Sony | NEX-C3D | Sony NEX-C3D NEX-C3 Тяло със стандартен вариообектив & фиксиран обектив Инструкции за експлоатация

4-275-473-11(1)
Цифров фотоапарат
със сменяеми обективи
α Упътване
Съдържание
Търсене по примерни
изображения
Търсене в менюто
Азбучен указател
© 2011 Sony Corporation
NEX-C3
BG
1BG
Notes on using the camera
Съдържание
Как да използвате това упътване
Щракнете върху бутона в горния десен ъгъл на страницата, за да преминете към
съответния раздел.
Тази опция е удобна, когато търсите функция, която желаете да използвате.
Търсене на информация
в списък с менюта.
Търсене в
менюто
Търсене в
менюто
Азбучен
указател
Търсене на информация
по ключова дума
Търсене по
примерни
изображения
Търсене на информация
по примерни
изображения
Търсене по
примерни
изображения
Съдържание
Търсене по примерни
изображения
Търсене в менюто
Азбучен указател
Съдържание
Търсене на информация
по функция
Mожете да прескочите на съответната страница, като щракнете върху номера й.
Намаляване на ефекта “червени очи”
В това упътване, поредицата от
операции е показана със стрелки
(t). Работете с фотоапарата, като
извършвате операциите в указания ред.
Азбучен
указател
Маркировки и обозначения, използвани в това упътване
Когато използвате светкавицата, тя светва два или повече пъти преди записа, за да
намали ефекта “червени очи”.
1 [Menu] t [Setup] t [Red Eye Reduction] t желана настройка.
On
Светкавицата винаги светва, за да намали ефекта на
червените очи.
Off
Не се използва функцията за намаляване на ефекта на
червените очи.
Забележки
•Прикрепете и повдигнете светкавицата, за да използвате функцията за намаляване на ефекта
“червени очи”.
•Не можете да използвате функцията [Red Eye Reduction] заедно с функцията [Smile Shutter].
•Възможно е функцията за намаляване на ефекта “червени очи” да не постигне желания ефект.
Това зависи от индивидуалните различия и от условията, при които се извършва снимането например разстояние до обекта, както и дали обектът е погледнал настрани при предварителното
светване на светкавицата.
Настройката по подразбиране е
отбелязана с .
Показва предупреждения и ограничения,
свързани с правилната работа на
фотоапарата.
z Каква е причината за феномена “червени очи”?
В тъмна среда зениците се разширяват. Светкавицата се отразява от кръвоносните
съдове в окото (ретината) и причинява ефекта “червени очи”.
Фотоапарат
Око
Ретина
z Показва полезна информация.
2BG
Съдържание
Съдържание
Забележки за използване на фотоапарата
Основни операции
DISP (Съдържание на дисплея)................................... 34
(Компенсация на експозицията)........................... 36
(Индекс с изображения)......................................... 37
Азбучен
указател
Използване на функции с контролния диск
Търсене в
менюто
Използване на контролния диск и
функционалните бутони..............................................16
Търсене в менюто........................................................18
Запис на изображения................................................. 23
Възпроизвеждане на изображения............................. 25
Изтриване на изображения........................................ 27
Творчески снимки......................................................... 28
Търсене по
примерни
изображения
Как да използвате това упътване..............................2
Търсене по примерни изображения..............................5
Идентификация на частите...................................... 11
Списък с икони на екрана............................................14
Използване на функции в менюто
Shoot Mode (Режим на запис)......................................18
Camera (Фотоапарат).................................................19
Image size (Размер на изображението).....................19
Brightness/Color (Осветеност/Цветове)................. 20
Playback (Възпроизвеждане)....................................... 20
Setup (Настройки)....................................................... 20
Продължава r
3BG
Отстраняване на проблеми
Отстраняване на проблеми......................................150
Предупредителни съобщения....................................156
Азбучен указател
Азбучен
указател
Използване на фотоапарата в чужбина.................159
Карта с памет............................................................160
Батерия “InfoLITHIUM”.................................................162
Зарядно устройство за батерии.............................164
Адаптер за закрепяне на обектив...........................165
Почистване..................................................................166
Търсене в
менюто
Други
Търсене по
примерни
изображения
Преглед на изображения на телевизионния
екран.............................................................................139
Използване на компютър...........................................142
Използване на софтуера............................................144
Свързване на фотоапарата към компютър...........147
Отпечатване на снимки...........................................149
Съдържание
Свързване към друго оборудване
Азбучен указател........................................................167
4BG
Съдържание
Търсене по примерни изображения
“Искам да заснема тази сцена, но как да го направя?”
Можете лесно да откриете отговора, като прегледате примерните изображения
в този раздел. Щракнете върху желаното изображение.
Запис на усмивка
1 [Menu] t [Camera] t [Smile Shutter] t [On].
Щракнете
Рамка за разпознаване
на усмивка
Индикатор за
разпознаване на
усмивка
3 За да излезете от режима за запис на усмивки,
[Menu] t [Camera] t [Smile Shutter] t [Off].
Азбучен
указател
надвиши точката b. Реорганизирайте композицията или яркостта, за да може фотоапаратът да
фокусира лесно.
•Записът на усмивки автоматично приключва, когато капацитетът на картата с памет се изчерпи.
•Възможно е усмивките да не се разпознаят правилно в зависимост от условията.
•Режимът на запис автоматично преминава в положение [Single-shot Adv.].
Търсене в
менюто
Забележки
• Не можете да използвате [Smile Shutter] със следните функции:
– [Hand-held Twilight] в [Scene Selection]
– [Anti Motion Blur]
– [Sweep Panorama]
– [3D Sweep Panorama]
– [Manualfocus]
– [Precision Dig. Zoom]
•Ако обектът не е на фокус, затворът не се освобождава, дори когато нивото на усмивката
Азбучен
указател
Когато нивото на усмивката надвиши точката b
на индикатора, фотоапаратът автоматично записва
изображението.
Ако натиснете бутона на затвора, докато извършвате
операция по запис на усмивка, фотоапаратът записва
изображението и след това се връща в режим на
запис на усмивка.
Търсене
Търсене по
по
примерни
примерни
изображения
изображения
Усмихнато лице (67)
2 Изчакайте усмивката да бъде разпозната.
Съдържание
Когато фотоапаратът разпознае усмивка, затворът се освобождава автоматично.
Търсене в
менюто
Ако щракнете върху изображение, екранът ще прескочи към страницата с
функцията, която описва записа на подобен тип изображения.
Прегледайте описанията, както и съветите за запис, които се извеждат на екрана на
фотоапарата.
Вижте страниците в скоби за подробности относно операцията.
Търсене по
примерни
изображения
Снимки на хора (стр. 6)
Запис на макро изображения (стр. 7)
Снимки на пейзажи (стр. 8)
Запис на залези/нощни сцени (стр. 9)
Запис на бързо-движещи се обекти (стр. 10)
z Съвети за запис на по-добри усмивки
1 Не закривайте очите с бретон.
Не закривайте лицето с шапка, маска, очила и др.
2 Опитайте да разположите лицето точно срещу
фотоапарата и да поставите фотоапарата на възможно
най-близка равнина.
Когато очите са присвити, разпознаването е по-вероятно.
3 Усмихнете се възможно най-широко.
Усмивката се разпознава по-лесно, когато зъбите са открити.
•Затворът сработва, когато някое от лицата, които фотоапаратът е разпознал, се усмихне.
•Ако не бъде разпозната усмивка, задайте [Smile Detection] в менюто.
Продължава r
5BG
Една и съща сцена с различна
яркост (59)
Групова снимка (57, 58)
Азбучен
указател
Човешка фигура през нощта (40)
Търсене в
менюто
Усмихнато лице (67)
Осветление от свещи
(44)
Търсене по
примерни
изображения
Само основният обект е фокусиран,
а фонът е разфокусиран (29)
Съдържание
Снимки на хора
Движеща се човешка
фигура (76)
Човешка фигура, осветена
отзад (60)
Меки тонове на
човешката кожа (69)
Продължава r
6BG
Съдържание
Запис на макро изображения
Ръчен фокус (61)
По-голяма яркост (36)
Предотвратяване на вибрациите на
фотоапарата при снимки на закрито (76)
Азбучен
указател
Намаляване на количеството светлина
от светкавицата (80)
Търсене в
менюто
Цветя (40)
Търсене по
примерни
изображения
Разфокусиране на фона (29)
Регулиране на цветовете спрямо
осветлението при снимки на закрито
(77)
Запис на храни с примамливи
цветове (33, 36)
Продължава r
7BG
Съдържание
Снимки на пейзажи
Запис на живи зелени цветове (83)
Есенни листа (83)
Търсене в
менюто
Течаща вода (51)
Търсене по
примерни
изображения
Запис на живи небесни цветове (36)
Азбучен
указател
Панорамни снимки (45)
Сцена с широка гама на
осветеност (81)
Снимка на светъл екстериор
от тъмен интериор (81)
Разфокусиране на фона (29)
Запазване на нивото
на записа (98)
Продължава r
8BG
Предотвратяване
на вибрациите на
фотоапарата (57)
Азбучен
указател
Една и съща сцена с различна
яркост (59)
Разфокусиране на
фона (29)
Търсене в
менюто
Фойерверки (50)
Запис на светлинни следи (60)
Търсене по
примерни
изображения
Придържане на
фотоапарата с ръце (40)
Съдържание
Запис на залези/нощни сцени
Запис на червените отсенки
при залез (40)
Продължава r
9BG
Когато обектът се приближава
към фотоапарата (61)
Запис на най-добрите
моменти (56)
Търсене в
менюто
Пресъздаване на напрегнати
сцени с действие (51)
Търсене по
примерни
изображения
Следване на движещ се обект (64)
Съдържание
Запис на бързо-движещи се обекти
Азбучен
указател
10BG
Съдържание
Идентификация на частите
За подробности относно операциите
вижте страниците, указани в скоби.
Търсене по
примерни
изображения
Когато не е прикрепен обектив
Търсене в
менюто
Азбучен
указател
A Бутон
(Възпроизвеждане) (25)
B Бутон на затвора (23)
C Ключ ON/OFF (Захранване)
D Рефлектор за автоматично фокусиране/
Лампичка за таймера за автоматично
включване/Лампичка за разпознаване
на усмивка
E Говорител
F Микрофон*
G Терминал за включване на
допълнителни аксесоари
H Обектив
I Бутон за освобождаване на обектива
J Рамка за закрепяне на обектива
K Матрица**
L Част за връзка с обектива**
(USB) (147)
M Терминал
N Кукичка за раменната дръжка
O Терминал HDMI
P Светлинен сензор
Q LCD екран
R Бутон MOVIE
S Контролен диск
T Функционални бутони
* Не закривайте тази част, докато записвате
видеоклип.
** Не докосвайте директно тази част.
Продължава r
11BG
Маркировка за позиция на
матрицата (61)
B Капаче за батерията
C Капаче на картата с памет
D Гнездо за статив
A
F Капаче на свързващата част
G Лампичка за достъп
H Гнездо за поставяне на картата с памет
Азбучен
указател
• Когато затваряте капачето се уверете, че
кабелът не е прищипан.
Търсене в
менюто
За използване с променливотоков
адаптер AC-PW20 (продава се
отделно). Пoставете свързващата част
в отделението за батерията, след това
прекарайте кабела през капачето на
свързващата част, както е показано
по-долу.
Търсене по
примерни
изображения
E Отделение за батерията
Съдържание
• Използвайте статив с дължина на винта,
която е по-малка от 5.5 mm. Ще бъде
невъзможно да закрепите стабилно
фотоапарата към статив, ако използвате
винт, който е по-дълъг от 5.5 mm, и може
да повредите фотоапарата.
Светкавица
A Винт
B Светкавица*
C Свързваща част*
* Не докосвайте директно тази част.
Ако е замърсена, почистете я с меко, чисто
парче плат.
Продължава r
12BG
Съдържание
Обектив
E18 – 55 mm F3.5-5.6 OSS (приложен към моделите NEX-C3D/C3K)
A Маркировка за закрепяне на сенника
Търсене по
примерни
изображения
B Пръстен за фокусиране
C Варио пръстен
D Скала на фокусното разстояние
E Маркировка за фокусното разстояние
F Свързваща част на обектива*
G Маркировка за закрепяне
* Не докосвайте директно тази част.
Търсене в
менюто
Азбучен
указател
Е16 mm F2.8 (приложен към моделите NEX-C3A/C3D)
A Маркировка за закрепяне на телеконвертор*
B Пръстен за фокусиране
C Свързваща част на обектива**
D Маркировка за закрепяне
* Телеконверторът се продава отделно.
** Не докосвайте директно тази част.
13BG
Съдържание
Списък с икони на екрана
Иконите се извеждат на екрана, за да покажат състоянието на фотоапарата.
Можете да промените дисплея на екрана, като използвате DISP (Дисплей със
съдържание) на контролния диск (стр. 34).
Режим на готовност за запис
A
Индикация
Режим на запис
PASM
Избор на сцена
Търсене по
примерни
изображения
Дисплей
Ефект на
изображението
RAW RAW+J
FINE STD
Качество на снимките
100
Брой снимки, които
можете да запишете
Размер на
видеоклиповете
Азбучен
указател
Запис на видеоклипове
Търсене в
менюто
Размер на
изображението/
Съотношение на
снимките
Графичен дисплей
Карта с памет/Качване
в Интернет
Възпроизвеждане
123min
100%
Времена за запис на
видеоклипове
Оставащ капацитет на
батерията
Икони за разпозната
сцена
Светкавицата се
зарежда
Рефлектор за
автоматично
фокусиране
Продължава r
14BG
Индикация
Не записва звук, докато
записвате видеоклипове
Дисплей
Предупреждение за
клатене на камерата
Предупреждение за
прегряване
Файлът с базата данни
е пълен/Грешка във
файла с базата данни
Индикация
Ефект на меки тонове
на човешката кожа
ISO
Баланс на бялото
DRO/Auto HDR
Снимка/Видеоколип
Ред на отпечатване и
брой копия
D
Дисплей
B
Дисплей
Индикация
Функционални бутони
Shoot. Tips
ISO чувствителност
C
Индикация
Режим на работа
със светкавицата/
Намаляване на ефекта
“червени очи”
Режим на запис
Режим на фокусиране
±0.0
Скорост на затвора
Стойност на блендата
Shoot Mode
Дисплей
Индикация
Състояние на фокуса
Компенсация на
светкавицата
Режим на измерване
Режим за избор на
областта за фокусиране
Разпознаване на лице
Азбучен
указател
Menu
Търсене в
менюто
1
Индикатор за
чувствителност при
разпознаване на
усмивка
Папка за
възпроизвеждане –
Номер на файла
Защита
Търсене по
примерни
изображения
Креативен стил
Хистограма
101-0012
Съдържание
Дисплей
Ръчно измерване
Компенсация на
експозицията
Индикатор за скорост
на затвора
Индикатор за блендата
Времетраене на
видеоклипа (минути:
секунди)
Дата/час на записаното
изображение
Номер на
изображението/Брой
записани изображения
на тази дата или в
избраната папка
Устойчиво снимане
Извежда се, когато
HDR не работи за
изображението.
15BG
Basic operations
Съдържание
Използване на контролния диск и
функционалните бутони
Контролният диск и функционалните бутони ви
позволяват да използвате различните функции на
този фотоапарат.
Търсене по
примерни
изображения
Контролен
диск
Контролен диск
Азбучен
указател
Когато извършвате запис, към контролния диск са зададени следните функции:
DISP (Извеждане на съдържание) и (Компенсация на експозицията). Когато
възпроизвеждате, към контролния диск са зададени следните функции: DISP
(Индекс с изображения).
(Извеждане на съдържание) и
Можете да зададете функции към десния/левия бутони на контролния диск
(стр. 109 и 110).
Когато завъртите или натиснете дясната/лявата/горната/долната част на контролния
диск, като следвате дисплея на екрана, можете да изберете опциите с настройки.
Вашият избор ще се въведе, когато натиснете централната част на контролния диск.
Търсене в
менюто
Функционални
бутони
Стрелката означава, че можете да
завъртите контролния диск.
Когато опциите се извеждат на
екрана, можете да ги преглеждате,
като завъртите или натиснете
горната/долната/лявата/дясната
част на контролния диск. Натиснете
контролния диск в центъра, за да
въведете избора си.
16BG
C
B
В този случай функционален
бутон А работи като бутона
[Menu], а функционален бутон
В работи като бутон [Shoot.
Tips]. Функционален бутон С
работи като бутона [Shoot
Mode].
Търсене в
менюто
A
Търсене по
примерни
изображения
Функционалните бутони имат различни приложения в зависимост от ситуацията.
Ролята (функцията), която към текущия момент изпълнява всеки от
функционалните бутони, се извежда на екрана.
За да използвате функцията, изведена в горния десен ъгъл на екрана, натиснете
функционален бутон А. За да използвате функцията, изведена в долния десен ъгъл
на екрана, натиснете функционален бутон В. За да използвате функцията, изведена
в центъра на екрана, натиснете контролния диск (функционален бутон С).
Можете да зададете функции към функционалните бутони B и C (стр. 111 и 112).
В това упътване функционалните бутони се извеждат чрез иконата или функцията
на екрана.
Съдържание
Функционални бутони
Азбучен
указател
17BG
Съдържание
Търсене в менюто
Можете да зададете основните настройки на фотоапарата като цяло или да
извършвате операции по запис, възпроизвеждане и други операции.
Търсене по
примерни
изображения
1 Натиснете [Menu].
3 Като следвате инструкциите на екрана,
изберете желаната опция и натиснете
централната част на контролния диск, за да
направите избора си.
Търсене в
менюто
2 Изберете желаната опция, като натиснете
горната/долната/лявата/дясната част на
контролния диск и след това натиснете
централната част на контролния диск.
[Menu]
Контролен диск
Азбучен
указател
Shoot Mode (Режим на запис)
Позволява ви да избирате режим на запис, като например режим на
експониране, панорамен режим, режим за избор на сцена.
Intelligent Auto (Автоматична Фотоапаратът анализира обекта и извършва необходимите
настройка)
настройки. С тази опция ще се наслаждавате на
автоматичен запис с подходящи настройки.
Scene Selection (Избор на
Записва с предварително зададени настройки в
сцена)
зависимост от обекта или условията за запис.
Picture Effect (Ефект на
Записва с различни ефекти, за да придаде специфична
изображението)
атмосфера на изображението.
Anti Motion Blur (Намаляване Намалява ефекта от клатенето на фотоапарата, когато
на размазването при
снимате леко затъмнена сцена на закрито или при
движение)
телеснимка.
Sweep Panorama (Панорама) Записва панорамни изображения.
3D Sweep Panorama (3D
Записва триизмерни панорамни изображения, които се
панорама)
използват за възпроизвеждане на телевизор, съвместим с 3D.
Manual Exposure (Ръчна
Регулира стойността на блендата и скоростта на затвора.
експозиция)
Shutter Priority (Приоритет на Регулира скоростта на затвора, за да запечата
скоростта на затвора)
движението на обекта.
Aperture Priority (Приоритет Регулира обхвата на фокуса или разфокусира фона.
на блендата)
Program Auto (Автоматично
Записва автоматично като ви позволява да задавате
програмиране)
настройки с изключение на настройката за експозицията
(отвор на блендата и скорост на затвора).
Продължава r
18BG
Съдържание
Camera (Фотоапарат)
Позволява ви задавате функции за запис като например продължителен запис, запис
с таймера за автоматично включване и запис със светкавицата.
Търсене по
примерни
изображения
Търсене в
менюто
Азбучен
указател
Drive Mode (Режим на запис) Избира режим за запис като например продължителен
запис, запис с таймера за автоматично включване или
експозиционен клин.
Flash Mode (Режим на запис
Избира начин, по който да използвате светкавицата.
със светкавицата)
AF/MF Select (AF/MF избор) Избира режим на автоматично или ръчно фокусиране.
Autofocus Area (Област за
Избира областта, в която да се фокусира.
автоматично фокусиране)
Autofocus Mode (Режим за
Избира режим на автоматично фокусиране.
автоматично фокусиране)
Precision Dig. Zoom (Прецизен Задава цифровия зуум.
цифров зуум)
Face Detection (Разпознаване Автоматично разпознава лицата на хората и регулира
на лице)
фокуса и експозицията в зависимост от лицето.
Smile Shutter (Запис чрез
Всеки път, когато фотоапаратът разпознае усмивка,
разпознаване на усмивка)
затворът автоматично се отпуска.
Smile Detection (Разпознаване Задава чувствителността на функцията за разпознаване
на усмивка)
на усмивка.
Soft Skin Effect (Ефект на меките Задава степента на ефекта на меки тонове на човешката кожа.
тонове на човешката кожа)
Shooting Tip List (Списък със Позволява ви да прегледате всички съвети за запис.
съвети за запис)
Display Contents (Извеждане Превключва информацията, която е изведена на екрана
на съдържание)
за запис.
Image size (Размер на изображението)
Позволява ви да изберете размера на изображението, съотношението на екрана и др.
Снимки
Image Size (Размер на
изображението)
Aspect Ratio (Съотношение
на екрана)
Quality (Качество)
Избира размера на изображението.
Избира съотношението на екрана.
Избира формата на компресията.
Триизмерни панорамни снимки
Image Size (Размер на
Избира размера на триизмерното изображение.
изображението)
Panorama Direction (Посока
Избира посоката на въртене на фотоапарата, когато
на запис на панорамно
записвате триизмерни панорамни изображения.
изображение)
Панорамни снимки
Image Size (Размер на
изображението)
Panorama Direction (Посока
на запис на панорамно
изображение)
Избира размера на панорамното изображение.
Избира посоката на въртене на фотоапарата, когато
записвате панорамни изображения.
Продължава r
19BG
Съдържание
Видеоклип
Image Size (Размер на
изображението)
Избира размера на изображението.
Brightness/Color (Осветеност/Цветове)
Позволява ви да извършвате настройки за осветеността, като например режим на
измерване, и настройки на цветовете като например баланс на бялото.
Компенсира осветеността на цялото изображение.
Metering Mode (Режим на
измерване)
Flash Compensation
(Компенсация на светкавицата)
DRO/Auto HDR (DRO/
Автоматично поправя осветеността и контраста.
Автоматична HDR)
Creative Style (Креативен стил) Избира начин на обработка на изображението.
Търсене в
менюто
Задава ISO чувствителност.
Регулира цветните тонове в зависимост от условията на
осветеност на околната среда.
Избира начина, който се използва за измерване на
осветеността.
Регулира количеството светлина от светкавицата.
Търсене по
примерни
изображения
Exposure Comp. (Компенсация
на експозицията)
ISO
White Balance(Баланс на
бялото)
Playback (Възпроизвеждане)
Азбучен
указател
Позволява ви да задавате функциите за възпроизвеждане.
Delete (Изтриване)
Изтрива изображения.
Slide Show (Изреждане на
изображения)
Възпроизвежда автоматично изображения.
Still/Movie Select (Избор на
снимки/видеоклипове)
Избира дали да се зададе режим на възпроизвеждане на
снимки или видеоклипове.
Image Index (Индекс с
изображения)
Избира броя изображения, които да се изведат на индекс
екрана.
Select Folder (Избор на папка) Избира папката със снимки, която да се възпроизведе.
Select Date (Избор на дата)
Избира видеоклипове от определена дата, които да
възпроизвежда.
Rotate (Въртене)
Завърта изображението.
Protect (Защита)
Защитава изображения или отменя защитата.
3D Viewing (3D преглед)
Свързва към 3D-съвместим телевизор и ви позволява да
преглеждате триизмерни изображения.
Enlarge Image (Увеличаване Увеличава изображенията.
на изображения)
Volume Settings (Настройка на Задава сила на звука за видеоклиповете.
силата на звука)
Specify Printing (Избор за
печат)
Избира изображенията, които да отпечатвате, или
извършва настройки за отпечатване.
Display Contents (Извеждане
на съдържание)
Превключва информацията, която е изведена на екрана
за възпроизвеждане.
Продължава r
20BG
Съдържание
Setup (Настройки)
Позволява ви да извършвате по-подробни настройки за запис или да променяте
настройките на фотоапарата.
Настройки за запис
AF Illuminator (Рефлектор за
автоматично фокусиране)
Търсене в
менюто
Азбучен
указател
Задава
за извеждане
на изображението
веднага
Sets theвремето
display time
of the image
right after shooting.
след записа.
Grid Line (Насочващи линии) Включва насочващите линии, които ви помагат да
извършите композицията на изображението.
Peaking Level (Ниво на
Подчертава контурите на фокусния обхват с определен
подчертаване)
цвят.
Histogram (Хистограма)
Извежда хистограмата с дистрибуция на светлите и
тъмните тонове.
MF Assist (Помощ при ръчно Извежда увеличено изображение при ръчно фокусиране.
фокусиране)
Color Space (Цветова гама)
Променя вида на цветовата гама.
SteadyShot (Устойчиво
Компенсира движението на фотоапарата.
снимане)
Release w/oLens (Запис с/без Задава настройка дали да освободи затвора или не,
обектив)
когато няма прикрепен обектив.
Long Exposure NR
Задава настройка за намаляване на смущенията, когато
(Намаляване на шума при
записвате с дълга експозиция.
дълга експозиция)
High ISO NR (Намаляване на Задава настройка за намаляване на смущенията, когато
шума при висока стойност
записвате с висока стойност на ISO.
на ISO)
Movie Audio Rec (Запис на
Включва записа на звук при запис на видеоклип.
звук за видеоклип)
Търсене по
примерни
изображения
Red Eye Reduction
(Намаляване на ефекта
“червени очи”)
Auto Review (Автоматичен
преглед)
Активира рефлектора за автоматично фокусиране, за да
помогне при фокусирането на места с ниска осветеност.
Когато използвате светкавицата, тя светва преди записа,
за да се избегне ефекта на “червените очи”.
Настройки за мултифункционалния бутон
Настройки за левия бутон
Задава функции за левия бутон на контролния диск
Настройки за десния бутон
Задава функции за десния бутон на контролния диск
Настройка на функционалния Задава функции за функционалния бутон B
бутон B
Настройка на функционалния Задава функции за функционалния бутон C
бутон C
Custom (Потребителски)
Задава потребителски функции за функционалния бутон C.
Основни настройки
Menu start (Стартиране на
менюто)
Beep (Звуков сигнал)
Language (Език)
Date/Time Setup (Настройки
на датата и часа)
Избира първото изведено меню от главното меню или
последния екран с менюта.
Избира краткия звуков сигнал, който се възпроизвежда
при работата с фотоапарата.
Избира езика, който се използва на екрана.
Настройва датата и часа.
Продължава r
21BG
Включва или изключва дисплея с помощните
съобщения.
Задава времето, след което фотоапаратът преминава в
режим на пестене на захранването.
Задава яркостта на LCD екрана.
Извежда цвета на LCD монитора.
Избира начина на извеждане на широки изображения.
Азбучен
указател
Настройки за картата с памет
Format (Форматиране)
Форматира картата с памет.
File Number (Номер на файла) Избира начина, който се използва за номерация на
файловете на изображенията.
Folder Name (Име на папката) Избира формата за име на папката.
Select Shoot. Folder (Избор на Избира папката за запис.
папка за запис)
New Folder (Нова папка)
Създава нова папка.
Recover Image DB (Поправка Поправя файла с база данни за видеоклипове, когато
на файла с база данни)
бъдат открити несъответствия.
Display Card Space
Извежда оставащото време за запис на видеоклипове и
(Извеждане на свободното
оставащия брой снимки, които можете да запишете на
място на картата)
картата с памет.
Търсене в
менюто
Избира начина, който се използва за възпроизвеждане на
портретни изображения.
Задава настройка дали да управлявате фотоапарата с
устройството за дистанционно управление на “BRAVIA”
Sync-съвместим телевизор.
USB Connection (USB връзка) Избира начина, който се използва за USB връзка.
Cleaning Mode (Режим на
Позволява ви да почиствате матрицата.
почистване)
Version (Версия)
Извежда версията на фотоапарата и обектива/адаптера
за монтиране.
Demo Mode (Режим на
Задава настройка дали да извежда или не режима на
демонстрация)
демонстрация за видеоклипове.
