Sony | SEL1018 | Sony SEL1018 E 10-18mm F4 OSS Инструкции за експлоатация

4-440-877-01(1)
Сменяем обектив
Ръководство за употреба
E 10-18mm F4 OSS
E-байонет
©2012 Sony Corporation
SEL1018

1
2
3 4 5
6
7
2

–1
(1)
(2)
–2

3



4
Това ръководство за употреба обяснява как да
използвате обективите. Предпазните мерки, отнасящи
се за всички обективи, като например забележките за
употреба можете да откриете в отделно ръководство
“Предпазни мерки преди употреба”. Уверете се, че
сте прочели и двата документа преди да започнете да
използвате обектива.
Този обектив е проектиран за α фотоапарати на Sony
с Е-байонет. Не можете да използвате този обектив с
фотоапарати с А-байонет.
Забележки за употреба
 Когато пренасяте фотоапарата с прикрепен към него
обектив, винаги придържайте здраво както тялото на
фотоапарата, така и обектива.
 Когато използвате функцията за приближение, не
придържайте обектива за никоя от издадените части.
Предпазни мерки за употреба на
светкавицата
 Когато използвате светкавица, снимайте от поне 1m
разстояние от обекта. При определени конфигурации на
светкавицата и обектива е възможно обективът частично
да блокира светлината от светкавицата, което ще доведе
до появата на сянка в долната част на снимката.
 Не можете да използвате вградената и приложената
светкавици. Използвайте светкавица, която се продава
отделно, и която има покритие, съвместимо с фокусното
разстояние на обектива.
5
Винетиране
 Когато използвате обектива, ъглите на екрана стават потъмни от центъра. За да намалите този ефект (наречен
винетиране), затворете диафрагмата с едно или две
деления.
 Идентификация на частите
1 Маркер за сенник
2 Пръстен за фокусиране
3 Пръстен за приближение
4 Скала за фокусното разстояние
5 Маркер за фокусно разстояние
6 Контактни точки за обектива*
7 Маркер за поставяне към фотоапарата
* Не докосвайте контактните точки за обектива
 Прикрепяне и сваляне на
обектива
За да прикрепите обектива
(Вижте илюстрация –.)
1
6
Свалете капачетата от предната и задната
страна на обектива, както и капачето от
тялото на фотоапарата.
 Можете да поставяте/сваляте капачето от предната
страна на обектива по два начина: (1) и (2). Когато
поставяте/сваляте капачето на обектива с прикрепен
сенник, следвайте указанията, описани в начин (2).
2
Изравнете белия маркер върху тялото
на обектива с белия маркер върху
фотоапарата (маркер за поставяне), след
това поставете обектива към фотоапарата
и го завъртете по посока на часовниковата
стрелка, докато се заключи.
 Когато поставяте обектива, не натискайте бутона за
освобождаването му, намиращ се върху фотоапарата.
 Не поставяйте обектива под ъгъл.
За да свалите обектива
(Вижте илюстрация –.)
Като държите натиснат бутона за
освобождаване на обектива, намиращ се
върху фотоапарата, завъртете обектива в
посока обратна на часовниковата стрела,
докато спре, след което свалете обектива.
 Прикрепяне на сенника
Препоръчваме ви да използвате сенник, за да намалите
отблясъците и за да постигнете максимално качествено
изображение.
Изравнете червената линия на сенника с
тази върху обектива (маркер за сенника),
след това поставете сенника върху обектива
и го завъртете по посока на часовниковата
7
стрелка, докато червената точка на сенника
се изравни с червената линия на обектива
(маркер за сенника) и сенникът щракне на
мястото си.
 Когато използвате светкавица с фотоапарата, свалете
сенника, за да избегнете блокиране на светлината.
 Когато не желаете да използвате сенника, обърнете го на
обратно и го поставете върху обектива.
 Приближение
Завъртете пръстена за приближение до
желаното от вас фокусно разстояние.
 Фокусиране
Съществуват три начина на фокусиране
• Автоматично фокусиране
Фотоапаратът фокусира автоматично.
• DMF (Директно ръчно фокусиране)
След като фотоапаратът фокусира автоматично, можете
да извършите фините настройки ръчно.
• Ръчно фокусиране
Потребителят извършва фокусирането ръчно.
За подробности относно настройките на режима се
обърнете към ръководството за употреба, приложено
към фотоапарата.
8
Технически характеристики
Име (Име на модела)
Еквивалент на фокусно разстояние
в 35 mm формат*1 (mm)
Групови елементи на обектива
Ъгъл на ракурса*1
Минимален фокус*2 (m)
Максимално увеличение (X)
Минимален f-стоп
Диаметър на филтъра (mm)
Размери (максимален диаметър х
височина) (прибл., mm)
Тегло (прибл., g)
Функция за компенсиране на
клатенето
Е 10-18mm F4 OSS
(SEL1018)
15-27
8-10
109°-76°
0.25 (0.82)
0.1
f/22
62
70.0×63.5
(2 7/8×2 1/2)
225 (8)
Да
*1 Стойността за еквивалента на фокусното разстояние
в 35 mm формат се основава на цифрови фотоапарати
със сменяема оптика, които притежават сензор за
изображението с размер APS-C.
*2 Минималното фокусно разстояние е най-малкото
разстояние от сензора за изображения до обекта.
 В зависимост от механизма на обектива фокусното
разстояние може да се променя при всяка промяна на
разстоянието за снимане. Фокусното разстояние, указано
по-горе, предполага, че обективът е зададен в положение
безкрайност.
9
Включени артикули:
Обектив (1), Предно капаче на обектива (1), Задно
капаче на обектива (1), Сенник (1), Комплект документи
Дизайнът и техническите характеристики са обект на
промяна без предупреждение.
е търговска марка на Sony Corporation.
http://www.sony.net/
Отпечатано на 70% или повече рециклирана хартия
посредством мастило, базирано на растителни
масла без летливи органични съединения.
10
Download PDF

advertising