Sony | SLT-A37 | Sony SLT-A37 SLT-A37 Само тяло (без включен обектив) Инструкции за експлоатация

4-420-745-11(1)
Цифров фотоапарат
със сменяеми обективи
Подготовка на
фотоапарата
Запис и преглед на
изображения
α Наръчник
А-байонет
Запис с подходящи
настройки за обекта
Използване на
функциите за запис
Използване на
функциите за преглед
Списък с функции
Преглед на изображения
на компютър
Други
Допълнителни операции
Азбучен указател
SLT-A37
©2012 Sony Corporation
Съдържание
Основни
операции
.........................................................................................9
Тази част предоставя основна информация как да работите с фотоапарата.
Забележки за използването на фотоапарата.................. 10
Подготовка на фотоапарата
Проверка на приложените артикули.............................. 12
Идентификация на частите............................................. 13
Зареждане на батерията................................................... 19
Поставяне на батерията/картата с памет (продава се
отделно)............................................................................. 21
Поставяне на обектива..................................................... 24
Включване на фотоапарата и сверяване на
часовника.......................................................................... 27
Преди запис...................................................................... 29
Регулиране на фокуса във визьора (настройка на
диоптъра)................................................................. 29
Правилно придържане на фотоапарата....................... 29
Запис и преглед на изображения
Запис на снимки............................................................... 31
Запис на видеоклипове.................................................... 33
Възпроизвеждане на изображения................................. 34
Изтриване на изображения (Изтриване)........................ 35
Запис с подходящи настройки за обекта
Регулиране на ъгъла на LCD екрана.............................. 36
Запис в различни режими................................................ 37
Допълнителни автоматични настройки...... 38
Избор на сцена................................................. 38
Панорама/ 3D панорама.............................. 39
Продължителен теле-запис с приоритет на
автоматичната експозиция..................................... 40
Използване на функциите за запис
Използване на светкавицата............................................ 41
Регулиране на яркостта на изображението.................... 43
Избор на режим на запис.................................... 45
Превключване на дисплея с информация за записа
(DISP)................................................................................ 46
2
Избор на размер на изображение.................................... 47
Размер на изображение........................................... 47
Панорама: Размер.................................................... 47
Използване на функциите за възпроизвеждане
Увеличаване на изображенията............................. 49
Превключване към дисплей със списък с
изображения............................................................ 50
Преглед на изображения на телевизионен екран..... 51
Списък с функции
Функции, които можете да управлявате с бутоните/
ключовете.......................................................................... 52
Избор на функции чрез бутона Fn (Функция)............... 53
Функции, избирани чрез бутона Fn (Функция)............. 54
Функции, избирани чрез бутона MENU........................ 56
Използване на упътване за функциите във
фотоапарата...................................................................... 63
Упътване във фотоапарата...................................... 63
Съвети за запис....................................................... 63
Преглед на изображения на компютъра
Използване с компютър................................................... 64
Използване на софтуера.................................................. 66
Избор на метод за създаване на дискове с
видеоклипове.................................................................... 69
Други
Списък с икони на екрана............................................... 71
Функции за всеки режим на запис................................. 74
Възможни режими за работа със светкавицата............. 75
Допълнителни
операции
.........................................................................................76
Тази част предоставя допълнителна информация за фотоапарата
Подготовка
Настройка на фотоапарата.............................................. 77
Сваляне на капачето на окуляра............................ 77
Екран, който се извежда за режима на запис................ 78
Избор на режим на екрана..................................... 78
Хистограма.............................................................. 79
3
Наблюдаване на обекта през обектива без извеждане
на ефекти................................................................. 79
Списък с икони за режим на визьора.......................... 81
Запис на ясно изображение без трептене на
фотоапарата...................................................................... 83
Индикатор за предупреждение за трептене на
фотоапарата............................................................. 83
Използване на функцията за стабилизация................ 83
Използване на статив.................................................... 84
Запис
4
Избор на режима на запис...............................................85
Автоматичен режим/ Изключена
светкавица...................................................................85
Допълнителни автоматични настройки.........85
Избор на сцена....................................................86
Панорама/
3D Панорама...............................88
Продължителен теле-запис с приоритет на
автоматичната експозиция .......................................90
Запис в режим на автоматично програмиране.....91
Приоритет на диафрагмата...................................92
Приоритет на скоростта на затвора......................94
Ръчна експозиция...................................................96
BULB.......................................................................97
Настройки при запис на видеоклипове....................... 100
Лесен запис на видеоклипове................................ 100
Запис на видеоклипове с регулирана скорост на
затвора и диафрагмата............................................ 102
Формат на файла..................................................... 103
Настройки на записа............................................... 103
Аудио запис............................................................. 104
Регулиране на фокуса................................................... 106
Автоматичен фокус................................................. 106
Заключване на фокуса............................................ 108
Режим на автоматично фокусиране....................... 109
Област за автоматично фокусиране...................... 110
Рефлектор за автоматично фокусиране................. 110
Проследяване на обект........................................... 111
Ръчен фокус............................................................. 113
Подчертаване........................................................... 114
Увеличаване за фокусиране................................... 114
Разпознаване на лица....................................................... 116
Разпознаване на лице.............................................. 116
Регистрация на лице............................................... 117
Автоматично кадриране на портрети.................... 118
Разпознаване на усмивка........................................ 119
Регулиране на яркостта на изображението.................... 121
Заключване на автоматичната експозиция........... 121
Режим на измерване................................................ 122
Компенсация на светкавицата................................ 122
Контрол на светкавицата........................................ 123
Светкавица........................................................................ 124
Безжична светкавица.............................................. 124
Настройка на ISO............................................................. 126
Намаляване на смущенията за множество кадри.... 126
Автоматична компенсация за яркостта и контраста
(D-Range).......................................................................... 127
Оптимизатор на динамичния обхват..................... 127
Автоматичен HDR................................................... 128
Настройка на обработката на изображението............... 130
Картинен ефект ...................................................... 130
Креативен стил........................................................ 131
Регулиране на цветните тонове (Баланс на бялото)...... 133
Екран за фина настройка на цвета........................ 134
Температура на цветовете/Цветен филтър........... 135
Настройка на потребителя на баланса на бялото..... 135
По-голямо приближаване на изображения отколкото
при оптичен зуум (ZOOM)..................................... 137
Избор на режим на запис.................................... 140
Запис на едно изображение.................................... 140
Продължителен запис............................................. 140
Таймер за автоматично включване........................ 141
Експозиционен клин: Продължителен запис с
промяна на експозицията/Запис на единично
изображение............................................................ 141
Баланс на бялото при запис с експозиционен
клин.......................................................................... 143
5
Възпроизвеждане
Екран, който се извежда за режим на
възпроизвеждане.............................................................. 144
Превключване на екрана, докато възпроизвеждате.... 144
Списък с икони на дисплея с хистограмата.......... 144
Използване на функциите за възпроизвеждане............. 146
Въртене на снимката............................................... 146
Режим на преглед.................................................... 146
Изреждане на изображения.................................... 147
Дисплей за възпроизвеждане................................. 147
Преглед на панорамни изображения..................... 148
Защита на изображения (Защита)................................... 149
Изтриване на изображения (Изтриване)........................ 150
Изтриване (Няколко изображения)....................... 150
Изтриване на всички изображения или
видеоклипове в един и същи режим на преглед..... 151
Възпроизвеждане на телевизионния екран................... 152
3D преглед............................................................... 152
Използване на “BRAVIA” Sync............................. 152
Настройки на фотоапарата
Настройка на съотношението и качеството на
изображението.................................................................. 154
Съотношение........................................................... 154
Качество................................................................... 154
Задаване на други функции на фотоапарата.................. 156
Намаляване на смущенията при дълга
експонация............................................................... 156
Намаляване на смущенията при висока стойност
на ISO....................................................................... 156
Цветова гама............................................................ 157
Включване без визьор............................................. 157
Насочващи линии.................................................... 158
Автоматичен преглед.............................................. 158
Функция на бутона AEL......................................... 158
Бутон за преглед...................................................... 159
Електронен принудителен затвор.......................... 160
Яркост на визьора................................................... 160
Еко режим................................................................ 160
Пестене на захранването........................................ 161
Настройка FINDER/LCD........................................ 161
6
Компенсация от обектива................................................ 162
Lens Comp.: Peripheral Shading (Компенсация от
обектива: Периферно затъмняване)...................... 162
Lens Comp.: Chromatic Aberration (Компенсация
от обектива: Отклонения в цветовете).................. 162
Lens Comp.: Distortion (Компенсация от
обектива: Смущения).............................................. 162
Настройка на начина за запис върху картата с памет... 163
Формат..................................................................... 163
Номер на файл......................................................... 163
Име на папка............................................................ 163
Избор на папка за запис.......................................... 164
Нова папка............................................................... 164
Възстановяване на базата данни за
изображенията......................................................... 165
Настройки за качване.............................................. 165
Връщане на фабричните настройки............................... 167
Потвърждаване на версията на фотоапарата................. 171
Компютър
Свързване на фотоапарата с компютър.......................... 172
Задаване на USB връзка......................................... 172
Свързване към компютър....................................... 172
Прехвърляне на изображения на компютър
(Windows)................................................................. 173
Прехвърляне на изображения на компютър
(Macintosh)............................................................... 174
Изтриване на USB връзка....................................... 175
Създаване на диск с видеоклипове................................. 176
Създаване на диск с висока разделителна
способност (HD) (AVCHD диск)........................... 176
Създаване на диск със стандартно качество
на картината (STD)................................................. 177
Дискове, които можете да използвате с
“PlayMemories Home”............................................. 178
Отпечатване
Почистване
Определяне на DPOF....................................................... 179
Отпечатване на дата................................................. 179
Почистване на фотоапарата и обектива......................... 180
Почистване на матрицата................................................ 181
7
Отстраняване на проблеми/Други
Отстраняване на проблеми.............................................. 184
Предупредителни съобщения......................................... 193
Предпазни мерки.............................................................. 195
Използване на фотоапарата в чужбина – Източници
на захранване.................................................................... 198
AVCHD формат................................................................ 199
3D запис............................................................................ 200
Карта с памет.................................................................... 201
Батерия/Зарядно устройство за батерии........................ 203
Лиценз............................................................................... 205
Азбучен указател........................................................................................206
8
Основни операции
Тази част предоставя основна информация
как да работите с фотоапарата. За да
се възползвате от пълните функции на
фотоапарата, вижте раздела “Допълнителни
операции” (стр. 76).
9
Забележки за използването на фотоапарата
Процедура за запис
• Този фотоапарат притежава два режима
за запис: режим на LCD екрана, който
изисква използването на LCD екрана, и
режим на визьора, който се определя от
използването на визьора.
• Възможно е записаното изображение да
се различава от изображението, което
виждате на екрана преди запис.
Забележки за функциите, които са
вградени в този фотоапарат
• За да проверите дали вашият фотоапарат
е 1080 60i или 1080 50i-съвместимо
устройство, проверете от долната страна
на фотоапарата за следните маркировки.
1080 60i-съвместимо устройство: 60i
1080 50i-съвместимо устройство: 50i
• Възможно е някои потребители да
почувстват дискомфорт (например
напрежение в очите, умора или гадене),
докато гледат 3D изображения, записани
с този фотоапарат, на 3D съвместими
монитори. Sony препоръчва на всички
зрители да правят чести почивки,
докато гледат 3D изображения.
Продължителността и честотата на
необходимите почивки е различна за
всеки човек. Вие трябва да решите сами
за себе си кое е най-доброто за вас. Ако
ви прилошее, прекратете гледането на
3D изображения и се консултирайте
с лекар. Освен това се запознайте и
с информацията в ръководството с
инструкции, приложено към свързаното
устройство, или софтуера, който
използвате с фотоапарата. Зрението
на малки деца (особено на възраст
под шест години) все още се развива.
Консултирайте се с вашия лекар
(например с педиатър или очен лекар)
преди да позволите на децата си да
гледат 3D изображения. Възрастните
трябва да съблюдават дали децата спазват
описаните по-горе препоръки.
10
Не се предоставя компенсация за
съдържанието на записа
Съдържанието на записа не подлежи на
компенсация, ако поради неизправност на
фотоапарата, на носителя и др. записът или
възпроизвеждането се окажат невъзможни.
Препоръка за подсигуряване на
данните
За да предотвратите потенциален риск от
загуба на данни, винаги копирайте данните
на друг носител.
Забележки за LCD екрана,
електронния визьор, обектива и
матрицата
• LCD екранът и електронният визьор
са произведени по високо прецизна
технология, така че ефективният брой
пиксели е над 99,99%. Възможно е обаче
върху LCD екрана и електронния визьор
да се появят малки черни и/или ярки
петънца (бели, червени, сини или зелени
на цвят). Появата на тези петънца е
напълно нормална в процеса на снимане
и по никакъв начин не влияе върху
записваното изображение.
• Не хващайте фотоапарата за LCD екрана.
• Не излагайте фотоапарата на пряка
слънчева светлина и не снимайте срещу
слънцето дълго време. Вътрешният
механизъм може да се повреди. Ако
слънчевата светлина се фокусира върху
близък обект, това може да причини
пожар.
• Възможно е, когато снимате в студени
условия, на екрана да се появят остатъчни
образи. Това не е неизправност. Когато
включите фотоапарата на студено място,
LCD екранът може временно да остане
тъмен. Когато фотоапаратът се затопли,
екранът ще заработи нормално.
Забележки за дълги записи
• Когато записвате продължително време,
температурата на фотоапарата се
повишава. Ако температурата се покачи
над определено ниво, на екрана се
извежда индикация и фотоапаратът се
Забележки за използването на фотоапарата
изключва автоматично. Ако захранването
се изключи, оставете фотоапарата
за 10 минути или повече, за да може
температурата във вътрешността му да
спадне до безопасни граници.
• Когато температурата на околната среда е
висока, температурата на фотоапарата се
покачва бързо.
• Когато температурата на фотоапрата се
повиши, качеството на изображенията
може да се влоши. Преди да продължите
снимките ви препоръчваме да изчакате
температурата на фотопарата да спадне.
• Повърхността на фотопарата може да се
нагорещи. Това не е неизправност.
плейърите или рекордерите може да
откажат при изваждането на дискове с HD
качество.
Предупреждение относно авторското
право
Възможно е телевизионни програми, филми,
видео записи и други да бъдат защитени с
авторско право. Неразрешеният презапис на
такива материали може да противоречи на
закона за авторското право.
Изображенията, използвани в това
ръководство
Забележки за прехвърляне на AVCHD
видеоклипове на компютър
Снимките, използвани като примери, са
обработени и не са истинските изображения,
заснети с помощта на този фотоапарат.
Когато прехвърляте AVCHD видеоклипове
към компютър, за Windows компютри,
използвайте софтуера “PlayMemories
Home” на приложения CD-ROM.
Технически характеристики за
данните, описани в тези инструкции
за експлоатация
Забележки, когато възпроизвеждате
видеоклипове на други устройства
• Този фотоапарат използва MPEG-4
AVC/H.264 High Profile за запис в AVCHD
формат. Видеоклиповете, записани с
този фотоапарат в AVCHD формат, не
могат да се възпроизвеждат на следните
устройства.
– Други устройства, съвместими с
AVCHD формат, които не поддържат
High Profile.
– Устройства, несъвместими с AVCHD
формата.
Този фотоапарат използва също MPEG-4
AVC/H.264 Main Profile за запис в
MP4 формат. Поради тази причина
видеоклиповете, записани с този
фотоапарат в MP4 формат, не могат да се
възпроизвеждат на устройства, които не
поддържат MPEG-4 AVC/H.264.
• Дисковете, записани с HD качество на
изображението (висока резолюция), могат
да се възпроизвеждат само на устройства,
съвместими с AVCHD формат. DVD
плейърите или рекордерите не могат да
възпроизвеждат дискове с HD качество на
изображението, тъй като са несъвместими
с AVCHD формата. Също така, DVD
Данните за работата и техническите
характеристики се дефинират при следните
условия, освен в случаите, описани в
това ръководство: при обичайна околна
температура от 250С и при използване на
батерия, която е зареждана в продължение на
около 1 час след като лампичката CHARGE
се е изключила.
Име на модела
Това ръководство описва функциите за
няколко модела и различни обективи,
приложени към тях.
Името на модела се различава в зависимост
от обектива, който е приложен към него.
Възможните обективи се различават в
зависимост от държавите/регионите.
Име на модела Обектив
SLT-A37
–
SLT-A37K
SLT-A37M
SLT-A37Y
DT18-55mm
DT18-135mm
DT18-55mm and
DT55-200mm
11
Проверка на приложените артикули
Първо проверете името на модела на вашия фотоапарат (стр. 11).
Приложените артикули се различават в зависимост от модела.
Цифрата в скобите указва броя на приложените артикули
Общи артикули
• Фотоапарат (1)
•B
C-VM1 зарядно
устройство за батерии (1)
• Захранващ кабел (1)* (не е
приложен за моделите за САЩ
и Канада)
* Възможно е към вашия фотоапарат
да има приложени няколко
захранващи кабела. Използвайте
кабела, който е подходящ за вашата
държава/регион.
• Акумулаторна батерия NPFW50 (1)
• USB кабел (1)
• Раменна дръжка (1)
12
• Капаче на тялото (1)
(Прикрепено към
фотоапарата)
• Капаче на окуляра (1)
(Прикрепено към фотоапарата)
• CD-ROM (1)
– Софтуерно приложение за α
фотоапарати
–α Наръчник (Това ръководство)
• Ръководство с инструкции (1)
SLT-A37K
• Зуум обектив DT18-55mm (1)/
Предно капаче на обектива (1)/
Капаче на опаковката (1)
SLT-A37M
• Зуум обектив DT18-135mm (1)/
Предно капаче на обектива (1)/
Задно капаче на обектива (1)/
Сенник (1)
SLT-A37Y
• Зуум обектив DT18-55mm (1)/
Предно капаче на обектива (1)/
Капаче на опаковката (1)
• Зуум обектив DT55-200mm (1)/
Предно капаче на обектива (1)/
Задно капаче на обектива (1)/
Сенник (1)
Идентификация на частите
Вижте страниците в скоби, за да се запознаете с подробности относно
операцията.
Предна част
Подготовка на фотоапарата
A Бутон на затвора (31)
B Ключ за захранването (27)
C Контролен диск (92, 94, 96)
D Лампичка за таймера за
автоматично включване
(141)
E Свързваща част за
обектива*
F Огледало*
G Бутон за преглед (94, 159)
H Място за поставяне на
обектив
I Вградена светкавица* (41,
124)
J Микрофон** (104)
L Бутон
(Изкарване на
светкавицата) (41, 124)
M Маркировка за поставяне (24)
N Бутон за освобождаване на
обектива (25)
O Ключ за режим на фокусиране
(106, 113)
* Не докосвайте директно
тези части.
** Не закривайте тази
част, докато записвате
видеоклипове. Това може да
причини смущения или да
доведе до запис на по-слаб
звук.
K Диск за режими (37)
13
Идентификация на частите
Задна част
A Сензори за окуляра (77)
H Контролен бутон
B Визьор*
E LCD екран (71, 81, 144)
v/V/b/B/DISP (Дисплей)/
WB (Баланс на бялото)/
(Режим на запис) (45, 140)/ISO
(126)
I Контролен бутон (Въвеждане)/
Бутон AF (110)F/Бутон за
проследяване на обекта (111)
J Бутон (Упътване във
фотоапарата) (63)
За преглед: Бутон (Изтриване)
(35) (Изтриване) (28)
F Лампичка за достъп (22)
K Бутон
• Когато погледнете през
визьора, се активира режимът
на преглед през визьора, а
когато отдръпнете лицето си
от визьора, се връща режимът
на преглед на LCD екрана.
C Сензори за окуляра (77)
D Диск за настройка на
диоптъра (29)
G За запис: Бутон Fn (Функция)
(53, 54)
За преглед: Бутон
(Въртене на изображението)
(146)
14
(34)
(Възпроизвеждане)
* Не докосвайте директно тези
части.
Идентификация на частите
Горна част
автоматично заключване
(124)
B Бутон MENU (56)
C Микрофон*
D Бутон FINDER/LCD (161)
E Говорител
F Маркировка за позиция на
матрицата
Подготовка на фотоапарата
A Гнездо за аксесоари с
J Бутон MOVIE (33, 100)
* Не закривайте тази
част, докато записвате
видеоклипове. Това може
да причини смущения или
да доведе до по-слаб запис
на звук.
(108)
G Бутон ZOOM (137)
H За запис: Бутон AEL (AE в
заключено положение) (121,
158)
За преглед: Бутон
(Приближаване) (49)
I За запис: Бутон
(Експонация)/AV (Стойност
на диафрагмата) (96)
За преглед: Бутон
(Индекс
(Отдалечаване)/
с изображения) (50)
15
Идентификация на частите
Странична/долна част
A Терминал REMOTE
• Когато свързвате устройството
за дистанционно управление
RM-L1AM (продава се отделно)
към фотоапарата, поставете
щекера на устройството за
дистанционно управление
към терминала REMOTE, като
изравните маркировките на
щекера и на терминала. Уверете
се, че кабелът на устройството
за дистанционното управление
е насочен напред.
B Кукички за раменна дръжка
• Прикрепете двата края на
ремъка към фотоапарата.
C Мини терминал HDMI (51, 152)
D Терминал
(USB) (172)
E Жак за микрофона
• Когато свързвате външен
микрофон, вграденият
микрофон автоматично се
изключва. Когато външният
микрофон е от типа plug-inpower, захранването се черпи
от фотоапарата.
F Гнездо за статив
• Използвайте статив с дължина
на винта, която е по-малка от
5,5 mm. Ще бъде невъзможно
да закрепите стабилно
фотоапарата към статив, ако
използвате винт, който е подълъг от 5.5 mm, и може да
повредите фотоапарата.
G Гнездо за поставяне на
картата с памет (21)
H Капаче на отделението за
батерията/носителя на запис
(21)
16
Идентификация на частите
I Капаче на свързващата част
Подготовка на фотоапарата
• Когато използвате AC-PW20
променливотоков адаптер
(продава се отделно).
Внимавайте да не захванете
кабела на променливотоковия
адаптер под капачето, когато
го затваряте.
17
Идентификация на частите
Обектив
DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM
(Приложен към SLT-A37K/A37Y)
A Пръстен за фокусиране
B Зуум пръстен
C Скала за фокусно разстояние
D Маркировка за фокусно
разстояние
E Свързваща част на обектива
F Ключ за режима на
фокусиране
DT 55-200mm F4-5.6 SAM
(Приложен към SLT-A37Y)
G Маркировка за поставяне
H Маркировка за поставяне на
сенник
I Ключ за заключване на
функцията zoom
DT 18-135mm F3.5-5.6 SAM
(Приложен към SLT-A37M)
• Обективите DT 18-55 mm
F3.5-5.6 SAM/DT 55200 mm F4-5.6 SAM/DT
18-135 mm F3.5-5.6 SAM
са проектирани за Sony
A-байонет фотоапарати
(модели с матрица с APS-C
размер). Не можете да
използвате тези обективи с
35 mm фотоапарати.
• За обективи, различни от DT
18-55 mm F3.5-5.6 SAM/DT
55-200 mm F4-5.6 SAM/DT
18-135 mm F3.5-5.6 SAM, се
обърнете към ръководството
за употреба, приложено към
обектива.
18
Зареждане на батерията
Когато използвате фотоапарата за първи път, се уверете, че сте
заредили батерията NP-FW50 “InfoLITHIUM” (приложена в
комплекта).
Можете да зареждате батерията “InfoLITHIUM”, дори когато
зарядът й не е напълно изразходван.
Батерията може да бъде използвана, дори когато не е напълно
заредена.
1Поставете батерията в
зарядното устройство за
батерии.
Натиснете батерията, докато чуете
щракване.
19
Подготовка на фотоапарата
Зарядът на батерията намалява малко по малко с времето, дори и
когато не я използвате. За да не пропускате възможности за снимане,
проверете оставащия заряд на батерията преди да започнете записа.
Ако нивото на батерията е по-ниско, заредете отново батерията.
Зареждане на батерията
2 Свържете зарядното
устройство за батерии към
мрежата от 220 V.
За страни/региони
различни от САЩ и
Канада
Включена светлина: Зарежда
Изключена светлина: Нормалното
зареждане е приключило
Време за зареждане Около 250 минути
• Когато зареждате напълно
разредена батерия при температура
от 250С.
• Когато зареждането приключи,
лампичката CHARGE се
изключва.
Лампичка
CHARGE
Към мрежата
от 220 V
Забележки
• Времето за зареждане зависи от оставащия капацитет на батерията или от
условията, при които тя се зарежда.
• Препоръчваме ви да зареждате батерията при температура на околната среда
между 100С и 300С. Ефективното зареждане извън този температурен обхват
може да се окаже невъзможно.
• Свържете зарядното устройство за батерии към леснодостъпен контакт.
20
Поставяне на батерия/карта с памет
(продава се отделно)
1 Докато плъзгате лостчето за
отваряне, отворете капачето
на отделението.
Подготовка на фотоапарата
2 Поставете батерията
докрай като едновременно с
това натискате лостчето за
заключване с върха й.
Лост за
заключване
3 Поставете картата с памет.
• Насочите подрязания край напред,
както е показано на илюстрацията,
и поставете картата с памет, докато
щракне.
Уверете се, че подрязаният
край е насочен в правилната
посока
4 Затворете капачето.
21
Поставяне на батерия/карта с памет (продава се отделно)
За да извадите батерията
Изключете фотоапарата и преместете
лоста за заключване в посока на
стрелката 10 секунди, след като
изключите фотоапарата, след това
извадете батерията. Внимавайте да не
изпуснете батерията.
Лост за заключване
Изваждане на картата с памет
Уверете се, че лампичката за достъп не свети, след това отворете
капачето и натиснете веднъж картата с памет.
Проверка на оставащия заряд на батерията
Приложената батерия е литиево-йонна. Тя притежава функции за
обмен на информация, които се основават на работните условия на
вашия фотоапарат. В зависимост от условията на работа, оставащото
време за използване на батерията се извежда в процентно отношение.
Ниво на
батерията
“Battery exhausted.”
(Изтощена батерия.)
Нисък Не можете да записвате
заряд повече снимки.
Висок
заряд
Носители на запис, които можете да използвате
Можете да използвате следните носители на запис с този фотоапарат.
Въпреки това правилните операции не са гарантирани за всички
видове карти с памети.
Носители за запис, които
можете да използвате
Снимки Видеоклипове
“Memory Stick PRO Duo”
носител
“Memory Stick PRO-HG
Duo” носител
SD карта с памет
SDHC карта с памет
SDXC карта с памет
• Не можете да използвате MultiMediaCard.
22
(Mark2)
(Class 4 или по-нов)
Термин,
използван в това
ръководство
“Memory Stick
PRO Duo”
носител
(Class 4 или по-нов) SD карта
(Class 4 или по-нов)
Поставяне на батерия/карта с памет (продава се отделно)
23
Подготовка на фотоапарата
Забележка
• Изображенията, записани на SDXC картата с памет, не могат да бъдат
прехвърлени или възпроизведени на компютър или други AV устройства,
които не са съвместими със системата exFAT. Уверете се, че устройството
е съвместимо със системата exFAT преди да го свържете към фотоапарата.
Ако свържете вашия фотоапарат към несъвместимо устройство, е възможно
да бъдете запитани дали желаете да форматирате картата. Не форматирайте
носителя, защото това ще изтрие всички данни от него. (exFAT е система за
подредба на файлове, която се използва в SDXC картите с памет.)
Поставяне на обектива
1 Свалете капачето на
тялото от фотоапарата и
капачето от задната част
на обектива.
• Когато сменяте обектива, правете го
бързо и на места, където няма прах.
Така ще предпазите фотоапарата
от попадането на прах във
вътрешността му.
• Когато записвате, свалете предното
капаче на обектива.
Предно капаче на
обектива
Капаче на
тялото
Капаче на
опаковката
2 Поставете обектива,
като го нагласите спрямо
оранжевите маркировки на
обектива и фотоапарата.
Оранжеви маркировки
3 Завъртете обектива по
посока на часовниковата
стрелка, докато щракне и се
заключи.
• Уверете се, че поставяте обектива
направо.
Забележки
•Когато поставяте обектива, не натискайте бутона за освобождаването му.
•Не прилагайте сила, когато поставяте обектива.
•E-байонет обективите не са съвместими с този фотоапарат.
•Когато използвате обектив с гнездо за статив, прикрепете обектива към статива,
като използвате гнездото за статива, за да балансирате тежестта на обектива подобре.
•Когато пренасяте фотоапарата с прикрепен обектив, се уверете, че държите здраво
и фотоапарата, и обектива.
24
Поставяне на обектива
•Когато фокусирате или извършвате зуум операция, не придържайте обектива за
частите, които излизат навън.
За да свалите обектива
1 Натиснете докрай бутона за
2 Поставете предното и
Бутон за освобождаване не обектива
задното капаче на обектива,
както и капачето на тялото
към фотоапарата.
• Почистете капачетата от прашинките
преди да ги прикрепите.
• Към комплекта с обектив DT 18 55mm F3.5-5.6 SAM не е приложено
задно капаче. Когато желаете да
съхранявате обектива без да е
прикрепен към фотоапарата, купете
и задно капаче за обектива ALC-R55.
Поставяне на сенника
Препоръчваме ви да използвате сенника,
за да намалите проблясванията в обектива
и да получите максимално качество на
изображението.
Поставете сенника в края на обектива и го
завъртете по посока на часовниковата стрелка,
докато щракне.
Забележки
• Към обектива DT 18 - 55mm F3.5-5.6 SAM не е включен сенник. Можете да
използвате сенник модел ALC-SH108 (продава се отделно).
• Когато използвате вградената светкавица на фотоапарата, се уверете, че сте
свалили сенника, за да избегнете блокирането на светлината от светкавицата.
25
Подготовка на фотоапарата
освобождаване на обектива и
завъртете обектива в посока,
която е обратна на часовниковата
стрелка, докато спре.
Поставяне на обектива
• За да съхранявате сенника, го завъртете обратно и го поставете върху обектива.
Забележки относно смяната на обектива
Когато сменяте обектива, ако във вътрешността на фотоапарата
попадне прах или песъчинки и ако те полепнат по повърхността
на матрицата (частта, която служи за филм), в зависимост от
условията на снимането е възможно тези частички да се появят на
изображението.
Фотоапаратът притежава функция против напрашаване, която
предотвратява попадането на прашинки по матрицата. Въпреки това,
поставяйте/сваляйте обектива бързо и на места, където няма прах.
26
Включване на фотоапарата и сверяване
на часовника
Когато включите фотоапарата за пръв път, се извежда екран за
настройка на датата/часа.
1 Задайте ключа на
Подготовка на фотоапарата
захранването в положение ON,
за да включите фотоапарата.
Извежда се екранът, който се използва
за сверяване на датата и часа.
• За да изключите фотоапарата, задайте
в положение OFF.
2 Уверете се, че сте избрали
[Enter] на LCD екрана, след
това натиснете централната
част на контролния бутон.
3 Изберете областта с помощта на b/B на контролния
бутон, след това натиснете централната част на
контролния бутон.
4 Изберете всяка опция с
помощта на b/B и задайте
цифровата стойност с
помощта на v/V.
[Daylight Svg.:]: Включва или
изключва функцията за автоматично
задаване на лятно часово време.
[Date Format:]: Избира формат за
извеждане на датата.
• Полунощ се извежда като 12:00
АМ, а обяд – като 12:00 РМ.
27
Включване на фотоапарата и сверяване на часовника
5 Повторете стъпка 4, за да зададете други опции. След
това натиснете централната част на контролния
бутон.
6 Уверете се, че сте избрали [Enter], след това
натиснете централната част на контролния бутон.
За да отмените настройката за дата/час
Натиснете бутона MENU.
За да сверите отново датата/часа
Когато включите фотоапарата за пръв път, автоматично се извежда
екран за настройка на датата и часа. Следващия път, когато решите да
настройвате датата и часа, го направете от менюто.
Бутон MENU t
1 t [Date/Time Setup]
За да зададете областта отново
Можете да зададете областта, в която използвате фотоапарата. Това ще
ви позволи да зададете местната област, когато използвате фотоапарата
в чужбина.
Бутон MENU t
1 t [Area Setting]
Поддръжка на настройката за дата и час
Този фотоапарат притежава вградена акумулаторна батерия, която
поддържа датата и часа, както и други настройки на фотоапарата,
независимо дали захранването е включено или изключено, и
независимо дали батерията е поставена (стр. 195).
28
Преди запис
Регулиране на фокуса във визора (настройка на
диоптъра)
Подготовка на фотоапарата
Регулирайте диска за
настройка на диоптъра
спрямо вашето зрение,
докато индикаторите се
изведат ясно във визьора.
• Ако не можете да видите целия екран
във визьора, можете да промените
скалата на екрана (стр. 58).
Забележка
• Допълнителното приспособление за настройка на диоптъра (продава се
отделно) не може да се използва с този фотоапарат.
Правилно придържане на фотоапарата
Стабилизирайте горната част на тялото си и
заемете такава позиция, че фотоапаратът да не се
движи.
В режим на преглед
на LCD екрана
В режим на преглед
във визьора
В режим на преглед във
визьора (вертикална позиция)
Отправна точка 1
Едната ръка държи фотоапарата, а другата поддържа обектива.
Отправна точка 2
Заемете стабилна позиция, като поставите краката си на широчината
на раменете.
29
Преди запис
Отправна точка 3
Леко приберете лактите към тялото си.
Когато снимате клекнали, стабилизирайте горната част на тялото си,
като поставите лактите си върху коленете.
30
Shooting and viewing images
Запис на снимки
Режимът “Intelligent Auto” ви позволява лесно да записвате обекти
при всякакви условия, защото фотоапаратът извършва найподходящите настройки за ситуацията, която искате да заснемете.
Изберете , когато записвате на места, където използването на
светкавица е забранено.
1 Задайте диска за избор на
или
режим в положение
(Изключена светкавица).
или
Запис и преглед на изображения
2 Придържайте фотоапарата като наблюдавате
вашата снимка на LCD екрана или във визьора.
3 Позиционирайте желания обект в
рамката за фокусиране.
• Ако индикаторът
(Трептене
на фотоапарата) мига, внимателно
снимайте обекта, като придържате
здраво фотоапарата, или използвайте
статив.
• Когато фотоапаратът разпознае сцената,
иконата за разпознаване на сцена
се извежда на екрана и се задават
подходящите настройки за тази сцена.
Индикатор
(Трептене
на фотоапарата)
Област за
фокусиране
4 Когато използвате zoom
обектив, завъртете zoom
пръстена, след което
композирайте снимката.
Zoom пръстен
31
Запис на снимки
5 Натиснете бутона на
затвора наполовина, за да
фокусирате.
Когато фокусът бъде потвърден,
индикаторът z или (Индикатор
за фокусиране) светва (стр. 107).
Индикатор за
фокуса
6 Натиснете бутона на затвора
докрай, за да запишете.
• Когато фотоапаратът разпознае и заснеме
лице, и настройката [Auto Port. Framing] е
зададена в положение [Auto], записаното
изображение автоматично се отрязва до
подходящата композиция. Запазват се
както оригиналното, така и отрязаното
изображение (стр. 118).
32
Запис на видеоклипове
1 Натиснете бутона MOVIE, за да
Бутон MOVIE
започнете записа.
2 Натиснете отново бутона MOVIE, за да спрете
записа.
Забележки
• Когато записвате видеоклипове, звукът от механизма на фотоапарата или
обектива също може да се запише. Можете да изключите този звук, като
зададете [Audio Recording] в положение [Off].
• Времето за непрекъснат запис на видеоклипове може да се окаже по-кратко в
зависимост от околната температура или състоянието на фотоапарата. Вижте
“Забележки за продължителен запис на видеоклипове”.
•К
огато се изведе индикация , това означава, че температурата на фотоапарата
се е повишила твърде много. Изключете фотоапарата и изчакайте температурата
му да спадне(стр. 194).
33
Запис и преглед на изображения
• Можете да активирате записа на видеоклипове във
всеки режим на експозиция.
• Скоростта на затвора и диафрагмата се регулират
автоматично. Ако желаете да зададете определени
стойности, задайте диска за избор на режим в
положение
(Видеоклип) (стр. 102).
• Когато фотоапаратът е в режим на автоматично
фокусиране, устройството продължава да регулира
фокуса.
Възпроизвеждане на изображения
1 Натиснете бутона
.
Бутон
2 Бутон MENU t
желания режим
1 t [View Mode] t Изберете
• За да възпроизвеждате снимки, изберете [Folder View(Still)]; за да
възпроизвеждате видеоклипове, изберете [Folder View (MP4)] или
[AVCHD View] в зависимост от формата на файла.
3 Изберете изображение с b/B на контролния бутон.
• За да възпроизвеждате видеоклипове, натиснете централната част на
контролния бутон.
В режим на възпроизвеждане на
видеоклипове
Контролен бутон/Операция с
контролния диск
За да въведете режим на пауза/за да
възстановите възпроизвеждането
z
За да превъртите бързо напред
B
За да превъртите бързо назад
b
За да превъртате бавно напред
За да превъртате бавно назад
Завъртете контролния диск надясно,
докато устройството е в режим на
пауза.