Reset Default
(Връщане на фабричните настройки)Връща настройките
на фотоапарата към фабричните им стойности.
Търсене по
примерни
изображения
Wide Image (Широко
изображение)
Playback Display (Дисплей за
възпроизвеждане)
CTRL FOR HDMI
Избира областта, в която използвате фотоапарата.
Съдържание
Area Setting (Настройка на
областта)
Help Guide Display (Дисплей
с помощни съобщения)
Power Save (Пестене на
захранването)
LCD Brightness (Яркост на
LCD екрана)
Display Color (Цвят на
дисплея)
Eye-Fi настройки*
Upload Settings (Настройки за Включва функцията за качване на фотоапарата, когато
качване)
използвате Eye-Fi карта.
* Извежда се, когато използвате Eye-Fi карта (продава се отделно) с вашия фотоапарат.
22BG
Съдържание
Запис на изображения
В тази част е обяснен записът на изображения, когато използвате фотоапарата с
фабрично-зададените му настройки.
Фотоапаратът сам преценява ситуацията и регулира настройките.
1 Регулирайте ъгъла на LCD екрана и придържайте фотоапарата.
Функцията за разпознаване на сцена сработва.
Търсене по
примерни
изображения
2 За да направите снимка, натиснете бутона на затвора наполовина, за
да фокусирате върху обекта, и след това натиснете бутона докрай, за
да направите снимката.
За да записвате видеоклипове, натиснете бутона MOVIE, за да
започнете записа.
Натиснете отново бутона MOVIE, за да спрете записа.
Забележка
z Разпознаване на сцена
Азбучен
указател
Функцията Разпознаване на сцена позволява фотоапаратът
автоматично да разпознава условията на снимане и
да заснеме кадъра, като използва най-подходящите
настройки.
Търсене в
менюто
•Можете да записвате непрекъснат видеоклип в продължение на 29 минути или докато размерът
на файла достигне 2 GB. Времената за запис може да се различават в зависимост от околната
температура или условията, при които се извършва записът.
Икона за разпознаване на
сцена и упътване
•Фотоапаратът разпознава следните сцени: (Запис при нощни условия), (Запис
(Портрет при нощни условия),
при нощни условия с използване на статив),
(Контражур),
(Портрет с контражур),
(Портрет),
(Пейзаж) или
(Макро), и извежда съответната икона и упътване на LCD екрана, когато сцената бъде
разпозната.
Продължава r
23BG
Съдържание
z Ако снимате обект, върху който е трудно да
фокусирате
Когато фотоапаратът не може автоматично да фокусира
върху обекта, индикаторът за фокусиране мига.
Композирайте отново снимката или променете настройката
за фокусиране.
Индикатор за фокусиране Състояние
Фокусът е заключен.
z свети
Фокусът е потвърден. Точката за фокусиране се движи,
като следва движещия се обект.
свети
Все още фокусира.
z мига
Не може да фокусира.
• Фокусирането може да е трудно в следните ситуации:
Азбучен
указател
– Ако обектът е отдалечен от фотоапарата и е тъмно.
– Ако контрастът между обекта и фона е слаб.
– При обекти, гледани през стъкло.
– За бързо-движещи се обекти
– Ако фокусирате повърхност, отразяваща светлината, или такава с лъскаво покритие
– При мигаща светлина
– Ако обектът е осветен отзад
Търсене в
менюто
свети
Търсене по
примерни
изображения
Индикатор за фокусиране
24BG
Съдържание
Възпроизвеждане на изображения
Възпроизвежда записани изображения. Снимките и видеоклиповете се
извеждат на отделни екрани. Не можете да извеждате снимки и видеоклипове
на един и същи екран.
Операция с контролния диск
За да въведете режим на пауза/за да
възстановите възпроизвеждането
Натиснете центъра.
За да превъртате бързо напред
Натиснете надясно или завъртете по посока
на часовниковата стрелка.
За да превъртате бързо назад
Натиснете наляво или завъртете по
посока, която е обратна на движението на
часовниковата стрелка.
За да регулирате нивото на силата на звука Натиснете долната част t нагоре/надолу.
Забележка
Търсене в
менюто
По време на възпроизвеждане на
видеоклипове
Търсене по
примерни
изображения
1 Натиснете бутона
(Възпроизвеждане).
2 Изберете изображението с контролния диск.
3 За да възпроизвеждате панорамни изображения или видеоклипове,
натиснете централната част на контролния диск.
• Панорамните изображения, записани с друг фотоапарат, може да не се изведат правилно.
В индекс екрана с изображения, можете да превключите
вида на изображенията, като изберете
(снимка) или
(видеоклип) от лявата страна на екрана, като натиснете
центъра на контролния диск (стр. 37).
Азбучен
указател
z Превключване между снимки и видеоклипове
Увеличаване на възпроизвежданото изображение
Можете да увеличите част от снимката, за да я прегледате по-обстойно по време на
възпроизвеждане. Тази функция е удобна, за да проверите фокуса на направената
снимка. Можете да увеличавате изображения от менюто (стр. 92).
1 Изведете изображението, което желаете да увеличите, след това
потвърдете [Enlarge], като натиснете централната част на
контролния диск.
2 Завъртете контролния диск, за да регулирате размера.
3 Натиснете горната/долната/дясната/лявата част на контролния диск,
за да изберете частта, която да увеличите.
4 За да отмените операцията, натиснете [Exit].
Забележки
•Не можете да използвате функцията за увеличаване при преглед на видеоклипове.
•За да увеличите панорамни изображения, първо въведете режим на пауза и след това
натиснете [Enlarge].
Продължава r
25BG
Съдържание
z Обхват на скалата
Обхватът на скалата е както следва.
Размер на изображението Обхват на скалата
Approx. ×1.1 – ×14
L
Approx. ×1.1 – ×11
S
Approx. ×1.1 – ×7.3
Търсене по
примерни
изображения
M
Търсене в
менюто
Азбучен
указател
26BG
Съдържание
Изтриване на изображения
Можете да изтриете изведеното изображение.
1 Изведете желаното изображение и
натиснете [Delete].
2 Натиснете централната част на
контролния диск, за да потвърдите [OK].
[Cancel]
[OK]
[Delete]
Търсене по
примерни
изображения
Натиснете [Cancel], за да излезете от операцията.
Забележки
z За да изтриете няколко изображения
Търсене в
менюто
•Не можете да изтривате защитени изображения.
•Веднъж изтрито, изображението не може да бъде възстановено. Предварително се уверете, че
желаете да изтриете изображението.
Изберете [Menu] t [Playback] t [Delete], за да изберете и изтриете определени
изображения едновременно.
Азбучен
указател
27BG
Съдържание
Творчески снимки
Можете интуитивно да работите с фотоапарата, като използвате функцията Photo
Creativity (Творчески снимки), тъй като екранът е проектиран така, че да помага
за извършване на творчески операции в по-голяма степен отколкото нормалните
екрани. Можете лесно да снимате обекти и да получите творчески снимки.
Търсене по
примерни
изображения
1 [Menu] t [Shoot Mode] t [Intelligent Auto].
2 Натиснете централната част на контролния диск.
3 Изберете опцията, която желаете да
регулирате, като завъртите контролния
диск, след това натиснете централната
част на контролния диск.
4 Изберете желаната настройка, като завъртиете
контролния диск, след това натиснете централната
част на контролния диск.
Търсене в
менюто
Екранът се връща в положение Photo Creativity (Творчески снимки).
5 За да записвате снимки, натиснете
бутона на затвора.
За да записвате видеоклипове, натиснете
бутона MOVIE и записът започва.
За да се върнете към екрана [Intelligent Auto], натиснете [Reset].
Background Defocus
(Разфокусиране на фона)
Регулира степента на разфокусиране на фона.
Picture Effect (Ефект на
изображението)
Изберете желания филтър с ефект за записа.
Азбучен
указател
Възможни функции за създаване на Творчески снимки
Soft Skin Effect (Ефект на меки Регуира нивото на ефекта.
тонове на човешката кожа)
Self-Timer/Continuous Adv.
Задава 10-секунден таймер за самостоятелно включване/
(Таймер за самостоятелно
Записва изображения непрекъснато с висока скорост.
включване/Непрекъснат запис)
Vividness (Яркост)
Регулира яркостта.
Color (Цветност)
Регулира цветността.
Brightness (Осветеност)
Регулира осветеността.
Забележки
•Функцията Творчески снимки работи само когато сте прикрепили E-байонет обектив.
•Функциите [Soft Skin Effect] и [Self-timer/Continuous Adv.] не работят в режим на запис на видеоклипове.
•Преди да включите режима Творчески снимки, когато [Drive Mode] е зададен в положение [Continuous
Adv.], се избира опцията [Speed Priority Cont.]. Когато [Drive Mode] е зададен в положение [Self-timer
(Cont.)] или [Self-timer:2 sec], се избира опцията [Self-timer:10 Sec].
•Независимо от настройката за [AF/MF Select], опцията [Autofocus] се избира автоматично.
•Не можете да използвате функцията Разпознаване на усмивка.
•Когато включите режима Photo Creativity (Творчески снимки), някои от опциите, които са зададени в
менюто, стават невалидни.
•Когато фотоапаратът се върне в положение [Intelligent Auto] или ако бъде изключен, настройките се
връщат в положенията си по подразбиране.
Продължава r
28BG
Съдържание
z Едновременно използване на опциите с настройки
Можете едновременно да използвате опциите с настройки
за създаването на творчески снимки. Натиснете
централната част на контролния диск, за да зададете
всяка от опциите. Иконите на опциите, които са зададени,
се извеждат на екрана.
z Възпроизвеждане в режим Творчески снимки
Background Defocus (Разфокусиране на фона)
Азбучен
указател
Режимът Photo Creativity (Творчески снимки) ви позволява лесно да
разфокусирате фона, за да изпъкне обекта на преден план.
Можете да проверите ефекта на разфокусиране на LCD екрана. Можете да
записвате видеоклипове със зададената стойност за разфокусиране на фона.
Търсене в
менюто
Когато натиснете бутона
в режим Творчески снимки, устройството влиза в режим
на възпроизвеждане на творчески снимки. Натиснете [Back], за да се върнете към
режима на запис и можете да продължите да снимате със същата настройка.
Търсене по
примерни
изображения
•[Soft Skin Effect] не работи при продължителен запис.
•Когато натиснете [Undo], последната извършена настройка се отменя и иконата, която се намира
най-вдясно, се изтрива.
1 Натиснете централната част на контролния диск.
2 Изберете [Background Defocus] (Разфокусиране на фона), като
завъртите контролния диск, след това натиснете централната част
на контролния диск.
3 Разфокусирайте фона, като завъртите контролния диск.
: Завъртете по посока на часовниковата стрелка, за да фокусирате
: Завъртете по посока, която е обратна на движението на часовниковата стрелка, за
да разфокусирате
Натиснете [Cancel], за да възстановите оригиналното състояние.
Забележка
•Разфокусирането зависи от обектива, който използвате.
•Ефектът на разфокусиране може да е незабележим в зависимост от разстоянието до обекта или
използвания обектив.
z За по-добри резултати при разфокусирането на фона
• Приближете се до обекта.
• Увеличете разстоянието между обекта и фона.
Продължава r
29BG
Съдържание
Picture Effect (Ефект на изображението)
Можете да задавате различни ефекти на изображенията в режим Творчески
снимки. Изберете желания филтър с ефект, за да постигнете различни текстури.
Търсене в
менюто
: Постеризация (Цветна)
: Постеризация (Черно-бяла)
: Поп цветове
: Ретро снимка
: Частичен цвят (Червен)
: Частичен цвят (Зелен)
: Частичен цвят (Син)
: Частичен цвят (Жълт)
: Висок ключ
: Едноцветен висок контраст
: Ломография
Търсене по
примерни
изображения
1 Натиснете централната част на контролния диск.
2 Изберете [Picture Effect] (Ефект на изображението), като завъртите
контролния диск, след това натиснете централната част на контролния диск.
3 Изберете желания ефект, като завъртите контролния диск.
Азбучен
указател
Натиснете [Cancel], за да възстановите оригиналното изображение.
За подробности относно всеки филтър вижте стр. 42.
Забележка
•Когато е избрана настройка [Partial Color (Red)], [Partial Color (Green)], [Partial Color (Blue)] или
[Partial Color (Yellow)], изображенията може да не запазят избрания цвят в зависимост от обекта.
Продължава r
30BG
Съдържание
Soft Skin Effect (Ефект на меки тонове на човешката кожа)
Можете лесно да зададете ефект на меките тонове на човешката кожа в режим
Творчески снимки. Можете да записвате меки тонове, когато фотоапаратът
разпознае лицето на обекта в режим Разпознаване на лица.
: Задава висока стойност за ефекта на меки тонове на човешката кожа.
: Задава средна стойност за ефекта на меки тонове на човешката кожа.
: Задава ниска стойност за ефекта на меки тонове на човешката кожа.
Натиснете [Cancel], за да възстановите оригиналното изображение.
Забележка
Търсене в
менюто
2 Изберете [Soft Skin Effect] (Ефект на меките тонове на човешката
кожа), като завъртите контролния диск, след това натиснете
централната част на контролния диск.
3 Изберете желания ефект, като завъртите контролния диск.
Търсене по
примерни
изображения
1 Натиснете централната част на контролния диск.
•Тази функция може да не работи в зависимост от обекта.
Можете лесно да зададете таймер за самостоятелно включване и опцията
за продължителен запис в режим Творчески снимки.
Азбучен
указател
Self-Timer/Continuous Adv. (Таймер за самостоятелно
включване/Непрекъснат запис)
1 Натиснете централната част на контролния диск.
2 Изберете [Self-timer/Continuous Adv.] (Таймер за самостоятелно
включване/Продължителен запис), като завъртите контролния диск,
след това натиснете централната част на контролния диск.
3 Изберете желания ефект, като завъртите контролния диск.
: Когато натиснете бутона на затвора, лампичката на таймера мига и се чуват
звукови сигнали; след 10 секунди затворът се освобождава (таймер за
самостоятелно включване: 10 сек).
: Когато натиснете и задържите бутона на затвора, фотоапаратът записва
изображения продължително (Запис с приоритет на скоростта).
Натиснете [Cancel], за да възстановите оригиналното изображение.
Забележка
•Настройките за фокуса и яркостта на първата снимка се използват при следващите изображения
в режим на запис с приоритет на скоростта.
Продължава r
31BG
Съдържание
Vividness (Яркост)
Можете лесно да регулирате яркостта в режим Творчески снимки.
2 Изберете [Vividness] (Яркост), като завъртите контролния диск, след
това натиснете централната част на контролния диск.
3 Изберете желаната яркост, като завъртите контролния диск.
Натиснете [Cancel], за да възстановите оригиналното изображение.
Color (Цветност)
Търсене в
менюто
: Завъртете по посока на часовниковата стрелка, за да засилите яркостта на
изображението.
:Завъртете по посока, което е обратна на движението на часовниковата стрелка,
за да намалите яркостта на изображението.
Търсене по
примерни
изображения
1 Натиснете централната част на контролния диск.
Можете лесно да регулирате цветността в режим Творчески снимки.
Азбучен
указател
1 Натиснете централната част на контролния диск.
2 Изберете [Color] (Цветност), като завъртите контролния диск, след
това натиснете централната част на контролния диск.
3 Изберете желаната цветност, като завъртите контролния диск.
: Завъртете по посока на часовниковата стрелка, за да изберете по-топли цветове.
: Завъртете по посока, която е обратна на движението на часовниковата стрелка, за
да изберете по-студени цветове.
Натиснете [Cancel], за да възстановите оригиналното изображение.
Продължава r
32BG
Съдържание
Brightness (Осветеност)
Можете лесно да регулирате осветеността в режим Творчески снимки.
2 Изберете [Brightness] (Осветеност), като завъртите контролния диск,
след това натиснете централната част на контролния диск.
3 Изберете желаната осветеност, като завъртите контролния диск.
Търсене в
менюто
: Завъртете по посока на часовниковата стрелка, за да изсветлите изображението.
: Завъртете по посока, която е обратна на движението на часовниковата стрелка,
за да затъмните изображението.
Натиснете [Cancel], за да възстановите оригиналното изображение.
Търсене по
примерни
изображения
1 Натиснете централната част на контролния диск.
Азбучен
указател
33BG
Using functions with the control wheel
Съдържание
DISP (Съдържание на дисплея)
Използване на контролния диск
1 Неколкократно натиснете DISP (Съдържание на дисплея) на контролния
диск, за да изберете желания режим.
Търсене по
примерни
изображения
Използване на менюто
1 По време на запис, [Menu] t [Camera] t [Display Contents].
По време на възпроизвеждане, [Menu] t [Playback] t [Display
Contents].
2 Завъртете контролния диск, за да изберете желания режим.
По време на запис
Display Info.
Извежда информация за
записа.
No Disp. Info.
Не извежда информация за записа.
Азбучен
указател
Извежда основна информация за запис.
Графично извежда скоростта на затвора
и стойността на блендата, освен в
случаите, когато [Shoot Mode] е зададен
в положение [Intelligent Auto], [Sweep
Panorama] или [3D Sweep Panorama].
Търсене в
менюто
Disp. Basic Info
Продължава r
34BG
Histogram
Извежда разпределението на
осветеността в графичен вид,
както и информацията за записа.
No Disp. Info.
Не извежда информация за записа.
Търсене в
менюто
Извежда информация за записа.
Търсене по
примерни
изображения
Display Info.
Съдържание
По време на възпроизвеждане
Забележка
Азбучен
указател
•Хистограмата не се извежда в следните режими на възпроизвеждане.
– Видеоклип
– Панорама
– Изреждане на изображения
z Какво е хистограма?
Хистограмата е графика, която показва разпределението на осветеността и показва
колко пиксела с определена осветеност има в изображението. Когато изображението
е светло, графиката е изместена към дясната страна, а при тъмно изображение
графиката е изместена към лявата страна.
Светкавица R (червено) Светлина
G (зелено)
•Когато изображението притежава нюанси в ниския
или високия спектър, тази част се осветява в дисплея
с хистограмата (Предупреждение за ограничение на
светлината)
B (синьо)
35BG
Съдържание
Компенсация на експозицията
Можете да регулирате експозицията на стъпки от 1/3 EV в обхват от -2.0 EV до
+2.0 EV.
1
(Компенсация на експозицията) на контролния диск t желана стойност.
Или, [Menu] t [Brightness/Color] t [Exposure Comp.] t желана стойност.
Забележки
Търсене по
примерни
изображения
•Не можете да използвате [Exposure Comp.], когато използвате следните функции:
– [Intelligent Auto]
– [Scene Selection]
– [Manual Exposure]
•Ако снимате обект в крайно светли или тъмни условия, или когато използвате светкавицата, е
възможно желаният ефект да не бъде постигнат.
z Регулиране на експозицията за постигане на
Преекспонация = твърде много светлина
Избеляло изображение
m
Задайте [Exposure Comp.] към -.
Азбучен
указател
Правилна
експозиция
M
Търсене в
менюто
по-добри изображения
Задайте [Exposure Comp.] към +.
Недостатъчна експозиция =
твърде малко светлина
По-тъмно изображение
•За да снимате обекти с по-светли тонове, задайте компенсацията на експозицията към
страната +.
За да направите по-привлекателни снимките на храни, снимайте храните малко по-светли от
обикновено и на бял фон.
• Когато снимате синьо небе, задайте компенсацията на експозицията към
страната -. Така ще запишете ярки небесносини цветове.
36BG
Using functions in the menu
Съдържание
Индекс с изображения
Едновременно извежда няколко изображения.
1 Натиснете бутона
(Възпроизвеждане), за да превключите в режим на
възпроизвеждане.
(Индекс с изображения) на контролния диск.
2 Натиснете
3 За да се върнете в режим на възпроизвеждане на единично изображение,
изберете желаното изображение и натиснете централната част на
контролния диск.
z Превключване между снимки и видеоклипове
Търсене в
менюто
В индекс екрана с изображения, можете да превключите
(снимки) или
вида на изображенията, като изберете
(видеоклипове) в лявата част на екрана, след което натиснете
централната част на контролния диск.
Не можете да извеждате едновременно снимки и видеоклипове
в индекс екрана.
Също така, можете да превключите вида на изображението,
като използвате менюто (стр. 86).
Търсене по
примерни
изображения
Извежда се индекс екран с 6 изображения.
Можете да превключите в индекс екран с 12 изображения; [Menu] t [Playback] t [Image Index].
Азбучен
указател
37BG
Съдържание
Автоматична настройка
Фотоапаратът анализира обекта и снима с подходящите
настройки.
1 [Menu] t [Shoot Mode] t [Intelligent Auto].
2 Насочете фотоапарата към обекта.
Търсене по
примерни
изображения
Когато фотоапаратът разпознае сцена, на LCD екрана се извежда
иконата и името на разпознатата сцена: (Запис при нощни
условия), (Запис при нощни условия с използване на статив),
Икона за разпознаване
(Портрет при нощни условия), (Контражур),
(Портрет с на сцена и упътване
контражур),
(Портретна снимка),
(Пейзаж) или (Макро).
Забележки
Търсене в
менюто
•Настройката [Flash Mode] е зададена в положение [Autoflash] или [Flash Off].
•Можете да записвате дори ако фотоапаратът не е разпознал сцена.
•Когато настройката [Face Detection] е зададена в положение [Off], сцените [Portrait], [Backlight
Portrait] и [Night Portrait] не се разпознават.
z Творчески снимки
Продължава r
Азбучен
указател
Когато натиснете централната част на контролния диск, устройството влиза в режим
на създаване на творчески изображения. Като използвате този режим, можете
да промените настройките с лесни операции и можете да създавате творчески
изображения (стр. 28).
38BG
Съдържание
z Ако снимате обект, върху който е трудно да
фокусирате
Когато фотоапаратът не може автоматично да фокусира
върху обекта, индикаторът за фокусиране мига.
Композирайте отново снимката или променете настройката
за фокусиране.
Индикатор за фокусиране Състояние
z свети
свети
Фокусът е потвърден. Точката за фокусиране се движи,
като следва движещия се обект.
Все още фокусира.
Не може да фокусира.
Азбучен
указател
•Фокусирането може да е трудно в следните ситуации:
– Ако обектът е отдалечен от фотоапарата и при тъмна среда
– Ако контрастът между обекта и фона е слаб
– При обекти, гледани през стъкло
– За бързо-движещи се обекти
– Ако фокусирате повърхност, отразяваща светлината, или такава с лъскаво покритие
– Ако има мигаща светлина
– При контражурна светлина
Търсене в
менюто
свети
z мига
Фокусът е заключен.
Търсене по
примерни
изображения
Индикатор за фокусиране
39BG
Съдържание
Избор на сцена
Позволява ви да записвате с предварително зададени настройки.
1 [Menu] t [Shoot Mode] t [Scene Selection] t желан режим.
Обхваща цялата гледка и я записва с остър
фокус и живи цветове.
(Макро)
Записва обекти отблизо, като например
цветя, насекоми, храни или малки предмети.
(Спортни
състезания)
Записва движещи се обекти с бърза скорост
на затвора, така че обектът да изглежда сякаш
не помръдва. Когато натиснете и задържите
бутона на затвора, фотоапаратът записва
изображения продължително.
(Залез)
За запис на прекрасната червенина на
залязващото слънце.
Азбучен
указател
(Пейзаж)
Търсене в
менюто
Замъглява фона и изостря обекта на преден
план. Меко подчертава цветовете на
човешката кожа.
Търсене по
примерни
изображения
(Портрет)
(Портрет при Записва портретни снимки през нощта.
нощни условия) Поставете и използвайте светкавицата.
Продължава r
40BG
Търсене в
менюто
Забележки
Азбучен
указател
•В режими [Night View] и [Night Portrait], скоростта на затвора е по-бавна, затова ви препоръчваме
да използвате статив: по този начин ще предотвратите размазването.
•В режим [Hand-held Twilight], затворът щраква 6 пъти и изображението се записва.
•Ако изберете [Hand-held Twilight] с [RAW] или [RAW & JPEG], качеството на изображението
преминава в положение [Fine].
•Намаляването на размазването е по-малко ефективно в режим [Hand-held Twilight], когато
записвате:
– Изображения на обекти с непостоянни движения
– Обект, който е твърде близо до фотоапарата
– При изображения с повтарящ се мотив като например теракота, или такива с малък контраст
като например небе, пясъчни плажове или ливади;
– При изображения с постоянно променяща се среда, като например развълнувано море или
водопад;
•В режим [Hand-held Twilight], когато използвате източник на светлина, който премигва, като
например флуоресцентно осветление, е възможна появата на смущения.
•Минималното разстояние до обекта, когато записвате, не се променя дори ако изберете [Macro].
Относно минималното фокусно разстояние се обърнете към характеристиките на съответния
обектив.
Търсене по
примерни
изображения
Записва нощни сцени с по-малко смущения
(Запис при
нощни условия от и замъгляване, без да се налага използването
ръка)
на статив. Записват се няколко изображения
и снимките се обработват, за да се намали
размазването, ефекта от клатенето на
фотоапарата и смущенията.
Съдържание
Записва тъмни сцени без да се губи
(Запис при
нощни условия) ефектът от нощната атмосфера.
41BG
Съдържание
Ефект на изображението
Можете да записвате изображения с филтри с ефекти, за да получите различни текстури.
1 [Menu] t [Shoot Mode] t [Picture Effect] t желан режим
Създава изображения с висок контраст и
абстрактен вид в черно-бели цветове.
Поп цветове
Създава изображения с ярки цветове, като
подсилва цветните тонове.
Ретро снимка
Пресъздава вида на стара снимка с цветни
тонове от вида сепия и нисък контраст.
Азбучен
указател
Постеризация
(Черно-бяла)
Търсене в
менюто
Създава изображения с висок контраст
и абстрактен вид, като силно подчертава
основните цветове.
Търсене по
примерни
изображения
Постеризация
(Цветна)
Частичен цвят Създава изображения, в които червеният
(Червен)
цвят се запазва, а останалите цветове се
преобразуват в черно-бели.
Частичен цвят Създава изображения, в които зеленият цвят
(Зелен)
се запазва, а останалите цветове се
преобразуват в черно-бели.
42BG
Продължава r
Създава изображения, в които синият
цвят се запазва, а останалите цветове се
преобразуват в черно-бели.
Едноцветен
висок
контраст
Създава изображение с висок контраст
в черно-бели цветове.
Ломография
Създава снимка с затъмнени краища
и ясно изразени цветове, както при
запис с ломо фотоапарат.
Азбучен
указател
Създава изображение с посочената
атмосфера: светла, прозрачна, ефирна,
нежна, мека.
Търсене в
менюто
Висок ключ
Търсене по
примерни
изображения
Частичен цвят Създава изображения, в които жълтият
(Жълт)
цвят се запазва, а останалите цветове
се преобразуват в черно-бели.
Съдържание
Частичен цвят
(Син)
Забележки
•Ако изберете [Picture Effect], когато сте избрали [RAW] или [RAW & JPEG], [Quality] временно се
задава в положение [Fine].
•Когато изберете [Partial Color (Red)], [Partial Color (Green)], [Partial Color (Blue)] или [Partial Color
(Yellow)], в зависимост от обекта е възможно изображенията да не запазят избрания цвят.
43BG
Съдържание
Предотвратяване на
размазването при движение
Този режим е подходящ за снимки на закрито без да се налага използването на
светкавицата, с което размазването на обекта се редуцира.
1 [Menu] t [Shoot Mode] t [Anti Motion Blur].
2 Запис с бутона на затвора.
Забележки
Търсене в
менюто
•Ако изберете [Anti Motion Blur], когато сте избрали [RAW] или [RAW & JPEG], качеството на
изображението временно се задава в положение [Fine].
•Бутонът на затвора издава звуков сигнал 6 пъти, но се записва само едно изображение.
•Намаляването на замъгляването е по-малко ефективно в следните ситуации:
– При изображения на обекти с непостоянни движения.
– Ако основният обект е твърде близо до фотоапарата.
– При изображения с повтарящ се мотив като например теракота, или такива с малък контраст
като например небе, пясъчни плажове или ливади.
– При изображения с постоянно променяща се среда като например развълнувано море или
водопад.
