Sony | NEX-3NL | Sony NEX-3NL Инструкции за експлоатация

4-453-048-11(1)
Цифров фотоапарат
със сменяема оптика
α Упътване
Съдържание
Търсене по примерни
изображения
Меню
Азбучен указател
© 2013 Sony Corporation
NEX-3N
BG
1BG
Съдържание
Как да използвате това упътване
Щракнете върху бутона в горния десен ъгъл на корицата и на всяка страница, за да
преминете към съответния раздел.
Тази опция е удобна, когато търсите функция, която желаете да използвате.
Съдържание
Търсене на информация
по примерни
изображения
Азбучен указател
Търсене по
примерни
изображения
Търсене по примерни
изображения
Меню
Меню
Азбучен
указател
Търсене на информация
по ключова дума.
Меню
Търсене на информация
в списък с менюта.
Търсене по
примерни
изображения
Съдържание
Търсене на информация
по функция
Маркировки и обозначения, използвани в това упътване
1 MENU t [Setup] t [Red Eye Reduction] t желана настройка.
Светкавицата винаги светва, за да намали ефекта на
червените очи.
Off
Функцията за намаляване на ефекта на червените очи не се
използва.
Забележки
Меню
• Не можете да използвате функцията [Red Eye Reduction] със следните функции.
– [Hand-held Twilight] или [Anti Motion Blur] в режим [Scene Selection]
– [Rear Sync.] в режим [Flash Mode]
– [Smile Shutter]
– [Sweep Panorama]
• Възможно е функцията [Red Eye Reduction] (намаляване на ефекта “червени очи”) да не постигне
желания ефект. Това зависи от индивидуалните различия и от условията, при които се извършва
снимането - например разстояние до обекта, както и дали обектът е погледнал настрани при
предварителното светване на светкавицата.
Настройката по подразбиране е
отбелязана с
Показва предупреждения и
ограничения, свързани с правилната
работа на фотоапарата.
Търсене по
примерни
изображения
On
Снимките, които са използвани
като примери в това ръководство, са
копия и не са реалните изображения,
заснети с този фотоапарат.
z Каква е причината за феномена “червени очи”?
Фотоапарат
Око
Азбучен
указател
В тъмна среда зениците се разширяват. Светкавицата се отразява от кръвоносните
съдове в окото (ретината) и причинява ефекта “червени очи”.
Азбучен
указател
Когато използвате светкавицата, тя светва два или повече пъти преди записа, за
да намали ефекта “червени очи”.
Съдържание
Намаляване на ефекта “червени очи”
В това упътване, поредицата от
операции е указана със стрелки
(t).
Работете с фотоапарата, като
извършвате операциите в указания
ред.
Ретина
Индикацията z показва полезна
информация.
107BG
2BG
Съдържание
Съдържание
Забележки за използване на фотоапарата
Търсене по
примерни
изображения
Как да използвате това упътване...................... 2
Търсене по примерни изображения.................. 6
Идентификация на частите.............................. 12
Списък с икони на екрана................................ 17
Основни операции
Азбучен
указател
Използване на функцията за творчески
разпечатки
Меню
Работа с фотоапарата....................................... 20
Меню................................................................... 22
Запис на изображения....................................... 27
Възпроизвеждане на изображения.................. 29
Изтриване на изображения............................... 31
Творчески снимки............................................... 32
Разфокусиране на фона.................................... 33
Осветеност......................................................... 34
Цветност............................................................. 35
Яркост................................................................. 36
Картинен ефект.................................................. 37
Използване на функции с диска за управление
DISP (Съдържание на дисплея)....................... 39
(Компенсация на експонацията)................... 41
(Режим на работа).................................... 42
ISO (ISO)............................................................. 48
Продължава r
3BG
Съдържание
Използване на функции с лоста W/T
(приближение)
Приближение..................................................... 49
(Индекс с изображения)............................... 51
Меню
Shoot Mode (Режим на запис)........................... 22
Camera (Фотоапарат)......................................... 23
Image Size (Размер на изображение)............... 23
Brightness/Color (Осветеност/Цветност)........... 24
Playback (Възпроизвеждане)............................ 24
Setup (Настройки).............................................. 24
Търсене по
примерни
изображения
Използване на функциите в менюто
Свързване към друго оборудване
Азбучен
указател
Преглед на изображения на телевизионен
екран................................................................. 162
Използване на компютър................................ 164
Инсталиране на софтуера.............................. 166
Свързване на фотоапарата към компютър.... 168
Създаване на диск с видеоклипове............... 170
Отпечатване на снимки................................... 174
Отстраняване на проблеми
Отстраняване на проблеми............................ 175
Предупредителни съобщения......................... 182
Продължава r
4BG
Азбучен указател
Търсене по
примерни
изображения
Използване на фотоапарата в чужбина......... 185
Карта-памет...................................................... 186
Батерия “InfoLITHIUM”..................................... 188
Зареждане на батерията................................. 190
Адаптер за байонет......................................... 191
AVCHD формат................................................ 193
Почистване....................................................... 194
Съдържание
Други
Азбучен указател............................................. 195
Меню
Азбучен
указател
5BG
Съдържание
Търсене по примерни изображения
“Искам да заснема тази сцена, но как да го направя?”
Можете лесно да откриете отговора, като прегледате примерните изображения
в този раздел. Щракнете върху желаното изображение.
Ако щракнете върху изображение, екранът ще прескочи към страницата с
функцията, която описва записа на подобен тип изображения.
Прегледайте описанията, както и съветите за запис, които се извеждат на екрана на
фотоапарата.
За подробности относно операцията вижте страниците в скоби.
Търсене по
примерни
изображения
Снимки на хора (стр. 7)
Запис на макро изображения (стр. 8)
Снимки на пейзажи (стр. 9)
Запис на залези/нощни сцени (стр. 10)
Запис на бързо-движещи се обекти (стр. 11)
Меню
Когато фотоапаратът разпознае усмивка, затворът автоматично се освобождава.
1 MENU t [Camera] t [Smile Shutter] t [On].
Рамка за разпознаване
на лице (оранжева)
Когато нивото на усмивката надвиши точката b
Индикатор за разпознаване
на индикатора, фотоапаратът автоматично записва
на усмивка
изображението. Ако натиснете бутона на затвора, докато
записвате в режим [Smile Shutter] (разпознаване на
усмивка), фотоапаратът записва изображението и след
това се връща в режим [Smile Shutter].
(Изключен)
(Включен)
Меню
4 За да излезете от режим [Smile Shutter] (разпознаване на усмивка),
MENU t [Camera] t [Smile Shutter] t [Off].
Азбучен
указател
Усмихнато лице (73)
3 Изчакайте усмивката да бъде разпозната.
Търсене по
примерни
изображения
Click!
2 За да зададете чувствителност при
разпознаване на усмивка, OPTION t
желана настройка.
Съдържание
Разпознаване на усмивка
Не използва функцията Разпознаване на усмивка.
Използва функцията Разпознаване на усмивка.
(Включена:
Широка усмивка)
Разпознава широки усмивки.
(Включена:
Нормална
усмивка)
Разпознава нормални усмивки.
(Включена:
Бегла усмивка)
Разпознава бегли усмивки.
Азбучен
указател
Можете да зададете чувствителността при разпознаване на усмивка с OPTION.
Забележки
• Не можете да използвате [Smile Shutter] със следните функции:
– [Hand-held Twilight], [Anti Motion Blur] в [Scene Selection]
– [Sweep Panorama]
– [Manual Focus]
• Ако зададете [Smile Shutter] в положение [On], докато се използва функцията за приближение,
функцията [Zoom] ще се отмени.
• В зависимост от условията е възможно е усмивките да не бъдат правилно разпознати.
• Режимът на запис автоматично преминава в положение [Single Shooting].
Продължава r
73BG
Продължава r
6BG
Една и съща сцена с различна
яркост (47)
Човешка фигура на преден
план през нощта (56)
Движеща се човешка
фигура (48)
Групова снимка (45, 46)
Човешка фигура, осветена
отзад (65)
Азбучен
указател
Осветление от свещи (57)
Меню
Усмихнато лице (73)
Търсене по
примерни
изображения
Само основният обект е фокусиран,
а фонът е разфокусиран (33)
Съдържание
Снимки на хора
Меки тонове на
човешката кожа (76)
Продължава r
7BG
Съдържание
Запис на макро изображения
Намаляване на количеството
светлина, излъчена от
светкавицата (90)
Ръчен фокус (66)
Запис на обекти с по-добра
осветеност (41)
Предотвратяване на
вибрациите на фотоапарата
при снимки на закрито (48)
Азбучен
указател
Цветя (56)
Меню
Регулиране на цветовете
спрямо осветлението при
снимки на закрито (86)
Търсене по
примерни
изображения
Разфокусиране на фона (33)
Запис на храни с примамливи
цветове (41)
Продължава r
8BG
Съдържание
Снимки на пейзажи
Запис на живи зелени
цветове (95)
Есенни листа (95)
Меню
Течаща вода (62)
Търсене по
примерни
изображения
Запис на живи небесни
цветове (41)
Панорамни снимки (58)
Азбучен
указател
Сцена с широка гама на
осветеност (91)
Снимка на светъл екстериор
от тъмен интериор (91)
Разфокусиране на фона (33)
Запазване на нивото на
записа (110)
Продължава r
9BG
Съдържание
Запис на залези/нощни сцени
Запис на светлинни следи (65)
Една и съща сцена с различна
яркост (47)
Разфокусиране на фона (33)
Азбучен
указател
Фойерверки (61)
Меню
Запис на червените отсенки
при залез (56)
Търсене по
примерни
изображения
Придържане на фотоапарата
с ръце (57)
Предотвратяване на
трептенето на
фотоапарата (45)
Продължава r
10BG
Запис когато обектът се
приближава към
фотоапарата (66)
Запис на най-добрите
моменти (44)
Меню
Пресъздаване на напрегнати
сцени с действие (62)
Търсене по
примерни
изображения
Следване на движещ се
обект (69)
Съдържание
Запис на бързо-движещи се обекти
Азбучен
указател
11BG
E За запис: лост W/T (приближение)
За преглед: лост (Приближение при
(Индекс)
възпроизвеждане)/лост
F Помощна лампичка за автофокусиране/
Лампичка за таймера за самоснимачка/
Лампичка за разпознаване на усмивка
2)
е закривайте тази част, докато записвате
Н
видеоклип.
Меню
1)
Търсене по
примерни
изображения
Когато не е прикрепен обектив.
G Светкавица (65)
H маркировка за позициониране на
сензора за изображение (66)
I Микрофон1)
J Обектив
K Бутон за освобождаване на обектива
L Байонет
M Сензор за изображението2)
N Контактна част за връзка с обектива2)
Съдържание
Идентификация на частите
Не докосвайте директно тази част.
Азбучен
указател
За подробности относно операциите
вижте страниците, указани в скоби.
A Бутон
(Възпроизвеждане) (29)
B Бутон на затвора (27)
C Ключ ON/OFF (Захранване)
D Кукичка за раменната дръжка
Прикрепете раменната дръжка, за да
предотвратите повреда в резултат от
изпускане на фотоапарата.
Продължава r
12BG
A Бутон (Изваждане на светкавицата) (65)
D Капаче на картата-памет/терминала
E Multi/Micro USB терминал (168)
Поддържа Micro USB съвместимо оборудване.
Съдържание
B LCD екран
C Лампичка за достъп
F Лампичка за зареждане
G Гнездо за поставяне на картата-памет
Търсене по
примерни
изображения
H HDMI микро жак (162)
I Бутон MOVIE (27)
J Функционален бутон А (21)
K Контролен диск (20)
L Функционален бутон С (21)
M Функционален бутон В (21)
Меню
z LCD екран
Азбучен
указател
• Можете да регулирате LCD екрана под ъгъл, който
е лесен за наблюдение, за да снимате от всякаква
позиция.
• Наклонете LCD екрана на 180 градуса нагоре, когато
правите самопортрет (стр. 115).
• В зависимост от статива, който използвате, е възможно
да не успеете да регулирате ъгъла на LCD екрана. В
този случай развийте винта на статива един оборот и
регулирайте ъгъла на LCD екрана.
Продължава r
13BG
• Използвайте статив с дължина на винта,
която е по-малка от 5.5 mm. Ще бъде
невъзможно да закрепите стабилно
фотоапарата към статив, ако използвате
винт, който е по-дълъг от 5.5 mm, и може
да повредите фотоапарата.
Съдържание
E Говорител
F Гнездо за статив
Търсене по
примерни
изображения
Меню
A Капаче на батерията
B Лост за заключване
C Отделение за батерията
D Капаче на свързващата част
Азбучен
указател
Използвайте го, когато работите с
променливотоков адаптер AC-PW20
(продава се отделно). Пoставете свързващата
част в отделението за батерията, след
това прекарайте кабела през капачето на
свързващата част, както е показано по-долу.
• Уверете се, че не защипвате кабела, когато
затваряте капачето.
Продължава r
14BG
Обектив E PZ 16–50 mm F3.5-5.6 OSS (приложен към моделите NEX-3NL/3NY)
A Пръстен за приближение/фокусиране
B Лост за приближение
C Маркировка за закрепяне
D Свързваща част на обектива1)
Не докосвайте директно тази част.
Когато прикрепите обектив E PZ 16–50 mm F3.5-5.6 OSS, функциите, които се задават
за пръстена за приближение/фокусиране, се променят в зависимост от настройката
[AF/MF Select] (Избор на автофокус/ръчно фокусиране) (стр. 66).
Избор на автофокус/
ръчно фокусиране
(Автофокус)
Меню
z Използване на пръстена за приближение/фокусиране
Търсене по
примерни
изображения
1)
Съдържание
Обектив
Функции, програмирани към пръстена за
приближение/фокусиране
Преди да натиснете бутона на затвора наполовина:
Приближение
Когато натискате бутона на затвора наполовина:
Фокусиране
(Ръчен фокус)
Фокусиране
Продължава r
Азбучен
указател
Приближение
(DMF (Директен
ръчен фокус))
15BG
E55-210 mm F4.5-6.3 OSS (приложен към модела NEX-3NY)
Съдържание
Търсене по
примерни
изображения
Меню
1)
Азбучен
указател
A Пръстен за фокусиране
B Пръстен за приближение
C Скала на фокусното разстояние
D Маркировка за фокусното разстояние
E Свързваща част на обектива1)
F Маркировка за закрепяне
Не докосвайте директно тази част.
16BG
Иконите се извеждат на екрана, за да покажат състоянието на фотоапарата.
Можете да промените дисплея на екрана, като използвате DISP (Дисплей със
съдържание) на диска за управление (стр. 39).
Съдържание
Списък с икони на екрана
Режим на готовност за запис
Индикация
Режим на запис
Избор на сцена
Графичен дисплей
Меню
Икона за разпознаване
на сцена
Търсене по
примерни
изображения
Дисплей
Карта-памет/Качване в
Интернет
Брой снимки, които
можете да запишете
Време за запис на
видеоклипове
Азбучен
указател
Запис на видеоклип
Съотношение на
снимките
Размер на снимките
Качество на снимките
Възпроизвеждане
Режим на запис на
видеоклипове
Оставащ капацитет на
батерията
Светкавицата се зарежда
Помощна лампичка за
автоматично фокусиране
Преглед на моментните
настройки
Продължава r
17BG
Дисплей
Индикация
Дисплей
Индикация
Баланс на бялото
Включена функция
за намаляване на
смущенията от вятъра
Стабилизация/
Предупреждение за
стабилизация
DRO/Auto HDR
Автоматично кадриране
на портрет
Творчески стил
Цифрово приближение
Картинен ефект
Папка за
възпроизвеждане –
Номер на файл
Защита
Ред на отпечатване
Индикация
Функционални бутони
Дисплей
Индикация
Режим на работа със
светкавицата/Намаляване
на ефекта “червени очи”
Компенасия на
светкавицата
Режим на работа
Дисплей
Азбучен
указател
Дисплей
Индикатор за
чувствителност при
разпознаване на
усмивка
Меню
Разпознаване на
усмивка
Режим на преглед
(Избор на снимки/
видеоклипове)
Търсене по
примерни
изображения
Ефект на меки тонове
на човешката кожа
Предупреждение
за прегряване
Файлът с базата данни е
пълен/Грешка във файла
с базата данни
Скала на приближение
Интелигентно
приближение
Приближение за ясно
изображение
Съдържание
Разпознаване на лице
Не записва звук, докато
записвате видеоклипове
Индикация
Състояние на фокуса
Скорост на затвора
Стойност на диафрагмата
Ръчно измерване
Корекция на
експонацията
Таймер за самоснимачка
при самопортрет
Режим на измерване
Режим на фокусиране
Режим за избор на
областта за фокусиране
ISO чувствителност
АЕ в заключено
положение
Индикатор за скорост
на затвора
Индикатор за диафрагмата
Времетраене на видеоклипа
(минути: секунди)
Продължава r
18BG
Дисплей
Индикация
Хистограма
Търсене по
примерни
изображения
Номер на
изображението/Брой
изображения в режим
на преглед
Извежда се, когато
HDR не работи за
изображението.
Извежда се, когато
картинният ефект не е
сработил.
Съдържание
Дата/час на записаното
изображение
Меню
Азбучен
указател
19BG
Basic operations
Дискът за управление и функционалните бутони ви позволяват да използвате
разнообразни функции на фотоапарата.
Съдържание
Работа с фотоапарата
Търсене по
примерни
изображения
Диск за управление
Функционални бутони
Меню
Диск за управление
Продължава r
Азбучен
указател
Когато снимате,функциите DISP (Извеждане на съдържание), (Корекция на
(Режим на работа) и
(ISO) се програмират към диска
експонацията),
за управление. Когато възпроизвеждате, към диска за управление се програмира
функцията DISP (Извеждане на съдържание).
20BG
Меню
Когато опциите са изведени на
екрана, можете да ги преглеждате,
като завъртите или натиснете
горната/долната/лявата/дясната
част на диска за управление.
Натиснете диска в центъра, за да
въведете избора си.
Търсене по
примерни
изображения
Стрелката означава, че можете да
завъртите диска за управление.
Съдържание
Когато завъртите или натиснете горната/долната/дясната/лявата част на диска
за управление, като следвате дисплея на екрана, можете да изберете опциите с
настройки. Вашият избор ще се въведе, когато натиснете централната част на
бутона за управление.
Азбучен
указател
Функционални бутони
Функционалните бутони имат различни приложения в зависимост от ситуацията.
Ролята (функцията), която към текущия момент изпълнява всеки от функционалните
бутони, се извежда на екрана.
За да използвате функцията, изведена в горния десен ъгъл на екрана, натиснете
функционален бутон А. За да използвате функцията, изведена в долния десен ъгъл на
екрана, натиснете функционален бутон В. За да използвате функцията, изведена в центъра
на екрана, натиснете центъра на диска за управление (функционален бутон С).
Можете да задавате функции към функционалния бутон В (стр. 133).
В това ръководство функционалните бутони се извеждат чрез иконата или функцията на
екрана.
A
C
В този случай функционалният
бутон А работи като бутона
MENU (Меню), а функционалният
бутон В работи като бутона
(Съвети за запис).
B
Продължава r
21BG
Можете да зададете основните настройки на фотоапарата като цяло или можете да
извършвате операции по запис и възпроизвеждане или други операции.
Съдържание
Меню
Търсене по
примерни
изображения
1 Изберете MENU.
MENU
Диск за управление
Shoot Mode (Режим на запис)
Азбучен
указател
3 Като следвате инструкциите на
екрана, изберете желаната опция и
натиснете централната част на диска
за управление, за да направите
избора си.
Меню
2 Изберете желаната опция, като
натиснете горната/долната/дясната/
лявата част на диска за управление
и след това натиснете централната
му част.
Позволява ви да избирате режим на запис като например режим на
експониране, панорамен режим, режим [Scene Selection] (Избор на сцена).
Superior Auto (Допълнителни
автоматични настройки)
Intelligent Auto (Автоматична
настройка)
Scene Selection (Избор на
сцена)
Sweep Panorama
(Широкообхватна панорама)
Manual Exposure (Ръчна
експонация)
Shutter Priority (Приоритет на
скоростта на затвора)
Aperture Priority (Приоритет на
диафрагмата)
Program Auto (Режим на
автоматично програмиране)
Записва изображения с по-широка гама от функции за
запис отколкото в режим Intelligent Auto. Разпознава и
преценява автоматично условията на запис, извършва
Auto HDR и избира най-доброто изображение.
Фотоапаратът анализира обекта и извършва
необходимите настройки. С тази опция ще се
наслаждавате на автоматичен запис с подходящи
настройки.
Записва с предварително зададени настройки в
зависимост от обекта или условията за запис.
Записва панорамни изображения.
Регулира диафрагмата и скоростта на затвора.
Регулира скоростта на затвора, за да запечата
движението на обекта.
Регулира обхвата на фокуса или разфокусира фона.
Записва автоматично като ви позволява да задавате ваши
настройки с изключение на настройката за експонацията
(отвор на диафрагмата и скорост на затвора).
Продължава r
22BG
Drive Mode (Режим на
работа)
Избира начин, по който да използвате светкавицата.
Избира режим на автоматично или ръчно фокусиране.
Избира областта, в която да фокусира.
Избира режим на автофокусиране.
Позволява ви да прегледате всички съвети за запис.
Превключва информацията, която е изведена на LCD екрана.
Азбучен
указател
Shooting Tip List
(Списък със съвети за
запис)
LCD Displays (DISP)
(LCD дисплей)
DISP Button(Monitor)
(Бутон DISP(Монитор))
Меню
Задържа фокуса върху определен обект, докато го
проследява.
Автоматично разпознава лицата на хората и регулира фокуса
и експонацията в зависимост от лицето.
Регистрира или променя човека, върху който фотоапаратът
фокусира с приоритет.
Всеки път, когато фотоапаратът разпознае усмивка, затворът
автоматично сработва.
Когато записвате лица, близки обекти (макро) или обекти,
Auto Object Framing
които следите чрез [Tracking Focus], фотоапаратът анализира
(Автоматично кадриране
сцената и автоматично отрязва записаното изображение с
на обект)
по-подходяща композиция.
Soft Skin Effect (Ефект
Записва човешката кожа с меки тонове при активирана
на меки тонове на
функция [Face Detection] (Разпознаване на лице).
човешката кожа)
Търсене по
примерни
изображения
Flash Mode (Режим на
запис със светкавицата)
AF/MF Select (Избор на
автофокусиране/ръчно
фокусиране)
Autofocus Area (Област
за автофокусиране)
Autofocus Mode (Режим
за автофокусиране)
Tracking focus
(Проследяване на обект)
Face Detection
(Разпознаване на лице)
Face Registration
(Регистриране на лице)
Smile Shutter (Запис
при разпознаване на
усмивка)
Избира режима на запис като например продължителен
запис, запис с таймера за самоснимачка или експонационен
клин.
Съдържание
Camera (Фотоапарат)
Позволява ви задавате функции за запис, като например продължителен запис, запис
с таймера за автоматично включване и запис със светкавицата.
Задава режимите на дисплея, които ще се изведат на LCD
екрана, когато натиснете бутона DISP.
Image size (Размер на изображение)
Позволява ви да изберете размера на изображението и съотношението на екрана.
Снимки
Image Size (Размер на
изображение)
Aspect Ratio
(Съотношение на
екрана)
Quality (Качество)
Панорамни снимки
Image Size (Размер на
изображение)
Panorama Direction
(Посока на запис на
панорамно изображение)
Видеоклип
File Format (Формат на
файла)
Recording Setting
(Настройки на записа)
Избира размера на изображението.
Избира съотношението на екрана.
Избира формата на компресията.
Избира размера на панорамното изображение.
Избира посоката на въртене на фотоапарата, когато записвате
панорамни изображения.
Избира AVCHD или MP4.
Избира размера на изображението, скоростта на обновяване
на кадрите и качеството на видеоклиповете.
Продължава r
23BG
Компенсира осветеността на цялото изображение.
Задава ISO светлочувствителността.
Регулира цветните тонове в зависимост от условията на осветеност на
околната среда.
Избира начина, който се използва за измерване на осветеността.
Регулира количеството светлина, излъчена от светкавицата.
Corrects the brightness or contrast automatically.
Записва с различни ефекти, за да придаде специфична атмосфера на
изображението.
Търсене по
примерни
изображения
Exposure Comp. (Корекция на
експонацията)
ISO
White Balance (Баланс на
бялото)
Metering Mode (Режим на
измерване)
Flash Comp. (Компенсация на
светкавицата)
DRO/Auto HDR Автоматично
поправя осветеността и
контраста.
Picture Effect (Картинен
ефект)
Creative Style (Творчески
стил)
Съдържание
Brightness/Color (Осветеност/Цветност)
Позволява ви да извършвате настройки за осветеността като например режим на
измерване, и настройки на цветовете като например баланс на бялото.
Избира начин на обработка на изображението.
Меню
Playback (Възпроизвеждане)
Позволява ви да задавате функциите за възпроизвеждане.
Delete (Изтриване)
Изтрива изображения.
Still/Movie Select (Избор на
снимка/видеоклип)
Slide Show (Изреждане на
изображения)
Specify Printing (Избор за
печат)
Image Index (Индекс с
изображения)
Позволява ви да определите начина на групиране на изображенията
(Режим на преглед).
Enlarge Image (Увеличаване
на изображения)
Rotate (Въртене)
Protect (Защита)
Volume Settings (Настройка на
силата на звука)
Display Contents (Извеждане
на съдържание)
Увеличава изображенията.
Автоматично възпроизвежда поредица от изображения.
Избира броя на изображенията, които се извеждат на индекс екрана.
Азбучен
указател
Избира изображенията, които да отпечатвате, или извършва настройки за
отпечатване.
Завърта изображението.
Защитава изображения или отменя защитата.
Задава силата на звука на видеоклиповете.
Превключва информацията, която е изведена на екрана за
възпроизвеждане.
Setup (Настройки)
Позволява ви да извършвате по-подробни настройки за запис или да променяте
настройките на фотоапарата.
Настройки за запис
AEL w/ shutter (AEL с
включване на затвора)
AF Illuminator (Помощна
лампичка за автоматично
фокусиране)
Red Eye Reduction
(Намаляване на ефекта
“червени очи”)
Live View Display (Извеждане
на моментните настройки)
Auto Review (Автоматичен
преглед)
Включва или изключва фиксирането на експонацията, когато натиснете
бутона на затвора наполовина.
Включва помощната лампичка за автофокусиране, за да помогне при
фокусирането на места със слаба осветеност.
Когато използвате светкавицата, тя светва преди записа, което
предотвратява ефекта на “червените очи”.
Позволява ви да избирате дали да извеждате стойността на компенсацията
за експонацията и др. на екрана.
Задава времето за извеждане на изображението веднага след записа.
Продължава r
24BG
Grid Line (Насочващи линии)
Digital Zoom (Цифрово
приближение)
High ISO NR (Намаляване на шума
при висока стойност на ISO)
Основни настройки
Menu start (Стартиране на менюто)
Бутон MOVIE
Custom Key Settings (Настройки на
функционалните бутони)
Beep (Звуков сигнал)
Language (Език)
Date/Time Setup (Настройки на
датата и часа)
Area Setting (Настройка на областта)
Help Guide Display (Дисплей с
помощни съобщения)
Power Save (Икономичен режим)
Извежда увеличено изображение при ръчно фокусиране.
Задава времето, за което изображението ще се извежда увеличено.
Променя вида на цветовата гама.
Компенсира движението на фотоапарата.
Задава настройка дали да освободи затвора или не, когато няма
обектив.
Задава настройка за намаляване на смущенията, когато записвате с
дълга експонация.
Задава настройка за намаляване на смущенията, когато записвате с
висока стойност на ISO.
Компенсира затъмняването в ъглите на екрана.
Намалява отклоненията в цветовете в ъглите на екрана.
Компенсира смущенията на екрана.
Азбучен
указател
Lens Comp.: Shading (Компенсация
от обектива: Затъмняване)
Lens Comp.: Chro. Aber.
(Компенсация от обектива:
Отклонения в цветовете)
Lens Comp.: Distortion (Компенсация
от обектива: Смущения)
Face Priority Tracking (Проследяване
на лице с приоритет)
Movie Audio Rec (Запис на звук за
видеоклип)
Wind Noise Reduct. (Намаляване на
смущенията от вятъра)
AF Micro Adj. (Автоматична
фина настройка на рефлектора за
автоматично фокусиране)
Задава настройка за запазване или не на всички изображения, които
продължително сте записали в режим [Superior Auto].
Меню
S. Auto Image Extract. (Прехвърляне
на изображения с допълнителни
настройки)
MF Assist (Помощ при ръчно
фокусиране)
MF Assist Time (Продължителност
на помощ при ръчно фокусиране)
Color Space (Цветова гама)
SteadyShot (Стабилизация)
Release w/o Lens (Запис с/без
обектив)
Long Exposure NR (Намаляване на
цветния шум при дълга експонация)
Търсене по
примерни
изображения
Self-portrait Self-timer (Таймер за
самоснимачка при самопортрет)
Подчертава контурите на фокусния обхват с определен цвят.
Задава цвета, който се използва за функцията за подчертаване.
Приближава изображението по-качествено, отколкото в режим на
цифрово приближение.
Приближава изображението повече, отколкото в режим на
приближение за ясно изображение. Можете да използвате тази
функция и при запис на видеоклипове.
Задава режима на запис, когато LCD екранът е наклонен на 180
градуса нагоре. Когато зададете [Self-portrait Self-timer] в положение
[On], 3-секундният таймер се включва и можете да намалите
трептенето на фотоапарата, когато снимате автопортрет.
Съдържание
Peaking Level (Ниво на
подчертаване)
Peaking Color (Цвят за подчертаване)
Clear Image Zoom (Приближение за
ясно изображение)
Включва насочващите линии, които ви помагат да композирате
изображението.
Включва или изключва функцията за приоритетно следене на лице в
режим на следене на обект.
Включва записа на звук при запис на видеоклип.
Намалява смущенията, причинени от вятъра при запис на
видеоклипове.
Автоматично регулира фино фокусираната позиция, когато
използвате LA-EA2 адаптер (продава се отделно).
Избира първото изведено меню от главното меню или последния
екран с менюта.
Включва или изключва бутона MOVIE.
Програмира функции към функционалните бутони или дясната част
на диска за управление.
Избира краткия звуков сигнал, който се възпроизвежда при работата
с фотоапарата.
Избира езика, който да се използва на екрана.
Задава датата и часа.
Избира областта на използване на фотоапарата.
Включва или изключва дисплея с помощните съобщения.
Задава нивото на функцията за пестене на енергия.
Продължава r
25BG
USB Connection (USB връзка)
Извежда цвета на LCD екрана.
Избира начина на извеждане на широки изображения.
Избира начина на възпроизвеждане на портретни изображения.
Задава резолюцията, когато свържете към HDMI телевизор
Задава настройка дали да управлявате фотоапарата с устройството за
дистанционно управление на “BRAVIA” Sync-съвместим телевизор.
Избира начина, който се използва за USB връзка за всеки компютър или
USB устройството, свързано към фотоапарата.
Подобрява съвместимостта като ограничава функциите на USB връзката.
Обикновено използвайте [Multi].
Извежда версията на фотоапарата и обектива/адаптера за байонет.
Задава настройка дали да изведе режим на демонстрация за видеоклипове.
Връща настройките на фотоапарата към фабричните им стойности.
Настройки за картата-памет
Eye-Fi настройки*
Upload Settings (Настройки
за качване)
Форматира картата-памет.
Избира начина, който се използва за номерация на файловете със снимки
и MP4 видеоклипове.
Избира формата за име на папката, в която се съхраняват снимките.
Избира папката за запис, в която записвате снимки и MP4 видеоклипове.
Създава нова папка, в която да записвате снимки и MP4 видеоклипове.
Поправя файла с базата данни за видеоклипове, когато бъдат открити
несъответствия.
Извежда оставащото време за запис на видеоклипове и оставащия брой
снимки, които можете да запишете на картата-памет.
Азбучен
указател
Format (Форматиране)
File Number (Номер на
файла)
Folder Name (Име на папката)
Select Shoot. Folder (Избор на
папка за запис)
New Folder (Нова папка)
Recover Image DB (Поправка
на файла с базата данни)
Display Card Space
(Извеждане на свободното
място на картата)
Меню
USB LUN Setting (Настройка
USB LUN)
Version (Версия)
Demo Mode
(Демонстрационен режим)
Initialize (Връщане на
фабричните настройки)
Задава яркостта на LCD екрана.
Съдържание
CTRL FOR HDMI
Задава времето, след което фотоапаратът преминава в икономичен режим.
Търсене по
примерни
изображения
Power Saving Start Time
(Време за включване на
икономичния режим)
LCD Brightness (Яркост на
LCD екрана)
Display Color (Цвят на
дисплея)
Wide Image (Широко
изображение)
Playback Display (Дисплей за
възпроизвеждане)
HDMI Resolution (HDMI
резолюция)
Активира функцията за качване на фотоапарата, когато използвате Eye-Fi
карта.
* Извежда се, когато използвате Eye-Fi карта (продава се отделно) с вашия фотоапарат.
26BG
В тази част е обяснен записът на изображения, когато използвате фотоапарата с
фабрично-зададените му настройки.
Фотоапаратът сам преценява ситуацията и регулира настройките.
1 Регулирайте ъгъла на LCD екрана и придържайте фотоапарата.
Съдържание
Запис на изображения
Функцията Разпознаване на сцена сработва.
