Sony | NEX-7 | Sony NEX-7 Инструкции за експлоатация

4-297-558-11(1)
Цифров фотоапарат
с възможност за
смяна на обектива
α Упътване
Съдържание
Примерни
изображения
Меню
Азбучен указател
© 2011 Sony Corporation
NEX-7
BG
Notes on using the camera
Съдържание
Как да използвате това упътване
Щракнете върху бутона в горния десен ъгъл на страницата, за да преминете към
съответния раздел.
Тази опция е удобна, когато търсите функция, която желаете да използвате.
Примерни
изображения
Меню
Азбучен
указател
Търсене на информация
по ключова дума.
Меню
Търсене на информация в
списък с опции на менюто
Примерни
изображения
Търсене на информация по
примерни изображения
Съдържание
Търсене на информация
по функция
Съдържание
Примерни
изображения
Меню
Азбучен указател
Маркировки и обозначения, използвани в това упътване
Когато използвате светкавицата, тя светва два или повече пъти преди записа, за
да намали ефекта “червени очи”.
1 MENU t [Setup] t [Red Eye Reduction] t желана настройка.
On
Светкавицата винаги светва, за да намали ефекта на
червените очи.
Off
Не се използва функцията за намаляване на ефекта на
червените очи.
Забележки
• Не можете да използвате функцията [Red Eye Reduction] заедно с функцията [Smile Shutter].
• Възможно е функцията за намаляване на ефекта “червени очи” да не постигне желания ефект.
Това зависи от индивидуалните различия и от условията, при които се извършва снимането например разстоянието до обекта, както и дали обектът е погледнал настрани при предварителното
светване на светкавицата.
z Каква е причината за феномена “червени очи”?
В това упътване, поредицата от
операции е указана със стрелки
(t).
Работете с фотоапарата, като
извършвате операциите в указания
ред.
Настройката по подразбиране е
отбелязана с .
Азбучен
указател
Red Намаляване на ефекта “червени очи”
Показва предупреждения и
ограничения, свързани с правилната
работа на фотоапарата.
В тъмна среда зениците се разширяват. Светкавицата се отразява от кръвоносните
съдове в окото (ретината) и причинява ефекта “червени очи”.
Фотоапарат
Око
Ретина
Снимките, които са използвани като
примерни в това ръководство, са
прерабиотени и не са истинските
изображения, записани с този
фотоапарат.
z Показва полезна информация.
2BG
Съдържание
Съдържание
Забележки за използване на фотоапарата
Как да използвате това упътване............................. 2
Идентификация на частите.......................................12
Списък с икони на екрана.............................................15
Основни операции
Примерни
изображения
Примерни изображения.................................................. 6
Работа с фотоапарата...............................................18
Меню
Меню...............................................................................21
Запис на изображения................................................. 26
Възпроизвеждане на изображения............................. 28
Изтриване на изображения........................................ 30
DISP (Съдържание на дисплея)................................... 48
(Компенсация на експонацията)........................... 51
Азбучен
указател
Използване на функции с контролния диск
(Режим на работа)............................................ 52
(Индекс с изображения)......................................... 59
Използване на функцията за настройка
чрез трите диска
Настройки чрез трите диска.................................... 31
Настройки на експонацията...................................... 33
Настройки на фокуса.................................................. 34
Настройки на баланса на бялото............................. 36
Настройки на динамичния обхват............................ 38
Настройки за творческа обработка........................ 40
Настройки на ефекта на изображението............... 42
Потребителски настройки........................................ 45
Продължава r
3BG
Съдържание
Използване на бутона AF/MF/AEL
AEL (Заключване на автоматичната
експонация)................................................................... 46
AF/MF (Управление на AF/MF).................................... 47
Shoot Mode (Режим на запис)......................................21
Camera (Фотоапарат)................................................ 22
Image size (Размер на изображението).................... 22
Примерни
изображения
Използване на функциите в менюто
Brightness/Color (Осветеност/Цветност).............. 23
Меню
Playback (Възпроизвеждане)....................................... 23
Setup (Настройки)........................................................ 24
Свързване към друго оборудване
Преглед на изображения на телевизионния екран....174
Използване на софтуера............................................179
Свързване на фотоапарата към компютър...........182
Азбучен
указател
Използване с компютър.............................................177
Създаване на диск с видеоклипове...........................184
Отпечатване на снимки............................................188
Отстраняване на проблеми
Отстраняване на проблеми......................................189
Предупредителни съобщения....................................195
Други
Използване на фотоапарата в чужбина.................198
Карта с памет............................................................199
Батерия “InfoLITHIUM”................................................ 201
Зарядно устройство за батерии............................ 203
Адаптер за прикрепяне на обектив....................... 204
Продължава r
4BG
Съдържание
AVCHD формат........................................................... 206
Почистване................................................................. 207
Азбучен указател
Азбучен указател....................................................... 208
Примерни
изображения
Меню
Азбучен
указател
5BG
Съдържание
Примерни изображения
“Искам да заснема тази сцена, но как да го направя?”
Можете лесно да откриете отговора, като прегледате примерните изображения
в този раздел. Щракнете върху желаното изображение.
Ако щракнете върху изображение, екранът ще прескочи към страницата с
функцията, която описва записа на подобен тип изображения.
Прегледайте описанията, както и съветите за запис, които се извеждат на екрана на
фотоапарата.
За подробности относно операцията вижте страниците в скоби.
Примерни
изображения
Снимки на хора (стр. 7)
Запис на макро изображения (стр. 8)
Снимки на пейзажи (стр. 9)
Запис на залез/нощни сцени (стр. 10)
Запис на бързо-движещи се обекти (стр. 11)
Меню
Разпознаване на усмивка
Съдържание
Когато фотоапаратът разпознае усмивка, затворът автоматично се освобождава.
1 MENU t [Camera] t [Smile Shutter] t [On].
Щракнете
2 За да зададете чувствителност при разпознаване на
усмивка, Option t желана настройка.
Примерни
изображения
Face Detection frame
Когато нивото на усмивката надвиши точката b на индикатора,
(orange)
фотоапаратът автоматично записва изображението.
Smile Detection indicator
Ако натиснете бутона на затвора, докато извършвате операция по
разпознаване на усмивка, фотоапаратът записва изображението и
след това се връща в режим на разпознаване на усмивка.
4 За да излезете от режима за разпознаване на
усмивки, MENU t [Camera] t [Smile Shutter] t [Off].
(Активирана
настройка)
Използва функцията за разпознаване на усмивка
Меню
(Изключна
настройка)
Азбучен
указател
3 Изчакайте усмивката да бъде разпозната.
Усмихнато лице (84)
Не използва функцията за разпознаване на усмивка
Можете да зададете чувствителността при разпознаване на усмивка с Option.
(Широка усмивка) Разпознава широки усмивки.
Разпознава нормални усмивки.
(Бегла усмивка)
Разпознава дори бегла усмивка.
Азбучен
указател
(Нормална
усмивка)
Забележки
•Не можете да използвате [Smile Shutter] със следните функции:
–Hand-held Twilight] в [Scene Selection]
– [Anti Motion Blur]
– [Sweep Panorama]
– [3D Sweep Panorama]
– [Manual Focus]
– [Prec. Dig. Zoom]
•Записът на усмивки автоматично приключва, когато капацитетът на картата с
памет се изчерпи.
•Възможно е усмивките да не бъдат правилно разпознати според условията.
•Режимът на запис автоматично преминава в положение [Single Shooting] или
[Remote Cdr.].
Продължава r
84BG
Продължава r
6BG
Групова снимка (55, 56)
Осветление от
свещи (64)
Движеща се човешка
фигура (96)
Азбучен
указател
Човешка фигура през нощта (62)
Меню
Усмихнато лице (84)
Една и съща сцена с различна
яркост (57)
Примерни
изображения
Основният обект е фокусиран,
а фонът е разфокусиран (62)
Съдържание
Снимки на хора
Човешка фигура, осветена
отзад (74)
Меки тонове на
човешката кожа (86)
Продължава r
7BG
Предотвратяване на вибрациите на
фотоапарата при снимки на закрито (96)
По-голяма яркост (51)
Азбучен
указател
Ръчен фокус (76)
Намаляване на количеството светлина
от светкавицата (101)
Меню
Цветя (62)
Регулиране на цветовете спрямо
осветлението при снимки на
закрито (97)
Примерни
изображения
Разфокусиране на фона (62)
Съдържание
Запис на макро изображения
Запис на храни с примамливи
цветове (51)
Продължава r
8BG
Съдържание
Снимки на пейзажи
Запис на живи зелени
цветове (106)
Есенни листа (106)
Меню
Течаща вода (71)
Примерни
изображения
Запис на живи небесни
цветове (51)
102
Сцена с широка гама на
осветеност (102)
Азбучен
указател
Панорамни снимки (65)
Запазване на нивото на
записа (112)
Снимка на светъл екстериор
от тъмен интериор (102)
Продължава r
9BG
Предотвратяване на
вибрациите на фотоапарата
(55)
Продължава r
Азбучен
указател
Една и съща сцена с различна
яркост (57)
Запис на светлинни
следи (74)
Меню
Фойерверки (70)
Запис на червените
отсенки при залез (62)
Примерни
изображения
Придържане на фотоапарата с ръце (62)
Съдържание
Запис на залез/нощни сцени
10BG
Когато обектът се приближава към
фотоапарата (76)
Запис на най-добрите моменти
(54)
Меню
Пресъздаване на напрегнати
сцени с действие (71)
Примерни
изображения
Следване на движещ се обект (79)
Съдържание
Запис на бързо-движещи се обекти
Азбучен
указател
11BG
Азбучен
указател
Докато записвате видеоклип, не закривайте
тази част.
докосвайте директно тази част.
Меню
*
** Не
Примерни
изображения
Когато не е прикрепен
обектив
 Маркировка за позиция на матрицата
(76)
J Микрофон *
K Обектив
L Рамка за закрепяне на обектива
M Матрица **
N Контактна част за връзка с обектива **
O Бутон
(Възпроизвеждане) (28)
 Бутон (Включване на светкавицата)
(74)
Q Диск за настройка на диоптъра
R Контролен диск L (20)
S Контролен диск R (20)
T Бутон MOVIE (26)
U Бутон AF/MF/AEL (46, 47)
V AF/MF/AEL превключвател (46, 47)
W Контролен диск (18)
X Функционален бутон C (19)
Y Функционален бутон B (19)
Z Функционален бутон A (19)
Съдържание
Идентификация на частите
За подробности относно операциите
вижте страниците, указани в скоби.
A Светкавица
B Рефлектор за автоматично фокусиране/
Лампичка за таймера за самостоятелно
активиране/Лампичка за разпознаване
на усмивка
C Бутон на затвора (26)
D Бутон за навигация
E Ключ ON/OFF (Захранване)
F Датчик за дистанционно управление (58)
G Бутон за освобождаване на обектива
H Терминал за включване на
допълнителни аксесоари 2 2)
Продължава r
12BG
H LCD екран
K Гнездо за статив
Меню
• Използвайте статив с дължина на винта,
която е по-малка от 5.5 mm. Ще бъде
невъзможно да закрепите стабилно
фотоапарата към статив, ако използвате
винт, който е по-дълъг от 5.5 mm, и може
да повредите фотоапарата.
Примерни
изображения
I Капаче за отделението за батерията/
картата с памет
J Кукичка за раменната дръжка
Съдържание
• Възможността за накланяне на LCD
екрана ви позволява гъвкавост при
позициите за снимане.
L Говорител
M Лампичка за достъп
N Отделение за батерията
O Гнездо за поставяне на картата с памет
P Капаче на свързващата част
Азбучен
указател
A Сензор на окуляра
B Визьор
C Капаче на окуляра
• Използвайте капачето, когато използвате
променливотоков адаптер AC-PW20
(продава се отделно). Пoставете
свързващата част в отделението за
батерията, след това прекарайте кабела
през капачето на свързващата част, както
е показано по-долу.
•Капачето на окуляра не е поставено,
когато купувате фотоапарата.
D Терминал HDMI (174)
E Терминал
(USB) (182)
F Жак MIC (микрофон)
• Когато свържете външен микрофон,
вграденият микрофон автоматично се
изключва. Когато външният микрофон е
от вида plug-in-power, захранването идва
от фотоапарата.
• Уверете се, че не защипвате кабела, когато
затваряте капачето.
G Светлинен сензор
Продължава r
13BG
Съдържание
Обектив
E18 – 55 mm F3.5-5.6 OSS (приложен към моделите NEX-7K)
A Маркировка за прикрепяне на сенника
* Не докосвайте директно тази част.
Примерни
изображения
B Пръстен за фокусиране
C Варио пръстен
D Скала на фокусното разстояние
E Маркировка за фокусното разстояние
F Свързваща част на обектива*
G Маркировка за закрепяне
Меню
Азбучен
указател
14BG
Съдържание
Списък с икони на екрана
Иконите се извеждат на екрана, за да покажат състоянието на фотоапарата.
Можете да промените дисплея на екрана, като използвате DISP (Дисплей със
съдържание) на контролния диск (стр. 48).
Режим на готовност за запис
A
Индикация
Режим на запис
Примерни
изображения
Дисплей
Избор на сцена
Меню
Разпознаване на
сцена
Съотношение на
снимките
Размер на
снимките
Качество на
снимките
Азбучен
указател
Запис на видеоклип
Брой на снимките, които
можете да запишете
Режим на запис
на видеоклипове
Възпроизвеждане
Карта с памет/
Качване в
Интернет
Времена за запис
на видеоклипове
Оставащ капацитет на
батерията
Светкавицата се зарежда
Рефлектор за автоматично
фокусиране
Продължава r
15BG
Дисплей
Дисплей
Индикация
Ефект на меки тонове
на човешката кожа
Баланс на бялото
DRO/Auto HDR
Предупреждение за
прегряване
Файлът с базата данни е
пълен/Грешка във файла
с базата данни
Заключване на бутона/
диска
Режим на преглед
Креативен стил
Меню
Папка за възпроизвеждане –
Номер на файл
Примерни
изображения
Стабилизация/
Предупреждение за
стабилизация
Контролни дискове L/R
Съдържание
Индикация
Преглед на моментните
настройки
Не записва звук, докато
записвате видеоклипове
Ефект на изображение
Защита
Ред на отпечатване
Индикатор за
чувствителност при
разпознаване на
усмивка
Индикация
Функционални бутони
(MENU/ Режим на
запис/ Изтриване/
Увеличаване)
Дисплей
Индикация
Дисплей
Азбучен
указател
Дисплей
Индикация
Режим на работа със
светкавицата/Намаляване
на ефекта “червени очи”
Състояние на фокуса
Режим на работа
Стойност на диафрагмата
Скорост на затвора
Ръчно измерване
Режим на фокусиране
Компенсация на
експонацията
Компенсация на
светкавицата
Режим на измерване
ISO чувствителност
Режим за избор на
областта за фокусиране
Проследяване на обекта
Индикатор за скорост на затвора
Разпознаване на лице
АЕ в заключено положение
Индикатор за диафрагмата
Времетраене на видеоклипа
(минути: секунди)
Продължава r
16BG
Дисплей
Индикация
Съдържание
2011-1-1 9:30AM Дата/час на записаното
изображение
12/12
Номер на изображението/
Брой записани
изображения на тази дата
или в избраната папка
Извежда се, когато HDR не
работи за изображението.
Хистограма
Примерни
изображения
Извежда се, когато
ефектът на изображението
не сработи.
Меню
Азбучен
указател
17BG
Basic operations
Контролният бутон, функционалните бутони,
контролните дискове и др. ви позволяват
да използвате различните функции на този
фотоапарат.
Съдържание
Работа с фотоапарата
Контролни
дискове
Примерни
изображения
Функционални
бутони
Контролен
бутон
Меню
Контролен бутон
Когато извършвате запис, контролният бутон управлява следните функции: DISP
(Режим на
(Извеждане на съдържание), (Компенсация на експонацията) и
работа). Когато възпроизвеждате, контролният бутон управлява следните функции:
(Индекс с изображения).
DISP (Извеждане на съдържание) и
Можете да зададете функции за дясната част на контролния бутон (стр. 145).
Азбучен
указател
Продължава r
18BG
Примерни
изображения
Стрелката означава, че можете да
завъртите контролния бутон.
Съдържание
Когато завъртите или натиснете горната/долната/дясната/лявата част на контролния
бутон, като следвате дисплея на екрана, можете да изберете опциите с настройки.
Вашият избор ще се въведе, когато натиснете централната част на контролния
бутон.
Функционалните бутони имат различни приложения в зависимост от ситуацията.
Ролята (функцията), която към текущия момент изпълнява всеки от функционалните бутони, се
извежда на екрана.
За да използвате функцията, изведена в горния десен ъгъл на екрана, натиснете функционален
бутон А. За да използвате функцията, изведена в долния десен ъгъл на екрана, натиснете
функционален бутон В. За да използвате функцията, изведена в центъра на екрана, натиснете
центъра на контролния бутон (функционален бутон С).
Можете да задавате функции към функционални бутони В и С (стр. 145).
В това ръководство функционалните бутони се извеждат чрез иконата или функцията на
екрана.
A
C
B
Азбучен
указател
Функционални бутони
Меню
Когато опциите са изведени на
екрана, можете да ги преглеждате,
като завъртите или натиснете
горната/долната/лявата/дясната
част на контролния бутон. Натиснете
контролния бутон в центъра, за да
въведете избора си.
В този случай функционален
бутон А работи като бутона
MENU (Меню), функционален
бутон В работи като бутон
(Отмяна на следенето на
обекта), а функционален бутон
С работи като бутона MODE
(Режим на запис).
Продължава r
19BG
Като използвате контролните дискове L/R и контролния бутон, можете да регулирате или
настроите едновременно няколко свързани опции като например фокусиране, компенсация на
експонацията и други настройки за записа на един екран (Настройка чрез трите диска).
Например в режим [Program Auto] можете да промените програмата чрез контролния диск L,
можете да промените компенсацията на експонацията чрез контролния диск R и можете да
промените ISO чрез контролния бутон. За повече подробности вижте стр. 31 до 45.
Примерни
изображения
Бутон за навигация
Съдържание
Контролни дискове
Меню
Опции, които се задават чрез завъртане на контролния
диск R
Азбучен
указател
Опции, които се задават чрез завъртане на
контролния бутон
Опции, които се задават чрез завъртане на контролния
диск L
Натискането на бутона за навигация сменя функциите както следва. Вижте стр.
31 за повече информация.
Настройки на експонацията
r
Настройки на фокуса
r
Настройки на баланса на бялото
r
Настройки на динамичния обхват
r
Настройки за творческа
обработка
Забележки
•Не можете да използвате настройката чрез трите диска, когато сте избрали [Intelligent Auto] и
[Scene Selection].
•В някои от режимите не можете да задавате функции за контролните дискове L и RВ, както и
за контролния бутон.
20BG
Using functions in the menu
Можете да зададете основните настройки на фотоапарата като цяло или можете да
извършвате операции по запис, възпроизвеждане или други операции.
Съдържание
Меню
Примерни
изображения
1 Изберете MENU.
MENU
Контролен
бутон
Shoot Mode (Режим на запис)
Азбучен
указател
3 Като следвате инструкциите на
екрана, изберете желаната опция
и натиснете централната част на
контролния бутон, за да направите
избора си.
Меню
2 Изберете желаната опция, като
натиснете горната/долната/лявата/
дясната част на контролния бутон и
след това натиснете в центъра.
Позволява ви да избирате режим на запис като например режим на
експониране, панорамен режим, режим на избор на сцена.
Intelligent Auto (Автоматична настройка) Фотоапаратът анализира обекта и извършва
необходимите настройки. С тази опция ще се
наслаждавате на автоматичен запис с подходящи
настройки.
Scene Selection (Избор на сцена)
Записва с предварително зададени настройки в
зависимост от обекта или условията на запис.
Anti Motion Blur (Намаляване на
размазването при движение)
Намалява ефекта от клатенето на фотоапарата,
когато снимате леко затъмнена сцена на закрито
или при телеснимка.
Sweep Panorama (Панорамен режим)
Записва панорамни изображения.
3D Sweep Panorama (3D Панорама)
Записва триизмерни панорамни изображения,
които се използват за възпроизвеждане на
телевизор, съвместим с 3D.
Manual Exposure (Ръчна експонация)
Регулира диафрагмата и скоростта на затвора.
Shutter Priority (Приоритет на скоростта Регулира скоростта на затвора, за да запечата
на затвора)
движението на обекта.
Aperture Priority (Приоритет на
диафрагмата)
Регулира обхвата на фокуса или разфокусира фона.
Продължава r
21BG
Записва автоматично, като ви позволява да задавате ваши
настройки с изключение на настройката за експонацията
(отвор на диафрагмата и скорост на затвора).
Camera (Фотоапарат)
Позволява ви задавате функции за запис като например продължителен запис, запис
с таймера за автоматично включване и запис със светкавицата.
Drive Mode (Режим на работа)
Flash Mode (Режим на запис със Избира начин, по който да използвате светкавицата.
светкавицата)
Избира режим на автоматично или ръчно фокусиране.
Autofocus Area (Област за
автоматично фокусиране)
Избира областта, в която да фокусира.
Autofocus Mode (Режим за
автоматично фокусиране)
Избира режим на автоматично фокусиране.
Object Tracking (Проследяване
на обект)
Задържа фокуса върху определен обект като го проследява.
Prec. Dig. Zoom (Прецизен
цифров зум)
Задава цифровия зуум.
Face Detection (Разпознаване
на лице)
Автоматично разпознава лицата на хората и регулира
фокуса и експонацията в зависимост от лицето.
Меню
AF/MF Select (AF/MF избор)
Примерни
изображения
Избира режима на работа като например продължителен
запис, запис с таймера за автоматично включване или клин.
Съдържание
Program Auto (Режим на
автоматично програмиране)
Face Registration (Регистриране Регистрира или променя човека, върху който фотоапаратът
на лице)
фокусира с приоритет.
Всеки път, когато фотоапаратът разпознае усмивка,
затворът автоматично сработва.
Soft Skin Effect (Ефект на меките
тонове на човешката кожа)
Записва човешката кожа с меки тонове при включена
функция за разпознаване на лица.
LCD Displays (DISP) (LCD
дисплей)
Превключва информацията, която е изведена на LCD
екрана.
Азбучен
указател
Smile Shutter (Запис при
разпознаване на усмивка)
Finder Display (DISP) (Дисплей Превключва информацията, която ще се изведе във визьора.
на визьора)
DISP Button(Monitor) (Бутон
DISP (Монитор))
Позволява ви да избирате вида на информацията, която да се
извежда на LCD екрана, когато натиснете бутона DISP.
Image size (Размер на изображението)
Позволява ви да изберете размера на изображението и съотношението на екрана.
Снимки
Image Size (Размер на
изображението)
Избира размера на изображението.
Aspect Ratio (Съотношение на
екрана)
Избира съотношението на екрана.
Quality (Качество)
Избира формата на компресията.
3D Панорама
Image Size (Размер на
изображението)
Избира размера на триизмерното панорамно изображение.
Panorama Direction (Посока
на запис на панорамно
изображение)
Избира посоката на въртене на фотоапарата, когато
записвате триизмерни панорамни изображения.
Продължава r
22BG
Панорамни снимки
Избира размера на изображението.
Panorama Direction (Посока на
Избира посоката на въртене на фотоапарата, когато
запис на панорамно изображение) записвате панорамни изображения.
Видеоклип
Избира AVCHD 60i/60p, AVCHD 50i/50p или MP4.
Record Setting (Настройки на
записа)
Избира размера на изображението, скоростта на обновяване
на кадрите и качеството на видеоклиповете.
Brightness/Color (Осветеност/Цветност)
Позволява ви да извършвате настройки за осветеността като например режим на измерване,
както и настройки на цветовете като например баланс на бялото.
ISO
Задава ISO чувствителността.
White Balance (Баланс на
бялото)
Регулира цветните тонове в зависимост от условията на
осветеност на околната среда.
Metering Mode (Режим на
измерване)
Flash Comp. (Компенсация на
светкавицата)
Избира начина, който се използва за измерване на
осветеността.
Регулира количеството светлина от светкавицата.
DRO/Auto HDR
(Оптимизатор на динамичния обхват/Автоматичен
оптимизатор на динамичния обхват)
Picture Effect (Ефект на
изображението)
Записва с различни ефекти, за да придаде специфична
атмосфера на изображението.
Creative Style (Творческа обработка) Избира начин на обработка на изображението.
Азбучен
указател
Компенсира осветеността на цялото изображение.
Меню
Exposure Comp. (Компенсация
на експонацията)
Примерни
изображения
File Format (Формат на файла)
Съдържание
Image Size (Размер на
изображението)
Playback (Възпроизвеждане)
Позволява ви да задавате функциите за възпроизвеждане.
Delete (Изтриване)
Изтрива изображения.
Slide Show (Изреждане на
изображения)
Възпроизвежда автоматично поредица от изображения.
View Mode (Режим на преглед) Позволява ви да определите начина, по който ще групирате
изображенията за възпроизвеждане.
Image Index (Индекс с
изображения)
Избира броя на изображенията, които се извеждат на индекс
екрана.
Rotate (Въртене)
Завърта изображението.
Protect (Защита)
Защитава изображения или отменя защитата.
3D Viewing (3D Преглед)
Свързва към 3D-съвместим телевизор и ви позволява да
преглеждате триизмерни изображения.
Enlarge Image (Увеличаване
на изображения)
Увеличава изображенията.
Volume Settings (Настройка на
силата на звука)
Задава силата на звука за видеоклиповете.
Specify Printing (Избор за
печат)
Избира изображенията, които да отпечатвате, или извършва
настройки за отпечатване.
Display Contents (Извеждане на Превключва информацията, която е изведена на екрана за
възпроизвеждане.
съдържание)
Продължава r
23BG
Позволява ви да извършвате по-подробни настройки за запис или да променяте настройките на фотоапарата.
Lens Comp.: Distortion (Компенсация
на обектива: Дисторсия)
Movie Audio Rec (Запис на звук
за видеоклип)
Wind Noise Reduct. (Намаляване
на смущенията от вятъра)
AF Micro Adj. (Автоматична
фина настройка на рефлектора
за автоматично фокусиране)
Задава цвета, който се използва за функцията за
подчертаване.
Извежда увеличено изображение при ръчно фокусиране.
Задава времето, за което изображението ще се извежда
увеличено.
Променя вида на цветовата гама.
Компенсира движението на фотоапарата.
Задава настройка дали да освободи затвора или не, когато
няма обектив.
Включва/изключва използването на автоматичния фокус,
когато гледате през визьора.
Включва/изключва използването на функцията за електронно
намаляване на времето между включването на затвора.
Задава настройка за намаляване на смущенията, когато
записвате с дълга експонация.
Задава настройка за намаляване на смущенията, когато
записвате с висока стойност на ISO.
Компенсира затъмняването в ъглите на екрана.
Азбучен
указател
Peaking Level (Ниво на
подчертаване)
Peaking Color (Цвят за
подчертаване)
MF Assist (Помощ при ръчно
фокусиране)
MF Assist Time (Време при
помощ при ръчно фокусиране)
Color Space (Цветова гама)
SteadyShot (Стабилизация)
Release w/oLens (Запис с/без
обектив)
Eye-Start AF (Автоматичен
фокус при работа с визьор)
Front Curtain Shutter
(Принудителен затвор)
Long Exposure NR (Намаляване
на шума при дълга експонация)
High ISO NR (Намаляване на шума
при висока стойност на ISO)
Lens Comp.: Shading (Компенсация
на обектива: Затъмняване)
Lens Comp.: Chro. Aber. (Компенсация
на обектива: Хроматична аберация)
Заключва или отключва контролните дискове и контролния
бутон.
Включва AF рефлектора, за да помогне при автоматичното
фокусиране на места с ниска осветеност.
Когато използвате светкавицата, тя светва преди записа,
което предотвратява ефекта на “червените очи”.
Задава начина на превключване между визьора и LCD
екрана.
Позволява ви да избирате дали да извеждате на екрана
стойността на компенсацията за експонацията и др..
Задава времето за извеждане на изображението веднага след
записа.
Включва насочващите линии, които ви помагат да извършите
композицията на изображението.
Подчертава контурите на фокусния обхват с определен цвят.
Меню
Live View Display (Извеждане
на моментните настройки)
Auto Review (Автоматичен
преглед)
Grid Line (Насочващи линии)
Задава начина, по който работи бутона AEL.
Задава начина, по който работи бутона AF/MF.
Примерни
изображения
Настройки за запис
AEL
AF/MF Control (Настройка за
автоматичен/ръчен фокус)
Dial/Wheel Lock (Заключване на
дисковете)
AF Illuminator (Рефлектор за
автоматично фокусиране)
Red Eye Reduction (Намаляване
на ефекта “червени очи”)
FINDER/LCD Setting
Съдържание
Setup (Настройки)
Намалява отклоненията в цветовете в ъглите на екрана.
Компенсира смущенията на екрана.
Включва записа на звук при запис на видеоклип.
Намалява смущенията, причинени от вятъра, по време на
запис на видеоклипове.
Автоматично регулира фино фокусираната позиция, когато
използвате LA-EA2 адаптер (продава се отделно).
Продължава r
24BG
Menu start (Стартиране на
менюто)
Избира първото изведено меню от главното меню или
последния екран с менюта.
Function Settings (Настройки на Задава функциите, които да се настройват чрез операция с
функциите)
трите диска.
Custom Key Settings (Настройки Задава функции за различните бутони.
на функционалните бутони)
Beep (Звуков сигнал)
Избира езика, който се използва на екрана.
Date/Time Setup (Настройки на Задава датата и часа.
датата и часа)
Area Setting (Настройка на областта) Избира областта, в която използвате фотоапарата.
Help Guide Display (Дисплей с
помощни съобщения)
Включва или изключва дисплея с помощните съобщения.
Power Save (Пестене на
захранването)
Задава времето, след което фотоапаратът преминава в режим
на пестене на захранването.
Viewfinder Bright. (Яркост на визьора) Задава яркостта на визьора.
Display Color (Цвят на дисплея) Извежда цвета на LCD монитора.
Меню
LCD Brightness (Яркост на LCD екрана) Задава яркостта на LCD екрана.
Примерни
изображения
Language (Език)
Избира краткия звуков сигнал, който се възпроизвежда при
работата с фотоапарата.
Съдържание
Основни настройки
Wide Image (Широко изображение) Избира начина на извеждане на широки изображения.
Playback Display (Дисплей за
възпроизвеждане)
Избира начина, който се използва за възпроизвеждане на
портретни изображения.
CTRL FOR HDMI
Задава настройка дали да управлявате фотоапарата с
устройството за дистанционно управление на “BRAVIA”
Sync-съвместим телевизор.
USB Connection (USB връзка)
Избира начина, който се използва за USB връзка.
Cleaning Mode (Режим на почистване) Позволява ви да почиствате матрицата.
Version (Версия)
Азбучен
указател
HDMI Resolution (HDMI резолюция) Задава резолюцията, когато свържете към HDMI телевизор
Извежда версията на фотоапарата и обектива/адаптера за поставяне.
Demo Mode (Демонстрационен Задава настройка дали да се изведе режимът на демонстрация
режим)
за видеоклипове.
Reset Default (Връщане на
фабричните настройки)
Връща настройките на фотоапарата към фабричните им
стойности.
Настройки за картата с памет
Format (Форматиране)
Форматира картата с памет.
File Number (Номер на файла)
Избира начина, който се използва за номерация на файловете
на изображенията.
Folder Name (Име на папката)
Избира формата за име на папката.
Select Shoot. Folder (Избор на
папка за запис)
Избира папката за запис.
New Folder (Нова папка)
Създава нова папка.
Recover Image DB (Поправка на Поправя файла с базата данни за видеоклипове, когато бъдат
файла с базата данни)
открити несъответствия.
Display Card Space (Извеждане Извежда оставащото време за запис на видеоклипове и оставащия
на свободното място на картата) брой снимки, които можете да запишете на картата с памет.
Eye-Fi настройки*
Upload Settings (Настройки за
Активира функцията на фотоапарата за качване, когато
качване)
използвате Eye-Fi карта.
* Извежда се, когато използвате Eye-Fi карта (продава се отделно) с вашия фотоапарат.
25BG
Режимът [Intelligent Auto] ви позовлява лесно да записвате обект при всякакви
условия, защото фотоапаратът сам преценява ситуацията и регулира настройките.
1 MENU t [Shoot Mode] t [Intelligent Auto].
Съдържание
Запис на изображения
2 Регулирайте ъгъла на LCD екрана и придържайте фотоапарата.
Функцията за разпознаване на сцена сработва.
Примерни
изображения
3 За да снимате, натиснете бутона на затвора наполовина, за да
фокусирате върху обекта, и след това натиснете бутона докрай, за да
запишете кадъра.
За да запишете видеоклипове, натиснете бутона MOVIE, за да започнете
записа.
Натиснете отново бутона MOVIE, за да спрете записа.
Забележка
Меню
• Можете да записвате непрекъснат видеоклип в продължение на до 29 минути и можете да
записвате MP4 видео файл, докато размерът на файла достигне 2 GB. Времената за запис може
да се различават в зависимост от температурата на околната среда или условията, при които се
извършва записът.
z Разпознаване на сцена
Азбучен
указател
Функцията Разпознаване на сцена позволява фотоапаратът
автоматично да разпознава условията на снимане и
да заснеме кадъра, като използва най-подходящите
настройки.
Икона за разпознаване на
сцена и упътване
•Фотоапаратът разпознава следните сцени: (Запис при нощни условия),
(Запис при
нощни условия с използване на статив),
(Портрет при нощни условия), (Контражур),
(Портрет с контражур),
(Портрет),
(Пейзаж), (Макро),
(Прожекторно
осветление), (Ниска осветеност) или
(Бебе), и извежда съответната икона и упътване на
LCD екрана, когато сцената бъде разпозната.
Продължава r
26BG
фокусирате
Когато фотоапаратът не може автоматично да фокусира върху
обекта, индикаторът за фокусиране мига. Композирайте отново
снимката или променете настройката за фокусиране.
Индикатор за фокусиране
Състояние
z свети
Фокусът е заключен.
Фокусът е потвърден. Точката за фокусиране
се движи, като следва движещия се обект.
свети
Все още фокусира.
z мига
Не може да фокусира.
• Фокусирането може да е трудно в следните ситуации:
Азбучен
указател
– Ако обектът е отдалечен от фотоапарата и при тъмни условия.
– Ако контрастът между обекта и фона е слаб.
– При обекти, гледани през стъкло.
– За бързо-движещи се обекти
– Ако фокусирате повърхност, отразяваща светлината, или такава с лъскаво покритие
– При мигаща светлина
– Ако обектът е осветен отзад
Меню
свети
Примерни
изображения
Индикатор за фокусиране
Съдържание
z Ако снимате обект, върху който е трудно да
27BG
Възпроизвежда записани изображения.
Докато възпроизвеждате
видеоклипове
Операция с контролния бутон
За да въведете режим на пауза/за да Натиснете центъра.
възстановите възпроизвеждане
Натиснете дясната част или завъртете по посока на
часовниковата стрелка.
За да превъртите бързо назад
Натиснете лявата част или завъртете в посока
обратна на часовниковата стрелка.
За да възпроизвеждате бавно напред Завъртете по посока на часовниковата стрелка,
докато устройството е в режим на пауза.
Меню
За да превъртите бързо напред
Примерни
изображения
1 Натиснете бутона
(Възпроизвеждане).
2 Изберете изображението с контролния бутон.
