Sony | ILCE-7RM3 | Sony ILCE-7RM3 Фотоапарат α7R III с 35 мм пълноформатен сензор и автофокус Инструкции за експлоатация

4-728-779-41(1)
„Помощно ръководство“
(ръководство в мрежата)
Прегледайте „Помощно
ръководство“ за по-подробни
инструкции за всички функции
на фотоапарата.
http://rd1.sony.net/help/ilc/1710/h_zz/
E-байонет
Помощното ръководство може да не е налично
на всички езици. Всички налични ръководства
можете да намерите на:
https://www.sony.co.uk/electronics/support/
e-mount-body-ilce7-series/ilce-7rm3#manuals
Цифров фотоапарат със сменяем обектив/Ръководство с инструкцииBG
©2017 Sony Corporation Printed in Czech Republic
ILCE-7RM3
Български
Вижте
Помощното
ръководство!
"Помощно ръководство" онлайн ръководство, което можете
да прочетете на компютъра или смартфона си. Прегледайте
го за подробности относно елементите от менюто, разширена
употреба и най-новата информация за фотоапарата.
Сканирайте
тук
http://rd1.sony.net/help/ilc/1710/h_zz/
ILCE-7RM3 Помощно ръководство
Ръководство
с инструкции
Указания във
фотоапарата
Това ръководство представя
някои основни функции.
[Указания във фотоапарата]
показва обяснения за
елементите от менюто на
монитора на фотоапарата.
(тази книга)
За краткото ръководство за
работа вижте "Startup guide"
(страница 22). „Startup guide“
представя първоначалните
процедури от момента
на отваряне на пакета до
освобождаването на затвора за
първата снимка.
BG
2
Можете бързо да откриете
информация по време на
снимане.
За да използвате функцията
[Указания във фотоапарата],
някои настройки трябва да бъдат
направени предварително.
За подробности потърсете
"Указания във фотоапарата"
в Помощното ръководство.
Забележки за използването на фотоапарата
Заедно с този раздел вижте също
"Предпазни мерки" в Помощното
ръководство (стр. 2).
Език на екрана
Можете да изберете езика, който
да се показва на екрана, като
използвате менюто (стр. 71).
Забележки относно
използването на продукта
••Конструкцията на този
фотоапарат е прахоустойчива
и влагоустойчива, но не го
защитава от вода или прах.
••Когато използвате вариообектив,
внимавайте да не заклещите
пръстите си или други предмети
в обектива.
••Винаги поставяйте предната
капачка на обектива или капачката
на корпуса, когато не използвате
фотоапарата. За да предотвратите
влизането на прах или мръсотия
във фотоапарата, отстранете праха
от капачката на корпуса, преди да
я поставите към фотоапарата.
••Не оставяйте обектива или визьора,
изложени на източник на силна
светлина, например слънчева
светлина. Поради функция за
кондензация на обектива това
може да доведе до дим, пожар
или неизправност вътре в корпуса
на фотоапарата или обектива. Ако
трябва да оставете фотоапарата,
изложен на светлинен източник,
например слънчева светлина,
поставете капачката на обектива.
••Когато снимате в контражур,
поддържайте слънцето достатъчно
далеч от зрителния ъгъл. В
противен случай слънчевата
светлина може да се фокусира във
вътрешността на фотоапарата и
да причини дим или пожар. Дори
ако слънцето е малко по-далеч от
зрителния ъгъл, все още може да
предизвика дим или пожар.
••Не излагайте директно обектива
на лъчи, например лазерни.
Това може да повреди сензора
за изображения и да причини
BG
неизправност на фотоапарата.
••Не гледайте към слънцето или
към източник на силна светлина
през свален обектив. Това може
да доведе до непоправими
увреждания на очите или да
причини неизправност.
••Не оставяйте фотоапарата,
предоставените аксесоари или
карти с памет в досег на деца.
Те могат да бъдат погълнати
случайно. Ако се случи това, се
консултирайте незабавно с лекар.
Забележки относно монитора и
електронния визьор
••Мониторът и електронният визьор
са произведени чрез технология с
изключително висока прецизност
и над 99,99% от пикселите са
ефективни. Въпреки това е
възможно на монитора и във
визьора постоянно да се появят
малки черни и/или ярки точки
(бели, червени, сини или зелени
на цвят). Това са несъвършенства
поради производствения процес
и не засягат по никакъв начин
записаните снимки.
BG
3
••Изображението може да е леко
изкривено в близост до ъглите на
визьора. Това не е неизправност.
Когато искате да видите пълната
композиция с всичките и детайли,
можете да използвате и монитора.
••Когато снимате панорама с
фотоапарата, докато гледате
през визьора или движите очите
си, изображението във визьора
може да е изкривено или цветът
на изображението може да се
промени. Това е характеристика
на обектива или устройството за
показване и не е неизправност.
Когато снимате изображение,
препоръчваме да погледнете в
централната зона на визьора.
••Когато снимате чрез визьора,
може да изпитате симптоми,
като напрежение в окото, умора,
болест на пътуване или гадене.
Препоръчваме да правите
почивка на редовни интервали,
когато снимате чрез визьора.
В случай, че може да изпитате
дискомфорт, се въздържайте от
използване на визьора, докато се
възстановите, и се посъветвайте с
доктор, ако е необходимо.
Забележки относно
непрекъснатото снимане
По време на непрекъснато снимане
мониторът или визьорът може да
мигат между екрана за снимане и
черен екран. Ако продължително
гледате екрана в тази ситуация,
може да изпитате симптоми на
дискомфорт, например да ви стане
зле. Ако изпитате симптоми на
дискомфорт, спрете използването
на фотоапарата и се консултирайте
с лекаря си, ако е нужно.
BG
4
Забележки относно записване
за дълги периоди от време или
запис на 4K филми
••В зависимост от температурата
на камерата и батерията
може да не е възможно да
записвате видеоклипове или
захранването може да се
изключи автоматично, за да
предпази камерата. На екрана
ще се покаже съобщение, преди
захранването да се изключи
или ако вече не е възможно да
се записват клипове. В такъв
случай оставете захранването
изключено и изчакайте, докато
температурата на фотоапарата
и на батерията се понижи. Ако
включите захранването, без
да сте позволили на батерията
и камерата да се охладят
достатъчно, захранването може
да се изключи отново или да не е
възможно да записвате клипове.
••Когато температурата на
камерата се повиши, качеството
на изображението може да
се влоши. Препоръчва се да
изчакате температурата на
камерата да спадне, преди да
продължите да снимате.
••Когато температурата на
околната среда е висока,
температурата на камерата се
повишава бързо.
••Корпусът на фотоапарата и
батерията може да загреят по
време на употреба и това е
нормално.
••Ако една и съща част от кожата
ви докосва фотоапарата за дълъг
период от време, докато го
използвате, дори ако не го усещате
горещ, това може да причини
симптомите на нискотемпературно
изгаряне под формата на
зачервяване или мехури.
Обърнете специално внимание
в ситуациите по-долу и
използвайте статив и т.н.
––Когато използвате фотоапарата
в среда с висока температура
––Когато някой с влошено
кръвоснабдяване или намалена
сензитивност на кожата
използва фотоапарата
––Когато използвате фотоапарата
с [Auto Pwr OFF Temp.]
настроено на [Висок].
••Особено по време на заснемане
на филм в 4K времето на запис
може да намалее при условия
на ниски температури. Затоплете
батерията или я заменете с нова.
Забележки относно записа/
възпроизвеждането
••Преди да започнете да записвате,
направете пробен запис, за да
се убедите, че камерата работи
правилно.
••Записаното изображение
може да се различава от
изображението, което сте
наблюдавали преди записа.
••Не използвайте фотоапарата на
места, където се излъчват силни
радиовълни или радиация.
Записването и възпроизвеждането
може да не функционират правилно.
••Не се гарантира възпроизвеждането
чрез друго оборудване на записани
с вашия продукт изображения,
както и възпроизвеждането чрез
вашия продукт на записани или
редактирани с друго оборудване
изображения.
••Sony не може да даде гаранция
в случай на грешка при запис,
загуба или повреда на записани
изображения или аудиоданни
вследствие на неизправност
на фотоапарата или носителя
за запис и т.н. Препоръчваме
създаването на архивно копие на
важните данни.
••След като форматирате картата
с памет, всички данни, записани
на нея, ще бъдат изтрити и няма
да могат да бъдат възстановени.
Преди форматиране копирайте
данните на компютър или друго
устройство.
Забележки относно приставката BG
за няколко интерфейса
••Когато поставяте или отстранявате
аксесоари, например външна
светкавица, към/от приставката
за няколко интерфейса, първо,
превключете захранването на
OFF. Когато поставяте аксесоар, се
уверете, че е стабилно затегнат
към фотоапарата.
••Не използвайте приставката за
няколко интерфейса на фотоапарата
заедно с предлагана в търговската
мрежа светкавица, която подава
напрежение от 250 V или повече
или има обърнат поляритет. Това
може да причини неизправност.
Забележки относно използването
на обективи и аксесоари
Препоръчваме Ви да използвате
обективи/аксесоари на Sony,
проектирани в съответствие с
характеристиките на този фотоапарат.
Използването на този фотоапарат с
продукти от други производители
може да повлияе на работните
характеристики, което да доведе
до инциденти или неизправност.
Sony не носи отговорност за такива
инциденти или неизправности.
BG
5
Данните за спецификациите,
описани в това ръководство
Данните за продуктивността и
спецификациите се определят при
следните условия, с изключение на
описаните в това ръководство: при
нормална околна температура от
25ºC (77°F) и използвайки заредена
докрай батерия, до изключване на
лампата за зареждане.
Предупреждение относно
авторски права
Телевизионни програми, филми,
видеозаписи и други материали
може да са обект на авторски
права. Неупълномощено записване
на такива материали може да
е в противоречие с мерките на
законите за авторско право.
Забележки относно информацията
за местоположение
Ако качите и споделите изображение,
означено с местоположение,
можете инцидентно да разкриете
информацията на трета страна. За
предотвратяване на получаването
на информацията Ви за
местоположение от трети страни
настройте [ Loc. Info. Link Set.] на
[Off], преди да заснемате снимки.
Забележки относно изхвърлянето
или предаването на този продукт
на други потребители
Когато изхвърляте или предавате
този продукт на други потребители,
изпълнете следното, за да защитите
личната си информация.
••Изберете [Setting Reset]  [Initialize].
BG
6
Забележки относно изхвърлянето
или прехвърлянето на карта с
памет на други потребители
Изпълняване на [Формат] или
[Delete] на фотоапарата или на
компютър може да не изтрие
напълно данните на картата с памет.
Когато прехвърляте карта с памет на
други потребители, препоръчваме
да изтриете напълно данните с
използване на софтуер за изтриване
на данни. Когато изхвърляте
карта с памет, препоръчваме да я
унищожите физически.
Забележки относно безжичната
LAN мрежа
Ако фотоапаратът Ви бъде изгубен
или откраднат, Sony не носи
отговорност за загуба или повреда,
причинена от неупълномощен достъп
или употреба на регистрираната
точка на достъп на фотоапарата.
Забележки относно сигурността
при използване на продукти с
безжична LAN мрежа
••Винаги използвайте сигурна
безжична LAN мрежа, за
да избегнете злонамерено
проникване, достъп от
злонамерени трети страни или
други уязвимости.
••Важно е да зададете настройките
за ниво на сигурност, когато
използвате безжична LAN мрежа.
••Ако възникне проблем със
сигурността при използването на
безжична LAN мрежа, понеже не
са взети мерки за сигурност или
поради неизбежни обстоятелства,
Sony не носи отговорност за
каквито и да било загуби или щети.
Как да изключите временно
функциите за безжична мрежа
(Wi-Fi и т.н.)
За клиенти в САЩ
Когато например се качвате
на самолет, можете временно
да изключите всички функции
за безжична мрежа чрез
[Airplane Mode].
Ако имате въпроси относно този
продукт може да се обадите на:
Центъра за информация за
клиенти на Sony
1-800-222-SONY (7669).
Номерът по-долу е само за
проблеми, свързани с FCC.
Захранващ кабел
Нормативна информация
За клиенти във Великобритания,
Ирландия, Малта и Кипър и
Саудитска Арабия
Използвайте захранващия
кабел (A). Поради съображения
за безопасност захранващият
кабел (B) не е предназначен за
горепосочените държави/региони
и следователно не трябва да бъде
използван там.
За клиенти в други държави/
региони в ЕС
Използвайте кабела за
електрозахранване (В).
(A)
(B)
Декларация за съответствие
Търговско име: SONY
Модел № WW940439
Отговорна страна: Sony Electronics Inc. BG
Адрес: 16535 Via Esprillo, San Diego,
CA 92127 U.S.A.
Телефонен номер: 858-942-2230
Устройството е в съответствие с част
15 от правилата на FCC. Работата
зависи от следните две условия:
(1) Това устройство не може да
причинява смущения; и (2) това
устройство трябва да приема
всички смущения, включително
такива, които биха могли да
причинят нежелана работа.
За подробности относно функциите за Wi-Fi и функции One-touch NFC
вижте "Помощно ръководство" (стр. 2).
BG
7
Подготовка за снимане
Проверка на фотоапарата и
елементите, включени в комплекта
Числото в скобите посочва броя
елементи.
•• Лента за носене на рамо (1)
•• Фотоапарат(1)
•• Зарядно устройство за батерии (1)
•• Капачка на тялото (1)
(поставена на фотоапарата)
•• Кабел за електрозахранване
(проводник към електрическата
мрежа) (1)*
•• Протектор на кабела (1)
* С Вашия фотоапарат може да
бъдат предоставени няколко
кабела за електрозахранване.
Използвайте правилния в
съответствие с държавата/
региона ви. Вижте стр. 7.
