Sony | NEX-5R | Sony NEX-5R Инструкции за експлоатация

4-437-008-11(1)
Цифров
фотоапарат със
сменяема оптика
α Упътване
Съдържание
Търсене по примерни
изображения
Меню
Азбучен указател
© 2012 Sony Corporation
NEX-6/NEX-5R
BG
Щракнете върху бутона в горния десен ъгъл на страницата, за да преминете към
съответния раздел.
Тази опция е удобна, когато търсите функция, която желаете да използвате.
Меню
Азбучен
указател
Търсене на информация
по ключова дума.
Меню
Търсене на информация
в списъкa с менюта.
Търсене по
примерни
изображения
Търсене по примерни
изображения
Търсене по
примерни
изображения
Съдържание
Търсене по примерни
изображения
Меню
Азбучен указател
Съдържание
Търсене на информация
по функция
Съдържание
Как да използвате това упътване
Маркировки и обозначения, използвани в това упътване
Съдържание
Намаляване на ефекта “червени очи”
Когато използвате светкавицата, тя светва два или повече пъти преди записа, за
да намали ефекта “червени очи”.
1 MENU t [Setup] t [Red Eye Reduction] t желана настройка.
Светкавицата винаги светва, за да намали ефекта на
червените очи.
Off
Функцията за намаляване на ефекта на червените очи не се
използва.
Забележки
z Каква е причината за феномена “червени очи”?
В тъмна среда зениците се разширяват. Светкавицата се отразява от кръвоносните
съдове в окото (ретината) и причинява ефекта “червени очи”.
Азбучен
указател
Фотоапарат
Работете с фотоапарата, като
извършвате операциите в указания
ред.
Настройката по подразбиране е
отбелязана с .
Меню
• Не можете да използвате функцията [Red Eye Reduction] със следните функции.
– [Hand-held Twilight] или [Anti Motion Blur] в режимите [Scene Selection]
– [Rear Sync.], [Wireless] (само за NEX-6) или [Flash Off] във [Flash Mode]
– [Smile Shutter]
– [Sweep Panorama]
• Възможно е [Red Eye Reduction] да не постигне желания ефект. Това зависи от индивидуалните
различия и от условията, при които се извършва снимането - например разстояние до обекта,
както и дали обектът е погледнал настрани при предварителното светване на светкавицата.
Търсене по
примерни
изображения
On
Око
Ретина
Показва предупреждения и
ограничения, свързани с правилната
работа на фотоапарата.
Снимките, които са използвани като
примери в това ръководство, са копия
и не са реалните изображения, заснети
с този фотоапарат.
Индикацията z показва полезна
информация.
132BG
2BG
Азбучен
указател
В това упътване поредицата от
операции е указана със стрелки (t).
Забележки за използване на фотоапарата
Основни операции
Творчески снимки.......................................................... 42
Разфокусиране на фона............................................... 43
Осветеност..................................................................... 44
Цветност......................................................................... 45
Яркост............................................................................ 46
Картинен ефект............................................................. 47
3BG
Продължава r
Азбучен
указател
Използване на функцията Творчески
разпечатки
Меню
Работа с фотоапарата.................................................. 23
Меню.............................................................................. 29
Запис на изображения.................................................. 36
Възпроизвеждане на изображения.............................. 39
Изтриване на изображения.......................................... 41
Търсене по
примерни
изображения
Как да използвате това упътване................................... 2
Търсене по примерни изображения.............................. 7
Идентификация на частите.......................................... 13
Списък с икони на екрана............................................. 20
Съдържание
Съдържание
Търсене по
примерни
изображения
Автоматична настройка................................................ 64
Допълнителни автоматични настройки....................... 66
Избор на сцена.............................................................. 68
Широкообхватна панорама........................................... 70
Ръчна експонация......................................................... 72
Приоритет на скоростта на затвора............................. 74
Приоритет на диафрагмата.......................................... 75
Автоматично програмиране.......................................... 76
Съдържание
Използване на диска за избор на режим
(само за NEX-6)
Използване на функции с диска за управление
Бутон Fn......................................................................... 62
Използване на функции с бутона AEL
(само за NEX-6)
Бутон AEL (само за NEX-6)........................................... 63
4BG
Продължава r
Азбучен
указател
Използване на функции с бутона Fn
Меню
DISP (Съдържание на дисплея)................................... 49
(Компенсация на експонацията).............................. 52
(Режим на работа)............................................... 53
(ISO)........................................................................... 60
(Индекс с изображения)........................................... 61
Свързване към друго оборудване
Меню
Преглед на изображения на телевизионен екран.... 203
Използване на компютър............................................ 206
Използване на софтуера............................................ 208
Свързване на фотоапарата към компютър............... 211
Създаване на диск с видеоклипове........................... 213
Отпечатване на снимки............................................... 217
Търсене по
примерни
изображения
Shoot Mode (Режим на запис) (само за NEX-5R)........ 30
Camera (Фотоапарат).................................................... 30
Image Size (Размер на изображение).......................... 31
Brightness/Color (Осветеност/Цветност)...................... 31
Playback (Възпроизвеждане)........................................ 32
Application (Приложение).............................................. 32
Setup (Настройки).......................................................... 32
Съдържание
Използване на функциите в менюто
Прибавяне на функции за фотоапарата
Отстраняване на проблеми
Отстраняване на проблеми........................................ 222
Предупредителни съобщения.................................... 229
5BG
Продължава r
Азбучен
указател
Прибавяне на функции за фотоапарата (Сваляне на
приложения)................................................................ 218
Стартиране на сваленото приложение...................... 221
Азбучен указател
Търсене по
примерни
изображения
Използване на фотоапарата в чужбина.................... 232
Карта-памет................................................................. 233
Батерия “InfoLITHIUM”................................................ 235
Зареждане на батерията............................................ 237
Адаптер за байонет..................................................... 238
Електронен визьор (продава се отделно)
(само за NEX-5R)......................................................... 240
AVCHD формат............................................................ 241
Почистване.................................................................. 242
Съдържание
Други
Азбучен указател......................................................... 243
Меню
В това ръководство са описани функциите с моделите NEX-6 и NEX-5R.
Илюстрациите и екранният дисплей се отнасят за модела NEX-6, освен ако
не е отбелязано друго.
Основните характеристики за всеки от моделите са както следва:
Диск за избор Сензорен
на режим
панел
Визьор
Светкавица
NEX-6
Съвместим
Несъвместим
Вграден
Вградена/Външна
(продава се
отделно)
NEX-5R
Несъвместим
Съвместим
Външен (продава
се отделно)
Външна (продава
се отделно)
Азбучен
указател
Име на
модела
6BG
“Искам да заснема тази сцена, но как да го направя?” Можете лесно да
откриете отговора, като прегледате примерните изображения в този раздел.
Щракнете върху желаното изображение.
Ако щракнете върху изображение, екранът ще прескочи към страницата с
функцията, която описва записа на подобен тип изображения.
Прегледайте тези описания, както и съветите за запис, които се извеждат на екрана
на фотоапарата.
Вижте страниците в скоби за подробности относно операцията.
Търсене по
примерни
изображения
Снимки на хора (стр. 8)
Запис на макро изображения (стр. 9)
Снимки на пейзажи (стр. 10)
Запис на залези/нощни сцени (стр. 11)
Запис на бързо-движещи се обекти (стр. 12)
Съдържание
Търсене по примерни изображения
Меню
Съдържание
Задействане на затвора при
разпознаване на усмивка
Когато фотоапаратът разпознае усмивка, затворът автоматично се освобождава.
2 За да зададете чувствителност при
разпознаване на усмивка, OPTION t
желана настройка.
3 Изчакайте усмивката да бъде разпозната.
Рамка за разпознаване на
Меню
лице (оранжева)
Когато нивото на усмивката надвиши точката b
Индикатор за
на индикатора, фотоапаратът автоматично записва
разпознаване на
изображението. Ако натиснете бутона на затвора, докато усмивка
операцията [Smile Shutter] се извършва, фотоапаратът
записва изображението и след това се връща в режим [Smile
Shutter].
4 За да излезете от режима [Smile Shutter], MENU t [Camera] t
[Smile Shutter] t [Off].
(Изключен)
Не използва функцията Задействане на затвора при
разпознаване на усмивка
Азбучен
указател
(Включен)
Използва функцията Задействане на затвора при
разпознаване на усмивка
Можете да зададете чувствителността при разпознаване на усмивка с OPTION.
(Включена:
Широка усмивка)
Разпознава широки усмивки.
(Включена:
Нормална
усмивка)
Разпознава нормални усмивки.
(Включена:
Бегла усмивка)
Разпознава бегли усмивки.
Забележки
• Не можете да използвате [Smile Shutter] със следните функции:
– [Hand-held Twilight], [Anti Motion Blur] в [Scene Selection]
– [Sweep Panorama]
– [Manual Focus]
• Ако зададете [Smile Shutter] в положение [On], докато се използва функцията [Zoom] на
фотоапарата, функцията [Zoom] ще се отмени.
• Възможно е усмивките да не бъдат правилно разпознати в зависимост от условията.
• Режимът на запис автоматично преминава в положение [Single Shooting].
91BG
Продължава r
7BG
Продължава r
Азбучен
указател
Усмихнато лице (91)
1 MENU t [Camera] t [Smile Shutter] t [On].
Търсене по
примерни
изображения
Щракнете
Съдържание
Снимки на хора
Човек, осветен от свещи (69)
Човешка фигура на преден план
през нощта (68)
Движеща се човешка фигура (60)
Групова снимка (56, 57)
Човешка фигура, осветена
отзад (77)
Азбучен
указател
Усмихнато лице (91)
Меню
Една и съща сцена с различна
яркост (58)
Търсене по
примерни
изображения
Само основният обект е фокусиран,
а фонът е разфокусиран (43)
Меки тонове на човешката
кожа (94)
8BG
Продължава r
Съдържание
Запис на макро изображения
Намаляване на количеството
светлина от светкавицата (109)
Ръчен фокус (79)
Запис на обекти с по-добра
осветеност (52)
Предотвратяване на
вибрациите на фотоапарата при
снимки на закрито (60)
Запис на храни с примамливи
цветове (52)
Азбучен
указател
Цветя (68)
Меню
Регулиране на цветовете спрямо
осветлението при снимки на
закрито (105)
Търсене по
примерни
изображения
Разфокусиране на фона (43)
9BG
Продължава r
Съдържание
Снимки на пейзажи
Търсене по
примерни
изображения
Течаща вода (74)
Запис на живи зелени цветове (114)
Есенни листа (114)
Меню
Запис на живи небесни цветове (52)
Азбучен
указател
110
Панорамни снимки (70)
Сцена с широка гама на
осветеност (110)
Разфокусиране на фона (43)
Снимка на светъл екстериор от
тъмен интериор (110)
Запазване на нивото на записа (136)
10BG
Продължава r
Търсене по
примерни
изображения
Придържане на фотоапарата с ръка (68)
Съдържание
Запис на залез/нощни сцени
Запис на червените отсенки
при залез (68)
Една и съща сцена с различна
яркост (58)
Разфокусиране на фона (43)
Азбучен
указател
Запис на светлинни следи (77)
Меню
Фойерверки (73)
Предотвратяване на
трептенето на фотоапарата (56)
11BG
Продължава r
Когато обектът се приближава към
фотоапарата (79)
Запис на най-добрите моменти (55)
Меню
Пресъздаване на напрегнати сцени
с действие (74)
Търсене по
примерни
изображения
Следване на движещ се обект (83)
Съдържание
Запис на бързо-движещи се обекти
Азбучен
указател
12BG
NEX-6
A Светкавица (77)
B Бутон на затвора (36)
C Кукичка за раменната дръжка
D Бутон Fn (Функция) (62)
E Датчик за дистанционно управление (59)
F Ключ ON/OFF (Захранване)
G Помощна лампичка за автофокус/
Лампичка за таймера за автоматично
включване/Лампичка за разпознаване на
усмивка
H Гнездо за аксесоари1) 2) (NEX-6)/
Терминал за включване на допълнителни
аксесоари 23) (NEX-5R)
Азбучен
указател
1)
За подробности относно съвместимите
аксесоари за гнездото, посетете Интернет
страницата на Sony за вашия регион и
се консултирайте с вашия доставчик или
местен упълномощен сервиз. Можете
да използвате също аксесоарите за
гнездото. Операциите с артикули на друг
производител не са гарантирани.
2)
Аксесоарите, предназначени за гнездо с
автоматично заключване, могат да бъдат
прикрепяни чрез адаптер за гнездото
(продава се отделно).
3)
ожете да прикрепяте и аксесоари,
М
предназначени за включване към терминала за
допълнителни аксесоари.
Не можете да използвате функцията [Selfportrait Self-timer], когато към терминала за
включване на допълнителни аксесоари 2 е
прикрепна светкавица HVL-F7S (приложена
в комплекта) или друг артикул.
4)
окато записвате видеоклип, не закривайте
Д
тази част.
5)
Не докосвайте директно тази част.
Когато не е прикрепен
обектив.
Меню
I Микрофон4)
J Обектив
K Бутон за освобождаване на обектива
L Байонет
M Сензор за изображение5)
N Контактна част за връзка с обектива5)
Търсене по
примерни
изображения
NEX-5R
За подробности относно операциите
вижте страниците, указани в скоби.
Съдържание
Идентификация на частите
13BG
Продължава r
A маркировка за позициониране на
сензора за изображение (79)
B Визьор (само за NEX-6)
C Капаче на окуляра (само за NEX-6)
• Не е прикрепено към фотоапарата
фабрично.
Меню
Азбучен
указател
14BG
Продължава r
Търсене по
примерни
изображения
NEX-5R
D Сензор за засичане на око (само за
NEX-6)
E Wi-Fi сензор (вграден)
F Лампичка за зареждане
G Micro USB терминал (211)
H HDMI терминал (203)
I LCD екран (само за NEX-6)/LCD екран/
Сензорен панел (само за NEX-5R)
J Бутон (Изваждане на светкавицата)
(само за NEX-6) (77)
(Възпроизвеждане) (39)
L Бутон
K Диск за избор на режим (само за
NEX-6) (28)
M Контролен диск (25)
N Бутон MOVIE (36)
O Бутон AEL (само за NEX-6) (165)
P Функционален бутон А (26)
Q Контролен диск (23)
R Функционален бутон С (26)
S Функционален бутон В (26)
T Диск за регулиране на диоптъра
(само за NEX-6)
Съдържание
NEX-6
Съдържание
z LCD екран
NEX-6:
• Можете да регулирате LCD екрана под
ъгъл, който е лесен за наблюдение, за да
снимате от всякаква позиция.
• Можете да регулирате LCD екрана нагоре, под
ъгъл от 90 градуса.
Търсене по
примерни
изображения
NEX-5R:
• Можете да регулирате LCD екрана под
ъгъл, който е лесен за наблюдение, за да
снимате от всякаква позиция.
Меню
• Наклонете LCD екрана на 180 градуса
нагоре, когато активирате режима за
самоснимачка. Таймерът за включване
автоматично се задава на 3 секунди в
настройката по подразбиране.
Азбучен
указател
• Когато прибирате LCD екрана след запис със
самоснимачка, свалете екрана така, че да се
прибере плътно към тялото на фотоапарата,
след това го плъзнете нагоре, докато долната
му част се изравни с дъното на фотоапарата.
15BG
Продължава r
A Капаче за батерията/картата-памет
B Лампичка за достъп
C Гнездо за поставяне на картата-памет
D Отделение за батерията
E Капаче на свързващата част
• Уверете се, че не защипвате кабела, когато
затваряте капачето.
F Гнездо за статив
G Говорител
16BG
Продължава r
Азбучен
указател
• Използвайте статив с дължина на винта,
която е по-малка от 5.5 mm. Ще бъде
невъзможно да закрепите стабилно
фотоапарата към статив, ако използвате
винт, който е по-дълъг от 5.5 mm, и може
да повредите фотоапарата.
Меню
NEX-5R
Търсене по
примерни
изображения
• Използвайте го, когато работите с
променливотоков адаптер AC-PW20
(продава се отделно). Пoставете
свързващата част в отделението за
батерията, след това прекарайте кабела
през капачето на свързващата част, както
е показано по-долу.
Съдържание
NEX-6
Съдържание
HVL-F7S светкавица (само за NEX-5R)
A Винт
B Светкавица1)
C Конектор1)
1)
Търсене по
примерни
изображения
е докосвайте директно тази част. Ако е
Н
замърсена, почистете я с мека текстилна
кърпичка.
Обектив
A Пръстен за приближение/фокусиране
B Лост за приближение
C Маркировка за закрепяне
D Свързваща част на обектива1)
Азбучен
указател
1)
Не докосвайте директно тази част.
z Използване на пръстена за приближение/фокусиране
Когато прикрепите E PZ 16 – 50 mm F3.5-5.6 OSS обектив, функциите, които се задават
за пръстена за приближение/фокусиране, се променят в зависимост от настройката за
[AF/MF Select] (стр. 79).
Избор на автофокус/
ръчен фокус
(Автофокус)
(DMF (Директен
ръчен фокус))
(Ръчен фокус)
Меню
E PZ 16 – 50 mm F3.5-5.6 OSS (приложен към моделите
NEX-6L/6Y/5RL/5RY)
Функции, зададени за пръстена за приближение/
фокусиране
Приближение
Преди да натиснете бутона на затвора наполовина:
Приближение Когато натискате бутона на затвора
наполовина: Фокусиране
Фокус
17BG
Продължава r
A Маркировка за прикрепяне на сенника
1)
Не докосвайте директно тази част.
Търсене по
примерни
изображения
B Пръстен за фокусиране
C Пръстен за приближение
D Скала на фокусното разстояние
E Маркировка за фокусното разстояние
F Свързваща част на обектива1)
G Маркировка за закрепяне
Съдържание
E18 – 55 mm F3.5-5.6 OSS (приложен към NEX-5RK)
Меню
Азбучен
указател
18BG
Продължава r
Съдържание
Е55 - 210 mm F4.5-6.3 OSS (приложен към моделите NEX-6Y/5RY)
Търсене по
примерни
изображения
Меню
Азбучен
указател
A Пръстен за фокусиране
B Пръстен за приближение
C Скала на фокусното разстояние
D Маркировка за фокусното разстояние
E Свързваща част на обектива 1)
F Маркировка за закрепяне
1)
Не докосвайте директно тази част.
19BG
Съдържание
Списък с икони на екрана
Иконите се извеждат на екрана, за да покажат състоянието на фотоапарата.
Можете да промените дисплея на екрана, като използвате DISP (Дисплей със
съдържание) на диска за управление (стр. 49).
Режим на готовност за запис
A
Индикация
Търсене по
примерни
изображения
Дисплей
Режим на запис
PASM
Избор на сцена
Меню
Икона за разпознаване
на сцена
Графичен дисплей
Карта-памет/Качване в
Интернет
100
Брой снимки, които
можете да запишете
123Min
Време за запис на
видеоклипове
Азбучен
указател
Запис на видеоклип
Съотношение на
снимките
Възпроизвеждане
16M 14M
8.4M 7.1M
4M 3.4M
Размер на снимките
RAW
RAW+J
FINE STD
Качество на снимките
60i/50i
60i/50i
60p/50p
24p/25p
24p/25p
Режим на запис на
видеоклипове
100%
Оставащ капацитет на
батерията
Светкавицата се зарежда
20BG
Продължава r
Индикация
Помощна лампичка за
автофокус
Преглед на моментните
настройки
Не записва звук, докато
записвате видеоклипове
Дисплей
Индикация
Функционални бутони
C
Дисплей
Индикация
Режим на работа със
светкавицата/Намаляване
на ефекта “червени
очи” (Индикацията се
отнася само за модела
NEX-6)
±0.0
Компенсация на
светкавицата
Режим на работа
Включена функция
за намаляване на
смущенията от вятъра
Стабилизация/
Предупреждение за
стабилизация
Контролен диск
Меню
Таймер за автоматично
включване на
самоснимачка (само за
NEX-5R)
Търсене по
примерни
изображения
Състояние на операциите
със сензорния панел
(Включване на затвора с
докосване/Проследяване
на обект/Изключване
на операциите със
сензорния панел) (само
за NEX-5R)
B
Съдържание
Дисплей
Режим на измерване
Грешка при свързването
на електронния визьор
(продава се отделно)
(само за NEX-5R)
Режим за избор на
областта за фокусиране
Разпознаване на лице
AWB Баланс на бялото
Предупреждение за
прегряване
Файлът с базата данни е
пълен/Грешка във файла
с базата данни
Скала на приближение
Интелигентно
приближение
Приближение за ясно
изображение
7500K A7 G7
Ефект на меки тонове на
човешката кожа
DRO/Auto HDR
Автоматично кадриране
на портрети
Творчески стил
Цифрово приближение
Режим на преглед
Папка за
възпроизвеждане –
Номер на файл
Задействане на затвора
при разпознаване на
усмивка
Картинен ефект
Защита
Ред на отпечатване
Излъчва се Wi-Fi сигнал
21BG
Продължава r
Азбучен
указател
Предупреждение
за прегряване на
електронния визьор
(продава се отделно)
(само за NEX-5R)
Режим на фокусиране
Индикация
Съдържание
Дисплей
Индикатор за
чувствителност при
разпознаване на усмивка
Дисплей
Търсене по
примерни
изображения
D
Индикация
Нивелир
Точки за фазово
разпознаване на обхвата
за автофокус
Състояние на фокуса
1/125
Скорост на затвора
F3.5
Стойност на диафрагмата
±0.0
Меню
z
Ръчно измерване
Компенсация на
експонацията
Азбучен
указател
ISO400
ISO чувствителност
АЕ в заключено
положение
Индикатор за скорост на
затвора
Индикатор за
диафрагмата
REC 0:12
Времетраене на
видеоклипа (минути:
секунди)
2012-1-1
9:30AM
Дата/час на записаното
изображение
12/12
Номер на изображението/
Брой изображения в
режим на преглед
Извежда се, когато
HDR не работи за
изображението.
Извежда се, когато [Picture Effect] не е сработил.
Ключ ON/OFF за запис
чрез докосване на екрана
(само за NEX-5R)
Хистограма
22BG
Дискът за управление, контролният диск, функционалните бутони и сензорният
панел (само за NEX-5R) ви позволяват да използвате различните функции на този
фотоапарат.
NEX-6
NEX-5R
Контролен
диск
Диск за
управление
Функционални
бутони
Диск за
управление
Диск за управление
23BG
Продължава r
Азбучен
указател
Когато записвате, към диска за управление са зададени следните функции: DISP
(Извеждане на съдържание), (Компенсация на експонацията),
(Режим на
(ISO). Когато възпроизвеждате, към диска за управление са зададени
работа) и
следните функции: DISP (Извеждане на съдържание) и
(Индекс с изображения).
Меню
Функционални
бутони
Търсене по
примерни
изображения
Контролен
диск
Съдържание
Работа с фотоапарата
Съдържание
Когато завъртите или натиснете горната/долната/дясната/лявата част на диска
за управление, като следвате дисплея на екрана, можете да изберете опциите с
настройки. Вашият избор ще се въведе, когато натиснете централната част на диска
за управление.
Търсене по
примерни
изображения
Стрелката означава, че можете да
завъртите диска за управление.
Меню
Когато опциите са изведени на екрана,
можете да ги преглеждате, като завъртите
или натиснете горната/долната/лявата/
дясната част на диска за управление.
Натиснете диска в центъра, за да въведете
избора си.
Азбучен
указател
Забележки
• Функцията за сваляне на приложения може да не работи в някои държави/региони.
24BG
Продължава r
Съдържание
Контролен диск
Можете да зададете стойност на диафрагмата и скорост на затвора, като
завъртите контролния диск. Настройките, които са зададени за контролния диск,
се променят за всеки режим на запис.
NEX-6
Търсене по
примерни
изображения
Контролен диск
Меню
NEX-5R
Стойност на диафрагмата и скорост на
затвора, и т.н.
Контролен диск
Азбучен
указател
Стойност на диафрагмата и скорост на
затвора, и т.н.
25BG
Продължава r
Меню
C
В този случай функционалният
бутон А работи като бутона
MENU (Меню), функционалният
бутон В работи като бутона
(Преглед на смартфон).
Търсене по
примерни
изображения
A
Съдържание
Функционални бутони
Функционалните бутони имат различни приложения в зависимост от ситуацията.
Ролята (функцията), която към текущия момент изпълнява всеки от функционалните
бутони, се извежда на екрана.
За да използвате функцията, изведена в горния десен ъгъл на екрана, натиснете
функционален бутон А. За да използвате функцията, изведена в долния десен ъгъл
на екрана, натиснете функционален бутон В. За да използвате функцията, изведена в
центъра на екрана, натиснете центъра на диска за управление (функционален бутон С).
Можете да задавате функции към функционалния бутон В (стр. 163).
В това ръководство функционалните бутони се извеждат чрез иконата или функцията
на екрана.
B
Сензорен панел (само за NEX-5R)
Азбучен
указател
Можете да работите с фотоапарата интуитивно, като докоснете екрана или като
плъзнете пръст по екрана. Докоснете опция на екрана, за да я изберете. Плъзнете
вашия пръст по екрана, за да прегледате опциите, които не са видими.
Докоснете опция, за да я изберете.
Като плъзнете пръст по екрана, можете да изведете
скритите опции. Опциите на екрана се сменят от тези, които
не се виждат.
26BG
Продължава r
Съдържание
Операции (само за NEX-5)
Можете да избирате опции и да извършвате настройки по два начина: като
използвате диска за управление и като докосвате и плъзгате пръста си по екрана
(Сензорен панел).
Операция
Диск за управление
Сензорен панел
Завъртете или натиснете горната/
долната/лявата/дясната част на
диска за управление и след това
натиснете в центъра
Докоснете желаната опция.
За да изведете
скрити опции
Завъртете или натиснете горната/
долната част на диска за
управление, докато опцията се
изведе на екрана.
Плъзнете пръст нагоре или
надолу по екрана, докато
опцията се изведе.
За да зададете
стойност или за
да регулирате
нивото на
разфокусиране
Завъртете диска за управление.
Плъзнете индикатора с
пръста си.
Меню
Азбучен
указател
За да
Завъртете диска за управление или
възпроизвеждате натиснете лявата/дясната му част.
следващо или
предходно
изображение
Търсене по
примерни
изображения
За да изберете
опция
Плъзнете пръст наляво или
надясно по екрана.
Забележки
• Можете да извършвате повечето операции както с диска за управление/функционалните бутони,
така и със сензорния панел. Въпреки това някои операции могат да бъдат извършвани само по
единия или другия начин.
• Избягвайте следните действия, когато използвате сензорния панел:
– Не използвайте остри предмети като например моливи и химикали, и не драскайте сензорния
панел с нокът.
– Не работете със сензорния панел, когато ръката, в която държите фотоапарата, също докосва
екрана.
27BG
Продължава r
NEX-6:
1 Завъртете диска за избор на режим и задайте желания режим на запис.
Съдържание
Режим на запис
Изберете режима на запис според обекта.
Търсене по
примерни
изображения
Меню
NEX-5R:
Азбучен
указател
1 MENU t Изберете [Shoot Mode].
Или изберете MODE.
MENU
MODE
2 Завъртете диска за управление и изберете желания режим за запис;
после натиснете центъра на диска.
Или плъзнете пръста си нагоре или надолу по екрана, за да
преместите желания режим в центъра на екрана, след това
докоснете режима.
28BG
Съдържание
Меню
Можете да зададете основните настройки на фотоапарата като цяло или да
извършвате операции по запис, възпроизвеждане и други операции.
NEX-6
NEX-5R
Търсене по
примерни
изображения
1 Изберете MENU.
MENU
Диск за управление
Забележки
• Функцията за сваляне на приложения може да не работи в някои държави/региони.
29BG
Продължава r
Азбучен
указател
3 Като следвате инструкциите на екрана,
изберете желаната опция и натиснете
централната част на диска за управление,
за да направите избора си.
Меню
2 Изберете желаната опция, като натиснете
горната/долната/дясната/лявата част на
диска за управление, и след това натиснете
централната му част.
Intelligent Auto (Автоматична
настройка)
Фотоапаратът анализира обекта и извършва необходимите
настройки. С тази опция ще се наслаждавате на автоматичен запис
с подходящи настройки.
Scene Selection (Избор на сцена)
Записва с предварително зададени настройки в зависимост от
обекта или условията за запис.
Sweep Panorama (Широкообхватна
панорама)
Записва панорамни изображения.
Manual Exposure (Ръчна
експонация)
Регулира диафрагмата и скоростта на затвора.
Shutter Priority (Приоритет на
скоростта на затвора)
Регулира скоростта на затвора, за да запечата движението на
обекта.
Aperture Priority (Приоритет на
диафрагмата)
Регулира обхвата на фокуса или разфокусира фона.
Program Auto (Режим на
автоматично програмиране)
Записва автоматично като ви позволява да задавате ваши
настройки, с изключение на настройката за експонацията (отвор на
диафрагмата и скорост на затвора).
Меню
Записва изображения с по-широка гама от настройки отколкото
в режим Intelligent Auto (Автоматична настройка). Разпознава и
преценява автоматично условията на запис, извършва Auto HDR и
избира най-доброто изображение.
Търсене по
примерни
изображения
Superior Auto (Допълнителни
автоматични настройки)
Съдържание
Shoot Mode (Режим на запис) (само за NEX-5R)
Позволява ви да избирате режим на запис като например режим на експониране,
панорамен режим, [Scene Selection].
Drive Mode (Режим на работа)
Избира режима на работа като например продължителен
запис, запис с таймера за автоматично включване или
експонационен клин.
Flash Mode (Режим на запис със
светкавицата)
Избира начин, по който да използвате светкавицата.
AF/MF Select (AF/MF избор)
Избира режим на автоматично или ръчно фокусиране.
Autofocus Area (Област за
автофокус)
Избира областта, в която да фокусира.
Autofocus Mode (Режим за
автофокус)
Избира режима на автофокус.
Touch Shutter (Запис с докосване
на екрана) (само за NEX-5R)
Включва или изключва функцията за запис чрез докосване на
екрана.
Object Tracking (Проследяване
на обект)
Задържа фокуса върху определен обект, докато обектът се
проследява.
Zoom (Приближение)
Задава скалата на приближение за функцията [Zoom] на
фотоапарата.
Face Detection (Разпознаване
на лице)
Автоматично разпознава лицата на хората и регулира фокуса и
експонацията в зависимост от лицето.
Face Registration (Регистриране
на лица)
Регистрира или променя човека, върху който фотоапаратът
фокусира с приоритет.
Smile Shutter (Задействане на
затвора при разпознаване на
усмивка)
Всеки път, когато фотоапаратът разпознае усмивка, затворът
автоматично сработва.
30BG
Продължава r
Азбучен
указател
Camera (Фотоапарат)
Позволява ви задавате функции за запис, като например продължителен запис, запис
с таймера за автоматично включване и запис със светкавицата.
Soft Skin Effect (Ефект на меки
тонове на човешката кожа)
Записва човешката кожа с меки тонове при включена функция
Разпознаване на лице.
Shooting Tip List (Списък със
съвети за запис)
Позволява ви да прегледате всички съвети за запис.
LCD Displays (DISP) (LCD
дисплей)
Превключва информацията, която е изведена на LCD екрана.
Finder Display(DISP) (Дисплей
на визьора)
Превключва информацията, която ще се изведе на екрана за
запис с електронния визьор (продава се отделно за модела
NEX-5R).
DISP Button(Monitor) (Бутон
DISP (Монитор))
Задава режимите на дисплея, които ще се изведат на LCD
екрана, когато натиснете бутона DISP.
Търсене по
примерни
изображения
Анализира сцената, когато записвате лице, и запазва друго
изображение с по-подходяща композиция.
Съдържание
Auto Port. Framing
(Автоматично кадриране на
портрет)
Image size (Размер на изображение)
Позволява ви да изберете размера на изображението и съотношението на екрана.
Image Size (Размер на
изображение)
Избира размера на изображението.
Aspect Ratio (Съотношение на
екрана)
Избира съотношението на екрана.
Quality (Качество)
Избира формата на компресията.
Меню
Снимки
Панорамни снимки
Избира размера на панорамното изображение.
Panorama Direction (Посока
на запис на панорамно
изображение)
Избира посоката на въртене на фотоапарата, когато записвате
панорамни изображения.
Азбучен
указател
Image Size (Размер на
изображението)
Видеоклип
File Format (Формат на файла)
Избира AVCHD или MP4.
Recording Setting (Настройки
на записа)
Избира размера на изображението, скоростта на обновяване на
кадрите и качеството на видеоклиповете.
Brightness/Color (Осветеност/Цветност)
Позволява ви да извършвате настройки за осветеността като например режим на
измерване, и настройки на цветовете като например баланс на бялото.
Exposure Comp. (Компенсация
на експонацията)
Компенсира осветеността на цялото изображение.
ISO
Задава ISO светлочувствителността.
White Balance (Баланс на
бялото)
Регулира цветните тонове в зависимост от условията на
осветеност на околната среда.
Metering Mode (Режим на
измерване)
Избира начина, който се използва за измерване на
осветеността.
Flash Comp. (Компенсация на
светкавицата)
Регулира количеството светлина от светкавицата.
DRO/Auto HDR
Автоматично поправя осветеността и контраста.
Picture Effect (Картинен ефект)
Записва с различни ефекти, за да придаде специфична
атмосфера на изображението.
Creative Style (Творчески стил)
Избира начин на обработка на изображението.
31BG
Продължава r
Съдържание
Playback (Възпроизвеждане)
Позволява ви да задавате функциите за възпроизвеждане.
Slide Show (Изреждане на
изображения)
Автоматично възпроизвежда поредица от изображения.
View on Smartphone (Преглед на
смартфон)
Прехвърля изображенията на смартфон и ги извежда.
Send to Computer (Прехвърляне
на компютър)
Прехвърля изображения на компютър, който е свързан в
мрежа, за да се подсигурият кадрите.
View on TV (Преглед на
телевизор)
Прехвърля изображения към телевизор, който е свързан в
мрежа, за преглед.
Specify Printing (Избор за печат)
Избира изображенията, които да отпечатвате, или извършва
настройки за отпечатване.
Image Index (Индекс с
изображения)
Избира броя на изображенията, които се извеждат на индекс
екрана.
Enlarge Image (Увеличаване
на изображения)
Увеличава изображенията.
Rotate (Въртене)
Завърта изображението.
Protect (Защита)
Защитава изображения или отменя защитата.
Volume Settings (Настройка на
силата на звука)
Задава силата на звука за видеоклиповете.
Display Contents (Извеждане на
съдържание)
Превключва информацията, която е изведена на екрана за
възпроизвеждане.
Азбучен
указател
Позволява ви да определите начина на групиране на
изображенията (Режим на преглед).
Меню
Изтрива изображения.
Still/Movie Select (Избор на
снимка/видеоклип)
Търсене по
примерни
изображения
Delete (Изтриване)
Application (Приложения)
Можете да прибавяте желани функции за вашия фотоапарат, като се свържете с
Интернет страницата за сваляне на приложения “PlayMemories Camera Apps”.
Setup (Настройки)
Позволява ви да извършвате по-подробни настройки за запис или да променяте
настройките на фотоапарата.
Настройки за запис
AEL w/ shutter (AEL с
включване на затвора)
Включва или изключва фиксирането на експонацията, когато
натиснете бутона на затвора наполовина.
AF Illuminator (Помощна
лампичка за автофокус)
Включва AF лампичката, за да помогне при фокусирането на
места с ниска осветеност.
Phase Detection AF Area (Фазово
разпознаване на областта за
автофокус)
Извежда или скрива точките за фазово разпознаване на
областта за автофокус на екрана.
Red Eye Reduction (Намаляване
на ефекта “червени очи”)
Когато използвате светкавицата, тя светва преди записа, което
предотвратява ефекта на “червените очи”.
FINDER/LCD Setting
Задава начина на превключване между електронния визьор
(продава се отделно за NEX-5R) и LCD екрана.
Live View Display (Извеждане
на моментните настройки)
Позволява ви да избирате дали да извеждате стойността на
компенсацията за експонацията и др. на екрана.
32BG
Продължава r
Peaking Level (Ниво на
подчертаване)
Подчертава контурите на фокусния обхват с определен цвят.
Peaking Color (Цвят за
подчертаване)
Задава цвета, който се използва за функцията за подчертаване.
Clear Image Zoom
(Приближение за ясно
изображение)
Приближава изображението с по-добро качество отколкото в
режим на цифрово приближение.
Digital Zoom (Цифрово
приближение)
Приближава изображението повече, отколкото в режим на
приближение за ясно изображение. Можете да използвате тази
функция и при запис на видеоклипове.
Self-portrait Self-timer (Таймер
за автоматично включване
на самоснимачка) (само за
NEX-5R)
Задава режима на запис, когато LCD екранът е наклонен на
180 градуса нагоре. Когато зададете [Self-portrait Self-timer]
в положение [On], 3-секундният таймер се включва и можете
да намалите трептенето на фотоапарата, когато снимате
автопортрет.
S. Auto Image Extract.
(Прехвърляне на изображения с
допълнителни настройки)
Задава настройка за запазване или не на всички изображения,
записани продължително в режим [Superior Auto].
MF Assist (Помощ при ръчно
фокусиране)
Извежда увеличено изображение при ръчно фокусиране.
MF Assist Time (Време при
помощ при ръчно фокусиране)
Задава времето, за което изображението ще се извежда
увеличено.
Color Space (Цветова гама)
Променя вида на цветовата гама.
SteadyShot (Стабилизация)
Компенсира движението на фотоапарата.
Release w/o Lens (Запис с/без
обектив)
Задава настройка дали да освободи затвора или не, когато
няма обектив.
Eye-Start AF
Включва/изключва използването на автофокуса, когато гледате
през електронния визьор (продава се отделно за NEX-5R) с
прикрепен LA-EA2 адаптер за байонет (продава се отделно).
Front Curtain Shutter
(Електронен затвор с предно
перде)
Включва/изключва използването на функцията за електронно
намаляване на времето между включването на затвора.
Long Exposure NR (Намаляване
на цветния шум при дълга
експонация)
Задава настройка за намаляване на смущенията, когато
записвате с дълга експонация.
High ISO NR (Намаляване на
шума при висока стойност на
ISO)
Задава настройка за намаляване на смущенията, когато
записвате с висока стойност на ISO.
Lens Comp.: Shading
(Компенсация от обектива:
Затъмняване)
Компенсира затъмняването в ъглите на екрана.
Lens Comp.: Chro. Aber.
(Компенсация от обектива:
Отклонения в цветовете)
Намалява отклоненията в цветовете в ъглите на екрана.
Lens Comp.: Distortion
(Компенсация от обектива:
Смущения)
Компенсира смущенията на екрана.
Face Priority Tracking
(Проследяване на лице с
приоритет)
Включва или изключва функцията за приоритетно следене на
лице в режим на следене на обект.
33BG
Продължава r
Азбучен
указател
Включва насочващите линии, които ви помагат да извършите
композицията на изображението.
Меню
Grid Line (Насочващи линии)
Търсене по
примерни
изображения
Задава времето за извеждане на изображението веднага след
записа.
Съдържание
Auto Review (Автоматичен
преглед)
Movie Audio Rec (Запис на звук
за видеоклип)
Включва записа на звук при запис на видеоклип.
Wind Noise Reduct. (Намаляване
на смущенията от вятъра)
Намалява смущенията, причинени от вятъра при запис на
видеоклипове.
AF Micro Adj. (Автоматична
фина настройка на рефлектора
за автоматично фокусиране)
Автоматично регулира фино фокусираната позиция, когато
използвате LA-EA2 адаптер (продава се отделно).
Търсене по
примерни
изображения
Включва автоматична настройка на скоростта на затвора по
време на запис на видеоклипове, ако обектът е тъмен.
Съдържание
Auto Slow Shutter (Автоматичен
бавен затвор)
Основни настройки
Избира първото изведено меню от главното меню или
последния екран с менюта.
Function Menu Settings (Меню с
настройки за функциите)
Задава функции за бутона Fn (Функция).
Бутон MOVIE
Включва или изключва бутона MOVIE.
Custom Key Settings (Настройки
на функционалните бутони)
Задава функции за функционалните бутони и бутона AEL
(бутонът AEL е наличен само при модела NEX-6).
Touch Operation (Работа със
сензорния панел) (само за
NEX-5R)
Включва или включва операциите със сензорния панел.
Beep (Звуков сигнал)
Избира краткия звуков сигнал, който се възпроизвежда при
работата с фотоапарата.
Language (Език)
Меню
Menu start (Стартиране на
менюто)
Избира езика, който да се използва на екрана.