Завъртете контролния диск наляво,
докато устройството е в режим на
пауза.
• Видеоклипът се възпроизвежда кадър
по кадър.
За да регулирате силата на звука
V t v/V
За да изведете информация
v
Забележка
• Възможно е видеоклиповете, записани с други устройства, да не се
възпроизвеждат с този фотоапарат.
34
Изтриване на изображения (Изтриване)
Веднъж изтрито, изображението не може да се възстанови. Уверете
се, че наистина желаете да изтриете изображението.
Забележка
• Защитените изображения не могат да се изтрият.
Изтриване на изображения, които са изведени на екрана
което желаете да изтриете,
и натиснете бутона .
Бутон
2 Изберете [Delete] с помощта на v на контролния бутон,
след това натиснете централната му част.
35
Запис и преглед на изображения
1 Изведете изображението,
Shooting images to suit your subject
Регулиране на ъгъла на LCD екрана
Регулирайте LCD екрана под
ъгъл, който лесно можете да
наблюдавате
36
Shooting images to suit your subject
Запис в различни режими
Задайте диска за избор на режим в
желания от вас режим.
Фотоапаратът разполага със следните режими:
(Автоматичен
режим)/
(Изключена
светкавица)
(31, 85)
(Панорама)
(39, 88)
(3D панорама)
(39, 88)
Позволява ви да записвате триизмерни панорамни
изображения за възпроизвеждане на телевизор,
съвместим с 3D.
Фотоапаратът продължава да записва, докато бутонът
на затвора е натиснат докрай. Фотоапаратът записва
изображения продължително с максимална скорост 7
изображения в секунда.
(Продължителен
теле-запис с
приоритет на
автоматичната
експозиция) (40, 90)
Позволява ви да записвате видеоклипове с ръчно
(Видеоклип)
регулирана експозиция (скорост на затвора и диафрагма)
(33, 100)
Позволява ви да записвате с автоматична настройка на
(Автоматично
програмиране) (91) експозицията (скорост на затвора и диафрагма). Другите
настройки могат да бъдат зададени ръчно.
(Приоритет на Позволява ви да записвате след като ръчно регулирате
диафрагмата) (92) стойността на диафрагмата ръчно, използвате контролния
диск.
Позволява ви да записвате след като ръчно регулирате
(Приоритет
скоростта на затвора, като използвате контролния диск.
на скоростта на
затвора) (94)
Позволява ви да записвате след като регулирате ръчно
(Ръчна
експозицията (скорост на затвора и диафрагма), като
експозиция) (96)
използвате контролния диск.
37
Запис с подходящи настройки за обекта
(Допълнителен
автоматичен
режим) (38, 85)
(Избор на
сцена) (38, 86)
Режимът “Intelligent Auto” ви позволява лесно да
записвате обекти при всякакви условия, защото
фотоапаратът извършва най-подходящите настройки за
ситуацията, която искате да заснемете. Когато желаете да
записвате без светкавица, изберете “Flash Off”.
Фотоапаратът разпознава и преценява условията за
запис и подходящите настройки се задават автоматично.
Фотоапаратът запазва подходящото изображение като
комбинира или разделя изображения, ако е необходимо.
Изберете подходящия режим за обекта или условията на
снимане, които ще ви позволят да записвате изображения
с по-подходящи настройки.
Позволява ви да записвате панорамни изображения.
Запис в различни режими
Допълнителни автоматични настройки
1Задайте диска за избор на режим в положение
(Допълнителен автоматичен режим).
2 Насочете фотоапарата към
обекта.
Когато фотоапаратът разпознае и
регулира условията за запис, ще
се изведе следната информация:
индикация за режима на разпозната
сцена, функция за подходящ запис,
брой изображения, които ще се
запишат.
Индикация за режим на
разпозната сцена
Функция за запис
Брой изображения, които
ще се запишат
3 Регулирайте фокуса и запишете обекта.
Сцени, които се разпознават от фотоапарата
(Нощна сцена)
(Запис на нощна сцена
от ръка)
(Портрет с
осветление отзад)
(Задно осветяване)
(Прожекторно
осветление)
(Портрет)
(Макро)
(Слаба осветеност)
(Пейзаж)
(Запис на нощна
сцена със статив)
(Портрет при нощни
условия)
(Бебе)
Функции за запис
Продължителен запис
(140)
Бавна синхронизация
(41, 124)
Автоматичен HDR
(128)
Дневна синхронизация
Бавен затвор
Запис при нощни
условия от ръка (38, 86)
Избор на сцена
1 Задайте диска за избор на режим в положение
(Избор на сцена).
38
Запис в различни режими
2 Изберете желания режим с помощта на v/V, след това
натиснете центъра на контролния бутон.
• За да промените сцената, натиснете бутона Fn, след това изберете друга
сцена.
3 Регулирайте фокуса и запишете обекта.
(Портрет)
(Спортни
състезания)
Размазва фона и изостря обекта на преден план. Меко
подчертава цветовете на човешката кожа.
Записва движещи се обекти с бърза скорост на затвора,
така че обектът да изглежда сякаш не помръдва. Когато
натиснете и задържите бутона на затвора, фотоапаратът
записва изображения продължително.
За близък запис на обекти; подходящ за запис например
на цветя и храни.
(Пейзаж)
Обхваща цялата гледка и я записва с остър фокус и
живи цветове.
(Залез)
За запис на прекрасната червенина на залязващото
слънце.
(Нощна сцена)
Записва тъмни сцени без да се губи ефектът от нощната
атмосфера.
(Запис при
тъмни условия от
ръка)
Записва нощни сцени с по-малко смущения и
замъгляване без да се налага използването на статив.
С този режим се записват няколко изображения, като
се извършва обработка на снимките, за да се намали
замъгляването, ефектът от клатенето на фотоапарата и
смущенията.
(Нощен
портрет)
За запис на портретни снимки през нощта.
Панорама/
3D панорама
1 Задайте диска за избор на режим в положение
(Панорама)/
(3D панорама)
39
Запис с подходящи настройки за обекта
(Макро)
Запис в различни режими
2 Насочете фотоапарата
към края на обекта и после
натиснете бутона на затвора
наполовина, за да регулирате
фокуса.
Тази част няма да се запише
3 Натиснете бутона на затвора докрай.
4 Завъртете или наклонете
фотоапарата, като следвате
напътстващата лента на екрана.
Напътстваща лента
Продължителен теле-запис с приоритет на автоматичната експозиция
1 Задайте диска за избор на режим в положение
(Непрекъснат запис с приоритет на автоматичната
експозиция)
2 Регулирайте фокуса и запишете обектите.
• Фотоапаратът продължава да снима, докато бутонът на затвора е
натиснат докрай.
• Централната част на екрана се отрязва и фотоапаратът записва
изображенията продължително с максимална скорост от 7 снимки в
секунда.
• Минималната зуум скала на фотоапарата е зададена в положение
1.4 пъти и размерът на изображението може да бъде зададен в
положение M или S.
40
Using the shooting functions
Използване на светкавицата
Използването на светкавицата на тъмни места ви позволява да
заснемете светло изображение и помага за предотвратяването на
вибрациите на фотоапарата. Когато снимате срещу слънцето, можете
да използвате светкавицата, за да записвате светли изображения на
обекти в контражур.
1 Бутон Fn t
(Режим на работа със светкавицата)
t Изберете желаната настройка
• За повече информация относно режимите на запис със
светкавицата при всеки от режимите на запис вижте стр. 75.
2 Натиснете бутона
.
Бутон
Светкавицата изскача.
3 Когато зареждането на светкавицата
приключи, запишете обекта.
Мига: Светкавицата се зарежда.
Когато индикаторът мига, не можете да
освободите затвора.
Свети: Светкавицата е заредена и е готова
за запис.
• Когато при тъмни условия и в режим
на автоматично фокусиране натиснете
бутона на затвора наполовина, е възможно
светкавицата да светне, за да ви помогне
по-лесно да фокусирате върху обекта
(Рефлектор за автоматично фокусиране).
(Зареждане
Индикатор
на светкавицата)
41
Използване на функциите за запис
• В режими Запис с автоматични настройки,
Запис с допълнителни автоматични
настройки или Избор на сцена, светкавицата
автоматично изскача, ако количеството
светлина не е достатъчно или ако обектът
е осветен отзад. Вградената светкавица не
изскача, ако натиснете бутона .
Използване на светкавицата
(Изключена
светкавица)
Не светва дори когато вградената светкавица изскочи.
• Не можете да избирате тази опция, когато дискът за
избор на режим е в положение P, A, S или M. Въпреки
това светкавицата няма светне, ако не е изскочила
нагоре.
(Автоматична
светкавица)
Светва, ако е тъмно или ако снимате срещу източник на
светлина.
(Плътна
светкавица)
Светва всеки път, когато натиснете бутона на затвора.
(Бавна
синхронизация)
Светва всеки път, когато натиснете бутона на затвора.
Записът с бавна синхронизация ви позволява да
записвате ясни изображения на обекти и фон, като
забавите скоростта на затвора.
(Задна
синхронизация)
Светва точно преди експонацията да приключи при
всяко натискане на бутона на затвора.
(Безжична)
42
Активира външната светкавица (продава се отделно),
която се намира встрани от фотоапарата (Запис с
безжична светкавица).
Регулиране на яркостта на изображението
Експозицията се постига автоматично (Автоматична експозиция)
освен в режим на запис М.
Въз основа на експозицията, постигната при автоматична настройка,
можете да извършвате компенсация на експозицията. Можете да
изсветлите цялото изображение, като преместите към страната +.
Когато преместите към страната -, цялото изображение се затъмнява.
(Компенсация на експозицията)
1 Натиснете бутона
.
2 Регулирайте експозицията с
помощта на контролния диск.
Бутон
LCD екран, след като
експозицията е регулирана
• В режим на работа с визьора, потвърдете
експозицията, като използвате EV
скалата.
Компенсирана експозиция
Екран във визьора
3 Регулира фокуса и записва обекта.
Стандартна експозиция
Техники за снимане
• Регулирайте нивото на компенсацията, като проверите записаното
изображение.
• Използвайки техниката експозиционен клин, можете да записвате
няколко изображения като променяте експозицията към страните
плюс или минус (стр. 141).
43
Използване на функциите за запис
Към + (над): Изсветява изображението.
Към – (под): Затъмнява изображението.
Регулиране на яркостта на изображението
Забележка
• Опцията не може да бъде зададена, когато режимът на експозицията е
зададен в положение Запис с автоматични настройки, Запис с допълнителни
автоматични настройки или Избор на сцена.
44
Избор на режим на запис
Можете да използвате подходящия режим на запис според условията,
при които снимате като например запис на единично изображение,
продължителен запис или запис с промяна на експозицията.
на контролния бутон t
Изберете желания режим
Изберете този режим за нормално снимане.
(Продължителен
запис) (140)
Фотоапаратът записва изображения продължително
време.
(Таймер за
самостоятелно
включване) (141)
10-секундният таймер за самостоятелно включване
е подходящ, когато фотографът също трябва да
се включи в снимката, а 2-секундният таймер е
подходящ, за да се намали трептенето на фотоапарата.
(Продължителен
експозиционен клин)
(141)
Можете да записвате 3 изображения, всяко от които е с
различна експозиция.
(Единичен
експозиционен клин)
(141)
Можете да записвате 3 изображения, едно по едно,
като всяко е с различна експозиция.
(Запис с
промяна на баланса
на бялото) (143)
Въз основа на избрания баланс на белия цвят и
температурата на цветовете/цветния филтър се
записват три изображения с променен баланс на
бялото.
45
Използване на функциите за запис
(Запис
на единично
изображение) (140)
Превключване на дисплея с
информация за записа (DISP)
Всеки път, когато натиснете DISP на
контролния бутон, информационният
дисплей за запис се променя както
следва.
Можете да избирате дисплеите за
визьора и за LCD екрана отделно.
Графичен дисплей
Извежда цялата информация
Не извежда информация
Графичен дисплей
Графичният дисплей показва
графично скоростта на затвора
и стойността на диафрагмата, и
ясно илюстрира начина на работа
на експонацията. Маркировките в
индикациите за скоростта на затвора
и диафрагмата показват настоящите
стойности.
46
Скорост
на затвора
Стойност на
диафрагмата
Избор на размер на изображение
Размер на изображение
Бутон MENU t
размер
1 t [Image Size] t Изберете желания
[Aspect Ratio]: [3:2]
Размер на изображение
Насоки за използване
L:16M
4912 × 3264 пиксела
M:8.4M
3568 × 2368 пиксела
За отпечатване в размер до A3+.
За отпечатване в размер до A4
S:4.0M
2448 × 1624 пиксела
За отпечатване на размер до L/2L
[Aspect Ratio]: [16:9]
Размер на изображение
4912 × 2760 пиксела
M:7.1M
3568 × 2000 пиксела
S:3.4M
2448 × 1376 пиксела
Насоки за използване
За преглед на телевизор
с висока разделителна
способност
Забележка
• Когато изберете RAW файл в [Quality], размерът на изображението за RAW
файл съответства с L. Размерът не се извежда на екрана.
Панорама: Размер
Можете да зададете размера на панорамните изображения. Размерът
на изображенията се различава в зависимост от настройката за
посока на записа (стр. 90).
Бутон MENU t
1 t [Panorama: Size] или [3D Pan.:Image
Size] t Изберете желания размер
[Panorama: Size]
Стандартен
Настройката [Panorama: Direction] е зададена в положение
[Up] [Down]: 3872 x 2160
Настройката [Panorama: Direction] е зададена в положение
[Right] [Left]: 8192 х 1856
Широк
Настройката [Panorama: Direction] е зададена в положение
[Up] [Down]: 5536 x 2160 Настройката
[Panorama: Direction] е зададена в положение [Right] [Left]:
12416 х 1856
47
Използване на функциите за запис
L:14M
Избор на размер на изображение
[3D Pan.: Image Size]
16:9
1920 × 1080
Стандартен
4912 × 1080
Широк
7152 × 1080
48
Using the playback functions
Увеличаване на изображенията
Можете да увеличите изображение, за да го прегледате детайлно. Тази
функция е удобна за проверка на фокуса на записаното изображение.
1 Изведете изображението, което
желаете да увеличите, и след
това натиснете бутона .
Бутон
2 Приближете или отдалечете изображението с помощта
на бутона
или
.
• Завъртането на контролния диск задава същото увеличение на
изображението на дисплея. Когато записвате няколко изображения
с една и съща композиция, можете да сравните фокуса им.
помощта на v/V/b/B на контролния бутон.
За да отмените увеличеното възпроизвеждане
Натиснете центъра на контролния бутон, така че изображението да се
върне в нормален размер.
49
Използване на функциите за възпроизвеждане
3 Изберете частта, която желаете да увеличите, с
Превключване към дисплей със списък с
изображения
Можете да изведете едновременно няколко изображения на екрана.
Натиснете бутона
.
Извежда се екранът с индекса за изображенията.
• Можете да изберете броя изображения, които ще
се извеждат на една страница, в режим на индекс
екран, като използвате [Image Index] в менюто
за възпроизвеждане.
Бутон
За да се върнете към екран с единично изображение
Натиснете централната част на контролния бутон, когато изберете
желаното изображение.
За да изведете желаната папка
Изберете лявата част на екрана
с индекса за изображенията с
контролния бутон, след това изберете
желаната папка с v/V. Натискането
на централната част на контролния
бутон, докато сте избрали лявата част,
превключва режима за преглед.
50
Преглед на изображения на телевизионен екран
За да преглеждате на телевизор изображения, записани с фотоапарата,
трябва да притежавате HDMI кабел (продава се отделно) и HD
телевизор с HDMI конектор.
1 Изключете фотоапарата
и телевизора, и свържете
фотоапарата към телевизора.
1 Към HDMI
конектор
HDMI кабел
(продава се
отделно)
2 Към HDMI мини
терминал
2 Включете телевизора и превключете входа.
Използване на функциите за възпроизвеждане
• Също така, обърнете се и към ръководството за експлоатация,
приложено към телевизора.
3 Включете фотоапарата и
натиснете бутона
.
Изображенията, записани с
фотоапарата, се извеждат на
телевизионния екран.
Изберете желаното изображение с
помощта на b/B на контролния бутон.
• LCD екранът на фотоапарата не се
включва.
Бутон
Контролен бутон
51
Functions list
Функции, които можете да управлявате
с бутоните/ключовете
Можете да настроите или да управлявате различни функции с
бутоните/ключовете.
За местоположението на бутоните/ключовете вижте “Идентификация
на частите” (стр. 13).
Бутон
(41, 124)
Изважда светкавицата.
Бутон
(43)/Бутон
AV (96)/Бутон
(50)/
Бутон
(49)
Компенсира експозицията./Задава стойността за
диафрагмата./Извежда едновременно няколко
изображения на екрана./Смалява изображение,
което е било увеличено при преглед.
Бутон FINDER/LCD
(161)
Превключва дисплея между LCD екрана и визьора.
Бутон MENU (56)
Извежда екрана с менюто за настройка на опциите.
Бутон MOVIE (33, 100)
Записва видеоклипове.
Бутон AEL (121)/Бутон
(49)
Фиксира експозицията за целия екран./Увеличава
снимката при прегледа на изображения.
Бутон ZOOM (137)
Увеличава и записва обектите чрез използване на
зуум функцията на фотоапарата (ZOOM).
Бутон Fn (53, 54)/
(146)
Бутон
Извежда екрана с настройки за функциите, които
настройвате, като използвате бутона Fn./Върти
изображенията.
Контролен бутон
Задава следните функции: Дисплей (46, 78, 144),
Баланс на бялото (133), Режим на запис (45, 140),
ISO (126) и Aвтоматичен фокус (106).
Бутон
(34)
Възпроизвежда изображения.
Бутон (63)/Бутон
(35)
Извежда съвети за запис или извежда Упътване във
фотоапарата./Изтрива изображения.
Ключ за режим на
фокусиране (106, 113)
Превключва автоматичен и ръчен фокус.
Бутон за преглед (94)
Проверка на размазването на фона.
52
Избор на функции чрез бутона Fn
(Функция)
Този бутон се използва за настройка или извършване на функциите,
които се използват често при запис.
1 Натиснете бутона Fn.
2 Изберете желаната опция с помощта на v/V/b/B на
контролния бутон, след това натиснете централната
част z, за да въведете избора си.
Извежда се екранът с настройки.
3 Като следвате ръководството с
операциите, изберете и въведете
желаната функция.
За да зададете настройките на фотоапарата директно от екрана
с информация за записа
На стъпка 2 завъртете контролния диск без да натискате центъра z.
Можете да зададете настройките на фотоапарата директно от екрана
с информация за записа.
53
Списък с функции
Насоки за операциите
Функции, избирани чрез бутона Fn (Функция)
Функциите, които могат да бъдат избрани с бутона Fn, са както следва:
Избира подходящия режим от режимите за избор на
сцена в зависимост от условията за запис.
(Portrait (Портрет)/Sports Action (Спортни събития)/Macro
(Макро)/Landscape (Пейзаж)/Sunset (Залез)/Night Scene
(Нощна сцена)/Hand-held Twilight (Запис на нощна сцена
от ръка)/Night Portrait (Портрет при нощни условия
Избира режим на експониране, който е най-подходящ за
Видеоклип (102)
обекта или ефекта
(P/A/S/M)
Задава режим на запис - например продължителен запис.
Режим на запис
(Single Shooting (Запис на единично изображение)/Cont.
(45, 140)
Shooting (Продължителен запис)/Slef-timer (Таймер за
самостоятелно включване)/Bracket: Cont (Експозиционен
клин)/Single Bracket (Промяна на експозицията за
единично изображение)/WB bracket (Промяна на баланса
на бялото)).
Задава режим на запис със светкавицата.
Режим на работа
със светкавицата (Flash Off (Изключена светкавица)/Autoflash
(Автоматична светкавица)/Fill-flash (Плътна светкавица)/
(41, 124)
Slow Sync. (Бавна синхронизация)/Rear Sync. (Задна
синхронизация)/Wireless (Безжична светкавица))
Избира начин на фокусиране в зависимост от движението
Режим на
на обекта. (Single-shot AF (Автоматичен фокус за
автоматично
единично изображение)/Automatic AF (Автоматичен
фокусиране
автофокус)/Continuous AF (Продължителен автофокус))
(109)
Избира област за фокусиране.
AF област (110)
(Wide (Широка)/Zone (Зонова)/Spot (Точково)/Local
(Местно))
Запазва фокуса върху обекта, като го следи.
Проследяване на
обекта (111)
(On (Включен)/Off (Изключен))
Автоматично записва човешки лица с оптимален фокус и
Разпознаване на
усмивка/лице (116, експозиция./Записва, когато разпознае усмивка.
119)
(Face Detection Off (Изключена настройка)/Face Detection On (Regist. Faces) (Включен за регистрирани лица)/
Face Detection On (Включена настройка)/Smile Shutter
(Разпознаване на усмивка))
Анализира сцената, когато записвате лица, и автоматично
Автоматична
композиция на
запазва друго изображение с балансирана композиция.
кадъра (118)
(Auto (Автоматична)/Off (Изключена настройка))
Задава чувствителността към светлината. Колкото
ISO (126)
по-голяма е цифрата, толкова по-бърза е скоростта на
затвора.
(Multi Frame Noise Reduct. (Намаляване на смущенията за
няколко кадъра)/ISO AUTO до 16000)
Избира начина на измерване на светлината.
Режим на
(Multi Segment (Мулти измерване)/Center weighted
измерване (122)
(Измерване в центъра)/Spot (Точково))
Регулира интензитета на светкавицата.
Компенсация на
светкавицата (122) (+2.0EV до -2.0EV)
Избор на сцена
(38, 86)
54
Функции, избирани чрез бутона MENU
Регулира цветните тонове на изображението.
(Auto WB (Автоматична настройка на баланса на бялото)/
Daylight (Дневна светлина)/Shade (Сянка)/Cloudy
(Облачно)/Incadescent (Изкуствена светлина)/Fluor.: Warm
White (Флуоресцентно осветление: топло бяло)/Fluor.: Cool
White (Флуоресцентно осветление: студено бяло)/Fluor.:
Day White (Флуоресцентно осветление: дневно бяло)/Fluor.:
Daylight (Флуоресцентно осветление: дневна светлина)/
Flash (Светкавица)/C. Temp (Температура на цветовете)/Filter (Филтър)/Custom (Предварително зададен режим))
DRO/Auto HDR (127) Автоматично компенсира осветеността и контраста на
изображението.
(Off (Изключена настройка)/D-Range Optimizer
(Оптимизиране на динамичния обхват)/Auto HDR
(Автоматична настройка))
Избира желаната от вас обработка на изображението.
Креативен стил
(Standard (Стандартен)/Vivid (Живи цветове)/Portrait
(131)
(Портретна обработка)/Landscape (Пейзажна обработка)/
Sunset (Залез)/Black & White (Черно-бяло))
Записва с различни ефекти, за да придаде специфична
Picture Effect
(Картинен ефект)
атмосфера на изображението. (Off (Изключен)/Toy
(130)
Camera (Ломография)/Pop Color (Поп цвят)/Posterization
(Постеризация)/Retro Photo (Ретро снимка)/Soft High-key
(Техника Мек висок ключ)/Partial Color (Частичен цвят)/
High Contrast Mono. (Едноцветен висок контраст)/Soft
Focus (Мек фокус)/HDR Painting (HDR картина)/Rich-tone
Mono.(Богати тонове)/Miniature (Миниатюра))
Баланс на бялото
(133)
Списък с функции
55
Функции, избирани чрез бутона MENU
Можете да зададете основните настройки за фотоапарата
като цяло или да извършите функциите като например запис,
възпроизвеждане, или други операции.
Натиснете бутона MENU, изберете желаната опция с помощта на
v/V/b/B на контролния бутон и след това натиснете центъра на
контролния бутон.
Изберете страница
от менюто
Изберете опция в
менюто
Меню за запис на снимки
Image Size (Размер на
изображението) (47)
Aspect Ratio
(Съотношение на
изображението) (154)
Избира размера на снимките.
(L:16M/M:8,4M/S:4.0M (Когато [Aspect Ratio] е зададен в
положение 3:2) L:14M/M:7,1M/S:3.4M (Когато [Aspect Ratio] е
зададен в положение 16:9))
Избира съотношението на снимките.
(3:2/16:9)
Panorama: Size (Панорама:
Размер) (47)
Задава качество на снимките.
(RAW/RAW & JPEG/Fine (Добро качество)/Standard (Стандартно
качество))
Задава размер на панорамното изображение.
(Standard (Стандартен размер)/Wide (Широк екран))
Panorama: Direction
(Панорама: Посока) (90)
Задава посока на записа за панорамни изображения.
(Right (Дясно)/Left (Ляво)/Up (Нагоре)/Down (Надолу))
3D Pan.: Image Size (3D
панорама: Размер на
изображението) (47)
Избира размера на 3D изображенията.
(16:9/Standard (Стандартен размер)/Wide (Широк екран))
3D Pan.: Direction (3D
панорама: Посока) (90)
Задава посоката на запис за 3D изображения.
(Right (Дясно)/Left (Ляво))
Clear Image Zoom (Зуум
за изображения) (137)
Приближава изображението с по-високо качество отколкото в
режим Цифров зуум.
(On (Включен)/Off (Изключен))
Quality (Качество) (154)
56
Функции, избирани чрез бутона MENU
Long Exposure NR
(Намаляване на шума при
дълга експозиция) (156)
Приближава изображението повече отколкото в режим Clear
Image Zoom. Тази функция работи също и в режим на запис на
видеоклипове.
(On (Включен)/ Off (Изключен))
Намалява смущенията за снимки, при които скоростта на затвора
е 1 секунда или повече.
(On (Включена функция)/Off (Изключена функция))
High ISO NR (Намаляване
на шума при висока
стойност на ISO) (156)
Намалява смущенията за снимки с висока чувствителност.
(High (Висока настройка)/Normal (Нормална настройка)/Low
(Ниска стойност))
Flash control (Контрол на
светкавицата) (123)
Задава начин на определяне на интензитета на светкавицата.
(ADI flash (ADI светкавица)/Pre-flash TTL (TTL предварителна
светкавица))
Задава AF илюминатора, който хвърля светлина при тъмни
условия, за да помогне на фокусирането.
(Auto (Автоматично активиране)/Off (Изключен))
Digital Zoom (Цифров
зуум) (101, 137)
AF Illuminator (Рефлектор
за автоматично
фокусиране) (110)
Color Space (157)
Променя скалата на цветовете, които се използват. (sRGB/
AdobeRGB)
SteadyShot
(Стабилизация) (83)
Включва стабилизацията.
(On (Включена функция)/Off (Изключена функция))
Shooting Tip List (Списък
със съвети за запис) (63)
Позволява ви да прегледате всички съвети за запис.
File Format (Формат на
файла) (103)
Задава формат на файла за видеоклипа.
(AVCHD/MP4)
Recording Setting
(Настройки на записа)
(103)
Избира размера на записвания видеоклип.
(60i 24M(FX)/50i 24M(FX)/60i 17M(FH)/50i 17M(FH)/24p
24M(FX)/25p 24M(FX)/24p 17M(FH)/25p 17M(FH)/1440x1080
12M/VGA 3M)
Включва записа на звук при запис на видеоклип.
(On (Включена функция)/Off (Изключена функция))
Audio Recording (Запис
на звук) (104)
Wind Noise Reduct.
(Намаляване на
смущенията от вятъра)
(105)
Намалява смущенията, причинени от вятъра по време на запис
на видеоклипове.
(On (Включена функция)/Off (Изключена функция))
SteadyShot
(Стабилизация) (83)
Включва функцията за стабилизация.
(On (Включена функция)/Off (Изключена функция))
57
Списък с функции
Меню за запис на видеоклипове
Функции, избирани чрез бутона MENU
Меню Custom
Eye-Start AF
FINDER/LCD настройка
(161)
Viewfinder Magnifi.
(Увеличаване във
визьора)
Включва/изключва използването на автоматичния фокус, когато
гледате през визьора.
(On (Включена функция)/Off (Изключена функция))
Задава начина на превключване между визьора и LCD
екрана. (Auto (Автоматично превключване)/Manual (Ръчно
превключване))
Променя размера на екрана във визьора. Ако не виждате целия
екран във визьора, задайте в положение [Standard]. (Maximum
(Максимален режим)/Standard (Стандартен режим))
Red Eye Reduction
(Намаляване на ефекта
“червени очи”)
Намалява ефекта “червени очи”, когато използвате светкавица.
(On (Включена функция)/Off (Изключена функция))
Release w/o Lens (Работа
без обектив) (157)
Разрешава или забранява отварянето на затвора, когато не
е прикрепен обектив. (Enable (Включена функция)/Disable
(Изключена функция))
Включва или изключва настройката за продължителен запис
в режим на допълнителни автоматични настройки. (Auto
(Автоматичен режим)/Off (Изключена функция))
S. Auto Cont. Shooting
(Продължителен запис в
режим на допълнителни
автоматични
настройки) (85)
S. Auto Image Extract.
(Запазване на изображенията
в режим на допълнителни
автоматични настройки) (85)
Включва или изключва функцията за запазване на всички
изображения, които се записват в режима на допълнителни
автоматични настройки). (Auto (Автоматичен режим)/Off
(Изключена функция))
Grid Line (Решетка)
(158)
Извежда решетка от насочващи линии, с които изравняването е
по-лесно. (Rule of 3rds Grid (Разделя изображението на третини)/
Square Grid (Хоризонтални линии)/Diag. + Sqaure Grid (Диагонал +
Хоризонтални линии)/Off (Изключена функция))
Извежда запазеното изображение след записа. Задава
автоматичен преглед. (10 sec (10 секунди)/5 sec (5 секунди)/2
sec (2 секунди)/Off (Изключена функция))
Auto Review
(Автоматичен преглед)
(158)
DISP Button(Monitor)
(Бутон DISP (Монитор))
(78)
DISP Button(Finder)
(Бутон DISP (Визьор))
(78)
58
Позволява ви да изберете режим за екранния дисплей на LCD
екрана, който се избира чрез натискането на DISP на контролния
бутон. (Graphic Display (Графичен дисплей)/Display All Info.
(Извеждане на цялата информация)/No Disp. Info. (Информацията не
се извежда)/Histogram (Хистограма)/For viewfinder (За визьор))
Позволява ви да изберете режим за екранния дисплей
на визьора, който се избира чрез натискането на DISP на
контролния бутон. (Graphic Display (Графичен дисплей)/Display
All Info. (Извеждане на цялата информация)/No Disp. Info. (Не
се извежда информация)/Histogram (Хистограма))
Функции, избирани чрез бутона MENU
Peaking Level (Ниво на
подчертаване) (114)
Подчертава контурите на фокусния обхват с определен цвят. (High
(Силно)/Mid (Средно)/Low (Слабо)/Off (Изключено))
Peaking Color
(Цвят за подчертаване) (114)Задава цвета, който се използва за
функцията за подчертаване. (Red (Червен)/Yellow (Жълт)/White (Бял))
Позволява ви да избирате дали да извеждате стойността на
компенсацията за експозицията и др. на екрана. (Setting Effect
ON (Настройката е включена)/Setting Effect OFF (Настройката е
изключена))
Live View Display
(Извеждане на
моментните
настройки) (79)
Func. of AEL button
(Функция на AEL
бутона) (158)
Focus Hold Button
(Бутон за задържане
на фокуса)
Бутон MOVIE
Задава подходящия режим за бутона MOVIE. (Always (Винаги)/
Movie Mode Only (Само за режим на запис на видеоклип))
59
Списък с функции
Preview Button
(Бутон за преглед)
(159)
Задава желана функция за бутона AEL. (Exposure Comp. (Компенсация
на експозицията)/Drive Mode (Режим на запис)/Flash Mode (Режим
на запис със светкавицата)/Autofocus Mode (Режим на автоматично
фокусиране)/AF area (Област за автоматично фокусиране)/Face
Detection (Разпознаване на лице)/Smile Shutter (Разпознаване на
усмивка)/Auto Port. Framing (Автоматично композиране на кадъра)/
ISO/Metering Mode (Режим на измерване)/Flash Comp. (Компенсация
на светкавицата)/White Balance (Баланс на бялото)/DRO/Auto HDR
(Автоматичен HDR)/Creative Style (Креативен стил)/Picture Effect
(Картинен ефект)/Image Size (Размер на изображение)/
Quality (Качество)/AEL hold (Задържане на бутона AEL)/AEL toggle
(Закрепяне на бутона AEL)/ AEL hold ( Задържане на бутона
AEL)/ AEL toggle ( Закрепяне на бутона AEL)/Object Tracking
(Проследяване на обект)/AF lock (Заключване на автофокуса)/Aperture
Preview (Преглед на диафрагмата)/Shot. Result Preview (Преглед на
резултата от записа)/Zoom (Зуум)/Focus Magnifier (Увеличаване при
фокусиране))
Задава функционирането на бутона за преглед. (Exposure Comp.
(Компенсация на експозицията)/Drive Mode (Режим на запис)/Flash
Mode (Режим на запис със светкавицата)/Autofocus Mode (Режим на
автоматично фокусиране)/AF area (Област за автоматично фокусиране)/
Face Detection (Разпознаване на лице)/Smile Shutter (Разпознаване на
усмивка)/Auto Port. Framing (Автоматично композиране на кадъра)/
ISO/Metering Mode (Режим на измерване)/Flash Comp. (Компенсация
на светкавицата)/White Balance (Баланс на бялото)/DRO/Auto HDR
(Автоматичен HDR)/Creative Style (Креативен стил)/Picture Effect
(Картинен ефект)/Image Size (Размер на изображението)/Quality
(Качество)/AEL hold (Задържане на бутона AEL)/AEL toggle (Закрепяне
на бутона AEL)/ AEL hold ( Задържане на бутона AEL)/ AEL
toggle ( Закрепяне на бутона AEL)/Object Tracking (Проследяване на
обекта)/AF lock (Заключване на автофокуса)/Aperture Preview (Преглед
на диафрагмата)/Shot. Result Preview (Преглед на резултата от записа)/
Zoom (Зуум)/Focus Magnifier (Увеличаване при фокусиране))
Задава функционирането на бутона за задържане на фокуса на
обектива. (Focus Hold (Задържане на фокуса)/D.O.F. Preview (D.O.F.
преглед))
Функции, избирани чрез бутона MENU
Lens Comp.: Shading
(Компенсация
на обектива:
Затъмняване)(162)
Компенсира затъмняването в ъглите на екрана, причинено
от прикрепения обектив. (Auto (Автоматична настройка)/Off
(Изключена настройка))
Lens Comp.: Chro.
Aber. (Компенсация
от обектива:
Отклонения в
цветовете)(162)
Намалява отклоненията в цветовете в ъглите на екрана, причинени от
прикрепения обектив. (Auto (Автоматична настройка)/Off (Изключена
настройка))
Lens Comp.: Distortion (Компенсация
от обектива:
Смущения)(162)
Компенсира смущенията на екрана, причинени от прикрепения
обектив. (Auto (Автоматична настройка)/Off (Изключена настройка))
Front Curtain Shutter
(Принудителен
затвор) (160)
Включва/изключва използването на функцията за електронно
намаляване на времето между включването на затвора. (On
(Включена функция)/Off (Изключена функция))
Face Registration
(Регистриране на
лица)
(117)Регистрира или променя човека, върху когото фотоапаратът
фокусира с приоритет. (New Registration (Нова регистрация)/Order
Exchanging (Промяна на поредността)/Delete (Изтриване)/Delete All
(Изтриване на всички))
Задава или изключва приоритетното следене на определено лице,
когато фотоапаратът разпознае лицето в режим на проследяване на
обекти. (On (Включена функция)/Off (Изключена функция))
Face Priority Tracking
(Следене на лице с
приоритет) (112)
Меню за възпроизвеждане
Image Index (Индекс с
изображения) (50)
Изтрива изображения. (Multiple Img. (Няколко изображения)/
All in Folder (Всички в папката)/All AVCHD view files (Всички
AVCHD файлове за преглед))
Позволява ви да определите начина, по който ще групирате
изображенията за възпроизвеждане. (Folder View(Still) (Преглед
на папка (Снимки))/Folder View(MP4) (Преглед на папка (MP4))/
AVCHD View (AVCHD преглед))
Възпроизвежда изображенията едно след друго. (Repeat
(Повторно изреждане)/Interval (Интервал на смяна на
изображенията)/Image Type (Вид на изображението))
Извежда списък с изображения. (4 Images (4 изображения)/9
Images (9 изображения))
3D Viewing (3D преглед)
(152)
Възпроизвежда 3D изображения при използването на
3D-съвместим телевизор, свързан към фотоапарата.
Protect (Защита) (149)
Защитава изображения или отменя защитата. (Multiple Img.
(Няколко изображения)/Cancel All Images (Отменя защитата на
всички изображения)/Cancel All Movies (MP4) (Отменя защитата
на всички MP4 видеоклипове)/Cancel All AVCHD view files
(Отменя защитата на всички AVCHD файлове за преглед))
Избира изображенията, които да отпечатвате. (DPOF Setup
(DPOF настройка)/Date Imprint (Отпечатване на дата))
Delete (Изтриване)
(35, 150)
View Mode (Режим на
преглед) (146)
Slide Show (Изреждане на
изображения) (147)
Specify Printing (Избор за
печат) (179)
60
Функции, избирани чрез бутона MENU
Volume Settings
(Настройка на силата
на звука)
Задава сила на звука за видеоклиповете.
