Sony | SEL85F18 | Sony SEL85F18 FE 85mm F1.8 Инструкции за експлоатация

4-597-777-01(1) (BG)

Сменяем обектив
Български
2
1
3
Инструкции за експлоатация
4
5
6

FE 85mm
F1.8
Това ръководство с инструкции обяснява как
се използва обективът. Предпазни мерки,
обичайни за всички обективи, например
забележки относно употребата, можете да
намерите в отделния документ „Предпазни
мерки преди употреба“. Прочетете и двата
документа, преди да използвате обектива си.
Този обектив е проектиран за използване
с фотоапарати Sony α с E-байонет. Не можете
да го използвате на фотоапарати с A-байонет.
Обективът FE 85mm F1.8 е съвместим с диапазона
на сензор за изображения с формат 35 мм.
Фотоапарат, оборудван със сензор за
изображения с формат 35 мм, може да бъде
настроен да снима с размер APS-C.
За подробности относно това как се настройва
фотоапаратът ви, вижте неговото ръководство
с инструкции.
E-байонет
Забележки относно употребата
SEL85F18
 Когато носите фотоапарат с поставен обектив,
винаги дръжте здраво както фотоапарата, така
и обектива.
Предпазни мерки относно използването
на светкавицата
(2)
 Когато използвате светкавица, винаги
отстранявайте сенника на обектива и снимайте на
поне 1 м разстояние от обекта. При определени
комбинации на обектив и светкавица, обективът
може частично да блокира светлината на
светкавицата, което води до сянка в долната част
на снимката.
–2
1. Маркер за сенник на обектив
2. Пръстен за фокусиране
3. Контактни пластини на обектива*
4. Бутон за задържане на фокуса
5. Маркер на байонета
6. Превключвател на режима на фокусиране
* Не докосвайте контактните пластини на
обектива.
 Поставяне и отстраняване на
обектива
За да поставите обектива
(Вижте илюстрация –.)
1
За допълнителна информация относно
съвместимостта посетете уебсайта на Sony за
вашия регион или се консултирайте с вашия
търговец на Sony или местен упълномощен
сервиз на Sony.
–1
(1)
 Идентифициране на
компонентите
Винетиране
 Когато използвате този обектив, ъглите на екрана
стават по-тъмни от центъра. За да намалите
това явление (наречено винетиране), затворете
блендата с 1 до 2 стъпки.
Отстранете предната и задната
капачка на обектива и капачката
на корпуса на фотоапарата.
 Можете да поставите/отстраните предната
капачка на обектива по два начина – (1) и (2).
Когато поставяте/отстранявате капачката на
обектива при поставен сенник на обектива,
използвайте метод (2).
2
Подравнете белия маркер на пръстена
на обектива с белия маркер на
фотоапарата (маркер на байонет),
след това поставете обектива във
фотоапарата и го завъртете по
часовниковата стрелка, докато
щракне.
 Когато поставяте обектива, не натискайте
бутона на фотоапарата за освобождаване
на обектива.
 Не поставяйте обектива под ъгъл.
За да отстраните обектива
(Вижте илюстрация –.)
За да отстраните обектива, завъртете
го обратно на часовниковата стрелка,
докато спре, като междувременно
държите бутона на фотоапарата за
освобождаване на обектива.

©2017 Sony Corporation
(Продължава на задната страница)

(Продължава от предната страница)
 Поставяне на сенника
на обектива
Препоръчва се да използвате сенник на
обектива, за да намалите отблясъците
и да осигурите максимално качество на
изображението.
Подравнете червената линия на
сенника на обектива с червената линия
на обектива (маркер на сенника на
обектива), след това поставете сенника
в байонета на обектива и го завъртете
по часовниковата стрелка, докато щракне
на мястото си и червената му точка се
подравни с червената линия на обектива.
 Когато използвате вградена светкавица или

външна светкавица, прикрепена към фотоапарата,
отстранете сенника на обектива, за да избегнете
блокиране на светлината на светкавицата.
 Когато съхранявате, поставете сенника на обектива
наопаки върху обектива.
(1)
 Фокусиране
Има три начина за фокусиране.