Задава датата и часа.
Area Setting (Настройка на
областта)
Избира областта на използване на фотоапарата.
Help Guide Display (Дисплей с
помощни съобщения)
Включва или изключва дисплея с помощните съобщения.
Power Save (Икономичен режим)
Задава нивото на функцията за пестене на енергия.
Power Saving Start Time (Време
за включване на икономичния
режим)
Задава времето, след което фотоапаратът преминава в
икономичен режим.
LCD Brightness (Яркост на LCD
екрана)
Задава яркостта на LCD екрана.
Viewfinder Bright. (Яркост на
визьора)
Задава яркостта на електронния визьор (продава се отделно за
NEX-R5).
Display Color (Цвят на дисплея)
Извежда цвета на LCD монитора.
Wide Image (Широко
изображение)
Избира начина на извеждане на широки изображения.
Playback Display (Дисплей за
възпроизвеждане)
Избира начина, който да се използва за възпроизвеждане на
портретни изображения.
HDMI Resolution (HDMI
резолюция)
Задава резолюцията, когато свържете към HDMI телевизор
CTRL FOR HDMI
Задава настройка дали да управлявате фотоапарата с
устройството за дистанционно управление на “BRAVIA” Syncсъвместим телевизор.
USB Connection (USB връзка)
Избира начина, който се използва за USB връзка за всеки
компютър или USB устройството, свързано към фотоапарата.
Cleaning Mode (Режим на
почистване)
Позволява ви да почиствате сензора за изображението.
Азбучен
указател
Date/Time Setup (Настройка на
датата и часа)
34BG
Продължава r
Позволява ви да извършвате регулиране, когато бутоните на
сензорния панел не реагират при докосване.
Version (Версия)
Извежда версията на фотоапарата и обектива/адаптера за
байонет.
Demo Mode (Демонстрационен
режим)
Задава настройка дали да се изведе режимът на демонстрация
за видеоклипове.
Initialize (Връщане на
фабричните настройки)
Връща настройките на фотоапарата към фабричните им
стойности.
Търсене по
примерни
изображения
Настройки за картата-памет
Форматира картата-памет.
File Number (Номер на файла)
Избира начина, който се използва за номерация на файловете
със снимки и MP4 видеоклипове.
Folder Name (Име на папката)
Избира формата за име на папката, в която се съхраняват
снимките.
Select Shoot. Folder (Избор на
папка за запис)
Избира папката за запис, в която записвате снимки и MP4
видеоклипове.
New Folder (Нова папка)
Създава нова папка, в която да записвате снимки и MP4
видеоклипове.
Recover Image DB (Поправка на
файла с базата данни)
Поправя файла с базата данни за видеоклипове, когато бъдат
открити несъответствия.
Display Card Space (Извеждане
на свободното място на картата)
Извежда оставащото време за запис на видеоклипове и
оставащия брой снимки, които можете да запишете на картатапамет.
Access Point Settings
(Настройки на точката за
достъп)
Edit Device Name
(Редактиране на името на
устройството)
Disp MAC Address
(Извеждане на MAC адрес)
Reset View on Smartphone
(Преглед на смартфон)
Reset Network Settings
(Нулиране на мрежовите
настройки)
Можете да регистрирате точката за достъп за
фотоапарата, като натиснете бутона WPS.
Можете да регистрирате точката за достъп ръчно.
Можете да промените името на устройството за
директна Wi-Fi връзка
Извежда MAC адреса на фотоапарата.
Нулира информацията за връзка за [View on Smartphone].
Връща всички мрежови настройки в положенията им по
подразбиране.
* Извежда се, когато използвате Eye-Fi карта (продава се отделно) с вашия фотоапарат.
35BG
Азбучен
указател
Мрежови настройки
WPS Push (Натискане на
WPS бутона)
Активира функцията за качване на фотоапарата, когато
използвате Eye-Fi карта.
Меню
Format (Форматиране)
Eye-Fi настройки*
Upload Settings (Настройки
за качване)
Съдържание
Calibration (само за NEX-5R)
Тази част обяснява записа на изображения, когато използвате фотоапарата с
фабрично-зададените му настройки.
Фотоапаратът сам преценява ситуацията и регулира настройките.
1 Регулирайте ъгъла на LCD екрана и придържайте фотоапарата. Или
погледнете през визьора и придържайте фотоапарата (само за NEX-6).
2 За да заснемете кадър, натиснете бутона на затвора наполовина,
за да фокусирате върху обекта, и след това натиснете бутона
докрай, за да запишете кадъра.
Когато фотоапаратът разпознае и заснеме лице, записаното изображение автоматично
се отрязва до подходящата композиция. Запазват се както оригиналното, така и
отрязаното изображение (стр. 93).
Меню
За да записвате видеоклипове, натиснете бутона MOVIE, за да
започнете записа.
Натиснете отново бутона MOVIE, за да спрете записа.
Търсене по
примерни
изображения
Функцията за разпознаване на сцена сработва.
Съдържание
Запис на изображения
Забележки
• Можете да записвате непрекъснат видеоклип в продължение на 29 минути, и можете да записвате
MP4 видео файл, докато размерът на файла достигне 2 GB. Времената за запис може да се
различават в зависимост от околната температура или условията, при които се извършва записът.
Азбучен
указател
z Разпознаване на сцена
Функцията Разпознаване на сцена позволява фотоапаратът
автоматично да разпознае условията на снимане и да заснеме
кадъра, като използва най-подходящите настройки.
Икона за разпознаване на
сцена и упътване
• Фотоапаратът разпознава следните сцени: (Запис при нощни условия), (Запис
(Портрет при нощни условия),
при нощни условия с използване на статив),
(Портрет с контражур),
(Портрет),
(Пейзаж), (Макро),
(Контражур),
(Прожекторно осветление), (Ниска осветеност) или
(Бебе), и извежда
съответната икона и упътване на LCD екрана, когато сцената бъде разпозната.
36BG
Продължава r
трудно да фокусирате
Когато фотоапаратът не може автоматично да фокусира върху
обекта, индикаторът за фокусиране мига. Композирайте отново
снимката или променете настройката за фокусиране.
Търсене по
примерни
изображения
Индикатор за фокусиране
Индикатор за
фокусиране
Състояние
z свети
свети
Фокусът е заключен.
Фокусът е потвърден. Точката за фокусиране се движи,
като следва движещия се обект.
Меню
свети
z мига
Съдържание
z Съвети за снимане на обект, върху който е
Все още фокусира.
Не може да фокусира.
• Фокусирането може да е трудно в следните ситуации:
Азбучен
указател
– Ако обектът е отдалечен от фотоапарата и е тъмно.
– Ако контрастът между обекта и фона е слаб.
– При обекти, гледани през стъкло.
– За бързо-движещи се обекти.
– Ако фокусирате повърхност, отразяваща светлината, или такава с лъскаво покритие.
– При мигаща светлина.
– При контражурна светлина.
Запис на снимки чрез докосване на екрана
(Запис чрез използване на сензорния панел)
(само за NEX-5R)
Фотоапаратът регулира фокуса и освобождава затвора автоматично, когато докоснете
обекта, който желаете да фокусирате на екрана. Можете да използвате функцията за
запис чрез докосване, когато [Touch Shutter] е зададен в положение [On] в менюто.
1 Докоснете
(Изключен запис чрез използване
на сензорния панел) на екрана.
• Иконата се променя в
(Включен запис чрез използване на
сензорния панел) и функцията се включва.
2 Насочете фотоапарата към обекта, след това
докоснете обекта, който желаете да фокусирате
на екрана.
• На екрана се извежда областта за автофокусиране там, където сте
докоснали. Когато фокусът бъде потвърден, фотоапаратът записва
изображението автоматично.
37BG
Продължава r
Съдържание
Забележки
• Не можете да използвате [Touch Shutter], когато:
– записвате видеоклип
– е активиран режим [Sweep Panorama]
– сте задали [Night Scene] в [Scene Selection]
z Операции чрез докосване, когато записвате снимки
MENU t [Touch Shutter] е в
положение [On]
[Object Tracking] е
в положение [Off]
MENU t [Touch
Shutter] е в
положение [Off]
(Включен
запис чрез
използване на
сензорния панел)
*
(Изключен
—
запис чрез
използване на
сензорния панел)
Проследяване на
*
обект
Запис чрез
докосване
Не работи
Автофокус в
центъра
Когато докоснете екрана, фотоапаратът автоматично
фокусира обекта и освобождава затвора (стр. 84).
Проследяване на обект:
Фотоапаратът фокусира обекта, който сте докоснали на
екрана, и го следи дори ако се движи.
Мястото, което сте докоснали на екрана, се огражда с
рамка и когато натиснете бутона на затвора наполовина,
обектът в рамката се фокусира. За да отмените
на екрана.
автофокуса при докосване, докоснете
Азбучен
указател
Запис чрез докосване:
Автофокус в центъра:
Меню
[Object Tracking] е
в положение [On]
Търсене по
примерни
изображения
(само за NEX-5R)
* Когато [Touch Shutter] е зададен в положение [On], функцията [Object Tracking] е
временно недостъпна.
38BG
Възпроизвежда записани изображения.
1 Натиснете бутона
(Възпроизвеждане).
2 Изберете изображението с диска за управление.
Или, плъзнете пръст по екрана наляво или надясно (само за NEX-5R).
Операция с диска за
управление
Операция със сензорния
панел
За да въведете режим на
пауза/за да възстановите
възпроизвеждането
Натиснете центъра.
Докоснете X/N.
За да превъртите бързо напред
Натиснете дясната част
или завъртете по посока на
часовниковата стрелка.
Докоснете M.
За да превъртите бързо назад
Натиснете лявата част или
завъртете в посока обратна на
часовниковата стрелка.
Докоснете m.
За да възпроизвеждате бавно
напред
Завъртете по посока на
часовниковата стрелка, докато
устройството е в режим на
пауза.
Докоснете
пауза.
За да възпроизвеждате бавно
назад*
Завъртете в посока обратна на
часовниковата стрелка, докато
устройството е в режим на
пауза.
, докато
Докоснете
устройството е в режим на
пауза.
За да регулирате силата на
звука
Натиснете долната част t
горната част/долната част.
-
Меню
Докато възпроизвеждате
видеоклипове
Търсене по
примерни
изображения
3 За да възпроизвеждате панорамни изображения или видеоклипове,
натиснете централната част на диска за управление.
Или, докоснете N на екрана (само за NEX-5R).
Съдържание
Възпроизвеждане на изображения
в режим на
Азбучен
указател
* Видеоклипът се възпроизвежда кадър по кадър
Забележки
• Панорамните изображения, записани с друг фотоапарат, може да не се изведат правилно.
z Извеждане на желана папка
За да изберете желана папка, изберете лентата от
лявата страна на индекс екрана с изображения (стр.
61) и след това натиснете горната/долната част на
диска за управление. Можете да промените режима
на преглед, като натиснете центъра на диска.
NEX-5R:
Можете да изберете папка и като докоснете
скалата вляво. Можете да превключите между
възпроизвеждане на снимка и възпроизвеждане на
видеофилм, като докоснете центъра на скалата.
39BG
Продължава r
Можете да увеличите част от снимката, за да я прегледате по-обстойно по време на
възпроизвеждане. Тази функция е удобна, за да проверите фокуса на запечатания
кадър. Можете да увеличавате изображения от менюто (стр. 125).
Търсене по
примерни
изображения
Меню
1 Изведете изображението, което желаете
да увеличите, след това изберете
(Увеличаване на изображението).
2 Завъртете диска за управление, за да
регулирате размера.
Или, докоснете или на екрана (само
за NEX-5R).
3 Натиснете горната/долната/дясната/лявата
част на диска за управление, за да изберете
частта, която да увеличите.
Или изберете частта, която да увеличите,
като плъзнете пръст по изображението
(само за NEX-5R).
Съдържание
Увеличаване на възпроизвежданото
изображение
(Enlarge Image)
Когато докоснете изображението, то се увеличава като
точката, която сте докоснали, остава в центъра (само
за NEX-5R).
Азбучен
указател
4 За да отмените операцията, изберете
.
Забележки
• Не можете да използвате функцията за увеличаване при преглед на видеоклипове.
• За да увеличите панорамни изображения, първо въведете режим на пауза и след това натиснете
(Увеличаване на изображение).
z Обхват на скалата
Обхватът на скалата е както следва.
Размер на
изображението
L
Обхват на скалата
M
Прибл. ×1.0 – ×9.9
S
Прибл. ×1.0 – ×6.8
Прибл. ×1.0 – ×13.6
40BG
Съдържание
Изтриване на изображения
Можете да изтриете изведеното изображение.
Изберете
Търсене по
примерни
изображения
1 Изведете желаното изображение и
изберете (Изтриване).
2 Изберете OK.
, за да излезете от операцията.
(Изтриване)
Меню
Забележки
OK
• Не можете да изтривате защитени изображения.
• Веднъж изтрито, изображението не може да бъде възстановено. Предварително се уверете, че
желаете да изтриете изображението.
Азбучен
указател
z За да изтриете няколко изображения
Изберете MENU t [Playback] t [Delete], за да изберете и изтриете определени
изображения едновременно.
41BG
Съдържание
Творчески снимки
Можете да снимате обекти с лесни операции и да получите творчески
снимки, като използвате функцията [Photo Creativity].
Търсене по
примерни
изображения
1 Задайте режима на запис в положение
[Intelligent Auto] или [Superior Auto].
(Творчески снимки).
2 Изберете
Меню
3 Изберете опцията, която желаете да
регулирате, от изведените в долната част на
екрана.
Едновременно с това можете да използвате опциите за
настройка на функцията [Photo Creativity].
За да се върнете към екрана [Intelligent Auto] или [Superior Auto], изберете
Bkground Defocus
(Разфокусиране на фона)
(стр. 43)
Brightness (Осветеност)
(стр. 44)
Color (Цветност) (стр. 45)
Vividness (Яркост) (стр. 46)
Picture Effect (Картинен
ефект) (стр. 47)
Азбучен
указател
4 Изберете желаната настройка.
5 За да записвате снимки, натиснете бутона на затвора.
За да записвате видеоклипове, натиснете бутона MOVIE, за да
стартирате записа.
.
Регулира степента на разфокусиране на фона.
Регулира осветеността.
Регулира цветността.
Регулира яркостта.
Изберете желания филтър с ефект за записа.
Забележки
• Функцията [Photo Creativity] работи само когато сте прикрепили E-байонет обектив.
• Функцията [Photo Creativity] работи само когато [Shoot Mode] е зададен в положение [Intelligent Auto] или [Superior Auto].
• Не можете да използвате функцията Задействане на затвора при разпознаване на усмивка.
• Когато включите режима [Photo Creativity] (Творчески снимки), някои от опциите, които са
зададени в менюто, стават невалидни.
• Когато фотоапаратът се върне в положение [Intelligent Auto] или [Superior Auto], или ако бъде
изключен, настройките се връщат в положенията си по подразбиране.
• Можете да регулирате [Bkground Defocus] само докато записвате видеоклипове с функцията [Photo
Creativity].
• Ако включите функцията [Photo Creativity] в режим [Superior Auto], фотоапаратът не записва
сложни сцени.
42BG
Режимът Photo Creativity (Творчески снимки) ви позволява лесно да разфокусирате
фона, така че обектът да изпъкне на преден план. Можете да проверите ефекта на
разфокусиране на LCD екрана. Можете да записвате видеоклипове със зададената
стойност за разфокусиране на фона.
Меню
: Можете да фокусирате и обекта, и фона.
: За да разфокусирате фона.
Изберете [AUTO], за да възстановите оригиналното състояние.
Търсене по
примерни
изображения
1 Задайте режима на запис в положение [Intelligent Auto] или [Superior
Auto].
(Творчески снимки).
2 Изберете
3 Изберете [Bkground Defocus] (Разфокусиране на фона).
4 Разфокусирайте фона.
Съдържание
Разфокусиране на фона
Забележки
Азбучен
указател
• Разфокусирането зависи от обектива, който използвате.
• Ефектът на разфокусиране може да е незабележим в зависимост от разстоянието до обекта или
използвания обектив.
z Съвети за по-добри резултати при Разфокусиране на фона
• Приближете се до обекта.
• Увеличете разстоянието между обекта и фона.
43BG
Съдържание
Осветеност
Можете лесно да регулирате осветеността в режим [Photo Creativity].
Меню
: За да изсветлите изображението.
: За да затъмните изображението.
Изберете [AUTO], за да възстановите оригиналното състояние.
Търсене по
примерни
изображения
1 Задайте режима на запис в положение [Intelligent Auto] или [Superior Auto].
2 Изберете
(Творчески снимки).
3 Изберете [Brightness] (Осветеност).
4 Изберете желаната осветеност.
Азбучен
указател
44BG
Съдържание
Цветност
Можете лесно да регулирате цветността в режим [Photo Creativity].
Меню
: За да изберете по-топли цветове.
: За да изберете по-студени цветове.
Изберете AUTO, за да възстановите оригиналното състояние.
Търсене по
примерни
изображения
1 Задайте режима на запис в положение [Intelligent Auto] или [Superior Auto].
2 Изберете
(Творчески снимки).
3 Изберете [Color] (Цветност).
4 Изберете желаната цветност.
Азбучен
указател
45BG
Съдържание
Яркост
Можете лесно да регулирате яркостта в режим [Photo Creativity].
Меню
: За да засилите яркостта на изображението.
: За да намалите яркостта на изображението.
Изберете [AUTO], за да възстановите оригиналното състояние.
Търсене по
примерни
изображения
1 Задайте режима на запис в положение [Intelligent Auto] или [Superior Auto].
2 Изберете
(Творчески снимки).
3 Изберете [Vividness] (Яркост).
4 Изберете желаната яркост.
Азбучен
указател
46BG
Можете да задавате различни ефекти на изображенията в режим [Photo Creativity].
Изберете желания филтър с ефект, за да постигнете различни текстури.
Търсене по
примерни
изображения
1 Задайте режима на запис в положение [Intelligent Auto] или [Superior Auto].
2 Изберете
(Творчески снимки).
3 Изберете [Picture Effect] (Картинен ефект).
4 Изберете желания ефект.
Съдържание
Картинен ефект
Изберете [AUTO], за да възстановите оригиналното състояние.
Създава изображения с ярки цветове,
като подсилва цветните тонове.
(Постеризация:
Цветна)
(Постеризация:
Черно-бяла)
(Ретро
снимка)
Азбучен
указател
(Поп цветове)
Меню
(Ломография)
Функцията за картинен ефект не се
използва.
Създава снимка със затъмнени краища
и ясно изразени цветове както при запис
с ломо фотоапарат.
(Изключен)
Създава изображения с висок контраст
и абстрактен вид, като подчертава силно
основните цветове.
Създава изображения с висок контраст
и абстрактен вид в черно-бяло.
Пресъздава вида на стара снимка с
цветни тонове от вида сепия и нисък
контраст.
47BG
Продължава r
(Частичен
цвят: Зелен)
Създава изображения, в които зеленият
цвят се запазва, а останалите цветове се
преобразуват в черно-бели.
(Частичен
цвят: Син)
Създава изображения, в които синият
цвят се запазва, а останалите цветове се
преобразуват в черно-бели.
(Частичен
цвят: Жълт)
Създава изображения, в които жълтият
цвят се запазва, а останалите цветове
се преобразуват в черно-бели.
(Едноцветен
висок контраст)
Създава изображение с висок контраст
в черно-бели цветове.
Азбучен
указател
Създава изображения, в които
червеният цвят се запазва, а
останалите цветове се преобразуват
в черно-бели.
Меню
(Частичен
цвят: Червен)
Търсене по
примерни
изображения
Създава изображение с посочената
атмосфера: светла, прозрачна, ефирна,
нежна, мека.
Съдържание
(Техника Мека
светла снимка)
Забележки
• Когато изберете [Partial Color], в зависимост от обекта е възможно изображенията да не запазят
избрания цвят.
• Възможните ефекти на изображението са ограничени при запис на творчески снимки. Освен това,
не можете да извършвате и фини настройки. Можете да използвате повече картинни ефекти и
да задавате фините настройки чрез OPTION. Изберете MENU t [Brightness/Color] t [Picture
Effect] (стр. 112)
48BG
Използване на диска за управление:
1 Неколкократно натиснете DISP (Извеждане на съдържанието) на
диска за управление, за да изберете желания режим.
Съдържание
DISP (Съдържание на дисплея)
Използване на менюто:
Търсене по
примерни
изображения
1 По време на запис, MENU t [Camera] t [LCD Display (DISP)]/
[Finder Display (DISP)].
По време на възпроизвеждане, MENU t [Playback] t [Display
Contents].
2 Изберете желания режим.
Забележки
Меню
• Можете да зададете [Finder Display(DISP)], когато прикрепите електронен визьор (продава се
отделно) към фотоапарата (само за NEX-5R).
• [Histogram] не се извежда в следните режими.
– Запис/възпроизвеждане на видеоклип
– Запис/възпроизвеждане на панорама
– [Slide Show]
По време на запис
Graphic Display
Извежда основна информация за записа.
Графично извежда скоростта на затвора
и стойността на диафрагмата освен в
случаите, когато [Shoot Mode] е зададен в
положение [Sweep Panorama].
Display All Info.
Извежда информация за записа.
Big Font Size Disp. Увеличава само основните опции.
Азбучен
указател
LCD дисплей (DISP)
P
1/125 F3.5
No Disp. Info
0.0 ISO200
Не извежда информация за записа.
49BG
Продължава r
Извежда разпределението на осветеността в
графичен вид.
For viewfinder
Показва само информацията за записа на
екрана (без изображение). Изберете тази
опция, когато снимате с помощта на визьора
(продава се отделно за NEX-5R).
Натиснете бутона Fn (функция) и изберете
функцията, чиято настройка желаете да
промените. Отваря се екранът с настройки
за избраната функция (Quick Navi – Бърза
навигация) (само за NEX-6)
Меню
Histogram
Търсене по
примерни
изображения
Показва дали фотоапаратът е изравнен
хоризонтално и дали е нивелиран по
предно-задната ос. Когато фотоапаратът е
изравнен в двете посоки, индикаторът става
зелен.
• Ако наклоните фотоапарата напред или
назад под голям ъгъл, допустимата граница на
грешка за индикатора може да е по-голяма.
• Дори ако фотоапаратът е нивелиран, може да се
получат грешки от приблизително ±1°.
Съдържание
Level
Дисплей на визьора (DISP)
Извежда основната информация за записа
на визьора.
Level
Показва дали фотоапаратът е изравнен
хоризонтално и дали е нивелиран по преднозадната ос. Когато фотоапаратът е изравнен в
двете посоки, индикаторът става зелен.
• Ако наклоните фотоапарата напред или
назад под голям ъгъл, допустимата граница
на грешка за индикатора може да е по-голяма.
• Дори фотоапаратът да е нивелиран, е възможно да се получат
грешки от приблизително ±1°.
Histogram
Извежда разпределението на осветеността
в графичен вид.
Азбучен
указател
Disp. Basic Info
z За да направите режимите на дисплея на екрана достъпни
Можете да изберете кой режим на дисплея за LCD монитора да се изведе в режим на
запис с [DISP Button(Monitor)] (стр. 96).
50BG
Продължава r
Извежда информация за записа.
Histogram
Извежда разпределението на
светлината в графичен вид в
допълнение към информацията
за записа.
No Disp. Info.
Не извежда информация за
записа.
Търсене по
примерни
изображения
Display Info.
Съдържание
По време на възпроизвеждане
Меню
z Какво е хистограма?
Светкавица R (червено) Светлина
• Когато изображението притежава нюанси в ниския
или високия спектър, тази част се осветява в
дисплея с хистограмата (Предупреждение за
ограничение на светлината).
G (зелено) B (синьо)
51BG
Азбучен
указател
Хистограмата е графика, която показва разпределението на осветеността и показва
колко пиксела с определена осветеност се съдържат в изображението. Когато
изображението е светло, графиката е изместена към дясната страна, а при тъмно
изображение графиката е изместена към лявата страна.
Можете да регулирате експонацията на стъпки от 1/3 EV в обхват от -3.0 EV до +3.0 EV.
1
Забележки
Меню
• Не можете да използвате [Exposure Comp.], когато използвате следните функции:
– [Intelligent Auto]
– [Superior Auto]
– [Scene Selection]
– [Manual Exposure]
• За видеоклипове можете да регулирате експонацията в обхват между –2.0 EV и +2.0 EV.
• Ако снимате обект в крайно светли или тъмни условия, или когато използвате светкавицата, е
възможно желаният ефект да не бъде постигнат.
• Въпреки че можете да регулирате експонацията между -3.0 EV и +3.0 EV, само стойностите между
-2.0 EV и +2.0 EV, а също и само изображенията със съответната осветеност, се извеждат на
екрана по време на запис. Ако зададете експонацията извън този диапазон, осветеността няма
да се изведе за изображението на екрана, но ефектът ще се запише върху изображението, което
запазвате.
Търсене по
примерни
изображения
(Компенсация на експонацията) на диска за управление t желана
стойност.
Или, MENU t [Brightness/Color] t [Exposure Comp.] t желана
стойност.
Съдържание
Компенсация на експонацията
z Регулиране на експонацията за постигане на по-добри
Азбучен
указател
изображения
Преекспонация = твърде много
светлина
Избеляло изображение
m
Задайте [Exposure Comp.] към -.
Правилна експонация
M
Задайте [Exposure Comp.] към +.
Недостатъчна експонация =
твърде малко светлина
По-тъмно изображение
• За да снимате обекти с по-светли тонове, задайте компенсацията на експонацията
към страната +. За да запечатате по-привлекателни снимките на храни, изсветлете
кадъра повече от обикновено и снимайте на бял фон.
• Когато снимате синьо небе, задайте компенсацията на експонацията към страната -.
Така ще запишете ярки небесносини цветове.
52BG
Съдържание
Режим на работа
Можете да зададете режим на работа - например продължителен запис, запис с
таймера за автоматично включване или експонационен клин.
1
(Режим на работа) на диска за управление t желан режим.
Или, MENU t [Camera] t [Drive Mode] t желан режим.
Записва една снимка. Нормален режим на запис.
(Cont. Shooting)
(Продължителен запис)
Записва изображения продължително, докато
бутонът на затвора е натиснат наполовина (стр. 54).
(Spd Priority Cont.)
(Запис с приоритет на
скоростта)
Записва изображения продължително с висока
скорост, докато бутонът на затвора е натиснат
(стр. 55).
Записва изображения след 10 или 2 секунди (стр. 56).
Забележки
• Не можете да промените настройките, когато използвате следните функции:
– [Hand-held Twilight] [Anti Motion Blur] в [Scene Selection]
– [Sweep Panorama]
– [Auto HDR]
– [Soft Focus], [HDR Painting], [Rich-tone Mono], [Miniature] в [Picture Effect]
– [Self-portrait Self-timer] е в положение [On] и фотоапаратът е готов да активира функцията
самоснимачка (само за NEX-5R)
53BG
Азбучен
указател
Записва изображения продължително след 10
(Self-timer(Cont.))
(Продължителен запис с секунди (стр. 57).
таймера за автоматично
включване)
Докато държите натиснат бутона на затвора,
(Bracket: Cont.)
записва три изображения, всяко от които с различна
(Продължителен
запис с използване
експонация (стр. 58).
на техниката
експонационен клин)
Позволява ви да използвате безжичното устройство
(Remote Cdr.)
за дистанционно управление RMT-DSLR1 (стр. 59).
(Устройство за
дистанционно
управление)
Меню
(Self-timer) (Запис с
таймера за автоматично
включване)
Търсене по
примерни
изображения
(Single shoting)
(Запис на единично
изображение)
Записва изображения продължително, докато бутонът на затвора е натиснат.
1
(Режим на работа) на диска за управление t [Cont. Shooting].
Или, MENU t [Camera] t [Drive Mode] t [Cont. Shooting].
Търсене по
примерни
изображения
Забележки
Съдържание
Продължителен запис
• Не можете да използвате [Cont. Shooting] със следните функции:
– [Scene Selection] без режим [Sports Action]
– [Sweep Panorama]
– [Smile Shutter]
– [Auto HDR]
– [Soft Focus], [HDR Painting], [Rich-tone Mono], [Miniature] в [Picture Effect] (Картинен ефект)
– [Self-portrait Self-timer] е в положение [On] и фотоапаратът е готов да активира функцията
самоснимачка (само за NEX-5R)
z Продължителен запис с докосване на екрана (само NEX-5R)
Меню
Когато операцията за запис с докосване на екрана е включена, фотоапаратът снима
продължително, докато докосвате екрана (стр. 84).
z Продължително регулиране на фокуса и експонацията
при непрекъснат запис
54BG
Азбучен
указател
Задайте [Autofocus Mode] в положение [Continuous AF] (стр. 83).
Задайте [AEL w/shutter] в положение [Off] (стр. 129).
• Експонацията за първото изображение се задава, когато натиснете бутона на затвора
наполовина. Фотоапаратът продължава да регулира експонацията за оставащите
изображения.
Фотоапаратът продължава да записва, докато бутонът на затвора е натиснат.
Записва изображения продължително с по-висока скорост отколкото в режим
[Cont. Shooting] (с максимална скорост от около 10 изображения в секунда).
(Режим на работа) на диска за управление t [Spd Priority Cont.].
Или, MENU t [Camera] t [Drive Mode] t [Spd Priority Cont.].
Когато използвате запис с докосване на екрана, фотоапаратът снима продължително,
докато докосвате екрана (само за NEX-5R).
Забележки
при запис с приоритет на скоростта
Задайте [Autofocus Mode] в положение [Continuous AF] (стр. 83).
Задайте [AEL w/ shutter] в положение [Off] (стр. 129).
• Ако Фазовото разпознаване на областта за автофокуса не работи, фотоапаратът не
продължава да регулира фокуса дори ако зададете [Autofocus Mode] в положение
[Continuous AF].
• Експонацията за първото изображение се задава, когато натиснете бутона на
затвора наполовина. Фотоапаратът продължава да регулира експонацията за
оставащите изображения.
55BG
Азбучен
указател
z Продължително регулиране на фокуса и експонацията
Меню
• Не можете да използвате [Spd Priority Cont.] със следните функции:
– [Scene Selection] без режим [Sports Action]
– [Sweep Panorama]
– [Smile Shutter]
– [Auto HDR]
– [Soft Focus], [HDR Painting], [Rich-tone Mono], [Miniature] в [Picture Effect] (Картинен ефект)
– [Self-portrait Self-timer] е в положение [On] и фотоапаратът е готов да акивира запис със
самоснимачка (само за NEX-5R)
• Скоростта на продължителен запис е измерена по наши критерии. Скоростта на продължителния
запис може да е по-бавна в зависимост от условията на записа (Размер на изображението, ISO
настройка, зададените настройки за функцията Намаляване на смущенията при високи стойности
на ISO или настройката за [Lens Comp.: Distortion]).
• Запечатаният кадър се извежда незабавно между записа на всеки отделен кадър в режим на
непрекъснат запис.
Търсене по
примерни
изображения
1
Съдържание
Запис с приоритет на скоростта
1
(Режим на работа) на диска за управление t [Self-timer].
Или, MENU t [Camera] t [Drive Mode] t [Self-timer].
2 OPTION t желан режим
(Самоснимачка:
10-секунден
таймер)
Меню
(Самоснимачка:
2-секунден
таймер)
Задава активиране на таймера след 10 секунди.
Когато натиснете бутона на затвора, лампичката на таймера
за автоматично включване започва да мига и се чува звуков
сигнал, докато затворът се задейства.
За да отмените таймера за автоматично включване,
натиснете
(Режим на работа) на диска за
управление.
Задава активиране на таймера след 2 секунди.
Това намалява вибрациите на фотоапарата, причинени от
натискането на бутона на затвора.
Търсене по
примерни
изображения
За да отмените таймера, натиснете
(Режим на работа) и изберете [Single Shoting].
Когато използвате запис с докосване на екрана, ще чуете кратък звуков сигнал, ако
обектът, който докоснете на екрана, е фокусиран, след което обратното броене ще се
стартира (само за NEX-5R).
Съдържание
Таймер за автоматично включване
Забележки
Азбучен
указател
• Не можете да използвате [Self-timer] със следните функции:
– [Hand-held Twilight] [Anti Motion Blur] в [Scene Selection]
– [Sweep Panorama]
– [Smile Shutter]
– [Auto HDR]
– [Soft Focus], [HDR Painting], [Rich-tone Mono], [Miniature] в [Picture Effect] (Картинен ефект)
– [Self-portrait Self-timer] е в положение [On] и фотоапаратът е готов да активира функцията
самоснимачка (само за NEX-5R)
56BG
1
(Режим на работа) на диска за управление t[Self-timer(Cont.)].
Или, MENU t [Camera] t [Drive Mode] t [Self-timer(Cont.)].
2 OPTION t желан режим.
За да отмените таймера, натиснете
(Режим на работа) и изберете [Single Shoоting].
Когато използвате запис с докосване на екрана, ще чуете кратък звуков сигнал, ако
обектът, който докоснете на екрана, е фокусиран, след което обратното броене ще се
стартира (само за NEX-5R).
Записва последователно три или пет
снимки,когато 10-секундният таймер изтече.
Когато натиснете бутона на затвора, лампичката
на таймера за автоматично включване мига и се
чуват звукови сигнали, докато затворът сработи.
За да отмените таймера за автоматично
включване, натиснете
(Режим на работа)
на диска за управление.
Азбучен
указател
(Продължителен
запис с таймер за
автоматично включване:
10 сек. 5 изображения)
Меню
(Продължителен
запис с таймер за
автоматично включване:
10 сек. 3 изображения)
Търсене по
примерни
изображения
Записва продължително броя изображения, който сте задали, след като
10-секундният таймер изтече. Можете да изберете най-добрата снимка измежду
няколкото записани.
Съдържание
Таймер за автоматично включване
(продължителен)
Забележки
• Не можете да използвате [Self-timer(Cont.)] със следните функции:
– [Hand-held Twilight] [Anti Motion Blur] в [Scene Selection]
– [Sweep Panorama]
– [Smile Shutter]
– [Auto HDR]
– [Soft Focus], [HDR Painting], [Rich-tone Mono], [Miniature] в [Picture Effect]
– [Self-portrait Self-timer] е в положение [On] и фотоапаратът е готов да активира режима на
самоснимачка (само за NEX-5R)
57BG
1
За да отмените експонационния клин, натиснете
(Режим на работа) и изберете
[Single Shooting].
Когато използвате запис с докосване на екрана, задръжте пръста си върху екрана,
докато записът приключи.
Изображенията се записват със зададеното
(Продължителен запис с
използване на експонационен отклонение в стойността на експонацията
(стъпки) от основната експонация.
клин: 0.3 EV)
Азбучен
указател
(Продължителен запис с
използване на експонационен
клин: 0.7 EV)
(Продължителен запис с
използване на експонационен
клин: 1.0 EV)
(Продължителен запис с
използване на експонационен
клин: 2.0 EV)
(Продължителен запис с
използване на експонационен
клин: 3.0 EV)
Забележки
• Не можете да използвате [Bracket: Cont.] със следните функции:
– [Intelligent Auto]
– [Superior Auto]
– [Scene Selection]
– [Sweep Panorama]
– [Smile Shutter]
– [Auto HDR]
– [Soft Focus], [HDR Painting], [Rich-tone Mono], [Miniature] в [Picture Effect]
– [Self-portrait Self-timer] е в положение [On] и фотоапаратът е готов да активира функцията
самоснимачка (само за NEX-5R)
• Последната снимка се извежда в режим на автоматичен преглед.
• В режим [Manual Exposure], експонацията се променя, като регулирате скоростта на затвора.
• Когато регулирате експонацията, тя се променя спрямо компенсираната стойност.
Меню
(Режим на работа) на диска за управление t[Bracket: Cont.]
Или, MENU t [Camera] t [Drive Mode] t [Bracket: Cont.].
2 OPTION t желан режим.
Търсене по
примерни
изображения
Записва три изображения като променя експонацията за всяко от тях и преминава
от основна експонация в по-тъмна и след това в по-светла. Натиснете и задръжте
бутона на затвора, докато записът с промяна на експонацията приключи.
След приключване на записа можете да изберете изображение, което да е подходящо
за вашия вкус.
Съдържание
Продължителен запис с използване
на техниката експонационен клин
58BG
1
(Режим на работа) на диска за управление t[Remote Cdr.]
Или, MENU t [Camera] t [Drive Mode] t [Remote Crd.].
Търсене по
примерни
изображения
Можете да снимате, като използвате бутоните SHUTTER и 2SEC (затворът се
освобождава след 2 секунди) на безжичното устройство за дистанционно управление
RMT-DSLR1 и RMT-DSLR2 (продава се отделно) или като използвате бутона
START/STOP (Бутон за запис на видеоклип: само за RMT-DSLR2). Вижте също и
ръководството за употреба, приложено към безжичното устройство за дистанционно
управление.
Съдържание
Устройство за дистанционно
управление
2 Фокусирайте върху обекта, насочете предавателя на устройството за
дистанционно управление към датчика и запишете изображението.
Азбучен
указател
59BG
Меню
Забележки
• Не можете да използвате [Remote Cdr.] със следните функции:
– [Hand-held Twilight] [Anti Motion Blur] в [Scene Selection]
– [Sweep Panorama]
– [Auto HDR]
– [Soft Focus], [HDR Painting], [Rich-tone Mono], [Miniature] в [Picture Effect]
– [Self-portrait Self-timer] е в положение [On] и фотоапаратът е готов да активира функцията
самоснимачка (само за NEX-5R)
• Безжичното устройство за дистанционно управление RMT-DSLR1 не е съвместимо с функцията за
запис на видеоклипове.
• Ако поставите сенник на обектива, сенникът може да закрива датчика за дистанционно управление
и е възможно сигналите от устройството за дистанционно управление да не достигат до
фотоапарата. Работете с устройството от позиция, в която датчикът не е закрит.
• Когато [MOVIE Button] е зададен в положение [Off], бутонът START/STOP (бутон за запис на
видеоклипове) на безжичното устройство за дистанционно управление RMT-DSLR2 не работи.
Съдържание
ISO
Задава чувствителността към светлината
1
(ISO) на диска за управление t желана настройка.
Или MENU t [Brightness/Color] t [ISO] t желана настройка
100/200/400/800/1
600/3200/6400/128
00/25600
Задава автоматично ISO светлочувствителността.
Задава чувствителността към светлината на сензора за
изображението. По-високите стойности за чувствителност
означават по-бързи скорости на затвора и/или по-малки
стойности на диафрагмата (по-големи F-стойности).
Търсене по
примерни
изображения
(ISO AUTO)
Забележки
индекс на експонация)
ISO настройката (скорост) представлява чувствителността към светлина на носителя
на запис, който включва сензора за изображението, до който достига светлина. Дори
когато експонацията е непроменена, изображенията се различават в зависимост от ISO
настройката.
Висока ISO чувствителност
При висока ISO чувствителност, изображенията ще се запишат
с подходяща осветеност дори при недостатъчна експонация.
Въпреки това, увеличената ISO чувствителност ще причини
смущения в изображението.
Ниска ISO чувствителност
Можете да записвате меки изображения. Въпреки това,
скоростта на затвора може да намалее, за да компенсира ниската
ISO чувствителност. Вземете под внимание и трептенето на
фотоапарата, както и движението на обекта.
60BG
Азбучен
указател
z Настройка на ISO чувствителност (Препоръчителен
Меню
• [ISO AUTO] се избира, когато използвате следните функции:
– [Intelligent Auto]
– [Superior Auto]
– [Scene Selection]
– [Sweep Panorama]
• Колкото по-голяма е цифрата, толкова повече са смущенията.
• Когато режимът на експонацията е зададен в положение [Program Auto], [Aperture Priority], [Shutter
Priority], и когато [ISO] е зададен в положение [ISO AUTO], стойността за ISO автоматично се
задава между ISO100 и ISO3200.
• За запис на видеоклипове, максималната ISO чувствителност е зададена в положение ISO6400.
Ако стойността е по-висока от ISO6400, когато записвате видеоклипове, тя автоматично ще
премине в положение ISO6400 и ще се върне в оригиналното си положение, когато записът
приключи.
• Настройката [ISO AUTO] не е включена при [Manual Exposure]. Ако промените режима на
експонацията в положение [Manual Exposure] с включена настройка [ISO AUTO], стойността,
която се задава, е 100. Задайте ISO спрямо условията на записа.
Едновременно извежда няколко изображения.
1 Натиснете бутона
(Възпроизвеждане), за да превключите в режим
на възпроизвеждане.
(Индекс с изображения) на диска за управление.