•• акумулаторна батерия
NP-FZ100 (1)
•• USB Type-C™ cable (1)
BG
8
•• Shoe cap (1)
(Поставен на фотоапарата)
•• Сенник на окуляра (1)
(Поставен на фотоапарата)
•• Ръководство с инструкции (1)
(това ръководство)
•• Справочно ръководство (1)
Идентифициране на частите
За подробности вижте страниците в скоби.
Предна страна
BG
 Превключвател ON/OFF
Когато обективът е отстранен
(Захранване) (29)/Бутон
за затвора (30)
 Преден диск
Можете бързо да регулирате
настройките за всеки от
режимите на снимане.
 Сензор за дистанционното
управление
 Бутон за освобождаване на
обектива (28)
 Wi-Fi/Bluetooth антена
(вградена) (50)
Микрофон
Не покривайте тази част по
време на запис на видеоклип.
Това може да причини шум
или да намали силата на звука.
 Осветление за AF (59)/
лампа на таймера за
самостоятелно снимане
 Маркер на байонет (27)
 Сензор за изображения*
Байонет
 Контактни пластини за
обектив*
* Не докосвайте пряко тези части.
BG
GB
9
Задна страна
 Капачка на окуляра
За да отстраните капачката
на окуляра
Натиснете ръкохватките от
долната страна на капачката
на окуляра наляво и надясно
и повдигнете капачката.
Свалете капачката на окуляра,
когато поставяте ъглов
визьор (продава се отделно).
Също така изберете MENU 
(Camera Settings 2) 
[FINDER/MONITOR] и след това
превключете на [Визьор(Ръчно)]
или [Монитор(Ръчно)].
Визьор
BG
10
 Бутон C3 (Потребителски
бутон 3) (бутон 66)/
 (защита)
Бутон MENU (57)
Монитор
(За сензорна операция:
Сензорен панел/тъчпад) (41)
Можете да настройвате
монитора към подходящ
зрителен ъгъл и да снимате
от всякаква позиция.
 Сензор за око
 Диск за регулиране на
диоптъра
Настройте ролката за
регулиране на диоптъра спрямо
зрението си, докато картината
не се покаже ясно във визьора.
Ако ви е трудно да използвате
ролката за регулиране на
диоптъра, отстранете капачката
на окуляра, преди да използвате
ролката.
 За снимане: Бутон Fn
(функция) (18, 67)
За преглед: Бутон
(Send to Smartphone)
Може да покажете екрана
за [Send to Smartphone], като
натиснете този бутон.
 Колело за управление (17)
 Лампа за достъп
 За снимане: Бутон C4
(Персонализиран бутон 4)
(66)
За преглед: Бутон
(изтриване) (31)
Бутон
Бутон MOVIE (филм) (31)
BG
(Възпроизвеждане)
(31)
 За снимане: Бутон AF-ON
(AF Включване)
За преглед: Бутон
(Enlarge Image)
 Заден селектор
Можете бързо да регулирате
настройките за всеки от
режимите на снимане.
 За снимане: Бутон AEL
Бутон
За преглед:
(Индекс на изображения)
Многофункционален
селектор (18)
 Превключвател на капака на
слота за носител
BG
11
Горна страна/страничен изглед

Маркировка за позиция
на сензора за изображения
•• Сензорът за изображения
е сензорът, който
преобразува светлина
в електрически сигнал.
показва
Маркировката
местоположението на
сензора за изображения.
Когато измервате
точното разстояние
между фотоапарата и
обекта, използвайте като
еталон позицията на
хоризонталната линия.
•• Ако обектът е по-близо от
минималното разстояние
за снимане на обектива,
фокусирането не може да
бъде потвърдено. Уверете
се, че оставяте достатъчно
разстояние между обекта и
фотоапарата.
Високоговорител
BG
12
Жак  (Микрофон)
Когато се свърже външен
микрофон, вграденият
микрофон се изключва
автоматично. Когато
външният микрофон е от
типа със слабо напрежение,
захранването на микрофона
се осигурява от фотоапарата.
 Куки за лента за носене на рамо
Закачете двата края на
лентата за фотоапарата.
Извод (синхронизация на
светкавица)
Жак  (слушалки)
 HDMI микрожак
 USB Type-C извод (14, 53)
 Лампа за зареждане
 Multi/Micro USB Terminal*
(14, 53)
Този извод поддържа
съвместими с Micro USB
устройства.

(Маркировка N) (50)
•• Този знак показва
точката за докосване при
свързване на фотоапарата
със смартфон с включена
функция NFC.
BG
 Multi Interface Shoe*
Някои от аксесоарите може
да не влязат напълно и
да се подават назад от
мултиинтерфейсното
гнездо. Въпреки това,
когато аксесоарът достигне
предния край на гнездото
за аксесоари, свързването е
осъществено.
 Бутон за освобождаване на
заключването на селектора
за режим
 Селектор за режим (31)
 Бутон C2 (Потребителски
бутон 2) (66)
 Бутон C1 (Потребителски
•• NFC (Комуникация в близко
поле) е международен
стандарт за технология за
безжична комуникация в
близък обхват.
 SLOT 1 (Слот за карта
с памет 1) (24)
Поддържа само SD карти
(съвместим с UHS-I и UHS-II)
бутон 1) (66)
 Пръстен за компенсиране на
експонацията
BG
13
 SLOT 2 (Слот за карта
с памет 2) (26)
Поддържа SD карти
(съвместими с UHS-I) и
носител Memory Stick PRO Duo
* За подробности относно
съвместими аксесоари за
приставката за няколко
интерфейса и извода Multi/микро
USB посетете уебсайта на Sony,
консултирайте се с търговеца си на
Sony или с местния упълномощен
сервиз на Sony. Могат да бъдат
използвани и аксесоари за
гнездото за аксесоари. Операциите
не са гарантирани с аксесоари от
други производители.
Бележки относно USB изводи
Можете да използвате USB
Type-C извод или Multi/Micro
USB извод за подаване на
захранване, зареждане на
батерия и USB комуникации.
Въпреки това не можете да
извършвате тези операции
едновременно с двата извода.
•• Времето за зареждане на
батерията не се променя спрямо
извода, който използвате.
•• Можете да използвате
принадлежности за Multi/Micro
USB извод, като дистанционно
управление (продава се отделно),
докато подавате захранване
или извършвате дистанционно
снимане от компютъра с
помощта на USB Type-C извод.
BG
14
Бележки относно кабелния протектор
Използвайте кабелния протектор, за да предотвратите разкачването
на кабела, когато снимате изображения при свързване чрез кабел.
За поставяне на протектора на кабела
Прекарайте кабела през кабелния протектор.
Отворете и двата капака на жака от страната на монитора и
поставете кабела в един от жаковете.
Поставете горния капак
на жака в прореза
Поставете куката на кабелния
протектор в прореза под Multi/
Micro USB извода.
•• Закрепете кабелния протектор,
както е посочено на илюстрацията,
така че горният капак на жака
да влезе в прореза в кабелния
протектор, след което поставете
щифта на кабелния протектор в
прореза до HDMI микрожака.
Натиснете винта за прикрепване
и го завъртете, за да застопорите
кабелния протектор.
BG
Винт за
прикрепване Поставете куката
в прореза
Поставете кабела в задържащата
част и след това обезопасете
кабела с фиксиращия пръстен.
Фиксиращ диск
За отстраняване на кабелния протектор
Развийте винта за прикрепване.
Натиснете надолу горната част
на кабелния протектор и го
издърпайте, както е посочено на
илюстрацията.
BG
15
Отдолу
 Слот за поставяне на
батерия (23)
 Капак на батерията (23)
 Гнездо за монтиране на
статив
Използвайте статив с винт с
дължина по-малка от 5,5 mm
(7/32 in). В противен случай
няма да можете да закрепите
фотоапарата стабилно и
може да възникне повреда
във фотоапарата.
 Лостче за освобождаване на
капака на батерията
BG
16
Основни операции
Използване на колелото за управление
BG
•• Можете да избирате елементи за настройка, като завъртите или
натиснете горната/долната/лявата/дясната страна на колелото
за управление. Изборът ви става окончателен, когато натиснете
центъра на колелото за управление.
•• DISP (Настройка на дисплея), / (Работен режим) и ISO (ISO)
функциите са настроени на горната/лява/дясна страна на колелото
за управление. Също така можете да настройте избрани функции
към лявата/дясната/долната и средната част на колелото за
управление и към въртенето на колелото за управление.
•• По време на възпроизвеждане можете да покажете следващото/
предходното изображение, като натиснете дясната/лявата страна
на колелото за управление или като го завъртите.
BG
17
Използване на многофункционалния селектор
•• Поставете пръста си отгоре върху многофункционалния селектор,
за да го управлявате по-прецизно.
•• Когато [Focus Area] е настроено на [Zone], [Flexible Spot] или
[Expand Flexible Spot], можете да премествате зоната за фокусиране,
като натиснете многофункционалния селектор нагоре/надолу/
наляво/надясно.
•• Функцията [Стандарт на фокус] е зададена в центъра на
многофункционалния селектор според настройката по подразбиране.
Използване на бутона Fn (Функция)
Можете да регистрирате често използвани функции към бутона Fn
(функция) и да ги извиквате, когато снимате. Към бутона Fn (Функция)
могат да се регистрират до 12 често използвани функции.
1 Натиснете DISP на
колелото за управление
неколкократно за показване
на режим на екрана,
различен от [For viewfinder],
и след това натиснете бутона
Fn (Функция).
Бутон Fn
2 Изберете желаната функция, като натиснете горната/
долната/лявата/дясната страна на колелото за управление.
BG
18
3 Изберете желаната
настройка чрез завъртане
на предния селектор и
натиснете центъра на
колелото за управление.
•• Някои функции могат да бъдат
настроени фино чрез задния
селектор.
За да регулирате настройки от специално
предназначените екрани за настройка
BG
Изберете желаната функция в стъпка
2, след което натиснете центъра
на колелото за управление. Ще се
покаже специализираният екран за
настройките на функцията. Следвайте
ръководството за управление да
регулирате настройките.
Ръководство за работа
Как се използва екранът Quick Navi
Екранът Quick Navi е функция, оптимизирана за снимане с визьора,
която Ви позволява да управлявате настройките директно.
1 Изберете MENU 
(Camera Settings 2)  [DISP Button] 
[Монитор].
2 Поставете
маркировка върху [For viewfinder], след което
изберете [Enter].
3 Натиснете DISP върху колелото за управление, за да
зададете режима на екрана на [For viewfinder].
BG
19
4Натиснете бутона Fn, за да превключите на екрана Quick Navi.
•• Показаното съдържание и позицията му в илюстрациите са само с цел
насока и може да се различава от реалното показване.
Авто режим
Режим P/A/S/M
5 Изберете функция за задаване с натискане на горната/
долната/лявата/дясната страна на колелото за управление.
6Изберете желаната настройка, като завъртите предния селектор.
•• Някои функции могат да бъдат настроени фино чрез задния селектор.
BG
20
За да регулирате настройки от специално предназначените
екрани за настройка
Изберете желаната функция в
стъпка 5, след което натиснете центъра
на колелото за управление. Ще се
покаже специализираният екран за
настройките на функцията. Следвайте
ръководството за управление да
регулирате настройките.
Ръководство за работа
Забележка
••Елементите, които са сиви на екрана Quick Navi, не могат да се регулират.
BG
••Когато използвате функции, като [Creative Style] или [Профил на картина],
някои настройки може да се контролират само от предназначения екран.
BG
21
Ръководство за стартиране
Стъпка 1: Зареждане на комплект батерии
1 Поставете батерията в
зарядното устройство за
батерии.
•• Поставете батерията в зарядното
устройство за батерии по
посока на .
•• Плъзнете комплекта батерии по
посоката на стрелката до крайно
положение.
2 Свържете кабела за
Лампа CHARGE
електрозахранване
(приложен) към зарядното
устройство за батерии
и свържете зарядното
устройство за батерии към
електрически контакт (гнездо).
Лампата CHARGE на зарядното
устройство за батерии светва в
оранжево и зареждането започва.
Към електрически
контакт
CHARGE лампа (оранжева)
Свети: Зареждане
Мига: грешка при зареждането
или зареждането временно
е поставено в пауза, защото
фотоапаратът не се намира
в подходящия температурен
диапазон
•• Когато зареждането завърши, лампата CHARGE и всички индикатори
се изключват.
•• Време за зареждане (пълно зареждане): приблизително 150 мин.
(при зареждане на напълно изтощена батерия при температура 25°C (77°F)
BG
22
•• Когато използвате чисто нов комплект батерии или комплект батерии,
който не е бил използвана за продължителен период от време,
лампата CHARGE може да мига бързо, когато батерията се зарежда за
първи път. Ако това се случи, извадете батерията и я поставете отново
за ново зареждане.
•• Използвайте само оригинален комплект батерии на Sony.
Стъпка 2: Поставяне на батерията във фотоапарата
1 Отворете капака на
батерията.
BG
2 Поставете плътно батерията
докрай, като натискате
лостчето за заключване с
върха на батерията, докато
тя щракне на мястото си.
Лостче за заключване
3 Затворете капака.
BG
23
За зареждане на комплекта батерии, докато е
поставена във фотоапарата
Изключете фотоапарата и го свържете към устройство, като например
компютър, чрез USB кабел.
Ако включите фотоапарата, захранване ще се подава от компютъра
или устройството, което сте свързали, и можете да използвате
фотоапарата. Батерията обаче няма да се зарежда.
Използвайте USB Type-C кабел (в комплекта) или стандартен USB кабел.
Изваждане на батерията
Уверете се, че лампата за достъп
(стр. 11) не свети и изключете
фотоапарата. След което, плъзнете
лостчето за заключване и
извадете батерията. Внимавайте
да не изпуснете батерията.
Лостче за заключване
Стъпка 3: Поставяне на карта с памет
За подробности относно картите с памет, които могат да се използват
с този фотоапарат, вижте страница 82.
1 Отворете капака на картата
с памет.
BG
24
2 Поставете SD карта с памет
в слот 1.
