Sony | SEL70300G | Sony SEL70300G FE 70-300mm F4.5-5.6 G OSS Инструкции за експлоатация

4-580-363-02(1)

Сменяем обектив
Инструкции за експлоатация

(1)
FE 70–300mm
F4.5–5.6 G OSS
(2)

E-mount
(2)
FE 4.5
(1)
SEL70300G



©2016 Sony Corporation
2
34 5 6
FE 4.5 5.6 70 300 G OSS

1
Български
9 10
FE 4.5
3 8
7
11
12
Този обектив е проектиран за използване
с фотоапарати Sony α с E-байонет. Не можете
да го използвате на фотоапарати с A-байонет.
Обективът FE 70–300mm F4.5–5.6 G OSS
е съвместим с обхвата на сензор за
изображения с формат 35 мм.
Фотоапарат, оборудван със сензор за
изображения с формат 35 мм, може да
бъде настроен да снима с размер APS-C.
За подробности относно това как се настройва
фотоапаратът ви, вижте неговото ръководство
с инструкции.

–1
(1)
Това ръководство с инструкции обяснява
как се използва обективът. Предпазни мерки,
обичайни за всички обективи, например
забележки относно употребата, можете да
намерите в отделния документ „Предпазни
мерки преди употреба“. Прочетете и двата
документа, преди да използвате обектива си.
(2)
За допълнителна информация относно
съвместимостта посетете уебсайта на Sony
за вашия регион или се консултирайте с вашия
търговец на Sony или местен упълномощен
сервиз на Sony.
Бележки относно употребата
ˎˎ Когато носите фотоапарат с поставен обектив,
–2
винаги дръжте здраво както фотоапарата, така
и обектива.
ˎˎ Не го дръжте за частта на обектива, която
се издава при мащабиране.
ˎˎ Този обектив не е водоустойчив, въпреки че
е проектиран с идеята да бъде защитен срещу
прах и напръскване. Ако го използвате по време
на дъжд и др., пазете обектива от водни капки.
Предпазни мерки относно използването
на светкавицата
ˎˎ Когато използвате светкавица, винаги отстраня-