Playback Display (Дисплей
за възпроизвеждане)
(147)
Задава начина на възпроизвеждане на изображение, записано в
портретен режим. (Auto Rotate (Автоматично завъртане)/Manual
Rotate (Ръчно завъртане))
Меню за работа с картата с памет
Format (Форматиране)
(163)
Форматира картата с памет.
File Number (Номер на
файл (163)
Избира начина, който се използва за номерация на файловете на
снимките и МP4 видеоклиповете. (Series (Серия)/Reset (Нулиране))
Folder Name (Име на
папка) (163)
Избира формата за име на папката. (Standard Form (Стандартен
формат)/Date Form (Формат по дата))
Select REC Folder (Избор
на папка за запис) (164)
Променя избраната папка за запис на снимки и MP4 видеоклипове.
New Folder (Нова папка)
(164)
Създава нова папка за запис на снимки и MP4 видеоклипове.
Recover Image DB
(Поправка на файла с
база данни) (165)
Поправя файла с база данни за видеоклипове и възстановява
операциите за запис и възпроизвеждане.
Display Card Space
(Извеждане на свободното
място на картата)
Извежда оставащото време за запис на видеоклипове и оставащия
брой снимки, които можете да запишете на картата с памет.
Date/Time Setup
(Настройки на датата и
часа) (27)
Настройва датата, часа и зимно/лятно часово време.
Area Setting (Настройка
на областта) (28)
Избира часовата зона, в която използвате фотоапарата.
Списък с функции
Меню с настройки на часовника
Меню с настройки
Menu start (Стартиране
на менюто)
Избира първото изведено меню от главното меню или последната
избрана опция. (Top (Главно меню)/Previous (Предходно меню))
LCD Brightness
(Осветеност на LCD
екрана)
Задава осветеността на LCD екрана.
(от -2 до +2)
Viewfinder Bright.
(Осветеност на
визьора) (160)
Задава осветеност на визьора. (Auto (Автоматична настройка)/
Manual (Ръчна настройка))
Eco Mode (Еко режим)
(160)
Задава нивото на функцията за пестене на енергия. (Standard
(Стандартен режим)/Max (Максимална настройка))
Power Save (Пестене на
захранването) (161)
Задава времето, след което фотоапаратът преминава в режим на
пестене на захранването. (30 Min (30 минути)/5 Min (5 минути)/1
min (1 минута)/20 Sec (20 секунди)/10 Sec (10 секунди))
61
Функции, избирани чрез бутона MENU
HDMI Resolution (HDMI
резолюция) (152)
Задава резолюцията, когато свържете фотоапарата към HDMI
телевизор (Auto (Автоматична настройка)/1080p/1080i)
CTRL FOR HDMI (153)
Можете да работите с фотоапарата от телевизор, който поддържа
функцията “BRAVIA” Sync. (On (Включена функция)/Off
(Изключена функция))
Upload Settings*
(Настройки за качване)
(165)*
Включва/изключва функцията за качване на фотоапарата,
когато използвате Eye-Fi карта. (On (Включена функция)/Off
(Изключена функция))
USB Connection (USB
връзка) (172)
Избира метода за USB връзка. (Auto (Автоматично свързване)/
Mass Storage (Устройство за съхранение на данни)/MTP (От
точка до точка))
Задава дали да използвате краткия звуков сигнал, който се
възпроизвежда при постигане на фокуса или при работата на
таймера за самостоятелно включване. (On (Включена функция)/
Off (Изключена функция))
Включва режима на почистване, който почиства матрицата.
Audio signals (Звуков
сигнал)
Cleaning Mode (Режим на
почистване) (181)
* Извежда се, когато използвате Eye-Fi карта (продава се отделно) с вашия фотоапарат.
Version (Версия) (171)
Language (Език)
Извежда версията на софтуера на фотоапарата.
Избира езика.
Mode Dial Guide
(Упътване за диска за
избор на режим)
Включва или изключва упътването за диска за избор на режим
(обясненията за всеки от режимите за запис). (On (Включена
функция)/Off (Изключена функция))
Demo Mode (Режим на
демонстрация)
Задава настройка дали да се изведе режимът на демонстрация
за видеоклипове. (On (Включена функция)/Off (Изключена
функция))
Връща фабричните настройки на фотоапарата. (Reset Default
(Нулиране)/Rec mode reset (Нулиране на режима за запис)/Custom reset (Нулиране на избрани настройки))
Initialize (Връщане на
фабричните настройки)
(167)
62
Използване на Упътване във фотоапарата
Упътване във фотоапарата
Когато натиснете бутона (Упътване във
фотоапарата) в Fn екрана или екрана с
менюто, автоматично ще се изведе упътване,
свързано с избраната в момента функция.
Изберете функция или настройка, която не
е активна в Fn екрана, след това натиснете
центъра на контролния бутон; подходящата
настройка се маркира, за да можете да я
активирате.
Бутон (Упътване във
фотоапарата)
Съвети за запис
Фотоапаратът извежда съвети за снимане в зависимост от
избрания режим на запис.
1 Когато се изведе дисплеят с информация за записа,
(Упътване във фотоапарата).
Автоматично ще се изведе списък със съвети, свързани с
настоящия режим.
2 Изберете желания съвет за снимане, като натиснете
v/V на контролния бутон, след това го натиснете
центъра на бутона.
Съветът се извежда на екрана
• Можете да прегледате целия екран с помощта на v/V.
• Можете да изберете опция с помощта на b/B.
За да прегледате всички съвети за запис
Можете да търсите измежду всички съвети за снимане
в менюто.
Използвайте тази опция, когато желаете да прочетете съвет, който вече
сте прегледали.
Бутон MENU t 3 t [Shooting Tip List] t Изберете
желания съвет за снимане
63
Списък с функции
натиснете бутона
Viewing images on a computer
Използване с компютър
CD-ROM дискът (приложен в комплекта) съдържа следния софтуер.
Това ви позволява да работите с изображенията, записани с този
фотоапарат:
• “Image Data Converter”
Можете да отворите файлове с изображения в RAW формат.
• “PlayMemories Home”
Можете да прехвърляте снимки или видеоклипове, записани с
фотоапарата, на вашия компютър, за да ги преглеждате, както
можете да използвате и разнообразни функции, за да подобрите
изображенията, които сте записали.
За подробности относно инсталацията вижте също стр. 66.
Забележка
• Използвайте “Image Data Converter”, за да възпроизвеждате RAW изображения.
• “PlayMemories Home” не е съвместим с Macintosh компютри. Когато
възпроизвеждате изображения на Mac компютри, използвайте подходящите
приложения, комплектовани към Mac компютрите.
Препоръчителна компютъра среда (Windows)
Следната среда е препоръчителна за използване на приложения
софтуер и за копиране на изображения чрез USB връзка.
OS
(предварително
инсталирана)
Microsoft Windows XP* SP3/Windows Vista** SP2/
Windows 7 SP1
“PlayMemories
Home”
Процесор: Intel Pentium III 800 MHz или по-бърз
(За възпроизвеждане/редактиране на видеоклипове с висока
разделителна способност: Intel Core Duo 1.66 GHz или побърз/Intel Core 2 Duo 1.66 GHz или по-бърз, Intel Core 2 Duo
2.26 GHz или по-бърз (AVC HD (FX/FH))) Памет: Windows
XP 512MB или повече (препоръчваме 1GB или повече),
Windows Vista/Windows 7 1GB или повече
Твърд диск: Дисково пространство, нужно за инсталацията –
приблизително 500 МВ
Дисплей: Резолюция на екрана - 1024 x 768 точки или повече
“Image Data
Converter Ver.4”
Процесор/Памет: Pentium 4 или по-бърз/1 GВ или
повече
Дисплей: 1024 х 768 точки или повече
* Не се поддържат 64-битови операционни системи или Starter (Edition).
За да използвате функцията за създаване на дискове, трябва да сте
инсталирали Windows Image Metering API (IMAPI) Ver. 2.0 или по-нова.
** Starter (Edition) не се поддържа.
64
Използване с компютър
Препоръчителна компютъра среда (Mac)
Когато използвате приложения софтуер и прехвърляте изображения
чрез USB връзка, ви препоръчваме следната компютърна среда.
Операционна
система
(предварително
инсталирана)
USB връзка: Mac OS X (v10.3 - 10.7)
“Image Data Converter Ver. 4”: Mac OS X v10.5, 10.6
(Snow Leopard), 10.7 (Lion)
“Image Data
Converter Ver.4”
Процесор: Intel Core Solo/Core Duo/Core 2 Duo или
по-бърз
Памет: Препоръчваме 1 GВ или повече.
Дисплей: 1024 х 768 точки или повече
Забележки
• Операциите не са гарантирани за всички препоръчителни операционни
среди, споменати по-горе, или в среди с няколко операционни системи.
• Ако едновременно свържете две или повече USB устройства към един и същи
компютър, в зависимост от вида на USB устройството, което използвате,
е възможно някое от устройствата, включително вашият фотоапарат, да не
работи.
• Употребата с високоскоростни USB (USB 2.0-съвместими) компютърни среди
ви позволява по-бърз трансфер, защото този фотоапарат е съвместим с HiSpeed USB (USB 2.0 съвместим).
65
Преглед на изображения на компютъра
• Възможно е връзката между фотоапарата и компютъра да не се възстанови по
едно и също време след излизане от режим Suspend или Sleep.
Използване на софтуера
Инсталиране на софтуера (Windows)
Влезте в системата като Administrator (администратор).
1 Включете компютъра и поставете приложения CD-ROM
(приложен в комплекта) в CD-ROM устройството.
Извежда се екранът на инсталационното меню.
• Ако екранът не се изведе, щракнете два пъти върху [Computer] (за
(PMHOME) t [Install.exe].
Windows XP: [My Computer]) t
• Ако се изведе екран за автоматично инсталиране, изберете “Run Install.
exe” и следвайте инструкциите, които се извеждат на екрана, за да
продължите с инсталацията.
2 Свържете фотоапарата с компютъра (стр. 172).
3 Щракнете върху [Install].
Уверете се, че “Image Data Converter” и “PlayMemories Home” са
маркирани и следвайте инструкциите на екрана.
• Когато се изведе съобщение за потвърждение на рестарта,
рестартирайте компютъра, като следвате инструкциите на екрана.
• В зависимост от системната среда на вашия компютър, DirectX
може да е инсталиран.
4 Извадете CD-ROM диска след като инсталацията
приключи.
нсталира се следният софтуер и на десктопа се извеждат икониИ
препратки.
“Image Data Converter”
“PlayMemories Home”
“PlayMemories Home Help Guide”
Забележка
• Ако на вашия компютър вече е инсталиран софтуер “PMB” (Picture Motion
Browser), приложен към фотоапарат преди 2011 г., софтуерът “PlayMemories
Home” ще се запише върху него и е възможно някои от функциите на “PMB”
да бъдат недостъпни.
66
Използване на софтуера
Инсталиране на софтуера (Mac)
Влезте в системата като Administrator (администратор).
1 Включете Mac компютъра си и поставете CD-ROM диска
(приложен в комплекта) в CD-ROM устройството.
2 Щракнете два пъти върху иконката CD-ROM.
3 Копирайте файла [IDS_INST.pkg] в папката [MAC] в
иконата на твърдия диск.
4 Щракнете два пъти върху файла [IDS_INST.pkg] в
папката, в която сте го копирали.
Следвайте инструкциите на екрана, за да приключите с инсталацията.
Използване на “Image Data Converter”
Като използвате “Image Data Converter”, вие можете да:
• Редактирате изображения, записани в RAW режим, и да извършвате
различни корекции по тях като например можете да промените
кривата на тоновете и остротата.
• Регулирате изображения с баланс на бялото, експонация и креативен
стил, и др.
• Запазвате изображенията, изведени и редактирани на компютъра.
Щракнете върху [Start] t [All Programs] t [Image Data Converter] t
[Help] – [Image Data Converter Ver.4].
За поддържаща информация относно “Image Data Converter” (само на
английски):
http://www.sony.co.jp/ids-se/
67
Преглед на изображения на компютъра
Можете да запазвате изображенията като RAW данни или във
формати, подходящи за по-обща употреба.
• Извеждате и сравнявате RAW/JPEG изображения, записани с този
фотоапарат.
• Оценявате изображенията по петобална система.
• Задавате цветови етикети.
За подробности относно “Image Data Converter” се обърнете към
помощния файл Help
Използване на софтуера
Използване на “PlayMemories Home”
С “PlayMemories Home” вие можете да:
• Прехвърляте изображения, заснети с фотоапарата, и да ги извеждате
на монитора на компютъра.
• Организирате изображения на компютъра по дата на записа и да ги
преглеждате.
• Ретуширате (намалявате ефекта на червените очи и др.), да
отпечатвате и да изпращате изображения като приложения към
електронна поща, да променяте датата на записа и др.
• Отпечатвате или запазвате неподвижни изображения с дата.
• Създавате Blu-ray дискове, AVCHD дискове или DVD дискове от
AVCHD видеоклипове, прехвърлени на компютъра. (Когато за
първи път създавате Blu-ray/DVD дискове, имате нужда от Интернет
връзка.)
Забележки
• “PlayMemories Home” не е съвместим с Macintosh компютри. Когато
възпроизвеждате изображения на Mac компютри, използвайте подходящите
приложения, комплектовани към Mac компютрите.
• Видеоклиповете, записани с настройка [60i 24M(FX)/50i 24M(FX)] или [24p
24M(FX)/25p 24M(FX)] в [Record Setting], се преобразуват чрез “PlayMemories
Home”, за да се създаде AVCDH диск. Това преобразуване може да отнеме
повече време. В допълнение, не можете да създавате диск с оригинално
качество на изображенията. Ако желаете да запазите оригиналното качество на
изображенията, трябва да запишете видеоклиповете на Blu-ray Disc.
За да използвате “PlayMemories Home”, се обърнете към “PlayMemories Home Help Guide”.
Щракнете два пъти върху (PlayMemories Home Help Guide) на
десктопа. Или, щракнете върху [Start] t [All Programs] t
[PlayMemories] t [PlayMemories Home Help Guide].
За поддържаща информация относно “PlayMemories Home” (само на
английски)
http://www.sony.co.jp/pmh-se/
68
Избор на метод за създаване на дискове
с видеоклипове
Можете да създавате диск от видеоклипове, записани във формат
AVCHD, от вашия фотоапарат.
В зависимост от вида на диска, устройствата, на които можете да
го възпроизвеждате, се различават. Изберете метода, който е найподходящ за вашия плейър.
Тук са описани 2 начина на създаване на диск с видеоклипове;
създаване на диск с помощта на компютър, като използвате софтуера
“PlayMemories Home”, или създаване на диск с устройство, различно
от компютър, като например записващо устройство.
Вид на диска/употреба
Настройка за записа
За запис на видеоклипове
с висока разделителна
способност (HD)
Устройства за
възпроизвеждане на
AVCHD формат
(Sony Blu-ray плейъри,
Playstation®3 и др.)
Устройства за
възпроизвеждане на
обикновени DVD
дискове (DVD плейъри,
компютри с DVD
устройства и др.)
За запис на видеоклипове
със стандартно качество
(STD)
* Когато създавате диск с помощта на “PlayMemories Home”, промяната на
качеството към настройка с по-ниска стойност ви позволява да създадете диск.
Създаване на диск на компютъра
Можете да прехвърлите AVHCD видеоклипове на компютър, като
използвате софтуера “PlayMemories Home”, за да създадете AVCHD
диск или диск с видеоклипове със стандартно качество.
69
Преглед на изображения на компютъра
За запис на видеоклипове
с висока разделителна
способност (HD) (AVCHD
диск за запис)
Плейър
Устройства за
възпроизвеждане на
Blu-ray дискове
(Sony Blu-ray плейъри,
Playstation®3 и др.)
Избор на метод за създаване на дискове с видеоклипове
За подробности относно начина на създаване на диск, като използвате
“PlayMemories Home”, вижте “PlayMemories Home Help Guide”.
Забележки
• За да създавате Blu-ray дискове с “PlayMemories Home”, трябва да инсталирате
софтуерното приложение. За подробности вижте следния URL:
http://support.d-imaging.sony.co.jp/BDUW
• PlayStation®3 може да не се предлага в някои държави/региони.
• Видеоклиповете, записани с настройка [60i 24M(FX)/50i 24M(FX)] или [24p
24M(FX)/25p 24M(FX)] в [Record Setting], се преобразуват чрез “ PlayMemories
Home”, за да се създаде AVCHD диск. Това преобразуване може да отнеме
повече време. В допълнение, не можете да създавате диск с оригинално
качество на изображенията. Ако желаете да запазите оригиналното качество на
изображенията, трябва да запишете видеоклиповете на Blu-ray Disc (стр. 177).
Създаване на диск с видеоклипове на устройство, различно от компютър
Mожете да създавате дискове с Blu-ray disc рекордер и др.
Видът на диска, който можете да създадете, зависи от използваното
устройство.
Устройство
Вид на диска
Blu-ray рекордер: За
създаване на Blu-ray
дискове или DVD дискове
със стандартно качество на Изображения
Изображения
изображението (STD)
с висока
със стандартна
разделителна
разделителна
способност (HD) способност (STD)
HDD рекордер и др.: За да
създадете DVD диск със
стандартно качество на
изображенията (STD)
Изображения
със стандартна
разделителна
способност (STD)
Забележкa
• За подробности относно създаването на диска се обърнете към ръководството
за употреба, което е приложено към използваното устройство.
70
Others
Списък с икони на екрана
Графичен дисплей (LCD екран)
Дисплей
Индикация
Режим на експонация (37)
Извеждане на цялата
информация (LCD екран)
Икони за разпознаване на
сцена (31, 38, 85)
Носител на запис (21, 201)/
Качване (165)
За възпроизвеждане (Дисплей
с основна информация)
Оставащ брой на
изображенията, които
можете да запишете
Съотношение на снимките
(154)
3D панорама (39, 88)
Други
Размер на снимките (47)
Качество на снимките (154)
Скорост на кадрите за
видеоклипове (103)
71
Списък с икони на екрана
Дисплей
Индикация
Размер на видеоклипове (103)
Дисплей
Индикация
Оставащ заряд на батерията (22)
Времетраене на видеоклип
(мин:сек)
Светкавицата се зарежда (41)
Фокусиране (32, 107)
Изключена настройка на ефекта (79)
Скорост на затвора (94)
Не се записва звук за
видеоклиповете (104)
Диафрагма (92)
EV скала (43, 97, 143)
(Само за визьора)
Стабилизация/Предупреждение
за трептене на фотоапарата (83)
Компенсация на експозицията (43)
Заключване на автоматичната
експозицията (121)
Предупреждение за Auto
HDR изображение (128)
Грешка при стабилизацията (192)
Предупреждение за прегряване (10)
Файлът с базата данни е пълен
(194)/Грешка във файла с базата
данни (194)
Режим на преглед (146)
Грешка при картинния ефект
(131)
ISO чувствителност (126)
Номер на файл/Брой
изображения в режим на
преглед
Дата на записа
Номер на папка - файл (174)
Защита (149)
DPOF настройка (179)
Предупреждение за оставащ
заряд на батерията (22)
Дисплей
Индикация
Режим на запис (45, 140)
Дисплей
Индикация
Област за точково измерване (122)
Област за автофокус (110)
Интелигентно увеличение (137)
Ясно увеличение (137)
Цифров зуум (137)
Индикатор за скорост на затвора (46)
Режим на светкавицата
(41, 124)/Намаляване на
ефекта “червени очи” (58)
Режим на фокусиране (109)
Област за автофокус (110)
Индикатор за диафрагма (46)
Проследяване на обекта (111)
72
Списък с икони на екрана
Дисплей
Индикация
Разпознаване на лице (116)/
Разпознаване на усмивка
(119)
Автоматична композиция
на кадрите (118)
Индикатор за чувствителност
при разпознаване на усмивка
(119)
Дисплей
Индикация
Режим на измерване (122)
Компенсация на
светкавицата (122)
Баланс на бялото
(Автоматична настройка,
Предварителна настройка,
Потребителска настройка,
Температура на цветовете,
Цветен филтър) (133)
Други
Оптимизатор на динамичния
обхват (127)/Автоматичен
HDR (128)
Креативен стил (131)/
Контраст, Наситеност,
Острота
Картинен ефект (130)
73
Функции за всеки режим на запис
Функциите, които можете да използвате, зависят от избрания
режим на запис.
В таблицата по-долу, индикацията показва, че функцията е
активна. Индикацията – показва, че функцията не е активна.
Функциите, които не можете да използвате, се извеждат в сиво на
екрана.
Режим на
запис
Компен- Таймер за Продължи- Разпознавасиране на автоматич- телен запис не на лице
(116)
експозици- но включва- (140)
ята (43) не (141)
Разпознаване на
усмивка
(119)
Автоматично композиране на кадъра
(118)
(31, 85)
(31, 85)
(38, 85)
(38, 86)
(39, 88)
(39, 88)
(40, 90)
(91)
(92)
(94)
(96)
(33, 100)
* Когато сте избрали [Manual Exposure], функцията не е активна.
74
Възможни режими за работа със
светкавицата
Режимите на работа със светкавицата, които можете да използвате,
зависят от режима на запис и избраните функции.
В таблицата по-долу, индикацията показва, че функцията е активна,
а индикацията – показва, че функцията не е активна.
Режимите на работа със светкавицата, които не можете да използвате,
се извеждат в сиво на екрана.
Режим на
запис
(Плътна
(Задна
(Безжич(Бавна
(Изключе- (Автома- светкавица) синхрониза- синхрони- на светкана светка- тична светзация)
вица)
ция)
вица)
кавица)
(31, 85)
(31, 85)
(38, 85)
(38, 86)
Други
(39, 88)
(39, 88)
(40, 90)
(91)
(92)
(94)
(96)
(33, 100)
75
Preparation
Preparation (Advanced operations)
Допълнителни операции
Тази част съдържа допълнителна
информация за фотоапарата
76
Настройка на фотоапарата
Сваляне на капачето на окуляра
Когато прикрепяте към фотоапарата ъглов визьор модел FDA-А1AM
(продава се отделно), свалете капачето на окуляра.
Внимателно плъзнете капачето
нагоре, като го притискате от
двете страни.
• Поставете пръстите си под капачето
на окуляра и плъзнете нагоре.
77
Подготовка (Допълнителни операции)
Забележка
• Когато прикрепяте към фотоапарата ъглов визьор модел FDA-A1AM (продава
се отделно), превключете дисплея между визьора и LCD екрана, като
натиснете бутона FINDER/LCD. Препоръчваме ви да зададете [Eye-Start AF]
в положение [Off], защото е възможно сензорите на окуляра, които се намират
под визьора, да се включат.
Екран, който се извежда за режима на запис
Избор на режим на екрана
Можете да изберете желан режим на екрана. Когато превключите
екрана, като натиснете DISP на контролния бутон (стр. 46), се
извеждат само избраните екрани. Можете да зададете активните
екрани, които да се извеждат самостоятелно на LCD екрана и визьора.
1 Бутон MENU t
2 t [DISP Button(Monitor)] или
[DISP Button(Finder)]
2 Изберете желания дисплей с помощта на v/V/b/B на
контролния бутон, след това натиснете централната
част на контролния бутон.
3 Натиснете бутона MENU.
78
Екран, който се извежда за режима на запис
Хистограма
Хистограмата извежда разпределението на
осветеността, която показва колко пиксела
от определен тип осветеност съществуват в
изображението.
Тъмно
Светло
Забележки
• Хистограмата не показва резултата от последното записано изображение.
Тя показва състоянието на изображението, което току-що сте прегледали
на екрана. Хистограмата ще се различава в зависимост от настройката на
диафрагмата и др.
• Хистограмата се различава при възпроизвеждане и запис в следните
ситуации:
– Когато снимате със светкавица.
– Когато обектът е с нисък интензитет като например при нощна сцена.
Наблюдаване на обекта през обектива без
извеждане на ефекти
Можете да наблюдавате обекта през обектива без ефекти като компенсация
на експозицията, баланс на бялото, креативен стил, картинен ефект на
изображението и др.
79
Подготовка (Допълнителни операции)
Двата края на хистограмата показват
най-високата или най-ниската позиция на
спектъра. Когато по-късно прехвърлите
данните на компютър, няма да можете да
възстановите тази област. Ако е нужно,
регулирайте експозицията и снимайте отново.
Брой пиксели
Компенсацията на експозицията ще промени
и хистограмата.
Екран, който се извежда за режима на запис
Бутон MENU t
2 t [Live View Display] t [Setting Effect OFF]
• Когато изберете [Setting Effect OFF], изображението на екрана в
режим М се извежда винаги с подходяща осветеност.
Забележка
• Не можете да избирате [Setting Effect OFF], когато режимът на експониране
е зададен в положение ntelligent Auto (Запис с автоматични настройки),
Superior Auto (Запис с допълнителни автоматични настройки), Sweep Panorama
(Панорама), 3D Sweep Panorama (3D панорама), Movie (Видеоклип) или Scene
Selection (Избор на сцена).
80
Екран, който се извежда за режима на запис
Списък с икони за режим на визьора
Когато включите [For viewfinder] в [DISP Button (Monitor)], можете
да зададете състоянието на LCD екрана така, че да е подходящо за
използване на визьора, като натиснете DISP на контролния бутон.
Вижте страниците в скоби за подробности относно операцията.
В Intelligent Auto (Запис с
В режим на продължителен
автоматични настройки), Supeтеле-запис с приоритет на
rior Auto (Запис с допълнителни
автоматичната експозиция/
автоматични настройки) или
P/A/S/M
Scene Selection (Избор на сцена)
Индикация
Режим на експонацията
(37)
Индикация
Размер на снимките
(47)
Качество на снимките
(154)
Носител на запис (21,
201)/Качване (165)
Оставащ брой на
изображенията, които
можете да запишете
Съотношение на
снимките (154)
3D панорама (39, 88)
Скорост на кадрите за
видеоклипове (103)
Размер на
видеоклиповете (103)
Оставащ заряд на
батерията (22)
Светкавицата се
зарежда (41)
Изключена настройка
на ефекта (79)
81
Подготовка (Допълнителни операции)
Дисплей
Дисплей
Екран, който се извежда за режима на запис
Дисплей
Индикация
Дисплей
Не се записва звук за
видеоклиповете (104)
Стабилизация/
Предупреждение
за трептене на
фотоапарата (83)
Картинен ефект (130)
Грешка при
стабилизацията (192)
Предупреждение за
прегряване (10)
Файлът с базата данни е
пълен (194)/Грешка във
файла с базата данни (194)
Дисплей
Автоматична
композиция на кадъра
(118)
Компенсация на
експозицията (43)/
Ръчно измерване (97)
Индикация
Режим на запис (45, 140)
Режим на светкавицата
(41, 124)/Намаляване на
ефекта “червени очи” (58)
Компенсация на
светкавицата (122)
EV скала (143)
Дисплей
Индикация
Режим на фокусиране
(109)
Скорост на затвора (94)
Област за автофокус (110)
ISO чувствителност (126)
Заключване на
автоматичната
експозицията (121)
Проследяване на обекта (111)
Разпознаване на лице (116)/
Разпознаване на усмивка
(119)
Режим на измерване (122)
Баланс на бялото
(Автоматична настройка,
Предварителна
настройка,
Потребителска
настройка, Температура
на цветовете, Цветен
филтър) (133)
Оптимизатор на
динамичния обхват (127)/
Автоматичен HDR (129)
82
Индикация
Креативен стил (131)/
Контраст, Наситеност,
Острота
Диафрагма (92)
Запис на ясно изображение без трептене
на фотоапарата
“Трептене на фотоапарата” е нежелателно движение на фотоапарата,
което се получава след натискането на бутона на затвора. Това
движение може да доведе до запис на размазано изображение. За
да намалите трептенето на фотоапарата, следвайте инструкциите,
описани по-долу.
Индикатор за предупреждение за трептене на фотоапарата
Индикатор
(Предупреждение за трептене)
Забележка
• Индикаторът
(Предупреждение за трептене) се извежда само за режими,
които автоматично задават скоростта на затвора. Този индикатор не се извежда
в режими M/S или когато записвате видеоклипове.
Използване на функцията за стабилизация
Функцията за стабилизация може да намали ефекта на трептене на
фотоапарата. Стабилизацията може да бъде задавана отделно за запис
на снимки и видеоклипове.
Настройката по подразбиране на функцията SteadyShot
(Стабилизация) е [On].
Бутон MENU
t 3 или t 1
желана настройка
[SteadyShot] t Изберете
Забележка
• Възможно е функцията SteadyShot (Стабилизация) да не работи оптимално,
когато захранването е току-що включено, веднага след като насочите
фотоапарата към обекта или когато бутонът на затвора е натиснат докрай без
първо да бъде натиснат наполовина.
83
Подготовка (Допълнителни операции)
Индикаторът
(Предупреждение за
трептене) мига, когато има потенциално
трептене на фотоапарата. В този случай
използвайте статив или светкавицата.
Запис на ясно изображение без трептене на фотоапарата
Използване на статив
Препоръчваме ви да поставите фотоапарата на статив в следните
случаи.
• Ако снимате без светкавица в тъмни условия.
• Ако снимате с бавна скорост на затвора, което е типично за запис на
нощни сцени.
• Ако снимате близък обект като при макро запис.
• Ако снимате с теле-обектив.
Забележка
• Когато използвате статив, изключете функцията SteadyShot (Стабилизация),
защото противното може да я повреди.
84
Shooting (Advanced operations)
Shooting
Избор на режима на запис
Автоматичен режим/
Изключена светкавица
Задайте диска за избор на режим в положение
(Запис с
автоматични настройки) и запишете изображението (стр. 31).
• Изберете , когато снимате на места, където използването на
светкавица не е разрешено.
Забележка
• Тъй като фотоапаратът включва функцията за автоматични настройки, много
от функциите няма да работят като например компенсацията на експозицията
и ISO настройката. Ако желаете да регулирате различните настройки, задайте
диска за избор на режим в положение Р и след това запишете обекта.
Задайте диска за избор на режим в положение
(Запис
с допълнителни автоматични настройки) и запишете
изображението (стр. 38).
За да зададете продължителен запис
Бутон MENU t 1 t [S. Auto Cont. Shooting] t Изберете
желана настройка
За да изберете начина на запазване за записаните изображения
В режим на продължителен запис можете да изберете начин на
запазване, който позволява на фотоапарата да запази или едно от
всички записани изображения, или да запази всичките.
Бутон MENU t 1 t [S. Auto Image Extract.] t Изберете
желана настройка
Забележки
• Дори ако зададете [S. Auto Image Extract.] в положение [Off] и ако сте
избрали режим [Hand-held Twilight] от разпознатите сцени, ще се запише
само едно изображение.
•К
огато [Quality] е зададен в положение [RAW] или [RAW & JPEG], това ще се
отрази на представянето.
85
Запис (Допълнителни операции)
Допълнителни автоматични настройки
Избор на режима на запис
Избор на сцена
Този режим е подходящ за
z Запис с предварително зададени настройки в зависимост от сцената
Задайте диска за избор на режим в положение
(Избор на
сцена), изберете желания режим и запишете изображението
(стр. 38).
(Портрет)
Замъглява фона и изостря обекта на преден
план. Меко подчертава цветовете на
човешката кожа.
• За да размажете фона още повече,
задаването на обектива в позиция за
телеснимка на обектива ще засили ефекта.
• Можете да записвате живи изображения, като фокусирате върху
окото, което е най-близо до обектива.
• За да снимате обекти, осветени отзад, използвайте сенник.
• Използвайте функцията за намаляване на ефекта на червените
очи, ако очите на обекта станат червени от светкавицата (стр. 58).
(Спортни
състезания)
Записва движещи се обекти с бърза скорост
на затвора, така че обектът да изглежда
сякаш не помръдва. Когато натиснете и
задържите бутона на затвора, фотоапаратът
записва изображения продължително.
• Натиснете и задръжте наполовина натиснат
бутона на затвора, докато изчаквате подходящия момент.
(Макро)
Записва обекти отблизо, като например цветя
и храни.
• Можете да записвате обекти в още поблизък план, като използвате макро обектив
(продава се отделно).
• Задайте режима на светкавицата в
положение [Flash Off] (Изключена светкавица), когато записвате
обекти в рамките на 1 m.
• В режим на макро запис, функцията SteadyShot (Стабилизация)
няма да бъде напълно ефективна. Използвайте статива, за да
постигнете по-добри резултати.
• Най-малкото фокусно разстояние не се променя.
(Пейзаж)
Обхваща цялата гледка и я записва с остър
фокус и живи цветове.
• За да подчертаете простора на сцената,
задайте обектива в положение на запис в
широк ъгъл.
86
Избор на режима на запис
(Залез)
(Нощна сцена)
За запис на прекрасната червенина на
залязващото или изгряващото слънце.
Записва тъмни сцени без да се губи ефектът
от нощната атмосфера.
• Скоростта на затвора е по-ниска, затова
препоръчваме използването на статив.
• Възможно е снимката да не се запише
правилно, когато записвате изцяло тъмна
сцена.
(Запис при тъмни Записва нощни сцени с по-малко смущения
условия от ръка) и замъгляване, без да се налага използването
(Нощен портрет) Записва портретни снимки през нощта.
• Скоростта на затвора е по-ниска, затова
препоръчваме използването на статив.
Техника
• Когато искате да записвате изображения по-прецизно, задайте диска за
избор на режим в положение P, A, S или M и използвайте функцията
за креативен запис (стр. 131). В този случай можете да регулирате
експонацията, ISO и др.
87
Запис (Допълнителни операции)
на статив. Записват се няколко изображения
и се извършва обработка на снимките, за да
се намали размазването, ефектът от клатенето
на фотоапарата и смущенията.
• Намаляването на смущенията в режим [Hand-held Twilight] е помалко ефективно, когато записвате:
- обекти с непостоянни движения;
- обекти, които са твърде близо до фотоапарата;
- обекти с повтарящ се мотив като например теракота, и обекти с
нисък контраст като например небе, плаж или морава;
- обекти, които постоянно се променят, като например вълни или
водопади;
• В режим [Hand-held Twilight], когато използвате източник
на светлина, който премигва, като например флуоресцентно
осветление, може да се появят смущения.
Избор на режима на запис
Забележки
•Тъй като фотоапаратът автоматично преценява ситуацията, за да регулира
настройките, много от функциите няма да работят като например компенсацията на
експонацията, ISO настройката.
•Светкавицата е зададена в положение [Autoflash] (Автоматична светкавица) или
[Flash Off] (Изключена светкавица) за всеки режим Избор на сцена. Можете да
промените тези настройки (стр. 41, 75, 124).
Панорама/
3D Панорама
Този режим е подходящ за
zЗапис на обширни сцени или високи сгради с разчупена структура.
zЗапис на триизмерни изображения с усещане за дълбочина и възпроизвеждането им
на 3D-съвместим телевизор.
Задайте диска за избор на режим в положение
(Панорама)
(3D панорама) и запишете изображението (стр. 39).
или
Забележки
•Ако не успеете да обходите целия обект с фотоапарата за даденото време, в
композираното изображение се получава сива област. Ако това се случи, движете
фотоапарата по-бързо, за да създадете пълно панорамно изображение.
•Тъй като няколко изображения се долепят едно до друго, мястото на свръзката няма
да бъде ясно записано. По време на запис не клатете фотоапарата напред-назад или
наляво-надясно, а следвайте права траектория.
•В условия на ниска осветеност е възможно панорамните изображения да се замъглят
или да не се запишат.
•В условия на премигваща светлина като например при флуоресцентно осветление,
осветеността или цветовете на съединеното изображение не винаги са еднакви.
•Когато целият ъгъл на панорамата и ъгълът на заключване на фокуса и експонацията
посредством AE/AF заключване са крайно различни по отношение на осветеност,
цветове и фокус, записът няма да бъде успешен. Ако това се случи, сменете ъгъла на
заключване и снимайте отново.
•Режимите [Sweep Panorama] (Панорама) или [3D Sweep Panorama] (3D панорама) не
са подходящи в следните ситуации:
– Ако обектите се движат;
– Ако обектите са твърде близо до фотоапарата;
– При изображения с повтарящ се мотив, като например теракота, и такива с малък
контраст, като например небе, пясъчни плажове или ливади;
– При изображения с постоянно променяща се среда като например
развълнувано море или водопад;
– При сцени, където слънцето или електрическото осветление и др. са много
по-светли от заобикалящата ги среда.
88
Избор на режима на запис
•Записът в режими [Sweep Panorama] (Панорама) или [3D Sweep Panorama] (3D
панорама) може да прекъсне в следните ситуации:
– Ако въртите фотоапарата твърде бързо или твърде бавно.
– Ако прекалено клатите фотоапарата.
•Фотоапаратът продължава да снима в режими [Sweep Panorama] (Панорама) или [3D
Sweep Panorama] (3D панорама) и затворът продължава да работи, докато записът не
приключи.
•Функциите [Auto Port. Framing] и зуум на фотоапарата (ZOOM) не могат да се
използват.
Съвети за запис на панорамни изображения
Вертикална
позиция
Хоризонтална
позиция
Възможно наймалък радиус
•В режим на панорамен запис или триизмерен панорамен запис е препоръчително да
използвате широкоъгълен обектив.