•Когато използвате източник на светлина, който мига, като например флуоресцентно осветление, е
възможно да се появят смущения.
Търсене по
примерни
изображения
Записва серия от 6 снимки с висока чувствителност и ги комбинира в една,
за да се намали ефектът от вибрациите на фотоапарата и да се предотвратят
смущенията и размазването.
Азбучен
указател
44BG
Съдържание
Панорама
Позволява ви да създавате панорамни изображения от разнообразни сцени.
Търсене по
примерни
изображения
1 [Menu] t [Shoot Mode] t [Sweep Panorama].
2 Изравнете фотоапарата с края на сцената,
която ще снимате, и натиснете бутона на
затвора докрай.
3 Завъртете фотоапарата към края на
насочващата лента, като следвате
индикацията на LCD екрана.
•Ако не успеете да обходите целия обект с фотоапарата за даденото време, в композираното изображение се
получава сива област. Ако това се случи, движете фотоапарата по-бързо, за да създадете пълно панорамно
изображение.
•Когато сте избрали [Wide] в [Image Size], е възможно да не успеете да обходите целия обект за
определеното време. В тези случаи ви препоръчваме да изберете [Standard] в [Image Size].
•Фотоапаратът продължава да снима, докато е в режим на панорамен запис, и затворът продължава да
щрака, докато записът не приключи.
•Тъй като няколко изображения се долепят едно до друго, мястото на свръзката няма да бъде ясно записано.
•В условия на ниска осветеност е възможно панорамните изображения да са размазани.
•В условия на премигваща светлина, като например при флуоресцентно осветление, осветеността или
цветовете на съединеното изображение не винаги са еднакви.
•Когато целият ъгъл на панорамата и ъгълът на заключване са крайно различни по отношение на
осветеност, цветове и фокус, записът няма да бъде успешен. Ако това се случи, сменете ъгъла на
заключване и снимайте отново.
•Панорамният запис не е подходящ при следните ситуации:
– Ако обектите се движат.
– Ако обектите са твърде близо до фотоапарата
– При изображения с повтарящ се мотив като например теракота, или такива с малък контраст, като
например небе, пясъчни плажове или ливади.
– При изображения с постоянно променяща се среда, като например развълнувано море или водопад.
– При запис на обекти като слънцето и електрически светлини, които са много по-ярки от заобикалящата
ги среда.
•Не можете да записвате панорамни изображения в следните ситуации:
– Ако въртите фотоапарата твърде бързо или твърде бавно.
– Ако прекалено клатите фотоапарата.
Продължава r
Азбучен
указател
Насочваща лента
Забележки
Търсене в
менюто
Тази част няма да се запише.
45BG
Съдържание
z Съвети за запис на панорамни изображения
Въртете фотоапарата с еднаква скорост, образувайки дъга, в посоката, индикирана на
LCD екрана. Статичните обекти са по-подходящи за панорамни снимки от движещите
се обекти.
Вертикална позиция
Хоризонтална позиция
Търсене в
менюто
• Когато използвате вариообектив, препоръчваме ви да го използвате към страната W.
•Определете сцената и натиснете бутона на затвора на половина, така че да заключите фокуса,
експозицията и баланса на бялото. След това натиснете бутона на затвора докрай и завъртете
или наклонете фотоапарата.
•Ако в края на снимката има сцена с голямо разнообразие на форми, композирането на снимката
може да пропадне. В този случай композирайте кадъра така, че частта с най-разнообразния
пейзаж да бъде в центъра на изображението, и снимайте отново.
•Можете да изберете посоката чрез [Menu] t [Image Size] t [Panorama Direction] и можете да
изберете размера на изображението чрез [Menu] t [Image Size] t [Image Size].
Търсене по
примерни
изображения
Възможно най-малък радиус
Азбучен
указател
z Възпроизвеждане на панорамни изображения
Можете да прегледате панорамните изображения от край до край, като натиснете
централната част на контролния диск, докато панорамните изображения се
възпроизвеждат. Натиснете отново, за да въведете режим на пауза.
•Панорамните изображения се възпроизвеждат с приложения
софтуер “PMB”.
•Панорамните изображения, записани с други фотоапарати,
може да не се извеждат правилно.
Показва изведената област
на цялото панорамно
изображение
46BG
1 [Menu] t [Shoot Mode] t [3D Sweep Panorama].
2 Изравнете фотоапарата с края на сцената,
която ще снимате, и натиснете бутона на
затвора докрай.
Търсене по
примерни
изображения
Позволява ви да създавате триизмерни панорамни изображения от разнообразни
сцени.
Триизмерните изображения, записани в режим [3D Sweep Panorama] с този
фотоапарат, могат да бъдат възпроизведени само на 3D-съвместим телевизор.
Записаните изображения се възпроизвеждат като нормални снимки на LCD
екрана на този фотоапарат и на телевизор, несъвместим с 3D.
Съдържание
3D Панорама
Тази част няма да се запише.
Търсене в
менюто
3 Завъртете фотоапарата към края на
насочващата лента, като следвате
индикацията на LCD екрана.
Насочваща лента
Забележки
Продължава r
Азбучен
указател
•Когато гледате триизмерни изображения, записани с този фотоапарат, на 3D-съвместими монитори,
възможно е да изпитате дискомфорт, като например напрежение, умора или виене на свят. За
да избегнете тази симптоматика, ви препоръчваме да правите редовни почивки. Вие трябва да
прецените най-подходящите интервали, както и продължителността на почивките, следвайки
вашите лични нужди. Ако усетите дискомфорт, преустановете гледането на 3D изображения, докато
неразположението ви отмине; консултирайте се с лекар, ако сметнете това за необходимо. Също
така, прегледайте инструкциите за експлоатация на устройството или софтуера, които се използват
с този фотоапарат. Зрението на малките деца (особено на тези под 6-годишна възраст) все още е в
процес на развитие. Консултирайте се с вашия лекар (педиатър или очен лекар) преди да позволите
на деца да гледат 3D изображения. Възрастните трябва да наблюдават малките деца, за да бъдат
сигурни, че спазват гореописаните предпазни мерки.
•Ако не успеете да обходите целия обект с фотоапарата за даденото време, в композираното
изображение се получава сива област. За да получите най-добри резултати , ви препоръчваме
да завъртите фотоапарата на 180 градуса в рамките на 8 секунди, когато използвате Е18 – 55
mm обектив, зададен към широката страна (18 mm). Когато зададете обектива към страната за
телеснимка, трябва да въртите фотоапарата по-бавно.
•Възможно е да не успеете да обходите целия обект за определеното време, когато изберете [Wide] в
[Image Size]. В този случай ви препоръчваме да изберете [Standard] или [16:9] в [Image Size].
•Ако записвате триизмерно изображение с вариообектив, зададен към страната T, възможно е в
снимката често да се появяват сиви области или записът може да спре. Препоръчваме ви да зададете
обектива към страната W.
•Фотоапаратът продължава да снима, докато е в режим на 3D панорамен запис, и затворът
продължава да щрака, докато записът не приключи.
•Тъй като няколко изображения се долепят едно до друго, мястото на свръзката няма да бъде ясно
записано.
•В условия на ниска осветеност е възможно триизмерните панорамни изображения да са размазани.
•В условия на премигваща светлина, като например при флуоресцентно осветление, осветеността
или цветовете на съединеното изображение не винаги са еднакви.
•Когато целият ъгъл на 3D снимката и ъгълът, в който сте фиксирали експозицията и фокуса (AE/AF
заключване) чрез натискане на бутона на затвора са крайно различни по отношение на осветеност,
цветове или фокус, записът няма да бъде успешен. Ако това се случи, сменете ъгъла на заключване
47BG
Азбучен
указател
•Снимайте обекти в покой
•Поддържайте достатъчно разстояние между обекта и фона.
•Снимайте триизмерните изображения на добре осветено място или
навън.
•Определете сцената, която ще снимате, и натиснете бутона на
затвора наполовина, за да заключите фокуса, експозицията и баланса
на бялото. След това натиснете бутона на затвора докрай и завъртете
фотоапарата.
•Когато използвате вариообектив, препоръчваме ви да го използвате към страната W.
•Можете да изберете посоката чрез [Menu] t [Image Size] t [Panorama Direction] и можете
да изберете размера на изображението чрез [Menu] t [Image Size] t [Image Size].
Търсене в
менюто
Въртете фотоапарата в малка дъга с
постоянна скорост и в посоката, указана
на LCD екрана, като се съобразите със
следните условия. Необходимо е да въртите
с двойно по-бавна скорост, отколкото в
режим на панорамен запис.
Търсене по
примерни
изображения
z Съвети за запис на триизмерни панорамни изображения
Съдържание
и снимайте отново.
• Триизмерният панорамен запис не е подходящ при следните ситуации:
- Ако обектите се движат.
- Ако обектите са твърде близо до фотоапарата
- При изображения с повтарящ се мотив като например теракота, или такива с малък контраст като
например небе, пясъчни плажове или ливади.
- При изображения с постоянно променяща се среда като например развълнувано море или водопад.
- При запис на обекти като слънцето и електрически светлини, които са много по-ярки от заобикалящата
ги среда.
• Не можете да записвате триизмерни панорамни изображения в следните ситуации:
- Ако въртите фотоапарата твърде бързо или твърде бавно.
- Ако прекалено клатите фотоапарата.
• 3D изображенията се състоят от JPEG файл и MPO файл. Ако някой от двата файла бъде изтрит от вашия
компютър, 3D панорамното изображение може да не се възпроизведе правилно.
• Можете да въртите фотоапарата хоризонтално само когато снимате триизмерни панорамни изображения.
z Имена на файловете за триизмерните изображения
Триизмерното изображение е съставено от JPEG и MPO файлове.
Ако прехвърляте изображения, записани с 3D функции, на компютър, данните на
следните два вида изображения се запазват в една и съща папка на компютъра.
•DSC0sss.jpg
•DSC0sss.mpo
Ако изтриете JPEG файла или MPO файла, които съставят триизмерното
изображение, това изображение не можете да се възпроизвежда успешно.
48BG
Съдържание
Ръчна експозиция
Можете да снимате с желана настройка за експозицията, като едновременно
регулирате скоростта на затвора и стойността на блендата.
1 [Menu] t [Shoot Mode] t [Manual Exposure].
Екраните за скорост на затвора и стойност на
блендата се появяват един след друг.
Скорост на затвора
3 Завъртете контролния диск, за да изберете
желаната стойност.
0: Подходящата експозиция, определена от фотоапарата.
Измерена ръчно
4 Фокусирайте и снимайте обекта.
Азбучен
указател
Проверете стойността на експозицията “MM” (измерена ръчно*).
Към +: Изображенията стават по-светли.
Към -: Изображенията стават по-тъмни.
Търсене в
менюто
Диафрагма (F стойност)
Търсене по
примерни
изображения
2 Неколкократно натиснете долната
част на контролния диск, за да
изберете скоростта на затвора или
стойността на блендата.
Забележки
•Не можете да изберете [Flash Off] и [Autoflash] в режим [Flash Mode]. Изберете тези опции, като
прибирате или изваждате светкавицата с пръст.
(Предупреждение за трептене на фотоапарата) не се извежда в режим на ръчна
•Индикаторът
експозиция.
•ISO настройката [ISO AUTO] се задава в положение [ISO 200] в режим на ръчно задаване на
експозицията. Задайте ISO чувствителността, ако това е необходимо.
•Осветеността на изображението на LCD екрана може да се различава от реалното записано
изображение.
Продължава r
49BG
Съдържание
BULB
Можете да записвате светлинни следи с дълга експозиция. BULB режимът е
подходящ за запис на следи от светлини, като например фойерверки.
Търсене по
примерни
изображения
1 [Menu] t [Shoot Mode] t [Manual Exposure].
2 Натиснете долната част на контролния диск, за да
изберете скоростта на затвора.
[BULB]
Търсене в
менюто
3 Завъртете контролния диск наляво, докато
се изведе [BULB].
4 Натиснете наполовина бутона на затвора, за да регулирате фокуса.
5 Натиснете и задръжте бутона на затвора, докато записът приключи.
Забележки
Азбучен
указател
Докато бутонът на затвора е натиснат, затворът остава отворен.
•Тъй като скоростта на затвора е по-бавна и е възможно да се появят вибрации във фотоапарата,
препоръчваме ви да използвате статив.
•Колкото по-дълго е времето за експозиция, толкова повече са смущенията в изображението.
•Намаляването на смущенията (Long Exposure NR) след записа ще се извърши за същото време
като времето, в което затворът е бил задържан отворен. По време на тази операция не можете да
извършвате операция по запис.
•Когато функциите за разпознаване на усмивка или [Auto HDR] са включени, не можете да зададете
скоростта на затвора в положение [BULB].
•Ако използвате функциите за разпознаване на усмивка или [Auto HDR] заедно със скоростта на
затвора, зададена в положение [BULB], скоростта временно се задава в положение 30 секунди.
50BG
Съдържание
Приоритет на скоростта на
затвора
Mожете да запечатате движението на движещ се обект по различни начини, като
регулирате скоростта на затвора. Можете например да го запишете като един миг от
общото движение, като зададете настройка на висока скорост на затвора, или можете да го
запишете като изображение, проследяващо движението на обекта, като използвате ниска
скорост на затвора.
2 Регулирайте фокуса и запишете обекта.
Стойността на блендата автоматично се настройва, за да
получите правилна експозиция.
Скорост на затвора
Търсене по
примерни
изображения
1 [Menu] t [Shoot Mode] t [Shutter Priority] t
желаната стойност.
Забележки
Когато използвате по-бърза скорост на затвора, движещият
се обект, като например бягащ човек, автомобил или
пръски от морски вълни, изглежда като че ли е замръзнал.
Азбучен
указател
z Скорост на затвора
Търсене в
менюто
•Не можете да изберете [Flash Off] и [Autoflash] в режим [Flash Mode]. Изберете тези опции, като
прибирате или изваждате светкавицата с пръст.
(Трептене на фотоапарата) не се извежда в режим на приоритет на скоростта на затвора.
•Индикаторът
•Когато скоростта на затвора е една секунда или повече, намаляването на смущенията (Long Exposure NR)
ще се извърши след като записът приключи. Не можете да записвате, докато се извършва този процес.
•Ако след настройката с натискането на бутона на затвора наполовина не можете да постигнете правилна
експозиция, стойността на блендата мига. Въпреки че можете да снимате с тази настройка, препоръчваме
ви да я нулирате.
•Яркостта на изображението на LCD екрана може да се различава от реалното заснето изображение.
Когато използвате по-бавна скорост на затвора,
фотоапаратът записва изображение, проследяващо
движението на обекта, и по този начин кадърът изглежда
по-динамичен и естествен.
51BG
Съдържание
Приоритет на блендата
Замъглява и изостря предмети, които се намират пред и зад обекта.
1 [Menu] t [Shoot Mode] t [Aperture Priority] t
желана стойност.
2 Регулирайте фокуса и запишете обекта.
Бленда (F стойност)
Скоростта на затвора автоматично се регулира, за да
постигнете правилна експозиция.
При запис на видеоклипове се използва стойността на
блендата, която сте задали преди да стартирате записа.
По-малката F стойност (отварянето на блендата) стеснява
обхвата за фокусиране. Това ви позволява да фокусирате
обекта добре и да разфокусирате заобикалящата среда.
(Дълбочината е по-малка.)
Азбучен
указател
z Бленда
Търсене в
менюто
Забележки
•Не можете да изберете [Flash Off] и [Autoflash] в режим [Flash Mode]. Изберете тези опции, като
прибирате или изваждате светкавицата с пръст.
•Ако след настройката с натискането на бутона на затвора наполовина не можете да постигнете
правилна експозиция, скоростта на затвора мига. Въпреки че можете да снимате с тази настройка,
препоръчваме ви да я нулирате.
•Яркостта на изображението на LCD екрана може да се различава от реалното заснето изображение.
•Не можете да регулирате стойността на блендата, докато записвате видеоклипове.
Търсене по
примерни
изображения
• По-малка F стойност: Обектът е на фокус, но средата около обекта
е замъглена.
• По-голяма F стойност: Обектът и заобикалящата го среда са
на фокус.
По-голямата F стойност (стесняването на блендата)
разширява обхвата за фокусиране. Това ви позволява да
снимате в дълбочина. (Дълбочината е по-голяма.)
52BG
Съдържание
Режим на автоматично
програмиране
Докато експозицията се регулира автоматично от фотоапарата, вие можете да
зададете функции за запис като например можете да зададете ISO чувствителност,
настройки за Креативен стил или да активирате оптимизатора на динамичния
обхват.
Забележка
Търсене по
примерни
изображения
1 [Menu] t [Shoot Mode] t [Program Auto].
2 Задайте функциите за запис според вашите желания.
3 Регулирайте фокуса и запишете обекта.
•Не можете да изберете [Flash Off] и [Autoflash] в режим [Flash Mode]. Изберете тези опции, като
прибирате или изваждате светкавицата с пръст.
Търсене в
менюто
Азбучен
указател
53BG
Съдържание
Режим на запис
Можете да зададете режима за запис - например продължителен запис,
запис с таймера за автоматично включване или експозиционен клин.
1 [Menu] t [Camera] t [Drive Mode] t желан режим.
Записва една снимка. Нормален режим на запис.
Записва изображения продължително, докато бутонът на
(Continuous Adv.)
(Продължителен запис) затвора е натиснат наполовина (стр. 55).
(Speed Priority Cont.) Записва изображения продължително с висока скорост,
(Запис с приоритет на докато бутонът на затвора е натиснат наполовина (стр.
скоростта)
56). Настройките на фокуса и яркостта за първото
изображение се използват и за останалите снимки.
(Self-timer(Cont.))
(Продължителен
запис с таймера
за автоматично
включване)
Записва изображения продължително след 10 секунди
(стр. 58).
(Bracket: Cont.)
(Продължителен
запис с използване
на техниката
експозиционен клин)
Записва три изображения, всяко от които с различна
експозиция (стр. 59).
Азбучен
указател
Записва изображения след 10 или 2 секунди (стр. 57).
Търсене в
менюто
(Self-timer)
(Запис с таймера
за автоматично
включване)
Търсене по
примерни
изображения
(Single-shot Adv.)
(Запис на единично
изображение)
Забележка
•Не можете да промените настройките, когато използвате
следните функции:
- [Hand-held Twilight] в [Scene Selection]
- [Anti Motion Blur]
- [Sweep Panorama]
- [3D Sweep Panorama]
- [Auto HDR]
54BG
Съдържание
Продължителен запис
Записва изображения продължително, докато бутонът на затвора е натиснат
наполовина.
1 [Menu] t [Camera] t [Drive Mode] t [Continuous Adv.].
Забележка
Търсене по
примерни
изображения
•Не можете да използвате [Continuous Adv.] със следните функции:
– [Scene Selection] без режими [Sports Action] и [Hand-held Twilight]
– [Anti Motion Blur]
– [Sweep Panorama]
– [3D Sweep Panorama]
– [Smile Shutter]
– [Auto HDR]
Търсене в
менюто
Азбучен
указател
55BG
Съдържание
Запис с приоритет на скоростта
Записва изображения продължително с по-висока скорост отколкото в режим
[Continuous Adv.], докато бутонът на затвора е натиснат наполовина.
1 [Menu] t [Camera] t [Drive Mode] t [Speed Priority Cont.].
Забележки
Търсене по
примерни
изображения
•Не можете да използвате [Speed Priority Cont.] със следните функции:
– [Scene Selection] без режим [Sports Action]
– [Anti Motion Blur]
– [Sweep Panorama]
– [3D Sweep Panorama]
– [Smile Shutter]
– [Auto HDR]
•Настройките на фокуса и яркостта за първото изображение се използват и за останалите снимки.
Търсене в
менюто
Азбучен
указател
56BG
Съдържание
Запис с таймера за автоматично
включване
1 [Menu] t [Camera] t [Drive Mode] t [Self-timer].
2 [Options] t желан режим
За да отмените таймера, изберете [Single-shot Adv.].
Задава активиране на таймера след 10 секунди.
Когато натиснете бутона на затвора, лампичката на таймера
за самостоятелно включване започва да мига и се чува
звуков сигнал, докато затворът се задейства.
(2-секунден
таймер)
Задава активиране на таймера след 2 секунди.
Това намалява вибрациите на фотоапарата, причинени от
натискането на бутона на затвора.
Търсене в
менюто
Забележка
Азбучен
указател
•Не можете да използвате [Self-timer] със следните функции:
– [Hand-held Twilight] в [Scene Selection]
– [Anti Motion Blur]
– [Sweep Panorama]
– [3D Sweep Panorama]
– [Smile Shutter]
– [Auto HDR]
Търсене по
примерни
изображения
(10-секунден
таймер)
57BG
Съдържание
Продължителен запис с таймера
за автоматично включване
Записва продължително броя изображения, който сте задали, след като
10-секундният таймер изтече. Можете да изберете най-добрата снимка измежду
няколкото записани.
За да отмените таймера, изберете [Single-shot Adv.].
Записва три или пет снимки продължително след като
10-секундният таймер изтече. Когато натиснете бутона
на затвора, лампичката на таймера за самостоятелно
включване мига и се чуват звукови сигнали, докато
затворът сработи.
Търсене в
менюто
(Продължителен
запис с таймера
за автоматично
включване: 10 сек. 3
изображения)
(Продължителен
запис с таймера
за автоматично
включване: 10 сек. 5
изображения)
Търсене по
примерни
изображения
1 [Menu] t [Camera] t [Drive Mode] t [Self-timer(Cont.)].
2 [Options] t желан режим
Забележка
Азбучен
указател
•Не можете да използвате [Self-timer (Cont.)] със следните функции:
– [Hand-held Twilight] в [Scene Selection]
– [Anti Motion Blur]
– [Sweep Panorama]
– [3D Sweep Panorama]
– [Smile Shutter]
– [Auto HDR]
58BG
Съдържание
Продължителен запис с използване
на техниката експозиционен клин
Записва три изображения като променя експозицията за всяко от тях и преминава
от основна експозиция в по-тъмна и след това в по-светла. Натиснете и задръжте
бутона на затвора, докато записът с промяна на експозицията приключи.
След приключване на записа можете да изберете изображение, което да е
подходящо за вашия вкус.
Търсене по
примерни
изображения
1 [Menu] t [Camera] t [Drive Mode] t [Bracket: Cont.].
2 [Options] t желан режим.
(Продължителен запис с Изображенията се записват със зададеното
използване на експозиционен отклонение в стойността на експозицията (стъпки)
клин: 0.3 EV)
(Продължителен запис с от основната експозиция.
използване на експозиционен
клин: 0.7 EV)
Азбучен
указател
Забележки
•Не можете да използвате [Bracket: Cont.] със следните функции:
– [Intelligent Auto]
– [Scene Selection]
– [Picture Effect]
– [Anti Motion Blur]
– [Sweep Panorama]
– [3D Sweep Panorama]
– [Smile Shutter]
– [Auto HDR]
•Последната снимка се извежда в режим на автоматичен преглед.
•В режим [Manual Exposure], експозицията се променя, като регулирате скоростта
на затвора.
•Когато регулирате експозицията, тя се променя спрямо компенсираната стойност.
Търсене в
менюто
За да отмените експозиционния клин, изберете [Single-shot Adv.].
59BG
1 Прикрепете и повдигнете светкавицата.
2 [Menu] t [Camera] t [Flash Mode] t желан режим.
(Изключена
светкавица)
Не светва, дори когато светкавицата е вдигната.
Азбучен
указател
Забележки
Търсене в
менюто
(Автоматична Светва, ако е тъмно или ако снимате срещу източник на светлина.
светкавица)
Светва всеки път, когато натиснете бутона на затвора.
(Плътна
светкавица)
Светва всеки път, когато натиснете бутона на затвора. Записът с
(Бавна
бавна синхронизация ви позволява да записвате ясни изображения
синхронизация)
на обекти и фон, като намалите скоростта на затвора.
Светва точно преди експозицията да приключи всеки път, когато
(Задна
натиснете бутона на затвора. За създаването на по-естествена снимка,
синхронизация)
устройството записва изображение, проследяващо движението на
обекта, като например велосипед или разхождащ се човек.
Търсене по
примерни
изображения
На тъмни места, използвайки светкавицата, можете
да записвате светли обекти. Светкавицата помага
и за предотвратяване на ефекта от вибрациите
на фотоапарата. Когато снимате срещу слънцето,
можете да използвате светкавицата, за да записвате
обекти, осветени отзад (контражур).
Съдържание
Режим на работа със светкавицата
•Настройката по подразбиране зависи от режима на запис.
•Възможните режими на работа със светкавицата зависят от режима на запис.
•Не можете да използвате светкавицата, когато записвате видеоклипове.
z Съвети за запис със светкавицата
•Сенникът може да блокира светлината от светкавицата. Свалете сенника, когато използвате
светкавицата.
•Когато използвате светкавицата, снимайте обекта от разстояние най-малко 1 m.
•Когато снимате обекти, осветени отзад, изберете [Fill-flash]. Светкавицата ще се включи дори
на светло и лицата на обектите ще изглеждат по-светли.
60BG
Съдържание
Избор на AF/MF
Избира автоматично или ръчно фокусиране.
1 [Menu] t [Camera] t [AF/MF Select] t желан режим.
(Автоматичен Фокусира автоматично.
фокус)
Забележка
z Ефективно използване на ръчния фокус
Азбучен
указател
Функцията за “фиксиране на фокуса” е удобна, когато
можете да предвидите разстоянието до обекта. С
помощта на функцията за “фиксиране на фокуса”, можете
предварително да зададете фокуса спрямо разстоянието, на
което трябва да премине обекта.
Търсене в
менюто
•Ако завъртите пръстена за фокусиране, когато сте избрали [Manualfocus] или [DMF], изображението
се увеличава автоматично, за да можете по-лесно да проверите областта за фокусиране. Можете да
предотвратите увеличаването на изображението, като изберете [Menu] t [Setup] t [MF Assist] t [Off].
Търсене по
примерни
изображения
След автоматичното фокусиране извършете фина ръчна
настройка на фокуса (Директно ръчно фокусиране).
(Ръчен фокус) Фокусът се регулира ръчно. Завъртете пръстена за
фокусиране надясно или наляво, за да изострите обекта.
(DMF)
z За да измерите точното разстояние до обекта
Маркировката
показва местоположението на матрицата*. Когато измерите
точното разстояние между фотоапарата и обекта, съобразете се с позицията на
линията. Разстоянието от контактната повърхност на обектива до матрицата е около
18 mm.
* Матрицата е част от фотоапарата, която изпълнява ролята на филм.
•Ако обектът е по-близо от минималното разстояние за запис на прикрепения обектив, фокусът
не може да бъде потвърден. Уверете се, че сте оставили достатъчно разстояние между обекта и
фотоапарата.
18 mm
Долна част
Продължава r
61BG
Съдържание
DMF (Директен ръчен фокус)
1 [Menu] t [Camera] t [AF/MF Select] t [DMF].
2 Натиснете бутона на затвора наполовина, за да фокусирате
автоматично.
3 Задръжте бутона на затвора натиснат наполовина и завъртете
пръстена за фокусиране на обектива, за да постигнете остър фокус.
Търсене по
примерни
изображения
Забележки
•[Autofocus Mode] се фиксира в положение [Single-shot AF].
•Не можете да изберете тази опция, ако сте поставили A-байонет обектив (продава се отделно).
Търсене в
менюто
Азбучен
указател
62BG
Съдържание
Област за автоматично фокусиране
Избира областта, в която да се фокусира. Използвайте тази функция, когато
фокусирането в автоматичен режим е трудно.
1 [Menu] t [Camera] t [Autofocus Area] t желан режим.
области да се използва за фокусиране.
Когато натиснете бутона на затвора
наполовина в режим на запис на снимка,
около областта, която е на фокус, се
появява зелена рамка.
•Когато функцията за разпознаване на
лица е включена, автоматичният фокус
е с приоритет върху лицата.
Търсене в
менюто
Center
(Фокусиране в
центъра)
AF рамка на визьора
Търсене по
примерни
изображения
(Мулти фокус) Фотоапаратът определя коя от 25-те AF
Фотоапаратът използва AF областта,
която се намира в центъра.