Слот 1 (долният): Поддръжа SD
карти (съвместим с UHS-I и UHS-II)
Слот 2 (горният): Поддържа SD
карти (съвместим с UHS-I) и
носител Memory Stick PRO Duo
Слот 2 Слот 1
•• Със скосения ъгъл, ориентиран, както е показано на илюстрацията,
вкарайте картата с памет, докато щракне на мястото си.
•• Можете да промените кой слот за карта с памет да се използва,
(Setup)  [Rec. Настр. - Носител] 
като изберете MENU 
[Prioritize Rec. Носител].
Слот 1 се използва в настройките по подразбиране.
•• Използвайте слот 1, когато използвате само една SD карта.
•• Използвайте слот 2, когато използвате Носител Memory Stick. В този
случай задайте [Prioritize Rec. Носител] на [Слот 2].
BG
3 Затворете капака.
Съвет
••Когато за първи път използвате карта с памет с фотоапарата, е
препоръчително да форматирате картата на фотоапарата за
по-стабилна производителност на картата с памет (стр. 71).
Забележка
••Не поставяйте Носител Memory Stick в слот 1. Това може да причини
неизправност.
BG
25
За да извадите картата с памет
Отворете капака на картата с
памет. Уверете се, че лампата за
достъп (стр. 11) не свети, след
това натиснете веднъж навътре
картата с памет, за да я извадите.
Индикатор за достъп
За да записвате на карти с памет в два слота
Слот 1 се използва в настройките по подразбиране. Ако не възнамерявате
да променяте настройките и ще се използвате само една карта с памет,
използвайте слот 1.
Като поставите друга карта с памет в слот 2, ще можете
едновременно да записвате еднакви изображения на две карти с
памет или да записвате различен тип изображения (неподвижни
изображения/филми) на всяка карта с памет ([Режим на запис] в
[Rec. Настр. - Носител]) (страница 72).
Стъпка 4: Поставяне на обектив
1 Отстранете капачката на
Предна капачка на обектива
тялото от фотоапарата и
задната капачка на обектива
от задната му част.
•• Когато сменяте обектива,
правете го бързо и в среда
без прах, за да предотвратите
проникването на прах или
замърсявания във вътрешността
на фотоапарата.
•• Препоръчително е да закрепите
предната капачка на обектива,
когато сте приключили да снимате.
BG
26
Капачка на
тялото
Задна капачка
на обектива
2 Поставете обектива, като
подравните двата бели
маркера (маркери за
поставяне) на обектива и на
фотоапарата.
•• Дръжте фотоапарата с
обектива, сочещ надолу, за
да предотвратите попадането
на прах или замърсяване във
фотоапарата.
3 Докато натискате леко
обектива към фотоапарата,
завъртете обектива бавно в
посока на стрелката, докато
щракне в заключена позиция.
BG
Забележка
••Дръжте обектива изправен и не прилагайте сила при прикрепването му.
••Когато поставяте обектив, не натискайте бутона за освобождаване на
обектива.
••Адаптерът за завиване в основата (продава се отделно) е необходим за
използване на обектив с байонет A (продава се отделно). За подробности
прегледайте ръководството за експлоатация, предоставено с адаптера
за байонет.
••Ако искате да заснемате пълноформатни снимки, използвайте съвместим
пълноформатен обектив.
••Когато носите фотоапарата с монтиран обектив, дръжте здраво както
фотоапарата, така и обектива.
••Не дръжте частта от обектива, която е издадена за мащабиране или за
настройката на фокусиране.
BG
27
Отстраняване на обектива
Задръжте натиснат бутона за
освобождаване на обектива и
завъртете обектива в посока на
стрелката, докато спре.
Бутон за освобождаване на обектива
Съвместими обективи
Обективите, съвместими с този фотоапарат, са следните:
Обектив
Обектив с
A-байонет
Обектив с
E-байонет
Съвместимост с фотоапарата
Обектив,
съвместим с
формат 35 mm,
пълноформатен

(Необходим е допълнителен
съвместим пълноформатен
адаптер за завиване в основата
(продава се отделно))
Обектив,
предназначен за
размер APS-C
*
(Необходим е допълнителен
адаптер за завиване в основата
(продава се отделно))
Обектив,
съвместим с
формат 35 mm,
пълноформатен

Обектив,
предназначен за
размер APS-C
*
* Изображенията ше ббъдат записани в размер APS-C. Зрителният ъгъл
ще отговаря на приблизително 1,5 пъти фокусното разстояние, указано
на обектива. (Например зрителният ъгъл ще отговаря на 75 mm, когато е
поставен 50-милиметров обектив.)
BG
28
Стъпка 5: Настройване на езика и часовника
1 Поставете превключвателя
ON/OFF (Захранване) на
"ON", за да включите
фотоапарата.
Превключвател ON/OFF (захранване)
BG
2 Изберете желания език и
след това натиснете центъра
на колелото за управление.
Колело за управл.
3 Уверете се, че [Enter] е избрано на екрана, и след това
натиснете в центъра.
4Изберете желаното си географско местоположение, след
това натиснете центъра.
5 Изберете [Date/Time] с използване на горния/долния край
на колелото за управление или като го завъртите и след
това натиснете в центъра.
6Изберете желания елемент, като натиснете горната/долната/
лявата/дясната страна на колелото за управление, след което
натиснете центъра.
BG
29
7 Повторете стъпки 5 и 6, за да настроите други елементи,
след това изберете [Enter] и натиснете в центъра.
Съвет
••За да нулирате настройката на датата и часа, използвайте MENU (стр. 71).
Забележка
••Този фотоапарат няма функция за вмъкване на дата в изображенията.
Можете да вмъквате дата в снимките и след това да ги записвате и
отпечатвате с помощта на PlayMemories Home (само за Windows).
Стъпка 6: Заснемане на изображения в автоматичен режим
1 Натиснете и задръжте бутона за освобождаване на
заключването в центъра на селектора за режим, след което
завъртете селектора за режим, за да зададете на
.
Режимът на снимане ще бъде зададен на
(Intelligent Auto).
2 Погледнете през визьора или монитора и задръжте фотоапарата.
3 Настройте размера на обекта, като завъртите пръстена за
мащабиране на обектива, когато е поставен вариообектив.
4Натиснете бутона на затвора наполовина, за да фокусирате.
•• Когато изображението е на фокус, индикаторът (например ) ще светне.
5 Натиснете бутона на затвора напълно.
BG
30
За снимане на филми
Натиснете бутона MOVIE, за да започнете/спрете да записвате.
За възпроизвеждане на изображения
Натиснете бутона
(Възпроизвеждане) за възпроизвеждане на
изображения. Можете да изберете желаното изображение с помощта
на колелото за управление.
За изтриване на показано изображение
Натиснете бутона (Изтриване), докато се показва дадено
изображение, за да го изтриете. Изберете [Delete] с помощта на
колелото за управление на екрана за потвърждение, след което
натиснете центъра му, за да изтриете изображението.
BG
За снимане на изображения в различни режими на
снимане
Поставете селектора за режим на желания режим в зависимост от
обекта или функциите, които искате да използвате.
BG
31
Снимане
Фокусиране
Focus Mode
Избира метода на фокусиране, за да съответства на движението
на обекта.
MENU 
(Camera Settings 1)  [Focus Mode] 
желана настройка.
(Single-shot AF): Продуктът заключва фокуса, след като
фокусирането завърши. Използвайте този режим, когато обектът не
е в движение.
(Automatic AF): [Single-shot AF] и [Continuous AF] се превключват
според движението на обекта. Когато бутонът на затвора е
натиснат наполовина, продуктът заключва фокуса, когато
определи, че обектът не се движи, или продължава да фокусира,
когато обектът се движи. По време на серийно снимане продуктът
автоматично снима с непрекъснат AF от втората снимка.
(Continuous AF): Продуктът продължава да фокусира, докато
бутонът на затвора е натиснат и задържан до средата. Използвайте
този режим, когато обектът е в движение. В режим [Continuous AF]
няма звуков сигнал, когато фотоапаратът фокусира.
(Дир. ръчен фокус): Можете да извършвате фини ръчни
настройки след изпълнение на автоматично фокусиране, което
ви позволява да фокусирате върху обекта по-бързо, отколкото
когато се използва ръчното фокусиране от самото начало. Това е
подходящо в ситуации, като например снимане в макро режим.
(Ръчен фокус): Настройва фокуса ръчно. Ако не можете да
фокусирате желания обект с помощта на автоматично фокусиране,
използвайте ръчно фокусиране.
BG
32
Индикатор на фокуса
 (свети): Обектът е на фокус и фокусът е заключен.
 (мига): Когато обектът не е на фокус.
(свети): Когато обектът е на фокус. Фокусът ще се настройва
непрекъснато според движението на обекта.
(свети): Извършва се фокусиране.
Обекти, които се фокусират трудно с помощта на
автоматично фокусиране
•• Тъмни и отдалечени обекти
•• Обекти със слаб контраст
•• Обекти, виждащи се през стъкло
•• Бързо движещи се обекти
•• Отразена светлина или блестящи повърхности
•• Мигаща светлина
•• Обекти в контражур
•• Непрекъснато повтарящи се форми, например фасади на сгради
•• Обекти в зоната на фокусиране с различни фокусни разстояния
BG
Съвет
••В режим [Continuous AF] можете да заключите фокусирането, като
натиснете и задържите бутона, на който е настроена функцията
[Задържане Фокус] (стр. 66).
••Когато зададете фокуса на безкрайност в режим на ръчно фокусиране
или в режим на директно ръчно фокусиране, се уверете, че фокусът
е върху достатъчно отдалечен обект, като проверите монитора или
визьора.
Забележка
••[Automatic AF] се предлага само когато използвате обектив, който
поддържа откриване на фаза за автоматично фокусиране.
••Когато [Continuous AF] или [Automatic AF] е зададено, зрителният ъгъл
може да се променя по малко, докато се извършва фокусиране. Това не
оказва влияние на реално записаните изображения.
••Налични са само [Continuous AF] и [Ръчен фокус], когато снимате филми
.
или когато селекторът за режим е зададен на
BG
GB
33
Автоматичен фокус
Focus Area
Избира зоната за фокусиране. Използвайте тази функция, когато е
трудно да фокусирате добре в режим на автоматично фокусиране.
MENU 
(Camera Settings 1)  [Focus Area] 
желана настройка.
Широк: Фокусира даден обект, като покрива автоматично целия
обхват на екрана. Когато натиснете бутона на затвора наполовина
в режим на снимане на снимки, около зоната, която е на фокус, се
показва зелена рамка.
Zone: Изберете зона на монитора, върху която да фокусирате, и
продуктът автоматично ще избере зона на фокус.
Център: Фокусира автоматично върху обект в центъра на
изображението. Използвайте заедно с функцията за заключване на
фокуса, за да създадете желаната композиция.
Flexible Spot: Позволява ви да придвижите рамката за
фокусиране до желана точка на екрана и да фокусирате върху
извънредно малък обект в тясна зона.
Expand Flexible Spot: Ако продуктът не може да фокусира върху
единична избрана точка, той използва фокусните точки около
подвижната точка като второстепенна зона за фокусиране.
Фиксиране с AF.: Когато бутонът на затвора е
натиснат и задържан наполовина, продуктът проследява обекта
в рамките на избраната зона за автофокус. Тази настройка е
налице само когато [Focus Mode] е с настройка [Continuous AF].
Насочете курсора към [Фиксиране с AF.] на екрана за настройка на
[Focus Area], след това регулирайте желаната област за започване
на проследяване с използване на лявата/дясната страна на диска
за управление. Можете също да преместите началната област за
проследяване към желаната точка, като определите областта като
зона, гъвкава точка или разширяваща се гъвкава точка.
BG
34
Примери за показване на рамката за фокусиране
Рамката за фокусиране се различава по следния начин.
При фокусиране върху по-голяма зона
При фокусиране върху по-малка зона
BG
•• Когато [Focus Area] е зададено на [Широк] или [Zone], рамката за
фокусиране може да превключи между "При фокусиране върху поголяма зона" и "При фокусиране върху по-малка зона" в зависимост
от обекта и ситуацията.
•• Когато поставите обектив с байонет А с адаптер за завиване в
основата (LA-EA1 или LA-EA3) (продава се отделно) и [ AF System]
е с настройка [Откр. на фаза AF], рамката за фокусиране за "При
фокусиране върху по-малка зона" може да се покаже.
Когато фокусът е постигнат автоматично според целия диапазон на
монитора
•• Когато използвате функция за мащабиране, различна от оптично
мащабиране, настройката [Focus Area] се изключва и рамката
за фокусиране се показва от пунктираната линия. AF действа
приоритетно в централната зона и около нея.
BG
35
За да преместите зоната за фокусиране
•• Можете да преместите областта на фокус в [Flexible Spot],
[Expand Flexible Spot] или [Zone], като използвате многофункционалния
селектор. Ако настройте предварително [Стандарт на фокус] към центъра
на многофункционалния селектор, можете да местите рамката за
фокусиране обратно в центъра на монитора с натискане на центъра на
многофункционалния селектор.
•• Можете да местите рамката за фокусиране бързо с докосване и
влачене върху монитора. Задайте предварително [Touch Operation]
на [On] (страница 41).
Съвет
•• В настройките по подразбиране [Focus Area] е настроено към бутон C2.
Забележка
••[Focus Area] се заключва на [Широк] в следните ситуации:
––[Intelligent Auto]
••Зоната на фокус може да не светне по време на непрекъснато снимане
или когато бутонът на затвора бъде натиснат напълно наведнъж.
(Movie) или
, или по
••Когато селекторът за режим е зададен на
време на заснемане на филм, [Фиксиране с AF.] не може да се избира
както и [Focus Area].
BG
36
Ръчен фокус
Когато правилното фокусиране в режима на автоматично фокусиране
е трудно, можете да настроите фокуса ръчно.