•Когато използвате обектив с по-дълго фокусно разстояние, въртете фотоапарата побавно, отколкото когато използвате широкоъгълен обектив.
•Изберете сцената и натиснете бутона на затвора наполовина, за да заключите фокуса,
експонацията и баланса на бялото.
•Ако в края на снимката е композирана сцена с голямо разнообразие на форми,
композицията на снимката може да пропадне. В този случай, композирайте кадъра
така, че частта с най-разнообразния пейзаж да бъде в центъра на изображението и
снимайте отново.
3D изображения
Като използвате същата операция като при режим на панорамен запис,
фотоапаратът ще запише няколко изображения и ще ги комбинира, за да
създаде 3D изображение.
Можете да прегледате тези 3D изображения, като използвате 3D-съвместим
телевизор. За подробности относно 3D записа вижте стр. 200.
За да промените размера на изображението
Можете да изберете размер на изображението: Бутон MENU t
t [Panorama: Size] или [3D Pan.: Image Size].
1
89
Запис (Допълнителни операции)
Въртете фотоапарата с еднаква скорост,
образувайки дъга, в посоката, индикирана
на екрана. Статичните обекти са поподходящи за запис в режими [[Sweep
Panorama] (Панорама) или [3D Sweep
Panorama] (3D панорама) от движещите се
обекти.
Избор на режима на запис
Задаване на посоката на въртене
Можете да зададете посоката, в която да въртите фотоапарата.
Бутон MENU t
1 t [Panorama: Direction] или [3D Pan.:
Direction] t Изберете желана настройка
Продължителен теле-запис с приоритет на
автоматичната експозиция
Този режим е подходящ за
zПродължителен запис на бързо-движещи се обекти, за да уловите точен момент.
zЗапис на израженията на детско лице, които се променят постоянно във всеки един
момент.
Задайте диска за избор на режим в положение
(Продължителен теле-запис с приоритет на автоматичната
експозиция) и запишете изображението (стр. 40).
•Минималната зуум скала на фотоапарата (ZOOM) е зададена в положение 1.4 пъти и
размерът на изображението е зададен в положение М или S.
Техники за снимане
•Когато режимът за автоматично фокусиране е зададен в положение [Continuous AF],
фокусът и експозицията продължават да се регулират по време на записа. Стойността
на диафрагмата е зададена в положение F3.5 (когато максималната стойност на
диафрагмата за обектива е по-голяма от F3.5, тя се задава в максималната стойност
на диафрагмата) и ISO чувствителността може да бъде регулирана.
•В режим на ръчно фокусиране или когато режимът на автоматично фокусиране е
зададен в положение [Single-shot AF], можете да регулирате ISO чувствителността
и диафрагмата. Когато изберете [Single-shot AF], фокусът се фиксира за първото
изображение.
Забележки
•Скоростта на затвора е по-бавна в зависимост от настройката за ISO или диафрагма.
Като резултат, скоростта на продължителен запис може да е по-бавна.
•Функцията за разпознаване на лице се изключва.
•Когато изберете [Auto HDR], в зависимост от DRO настройката се извършва
временен DRO процес.
•Не можете да зададете [Quality] в положение [RAW] или [RAW & JPEG].
90
Избор на режима на запис
•Скоростта на продължителен запис е пресметната по наши критерии. Скоростта
на продължителния запис може да е по-бавна в зависимост от условията на записа
(Размер на изображението, ISO настройка, стойност на диафрагмата, намаляване на
смущенията при висока стойност на ISO или настройка за [Lens Comp.: Distortion]).
Запис в режим на автоматично програмиране
Този режим е подходящ за
zИзползване на автоматична експонация, като запазвате настройките за ISO
чувствителност, Креативен стил, Оптимизатор на динамичния обхват и др.
1 Задайте диска за избор на режим в положение P.
2 Задайте функциите за запис в желаните от вас
Запис (Допълнителни операции)
настройки (стр. 106 до 143).
• За да включите светкавицата, натиснете бутона
3 Регулирайте фокуса и запишете обекта.
Промяна на програмата
Можете временно да промените
комбинацията от скоростта на затвора
и стойността за диафрагмата като
правилната експозиция се поддържа от
фотоапарата.
Завъртете контролния диск, за да
изберете желаната комбинация, докато
постигнете правилен фокус.
Индикацията за режима на експониране
се променя в положение “P*”.
91
Избор на режима на запис
Приоритет на диафрагмата
Този режим е подходящ за
z Постигане на остър фокус върху обекта и размазване на детайлите около обекта.
Отварянето на диафрагмата стеснява рамката за фокусиране. (Дълбочината на
полето също намалява.)
zЗапис с дълбочина на сцената. Стесняването на диафрагмата разширява
фокусната рамка. (Дълбочината на полето се увеличава.)
1 Задайте диска за избор на режим в положение А.
2 Изберете стойност на
диафрагмата (F стойност) с
помощта на контролния диск.
• По-малка F стойност: Средата около
обекта се размазва.
По-голяма F стойност: Обектът и
заобикалящата го среда са на фокус.
• Не можете да проверите
замъгляването на изображението
на LCD екрана или във визьора.
Проверете записаните изображения и
регулирайте диафрагмата.
92
Диафрагма (F стойност)
Избор на режима на запис
3 Регулирайте фокуса и запишете
обекта.
Скоростта на затвора автоматично се
регулира, за да постигнете правилна
експонация.
• Когато фотоапаратът прецени, че с избраната
стойност на диафрагмата не е постигната
правилна експонация, скоростта на затвора
мига. В този случай отново регулирайте
диафрагмата.
Скорост на затвора
Техники на снимане
Забележка
•Натиснете бутона , когато снимате със светкавицата. Въпреки това обхватът на
светкавицата се различава в зависимост от стойността на диафрагмата. Когато
записвате с помощта на светкавицата, проверете обхвата на светкавицата в раздела
“Технически характеристики”.
93
Запис (Допълнителни операции)
•Възможно е скоростта на затвора да се забави в зависимост от стойността на
диафрагмата. Когато скоростта на затвора е по-бавна, използвайте статив.
•За да размажете още фона, използвайте телеобектив или обектив с по-малка
диафрагма (светъл обектив).
•Можете преди записа да проверите приблизителното как ще изглеждат
изображенията след размазването, като използвате бутона за преглед.
Избор на режима на запис
За да проверите замъгляването на фона
(Бутон за преглед)
На LCD екрана и във визьора се извеждат
изображения, запазени с най-широко
отворената диафрагма. Промяната на
диафрагмата се отразява на остротата на обекта,
което създава несъответствие между остротата
на изображението преди записа и остротата в
реалното изображение.
Като натискате бутона за преглед, можете
преди да направите записа да прегледате
изображението с диафрагмата, която ще
използвате за снимката, за да проверите
приблизителната острота на обекта.
Бутон за
преглед
•Натиснете бутона за преглед след като регулирате фокуса.
•Можете да регулирате диафрагмата в режим на преглед.
Забележка
•Когато за бутона за преглед е зададена друга функция, задайте [Preview Button]
в положение [Shot. Result Preview] или [Aperture Preview] в менюто Custom
(Настройки на потребителя) (стр. 159).
Приоритет на скоростта на затвора
Този режим е подходящ за
z Запис на движещи се обекти. Използвайте по-бърза скорост на затвора, за да
запишете даден момент от движението.
z Запазване и възпроизвеждане на динамиката на движението. Използвайте по-ниска
скорост на затвора, за да запазите динамиката в движещ се обект.
1 Задайте диска за избор на режим в положение S.
94
Избор на режима на запис
2 Изберете скоростта на затвора
с помощта на контролния диск.
Скорост на затвора
Запис (Допълнителни операции)
3 Регулирайте фокуса и запишете
обекта.
Диафрагмата се настройва автоматично, за да се
получи правилна експонация.
• Когато фотоапаратът прецени, че с избраната
скорост на затвора не е постигната правилна
експонация, стойността на диафрагмата мига.
В тези случаи отново регулирайте скоростта
на затвора.
Диафрагма (F
стойност)
Техники за снимане
•Когато скоростта на затвора е по-бавна, използвайте статив.
•Когато записвате спортни събития на закрито, изберете по-висока ISO
чувствителност.
Забележки
•Индикаторът
(Трептене на фотоапарата) не се извежда в режим на приоритет
на скоростта на затвора.
•Колкото по-висока е ISO чувствителността, толкова по-силни са смущенията.
•Когато скоростта на затвора е една секунда или повече, намаляването на
смущенията (Long Exposure NR) ще се извърши след като записът приключи и
за времето, за което е бил отворен затворът. Не можете да записвате, докато се
извършва този процес.
95
Избор на режима на запис
• Натиснете бутона , за да включите светкавицата. Въпреки това, когато
използвате светкавицата, ако затворите диафрагмата (по-голяма F стойност),
като намалите скоростта на затвора, светлината от светкавицата няма да
достига до далечни обекти.
Ръчна експозиция
Този режим е подходящ за
z Запис с желана настройка за експонацията като едновременно регулирате
скоростта на затвора и диафрагмата.
1 Задайте диска за избор на режим в положение М.
2 Завъртете контролния диск,
за да регулирате скоростта на
затвора и докато натискате
бутона AV, завъртете
контролния диск, за да
регулирате диафрагмата.
Бутон AV
Диафрагма (F
стойност)
Скорост на затвора
96
Избор на режима на запис
3 Запишете изображението след като
LCD екран
зададете експозицията.
• Проверете стойността на експозицията,
като използвате ръчно измерване*.
Към +: Изображенията стават по-светли.
Към -: Изображенията стават по-тъмни.
* Когато фотоапаратът е в режим М, той ще
изведе
Стойност на експонацията
стойност за преекспонация или недостатъчна
експозиция, като използвате индекса на
Екран във визьора
индикатора за компенсация на експозицията.
• В режим на преглед на визьора проверете
стойността на експонацията, като
Стандартна
използвате EV скалата.
стойност
•Индикаторът
(Трептене на фотоапарата) не се извежда в режим на ръчна
експонация.
•Когато дискът за избор на режим е зададен в положение М, ISO настройката [AUTO]
се задава в положение [100]. В режим М, ISO настройката [AUTO] не е възможна.
Задайте ISO чувствителността, ако това е необходимо (стр. 126).
•Натиснете бутона , за да включите светкавицата. Въпреки това, обхватът на
светкавицата се различава в зависимост от стойността на диафрагмата. Когато
записвате с помощта на светкавицата, проверете обхвата на светкавицата в
“Технически характеристики”.
BULB
Този режим е подходящ за
zЗапис на следи от светлини като например фойерверки.
z Запис на следи от падащи звезди.
1 Задайте диска за избор на режим в положение М.
97
Запис (Допълнителни операции)
Забележки
Избор на режима на запис
2 Завъртете контролния диск
наляво, докато се изведе [BULB].
BULB
3 Докато натискате бутона
AV, завъртете контролния
диск, за да регулирате
диафрагмата (F-стойност).
Бутон AV
4 Натиснете наполовина бутона на затвора, за да
регулирате фокуса.
5 Натиснете и задръжте бутона на затвора, докато
записът приключи.
Докато бутонът на затвора е натиснат, затворът остава отворен.
Техники на снимане
•Използвайте статив.
•Задайте фокуса в положение безкрайност в режим на ръчно фокусиране, когато
записвате фойерверки и др. Когато обективът няма положение безкрайност, първо
фокусирайте върху фойерверките, които се разпръскват в една и съща област, след
което ги запишете.
98
Избор на режима на запис
•Ако използвате устройството за дистанционно управление за функцията за
заключване на бутона на затвора (продава се отделно), можете да оставите затвора
отворен, като използвате устройството за дистанционно управление.
Забележки
•Когато използвате статив, изключете функцията SteadyShot (Стабилизация) (стр. 84).
•Колкото по-дълго е времето за експонация, толкова повече са смущенията в
изображението.
•Намаляването на смущенията (Long Exposure NR) след записа ще се извърши за
същото време като времето, в което затворът е бил задържан отворен. Не можете да
записвате докато се извършва тази операция.
•Когато функциите за разпознаване на усмивка и Auto HDR са включени, или когато
[Picture Effect] е зададен в положение [HDR Painting] или [Rich-tone Mono.], не
можете да зададете скоростта на затвора в положение [BULB].
•Ако използвате функциите за разпознаване на усмивка и Auto HDR, или ако
използвате настройките [HDR Painting] или [Rich-tone Mono.] за [Picture Effect]
заедно със скоростта на затвора, зададена в положение [BULB], скоростта временно
се задава в положение 30 секунди.
•Препоръчваме ви да започнете BULB запис след като температурата във фотоапарата
спадне, за да предотвратите влошаване на качеството на изображението.
Запис (Допълнителни операции)
99
Настройки при запис на видеоклипове
Лесен запис на видеоклипове
Можете да стартирате записът на видеоклипове от всеки режим на
експозиция.
Скоростта на затвора и диафрагмата се регулират автоматично.
Натиснете бутона MOVIE, за да започнете записа (стр. 33).
Техники за снимане
•Започнете записа след като регулирате фокуса.
•Следните настройки, които са зададени при записа на снимки, ще се използват без
промяна.
– ISO
– Баланс на бялото
– Креативен стил
– Компенсация на експонацията
– Област за автоматично фокусиране
– Режим на измерване
– Разпознаване на лице
– Проследяване на обект
– Оптимизатор на динамичния обхват
– Lens Comp.: Shading (Компенсация от обектива: Затъмняване)
– Lens Comp.: Chro. Aber. (Компенсация от обектива: Отклонения в
цветовете)
– Lens Comp.: Distortion (Компенсация от обектива: Смущения)
– Картинен ефект
•Настройките ISO, компенсация на експозицията, проследяване на обект или област
на автоматично фокусиране могат да се регулират в режим на запис на видеоклипове.
•Ако зададете [AF lock] за бутона AEL или бутона за преглед, можете да заключите
фокуса, като натиснете тези бутони в режим на автоматично фокусиране.
Забележки
•В режим на запис на видеоклип, областта, която можете да записвате (зрително
поле), е по-малка, отколкото при запис на снимки.
•Когато екранът [For viewfinder] е изведен на LCD екрана, той преминава в положение
[Display All Info.] в момента, когато започне записът на видеоклиповете.
100
Настройки при запис на видеоклипове
Цифров зуум
Можете да използвате функцията за цифров зуум при записа на
видеоклипове. Качеството обаче ще се влоши, защото изображението
ще се обработва.
1 Натиснете бутона ZOOM.
Бутон ZOOM
•Можете да използвате цифровия зуум при
записа на видеоклип, когато зададете [Digital
Zoom] в положение [Off] в менюто за запис
на снимки .
101
Запис (Допълнителни операции)
•Не снимайте срещу силен източник на светлина, като например слънцето.
Вътрешният механизъм на фотоапарата може да се повреди.
•Когато прехвърляте AVCHD видеоклипове към компютър, използвайте “PlayMemories Home” (стр. 64, 173).
•Когато снимате дълго време, температурата на фотоапарата се повишава и качеството
на изображението може да се влоши.
•Когато се изведе индикацията , температурата на фотоапарата е твърде висока.
Изключете фотоапарата и изчакайте, докато температурата спадне. Ако продължите
да снимате, фотоапаратът автоматично ще се изключи.
•Тъй като скоростта на затвора и диафрагмата автоматично се регулират, скоростта
на затвора ще бъде по-висока и движението на обекта може не е плавно при твърде
светли условия. Ако изберете ръчно фокусиране и настройка на скоростта на затвора
или диафрагмата, движението на обекта може да се запише плавно (стр. 102).
•Когато записвате видеоклипове, можете да изберете стойности за ISO
чувствителност между ISO 100 и ISO 3200. Ако започнете запис на видеоклип
и ISO настройката е 3200 или повече, ISO чувствителността се превключва в
положение ISO 3200. Когато приключите записа на видеоклип, настройката за ISO
чувствителност се връща към предходната стойност.
•Когато зададете ISO в положение [Multi Frame Noise Reduct.], временно се избира
опцията [AUTO].
•Не можете да избирате [Soft Focus], [HDR Painting], [Rich-tone Mono] или [Miniature]
в режим Картинен ефект. Когато записът на видеоклипове започне, картинният ефект
временно се задава в положение [Off].
•Не можете да използвате [Clear Image Zoom] при запис на видеоклипове.
Настройки при запис на видеоклипове
2 Увеличете изображението до желаното зуум ниво с
помощта на b/B на контролния бутон.
• Можете да задавате зуум ниво до около 4 пъти.
Запис на видеоклипове с регулирана скорост на
затвора и диафрагма
Можете да записвате видеоклипове с регулирана скорост на затвора и
стойност на диафрагмата, което контролира разфокусирането на фона
или плавността на движението според предпочитанията ви.
1Задайте ключа за режима на фокусиране в положение MF
(стр. 113).
2 Задайте ключа за избор на режим в положение
на видеоклип).
(Запис
3 Изберете желания режим с помощта на v/V на
контролния бутон, след това натиснете центъра на
бутона.
•За да промените режима, натиснете бутона Fn, след това изберете друг режим.
4 Регулирайте скоростта на затвора и стойността на
диафрагмата с контролния диск.
5 Регулирайте фокуса, след това натиснете бутона
MOVIE, за да започнете записа.
(Автоматично Позволява ви да записвате с автоматично регулирана
програмиране) (91) експозиция (едновременно скоростта на затвора и
стойността на диафрагмата). Другите настройки могат
да бъдат регулирани ръчно и стойностите могат да бъдат
запазени.
(Приоритет на Позволява ви да записвате след ръчно регулиране на
диафрагмата) (92) стойността на диафрагмата, като използвате контролния диск.
(Скорост на
затвора) (94)
102
Позволява ви да записвате след ръчно регулиране на
скоростта на затвора, като използвате контролния диск.
Настройки при запис на видеоклипове
(Ръчна
експозиция) (96)
Позволява ви да записвате след ръчно регулиране на
експозицията (едновременно скоростта на затвора и
стойността на диафрагмата), като използвате контролния диск.
Формат на файла
Бутон MENU t
желания формат
1 t [File Format] t Изберете
Записва 60i/50i или 24p/25p видеоклипове в AVCHD
формат. Този файлов формат е подходящ за преглед
на видеоклипове на телевизор с висока разделителна
способност.
Можете да създавате Blu-ray Disc, AVCHD диск или
DVD-Video диск, като използвате приложения софтуер
“PlayMemories Home”.
• 60i/50i видеоклиповете се записват със скорост 60 полета/
секунда или съответно 50 полета/секунда. И двата вида
видеоклипове включват система за презредово сканиране,
Dolby Digital звук и AVCHD формат.
• 24p/25p видеоклиповете се записват със скорост 24
кадъра/секунда или съответно 25 полета/секунда. И двата
вида видеоклипове включват система за прогресивно
сканиране, Dolby Digital звук и AVCHD формат.
MP4
Записва mp4 (AVC) видеоклипове. Този формат е
подходящ за качване в интернет, прикрепяне към
електронната поща и др.
• Видеоклиповете се записват в MPEG-4 формат със скорост
от около 30 кадъра/секунда, като включват система за
прогресивно сканиране, AAC звук и mp4 формат.
• Не можете да създавате диск от видеоклиповете,
записани в този формат, като използвате приложения
софтуер “PlayMemories Home”.
Настройки на записа
Колкото по-висока е средната скорост на пренос на данни, толкова повисоко е качеството на изображението.
Бутон MENU t
желания размер
1 t [Record Setting] t Изберете
103
Запис (Допълнителни операции)
AVCHD
Настройки при запис на видеоклипове
[Формат на файла]: [AVCHD]
Формат на
файла
Среден Запис
битрейт
60i 24M(FX)*
50i 24M(FX)**
24 Mbps
Записва видеоклипове с високо качество на
картината и размер от 1920 × 1080 (60i/50i)
60i 17M(FH)*
50i 17M(FH)**
17 Mbps
Записва видеоклипове със стандартно качество на
картината и размер от 1920 × 1080 (60i/50i)
24p 24M(FX)*
25p 24M(FX)**
24 Mbps
Записва видеоклипове с високо качество на
картината и размер от 1920 × 1080 (24p/25p). Този
режим пресъздава атмосферата от кино лентите.
24p 17M(FH)*
25p 17M(FH)**
17 Mbps
Записва видеоклипове със стандартно качество на
картината и размер от 1920 × 1080 (24p/25p). Този
режим пресъздава атмосферата от кино лентите.
[Формат на файла]: MP4
Формат на
файла
Среден
Запис
битрейт
1440x1080 12M
12 Mbps
Записва видеоклипове с размер 1440 х 1080.
VGA 3M
3 Mbps
Записва видеоклипове с VGA размер.
* 1080 60i-съвместимо устройство
** 1080 50i-съвместимо устройство
Забележки
•Видеоклиповете, записани с настройката [60i 24M(FX)/50i 24M(FX)] или [24p
24M(FX)/25p 24M(FX)] в [Record Setting] се преобразуват чрез “PlayMemories
Home”, за да се създаде AVCHD диск. Това преобразуване може да отнеме известно
време. В допълнение, не можете да създавате диск с оригиналното качество на
изображението. Ако желаете да запазите оригиналното качество на изображението,
трябва да запазите видеоклиповете си на Blu-ray Disc.
•За да гледате 24p/25p видеоклипове на телевизора, имате нужда от телевизор, който
е съвместим с 24p/25p. Ако използвате несъвместим телевизор, видеоклиповете се
преобразуват в положение 60i/50i и се извеждат на телевизора.
Аудио запис
Когато записвате видеоклипове, звукът от механизма на фотоапарата
или обектива може да се запише. Можете да записвате видеоклипове
и без звук.
Бутон MENU t
104
1 t [Audio Recording] t [Off]
Настройки при запис на видеоклипове
Когато режимът на фокусиране е зададен в положение на ръчен фокус,
можете да изключите записа на звука от механизма на обектива при
автоматично фокусиране (стр. 113).
За да намалите смущенията от вятъра
Можете да намалите смущенията, причинени от вятъра, като намалите
басите, които се приемат от вградения микрофон.
Бутон MENU t
1 t [Wind Noise Reduct.] t [On]
Забележки
•Задаването на опцията в положение [On] може да запише басовите тонове с ниска
сила на звука. Задайте в положение [Off], когато не духа вятър.
•Когато използвате външен микрофон (продава се отделно), тази опция няма да
работи.
Запис (Допълнителни операции)
105
Регулиране на фокуса
Съществуват два начина за настройка на фокуса: автоматичен фокус
и ръчен фокус.
В зависимост от обектива, начинът на превключване между
автоматично фокусиране и ръчно фокусиране е различен.
Вид на
обектива
Ключ, който ще За да превключите За да превключите
използвате
към автоматично към ръчно
фокусиране
фокусиране
Обективът
притежава
ключ за избор
на режим на
фокусиране
Обектив (Винаги
задавайте ключа
за режима на
фокусиране на
фотоапарата в
положение AF).
Задайте ключа
за режима на
фокусиране
на обектива в
положение AF.
Задайте ключа
за режима на
фокусиране
на обектива в
положение MF.
Обективът
не притежава
ключ за избор
на режим на
фокусиране
Фотоапарат
Задайте ключа
за режима на
фокусиране
на обектива в
положение AF.
Задайте ключа
за режима на
фокусиране
на обектива в
положение MF.
Автоматичен фокус
1Задайте ключа за избор
на режим на фокусиране в
положение AF.
2 Когато обективът
притежава ключ за избор
на режима на фокусиране,
задайте го в положение AF.
106
Регулиране на фокуса
3 Натиснете наполовина бутона на
затвора, за да проверите фокуса, и
запишете изображението.
•Когато фокусът бъде потвърден, индикаторът за
фокусиране се променя в z или
(по-долу).
•AF областта, където фокусът е потвърден, става
зелена.
Област за
автоматично
Индикатор фокусиране
за фокуса
Забележка
•Докато фотоапаратът фокусира автоматично, не докосвайте въртящия се пръстен за
фокусиране.
Техники на снимане
Индикатор за фокуса
Индикатор за фокуса Състояние
z свети
Фокусът е заключен. Готовност за снимане.
свети
Фокусът е потвърден. Точката за фокусиране се
движи, когато гледате движещи се обекти. Готовност
за снимане.
свети
Все още фокусира. Не можете да освободите затвора.
z мига
Не можете да фокусирате. Затворът е заключен.
Обекти, които изискват специално фокусиране:
Когато използвате автоматичния фокус, фокусирането върху
следните обекти може да се окаже трудно. В този случай използвайте
функцията за запис със заключване на фокуса (стр. 108) или
извършете ръчно фокусиране (стр. 113).
•Обект с нисък контраст като например синьо небе или бяла стена.
•Два обекта на различни разстояния, които се застъпват в AF рамката.
•Обект с повтарящи се части - например фасада на сграда.
•При обект, който е много светъл или блестящ - например слънцето, повърхността на
автомобил или вода.
•При недостатъчна светлина.
107
Запис (Допълнителни операции)
•За да изберете областта, използвана за фокусиране, задайте [AF area] (стр. 110).
Регулиране на фокуса
За да измерите точното разстояние към обекта
Маркировката , която се намира в горната
част на фотоапарата, показва
местоположението на матрицата*. Когато
мерите точното разстояние между
фотоапарата и обекта, вижте позицията
на хоризонталната линия. * Матрицата е частта на фотоапарата,
която служи като филм.
Забележка
•Ако обектът е по-близо отколкото е минималното разстояние за запис на
прикрепения обектив, фокусът не може да бъде потвърден. Уверете се, че сте
поставили достатъчно място между обекта и фотоапарата.
Заключване на фокуса
1 Поставете обекта в AF
рамката и натиснете бутона
на затвора наполовина.
Фокусът се заключва.
•Задайте [Autofocus Mode] в положение
[Single-shot AF].
2 Задръжте бутона на затвора
натиснат наполовина и поставете
обекта в оригинална позиция, за да
композирате отново снимката.
3 Натиснете бутона на затвора докрай, за да запишете
снимката.
108
Регулиране на фокуса
Режим на автоматично фокусиране
Бутон Fn t
(Режим на автоматично фокусиране) t
Изберете желана настройка.
(Single-shot AF) Фотоапаратът фокусира и фокусът се заключва, когато
(AF за единичен натиснете бутона на затвора наполовина.
запис)
(Automatic AF) [Autofocus mode] се превключва между Single-shot AF
(Автоматичен (AF за единичен запис) и Continuous AF (Непрекъснат
AF)
AF) в зависимост от движението на обекта.
Когато натиснете и задържите бутона на затвора, фокусът
се заключва, ако обектът не се движи, а ако обектът се
движи, фотоапаратът продължава да фокусира.
•Когато обектът е на фокус, аудио сигналите няма да се
чуват.
•Не можете да използвате заключване на фокуса.
Техники за снимане
•Използвайте [Single-shot AF] (AF за единичен запис), когато обектът не се движи.
•Използвайте [Continuous AF] (Непрекъснат AF), когато обектът се движи.
Забележка
•[Automatic AF] (Автоматичен AF) се избира, когато зададете режима на експонация
в положение Intelligent Auto (Запис с автоматични настройки), Superior Auto (Запис
с допълнителни автоматични настройки) или ако изберете един от следните режими
от Избор на сцена: [Portrait] (Портрет), [Landscape] (Пейзаж), [Sunset] (Залез), [Night
Scene] (Нощна сцена), [Night Portrait] (Нощен портрет) или [Hand-held Twilight]
(Запис при нощни условия от ръка).
•[Single-shot AF] (AF за единичен запис) се избира, когато зададете режима на
експозиция в положение Панорама, 3D панорама или [Macro] (Макро) в Избор на
сцена.
•[Continuous AF] (Непрекъснат AF) се избира, когато зададете режима на експозиция
в положение [Sports Action] (Спорт) в режим Избор на сцена или когато използвате
функцията Разпознаване на усмивка.
109
Запис (Допълнителни операции)
(Continuous AF) Фотоапаратът продължава да фокусира, докато бутонът
(Непрекъснат AF) на затвора е натиснат и задържан наполовина.
Регулиране на фокуса
Област за автоматично фокусиране
Изберете желаната AF област спрямо
условията на запис или според
вашите предпочитания.
Зелените очертания указват областта,
в която фокусът е потвърден, а
останалите области за фокусиране
изчезват.
Бутон Fn t
АF област
(AF рамка) t Изберете желана настройка
Фотоапаратът определя коя от 15 AF рамки да се
(Wide) (Широк
използва при фокусиране в AF областта.
екран)
Изберете зона, за която желаете да активирате фокуса (Zone) (Зонов лява, дясна или централна, с помощта на контролния
фокус)
бутон. Фотоапаратът определя коя от областите за
автоматично фокусиране в избраната зона се използват
за фокусиране. Натиснете бутона AF, за да се изведе
екранът с настройки, и след това изберете желаната зона.
Фотоапаратът използва AF областта, която се намира в
(Spot) (Точков центъра.
фокус)
Изберете областта, за която желаете да включите фокуса,
(Local)
от 15 области, като използвате контролния бутон. За да
(Област)
изведете екрана с настройки и да изберете желана област,
натиснете бутона AF.
Забележки
• Когато режимът на експонацията е зададен в положение Intelligent Auto (Запис
с автоматични настройки), Superior Auto (Запис с допълнителни автоматични
настройки) или Избор на сцена, или когато използвате функцията Проследяване на
обект, или ако е включен режим Разпознаване на усмивка, [AF area] ще се фиксира в
положение [Wide] (Широк екран) и няма да можете да избирате други настройки.
• Възможно е AF областта да не бъде осветена при продължителен запис или когато
натиснете без прекъсване бутона на затвора докрай.
• Когато [Object Tracking] (Проследяване на обект) е в положение [On] и ако
използвате AF бутона, екранът с настройки, използван за опцията [Zone] или
[Local], не се извежда.
Рефлектор за автоматично фокусиране
Можете да включите рефлектора за автоматично фокусиране, за да
фокусирате върху обекти при тъмни условия.
110
Регулиране на фокуса
Бутон MENU t
2 t [AF Illuminator] t Изберете
желаната настройка
• Тъй като фотоапаратът използва вградената светкавица като
рефлектор за автоматично фокусиране, натиснете бутона , за да
отворите светкавицата.
Проследяване на обект
Фотоапаратът запазва фокуса върху движещ се обект, като го
проследява. Настройката на функцията за проследяване на обект е
зададена в положение [On] по подразбиране.
1 Натиснете центъра на контролния бутон, докато е
изведен информационнияt дисплей.
Извежда се рамка за проследяване.
• За да изключите функцията за проследяване на обекта, натиснете
бутона Fn, след това задайте в положение [Off].
2 Изравнете рамката с обекта, който
ще проследявате, и натиснете
центъра на контролния бутон.
Фотоапаратът започва проследяването на
обекта.
• За да отмените функцията за проследяване,
натиснете центъра отново.
Рамка за проследяване
3 Натиснете бутона на затвора, за да заснемете обекта.
Забележки
• Проследяването може да се окаже трудно в следните ситуации:
111
Запис (Допълнителни операции)
Забележки
• Рефлекторът за автоматично фокусиране не работи, когато [Autofocus Mode]
е зададен в положение (Непрекъснат автофокус) или ако обектът се движи в
или
светват.)
[Automatic AF] (Автоматичен автофокус). (Индикаторите
• Възможно е рефлекторът за автоматично фокусиране да не работи с фокусна
дължина от 300 mm или повече.
• Когато прикрепите външна светкавица (продава се отделно), която притежава
рефлектор за автоматично фокусиране, можете да използвате рефлектора
за автоматично фокусиране на външната светкавица. Приберете вградената
светкавица.
• Рефлекторът за автоматично фокусиране не работи, когато зададете [Smile
Shutter] в положение [On].
Регулиране на фокуса
– Ако обектът се движи твърде бързо.
– Ако обектът е твърде малък или голям.
– Ако контрастът между обекта и фона е малък.
– При тъмни условия.
– При променяща се околна светлина.
• Не можете да използвате функцията Проследяване на обект, когато режимът
на експониране е зададен в положение Sweep Panorama (Панорама), 3D Sweep
Panorama (3D панорама), Tele-zoom Continuous Priority AE (Продължителен
теле-запис с приоритет на автоматичната експозиция) или когато използвате
[Hand-held Twilight] (Запис при нощни условия от ръка) в Избор на сцена, както
и когато е избрана функцията за ръчно фокусиране.
• Фотоапаратът спира да следи обекта, когато той изчезне от екрана.
Проследяване на определено лице с приоритет
Можете да изберете дали фотоапаратът да следи определено лице с
приоритет или не, когато такова бъде разпознато, докато следи обект.
Бутон MENU t
4 t [Face Priority Tracking] t [On]
Когато лицето не е в кадъра, фотоапаратът проследява тялото, а когато
лицето влезе в кадъра, фотоапаратът проследява него. Ако следеният
човек изчезне от кадъра, докато фотоапаратът го следи, а след това пак
се върне в кадър, фотоапаратът отново ще фокусира върху лицето му.
• Ако включите функцията за разпознаване на усмивка, докато
проследявате лице с функцията Проследяване на обект, то същото
лице ще стане цел на функцията за разпознаване на усмивка.
• Ако изберете разпознатото лице като цел, фотоапаратът ще следи
тялото на този човек, докато лицето му е извън кадър, дори ако [Face
Priority Tracking] е зададена в положение [Off]. Ако следеният човек
изчезне от кадъра, докато фотоапаратът го следи, а след това пак се
върне в кадър, фотоапаратът отново ще фокусира върху лицето му.
112
Регулиране на фокуса
Ръчен фокус
Когато е трудно да извършите точен фокус в режим на автоматично
фокусиране, можете ръчно да регулирате фокуса.
1 Задайте ключа за режим на
фокусиране в положение MF.
2 Когато обективът не
3 Завъртете пръстена за
фокусиране на обектива, за
да постигнете ясен фокус
Пръстен за
фокусиране
Забележки
• Когато използвате Wide AF област (област на широк AF), се използва централната
част; когато използвате Zone AF област (област на зонов AF), се използва
обикновено-избирана област; когато използвате Local AF област (област на местен
AF), се използва областта, избирана с помощта на контролния бутон.
• Когато използвате теле-преобразувател (продава се отделно) и др., е възможно
въртенето на фокусния пръстен да не бъде плавно.
• Ако диоптърът не е правилно регулиран в режим на използване на визьора, не се
постига правилен фокус (стр. 29).
• Уверете се, че сте задали ключа за режима на фокусиране в положение MF за ръчен
фокус. Не въртете пръстена за фокусиране без да сте задали в положение MF.
Въртенето на пръстена за фокусиране насила без да сте задали в положение MF
може да повреди пръстена.
113
Запис (Допълнителни операции)
притежава ключ за избор на
режим на фокусиране, задайте
ключа на фотоапарата в
положение MF.
Регулиране на фокуса
Директен ръчен фокус
Когато прикрепите към фотоапарата обектив, снабден с функция за
директен ръчен фокус и [Autofocus Mode] е зададен в положение [Single-shot AF] или [Automatic AF], можете да правите фини настройки,
като използвате пръстена за фокусиране след като заключите фокуса.
Можете бързо да фокусирате върху даден обект, вместо да използвате
ръчния фокус от самото начало. Това е удобно когато записвате макро
изображения (DT 18-135mm F3.5-5.6 SAM и др.)
Подчертаване
Подчертава контурите на фокусния обхват с определен цвят при
ръчно фокусиране. Тази функция ви позволява лесно да потвърдите
фокуса.
Бутон MENU t
настройка.
2 t [Peaking Level] t Изберете желаната
Забележки
• Тъй като фотоапаратът преценява, че някои области са на фокус, нивото
на подчертаване се различава в зависимост от обекта или обектива, които
използвате.
• Контурите във фокусното разстояние не се подчертават, когато фотоапаратът е
свързан чрез HDMI кабел.
Задаване на цвета, който се използва за функцията за подчертаване.
Можете да зададете цвета, който се използва при функцията за
подчертаване при ръчно фокусиране.
Бутон MENU t
настройка.
2 t [Peaking Color] t Изберете желана
Забележка
• Тази опция не е достъпна, ако опцията [Peaking Level] е зададена в положение [Off].
Увеличаване за фокусиране
Можете да проверите фокуса, като увеличите изображението преди да
извършите записа.
Бутон MENU t
114
3 t [Preview Button] t [Focus Magnifier]
Регулиране на фокуса
2 Натиснете бутона за увеличаване при
фокусиране.
Бутон за увеличаване
при фокусиране.
3 Отново натиснете бутона за
• Всеки път, когато натиснете бутона за
увеличаване при фокусиране, zoom
скалата се променя както следва:
Пълен дисплей t Прибл. x4.8 t
Прибл. x9.5
4 Потвърдете и регулирайте фокуса
• Можете да регулирате фокуса ръчно, като завъртите пръстена за
фокусиране.
• Ако натиснете бутона AF, увеличеният участък от изображението се
връща в центъра.
• Когато натиснете бутона на затвора наполовина, функцията за
увеличаване при фокусиране се отменя.
5 Натиснете бутона на затвора докрай, за да запишете
изображението.
• Можете да записвате изображения, когато изображението е
увеличено; въпреки това записаното изображение се извежда на
целия екран.
• Функцията за увеличение при фокусиране ще се изключи след записа.