2 Натиснете
Търсене по
примерни
изображения
Извежда се индекс екран с 6 изображения.
Можете да превключите в индекс екран с 12 изображения; MENU t [Playback] t
[Image Index].
Съдържание
Индекс с изображения
3 За да се върнете в режим на възпроизвеждане на единично
изображение, изберете желаното изображение и натиснете
централната част на диска за управление.
Или докоснете желаното изображение (само за NEX-5R).
z Извеждане на желана папка
Азбучен
указател
NEX-5R:
Можете да изберете папка, като докоснете лентата от лявата
страна. Можете да промените режима на преглед от снимки
на видеоклипове, като докоснете центъра на лентата.
Меню
За да изберете желана папка, изберете лентата от лявата
страна на индекс екрана с изображения, след това натиснете
горната/долната част на диска за управление. Можете
да изберете папка, като докоснете лентата. Можете да
промените режима на преглед, като натиснете центъра на
диска за управление.
61BG
Съдържание
Бутон Fn (Функции)
Използвайте настройки или функции, с които работите сравнително често.
Търсене по
примерни
изображения
1 Натиснете бутона Fn (Функции).
2 Изберете желаната функция, като
натиснете дясната/лявата част на диска за
управление.
Или докоснете желаната функция, за да я
промените (само за NEX-5R).
3 Изберете желаната настройка, като завъртите
диска за управление. Или докоснете
желаната настройка (само за NEX-5R).
Бутон Fn
(функции)
Меню
z Как да зададете други функции за бутона Fn
(функции)
Азбучен
указател
Следните функции са зададени за бутона Fn (функции) по подразбиране.
(Избор на автофокус/ръчен фокус)/
(Режим на автофокус)/
(Област за
(Режим на измерване)/
(Картинен ефект)
автофокус)/ (Баланс на бялото)/
Можете да промените функциите, зададени за бутона Fn (Функции) като изберете
MENU t [Setup] t [Function Menu Settings]
Как да използвате екрана Quick Navi (Бърза
навигация) (само за NEX-6)
Когато настройката на дисплея е зададена в положение [For viewfinder], можете да
превключите към екрана Quick Navi (Бърза навигация), като натиснете бутона Fn
(Функции).
В екрана Quick Navi (Бърза навигация) изберете опцията, която
желаете да промените, за да отворите екрана с настройки.
1 Неколкократно натиснете DISP (Съдържание на
дисплея) на диска за управление, докато екранът
е зададен в положение [For viewfinder].
2 Натиснете бутона Fn (Функции), за да превключите към екрана Quick
Navi (Бърза навигация).
3 Изберете желаната опция, чиято настройка желаете да промените.
Натиснете центъра на диска за управление, за да отворите екрана с настройки за
избраната опция.
Забележки
• Не можете да променяте настройките на опциите, които са оцветени в сиво.
62BG
Съдържание
Бутон AEL (само за NEX-6)
1 Фокусирайте върху областта, за която желаете да зададете
експонацията.
2 Натиснете бутона AEL.
Търсене по
примерни
изображения
Стойността на експонацията се фиксира и индикацията
(заключване на автоматичната експонация) светва в
дисплея.
Бутон
AEL
3 Като държите натиснат бутона AEL, фокусирайте обекта и
направете снимката,
Меню
Изберете MENU t [Setup] t [Custom Key Settings] t [Func. of AEL button] t [AEL
toggle], за да запазите автоматичната експонация заключена след като освободите
бутона AEL. Или задайте други функции за бутона AEL (стр. 163).
Азбучен
указател
63BG
Съдържание
Автоматична настройка
Фотоапаратът анализира обекта и снима с подходящите настройки.
1 Задайте режима на запис в положение [Intelligent Auto].
2 Насочете фотоапарата към обекта.
Икона за разпознаване
на сцена и упътване
Търсене по
примерни
изображения
Когато фотоапаратът разпознае сцената, на екрана се извежда
иконата и името на разпознатата сцена. Фотоапаратът
разпознава следните сцени (Запис при нощни условия),
(Запис при нощни условия с използване на статив),
(Портрет с
(Портрет при нощни условия), (Контражур),
(Портретна снимка),
(Пейзаж), (Макро),
контражур),
(Прожекторно осветление), (Ниска осветеност) или
(Бебе).
3 Фокусирайте и запишете обекта.
Забележки
Меню
• Настройката [Flash Mode] е зададена в положение [Autoflash] или [Flash Off].
• Можете да записвате дори ако фотоапаратът не разпознае сцената.
• Когато настройката [Face Detection] е зададена в положение [Off], сцените [Portrait], [Backlight
Portrait], [Night Portrait] и [Baby] не се разпознават.
Предимства при запис с автоматични настройки
Режим на запис
(Автоматични
настройки)
Азбучен
указател
В режим [Superior Auto] фотоапаратът записва с по-високо качество, отколкото
в режим на автоматичен запис, и извършва запис на сложни сцени, ако е
необходимо.
В режим [Program Auto] фотоапаратът записва с разнообразни функции като
например баланс на бялото, ISO и др.
Цел
• За лесно разпознаване на сцена и продължителен запис на
изображения.
• За запис на сцени при трудни условия като например на
тъмно или при обекти с контражурно осветление.
• За запис на изображения с по-високо качество отколкото в
режим на запис с автоматични настройки.
• За запис с регулиране на функции, различни от
(Автоматично
програмиране) (стр. 76)
експонацията (скорост на затвора и диафрагмата).
(Допълнителни
автоматични
настройки) (стр. 66)
Забележки
• В режим на [Superior Auto] записът отнема повече време, тъй като фотоапаратът трябва да
създаде по-сложно изображение.
64BG
Продължава r
Съдържание
z Творчески снимки
Когато натиснете долната част на диска за управление в режим [Intelligent Auto] или
[Superior Auto], устройството влиза в режим [Photo Creativity]. Като използвате този
режим, можете да промените настройките с лесни операции и да създадете творчески
изображения (стр. 42).
да фокусирате
Когато фотоапаратът не може автоматично да фокусира обекта,
индикаторът за фокусиране мига. Композирайте отново снимката
или променете настройката за фокусиране.
Търсене по
примерни
изображения
z Съвети за запис на обекти, върху които е трудно
Индикатор за фокусиране
Състояние
Фокусът е заключен.
Фокусът е потвърден. Точката за фокусиране се движи, като
следва движещия се обект.
свети
Все още фокусира.
Азбучен
указател
свети
z мига
Меню
Индикатор за
фокусиране
z свети
Не може да фокусира.
• Фокусирането може да е трудно в следните ситуации:
– Ако обектът е отдалечен от фотоапарата и е в тъмна среда.
– Ако контрастът между обекта и фона е слаб.
– При обекти, гледани през стъкло.
– За бързо-движещи се обекти
– Ако фокусирате повърхност, отразяваща светлината, или такава с лъскаво покритие.
– Ако има мигаща светлина.
– При контражурна светлина.
65BG
1З
адайте режима на запис в положение
[Superior Auto].
2 Насочете фотоапарата към обекта.
Функции за запис
Брой
освобождавания
на затвора
Когато фотоапаратът записва множество изображения, той автоматично избира и
запазва най-подходящото изображение. Можете да запазвате всички изображения и като
зададете опцията [S. Auto Image Extract.] (стр. 142).
Забележки
• Настройката [Flash Mode] е зададена в положение [Flash Off], [Autoflash] или [Fill-flash].
• Можете да записвате дори ако фотоапаратът не е разпознал сцена.
• Когато настройката [Face Detection] е зададена в положение [Off], сцените [Portrait], [Backlight
Portrait], [Night Portrait] и [Baby] не се разпознават.
• Когато [Quality] е в положение [RAW] или [RAW & JPEG], [Hand-held Twilight] и [Auto HDR] не
се избират.
z Каква е разликата между [Superior Auto] и [Intelligent Auto]?
В режим [Superior Auto] фотоапаратът записва продължително в зависимост от
разпознатата сцена и създава комбинирано изображение (Запис с комбинирани
настройки). Това позволява на фотоапарата да извършва автоматична компенсация на
светлината за обекти в контражур или автоматично да намали смущенията, както и да
постигне по-високо качество на снимката, отколкото в режим [Intelligent Auto].
Въпреки това, когато записвате комбинирано изображение, записът отнема повече
време от нормалното.
66BG
Продължава r
Азбучен
указател
3 Регулирайте фокуса и запишете обекта.
Меню
Когато фотоапаратът разпознае и регулира условията за
запис, на екрана се извежда следната информация: икона
за разпозната сцена, подходяща функция за запис, брой
освобождавания на затвора.
Разпозната сцена: (Запис при нощни условия), (Запис
(Запис при
при нощни условия с използване на статив),
(Портрет при нощни условия),
нощни условия от ръка)
(Контражур),
(Портрет с контражур),
(Портретна
(Пейзаж), (Макро),
(Прожекторно
снимка),
(Бебе).
осветление), (Ниска осветеност) или
Функция за запис: Автоматичен HDR, Бавна синхронизация,
Дневна синхронизация, Ниска скорост на затвора
Икона за разпозната
сцена
Търсене по
примерни
изображения
Фотоапаратът автоматично разпознава и преценява условията за запис и
подходящите настройки се задават автоматично. Фотоапаратът записва изображения
с по-широка гама функции за запис отколкото в режим Запис с автоматични
настройки като например Auto HDR, и избира най-доброто изображение.
Съдържание
Допълнителни автоматични
настройки
Съдържание
z Творчески снимки
Когато натиснете долната част на диска за управление в режим [Intelligent Auto] или
[Superior Auto], устройството влиза в режим на създаване на творчески изображения.
Като използвате този режим, можете да промените настройките с лесни операции и
можете да създавате творчески изображения (стр. 42).
Търсене по
примерни
изображения
Меню
Азбучен
указател
67BG
Съдържание
Избор на сцена
Позволява ви да записвате с предварително зададени настройки.
1 Задайте режима на запис в положение [Scene Selection].
2 Изберете желания режим, като използвате диска за управление.
Можете да изберете друг режим за Избор на сцена, като завъртите контролния диск.
(Пейзаж)
Обхваща цялата гледка и я записва с остър
фокус и живи цветове.
(Макро)
Записва обекти отблизо като например
цветя, насекоми, храни или малки предмети.
Меню
Замъглява фона и изостря обекта на преден
план. Меко подчертава цветовете на
човешката кожа.
Търсене по
примерни
изображения
(Портрет)
(Залез)
(Портрет при
нощни условия)
Азбучен
указател
(Спортни
състезания)
Записва движещи се обекти с бърза скорост
на затвора, така че обектът да изглежда
сякаш не помръдва. Когато натиснете и
задържите бутона на затвора, фотоапаратът
записва изображения продължително.
Когато използвате запис с докосване на
екрана, фотоапаратът записва изображения продължително,
докато екранът е натиснат (само за NEX-5R).
За запис на прекрасната червенина на
залязващото слънце.
Записва портретни снимки през нощта.
68BG
Продължава r
Записва нощни сцени с по-малко
смущения и замъгляване без да се
налага използването на статив.
Записват се няколко изображения и
снимките се обработват, за да се
намали размазването, ефекта от
трептенето на фотоапарата и смущенията.
Позволява ви да правите снимки на
закрито, без да използвате
светкавицата и да намалите
размазването на обекта.
Фотоапаратът записва серия от
снимки и ги комбинира в една, за
да се намалят смущенията и размазването.
(Предотвратяване
на размазването при
движение)
Меню
(Запис при нощни
условия от ръка)
Търсене по
примерни
изображения
Записва тъмни сцени без да се губи
ефектът от нощната атмосфера.
Съдържание
(Запис при нощни
условия)
Забележки
69BG
Азбучен
указател
• В режими [Night Scene] и [Night Portrait], скоростта на затвора е по-бавна; за да
предотвратите размазването, ви препоръчваме да използвате статив.
• В режим [Hand-held Twilight] или [Anti Motion Blur], затворът щраква 6 пъти и
изображението се записва.
• Ако изберете [Hand-held Twilight] или [Anti Motion Blur] с [RAW] или [RAW & JPEG],
качеството на изображението преминава в положение [Fine].
• Намаляването на размазването е по-малко ефективно в режим [Hand-held Twilight] или [Anti
Motion Blur], когато записвате:
– Обекти с непостоянни движения
– Обект, който е твърде близо до фотоапарата
– Изображения с повтарящ се мотив като например теракота, или такива с малък контраст
като например небе, пясъчни плажове или ливади;
– Изображения с постоянно променяща се среда като например развълнувано море или водопад;
• В режим [Hand-held Twilight] или [Anti Motion Blur], когато използвате източник на светлина,
който премигва, като например флуоресцентно осветление, може да се появят смущения.
• Минималното разстояние до обекта, когато записвате, не се променя дори ако изберете [Macro].
Относно минималното фокусно разстояние се обърнете към характеристиките на съответния
обектив.
Съдържание
Широкообхватна панорама
Позволява ви да създавате панорамни изображения от разнообразни сцени.
Търсене по
примерни
изображения
1 Задайте режима на запис в положение [Sweep Panorama].
2 Изберете посоката на записа, като завъртите контролния диск.
3 Насочете фотоапарата към обекта, за който желаете да зададете
осветеността и фокуса, и след това натиснете бутона на затвора
наполовина.
Меню
4 Задръжте натиснат бутона на затвора
наполовина и насочете фотоапарата
към края на обекта.
Тази част няма да се
запише.
Азбучен
указател
5 Натиснете бутона на затвора докрай.
6 Завъртете фотоапарата към края на
насочващата лента, като следвате
индикацията на LCD екрана.
Насочваща
лента
Забележки
• Ако не успеете да обходите целия обект с фотоапарата за даденото време, в композираното
изображение се получава сива област. Ако това се случи, движете фотоапарата по-бързо, за да
създадете пълно панорамно изображение.
• Когато изберете [Wide] в [Image Size], е възможно да не успеете да обходите целия обект за
определеното време. В тези случаи ви препоръчваме да изберете [Standard] в [Image Size].
• Фотоапаратът продължава да снима, докато е в режим [Sweep Panorama], и затворът продължава
да щрака, докато записът не приключи.
• Тъй като няколко изображения се долепят едно до друго, мястото на свръзката няма да бъде ясно
записано.
• В условия на ниска осветеност е възможно панорамните изображения да са размазани.
• В условия на премигваща светлина, като например при флуоресцентно осветление,
осветеността или цветовете на съединеното изображение не винаги са еднакви.
• Когато целият ъгъл на панорамата и ъгълът на заключване на фокуса и експонацията чрез AE/AF
заключване са крайно различни по отношение на осветеност, цветове и фокус, записът няма да
бъде успешен. Ако това се случи, сменете ъгъла на заключване и снимайте отново.
70BG
Продължава r
Съдържание
• [Sweep Panorama] не е подходящ при следните ситуации:
– Ако обектите се движат.
– Ако обектите са твърде близо до фотоапарата.
– При изображения с повтарящ се мотив като например теракота, или такива с малък
контраст като например небе, пясъчни плажове или ливади.
– При изображения с постоянно променяща се среда, като например развълнувано море или
водопад.
– Когато записвате обекти, които са много по-ярки от заобикалящата ги среда, като например
слънцето или електрически светлини.
• Не можете да записвате в режим [Sweep Panorama] в следните ситуации:
– Ако въртите фотоапарата твърде бързо или твърде бавно.
– Ако прекалено клатите фотоапарата.
Търсене по
примерни
изображения
z Съвети за запис на панорамни изображения
Въртете фотоапарата с еднаква скорост, образувайки дъга, в посоката, индикирана на
LCD екрана. Статичните обекти са по-подходящи за запис в режим [Sweep Panorama]
от движещите се обекти.
Меню
z Възпроизвеждане на панорамни изображения
Можете да прегледате панорамните изображения от край до край, като натиснете
централната част на диска за управление, докато панорамните изображения се
възпроизвеждат. Натиснете отново центъра на диска за управление, за да въведете
режим на пауза. Можете да преглеждате/въвеждате пауза, като докоснете N/X на
екрана (само за NEX-5R).
• Панорамните изображения, записани с други фотоапарати,
може да не се извеждат правилно.
Показва изведената област
на цялото панорамно
изображение
71BG
Азбучен
указател
• Когато използвате вариообектив, ви препоръчваме да го използвате към страната W.
• Определете сцената и натиснете бутона на затвора наполовина, така че да заключите
фокуса, експонацията и баланса на бялото. След това натиснете бутона на затвора
докрай и завъртете или наклонете фотоапарата.
• Ако в края на снимката има сцена с голямо разнообразие на форми, композирането
на снимката може да пропадне. В този случай композирайте кадъра така, че частта с
най-разнообразния пейзаж да бъде в центъра на изображението, и снимайте отново.
Съдържание
Ръчна експонация
Можете да снимате с желана настройка за експонацията, като едновременно
регулирате скоростта на затвора и диафрагмата.
роверете стойността на експонацията “MM” (измерена
П
ръчно).
Към +: Изображенията стават по-светли.
Към -: Изображенията стават по-тъмни.
0: Подходящата експонация, определена от фотоапарата.
Търсене по
примерни
изображения
1 Задайте режима на запис в положение [Manual Exposure].
2 Завъртете диска за управление, за да
изберете скоростта на затвора. Завъртете
контролния диск, за да изберете стойност
на диафрагмата.
Скорост на затвора
Можете да регулирате скоростта на затвора и стойността на
диафрагмата, докато записвате видеоклип.
Диафрагма (F стойност)
Меню
3 Фокусирайте и снимайте обекта.
Азбучен
указател
Измерена ръчно
Забележки
• Не можете да изберете [Flash Off] и [Autoflash] в режим [Flash Mode]. Когато желаете да използвате
светкавицата, я повдигнете. Когато не желаете да използвате светкавицата, я натиснете надолу.
• Индикаторът
(Предупреждение за стабилизация) не се извежда в режим на ръчна
експонация.
• ISO настройката [ISO AUTO] се задава в положение [ISO 100] в режим на ръчно задаване на
експонацията. Задайте ISO чувствителността, ако това е необходимо.
•Я
ркостта на изображението на LCD екрана може да се различава от тази на реално заснетото
изображение.
• Когато използвате А-байонет обектив (продава се отделно), можете да регулирате скоростта на
затвора и диафрагмата, когато фокусирате ръчно по време на запис на видеоклип.
72BG
Продължава r
Съдържание
BULB
Можете да записвате светлинни следи с дълга експонация. BULB режимът е
подходящ за запис на следи от светлини като например фойерверки.
Търсене по
примерни
изображения
1 Задайте режима на запис в положение [Manual
Exposure].
[BULB]
Меню
2 Завъртете диска за управление в посока
обратна на часовниковата стрелка, докато
се изведе [BULB].
Докато бутонът на затвора е натиснат, затворът остава отворен.
Забележки
• Тъй като скоростта на затвора е по-бавна и е възможно фотоапаратът да вибрира, ви
препоръчваме да използвате статив.
• Колкото по-дълго е времето за експониране, толкова повече са смущенията в изображението.
• Намаляването на смущенията (Long Exposure NR) след записа ще се извърши за същото време
като времето, в което затворът е бил задържан отворен. Не можете да записвате, докато се
извършва тази операция.
• Когато функциите Задействане на затвора при разпознаване на усмивка или [Auto HDR] са
активирани, не можете да зададете скоростта на затвора в положение [BULB].
• Ако използвате функциите Задействане на затвора при разпознаване на усмивка или [Auto HDR]
заедно със скоростта на затвора, зададена в положение [BULB], скоростта временно се задава в
стойност 30 секунди.
73BG
Азбучен
указател
3 Натиснете наполовина бутона на затвора, за да регулирате
фокуса.
4 Натиснете и задръжте бутона на затвора, докато записът
приключи.
1 Задайте режима на запис в положение [Shutter Priority].
2 Изберете желаната стойност с контролния диск.
3 Регулирайте фокуса и запишете обекта.
Диафрагмата автоматично се настройва, за да получите правилна експонация.
Търсене по
примерни
изображения
Mожете да запечатате движението на движещ се обект по различни начини, като
регулирате скоростта на затвора. Можете например да го запишете като един миг
от общото движение, като зададете настройка на висока скорост на затвора, или
можете да го запишете като изображение, проследяващо движението на обекта, като
използвате ниска скорост на затвора. Можете да регулирате скоростта на затвора и за
запис на видеоклипове.
Съдържание
Приоритет на скоростта на затвора
Забележки
Когато използвате по-бърза скорост на затвора, движещият се
обект - като например бягащ човек, автомобил или пръски от
морски вълни, изглежда като че ли е замръзнал.
Когато използвате по-бавна скорост на затвора, фотоапаратът
записва изображение, проследяващо движението на обекта, и по
този начин кадърът изглежда по-динамичен и естествен.
74BG
Азбучен
указател
z Скорост на затвора
Меню
• Не можете да изберете [Flash Off] и [Autoflash] в режим [Flash Mode]. Когато желаете да използвате
светкавицата, я повдигнете. Когато не желаете да използвате светкавицата, я натиснете надолу.
• Индикаторът
(Предупреждение за стабилизация) не се извежда в режим на приоритет
на скоростта на затвора.
•К
огато скоростта на затвора е една секунда или повече, намаляването на смущенията (Long Exposure NR) ще се извърши след като записът приключи. Не можете да записвате, докато този процес
се извършва.
•А
ко след настройката не можете да постигнете правилна експонация, стойността на диафрагмата
мига. Въпреки че можете да снимате по този начин, ви препоръчваме да нулирате стойността.
•Я
ркостта на изображението на LCD екрана може да се различава от тази на реалното заснето
изображение.
•К
огато използвате А-байонет обективи (продават се отделно), можете да настроите скоростта на
затвора, когато фокусирате ръчно в режим на запис на видеоклипове.
Съдържание
Приоритет на диафрагмата
Замъглява и изостря предмети, които се намират пред и зад обекта. Можете да
регулирате стойността на диафрагмата и по време на запис на видеоклип.
1 Задайте режима на запис в положение [Aperture Priority].
2 Изберете желаната стойност с контролния диск.
3 Регулирайте фокуса и запишете обекта.
Скоростта на затвора автоматично се регулира, за да постигнете правилна експонация.
Забележки
Меню
• Не можете да изберете [Flash Off] и [Autoflash] в режим [Flash Mode]. Когато желаете да използвате
светкавицата, я повдигнете. Когато не желаете да използвате светкавицата, я натиснете надолу.
• Ако след настройката не можете да постигнете правилна експонация, скоростта на затвора мига.
Въпреки че можете да снимате по този начин, ви препоръчваме да нулирате стойността.
• Яркостта на изображението на LCD екрана може да се различава от тази на реалното заснето
изображение.
• Когато използвате А-байонет обектив (продава се отделно), можете да регулирате диафрагмата,
докато фокусирате ръчно по време на запис на видеоклип.
Търсене по
примерни
изображения
По-малка F стойност: Обектът е на фокус, но средата около обекта е замъглена.
По-голяма F стойност: Обектът и заобикалящата го среда са на фокус.
z Диафрагма
Азбучен
указател
По-малката F стойност (отварянето на диафрагмата)
стеснява обхвата за фокусиране. Това ви позволява
да фокусирате обекта добре и да разфокусирате
заобикалящата среда. (Дълбочината е по-малка.)
По-голямата F стойност (стесняването на диафрагмата)
разширява обхвата за фокусиране. Това ви позволява да
снимате в дълбочина. (Дълбочината е по-голяма.)
75BG
Докато експонацията (скорост на затвора и стойност на диафрагмата) се регулира
автоматично от фотоапарата, можете да задавате функции за запис като например
ISO чувствителност, настройки за творчески стил, оптимизатор на динамичния
обхват.
Забележки
• Не можете да изберете [Flash Off] и [Autoflash] в режим [Flash Mode]. Когато желаете да
използвате светкавицата, я повдигнете. Когато не желаете да използвате светкавицата, я натиснете
надолу.
Търсене по
примерни
изображения
1 Задайте режима на запис в положение [Program Auto].
2 Задайте функциите за запис според вашите желания.
3 Регулирайте фокуса и запишете обекта.
Съдържание
Автоматично програмиране
z Промяна на програмата
Меню
Азбучен
указател
Можете да промените комбинацията от скоростта на затвора
и диафрагмата (F-стойност) без да се налага да променяте
експонацията, която сте задали, когато не използвате
светкавицата.
Завъретете контролния диск, за да изберете комбинация
от скорост на затвора и диафрагмата (F-стойност).
• Индикаторът за режим на запис се променя от P в Р*.
76BG
На тъмни места, използвайки светкавицата, можете да записвате светли
обекти. Светкавицата помага и за предотвратяване на ефекта от трептенето на
фотоапарата. Когато снимате срещу слънцето, можете да използвате светкавицата,
за да записвате обекти, осветени отзад.
Търсене по
примерни
изображения
NEX-6:
Съдържание
Режим на работа със светкавицата
1 MENU t [Camera] t [Flash Mode] t
желан режим.
2 Когато желаете да използвате
светкавицата, натиснете бутона
(изваждане на светкавицата).
Бутон
(изваждане на светкавицата)
Меню
NEX-5R:
1 Прикрепете светкавицата и я повдигнете.
2 MENU t [Camera] t [Flash Mode] t желан
режим.
Азбучен
указател
(Изключена
светкавица)
(Автоматична
светкавица)
Не светва дори когато светкавицата е вдигната.
(Плътна
светкавица)
Светва всеки път, когато натиснете бутона на затвора.
Светва, ако е тъмно или ако снимате срещу източник на светлина.
Светва всеки път, когато натиснете бутона на затвора. Записът с
(Бавна
синхронизация) бавна синхронизация ви позволява да записвате ясни изображения
на обекти и фон, като намалите скоростта на затвора.
Светва точно преди експонацията да приключи всеки път, когато
(Задна
синхронизация) натиснете бутона на затвора. За създаването на по-естествена
снимка, устройството записва изображение, проследяващо
движението на обекта, като например автомобил или разхождащ
се човек.
(Безжична
Този режим е ефективен, когато прикрепите към фотоапарата
светкавица)
външна светкавица, съвместима с устройството за дистанционно
(само за NEX-6) управление (продава се отделно), и когато снимате с безжична
светкавица (продава се отделно), която се намира встрани от
фотоапарата.
77BG
Продължава r
Съдържание
Забележки
Търсене по
примерни
изображения
• Настройката по подразбиране зависи от режима на запис.
• Възможните режими на работа със светкавицата зависят от режима на запис.
• Не можете да използвате светкавицата, когато записвате видеоклипове.
• Когато прикрепите външна светкавица (продава се отделно) към гнездото за аксесоари,
състоянието на външната светкавица е с приоритет над настройките на фотоапарата. Не можете да
използвате вградената светкавица на фотоапарата (само за NEX-6).
• Светлината от светкавицата може да се блокира от прикрепения обектив. Ако това се случи, ви
препоръчваме да прикрепите външна светкавица (продава се отделно).
• Ъглите на записаното изображение може да изглеждат замъглени в зависимост от обектива.
• Не използвайте светкавица с терминали с високо напрежение, която се продава в търговската
мрежа, или такава с обърнат поляритет (само за NEX-6).
• Можете да прикрепите артикули към съществуващото гнездо за аксесоари, предназначени за
А-байонет фотоапарат (Гнездо за аксесоари с автоматично заключване), като използвате адаптер
за гнездото (продава се отделно) (само за NEX-6).
• Настройката [Wireless] не може да се използва с вградената светкавица на фотоапарата (само за
NEX-6).
• Не можете да използвате функцията [Self-portrait Self-timer], когато светкавицата е прикрепена
към фотоапарата (само NEX-5R).
Меню
z Съвети за запис със светкавицата
Азбучен
указател
• Сенникът може да блокира светлината от светкавицата. Свалете сенника, когато
използвате светкавицата.
• Когато използвате светкавицата, снимайте обекта от разстояние най-малко 1 m.
• Когато снимате обекти, осветени отзад, изберете [Fill-flash]. Светкавицата ще се
включи дори при ярка дневна светлина и лицата на обектите ще изглеждат посветли.
78BG
Съдържание
Избор на AF/MF
Избира автоматично или ръчно фокусиране.
1 MENU t [Camera] t [AF/MF Select] t желан режим.
Фокусира автоматично.
(DMF)
След автофокуса извършете фина ръчна настройка на
фокуса (Директно ръчно фокусиране).
Фокусът се регулира ръчно. Завъртете пръстена за
фокусиране надясно или наляво, за да изострите обекта.
(Ръчен
фокус)
Търсене по
примерни
изображения
(Автофокус)
Забележки
Меню
• Ако завъртите пръстена за фокусиране, когато сте избрали [DMF] или [Manual Focus],
изображението автоматично ще се увеличи, за да проверите по-лесно областта на фокусиране.
Можете да предотвратите увеличаването на изображението, като изберете MENU t [Setup]
t[MF Assist] t [Off].
z Ефективно използване на ръчния фокус
Азбучен
указател
Функцията за “фиксиране на фокуса” е удобна, когато
можете да предвидите разстоянието до обекта. С помощта
на функцията за “фиксиране на фокуса” (“Focus fixing”) можете предварително да зададете фокуса спрямо
разстоянието, на което трябва да премине обекта.
z За да измерите точното разстояние до обекта
Маркировката
показва местоположението на сензора за изображението*. Когато
измерите точното разстояние между фотоапарата и обекта, се съобразете с позицията
на линията. Разстоянието от контактната повърхност на обектива до сензора за
изображението е около 18 mm.
* Сензорът за изображението е частта от фотоапарата, която преобразува светлината в цифров сигнал.
• Ако обектът е по-близо от минималното разстояние за запис на прикрепения обектив, фокусът
не може да бъде потвърден. Уверете се, че сте оставили достатъчно разстояние между обекта
и фотоапарата.
NEX-6:
NEX-5R:
18 mm
18 mm
79BG
Продължава r
1 MENU t [Camera] t [AF/MF Select] t [DMF].
2 Натиснете бутона на затвора наполовина, за да фокусирате
автоматично.
3 Задръжте бутона на затвора натиснат наполовина и завъртете
пръстена за фокусиране на обектива, за да постигнете по-остър фокус.
z Използване на E PZ 16 – 50 mm F3.5-5.6 OSS обектив
Когато прикрепите E PZ 16 – 50 mm F3.5-5.6 OSS обектив, функциите, които се задават
за пръстена за приближение/фокусиране, се променят в зависимост от настройката за
[AF/MF Select].
(Автофокус)
(DMF (Директен
ръчен фокус))
(Ръчен фокус)
Функции, зададени за пръстена за приближение/
фокусиране
Меню
Избор на автофокус/
ръчен фокус
Търсене по
примерни
изображения
Забележки
• [Autofocus Mode] се фиксира в положение [Single-shot AF].
Съдържание
DMF (Директен ръчен фокус)
Приближение
Преди да натиснете бутона на затвора наполовина:
Приближение Когато натискате бутона на затвора
наполовина: Фокусиране
Фокус
Азбучен
указател
80BG
Съдържание
Област за автофокус
Избира областта, в която да фокусира. Използвайте тази функция, когато
фокусирането в автоматичен режим е трудно.
1 MENU t [Camera] t [Autofocus Area] t желан режим.
AF рамка на визьора
Фотоапаратът използва областта за
автофокус, която се намира в центъра.
Меню
(Center)
(Фокусиране
в центъра)
Търсене по
примерни
изображения
(Множествено Фотоапаратът определя коя от 25-те
фокусиране) области за автофокус да се използва за
фокусиране. Когато натиснете бутона
на затвора наполовина в режим на
запис на снимка, около областта, която
е на фокус, се появява зелена рамка.
• Когато функцията за разпознаване
на лица е включена, автофокусът е с
приоритет върху лицата.
AF рамка на визьора
Азбучен
указател
Flexible Spot Премества областта за фокусиране, за
(Гъвкаво
да фокусирате върху малка област, като
точково
натиснете горната/долната/дясната/
фокусиране)
лявата част на диска за управление.
Можете да определите областта за
фокусиране, като докоснете екрана (само
за NEX-5R) (стр. 38).
AF рамка на визьора
Забележки
• Когато тази функция е зададена в положение, различно от [Multi], не можете да използвате
функцията [Face Detection].
• [Multi] is selected when using the following functions:
– [Intelligent Auto]
– [Superior Auto]
– [Scene Selection]
– [Sweep Panorama]
– [Smile Shutter]
• Можете да изпозлвате опцията [Multi] при запис на видеоклип. Ако използвате Е-байонет
обективи, и ако при записа натиснете бутона на затвора наполовина, областта за автофокус, която
сте задали преди да започнете записа, се използва за фокусиране.
• Когато използвате помощната лампичка за автофокус, настройката за [Autofocus Area] става
невалидна и областта на автофокуса се извежда с пунктирана линия. Автофокусът се задава с
приоритет на централната област.
81BG
Продължава r
Търсене по
примерни
изображения
Ако точките за фазово разпознаване на автофокуса са
изведени във вътрешността на избраната област за автофокус,
фотоапаратът фокусира чрез използване на комбинация от
фазово разпознаване и контраст на автофокуса.
Можете да зададете извеждане на дисплея с точки за фазово
разпознаване на автофокуса, като изберете MENU t [Setup]
t [Phase Detection AF Area] (стр. 131).
Съдържание
z Фазово разпознаване на областта на автофокус
Точки за фазово
разпознаване на
автофокуса
Меню
Азбучен
указател
82BG
Съдържание
Режим на автофокус
Изберете режима на фокусиране, подходящ за движението на обекта.
1 MENU t [Camera] t [Autofocus Mode] t желан режим.
(Продължителен
автоматичен
фокус)
Фотоапаратът фокусира и фокусът се заключва, когато
натиснете бутона на затвора наполовина. Използвайте този
режим, когато обектът не се движи.
Фотоапаратът продължава да фокусира, докато бутонът на
затвора е натиснат и задържан наполовина. Използвайте
този режим, когато обектът се движи.
Забележки
Меню
• Можете да изберете [Single-shot AF], когато използвате следните
функции:
– [Intelligent Auto]
– [Superior Auto]
– [Self-timer]
– [Scene Selection] освен [Sports Action]
– [Sweep Panorama]
– [Smile Shutter]
• Когато режимът на експониране е зададен в положение [Sports Action] в [Scene Selection], се
избира опцията [Continuous AF].
• В режим [Continuous AF], аудио сигналите няма да се чуват, когато обектът е на фокус.
Търсене по
примерни
изображения
(Автофокус
за единично
изображение)
Азбучен
указател
83BG
Съдържание
Запис с докосване на екрана
(само за NEX-5R)
Фотоапаратът регулира фокуса и автоматично освобождава затвора, когато
докоснете обекта, който желаете да фокусирате на екрана.
(Включен)
Използва функцията за запис с докосване на екрана.
(Изключен)
Не използва функцията за запис с докосване на екрана.
Търсене по
примерни
изображения
1 MENU t [Camera] t [Touch Shutter] t [On].
(Изключване на записа с
2 Докоснете
докосване на екрана) на екрана.
Меню
Иконата се променя в положение
(Включване на записа с
докосване на екрана) и функцията за запис чрез докосване се
включва.
3 Докоснете обекта, който желаете да фокусирате на екрана.
Областта на автофокус се извежда на екрана в точката, която сте натиснали. Когато
потвърдите фокуса, фотоапаратът автоматично записва изображението.
4 За да отмените функцията за запис чрез докосване, докоснете
(Включване на записа с докосване на екрана) на екрана.
Азбучен
указател
Забележки
• Иконата за запис с докосване на екрана не се извежда, когато:
– сте задали [Off] в [Touch Operation]
– е зададен режим [Sweep Panorama]
– е активиран режим Запис на видеоклипове
– сте задали [Night scene] в [Scene Selection]
– сте задали [On (Regist. Faces)] във [Face Detection]
– фотоапаратът е свързан към телевизор.
– фотоапаратът е свързан към друго устройство чрез USB кабел.
– фотоапаратът е свързан към друго устройство чрез HDMI кабел.
– използвате електронен визьор (продава се отделно).
– е активирана функцията [Smile Shutter]
– сте задали [Manual Focus] в [AF/MF Select]
– сте задали [Flexible Spot] в [Autofocus Area]
– е активиран режимът [Digital Zoom]
84BG
Съдържание
Проследяване на обект
Фотоапаратът запазва фокуса върху движещ се обект, като го
проследява.
NEX-6:
1 MENU t [Camera] t [Object Tracking].
Търсене по
примерни
изображения
Извежда се рамката за проследяване.
2 Изравнете рамката с обекта, който ще проследявате,
и изберете ОК.
Фотоапаратът започва проследяването на обекта.
За да отмените функцията за проследяване, изберете
.
Рамка за
проследяване
3 Натиснете бутона на затвора наполовина.
NEX-5R:
Извежда се рамката за проследяване.
2 Изравнете рамката с обекта, който ще проследявате, и изберете ОК.
Фотоапаратът започва проследяването на обекта.
Можете да започнете проследяване на обекта, като докоснете обекта, който желаете
да следите на екрана, когато [Touch Shutter] е в положение [Off] и [Object Tracking] е
.
в положение [On]. За да отмените функцията за проследяване, изберете
(Включена)
(Изключена)
Проследява обекта, който фотоапаратът е фокусирал.
Не следи обекта, който е фокусиран от фотоапарата.
Фокусът се извършва в областта, която сте докоснали (само
за NEX-5R). За да отмените тази функция, изберете
.
Забележки
• Проследяването може да се окаже трудно в следните ситуации:
– Ако обектът се движи твърде бързо.
– Ако обектът е твърде малък или голям.
– Ако контрастът между обекта и фона е малък.
– При тъмни условия.
– Когато околната светлина се променя.
• Когато функцията [Object Tracking] е включена, потребителската настройка
на функционалния бутон В не е валидна.
• Не можете да използвате [Object Tracking], когато:
– сте задали [Hand-held Twilight], [Anti Motion Blur] в [Scene Selection]
– работи режим [Sweep Panorama]
– е активиран режим [Manual Focus]
– функцията [Zoom] на вашия фотоапарат е активирана
85BG
Продължава r
Азбучен
указател
3 Натиснете бутона на затвора наполовина.
Меню
1 MENU t [Camera] t [Object Tracking] t [On].
Търсене по
примерни
изображения
Фотоапаратът спира да следи обекта, когато той изчезне от екрана. Когато функцията
[Face Detection] е зададена в положение [On], и ако обектът, който следите, е лице, ако
лицето изчезне от екрана, докато фотоапаратът го следи, и веднага след това отново се
появи на екрана, фотоапаратът отново ще фокусира върху него.
• Ако включите функцията [Smile Shutter], докато проследявате лице, то същото
лице ще стане цел на рамката за разпознаване на усмивка.
• Ако зададете разпознатото лице като цел, фотоапаратът следи тялото, докато лицето
не се вижда на LCD екрана. Можете да зададете лице, което да следите с приоритет,
с помощта на [Face Priority Tracking] (стр. 155).
Съдържание
z Проследяване на лицето, което желаете да запишете
Меню
Азбучен
указател
86BG
Като използвате функцията [Zoom] на този фотоапарат, това ви позволява да
постигнете по-висока степен на увеличение от фактора на оптичното приближение
на обектива. Максималната скала на приближение, която можете да зададете с
функцията [Zoom] на фотоапарата, зависи от настройката за [Image Size] (стр. 98),
[Clear Image Zoom] (стр. 139) или [Digital Zoom] (стр. 104).
Съдържание
Приближение
Търсене по
примерни
изображения
Когато използвате обектив с механично приближение
1 Увеличете изображението с лоста или пръстена за приближение.
Когато работите с механичен обектив, фотоапаратът автоматично преминава към
функцията [Zoom], когато скалата на увеличение е по-голяма отколкото при оптично
приближение.
Когато използвате обектив без механично приближение
Меню
1 Когато използвате вариообектив, увеличете изображението с пръстена
за приближение.
2 MENU t [Camera] t [Zoom]t желана стойност.
Функции за приближение, достъпни за този фотоапарат
Скала за приближение (ниска стойност)
Скала за приближение (висока стойност)
1 : Функцията [Zoom] на фотоапарата не се използва. (Указана е стойност ×1.0.)
: Smart Zoom (Интелигентно приближение): Можете да увеличавате
2
изображенията, като леко ги подрежете. (Достъпна само когато [Image Size] е зададен
в положение [M] или [S].)
3 : Clear Image Zoom (Приближение за ясно изображение): Можете да увеличавате
изображения, като прилагате висококачествена обработка.
4 : Digital Zoom (Цифрово приближение): Можете да увеличавате изображения, като
използвате стандартна обработка. (Настройката по подразбиране е [Off].)