вайте сенника на обектива и снимайте на поне
1 м разстояние от обекта. При определени комбинации на обектив и светкавица, обективът може
частично да блокира светлината на светкавицата,
което води до сянка в долната част на снимката.
Винетиране
ˎˎ Когато използвате този обектив, ъглите на
екрана стават по-тъмни от центъра. За да
намалите това явление (наречено винетиране),
затворете блендата с 1 до 2 стъпки.
 Идентифициране
на компонентите
1 Маркер за сенник на обектив
2 Пръстен за мащабиране
3 Скала за фокусно разстояние
4Превключвате за заключване
на мащабирането
5 Маркер за фокусно разстояние
6 Пръстен за фокусиране
7 Контактни пластини за обектив*
8 Бутон за задържане на фокуса
9 Превключвател на режима на фокусиране
10Ограничител на обхвата на фокуса
11 Маркер на байонета
12 Превключвател за компенсация на трептенето
За да използвате фотоапарат, оборудван
с бутон за управление на AF/MF
ˎˎ Натиснете бутона за управление на AF/MF, за да
превключите от AF на MF, когато и фотоапаратът,
и обективът са зададени на AF.
ˎˎ Натиснете бутона за управление на AF/MF, за да
превключите от MF на AF, когато фотоапаратът
е зададен на MF, а обективът – на AF.
 Използване на функцията за
компенсация на трептенето
Превключвател за компенсация
на трептенето
ˎˎ ON: компенсира се трептенето на фотоапарата.
ˎˎ OFF:не се компенсира трептенето на фотоапарата.
Препоръчваме да използвате статив по време
на снимане.
* Не докосвайте контактните пластини
на обектива.
 Поставяне и отстраняване
на обектива
За да поставите обектива
(Вижте илюстрация –.)
1
Отстранете предната и задната
капачка на обектива и капачката
на корпуса на фотоапарата.
ˎˎМожете да поставите/отстраните предната
капачка на обектива по два начина – (1) и (2).
Когато поставяте/отстранявате капачката на
обектива при поставен сенник на обектива,
използвайте метод (2).
2 Подравнете белия маркер на
пръстена на обектива с белия маркер
на фотоапарата (маркер на байонет),
след това поставете обектива във
фотоапарата и го завъртете по
часовниковата стрелка, докато
щракне.
ˎˎКогато поставяте обектива, не натискайте
бутона на фотоапарата за освобождаване
на обектива.
ˎˎНе поставяйте обектива под ъгъл.
 Използване на бутона
за задържане на фокуса
ˎˎ Бутонът за задържане на фокуса на обектива
не работи с някои модели фотоапарати.
За допълнителна информация относно
съвместимостта посетете уебсайта на Sony
за вашия регион или се консултирайте с вашия
търговец на Sony или местен упълномощен
сервиз на Sony.
Натиснете бутона за задържане на фокуса
в режим на AF, за да отмените AF. Фокусът
се фиксира и можете да освободите затвора
на фиксирания фокус. Освободете бутона
за задържане на фокуса, докато натискате
бутона на затвора наполовина, за да
включите отново AF.
 Превключване на обхвата
на фокус (обхват за AF/MF)
Ограничителят на обхвата на фокуса ви
позволява да намалите времето за AF/MF.
Това е полезно, когато разстоянието до обекта
е определено.
Плъзнете ограничителя на обхват
на фокуса, за да изберете обхвата
на фокусиране.
За да отстраните обектива
(Вижте илюстрация –.)
ˎˎ FULL:Можете да регулирате фокуса от
За да отстраните обектива, завъртете
го обратно на часовниковата стрелка,
докато спре, като междувременно
държите бутона на фотоапарата за
освобождаване на обектива.
Спецификации
 Поставяне на сенника
на обектива
Препоръчва се да използвате сенник
на обектива, за да намалите отблясъците
и да осигурите максимално качество
на изображението.
Подравнете червената линия на
сенника на обектива с червената
линия на обектива (маркер на сенника
на обектива), след това поставете сенника
в байонета на обектива и го завъртете
по часовниковата стрелка, докато щракне
на мястото си и червената му точка се
подравни с червената линия на обектива.
ˎˎ Когато използвате вградена светкавица или
външна светкавица, прикрепена към фотоапарата,
отстранете сенника на обектива, за да избегнете
блокиране на светлината на светкавицата.
ˎˎ Когато съхранявате, поставете сенника на
обектива наопаки върху обектива.
 Мащабиране
Завъртете пръстена за мащабиране
до желаното фокусно разстояние.
Превключвате за заключване
на мащабирането
Това не позволява на пръстена на обектива
да се разтегне поради тежестта на обектива,
докато го носите.
Преди да настроите превключвателя за
заключване на мащабирането, върнете
обектива напълно до W (широко).
Плъзнете превключвателя за заключване
на мащабирането в посока , за да заключите
мащабирането. За да заключите мащабирането,
плъзнете обратно превключвателя за
заключване на мащабирането.
 Фокусиране
ˎˎ Превключвателят за режим на фокус на обектива
не работи с някои модели фотоапарати. За допълнителна информация относно съвместимостта
посетете уебсайта на Sony за вашия регион или
се консултирайте с вашия търговец на Sony или
местен упълномощен сервиз на Sony.
За да превключите
AF (автоматичен фокус)/
MF (ръчен фокус)
Режимът на фокус може да бъде превключен
на обектива между AF и MF.
За снимане с AF и фотоапаратът и обективът
трябва да са зададени на AF. За снимане
с MF или фотоапаратът, или обективът трябва
да е зададен на MF.
За да зададете режима на фокус
на обектива
Плъзнете превключвателя на режим
на фокусиране на подходящия режим:
AF и MF (1).
ˎˎ Вижте ръководствата на фотоапарата, за да
зададете режима му на фокусиране.
ˎˎ В режим MF завъртете пръстена за фокусиране,
за да настроите фокуса (2), докато гледате през
визьора и др.
минималното фокусно разстояние
до безкрайност.
ˎˎ ∞ – 3m:Можете да регулирате фокуса от 3 м
до безкрайност.
Наименование на продукта
(Име на модела)
FE 70–300mm
F4.5–5.6 G OSS
(SEL70300G)
Фокусно разстояние (мм)
70–300
Еквивалент на фокусно разстояние
105–450
при формат 35 мм*1 (мм)
Групи и елементи на обектива
Зрителен ъгъл 1*2)
Зрителен ъгъл 2*2)
Минимален фокус*3 (м)
Максимално увеличение (X)
13–16
34°–8°10’
23°–5°20’
0,9
Минимална бленда
0,31
f/22–f/29
Диаметър на филтъра (мм)
72
Размери
(максимален диаметър × височина) 84 × 143,5
(прибл. мм)
Тегло (прибл. г)
854
Функция за компенсация на
трептенето
Да
*1 Това е еквивалентът на фокусно разстояние
във формат 35 мм при поставяне на цифров
фотоапарат със сменяем обектив, оборудван
със сензор за изображения с размер APS-C.
*2 „Зрителен ъгъл 1“ е стойността за 35-милиметрови
фотоапарати, а „Зрителен ъгъл 2“ – за цифрови
фотоапарати със сменяеми обективи, оборудвани
със сензор за изображения с размер APS-C.
*3 Минималният фокус представлява разстоянието
от сензора за изображения до обекта.
ˎˎ В зависимост от механизма на обектива
фокусното разстояние може да се променя
при всяка промяна на разстоянието на снимане.
Фокусното разстояние, показано по-горе,
предполага, че обективът е фокусиран
в безкрайността.
Елементи в комплекта
(Числото в скобите посочва броя части.)
Обектив (1), предна капачка на обектива
(1), задна капачка на обектива (1), сенник
на обектива (1), чанта за обектива (1),
комплект отпечатана документация
Дизайнът и спецификациите подлежат
на промяна без предупреждение.
и
са търговски марки на Sony Corporation.
Download PDF