115
Запис (Допълнителни операции)
увеличаване при фокусиране, за
да увеличите изображението,
и изберете частта, която
желаете да увеличите, с
помощта на v/V/b/B на
контролния бутон.
Разпознаване на лица
Разпознаване на лице
Фотоапаратът разпознава лица, регулира фокуса, експонацията,
извършва обработка на изображенията и регулира настройките на
светкавицата.
Бутон Fn t (Разпознаване на усмивка/лице) t Изберете
желаната настройка
Face Detection Off
Изключва функцията за разпознаване на лица.
Face Detection On
(Regist. Faces)
Включва функцията за разпознаване на лица и фокусира
с приоритет върху лицата, които са регистрирани в
настройката [Face Registration] (стр. 117).
Face Detection On
Включва функцията за разпознаване на лица, но не задава
приоритет върху регистрираните лица.
Smile Shutter
Автоматично разпознава и заснема усмивка.
Рамка за разпознаване на лица
Когато фотоапаратът разпознае лице, се
извежда сива рамка за разпознаване на
лице. Когато фотоапаратът прецени, че
е възможно автоматично фокусиране,
рамката за разпознаване на лице става
бяла. Когато натиснете бутона на затвора
наполовина, рамките за разпознаване на
лица стават зелени.
Рамки за
разпознаване
на лица (бели)
Рамки за
разпознаване
на лица (сиви)
• Ако лицето не се намира в областта за автоматично фокусиране,
когато натиснете бутона на затвора наполовина, използваната област
за автоматично фокусиране става зелена.
• Когато фотоапаратът разпознае няколко лица, той автоматично
избира лице с приоритет и единичната рамка за разпознаване на
лице става бяла. Магента рамката се появява върху лицето, което е
регистрирано с [Face Registration].
Техника на снимане
• Композирайте така, че рамката за разпознаване на лице и областта за
автоматично фокусиране да съвпадат.
116
Detecting faces
Забележки
• Функцията за разпознаване на лице не може да се използва, когато режимът на
експониране е в положение Sweep Panorama (Панорама), 3D Sweep Panorama (3D
панорама), Tele-zoom Continuous Priority AE (Продължителен теле-запис с приоритет
на автоматичната експонация).
• Могат да бъдат разпознати до 8 лица.
• В зависимост от условията на запис е възможно е фотоапаратът да не разпознае нито
едно лице или може да разпознае други обекти.
Регистрация на лице
Фотоапаратът разпознава лица, за които информацията е
регистрирана предварително.
1 Бутон MENU t
Registration].
4 t [Face Registration] t [New
да регистрирате, и натиснете бутона на затвора.
3 Изберете [Enter] с помощта на v контролния бутон,
след това натиснете центъра на контролния бутон.
• Можете да регистрирате до 8 лица за обекта.
• Снимайте лицето отпред на силно осветено място. Лицето може да
не се регистрира правилно, ако е закрито от шапка, маска, слънчеви
очила и др.
За да промените приоритета на лицата, които са регистрирани
преди това.
Когато сте регистрирали няколко лица, приоритетът на избор се
задава. Можете да промените този приоритет.
Бутон MENU t 4 t [Face Registration] t [Order Exchanging] t Изберете лице, за което желаете да промените
приоритета и нивото на приоритет.
За да изтриете регистрирано лице
Можете да изтриете регистрирано лице.
117
Запис (Допълнителни операции)
2 Изравнете насочващата рамка с лицето, което желаете
Разпознаване на лица
Бутон MENU t 4 t [Face Registration] t [Delete] t
Изберете лицето, което желаете да изтриете.
•Когато изберете [Delete All], можете да изтриете едновременно всички регистрирани
лица.
Забележки
•Дори ако изберете [Delete], данните за регистрираните лица остават във фотоапарата.
Ако желаете да изтриете и тези данни, изберете [Delete All].
•Регистрираното лице не се изтрива дори ако изберете опция [Initialize].
Автоматично кадриране на портрети
Когато фотоапаратът разпознае и заснеме лице, запечатаното
изображение автоматично се подрязва в подходяща композиция.
Запазват се и оригиналното, и подрязаното изображение.
•Индикаторът става зелен, когато функцията
за подрязване е достъпна в режим Live View
(Преглед на екрана).
•Рамката, използвана за подрязване, се извежда
на екрана за автоматичен преглед след
заснемането на кадъра.
Екран за автоматичен
преглед
Обхват на
подрязването
За да промените настройката на [Auto Port. Framing]
Настройката по подразбиране е [Auto].
Бутон Fn t (Автоматично кадриране на портрет) t
Изберете желаната настройка
Забележки
•Не можете да използвате функцията Автоматично кадриране на портрет, ако
режимът на експонация е зададен в положение Sweep Panorama (Панорама), 3D
Sweep Panorama (3D панорама) или в режим Tele-zoom Continuous Priority AE
(Продължителен теле-запис с приоритет на автоматичната експонация), Movie
(Запис на видеоклип) или [Hand-held Twilight] (Запис при нощни условия от ръка),
[Sports Action] (Спортни събития) в режим Избор на сцена.
•В зависимост от снимачните условия, подрязаното изображение може да не е найдобрата възможна композиция.
•Не можете да използвате тази функция, когато опцията [Quality] е зададена в
положение [RAW] или [RAW & JPEG].
118
Разпознаване на лица
•Не можете да използвате тази функция заедно със следните функции:
Продължителен запис, Продължителен експонационен клин, [Multi Frame Noise
Reduct.], [Auto HDR], функцията на фотоапарата за увеличаване на изображението
(ZOOM), ръчен фокус или [Soft Focus], [HDR Painting], [Richtone Mono.], [Miniature]
от режим Картинен ефект.
Разпознаване на усмивка
Когато фотоапаратът разпознае усмивка, затворът автоматично се освобождава.
1 Бутон Fn t
(Разпознаване на усмивка/лице) t [Smile
Shutter On: Normal Smile] t Изберете желания режим на
чувствителност при разпознаване на усмивка с b/B на
контролния бутон.
Можете да зададете чувствителността на функцията за разпознаване
(Бегла усмивка),
на усмивка към една от следните три опции:
(Широка усмивка).
(Нормална усмивка) и
•Когато функцията за разпознаване на усмивка е активирана,
индикаторът за чувствителност при разпознаване на усмивки се
извежда на екрана.
2 Изчакайте усмивката да се
разпознае.
Фотоапаратът разпознава усмивка и фокусът
се потвърждава. Когато нивото на усмивката
надвиши маркировката b на индикатора,
фотоапаратът записва изображения
автоматично.
Рамка за разпознаване на лице
•Когато фотоапаратът разпознае лица, лицата Индикатор за чувствителност при
се заграждат с рамка за разпознаване на лица. разпознаване на усмивка
Рамката за разпознаване на лице става зелена,
когато тези обекти се фокусират.
•Ако [Auto Port. Framing] е зададена в положение
[Auto], изображение ще бъде подрязано автоматично,
за да ви се предостави подходяща композиция.
3 За да спрете записа, бутон Fn t
(Разпознаване на
усмивка/лице) t Изберете опция, различна от [Smile
Shutter].
119
Разпознаване на лица
Техники при снимане
•За да фокусирате върху усмивката, насложете рамката за разпознаване на лице и AF
областта.
•Не покривайте очите на обекта с бретон и др. Не отваряйте очи твърде широко.
•Не закривайте лицето с шапки, маски, слънчеви очила и др.
•Опитайте се да позиционирате лицето пред фотоапарата на една равнина.
•Следете за чиста усмивка с отворена уста. Усмивките се разпознават най-лесно,
когато зъбите са открити.
•Ако натиснете бутона на затвора, докато функцията за разпознаване на усмивка е
активирана, фотоапаратът записва изображение и след това се връща към режим
Разпознаване на усмивката.
Забележки
•Не можете да използвате функцията Разпознаване на усмивка в режим Sweep Panorama (Панорама), 3D Sweep Panorama (3D панорама), Tele-zoom Continuous Priority
AE (Продължителен теле-запис с приоритет на автоматичната експозиция), Movie
(Запис на видеоклип) или [Hand-held Twilight] (Запис при нощни условия от ръка) в
Избор на сцена или ако е избрана функцията за ръчно фокусиране.
•Режимът на запис автоматично се задава в положение [Single Shooting].
•Рефлекторът за автоматично фокусиране не работи с функцията Разпознаване на
усмивка.
•Ако фотоапаратът не разпознае усмивката, променете настройката Чувствителност
при разпознаване на усмивка.
•В зависимост от условията на запис е възможно усмивките да не бъдат правилно
разпознати.
•Ако включите функцията за разпознаване на усмивка, докато е зададен режим
Проследяване на лице, то това лице ще стане цел на функцията Разпознаване на
усмивка (стр. 111).
120
Регулиране на яркостта на
изображението
Заключване на автоматичната експозиция
Fn t
1Бутон
измерване)
(Режим на измерване) t
(Точково
2 Регулирайте фокуса на участъка, към който желаете
да заключите експозицията.
3 Натиснете бутона AEL, за да
заключите експозицията.
Извежда се индикацията (маркировка за AE в
заключено положение).
•Стойността на експонацията, която се
основава на заключената експонация
в кръга за точковото измерване, се
извежда и върху EV скалата.
Бутон AEL
4 Докато натискате бутона AEL, фокусирайте върху
обекта и го запишете.
•Ако продължавате да записвате със същата стойност на експозицията, натиснете и
задръжте бутона AEL след като записът приключи. Настройката се отменя, когато
бутонът бъде освободен.
121
Запис (Допълнителни операции)
Когато снимате срещу слънцето или до прозорец, експонацията може
да не е подходяща за обекта. В тези случаи използвайте измерване на
светлината там, където обектът е достатъчно осветен, за да заключите
експозицията преди записа. За да намалите осветеността на обекта,
насочете фотоапарата към точка, която е по-светла от обекта, и
използвайте измервателя на светлината, за да заключите експонацията
за цялото изображение. За да направите обекта по-светъл, насочете
фотоапарата към точка, която е по-тъмна от обекта и използвайте
измервателя на светлината, за да заключите експозицията за цялото
изображение.
Тази част обяснява как да запишете по-светло изображение, като
използвате (Точково измерване)
Регулиране на яркостта на изображението
Режим на измерване
Fn бутон t
(Режим на измерване) t Избор на желан режим
(Multi segment)
(Мултисегментирано
измерване)
Този режим измерва светлината за всяка област, като
разделя областта на по-малки части и определя точната
експозиция на целия екран.
(Center weight- Докато подчертавате централната част на екрана, този
ed) (Централно режим измерва средната осветеност на целия екран.
измерване)
( Spot) (Точково Този режим измерва светлината само в кръга за точково
измерване)
измерване в центъра на рамката.
Техники за снимане
•Използвайте [Multi Segment] (Мулти-сегментирано измерване) измерване за общ
запис.
•Когато в областта за автоматичен фокус има силно контрастен обект, измерете
светлината на обекта, който желаете да запишете с оптимална експозиция, като
използвате функцията за точково измерване и се възползвате от записа с AE в
заключено положение (стр. 121).
Забележка
•Когато режимът на експозицията е зададен в положение Intelligent Auto (Запис
с автоматични настройки), Superior Auto (Запис с допълнителни автоматични
настройки) или Scene Selection (Избор на сцена), или когато използвате функцията
зуум на фотоапарата (ZOOM), [Metering Mode] е фиксиран в положение [Multi Segment] (Мулти-сегментирано измерване) и не можете да избирате други режими.
Компенсация на светкавицата
Когато записвате с помощта на светкавицата, можете да регулирате количеството
светлина без да променяте компенсацията на експозицията. Можете да променяте
единствено експозицията на основния обект, който е в обхвата на светкавицата.
Бутон Fn t (Компенсация на светкавицата) t Изберете
желаната настройка
Към +: Увеличава количеството светлина от светкавицата.
Към -: Намалява количеството светлина от светкавицата.
Забележки
•Опцията не може да бъде зададена, когато режимът на експозицията е зададен в
положение Intelligent Auto (Запис с автоматични настройки), Superior Auto (Запис с
допълнителни автоматични настройки), Sweep Panorama (Панорама), 3D Sweep Panorama (3D панорама) или Scene Selection (Избор на сцена).
•Възможно е положителният ефект да не е видим поради ограниченото количество
светлина, излъчено от светкавицата, ако обектът се намира извън максималния обхват
на светкавицата. Ако обектът се намира много близо, е възможно отрицателният ефект
също да се окаже незабележим.
122
Регулиране на яркостта на изображението
Компенсация на експозицията и светкавицата
Компенсацията на експозицията променя настройките за скорост на затвора,
диафрагма и ISO чувствителност (когато изберете [AUTO]), за да извършите
компенсацията.
Компенсацията на светкавицата променя само количеството светлина, излъчена
от светкавицата.
Контрол на светкавицата
Бутон MENU t
настройка
2 t [Flash control] t Изберете желана
Този режим контролира светлината от светкавицата, като
измерва отразената светлина от предварителната светкавица и
информацията за фокусно разстояние. Този режим ви позволява
да извършвате правилна компенсация на светкавицата без
отражението на светлина от обекта да дава ефект.
Pre-flash TTL (TTL
предварителна
светкавица)
Този режим контролира количеството светлина от светкавицата
в зависимост само от данните на предварителното измерване.
Този режим се влияе от отразената в обекта светлина.
ADI: Съкращение от “Advanced Distance Integration” (Предварително
пресмятане на разстоянието)
TTL: Съкращение от “Through the lens” (Светкавица през обектива)
•Когато изберете [ADI flash], използването на обектив с функция за декодиране на
разстоянието ще извърши по точно компенсацията на светкавицата, като се използва
по-точна информация за разстоянието.
Забележки
•Когато разстоянието между обекта и външната светкавица (не е приложена в
комплекта) не може да бъде определено (запис с безжичната светкавица, когато
използвате външна светкавица (не е приложена в комплекта), запис със светкавица,
която се намира отстрани на фотоапарата, използвайки кабел, запис в с макро
светкавица и др.), фотоапаратът автоматично избира режим на предварителна
светкавица TTL.
•Изберете [Pre-flash TTL] в случаите, когато фотоапаратът не може да изчисли точната
информация за разстояние с ADI светкавицата.
– Когато към HVL-F36AM е прикрепен широк панел.
– Когато към повърхността на светкавицата е прикрепен разпръсквател на светлината.
– Ако използвате филтър с фактор за експозицията като например ND филтър.
– Ако използвате обектив за близки снимки.
•ADI светкавицата работи само в комбинация с обектив, който притежава функция
за кодиране на разстоянието. За да определите дали обективът притежава такава
функция, вижте ръководството за употреба, приложено към обектива.
•Не можете да зададете тази опция, когато режимът на експониране е зададен в
положение Sweep Panorama (Панорама), 3D Sweep Panorama (3D панорама) или
[Night Scene] (Запис при нощни условия)/[Hand-held Twilight] (Запис при нощни
условия от ръка) в Избор на сцена.
123
Запис (Допълнителни операции)
ADI flash (ADI
светкавица)
Светкавица
Натиснете бутона Fn, изберете желания режим на запис
със светкавицата, натиснете бутона и запишете
изображението (стр. 41).
Техники на снимане
•Сенникът може да блокира светлината от светкавицата. Свалете го, когато използвате
светкавицата.
•Записвайте обекта от разстояние 1 m или повече, когато използвате светкавицата.
•Когато снимате на закрито или използвате фотоапарата през нощта, можете да
използвате бавна синхронизация, за да запишете светли изображения на хора и фон.
•Можете да използвате задна синхронизация, за да снимате естествени изображения,
като улавяте и следите от движещи се обекти - например движението на велосипед
или на движещ се човек.
•Когато използвате светкавица модел HVL-F58AM/HVL-F43AM (продава се отделно),
можете да снимате с функцията за високоскоростна синхронизация при всякаква
скорост на затвора. За подробности се обърнете към ръководството за употреба,
приложено към светкавицата.
Забележки
•Не пренасяйте фотоапарата, държейки го за светкавицата.
•Условията, които са необходими за предотвратяване на сенките по време на запис, се
различават в зависимост от обектива.
•Когато режимът на експониране е зададен в положение Intelligent Auto (Запис
с автоматични настройки), Superior Auto (Запис с допълнителни автоматични
настройки) или Scene Selection (Избор на сцена), опциите [Slow Sync.] (Бавна
синхронизация), [Rear Sync.] (Задна синхронизация) и [Wireless] (Безжична) не могат
да бъдат избирани.
•Когато режимът на експониране е зададен в положение P, A, S, M, Tele-zoom
Continuous Priority AE (Продължителен теле-запис с приоритет на автоматичната
експозиция), не можете да използвате опциите [Flash Off] или [Autoflash]. Ако не
желаете да използвате светкавицата, натиснете я надолу.
•Ако използвате светкавицата със стерео микрофон или подобно приспособление,
прикрепено към гнездото за аксесоари, светкавицата може да не изскочи в
правилната позиция и записаните изображения може да съдържат сенки в ъглите.
Свалете устройството от гнездото за аксесоари.
Безжична светкавица
Когато използвате външна безжична светкавица (продава се отделно), можете да
снимате със светкавицата без кабел, когато външната светкавица не е прикрепена
към фотоапарата. Когато смените позицията на светкавицата, можете да записвате
изображение с триизмерно усещане, като увеличите контраста на светлината и
сенките на обекта.
124
Светкавица
Относно стъпките при запис вижте ръководството за употреба,
приложено към светкавицата.
1Прикрепете безжична светкавица към гнездото за
аксесоари и включете едновременно фотоапарата и
светкавицата.
2 Бутон Fn t
(Безжична)
(Режим на работа със светкавицата) t
3 Свалете безжичната светкавица от гнездото за
аксесоари и изтеглете вградената светкавица.
•Ако желаете да тествате светкавицата, натиснете бутона AEL.
Забележки
Настройка на бутона AEL
Когато използвате безжична светкавица, ви препоръчваме да
зададете [Func. of AEL button] в положение [AEL hold] в менюто
Custom (Настройки на потребителя) (стр. 158)
Безжична светкавица с контрол на съотношението на
осветеността
Можете да използвате безжичен контрол на съотношението на
осветеността в комбинация с няколко светкавици. За подробности
се обърнете към ръководството за употреба, приложено към
светкавицата (HVL-F58AM, HVL-F43AM).
125
Запис (Допълнителни операции)
•Изключете режима на безжична светкавица след като приключите записа с безжична
светкавица. Ако използвате вградената светкавица, докато режимът на безжичната
светкавица е още включен, това ще доведе до неточна експозиция при светкавицата.
•Променете канала на външната светкавица, когато друг фотограф около вас използва
безжична светкавица и ако неговата/нейната вградена светкавица активира вашата.
За информация как да промените канала на външната светкавица се обърнете към
ръководството за експлоатация, приложено с нея.
Настройка на ISO
Чувствителността към светлината се изразява с ISO номер
(препоръчителен индекс за експозиция). Колкото по-голям е номерът,
толкова по-висока е чувствителността.
1 Натиснете ISO на контролния
бутон, за да изведете ISO
екрана.
2 Изберете желаната стойност, като използвате v/V на
контролния бутон.
•Колкото по-голям е номерът, толкова по-високо е нивото на смущения.
•Ако изберете [Multi Frame Noise Reduct.], изведете екрана с настройки с B и
изберете желаната стойност с v/V.
Забележки
•Когато режимът на експозицията е зададен в положение Intelligent Auto (Запис
с автоматични настройки), Superior Auto (Запис с допълнителни автоматични
настройки), Sweep Panorama (Панорама), 3D Sweep Panorama (3D панорама) или
Scene Selection (Избор на сцена), ISO се фиксира в положение [AUTO] и не можете
да избирате различни ISO номера.
•Когато режимът на експозицията е зададен в положение P/A/S и ISO е зададен в
положение [AUTO], ISO автоматично се задава между ISO 100 и ISO 3200.
•Настройката [AUTO] не работи в режим на запис М. Ако промените режима на запис
в положение М, докато настройката [AUTO] е включена, настройката се променя в
положение [100]. Задайте ISO в зависимост от конкретните условия на запис.
Намаляване на смущенията за множество кадри
Фотоапаратът автоматично записва няколко изображения
последователно, комбинира ги, намалява смущенията и записва едно
изображение. В режим на намаляване на смущенията за множество
кадри, можете да изберете по-големи стойности за ISO, отколкото е
максималната ISO чувствителност.
Записва се едно изображение, което е комбинация от няколко кадъра.
Забележки
•Когато [Quality] е зададен в положение [RAW] или [RAW&JPEG], тази функция не
може да се използва.
•Светкавицата, оптимизаторът на динамичния обхват и [Auto HDR] не могат да се
използват.
126
Автоматична компенсация за
яркостта и контраста (D-Range)
Бутон Fn t
(Off)
(DRO/Auto HDR) t Изберете желана настройка
Функциите DRO/Auto HDR не се използват.
(D-Range Opt.) Разделяйки изображението на малки части, фотоапаратът
анализира контраста на светлините и сенките между
(Оптимизатор
обекта и фона, и произвежда изображение с оптимална
на динамичния
обхват)
осветеност и градация.
(Auto HDR)
(Автоматичен
HDR)
Оптимизатор на динамичния обхват
1 Бутон Fn t (DRO/Auto HDR) t (D-Range Opt.)
2 Изберете оптималното ниво с помощта на b/B на
контролния бутон.
(Auto)
(Level)*
Автоматично поправя осветеността.
Оптимизира градацията на записаното изображение във
всяка област на снимката. Избира оптималното ниво
между Lv1 (слабо) и Lv5 (силно).
* Индикацията Lv_, изведена заедно с
момента.
, е стъпката, която сте избрали в
Забележки
•Настройката се фиксира в положение[Off], когато режимът на експониране
е зададен в положение Sweep Panorama (Панорама), 3D Sweep Panorama (3D
панорама) или когато използвате [Multi Frame Noise Reduct.] (Намаляване на
смущенията за множество кадри), или [Picture Effect] (Картинен ефект)
•Настройката се фиксира в положение [Off], когато изберете [Sunset] (Залез), [Night
Scene] (Нощна сцена), [Night Portrait] (Нощен портрет) или [Hand-held Twilight]
(Запис на нощна сцена от ръка) в режим Избор на сцена. Настройката се фиксира в
положение [Auto], когато изберете други режими в Избор на сцена.
127
Запис (Допълнителни операции)
Записва 3 изображения с различни експозиции и след това
наслагва изображението с правилна експозиция, светлите
части на недостатъчно експонираното изображение и
тъмните части на преекспонираното изображение, за да
създаде снимка с богата градация.
Записват се две изображения: изображение с правилна
експозиция и насложеното изображение.
Автоматична компенсация за яркостта и контраста (D-Range)
•Когато снимате с помощта на оптимизатора на динамичния обхват, изображението
може да съдържа смущения. Изберете правилното ниво, като проверите записаното
изображение, особено когато усилвате ефекта.
Автоматичен HDR
1 Бутон Fn t (DRO/Auto HDR) t (Auto HDR).
2 Изберете оптималното ниво с помощта на b/B на
контролния бутон.
Автоматично поправя разликата в експозицията.
(Auto HDR:
Exposure Diff. Auto)
(Exposure
Difference Level)*
Задава разлика в експозицията въз основа на контраста на
обекта. Избира оптималното ниво между 1.0Ev (слабо) и
6.0EV (силно).
Например: Когато изберете 2.0Ev, едно върху друго
се наслагват три изображения: изображение с -1.0Ev,
изображение с правилна експонация, изображение с
+1.0Ev.
* Индикацията _Ev, изведена заедно с
момента.
Техники на снимане
, е стъпката, която сте избрали в
•Тъй като затворът се освoбождава 3 пъти за една снимка, внимавайте за следното:
– Използвайте тази функция, когато обектът не се движи или не мига.
– Не композирайте снимката отново.
Забележки
•Не можете да използвате тази функция за RAW изображения.
•Когато режимът на експониране е зададен в положение Intelligent Auto (Запис
с автоматични настройки), Superior Auto (Запис с допълнителни автоматични
настройки), Sweep Panorama (Панорама), 3D Sweep Panorama (3D панорама),
Tele-zoom Continuous Priority AE (Продължителен теле-запис с приоритет на
автоматичната експозиция) или Избор на сцена, или когато сте избрали [Multi Frame
Noise Reduct.] (Намаляване на смущенията за множество кадри), не можете да
избирате [Auto HDR].
•Не можете да запишете следващата снимка, докато процесът на запис не приключи.
•Възможно е да не постигнете желан ефект в зависимост от разликата в осветеността
на обекта и условията за снимане.
•Когато използвате светкавицата, ефектът от тази функция е малък.
128
Автоматична компенсация за яркостта и контраста (D-Range)
•Когато контрастът на сцената е слаб или когато съществува вибрация на фотоапарата,
или ако обектът е размазан, няма да получите добри HDR изображения. В тези
случаи индикацията
се извежда на записаното изображение, за да ви
информира за този факт. Ако е необходимо, извършете записа отново, като обърнете
внимание на контраста или размазването.
Запис (Допълнителни операции)
129
Настройка на обработката на
изображението
Картинен ефект
Изберете филтър с желан ефект, за да получите по-ефектно и
художествено изразяване.
Бутон Fn t
настройка
(Картинен ефект) t Изберете желана
• Когато сте избрали режима за фина настройка, изберете желаната
настройка с b/B.
(Изключен)
(Ломография)
(Поп цветове)
(Постеризация)
(Ретро снимка)
Функцията за картинен ефект не се използва.
Създава снимка със затъмнени краища и ясно изразени
цветове като при запис с ломо фотоапарат. Можете да
задавате цветните тонове чрез b/B.
Създава изображения с ярки цветове, като подсилва цветните
тонове.
Създава изображения с висок контраст и абстрактен вид, като
силно подчертава основните цветове или ги извежда в чернобяло. Можете да изберете основни цветове или черно-бяло
чрез b/B.
Пресъздава вида на стара снимка с цветни тонове от вида
сепия и нисък контраст.
(Техника High-key) Създава изображение с посочената атмосфера: светла,
прозрачна, ефирна, нежна, мека.
(Частичен цвят)
(Едноцветен
висок контраст)
(Мек фокус)
(HDR картина)
(Богати тонове)
(Миниатюра)
130
Създава изображения, в които се запазва определен цвят, а
останалите цветове се преобразуват в черно-бели. Можете да
изберете цвят чрез b/B.
Създава черно-бяло изображение с висок контраст.
Създава изображение с ефект на мека светлина. Можете да
зададете интензитета на ефекта чрез b/B.
Създава изображение с вид на картина, като подчертава
цветовете и детайлите. Фотоапаратът освобождава затвора три
пъти. Можете да зададете интензитета на ефекта чрез b/B.
Създава черно-бяло изображение с богата градация като
пресъздава детайлите. Фотоапаратът освобождава затвора
три пъти.
Създава изображение, като подчертава яркостта на обекта и
разфокусира фона. Този ефект е често срещан при снимки
на миниатюрни модели. Можете да изберете областта, която
ще фокусирате, чрез b/B. Фокусът в другите области е
значително намален.
Настройка на обработката на изображението
Забележки
•Ефектите [Toy Camera] и [Miniature] не работят, когато използвате функцията зуум на
фотоапарата (ZOOM).
•Когато изберете [Partial Color], в зависимост от обекта или условията на запис, е
възможно изображенията да не се запазят в избрания цвят.
•Когато зададете режима на експониране в положение Intelligent Auto (Запис
с автоматични настройки), Superior Auto (Запис с допълнителни автоматични
настройки), Sweep Panorama (Панорама), 3D Sweep Panorama (3D панорама),
Tele-zoom Continuous Priority AE (Продължителен теле-запис с приоритет на
автоматичната експозиция), или когато зададете [Quality] в положение [RAW] или
[RAW & JPEG], не можете да използвате картинния ефект.
•Когато изберете [HDR Painting], [Miniature], [Rich-tone Mono.] или [Soft Focus], не
можете да потвърдите ефекта преди записа. Не можете да зададете и режима на
запис.
•Когато контрастът на сцената е нисък или при значително трептене на фотоапарата,
или когато обектът е замъглен и сте избрали [HDR Painting] или [Rich-tone Mono.],
е възможно да не получите добри HDR изображения. Ако фотоапаратът разпознае
подобна ситуация, записаното изображение се извежда с индикация , която
ви информира за това. Запишете пак изображението, като композирате отново и
внимавате за наличието на смущения.
1 Бутон Fn t
(Креативен стил) t Изберете
желаната настройка
2 Когато желаете да регулирате
(Контраст),
(Наситеност) или (Острота), изберете желаната
опция с помощта на b/B на контролния бутон, след
това регулирайте стойността с помощта на v/V.
(Стандартна
настройка)
(Живи
цветове)
(Портрет)
За запис на различни сцени с богати нюанси и красиви
цветове.
Наситеността и контрастът се увеличават, за да запишете
невероятни изображения с богати цветове, както и за запис
на обекти като например цветя, пролетна зеленина, синьо
небе или океански гледки.
За запис на меки цветове на човешка кожа. Идеален за
запис на портретни снимки.
131
Запис (Допълнителни операции)
Креативен стил
Можете да изберете желания стил, който ще използвате, за да извършвате
обработка на изображението и да регулирате контраста, наситеността и остротата
за всеки Креативен стил. Можете също да регулирате експозицията (скорост
на затвора и диафрагма) за разлика от режимите в Избор на сцена, в които
фотоапаратът регулира експозицията.
Настройка на обработката на изображението
(Пейзаж)
(Залез)
Наситеността, контрастът и остротата се увеличават за
запис на жива и свежа картина. Отдалечените пейзажи се
подчертават.
За запис на прекрасната червенина на залязващото слънце.
(Black & White) За запис на изображения в черно-бели цветове.
Можете да регулирате опциите (Контраст), (Наситеност) и
(Острота) за всяка опция в режима Креативен стил.
(Контраст)
(Наситеност)
(Острота)
Колкото по-висока е стойността, толкова по-ясна е
разликата между светли и тъмни участъци, което ще се
отрази като цяло на изображението.
Колкото по-висока е избраната стойност, толкова по-живи
са цветове. Когато изберете по-ниска стойност, цветовете
на изображението са по-спокойни и меки.
Регулира остротата. Колкото по-висока е стойността,
толкова по-ясни са контурите на изображението, и колкото
по-ниска е избраната стойност, толкова по-меки са
контурите.
Забележки
•Когато режимът на експозицията е зададен в положение Intelligent Auto (Запис
с автоматични настройки), Superior Auto (Запис с допълнителни автоматични
настройки) или Scene Selection (Избор на сцена), [Creative Style] се фиксира
в положение [Standard] (Стандартна стойност) и не можете да избирате друга
настройка.
•Когато изберете [Black & White] (черно-бяло), не можете да регулирате наситеността.
132
Регулиране на цветните тонове
(Баланс на бялото)
Цветните тонове на обекта се променят в зависимост от характеристиките
на светлинния източник. Таблицата по-долу показва промените на
цветните тонове, които настъпват въз основа на различни светлинни
източници и в сравнение с обекти, които изглеждат бели на слънчева
светлина.
Време/
осветление
Дневна
светлина
Облачно
Характеристики Бяла
Синкава
(стандартна)
на светлината
Флуоресцентно
осветление
Осветление от
електрическа
крушка
Зеленикава
Червеникава
Забележки
•Когато режимът на експозицията е зададен в положение Intelligent Auto (Запис
с автоматични настройки), Superior Auto (Запис с допълнителни автоматични
настройки) или Scene Selection (Избор на сцена), [White Balance] се фиксира в
положение [Auto WB] (Автоматичен WB) и не можете да избирате други режими.
•Ако единственият източник на светлина е живачна или натриева лампа, фотоапаратът
няма да постигне точен баланс на бялото поради характеристиките на светлинния
източник. В тези случаи използвайте светкавицата.
WB на контролния бутон t
Изберете желаната настройка
•Когато изберете настройка, различна от
[C.Temp./Filter], натиснете B, за да изведете
екрана за фина настройка и можете да
регулирате цветните тонове с v/V/b/ B, ако
е необходимо.
133
Запис (Допълнителни операции)
Използвайте тази функция, когато цветните тонове на изображението
не са записани според вашите очаквания или когато нарочно желаете
да промените цветните тонове, за да получите фотографски ефекти.
Регулиране на цветните тонове (Баланс на бялото)
AWB (Автоматичен Фотоапаратът автоматично разпознава светлинния
източник и регулира цветните тонове.
WB)
(Дневна светлина) Ако изберете опция, подходяща за специфичен източник
на светлина, цветните тонове се регулират спрямо този
(Сянка)
източник (предварително зададен баланс на бялото).
(Облачно)
Електричска крушка)
(Флуоресцентно
осветление: топло бяло)
(Флуоресцентно
осветление: студено бяло)
(Флуоресцентно
осветление: дневно бяло)
(Флуоресцентно
осветление: дневна
светлина)
(Светкавица)
Техники за снимане
•Използвайте функцията за баланс на бялото при експозиционен клин, ако не можете да
получите желания цвят в избраната опция (стр. 143).
•Когато изберете [C.Temp./Filter], можете да регулирате желаната от вас стойност (135).
•Когато изберете [Custom] (Настройки на потребителя), можете да регистрирате вашите
настройки (стр. 135).
Екран за фина настройка на цвета
Можете да извършвате фина настройка
като комбинирате температурата на
цветовете с цветния филтър.
134
Регулиране на цветните тонове (Баланс на бялото)
Color Temp.
(Температура на
цветовете)
Регулира фино цветовете в посока B (синьо) чрез b и в
посока А (кехлибар) чрез B.
Color Filter (Цветен Регулира фино цветовете в посока G (зелено) чрез v и в
филтър)
посока М (магента) чрез V.
Температура на цветовете/Цветен филтър
1 WB на контролния бутон t
(Температура на цветовете/
Филтър) t B
изберете стойността с помощта на v/V на
контролния бутон.
3 Натиснете B, за да изведете екрана за фина
настройка и компенсирайте цветовете според вашите
предпочитания с помощта на v/V/b/B
Забележка
•Тъй като измервателите на цветовете са проектирани за лентови фотоапарати,
стойностите се различават при осветление от флуоресцентна/натриева/живачна
лампа. Препоръчваме ви да използвате ваша настройка на баланса на бялото или да
извършвате тестови снимки.
Настройка на потребителя на баланса на бялото
При сцена, където осветеността на околната среда е съставена от
няколко светлинни източника, ви препоръчваме да използвате ваша
настройка за баланса на бялото, за да възпроизведете точно белия цвят.
1 WB на контролния бутон
SET] t натиснете
t[
централната част на
контролния бутон
135
Запис (Допълнителни операции)
2 За да зададете температурата на цветовете,
Регулиране на цветните тонове (Баланс на бялото)
2 Придържайте фотоапарата, така че бялата област
да покрива изцяло фокусната област в центъра, и
натиснете бутона на затвора.
Затворът щраква и зададените стойности (Температура на цветовете и
Цветен филтър) се извеждат.
3 Натиснете централната част на контролния бутон.
Екранът се връща към дисплея с информация за записа като
запаметената потребителска настройка за баланс на бялото се запазва.
•Вашата настройка за баланса на бялото се регистрира и е ефективна за тази
операция, докато не регистрирате нова настройка.
Забележка
•Съобщението “Custom WB error” показва, че стойността е по-голяма от очаквания
обхват. (Когато използвате светкавицата при близък обект или когато в рамката се
намира обект с ясни цветове.) Ако регистрирате тази стойност, индикаторът
в
дисплея с информация за записа на екрана става жълт. Mожете да записвате, но ви
препоръчваме отново да зададете баланса на бялото, за да получите по-правилна
стойност за баланса на белия цвят.
За да изведете настройката на потребителя за баланс на бялото
WB на контролния бутон t
потребителя)
(Настройка на
• Натиснете B, за да изведете екрана за фина настройка и да
компенсирате цвета според вашите предпочитания.
Забележка
•Ако използвате светкавицата, когато натискате бутона на затвора, зададената
настройка за баланс на бялото се регистрира като светлината от светкавицата
също се взема под внимание. Така можете да записвате изображения с помощта на
светкавицата при по-късни записи.
136
По-голямо приближаване на изображения
отколкото при оптичен зуум (ZOOM)
Като използвате функцията на този фотоапарат за увеличение на
изображението (ZOOM), фотоапаратът ви позволява да постигнете
по-висока степен на увеличение от фактора на оптичния зуум на
обектива, за да увеличите централната част на екрана и да запишете
изображението.
1 Увеличете изображението със зуум пръстена, когато
използвате зуум обектив (стр. 31).
2 Натиснете бутона ZOOM.
бутона ZOOM
помощта на b/B на контролния бутон.
• Можете да увеличавате изображението на по-големи интервали с
помощта на v/V.
Зуум функции, достъпни за този фотоапарат
В зависимост от мащаба на увеличението, иконката, изведена на
екрана, се променя както следва.
Зуум скала
(ниска
стойност)
Зуум скала
(висока
стойност)
A
:Функцията на фотоапарата за увеличение на изображението
(ZOOM) не се използва (указана е стойност ×1.0).
B
Smart Zoom (Интелигентно увеличение): Можете да увеличите
изображенията като леко ги подрежете. (Тази опция е достъпна,
само когато [Image Size] е зададен в положение M или S.)