1 MENU 
(Camera Settings 1)  [Focus Mode]  [Ръчен фокус].
2 Завъртете пръстена
за фокусиране, за да
постигнете ясен фокус.
•• Когато завъртите пръстена
за фокусиране, фокусното
разстояние се показва
на екрана. Фокусното
разстояние не се показва,
когато е поставен адаптер
за завиване в основата
(продава се отделно).
BG
3 Натиснете спусъка до долу, за да заснемете изображение.
Забележка
••Когато използвате визьора, регулирайте нивото на диоптъра, за да
постигнете правилен фокус на визьора (стр. 11).
BG
37
Direct manual focus (директен ръчен фокус)
(Дир. ръчен фокус)
Можете да извършвате фини ръчни настройки след изпълнение на
автоматично фокусиране, което ви позволява да фокусирате върху
обекта по-бързо, отколкото когато се използва ръчното фокусиране от
самото начало. Това е подходящо в ситуации, като например снимане
в макро режим.
1 MENU 
(Camera Settings 1)  [Focus Mode] 
[Дир. ръчен фокус].
2 Натиснете бутона на затвора до средата, за да фокусирате
автоматично.
3 Задръжте бутона на затвора
натиснат наполовина и
завъртете пръстена за
фокусиране, за да получите
по-ясен фокус.
•• Когато завъртите пръстена
за фокусиране, фокусното
разстояние се показва
на екрана. Фокусното
разстояние не се показва,
когато е поставен адаптер
за завиване в основата
(продава се отделно).
4Натиснете спусъка до долу, за да заснемете изображение.
BG
38
Непрекъснато снимане
Непрекъснато снима изображения, докато държите бутона на затвора
натиснат.
1 Изберете
/ (Работен режим) на колелото за управление
 [Cont. Снимане].
•• Можете също да зададете режима на снимане, като изберете
(Camera Settings 1)  [Работен режим].
MENU 
2 Изберете желания режим, като използвате дясната/лявата
част на контролния диск.
Серийни снимки: Hi+: Изображенията се заснемат
непрекъснато с максимална скорост, докато натискате и
задържате бутона на затвора.
BG
Серийни снимки: Hi /
Серийни снимки: Mid/
Серийни снимки: Lo: Обектите се проследяват по-лесно, защото
обектът се показва в реално време на монитора или визьора по
време на снимане.
Съвет
••За да регулирате без прекъсване фокуса и експонацията по време на
непрекъснато снимане, задайте, както следва:
––[Focus Mode]: [Continuous AF]
AEL w/ shutter]: [Off] или [Auto]
––[
BG
39
Забележка
••Скоростта на снимане по време на непрекъснато снимане се понижава,
когато [‌ Вид RAW файл] е настроено на [Некомпресиран].
••Скоростта на снимане по време на непрекъснато снимане се понижава,
когато [e-Front Curtain Shut.] е настроено на [Off] в режим [Серийни снимки: Hi],
[Серийни снимки: Mid] или [Серийни снимки: Lo].
••Когато стойността за F е по-голяма от F8 в режим [Серийни снимки: Hi+],
[Серийни снимки: Hi] или [Серийни снимки: Mid], фокусът остава
заключен към настройката от първото заснемане.
••Обектът не се показва в реално време на монитора или визьора, когато
снимате в режим [Серийни снимки: Hi+].
••Непрекъснатото снимане не е налично в ситуациите по-долу:
––[Фотоефект] е с настройка [Богат-тон Моно.].
––[DRO/Auto HDR] е с настройка [Авто HDR].
Показване на индикатора за оставащо време за
непрекъснато заснемане (Cont. Висока Length)
Настройва дали да се показва индикатор
за оставащото време, за което може да се
извършва непрекъснато заснемане при
същата скорост на заснемане.
MENU 
(Camera Settings 2) 
[Cont. Висока Length]  желана
настройка.
Always Display: Винаги показва
индикатора, когато режимът на работа е
настроен на [Cont. Снимане].
Shoot.-Only Display: Показва индикатора
само по време на непрекъснато
заснемане.
Not Displayed: Не показва индикатора.
Съвет
••Когато вътрешната памет на буфера на фотоапарата се запълни, "SLOW"
ще се покаже и скоростта на непрекъснато заснемане ще намалее.
BG
40
Използване на функцията за докосване
Touch Operation
Настройва дали да се активира, или не работата с докосване за
монитора.
Сензорните операции при снимане с монитора се наричат "операции
със сензорния панел", а сензорните операции при снимане с визьора
се наричат "операции с тъчпад."
MENU 
(Setup)  [Touch Operation]  желана настройка.
On: Активира работата с докосване.
BG
Off: Дезактивира работата с докосване.
Touch Panel/Pad
Избира дали да се активира операцията на сензорния панел при
снимане с монитора или операция с тъчпада при снимане с визьора.
MENU 
(Setup)  [Touch Panel/Pad]  желана настройка.
Touch Panel+Pad: Активира както операции със сензорния панел при
снимане с монитора, така и операции с тъчпада при снимане с визьора.
Touch Panel Only: Активира само операции със сензорния панел при
снимане с монитора.
Touch Pad Only: Активира само операции с тъчпада при снимане с
визьора.
BG
41
Фокус с докосване
Можете да изберете обект, върху който да се фокусира, с използване на
докосване в режимите за неподвижно изображение и запис на филм.
MENU 
(Setup)  [Touch Operation]  [On].
Посочване на позицията, където искате да се фокусира
в режима за неподвижно изображение
Можете да фокусирате върху желаната позиция, като докоснете монитора.
Изберете [Focus Area] различно от [Flexible Spot] или
[Expand Flexible Spot].
MENU 
(Camera Settings 1)  [Center Lock-on AF]  [Off].
Докоснете монитора.
••Когато снимате с монитора, докоснете обекта за фокусиране.
••Когато снимате с визьора, Вие можете да движите позицията
на фокуса, като докосвате и плъзгате върху монитора, докато
гледате през визьора.
••Когато бутонът на затвора е натиснат наполовина, фотоапаратът
се фокусира върху рамката за фокусиране. Натиснете бутона на
затвора докрай за заснемане на изображения.
••За да отмените фокусирането със сензорни операции, докоснете
или натиснете колелото за управление, ако снимате с
монитора, и натиснете центъра на колелото за управление, ако
снимате с визьора.
BG
42
Посочване на позицията, където искате да се фокусира
в режима за запис на филм (фокусиране върху точка)
Фотоапаратът ще фокусира върху докоснатия обект. Няма наличен
точков фокус при снимане с визьора.
Изберете [Focus Area] различно от [Flexible Spot] или
[Expand Flexible Spot].
MENU 
(Camera Settings 1)  [Center Lock-on AF]  [Off].
Докоснете обекта, върху който искате да се фокусира,
преди или по време на записване.
••Когато докоснете обекта, режимът за фокусиране временно се
превключва на ръчно фокусиране и фокусирането може да се
регулира с пръстена за фокусиране.
или
••За отмяна на фокусиране върху точка докоснете
натиснете в центъра на колелото за управление.
BG
Съвет
••В допълнение на функцията за фокусиране с докосване има достъпни и
действия с докосване като следните.
––Когато [Focus Area] е настроено на [Flexible Spot] или
[Expand Flexible Spot], рамката за фокусиране може да се мести с
действия с докосване.
––Когато [Focus Mode] е настроено на [Ръчен фокус], увеличаването на
фокуса може да се използва с двойно докосване върху монитора.
Забележка
••Функцията за фокусиране с докосване не е налична в следните ситуации:
––Когато [Focus Mode] е настроено на [Ръчен фокус].
––при използване на цифрово мащабиране;
––При използване на LA-EA2 или LA-EA4
––При използване на LA-EA1 или LA-EA3 и режим на заснемане, настроен
на [Movie]
BG
43
Избор на размер на снимка/качеството
на изображението
JPEG Image Size
Колкото по-голям е размерът на изображението, толкова повече
детайли ще бъдат възпроизведени, когато то се отпечата на хартия
с голям формат. Колкото по-малък е размерът на изображението,
толкова повече изображения могат да бъдат записвани.
MENU 
(Camera Settings 1)  [
желана настройка.
Когато [
Aspect Ratio] е настроено на 3:2
JPEG Image Size] 
Когато [
Aspect Ratio] е настроено на 16:9
L: 42M
7952×5304 пиксела
L: 36M
7952×4472 пиксела
M: 18M
5168×3448 пиксела
M: 15M
5168×2912 пиксела
S: 11M
3984×2656 пиксела
S: 8.9M
3984×2240 пиксела
При записване в еквивалентен на APS-C размер
Когато [
Aspect Ratio] е настроено на 3:2
Когато [
Aspect Ratio] е настроено на 16:9
L: 18M
5168×3448 пиксела
L: 15M
5168×2912 пиксела
M: 11M
3984×2656 пиксела
M: 8.9M
3984×2240 пиксела
S: 4.5M
2592×1728 пиксела
S: 3.8M
2592×1456 пиксела
Забележка
••Когато [
Файлов формат] е настроено на [RAW] или [RAW & JPEG],
размерът на изображението за RAW изображения отговаря на "L".
BG
44
JPEG Quality
Избира JPEG качество на изображението, когато [
е настроено на [RAW & JPEG] или [JPEG].
MENU 
(Camera Settings 1)  [
желана настройка.
Файлов формат]
JPEG Quality] 
Екстра финно/Високо/Standard: Тъй като степента на компресия се
увеличава от [Екстра финно] на [Високо] до [Standard], размерът
на файла намалява в същата последователност. Това позволява
записването на повече файлове на една карта с памет, но
качеството на изображенията е по-ниско.
BG
Файлов формат
Задава файловия формат за неподвижни изображения.
MENU 
(Camera Settings 1)  [
желана настройка.
Файлов формат] 
RAW: При този файлов формат не се извършва цифрова обработка.
Изберете този формат, за да обработите изображенията на
компютър за професионални цели.
RAW & JPEG: RAW и JPEG изображения се създават едновременно.
Това е подходящо, когато имате нужда от два файла на
изображения – JPEG за преглед и RAW за редактиране.
JPEG: Изображението е записано във формат JPEG.
BG
45
Снимане на клипове
Промяна на настройки за запис на филм
Файлов формат
Избира формат на клипа.
MENU 
(Camera Settings 2)  [
желана настройка.
Файлов формат] 
Ф
айловформат Характеристики
XAVC S 4K
Записва видеоклипове с
4Kразделителна способност
(3840×2160).
Можете да запаметявате
филми на компютър
чрез софтуера
PlayMemories Home.
XAVC S HD
Записва филми с по-ясно
качество от това на AVCHD с
по-голям обем данни.
Можете да запаметявате
филми на компютър
чрез софтуера
PlayMemories Home.
AVCHD
Форматът AVCHD има висока
степен на съвместимост с
устройства за съхранение,
различни от компютър.
Можете да запаметявате
филми на компютър или
да създавате диск, който
поддържа този формат
с помощта на софтуера
PlayMemories Home.
За подробности относно картите с памет, които могат да се използват
за тези формати, вижте страница 82.
BG
46
Забележка
••Когато [ Файлов формат] е с настройка [AVCHD], размерът на файла
на филми е ограничен до прибл. 2 GB. Ако размерът на файла на филма
достигне около 2 GB по време на запис, автоматично ще бъде създаден
нов файл на филм.
••Изображенията няма да се покажат на монитора на фотоапарата, ако
записвате филми, докато фотоапаратът е свързан с HDMI устройство при
[ Файлов формат] с настройка [XAVC S 4K].
Снимане] при
••Когато записвате XAVC S 4K филми с [
[APS-C/Super 35mm], зададено на [Auto], зрителният ъгъл е еквивалентен
на прибл. 1,5 пъти фокусното разстояние, указано на обектива.
Record Setting
BG
Избира кадрова честота и побитова скорост за записване на филм.
MENU 
(Camera Settings 2)  [
желана настройка.
Record Setting] 
•• Колкото по-висока е побитовата скорост, толкова по-високо е
качеството на изображението.
•• За приблизителни стойности на максимално време за запис на
филм с всяка настройка за запис вижте страница 85.
Когато [
Файлов формат] е настроен на [XAVC S 4K]
Record Setting
Побитова скорост
Описание
30p 100M/25p 100M
прибл. 100 Mbps
Записва филми с разделителна
способност 3840×2160 (30p/25p).
30p 60M/25p 60M
Прибл. 60 Mbps
Записва филми с разделителна
способност 3840×2160 (30p/25p).
24p 100M*
прибл. 100 Mbps
Записва филми с разделителна
способност 3840×2160 (24p).
24p 60M*
Прибл. 60 Mbps
Записва филми с разделителна
способност 3840×2160 (24p).
* Само когато [NTSC/PAL Selector] е с настройка NTSC
BG
GB
47
Когато [
Файлов формат] е настроен на [XAVC S HD]
Record Setting
Побитова скорост
Описание
60p 50M/50p 50M
Прибл. 50 Mbps
Записва филми с разделителна
способност 1920×1080 (60p/50p).
60p 25M/50p 25M
Прибл. 25 Mbps
Записва филми с разделителна
способност 1920×1080 (60p/50p).
30p 50M/25p 50M
Прибл. 50 Mbps
Записва филми с разделителна
способност 1920×1080 (30p/25p).
30p 16M/25p 16M
Прибл. 16 Mbps
Записва филми с разделителна
способност 1920×1080 (30p/25p).
24p 50M*
Прибл. 50 Mbps
Записва филми с разделителна
способност 1920×1080 (24p).
120p 100M/100p 100M прибл. 100 Mbps
Записва високоскоростни филми
с разделителна способност
1920×1080 (120p/100p). Можете да
записвате филми при 120 fps
или 100 fps.
••Можете да създавате по-плавни
филми в забавен каданс с помощта
на съвместими устройства за
редактиране.
120p 60M/100p 60M
Записва високоскоростни филми
с разделителна способност
1920×1080 (120p/100p). Можете да
записвате филми при 120 fps
или 100 fps.
