на бутоните за
задържане на фокуса
ˎˎБутонът за задържане на фокуса на обектива не
работи с някои модели фотоапарати.
За допълнителна информация относно съвместимостта
посетете уебсайта на Sony за вашия регион или се
консултирайте с вашия търговец на Sony или местен
упълномощен сервиз на Sony.
Натиснете бутона за задържане на фокуса в
режим на AF, за да отмените AF. Фокусът се
фиксира и можете да освободите затвора
на фиксирания фокус. Освободете бутона за
задържане на фокуса, докато натискате бутона на
затвора наполовина, за да включите отново AF.
 Използване на функцията за
компенсация на трептенето
Превключвател за компенсация на
трептенето
ˎˎON: трептенето на фотоапарата се компенсира.
ˎˎOFF: трептенето на фотоапарата не се компенсира.
Препоръчваме да настроите превключвателя
на компенсация на трептенето на OFF, когато
снимате със статив.
Спецификации
Наименование на продукта
(Име на модела)
Фокусно разстояние (mm)
Еквивалент на фокусно
разстояние при формат
35 mm*1 (mm)
Групи и елементи на
обектива
Зрителен ъгъл 1*2
Зрителен ъгъл 2*2
Минимален фокус*3
(m (фута)
FE 24-105mm F4 G OSS
(SEL24105G)
24 – 105
36 – 157,5
14 – 17
84° – 23°
61° – 15°
0,38 (1,25)
Максимално увеличение (X) 0,31
Минимална бленда
f/22
Диаметър на филтъра (mm) 77
Размери (максимален
диаметър × височина)
(прибл., mm (in)
83,4 × 113,3
(3 3/8 × 4 1/2)
Тегло (прибл., g (oz)
663 (23,4)
Функция за компенсация
на трептенето
Да
*1 Това е еквивалентът на фокусно разстояние
във формат 35 mm при поставяне на цифров
фотоапарат със сменяем обектив, оборудван със
сензор за изображения с размер APS-C.
*2 Зрителен ъгъл 1 е стойността за 35 mm фотоапарати,
а зрителен ъгъл 2 – за цифрови фотоапарати със
сменяеми обективи, оборудвани със сензор за
изображения с размер APS-C.
*3 Минималният фокус представлява разстоянието от
сензора за изображения до обекта. Минималният
фокус е 0,41 m (1,35 фута) при среден диапазон на
мащабиране (около 70 mm).
ˎˎВ зависимост от механизма на обектива фокусното
разстояние може да се променя при всяка
промяна на разстоянието на снимане. Фокусното
разстояние, показано по-горе, предполага, че
обективът е фокусиран в безкрайността.
Включени елементи
(Числото в скобите посочва броя части.)
Обектив (1), предна капачка на обектива (1), задна
капачка на обектива (1), сенник на обектива (1), чанта
за обектива (1), комплект отпечатана документация
Дизайнът и спецификациите са обект на промяна
без предизвестие.
и
са търговски марки на Sony Corporation.
Download PDF

advertising