Sony | SEL1224G | Sony SEL1224G FE 12-24mm F4 G Инструкции за експлоатация

4-695-095-01(1)

• Когато поставяте обектива, не натискайте бутона
на фотоапарата за освобождаване на обектива.
•Не поставяйте обектива под ъгъл.
За да отстраните обектива
(Вижте илюстрация –.)
Сменяем обектив
Инструкции за работа
За да отстраните обектива, завъртете го
обратно на часовниковата стрелка, докато
спре, като междувременно държите
бутона на фотоапарата за освобождаване
на обектива.
 Мащабиране

(1)
(2)
Завъртете пръстена за мащабиране
до желаното фокусно разстояние.
 Фокусиране
FE 12-24mm
F4 G
E-байонет

SEL1224G
Това ръководство с инструкции обяснява как
се използва обективът. Предпазни мерки,
обичайни за всички обективи, например
забележки относно употребата, можете да
намерите в отделния документ „Предпазни
мерки преди употреба“. Прочетете и двата
документа, преди да използвате обектива си.
Този обектив е проектиран за използване с
фотоапарати Sony α с E-байонет. Не можете да го използвате на фотоапарати с A-байонет.
FE 12-24mm F4 G е съвместим с обхвата на сензор
за изображения с формат 35 mm.
Фотоапарат, оборудван със сензор за
изображения с формат 35 mm, може да бъде
настроен да снима с размер APS-C.
За подробности относно това как се настройва
фотоапаратът ви вижте неговото ръководство с инструкции.
©2017 Sony Corporation •Натиснете бутона за управление на AF/MF, за да
превключите от AF на MF, когато и фотоапаратът, и обективът са зададени на AF.
•Натиснете бутона за управление на AF/MF, за да
превключите от MF на AF, когато фотоапаратът е
зададен на MF, а обективът – на AF.
 Използване на бутона за
задържане на фокуса
Натиснете бутона за задържане на фокуса в режим
на AF, за да отмените AF. Фокусът се фиксира и
можете да освободите затвора на фиксирания
фокус. Освободете бутона за задържане на фокуса,
докато натискате бутона на затвора наполовина,
за да включите отново AF.
Винетиране
•Когато използвате този обектив, ъглите на екрана
стават по-тъмни от центъра. За да намалите
това явление (наречено винетиране), затворете
блендата с 1 до 2 стъпки.
 Идентифициране на
компонентите
1 Фиксиран сенник на обектив*¹
2 Пръстен за фокусиране
3 Пръстен за мащабиране
4 Скала за фокусно разстояние
5 Маркер за фокусно разстояние
6 Контактни точки на обектива*²
7 Бутон за задържане на фокуса
8 Маркер на байонет
9 Превключвател на режима на фокусиране
*¹ Не може да премахнете сенника на обектива.
*² Не докосвайте контактните точки на обектива.
 Поставяне и отстраняване
на обектива
За да поставите обектива
(Вижте илюстрация –.)
1

За да използвате фотоапарат, оборудван
с бутон за управление на AF/MF
Бележки относно употребата
•При определени комбинации на обектив и
светкавица, обективът може частично да блокира
светлината на светкавицата, което води до сянка в
долната част на снимката.
–2
•Вижте ръководствата на фотоапарата, за да
зададете режима му на фокусиране.
•В режим MF завъртете пръстена за фокусиране,
за да настроите фокуса (2), докато гледате през
визьора и др.
•Бутонът за задържане на фокуса на обектива не работи с някои модели фотоапарати. За допълнителна информация относно
съвместимостта посетете уебсайта на Sony за вашия
регион или се консултирайте с вашия търговец на
Sony или местен упълномощен сервиз на Sony.
Предпазни мерки относно използването
на светкавица
–1
За да зададете режима на фокус на
обектива
Плъзнете превключвателя на режим на
фокусиране на подходящия режим:
AF и MF (1).
За допълнителна информация относно
съвместимостта посетете уебсайта на Sony за
вашия регион или се консултирайте с вашия
търговец на Sony или местен упълномощен
сервиз на Sony.
• Когато носите фотоапарат с поставен обектив, винаги
дръжте здраво както фотоапарата, така и обектива.
•Когато капачката(ите) на обектива е/са
прикрепена(и) към обектива, хванете корпуса на
обектива, а не капачката на обектива, за да носите
фотоапарат с обектива или само обектива.
•Този обектив не е водоустойчив, въпреки че е
проектиран с идеята да бъде защитен срещу прах
и напръскване. Ако го използвате по време на
дъжд и др., пазете обектива от водни капки.
•Не може да прикачвате филтри към този обектив.

За да превключите AF (автоматичен
фокус)/MF (ръчен фокус)
Режимът на фокус може да бъде превключен на обектива между AF и MF.
За снимане с AF и фотоапаратът, и обективът
трябва да са зададени на AF. За снимане с MF или фотоапаратът, или обективът трябва да е
зададен на MF.
Български

•Превключвателят за режим на фокус на обектива
не работи с някои модели фотоапарати. За допълнителна информация относно
съвместимостта посетете уебсайта на Sony за
вашия регион или се консултирайте с вашия
търговец на Sony или местен упълномощен сервиз на Sony.
2
Премахнете задната и предната
капачка на обектива и капачката на
корпуса на фотоапарата.
• Натиснете навътре планките на предната капачка
на обектива, както е показано със стрелките, за
да прикачите или отстраните капачката.
Подравнете белия маркер на пръстена
на обектива с белия маркер на
фотоапарата (маркер на байонет),
след това поставете обектива във
фотоапарата и го завъртете по
часовниковата стрелка, докато щракне.
Спецификации
Наименование на продукта FE 12-24mm F4 G
(Име на модела)
(SEL1224G)
Фокусно разстояние (mm) 12 – 24
Еквивалент на 35 mm
18 – 36
фокусно разстояние*¹ (mm)
Групи и елементи на
13 – 17
обектива
Зрителен ъгъл 1*²
99° – 61°
Зрителен ъгъл 2*²
122° – 84°
Минимален фокус*³ (m (фута))
0,28 (0,92)
Максимално увеличение (X)
0,137
Минимална бленда
f/22
Диаметър на филтъра (mm)
–
Размери (максимален
диаметър × височина)
(прибл., mm (in))
87 × 117,4 (3 1/2 × 4 5/8)
Тегло (прибл., g (oz))
565 (20,0)
Функция за компенсация
на трептенето
Не
*¹ Това е еквивалентът на фокусно разстояние
във формат 35 mm при поставяне на цифров
фотоапарат със сменяем обектив, оборудван със сензор за изображения с размер APS-C.
*² Зрителен ъгъл 1 е стойността за 35 mm
фотоапарати, а зрителен ъгъл 2 – за цифрови
фотоапарати със сменяеми обективи, оборудвани
със сензор за изображения с размер APS-C.
*³ Минималният фокус представлява разстоянието
от сензора за изображения до обекта.
•В зависимост от механизма на обектива фокусното
разстояние може да се променя при всяка
промяна на разстоянието на снимане. Фокусното
разстояние, показано по-горе, предполага, че обективът е фокусиран в безкрайността.
Включени елементи
(Числото в скобите посочва броя части.)
Обектив (1), предна капачка на обектива (1), задна
капачка на обектива (1), чанта за обектива (1),
комплект отпечатана документация
Дизайнът и спецификациите са обект на промяна
без предизвестие.
и
са търговски марки на Sony Corporation.
Download PDF

advertising