••Можете да създавате поплавни филми в забавен каданс
с помощта на съвместими
устройства за редактиране.
Прибл. 60 Mbps
* Само когато [NTSC/PAL Selector] е с настройка NTSC
Когато [
Файлов формат] е настроен на [AVCHD]
Record Setting
BG
48
Побитова скорост
Описание
60i 24M (FX)/
50i 24M (FX)
Най-много
24 Mbps
Записва филми с разделителна
способност 1920×1080 (60i/50i).
60i 17M (FH)/
50i 17M (FH)
Прибл. 17 Mbps
средно
Записва филми с разделителна
способност 1920×1080 (60i/50i).
Забележка
••Създаване на AVCHD диск за запис от филми, които са били записани
с [60i 24M (FX)]/[50i 24M (FX)], тъй като [ Record Setting] отнема доста
време, защото качеството на изображението на филмите се конвертира.
Ако желаете да съхранявате филми, без да ги конвертирате, използвайте
Blu-ray диск.
••[120p]/[100p] не може да се избира при следните настройки.
––[Intelligent Auto]
BG
BG
49
Използване на мрежови функции
Използване на функциите за Wi-Fi/с едно
докосване (NFC)/Bluetooth
Можете да изпълнявате следните действия, като използвате
функциите на фотоапарата за Wi-Fi, NFC с едно докосване и Bluetooth.
•• Съхраняване на изображения на компютър
•• Прехвърляне на изображения от фотоапарата на смартфон
•• Използване на смартфон като дистанционно управление за
фотоапарата
•• Преглеждане на снимки на телевизор
•• Информация за местоположението на запис от смартфон на
изображения
•• Прехвърляне на изображения на FTP сървъра
За подробности вижте "Помощно ръководство" (стр. 2).
Инсталиране на PlayMemories Mobile
Изисква се PlayMemories Mobile за свързване на фотоапарата
и смартфона. Ако приложението PlayMemories Mobile вече е
инсталирано на смартфона Ви, уверете се, че е актуализирано до найновата версия.
За подробности относно PlayMemories Mobile вижте страницата за
поддръжка (http://www.sony.net/pmm/).
BG
50
Забележка
••За да използвате функцията NFC с едно докосване на фотоапарата, е
необходим Android смартфон или таблет с активирана функция NFC.
••За функцията Wi-Fi, описана в това ръководство, не се гарантира, че ще
работи с всички смартфони или таблети.
••Функциите за Wi-Fi на фотоапарата са недостъпни при свързване с
публична безжична LAN мрежа.
••В зависимост от бъдещите актуализации на версията, операционните
процедури или показванията на екраните подлежат на промяна без
предупреждение.
Записване на информация за местоположение към
заснетите изображения
BG
Като използвате PlayMemories Mobile можете да получите
информация за местоположението от свързания смартфон (чрез
Bluetooth комуникация) и да я запишете на заснетите изображения.
Прехвърляне на изображения на FTP сървъра
Можете да използвате функциите за Wi-Fi на фотоапарата за
прехвърляне на изображения към FTP сървъра.
За подробности вижте "FTP Help Guide".
http://rd1.sony.net/help/di/ftp/h_zz/
•• Необходими са основни познания за FTP сървърите.
BG
51
Свързване на фотоапарата към
безжична точка на достъп
Свържете фотоапарата към своята безжична точка на достъп. Преди
да стартирате процедурата, уверете се, че знаете SSID (име на точката
на достъп) и паролата на безжичната точка на достъп.
1 MENU 
(Network)  [Wi-Fi Settings]  [Настр. точка достъп].
2 Използвайте колелото за управление, за да изберете точката
на достъп, към която искате да се свържете. Натиснете в
центъра на колелото за управление и въведете паролата за
безжичната точка на достъп, след това изберете [OK].
Забележка
••Ако не се осъществи връзка, вижте инструкциите за експлоатация на
безжичната точка на достъп или се свържете с нейния администратор.
За да запаметявате изображения на компютър, инсталирайте
PlayMemories Home на компютъра си.
PlayMemories Home
http://www.sony.net/pm/
BG
52
Използване на компютър
Свързване на фотоапарата към компютър
Свързване към компютър
1 Поставете достатъчно заредена батерия във фотоапарата.
2 Включете фотоапарата и компютъра.
3 Уверете се, че [USB Connection] в
(Setup) е настроено на
[Mass Storage].
BG
4Свържете фотоапарата към
компютъра чрез USB кабела.
•• Когато свързвате фотоапарата
към компютъра за първи път,
процедурата за разпознаване
на фотоапарата може да се
стартира автоматично на
компютъра. Изчакайте, докато
процедурата завърши.
•• Ако свържете фотоапарата
към компютъра чрез USB
кабел, когато [USB захранване]
е настроено на [On],
захранването се подава от
компютъра Ви. (настройка по
подразбиране: [On])
•• Използвайте USB Type-C кабел
(приложен) или стандартен
USB кабел.
•• Използвайте съвместим
с USB 3.1 компютър и USB
Type-C кабел (приложен) за
комуникация с по-висока
скорост.
Към USB
извод
Към USB Type-C
извода
USB кабел
GB
53
Изключване на фотоапарата от компютъра
Изпълнете стъпки 1 и 2 по-долу, преди да извършите следните
операции:
•• Изключване на USB кабела.
•• Изваждане на карта с памет.
•• изключване на продукта.
1 Щракнете върху
(Безопасно премахване на хардуер и
изваждане на носителя) в лентата на задачите.
2 Щракнете върху показаното съобщение.
Забележка
••За Mac компютри плъзнете и пуснете иконата на картата с памет или
иконата за устройството в иконата "Trash". Камерата ще бъде разкачена
от компютъра.
••На компютри с Windows 7/Windows8 иконата за край на връзката може
да не се покаже. В този случай можете да пропуснете горните стъпки.
••Не изключвайте USB кабела от фотоапарата, докато лампата за достъп
свети. Данните може да се повредят.
BG
54
Въведение в компютърния софтуер
Ние предлагаме следния компютърен софтуер, за да подсилите
забавлението си от снимки/видеоклипове. Отидете на едни от
следните URL адреси, като използвате интернет браузъра си, след
което изтеглете софтуера, като следвате екранните инструкции.
Ако една от тези софтуерни програми вече е инсталирана на
компютъра Ви, я актуализирайте до най-новата версия преди
употреба.
Windows:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/
Mac:
BG
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
Можете да проверите препоръчителната оперативна среда за софтуера от
следния URL адрес:
http://www.sony.net/pcenv/
Софтуер за управление на изображения
(PlayMemories Home)
PlayMemories Home Ви позволява да импортирате неподвижни
изображения и филми на компютъра си и да ги преглеждате или
използвате.
Трябва да инсталирате PlayMemories Home, за да импортирате филми
във формат XAVC S или AVCHD на компютъра си.
Можете да отидете на уебсайта за изтегляне директно от следния
URL адрес:
http://www.sony.net/pm/
•• Когато свържете фотоапарата към компютъра си, може да бъдат
добавени нови функции към PlayMemories Home. Свързването
на фотоапарата към компютъра Ви се препоръчва дори ако
приложението PlayMemories Home вече е инсталирано на
компютъра Ви.
BG
55
Софтуер за обработка на RAW изображения/
дистанционно управление на фотоапарат
•• Можете да обработвате и редактирате RAW изображения с помощта
на различни функции за регулиране като крива на тон и острота.
•• Със софтуера можете да промените настройките на фотоапарата
или да освободите затвора от компютър, свързан чрез USB кабел.
За да управлявате фотоапарата чрез софтуер, първо изберете
(Setup)  [USB Connection]  [PC Remote], след което
MENU 
свържете фотоапарата към компютър чрез USB кабел.
BG
56
MENU елементи/списък с икони
Използване на елементите от MENU
Можете да променяте настройките, свързани с всички операции на
фотоапарата, включително снимане, възпроизвеждане и методът на
работа. Можете също да изпълнявате функции на фотоапарата от MENU.
1 Натиснете бутона MENU за
Бутон MENU
показване на екрана на
менюто.
BG
2 Изберете настройката, която желаете да регулирате, като
използвате горната/долната/лявата/дясната страна на
колелото за управление или като го завъртите и след това
натиснете в центъра му.
Изберете икона от
горната част на екрана
и натиснете лявата/
дясната страна на диска
за управление, за да се
придвижите към друг
елемент от MENU.
Натиснете бутона MENU,
за да се върнете на
предишния екран.
3 Изберете желаната стойност за настройка и натиснете
центъра, за да потвърдите избора си.
GB
57
Списък с елементи от MENU
За подробности относно всеки елемент от MENU вижте страницата за
справка в последната колона или Помощното ръководство.
(Camera Settings 1)
Червен раздел
Качество/Размер на изображ.
Файлов формат
Задава файловия формат за
неподвижни изображения.
([RAW] / [JPEG] и т.н.)
Вид RAW файл
Избира типа файл за RAW
изображения.
JPEG Quality
Избира JPEG качество на изображение
за[RAW & JPEG] или [JPEG] в
[‌ Файлов формат].
45
JPEG Image Size
Избира размер на снимки.
(L / M / S)
44
Aspect Ratio
Избира съотношението за снимки.
Помощно
ръководство
Задава дали да се записва в
еквивалентен на APS-C размер
за неподвижни изображения и
еквивалентен на Супер 35 мм размер
за филми.
Помощно
ръководство
APS-C/Super 35mm
Ред. шум д. експ. Задава обработка за намаляване на
шума за снимки със скорост на затвора
1 секунда или повече.
High ISO NR
45
Помощно
ръководство
Помощно
ръководство
Задава обработка за потискане на шума
Помощно
при снимане с висока чувствителност.
ръководство
Цветово
пространство
Промяна на цветовото пространство
Помощно
(диапазон на възпроизведими цветове). ръководство
Lens Comp.
Избира типа на компенсация на
обектива.
Помощно
ръководство
Задава режима на снимане, например
непрекъснато снимане.
([Таймер самозасн] / [Cont. Скоба] и т.н.)
39,
Помощно
ръководство
Shoot Mode/Drive
Работен режим
BG
58
Настр. на
компенсацията
Задава самозаснемане в режим на
клин, последователността на снимане
с клин на експонацията и клин на
баланса на бялото.
Помощно
ръководство
/
Recall
Извиква настройките, предварително
регистрирани в
/
Memory].
[
Помощно
ръководство
/
Memory Регистрира желаните режими и
настройки на фотоапарата.
Select Media
Reg Cust Shoot Set
Помощно
ръководство
Избира слота за карта с памет, от който
Помощно
се извикват настройки или към който се ръководство
регистрират настройки за M1 през M4.
Настройте функции на потребителския
клавиш, които да извиквате при
заснемане.
Помощно
ръководство
BG
AF
Focus Mode
Избира режима на фокусиране.
([Single-shot AF] / [Continuous AF] и т.н.)
Priority Set in AF-S
Задава времето на освобождаване на
затвора, когато [Focus Mode] е настроено
на [Single-shot AF], [Дир. ръчен фокус] или
[Automatic AF] при неподвижен обект.
Помощно
ръководство
Priority Set in AF-C
Задава времето на освобождаване на
затвора, когато [Focus Mode] е настроено
на [Continuous AF] или [Automatic AF] при
подвижен обект.
Помощно
ръководство
Focus Area
Избира зоната за фокусиране.
([Широк] / [Flexible Spot] и т.н.)
Настройки Фокус
Поазволява ви да фокусирате чрез
предния селектор, задния селектор или
колелото за управление.
Помощно
ръководство
Swt. V/H AF Area
Настройва дали да се регулира
[Focus Area] и позицията на рамката за
фокусиране в зависимост от позицията
на фотоапарата (хоризонтална или
вертикална).
Помощно
ръководство
AF Illuminator
Настройва лъча за автоматично
фокусиране, който осигурява светлина,
подпомагаща фокусирането при тъмни
сцени.
Помощно
ръководство
32
34
BG
59
BG
60
Center Lock-on AF
Настройва функцията за проследяване
Помощно
на обекта и продължително фокусиране, ръководство
когато натиснете центъра на колелото за
управление в екрана за снимане.
Set. Face Prty in AF
Задава дали фотоапаратът да се
фокусира на базата на открити лица.
Помощно
ръководство
AF Track Sens
Задава чувствителността на
проследяване на AF за режим на снимки.
Помощно
ръководство
AF System
Настройва метода за автоматичен
фокус, когато LA-EA1/LA-EA3
адаптер за завиване в основата
(продава се отделно) е поставен.
Помощно
ръководство
AF w/ shutter
Задава дали да се извършва автоматично
фокусиране, преди бутонът на затвора
да бъде натиснат наполовина. Това е
полезно, когато искате да настроите
фокуса и експонацията поотделно.
Помощно
ръководство
Предв. AF
Задава дали да се извършва
автоматичен фокус, преди бутонът на
затвора да бъде натиснат наполовина.
Помощно
ръководство
Eye-Start AF
Настройва дали да се използва
автоматичен фокус, когато погледнете
през визьора, ако е поставен адаптер
за завиване в основата LA-EA2/LA-EA4
(продава се отделно).
Помощно
ръководство
AF Area Regist.
Настройва дали да се премества рамката
за фокусиране на предварително
определена позиция при заснемане на
неподвижни изображения.
Помощно
ръководство
Del. Reg. AF Area
Помощно
Изтрива информацията за позицията на
рамката за фокусиране, регистрирана с ръководство
използването на [ AF Area Regist.].
AF Area Auto Clear
Задава дали зоната за фокусиране да се
Помощно
показва през цялото време, или да изчезва ръководство
автоматично скоро след фокусиране.
Disp. cont. AF area
Настройва дали да се показва зоната
за фокусиране в режим [Continuous AF],
или не.
Помощно
ръководство
Обл. откр. Област
Задава зона за откриване на фаза за
автоматично фокусиране.