3 За да възпроизвеждате панорамни изображения или видеоклипове,
натиснете централната част на контролния бутон.
Съдържание
Възпроизвеждане на изображения
За да възпроизвеждате бавно назад* Завъртете по посока обратна на часовниковата
стрелка, докато устройството е в режим на пауза.
За да регулирате силата на звука
* Видеоклипът се възпроизвежда кадър по кадър
Забележка
N
• Панорамните изображения, записани с друг фотоапарат, може да не се изведат правилно.
Азбучен
указател
Натиснете долната част t горната част/долната
част.
z Извеждане на желана папка
За да изберете желана папка, изберете лентата от
лявата страна на индекс екрана с изображения (стр.
59), след това натиснете горната/долната част на
контролния бутон. Можете да промените режима на
преглед, като натиснете центъра на контролния бутон.
Продължава r
28BG
Можете да увеличите една част от снимката, за да я прегледате по-обстойно по
време на възпроизвеждане. Тази функция е удобна, за да проверите фокуса на
направената снимка. Можете да увеличавате изображения от менюто (стр. 114).
Меню
Забележки
•Не можете да използвате функцията за увеличаване при преглед на видеоклипове.
•За да увеличите панорамни изображения, първо въведете режим на пауза и след това натиснете
(Увеличаване на изображение).
Примерни
изображения
1 Изведете изображението, което желаете
да увеличите, след това изберете
(Увеличаване на изображението).
2 Завъртете контролния бутон, за да
регулирате размера.
3 Натиснете горната/долната/дясната/лявата
част на контролния бутон, за да изберете
частта, която да увеличите.
4 За да отмените операцията, изберете .
Съдържание
Увеличаване на възпроизвежданото изображение
z Обхват на скалата
Размер на изображението Обхват на скалата
L
Прибл. ×1.0 – ×16.7
M
Прибл. ×1.0 – ×11.8
S
Прибл. ×1.0 – ×8.3
Азбучен
указател
Обхватът на скалата е както следва.
29BG
Съдържание
Изтриване на изображения
Можете да изтриете изведеното изображение.
1 Изведете желаното изображение и изберете
(Изтриване).
2 Изберете OK.
Изберете
, за да излезете от операцията.
Примерни
изображения
(Изтриване)
OK
•Не можете да изтривате защитени изображения.
•Веднъж изтрито, изображението не може да бъде възстановено. Предварително се уверете,
че желаете да изтриете изображението.
Меню
Забележки
z За да изтриете няколко изображения
Азбучен
указател
Изберете MENU t [Playback] t [Delete], за да изберете и изтриете определени
изображения едновременно.
30BG
Using the Triple-dial-control function
Функцията за настройка чрез трите диска ви позволява едновременно да
регулирате или задавате различни опции с настройки за записа на един екран.
Въпреки че можете да зададете тези функции отделно в екрана с менюто,
използването на настройка чрез трите диска ви позволява да регулирате тези
функции по интерактивен начин на един и същи екран.
1 Изберете режим на запис от P, A, S или M.
2 Натиснете бутона за навигация, за да изберете
настройките.
Бутон за навигация
Примерни
изображения
Избор на опции с настройки за записа
Съдържание
Настройки чрез трите диска
Меню
Всеки път, когато натиснете бутона, опцията се
променя, започвайки от настройките за експонацията,
както следва.
[Focus Settings] t [White Balance Settings] t [D-Range
Settings] t [Creative Style Settings] t Exposure Settings
Азбучен
указател
В допълнение към горните настройки, можете да задавате
[Picture Effect Settings] и [Custom Settings]. Можете да
изберете настройките, които желаете да използвате чрез
MENU t [Setup] t [Function Settings] (стр. 144).
Настройките на експонацията са постоянни и не могат
да бъдат променяни.
Настройки на
Позволява ви да зададете диафрагмата, компенсацията на
експонацията (стр. 33)
експонацията, скоростта на затвора или ISO в зависимост
от режима на запис.
Настройки на фокуса
Позволява ви да задавате област за автоматично
(стр. 34)
фокусиране, позиция и увеличаване.
Настройки на баланса на Позволява ви да зададете режим на настройка на баланса
бялото (стр. 36)
на бялото и да регулирате температурата на цветовете.
Настройки на
Позволява ви да зададете DRO/Auto HDR режим,
динамичния обхват (стр. оптимално ниво, както и да регулирате стойността на
38)
компенсацията на експонацията.
Настройки за творческа Позволява ви да задавате режим на творческа обработка и
обработка (стр. 40)
да регулирате контраста, наситеността или остротата.
Настройки на ефекта
Позволява ви да зададете режим с ефекти на
на изображението (стр.
изображението, както и да извършвате допълнителни
42)
настройки в зависимост от подрежима.
Потребителски
Позволява ви да промените режима на зададените функции
настройки (стр. 45)
в [Custom Settings 1, 2, 3].
Забележки
•Не можете да използвате настройка чрез трите диска, когато сте избрали [Intelligent Auto] и
[Scene Selection].
•В някои от режимите не можете да задавате функции за контролните дискове L и R, или пък
за контролния бутон.
Продължава r
31BG
Можете да заключите контролните дискове L/R и контролния бутон, като задържите
натиснат бутона за навигация.
За да ги отключите отново, задръжте натиснат бутона за навигация.
Можете да заключвате само контролния бутон или можете да не заключвате нито един
от дисковете, като изберете MENU t [Setup] t [Dial/Wheel Lock].
Съдържание
z За да предотвратите неправилни операции с дисковете
Примерни
изображения
Меню
Азбучен
указател
32BG
Можете да зададете на един екран опциите, които се използват за настройка на
експонацията - например скоростта на затвора и диафрагмата.
1 Задайте всяка опция с контролните дискове L/R и контролния бутон.
Съдържание
Настройки на експонацията
Функциите, зададени за тези дискове, се различават в зависимост от режима на запис.
Примерни
изображения
Контролен диск R
Контролен бутон
Скорост на затвора
Диафрагма
ISO
S (Приоритет на
скоростта на затвора)
Скорост на затвора
Компенсация на
експонацията
ISO
А (Приоритет на
диафрагмата)
Диафрагма
Компенсация на
експонацията
ISO
Р (Автоматично
програмиране)
на
Промяна на програмата Компенсация
експонацията
ISO
• Можете да зададете компенсация на експонацията, като завъртите контролния диск R, когато
изберете [Anti Motion Blur], [Sweep Panorama] или [3D Sweep Panorama].
Азбучен
указател
Контролен диск L
Меню
Режим на запис
М (Ръчна експонация)
33BG
Можете да зададете опциите за фокусиране заедно.
1 Натиснете бутона за навигация, за да изберете [Focus Settings].
2 Задайте всяка опция с контролните дискове L/R и контролния бутон.
Задава [Autofocus Area]
В режим [Flexible Spot]: премества областта
отдясно наляво.
Меню
В режим [Flexible Spot]: завъртете, за да
преместите областта нагоре или надолу, и
натиснете горната/долната/дясната/лявата
част, за да регулирате фино областта.
Примерни
изображения
Автоматично фокусиране/DMF
Съдържание
Настройки на фокуса
Контролен диск L
(Мулти
фокус)
AF рамка на визьора
Азбучен
указател
(Фокусиране
в центъра)
Фотоапаратът определя коя от 25-те AF
области да се използва за фокусиране.
Когато натиснете бутона на затвора
наполовина, докато устройството е
в режим на запис на снимка, около
областта, която е на фокус, се появява
зелена рамка.
• Когато функцията за разпознаване
на лица е включена, автоматичният
фокус е с приоритет върху лицата.
Фотоапаратът използва AF областта,
която се намира в центъра.
AF рамка на визьора
(Гъвкаво
спотово
фокусиране)
Премества областта за фокусиране, за да
фокусирате върху малка област.
Можете да върнете областта за
фокусиране обратно в центъра, като
натиснете функционалния диск В.
AF рамка на визьора
Продължава r
34BG
Забележки
Можете да задавате увеличена част за ръчно фокусиране.
Премества увеличената част нагоре или
надолу.
Примерни
изображения
Ръчен фокус
Съдържание
•Когато тази функция е зададена в положение, различно от [Multi], не можете да използвате
функцията [Face Detection].
•Опцията [Multi] се избира, когато използвате [Smile Shutter].
•Опцията [Multi] се избира по време на запис на видеоклип. Ако използвате Е-байонет обективи
и по време на запис натиснете бутона на затвора наполовина, областта за автоматично
фокусиране, която сте задали преди да започнете записа, се използва за фокусиране.
•Когато използвате рефлектора за автоматично фокусиране, настройката за [Autofocus Area]
не е валидна и AF областта се извежда с пунктирана линия. Автоматичният фокус се задава с
приоритет на централната област.
Премества увеличената част наляво или
надясно.
Азбучен
указател
Можете да регулирате скалата чрез
функционалните бутони В или С.
Меню
Премества увеличената част нагоре или
надолу. Натиснете горната/долната/
дясната/лявата част, за да регулирате фино
позицията.
35BG
Позволява ви да регулирате температурата на цветовете в зависимост от условията
на осветеност на околната среда.
Използвайте тази функция, когато цветните тонове на изображението не са
записани според вашите очаквания, или когато нарочно желаете да ги промените,
за да постигнете фотографски ефекти.
Задава режима
Регулира цветните тонове между В (син)
и А (кехлибар).
Примерни
изображения
1 Натиснете бутона за навигация, за да изберете [White Balance Settings].
2 Задайте всяка от опциите с контролните дискове L/R и контролния бутон.
Съдържание
Настройки на баланса на бялото
Регулира цветните тонове между G (зелен)
и М (магента)
Меню
Контролен диск L
(Сянка)
(Облачно)
Фотоапаратът автоматично разпознава светлинния
източник и регулира температурата на цветовете.
Ако изберете опция, подходяща за специфичния
източник на светлина, цветните тонове се регулират
спрямо този източник (предварително зададен баланс
на бялото).
Азбучен
указател
AWB (Автоматична
настройка на баланса на
бялото)
(Дневна светлина)
(Изкуствена светлина)
Fluor.: Warm White (Флуоресцентно
осветление: Топло бяло)
Fluor.: Cool White (Флуоресцентно
осветление: Студено бяло)
Fluor.: Day White (Флуоресцентно
осветление: Дневно бяло)
Fluor.: Daylight (Флуоресцентно
осветление: Дневна светлина)
(Светкавица)
(Температура на
цветовете/Филтър)
Регулира температурата на цветовете в зависимост
от източника на светлина. Постига ефекта на CC
(Компенсация на цветовете) филтрите във фотографията.
За да изберете цветните тонове, натиснете функционален
бутон В, след което завъртете контролния диск L.
(Потребителска
настройка)
Позволява ви да използвате настройката за баланса на
бялото, запазена в [Custom Setup].
Забележки
•Можете да регулирате цветните тонове между синьо (В) и кехлибар (А), както и между зелено (G)
и магента (M) за всеки баланс на бялото по отделно. Регулираните стойности се запазват дори и
да изключите фотоапарата или да изберете друг режим за баланса на бялото.
•Ако регулирате цветните тонове фино между синьо (В) и кехлибар (А), или между зелено (G) и
магента (М) за определена температура на цветовете в [C.Temp./Filter], регулираната стойност се
запазва дори и да изберете друга темпратура на цветовете.
Продължава r
36BG
Затворът щраква и зададените стойности (температура на цветовете и цветен филтър) се
извеждат.
Notes
Меню
•Ако използвате светкавица, когато натискате бутона на затвора, зададената настройка за баланс
на бялото се регистрира като светлината от светкавицата също се взема под внимание. Записвайте
изображения с помощта на светкавицата и при по-късни записи.
•Съобщението “Custom WB error” показва, че стойността е по-голяма от очаквания обхват. (Когато
използвате светкавицата при близък обект или когато в рамката се намира обект с ясни цветове.)
Ако регистрирате тази стойност, индикаторът
в дисплея с информация за записа на екрана
става жълт. Mожете да записвате, но ви препоръчваме отново да зададете баланса на белия цвят, за
да получите по-правилната му стойност.
Примерни
изображения
1 Изберете [Custom] с контролния диск L.
(Custom Setup)] с функционалния бутон В.
2 Изберете [
3 Придържайте фотоапарата, така че бялата област да покрива изцяло
фокусната област в центъра, и после натиснете бутона на затвора
докрай.
Съдържание
Потребителска настройка за баланса на бялото
Азбучен
указател
37BG
Осветеността или контраста се поправят автоматично. Можете едновременно да
зададете компенсация на експонацията.
1 Натиснете бутона за навигация, за да изберете [D-Range Settings].
2 Задайте всяка опция с контролните дискове L/R и контролния бутон.
Задава стойност за компенсация на
експонацията (-5.0 EV до +5.0 EV).
Примерни
изображения
Задава оптималното ниво.
Съдържание
Настройки на динамичния обхват
Задава режима.
Меню
Тази графика показва хистограмата преди да бъдат
приложени оптимизатора на динамичния обхват или
Auto HDR, а не тази на изображението, което реално
ще се запише.
Контролен диск L
Оптимизира градацията на записаното изображение във всяка
област на снимката. Избира оптималното ниво между Lv1
(слабо) и Lv5 (силно). Настройката се регулира автоматично,
когато изберете [AUTO].
AUTO, 1.0 EV – 6.0
EV (Auto HDR)
Задава разликата в експонацията въз основа на контраста на
обекта. Избира оптималното ниво между 1.0 EV (слабо) и
6.0 EV (силно). Настройката се регулира автоматично, когато
изберете [AUTO].
Азбучен
указател
AUTO, Lv1 – Lv5
(D-Range Opt.)
Контролен бутон
(Off)
Функциите [DRO/Auto HDR] не се използват.
(D-Range Opt.) Чрез разделянето на изображението на малки части фотоапаратът
анализира контраста на светлините и сенките между обекта и
(Оптимизатор на
динамичния обхват) фона, като произвежда изображение с оптимална осветеност и
градация (DRO: Dynamic Range Optimizer).
Записва 3 изображения с различни експонации; след това наслагва
(Auto HDR)
(Автоматичен HDR) светлите части на недостатъчно експонираното изображение и тъмните
части на преекспонираното изображение, за да създаде снимка с богата
градация.
Записва се едно изображение с правилна експонация и едно насложено
изображение (HDR: High Dynamic Range (Висок динамичен обхват)).
Забележки
•Когато снимате с помощта на оптимизатора на динамичния обхват, изображението може да
съдържа смущения. Изберете правилното ниво, като проверите записаното изображение,
особено когато усилвате ефекта.
•Когато използвате [Auto HDR], обърнете внимание на следното.
– Не можете да продължите със снимането, докато процесът на запис не е приключил за текущото
изображение.
– Не можете да използвате тази функция с [RAW] и [RAW & JPEG] изображения.
Продължава r
38BG
Съдържание
– Тъй като затворът се освобождава 3 пъти за 1 снима, използвайте тази функция, когато снимате
статичен обект, който не мига и не се налага да прекомпозирате.
– Възможно е да не постигнете желан ефект в зависимост от разликата в осветеността на обекта и
условията за снимане.
– Когато използвате светкавицата, ефектът от тази функция е малък.
– Когато контрастът на сцената е нисък или когато съществува вибрация на фотоапарата, или ако
обектът е размазан, няма да получите добри HDR изображения. В тези случаи индикацията
се извежда на записаното изображение, за да ви информира за този факт. Ако е
необходимо, снимайте отново, като обърнете внимание на контраста или размазването.
Примерни
изображения
Меню
Азбучен
указател
39BG
Позволява ви да изберете желаната обработка на изображението.
1 Натиснете бутона за навигация, за да изберете [Creative Style Settings]
2 Задайте всяка опция с контролните дискове L/R и контролния бутон.
Регулира контраста, наситеността или
остротата.
Избира контраста, наситеността или
остротата.
За запис на различни сцени с богати нюанси и красиви цветове.
(Живи
цветове)
Наситеността и контрастът се увеличават, за да заснемете
невероятни изображения с богати цветове като например цветя,
пролетната зеленина, синьо небе или океански гледки.
(Неутрални
цветове)
Наситеността и контрастът се потискат, за да запишете
изображения с по меки тонове. Тази опция е подходяща за
запис на груб материал, който по-късно да редактирате на
компютър.
(Ясни цветове) За запис на изображения с ясни тонове и бистри цветове в
силно осветени места; настройка, подходяща за запис на сияйна
светлина.
(Дълбоки
цветове)
За запис на изображения с дълбоки и плътни цветове;
настройка, подходяща за запис на обекти със солидно
присъствие.
(Светли
цветове)
За запис на изображения със светли и прости цветове;
настройка, подходяща за запис на освежаващо ярка сцена.
(Портрет)
За запис на меки цветове на човешка кожа. Идеална настройка
за запис на портретни снимки.
(Пейзаж)
Наситеността, контрастът и остротата се увеличават, за да
запишете жива и свежа картина. Отдалечените пейзажи също
се подчертават.
(Залез)
За запис на прекрасната червенина на залязващото слънце.
(Нощна сцена)
Контрастът се увеличава, за да запишете по-достоверна нощна
сцена.
Азбучен
указател
(Стандартна
настройка)
Меню
Контролен диск L
Примерни
изображения
Задава режима.
Съдържание
Настройки за творческа обработка
(Есенни листа) За запис на есенни сцени, които ярко подчертават червените и
жълтите окраски на листата.
(Черно-бяло)
За запис на изображения в черно и бяло.
(Сепия)
За запис на изображения в сепия тонове.
Продължава r
40BG
(Контраст)
Колкото по-висока е стойността, толкова по-ясна е разликата
между светлите и тъмните участъци, което ще се отрази като
цяло на изображението.
(Наситеност)
Колкото по-висока е избраната стойност, толкова по- живи
са цветове. Когато изберете по-ниска стойност, цветовете на
изображението са по-спокойни и меки.
Регулира остротата. Колкото по-висока е стойността, толкова
по-ясни са контурите на изображението; колкото по-ниска е
избраната стойност, толкова по-меки са контурите.
Забележки
Примерни
изображения
(Острота)
Съдържание
Контролен бутон
•Когато изберете [Black & White] или [Sepia], не можете да регулирате наситеността.
•Когато използвате [Picture Effect] (освен [Off]), се избира опцията [Standard] и не можете да
изберете [Creative Style Settings].
Меню
Азбучен
указател
41BG
Можете да записвате с ефекти, за да постигнете различни текстури.
Задава режима.
Задава опцията.
Примерни
изображения
1 MENU t [Setup] t [Function Settings] t [Picture Effect Settings].
2 Натиснете бутона за навигация, за да изберете [Picture Effect Settings]
2 Задайте всяка опция с контролните дискове L/R.
Съдържание
Настройки на ефекта на
изображението
Меню
Контролен диск L
(Изключен)
Функцията за ефект на изображението не се използва.
Създава снимка със затъмнени
краища и ясно изразени цветове
както при запис с ломо фотоапарат.
Можете да зададете цветните тонове
с контролния диск R.
(Поп цветове)
Създава изображения с ярки
цветове, подсилвайки цветните
тонове.
(Постеризация)
Създава изображения с висок
контраст и абстрактен вид, като
подчертава силно основните
цветове, или записва в черно-бяло.
Можете да зададете основните
цветове или черно-бялото с
контролния диск R.
(Ретро снимка)
Пресъздава вида на стара снимка с
цветни тонове от вида сепия и
нисък контраст.
Азбучен
указател
(Ломография)
Продължава r
42BG
(Частичен цвят)
Създава изображения, които запазват
определен цвят, а останалите цветове се
преобразуват в черно-бели.
Можете да изберете цвят с контролния
диск R.
Примерни
изображения
(Едноцветен
висок контраст)
Създава изображение с посочената
атмосфера: светла, прозрачна, ефирна,
нежна, мека.
Съдържание
(Техника Висок
ключ)
Създава изображение с висок контраст
в черно-бели цветове
(HDR картина)
Създава изображение с вид на картина,
като подчертава цветовете и детайлите.
Фотоапаратът освобождава затвора три
пъти. Можете да зададете интензитета
на ефекта чрез контролния диск R.
Азбучен
указател
Създава изображение с ефект на мека
светлина.
Можете да зададете интензитета на
ефекта чрез контролния диск R.
Меню
(Мек фокус)
(Богати тонове) Създава черно-бяло изображение с
богата градация и пресъздаване на
детайлите. Фотоапаратът освобождава
затвора три пъти.
(Миниатюра)
Създава изображение, като подчертава
яркостта на обекта и разфокусира фона.
Този ефект е често срещан при снимки
на миниатюрни модели.
Можете да изберете областта, която ще
фокусирате чрез контролния диск R.
Фокусът в другите области е значително
намален.
Забележки
•Не можете да изведете [Picture Effect Settings] с [RAW] и [RAW & JPEG] изображения.
•Ефектите [Toy Camera] и [Miniature] не работят, когато използвате [Prec. Dig. Zoom].
•Когато изберете [Partial Color], в зависимост от обекта или условията на запис е възможно
изображенията да не се запазят в избрания цвят.
Продължава r
43BG
Съдържание
Примерни
изображения
•Не можете да проверявате следните ефекти на екрана за запис, защото фотоапаратът все
още обработва изображението, което сте записали. Също така, не можете да записвате друго
изображение, докато обработката не приключи. Не можете да използвате тези ефекти за запис на
видеоклипове.
- [Soft Focus]
- [HDR Painting]
- [Rich-tone Mono.]
- [Miniature]
•Когато изберете [HDR Painting] и [Rich-tone Mono.], затворът се освобождава 3 пъти за 1 снимка.
Внимавайте за следното:
- Използвайте тази функция, когато обектът е статичен и не мига.
- Не композирайте снимката отново.
•Когато контрастът на сцената е нисък или при значително трептене на фотоапарата, или когато
обектът е замъглен и сте избрали [HDR Painting] или [Rich-tone Mono.], е възможно да не получите
добри HDR изображения. Ако фотоапаратът разпознае подобна ситуация, записаното изображение
се извежда с индикация
, която ви информира за това. Запишете пак изображението,
като композирате отново и внимавате за наличието на смущения.
Меню
Азбучен
указател
44BG
Можете да промените режима на функциите, зададени за [Custom Settings 1, 2,
3]. Задайте функциите, като изберете MENU t [Setup] t [Function Settings] t
[Custom Settings 1, 2, 3].
Променя режима на функцията, зададена
за [Custom Settings 1]. Настройката по
подразбиране е [White Balance].
Меню
Променя режима на функцията, зададена
за [Custom Settings 2]. Настройката по
подразбиране е [DRO/Auto HDR].
Примерни
изображения
1 MENU t [Setup] t [Function Settings].
2 Задайте [Custom Settings] към някоя от настройките на [Function Settings]
от 1 до 4.
3 Натиснете бутона за навигация, за да изберете [Custom Settings].
4 Задайте всяка опция с помощта на контролните дискове L/R и контролния
бутон.
Съдържание
Потребителски настройки
Променя режима за функцията, зададена
за [Custom Settings 3]. Настройката по
подразбиране е [Creative Style].
Азбучен
указател
Когато [Creative Style] или [White Balance] са зададени за [Custom Settings 3],
можете да извършвате фини настройки с функционалния бутон В.
45BG
Using the AF/MF button/AEL button
1 Задайте превключвателя AF/MF/AEL в положение
AEL.
Примерни
изображения
Когато разликата в осветеността на фона и обекта е много голяма като например,
когато снимате обекти с контражурна светлина или намиращи се близо до
прозорец, можете да измерите и заключите експонацията в определена по-светла
точка. За да намалите осветеността, заключете експонацията в по-светла точка
отколкото обекта. За да запишете по-светъл обект, заключете експонацията в
по-тъмна точка, отколкото се намира обектът. Експонацията се заключва за целия
екран.
Съдържание
AEL (Заключване на
автоматичната експонация)
Меню
Можете да задържите автоматичната експонация заключена, докато не натиснете
бутона AEL отново. Изберете MENU t [Setup] t [AEL].
Азбучен
указател
2 Фокусирайте в точката, за която желаете да зададете експонацията.
3 Натиснете бутона AEL, за да заключите експонацията.
Индикацията (АЕ в заключено положение) светва в долната дясна
част на екрана.
4 Като задържите натиснат бутона AEL, фокусирайте обекта и снимайте.
46BG
Можете временно да превключите режима на фокусиране от ръчен в автоматичен и
обратно. Ако го направите в режим [Autofocus] или [DMF], режимът на фокусиране
е ръчен. Ако го направите в режим [Manual Focus], режимът е [Autofocus].
Съдържание
AF/MF (Управление на AF/MF)
1 Задайте превключвателя AF/MF/AEL в положение
AF/MF.
Примерни
изображения
2 Натиснете бутона AF/MF, за да превключите режима на фокусиране.
Меню
Режимът на фокусиране остава превключен, докато задържате натиснат
бутона AF/MF в настройката по подразбиране. Можете да запазите режима на
фокусиране превключен, докато не натиснете отново бутона AF/MF. Изберете
MENU t [Setup] t [AF/MF control].
z Промяна на функцията за бутона AF/MF
Азбучен
указател
Можете да промените зададената функция така че бутонът да работи като [Focus
Settings] или [MF Assist].
Изберете MENU t [Setup] t [Custom Key Settings] t [AF/MF button] t желана
настройка.
47BG
Using functions with the control wheel
Използване на контролния диск:
1 Неколкократно натиснете DISP (Съдържание на дисплея) на контролния
бутон, за да изберете желания режим.
Съдържание
DISP (Съдържание на дисплея)
Използване на менюто:
Примерни
изображения
1 По време на запис, MENU t [Camera] t [LCD Display (DISP)]/[Finder Display (DISP)].
По време на възпроизвеждане, MENU t [Playback] t [Display Contents].
2 Изберете желания режим.
По време на запис
Graphic Display
Меню
LCD дисплей (DISP)
Извежда основна информация за записа.
Графично извежда скоростта на затвора и
стойността на диафрагмата освен в случаите,
когато [Shoot Mode] е зададен в положение
[Sweep Panorama] или [3D Sweep Panorama].
Извежда информация за записа.
Big Font Size Disp.
Увеличава само основните опции.
No Disp. Info.
Не извежда информация за записа.
Live View Priority
Извежда основни опции с информация
за записа вдясно на екрана. Иконите на
функционалните бутони не се извеждат.
Азбучен
указател
Display All Info.
Продължава r
48BG
Histogram
Извежда разпределението на осветеността в
графичен вид.
For viewfinder
Показва само информацията за записа на
екрана (без изображение). Изберете тази
опция, когато снимате с помощта на визьора.
Примерни
изображения
Показва дали фотоапаратът е изравнен
хоризонтално и отпред-назад. Когато
фотоапаратът е изравнен и в двете равнини,
индикаторът става зелен.
Съдържание
Level
Дисплей на визьора (DISP)
Level
Показва дали фотоапаратът е изравнен
хоризонтална и отпред-назад. Когато
фотоапаратът е изравнен и в двете равнини,
индикаторът става зелен.
Histogram
Извежда разпределението на осветеността в
графичен вид.
Азбучен
указател
Извежда основната информация за записа на
визьора.
Меню
Disp. Basic Info
z За да активирате режимите на дисплея на екрана
Можете да изберете кой режим на дисплея за LCD монитора да се изведе в режим на
запис с [DISP Button(Monitor)] (стр. 87).
Продължава r
49BG
Извежда информация за записа.
Histogram
Извежда разпределението
на осветеността в графичен
вид в допълнение към
информацията за записа.
No Disp. Info.
Не извежда информация за записа.
Примерни
изображения
Display Info
Съдържание
По време на възпроизвеждане
Меню
Забележка
•Хистограмата не се извежда в следните режими.
– Запис/възпроизвеждане на видеоклип
– Запис/възпроизвеждане на панорама
– Изреждане на изображения
Хистограмата е графика, която показва разпределението на осветеността и показва
колко пиксела с определена осветеност има в изображението. Когато изображението
е светло, графиката е изместена към дясната страна, а при тъмно изображение
графиката е изместена към лявата страна.
Светкавица R (червено) Светлина
G (зелено)
Азбучен
указател
z Какво е хистограма?
•Когато изображението притежава нюанси в
ниския или високия спектър, тази част се осветява
в дисплея с хистограмата (Предупреждение за
ограничение на светлината)
B (синьо)
50BG
Можете да регулирате експонацията на стъпки от 1/3 EV в обхват от -5.0 EV до +5.0 EV.
1
(Компенсация на експонацията) на контролния бутон t желана
стойност.
Или, MENU t [Brightness/Color] t [Exposure Comp.] t желана стойност.
Съдържание
Компенсация на експонацията
Забележки
Примерни
изображения
Меню
•Не можете да използвате [Exposure Comp.], когато използвате следните функции:
- [Intelligent Auto]
- [Scene Selection]
- [Manual Exposure]
•За видеоклипове: можете да задавате експонацията в рамките на – 2.0 EV до + 2.0 EV.
•Ако снимате обект в крайно светли или тъмни условия, или когато използвате светкавицата,
желаният ефект може да не бъде постигнат.
•Въпреки че можете да регулирате експонацията между -5.0 EV и +5.0 EV, по време на запис на
екрана се извеждат само стойностите между -2.0 EV и +2.0 EV и изображенията със съответната.
Ако зададете експонацията извън този диапазон, осветеността за изображението няма да се изведе
на екрана, но ефектът ще се запише върху изображението, което запазвате.
z Регулиране на компенсацията на експонацията,
като използвате настройките за експониране
Азбучен
указател
В режими [Shutter Priority], [Aperture Priority], [Program Auto], [Anti Motion Blur],
[Sweep Panorama] или [3D Sweep Panorama]: можете да промените стойността на
компенсация на експонацията на един екран, като завъртите контролния диск R.
51BG
Можете да зададете режима на работа - например режим на продължителен
запис, запис с таймера за автоматично включване или клин.
1
(Режим на работа) на контролния бутон t желан режим.
Или, MENU t [Camera] t [Drive Mode] t желан режим.
Записва една снимка. Нормален режим на запис.
(Продължителен
запис)
Записва изображения продължително, докато бутонът на
затвора е натиснат наполовина (стр. 53).
(Запис с приоритет
на скоростта)
Записва изображения продължително с висока скорост,
докато бутонът на затвора е натиснат (стр. 54). Настройките
на фокуса и яркостта за първото изображение се използват
и за останалите снимки.
Задава запис на изображения след 10 или 2 секунди (стр.
55).
Задава продължителен запис на изображения след 10
секунди (стр. 56).
(Продължителен
запис с експонационен
клин)
Докато държите натиснат бутона на затвора, записва три
изображения, всяко от които с различна експонация (стр. 57).
(Устройство
за дистанционно
управление)
Позволява ви да използвате безжичното устройство
за дистанционно управление RMT-DSLR1 (продава се
отделно) (стр. 58).
Азбучен
указател
(Продължителен
запис с таймера
за самостоятелно
активиране)
Меню
(Запис с таймера
за самостоятелно
активиране)
Примерни
изображения
(Запис на единично
изображение)
Съдържание
Режим на работа
Забележка
•Не можете да промените настройките, когато използвате следните функции:
- [Hand-held Twilight] в [Scene Selection]
- [Anti Motion Blur]
- [Sweep Panorama]
- [3D Sweep Panorama]
- [Auto HDR]
- [Soft Focus], [HDR Painting], [Rich-tone Mono.], [Miniature] в [Picture Effect]
52BG
Записва изображения продължително, докато бутонът на затвора е
натиснат.
1
(Режим на работа) на контролния бутон t [Cont. Shooting].
Съдържание
Продължителен запис
Или, MENU t [Camera] t [Drive Mode] t [Cont. Shooting].
Примерни
изображения
Забележка
•Не можете да използвате [Cont. Shooting] със следните функции:
- [Scene Selection] без режим [Sports Action]
- [Anti Motion Blur]
- [Sweep Panorama]
- [3D Sweep Panorama]
- [Smile Shutter]
- [Auto HDR]
Меню
Азбучен
указател
53BG
Записва изображения продължително с по-висока скорост (макс. 10 снимки
в секунда) отколкото в режим [Cont. Shooting], докато бутонът на затвора е
натиснат.
1
(Режим на работа) на контролния бутон t [Spd Priority Cont.].
Забележки
Меню
•Не можете да използвате [Spd Priority Cont.] със следните функции:
- [Scene Selection] без режим [Sports Action]
- [Anti Motion Blur]
- [Sweep Panorama]
- [3D Sweep Panorama]
- [Smile Shutter]
- [Auto HDR]
•Настройките на фокуса и яркостта за първото изображение се използват и за останалите
снимки.
Примерни
изображения
Или, MENU t [Camera] t [Drive Mode] t [Spd Priority Cont.].
Съдържание
Запис с приоритет на скоростта
Азбучен
указател
54BG
1
(Режим на работа) на контролния бутон t [Self-timer].
Или, MENU t [Camera] t [Drive Mode] t [Self-timer].
Съдържание
Запис с таймера за самостоятелно
активиране
2 Options t желан режим
(Режим на работа) и изберете [Single Shoting].
Задава активиране на таймера след 10 секунди.
(Таймер за
Когато натиснете бутона на затвора, лампичката на таймера
самостоятелно
активиране: 10 sec) за самостоятелно активиране започва да мига и се чува
звуков сигнал, докато затворът се задейства.
За да отмените таймера за самостоятелно активиране,
натиснете
(Режим на работа) на контролния бутон.
Задава активиране на таймера след 2 секунди.
Това намалява вибрациите на фотоапарата, причинени от
натискането на бутона на затвора.
Меню
(Таймер за
самостоятелно
активиране: 2 sec)
Примерни
изображения
За да отмените таймера, натиснете
Забележка
Азбучен
указател
•Не можете да използвате [Self-timer] със следните функции:
- [Hand-held Twilight] в [Scene Selection]
- [Anti Motion Blur]
- [Sweep Panorama]
- [3D Sweep Panorama]
- [Smile Shutter]
- [Auto HDR]
55BG
Записва продължително броя изображения, който сте задали, след като
10-секундният таймер изтече. Можете да изберете най-добрата снимка измежду
няколкото записани.
1
2 Options t желан режим
За да отмените таймера, натиснете
Записва три или пет снимки продължително след като
10-секундният таймер изтече. Когато натиснете бутона на
затвора, лампичката на таймера за самостоятелно активиране
мига и се чуват звукови сигнали, докато затворът сработи.
За да отмените таймера за самостоятелно активиране,
натиснете
(Режим на работа) на контролния бутон.
(Продължителен
запис с таймера
за самостоятелно
активиране: 10 sec
3 изображения)
Азбучен
указател
Забележка
•Не можете да използвате [Self-timer(Cont.)] със следните функции:
- [Hand-held Twilight] в [Scene Selection]
- [Anti Motion Blur]
- [Sweep Panorama]
- [3D Sweep Panorama]
- [Smile Shutter]
- [Auto HDR]
Меню
(Продължителен
запис с таймера
за самостоятелно
активиране: 10 sec
3 изображения)
(Режим на работа) и изберете [Single Shoоting].
Примерни
изображения
(Режим на работа) на контролния бутон t [Self-timer(Cont)].
Или, MENU t [Camera] t [Drive Mode] t [Self-timer(Cont)].
Съдържание
Продължителен запис с таймера за
самостоятелно активиране
56BG
1
Примерни
изображения
Записва три изображения, като променя експонацията за всяко от тях и преминава
от основна експонация в по-тъмна и след това в по-светла. Натиснете и задръжте
бутона на затвора, докато записът с промяна на експонацията приключи.