AF рамка на визьора
Премества областта за фокусиране,
за да фокусирате върху малка област,
като натиснете горната/долната/
дясната/лявата част на контролния
диск.
Азбучен
указател
Flexible Spot
(Гъвкаво спотово
фокусиране)
AF рамка на визьора
Забележки
•Когато тази функция е зададена в положение, различно от [Multi], не можете да използвате
функцията [Face Detection].
•Опцията [Multi] се избира, когато използвате следните функции:
– При запис на видеоклип
– [Intelligent Auto]
– [Scene Selection]
– [Picture Effect]
– [Anti Motion Blur]
– [Sweep Panorama]
– [3D Sweep Panorama]
– [Smile Shutter]
•Когато използвате рефлектора за автоматично фокусиране, настройката за [Autofocus Area] не е
валидна и AF областта се извежда с пунктирана линия. Автоматичният фокус се задава с приоритет
на централната област.
63BG
Съдържание
Режим на автоматично фокусиране
Изберете режима на фокусиране, подходящ за движението на обекта.
1 [Menu] t [Camera] t [Autofocus Mode] t желан режим.
Фотоапаратът фокусира и фокусът се заключва, когато
натиснете бутона на затвора наполовина. Използвайте този
режим, когато обектът не се движи.
Continuous AF
(Продължителен
автоматичен
фокус)
Фотоапаратът продължава да фокусира, докато бутонът на
затвора е натиснат и задържан наполовина. Използвайте
този режим, когато обектът се движи.
Азбучен
указател
• [Single-shot AF] се избира, когато използвате следните функции:
– [Intelligent Auto]
– [Self-timer]
– [Scene Selection], освен [Sports Action]
– [Picture Effect]
– [Anti Motion Blur]
– [Sweep Panorama]
– [3D Sweep Panorama]
– [Smile Shutter]
– Когато използвате A-байонет обектив (продава се отделно).
•Когато режимът на експониране е зададен в положение [Sports Action] в [Scene Selection], се
избира опцията [Continuous AF].
•В режим [Continuous AF], аудио сигналите няма да се чуват, когато обектът е на фокус.
Търсене в
менюто
Забележки
Търсене по
примерни
изображения
Single-shot AF
(Автоматичен
фокус за единично
изображение)
64BG
Съдържание
Прецизен цифров зуум
Можете да правите снимки, докато приближавате в центъра.
1 [Menu] t [Camera] t [Precision Dig. Zoom].
2 Завъртете контролния диск и регулирайте зуум скалата.
Можете да увеличите до 10 пъти.
Забележки
Търсене в
менюто
Азбучен
указател
•Не можете да задавате тази опция, когато използвате следните функции:
– [Hand-held Twilight] в [Scene Selection]
– [Anti Motion Blur]
– [Sweep Panorama]
– [3D Sweep Panorama]
– [Smile Shutter]
– [RAW] или [RAW & JPEG] в [Quality]
– [Auto HDR] в [DRO/Auto HDR]
•Ако натиснете бутона MOVIE, докато [Precision Dig. Zoom] работи, функцията се отменя,
изображението на екрана се връща в нормален размер и записът на видеоклипа стартира.
•Когато използвате зуум по цифров път, качеството на изображението ще бъде по-лошо, отколкото
преди използването му. Ако използвате вариообектив, препоръчваме ви първо максимално да
приближите изображението по оптичен път, след което да използвате цифров зуум, ако е необходим.
•Когато използвате функцията за прецизен цифров зуум заедно с функцията за ефект на
изображението, възможно е ефектът да изглежда прекалено подчертан на LCD екрана преди да го
запишете. Този феномен няма да повлияе на самото изображение.
•Когато използвате функцията за прецизен цифров зуум, настройката за [Autofocus Area] е невалидна
и областта за автоматично фокусиране се извежда с пунктирана линия. Автоматичният фокус се
задава с приоритет на централната област.
Търсене по
примерни
изображения
3 За да спрете приближаването, натиснете [Exit].
65BG
Съдържание
Разпознаване на лице
Разпознава лицата на обектите и автоматично настройва фокуса, светкавицата,
експозицията и баланса на бялото. Можете да изберете лице, върху което да се
фокусира с приоритет.
Рамка за разпознаване на лице (Бяла)
1 [Menu] t [Camera] t [Face Detection] t желан режим.
(Off)
Търсене по
примерни
изображения
Рамка за разпознаване на лице (Оранжева)
Когато фотоапаратът разпознава повече от един обект,
устройството ще прецени кой е основният обект и ще зададе фокуса
според приоритета. Рамката за разпознаване на лицето на основния
обект става оранжева. Когато натиснете бутона на затвора
наполовина, рамките за разпознаване на лица на обекти, които са на
фокус, стават зелени.
Не използва функцията за разпознаване на лица.
Избира лицето, върху което фотоапаратът автоматично да
извърши фокусиране.
(Child Priority)
Разпознава и записва с приоритет детски лица.
(Adult Priority)
Разпознава и записва с приоритет лицата на възрастни.
• Не можете да използвате [Face Detection] със следните функции:
– Запис на видеоклипове
– [Sweep Panorama]
– [3D Sweep Panorama]
– [Manualfocus]
– [Precision Dig. Zoom].
•Можете да изберете [Face Detection] само когато режимът на фокусиране е зададен в положение
[Multi] или ако режимът на измерване е зададен в положение [Multi].
•Можете да разпознаете до 8 лица от обектите.
•Възможно е, в зависимост от условията, лицата на възрастните и децата да не се разпознаят
правилно.
•По време на запис с функцията [Smile Shutter], [Face Detection] автоматично се задава в
положение [Auto], дори ако сте задали в положение [Off].
Азбучен
указател
Забележки
Търсене в
менюто
(Auto)
66BG
Съдържание
Запис на усмивка
Когато фотоапаратът разпознае усмивка, затворът се освобождава автоматично.
1 [Menu] t [Camera] t [Smile Shutter] t [On].
2 Изчакайте усмивката да бъде разпозната.
Рамка за разпознаване
на усмивка
Индикатор за
разпознаване на
усмивка
Забележки
точката b. Реорганизирайте композицията или яркостта, за да може фотоапаратът да фокусира
лесно.
•Записът на усмивки автоматично приключва, когато капацитетът на картата с памет се изчерпи.
•Възможно е усмивките да не се разпознаят правилно в зависимост от условията.
•Режимът на запис автоматично преминава в положение [Single-shot Adv.].
Азбучен
указател
• Не можете да използвате [Smile Shutter] със следните функции:
– [Hand-held Twilight] в [Scene Selection]
– [Anti Motion Blur]
– [Sweep Panorama]
– [3D Sweep Panorama]
– [Manualfocus]
– [Precision Dig. Zoom]
•Ако обектът не е на фокус, затворът не се освобождава, дори когато нивото на усмивката надвиши
Търсене в
менюто
3 За да излезете от режима за запис на усмивки,
[Menu] t [Camera] t [Smile Shutter] t [Off].
Търсене по
примерни
изображения
Когато нивото на усмивката надвиши точката b
на индикатора, фотоапаратът автоматично записва
изображението.
Ако натиснете бутона на затвора, докато извършвате
операция по запис на усмивка, фотоапаратът записва
изображението и след това се връща в режим на
запис на усмивка.
z Съвети за запис на по-добри усмивки
1 Не закривайте очите с бретони.
Не закривайте лицето с шапка, маска, очила и др.
2 Опитайте да разположите лицето точно срещу
фотоапарата и да поставите фотоапарата на възможно
най-близка равнина.
Когато очите са присвити, разпознаването е по-вероятно.
3 Усмихнете се възможно най-широко.
Усмивката се разпознава по-лесно, когато зъбите са открити.
•Затворът сработва, когато някое от лицата, които фотоапаратът е разпознал, се усмихне.
•Ако не бъде разпозната усмивка, задайте [Smile Detection] в менюто.
67BG
Съдържание
Разпознаване на усмивка
Задава чувствителността за функцията за разпознаване на усмивка.
1 [Menu] t [Camera] t [Smile Detection] t желан режим.
(Широка усмивка)
Разпознава широки усмивки.
(Бегла усмивка)
Разпознава бегли усмивки.
Забележки
Търсене в
менюто
• Не можете да промените настройката за [Smile Detection], когато използвате следните функции:
– [Hand-held Twilight] в [Scene Selection]
– [Anti Motion Blur]
– [Sweep Panorama]
– [3D Sweep Panorama]
– [Manualfocus]
• Възможно е усмивките да не се разпознаят правилно в зависимост от условията на запис.
Търсене по
примерни
изображения
(Нормална усмивка) Разпознава нормални усмивки.
Азбучен
указател
68BG
Съдържание
Ефект на меките тонове на
човешката кожа
Задава степента на ефекта на меки тонове на човешката кожа, когато използвате
функцията Разпознаване на лица.
1 [Menu] t [Camera] t [Soft Skin Effect] t желан режим.
Задава висока стойност за ефекта на меките тонове.
(Среден)
Задава средна стойност за ефекта на меките тонове.
(Нисък)
Задава ниска стойност за ефекта на меките тонове.
(Изключен)
Функцията за ефекта на меките тонове не се използва.
Търсене в
менюто
Забележки
Азбучен
указател
• Не можете да използвате [Soft Skin Effect] със следните функции:
– При запис на видеоклип
– [Continuous Adv.]
– [Speed Priority Cont.]
– [Bracket: Cont.]
– [Self-timer(Cont.)]
– [Sports Action] в [Scene Selection]
– [Sweep Panorama]
– [3D Sweep Panorama]
– [RAW] в [Quality]
• Възможно е тази функция да не сработи в зависимост от характеристиките на обекта.
Търсене по
примерни
изображения
(Висок)
69BG
Съдържание
Списък със съвети за запис
Позволява ви да търсите във всички съвети за запис на фотоапарата.
Използвайте тази функция, когато желаете да откриете съвет, който сте
преглеждали по-рано.
Търсене в
менюто
Завъртете контролния диск, за да прегледате текста нагоре или надолу.
Можете да прегледате съвета и от [Table of contents] (Съдържание).
Търсене по
примерни
изображения
1 [Menu] t [Camera] t [Shooting Tip List].
2 Натиснете лявата или дясната част на контролния диск, за да
търсите желания от вас съвет за запис.
Азбучен
указател
70BG
Съдържание
Размер на изображението
Размерът на изображението определя размера на файла с изображение, който се
записва, когато правите снимката.
Колкото по-голям е размерът на изображението, толкова по-подробно ще се
отпечата изображението на хартия в голям формат. Колкото по-малък е размерът
на изображението, толкова повече изображения могат да бъдат записани.
Търсене по
примерни
изображения
1 [Menu] t [Image Size] t [Image Size] t желан режим.
Снимки
Когато [Aspect Ratio] (Съотношение на
изображението) е 3:2
Насоки
4912 x 3264 пиксела
За разпечатки с размер до А3+
(M: 8.4M)
3568 х 2368 пиксела
За разпечатки с размер до А4
(S: 4.0M)
2448 х 1624 пиксела
За разпечатки с размер до L/2L
Когато [Aspect Ratio] (Съотношение на
изображението) е 16:9
4912 x 2760 пиксела
(M: 7.1M)
3568 × 2000 пиксела
(S: 3.4M)
2448 × 1376 пиксела
За преглед на телевизор с висока
разделителна способност
Азбучен
указател
(L: 14M)
Насоки
Търсене в
менюто
(L: 16M)
Забележки
•Когато отпечатвате снимки, записани със съотношение 16:9, е възможно и двата края на
изображението да се отрежат.
•Когато изберете RAW изображение с [Quality], размерът на изображението отговаря на L.
3D Панорама
(16:9)
(Стандартно
изображение)
Записва изображения, като използвате размер, който е
подходящ за телевизор с висока разделителна способност.
Хоризонтален: 1920 х 1080
Записва изображения със стандартен размер.
Хоризонтален: 4912 х 1080
(Широкоекранно Записва изображения с широкоекранен размер.
Хоризонтален: 7152 х 1080
изображение)
Продължава r
71BG
Съдържание
z Съвети за избор на размер на изображението
Триизмерните изображения се появяват по по-различен начин, в зависимост от
избрания режим.
Стандартен
Широкоекранен
Когато изберете [Standard] или [Wide], изображенията могат да бъдат прегледани,
когато натиснете централната част на контролния диск.
Размерът на изображенията се различава в зависимост от посоката на снимане.
Записва изображения, като използва стандартен размер.
Вертикален: 3872 х 2160
Хоризонтален: 8192 х 1856
(Широко
панорамно
изображение)
Записва изображения с широк размер.
Вертикален: 5536 х 2160
Хоризонтален: 12416 х 1856
Азбучен
указател
(Стандартно
панорамно
изображение)
Търсене в
менюто
Панорама
Търсене по
примерни
изображения
16:9
Забележка
•Когато отпечатвате панорамни изображения, е възможно и двата края на изображението да бъдат
отрязани.
Видеоклип
Колкото по-голям е размерът на изображението, толкова по-високо е качеството му.
Размер на изображението
1280 х 720 (Добро
качество)
Среден битрейт
Насоки
9 Mbps
Записва с високо качество за
преглед на телевизор с висока
разделителна способност.
3 Mbps
Записва с подходящ размер за
качване в Интернет.
1280 х 720
(Стандартно
качество)
VGA (640 x 480)
72BG
Съдържание
Съотношение на екрана
Избира съотношението на снимките.
1 [Menu] t [Image Size] t [Aspect Ratio] t желан режим.
Стандартно съотношение. Подходящо за разпечатки.
16:9
За преглед на телевизор с висока разделителна способност.
Забележки
•Не можете да зададете тази опция, когато използвате следните функции:
– [Sweep Panorama].
– [3D Sweep Panorama]
Търсене по
примерни
изображения
3:2
Търсене в
менюто
Азбучен
указател
73BG
Съдържание
Качество
Избира формат за компресиране на снимките.
1 [Menu] t [Image Size] t [Quality] t желан режим.
Формат на файла: RAW (Записва във формат с RAW
компресия) + JPEG
Едновременно се създават RAW и JPEG изображение. Този
режим е подходящ, когато имате нужда от два файла с
изображения - JPEG за преглед и RAW за обработка.
• Качеството на изображението е фиксирано в положение
[Fine], а размерът е фиксиран в положение [L].
FINE (Fine)
Формат на файла: JPEG
Когато записвате, изображението се компресира в JPEG
формат.
Тъй като компресията при настройка [Standard] е по-голяма
отколкото при настройка [Fine], размерът при [Standard] е
по-малък отколкото при [Fine].
Тази настройка ви позволява да запишете повече файлове на
един носител на запис, но качеството на изображенията ще
бъде по-лошо.
• Когато не смятате да обработвате изображенията с вашия
компютър, препоръчваме ви да изберете [Fine] или [Standard].
STD (Standard)
Азбучен
указател
RAW+J (RAW &
JPEG)
Търсене в
менюто
Формат на файла: RAW (Записва във формат с RAW
компресия.)
Този формат не извършва цифрова обработка на
изображенията. За професионални цели, изберете този
формат за обработка на изображения на компютър.
• Размерът на изображението е фиксиран в максимална стойност.
Размерът на изображението не се извежда на LCD екрана.
Търсене по
примерни
изображения
RAW (RAW)
Забележки
• Не можете да зададете тази опция, когато използвате следните функции:
– [Sweep Panorama].
– [3D Sweep Panorama]
• Не можете да прибавяте маркировка DPOF (знак за отпечатване) на изображения в RAW формат.
• Не можете да използвате [Auto HDR] с [RAW] и [RAW & JPEG изображения].
z RAW изображения
Файловете в RAW формат представляват сурови данни, които трябва да преминат през
цифрова обработка. RAW файлът е различен от по-често срещаните файлови формати,
като например JPEG. Той представлява суров материал, който по-късно се обработва с
професионална цел.
За да отворите RAW файл, записан с този фотоапарат, трябва да притежавате софтуера
“Image Data Converter SR”, включен в CD-ROM диска (приложен в комплекта). С този
софтуер можете да отворите и преобразувате RAW файл в обикновен формат като
например JPEG или TIFF. Също така, можете отново да настроите баланса на бялото,
наситеността на цветовете, контраста и др.
74BG
Съдържание
Посока на запис на панорамно изображение
Избира посоката на въртене на фотоапарата, когато записвате триизмерни или
обикновени панорамни изображения.
1 [Menu] t [Image Size] t [Panorama Direction] t желан режим.
(Дясно)
Върти фотоапарата от ляво надясно.
(Ляво)
Върти фотоапарата от дясно наляво.
(Дясно)
(Ляво)
Върти фотоапарата в посоката, която сте задали.
Търсене в
менюто
Панорамни изображения
Търсене по
примерни
изображения
Триизмерни панорамни изображения
(Нагоре)
(Надолу)
Азбучен
указател
75BG
Съдържание
ISO
Задава чувствителността на осветеността
1 [Menu] t [Brightness/Color] t [ISO] t желана настройка.
(ISO AUTO)
Задава автоматично ISO чувствителността.
Забележки
индекс на експозиция)
Азбучен
указател
z Настройка на ISO чувствителност (Препоръчителен
Търсене в
менюто
• [ISO AUTO] се избира, когато използвате следните функции:
– [Intelligent Auto]
– [Scene Selection]
– [Picture Effect]
– [Anti Motion Blur]
– [Sweep Panorama]
– [3D Sweep Panorama]
•Колкото по-голяма е цифрата, толкова по-високо е нивото на смущения.
•Когато режимът на експозиция е зададен в положение [Program Auto], [Aperture Priority], [Shutter
Priority], и когато [ISO] е зададен в положение [ISO AUTO], стойността за ISO автоматично се
задава между ISO 200 и 1600.
•Настройката [ISO AUTO] не е включена при [Manual Exposure]. Ако промените режима на
експозицията в положение [Manual Exposure] с включена настройка [ISO AUTO], стойността, която
се задава, е 200. Задайте ISO спрямо условията на записа.
Търсене по
примерни
изображения
200/400/800/1600/32 Можете да зададете по-бърза скорост на затвора и да
00/6400/12800
намалите смущенията в изображението на тъмни места
или когато снимате движещи се обекти, като увеличите ISO
чувствителността (изберете по-голяма цифра).
ISO настройката (скорост) представлява чувствителността към светлина на
носителя на запис с матрица, до която достига светлина. Дори когато експозицията е
непроменена, изображенията се различават в зависимост от ISO настройката.
Висока ISO чувствителност
При висока ISO чувствителност, изображенията ще се запишат
с подходяща осветеност дори при недостатъчна експозиция.
Въпреки това, увеличената ISO чувствителност ще причини
смущения в изображението.
Ниска ISO чувствителност
Можете да записвате меки изображения. Въпреки това,
скоростта на затвора може да намалее, за да компенсира
ниската ISO чувствителност. Вземете под внимание клатенето
на фотоапарата и движението на обекта.
76BG
Съдържание
Баланс на бялото
Регулира цветните тонове в зависимост от условията на осветеност на околната среда.
Използвайте тази функция, когато цветните тонове на изображението не са записани
според вашите очаквания, или когато нарочно желаете да промените цветните тонове,
за да получите фотографски ефекти.
1 [Menu] t [Brightness/Color] t [White Balance] t желан режим.
AWB (Автоматична Фотоапаратът автоматично разпознава светлинния
настройка на баланса източник и регулира цветните тонове.
на бялото)
(Дневна светлина) Ако изберете опция, подходяща за специфичния източник
на светлина, цветните тонове се регулират спрямо този
(Сянка)
източник (предварително зададен баланс на бялото).
Търсене в
менюто
(Облачно)
Търсене по
примерни
изображения
За да регулирате баланса на бялото спрямо определен източник на светлина, вижте
обяснението за всеки от режимите.
(Изкуствена
светлина)
(Флуоресцентно
осветление)
(Светкавица)
(Потребителска
настройка)
(Задаване
на потребителска
настройка)
Регулира баланса на бялото в зависимост от източника
на светлина (температура на цветовете). Постига
ефекта на CC (Компенсация на цветовете) филтрите във
фотографията.
Позволява ви да използвате настройката за баланса на
бялото, запазена в [Custom Setup].
Запазва основния баланс на бялото (Задаване на
потребителска настройка)
Азбучен
указател
(Температура на
цветовете/Филтър)
Забележка
• [Auto WB] се избира, когато използвате функциите:
– [Intelligent Auto]
– [Scene Selection]
z Ефекти на осветлението
Цветовете на обекта се влияят от светлинните условия.
Цветовите тонове се настройват автоматично, но въпреки това, можете ръчно да ги
настроите с помощта на функцията [White Balance].
Време/
Дневна
Облачно
Флуоресцентно Осветление от
електрическа
светлина
осветление
осветление
крушка
Синкава
Зеленикава
Червеникава
Характеристики Бяла
на светлината (стандартна)
Продължава r
77BG
Съдържание
Предварително зададена настройка на баланса на
)
бялото (
1 [Menu] t [Brightness/Color] t [White Balance] t желан режим.
2 Ако е необходимо, [Option] t настройка на цветните тонове.
Температура на цветовете/Филтър
1 [Menu] t [Brightness/Color] t [White Balance] t [C.Temp./Filter].
2 [Option] t желан стойност.
Color Filter (Цветен
филтър)
Колкото по-голяма е цифрата, толкова по-червеникаво е
изображението; колкото по-малка е цифрата, толкова по-синкаво
е изображението. (Настройката по подразбиране е 5500 К.)
Въз основа на използването на зададената температура
на цветовете като стандарт, цветовете могат да бъдат
компенсирани в положение G (Зелен) или М (Магента).
Колкото по-голяма е цифрата, толкова повече се
компенсират цветовете. (Настройката по-подразбиране е 0.)
1 [Menu] t [Brightness/Color] t [White Balance] t [Custom Setup].
2 Придържайте фотоапарата, така че бялата област да покрива изцяло
фокусната област в центъра, и натиснете бутона на затвора.
Азбучен
указател
Потребителска настройка за баланса на бялото
Търсене в
менюто
Color. Temp
(Температура на
цветовете)
Търсене по
примерни
изображения
Регулирането към страната + прави изображението по-червеникаво, а
регулирането към страната – прави изображението по-синкаво.
Затворът щраква и зададените стойности (температура на цветовете и цветен филтър)
се извеждат.
3 За да изведете потребителската настройка за баланса на бялото,
натиснете бутона [Menu] t [Brightness/Color] t [White Balance] t
[Custom].
Забележка
•Ако използвате светкавица, когато натискате бутона на затвора, зададена настройка за баланс на
бялото се регистрира като светлината от светкавицата също се взема под внимание. Записвайте
изображения с помощта на светкавицата и при по-късни записи.
78BG
Съдържание
Режим на измерване
Избира режима на измерване, който задава в коя част на обекта да се измерва, за да
се определи експозицията.
1 [Menu] t [Brightness/Color] t [Metering Mode] t желан режим.
Този режим измерва светлината за всяка област, като разделя
областта на по-малки части и определя точната експозиция на
целия екран (Множествено измерване).
(Централно) Докато акцентира на центъра на екрана, този режим измерва
средната осветеност на целия екран (Измерване в центъра).
(Спотово)
Кръстчето за прицелване
при спотовото измерване
позиционира обекта.
Търсене в
менюто
Този режим измерва светлината само
в центъра (Спотово измерване). Той е
подходящ за снимане на осветени отзад
обекти или когато между обекта и фона
съществува силен контраст.
Търсене по
примерни
изображения
(Мулти)
Забележки
Азбучен
указател
• Ако зададете [Metering Mode] в положение, различно от [Multi], функцията [Face Detection]
не може да се използва.
• Опцията [Multi] се избира при следните функции:
– При запис на видеоклипове
– [Intelligent Auto]
– [Scene Selection]
– [Picture Effect]
– [Precision Dig. Zoom]
– [Smile Shutter]
79BG
Съдържание
Компенсация на светкавицата
Регулира количеството светлина от светкавицата на стъпки от 1/3 EV в обхват
от -2.0 EV до +2.0 EV.
Компенсацията на светкавицата променя само количеството светлина от
светкавицата. Компенсацията на експозицията променя количеството светлина
от светкавицата заедно със скоростта на затвора и стойността на блендата.
2 [Menu] t [Brightness/Color] t [Flash Compensation] t желана стойност.
Ако изберете по-висока стойност (към страната +), нивото на светкавицата се увеличава
и изображението изсветлява. Ако изберете по-малка стойност (към страната -), нивото
на светкавицата намалява и изображението става по-тъмно.
Търсене по
примерни
изображения
1 Прикрепете светкавицата и я повдигнете.
Забележки
снимате хора
Азбучен
указател
z Съвети за регулиране на осветеността, когато
Търсене в
менюто
• Не можете да използвате [Flash Compensation] със следните функции:
– [Intelligent Auto]
– [Scene Selection]
– [Picture Effect]
– [Anti Motion Blur]
– [Sweep Panorama]
– [3D Sweep Panorama]
– когато не е прикрепена светкавица;
• Ако обектът се намира извън максималния обхват на светкавицата, по-големият ефект на
светкавицата може да се окаже незабележим поради ограниченото количество светлина. Ако
обектът е твърде близо, възможно е по-слабият ефект на светкавицата да остане незабележим.
•При нощни портретни снимки е важно да балансирате
осветеността на хората, които се намират на тъмен фон. Можете
да регулирате осветеността на човешката фигура, която се
намира в близост до фотоапарата, като променяте интензитета на
светлината от светкавицата.
•Ако обектът се намира твърде далеч от светкавицата и след
извършване на настройката все още е твърде тъмен, преместете
се по-близо до него.
80BG
Съдържание
DRO/Auto HDR
Поправя осветеността или контраста.
1 [Menu] t [Brightness/Color] t [DRO/Auto HDR] t желан режим.
(Изключена)
Не използва [DRO/Auto HDR].
(Автоматичен
HDR)
Записва 3 изображения с различна експозиция и след това
наслагва светлите части на недостатъчно експонираното
изображение и тъмните области на преекспонираното
изображение, за се създаде снимка с богато преливане.
Записва се едно изображение с правилна експозиция и
едно изображение с насложени области.
Забележка
D-Range Opt. (Оптимизиране на динамичния обхват)
Поправя осветеността на изображението (DRO: Dynamic Range Optimizer).
Азбучен
указател
• Можете да изберете [DRO/Auto HDR] само при следните режими:
– [Manual Exposure] (Ръчна експозиция);
– [Shutter Priority] (Приоритет на скоростта на затвора);
– [Aperture Priority] (Приоритет на блендата);
– [Program Auto] (Автоматично програмиране);
Търсене в
менюто
Фотоапаратът анализира контраста на светлите и
тъмни места между обекта и фона чрез разделянето
на изображението на малки области, което довежда до
оптимална стойност нивото на осветеността и нюанса на
изображението.
Търсене по
примерни
изображения
(Оптимизиране
на динамичния
обхват)
1 [Menu] t [Brightness/Color] t [DRO/Auto HDR] t [D-Range Opt.].
2 [Option] t желана стойност.
(Автоматична
настройка)
Автоматично поправя осветеността.
Lv1 – Lv5
Оптимизира нюансите в записаното изображение за всяка
област на изображението. Изберете оптимално ниво
между Lv1 (слабо) и Lv5 (силно).
Забележки
• [Auto] is selected when using the following functions:
– [Intelligent Auto]
– [Portrait], [Landscape], [Macro], [Sport Action] в [Scene Selection]
– [Picture Effect]
•Когато записвате с функцията за оптимизиране на динамичния обхват, изображението може да
съдържа смущения. Изберете правилното ниво, като проверите записаното изображение особено в
случаите, когато когато засилвате ефекта.
Продължава r
81BG
Съдържание
Автоматичен HDR
Разширява обхвата (отсенките), за да можете да записвате светлите и тъмните
части с правилна осветеност (Автоматична настройка за висок динамичен
обхват). Записва се едно изображение с правилна експозиция и едно
изображение с насложени области.
(Автоматична Автоматично поправя разликата в експозицията.
промяна на
експозицията)
1.0 EV – 6.0 EV
Задава разликата в експозицията спрямо контраста на
обекта. Изберете оптималното ниво между 1.0 EV (слабо) и
6.0 EV (силно).
Азбучен
указател
•Не можете да започнете следващ запис, докато процесът по запазване не приключи.