Когато фотоапаратът записва лица, близки (макро) обекти или обекти, които са
следени от функцията [Tracking Focus], фотоапаратът анализира сцената и записаното
изображение автоматично се отрязва до подходящата композиция. Запазват се както
оригиналното, така и отрязаното изображение (стр. 75).
Забележки
z Разпознаване на сцена
Функцията Разпознаване на сцена позволява фотоапаратът автоматично да разпознае
условията на снимане и да запечата кадъра, използвайки най-подходящите настройки.
Азбучен
указател
• Максималното време за непрекъснат запис на видеоклип е приблизително 29 минути (ограничение
според характеристиките на продукта).
• Непрекъснатото време за запис на MP4 12M е приблизително 20 минути (ограничение от 2 GB за
размер на файла).
• Времето за запис може да е по-кратко в зависимост от температурата на околната среда или
условията, при които се извършва записът.
Меню
За да записвате видеоклипове, натиснете бутона MOVIE, за да
започнете записа.
Натиснете отново бутона MOVIE, за да спрете записа.
Търсене по
примерни
изображения
2 За да заснемете кадър, натиснете бутона на затвора наполовина, за
да фокусирате върху обекта, и след това натиснете бутона докрай, за
да запишете кадъра.
Икона за разпознаване на
сцена и упътване
• Фотоапаратът разпознава следните сцени: (Запис при нощни условия), (Запис
(Портрет при нощни условия),
при нощни условия с използване на статив),
(Портрет с контражур),
(Портрет),
(Пейзаж), (Макро),
(Контражур),
(Прожекторно осветление), (Слаба осветеност) или
(Бебе), и извежда
съответната икона и упътване на LCD екрана, когато сцената бъде разпозната.
Продължава r
27BG
фокусиране
Когато фотоапаратът не може автоматично да фокусира върху
обекта, индикаторът за фокусиране мига. Композирайте
отново снимката или променете настройката за фокусиране.
Индикатор
за фокусиране
Състояние
z свети
Фокусът е заключен.
Фокусът е потвърден. Точката за фокусиране се движи,
като следва движещия се обект.
свети
Все още фокусира.
z мига
Не може да фокусира.
Меню
свети
Търсене по
примерни
изображения
Индикатор за фокусиране
Съдържание
z Съвети за запис на обект, който е труден за
• Фокусирането може да е трудно в следните ситуации:
Азбучен
указател
– Ако обектът е отдалечен от фотоапарата и при тъмни условия.
– Ако контрастът между обекта и фона е слаб.
– При обекти, гледани през стъкло.
– За бързо-движещи се обекти.
– Ако фокусирате повърхност, отразяваща светлината, или такава с лъскаво покритие.
– При мигаща светлина.
– Ако обектът е осветен отзад.
28BG
Възпроизвежда записани изображения.
1 Натиснете бутона
(Възпроизвеждане).
2 Изберете изображението с диска за управление.
Докато възпроизвеждате
видеоклипове
Операция с диска за управление
За да въведете режим на пауза/за
да възстановите възпроизвеждане Натиснете центъра.
За да преминете бързо напред
За да се върнете бързо назад
Натиснете дясната част или завъртете диска за
управление по посока на часовниковата стрелка.
За да превъртите бавно напред
Завъртете по посока на часовниковата стрелка,
докато устройството е в режим на пауза.
За да превъртате бавно назад*
Завъртете в посока обратна на часовниковата стрелка,
докато устройството е в режим на пауза.
За да регулирате силата на звука
Натиснете долната част t горна част/долна част.
Забележки
• Възможно е панорамни изображения, записани с друг фотоапарат, да не се изведат правилно.
Азбучен
указател
* Видеоклипът се възпроизвежда кадър по кадър.
Меню
Натиснете лявата част или завъртете диска за
управление в посока обратна на часовниковата
стрелка.
Търсене по
примерни
изображения
3 За да възпроизвеждате панорамни изображения или видеоклипове,
натиснете централната част на диска за управление.
Съдържание
Възпроизвеждане на изображения
z Извеждане на желана папка
За да изберете желана папка, изберете лентата от
лявата страна на индекс екрана с изображения
(стр. 51), след това натиснете горната/долната част на
диска за управление. Можете да промените режима
на преглед, като натиснете центъра на диска.
Продължава r
29BG
3 Натиснете горната/долната/дясната/лявата част на
диска за управление, за да изберете частта, която
да увеличите.
.
Забележки
Меню
4 За да отмените операцията, изберете
Търсене по
примерни
изображения
1 Изведете изображението, което желаете
да увеличите, след това плъзнете
лостчето W/T (приближение) към
страната Т ( ).
2 Завъртете диска за управление, за да
зададете размера.
Съдържание
Увеличаване на възпроизвежданото изображение
Можете да увеличите част от снимката, за да я прегледате по-обстойно, докато
я възпроизвеждате. Тази функция е удобна, за да проверите фокуса на заснетата
снимка. Можете да увеличавате изображения от менюто (стр. 101).
• Не можете да използвате функцията за увеличаване при преглед на видеоклипове.
z Обхват на скалата
Размер на изображението
Обхват на скалата
L
Прибл. ×1.0 – ×13.6
M
Прибл. ×1.0 – ×9.9
S
Прибл. ×1.0 – ×6.8
Азбучен
указател
Обхватът на скалата е както следва.
30BG
Съдържание
Изтриване на изображения
Можете да изтриете изведеното изображение.
Изберете
Търсене по
примерни
изображения
1 Изведете желаното изображение и
изберете (Изтриване).
2 Изберете OK.
, за да излезете от операцията.
(Изтриване)
OK
Меню
Забележки
• Не можете да изтривате защитени изображения.
• Веднъж изтрито, изображението не може да бъде възстановено. Предварително се уверете, че
желаете да изтриете изображението.
Изберете MENU t [Playback] t [Delete], за да изберете и изтриете определени
изображения едновременно.
Азбучен
указател
z Изтриване на няколко изображения
31BG
Можете да снимате обекти с лесни операции и да получите творчески
снимки, като използвате функцията [Photo Creativity] (Творчески снимки).
Съдържание
Творчески снимки
1 Задайте режима на запис в положение
[Intelligent Auto] или [Superior Auto].
Търсене по
примерни
изображения
2 Натиснете долната част на диска за
управление и изберете
(Творчески
снимки).
Меню
3 Изберете опцията, която желаете да
регулирате, от изведените в долната част
на екрана.
Едновременно с това можете да използвате опциите
за настройка на функцията [Photo Creativity].
За да се върнете към екрана [Intelligent Auto] или [Superior Auto], изберете
.
Bkground Defocus (Разфокусиране на
фона) (стр. 33)
Регулира степента на разфокусиране на
фона.
Brightness (Осветеност) (стр. 34)
Регулира осветеността.
Color (Цветност) (стр. 35)
Регулира цветността.
Vividness (Яркост) (стр. 36)
Регулира яркостта.
Picture Effect (Картинен ефект) (стр. 37)
Изберете желания филтър с ефект за записа.
Азбучен
указател
4 Изберете желаната настройка.
5 За да записвате снимки, натиснете бутона на затвора.
За да записвате видеоклипове, натиснете бутона MOVIE, за да
стартирате записа.
Забележки
• Функцията [Photo Creativity] работи само когато сте прикрепили E-байонет обектив.
• Функцията [Photo Creativity] работи само когато [Shoot Mode] е зададен в положение [Intelligent Auto] или [Superior Auto].
• Не можете да използвате функцията Разпознаване на усмивка.
• Когато активирате режима [Photo Creativity], някои от опциите, които са зададени в менюто,
стават невалидни.
• Когато фотоапаратът се върне в положение [Intelligent Auto] или [Superior Auto], или ако бъде
изключен, настройките се връщат в положенията си по подразбиране.
• Можете да регулирате [Bkground Defocus] само докато записвате видеоклипове с функцията [Photo
Creativity].
• Ако включите функцията [Photo Creativity] в режим [Superior Auto], фотоапаратът не записва
сложни сцени.
32BG
Режимът Творчески снимки ви позволява лесно да разфокусирате фона, така че
обектът да изпъкне на преден план. Можете да проверите ефекта на разфокусиране
на LCD екрана. Можете да записвате видеоклипове със зададената стойност за
разфокусиране на фона.
Изберете [AUTO], за да възстановите оригиналното състояние.
Меню
: Можете да фокусирате и обекта, и фона.
: Можете разфокусирате фона
Търсене по
примерни
изображения
1 MENU t [Shoot Mode] t [Intelligent Auto] или [Superior Auto].
(Творчески снимки).
2 Изберете
3 Изберете [Background Defocus] (Разфокусиране на фона).
4 Разфокусирайте фона.
Съдържание
Разфокусиране на фона
Забележки
• Степента на разфокусиране зависи от обектива, който използвате.
• Ефектът на разфокусиране може да е незабележим в зависимост от разстоянието до обекта или
използвания обектив.
• Приближете се до обекта.
• Увеличете разстоянието между обекта и фона.
Азбучен
указател
z Съвети за по-добри резултати при разфокусирането на фона
33BG
Можете лесно да регулирате осветеността в режим [Photo Creativity].
Изберете [AUTO], за да възстановите оригиналното състояние.
Меню
: Можете да изсветлите изображението.
: Можете да затъмните изображението.
Търсене по
примерни
изображения
1 MENU t [Shoot Mode] t [Intelligent Auto] или [Superior Auto].
(Творчески снимки).
2 Изберете
3 Изберете [Brightness] (Осветеност).
4 Изберете желаната осветеност.
Съдържание
Осветеност
Азбучен
указател
34BG
Можете лесно да регулирате цветността в режим [Photo Creativity].
Търсене по
примерни
изображения
1 MENU t [Shoot Mode] t [Intelligent Auto] или [Superior Auto].
(Творчески снимки).
2 Изберете
3 Изберете [Color] (Цветност).
4 Изберете желаната цветност.
Съдържание
Цветност
: Можете да изберете по-топли цветове.
: Можете да изберете по-студени цветове.
Меню
Изберете [AUTO], за да възстановите оригиналното състояние.
Азбучен
указател
35BG
Можете лесно да регулирате яркостта в режим [Photo Creativity].
Търсене по
примерни
изображения
1 MENU t [Shoot Mode] t [Intelligent Auto] или [Superior Auto].
(Творчески снимки).
2 Изберете
3 Изберете [Vividness] (Яркост).
4 Изберете желаната яркост.
Съдържание
Яркост
: Можете да засилите яркостта на изображението.
: Можете да намалите яркостта на изображението.
Меню
Изберете [AUTO], за да възстановите оригиналното състояние.
Азбучен
указател
36BG
Можете лесно да зададете [Picture Effect] (ефект на изображението) в режим [Photo
Creativity]. Изберете желания филтър с ефект, за да постигнете различни текстури.
Изберете [AUTO], за да възстановите оригиналното състояние.
(Изключен)
(Ломография)
Функцията Картинен ефект не се
използва.
Търсене по
примерни
изображения
1 MENU t [Shoot Mode] t [Intelligent Auto] или [Superior Auto].
(Творчески снимки).
2 Изберете
3 Изберете [Picture Effect] (Картинен ефект).
4 Изберете желания ефект.
Съдържание
Картинен ефект
Създава снимка със затъмнени краища
и ясно изразени цветове както при
запис с ломо фотоапарат.
Меню
(Поп
цветове)
(Постеризация:
Черно-бяла)
Азбучен
указател
(Постеризация:
Цветна)
Създава изображения с ярки цветове,
като подсилва цветните тонове.
Създава изображения с висок контраст
и абстрактен вид, като подчертава
силно основните цветове.
Създава изображения с висок контраст
и абстрактен вид в черно-бяло.
(Ретро
снимка)
Пресъздава вида на стара снимка с
цветни тонове от вида сепия и слаб
контраст.
(Техника
Висок ключ)
Създава изображение с посочената
атмосфера: светла, прозрачна,
ефирна, нежна, мека.
Продължава r
37BG
(Частичен
цвят: Син)
Създава изображения, при които синият
цвят се запазва, а останалите цветове се
преобразуват в черно-бели.
(Частичен
цвят: Жълт)
Създава изображения, при които
жълтият цвят се запазва, а останалите
цветове се преобразуват в черно-бели.
(Едноцветен
висок контраст)
Създава изображение с висок контраст
в черно-бели цветове.
Азбучен
указател
Създава изображения, при които
зеленият цвят се запазва, а останалите
цветове се преобразуват в черно-бели.
Меню
(Частичен
цвят: Зелен)
Съдържание
Създава изображения, при които
червеният цвят се запазва, а останалите
цветове се преобразуват в черно-бели.
Търсене по
примерни
изображения
(Частичен
цвят: Червен)
Забележки
• Когато изберете [Partial Color], в зависимост от обекта е възможно изображенията да не запазят
избрания цвят.
• Възможните ефекти на изображението са ограничени при запис с функцията [Photo Creativity]. В
допълнение, не можете да извършвате и фини настройки. Можете да използвате повече картинни
ефекти и да задавате фините настройки чрез OPTION. Изберете MENU t [Brightness/Color] t
[Picture Effect] (стр. 93).
38BG
Използване на диска за управление:
1 Неколкократно натиснете DISP (Съдържание на дисплея) на диска за
управление, за да изберете желания режим.
1 При запис, MENU t [Camera] t [LCD Display (DISP)].
При възпроизвеждане, MENU t [Playback] t [Display Contents].
2 Изберете желания режим.
Забележки
Търсене по
примерни
изображения
Използване на менюто:
Съдържание
DISP (Съдържание на дисплея)
• [Histogram] (хистограма) не се извежда в следните режими.
– Запис/възпроизвеждане на видеоклип
– Запис/възпроизвеждане на панорама
– [Slide Show] (Изреждане на изображения)
Меню
При запис
LCD дисплей (DISP)
Извежда основна информация за записа.
Графично извежда скоростта на затвора
и стойността на диафрагмата освен в
случаите, когато [Shoot Mode] е зададен
в положение [Sweep Panorama].
Display All Info.
Извежда информация за записа.
Big Font Size
Disp.
Увеличава само основните опции.
No Disp. Info.
Не извежда информация за записа.
Histogram
Извежда разпределението на осветеността
в графичен вид.
Азбучен
указател
Graphic Display
Продължава r
39BG
Можете да изберете кой режим на дисплея за LCD монитора да се изведе в режим на
запис с [DISP Button(Monitor)] (стр. 78).
Съдържание
z За да разрешите достъпа до режимите на дисплея на екрана
При възпроизвеждане
Histogram
Извежда разпределението на осветеността
в графичен вид в допълнение към
информацията за записа.
No Disp. Info.
Не извежда информация за записа.
Азбучен
указател
z Какво е хистограма?
Меню
Извежда информация за записа.
Търсене по
примерни
изображения
Display Info.
Хистограмата е графика, която показва разпределението на осветеността и показва
колко пиксела с определена осветеност има в изображението. Когато изображението
е светло, графиката е изместена към дясната страна, а при тъмно изображение
графиката е изместена към лявата страна.
Светкавица R (червено) Светлина
•К
огато изображението притежава нюанси в ниския
или високия спектър, тази част се осветява в
дисплея с хистограмата при възпроизвеждане
(Предупреждение за ограничение на светлината).
G (зелено)
B (синьо)
40BG
Можете да регулирате експонацията на стъпки от 1/3 EV в обхват от -3.0 EV до +3.0 EV.
1 (Компенсация на експонацията) на диска за управление t желана
стойност.
Или, MENU t [Brightness/Color] t [Exposure Comp.] t желана
стойност.
Търсене по
примерни
изображения
Забележки
Меню
• Не можете да използвате [Exposure Comp.], когато използвате следните функции:
– [Intelligent Auto]
– [Superior Auto]
– [Scene Selection]
– [Manual Exposure]
• За видеоклипове можете да регулирате експонацията в обхват между –2.0 EV и +2.0 EV.
• Ако снимате обект в крайно светли или тъмни условия, или когато използвате светкавицата, е
възможно да не успеете да постигнете желания ефект.
• Въпреки че можете да регулирате експонацията в стойности между -3.0 EV и +3.0 EV, при запис на
екрана се извеждат само стойностите между -2.0 EV и +2.0 EV и изображенията със съответната
осветеност. Ако зададете експонацията извън този диапазон, осветеността за изображението няма
да се изведе на екрана, но ефектът ще се запише върху изображението, което запазвате.
Съдържание
Компенсация на експонацията
z Регулиране на експонацията за постигане на по-добри
изображения
m
Азбучен
указател
Преекспонация = твърде много светлина
Избеляло изображение
Задайте [Exposure Comp.] към -.
Правилна експонация
M
Задайте [Exposure Comp.] към +.
Недостатъчна експонация = твърде малко светлина
По-тъмно изображение
• За да заснемете обекти с по-светли тонове, задайте компенсацията на експонацията
към страната +. За да запечатате по-привлекателни снимки на храни, изсветлете
кадъра повече от обикновено и снимайте на бял фон.
• Когато снимате синьо небе, задайте компенсацията на експонацията към страната -.
41BG
Можете да зададете режим на работа като например продължителен запис, запис с
таймера за автоматично включване или експонационен клин.
1
(Запис
на единично
изображение)
Записва една снимка. Нормален режим на запис.
(Продължителен Записва изображения продължително, докато бутонът на
затвора е натиснат наполовина (стр. 43).
запис)
Записва изображения продължително с висока скорост,
докато бутонът на затвора е натиснат (стр. 44).
(Запис с таймера Записва изображения след 10 или 2 секунди (стр. 45).
за самоснимачка)
Меню
(Запис с
приоритет на
скоростта)
Търсене по
примерни
изображения
(Режим на работа) на диска за управление t желан
режим. Или, MENU t [Camera] t [Drive Mode] t желан
режим.
Съдържание
Режим на работа
(Продължителен Записва изображения продължително след 10 секунди (стр. 46).
запис с таймера за
самоснимачка)
Докато държите натиснат бутона на затвора, записва три
изображения, всяко от които с различна експонация (стр. 47).
Азбучен
указател
(Продължителен
запис с
използване
на техниката
експонационен
клин)
Забележки
• Не можете да промените настройките, когато използвате следните функции:
– [Hand-held Twilight] [Anti Motion Blur] в [Scene Selection] (Избор на сцена)
– [Sweep Panorama]
– [Auto HDR]
– [Soft Focus], [HDR Painting], [Rich-tone Mono.], [Miniature] в [Picture Effect]
(Картинен ефект)
– [Self-portrait Self-timer] е в положение [On] и фотоапаратът е готов да запечата
самопортрет
42BG
Записва изображения продължително, докато бутонът на затвора е натиснат.
1
(Режим на работа) на диска за управление t [Cont. Shooting].
Или, MENU t [Camera] t [Drive Mode] t [Cont. Shooting].
Съдържание
Продължителен запис
Забележки
Търсене по
примерни
изображения
• Не можете да използвате [Cont. Shooting] със следните функции:
– [Scene Selection] без режим [Sports Action]
– [Sweep Panorama]
– [Smile Shutter]
– [Auto HDR]
– [Soft Focus], [HDR Painting], [Rich-tone Mono.], [Miniature] в [Picture Effect] (Картинен ефект)
– [Self-portrait Self-timer] е в положение [On] и фотоапаратът е готов да снима самопортрет
z Продължително регулиране на фокуса и експонацията
при непрекъснат запис
Меню
Задайте [Autofocus Mode] в положение [Continuous AF] (стр. 69).
Задайте [AEL w/shutter] в положение [Off] (стр. 105).
• Експонацията за първото изображение се задава, когато натиснете бутона на затвора
наполовина. Фотоапаратът продължава да регулира експонацията за оставащите
изображения.
Азбучен
указател
43BG
Фотоапаратът продължава да записва, докато бутонът на затвора е натиснат.
Записва изображения продължително с по-висока скорост отколкото в режим
[Cont. Shooting] (с максимална скорост от около 4 изображения в секунда/
максимум приблизително 9 изображения общо*).
(Режим на работа) на диска за управление t [Spd Priority
Cont.].
Или, MENU t [Camera] t [Drive Mode] t [Cont. Shooting].
Забележки
Меню
Азбучен
указател
• Не можете да използвате [Spd Priority Cont.] със следните функции:
– [Scene Selection] без режим [Sports Action]
– [Sweep Panorama]
– [Smile Shutter]
– [Auto HDR]
– [Soft Focus], [HDR Painting], [Rich-tone Mono], [Miniature] в [Picture Effect] (Картинен ефект)
– [Self-portrait Self-timer] е в положение [On] и фотоапаратът е готов да снима самопортрет
• Скоростта на продължителен запис е измерена по наши критерии. Скоростта на продължителния
запис може да е по-бавна в зависимост от условията на записа (Размер на изображението, ISO
настройка, намаляване на смущенията при високи стойности на ISO или настройка за [Lens
Comp.: Distortion]).
• При непрекъснат запис, когато запечатвате отделни кадри, изображението за всеки запечатан
къдър се извежда незабавно след записа му.
• Фокусът се фиксира с първия кадър. Когато [AEL w/ shutter] е в положение [Off], фотоапаратът
регулира експонацията за всички кадри след първия.
Търсене по
примерни
изображения
1
Съдържание
Запис с приоритет на скоростта
44BG
1
(Режим на работа) на диска за управление t [Self-timer].
Или, MENU t [Camera] t [Drive Mode] t [Self-timer].
2 OPTION t желан режим.
За да отмените таймера, натиснете
Съдържание
Таймер за самоснимачка
(Режим на работа) и изберете [Single Shoting].
(Таймер за
самоснимачка: 2
секунди)
Задава активиране на таймера след 2 секунди.
Това намалява вибрациите на фотоапарата, причинени от
натискането на бутона на затвора.
Търсене по
примерни
изображения
(таймер за
самоснимачка:
10секунди)
Задава активиране на таймера след 10 секунди.
Когато натиснете бутона на затвора, лампичката на таймера
за самоснимачка започва да мига и се чува звуков сигнал,
докато затворът се задейства.
За да отмените таймера за самоснимачка, натиснете
(Режим на работа) на диска за управление.
Меню
Забележки
Азбучен
указател
•Не можете да използвате [Self-timer] със следните функции:
– [Hand-held Twilight] [Anti Motion Blur] в [Scene Selection]
– [Sweep Panorama]
– [Smile Shutter]
– [Auto HDR]
– [Soft Focus], [HDR Painting], [Rich-tone Mono.], [Miniature] в [Picture Effect] (Картинен ефект)
– [Self-portrait Self-timer] е в положение [On] и фотоапаратът е готов да снима самопортрет
45BG
Записва продължително броя изображения, който сте задали, когато
10-секундният таймер изтече. Можете да изберете най-добрата снимка
измежду няколкото записани.
2 OPTION t желан режим.
За да отмените таймера, натиснете
(Продължителен
запис с таймер за
самоснимачка: 10
сек. 3 изобр.)
(Режим на работа) и изберете [Single Shoоting].
Забележки
Азбучен
указател
(Продължителен
запис с таймер за
самоснимачка: 10
сек. 5 изобр.)
Меню
Записва три или пет снимки продължително след като
10-секундният таймер изтече. Когато натиснете бутона на
затвора, лампичката на таймера за самоснимачка мига и се
чуват звукови сигнали, докато затворът сработи.
За да отмените таймера за самоснимачка, натиснете
(Режим на работа) на диска за управление.
Търсене по
примерни
изображения
1
(Режим на работа) на диска за управление t [Self-timer(Cont)].
Или, MENU t [Camera] t [Drive Mode] t [Self-timer(Cont)].
Съдържание
Продължителен запис с таймер
за самоснимачка
• Не можете да използвате [Self-timer(Cont)] със следните функции:
– [Hand-held Twilight] [Anti Motion Blur] в [Scene Selection]
– [Sweep Panorama]
– [Smile Shutter]
– [Auto HDR]
– [Soft Focus], [HDR Painting], [Rich-tone Mono.], [Miniature] в [Picture Effect] (Картинен ефект)
– [Self-portrait Self-timer] е в положение [On] и фотоапаратът е готов да запечата самопортрет
46BG
2 OPTION t желан режим.
а да отмените експонационния клин, натиснете
З
[Single Shooting].
(Режим на работа) и изберете
Изображенията се записват със зададеното
отклонение в стойността на експонацията
(стъпки) от основната експонация.
(Продължителен запис с
използване на експонационен
клин: 0.7 EV)
Азбучен
указател
(Продължителен запис с
използване на експонационен
клин: 0.3 EV)
Меню
1
(Режим на работа) на диска за управление t[Bracket: Cont.].
Или, MENU t [Camera] t [Drive Mode] t [Bracket: Cont.].
Търсене по
примерни
изображения
от основна експонация в по-тъмна и след това в по-светла. Натиснете и задръжте
бутона на затвора, докато записът с промяна на експонацията приключи.
След приключване на записа можете да изберете изображение, което е близо до
вашия вкус.
Съдържание
Продължителен запис с
използване на техниката
експонационен
клин
Записва три изображения като променя експонацията за всяко от тях и преминава
(Продължителен запис с
използване на експонационен
клин: 1.0 EV)
(Продължителен запис с
използване на експонационен
клин: 2.0 EV)
(Продължителен запис с
използване на експонационен
клин: 3.0 EV)
Забележки
• Не можете да използвате [Bracket: Cont.] със следните функции:
– [Intelligent Auto]
– [Superior Auto]
– [Scene Selection]
– [Sweep Panorama]
– [Smile Shutter]
– [Auto HDR]
– [Soft Focus], [HDR Painting], [Rich-tone Mono], [Miniature] в [Picture Effect] (Картинен ефект)
– [Self-portrait Self-timer] е зададен в положение [On] и фотоапаратът е готов да запечата самопортрет
• Последната снимка се извежда в режим на автоматичен преглед.
• В режим [Manual Exposure], експонацията се променя, като регулирате скоростта на затвора.
• Когато регулирате експонацията, тя се променя спрямо компенсираната стойност.
47BG
Задава чувствителността на светлината
1 ISO (ISO) на диска за управление t желана настройка.
Или MENU t [Brightness/Color] t [ISO] t желана настройка
Автоматично задава стойност на ISO
светлочувствителността.
200/400/800/1600/3200 Задава чувствителността към светлината на сензора за
/6400/12800/16000
изображението. По-високите стойности за чувствителност
означават по-бързи скорости на затвора и/или по-малки
стойности на диафрагмата (по-големи F-стойности).
Търсене по
примерни
изображения
(ISO AUTO)
Съдържание
ISO
Забележки
Меню
Азбучен
указател
• [ISO AUTO] се избира, когато използвате следните функции:
– [Intelligent Auto]
– [Superior Auto]
– [Scene Selection]
– [Sweep Panorama]
• Колкото по-голяма е цифрата, толкова по-високо е нивото на смущения.
• Когато режимът на експонация е зададен в положение [Program Auto], [Aperture Priority], [Shutter
Priority], и когато [ISO] е зададен в положение [ISO AUTO], стойността за ISO автоматично се
задава между [ISO 200] и [ISO 3200].
• За запис на видеоклипове, максималната стойност на ISO чувствителността, която можете да
зададете, е [ISO 3200]. Ако стойността е по-висока от [ISO 3200], когато записвате видеоклипове,
тя автоматично ще премине в положение [ISO 3200] и ще се върне в зададеното положение, когато
записът приключи.
• Настройката [ISO AUTO] не работи с режим [Manual Exposure]. Ако промените режима на
експонацията в положение [Manual Exposure] и при зададена настройка [ISO AUTO], стойността,
която която устройството задава, е [ISO 200]. Задайте ISO спрямо условията на записа.
z Настройка на ISO чувствителност (Препоръчителен
индекс на експонация)
ISO настройката (скорост) представлява чувствителността към светлина на носителя на
запис със сензора за изображението, който приема светлина. Дори когато експонацията
е непроменена, изображенията се различават в зависимост от ISO настройката.
Висока ISO чувствителност
При висока ISO чувствителност изображенията ще се запишат
с подходяща осветеност дори при недостатъчна експонация.
Въпреки това, увеличената ISO чувствителност ще причини
смущения в изображението.
Ниска ISO чувствителност
Можете да записвате меки изображения. Въпреки това,
скоростта на затвора може да намалее, за да компенсира ниската
ISO чувствителност. Вземете под внимание трептенето на
фотоапарата и движението на обекта.
48BG
Using functions with the W/T (zoom) lever
Можете да увеличавате и записвате обекти, като използвате вариообектива. Освен
това, чрез функцията за приближение на фотоапарата можете да извършвате поголямо увеличение, отколкото при оптично приближение с вариообектив, за да
увеличите изображението.
Пръстен за приближение
1 Когато прикрепите вариообектив,
завъртете пръстена за приближение на
обектива.
Когато прикрепите обектив с ръчно приближение/
непроменливо фокусно разстояние
1 Когато прикрепите вариообектива,
завъртете пръстена за приближение на
обектива.
Меню
• Можете да извършвате приближение и като използвате
лостчето за приближение на обектива или лостчето W/T
(приближение) на фотоапарата.
• Фотоапаратът автоматично превключва към функцията
Лост за приближение*
за приближение, когато скалата на увеличение е поголяма отколкото при оптично приближение.
Търсене по
примерни
изображения
Когато прикрепите обектив с
механично приближение:
Съдържание
Приближение
Лост W/T
(приближение)
Азбучен
указател
Можете да използвате функцията за приближение
на фотоапарата, като плъзнете лостчето W/T
(приближение).
* Само за обективи с механично приближение.
Функции за приближение, които са налични за този фотоапарат
Функциите за приближение предоставят по-висока скала на увеличение, като
комбинират няколко функции. В зависимост от избраната функция за приближение
иконата, която е изведена на LCD екрана, се променя както следва.
Скала на приближение (ниска)
Скала на приближение (висока)
Интелигентно приближение: Можете да увеличавате изображения, като
частично ги отрязвате. (Работи когато опцията [Image Size] (Размер на изображение)
е зададена в положение [M] или [S] (стр. 79).)
Приближение за ясно изображение: Можете да увеличавате изображения
2
като използвате висококачествена обработка на изображенията (стр. 113).
1
3
Цифрово приближение: Можете да увеличавате изображенията, като използвате
обработката им. (Настройката по подразбиране е [Off] (стр. 114).)
Продължава r
49BG
Приближение
за ясно
изображение
Off
(Изключено)
Дава
приоритет на
качеството на
изображението,
когато
приближавате
изображения.
On (Включено)
On (Включено)
Off
(Изключено)
On
(Включено)
L
-
M
Прибл.
1.4х
S
Прибл. 2х
L
Прибл. 2х*
M
Прибл.
2.8х
S
Прибл. 4х
L
Прибл. 4х
M
Прибл.
5.5х
S
Прибл. 8х
Забележки
• Не можете да зададете тази опция като използвате следните функции:
– [Sweep Panorama] (Широкообхватна панорама)
– [Smile Shutter] (Разпознаване на усмивка)
– [RAW] или [RAW & JPEG] в [Quality] (Качество на изображението)
• Когато прикрепите обектив с механично приближение, фотоапаратът автоматично превключва
към функцията за приближение, когато скалата на увеличение е по-голяма отколкото при оптично
приближение.
• Не можете да използвате [Clear Image Zoom], когато [Drive Mode] е зададен в положение на непрекъснат
запис или запис с клин.
• Не можете да използвате функциите Интелигентно приближение или [Clear Image Zoom] за видеоклипове.
Ако натиснете бутона MOVIE, докато извършвате приближение, позицията се връща в оптичния обхват на
вашия обектив. Когато зададете настройката [Digital Zoom] в положение [On], фотоапаратът приближава в
обхвата [Digital Zoom].
• Когато използвате функцията за приближение на фотоапарата, настройката [Autofocus Area] е невалидна
и областта за афотофокус се отбелязва с прекъсната линия. Автоматичното фокусиране се извършва с
приоритет в центъра и около него. Също така [Metering Mode] (режим Измерване) е фиксиран в положение
[Multi].
• Скоростта на приближение се различава според това какъв обектив с механично приближение използвате.
Проверете операциите с обектива преди да започнете записа.
Азбучен
указател
* Скала на приближение по подразбиране
Меню
Дава приоритет
на по-голямо
увеличение,
когато
приближавате
изображения.
Off
(Изключено)
Скала на увеличение с оптично
приближение
Търсене по
примерни
изображения
Приближава
изображенията,
като ги
подрязва в
достъпния
обхват (без
влошаване на
качеството)
Цифрово
Размер на
приближение изображение
Съдържание
Вашата цел
z Качество на функцията за приближение на фотоапарата
Качеството на изображението се влошава, когато увеличавате кадъра чрез цифрова
обработка в [Clear Image Zoom] и [Digital Zoom], в сравнение с това преди да използвате
приближението. Ако използвате вариообектив, ви препоръчваме да приближавате
докрай като първо използвате пръстена за приближение и след това използвате
функцията за приближение на фотоапарата, ако е необходимо допълнително увеличение.
50BG
Едновременно извежда няколко изображения.
1 Натиснете бутона
(Възпроизвеждане), за да превключите в режим
на възпроизвеждане.
2 Плъзнете лоста W/T (приближение) към страната W ( ).
3 За да се върнете в режим на възпроизвеждане на единично
изображение, изберете желаното изображение и натиснете
централната част на диска за управление.
Или плъзнете лоста W/T (приближение) към страната Т ( ).
За да изберете желана папка, изберете лентата от лявата страна
на индекс екрана с изображения, след това натиснете горната/
долната част на диска за управление. Можете да изберете
папка, като докоснете лентата. Можете да промените режима на
преглед, като натиснете центъра на диска за управление.
Меню
z Извеждане на желана папка
Търсене по
примерни
изображения
Извежда се индекс екран с 6 изображения.
Когато отново плъзнете лоста W/T (приближение) към страната W ( ), ще се изведе
индекс с 12 изображения.