137
Запис (Допълнителни операции)
3 Увеличете изображението до желания от вас мащаб с
Увеличаване на изображения с по-голям мащаб от оптичния зуум (ZOOM)
C
: Clear Image Zoom (Ясно увеличено изображение): Можете
да увеличавате изображения, като използвате висококачествена
обработка.
D : Digital Zoom (Цифров зуум): Можете да увеличите
изображения, като използвате стандартна обработка.
Настройка
Размер на
Зуум скала с оптичен зуум
изображението
L
M
Прибл. 1.4х
Увеличава
изображенията, като ги
подрязва в достъпния
обхват (без влошаване на
качеството) Clear Image
S
Zoom: Off (изключен)
Digital Zoom: Off
(изключен)
Дава приоритет
на качеството на
изображението,
когато увеличавате
изображения. Clear Image Zoom: On (включен)
Digital Zoom: Off
(включен)
Дава приоритет на
по-голямо увеличение,
когато увеличавате
изображения.
Clear Image Zoom: On
(включен)
Digital Zoom: Off
(включен)
Прибл. 2х
L
Прибл. 2х
M
Прибл. 2.8х
S
Прибл. 4х
L
Прибл. 4х
M
Прибл. 5.6х
S
Прибл. 8х
Забележки
• Функцията на фотоапарата за увеличение на изображения (ZOOM) е
недостъпна:
– Когато режимът на експониране е зададен в положение Sweep Panorama
(Панорама) или 3D Sweep Panorama (3D Панорама).
– Когато опция [Quality] е зададена в положение [RAW] или [RAW & JPEG].
• Функцията [Clear Image Zoom] е недостъпна, когато:
– Режимът на експониране е зададен в Tele-zoom Continuous Priority AE
(Продължителен теле-запис с приоритет на експонацията).
– Режимът за запис е зададен в положение Продължителен запис или
Продължителен запис с експозиционен клин.
138
Magnifies images with higher scale than the optical zoom (ZOOM)
•Н
е можете да използвате функциите Smart Zoom (Интелигентно увеличение)
или [Clear Image Zoom] за запис на видеоклипове.
• Когато зуум скалата на електронното увеличение е по-висока от 2.0 пъти,
[AFarea] се задава в положение [Spot].
•К
огато функцията за електронно увеличение е активна, [Metering mode] се
задава в положение [Multi segment].
Увеличаване на изображения с по-голям мащаб от оптичния
зуум (ZOOM)
За да промените настройката на [Clear Image Zoom]
Настройката по подразбиране е [On].
Бутон MENU t
2 t [Clear Image Zoom] t Изберете
желаната настройка
За да промените настройката на [Digital Zoom]
Запис (Допълнителни операции)
Настройката по подразбиране е [Off]. Ако желаете да използвате
по-голямо увеличение въпреки влошаването на качеството,
задайте настройката в положение [On].
Бутон MENU t
2 t [Digital Zoom] t Изберете
желаната настройка
139
Избор на режим на запис
Запис на едно изображение
Използвайте този режим за нормален запис.
на контролния бутон t
(Запис на едно изображение)
Забележка
• Не можете да записвате единична снимка, когато режимът на експозиция е
зададен в положение [Sports Action] (Спорт) в режимите за Избор на сцена.
Продължителен запис
Фотоапарат записва изображения продължително.
1
на контролния бутон t
(Продължителен запис) t
Изберете желаната скорост
2 Регулирайте фокуса и запишете обекта.
• Когато натиснете и задържите бутона на затвора, записът продължава.
Техники на снимане
• За продължителен запис с по-високи скорости задайте режима
на експозицията в режим Tele-zoom Continuous Priority AE
(Продължителен теле-запис с приоритет на автоматичната
експозиция) (стр. 40, 90).
Забележки
• Когато изберете
, се извежда изображението, записано между кадрите.
• Не можете да записвате продължително, когато използвате режим, различен
от [Sports Action] (Спорт), в режимите за Избор на сцена.
140
Избор на режим на запис
Таймер за автоматично включване
10-секундният таймер за автоматично включване е подходящ, когато
фотографът също трябва да се включи в снимката, а 2-секундният
таймер е подходящ, за да се намали трептенето на фотоапарата.
1
на контролния бутон
t (Таймер за автоматично
включване) t Изберете
желаната настройка
• Цифрите след указват броя на
секундите, които сте избрали.
2 Регулирайте фокуса и запишете обекта.
За да отмените таймера за самостоятелно включване
Натиснете бутона
на контролния бутон.
Експозиционен клин: Продължителен запис с промяна
на експозицията/Запис на единично изображение
Основна експозиция
Към -
Към +
Експозиционният клин ви позволява да записвате няколко изображения,
всяко от които е с различна експозиция. Определете стойността на
отклонение (стъпки) от основната експозиция и фотоапаратът записва 3
изображения, докато експозицията автоматично се променя.
141
Запис (Допълнителни операции)
• Когато зададете таймера за автоматично включване, аудио сигналите
и лампичката за таймера показват състоянието. Точно преди записа
лампичката за таймера мига бързо и се чува учестен звук.
Избор на режим на запис
1
на контролния бутон
t
(Експозиционен клин:
Продължителен) или
(Запис
на единично изображение) t
Изберете желана стъпка.
• Стойността _EV, изведена с индикация,
е текущо избраната стойност. Броят
изображения, които можете да запишете “3”, също е изведен на Fn екрана.
2 Регулирайте фокуса и запишете обекта.
сновната експозиция се задава при първата снимка в експозиционния
О
клин.
• Натиснете и задръжте бутона на затвора, докато записът приключи,
когато сте избрали [Bracket: Cont]
• Натиснете бутона на затвора за всяка от снимките, когато сте избрали
[Single Bracket].
Забележки
• Когато дискът за избор на режим е зададен в положение М, експозицията се
променя чрез регулиране на скоростта на затвора.
• Когато регулирате експозицията, тя се променя въз основа на компенсираната
стойност.
• Не можете да използвате експозиционния клин, когато режимът на
експониране е зададен в положение Intelligent Auto (Запис с автоматични
настройки), Superior Auto (Запис с допълнителни автоматични настройки),
Tele-zoom Continuous Priority AE (Продължителен теле-запис с приоритет на
автоматичната експозиция), Sweep Panorama (Панорама), 3D Sweep Panorama
(3D панорама) или Scene Selection (Избор на сцена).
• Когато светкавицата светне, се използва експозиционен клин със светкавица,
за да се увеличи количеството светлина. За да записвате, натиснете бутона на
затвора за всяка от снимките, докато е избран [Bracket: Cont].
142
Избор на режим на запис
EV скала при експозиционен клин
Експозиционен клин с допълнителна
светлина* (например стъпка
0.3, 3 снимки, Компенсация на
експозицията 0)
Експозиционен клин със
светкавица (например стъпка
0.7, 3 снимки, Компенсация на
светкавицата - 1.0)
Визьор
LCD екран (Когато
[DISP Button(Monitor)]
е зададен в положение
Извежда се на най-горния Извежда се на най-долния
[For Viewfinder])
ред.
ред.
* Допълнителна светлина: Всяка светлина, различна от светлината на
светкавицата, която се излъчва за продължителен период от време
като например естествената светлина или светлината, излъчена от
електрическа крушка, или светлината, излъчена от флуоресцентна лампа.
• Когато експозиционният клин започне, индексите, които показват вече
записани изображения, изчезват един по един.
Баланс на бялото при запис с експозиционен клин
Въз основа на избрания баланс на бялото и температурата на
цветовете/цветния филтър се записват три изображения с променен
баланс на бялото.
1
на контролния бутон t
WB (Баланс на бялото при
запис с експозиционен клин) t
Изберете желаната настройка
• Когато е избрана настройка Lo,
балансът на белия цвят се променя с 10
MK-1*, а когато е избрана настройка Hi
– с 20 MK-1.
2 Регулирайте фокуса и снимайте обекта.
*MK-1: Единица за индикация на качеството при преобразуването на цветовете във
филтъра с температура на цветовете (Същата мерна единица като “Mired”).
143
Запис (Допълнителни операции)
• При експозиционен клин, EV скалата извежда същия брой индекси
колкото е броят на снимките.
Playback (Advanced operations)
Playback
Екран, който се извежда за режим на
възпроизвеждане
Превключване на екрана, докато възпроизвеждате
Всеки път, когато натиснете DISP на контролния бутон, екранът се
променя както следва.
С данни за записа
Дисплей на хистограмата
Без данни за записа
Списък с икони на дисплея с хистограмата
Дисплей
Дисплей
Индикация
Индикация
Размер на снимките (47)
Носител на запис (21, 201)
Режим на преглед (146)
Номер на папка - файл
(174)
Съотношение на снимката
(154)
Качество на снимките (154)
3D панорама (39, 88)
Защита (149)
DPOF настройка (179)
144
Екран, който се извежда за режим на възпроизвеждане
Дисплей
Индикация
Дисплей
Индикация
Автоматично кадриране на
портрет (118)
Баланс на бялото
(Автоматичен,
Предварителна настройка,
Температура на цветовете,
Цветен филтър, Настройка
на потребителя) (133)
Оставащ заряд на батерията
(118)
Файлът с базата данни е
пълен (194)/Грешка във
файла с базата данни (194)
Предупреждение за
прегряване (10)
Оптимизатор на
динамичния обхват (127)/
Auto HDR/Предупреждение
за Auto HDR изображение
(128)
Предупреждение за оставащ
заряд в батерията (22)
Дисплей
Индикация
Хистограма * (79)
Режим на експониране (37)
Скорост на затвора (94)
Номер на файла/Брой
изображения в режим на
преглед
*Когато изображението притежава
нюанси в ниския или високия
спектър, тази част се осветява
в дисплея с хистограмата
(Предупреждение за ограничение
на светлината)
Диафрагма (92)
ISO чувствителност (126)
Компенсация на
експозицията (43)
Компенсация на светкавицата
(122)
Режим на измерване (122)
Фокусно разстояние
Креативен стил (131)
Картинен ефект (130)
145
Възпроизвеждане (Допълнителни операции)
Дата на записа
Използване на функциите за възпроизвеждане
Въртене на снимката
1 Изведете изображението, което
желаете да завъртите, след това
натиснете бутона .
Бутон
2 Натиснете централната част на контролния бутон.
Изображението се върти в посока, която е обратна на часовниковата
стрелка. Когато желаете отново да завъртите изображението,
повторете стъпка 2.
• След като завъртите изображението, то се възпроизвежда в завъртяна
позиция, дори ако изключите захранването.
За да се върнете към екран на нормално възпроизвеждане
Натиснете отново бутона
.
Забележки
• Не можете да въртите видеоклипове и триизмерни изображения.
• Когато копирате завъртяното изображение на компютър, можете да изведете
правилно изображенията, като използвате софтуера “PlayMemories Home”,
който се съдържа на CD-ROM диска (приложен в комплекта). Въпреки това, в
зависимост от софтуера е възможно изображенията да не се завъртят.
Режим на преглед
Избира изображенията, които да се възпроизвеждат.
Бутон MENU t
настройка
1 t [View Mode] t Изберете желаната
Folder View (Still) (Преглед на папка
(Снимки))
Извежда снимки по папка
Folder View (MP4) (Преглед на папка
(MP4))
Извежда видеоклипове (MP4) по папка.
AVCHD View (AVCHD преглед)
Извежда само AVCHD видеоклипове.
146
Използване на функции за възпроизвеждане
Изреждане на изображения
Бутон MENU t
1 t [Slide Show] t [Enter]
Възпроизвежда записани изображения в поредност (Изреждане на
изображения). Изреждането на изображения автоматично спира, когато
всички изображения се възпроизведат.
• Можете да прегледате предходно/следващо изображение с помощта
на b/B на контролния бутон.
• Не можете да въвеждате пауза при изреждането на изображения
Възпроизвеждане (Допълнителни операции)
За да приключите изреждането на изображения по средата
Натиснете центъра на контролния бутон.
За да изберете интервал между снимките при изреждането на
изображения
Бутон MENU t
1 t [Slide Show] t [Interval] t
Изберете желания брой секунди
За да възпроизвеждате продължително
Бутон MENU t
1 t [Slide Show] t [Repeat] t [On]
За да възпроизвеждате 3D изображения
Ако свържете фотоапарата към 3D-съвместим телевизор с HDMI
кабел (продава се отделно), можете да възпроизвеждате 3D
изображения, записани в 3D панорамен режим. За подробности
относно 3D записа вижте стр. 200. Вижте също инструкциите за
експлоатация на телевизора.
Бутон MENU t
[Display 3D Only]
1 t [Slide Show] t [Image Type] t
Дисплей за възпроизвеждане
Можете да зададете ориентацията за възпроизвеждане на изображенията,
записани в портретна позиция.
Бутон MENU t
2 t [Playback Display] t Изберете
желаната настройка
147
Използване на функции за възпроизвеждане
Преглед на панорамни изображения
Изберете панорамно изображение, след това натиснете
центъра на контролния бутон.
• Повторното натискане на бутона въвежда режим на пауза. Можете
да преглеждате панорамните изображения, като натиснете v/V/b/B,
докато устройството е в режим на пауза.
Забележка
• Преглеждането на изображения не работи за изображения, които са записани,
когато [3D Pan.: Image Size] е зададен в положение [16:9].
148
Защита на изображения (Защита)
Можете да защитите изображения от случайно изтриване.
1 Бутон MENU t
1 t [Protect] t [Multiple Img.]
2 Изберете изображението, което
желаете да защитите, с помощта
на b/B на контролния бутон, след
това натиснете централната част
на контролния бутон.
3 За да защитите други изображения, повторете стъпка 2.
• Можете да изберете всички изображения в папката, като изберете
лентата от лявата страна на индекс екрана с изображения.
4 Натиснете бутона MENU.
5 Изберете [OK] с помощта на v, след това натиснете
централната част на контролния бутон.
За да отмените защитата на всички изображения или видеоклипове
Можете да отмените защитата на всички изображения в избраната
папка или на всички видеоклипове с една и съща дата.
Бутон MENU t
1 t [Protect] t [Cancel All Images],
[Cancel All Movies (MP4)] или [Cancel All AVCHD view files]
149
Възпроизвеждане (Допълнителни операции)
Избраното изображение се извежда с
маркировката .
• За да отмените избора си, отново натиснете централната част на
контролния бутон.
Изтриване на изображения (Изтриване)
Можете да изтривате само ненужни изображения или можете да
изтриете всички изображения.
Веднъж изтрито, изображението не може да се възстанови. Уверете
се, че наистина желаете да го изтриете.
Забележка
• Защитените изображения не могат да се изтрият.
За да изведете желана папка
Изберете лентата от лявата страна на индекс екрана с изображения с
помощта на контролния бутон, след това изберете желаната папка с
помощта на v/V.
Изтриване (Няколко изображения)
1 Бутон MENU t 1 t [Delete] t [Multiple Img.]
2 С контролния бутон изберете
изображенията, които желаете
да изтриете, и после натиснете
централната част на контролния
бутон.
Избраното изображение се извежда с
маркировката .
• За да отмените избора си, отново натиснете
централната част на контролния бутон.
Общ брой
3 За да изтриете други изображения, повторете стъпка 2.
• Можете да изберете всички изображения в папката, като изберете
лентата от лявата страна на индекс екрана с изображения.
4 Натиснете бутона MENU.
5 Изберете [OK] с помощта на v, след това натиснете
централната част на контролния бутон.
150
Изтриване на изображения (Изтриване)
Изтриване на всички изображения или видеоклипове
в един и същи режим на преглед
Можете да изтриете всички изведени снимки или видеоклипове в един
и същи режим на преглед.
1 Бутон MENU t
AVCHD view files]
1t [Delete] t [All In Folder] или [All
2 Изберете [Delete] с помощта на v контролния бутон,
151
Възпроизвеждане (Допълнителни операции)
след това натиснете централната част на контролния
бутон.
Възпроизвеждане на телевизионния екран
Свържете фотоапарата към телевизора, като използвате
HDMI кабел (продава се отделно) и възпроизведете
изображенията (стр. 51).
Забележки
• Използвайте HDMI кабел с логото HDMI.
• Използвайте HDMI мини конектор в единия край (за фотоапарата) и конектор,
подходящ за връзка към вашия телевизор, в другия край.
• Когато изображенията не се извеждат правилно, задайте [HDMI Resolution] в
положение [1080p] или [1080i] в менюто Настройки, в зависимост от вашия
телевизор.
• Възможно е някои устройства да не работят правилно.
• Не свързвайте изходните конектори на устройството с HDMI терминала на
фотоапарата. Това може да причини неизправност.
On “PhotoTV HD”
Този фотоапарат е съвместим с “PhotoTV HD” стандарта.
Когато свържете Sony PhotoTV HD-съвместимо устройство
посредством HDMI кабел, можете да се наслаждавате на невероятно
качество на снимките в HD формат.
“PhotoTV HD” ви предоставя детайлни изображения с наситени
цветове и сложни текстури.
3D преглед
Ако свържете фотоапарата към 3D-съвместим телевизор, като използвате
HDMI кабел (продава се отделно), можете да възпроизвеждате
3D изображения, записани автоматично в 3D панорамен режим.
За подробности относно 3D записа вижте стр. 205. Вижте също и
ръководството за експлоатация, приложено към телевизора.
Бутон MENU t
1 t [3D Viewing]
Използване на “BRAVIA” Sync
Когато свържете фотоапарата към телевизор, който поддържа
“BRAVIA” Sync, и използвате HDMI кабел, можете да работите
с фотоапарата чрез устройството за дистанционно управление на
телевизора.
152
Възпроизвеждане на телевизионния екран
1 Свържете телевизор, който поддържа “BRAVIA” Sync,
към фотоапарата (стр. 51).
Входът автоматично се превключва и снимката, заснета с фотоапарата,
се извежда на телевизионния екран.
2 Натиснете бутона SYNC MENU на устройството за
дистанционно управление на телевизора.
3 Работете с контролния бутон на устройството за
дистанционно управление на телевизора.
Slide Show (Изреждане Автоматично възпроизвежда изображенията (стр. 147).
на изображения)
Single-image playback
Връща към екран с единично изображение.
(Възпроизвеждане на
единично изображение)
Image Index (Индекс
изображение)
Превключва в екран с индекс изображения.
3D Viewing (3D преглед) Възпроизвежда 3D изображения, когато свържете към
3D-съвместим телевизор.
View Mode (Режим на
преглед)
Превключва режима на преглед.
Delete (Изтриване)
Изтрива изображения.
Забележки
• Възможните операции са ограничени, когато фотоапаратът е свързан към
телевизора чрез HDMI кабел.
• Операциите могат да се извършват само чрез телевизор, който поддържа
“BRAVIA” Sync. Операциите в SYNC менюто се различават в зависимост
от свързания телевизор. За подробности се обърнете към инструкциите за
експлоатация, приложени към телевизора.
• Ако фотоапаратът извършва ненужни операции при работа с устройството за
дистанционно управление на телевизора, когато е свързан към телевизор на
друг производител посредством HDMI връзка, задайте [CTRL FOR HDMI] в
менюто с настройки в положение [Off].
153
Възпроизвеждане (Допълнителни операции)
Опции в менюто Sync
Setup of the camera (Advanced operations)
Setup of the camera
Настройка на съотношението и
качеството на изображението
Съотношение
Бутон MENU t
съотношение
1 t [Aspect Ratio] t Изберете желано
3:2
Нормално съотношение.
16:9
HDTV съотношение.
Забележка
• Не можете да зададете тази опция, когато режимът на експозиция е зададен в
положение Sweep Panorama (Панорама) или 3D Sweep Panorama (3D панорама).
Качество
Бутон MENU t
настройка
(RAW)
1 t [Quality] t Изберете желана
Формат на файла: RAW (Записва във формат с RAW компресия)
Този формат не извършва цифрова обработка на
изображенията. За професионални цели изберете този формат
за обработка на изображения на компютър.
• Размерът на изображението е фиксиран в максимална
стойност. Размерът на изображението на се извежда на екрана
(RAW & JPEG) Формат на файла: RAW (Записва във формат с RAW
компресия) + JPEG
Едновременно се създават RAW и JPEG изображение. Този
режим е подходящ, когато имате нужда от два файла с
изображения - JPEG за преглед и RAW за обработка.
• Качеството на изображението е фиксирано в положение
[Fine], а размерът е фиксиран в положение [L].
Формат на файла: JPEG
(Fine)
Когато записвате, изображението се компресира в JPEG
(Standard)
(Стандарт)
формат. Тъй като компресията при настройка
(Добро), размерът
е по-голяма отколкото при настройка
е по-малък отколкото при
. Тази настройка ви
при
позволява да запишете повече файлове на един носител на
запис, но качеството на изображенията ще бъде по-лошо.
154
Настройка на съотношението и качеството на изображението
Забележка
• Не можете да зададете тази опция, когато режимът на експониране е зададен
в положение Sweep Panorama (Панорама) или 3D Sweep Panorama (3D
панорама).
155
Настройки на фотоапарата (Допълнителни операции)
RAW файлове
За да отворите RAW файл, записан с този фотоапарат, трябва да притежавате
софтуера “Image Data Converter”, включен в CD-ROM диска (приложен в
комплекта). С този софтуер можете да отворите и преобразувате RAW файл в
обикновен формат като например JPEG или TIFF. Също така можете отново да
настроите баланса на бялото, наситеността на цветовете, контраста и др.
• Не можете да отпечатвате RAW файлове с DPOF принтер.
• Не можете зададете [Auto HDR] или [Picture Effect] за изображения в RAW
формат.
Задаване на други функции на
фотоапарата
Намаляване на смущенията при дълга експонация
Когато зададете скоростта на затвора с една секунда повече (Запис с дълга
експозиция), функцията за намаляване на смущенията се включва за същото време, за
което е бил отворен затворът.
Това се получава, за да се намалят смущенията, които са типични за дългата
експозиция. Когато функцията за намаляване на смущенията работи, се извежда
съобщение и не можете да записвате снимки. Изберете [On], за да зададете приоритет
на качеството. Изберете [Off], за да зададете приоритет на времето за запис.
Бутон MENU t
2 t [Long Exposure NR] t Изберете
желаната настройка
Забележки
• Функцията за намаляване на смущенията не се активира, дори когато
настройката е зададена в положение [On], ако режимът на експозицията
е зададен в положение Sweep Panorama (Панорама), 3D Sweep Panorama
(3D панорама), Tele-zoom Continuous Priority AE (Продължителен телезапис с приоритет на автоматичната експозиция), продължителен запис или
продължителен експозиционен клин, [Sports Action] (Спортни състезания) или
[Hand-held Twilight] (Запис при нощни условия от ръка) в Scene Selection (Избор
на сцена), или ако ISO зададен в положение [Multi Frame Noise Reduct.].
• Когато режимът на експониране е зададен в положение Intelligent Auto (Запис
с автоматични настройки), Superior Auto (Запис с допълнителни автоматични
настройки) или Scene Selection (Избор на сцена), не можете да изключите
функцията за намаляване на смущенията.
Намаляване на смущенията при висока стойност на ISO
Фотоапаратът намалява смущенията, когато станат по-забележими, докато
чувствителността на фотоапарата е висока. При обработката е възможно
да се изведе съобщение и няма да можете да записвате изображения.
Обикновено задавайте опцията в положение [Normal]. Изберете [High],
за да намалите смущенията. Изберете [Low], за да зададете приоритет на
времето за запис.
Бутон MENU t
настройка
156
2 t [High ISO NR] t Изберете желана
Настройка на други функции на фотоапарата
Забележки
•К
огато режимът на експозицията е зададен в Intelligent Auto (Запис с
автоматични настройки), Superior Auto (Запис с допълнителни автоматични
настройки), Sweep Panorama (Панорама), 3D Sweep Panorama (3D панорама)
или Scene Selection (Избор на сцена), не можете да използвате тази опция.
• Не можете да намалите смущенията за RAW изображения.
Цветова гама
Бутон MENU t
2 t [Color Space] t Изберете
желаната настройка
sRGB
Това е стандартна цветова схема за цифрови фотоапарати.
Използвайте sRGB при нормален запис като например,
когато имате намерение да отпечатвате изображения без да
ги променяте.
AdobeRGB
Тази цветова гама притежава широк спектър от
възпроизвеждани цветове. Когато голяма част от обекта е в
зелено или червено, функцията Adobe RGB е ефективна.
• Името на файла на изображението започва с “_DSC.”
Забележки
• Adobe RGB е формат за софтуери или принтери, които поддържат обработка
на цветовете и DCF2.0 опция за разстояние между цветовете. Възможно е
софтуер и принтер, които не поддържат функцията за обработка на цветовете,
да не изведат или отпечатат правилните цветове.
• Когато изведете изображение, записано на Adobe RGB-съвместимо или
несъвместимо устройство, изображението се извежда с ниска наситеност.
Включване без визьор
Можете да освободите затвора, когато не е закрепен обектив. Изберете
тази опция, когато монтирате фотоапарата към астрономически
телескоп и др.
Бутон MENU t
1 t [Release w/oLens] t [Enable]
Забележка
• Когато използвате обектив без контактни части, като например астрономически
телескоп, правилното измерване няма да може да бъде постигнато. В тези случаи
регулирайте експозицията ръчно, като я проверите на записаното изображение.
157
Настройки на фотоапарата (Допълнителни операции)
Начинът, по който са представени цветовете чрез комбинация от
цифри, или гамата от възпроизвежданите цветове се наричат “цветова
гама”. Можете да промените цветовата гама в зависимост от целите ви.
Настройка на други функции на фотоапарата
Насочващи линии
Насочващите линии са спомагателни линии, които улесняват
композирането на снимката. Можете да включвате/изключвате насочващите
линии или да избирате различен вид. Извежда се също и възможният
обхват за запис на видеоклипове.
Бутон MENU t
настройка
2 t [Grid Line] t Изберете желаната
Автоматичен преглед
Можете да проверите записаното изображение на екрана точно след
записа. Можете да промените времето за възпроизвеждане.
Бутон MENU t
настройка
2 t [Auto Review] t Изберете желаната
Забележки
• В режим на автоматичен преглед, изображението няма да се изведе във
вертикална позиция, дори когато [Playback Display] е зададен в положение
[Auto Rotate] (стр. 147).
• В режим на автоматичен преглед фотоапаратът може да изведе изображение,
което не е било подложено на обработка - например [Lens Comp.: Distortion], а
след това да изведе същото изображение след като то вече е било обработено.
Функция на бутона AEL
Можете да изберете функцията на бутона AEL измежду следните
два варианта (стр. 122):
– Задържане на стойността на заключената експозиция, като
натиснете бутона AEL и задържите ([AEL hold]).
– Задържане на стойността на заключената експозиция, като
натиснете бутона AEL и след това натиснете отново ([AEL toggle]).
Когато изберете [ AEL hold] или [ AEL toggle], експозицията се
заключва в режим на точково измерване.
Бутон MENU t 3 t [Func. of AEL button] t Изберете
желаната настройка
158
Настройка на други функции на фотоапарата
Забележки
• Когато стойността на експозицията се заключи, на LCD екрана и във визьора се
извежда индикацията . Внимавайте да не нулирате настройката.
• Когато изберете [AEL toggle], се уверете, че отново натискате бутона AEL, за
да освободите заключването.
За да зададете друга функция за бутона AEL
Бутон за преглед
Можете да проверите приблизителната степен на разфокусиране на фона
преди да направите снимката (стр. 94). Можете да зададете и друга функция
към бутона за преглед – например, да запаметите функцията [Focus Magnifier],
което ще ви позволи да увеличите изображението, за да потвърдите фокуса,
преди да запишете обекта (стр. 114).
Възможните функции са като тези на [Func. of AEL button] (стр. 158).
Бутон MENU t
настройка
Преглед на
резултата от
записа
Преглед на
диафрагмата
Увеличаване при
фокуса
3 t [Preview Button] t Изберете желаната
Диафрагмата се стеснява, за да съвпадне с избраната
стойност на диафрагмата, и можете да проверите степента
на разфокусиране. Това ще се отрази и на оптимизатора на
динамичния обхват (DRO) или на скоростта на затвора.
• Изображението за преглед може да е по-тъмно в зависимост от
стойността за скоростта на затвора. Можете обаче да записвате
изображенията в съответствие с яркостта, която сте задали.
Диафрагмата се стеснява, за да съвпадне с избраната стойност
на диафрагмата, и можете да проверите степента на размазване.
Можете да увеличите изображението, за да потвърдите фокуса,
преди да запишете обекта.
159
Настройки на фотоапарата (Допълнителни операции)
Можете да зададете една от следните функции за бутона AEL в допълнение към
функцията AEL:
Exposure Comp. (Компенсация на експозицията)/Drive Mode (Режим на запис)/
Flash Mode (Режим на запис със светкавицата)/Autofocus Mode (Режим на
автоматично фокусиране)/AF area (Област за автоматично фокусиране)/Face
Detection (Разпознаване на лице)/Smile Shutter (Разпознаване на усмивка)/
Auto Port. Framing (Автоматично кадриране на портрет)/ISO/Metering Mode
(Режим на измерване)/Flash Comp. (Компенсация на светкавицата)/White
Balance (Баланс на бялото)/DRO/Auto HDR (Автоматичен HDR)/Creative
Style (Креативен стил)/Picture Effect (Картинен ефект)/Image Size (Размер на
изображението)/Quality (Качество)/Object Tracking (Проследяване на обекта)/AF
lock (Заключване на автофокуса)/Aperture Preview (Преглед на диафрагмата)/
Shot. Result Preview (Преглед на резултата от записа)/Zoom (Зуум)/Focus Magnifier (Увеличаване при фокусиране)
Настройка на други функции на фотоапарата
Електронен принудителен затвор
Функцията електронен принудителен затвор редуцира закъснението
при активирането на затвора.
Бутон MENU t 4 t [Front Curtain Shutter] t Изберете
желаната настройка
Забележки
• Когато снимате с висока скорост на затвора и е прикрепен обектив с голям
диаметър, в зависимост от условията, при които снимате, е възможно да се
появят следи от движението на обекта върху снимката. В тези случаи задайте
тази опция в положение [Off].
• Когато използвате обектив Konica Minolta, задайте тази опция в положение
[Off]. Ако зададете опцията в положение [On], фотоапаратът няма да зададе
правилна експозиция и осветеността на изображението няма да бъде еднаква.
Яркост на визьора
Осветеността на визьора се регулира автоматично спрямо осветеността
на обекта.
Можете да зададете осветеността на визьора и ръчно.
Бутон MENU t 1 t [Viewfinder Bright.] t [Manual] t
Изберете желаната настройка
Забележка
• Когато свържете към фотоапарата AC-PW10AM променливотоков адаптер
(продава се отделно), настройката за осветеността на визьора винаги е найвисока, дори да сте задали в положение [Auto].
Еко режим
Можете да съкратите времето, след което фотоапаратът ще се изключи,
ако не го използвате, за да предотврати изразходване на батерията.
Ако зададете тази опция в положение [Max], [Power Save] се задава
в положение [10 Sec]. Ако не работите с фотоапарата за определен
период от време, яркостта на LCD екрана се намалява.
Бутон MENU t
настройка
160
1 t [Eco Mode] t Изберете желаната
Настройка на други функции на фотоапарата
Забележка
• Когато свържете към фотоапарата променливотоков адаптер AC-PW10AM
(продава се отделно), не можете да зададете тази опция в положение [Max].
Пестене на захранването
Бутон MENU t
време
1 t [Power save] t Изберете желаното
Забележка
• Фотоапаратът не преминава в режим на пестене на захранването, когато сте
го свързали с телевизор.
Настройка FINDER/LCD
Можете да изключите автоматичното превключване между LCD екрана
и визьора и да зададете превключването им с бутона FINDER/LCD.
Бутон MENU t
1 t [FINDER/LCD Setting] t [Manual]
161
Настройки на фотоапарата (Допълнителни операции)
Можете да зададете времето за превключване на фотоапарата в режим
на пестене на захранването (Power save). Натискането на бутона на
затвора наполовина връща фотоапарата в режим на запис.
Компенсация от обектива
Можете автоматично да компенсирате следните характеристики:
загубата на светлина в краищата, отклонения в цветовете и смущения
(само за обективи съвместими с автоматична компенсация). За
повече информация относно обективите, съвместими с автоматична
компенсация, посетете интернет страницата на Sony във вашия район
или се консултирайте с най-близкия доставчик на Sony.
Lens Comp.: Peripheral Shading (Компенсация от
обектива: Периферно затъмняване)
Компенсира затъмняването в ъглите на екрана, причинено от
определени характеристики на обектива. Тази опция е зададена в
положение [Auto] в настройката си по подразбиране.
Бутон MENU t 4 t [Lens Comp.: Shading] t Изберете
желаната настройка.
Lens Comp.: Chromatic Aberration (Компенсация от
обектива: Отклонения в цветовете)
Намалява отклоненията в цветовете в ъглите на екрана, причинени
от определени характеристики на обектива. Тази опция е зададена в
положение [Auto] в настройката си по подразбиране.
Бутон MENU t 4 t [Lens Comp.: Chro. Aber.] t Изберете
желаната настройка
Lens Comp.: Distortion (Компенсация от обектива:
Смущения)
Компенсира смущенията на екрана, причинени от определени
характеристики на обектива. Тази опция е зададена в положение [Off]
в настройката си по подразбиране.
Бутон MENU t 4 t [Lens Comp.: Distortion] t Изберете
желаната настройка.
162
Настройка на начина за запис върху
картата с памет
Формат
Бутон MENU t
1 t [Format] t [Enter]
Забележки
• Лампичката за достъп свети, докато се извършва операцията по форматиране. Не
вадете носителя на данни, докато лампичката свети.
• Форматирайте носителя на запис, като използвате фотоапарата. Ако форматирате
носителя на запис на компютър и в зависимост от вида на формата, който
използвате, е възможно да не успеете да използвате носителя с вашия фотоапарат.
• В зависимост от носителя, е възможно форматирането да отнеме няколко минути.
• Когато оставащото време на батерията е 1 процент или по-малко, не можете да
форматирате картата с памет.
Номер на файл
Бутон MENU t
настройка
1 t [File Number] t Изберете желана
Series
Фотоапаратът не нулира номера и задава номерата на
файлове в поредност, докато се достигне номер “9999”.
Reset
Фотоапаратът нулира номерата на файловете и им задава
номера, започващи от “0001” в следните случаи. Когато
папката за запис съдържа файл, броят е с едно по-голям
отколкото е най-големият зададен номер.
Име на папка
Записаните изображения автоматично се записват в създадена папка в
папката DCIM на носителя на запис.
Бутон MENU t
настройка
1 t [Folder Name] t Изберете желаната
163
Настройки на фотоапарата (Допълнителни операции)
Обърнете внимание, че форматирането безвъзвратно изтрива всички
данни на носителя, включително и защитените изображения.
Настройка на начина за запис върху картата с памет
Standard Form
Форматът за името на папката е както следва: номер на
папката + MSDCF.
Пример: 100MSDCF
Date Form
Форматът за името на папката е както следва: номер на
папката + Y (последната цифра)/ММ/DD
Пример: 10020405 (Име на папката: 100, дата: 2012/04/05)
Забележка
• Папката за MP4 видеоклипове е фиксирана като “номер на папката + ANV01”.
Избор на папка за запис
Когато изберете папка със стандартен формат и ако съществуват две
или повече папки, можете да изберете папката за запис, която ще
използвате за запис на изображения.
Бутон MENU t
желаната папка
1 t [Select REC Folder] t Изберете
Забележка
• Не можете да изберете папката, когато зададете [Date Form].
Нова папка
Можете да създадете нова папка в носителя на запис, за да записвате
изображения.
Създава се нова папка с номер, който е с едно по-голям от най-големия
номер, който използвате в момента; папката става текуща папка за
запис. Папките за снимки и за MP4 видеоклипове се създават по едно и
също време.
Бутон MENU t
1 t [New Folder]
Забележки
• Когато поставите във фотоапарата карта с памет, която е била използвана с
друго оборудване и когато записвате изображения, е възможно автоматично да
се създаде нова папка.
• Можете да запазвате до 4,000 изображения в една папка. Когато капацитетът на
папката бъде достигнат, автоматично се създава нова папка.
164
Настройка на начина за запис върху картата с памет
Възстановяване на базата данни за изображенията
Когато във файла с базата данни бъдат открити несъответствия,
причинени от обработката на видеоклиповете на компютър и др.,
видеоклиповете на носителя няма да се възпроизведат в този вид. Ако
това се случи, фотоапаратът ще поправи файла.
1 t [Recover Image DB] t [Enter]
Забележка
• Използвайте батерия с достатъчен заряд. Недостатъчният заряд в батерията
може да причини повреда в данните.
Настройки за качване
Задава настройка дали да използвате функцията за качване на Eye-Fi
картата (продава се в търговската мрежа). Опцията се извежда само
когато поставите Eye-Fi карта във фотоапарата.
Бутон MENU t 2 t [Upload Settings] t Изберете
желаната настройка
Индикатори за състоянието при връзка
Готовност. Няма изображения, които да се изпращат.
Готовност за качване.
Свързване.
Качване.
Грешка.
Забележки
• Функцията за Еко режим не работи, докато фотоапаратът качва изображения.
• Преди да използвате Eye-Fi картата, задайте безжична LAN точка за достъп. За
подробности се обърнете към ръководството за експлоатация, приложено към EyeFi картата.