•Не можете да използвате тази функция с [RAW] и [RAW & JPEG] изображения.
•Не можете да изберете [Auto HDR] по време на [Smile Shutter]. Ако включите функцията [Smile
Shutter] с избрана опция [Auto HDR], фотоапаратът временно ще използва DRO настройката.
•Тъй като затворът се освобождава 3 пъти, за да се получи 1 снимка, внимавайте за следното:
– Използвайте тази функция, когато обектът е неподвижен и е с отворени очи.
– Не променяйте композицията на снимката.
•Възможно е да не получите желания ефект в зависимост от разликата между осветеността на обекта
и условията на запис.
•Когато използвате светкавица, функцията е с незначителен ефект.
•Когато контрастът на сцената е нисък или при значително трептене на фотоапарата, или когато
обектът е замъглен, е възможно да не получите добри HDR изображения. Ако фотоаопаратът
, която
разпознае подобна ситуация, записаното изображение се извежда с индикацията
ви информира за това. Запишете пак изображението, като композирате отново и внимавате за
наличието на смущения.
Търсене в
менюто
Забележки
Търсене по
примерни
изображения
1 [Menu] t [Brightness/Color] t [DRO/Auto HDR] t [Auto HDR].
2 [Option] t желана стойност.
82BG
Съдържание
Креативен стил
Позволява ви да избирате начин на обработка на изображението.
Можете регулирате експозицията (скорост на затвора и стойност на блендата)
според вашите желания с помощта на [Creative Style] за разлика от [Scene Selection], където фотоапаратът преценява експозицията.
(Стандартна За запис на различни сцени с богати нюанси и красиви
цветове.
настройка)
(Живи
цветове)
За запис на меки цветове на човешка кожа. Идеален за запис
на портретни снимки.
(Пейзаж)
Наситеността, контрастът и остротата се увеличават за запис
на жива и свежа картина. Отдалечените пейзажи също се
подчертават.
(Залез)
За запис на прекрасната червенина на залязващото слънце.
(Черно-бяло)
За запис на изображения в черно и бяло.
За всяка възможност на креативния стил можете да регулирате опциите
(Острота).
(Контраст), (Наситеност) и
(Контраст)
Колкото по-висока е стойността, толкова по-ясна е разликата
между светли и тъмни участъци, което ще се отрази като
цяло на изображението.
(Наситеност)
Колкото по-висока е избраната стойност, толкова по- живи
са цветове. Когато изберете по-ниска стойност, цветовете на
изображението са по-спокойни и меки.
(Острота)
Азбучен
указател
(Портрет)
Търсене в
менюто
Наситеността и контрастът се увеличават, за да запишете
невероятни изображения с богати цветове и обекти като
например цветя, пролетна зеленина, синьо небе или
океански гледки.
Търсене по
примерни
изображения
1 [Menu] t [Brightness/Color] t [Creative Style] t желан режим.
2 Когато желаете да регулирате контраста, наситеността или
остротата, [Option] t желана настройка.
Регулира остротата. Колкото по-висока е стойността, толкова
по-ясни са контурите на изображението, и колкото по-ниска
е избраната стойност, толкова по-меки са контурите.
Забележки
•Когато изберете [Black & White], не можете да регулирате
наситеността.
•Опцията [Standard] се избира, когато използвате функциите:
– [Intelligent Auto]
– [Scene Selection]
– [Picture Effect]
83BG
Съдържание
Изтриване
Позволява ви да избирате нежелани изображения за изтриване.
1 [Menu] t [Playback] t [Delete] t желан режим.
Multiple Img.
(Няколко
изображения)
All in Folder (Всички
в папката)
Изтрива всички изображения в папката. Тази опция се
извежда само при възпроизвеждане на снимки.
All In Date Rng.
(Всички от
определена дата)
Изтрива всички видеоклипове от определена дата.
Тази опция се извежда само при възпроизвеждане на
видеоклипове.
Търсене в
менюто
Забележка
• Можете да изберете до 100 изображения.
Търсене по
примерни
изображения
Изтрива избраните изображения. Натиснете централната
част, за да потвърдите [Select] и [OK].
z За да изтриете изображение
По-лесно е да изтриете изображение, изведено на екрана, като изберете [Delete] (стр. 27).
Азбучен
указател
84BG
Съдържание
Изреждане на изображения в
последователност
Автоматично възпроизвежда поредица от изображения.
Възпроизвежда триизмерни изображения в последователност, когато към
фотоапарата има свързан 3D-съвместим телевизор.
1 [Menu] t [Playback] t [Slide Show] t желан режим t [OK].
On
Възпроизвежда изображенията в непрекъснат кръг.
Off
След като всички изображения се възпроизведат,
изреждането спира.
Търсене по
примерни
изображения
Repeat (Повторно възпроизвеждане)
Interval (Интервал)
Задава интервала за извеждане между изображенията.
Извежда се, когато възпроизвеждате снимки.
3 Sec
5 Sec
Търсене в
менюто
1 Sec
10 Sec
Image Type (Вид на изображението)
All (Всички)
Възпроизвежда всички снимки на картата с памет като
нормални изображения
Display 3D Only
(Извежда само
триизмерни
изображения)
Възпроизвежда само триизмерните изображения.
Азбучен
указател
30 Sec
Забележки
•Не можете да зададете режим на пауза при изреждането на изображения. За да спрете изреждането,
натиснете централната част на контролния диск.
•Не можете да възпроизвеждате снимки и видеоклипове заедно. Изберете вида на изображението в
[Still/Movie Select].
•Панорамното изображение се извежда изцяло. За да преглеждате панорамни изображения, първо
спрете изреждането на изображения, като натиснете централната част на контролния диск, докато
изображението е изведено, след което отново натиснете центъра.
85BG
Съдържание
Избор на снимка/видеоклип
Избира снимки или видеоклипове за възпроизвеждане.
1 [Menu] t [Playback] t [Still/Movie Select] t желан режим.
(Still) Снимка
Извежда снимка.
Movie (Видеоклип)
Извежда видеоклип.
z Превключване между видеоклип и снимка
Търсене в
менюто
Лесно можете да превключите вида на изображението в
индекс екрана.
(снимка) или
(видеоклип) от лявата
Изберете
страна на екрана.
Търсене по
примерни
изображения
Забележка
• Не можете да извеждате видеоклипове и снимки в един и същ индекс екран.
Азбучен
указател
86BG
Съдържание
Индекс с изображения
Изберете броя на изображенията, които да се изведат в индекс екрана.
1 [Menu] t [Playback] t [Image Index] t желан режим.
Извежда 6 изображения.
12 images (12
изображения)
Извежда 12 изображения.
Търсене в
менюто
Забележка
• Не можете да извеждате видеоклипове и снимки в един и същ индекс екран.
Търсене по
примерни
изображения
6 images (6
изображения)
z Превключване между снимка и видеоклип
Азбучен
указател
Лесно можете да превключите вида на
изображението в индекс екрана.
(снимка) или
(видеоклип) от лявата
Изберете
страна на екрана.
87BG
Съдържание
Избор на папка
Когато на картата с памет съществуват няколко папки, тази опция избира папката, в
която се намира снимката, която желаете да възпроизведете.
1 [Menu] t [Playback] t [Still/Movie Select] t [Still].
2 [Menu] t [Playback] t [Select Folder] t желана папка.
Търсене по
примерни
изображения
Забележка
• Не можете да изберете тази опция, когато възпроизвеждате видеоклипове.
Търсене в
менюто
Азбучен
указател
88BG
Съдържание
Избор на дата
Видеоклиповете се запазват по дата. Можете да изберете видеоклипове от
определена дата, които да възпроизвеждате.
1 [Menu] t [Playback] t [Still/Movie Select] t [Movie].
2 [Menu] t [Playback] t [Select Date] t желана дата.
Търсене по
примерни
изображения
Забележка
• Не можете да изберете тази опция, когато възпроизвеждате снимки.
Търсене в
менюто
Азбучен
указател
89BG
Съдържание
Въртене
Завърта снимката в посока, която е обратна на движението на часовниковата
стрелка. Използвайте тази опция, за да изведете изображение с хоризонтална
ориентация във вертикално положение. След като веднъж завъртите
изображението, то се възпроизвежда така, дори ако изключите захранването.
Търсене по
примерни
изображения
1 [Menu] t [Playback] t [Rotate] t натиснете центъра.
Изображението се завърта в посока, която е обратна на посоката на движение на
часовниковата стрелка. Изображението се завърта при всяко натискане на центъра.
Търсене в
менюто
Забележки
•Не можете да въртите видеоклипове или защитени изображения.
•Възможно е да не успеете да завъртите изображения, записани с други фотоапарати.
•Когато преглеждате изображения на компютър, информацията за въртенето може да не се отрази в
зависимост от софтуера.
Азбучен
указател
90BG
Съдържание
Защита
Защитава записаните изображения от случайно изтриване.
Регистрираните изображения се извеждат с маркировката .
1 [Menu] t [Playback] t [Protect] t желан режим.
Cancel All Images
(Отмяна на всички
снимки)
Cancel All Movies
(Отмяна на всички
видеоклипове)
Задава или отменя защитата за избраните изображения.
Натиснете централната част на контролния диск, за да
потвърдите [Select] и [OK].
Отменя защитата за всички снимки.
Отменя защитата за всички видеоклипове.
Търсене в
менюто
Забележка
• Можете да защитите до 100 изображения наведнъж.
Търсене по
примерни
изображения
Multiple Img.
(Няколко
изображения)
Азбучен
указател
91BG
Съдържание
Увеличаване на изображение
Можете да проверите фокуса, като увеличите част от изображението на екрана.
1 [Menu] t [Playback] t [ Enlarge Image].
2 Регулирайте скалата на увеличение, като завъртите контролния диск.
Забележка
•Не можете да увеличавате видеоклипове.
•Докато възпроизвеждате панорамни изображения, първо задайте режим на пауза, след което
увеличете изображението.
Скалата на увеличение зависи от размера на изображението.
Размер на изображението Скала на увеличение
Прибл. х1.1 – х 14
L
M
Прибл. х1.1 – х 11
S
Прибл. х1.1 – х 7.3
Търсене в
менюто
z Скала на увеличение
Търсене по
примерни
изображения
3 Изберете частта, която желаете да увеличите, като натискате
горната/долната/дясната/лявата част на контролния диск.
4 За да отмените операцията, натиснете [Exit].
Азбучен
указател
92BG
Съдържание
Настройка на силата на звука
Регулира силата на звука за видеоклиповете на 8 стъпки. Тази опция се
извежда само когато възпроизвеждате видеоклипове.
1 [Menu] t [Playback] t [Volume Settings] t желана настройка.
възпроизвеждане
Екранът [Volume Settings] се извежда когато натиснете долната част на контролния
диск, докато възпроизвеждате видеоклипове.
Можете да регулирате силата на звука, докато слушате реалния звук.
Търсене по
примерни
изображения
z Регулиране на силата на звука по време на
Търсене в
менюто
Азбучен
указател
93BG
Съдържание
Избор за печат
Можете да изберете кои снимки от картата с памет и колко копия да
отпечатате.
До отбелязаните изображения се извежда знака
(DPOF: Цифров формат за ред на отпечатване).
(Знак за отпечатване)
1 [Menu] t [Playback] t [Specify Printing] t желана настройка.
Избира няколко изображения за отпечатване.
1Натиснете централната част на контролния диск, за да
изберете броя разпечатки. За да отмените DPOF, задръжте
натисната централната част на контролния диск, докато
DPOF знакът изчезне.
2Повторете операцията за всички изображения, които
желаете да отпечатате.
Cancel All
Изчиства всички DPOF знаци.
Date Imprint (Отпечатване на дата)
On
Off
Търсене в
менюто
Multiple Img.
(Няколко
изображения)
Търсене по
примерни
изображения
DPOF Setup (DPOF настройка)
Включва или изключва отпечатването на дата върху
изображения, отбелязани с DPOF знак.
Азбучен
указател
Забележки
•Не можете да прибавяте DPOF знаци на видеоклипове.
•Можете да прибавите DPOF знаци на максимум 998 изображения.
•DPOF регистрацията не се изчиства след като отпечатването приключи. Препоръчваме ви да
изчистите маркировките за отпечатване след като отпечатате снимките.
94BG
Съдържание
Рефлектор за автоматично
фокусиране
Рефлекторът за автоматично фокусиране е плътна светлина, която ви помага
да фокусирате по-лесно върху обекта и тъмните околности.
1 [Menu] t [Setup] t [AF Illuminator] t желана настройка.
Auto
Рефлекторът за автоматично фокусиране се използва.
Off
Рефлекторът за автоматично фокусиране не се използва.
Търсене в
менюто
Забележки
Азбучен
указател
•Не можете да използвате рефлектора за автоматично фокусиране, когато:
– [Autofocus] е зададен в положение [Continuous AF].
– са избрани режими [Landscape], [Nigh View], [Hand-held Twilight] или [Sports Action] в
[Scene Selection]
– сте избрали [3D Sweep Panorama].
– записвате видеоклипове.
– използвате А-байонет обектив (продава се отделно)
•Когато използвате рефлектора за автоматично фокусиране, настройката за [Autofocus Area] не е
валидна и областта за автоматично фокусиране се извежда с пунктирана линия. Автоматичният
фокус се задава с приоритет на централната област.
Търсене по
примерни
изображения
Червената светлина от рефлектора позволява на фотоапарата да фокусира
лесно, когато натиснете бутона на затвора наполовина, докато фокусът се
заключи.
95BG
Съдържание
Намаляване на ефекта “червени очи”
Когато използвате светкавицата, тя светва два или повече пъти преди записа, за да
намали ефекта “червени очи”.
1 [Menu] t [Setup] t [Red Eye Reduction] t желана настройка.
Светкавицата винаги светва, за да намали ефекта на
червените очи.
Off
Не се използва функцията за намаляване на ефекта на
червените очи.
Забележки
Търсене в
менюто
•Прикрепете и повдигнете светкавицата, за да използвате функцията за намаляване на ефекта
“червени очи”.
•Не можете да използвате функцията [Red Eye Reduction] заедно с функцията [Smile Shutter].
•Възможно е функцията за намаляване на ефекта “червени очи” да не постигне желания ефект. Това
зависи от индивидуалните различия и от условията, при които се извършва снимането - например
разстояние до обекта, както и дали обектът е погледнал настрани при предварителното светване на
светкавицата.
Търсене по
примерни
изображения
On
z Каква е причината за феномена “червени очи”?
Фотоапарат
Око
Азбучен
указател
В тъмна среда зениците се разширяват. Светкавицата се отразява от кръвоносните
съдове в окото (ретината) и причинява ефекта “червени очи”.
Ретина
96BG
Съдържание
Автоматичен преглед
Можете да проверите записаното изображение на LCD екрана веднага след записа.
Можете да промените изведеното време.
1 [Menu] t [Setup] t [Auto Review] t желана настройка.
Извежда се за зададеното време.
5 Sec
2 Sec
Off
Не се извежда.
Търсене в
менюто
Забележки
•В режим на автоматичен преглед, изображението няма да се изведе във вертикална позиция, дори
ако зададете [Playback Display] в положение [Auto Rotate].
•Дори ако зададете [Grid Line] в положение [On], когато записвате триизмерни или обикновени
панорамни изображения, насочващите линии не се извеждат в режим на автоматичен преглед.
•В зависимост от настройката - например [DRO/Auto HDR] и [Soft Skin Effect] е възможно преди
реалното изображение временно да се изведе необработено изображение.
Търсене по
примерни
изображения
10 Sec
Азбучен
указател
97BG
Съдържание
Насочващи линии
Можете да изведете или да скриете насочващите линии. Те ви помагат да
композирате по-лесно изображенията.
1 [Menu] t [Setup] t [Grid Line] t желана настройка.
Извежда насочващите линии.
Off
Скрива насочващите линии.
z Проверка на кадъра за запис на видеоклипове
Кадър за видеоклип
Търсене в
менюто
Кадърът, който се появява, когато зададете [Grid
Line] в положение [On], ще покаже до каква степен
обектът се помества в рамката. Това ви позволява да
променяте композицията, като се приближите или
отдалечите от обекта.
Търсене по
примерни
изображения
On
Азбучен
указател
98BG
Съдържание
Ниво на подчертаване
Подчертава контурите на фокусния обхват с определен цвят при ръчно
фокусиране. Тази функция ви позволява лесно да потвърдите фокуса.
1 [Menu] t [Setup] t [Peaking Level] t желана настройка.
Задава високо ниво на подчертаване.
Mid (Средно)
Задава средно ниво на подчертаване.
Low (Слабо)
Задава слабо ниво на подчертаване.
Off (Изключено)
Не се използва нивото на подчертаване.
Търсене по
примерни
изображения
High (Силно)
Забележки
Търсене в
менюто
•Тъй като фотоапаратът преценява, че някои области са на фокус, нивото на подчертаване се
различава в зависимост от обекта или обектива, които използвате.
•Контурите във фокусното разстояние не се подчертават, когато фотоапаратът е свързан чрез HDMI
кабел.
Азбучен
указател
99BG
Съдържание
Цвят за подчертаване
Задава цвета, който се използва за функцията за подчертаване.
1 [Menu] t [Setup] t [Peaking Color] t желана настройка.
Подчертава белия цвят.
Red (Червен)
Подчертава червения цвят.
Yellow (Жълт)
Подчертава жълтия цвят.
Забележка
Търсене по
примерни
изображения
White (Бял)
•Тази опция не е достъпна, ако опцията [Peaking Level] е зададена в положение [Off].
Търсене в
менюто
Азбучен
указател
100BG
Съдържание
Хистограма
Извежда или скрива хистограмата. Хистограмата е разпределението на
осветеността, която показва колко пиксела от определен тип осветеност
съществуват в изображението.
1 [Menu] t [Setup] t [Histogram] t желана настройка.
Извежда хистограмата.
Off (Изключена)
Не извежда хистограмата.
Търсене по
примерни
изображения
On (Включена)
Забележка
Търсене в
менюто
•Не можете да извеждате хистограмата в следните режими:
- Запис на видеоклипове
- [Sweep Panorama]
- [3D Sweep Panorama]
z Какво е хистограма
A Брой пиксели
B Осветеност
Тъмно
Азбучен
указател
Хистограмата извежда разпределението на осветеността в цялата гама и показва
колко пиксели от определено ниво на осветеност има в снимката. При по-светлите
изображения цялата хистограма се измества надясно, а при по-тъмни изображения
хистограмата се измества наляво.
Светло
101BG
Съдържание
Помощ при ръчно фокусиране
Автоматично увеличава изображението на екрана, за да извършвате по-лесно
ръчното фокусиране. Тази опция работи в режими [Manualfocus] или [DMF].
1 [Menu] t [Setup] t [MF Assist] t желана настройка.
2 Завъртете пръстена за фокусиране, за да регулирате фокуса.
Изображението се увеличава 7.5 пъти. Можете да увеличавате изображението до 15 пъти.
Увеличава дисплея, докато изберете [Exit].
5 sec (5 секунди)
Увеличава изображението за 5 секунди.
2 sec (2 секунди)
Увеличаване на изображението за 2 секунди.
Off (Изключен)
Не увеличава изображението.
Забележки
Азбучен
указател
• Не можете да използвате [MF Assist] заедно със:
– запис на видеоклипове
– [Precision Dig. Zoom]
•Когато прикрепите А-байонет обектив, различен от SAM и SSM (продава се отделно), натискането
на [MF Assist] (функционален бутон) ще увеличи изображението.
•Когато прикрепите А-байонет обектив, дисплеят се увеличава, докато изберете [Exit] по същия
начин както при опцията [No Limit], дори ако сте задали [2 sec] или [5 sec].
Търсене в
менюто
No Limit (Без
ограничения)
Търсене по
примерни
изображения
•По време на DMF (Директно ръчно фокусиране), завъртете пръстена за фокусиране, след като
автоматично сте регулирали фокуса, докато бутонът на затвора е натиснат наполовина.
102BG
Съдържание
Цветова гама
Начинът, по който са представени цветовете чрез комбинация от цифри или гамата
от възпроизвежданите цветове, се наричат “цветова гама” (color space). Можете да
промените цветовата схема в зависимост от целите ви.
1 [Menu] t [Setup] t [Color Space] t желана настройка.
AdobeRGB
Тази цветова схема притежава широка гама от
възпроизвеждани цветове. Когато голяма част от обекта е
в зелено или червено, функцията Adobe RGB е ефективна.
Името на файла на изображението започва с “_DSC.”
Забележки
Азбучен
указател
•Adobe RGB е формат за софтуери или принтери, които поддържат обработка на цветовете
и опцията за разстояние между цветовете DCF2.0. Възможно е софтуер и принтер, които не
поддържат функцията за обработка на цветовете, да не изведат или отпечатат правилните цветове
на изображението.
•Когато изведете изображение, записано на Adobe RGB-съвместимо или несъвместимо устройство,
изображението се извежда с ниска наситеност.
Търсене в
менюто
Това е стандартна цветова схема за цифрови фотоапарати.
Използвайте sRGB при нормален запис като например,
когато имате намерение да отпечатвате изображения без да
ги променяте.
Търсене по
примерни
изображения
sRGB
103BG
Съдържание
Устойчиво снимане
Включва или изключва функцията за устойчиво снимане на обектива.
1 [Menu] t [Setup] t [SteadyShot] t желан режим.
Използва функцията за устойчиво снимане.
Off (Изключена
настройка)
Не използва функцията за устойчиво снимане. Тази
настройка се препоръчва, когато използвате статив.
Забележки
Търсене в
менюто
• Опцията [On] се избира, когато използвате следните функции:
– [Hand-held Twilight] в [Scene Selection]
– [Anti Motion Blur]
•Не можете да зададете [SteadyShot], когато името на прикрепения обектив не съдържа “OSS”, като
например “E16 mm F2.8” обектив, или когато използвате A-байонет обектив (продава се отделно).
Търсене по
примерни
изображения
On (Включена
настройка)
Азбучен
указател
104BG
Съдържание
Запис с/без обектив
Задава настройка дали да освободи или не затвора, когато няма прикрепен обектив.
1 [Menu] t [Setup] t [Release w/oLens] t желан режим.
Enable (Включен)
Освобождава затвора само когато има прикрепен обектив.
Забележка
•Когато използвате обектив без контактни части, като например астрономически телескоп,
правилното измерване няма да може да бъде постигнато. В такива случаи, регулирайте ръчно
експозицията като я проверите на записаното изображение.
Търсене по
примерни
изображения
Disable (Изключен)
Освобождава затвора, когато не е прикрепен обектив.
Изберете тази опция, когато прикрепяте фотоапарата към
астрономически телескоп и др.
Търсене в
менюто
Азбучен
указател
105BG
1 [Menu] t [Setup] t [Long Exposure NR] t желан режим.
On
Не включва функцията за намаляване на смущенията.
Изберете тази опция, за да зададете приоритет на времето
за запис.
Забележки
Азбучен
указател
•Намаляването на смущенията не се извършва, когато използвате следните функции, дори когато сте
задали опцията в положение [On]:
– [Continuous Adv.]
– [Speed Priority Cont.]
– [Bracket: Cont.]
– [Hand-held Twilight] в [Scene Selection]
– [Anti Motion Blur]
– [Sweep Panorama]
– [3D Sweep Panorama]
• Не можете да промените [Long Exposure NR], когато използвате следните функции:
– [Intelligent Auto]
– [Scene Selection]
– [Picture Effect]
– [Anti Motion Blur]
– [Sweep Panorama]
– [3D Sweep Panorama]
Търсене в
менюто
Off
Включва функцията за намаляване на смущенията за времето,
за което е отворен затворът. Докато функцията за намаляване
на смущенията работи, се извежда съобщение и вие не
можете да записвате друга снимка. Изберете тази опция, за да
зададете приоритет на качеството на изображението.
Търсене по
примерни
изображения
Когато зададете скоростта на затвора с една секунда повече (Запис с дълга
експозиция), функцията за намаляване на смущенията се включва за същото време,
за което е бил отворен затворът. Това се получава, за да се намалят смущенията,
които са типични за дългата експозиция.
Съдържание
Намаляване на шума при дълга
експозиция
106BG
Съдържание
Намаляване на шума при висока
стойност на ISO
Фотоапаратът намалява смущенията, когато станат по-забележими, докато
чувствителността на фотоапарата е висока.
1 [Menu] t [Setup] t [High ISO NR] t желана настройка.
Weak (Слаба
стойност)
Включва умерено функцията за намаляване на шума при
висока стойност на ISO.
Търсене по
примерни
изображения
Auto (Автоматична Включва функцията за автоматично намаляване на шума при
висока стойност на ISO.
настойка)
Забележки
Търсене в
менюто
• Не можете да зададете [High ISO NR], когато използвате следните функции:
– [Sweep Panorama]
– [3D Sweep Panorama]
• Намаляването на смущенията няма да се извърши за RAW изображения.
Азбучен
указател
107BG
Съдържание
Запис на звук за видеоклип
Включва или изключва записа на звук при запис на видеоклип.
1 [Menu] t [Setup] t [Movie Audio Rec] t желана настройка.
Записва звук (стерео).
Off (Изключен)
Не записва звук.
Забележка
• Когато изберете [On], звукът от движението на обектива и операциите на фотоапарата също ще се
запишат.
Търсене по
примерни
изображения
On (Включен)
Търсене в
менюто
Азбучен
указател
108BG
Съдържание
Настройки за левия бутон
Задава функции за левия бутон на контролния диск.
Търсене по
примерни
изображения
1 [Menu] t [Setup] t [Left Key Setting] t желана настройка.
Shoot Mode (Режим на запис)
Shoot. Tips (Съвети за записа)
Drive Mode (Режим на запис)
Търсене в
менюто
AF/MF Select (Избор на автоматичен/ръчен фокус)
Autofocus Mode (Режим на автоматично
фокусиране)
Autofocus Area (Област за автоматично
фокусиране)
Азбучен
указател
Autofocus Area (Област за автоматично
фокусиране)
ISO
White Balance (Баланс на бялото)
Metering Mode (Режим на измерване)
DRO/Auto HDR (DRO/Автоматичен HDR)
Creative Style (Креативен стил)
Flash Mode (Режим на работа със светкавицата)
Flash Compensation (Компенсация на
светкавицата)
MF Assist (Помощ при ръчно фокусиране)
Not set (Без настройка)
Забележки
•Функцията, която е зададена за левия бутон на контролния бутон, се извежда само когато [Shoot Mode]
е зададен в положение [Program Auto], [Aperture Priority], [Shutter Priority] или [Manual Exposure].
•[MF Assist] работи, само когато [AF/MF Select] е зададен в положение [DMF] или [Manualfocus]. Когато
изберете [DMF], работете с фотоапарата, когато бутонът на затвора е натиснат наполовина и след като
автоматично регулирате фокуса.
109BG
Съдържание
Настройки за десния бутон
Задава функции за десния бутон на контролния диск.
Shoot Mode (Режим на запис)
Търсене по
примерни
изображения
1 [Menu] t [Setup] t [Right Key Setting] t желана настройка.
Shoot. Tips (Съвети за записа)
AF/MF Select (Избор на автоматичен/ръчен фокус)
Autofocus Mode (Режим на автоматично фокусиране)
Търсене в
менюто
Drive Mode (Режим на запис)
Autofocus Area (Област за автоматично фокусиране)
ISO
White Balance (Баланс на бялото)
Азбучен
указател
Precision Dig.Zoom (Прецизен цифров зуум)
Metering Mode (Режим на измерване)
DRO/Auto HDR (Автоматичен HDR)
Creative Style (Креативен стил)
Flash Mode (Режим на работа със светкавицата)
Flash Compensation (Компенсация на светкавицата)
MF Assist (Помощ при ръчно фокусиране)
Not set (Без настройка)
Забележки
•Функцията, която е зададена за десния бутон на контролния бутон, се извежда само когато [Shoot
Mode] е зададен в положение [Program Auto], [Aperture Priority], [Shutter Priority] или [Manual
Exposure].
•[MF Assist] работи само когато [AF/MF Select] е зададен в положение [DMF] или [Manualfocus].