Можете да превключите в индекс екран с 12 изображения, като изберете MENU t
[Playback] t [Image Index].
Съдържание
Индекс с изображения
Азбучен
указател
51BG
Съдържание
Автоматична настройка
Фотоапаратът анализира обекта и снима с подходящите настройки.
1 MENU t [Shoot Mode] t [Intelligent Auto].
2 Насочете фотоапарата към обекта.
Икона за разпознаване
на сцена и упътване
Търсене по
примерни
изображения
Когато фотоапаратът разпознае сцена, на екрана се извежда
иконата и името на разпознатата сцена.
Фотоапаратът разпознава следните сцени (Запис
при нощни условия), (Запис при нощни условия с
(Портрет при нощни условия),
използване на статив),
(Контражур),
(Портрет с контражур),
(Портретна
(Пейзаж), (Макро),
(Прожекторно
снимка),
(Бебе).
осветление), (Ниска осветеност) или
3 Фокусирайте и запишете обекта.
Забележки
Меню
• Настройката [Flash Mode] е зададена в положение [Flash Off], [Autoflash] или [Fill-flash].
• Можете да записвате дори ако фотоапаратът не е разпознал сцена.
• Когато настройката [Face Detection] е зададена в положение [Off], сцените [Portrait], [Backlight
Portrait], [Night Portrait] и [Baby] не се разпознават.
Предимства при запис с автоматични настройки
Режим на запис
Азбучен
указател
В режим [Superior Auto] (Запис с допълнителни автоматични настройки)
фотоапаратът записва с по-високо качество, отколкото в режим [Intelligent
auto] (Запис с автоматични настройки) и извършва запис на сложни сцени,
ако е необходимо. Освен това, фотоапаратът автоматично избира оптималното
изображение от поредица от записани снимки в зависимост от сцената.
В режим [Program Auto] (Автоматично програмиране), фотоапаратът записва с
разнообразни функции като например баланс на бялото, ISO и др.
Цел
(Запис с
• За лесно разпознаване на сцена и продължителен запис на
автоматични настройки) изображения.
(Запи с
• За запис на сцени при трудни условия като например на
допълнителни
автоматични настройки) тъмно или при осветени отзад обекти.
(стр. 54)
• За запис на изображения с по-високо качество отколкото в
режим на запис с автоматични настройки.
• За запис с регулиране на функции, различни от експонацията
(Автоматично
програмиране) (стр. 64)
(скорост на затвора и диафрагмата).
Забележки
• В режим [Superior Auto] (Запис с допълнителни автоматични настройки), записът отнема повече
време, тъй като фотоапаратът трябва да създаде по-сложно изображение. Фотоапаратът записва
едно изображение.
Продължава r
52BG
Когато натиснете долната част на диска за управление в режим [Intelligent Auto] или
[Superior Auto], устройството влиза в режим на създаване на творчески изображения.
Като използвате този режим, можете да промените настройките с лесни операции и да
създадете творчески изображения (стр. 32).
да фокусирате
Когато фотоапаратът не може автоматично да фокусира
обекта, индикаторът за фокусиране мига. Композирайте
отново снимката или променете настройката за фокусиране.
Търсене по
примерни
изображения
z Съвети за запис на обекти, върху които е трудно
Съдържание
z Творчески снимки
Индикатор за фокусиране
Състояние
z свети
Фокусът е заключен.
свети
Фокусът е потвърден. Точката за фокусиране се
движи, като следва движещия се обект.
свети
Все още фокусира.
Не може да фокусира.
• Фокусирането може да е трудно в следните ситуации:
– Ако обектът е отдалечен от фотоапарата и в тъмна среда.
– Ако контрастът между обекта и фона е слаб.
– При обекти, гледани през стъкло.
– За бързо-движещи се обекти
– Ако фокусирате повърхност, отразяваща светлината, или такава с лъскаво покритие.
– При мигаща светлина.
– При контражурна светлина.
Азбучен
указател
z мига
Меню
Индикатор за фокусиране
53BG
1 MENU t [Shoot Mode] t [Superior Auto].
2 Насочете фотоапарата към обекта.
Функция за запис
Брой освобождавания
на затвора
Меню
Когато фотоапаратът разпознае и регулира условията за
запис, следната информация се извежда на екрана: икона
за разпозната сцена, подходяща функция за запис, брой
освобождавания на затвора.
Разпозната сцена: (Запис при нощни условия с използване
(Портрет при нощни условия), (Контражур),
на статив),
(Портрет с контражур),
(Портретна снимка),
(Прожекторно осветление),
(Пейзаж), (Макро),
(Бебе).
(Слаба осветеност) или
Функция за запис: Автоматичен HDR, Бавна синхронизация,
Синхронизация при дневна светлина, Ниска скорост на
затвора
Икона за разпозната сцена
Търсене по
примерни
изображения
Фотоапаратът автоматично разпознава и преценява условията за запис, и
подходящите настройки се задават автоматично. Фотоапаратът записва изображения
с по-широка гама от функции за запис отколкото в режим Запис с автоматични
настройки като например Auto HDR, и избира най-доброто изображение.
Съдържание
Запис с допълнителни
автоматични настройки
3 Регулирайте фокуса и запишете обекта.
Забележки
Азбучен
указател
Когато фотоапаратът записва множество изображения, той автоматично избира и
запазва най-подходящото от тях. Можете да запазите всички изображения и като
зададете опцията [S. Auto Image Extract.] (стр. 116).
• Настройката [Flash Mode] е зададена в положение [Flash Off], [Autoflash] или [Fill-flash].
• Можете да записвате дори ако фотоапаратът не е разпознал сцена.
• Когато настройката [Face Detection] е зададена в положение [Off], сцените [Portrait], [Backlight
Portrait], [Night Portrait] и [Baby] не се разпознават.
• Когато настройката [Quality] е зададена в положение [RAW] или [RAW & JPEG], [Hand-held
Twilight] и [Auto HDR] не се избират.
z Каква е разликата между [Superior Auto] и [Intelligent Auto]?
В режим [Superior Auto] фотоапаратът записва продължително в зависимост от
разпознатата сцена и създава комбинирано изображение (Запис с комбинирани
настройки). Това позволява на фотоапарата да извършва автоматична компенсация на
светлината за обекти в контражур или да намалява смущенията, както и да постигне
по-добро качество на снимката, отколкото в режим [Intelligent Auto].
Въпреки това записът отнема повече време от нормалното, когато записвате
комбинирано изображение.
Продължава r
54BG
Когато натиснете долната част на диска за управление в режим [Intelligent Auto] или
[Superior Auto], устройството влиза в режим на създаване на творчески изображения.
Като използвате този режим, можете да промените настройките с лесни операции и
можете да създавате творчески изображения (стр. 32).
Съдържание
z Творчески снимки
Търсене по
примерни
изображения
Меню
Азбучен
указател
55BG
Позволява ви да записвате с предварително зададени настройки.
1 MENU t [Shoot Mode] t [Scene Selection] t желан режим.
Търсене по
примерни
изображения
(Портрет)
Замъглява фона и изостря обекта на преден
план. Меко подчертава цветовете на
човешката кожа.
Съдържание
Избор на сцена
Обхваща цялата гледка и я записва с остър
фокус и живи цветове.
(Пейзаж)
Меню
Записва обекти отблизо като например
цветя, насекоми, храни или малки предмети.
(Макро)
Азбучен
указател
(Спортни
състезания)
Записва движещи се обекти с бърза скорост
на затвора, така че обектът да изглежда
сякаш не помръдва. Когато натиснете и
задържите бутона на затвора, фотоапаратът
записва изображения продължително.
За запис на прекрасната червенина на
залязващото слънце.
(Залез)
(Портрет при
нощни условия)
Записва портретни снимки през нощта.
За да използвате този режим, извадете
светкавицата.
Записва тъмни сцени без да се губи ефектът
от нощната атмосфера.
(Запис при
нощни условия)
Продължава r
56BG
Забележки
Меню
Азбучен
указател
• В режими [Night Scene] и [Night Portrait], скоростта на затвора е по-бавна; за да предотвратите
размазването, ви препоръчваме да използвате статив.
• В режим [Hand-held Twilight] или [Anti Motion Blur] затворът щраква 6 пъти и изображението се
записва.
• Ако изберете [Hand-held Twilight] или [Anti Motion Blur] с [RAW] или [RAW & JPEG], качеството
на изображението преминава в положение [Fine].
• Намаляването на размазването е по-малко ефективно в режим [Hand-held Twilight] или [Anti Motion Blur], когато записвате:
– Обекти с непостоянни движения
– Обект, който е твърде близо до фотоапарата
– Изображения с повтарящ се мотив като например теракота, или такива с малък контраст като
например небе, пясъчни плажове или ливади;
– Изображения с постоянно променяща се среда като например развълнувано море или водопад;
• В режим [Hand-held Twilight] или [Anti Motion Blur], когато използвате източник на светлина,
който премигва - като например флуоресцентно осветление, е възможно да се появят смущения.
• Минималното разстояние до обекта, когато записвате, не се променя дори ако изберете [Macro].
Относно минималното фокусно разстояние се обърнете към характеристиките на съответния
обектив.
Търсене по
примерни
изображения
(Предотвратяване
на размазването
при движение)
Позволява ви да правите снимки на закрито,
без да използвате светкавицата и да
намалите размазването на обекта.
Фотоапаратът записва серия от снимки и
ги комбинира в една, за да се намалят
смущенията и размазването.
Съдържание
(Запис при
нощни условия от
ръка)
Записва нощни сцени с по-малко смущения
и замъгляване без да се налага използването на статив. Записват
се няколко изображения и снимките се
обработват, за да се намали размазването,
ефекта от трептенето на фотоапарата и
смущенията.
57BG
Позволява ви да създавате панорамни изображения от разнообразни сцени.
Търсене по
примерни
изображения
1 MENU t [Shoot Mode] t [Sweep Panorama].
2 Изберете посоката на записа като завъртите диск за управление.
Съдържание
Широкообхватна панорама
3 Насочете фотоапарата към обекта, за който желаете да зададете
осветеността и фокуса, и след това натиснете бутона на затвора
наполовина.
Меню
4 Задръжте натиснат бутона на затвора
наполовина и насочете фотоапарата към
края на обекта.
Тази част няма да се запише.
6 Завъртете фотоапарата към края на
насочващата лента, като следвате
индикацията на LCD екрана.
Азбучен
указател
5 Натиснете бутона на затвора докрай.
Насочваща лента
Забележки
• Ако не успеете да обходите целия обект с фотоапарата за даденото време, в композираното
изображение се получава сива област. Ако това се случи, движете фотоапарата по-бързо, за да
създадете пълно панорамно изображение.
• Когато изберете [Wide] в [Image Size], е възможно да не успеете да обходите целия обект за
определеното време. В тези случаи ви препоръчваме да изберете [Standard] в [Image Size].
• Фотоапаратът продължава да снима, докато е в режим на панорамен запис, и затворът продължава да
щрака, докато записът не приключи.
• Тъй като няколко изображения се долепят едно до друго, мястото на свръзката няма да бъде ясно
записано.
• В условия на слаба осветеност е възможно панорамните изображения да са размазани.
• В условия на премигваща светлина, като например при флуоресцентно осветление, осветеността или
цветовете на съединеното изображение не винаги са еднакви.
• Когато целият ъгъл на панорамата и ъгълът на заключване на фокуса и експонацията чрез AE/AF
заключване са крайно различни по отношение на осветеност, цветове и фокус, записът няма да бъде
успешен. Ако това се случи, сменете ъгъла на заключване и снимайте отново.
• Настройката [Sweep Panorama] не е подходяща за запис при следните ситуации:
– Ако обектите се движат.
– Ако обектите са твърде близо до фотоапарата
– При изображения с повтарящ се мотив като например теракота, или такива с малък контраст като
например небе, пясъчни плажове или ливади.
– При изображения с постоянно променяща се среда като например развълнувано море или водопад.
– При запис на обекти като например слънце и електрически светлини, които са много по-ярки от
заобикалящата ги среда.
Продължава r
58BG
z Съвети за запис на панорамни изображения
Въртете фотоапарата с еднаква скорост, образувайки дъга, в посоката, индикирана на
LCD екрана. Статичните обекти са по-подходящи за запис в режим [Sweep Panorama]
от движещите се обекти.
Съдържание
• Не можете да записвате в режим [Sweep Panorama] в следните ситуации:
– Ако въртите фотоапарата твърде бързо или твърде бавно.
– Ако прекалено клатите фотоапарата.
Търсене по
примерни
изображения
Меню
Азбучен
указател
• Когато използвате вариообектив, ви препоръчваме да го използвате към страната W.
• Определете сцената и натиснете бутона на затвора на половина, така че да заключите
фокуса, експонацията и баланса на бялото. След това натиснете бутона на затвора
докрай и завъртете или наклонете фотоапарата.
• Ако в края на снимката има сцена с голямо разнообразие на форми, композирането на
снимката може да пропадне. В този случай композирайте кадъра така, че частта с найразнообразния пейзаж да бъде в центъра на изображението, и снимайте отново.
• Можете да изберете посоката на записа, като използвате MENU t [Image Size] t
[Panorama Direction] и можете да изберете размера на изображението и като
използвате MENU t [Image Size] t [Image Size].
z Възпроизвеждане на панорамни изображения
Можете да прегледате панорамните изображения от край до край, като натиснете
централната част на диска за управление, докато панорамните изображения се
възпроизвеждат. Натиснете отново центъра на диска за управление, за да въведете
режим на пауза.
• Възможно е панорамни изображения, записани с други
фотоапарати, да не се изведат правилно.
Индикаторът показва
изведената област на цялото
панорамно изображение
59BG
Можете да снимате с желаната настройка за експонацията, като едновременно
регулирате скоростта на затвора и диафрагмата.
1 MENU t [Shoot Mode] t [Manual Exposure].
Всеки път, когато натиснете долната част на диска за
управление, настройката преминава между скорост на затвора
и стойност на диафрагмата.
Скорост на затвора
Търсене по
примерни
изображения
2 Натиснете долната част на диска за управление,
за да изберете скоростта на затвора или
диафрагмата.
Съдържание
Ръчна експонация
3 Завъртете диска за управление, за да изберете
скоростта на затвора/диафрагмата.
Диафрагма (F стойност)
Меню
роверете стойността на експонацията “MM” (измерена
П
ръчно).
Към +: Изображенията стават по-светли.
Към -: Изображенията стават по-тъмни.
0: Подходящата експонация, определена от фотоапарата.
4 Фокусирайте и снимайте обекта.
Можете да регулирате скоростта на затвора и стойността
на диафрагмата, докато записвате видеоклип.
• Не можете да изберете [Flash Off] и [Autoflash] в режим [Flash Mode]. Когато желаете да
използвате светкавицата, извадете я. Когато не желаете да използвате светкавицата, я натиснете
надолу.
(Предупреждение за стабилизация) не се извежда в режим на ръчна
• Индикаторът
експонация.
• ISO настройката [ISO AUTO] се задава в положение [ISO 200] в режим на ръчно задаване на
експонацията. Задайте ISO чувствителността, ако това е необходимо.
•О
светеността на изображението на LCD екрана може да се различава от тази на реално записаното
изображение.
• Когато използвате А-байонет обектив (продава се отделно), можете да регулирате скоростта
на затвора и диафрагмата, когато фокусирате ръчно, докато записвате видеоклип.
• Ако записвате изображения като използвате най-бързата скорост на затвора, екранът може да
изведе непостоянна експонация в зависимост от условията на запис. За да избегнете това, преди
записа променете настройките (намалете с една стъпка скоростта на затвора и т.н.).
Продължава r
Азбучен
указател
Измерена ръчно
Забележки
60BG
Меню
2 Изберете скоростта на затвора, като натиснете долната част на
диска за управление.
3 Завъртете диска за управление в посока
обратна на часовниковата стрелка, докато се
изведе [BULB].
Търсене по
примерни
изображения
1 MENU t [Shoot Mode] t [Manual Exposure].
Съдържание
BULB
Можете да записвате светлинни следи с дълга експонация. Режимът BULB е
подходящ за запис на следи от светлини като например фойерверки.
[BULB]
4 Натиснете наполовина бутона на затвора, за да регулирате фокуса.
5 Натиснете и задръжте бутона на затвора, докато записът приключи.
Забележки
• Тъй като скоростта на затвора е по-бавна и е възможно да се появят вибрации във
фотоапарата, ви препоръчваме да използвате статив.
• Колкото по-дълго е времето за експониране, толкова повече са смущенията в изображението.
• Намаляването на смущенията (Long Exposure NR) след записа ще се извърши за същото време
като времето, в което затворът е бил задържан отворен. Не можете да записвате, докато тази
операция се извършва.
• Когато са включени функциите [Smile Shutter] или [Auto HDR], не можете да зададете
скоростта на затвора в положение [BULB].
• Ако използвате функциите [Smile Shutter] или [Auto HDR] заедно със скоростта на затвора,
зададена в положение [BULB], скоростта временно се задава в положение 30 секунди.
Азбучен
указател
Докато бутонът на затвора е натиснат, затворът остава отворен.
61BG
1 MENU t [Shoot Mode] t [Shutter Priority].
2 Изберете желаната стойност, като завъртите диска за управление.
3 Регулирайте фокуса и запишете обекта.
Диафрагмата автоматично се настройва, за да получите правилна експонация.
Търсене по
примерни
изображения
Mожете да запечатате движението на движещ се обект по различни начини, като
регулирате скоростта на затвора. Можете например да го запишете като един миг
от общото движение, като използвате висока скорост на затвора, или можете да го
запишете като изображение, проследяващо движението на обекта, като използвате
ниска скорост на затвора. Можете да регулирате скоростта на затвора и за запис на
видеоклипове.
Съдържание
Приоритет на скоростта на затвора
Забележки
Меню
Азбучен
указател
• Не можете да изберете [Flash Off] и [Autoflash] в режим [Flash Mode]. Когато желаете да използвате
светкавицата, извадете светкавицата, като натиснете бутона (Изваждане на светкавицата). Когато
не желаете да използвате светкавицата, я натиснете надолу.
(Предупреждение за стабилизация) не се извежда в режим на приоритет
• Индикаторът
на скоростта на затвора.
•К
огато скоростта на затвора е една секунда или повече, намаляването на смущенията (Long Exposure
NR) ще се извърши след като записът приключи. Не можете да записвате, докато се извършва този
процес.
•А
ко след настройката с натискането на бутона на затвора наполовина не можете да постигнете
правилна експонация, стойността на диафрагмата мига. Въпреки че можете да снимате с тази
настройка, ви препоръчваме да я нулирате.
• Яркостта на изображението на LCD екрана може да се различава от реалното заснето изображение.
•К
огато използвате А-байонет обективи (продават се отделно), можете да настроите скоростта на
затвора, когато фокусирате ръчно в режим на запис на видеоклипове.
•А
ко записвате изображения, като използвате най-бързата скорост на затвора, екранът може да
изведе непостоянна експонация в зависимост от условията на запис. За да избегнете това, променете
условията на запис (намалете с една стъпка скоростта на затвора и т.н.) преди записа.
z Скорост на затвора
Когато използвате по-висока стойност за скоростта на затвора,
движещият се обект - като например бягащ човек, автомобил или
пръски от морски вълни, изглежда като че ли е замръзнал.
Когато използвате по-ниска стойност за скоростта на затвора,
фотоапаратът записва изображение, проследяващо движението
на обекта, и по този начин кадърът изглежда по-динамичен и
естествен.
62BG
1 MENU t [Shoot Mode] t [Aperture Priority].
2 Изберете желаната стойност, като завъртите диска за управление.
3 Регулирайте фокуса и запишете обекта.
Скоростта на затвора автоматично се регулира, за да постигнете правилна експонация.
Забележки
Меню
• Не можете да изберете [Flash Off] и [Autoflash] в режим [Flash Mode]. Когато желаете да
използвате светкавицата, извадете я, като натиснете бутона (Изваждане на светкавицата). Когато
не желаете да използвате светкавицата, я натиснете надолу.
• Скоростта на затвора в екрана за запис мига, ако не можете да постигнете правилна
експонация и след прилагане на настройката. Въпреки че можете да снимате с тази
настройка, ви препоръчваме да я промените.
• Яркостта на изображението на LCD екрана може да се различава от тази на реално заснетото
изображение.
• Когато използвате А-байонет обектив (продава се отделно), можете да регулирате
диафрагмата, когато фокусирате ръчно, докато записвате видеоклип.
Търсене по
примерни
изображения
По-малка F стойност: Обектът е на фокус, но средата около обекта е замъглена.
По-голяма F стойност: Обектът и заобикалящата го среда са на фокус.
Съдържание
Приоритет на диафрагмата
Замъглява и изостря предмети, които се намират пред и зад обекта. Можете
да регулирате стойността на диафрагмата и докато записвате видеоклип.
z Диафрагма
Азбучен
указател
По-малката F стойност (отварянето на диафрагмата)
стеснява обхвата за фокусиране. Това ви позволява
да фокусирате обекта добре и да разфокусирате
заобикалящата среда. (Дълбочината е по-малка.)
По-голямата F стойност (стесняването на диафрагмата)
разширява обхвата за фокусиране. Това ви позволява да
снимате в дълбочина. (Дълбочината е по-голяма.)
63BG
Докато експонацията (скорост на затвора и диафрагма) се регулира автоматично
от фотоапарата, можете да зададете функции за запис като например ISO
чувствителност, настройки за творчески стил, а също можете да активирате и
оптимизатора на динамичния обхват.
Забележки
Търсене по
примерни
изображения
1 MENU t [Shoot Mode] t [Program Auto].
2 Задайте функциите за запис според вашите желания.
3 Регулирайте фокуса и запишете обекта.
Съдържание
Режим на автоматично
програмиране
• Не можете да изберете [Flash Off] и [Autoflash] в режим [Flash Mode]. Когато желаете да
използвате светкавицата, извадете я, като натиснете бутона (Изваждане на светкавицата). Когато
не желаете да използвате светкавицата, я натиснете надолу.
Азбучен
указател
Можете да промените комбинацията от скоростта на затвора
и диафрагмата (F-стойност) без да се налага да променяте
експонацията, която сте задали, ако не използвате светкавицата.
Завъретете диска за управление, за да изберете комбинация
от скорост на затвора и диафрагмата (F-стойност).
• Индикатъорът за режим на запис се променя от P в Р*.
Меню
z Промяна на програмата
64BG
Можете да записвате светли обекти на тъмни места, като използвате светкавицата.
Светкавицата помага и за предотвратяване на ефекта от трептенето на
фотоапарата. Когато снимате срещу слънцето, можете да използвате светкавицата,
за да записвате обекти, осветени отзад.
Търсене по
примерни
изображения
1 MENU t [Camera] t [Flash Mode] t
желан режим.
Съдържание
Режим на работа със светкавицата
2 Когато желаете да използвате
светкавицата, натиснете бутона
(Изваждане на светкавицата).
Бутон (Изваждане на
светкавицата)
Не светва дори когато светкавицата е вдигната.
(Автоматична
светкавица)
Светва, ако е тъмно или ако снимате срещу източник на светлина.
(Плътна
светкавица)
Светва всеки път, когато натиснете бутона на затвора.
(Задна
синхронизация)
Светва всеки път, когато натиснете бутона на затвора. Записът
с бавна синхронизация ви позволява да записвате ясни
изображения на обекти и фон, като намалите скоростта на
затвора.
Светва точно преди експонацията да приключи всеки път,
когато натиснете бутона на затвора. Задната синхронизация
ви позволява да запечатате естествена снимка, проследяваща
движението на обект, като например движещ се автомобил или
разхождащ се човек.
Азбучен
указател
(Бавна
синхронизация)
Меню
(Изключена
светкавица)
Забележки
• Настройката по подразбиране зависи от режима на запис.
• Възможните режими на работа със светкавицата зависят от режима на запис.
• Не можете да използвате светкавицата, когато записвате видеоклипове.
• Светлината от светкавицата може да се блокира от прикрепения 16-50 mm/F3.5-5.6 обектив
(приложен в комплекта), когато е в позиция на широкоъгълен запис. Преместете леко
фокусното разстояние на обектива към позицията за запис на телеснимка и снимайте от
разстояние.
• Ъглите на записаното изображение може да са замъглени в зависимост от обектива.
z Съвети за запис със светкавицата
• Сенникът може да блокира светлината от светкавицата. Свалете сенника, когато
използвате светкавицата.
• Когато използвате светкавицата, снимайте обекта от разстояние най-малко 1 m.
• Когато снимате обекти, осветени отзад, изберете [Fill-flash]. Светкавицата ще се
включи дори на светло и лицата на обектите ще изглеждат по-светли.
65BG
Избира автоматично или ръчно фокусиране.
Съдържание
Избор на автоматично
фокусиране/ръчно фокусиране
1 MENU t [Camera] t [AF/MF Select] t желан режим.
Фокусира автоматично.
(DMF)
След автофокусирането извършете фина ръчна настройка на
фокуса (Директно ръчно фокусиране).
(Ръчно
фокусиране)
Търсене по
примерни
изображения
(Автофокус)
Фокусът се регулира ръчно. Завъртете пръстена за
фокусиране надясно или наляво, за да изострите обекта.
Меню
Забележки
• Ако завъртите пръстена за фокусиране, когато сте избрали [DMF] или [Manual Focus], изображението
автоматично ще се увеличи, за да можете по-лесно да проверите областта за фокусиране. Можете да
предотвратите увеличаването на изображението, като изберете MENU t [Setup] t [MF Assist] t [Off].
z Ефективно използване на ръчния фокус
Азбучен
указател
Функцията “Фиксиране на фокуса” е удобна, когато можете да
предвидите разстоянието до обекта. С помощта на функцията
“Фиксиране на фокуса” (“Focus fixing”) можете предварително
да зададете фокуса спрямо разстоянието, на което трябва да
премине обекта.
z За да измерите точното разстояние до обекта
Маркировката
показва местоположението
на сензора за изображението*. Когато измерите
точното разстояние между фотоапарата и обекта, 18 mm
отчетете и позицията на линията. Разстоянието от
контактната повърхност на обектива до сензора е
около 18 mm.
* Сензорът за изображението е частта от фотоапарата,
която преобразува светлината в цифров сигнал.
• Ако обектът е по-близо от минималното разстояние
за запис на прикрепения обектив, фокусът не може
да бъде потвърден. Уверете се, че сте оставили
достатъчно разстояние между обекта и фотоапарата.
Продължава r
66BG
3 Задръжте бутона на затвора натиснат наполовина и завъртете
пръстена за фокусиране на обектива, за да постигнете остър фокус.
• [Autofocus Mode] се фиксира в положение [Single-shot AF].
z Използване на обектив E PZ 16–50 mm F3.5-5.6 OSS
Когато прикрепите обектив E PZ 16–50 mm F3.5-5.6 OSS, функциите, които се задават
за пръстена за приближение/фокусиране, се променят в зависимост от настройката
[AF/MF Select] (Избор на автоматично фокусиране/ръчно фокусиране).
(DMF (Директен
ръчен фокус))
Преди да натиснете бутона на затвора наполовина: Приближение
Когато натискате бутона на затвора наполовина: Фокусиране
(Ръчен фокус)
Фокус
Меню
Избор на автоматично Функции, зададени за пръстена за
фокусиране/ръчно
приближение/фокусиране
фокусиране
(Автофокус)
Приближение
Търсене по
примерни
изображения
Забележки
Съдържание
DMF (Директен ръчен фокус)
1 MENU t [Camera] t [AF/MF Select] t [DMF].
2 Натиснете бутона на затвора наполовина, за да фокусирате
автоматично.
Азбучен
указател
67BG
Избира областта за фокусиране. Използвайте тази функция, когато фокусирането в
режим на автофокусиране е трудно.
1 MENU t [Camera] t [Autofocus Area] t желан режим.
AF рамка на визьора
Търсене по
примерни
изображения
Меню
(Множествено Фотоапаратът определя коя от 25-те
фокусиране) области за автофокус да се използва за
фокусиране.
Когато натиснете наполовина бутона
на затвора в режим на запис на снимка,
областта, която е на фокус, се загражда
със зелена рамка.
• Когато функцията [Face Detection]
(Разпознаване на лице) е включена,
автофокусът е с приоритет върху
лицата.
Съдържание
Област за автофокусиране
(Фокусиране Фотоапаратът използва областта за
автофокус, която се намира в центъра.
в центъра)
AF рамка на визьора
Азбучен
указател
(Гъвкаво
точково
фокусиране)
Премества областта за фокусиране, за
да фокусирате върху малка област, като
натиснете горната/долната/дясната/
лявата част на диска за управление.
AF рамка на визьора
Забележки
• Когато тази функция е зададена в положение, различно от [Multi], не можете да използвате
функцията [Face Detection].
• Опцията [Multi] се избира, когато използвате следните функции:
– [Intelligent Auto]
– [Superior Auto]
– [Scene Selection]
– [Sweep Panorama]
– [Smile Shutter]
• Настройката [Multi] се избира при запис на видеоклип. Ако използвате Е-байонет обективи и при
записа натиснете бутона на затвора наполовина, областта за автофокус, която сте задали преди да
започнете записа, се използва за фокусиране.
• Когато използвате помощната лампичка за автофокус, настройката на [Autofocus Area] не е
валидна и областта за автофокусиране се извежда с пунктирана линия. Автофокусът се задава с
приоритет на централната област.
68BG
Изберете режима на фокусиране, подходящ за движението на обекта.
1 MENU t [Camera] t [Autofocus Mode] t желан режим.
(Продължителен
автоматичен фокус)
Фотоапаратът продължава да фокусира, докато бутонът на
затвора е натиснат и задържан наполовина. Използвайте
този режим, когато обектът се движи.
Търсене по
примерни
изображения
(Автоматично Фотоапаратът фокусира и фокусът се заключва, когато
фокусиране
натиснете бутона на затвора наполовина. Използвайте този
за единично
режим, когато обектът не се движи.
изображение)
Съдържание
Режим на автоматично фокусиране
Забележки
Меню
• [Single-shot AF] се избира, когато използвате следните функции:
– [Intelligent Auto]
– [Superior Auto]
– [Self-timer]
– [Scene Selection], освен [Sports Action]
– [Sweep Panorama]
– [Smile Shutter]
• Когато режимът на експониране е зададен в положение [Sports Action] в [Scene Selection], се
избира опцията [Continuous AF].
• В режим [Continuous AF], аудио сигналите няма да се чуват, когато обектът е на фокус.
Азбучен
указател
69BG
Съдържание
Проследяващ фокус
Фотоапаратът запазва фокуса върху движещ се обект, като го
проследява.
1 MENU t [Camera] t [Tracking Focus].
Извежда се рамката за проследяване на обекта.
Фотоапаратът започва проследяването на обекта.
За да отмените функцията за проследяване, изберете
.
Рамка за
проследяване
3 Натиснете бутона на затвора наполовина.
Забележки
Фотоапаратът спира да следи обекта, когато той изчезне от екрана. Когато функцията
[Face Detection] в положение [On] и ако обектът, който следите, е лице, ако лицето
изчезне от екрана, докато фотоапаратът го следи, и веднага след това отново се появи
на екрана, фотоапаратът отново ще фокусира върху него.
• Ако включите функцията [Smile Shutter] (Разпознаване на усмивка), докато
проследявате лице, то същото лице ще стане цел на рамката за разпознаване на
усмивка.
• Ако зададете разпознатото лице като цел, фотоапаратът ще следи тялото, когато
лицето не се вижда на LCD екрана. Можете да зададете лице, което да следите с
приоритет, с помощта на [Face Priority Tracking] (стр. 127).
Азбучен
указател
z Проследяване на лицето, което желаете да запишете
Меню
• Проследяването може да се окаже трудно в следните ситуации:
– Ако обектът се движи твърде бързо.
– Ако обектът е твърде малък или голям.
– Ако контрастът между обекта и фона е малък.
– При тъмни условия.
– Когато околната светлина се променя.
• Когато функцията [Tracking Focus] е включена, потребителската настройка на функционалния
бутон В не е валидна.
• Не можете да използвате [Tracking Focus] със следните функции:
– [Hand-held Twilight], [Anti Motion Blur] в [Scene Selection]
– [Sweep Panorama]
– [Manual Focus]
– Функцията за приближение на фотоапарата
Търсене по
примерни
изображения
2 Изравнете рамката с обекта, който ще
проследявате, и изберете ОК.
70BG
Разпознава лицата на обектите и автоматично задава фокуса, експонацията и
настройките на светкавицата, и извършва автоматична обработка на изображението.
Можете да изберете лице, което да се фокусира с приоритет.
Рамка за разпознаване на лице (сива/магента)
Тази рамка се появява върху разпознатото лице, върху което не е
фокусирано с приоритет. Магента рамката се появява върху лицето,
което е регистрирано с [Face Registration].
(Включена
(Регистрирани
лица))
(Включена)
Избира лицето, върху което фотоапаратът автоматично да
фокусира.
Не използва функцията за разпознаване на лица.
Забележки
• Не можете да използвате [Face Detection] със следните функции:
– [Sweep Panorama]
– [Manual Focus]
– Функцията за приближение на фотоапарата
• Можете да изберете [Face Detection] само когато режимът [Autofocus Area] е зададен в
положение [Multi] или ако режимът на измерване е зададен в положение [Multi].
• Можете да разпознаете до 8 лица на обектите.
• При запис с функцията [Smile Shutter], [Face Detection] автоматично се задава в положение [On
(Regist. Faces)], дори ако сте задали в положение [Off].
Азбучен
указател
(Изключена)
Фокусира върху лицата, които са регистрирани според
приоритета.