87BG
Продължава r
Азбучен
указател
Функцията [Zoom] на фотоапарата предлага по-голямо увеличение чрез
комбиниране на различните функции за приближение. В зависимост от мащаба на
увеличението, иконката, изведена на LCD екрана, се променя както следва.
Скала за оптично приближение
Увеличава
изображенията,
като ги
подрязва в
достъпния
обхват (без
влошаване
на качеството)
Off
(изключен)
Off
(изключен)
L
–
M
Прибл.
1.4×
S
Прибл. 2×
Дава приоритет на
качеството
на изображението,
когато увеличавате
изображения.
On
(включен)
L
Прибл.
2×*
M
Прибл.
2.8×
S
Прибл. 4×
Дава приоритет на
по-голямо
увеличение,
когато
увеличавате
изображения.
On
(включен)
L
Прибл. 4×
M
Прибл.
5.5×
S
Прибл. 8×
Off
(изключен)
On
(включен)
Азбучен
указател
Размер
на изображението
Меню
Цифрово
приближение
Търсене по
примерни
изображения
Приближение
за ясно
изображение
Съдържание
Вашата
цел
* Скала на приближение в настройка по подразбиране
Забележки
• Не можете да задавате тази опция, когато използвате следните функции:
– [Sweep Panorama]
– [Smile Shutter]
– [RAW] или [RAW & JPEG] в [Quality]
• Не можете да използвате функцията [Zoom] в менюто, когато сте прикрепили обектив с механично приближение.
Когато работите с лостчето или пръстена за приближение, фотоапаратът автоматично преминава към функцията
[Zoom] на фотоапарата, ако скалата на увеличение е по-голяма отколкото при оптично приближение.
• Когато [Drive Mode] е зададен в режим на продължителен запис или експонационен клин при продължителен
запис, не можете да използвате [Clear Image Zoom].
• Не можете да използвате функциите Smart Zoom (Интелигентно увеличение) или [Clear Image Zoom] за запис на
видеоклипове. Ако натиснете бутона MOVIE по време на приближение, фотоапаратът приближава в обхват на
[Digital Zoom].
• Когато използвате функцията [Zoom], настройката за [Autofocus Area] е невалидна и областта за автофокус се
извежда с пунктирана линия. Автофокусът се задава с приоритет на централната област. Освен това [Metering
Mode] е фиксиран в положение [Multi]
z Качество на функцията [Zoom] на фотоапарата
Докато изображението се приближава чрез цифрова обработка в [Clear Image Zoom] и [Digital
Zoom], качеството на изображението се влошава в сравнение с използваното приближение. Ако
използвате вариообектив, ви препоръчваме първо да приближите максимално изображението с
обектива, след това да използвате функцията [Zoom] на фотоапарата, ако е необходимо по-голямо
увеличение.
88BG
Съдържание
Разпознаване на лице
Разпознава лицата на обектите и автоматично настройва фокуса, светкавицата,
експонацията и извършва автоматична обработка на изображението. Можете да
изберете лице, което да се фокусира с приоритет.
Рамка за разпознаване на лице (сива/магента)
Тази рамка се появява върху разпознатото лице, върху което не е
фокусирано с приоритет. Магента рамката се появява върху лицето,
което е регистрирано с [Face Registration].
(Включенo
(Регистрирани
лица))
(Включенo)
Фокусира върху лицата, които са регистрирани според
приоритета.
Избира лицето, върху което фотоапаратът автоматично да
извърши фокусирането.
Не използва функцията [Face Detection].
Забележки
• Не можете да използвате [Face Detection] със следните функции:
– [Sweep Panorama]
– [Manual Focus]
– Функция [Zoom] на фотоапарата
• Можете да изберете [Face Detection] само когато режимът [Autofocus Area] е зададен в положение
[Multi] или ако режимът на измерване е зададен в положение [Multi].
• Можете да разпознаете до 8 лица на обектите.
• При запис с функцията [Smile Shutter], [Face Detection] автоматично се задава в положение [On
(Regist. Faces)], дори ако сте задали в положение [Off].
89BG
Азбучен
указател
(Изключенo)
Меню
1 MENU t [Camera] t [Face Detection] t желан режим.
Търсене по
примерни
изображения
Рамка за разпознаване на лице (бяла)
Когато фотоапаратът разпознава повече от един обект,
устройството ще прецени кой е основният обект и ще зададе фокуса
според приоритета. Рамката за разпознаване на лицето на основния
обект става бяла. Когато натиснете бутона на затвора наполовина,
рамките за разпознаване на лица на обекти, които са на фокус, стават
зелени.
Съдържание
Регистрация на лице
Разпознава лица, информацията за които е предварително определена, когато
зададете [Face Detection] в положение [On (Regist. Faces)].
1 MENU t [Camera] t [Face Registration] t желан режим.
Регистрира ново лице
Order Exchanging
Променя приоритета на предварително регистрираните лица.
Delete
Изтрива регистрацията за лице. Изберете лице и натиснете ОК.
Delete All
Изтрива всички регистрирани лица.
Търсене по
примерни
изображения
New Registration
New Registration (Нова регистрация)
1 MENU t [Camera] t [Face Registration] t [New Registration].
Меню
2 Изравнете насочващата рамка с лицето, което желаете да
регистрирате, и натиснете бутона на затвора.
3 Когато се изведе съобщението за потвърждение, изберете ОК.
Забележки
Order Exchanging (Промяна на поредността)
1 MENU t [Camera] t [Face Registration] t
[Order Exchanging].
2 Изберете лице, чийто приоритет желаете да
промените.
3 Изберете ниво на приоритета.
Колкото по-нисък е номерът на позицията, толкова по-висок
е приоритетът.
Забележки
• Не можете да изберете 8-мо ниво на приоритет, като докоснете екрана. Ако желаете да
преминете към ниво 8, изберете го с помощта на диска за управление (само за NEX-5R).
90BG
Азбучен
указател
• Можете да регистрирате до 8 лица за обекта.
• Снимайте лицето отпред на силно осветено място. Лицето може да не се регистрира
правилно, ако е закрито от шапка, маска, слънчеви очила и др.
• Регистрираните лица не се изчистват чрез извършване на [Reset Default]. Когато извършите
операцията [Factory Reset], всички регистрирани лица се изтриват.
• Дори ако изтриете лицата, като изберете [Delete], данните за лицата остават във фотоапарата. Ако
желаете да премахнете изцяло данните за лицата от фотоапарата, изберете [Delete All].
Съдържание
Задействане на затвора при
разпознаване на усмивка
Когато фотоапаратът разпознае усмивка, затворът автоматично се освобождава.
1 MENU t [Camera] t [Smile Shutter] t [On].
3 Изчакайте усмивката да бъде разпозната.
Рамка за разпознаване на
Меню
лице (оранжева)
Когато нивото на усмивката надвиши точката b
Индикатор за
на индикатора, фотоапаратът автоматично записва
разпознаване на
изображението. Ако натиснете бутона на затвора, докато усмивка
операцията [Smile Shutter] се извършва, фотоапаратът
записва изображението и след това се връща в режим [Smile
Shutter].
4 За да излезете от режима [Smile Shutter], MENU t [Camera] t
[Smile Shutter] t [Off].
(Изключен)
Не използва функцията Задействане на затвора при
разпознаване на усмивка
Азбучен
указател
(Включен)
Търсене по
примерни
изображения
2 За да зададете чувствителност при
разпознаване на усмивка, OPTION t
желана настройка.
Използва функцията Задействане на затвора при
разпознаване на усмивка
Можете да зададете чувствителността при разпознаване на усмивка с OPTION.
(Включена:
Широка усмивка)
Разпознава широки усмивки.
(Включена:
Нормална
усмивка)
Разпознава нормални усмивки.
(Включена:
Бегла усмивка)
Разпознава бегли усмивки.
Забележки
• Не можете да използвате [Smile Shutter] със следните функции:
– [Hand-held Twilight], [Anti Motion Blur] в [Scene Selection]
– [Sweep Panorama]
– [Manual Focus]
• Ако зададете [Smile Shutter] в положение [On], докато се използва функцията [Zoom] на
фотоапарата, функцията [Zoom] ще се отмени.
• Възможно е усмивките да не бъдат правилно разпознати в зависимост от условията.
• Режимът на запис автоматично преминава в положение [Single Shooting].
91BG
Продължава r
1 Не закривайте очите с бретони.
Не закривайте лицето с шапка, маска, слънчеви очила и др.
• Затворът сработва, когато някое от лицата, които фотоапаратът е разпознал, се усмихне.
• Ако лицето е регистрирано във фотоапарата, той разпознава усмивка само от
регистрираното лице.
• Ако не бъде разпозната усмивка, задайте чувствителността чрез OPTION.
Търсене по
примерни
изображения
2 Опитайте да разположите лицето точно срещу фотоапарата и да
поставите фотоапарата във възможно най-хоризонтално положение.
Когато очите са присвити, разпознаването е по-вероятно.
3 Усмихнете се възможно най-широко.
Усмивката се разпознава по-лесно, когато зъбите са открити.
Съдържание
z Съвети за запис на по-добри усмивки
Меню
Азбучен
указател
92BG
Съдържание
Автоматично кадриране на
портрети
Търсене по
примерни
изображения
Когато фотоапаратът разпознае и заснеме лице, запечатаното изображение
автоматично се подрязва в подходяща композиция. Запазват се и оригиналното, и
подрязаното изображение. Отрязаното изображение се записва със същия размер
като оригиналното изображение.
Меню
1 MENU t [Camera] t [Auto Port. Framing] t желан режим.
Индикаторът
става зелен, когато фотоапаратът определи, че записаният кадър е
подходящ за подрязване.
След приключване на записа се извежда рамка, която показва отрязаната област в
екрана за автоматичен преглед.
(Изключен)
Функцията за автоматично кадриране се използва.
Азбучен
указател
(Автоматичен)
Функцията за автоматично кадриране не се използва.
Забележки
• Не можете да използвате [Auto Port. Framing] заедно със следните функции:
– [Hand-held Twilight], [Sport Action], [Anti Motion Blur] в [Scene Selection]
– [Sweep Panorama]
– [Cont. Shooting]
– [Spd Priority Cont.]
– [Bracket: Cont.]
– [Manual Focus]
– [Soft Focus], [HDR Painting], [Rich-tone Mono.], [Miniature] в [Picture Effect].
– [RAW] или [RAW & JPEG] в [Quality]
– [Auto HDR]
– Функция [Zoom] на фотоапарата
– Когато [Face Detection] е в положение [Off]
• В зависимост от условията на записа е възможно да се окаже, че подрязаното изображение не
е оптимално композирано.
93BG
Съдържание
Ефект на меки тонове на
човешката кожа
Задава степента на ефекта на меки тонове на човешката кожа, когато използвате
функцията [Face Detecion].
(Включен)
(Изключен)
Търсене по
примерни
изображения
1 MENU t [Camera] t [Soft Skin Effect] t [On].
2 За да зададете интензитета на ефекта на меките тонове на
човешката кожа, OPTION t желана настройка.
Използва функцията за ефект на меките тонове на
човешката кожа.
Не използва функцията за ефект на меките тонове на
човешката кожа.
Можете да зададете интензитета на [Soft Skin Effect] чрез OPTION
(Висок)
Задава висока стойност за [Soft Skin Effect].
(Нисък)
Задава ниска стойност за [Soft Skin Effect].
Меню
(Среден)
Задава средна стойност за [Soft Skin Effect].
Забележки
Азбучен
указател
• Не можете да използвате [Soft Skin Effect] със следните функции:
– Когато записвате видеоклип
– [Cont. Shooting]
– [Spd Priority Cont.]
– [Bracket: Cont.]
– [Self-timer(Cont)]
– [Sports Action] в [Scene Selection]
– [Sweep Panorama]
– [RAW] в [Quality]
• Възможно е тази функция да не работи в зависимост от характеристиките на обекта.
94BG
Съдържание
Списък със съвети за запис
Позволява ви да търсите във всички съвети за запис на фотоапарата.
Използвайте тази функция, когато желаете да откриете съвет, който сте
преглеждали по-рано.
Търсене по
примерни
изображения
1 MENU t [Camera] t [Shooting Tip List].
2 Потърсете желания от вас съвет за запис.
Завъртете диска за управление, за да прегледате текста нагоре или надолу.
Можете да прегледате съвета и от [Table of contents] (Съдържание).
Забележки
Меню
• Не можете да преглеждате текст, като плъзнете пръст по екрана. Използвайте диска за управление,
за да прегледате текста (само за NEX-5R).
Азбучен
указател
95BG
Съдържание
Бутон DISP (Монитор)
Позволява ви да изберете режим на екранния дисплей, който можете да изберете
чрез [Display Contents] (стр. 49) в режим на запис.
1 MENU t [Camera] t [DISP Button(Monitor)].
Можете да избирате опциите, маркирани с
Търсене по
примерни
изображения
2 Изберете желания режим.
.
Извежда основна информация за записа.
Графично извежда скоростта на затвора и
стойността на диафрагмата, освен в случаите,
когато [Shoot Mode] е зададен в положение
[Sweep Panorama].
Display All Info.
Извежда информация за записа.
Big Font Size
Disp.
Увеличава само основните опции.
No Disp. Info.
Не извежда информация за записа.
Level
Показва дали фотоапаратът е изравнен
хоризонтално и дали е нивелиран по преднозадната ос. Когато фотоапаратът е изравнен в
двете посоки, индикаторът става зелен.
• Ако наклоните фотоапарата напред или назад
под голям ъгъл, допустимата граница на
грешка за индикатора може да е по-голяма.
• Дори фотоапаратът да е нивелиран, може да
се получат грешки от приблизително ±1°.
Извежда разпределението на осветеността в
графичен вид.
Меню
Graphic Display
Азбучен
указател
Histogram
96BG
Продължава r
Показва само информацията за записа на
екрана (без изображение). Изберете тази опция,
когато снимате с помощта на визьор (продава
се отделно за NEX-5R). Натиснете бутона
Fn (функция) и изберете функцията, чиято
настройка желаете да промените.
Отваря се екранът с настройки за избраната
функция (Quick Navi – Бърза навигация) (само
за NEX-6)
Съдържание
For viewfinder
Търсене по
примерни
изображения
Меню
Азбучен
указател
97BG
Съдържание
Размер на изображение
Размерът на изображението определя размера на файла с изображение, който се
записва, когато правите снимката.
Колкото по-голям е размерът на изображението, толкова по-подробно ще
се отпечата то на хартия в голям формат. Колкото по-малък е размерът на
изображението, толкова повече изображения могат да бъдат записани.
Търсене по
примерни
изображения
1 MENU t [Image Size] t [Image Size] t желан режим.
Снимки
Когато [Aspect Ratio] (Съотношение на
изображението) е 3:2
4912 × 3264 пиксела
L: 16M
Насоки
За разпечатки с размер до А3+
3568 × 2368 пиксела
За разпечатки с размер до А4
S: 4.0M
2448 × 1624 pixels
За разпечатки с размер до L/2L
Когато [Aspect Ratio] (Съотношение на
изображението) е 16:9
4912 × 2760 пиксела
L: 14M
3568 × 2000 пиксела
S: 3.4M
2448 × 1376 пиксела
Насоки
За преглед на телевизор с висока
разделителна способност
Азбучен
указател
M: 7.1M
Меню
M: 8.4M
Забележки
• Когато отпечатвате снимки, записани със съотношение 16:9, е възможно и двата края на
изображението да се отрежат.
Широкообхватна панорама
Размерът на изображенията се различава в зависимост от настройката на [Panorama
Direction].
(Стандартно
панорамно
изображение)
(Широко
панорамно
изображение)
Записва изображения, като използва стандартен размер.
Вертикален: 3872 х 2160
Хоризонтален: 8192 х 1856
Записва изображения с широк размер.
Вертикален: 5536 х 2160
Хоризонтален: 12416 х 1856
Забележки
• Когато отпечатвате панорамни изображения, е възможно и двата края на изображението да се отрежат.
98BG
Продължава r
Съдържание
z Съвети за избор на размер на изображението
Изображенията се появяват по по-различен начин в зависимост от избрания режим.
Търсене по
примерни
изображения
Стандартен
Широкоекранен
Можете да прегледате изображенията, когато натиснете централната част на диска за
управление.
Меню
Азбучен
указател
99BG
Съдържание
Съотношение на екрана
Избира съотношението на снимките.
1 MENU t [Image Size] t [Aspect Ratio] t желан режим.
3:2
Стандартно съотношение. Подходящо за разпечатки.
16:9
За преглед на телевизор с висока разделителна способност.
Търсене по
примерни
изображения
Забележки
• Не можете да зададете тази опция, когато използвате режим [Sweep Panorama].
Меню
Азбучен
указател
100BG
Съдържание
Качество
Избира формат за компресиране на снимките.
1 MENU t [Image Size] t [Quality] t желан режим.
RAW (RAW)
STD (Standard)
z RAW изображения
Файловете в RAW формат представляват сурови данни, които трябва да преминат през
цифрова обработка. RAW файлът е различен от по-често срещаните файлови формати,
като например JPEG. Той представлява суров материал, който по-късно се обработва с
професионална цел.
За да отворите RAW файл, записан с този фотоапарат, трябва да притежавате софтуера
“Image Data Converter”, включен в CD-ROM диска (приложен в комплекта). С този
софтуер можете да отворите и преобразувате RAW файл в обикновен формат като
например JPEG или TIFF. Също така, можете отново да настроите баланса на бялото,
наситеността на цветовете, контраста и др.
101BG
Азбучен
указател
Забележки
• Не можете да зададете тази опция, когато използвате режим [Sweep Panorama].
• Не можете да прибавяте маркировка DPOF (знак за отпечатване) на изображения в RAW формат.
• Не можете да използвате [Auto HDR] с [RAW] и [RAW & JPEG] изображения.
Меню
FINE (Fine)
Търсене по
примерни
изображения
RAW+J (RAW &
JPEG)
Формат на файла: RAW (Записва във формат с RAW
компресия.)
Този формат не извършва цифрова обработка на
изображенията. За професионални цели изберете този
формат за обработка на изображения на компютър.
•Р
азмерът на изображението е фиксиран в максимална
стойност. Размерът на изображението не се извежда на
LCD екрана.
Формат на файл: RAW (Записва във формат с RAW
компресия) + JPEG
Едновременно се създават RAW и JPEG изображение. Този
режим е подходящ, когато имате нужда от два файла с
изображения - JPEG за преглед и RAW за обработка.
•К
ачеството на изображението е фиксирано в положение
[Fine], а размерът е фиксиран в положение [L].
Формат на файла: JPEG
Когато записвате, изображението се компресира в JPEG
формат.
Тъй като компресията при настройка [Standard] е по-голяма
отколкото при настройка [Fine], размерът при [Standard] е
по-малък отколкото при [Fine].
Тази настройка ви позволява да запишете повече файлове
на един носител на запис, но качеството на изображенията
ще бъде по-лошо.
•К
огато не планирате да обработвате изображенията с
вашия компютър, ви препоръчваме да изберете [Fine] или
[Standard].
Съдържание
Посока на запис на панорамно
изображение
Избира посоката на въртене на фотоапарата, когато записвате панорамни
изображения.
(Дясно)
(Ляво)
(Нагоре)
(Надолу)
Върти фотоапарата в посоката, която сте задали.
Търсене по
примерни
изображения
1 MENU t [Image Size] t [Panorama Direction] t желан режим.
Меню
Азбучен
указател
102BG
Съдържание
Формат на файловете
Избира формата на видеоклипа
1 MENU t [Image Size] t [File Format] t желан режим.
AVCHD
MP4
Меню
• 60i/50i видеоклиповете се записват със скорост 60 полета/
секунда или съответно 50 полета/секунда. И двата вида
видеоклипове включват система за презредово сканиране, Dolby
Digital звук и AVCHD формат.
• 24p/25p видеоклиповете се записват със скорост 24 кадъра/
секунда или съответно 25 кадъра/секунда. И двата вида
видеоклипове включват система за прогресивно сканиране,
Dolby Digital звук и AVCHD формат.
• 60p/50p видеоклиповете се записват със скорост 60 кадъра/
секунда или съответно 50 кадъра/секунда. И двата вида
видеоклипове включват система за прогресивно сканиране,
Dolby Digital звук и AVCHD формат.
Търсене по
примерни
изображения
Записва 60i/50i или 24p/25p видеоклипове или 60p/50p
видеоклипове в AVCHD формат. Този файлов формат на
Sony е подходящ за преглед на видеоклипове на телевизор
с висока разделителна способност. Можете да създавате
Blu-ray Disc, AVCHD диск или DVD-Video диск, като
използвате приложения софтуер “PlayMemories Home”.
Записва mp4 (AVC) видеоклипове. Този формат е подходящ за
качване в Интернет, прикрепяне към електронна поща и др.
Азбучен
указател
• Видеоклиповете се записват в MPEG-4 формат със скорост от
около 30 кадъра/секунда, като включват система за прогресивно
сканиране, AAC звук и mp4 формат.
• Не можете да създавате диск от видеоклиповете, записани в този
формат, като използвате приложения софтуер “PlayMemories
Home”.
z Проверка на 60i или 50i
За да проверите дали вашият фотоапарат е 1080 60i или 1080 50i-съвместимо
устройство, проверете от долната страна на фотоапарата за следните маркировки.
1080 60i-съвместимо устройство: 60i
1080 50i-съвместимо устройство: 50i
z Възпроизвеждане на видеоклипове на други устройства
Този фотоапарат използва MPEG-4 AVC/H.264 High Profile за запис в AVCHD формат.
Видеоклиповете, записани с този фотоапарат в AVCHD формат, не могат да се
възпроизвеждат на следните устройства.
– Други устройства, съвместими с AVCHD формат, които не поддържат High Profile;
– Устройства, несъвместими с AVCHD формата;
Този фотоапарат използва също MPEG-4 AVC/H.264 Main Profile за запис в MP4
формат. Поради тази причина видеоклиповете, записани с този фотоапарат в MP4
формат, не могат да се възпроизвеждат на устройства, които не поддържат MPEG-4
AVC/H.264.
103BG
Съдържание
Настройки за записа
Избира размера на изображението, скоростта на пренос на кадри и качеството
на изображенията за запис на видеоклипове. Колкото по-висока е скоростта на
пренос на данни (среден битрейт) в секунда, толкова по-добро е качеството на
изображението.
[Формат на
файла]:[AVCHD]
60i 24M(FX)*
50i 24M(FX)**
Максимум 24
Mbps
60i 17M(FH)*
50i 17M(FH)**
Средно 17 Mbps
60p 28M(PS)*
50p 28M(PS)**
Максимум 28
Mbps
24p 24M(FX)*
25p 24M(FX)**
Максимум 24
Mbps
24p 17M(FH)*
25p 17M(FH)**
Средно 17 Mbps
Записва видеоклипове с високо
качество на картината и размер от 1920
× 1080 (60i/50i).
Записва видеоклипове със стандартно
качество на картината и размер от 1920
× 1080 (60i/50i).
Записва видеоклипове с високо
качество на картината и размер от 1920
× 1080 (60p/50p).
Записва видеоклипове с високо
качество на картината и размер от
1920 × 1080 (24p/25p). Този режим
пресъздава атмосферата от кино
лентите.
Записва видеоклипове със стандартно
качество на картината и размер от
1920 × 1080 (24p/25p). Този режим
пресъздава атмосферата от кино
лентите.
[Формат на файла]:
[MP4]
Среден битрейт
Запис
1440×1080 12M
Средно 12 Mbps
VGA 3M
Средно 3 Mbps
Записва видеоклипове с размер 1440
х 1080.
Записва видеоклипове с VGA размер.
* 1080 60i-съвместимо устройство
** 1080 50i-съвместимо устройство
Забележки
• Видеоклиповете, записани с настройка 1080 60р/50р, могат да бъдат възпроизвеждани само на
съвместими устройства.
• Видеоклиповете, записани с настройката [60p 28M(PS)/50p 28M(PS)]/[60i 24M(FX)/50i 24M(FX)]/
[24p 24M(FX)/25p 24M(FX)] в [Record Setting] се преобразуват чрез “PlayMemories Home”, за да
се създаде AVCHD диск. Това преобразуване може да отнеме известно време. В допълнение, не
можете да създавате диск с оригиналното качество на изображението. Ако желаете да запазите
оригиналното качество на изображението, трябва да запазите видеоклиповете си на Blu-ray Disc.
z Проверка на 60i или 50i
За да проверите дали вашият фотоапарат е 1080 60i или 1080 50i-съвместимо
устройство, проверете от долната страна на фотоапарата за следните маркировки.
1080 60i-съвместимо устройство: 60i
1080 50i-съвместимо устройство: 50i
104BG
Азбучен
указател
Запис
Меню
Битрейт
Търсене по
примерни
изображения
1 MENU t [Image Size] t [Record Setting] t желан режим.
Съдържание
Баланс на бялото
Регулира цветните тонове в зависимост от условията на осветеност на околната
среда.
Използвайте тази функция, когато цветните тонове на изображението не са
записани според вашите очаквания, или когато нарочно желаете да ги промените,
за да получите фотографски ефекти.
Търсене по
примерни
изображения
1 MENU t [Brightness/Color] t [White Balance] t желан режим.
Можете фино да регулирате температурата на цветовете чрез OPTION.
За да регулирате баланса на бялото спрямо определен източник на светлина, вижте
обяснението за всеки от режимите.
AWB (Автоматичен
баланс на бялото)
(Дневна светлина)
(Сянка)
Ако изберете опция, подходяща за специфичния
източник на светлина, цветните тонове се регулират
спрямо този източник (предварително зададен баланс
на бялото).
(Осветление от
електрическа крушка)
Азбучен
указател
(Флуоресцентно
осветление: Топло
бяло)
(Флуоресцентно
осветление: Студено
бяло)
(Флуоресцентно
осветление: Дневно
бяло)
(Флуоресцентно
осветление: Дневна
светлина)
(Светкавица)
(Температура на
цветовете/Филтър)
(Потребителска
настройка)
Меню
(Облачно)
Фотоапаратът автоматично разпознава светлинния
източник и регулира температурата на цветовете.
Регулира температурата на цветовете в зависимост
от източника на светлина. Постига ефекта на
CC (Компенсация на цветовете) филтрите във
фотографията.
Позволява ви да използвате настройката за баланса на
бялото, запазена в [Custom Setup].
Запазва основния баланс на бялото (Задаване на
(Задаване на
потребителска настройка) потребителска настройка)
Забележки
• [Auto WB] се избира, когато използвате функциите:
– [Intelligent Auto]
– [Superior Auto]
– [Scene Selection]
105BG
Продължава r
Съдържание
z Ефекти на осветлението
Цветовете на обекта се влияят от светлинните условия.
Цветните тонове се настройват автоматично, но въпреки това можете ръчно да ги
настроите с помощта на функцията [White Balance].
Време/
осветление
Дневна
светлина
Флуоресцентно Осветление от
електрическа
осветление
Синкава
Зеленикава
крушка
Червеникава
Търсене по
примерни
изображения
Характеристики Бяла
(стандартна)
на светлината
Облачно
1 MENU t [Brightness/Color] t [White Balance] t желан режим.
ожете да регулирате цветните тонове към G (зелено), M (магента), А (кехлибар) или
М
В (синьо).
Температура на цветовете/Филтър
1 MENU t [Brightness/Color] t [White Balance] t [C.Temp./Filter].
2 OPTION t изберете желаните цветни тонове, като завъртите диска
за управление или като докоснете желаната опция на екрана (само
за NEX-5R).
Колкото по-голяма е цифрата, толкова по-червеникаво е изображението; колкото помалка е цифрата, толкова по-синкаво е изображението.
3 Регулирайте цветните тонове, като натиснете горната/долната/
дясната/лявата част на диска за управление или като докоснете
графиката на екрана (само за NEX-5R).
106BG
Продължава r
Азбучен
указател
2 Ако е необходимо, OPTION t настройте цветните тонове, като
натиснете долната/горната/дясната/лявата част на диска за
управление.
Или докоснете графиката на екрана, за да регулирате температурата
на цветовете (само за NEX-5R)
Меню
Фина настройка на цветните тонове
Съдържание
Потребителска настройка на баланса на бялото
1 MENU t [Brightness/Color] t [White Balance] t [Custom Setup].
2 Придържайте фотоапарата така, че бялата област да покрива изцяло
фокусната област в центъра, и натиснете бутона на затвора.
атворът щраква и зададените стойности (температура на цветовете и цветен филтър)
З
се извеждат.
Търсене по
примерни
изображения
3 За да изведете потребителската настройка за баланса на бялото,
натиснете бутона MENU t [Brightness/Color] t [White Balance] t
[Custom].
Можете фино да регулирате цветните тонове чрез OPTION.
Забележки
Меню
• Ако използвате светкавица, когато натискате бутона на затвора, зададена настройка за баланс на
бялото се регистрира като светлината от светкавицата също се взема под внимание. Записвайте
изображения с помощта на светкавицата и при по-късни записи.
• Съобщението “Custom WB error” показва, че стойността е по-голяма от очаквания обхват, когато
използвате светкавицата при близък обект или когато в рамката се намира обект с ясни цветове.
Ако регистрирате тази стойност, индикаторът
в дисплея с информация за записа на екрана
става жълт. Mожете да записвате, но ви препоръчваме отново да зададете баланса на бялото, за да
получите по-правилна стойност за настройката.
Азбучен
указател
107BG
Съдържание
Режим на измерване
Избира режима на измерване, който задава коя част на обекта да измерва, за да се
определи експонацията.
1 MENU t [Brightness/Color] t [Metering Mode] t желан режим.
Докато акцентира в центъра на екрана, този режим измерва
средната осветеност на целия екран (Измерване в центъра).
(Точково
измерване)
Този режим измерва светлината само
в центъра (Точково измерване). Той
е подходящ за снимане на обекти,
осветени отзад, или когато между
обекта и фона съществува силен
контраст.
Меню
(Централно)
Търсене по
примерни
изображения
(Множествено) Този режим измерва светлината за всяка област, като разделя
областта на по-малки части и определя точната експонация
на целия екран (Множествено измерване).
Поставете крос
сензора при точковото
измерване върху обекта.
Забележки
Азбучен
указател
• Ако зададете [Metering Mode] в положение, различно от [Multi], функцията [Face Detection] не
може да се използва.
• Опцията [Multi] се избира при следните функции:
– При запис на видеоклипове
– [Intelligent Auto]
– [Superior Auto]
– [Scene Selection]
– Функция [Zoom] на фотоапарата
– [Smile Shutter]
108BG
Съдържание
Компенсация на светкавицата
Регулира количеството светлина от светкавицата на стъпки от 1/3 EV в обхват от
-2.0 EV до +2.0 EV. Компенсацията на светкавицата променя само количеството
светлина от светкавицата. Компенсацията на експонацията променя количеството
светлина от светкавицата заедно със скоростта на затвора и диафрагмата.
1 Натиснете бутона (изваждане на светкавицата), за да я извадите.
2 MENU t [Brightness/Color] t [Flash Comp.] t желана стойност.
Ако изберете по-висока стойност (към страната +), нивото на светкавицата се увеличава
и изображението изсветлява. Ако изберете по-малка стойност (към страната -), нивото
на светкавицата намалява и изображението става по-тъмно.
Търсене по
примерни
изображения
NEX-6:
NEX-5R:
2 MENU t [Brightness/Color] t [Flash Comp.] t желана стойност.
Ако изберете по-висока стойност (към страната +), нивото на светкавицата се увеличава
и изображението изсветлява. Ако изберете по-малка стойност (към страната -), нивото
на светкавицата намалява и изображението става по-тъмно.
Меню
1 Прикрепете светкавицата и я повдигнете.
Забележки
Азбучен
указател
• Не можете да използвате [Flash Comp.] със следните функции:
– [Intelligent Auto]
– [Superior Auto]
– [Scene Selection]
– [Sweep Panorama]
– [Bracket: Cont.]
• Ако обектът се намира извън максималния обхват на светкавицата, по-засиленият ефект на
светкавицата може да се окаже незабележим поради ограниченото количество светлина. Ако
обектът е твърде близо, по-слабият ефект на светкавицата може да остане незабележим.
z Съвети за регулиране на осветеността, когато
снимате хора
• При нощни портретни снимки е важно да балансирате
осветеността на хората, които се намират на тъмен
фон. Можете да регулирате осветеността на човешката
фигура, която се намира в близост до фотоапарата, като
променяте интензитета на светлината от светкавицата.
• Ако обектът се намира твърде далеч от светкавицата
и след извършване на настройката все още е твърде
тъмен, се преместете по-близо до обекта.
109BG
Съдържание
DRO/Auto HDR
Поправя осветеността или контраста.
1 MENU t [Brightness/Color] t [DRO/Auto HDR] t желан режим.
(Изключена)
Фотоапаратът анализира контраста на светлите и тъмни
места между обекта и фона, което довежда до оптимално
ниво на осветеността и нюанса на изображението.
(Автоматичен Записва 3 изображения с различна експонация и след това
наслагва светлите части на недостатъчно експонираното
HDR)
изображение и тъмните области на преекспонираното
изображение, за създаде снимка с богато преливане.
Записва се едно изображение с правилна експонация и едно
изображение с насложени области.
Търсене по
примерни
изображения
(Оптимизиране
на динамичния
обхват)
Не използва [DRO/Auto HDR].
Меню
Забележки
• Можете да избирате [DRO/Auto HDR] само при следните режими:
– [Manual Exposure] (Ръчна експонация);
– [Shutter Priority] (Приоритет на скоростта на затвора);
– [Aperture Priority] (Приоритет на диафрагмата);
– [Program Auto] (Автоматично програмиране);
1 MENU t [Brightness/Color] t [DRO/Auto HDR] t [D-Range Opt.].
2 OPTION t желана стойност.
(Автоматична
настройка)
Автоматично поправя осветеността.
Lv1 – Lv5
Оптимизира нюансите в записаното изображение за всяка
област на изображението. Изберете оптимално ниво между
Lv1 (слабо) и Lv5 (силно).
Забележки
• Опцията [Auto] се избира, когато използвате функциите:
– [Intelligent Auto]
– [Superior Auto]
– [Portrait], [Landscape], [Macro], [Sport Action] в [Scene Selection]
• Когато записвате с функцията за оптимизиране на динамичния обхват, изображението може
да съдържа смущения. Изберете правилното ниво, като проверите записаното изображение,
особено когато засилвате ефекта.
110BG
Продължава r
Азбучен
указател
D-Range Opt. (Оптимизиране на динамичния обхват)
Поправя осветеността на изображението (DRO: Dynamic Range Optimizer).
Съдържание
Автоматичен висок динамичен обхват
Разширява обхвата (отсенките), за да можете да записвате светлите и тъмните
части с правилна осветеност (HDR: Висок динамичен обхват). Записва се едно
изображение с правилна експонация и едно изображение с насложени области.
1 MENU t [Brightness/Color] t [DRO/Auto HDR] t [Auto HDR].
2 OPTION t желана стойност.
Автоматично поправя разликата в експонацията.
1.0 EV – 6.0 EV
Задава разликата в експонацията спрямо контраста на
обекта. Изберете оптималното ниво между 1.0 EV (слабо) и
6.0 EV (силно).
Търсене по
примерни
изображения
(Автоматична
промяна на
експонацията)
Забележки
Меню
• Не можете да започнете следващ запис, докато процесът по запазване не приключи.
• Не можете да използвате тази функция с [RAW] и [RAW & JPEG] изображения.
• Тъй като затворът се освобождава 3 пъти, за да се получи 1 снимка,
внимавайте за следното:
– Използвайте тази функция, когато обектът е неподвижен и е с отворени очи.
– Не променяйте композицията на снимката.
• Възможно е да не получите желания ефект в зависимост от разликата между осветеността на
обекта и условията на запис.
• Когато използвате светкавица, функцията е с незначителен ефект.
• Когато контрастът на сцената е нисък или при значително трептене на фотоапарата, или когато
обектът е замъглен, е възможно да не получите добри HDR изображения. Ако фотоапаратът
, която
разпознае подобна ситуация, записаното изображение се извежда с индикацията
ви информира за това. Запишете пак изображението като композирате отново и внимавате за
наличието на смущения.
Азбучен
указател
111BG
Съдържание
Картинен ефект
Можете да записвате с ефект на филтри, за да получите различни текстури.
1 MENU t [Brightness/Color] t [Picture Effect] t желан режим.
(Изключен)
Функцията за картинен ефект не се използва.
Създава снимка със затъмнени краища
и ясно изразени цветове като при запис
с ломо фотоапарат.
Можете да задавате цветните тонове
чрез OPTION.
(Поп цветове)
Създава изображения с ярки цветове,
като подсилва цветните тонове.
Меню
(Постеризация)
Търсене по
примерни
изображения
(Ломография)
(Ретро
снимка)
Пресъздава вида на стара снимка с
цветни тонове от вида сепия и нисък
контраст.
(Мека светла
снимка)
Създава изображение с посочената
атмосфера: светла, прозрачна, ефирна,
нежна, мека.
(Частичен
цвят)
Създава изображения, в които се
запазва определен цвят, а останалите
цветове се преобразуват в черно-бели.
Можете да изберете цвят чрез OPTION.
(Едноцветен
висок контраст)
Създава изображение с висок контраст
в черно-бяло.
Азбучен
указател
Създава изображения с висок контраст
и абстрактен вид, като подчертава
силно основните цветове, или
запечатва черно-бели кадри.
Можете да изберете основни цветове
или черно-бяло чрез OPTION.
112BG
Продължава r
(HDR картина)
Създава изображение с вид на
картина, като подчертава цветовете
и детайлите. Фотоапаратът
освобождава затвора три пъти.
Можете да зададете интензитета на
ефекта чрез OPTION.
(Богати
монохромни
тонове)
Създава черно-бяло изображение с
богата градация и пресъздаване на
детайлите. Фотоапаратът освобождава
затвора три пъти.
Меню
(Миниатюра)
Търсене по
примерни
изображения
Създава изображение с ефект на
мека светлина.
Можете да зададете интензитета на
ефекта чрез OPTION.
Съдържание
contents
(Мек фокус)
Създава изображение, като подчертава
яркостта на обекта и разфокусира
фона. Този ефект е често срещан при
снимки на миниатюрни модели.
Можете да изберете областта, която
ще фокусирате, чрез OPTION.
Фокусът в другите области е
значително намален.
113BG
Азбучен
указател
Забележки
• Можете да използвате функцията [Picture Effect] само със следните режими:
– [Manual Expocure]
– [Shutter Priority]
– [Aperture Priority]
– [Program Auto]
• Не можете да използвате функцията [Picture Effect] с [RAW] и [RAW & JPEG] изображения.
• Ефектите [Toy Camera] и [Miniature] не работят при използване на функцията [Zoom] на
фотоапарата.
• Когато изберете [Partial Color], в зависимост от обекта е възможно изображенията да не се запазят
в избрания цвят.
• Не можете да проверявате следните ефекти на екрана за запис, защото фотоапаратът все още
обработва изображението, което току-що сте заснели. Също така, не можете да записвате друго
изображение, докато обработката на предходно-записаното не приключи. Не можете да използвате
тези ефекти при запис на видеоклипове.
– [Soft Focus]
– [HDR Painting]
– [Rich-tone Mono.]
– [Miniature]
• В случай на [HDR Painting] и [Rich-tone Mono.], затворът се освобождава 3 пъти за 1 снимка.
Внимавайте за следното:
– Използвайте тази функция, когато обектът е неподвижен или е с отворени очи.
– Не променяйте композицията на снимката.
Когато контрастът на сцената е нисък или при значително трептене на фотоапарата, или когато
обектът е замъглен, е възможно да не получите добри HDR изображения. Ако фотоапаратът
/
,
разпознае подобна ситуация, записаното изображение се извежда с индикацията
която ви информира за това. Запишете пак изображението, като композирате отново и внимавате
за наличието на смущения.
За запис на изображения в черно и бяло.
Азбучен
указател
(Чернобяло)
За всеки запис в режим [Creative Style] можете да регулирате опциите
(Острота).
(Контраст), (Наситеност) и
(Контраст)
(Наситеност)
(Острота)
Меню
(Стандартна За запис на различни сцени с богати нюанси и красиви
цветове.
настройка)
Наситеността и контрастът се увеличават, за да запишете
(Живи
невероятни изображения с богати цветове като например
цветове)
цветя, пролетна зеленина, синьо небе или океански гледки.
За запис на меки цветове на човешка кожа. Идеален за
(Портрет)
запис на портретни снимки.
Наситеността, контрастът и остротата се увеличават, за да
(Пейзаж)
запишете жива и свежа картина. Отдалечените пейзажи
също се подчертават.
За запис на прекрасната червенина на залязващото слънце.