• Eye-Fi картите се продават в САЩ, Канада, Япония и някои държави от Европейския
съюз (към март 2012).
• За повече информация се свържете директно с производителя или продавача на
Eye-Fi картата.
• Използването на Eye-Fi картата е разрешено само в държавата или региона, където
тя е закупена. Съобразявайте се с местните правила и закони.
165
Настройки на фотоапарата (Допълнителни операции)
Бутон MENU t
Настройка на начина за запис върху картата с памет
• Eye-Fi картата притежава безжична LAN функция. Не поставяйте Eye-Fi
картата на места, където използването на безжичен LAN не е разрешено например на борда на самолет. Ако Eye-Fi картата е поставена в
устройството, задайте [Upload Settings] в положение [Off]. Когато зададете
функцията за качване на Eye-Fi картата в положение [Off], на екрана се
извежда индикация
.
• Когато използвате нова Eye-Fi карта за първи път, първо копирайте
инсталационния файл за компютърното приложение, записан на Eye-Fi
картата, след което форматирайте картата.
• Преди да използвате Eye-Fi картата, обновете версията на фърмуера й. За
подробности относно по-новите версии се обърнете към инструкциите за
експлоатация, приложени към Eye-Fi картата.
• Когато качвате данни с изображения, функцията за пестене на захранването
не работи.
• Ако се появи икона
(грешка), извадете и отново поставете Eye-Fi
картата, или изключете захранването на фотоапарата и отново го включете.
Ако иконата
(грешка) е все още изведена, е възможно Eye-Fi картата да
е повредена.
• Възможно е безжичната връзка да прекъсне заради други устройства. Ако
скоростта на прием на данни е недостатъчна, приближете фотоапарата към
точката за безжичен достъп.
• За подробности относно съдържанието, което можете да качите, вижте
инструкциите за експлоатация, приложени към Eye-Fi картата.
• Някои Eye-Fi карти притежават ”Endless Memory Mode”. Този продукт не
поддържа този режим. Уверете се, че Eye-Fi картите, които поставяте във
фотоапарата, са с изключен режим “Endless Memory Mode”.
166
Връщане на фабричните настройки
Можете да нулирате основните функции на фотоапарата.
Бутон MENU t 3 t [Initialize] t Изберете желаната
настройка t [Ок]
Можете да нулирате следните опции.
Функции за запис (Нулиране/Нулиране на режима на запис)
Нулирайте в положение
Компенсация на експозицията
(43)
±0.0
Режим на запис (45, 140)
Single Shooting (Запис на едно изображение)
Режим на светкавицата (41,
124)
Плътна светкавица (различава се в
зависимост от това дали вградената
светкавица е отворена)
Режим на автоматично
фокусиране (109)
AF-A
Област за автоматично
фокусиране (110)
Wide
Проследяване на обект (111)
On
Разпознаване на усмивка/лице
(116, 119)
Face Detection On (Regist. Faces)
(Активирана функцията за разпознаване на
лице (Регистриране на лице))
Автоматично кадриране на
портрет (118)
Auto (Автоматично активиране)
ISO (126)
AUTO
Режим на измерване (122)
Multi Segment (Мулти-сегментирано
измерване)
Компенсация на светкавицата
(122)
±0.0
Баланс на бялото (133)
AWB (Автоматичен баланс на бялото)
Температура на цветовете/
Цветен филтър (135)
5500К, Цветен филтър 0
Настройка на потребителя за
баланс на бялото (135)
5500К
DRO/Auto HRD (127)
Оптимизатор на динамичния обхват: Auto
Креативен стил (131)
Standard (Стандартна настройка)
Картинен ефект (130)
Off (Изключен)
Избор на сцена (38, 86)
Portrait (Портретен режим)
Видеоклип (102)
P
167
Настройки на фотоапарата (Допълнителни операции)
Опции
Връщане на фабричните настройки
Меню за запис на снимки (Нулиране/Нулиране на режима на запис)
Опции
Размер на изображението (47)
Съотношение на екрана (154)
Качество (154)
Панорама: Размер (47)
Панорама: Посока (90)
3D въртене: Размер на изображението
(47)
3D въртене: Посока (90)
Ясно увеличение на изображение (137)
Цифров зуум (101, 137)
Намаляване на смущенията при дълга
експозиция (156)
Намаляване на смущенията при
висока стойност на ISO (156)
Контрол на светкавицата (123)
Рефлектор за автоматично фокусиране
(110)
Цветова гама (157)
Стабилизация (83)
Нулирайте в положение
L:24M
3:2
Fine (Добро)
Standard (Стандартно)
Right (Надясно)
Standard (Стандартно)
Right (Надясно)
On (Активирана настройка)
Off (Изключена настройка)
On (Активирана настройка)
Normal (Нормална стойност)
ADI светкавица
Auto (Автоматична настройка)
sRGB
On (Включена)
Меню за запис на видеоклипове (Нулиране/Нулиране на режима на запис)
Опции
Формат на файла (103)
Настройки на записа (103)
Запис на звук (104)
Намаляване на смущенията от вятъра
(105)
Стабилизация (83)
Нулирайте в положение
AVCHD
60i 17M (FH), 50i 17M (FH)
On (Активиран)
Off (Изключено положение)
On (Включена)
Custom меню
Опции
Автоматично фокусиране на окуляра
(77)
Настройка на FINDER/LCD (161)
Увеличаване изображението във
визьора (58)
Намаляване на ефекта на червените
очи (58)
Освобождаване без обектив (157)
168
Нулирайте в положение
Off (Изключено)
Auto (Автоматична настройка)
Maximum (Максимално)
Off (Изключено)
Disable (Изключено)
Връщане на фабричните настройки
Бутон DISP (Визьор) (78)
Ниво на подчертаване (114)
Цвят за подчертаване (114)
Извеждане на моментните настройки
(79)
Функция на AEL бутона (158)
Бутон за преглед (159)
Бутон за задържане на фокуса (59)
Бутон MOVIE (59)
Компенсация от обектива:
Затъмняване (162)
Компенсация от обектива: Отклонения
в цветовете (162)
Компенсация от обектива: Смущения (162)
Принудителен затвор (160)
Проследяване на лице с приоритет (112)
Нулирайте в положение
Auto (Автоматичен запис)
Auto (Автоматично прехвърляне)
Off (Изключени)
2 Sec (2 секунди)
Display All Info./Graphic Display/No Disp.
Info. (Извеждане на пълна информация/
Графичен дисплей/Без информация)
No Disp. Info./Graphic Display (Без
информация/Графичен дисплей)
Off (Изключено)
White (Бял)
Setting Effect ON (Активиране на
извеждането на ефекта)
AEL hold (Задържане на бутона AEL)
Shot. Result Preview (Преглед на
записания резултат)
Focus Hold (Задържане на фокуса)
Always (Винаги)
Auto (Автоматична стойност)
Auto (Автоматична стойност)
Off (Изключена настройка)
On (Активиране на затвора)
On (Активирана настройка)
Меню за възпроизвеждане (Нулиране)
Опции
Режим на преглед (146)
Изреждане на изображения –
Интервал (147)
Изреждане на изображения –
Повтаряне (147)
Екран с индекс изображения (50)
Отпечатване - Отпечатване на дата
(179)
Настройка на силата на звука (60)
Дисплей за възпроизвеждане (147)
Нулирайте в положение
Folder View (Still) (Преглед по папки
(Снимки))
3 sec (2 секунди)
Off (Изключена настройка)
4 Images (4 изображения)
Off (Изключена настройка)
2
Auto Rotate (Автоматично завъртане)
169
Настройки на фотоапарата (Допълнителни операции)
Опции
Продължителен запис с автоматични
настройки (85)
Прехвърляне на изображения с
автоматични настройки (85)
Насочващи линии (158)
Автоматичен преглед (158)
Бутон DISP (Монитор) (78)
Връщане на фабричните настройки
Меню с настройка на носителя на запис (Нулиране)
Опции
Номер на файла (163)
Име на папка (163)
Нулирайте в положение
Series (Последователно)
Standard Form (Стандартен формат)
Меню с настройки (Нулиране)
Опции
Начално меню (61)
LCD осветеност (61)
Осветеност на визьора (160)
Еко режим (160)
Пестене на захранването (161)
HDMI резолюция (152)
CTRL FOR HDMI (152)
Настройки за качване (165)
USB връзка (172)
Аудио сигнали (62)
Упътване за диска за избор на режим
(62)
Режим на демонстрация (62)
Нулирайте в положение
Top (Главно)
±0
Auto (Автоматична)
Standard (Стандартен)
1 Min (1 минута)
Auto (Автоматична)
On (Включен)
On (Включена)
Auto (Автоматична)
On (Включени)
On (Активирана настройка)
Off (Изключена настройка)
Други (Нулиране)
Опции
Дисплей с информация за записа
(LCD екран) (46)
Дисплей с информация за записа
(Визьор) (46)
Дисплей за възпроизвеждане (144)
Нулирайте в положение
Display All Info. (Извеждане на цялата
информация)
No Disp. Info. (Без информация)
Екран с единично изображение (с
информация за записа)
Забележка
• Лицето, регистрирано с функцията [Face Registration], не се изтрива дори ако
използвате [Reset Default]. Изберете [Delete All] от [Face Registration].
170
Потвърждаване на версията на
фотоапарата
Извежда версията на вашия фотоапарат. Потвърдете версията, когато
бъде пусната нова версия на фърмуера.
Бутон MENU t
Настройки на фотоапарата (Допълнителни операции)
Ако прикрепите към фотоапарата обектив, снабден с функция за
показване на версията на обектива, версията ще се изведе.
3 t [Version]
Забележка
• Можете да извършите обновяване, само когато нивото на батерията е
(три оставащи чертички) или повече. Препоръчваме ви да използвате
достатъчен заряд на батерията или променливотоков адаптер модел
AC-PW10AM (продава се отделно).
171
Computer (Advanced operations)
Computer
Свързване на фотоапарата с компютър
Задаване на USB връзка
Избира начина, който да се използва за USB връзката, когато фотоапаратът е
свързан към компютър или USB устройство чрез USB кабел.
Бутон MENU t 2 t [USB Connection] t Изберете
желаната настройка.
Auto (Автоматичен) В зависимост от компютъра или другото USB устройство,
което сте свързали към фотоапарата, режимът на връзка
автоматично се избира от MTP или Mass Storage.
Когато използвате Windows 7, опцията MTP се избира и
специфичните за Windows 7 функции стават достъпни.
Mass Storage
(Устройство за
съхранение на
данни)
Осъществява Mass Storage връзка между фотоапарата
и компютъра или друго USB устройство. Стандартен
режим.
MTP
Осъществява MTP връзка между фотоапарата и
компютъра или друго USB устройство. Когато използвате
Windows 7, опцията MTP се избира и специфичните за
Windows 7 функции стават достъпни. Когато използвате
други операционни системи (Windows Vista/XP, Mac OS
X), се извежда AutoPlay Wizard и снимките в папката за
запис на фотоапарата се прехвърлят на компютъра.
Забележки
• Когато е избрана опцията [Auto], връзката може да отнеме дълго време.
• Ако при връзката на фотоапарата с Windows 7 компютър не се изведе екран
Device Stage*, задайте в положение [Auto].
* Device Stage е екран с менюта, от който можете да управлявате свързани
устройства като например фотоапарат (Функция на Windows 7).
Свързване към компютър
1 Поставете батерия с достатъчен заряд или свържете
фотоапарата към мрежата от 220 V, като използвате
променливотоков адаптер модел AC-PW10АМ (продава
се отделно).
172
Свързване на фотоапарата с компютър
2 Включете фотоапарата и компютъра.
3 Уверете се, че [USB Connection] в
положение [Mass Storage].
4 Свържете фотоапарата към
вашия компютър.
1 Към USB жак на
компютъра
USB кабел
(приложен в
комплекта)
2 Към USB конектора
Прехвърляне на изображения на компютър (Windows)
“PlayMemories Home” ви позволява лесно да прехвърляте изображения.
За подробности относно функциите “PlayMemories Home” вижте “
PlayMemories Home Help Guide”
Прехвърляне на изображения на компютър без да използвате “PlayMemories Home”
Ако след извършването на USB връзката между фотоапарата и
компютъра се извежда AutoPlay Wizzard, щракнете върху [Open folder
to view files] t [OK] t [DCIM] или [MP_ROOT] t копирайте
желаните изображения на компютър.
173
Компютър (Допълнителни операции)
• Когато за първи път свържете
фотоапарата посредством
USB кабела, вашият компютър
автоматично стартира използваната
програма, за да разпознае
фотоапарата. Изчакайте известно
време.
2 е зададен в
Свързване на фотоапарата с компютър
Име на файла
Папка
Вид на файла
Име на файла
DCIM папка
JPEG файл
DSC0ssss.JPG
JPEG файл (Adobe RGB)
_DSCssss.JPG
RAW файл
DSC0ssss.ARW
RAW файл (Adobe RGB)
_DSCssss.ARW
MP4 файл (1440 x 1080 12M)
MAH0ssss.MP4
MP4 файл (VGA 3M)
MAQ0ssss.MP4
MP_ROOT
папка
• Индикацията ssss (номер на файл) е обозначение за номер от
0001 до 9999.
• Когато зададете [Quality] в положение [RAW & JPEG], цифрите в
имената на файловете с RAW данни и съответстващите им JPEG
файлове са еднакви.
Забележки
• За операции като например прехвърляне на AVCHD видеоклипове
на вашия компютър използвайте “PlayMemories Home”.
• Когато свържете фотоапарата към компютър, ако работите с видеоклипове или
папки с AVCHD формат от компютъра, изображенията може да се повредят и
да не се възпроизведат. Не изтривайте и не копирайте видеоклипове в AVCHD
формат от компютъра на носителя на запис. Sony не носи отговорност за
последствията от такива операции с компютъра.
Прехвърляне на изображения на компютър (Macintosh)
1 Първо свържете фотоапарата към вашия Macintosh
компютър. Щракнете два пъти върху новоразпознатото устройство t папката, в която са
запазени изображенията, които желаете да копирате.
2 Щракнете и изтеглете файловете с изображенията
към иконката на твърдия диск
Изображенията се копират върху вашия твърд диск.
3 Щракнете два пъти върху иконата на твърдия диск
t желания от вас файл с изображение в папката,
съдържаща копираните файлове.
Изображението се извежда.
174
Свързване на фотоапарата с компютър
Софтуер за Macintosh компютри
За подробности относно други софтуерни приложения за Macintosh
компютри посетете следния интернет адрес:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
Изтриване на USB връзка
Предварително извършете процедурите от стъпки 1 до 2, описани
по-долу, преди да:
• Изключите USB кабела.
• Извадите картата с памет.
• Изключите фотоапарата.
1 Щракнете два пъти върху
• За Windows 7 щракнете върху
щракнете върху .
и после
Windows Vista
Икона за изключване
2 Щракнете върху
(Безопасно изключване на USB
устройството за съхранение на данни).
Забележки
• Предварително изтеглете и пуснете иконата с устройството на картата с памет
в иконата “Trash”, когато използвате Mac компютър, докато фотоапаратът е
изключен от компютъра.
• При Windows 7, иконката за изключване може да не е изведена. В този
случай можете да изключите устройството без да извършвате гореописаната
процедура.
• Не изваждайте USB кабела, докато лампичката за достъп свети. Данните
може да се повредят.
175
Компютър (Допълнителни операции)
иконата за изключване в лентата
със задачи
Създаване на диск с видеоклипове
Можете да създавате диск от видеоклипове, записани във формат
AVCHD, от вашия фотоапарат.
• Видеоклиповете, записани с настройка [60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)]
или [24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] в [Record Setting] се преобразуват
чрез “PlayMemories Home”, за да се създаде AVCDH диск. Това
преобразуване може да отнеме повече време. В допълнение, не
можете да създавате диск с оригинално качество на изображенията.
Ако желаете да запазите оригиналното качество на изображенията,
трябва да запишете видеоклиповете на Blu-ray disc (стр. 177).
Създаване на диск с висока разделителна
способност (HD) (AVCHD диск)
Можете да създавате AVCHD диск от видеоклипове с висока
разделителна способност в AVCHD формат, прехвърлени на компютър,
като използвате приложения софтуер “PlayMemories Home”.
1 Стартирайте [PlayMemories Home] и щракнете върху
(Създаване на дискове).
2 Изберете [AVCHD (HD)] от падащия списък, използван
за избор на диск.
3 Изберете видеоклиповете в AVCHD формат, които
искате да запишете.
4 Щракнете върху [Add].
• Можете да добавите видеоклипове и като ги изтеглите и пуснете.
5 Запишете диска, следвайки инструкциите на екрана.
Забележки
• Предварително инсталирайте “PlayMemories Home”.
• Не можете да записвате снимки и MP4 файлове с видеоклипове на AVCHD диск.
• Създаването на диска може да отнеме дълго време.
176
Създаване на диск с видеоклипове
Възпроизвеждане на AVCHD диск на компютър
Можете да възпроизвеждате AVCHD диск, като използвате “PlayMemories Home”. Изберете DVD устройството, в което е поставен дискът и
щракнете върху [Player for AVCHD] в софтуера “PlayMemories Home”.
За подробности относно операциите вижте помощното упътване “PlayMemories Home Help Guide”.
Забележка
Създаване на диск със стандартно качество на
картината (STD)
1 Стартирайте [PlayMemories Home] и щракнете върху
(Създаване на дискове).
2 Изберете [DVD-Video (STD)] от падащия списък,
използван за избор на диск.
3 Изберете видеоклиповете в AVCHD формат, които
искате да запишете.
4 Щракнете върху [Add].
• Можете да добавите видеоклипове и като ги изтеглите и пуснете.
5 Запишете диска, следвайки инструкциите на екрана.
177
Компютър (Допълнителни операции)
• В зависимост от компютърната среда е възможно видеоклиповете да не
се възпроизвеждат плавно.
Създаване на Blu-ray диск
Можете да създадете Blu-ray диск от видеоклипове в AVCHD формат,
прехвърлени на компютър. Вашият компютър трябва да поддържа
функцията за създаване на Blu-ray диск. За да създадете Blu-ray диск,
можете да използвате BD-R (без възможност за презапис) или BD-RE (с
възможност за презапис) носител. След като веднъж създадете диска, не
можете да прибавяте съдържание към нито един от двата типа диск.
За да създавате Blu-ray дискове с “PlayMemories Home”, трябва да
инсталирате собственическо софтуерно допълнение. За подробности
посетете следния интернет адрес:
http://support.d-imaging.sony.co.jp/BDUW/
За подробности вижте помощното упътване “PlayMemories Home Help
Guide”.
Създаване на диск с видеоклипове
Забележки
• Предварително инсталирайте “PlayMemories Home”.
• Не можете да записвате MP4 файлове с видеоклипове на диск.
• Създаването на диска ще отнеме повече време, тъй като видеоклиповете в
AVCHD формат се преобразуват във видеоклипове със стандартно качество на
изображенията (STD).
• Когато създавате DVD-Video (STD) диск за първи път е необходима интернет
връзка.
Дискове, които можете да използвате с “PlayMemories Home”
С “PlayMemories Home” можете да използвате 12 cm дискове от
следните видове. За Blu-ray дискове проверете стр. 177.
Вид на диска
DVD-R/DVD+R/DVD+R DL
DVD-RW/DVD+RW
Функции
Без възможност за презапис
С възможност за презапис
• Винаги проверявайте дали системният софтуер на вашия PlayStation®3
e обновен до последната версия.
• Възможно е PlayStation®3 да не се предлага в някои държави/региони.
178
Print (Advanced operations)
Print
Определяне на DPOF
Използвайки фотоапарата, вие можете да определите изображенията
преди да ги отпечатате във фото-ателие или на вашия принтер.
Следвайте процедурата по-долу.
DPOF спецификациите остават с изображенията след отпечатване.
Препоръчваме ви след отпечатването да премахнете DPOF настройката.
1 Бутон MENU t
1 t [Specify Printing] t [DPOF
Setup] t [Multiple Img.].
2 Изберете изображението с помощта на b/B на
3 Проверете знака
контролния бутон.
с помощта на централната част на
• За да премахнете DPOF настройката, отново изберете
изображението и след това натиснете центъра на контролния бутон.
4 Натиснете бутона MENU.
5 Изберете [OK] с помощта на v и след това натиснете
централната част на контролния бутон.
Забележки
• Не можете да маркирате с DPOF RAW файлове с данни.
• Не можете да определите броя изображения, които могат да се отпечатат.
Отпечатване на датата
Можете да нанасяте датата върху изображението, когато го
отпечатвате. Позицията на датата (в или извън изображението, размер
на символите и др.) зависи от вашия принтер.
Бутон MENU t
1t [Specify Printing] t [Date Imprint] t [On]
Забележка
• Възможно е тази функция да не работи в зависимост от принтера.
179
Отпечатване (Допълнителни операции)
контролния бутон.
Cleaning (Advanced operations)
Cleaning
Почистване на фотоапарата и обектива
Почистване на фотоапарата
• Не докосвайте вътрешността на фотоапарата, като например
лещите на обектива или огледалото. Почистете праха от огледалото
с помощта на вентилатор*, защото прашинките, попаднали по
огледалото или около него, може да повлияят на изображенията или
работата на фотоапарата. За подробности относно почистването на
матрицата вижте следващата страница.
* Не използвайте спрей за почистване на вътрешността на
фотоапарата. Използването му може да причини неизправност.
• Почиствайте повърхността на фотоапарата с мека почистваща
кърпичка, леко навлажнена с вода, след което добре подсушете
повърхността със суха почистваща кърпичка. В никакъв случай не
ползвайте следните почистващи препарати и методи, защото те може
да повредят покритието на корпуса:
– Химически вещества като например разредители, бензин, алкохол,
кърпички за еднократна употреба, репеленти срещу насекоми,
слънцезащитни кремове или инсектициди и др..
– Не докосвайте фотоапарата, ако по ръцете ви има следи от
гореизброените вещества.
– Не оставяйте устройството в контакт с гума или винил за дълъг
период от време.
Почистване на обектива
• Не използвайте почистващи разтвори, съдържащи органични
съставки като разтворители или бензин.
• Когато почиствате повърхността на обектива, отстранете праха, като
използвате вентилаторна четка с продухване. В случай, че частиците
прах са полепнали по повърхността, почистете ги с мека почистваща
кърпичка или със салфетка, леко навлажнена с разтвор за почистване
на обективи. Почиствайте с кръгови движения от центъра навън. Не
пръскайте почистващия разтвор директно върху повърхността на
обектива.
180
Почистване на матрицата
Ако във вътрешността на фотоапарата попаднат прах или песъчинки,
които в зависимост от условията на снимането могат да полепнат
по повърхността на матрицата (частта, която служи за филм), тези
частици може да се появят на изображението. Ако по матрицата
попадне прах или песъчинки, почистете я, като следвате стъпките
по-долу.
• Не използвайте спрей за почистване, защото е възможно във вътрешността
на устройството да останат капчици от почистващия препарат.
Автоматично почистване на матрицата, като използвате
режима на почистване на фотоапарата
1 Уверете се, че батерията е напълно заредена (стр. 22).
2 Натиснете бутона MENU, Бутон MENU
след това изберете
2 с помощта на b/B на
контролния бутон.
3 Изберете [Cleaning Mode] с
помощта на v/V, след това
натиснете централната част
на контролния бутон.
181
Почистване (Допълнителни настройки)
Забележки
• Фотоапаратът издава звукови сигнали, ако по време на почистването зарядът
на батерията падне. Незабавно прекратете операцията по почистване и
изключете фотоапарата. Препоръчваме ви да използвате променливотоков
адаптер AC-PW10AM (продава се отделно).
• Почистването трябва да се извършва бързо.
Почистване на матрицата
4 Изберете [Enter] с помощта на v и натиснете
централната част на контролния бутон.
Матрицата вибрира за кратко и премахва попадналия по матрицата
прах.
5 Изключете фотоапарата.
Почистване на матрицата с помощта на
вентилаторна четка
Ако е необходимо повторно извършване на операцията, почистете
матрицата като използвате стъпките, описани по-долу.
1 Извършете операциите по почистване, описани в
стъпки от 1 до 4 в “Автоматично почистване на
матрицата, като използвате режима на почистване на
фотоапарата”.
2 Свалете обектива (стр. 25).
3 Натиснете маркировката V
на лостчето за заключване на
огледалото, за да повдигнете
огледалото.
• Внимавайте да не докоснете самото
огледало.
Лост за заключване на огледалото
182
Почистване на матрицата
4 Използвайте вентилаторна
четка с продухване, за да
почистите повърхността на
матрицата и областта около
него.
Почистване (Допълнителни операции)
• Не докосвайте матрицата с върха на
четката и не поставяйте връхчетата
в празнините зад мястото, където се
монтира обективът.
• Обърнете фотоапарата надолу, за да
предотвратите повторното попадане на
прах във вътрешността на фотоапарата.
Приключете бързо с почистването бързо.
• Почистете задната част на огледалото,
като използвате вентилаторната четка.
5 Когато почистването
приключи, свалете
огледалото с пръст, докато
щракне.
• Свалете рамката на огледалото с
пръст. Внимавайте да не докоснете
повърхността на огледалото.
• Свалете огледалото, докато се
заключи.
6 Прикрепете обектива и изключете фотоапарата.
• Преди да закрепите обектива се уверете, че огледалото е заключено.
Забележки
• След като почистването приключи, когато прикрепяте обектива се уверете, че
огледалото е заключено. В противен случай обективът може да се надраска или
фотоапаратът да се повреди. Ако огледалото не е добре заключено на мястото
си, автоматичният фокус няма да работи при записа.
• Не можете да снимате, докато огледалото е повдигнато.
183
Trouble shooting/Others (Advanced operations)
Trouble shooting/Others
Отстраняване на проблеми
Ако се сблъскате с проблем, докато използвате фотоапарата, първо
опитайте следните решения, за да отстраните проблема. Проверете
опциите, описани на стр. 184 до 192. Свържете се с вашия доставчик
или упълномощен сервиз на Sony.
1Проверете
следните опции.
2Извадете
батерията и я поставете отново след около 1 минута.
След това включете захранването.
3Нулирайте
настройките (стр. 167).
4Консултирайте се вашия доставчик на Sony или упълномощен сервиз.
Батерии и захранване
Батерията не може да бъде инсталирана.
• Когато поставяте батерията, използвайте върха й, за да натиснете лоста
за заключване (стр. 21).
• Можете да използвате само NP-FW50 батерия с вашия фотоапарат.
Уверете се, че батерията е NP-FW50.
Индикаторът за оставащ заряд на батерията не е верен или
се извежда индикация за достатъчен заряд на батерията, а
захранването скоро се изразходва. Не можете да включите
фотоапарата.
• Използвали сте фотоапарата при много горещи или студени условия
(стр. 195).
• Батерията е разредена. Поставете заредена батерия (стр. 19).
• Батерията е изтощена (стр. 204). Сменете я с нова.
• Поставете батерията правилно (стр. 21).
Захранването изненадващо се изключва.
• Ако не използвате фотоапарата известно време, устройството
автоматично преминава в режим на пестене на захранването и почти
се изключва. За да отмените режима на пестене на захранването,
извършете операция с фотоапарата като например натиснете бутона на
затвора наполовина (стр. 161).
184
Отстраняване на проблеми
Лампичката CHARGE мига, когато зареждате батерията.
Снимане на изображения
Когато включите захранването, на LCD екрана не се извежда
нищо в режим на работа с визьора.
• Фотоапаратът преминава в режим на намаляване консумацията
на заряд и почти се изключва, ако не работите с устройството за
определен период от време. За да отмените този режим, извършете
операция с фотоапарата - например натиснете бутона на затвора
наполовина (стр. 161).
Изображението не е ясно във визьора.
• Регулирайте правилно скалата на диоптъра, като използвате
лостчето за регулация на визьора (стр. 29).
Във визьора не се виждат изображения
• [FINDER/LCD Setting] е в положение [Manual]. Натиснете бутона
FINDER/LCD (стр. 161).
• Приближете окото си по-близо до визьора.
185
Отстраняване на проблеми/Други (Допълнителна информация)
• С вашия фотоапарат можете да използвате само батерия NP-FW50.
Уверете се, че батерията е NP-FW50.
• Ако зареждате батерия, която не е била използвана дълго време,
лампичката CHARGE може да мига.
• Лампичката CHARGE мига по два начина - бърз (около 0.15-секундни
интервали) и бавен (около 1.5-секундни интервали). Ако лампичката
мига бързо, извадете батерията и отново я поставете стабилно. Ако
лампичката CHARGE отново мига, това означава, че има нещо нередно
с батерията. Бавното мигане означава, че зареждането е спряло
и устройството е в режим на готовност, защото температурата на
околната среда е извън подходящия обхват за зареждане на батерията.
Зареждането ще се възстанови и лампичката CHARGE ще светне,
когато околната температура се върне в допустимите граници.
Зареждайте батерията при подходяща температура между 100С и 300С.
Отстраняване на проблеми
Затворът не се освобождава
• Използвате носител на запис със защитно капаче и то е зададено в положение
LOCK. Задайте ключа в позиция на разрешен запис.
• Проверете капацитета свободно място в носителя на запис.
• Не можете да снимате, докато вградената светкавица се зарежда (стр. 41, 124).
• В режим на автоматично фокусиране затворът не може да бъде освободен,
когато обектът не е на фокус.
• Обективът не е прикрепен правилно. Прикрепете го правилно (стр. 24).
• Когато към фотоапарата е прикрепено друго устройство като например
астрономически телескоп, задайте [Release w/oLens] в положение [Enable]
(стр. 157).
• Опитвате се да записвате обект, който трябва специално да бъде фокусиран
(стр. 107). Използвайте функцията за заключване на фокуса или ръчен фокус
(стр. 108, 113).
Записът отнема дълго време.
• Функцията за намаляване на смущенията е активирана (стр. 156). Това
не е неизправност.
• Записвате в режим RAW (стр. 154). Тъй като файлът с данните е голям,
записът в режим RAW може да отнеме известно време.
• Функцията Auto HDR обработва изображението (стр. 127)
Едно и също изображение се записва няколко пъти.
• Режимът е зададен в положение [Cont. Shooting] или [Bracket: Cont.].
Задайте в положение [Single Shooting] (стр. 45, 140).
• Режимът на експозиция е зададен в положение Tele-zoom Continuous
Priority AE (Продължителен теле-запис с приоритет на автоматичната
експозиция) (стр. 40, 90).
• Режимът на експозицията е зададен в положение Superior Auto (Запис
с допълнителни автоматични настройки) и [S. Auto Image Extract.] се
задава в положение [Off] (стр. 85).
Изображението не е на фокус.
• Обектът е твърде близо. Проверете минималното фокусно разстояние на
обектива.
• Записвате в режим на ръчно фокусиране; задайте ключа за избор на
режим на фокусиране в положение AF (Автоматичен фокус) (стр. 106).
• Когато обективът притежава ключ за избор на режим на фокусиране,
задайте ключа в положение AF.
• Светлината не е достатъчна.
186
Отстраняване на проблеми
Eye-Start AF не работи.
• Задайте [Eye-Start AF] в положение [On] (стр. 58).
• Натиснете бутона на затвора наполовина.
• Режимът на светкавица е зададен в положение [Autoflash]. Ако искате да
се уверите, че светкавицата ще светне безпроблемно, задайте режима за
работа със светкавицата в положение [Fill-flash] (стр. 41, 124).
Зареждането на светкавицата отнема дълго време.
• Използвали сте светкавицата последователно няколко пъти за кратък
период от време. Когато използвате светкавицата няколко пъти,
процесът по презареждането й може да отнеме повече време от
обичайното, което ще предотврати прегряване на фотоапарата.
Изображение, записано с помощта на светкавицата, е твърде тъмно.
• Ако обектът е извън обхвата на светкавицата (разстоянието, което може
да достигне светкавицата), изображението ще бъде тъмно, защото
светлината от светкавицата не достига до обекта. Ако промените
стойността на ISO, обхватът на светкавицата също ще се промени.
Проверете обхвата на светкавицата в “Технически характеристики”.
Датата и часът се записват неправилно.
• Задайте правилните дата и час (стр. 27).
• Избраната област с [Area Setting] се различава от реалната област.
Отново задайте [Area Setting] (стр. 27).
Стойността на диафрагмата и/или скоростта на затвора мигат,
когато натиснете бутона на затвора наполовина.
• Обектът е твърде тъмен или твърде светъл и поради тази причина се
намира извън обхвата. Регулирайте настройките отново.
Изображението изглежда избеляло (Flare).
Изображението е замъглено (Ghosting).
• Изображението е записано с много силен източник на светлина и в
обектива е навлязла излишна светлина. Прикрепете сенник.
Ъглите на изображението са твърде тъмни.
• Ако използвате филтър или сенник, свалете ги и опитайте да снимате
отново. В зависимост от дебелината на филтъра и неправилното поставяне
на сенника, филтърът или сенникът може частично да попаднат в
изображението. Възможно е оптическите способности на някои обективи да
причинят появата на по-тъмна периферия (недостатъчна светлина). Можете
да компенсирате този дефект чрез [Lens Comp.: Shading] (стр. 162).
187
Отстраняване на проблеми/Други (Допълнителна информация)
Светкавицата не работи.
Отстраняване на проблеми
Очите на обекта изглеждат червени.
• Включете функцията за намаляване на ефекта на червените очи (стр. 58).
• Приближете се до обекта и го снимайте от разстояние, което попада
в обхвата на светкавицата, като използвате светкавицата. Проверете
обхвата на светкавицата в “Технически характеристики”.
На LCD екрана се появяват и се задържат точки.
• Това не е неизправност. Тези точки не се записват (стр. 10).
Изображението е размазано.
• Изображението е записано на тъмно място без да използвате
светкавицата, като резултатът е вибрация на фотоапарата.
Препоръчваме ви да използвате статив или светкавица (стр. 41, 84, 124).
EV скалата b B мига.
• Обектът е твърде светъл или твърде тъмен за обхвата на измерване на
фотоапарата.
Преглед на изображения
Изображението не може да бъде възпроизведено от фотоапарата.
• Името на папката/файла е било променено на вашия компютър (стр. 172).
• Вашият фотоапарат не може да възпроизвежда файл с изображение,
модифициран с помощта на вашия компютър или записан с друг
фотоапарат.
• Използвайте “PlayMemories Home”, за да възпроизвеждате изображения,
запазени на компютъра.
• Фотоапаратът е в режим USB. Отменете USB връзката (стр. 175).
Изтриване на изображения
Вашият фотоапарат не може да изтрие изображенията.
• Отменете защитата (стр. 149).
Изтрили сте изображение по грешка.
• Веднъж изтрит, файлът не може да бъде възстановен. Препоръчваме ви
да защитите изображенията, които не искате да бъдат изтрити
(стр. 149).
188
Отстраняване на проблеми
Компютри
• Проверете “Използване с компютър” (стр. 64).
Компютърът не разпознава фотоапарата.
• Уверете се, че фотоапаратът е включен.
• Ако зарядът в батериите е нисък, поставете заредени батерии (стр. 19)
или използвайте променливотоковия адаптер (продава се отделно).
• Използвайте USB кабела (приложен в комплекта) (стр. 172).
• Изключете USB кабела и отново го свържете здраво.
• Изключете от USB портовете всички устройства освен фотоапарата,
клавиатурата и мишката.
• Свържете директно фотоапарата и компютъра без да използвате USB
хъб или други устройства (стр. 172).
Не можете да копирате изображения.
• Свържете правилно фотоапарата с компютъра, като използвате
приложения USB кабел (стр. 172).
• Следвайте процедурата по копиране за вашата операционна система
(стр. 173).
• Възможно е да не успеете да копирате изображенията, ако снимате,
използвайки носител на запис, форматиран на компютър. Снимайте,
като използвате носител на запис, форматиран на вашия фотоапарат
(стр. 163).
Изображението не може да се възпроизведе на компютъра.
• Ако използвате приложения софтуер “PlayMemories Home”, вижте
“PlayMemories Home Help Guide”.
• Консултирайте се с производителя на компютъра или софтуера.
След като сте направили USB връзка, “PlayMemories Home” не се
стартира автоматично.
• Осъществете USB връзката, когато компютърът е включен (стр. 172).
189
Отстраняване на проблеми/Други (Допълнителна информация)
Не знаете дали операционната система на вашия компютър е
съвместима с вашия фотоапарат.
Отстраняване на проблеми
Носител на запис
Не можете да поставите носителя на запис.
• Поставили сте носителя на запис неправилно. Поставете го в правилната
посока (стр. 21).
Не можете да записвате на носителя на запис.
• Капацитетът на носителя на запис е запълнен. Изтрийте ненужните
изображения (стр. 35, 150).
• Поставили сте неизползваем носител на запис (стр. 22, 201).
Форматирали сте носителя на запис по погрешка.
• Всички изображения на носителя на запис са изтрити при
форматирането. Не можете да ги възстановите.
Отпечатване
Не можете да отпечатвате изображения.
• Не можете да отпечатвате RAW изображения. За да отпечатате
RAW изображение, първо го преобразувайте в JPEG формат, като
използвате “Image Data Converter” на приложения CD-ROM.
Цветовете на изображението са странни.