Меню
1 MENU t [Camera] t [Face Detection] t желан режим.
Търсене по
примерни
изображения
Рамка за разпознаване на лице (бяла)
Когато фотоапаратът разпознае повече от един обект, устройството
ще прецени кой е основният обект и ще зададе фокуса според
приоритета. Рамката за разпознаване на лицето на основния обект
става бяла. Когато натиснете бутона на затвора наполовина, рамките
за разпознаване на лица на обекти, които са на фокус, стават зелени.
Съдържание
Разпознаване на лице
71BG
Разпознава лица, информацията за които е предварително регистрирана, когато
зададете [Face Detection] в положение [On (Regist. Faces)].
1 MENU t [Camera] t [Face Registration] t желан режим.
New Registration
Съдържание
Регистрация на лице
Регистрира ново лице
Delete
Изтрива регистрираното лице. Изберете лице и натиснете ОК.
Delete All
Изтрива всички регистрирани лица.
Търсене по
примерни
изображения
Order Exchanging Променя приоритета на предварително регистрираните лица.
New Registration (Нова регистрация)
1 MENU t [Camera] t [Face Registration] t [New Registration].
Меню
2 Изравнете насочващата рамка с лицето, което желаете да
регистрирате, и натиснете бутона на затвора.
3 Когато се изведе съобщение за потвърждение, изберете ОК.
Забележки
Азбучен
указател
• Можете да регистрирате до 8 лица.
• Снимайте лицето отпред и на силно осветено място. Лицето може да не се регистрира
правилно, ако е закрито от шапка, маска, слънчеви очила и др.
• Регистрираните лица не се изтриват с прилагането на функцията [Reset Default]. Всички
регистрирани лица се изтриват, когато извършите операцията [Factory Reset].
• Дори и да изтриете лицата, като изберете [Delete], данните за тях остават във фотоапарата. Ако
желаете да премахнете изцяло данните за лицата от фотоапарата, изберете [Delete All].
Order Exchanging (Промяна на поредността)
1 MENU t [Camera] t [Face Registration]
t [Order Exchanging].
2 Изберете лице, чийто приоритет желаете
да промените.
3 Изберете ниво на приоритета.
Колкото по-нисък е номерът на позицията, толкова
по-висок е приоритетът.
72BG
Когато фотоапаратът разпознае усмивка, затворът автоматично се освобождава.
1 MENU t [Camera] t [Smile Shutter] t [On].
3 Изчакайте усмивката да бъде разпозната.
Рамка за разпознаване
на лице (оранжева)
Когато нивото на усмивката надвиши точката b
Индикатор за разпознаване
на индикатора, фотоапаратът автоматично записва
на усмивка
изображението. Ако натиснете бутона на затвора, докато
записвате в режим [Smile Shutter] (разпознаване на
усмивка), фотоапаратът записва изображението и след
това се връща в режим [Smile Shutter].
(Изключен)
(Включен)
Меню
4 За да излезете от режим [Smile Shutter] (разпознаване на усмивка),
MENU t [Camera] t [Smile Shutter] t [Off].
Търсене по
примерни
изображения
2 За да зададете чувствителност при
разпознаване на усмивка, OPTION t
желана настройка.
Съдържание
Разпознаване на усмивка
Не използва функцията Разпознаване на усмивка.
Използва функцията Разпознаване на усмивка.
(Включена:
Широка усмивка)
Разпознава широки усмивки.
(Включена:
Нормална
усмивка)
Разпознава нормални усмивки.
(Включена:
Бегла усмивка)
Разпознава бегли усмивки.
Азбучен
указател
Можете да зададете чувствителността при разпознаване на усмивка с OPTION.
Забележки
• Не можете да използвате [Smile Shutter] със следните функции:
– [Hand-held Twilight], [Anti Motion Blur] в [Scene Selection]
– [Sweep Panorama]
– [Manual Focus]
• Ако зададете [Smile Shutter] в положение [On], докато се използва функцията за приближение,
функцията [Zoom] ще се отмени.
• В зависимост от условията е възможно е усмивките да не бъдат правилно разпознати.
• Режимът на запис автоматично преминава в положение [Single Shooting].
Продължава r
73BG
1 Не закривайте очите с бретон.
Не закривайте лицето с шапка, маска, слънчеви очила и др.
Меню
• Затворът сработва, когато някое от лицата, които фотоапаратът е разпознал, се
усмихне.
• Ако при извършването на операция по проследяване на фокуса фотоапаратът
разпознае лице, или ако бъде засечено регистрирано лице, устройството разпознава
усмивка само от регистрираното лице.
• Ако не бъде разпозната усмивка, задайте чувствителността чрез OPTION.
Търсене по
примерни
изображения
2 Опитайте да разположите лицето точно срещу фотоапарата
и да поставите фотоапарата на възможно най-близка равнина.
Когато очите са присвити, разпознаването е по-вероятно.
3 Усмихнете се възможно най-широко.
Усмивката се разпознава по-лесно, когато зъбите са открити.
Съдържание
z Съвети за запис на по-добри усмивки
Азбучен
указател
74BG
Когато фотоапаратът разпознае и заснеме лице или обекти, записани с макро или с
настройка [Tracking Focus], запечатаното изображение автоматично се подрязва в
подходяща композиция. Запазват се и оригиналното, и подрязаното изображение.
Отрязаното изображение се записва със същия размер като оригиналното.
Съдържание
Автоматично кадриране на обекти
Търсене по
примерни
изображения
1 MENU t [Camera] t [Auto Object Framing] t желан режим.
(Изключен)
Функцията [Auto Object Framing] (Автоматично кадриране
на обект) не се използва. (Фотоапаратът запазва само
оригиналното изображение.)
(Автоматичен)
Функцията [Auto Object Framing] (Автоматично кадриране на
обект) се използва.
Азбучен
указател
Забележки
• Не можете да използвате [Auto Object Framing], когато използвате следните функции:
– [Hand-held Twilight], [Sport Action], [Anti Motion Blur] в [Scene Selection]
– [Sweep Panorama]
– [Cont. Shooting]
– [Spd Priority Cont.]
– [Bracket: Cont.]
– [Manual Focus]
– [Soft Focus], [HDR Painting], [Rich-tone Mono.], [Miniature] в [Picture Effect].
– [RAW] или [RAW & JPEG] в [Quality]
– [Auto HDR]
– Функцията за приближение на фотоапарата
• Отрязаното изображение може да не е с най-добрата възможна композиция в зависимост от
условията на записа.
• Когато [Face Detection] е в положение [Off], функцията [Auto Object Framing] не е налична.
Меню
Индикаторът
става зелен, когато функцията за подрязване е достъпна.
След приключване на записа се извежда рамка, която показва отрязаната област в екрана
за автоматичен преглед.
75BG
Задава степента на ефекта на меки тонове на човешката кожа, когато използвате
функцията [Face Detection] (Разпознаване на лица).
(Включен)
(Изключен)
Използва функцията [Soft Skin Effect] (Ефект на меки тонове
на човешката кожа).
Не използва функцията [Soft Skin Effect] (Ефект на меки
тонове на човешката кожа)
Търсене по
примерни
изображения
1 MENU t [Camera] t [Soft Skin Effect] t [On].
2 За да зададете интензитета на ефекта на меките тонове на
човешката кожа, OPTION t желана настройка.
Съдържание
Ефект на меки тонове на
човешката кожа
Можете да зададете интенизитета на ефекта чрез OPTION
Задава висока стойност за ефекта на меките тонове.
(Среден)
Задава средна стойност за ефекта на меките тонове.
(Нисък)
Задава ниска стойност за ефекта на меките тонове.
Азбучен
указател
Забележки
• Не можете да използвате [Soft Skin Effect] със следните функции:
– При запис на видеоклип
– [Cont. Shooting]
– [Spd Priority Cont.]
– [Bracket: Cont.]
– [Self-timer(Cont)]
– [Sports Action] в [Scene Selection]
– [Sweep Panorama]
– [RAW] в [Quality]
• Възможно е тази функция да не работи в зависимост от характеристиките на обекта.
Меню
(Висок)
76BG
Позволява ви да търсите във всички съвети за запис на фотоапарата.
2 Потърсете желания от вас съвет за запис.
Завъртете диска за управление, за да прегледате текста нагоре или надолу.
Търсене по
примерни
изображения
1 MENU t [Camera] t [Shooting Tip List].
Съдържание
Списък със съвети за запис
Меню
Азбучен
указател
77BG
Позволява ви да изберете режим на екранния дисплей, който можете да изберете
чрез [Display Contents] (стр. 39) в режим на запис.
1 MENU t [Camera] t [DISP Button(Monitor)].
Съдържание
Бутон DISP (Монитор)
2 Изберете желания режим.
.
Graphic Display
Извежда основна информация за записа.
Графично извежда скоростта на затвора и
стойността на диафрагмата, освен в случаите,
когато [Shoot Mode] е зададен в положение
[Sweep Panorama].
Display All Info.
Извежда информация за записа.
Търсене по
примерни
изображения
Достъпните опции са отбелязани с
Меню
Big Font Size Disp. Увеличава само основните опции.
Не извежда информация за записа.
Histogram
Извежда разпределението на осветеността в
графичен вид.
Азбучен
указател
No Disp. Info.
78BG
Размерът на изображението определя размера на файла с изображение, който се
записва, когато правите снимката.
Колкото по-голям е размерът на изображението, толкова по-подробно ще се отпечата
то на хартия в голям формат. Колкото по-малък е размерът на изображението,
толкова повече изображения могат да бъдат записани.
Търсене по
примерни
изображения
1 MENU t [Image Size] t [Image Size] t желан режим.
Снимки
Когато [Aspect Ratio] (Съотношение на
изображението) е 3:2
Насоки
4912 × 3264 пиксела
За разпечатки с размер до А3+
M: 8.4M
3568 × 2368 пиксела
За разпечатки с размер до А4
S: 4.0M
2448 × 1624 пиксела
За разпечатки с размер до L/2L
4912 × 2760 пиксела
M: 7.1M
3568 × 2000 пиксела
S: 3.4M
2448 × 1376 пиксела
Насоки
За преглед на телевизор с висока
разделителна способност
Азбучен
указател
L: 14M
Меню
L: 16M
Когато [Aspect Ratio] (Съотношение на
изображението) е 16:9
Съдържание
Размер на изображение
Забележки
• Когато отпечатвате снимки, записани със съотношение 16:9, е възможно и двата края на
изображението да се отрежат.
Панорама
Размерът на изображенията се различава в зависимост от настройката на [Panorama
Direction].
(Стандартно
панорамно
изображение)
Записва изображения, като използва стандартен размер.
Вертикален: 3872 х 2160
Хоризонтален: 8192 х 1856
(Широко
панорамно
изображение)
Записва изображения с широк размер.
Вертикален: 5536 х 2160
Хоризонтален: 12416 х 1856
Забележки
• Когато отпечатвате панорамни изображения, двата края на изображението може да бъдат отрязани.
Продължава r
79BG
Изображенията се появяват по по-различен начин в зависимост от избрания режим.
Търсене по
примерни
изображения
Стандартен Широкоекранен
Изображенията могат да бъдат прегледани, когато натиснете централната част на
диска за управление.
Съдържание
z Съвети за избор на размер на изображението
Меню
Азбучен
указател
80BG
Избира съотношението на снимките.
1 MENU t [Image Size] t [Aspect Ratio] t желан режим.
Стандартно съотношение. Подходящо за разпечатки.
16:9
За преглед на телевизор с висока разделителна способност.
Забележки
• Не можете да зададете тази опция, когато използвате функцията [Sweep Panorama].
Търсене по
примерни
изображения
3:2
Съдържание
Съотношение на екрана
Меню
Азбучен
указател
81BG
Избира формат за компресиране на снимките.
1 MENU t [Image Size] t [Quality] t желан режим.
RAW (RAW)
FINE (Fine)
Формат на файла: JPEG
Когато записвате, изображението се компресира в JPEG
формат.
Тъй като компресията при настройката [Standard] е по-голяма
отколкото при настройката [Fine], размерът при [Standard] е
по-малък отколкото при [Fine].
Тази настройка ви позволява да запишете повече файлове на
един носител на запис, но качеството на изображенията ще
бъде по-лошо.
• Когато не планирате да обработвате изображенията с
вашия компютър, ви препоръчваме да изберете [Fine] или
[Standard].
STD (Standard)
Азбучен
указател
Формат на файл: RAW (Записва във формат с RAW
компресия) + JPEG
Едновременно се създават RAW и JPEG изображения. Този
режим е подходящ, когато имате нужда от два файла с
изображения - JPEG за преглед и RAW за обработка.
• Качеството на изображението е фиксирано в положение
[Fine], а размерът е фиксиран в положение [L].
Меню
RAW+J (RAW &
JPEG)
Търсене по
примерни
изображения
Формат на файла: RAW (Записва във формат с RAW
компресия.)
Този формат не извършва цифрова обработка на
изображенията. За професионални цели, изберете този
формат за обработка на изображения на компютър.
• Размерът на изображението е фиксиран в максимална
стойност. Размерът на изображението не се извежда на LCD
екрана.
Съдържание
Качество
Забележки
• Не можете да зададете тази опция в режим [Sweep Panorama].
• Не можете да прибавяте маркировка DPOF (знак за отпечатване) към изображения в RAW
формат.
• Не можете да използвате [Auto HDR] с [RAW] и [RAW & JPEG] изображения.
z RAW изображения
Файловете в RAW формат представляват сурови данни, които трябва да преминат през
цифрова обработка. RAW файлът е различен от по-често срещаните файлови формати,
като например JPEG. Той представлява суров материал, който по-късно се обработва с
професионална цел.
За да отворите RAW файл, записан с този фотоапарат, трябва да притежавате
софтуера Image Data Converter, включен в CD-ROM диска (приложен в комплекта).
С този софтуер можете да отворите и преобразувате RAW файл в обикновен
формат като например JPEG или TIFF. Също така, можете отново да настроите
баланса на бялото, наситеността на цветовете, контраста и др.
82BG
Избира посоката на въртене на фотоапарата, когато записвате панорамни
изображения.
1 MENU t [Image Size] t [Panorama Direction] t желан режим.
(Дясно)
(Надолу)
Върти фотоапарата в посоката, която сте задали.
Търсене по
примерни
изображения
(Ляво)
(Нагоре)
Съдържание
Посока на запис на панорамно изображение
Меню
Азбучен
указател
83BG
Избира формата на видеоклипа
1 MENU t [Image Size] t [File Format] t желан режим.
AVCHD
Меню
Азбучен
указател
Записва mp4 (AVC) видеоклипове. Този формат е подходящ
за качване в Интернет, прикрепяне към електронната поща
и др.
• Видеоклиповете се записват в MPEG-4 формат със скорост
от около 30 кадъра/секунда, като включват система за
прогресивно сканиране, AAC звук и mp4 формат.
• Не можете да създавате диск от видеоклиповете, записани
в този формат, като използвате приложения софтуер PlayMemories Home.
Търсене по
примерни
изображения
MP4
Записва 60i/50i или 24p/25p видеоклипове в AVCHD
формат. Този файлов формат на Sony е подходящ за преглед
на видеоклипове на телевизор с висока разделителна
способност. Можете да създавате Blu-ray Disc, AVCHD диск
или DVD-Video диск, като използвате приложения софтуер
PlayMemories Home.
• 60i/50i видеоклиповете се записват със скорост 60 полета/
секунда или съответно 50 полета/секунда. И двата вида
видеоклипове включват система за презредово сканиране,
Dolby Digital звук и AVCHD формат.
• 24p/25p видеоклиповете се записват със скорост 24 кадъра/
секунда или съответно 25 кадъра/секунда. И двата вида
видеоклипове включват система за прогресивно сканиране,
Dolby Digital звук и AVCHD формат.
Съдържание
Формат на файловете
z Проверка на 60i или 50i
За да проверите дали вашият фотоапарат е 1080 60i или 1080 50i-съвместимо
устройство, проверете от долната страна на фотоапарата за следните маркировки.
1080 60i-съвместимо устройство: 60i
1080 50i-съвместимо устройство: 50i
z Възпроизвеждане на видеоклипове на други
устройства
Този фотоапарат използва MPEG-4 AVC/H.264 High Profile за запис в AVCHD
формат. Видеоклиповете, записани с този фотоапарат в AVCHD формат, не могат да
се възпроизвеждат на следните устройства.
– Други устройства, съвместими с AVCHD формат, които не поддържат High
Profile.
– Устройства, несъвместими с AVCHD формата.
Този фотоапарат използва също MPEG-4 AVC/H.264 Main Profile за запис в MP4
формат. Поради тази причина видеоклиповете, записани с този фотоапарат в MP4
формат, не могат да се възпроизвеждат на устройства, които не поддържат MPEG-4
AVC/H.264.
84BG
Избира размера на изображението, скоростта на пренос на кадри и качеството на
изображенията за запис на видеоклипове. Колкото по-висока е скоростта на пренос на
данни (среден битрейт) в минута, толкова по-добро е качеството на изображението.
Съдържание
Настройки за записа
1 MENU t [Image Size] t [Record Setting] t желан режим.
Битрейт
Запис
Максимум
24 Mbps
Записва видеоклипове с високо качество
на картината и размер от 1920 × 1080
(60i/50i).
60i 17M(FH)*
50i 17M(FH)**
Средно 17 Mbps
Записва видеоклипове със стандартно
качество на картината и размер от 1920 ×
1080 (60i/50i).
24p 24M(FX)*
25p 24M(FX)**
Максимум
24 Mbps
Записва видеоклипове с високо качество
на картината и размер от 1920 × 1080
(24p/25p). Този режим пресъздава
атмосферата от кино лентите.
24p 17M(FH)*
25p 17M(FH)**
Средно 17 Mbps
Записва видеоклипове със стандартно
качество на картината и размер от 1920
× 1080 (24p/25p). Този режим пресъздава
атмосферата от кино лентите.
Битрейт
Запис
1440×1080 12M
Средно 12 Mbps
Записва видеоклипове с размер 1440 х
1080.
VGA 3M
Средно 3 Mbps
Записва видеоклипове с VGA размер.
Азбучен
указател
[Формат на файл]: [MP4]
Меню
60i 24M(FX)*
50i 24M(FX)**
Търсене по
примерни
изображения
[Формат на файл]:
[AVCHD]
* 1080 60i-съвместимо устройство
** 1080 50i-съвместимо устройство
Забележки
• Видеоклиповете, записани с настройката [60i 24M(FX)/50i 24M(FX)]/[24p 24M(FX)/25p 24M(FX)]
в [Record Setting] се преобразуват чрез PlayMemories Home, за да се създаде AVCHD диск. Това
преобразуване може да отнеме известно време. В допълнение, не можете да създавате диск с
оригиналното качество на изображението. Ако желаете да запазите оригиналното качество на
изображението, трябва да запазите видеоклиповете си на Blu-ray Disc.
• Когато възпроизвеждате 24p/25p видеоклипове, имате нужда от телевизор, съвместим с
24p/25p. Ако вашият телевизор не е съвместим с 24p/25p, видеоклиповете се извеждат като
60i/50i
z Проверка на 60i или 50i
За да проверите дали вашият фотоапарат е 1080 60i или 1080 50i-съвместимо
устройство, проверете от долната страна на фотоапарата за следните маркировки.
1080 60i-съвместимо устройство: 60i
1080 50i-съвместимо устройство: 50i
85BG
Регулира цветните тонове в зависимост от условията на осветеност на околната
среда.
Използвайте тази функция, когато цветните тонове на изображението не са
записани според вашите очаквания, или когато нарочно желаете да ги промените,
за да получите фотографски ефекти.
Можете фино да регулирате температурата на цветовете чрез OPTION.
За да регулирате баланса на бялото спрямо определен източник на светлина, вижте
обяснението за всеки от режимите.
AWB (Автоматичен
баланс на бялото)
(Дневна светлина)
(Сянка)
Азбучен
указател
(Флуоресцентно
осветление:
студено бяло)
Меню
(Облачно)
(Осветление от
електрическа крушка)
(Флуоресцентно
осветление:
топло бяло)
Фотоапаратът автоматично разпознава
светлинния източник и регулира температурата
на цветовете.
Ако изберете опция, подходяща за специфичния
източник на светлина, цветните тонове се
регулират спрямо този източник (предварително
зададен баланс на бялото).
Търсене по
примерни
изображения
1 MENU t [Brightness/Color] t [White Balance] t желан режим.
Съдържание
Баланс на бялото
(Флуоресцентно
осветление:
дневно бяло)
(Флуоресцентно
осветление:
дневна светлина)
(Светкавица)
Регулира температурата на цветовете в
(Температура на
цветовете/Филтър) зависимост от източника на светлина. Постига
ефекта на CC (Компенсация на цветовете)
филтрите във фотографията.
(Потребителска
настройка)
(Задаване на
потребителска
настройка)
Позволява ви да използвате настройката за
баланса на бялото, запазена в [Custom Setup].
Запазва основния баланс на бялото (Задаване на
потребителска настройка)
Забележки
• [Auto WB] се избира, когато използвате функциите:
– [Intelligent Auto]
– [Superior Auto]
– [Scene Selection]
Продължава r
86BG
Цветовете на обекта се влияят от светлинните условия.
Цветовите тонове се настройват автоматично, но въпреки това можете ръчно да ги
настроите с помощта на функцията [White Balance].
Време/
осветление
Дневна
светлина
Флуоресцентно Осветление от
електрическа
осветление
крушка
Синкава
Зеленикава
Червеникава
1 MENU t [Brightness/Color] t [White Balance] t желан режим.
Меню
Фина настройка на цветните тонове
Търсене по
примерни
изображения
Характеристики Бяла
(стандартна)
на светлината
Облачно
Съдържание
z Ефекти на осветлението
2 Ако е необходимо, OPTION t настройте цветните тонове, като
натиснете долната/горната/дясната/лявата част на диска за
управление.
Температура на цветовете/Филтър
Азбучен
указател
ожете да регулирате цветните тонове към G (зелено), M (магента), А (кехлибар) или
М
В (синьо).
1 MENU t [Brightness/Color] t [White Balance] t [C.Temp./Filter].
2 OPTION t изберете желаните цветни тонове, като завъртите диска
за управление.
Колкото по-голяма е цифрата, толкова по-червеникаво е изображението; колкото
по-малка е цифрата, толкова по-синкаво е изображението.
3 Регулирайте температурата на цветовете, като натиснете горната/
долната/дясната/лявата част на диска за управление.
Продължава r
87BG
1 MENU t [Brightness/Color] t [White Balance] t [Custom Setup].
2 Придържайте фотоапарата, така че бялата област да покрива изцяло
фокусната област в центъра, и натиснете бутона на затвора.
Съдържание
Потребителска настройка за баланса на бялото
атворът щраква и зададените стойности (температура на цветовете и цветен филтър)
З
се извеждат.
Можете фино да регулирате цветните тонове чрез OPTION.
Търсене по
примерни
изображения
3 За да изведете потребителската настройка за баланса на бялото,
натиснете бутона MENU t [Brightness/Color] t [White Balance] t
[Custom].
Забележки
Меню
• Ако използвате светкавицата, когато натискате бутона на затвора, зададената настройка за баланс
на бялото се регистрира като светлината от светкавицата също се взема под внимание. Записвайте
изображения с помощта на светкавицата и при по-късни записи.
• Съобщението “Custom WB error” показва, че стойността е по-голяма от очаквания обхват, когато
използвате светкавицата при близък обект или когато в рамката се намира обект с ясни цветове.
Ако регистрирате тази стойност, индикаторът
в дисплея с информация за записа на екрана
става жълт. Mожете да записвате, но ви препоръчваме отново да зададете баланса на бялото, за да
получите по-правилна стойност за настройката.
Азбучен
указател
88BG
Избира режима на измерване, който задава коя част на обекта да се измерва, за да
се определи експонацията.
1 MENU t [Brightness/Color] t [Metering Mode] t желан режим.
Докато акцентира в центъра на екрана, този режим измерва
средната осветеност на целия екран (Измерване в центъра).
(Точково
измерване)
Този режим измерва светлината само
в центъра (Точково измерване). Той е
подходящ за снимане на осветени отзад
обекти или когато между обекта и фона
съществува силен контраст.
Поставете крос сензора при
точковото измерване върху обекта.
Меню
(Централно)
Търсене по
примерни
изображения
(Множествено) Този режим измерва светлината за всяка област, като разделя
областта на по-малки части и определя точната експонация
на целия екран (Множествено измерване).
Съдържание
Режим на измерване
Забележки
Азбучен
указател
• Ако зададете [Metering Mode] в положение, различно от [Multi], функцията [Face Detection] не
може да се използва.
• Опцията [Multi] се избира при следните функции:
– При запис на видеоклипове
– [Intelligent Auto]
– [Superior Auto]
– [Scene Selection]
– Функцията за приближение на фотоапарата
– [Smile Shutter]
89BG
Регулира количеството светлина от светкавицата на стъпки от 1/3 EV в обхват от
-2.0 EV до +2.0 EV. Компенсацията на светкавицата променя само количеството
светлина от светкавицата. Корекцията на експонацията променя количеството
светлина от светкавицата заедно със скоростта на затвора и диафрагмата.
Съдържание
Компенсация на светкавицата
1 Натиснете бутона (Изваждане на светкавицата), за да я извадите.
Ако изберете по-висока стойност (към страната +), нивото на светкавицата се увеличава
и изображението изсветлява. Ако изберете по-малка стойност (към страната -), нивото
на светкавицата намалява и изображението става по-тъмно.
Забележки
Меню
• Не можете да използвате [Flash Comp.] със следните функции:
– [Intelligent Auto]
– [Superior Auto]
– [Scene Selection]
– [Sweep Panorama]
– [Bracket: Cont.]
• Ако обектът се намира извън максималния обхват на светкавицата, по-големият ефект на
светкавицата може да се окаже незабележим поради ограниченото количество светлина. Ако
обектът е твърде близо, по-слабият ефект на светкавицата може да остане незабележим.
Търсене по
примерни
изображения
2 MENU t [Brightness/Color] t [Flash Comp.] t желана стойност.
z Съвети за регулиране на осветеността, когато снимате хора
Азбучен
указател
• При нощни портретни снимки е важно да балансирате
осветеността на хората, които се намират на тъмен
фон. Можете да регулирате осветеността на човешката
фигура, която се намира в близост до фотоапарата, като
променяте интензитета на светлината от светкавицата.
• Ако обектът се намира твърде далеч от светкавицата
и след извършване на настройката все още е твърде
тъмен, се преместете по-близо до него.
90BG
Поправя осветеността или контраста.
1 MENU t [Brightness/Color] t [DRO/Auto HDR] t желан режим.
(Изключена)
Не използва [DRO/Auto HDR].
Забележки
Меню
(Автоматичен Записва 3 изображения с различна експонация и след това
наслагва светлите части на недостатъчно експонираното
HDR)
изображение и тъмните области на преекспонираното
изображение, за създаде снимка с богато преливане.
Записва се едно изображение с правилна експонация и едно
изображение с насложени области.
Търсене по
примерни
изображения
(Оптимизиране Фотоапаратът анализира контраста на светлите и тъмни
на динамичния
места между обекта и фона, което довежда до оптимално
обхват)
ниво на осветеността и нюанса на изображението.
Съдържание
DRO/Auto HDR
• Можете да изберете [DRO/Auto HDR] само при следните режими:
– [Manual Exposure] (Ръчна експонация);
– [Shutter Priority] (Приоритет на скоростта на затвора);
– [Aperture Priority] (Приоритет на диафрагмата);
– [Program Auto] (Автоматично програмиране);
Поправя осветеността на изображението (DRO: Dynamic Range Optimizer).
Азбучен
указател
D-Range Opt. (Оптимизиране на динамичния обхват)
1 MENU t [Brightness/Color] t [DRO/Auto HDR] t [D-Range Opt.].
2 OPTION t желана стойност.
(Автоматична
настройка)
Lv1 – Lv5
Автоматично поправя осветеността.
Оптимизира нюансите в записаното изображение за всяка
област на изображението. Изберете оптимално ниво между
Lv1 (слабо) и Lv5 (силно).
Забележки
• Опцията [Auto] се избира, когато използвате функциите:
– [Intelligent Auto]
– [Superior Auto]
– [Portrait], [Landscape], [Macro], [Sport Action] в [Scene Selection]
• Когато записвате с функцията за оптимизиране на динамичния обхват, изображението може да
съдържа смущения. Изберете правилното ниво, като проверите записаното изображение особено
в случаите, когато засилвате ефекта.
Продължава r
91BG
1 MENU t [Brightness/Color] t [DRO/Auto HDR] t [Auto HDR].
2 OPTION t желана стойност.
1.0 EV – 6.0 EV
Задава разликата в експонацията спрямо контраста на
обекта. Изберете оптималното ниво между 1.0 EV (слабо) и
6.0 EV (силно).
Търсене по
примерни
изображения
Автоматично поправя разликата в експонацията.
(Автоматична
промяна на
експонацията)
Съдържание
Автоматичен висок динамичен обхват
Разширява обхвата (отсенките), за да можете да записвате светлите и тъмните
части с правилна осветеност (HDR: Висок динамичен обхват). Записва се едно
изображение с правилна експонация и едно изображение с насложени области.
Забележки
Меню
Азбучен
указател
• Не можете да започнете следващ запис, докато процесът по запазване не приключи напълно.
• Не можете да използвате тази функция с [RAW] и [RAW & JPEG] изображения.
• Тъй като затворът се освобождава 3 пъти, за да се получи 1 снимка, внимавайте за следното:
– Използвайте тази функция, когато обектът е неподвижен и е с отворени очи.
– Не променяйте композицията на снимката.
• Възможно е да не получите желания ефект в зависимост от разликата между осветеността на
обекта и условията на запис.
• Когато използвате светкавица, функцията е с незначителен ефект.
• Когато контрастът на сцената е нисък или при значително трептене на фотоапарата, или когато
обектът е замъглен, е възможно да не получите добри HDR изображения. Ако фотоапаратът
разпознае подобна ситуация, записаното изображение се извежда с индикацията
, която
ви информира за това. Запишете пак изображението, като композирате отново и внимавате за
наличието на смущения.
92BG
Можете да записвате с ефект на филтри, за да получите различни текстури.
1 MENU t [Brightness/Color] t [Picture Effect] t желан режим.
(Изключен)
(Поп цветове)
Създава изображения с висок контраст
и абстрактен вид, като подчертава
силно основните цветове или в
черно-бяло.
Можете да изберете основни цветове
или черно-бяло чрез OPTION.
Пресъздава вида на стара снимка с
цветни тонове от вида сепия и нисък
контраст.
(Техника мек
висок ключ)
Създава изображение с посочената
атмосфера: светла, прозрачна, ефирна,
нежна, мека.
(Частичен
цвят)
Създава изображения, в които се
запазва определен цвят, а останалите
цветове се преобразуват в черно-бели.
Можете да изберете цвят чрез OPTION.
(Едноцветен
висок контраст)
Създава изображение с висок контраст
в черно-бяло.
Азбучен
указател
(Ретро
снимка)
Създава изображения с ярки цветове,
като подсилва цветните тонове.
Меню
(Постеризация)
Търсене по
примерни
изображения
(Ломография)
Функцията за картинен ефект не се
използва.
Създава снимка със затъмнени краища
и ясно изразени цветове като при запис
с ломо фотоапарат.
Можете да задавате цветните тонове
чрез OPTION.
Съдържание
Картинен ефект
Продължава r
93BG
(HDR картина)
Създава изображение с вид на картина,
като подчертава цветовете и детайлите.
Фотоапаратът освобождава затвора
три пъти. Можете да зададете
интензитета на ефекта чрез OPTION.
(Богати
монохромни
тонове)
Създава изображение, като подчертава
яркостта на обекта и разфокусира
фона. Този ефект е често срещан при
снимки на миниатюрни модели.
Можете да изберете областта, която
ще фокусирате, чрез OPTION.
Фокусът в другите области е значително намален.
Азбучен
указател
Забележки
• Можете да използвате функцията [Picture Effect] само със следните режими:
– [Manual Exposure] (Ръчна експонация)
– [Shutter Priority] (Приоритет на скоростта на затвора)
– [Aperture Priority] (Приоритет на диафрагмата)
– [Program Auto] (Автоматично програмиране)
• Не можете да използвате функцията [Picture Effect] с [RAW] и [RAW & JPEG] изображения.
• Ефектите [Toy Camera] и [Miniature] не работят при използване на функцията за приближение на
фотоапарата.
• Когато изберете [Partial Color], в зависимост от обекта е възможно изображенията да не се запазят
в избрания цвят.
• Не можете да проверявате следните ефекти на екрана за запис, защото фотоапаратът все още
обработва изображението, което току-що сте заснели. Също така не можете да записвате друго
изображение, докато обработката не приключи. Не можете да използвате тези ефекти при запис
на видеоклипове.
– [Soft Focus]
– [Rich-tone Mono.]
– [Miniature]
• В настройките на [HDR Painting] и [Rich-tone Mono.], затворът се освобождава 3 пъти, за да
запечата 1 снимка. Внимавайте за следното:
– Използвайте тази функция, когато обектът е неподвижен и е с отворени очи.
– Не променяйте композицията на снимката.
Когато контрастът на сцената е нисък или при значително трептене на фотоапарата, или когато
обектът е замъглен, е възможно да не получите добри HDR изображения. Ако фотоапаратът
,
разпознае подобна ситуация, записаното изображение се извежда с индикацията
/
която ви информира за това. Запишете пак изображението, като композирате отново и внимавате
за наличието на смущения.
Меню
(Миниатюра)
Създава черно-бяло изображение с
богата градация и пресъздаване на
детайлите. Фотоапаратът освобождава
затвора три пъти.