След приключване на записа можете да изберете изображение, което да е
подходящо за вашия вкус.
Съдържание
Продължителен запис с
експонационен клин
(Режим на работа) на контролния бутон t [Bracket: Cont.].
Или, MENU t [Camera] t [Drive Mode] t [Bracket: Cont.].
Меню
2 Options t желан режим.
За да отмените експонационния клин, натиснете
[Single Shooting].
(Режим на работа) и изберете
(Продължителен
запис с
експонационен клин:
0.7 EV)
Азбучен
указател
(Продължителен Изображенията се записват със зададеното отклонение
в стойността на експонацията (стъпки) от основната
запис с
експонационен клин: експонация.
0.3 EV)
Забележка
•Не можете да използвате [Bracket: Cont.] със следните функции:
- [Intelligent Auto]
- [Scene Selection]
- [Anti Motion Blur]
- [Sweep Panorama]
- [3D Sweep Panorama]
- [Smile Shutter]
- [Auto HDR]
•Последната снимка се извежда в режим на автоматичен преглед.
•В режим [Manual Exposure], експонацията се променя, като регулирате скоростта на затвора.
•Когато регулирате експонацията, тя се променя спрямо компенсираната стойност.
57BG
Можете да снимате, като използвате бутоните SHUTTER и 2SEC (затворът
се освобождава след 2 секунди) на безжичното устройство за дистанционно
управление RMT-DSLR1 (продава се отделно). Вижте също и ръководството за
употреба, приложено към безжичното устройство за дистанционно управление.
(Режим на работа) на контролния бутон t [Remote Cdr.]
Или, MENU t [Camera] t [Drive Mode] t [Remote Cdr.].
2 Фокусирайте върху обекта, насочете предавателя на устройството за
дистанционно управление към датчика и запишете изображението.
Забележки
Меню
•Не можете да използвате [Remote Cdr.] със следните функции:
- Запис на видеоклип
- [Hand-held Twilight] в [Scene Selection]
- [Anti Motion Blur]
- [Sweep Panorama]
- [3D Sweep Panorama]
- [Auto HDR]
•Ако поставите сенник на обектива, възможно е обективът или сенникът да закриват датчика
за дистанционно управление и до фотоапарата да не достигат сигнали от устройството за
дистанционно управление. Работете с устройството от позиция, при която датчикът не е закрит.
Примерни
изображения
1
Съдържание
Устройство за дистанционно
управление
Азбучен
указател
58BG
Using functions in the menu
Едновременно извежда няколко изображения.
1 Натиснете бутона
(Възпроизвеждане), за да превключите в режим на
възпроизвеждане.
(Индекс с изображения) на контролния бутон.
2 Натиснете
3 За да се върнете в режим на възпроизвеждане на единично изображение,
изберете желаното изображение и натиснете централната част на
контролния бутон.
Примерни
изображения
Извежда се индекс екран с 6 изображения.
Можете да превключите в индекс екран с 12 изображения; MENU t [Playback] t
[Image Index].
Съдържание
Индекс с изображения
z Извеждане на желана папка
Меню
За да изберете желана папка, изберете лентата от лявата
страна на индекс екрана с изображения, след това
натиснете горната/долната част на контролния бутон.
Можете да изберете папка, като докоснете лентата. Можете
да промените режима на преглед, като натиснете центъра
на контролния бутон.
Азбучен
указател
59BG
Съдържание
Автоматична настройка
Фотоапаратът анализира обекта и снима с подходящите настройки.
1 MENU t [Shoot Mode] t [Intelligent Auto].
2 Насочете фотоапарата към обекта.
Икона за
разпознаване на
сцена и упътване
Примерни
изображения
Когато фотоапаратът разпознае сцена, на екрана се извежда иконата
и името на разпознатата сцена. Фотоапаратът разпознава (Запис
при нощни условия), (Запис при нощни условия с използване на
(Портрет при нощни условия), (Контражур),
(Портрет
статив),
(Портретна снимка),
(Пейзаж), (Макро),
с контражур),
(Бебе).
(Прожекторно осветление), (Ниска осветеност) или
Забележки
Меню
•Настройката [Flash Mode] е зададена в положение [Autoflash] или [Flash Off].
•Можете да записвате дори ако фотоапаратът не е разпознал сцена.
•Когато настройката [Face Detection] е зададена в положение [Off], сцените [Portrait], [Backlight
Portrait], [Night Portrait] и [Baby] не се разпознават.
Азбучен
указател
Продължава r
60BG
фокусирате
Когато фотоапаратът не може автоматично да фокусира върху
обекта, индикаторът за фокусиране мига. Композирайте отново
снимката или променете настройката за фокусиране.
Индикатор за фокусиране Състояние
свети
свети
Фокусът е заключен.
Примерни
изображения
Индикатор за фокусиране
Съдържание
z Ако снимате обект, върху който е трудно да
Фокусът е потвърден. Точката за фокусиране се движи,
като следва движещия се обект.
Все още фокусира.
Не може да фокусира.
Меню
свети
мига
•Фокусирането може да е трудно в следните ситуации:
Азбучен
указател
- Ако обектът е отдалечен от фотоапарата и в тъмна среда.
- Ако контрастът между обекта и фона е слаб.
- При обекти, гледани през стъкло.
- За бързо-движещи се обекти.
- Ако фокусирате повърхност, отразяваща светлината, или такава с лъскаво покритие.
- Ако има мигаща светлина.
- При контражурна светлина.
61BG
Съдържание
Избор на сцена
Позволява ви да записвате с предварително зададени настройки.
1 MENU t [Shoot Mode] t [Scene Selection] t желан режим.
Обхваща цялата гледка и я записва с остър
фокус и живи цветове.
(Макро)
Записва обекти отблизо като например цветя,
насекоми, храни или малки предмети.
(Спортни
състезания)
Записва движещи се обекти с бърза скорост
на затвора, така че обектът да изглежда сякаш
не помръдва. Когато натиснете и задържите
бутона на затвора, фотоапаратът записва
изображения продължително.
(Залез)
(Портрет при
нощни условия)
Азбучен
указател
(Пейзаж)
Меню
Замъглява фона и изостря обекта на преден
план. Меко подчертава цветовете на
човешката кожа.
Примерни
изображения
(Портрет)
За запис на прекрасната червенина на
залязващото слънце.
Записва портретни снимки през нощта.
(Запис при нощни Записва тъмни сцени без да се губи ефектът
от нощната атмосфера.
условия)
Продължава r
62BG
Записва нощни сцени с по-малко смущения
и замъгляване без да се налага използването
на статив. Записват се няколко изображения
и снимките се обработват, за да се намали
размазването, ефекта от клатенето на
фотоапарата и смущенията.
Съдържание
(Запис при
нощни условия
от ръка)
Забележки
Примерни
изображения
Меню
•В режими [Night Scene] и [Night Portrait], скоростта на затвора е по-бавна; за да предотвратите
размазването, ви препоръчваме да използвате статив.
•В режим [Hand-held Twilight], затворът щраква 6 пъти и изображението се записва.
•Ако изберете [Hand-held Twilight] с [RAW] или [RAW & JPEG], качеството на изображението
временно преминава в положение [Fine].
•Намаляването на размазването е по-малко ефективно в режим [Hand-held Twilight], когато
записвате:
- Обекти с непостоянни движения
- Обекти, които са твърде близо до фотоапарата
- Обекти с повтарящ се мотив като например теракота, или такива с малък контраст като
например небе, пясъчни плажове или ливади;
- Обекти с постоянно променяща се среда като например развълнувано море или водопад;
•В режим [Hand-held Twilight], когато използвате източник на светлина, който премигва, като
например флуоресцентно осветление, е възможна появата на смущения.
•Минималното разстояние до обекта, когато записвате, не се променя дори ако изберете [Macro].
Относно минималното фокусно разстояние се обърнете към характеристиките на съответния
обектив.
Азбучен
указател
63BG
Този режим е подходящ за снимки на закрито, когато не се налага да редуцирате
размазването на обекта, когато използвате светкавицата.
1 MENU t [Shoot Mode] t [Anti Motion Blur].
2 Снимайте с бутона на затвора.
Забележки
Меню
•Ако изберете [Anti Motion Blur], когато сте избрали [RAW] или [RAW & JPEG], качеството на
изображението временно се задава в положение [Fine].
•Бутонът на затвора издава звуков сигнал 6 пъти, но се записва само едно изображение.
•Намаляването на замъгляването е по-малко ефективно в следните ситуации:
- При снимки на обекти с непостоянни движения.
- Ако основният обект е твърде близо до фотоапарата.
- При изображения с повтарящ се мотив като например теракота, или такива с малък контраст
като например небе, пясъчни плажове или ливади.
- При изображения с постоянно променяща се среда като например развълнувано море или
водопад.
•Когато използвате източник на светлина, който мига като например флуоресцентно
осветление, е възможно да се появят смущения.
Примерни
изображения
Фотоапаратът записва серия от 6 снимки с висока чувствителност и ги комбинира в
една, за да се намали ефектът от вибрациите на устройството и да се предотвратят
смущенията и размазването.
Съдържание
Предотвратяване на размазването
при движение
Азбучен
указател
64BG
Позволява ви да създавате панорамни изображения от разнообразни сцени.
Примерни
изображения
1 MENU t [Shoot Mode] t [Sweep Panorama].
2 Изравнете фотоапарата с края на сцената,
която ще снимате, и натиснете бутона на
затвора докрай.
Тази част няма да се запише.
•Ако не успеете да обходите целия обект с фотоапарата за даденото време, в композираното
изображение се получава сива област. Ако това се случи, движете фотоапарата по-бързо, за да
създадете пълно панорамно изображение.
•Когато сте избрали [Wide] в [Image Size], е възможно да не успеете да обходите целия обект за
определеното време. В тези случаи ви препоръчваме да изберете [Standard] в [Image Size].
•Фотоапаратът продължава да снима, докато е в режим на панорамен запис, и затворът
продължава да щрака, докато записът не приключи.
•Тъй като няколко изображения се долепят едно до друго, мястото на свръзката няма да бъде ясно
записано.
•В условия на ниска осветеност е възможно панорамните изображения да са размазани.
•В условия на премигваща светлина като например при флуоресцентно осветление, осветеността
или цветовете на съединеното изображение не винаги са еднакви.
•Когато целият ъгъл на панорамата и ъгълът на заключване на фокуса и експонацията чрез AE/AF
заключване са крайно различни по отношение на осветеност, цветове и фокус, записът няма да
бъде успешен. Ако това се случи, сменете ъгъла на заключване и снимайте отново.
•[Sweep Panorama] не е подходящ при следните ситуации:
- Ако обектите се движат.
- Ако обектите са твърде близо до фотоапарата
- При изображения с повтарящ се мотив като например теракота, или такива с малък контраст
като например небе, пясъчни плажове или ливади.
- При изображения с постоянно променяща се среда, като например развълнувано море или
водопад.
- При запис на обекти като слънцето и електрически светлини, които са много по-ярки от
заобикалящата ги среда.
•Не можете да записвате в режим [Sweep Panorama] в следните ситуации:
- Ако въртите фотоапарата твърде бързо или твърде бавно.
- Ако прекалено клатите фотоапарата.
Продължава r
Азбучен
указател
Насочваща лента
Забележки
Меню
3 Завъртете фотоапарата към края на
насочващата лента, като следвате индикацията
на LCD екрана.
Съдържание
Панорама
65BG
Въртете фотоапарата с еднаква скорост, образувайки дъга, в посоката, индикирана на
LCD екрана. Статичните обекти са по-подходящи за панорамни снимки от движещите
се обекти.
Вертикална позиция
Съдържание
z Съвети за запис на панорамни изображения
Хоризонтална позиция
Меню
Азбучен
указател
•Когато използвате вариообектив, препоръчваме ви да го използвате към страната W.
•Определете сцената и натиснете бутона на затвора на половина, така че да заключите фокуса,
експонацията и баланса на бялото. След това натиснете бутона на затвора докрай и завъртете
или наклонете фотоапарата.
•Ако в края на снимката има сцена с голямо разнообразие на форми, композирането на
снимката може да пропадне. В този случай композирайте taka кадъра, че частта с найразнообразния пейзаж да бъде в центъра на изображението, и снимайте отново.
•Можете да изберете посоката, като работите с контралния диск L или с контролния бутон,
или като изберете чрез MENU t [Image Size] t [Panorama Direction]. Можете да изберете
размера на изображението чрез MENU t [Image Size] t [Image Size].
Примерни
изображения
Възможно най-малък радиус
z Възпроизвеждане на панорамни изображения
Можете да прегледате панорамните изображения от край до край, като натиснете
централната част на контролния бутон, докато панорамните изображения се
възпроизвеждат. Натиснете отново, за да въведете режим на пауза.
•Панорамните изображения се възпроизвеждат с приложения
софтуер “PMB”.
•Възможно е панорамните изображения, записани с други
фотоапарати, да не се извеждат правилно.
Показва изведената област
на цялото панорамно
изображение
66BG
Позволява ви да създавате триизмерни панорамни изображения от разнообразни
сцени.
Триизмерните изображения, записани в режим [3D Sweep Panorama] с този
фотоапарат, могат да бъдат възпроизведени само на 3D-съвместим телевизор.
Записаните изображения се възпроизвеждат като нормални снимки на LCD екрана
на този фотоапарат и на телевизор, несъвместим с 3D формата.
Примерни
изображения
1 MENU t [Shoot Mode] t [3D Sweep Panorama].
Съдържание
3D Панорама
2 Изравнете фотоапарата с края на сцената,
която ще снимате, и натиснете бутона на
затвора докрай.
Тази част няма да се запише.
Забележки
Меню
3 Завъртете фотоапарата към края на
насочващата лента, като следвате
индикацията на LCD екрана.
Насочваща лента
Продължава r
Азбучен
указател
•Когато гледате триизмерни изображения, записани с този фотоапарат, на 3D-съвместими монитори, е
възможно да изпитате дискомфорт като например напрежение, умора или виене на свят. За да избегнете
тази симптоматика, ви препоръчваме да правите редовни почивки. Вие трябва да прецените найподходящите интервали, както и продължителността на почивките, следвайки вашите лични нужди. Ако
усетите дискомфорт, преустановете гледането на 3D изображения, докато неразположението ви отмине;
консултирайте се с лекар, ако сметнете това за необходимо. Също така, прегледайте ръководствто за
употреба на устройството или софтуера, които се използват с този фотоапарат. Зрението на малките деца
(особено на тези под 6-годишна възраст) все още е в процес на развитие. Консултирайте се с вашия лекар
(педиатър или очен лекар) преди да позволите на деца да гледат 3D изображения. Възрастните трябва да
наблюдават малките деца, за да бъдат сигурни, че спазват гореописаните предпазни мерки.
•Ако не успеете да обходите целия обект с фотоапарата за даденото време, в композираното изображение
се получава сива област. За да получите най-добри резултати, ви препоръчваме да завъртите фотоапарата
на 180 градуса в рамките на 6 секунди, когато използвате Е18 – 55 mm обектив, зададен към широката
страна (18 mm). Когато зададете обектива към страната за телеснимка, въртете фотоапарата по-бавно.
•Възможно е да не успеете да обходите целия обект за определеното време, когато изберете [Wide] в [Image Size]. В този случай ви препоръчваме да изберете [Standard] или [16:9] в [Image Size].
•Ако записвате триизмерно изображение с вариообектив, зададен към страната T, е възможно в снимките
често да се появяват сиви области или записът може да спре. Препоръчваме ви да зададете обектива към
страната W.
•Фотоапаратът продължава да снима, докато е в режим на 3D панорамен запис, и затворът продължава да
щрака, докато записът не приключи.
•Тъй като няколко изображения се долепят едно до друго, мястото на свръзката няма да бъде ясно
записано.
•В условия на ниска осветеност е възможно триизмерните панорамни изображения да се запишат с
размазване.
•В условия на премигваща светлина - например при флуоресцентно осветление, осветеността или
цветовете на съединеното изображение не винаги са еднакви.
•Когато целият ъгъл на 3D снимката и ъгълът, в който сте фиксирали експонацията и фокуса (AE/AF
заключване) чрез натискане на бутона на затвора, са крайно различни по отношение на осветеност,
цветове или фокус, записът няма да бъде успешен. Ако това се случи, сменете ъгъла на заключване и
снимайте отново.
• Панорамният режим на запис [3D Sweep Panorama] не е подходящ при следните ситуации:
– Ако обектите се движат.
– Ако обектите са твърде близо до фотоапарата
– При изображения с повтарящ се мотив като например теракота, или такива с малък контраст
като например небе, пясъчни плажове или ливади.
67BG
Съдържание
– При изображения с постоянно променяща се среда като например развълнувано море или
водопад.
– При запис на обекти като слънцето и електрически светлини, които са много по-ярки от
заобикалящата ги среда.
• Не можете да записвате в режим [3D Sweep Panorama] в следните ситуации:
– Ако въртите фотоапарата твърде бързо или твърде бавно.
– Ако прекалено клатите фотоапарата.
• Можете да въртите фотоапарата хоризонтално само когато снимате триизмерни панорамни
изображения.
z Съвети за запис на триизмерни панорамни изображения
Примерни
изображения
Въртете фотоапарата в малка дъга и с
постоянна скорост в посоката, указана на
LCD екрана, като се съобразите със следните
условия. Необходимо е да въртите с двойно
по-бавна скорост, отколкото в режим на
панорамен запис.
Меню
Азбучен
указател
•Снимайте обекти в покой.
•Поддържайте достатъчно разстояние между обекта и фона.
•Снимайте триизмерните изображения на добре осветено място
или навън.
•Определете сцената, която ще снимате, и натиснете бутона на
затвора наполовина, за да заключите фокуса, експонацията и
баланса на бялото. След това натиснете бутона на затвора докрай
и завъртете фотоапарата.
•Когато използвате вариообектив, ви препоръчваме да го използвате към страната W.
•Можете да изберете посоката, като работите с контролния диск L или с контролния бутон,
или като изберете чрез MENU t [Image Size] t [Panorama Direction]. Можете да изберете
размера на изображението, като изберете MENU t [Image Size] t [Image Size].
z Имена на файлове за триизмерните изображения
Триизмерното изображение е съставено от JPEG и MPO файлове.
Ако прехвърляте изображения, записани с [3D Sweep Panorama], на компютър, данните
на следните два вида изображения се запазват в една и съща папка на компютъра.
•DSC0sss.jpg
•DSC0sss.mpo
Ако изтриете JPEG файла или MPO файла, които съставят триизмерното
изображение, изображението няма да може да се възпроизведе успешно.
68BG
Можете да снимате с желана настройка за експонацията, като едновременно
регулирате скоростта на затвора и диафрагмата.
1 MENU t [Shoot Mode] t [Manual Exposure].
2 Използвайте контролните дискове L/R и контролния бутон, за да изберете
скоростта на затвора, диафрагмата, ISO.
3 Фокусирайте и снимайте обекта.
Можете да регулирате скоростта на затвора, стойността на диафрагмата и ISO по време
на запис на видеоклип.
Примерни
изображения
Проверете стойността на експонацията “MM” (измерена ръчно).
Към +: Изображенията стават по-светли.
Към -: Изображенията стават по-тъмни.
0: Подходящата експонация, определена от фотоапарата.
Съдържание
Ръчна експонация
Забележки
Notes
Азбучен
указател
Продължава r
Меню
•Не можете да изберете [Flash Off] и [Autoflash] в режим [Flash Mode]. Когато желаете да
използвате светкавицата, натиснете бутона (включване на светкавицата), за да я включите.
Когато не желаете да използвате светкавицата, приберете я.
•Индикаторът
(Предупреждение за стабилизация) не се извежда в режим на ръчна
експонация.
•ISO настройката [ISO AUTO] се задава в положение [ISO 100] в режим на ръчно задаване на
експонацията. Задайте ISO чувствителността, ако това е необходимо.
•Осветеността на изображението на LCD екрана може да се различава от реалното записано
изображение.
•Когато използвате А-байонет обектив (продава се отделно), можете да регулирате скоростта на
затвора, диафрагмата и ISO, когато фокусирате ръчно по време на запис на видеоклип.
69BG
Примерни
изображения
1 MENU t [Shoot Mode] t [Manual Exposure].
2 Завъртете контролния диск L, докато се изведе [BULB].
3 Натиснете наполовина бутона на затвора, за да регулирате фокуса.
4 Натиснете и задръжте бутона на затвора, докато записът приключи.
Съдържание
BULB
Можете да записвате светлинни следи с дълга експонация. BULB режимът е
подходящ за запис на следи от светлини като например фойерверки.
Меню
Докато бутонът на затвора е натиснат, затворът остава отворен.
Забележки
Азбучен
указател
•Тъй като скоростта на затвора е по-бавна и може да се появят вибрации във фотоапарата,
препоръчваме ви да използвате статив.
•Колкото по-дълго е времето за експонация, толкова повече са смущенията в изображението.
•Намаляването на смущенията (Long Exposure NR) след записа ще се извърши за същото време
като времето, в което затворът е бил задържан отворен. По време на тази операция не можете
да записвате.
•Когато функциите за разпознаване на усмивка или [Auto HDR] са включени, не можете да
зададете скоростта на затвора в положение [BULB].
•Ако използвате функциите за разпознаване на усмивка или [Auto HDR] заедно със скоростта на
затвора, зададена в положение [BULB], скоростта временно се задава в положение 30 секунди.
z Използване на устройството за дистанционно управление
Натискането на бутона SHUTTER на безжичното устройство за дистанционно
управление включва BULB записа и повторното му натискане го спира. Не е
необходимо да задържате натиснат бутона SHUTTER на безжичното устройство за
дистанционно управление.
За да използвате безжичното устройство за дистанционно управление, натиснете
(Режим на работа) на контролния бутон и изберете [Remote Cdr.].
70BG
Mожете да запечатате движението на движещ се обект по различни начини, като регулирате
скоростта на затвора. Можете например да го запишете като един миг от общото движение,
като зададете настройка на висока скорост на затвора, или можете да го запишете като
изображение, проследяващо движението на обекта, като използвате ниска скорост на
затвора. Можете да регулирате скоростта на затвора по време на запис на видеоклипове.
Диафрагмата автоматично се настройва, за да получите правилна експонация.
Можете да задавате компенсация на експонацията чрез контролния диск R, и можете да
задавате ISO чрез контролния бутон.
Примерни
изображения
1 MENU t [Shoot Mode] t [Shutter Priority].
2 Изберете желаната стойност чрез контролния диск L.
3 Регулирайте фокуса и запишете обекта.
Съдържание
Приоритет на скоростта на затвора
Забележки
Notes
Меню
Азбучен
указател
•Не можете да изберете [Flash Off] и [Autoflash] в режим [Flash Mode]. Когато желаете да използвате
светкавицата, натиснете бутона (включване на светкавицата), за да я включите. Когато не желаете да
използвате светкавицата, приберете я, като я натиснете надолу.
•Индикаторът
(Предупреждение за стабилизация) не се извежда в режим на приоритет на
скоростта на затвора.
•Когато скоростта на затвора е една секунда или повече, намаляването на смущенията (Намаляване
на смущенията при дълга експонция) ще се извърши след като записът приключи. Не можете да
записвате, докато се извършва този процес.
•Ако след настройката с натискането на бутона на затвора наполовина не можете да постигнете
правилна експонация, стойността на диафрагмата мига. Въпреки че можете да снимате с тази
настройка, препоръчваме ви да я нулирате.
•Яркостта на изображението на LCD екрана може да се различава от реалното заснето изображение.
•Когато използвате А-байонет обективи, можете да настроите скоростта на затвора, когато фокусирате
ръчно в режим на запис.
z Скорост на затвора
Когато използвате по-бърза скорост на затвора, движещият се
обект - като например бягащ човек, автомобил или пръски от
морски вълни, изглежда като че ли е замръзнал.
Когато използвате по-бавна скорост на затвора, фотоапаратът
записва изображение, проследяващо движението на обекта, и по
този начин кадърът изглежда по-динамичен и естествен.
71BG
Замъглява и изостря предмети, които се намират пред и зад обекта. Можете да
регулирате стойността на диафрагмата и докато записвате видеоклип.
1 MENU t [Shoot Mode] t [Aperture Priority].
2 Изберете желаната стойност чрез контролния диск L.
3 Регулирайте фокуса и запишете обекта.
Скоростта на затвора автоматично се регулира, за да постигнете правилна експонация.
Можете да зададете компенсация на експонацията чрез контролния диск R, и
можете да зададете ISO чрез контролния бутон.
Примерни
изображения
По-малка F стойност: Обектът е на фокус, но средата около обекта е замъглена.
По-голяма F стойност: Обектът и заобикалящата го среда са на фокус.
Съдържание
Приоритет на диафрагмата
Notes
Забележки
По-малката F стойност (отварянето на диафрагмата)
стеснява обхвата за фокусиране. Това ви позволява
да фокусирате обекта добре и да разфокусирате
заобикалящата среда. (Дълбочината е по-малка.)
Азбучен
указател
z Диафрагма
Меню
•Не можете да изберете [Flash Off] и [Autoflash] в режим [Flash Mode]. Когато желаете да
използвате светкавицата, натиснете бутона (включване на светкавицата), за да я включите.
Когато не желаете да използвате светкавицата, приберете я, като я натиснете надолу.
•Ако след настройката с натискането на бутона на затвора наполовина не можете да постигнете
правилна експонация, скоростта на затвора мига. Въпреки че можете да снимате с тази настройка,
препоръчваме ви да я нулирате.
•Яркостта на изображението на LCD екрана може да се различава от реалното заснето
изображение.
•Когато използвате А-байонет обектив (продава се отделно), можете да регулирате диафрагмата,
докато фокусирате ръчно по време на запис на видеоклип.
По-голямата F стойност (стесняването на диафрагмата)
разширява обхвата за фокусиране. Това ви позволява да
снимате в дълбочина. (Дълбочината е по-голяма.)
72BG
Докато експонацията се регулира автоматично от фотоапарата, можете да зададете
функции за запис като например ISO чувствителност, настройки за Креативен
стил, както можете и да активирате оптимизатора на динамичния обхват.
Съдържание
Режим на автоматично програмиране
1 MENU t [Shoot Mode] t [Program Auto].
2 Задайте функциите за запис според вашите желания.
3 Adjust the focus and shoot the subject.
Забележка
Примерни
изображения
Можете да задавате компенсация на експонацията чрез контролния диск R, и можете да
задавате ISO чрез контролния бутон. Използвайте менюто, когато желаете да зададете
други опции.
•Не можете да изберете [Flash Off] и [Autoflash] в режим [Flash Mode]. Когато желаете да
използвате светкавицата, натиснете бутона (включване на светкавицата), за да я включите.
Когато не желаете да използвате светкавицата, приберете я.
•Индикатъорът за режим на запис се променя от P в P*.
Азбучен
указател
Можете да промените комбинацията от скоростта на
затвора и диафрагмата (F-стойност) без да се налага да
променяте експонацията, която сте задали, докато не
използвате светкавицата.
Завъретете контролния диск, за да изберете
комбинация от скорост на затвора и диафрагмата
(F-стойност).
Меню
z Промяна на програмата
73BG
Бутон (изваждане на
светкавицата)
1 MENU t [Camera] t [Flash Mode] t желан режим.
2 Когато желаете да използвате светкавицата, натиснете бутона
(изваждане на светкавицата), за да я включите.
(Автоматична
светкавица)
Светва, ако е тъмно или ако снимате срещу източник на
светлина.
(Плътна
светкавица)
Светва всеки път, когато натиснете бутона на затвора.
(Бавна
синхронизация)
Светва всеки път, когато натиснете бутона на затвора. Записът
с бавна синхронизация ви позволява да записвате ясни
изображения на обекти и фон, като намалите скоростта на
затвора.
Светва точно преди експонацията да приключи всеки път, когато
натиснете бутона на затвора. За създаването на по-естествена
снимка, устройството записва изображение, проследяващо
движението на обекта като например велосипед или разхождащ
се човек.
Светва безжичната светкавица (продава се отделно), която
се намира встрани от фотоапарата, когато към фотоапарата е
прикрепена външна светкавица с контрол на съотношението на
осветеността (продава се отделно).
(Задна
синхронизация)
(Безжична)
Азбучен
указател
Не светва, дори когато светкавицата е вдигната.
Меню
(Изключена
светкавица)
Примерни
изображения
На тъмни места, използвайки светкавицата, можете
да записвате светли обекти. Светкавицата помага
и за предотвратяване на ефекта от вибрациите
на фотоапарата. Когато снимате срещу слънцето,
можете да използвате светкавицата, за да записвате
обекти, осветени отзад (контражур).
Съдържание
Режим на работа със
светкавицата
Забележки
•Настройката по подразбиране зависи от режима на запис.
•Възможните режими на работа със светкавицата зависят от режима на запис.
•Не можете да използвате светкавицата, когато записвате видеоклипове.
•Ако използвате светкавица със стерео микрофон или подобно устройство, прикрепено към
гнездото за артикули, светкавицата може да не се извади в правилната позиция и е възможно
изображенията да имат сянка в караищата. Свалете устройството от гнездото за артикули.
•Светлината от светкавицата може да се блокира от прикрепения обектив. Ако това се случи,
препоръчваме ви да прикрепите външна светкавица (продава се отделно).
•Когато използвате външни светкавици (продават се отделно), внимавайте за следното.
- HVL-F43AM: Когато снимате с отразена светкавица, в зависимост от позицията на светкавицата
работата с бутоните на фотоапарата може да се окаже трудна.
- HVL-F20AM: Възможно е, когато светкавицата е изключена и не е вдигната, тя да се докосва до
някои видове Е-байонет обективи, което може да затрудни работата с тях.
Продължава r
74BG
• Сенникът може да блокира светлината от светкавицата. Свалете сенника, когато
използвате светкавицата.
• Когато използвате светкавицата, снимайте обекта от разстояние най-малко 1 m.
• Когато снимате обекти, осветени отзад, изберете [Fill-flash]. Светкавицата ще се
включи дори на светло и лицата на обектите ще изглеждат по-светли.
Меню
Когато използвате светкавица с контрол на съотношението на осветеността
(продава се отделно) и безжична светаквица (продава се отделно), можете
да насочите светкавицата към обекта, намиращ се встрани от фотоапарата.
Когато смените позицията на светкавицата, можете да записвате изображение с
триизмерно усещане, като увеличите контраста на светлината и сенките на обекта.
За стъпките при запис се обърнете към ръководството за употреба, приложено към
светкавицата.
Примерни
изображения
Запис безжичната светкавица
Съдържание
z Съвети за запис със светкавицата
1 Прикрепете светкавицата с контрол на съотношението на
осветеността към гнездото за аксесоари и включете едновременно и
фотоапарата, и светкавицата.
2 MENU t [Camera] t [Flash Mode] t [Wireless].
3 Поставете безжичната светкавица встрани от фотоапарата.
Забележки
Азбучен
указател
За информация относно настройките на светкавицата се обърнете към
ръководството за употреба, приложено към светкавицата.
Ако желаете да тествате светкавицата, задайте превключвателя AF/MF/AEL в
положение AEL и натиснете бутона AEL.
• Не можете да използвате безжичната светкавица заедно с вградената. Трябва да приготвите светкавица
с контрол на съотношението на осветеността (продава се отделно) и безжична светаквица (продава се
отделно).
• Променете канала на външната светкавица, когато друг фотограф около вас използва безжична
светкавица и ако неговата/нейната вградена светкавица активира вашата. За информация как промените
канала на външната светкавица се обърнете към ръководството за употреба, приложено с нея.
z Настройка на бутона AEL
Когато използвате безжична светкавица, препоръчваме ви да изберете MENU t
[Setup] t [AEL] t [Hold] (стр. 117).
z Безжична светкавица с контрол на съотношението
на осветеността
Можете да използвате безжичен контрол на съотношението на осветеността в
комбинация с няколко светкавици. За подробности се обърнете към ръководството за
употреба, приложено към светкавицата (HVL-F58AM, HVL-F43AM).
75BG
Съдържание
Избор на AF/MF
Избира автоматично или ръчно фокусиране.
1 MENU t [Camera] t [AF/MF Select] t желан режим.
(Автоматичен
фокус)
(Ръчен фокус)
След автоматичното фокусиране извършете фина ръчна
настройка на фокуса (Директно ръчно фокусиране).
Фокусът се регулира ръчно. Завъртете пръстена за
фокусиране надясно или наляво, за да изострите обекта.
Note
Забележка
z Ефективно използване на ръчния фокус
z За да измерите точното разстояние до обекта
Азбучен
указател
Функцията за “фиксиране на фокуса” е удобна, когато
можете да предвидите разстоянието до обекта. С помощта на
функцията за “фиксиране на фокуса” (“Focus fixing”), можете
предварително да зададете фокуса спрямо разстоянието, на
което трябва да премине обектът.
Меню
•Ако завъртите пръстена за фокусиране, когато сте избрали [Manual Focus] или [DMF],
изображението автоматично ще се увеличи, за да можете по-лесно да проверите областта за
фокусиране. Можете да предотвратите увеличаването на изображението, като изберете MENU t
[Setup] t [MF Assist] t [Off].
Примерни
изображения
(DMF)
Фокусира автоматично.
Маркировката
показва местоположението на матрицата*. Когато измерите точното
разстояние между фотоапарата и обекта, обърнете внимание къде се намира позицията
на линията. Разстоянието от контактната повърхност на обектива до матрицата е около
18 mm.
* Матрицата е частта от фотоапарата, която изпълнява ролята на филм.
• Ако обектът е по-близо от минималното разстояние за запис на прикрепения обектив, фокусът
не може да бъде потвърден. Уверете се, че сте оставили достатъчно разстояние между обекта
и фотоапарата.
18 mm
Продължава r
76BG
1 MENU t [Camera] t [AF/MF Select] t [DMF].
2 Натиснете бутона на затвора наполовина, за да фокусирате
автоматично.
3 Задръжте бутона на затвора натиснат наполовина и завъртете
пръстена за фокусиране на обектива, за да постигнете остър фокус.
Примерни
изображения
Забележки
• [Autofocus Mode] се фиксира в положение [Single-shot AF].
Съдържание
DMF (Директен ръчен фокус)
Меню
Азбучен
указател
77BG
Избира областта, в която да се фокусира. Използвайте тази функция, когато
фокусирането в автоматичен режим е трудно.
1 MENU t [Camera] t [Autofocus Area] t желан режим.
(Фокусиране
в центъра)
Фотоапаратът използва AF областта, която
се намира в центъра.
Меню
Фотоапаратът определя коя от 25-те AF
области да се използва за фокусиране.
Когато натиснете бутона на затвора
наполовина, докато устройството е в
режим на запис на снимка, около областта,
която е на фокус, се появява зелена рамка.
•Когато функцията за разпознаване на
AF рамка на визьора
лица е включена, автоматичният фокус е
с приоритет върху лицата.
Примерни
изображения
(Мулти
фокус)
Съдържание
Област за автоматично фокусиране
AF рамка на визьора
Премества областта за фокусиране,
за да фокусирате върху малка област,
като натиснете горната/долната/
дясната/лявата част на контролния
диск.
Азбучен
указател
(Гъвкаво
спотово
фокусиране)
AF рамка на визьора
Забележки
• Когато тази функция е зададена в положение, различно от [Multi], не можете да използвате
функцията [Face Detection].
• Опцията [Multi] се избира, когато използвате следните функции:
– [Intelligent Auto]
– [Scene Selection]
– [Anti Motion Blur]
– [Sweep Panorama]
– [3D Sweep Panorama]
– [Smile Shutter]
• Опцията [Multi] се избира по време на запис на видеоклип. Ако използвате Е-байонет обективи и
по време на запис натиснете бутона на затвора наполовина, областта за автоматично фокусиране,
която сте задали преди да започнете записа, се използва за фокусиране.