Когато изберете [DMF], работете с фотоапарата, когато бутонът на затвора е натиснат наполовина и
след като автоматично регулирате фокуса.
110BG
Съдържание
Настройка на функционалния
бутон B
Задава функции за функционалния бутон B
1 [Menu] t [Setup] t [Soft кey B Setting] t желана настройка.
Търсене по
примерни
изображения
Функционален
бутон B
Shoot Mode (Режим на запис)
Shoot. Tips (Съвети за записа)
AF/MF Select (Избор на автоматичен/ръчен фокус)
Търсене в
менюто
Drive Mode (Режим на запис)
Autofocus Mode (Режим на автоматично фокусиране)
Precision Dig. Zoom (Прецизен цифров зуум)
White Balance (Баланс на бялото)
Metering Mode (Режим на измерване)
Азбучен
указател
ISO
DRO/Auto HDR (Автоматичен HDR)
Creative Style (Креативен стил)
Flash Mode (Режим на работа със светкавицата)
Flash Compensation (Компенсация на светкавицата)
MF Assist (Помощ при ръчно фокусиране)
Забележки
•Функцията, която е зададена за функционалния бутон В на контролния бутон, се извежда само
когато [Shoot Mode] е зададен в положение [Program Auto], [Aperture Priority], [Shutter Priority] или
[Manual Exposure].
•[MF Assist] работи само когато [AF/MF Select] е зададен в положение [DMF] или [Manualfocus].
Когато изберете [DMF], работете с фотоапарата, когато бутонът на затвора е натиснат наполовина и
след като автоматично регулирате фокуса.
•Когато [Autofocus Area] е зададена в положение [Flexible Spot], настройката за [Soft key B Setting] е
невалидна.
•Когато прикрепите А-байонет обектив, различен от SAM и SSM (продават се отделно), настройката
за [Soft key B Setting] е невалидна.
111BG
Съдържание
Настройка на функционалния
бутон C
Задава функции за функционалния бутон C
Shoot Mode (Режим
на запис)
Извежда функция, зададена към [Custom 1], [Custom 2],
[Custom 3], [Custom 4] или [Custom 5].
Извеждане на функция, зададена към [Custom], на
функционалния бутон C.
2 Изберете [Custom 1], [Custom 2], [Custom 3],
[Custom 4] или [Custom 5], като натиснете
дясната/лявата част на контролния диск.
Азбучен
указател
1 Натиснете функционалния бутон C,
когато изведете [Custom].
Търсене в
менюто
Custom
(Потребителски)
Търсене по
примерни
изображения
1 [Menu] t [Setup] t [Soft Key C Setting] t желана настройка.
Забележка
•Функцията, която е зададена за функционалния бутон С на контролния бутон, се извежда само
когато [Shoot Mode] е зададен в положение [Program Auto], [Aperture Priority], [Shutter Priority]
или [Manual Exposure].
112BG
Съдържание
Custom (Потребителски настройки)
Задава функция за [Custom 1] до [Custom 5] на
функционалния бутон C.
Възможни функции
Drive Mode (Режим на запис)
AF/MF Select (Избор на автоматичен/ръчен фокус)
Търсене в
менюто
Настройка по
подразбиране за всяка
[Custom] опция
Търсене по
примерни
изображения
1 [Menu] t [Setup] t [Custom 1], [Custom 2], [Custom 3], [Custom 4] или
[Custom 5] t желана настройка.
Autofocus Mode (Режим на автоматично
фокусиране)
[Custom 1]
ISO
[Custom 2]
White Balance (Баланс на белия цвят)
Азбучен
указател
Autofocus Area (Област за автоматично фокусиране)
Metering Mode (Режим на измерване)
[Custom 3]
DRO/Auto HDR (DRO/Автоматичен HDR)
Creative Style (Креативен стил)
Flash Mode (Режим на работа със светкавицата)
[Custom 4]/[Custom 5]
Not set (Без настройка)
Забележки
•Функцията, която е зададена за функционалния бутон С на контролния бутон, се извежда само
когато [Shoot Mode] е зададен в положение [Program Auto], [Aperture Priority], [Shutter Priority] или
[Manual Exposure].
•Не е необходимо да зададете всички опции в [Custom 1], [Custom 2], [Custom 3], [Custom 4] или
[Custom 5].
113BG
Съдържание
Стартиране на менюто
Позволява ви да избирате дали началният екран на менюто да се извежда винаги
или да се извежда екранът с опцията, която сте настройвали последно.
1 [Menu] t [Setup] t [Menu start] t желана настройка.
Винаги извежда началния екран на менюто.
Previous (Предходно Извежда екрана с последно-настройваната опция. По този
меню)
начин лесно можете да нулирате последната настройка.
Търсене по
примерни
изображения
Top (Главно меню)
Търсене в
менюто
Азбучен
указател
114BG
Съдържание
Звуков сигнал
Избира звуковия сигнал, когато работите с фотоапарата..
1 [Menu] t [Setup] t [Beep] t желана настройка.
High (Висок звук)
Low (Нисък звук)
Включва звукови сигнали, когато натискате контролния диск
или функционалните бутони.
Ако желаете да намалите силата на звука, изберете [Low].
Off (Изключен звук)
Изключва звуковите сигнали.
Търсене в
менюто
Звуковите сигнали ще се чуват само когато обектът е
на фокус и по време на обратно броене при таймера за
самостоятелно включване.
Търсене по
примерни
изображения
AF Sound
(Включен звук
за автоматично
фокусиране)
Азбучен
указател
115BG
Съдържание
Език
Избира езика, който се използва за опциите в менюто,
предупрежденията и съобщенията.
1 [Menu] t [Setup] t [
Language] t желан език.
Търсене по
примерни
изображения
Търсене в
менюто
Азбучен
указател
116BG
Съдържание
Настройка на дата/час
Задава отново датата и часа
1 [Menu] t [Setup] t [Date/Time Setup]
2 Задайте датата, часа и др.
Изберете [ON] или [OFF].
Date Format
Изберете начина на извеждане на датата и часа.
Търсене по
примерни
изображения
Daylight Svg.
Забележка
Търсене в
менюто
•Фотоапаратът не притежава функция за наслагване на датата върху снимките. Можете да отпечатвате
и запазвате снимки с дата, като използвате “PMB” на CD-ROM диска (приложен в комплекта).
Азбучен
указател
117BG
Съдържание
Настройка на областта
Задава областта, в която използвате фотоапарата. Това ви позволява да зададете
местната област, когато използвате фотоапарата в чужбина.
1 [Menu] t [Setup] t [Area Setting] t
желана настройка.
Търсене по
примерни
изображения
2 Натиснете дясната или лявата част на
контролния диск, за да изберете областта.
Търсене в
менюто
Азбучен
указател
118BG
Съдържание
Дисплей с помощни съобщения
Можете да изберете дали да извеждате помощните съобщения или не, когато
работите с фотоапарата.
1 [Menu] t [Setup] t [Help Guide Display] t желана настройка.
Извежда дисплея с помощни съобщения.
Off (Изключен)
Не извежда помощните съобщения. Тази опция не е
подходяща, когато желаете да извършите бързо следващата
операция.
Търсене по
примерни
изображения
On (Включен)
Търсене в
менюто
Азбучен
указател
119BG
Съдържание
Пестене на захранването
Можете да зададете настройка за превключване на фотоапарата в режим на
пестене на захранването. Натискането на бутона на затвора наполовина връща
фотоапарата в режим на запис.
1 [Menu] t [Setup] t [Power Save] t желана настройка.
Преминава в режим на пестене на захранването след
зададения интервал от време.
5 Min
10 Min
30 Min
Търсене по
примерни
изображения
1 Min
Забележка
Търсене в
менюто
•Изключете фотоапарата, когато не планирате да го използвате продължително време.
Азбучен
указател
120BG
Съдържание
Яркост на LCD екрана
Яркостта на LCD екрана автоматично се регулира към осветлението на
околната среда, като се използва светлинен сензор (стр. 11). Можете ръчно да
зададете яркостта на LCD екрана.
1 [Menu] t [Setup] t [LCD Brightness] t желана настройка.
Manual (Ръчна
настройка)
Позволява ви да регулирате яркостта в рамките на -2 до +2.
Sunny Weather
(Настройка за
слънчево време)
Автоматично регулира яркостта спрямо условията, когато
снимате на открито.
Търсене в
менюто
Забележки
•Когато зададете в положение [Auto], не покривайте светлинния сензор с ръка или друго.
•Когато използвате фотоапарата с променливотоков адаптер AC-PW20 (продава се отделно),
яркостта на LCD екрана винаги е зададена в положение +2, дори и да сте избрали [Auto].
Търсене по
примерни
изображения
Auto (Автоматична Автоматично регулира яркостта.
настройка)
Азбучен
указател
121BG
Съдържание
Цвят на дисплея
Извежда цвета на LCD монитора.
1 [Menu] t [Setup] t [Display Color] t желана настройка.
Black (Черен)
Blue (Син)
Pink (Розов)
Търсене по
примерни
изображения
White (Бял)
Избира съответния цвят.
Търсене в
менюто
Азбучен
указател
122BG
Съдържание
Широко изображение
Избира начина на извеждане на широки изображения.
1 [Menu] t [Setup] t [Wide Image] t желана настройка.
Извежда широкоекранни
изображения на целия екран.
Normal
(Нормално
извеждане)
Извежда широкоекранните
изображения и информацията за
операциите на екрана.
Търсене по
примерни
изображения
Full Screen
(Извеждане на
цял екран)
Търсене в
менюто
Азбучен
указател
123BG
Съдържание
Дисплей за възпроизвеждане
Избира начина, който се използва за възпроизвеждане на портретни изображения.
1 [Menu] t [Setup] t [Playback Display] t желана настройка.
Извежда в портретна позиция.
Manual Rotate (Ръчно Извежда в пейзажна позиция.
завъртане)
Забележка
Търсене по
примерни
изображения
Auto Rotate
(Автоматично
завъртане)
•Когато възпроизвеждате изображение на телевизионния екран или на компютъра, то ще се изведе в
портретна позиция, дори ако изберете [Manual Rotate].
Търсене в
менюто
Азбучен
указател
124BG
Съдържание
CTRL FOR HDMI
Когато свържете фотоапарата към “BRAVIA” Sync-съвместим телевизор чрез
HDMI кабел (продава се отделно), можете да възпроизвеждате изображения на
вашия фотоапарат, като използвате устройството за дистанционно управление на
телевизора. Вижте стр. 140 за подробности относно “BRAVIA” Sync.
1 [Menu] t [Setup] t [CTRL FOR HDMI] t желана настройка.
Управлява фотоапарата с устройството за дистанционно
управление на телевизора.
Off (Изключен)
Не управлява фотоапарата с устройството за дистанционно
управление на телевизора.
Търсене по
примерни
изображения
On (Включен)
Забележка
Търсене в
менюто
•Можете да извършвате операции с фотоапарата чрез устройството за дистанционно управление
на вашия телевизор, като свържете фотоапарата с “BRAVIA” Sync-съвместим телевизор.
Азбучен
указател
125BG
Съдържание
USB връзка
Избира начина, който да се използва за USB връзката.
1 [Menu] t [Setup] t [USB Connection] t желана настройка.
Осъществява Mass Storage връзка между фотоапарата и
компютъра или друго USB устройство. Стандартен режим.
PTP (от точка до
точка)
Когато свържете фотоапарата към компютър, прозорецът
за копиране автоматично се извежда и изображенията в
папката за запис на фотопарата се копират на компютъра (с
Windows 7/Vista/XP, Mac OS X).
Търсене в
менюто
Забележка
•Не можете да прехвърляте видеоклипове и RAW изображения посредством [PTP].
Търсене по
примерни
изображения
Mass Storage
(Устройство за
съхранение на
данни)
Азбучен
указател
126BG
Съдържание
Режим на почистване
Позволява ви да почиствате матрицата.
1 [Menu] t [Setup] t [Cleaning Mode] t [OK].
Извежда се съобщението “After cleaning, turn camera off. Continue?” (Изключете
фотоапарата след почистването. Продължете?)
2 Изберете [OK].
5 Използвайте продухваща четка, за да
почистите повърхността на матрицата
и областта около нея.
6 Прикрепете обектива.
Търсене по
примерни
изображения
Функцията против напрашаване се включва автоматично.
3 Изключете фотоапарата.
4 Свалете обектива.
Търсене в
менюто
Забележки
Азбучен
указател
•Почистването може да бъде извършвано само когато нивото на заряд в батерията е
(3 оставащи
индикаторни отделения) или повече. Препоръчваме ви да използвате AC-PW20 променливотоков
адаптер (продава се отделно).
•Не използвайте спрей, защото във вътрешността на фотоапарата може да останат капчици.
•Когато почиствате матрицата, не поставяйте връхчетата на четката в празнините зад мястото, където
се монтира обективът, защото приближаването на четката до матрицата не е препоръчително.
•Задръжте фотоапарата обърнат надолу, за да предотвратите повторното попадане на прах във
вътрешността му.
•По време на почистването на фотоапарата внимавайте за механични вибрации.
127BG
Съдържание
Версия
Извежда версията на вашия фотоапарат и обектив. Проверете версията, когато
има възможност за обновяване на фърмуера.
1 [Menu] t [Setup] t [Version].
Забележка
Търсене по
примерни
изображения
•Обновяването на версията може да бъде извършвано само когато нивото на заряд в батерията е
(3 оставащи индикаторни отделения) или повече. Препоръчваме ви да използвате AC-PW20
променливотоков адаптер (продава се отделно).
Търсене в
менюто
Азбучен
указател
128BG
Съдържание
Режим на демонстрация
Функцията [Demo Mode] извежда автоматично видеоклиповете, записани на
картата с памет (демонстрация), когато с фотоапарата не се работи за определено
време. Обикновено избирайте [Off].
1 [Menu] t [Setup] t [Demo Mode] t желана настройка.
Демонстрацията автоматично стартира, когато не работите с
фотоапарата около 1 минута.
Off
Не извежда демонстрацията.
Търсене по
примерни
изображения
On
Забележки
Търсене в
менюто
•Дори когато сте избрали [On], фотоапаратът не стартира режима на демонстрация, ако на картата с
памет няма записан видеоклип.
•Когато изберете [On], фотоапаратът не преминава в режим на пестене на захранване.
Азбучен
указател
129BG
Съдържание
Връщане на фабричните
настройки
Нулира настройките в стойностите им по подразбиране.
Дори ако включите функцията [Reset Default], изображенията се запазват.
1 [Menu] t [Setup] t [Reset Default] t [OK].
Търсене по
примерни
изображения
Забележки
•Внимавайте да не изключите фотоапарата по време на операцията по нулиране.
•Настройките за [Date/Time Setup] и [Area Setting] не се нулират.
Търсене в
менюто
Азбучен
указател
130BG
1 [Menu] t [Setup] t [Format] t [OK].
Забележки
Търсене в
менюто
•Форматирането безвъзвратно изтрива всички данни, включително и защитените изображения.
•По време на форматирането лампичката за запис светва. Не вадете картата с памет, докато
лампичката свети.
•Форматирайте картата с памет, като използвате функциите на фотоапарата. Ако форматирате картата
на вашия компютър, картата с памет може да се окаже неизползваема с вашия фотоапарат според
вида на формата, който използвате.
Търсене по
примерни
изображения
Форматира картата с памет. За да сте сигурни в стабилната работа на картата
с памет, препоръчваме ви да форматирате носителя, когато го използвате с
фотоапарата за първи път, като за целта използвате самото устройство. Обърнете
внимание, че форматирането ще изтрие всички записани данни на картата с
памет и данните не могат да бъдат възстановени. Уверете се, че сте подсигурили
важните данни на компютър или на друго устройство.
Съдържание
Форматиране
Азбучен
указател
131BG
Съдържание
Номер на файла
Избира начина за задаване на номера на изображенията
1 [Menu] t [Setup] t [File Number] t желана настройка.
Този фотоапарат не нулира номерата на файловете и задава
номера на файлове в поредност, докато се достигне номер
“9999”.
Reset
Фотоапаратът нулира номерата на файловете и им задава
номера, започващи от “0001” в следните случаи. Когато
папката за запис съдържа файл, броят е с едно по-голям
отколкото е най-големият зададен номер.
Търсене в
менюто
•Когато форматът на папката бъде променен.
•Когато всички изображения в папката бъдат изтрити.
•Когато носителят на запис бъде сменен.
•Когато носителят на запис бъде форматиран.
Търсене по
примерни
изображения
Series
Азбучен
указател
132BG
Съдържание
Име на папката
Снимките, които записвате, се запазват в папка, която автоматично се създава
в папката DCIM на картата с памет. Можете да промените формата на името на
папката.
1 [Menu] t [Setup] t [Folder Name] t желана настройка.
Формата на името на папката е както следва: име на папката
+ MSDCF.
Пример: 100 MSDCF
Date Form (Формат
по дата)
Името на папката е както следва: име на папката + Y
(последна цифра от година)/MM (месец)/DD (ден).
Пример: 10010405 (Име на папката: 100, дата 04/05/2010)
•Форматът на папката за видеоклипове се фиксира в положение “номер на папка + MNV01”. Не
можете да промените това име.
Търсене в
менюто
Забележка
Търсене по
примерни
изображения
Standard Form
(Стандартен
формат)
Азбучен
указател
133BG
Съдържание
Избор на папка за запис
Когато изберете папка със стандартен формат и ако съществуват две или повече
папки, вие можете да изберете папка за запис, която да използвате за запис на
снимки.
1 [Menu] t [Setup] t [Select Shoot. Folder] t желана папка.
Забележка
Търсене по
примерни
изображения
•Не можете да избирате папката, когато изберете настройка [Date Form].
Търсене в
менюто
Азбучен
указател
134BG
Съдържание
Нова папка
Създава папка в картата с памет за запис на изображения.
Изображенията се записват в новосъздадената папка, докато създадете или
изберете друга папка за запис.
1 [Menu] t [Setup] t [New Folder] t [OK].
Забележки
•Папките за снимки и видеоклипове, които са с едни и същи номера, се създават едновременно
•Когато поставите във фотоапарата карта с памет, която е била използвана с друго оборудване, и
запишете изображения, автоматично се създава нова папка.
•В една папка могат да бъдат запазени до 4,000 изображения общо - както снимки, така и
видеоклипове. Когато капацитетът на папката бъде надхвърлен, автоматично се създава нова папка.
Търсене по
примерни
изображения
Създава се нова папка с номер, който е с едно по-голям от последния номер,
който сте използвали.
Търсене в
менюто
Азбучен
указател
135BG
Съдържание
Поправка на файла с база данни
Когато във файла с базата данни за видеоклипове бъдат открити несъответствия,
които са резултат от обработката на видеоклиповете на компютър и др.,
видеоклиповете не могат да бъдат записвани и възпроизвеждани. Ако това се
случи, фотоапаратът ще поправи файла.
1 [Menu] t [Setup] t [Recover Image DB] t [OK].
Забележка
•Използвайте батерия с достатъчен заряд. Ако зарядът в батерията е нисък, това може да доведе до
повреда в данните.
Търсене по
примерни
изображения
Извежда се екранът [Recover Image DB] и фотоапаратът поправя файла.
Изчакайте, докато поправката приключи.
Търсене в
менюто
Азбучен
указател
136BG
Съдържание
Извеждане на свободното място
на картата
Извежда оставащото време за запис на видеоклипове и оставащия брой
снимки, които можете да запишете на картата с памет.
1 [Menu] t [Setup] t [Display Card Space].
Търсене по
примерни
изображения
Търсене в
менюто
Азбучен
указател
137BG
Съдържание
Настройки за качване
Включва или изключва функцията за качване на фотоапарата, когато
използвате Eye-Fi карта (продава се в търговската мрежа). Тази опция се
появява когато поставите Eye-Fi карта във фотоапарата.
1 [Menu] t [Setup] t [Upload Settings] t желана настройка.
Off (Изключена)
Функцията за качване е изключена
Забележки
Прехвърляне на изображения, като използвате
Eye-Fi карта
1 Задайте безжичната мрежа или точка за свързване на Eye-Fi
картата.
Азбучен
указател
•Можете да използвате Eye-Fi карти само в държавите/регионите, в които сте ги закупили.
Използвайте Eye-Fi картите в съответствие със законите на съответните държави/региони, от където
сте ги закупили.
•Не използвайте фотоапарата с поставена в него Eye-Fi карта, когато се намирате в самолет. Ако във
фотоапарата е поставена Eye-Fi карта, задайте [Upload Settings] в положение [Off]. Когато [Upload
.
Settings] е зададен в положение [Off], на екрана се извежда индикацията
Търсене в
менюто
Функцията за качване е включена. Иконата на екрана се
променя в зависимост от състоянието на фотоапарата.
Готовност. Не се изпращат изображения.
Свързване.
Готовност за качване.
Качва.
Грешка
Търсене по
примерни
изображения
On (Активирана)
За подробности се обърнете към инструкциите за експлоатация, приложени към
Eye-Fi картата.
2 Поставете Eye-Fi картата, която сте настроили, във фотоапарата и
започнете да снимате.
Изображенията автоматично се прехвърлят на вашия компютър чрез безжичната
Интернет връзка.
Забележки
•Когато използвате нова Eye-Fi карта за първи път, първо копирайте инсталационния файл за
компютърното приложение, записан на Eye-Fi картата, след което форматирайте картата.
•Преди да използвате Eye-Fi картата, обновете версията на фърмуера на Eye-Fi картата. За
подробности относно по-новите версии се обърнете към инструкциите за експлоатация,
приложени към Eye-Fi картата.
•Когато прехвърляте изображения, функцията за пестене на захранването не работи.
(грешка), извадете и отново поставете Eye-Fi картата, или изключете
•Ако се появи икона
(грешка) е все още изведена,
захранването на фотоапарата и отново го включете. Ако иконата
възможно е Eye-Fi картата да е повредена.
•Възможно е безжичната връзка да бъде прекъсната от други устройства. Ако скоростта на
приемането на данни е недостатъчна, приближете фотоапарата към точката за безжичен достъп.
•Не можете да качвате видеоклипове.
138BG
Connecting with other equipment
Съдържание
Преглед на изображения на
телевизионния екран
За да преглеждате изображения, записани с фотоапарата, на телевизор, трябва да
притежавате HDMI кабел (продава се отделно) и HD телевизор с HDMI конектор.
Обърнете се и към инструкциите за експлоатация, приложени към телевизора.
2 Свържете фотоапарата към телевизора
чрез HDMI кабела (продава се отделно).
3 Включете телевизора и превключете входа.
4 Включете фотоапарата.
Търсене по
примерни
изображения
1 Изключете и фотоапарата, и телевизора.
1 Към HDMI
конектор
HDMI кабел
Търсене в
менюто
Изображенията, записани с фотоапарата, се
извеждат на телевизионния екран.
Изберете желаното изображение с помощта на
контролния диск.
2 Към HDMI
терминал
Забележки
Азбучен
указател
•Възможно е някои устройства да не работят правилно.
•Използвайте HDMI кабел с логото HDMI.
•Използвайте HDMI мини конектор в единия край (за фотоапарата) и конектор, подходящ за връзка
към вашия телевизор, в другия край.
•Ако записвате видеоклипове, докато фотоапаратът е свързан към телевизор чрез HDMI кабел,
записът автоматично ще спре след известно време, за да защити устройствата.
•Не свързвайте изходните конектори на устройството с HDMI терминала на фотоапарата. Това може
да причини неизправност.
•Дори когато функцията за подчертаване е включена, контурите във фокусното разстояние не се
подчертават, когато фотопаратът е свързан чрез HDMI кабел
z “PhotoTV HD”
Този фотоапарат е съвместим с “PhotoTV HD” стандарта.
Когато свържете Sony PhotoTV HD-съвместимо устройство посредством HDMI кабел
(продава се отделно), можете да се наслаждавате на невероятно качество на снимките в
HD формат.
“PhotoTV HD” ви предоставя детайлни изображения с наситени цветове и сложни
текстури. За подробности се обърнете към инструкциите за експлоатация, приложени
към телевизора.
Продължава r
139BG
Съдържание
Използване на “BRAVIA” Sync
Когато свържете фотоапарата към телевизор, който поддържа “BRAVIA” Sync, и
използвате HDMI кабел (продава се отделно), можете да работите с фотоапарата
чрез устройството за дистанционно управление на телевизора.
1 Свържете телевизор, който поддържа “BRAVIA” Sync, към фотоапарата.
2 Натиснете бутона SYNC Menu на устройството за дистанционно
управление на телевизора.
3 Работете с бутоните на устройството за дистанционно управление на
телевизора.
Операция
Slide Show (Изреждане
на изображения)
Автоматично започва да възпроизвежда изображения.
Play 1 Image
(Възпроизвеждане на
единично изображение)
Връща се към екран с единично изображение.
Търсене в
менюто
Опция
Търсене по
примерни
изображения
Входът автоматично се превключва и снимката, заснета с фотоапарата, се
извежда на телевизионния екран.
Still/Movie Select (Избор Избира снимки или видеоклипове, които да се възпроизведат.
на снимка/видеоклип)
Превключва в екран с индекс изображения.
Select Folder (Изберете
папка)
Избира папката с изображения, които ще се възпроизвеждат.
Select Date (Изберете
дата)
Избира възпроизвеждане на видеоклипове от една дата.
Delete (Изтриване)
Изтрива изображения.
Азбучен
указател
Image Index (Индекс с
изображения)
Забележки
•Възможните операции са ограничени, когато фотоапаратът е свързан към телевизора чрез HDMI
кабел.
•Операциите могат да се извършват само чрез телевизор, който поддържа “BRAVIA” Sync.
Операциите в SYNC менюто се различават в зависимост от свързания телевизор. За подробности се
обърнете към инструкциите за експлоатация, приложени към телевизора.
•Ако фотоапаратът извършва ненужни операции при работа с устройството за дистанционно
управление на телевизора, когато е свързан към телевизор на друг производител посредством HDMI
връзка, извършете [Menu] t [Setup] t [CTRL FOR HDMI] t [Off].
140BG
Съдържание
Преглед на триизмерни изображения
За да прегледате триизмерни панорамни изображения, записани с този
фотоапарат, на 3D телевизор, извършете следното.
1 Свържете фотоапарата към 3D телевизора,
като използвате HDMI кабел (продава се
отделно).
Триизмерните панорамни изображения, заснети
с този фотоапарат, се извеждат на телевизионния
екран.
Когато изберете [Standard] или [Wide], можете да
прегледате триизмерните панорамни изображения,
като натиснете централната част на контролния диск.
HDMI кабел
2 Към HDMI
терминал
екран
Азбучен
указател
z За да преглеждате нормални снимки на телевизионния
Търсене в
менюто
Забележки
•Когато изберете режим [3D Viewing], ще се изведат само триизмерните изображения.
•Не свързвайте фотоапарата с другото оборудване чрез изходните терминали. Когато свържете
фотоапарата с телевизор чрез изходните терминали, няма да се възпроизведат картина и звук.
Подобна връзка може да създаде проблем във фотоапарата и/или свързаното оборудване.
•Възможно е тази функция да не работи правилно с някои телевизори. Например, възможно е да не
успеете да преглеждате видео, да извеждате изображения в триизмерен режим или да слушате звук
от вашия телевизор.
•Използвайте HDMI кабел с HDMI лого.
•Използвайте HDMI мини конектор в единия край (за фотоапарата) и щекер, подходящ за свързване с
вашия телевизор, в другия край.
Търсене по
примерни
изображения
2 [Menu] t [Playback] t [3D Viewing] t
[OK].
1 Към HDMI
конектор
Ако изберете [3D Viewing], на телевизионния екран ще се изведат само триизмерни
изображения.
За да прегледате нормални снимки, натиснете долната част на контролния диск, за да
приключите [3D Viewing].
За да се върнете към 3D, натиснете отново долната част на контролния диск.
За да изведете индекса с изображения, изберете [Menu] t [Playback] t [Image Index].