Съдържание
Създава изображение с ефект на мека
светлина.
Можете да зададете интензитета на
ефекта чрез OPTION.
Търсене по
примерни
изображения
(Мек фокус)
94BG
Съдържание
Творчески стил
Позволява ви да избирате начин на обработка на изображението.
Можете регулирате експонацията (скорост на затвора и диафрагма) според вашите
желания с помощта на [Creative Style] за разлика от [Scene Selection], където
фотоапаратът преценява експонацията.
1 MENU t [Brightness/Color] t [Creative Style] t желан режим.
(Стандартна За запис на различни сцени с богати нюанси и красиви
цветове.
настройка)
(Живи
цветове)
Търсене по
примерни
изображения
2 Когато желаете да регулирате контраста, наситеността или
остротата, OPTION t желана настройка.
Наситеността и контрастът се увеличават, за да запишете
невероятни изображения с богати цветове като например
цветя, пролетна зеленина, синьо небе или океански гледки.
(Пейзаж)
Наситеността, контрастът и остротата се увеличават, за да
запишете жива и свежа картина. Отдалечените пейзажи също
се подчертават.
(Залез)
За запис на прекрасната червенина на залязващото слънце.
(Черно-бяло) За запис на изображения в черно и бяло.
Азбучен
указател
За запис на меки цветове на човешка кожа. Идеален за запис
на портретни снимки.
Меню
(Портрет)
За всяка възможност на опцията [Creative Style] можете да регулирате опциите
(Контраст), (Наситеност) и
(Острота).
(Контраст)
Колкото по-висока е стойността, толкова по-ясна е разликата
между светлите и тъмните участъци, което ще се отрази като
цяло на изображението.
(Наситеност)
Колкото по-висока е избраната стойност, толкова по- живи
са цветове. Когато изберете по-ниска стойност, цветовете на
изображението са по-спокойни и меки.
(Острота)
Регулира остротата. Колкото по-висока е стойността, толкова
по-ясни са контурите на изображението; колкото по-ниска е
избраната стойност, толкова по-меки са контурите.
Забележки
• Когато изберете [Black & White], не можете да регулирате наситеността.
• Опцията [Standard] се избира, когато използвате функциите:
– [Intelligent Auto]
– [Superior Auto]
– [Scene Selection]
– [Picture Effect] (освен за [Off])
95BG
Позволява ви да избирате нежелани изображения за изтриване.
1 MENU t [Playback] t [Delete] t желан режим.
Multiple Img.
(Няколко
изображения)
Изтрива избраните изображения. Натиснете централната част
на диска за управление, за да изберете OK.
All AVCHD view
files (Всички
AVCHD файлове)
Търсене по
примерни
изображения
Изтрива всички изображения в избраната папка или всички
All In Folder
(Всички в папката) видеоклипове в AVCHD формат.
Съдържание
Изтриване
Забележки
Меню
• Можете да изберете до 100 изображения.
z За да изтриете изображение
По-лесно е да изтриете изображение, изведено на екрана, като изберете
с функционалните бутони (стр. 31).
(Изтриване)
Азбучен
указател
96BG
Избира вида на изображенията, които да възпроизвеждате.
1 MENU t [Playback] t [Still/Movie Select] t желан режим.
Извежда снимки по папка
Folder View(MP4)
(Преглед на
папка(MP4))
Извежда MP4 видеоклипове по папка.
AVCHD View
(AVCHD преглед)
Извежда само AVCHD видеоклипове.
Търсене по
примерни
изображения
Folder View(Still)
(Преглед на
папка(Снимки))
Съдържание
Избор на снимка/видеолип
Меню
Азбучен
указател
97BG
Автоматично възпроизвежда поредица от изображения.
Възпроизвежда триизмерни изображения в последователност, когато към
фотоапарата има свързан 3D-съвместим телевизор.
Съдържание
Изреждане на изображения в
последователност
1 MENU t [Playback] t [Slide Show] t желан режим t OK.
On
Възпроизвежда изображенията в непрекъсната поредност.
Off
След като всички изображения се възпроизведат,
изреждането спира.
Търсене по
примерни
изображения
Repeat (Повторно възпроизвеждане)
Interval (Интервал)
1 Sec
Задава интервала за извеждане между изображенията.
Меню
3 Sec
5 Sec
10 Sec
30 Sec
Image Type (Вид на изображението)
Възпроизвежда всички снимки като нормални изображения
Display 3D Only
Възпроизвежда само триизмерните изображения.
Азбучен
указател
All (Всички)
Забележки
• Не можете да зададете режим на пауза при изреждането на изображения. За да спрете
изреждането, натиснете централната част на диска за управление.
• Можете да изреждате изображения в последователност, когато зададете [Still/Movie Select] само
в положение [Folder View (Still)].
• Панорамното изображение се извежда изцяло. За да преглеждате панорамни изображения,
първо спрете изреждането им, като натиснете централната част на диска за управление,
докато изображението е изведено.
• Не можете да записвате триизмерни изображения с този фотоапарат.
98BG
Съдържание
Избор за печат
Можете да изберете кои снимки от картата-памет да отпечатате и колко копия да
направите.
(Знак за отпечатване)
До отбелязаните изображения се извежда знакът
(DPOF: Цифров формат за ред на отпечатване).
1 MENU t [Playback] t [Specify Printing] t желана настройка.
Търсене по
примерни
изображения
DPOF Setup (DPOF настройка)
Multiple Img.
Изчиства всички DPOF знаци.
Date Imprint (Отпечатване на дата)
On
Off
.
Меню
Cancel All
Избира изображения за отпечатване.
1
Изберете изображение и натиснете централната част
на диска за управление. За да отмените избора на
изображение, изберете отново изображението със знака
2
Повторете операцията за всички изображения, които
желаете да отпечатате.
Включва или изключва отпечатването на дата върху
изображения, отбелязани с DPOF знак.
Азбучен
указател
Забележки
• Не можете да прибавяте DPOF маркировки към следните файлове:
– Видеоклипове
– RAW изображения
• Можете да прибавите DPOF знаци за максимум 999 изображения.
• DPOF регистрацията не се изчиства след като отпечатването приключи. Препоръчваме ви да
изчистите маркировките за отпечатване след като отпечатате снимките.
• Можете да изберете до 100 изображения едновременно.
99BG
Изберете броя на изображенията, които да се изведат в индекс екрана.
1 MENU t [Playback] t [Image Index] t желан режим.
Извежда 6 изображения.
12 images (12
изображения)
Извежда 12 изображения.
Търсене по
примерни
изображения
6 images (6
изображения)
Съдържание
Индекс с изображения
z Извеждане на желана папка
Меню
За да изберете желана папка, изберете лентата от лявата
страна на индекс екрана с изображения, след това натиснете
горната/долната част на диска за управление. Можете да
промените режима на преглед, като натиснете центъра на
диска за управление.
Азбучен
указател
100BG
Можете да проверите фокуса, като увеличите част от изображението на екрана.
1 MENU t [Playback] t [ Enlarge Image].
2 Регулирайте скалата на увеличение, като завъртите диска за
управление.
Забележки
• Не можете да увеличавате видеоклипове.
• Докато възпроизвеждате панорамни изображения, първо задайте режим на пауза, след което
увеличете изображението.
Търсене по
примерни
изображения
3 Изберете частта, която желаете да увеличите, като натиснете
горната/долната/дясната/лявата част на диска за управление.
4 За да отмените операцията, изберете .
Съдържание
Увеличаване на изображение
z Скала на увеличение
Размер на изображението Скала на увеличение
L
Прибл. ×1.0 – ×13.6
M
Прибл. ×1.0 – ×9.9
S
Прибл. ×1.0 – ×6.8
Меню
Скалата на увеличение зависи от размера на изображението.
Азбучен
указател
101BG
Завърта снимката в посока, която е обратна на часовниковата стрелка. Използвайте
тази опция, за да изведете изображение с хоризонтална ориентация във вертикално
положение. След като веднъж завъртите изображението, то се възпроизвежда така,
дори ако изключите захранването.
Търсене по
примерни
изображения
1 MENU t [Playback] t [Rotate].
2 Натиснете централната част на диска за управление.
Съдържание
Въртене
зображението се завърта в посока, която е обратна на посоката на движение на
И
часовниковата стрелка. Изображението се завърта при всяко натискане на центъра.
Меню
Забележки
• Не можете да въртите следните файлове:
– Видеоклипове
– Защитени изображения
• Възможно е да не успеете да завъртите изображения, записани с други фотоапарати.
• Когато преглеждате изображения на компютър, в зависимост от софтуера е възможно
информацията за въртенето да не се отрази.
Азбучен
указател
102BG
Защитава записаните изображения от случайно изтриване.
Регистрираните изображения се извеждат с маркировката .
1 MENU t [Playback] t [Protect] t желан режим.
Задава или отменя защитата за избраните изображения.
Натиснете централната част на диска за управление, за да
изберете OK.
Cancel All Images Отменя защитата на всички снимки.
(Отмяна на всички
снимки)
Cancel All AVCHD
view files (Отмяна
на всички AVCHD
файлове)
Отменя защитата за всички AVCHD видеоклипове.
Азбучен
указател
Забележки
• Можете да защитите до 100 изображения наведнъж.
Меню
Отменя защитата за всички видеоклипове (MP4).
Cancel All
Movies(MP4)
(Отмяна на всички
видеоклипове
(MP4))
Търсене по
примерни
изображения
Multiple Img.
(Няколко
изображения)
Съдържание
Защита
103BG
Регулира силата на звука за видеоклиповете на 8 стъпки.
1 MENU t [Playback] t [Volume Settings] t желана настройка.
Съдържание
Настройка на силата на звука
z Регулиране на силата на звука при възпроизвеждане
Търсене по
примерни
изображения
Екранът [Volume Settings] се извежда, когато натиснете долната част на диска за
управление, докато възпроизвеждате видеоклипове.
Можете да регулирате силата на звука, докато слушате реалния звук.
Меню
Азбучен
указател
104BG
Поправя или не експонацията, когато натиснете бутона на затвора наполовина.
On
Не поправя експонацията, когато натиснете бутона на затвора
наполовина. Използвайте този режим, когато желаете да
регулирате фокуса и експонацията отделно. Фотоапаратът
продължава да регулира фокуса при запис в [Cont. Shooting]
или в режим [Spd. Priority Cont.].
Забележки
Меню
• Когато [Autofocus Mode] е зададен в положение [Continuous AF], настройката [Off] за [AEL w/ shutter] е невалидна и фотоапаратът поправя експонацията за първото изображение, когато натиснете
бутона на затвора наполовина. В режим [Cont. Shooting] или [Spd. Priority Cont.] фотоапаратът
продължава да регулира експонацията за оставащите изображения.
• Когато функцията [AEL toggle] е програмирана към функционалния бутон В чрез [Custom Key
Settings], операциите с функционалния бутон В ще бъдат с приоритет пред настройките за [AEL
w/ shutter].
Търсене по
примерни
изображения
Off
Поправя експонацията, когато натиснете бутона на затвора
наполовина.
Съдържание
AEL с включване на затвора
Азбучен
указател
105BG
Помощната лампичка за автофокусиране излъчва плътна светлина, която ви
помага да фокусирате по-лесно върху обект в тъмна среда.
Червената светлина от лампичката позволява на фотоапарата да фокусира лесно,
когато натиснете бутона на затвора наполовина, докато фокусът се заключи.
Съдържание
Помощна лампичка за автофокусиране
1 MENU t [Setup] t [AF Illuminator] t желана настройка.
Помощната лампичка за автофокусиране се използва.
Off
Помощната лампичка за автофокусиране не се използва.
Забележки
Меню
• Не можете да използвате помощната лампичка за автофокусиране, когато:
– [Autofocus Mode] е зададен в положение [Continuous AF].
– в [Scene Selection] са избрани режими [Landscape], [Nigh Scene] или [Sports Action]
– сте избрали [Sweep Panorama].
– записвате видеоклипове.
– използвате А-байонет обективи (продават се отделно)
• Когато използвате помощната лампичка за автофокусиране, настройката за [Autofocus Area] не
е валидна и областта на автофокуса се извежда с пунктирана линия. Автофокусът се задава с
приоритет за централната област.
Търсене по
примерни
изображения
Auto
Азбучен
указател
106BG
Когато използвате светкавицата, тя светва два или повече пъти преди записа, за
да намали ефекта “червени очи”.
1 MENU t [Setup] t [Red Eye Reduction] t желана настройка.
Светкавицата винаги светва, за да намали ефекта на
червените очи.
Off
Функцията за намаляване на ефекта на червените очи не се
използва.
Забележки
Меню
• Не можете да използвате функцията [Red Eye Reduction] със следните функции.
– [Hand-held Twilight] или [Anti Motion Blur] в режим [Scene Selection]
– [Rear Sync.] в режим [Flash Mode]
– [Smile Shutter]
– [Sweep Panorama]
• Възможно е функцията [Red Eye Reduction] (намаляване на ефекта “червени очи”) да не постигне
желания ефект. Това зависи от индивидуалните различия и от условията, при които се извършва
снимането - например разстояние до обекта, както и дали обектът е погледнал настрани при
предварителното светване на светкавицата.
Търсене по
примерни
изображения
On
Съдържание
Намаляване на ефекта “червени очи”
z Каква е причината за феномена “червени очи”?
Фотоапарат
Око
Азбучен
указател
В тъмна среда зениците се разширяват. Светкавицата се отразява от кръвоносните
съдове в окото (ретината) и причинява ефекта “червени очи”.
Ретина
107BG
Задава дали да извеждате изображението с ефект на компенсация на
експонацията, баланс на бялото, [Creative Style] или [Picture Effect] на LCD
екрана.
1 MENU t [Setup] t [Live View Display] t желана настройка.
Извежда изображенията с приложените ефекти.
Setting Effect OFF
Не извежда изображенията с приложените ефекти.
Тази настройка ще ви позволи да се концентрирате върху
композицията на снимката, тъй като обектът ще изглежда на
екрана такъв, както е.
Изображенията се извеждат винаги с подходяща осветеност,
когато сте задали режим [Manual Exposure].
Търсене по
примерни
изображения
Setting Effect ON
Съдържание
Преглед на моментните настройки
Забележки
Меню
• Можете да изберете [Setting Effect OFF] само в следните режими на запис:
– [Manual Exposure]
– [Shutter Priority]
– [Aperture Priority]
– [Program Auto]
• Когато зададете [Live View Display] в положение [Setting Effect ON], е възможно проверката на
композицията да ви затрудни, защото моментният дисплей може да е твърде тъмен или твърде светъл.
Ако това се случи, задайте настройката за [Live View Display] в положение [Setting Effect OFF]
Азбучен
указател
108BG
Съдържание
Автоматичен преглед
Можете да проверите записаното изображение на LCD екрана веднага след записа.
Можете да промените изведеното време.
1 MENU t [Setup] t [Auto Review] t желана настройка.
5 Sec
Извежда се за зададеното време.
Избирането на (Увеличаване на изображението) ви
позволява да проверите увеличеното изображение.
Търсене по
примерни
изображения
10 Sec
2 Sec
Off
Не се извежда.
Забележки
Меню
• В режим на автоматичен преглед изображението няма да се изведе във вертикална позиция, дори ако
зададете [Playback Display] в положение [Auto Rotate].
• Дори ако зададете [Grid Line] в положение, различно от [Off], когато записвате панорамни
изображения, насочващите линии не се извеждат в режим на автоматичен преглед.
• в зависимост от настройката е възможно е необработеното изображение временно да се изведе преди
реалното изображение - например [DRO/Auto HDR], [Soft Skin Effect] и [Lens Comp.: Distortion].
Азбучен
указател
109BG
Можете да изведете или да скриете насочващите линии. Те ви помагат да
композирате по-лесно изображенията.
1 MENU t [Setup] t [Grid Line] t желана настройка.
Square Grid
Разделя екрана на квадрати, което позволява по-лесното
хоризонтално композиране на снимката. Този режим е
подходящ за определяне на качеството на композицията,
когато снимате пейзажи, близки планове или дублирани
изображения.
Diag. + Square
Grid
Поставя обекта върху диагоналната насочваща линия, което
може да изразява оживление или силно чувство.
Off
Скрива насочващите линии.
Кадърът, който се появява, когато зададете [Grid Line]
в положение [Off], ще покаже до каква степен обектът
се помества в рамката при запис на видеоклипове.
Това ви позволява да променяте композицията преди
да започнете да записвате видеоклиповете.
Азбучен
указател
z Проверка на кадъра за запис на видеоклипове
Меню
Поставя основния обект в близост до една от насочващите
линии, които разделят изображението на третини, и спомага
за добре балансирана композиция.
Търсене по
примерни
изображения
Rule of 3rds Grid
Съдържание
Насочващи линии
Кадър за видеоклип
110BG
Подчертава контурите на фокусния обхват с определен цвят при ръчно
фокусиране. Тази функция е полезна при макро или портретни снимки, за
които е необходимо по-фино фокусиране.
Съдържание
Ниво на подчертаване
1 MENU t [Setup] t [Peaking Level] t желана настройка.
Задава високо ниво на подчертаване.
Mid (Средно)
Задава средно ниво на подчертаване.
Low (Слабо)
Задава слабо ниво на подчертаване.
Off (Изключено)
Не използва ниво на подчертаване.
Търсене по
примерни
изображения
High (Силно)
Забележки
Меню
• Тъй като фотоапаратът преценява, че някои области са на фокус, нивото на подчертаване се
различава в зависимост от обекта, условията на записа или обектива, които използвате.
• Контурите във фокусното разстояние не се подчертават, когато фотоапаратът е свързан чрез HDMI
кабел.
Азбучен
указател
111BG
Задава цвета, който да се приложи при функцията за подчертаване в режим на
ръчно фокусиране.
1 MENU t [Setup] t [Peaking Color] t желана настройка.
Подчертава белия цвят.
Red (Червен)
Подчертава червения цвят.
Yellow (Жълт)
Подчертава жълтия цвят.
Забележки
Търсене по
примерни
изображения
White (Бял)
Съдържание
Цвят за подчертаване
• Тази опция не е достъпна, ако опцията [Peaking Level] е зададена в положение [Off].
Меню
Азбучен
указател
112BG
Включва или изключва функцията за приближение за ясно изображение, когато
използвате функцията за приближение на фотоапарата (стр. 49). Приближава
изображението с по-добро качество отколкото при цифрово приближение.
1 MENU t [Setup] t [Clear Image Zoom] t желана настройка.
Използва функцията за приближение за ясно изображение.
Off
Не използва функцията за приближение за ясно изображение.
Забележки
Меню
• Не можете да използвате [Clear Image Zoom] със следните функции:
– [Sweep Panorama]
– [Smile Shutter]
– [RAW] или [RAW & JPEG] в [Quality]
• Функцията [Clear Image Zoom] не работи при запис на видеоклип.
• Не можете да използвате [Clear Image Zoom], когато [Drive Mode] е зададен в положение [Cont.
Shooting] или [Bracket: Cont.]. Дори когато [Clear Image Zoom] е зададен в положение [On],
фотоапаратът автоматично превключва функцията за приближение в положение [Digital Zoom].
Търсене по
примерни
изображения
On
Съдържание
Приближение за ясно изображение
Азбучен
указател
113BG
Включва или изключва функцията за цифрово приближение, когато използвате
функцията за приближение на фотоапарата (стр. 49).
Приближава изображението повече отколкото при настройката за приближение за
ясно изображение, но качеството се влошава. Тази функция работи и при запис на
видеоклипове.
On
Използва функцията [Digital Zoom].
Ако желаете да използвате по-голямо увеличение независимо
от влошаването на качеството на изображението, задайте
опцията в положение [On].
Off
Не използва функцията [Digital Zoom].
Меню
Забележки
• Не можете да използвате [Digital Zoom] със следните функции:
– [Sweep Panorama]
– [Smile Shutter]
– [RAW] или [RAW & JPEG] в [Quality]
Търсене по
примерни
изображения
1 MENU t [Setup] t [Digital Zoom] t желана настройка.
Съдържание
Цифрово приближение
Азбучен
указател
114BG
Задава или изключва таймер с 3-секундно отлагане, когато LCD екранът е
наклонен на около 180 градуса.
1 MENU t [Setup] t [Self-portrait Self-timer] t [On].
Автоматично задава таймер с 3-секундно отлагане, когато
LCD екранът е наклонен на около 180 градуса.
Off
Избира режим на запис според избрания режим на работа.
Избира опция, когато не използвате таймера и задава режима
на работа в положение [Single Shooting].
2 Наклонете LCD екрана на 180 градуса нагоре.
Търсене по
примерни
изображения
On
Съдържание
Таймер за самопортрет
Меню
3 Натиснете бутона на затвора.
Затворът се освобождава след 3 секунди.
Азбучен
указател
Забележки
• Лампичката на таймера за самопортрет не светва.
• Не можете да използвате [Self-portrait Self-timer] със следните функции:
– при запис на видеоклип
– с настройка [Hand-held Twilight], [Anti Motion Blur] в [Scene Selection]
– [Sweep Panorama]
– [Smile Shutter]
– [Auto HDR]
– [Soft Focus], [HDR Painting], [Rich-tone Mono], [Miniature] в [Picture Effect]
• Променете настройката за [AF Illuminator], ако светлината от помощната лампичка
за автофокусиране е твърде ярка при записа.
• Можете да използвате светкавицата, но внимавайте да не гледате директно към нея
от близко разстояние.
115BG
1 MENU t [Setup] t [S. Auto Image Extract.] t желана настройка.
Auto
Запазва 1 подходящо изображение, избрано от фотоапарата.
Off
Запазва всички изображения.
Меню
Забележки
• Дори когато зададете [S. Auto Image Extract] в положение [Off] с режим [Hand-held Twilight],
избран за разпознатата сцена, ще се запази само едно изображение.
• Когато функцията [Auto Object Framing] (Автоматично кадриране на обект) е включена, ще се
запишат 2 изображения, дори ако да зададете [S. Auto Image Extract.] в положение [Auto].
Търсене по
примерни
изображения
Запазва или не всички изображения, които са записани продължително в режим
[Superiour Auto] (Допълнителни автоматични настройки).
Съдържание
S. Auto Image Extract.
(Прехвърляне на изображения
в режим на допълнителни
автоматични настройки)
Азбучен
указател
116BG
1 MENU t [Setup] t [MF Assist] t желана настройка.
2 Завъртете пръстена за фокусиране, за да регулирате фокуса.
• В режим [DMF] (Директно ръчно фокусиране), регулирайте фокуса, като използвате опцията
за автоматично фокусиране, и завъртете пръстена за фокусиране, докато бутонът на затвора е
натиснат наполовина.
On (Включен)
Увеличава изображението. Можете да зададете времето, за
което изображението ще се извежда увеличено, с помощта на
[MF Assist Time]. За да приключите увеличаването, изберете .
Off (Изключен)
Не увеличава изображението.
Меню
Забележки
• Не можете да използвате [MF Assist], докато записвате видеоклипове.
• Когато прикрепите А-байонет обективи (продават се отделно), натискането на
бутон) ще увеличи изображението.
Търсене по
примерни
изображения
зображението се увеличава 4.8 пъти. Можете да увеличавате изображението до 9.6
И
пъти.
Съдържание
Помощ при ръчно фокусиране
Автоматично увеличава изображението на екрана, за да извършвате по-лесно
ръчното фокусиране. Тази опция работи в режими [Manual Focus] или [DMF].
(функционален
Азбучен
указател
117BG
Задава продължителността на времето, за което изображението ще бъде изведено в
разширен формат от функцията [MF Assist].
Съдържание
Продължителност на помощ
при ръчно фокусиране
1 MENU t [Setup] t [MF Assist Time] t желана настройка.
Увеличава дисплея, докато не изберете
5 Sec
Увеличава изображението за 5 секунди.
2 Sec
Увеличава изображението за 2 секунди.
.
Търсене по
примерни
изображения
No Limit
Забележки
Меню
• Тази опция не може да бъде зададена, когато настройката [MF Assist] е зададена в положение [Off].
• Тази опция работи само за Е-байонет обективи.
Азбучен
указател
118BG
Начинът, по който са представени цветовете чрез комбинация от цифри или гамата
от възпроизвежданите цветове, се нарича “цветова гама”. Можете да промените
цветовата схема в зависимост от целите ви.
1 MENU t [Setup] t [Color Space] t желана настройка.
Adobe RGB
Това е стандартна цветова схема за цифрови фотоапарати.
Използвайте [sRGB] при нормален запис като например,
когато имате намерение да отпечатвате изображения без да
ги променяте.
Тази цветова схема притежава широка гама от
възпроизвеждани цветове. Когато голяма част от обекта е в
зелено или червено, функцията [Adobe RGB] е ефективна.
Името на файла на изображението започва с “_DSC.”
• Adobe RGB е формат за софтуери или принтери, който поддържа обработка на цветовете и опцията
за разстояние между цветовете DCF2.0. Възможно е софтуер и принтер, които не поддържат
Adobe RGB, да не изведат или отпечатат правилните цветове на изображението.
• Когато изведете изображение, записано на Adobe RGB-съвместимо или несъвместимо
устройство, изображението се извежда слабо наситено.
Меню
Забележки
Търсене по
примерни
изображения
sRGB
Съдържание
Цветова гама
Азбучен
указател
119BG
Включва или изключва функцията [SteadyShot] (Стабилизация) на обектива.
1 MENU t [Setup] t [SteadyShot] t желан режим.
Използва функцията Стабилизация.
Off (Изключена
настройка)
Не използва функцията Стабилизация. Тази настройка се
препоръчва, когато използвате статив.
Забележки
Меню
• Опцията [On] се избира, когато използвате следните функции:
– [Hand-held Twilight], [Anti Motion Blur] в [Scene Selection]
• Не можете да зададете [SteadyShot], когато името на прикрепения обектив не съдържа “OSS” като
например “E16 mm F2.8” обектив, или когато използвате A-байонет обективи (продават се отделно).
Търсене по
примерни
изображения
On (Включена
настройка)
Съдържание
Стабилизация
Азбучен
указател
120BG
Задава настройка дали да освободи или не затвора, когато към фотоапарата няма
прикрепен обектив.
1 MENU t [Setup] t [Release w/o Lens] t желана настройка.
Освобождава затвора, когато не е прикрепен обектив.
Изберете тази опция, когато прикрепяте фотоапарата към
астрономически телескоп и др.
Disable (Изключена
функция)
Освобождава затвора само когато има прикрепен обектив.
Забележки
Търсене по
примерни
изображения
Enable (Включена
функция)
Съдържание
Запис без обектив
• Когато използвате обектив без контактни части като например астрономически телескоп,
правилното измерване няма да бъде постигнато. В тези случаи регулирайте ръчно експонацията,
като я проверите на записаното изображение.
Меню
Азбучен
указател
121BG
1 MENU t [Setup] t [Long Exposure NR] t желана настройка.
On
Не включва функцията за намаляване на смущенията.
Изберете тази опция, за да зададете приоритет на времето за
запис.
Меню
Off
Включва функцията за намаляване на смущенията за
времето, за което е отворен затворът. Докато функцията за
намаляване на смущенията работи, се извежда съобщение
и вие не можете да записвате друга снимка. Изберете
тази опция, за да зададете приоритет на качеството на
изображението.
Търсене по
примерни
изображения
Когато зададете скоростта на затвора една секунда или повече (Запис с дълга
експонация), функцията за намаляване на смущенията се включва за същото
време, за което е бил отворен затворът. По този начин се намаляват смущенията,
които са типични за дългата експонация.
Съдържание
Намаляване на цветния шум
при дълга експонация
Забележки
Азбучен
указател
• [Long Exposure NR] е зададена в положение [Off] в следните режими:
– [Cont. Shooting]
– [Spd Priority Cont.]
– [Bracket: Cont.]
– [Sports Action], [Hand-held Twilight], [Anti Motion Blur] в [Scene Selection]
– [Sweep Panorama]
• [Long Exposure NR] е зададена в положение [On] в следните режими:
– [Intelligent Auto]
– [Superior Auto]
– [Scene Selection] (освен режими [Sports Action], [Hand-held Twilight])
122BG
1 MENU t [Setup] t [High ISO NR] t желана настройка.
Normal
(Обикновена
настройка)
Включва обикновена настройка за функцията за автоматично
намаляване на шума при висока стойност на ISO.
Low (Слаба
стойност)
Функцията за намаляване на шума при висока стойност на
ISO се задава в умерено ниво. Изберете тази опция, за да
зададете приоритет на времето за запис.
Меню
Забележки
• Не можете да намалявате смущенията в следните режими:
– [Intelligent Auto]
– [Superior Auto]
– [Scene Selection]
– [Sweep Panorama]
– [RAW] или [RAW & JPEG] в [Quality].
Търсене по
примерни
изображения
Когато снимате с висока стойност на ISO чувствителността, фотоапаратът
намалява смущенията, когато станат по-забележими, докато чувствителността
на фотоапарата е висока. Когато функцията за намаляване на шума е включена, е
възможно да се появи съобщение и да не можете да заснемете друга снимка.
Съдържание
Намаляване на шума при висока
стойност на ISO
Азбучен
указател
123BG
Компенсира затъмняването в ъглите на екрана, причинено от определени
характеристики на обектива.
Auto (Автоматична Автоматично компенсира затъмняването в ъглите на екрана.
настройка)
Off (Изключена
настройка)
Не компенсира затъмняването в ъглите на екрана.
Търсене по
примерни
изображения
1 MENU t [Setup] t [Lens Comp.: Shading] t желана настройка.
Съдържание
Lens Comp.: Shading
(Компенсация на обектива:
Затъмняване)
Забележки
Меню
• Опцията работи само за Е-байонет обективи.
• В зависимост от обектива е възможно да не успеете да коригирате количеството светлина около
ъглите.
Азбучен
указател
124BG
Съдържание
Lens Comp.: Chro. Aber
(Компенсация на обектива:
Отклонения в цветовете)
Намалява отклоненията в цветовете в ъглите на екрана, причинени от
определени характеристики на обектива.
Auto (Автоматична Автоматично компенсира отклоненията в цветовете.
настройка)
Off (Изключена
настройка)
Не компенсира отклоненията в цветовете.
Търсене по
примерни
изображения
1 MENU t [Setup] t [Lens Comp.: Chro. Aber.] t желана настройка.
Забележки
Меню
• Опцията работи само за Е-байонет обективи.
Азбучен
указател
125BG
Съдържание
Lens Comp.: Distortion
(Компенсация на обектива:
Смущения)
Компенсира смущенията на екрана, причинени от определени характеристики
на обектива.
Auto (Автоматична Автоматично компенсира смущенията на екрана.
настройка)
Off (Изключена
настройка)
Не компенсира смущенията на екрана.
Търсене по
примерни
изображения
1 MENU t [Setup] t [Lens Comp.: Distortion] t желана настройка.
Забележки
Меню
• Опцията работи само за Е-байонет обективи.
• В зависимост от прикрепения обектив (E PZ 16-50 mm F3.5-5.6 OSS и др.), [Lens Comp.: Distortion]
се фиксира в положение [Auto] и не можете да изберете [Off].
Азбучен
указател
126BG
Можете да изберете дали фотоапаратът да следи определено лице с приоритет или
не, когато такова бъде разпознато, докато следи обект.
Съдържание
Проследяване на лице с
приоритет
1 MENU t [Setup] t [Face Priority Tracking] t желана настройка.
Off
Следи лицето с приоритет.
Когато лицето не е в кадъра, фотоапаратът проследява
тялото, а когато лицето влезе в кадъра, фотоапаратът
проследява него. Ако следеният човек изчезне от кадъра,
докато фотоапаратът го следи, а след това пак се върне в
кадър, фотоапаратът отново ще фокусира върху лицето му.
Меню
Не следи лице с приоритет.
Ако изберете разпознатото лице като цел, фотоапаратът ще
следи тялото на този човек, докато лицето му е извън кадър,
дори ако [Face Priority Tracking] е зададена в положение
[Off]. Ако следеният човек изчезне от кадъра, докато
фотоапаратът го следи, а след това пак се върне в кадър,
фотоапаратът отново ще фокусира върху лицето му.
Търсене по
примерни
изображения
On
Забележки
Азбучен
указател
• Когато [Face Detection] е в положение [Off], [Face Detection Tracking] е в положение [Off] и не
може да се нулира.
127BG
Включва или изключва записа на звук при запис на видеоклип.
1 MENU t [Setup] t [Movie Audio Rec] t желана настройка.
Записва звук (стерео).
Off (Изключена
настройка)
Не записва звук.
Забележки
• Когато изберете [On], звукът от движението на обектива и операциите на фотоапарата също ще
се запишат.
Търсене по
примерни
изображения
On (Включена
настройка)
Съдържание
Запис на звук за видеоклип
Меню
Азбучен
указател
128BG
Включва или изключва функцията за намаляване на смущенията, причинени от
вятъра, когато записвате видеоклип.
Съдържание
Намаляване на смущенията
от вятъра
1 MENU t [Setup] t [Wind Noise Reduct.] t желана настройка.
Намалява смущенията, причинени от вятъра.
Off (Изключена
настройка)
Не намалява смущенията, причинени от вятъра.
Търсене по
примерни
изображения
On (Включена
настройка)
Забележки
• Задаването на опцията в положение [On] на места, където вятърът не духа прекалено силно,
може да доведе до запис на твърде тих звук.
Меню
Азбучен
указател
129BG
AF Adjustment
Setting (Настройка Задава дали да използвате функцията [AF Micro Adj.]. Изберете
за регулиране
на автоматичния [On], за да я използвате.