• Когато използвате рефлектора за автоматично фокусиране, настройката за [Autofocus Area] не
е валидна и AF областта се извежда с пунктирана линия. Автоматичният фокус се задава с
приоритет на централната област.
78BG
Изберете режима на фокусиране, подходящ за движението на обекта.
1 MENU t [Camera] t [Autofocus Mode] t желан режим.
(Продължителен
автоматичен фокус)
Фотоапаратът фокусира и фокусът се заключва, когато
натиснете бутона на затвора наполовина. Използвайте
този режим, когато обектът не се движи.
Фотоапаратът продължава да фокусира, докато
бутонът на затвора е натиснат и задържан наполовина.
Използвайте този режим, когато обектът се движи.
Забележки
Меню
Азбучен
указател
• [Single-shot AF] се избира, когато използвате следните функции:
– [Intelligent Auto]
– [Self-timer]
– [Remote Cdr.]
– [Scene Selection] освен [Sports Action]
– [Anti Motion Blur]
– [Sweep Panorama]
– [3D Sweep Panorama]
– [Smile Shutter]
•Когато режимът на експониране е зададен в положение [Sports Action] в [Scene Selection], се
избира опцията [Continuous AF].
•В режим [Continuous AF], аудио сигналите няма да се чуват, когато обектът е на фокус.
Примерни
изображения
(Автоматичен
фокус за единично
изображение)
Съдържание
Режим на автоматично фокусиране
79BG
Съдържание
Проследяване на обект
Фотоапаратът запазва фокуса върху движещ се обект, като го
проследява.
1 MENU t [Camera] t [Object Tracking] t [On].
Извежда се рамката за проследяване.
Фотоапаратът започва проследяването на обекта.
За да отмените функцията за проследяване, изберете
.
Рамка за целта
3 Заснемете обекта.
On
се
,
Забележки
Азбучен
указател
• Проследяването може да се окаже трудно в следните ситуации:
– Ако обектът се движи твърде бързо.
– Ако обектът е твърде малък или голям.
– Ако контрастът между обекта и фона е малък.
– При тъмни условия.
– При променяща се околна светлина.
• Когато [Object Tracking] е зададен в положение [On], потребителската настройка за
функционалния бутон В е невалидна.
• Не можете да използвате [Object Tracking] със следните функции:
– [Hand-held Twilight] в [Scene Selection]
– [Anti Motion Blur]
– [Sweep Panorama]
– [3D Sweep Panorama]
– [Manual Focus]
– [Prec. Dig. Zoom]
Меню
Off
Проследява обекта, който ще фокусирате.
Когато проследяването бъде отменено, индикацията
появява в долния десен ъгъл на екрана. Ако изберете
индикацията
се появява.
Не проследява обекта.
Примерни
изображения
2 Изравнете рамката с обекта, който ще проследявате,
и изберете OK.
z Проследяване на лицето, което желаете да запишете
Фотоапаратът спира да следи обекта, когато той изчезне от екрана. Когато [Face
Detection] е зададен в положение [On] и ако обектът, който следите, е лице, ако лицето
изчезне от екрана, докато фотоапарата го следи, и ако веднага след това то отново се
появи на екрана, апаратът отново ще фокусира върху него.
• Ако включите функцията за разпознаване на усмивка, докато проследявате лице, то
същото лице ще стане цел на рамката за разпознаване на усмивка.
80BG
Можете да правите снимки, докато приближавате кадъра в центъра.
1 MENU t [Camera] t [Prec. Dig. Zoom].
2 Регулирайте зуум скалата.
Съдържание
Прецизен цифров зуум
Можете да увеличите до 10 пъти.
.
Забележки
Notes
Меню
• Не можете да задавате тази опция, когато използвате следните функции:
– [Hand-held Twilight] в [Scene Selection]
– [Anti Motion Blur]
– [Sweep Panorama]
– [3D Sweep Panorama]
– [Smile Shutter]
– [RAW] или [RAW & JPEG] в [Quality]
– [Auto HDR] in [DRO/Auto HDR]
•Ако натиснете бутона MOVIE, докато [Precision Dig. Zoom] работи, функцията се отменя,
изображението на екрана се връща в нормален размер и записът на видеоклипа стартира.
•Когато използвате зуум по цифров път, качеството на изображението ще бъде по-лошо, отколкото
преди използването му. Ако използвате вариообектив, препоръчваме ви първо максимално да
приближите изображението по оптичен път, след което да използвате цифров зуум, ако такъв е
необходим.
•Когато използвате функцията за прецизен цифров зуум, настройката за [Autofocus Area]
е невалидна и областта за автоматично фокусиране се извежда с пунктирана линия.
Автоматичният фокус се задава с приоритет на централната област.
Примерни
изображения
3 За да спрете приближаването, изберете
Азбучен
указател
81BG
Разпознава лицата на обектите и автоматично настройва фокуса, светкавицата,
експонацията и баланса на бялото. Можете да изберете лице, което да се фокусира
с приоритет.
Рамка за разпознаване на лице (сива/магента)
Тази рамка се появява върху разпознатото лице, върху което не е
фокусирано с приоритет. Магента рамката се появява върху лицето,
което е регистрирано с настройката [Face Registration].
On (Regist.
Faces))
Фокусира върху лицата, които са регистрирани според
приоритета.
(On)
Избира лицето, върху което фотоапаратът автоматично да
извърши фокусирането.
(Off)
Не използва функцията за разпознаване на лица.
Азбучен
указател
Забележки
Notes
• Не можете да използвате [Face Detection] със следните функции:
– [Sweep Panorama]
– [3D Sweep Panorama]
– [Manual Focus]
– [Prec. Dig. Zoom]
• Можете да изберете [Face Detection] само когато режимът [Autofocus Area] е зададен в
положение [Multi] или ако режимът на измерване е зададен в положение [Multi].
• Можете да разпознаете до 8 лица от обектите.
• По време на запис с функцията [Smile Shutter], [Face Detection] автоматично се задава в положение
[On (Regist. Faces)], дори ако сте задали в положение [Off].
Меню
1 MENU t [Camera] t [Face Detection] t желан режим.
Примерни
изображения
Рамка за разпознаване на лице (Бяла)
Когато фотоапаратът разпознава повече от един обект,
устройството ще прецени кой е основният обект и ще зададе фокуса
според приоритета. Рамката за разпознаване на лицето на основния
обект става бяла. Когато натиснете бутона на затвора наполовина,
рамките за разпознаване на лица на обекти, които са на фокус,
стават зелени.
Съдържание
Разпознаване на лице
82BG
Разпознава лица, информацията за които е предварително регистрирана,
когато зададете [Face Detection] в положение [On (Regist. Faces)].
1 MENU t [Camera] t [Face Registration] t желан режим.
Регистрира ново лице
Order Exchanging
Променя приоритета на предварително регистрираните лица.
Delete
Изтрива регистрацията за лице. Изберете лице и натиснете ОК.
Delete All
Изтрива всички регистрирани лица.
Примерни
изображения
New Registration
Съдържание
Регистрация на лице
New Registration (Нова регистрация)
Меню
1 MENU t [Camera] t [Face Registration] t [New Registration].
2 Изравнете насочващата рамка с лицето, което желаете да
регистрирате, и натиснете бутона на затвора.
3 Когато се появи съобщението за потвърждение, изберете ОК.
Notes
Забележки
Order Exchanging (Промяна на поредността)
Азбучен
указател
•Можете да регистрирате до 8 лица за обекта.
•Снимайте лицето отпред на силно осветено място. Лицето може да не се регистрира правилно,
ако е закрито от шапка, маска, слънчеви очила и др.
•Регистрираните лица не се изчистват чрез извършване на [Reset Default]. Дори да изтриете
лицата, избирайки [Delete], данните за тях остават във фотоапарата. Ако желаете да премахнете
изцяло данните за лицата от фотоапарата, изберете [Delete All].
1 MENU t [Camera] t [Face Registration] t
[Order Exchanging].
2 Изберете лице, за което желаете да
промените приоритета.
3 Изберете ниво на приоритета.
Колкото по-нисък е номерът на позицията, толкова
по-висок е приоритетът.
83BG
Когато фотоапаратът разпознае усмивка, затворът автоматично се освобождава.
1 MENU t [Camera] t [Smile Shutter] t [On].
2 За да зададете чувствителност при разпознаване на
усмивка, Option t желана настройка.
Когато нивото на усмивката надвиши точката b на индикатора,
Face Detection frame
(orange)
фотоапаратът автоматично записва изображението.
Smile Detection indicator
Ако натиснете бутона на затвора, докато извършвате операция по
разпознаване на усмивка, фотоапаратът записва изображението и
след това се връща в режим на разпознаване на усмивка.
Примерни
изображения
3 Изчакайте усмивката да бъде разпозната.
Съдържание
Разпознаване на усмивка
4 За да излезете от режима за разпознаване на
усмивки, MENU t [Camera] t [Smile Shutter] t [Off].
(Изключна
настройка)
Меню
(Активирана
настройка)
Използва функцията за разпознаване на усмивка
Не използва функцията за разпознаване на усмивка
(Широка усмивка) Разпознава широки усмивки.
(Нормална
усмивка)
Разпознава нормални усмивки.
(Бегла усмивка)
Разпознава дори бегла усмивка.
Азбучен
указател
Можете да зададете чувствителността при разпознаване на усмивка с Option.
Забележки
•Не можете да използвате [Smile Shutter] със следните функции:
– Hand-held Twilight] в [Scene Selection]
– [Anti Motion Blur]
– [Sweep Panorama]
– [3D Sweep Panorama]
– [Manual Focus]
– [Prec. Dig. Zoom]
•Записът на усмивки автоматично приключва, когато капацитетът на картата с памет
се изчерпи.
•Възможно е усмивките да не бъдат правилно разпознати според условията.
•Режимът на запис автоматично преминава в положение [Single Shooting] или
[Remote Cdr.].
Продължава r
84BG
1 Не закривайте очите с бретон.
Не закривайте лицето с шапка, маска, слънчеви очила и др.
•Затворът сработва, когато някое от лицата, които фотоапаратът е разпознал, се усмихне.
•Ако лицето е регистрирано във фотоапарата, той разпознава само неговата усмивка.
•Ако не бъде разпозната усмивка, задайте чувствителността чрез Option.
Примерни
изображения
2 Опитайте да разположите лицето точно срещу фотоапарата
и да поставите фотоапарата на възможно най-близка равнина.
Когато очите са присвити, разпознаването е по-вероятно.
3 Усмихнете се възможно най-широко.
Усмивката се разпознава по-лесно, когато зъбите са открити.
Съдържание
z Съвети за запис на по-добри усмивки
Меню
Азбучен
указател
85BG
Задава степента на ефекта на меки тонове на човешката кожа, когато
използвате функцията Разпознаване на лица.
(Активирана
настройка)
Използва функцията за ефект на меките тонове на
човешката кожа.
(Настройката
е изключена)
Не използва функцията за ефект на меките тонове на
човешката кожа.
Можете да зададете интензитета на ефекта чрез Option
(Висок)
Примерни
изображения
1 MENU t [Camera] t [Soft Skin Effect] t [On].
2 За да зададете интензитета на ефекта на меките тонове на
човешката кожа, Option t желана настройка.
Съдържание
Ефект на меките тонове на
човешката кожа
Задава висока стойност за ефекта на меките тонове.
Задава средна стойност за ефекта на меките тонове.
(Нисък)
Задава ниска стойност за ефекта на меките тонове.
Меню
(Среден)
Забележки
Азбучен
указател
• Не можете да използвате [Soft Skin Effect] със следните функции:
– При запис на видеоклип
– [Cont. Shooting]
– [Spd Priority Cont.]
– [Bracket: Cont.]
– [Self-timer(Cont)]
– [Sports Action] в [Scene Selection]
– [Sweep Panorama]
– [3D Sweep Panorama]
– [RAW] в [Quality]
• Възможно е тази функция да не работи в зависимост от характеристиките на обекта.
86BG
Позволява ви да изберете режим на екранния дисплей, който можете да
изберете чрез [Display Contents] (стр. 48) в режим на запис.
1 MENU t [Camera] t [DISP Button(Monitor)].
Съдържание
Бутон DISP (Монитор)
2 Изберете желания режим.
Можете да избирате опцията, маркирана с
.
Display All Info.
Извежда информация за записа.
Big Font Size
Disp.
Увеличава само основните опции.
No Disp. Info.
Не извежда информация за записа.
Live View Priority
Извежда основните опции с информация
за записа вдясно на екрана. Иконите на
функционалните бутони не се извеждат.
Level
Показва дали фотоапаратът е изравнен
в хоризонтално и отпред-назад. Когато
фотоапаратът е изравнен и в двете равнини,
индикаторът става зелен.
Histogram
Извежда разпределението на осветеността в
графичен вид.
Меню
Извежда основна информация за записа.
Графично извежда скоростта на затвора и
стойността на диафрагмата освен в случаите,
когато [Shoot Mode] е зададен в положение
[Sweep Panorama] или [3D Sweep Panorama].
Примерни
изображения
Graphic Display
Азбучен
указател
Продължава r
87BG
For viewfinder
Съдържание
Показва само информацията за записа на
екрана (без изображение). Изберете тази
опция, когато снимате с помощта на визьора.
Примерни
изображения
Меню
Азбучен
указател
88BG
Размерът на изображението определя размера на файла с изображение, който се
записва, когато правите снимката.
Колкото по-голям е размерът на изображението, толкова по-подробно ще се
отпечата изображението на хартия в голям формат. Колкото по-малък е размерът
на изображението, толкова повече изображения могат да бъдат записани.
Примерни
изображения
1 MENU t [Image Size] t [Image Size] t желан режим.
Снимки
Когато [Aspect Ratio] (Съотношение на
изображението) е 3:2
Насоки
6000 x 4000 пиксела
Избира изображенията с най-високото
качество
M:12M
4240 х 2832 пиксела
За разпечатки с размер до А3+
S:6 M
3008 х 2000 пиксела
За разпечатки с размер до A5
6000 x 3376 пиксела
M:10M
4240 х 2400 пиксела
S:5.1 M
3008 х 1688 пиксела
Насоки
За преглед на телевизор с висока
разделителна способност
Азбучен
указател
L:20M
Меню
L:24M
Когато [Aspect Ratio] (Съотношение на
изображението) е 16:9
Съдържание
Размер на изображението
Забележки
•Когато отпечатвате снимки, записани със съотношение 16:9, е възможно и двата
края на изображението да се отрежат.
•Когато изберете RAW изображение с [Quality], размерът на изображението
отговаря на L.
3D Панорама
(16:9)
(Стандартно
изображение)
Записва изображения, като се използва размер, който е
подходящ за телевизор с висока разделителна способност.
Хоризонтален: 1920 х 1080
Записва изображения със стандартен размер.
Хоризонтален: 4912 х 1080
Записва изображения с широкоекранен размер.
(Широкоекранно Хоризонтален: 7152 х 1080
изображение)
Продължава r
89BG
В зависимост от избрания режим, триизмерните изображения се появяват по поразличен начин.
Стандартен Широкоекранен
Когато изберете [Standard] или [Wide], изображенията могат да бъдат прегледани,
когато натиснете централната част на контролния бутон.
Примерни
изображения
16:9
Съдържание
z Съвети за избор на размер на изображението
Панорама
Записва изображения, като използва стандартен размер.
Вертикален: 3872 х 2160
Хоризонтален: 8192 х 1856
(Широко
панорамно
изображение)
Записва изображения с широк размер.
Вертикален: 5536 х 2160
Хоризонтален: 12416 х 1856
Забележка
Азбучен
указател
(Стандартно
панорамно
изображение)
Меню
Размерът на изображенията се различава в зависимост от функцията [Panorama Direction].
•Когато отпечатвате панорамни изображения, е възможно и двата края на изображението
да бъдат отрязани.
90BG
Избира съотношението на снимките.
1 MENU t [Image Size] t [Aspect Ratio] t желан режим.
Стандартно съотношение. Подходящо за разпечатки.
16:9
За преглед на телевизор с висока разделителна способност.
Забележки
• Не можете да зададете тази опция, когато използвате следните функции:
– [Sweep Panorama]
– [3D Sweep Panorama]
Примерни
изображения
3:2
Съдържание
Съотношение на екрана
Меню
Азбучен
указател
91BG
Избира формат за компресиране на снимките.
1 MENU t [Image Size] t [Quality] t желан режим.
RAW (RAW)
STD (Standard)
Меню
FINE (Fine)
Примерни
изображения
RAW+J (RAW &
JPEG)
Азбучен
указател
Формат на файла: RAW (Записва във формат с RAW
компресия.)
Този формат не извършва цифрова обработка на
изображенията. За професионални цели, изберете този
формат за обработка на изображения на компютър.
• Размерът на изображението е фиксиран в максимална
стойност. Размерът на изображението не се извежда на
LCD екрана..
Формат на файла: RAW (Записва във формат с RAW
компресия) + JPEG
Едновременно се създават RAW и JPEG изображение. Този
режим е подходящ, когато имате нужда от два файла с
изображения - JPEG за преглед и RAW за обработка.
• Качеството на изображението е фиксирано в положение
[Fine], а размерът е фиксиран в положение [L].
Формат на файла: JPEG
Когато записвате, изображението се компресира в JPEG
формат.
Тъй като компресията при настройка [Standard] е по-голяма
отколкото при настройка [Fine], размерът при [Standard] е
по-малък отколкото при [Fine].
Тази настройка ви позволява да запишете повече файлове
на един носител на запис, но качеството на изображенията
ще бъде по-лошо.
• Когато не планирате да обработвате изображенията с
вашия компютър, ви препоръчваме да изберете [Fine] или
[Standard].
Съдържание
Качество
Забележки
Notes
• Не можете да зададете тази опция, когато използвате следните функции:
– [Sweep Panorama]
– [3D Sweep Panorama]
• Не можете да прибавяте маркировка DPOF (знак за отпечатване) на изображения в RAW формат.
• Не можете да използвате [Auto HDR] с [RAW] и [RAW & JPEG изображения].
z RAW изображения
Файловете в RAW формат представляват сурови данни, които трябва да преминат през
цифрова обработка. RAW файлът е различен от по-често срещаните файлови формати,
като например JPEG. Той представлява суров материал, който по-късно се обработва с
професионална цел.
За да отворите RAW файл, записан с този фотоапарат, трябва да притежавате софтуера
“Image Data Converter”, включен в CD-ROM диска (приложен в комплекта). С този
софтуер можете да отворите и преобразувате RAW файл в обикновен формат като
например JPEG или TIFF. Също така, можете отново да настроите баланса на бялото,
наситеността на цветовете, контраста и др.
92BG
Избира посоката на въртене на фотоапарата, когато записвате триизмерни или
обикновени панорамни изображения.
1 MENU t [Image Size] t [Panorama Direction] t желан режим.
(Дясно)
Върти фотоапарата от ляво надясно.
(Ляво)
Върти фотоапарата от дясно наляво.
Примерни
изображения
3D Панорама
Съдържание
Посока на запис на панорамно
изображение
Панорама
(Ляво)
Върти фотоапарата в посоката, която сте задали.
Меню
(Дясно)
(Нагоре)
(Надолу)
Азбучен
указател
93BG
Избира формат на файловете с видеоклипове.
1 MENU t [Image Size] t [File Format] t желан режим.
AVCHD 60i/60p*
AVCHD 50i/50p**
MP4
Записва mp4 (AVC) видеоклипове. Този формат е подходящ за
качване в интернет, за прикрепяне към електронната поща и др.
* 1080 60i-съвместимо устройство
** 1080 50i-съвместимо устройство
Азбучен
указател
• Видеоклиповете се записват в MPEG-4 формат със скорост от около 30
кадъра/секунда, като включват система за прогресивно сканиране, AAC
звук и mp4 формат.
• Не можете да създавате диск от видеоклиповете, записани в този
формат, като използвате приложения софтуер “PMB”..”
Меню
• 60i/50i видеоклиповете се записват със скорост 60 полета/секунда
или съответно 50 полета/секунда. И двата вида видеоклипове включват
система за презредово сканиране, Dolby Digital звук и AVCHD формат.
• 24p/25p видеоклиповете се записват със скорост 24 кадъра/секунда
или съответно 25 полета/секунда. И двата вида видеоклипове включват
система за прогресивно сканиране, Dolby Digital звук и AVCHD формат.
• 60p/50p видеоклиповете се записват със скорост 60 кадъра/секунда
или съответно 50 полета/секунда. И двата вида видеоклипове включват
система за прогресивно сканиране, Dolby Digital звук и AVCHD формат.
Примерни
изображения
Записва 60i/50i или 24p/25p видеоклипове в AVCHD формат, както
и 60p/50p видеоклипове. Този файлов формат на Sony е подходящ
за преглед на видеоклипове на телевизор с висока разделителна
способност. Можете да създавате Blu-ray Disc, AVCHD диск или
DVD-Video диск, като използвате приложения софтуер “PMB”.
Съдържание
Формат на файловете
z Проверка на 60i или 50i
За да проверите дали вашият фотоапарат е 1080 60i или 1080 50i-съвместимо
устройство, проверете от долната страна на фотоапарата за следните маркировки.
1080 60i-съвместимо устройство: 60i
1080 50i-съвместимо устройство: 50i
z Възпроизвеждане на видеоклипове на други
устройства
Този фотоапарат използва MPEG-4 AVC/H.264 High Profile за запис в AVCHD формат.
Видеоклиповете, записани с този фотоапарат в AVCHD формат, не могат да се
възпроизвеждат на следните устройства.
– Други устройства, съвместими с AVCHD формат, които не поддържат High Profile.
– Устройства, несъвместими с AVCHD формата.
Този фотоапарат използва също MPEG-4 AVC/H.264 Main Profile за запис в MP4
формат. Поради тази причина видеоклиповете, записани с този фотоапарат в MP4
формат, не могат да се възпроизвеждат на устройства, които не поддържат MPEG-4
AVC/H.264.
94BG
Избира размера на изображението, скоростта на пренос на кадри и качеството на
изображенията за запис на видеоклипове. Колкото по-висока е скоростта на пренос на
данни (среден битрейт) в минута, толкова по-високо е качеството на изображението.
1 MENU t [Image Size] t [Record Setting] t желан режим.
60i 24M(FX)*
50i 24M(FX)**
Среден
битрейт
24 Mbps
17 Mbps
60p 28M(PS)*
50p 28M(PS)**
28 Mbps
24p 24M(FX)*
25p 24M(FX)**
24 Mbps
24p 17M(FH)*
25p 17M(FH)**
17 Mbps
Среден
битрейт
12 Mbps
Запис
3 Mbps
Записва видеоклипове с VGA размер.
1440х1080 12M
Записва видеоклипове с размер 1440
х 1080.
Азбучен
указател
[File Format]: [MP4]
Записва видеоклипове с високо
качество на картината и размер от 1920
× 1080 (60i/50i)
Записва видеоклипове със стандартно
качество на картината и размер от 1920
× 1080 (60i/50i)
Записва видеоклипове с най-доброто
качество на картината и размер от 1920
× 1080 (60p/50p)
Записва видеоклипове с високо
качество на картината и размер от
1920 × 1080 (24p/25p). Този режим
пресъздава атмосферата от кино
лентите.
Записва видеоклипове със стандартно
качество на картината и размер от
1920 × 1080 (24p/25p). Този режим
пресъздава атмосферата от кино
лентите.
Меню
60i 17M(FH)*
50i 17M(FH)**
Запис
Примерни
изображения
[File Format]:[AVCHD 60i/60p]
[AVCHD 50i/50p]
Съдържание
Настройки за записа
VGA 3M
* 1080 60i-съвместимо устройство
** 1080 50i-съвместимо устройство
Забележки
•1080 60p/50p видеоклиповете могат да се възпроизвеждат само на съвместими устройства.
•Видеоклиповете, записани с настройката [60p 28M(PS)/50p 28M(PS)]/[60i 24M(FX)/50i 24M(FX)]/
[24p 24M(FX)/25p 24M(FX)] в [Record Setting] се преобразуват чрез “PMB”, за да се създаде
AVCHD диск. Това преобразуване може да отнеме известно време. В допълнение, не можете да
създавате диск с оригиналното качество на изображението. Ако желаете да запазите оригиналното
качество на изображението, трябва да запазите видеоклиповете си на Blu-ray Disc.
•За да гледате 60p/50p или 24p/25p видеоклипове на телевизор, имате нужда от телевизор, който
е съвместим с 60p/50p и 24p/25p. Ако използвате несъвместим телевизор, видеоклиповете се
преобразуват в положение 60i/50i и се извеждат на телевизора.
z Проверка на 60i или 50i
За да проверите дали вашият фотоапарат е 1080 60i или 1080 50i-съвместимо
устройство, проверете от долната страна на фотоапарата за следните маркировки.
1080 60i-съвместимо устройство: 60i
1080 50i-съвместимо устройство: 50i
95BG
Задава чувствителността на осветеността
1 MENU t [Brightness/Color] t [ISO] t желана настройка.
(ISO AUTO)
Задава чувствителността към светлината на матрицата.
По-високите стойности за чувствителност означават побързи скорости на затвора и/или по-малки стойности на
диафрагмата (по-големи f-стойности). Колкото по-голяма е
чувствителността, толкова по-видими са смущенията.
Забележки
Меню
Азбучен
указател
• [ISO AUTO] се избира, когато използвате следните функции:
– [Intelligent Auto]
– [Scene Selection]
– [Anti Motion Blur]
– [Sweep Panorama]
– [3D Sweep Panorama]
•Колкото по-голяма е цифрата, толкова по-високо е нивото на смущения.
•Когато режимът на експонация е зададен в положение [Program Auto], [Aperture Priority], [Shutter
Priority], и когато [ISO] е зададен в положение [ISO AUTO], стойността за ISO автоматично се
задава между ISO100 и ISO1600.
•Можете да изберете до ISO3200 при запис на видеоклипове. Когато започнете да записвате
видеоклипове и стойността на ISO по-високо от 3200, ISO стойността автоматично се задава в
положение 3200 и след като записът приключи се връща към предходната настройка.
•Настройката [ISO AUTO] не е включена при [Manual Exposure]. Ако промените режима на
експонацията в положение [Manual Exposure] с включена настройка [ISO AUTO], стойността,
която се задава, е 100. Задайте ISO спрямо условията на записа.
Примерни
изображения
100/200/400/800/
1600/3200/6400/
12800/16000
Aвтоматично задава ISO чувствителността.
Съдържание
ISO
z Настройка на ISO чувствителност (Препоръчителен
индекс на експонация)
ISO настройката (скорост) представлява чувствителността към светлина на носителя на
запис с матрица, до която достига светлина. Дори когато експонацията е непроменена,
изображенията се различават в зависимост от ISO настройката.
Висока ISO чувствителност
При висока ISO чувствителност, изображенията ще се
запишат с подходяща осветеност дори при недостатъчна
експонация. Въпреки това увеличената ISO чувствителност
ще причини смущения в изображението.
Ниска ISO чувствителност
Можете да записвате меки изображения. Въпреки това,
скоростта на затвора може да намалее, за да компенсира
ниската ISO чувствителност. Вземете под внимание
клатенето на фотоапарата и движението на обекта..
96BG
Регулира цветните тонове в зависимост от условията на осветеност на околната
среда.
Използвайте тази функция, когато цветните тонове на изображението не са
записани според вашите очаквания, или когато нарочно желаете да ги промените,
за да получите фотографски ефекти.
Можете фино да регулирате температурата на цветовете чрез Option.
За да регулирате баланса на бялото спрямо определен източник на светлина, вижте
обяснението за всеки от режимите.
AWB (Автоматична настройка
на баланса на бялото)
(Дневна светлина)
(Облачно)
Ако изберете опция, подходяща за
специфичния източник на светлина,
цветните тонове се регулират спрямо
този източник (предварително зададен
баланс на бялото).
Меню
(Сянка)
Фотоапаратът автоматично разпознава
светлинния източник и регулира
температурата на цветовете.
Примерни
изображения
1 MENU t [Brightness/Color] t [White Balance] t желан режим.
Съдържание
Баланс на бялото
(Изкуствена светлина)
(Флуоресцентно осветление:
топло бяло)
Азбучен
указател
(Флуоресцентно осветление:
студено бяло)
(Флуоресцентно осветление:
дневно бяло)
(Флуоресцентно осветление:
дневна светлина)
(Светкавица)
(Температура на цветовете/
Филтър)
(Потребителска настройка)
(Задаване на
потребителска настройка)
Регулира температурата на цветовете в
зависимост от източника на светлина.
Постига ефекта на CC (Компенсация на
цветовете) филтрите във фотографията.
Позволява ви да използвате настройката
за баланса на бялото, запазена в [Custom
Setup].
Запазва основния баланс на бялото
(Задаване на потребителска настройка)
Забележка
• [Auto WB] се избира, когато използвате функциите:
– [Intelligent Auto]
– [Scene Selection]
Продължава r
97BG
Цветовете на обекта се влияят от светлинните условия.
Цветовите тонове се настройват автоматично, но въпреки това можете ръчно да
ги настроите с помощта на функцията [White Balance].
Дневна
светлина
Облачно
Характеристики
на светлината
Бяла
(стандартна)
Синкава
Флуоресцентно Осветление от
осветление
електрическа
крушка
Зеленикава
Червеникава
1 MENU t [Brightness/Color] t [White Balance] t желан режим.
2 Ако е необходимо, Option t настройте цветните тонове, като
натиснете долната/горната/дясната/лявата част на контролния бутон.
Температура на цветовете/Филтър
1 MENU t [Brightness/Color] t [White Balance] t [C.Temp./Filter].
Азбучен
указател
Можете да регулирате цветните тонове към G (зелено), M (магента), А (кехлибар) или
В (синьо).
Меню
Фина настройка на цветните тонове
Примерни
изображения
Време/
осветление
Съдържание
z Ефекти на осветлението
2 Option t изберете желаните цветни тонове, като завъртите
контролния бутон.
Колкото по-голяма е цифрата, толкова по-червеникаво е изображението; колкото
по-малка е цифрата, толкова по-синкаво е изображението.
3 Регулирайте цветните тонове, като натиснете горната/долната/
дясната/лявата част на контролния бутон.
Потребителска настройка за баланса на бялото
1 MENU t [Brightness/Color] t [White Balance] t [Custom Setup].
2 Придържайте фотоапарата, така че бялата област да покрива изцяло
фокусната област в центъра, и натиснете бутона на затвора.
Затворът щраква и зададените стойности (температура на цветовете и цветен филтър)
се извеждат.
3 За да изведете потребителската настройка за баланса на бялото,
натиснете бутона MENU t [Brightness/Color] t [White Balance] t [Custom].
Можете фино да регулирате цветните тонове чрез Option.
Продължава r
98BG
Съдържание
Забележки
•Ако използвате светкавица, когато натискате бутона на затвора, зададена настройка за баланс на
бялото се регистрира като светлината от светкавицата също се взема под внимание. Записвайте
изображения с помощта на светкавицата и при по-късни записи.
•Съобщението “Custom WB error” показва, че стойността е по-голяма от очаквания обхват. (Когато
използвате светкавицата при близък обект или когато в рамката се намира обект с ясни цветове.)
Ако регистрирате тази стойност, индикаторът
в дисплея с информация за записа на екрана
става жълт. Mожете да записвате, но ви препоръчваме отново да зададете баланса на белия цвят, за
да получите по-правилната му стойност.
Примерни
изображения
Меню
Азбучен
указател
99BG
Избира режима на измерване, който задава в коя част на обекта да се измерва, за да
се определи експонацията.
1 MENU t [Brightness/Color] t [Metering Mode] t желан режим.
(Централно)
(Спотово)
Кръстчето за прицелване при спотовото
измерване позиционира обекта.
Меню
Този режим измерва светлината за всяка област, като разделя
областта на по-малки части и определя точната експонация
на целия екран (Множествено измерване).
Докато акцентира в центъра на екрана, този режим измерва
средната осветеност на целия екран (Измерване в центъра).
Този режим измерва светлината само
в центъра (Спотово измерване). Той е
подходящ за снимане на осветени
отзад обекти или когато между обекта
и фона съществува силен контраст.
Примерни
изображения
(Мулти)
Съдържание
Режим на измерване
Забележки
Азбучен
указател
• Ако зададете [Metering Mode] в положение, различно от [Multi], функцията [Face Detection] не може
да се използва.
• Опцията [Multi] се избира при следните функции:
– При запис на видеоклипове
– [Intelligent Auto]
– [Scene Selection]
– [Prec. Dig. Zoom]
– [Smile Shutter]
100BG
Регулира количеството светлина от светкавицата на стъпки от 1/3 EV в обхват
от -3.0 EV до +3.0 EV.
Компенсацията на светкавицата променя само количеството светлина от
светкавицата. Компенсацията на експонацията променя количеството светлина
от светкавицата заедно със скоростта на затвора и диафрагмата.
2 MENU t [Brightness/Color] t [Flash Comp.] t желана стойност.
Ако изберете по-висока стойност (към страната +), нивото на светкавицата се увеличава
и изображението изсветлява. Ако изберете по-малка стойност (към страната -), нивото на
светкавицата намалява и изображението става по-тъмно.
Забележки
снимате хора
•При нощни портретни снимки е важно да балансирате
осветеността на хората, които се намират на тъмен фон.
Можете да регулирате осветеността на човешката фигура,
която се намира в близост до фотоапарата, като променяте
интензитета на светлината от светкавицата.
•Ако обектът се намира твърде далеч от светкавицата и ако след
извършване на настройката той все още е твърде тъмен, се
преместете по-близо до него.
Азбучен
указател
z Съвети за регулиране на осветеността, когато
Меню
•Не можете да използвате [Flash Comp.] със следните функции:
– [Intelligent Auto]
– [Scene Selection]
– [Anti Motion Blur]
– [Sweep Panorama]
– [3D Sweep Panorama]
•Ако обектът се намира извън максималния обхват на светкавицата, по-големият ефект на
светкавицата може да се окаже незабележим поради ограниченото количество светлина. Ако
обектът е твърде близо, възможно е по-слабият ефект на светкавицата да остане незабележим.
Примерни
изображения
1 Натиснете бутона (Изваждане на светкавицата), за да вдигнете
светкавицата.
Съдържание
Компенсация на светкавицата
101BG
Съдържание
DRO/Auto HDR
Поправя осветеността или контраста.
1 MENU t [Brightness/Color] t [DRO/Auto HDR] t желан режим.
(Изключена)
Не използва [DRO/Auto HDR].
(Автоматичен
HDR)
Записва 3 изображения с различна експонация и след това
наслагва светлите части на недостатъчно експонираното
изображение и тъмните области на преекспонираното
изображение, за създаде снимка с богато преливане. Записва се
едно изображение с правилна експонация и едно изображение с
насложени области.
Примерни
изображения
(Оптимизиране Фотоапаратът анализира контраста на светлите и тъмни места
между обекта и фона чрез разделяне на изображението на малки
на динамичния
области, което довежда до оптимално ниво на осветеността и
обхват)
нюанса на изображението.
Меню
Забележка
•Можете да изберете [DRO/Auto HDR] само при следните режими:
– [Manual Exposure];
– [Shutter Priority];
– [Aperture Priority];
– [Program Auto];
Азбучен
указател
D-Range Opt. (Оптимизиране на динамичния обхват)
Поправя осветеността на изображението (DRO: Dynamic Range Optimizer).