Помощно
ръководство
Регулира фино позицията на
автоматичен фокус, когато използвате
адаптер за завиване в основата LA-EA2
или LA-EA4 (продава се отделно).
Помощно
ръководство
Exposure Comp.
Компенсира яркостта на цялото
изображение.
Помощно
ръководство
Reset EV Comp.
Настройва дали да се поддържа
зададената чрез [Exposure Comp.]
стойност на експонация, когато
изключите захранването, когато
позицията на пръстена за
компенсиране на експонацията е
зададен на "0".
Помощно
ръководство
ISO
Настройва ISO чувствителността.
([ISO AUTO] и т.н.)
Помощно
BG
ръководство
ISO AUTO Min. SS
Настройва най-бавната скорост на
Помощно
затвора, при която ISO чувствителността ръководство
ще започне да се променя в режим
[ISO AUTO].
AF Micro Adj.
Експонация
Режим за измерване Избира метод за измерване на
яркостта.
([Multi] / [Точково] и т.н.)
Помощно
ръководство
Face Prty in Mlti Mtr
Задава дали фотоапаратът да измерва
яркостта на базата на открити лица,
когато [Режим за измерване] е
настроено на [Multi].
Помощно
ръководство
Spot Metering Point
Настройва дали да се координира
точковото измерване със зоната
за фокусиране, когато [Focus Area]
е настроено на [Flexible Spot] или
[Expand Flexible Spot].
Помощно
ръководство
Exposure step
Избира размера на стъпката на
Помощно
нарастване на стойностите на скоростта ръководство
на затвора, блендата и компенсацията
на експонацията.
AEL w/ shutter
Задава дали да се заключи
експонацията, когато натиснете бутона
на затвора наполовина. Това е полезно,
когато искате да настроите фокуса и
експонацията поотделно.
Помощно
ръководство
BG
61
Регулира стандарта за правилната
стойност на експонацията за всеки
режим на измерване.
Помощно
ръководство
Flash Mode
Задава настройките на светкавицата.
Помощно
ръководство
Flash Comp.
Регулира изходната мощност на
светкавицата.
Помощно
ръководство
Exp. comp. set
Задава дали стойността на
компенсацията на експонацията, да
се отразява при компенсацията на
светкавицата.
Помощно
ръководство
Wireless Flash
Задава дали да снимате с безжична
светкавица.
Помощно
ръководство
Red Eye Reduction
Намалява ефекта "червени очи" при
използване на светкавицата.
Помощно
ръководство
Exposure Std. Adjust
Светкавица
Color/WB/Img. Processing
BG
62
White Balance
Коригира ефекта на тон на околната
светлина, за да снимате белезникави
обекти в бял тон.
([Auto] / [Дневна светлина] и т.н.)
Помощно
ръководство
Priority Set in AWB
Избира на кой оттенък да се даде
приоритет, когато снимате при условия
на осветеност, като например лампа
с нажежаема жичка, с [White Balance]
настроено на [Auto].
Помощно
ръководство
DRO/Auto HDR
Анализира контраста на светлината
и сянката между обекта и фона, като
разделя изображението на малки зони,
и създава изображение с оптимална
яркост и градация.
Помощно
ръководство
Creative Style
Избира желаната обработка на
изображенията.
Можете също да настроите контраста,
наситеността и остротата.
([Ярко] / [Портрет] и т.н.)
Помощно
ръководство
Фотоефект
Снима изображения с текстура,
уникална за избрания ефект.
([Фотоапарат играчка] /
[Богат-тон Моно.] и т.н.)
Помощно
ръководство
Профил на картина
Променя настройки, като цвят и тон,
когато записвате изображения.
*Тази функция е за квалифицирани
създатели на видеоклипове.
Помощно
ръководство
Focus Magnifier
Уголемява изображението преди
снимане, за да можете да проверите
фокуса.
Помощно
ръководство
Focus Magnif. Time
Задава периода от време, през който
изображението ще се показва в
уголемен вид.
Помощно
ръководство
Focus Assist
Нач. фок. увелич Настройва скалата на първоначалното
увеличение, когато използвате
[Focus Magnifier].
AF in Focus Mag.
MF Assist
Peaking Setting
Помощно
ръководство
BG
Помощно
Задава дали да се използва автофокус,
ръководство
когато се показва уголемено
изображение. Докато се показва
уголемено изображение, можете да
фокусирате в рамките на по-малка зона
в сравнение с гъвкавата точка.
Показва уголемено изображение при
ръчно фокусиране.
Помощно
ръководство
Задава пиковата функция, която
подобрява границите на зоните във
фокуса при ръчно фокусиране.
Помощно
ръководство
Асистент при снимане
Anti-flicker Shoot. Разпознава трептене/мигане от
изкуствените източници на светлина,
например флуоресцентно осветление,
и прецизира времето за снимане на
изображения към моменти, когато
трептенето има по-малко отражение.
Помощно
ръководство
Face Registration
Записване или смяна на лицето,
получаващо приоритет при
фокусирането.
Помощно
ръководство
Regist. Faces Priority
Открива регистрираното лице с
по-висок приоритет с помощта на
[Face Registration].
Помощно
ръководство
BG
63
(Camera Settings 2)
Лилав раздел
Movie
Режим на експозиция
Задава режим на експонация при
снимане на филми.
Режим на експозиция
Помощно
Настройва режима на експонацията,
когато заснемате филми със забавен/ ръководство
забързан каданс.
Файлов формат
Избира формат на клипа.
([XAVC S 4K] / [AVCHD] и т.н.)
46
Record Setting
Избира кадрова честота и
побитова скорост за филма.
47
S&Q Settings
Променя настройките за снимане
на видеоклипове със забавено/
забързано движение.
Помощно
ръководство
Записва прокси файлове с ниска
побитова скорост при записване
на XAVC S филми.
Помощно
ръководство
AF drive speed
Превключва скоростта на
фокусиране, когато използвате
автофокус в режим на видеоклип.
Помощно
ръководство
AF Track Sens
Задава чувствителността за
проследяване на AF за режима на
видеоклип.
Помощно
ръководство
А
втоматиченбавензатвор Задава функцията, която
автоматично регулира скоростта
на затвора съобразно яркостта на
околната среда в режим на клип.
Помощно
ръководство
Proxy Recording
Audio Recording
Задава дали да се записва звук
при снимане на видеоклип.
Помощно
ръководство
Audio Rec Level
Регулира нивото на аудиозаписа
по време на снимане на клип.
Помощно
ръководство
Audio Level Display
Задава дали да се показва нивото
на звука.
Помощно
ръководство
Audio Out Timing
Задава синхронизирането за
аудио изход по време на запис на
видеоклип.
Помощно
ръководство
Ред. Шум от Вятър
Потиска шума от вятъра по време
на запис на видеоклип.
Помощно
ръководство
Задава дали на екрана да се
показват маркери при запис на
видеоклип.
Помощно
ръководство
Marker Display
BG
64
Помощно
ръководство
Задава кои маркери да се показват на
монитора при запис на видеоклип.
Помощно
ръководство
Реж. Освет. видео
Задава настройката за осветление
за HVL-LBPC LED светлината
(продава се отделно).
Помощно
ръководство
Movie w/ shutter
Запис на филми чрез бутона на
затвора.
Помощно
ръководство
Снима изображения, без затворът
да издава звук.
Помощно
ръководство
e-Front Curtain Shut.
Задава дали да се използва
функцията на затвора за
електронна предна завеса.
Помощно
ръководство
Release w/o Lens
Задава дали да се освобождава
затворът, когато не е поставен
обективът.
BG
Помощно
ръководство
Release w/o Card
Задава дали да се освободи
затворът, когато не е поставена
карта с памет.
Помощно
ръководство
SteadyShot
Настройва дали да се активира
SteadyShot за снимане.
Помощно
ръководство
SteadyShot Settings
Задава настройките за SteadyShot.
Помощно
ръководство
Marker Settings
Затвор/SteadyShot
Silent Shooting
Zoom
Zoom
Задава скалата на мащабиране за
Помощно
функциите за мащабиране, различни ръководство
от оптичното мащабиране.
Zoom Setting
Задава дали да се използват
функциите Clear Image Zoom и
Digital Zoom при мащабиране.
Помощно
ръководство
Zoom Ring Rotate
Задава мащабирането към
посоката на въртене на
вариообектива. Тази функция
е налична само при мощни
вариообективи, които са
съвместими с нея.
Помощно
ръководство
Задава типа информация за
показване на монитора или във
визьора, когато бъде натиснат
бутона DISP.
Помощно
ръководство
Дисплей/Авто. преглед
DISP Button
BG
65
Задава метода за превключване
на дисплея между електронния
визьор и монитора.
Помощно
ръководство
Задава кадровата честота за
визьора, когато снимате снимки.
Помощно
ръководство
Zebra Setting
Задава показваните ленти за
регулиране на яркостта.
Помощно
ръководство
Grid Line
Показва мрежата от линии за
регулиране на композицията на
изображението.
Помощно
ръководство
Рък. Настр Guide
Задава показване на
ръководството, когато
настройките на експозицията се
променят в екрана за снимане.
Помощно
ръководство
Live View Display
Задава дали настройки, като
компенсация на експонацията, да
се отразяват на екрана.
Помощно
ръководство
Cont. Висока Length
Настройва дали да се показва
индикатор за оставащото време,
за което може да се извършва
непрекъснато заснемане при
същата скорост на заснемане.
40
Auto Review
Задава автоматичен преглед за
показване на изображението
след заснемането.
Помощно
ръководство
Custom Key
Присъединява функции към
различни бутони, което Ви
позволява да извършвате
операциите по-бързо, като
натискате съответния бутон,
когато снимате неподвижни
изображения.
Помощно
ръководство
Custom Key
Присъединява функции към
различни бутони, което Ви
позволява да извършвате
операциите по-бързо, като
натискате съответния бутон,
когато снимате филми.
Помощно
ръководство
Custom Key
Помощно
Присъединява функция към
ръководство
бутоните, което ви позволява да
извършвате операциите по-бързо,
като натискате бутоните, когато
възпроизвеждате изображения.
FINDER/MONITOR
Finder Frame Rate
Custom Operation
BG
66
Function Menu Set.
Персонализира функциите,
показвани при натискане на
бутона Fn (Функция).
Помощно
ръководство
Настройка на диск
Задава функциите на предния
и задния диск, когато режимът
на експонация е зададен на
M. селекторите могат да бъдат
използвани за регулиране на
скоростта на затвора и блендата.
Помощно
ръководство
Av/Tv Rotate
Задава посоката на въртене на
предния или задния диск или
на колелото за управление за
регулиране на стойността на
апертурата или скоростта на
затвора.
Помощно
ръководство
Компенс. диск Ev
Задава дали да се компенсира
експонацията чрез предния или
задния селектор.
Помощно
BG
ръководство
Бутон MOVIE
Активира или дезактивира бутона
MOVIE.
Помощно
ръководство
Lock Operation Parts
Задава дали
многофункционалният селектор,
колелото за управление или
предният и задният диск да се
изключват временно, когато се
натисне и задържи бутона Fn.
Помощно
ръководство
Аудио сигнали
Избира дали фотоапаратът да
издава звуков сигнал по време
на автоматично фокусиране
и използване на таймера за
самостоятелно снимане.
Помощно
ръководство
(Network)
Зелен раздел
Snd to Smrtphn Func Задава филми за прехвърляне към
смартфон или прехвърля изображения
към смартфон.
Помощно
ръководство
Send to Computer
Архивира изображения, като ги прехвърля
Помощно
на компютър, свързан към мрежа.
ръководство
FTP Transfer Func.
Настройва прехвърлянето на изображения
чрез FTP и го изпълнява.
*Необходими са основни познания за FTP
сървърите.
51
BG
67
View on TV
Позволява ви да преглеждате
изображения на телевизор с
активирана мрежа.
Помощно
ръководство
Ctrl w/ Smartphone
Задава условието за свързване на
фотоапарат към смартфон.
Помощно
ръководство
Airplane Mode
Изключва безжични комуникации
от устройството, като например
функциите за Wi-Fi, NFC и Bluetooth.
Помощно
ръководство
Wi-Fi Settings
Позволява Ви да регистрирате точката си
на достъп и да проверите или промените
информацията за свързване на Wi-Fi.
Помощно
ръководство
Bluetooth Settings
Управлява настройките за свързване
на фотоапарата със смартфон чрез
Bluetooth връзка.
Помощно
ръководство
Получава информация за
местоположението от сдвоен смартфон и
го записва на заснетите снимки.
Помощно
ръководство
Edit Device Name
Променя името на устройството в Wi-Fi
Direct и т.н.
Помощно
ръководство
Imp Root Certificate
Импортира сертификат за основна
директория на фотоапарата.
Помощно
ръководство
Reset Network Set.
Нулира всички настройки на мрежата.
Помощно
ръководство
Loc. Info. Link Set.
(Възпроизвеждане)
BG
68
Син раздел
Защита
Защитава записани изображения от
случайно изтриване.
Помощно
ръководство
Rotate
Завърта изображението.
Помощно
ръководство
Delete
Изтрива изображения.
Помощно
ръководство
Номинално
напрежение
Назначаване на оценка към
записани изображения върху
скалата от
до
.
Помощно
ръководство
Rating Set (Cust Key)
Задава оценката (число от
), която
може да бъде избрана с помощта
на клавиш по избор, към който е
назначен [Номинално напрежение]
с [‌ Custom Key].
Помощно
ръководство
Specify Printing
Указва предварително на картата
с памет кои снимки искате да
отпечатате по-късно.
Помощно
ръководство
Копиране
Копира изображения от картата
с памет в слота за карта с памет,
посочен в [Изб. Носител Възпр],
в картата с памет в другия слот.
Помощно
ръководство
Запис като снимка
Улавя избрана сцена във видеоклип,
за да я запази като снимка.
Помощно
ръководство
Enlarge Image
Увеличава възпроизвежданите
изображения.