141BG
Съдържание
Използване на компютър
Към CD-ROM диска (приложен в комплекта) е включен следният софтуер, което
ви позволява да работите с изображенията, записани с този фотоапарат:
• Sony Image Data Suite “Image Data Converter SR”
“Image Data Lightbox SR”
• “PMB” (Picture Motion Browser)
Препоръчителна компютъра среда
(Windows)
Microsoft Windows XP*1 SP3/Windows Vista*2 SP2/ Windows 7
“PMB”
Процесор: Intel Pentium III 800 MHz или по-бърз
(За възпроизвеждане/редактиране на видеоклипове: Intel
Core Duo 1.66 GHz или по-бърз/Intel Core 2 Duo 1.20 GHz
или по-бърз)
Памет: 512 МВ или повече (За възпроизвеждане/
редактиране на видеоклипове с висока разделителна
способност: 1 GВ или повече)
Твърд диск: Дисково пространство, нужно за инсталацията –
приблизително 500 МВ
Дисплей: Резолюция на екрана - 1024 x 768 точки или поголяма
Азбучен
указател
OS (предварително
инсталирана)
Търсене в
менюто
Следната среда е препоръчителна за използване на приложения софтуер и за
копиране на изображения чрез USB връзка.
Търсене по
примерни
изображения
Забележки
• “PMB” не е съвместим с Macintosh компютри.
• Ако на вашия компютър вече е инсталирана по-стара версия на софтуера от тази на приложения
CD-ROM, инсталирайте и софтуера от приложения диск.
“Image Data
Процесор/Памет: Pentium 4 или по-бърз/1 GВ или повече
Converter SR Ver.3”
Дисплей: 1024 х 768 точки или повече
“Image Data Lightbox SR”
*1
*2
64-битови операционни системи или Starter (Edition) не се поддържат.
Starter (Edition) не се поддържа.
Продължава r
142BG
Съдържание
Препоръчителна компютъра среда
(Macintosh)
Когато използвате приложения софтуер и прехвърляте изображения чрез USB
връзка, препоръчваме ви следната компютърна среда.
USB връзка: Mac OS X (v10.3, 10.4, 10.5, 10.6)
“Image Data Converter SR Ver.3”/“Image Data
Lightbox SR”: Mac OS X v10.4/Mac OS X v10.5/Mac OS X
v10.6 (Snow Leopard)
Процесор: серии Power PC G4/G5 (препоръчително 1.0 GHz
“Image Data
или по-бърз)/Intel Core Solo/Core Duo/Core 2 Duo или по-бърз
Converter SR Ver.3”
“Image Data Lightbox SR” Памет: 1 GВ или повече се препоръчва.
Дисплей: 1024 х 768 точки или повече
Търсене по
примерни
изображения
Операционна система
(предварително
инсталирана)
Забележки
Търсене в
менюто
•Операциите не са гарантирани за всички препоръчителни операционни среди, споменати по-горе.
•Ако едновременно свържете две или повече USB устройства към един и същи компютър, в
зависимост от вида на USB устройството, което използвате, е възможно някое от устройствата,
включително вашият фотоапарат, да не работи.
•Употребата с USB 2.0 (високоскоростни)-съвместими компютърни среди ви позволява по-бърз
трансфер, защото този фотоапарат е съвместим с Hi-Speed USB (USB 2.0 съвместим).
•Възможно е връзката между фотоапарата и компютъра да не се възстанови по едно и също време
след излизане от режим Suspend или Sleep.
Азбучен
указател
143BG
Съдържание
Използване на софтуера
Инсталиране на софтуера (Windows)
Влезте в системата като Administrator (администратор).
Търсене по
примерни
изображения
1 Включете компютъра и поставете приложения CD-ROM в CD-ROM
устройството.
Извежда се екранът на инсталационното меню.
•Ако екранът не се изведе, щракнете два пъти върху [Computer] (за Windows XP: [My Computer])
t (SONYPMB) t [Install.exe].
•Ако се изведе екран за автоматично инсталиране, изберете “Run Install.exe” и следвайте
инструкциите, които се извеждат на екрана, за да продължите с инсталацията.
2 Щракнете върху [Install].
•Свържете фотоапарата към компютър, докато извършвате тази процедура, като следвате
инструкциите на екрана (стр. 147). Ако не свържете фотоапарата към компютър, някои функции
може да не работят като например функцията за прехвърляне на изображения.
•Когато се изведе съобщение за потвърждение на рестарта, рестартирайте компютъра, като следвате
инструкциите на екрана.
•В зависимост от системната среда на вашия компютър, DirectX може да е инсталиран.
Търсене в
менюто
Уверете се, че “Sony Image Data Suite” и “PMB” са маркирани и следвайте
инструкциите на екрана.
3 Извадете CD-ROM диска след като инсталацията приключи.
Азбучен
указател
Следният софтуер се инсталира и на десктопа се извеждат икони-препратки.
“Image Data Converter SR”
“Image Data Lightbox SR”
“PMB”
“PMB Launcher”
“PMB Help”
Забележки
•Ако на вашия компютър вече е инсталиран “PMB” и версията му е по-стара от тази на приложения
CD-ROM, преинсталирайте “PMB”, като използвате приложения CD-ROM.
•Ако на вашия компютър е инсталирана версия на “PMB” под 5.0.00, възможно е някои функции на
“PMB” да не работят правилно след като инсталирате PMB от приложения CD-ROM. Можете да
стартирате “PMB” и друг софтуер и от “PMB Launcher”. Щракнете два пъти върху иконата-препратка
“PMB Launcher” на екрана на компютъра, за да стартирате “PMB Launcher”.
Продължава r
144BG
Съдържание
Инсталиране на софтуера (Macintosh)
Влезте в системата като Administrator (администратор).
Следвайте инструкциите на екрана, за да приключите с инсталацията.
Използване на “Image Data Converter SR”
Обърнете се към помощния файл.
Щракнете върху [Start] t [All Programs] t [Sony Image Data Suite] t [Help] t
[Image Data Converter SR Ver.3].
Азбучен
указател
z Използване на “Image Data Converter SR”
Търсене в
менюто
Като използвате “Image Data Converter SR”, вие можете да:
•Редактирате изображения, записани в RAW формат, и да извършвате различни
корекции по тях като например можете да променяте кривата на тоновете и
остротата.
•Регулирате изображения с баланс на бялото, експозиция и креативен стил, и др.
•Запазвате изображенията, изведени и редактирани на компютъра.
Можете да запазвате изображенията като RAW данни или във формати,
подходящи за по-обща употреба.
Търсене по
примерни
изображения
1 Включете Macintosh компютъра и поставете CD-ROM (приложен в
комплекта) в CD-ROM устройството.
2 Щракнете два пъти върху иконата CD-ROM.
3 Копирайте файла [IDS_INST.pkg] в папката [MAC] в иконата на твърдия диск.
4 Щракнете два пъти върху файла [IDS_INST.pkg] в папката, в
която сте го копирали.
За поддържаща информация относно “Image Data Converter SR” (само на английски)
http://www.sony.co.jp/ids-se/
Продължава r
145BG
Съдържание
Използване на “Image Data Lightbox SR”
“Image Data Lightbox SR” ви позволява да извършвате следните операции:
• Да извеждате и сравнявате RAW/JPEG изображения, записани с този фотоапарат.
• Да оценявате изображения с оценки до 5.
• Да задавате цветови етикети и др.
• Да извеждате изображения в “Image Data Converter SR” и да ги настройвате.
Обърнете се към помощния файл.
Щракнете върху [Start] t [All Programs] t [Sony Image Data Suite] t [Help] t
[Image Data Lightbox SR].
Търсене по
примерни
изображения
z Използване на “Image Data Converter SR”
За поддържаща информация относно “Image Data Converter SR” (само на английски)
http://www.sony.co.jp/ids-se/
Търсене в
менюто
Използване на “PMB”
Азбучен
указател
С “PMB” вие можете да:
• Прехвърляте изображения, заснети с фотоапарата, и да ги извеждате на
монитора на компютъра.
• Организирате изображения на компютъра по дата на записа и да ги
преглеждате.
• Ретуширате (намалявате ефекта на червените очи и др.), да отпечатвате
и да изпращате изображения като приложения към електронна поща, да
променяте датата на записа и др.
• Отпечатвате или запазвате снимки с дата.
Забележка
• “PMB” не е съвместим с Macintosh компютри.
z Използване на “PMB”
Вижте “PMB Help”.
Щракнете два пъти върху
(PMB Help) на десктопа. Или, щракнете върху [Start] t
[All Programs] t [PMB] t [PMB Help].
Интернет странница за поддръжка на “PMB” (само на английски):
http://www.sony.co.jp/pmb-se/
146BG
2 Включете компютъра и натиснете
(Възпроизвеждане).
бутона
1 Към USB жак на
компютъра
USB кабел (приложен
в комплекта)
3 Свържете фотоапарата към вашия
компютър.
2 Към USB конектора
Прехвърляне на изображения на компютър (Windows)
Търсене в
менюто
Когато за първи път свържете фотоапарата
посредством USB кабела, вашият компютър
автоматично стартира използваната програма, за да
разпознае фотоапарата. Изчакайте известно време.
Търсене по
примерни
изображения
1 Поставете батерия с достатъчен заряд или
свържете фотоапарата към мрежата от
220 V с променливотоков адаптер AC-PW20
(продава се отделно).
Съдържание
Свързване на фотоапарата към
компютъра
“PMB” ви позволява лесно да прехвърляте изображения.
За подробности относно функциите “PMB” вижте “Ръководство за PMB”
След извършването на USB връзката между фотоапарата и компютъра се извежда
AutoPlay Wizzard; щракнете върху [Open folder to view files] t [OK] t [DCIM]
или [MP_ROOT] t копирайте желаните изображения на компютър.
Азбучен
указател
Прехвърляне на изображения на компютър без да използвате “PMB”
Прехвърляне на изображения към компютър (Macintosh)
1 Първо свържете фотоапарата към вашия Macintosh компютър. Щракнете
два пъти върху новоразпознатото устройство t папката, в която са
запазени изображенията, които желаете да копирате.
2 Щракнете и изтеглете файловете с изображенията към иконата на
твърдия диск
Изображенията се копират върху вашия твърд диск.
3 Щракнете два пъти върху иконата на твърдия диск t желания от
вас файл с изображение в папката, съдържаща копираните файлове.
Изображението се извежда.
Продължава r
147BG
Съдържание
Изтриване на USB връзката
Предварително извършете процедурите от стъпки 1 до 3, описани по-долу, преди да:
• Изключите USB кабела.
• Извадите картата с памет.
• Изключите фотоапарата.
(USB устройство за
2 Щракнете върху
съхранение на данни) t [Stop].
3 Проверете устройството в потвърждаващия
прозорец и след това щракнете върху [ОК].
Windows Vista
Windows XP
Икона за
изключване
Търсене в
менюто
Забележка
• Предварително изтеглете и пуснете иконата с устройството на картата с памет в иконата “Trash”,
когато използвате Macintosh компютър, докато фотоапаратът е изключен от компютъра.
Търсене по
примерни
изображения
1 Щракнете два пъти върху иконата за изключване
в лентата със задачи
Азбучен
указател
148BG
Съдържание
Отпечатване на снимки
Търсене по
примерни
изображения
Можете да отпечатвате снимки по следните начини.
• Директно отпечатване, като използвате принтер, който поддържа вида на вашата
карта.
За подробности вижте инструкциите за експлоатация, приложени към принтера.
• Отпечатване с помощта на компютър
Можете да копирате изображения на компютър, като използвате приложения
софтуер “PMB”, и след това можете да отпечатате изображенията. Можете да
насложите датата върху изображението и да го отпечатате. За подробности вижте
“PMB Help”.
• Отпечатване във фотостудио
Mожете да занесете карта с памет, съдържаща изображения, записани с вашия
фотоапарат, във фотостудио. Ако във фотостудиото се поддържат услугите за
отпечатване на фото изображения, съответстващи с DPOF стандарта, можете
(Ред за отпечатване) на изображенията,
предварително да поставите знаци
които желаете да бъдат разпечатани, за да не ви се налага да ги избирате отново в
студиото.
Търсене в
менюто
Забележки
Азбучен
указател
• Не можете да отпечатвате RAW изображения.
• Когато отпечатвате изображения, записани в режим [16:9], възможно е двата края на изображението
да бъдат отрязани.
• Не можете да разпечатвате панорамни изображения в зависимост от принтера.
• Когато разпечатвате във фотостудио, обърнете внимание на следното:
– Свържете се с магазина, за да проверите какви видове носители се поддържат.
– Не забравяйте да занесете в магазина и адаптера за картата с памет (продава се отделно).
Консултирайте се със служителите във фотостудиото.
– Преди да отпечатате вашите изображения във фотоателие, копирайте (подсигурете) вашите
данни на диск
– Не можете да зададете броя разпечатки.
– Ако желаете да отпечатате и дата върху изображението, се консултирайте с персонала във
фотостудиото.
149BG
Troubleshooting
Съдържание
Отстраняване на проблеми
Ако се сблъскате с проблем, докато използвате фотоапарата, първо опитайте
следните решения.
1 Проверете опциите, описани на стр. 150 до 155.
3 Нулирайте настройките (стр. 130).
Батерия и захранване
Търсене в
менюто
4 Консултирайте се с упълномощен сервиз на Sony.
Търсене по
примерни
изображения
2 Извадете батерията и я поставете отново след около 1
минута. След това включете захранването.
Батерията не може да бъде инсталирана.
• Когато поставяте батерията, използвайте върха й, за да натиснете лоста за заключване.
• Можете да използвате само батерия NP-FW50. Уверете се, че батерията е NP-FW50.
• Използвали сте фотоапарата при много горещи или студени условия.
• Батерията е разредена. Поставете заредена батерия.
• Батерията е изтощена. Сменете я с нова.
Азбучен
указател
Индикаторът за оставащ заряд на батерията не е верен или се извежда индикация
за достатъчен заряд на батерията, а захранването скоро се изразходва.
Не можете да включите фотоапарата.
• Поставете батерията правилно.
• Батерията е разредена. Поставете заредена батерия.
• Батерията е изтощена. Сменете батерията с нова.
Захранването изненадващо се изключва.
• Когато батерията се затопли твърде много, фотоапаратът извежда предупредително
съобщение и автоматично се изключва, за да предотврати повреда.
• Ако не използвате фотоапарата за известен период от време, устройството автоматично
преминава в режим на пестене на захранването. За да отмените режима на пестене на
захранването, извършете операция с фотоапарата - например натиснете бутона на затвора
наполовина (стр. 120).
Лампичката CHARGE мига, когато зареждате батерията.
• Можете да използвате само батерия NP-FW50. Уверете се, че батерията е NP-FW50.
• Ако зареждате батерия, която не е била използвана дълго време, лампичката CHARGE може да
мига.
• Лампичката CHARGE мига по два начина - бърз (около 0.15-секундни интервали) и бавен (около
1.5-секундни интервали). Ако лампичката мига бързо, извадете батерията и отново я поставете
стабилно. Ако лампичката CHARGE отново мига, това означава, че има нещо нередно с батерията.
Продължава r
150BG
Съдържание
Бавното мигане означава, че зареждането е спряло, защото температурата на околната
среда е извън подходящия обхват за зареждане на батерията. Зареждането ще се възстанови
и лампичката CHARGE ще светне, когато околната температура се върне в допустимите
граници.
• Зареждайте батерията при подходяща температура между 10 и 300С.
Запис на изображения
На LCD екрана не се извежда нищо, когато включите захранването.
Затворът не се освобождава.
Записът отнема дълго време.
•Функцията за намаляване на смущенията е активирана (стр. 106, 107). Това не е неизправност.
•Записвате в режим RAW (стр. 74). Тъй като файлът с данните е голям, възможно е записът в режим
RAW да отнеме известно време.
•Функцията Auto HDR обработва изображението (стр. 82).
•Обектът е твърде близо. Проверете минималното фокусно разстояние на обектива.
•Записвате в режим на ръчно фокусиране. Задайте [AF/MF Select] в положение [Autofocus] (стр. 61).
•Светлината не е достатъчна.
•Обектът може да се нуждае от специално фокусиране. Използвайте [Flexible Spot] (стр. 63) или
функция за ръчно фокусиране (стр. 61).
Азбучен
указател
Изображението не е на фокус.
Търсене в
менюто
•Използвате носител на запис със защитно капаче и капачето е зададено в положение LOCK.
Задайте ключа в позиция на разрешен запис.
•Проверете капацитета свободно място в носителя на запис.
•Не можете да снимате, докато светкавицата се зарежда.
•Обективът не е прикрепен правилно. Прикрепете правилно обектива.
Търсене по
примерни
изображения
•Фотоапаратът преминава в режим на намаляване на консумацията на заряд, ако не работите с
устройството за определен период от време. За да отмените този режим, извършете операция с
фотоапарата - например натиснете бутона на затвора наполовина (стр. 120).
Светкавицата не работи.
•Повдигнете светкавицата.
•Светкавицата не е правилно закрепена. Поставете я отново.
•Не можете да използвате светкавицата със следните режими на запис:
– [Bracket: Cont.]
– [Sweep Panorama]
– [3D Sweep Panorama]
– [Night View] и [Hand-held Twilight] в [Scene Selection]
– [Anti Motion Blur]
– Запис на видеоклипове
На изображението, записано с помощта на светкавицата, се появяват бели петна.
•Частици (прах, полен и др.) във въздуха се отразяват от светлината на светкавицата и се появяват
на изображението. Това не е неизправност.
Зареждането на светкавицата отнема твърде дълго.
•Светкавицата е светнала последователно няколко пъти за кратък период от време. Когато това
се случи, презареждането може да отнеме повече време от обикновено, за да се предотврати
прегряването на светкавицата.
Продължава r
151BG
Съдържание
Изображението, записано с помощта на светкавицата, е твърде тъмно.
•Ако обектът е извън обхвата на светкавицата (разстоянието, което може да достигне светкавицата),
изображението ще бъде тъмно, защото светлината от светкавицата не достига до обекта. Ако
промените стойността на ISO, обхватът на светкавицата също ще се промени.
Датата и часът се записват неправилно.
Стойността на блендата и/или скоростта на затвора мигат, когато натиснете
бутона на затвора наполовина.
•Обектът е твърде тъмен или твърде светъл и поради тази причина се намира извън обхвата на
фотоапарата. Отново регулирайте настройките.
Търсене по
примерни
изображения
•Задайте правилните дата и час (стр.117).
•Избраната област в [Area Setting] е различна от реалната. Задайте реалната област, като изберете
[Menu] t [Setup] t [Area Setting].
Изображението изглежда избеляло (Flare).
Изображението е прекомерно светло и има замъгляване (Ghosting).
Ъглите на изображението са твърде тъмни.
•Ако използвате филтър или сенник, свалете ги и опитайте да снимате отново. В зависимост от
дебелината на филтъра и неправилното поставяне на сенника, възможно е филтърът или сенникът
частично да попаднат в изображението. Възможно е оптическите особености на някои обективи да
причинят появата на по-тъмна периферия (недостатъчна светлина).
•Включете функцията за намаляване на ефекта на “червените очи” (стр. 96).
•Приближете се до обекта и го снимайте, използвайки светкавицата, от разстояние, което попада в
обхвата й.
Азбучен
указател
Очите на обекта изглеждат червени.
Търсене в
менюто
•Изображението е записано с много силен източник на светлина и в обектива е навлязла излишна
светлина. Прикрепете сенник, когато използвате вариообектив.
На LCD екрана се появяват и се задържат точки.
•Това не е неизправност. Тези точки не се записват.
Изображението е размазано.
•Изображението е записано на тъмно място без да използвате светкавицата, като резултатът
е вибрация на фотоапарата. Препоръчваме ви да използвате статив или светкавица (стр. 60).
Режимите [Hand-held Twilight] в [Scene Selection] (стр. 40) и [Anti Motion Blur] (стр. 44) също са
ефективни, когато искате да намалите смущенията.
Стойността на експозицията мига на LCD екрана.
•Обектът е твърде светъл или твърде тъмен за обхвата на измерване на фотоапарата.
Преглед на изображения
Изображението не може да бъде възпроизведено.
•Името на папката/файла е било променено на вашия компютър.
•Ако файлът с изображение е модифициран с помощта на вашия компютър или ако е записан с друг
фотоапарат, възпроизвеждането на вашия фотоапарат не е гарантирано.
•Фотоапаратът е в режим USB. Отменете USB връзката (стр. 148).
•Използвайте “PMB”, за да възпроизвеждате изображения, запазени на компютър с този фотоапарат.
Продължава r
152BG
Съдържание
Изтриване/Редактиране на изображения
Вашият фотоапарат не може да изтрие изображенията.
•Отменете защитата (стр. 91).
Изтрили сте изображение по грешка.
•Веднъж изтрито, изображението не може да бъде възстановено. Препоръчваме ви да зададете
защита на изображенията, които не желаете да изтривате (стр. 91).
Търсене по
примерни
изображения
Не можете да изведете знак за отпечатване DPOF.
•Не можете да поставяте знак за отпечатване DPOF на RAW изображения.
Компютри
Не знаете дали операционната система на вашия компютър е съвместима
с вашия фотоапарат.
Вашият компютър не разпознава фотоапарата.
Не можете да копирате изображения.
Азбучен
указател
•Уверете се, че фотоапаратът е включен.
•Ако зарядът в батериите е нисък, поставете зареден комплект батерии или използвайте
променливотоковия адаптер (продава се отделно).
•Използвайте USB кабела (приложен в комплекта).
•Изключете USB кабела и отново го свържете здраво.
•Задайте [USB Connection] в положение [Mass Storage] (стр. 126).
•Изключете от USB портовете всички устройства, освен фотоапарата, клавиатурата и мишката.
•Свържете директно фотоапарата и компютъра без да използвате USB хъб или друго устройство.
Търсене в
менюто
•Проверете “Препоръчителна компютърна среда” (стр. 142).
•Свържете правилно фотоапарата с компютъра, като използвате приложения USB кабел (стр. 147).
•Следвайте процедурата по копиране за вашата операционна система.
•Възможно е да не успеете да копирате изображенията, ако снимате, използвайки носител на запис,
форматиран на компютър. Снимайте, като използвате носител на запис, форматиран на вашия
фотоапарат.
Изображението не може да се възпроизведе на компютър.
•Ако използвате приложения софтуер “PMB”, вижте “Ръководство за PMB”.
•Консултирайте се с производителя на компютъра или софтуера.
Когато преглеждате видеоклипове на компютър, картината и звукът се
прекъсват от смущения.
•Възпроизвеждате видеоклиповете директно от картата с памет. Прехвърлете видеоклипа на
компютъра, като използвате “PMB” и го възпроизведете.Консултирайте се с производителя на
компютъра или софтуера.
След като сте направили USB връзка, “PMB” не се стартира автоматично.
•Осъществете USB връзката, когато компютърът е включен (стр. 147).
Продължава r
153BG
Съдържание
Носител на запис
Не можете да поставите носителя на запис.
•Не сте поставили носителя на запис в правилна посока. Поставете го в правилната посока.
Не можете да записвате на носителя на запис.
•Носителят на запис е пълен. Изтрийте ненужните изображения (стр. 27, 84).
•Заредили сте неизползваем носител на запис.
•Всички изображения на носителя на запис са изтрити при форматирането. Не можете да ги
възстановите.
Отпечатване
Търсене по
примерни
изображения
Форматирали сте носителя на запис по погрешка.
Не можете да отпечатвате изображения.
Цветовете на изображението са странни.
•Когато отпечатвате изображения, записани в режим Adobe RGB, с помощта на sRGB принтери,
които не са съвместими с Adobe RGB (DCF2.0/Exif2.21), изображенията се отпечатват с по-ниско
ниво на наситеността.
Търсене в
менюто
•Не можете да отпечатвате RAW изображения. За да отпечатате RAW изображение, първо го
преобразувайте в JPEG формат, като използвате “Image Data Converter SR” на приложения CD-ROM.
Изображенията се отпечатват с отрязани краища.
Азбучен
указател
•В зависимост от вашия принтер, възможно е левият, десният, горният и долният край на
изображението да бъдат отрязани. Ако отпечатвате изображение със съотношение [16:9], възможно
е страничните краища да бъдат отрязани.
•Когато отпечатвате изображения с помощта на принтер, отменете настройките за отрязване или
рамкирането. Консултирайте се с производителя на принтера за това дали принтерът притежава
такива функции.
•Когато отпечатвате изображения във фото магазин, попитайте служителите дали е възможно
изображенията да се отпечатват без да се отрязват краищата.
Не можете да отпечатвате изображения с дата.
•Като използвате “PMB”, можете да отпечатвате изображения с дата.
•Този фотоапарат не притежава функция за поставяне на дата на изображения. Въпреки това,
изображенията, записани с фотоапарата, съдържат информация за датата и вие можете да ги
отпечатате с дата, ако принтерът или софтуерът разпознават Exif информацията. Консултирайте
се с производителя на принтера или софтуера относно съвместимостта на устройството с Exif
формата.
•Когато отпечатвате изображения във фотостудио, ако желаете, можете да отпечатате
изображенията с дата.
Други
Обективът се замъглява.
•Кондензирала се е влага. Изключете фотоапарата и го оставете около 1 час преди да го използвате
отново.
Продължава r
154BG
Съдържание
Когато включите фотоапарата, се извежда съобщението “Set Area/Date/Time”
(“Задайте област/дата/час”).
•Фотоапаратът е оставен без да бъде употребяван за известно време с нисък заряд на батерията или
без батерия. Заредете батерията и отново задайте датата (стр. 117). Ако съобщението се появява
всеки път, когато зареждате батерията, възможно е вградената акумулаторна батерия да е изтощена.
Свържете се с упълномощен сервиз на Sony.
Броят на изображенията, които можете да запишете, не намалява или намалява с
две при всяка снимка.
Настройката се нулира без да сте извършили тази операция.
•Извадили сте батерията, докато ключът за захранването е бил зададен в положение ON. Когато
изваждате батерията от фотоапарата, уверете се, че фотоапаратът е изключен и лампичката за
достъп не свети.
Търсене по
примерни
изображения
•Това се случва поради компресията и размера на изображението след компресията. Когато
записвате JPEG изображение, те се променят в зависимост от изображението.
Фотоапаратът не работи правилно.
Търсене в
менюто
•Изключете фотоапарата. Извадете батерията и я заредете отново. Ако фотоапаратът е нагорещен,
отстранете батерията и го оставете да се охлади преди да извършвате тази процедура.
•Ако използвате променливотоковия адаптер (продава се отделно), изключете захранващия кабел.
Свържете захранващия кабел и отново включете фотоапарата. Ако фотоапаратът все още не
работи, свържете се с упълномощен сервиз на Sony.
На екрана се извежда индикация “-Е-”.
Азбучен
указател
•Извадете носителя на запис и отново го заредете. Ако тази процедура не изключи индикацията,
форматирайте носителя на запис (стр. 131).
155BG
Съдържание
Предупредителни съобщения
Ако на екрана се изведе някое от следните съобщения, следвайте инструкциите,
описани по-долу.
Incompatible battery. Use correct model. (Несъвместима батерия. Използвайте
правилния модел.)
•Заредена е несъвместима батерия.
•Задайте датата и часа. Ако не сте използвали фотоапарата дълго, заредете вградената акумулаторна
батерия.
Power insufficient (Захранването е недостатъчно)
•Опитвате се да почистите матрицата (Режим на почистване), когато нивото на батерията е
недостатъчно. Заредете батерията или използвайте променливотоковия адаптер (продава се
отделно).
•Носителят на запис е форматиран на компютър и форматът на файла е модифициран. Изберете
[OK] и след това форматирайте носителя на запис. Можете пак да използвате носителя на запис,
но всички предишни данни на носителя ще бъдат изтрити. Възможно е форматирането да отнеме
известно време. Ако все още се извежда съобщение, сменете носителя на запис.
Търсене в
менюто
Unable to use memory card. Format? (Невъзможност за използване на картата с
памет. Форматирайте?)
Търсене по
примерни
изображения
Set Area/Date/Time. (Задайте област/дата/час)
Memory Card Error (Грешка с носителя)
•Зареденият носител на запис не може да се използва с вашия фотоапарат.
•Носителят на запис е повреден.
•Терминалът на носителя на запис е замърсен.
Азбучен
указател
•Заредили сте несъвместим носител на запис или форматирането не се е извършило.