• Когато отпечатвате изображения, записани в режим Adobe RGB, с
помощта на sRGB принтери, които не са съвместими с Adobe RGB
(DCF2.0/Exif2.21), изображенията се отпечатват с по-ниско ниво на
наситеността (стр. 157).
Изображенията се отпечатват с отрязани краища.
• В зависимост от вашия принтер, левият, десният, горният и долният край
на изображението може да се отрежат. Ако отпечатвате изображение със
съотношение [16:9], страничните краища може да се отрежат.
• Когато отпечатвате изображения с помощта на принтер, отменете
настройките за отрязване или рамкирането. Консултирайте се с
производителя на принтера за това дали принтерът притежава такива
функции.
• Когато отпечатвате изображения във фото магазин, попитайте дали е
възможно изображенията да се отпечатват без да се отрязват краищата им.
Не можете да отпечатвате изображения с дата.
• Като използвате “PMB”, можете да отпечатвате изображения с дата
(стр.68).
190
Отстраняване на проблеми
Други
Обективът се замъглява.
• Кондензирала се е влага. Изключете фотоапарата и го оставете около
1 час преди да го използвате отново (стр. 195).
Когато включите фотоапарата, се извежда съобщението
“Set Area/Date/Time” (“Задайте област/дата/час”).
• Фотоапаратът е оставен известно време без да бъде използван и с
нисък заряд на батерията или без батерия. Заредете батериите и отново
задайте датата (стр. 27, 195). Ако настройката за дата се губи всеки
път, когато сменяте батерията, се свържете с вашия доставчик или с
упълномощен сервиз на Sony.
Броят на изображенията, които можете да запишете, не
намалява или намалява с две при всяка снимка.
• Това се случва поради компресията и размера на изображението след
компресията. Когато записвате JPEG изображение, тези параметри се
променят в зависимост от изображението (стр. 154).
Настройката се нулира без да сте извършили тази операция.
• Извадили сте батерията, докато ключът за захранването е бил в положение
ON. Когато изваждате батерията от фотоапарата, се уверете, че
фотоапаратът е изключен и лампичката за достъп не свети (стр. 16, 21).
Фотоапаратът не работи правилно.
• Изключете фотоапарата. Извадете батерията и я поставете отново. Ако
фотоапаратът е нагорещен, оставете го да се охлади преди да извършите
тази процедура.
• Ако използвате променливотоковия адаптер (продава се отделно),
изключете захранващия кабел. Свържете захранващия кабел и отново
включете фотоапарата. Ако фотоапаратът все още не работи, се свържете
с вашия доставчик на Sony или с най-близкия упълномощен сервиз.
191
Отстраняване на проблеми/Други (Допълнителна информация)
• Този фотоапарат не притежава функция за поставяне на дата на
изображения. Въпреки това изображенията, записани с фотоапарата,
съдържат информация за датата и вие можете да ги отпечатате с
дата, ако принтерът или софтуерът разпознават Exif информация.
Консултирайте се с производителя на принтера или софтуера относно
съвместимостта на устройството с Exif формата.
• Когато отпечатвате изображения във фото ателие, ако искате, можете да
отпечатате изображенията с дата.
Отстраняване на проблеми
На екрана се извежда индикация
.
• Функцията SteadyShot (Стабилизация) не работи. Можете да
продължите да снимате, но функцията SteadyShot няма да работи.
Изключете и отново включете фотоапарата. Ако скалата SteadyShot
продължава да мига, се консултирайте с вашия доставчик на Sony или
с местен упълномощен сервиз.
В долния ляв ъгъл на екрана се извежда индикация “--Е-”.
• Извадете носителя на запис и отново го поставете. Ако тази процедура
не изключи индикацията, форматирайте носителя на запис.
192
Trouble shooting/Others (Advanced operations)
Предупредителни
съобщения
Set Area/Date/Time. (Задайте
област/дата/час)
• Задайте областта, датата и часа.
Ако не сте използвали фотоапарата
продължително време, заредете
вградената акумулаторна батерия
(стр. 27, 195).
Power insufficient (Захранването
е недостатъчно)
• Опитвате се да извършите [Cleaning mode], когато нивото на
батерията е недостатъчно. Заредете
батерията или използвайте
променливотоковия адаптер
(продава се отделно).
Unable to use memory card.
Format? (Невъзможно е да
използвате картата с памет.
Форматирайте?)
• Носителят на запис е форматиран на
компютър и форматът на файла е
модифициран.
Изберете [Enter] и след това
форматирайте носителя на запис.
Въпреки това, можете пак да
използвате носителя на запис, но
всички предишни данни на носителя
ще бъдат изтрити. Възможно е
форматирането да отнеме известно
време.
Ако все още се извежда съобщение,
сменете носителя на запис.
Memory Card Error (Грешка с
носителя)
• Заредили сте несъвместим носител
на запис или форматирането не се е
извършило.
• Зареденият носител на запис не може
да се използва с вашия фотоапарат.
• Носителят на запис е повреден.
• Терминалът на носителя на запис е
замърсен.
Memory card locked. (Картата е
заключена.)
• Използвате карта с памет с ключе за
защита от запис и то е зададено в
положение LOCK. Задайте ключа в
позиция на разрешен запис.
Processing…(Обработване…)
• Съобщението се извежда, когато
намаляването на смущенията
за дълга експозиция или висока
стойност на ISO се извършва
за същото време, за което е бил
отворен затворът. Не можете
да снимате, докато процесът се
извършва.
Unable to display. (Извеждането е
невъзможно.)
• Възможно е изображенията,
записани с други фотоапарати или
обработвани с компютър, да не се
възпроизведат.
Check the lens attachment. If the lens
is not supported, you can permit use of
lens in the custom menu. (Проверете
закрепянето на обектива. Ако
обективът не се поддържа, можете
да разрешите използването
му в менюто с настройки на
потребителя.)
• Обективът не е прикрепен правилно или
не е прикрепен изобщо.
• Когато прикрепяте към фотоапарата
астрономичен телескоп или подобно,
задайте [Release w/o Lens] в положение
[Enable].
193
Отстраняване на проблеми/Други (Допълнителна информация)
Ако на екрана се изведе някое от
следните съобщения, следвайте
инструкциите, описани по-долу.
Reinsert memory card. (Отново
заредете картата с памет.)
Предупредителни съобщения
Unable to print. (Невъзможно
отпечатване.)
• Опитвате се да маркирате изображения
в RAW формат с DPOF знак за
отпечатване.
Internal temp. high. Allow it to cool.
(Вътрешната температура се е
повишила. Оставете уреда да се
охлади.)
Image Database File error.
Recover? (Грешка с файла за
обработка на изображенията.
Възстановете?)
• Не можете да записвате или
възпроизвеждате видеоклипове в
AVCHD формат, защото файлът с
базата данни е повреден. Следвайте
инструкциите на екрана, за да
възстановите данните.
• Фотоапаратът се е нагорещил, защото
сте го използвали продължително
време на горещо място. Изключете
захранването. Оставете фотоапарата
да се охлади, докато отново е готов
за снимки.
Unable to magnify.
(Невъзможност за увеличаване.)
Unable to rotate image.
(Невъзможност за въртене на
изображението.)
• Температурата във вътрешността
на фотоапарата се е повишила до
неприемливо ниво, защото сте
записвали твърде дълго време.
Спрете записа.
Cannot create more folders. (Не
можете да създавате повече
папки.)
Recording is unavailable in this
movie format (Записът не работи
в този формат за видеоклипове.)
• Задайте [File Format] в положение
[MP4].
• Броят на изображенията надвишава
този, за който е възможна
обработка на дата от фотоапарата.
• Не е възможно да регистрирате
файла с базата данни. Използвайте
“РlayMemories Home”, за да
подсигурите всички изображения
на компютъра и след това ги
възстановете на картата с памет.
Camera error (Грешка във
фотоапарата)
System error (Системна грешка)
• Изключете захранването, извадете
батериите и след това отново ги
поставете. Ако съобщението се
извежда често, се консултирайте
с вашия доставчик или с
упълномощен сервиз на Sony.
194
• Възможно е изображенията,
записани с други фотоапарати, да
не могат да се увеличават и въртят.
• На носителя на запис съществуват
папки с имена, започващи с “999”.
Не можете да създавате папки, ако
ситуацията е такава.
на крайно студени или горещи
места, които излизат извън тези
стойности, не се препоръчва.
Не оставяйте/използвайте
фотоапарата на следните
места
Кондензация на влага
•На изключително горещи, сухи или
влажни места
Когато оставите устройството в
кола, паркирана на пряка слънчева
светлина, корпусът на фотоапарата
може да се деформира, а това може
да причини неизправност.
•На пряка слънчева светлина или близо
до отоплително тяло.
Корпусът на фотоапарата може да
се обезцвети или деформира, а това
може да причини неизправност.
•На места, които са обект на вибрации.
•Близо до силни магнитни полета.
•На песъчливи или прашни места.
Не позволявайте във фотоапарата
да попадне пясък. Пясъкът и
прашинките може да причинят
неизправност във фотоапарата,
а понякога тази неизправност не
може да бъде поправена.
•На влажни места
Това може да причини натрупване
на плесени в обектива.
Съхранение
Уверете се, че сте прикрепили
капачето към обектива или
капачето към тялото, когато не
използвате фотоапарата. Когато
прикрепяте капачето към тялото,
почистете го от полепналата прах
преди да го поставите. Когато
купувате DT 18 – 55 mm F3.5–5.6
SAM комплект с обектив, купете
също и капаче за задната част на
обектива ALC-R55.
Ако внесете фотоапарата директно
от студено на топло място или ако
го оставите в много влажна стая,
е възможно във вътрешността на
устройството или по повърхността
му да кондензира влага. Ако това
се случи, фотоапаратът може да се
повреди.
Как да предотвратите
кондензацията на влага
Когато внасяте фотоапарата от
студено на топло място, го сложете
в полиетиленов плик, затворете
го здраво и го оставете, за да
се аклиматизира към околната
температура за около 1 час.
Ако има кондензирана влага
Изключете захранването и оставете
фотоапарата поне за 1 час, за да се
изпари влагата. Забележете, че ако
се опитате да записвате с влага,
останала във вътрешността на
обектива, изображенията няма да
са ясни.
Вградена акумулаторна
батерия
Този фотоапарат е снабден с
вградена акумулаторна батерия,
така че настройката за датата
и часа, и други настройки,
се запазват независимо дали
захранването е включено или
изключено.
Забележка за работната
температура
Вашият фотоапарат е проектиран за
работа между 00С и 400С. Снимането
195
Отстраняване на проблеми/Други (Допълнителна информация)
Предпазни мерки
Предпазни мерки
Вградената литиева клетка е
постоянно заредена, докато
използвате фотоапарата. Независимо
от това, ако използвате фотоапарата
само за кратки периоди от време,
тя се разрежда, и ако не използвате
устройството за около 3 месеца,
батерията се разрежда напълно.
В този случай се уверете, че сте
заредили батерията преди да
използвате фотоапарата.
Независимо от това, дори батерията
да не е заредена, вие можете да
използвате фотоапарата, но той
няма да записва датата и часа.
Ако настройките на фотоапарата
се връщат в стойностите си по
подразбиране всеки път, когато
зареждате батерията, е възможно
вградената акумулаторна батерия
да е изтощена. Консултирайте се с
вашия доставчик на Sony или местен
упълномощен сервиз.
Зареждане на вградената
акумулаторна батерия
Поставете заредена батерия или
свържете фотоапарата с мрежата от 220
V, като използвате променливотоковия
адаптер (не е приложен в комплекта) и
го оставете с изключено захранване за
повече от 24 часа.
Използване на обективи и
аксесоари
Препоръчваме ви да използвате Sony
обективи/артикули*, произведени в
съответствие с характеристиките на
този фотоапарат.
Използването на продукти от различни
производители може да доведе до
неправилно функциониране на
фотоапарата или повреда.
196
* Включително продукти на
Konica Minolta.
Карти с памет
Не залепяйте етикети и др. на
картата с памет или адаптера за
картата. Това може да причини
неизправност.
Забележки за запис/
възпроизвеждане
•За да сте сигурни, че операциите
с картата с памет са стабилни,
ви препоръчваме да използвате
фотоапарата, за да форматирате всяка
карта с памет, която се използва
за първи път с този фотоапарат.
Обърнете внимание, че форматирането
безвъзвратно ще изтрие всички данни,
записани на картата с памет, и данните
не могат да бъдат възстановени
впоследствие. Уверете се, че сте
подсигурили всички важни за вас
данни на компютъра или на друго
място.
•Ако неколкократно записвате/
изтривате изображения, може да се
получи раздробяване на данните в
картата с памет. Възможно е да се
окаже, че не можете да запазвате или
записвате видеоклипове. В този случай
запазете вашите изображения на
компютър или на друг носител и след
това форматирайте носителя (стр. 163).
•Преди записа на еднократни събития
направете пробен запис, за да се
уверите, че фотоапаратът работи
правилно.
•Този фотоапарат е устойчив на прах и
влага, но не е водоустойчив.
•Не насочвайте фотоапарата към
слънцето или друга ярка светлина.
Това може безвъзвратно да повреди
очите ви или да причини неизправност
във фотоапарата.
Предпазни мерки
Отстраняване на проблеми/Други (Допълнителна информация)
•Не използвайте фотоапарата близо до
места, които излъчват силни радиовълни
или радиация. Възможно е фотоапаратът
да не записва или възпроизвежда
правилно.
•Използването на фотоапарата на прашни
или песъчливи места може да причини
неизправност.
•Ако се появи кондензация на влага,
отстранете влагата преди да използвате
фотоапарата (стр. 195).
•Не тръскайте и не удряйте фотоапарата.
Освен повреда и невъзможност за
записи, това може да направи носителя
на запис неизползваем или да причини
повреда или загуба на данни за
изображенията.
•Отстранете праха от повърхността
на светкавицата с мека почистваща
кърпичка. Ако вследствие на затопляне
прашинките се залепят по повърхността
на светкавицата, това може да
предизвика появата на пушек или
прашинките може да изгорят.
•Пазете фотоапарата, приложените
артикули и др. далеч от деца, защото е
възможно картата с памет и др. случайно
да бъде погълната. Ако се случи подобен
проблем, незабавно се консултирайте
с лекар.
197
Използване на
фотоапарата
в чужбина –
Източници на
захранване
Хонконг, Унгария, Индонезия,
Италия, Кувейт, Малайзия, Нова
Зеландия, Норвегия, Полша,
Португалия, Румъния, Сингапур,
Словакия, Испания, Швеция,
Швейцария, Тайланд, Турция,
Великобритания, Виетнам и др.
Система PAL-M (1080 50i)
Бразилия
Можете да използвате вашия
фотоапарат и зарядното устройство
за батерии (приложено в комплекта),
а също и променливотоковия адаптер
AC-PW10AM (продава се отделно),
във всяка държава или регион, където
захранването е в границите между
100 V и 240 V, 50 Hz/60 Hz.
Система PAL-N (1080 50i)
Аржентина, Парагвай, Уругвай
Забележка
•Не използвайте електронен
трансформатор (туристически
преобразувател), защото това може да
причини неизправност.
Системи за цветна
телевизия
Когато възпроизвеждате
изображения на телевизор,
системата за цветна телевизия
трябва да бъде същата като тази на
вашия цифров фотоапарат.
Система NTSC (1080 60i)
Бахамски о-ви, Боливия, Канада,
Централна Америка, Чили,
Колумбия, Еквадор, Ямайка,
Япония, Корея, Мексико, Перу,
Суринам, Тайван, Филипините,
САЩ, Венецуела и др.
Система PAL (1080 50i)
Австралия, Австрия, Белгия,
Китай, Хърватска, Чехия, Дания,
Финландия, Германия, Холандия,
198
Система SECAM (1080 50i)
България, Франция, Гърция,
Гвиана, Иран, Ирак, Монако,
Русия, Украйна и др.
AVCHD формат
Аудио сигнал: Dolby Digital 2ch
Носител на запис: Карта с памет
*1 1080i спецификация
Това е спецификация с висока
разделителна способност, която
съчетава 1,080 ефективни линии на
сканиране с интерлейс (редуващо
се) сканиране.
*2 720p спецификация
Това е спецификация с висока
разделителна способност, която
съчетава 720 ефективни линии
на сканиране с прогресивно
сканиране.
*3 Носителят, записан в AVCHD
формат, различен от споменатия
по-горе, не може да бъде
възпроизведен на вашия
фотоапарат.
Запис и възпроизвеждане на
вашия фотоапарат
Въз основа на AVCHD формата,
вашият фотоапарат записва с HD
(висока разделителна способност)
качество на изображението, както
е споменато по-долу.
Видео сигнал*3:
1080 60i-съвместими
устройства
MPEG-4 AVC/H.264 1920 x
1080/60i, 1920 х 1080/24р
199
Отстраняване на проблеми/Други (Допълнителна информация)
AVCHD представлява формат с
висока разделителна способност
за цифрови фотоапарати и
служи за запис на HD (висока
разделителна способност)
сигнали по спецификация 1080i*1
или спецификация 720p*2 чрез
използването на високоефективни
технологии на компресирано
кодиране. Този формат работи с кодек
MPEG-4 AVC/H.264 за компресиране
на видео данните, а Dolby Digital
или линейна PCM система служи за
компресиране на аудио данни.
Форматът MPEG-4 AVC/H.264 е
способен да компресира изображения
с по-голяма ефективност от
стандартните формати за
компресиране на изображения.
Форматът MPEG-4 AVC/H.264
позволява записът на HD
видео сигнал, заснет с цифрова
видеокамера, да бъде записан върху
8 cm DVD дискове, вграден твърд
диск, флаш памет, карта с памет и др.
1080 50i-съвместими
устройства
MPEG-4 AVC/H.264 1920 x
1080/50i, 1920 х 1080/25р
3D запис
Забележка за възпроизвеждане
на 3D изображения
Забележки за записа
Когато възпроизвеждате 3D
изображения на LCD монитора на
фотоапарата или на телевизор, който
не е съвместим с 3D, изображенията се
възпроизвеждат без 3D ефект.
•Режимът [3D Sweep Panorama] не е
подходящ, когато снимате:
– обекти, които се движат.
– обекти, които са твърде близо
до фотоапарата.
– обекти с повтарящ се мотив
като например теракота, и
обекти с нисък контраст като
например небе, плаж или
морава;
•Не можете да записвате [3D Sweep
Panorama] в следните ситуации:
– Ако въртите фотоапарата твърде
бързо или твърде бавно.
– Ако прекалено клатите фотоапарата.
•Ако не успеете да обходите целия
обект с фотоапарата за даденото
време, в композираното изображение
се получава черна област. Ако това се
случи, движете фотоапарата по-бързо,
за да създадете пълно панорамно
изображение.
•Тъй като няколко изображения се
долепят едно до друго, мястото на
свръзката няма да бъде ясно записано.
•В условия на ниска осветеност е
възможно панорамните изображения
да се замъглят.
•В условия на премигваща светлина
като например при флуоресцентно
осветление, изображенията може да не
се запишат правилно.
•Когато целият ъгъл на 3D панорамата
и ъгълът на заключване на фокуса
и експонацията посредством AE/AF
заключване са крайно различни по
отношение на осветеност, цветове и
фокус, записът няма да бъде успешен.
Ако това се случи, сменете ъгъла на
заключване и снимайте отново.
• Възможната посока на запис е само
хоризонтална.
•За подробности относно процедурата,
която се използва за запис на 3D
изображения, вижте стр. 39.
200
Забележки за файлове с 3D
изображения
•JPEG файлът и MPO се съчетават, за
да се създаде 3D изображение. Ако
изтриете един от тези файлове от
компютъра, 3D изображението може да
не се възпроизведе правилно.
•За подробности относно процедурата,
която използвате за преглед на 3D
изображения, вижте стр. 147 и 152.
Карта с памет
•Не удряйте, кривете или изпускайте
носителя на запис.
•Не използвайте и не съхранявайте
носителя на запис при следните
условия:
– При високи температури като
например в нагорещено купе на
автомобил, паркиран на пряка
слънчева светлина.
– На места, изложени на директна
слънчева светлина.
– На влажни места или на места с
разяждащи вещества.
•Възможно е веднага след
продължителна употреба носителят
на запис да бъде горещ при допир.
Внимавайте, когато работите с него.
•Когато лампичката за достъп свети,
не изваждайте носителя на запис
или батерията, и не изключвайте
захранването. В противен случай е
възможно данните да се повредят.
•Ако използвате носителя на запис
близо до силни магнитни полета или
статично електричество и шум, е
възможно данните да се повредят.
•Препоръчваме ви да подсигурявате
важните за вас данни. Правете
го например на твърдия диск на
компютър.
•Когато пренасяте или съхранявате
носителя на запис, използвайте
приложения калъф.
•Не позволявайте носителят на запис да
се намокри.
•Не позволявайте контакт с метални
предмети и не докосвайте с пръст
металните части на свързващата част
на носителя.
•Когато капачето за защита от запис
на носителя е зададено в положение
LOCK, не можете да извършвате
Забележки относно
използването на “Memory
Stick” носителя с този
фотоапарат
С този фотоапарат можете да
използвате видовете “Memory
Stick”, описани в таблицата подолу. Въпреки това операциите не
са гарантирани за всички видове
“Memory Stick PRO Duo” носители.
201
Отстраняване на проблеми/Други (Допълнителна информация)
Забележки за използване
на картите с памет
операции като например запис или
изтриване на изображения.
•Операциите с носители на запис,
форматирани с компютър, не са
гарантирани с този фотоапарат.
Уверете се, че сте форматирали
носителя на запис на фотоапарата.
•Времето за запис/четене на данни
е различно в зависимост от
комбинирането на носителите на запис
и оборудването, което използвате.
•Не натискайте силно, когато пишете
върху областта за означение.
•Не залепвайте етикети върху
носителите на запис.
•Не разглобявайте и не модифицирайте
носителя на запис.
•Не оставяйте носителя на запис в
близост до малки деца, защото може
случайно да бъде погълнат.
Карта с памет
“Memory Stick PRO Duo”
носител*1*2*3
“Memory Stick PRO-HG
Duo” носител*1*2
Работи с вашия фотоапарат.
“Memory Stick Duo” носител
Не работи с вашия фотоапарат.
“Memory Stick” и “Memory Stick
PRO” носители
Не работят с вашия фотоапарат.
*1 Оборудвани с технологията за
защита на авторските права MagicGate. MagicGate е технология
за защита на авторските права,
която използва технология
за кодиране. Данните, които
записвате/възпроизвеждате с
вашия фотоапарат и изискват
MagicGate функции, не могат да
бъдат възпроизвеждани на този
фотоапарат.
*2 Поддържа висок трансфер на
данни посредством паралелен
интерфейс.
*3 Когато използвате “Memory
Stick PRO Duo” носител, за да
записвате видеоклипове, можете
да използвате само такъв, който
е маркиран с Mark2
202
Забележки относно употребата
на “Memory Stick Micro”
носителя (продава се отделно)
•Този продукт е съвместим с
“Memory Stick Micro” (“M2”) носител.
Съкращението “M2” е съкращение от
“Memory Stick Micro”.
•За да използвате “Memory Stick
Micro” носител с този фотоапарат, се
уверете, че сте поставили “Memory
Stick Micro” носителя в “М2” адаптер.
Ако поставите “Memory Stick Micro”
носителя директно във фотоапарата
без да използвате “М2” адаптер, е
възможно да не успеете да извадите
носителя от фотоапарата .
•Не оставяйте “Memory Stick Micro”
носителя в близост до малки деца,
защото може да бъде погълнат
случайно.
Батерия/Зарядно
устройство за
батерии
•Използвайте само батерия NP-FW50.
•Възможно е изведеното ниво да се
окаже неправилно в зависимост от
определени условия.
•Не излагайте батерията на досег с вода.
Тя не е водоустойчива.
•Не оставяйте батерията на крайно
горещи места като например в
автомобил, паркиран на пряка
слънчева светлина.
Ефективно използване на
батерията
•Работата на батерията се влошава при
ниски температури, така че времето, в
което можете да използвате батерията,
когато навън е студено, е по-кратко.
За по-дълга и безпроблемна употреба
препоръчваме да сложите батерията
в джоб близо до тялото, за да я
затоплите, и след това я заредете във
фотоапарата непосредствено преди
снимките.
•Честата употреба на светкавицата,
използването на непрекъснат запис,
включването и изключването на
устройството или задаването на
по-ярка настройка за LCD екрана
изразходват заряда на батерията
по-бързо.
203
Отстраняване на проблеми/Други (Допълнителна информация)
•Времето за зареждане зависи от
оставащия капацитет на батерията или
от условията, в които тя се зарежда.
•Препоръчваме ви да зареждате
батерията при температура на околната
среда между 100С и 300С. Ефективното
зареждане извън този температурен
обхват може да се окаже невъзможно.
•Свържете зарядното устройство за
батерии към леснодостъпен контакт.
•Не се опитвайте да презареждате
батерията веднага след като е била
зареждана или ако не е използвана
след пълно зареждане. Това
може да се отрази негативно на
производителността на батерията.
•Не зареждайте батерии, които са
различни от типа “InfoLITHIUM”,
серия W, в зарядното устройство
за батерии, приложено към
фотоапарата. Ако се опитате да
зареждате друг тип батерии, освен
приложената, е възможно да се получи
протичане или прегряване, и дори е
възможно батерията да експлодира,
причинявайки опасност от изгаряния
или други телесни повреди.
•Ако лампичката CHARGE мига, това
може да е индикация за грешка в
батерията или за това, че е поставена
батерия, различна от определения
вид. Уверете се, че батерията е
от определения вид. Ако е така,
извадете батерията, сменете я с нова и
проверете дали зарядното устройство
за батерии функционира нормално.
Ако устройството работи нормално,
вероятно е възникнала грешка в
батерията.
•Ако зарядното устройство за батериите
се замърси, е възможно зареждането
да е неуспешно. Почистете зарядното
устройство за батериите със суха
почистваща кърпичка и др.
Забележки за използване
на батерията
Батерия/ Зарядно устройство за батерии
Живот на батерията
•Животът на батерията е ограничен.
Капацитетът на батерията намалява
малко по малко в течение на
експлоатацията или просто като
минава време. Когато времето на
използването на батерията значително
намалее, вероятна причина за това
може да бъде изтеклият живот на
батерията. Купете нови батерия.
•Животът на батерията зависи от начина
на съхранението й и от работните
условия, при които се използва всяка
батерия.
Как да съхранявате батерията
Ако не планирате да използвате
батерията дълго време, я заредете
напълно и след това я приберете на
съхранение на сухо и хладно място.
Използвайте батерията докрай поне
веднъж годишно. Така ще запазите
нейните функции.
204
Лиценз
Забележки за лиценза
ТОЗИ ПРОДУКТ Е ЛИЦЕНЗИРАН
ПО ЛИЦЕНЗ ЗА AVC
ВИЗУАЛНОТО ПАТЕНТНО
ПОРТФОЛИО ЗА ЛИЧНА И
НЕСТОПАНСКА УПОТРЕБА НА
ПОТРЕБИТЕЛЯ, КОЕТО ДАВА
ПРАВО ЗА
(i) КОДИРАНЕ НА ВИДЕО
СЪГЛАСНО AVC СТАНДАРТА
(“AVC VIDEO“)
И/ИЛИ
(II) ДЕКОДИРАНЕ НА AVC
VIDEO, КОЕТО Е БИЛО
КОДИРАНО ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ С
ЛИЧНА И НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ,
И/ИЛИ Е БИЛО ПРИДОБИТО ОТ
ВИДЕО РАЗПРОСТРАНИТЕЛ,
ЛИЦЕНЗИРАН ДА
РАЗПРОСТРАНЯВА AVC VIDEO.
ЛИЦЕНЗЪТ НЕ СЕ ДАВА И НЕ
Информация за приложения
софтуер GNU GPL/LGPL
Софтуерът, който съответства на
следните GNU General Public License
(описан в ръководството като “GPL”)
или GNU Lesser General Public License
(описан в ръководството като “LGPL”),
е включен към видеокамерата.
Този раздел има за цел да ви
информира, че имате правото да
модифицирате или преразпределяте
програмния код на този софтуер според
условията, описани в GPL/ LGPL.
Можете да изтеглите програмния код от
интернет. За да го изтеглите, отидете на
следната интернет страница.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Предпочитаме да не се свързвате с нас
относно съдържанието на програмния
код.
Прочетете “license2.pdf” в папката “License” на вашия CD-ROM. Ще откриете
лицензи (на английски език) в софтуера
“GPL” и “LGPL”.
За да прегледате PDF файла, трябва да
имате инсталиран Adobe Reader. Ако
нямате инсталиран такъв на вашия
компютър, можете да го изтеглите от
интернет страницата на Adobe Systems:
http://www.adobe.com/
205
Отстраняване на проблеми/Други (Допълнителна информация)
Вашият фотоапарат притежава
софтуер “C Library”, “zlib” и
“libjpeg”. Предлагането на този
софтуер е в съответствие с
лицензните споразумения на техните
разработчици и собственици на
авторски права. Въз основа на молби
от собствениците на авторски права
на тези софтуерни приложения,
ние имаме задължението да ви
информираме за следното. Моля,
прочетете следната информация.
Прочетете “license3.pdf” в папката
“License” на вашия CD-ROM. Ще
откриете лицензи (на английски
език) в софтуера “C Library”, “zlib”
и “libjpeg”.
МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗПОЛЗВАН ЗА
НИКАКВИ ДРУГИ ЦЕЛИ.
ДОПЪЛНИТЕЛНА
ИНФОРМАЦИЯ,
ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА
ПРОМОЦИОНАЛНИ,
ВЪТРЕШНИ ИЛИ СТОПАНСКИ
ЦЕЛИ И УПОТРЕБА, МОЖЕТЕ
ДА ПОЛУЧИТЕ ОТ MPEG LA,
L.L.C.
ВИЖТЕ
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Index
Азбучен указател
Цифри
3D .................................39, 89, 200
A–W
Adobe RGB............................... 157
АЕ в заключено положение.....121
AF област.................................. 110
Auto HDR................................. 128
AVCHD...............69, 103, 104, 199
“BRAVIA” Sync........................ 152
BULB запис................................ 97
Clear Image zoom..................... 137
Color Space............................... 157
CTRL FOR HDMI.................... 152
DISP.................................... 46, 144
DPOF настройки...................... 179
EV скала....................... 43, 97, 143
Eye-Fi........................................ 165
Eye-Start AF................................ 58
FINDER/LCD настройка......... 161
Focus-lock................................. 108
HDMI резолюция..................... 152
High ISO NR............................. 156
Image Data Converter................. 67
ISO чувствителност................. 126
JPEG.......................................... 154
LCD монитор......... 36, 71, 81, 144
LCD яркост................................. 61
Long exp.NR............................. 156
PlayMemories Home................... 68
RAW.......................................... 154
Smart zoom............................... 137
Superior Auto........................ 38, 85
Single-shot AF........................... 109
USB връзка............................... 172
206
Азбучен указател
А-З
Азбучен указател
Автоматичен преглед.............. 158
Автоматична настройка...... 31, 85
Автоматична светкавица....41, 124
Автоматично кадриране на
портрет..................................... 118
Автоматично фокусиране....... 106
Аудио сигнали........................... 62
Бавна синхронизация........ 41, 124
Баланс на бялото..................... 133
Батерия......................... 19, 21, 203
Безжична светкавица.............. 124
Бутон AEL................................ 158
Бутон Fn............................... 52, 54
Бутон MOVIE............................ 59
Бутон за задържане на фокуса.... 59
Бутон за преглед...................... 159
Версия...................................... 171
Визьор...................................... 160
Високоскоростен синхронизиран
запис......................................... 124
Включване без обектив........... 157
Възпроизвеждане на панорамни
изображения............................ 148
Възстановяване на файла с базата
данни........................................ 165
Външна светлина..................... 143
Въртене.................................... 146
Графичен дисплей..................... 46
Диафрагма.................................. 92
Дисплей за възпроизвеждане.... 147
Дисплей с информация за
записа................................. 46, 144
Единичен експозиционен
клин.......................................... 141
Език............................................ 62
Еко режим................................ 160
Експозиционен клин............... 141
Експозиционен клин с баланс
на бялото.................................. 143
Електронен принудителен
затвор........................................ 160
Задна синхронизация........ 41, 124
Заключване на автоматичната
експозиция............................... 121
Заключване на фокуса............ 108
Залез..................................... 39, 86
Запис........................................... 31
Запис в режим на автоматично
програмиране............................. 91
Запис на видеоклип със звук... 104
Запис на видеоклипове..... 33, 100
Запис на панорамни
изображения........................ 39, 88
Запис при нощни условия....38, 86
Запис при нощни условия от
ръка . .................................... 38, 86
Зареждане на батерията............ 19
Защита...................................... 149
Зуум.................................... 31, 137
207
Азбучен указател
И-П
Избор на папка за запис.......... 164
Избор на сцена.................... 38, 86
Извеждане на моментните
настройки................................... 79
Изключена светкавица..................
................................ 31, 41, 85, 124
Измерване в центъра............... 122
Изреждане на изображения.... 147
Изтриване ......................... 35, 150
Име на папка............................ 163
Индекс с изображения.............. 50
Капаче на окуляра..................... 77
Карта с памет..................... 21, 201
Картинен ефект....................... 130
Качество на изображението....154
Качество................................... 154
Компенсация на експозицията.... 43
Компенсация на светкавицата....122
Компенсация от обектива....... 162
Компютър........................... 64, 172
Кондензация на влага.............. 195
Контраст................................... 131
Контрол на светкавицата........ 123
Контролен бутон........................ 52
Контролен диск............. 92, 94, 96
Креативен стил........................ 131
Макро................................... 38, 86
Матрица........................... 108, 181
Меню.......................................... 56
Мулти-сегментирано измерване....122
Намаляване на ефекта на
червените очи............................ 58
Намаляване на смущенията.........
.......................................... 126, 156
Намаляване на смущенията за
множество кадри..................... 126
Намаляване на смущенията от
вятъра....................................... 105
Намаляване на смущенията
208
при запис с висока ISO
чувствителност........................ 156
Намаляване на смущенията при
запис с дълга експозиция....... 156
Намаляване на трептенето на
фотоапарата............................... 83
Наситеност............................... 131
Насочващи линии.................... 158
Настройка на диоптъра............. 29
Настройка на областта.............. 28
Настройка на потребителя на
баланса на бялото.................... 135
Настройка на силата на звука...60
Настройки на записа............... 103
Нова папка............................... 164
Номер на файл......................... 163
Нулиране.................................. 167
Обектив................................ 18, 24
Оптимизатор на динамичния
обхват....................................... 127
Острота..................................... 131
Отпечатване............................. 179
Отпечатване на дата................ 179
Пестене на захранването........ 161
Плътна светкавица............ 41, 124
Подчертаване........................... 114
Портрет при нощни условия........
.............................................. 38, 86
Портретен режим................ 38, 86
Почистване............................... 180
Преглед....................................... 94
Преглед на изображение... 34, 146
Преглед на изображения на
телевизионния екран......... 51, 152
Приоритет на диафрагмата ..... 92
Приоритет на скоростта на
затвора........................................ 94
Прехвърляне на изображения
с допълнителни автоматични
настройки . ................................ 85
Азбучен указател
Продължителен AF................. 109
Продължителен експозиционен
клин.......................................... 141
Продължителен запис............. 140
Продължителен запис с
допълнителни автоматични
настройки . ................................ 85
Продължителен теле-запис с
приоритет на автоматичната
експозиция........................... 40, 90
Проследяване на лице с
приоритет................................. 112
Проследяване на обект........... 111
Р-Я
Азбучен указател
Размер на изображение............. 47
Разпознаване на лице.............. 116
Разпознаване на усмивка........ 119
Раменна дръжка......................... 16
Регистриране на лице............. 117
Режим на автоматично
фокусиране.............................. 109
Режим на запис.................. 45, 140
Режим на измерване................ 122
Режим на почистване.............. 181
Режим на преглед.................... 146
Режим на светкавица... 41, 75, 124
Режим на фокусиране............. 109
Режим пейзаж ..................... 38, 86
Рефлектор за автоматично
фокусиране.............................. 110
Ръчна експозиция...................... 96
Ръчно фокусиране................... 113
Сверяване на дата/час............... 27
Сверяване на часовника............ 27
Светкавица с експозиционен
клин.......................................... 141
Сензори на окуляра............. 14, 77
Скорост на затвора.................... 94
Софтуер...................................... 66
Спорт.................................... 38, 86
Стабилизация............................. 83
Съвети за запис.......................... 63
Създаване на диск............. 69, 176
Съотношение на екрана.......... 154
Съотношение на компресията....154
Таймер за автоматично
включване................................ 141
Температура на цветовете...... 135
Точково измерване.................. 122
Увеличаване във визьора.......... 58
Увеличение при фокусиране.... 114
Увеличено изображение........... 49
Упътване във фотоапарата........ 63
Устройство за дистанционно
управление................................. 16
Фабрични настройки.............. 167
Фокус........................................ 106
Фокусен индикатор................. 107
Формат..................................... 163
Формат на файловете за
видеоклипове........................... 103
Функция за предотвратяване на
полепването на прах............... 181
Функция на бутона AEL......... 158
Хистограма................................ 79
Цветен филтър......................... 135
Цветова гама............................ 157
Цифров зуум.................... 101, 137
209
Download PDF