Помощно
ръководство
Увел. Нач. Mag.
Задава скалата на първоначално
увеличение, когато
възпроизвеждате увеличени
изображения.
Помощно
ръководство
Увел. Нач. позиц.
Задава зоната на първоначално
увеличение, когато възпроизвеждате
увеличени изображения.
Помощно
ръководство
Слайдшоу
Възпроизвежда слайдшоу.
Помощно
ръководство
Изб. Носител Възпр
Избира слота за карта с памет
на картата с памет, която ще се
възпроизвежда.
Помощно
ръководство
Режим на преглед
Възпроизвежда изображения
от конкретна дата или папка със
снимки и видеоклипове.
Помощно
ръководство
Индекс на изображения Показва няколко изображения
едновременно.
Помощно
ръководство
Disp Cont Shoot Grp
Задава дали да се извеждат
непрекъснато заснети изображения
като група.
Помощно
ръководство
Display Rotation
Задава ориентацията на
възпроизвеждането за
изображения, заснети вертикално.
Помощно
ръководство
BG
BG
69
(Setup)
BG
70
Жълт раздел
Яркост монитор
Настройва яркостта на екрана.
Помощно
ръководство
Viewfinder Bright.
Задава яркостта на електронния визьор.
Помощно
ръководство
Finder Color Temp.
Задава цветна температура на визьора.
Помощно
ръководство
Gamma Disp. Assist
Регулира екрана за по-лесно наблюдение
при извеждане на S-Log или HLG филм.
Помощно
ръководство
Volume Settings
Настройва ниво на звука за
възпроизвеждане на видеоклип.
Помощно
ръководство
Delete confirm.
Настройва дали функциите [Delete]
или [Cancel] да са предварително
избрани в екрана за потвърждаване на
изтриването.
Помощно
ръководство
Display Quality
Задава качеството на показване.
*Когато сте избрали [Висок], батерията
се изтощава по-бързо.
*Когато температурата на фотоапарата
е висока, [Display Quality] може да е
заключено на [Standard].
Помощно
ръководство
Pwr Save Start Time
Задава времевите интервали за
автоматично превключване към
режима на енергоспестяване.
Помощно
ръководство
Auto Pwr OFF Temp.
Задава температурата на фотоапарата,
при която той се изключва автоматично
по време на снимане. Когато снимате в
режим от ръка, настройте на [Standard].
Помощно
ръководство
NTSC/PAL Selector*1
Променя телевизионния формат на
устройството, за да е възможно снимане
в различен формат на видеоклип.
Помощно
ръководство
Cleaning Mode
Стартира режима на почистване на
сензора за изображения.
Помощно
ръководство
Touch Operation
Задава дали да се активира сензорното
управление на монитора.
41
Touch Panel/Pad
Избира дали да се активира
операцията на сензорния панел при
снимане с монитора или операция с
тъчпада при снимане с визьора.
41
Touch Pad Settings
Регулира настройки, свързани с
операцията на тъчпада.
Помощно
ръководство
Демо. режим
Включва или изключва
демонстрационното възпроизвеждане
на видеоклипове.
Помощно
ръководство
Настройки за TC/UB
Настройва времевия код (TC) и
потребителските данни (UB).
*Тази функция е за квалифицирани
създатели на видеоклипове.
Помощно
ръководство
Remote Ctrl
Задава дали да се използва
инфрачервеното дистанционно
управление.
Помощно
ръководство
HDMI Settings
Задава настройките за HDMI.
*Изображенията няма да се покажат
на монитора на фотоапарата,
ако записвате филми, докато
фотоапаратът е свързан с HDMI
устройство с [‌ Файлов формат] с
настройка [XAVC S 4K].
Помощно
ръководство
Задава как да се записват и извеждат
4K филми чрез HDMI, когато
фотоапаратът е свързан към външен
рекордер/плейър, който поддържа 4K.
Помощно
ръководство
USB Connection
Задава метод за USB свързване.
Помощно
ръководство
USB LUN Setting
Увеличава съвместимостта чрез
ограничаване на функциите на USB
връзката. Настройте на [Multi] при
нормални условия и на [Single] само
когато не може да се установи връзка.
Помощно
ръководство
USB захранване
Задава дали да се подава
електрозахранване от USB връзка,
когато фотоапаратът е свързан към
компютър или USB устройство.
Помощно
ръководство
PC Remote Settings
Управлява настройки за снимане на PC
дистанционно управление.
Помощно
ръководство
4K Output Sel.
BG
Избира езика.
29
Настройка на
дата/час
Задава датата и часа, както и лятното
часово време.
29
Настр. на час. зона
Задава местоположението на
използване.
Помощно
ръководство
Copyright Info
Задава информация за авторски права
за снимки.
Помощно
ръководство
Формат
Форматира картата памет.
Помощно
ръководство
Language
BG
71
BG
72
File Number
Задава метода, използван за
присвояване на номера на файловете.
Помощно
ръководство
Зад. Име на файл
Променя първите 3 знака от имената на
файл за снимки.
Помощно
ръководство
Rec. Настр. - Носител Задава метода за запис на
изображения към два слота за карта с
памет.
Помощно
ръководство
Select REC Folder
Променя избраната папка за
съхранение на неподвижни
изображения.
Помощно
ръководство
New Folder
Създава нова папка за съхранение на
неподвижни изображения.
Помощно
ръководство
Folder Name
Задава формат на папката за снимки.
Помощно
ръководство
Recover Image DB
Възстановява файла с базата с данни за
изображенията и разрешава записа и
възпроизвеждането.
Помощно
ръководство
Display Media Info.
Показва оставащото време за запис на
клипове и броя снимки, които могат да
бъдат записани в картата с памет.
Помощно
ръководство
Version
Показва версията на софтуера на
фотоапарата.
Помощно
ръководство
Setting Reset
Възстановява настройките към
стойностите им по подразбиране.
Изберете [Initialize], за да възстановите
всички настройки до стойностите им по
подразбиране.
Помощно
ръководство
(My Menu)
Add Item
Сив раздел
Добавя желани елементи от MENU
към
Sort Item
(My Menu).
Подрежда елементите от MENU,
добавени към
Delete Item
Изтрива елементите от MENU,
добавени към
Delete Page
(My Menu).
(My Menu).
Изтрива всички елементи от MENU
на една страница в
Изтриване на всички
(My Menu).
Изтрива всички елементи от MENU,
добавени към
(My Menu).
Помощно
ръководство
Помощно
ръководство
Помощно
ръководство
Помощно
ръководство
Помощно
ръководство
BG
*1 Ако промените този елемент, ще трябва да форматирате картата
с памет за съвместимост със системите PAL или NTSC. Освен това
обърнете внимание, че може да не е възможно да се възпроизвеждат
видеоклипове, записани със система NTSC, на телевизор със система PAL.
BG
73
Списък с икони на монитора
Показаното съдържание и позицията му в илюстрациите са само с
цел насока и може да се различава от реалното показване.
Икони на екрана за снимане
Режим на монитор
 Режим на снимане/
разпознаване на сцена
Режим на визьор
 Настройки на фотоапарат
P P ASM
Режим на заснемане (30)
Номер на регистриране (59)
NO CARD
Състояние на картата с памет
(24, 82)
100
Оставащ брой записваеми
изображения (84)
Икони за Разпознаване на сцена
Запис на данни/Брой оставащи
изображения за запис
Съотношение за неподвижни
изображения (58)
BG
74
42M 36M 18M 15M 11M 8.9M
4.5M 3.8M
Размер на изображението за
неподвижни изображения (44)
RAW
RAW запис (компресиран/
некомпресиран) (45)
X.FINE FINE STD
светкавицата
Изключване на ефект (66)
AF Illuminator (59)
Flicker
Отчетено е трептене (63)
JPEG Quality (45)
XAVC S 4K XAVC S HD AVCHD
Файлов формат за филми (46)
Настройка за запис на филми
(47)
120p 60p 60i 30p 24p
100p 50p 50i 25p
Кадрова честота за филми (47)
SteadyShot вкл./изкл.,
предупреждение за трептене
на фотоапарата (65)
BG
SteadyS. Дъл.Фокус/
Предупреждение за трептене
на фотоапарата (65)
Smart Zoom (интелигентно
мащабиране) / Зум ясно изобр. /
цифрово мащабиране (65)
—PC—
Proxy Recording (64)
120 fps 60 fps 30 fps 15 fps
8 fps 4 fps
100 fps 50 fps 25 fps 12 fps
6 fps 3 fps 2 fps 1 fps
PC дистанционно
управление (71)
Ярък монитор
Кадрова честота за заснемане на
бързо/бавно движение (64)
Silent Shooting (65)
APS-C/Super 35mm (58)
Инфрачервено дистанционно
управление
Извършва се зареждане на
Без аудиозапис за филми (64)
BG
75
Ред. Шум от Вятър (64)
Записване на информация за
авторските права вкл. (71)
Предупреждение за
прегряване
Файлът на базата данни е
пълен/Грешка във файла с
база данни
Gamma Disp. Assist (70)
Батерия
Focus Cancel (42)
Оставащ заряд на батерията (22)
Lock-on AF Cancel
Точков Фокус
Извършване на
[Точков Фокус] (43)
Предупреждение за оставащ
заряд на батерията
USB електрозахранване (71)
Активно NFC (50)
 Настройки за снимане
Налична е Bluetooth
връзка/Bluetooth връзката не е
достъпна (68)
Свързване към смартфон/Няма
свързване към смартфон
Получаване на информация
за местоположението/
Информацията за
местоположението не може да
бъде получена (76)
Airplane Mode (68)
BG
76
Работен режим (39)
Flash Mode (62)/
Wireless Flash (62)/
Red Eye Reduction (62)
±0,0
Flash Comp. (62)
Focus Mode (32)

Focus Area (34)
Индикатор на фокуса (33)
1/250
Режим за измерване
(61)AWB
7500 K A5 G5
White Balance (Автоматично,
Предварителна настройка, Под
вода авто, Персонализирано,
Цветна температура, Цветен
филтър) (62)
Скорост на затвора
F3.5
Стойност на блендата
Компенсация на експонацията
(61)/ръчно измерване
ISO400 ISO AUTO
ISO чувствителност (61)
Опт. динам. обхват/
Авто HDR (62)
+3 +3 +3
Creative Style (62)/Контраст,
наситеност и рязкост
Фотоефект (62)
BG
Заключване на AE/заключване
на FEL
Ръководства/други
Фиксиране с AF.
Lock-on AF Cancel
Помощен екран за фиксиращ
AF (60)
Focus Cancel
Face Priority in AF (60)
~
Профил на картина (63)
Prioritize Rec. Носител (72)
Помощен екран за отмяна на
фокусиране (42)
Индикатор за клин
Зона на точково измерване (61)
 Настройки за индикатор на
фокуса/експонация
BG
77
Ръководство за настройка на
експонацията (66)
Индикатор за скоростта на
затвора
Индикатор на блендата
Хистограма
Цифров нивомер
STBY REC
Запис на филм в режим на
готовност/извършва се запис
на филм
1:00:12
Действително време за запис
за филм (часове: минути:
секунди)
Audio Level Display (64)
REC Контрол (71)
00:00:00:00
Времеви код (часове: минути:
секунди: кадри) (71)
00 00 00 00
Потребителски данни (71)
BG
78
Икони на екрана за възпроизвеждане
Дисплей за възпроизвеждане на
единично изображение
Показване на хистограма
 Основна информация
Включен прокси филм (64)
Носител за възпроизвеждане (69)
Режим на преглед (69)
BG
 Настройки на фотоапарат
Вижте "Икони на екрана за
снимане" (страница 74).
 Настройки за снимане
Номинално напрежение (68)

Грешка на фотоефект
Защити (68)
DPOF
Зададен е DPOF (69)
3/7
Номер на файл/брой
изображения в режима за преглед
Активно NFC (50)
Оставащ заряд на батерията (22)
Група за непрекъснато
снимане (69)
Грешка на автоматичен HDR
режим (62)
35 мм
Фокусно разстояние на
обектива
HLG
HDR запис (Hybrid Log-Gamma)
Вижте "Икони на екрана за снимане"
(страница 74) за други икони,
които се извеждат в тази зона.
BG
79
 Информация за
изображение
Информация за географска
ширина/дължина (68)
2017 - 1 - 1 10:37AM
Дата на запис (29)
100-0003
Номер на папка  Номер на
файл (72)
Хистограма (осветяване/R/G/B)
BG
80
За този продукт
Спецификации
Живот на батерията и брой записваеми изображения
Снимане (неподвижни Режим на екран
изображения)
Режим на визьор
Живот на
батериите
Брой
изображения
–
Прибл. 650
–
Прибл. 530
Действително
снимане
(видеоклипове)
Режим на екран
Прибл. 115 мин
–
Режим на визьор
Приблизително
100 мин.
–
Серийно снимане
(видеоклипове)
Режим на екран
Прибл. 190 мин
–
Режим на визьор
Прибл. 180 мин.
–
BG
•• Горните прогнозни стойности за живот на батерията и брой
записваеми изображения се прилага, когато батерията е била
напълно заредена. Животът на батерията и броят изображения
може да намалят в зависимост от условията на употреба.
•• Животът на батерията и броят записваеми изображения са
приблизителни стойности, базирани на снимане с настройките по
подразбиране при следните условия:
–– Използване на батерията при околна температура 25°C (77°F).
–– При използване на Sony SDXC карта с памет (U3)
(продава се отделно)
–– Използване на обектив FE 28-70 mm F3.5-5.6 OSS
(продава се отделно)
•• Броят за "Снимане (неподвижни
изображения)" е базиран на стандарта CIPA и се отнася за снимане
при следните условия:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
–– По една снимка се заснема на всеки 30 секунди.
–– Захранването се включва и изключва веднъж на всеки десет пъти.
