Sony | SEL35F14Z | Sony SEL35F14Z Distagon® T* FE 35 мм F1.4 ZA Инструкции за експлоатация

4-545-833-01(1) (BG)

2
1
6
Сменяем обектив
7
8
FE 35mm F1.4 ZA

–1
E-байонет
©2015 Sony Corporation
SEL35F14Z
(1)
Това ръководство с инструкции обяснява
как се използва обективът. Предпазни мерки,
обичайни за всички обективи, например
забележки относно употребата, можете да
намерите в отделния документ „Предпазни
мерки преди употреба“. Прочетете и двата
документа, преди да използвате обектива си.
Този обектив е проектиран за използване
с фотоапарати Sony α с E-байонет. Не можете
да го използвате на фотоапарати с A-байонет.
Обективът Distagon T
FE 35mm F1.4 ZA
е разработен съвместно от Carl Zeiss
и Sony Corporation и е проектиран за фотоапарати
Sony с E-байонет. Този обектив е произведен
под стриктните стандарти и системата за
осигуряване на качество на Carl Zeiss.
Обективът Distagon T
FE 35mm F1.4 ZA
е съвместим с диапазона на сензор за
изображения с формат 35 мм.
Фотоапарат, оборудван със сензор за
изображения с формат 35 мм, може да бъде
настроен да снима с размер APS-C.
За подробности относно това как се настройва
фотоапаратът ви, вижте неговото ръководство
с инструкции.
Инструкции за експлоатация
Distagon T
Български
3 4 5
(2)
За допълнителна информация относно
съвместимостта посетете уеб сайта на Sony за
вашия регион или се консултирайте с вашия
търговец на Sony или местен упълномощен
сервиз на Sony.
Бележки за употреба
 Когато носите фотоапарат с поставен обектив,
–2
винаги дръжте здраво както фотоапарата,
така и обектива.
 Този обектив не е водоустойчив, въпреки че
е проектиран с идеята да бъде защитен срещу
прах и напръскване. Ако го използвате по време
на дъжд и др., пазете обектива от водни капки.
Предпазни мерки относно използването
на светкавицата
 Когато използвате светкавица, винаги

отстранявайте сенника на обектива и снимайте
на поне 1 м разстояние от обекта. При определени
комбинации на обектив и светкавица, обективът
може частично да блокира светлината на
светкавицата, което води до сянка в долната
част на снимката.
Винетиране
 Когато използвате този обектив, ъглите на екрана
стават по-тъмни от центъра. За да намалите
това явление (наречено винетиране), затворете
блендата с 1 до 2 стъпки.
 Идентифициране на
компонентите
1 Маркер за сенник на обектив
2 Пръстен за фокусиране
3 Индекс на блендата
4 Пръстен на блендата
5 Скала на блендата
6 Контактни пластини на обектива*
7 Превключвател за блендата
8 Маркер на байонета
* Не докосвайте контактните пластини
на обектива.
 Поставяне и отстраняване
на обектива
За да поставите обектива
(Вижте илюстрация –.)
1
Отстранете предната и задната
капачка на обектива и капачката
на корпуса на фотоапарата.
 Можете да поставите/отстраните предната
капачка на обектива по два начина – (1) и (2).
Когато поставяте/отстранявате капачката на
обектива при поставен сенник на обектива,
използвайте метод (2).
2
Подравнете белия маркер на
пръстена на обектива с белия
маркер на фотоапарата (маркер
на байонет), след това поставете
обектива във фотоапарата и го
завъртете по часовниковата стрелка,
докато щракне.
 Когато поставяте обектива, не натискайте
бутона на фотоапарата за освобождаване
на обектива.
 Не поставяйте обектива под ъгъл.
За да отстраните обектива
(Вижте илюстрация –.)
За да отстраните обектива, завъртете
го обратно на часовниковата стрелка,
докато спре, като междувременно
държите бутона на фотоапарата
за освобождаване на обектива.

