Sony | SEL20F28 | Sony SEL20F28 E 20 мм F2.8 Инструкции за експлоатация

4-441-797-01(1)
4-457-821-01(1)


Сменяем обектив
Ръководство за употреба
a
E PZ 18-200mmEF3.5-6.3
OSS
20mm F2.8
E-байонет
©2013
Corporation
©2012 Sony Corporation
SEL20F28
SELP18200
http://www.sony.net/
b
Отпечатано посредством мастило, базирано
на растителни масла без летливи органични
съединения.
Tова ръководство обяснява как се използват
обективите. Предпазните мерки, които се отнасят за
всички обективи, са поместени в раздел „Предпазни
мерки преди употреба ”. Задължително прочетете и
двата документа, преди да пристъпите към използване
на обектива.
Този обектив е разработен за фотоапарати α на Sony
с Е-байонет. Не може да се използва на фотоапарати с
A-байонет.
Забележки относно употребата
• Когато носите фотоапарата, докато към него има прикрепен
обектив, винаги придържайте здраво както тялото на
фотоапарата, така и обектива.
Предпазни мерки за употреба на
светкавицата
• Когато използвате светкавица, снимайте от поне 1 m
разстояние от обекта. При определени конфигурации на
светкавицата и обектива е възможно обективът частично
да блокира светлината от светкавицата, което да доведе до
появата на сянка в долната част на снимката.
Винетиране
• Когато използвате обектива, ъглите на екрана стават
по-тъмни от центъра. За да намалите този ефект (наречен
винетиране), затворете диафрагмата с едно или две деления.
BG
2
しかた
取り付けかた(イラスト–参照)
1
Части на обектива 2

2
1
4
3

–2
方法で取り付け/取りはずしができます。
レンズとカメラの白の点
(マウント標点)
を
合わせてはめ込み、
レンズを軽くカメラに押
し当てながら、
時計方向に
「カチッ」
とロック
がかかるまでゆっくり回す。
1 Маркер за сенник
レンズを取り付けるときは、

カメラのレンズ取りは
2 Пръстен за
фокусиране
ずしボタンを押さないでください。

3 Контактниレンズを斜めに差し込まないでください。
точки
за
обектива*
取りはずしかた(イラスト–参照)
4 Маркер за прикрепяне/
カメラのレンズ取りはずしボタンを押したま
байонет
ま、
レンズを反時計方向に回してはずす。
* Не докосвайте
контактните
точки за(付属)を取り付ける
 レンズフード
обектива.
画面外にある光が描写に影響するのを防ぐために、
レンズフードの使用をおすすめします。
–1
(1)
前後のレンズキャップとカメラのボディ
キャップをはずす。
レンズフロントキャップは図の

(1)
、2)
(
の2通りの
レンズフードの赤線をレンズの赤線に合わせて
はめ込み、
レンズフードの赤点とレンズの赤線
が合って
「カチッ」
というまで時計方向に回す。
(2)
カメラ内蔵、

もしくは同梱フラッシュを使って撮影する
ときは、
フラッシュ光が遮られることがありますので、
レ
ンズフードをはずしてください。
レンズフードにもフィルターやフロントキャップの取り

付けができます。
お使いのフィルターによっては、

レンズにフィルターを
取り付けたあと、
レンズフードを取り付けることができ
ます。
 ピントを合わせる
ピント合わせは、
以下3つの設定方法があります。
・オートフォーカス
ピント合わせを自動で行う。
・DMF(ダイレクトマニュアルフォーカス)

オートフォーカスでピントを合わせた後に、
マニュ
アルでピントを微調整する。
・マニュアルフォーカス
ピント合わせを手動で行う。
BG
3
各モードの設定方法は、
カメラの取扱説明書をご覧
ください。

主な仕様
レンズを取り付

ずしボタンを押
レンズを斜めに

1
4
3
取りはずしかた(
カメラのレンズ取
ま、レンズを反時計
Прикрепяне и сваляне на обектива
За да прикрепите
обектива

–1
(1)
 レンズフー
画面外にある光が描
レンズフードの使用
レンズフードの赤
はめ込み、レンズフ
が合って「カチッ」
(2)
カメラ内蔵、

もしくは
ときは、フラッシュ光
ンズフードをはずし
レンズフードにもフ

付けができます。
お使いのフィルター

取り付けたあと、レン
ます。
 ピントを合
–2
1 Свалете
капачетата от предната и заднатаピント合わせは、以
страна на обектива, както и капачето от
тялото на фотоапарата.
・オートフォーカス
ピント合わせを自動
• Можете да поставяте/сваляте капачето от предната страна
・DMF(ダイレクト
на обектива по два начина: (1) и (2).