фокус)
amount
(количество)
Меню
Позволява ви да изберете оптимална настройка в стойност между
-20 и +20.
Изборът на по-голяма стойност премества позицията за
автофокусиране по-далеч от фотоапарата. Изборът на по-ниска
стойност премества позицията за автофокусиране по-близо до
фотоапарата.
Търсене по
примерни
изображения
1 MENU t [Setup] t [AF Micro Adj.].
2 [AF Adjustment Setting] t [On].
3 [amount] t desired value t OK.
Съдържание
Фина настройка на автoфокуса
Позволява ви да регулирате и регистрирате позицията за автоматично фокусиране
за всеки обектив, когато използвате A-байонет обектив с адаптер LA-EA2
(продава се отделно).
Clear (изчистване Изчиства стойността, която сте задали.
на позицията)
Забележки
Азбучен
указател
• Препоръчваме ви да регулирате позицията при нормални условия на запис.
• Когато прикрепите обектив, за който вече сте регистрирали стойност, регистрираната стойност
се извежда на екрана. Индикацията [±0] се появява за обектив, за който не сте регистрирали
стойност.
• Ако индикацията [-] се появи, това означава, че са регистрирани стойности за повече от 30
обектива. Ако желаете да регистрирате стойност за друг обектив, първо трябва да изчистите вече
регистрирана стойност. Прикрепете обектива, чиято стойност желаете да изтриете, и изберете
[±0], или изберете [Clear], за да изчистите всички регистрирани стойности,.
• Използвайте функцията [AF Micro Adj.] само със Sony, Minolta и Konika-Minolta обективи. Ако
използвате [AF Micro Adj.] с други марки обективи, това може да се отрази на регистрираната
стойност. Не извършвайте [AF Micro Adj.] с обективи, които не се поддържат от устройството.
• Не можете да задавате [AF Micro Adj.] индивидуално за Sony, Minolta и Konika-Minolta обективи с
едни и същи технически характеристики.
130BG
Позволява ви да избирате дали началният екран на менюто винаги да се извежда
или да се извежда екранът с опцията, която последно сте задавали.
1 MENU t [Setup] t [Menu start] t желана настройка.
Previous
Извежда екрана с последно-настройваната опция. По този
(Предходно меню)
начин лесно можете да нулирате последната настройка.
Търсене по
примерни
изображения
Top (Главно меню) Винаги извежда началния екран на менюто.
Съдържание
Стартиране на менюто
Меню
Азбучен
указател
131BG
Задава дали да използвате или не бутона MOVIE
1 MENU t [Setup] t [MOVIE Button] t желана настройка.
Включва бутона MOVIE.
Off
Изключва бутона MOVIE.
Търсене по
примерни
изображения
On
Съдържание
Бутон MOVIE
Меню
Азбучен
указател
132BG
Програмирането на функции към различните бутони ви позволява по-бързо
да извършвате операциите, като натиснете съответния бутон на екрана с
информацията.
Търсене по
примерни
изображения
1 MENU t [Setup] t [Custom Key Settings]
t желана настройка.
Съдържание
Потребителска настройка на
функционалните бутони
Функционален
бутон В
Десен бутон
Меню
Функционален
бутон С
Функционален бутон В
Metering Mode (Режим на
измерване)
Autofocus Mode (Режим на
автофокусиране)
DRO/Auto HDR (DRO/
Автоматичен HDR)
Tracking Focus (Проледяващ
фокус)
Picture Effect (Картинен ефект)
Face Detection (Разпознаване
на лице)
Creative Style (Творчески стил)
Smile Shutter (Разпознаване на
усмивка)
Flash Mode (Режим на работа
със светкавицата)
Auto Object Framing
(Автоматично кадриране на
обект)
Flash Comp. (Компенсация на
светкавицата)
Soft Skin Effect (Ефект на меки
тонове на човешката кожа)
MF Assist (Помощ при ръчно
фокусиране)
Quality (Качество)
AEL toggle (Преместване на
заключена експонация) (стр.
135)
White Balance (Баланс на
бялото)
Not set (Без настройка)
Азбучен
указател
Shoot. Tips (Съвети за записа)
Настройка на десния бутон
ISO
Задава ISO чувствителността.
Function
Menu (Меню с
функции)
Извежда функция, зададена за [Custom 1], [Custom 2],
[Custom 3], [Custom 4], [Custom 5] или [Custom 6].
Продължава r
133BG
[Custom 1]
Избор на автоматично фокусиране/ръчно
фокусиране
[Custom 2]
Режим на автофокусиране
[Custom 3]
Област за автофокусиране
Разпознаване на усмивка
Автоматично кадриране на обект
Ефект на меки тонове на човешката кожа
Търсене по
примерни
изображения
Разпознаване на лице
Съдържание
Потребителски настройки 1 до 6
Настройка по
подразбиране за всяка
Налични функции
[Custom] опция
Качество
ISO
[Custom 5]
Баланс на бялото
Режим на измерване
DRO/Auto HDR
[Custom 6]
Меню
[Custom 4]
Картинен ефект
Творчески стил
Без настройка
Забележки
Азбучен
указател
Режим на работа със светкавицата
• Функцията [Custom key B Setting] работи само при следните режими на запис. Функцията, която е
програмирана към функционалния бутон, се извежда само при следните режими на запис.
– [Manual Exposure]
– [Shutter Priority]
– [Aperture Priority]
– [Program Auto]
• Настройката за [Soft key B Setting] е невалидна, когато:
– включите функцията [Tracking Focus].
– настройката [Autofocus Area] е зададена в положение [Flexible Spot].
• Не е необходимо да задавате всички [Custom 1], [Custom 2], [Custom 3], [Custom 4], [Custom 5] и
[Custom 6] опции.
134BG
1 MENU t [Setup] t [Custom Key Settings] t [Soft key B Setting].
2 Изберете [AEL toggle].
Експонацията се задава.
4 Натиснете бутона AEL.
Експонацията се заключва и индикацията
(АЕ в заключено положение) светва.
Търсене по
примерни
изображения
Функционалният бутон В става бутон AEL.
3 Насочете фотоапарата към областта, чиято експонация желаете да
заключите.
Съдържание
Преместване на заключена експонация
Когато постигането на подходяща експонация за обекта е трудно, тази функция ви
позволява да заключите експонацията, като фокусирате и измерите светлината на
област с желана от вас осветеност.
5 Фокусирайте обекта и натиснете бутона на затвора.
6 За да отмените заключената експонация, отново натиснете бутона AEL.
Меню
Забележки
• Настройката за [Soft key B Setting] е невалидна, когато:
– включите функцията [Tracking Focus].
– настройката [Autofocus Area] е зададена в положение [Flexible Spot].
• Не е необходимо да зададете всички [Custom 1], [Custom 2], [Custom 3], [Custom 4], [Custom 5] и
[Custom 6] опции.
Азбучен
указател
135BG
Избира звуковия сигнал, когато работите с фотоапарата.
1 MENU t [Setup] t [Beep] t желана настройка.
Съдържание
Звуков сигнал
On (Включен звук) Включва звуковите сигнали, когато натискате диска за
управление или функционалните бутони.
Изключва звуковите сигнали.
Търсене по
примерни
изображения
Off (Изключен
звук)
Меню
Азбучен
указател
136BG
Избира езика, който да се използва за опциите в менюто, предупрежденията и
съобщенията.
1 MENU t [Setup] t [
Language] t желан език.
Съдържание
Език
Търсене по
примерни
изображения
Меню
Азбучен
указател
137BG
1 MENU t [Setup] t [Date/Time Setup].
Daylight Svg.:
Избира [ON] или [OFF].
Date Format:
Избира начина на извеждане на датата и часа.
Търсене по
примерни
изображения
2 Натиснете дясната или лявата част на диска за
управление, за да изберете опция, и натиснете
горната или долната част, за да изберете желаната
настройка.
3 Изберете ОК.
Съдържание
Настройка на дата/час
Задава отново датата и часа.
Забележки
Меню
• Фотоапаратът не притежава функция за наслагване на датата върху снимките. Можете да
отпечатвате и запазвате снимки с дата, като използвате PlayMemories Home.
Азбучен
указател
138BG
Задава областта, в която използвате фотоапарата. Това ви позволява да зададете
местната област, когато използвате фотоапарата в чужбина.
1 MENU t [Setup] t [Area Setting] t
желана настройка.
Търсене по
примерни
изображения
2 Натиснете дясната или лявата част на
диска за управление, за да изберете
областта.
Съдържание
Настройка на областта
Меню
Азбучен
указател
139BG
Можете да изберете дали да извеждате помощното упътване или не, когато
работите с фотоапарата.
1 MENU t [Setup] t [Help Guide Display] t желана настройка.
Извежда дисплея с помощни съобщения.
Off (Изключена
настройка)
Не извежда помощните съобщения.
Търсене по
примерни
изображения
On (Включена
настройка)
Съдържание
Дисплей с помощно упътване
Меню
Азбучен
указател
140BG
Можете да съкратите времето, след което фотоапаратът ще се изключи, ако не
го използвате, за да се предотврати изразходване на батерията.
1 MENU t [Setup] t [Power Save] t желана настройка.
Автоматично задава [Power Saving Start Time] в
положение [10 Sec]. Ако не работите с фотоапарата за
определен период от време, яркостта на LCD екрана
намалява.
Standard
Следва настройката за [Power Saving Start Time].
Търсене по
примерни
изображения
Max
Съдържание
Икономичен режим
Забележки
Меню
• Когато свържете към фотоапарата променливотоков адаптер модел AC-PW20 (продава се отделно),
не можете да зададете тази опция в положение [Max].
Азбучен
указател
141BG
Можете да зададете настройка за интервала, след който фотоапаратът преминава
в режим на пестене на захранването. Натискането на бутона на затвора
наполовина връща фотоапарата в режим на запис.
30 Min
5 Min
Преминава в режим на пестене на захранването след
зададения интервал от време.
1 Min
Търсене по
примерни
изображения
1 MENU t [Setup] t [Power Saving Start Time] t желана настройка.
Съдържание
Време за включване на
икономичен режим
20 Sec
Забележки
Меню
10 Sec
• Изключете фотоапарата, когато не планирате да го използвате продължително време.
Азбучен
указател
142BG
Можете да регулирате яркостта на LCD екрана.
1 MENU t [Setup] t [LCD Brightness] t желана настройка.
Позволява ви да регулирате яркостта в рамките на -2 до +2.
Sunny Weather
(Настройка за
слънчево време)
Автоматично регулира яркостта спрямо условията, когато
снимате на открито.
Търсене по
примерни
изображения
Manual (Ръчна
настройка)
Съдържание
Яркост на LCD екрана
Меню
Азбучен
указател
143BG
Избира цвета на LCD екрана.
1 MENU t [Setup] t [Display Color] t желана настройка.
Black (Черен)
Blue (Син)
Pink (Розов)
Превключва към избрания цвят.
Търсене по
примерни
изображения
White (Бял)
Съдържание
Цвят на дисплея
Меню
Азбучен
указател
144BG
Избира начина на извеждане на широки изображения.
1 MENU t [Setup] t [Wide Image] t желана настройка.
Извежда широкоекранни
изображения на целия екран.
Normal
(Нормално
извеждане)
Извежда широкоекранните
изображения и информацията за
операциите на екрана.
Търсене по
примерни
изображения
Full Screen
(Извеждане
на цял
екран)
Съдържание
Широко изображение
Меню
Азбучен
указател
145BG
Избира ориентирането на снимката, когато възпроизвеждате портретни
изображения.
1 MENU t [Setup] t [Playback Display] t желана настройка.
Извежда в портретна позиция.
Извежда в пейзажна позиция.
Manual Rotate
(Ръчно завъртане)
Търсене по
примерни
изображения
Auto Rotate
(Автоматично
завъртане)
Съдържание
Дисплей за възпроизвеждане
Меню
Азбучен
указател
146BG
Когато свържете фотоапарата към телевизор с висока разделителна способност
(HD) и HDMI терминали, като използвате HDMI кабел (продава се отделно),
можете да изберете HDMI резолюция за извеждане на изображенията на
телевизора.
Съдържание
HDMI резолюция
1 MENU t [Setup] t [HDMI Resolution] t желана настройка.
Фотапаратът автоматично разпознава телевизор с висока
разделителна способност и задава резолюцията на изходния
сигнал.
1080p
Извежда сигнали с HD качество на картината (1080p).
1080i
Извежда сигнали с HD качество на картината (1080i).
Търсене по
примерни
изображения
Auto
Забележки
Меню
• Ако не можете да изведете картината правилно с настройката [Auto], изберете настройка
[1080i] или [1080p] в зависимост от телевизора, който свързвате.
Азбучен
указател
147BG
Когато свържете фотоапарата към “BRAVIA” Sync-съвместим телевизор чрез
HDMI кабел (продава се отделно), можете да възпроизвеждате изображения на
вашия фотоапарат, като използвате устройството за дистанционно управление на
телевизора. За подробности относно “BRAVIA” Sync вижте стр. 163.
Съдържание
CTRL FOR HDMI
1 MENU t [Setup] t [CTRL FOR HDMI] t желана настройка.
Управлява фотоапарата с устройството за дистанционно
управление на телевизора.
Off (Изключен)
Не управлява фотоапарата с устройството за дистанционно
управление на телевизора.
Търсене по
примерни
изображения
On (Включен)
Забележки
• Можете да извършвате операции с фотоапарата чрез устройството за дистанционно управление
на вашия телевизор, като свържете фотоапарата с “BRAVIA” Sync-съвместим телевизор.
Меню
Азбучен
указател
148BG
Избира подходящия начин за USB връзка за всеки компютър или USB
устройство, свързано към фотоапарата.
1 MENU t [Setup] t [USB Connection] t желана настройка.
Mass Storage
(Устройство за
съхранение на
данни)
Осъществява Mass Storage връзка между фотоапарата и
компютъра или друго USB устройство.
Осъществява MTP връзка между фотоапарата и компютъра
или друго USB устройство. Когато използвате Windows 7
или Windows 8, опцията MTP се избира и специфичните за
Windows 7 или Windows 8 функции стават достъпни. Когато
използвате други операционни системи (Windows Vista/XP,
Mac OS X), се извежда AutoPlay Wizard и снимките в папката
за запис на фотоапарата се прехвърлят на компютъра.
Азбучен
указател
Забележки
• Когато е избрана опцията [Auto], връзката може да отнеме дълго време.
• Ако фотоапаратът не се разпознава от компютъра, задайте [USB Connection] в положение [Mass
Storage].
Меню
MTP
В зависимост от компютъра или другото USB устройство,
което сте свързали към фотоапарата, режимът на връзка
автоматично се избира от MTP или Mass Storage. Когато
използвате Windows 7 или Windows 8, опцията MTP се
избира и специфичните за Windows 7 или Windows 8
функции стават достъпни.
Търсене по
примерни
изображения
Auto
(Автоматичен)
Съдържание
USB връзка
149BG
Подобрява съвместимостта чрез ограничаване на функциите на USB връзката.
1 MENU t [Setup] t [USB LUN Setting] t желана настройка.
Обикновено използвайте тази опция.
Single
Задайте [USB LUN Setting] в положение [Single], само когато
не можете да осъществите връзка.
Търсене по
примерни
изображения
Multi
Съдържание
USB LUN настройка
Меню
Азбучен
указател
150BG
Извежда версията на вашия фотоапарат и обектив. Проверете версията, когато
има възможност за обновяване на фърмуера.
1 MENU t [Setup] t [Version].
Съдържание
Версия
Забележки
Търсене по
примерни
изображения
• Обновяването на версията може да бъде извършвано само когато нивото на заряд в батерията е
(3 оставащи индикаторни отделения) или повече. Препоръчваме ви да използвате AC-PW20
променливотоков адаптер (продава се отделно).
Меню
Азбучен
указател
151BG
Когато не работите с фотоапарата за определено време, функцията [Demo Mode]
извежда видеоклиповете, които са автоматично записани на картата-памет
(демонстрация). Обикновено избирайте [Off].
1 MENU t [Setup] t [Demo Mode] t желана настройка.
Демонстрацията автоматично стартира, когато не работите с
фотоапарата около 1 минута. Извеждат се само защитените
AVCHD видеоклипове. Изберете най-стария файл с
видеоклип в [AVCHD View] и го защитете.
Off
Не извежда демонстрацията.
Търсене по
примерни
изображения
On
Съдържание
Режим на демонстрация
Забележки
Меню
•Можете да зададете тази опция само когато фотоапаратът се захранва чрез променливотоков
адаптер AC-PW20 (продава се отделно).
• Дори когато сте избрали [On], фотоапаратът не стартира режима на демонстрация, ако на
картата-памет няма записан видеоклип.
• Когато изберете [On], фотоапаратът не преминава в режим на пестене на захранване.
Азбучен
указател
152BG
Връща настройките в стойностите им по подразбиране.
Изображенията се запазват дори ако приложите функцията [Initialize].
1 MENU t [Setup] t [Initialize] t желана настройка.
Factory Reset
(Връщане на
фабричните
настройки)
Връща настройките в стойностите им по подразбиране.
• Можете да нулирате дори настройките, които не се нулират
чрез [Reset Default], включително номера на файловете и
др.
Меню
Връща основните настройки в стойностите им по
подразбиране.
• Следните настройки не се нулират:
- [Language]
- [Date/Time Setup]
- Лица, регистрирани чрез [Face Registration]
- Настройки, регистрирани чрез [AF Micro Adj.]
- Номер на файл
Търсене по
примерни
изображения
Reset Default
(Нулиране)
Съдържание
Връщане на фабричните настройки
Забележки
Азбучен
указател
• Внимавайте да не изключите фотоапарата, докато нулирате устройството.
• Възможно е на екрана на устройството да не се изведе никакво изображение в продължение на 10
секунди след като извършите [Initialize].
153BG
Форматира картата-памет. За да сте сигурни в стабилната работа на картатапамет, ви препоръчваме да форматирате носителя, когато го използвате с
фотоапарата за първи път, като за целта използвате самото устройство. Обърнете
внимание, че форматирането ще изтрие всички записани данни на картата-памет
и данните не могат да бъдат възстановени впоследствие. Уверете се, че сте
подсигурили важните данни на компютър или другаде.
Забележки
Меню
• Форматирането безвъзвратно изтрива всички данни, включително и защитените изображения.
• Лампичката за запис свети, докато се извършва операция по форматиране. Не вадете картатапамет, докато лампичката свети.
• Форматирайте картата-памет, като използвате функциите на фотоапарата. Ако форматирате
носителя на вашия компютър, в зависимост от формата, който е използвате, е възможно да се
окаже, че картата-памет не работи с фотоапарата.
• Не можете да форматирате карта-памет, когато оставащият капацитет на батерията е под 1%.
Търсене по
примерни
изображения
1 MENU t [Setup] t [Format] t OK.
Съдържание
Форматиране
Азбучен
указател
154BG
Избира начина за задаване на номера на изображенията за снимки и MP4
видеоклипове.
1 MENU t [Setup] t [File Number] t желана настройка.
Фотоапаратът не нулира номерата на файловете и задава
номерата им в поредност, докато достигне номер “9999”.
Reset (Нулиране)
Фотоапаратът нулира номерата на файловете и им задава
номера, започващи от “0001”. Когато папката за запис
съдържа файл, броят е с едно по-голям отколкото е найголемият зададен номер.
Търсене по
примерни
изображения
Series (Серийно)
Съдържание
Номер на файл
Меню
Азбучен
указател
155BG
Снимките, които записвате, се запазват в папка, която автоматично се създава
в папката DCIM на картата-памет. Можете да промените формата на името на
папката.
1 MENU t [Setup] t [Folder Name] t желана настройка.
Форматът на името на папката е както следва: номер на
папката + MSDCF. Пример: 100MSDCF
Date Form (Формат Името на папката е както следва: име на папката + Y
по дата)
(последна цифра от година)/MM (месец)/DD (ден).
Пример: 10030405 (Номер на папка: 100, дата 04/05/2013)
Търсене по
примерни
изображения
Standard Form
(Стандартен
формат)
Съдържание
Име на папката
Забележки
Меню
• Форматът на папката за видеоклипове се фиксира в положение “номер на папка + ANV01”. Не
можете да промените това име.
Азбучен
указател
156BG
Когато изберете папка с настройка [Standart Form] във [Folder Name] и ако
съществуват две или повече папки, можете да изберете папка за запис, която да
използвате за записа на снимките и MP4 видеоклиповете.
1 MENU t [Setup] t [Select Shoot. Folder] t желана папка.
Търсене по
примерни
изображения
Забележки
• Не можете да избирате папката, когато изберете настройка [Date Form].
• Файловете с видеоклипове (MP4) се записват в папка за видеоклипове, която е със същия номер като
избраната папка за снимки.
Съдържание
Избор на папка за запис
Меню
Азбучен
указател
157BG
Създава нова папка в картата-памет за запис на снимки и MP4 видеоклипове.
Изображенията се записват в новосъздадената папка, докато създадете или
изберете друга папка за запис.
1 MENU t [Setup] t [New Folder].
Забележки
• Папките за снимки и MP4 видеоклипове, които са с едни и същи номера, се създават едновременно
• Когато поставите във фотоапарата карта-памет, която е била използвана с друго оборудване, и ако
запишете изображения, автоматично се създава нова папка.
• В една папка могат да бъдат запазени до 4,000 изображения общо - както снимки, така и
видеоклипове. Когато капацитетът на папката бъде надхвърлен, автоматично се създава нова папка.
Търсене по
примерни
изображения
Създава се нова папка с номер, който е с едно по-голям от последния номер, който
сте използвали.
Съдържание
Нова папка
Меню
Азбучен
указател
158BG
Когато във файла с базата данни за видеоклипове бъдат открити несъответствия,
които са резултат от обработката на видеоклиповете на компютър и др.,
видеоклиповете не могат да бъдат записвани и възпроизвеждани. Ако това се
случи, фотоапаратът ще поправи файла.
Съдържание
Поправка на файла с база данни
1 MENU t [Setup] t [Recover Image DB] t OK.
Забележки
• Използвайте батерия с достатъчен заряд. Ако зарядът в батерията е недостатъчен, това може
да доведе до повреда в данните.
Търсене по
примерни
изображения
Извежда се екранът [Recover Image DB] и фотоапаратът поправя файла. Изчакайте,
докато поправката приключи.
Меню
Азбучен
указател
159BG
Извежда оставащото време за запис на видеоклипове и оставащия брой
снимки, които можете да запишете на картата-памет.
Съдържание
Извеждане на свободното място
на картата
1 MENU t [Setup] t [Display Card Space].
Търсене по
примерни
изображения
Меню
Азбучен
указател
160BG
Включва или изключва функцията за качване на фотоапарата, когато
използвате Eye-Fi карта (продава се в търговската мрежа). Тази опция се
появява когато поставите Eye-Fi карта във фотоапарата.
1 MENU t [Setup] t [Upload Settings] t желана настройка.
Функцията за качване е включена. Иконата на екрана се
променя в зависимост от състоянието на фотоапарата.
Готовност. Не се изпращат изображения.
Свързване.
Готовност за качване.
Качва.
Грешка
Off (Изключена)
Функцията за качване е изключена
Азбучен
указател
Прехвърляне на изображения, като използвате Eye-Fi карта
Меню
Забележки
• Икономичният режим не работи, докато фотоапаратът качва изображения.
• Eye-Fi картите могат да бъдат закупени в САЩ, Канада, Япония и някои страни от Европейския
съюз (към март 2013).
• За повече информация, моля, свържете се директно с производителя или продавача.
• Можете да използвате Eye-Fi карти само в държавите/регионите, където сте ги закупили.
Използвайте Eye-Fi картите в съответствие със законите на съответните държави/региони,
откъдето сте ги закупили.
• Не използвайте фотоапарата с поставена в него Eye-Fi карта, когато се намирате в самолет. Ако
във фотоапарата е поставена Eye-Fi карта, задайте [Upload Settings] в положение [Off]. На екрана
, когато [Upload Settings] се задава в положение [Off].
се извежда индикация
Търсене по
примерни
изображения
On (Активирана)
Съдържание
Настройки за качване
1 Задайте безжичната мрежа или точка за свързване на Eye-Fi картата.
За подробности се обърнете към инструкциите за експлоатация, приложени към Eye-Fi картата.
2 Поставете Eye-Fi картата, която сте настроили, във фотоапарата и
започнете да снимате.
зображенията автоматично се прехвърлят на вашия компютър чрез безжичната
И
Интернет връзка.
Забележки
• Когато използвате нова Eye-Fi карта за първи път, първо копирайте инсталационния файл за компютърното
приложение, записан на Eye-Fi картата, след което форматирайте носителя.
• Преди да използвате Eye-Fi картата, обновете версията на фърмуера й. За подробности относно по-новите
версии се обърнете към инструкциите за експлоатация, приложени към Eye-Fi картата.
• Когато прехвърляте изображения, икономичният режим не работи.
(грешка), извадете и отново поставете Eye-Fi картата, или изключете захранването
• Ако се появи икона
(грешка) все още се извежда, е възможно Eye-Fi
на фотоапарата и отново го включете. Ако иконата
картата да е повредена.
•В
ъзможно е безжичната връзка да бъде прекъсната от други устройства. Ако скоростта на прием на данни
е недостатъчна, приближете фотоапарата към точката за безжичен достъп.
• З а подробности относно съдържанието, което можете да качите, вижте инструкциите за експлоатация,
приложени към Eye-Fi картата.
•Т
ози продукт не поддържа режим Eye-Fi ”Endless Memory Mode”. Уверете се, че Eye-Fi картите, които
поставяте във фотоапарата, са с изключен режим “Endless Memory Mode”.
161BG
Connecting with other equipment
За да преглеждате изображения, записани с фотоапарата, на телевизор, трябва да
притежавате HDMI кабел (продава се отделно) и HD телевизор с HDMI конектор.
Обърнете се и към ръководството за употреба, приложено към телевизора.
2 Свържете фотоапарата към телевизора
чрез HDMI кабела (продава се отделно).
3 Включете телевизора и превключете
входа.
Изображенията, записани с фотоапарата, се извеждат
на телевизионния екран.
Изберете желаното изображение с помощта на диска
за управление.
1 Към HDMI
конектор
HDMI кабел
Меню
4 Включете фотоапарата, след това
натиснете бутона
(Възпроизвеждане),
за да изберете режим на
възпроизвеждане.
Търсене по
примерни
изображения
1 Изключете и фотоапарата, и телевизора.
Съдържание
Преглед на изображения на
телевизионен екран
2 Към HDMI микро
жак
Забележки
Азбучен
указател
• Възможно е някои устройства да не работят правилно.
• Звукът се извежда само когато записвате или възпроизвеждате видеоклипове, и ако устройството
е свързано с HDMI кабел.
• Използвайте HDMI кабел с логото HDMI.
• Използвайте HDMI мини конектор в единия край (за фотоапарата) и конектор, подходящ за връзка
към вашия телевизор, в другия край.
• Не свързвайте изходните конектори на устройството с терминала на фотоапарата. Това може
да причини неизправност.
• Функцията за подчертаване не е включена, когато фотоапаратът е свързан чрез HDMI кабел
z “PhotoTV HD”
Този фотоапарат е съвместим с “PhotoTV HD” стандарта.
Когато свържете Sony PhotoTV HD-съвместимо устройство посредством HDMI кабел
(продава се отделно), можете да се наслаждавате на невероятно качество на снимките в пълен
HD формат.
“PhotoTV HD” ви предоставя детайлни изображения с наситени цветове и сложни текстури.
За подробности се обърнете към ръководството за употреба, приложено към телевизора.
Продължава r
162BG
Когато свържете фотоапарата към телевизор, който поддържа “BRAVIA” Sync,
и ако използвате HDMI кабел (продава се отделно), можете да работите с
фотоапарата чрез устройството за дистанционно управление на телевизора.
1 Свържете телевизор, който поддържа “BRAVIA” Sync, към
фотоапарата.
2 Натиснете бутона SYNC MENU на устройството за дистанционно
управление на телевизора.
3 Работете с бутоните на устройството за дистанционно управление на
телевизора.
Опция
Търсене по
примерни
изображения
Входът автоматично се превключва и снимката, заснета с фотоапарата, се
извежда на телевизионния екран.
Съдържание
Използване на “BRAVIA” Sync
Операция
Връща се към екран с единично изображение.
Image Index (Индекс с
изображения)
Превключва в екран с индекс изображения.
Still/Movie Select (Избор
на снимка/видеоклип)
Позволява ви да определите начина, по който да групирате
възпроизвежданите изображения.
Delete (Изтриване)
Изтрива изображението.
Забележки
Азбучен
указател
1 Image Display
(Възпроизвеждане на
единично изображение)
Меню
Slide Show (Изреждане на
Автоматично започва да възпроизвежда изображения.
изображения)
• Възможните операции са ограничени, когато фотоапаратът е свързан към телевизора чрез HDMI
кабел.
• Операциите могат да се извършват само чрез телевизор, който поддържа “BRAVIA” Sync.
Операциите в SYNC менюто се различават в зависимост от свързания телевизор. За подробности
се обърнете към ръководството за употреба, приложено към телевизора.
• Ако фотоапаратът извършва нежелани операции, докато работите с устройството за
дистанционно управление на телевизора, когато е свързан към телевизор на друг производител
посредством HDMI връзка, извършете MENU t [Setup] t [CTRL FOR HDMI] t [Off].
163BG
Забележки
Препоръчителна компютъра среда (Windows)
Меню
• За да инсталирате софтуера, ви е необходима Интернет връзка.
• Използвайте Image Data Converter, за да възпроизвеждате RAW изображения.
• PlayMemories Home не е съвместим с Mac компютри. Когато възпроизвеждате изображения на
Mac компютри, използвайте подходящите приложения, комплектовани към Mac компютрите.
Търсене по
примерни
изображения
Работете със следния софтуер, за да използвате по-гъвкаво изображенията,
записани с вашия фотоапарат.
• PlayMemories Home (само за Windows)
Можете да прехвърляте снимки или видеоклипове, записани с фотоапарата, на
вашия компютър, за да ги преглеждате, и можете да прилагате разнообразни
функции, за да подобрите записите си. Когато прехвърляте AVCHD видеоклипове
на вашия компютър, имате нужда от PlayMemories Home.
• Image Data Converter
Можете да ретуширате изображения в RAW формат и да ги преобразувате в
JPEG/TIFF формат.
За подробности относно инсталацията вижте също стр. 166.
Съдържание
Използване на компютър
Следната среда е препоръчителна за използване на приложения софтуер и за
копиране на изображения чрез USB връзка.
PlayMemories Home
“Image Data
Converter Ver.4”
Microsoft Windows XP* SP3/Windows Vista** SP2/Windows 7
SP1/Windows 8
Процесор: Intel Pentium III 800 MHz или по-бърз
За възпроизвеждане/редактиране на видеоклипове с висока
разделителна способност: Intel Core Duo 1.66 GHz или побърз/Intel Core 2 Duo 1.66 GHz или по-бърз (Intel Core 2 Duo
2.26 GHz или по-бърз (AVC HD (FX/FH))
Памет: Windows XP 512MB или повече (препоръчваме 1GB
или повече), Windows Vista/Windows 7 1 GB или повече
Твърд диск: Дисково пространство, нужно за инсталацията –
приблизително 500 МВ
Дисплей: Резолюция на екрана - 1024 x 768 точки или повече
Азбучен
указател
OS (предварително
инсталирана)
Процесор/Памет: Pentium 4 или по-бърз/1 GВ или повече
Дисплей: 1024 х 768 точки или повече
* Не се поддържат 64-битови операционни системи или Starter (Edition). За да използвате функцията
за създаване на дискове, трябва да сте инсталирали Windows Image Metering API (IMAPI) Ver. 2.0
или по-нова.
** Starter (Edition) не се поддържа.
Продължава r
164BG
Когато използвате приложения софтуер и прехвърляте изображения чрез USB
връзка, ви препоръчваме следната компютърна среда.
USB връзка: Mac OS X v10.3 - 10.8
Image Data Converter Ver. 4: Mac OS X v10.5, v 10.6 (Snow
Leopard), v 10.7 (Lion), v 10.8 (Mountain Lion)
“Image Data
Converter Ver.4”
Процесор: Intel процесор, като например Intel Core Solo/
Core Duo/Core 2 Duo
Памет: Препоръчваме 1 GВ или повече.
Дисплей: 1024 х 768 точки или повече
Забележки
Меню
• Операциите не са гарантирани за всички препоръчителни операционни среди, споменати по-горе,
или в среди с няколко операционни системи.
• Ако едновременно свържете две или повече USB устройства към един и същи компютър, в
зависимост от вида на USB устройството, което използвате, е възможно някое от устройствата,
включително вашият фотоапарат, да не работи.
• Употребата с високоскоростни USB (USB 2.0-съвместими) компютърни среди ви позволява побърз трансфер, защото този фотоапарат е съвместим с Hi-Speed USB (USB 2.0 съвместим).
• Възможно е връзката между фотоапарата и компютъра да не се възстанови по едно и също време
след излизане от режим Suspend или Sleep.
Търсене по
примерни
изображения
Операционна
система
(предварително
инсталирана)
Съдържание
Препоръчителна компютъра среда (Mac)
Азбучен
указател
165BG
Инсталиране на PlayMemories Home (Windows)
Влезте в системата като Administrator (администратор).
www.sony.net/pm
2 Следвайте инструкциите, изведени на
екрана, за да завършите инсталацията.
• Когато се изведе съобщението за връзка на фотоапарата с
компютър, свържете ги, като използвате микро USB кабел
(приложен в комплекта).
Търсене по
примерни
изображения
1 Посетете следния Интернет адрес, като използвате Интернет браузъра
на вашия компютър, след това щракнете върху [Install] t[Run].