Автоматичен фокус
Фотоапаратът фокусира автоматично.
(2)

зададете режима му на фокусиране.
 В режим MF завъртете пръстена за фокусиране,
за да настроите фокуса (2), докато гледате през
визьора и др.
 Превключвателят за режим на фокусиране на този
обектив не може да се превключва при някои
модели фотоапарати.
За повече информация относно съвместимостта
посетете уебсайта на Sony за региона ви или се
консултирайте с търговеца си на Sony или местен
упълномощен сервиз на Sony.
За да използвате фотоапарат, оборудван
с бутон за управление на AF/MF
 Натиснете бутона за управление на AF/MF, за да
превключите от AF на MF, когато и фотоапаратът,
и обективът са зададени на AF.
 Натиснете бутона за управление на AF/MF, за да
превключите от MF на AF, когато фотоапаратът
е зададен на MF, а обективът – на AF.
 Използване на бутона за
задържане на фокуса
След като фотоапаратът е фокусирал
автоматично, можете да направите фина
настройка ръчно.
Ръчен фокус
 Превключвателят за задържане на фокуса на този
DMF (Директен ръчен фокус)
Фокусирате ръчно.
За подробности относно настройките на режим
вижте ръководството с инструкции, предоставено
с фотоапарата.
За да превключите
AF (автоматичен фокус)/
MF (ръчен фокус)

 Вижте ръководствата на фотоапарата, за да
Натиснете бутона за задържане на фокуса
в режим на AF, за да отмените AF. Фокусът
се фиксира и можете да освободите затвора
на фиксирания фокус. Освободете бутона
за задържане на фокуса, докато натискате
бутона на затвора наполовина, за да включите
отново AF.
– Оперативните звуци може също да се запишат
по време на запис на видеоклип.

За да зададете режима на фокус на
обектива
Плъзнете превключвателя на режим
на фокусиране на подходящия режим:
AF и MF (1).
Режимът на фокус може да бъде превключен
на обектива между AF и MF.
За снимане с AF и фотоапаратът и обективът
трябва да са зададени на AF. За снимане
с MF или фотоапаратът, или обективът трябва
да е зададен на MF.
обектив не работи с някои модели фотоапарати.
За повече информация относно съвместимостта
посетете уебсайта на Sony за региона ви или се
консултирайте с търговеца си на Sony или местен
упълномощен сервиз на Sony.
Спецификации
Име на продукта
(име на модела)
Фокусно разстояние (мм)
Еквивалент на фокусно
разстояние при формат
35 мм*1 (мм)
Групи и елементи на
обектива
Зрителен ъгъл 1*2
Зрителен ъгъл 2*2
Минимален фокус*3 (м)
Максимално
увеличение (X)
Минимална бленда
Диаметър на филтъра (мм)
Размери (максимален
диаметър × височина)
(прибл. мм)
Тегло (прибл. г)
Функция за компенсация
на трептенето
FE 85mm F1.8 (SEL85F18)
85
127,5
8-9
29°
19°
0,8
0,13
f/22
67
78×82
371
Не
*1 Това е еквивалентът на фокусно разстояние
във формат 35 мм при поставяне на цифров
фотоапарат със сменяем обектив, оборудван
със сензор за изображения с размер APS-C.
*2 „Зрителен ъгъл 1“ е стойността за 35-милиметрови
фотоапарати, а „Зрителен ъгъл 2“ – за цифрови
фотоапарати със сменяеми обективи, оборудвани
със сензор за изображения с размер APS-C.
*3 Минималният фокус представлява разстоянието
от сензора за изображения до обекта.
 В зависимост от механизма на обектива фокусното
разстояние може да се променя при всяка
промяна на разстоянието на снимане. Фокусното
разстояние, показано по-горе, предполага,
че обективът е фокусиран в безкрайността.
Елементи в комплекта
(Числото в скобите посочва броя части.)
Обектив (1), предна капачка на обектива (1),
задна капачка на обектива (1), сенник на
обектива (1), комплект отпечатана документация
Дизайнът и спецификациите подлежат на
промяна без предупреждение.
е търговска марка на Sony Corporation.
Download PDF