1 MENU t [Brightness/Color] t [DRO/Auto HDR] t [D-Range Opt.].
2 Option t желана стойност.
(Автоматична
настройка)
Автоматично поправя осветеността.
Lv1 – Lv5
Оптимизира нюансите в записаното изображение за всяка
област на изображението. Изберете оптимално ниво между
Lv1 (слабо) и Lv5 (силно).
Забележка
•Опцията [Auto] се избира, когато използвате функциите:
– [Intelligent Auto]
– [Portrait], [Landscape], [Macro], [Sport Action] в [Scene Selection]
•Когато записвате с функцията за оптимизиране на динамичния обхват, изображението може да
съдържа смущения. Изберете правилното ниво, като проверите записаното изображение особено
в случаите, когато когато засилвате ефекта.
Продължава r
102BG
Разширява обхвата (отсенките), за да можете да записвате светлите и тъмните
части с правилна осветеност (Автоматична настройка за висок динамичен
обхват). Записва се едно изображение с правилна експонация и едно изображение
с насложени области.
Автоматично поправя разликата в експонацията.
(Автоматичен
HDR: Автоматична
промяна на
експонацията)
1.0 EV – 6.0 EV
Примерни
изображения
1 MENU t [Brightness/Color] t [DRO/Auto HDR] t [Auto HDR].
2 Option t желана стойност.
Съдържание
Автоматичен HDR
Задава разликата в експонацията спрямо контраста на обекта.
Изберете оптималното ниво между 1.0 EV (слабо) и 6.0 EV
(силно).
Меню
Забележки
Азбучен
указател
•Не можете да започнете следващ запис, докато процесът по запазване не приключи.
•Не можете да използвате тази функция с [RAW] и [RAW & JPEG] изображения.
•Тъй като затворът се освобождава 3 пъти, за да се получи 1 снимка, внимавайте за следното:
- Използвайте тази функция, когато обектът е неподвижен и е с отворени очи.
- Не променяйте композицията на снимката.
•Възможно е да не получите желания ефект в зависимост от разликата между осветеността на
обекта и условията на запис.
•Когато използвате светкавица, функцията е с незначителен ефект.
•Когато контрастът на сцената е нисък или при значително трептене на фотоапарата, или когато
обектът е замъглен, е възможно да не получите добри HDR изображения. Ако фотоапаратът
разпознае подобна ситуация, записаното изображение се извежда с индикацията
, която
ви информира за това. Запишете пак изображението, като композирате отново и внимавате за
наличието на смущения.
103BG
Съдържание
Ефект на изображението
Можете да записвате с ефект на филтри, за да получите различни текстури.
1 MENU t [Brightness/Color] t [Picture Effect] t желан режим.
(Изключен)
Функцията за ефект на изображението
не се използва.
(Поп цветове)
Създава изображения с ярки цветове,
като подсилва цветните тонове.
(Постеризация)
Създава изображения с висок контраст и
абстрактен вид, като подчертава силно
основните цветове или в черно-бяло.
Можете да изберете основни цветове или
черно-бяло чрез Option.
(Ретро снимка)
Пресъздава вида на стара снимка с
цветни тонове от вида сепия и нисък
контраст.
Меню
Създава снимка със затъмнени краища и
ясно изразени цветове както при запис
с ломо фотоапарат.
Можете да задавате цветните тонове
чрез Option.
Примерни
изображения
(Ломография)
(Частичен цвят)
(Едноцветен
висок контраст)
Азбучен
указател
(Техника Висок
ключ)
Създава изображение с посочената
атмосфера: светла, прозрачна, ефирна,
нежна, мека.
Създава изображения, в които се запазва
определен цвят, а останалите цветове се
преобразуват в черно-бели.
Можете да изберете цвят чрез Option.
Създава изображение с висок контраст
в черно-бяло.
Продължава r
104BG
Създава изображение с ефект на мека
светлина.
Можете да зададете интензитета на
ефекта чрез Option.
(HDR картина)
Създава изображение с вид на картина,
като подчертава цветовете и детайлите.
(Богати тонове) Създава черно-бяло изображение с
богата градация и пресъздаване на
детайлите. Фотоапаратът освобождава
затвора три пъти.
Създава изображение, като подчертава
яркостта на обекта и разфокусира фона.
Този ефект е често срещан при снимки
на миниатюрни модели.
Меню
(Миниатюра)
Примерни
изображения
Фотоапаратът освобождава затвора три
пъти. Можете да зададете интензитета
на ефекта чрез Option.
Съдържание
(Мек фокус)
Можете да изберете областта, която ще
фокусирате, чрез Option. Фокусът в
другите области е значително намален.
Азбучен
указател
Забележки
•Не можете да използвате функцията [Picture Effect] с [RAW] и [RAW & JPEG] изображения.
•Ефектите [Toy Camera] и [Miniature] не работят с [Prec. Dig. Zoom].
•Когато изберете [Partial Color], в зависимост от обекта е възможно изображенията да не се
запазят в избрания цвят.
•Не можете да проверявате следните ефекти на екрана за запис, защото фотоапаратът все още
обработва изображението, което току-що сте заснели. Също така, не можете да записвате друго
изображение, докато обработката не приключи. Не можете да използвате тези ефекти при запис
на видеоклипове.
- [Soft Focus]
- [HDR Painting]
- [Rich-tone Mono.]
- [Miniature]
•При [HDR Painting] и [Rich-tone Mono.] настройка, затворът се освобождава 3 пъти, за да се
получи 1 снимка. Внимавайте за следното:
- Използвайте тази функция, когато обектът е неподвижен и е с отворени очи.
- Не променяйте композицията на снимката.
•Когато контрастът на сцената е нисък или при значително трептене на фотоапарата, или когато
обектът е замъглен, е възможно да не получите добри HDR изображения. Ако фотоаопаратът
разпознае подобна ситуация, записаното изображение се извежда с индикацията
,
която ви информира за това. Запишете пак изображението, като композирате отново и внимавате
за наличието на смущения.
105BG
Позволява ви да избирате начин на обработка на изображението.
Можете регулирате експонацията (скорост на затвора и диафрагма) според вашите
желания с помощта на [Creative Style] за разлика от [Scene Selection], където
фотоапаратът преценява експонацията.
(Живи
цветове)
Наситеността и контрастът се увеличават, за да запишете
невероятни изображения с богати цветове като например
цветя, пролетната зеленина, синьо небе или океански гледки.
(Неутрални
цветове)
Наситеността и остротата се потискат, за да запишете
изображения с по-меки тонове. Тази опция е подходяща за
запис на груб материал, който по-късно да редактирате на
компютър.
(Ясни
цветове)
За запис на изображения с ясни тонове и бистри цветове
в силно осветени места, подходящ за запис на сияйна
светлина.
(Дълбоки
цветове)
За запис на изображения с дълбоки и плътни цветове,
подходящ за запис на обекти със солидно присъствие.
(Светли
цветове)
За запис на изображения със светли и прости цветове,
подходящ за запис на освежаващо-ярка сцена.
(Портрет)
За запис на меки цветове на човешка кожа. Идеален за запис
на портретни снимки.
(Пейзаж)
Наситеността, контрастът и остротата се увеличават, за да
запишете жива и свежа картина. Отдалечените пейзажи
също се подчертават.
(Залез)
За запис на прекрасната червенина на залязващото слънце.
Азбучен
указател
За запис на различни сцени с богати нюанси и красиви
цветове.
Меню
(Стандартна
настройка)
Примерни
изображения
1 MENU t [Brightness/Color] t [Creative Style] t желан режим.
2 Когато желаете да регулирате контраста, наситеността или
остротата, Option t желана настройка.
Съдържание
Креативен стил
(Нощна сцена) Контрастът се увеличава, за да запишете по-достоверна
нощна сцена.
(Есенни листа) За запис на есенни сцени, които ярко подчертават червените
и жълтите окраски на листата.
(Черно-бяло)
За запис на изображения в черно и бяло.
(Сепия)
За запис на изображения в сепия тонове.
Продължава r
106BG
Колкото по-висока е стойността, толкова по-ясна е разликата
между светлите и тъмните участъци, което ще се отрази като
цяло на изображението.
(Наситеност)
Колкото по-висока е избраната стойност, толкова по-живи са
цветовете. Когато изберете по-ниска стойност, цветовете на
изображението са по-спокойни и меки.
(Острота)
Регулира остротата. Колкото по-висока е стойността, толкова
по-ясни са контурите на изображението; колкото по-ниска е
избраната стойност, толкова по-меки са контурите.
Примерни
изображения
(Контраст)
Съдържание
За всяка възможност на креативния стил можете да регулирате опциите
(Контраст), (Наситеност) и
(Острота).
Забележки
Меню
•Когато изберете [Black & White] или [Sepia], не можете да регулирате наситеността.
•Опцията [Standard] се избира, когато използвате функциите:
- [Intelligent Auto]
- [Scene Selection]
- [Picture Effect] (освен за [Off])
Азбучен
указател
GB
107BG
Позволява ви да избирате нежелани изображения за изтриване.
1 MENU t [Playback] t [Delete] t желан режим.
Изтрива избраните изображения. Натиснете централната
част на контролния диск, за да изберете OK.
All in Folder (Всички
в папката)
Изтрива всички изображения в избраната папка или всички
видеоклипове в AVCHD формат.
All AVCHD view files
(Всички AVCHD
файлове)
Меню
Забележки
• Можете да изберете до 100 изображения.
• Видеоклиповете в AVCHD формат са записани в [AVCHD 60i/60p] или [AVCHD 50i/50p] режим
на [File Format]
Примерни
изображения
Multiple Img.
(Няколко
изображения)
Съдържание
Изтриване
z За да изтриете изображение
(Изтриване)
Азбучен
указател
По-лесно е да изтриете изображение, изведено на екрана, като изберете
с функционалните бутони (стр. 30).
108BG
Автоматично възпроизвежда поредица от изображения.
Възпроизвежда триизмерни изображения в последователност, когато към
фотоапарата има свързан 3D-съвместим телевизор.
1 MENU t [Playback] t [Slide Show] t желан режим t OK.
Off
След като всички изображения се възпроизведат,
изреждането спира.
Interval (Интервал)
1 Sec
Задава интервала за извеждане на изображенията.
Примерни
изображения
Repeat (Повторно възпроизвеждане)
Възпроизвежда изображенията в непрекъсната поредност.
On
Съдържание
Изреждане на изображения
3 Sec
10 Sec
Меню
5 Sec
30 Sec
Забележки
Азбучен
указател
Image Type (Вид на изображението)
Възпроизвежда всички снимки на картата с памет като
All (Всички)
нормални изображения
Display 3D Only (Извежда само триизмерни изображения)
Display 3D Only
Възпроизвежда само триизмерните изображения.
•Не можете да зададете режим на пауза при изреждането на изображения. За да спрете
изреждането, натиснете централната част на контролния диск.
•Можете да изреждате изображения в последователност, само когато зададете [View Mode] в
положение [Folder View (Still)].
•Панорамното изображение се извежда изцяло. За да преглеждате панорамни изображения,
натиснете централната част на контролния бутон, докато изображението е изведено.
109BG
Избира изображенията, които да се възпроизвеждат.
1 MENU t [Playback] t [View Mode] t желан режим.
Извежда снимки по папка
Folder View(MP4)
(Преглед на папка
(MP4))
Извежда видеоклипове (MP4) по папка.
AVCHD View (AVCHD Извежда видеоклипове, записани в [AVCHD 60i/60p]
преглед)
или [AVCHD 50i/50p] режим на [File Format].
Примерни
изображения
Folder View(Still)
(Преглед на папка
(Снимки))
Съдържание
Режим на преглед
Меню
Азбучен
указател
110BG
Изберете броя на изображенията, които да се изведат в индекс екрана.
1 MENU t [Playback] t [Image Index] t желан режим.
Извежда 6 изображения.
12 images (12
изображения)
Извежда 12 изображения.
z Извеждане на желана папка
Меню
За да изберете желана папка, изберете лентата от
лявата страна на индекс екрана с изображения, след
това натиснете горната/долната част на контролния
бутон. Можете да промените режима на преглед, като
натиснете центъра на контролния бутон.
Примерни
изображения
6 images (6
изображения)
Съдържание
Индекс с изображения
Азбучен
указател
111BG
Завърта снимката в посока, която е обратна на часовниковата стрелка. Използвайте
тази опция, за да изведете изображение с хоризонтална ориентация във вертикално
положение. След като веднъж завъртите изображението, то се възпроизвежда така,
дори ако изключите захранването.
Примерни
изображения
1 MENU t [Playback] t [Rotate].
2 Натиснете централната част на контролния бутон.
Съдържание
Въртене
Изображението се завърта в посока, която е обратна на посоката на движение на
часовниковата стрелка. Изображението се завърта при всяко натискане на центъра.
Меню
Забележки
•Не можете да въртите видеоклипове или защитени изображения.
•Възможно е да не успеете да завъртите изображения, записани с други фотоапарати.
•Когато преглеждате изображения на компютър, в зависимост от софтуера е възможно
информацията за въртенето да не се отрази.
Азбучен
указател
112BG
Защитава записаните изображения от случайно изтриване.
Регистрираните изображения се извеждат с маркировката .
1 MENU t [Playback] t [Protect] t желан режим.
Cancel All Images
(Отмяна на всички
снимки)
Отменя защитата на всички снимки.
Cancel All Movies
(MP4) (Отмяна
на всички
видеоклипове
(MP4))
Отменя защитата за всички видеоклипове (MP4).
Cancel All AVCHD
view files (Отмяна
на всички AVCHD
файлове)
Отменя защитата за всички AVCHD видеоклипове.
Азбучен
указател
Забележки
•Можете да защитите до 100 изображения наведнъж.
•Видеоклиповете в AVCHD формат са записани в [AVCHD 60i/60p] или [AVCHD 50i/50p] режим
на [File Format]
Меню
Задава или отменя защитата за избраните изображения.
Натиснете централната част на контролния диск или
докоснете изображението, след това изберете OK.
Примерни
изображения
Multiple Img.
(Няколко
изображения)
Съдържание
Защита
113BG
Можете да проверите фокуса, като увеличите част от изображението на екрана.
1 MENU t [Playback] t [ Enlarge Image].
2 Регулирайте скалата на увеличение, като завъртите контролния бутон.
Забележки
•Не можете да увеличавате видеоклипове.
•Докато възпроизвеждате панорамни изображения, първо задайте режим на пауза, след което
увеличете изображението.
Примерни
изображения
3 Изберете частта, която желаете да увеличите, като натиснете
горната/долната/дясната/лявата част на контролния бутон.
4 За да отмените операцията, изберете .
Съдържание
Увеличаване на изображение
z Скала на увеличение
Размер на изображението Скала на увеличение
L
Прибл. х1.0 – х16.7
M
Прибл. х1.0 – х11.8
S
Азбучен
указател
Прибл. х1.0 – х8.3
Меню
Скалата на увеличение зависи от размера на изображението.
114BG
Регулира силата на звука за видеоклиповете на 8 стъпки.
1 MENU t [Playback] t [Volume Settings] t желана настройка.
Екранът [Volume Settings] се извежда, когато натиснете долната част на контролния
диск, докато възпроизвеждате видеоклипове.
Можете да регулирате силата на звука, докато слушате реалния звук.
Примерни
изображения
z Регулиране на силата на звука по време на
възпроизвеждане
Съдържание
Настройка на силата на звука
Меню
Азбучен
указател
115BG
Можете да изберете кои снимки от картата с памет да отпечатате и колко копия да
направите.
(Знак за отпечатване)
Отбелязаните изображения се маркират със знака
(DPOF: Цифров формат за ред на отпечатване).
Съдържание
Избор за печат
1 MENU t [Playback] t [Specify Printing] t желана настройка.
Меню
Date Imprint (Отпечатване на дата)
Включва или изключва отпечатването на дата върху
On
изображения, отбелязани с DPOF знак.
Off
.
Примерни
изображения
DPOF Setup (DPOF настройка)
Избира изображения за отпечатване.
Multiple Img.
(Няколко
1Изберете изображение и натиснете централната част на
изображения)
контролния бутон. За да отмените избора на
изображение, изберете отново изображението със знака
2Повторете операцията за всички изображения, които
желаете да отпечатате..
Изчиства всички DPOF знаци.
Cancel All
Забележки
Азбучен
указател
•Не можете да прибавяте DPOF знаци на видеоклипове.
•Можете да прибавите DPOF знаци към максимум 999 изображения.
•DPOF регистрацията не се изчиства след като отпечатването приключи. Препоръчваме ви да
изчистите маркировките за отпечатване след като отпечатате снимките.
116BG
Позволява ви да зададете начина, по който работи бутонът AEL. Можете
да зададете времето, за което стойността на експонацията ще се запази с
функцията за заключване.
1 MENU t [Setup] t [AEL] t желана настройка.
Toggle
Записва със заключената стойност на експонацията, докато
бутонът е натиснат.
Записва със заключената стойност на експонацията, дори
и да махнете пръста си от бутона. Заключената стойност за
експонацията се отменя, когато пак натиснете бутона.
Забележка
Примерни
изображения
Hold
Съдържание
AEL
• Настройката може да се промени от [Toggle] в [Hold], когато изберете MENU и др.
Меню
Азбучен
указател
117BG
Позволява ви да зададете начина, по който да работи бутонът AF/MF.
Можете да зададете кога да превключвате режима на фокусиране от
автоматичен в ръчен и обратно.
1 MENU t [Setup] t [AF/MF control] t желана настройка.
Hold
Примерни
изображения
Toggle
Режимът на фокусиране се превключва от/към
автоматичен, докато бутонът е натиснат.
Режимът на фокусиране се превключва от/към
автоматичен, дори и да махнете пръста си от бутона.
Фокусирането се връща към предходния режим, когато
натиснете бутона отново.
Съдържание
Бутон AF/MF
Забележки
Меню
•Настройката може да се промени от [Toggle] в [Hold], когато изберете MENU и др.
•Можете да зададете тази опция, когато [AF/MF control] е избран за [AF/MF button].
Азбучен
указател
118BG
Позволява ви да заключвате или не контролните дискове и контролния бутон,
когато задържите натиснат бутона за навигация.
1 MENU t [Setup] t [Dial/Wheel Lock] t желана настройка.
Контролните дискове и контролният бутон се заключват.
Control Wheel
Заключва се само контролният бутон.
Off
Контролните дискове и контролният бутон не се заключват.
Примерни
изображения
All
Съдържание
Заключване на дисковете
Меню
Азбучен
указател
119BG
Рефлекторът за автоматично фокусиране излъчва плътна светлина, която
ви помага да фокусирате по-лесно върху обект в тъмна среда.
Червената светлина от рефлектора позволява на фотоапарата да фокусира
лесно, когато натиснете бутона на затвора наполовина, докато фокусът се
заключи.
Auto
Рефлекторът за автоматично фокусиране се използва.
Off
Рефлекторът за автоматично фокусиране не се използва.
Забележки
Меню
• Не можете да използвате рефлектора за автоматично фокусиране, когато:
– [Autofocus Mode] е зададен в положение [Continuous AF].
– са избрани режими [Landscape], [Nigh Scene] или [Sports Action] в [Scene Selection]
– сте избрали [Sweep Panorama].
– сте избрали [3D Sweep Panorama].
– записвате видеоклипове.
– използвате А-байонет обективи (продават се отделно)
• Когато използвате рефлектора за автоматично фокусиране, настройката за [Autofocus Area] не е
валидна и областта за автоматично фокусиране се извежда с пунктирана линия. Автоматичният
фокус се задава с приоритет на централната област.
Примерни
изображения
1 MENU t [Setup] t [AF Illuminator] t желана настройка.
Съдържание
Рефлектор за автоматично фокусиране
Азбучен
указател
120BG
Когато използвате светкавицата, тя светва два или повече пъти преди записа, за
да намали ефекта “червени очи”.
1 MENU t [Setup] t [Red Eye Reduction] t желана настройка.
Светкавицата винаги светва, за да намали ефекта на
червените очи.
Off
Не се използва функцията за намаляване на ефекта на
червените очи.
Забележки
z Каква е причината за феномена “червени очи”?
Меню
• Не можете да използвате функцията [Red Eye Reduction] заедно с функцията [Smile Shutter].
• Възможно е функцията за намаляване на ефекта “червени очи” да не постигне желания ефект. Това
зависи от индивидуалните различия и от условията, при които се извършва снимането - например
разстоянието до обекта, както и дали обектът е погледнал настрани при предварителното светване
на светкавицата.
Примерни
изображения
On
Съдържание
Red Намаляване на ефекта “червени очи”
В тъмна среда зениците се разширяват. Светкавицата се отразява от кръвоносните
съдове в окото (ретината) и причинява ефекта “червени очи”.
Око
Азбучен
указател
Фотоапарат
Ретина
121BG
Фотоапаратът автоматично разпознава дали гледате през визьора или не чрез
специален сензор и превключва дисплея за изображенията между визьора и
LCD екрана. Можете също да изберете визьора или LCD екрана за извеждане на
изображенията.
Съдържание
FINDER/LCD настройка
1 MENU t [Setup] t [FINDER/LCD Setting] t желана настройка.
Viewfinder (Визьор)
LCD Monitor (LCD
екран)
Когато погледнете във визьора, дисплеят автоматично се
превключва към него.
Изключва LCD монитора и извежда изображенията във
визьора.
Изключва визьора и извежда изображенията на LCD
екрана.
Примерни
изображения
Auto
(Автоматичен)
Меню
Азбучен
указател
122BG
Задава дали да извеждате на LCD екрана данните за ефекта на компенсация
на експонацията, баланса на бялото, творческия стил или ефектите на
изображението.
1 MENU t [Setup] t [Live View Display] t желана настройка.
Извежда изображенията с използваните ефекти.
Setting Effect OFF
Не извежда изображенията с приложените ефекти.
Тази настройка ще ви позволи да се концентрирате върху
композицията на снимката, тъй като обектът ще изглежда
на екрана такъв, както е.
Изображенията винаги се извеждат с подходящата
осветеност в режим [Manual Exposure].
Примерни
изображения
Setting Effect ON
Съдържание
Преглед на моментните настройки
Забележка
Меню
• Можете да изберете [Setting Effect OFF] само в следните режими на запис:
– [Manual Exposure]
– [Shutter Priority]
– [Aperture Priority]
– [Program Auto]
Азбучен
указател
123BG
Можете да проверите записаното изображение на LCD екрана веднага след записа.
Можете да промените изведеното време.
1 MENU t [Setup] t [Auto Review] t желана настройка.
10 Sec
2Sec
Off
Изображението не се извежда.
Забележки
Меню
•В режим на автоматичен преглед, изображението няма да се изведе във вертикална позиция, дори
ако зададете [Playback Display] в положение [Auto Rotate].
•Когато записвате триизмерни или обикновени панорамни изображения, насочващите линии не се
извеждат в режим на автоматичен преглед, дори ако зададете [Grid Line] в положение различно от
[Off].
•В зависимост от настройката - например [DRO/Auto HDR] и [Soft Skin Effect], възможно е
необработеното изображение временно да се изведе преди реалното изображение.
Примерни
изображения
5 Sec
Изображението се извежда за зададеното време.
Избирането на (Увеличаване) ви позволява да проверите
увеличеното изображение.
Съдържание
Автоматичен преглед
Азбучен
указател
124BG
Можете да изведете или да скриете насочващите линии. Те ви помагат да
композирате по-лесно изображенията.
1 MENU t [Setup] t [Grid Line] t желана настройка.
Rule of 3rds Grid
Diag. + Square Grid
Не извежда насочващите линии.
Кадърът, който се извежда, когато зададете [Grid
Line] в положение, различно от [Off], ще покаже до
каква степен обектът се помества в рамката. Това
ви позволява да променяте композицията, като се
приближите или отдалечите от обекта.
Азбучен
указател
z Проверка на рамката за запис на видеоклипове
Меню
Off
Примерни
изображения
Square Grid
Поставя основния обект в близост до една от насочващите
линии, които разделят изображението на третини, за да се
заснеме добре балансирана композиция.
Разделя екрана на квадрати, което позволява по-лесното
хоризонтално композиране на снимката. Този режим е
подходящ за определяне на качеството на композицията,
когато снимате пейзажи, близки планове или дублирани
изображения.
Поставя обекта върху диагоналната насочваща линия,
което може да изразява оживление или силно чувство.
Съдържание
Насочващи линии
Рамка за видеоклип
125BG
Подчертава контурите на фокусния обхват с определен цвят при ръчно
фокусиране. Тази функция ви позволява лесно да потвърдите фокуса.
1 MENU t [Setup] t [Peaking Level] t желана настройка.
Задава високо ниво на подчертаване.
Mid (Средно)
Задава средно ниво на подчертаване.
Low (Слабо)
Задава слабо ниво на подчертаване.
Off (Изключено)
Не използва ниво на подчертаване.
Примерни
изображения
High (Силно)
Съдържание
Ниво на подчертаване
Забележки
Меню
•Тъй като фотоапаратът преценява, че някои области са на фокус, нивото на подчертаване се
различава в зависимост от обекта или обектива, които използвате.
•Контурите във фокусното разстояние не се подчертават, когато фотоапаратът е свързан чрез
HDMI кабел.
Азбучен
указател
126BG
Задава цвета, който се използва за функцията за подчертаване.
1 MENU t [Setup] t [Peaking Color] t желана настройка.
Подчертава белия цвят.
Red (Червен)
Подчертава червения цвят.
Yellow (Жълт)
Подчертава жълтия цвят.
Забележка
• Тази опция не е достъпна, ако опцията [Peaking Level] е зададена в положение [Off].
Примерни
изображения
White (Бял)
Съдържание
Цвят за подчертаване
Меню
Азбучен
указател
127BG
Автоматично увеличава изображението на екрана, за да извършвате по-лесно
ръчното фокусиране. Тази опция работи в режими [Manual Focus] или [DMF].
1 MENU t [Setup] t [MF Assist] t желана настройка.
2 Завъртете пръстена за фокусиране, за да регулирате фокуса.
• Докато извършвате DMF (Директно ръчно фокусиране), завъртете пръстена за фокусиране,
докато бутонът на затвора е натиснат наполовина и след като автоматично сте регулирали
фокуса.
On (Включен)
Off (Изключен)
Увеличава изображението. Можете да зададете времето,
за което изображението ще е увеличено, с помощта на
[MF Assist Time]. За да приключите с увеличаването на
изображението, изберете .
Не увеличава изображението.
Меню
Забележки
• Не можете да използвате [MF Assist] заедно с:
– режима за запис на видеоклипове
– настройката [Prec. Dig. Zoom]
•Когато прикрепите А-байонет обективи (продават се отделно), натискането на
(функционален бутон) ще увеличи изображението.
Примерни
изображения
Изображението се увеличава 5.9 пъти. Можете да увеличавате изображението до 11.7
пъти.
Съдържание
Помощ при ръчно фокусиране
Азбучен
указател
128BG
Задава продължителността на времето, за което изображението ще бъде изведено в
разширен формат от функцията [MF Assist].
1 MENU t [Setup] t [MF Assist Time] t желана настройка.
Увеличава дисплея, докато не изберете
5 Sec
Увеличава изображението за 5 секунди.
2 Sec
Увеличава изображението за 2 секунди.
.
Забележка
Примерни
изображения
No Limit
Съдържание
Време при помощ при ръчно фокусиране
• Тази опция не работи, когато настройката [MF Assist] е зададена в положение [Off].
Меню
Азбучен
указател
129BG
Начинът, по който са представени цветовете чрез комбинация от цифри, или гамата
от възпроизвежданите цветове се наричат “цветова гама” (color space). Можете да
промените цветовата схема в зависимост от целите ви.
Съдържание
Цветова гама
1 MENU t [Setup] t [Color Space] t желана настройка.
AdobeRGB
Това е стандартна цветова схема за цифрови фотоапарати.
Използвайте sRGB при нормален запис като например,
когато имате намерение да отпечатвате изображения без да
ги променяте.
Тази цветова схема притежава широка гама от
възпроизвеждани цветове. Когато голяма част от обекта е
в зелено или червено, функцията Adobe RGB е ефективна.
Името на файла на изображението започва с “_DSC.”
Примерни
изображения
sRGB
Забележки
Меню
•Adobe RGB е формат за софтуери или принтери, които поддържат обработка на цветовете
и опцията за разстояние между цветовете DCF2.0. Възможно е софтуер и принтер, които не
поддържат функцията за обработка на цветовете, да не изведат или отпечатат правилно цветовете
на изображението.
•Когато изведете изображение, записано на Adobe RGB-съвместимо или несъвместимо устройство,
изображението се извежда с ниска наситеност.
Азбучен
указател
130BG
Включва или изключва функцията за стабилизация на обектива.
1 MENU t [Setup] t [SteadyShot] t желана настройка.
Използва функцията за стабилизация.
Off (Изключена
настройка)
Не използва функцията за стабилизация. Тази настройка се
препоръчва, когато използвате статив.
Забележки
Меню
• Опцията [On] се избира, когато използвате следните функции:
– [Hand-held Twilight] в [Scene Selection]
– [Anti Motion Blur]
• Не можете да зададете [SteadyShot], когато името на прикрепения обектив не съдържа “OSS”
като например “E16 mm F2.8” обектив, или когато използвате A-байонет обективи (продават се
отделно).
Примерни
изображения
On (Включена
настройка)
Съдържание
Стабилизация
Азбучен
указател
131BG
Задава настройка дали да освободи или не затвора, когато няма прикрепен обектив.
1 MENU t [Setup] t [Release w/o Lens] t желана настройка.
Enable (Включена
функция)
Забележка
•Когато използвате обектив без контактни части като например астрономически телескоп,
е възможно правилното измерване да не бъде постигнато. В такива случаи регулирайте
експонацията ръчно, като я проверите на записаното изображение.
Примерни
изображения
Disable (Изключена
функция)
Освобождава затвора, когато не е прикрепен обектив.
Изберете тази опция, когато прикрепяте фотоапарата към
астрономически телескоп и др.
Освобождава затвора само когато има прикрепен обектив.
Съдържание
Запис с/без обектив
Меню
Азбучен
указател
132BG
Задава дали да използвате автоматичния фокус или не, когато гледате през визьора.
1 MENU t [Setup] t [Eye-Start AF] t желана настройка.
On
Забележка
•Тази опция работи само когато е прикрепен адаптер за монтиране модел LA-EA2 (продава се
отделно).
Примерни
изображения
Off
Автоматичното фокусиране започва, когато погледнете през
визьора.
Автоматичното фокусира не започва, когато погледнете
през визьора.
Съдържание
Eye-Start AF
Меню
Азбучен
указател
133BG
Функцията електронен принудителен затвор намалява времето на закъснението
при активирането на затвора.
1 MENU t [Setup] t [Front Curtain Shutter] t желана настройка.
Използва функцията за принудително включване на
затвора.
Off (Изключена
функция)
Не използва функцията за принудително включване на
затвора.
Забележки
Меню
•Когато снимате с висока скорост на затвора и ако е прикрепен обектив с голям диаметър, в
зависимост от условията, при които снимате, е възможно върху снимката да се появят следи от
движението на обекта. В тези случаи задайте тази опция в положение [Off].
•Когато използвате обектив Minоlta/Konica Minolta, задайте тази опция в положение [Off].
Ако зададете опцията в положение [On], фотоапаратът няма да зададе правилна експонация и
осветеността на изображението няма да бъде еднаква.
Примерни
изображения
On (Включена
функция)
Съдържание
Принудителен затвор
Азбучен
указател
134BG
Когато зададете скоростта на затвора една секунда или повече (Запис с дълга
експонация), функцията за намаляване на смущенията се включва за същото време,
за което е бил отворен затворът. По този начин се намаляват смущенията, които са
типични за дългата експонация.
Съдържание
Намаляване на шума при дълга експонация
1 MENU t [Setup] t [Long Exposure NR] t желана настройка.
Off
Забележки
Азбучен
указател
•Намаляването на смущенията не се извършва, когато използвате следните функции, дори ако сте
задали опцията в положение [On]:
– [Cont. Shooting]
– [Spd Priority Cont.]
– [Bracket: Cont.]
– [Hand-held Twilight] в [Scene Selection]
– [Anti Motion Blur]
– [Sweep Panorama]
– [3D Sweep Panorama]
• Не можете да промените [Long Exposure NR], когато използвате следните функции:
– [Intelligent Auto]
– [Scene Selection]
– [Anti Motion Blur]
– [Sweep Panorama]
– [3D Sweep Panorama]
Меню
Включва функцията за намаляване на смущенията за
времето, за което е отворен затворът. Докато функцията за
намаляване на смущенията работи, се извежда съобщение
и не можете да записвате друга снимка. Изберете тази
опция, за да зададете приоритет на качеството на
изображението.
Не включва функцията за намаляване на смущенията.
Изберете тази опция, за да зададете приоритет на времето
за запис.
Примерни
изображения
On
135BG
Когато записвате с висока стойност на ISO, фотоапаратът намалява смущенията,
които се получават при висока чувствителност на фотоапарата. Възможно е,
докато функцията за намаляване на смущенията се извършва, да се изведе
съобщение и да не можете да записвате други изображения.
High
Normal
Low
Забележки
• Не можете да зададете [High ISO NR], когато използвате следните функции:
– [Sweep Panorama]
– [3D Sweep Panorama]
• Намаляването на смущенията няма да се извърши за RAW изображения.
Меню
Намалява значително смущенията при висока стойност
на ISO. Изберете тази опция, за да зададете приоритет на
качеството на изображението.
Прилага се нормална настройка за намаляване на
смущенията при висока стойност на ISO.
Включва умерена настройка за намаляване на смущенията
при висока стойност на ISO. Изберете тази опция, за да
зададете приоритет за време на записа.
Примерни
изображения
1 MENU t [Setup] t [High ISO NR] t желана настройка.
Съдържание
Намаляване на шума при висока
стойност на ISO
Азбучен
указател
136BG
Компенсира затъмняването в ъглите на екрана, причинено от определени
характеристики на обектива.
Съдържание
Lens Comp.: Shading (Компенсация на
обектива: Засенчване)
1 MENU t [Setup] t [Lens Comp.: Shading] t желана настройка.
Автоматично компенсира затъмняването в ъглите на
екрана.
Off (Изключена
настройка)
Не компенсира затъмняването в ъглите на екрана.
Примерни
изображения
Auto
(Автоматична
настройка)
Забележка
• Опцията работи само за Е-байонет обективи.
Меню
Азбучен
указател
137BG
Намалява отклоненията в цветовете в ъглите на екрана, причинени от
определени характеристики на обектива.
Auto
(Автоматична
настройка)
Автоматично компенсира отклоненията в цветовете в
ъглите на екрана.
Off (Изключена
настройка)
Не компенсира отклоненията в цветовете в ъглите на
екрана.
Примерни
изображения
1 MENU t [Setup] t [Lens Comp.: Chro. Aber.] t желана настройка.
Съдържание
Lens Comp.: Chro. Aber.
(Компенсация на обектива:
Хроматична аберация)
Забележка
Меню
• Опцията работи само за Е-байонет обективи.
Азбучен
указател
138BG
Компенсира смущенията на екрана, причинени от определени характеристики
на обектива.
Съдържание
Lens Comp.: Distortion (Компенсация
на обектива: Дисторсия)
1 MENU t [Setup] t [Lens Comp.: Distortion] t желана настройка.
Автоматично компенсира смущенията на екрана.
Off (Изключена
настройка)
Не компенсира смущенията на екрана.
