Sony | SEL075UWC | Sony SEL075UWC Много широк преобразувател Инструкции за експлоатация

4-563-797-02(1) (BG)
Български
Това ръководство с инструкции обяснява как
се използва обективът. Предпазни мерки,
обичайни за всички обективи, например
забележки относно употребата, можете да
намерите в отделния документ „Предпазни
мерки преди употреба“. Прочетете и двата
документа, преди да използвате обектива си.
Ултра широк преобразувател
Преобразувател тип
„рибешко око“
Инструкции за експлоатация
Това ръководство е за няколко различни
обектива.
SEL075UWC/SEL057FEC (наричан по-долу
„това устройство“) може да се използва само
в комбинация на система с фотоапарат Sony α
с E-байонет (наречен по-долу „фотоапарат“)
и сменяем обектив FE 28mm F2 (SEL28F20).
Тези фотоапарати и сменяеми обективи не
се предлагат във всички държави/региони.
• Илюстрациите в това ръководство показват
SEL075UWC, освен в Идентифициране на
частите (илюстрация ).
Бележки относно използването
E-байонет
©2015 Sony Corporation
SEL075UWC/SEL057FEC
• Внимавайте да не подлагате това устройство
на механични удари, докато го монтирате.
• Внимавайте, когато поставяте фотоапарата на
маса или друга равна повърхност с поставено
на него това устройство. Ръбът на сенника
на обектива на това устройство докосва
масата, така че корпусът на фотоапарата
е под нестабилен ъгъл.
• Отстранете това устройство, когато носите.
• Не хващайте фотоапарата, като го държите
само за това устройство.
• Винаги поставяйте капачката на обектива
на това устройство, когато го съхранявате.
• Този обектив не е водоустойчив, въпреки че
е проектиран с идеята да бъде защитен срещу
прах и напръскване. Ако го използвате по време
на дъжд и др., пазете обектива от водни капки.
Предпазни мерки относно
използването на светкавицата
• Когато използвате вградена или предоставена
светкавица, обективът може частично да
блокира нейната светлина, в резултат на което
се получава сянка в долната част на снимката.
• Когато използвате SEL075UWC с обектива си,
използвайте отделно продавана светкавица,
която има покритие, съвместимо с фокусното
разстояние на обектива.
• SEL057FEC предоставя много широк зрителен
ъгъл, така че ъглите на екрана ще изглеждат
по-тъмни, когато снимате заедно със
светкавица. Ние препоръчваме снимане
с отразена светкавица чрез поставяне на
външна светкавица към фотоапарата.

SEL075UWC


 Идентифициране на
компонентите
 Маркер на обектив
 Освобождаване на заключването
 Поставяне на това устройство
Преди поставяне на това устройство
SEL057FEC


• Проверете дали на фотоапарата е поставен
сменяемият обектив FE 28mm F2 (SEL28F20).
Ако е поставен различен сменяем обектив,
го заменете.
• Изключете захранването на фотоапарата.
• Ако на сменяемия обектив е поставен
MC протектор или филтър, го махнете,
преди да поставите това устройство.
За да поставите това устройство
1

1
a
2
Отстранете предната капачка на обектива
от сменяемия обектив и предната и задната
капачка на това устройство.
• Едновременно натиснете в посоката
на стрелките, както е илюстрирано,
и отстранете предната капачка на
обектива на това устройство.
• Докато плъзвате освобождаването на
заключването, завъртете задната капачка
на обектива на това устройство обратно
на часовниковата стрелка и я отстранете.
• Можете да прикрепите предната капачка
на обектива FE 28mm F2 (SEL28F20) към
отстранената задна капачка на това
устройство. (вижте илюстрация -1-a)
2 Подравнете „ (червената линия*)“
на корпуса на това устройство
с „ (червената линия*)“ на сменяемия
обектив. Внимателно вмъкнете това
устройство в сменяемия обектив и бавно
завъртете по часовниковата стрелка,
докато щракне на мястото си.
* Червените линии указват маркерите.
• Не плъзгайте освобождаването на
заключването на това устройство.
 Отстраняване на това
устройство

2
1 Изключете захранването на фотоапарата.
2 Докато плъзвате освобождаването
на заключването на това устройство,
напълно завъртете устройството обратно
на часовниковата стрелка и го отстранете.
Спецификации
Наименование на модела SEL075UWC
Увеличение
0,75
Елементи/групи
4–4
на обектива
72 × 51
Размери (максимален
диаметър × височина)
(прибл. мм)
Тегло (без капачките)
267
(прибл. г)
SEL057FEC
0,57
4–5
89 × 58,5
418
Спецификации при използване с FE 28mm F2
(SEL28F20)
Наименование на модела SEL075UWC
Фокусно разстояние (мм) 21
Еквивалент на 35 мм
фокусно разстояние*1
31,5
(мм)
Зрителен ъгъл 1*2
92°
68°
Зрителен ъгъл 2*2
Минимален фокус*3 (м)
Автоматичен фокус
0,24
Ръчно фокусиране
0,20
Максимално
увеличение (X)
Автоматичен фокус
0,15
Ръчно фокусиране
0,20
Максимална бленда
f/2,8
Минимална бленда
f/22
SEL057FEC
16
24
180°
105°
0,22
0,22
0,14
0,14
f/3,5
f/22
*1 Това е еквивалентът на фокусно разстояние
във формат 35 мм при поставяне на цифров
фотоапарат със сменяем обектив, оборудван
със сензор за изображения с размер APS-C.
2
* „Зрителен ъгъл 1“ е стойността за
35-милиметрови фотоапарати, а „Зрителен
ъгъл 2“ – за цифрови фотоапарати със
сменяеми обективи, оборудвани със
сензор за изображения с размер APS-C.
*3 Минималният фокус представлява
разстоянието от сензора за изображения
до обекта.
Елементи в комплекта
SEL075UWC
Ултра широк преобразувател (1),
чанта за обектива (1), капачка на обектива
(за предната и задна част на обектива) (2),
комплект отпечатана документация
SEL057FEC
Преобразувател тип „рибешко око“ (1), чанта за
обектива (1), капачка на обектива (за предната
и задна част на обектива) (2), комплект
отпечатана документация
Дизайнът и спецификациите подлежат на
промяна без предупреждение.
е търговска марка на Sony Corporation.
Download PDF

advertising