Съдържание
Инсталиране на софтуера
Към USB жак
Меню
Забележки
• Ако на вашия компютър вече е инсталиран софтуер PMB (Picture Motion Browser), приложен към
фотоапарат преди 2011 г., софтуерът PlayMemories Home ще се запише върху него. Някои от функциите
на PlayMemories Home се различават от тези на PMB, но моля използвайте PlayMemories Home.
Инсталиране на Image Data Converter (Windows/Mac)
1 Посетете следния Интернет адрес, като използвате Интернет браузъра
на вашия компютър.
За потребители на Windows: http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/
За потребители на Mac: http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
Азбучен
указател
Влезе в системата като Администратор
2 Следвайте инструкциите, изведени на екрана, за да завършите
инсталацията.
Използване на PlayMemories Home
С PlayMemories Home вие можете да:
• Прехвърляте изображения, заснети с фотоапарата, и да ги извеждате на монитора
на компютъра.
• Организирате изображения на компютъра по дата на записа и да ги преглеждате.
• Ретуширате (намалявате ефекта на червените очи и др.), отпечатвате и изпращате
изображения като приложения към електронна поща, да променяте датата на
записа и др.
• Отпечатвате или запазвате неподвижни изображения с дата.
• Отрязвате и оразмерявате изображения.
• Създавате Blu-ray дискове, AVCHD дискове или DVD дискове от AVCHD
видеоклипове, прехвърлени на компютъра. (Когато за първи път създавате Bluray/DVD дискове, имате нужда от Интернет връзка.)
• Можете да качвате изображения в Интернет. (Необходима е връзка с Интернет.)
Продължава r
166BG
Обърнете се към PlayMemories Home Help Guide.
Щракнете два пъти върху (Помощно упътване за PlayMemories Home) на десктопа.
Или, щракнете върху [Start] t [All Programs] t [PlayMemories Home] t [PlayMemories Home Help Guide].
• За Windows 8, изберете иконата [PlayMemories Home] от екрана Start, след това
стартирайте PlayMemories Home и изберете [PlayMemories Home Help Guide] от
менюто [Help].
Меню
За поддържаща информация относно PlayMemories Home (само на английски)
http://www.sony.co.jp/pmh-se/
Търсене по
примерни
изображения
z Използване на PlayMemories Home
Съдържание
Забележки
• PlayMemories Home не е съвместим с Mac компютри. Когато възпроизвеждате изображения на
Mac компютри, използвайте подходящите приложения, комплектовани към Mac компютрите.
• Видеоклиповете, записани с настройка [60i 24M(FX)/50i 24M(FX)]/[24p 24M(FX)/25p 24M(FX)]
в [Record Setting], се преобразуват чрез PlayMemories Home, за да се създаде AVCDH диск.
Това преобразуване може да отнеме повече време. В допълнение, не можете да създавате диск
с оригинално качество на изображенията. Ако желаете да запазите оригиналното качество на
изображенията, трябва да запишете видеоклиповете на Blu-ray Disc.
Използване на Image Data Converter
Азбучен
указател
Като използвате Image Data Converter, вие можете да:
• Възпроизвеждате и редактирате изображения, записани в RAW режим, и да
извършвате различни корекции по тях като например можете да променяте
кривата на тоновете и остротата.
• Регулирате изображения с баланс на бялото, експонация и творчески стил, и др.
• Запазвате изображенията, изведени и редактирани на компютъра.
Можете да запазвате изображенията като RAW данни или във формати,
подходящи за по-обща употреба.
• Извеждате и сравнявате RAW и JPEG изображения, записани с този
фотоапарат.
• Оценявате изображенията по петобална система.
• Задавате цветови етикети и др.
z За да използвате Image Data Converter
За Windows:
Щракнете върху [Start] t [All Programs] t [Image Data Converter] t [Help] t
[Image Data Converter Ver.4].
За потребители на Mac:
Стартирайте Finder t [Applications] t [Image Data Converter] t [Image Data
Converter Ver.4] t От опциите на менюто изберете “Help” t Image Data Converter Guide.
• За Windows 8, стартирайте Image Data Converter Ver.4 t От опциите на менюто
изберете “Help” t Image Data Converter Guide.
За поддържаща информация относно Image Data Converter (само на английски):
http://www.sony.co.jp/ids-se/
167BG
Търсене по
примерни
изображения
1 Поставете батерия с достатъчен
заряд или свържете фотоапарата към
мрежата от 220 V, като използвате
променливотоковия адаптер AC-PW20
(продава се отделно).
2 Включете фотоапарата и компютъра.
Съдържание
Свързване на фотоапарата
към компютър
USB кабел
(приложен в
комплекта)
3 Свържете фотоапарата към вашия
компютър.
Прехвърляне на изображения на компютър (Windows)
PlayMemories Home ви позволява лесно да прехвърляте изображения.
За подробности относно функциите PlayMemories Home вижте “Помощно
упътване за PlayMemories Home”
След извършването на USB връзката между фотоапарата и компютъра се извежда
AutoPlay Wizzard; щракнете върху [Open folder to view files] t [OK] t [DCIM]
или [MP_ROOT] t копирайте желаните изображения на компютър.
Азбучен
указател
Прехвърляне на изображения на компютър без да
използвате PlayMemories Home
Меню
Когато извършите първоначалната USB връзка,
компютър автоматично стартира програма, за да
разпознае фотоапарата. Изчакайте известно време.
Забележки
• Използвайте PlayMemories Home за операции като например прехвърляне на видеоклипове в
AVCHD формат на компютър.
• Ако извършвате операции с файлове или папки с видеоклипове в AVCHD формат посредством
компютър, докато фотоапаратът е свързан към компютъра, това може да унищожи файла с
изображението или да възпрепятства по-нататъшното му възпроизвеждане. Не изтривайте и не
копирайте AVCHD видеоклипове върху картата-памет от компютъра. Sony не носи отговорност
за последиците от подобен вид операции.
Продължава r
168BG
Съдържание
Прехвърляне на изображения към компютър (Mac)
1 Първо свържете фотоапарата към вашия Mac компютър. Щракнете
два пъти върху новоразпознатото устройство t папката, в която са
запазени изображенията, които желаете да копирате.
2 Щракнете и изтеглете файловете с изображенията към иконата на
твърдия диск
Изображенията се копират върху вашия твърд диск.
Изображението се извежда.
z Софтуер за Mac компютри
Търсене по
примерни
изображения
3 Щракнете два пъти върху иконата на твърдия диск t желания от вас
файл с изображение в папката, съдържаща копираните файлове.
За подробности относно друг софтуер за Mac компютри вижте следния Интернет адрес:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
Меню
Изключване на фотоапарата от компютъра
Предварително извършете процедурите от стъпки 1 до 2, описани по-долу, преди да:
• Изключите USB кабела.
• Извадите картата-памет.
• Изключите фотоапарата.
• За Windows 7 или Windows 8, щракнете върху
върху .
, след това щракнете
2 Щракнете върху
(Безопасно изключване на USB
устройството за съхранение на данни).
Windows Vista
Азбучен
указател
1 Щракнете два пъти върху иконата за изключване в
лентата със задачи
Икона за изключване
Забележки
• Предварително изтеглете и пуснете иконата с устройството на картата-памет в иконата “Trash”,
когато използвате Mac компютър, докато фотоапаратът е изключен от компютъра.
• При Windows 7 или Windows 8, иконката за изключване може да не е изведена. В този
случай можете да изключите устройството без да извършвате гореописаната процедура.
• Не изключвайте USB кабела, докато лампичката за достъп свети. Данните може да се повредят.
169BG
В зависимост от вида на диска, устройствата за възпроизвеждане може да се
различават. Изберете начина, който подхожда на вашия плейър.
Тук са описани 2 начина за създаване на дискове: Използвайте PlayMemories
Home на компютъра или създайте диск с устройство, различно от компютъра, като
например рекордер.
Плейър
Устройства за възпроизвеждане
на Blu-ray дискове (Sony Blu-ray
плейъри, Playstation®3 и др.)
Устройства за възпроизвеждане
на AVCHD формат (Sony Blu-ray
плейъри, Playstation®3 и др.)
–*
–*
Устройства за възпроизвеждане
на обикновени DVD дискове
(DVD плейъри, компютри с DVD
устройства и др.)
* Можете да създадете диск с помощта на PlayMemories Home, ако промените качеството на
изображението.
Продължава r
Азбучен
указател
–*
Меню
За запис на
видеоклипове с
висока разделителна
способност (HD)
За запис на
видеоклипове с
висока разделителна
способност (HD)
(AVCHD диск за
запис)
За запис на
видеоклипове със
стандартно качество
(STD)
Достъпна
настройка за
запис
FX
FH
Търсене по
примерни
изображения
Вид на диска/употреба
Съдържание
Създаване на диск с видеоклипове
170BG
Вид на диска/употреба
Описание
Видеоклипове с
висока разделителна
способност (HD)
(AVCHD диск за
запис)
Когато на DVD носител като например DVD-R диск е
записан видеоклип с висока разделителна способност
(HD), дискът, който се създава, е с високо качество на
изображението (HD).
•М
ожете да възпроизвеждате дискове с висока
разделителна способност (HD) на устройства с
възможност за възпроизвеждане на AVCHD формат
като например Sony Blu-ray плейър и Playstation®3.
Не можете да възпроизвеждате тези дискове на
обикновени DVD плейъри.
Можете да записвате видеоклипове със стандартно
качество (STD), които са преобразувани от
видеоклипове с висока разделителна способност (HD)
на DVD носители като например DVD-R дискове, като
дискът, който се създава, е със стандартно качество на
изображението (STD).
Видеоклипове със
стандартно качество
(STD)
Меню
Blu-ray дисковете ви позволяват да записвате повече
видеоклипове с висока разделителна способност (HD)
отколкото на DVD диск.
Търсене по
примерни
изображения
Видеоклипове с
висока разделителна
способност (HD)
Съдържание
Характеристики за всеки от видовете дискове
z Дискове, които можете да използвате с PlayMemories Home
Вид на диска
Функции
DVD-R/DVD+R/DVD+R DL
Без възможност за презапис
DVD-RW/DVD+RW
С възможност за презапис
Азбучен
указател
С PlayMemories Home можете да използвате 12 cm дискове от следните видове. За Bluray дискове вижте стр. 172.
• Винаги проверявайте дали системният софтуер на вашия PlayStation®3 e обновен до последната
версия.
• Възможно е PlayStation®3 да не се предлага в някои държави/региони.
Продължава r
171BG
Можете да създавате AVCHD диск от видеоклипове с висока разделителна
способност (HD) в AVCHD формат, прехвърлени на компютър, като използвате
приложения софтуер PlayMemories Home.
2 Изберете AVCHD видеоклиповете, които желаете да запишете, след
това щракнете и изтеглете върху дясната част на екрана.
3 Запишете диска, следвайки инструкциите на екрана.
Търсене по
примерни
изображения
1 Стартирайте [PlayMemories Home] и изберете
Tools (Инструменти) в
горния десен ъгъл на екрана t
(Създаване на дискове) t
(AVCHD (HD)).
Съдържание
Създаване на диск с изображения с висока
разделителна способност (AVCHD диск)
Забележки
Можете да възпроизвеждате AVCHD диск, като използвате PlayMemories Home.
Изберете DVD устройството, в което е поставен дискът, и щракнете върху [Player for
AVCHD] в софтуера PlayMemories Home. За подробности относно операциите вижте
„Помощно упътване за PlayMemories Home”.
Азбучен
указател
z Възпроизвеждане на AVCHD диск на компютър
Меню
• Предварително инсталирайте PlayMemories Home.
• Не можете да записвате снимки и MP4 файлове с видеоклипове на AVCHD диск.
• Създаването на диска може да отнеме дълго време.
• Видеоклипове, записани с настройка [60i 24M(FX)/50i 24M(FX)]/[24p 24M(FX)/25p 24M(FX)]
в [Record Setting], се преобразуват чрез PlayMemories Home, за да се създаде AVCDH диск.
Това преобразуване може да отнеме повече време. В допълнение, не можете да създавате диск
с оригинално качество на изображенията. Ако желаете да запазите оригиналното качество на
изображенията, трябва да запишете видеоклиповете на Blu-ray Disc.
• В зависимост от компютърната среда е възможно видеоклиповете да не се възпроизвеждат плавно.
Създаване на Blu-ray диск
Можете да създадете Blu-ray диск от видеоклипове в AVCHD формат, прехвърлени
на компютър. Вашият компютър трябва да поддържа функцията за създаване на
Blu-ray диск.
За да създадете Blu-ray диск, можете да използвате BD-R (без възможност за
презапис) или BD-RE (с възможност за презапис) носител. След като веднъж
създадете диска, не можете да прибавяте съдържание към нито един от двата типа
диск.
За да създавате Blu-ray дискове с PlayMemories Home, трябва да инсталирате
собственическо софтуерно допълнение. За подробности посетете следния
Интернет адрес: http://support.d-imaging.sony.co.jp/BDUW/
Инсталирането на приложението на софтуера изисква Интернет връзка.
За подробности се обърнете към „Помощно упътване за PlayMemories Home”.
Продължава r
172BG
Можете да създадете диск със стандартно качество на изображението (STD) от
AVCHD видеоклипове, прехвърлени на компютър, като използвате приложения
софтуер PlayMemories Home.
2 Изберете AVCHD видеоклиповете, които желаете да запишете, след
това щракнете и изтеглете върху дясната част на екрана.
3 Запишете диска, следвайки инструкциите на екрана.
Търсене по
примерни
изображения
1 Стартирайте [PlayMemories Home] и изберете
Tools (Инструменти)
в горния десен ъгъл на екрана t
(Създаване на дискове) t
(DVD-Video (STD)).
Съдържание
Създаване на диск със стандартно качество
на изображението (STD) на компютър
Забележки
Меню
• Предварително инсталирайте PlayMemories Home.
• Не можете да записвате MP4 файлове с видеоклипове на диск.
• Създаването на диска ще отнеме повече време, тъй като видеоклиповете в AVCHD формат се
преобразуват във видеоклипове със стандартно качество на изображенията (STD).
• Първоначалното създаване на DVD-Video (STD) диск изисква Интернет връзка.
Създаване на диск с видеоклипове на
устройство, различно от компютър
Устройство
Вид на диска
Азбучен
указател
Mожете да създавате дискове с Blu-ray рекордер и др.
Видът на диска, който можете да създадете, зависи от използваното устройство.
Blu-ray рекордер: За да създавате
Blu-ray или DVD дискове
със стандартно качество на
изображението (STD)
Изображения с
Изображения
висока разделителна със стандартна
способност (HD)
разделителна
способност (STD)
HDD рекордер и др.: За да
създадете DVD със стандартно
качество на изображенията
Изображения със стандартна
(STD)
разделителна способност (STD)
Забележки
• За подробности относно създаването на диска се обърнете към ръководството за употреба, което
е приложено към използваното устройство.
173BG
Меню
Забележки
Азбучен
указател
• Не можете да отпечатвате RAW изображения.
• Когато отпечатвате изображения, записани в режим [16:9], е възможно двата края на изображението
да бъдат отрязани.
• Не можете да разпечатвате панорамни изображения в зависимост от принтера.
• Когато разпечатвате във фотостудио, обърнете внимание на следното:
– Свържете се с магазина, за да проверите какви видове носители се поддържат.
– Не забравяйте да занесете в магазина и адаптера за картата-памет (продава се отделно).
Консултирайте се със служителите във фотостудиото.
– Преди да отпечатате вашите изображения във фотоателие, копирайте (подсигурете) вашите данни
на диск
– Не можете да зададете броя разпечатки.
– Ако желаете да отпечатате и дата върху изображението, се консултирайте с персонала във
фотостудиото.
• Фотоапаратът не е съвместим с PictBridge.
Търсене по
примерни
изображения
Можете да отпечатвате снимки по следните начини.
• Можете да отпечатвате директно, като използвате принтер, който поддържа вида на
вашата карта.
За подробности вижте ръководството за употреба, приложено към принтера.
• Можете да отпечатване с помощта на компютър
Можете да копирате изображения на компютър, като използвате приложения
софтуер PlayMemories Home, и да отпечатате изображенията. Можете да насложите
датата върху изображението и да го отпечатате. За подробности вижте PlayMemories Home Help Guide.
• Можете да отпечатвате във фотостудио
Mожете да занесете карта-памет, съдържаща изображения, записани с вашия
фотоапарат, във фотостудио. Ако във фотостудиото се поддържат услугите за
отпечатване на фото изображения, съответстващи с DPOF стандарта, можете
(Ред за отпечатване) на изображенията,
предварително да поставите знаци
които желаете да бъдат разпечатани, за да не ви се налага да ги избирате отново в
студиото.
Съдържание
Отпечатване на снимки
174BG
Ако се сблъскате с проблем, докато използвате фотоапарата, първо опитайте
следните решения.
1 Проверете опциите, описани на стр. 175 до 181.
3 Нулирайте настройките (стр. 153).
Батерия и захранване
Меню
4 Консултирайте се с упълномощен сервиз или
местен представител на Sony.
Търсене по
примерни
изображения
2 Извадете батерията и я поставете отново след
около 1 минута. След това включете захранването.
Съдържание
Отстраняване на проблеми
Батерията не може да бъде инсталирана.
• Когато поставяте батерията, използвайте върха й, за да натиснете лоста за заключване.
• Можете да използвате само батерия NP-FW50. Уверете се, че батерията е NP-FW50.
• Това се случва, когато сте използвали фотоапарата при много горещи или студени условия.
• Батерията е разредена. Поставете заредена батерия.
• Батерията е изтощена. Сменете я с нова.
Азбучен
указател
Индикаторът за оставащ заряд на батерията не е верен или се извежда индикация
за достатъчен заряд на батерията, а захранването скоро се изразходва.
Не можете да включите фотоапарата.
• Поставете батерията правилно.
• Батерията е разредена. Поставете заредена батерия.
• Батерията е изтощена. Сменете батерията с нова.
Захранването изненадващо се изключва.
• Когато батерията се затопли твърде много, фотоапаратът извежда предупредително
съобщение и автоматично се изключва, за да предотврати повреда.
• Ако не използвате фотоапарата за известен период от време, устройството автоматично
преминава в режим на пестене на захранването. За да отмените режима на пестене на
захранването, извършете операция с фотоапарата - например натиснете бутона на затвора
наполовина (стр. 142).
Продължава r
175BG
• Можете да използвате само батерия модел NP-FW50. Уверете се, че батерията е модел NPFW50.
• Ако зареждате батерия, която не е била използвана дълго време, лампичката за зареждане на
фотоапарата може да мига.
Батерията не е заредена, дори лампичката за зареждане на фотоапарата
да се е изключила.
Търсене по
примерни
изображения
• Лампичката за зареждане мига по два начина - бърз (около 0.3-секундни интервали) и
бавен (около 1.3-секундни интервали). Ако лампичката мига бързо, извадете батерията
и отново я поставете стабилно или изключете и отново свържете USB кабела. Ако
лампичката за зареждане отново мига бързо, това означава, че има нещо нередно с
батерията, променливотоковия адаптер (приложен в комплекта) или USB кабела. Бавното
мигане означава, че зареждането е спряло, защото температурата на околната среда е извън
подходящия обхват за зареждане на батерията. Зареждането ще се възстанови и лампичката за
зареждане ще светне, когато температурата на околната среда се върне в подходящия обхват.
Зареждайте батерията при подходяща температура между 10°С и 30°С.
Съдържание
Лампичката за зареждане на фотоапарата мига, когато зареждате батерията.
• Използвали сте фотоапарата при много горещи или студени условия. Зареждайте батерията
при подходяща температура между 10°С и 30°С.
• Изключете фотоапарата преди да заредите батерията.
• Когато батерията не е заредена (лампичката за зареждане не свети), дори когато следвате
правилната процедура, извадете батерията и отново я поставете, или изключете и отново
свържете USB кабела.
Меню
Батерията не се зарежда.
Запис на изображения
• Фотоапаратът преминава в режим на намаляване на консумацията на заряд, ако не работите с
устройството за определен период от време. За да отмените този режим, извършете операция с
фотоапарата - например натиснете бутона на затвора наполовина (стр. 142).
Азбучен
указател
На LCD екрана не се извежда нищо, когато включите захранването.
Затворът не се освобождава.
• Използвате носител на запис със защитно капаче и капачето е зададено в положение LOCK.
Задайте ключа в позиция на разрешен запис.
• Проверете капацитета свободно място в носителя на запис.
• Не можете да снимате, докато светкавицата се зарежда.
• Обективът не е прикрепен правилно. Прикрепете правилно обектива.
Записът отнема дълго време.
• Функцията за намаляване на смущенията е активирана (стр. 122, 123). Това не е неизправност.
• Записвате в режим RAW (стр. 82). Тъй като файлът с данните е голям, записът в режим RAW
може да отнеме известно време.
• Функцията [Auto HDR] обработва изображението (стр. 92).
Изображението не е на фокус.
• Обектът е твърде близо. Проверете минималното фокусно разстояние на обектива.
• Записвате в режим на ръчно фокусиране. Задайте [AF/MF Select] в положение [Autofocus] (стр. 66).
• Светлината не е достатъчна.
• Обектът може да се нуждае от специално фокусиране. Използвайте [Flexible Spot] (стр. 68) или
функция за ръчно фокусиране (стр. 66).
Продължава r
176BG
Съдържание
Светкавицата не работи.
• Натиснете бутона (изваждане на светкавицата), за да я повдигнете.
• Не можете да използвате светкавицата със следните режими на запис:
– [Bracket: Cont.]
– [Sweep Panorama]
– [Night Scene] и [Hand-held Twilight] и [Anti Motion Blur] в [Scene Selection]
– Запис на видеоклипове
На изображението, записано с помощта на светкавицата, се появяват бели петна.
Зареждането на светкавицата отнема твърде дълго време.
• Светкавицата е светнала последователно няколко пъти за кратък период от време. Когато това
се случи, презареждането може да отнеме повече време от обикновено, за да се предотврати
прегряването на фотоапарата.
Търсене по
примерни
изображения
• Частици (прах, полен и др.) във въздуха се отразяват от светлината на светкавицата и се
появяват на изображението. Това не е неизправност.
В долната част на изображението се появява сянка, когато използвате
светкавицата.
Изображението, записано с помощта на светкавицата, е твърде тъмно.
Меню
• Когато прикрепяте 16-50 mm/F3.5-5.6 обектив (приложен в комплекта), светкавицата може да
бъде заключена към запис в режим на широк ъгъл. Леко преместете фокусното разстояние на
обектива към страната за запис в режим на запис на телеснимка и снимайте от разстояние.
• Ако обектът е извън обхвата на светкавицата (разстоянието, което може да достигне
светкавицата), изображението ще бъде тъмно, защото светлината от светкавицата не достига
до обекта. Ако промените стойността на ISO, обхватът на светкавицата също ще се промени.
• Задайте правилните дата и час (стр.138).
• Избраната област в [Area Setting] е различна от реалната. Задайте реалната област, като
изберете MENU t [Setup] t [Area Setting].
Азбучен
указател
Датата и часът се записват неправилно.
Стойността на диафрагмата и/или скоростта на затвора мигат.
• Обектът е твърде тъмен или твърде светъл и поради тази причина се намира извън обхвата на
фотоапарата. Отново регулирайте настройките.
Изображението изглежда избеляло (Flare).
Изображението съдържа замъглени светли участъци (Ghosting).
• Изображението е записано с много силен източник на светлина и в обектива е навлязла
излишна светлина. Прикрепете сенник, когато използвате вариообектив.
Ъглите на изображението са твърде тъмни.
• Ако използвате филтър или сенник, свалете ги и опитайте да снимате отново. В зависимост
от дебелината на филтъра и неправилното поставяне на сенника, филтърът или сенникът
може частично да попаднат в изображението. Възможно е оптическите особености на някои
обективи да причинят появата на по-тъмна периферия (недостатъчна светлина). Можете да
компенсирате този ефект с [Lens Comp.: Shading] (стр. 124).
Продължава r
177BG
• Включете функцията за намаляване на ефекта на червените очи (стр. 107).
• Приближете се до обекта и го снимайте, използвайки светкавицата, от разстояние, което
попада в обхвата на светкавицата.
На LCD екрана се появяват и се задържат точки.
• Това не е неизправност. Тези точки не се записват.
Съдържание
Очите на обекта изглеждат червени.
Изображението е размазано.
Стойността на експонацията мига на LCD екрана.
• Обектът е твърде светъл или твърде тъмен за обхвата на измерване на фотоапарата.
Търсене по
примерни
изображения
• Изображението е записано на тъмно място без да използвате светкавицата, като резултатът
е вибрация на фотоапарата. Препоръчваме ви да използвате статив или светкавица (стр. 65).
Режимите [Hand-held Twilight] (стр. 56) и [Anti Motion Blur] (стр. 56) в [Scene Selection] също
са ефективни, когато искате да намалите смущенията.
Лампичката на таймера за самоснимачка не мига
• Когато наклоните LCD екрана на 180 градуса нагоре и [Self-portrait Self-timer] е в положение
[On], лампичката на таймера за самопортрет не мига.
Меню
Преглед на изображения
Изображението не може да бъде възпроизведено.
• Името на папката/файла е било променено на вашия компютър.
• Ако файлът с изображение е модифициран с помощта на компютър или ако е записан с друг
фотоапарат, възпроизвеждането на вашия фотоапарат не е гарантирано.
• Фотоапаратът е в режим USB. Изключете фотоапарата от компютъра (стр. 169).
Изтриване/Редактиране на изображения
Азбучен
указател
• Използвайте PlayMemories Home, за да копирате изображения от вашия компютър на
фотоапарата и да ги възпроизвеждате.
Вашият фотоапарат не може да изтрие изображенията.
• Отменете защитата (стр. 103).
Изтрили сте изображение по грешка.
• Веднъж изтрито, изображението не може да бъде възстановено. Препоръчваме ви да зададете
защита на изображенията, които не желаете да изтривате (стр. 103).
Не можете да изведете знак за отпечатване DPOF.
• Не можете да поставяте знак за отпечатване DPOF на RAW изображения.
Продължава r
178BG
• Проверете “Препоръчителна компютърна среда” (стр. 164).
Вашият компютър не разпознава фотоапарата.
Съдържание
Компютри
Не знаете дали операционната система на вашия компютър е съвместима с
вашия фотоапарат.
• Уверете се, че фотоапаратът е включен.
• Изключете всички устройства, освен фотоапарата, клавиатурата и мишката от USB
терминалите на вашия компютър.
• Свържете директно фотоапарата и компютъра без да използвате USB хъб или друго
устройство.
Не можете да копирате изображения.
• Свържете правилно фотоапарата с компютъра, като използвате приложения USB кабел (стр. 168).
• Следвайте процедурата по копиране за вашата операционна система.
Меню
• Ако вашият компютър има повече от един USB терминал, свържете отново USB кабела, като
използвате друг USB вход.
• Задайте [USB LUN Setting] в положение [Single].
Търсене по
примерни
изображения
• Ако зарядът в батериите е недостатъчен, поставете заредена батерия или използвайте
променливотоковия адаптер AC-PW20 (продава се отделно).
• Използвайте USB кабела (приложен в комплекта).
• Изключете USB кабела и отново го свържете здраво.
• Задайте [USB Connection] в положение [Mass Storage] (стр. 149).
• Възможно е да не успеете да копирате изображенията, ако снимате, използвайки носител на
запис, форматиран на компютър. Снимайте, като използвате носител на запис, форматиран на
вашия фотоапарат.
Азбучен
указател
Изображението не може да се възпроизведе на компютър.
• Ако използвате приложения софтуер PlayMemories Home, се обърнете към
“Помощно упътване за PlayMemories Home”.
• Консултирайте се с производителя на компютъра или софтуера.
Когато преглеждате видеоклипове на компютър, картината и звукът се
прекъсват от смущения.
• Възпроизвеждате видеоклиповете директно от картата-памет. Прехвърлете видеоклипа на
компютъра, като използвате PlayMemories Home, и го възпроизведете.
PlayMemories Home не стартира автоматично след извършване на USB
връзката.
• Осъществете USB връзката, когато компютърът е включен (стр. 168).
Носител на запис
Не можете да поставите носителя на запис.
• Не сте поставили носителя на запис в правилна посока. Поставете го в правилната посока.
Не можете да записвате на носителя на запис.
• Носителят на запис е пълен. Изтрийте ненужните изображения (стр. 31, 96).
• Поставили сте неизползваем носител на запис.
Случайно сте форматирали носителя на запис.
• Всички изображения на носителя на запис са изтрити при форматирането. Не можете да ги
възстановите.
Продължава r
179BG
• Не можете да отпечатвате RAW изображения. За да отпечатате RAW изображение, първо
го преобразувайте в JPEG формат, като използвате Image Data Converter.
Цветовете на изображението са странни.
Изображенията се отпечатват с отрязани краища.
• В зависимост от вашия принтере възможно левият, десният, горният и долният край на
изображението да бъдат отрязани. Ако отпечатвате изображение със съотношение [16:9], е
възможно страничните краища на изображението да бъдат отрязани.
Търсене по
примерни
изображения
• Когато отпечатвате изображения, записани в режим [Adobe RGB], с помощта на sRGB
принтери, които не са съвместими с Adobe RGB (DCF2.0/Exif2.21 или по-нова версия),
изображенията се отпечатват по-ниско ниво на наситеността.
Съдържание
Отпечатване
Не можете да отпечатвате изображения.
• Когато отпечатвате изображения с помощта на принтер, отменете настройките за
отрязването или рамкирането. Консултирайте се с производителя на принтера, за да
разберете дали принтерът притежава такива функции.
Не можете да отпечатвате изображения с дата.
Меню
• Когато отпечатвате изображения във фото магазин, попитайте служителите дали е възможно
изображенията да се отпечатат без да се отрязват краищата им.
• Като използвате PlayMemories Home, можете да отпечатвате изображения с дата.
Други
Азбучен
указател
• Този фотоапарат не притежава функция за поставяне на дата на изображения. Въпреки
това, изображенията, записани с фотоапарата, съдържат информация за датата и вие можете
да ги отпечатате с дата, ако принтерът или софтуерът разпознават Exif информацията.
Консултирайте се с производителя на принтера или софтуера относно съвместимостта на
устройството с Exif формата.
• Когато отпечатвате изображения във фотостудио, ако желаете, можете да отпечатате
изображенията с дата.
Обективът се замъглява.
• Кондензирала се е влага. Изключете фотоапарата и го оставете около 1 час преди да го
използвате отново.
Когато включите фотоапарата, се извежда съобщението “Set Area/Date/
Time.” (“Задайте област/дата/час.”).
• Фотоапаратът е оставен без да бъде употребяван за известно време с нисък заряд на
батерията или без батерия. Заредете батерията и отново сверете датата (стр. 138). Ако
съобщението се появява всеки път, когато зареждате батерията, е възможно вградената
акумулаторна батерия да е изтощена. Свържете се с упълномощен сервиз на Sony.
Датата и часът се записват неправилно.
• Поправете или проверете настройката за датата и часа, като изберете MENU t [Setup] t
[Date/Time Setup].
Броят на изображенията, които можете да запишете, не намалява или
намалява с две при всяка снимка.
• Това се случва поради компресията и размера на изображението след компресията.
Когато записвате JPEG изображение, тези характеристики се променят в зависимост от
изображението.
Продължава r
180BG
• Извадили сте батерията, докато ключът за захранването е бил зададен в положение ON.
Когато изваждате батерията от фотоапарата, се уверете, че фотоапаратът е изключен и
лампичката за достъп не свети.
Фотоапаратът не работи правилно.
• Изключете фотоапарата. Извадете батерията и отново я поставете. Ако фотоапаратът
е нагорещен, отстранете батерията и изчакайте устройството да се охлади преди да
извършвате тази процедура.
На екрана се извежда индикация “--E-”
Търсене по
примерни
изображения
• Ако използвате променливотоковия адаптер AC-PW20 (продава се отделно), изключете
захранващия кабел. Свържете захранващия кабел и отново включете фотоапарата. Ако
фотоапаратът все още не работи, се свържете с представител или упълномощен сервиз на
Sony.
Съдържание
Настройката се нулира без да сте извършили тази операция.
• Извадете носителя на запис и отново го поставете. Ако тази процедура не изключи
индикацията, форматирайте носителя на запис (стр. 154).
Меню
Азбучен
указател
181BG
Ако на екрана се изведе някое от следните съобщения, следвайте инструкциите,
описани по-долу.
Incompatible battery. Use correct model. (Несъвместима батерия. Използвайте
правилния модел.)
Съдържание
Предупредителни съобщения
• Поставена е несъвместима батерия.
• Задайте датата и часа. Ако не сте използвали фотоапарата дълго време, заредете вградената
акумулаторна батерия.
Unable to use memory card. Format? (Невъзможност за използване на картатапамет. Форматирайте?)
Търсене по
примерни
изображения
Set Area/Date/Time. (Задайте област/дата/час)
• Носителят на запис е форматиран на компютър и форматът на файла е модифициран. Изберете
OK и след това форматирайте носителя на запис. Можете пак да използвате носителя на запис,
но всички предишни данни на носителя ще бъдат изтрити. Възможно е форматирането да
отнеме известно време. Ако все още се извежда съобщение, сменете носителя на запис.
• Поставили сте несъвместим носител на запис или форматирането не се е извършило.
Меню
Memory Card Error (Грешка с носителя)
Reinsert memory card. (Отново заредете картата-памет.)
• Поставеният носител на запис не може да се използва с вашия фотоапарат.
• Носителят на запис е повреден.