 Поставяне на сенника
на обектива
Препоръчва се да използвате сенник на обектива,
за да намалите отблясъците и да осигурите
максимално качество на изображението.
Подравнете червената линия на
сенника на обектива с червената точка
на обектива (маркер на сенника на
обектива), след това поставете сенника
в байонета на обектива и го завъртете по
часовниковата стрелка, докато щракне
на мястото си и червената му точка се
подравни с червената точка на обектива.
 Когато използвате вградена светкавица или такава
предоставена с фотоапарата, отстранете сенника на
обектива, за да избегнете блокиране на светлината
на светкавицата.
 Когато съхранявате, поставете сенника на обектива
наопаки върху обектива.

 Фокусиране
Има три начина за фокусиране.

Автоматичен фокус
Фотоапаратът фокусира автоматично.

DMF (Директен ръчен фокус)
След като фотоапаратът е фокусирал
автоматично, можете да направите фина
настройка ръчно.


Ръчно фокусиране
Фокусирате ръчно.
За подробности относно настройките на режим
вижте ръководството с инструкции, предоставено
с фотоапарата.
 Настройване на експонацията
a
Когато подравните „A“ на скалата за бленда
с маркера на блендата, фотоапаратът ще бъде
настроен на режим на автоматична бленда
и експонацията ще бъде зададена от него.
Освен това можете да настроите количеството
светлина между f/1.4 и f/16, като завъртите
пръстена на блендата.
Ръчно настройване на
количеството светлина
Завъртете пръстена на блендата
към желаната експонация (f-стоп),
когато фотоапаратът е настроен на
режим M или A.
Забележки
Когато снимате видеоклипове, поставете
превключвателя на блендата в позиция OFF.
(вижте илюстрация -a)
Когато превключвателят на блендата е зададен
на OFF, шумът от пръстена на блендата намалява.
(За снимане на видеоклипове)
Ако промените стойността на блендата, докато
снимате видеоклип при превключвател на
блендата в позиция ON, шумът от движението
на пръстена на блендата ще бъде записан.
Спецификации
Наименование
Distagon T FE 35mm
на продукта
F1.4 ZA
(Наименование
(SEL35F14Z)
на модела)
Фокусно разстояние (мм) 35
Еквивалент на 35 мм
фокусно разстояние*1
52,5
(мм)
Елементи/групи на
8–12
обектива
Зрителен ъгъл 1*2
44°
Зрителен ъгъл 2*2
63°
0,3
Минимален фокус*3 (м)
Максимално
0,18
увеличение (X)
Минимална бленда
f/16
Диаметър на
72
филтъра (мм)
Размери (максимален
диаметър × височина)
78,5 × 112,0
(прибл. мм)
Тегло (прибл. г)
630
Функция за компенсация Не
на трептенето
*1 Това е еквивалентът на фокусно разстояние
във формат 35 мм при поставяне на цифров
фотоапарат със сменяем обектив, оборудван
със сензор за изображения с размер APS-C.
*2 „Зрителен ъгъл 1“ е стойността за 35-милиметрови
фотоапарати, а „Зрителен ъгъл 2“ – за цифрови
фотоапарати със сменяеми обективи, оборудвани
със сензор за изображения с размер APS-C.
*3 Минималният фокус представлява разстоянието
от сензора за изображения до обекта.
 В зависимост от механизма на обектива фокусното
разстояние може да се променя при всяка промяна
на разстоянието на снимане. Фокусното разстояние,
показано по-горе, предполага, че обективът
е фокусиран в безкрайността.
Елементи в комплекта
Обектив (1), предна капачка на обектива (1),
задна капачка на обектива (1), сенник на
обектива (1), чанта за обектива (1), комплект
отпечатана документация
Дизайнът и спецификациите подлежат на
промяна без предупреждение.
е търговска марка на Sony Corporation.
Download PDF