(Залез)
Търсене по
примерни
изображения
1 MENU t [Brightness/Color] t [Creative Style] t желан режим.
2 Когато желаете да регулирате контраста, наситеността или
остротата, OPTION t желана настройка.
Съдържание
Творчески стил
Позволява ви да избирате начин на обработка на изображението.
Можете регулирате експонацията (скорост на затвора и диафрагма) според вашите
желания с помощта на [Creative Style] за разлика от [Scene Selection], където
фотоапаратът преценява експонацията.
Колкото по-висока е стойността, толкова по-ясна е
разликата между светлите и тъмните участъци, което ще се
отрази като цяло на изображението.
Колкото по-висока е избраната стойност, толкова по-живи
са цветове. Когато изберете по-ниска стойност, цветовете
на изображението са по-спокойни и меки.
Регулира остротата. Колкото по-висока е стойността,
толкова по-ясни са контурите на изображението; колкото
по-ниска е избраната стойност, толкова по-меки са
контурите.
Забележки
• Когато изберете [Black & White], не можете да регулирате наситеността.
• Опцията [Standard] се избира, когато използвате функциите:
– [Intelligent Auto]
– [Superior Auto]
– [Scene Selection]
– [Picture Effect] (освен за [Off])
114BG
Съдържание
Изтриване
Позволява ви да избирате нежелани изображения за изтриване.
1 MENU t [Playback] t [Delete] t желан режим.
All in Folder
(Всички в
папката)
Изтрива избраните изображения. Натиснете централната
част на диска за управление или докоснете изображението,
след това изберете OK. Или докоснете изображението и
изберете ОК (само за NEX-5R)
Изтрива всички изображения в избраната папка или всички
видеоклипове в AVCHD формат.
All AVCHD view
files (Всички
AVCHD файлове)
Търсене по
примерни
изображения
@ Multiple
Img. (Няколко
изображения)
Меню
Забележки
• Можете да изберете до 100 изображения.
z Изтриване на изображение
(Изтриване)
Азбучен
указател
По-лесно е да изтриете изображение, изведено на екрана, като изберете
с функционалните бутони (стр. 41).
115BG
Съдържание
Избор на снимка/видеоклип
Избира вида на изображенията, които да възпроизвеждате.
1 MENU t [Playback] t [Still/Movie Select] t желан режим.
Извежда снимки по папка
Folder View(MP4)
(Преглед на
папка(MP4))
Извежда MP4 видеоклипове по папка.
AVCHD View
(AVCHD преглед)
Извежда само AVCHD видеоклипове.
Търсене по
примерни
изображения
Folder View(Still)
(Преглед на
папка(Снимки))
Меню
Азбучен
указател
116BG
Съдържание
Изреждане на изображения в
последователност
Автоматично възпроизвежда поредица от изображения.
Възпроизвежда триизмерни изображения в последователност, когато към
фотоапарата има свързан 3D-съвместим телевизор.
Търсене по
примерни
изображения
1 MENU t [Playback] t [Slide Show] t желан режим t OK.
Repeat (Повторно възпроизвеждане)
Възпроизвежда изображенията в непрекъсната поредност.
On
Off
След като всички изображения се възпроизведат,
изреждането спира.
Interval (Интервал)
1 Sec
Задава интервала за извеждане между изображенията.
Меню
3 Sec
5 Sec
10 Sec
30 Sec
Азбучен
указател
Image Type (Вид на изображението)
Възпроизвежда всички снимки на картата-памет като
All (Всички)
нормални изображения
Възпроизвежда само триизмерните изображения.
Display 3D Only
(Извежда само
на триизмерни
изображения)
Забележки
• Не можете да зададете режим на пауза при изреждането на изображения. За да спрете
изреждането, натиснете централната част на диска за управление.
• Можете да изреждате изображения в последователност, когато зададете [Still/Movie Select] в
положение [Folder View(Still)].
• Панорамното изображение се извежда изцяло. За да преглеждате панорамни изображения,
първо спрете изреждането им, като натиснете централната част на диска за управление,
докато изображението е изведено.
• Не можете да записвате триизмерни изображения с този фотоапарат.
117BG
Можете да прехвърляте снимки на смартфон и да ги преглеждате. Свалете
приложението “PlayMemories Mobile” на вашия смартфон от Интернет страницата
с приложения.
Съдържание
Преглед на смартфон
1 Инсталирайте “PlayMemories Mobile” на вашия смартфон.
2 Натиснете
Търсене по
примерни
изображения
Моля, свалете “PlayMemories Mobile” на вашия смартфон от Интернет страницата с
приложения за вашия модел смартфон.
(Преглед на смартфон) и изберете желания режим.
Ако за функционалния бутон В е зададена друга функция, изберете MENU t [Playback] t [View on Smartphone].
This Image (Това
изображение)
All Images in The
Device (Всички
изображения в
устройството)
Меню
All Images On
This Date (Всички
изображения на тази
дата)
Прехвърля последното заснето и възпроизведено
изображение на екрана на смартфона.
Прехвърля всички снимки, заснети на една дата, като
последно заснети или възпроизведени на смартфона.
Прехвърля всички изображения от фотоапарата на
смартфона.
Азбучен
указател
3 Ако фотоапаратът е в готовност за прехвърляне,
на фотоапарата се извежда информационният
екран. Свържете смартфона и фотоапарата, като
използвате тази информация.
Забележки
• Някои изображения може да не се изведат на смартфона в зависимост от формата на записа.
• Можете да прехвърляте само снимки. Видеоклиповете не могат да се прехвърлят.
• Фотоапаратът споделя информацията за връзката в режим [View on Smartphone] с устройство,
което има разрешение за връзка. Ако желаете да смените устройството, което има разрешение
за връзка с фотоапарата, нулирайте информацията за връзката чрез следните стъпки. MENU t
[Setup] t [Reset View on Smartphone]. След като нулирате информацията за връзка, трябва да
регистрирате смартфона отново (стр. 201).
• Приложението “PlayMemories Mobile” не се предлага в някои държави/региони. Опцията
[View on Smartphone] не е достъпна в някои държави/региони, които не са съвместими с
“PlayMemories Mobile”.
• Когато фотоапаратът е готов за прехвърляне на снимки, но вие сте прекъснали връзката със
на екрана на фотоапарата, връщането към екрана за възпроизвеждане може
смартфона чрез
да отнеме няколко секунди.
118BG
Продължава r
Съдържание
Прехвърляне на изображения към Android,
като използвате приложението “PlayMemories
Mobile”
1 Стартирайте “PlayMemories Mobile” за Android.
Търсене по
примерни
изображения
2 Изберете фотоапарата (DIRECT –xxxx:NEX-xxx)
Меню
3 Въведете паролата, която се извежда на
фотоапарата.
Системата Android осъществява връзка с фотоапарата.
119BG
Продължава r
Азбучен
указател
4 Следвайте инструкциите на екрана, за да прехвърлите изображението.
Съдържание
Прехвърляне на изображения към iOS
система, като използвате приложението “PlayMemories Mobile”
1 Изберете фотоапарата (DIRECT –xxxx:NEX-xxx) в
екрана с Wi-Fi настройки на системата iOS.
Търсене по
примерни
изображения
2 Въведете паролата, която се извежда на фотоапарата.
Меню
Системата iOS осъществява връзка с фотоапарата.
Азбучен
указател
3 Стартирайте “PlayMemories Mobile” за iOS.
4 Следвайте инструкциите на екрана, за да прехвърлите
изображението.
120BG
Съдържание
Прехвърляне на компютър
Можете лесно да подсигурите записаните изображения, като ги прехвърляте към
компютър, свързан с мрежата. Необходимо е да инсталирате софтуера “PlayMemories Home” на компютъра, да свържете компютъра и фотоапарата чрез USB
кабел и да регистрирате фотоапарата в “PlayMemories Home”. Необходимо е също
предварително да регистрирате точката за достъп (стр. 195, 196).
Забележки
• В зависимост от настройките на приложението на вашия компютър, фотоапаратът ще се изключи
след като запази изображенията на компютъра.
Търсене по
примерни
изображения
1 Стартирайте компютъра.
2 MENU t [Playback] t [Send to Computer]
Меню
Азбучен
указател
121BG
Съдържание
Преглед на телевизионен екран
Ако фотоапаратът и телевизорът не са свързани чрез HDMI кабел, вие можете
да преглеждате изображения на телевизор с мрежова функция, като прехвърлите
изображенията от фотоапарата.
1 MENU t [Playback] t [View on TV] t устройство, което желаете да
свържете.
За да възпроизвеждате изображения ръчно, натиснете
дясната/лявата страна на диска за управление.
За да смените устройството, което желаете да свържете, изберете OPTION, за да изберете
[Device List].
Търсене по
примерни
изображения
2 Когато желаете да възпроизвеждате изображения
чрез изреждане, изберете .
Настройка за изреждане на кадри
Playback Selection
(Избор за
възпроизвеждане)
Interval (Интервал)
Effects* (Ефекти)
Изберете групата изображения, която да изведете.
Изберете от опциите [All Images in The Device] или [All
in Folder].
Изберете една от опциите [Short] до [Long].
Изберете от опциите [On] и [Off].
Меню
Можете да промените настройките за изреждане на кадри, като натиснете OPTION.
Азбучен
указател
* Настройките са ефективни само за BRAVIA телевизор, който е съвместим с функциите.
Забележки
• Можете да използвате тези функции за телевизор, който поддържа DLNA генератор.
• Можете да преглеждате изображения на телевизор с директна Wi-Fi връзка или възможност за
мрежова връзка (включително кабелна телевизия).
• Когато използвате телевизор с директна Wi-Fi връзка, можете да преглеждате изображения,
дори телевизорът да не е свързан с Интернет.
• Ако свържете телевизора и фотоапарата без да използвате Wi-Fi връзка, първо трябва да
регистрирате точката за достъп на фотоапарата (стр. 195, 196).
• Извеждането на изображения на телевизора може да отнеме известно време.
• Видеоклиповете не могат да се извеждат на телевизора посредством Wi-Fi връзка. Използвайте
HDMI кабел (продава се отделно).
122BG
Съдържание
Избор за печат
Можете да изберете кои снимки от картата-памет да отпечатате и колко копия да
направите.
(Знак за отпечатване)
До отбелязаните изображения се извежда знакът
(DPOF: Цифров формат за ред на отпечатване).
Меню
DPOF Setup (DPOF настройка)
Избира изображения за отпечатване.
Multiple Img.
(Няколко
1
Изберете изображение и натиснете централната част
изображения)
на диска за управление. За да отмените избора на
изображение, изберете отново изображението със
знака .
Можете да изберете или да откажете чрез докосване на
изображението (само за NEX-5R).
2
Повторете операцията за всички изображения, които
желаете да отпечатате.
Изчиства всички DPOF знаци.
Cancel All
Търсене по
примерни
изображения
1 MENU t [Playback] t [Specify Printing] t желана настройка.
Date Imprint (Отпечатване на дата)
Включва или изключва отпечатването на дата върху
On
изображения, отбелязани с DPOF знак.
Off
Азбучен
указател
Забележки
• Не можете да прибавяте DPOF знаци за следните файлове:
– Видеоклипове
– RAW изображения
• Можете да прибавите DPOF знаци за максимум 999 изображения.
• DPOF регистрацията не се изчиства след като отпечатването приключи. Препоръчваме ви да
изчистите маркировките за отпечатване след като отпечатате снимките.
123BG
Съдържание
Индекс с изображения
Изберете броя на изображенията, които да се изведат в индекс екрана.
1 MENU t [Playback] t [Image Index] t желан режим.
Извежда 6 изображения.
12 images (12
изображения)
Извежда 12 изображения.
Търсене по
примерни
изображения
6 images (6
изображения)
Меню
z Извеждане на желана папка
Азбучен
указател
За да изберете желана папка, изберете лентата от лявата
страна на индекс екрана с изображения, след това натиснете
горната/долната част на диска за управление. Можете да
промените режима на преглед, като натиснете центъра на
диска за управление.
NEX-5R:
Можете да изберете папка и като докоснете лентата
вляво. Можете да превключите между възпроизвеждане
на снимки и възпроизвеждане на видеоклипове, като
докоснете центъра на лентата.
124BG
Съдържание
Увеличаване на изображение
Можете да проверите фокуса, като увеличите част от изображението на екрана.
1 MENU t [Playback] t [
Enlarge Image].
3 Изберете частта, която желаете да увеличите, като натиснете
горната/долната/дясната/лявата част на диска за управление.
Или изберете частта, която желаете да увеличите, като плъзнете
пръста си по изображението (само за NEX-5R).
Търсене по
примерни
изображения
2 Регулирайте скалата на увеличение, като завъртите диска за
управление.
Или докоснете или на екрана (само за NEX-5R)
Меню
Когато докоснете изображението, то се увеличава като се центрира
върху точката, която сте докоснали (само за NEX-5R).
4 За да отмените операцията, изберете .
Забележки
• Не можете да увеличавате видеоклипове.
• Докато възпроизвеждате панорамни изображения, първо задайте режим на пауза, след което
увеличете изображението.
Азбучен
указател
z Скала на увеличение
Скалата на увеличение зависи от размера на изображението.
Размер на
изображението
Скала на
увеличение
L
Прибл. ×1.0 – ×13.6
M
Прибл. ×1.0 – ×9.9
S
Прибл. ×1.0 – ×6.8
125BG
Съдържание
Въртене
Завърта снимката в посока, която е обратна на часовниковата стрелка. Използвайте
тази опция, за да изведете изображение с хоризонтална ориентация във вертикално
положение. След като веднъж завъртите изображението, то се възпроизвежда така,
дори ако изключите захранването.
Търсене по
примерни
изображения
1 MENU t [Playback] t [Rotate].
2 Натиснете централната част на диска за управление.
(Въртене) на екрана (само за NEX-5R)
Или докоснете
Меню
Изображението се завърта в посока, която е обратна на посоката на движение на
часовниковата стрелка. Изображението се завърта при всяко натискане на центъра.
на екрана (само за NEX-5R)
Или изображението се завърта, като докоснете
Забележки
126BG
Азбучен
указател
• Не можете да въртите следните файлове:
– Видеоклипове
– Защитени изображения
• Възможно е да не успеете да завъртите изображения, записани с други фотоапарати.
• Когато преглеждате изображения на компютър, информацията за въртенето може да не се отрази в
зависимост от софтуера.
Съдържание
Защита
Защитава записаните изображения от случайно изтриване.
Регистрираните изображения се извеждат с маркировката .
1 MENU t [Playback] t [Protect] t желан режим.
Cancel All
Movies(MP4)
(Отмяна на
всички снимки)
Задава или отменя защитата за избраните изображения.
Задава или отменя защитата за избраните изображения.
Натиснете централната част на диска за управление, за да
изберете OK.
Или докоснете изображението, за да изберете OK (само за
NEX-5R)
Отменя защитата на всички снимки.
Отменя защитата за всички видеоклипове (MP4).
Cancel All AVCHD
view files (Отмяна
на всички AVCHD
файлове)
Отменя защитата за всички AVCHD видеоклипове.
Меню
Cancel All
Movies(MP4)
(Отмяна
на всички
видеоклипове
(MP4))
Търсене по
примерни
изображения
Multiple Img.
(Няколко
изображения)
Азбучен
указател
Забележки
• Можете да защитите до 100 изображения наведнъж.
127BG
Съдържание
Настройка на силата на звука
Регулира силата на звука за видеоклиповете на 8 стъпки.
1 MENU t [Playback] t [Volume Settings] t желана настройка.
Екранът [Volume Settings] се извежда, когато натиснете долната част на диска за
управление, докато възпроизвеждате видеоклипове.
Можете да регулирате силата на звука, докато слушате реалния звук.
Търсене по
примерни
изображения
z Регулиране на силата на звука при възпроизвеждане
Меню
Азбучен
указател
128BG
Съдържание
AEL с включване на затвора
Поправя или не експонацията, когато натиснете бутона на затвора наполовина.
On
Забележки
Меню
• Когато [Autofocus Mode] е зададен в положение [Continuous AF], настройката [Off] за [AEL w/ shutter] е невалидна и фотоапаратът поправя експонацията за първото изображение, когато натиснете
бутона на затвора наполовина. В режим [Cont. Shooting] или [Spd. Priority Cont.] фотоапаратът
продължава да регулира експонацията за оставащите изображения.
• Операциите с бутона AEL (само за NEX-6) са с приоритет пред настройките за [AEL w/ shutter].
• Когато [AEL toggle] е зададен за функционалния бутон В чрез [Custom Key Settings], операциите
с функционалния бутон В ще бъдат с приоритет пред настройките за [AEL w/ shutter] (само за
NEX-5R).
Търсене по
примерни
изображения
Off
Поправя експонацията, когато натиснете бутона на затвора
наполовина.
Не поправя експонацията, когато натиснете бутона на
затвора наполовина. Използвайте този режим, когато
желаете да регулирате фокуса и експонацията отделно.
Фотоапаратът продължава да регулира фокуса по време на
запис в [Cont. Shooting] или в режим [Spd. Priority Cont.].
Азбучен
указател
129BG
Съдържание
Помощна лампичка за автофокус
Помощната лампичка за автофокус излъчва плътна светлина, която ви
помага да фокусирате по-лесно върху обект в тъмна среда.
Червената светлина от лампичката позволява на фотоапарата да фокусира
лесно, когато натиснете бутона на затвора наполовина, докато фокусът се
заключи.
Auto
Помощната лампичка за автофокус се използва.
Off
Помощната лампичка за автофокус не се използва.
Забележки
Търсене по
примерни
изображения
1 MENU t [Setup] t [AF Illuminator] t желана настройка.
Меню
• Не можете да използвате помощната лампичка за автофокус, когато:
– [Autofocus Mode] е зададен в положение [Continuous AF].
– са избрани режими [Landscape], [Nigh Scene] или [Sports Action] в [Scene Selection]
– сте избрали [Sweep Panorama].
– записвате видеоклипове.
– използвате А-байонет обективи (продават се отделно)
• Когато използвате помощната лампичка за автофокус, настройката за [Autofocus Area] не е
валидна и областта на автофокуса се извежда с пунктирана линия. Автофокусът се задава с
приоритет за централната област.
Азбучен
указател
130BG
Съдържание
Фазово разпознаване на
областта за автофокус
Извежда или скрива точките за фазово разпознаване на областта за автофокус
на екрана.
On
Търсене по
примерни
изображения
1 MENU t [Setup] t [Phase Detection AF Area] t желан режим.
Точките за фазово разпознаване на
областта за автофокус се извеждат.
Точки за фазово разпознаване
на областта за автофокус
Off
Меню
Точките за фазово разпознаване на областта за автофокус не
се извеждат.
Забележки
131BG
Азбучен
указател
• Когато стойността на диафрагмата е по-голяма от F6.3, фазовото разпознаване не работи.
Можете да използвате само контрастен автофокус.
• Фазовото разпознаване на областта за автофокус работи само със съвместими обективи. Ако
прикрепите несъвместим обектив, няма да можете да използвате фазовото разпознаване. Фазовото
разпознаване може да не работи дори при някои съвместими обективи като например такива,
които са закупени преди време и не са обновени. За подробности относно съвместимите обективи
посетете Интернет страницата на Sony за вашия регион или се консултирайте с вашия доставчик
или упълномощен сервиз.
• Когато използвате A-байонет обективи (продават се отделно) с адаптер за байонета
(продава се отделно), фазовото разпознаване на областта за автофокус на фотоапарата
няма да се включи.
• Фазовото разпознаване на областта за автофокус не работи при запис на видеоклипове. Точките
за фазово разпознаване на автофокуса не се извеждат на екрана.
Съдържание
Намаляване на ефекта “червени очи”
Когато използвате светкавицата, тя светва два или повече пъти преди записа, за
да намали ефекта “червени очи”.
1 MENU t [Setup] t [Red Eye Reduction] t желана настройка.
Светкавицата винаги светва, за да намали ефекта на
червените очи.
Off
Функцията за намаляване на ефекта на червените очи не се
използва.
Забележки
Меню
• Не можете да използвате функцията [Red Eye Reduction] със следните функции.
– [Hand-held Twilight] или [Anti Motion Blur] в режимите [Scene Selection]
– [Rear Sync.], [Wireless] (само за NEX-6) или [Flash Off] във [Flash Mode]
– [Smile Shutter]
– [Sweep Panorama]
• Възможно е [Red Eye Reduction] да не постигне желания ефект. Това зависи от индивидуалните
различия и от условията, при които се извършва снимането - например разстояние до обекта,
както и дали обектът е погледнал настрани при предварителното светване на светкавицата.
Търсене по
примерни
изображения
On
z Каква е причината за феномена “червени очи”?
Фотоапарат
Азбучен
указател
В тъмна среда зениците се разширяват. Светкавицата се отразява от кръвоносните
съдове в окото (ретината) и причинява ефекта “червени очи”.
Око
Ретина
132BG
Съдържание
FINDER/LCD настройка
Когато прикрепите електронен визьор (продава се отделно за NEX-5R) към
фотоапарата, датчиците в електронния визьор разпознават дали визьорът се
използва или не и фотоапаратът превключва дисплея.
1 MENU t [Setup] t [FINDER/LCD Setting] t желана настройка.
Viewfinder
(Визьор) (само за
NEX-6)
Когато погледнете в електронния визьор, дисплеят
автоматично се превключва към визьора.
Можете да превключите дисплея ръчно, като използвате
бутоните на електронния визьор (само за NEX-5R).
LCD екранът е изключен и изображението винаги се
извежда в електронния визьор.
Електронният визьор е изключен и изображението винаги
се извежда на LCD екрана.
Manual (Ръчен)
(само за NEX-5R)
В този режим можете да превключвате дисплея ръчно
между електронния визьор (продава се отделно) и LCD
екрана, като използвате бутона на електронния визьор.
Меню
LCD monitor (LCD
екран) (само за
NEX-6)
Търсене по
примерни
изображения
Auto
(Автоматичен)
Азбучен
указател
133BG
Съдържание
Преглед на моментните настройки
Задава дали да извеждате изображението с ефект на компенсация на
експонацията, баланс на бялото, [Creative Style] или [Picture Effect] на LCD
екрана.
1 MENU t [Setup] t [Live View Display] t желана настройка.
Извежда изображенията с използваните ефекти.
Setting Effect OFF
Не извежда изображенията с приложените ефекти.
Тази настройка ще ви позволи да се концентрирате върху
композицията на снимката, тъй като обектът ще изглежда
на екрана такъв, както е.
Изображенията се извеждат винаги с подходяща
осветеност, когато сте задали режим [Manual Exposure].
Търсене по
примерни
изображения
Setting Effect ON
Забележки
Азбучен
указател
134BG
Меню
• Можете да изберете [Setting Effect OFF] само в следните режими на запис:
– [Manual Exposure]
– [Shutter Priority]
– [Aperture Priority]
– [Program Auto]
• Когато зададете [Live View Display] в положение [Setting Effect ON], може да изпитате трудности,
когато проверявате композицията, защото моментният дисплей може да е твърде тъмен или
твърде светъл. Ако това се случи, задайте настройката за [Live View Display] в положение [Setting Effect OFF]
Съдържание
Автоматичен преглед
Можете да проверите записаното изображение на LCD екрана веднага след записа.
Можете да промените изведеното време.
1 MENU t [Setup] t [Auto Review] t желана настройка.
10 Sec
Извежда се за зададеното време.
Избирането на (Увеличаване на изображението) ви
позволява да проверите увеличеното изображение.
Търсене по
примерни
изображения
5 Sec
2 Sec
Off
Не се извежда.
Забележки
Меню
• В режим на автоматичен преглед изображението няма да се изведе във вертикална позиция, дори
ако зададете [Playback Display] в положение [Auto Rotate].
• Дори ако зададете [Grid Line] в положение, различно от [Off], когато записвате панорамни
изображения, насочващите линии не се извеждат в режим на автоматичен преглед.
• В зависимост от настройката - например [DRO/Auto HDR], [Soft Skin Effect] и [Lens Comp.:
Distortion], е възможно необработеното изображение временно да се изведе преди реалното
изображение.
Азбучен
указател
135BG
Съдържание
Насочващи линии
Можете да изведете или да скриете насочващите линии. Те ви помагат да
композирате по-лесно изображенията.
1 MENU t [Setup] t [Grid Line] t желана настройка.
Square Grid
Off
Меню
Diag. + Square
Grid
Поставя основния обект в близост до една от насочващите
линии, които разделят изображението на третини, и
спомага за добре балансирана композиция.
Разделя екрана на квадрати, което позволява по-лесното
хоризонтално композиране на снимката. Този режим е
подходящ за определяне на качеството на композицията,
когато снимате пейзажи, близки планове или дублирани
изображения.
Поставя обекта върху диагоналната насочваща линия, което
може да изразява оживление или силно чувство.
Скрива насочващите линии.
Търсене по
примерни
изображения
Rule of 3rds Grid
z Проверка на кадъра за запис на видеоклипове
Азбучен
указател
Кадърът, който се появява, когато зададете [Grid
Line] в положение [On], ще покаже до каква степен
обектът се помества в рамката. Това ви позволява да
променяте композицията, като се приближите или
отдалечите от обекта.
Кадър за видеоклип
136BG
Съдържание
Ниво на подчертаване
Подчертава контурите на фокусния обхват с определен цвят при ръчно
фокусиране. Тази функция е полезна при макро или портретни снимки, за които
е необходимо по-фино фокусиране.
1 MENU t [Setup] t [Peaking Level] t желана настройка.
Задава високо ниво на подчертаване.
Mid (Средно)
Задава средно ниво на подчертаване.
Low (Слабо)
Задава слабо ниво на подчертаване.
Off (Изключено)
Не използва ниво на подчертаване.
Търсене по
примерни
изображения
High (Силно)
Забележки
Меню
• Тъй като фотоапаратът преценява, че някои области са на фокус, нивото на подчертаване се
различава в зависимост от обекта или обектива, които използвате.
• Контурите във фокусното разстояние не се подчертават, когато фотоапаратът е свързан към други
устройства чрез HDMI кабел.
Азбучен
указател
137BG
Съдържание
Цвят за подчертаване
Задава цвета, който се използва за функцията за подчертаване в режим на ръчно
фокусиране.
1 MENU t [Setup] t [Peaking Color] t желана настройка.
Подчертава белия цвят.
Red (Червен)
Подчертава червения цвят.
Yellow (Жълт)
Подчертава жълтия цвят.
Забележки
Търсене по
примерни
изображения
White (Бял)
• Тази опция не е достъпна, ако опцията [Peaking Level] е зададена в положение [Off].
Меню
Азбучен
указател
138BG
Съдържание
Приближение за ясно изображение
Включва или изключва функцията [Clear Image Zoom], когато използвате
функцията [Zoom] на фотоапарата (стр. 87). Приближава изображението с подобро качество отколкото [Digital Zoom].
1 MENU t [Setup] t [Clear Image Zoom] t желана настройка.
Използва функцията за приближение за ясно изображение.
Off
Не използва функцията за приближение за ясно
изображение.
Забележки
Търсене по
примерни
изображения
On
Меню
• Не можете да използвате [Clear Image Zoom] със следните функции:
– [Sweep Panorama]
– [Smile Shutter]
– [RAW] или [RAW & JPEG] в [Quality]
Азбучен
указател
139BG
1 MENU t [Setup] t [Digital Zoom] t желана настройка.
On
Off
Използва функцията [Digital Zoom].
Ако желаете да използвате по-голямо увеличение
независимо от влошаването на качеството на
изображението, задайте опцията в положение [On].
Не използва функцията [Digital Zoom].
Търсене по
примерни
изображения
Включва или изключва функцията [Digital Zoom], когато използвате функцията
[Zoom] на фотоапарата (стр. 87).
Приближава изображението повече отколкото при настройката [Clear Image Zoom],
но качеството на изображението се влошава. Тази функция работи и при запис на
видеоклипове.
Съдържание
Цифрово приближение
Меню
Забележки
• Не можете да използвате [Digital Zoom] със следните функции:
– [Sweep Panorama]
– [Smile Shutter]
– [RAW] или [RAW & JPEG] в [Quality]
Азбучен
указател
140BG
Съдържание
Таймер за автоматично
включване на самоснимачка
(само за NEX-5R)
1 MENU t [Setup] t [Self-portrait Self-timer] t [On].
On
Off
Автоматично задава таймер с 3-секундно отлагане, когато
LCD екранът е наклонен на около 180 градуса.
Избира режим на запис според избрания режим на работа.
Избира опция, когато не използвате таймера и задава
режима на работа в положение [Single Shooting].
Търсене по
примерни
изображения
Задава или изключва таймер с 3-секундно отлагане, когато LCD екранът е наклонен
на около 180 градуса.
Меню
2 Наклонете LCD екрана на 180 градуса нагоре.
[Touch Shutter] се задава в положение [On].
Азбучен
указател
3 Докоснете LCD екрана.
Затворът се освобождава след 3 секунди.
Забележки
• Лампичката на таймерът за автоматично включване не светва.
• Не можете да използвате [Self-portrait Self-timer] със следните функции:
– Докато записвате видеоклипове
– с настройка [Hand-held Twilight], [Anti Motion Blur] в [Scene Selection]
– [Smile Shutter]
– [Sweep Panorama]
– [Auto HDR]
– [Soft Focus], [HDR Painting], [Rich-tone Mono], [Miniature] в [Picture Effect]
• Когато към гнездото за аксесоари 2 е включен артикул или светкавица модел HVL-F7S (приложена
в комплекта), не можете да използвате функцията [Self-portrait Self-timer].
• Ако светлината от помощната лампичка за автофокус е твърде ярка при записа, променете
настройката за [AF Illuminator].
141BG
Съдържание
Запазва или не всички изображения, които са записани продължително в режим
[Superior Auto].
1 MENU t [Setup] t [S. Auto Image Extract.] t желана настройка.
Auto
Запазва 1 подходящо изображение, избрано от фотоапарата.
Off
Запазва всички изображения.
Търсене по
примерни
изображения
S. Auto Image Extract
(Прехвърляне на изображения
в режим на допълнителни
автоматични настройки)
Меню
Забележки
• Ще се запази само едно изображение, дори ако зададете [S. Auto Image Extract.] в положение [Off]
и ако за разпознатата сцена е избран режимът [Hand-held Twilight].
• Когато функцията за автоматично кадриране на портрет е включена, ще се запишат 2
изображения, дори ако зададете [S.Auto Image Extract] в положение [Auto].
Азбучен
указател
142BG
Съдържание
Помощ при ръчно фокусиране
Автоматично увеличава изображението на екрана, за да спомогне за по-лесното
извършване на ръчното фокусиране. Тази опция работи в режими [Manual Focus]
или [DMF].
Изображението се увеличава 4.8 пъти. Можете да увеличавате изображението до 9.6 пъти.
• В режим [DMF] (Директно ръчно фокусиране), регулирайте фокуса, като използвате пръстена за
автофокус, като го завъртите, докато бутонът на затвора е натиснат наполовина.
On (Включен)
Off (Изключен)
Увеличава изображението. Можете да зададете времето, за
което изображението ще се извежда увеличено, с помощта
на [MF Assist Time]. За да прекратите увеличаването,
изберете .
Не увеличава изображението.
Търсене по
примерни
изображения
1 MENU t [Setup] t [MF Assist] t желана настройка.
2 Завъртете пръстена за фокусиране, за да регулирате фокуса.
Меню
Забележки
• Не можете да използвате [MF Assist], докато записвате видеоклипове.
• Когато е прикрепен А-байонет обектив (продава се отделно), натискането на
бутон) ще увеличи изображението.
(функционален
Азбучен
указател
143BG
Съдържание
Време при помощ при ръчно
фокусиране
Задава продължителността на времето, за което изображението ще бъде изведено в
разширен формат от функцията [MF Assist].
No Limit
Увеличава дисплея, докато не изберете
5 Sec
Увеличава изображението за 5 секунди.
2 Sec
Увеличава изображението за 2 секунди.
Търсене по
примерни
изображения
1 MENU t [Setup] t [MF Assist Time] t желана настройка.
.
Забележки
Меню
• Тази опция не може да бъде зададена, когато настройката [MF Assist] е зададена в положение [Off].
• Тази опция работи само за Е-байонет обективи.
Азбучен
указател
144BG
Съдържание
Цветова гама
Начинът, по който са представени цветовете чрез комбинация от цифри, или гамата
от възпроизвежданите цветове се наричат “цветова гама”. Можете да промените
цветовата схема в зависимост от целите ви.
sRGB
AdobeRGB
Това е стандартна цветова схема за цифрови фотоапарати.
Използвайте [sRGB] при нормален запис като например,
когато имате намерение да отпечатвате изображения без да
ги променяте.
Тази цветова схема притежава широка гама от
възпроизвеждани цветове. Когато голяма част от обекта е в
зелено или червено, функцията [Adobe RGB] е ефективна.
Името на файла на изображението започва с “_DSC.”
Търсене по
примерни
изображения
1 MENU t [Setup] t [Color Space] t желана настройка.
Меню
Забележки
• Adobe RGB е формат за софтуери или принтери, които поддържат обработка на цветовете и
опцията за разстояние между цветовете DCF2.0. Възможно е софтуер и принтер, които не
поддържат Adobe RGB, да не изведат или отпечатат правилните цветове на изображението.
• Когато изведете изображение, записано на Adobe RGB-съвместимо или несъвместимо
устройство, изображението се извежда със слаба наситеност на цветовете.
Азбучен
указател
145BG
Съдържание
Стабилизация
Включва или изключва функцията [SteadyShot] на обектива.
1 MENU t [Setup] t [SteadyShot] t желана настройка.
Използва функцията [SteadyShot].
Off (Изключена
настройка)
Не използва функцията [SteadyShot]. Тази настройка се
препоръчва, когато използвате статив.
Забележки
• Опцията [On] се избира, когато използвате следните функции:
– [Hand-held Twilight], [Anti Motion Blur] в [Scene Selection]
• Не можете да зададете [SteadyShot], когато името на прикрепения обектив не съдържа
“OSS” като например “E16 mm F2.8” обектив, или когато използвате A-байонет обективи
(продават се отделно).
Търсене по
примерни
изображения
On (Включена
настройка)
Меню
Азбучен
указател
146BG
Съдържание
Запис без обектив
Задава настройка дали да освободи или не затвора, когато няма прикрепен обектив.
1 MENU t [Setup] t [Release w/o Lens] t желана настройка.
Забележки
• Когато използвате обектив без контактни части като например астрономически телескоп,
правилното измерване няма да бъде постигнато. В тези случаи регулирайте ръчно експонацията,
като я проверите на записаното изображение.
Търсене по
примерни
изображения
Enable (Включена Освобождава затвора, когато не е прикрепен обектив.
функция)
Изберете тази опция, когато прикрепяте фотоапарата към
астрономически телескоп и др.
Disable (Изключена Освобождава затвора само когато има прикрепен обектив.
функция)
Меню
Азбучен
указател
147BG
Съдържание
Стартиране на автофокус от око
Задава дали да стартирате автофокуса или не, когато погледнете през електронния
визьор (продава се отделно за NEX-5R).
1 MENU t [Setup] t [Eye-Start AF] t желана настройка.
On
Забележки
• Тази опция работи само когато е прикрепен адаптер за байонет модел LA-EA2 (продава се отделно).
Търсене по
примерни
изображения
Off
Автофокусът се активира, когато погледнете през
електронния визьор.
Автофокусът не се активира, когато погледнете през
визьора.
Меню
Азбучен
указател
148BG
Съдържание
Електронен затвор с предно перде
Функцията електронен затвор с предно перде намалява времето на
закъснението при активирането на затвора.
1 MENU t [Setup] t [Front Curtain Shutter] t желана настройка.
Използва функцията за електронен затвор с предно перде.
Off (Изключена
функция)
Не използва функцията за електронен затвор с предно
перде.
Търсене по
примерни
изображения
On (Включена
функция)
Забележки
Меню
• Когато снимате с висока скорост на затвора и е прикрепен обектив с голям диаметър, в зависимост
от условията, при които снимате, е възможно да се появят следи от движението на обекта върху
снимката. В тези случаи задайте тази опция в положение [Off].
• Когато използвате обектив от друг производител (включително Minоlta/Konica-Minolta), задайте
тази опция в положение [Off]. Ако зададете опцията в положение [On], фотоапаратът няма да
зададе правилна експонация и осветеността на изображението няма да бъде еднаква.
Азбучен
указател
149BG
1 MENU t [Setup] t [Long Exposure NR] t желана настройка.
On
Off
Забележки
Азбучен
указател
• Настройката [Long Exposure NR] е зададена в положение [Off] в следните режими:
– [Cont. Shooting]
– [Spd Priority Cont.]
– [Bracket: Cont.]
– [Sports Action], [Hand-held Twilight], [Anti Motion Blur] в [Scene Selection]
– [Sweep Panorama]
• Настройката [Long Exposure NR] е зададена в положение [On] в следните режими:
– [Intellingent Auto]
– [Superior Auto]
– [Scene Selection] (освен режими [Sports Action], [Hand-held Twilight])
Меню
Включва функцията за намаляване на смущенията за
времето, за което е отворен затворът. Докато функцията за
намаляване на смущенията работи, се извежда съобщение и
не можете да записвате друга снимка. Изберете тази опция,
за да зададете приоритет на качеството на изображението.
Не активира функцията за намаляване на смущенията.
Изберете тази опция, за да зададете приоритет на времето
за запис.
Търсене по
примерни
изображения
Когато зададете скоростта на затвора за една секунда или повече (запис с дълга
експонация), функцията за намаляване на смущенията се включва за същото
време, за което е бил отворен затворът. По този начин се намаляват смущенията,
които са типични за дългата експонация.
Съдържание
Намаляване на цветния шум при
дълга експонация
150BG
1 MENU t [Setup] t [High ISO NR] t желана настройка.
Normal
(Обикновена
настройка)
Включва обикновена настройка за функцията за
автоматично намаляване на шума при висока стойност на
ISO.
Low (Слаба
стойност)
Функцията за намаляване на шума при висока стойност на
ISO се задава в умерено ниво. Изберете тази опция, за да
зададете приоритет на времето за запис.
Търсене по
примерни
изображения
Когато снимате с висока стойност на ISO чувствителността, фотоапаратът
намалява смущенията, когато станат по-забележими, докато чувствителността
на фотоапарата е висока. Когато функцията за намаляване на шума е включена, е
възможно да се изведе съобщение и записът на следваща снимка може да се окаже
невъзможен.
Съдържание
Намаляване на шума при
висока стойност на ISO
Меню
Забележки
• Не можете да намалявате смущенията в следните режими:
– [Intelligent Auto]
– [Superior Auto]
– [Scene Selection]
– [Sweep Panorama]
– [RAW] или [RAW & JPEG] в [Quality].
Азбучен
указател
151BG
Съдържание
Lens Comp.: Shading
(Компенсация на обектива:
Затъмняване)
Компенсира затъмняването в ъглите на екрана, причинено от определени
характеристики на обектива.
Търсене по
примерни
изображения
1 MENU t [Setup] t [Lens Comp.: Shading] t желана настройка.
Auto
(Автоматична
настройка)
Автоматично компенсира затъмняването в ъглите на
екрана.
Off (Изключена
настройка)
Не компенсира затъмняването в ъглите на екрана.
Забележки
Меню
• Опцията работи само за Е-байонет обективи.
• В зависимост от вида на обектива е възможно количеството светлина в ъглите да не се коригира.
Азбучен
указател
152BG
1 MENU t [Setup] t [Lens Comp.: Chro. Aber.] t желана настройка.
Auto
(Автоматична
настройка)
Автоматично компенсира отклоненията в цветовете в
ъглите на екрана.
Off (Изключена
настройка)
Не компенсира отклоненията в цветовете в ъглите на
екрана.
Търсене по
примерни
изображения
Намалява отклоненията в цветовете в ъглите на екрана, причинени от
определени характеристики на обектива.
Съдържание
Lens Comp.: Chro. Aber
(Компенсация на обектива:
Отклонения в цветовете)
Забележки
Меню
• Опцията работи само за Е-байонет обективи.
Азбучен
указател
153BG
Съдържание
Lens Comp.: Distortion
(Компенсация на обектива:
Смущения)
Търсене по
примерни
изображения
Компенсира смущенията на екрана, причинени от определени характеристики
на обектива.
1 MENU t [Setup] t [Lens Comp.: Distortion] t желана настройка.
Auto
(Автоматична
настройка)
Автоматично компенсира смущенията на екрана.
Off (Изключена
настройка)
Не компенсира смущенията на екрана.
Меню
Забележки
• Опцията работи само за Е-байонет обективи.