オートフォーカスで
アルでピントを微調
・マニュアルフォー
ピント合わせを手動
各モードの設定方法
ください。
BG
4

主な仕様
商品名
(型名)
35mm判換算焦点距離
(mm)
レンズ群一枚
1
(1)
レンズフードにも

付けができます。
ま、
レンズを反時
(2)
お使いのフィルタ

取り付けたあと、
レ

レンズフ
ます。

–1
–2
画面外にある光が
 ピントを
レンズフードの使
レンズフードの赤
ピント合わせは、
はめ込み、レンズ
・オートフォーカ
が合って「カチッ
ピント合わせを自
カメラ内蔵、

もしく
フラッシュ
・ときは、
DMF(ダイレク
ンズフードをはず
2
(1)
(2) върху тялото
Изравнете
белия маркер

на обектива
с белия маркер върху
фотоапарата (маркер за байонет), след
това поставете обектива в байонета на
фотоапарата и го завъртете по посока
–2
на часовниковата
стрелка, докато се
заключи.

• Когато поставяте обектива, не натискайте бутона за
освобождаването му, намиращ се върху фотоапарата.
• Не поставяйте обектива под ъгъл.
За да свалите обектива


Като държите натиснат бутона за освобождаване на
обектива, намиращ се върху фотоапарата, завъртете
обектива в посока обратна на часовниковата стрела,
докато спре, след което свалете обектива.
オートフォーカス
レンズフードにも

アルでピントを微
付けができます。
お使いのフィルタ

・マニュアルフォ
取り付けたあと、
レ
ます。
ピント合わせを手
各モードの設定方
ください。
 ピントを
ピント合わせは、
主な仕様
・オートフォーカ
ピント合わせを自
商品名
(型名)
・DMF(ダイレク
35mm判換算焦点
オートフォーカス
(mm)
アルでピントを微
レンズ群一枚
画角*1
・マニュアルフォ
最短撮影距離*2(m
ピント合わせを手
最大撮影倍率
(倍)
各モードの設定方
最小絞り
ください。
フィルター径
(mm

主な仕様
商品名
(型名)
35mm判換算焦点
BG(mm)
レンズ群一枚
画角*1
最短撮影距離*2(m
最大撮影倍率
(倍)
最小絞り
5


Прикрепяне на сенника
(предоставен
в комплекта)

Препоръчваме ви да използвате сенник, за да намалите
отблясъците и за да постигнете максимално качествено
изображение.

Изравнете червената линия на сенника с
червената линия върху обектива (маркер за
сенник), прикрепете сенника и го завъртете
по посока на часовниковата стрелка, докато
червената точка на сенника се изравни с
червената линия върху обектива (маркер
за сенник). Когато сенникът пасне, ще се чуе
щракване.
• Когато използвате вградена светкавица или друга
светкавица, приложена с фотоапарата, свалете сенника, за да
избегнете блокиране на светлината.
•Можете да прикрепите филтър или предно капаче на
обектива и към сенника.
•В зависимост от използвания филтър можете да прикачите
сенника след като прикачите филтъра към обектива.
BG
6
アルでピントを
・マニュアルフ
ピント合わせを
各モードの設定
ください。
主な仕様
商品名
(型名)
35mm判換算焦
(mm)
レンズ群一枚
画角*1
最短撮影距離*2(
最大撮影倍率(倍
最小絞り
フィルター径(m

主な仕様
商品名
(型名)
35mm判換算焦
(mm)
レンズ群一枚
画角*1
最短撮影距離*2(
最大撮影倍率(倍
最小絞り
フィルター径(m
Фокусиране