Примерни
изображения
Auto
(Автоматична
настройка)
Забележка
• Опцията работи само за Е-байонет обективи.
Меню
Азбучен
указател
139BG
Включва или изключва записа на звук при запис на видеоклип.
1 MENU t [Setup] t [Movie Audio Rec] t желана настройка.
Записва звук (стерео).
Off (Изключена
настройка)
Не записва звук.
Забележка
• Когато изберете [On], звукът от движението на обектива и операциите на фотоапарата също ще се запишат.
Примерни
изображения
On (Включена
настройка)
Съдържание
Запис на звук за видеоклип
Меню
Азбучен
указател
140BG
Включва или изключва функцията за намаляване на смущенията, причинени от
вятъра, когато записвате видеоклип.
Съдържание
Намаляване на смущенията
от вятъра
1 MENU t [Setup] t [Wind Noise Reduct.] t желана настройка.
Намалява смущенията, причинени от вятъра.
Off (Изключена
настройка)
Не намалява смущенията, причинени от вятъра.
Забележки
Меню
•Задаването на опцията в положение [On] на места, където вятърът не духа прекалено силно,
може да запише нормалния звук с твърде ниска сила.
•Когато използвате микрофон (продава се отделно), намаляването на смущенията, причинени от
вятъра, няма да се извърши, дори ако сте задали настройката в положение [On].
Примерни
изображения
On (Включена
настройка)
Азбучен
указател
141BG
1 MENU t [Setup] t [AF Micro Adj.].
2 [AF Adjustment Setting] t [On].
3 [amount] t желана стойност t OK.
amount
(количество)
Позволява ви
да изберете
оптимална
стойност между
-20 и +20.
Изборът на по-голяма стойност премества позицията за
автоматично фокусиране по-далеч от фотоапарата. Изборът
на по-ниска стойност премества позицията за автоматично
фокусиране по-близо до фотоапарата.
Clear (изчистване
на позицията)
Изчиства стойността, която сте задали.
Забележки
Азбучен
указател
Задава дали да използвате функцията [AF Micro Adj.]. Изберете
[On], за да я използвате.
Меню
AF Adjustment Setting (Настройка
за регулиране на
автоматичния
фокус)
Примерни
изображения
Позволява ви да регулирате и регистрирате позицията за автоматично фокусиране
за всеки обектив, когато използвате A-байонет обективи с LA-EA2 адаптер
(продава се отделно).
Съдържание
Автоматична фина настройка
на рефлектора за автоматично
фокусиране
•Препоръчваме ви да регулирате позицията при нормални условия на запис.
•Когато прикрепите обектив, за който вече сте регистрирали стойност, регистрираната стойност
се извежда на екрана. Индикацията [±0] се извежда за обектив, за който не сте регистрирали
стойност.
•Ако индикацията [±0] се изведе, това означава, че са регистрирани стойности за повече от 30
обектива. Ако желаете да регистрирате стойност за друг обектив, първо трябва да изчистите вече
регистрирана стойност. Прикрепете обектива, чиято стойност желаете да изтриете, и изберете
[-0]. Ако желаете да изчистите всички регистрирани стойности, изберете [Clear].
•Използвайте функцията [AF Micro Adj.] само със Sony, Minolta и Konika-Minolta обективи. Ако
използвате [AF Micro Adj.] с други марки обективи, това може да се отрази на регистрираната
стойност.
•Не можете да задавате [AF Micro Adj.] индивидуално за Sony, Minolta и Konika-Minolta обективи
с едни и същи технически характеристики.
142BG
Позволява ви да избирате дали началният екран на менюто винаги да се извежда
или да се извежда екранът с опцията, която сте настройвали последно.
1 MENU t [Setup] t [Menu start] t желана настройка.
Винаги извежда началния екран на менюто.
Previous
(Предходно меню)
Извежда екрана с последно-настройваната опция. По този
начин лесно можете да нулирате последната настройка.
Примерни
изображения
Top (Главно меню)
Съдържание
Стартиране на менюто
Меню
Азбучен
указател
143BG
Позволява ви да избирате сбор от настройки на записа, които можете да
управлявате с трите диска, като натиснете бутона за навигация.
1 MENU t [Setup] t [Function Settings] t желана настройка.
[Function Settings 3]
Настройки на динамичния обхват
[Function Settings 4]
Настройки на за творческа обработка
Настройки на ефекта на изображението
Примерни
изображения
Настройки с функции 1 до 4
[Function Settings 1]
Настройки за фокусиране
[Function Settings 2]
Настройки за баланса на бялото
Съдържание
Настройки с функции
Потребителски настройки
Компенсация на експонацията
Меню
Без настройка
Потребителски настройки 1 до 3
Режим на автоматично фокусиране
ISO
Баланс на бялото
[Custom Settings 2]
DRO/Auto HDR
[Custom Settings 3]
Творческа обработка
Азбучен
указател
Режим на измерване
[Custom Settings 1]
Ефект на изображението
Качество
Без настройка
Активиране на настройките с функции
Винаги извежда първите опции.
Горна част
Предходни
Извежда последната опция. По този начин по-лесно и
бързо ще нулирате последно-зададените опции.
144BG
Задаването на функции за различни бутони ви позволява по-бързо да извършвате
операциите, като натиснете съответния бутон на екрана с информацията.
1 MENU t [Setup] t [Custom Key Settings] t
желана настройка.
Бутон AF/MF
Съдържание
Настройки на функционалните бутони
Примерни
изображения
Функционален
бутон В
Десен бутон
Меню
Функционален
бутон С
Бутон AF/MF
AF/MF Control
(Управление на AF/MF)
Focus Settings (Настройки за
фокусиране)
Настройка за десния бутон
Shoot Mode (Режим на запис)
White Balance (Баланс на бялото)
AF/MF Select (Избор на
автоматичен/ръчен фокус)
Metering Mode (Режим на измерване)
Autofocus Mode (Режим на
автоматично фокусиране)
DRO/Auto HDR (DRO/Автоматичен
HDR)
Autofocus Area (Област за
автоматично фокусиране)
Picture Effect (Ефект на
изображението)
Prec. Dig. Zoom (Прецизен
цифров зуум)
Creative Style (Креативен стил)
Face Detection (Разпознаване
на лице)
Flash Mode (Режим на работа със
светкавицата)
Smile Shutter (Разпознаване
на усмивка)
Flash Comp. (Компенсация на
светкавицата)
Soft Skin Effect (Ефект на меките
тонове на човешката кожа)
MF Assist (Помощ при ръчно
фокусиране)
Quality (Качество)
Focus Settings (Настройки за
фокусиране)
ISO
Not set (Без настройка)
Азбучен
указател
MF Assist (Помощ при ръчно
фокусиране)
Настройка за функционалния бутон B
Shoot Mode (Режим на запис)
White Balance (Баланс на бялото)
AF/MF Select (Избор на
автоматичен/ръчен фокус)
Metering Mode (Режим на измерване)
Autofocus Mode (Режим на
автоматично фокусиране)
DRO/Auto HDR (DRO/Автоматичен
HDR)
Продължава r
145BG
Prec. Dig. Zoom (Прецизен цифров зуум)
Creative Style (Креативен стил)
Face Detection (Разпознаване на лице)
Flash Mode (Режим на работа със
светкавицата)
Smile Shutter (Разпознаване на
усмивка)
Flash Comp. (Компенсация на
светкавицата)
Soft Skin Effect (Ефект на меките
тонове на човешката кожа)
MF Assist (Помощ при ръчно
фокусиране)
Quality (Качество)
Focus Settings (Настройки за
фокусиране)
ISO
Not set (Без настройка)
Настройка за функционалния бутон C
Извежда режима на запис.
Custom
(Потребителска
настройка)
Извежда функция, която е зададена за [Custom 1], [Custom
2], [Custom 3], [Custom 4] или [Custom 5].
Custom 1 до 5 (Потребителска настройка 1 до 5)
Меню
Shoot Mode (Режим на
запис)
Примерни
изображения
Picture Effect (Ефект на
изображението)
Съдържание
Autofocus Area (Област за
автоматично фокусиране)
AF/MF Select (Избор на автоматичен/ръчен фокус)
Autofocus Mode (Режим на автоматично фокусиране)
Autofocus Area (Област за автоматично фокусиране)
Smile Shutter (Разпознаване на усмивка)
Soft Skin Effect (Ефект на меките тонове на човешката кожа)
Quality (Качество)
[Custom 1]
ISO
[Custom 2]
White Balance (Баланс на бялото)
Азбучен
указател
Face Detection (Разпознаване на лице)
Metering Mode (Режим на измерване)
[Custom 3]
DRO/Auto HDR (DRO/Автоматичен HDR)
Picture Effect (Ефект на изображението)
Creative Style (Креативен стил)
Flash Mode (Режим на работа със светкавицата)
[Custom 4]/[Custom 5]
Not set (Без настройка)
Забележки
•Функцията [Custom Key Settings] работи само при следните режими на запис. Функцията, която е
зададена за десния бутон, функционалния бутон В и функционалния бутон С на контролния бутон,
се извежда само при следните режими на запис.
– [Manual Exposure]
– [Shutter Priority]
– [Aperture Priority]
– [Program Auto]
•[MF Assist] работи само когато [AF/MF Select] е зададен в положение [Manual Focus].
•Настройката за функционалния бутон В е невалидна, когато [Object Tracking] е зададен в
положение [On].
•Не е необходимо да задавате всички опции за [Custom 1], [Custom 2], [Custom 3], [Custom 4] и
[Custom 5].
Продължава r
146BG
1 Натиснете функционалния бутон C,
когато е изведено съобщението CUSTOM
(Потребителски настройки).
Примерни
изображения
2 Изберете [Custom 1], [Custom 2], [Custom 3],
[Custom 4] или [Custom 5], като натиснете
дясната/лявата част на контролния бутон.
Съдържание
Извеждане на функция, зададена към [Custom] на
функционалния бутон C.
Меню
Азбучен
указател
147BG
Избира звуковия сигнал, когато работите с фотоапарата.
1 MENU t [Setup] t [Beep] t желана настройка.
On (Включен звук)
Примерни
изображения
Off (Изключен звук)
Включва звуковите сигнали, когато натискате контролния
бутон или функционалните бутони.
Изключва звуковите сигнали.
Съдържание
Звуков сигнал
Меню
Азбучен
указател
148BG
Избира езика, който се използва за опциите в менюто, предупрежденията и
съобщенията.
1 MENU t [Setup] t [
Language] t желан език.
Съдържание
Език
Примерни
изображения
Меню
Азбучен
указател
149BG
Задава отново датата и часа
1 MENU t [Setup] t [Date/Time Setup].
2 Задайте датата, часа и др.
Избира [ON] или [OFF].
Date Format:
Избира начина на извеждане на датата и часа.
Забележки
Меню
• Фотоапаратът не притежава функция за наслагване на датата върху снимките. Можете да
отпечатвате и запазвате снимки с дата, като използвате “PMB” на CD-ROM диска (приложен в
комплекта).
Примерни
изображения
Daylight Svg.:
Съдържание
Настройка на дата/час
Азбучен
указател
150BG
Задава областта, в която използвате фотоапарата. Това ви позволява да зададете
местната област, когато използвате фотоапарата в чужбина.
1 MENU t [Setup] t [Area Setting] t
желана настройка.
Примерни
изображения
2 Натиснете дясната или лявата част на
контролния диск, за да изберете областта.
Съдържание
Настройка на областта
Меню
Азбучен
указател
151BG
Можете да изберете дали да извеждате помощните съобщения или не, когато
работите с фотоапарата.
1 MENU t [Setup] t [Help Guide Display] t желана настройка.
Извежда дисплея с помощни съобщения.
Off (Изключена
настройка)
Не извежда помощните съобщения.
Примерни
изображения
On (Включена
настройка)
Съдържание
Дисплей с помощни съобщения
Меню
Азбучен
указател
152BG
Можете да зададете настройка за превключване на фотоапарата в режим на
пестене на захранването. Натискането на бутона на затвора наполовина връща
фотоапарата в режим на запис.
Съдържание
Пестене на захранването
1 MENU t [Setup] t [Power Save] t желана настройка.
5 Min
Преминава в режим на пестене на захранването след
зададения интервал от време.
1 Min
20 Sec
Примерни
изображения
30 Min
10 Sec
Забележка
Меню
• Изключете фотоапарата, когато не планирате да го използвате продължително време.
Азбучен
указател
153BG
Яркостта на LCD екрана автоматично се регулира към осветлението на
околната среда, като за това се използва светлинният сензор (стр. 13). Можете
ръчно да зададете яркостта на LCD екрана.
Съдържание
Яркост на LCD екрана
1 MENU t [Setup] t [LCD Brightness] t желана настройка.
Автоматично регулира яркостта.
Manual (Ръчна
настройка)
Позволява ви да регулирате яркостта в стойности от -2 до
+2.
Sunny Weather
(Настройка за
слънчево време)
Автоматично регулира яркостта спрямо условията, когато
снимате на открито.
Примерни
изображения
Auto
(Автоматична
настройка)
Забележки
Меню
• Когато зададете в положение [Auto], не покривайте светлинния сензор с ръка или друго.
• Когато използвате фотоапарата с променливотоков адаптер AC-PW20 (продава се отделно),
яркостта на LCD екрана винаги е зададена в положение +2, дори и да сте избрали [Auto].
Азбучен
указател
154BG
Яркостта на визьора автоматично се регулира спрямо осветеността на
околната среда.
1 MENU t [Setup] t [Viewfinder Bright.] t желана настройка.
Автоматично регулира яркостта.
Manual (Ръчна
настройка)
Позволява ви да регулирате яркостта в стойности от -1
до +1.
Примерни
изображения
Auto
(Автоматична
настройка)
Съдържание
Яркост на визьора
Меню
Азбучен
указател
155BG
Извежда цвета на LCD монитора.
1 MENU t [Setup] t [Display Color] t желана настройка.
Black (Черен)
Избира съответния цвят.
Примерни
изображения
White (Бял)
Съдържание
Широко изображение
Меню
Азбучен
указател
156BG
Избира начина на извеждане на широки изображения.
1 MENU t [Setup] t [Wide Image] t желана настройка.
Извежда широкоекранни
изображения на целия екран.
Normal
(Нормално
извеждане)
Извежда широкоекранните
изображения и информацията за
операциите на екрана.
Примерни
изображения
Full Screen
(Извеждане
на цял екран)
Съдържание
Избира начина на извеждане
на широки изображения.
Меню
Азбучен
указател
157BG
Избира начина, който се използва за възпроизвеждане на портретни изображения.
1 MENU t [Setup] t [Playback Display] t желана настройка.
Извежда в портретна позиция.
Manual Rotate
(Ръчно завъртане)
Извежда в пейзажна позиция.
Забележка
Примерни
изображения
Auto Rotate
(Автоматично
завъртане)
Съдържание
Дисплей за възпроизвеждане
• Когато възпроизвеждате изображение на телевизионния екран или на компютър, то ще се
изведе в портретна позиция, дори ако изберете [Manual Rotate].
Меню
Азбучен
указател
158BG
Когато свържете фотоапарата към телевизор с висока разделителна способност
(HD) чрез HDMI терминалите, като използвате HDMI кабел (продава се отделно),
можете да изберете HDMI резолюция за извеждане на изображенията на
телевизора.
Съдържание
HDMI резолюция
1 MENU t [Setup] t [HDMI Resolution] t желана настройка.
1080i
Извежда сигнали с HD качество на картината (1080i).
Примерни
изображения
1080p
Фотапаратът автоматично разпознава телевизор с висока
разделителна способност и задава резолюцията на
изходния сигнал.
Извежда сигнали с HD качество на картината (1080p).
Auto
(Автоматична
настройка)
Забележка
Меню
• Ако не можете да изведете картината правилно с настройката [Auto], изберете настройка
[1080i] или [1080p] в зависимост от телевизора, който свързвате.
Азбучен
указател
159BG
Когато свържете фотоапарата към “BRAVIA” Sync-съвместим телевизор чрез
HDMI кабел (продава се отделно), можете да възпроизвеждате изображения на
вашия фотоапарат, като използвате устройството за дистанционно управление на
телевизора. Вижте стр. 175 за подробности относно “BRAVIA” Sync.
Съдържание
CTRL FOR HDMI
1 MENU t [Setup] t [CTRL FOR HDMI] t желана настройка.
Управлява фотоапарата с устройството за дистанционно
управление на телевизора.
Off (Изключена
функция)
Не управлява фотоапарата с устройството за дистанционно
управление на телевизора.
Забележка
Примерни
изображения
On (Включена
функция)
• Можете да извършвате операции с фотоапарата чрез устройството за дистанционно управление
на вашия телевизор, като свържете фотоапарата с “BRAVIA” Sync-съвместим телевизор.
Меню
Азбучен
указател
160BG
Избира начина, който да се използва за USB връзката.
1 MENU t [Setup] t [USB Connection] t желана настройка.
Mass Storage
(Устройство за
съхранение на
данни)
MTP
В зависимост от компютъра или другото USB устройство,
което сте свързали към фотоапарата, режимът на връзка
автоматично се избира от MTP или Mass Storage. Windows
7 компютрите се свързват с MTP и уникалните за Windows
7 функции стават достъпни.
Осъществява Mass Storage връзка между фотоапарата и
компютъра или друго USB устройство. Стандартен режим.
Меню
Осъществява MTP връзка между фотоапарата, компютъра
и друго USB устройство. Windows 7 компютрите се
свързват с MTP и уникалните за Windows 7 функции стават
достъпни. Когато използвате други операционни системи
(Windows Vista/XP, Mac OS X), се извежда AutoPlay
Wizard и снимките в папката за запис на фотоапарата се
прехвърлят на компютъра.
Примерни
изображения
Auto
(Автоматична
настройка)
Съдържание
USB връзка
Забележка
Азбучен
указател
• Когато е избрана опцията [Auto], връзката може да отнеме дълго време.
161BG
Позволява ви да почиствате матрицата.
1 MENU t [Setup] t [Cleaning Mode] t OK.
Извежда се съобщението “After cleaning, turn camera off. Continue?”
(Изключете фотоапарата след почистването. Продължете?).
Съдържание
Режим на почистване
2 Изберете [OK].
5 Използвайте продухваща четка, за да
почистите повърхността на матрицата и
областта около нея.
6 Прикрепете обектива.
Примерни
изображения
Функцията против напрашаване се активира автоматично.
3 Изключете фотоапарата.
4 Свалете обектива.
Меню
Забележки
Азбучен
указател
•Почистването може да бъде извършвано само когато нивото на заряд в батерията е
(3 оставащи
индикаторни отделения) или повече. Препоръчваме ви да използвате AC-PW20 променливотоков
адаптер (продава се отделно).
•Не използвайте спрей, защото във вътрешността на фотоапарата може да останат капчици.
•Когато почиствате матрицата, не поставяйте връхчетата на четката в празнините зад мястото, където
се монтира обективът, така че четката да не докосва матрицата.
•Задръжте фотоапарата обърнат надолу, за да предотвратите повторното попадане на прах във
вътрешността му.
•По време на почистването на фотоапарата внимавайте за механични вибрации.
•Когато почиствате матрицата с продухваща четка, въздушната струя не трябва да е твърде силна.
162BG
Извежда версията на вашия фотоапарат и обектив. Проверете версията, когато
има възможност за обновяване на фърмуера.
1 MENU t [Setup] t [Version].
Съдържание
Версия
Забележка
Примерни
изображения
• Обновяването на версията може да бъде извършвано само когато нивото на заряд в батерията е
(3 оставащи индикаторни отделения) или повече. Препоръчваме ви да използвате AC-PW20
променливотоков адаптер (продава се отделно).
Меню
Азбучен
указател
163BG
Функцията [Demo Mode] извежда автоматично видеоклиповете, записани на
картата с памет (демонстрация), когато с фотоапарата не се работи за определено
време. Обикновено избирайте [Off].
Съдържание
Режим на демонстрация
1 MENU t [Setup] t [Demo Mode] t желана настройка.
Off
Демонстрацията автоматично стартира, когато не работите
с фотоапарата около 1 минута.
Не извежда демонстрацията.
Забележки
Меню
•Можете да зададете тази опция само когато фотоапаратът се захранва чрез променливотоков
адаптер AC-PW20 (продава се отделно).
•Дори когато сте избрали [On], фотоапаратът не стартира режима на демонстрация, ако на картата
с памет няма записан видеоклип.
•Когато изберете [On], фотоапаратът не преминава в режим на пестене на захранване.
Примерни
изображения
On
Азбучен
указател
164BG
Връща настройките в стойностите им по подразбиране.
Дори ако включите функцията [Reset Default],
изображенията се запазват.
1 MENU t [Setup] t [Reset Default] t OK.
Съдържание
Връщане на фабричните настройки
Забележки
Примерни
изображения
• Внимавайте да не изключите фотоапарата по време на операцията по нулиране.
• Следните настройки не се нулират:
– [Date/Time Setup]
– [Area Setting]
– Лица, регистрирани чрез [Face Registration]
– [AF Micro Adj.]
Меню
Азбучен
указател
165BG
1 MENU t [Setup] t [Format] t OK.
Забележки
Меню
•Форматирането безвъзвратно изтрива всички данни, включително и защитените изображения.
•По време на форматирането лампичката за запис свети. Не вадете картата с памет, докато
лампичката свети.
•Форматирайте картата с памет, като използвате функциите на фотоапарата. Ако форматирате
картата на вашия компютър, картата с памет може да се окаже неизползваема с вашия
фотоапарат според вида на формата, който използвате.
•Не можете да форматирате картата с памет, ако оставащият капацитет на батерията е помалък от 1%.
Примерни
изображения
Форматира картата с памет. За да сте сигурни в стабилната работа на картата
с памет, препоръчваме ви да форматирате носителя, когато го използвате с
фотоапарата за първи път, като за целта използвате самото устройство. Обърнете
внимание, че форматирането ще изтрие всички записани данни на картата с
памет и данните не могат да бъдат възстановени. Уверете се, че сте подсигурили
важните данни на компютър или на друго устройство.
Съдържание
Форматиране
Азбучен
указател
166BG
Избира начина за задаване на номера на изображенията
1 MENU t [Setup] t [File Number] t желана настройка.
Series (Серийно)
Примерни
изображения
Reset (Нулиране)
Фотоапаратът не нулира номерата на файловете и задава
номерата им в поредност, докато достигне номер “9999”.
Фотоапаратът нулира номерата на файловете и им задава
номера, започващи от “0001” в следните случаи. Когато
папката за запис съдържа файл, броят е с едно по-голям
отколкото е най-големият зададен номер.
• Когато форматът на папката бъде променен.
• Когато всички изображения в папката бъдат изтрити.
• Когато носителят на запис бъде сменен.
• Когато носителят на запис бъде форматиран.
Съдържание
Номер на файла
Меню
Азбучен
указател
167BG
Снимките, които записвате, се запазват в папка, която автоматично се създава
в папката DCIM на картата с памет. Можете да промените формата на името на
папката.
1 MENU t [Setup] t [Folder Name] t желана настройка.
Формата на името на папката е както следва: име на
папката + MSDCF.
Пример: 100MSDCF
Date Form (Формат
по дата)
Името на папката е както следва: име на папката + Y
(последна цифра от година)/MM (месец)/DD (ден).
Пример: 10010405 (Име на папката: 100, дата 04/05/2011)
Примерни
изображения
Standard Form
(Стандартен
формат)
Съдържание
Име на папката
Забележка
•Форматът на папката за видеоклипове се фиксира в положение “номер на папка + ANV01”. Не
можете да промените това име.
Меню
Азбучен
указател
168BG
Когато изберете папка със стандартен формат и ако съществуват две или повече
папки, можете да изберете папка за запис, която да използвате за запис на снимки.
1 MENU t [Setup] t [Select Shoot. Folder] t желана папка.
Съдържание
Избор на папка за запис
Забележки
Примерни
изображения
• Не можете да избирате папката, когато изберете настройка [Date Form].
• Файловете с видеоклипове (MP4) се записват в папка за видеоклипове, която е със същия номер
като избраната папка за снимки.
Меню
Азбучен
указател
169BG
Създава в картата с памет папка за запис на изображения.
Изображенията се записват в новосъздадената папка, докато създадете или
изберете друга папка за запис.
Съдържание
Нова папка
1 MENU t [Setup] t [New Folder] t OK.
Забележки
•Папките за снимки и папките видеоклипове, които имат един и същ номер, са създадени
едновременно.
•Когато поставите във фотоапарата карта с памет, която е била използвана с друго оборудване, и
ако запишете изображения, автоматично се създава нова папка.
•В една папка могат да бъдат запазени общо до 4,000 изображения – снимки и видеоклипове.
Когато капацитетът на папката бъде надхвърлен, автоматично се създава нова папка.
Примерни
изображения
Създава се нова папка с номер, който е с едно по-голям от последния номер, който сте
използвали.
Меню
Азбучен
указател
170BG
Когато във файла с базата данни за видеоклипове бъдат открити несъответствия,
които са резултат от обработката на видеоклиповете на компютър и др.,
видеоклиповете не могат да бъдат записвани и възпроизвеждани. Ако това се
случи, фотоапаратът ще поправи файла.
Съдържание
Поправка на файла с база данни
1 MENU t [Setup] t [Recover Image DB] t OK.
Забележка
•Използвайте батерия с достатъчен заряд. Ако зарядът в батерията е нисък, това може да доведе до
повреда в данните.
Примерни
изображения
Извежда се екранът [Recover Image DB] и фотоапаратът поправя файла.
Изчакайте, докато поправката приключи.
Меню
Азбучен
указател
171BG
Извежда оставащото време за запис на видеоклипове и оставащия брой
снимки, които можете да запишете на картата с памет.
Съдържание
Извеждане на свободното място
на картата
1 MENU t [Setup] t [Display Card Space].
Примерни
изображения
Меню
Азбучен
указател
172BG
Включва или изключва функцията за качване, когато използвате Eye-Fi карта
(продава се в търговската мрежа). Тази опция се извежда когато поставите
Eye-Fi карта във фотоапарата.
1 MENU t [Setup] t [Upload Settings] t желана настройка.
On (Активирана)
Примерни
изображения
Off (Изключена)
Функцията за качване е включена. Иконата на екрана се
променя в зависимост от състоянието на фотоапарата.
Готовност. Не се изпращат изображения.
Свързване.
Готовност за качване.
Качва.
Грешка
Функцията за качване е изключена
Съдържание
Настройки за качване
Забележки
1 Задайте безжичната мрежа или точка за свързване на Eye-Fi картата.
Азбучен
указател
Прехвърляне на изображения, като използвате
Eye-Fi карта
Меню
•Eye-Fi картите могат да бъдат закупени в САЩ, Канада, Япония и някои страни от Европейския
съюз (към март 2011).
•За повече информация, моля, свържете се директно с производителя или продавача.
•Можете да използвате Eye-Fi карти само в държавите/регионите, където сте ги закупили.
Използвайте Eye-Fi картите в съответствие със законите на съответните държави/региони,
откъдето сте ги закупили.
•Не използвайте фотоапарата с поставена в него Eye-Fi карта, когато се намирате в самолет. Ако
във фотоапарата е поставена Eye-Fi карта, задайте [Upload Settings] в положение [Off]. На екрана
се извежда индикация
, когато настройката [Upload Settings] е зададена в положение [Off].
За подробности се обърнете към ръководството за употреба, приложено към Eye-Fi
картата.
2 Поставете Eye-Fi картата, която сте настроили, във фотоапарата и
стартирайте записа.
Изображенията автоматично се прехвърлят на вашия компютър чрез безжичната
интернет връзка.
Забележки
•Когато използвате нова Eye-Fi карта за първи път, първо копирайте инсталационния файл за
компютърното приложение, записан на Eye-Fi картата, след което форматирайте картата.
•Преди да използвате Eye-Fi картата, обновете версията на фърмуера на Eye-Fi картата. За
подробности относно по-новите версии се обърнете към ръководствата за употреба, приложени
към Eye-Fi картата.
•Когато прехвърляте изображения, функцията за пестене на захранването не работи.
•Ако се изведе икона
(грешка), извадете и отново поставете Eye-Fi картата, или изключете
захранването на фотоапарата и отново го включете. Ако иконата
(грешка) е все още се
извежда, това може да е индикация, че Eye-Fi картата е повредена.
•Възможно е безжичната връзка да бъде прекъсната от други устройства. Ако скоростта на
приемането на данни е недостатъчна, приближете фотоапарата към точката за безжичен достъп.
•За подробности относно съдържанието, което можете да качите, вижте ръководствата за употреба,
приложени към Eye-Fi картата.
•Този продукт не поддържа Eye-Fi режима ”Endless Memory Mode”. Уверете се, че Eye-Fi картите,
които поставяте във фотоапарата, са с изключен режим “Endless Memory Mode”.
173BG
Connecting with other equipment
За да преглеждате изображения, записани с фотоапарата, на телевизор, трябва да
притежавате HDMI кабел (продава се отделно) и HD телевизор с HDMI конектор.
Обърнете се и към ръководството за употреба, приложено към телевизора.
1 Изключете и фотоапарата, и телевизора.
HDMI кабел
2 Към HDMI
терминал
Меню
Изображенията, записани с фотоапарата, се извеждат
на телевизионния екран.
Изберете желаното изображение с помощта на
контролния бутон.
1 Към HDMI
конектор
Примерни
изображения
2 Свържете фотоапарата към телевизора чрез
HDMI кабела (продава се отделно).
3 Включете телевизора и превключете входа.
4 Включете фотоапарата, след това
(Възпроизвеждане), за
натиснете бутона
да изберете режим на възпроизвеждане.
mode.
Съдържание
Преглед на изображения на
телевизионния екран
Забележки
Азбучен
указател
•Възможно е някои устройства да не работят правилно.
•Звукът се извежда само когато записвате или възпроизвеждате видеоклипове, и ако устройството
е свързано с HDMI кабел.
•Използвайте HDMI кабел с логото HDMI.
•Използвайте HDMI мини конектор в единия край (за фотоапарата) и конектор, подходящ за
връзка към вашия телевизор, в другия край.
•Не свързвайте изходните конектори на устройството с HDMI терминала на фотоапарата. Това
може да причини неизправност.
•Дори когато функцията за подчертаване е включена, контурите във фокусното разстояние не се
подчертават, когато фотоапаратът е свързан чрез HDMI кабел
z On “PhotoTV HD”
Този фотоапарат е съвместим с “PhotoTV HD” стандарта.
Когато свържете Sony PhotoTV HD-съвместимо устройство посредством HDMI кабел
(продава се отделно), можете да се наслаждавате на невероятно качество на снимките
в HD формат.
“PhotoTV HD” ви предоставя детайлни изображения с наситени цветове и сложни
текстури. За подробности се обърнете към ръководството за употреба, приложено към
телевизора.
Продължава r
174BG
Когато свържете фотоапарата към телевизор, който поддържа “BRAVIA” Sync,
използвайки HDMI кабел (продава се отделно), можете да работите с фотоапарата
чрез устройството за дистанционно управление на телевизора.
1 Свържете телевизор, който поддържа “BRAVIA” Sync, към фотоапарата.
2 Натиснете бутона SYNC MENU на устройството за дистанционно
управление на телевизора.
3 Работете с бутоните на устройството за дистанционно управление на
телевизора.
Връща се към екран с единично изображение.
Превключва в екран с индекс изображения.
Възпроизвежда триизмерни изображения на свързания 3D
телевизор.
Позволява ви да определите начина, по който да групирате
възпроизвежданите изображения.
Изтрива изображенията.
Азбучен
указател
Delete (Изтриване)
Операция
Автоматично започва да възпроизвежда изображения.
Меню
Опция
Slide Show (Изреждане
на изображения)
Play 1 Image
(Възпроизвеждане на
единично изображение)
Image Index (Индекс с
изображения)
3D Viewing (Преглед
на триизмерни
изображения)
View Mode (Режим на
преглед)
Примерни
изображения
Входът автоматично се превключва и снимката, заснета с фотоапарата, се
извежда на телевизионния екран.
Съдържание
Използване на “BRAVIA” Sync
Забележки
•Възможните операции са ограничени, когато фотоапаратът е свързан към телевизора чрез HDMI
кабел.
•Операциите могат да се извършват само чрез телевизор, който поддържа “BRAVIA” Sync.
Операциите в SYNC менюто се различават в зависимост от свързания телевизор. За подробности
се обърнете към ръководството за употреба, приложени към телевизора.
•Ако фотоапаратът извършва ненужни операции, докато го управлявате с устройството за
дистанционно управление на телевизора, когато е свързан към телевизор на друг производител
посредством HDMI връзка, извършете MENU t [Setup] t [CTRL FOR HDMI] t [Off].
175BG
За да прегледате триизмерни панорамни изображения, записани с този
фотоапарат, на 3D телевизор, извършете следното.
1 Свържете фотоапарата към 3D телевизора,
като използвате HDMI кабел (продава се
отделно).
Триизмерните панорамни изображения, заснети
с този фотоапарат, се извеждат на телевизионния
екран.
Когато изберете [Standard] или [Wide], можете да
прегледате триизмерните панорамни изображения,
като натиснете централната част на контролния
бутон.
HDMI кабел
2 Към HDMI
терминал
Азбучен
указател
z За да преглеждате нормални снимки на телевизионния
екран
Меню
Забележки
•Когато изберете режим [3D Viewing], ще се изведат само триизмерните изображения.
•Не свързвайте фотоапарата с другото оборудване чрез изходните терминали. Когато свържете
фотоапарата с телевизор чрез изходните терминали, няма да се възпроизведат картина и звук.
Подобна връзка може да създаде проблем във фотоапарата и/или свързаното оборудване.
•Възможно е тази функция да не работи правилно с някои телевизори. Например, възможно е да
не успеете да преглеждате видео, да извеждате изображения в триизмерен режим или да слушате
звук от вашия телевизор.
•Използвайте HDMI кабел с HDMI лого.
•Използвайте HDMI мини конектор в единия край (за фотоапарата) и щекер, подходящ за
свързване с вашия телевизор, в другия край.
Примерни
изображения
2 MENU t [Playback] t [3D Viewing] t OK.
1 Към HDMI
конектор
Съдържание
Преглед на триизмерни изображения
Ако изберете [3D Viewing], на телевизионния екран ще се изведат само триизмерни
изображения.
За да прегледате нормални снимки, натиснете долната част на контролния бутон, за да
приключите [3D Viewing].
За да се върнете към 3D, натиснете отново долната част на контролния бутон.
За да изведете индекса с изображения, изберете MENU t [Playback] t [Image Index].
176BG
Към CD-ROM диска (приложен в комплекта) е включен следният софтуер. Това ви
позволява да работите с изображенията, записани с този фотоапарат:
• “Image Data Converter”
• “PMB” (Picture Motion Browser)
Съдържание
Използване с компютър
Забележки
Препоръчителна компютъра среда
(Windows)
Примерни
изображения
•“PMB” не е съвместим с Macintosh компютри.
•Ако на вашия компютър вече е инсталирана по-стара версия на софтуера от тази на приложения
CD-ROM, инсталирайте и софтуера от приложения диск.
Следната среда е препоръчителна за използване на приложения софтуер и за
копиране на изображения чрез USB връзка.