• В зависимост от прикрепения обектив, [Lens Comp.: Distortion] се фиксира в положение [Auto] и
не можете да изберете [Off].
Азбучен
указател
154BG
Съдържание
Проследяване на лице с приоритет
Можете да изберете дали фотоапаратът да следи определено лице с приоритет
или не, когато такова бъде разпознато, докато се проследява обектът.
1 MENU t [Setup] t [Face Priority Tracking] t желана настройка.
On
Търсене по
примерни
изображения
Off
Меню
Следи лицето с приоритет.
Когато лицето не е в кадъра, фотоапаратът проследява
тялото, а когато лицето влезе в кадъра, фотоапаратът
проследява него. Ако следеният човек изчезне от кадъра,
докато фотоапаратът го следи, а след това пак се върне в
кадър, фотоапаратът отново ще фокусира върху лицето му.
Не следи лице с приоритет.
Ако изберете разпознатото лице като цел, фотоапаратът
ще следи тялото на този човек, докато лицето му е извън
кадър, дори ако функцията [Face Priority Tracking] е
зададена в положение [Off]. Ако следеният човек изчезне
от кадъра, докато фотоапаратът го следи, и след това пак
се върне в кадър, фотоапаратът отново ще фокусира върху
лицето му.
Забележки
• Когато [Face Detection] е в положение [Off], [Face Detection Tracking] е в положение [Off] и
не може да се нулира.
Азбучен
указател
155BG
Съдържание
Автоматичен бавен затвор
Задава настройка дали скоростта на затвора да се регулира автоматично, когато
записвате видеоклипове, ако обектът е тъмен.
1 MENU t [Setup] t [Auto Slow Shutter] t желана настройка.
Off
Използва функцията [Auto Slow Shutter].
Скоростта на затвора автоматично се забавя. Можете да
намалите смущенията във видеоклипа, като използвате
ниска скорост на затвора, когато записвате в тъмна среда.
Функцията [Auto Slow Shutter] не се използва.
Записаният видеоклип ще бъде по-тъмен отколкото при
настройка [On], но можете да записвате видеоклипове с поплавно движение и по-малко размазване на обекта.
Търсене по
примерни
изображения
On
Забележки
Меню
• Функцията [Auto Slow Shutter] работи, ако са налице следните две условия:
– [Intelligent Auto], [Superior Auto], [Program Auto] или [Aperture Priority] в [Shoot Mode]
– [ISO AUTO] в [ISO]
Азбучен
указател
156BG
Съдържание
Запис на звук за видеоклип
Включва или изключва записа на звук при запис на видеоклип.
1 MENU t [Setup] t [Movie Audio Rec] t желана настройка.
Записва звук (стерео).
Off (Изключена
настройка)
Не записва звук.
Забележки
• Когато изберете [On], звукът от движението на обектива и операциите на фотоапарата също ще се
запишат.
Търсене по
примерни
изображения
On (Включена
настройка)
Меню
Азбучен
указател
157BG
Съдържание
Намаляване на смущенията
от вятъра
Включва или изключва функцията за намаляване на смущенията, причинени от
вятъра, когато записвате видеоклип.
1 MENU t [Setup] t [Wind Noise Reduct.] t желана настройка.
Намалява смущенията, причинени от вятъра.
Off (Изключена
настройка)
Не намалява смущенията, причинени от вятъра.
Търсене по
примерни
изображения
On (Включена
настройка)
Забележки
Меню
• Задаването на опцията в положение [On] на места, където вятърът не духа прекалено силно може
да запише нормалния звук така, че да звучи тихо.
• Когато използвате микрофон (продава се отделно), намаляването на смущенията, причинени от
вятъра, няма да се извърши, дори ако сте задали функцията [Wind Noise Reduction] в положение
[On].
Азбучен
указател
158BG
Съдържание
Фина настройка на автoфокуса
Позволява ви да регулирате и регистрирате позицията за автоматично фокусиране
за всеки обектив, когато използвате A-байонет обективи с LA-EA2 адаптер
(продава се отделно).
Търсене по
примерни
изображения
1 MENU t [Setup] t [AF Micro Adj.].
2 [AF Adjustment Setting] t [On].
3 [amount] t желана стойност t OK.
Задава дали да използвате функцията [AF Micro Adj.]. Изберете
[On], за да я използвате.
amount
(количество)
Позволява ви да изберете оптимална настройка в стойност между
-20 и +20.
Изборът на по-голяма стойност премества позицията на
автофокуса по-далеч от фотоапарата. Изборът на по-ниска
стойност премества позицията на автофокуса по-близо до
фотоапарата.
Изчиства стойността, която сте задали.
Clear
(изчистване на
позицията)
159BG
Азбучен
указател
Забележки
• Препоръчваме ви да регулирате позицията при нормални условия на запис.
• Когато прикрепите обектив, за който вече има регистрирана стойност, регистрираната стойност
се извежда на екрана. Индикацията [±0] се появява за обектив, за който не сте регистрирали
стойност.
• Ако индикацията [-] се появи, това означава, че са регистрирани стойности за повече от 30
обектива. Ако желаете да регистрирате стойност за друг обектив, първо трябва да изчистите вече
регистрирана стойност. Прикрепете обектива, чиято стойност желаете да изтриете, и изберете
[±0]. Ако желаете да изчистите всички регистрирани стойности, изберете [Clear].
• Използвайте функцията [AF Micro Adj.] само със Sony, Minolta и Konika-Minolta обективи. Ако
използвате [AF Micro Adj.] с други марки обективи, това може да се отрази на регистрираната
стойност. Не извършвайте [AF Micro Adj.] с обективи, които не се поддържат.
• Не можете да задавате [AF Micro Adj.] индивидуално за Sony, Minolta и Konika-Minolta обективи с
едни и същи технически характеристики.
Меню
AF Adjustment Setting
(Настройка за
регулиране на
автоматичния
фокус)
Съдържание
Стартиране на менюто
Позволява ви да избирате дали началният екран на менюто винаги да се извежда
или да се извежда екранът с опцията, която последно сте задали.
1 MENU t [Setup] t [Menu start] t желана настройка.
Винаги извежда началния екран на менюто.
Previous
(Предходно
меню)
Извежда екрана с последно-зададената опция. По този
начин можете лесно да нулирате последната настройка.
Търсене по
примерни
изображения
Top (Главно
меню)
Меню
Азбучен
указател
160BG
Съдържание
Настройки на менюто с функции
Задава функции за бутона Fn (функция).
1 MENU t [Setup] t [Function Menu Settings] t задава желаната
функция за позициите от [Custom 1] до [Custom 6].
Функции, които можете да зададете за бутона Fn
Custom 1
Избор на автофокус/ръчен фокус
Custom 2
Режим на автофокус
Custom 3
Област за автофокус
Търсене по
примерни
изображения
Настройки по
подразбиране
Разпознаване на лице
Задействане на затвора при разпознаване на
усмивка
Меню
Автоматично кадриране на портрет
Ефект на меките тонове на човешката кожа
Качество
ISO
Баланс на бялото
Custom 5
Режим на измерване
Азбучен
указател
Custom 4
DRO/Auto HDR
Custom 6
Картинен ефект
Творчески стил
Режим на работа със светкавицата
Без настройка
161BG
Съдържание
Бутон MOVIE
Задава дали да използвате или не бутона MOVIE
1 MENU t [Setup] t [MOVIE Button] t желана настройка.
Включва бутона MOVIE.
Off
Изключва бутона MOVIE.
Търсене по
примерни
изображения
On
Меню
Азбучен
указател
162BG
Съдържание
Потребителска настройка на
функционалните бутони
Задаването на функции за различни бутони ви позволява по-бързо да извършвате
операциите, като натиснете съответния бутон на екрана с информацията.
AEL бутон (само за NEX-6)
Търсене по
примерни
изображения
1 MENU t [Setup] t [Custom Key Settings] t Програмира функции за
функционалните бутони, като използвате
[Func. of AEL button] (само за NEX-6) или
[Soft key B Setting].
Меню
Функционален бутон В
Функции на бутона AEL (само за NEX-6)
White Balance (Баланс на
бялото)
AEL toggle (Преместване на
заключена експонация)
Metering Mode (Режим на
измерване)
Shoot. Tips (Съвети за записа)
DRO/Auto HDR (DRO/
Автоматичен HDR)
AF/MF Select (Избор на
автоматичен/ръчен фокус)
Picture Effect (Картинен ефект)
Autofocus Mode (Режим на
автофокус)
Creative Style (Творчески стил)
Autofocus Area (Област за
автофокус)
Flash Mode (Режим на работа
със светкавицата)
Object Tracking (Проследяване
на обект)
Flash Comp. (Компенсация на
светкавицата)
Zoom (Приближение)
MF Assist (Помощ при ръчно
фокусиране)
Face Detection (Разпознаване
на лице)
View on Smartphone (Преглед на
смартфон)
Smile Shutter (Задействане на
затвора при разпознаване на
усмивка)
Download Appli. (Сваляне на
приложения)
Auto Port. Framing
(Автоматично кадриране на
портрет)
Application List (Списък с
приложения)
Soft Skin Effect (Ефект на меки
тонове на човешката кожа)
Not set (Без настройка)
Азбучен
указател
AEL hold (Задържане на
заключената експонация)
Quality (Качество)
163BG
Continued r
Съдържание
Настройка за функционалния бутон B
Picture Effect (Картинен ефект)
Autofocus Mode (Режим на
автофокус)
Creative Style (Творчески стил)
Zoom (Приближение)
Flash Mode (Режим на работа
със светкавицата)
Face Detection (Разпознаване
на лице)
Flash Comp. (Компенсация на
светкавицата)
Smile Shutter (Задействане на
затвора при разпознаване на
усмивка)
MF Assist (Помощ при ръчно
фокусиране)
Auto Port. Framing
(Автоматично кадриране на
портрет)
AEL toggle (Преместване на
заключена експонация) (стр.
165) (само за NEX-5R)
Soft Skin Effect (Ефект на
меките тонове на човешката
кожа)
View on Smartphone (Преглед на
смартфон)
Quality (Качество)
Download Appli. (Сваляне на
приложения)
White Balance (Баланс на
бялото)
Application List (Списък с
приложения)
Metering Mode (Режим на
измерване)
Not set (Без настройка)
Търсене по
примерни
изображения
Shoot. Tips (Съвети за записа)
Меню
Забележки
• Функцията [Custom Key Settings] работи само при следните режими на запис. Функцията, която е
зададена за функционалния бутон, се извежда само при следните режими на запис.
– [Manual Exposure]
– [Shutter Priority]
– [Aperture Priority]
– [Program Auto]
• Настройката за [Soft key B Setting] е невалидна, когато:
– включите функцията [Object Tracking].
– функцията [Autofocus Area] е зададена в положение [Flexible Spot].
• Функцията за сваляне на приложения може да не работи в някои държави/региони. В този случай
не можете да използвате функцията за сваляне на приложения дори ако зададете
[Download Appli.] и [Application List].
• [Download Appli.] и [Application List] може да не се извеждат в някои държави/региони, където
функцията за сваляне на приложения не работи.
164BG
Азбучен
указател
DRO/Auto HDR (DRO/
Автоматичен HDR)
Съдържание
Преместване на заключена
експонация
Когато постигането на подходяща експонация за обекта е трудно, тази функция ви
позволява да заключите експонацията, като фокусирате и измерите светлината за
област с желана от вас осветеност.
1 MENU t [Setup] t [Custom Key Settings] t [Func. of AEL button].
2 Изберете [AEL toggle].
3 Насочете фотоапарата към областта, за която желаете да заключите
експонацията.
Търсене по
примерни
изображения
NEX-6:
Експонацията се задава.
4 Натиснете бутона AEL.
(АЕ в заключено положение) светва.
Меню
Експонацията се заключва и индикацията
5 Фокусирайте обекта и натиснете бутона на затвора.
6 За да отмените заключената експонация, отново натиснете бутона
AEL.
NEX-5R:
Функционалният бутон В става бутон AEL.
3 Насочете фотоапарата към областта, за която желаете да заключите
експонацията.
Експонацията се задава.
4 Натиснете бутона AEL.
Експонацията се заключва и индикацията
(АЕ в заключено положение) светва.
5 Фокусирайте обекта и натиснете бутона на затвора.
6 За да отмените заключената експонация, отново натиснете бутона
AEL.
165BG
Азбучен
указател
1 MENU t [Setup] t [Custom Key Settings] t [Soft key B Setting].
2 Изберете [AEL toggle].
Съдържание
Операции със сензорния екран
(само за NEX-5R)
Включва или изключва операциите със сензорния екран на фотоапарата.
1 MENU t [Setup] t [Touch Operation] t желана настройка.
Позволява използването на операции със сензорния панел.
Off
Не позволява използването на операции със сензорния
панел.
Забележки
Търсене по
примерни
изображения
On
Меню
• Дори когато изберете [On], не можете да работите с фотоапарата чрез сензорния панел при
следните ситуации:
– Когато фотоапаратът извежда изображения на свързан телевизор
– Когато фотоапаратът е свързан към устройството чрез USB.
– Ако използвате електронен визьор (продава се отделно).
Азбучен
указател
166BG
Съдържание
Звуков сигнал
Избира звуковия сигнал, когато работите с фотоапарата.
1 MENU t [Setup] t [Beep] t желана настройка.
On (Включен
звук)
Търсене по
примерни
изображения
Off (Изключен
звук)
Включва звуковите сигнали, когато натискате диска за
управление, функционалните бутони и контролния бутон.
Звуковите сигнали ще се включат и когато докоснете
екрана (само за NEX-5R).
Изключва звуковите сигнали.
Меню
Азбучен
указател
167BG
Съдържание
Език
Избира езика, който да се използва за опциите в менюто, предупрежденията и
съобщенията.
1 MENU t [Setup] t [
Language] t желан език.
Търсене по
примерни
изображения
Меню
Азбучен
указател
168BG
Съдържание
Настройка на дата/час
Задава отново датата и часа
1 MENU t [Setup] t [Date/Time Setup].
Daylight Svg.:
Избира [ON] или [OFF].
Date Format:
Избира начина на извеждане на датата и часа.
Търсене по
примерни
изображения
2 Натиснете дясната или лявата част на диска за
управление, за да изберете опция, и натиснете
горната или долната част, за да изберете
желаната настройка.
3 Изберете ОК.
Забележки
Меню
• Фотоапаратът не притежава функция за наслагване на датата върху снимките. Можете да
отпечатвате и запазвате снимки с дата, като използвате “PlayMemories Home” на CD-ROM диска
(приложен в комплекта).
• Не можете да задавате датата и часа чрез докосване на екрана (само за NEX-5R).
Азбучен
указател
169BG
Съдържание
Настройка на областта
Задава областта, където използвате фотоапарата. Това ви позволява да зададете
местната област, когато използвате фотоапарата в чужбина.
2 Натиснете дясната или лявата част на
диска за управление, за да изберете
областта.
Забележки
Търсене по
примерни
изображения
1 MENU t [Setup] t [Area Setting] t желана
настройка.
• Не можете да изберете областта чрез докосване на екрана (само за NEX-5R).
Меню
Азбучен
указател
170BG
Съдържание
Дисплей с помощни съобщения
Можете да изберете дали да извеждате помощните съобщения или не, когато
работите с фотоапарата.
1 MENU t [Setup] t [Help Guide Display] t желана настройка.
Извежда дисплея с помощни съобщения.
Off (Изключена
настройка)
Не извежда помощните съобщения.
Търсене по
примерни
изображения
On (Включена
настройка)
Меню
Азбучен
указател
171BG
Съдържание
Икономичен режим
Можете да съкратите времето, след което фотоапаратът ще се изключи, ако не
го използвате, за да предотвратите изразходване на батерията му.
1 MENU t [Setup] t [Power Save] t желана настройка.
Standard
Забележки
Автоматично задава [Power Saving Start Time] в
положение [10 Sec]. Ако не работите с фотоапарата за
определен период от време, яркостта на LCD екрана се
намалява.
Следва настройката за [Power Saving Start Time].
Търсене по
примерни
изображения
Max
• Когато свържете към фотоапарата променливотоков адаптер AC-PW20 (продава се отделно), не
можете да зададете тази опция в положение [Max].
Меню
Азбучен
указател
172BG
Съдържание
Време за включване на
икономичен режим
Можете да зададете настройка за интервал за включване на фотоапарата в режим
на пестене на захранването. Натискането на бутона на затвора наполовина връща
фотоапарата в режим на запис.
30 Min
5 Min
Преминава в режим на пестене на захранването след
зададения интервал от време.
1 Min
Търсене по
примерни
изображения
1 MENU t [Setup] t [Power Saving Start Time] t желана настройка.
20 Sec
10 Sec
Меню
Забележки
• Изключете фотоапарата, когато не планирате да го използвате продължително време.
• Когато използвате обектив с механично приближение, обективът се прибира 1 минута след
като фотоапаратът влезе в икономичен режим, когато сте задали [Power Saving Start Time] в
положение [20 Sec] или [10 Sec].
Азбучен
указател
173BG
Съдържание
Яркост на LCD екрана
Можете да регулирате яркостта на LCD екрана.
1 MENU t [Setup] t [LCD Brightness] t желана настройка.
Позволява ви да регулирате яркостта в стойности от -2 до
+2.
Sunny Weather
(Настройка за
слънчево време)
Автоматично регулира яркостта спрямо условията, когато
снимате на открито.
Търсене по
примерни
изображения
Manual (Ръчна
настройка)
Меню
Азбучен
указател
174BG
Съдържание
Яркост на визьора
Когато прикрепите електронен визьор (продава се отделно за NEX-5R), яркостта
му автоматично се регулира спрямо осветеността на околната среда.
Auto
(Автоматично
задаване)
Автоматично регулира яркостта.
Manual (Ръчно
задаване)
Позволява ви да регулирате яркостта в стойности от -1 до
+1.
Търсене по
примерни
изображения
1 MENU t [Setup] t [Viewfinder Bright.]
2 Погледнете през визьора и изберете желаната настройка.
Меню
Азбучен
указател
175BG
Съдържание
Цвят на дисплея
Извежда цвета на LCD монитора.
1 MENU t [Setup] t [Display Color] t желана настройка.
Black (Черен)
Blue (Син)
Pink (Розов)
Избира съответния цвят.
Търсене по
примерни
изображения
White (Бял)
Меню
Азбучен
указател
176BG
Съдържание
Широко изображение
Избира начина на извеждане на широки изображения.
1 MENU t [Setup] t [Wide Image] t желана настройка.
Извежда широкоекранни
изображения на целия екран.
Normal
(Нормално
извеждане)
Извежда широкоекранните
изображения и информацията за
операциите на екрана.
Търсене по
примерни
изображения
Full Screen
(Извеждане
на цял
екран)
Меню
Азбучен
указател
177BG
Съдържание
Дисплей за възпроизвеждане
Избира начина, който се използва за възпроизвеждане на портретни изображения.
1 MENU t [Setup] t [Playback Display] t желана настройка.
Извежда в портретна позиция.
Manual Rotate
(Ръчно
завъртане)
Извежда в пейзажна позиция.
Търсене по
примерни
изображения
Auto Rotate
(Автоматично
завъртане)
Меню
Азбучен
указател
178BG
Съдържание
HDMI резолюция
Когато свържете фотоапарата към телевизор с висока разделителна способност
(HD) чрез HDMI терминалите, като използвате HDMI кабел (продава се отделно),
можете да изберете HDMI резолюция за извеждане на изображенията на
телевизора.
1080p
Фотапаратът автоматично разпознава телевизор с висока
разделителна способност и задава резолюцията на
изходния сигнал.
Извежда сигнали с HD качество на картината (1080p).
1080i
Извежда сигнали с HD качество на картината (1080i).
Auto
(Автоматично)
Търсене по
примерни
изображения
1 MENU t [Setup] t [HDMI Resolution] t желана настройка.
Забележки
Меню
• Ако не можете да изведете правилно картината с настройката [Auto], изберете настройка
[1080i] или [1080p] в зависимост от телевизора, който свързвате.
Азбучен
указател
179BG
Съдържание
CTRL FOR HDMI
Когато свържете фотоапарата към “BRAVIA” Sync-съвместим телевизор чрез
HDMI кабел (продава се отделно), можете да възпроизвеждате изображения на
вашия фотоапарат, като използвате устройството за дистанционно управление на
телевизора. За подробности относно “BRAVIA” Sync вижте стр. 205.
On (Включен)
Off (Изключен)
Управлява фотоапарата с устройството за дистанционно
управление на телевизора.
Не управлява фотоапарата с устройството за дистанционно
управление на телевизора.
Забележки
Търсене по
примерни
изображения
1 MENU t [Setup] t [CTRL FOR HDMI] t желана настройка.
• Можете да извършвате операции с фотоапарата чрез устройството за дистанционно управление
на вашия телевизор, като свържете фотоапарата с “BRAVIA” Sync-съвместим телевизор.
Меню
Азбучен
указател
180BG
Съдържание
USB връзка
Избира подходящата USB връзка за всеки компютър или USB устройство,
свързано към фотоапарата.
1 MENU t [Setup] t [USB Connection] t желана настройка.
Mass Storage
(Устройство за
съхранение на
данни)
MTP
В зависимост от компютъра или другото USB устройство,
което сте свързали към фотоапарата, режимът на връзка
автоматично се избира от MTP или Mass Storage.
Когато използвате Windows 7, опцията MTP се избира и
специфичните за Windows 7 функции стават достъпни.
Осъществява Mass Storage връзка между фотоапарата и
компютъра или друго USB устройство.
Търсене по
примерни
изображения
Auto
(Автоматичен)
Азбучен
указател
Забележки
Меню
Осъществява MTP връзка между фотоапарата и компютъра
или друго USB устройство. Когато използвате Windows
7, опцията MTP се избира и специфичните за Windows
7 функции стават достъпни. Когато използвате други
операционни системи (Windows Vista/XP, Mac OS X), се
извежда AutoPlay Wizard и снимките в папката за запис на
фотоапарата се прехвърлят на компютъра.
• Когато е избрана опцията [Auto], връзката може да отнеме дълго време.
• Ако фотоапаратът не се разпознава от компютър, задайте [USB Connection] в положение [Mass
Storage].
181BG
Съдържание
Режим на почистване
Позволява ви да почиствате сензора за изображението.
1 MENU t [Setup] t [Cleaning Mode] t OK.
Извежда се съобщението “After cleaning, turn camera off. Continue?” (Изключете
фотоапарата след почистването. Продължете?)
Търсене по
примерни
изображения
2 Изберете OK.
Функцията против напрашване се включва автоматично.
3 Изключете фотоапарата.
4 Свалете обектива.
5 Използвайте продухваща четка, за да
почистите повърхността на сензора и
областта около него.
6 Прикрепете обектива.
Азбучен
указател
182BG
Меню
Забележки
• Продухващата четка не е приложена към фотоапарата. Купете я от търговската мрежа.
• Почистването може да бъде извършвано само когато нивото на заряд в батерията е
(3
оставащи индикаторни отделения) или повече. Препоръчваме ви да използвате променливотоков
адаптер AC-PW20 (продава се отделно).
• Не използвайте спрей, защото във вътрешността на фотоапарата може да останат капчици.
• Когато почиствате сензора за изображението, не поставяйте връхчетата на четката в празнините
зад мястото, където се монтира обективът, защото приближаването на четката до сензора не е
препоръчително.
• Задръжте фотоапарата обърнат надолу, за да предотвратите повторното попадане на прах във
вътрешността му.
• При почистването на фотоапарата пазете устройството от механични вибрации.
• Когато почиствате сензора за изображението с продухваща четка, внимавайте въздушната струя да
не е твърде силна.
Съдържание
Калибриране (само за NEX-5R)
Позволява ви да извършвате калибриране в моментите, когато бутоните на
сензорния панел не реагират на допир в правилните точки.
1 MENU t [Setup] t [Calibration].
Забележки
Търсене по
примерни
изображения
2 Докоснете центъра на индикацията x на
екрана в последователност.
Меню
• Ако докоснете [Cancel], за да прекъснете калибрирането по средата, настройките, които са
извършени до момента, не се запазват.
• Ако не успеете да докоснете правилното място, калибрацията няма да се осъществи. Отново
докоснете маркировката x в центъра.
Азбучен
указател
183BG
Съдържание
Версия
Извежда версията на вашия фотоапарат и обектив. Проверете версията, когато
възможността за обновяване на фърмуера е достъпна.
1 MENU t [Setup] t [Version].
Забележки
Търсене по
примерни
изображения
• Обновяването на версията може да бъде извършвано само когато нивото на заряд в батерията е
(3 оставащи индикаторни отделения) или повече. Препоръчваме ви да използвате AC-PW20
променливотоков адаптер (продава се отделно).
Меню
Азбучен
указател
184BG
Съдържание
Режим на демонстрация
Функцията [Demo Mode] извежда автоматично видеоклиповете, записани
автоматично на картата-памет (демонстрация), когато с фотоапарата не се работи за
определено време. Обикновено избирайте [Off].
1 MENU t [Setup] t [Demo Mode] t желана настройка.
Off
Демонстрацията автоматично стартира, когато не
работите с фотоапарата около 1 минута. Извеждат се само
защитените AVCHD видеоклипове. Изберете най-стария
файл с видеоклип в [AVCHD View] и го защитете.
Не извежда демонстрацията.
Търсене по
примерни
изображения
On
Забележки
Меню
• Можете да зададете тази опция само когато фотоапаратът се захранва чрез променливотоков
адаптер AC-PW20 (продава се отделно).
• Дори когато сте избрали [On], фотоапаратът не стартира режима на демонстрация, ако на
картата-памет няма записан видеоклип.
• Когато изберете [On], фотоапаратът не преминава в режим на пестене на захранване.
Азбучен
указател
185BG
Съдържание
Връщане на фабричните настройки
Връща настройките в стойностите им по подразбиране.
Дори ако включите функцията [Reset Default], изображенията се запазват.
1 MENU t [Setup] t [Initialize] t the желана настройка.
Меню
Factory Reset
(Връщане на
фабричните
настройки)
Азбучен
указател
Връща основните настройки в стойностите им по
подразбиране.
• Следните настройки не се нулират:
- [Language]
- [Date/Time Setup]
- Лица, регистрирани чрез [Face Registration]
- Настройки, регистрирани чрез [AF Micro Adj.]
- Свалено приложение
- Информация за потребителски акаунт в “PlayMemories
Camera Apps”, регистрирана във фотоапарата
- Информация за точки за достъп, регистрирана във
фотоапарата
- Информация за смартфон, регистрирана във
фотоапарата
- Номер на файл
Връща настройките в стойностите им по подразбиране.
• Настройките [Language] и [Area Setting] не се нулират.
•М
ожете да нулирате дори настройките, които не
се нулират чрез [Reset Default], включително Wi-Fi
настройките, свалените приложения, номерата на
файловете и др.
Търсене по
примерни
изображения
Reset Default
(Нулиране)
Забележки
• Внимавайте да не изключите фотоапарата, докато устройството извършва операцията по
нулиране.
• В някои случаи е възможно на екрана да не се извежда нищо 10 секунди след като извършите
операцията [Initialize].
186BG
Съдържание
Форматиране
1 MENU t [Setup] t [Format] t OK.
Забележки
Меню
• Форматирането безвъзвратно изтрива всички данни, включително и защитените изображения.
• По време на форматирането лампичката за запис свети. Не вадете картата-памет, докато
лампичката свети.
• Форматирайте картата-памет, като използвате функциите на фотоапарата. Ако форматирате
картата на вашия компютър, картата-памет може да се окаже неизползваема с вашия фотоапарат
според вида на формата, който използвате.
• Не можете да форматирате картата-памет, когато оставащият капацитет на батерията е под 1%.
Търсене по
примерни
изображения
Форматира картата-памет. За да сте сигурни в стабилната работа на картатапамет, ви препоръчваме да форматирате носителя, когато го използвате с
фотоапарата за първи път, като за целта използвате самото устройство. Обърнете
внимание, че форматирането ще изтрие всички записани данни на картата-памет
и данните не могат да бъдат възстановени впоследствие. Уверете се, че сте
подсигурили важните данни на компютър или на друго устройство.
Азбучен
указател
187BG
Съдържание
Номер на файла
Избира начина за задаване на номера на изображенията
1 MENU t [Setup] t [File Number] t желана настройка.
Series (Серийно)
Търсене по
примерни
изображения
Reset (Нулиране)
Фотоапаратът не нулира номерата на файловете и задава
номерата им в поредност, докато достигне номер “9999”.
Фотоапаратът нулира номерата на файловете и им задава
номера, започващи от “0001” в следните случаи. Когато
папката за запис съдържа файл, броят е с едно по-голям
отколкото е най-големият зададен номер.
Меню
Азбучен
указател
188BG
Съдържание
Име на папката
Снимките, които записвате, се запазват в папка, която автоматично се създава
в папката DCIM на картата-памет. Можете да промените формата на името на
папката.
1 MENU t [Setup] t [Folder Name] t желана настройка.
Форматът на името на папката е както следва: номер на
папката + MSDCF.
Пример: 100 MSDCF
Date Form
(Формат по дата)
Името на папката е както следва: име на папката + Y
(последната цифра от година)/MM (месец)/DD (ден).
Пример: 10020405 (Име на папката: 100, дата 04/05/2012)
Търсене по
примерни
изображения
Standard Form
(Стандартен
формат)
Забележки
• Форматът на папката за видеоклипове се фиксира в положение “номер на папка + ANV01”. Не
можете да промените това име.
Меню
Азбучен
указател
189BG
Съдържание
Избор на папка за запис
Когато изберете [Standard Form] във [Folder Name] и ако съществуват две или
повече папки, можете да изберете папка за запис, която да използвате за записа на
снимките и MP4 видеоклиповете.
1 MENU t [Setup] t [Select Shoot. Folder] t желана папка.
Търсене по
примерни
изображения
Забележки
• Не можете да избирате папката, когато изберете настройка [Date Form].
• Файловете с видеоклипове (MP4) се записват в папка за видеоклипове, която е със същия номер
като избраната папка за снимки.
Меню
Азбучен
указател
190BG
Съдържание
Нова папка
Създава нова папка в картата-памет за запис на снимки и MP4 видеоклипове.
Изображенията се записват в новосъздадената папка, докато създадете или
изберете друга папка за запис.
1 MENU t [Setup] t [New Folder].
Меню
• Папките за снимки и MP4 видеоклипове, които са с едни и същи номера, се създават
едновременно
• Когато поставите във фотоапарата карта-памет, която е била използвана с друго оборудване, и ако
запишете изображения, автоматично се създава нова папка.
• В една папка могат да бъдат запазени до 4,000 изображения общо - както снимки, така и
видеоклипове. Когато капацитетът на папката бъде надхвърлен, автоматично се създава нова
папка.
Търсене по
примерни
изображения
Създава се нова папка с номер, който е с едно по-голям от последния номер, който
сте използвали.
Забележки
Азбучен
указател
191BG
Съдържание
Поправка на файла с база данни
Когато във файла с базата данни за видеоклипове бъдат открити несъответствия,
които са резултат от обработката на видеоклиповете на компютър и др.,
видеоклиповете не могат да бъдат записвани и възпроизвеждани. Ако това се
случи, фотоапаратът ще поправи файла.
Извежда се екранът [Recover Image DB] и фотоапаратът поправя файла. Изчакайте,
докато поправката приключи.
Забележки
• Използвайте батерия с достатъчен заряд. Ако зарядът в батерията е недостатъчен, това може
да доведе до повреда в данните.
Търсене по
примерни
изображения
1 MENU t [Setup] t [Recover Image DB] t OK.
Меню
Азбучен
указател
192BG
Съдържание
Извеждане на свободното
място на картата
Извежда оставащото време за запис на видеоклипове и оставащия брой
снимки, които можете да запишете на картата-памет.
1 MENU t [Setup] t [Display Card Space].
Търсене по
примерни
изображения
Меню
Азбучен
указател
193BG
Съдържание
Настройки за качване
Включва или изключва функцията за качване на фотоапарата, когато използвате
Eye-Fi карта (продава се в търговската мрежа). Тази опция се появява, когато
поставите Eye-Fi карта във фотоапарата.
1 MENU t [Setup] t [Upload Settings] t желана настройка.
Функцията за качване е включена. Иконата на екрана се
променя в зависимост от състоянието на фотоапарата.
Готовност. Не се изпращат изображения.
Свързване.
Готовност за качване.
Качва.
Грешка
Off (Изключена)
Функцията за качване е изключена
Търсене по
примерни
изображения
On (Активирана)
Меню
Забележки
Азбучен
указател
• Икономичният режим не работи, докато фотоапаратът качва изображения.
• Eye-Fi картите могат да бъдат закупени в САЩ, Канада, Япония и някои страни от Европейския
съюз (към юни 2012).
• За повече информация, моля, свържете се директно с производителя или продавача.
• Можете да използвате Eye-Fi карти само в държавите/регионите, където сте ги закупили.
Използвайте Eye-Fi картите в съответствие със законите на съответните държави/региони,
откъдето сте ги закупили.
• Не използвайте фотоапарата с поставена в него Eye-Fi карта, когато се намирате в самолет.
Ако във фотоапарата е поставена Eye-Fi карта, задайте [Upload Settings] в положение [Off]. На
, когато [Upload Settings] се задава в положение [Off].
екрана се извежда индикация
• Не можете да използвате функцията Wi-Fi, когато използвате картата-памет с безжична Eye-Fi
функция и др.
Прехвърляне на изображения, като използвате
Eye-Fi карта
1 Задайте безжичната мрежа или точка за свързване на Eye-Fi картата.
За подробности се обърнете към инструкциите за употреба, приложени към Eye-Fi
картата.
2 Поставете Eye-Fi картата, която сте настроили, във фотоапарата и
стартирайте записа на изображения.
Изображенията автоматично се прехвърлят на вашия компютър чрез безжичната
Интернет връзка.
Забележки
• Когато използвате нова Eye-Fi карта за първи път, първо копирайте инсталационния файл за
компютърното приложение, записан на Eye-Fi картата, след което форматирайте носителя.
• Преди да използвате Eye-Fi картата, обновете версията на фърмуера й. За подробности относно
по-новите версии се обърнете към инструкциите за употреба, приложени към Eye-Fi картата.
• Когато прехвърляте изображения, икономичният режим не работи.
• Ако се появи икона
(грешка), извадете и отново поставете Eye-Fi картата, или изключете
захранването на фотоапарата и отново го включете. Ако иконата
(грешка) все още се
извежда, Eye-Fi картата може да е повредена.
• Възможно е безжичната връзка да бъде прекъсната от други устройства. Ако скоростта на прием
на данни е недостатъчна, приближете фотоапарата към точката за безжичен достъп.
• За подробности относно съдържанието, което можете да качите, вижте инструкциите за употреба,
приложени към Eye-Fi картата.
• Този продукт не поддържа Eye-Fi ”Endless Memory Mode” режим. Уверете се, че Eye-Fi картите,
които поставяте във фотоапарата, са с изключен режим “Endless Memory Mode”.
194BG
Съдържание
Натискане на WPS бутона
Ако вашата точка за достъп притежава WPS бутон, можете лесно да регистрирате
точката за вашия фотоапарат, като натиснете бутона WPS.
1 MENU t [Setup] t [WPS Push].
2 Натиснете WPS бутона на точката за достъп, която желаете да
регистрирате.
Търсене по
примерни
изображения
Забележки
• В зависимост от точката за достъп, функцията [WPS Push] може да не е достъпна. В този
случай следвайте стъпките в [Access point settings] (Настройки на точката за достъп), за да я
регистрирате (стр. 196).
• Когато се намирате на борда на самолет, изключете фотоапарата.
Меню
Азбучен
указател
195BG
Търсене по
примерни
изображения
1 MENU t [Setup] t [Access Point
Settings].
2 Изберете точката за достъп, която желаете да
регистрирате.
Когато желаната точка за достъп е изведена на екрана:
Съдържание
Настройки на точката за достъп
Можете ръчно да регистрирате вашата точка за достъп.
Преди да започнете поцедурата проверете SSID името на точката за достъп,
системата за сигурност и паролата. При някои устройства е възможно паролата да
е предварително зададена. За подробности вижте инструкциите за работа с точката
за достъп.
Изберете желаната точка за достъп.
Когато желаната точка за достъп не е изведена на екрана:
Меню
Изберете [Manual Setting] и задайте точката за
достъп.
* За начина на въвеждане вижте “Как да използвате клавиатурата”
Ако изберете [Manual Registration], въведете SSID името на точката за достъп t
изберете системата за сигурност.
3 Въведете паролата.
Азбучен
указател
Точки за достъп, които не притежават символа ,
не изискват парола.
4 Изберете [Memory], след това регистрирайте
настройките.
Забележки
• Когато се намирате на борда на самолет, изключете фотоапарата.
196BG
Продължава r
Съдържание
Как да използвате клавиатурата
Когато е необходимо ръчно въвеждане на символи, на екрана се извежда
клавиатура.
Изберете желания клавиш с помощта на горната/долната/дясната/лявата част на
диска за управление, а след това въведете избора си, като натиснете центъра му.
Можете да работите с клавиатурата, като докосвате екрана (само за NEX-5R).
Търсене по
примерни
изображения
Switch character
types
(3)
Keyboard
(4)
Move cursor
(5)
Delete
(6)
M
(7)
Space
Извеждат се символите, които сте въвели. Ако въведените
символи надвишат зададения брой, на екрана се извежда
индикация b.
Всеки път, когато натиснете центъра на диска за
управление, видът на символите се превключва между
букви, цифри и символи.
Можете да превключите вида на символите, като докоснете
екрана (само за NEX-5R).
Всеки път, когато натиснете центъра на диска за
управление, символът, който въвеждате, ще се изведе.
Например: Ако желаете да въведете “abd”
Изберете клавиша “abc” и натиснете веднъж центъра на
диска за управление, за да изведете “a” t изберете “,”,
за да преместите курсора (4), и натиснете центъра на диска
за управление t изберете клавиша “abc” и натиснете два
пъти центъра на диска за управление, за да изведете “b”
t изберете клавиша “def” и натиснете веднъж центъра на
диска за управление, за да изведете “d”.
Можете да въвеждате символ, докосвайки екрана (само за
NEX-5R).
Премества курсора в полето за въвеждане наляво или
надясно.
Изтрива символа, който се намира преди курсора.
Превключва между главни и малки букви за следващия
символ.
Въвежда шпация.
197BG
Продължава r
Азбучен
указател
(2)
Функции
Меню
(1)
Наименувания
на екрана
Input box
Съдържание
Настройки на други опции
В зависимост от състоянието или начина на настройка на вашата точка за достъп,
можете да решите да зададете настройки и за други опции.
Функции
Избира [On] или [Off] за [Priority Connection].
Извежда IP адреса, който сте въвели в свързаното устройство.
Изберете [Auto] или [Manual setting].
Ако въвеждате IP адреса ръчно, въведете го тук.
Когато зададете настройката [IP Address Setting] в положение
[Manual Setting], въведете IP адреса, който съвпада с мрежата, към
която се свързвате.
Търсене по
примерни
изображения
Наименования
на екрана
Priority Connection
WPS PIN
IP Address Setting
IP Address
Subnet Mask/Default Gateway
Забележки
Меню
• За да зададете приоритет за регистриране на точка за достъп, задайте [Priority Connection] в
положение [On].
Азбучен
указател
198BG
Съдържание
Редактиране на името на
устройството
Можете да промените името на устройството за директна Wi-Fi връзка.
1 MENU t [Setup] t [Edit Device Name].
За начина на въвеждана на символи вижте “Как да използвате клавиатурата” (стр. 197).
Търсене по
примерни
изображения
2 Изберете кутийката за въвеждане на символи, след това въведете
името на устройството t OK.
Меню
Азбучен
указател
199BG
Съдържание
Извеждане на MAC адрес
Извежда MAC адреса на фотоапарата.
1 MENU t [Setup] t [Disp MAC Address].
Търсене по
примерни
изображения
Меню
Азбучен
указател
200BG
Съдържание
Преглед на смартфон
Фотоапаратът споделя информацията за връзка за [View on Smartphone] с устройство,
което има разрешение за свързване. Ако желаете да смените устройството, което има
разрешение за връзка с фотоапарата, нулирайте информацията за свързване, като
извършите следните стъпки.
Забележки
• След като нулирате информацията за свързването, трябва да настроите смартфона отново.
Търсене по
примерни
изображения
1 MENU t [Setup] t [Reset View on Smartphone] t OK.
Меню
Азбучен
указател
201BG
Съдържание
Нулиране на мрежовите
настройки
Връща всички мрежови настройки в положенията им по подразбиране.