Reinsert memory card. (Отново заредете картата с памет.)
This memory card may not be capable of recording and playing normally. (Възможно е
тази карта с памет да не записва и не възпроизвежда правилно.)
•Поставената карта не е съвместима фотоапарата.
Processing…(Обработване…)
•Съобщението се извежда, когато намаляването на смущенията се извършва за същото време, за
което е бил отворен затворът. Не можете да снимате докато процесът се извършва. Можете да
изключите функцията за намаляване на смущенията при дълга експозиция.
Unable to display. (Извеждането е невъзможно.)
•Възможно е изображенията, записани с други фотоапарати или обработвани с компютър, да не се
възпроизведат.
Cannot recognize lens. Attach it properly. (Обективът не се разпознава. Прикрепете го
правилно.)
•Обективът не е прикрепен правилно или не е прикрепен изобщо. Ако се появи съобщение,
прикрепете обектива отново. Ако съобщението се появява често, проверете дали контактните
части на обектива и фотоапарата са чисти или не.
•Когато прикрепяте към фотоапарата астрономичен телескоп или нещо подобно, задайте [Release
w/oLens] в положение [Enable] (стр. 105).
Продължава r
156BG
Съдържание
•Функцията за устойчиво снимане не работи. Можете да продължите да снимате, но функцията за
устойчиво снимане няма да работи. Изключете и отново включете фотоапарата. Ако иконата не
изчезне, консултирайте се с упълномощен сервиз на Sony.
Contains no still images. (Няма снимки.)
Contains no movies. (Няма видеоклипове.)
•На носителя на запис няма изображения.
Image protected (Изображението е защитено)
Unable to print. (Невъзможно отпечатване.)
•Опитвате се да маркирате изображения в RAW формат с DPOF знак за отпечатване.
Camera overheating. Allow it to cool. (Фотоапаратът е прегрял.
Оставете го да се охлади.)
Търсене по
примерни
изображения
•Опитвате се да изтриете защитено изображение.
•Фотоапаратът се е нагорещил, защото сте го използвали продължително време на горещо място.
Изключете захранването. Оставете фотоапарата да се охлади, докато отново е готов за снимки.
Търсене в
менюто
•Температурата във вътрешността на фотоапарата се е повишила до неприемливо ниво, защото сте
записвали твърде дълго време. Спрете записа.
•Броят на изображенията надвишава този, за който е възможна обработка на данни от фотоапарата.
Азбучен
указател
•Не е възможно да регистрирате файла с базата данни. Използвайте “РМВ”, за да подсигурите
всички изображения на компютъра и след това да ги възстановите на картата с памет.
Camera error (Грешка във фотоапарата)
•Изключете захранването, извадете батерията, след което я поставете отново. Ако съобщението
често се извежда, се консултирайте с упълномощен сервиз на Sony.
Image Database File error. (Грешка с файла за обработка на изображенията.)
•Съществува проблем с файла с базата данни. Изберете [Setup] t [Recover Image DB] t [OK].
Image Database File error. Recover? (Грешка с файла за обработка на изображенията.
Възстановете?)
•Не можете да записвате или възпроизвеждате видеоклипове, защото файлът с базата данни е
повреден. Следвайте инструкциите на екрана, за да възстановите данните.
Unable to magnify. (Невъзможност за увеличаване.)
Unable to rotate image. (Невъзможност за въртене на изображението.)
•Възможно е изображенията, записани с други фотоапарати, да не могат да се увеличават и въртят.
No images selected. (Изображенията не са избрани.)
•Опитали сте се да отпечатате изображения без да сте определили такива.
Продължава r
157BG
Съдържание
No images changed. (Изображенията не са променени.)
•Опитали сте се да защитите изображения или DPOF без да променяте характеристиките на тези
изображения.
Cannot create more folders. (Не можете да създавате повече папки.)
•На носителя на запис съществуват папки с имена, започващи с “999”. Не можете да създавате
папки, ако ситуацията е такава.
Търсене по
примерни
изображения
Търсене в
менюто
Азбучен
указател
158BG
Others
Съдържание
Използване на фотоапарата в чужбина
Можете да използвате вашия фотоапарат и зарядното устройство за
батериите (приложено), а също и променливотоковия адаптер AC-PW20
(продава се отделно), във всяка държава или регион, където захранването е
в границите между 100 V и 240 V, 50 Hz/60 Hz.
Забележка
Системи за цветна телевизия
може да причини неизправност.
Фотоапаратът автоматично определя цветовата система, така че да съвпада със
свързаното видео устройство.
Бахамски о-ви, Боливия, Канада, Централна Америка, Чили, Колумбия, Еквадор,
Ямайка, Япония, Корея, Мексико, Перу, Суринам, Тайван, Филипините, САЩ,
Венецуела и др.
Търсене в
менюто
Система NTSC (1080 60i)
Търсене по
примерни
изображения
• Не използвайте електронен трансформатор (туристически преобразувател), защото това
Система PAL (1080 50i)
Система PAL-M (1080 50i)
Бразилия
Азбучен
указател
Австралия, Австрия, Белгия, Китай, Хърватска, Чехия, Дания, Финландия,
Германия, Холандия, Хонконг, Унгария, Индонезия, Италия, Кувейт, Малайзия,
Нова Зеландия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Сингапур, Словакия,
Испания, Швеция, Швейцария, Тайланд, Турция, Великобритания, Виетнам и др.
Система PAL-N (1080 50i)
Аржентина, Парагвай, Уругвай
Система SECAM (1080 50i)
България, Франция, Гърция, Гвиана, Иран, Ирак, Монако, Русия, Украйна и др.
159BG
Съдържание
Карта с памет
С този фотоапарат можете да използвате следните носители на запис: “Memory
Stick PRO Duo” носител, “Memory Stick PRO-HG Duo”, SD карта с памет, SDHC
карта с памет и SDXC карта с памет. Не можете да използвате MultiMediaCard.
Забележки
Търсене по
примерни
изображения
Търсене в
менюто
Азбучен
указател
•Операциите с карта с памет, форматирана с компютър, не са гарантирани.
•В зависимост от картата с памет и използваното устройство, времето за запис/четене на данни е
различно.
•Не отстранявайте картата с памет, докато чете или записва данни.
•Възможно е данните да се повредят в следните случаи:
– Когато извадите картата с памет или ако изключите фотоапарата, докато записва или чете данни.
– Ако използвате картата с памет близо до статично електричество или шум.
•Препоръчваме ви да подсигурявате важните данни, като им правите копия.
•Не залепяйте етикет върху картата с памет, нито върху адаптера за картата.
•Не позволявайте контакт с метални предмети и не докосвайте с пръсти терминала на картата с памет.
•Не огъвайте, не изпускайте и не прилагайте силни удари върху картата с памет.
•Не разглобявайте и не модифицирайте картата с памет.
•Не позволявайте картата с памет да се намокри.
•Не оставяйте картата с памет на място, достъпно за малки деца. Възможно е носителят неволно да
бъде погълнат.
•Възможно е картата с памет да се нагорещи след дълга употреба. Внимавайте, когато работите с нея.
•Не използвайте и не съхранявайте картата с памет на следните места:
– В кола, паркирана на пряка слънчева светлина или при високи температури.
– При пряка слънчева светлина.
– На влажни места или близо до корозиращи материали.
•Изображенията, записани на SDXC карта с памет, не могат да бъдат прехвърлени или възпроизведени
на компютър или други AV устройства, които не са съвместими със системата exFAT. Уверете се,
че устройството е съвместимо със системата exFAT преди да го свържете към видеокамерата. Ако
свържете вашата видеокамера към несъвместимо устройство, възможно е да бъдете запитани дали
желаете да форматирате картата. Не извършвайте форматиране на картата, защото това ще изтрие
всички данни на носителя. (exFAT е система за подредба на файлове, която се използва в SDXC
картите с памет.)
“Memory Stick” носител
С тази видеокамера можете да използвате описаните в таблицата по-долу видове
“Memory Stick” носители. Въпреки това, операциите не са гарантирани за
всички видове “Memory Stick” носители.
“Memory Stick PRO Duo” *1*2*3
Memory Stick PRO-HG Duo *1*2
Работи с вашата видеокамера
Memory Stick Duo носител
Не работи с вашата видеокамера
Memory Stick носител и
Memory Stick PRO носител
Не работи с вашата видеокамера
*1
Този носител е снабден с MagicGate функции. MagicGate е технология за защита на авторските
права, която използва технология за кодиране. С тази видеокамера не можете да извършвате
запис/възпроизвеждане на данни, които изискват MagicGate функции.
Продължава r
160BG
*2
Поддържа високоскоростен трансфер на данни чрез паралелен интерфейс.
Съдържание
*3
Когато използвате “Memory Stick PRO Duo”, за да записвате видеоклипове, вие можете да
използвате само тези носители, които са маркирани с Mark 2
Забележки относно употребата на “Memory Stick Micro” носителя
(продава се отделно)
Търсене по
примерни
изображения
•Този продукт е съвместим с “Memory Stick Micro” (“M2”) носител. Съкращението “M2” е
съкращение от “Memory Stick Micro”.
•За да използвате “Memory Stick Micro” носител с този фотоапарат, уверете се, че сте
заредили “Memory Stick Micro” носителя в “М2” адаптер. Ако заредите “Memory Stick
Micro” носителя директно във фотоапарата без да използвате “М2” адаптер, е възможно да
не успеете да извадите носителя от фотоапарата .
•Не оставяйте “Memory Stick Micro” носителя в близост до малки деца защото могат да го
погълнат по случайност.
Търсене в
менюто
Азбучен
указател
161BG
Съдържание
Батерия “Info LITHIUM”
Търсене по
примерни
изображения
Не можете да използвате батерия, различна от “InfoLITHIUM” NP-FW50 с вашия
.
фотоапарат. Батерията “InfoLITHIUM” от серията W е обозначена с
Батерията “InfoLITHIUM” е литиево-йонна батерия, която има функция за обмен
на информация, която е свързана с работните условия на батерията.
Батерията “InfoLITHIUM” изчислява консумацията на електроенергия в
зависимост от работните условия на фотоапарата и извежда времето на
оставащия заряд в минути.
Зареждане на батерията
Препоръчваме ви да зареждате батерията при температура на околната среда
между 100 С и 300 С. Ако зареждате батерията извън този температурен обхват,
ефективното зареждане на батерията може да се окаже невъзможно.
Ефективно използване на батерията
Търсене в
менюто
•Работата на батерията се влошава при ниски температури. По този начин
времето, през което може да се използват батерията на студено, е по-кратко. За
по-дълга и безпроблемна употреба препоръчваме да сложите батерията в джоб
близо до тялото, за да я затоплите, като поставите батерията във фотоапарата
непосредствено преди снимките.
•Честата употреба на светкавицата и записът на видеоклипове износват заряда на
батерията по-бързо.
•Препоръчваме ви да поддържате резервна батерия и правете контролни снимки
преди истинските.
•Не излагайте батерията на досег с вода. Батерията не е водоустойчива.
•Не оставяйте батерията на крайно горещи места, като например в автомобил или
на пряка слънчева светлина.
Азбучен
указател
Индикатор за времето на оставащия заряд
Ако захранването се изключва, въпреки че индикаторът за време на оставащия
заряд указва, че има достатъчно заряд в батерията, заредете отново батерията
напълно. Обърнете внимание обаче, че понякога индикаторът може да не се
възстанови, ако батерията се използва дълго време при високи температурни
стойности, или ако е оставена напълно заредена, или ако се използва твърде често.
Използвайте индикацията за оставащ заряд само като насока.
Как да съхраняваме батерията
•Ако не планирате да използвате батерията за дълъг период от време, разредете я
напълно преди да я приберете за съхранение на сухо и хладно място. Зареждайте
напълно и след това разреждайте батерията веднъж годишно, за да съхраните
функциите й.
•За да изразходвате напълно заряда на батерията, оставете фотоапарата в режим на
изреждане на изображения, докато захранването изключи.
•Винаги пренасяйте батерията в калъфче, за да предотвратите замърсяване на
терминалите и потенциално късо съединение.
Продължава r
162BG
Съдържание
Живот на батерията
•Животът на батерията е ограничен. Капацитетът й намалява малко по малко в
течение на експлоатацията или просто като минава време. Когато времето на
използването е намаляло значително, вероятна причина затова може да бъде
изтеклият живот на батерията. Купете нова.
•Животът на батерията зависи от начина на съхранението и от работните условия
за всяка от тях.
Търсене по
примерни
изображения
Търсене в
менюто
Азбучен
указател
163BG
Търсене по
примерни
изображения
Търсене в
менюто
Азбучен
указател
•Не зареждайте други батерии освен батерии от вида NP-FW в зарядното
устройство за батерии (приложено в комплекта). Ако се опитате да зареждате
друг тип батерии, това може да доведе до протичане на батериите, дo тяхното
прегряване или до експлозия, а това може да причини опасност от изгаряния или
други наранявания.
•Извадете заредената батерия от зарядното устройство за батерии. В противен
случай животът на батерията намалява.
•Лампичката CHARGE на приложеното зарядно устройство мига по два начина:
Бързо мигане: Лампичката мига продължително на около 0.15-секундни интервали
Бавно мигане: Лампичката мига продължително на около 1.5-секундни интервали.
•Когато лампичката CHARGE мига бързо, извадете заредената батерия и отново
я поставете в зарядното устройство за батерии, докато щракне плътно. Ако
лампичката CHARGE отново мига, това може да е индикация за грешка на
батерията или за това, че е заредена батерия, различна от приложените. Уверете
се, че батерията е от приложения към видеокамерата тип. Ако е така, извадете
батерията, сменете я с нова и проверете дали зарядното устройство функционира
нормално. Ако е така, вероятно е възникнала грешка в батерията.
•Ако лампичката CHARGE мига бавно, зареждането е спряло и устройството е в
режим на готовност, защото температурата на околната среда е извън подходящия
обхват за зареждане на батерията. Зареждането ще се възстанови и лампичката
CHARGE ще светне, когато околната температура се върне в допустимите
граници. Зареждайте батерията при подходяща температура между 10ºС и 30ºС.
•Ако зарядното устройство за батерии е замърсено, батериите може да не се
заредят правилно. Почистете зарядното устройство със сухо парче плат и др.
Съдържание
Зарядно устройство за батерии
164BG
Съдържание
Адаптер за закрепяне на обектив
Като използвате адптера LA-EA1 (продава се отделно), можете да прикрепите
A-байонет обектив към вашата видеокамера. За подробности вижте инструкциите
за експлоатация, приложени към адаптера за поставяне на обектив.
Търсене по
примерни
изображения
Търсене в
менюто
Забележки
Функция за автоматично фокусиране с А-байонет обективи
Азбучен
указател
• Възможно е да не можете да използвате адаптера с някои видове обективи. За информация
относно съвместимостта на обективите, се консултирайте с упълномощен сервиз на Sony.
• Скоростта на продължителен запис за снимки може да е по-бавна.
Когато поставите LA-EA1 адаптер (продава се отделно), автоматичният фокус
(Single-shot AF) е възможен с A-байонет SAM или SSM обективи. Можете да
фокусирате и автоматично (Single-shot AF) в режим на запис на видеоклипове, като
натиснете бутона на затвора наполовина.
Забележки
•Не можете да използвате рефлектора за автоматично фокусиране, когато използвате А-байонет
обектив.
•Скоростта на автоматично фокусиране ще бъде по-малка в сравнение с E-байонет обективи.
(Когато прикрепите А-байонет обектив, скоростта на автоматично фокусиране ще бъде от около
2 до 7 секунди при положение, че снимате при условия, препоръчани от Sony. Скоростта може
да се различава в зависимост от обекта, околната осветеност и др.)
•Възможно е звукът от движението на обектива и операциите на фотоапарата да се запишат,
когато снимате видеоклип. Можете да избегнете това, като изберете [Menu] t [Setup] t [Movie
Audio Rec] t [Off].
•Фокусирането може да отнеме доста време или да е трудно в зависимост от обектива, кото
използвате за запис на обекта.
165BG
Съдържание
Почистване
Почистване на фотоапарата
* Не използвайте спрейове, защото използването им може да причини неизправност.
• Не използвайте почистващи разтвори, съдържащи органични съставки, като
разтворители или бензин.
• Когато почиствате повърхността на обектива, махнете праха, като използвате
вентилаторна четка с продухване. В случай, че частиците прах са полепнали по
повърхността, почистете ги с меко парче плат или със салфетка, леко навлажнена
с разтвор за почистване на обективи. Почиствайте с кръгови движения от
центъра навън. Не пръскайте почистващия разтвор директно върху повърхността
на обектива.
Азбучен
указател
Почистване на обектива
Търсене в
менюто
• Почиствайте повърхността на фотоапарата с меко парче плат, леко навлажнено
с вода, след което добре подсушете повърхността със сух плат. Не ползвайте
следните почистващи препарати и методи, защото те могат да повредят
покритието на корпуса:
– Не излагайте фотоапарата на въздействието на химически вещества
като например разредители, бензин, алкохол, кърпички за еднократна
употреба, репеленти срещу насекоми, слънцезащитни кремове или
инсектициди.
– Не докосвайте фотоапарата, ако по ръцете ви има следи от
гореизброените вещества.
– Не оставяйте устройството в контакт с гума или винил за дълъг период
от време.
Търсене по
примерни
изображения
• Не докосвайте вътрешността на фотоапарата, като например контактните части
на обектива. Издухайте праха от вътрешността на адаптера, като използвате
продухваща четка*. За подробности относно почистването на матрицата вижте
стр. 127.
166BG
Цифри
А-К
3D Панорама.......................................................47
Автоматичен преглед.........................................97
3D преглед.........................................................141
Автоматичен фокус............................................61
A-Z
Автоматичен фокус за единично
Racket: Cont.........................................................59
“BRAVIA” Sync................................................140
BULB...................................................................50
CTRL FOR HDMI.............................................125
DISP.....................................................................34
DMF.....................................................................61
DPOF...................................................................94
Eye-Fi карта......................................................138
Image Data Converter SR..................................145
Image Data Lightbox SR...................................146
ISO.......................................................................76
JPEG....................................................................74
Macintosh...........................................................145
PMB Launcher...................................................144
RAW.....................................................................74
sRGB..................................................................103
USB връзка........................................................126
Windows............................................................144
Автоматична настройка.....................................38
Автоматична светкавица...................................60
Автоматично програмиране..............................53
Автоматично фокусиране..................................61
Бавна синхронизация.........................................60
Баланс на бялото................................................77
Батерия “InfoLITHIUM”..................................162
Бленда ................................................................52
Версия...............................................................128
Връщане на фабричните настройки ..............130
Възпроизвеждане на телевизионен екран ....139
Възпроизвеждане чрез преглед.........................46
Възпроизвеждане...............................................25
Въртене...............................................................90
Гъвкаво спотово фокусиране............................63
Директно ръчно фокусиране.............................61
Дисплей за възпроизвеждане..........................124
Азбучен
указател
PMB...................................................................146
Автоматична настройка HDR...........................82
Търсене в
менюто
DRO/Auto HDR..................................................81
изображение.......................................................64
Търсене по
примерни
изображения
AdobeRGB.........................................................103
Съдържание
Азбучен указател
Дисплей с помощни насоки........................... 119
Език...................................................................116
Ефект на изображението.............................30, 42
Ефект на меки тонове на човешката кожа.... 31, 69
Задна синхронизация.........................................60
Запис . .................................................................23
На видеоклипове......................................23
На снимки.................................................23
Запис на звук за видеоклипове.......................108
Запис при нощни условия ................................40
Запис при нощни условия от ръка....................41
Запис при разпознаване на усмивка................ 67
Запис с приоритет на скоростта........................56
Запис с/без обектив..........................................105
Защита.................................................................91
Звуков сигнал....................................................115
Зуум при възпроизвеждане...............................25
Идентификация на частите...............................11
Избор за автоматичен/ръчен фокус..................61
Продължава r
167BG
Настройка на областта.....................................118
Избор на дата......................................................89
Настройка на силата на звука...........................93
Настройка на функционалния бутон С..........112
Избор на снимка/видеоклип..............................86
Настройки за качване в Интернет...................138
Избор на сцена...................................................40
Настройки...........................................................20
Извеждане на свободното място на картата.....137
Ниво за подчертаване........................................99
Изключена светкавица.......................................60
Нова папка........................................................135
Измерване в центъра....................................63, 79
Номер на файл..................................................132
Изреждане на изображения...............................85
Област за автоматично фокусиране..................63
Изтриване......................................................27, 84
Оптимизатор на динамичния обхват................81
Икони...................................................................14
Острота................................................................83
Име на папка.....................................................133
Отпечатване......................................................149
Индекс с изображения.................................37, 87
Отстраняване на проблеми..............................150
Инсталация.......................................................144
Панорама.............................................................45
Карта с памет....................................................160
Панорамен режим..............................................45
Качество..............................................................74
Компенсация на експозицията..........................36
Компенсация на светкавицата...........................80
Компютър..........................................................142
Препоръчителна среда..........................142
Контраст..............................................................83
Пестене на захранването.................................120
Плътна светкавица.............................................60
Помощ при ръчно фокусиране.......................102
Поправка на файла с база данни.................... 136
Портрет при нощни условия.............................40
Портрет...............................................................40
Посока на панорамния режим..........................75
Л-Я
Потребителски баланс на бялото......................78
Лятно часово време..........................................117
Меню...................................................................18
Потребителски настройки...............................113
Азбучен
указател
Контролен диск..................................................16
Пейзаж.................................................................40
Търсене в
менюто
Настройка на функционалния бутон В.......... 111
Избор на папка...................................................88
Търсене по
примерни
изображения
Избор на папка за запис...................................134
Съдържание
Избор за печат....................................................94
Предварителна настройка на баланса на
Възпроизвеждане.....................................20
бялото..................................................................78
Настройки.................................................20
Предупредителни съобщения.........................156
Осветеност/Цветове.................................20
Прецизен цифров зуум......................................65
Размер на изображението........................19
Приоритет на блендата......................................52
Режим на запис.........................................18
Приоритет на затвора.........................................51
Фотоапарат...............................................19
Продължителен Bracket запис..........................59
Множествено измерване..............................63, 79
Продължителен запис..................................31, 55
Намаляване на ефекта “червени очи” .............96
Размер на изображението..................................71
Намаляване на размазването при движение.....44
Разпознаване на лице.........................................66
Намаляване на шума при висока стойност
Разпознаване на сцена.................................23, 38
на ISO................................................................107
Разпознаване на усмивка...................................68
Намаляване на шума при дълга
Разфокусиране на фона.....................................29
експозиция........................................................106
Режим за запис на залез.....................................40
Наситеност..........................................................83
Режим Макро......................................................40
Насочващи линии...............................................98
Режим на автоматично фокусиране..................64
Настройка на датата/часа................................117
Режим на демонстрация..................................129
Настройка на десния бутон.............................110
Режим на запис . ................................................54
Настройка на левия бутон...............................109
Режим на измерване...........................................79
Продължава r
168BG
Съдържание
Режим на почистване.......................................127
Режим на работа със светкавицата...................60
Режим спортни състезания................................40
Рефлектор за автоматично фокусиране............95
Ръчна експозиция...............................................49
Ръчно фокусиране..............................................61
Светкавица..........................................................60
Към компютър........................................147
Към телевизор........................................139
Скорост на затвора.............................................51
Списък със съвети за снимане..........................70
Спотово измерване.............................................79
Търсене по
примерни
изображения
Свързване
Стартиране на менюто.....................................114
Съдържание на дисплея....................................34
Таймер за самостоятелно включване
(Продължителен)................................................58
Таймер за самостоятелно включване.........31, 57
Търсене в
менюто
Съотношение на екрана.....................................73
Творчески снимки..............................................28
Температура на цветовете.................................78
Увеличaване на изображение............................92
изображение.......................................................25
Устойчиво снимане..........................................104
Формат на датата..............................................117
Азбучен
указател
Увеличаване на възпроизвежданото
Форматиране.....................................................131
Функционални бутони.......................................17
Хистограма.......................................................101
Цветен филтър....................................................78
Цветова гама.....................................................103
Цвят за подчертаване.......................................100
Цвят на дисплея................................................122
Широко изображение.......................................123
Яркост на LCD екрана.....................................121
169BG
Азбучен
указател
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ПРОМОЦИОНАЛНИ,
ВЪТРЕШНИ ИЛИ СТОПАНСКИ ЦЕЛИ И УПОТРЕБА, МОЖЕТЕ ДА
ПОЛУЧИТЕ ОТ MPEG LA, L.L.C.
ВИЖТЕ
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Търсене в
менюто
ТОЗИ ПРОДУКТ Е ЛИЦЕНЗИРАН ПО ЛИЦЕНЗ ЗА MPEG-4 ВИЗУАЛНОТО
ПАТЕНТНО ПОРТФОЛИО ЗА ЛИЧНА И НЕСТОПАНСКА УПОТРЕБА НА
ПОТРЕБИТЕЛЯ, КОЕТО ДАВА ПРАВО ЗА
(i) КОДИРАНЕ НА ВИДЕО СЪГЛАСНО MPEG-4 СТАНДАРТА (“MPEG-4
VIDEO“)
И/ИЛИ
(II) ДЕКОДИРАНЕ НА “MPEG-4 VIDEO“, КОЕТО Е БИЛО КОДИРАНО
ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ С ЛИЧНА И НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ, И/ИЛИ Е БИЛО
ПРИДОБИТО ОТ ВИДЕО РАЗПРОСТРАНИТЕЛ, ЛИЦЕНЗИРАН ДА
РАЗПРОСТРАНЯВА “MPEG-4 VIDEO“.
ЛИЦЕНЗЪТ НЕ СЕ ДАВА И НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗПОЛЗВАН ЗА НИКАКВИ
ДРУГИ ЦЕЛИ.
Търсене по
примерни
изображения
Вашият фотоапарат притежава софтуер “C Library”, “Expat” “zlib”, “dtoa”,
“pcre” и “libjpeg”. Предлагането на този софтуер е в съответствие с лицензните
споразумения на техните разработчици и собственици на авторски права.
Въз основа на молби от собствениците на авторски права на тези софтуерни
приложения, ние имаме задължението да ви информираме за следното. Моля,
прочетете следната информация.
Прочетете “license1.pdf” в папката “License” на вашия CD-ROM. Ще откриете
лицензи (на английски език) в софтуера “C Library”, “Expat”, “zlib”, “dtoa”, “pcre”
и “libjpeg”.
Съдържание
Забележки за лиценза
Информация за приложения софтуер GNU GPL/LGPL
Софтуерът, който съответства на следните GNU General Public License (описан
в ръководството като “GPL”) или GNU Lesser General Public License (описан в
ръководството като “LGPL”), е включен към видеокамерата.
Този раздел има за цел да ви информира, че имате правото да модифицирате или
преразпределяте програмния код на този софтуер според условията, описани в
GPL/ LGPL.
Можете да изтеглите програмния код от интернет. За да го изтеглите, отидете на
следната интернет страница.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Предпочитаме да не се свързвате с нас относно съдържанието на програмния код.
Прочетете “license2.pdf” в папката “License” на вашия CD-ROM. Ще откриете
лицензи (на английски език) в софтуера “GPL” и “LGPL”.
За да прегледате PDF файла, трябва да имате инсталиран Adobe Reader. Ако
нямате инсталиран такъв на вашия компютър, можете да го изтеглите от
интернет страницата на Adobe Systems:
http://www.adobe.com/
170BG
BG
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (приложимо в Европейския
съюз и други Европейски страни със системи за разделно събиране на отпадъци)
Този символ върху устройството или върху неговата опаковка показва, че този
продукт не трябва да се третира като домакински отпадък. Вместо това той трябва
да бъде предаден в съответния събирателен пункт за рециклиране на електрически
и електронни уреди. Като предадете този продукт на правилното място, вие ще
помогнете за предотвратяване на негативните последствия за околната среда и
човешкото здраве, които биха възникнали при изхвърлянето му на неподходящо
място. Рециклирането на материалите ще спомогне да се съхранят природните
ресурси. За подробна информация относно рециклирането на този продукт можете
да се обърнете към местната градска управа, фирмата за събиране на битови
отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.
Download PDF

advertising