“PMB”
Процесор: Intel Pentium III 800 MHz или по-бърз
(За възпроизвеждане/редактиране на HD видеоклипове: Intel
Core Duo 1.66 GHz или по-бърз, Intel Core 2 Duo 1.66 GHz
или по-бърз, Intel Core 2 Duo 2.26 GHz или по-бърз (HD FX/
HD FH) и Intel Core 2 Duo 2.40 GHz или по-бърз (HD PS))
Памет: 512 МВ или повече (За възпроизвеждане/
редактиране на видеоклипове с висока разделителна
способност: 1 GВ или повече)
Твърд диск: Дисково пространство, нужно за инсталацията –
приблизително 500 МВ
Дисплей: Резолюция на екрана - 1024 x 768 точки или поголямаmore
Процесор/Памет: Pentium 4 или по-бърз/1 GВ или повече
Дисплей: 1024 х 768 точки или повече
“Image Data Converter
Ver.4”
Азбучен
указател
Microsoft Windows XP* SP3/Windows Vista** SP2/ Windows
7 SP1
Меню
OS (предварително
инсталирана)
* 64-битови операционни системи или Starter (Edition) не се поддържат. За да използвате функцията
за създаване на дискове, трябва да сте инсталирали Windows Image Metering API (IMAPI) Ver. 2.0
или по-нова.
** Starter (Edition) не се поддържа.
Продължава r
177BG
Когато използвате приложения софтуер и прехвърляте изображения чрез USB
връзка, препоръчваме ви следната компютърна среда.
USB връзка: Mac OS X (v10.3 до 10.6)
“Image Data Converter Ver.4”: Mac OS X v10.5/Mac OS X
v10.6 (Snow Leopard)
“Image Data Converter
Ver.4”
Процесор: Intel процесори като например Intel Core Solo/
Core Duo/Core 2 Duo
Памет: 1 GВ или повече се препоръчва.
Дисплей: 1024 х 768 точки или повече
Примерни
изображения
Операционна система
(предварително
инсталирана)
Съдържание
Препоръчителна компютъра среда
(Macintosh)
Забележки
Меню
•Операциите не са гарантирани за всички препоръчителни операционни среди, споменати по-горе.
•Ако едновременно свържете две или повече USB устройства към един и същи компютър, в
зависимост от вида на USB устройството, което използвате, е възможно някое от устройствата,
включително вашият фотоапарат, да не работи.
•Употребата с USB 2.0 (високоскоростни)-съвместими компютърни среди ви позволява по-бърз
трансфер, защото този фотоапарат е съвместим с Hi-Speed USB (USB 2.0 съвместим).
•Възможно е връзката между фотоапарата и компютъра да не се възстанови по едно и също време
след излизане от режим Suspend или Sleep.
Азбучен
указател
178BG
Съдържание
Използване на софтуера
Инсталиране на софтуера (Windows)
Влезте в системата като Administrator (администратор).
Извежда се екранът на инсталационното меню.
•Ако екранът не се изведе, щракнете два пъти върху [Computer] (за Windows XP: [My Computer])
t (SONYPMB) t [Install.exe].
•Ако се изведе екран за автоматично инсталиране, изберете “Run Install.exe” и следвайте
инструкциите, които се извеждат на екрана, за да продължите с инсталацията.
2 Щракнете върху [Install].
Примерни
изображения
1 Включете компютъра и поставете приложения CD-ROM в CD-ROM
устройството.
Уверете се, че “Image Data Converter” и “PMB” са маркирани и следвайте
инструкциите на екрана.
Меню
• Свържете фотоапарата към компютър, докато процедурата се извършва, като следвате
инструкциите на екрана (стр. 182). Ако не свържете фотоапарата към компютър, някои от
функциите може да не работят - например функцията за прехвърляне на изображения.
• Когато се изведе съобщение за потвърждение на рестарта, рестартирайте компютъра, като
следвате инструкциите на екрана.
• В зависимост от системната среда на вашия компютър, DirectX може да е инсталиран.
3 Извадете CD-ROM диска след като инсталацията приключи.
Азбучен
указател
Следният софтуер се инсталира и на десктопа се извеждат икони-препратки.
“Image Data Converter”
“PMB”
“PMB Launcher”
“PMB Help”
Забележки
•Ако на вашия компютър вече е инсталиран “PMB” и версията му е по-стара от тази на приложения
CD-ROM, преинсталирайте “PMB”, като използвате приложения CD-ROM.
•Ако на вашия компютър е инсталирана версия на “PMB” под 5.0.00, възможно е някои функции на
“PMB” да не работят правилно след като инсталирате PMB от приложения CD-ROM.
•Можете да стартирате “PMB” и друг софтуер и от “PMB Launcher”. Щракнете два пъти върху
иконата-препратка “PMB Launcher” на екрана на компютъра, за да стартирате “PMB Launcher”.
Продължава r
179BG
Влезте в системата като Administrator (администратор).
Следвайте инструкциите на екрана, за да приключите с инсталацията.
Използване на “Image Data Converter”
Примерни
изображения
1 Включете Macintosh компютъра и поставете CD-ROM (приложен в
комплекта) в CD-ROM устройството.
2 Щракнете два пъти върху иконата CD-ROM.
3 Копирайте файла [IDS_INST.pkg] в папката [MAC] в иконата на твърдия диск.
4 Щракнете два пъти върху файла [IDS_INST.pkg] в папката, в която сте го
копирали.
Съдържание
Инсталиране на софтуера (Macintosh)
Използвайки “Image Data Converter”, вие можете да:
Вижте помощния файл Help.
Щракнете [Start] t [All Programs] t [Image Data Converter] t [Help] t [Image
Data Converter Ver.4].
Азбучен
указател
z Използване на “Image Data Converter”
Меню
•Редактирате изображения, записани в RAW формат, и да извършвате различни корекции по тях
като например можете да променяте кривата на тоновете и остротата.
•Регулирате изображения с баланс на бялото, експонация и креативен стил, и др.
•Запазвате изображенията, изведени и редактирани на компютъра.
•Можете да запазвате изображенията като RAW данни или във формати, подходящи за по-обща
употреба.
•Извеждате и сравнявате RAW и JPEG изображения, записани с този фотоапарат.
•Оценявате изображения с оценка до 5.
•Поставяте цветни етикети и др.
Използване на “PMB”
С “PMB” можете да:
•Прехвърляте изображения, заснети с фотоапарата, и да ги извеждате на монитора на компютъра.
•Организирате изображения на компютъра по дата на записа и да ги преглеждате.
•Ретуширате (намалявате ефекта на червените очи и др.), да отпечатвате и да изпращате
изображения като приложения към електронна поща, да променяте датата на записа и др.
•Отпечатвате или запазвате снимки с дата.
•Създавате Blu-ray, AVCHD и DVD дискове от AVCHD видеоклипове, прехвърлени на
компютър. (Когато създавате Blu-ray/DVD диск за първи път, имате нужда от Интернет връзка.)
Видеоклиповете в AVCHD формат са записани с [File Format], зададен в положение [AVCHD
60i/60p] или [AVCHD 50i/50p].
Продължава r
180BG
Забележки
Вижте “PMB Help”.
Щракнете два пъти върху
(Помощен файл на PMB) на десктопа. Или, щракнете
върху [Start] t [All Programs] t [PMB] t [PMB Help].
Интернет странница за поддръжка на “PMB” (само на английски):
http://www.sony.co.jp/pmb-se/
Примерни
изображения
z Използване на “PMB”
Съдържание
• “PMB” не е съвместим с Macintosh компютри.
• Видеоклиповете, записани с настройка [60p 28M(PS)/50p 28M(PS)]/[60i 24M(FX)/50i 24M(FX)]/
[24p 24M(FX)/25p 24M(FX)] в [Record Setting] се преобразуват чрез “PMB”, за да се създаде
AVCDH диск. Това преобразуване може да отнеме повече време. В допълнение, не можете да
създавате диск с оригинално качество на изображенията. Ако желаете да запазите оригиналното
качество на изображенията, трябва да запишете видеоклиповете на Blu-ray Disc.
Меню
Азбучен
указател
181BG
USB кабел (приложен
в комплекта)
2 Към USB терминала
Прехвърляне на изображения на компютър (Windows)
Меню
Когато за първи път свържете фотоапарата
посредством USB кабела, вашият компютър
автоматично стартира използваната програма,
за да разпознае фотоапарата. Изчакайте
известно време.
1 Към USB жак на
компютъра
Примерни
изображения
1 Поставете в устройството батерия
с достатъчен заряд или свържете
фотоапарата към мрежата от 220 V, като
използвате променливотоков адаптер ACPW20 (продава се отделно).
2 Включете фотоапарата и компютъра.
3 Свържете фотоапарата към вашия компютър.
Съдържание
Свързване на фотоапарата
към компютър
“PMB” ви позволява лесно да прехвърляте изображения.
За подробности относно функциите “PMB” вижте “PMB Help”
Прехвърляне на изображения на компютър без да използвате “PMB”
Забележки
Азбучен
указател
След извършването на USB връзката между фотоапарата и компютъра се извежда
AutoPlay Wizzard; щракнете върху [Open folder to view files] t [OK] t [DCIM]
или [MP_ROOT] t копирайте желаните изображения на компютъра.
•Използвайте “PMB” за операции като например прехвърляне на видеоклипове в AVCHD формат
на компютър.
•Ако извършвате операции с файлове или папки с видеоклипове в AVCHD формат посредством
компютър, докато фотоапаратът е свързан към компютъра, това може да унищожи файла с
изображение или да възпрепятства по-нататъшното му възпроизвеждане. Не изтривайте и не
копирайте AVCHD видеоклипове върху карта с памет от компютъра. Sony не носи отговорност за
последиците от подобен вид операции.
Прехвърляне на изображения към компютър (Macintosh)
1 Първо свържете фотоапарата към вашия Macintosh компютър. Щракнете
два пъти върху новоразпознатото устройство t папката, в която са
запазени изображенията, които желаете да копирате.
2 Щракнете и изтеглете файловете с изображенията към иконата на
твърдия диск
Изображенията се копират върху вашия твърд диск.
3 Щракнете два пъти върху иконата на твърдия диск t желания от вас
файл с изображение в папката, съдържаща копираните файлове.
Изображението се извежда.
Продължава r
182BG
Съдържание
Изтриване на USB връзката
Предварително извършете процедурите от стъпки 1 до 3, описани
по-долу, преди да:
• изключите USB кабела.
• извадите картата с памет.
• изключите фотоапарата.
3 Проверете устройството в потвърждаващия
прозорец и след това щракнете върху [ОК].
Windows Vista
Windows XP
Икона за изключване
Примерни
изображения
1 Щракнете два пъти върху иконата за изключване
в лентата със задачи
(USB устройство за
2 Щракнете върху
съхранение на данни) t [Stop].
Забележка
Меню
•Предварително изтеглете и пуснете иконата с устройството на картата с памет в иконата “Trash”,
когато използвате Macintosh компютър, докато фотоапаратът е изключен от компютъра.
Азбучен
указател
183BG
Можете да създавате диск от видеоклипове, записани с вашия фотоапарат във
формат AVCHD. Видеоклиповете в AVCHD формат са записани с [File Format],
зададен в положение [AVCHD 60i/60p] или [AVCHD 50i/50p].
Съдържание
Създаване на диск с видеоклипове
Избор на начин за създаване на диск
Устройства за възпроизвеждане
на Blu-ray дискове
(Blu-ray плейъри, Playstation®3
и др.)
Създава Blu-ray диск с видеоклипове
и снимки, прехвърлени на вашия
компютър, с помощта на софтуера
“PMB”.
Създава диск в AVCHD формат
с видеоклипове и снимки,
прехвърлени на вашия компютър с
помощта на софтуера “PMB”.
Създава диск в AVCHD формат
с помощта на DVD рекордер/
записващо устройство, различно от
DVDirect Express.
Създава диск с видеоклипове и
снимки със стандартно качество
(STD), прехвърлени на вашия
компютър с помощта на софтуера
“PMB”.
Устройства за възпроизвеждане
на AVCHD формат
(Sony Blu-ray плейъри, Playstation®3 и др.)
Устройства за възпроизвеждане
на обикновени DVD дискове
(DVD плейъри, компютри с DVD
устройства и др.)
Вид на
диска
Азбучен
указател
Начин
Меню
Плейър
Примерни
изображения
Изберете начина, който е най-подходящ за вашия плейър.
Вижте “PMB Help” за подробности относно създаването на дискове, като
използвате “PMB”.
За прехвърляне на видеоклипове вижте стр. 182.
Забележки
•Ако използвате Sony DVDirect (DVD записващо устройство), можете да прехвърляте данни, като
поставите карта с памет в гнездото на DVD записващото устройство, или можете да свържете
фотоапарата към DVD записващото устройство чрез USB кабела.
•Когато използвате Sony DVDirect (DVD записващо устройство), уверете се, че сте инсталирали
последната версия на фърмуера на DVD записващото устройство.
За подробности вижте следния интернет адрес:
http://sony.storagesupport.com/
Продължава r
184BG
Blu-ray дисковете ви позволяват да записвате повече видеоклипове с
висока разделителна способност (HD) отколкото на DVD диск.
• Можете да възпроизвеждате дискове с висока разделителна способност
(HD) на устройства с възможност за възпроизвеждане на AVCHD формат
като например Sony Blu-ray плейър и Playstation®3. Не можете да
възпроизвеждате тези дискове на обикновени DVD плейъри.
Меню
Можете да записвате видеоклипове със стандартно качество (STD),
които са преобразувани от видеоклипове с висока разделителна
способност (HD) на DVD носители като например DVD-R дискове като
дискът, който се създава, е със стандартно качество на изображението
(STD).
Примерни
изображения
Когато на DVD носител, като например DVD-R диск, е записан
видеоклип с висока разделителна способност (HD), дискът, който се
създава, е с високо качество на изображението (HD).
Съдържание
z Характеристики за всеки от видовете дискове
z Дискове, които можете да използвате с “PMB”
С “PMB” можете да използвате 12 cm дискове от следните видове. За Blu-ray
дискове вижте стр. 186.
Функции
DVD-R/DVD+R/DVD+R DL
Без възможност за презапис
DVD-RW/DVD+RW
С възможност за презапис
•Винаги проверявайте дали системният софтуер на вашия PlayStation®3 e обновен до
последната версия.
•Възможно е PlayStation®3 да не се предлага в някои държави/региони.
Продължава r
Азбучен
указател
Вид на диска
185BG
Можете да създавате AVCHD диск от видеоклипове с висока разделителна способност в
AVCHD формат, прехвърлени на компютър, като използвате приложения софтуер “PMB”.
Забележки
Меню
•Предварително инсталирайте “PMB”.
•Не можете да записвате снимки и MP4 файлове с видеоклипове на AVCHD диск.
•Създаването на диска може да отнеме дълго време.
•Видеоклиповете, записани с настройка [60p 28M(PS)/50p 28M(PS)]/[60i 24M(FX)/50i 24M(FX)]/
[24p 24M(FX)/25p 24M(FX)] в [Record Setting], се преобразуват чрез “PMB”, за да се създаде
AVCDH диск. Това преобразуване може да отнеме повече време. В допълнение, не можете да
създавате диск с оригинално качество на изображенията. Ако желаете да запазите оригиналното
качество на изображенията, трябва да запишете видеоклиповете на Blu-ray Disc.
Примерни
изображения
1 Включете вашия компютър и поставете празен диск в DVD устройството.
2 Стартирайте “PMB”.
3 Изберете видеоклипове в AVCHD формат, които искате да запишете.
(Създаване на диск), за да изберете [Create AVCHD
4 Щракнете върху
Format Discs (HD)].
5 Следвайте инструкциите на екрана, за да създадете диск.
Съдържание
Създаване на AVCHD диск на компютъра
z Възпроизвеждане на AVCHD диск на компютър
За да стартирате софтуера, щракнете върху [Start] t [All Programs] t [PMB] t
[PMB Launcher] t [View] t [Player for AVCHD].
За подробности относно операциите вижте помощния файл за “Player for AVCHD”.
Азбучен
указател
Можете да възпроизвеждате AVCHD диск, като използвате “Player for AVCHD”, който
се инсталира заедно с “PMB”.
•В зависимост от компютърната среда е възможно видеоклиповете да не се възпроизвеждат
плавно.
Създаване на Blu-ray диск
Можете да създадете Blu-ray диск от видеоклипове в AVCHD формат, прехвърлени на
компютър. Вашият компютър трябва да поддържа функцията за създаване на Blu-ray
диск.
За да създадете Blu-ray диск, можете да използвате BD-R (без възможност за
презапис) или BD-RE (с възможност за презапис) носител. След като веднъж
създадете диска, не можете да прибавяте съдържание към нито един от двата типа
диск.
Щракнете върху [BD Add-on Software] на екрана за инсталация на “PMB” и
инсталирайте това софтуерно допълнение според инструкциите, изведени на екрана.
Свържете вашия компютър към интернет, когато инсталирате [BD Add-on Software].
За подробности вижте “PMB Help”.
За да възпроизвеждате Blu-ray дискове с видеоклипове, записани с [60p 28M(PS)/50p
28M(PS)], имате нужда от устройство, съвместимо с AVCHD формата Ver.2.0.
Продължава r
186BG
Можете да създавате диск със стандартно качество на изображенията (STD) от
видеоклипове в AVCHD формат, прехвърлени на компютър, като използвате
приложения софтуер “PMB”.
Съдържание
Създаване на диск със стандартно качество на
изображенията (STD) на компютър
1 Включете вашия компютър и поставете празен диск в DVD устройството.
4 Щракнете върху
(Създаване на диск), за да изберете [Create DVDVideo Format Discs (STD)].
5 Следвайте инструкциите на екрана, за да създадете диска.
Примерни
изображения
•Затворете всички приложения, различни от “PMB”.
2 Стартирайте “PMB”.
3 Изберете видеоклиповете, които желаете да запишете.
Забележки
Mожете да създавате дискове с Blu-ray рекордер и DVD записващо устройство.
Видът на диска, който можете да създадете, зависи от използваното устройство.
Устройство
Азбучен
указател
Създаване на диск с видеоклипове на устройство,
различно от компютър
Меню
•Предварително инсталирайте “PMB”.
•Не можете да записвате MP4 файлове с видеоклипове на диск.
•Създаването на диска ще отнеме повече време, тъй като видеоклиповете в AVCHD формат се
преобразуват във видеоклипове със стандартно качество на изображенията (STD).
•Когато създавате DVD-Video (STD) диск за първи път, е необходима интернет връзка.
Вид на диска
Blu-ray рекордер: За да създавате Blu-ray
дискове или DVD със стандартно качество
на изображението (STD)
DVD записващо устройство, различно от
DVDirect Express: За да създадете AVCHD
диск или DVD със стандартно качество на
изображенията (STD).
HDD рекордер и др.: За да създадете
DVD със стандартно качество на
изображенията (STD).
Забележки
•За подробности относно създаването на диска се обърнете към ръководството за употреба, което
е приложено към използваното устройство.
•Можете да прехвърляте данни чрез картата с памет и USB връзката, когато използвате Sony DVD
записващо устройство.
•Когато използвате Sony DVDirect (DVD записващо устройство), уверете се, че версията на
фърмуера на DVD рекордера е последна.
За подробности се обърнете към следния интернет адрес:
http://sony.storagesupport.com/
187BG
Можете да отпечатвате снимки по следните начини.
•Можете да отпечатвате директно, като използвате принтер, който поддържа вида на вашата карта
За подробности вижте ръководството за употреба, приложено към принтера.
•Можете да отпечатване с помощта на компютър
Меню
Notes
Забележки
Азбучен
указател
•Не можете да отпечатвате RAW изображения.
•Когато отпечатвате изображения, записани в режим [16:9], е възможно двата края на
изображението се отрежат.
•Не можете да разпечатвате панорамни изображения в зависимост от принтера.
•Когато разпечатвате във фотостудио, обърнете внимание на следното:
- Свържете се с магазина, за да проверите какви видове носители се поддържат.
- Не забравяйте да занесете в магазина и адаптера за картата с памет (продава се отделно).
Консултирайте се със служителите във фотостудиото.
- Преди да отпечатате вашите изображения във фотоателие, копирайте (подсигурете) вашите данни
на диск
- Не можете да зададете броя разпечатки.
- Ако желаете да отпечатате и дата върху изображението, се консултирайте с персонала във
фотостудиото.
Примерни
изображения
Можете да копирате изображения на компютър, като използвате приложения
софтуер “PMB”, и след това можете да отпечатате изображенията. Можете да
насложите датата върху изображението и да го отпечатате. За подробности вижте
“PMB Help”.
• Можете да отпечатвате във фотостудио
Mожете да занесете карта с памет, съдържаща изображения, записани с вашия
фотоапарат, във фотостудио. Ако във фотостудиото се поддържат услугите за
отпечатване на фото изображения, съответстващи с DPOF стандарта, можете
(Ред за отпечатване) на изображенията,
предварително да поставите знаци
които желаете да бъдат разпечатани, за да не ви се налага да ги избирате отново
в студиото.
Съдържание
Отпечатване на снимки
188BG
Troubleshooting
Ако се сблъскате с проблем, докато използвате фотоапарата, първо опитайте
следните решения.
1 Проверете опциите, описани на стр. 189 до 194.
3 Нулирайте настройките (стр. 165).
Примерни
изображения
2 Извадете батерията и я поставете отново след около
1 минута. След това включете захранването.
Съдържание
Отстраняване на проблеми
4 Консултирайте се с упълномощен сервиз на Sony.
Меню
Батерия и захранване
Батерията не може да бъде инсталирана.
Индикаторът за оставащ заряд на батерията не е верен или се извежда индикация за
достатъчен заряд на батерията, а захранването скоро се изразходва.
•Използвали сте фотоапарата при много горещи или студени условия.
•Батерията е разредена. Поставете заредена батерия.
•Батерията е изтощена. Сменете я с нова.
Азбучен
указател
•Когато поставяте батерията, използвайте върха й, за да натиснете лоста за заключване.
•Можете да използвате само батерия NP-FW50. Уверете се, че батерията е NP-FW50.
Не можете да включите фотоапарата.
•Поставете батерията правилно.
•Батерията е разредена. Поставете заредена батерия.
•Батерията е изтощена. Сменете батерията с нова.
Захранването изненадващо се изключва.
•Когато батерията се затопли твърде много, фотоапаратът извежда предупредително съобщение
и автоматично се изключва, за да предотврати повреда.
•Ако не използвате фотоапарата за известен период от време, устройството автоматично
преминава в режим на пестене на захранването. За да отмените режима на пестене на
захранването, извършете операция с фотоапарата - например натиснете бутона на затвора
наполовина (стр. 153).
Лампичката CHARGE мига, когато зареждате батерията.
•Можете да използвате само батерия NP-FW50. Уверете се, че батерията е NP-FW50.
•Ако зареждате батерия, която не е била използвана дълго време, лампичката CHARGE може да
мига.
•Лампичката CHARGE мига по два начина - бърз (около 0.15-секундни интервали) и бавен
(около 1.5-секундни интервали). Ако лампичката мига бързо, извадете батерията и отново я
поставете стабилно. Ако лампичката CHARGE отново мига, това означава, че има нещо нередно
с батерията.
Продължава r
189BG
Запис на изображения
Съдържание
Бавното мигане означава, че зареждането е спряло, защото температурата на околната среда
е извън подходящите стойности за зареждане на батерията. Зареждането ще се възстанови и
лампичката CHARGE ще светне, когато околната температура се върне в допустимите граници.
•Зареждайте батерията при подходяща температура между 10ºС и 30ºС.
На LCD екрана не се извежда нищо в режим на преглед чрез визьора, когато
включите захранването.
Изображението не е ясно във визьора.
•Регулирайте правилно скалата на диоптъра, като използвате лостчето за регулация на визьора.
•В зависимост от околната осветеност или сцената, движението на обекта може да изглежда
размазано или обектът може да мига, както може да се появи и моаре ефект. Това няма да
повлияе на записаното изображение.
•[FINDER/LCD Setting] е зададен в положение [LCD Monitor]. Изберете [Auto] (стр. 122).
•Приближете окото си по-близо до визьора.
Меню
Във визьора не се появяват изображения
Примерни
изображения
•Фотоапаратът преминава в режим на намаляване на консумацията на заряд, ако не работите с
устройството за определен период от време. За да отмените този режим, извършете операция с
фотоапарата - например натиснете бутона на затвора наполовина (стр. 153).
На LCD екрана не се извежда нищо, когато включите захранването.
• Фотоапаратът преминава в режим на намаляване на консумацията на заряд, ако не работите с
устройството за определен период от време. За да отмените този режим, извършете операция с
фотоапарата - например натиснете бутона на затвора наполовина (стр. 153).
•Използвате носител на запис със защитно капаче и капачето е зададено в положение LOCK.
Задайте ключа в позиция на разрешен запис.
•Проверете капацитета свободно място в носителя на запис.
•Не можете да снимате, докато светкавицата се зарежда.
•Обективът не е прикрепен правилно. Прикрепете правилно обектива.
Азбучен
указател
Затворът не се освобождава.
Записът отнема дълго време.
•Функцията за намаляване на смущенията е активирана (стр. 135, 136). Това не е неизправност.
•Записвате в режим RAW (стр. 92). Тъй като файлът с данните е голям, възможно е записът в
режим RAW да отнеме известно време.
•Функцията Auto HDR обработва изображението (стр. 103).
Изображението не е на фокус.
•Обектът е твърде близо. Проверете минималното фокусно разстояние на обектива.
•Записвате в режим на ръчно фокусиране. Задайте [AF/MF Select] в положение [Autofocus] (стр.
76).
•Светлината не е достатъчна.
•Обектът може да се нуждае от специално фокусиране. Използвайте [Flexible Spot] (стр. 78)
или функция за ръчно фокусиране (стр. 76).
Продължава r
190BG
Съдържание
Светкавицата не работи.
•Натиснете бутона (изваждане на светкавицата), за да повдигнете светкавицата.
•Не можете да използвате светкавицата със следните режими на запис:
- [Bracket: Cont.]
- [Sweep Panorama]
- [3D Sweep Panorama]
- [Night Scene] и [Hand-held Twilight] в [Scene Selection]
- [Anti Motion Blur]
- Запис на видеоклипове
•Не можете да използвате вградената светкавица като безжична. Използвайте светкавица с
контрол на съотношението на осветеността (продава се отделно).
На изображението, записано с помощта на светкавицата, се появяват бели петна.
Примерни
изображения
Безжичната светкавица не работи.
•Частици (прах, полен и др.) във въздуха се отразяват от светлината на светкавицата и се появяват
на изображението. Това не е неизправност.
Зареждането на светкавицата отнема твърде дълго време.
Меню
•Светкавицата е светнала последователно няколко пъти за кратък период от време. Когато това
се случи, презареждането може да отнеме повече време от обикновено, за да се предотврати
прегряването на светкавицата.
Изображението, записано с помощта на светкавицата, е твърде тъмно.
Датата и часът се записват неправилно.
•Задайте правилните дата и час (стр.150).
•Избраната област в [Area Setting] е различна от реалната. Задайте реалната област, като изберете
MENU t [Setup] t [Area Setting].
Азбучен
указател
•Ако обектът е извън обхвата на светкавицата (разстоянието, което може да достигне
светкавицата), изображението ще бъде тъмно, защото светлината от светкавицата не достига до
обекта. Ако промените стойността на ISO, обхватът на светкавицата също ще се промени.
Стойността на диафрагмата и/или скоростта на затвора мигат, когато натиснете
бутона на затвора наполовина.
•Обектът е твърде тъмен или твърде светъл и поради тази причина се намира извън обхвата на
фотоапарата. Отново регулирайте настройките.
Изображението изглежда избеляло (Flare).
Изображението е прекомерно светло и има замъгляване (Ghosting).
•Изображението е записано с много силен източник на светлина и в обектива е навлязла излишна
светлина. Прикрепете сенник, когато използвате вариообектив.
Ъглите на изображението са твърде тъмни.
•Ако използвате филтър или сенник, свалете ги и опитайте да снимате отново. В зависимост от
дебелината на филтъра и неправилното поставяне на сенника, възможно е филтърът или сенникът
частично да попаднат в изображението. Възможно е оптическите особености на някои обективи
да причинят появата на по-тъмна периферия (недостатъчна светлина). Можете да компенсирате
този ефект с [Lens Comp.: Shading] (стр. 137).
Продължава r
191BG
•Включете функцията за намаляване на ефекта на “червените очи” (стр. 121).
•Приближете се до обекта и го снимайте, използвайки светкавицата, от разстояние, което попада в
обхвата й.
На LCD екрана се появяват и се задържат точки.
•Това не е неизправност. Тези точки не се записват.
Съдържание
Очите на обекта изглеждат червени
Изображението е размазано.
Стойността на експонацията мига на LCD екрана или във визьора.
•Обектът е твърде светъл или твърде тъмен за обхвата на измерване на фотоапарата.
Примерни
изображения
•Изображението е записано на тъмно място без да използвате светкавицата като резултатът е
вибрация на фотоапарата. Препоръчваме ви да използвате статив или светкавица (стр. 74).
Режимите [Hand-held Twilight] в [Scene Selection] (стр. 62) и [Anti Motion Blur] (стр. 64) също са
ефективни, когато искате да намалите смущенията.
Преглед на изображения
•Името на папката/файла е било променено на вашия компютър.
•Ако файлът с изображение е модифициран с помощта на вашия компютър или ако е записан
с друг фотоапарат, възпроизвеждането на вашия фотоапарат не е гарантирано.
•Фотоапаратът е в режим USB. Отменете USB връзката (стр. 183).
•Използвайте “PMB”, за да възпроизвеждате изображения, запазени на компютър с този
фотоапарат.
Азбучен
указател
Изтриване/Редактиране на изображения
Меню
Изображението не може да бъде възпроизведено.
Вашият фотоапарат не може да изтрие изображенията.
•Отменете защитата (стр. 113).
Изтрили сте изображение по грешка.
•Веднъж изтрито, изображението не може да бъде възстановено. Препоръчваме ви да зададете
защита на изображенията, които не желаете да изтривате (стр. 113).
Не можете да изведете знак за отпечатване DPOF.
•Не можете да поставяте знак за отпечатване DPOF на RAW изображения.
Компютри
Не знаете дали операционната система на вашия компютър е съвместима с вашия
фотоапарат.
•Проверете “Препоръчителна компютърна среда” (стр. 177).
Вашият компютър не разпознава фотоапарата.
•Уверете се, че фотоапаратът е включен.
•Ако зарядът в батериите е нисък, поставете зареден комплект батерии или използвайте
променливотоковия адаптер (продава се отделно).
•Използвайте USB кабела (приложен в комплекта).
•Изключете USB кабела и отново го свържете здраво.
•Задайте [USB Connection] в положение [Mass Storage] (стр. 161).
Продължава r
192BG
Не можете да копирате изображения.
•Свържете правилно фотоапарата с компютъра, като използвате приложения USB кабел (стр. 182).
•Следвайте процедурата по копиране за вашата операционна система.
•Възможно е да не успеете да копирате изображенията, ако снимате, използвайки носител на запис,
форматиран на компютър. Снимайте, като използвате носител на запис, форматиран на вашия
фотоапарат.
Съдържание
•Изключете от USB портовете всички устройства, освен фотоапарата, клавиатурата и мишката.
•Свържете директно фотоапарата и компютъра без да използвате USB хъб или друго устройство.
Примерни
изображения
Изображението не може да се възпроизведе на компютър.
•Ако използвате приложения софтуер “PMB”, вижте “PMB Help”.
•Консултирайте се с производителя на компютъра или софтуера.
Когато преглеждате видеоклипове на компютър, картината и звукът се прекъсват
от смущения.
•Възпроизвеждате видеоклиповете директно от картата с памет. Прехвърлете видеоклипа на
компютъра, като използвате “PMB” и го възпроизведете.
Меню
След като сте направили USB връзка, “PMB” не се стартира автоматично.
•Осъществете USB връзката, когато компютърът е включен (стр. 182).
Носител на запис
Не можете да поставите носителя на запис.
Азбучен
указател
•Не сте поставили носителя на запис в правилна посока. Поставете го в правилната посока.
Не можете да записвате на носителя на запис.
•Носителят на запис е пълен. Изтрийте ненужните изображения (стр. 30, 108).
•Поставили сте неизползваем носител на запис.
Форматирали сте носителя на запис по погрешка.
•Всички изображения на носителя на запис са изтрити при форматирането. Не можете да ги
възстановите.
Отпечатване
Не можете да отпечатвате изображения.
•Не можете да отпечатвате RAW изображения. За да отпечатате RAW изображение, първо го
преобразувайте в JPEG формат, като използвате “Image Data Converter” на приложения CD-ROM.
Цветовете на изображението са странни.
•Когато отпечатвате изображения, записани в режим Adobe RGB с помощта на sRGB принтери,
които не са съвместими с Adobe RGB (DCF2.0/Exif2.21 или по-нова), изображенията се отпечатват
с по-ниско ниво на наситеността.
Изображенията се отпечатват с отрязани краища.
•В зависимост от вашия принтер, възможно е левият, десният, горният и долният край на
изображението да бъдат отрязани. Ако отпечатвате изображение със съотношение [16:9],
възможно е страничните краища да бъдат отрязани.
Продължава r
193BG
Не можете да отпечатвате изображения с дата.
Други
Примерни
изображения
•Използвайки “PMB”, можете да отпечатвате изображения с дата.
•Този фотоапарат не притежава функция за поставяне на дата на изображения. Въпреки това,
изображенията, записани с фотоапарата, съдържат информация за датата и вие можете да ги
отпечатате с дата, ако принтерът или софтуерът разпознават Exif информацията. Консултирайте
се с производителя на принтера или софтуера относно съвместимостта на устройството с Exif
формата.
•Когато отпечатвате изображения във фотостудио, ако желаете, можете да отпечатате
изображенията с дата.
Съдържание
•Когато отпечатвате изображения с помощта на принтер, отменете настройките за отрязването
или рамкирането. Консултирайте се с производителя на принтера за това дали уреда притежава
такива функции.
•Когато отпечатвате изображения във фото магазин, попитайте служителите дали е възможно
изображенията да се отпечатват без да се отрязват краищата.
Обективът се замъглява.
Когато включите фотоапарата, се извежда съобщението “Set Area/Date/Time.”
(“Задайте област/дата/час.”).
Меню
• Кондензирала се е влага. Изключете фотоапарата и го оставете около 1 час преди да го
използвате отново.
• Фотоапаратът е оставен без да бъде използван за известно време с нисък заряд на батерията
или без батерия. Заредете батерията и отново сверете датата (стр. 150). Ако съобщението се
извежда всеки път, когато зареждате батерията, е възможно вградената акумулаторна батерия
да е изтощена. Свържете се с вашия доставчик или упълномощен сервиз на Sony.
• Поправете или проверете настройката за датата и часа, като изберете MENU t [Setup] t
[Date/Time Setup].
Броят на изображенията, които можете да запишете, не намалява или намалява с
две при всяка снимка.
Азбучен
указател
Датата и часът се записват неправилно.
• Това се случва поради компресията и размера на изображението след компресията.
Когато записвате JPEG изображение, тези характеристики се променят в зависимост от
изображението.
Настройката се нулира без да сте извършили тази операция.
• Извадили сте батерията, докато ключът за захранването е бил зададен в положение ON. Когато
изваждате батерията от фотоапарата, уверете се, че фотоапаратът е изключен и лампичката за
достъп не свети.
Фотоапаратът не работи правилно.
• Изключете фотоапарата. Извадете батерията и отново я поставете. Ако фотоапаратът е
нагорещен, отстранете батерията и го оставете да се охлади преди да извършвате тази
процедура.
• Ако използвате променливотоковия адаптер (продава се отделно), изключете захранващия
кабел. Свържете захранващия кабел и отново включете фотоапарата. Ако фотоапаратът все
още не работи, свържете се с вашия доставчик или упълномощен сервиз на Sony.