• Терминалът на носителя на запис е замърсен.
• Поставената карта не е съвместима с фотоапарата.
Азбучен
указател
This memory card may not be capable of recording and playing normally.
(Възможно е тази карта-памет да не успее да записва и възпроизвежда
правилно.)
Processing…(Обработване…)
• Извършват се действия за намаляване на смущенията при дълга експонация или високи
стойности на ISO настройка. Не можете да снимате, докато процесът се извършва. Можете да
изключите функцията за намаляване на смущенията при дълга експонация.
Unable to display. (Извеждането е невъзможно.)
• Възможно е изображенията, записани с други фотоапарати или обработвани с компютър,
да не се възпроизведат.
Cannot recognize lens. Attach it properly. (Обективът не се разпознава.
Прикрепете го правилно.)
• Обективът не е прикрепен правилно или не е прикрепен изобщо. Ако се изведе съобщение,
прикрепете обектива отново. Ако съобщението се извежда често, проверете дали контактните
части на обектива и фотоапарата са чисти или не.
• Когато прикрепяте към фотоапарата астрономичен телескоп или нещо подобно, задайте [Release w/o Lens] в положение [Enable] (стр. 121).
• Функцията Стабилизация не работи. Можете да продължите да снимате, но функцията
Стабилизация няма да работи. Изключете и отново включете фотоапарата. Ако иконата не
изчезне, се консултирайте с местен представител или упълномощен сервиз на Sony.
• Обективът с механично приближение е прибран. Изключете фотоапарата и извадете батерията,
след това отново я поставете.
Продължава r
182BG
Съдържание
No images. (Няма снимки.)
• Носителят на запис не съдържа изображения.•
Image protected (Изображението е защитено)
• Опитвате се да изтриете защитено изображение.
Unable to print. (Невъзможно отпечатване.)
• Опитвате се да маркирате изображения в RAW формат с DPOF знак за отпечатване.
• Фотоапаратът се е нагорещил, защото сте го използвали продължително време на горещо
място. Изключете захранването. Оставете фотоапарата да се охлади, докато отново е готов за
снимки.
Търсене по
примерни
изображения
Internal temp. high. Allow It to cool. (Вътрешната температура е висока.
Оставете да се охлади.)
• Температурата във вътрешността на фотоапарата се е повишила до неприемливо ниво, защото
сте записвали твърде дълго време. Спрете записа, докато устройството се охлади.
Меню
• Броят на изображенията надвишава този, за който е възможна обработка на данни от
фотоапарата.
• Не е възможно да регистрирате файла с базата данни. Използвайте РlayMemories Home,
за да подсигурите всички изображения на компютъра, и след това ги възстановите на
картата-памет.
• Изключете захранването, извадете батерията, след което я поставете отново. Ако съобщението
се извежда често, се консултирайте с представител или упълномощен сервиз на Sony.
Азбучен
указател
Camera Error. Turn power off then on. (Грешка във фотоапарата. Изключете
захранването и после отново го включете.)
Image DataBase File error (Грешка с файла за обработка на изображенията)
• Съществува проблем с файла с базата данни. Изберете [Setup] t [Recover Image DB].
Image Database File error. Recover? (Грешка с файла за обработка на
изображенията. Възстановете?)
• Не можете да записвате или възпроизвеждате AVCHD видеоклипове, защото файлът с базата
данни е повреден. Следвайте инструкциите на екрана, за да възстановите данните.
Recording is unavailable In this movie format. (Записът в този формат не е
възможен.)
• Задайте [File Format] в положение [MP4].
Unable to magnify. (Невъзможност за увеличаване.)
Unable to rotate image. (Невъзможност за въртене на изображението.)
• Възможно е изображенията, записани с други фотоапарати, да не могат да се увеличават или
въртят.
Продължава r
183BG
• Опитали сте се да отпечатате изображения без да сте определили такива.
No images changed. (Изображенията не са променени.)
• Опитали сте се да извършите DPOF без да определите изображения.
Съдържание
No images selected. (Изображенията не са избрани.)
Cannot create more folders. (Не можете да създавате повече папки.)
Търсене по
примерни
изображения
• На носителя на запис съществуват папки с имена, започващи с “999”. Не можете да
създавате папки, ако ситуацията е такава.
Меню
Азбучен
указател
184BG
Others
Можете да използвате променливотоковия адаптер във всяка държава или регион,
където захранването е в границите между 100 V и 240 V, 50 Hz/60 Hz.
Забележки
Съдържание
Използване на фотоапарата в чужбина
• Не използвайте електронен трансформатор, защото това може да причини неизправност.
За да преглеждате видеоклипове, записани с този фотоапарат, на телевизор,
устройствата трябва да са с една и съща система за цветна телевизия. Проверете
системата за цветна телевизия за държавата или региона, където използвате
фотоапарата.
Търсене по
примерни
изображения
Системи за цветна телевизия
Система NTSC
Система PAL
Меню
Бахамски о-ви, Боливия, Канада, Централна Америка, Чили, Колумбия, Еквадор,
Ямайка, Япония, Корея, Мексико, Перу, Суринам, Тайван, Филипините, САЩ,
Венецуела и др.
Австралия, Австрия, Белгия, Китай, Хърватска, Чехия, Дания, Финландия, Германия,
Холандия, Хонконг, Унгария, Индонезия, Италия, Кувейт, Малайзия, Нова Зеландия,
Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Сингапур, Словакия, Испания, Швеция,
Швейцария, Тайланд, Турция, Великобритания, Виетнам и др.
Бразилия
Система PAL-N
Азбучен
указател
Система PAL-M
Аржентина, Парагвай, Уругвай
Система SECAM
България, Франция, Гърция, Гвиана, Иран, Ирак, Монако, Русия, Украйна и др.
185BG
С този фотоапарат можете да използвате следните носители на запис: Memory Stick
PRO Duo носител, Memory Stick PRO-HG Duo носител, Memory Stick XC-HG Duo
носител, SD карта-памет, SDHC карта-памет и SDXC карта-памет.
Забележки
Търсене по
примерни
изображения
Меню
Азбучен
указател
• Операциите с карта-памет, форматирана с компютър, не са гарантирани.
• В зависимост от картата-памет и използваното устройство, времето за запис/четене на данни е
различно.
• Не вадете картата-памет, докато чете или записва данни.
• Възможно е данните да се повредят в следните случаи:
– Когато извадите картата-памет или ако изключите фотоапарата, докато записва или чете данни.
– Ако използвате картата-памет близо до статично електричество или шум.
• Препоръчваме ви да подсигурявате важните данни, като им правите копия например на твърд диск.
• Не прикрепяйте етикет върху картата-памет, нито върху адаптера за картата.
• Не позволявайте контакт с метални предмети и не докосвайте с пръсти терминала на картата-памет.
• Не огъвайте, не изпускайте и не прилагайте силни удари върху картата-памет.
• Не разглобявайте и не модифицирайте картата-памет.
• Не позволявайте картата-памет да се намокри.
• Не оставяйте картата-памет на място, достъпно за малки деца, защото те могат неволно да я глътнат.
• Възможно е картата-памет да се нагорещи при продължителна употреба. Внимавайте, когато
работите с носителя.
• Не използвайте и не съхранявайте картата-памет на следните места:
– В кола, паркирана на пряка слънчева светлина или при високи температури.
– При пряка слънчева светлина.
– На влажни места или близо до корозиращи материали.
• Изображенията, записани на Memory Stick XC-HG Duo носител или SDXC карта-памет, не могат
да бъдат прехвърлени или възпроизведени на компютър или други AV устройства, които не са
съвместими със системата exFAT. Уверете се, че устройството е съвместимо със системата exFAT
преди да го свържете към видеокамерата. Ако свържете вашата видеокамера към несъвместимо
устройство, е възможно да бъдете запитани дали желаете да форматирате картата. Не извършвайте
форматиране на картата, защото това ще изтрие всички данни на носителя. (exFAT е система за
подредба на файлове, която се използва в Memory Stick XC-HG Duo и SDXC картите-памет.)
Съдържание
Карта-памет
Memory Stick носител
С тази видеокамера можете да използвате описаните в таблицата по-долу видове
Memory Stick носители. Въпреки това операциите не са гарантирани за всички
видове Memory Stick носители.
“Memory Stick PRO Duo” носител1) 2) 3)
Работи с вашата видеокамера
“Memory Stick PRO-HG Duo” носител1) 2)
“Memory Stick XC-HG Duo” носител1) 2)
“Memory Stick Duo” media
Не работи с вашата видеокамера
“Memory Stick” media and “Memory Stick
PRO” носител
Не работи с вашата видеокамера
1)
Този носител е снабден с функции MagicGate. MagicGate е технология за защита на авторските
права, която използва технология за кодиране. С тази видеокамера не можете да извършвате
запис/възпроизвеждане на данни, които изискват MagicGate функции.
2)
Поддържа високоскоростен трансфер на данни чрез паралелен интерфейс.
3)
огато използвате Memory Stick PRO Duo носител, за да записвате видеоклипове, можете да
К
използвате само тези носители, които са маркирани с Mark 2
Продължава r
186BG
Търсене по
примерни
изображения
• Този продукт е съвместим с Memory Stick Micro (M2) носител. Съкращението
“M2” е съкращение от Memory Stick Micro.
• За да използвате Memory Stick Micro носител с този фотоапарат, се уверете, че сте
поставили Memory Stick Micro носителя в “М2” адаптер. Ако поставите Memory
Stick Micro носителя директно във фотоапарата без да използвате “М2” адаптер,
е възможно да не успеете да извадите носителя от устройството.
• Не оставяйте Memory Stick Micro носителя в близост до малки деца защото те
могат неволно да го глътнат.
Съдържание
Забележки относно употребата на Memory Stick Micro носител
(продава се отделно)
Меню
Азбучен
указател
187BG
Зареждане на батерията
Препоръчваме ви да зареждате батерията при температура на околната среда
между 10°С и 30°С. Ако зареждате батерията извън този температурен обхват,
ефективното й зареждане може да се окаже невъзможно.
Азбучен
указател
• Работата на батерията се влошава при ниски температури. По този начин
времето, през което може да използвате батерията на студено, е по-кратко.
За по-дълга и безпроблемна употреба препоръчваме да сложите батерията
в джоб близо до тялото, за да я затоплите, и да я поставите във фотоапарата
непосредствено преди снимките.
• Честата употреба на светкавицата и записът на видеоклипове изчерпват по-бързо
заряда на батерията.
• Препоръчваме ви да поддържате резервна батерия и да правите контролни
снимки преди истинските.
• Не излагайте батерията на досег с вода. Батерията не е водоустойчива.
• Не оставяйте батерията на крайно горещи места като например в автомобил или
на пряка слънчева светлина.
Меню
Ефективно използване на батерията
Търсене по
примерни
изображения
Не можете да използвате батерия, различна от батерия InfoLITHIUM, модел NPFW50, с вашия фотоапарат. Батерията InfoLITHIUM от серията W е маркирана с
.
Батерията InfoLITHIUM е литиево-йонна батерия, която има функция за обмен
на информация, която е свързана с работните условия на батерията. Батерията
InfoLITHIUM изчислява консумацията на електроенергия в зависимост от
работните условия на фотоапарата и извежда времето на оставащия заряд в
проценти.
Съдържание
Батерия Info LITHIUM
Индикатор за времето на оставащия заряд
• Можете да проверите нивото чрез следните индикатори и проценти, изведени на
LCD екрана.
“Изтощена батерия”
Ниво на
батерията
Високо
Не можете да записвате
Ниско повече изображения.
• Ако захранването се изключва, въпреки че индикаторът за време на оставащия
заряд указва, че има достатъчно заряд в батерията, заредете отново батерията след
като напълно сте изразходвали заряда й. Оставащото време на работа с батерията
ще се изведе правилно. Обърнете внимание обаче, че понякога индикаторът
може да не се възстанови, ако батерията се използва дълго време при високи
температури, ако е оставена напълно заредена, или ако се използва твърде често.
Използвайте индикацията за оставащ заряд само като насока.
Продължава r
188BG
Как да съхраняваме батерията
• Животът на батерията е ограничен. Капацитетът й намалява малко по малко в
течение на експлоатацията или просто като минава време. Когато времето на
използване на батерията е намаляло значително, вероятна причина за това може
да бъде изтеклият й живот. Купете нова батерия.
• Животът на батерията зависи от начина на съхранението й и от работните
условия за всяка батерия.
Съдържание
Живот на батерията
Търсене по
примерни
изображения
• Ако не планирате да използвате батерията за дълъг период от време,
изразходвайте заряда й напълно преди да я приберете на съхранение на сухо и
хладно място. Зареждайте напълно и след това разреждайте батерията веднъж
годишно, за да съхраните функциите й.
• За да изразходвате напълно заряда на батерията, оставете фотоапарата в режим
на изреждане на изображения, докато захранването се изключи.
• Винаги пренасяйте батерията в калъфче, за да предотвратите замърсяване на
изводите и потенциално късо съединение.
Меню
Азбучен
указател
189BG
Търсене по
примерни
изображения
Меню
Азбучен
указател
• Не зареждайте батерии, различни от вида NP-FW50, в зарядното устройство за
батерии. Ако се опитате да го направите, това може да причини протичане на
батериите, тяхното прегряване или експлозия, а това може да доведе до опасност
от изгаряния или други наранявания.
• Изключете променливотоковия адаптер от мрежата или изключете USB кабела от
фотоапарата. Ако оставите заредена батерия във фотоапарата, животът й може да
намалее.
• Лампичката за зареждане отстрани на фотоапарата мига по два начина:
Бързо мигане: Лампичката мига продължително на около 0.3-секундни интервали
Бавно мигане: Лампичката мига продължително на около 1.3-секундни интервали.
• Когато лампичката за зареждане мига бързо, извадете заредената батерия и
отново я поставете във фотоапарата, или изключете и отново свържете USB
кабела. Ако лампичката за зареждане отново мига бързо, това може да е
индикация за грешка на батерията или за това, че е заредена батерия, различна
от указания вид, или че има проблем с променливотоковия адаптер или USB
кабела. Уверете се, че батерията е от приложения към видеокамерата тип,
както и че променливотоковият адаптер и USB кабелът не са повредени. Ако
батерията е от правилния вид, извадете я, сменете я с нова и проверете дали
е заредена правилно. Ако новата батерия не може да се зареди правилно,
променливотоковият адптер или USB кабелът може да са повредени. Сменете
променливотоковия адаптер или USB кабела с друг и проверете дали батерията е
правилно заредена.
• Ако лампичката за зареждане мига бавно, зареждането е спряло и устройството
е в режим на готовност, защото температурата на околната среда е извън
подходящия обхват за зареждане на батерията. Зареждането ще се възстанови и
лампичката за зареждане ще светне, когато температурата на околната среда се
върне в допустимите граници. Зареждайте батерията при подходяща температура
между 10°С и 30°С.
Съдържание
Зареждане на батерията
190BG
Като използвате адаптера (продава се отделно), можете да прикрепите A-байонет
обектив (продава се отделно) към вашия фотоапарат. За подробности се обърнете
към ръководството за употреба, приложено към адаптера за байонет.
Съдържание
Адаптер за байонет
Търсене по
примерни
изображения
LA-EA1
LA-EA2
Автофокус
Наличен само за SAM/SSM
обективи*
Наличен
AF система
Contrast AF
Phase-detection AF
Избор на AF/MF
Превключва се от обектива
SAM обективи: Превключва
се от обектива
SSM обективи: Превключва
се от обектива и от менюто,
когато ключът на обектива е
зададен в положение AF
Други обективи: Превключва
се от менюто
Област за
автофокусиране
Multi (Множествен фокус)/
Center (Фокусиране в
Wide (Широко)/Spot
центъра)/Flexible Spot
(Точково)/Local (Местно)
(Гъвкаво точково фокусиране)
Режим на автофокусиране Single (Единичен)
Азбучен
указател
Функции
Меню
Възможните функции се различават в зависимост от вида на адаптера за байонет.
Single (Единичен)/Continuous
(Продължителен)
* Скоростта на автофокусиране ще бъде по-малка, когато използвате E-байонет обективи. (Когато
прикрепите А-байонет обектив, скоростта на автоматично фокусиране ще бъде от около 2 до 7
секунди при положение, че снимате при условия, препоръчани от Sony. Скоростта може да се
различава в зависимост от обекта, околната осветеност и др.)
Продължава r
191BG
LA-EA1
(Множествен фокус) Фотоапаратът определя коя от 25-те AF области да се
използва за фокусиране.
Фотоапаратът използва AF областта, която се намира в
центъра.
(Гъвкаво точково
фокусиране)
Премества областта за фокусиране, за да фокусирате върху
малка област, като натиснете горната/долната/дясната/
лявата част на диска за управление.
LA-EA2
Фотоапаратът определя коя от 15-те AF области да се
използва за фокусиране.
(Точково)
Фотоапаратът използва AF областта, която се намира в
центъра.
(Местно)
Избира областта, за която желаете да включите фокуса
измежду 15 AF области с помощта на диска за управление.
Меню
(Широко)
Търсене по
примерни
изображения
(Фокусиране в
центъра)
Съдържание
Възможните настройки за [Autofocus Area] се различават в зависимост от
адаптера за байонет.
Забележки
Азбучен
указател
• Възможно е да не можете да използвате адаптера с някои видове обективи. За информация
относно съвместимостта на обективите се консултирайте с представител или упълномощен
сервиз на Sony.
• Когато използвате адаптер за байонет и записвате видеоклипове, натиснете бутона на затвора
наполовина, за да използвате автофокуса.
• Не можете да използвате помощната лампичка за автофокусиране, когато използвате А-байонет
обектив.
• Възможно е звукът от движението на обектива и операциите на фотоапарата да се запишат, когато
снимате видеоклип. Можете да избегнете това, като изберете MENU t [Setup] t [Movie Audio
Rec] t [Off].
• Фокусирането може да отнеме доста време или да е трудно в зависимост от обектива, който
използвате за запис на обекта.
• Светлината от светкавицата може да се блокира от прикрепения обектив.
192BG
1)
1080i характеристика
Това е характеристика с висока разделителна способност, която съчетава 1,080 ефективни линии на
сканиране с интерлейс (редуващо се) сканиране.
2)
720p характеристика
Това е характеристика с висока разделителна способност, която съчетава 720 ефективни линии на
сканиране с прогресивно сканиране.
3)
осителят, записан в AVCHD формат, различен от споменатия по-горе, не може да бъде
Н
възпроизведен на вашия фотоапарат.
Азбучен
указател
Въз основа на AVCHD формата, вашият фотоапарат записва с HD (висока
разделителна способност) качество на изображението, както е споменато
по-долу.
Видео сигнал3): 1080 60i-съвместими устройства
MPEG-4 AVC/H.264 1920 x 1080/60i, 1920 х 1080/24р
1080 50i-съвместими устройства
MPEG-4 AVC/H.264 1920 x 1080/50i, 1920 х 1080/25р
Аудио сигнал: Dolby Digital 2ch
Носител на запис: Карта-памет
Меню
Запис и възпроизвеждане на вашия фотоапарат
Търсене по
примерни
изображения
AVCHD форматът представлява формат с висока разделителна способност за
цифрови фотоапарати и служи за запис на HD (висока разделителна способност)
сигнали по спецификация 1080i1) или спецификация 720p2) чрез използването на
високоефективни технологии на компресирано кодиране. Този формат работи с
кодек MPEG-4 AVC/H.264 за компресиране на видео данните, а Dolby Digital или
линейната PCM система служи за компресиране на аудио данни.
Форматът MPEG-4 AVC/H.264 е способен да компресира изображения с по-голяма
ефективност от стандартните формати за компресиране на изображения. Форматът
MPEG-4 AVC/H.264 позволява записът на HD видео сигнал, заснет с цифрова
видеокамера, да бъде качен на 8 cm DVD дискове, вграден твърд диск, флаш
памет, карта-памет и др. Дисковете, записани с HD качество на изображението,
могат да бъдат възпроизвеждани на устройства, съвместими с AVCHD формата.
DVD плейърите или рекордерите не могат да възпроизвеждат дискове с HD
качество, тъй като те са несъвместими с AVCHD формата. В допълнение, възможно
е дисковете с HD качество да не могат да бъдат извадени от DVD плейъра и
рекордера.
Съдържание
AVCHD формат
193BG
Почистване на фотоапарата
Търсене по
примерни
изображения
Почиствайте повърхността на фотоапарата с мека текстилна кърпичка, леко
навлажнена с вода, след което добре подсушете повърхността със суха текстилна
кърпичка. Не ползвайте следните почистващи препарати и методи, защото те могат
да повредят покритието на корпуса:
– Не излагайте фотоапарата на въздействието на химически вещества като
например разредители, бензин, алкохол, кърпички за еднократна употреба,
репеленти срещу насекоми, слънцезащитни кремове или инсектициди.
– Не докосвайте фотоапарата, ако по ръцете ви има следи от гореизброените
вещества.
– Не оставяйте устройството в контакт с гума или винил за дълъг период от време.
Съдържание
Почистване
Почистване на сензора за изображението
Азбучен
указател
Забележки
• Към фотоапарата няма приложена продухваща четка. Използвайте четка, която можете да
закупите от търговската мрежа.
• Не използвайте спрей, защото във вътрешността на фотоапарата може да останат капчици.
• Когато почиствате сензора за изображение, не поставяйте връхчетата на четката в празнините
зад мястото, където се монтира обективът, защото докосването на четката до сензора не е
препоръчително.
• Насочете фотоапарата обърнат надолу, за да предотвратите повторното попадане на прах във
вътрешността му.
• Не излагайте фотоапарата на механични вибрации, докато го почиствате.
• Когато почиствате сензора за изображението с продухваща четка, избягвайте твърде силната
въздушна струя.
Меню
След като изключите фотоапарата, свалете обектива
и издухайте праха и повърхността около сензора за
изображението, като използвате продухваща четка.
Почистване на обектива
• Не използвайте почистващи разтвори, съдържащи органични съставки, като
разтворители или бензин.
• Когато почиствате повърхността на обектива, отстранете праха, като използвате
вентилаторна четка с продухване. В случай, че частиците прах са полепнали по
повърхността, почистете ги с меко парче плат или със салфетка, леко навлажнена
с разтвор за почистване на обективи. Почиствайте с кръгови движения от
центъра към периферията. Не пръскайте почистващия разтвор директно върху
повърхността на обектива.
194BG
Продължава r
Азбучен
указател
Време при помощ при ръчно фокусиране...... 118
Автоматичен преглед.................................... 109
Автоматична настройка HDR........................ 92
Автоматична настройка.................................. 52
Автоматична светкавица................................ 65
Автоматично кадриране на обект.................. 75
Автоматично програмиране........................... 64
Автофокус........................................................ 66
Автофокус за единично изображение........... 69
Бавна синхронизация...................................... 65
Баланс на бялото............................................. 86
Батерия “InfoLITHIUM”............................... 188
Бутон AEL...................................................... 135
Бутон DISP (Монитор).................................... 78
Бутон MOVIE................................................ 132
Версия............................................................ 151
Време за включване на икономичния
режим................................................................ 142
Връщане на фабричните настройки............ 153
Възпроизвеждане на телевизионен екран...... 162
Възпроизвеждане............................................ 29
Въртене.......................................................... 102
Гъвкаво точково фокусиране......................... 68
Диафрагма........................................................ 63
Директно ръчно фокусиране.......................... 67
Диск за управление......................................... 20
Дисплей за възпроизвеждане....................... 146
Дисплей с помощно упътване..................... 140
Допълнителни автоматични настройки........ 54
Език................................................................ 137
Експонационен клин....................................... 47
Ефект на меки тонове на човешката кожа.... 76
Задна синхронизация...................................... 65
Запис................................................................. 27
На видеоклипове...................................... 27
На снимки................................................. 27
Запис на звук за видеоклипове.................... 128
Запис при нощни условия.............................. 56
Запис при нощни условия от ръка................. 57
Запис при разпознаване на усмивка.............. 73
Запис с приоритет на скоростта..................... 44
Запис с/без обектив....................................... 121
Защита............................................................ 103
Звуков сигнал................................................. 136
Идентификация на частите............................ 12
Избор за автоматичен фокус/ръчен фокус.... 66
Избор на папка за запис................................ 157
Меню
А-К
AdobeRGB...................................................... 119
AEL с включване на затвора........................ 105
AVCHD..................................................... 84, 193
“BRAVIA” Sync............................................. 163
BULB................................................................ 61
CTRL FOR HDMI.......................................... 148
DISP.................................................................. 39
DMF.................................................................. 67
DPOF................................................................ 99
DRO/Auto HDR............................................... 91
Eye-Fi.............................................................. 161
Eye-Fi карта................................................... 161
HDMI резолюция.......................................... 147
Image Data Converter............................. 166, 167
ISO.................................................................... 48
JPEG................................................................. 82
Mac................................................................. 166
MP4................................................................... 84
PlayMemories Home.............................. 164, 166
RAW.................................................................. 82
sRGB............................................................... 119
USB връзка..................................................... 149
USB LUN настройка..................................... 150
Windows......................................................... 166
Търсене по
примерни
изображения
A-Z
Съдържание
Азбучен указател
195BG
Меню
Азбучен
указател
Лятно часово време....................................... 138
Меню................................................................ 22
Възпроизвеждане..................................... 24
Настройки................................................. 24
Размер на изображение............................ 23
Режим на запис......................................... 22
Фотоапарат................................................ 23
Яркост/Цветове......................................... 24
Множествено измерване........................... 68, 89
Намаляване на ефекта “червени очи”......... 107
Намаляване на размазването при движение.... 57
Намаляване на смущенията от вятъра........ 129
Намаляване на шума при висока стойност
на ISO............................................................. 123
Намаляване на шума при дълга
експонация..................................................... 122
Наситеност....................................................... 95
Насочващи линии.......................................... 110
Настройка на датата/часа............................. 138
Настройка на областта.................................. 139
Настройка на силата на звука...................... 104
Настройки на записа....................................... 85
Настройки........................................................ 24
Непрекъснат автофокус.................................. 69
Ниво за подчертаване....................................111
Нова папка..................................................... 158
Номер на файл............................................... 155
Област за авто фокусиране............................. 68
Определяне на знак за отпечатване............... 99
Оптимизатор на динамичния обхват............. 91
Осветеност....................................................... 34
Острота............................................................. 95
Отпечатване................................................... 174
Отстраняване на проблеми........................... 175
Панорама.......................................................... 58
Пейзаж.............................................................. 56
Пестене на захранването.............................. 141
Плътна светкавица.......................................... 65
Помощ при ръчно фокусиране.................... 117
Помощна лампичка за автофокусиране...... 106
Поправка на файла с база данни.................. 159
Портрет при нощни условия.......................... 56
Портрет............................................................ 56
Посока на запис на панорамно
изображение.................................................... 83
Потребителска настройка на
функционалните бутони............................... 133
Потребителски баланс на бялото................... 88
Преглед при възпроизвеждане....................... 59
Предупредителни съобщения...................... 182
Преместване на заключена експонация...... 135
Прехвърляне на изображения с
допълнителни автоматични настройки....... 116
Приближение за ясно изображение............. 113
Приближение при възпроизвеждане............. 30
Съдържание
Л-Я
Търсене по
примерни
изображения
Избор на снимка/видеоклип........................... 97
Избор на сцена................................................ 56
Извеждане на моментните настройки......... 108
Извеждане на свободното място на картата.... 160
Извеждане на съдържанието.......................... 39
Изключена светкавица.................................... 65
Измерване в центъра................................. 68, 89
Изреждане на изображения............................ 98
Изтриване................................................... 31, 96
Икони................................................................ 17
Име на папка.................................................. 156
Индекс с изображения............................ 51, 100
Инсталация.................................................... 166
Карта-памет................................................... 186
Картинен ефект......................................... 37, 93
Качество........................................................... 82
Клин.................................................................. 47
Компенсация на експонацията....................... 41
Компенсация на светкавицата........................ 90
Компенсация от обектива: Затъмняване..... 124
Компенсация от обектива: Отклонения в
цветовете........................................................ 125
Компенсация от обектива: Смущения......... 126
Компютър....................................................... 164
Препоръчителна среда........................... 164
Контраст........................................................... 95
Корекция на експонацията............................. 41
196BG
Съдържание
Цвят за подчертаване.................................... 112
Цвят на дисплея............................................. 144
Цифрово приближение................................. 114
Широко изображение.................................... 145
Широкообхватна панорама............................ 58
Яркост на LCD екрана.................................. 143
Яркост.............................................................. 36
Търсене по
примерни
изображения
Меню
Азбучен
указател
Приближение................................................... 49
Приоритет на диафрагмата............................ 63
Приоритет на затвора...................................... 62
Продължителен запис с използване на
техниката експонационен клин...................... 47
Продължителен запис..................................... 43
Продължителност на помощ при ръчно
фокусиране.................................................... 118
Промяна на програма...................................... 64
Проследяване на лице с приоритет............. 127
Проследяване на обект................................... 70
Проследяващ фокус........................................ 70
Размер на изображение................................... 79
Разпознаване на лице...................................... 71
Разпознаване на сцена.............................. 27, 52
Разфокусиране на фона.................................. 33
Регистриране на лице..................................... 72
Режим за запис на залез.................................. 56
Режим Макро................................................... 56
Режим на автоматично фокусиране............... 69
Режим на демонстрация............................... 152
Режим на измерване........................................ 89
Режим на работа.............................................. 42
Режим на работа със светкавицата................ 65
Режим спортни състезания............................. 56
Ръчна експонация............................................ 60
Ръчно фокусиране........................................... 66
Светкавица....................................................... 65
Свързване
Към компютър........................................ 168
Към телевизор........................................ 162
Скорост на затвора.......................................... 62
Софтуер.......................................................... 166
Списък със съвети за снимане....................... 77
Стабилизация................................................. 120
Стартиране на менюто.................................. 131
Съдържание на дисплея................................. 39
Създаване на диск......................................... 170
Съотношение на екрана.................................. 81
Таймер за самоснимачка (Продължителен).... 46
Таймер за самоснимачка при
самопортрет................................................... 115
Таймер за самоснимачка ............................... 45
Творчески снимки........................................... 32
Творчески стил................................................ 95
Температура на цветовете.............................. 87
Точково измерване.......................................... 89
Увеличaване на изображение....................... 101
Увеличаване на възпроизвежданото
изображение.................................................... 30
Фина настройка на автoфокуса.................... 130
Формат на датата........................................... 138
Формат на файловете...................................... 84
Форматиране.................................................. 154
Функционални бутони.................................... 21
Цветен филтър................................................. 87
Цветност.......................................................... 35
Цветова гама.................................................. 119
197BG
Забележки за лиценза
Азбучен
указател
Софтуерът, който се разпространява по силата на GNU General Public License
(описан в ръководството като “GPL”) или на GNU Lesser General Public License
(описан в ръководството като “LGPL”), е включен към фотоапарата.
Този раздел има за цел да ви информира, че имате правото на достъп до, както и
правото да модифицирате, а също и правото на последващо разпространение на
програмния код на този софтуер според условията, описани в GPL/LGPL.
We would prefer you do not contact us about the contents of source code.
Меню
Информация за приложения софтуер GNU GPL/LGPL
Съдържание
ТОЗИ ПРОДУКТ Е ЛИЦЕНЗИРАН ПО ЛИЦЕНЗ ЗА AVC ВИЗУАЛНОТО
ПАТЕНТНО ПОРТФОЛИО ЗА ЛИЧНА И НЕСТОПАНСКА УПОТРЕБА НА
ПОТРЕБИТЕЛЯ, КОЕТО ДАВА ПРАВО ЗА
(i) КОДИРАНЕ НА ВИДЕО СЪГЛАСНО AVC СТАНДАРТА (“AVC VIDEO“)
И/ИЛИ
(ii) ДЕКОДИРАНЕ НА AVC VIDEO, КОЕТО Е БИЛО КОДИРАНО ОТ
ПОТРЕБИТЕЛЯ ЗА ЛИЧНА И НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ, И/ИЛИ Е БИЛО
ПРИДОБИТО ОТ ВИДЕО РАЗПРОСТРАНИТЕЛ, ЛИЦЕНЗИРАН ДА
РАЗПРОСТРАНЯВА AVC VIDEO.
ЛИЦЕНЗЪТ НЕ СЕ ДАВА И НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗПОЛЗВАН ЗА НИКАКВИ
ДРУГИ ЦЕЛИ.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ПРОМОЦИОНАЛНИ,
ВЪТРЕШНИ ИЛИ СТОПАНСКИ ЦЕЛИ И УПОТРЕБА, МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ
ОТ MPEG LA, L.L.C.
ВИЖТЕ
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Търсене по
примерни
изображения
Вашият фотоапарат притежава софтуер, който се предоставят въз основа на
лицензните споразумения със собствениците на авторските права върху тях.
Поради изискването на собствениците на авторски права на тези софтуерни
приложения, ние имаме задължението да ви информираме за следното. Моля,
прочетете следната информация.
Ще откриете лицензите (на английски език) във вградената памет на вашия
фотоапарат. Установете Mass Storage връзка между фотоапарата и компютър, за да
прочетете лицензите в папка [PMHOME]–[LICENSE].
Можете да изтеглите програмния код от Интернет. За да го изтеглите, посетете
следната Интернет страница. http://www.sony.net/Products/Linux/
Предпочитаме да не се свързвате с нас относно съдържанието на програмния код.
Ще откриете лицензите (на английски език) във вградената памет на вашия
фотоапарат. Установете Mass Storage връзка между фотоапарата и компютър, за да
прочетете лицензите в папка [PMHOME]–[LICENSE].
198BG
Download PDF

advertising