Съществуват три начина на фокусиране
• Автоматично фокусиране
Фотоапаратът фокусира автоматично.
• DMF (Директно ръчно фокусиране)
След като фотоапаратът фокусира автоматично, можете
да извършите фините настройки ръчно.
• Ръчно фокусиране
Потребителят извършва фокусирането ръчно.
За подробности относно настройките на режима се
обърнете към ръководството за употреба, приложено към
фотоапарата.
BG
7
Технически характеристики
Име
Име на модела
Еквивалент на фокусно
разстояние в 35 mm формат*1
(mm)
Групови елементи на обектива
Ракурс *1
Минимален фокус *2(m)
Максимално увеличение (X)
Минимален f-stop
Диаметър на филтъра (mm)
Размери (максимален диаметър
х височина) (прибл. mm)
Тегло (прибл., g)
E20mm F2.8
(SEL20F28)
30
6-6
70°
0.2
0.12
f/16
49
62.6 × 20.4
69
Посочените стойности за еквивалента на фокусното
разстояние в 35 mm формат и ракурса се отнасят за
цифрови фотоапарати със сменяема оптика и сензор за
изображението APS-C.
*2
Минималният фокус е най-късото разстояние от
сензора за изображението до обекта.
*1
• В зависимост от механизма на обектива фокусното
разстояние може да се променя при всяка промяна на
разстоянието за снимане. Фокусното разстояние, указано
по-горе, предполага, че обективът е зададен в положение
безкрайност.
BG
8
Включени артикули:
Обектив (1), Предно капаче на обектива (1), Задно капаче
на обектива (1), Сенник* (1), Комплект документи
* При транспортиране се прикачва към обектива.
Дизайнът и техническите характеристики са обект на
промяна без предупреждение.
е търговска марка на Sony Corporation.
BG
9
BG
BG
BG
BG
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (приложимо
в Европейския съюз и други Европейски страни със системи за разделно
събиране на отпадъци)
Този символ върху устройството или върху неговата опаковка показва,
че този продукт не трябва да се третира като домакински отпадък. Вместо това
той
трябва дана
бъде
предаден
в съответния
събирателен
пункт
за рециклиране на
Изхвърляне
стари
електрически
и електронни
уреди
(приложимо
Изхвърляне
на
старииелектрически
и електронни
уреди
(приложимо
електрически
и електронни
уреди.
Като
предадете
продукт
на разделно
правилното
в Европейския
съюз
други
Европейски
страни този
със
системи
за
в
Европейския
съюз и други
Европейски страни
със системи
за разделно
място,
вие на
ще отпадъци)
помогнете
за предотвратяване
на негативните
последствия
събиране
събиране
насреда
отпадъци)
за
околната
иустройството
човешкото здраве,
които
биха възникнали
при изхвърлянето
Този
символ
върху
или върху
неговата
опаковка показва,
Този
върху
устройството
или върху
неговата
опаковка
показва,
му
насимвол
неподходящо
място. да
Рециклирането
на
материалите
ще спомогне
датова
се
че този
продукт
не трябва
се третира
като
домакински
отпадък.
Вместо
че
продукт
не трябва
да се
третира
като
домакинскипункт
отпадък.
Вместо тована
съхранят
природните
ресурси.
За
подробна
информация
относно
рециклирането
тойтози
трябва
да бъде
предаден
в съответния
събирателен
за рециклиране
той
трябва
дана
бъде
предаден
вобърнете
съответния
събирателен
пункт
за на
рециклиране
Изхвърляне
стари
електрически
и към
електронни
уреди
(приложимо
на
този
продукт
можете
да сеуреди.
местната
градска
управа,
фирмата на
за
електрически
и електронни
Като
предадете
този
продукт
правилното
електрически
и електронни
уреди.
Като предадете
този
продукт
на разделно
правилното
в
Европейския
съюзотпадъци
и други
Европейски
страни
съссте
системи
за
събиране
или магазина,
откъдето
закупили
продукта.
място,
виена
щебитови
помогнете
за предотвратяване
на негативните
последствия
място,
вие на
ще
помогнете
за предотвратяване
негативните
последствия
събиране
отпадъци)
за околната
среда
и човешкото
здраве, които на
биха
възникнали
при изхвърлянето
за
среда
човешкото
здраве,
които
биха възникнали
при изхвърлянето
Този
върхуиустройството
или върху
неговата
опаковка
показва,
муоколната
насимвол
неподходящо
място.
Рециклирането
на
материалите
ще спомогне
да се
му
на неподходящо
място.
Рециклирането
наинформация
материалитеотносно
ще спомогне
датова
се
че
този
продукт
не трябва
да
сеЗа
третира
като
домакински
отпадък.
Вместо
съхранят
природните
ресурси.
подробна
рециклирането
съхранят
природните
ресурси.
За подробна
информация
относно
рециклирането
той
трябва
да бъде
предаден
съответния
пункт
за рециклиране
на този
продукт
можете
да се вобърнете
къмсъбирателен
местната
градска
управа,
фирмата на
за
на
този продукт
можете
да сеуреди.
обърнете
местната
градска
управа,
фирмата за
електрически
и електронни
Катокъм
предадете
този
продукт
на правилното
събиране
на битови
отпадъци
или магазина,
откъдето
сте
закупили
продукта.
събиране
отпадъци
или магазина, откъдето
сте закупили
продукта.
място, виена
щебитови
помогнете
за предотвратяване
на негативните
последствия
за околната среда и човешкото здраве, които биха възникнали при изхвърлянето
му на неподходящо място. Рециклирането на материалите ще спомогне да се
съхранят природните ресурси. За подробна информация относно рециклирането
на този продукт можете да се обърнете към местната градска управа, фирмата за
събиране на битови отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.
Download PDF

advertising