1 MENU t [Setup] t [Reset Network Settings].
Търсене по
примерни
изображения
Меню
Азбучен
указател
202BG
Съдържание
Преглед на изображения на
телевизионен екран
За да преглеждате изображения, записани с фотоапарата, на телевизор, трябва да
притежавате HDMI кабел (продава се отделно) и HD телевизор с HDMI конектор.
Обърнете се и към ръководството за употреба, приложено към телевизора.
Търсене по
примерни
изображения
1 Изключете и фотоапарата, и телевизора.
2 Свържете фотоапарата към телевизора чрез HDMI кабела (продава
се отделно).
NEX-6:
1 Към HDMI
конектор
2 Към HDMI терминал
1 Към HDMI
конектор
HDMI кабел
Меню
HDMI кабел
NEX-5R:
2 Към HDMI терминал
Азбучен
указател
3 Включете телевизора и превключете входа.
4 Включете фотоапарата, след това натиснете бутона
(Възпроизвеждане), за да изберете режим на възпроизвеждане.
Изображенията, записани с фотоапарата, се извеждат на телевизионния екран.
Изберете желаното изображение с помощта на диска за управление.
Забележки
• Възможно е някои устройства да не работят правилно.
• Звукът се извежда само когато записвате или възпроизвеждате видеоклипове, и ако устройството
е свързано с HDMI кабел.
• Използвайте HDMI кабел с логото HDMI.
• Използвайте HDMI мини конектор в единия край (за фотоапарата) и конектор, подходящ за връзка
към вашия телевизор, в другия край.
• Не свързвайте изходните конектори на устройството с HDMI терминала на фотоапарата. Това
може да причини неизправност.
• Функцията за подчертаване не е включена, когато фотоапаратът е свързан чрез HDMI кабел
203BG
Продължава r
Съдържание
z “PhotoTV HD”
Търсене по
примерни
изображения
Този фотоапарат е съвместим с “PhotoTV HD” стандарта.
Когато свържете Sony PhotoTV HD-съвместимо устройство посредством HDMI кабел
(продава се отделно), можете да се наслаждавате на невероятно качество на снимките
в HD формат.
“PhotoTV HD” ви предоставя детайлни изображения с наситени цветове и сложни
текстури. За подробности се обърнете към ръководството за употреба, приложено
към телевизора.
Меню
Азбучен
указател
204BG
Продължава r
Съдържание
Използване на “BRAVIA” Sync
Когато свържете фотоапарата към телевизор, който поддържа “BRAVIA” Sync,
и ако използвате HDMI кабел (продава се отделно), можете да работите с
фотоапарата чрез устройството за дистанционно управление на телевизора.
Входът автоматично се превключва и снимката, заснета с фотоапарата, се
извежда на телевизионния екран.
2 Натиснете бутона SYNC MENU на устройството за дистанционно
управление на телевизора.
3 Работете с бутоните на устройството за дистанционно управление на
телевизора.
Операция
Автоматично стартира възпроизвеждането на изображения.
Меню
Връща се към екран с единично изображение.
Превключва в екран с индекс изображения.
Позволява ви да определите начина, по който да групирате
възпроизвежданите изображения.
Изтрива изображенията.
Забележки
• Възможните операции са ограничени, когато фотоапаратът е свързан към телевизора чрез HDMI
кабел.
• Операциите могат да се извършват само чрез телевизор, който поддържа “BRAVIA” Sync.
Операциите в SYNC менюто се различават в зависимост от свързания телевизор. За подробности
се обърнете към ръководството за употреба, приложено към телевизора.
• Ако фотоапаратът е свързан към телевизор на друг производител посредством HDMI връзка, и
ако извършва нежелани операции, докато работите с устройството за дистанционно управление
на телевизора, извършете MENU t [Setup] t [CTRL FOR HDMI] t [Off].
205BG
Азбучен
указател
Опция
Slide Show (Изреждане
на изображения)
Play 1 Image
(Възпроизвеждане на
единично изображение)
Image Index (Индекс с
изображения)
Still/Movie Select (Избор
на снимка/видеоклип)
Delete (Изтриване)
Търсене по
примерни
изображения
1 Свържете телевизор, който поддържа “BRAVIA” Sync, към
фотоапарата. Свържете телевизор, който поддържа “BRAVIA” Sync,
към фотоапарата.
Забележки
• Използвайте “Image Data Converter”, за да възпроизвеждате RAW изображения.
• “PlayMemories Home” не е съвместим с Macintosh компютри. Когато възпроизвеждате
изображения на Mac компютри, използвайте подходящите приложения, комплектовани към
Mac компютрите.
Търсене по
примерни
изображения
Към CD-ROM диска (приложен в комплекта) е включен следният софтуер, което ви
позволява да работите с изображенията, записани с този фотоапарат:
• “Image Data Converter”
Можете да отворите файлове с изображения в RAW формат.
• “PlayMemories Home”
Можете да прехвърляте снимки или видеоклипове, записани с фотоапарата,
на вашия компютър, за да ги преглеждате, както можете да използвате и
разнообразни функции, за да подобрите изображенията, които сте записали.
За подробности относно инсталацията вижте също стр. 208.
Съдържание
Използване на компютър
Меню
Препоръчителна компютъра среда
(Windows)
Следната среда е препоръчителна за използване на приложения софтуер и за
копиране на изображения чрез USB връзка.
Microsoft Windows XP* SP3/Windows Vista** SP2/Windows
7 SP1
“PlayMemories
Home”
Процесор: Intel Pentium III 800 MHz или по-бърз
За възпроизвеждане/редактиране на видеоклипове с висока
разделителна способност: Intel Core Duo 1.66 GHz или побърз/Intel Core 2 Duo 1.66 GHz или по-бърз (Intel Core 2 Duo
2.26 GHz или по-бърз (AVC HD (FX/FH)), Intel Core 2 Duo
2.40 GHz или по-бърз (AVC HD (PS)))
Памет: Windows XP 512MB или повече (препоръчваме 1GB
или повече), Windows Vista/Windows 7 1 GB или повече
Твърд диск: Дисково пространство, нужно за инсталацията –
приблизително 500 МВ
Дисплей: Резолюция на екрана - 1024 x 768 точки или
повече
Процесор/Памет: Pentium 4 или по-бърз/1 GВ или повече
Дисплей: 1024 х 768 точки или повече
“Image Data
Converter Ver.4”
* Не се поддържат 64-битови операционни системи или Starter (Edition). За да използвате функцията
за създаване на дискове, трябва да сте инсталирали Windows Image Metering API (IMAPI) Ver. 2.0
или по-нова.
** Starter (Edition) не се поддържа.
206BG
Продължава r
Азбучен
указател
OS (предварително
инсталирана)
Съдържание
Препоръчителна компютъра среда (Mac)
Когато използвате приложения софтуер и прехвърляте изображения чрез USB
връзка, ви препоръчваме следната компютърна среда.
USB връзка: Mac OS X (v10.3 - 10.8)
“Image Data Converter Ver. 4”: Mac OS X v10.5 - 10.8
“Image Data
Converter Ver.4”
Процесор: Intel процесор като например Intel Core Solo/
Core Duo/Core 2 Duo или по-бърз
Памет: Препоръчваме 1 GВ или повече.
Дисплей: 1024 х 768 точки или повече
Търсене по
примерни
изображения
Операционна
система
(предварително
инсталирана)
Забележки
Меню
• Операциите не са гарантирани за всички препоръчителни операционни среди, споменати по-горе,
или в среди с няколко операционни системи.
• Ако едновременно свържете две или повече USB устройства към един и същи компютър, в
зависимост от вида на USB устройството, което използвате, е възможно някое от устройствата,
включително вашият фотоапарат, да не работи.
• Употребата с високоскоростни USB (USB 2.0-съвместими) компютърни среди ви позволява побърз трансфер, защото този фотоапарат е съвместим с Hi-Speed USB (USB 2.0 съвместим).
• Възможно е връзката между фотоапарата и компютъра да не се възстанови по едно и също време
след излизане от режим Suspend или Sleep.
Азбучен
указател
207BG
Съдържание
Използване на софтуера
Инсталиране на софтуера (Windows)
Влезте в системата като Administrator (администратор).
Търсене по
примерни
изображения
1 Включете компютъра и поставете приложения CD-ROM в CDROM устройството.
Извежда се екранът на инсталационното меню.
• Ако екранът не се изведе, щракнете два пъти върху [Computer] (за Windows XP: [My Computer]) t
(PMHOME) t [Install.exe].
• Ако се изведе екран AutoPlay, изберете “Run Install.exe” и следвайте инструкциите, които се
извеждат на екрана, за да продължите с инсталацията.
2 Свържете фотоапарата с компютъра (стр. 211).
3 Щракнете върху [Install].
Меню
Уверете се, че “Image Data Converter” и “PlayMemories Home” са маркирани и
следвайте инструкциите на екрана.
• Когато се изведе съобщение за потвърждение на рестарта, рестартирайте компютъра, като
следвате инструкциите на екрана.
• В зависимост от системната среда на вашия компютър, DirectX може да е инсталиран.
4 Извадете CD-ROM диска след като инсталацията приключи.
Азбучен
указател
Инсталира се следният софтуер и на десктопа се извеждат икони-препратки.
“Image Data Converter”
“PlayMemories Home”
“PlayMemories Home Help Guide”
Забележки
• Ако на вашия компютър вече е инсталиран софтуер “PMB” (Picture Motion Browser), приложен
към фотоапарат преди 2011 г., софтуерът “PlayMemories Home” ще се запише върху него и е
възможно някои от функциите на “PMB” да бъдат недостъпни.
Инсталиране на софтуера (Mac)
Влезте в системата като Administrator (администратор).
1 Включете Mac компютъра си и поставете CD-ROM диска (приложен
в комплекта) в CD-ROM устройството.
2 Щракнете два пъти върху иконката CD-ROM.
3 Копирайте файла [IDS_INST.pkg] в папката [MAC] в иконата на
твърдия диск.
4 Щракнете два пъти върху файла [IDS_INST.pkg] в папката, в която
сте го копирали.
Следвайте инструкциите на екрана, за да приключите с инсталацията.
208BG
Продължава r
Съдържание
Използване на “Image Data Converter”
Търсене по
примерни
изображения
Като използвате “Image Data Converter”, вие можете да:
• Редактирате изображения, записани в RAW режим, и да извършвате различни
корекции по тях като например можете да промените кривата на тоновете и
остротата.
• Регулирате изображения с баланс на бялото, експонация и творчески стил, и др.
• Запазвате изображенията, изведени и редактирани на компютъра.
Можете да запазвате изображенията като RAW данни или във формати,
подходящи за по-обща употреба.
• Извеждате и сравнявате RAW/JPEG изображения, записани с този фотоапарат.
• Оценявате изображенията по петобална система.
• Задавате цветови етикети и др.
z За да използвате “Image Data Converter”
Меню
Обърнете се към помощния файл [Help].
Щракнете върху [Start] t [All Programs] t [Image Data Converter] t [Help] t
[Image Data Converter Ver.4].
За поддържаща информация относно “Image Data Converter” (само на английски)
http://www.sony.co.jp/ids-se/
С “PlayMemories Home” вие можете да:
• Прехвърляте изображения, заснети с фотоапарата, и да ги извеждате на екрана на
компютъра.
• Организирате изображения на компютъра по дата на записа и да ги
преглеждате.
• Ретуширате (намалявате ефекта на червените очи и др.), да отпечатвате
и да изпращате изображения като приложения към електронна поща, да
променяте датата на записа и др.
• Отпечатвате или запазвате неподвижни изображения с дата.
• Отрязвате и оразмерявате изображения.
• Създавате Blu-ray дискове, AVCHD дискове или DVD дискове от AVCHD
видеоклипове, прехвърлени на компютъра. (Когато за първи път създавате Bluray/DVD дискове, имате нужда от Интернет връзка.)
Забележки
• “PlayMemories Home” не е съвместим с Macintosh компютри. Когато възпроизвеждате
изображения на Mac компютри, използвайте подходящите приложения, комплектовани към
Mac компютрите.
• Видеоклиповете, записани с настройка [60p 28M(PS)/50p 28M(PS)]/[60i 24M(FX)/50i 24M(FX)]/
[24p 24M(FX)/25p 24M(FX)] в [Record Setting], се преобразуват чрез “PlayMemories Home”, за
да се създаде AVCDH диск. Това преобразуване може да отнеме повече време. В допълнение,
не можете да създавате диск с оригинално качество на изображенията. Ако желаете да запазите
оригиналното качество на изображенията, трябва да запишете видеоклиповете на Blu-ray Disc.
209BG
Продължава r
Азбучен
указател
Използване на “PlayMemories Home”
Съдържание
z Използване на “PlayMemories Home”
Обърнете се към “PlayMemories Home Help Guide” (Помощно упътване за PlayMemories
Home).
Щракнете два пъти върху (Помощно упътване за PlayMemories Home) на десктопа
или щракнете върху [Start] t [All Programs] t [PlayMemories Home] t [PlayMemories Home Help Guide].
Търсене по
примерни
изображения
За поддържаща информация относно “PlayMemories Home” (само на английски)
http://www.sony.co.jp/pmh-se/
Меню
Азбучен
указател
210BG
Когато за първи път свържете фотоапарата посредством USB кабела, вашият компютър
автоматично стартира използваната програма, за да разпознае фотоапарата. Изчакайте
известно време.
NEX-6:
1 Към USB жак на компютъра
Търсене по
примерни
изображения
1 Поставете батерия с достатъчен заряд или свържете фотоапарата
към мрежата от 220 V, като използвате променливотоков адаптер ACPW20 (продава се отделно).
2 Включете фотоапарата и компютъра.
3 Свържете фотоапарата към вашия компютър.
Съдържание
Свързване на фотоапарата
към компютър
NEX-5R:
1 Към USB жак на компютъра
Меню
USB кабел
(приложен в
комплекта)
Азбучен
указател
2 Към USB конектора
USB кабел
(приложен в
комплекта)
2 Към USB конектора
Прехвърляне на изображения на компютър
(Windows)
“PlayMemories Home” ви позволява лесно да прехвърляте изображения.
За подробности относно функциите “PlayMemories Home” вижте “PlayMemories
Home Help Guide” (Помощно упътване за PlayMemories Home).
Прехвърляне на изображения на компютър без да
използвате “PlayMemories Home”
След извършването на USB връзката между фотоапарата и компютъра се извежда
AutoPlay Wizzard; щракнете върху [Open folder to view files] t [OK] t [DCIM]
или [MP_ROOT] t копирайте желаните изображения на компютър.
Забележки
• Използвайте “PlayMemories Home” за операции като прехвърляне на видеоклипове в AVCHD
формат на компютър.
• Ако извършвате операции с файлове или папки с видеоклипове в AVCHD формат посредством
компютър, докато фотоапаратът е свързан към компютъра, това може да унищожи файла с
изображение или да възпрепятства по-нататъшното му възпроизвеждане. Не изтривайте и не
копирайте AVCHD видеоклипове върху картата-памет от компютър. Sony не носи отговорност за
последиците от подобен вид операции.
211BG
Продължава r
Съдържание
Прехвърляне на изображения към компютър (Mac)
1 Първо свържете фотоапарата към вашия Mac компютър. Щракнете
два пъти върху новоразпознатото устройство t папката, в която са
запазени изображенията, които желаете да копирате.
2 Щракнете и изтеглете файловете с изображенията към иконата на
твърдия диск
Изображението се извежда.
z Софтуер за Mac компютри
Търсене по
примерни
изображения
Изображенията се копират върху вашия твърд диск.
3 Щракнете два пъти върху иконата на твърдия диск t желания от вас
файл с изображение в папката, съдържаща копираните файлове.
Изключване на фотоапарата от компютъра
1 Щракнете два пъти върху иконата за
изключване в лентата със задачи
• За Windows 7, щракнете върху
, след това щракнете върху
2 Щракнете върху
(Безопасно изключване на
USB устройството за съхранение на данни).
Windows Vista
.
Икона за изключване
Забележки
• Предварително изтеглете и пуснете иконата на картата-памет в иконата “Trash”, когато използвате
Mac компютър, докато фотоапаратът е изключен от компютъра.
• При Windows 7, иконката за изключване може да не е изведена. В този случай можете да
изключите устройството без да извършвате гореописаната процедура.
• Не разкачайте USB кабела, докато лампичката за достъп свети. Данните може да се повредят.
212BG
Азбучен
указател
Предварително извършете процедурите от стъпки 1 до 2, описани по-долу, преди да:
• Изключите USB кабела.
• Извадите картата-памет.
• Изключите фотоапарата.
Меню
За подробности относно друг софтуер за Mac компютри вижте следния Интернет адрес:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
Вид на диска/употреба
Настройка за записа
PS
FX
–*
Устройства за
възпроизвеждане на
AVCHD формат
(Sony Blu-ray плейъри,
Playstation®3 и др.)
–*
–*
–*
Устройства за
възпроизвеждане на
обикновени DVD дискове
(DVD плейъри, компютри
с DVD устройства и др.)
* Когато създавате диск с помощта на “PlayMemories Home”, промяната на качеството към настройка
с по-ниска стойност ви позволява да създадете диск.
213BG
Продължава r
Азбучен
указател
–*
За запис на видеоклипове със
стандартно качество (STD)
Меню
Устройства за
възпроизвеждане на Bluray дискове
(Sony Blu-ray плейъри,
Playstation®3 и др.)
За запис на видеоклипове
с висока разделителна
способност (HD)
За запис на видеоклипове
с висока разделителна
способност (HD) (AVCHD
диск за запис)
Плейър
FH
Търсене по
примерни
изображения
В зависимост от вида на диска, устройствата за възпроизвеждане може да се
различават. Изберете начина, който подхожда на вашия плейър.
Тук са описани 2 начина за създаване на дискове: Използвайте “PlayMemories Home”
на вашия компютър или създайте диск с устройство, различно от компютъра, като
например рекордер.
Съдържание
Създаване на диск с
видеоклипове
Вид на диска/употреба
Видеоклипове
с висока разделителна
способност (HD)
Когато на DVD носител като например DVD-R диск е
записан видеоклип с висока разделителна способност
(HD), дискът, който се създава, е с високо качество на
изображението (HD).
•М
ожете да възпроизвеждате дискове с висока
разделителна способност (HD) на устройства с
възможност за възпроизвеждане на AVCHD формат
като например Sony Blu-ray плейър и Playstation®3.
Не можете да възпроизвеждате тези дискове на
обикновени DVD плейъри.
Можете да записвате видеоклипове със стандартно
качество (STD), които са преобразувани от
видеоклипове с висока разделителна способност (HD)
на DVD носители като например DVD-R дискове,
като дискът, който се създава, е със стандартно
качество на изображението (STD).
Азбучен
указател
z Дискове, които можете да използвате с “PlayMemories Home”
С “PlayMemories” можете да използвате 12 cm дискове от следните видове. За Blu-ray
дискове вижте стр. 215.
Вид на диска
DVD-R/DVD+R/DVD+R DL
Функции
Без възможност за презапис
DVD-RW/DVD+RW
С възможност за презапис
Меню
Видеоклипове със
стандартно качество (STD)
Описание
Blu-ray дисковете ви позволяват да записвате повече
видеоклипове с висока разделителна способност
(HD) отколкото на DVD диск.
Търсене по
примерни
изображения
Видеоклипове
с висока разделителна
способност (HD) (AVCHD диск
за запис)
Съдържание
Характеристики за всеки от видовете дискове
• Винаги проверявайте дали системният софтуер на вашия PlayStation®3 e обновен до последната
версия.
• Възможно е PlayStation®3 да не се предлага в някои държави/региони.
214BG
Продължава r
Съдържание
Създаване на диск с изображения с висока
разделителна способност (AVCHD диск)
Можете да създавате AVCHD диск от видеоклипове с висока разделителна
способност (HD) в AVCHD формат, прехвърлени на компютър, като използвате
приложения софтуер “PlayMemories Home”.
• Можете да добавите видеоклипове и като ги изтеглите и пуснете.
5 Запишете диска, следвайки инструкциите на екрана.
Търсене по
примерни
изображения
1 Стартирайте [PlayMemories Home] и щракнете върху
(Създаване на
дискове).
2И
зберете [AVCHD (HD)] от падащото меню, което се използва за избор
на диск.
3 Изберете AVCHD видеоклиповете, които желаете да запишете.
4 Щракнете върху [Add].
Забележки
Азбучен
указател
z Възпроизвеждане на AVCHD диск на компютър
Меню
• Предварително инсталирайте “PlayMemories Home”.
• Не можете да записвате снимки и MP4 файлове с видеоклипове на AVCHD диск.
• Създаването на диска може да отнеме дълго време.
• Видеоклиповете, записани с настройка [60p 28M(PS)/50p 28M(PS)]/[60i 24M(FX)/50i 24M(FX)]/
[24p 24M(FX)/25p 24M(FX)] в [Record Setting], се преобразуват чрез “PlayMemories Home”, за да се
създаде AVCDH диск. Това преобразуване може да отнеме повече време. В допълнение, не можете
да създавате диск с оригинално качество на изображенията. Ако желаете да запазите оригиналното
качество на изображенията, трябва да запишете видеоклиповете на Blu-ray Disc.
Можете да възпроизвеждате AVCHD диск, като използвате “PlayMemories Home”.
Изберете DVD устройството, в което е поставен дискът, и щракнете върху [Player
for AVCHD] в софтуера “PlayMemories Home”. За подробности относно операциите
вижте помощното упътване “PlayMemories Home Help Guide”.
• В зависимост от компютърната среда е възможно видеоклиповете да не се възпроизвеждат
плавно.
Създаване на Blu-ray диск
Можете да създадете Blu-ray диск от видеоклипове в AVCHD формат, прехвърлени
на компютър. Вашият компютър трябва да поддържа функцията за създаване на
Blu-ray диск.
За да създадете Blu-ray диск, можете да използвате BD-R (без възможност за
презапис) или BD-RE (с възможност за презапис) носител. След като веднъж
създадете диска, не можете да прибавяте съдържание към нито един от двата типа
диск.
За да създавате Blu-ray дискове с “PlayMemories Home”, трябва да инсталирате
собственическо софтуерно допълнение. За подробности посетете следния
Интернет адрес:
http://support.d-imaging.sony.co.jp/BDUW/
За подробности вижте помощното упътване “PlayMemories Home Help Guide”.
Забележки
• За да възпроизвеждате Blu-ray диск с видеоклипове в [60p 28M(PS)] или [50p 28M(PS)] формат,
ви е необходимо устройство, съвместимо с AVCHD стандарта Ver.2.0.
215BG
Продължава r
Съдържание
Създаване на диск със стандартно качество
на картината (STD) на компютър
Можете да създадете диск със стандартно качество на картината (STD) от AVCHD
видеоклипове, прехвърлени на компютър, като използвате приложения софтуер
“PlayMemories Home”.
Търсене по
примерни
изображения
1 Стартирайте [PlayMemories Home] и щракнете върху
(Създаване
на дискове).
2И
зберете [DVD-Video (STD)] от падащия списък, използван за избор
на диск.
3И
зберете видеоклиповете в AVCHD формат, които искате да
запишете.
4 Щракнете върху [Add].
• Можете да добавите видеоклипове и като ги изтеглите и пуснете.
5 Запишете диска, следвайки инструкциите на екрана.
Меню
Забележки
• Предварително инсталирайте “PlayMemories Home”.
• Не можете да записвате MP4 файлове с видеоклипове на диск.
• Създаването на диска ще отнеме повече време, тъй като видеоклиповете в AVCHD формат се
преобразуват във видеоклипове със стандартно качество на изображенията (STD).
• Когато създавате DVD-Video (STD) диск за първи път е необходима Интернет връзка.
Азбучен
указател
Създаване на диск с видеоклипове на
устройство, различно от компютър
Mожете да създавате дискове с Blu-ray Disc рекордер и др.
Видът на диска, който можете да създадете, зависи от използваното устройство.
Устройство
Вид на диска
Blu-ray Disc рекордер: За да
създавате Blu-ray или DVD
дискове със стандартно качество
на изображението (STD)
Изображения
с висока
разделителна
способност (HD)
HDD рекордер и др.: За да
създадете DVD със стандартно
качество на изображенията
(STD)
Изображения
със стандартна
разделителна
способност (STD)
Изображения със стандартна
разделителна способност (STD)
Забележки
• За подробности относно създаването на диска се обърнете към ръководството за употреба, което е
приложено към използваното устройство.
216BG
Търсене по
примерни
изображения
Меню
Можете да отпечатвате снимки по следните начини.
• Можете да отпечатвате директно, като използвате принтер, който поддържа вида на
вашата карта-памет.
За подробности вижте ръководството за употреба, приложено към принтера.
• Можете да отпечатване с помощта на компютър
Можете да копирате изображения на компютър, като използвате приложения
софтуер “PlayMemories Home”, и след това можете да отпечатате изображенията.
Можете да насложите датата върху изображението и да го отпечатате. За
подробности вижте “PlayMemories Home Help Guide”.
• Можете да отпечатвате във фотостудио
Mожете да занесете карта-памет, съдържаща изображения, записани с вашия
фотоапарат, във фотостудио. Ако във фотостудиото се поддържат услугите за
отпечатване на фото изображения, съответстващи с DPOF стандарта, можете
(Ред за отпечатване) на изображенията,
предварително да поставите знаци
които желаете да бъдат разпечатани, за да не ви се налага да ги избирате отново в
студиото.
Съдържание
Отпечатване на снимки
Забележки
217BG
Азбучен
указател
• Не можете да отпечатвате RAW изображения.
• Когато отпечатвате изображения, записани в режим [16:9], е възможно двата края на изображението
да бъдат отрязани.
• Не можете да разпечатвате панорамни изображения в зависимост от принтера.
• Когато разпечатвате във фотостудио, обърнете внимание на следното:
– Свържете се с магазина, за да проверите какви видове носители се поддържат.
– Не забравяйте да занесете в магазина и адаптера за картата-памет (продава се отделно).
Консултирайте се със служителите във фотостудиото.
– Преди да отпечатате вашите изображения във фотоателие, копирайте (подсигурете) вашите данни
на диск
– Не можете да зададете броя разпечатки.
– Ако желаете да отпечатате и дата върху изображението, се консултирайте с персонала във
фотостудиото.
• Фотоапаратът не е съвместим с “PictBridge”.
Съдържание
Прибавяне на функции за
фотоапарата
(Сваляне на приложения)
Търсене по
примерни
изображения
Можете да прибавяте желани функции към вашия фотоапарат като се свържете с
(PlayMemories Camera Apps).
Интернет страницата за сваляне на приложения
Можете например да използвате следните функции:
• Можете да управлявате фотоапарата чрез смартфон.
• Можете да използвате разнообразни ефекти за запис на изображения.
• Можете да качвате изображения в Интернет директно от фотоапарата.
Възможно е някои от приложенията да са платени.
Препоръчителна компютърна среда (Windows)
Microsoft Windows XP* SP3/Windows Vista** SP2/Windows
7 SP1
Интернет
приложение
Internet Explorer 8* или 9*
Дисково
пространство, нужно
за инсталацията
Приблизително 10 МВ
Дисплей
1024 x 768 точки или повече
Азбучен
указател
OS (предварително
инсталирана)
* Не се поддържат 64-битови операционни системи или Starter (Edition).
** Starter (Edition) не се поддържа.
Препоръчителна компютъра среда (Mac)
Следната компютърна среда е необходима, когато сваляте приложения и
прибавяте функции за фотоапарата.
Операционна
система
(предварително
инсталирана)
Mac OS X v10.5, v 10.6, v10.7*
Процесор
Intel процесор
Интернет
приложение
Safari 5
Дисково
пространство,
нужно за
инсталацията
Приблизително 10 МВ
Дисплей
1024 x 768 точки или повече
Меню
Следната среда е необходима, когато сваляте приложения и прибавяте функции за
фотоапарата.
* 32-битов kernel не се поддържа.
218BG
Продължава r
Съдържание
Стартиране на услугите за сваляне
1 Влезте в Интернет страницата за сваляне.
http://www.sony.net/pmca
Следвайте инструкциите на екрана, за да свалите желаното приложение за фотоапарата.
Търсене по
примерни
изображения
2 следвайте инструкциите на екрана и създайте потребителски акаунт.
Забележки
Меню
• Функцията за сваляне на приложения може да не е налична в някои държави и региони. За
подробности вижте Интернет страницата за сваляне на приложения по-горе.
Сваляне на приложения
http://www.sony.net/pmca
2 Изберете желаното приложение и го
свалете на фотоапарата, като следвате
инструкциите на екрана.
Свържете компютъра и фотоапарата, като използвате
микро USB кабел (приложен), като следвате
инструкциите на екрана.
1 Към USB терминала на компютъра
USB кабел
(приложен)
2 Към USB терминала
z Как да сваляте приложения директно чрез Wi-Fi
функцията на фотоапарата
Можете да сваляте приложения, като използвате Wi-Fi функцията без да свързвате към
(PlayMemories Camera Apps), след
компютър. Изберете MENU t [Application] t
това следвайте инструкциите на екрана, за да свалите приложенията.
Предварително създайте потребителски акаунт.
219BG
Продължава r
Азбучен
указател
1 Влезте в Интерет страницата за сваляне на
приложения
Съдържание
Деинсталиране на приложения
1 Изберете MENU t [Application] t [Application Management] t
[Manage and Remove].
2 Изберете приложението, което да се инсталира.
3 Изберете , за да деинсталирате приложението.
Промяна на реда на приложенията
1 Изберете MENU t [Application] t [Application Management] t [Sort].
2 Изберете приложението, чийто ред желаете да промените.
3 Изберете местоположение.
Търсене по
примерни
изображения
Приложението, което сте деинсталирали, може да бъде отново инсталирано.
За подробности вижте Интернет страницата за сваляне на приложенията.
1 Изберете MENU t [Application] t [Application Management] t
[Display Account Information].
Меню
Потвърждаване на информацията за акаунта в
“PlayMemories Camera Apps”
Извежда се информацията за акаунта в “Sony Entertainment Network”, който е
регистриран за фотоапарата.
Азбучен
указател
220BG
Съдържание
Стартиране на сваленото
приложение
Стартирайте приложението, което е свалено от Интернет страницата за сваляне
(PlayMemories Camera Apps).
на приложения
Забележки
• Когато използвате приложение, което е свалено от Интернет страница, не можете да използвате
[Touch Shutter] (само за NEX-5R)
Търсене по
примерни
изображения
1 Изберете MENU t [Application] t приложение, което желаете да
стартирате
z Как да стартирате приложението по-бързо
Меню
Задайте [Download Appli.] и [Application List] за бутона с потребителски настройки.
Можете да стартирате приложенията или да изведете списъка с приложения, само
като натиснете бутона с потребителски настройки, докато на екрана е изведена
информацията за записа (стр. 163).
Азбучен
указател
221BG
Съдържание
Отстраняване на проблеми
Ако се сблъскате с проблем, докато използвате фотоапарата, първо опитайте
следните решения.
1 Проверете опциите, описани на стр. 222 до 228.
3 Нулирайте настройките (стр. 186).
Търсене по
примерни
изображения
2 Извадете батерията и я поставете отново след около
1 минута. След това включете захранването.
4 Консултирайте се с упълномощен сервиз или
местен доставчик на Sony.
Меню
Батерия и захранване
Батерията не може да бъде инсталирана.
• Когато поставяте батерията, използвайте върха й, за да натиснете лоста за заключване.
• Можете да използвате само батерия NP-FW50. Уверете се, че батерията е NP-FW50.
Азбучен
указател
Индикаторът за оставащ заряд на батерията не е верен или се извежда
индикация за достатъчен заряд на батерията, а захранването скоро се
изразходва.
• Това се случва, когато сте използвали фотоапарата при много горещи или студени условия.
• Батерията е разредена. Поставете заредена батерия.
• Батерията е изтощена. Сменете я с нова.
Не можете да включите фотоапарата.
• Поставете батерията правилно.
• Батерията е разредена. Поставете заредена батерия.
• Батерията е изтощена. Сменете батерията с нова.
Захранването изненадващо се изключва.
• Когато батерията се затопли твърде много, фотоапаратът извежда предупредително съобщение
и автоматично се изключва, за да предотврати повреда.
• Ако не използвате фотоапарата за известен период от време, устройството автоматично
преминава в режим на пестене на захранване. За да отмените режима на пестене на
захранването, извършете операция с фотоапарата - например натиснете бутона на затвора
наполовина (стр. 173).
222BG
Продължава r
Съдържание
Лампичката за зареждане на фотоапарата мига, когато зареждате батерията.
• Можете да използвате само батерия NP-FW50. Уверете се, че батерията е NP-FW50.
• Ако зареждате батерия, която не е била използвана дълго време, лампичката за зареждане на
фотоапарата може да мига.
Батерията не е заредена, дори лампичката за зареждане на фотоапарата да
се е изключила.
Търсене по
примерни
изображения
• Лампичката за зареждане мига по два начина - бърз (около 0.3-секундни интервали) и
бавен (около 1.3-секундни интервали). Ако лампичката мига бързо, извадете батерията
и отново я поставете стабилно, или изключете и отново свържете USB кабела. Ако
лампичката за зареждане отново мига бързо, това означава, че има нещо нередно с
батерията, променливотоковия адаптер (приложен в комплекта) или USB кабела. Бавното
мигане означава, че зареждането е спряло, защото температурата на околната среда е извън
подходящия обхват за зареждане на батерията. Зареждането ще се възстанови и лампичката
за зареждане ще светне, когато околната температура се върне в допустимите граници.
Зареждайте батерията при подходяща температура между 10°С и 30°С.
• Използвали сте фотоапарата при много горещи или студени условия. Зареждайте батерията
при подходяща температура между 10°С и 30°С.
Меню
Батерията не се зарежда.
• Когато батерията не е заредена (лампичката за зареждане не свети), дори когато следвате
правилната процедура, извадете батерията и отново я поставете, или изключете и отново
свържете USB кабела.
Запис на изображения
На LCD екрана не се извежда нищо, когато включите захранването.
Затворът не се освобождава.
• Използвате носител на запис със защитно капаче и капачето е зададено в положение LOCK.
Задайте ключа в позиция на разрешен запис.
• Проверете капацитета свободно място в носителя на запис.
• Не можете да снимате, докато светкавицата се зарежда.
• Обективът не е прикрепен правилно. Прикрепете правилно обектива.
Записът отнема дълго време.
• Функцията за намаляване на смущенията е активирана (стр. 150, 151). Това не е
неизправност.
• Записвате в режим RAW (стр. 101). Тъй като файлът с данните е голям, записът в режим
RAW може да отнеме известно време.
• Функцията [Auto HDR] обработва изображението (стр. 111).
Изображението не е на фокус.
• Обектът е твърде близо. Проверете минималното фокусно разстояние на обектива.
• Записвате в режим на ръчно фокусиране. Задайте [AF/MF Select] в положение [Autofocus]
(стр. 79).
• Светлината не е достатъчна.
• Обектът може да се нуждае от специално фокусиране. Използвайте [Flexible Spot] (стр. 81) или
функция за ръчно фокусиране (стр. 79).
223BG
Продължава r
Азбучен
указател
• Фотоапаратът преминава в режим на намаляване на консумацията на заряд, ако не работите с
устройството за определен период от време. За да отмените този режим, извършете операция с
фотоапарата - например натиснете бутона на затвора наполовина (стр. 173).
Съдържание
Светкавицата не работи.
• Извадете светкавицата (NEX-6) или я повдигнете (NEX-5R).
• Не можете да използвате светкавицата със следните режими на запис:
– [Bracket: Cont.]
– [Sweep Panorama]
– [Night Scene], [Hand-held Twilight] и [Anti Motion Blur] в [Scene Selection]
– Запис на видеоклипове
• Частици (прах, полен и др.) във въздуха се отразяват от светлината на светкавицата и се
появяват на изображението. Това не е неизправност.
Зареждането на светкавицата отнема твърде дълго време.
• Светкавицата е светнала последователно няколко пъти за кратък период от време. Когато това
се случи, презареждането може да отнеме повече време от обикновено, за да се предотврати
прегряването й.
Търсене по
примерни
изображения
На изображението, записано с помощта на светкавицата, се появяват бели петна.
Изображението, записано с помощта на светкавицата, е твърде тъмно.
Датата и часът се записват неправилно.
Меню
• Ако обектът е извън обхвата на светкавицата (разстоянието, което може да достигне
светкавицата), изображението ще бъде тъмно, защото светлината от светкавицата не достига
до обекта. Ако промените стойността на ISO, обхватът на светкавицата също ще се промени.
• Задайте правилните дата и час (стр.169).
• Избраната област в [Area Setting] е различна от реалната. Задайте действителната област, като
изберете MENU t [Setup] t [Area Setting].
• Обектът е твърде тъмен или твърде светъл и поради тази причина се намира извън обхвата на
фотоапарата. Отново регулирайте настройките.
Изображението изглежда избеляло (Flare).
Изображението е прекомерно светло и има замъгляване (Ghosting).
• Изображението е записано с много силен източник на светлина и в обектива е навлязла
излишна светлина. Прикрепете сенник, когато използвате вариообектив.
Ъглите на изображението са твърде тъмни.
• Ако използвате филтър или сенник, свалете ги и опитайте да снимате отново. В зависимост
от дебелината на филтъра и неправилното поставяне на сенника, филтърът или сенникът
може частично да попаднат в изображението. Възможно е оптическите особености на някои
обективи да причинят появата на по-тъмна периферия (недостатъчна светлина). Можете да
компенсирате този ефект с [Lens Comp.: Shading] (стр. 152).
224BG
Продължава r
Азбучен
указател
Стойността на диафрагмата и/или скоростта на затвора мигат.
Съдържание
Очите на обекта изглеждат червени.
• Включете функцията [Red Eye Reduction] (стр. 132).
• Приближете се до обекта и го снимайте, използвайки светкавицата, от разстояние, което
попада в обхвата й.
На LCD екрана се появяват и се задържат точки.
• Това не е неизправност. Тези точки не се записват.
Изображението е размазано.
Стойността на експонацията мига на LCD екрана или във визьора.
• Обектът е твърде светъл или твърде тъмен за обхвата на измерване на фотоапарата.
Търсене по
примерни
изображения
• Изображението е записано на тъмно място без да използвате светкавицата като резултатът е
вибрация на фотоапарата. Препоръчваме ви да използвате статив или светкавица (стр. 77).
Режимите [Hand-held Twilight] (стр. 68) и [Anti Motion Blur] (стр. 68) в [Scene Selection] също
са ефективни, когато искате да намалите смущенията.
Лампичката за таймера не мига (само за NEX-5R).
• Когато наклоните LCD екрана на 180 градуса нагоре и [Self-portrait Self-timer] е в положение
[On], лампичката на таймера не мига.
Меню
Преглед на изображения
Изображението не може да бъде възпроизведено.
• Името на папката/файла е било променено на вашия компютър.
• Използвайте “PlayMemories Home”, за да копирате изображения от вашия компютър на
фотоапарата и да ги възпроизвеждате.
Изтриване/Редактиране на изображения
Вашият фотоапарат не може да изтрие изображенията.
• Отменете защитата (стр. 127).
Изтрили сте изображение по грешка.
• Веднъж изтрито, изображението не може да бъде възстановено. Препоръчваме ви да зададете
защита на изображенията, които не желаете да изтривате (стр. 127).
Не можете да изведете знак за отпечатване DPOF.
• Не можете да поставяте знак за отпечатване DPOF на RAW изображения.
225BG
Продължава r
Азбучен
указател
• Ако файлът с изображение е модифициран с помощта на вашия компютър или ако е записан с
друг фотоапарат, възпроизвеждането на вашия фотоапарат не е гарантирано.
• Фотоапаратът е в режим USB. Изключете фотоапарата от компютъра (стр. 212).
Съдържание
Компютри
Не знаете дали операционната система на вашия компютър е съвместима с
вашия фотоапарат.
• Проверете “Препоръчителна компютърна среда” (стр. 206).
Вашият компютър не разпознава фотоапарата.
• Уверете се, че фотоапаратът е включен.
Търсене по
примерни
изображения
• Ако зарядът в батериите е нисък, поставете заредена батерия или използвайте
променливотоковия адаптер AC-PW20 (продава се отделно).
• Използвайте USB кабела (приложен в комплекта).
• Изключете USB кабела и отново го свържете здраво.
• Задайте [USB Connection] в положение [Mass Storage] (стр. 181).
• Изключете всички устройства, освен фотоапарата, клавиатурата и мишката, от USB
терминалите на вашия компютър.
• Свържете директно фотоапарата и компютъра без да използвате USB хъб или друго
устройство.
Не можете да копирате изображения.