На екрана се извежда индикация “--Е-”.
• Извадете носителя на запис и отново го поставете. Ако тази процедура не изключи
индикацията, форматирайте носителя на запис (стр. 166).
194BG
Ако на екрана се изведе някое от следните съобщения, следвайте инструкциите,
описани по-долу.
Incompatible battery. Use correct model. (Несъвместима батерия. Използвайте
правилния модел.)
Съдържание
Предупредителни съобщения
• Поставена е несъвместима батерия.
• Задайте датата и часа. Ако не сте използвали фотоапарата дълго време, заредете вградената
акумулаторна батерия.
Power insufficient (Захранването е недостатъчно)
• Опитвате се да почистите матрицата (Режим на почистване), когато нивото на батерията е
недостатъчно. Заредете батерията или използвайте променливотоковия адаптер (продава се
отделно).
• Носителят на запис е форматиран на компютър и форматът на файла е модифициран. Изберете
OK и след това форматирайте носителя на запис. Можете пак да използвате носителя на запис,
но всички предишни данни на носителя ще бъдат изтрити. Възможно е форматирането да
отнеме известно време. Ако все още се извежда съобщение, сменете носителя на запис.
Меню
Unable to use memory card. Format? (Невъзможност за използване на картата с
памет. Форматирайте?)
Примерни
изображения
Set Area/Date/Time. (Задайте област/дата/час.)
Memory Card Error (Грешка с носителя)
Reinsert memory card. (Отново заредете картата с памет.)
•Поставеният носител на запис не може да се използва с вашия фотоапарат.
•Носителят на запис е повреден.
•Терминалът на носителя на запис е замърсен.
Азбучен
указател
• Поставили сте несъвместим носител на запис или форматирането не се е извършило.
This memory card may not be capable of recording and playing normally. (Възможно е тази
карта с памет да не записва и не възпроизвежда правилно.)
•Поставената карта не е съвместима с фотоапарата.
Терминалът на носителя на запис е замърсен.
Processing…(Обработване…)
•Съобщението се извежда, когато намаляването на смущенията се извършва за същото време,
за което е бил отворен затворът. Не можете да снимате, докато процесът се извършва. Можете
да изключите функцията за намаляване на смущенията при дълга експонация.
Unable to display. (Извеждането е невъзможно.)
•Възможно е изображенията, записани с други фотоапарати или обработвани с компютър, да не
се възпроизведат.
Cannot recognize lens. Attach it properly. (Обективът не се разпознава. Прикрепете го
правилно.)
•Обективът не е прикрепен правилно или не е прикрепен изобщо. Ако се изведе съобщение,
прикрепете обектива отново. Ако съобщението се извежда често, проверете дали контактните
части на обектива и фотоапарата са чисти или не.
•Когато прикрепяте към фотоапарата астрономичен телескоп или нещо подобно, задайте [Release w/o Lens] в положение [Enable] (стр. 132).
Продължава r
195BG
No images. (Няма снимки.)
• На носителя на запис няма изображения.
Image protected (Изображението е защитено)
Съдържание
• Функцията за устойчиво снимане не работи. Можете да продължите да снимате, но функцията
за устойчиво снимане няма да работи. Изключете и отново включете фотоапарата. Ако
иконата не изчезне, консултирайте се с вашия доставчик или упълномощен сервиз на Sony.
• Опитвате се да изтриете защитено изображение.
Unable to print. (Невъзможно отпечатване.)
• Фотоапаратът се е нагорещил, защото сте го използвали продължително време на горещо място.
Изключете захранването. Оставете фотоапарата да се охлади, докато отново е готов за снимки.
Примерни
изображения
• Опитвате се да маркирате изображения в RAW формат с DPOF знак за отпечатване.
Camera overheating. Allow it to cool. (Фотоапаратът е прегрял. Оставете го да се охлади.)
• Температурата във вътрешността на фотоапарата се е повишила до неприемливо ниво, защото
сте записвали твърде дълго време. Спрете записа, докато устройството се охлади.
Меню
• Броят на изображенията надвишава този, за който е възможна обработка на данни от
фотоапарата.
• Не е възможно да регистрирате файла с базата данни. Използвайте “РМВ”, за да
подсигурите всички изображения на компютъра и след това да ги възстановите на картата
с памет.
• Изключете захранването, извадете батерията, след което я поставете отново. Ако
съобщението често се извежда, се консултирайте с вашия доставчик или упълномощен
сервиз на Sony.
Азбучен
указател
Camera Error (Грешка във фотоапарата)
Image Database File error. (Грешка с файла за обработка на изображенията.)
• Съществува проблем с файла с базата данни. Изберете [Setup] t [Recover Image DB] t
[OK].
Image Database File error. Recover? (Грешка с файла за обработка на
изображенията. Възстановете?)
• Не можете да записвате или възпроизвеждате видеоклипове, защото файлът с базата
данни е повреден. Следвайте инструкциите на екрана, за да възстановите данните.
Видеоклиповете в AVCHD формат са записани с [File Format], зададен в положение
[AVCHD 60i/60p] или [AVCHD 50i/50p].
Recording is unavailable in this movie format. (Записът в този формат не е
възможен.)
• Задайте [File Format] в положение [MP4].
Unable to magnify. (Невъзможност за увеличаване.)
Unable to rotate image. (Невъзможност за въртене на изображението.)
• Възможно е изображенията, записани с други фотоапарати, да не могат да се увеличават или въртят.
Продължава r
196BG
• Опитали сте се да отпечатате изображения без да сте определили такива.
No images changed. (Изображенията не са променени.)
•Опитали сте се да защитите изображения или DPOF без да променяте характеристиките на тези
изображения.
Съдържание
No images selected. (Изображенията не са избрани.)
Cannot create more folders. (Не можете да създавате повече папки.)
Примерни
изображения
•На носителя на запис съществуват папки с имена, започващи с “999”. Не можете да създавате папки,
ако ситуацията е такава.
Меню
Азбучен
указател
197BG
Others
Можете да използвате вашия фотоапарат и зарядното устройство за
батериите (приложено), а също и променливотоковия адаптер AC-PW20
(продава се отделно), във всяка държава или регион, където захранването е в
границите между 100 V и 240 V, 50 Hz/60 Hz.
Съдържание
Използване на фотоапарата в чужбина
Забележка
Системи за цветна телевизия
Фотоапаратът автоматично определя цветовата система, така че да съвпада със
свързаното видео устройство.
Примерни
изображения
• Не използвайте електронен трансформатор, защото това може да причини неизправност.
Система NTSC
Меню
Бахамски о-ви, Боливия, Канада, Централна Америка, Чили, Колумбия, Еквадор,
Ямайка, Япония, Корея, Мексико, Перу, Суринам, Тайван, Филипините, САЩ,
Венецуела и др.
Система PAL
Система PAL-M
Бразилия
Азбучен
указател
Австралия, Австрия, Белгия, Китай, Хърватска, Чехия, Дания, Финландия,
Германия, Холандия, Хонконг, Унгария, Индонезия, Италия, Кувейт, Малайзия, Нова
Зеландия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Сингапур, Словакия, Испания,
Швеция, Швейцария, Тайланд, Турция, Великобритания, Виетнам и др.
Система PAL-N
Аржентина, Парагвай, Уругвай
Система SECAM
България, Франция, Гърция, Гвиана, Иран, Ирак, Монако, Русия, Украйна и др.
198BG
С този фотоапарат можете да използвате следните носители на запис: “Memory
Stick PRO Duo” носител, “Memory Stick PRO-HG Duo” носител, SD карта с памет,
SDHC карта с памет и SDXC карта с памет. Не можете да използвате MultiMedia
Card.
Съдържание
Карта с памет
Забележки
Примерни
изображения
Меню
Азбучен
указател
•Операциите с карта с памет, форматирана с компютър, не са гарантирани.
•В зависимост от картата с памет и използваното устройство, времето за запис/четене на данни е
различно.
•Не вадете картата с памет, докато устройството чете или записва данни.
•Възможно е данните да се повредят в следните случаи:
– Когато извадите картата с памет или ако изключите фотоапарата, докато записва или чете данни.
– Ако използвате картата с памет близо до статично електричество или шум.
•Препоръчваме ви да подсигурявате важните данни, като им правите копия.
•Не залепяйте етикет върху картата с памет, нито върху адаптера за картата.
•Не позволявайте контакт с метални предмети и не докосвайте с пръсти терминала на картата с памет.
•Не огъвайте, не изпускайте и не прилагайте силни удари върху картата с памет.
•Не разглобявайте и не модифицирайте картата с памет.
•Не позволявайте картата с памет да се намокри.
•Не оставяйте картата с памет на място, достъпно за малки деца. Възможно е носителят неволно да
бъде погълнат.
•Възможно е картата с памет да се нагорещи след дълга употреба. Внимавайте, когато работите с нея.
•Не използвайте и не съхранявайте картата с памет на следните места:
– В кола, паркирана на пряка слънчева светлина или при високи температури.
– При пряка слънчева светлина.
– На влажни места или близо до корозиращи материали.
•Изображенията, записани на SDXC карта с памет, не могат да бъдат прехвърлени или
възпроизведени на компютър или други AV устройства, които не са съвместими със системата
exFAT. Уверете се, че устройството е съвместимо със системата exFAT преди да го свържете към
видеокамерата. Ако свържете вашата видеокамера към несъвместимо устройство, възможно е да
бъдете запитани дали желаете да форматирате картата. Не извършвайте форматиране на картата,
защото това ще изтрие всички данни на носителя. (exFAT е система за подредба на файлове,
която се използва в SDXC картите с памет.)
“Memory Stick” носител
С тази видеокамера можете да използвате описаните в таблицата по-долу видове
“Memory Stick” носители. Въпреки това, операциите не са гарантирани за всички
видове “Memory Stick” носители.
1)
“Memory Stick PRO Duo”
media1) 2) 3)
“Memory Stick PRO-HG Duo”
media1) 2)
“Memory Stick Duo” носител
Работи с вашата видеокамера
“Memory Stick” носител и
“Memory Stick PRO” носител
Не работи с вашата
видеокамера
Не работи с вашата
видеокамера
Този носител е снабден с MagicGate функции. MagicGate е технология за защита на авторските
права, която използва технология за кодиране. С тази видеокамера не можете да извършвате
запис/възпроизвеждане на данни, които изискват MagicGate функции.
Продължава r
199BG
2)
Поддържа високоскоростен трансфер на данни чрез паралелен интерфейс.
Когато използвате “Memory Stick PRO Duo” носител, за да записвате видеоклипове, можете да
използвате само тези носители, които са маркирани с Mark 2.
Забележки относно употребата на “Memory Stick Micro” носител
(продава се отделно)
Примерни
изображения
•Този продукт е съвместим с “Memory Stick Micro” (“M2”) носител. Съкращението “M2” е
съкращение от “Memory Stick Micro”.
•Уверете се, че сте поставили “Memory Stick Micro” носителя в “М2” адаптер, за да използвате
“Memory Stick Micro” носител с този фотоапарат. Ако поставите “Memory Stick Micro” носителя
директно във фотоапарата без да използвате “М2” адаптер, може да не успеете да извадите
носителя от устройството.
•Не оставяйте “Memory Stick Micro” носителя в близост до малки деца, защото могат неволно да
го погълнат.
Съдържание
3)
Меню
Азбучен
указател
200BG
Зареждане на батерията Зареждане на батерията
Препоръчваме ви да зареждате батерията при температура на околната среда
между 100С и 300С. Ако зареждате батерията извън този температурен обхват,
ефективното зареждане може да се окаже невъзможно.
Примерни
изображения
Не можете да използвате батерия, различна от “InfoLITHIUM” NP-FW50, с
вашия фотоапарат. Батерията “InfoLITHIUM” от серията W е обозначена
.
с
Батерията “InfoLITHIUM” е литиево-йонна батерия, която има функция за обмен
на информация, която е свързана с работните условия на батерията.
Батерията “InfoLITHIUM” изчислява консумацията на електроенергия в
зависимост от работните условия на фотоапарата и извежда времето на
оставащия заряд в проценти.
Съдържание
Батерия “Info LITHIUM”
Ефективно използване на батерията
Меню
Азбучен
указател
•Работата на батерията се влошава при ниски температури. По този начин времето,
през което може да се използват батерията на студено, е по-кратко. За по-дълга и
безпроблемна употреба препоръчваме да сложите батерията в джоб близо до тялото,
за да я затоплите и да поставите батерията във фотоапарата непосредствено преди
снимките.
•Честата употреба на светкавицата и записът на видеоклипове износват заряда на
батерията по-бързо.
•Препоръчваме ви да поддържате резервна батерия и да правите контролни снимки
преди истинските.
•Не позволявайте съприкосновение на батерията с вода. Батерията не е водоустойчива.
•Не оставяйте батерията на крайно горещи места като например в автомобил или на
пряка слънчева светлина.
Индикатор за времето на оставащия заряд
• Можете да проверите нивото чрез следните индикатори и проценти, изведени на
LCD екрана.
Ниво на
батерията
“Изтощена батерия”
Високо Ниско
Не можете да записвате
повече изображения.
• Ако захранването се изключва, въпреки че индикаторът за време на оставащия
заряд указва, че има достатъчно заряд в батерията, заредете отново батерията
отново. Оставащият капацитет на батерията ще се изведе неправилно. Обърнете
внимание обаче, че понякога индикаторът може да не се възстанови, ако
батерията се използва дълго време при високи температурни стойности, или
ако е оставена напълно заредена, или ако се използва твърде често. Използвайте
индикацията за оставащ заряд само като насока.
Как да съхраняваме батерията
• Ако не планирате да използвате батерията за дълъг период от време, разредете я
напълно преди да я приберете за съхранение на сухо и хладно място. Зареждайте
напълно и след това разреждайте батерията веднъж годишно, за да съхраните
функциите й.
Продължава r
201BG
Живот на батерията
Примерни
изображения
• Животът на батерията е ограничен. Капацитетът й намалява малко по малко в
течение на експлоатацията или просто като минава време. Когато времето на
използване на батерията е намаляло значително, вероятна причина затова може
да бъде изтеклият й живот. Купете нова батерия.
• Животът на батерията зависи от начина на съхранението й и от работните
условия за всяка от батериите.
Съдържание
• За да изразходвате напълно заряда на батерията, оставете фотоапарата в режим
на изреждане на изображения, докато захранването й изключи.
• Винаги пренасяйте батерията в калъфче, за да предотвратите замърсяване на
терминалите и потенциално късо съединение.
Меню
Азбучен
указател
202BG
Примерни
изображения
Меню
Азбучен
указател
• Не зареждайте батерии, различни от вида NP-FW, в зарядното устройство за
батерии (приложено в комплекта). Ако се опитате да го направите, можете да
причините протичане на батериите, прегряването им или експлозия, а това може да
доведе до изгаряния или други наранявания.
• Извадете заредената батерия от зарядното устройство за батерии. В противен
случай животът на батерията намалява.
• Лампичката CHARGE на приложеното зарядно устройство мига по два начина:
Бързо мигане: Лампичката мига продължително на около 0.15-секундни интервали
Бавно мигане: Лампичката мига продължително на около 1.5-секундни интервали.
• Когато лампичката CHARGE мига бързо, извадете заредената батерия и отново
я поставете в зарядното устройство за батерии, докато щракне плътно. Ако
лампичката CHARGE отново мига, това може да е индикация за грешка на
батерията или за това, че е заредена батерия, различна от указания вид. Уверете
се, че батерията е от приложения към видеокамерата тип. Ако е така, извадете
батерията, сменете я с нова и проверете дали зарядното устройство функционира
нормално. Ако е така, вероятно е възникнала грешка в батерията.
• Ако лампичката CHARGE мига бавно, зареждането е спряло и устройството е в
режим на готовност, защото температурата на околната среда е извън подходящия
обхват за зареждане на батерията. Зареждането ще се възстанови и лампичката
CHARGE ще светне, когато околната температура се върне в допустимите
граници. Зареждайте батерията при подходяща температура между 10ºС и 30ºС.
• Лампичката CHARGE може да мига бързо, когато използвате батерията за първи
път или ако не сте я използвали дълго време. В подобни случаи извадете батерията
от зарядното устройство и отново я поставете, и след това заредете пак батерията.
• Не се опитвайте да презареждате батерията веднага след като е била зареждана или
ако не е използвана след пълно зареждане. Това може да се отрази негативно на
производителността на батерията.
• Ако зарядното устройство за батерии е замърсено, батериите може да не се заредят
правилно. Почистете зарядното устройство със сухо парче плат и др.
Съдържание
Зарядно устройство за батерии
203BG
Като използвате адаптера (продава се отделно), можете да прикрепите A-байонет
обектив (продава се отделно) към вашата видеокамера. За подробности вижте
ръководството за употреба, приложено към адаптера за поставяне на обектив.
Съдържание
Адаптер за прикрепяне на обектив
Примерни
изображения
Функции
Автоматичен фокус
Област за автоматично
фокусиране
Режим на автоматично
фокусиране
LA-EA2
Наличен
Multi (Мулти фокус)/Center
(Фокусиране в центъра)/
Flexible Spot (Гъвкаво
спотово фокусиране)
Single (Единичен)
Wide (Широко)/Spot
(Спотово)/Local (Местно)
Phase-detection AF
SAM обективи: Превключва
се от обектива
SSM обективи: Превключва
се от обектива и от менюто,
когато превключвателят
на обектива е зададен в
положение AF
Други обективи: Превключва
се от менюто
Азбучен
указател
AF система
Избор на AF/MF
LA-EA1
Наличен само за SAM/SSM
обективи*
Contrast AF
Превключва се от обектива
Меню
Възможните функции се различават в зависимост от вида на адаптера за поставяне
на обектив.
Single (Единичен)/Continuous (Продължителен)
* Скоростта на автоматично фокусиране ще бъде по-малка, когато е прикрепен E-байонет обектив.
(Когато прикрепите А-байонет обектив, скоростта на автоматично фокусиране ще бъде от около
2 до 7 секунди, когато снимате при условията, препоръчани от Sony. Скоростта може да се
различава в зависимост от обекта, околната осветеност и др.)
Продължава r
204BG
LA-EA1
(Мулти фокус)
(Фокусиране в центъра)
LA-EA2
(Широко)
(Спотово)
Меню
(Местно)
Фотоапаратът определя коя от 15-те AF
области да използва за фокусиране.
Фотоапаратът използва AF областта, която се
намира в центъра.
Избира областта, за която желаете да
включите фокуса, от 15 AF области с помощта
на контролния бутон.
Примерни
изображения
(Гъвкаво спотово фокусиране)
Фотоапаратът определя коя от 25-те AF
области да се използва за фокусиране.
Фотоапаратът използва AF областта, която се
намира в центъра.
Премества областта за фокусиране, за
да фокусирате върху малка област, като
натиснете горната/долната/дясната/лявата част
на контролния бутон.
Съдържание
Възможните настройки за [Autofocus Area] се различават в зависимост от вида
на адаптера за поставяне на обектив.
Забележки
Азбучен
указател
•Възможно е да не можете да използвате адаптера с някои видове обективи. За информация
относно съвместимостта на обективите се консултирайте с упълномощен сервиз на Sony.
•Когато използвате адаптер за поставяне на обектив и записвате видеоклипове, натиснете бутона
на затвора наполовина, за да използвате автоматичния фокус.
•Не можете да използвате рефлектора за автоматично фокусиране, когато използвате А-байонет
обектив.
•Възможно е звукът от движението на обектива и операциите на фотоапарата да се запишат,
когато снимате видеоклип. Можете да избегнете това, като изберете MENU t [Setup] t [Movie
Audio Rec] t [Off].
•Фокусирането може да отнеме доста време или да е трудно в зависимост от обектива, който
използвате за запис на обекта.
•Ако светлината от вградената светкавица е блокирана от прикрепения обектив, препоръчваме ви
да прикрепите външна светкавица (освен за HVL-F20AM) (продава се отделно).
205BG
Меню
Запис и възпроизвеждане на вашия фотоапарат
Примерни
изображения
AVCHD представлява формат с висока разделителна способност за цифрови
фотоапарати и служи за запис на HD (висока разделителна способност) сигнали
по спецификация 1080i 1) или спецификация 720p 2) чрез използването на
високоефективни технологии на компресирано кодиране. Този формат работи с
кодек MPEG-4 AVC/H.264 за компресиране на видео данните, а Dolby Digital или
линейната PCM система служи за компресиране на аудио данните.
Форматът MPEG-4 AVC/H.264 е способен да компресира изображения с по-голяма
ефективност от стандартните формати за компресиране на изображения.
Форматът MPEG-4 AVC/H.264 позволява записът на HD видео сигнал, заснет с
цифрова видеокамера, да бъде прехвърлен върху 8 cm DVD дискове, вграден твърд
диск, флаш памет, карта с памет и др.
Дисковете, записани с HD качество на изображението, могат да бъдат
възпроизвеждани на устройства, съвместими с AVCHD формат. DVD плейърите
или рекордерите не могат да възпроизвеждат дискове с HD качество, тъй като те са
несъвместими с AVCHD формата. Възможно е също така дисковете с HD качество
да не се извадят от DVD плейърите и рекордерите.
Съдържание
AVCHD формат
Въз основа на AVCHD формата, вашият фотоапарат записва с HD (висока
разделителна способност) качество на изображението, както е споменато
по-долу.
1)
2)
3)
Азбучен
указател
Видео сигнал3): 1080 60i-съвместими устройства
MPEG-4 AVC/H.264 1920 × 1080/60i, 1920×1080/60p, 1920 × 1080/ 24p
1080 50i-съвместими устройства
MPEG-4 AVC/H.264 1920 × 1080/50i, 1920×1080/50p, 1920 × 1080/ 25p
Аудио сигнал: Dolby Digital 2ch
Носител на запис: Карта с памет
1080i характеристика
Това е характеристика с висока разделителна способност, която съчетава 1,080 ефективни линии на
сканиране с интерлейс (редуващо се) сканиране.
720p характеристика
Това е характеристика с висока разделителна способност, която съчетава 720 ефективни линии на
сканиране с прогресивно сканиране.
Носителят, записан в AVCHD формат, различен от споменатия по-горе, не може да бъде
възпроизведен на вашия фотоапарат.
206BG
Почистване на фотоапарата
* Не използвайте спрейове, защото противното може да причини неизправност.
Меню
• Почиствайте повърхността на фотоапарата с меко парче плат, леко навлажнено с
вода, след което добре подсушете със суха почистваща кърпичка. Не използвайте
следните почистващи препарати и методи, защото те могат да повредят
покритието на корпуса:
– Не излагайте фотоапарата на въздействието на химически вещества като
например разредители, бензин, алкохол, кърпички за еднократна употреба,
репеленти срещу насекоми, слънцезащитни кремове или инсектициди.
– Не докосвайте фотоапарата, ако по ръцете ви има следи от гореизброените
вещества.
– Не оставяйте устройството в контакт с гума или винил за дълъг период от време.
Примерни
изображения
• Не докосвайте вътрешността на фотоапарата като например контактните части
на обектива. Издухайте праха от вътрешността на адаптера, като използвате
продухваща четка*. За подробности относно почистването на матрицата вижте
стр. 162.
Съдържание
Почистване
Почистване на обектива
Азбучен
указател
•Не използвайте почистващи разтвори, съдържащи органични съставки като
разтворители или бензин.
•Когато почиствате повърхността на обектива, махнете праха, като използвате
вентилаторна четка с продухване. В случай, че частиците прах са полепнали по
повърхността, почистете ги с меко парче плат или със салфетка, леко навлажнена
с разтвор за почистване на обективи. Почиствайте с кръгови движения от центъра
навън. Не пръскайте почистващия разтвор директно върху повърхността на
обектива.
207BG
Цифри
А-К
3D Панорама...................................................... 67
Автоматичен преглед...................................... 124
3D Преглед....................................................... 176
Автоматичен фокус........................................... 76
A-Z
Автоматичен фокус за единично
AEL............................................................. 46, 117
AVCHD....................................................... 94, 206
Bracket: Cont...................................................... 57
“BRAVIA” Sync............................................... 175
BULB.................................................................. 70
CTRL FOR HDMI............................................ 160
DISP.................................................................... 48
DPOF................................................................ 116
DRO/Auto HDR............................................... 102
Exposure Comp................................................... 51
Eye-Fi карта..................................................... 173
Eye-Start AF...................................................... 133
Image Data Converter....................................... 180
ISO...................................................................... 96
JPEG................................................................... 92
Lens Comp.: Chro. Aber................................... 138
Lens Comp.: Distortion..................................... 139
Lens Comp.: Shading........................................ 137
Macintosh.......................................................... 180
MP4..................................................................... 94
PMB.................................................................. 180
PMB Launcher.................................................. 179
RAW.................................................................... 92
sRGB................................................................. 130
USB връзка....................................................... 161
Windows........................................................... 179
Автоматична настройка HDR........................ 103
Автоматична светкавица.................................. 74
Автоматично програмиране............................. 73
Бавна синхронизация........................................ 74
Баланс на бялото............................................... 97
Батерия “InfoLITHIUM”................................. 201
Безжични операции........................................... 74
Бутон AEL.......................................................... 46
Бутон AF/MF.............................................. 47, 145
Бутон DISP (Монитор)...................................... 87
Версия.............................................................. 163
Време при помощ при ръчно фокусиране...... 129
Връщане на фабричните настройки.............. 165
Възпроизвеждане.............................................. 28
Възпроизвеждане на телевизионен екран ... 174
Възпроизвеждане чрез преглед........................ 66
Въртене............................................................ 112
Азбучен
указател
HDMI резолюция............................................ 159
Автоматична настройка.................................... 60
Меню
DMF.................................................................... 76
изображение...................................................... 79
Примерни
изображения
AdobeRGB........................................................ 130
Съдържание
Азбучен указател
Гъвкаво спотово фокусиране..................... 34, 78
Диафрагма.......................................................... 72
Директно ръчно фокусиране............................ 76
Дисплей за възпроизвеждане......................... 158
Дисплей с помощни насоки.......................... 152
Език.................................................................. 149
Ефект на изображението................................ 104
Ефект на меки тонове на човешката кожа...... 86
Задна синхронизация........................................ 74
Заключване на автоматичната експонация..... 46
Заключване на дисковете................................ 119
Запис . ................................................................ 26
На видеоклипове........................................ 26
На снимки................................................... 26
Запис на звук за видеоклипове...................... 140
Запис при нощни условия............................... 62
Запис при нощни условия от ръка................... 63
Запис при разпознаване на усмивка............... 84
Запис с приоритет на скоростта....................... 54
Продължава r
208BG
движение............................................................ 64
Идентификация на частите.............................. 12
Намаляване на смущенията от вятъра.......... 141
Избор за автоматичен/ръчен фокус................. 76
Намаляване на шума при висока стойност
Избор за печат................................................. 116
на ISO............................................................... 136
Избор на папка за запис.................................. 169
Намаляване на шума при дълга
Избор на сцена.................................................. 62
експонация....................................................... 135
Извеждане на моментните настройки........... 123
Наситеност................................................. 41, 107
Извеждане на свободното място на картата....172
Насочващи линии............................................ 125
Изключена светкавица...................................... 74
Настройка на FINDER/LCD........................... 122
Измерване в центъра........................... 34, 78, 100
Настройка на датата/часа............................... 150
Изреждане на изображения............................ 109
Настройка на областта.................................... 151
Изтриване................................................... 30, 108
Настройка на силата на звука........................ 115
Икони.................................................................. 15
Настройка на функционалните бутони......... 145
Име на папка.................................................... 168
Настройки.......................................................... 24
Индекс с изображения.............................. 59, 111
Настройки за качване...................................... 173
Инсталация...................................................... 179
Настройки за творческа обработка . ............... 40
Карта с памет................................................... 199
Настройки за фокусиране................................. 34
Качество............................................................. 92
Настройки за функциите................................ 144
Компенсация на експонацията......................... 33
Настройки на баланса на бялото..................... 36
Компенсация на обектива: Дисторсия ......... 139
Настройки на динамичния обхват................... 38
Компенсация на обектива: Затъмняване....... 137
Настройки на експонацията............................. 33
Компенсация на обектива: Хроматична
Настройки на записа......................................... 95
аберация........................................................... 138
Настройки с ефект на изображението............ 42
Компенсация на светкавицата........................ 101
Настройки чрез трите диска............................. 31
Компютър......................................................... 177
Ниво.................................................................... 49
Препоръчителна среда............................. 177
Ниво за подчертаване..................................... 126
Контраст..................................................... 41, 107
Нова папка....................................................... 170
Контролен бутон................................................ 18
Номер на файл................................................. 167
Контролни дискове............................................ 20
Област за автоматично фокусиране................ 78
Креативен стил................................................ 106
Операции чрез други дискове.......................... 36
Л-Я
Азбучен
указател
Намаляване на размазването при
Зуум при възпроизвеждане.............................. 29
Меню
Намаляване на ефекта “червени очи”........... 121
Звуков сигнал................................................... 148
Примерни
изображения
Множествено измерване..................... 34, 78, 100
Защита.............................................................. 113
Съдържание
Запис с/без обектив......................................... 132
Оптимизатор на динамичния обхват............. 102
Осветеност на LCD екрана............................. 154
Лятно часово време......................................... 150
Острота....................................................... 41, 107
Меню.................................................................. 21
Отпечатване..................................................... 188
Възпроизвеждане....................................... 23
Отстраняване на проблеми............................. 189
Настройки................................................... 24
Панорама............................................................ 65
Размер на изображението.......................... 22
Панорамен режим............................................. 65
Режим на запис........................................... 21
Пейзаж................................................................ 62
Фотоапарат.................................................. 22
Пестене на захранването................................ 153
Яркост/Цветове........................................... 23
Плътна светкавица............................................ 74
Продължава r
209BG
Таймер за самостоятелно активиране............. 55
Посока на панорамния режим......................... 93
Таймер за самостоятелно активиране
Потребителски баланс на бялото . ............ 37, 98
(Продължителен)............................................... 56
Потребителски настройки................................ 45
Температура на цветовете................................ 98
Предупредителни съобщения........................ 195
Увеличаване на възпроизвежданото
Прецизен цифров зуум..................................... 81
изображение...................................................... 29
Принудителен затвор...................................... 134
Увеличaване на изображение......................... 114
Приоритет на диафрагмата ............................. 72
Управление на AF/MF............................... 47, 118
Приоритет на затвора........................................ 71
Устройство за дистанционно управление....... 58
Приоритет на моментния преглед................... 48
Формат на датата............................................. 150
Продължителен запис....................................... 53
Формат на файловете........................................ 94
Промяна на програмата.............................. 33, 73
Форматиране.................................................... 166
Проследяване на обект..................................... 80
Функционални бутони...................................... 19
Размер на изображението................................. 89
Цветен филтър................................................... 98
Разпознаване на лице........................................ 82
Цветова гама.................................................... 130
Разпознаване на сцена................................ 26, 60
Цвят за подчертаване...................................... 127
Разпознаване на усмивка.................................. 84
Цвят на дисплея............................................... 156
Регистриране на лице....................................... 83
Широко изображение...................................... 157
Режим за запис на залез.................................... 62
Яркост на визьора........................................... 155
Режим Макро..................................................... 62
Режим на автоматично фокусиране................. 79
Азбучен
указател
Съотношение на екрана.................................... 91
Портрет при нощни условия ........................... 62
Меню
Създаване на диск........................................... 184
Портрет.............................................................. 62
Примерни
изображения
Съдържание на дисплея................................... 48
Поправка на файла с база данни................... 171
Съдържание
Помощ при ръчно фокусиране...................... 100
Режим на демонстрация................................. 164
Режим на измерване........................................ 100
Режим на почистване...................................... 162
Режим на преглед............................................ 110
Режим на работа . ............................................. 52
Режим на работа със светкавицата.................. 74
Режим спортни състезания............................... 62
Рефлектор за автоматично фокусиране......... 120
Ръчна експонация.............................................. 69
Ръчно фокусиране............................................. 76
Светкавица......................................................... 75
Свързване
Към компютър.......................................... 182
Към телевизор.......................................... 174
Скорост на затвора............................................ 71
Софтуер............................................................ 179
Спотово измерване.......................................... 100
Стабилизация................................................... 131
Стартиране на менюто.................................... 143
210BG
Забележки за лиценза
Примерни
изображения
Меню
Азбучен
указател
ТОЗИ ПРОДУКТ Е ЛИЦЕНЗИРАН ПО ЛИЦЕНЗ ЗА AVC ВИЗУАЛНОТО
ПАТЕНТНО ПОРТФОЛИО ЗА ЛИЧНА И НЕСТОПАНСКА УПОТРЕБА НА
ПОТРЕБИТЕЛЯ, КОЕТО ДАВА ПРАВО ЗА
(i) КОДИРАНЕ НА ВИДЕО СЪГЛАСНО AVC СТАНДАРТА (“AVC VIDEO“)
И/ИЛИ
(ii) ДЕКОДИРАНЕ НА “AVC VIDEO“, КОЕТО Е БИЛО КОДИРАНО ОТ
ПОТРЕБИТЕЛЯ С ЛИЧНА И НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ, И/ИЛИ Е БИЛО
ПРИДОБИТО ОТ ВИДЕО РАЗПРОСТРАНИТЕЛ, ЛИЦЕНЗИРАН ДА
РАЗПРОСТРАНЯВА “AVC VIDEO“.
ЛИЦЕНЗЪТ НЕ СЕ ДАВА И НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗПОЛЗВАН ЗА НИКАКВИ
ДРУГИ ЦЕЛИ.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ПРОМОЦИОНАЛНИ,
ВЪТРЕШНИ ИЛИ СТОПАНСКИ ЦЕЛИ И УПОТРЕБА, МОЖЕТЕ ДА
ПОЛУЧИТЕ ОТ MPEG LA, L.L.C.
ВИЖТЕ
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Съдържание
Вашият фотоапарат притежава софтуер “C Library”, “zlib” и “libjpeg”.
Предлагането на този софтуер е в съответствие с лицензните споразумения на
техните разработчици и собственици на авторски права. Въз основа на молби
от собствениците на авторски права на тези софтуерни приложения ние имаме
задължението да ви информираме за следното. Моля, прочетете следната
информация.
Прочетете “license3.pdf” в папката “License” на вашия CD-ROM. Ще откриете
лицензи (на английски език) в софтуера “C Library”, “zlib” и “libjpeg”.
Информация за приложения софтуер GNU GPL/LGPL
Софтуерът, който съответства на следните GNU General Public License (описан
в ръководството като “GPL”) или GNU Lesser General Public License (описан в
ръководството като “LGPL”), е включен към видеокамерата.
Този раздел има за цел да ви информира, че имате правото да модифицирате или
преразпределяте програмния код на този софтуер според условията, описани в
GPL/LGPL.
Можете да изтеглите програмния код от интернет. За да го изтеглите, отидете на
следната интернет страница.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Предпочитаме да не се свързвате с нас относно съдържанието на програмния код.
Прочетете “license2.pdf” в папката “License” на вашия CD-ROM. Ще откриете
лицензи (на английски език) в софтуера “GPL” и “LGPL”.
За да прегледате PDF файла, трябва да имате инсталиран Adobe Reader. Ако
нямате инсталиран такъв на вашия компютър, можете да го изтеглите от интернет
страницата на Adobe Systems:
http://www.adobe.com/
To view the PDF, Adobe Reader is needed. If it is not installed on your computer, you
can download it from the Adobe Systems web page: http://www.adobe.com/
211BG
Download PDF

advertising