• Възможно е да не успеете да копирате изображенията, ако снимате, използвайки носител на
запис, форматиран на компютър. Снимайте, като използвате носител на запис, форматиран на
вашия фотоапарат.
Меню
• Свържете правилно фотоапарата с компютъра, като използвате приложения USB кабел
(стр. 211).
• Следвайте процедурата по копиране за вашата операционна система.
Изображението не може да се възпроизведе на компютъра.
Азбучен
указател
• Ако използвате приложения софтуер “PlayMemories Home”, вижте “Помощно упътване за
PlayMemories Home”.
• Консултирайте се с производителя на компютъра или софтуера.
Когато преглеждате видеоклипове на компютър, картината и звукът се
прекъсват от смущения.
• Възпроизвеждате видеоклиповете директно от картата-памет. Прехвърлете видеоклипа на
компютъра, като използвате “PlayMemories Home” и го възпроизведете.
След като сте направили USB връзка, “PlayMemories Home” не се стартира
автоматично.
• Осъществете USB връзката, когато компютърът е включен (стр. 211).
Носител на запис
Не можете да поставите носителя на запис.
• Не сте поставили носителя на запис в правилна посока. Поставете го в правилната
посока.
Не можете да записвате на носителя на запис.
• Носителят на запис е пълен. Изтрийте ненужните изображения (стр. 41, 115).
• Поставили сте неизползваем носител на запис.
Форматирали сте носителя на запис без да искате.
• Всички изображения на носителя на запис ще бъдат изтрити при форматирането. Не можете да
ги възстановите.
226BG
Продължава r
Съдържание
Отпечатване
Не можете да отпечатвате изображения.
• Не можете да отпечатвате RAW изображения. За да отпечатате RAW изображение, първо
го преобразувайте в JPEG формат, като използвате “Image Data Converter” на приложения
CD-ROM.
Цветовете на изображението са странни.
Търсене по
примерни
изображения
• Когато отпечатвате изображения, записани в режим [Adobe RGB], с помощта на sRGB
принтери, които не са съвместими с Adobe RGB (DCF2.0/Exif2.21 или по-нова версия),
изображенията се отпечатват с по-слаба наситеност.
Изображенията се отпечатват с отрязани краища.
• В зависимост от вашия принтер, левият, десният, горният и долният край на изображението
може да бъдат отрязани. Ако отпечатвате изображение със съотношение [16:9], е възможно
страничните краища да бъдат отрязани.
• Когато отпечатвате изображения във фото магазин, попитайте служителите дали е възможно
изображенията да се отпечатат без да се отрязват краищата.
Не можете да отпечатвате изображения с дата.
Меню
• Когато отпечатвате изображения с помощта на принтер, отменете настройките за отрязване
или рамкирането. Консултирайте се с производителя на принтера за това дали принтерът
притежава такива функции.
• Като използвате “PlayMemories Home”, можете да отпечатвате изображения с дата.
Азбучен
указател
• Този фотоапарат не притежава функция за поставяне на дата на изображения. Въпреки
това, изображенията, записани с фотоапарата, съдържат информация за датата и вие можете
да ги отпечатате с дата, ако принтерът или софтуерът разпознават Exif информацията.
Консултирайте се с производителя на принтера или софтуера относно съвместимостта на
устройството с Exif формата.
• Когато отпечатвате изображения във фотостудио, ако желаете, можете да отпечатате
изображенията с дата.
Други
Обективът се замъглява.
• Кондензирала се е влага. Изключете фотоапарата и изчакайте около час преди да го използвате
отново.
Когато включите фотоапарата, се извежда съобщението “Set Area/Date/
Time.” (“Задайте област/дата/час.”).
• Фотоапаратът е оставен без да бъде употребяван за известно време с нисък заряд на
батерията или без батерия. Заредете батерията и отново сверете датата (стр. 169). Ако
съобщението се появява всеки път, когато зареждате батерията, е възможно вградената
акумулаторна батерия да е изтощена. Свържете се с упълномощен сервиз на Sony.
The date and time are recorded incorrectly.
• Поправете или проверете настройката за датата и часа, като изберете MENU t [Setup] t
[Date/Time Setup].
Броят на изображенията, които можете да запишете, не намалява или
намалява с две при всяка снимка.
• Това се случва поради компресията и размера на изображението след компресията.
Когато записвате JPEG изображение, тези характеристики се променят в зависимост от
изображението.
227BG
Продължава r
Съдържание
Настройката се нулира без да сте извършили тази операция.
• Извадили сте батерията, докато ключът за захранването е бил зададен в положение ON.
Когато изваждате батерията от фотоапарата, се уверете, че фотоапаратът е изключен и
лампичката за достъп не свети.
Фотоапаратът не работи правилно.
• Изключете фотоапарата. Извадете батерията и отново я поставете. Ако фотоапаратът е
нагорещен, отстранете батерията и го оставете да се охлади преди да извършвате тази
процедура.
На екрана се извежда индикация “--E-”
• Извадете носителя на запис и отново го поставете. Ако това не изключи индикацията,
форматирайте носителя на запис (стр. 187).
Търсене по
примерни
изображения
• Ако използвате променливотоковия адаптер AC-PW20 (продава се отделно), изключете
захранващия кабел. Свържете захранващия кабел и отново включете фотоапарата. Ако
фотоапаратът все още не работи, се свържете с вашия доставчик или упълномощен сервиз на Sony.
Бутоните на сензорния панел не работят правилно или не работят изобщо
(само за NEX-5R).
Меню
• Ако покриете панела със защитно фолио, той може да не работи.
• Ако не докосвате правилната точка на екрана, панелът може да не работи правилно.
• Някои операции не могат да се извършват със сензорния панел. В този случай използвайте
диска за управление и бутоните.
• Извършете [Calibration] (стр. 183).
Азбучен
указател
228BG
Съдържание
Предупредителни съобщения
Ако на екрана се изведе някое от следните съобщения, следвайте инструкциите,
описани по-долу.
Incompatible battery. Use correct model. (Несъвместима батерия. Използвайте
правилния модел.)
• Поставена е несъвместима батерия.
Търсене по
примерни
изображения
Set Area/Date/Time. (Задайте област/дата/час)
• Задайте датата и часа. Ако не сте използвали фотоапарата дълго време, заредете вградената
акумулаторна батерия.
Power insufficient (Захранването е недостатъчно)
• Опитвате се да почистите сензора за изображението ([Cleaning Mode]), когато нивото на
батерията е недостатъчно. Заредете батерията или използвайте променливотоковия адаптер
AC-PW20 (продава се отделно).
• Носителят на запис е форматиран на компютър и форматът на файла е модифициран. Изберете
OK и след това форматирайте носителя на запис. Можете пак да използвате носителя на запис,
но всички предишни данни на носителя ще бъдат изтрити. Възможно е форматирането да
отнеме известно време. Ако все още се извежда съобщение, сменете носителя на запис.
Меню
Unable to use memory card. Format? (Картата-памет не можe да се използва.
Форматирайте?)
Memory Card Error (Грешка с носителя)
• Поставили сте несъвместим носител на запис или форматирането не се е извършило.
Азбучен
указател
Reinsert memory card. (Отново поставете картата-памет.)
• Зареденият носител на запис не може да се използва с вашия фотоапарат.
• Носителят на запис е повреден.
• Терминалът на носителя на запис е замърсен.
This memory card may not be capable of recording and playing normally.
(Възможно е тази карта-памет да не записва и възпроизвежда правилно.)
• Поставената карта не е съвместима фотоапарата.
Processing…(Обработване…)
• Извършват се действия за намаляване на смущенията при дълга експонация или висока
стойност на ISO настройката. Не можете да снимате, докато процесът се извършва. Можете
да изключите функцията за намаляване на смущенията при дълга експонация.
Unable to display. (Извеждането е невъзможно.)
• Възможно е изображенията, записани с други фотоапарати или обработвани с компютър,
да не се възпроизведат.
229BG
Продължава r
Съдържание
Cannot recognize lens. Attach it properly. (Обективът не се разпознава.
Прикрепете го правилно.)
• Обективът не е прикрепен правилно или не е прикрепен изобщо. Ако се изведе съобщение,
прикрепете обектива отново. Ако съобщението се извежда често, проверете дали контактните
части на обектива и фотоапарата са чисти или не.
• Когато прикрепяте към фотоапарата астрономичен телескоп или нещо подобно, задайте [Release w/o Lens] в положение [Enable] (стр. 147).
Търсене по
примерни
изображения
• Функцията Стабилизация не работи. Можете да продължите да снимате, но функцията
Стабилизация няма да работи. Изключете и отново включете фотоапарата. Ако иконата не
изчезне, се консултирайте с местен доставчик или упълномощен сервиз на Sony.
• Обективът с механично приближение е прибран. Изключете фотоапарата и извадете
батерията, след това отново я поставете.
No images. (Няма снимки.)
• На носителя на запис няма изображения.
Image protected (Изображението е защитено)
• Опитвате се да изтриете защитено изображение.
Меню
Unable to print. (Невъзможно отпечатване.)
• YОпитвате се да маркирате изображения в RAW формат с DPOF знак за отпечатване.
Internal temp. high. Allow it to cool. (Вътрешната температура е висока.
Оставете устройството да се охлади.)
• Фотоапаратът е загрял, защото сте го използвали продължително време на горещо място.
Изключете захранването. Оставете фотоапарата да се охлади, докато отново е готов за снимки.
Азбучен
указател
• Температурата във вътрешността на фотоапарата се е повишила до неприемливо ниво,
защото сте записвали твърде дълго време. Спрете записа, докато устройството се охлади.
• Броят на изображенията надвишава този, за който е възможна обработка на данни от
фотоапарата.
• Не е възможно да регистрирате файла с базата данни. Използвайте “РlayMemories Home”, за да
подсигурите всички изображения на компютъра, и след това ги възстановите на картата-памет.
Camera error. Turn power off then on. (Грешка във фотоапарата. Изключете
захранването и после отново го включете.)
• Изключете захранването, извадете батерията, след което я поставете отново. Ако съобщението
се извежда често, се консултирайте с вашия доставчик или упълномощен сервиз на Sony.
Image Database File error. (Грешка с файла за обработка на изображенията.)
• Съществува проблем с файла с базата данни. Изберете [Setup] t [Recover Image DB].
Image Database File error. Recover? (Грешка с файла за обработка на
изображенията. Възстановете?)
• Не можете да записвате или възпроизвеждате AVCHD видеоклипове, защото файлът с базата
данни е повреден. Следвайте инструкциите на екрана, за да възстановите данните.
230BG
Продължава r
Съдържание
Recording is unavailable in this movie format. (Записът в този формат не е
възможен.)
• Задайте [File Format] в положение [MP4].
Unable to magnify. (Невъзможност за увеличаване.)
Unable to rotate image. (Невъзможност за въртене на изображението.)
• Възможно е изображенията, записани с други фотоапарати, да не могат да се увеличават или
въртят.
• Опитали сте се да отпечатате изображения без да сте определили такива.
No images changed. (Изображенията не са променени.)
• Опитали сте се да защитите изображения или DPOF без да променяте характеристиките на тези
изображения..
Cannot create more folders. (Не можете да създавате повече папки.)
Търсене по
примерни
изображения
No images selected. (Изображенията не са избрани.)
• На носителя на запис съществуват папки с имена, започващи с “999”. Не можете да създавате
папки, ако ситуацията е такава.
Меню
Азбучен
указател
231BG
Съдържание
Използване на фотоапарата в
чужбина
Можете да използвате променливотоковия адаптер във всяка държава или регион,
където захранването е в границите между 100 V и 240 V, 50 Hz/60 Hz.
Забележки
Системи за цветна телевизия
Фотоапаратът автоматично определя цветовата система, така че да съвпада със
свързаното видео устройство.
Търсене по
примерни
изображения
• Не използвайте електронен трансформатор (туристически преобразувател), защото това може да
причини неизправност.
Система NTSC
Меню
Бахамски о-ви, Боливия, Канада, Централна Америка, Чили, Колумбия, Еквадор,
Ямайка, Япония, Корея, Мексико, Перу, Суринам, Тайван, Филипините, САЩ,
Венецуела и др.
Система PAL
Австралия, Австрия, Белгия, Китай, Хърватска, Чехия, Дания, Финландия,
Германия, Холандия, Хонконг, Унгария, Индонезия, Италия, Кувейт, Малайзия, Нова
Зеландия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Сингапур, Словакия, Испания,
Швеция, Швейцария, Тайланд, Турция, Великобритания, Виетнам и др.
Азбучен
указател
Система PAL-M
Бразилия
Система PAL-N
Аржентина, Парагвай, Уругвай
Система SECAM
България, Франция, Гърция, Гвиана, Иран, Ирак, Монако, Русия, Украйна и др.
232BG
Съдържание
Карта-памет
С този фотоапарат можете да използвате следните носители на запис: “Memory
Stick PRO Duo” носител, “Memory Stick PRO-HG Duo” носител, SD карта-памет,
SDHC карта-памет и SDXC карта-памет. Не можете да използвате MultiMediaCard.
Забележки
Търсене по
примерни
изображения
С тази видеокамера можете да използвате описаните в таблицата по-долу видове
“Memory Stick” носители. Въпреки това операциите не са гарантирани за всички
видове “Memory Stick” носители.
“Memory Stick PRO Duo”
носител1) 2) 3)
“Memory Stick PRO-HG Duo”
носител1) 2)
“Memory Stick Duo” носител
Работи с вашата видеокамера
“Memory Stick” носител и
“Memory Stick PRO” носител
Не работи с вашата
видеокамера
Не работи с вашата
видеокамера
233BG
Продължава r
Азбучен
указател
“Memory Stick” носител
Меню
• Операциите с карта-памет, форматирана с компютър, не са гарантирани.
• В зависимост от картата-памет и използваното устройство, времето за запис/четене на данни е
различно.
• Не отстранявайте картата-памет,д окато фотоапаратът чете или записва данни.
• Възможно е данните да се повредят в следните случаи:
– Когато извадите картата-памет или ако изключите фотоапарата, докато записва или чете данни.
– Ако използвате картата-памет близо до статично електричество или шум.
• Препоръчваме ви да подсигурявате важните данни, като им правите копия.
• Не залепяйте етикет върху картата-памет, нито върху адаптера за картата.
• Не позволявайте контакт с метални предмети и не докосвайте с пръсти терминала на картата-памет.
• Не огъвайте, не изпускайте и не прилагайте силни удари върху картата-памет.
• Не разглобявайте и не модифицирайте картата-памет.
• Не позволявайте картата-памет да се намокри.
• Не оставяйте картата-памет на място, достъпно за малки деца, защото те могат неволно да глътнат
носителя.
• Възможно е картата-памет да се нагорещи след дълга употреба. Внимавайте, когато работите с нея.
• Не използвайте и не съхранявайте картата-памет на следните места:
– В кола, паркирана на пряка слънчева светлина или при високи температури.
– При пряка слънчева светлина.
– На влажни места или близо до корозиращи материали.
• Изображенията, записани на SDXC карта-памет, не могат да бъдат прехвърлени или възпроизведени
на компютър или други AV устройства, които не са съвместими със системата exFAT. Уверете се,
че устройството е съвместимо със системата exFAT преди да го свържете към видеокамерата. Ако
свържете вашата видеокамера към несъвместимо устройство, е възможно да бъдете запитани дали
желаете да форматирате картата-памет. Не форматирайте картата-памет, защото това ще изтрие
всички данни на носителя. (exFAT е система за подредба на файлове, която се използва в SDXC
картите с памет.)
Този носител е снабден с функция MagicGate. MagicGate е технология за защита на авторските
права, която използва технология за кодиране. С тази видеокамера не можете да извършвате
запис/възпроизвеждане на данни, които изискват MagicGate функции.
2)
Поддържа високоскоростен трансфер на данни чрез паралелен интерфейс.
3)
огато използвате “Memory Stick PRO Duo” носител, за да записвате видеоклипове, можете да
К
използвате само тези носители, които са маркирани с Mark2
Меню
• Този продукт е съвместим с “Memory Stick Micro” (“M2”) носител.
Съкращението “M2” е съкращение от “Memory Stick Micro”.
• За да използвате “Memory Stick Micro” носител с този фотоапарат, се уверете, че
сте поставили “Memory Stick Micro” носителя в “М2” адаптер. Ако поставите
“Memory Stick Micro” носителя директно във фотоапарата без да използвате
“М2” адаптер, е възможно да не успеете да извадите носителя от устройството.
• Не оставяйте “Memory Stick Micro” носителя в близост до малки деца, защото
те могат неволно да го глътнат.
Търсене по
примерни
изображения
Забележки относно употребата на “Memory Stick Micro”
носителя (продава се отделно)
Съдържание
1)
Азбучен
указател
234BG
Зареждане на батерията
Препоръчваме ви да зареждате батерията при температура на околната среда
между 10°С и 30°С. Ако зареждате батерията извън този температурен обхват,
ефективното зареждане на батерията може да се окаже невъзможно.
Търсене по
примерни
изображения
Не можете да използвате батерия, различна от “InfoLITHIUM” NP-FW50, с вашия
.
фотоапарат. Батерията “InfoLITHIUM” от серията W е маркирана с
Батерията “InfoLITHIUM” е литиево-йонна батерия, която има функция за обмен
на информация, която е свързана с работните условия на батерията.
Батерията “InfoLITHIUM” изчислява консумацията на електроенергия в
зависимост от работните условия на фотоапарата и извежда времето на
оставащия заряд в проценти.
Съдържание
Батерия “Info LITHIUM”
Ефективно използване на батерията
• Можете да проверите нивото чрез следните индикатори и проценти, изведени на
LCD екрана.
Ниво на
батерията
“Изтощена батерия”
Високо
Ниско
Не можете да записвате
повече изображения.
• Ако захранването се изключва, въпреки че индикаторът за време на оставащия
заряд указва, че има достатъчно заряд в батерията, заредете отново батерията
напълно. Оставащото време на работа с батерията ще е изведено правилно.
Обърнете внимание обаче, че понякога индикаторът може да не се възстанови,
ако батерията се използва дълго време при високи температури, ако е оставена
напълно заредена, или ако се използва твърде често. Използвайте индикацията за
оставащ заряд само като насока.
Как да съхраняваме батерията
• За да съхраните функциите на батерията, я зареждайте напълно и след това я
разреждайте изцяло поне веднъж годишно. Съхранявайте батерията на сухо и
хладно място
235BG
Продължава r
Азбучен
указател
Индикатор за времето на оставащия заряд
Меню
• Работата на батерията се влошава при ниски температури. По този начин
времето, през което може да се използват батерията на студено, е по-кратко. За
по-дълга и безпроблемна употреба препоръчваме да сложите батерията в джоб
близо до тялото, за да я затоплите, като поставите батерията във фотоапарата
непосредствено преди снимките.
• Честата употреба на светкавицата и записът на видеоклипове изразходват поголям заряд на батерията.
• Препоръчваме ви да поддържате резервна батерия, както и да правите контролни
снимки преди истинските.
• Не излагайте батерията на досег с вода. Батерията не е водоустойчива.
• Не оставяйте батерията на крайно горещи места като например в автомобил или
на пряка слънчева светлина.
Съдържание
• За да изразходвате напълно заряда на батерията, оставете фотоапарата в режим
на изреждане на изображения, докато захранването изключи.
• Винаги пренасяйте батерията в калъфче, за да предотвратите замърсяване на
терминалите и потенциално късо съединение.
Живот на батерията
Търсене по
примерни
изображения
• Животът на батерията е ограничен. Капацитетът й намалява малко по малко в
течение на експлоатацията или просто като минава време. Когато времето на
използване на батерията намалее значително, вероятна причина затова може да
бъде изтеклият й живот. Купете нова батерия.
• Животът на батерията зависи от начина на съхранението й и от работните
условия за всяка от батериите.
Меню
Азбучен
указател
236BG
Търсене по
примерни
изображения
Азбучен
указател
237BG
Меню
• Не зареждайте батерии, различни от вида NP-FW50, в зарядното устройство за
батерии. Ако се опитате да го направите, това може да причини протичане на
батериите, прегряването им или експлозия, а това може да доведе до опасност от
изгаряния или други наранявания.
• Изключете променливотоковия адаптер от мрежата или изключете USB кабела от
фотоапарата. Ако оставите заредена батерия във фотоапарата, животът й може да
намалее.
• Лампичката за зареждане отстрани на фотоапарата мига по два начина:
Бързо мигане: Лампичката мига продължително на около 0.3-секундни интервали
Бавно мигане: Лампичката мига продължително на около 1.3-секундни
интервали.
• Когато лампичката за зареждане мига бързо, извадете заредената батерия
и отново я поставете във фотоапарата, или изключете и отново свържете
USB кабела. Ако лампичката за зареждане отново мига бързо, това може
да е индикация за грешка на батерията или за това, че е поставена батерия,
различна от указания вид, или че има проблем с променливотоковия адаптер
или USB кабела. Уверете се, че батерията е от приложения към видеокамерата
тип, както и че променливотоковият адаптер и USB кабелът не са повредени.
Ако батерията е от правилния вид, извадете я, сменете я с нова и проверете
дали е заредена правилно. Ако новата батерия не може да се зареди правилно,
променливотоковият адптер или USB кабелът може да са повредени. Сменете
променливотоковия адаптер или USB кабела с друг и проверете дали батерията е
правилно заредена.
• Ако лампичката за зареждане мига бавно, зареждането е спряло и устройството
е в режим на готовност, защото температурата на околната среда е извън
подходящия обхват за зареждане на батерията. Зареждането ще се възстанови
и лампичката за зареждане ще светне, когато околната температура се върне в
допустимите граници. Зареждайте батерията при подходяща температура между
10°С и 30°С.
Съдържание
Зареждане на батерията
Съдържание
Адаптер за байонет
Като използвате адаптера (продава се отделно), можете да прикрепите A-байонет
обектив (продава се отделно) към вашия фотоапарат. За подробности вижте
ръководството за употреба, приложено към адаптера за байонет.
Търсене по
примерни
изображения
Функции
Автофокус
Област за автофокус
Режим на автофокус
Multi (Множествен фокус)/
Center (Фокусиране
в центъра)/Flexible Spot (Гъвкаво точково
фокусиране)
Single (Единичен)
LA-EA2
Наличен
Phase-detection AF
SAM обективи: Превключва
се от обектива
SSM обективи: Превключва
се от обектива и от менюто,
когато ключът на обектива е
зададен в положение AF
Други обективи: Превключва
се от менюто
Wide (Широко)/Spot
(Точково)/Local (Местно)
Single (Единичен)/Continuous (Продължителен)
* Скоростта на автофокус ще бъде по-ниска, когато използвате E-байонет обективи. (Когато
прикрепите А-байонет обектив, скоростта на автофокуса ще бъде от около 2 до 7 секунди, ако
снимате при условия, препоръчани от Sony. Скоростта може да се различава в зависимост от
обекта, околната осветеност и др.)
238BG
Продължава r
Азбучен
указател
AF система
Избор на AF/MF
LA-EA1
Наличен само за SAM/SSM
обективи*
Contrast AF
Превключва се от обектива
Меню
Възможните функции се различават в зависимост от вида на адаптера за байонет.
Съдържание
Възможните настройки за [Autofocus Area] се различават в зависимост от адаптера
за байонет.
LA-EA1
(Множествен фокус) Фотоапаратът определя коя от 25-те AF области да се
използва за фокусиране.
Фотоапаратът използва AF областта, която се намира в
центъра.
(Гъвкаво точково
фокусиране)
Премества областта за фокусиране, за да фокусирате върху
малка област, като натиснете горната/долната/дясната/лявата
част на диска за управление.
LA-EA2
Фотоапаратът определя коя от 15-те AF области да се
използва за фокусиране.
(Точково)
Фотоапаратът използва AF областта, която се намира в
центъра.
(Местно)
Избира областта, за която желаете да включите фокуса, от
15 AF области с помощта на диска за управление.
Меню
(Широко)
Търсене по
примерни
изображения
(Фокусиране в
центъра)
Забележки
239BG
Азбучен
указател
• Възможно е да не можете да използвате адаптера с някои видове обективи. За информация
относно съвместимостта на обективите се консултирайте с вашия доставчик или упълномощен
сервиз на Sony.
• Когато използвате адаптер за байонет и записвате видеоклипове, натиснете бутона на затвора
наполовина, за да използвате автофокуса.
• Не можете да използвате помощната лампичка за автофокус, когато използвате А-байонет обектив.
• Възможно е звукът от движението на обектива и операциите на фотоапарата да се запише, когато
снимате видеоклип. Можете да избегнете това, като изберете MENU t [Setup] t [Movie Audio
Rec] t [Off].
• Фокусирането може да отнеме доста време или да е трудно в зависимост от обектива, който
използвате за запис на обекта.
• Светлината от светкавицата може да се блокира от прикрепения обектив.
Търсене по
примерни
изображения
Като поставите електронен визьор (продава се отделно) към гнездото за
аксесоари 2 на фотоапарата, можете да записвате изображения, като гледате през
електронния визьор.
Когато прибавяте или сваляте електронен визьор, изключете фотоапарата.
За подробности се обърнете към ръководството за употреба, приложено към
електронния визьор.
Съдържание
Електронен визьор (продава се
отделно) (само за NEX-5R)
Меню
Списък с икони
Азбучен
указател
На електронния визьор се извеждат само основни индикации. Вижте стр. 20 за
значенията на всяка от тях.
Забележки
• LCD мониторът е изключен, когато използвате електронен визьор.
• Ако използвате електронния визьор продължително, той може да се нагорещи. На фотоапарата се
и дисплеят автоматично се превключва към LCD екрана.
извежда индикация
/
• Когато се изведе индикацията
, свържете отново електронния визьор.
240BG
Търсене по
примерни
изображения
Меню
AVCHD представлява формат с висока разделителна способност за цифрови
фотоапарати и служи за запис на HD (висока разделителна способност) сигнали
по спецификация 1080i1) или спецификация 720p2) чрез използването на
високоефективни технологии на компресирано кодиране. Този формат работи с
кодек MPEG-4 AVC/H.264 за компресиране на видео данните, а Dolby Digital или
линейна PCM система служи за компресиране на аудио данни.
Форматът MPEG-4 AVC/H.264 е способен да компресира изображения с по-голяма
ефективност от стандартните формати за компресиране на изображения.
Форматът MPEG-4 AVC/H.264 позволява записът на HD видео сигнал, заснет с
цифрова видеокамера, да бъде качен на 8 cm DVD дискове, вграден твърд диск,
флаш памет, карта-памет и др.
Дисковете, записани с HD качество на изображението, могат да бъдат
възпроизвеждани на устройства, съвместими с AVCHD формата. DVD плейърите
или рекордерите не могат да възпроизвеждат дискове с HD качество, тъй като те
са несъвместими с AVCHD формата. Възможно е също така да имате проблем с
изваждането на дисковете с HD качество от DVD плейърите и рекордерите.
Съдържание
AVCHD формат
Запис и възпроизвеждане на вашия фотоапарат
Азбучен
указател
Въз основа на AVCHD формата, вашият фотоапарат записва с HD (висока
разделителна способност) качество на изображението, както е споменато
по-долу.
080 60i-съвместими устройства
Видео сигнал3): 1
MPEG-4 AVC/H.264 1920 × 1080/60i, 1920 × 1080/60p,
1920 × 1080/24p
1080 50i-съвместими устройства
MPEG-4 AVC/H.264 1920 × 1080/50i, 1920 × 1080/50p,
1920 × 1080/25p
Аудио сигнал: Dolby Digital 2ch
Носител на запис: Карта-памет
1)
1080i характеристика
Това е характеристика с висока разделителна способност, която съчетава 1,080 ефективни линии на
сканиране с интерлейс (редуващо се) сканиране.
2)
720p характеристика
Това е характеристика с висока разделителна способност, която съчетава 720 ефективни линии на
сканиране с прогресивно сканиране.
3)
осителят, записан в AVCHD формат, различен от споменатия по-горе, не може да бъде
Н
възпроизведен на вашия фотоапарат.
241BG
Съдържание
Почистване
Почистване на фотоапарата
* Не използвайте спрейове, защото използването им може да причини неизправност.
Меню
• Почиствайте повърхността на фотоапарата с мека текстилна кърпичка, леко
навлажнена с вода, след което добре подсушете повърхността със суха
текстилна кърпичка. Не ползвайте следните почистващи препарати и методи,
защото те могат да повредят покритието на корпуса:
– Не излагайте фотоапарата на въздействието на химически вещества като
например разредители, бензин, алкохол, кърпички за еднократна употреба,
репеленти срещу насекоми, слънцезащитни кремове или инсектициди.
– Не докосвайте фотоапарата, ако по ръцете ви има следи от гореизброените
вещества.
– Не оставяйте устройството в контакт с гума или винил за дълъг период от време.
Търсене по
примерни
изображения
• Не докосвайте вътрешността на фотоапарата като например контактните части
на обектива. Издухайте праха от вътрешността на адаптера, като използвате
продухваща четка*. За подробности относно почистването на сензора за
изображението вижте стр. 182.
Почистване на обектива
242BG
Азбучен
указател
• Не използвайте почистващи разтвори, съдържащи органични съставки, като
разтворители или бензин.
• Когато почиствате повърхността на обектива, отстранете праха, като използвате
вентилаторна четка с продухване. В случай, че частиците прах са полепнали по
повърхността, почистете ги с меко парче плат или със салфетка, леко навлажнена
с разтвор за почистване на обективи. Почиствайте с кръгови движения от
центъра навън. Не пръскайте почистващия разтвор директно върху повърхността
на обектива.
Съдържание
Азбучен указател
A-Z
Търсене по
примерни
изображения
AdobeRGB............................................145
AVCHD.........................................103, 241
“BRAVIA” Sync...................................205
BULB......................................................73
CTRL FOR HDMI................................180
DISP........................................................49
DMF........................................................80
DPOF....................................................123
DRO/Auto HDR................................... 110
Eye-Fi....................................................194
Eye-Fi карта.........................................194
HDMI резолюция................................179
Image Data Converter...........................209
ISO..........................................................60
JPEG.....................................................101
Mac.......................................................208
MP4.......................................................103
PlayMemories Home............................209
RAW......................................................101
sRGB.....................................................145
USB връзка...........................................181
Windows...............................................208
Меню
Азбучен
указател
243BG
Продължава r
Лятно часово време.............................169
Меню......................................................29
Възпроизвеждане............................32
Настройки........................................32
Приложение.....................................32
Размер на изображение...................31
Режим на запис................................30
244BG
Продължава r
Азбучен
указател
Л-Я
Меню
Запис на звук за видеоклипове..........157
Запис при нощни условия....................69
Запис при нощни условия от ръка.......69
Запис с приоритет на скоростта...........55
Запис чрез докосване......................37, 84
Защита..................................................127
Звуков сигнал.......................................167
Идентификация на частите..................13
Избор за автоматичен/ръчен фокус.....79
Избор на папка за запис......................190
Избор на снимка/видеоклип............... 116
Избор на сцена......................................68
Извеждане на MAC адрес..................200
Извеждане на моментните настройки....134
Извеждане на свободното място
на картата.............................................193
Изключена светкавица..........................77
Измерване в центъра.....................81, 108
Изреждане на изображения................ 117
Изтриване....................................... 41, 115
Икони......................................................20
Име на папка........................................189
Индекс с изображения..................61, 124
Инсталация..........................................208
Калибриране........................................183
Карта-памет.........................................233
Картинен ефект............................. 47, 112
Качество...............................................101
Клин........................................................58
Компенсация на експонацията.............52
Компенсация на светкавицата............109
Компенсация от обектива:
Затъмняване.........................................152
Компенсация от обектива:
Отклонения в цветовете.....................153
Компенсация от обектива:
Смущения............................................154
Компютър.............................................206
Препоръчителна среда..........206, 218
Контраст............................................... 114
Контролен диск.....................................25
Търсене по
примерни
изображения
Автоматичен HDR............................... 111
Автоматичен бавен затвор..................156
Автоматичен преглед..........................135
Автоматична настройка........................64
Автоматична светкавица......................77
Автоматично кадриране на портрет....93
Автоматично програмиране.................76
Автофокус..............................................79
Автофокус за единично изображение....83
Бавна синхронизация............................77
Баланс на бялото.................................105
Батерия “InfoLITHIUM”.....................235
Безжична светкавица............................77
Бутон AEL......................................63, 163
Бутон DISP (Монитор)..........................96
Бутон Fn (Функция)..............................62
Бутон MOVIE......................................162
Версия..................................................184
Включване на затвора с предно
перде.....................................................149
Време за включване на икономичния
режим...................................................173
Време при помощ при ръчно
фокусиране..........................................144
Връщане на фабричните настройки....186
Възпроизвеждане..................................39
Възпроизвеждане на телевизионен
екран . ..................................................203
Възпроизвеждане чрез преглед............71
Въртене................................................126
Гъвкаво точково фокусиране...............81
Диафрагма..............................................75
Директно ръчно фокусиране................80
Диск за избор на режим........................28
Диск за управление...............................23
Дисплей за възпроизвеждане.............178
Дисплей с помощно упътване........... 171
Допълнителни автоматични
настройки...............................................66
Език......................................................168
Ефект на меки тонове на човешката
кожа........................................................94
Задействане на затвора при
разпознаване на усмивка......................91
Задна синхронизация............................77
Заключена експонация с затвор.........129
Запис . ....................................................36
На видеоклипове.............................36
На снимки........................................36
Запис с/без обектив.............................147
Съдържание
А-К
Търсене по
примерни
изображения
Азбучен
указател
245BG
Продължава r
Меню
изображение........................................102
Потребителска настройка на
функционалните бутони ....................163
Потребителски баланс на бялото.......107
Преглед на смартфон.......................... 118
Преглед на телевизионен екран.........122
Предупредителни съобщения............229
Преместване на заключена
експонация...........................................165
Прехвърляне на изображения с
допълнителни автоматични
настройки.............................................142
Прехвърляне на компютър.................121
Приближение.........................................87
Приближение за ясно изображение...139
Приближение при възпроизвеждане......40
Приоритет на диафрагмата .................75
Приоритет на затвора............................74
Продължителен запис...........................54
Продължителен запис с използване на
техниката експонационен клин............58
Промяна на програма............................76
Проследяване на лице с
приоритет.............................................155
Проследяване на обект.........................85
Размер на изображение.........................98
Разпознаване на лице............................89
Разпознаване на сцена....................36, 64
Разпознаване на усмивка......................91
Разфокусиране на фона........................43
Регистриране на лице...........................90
Редактиране на името на
устройството........................................199
Режим за запис на залез........................68
Режим Макро.........................................68
Режим на автофокус..............................83
Режим на демонстрация.....................185
Режим на измерване............................108
Режим на почистване..........................182
Режим на работа . .................................53
Режим на работа със светкавицата......77
Режим спортни състезания...................68
Рефлектор за автоматично
фокусиране..........................................108
Ръчна експонация..................................72
Ръчно фокусиране.................................79
Сваляне на приложения......................218
Светкавица.............................................78
Свързване
Към компютър.............................. 211
Към телевизор..............................203
Съдържание
Фотоапарат.......................................30
Яркост/Цветове...............................31
Множествено измерване...............81, 108
Намаляване на ефекта “червени
очи”.......................................................132
Намаляване на размазването при
движение................................................69
Намаляване на смущенията от
вятъра...................................................158
Намаляване на шума при висока
стойност на ISO...................................151
Намаляване на шума при дълга
експонация...........................................150
Наситеност........................................... 114
Насочващи линии................................136
Настройка на FINDER/LCD...............133
Настройка на датата/часа...................169
Настройки на менюто с функции......161
Настройка на областта........................170
Настройка на силата на звука............128
Настройки..............................................32
Настройки за качване в Интернет......194
Настройки на записа...........................104
Настройки на точката за достъп........196
Натискане на WPS бутона..................195
Непрекъснат автофокус........................83
Ниво за подчертаване.........................137
Нова папка...........................................191
Номер на файл.....................................188
Нощна сцена..........................................69
Нулиране на мрежовите настройки...202
Нулиране на прегледа на смартфон...201
Област на автофокус.............................81
Операции...............................................27
Операции чрез докосване.............26, 166
Определяне на знак за отпечатване...123
Оптимизатор на динамичния обхват....110
Осветеност.............................................44
Острота................................................. 114
Отпечатване.........................................217
Отстраняване на проблеми.................222
Панорама................................................70
Пейзаж....................................................68
Пестене на захранването....................172
Плътна светкавица................................77
Помощ при ръчно фокусиране..........143
Помощна лампичка за автофокус......130
Поправка на файла с база данни....... 192
Портрет..................................................68
Портрет при нощни условия................68
Посока на запис на панорамно
Съдържание
Търсене по
примерни
изображения
Меню
Азбучен
указател
Сензорен панел......................................26
Скорост на затвора................................74
Софтуер................................................208
Списък със съвети за снимане.............95
Стабилизация.......................................146
Стартиране на автофокус от око........148
Стартиране на менюто........................160
Съдържание на дисплея.......................49
Създаване на диск...............................213
Съотношение на екрана......................100
Таймер за автоматично включване......56
Таймер за автоматично включване
(Продължителен)...................................57
Таймер за самоснимачка.....................141
Творчески снимки.................................42
Творчески стил.................................... 114
Температура на цветовете..................106
Точково измерване..............................108
Увеличаване на възпроизвежданото
изображение..........................................40
Увеличaване на изображение.............125
Устройство за дистанционно
управление.............................................59
Фазово разпознаване на областта
за автофокус.........................................131
Фина настройка на автoфокуса..........159
Формат на датата.................................169
Формат на файловете..........................103
Форматиране........................................187
Функционални бутони..........................26
Цветен филтър.....................................106
Цветност................................................45
Цветова гама........................................145
Цвят за подчертаване..........................138
Цвят на дисплея...................................176
Цифрово приближение.......................140
Широко изображение..........................177
Широкообхватна панорама..................70
Яркост....................................................46
Яркост на LCD екрана........................174
Яркост на визьора...............................175
246BG
Съдържание
Забележки за лиценза
Вашият фотоапарат притежава софтуер, който се предоставя въз основа на
лицензните споразумения със собствениците на авторските права. Поради
изискване на собствениците на авторски права на тези софтуерни приложения,
ние имаме задължението да ви информираме за следното. Моля, прочетете
следната информация.
Прочетете файла в папката “LICENSE” на вашия CD-ROM.
Търсене по
примерни
изображения
ТОЗИ ПРОДУКТ Е ЛИЦЕНЗИРАН ПО ЛИЦЕНЗ ЗА AVC ВИЗУАЛНОТО
ПАТЕНТНО ПОРТФОЛИО ЗА ЛИЧНА И НЕСТОПАНСКА УПОТРЕБА
НА ПОТРЕБИТЕЛЯ, КОЕТО ДАВА ПРАВО ЗА
(i) КОДИРАНЕ НА ВИДЕО СЪГЛАСНО AVC СТАНДАРТА (“AVC VIDEO“)
И/ИЛИ
(ii) ДЕКОДИРАНЕ НА AVC VIDEO, КОЕТО Е БИЛО КОДИРАНО ОТ
ПОТРЕБИТЕЛЯ ЗА ЛИЧНА И НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ, И/ИЛИ Е БИЛО
ПРИДОБИТО ОТ ВИДЕО РАЗПРОСТРАНИТЕЛ, ЛИЦЕНЗИРАН ДА
РАЗПРОСТРАНЯВА AVC VIDEO.
ЛИЦЕНЗЪТ НЕ СЕ ДАВА И НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗПОЛЗВАН ЗА
НИКАКВИ ДРУГИ ЦЕЛИ.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА
ПРОМОЦИОНАЛНИ, ВЪТРЕШНИ ИЛИ СТОПАНСКИ ЦЕЛИ И УПОТРЕБА,
МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ОТ MPEG LA, L.L.C.
ВИЖТЕ
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Меню
Софтуерът, който се разпространява по силата на GNU General Public License
(описан в ръководството като “GPL”) или на GNU Lesser General Public License
(описан в ръководството като “LGPL”), е включен към фотоапарата.
Този раздел има за цел да ви информира, че имате правото на достъп до
програмния код на този софтуер, както и правото да го модифицирате, а също и
правото на последващото му разпространение, според условията, описани в GPL/
LGPL.
Можете да изтеглите програмния код от Интернет. За да го изтеглите, посетете
следната Интернет страница.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Предпочитаме да не се свързвате с нас относно съдържанието на програмния
код.
Прочетете файла в папката “LICENSE” на вашия CD-ROM. Ще откриете
лицензите (на английски език)
247BG
Азбучен
указател
Информация за приложения софтуер GNU GPL/LGPL
Download PDF

advertising