GB
81
•• Броят минути за заснемане на филм е базиран на стандарта CIPA и
се отнася за снимане при следните условия:
–– Качеството на изображението е с настройка XAVC S HD 60p 50M/50p 50M.
–– Действително снимане (видеоклипове): живот на батерията на
базата на често снимане, мащабиране, режим в готовност на
снимане, включване/изключване и т.н.;
–– Серийно снимане (видеоклипове): Живот на батерията базиран
на непрекъснато снимане, докато се достигне ограничението
(29 минути), и след това продължаване на снимането чрез
повторно натискане на бутона за филм MOVIE. Други функции,
като мащабирането, не са изпълнени.
Карти с памет, които могат да бъдат използвани
Когато използвате microSD карти с памет или Memory Stick Micro носител
в този фотоапарат, се уверете, че използвате правилния адаптер.
SD карти с памет
Формат на запис
Поддържана карта с памет
Снимка
SD/SDHC/SDXC карта
AVCHD
SD/SDHC/SDXC карта
(Class 4 или по-бърза или U1 или
по-бърза)
XAVC S
4K 60 Mbps*
HD 50 Mbps или по-ниска*
HD 60 Mbps
SDHC/SDXC карта
(Class 10 или U1 или по-бърза)
4K 100 Mbps*
HD 100 Mbps
SDHC/SDXC карта (U3)
* Включително при запис на прокси филми едновременно
Носител Memory Stick
Формат на запис
Поддържана карта с памет
Снимка
Memory Stick PRO Duo/
Memory Stick PRO-HG Duo
AVCHD
Memory Stick PRO Duo (Mark 2)/
Memory Stick PRO-HG Duo
XAVC S
4K 60 Mbps*
HD 50 Mbps или по-ниска*
HD 60 Mbps
Memory Stick PRO-HG Duo
4K 100 Mbps*
HD 100 Mbps
—
* Включително при запис на прокси филми едновременно
BG
82
Забележка
••Използвайте слот 1, когато използвате карта с памет UHS-II. Също
(Setup)  [Rec. Настр. - Носител] 
така изберете MENU 
[Prioritize Rec. Носител]  [Слот 1].
••Memory Stick PRO Duo носител не може да се използва в слот 1.
••Когато се използва SDHC карта с памет за запис на филми във формат
XAVC S за големи периоди от време, записаните филми ще бъдат
разделени на файлове с размер от по 4 GB. Разделените файлове могат
да бъдат използвани като един файл, като ги импортирате на компютър
чрез PlayMemories Home.
••При запис на филм едновременно на карти с памет в слот 1 и слот 2
със следните настройки на фотоапарата, поставете две карти с памет
с една и съща файлова система. XAVC S филми не могат да се записват
едновременно, когато се използва комбинация от файлова система exFAT
BG
и файлова система FAT32.
––[ Файлов формат] е с настройка [XAVC S 4K] или [XAVC S HD]
––[Режим на запис] в [Rec. Настр. - Носител] е настроен на [Едновр. ( )]
/ )]
или [Едновр. (
Карта с памет
Файлова система
SDXC карта с памет
exFAT
Memory Stick PRO Duo (Mark2)
Memory Stick PRO-HG Duo
SDHC карта с памет
FAT32
••Заредете достатъчно батериите, преди да се опитате да възстановите
файловете от базата данни на картата с памет.
BG
83
Брой записваеми изображения
Когато поставите карта с памет във фотоапарата и зададете
превключвателя ON/OFF (Захранване) на "ON", броят изображения,
които могат да бъдат записвани (ако продължите да снимате,
използвайки текущите настройки), се показва на екрана.
Забележка
••Когато "0" (броят записваеми изображения) започне да мига в оранжево,
картата с памет е пълна. Сменете картата с памет с друга или изтрийте
изображения от текущата карта с памет.
••Когато "NO CARD" светне в оранжево, това означава, че няма поставена
карта с памет. Поставете карта с памет.
Броят изображения, които могат да бъдат записани на
карта с памет
Следната таблица показва приблизителния брой изображения,
които могат да бъдат записани на карта с памет, форматирана с
този фотоапарат. Стойностите са определени при използване на
стандартни карти с памет на Sony за тестване. Стойностите може да
варират в зависимост от условията на снимане и типа карта с памет,
която е използвана.
JPEG Image Size]: [L: 42M]
[
Aspect Ratio]: [3:2]*1
[
(Мерни единици: изображения)
JPEG Quality/
Файлов формат
8 GB
32 GB
64 GB
256 GB
Standard
770
3100
6200
24 500
Високо
520
2100
4200
16 500
Екстра финно
270
1050
2150
8700
RAW & JPEG (Компресиран RAW)*2
130
520
1050
4200
RAW (Компресиран RAW)
170
700
1400
5600
RAW & JPEG (Некомпресиран RAW)*2
75
300
600
2400
RAW (Некомпресиран RAW)
88
355
710
2850
* Когато [ Aspect Ratio] е с настройка, различна от [3:2], можете да
записвате повече изображения от броя, показан в таблицата по-горе
(освен когато е избрано [RAW]).
JPEG Quality], когато е избрано [RAW & JPEG]: [Високо]
*2 [
1
BG
84
Забележка
••Дори и броят на записваемите изображения да е по-голям от 9999 на
панела на дисплея ще се покаже "9999".
••Показаните числа се отнасят за използване на карта с памет на Sony.
Време на запис на филми
Таблицата по-долу показва приблизителното общо време за запис
при използване на карта с памет, форматирана с този фотоапарат.
Стойностите може да варират в зависимост от условията на снимане и
типа карта с памет, която е използвана. Времената за запис, когато
[ Файлов формат] е с настройка [XAVC S 4K] и [XAVC S HD], са времена
на запис при снимане с [‌ Proxy Recording] с настройка [Off].
BG
(ч (час), мин (минута))
Файлов
формат
XAVC S 4K
XAVC S HD
8 GB
32 GB
30p 100M/
25p 100M
Record Setting
64 GB
8 m
35 мин
1 ч 15 мин 5 ч 15 мин
30p 60M/
25p 60M
10 мин
1 ч
2 ч 5 мин 8 ч 35 мин
24p 100M*
8 m
35 мин
1 ч 15 мин 5 ч 15 мин
24p 60M*
10 мин
1 ч
2 ч 5 мин 8 ч 35 мин
120p 100M/
100p 100M
8 m
35 мин
1 ч 15 мин 5 ч 15 мин
120p 60M/
100p 60M
10 мин
1 ч
2 ч 5 мин 8 ч 35 мин
60p 50M/
50p 50M
15 мин
1 ч 15 мин 2 ч 30 мин
10 ч
25 мин
60p 25M/
50p 25M
30 мин
2 ч 25 мин
20 ч
10 мин
30p 50M/
25p 50M
15 мин
1 ч 15 мин 2 ч 30 мин
10 ч
25 мин
30p 16M/
25p 16M
50 мин
3 ч 50 мин 7 ч 45 мин
31 ч
25 мин
24p 50M*
15 мин
1 ч 15 мин 2 ч 30 мин
10 ч
25 мин
5 ч
256 GB
BG
85
Файлов
формат
AVCHD
8 GB
32 GB
64 GB
256 GB
60i 24M (FX)/
50i 24M (FX)
Record Setting
40 мин
2 ч 55 мин
6 ч.
24 ч
15 мин
60i 17M (FH)/
50i 17M (FH)
55 мин
4 ч. 5 мин.
8 ч.
15 мин.
33 ч
15 мин
* Само когато [NTSC/PAL Selector] е с настройка NTSC
•• Непрекъснатото снимане е възможно за приблизително 29 минути
(ограничение от спецификацията на продукта). Времето за непрекъснат
запис може да се различава в следните ситуации:
–– при заснемане на видеоклипове със забавено движение/забързано
движение: Записът ще спре автоматично, когато записаният файл
достигне приблизително 29 минути (възпроизвежданият видеоклип
достигне приблизително 29 минути).
(Записът ще спре автоматично, когато записаният файл достигне
приблизително 15 минути, ако [ Record Setting] е с настройка
[60p/50p] и [ Frame Rate] е с настройка [30 fps/25 fps].)
•• Времената за видеоклипове със забавено/забързано движение са
времена за възпроизвеждане, а не времена за запис.
Забележка
••Времето за запис на филми варира, понеже фотоапаратът е оборудван
с функция VBR (променлива побитова скорост), която автоматично
регулира качеството на изображението в зависимост от сцената за
снимане. Когато записвате бързодвижещ се обект, изображението е поясно, но времето за запис е по-кратко, понеже се изисква повече памет.
Записваемото време варира и в зависимост от условията на снимане, от
обекта или от настройките на качество/размер на изображението.
••Показаните времена са времената за запис с използване на карта с памет на Sony.
Бележки относно непрекъснатото записване на
видеоклип
•• Висококачествен запис на филм и високоскоростно непрекъснато
заснемане изискват голямо количество мощност. Затова ако
продължите да снимате, температурата във фотоапарата ще се покачи,
особено тази на сензора за изображения. В такива случаи фотоапаратът
ще се изключи автоматично, защото повърхността на му се нагрява до
висока температура или високата температура влияе на качеството на
снимките или на вътрешния механизъм на фотоапарата.
BG
86
•• Наличното времетраене за продължителен запис на филм, когато
фотоапаратът записва с настройките по подразбиране, след като
фотоапаратът е бил изключен за малко, е както следва. Стойностите
указват продължителното време от момента на стартиране на
запис на фотоапарата до момента на спирането му.
Околна
температура
Непрекъснато време на
запис на филми (HD)
Непрекъснато време на
запис на филми (4K)
20°C (68°F)
Прибл. 29 мин
Прибл. 29 мин
30°C (86°F)
Прибл. 29 мин
Прибл. 29 мин
40°C (104°F)
Прибл. 29 мин
Прибл. 29 мин
[Auto Pwr OFF Temp.]: [Standard]
HD: XAVC S HD (60p 50M/50p 50M, когато фотоапаратът не е свързан
BG
чрез Wi-Fi)
4K: XAVC S 4K (30p 60M/25p 60M, когато фотоапаратът не е свързан
чрез Wi-Fi)
•• Продължителността на наличното време за запис на видеоклип
се променя според температурата, формата/настройките за запис
на видеоклипове, състоянието на средата за Wi-Fi мрежа или
състоянието на фотоапарата, преди да започнете да записвате.
Ако редовно реорганизирате или снимате изображения, след като
захранването е включено, температурата във фотоапарата ще се
покачи и наличното време за запис ще бъде по-кратко.
температурата на фотоапарата е
•• При извеждане на иконата
повишена.
•• Ако фотоапаратът спре записа на филм поради висока температура,
оставете го за известно време с изключено захранване. Започнете
записа, след като температурата във фотоапарата падне изцяло.
•• Ако съблюдавате следните точки, ще можете за записвате филми за
по-продължителен период от време.
–– дръжте фотоапарата далеч от директна слънчева светлина;
–– изключвайте фотоапарата, когато не се използва.
•• Когато [ Файлов формат] е с настройка [AVCHD], размерът
на файла на филми е ограничен до прибл. 2 GB. Ако размерът
на файла на филма достигне около 2 GB по време на запис,
автоматично ще бъде създаден нов файл на филм.
BG
87
Спецификации
Фотоапарат
[System]
Тип фотоапарат: цифров
фотоапарат със сменяем обектив
Обектив: обектив Sony с E-байонет
[Сензор за изображения]
Формат на изображението: 35 mm
пълноформатен
(35,9 mm × 24,0 mm),
CMOS сензор за изображения
Общ брой ефективни пиксели на
фотоапарата: прибл.
42 400 000 пиксела
Общ брой пиксели на фотоапарата:
прибл. 43 600 000 пиксела
[SteadyShot]
Система за стабилизиране на
изображението с преместване на
вграден във фотоапарата сензор
[Система за автоматичен фокус]
Система за откриване: Система за
откриване на фазата/система за
разпознаване на контраста
Обхват на чувствителност: –3 EV до
+20 EV (при еквивалент на
ISO 100, F2.0)
[Електронен визьор]
Общ брой точки: 3 686 400 точки
Увеличение: Прибл. 0,78 × с обектив
50 мм на безкрайност, –1м–1
Точка за окото: Прибл. 23 mm от
окуляра и прибл. 18,5 mm от
рамката на окуляра при –1 m–1
Регулиране на диоптъра:
–4,0 m–1 до +3,0 m–1
[Monitor]
7,5 cm (тип 3.0) TFT дисково
устройство, сензорен панел
Общ брой точки: 1 440 000 точки
BG
88
[Контрол на експонацията]
Метод на измерване: 1200-зоново
оценъчно измерване
Обхват на измерване: –3 EV до
+20 EV (при еквивалент на
ISO 100 с обектив F2.0)
ISO чувствителност (Индекс на
препоръчителна експонация):
Неподвижни изображения: ISO
100 до ISO 32 000 (Разширено
ISO: Минимум ISO 50, максимум
ISO 102 400)
филми: ISO 100 до ISO 32 000
еквивалент
[Затвор]
Тип: Електронно управляван, с
вертикален ход, във фокусната
равнина
Обхват на скоростта:
Неподвижни изображения:
1/8000 секунда до 30 секунди,
BULB филми: 1/8000 секунда до
1/4 секунда
за устройства, съвместими
с 1080 60i (за устройства,
съвместими с 1080 50i):
до 1/60 (1/50) секунда в режим
AUTO (до 1/30 (1/25) секунда
в режим на автоматичен
бавен затвор)
Скорост на синхронизация със
светкавицата: 1/250 секунда
(при използване на светкавица,
произведена от Sony)
[Формат на запис]
[Общи]
Формат на файла: JPEG (DCF вер.
2.0, ExifВер. 2.31, MPF Baseline)
съвместим, RAW (формат Sony
ARW 2.3)
Филм (XAVC S формат):
Съвместимост с формат вер. 1.0
MPEG-4 AVC/H.264 XAVC S
Видео: MPEG-4 AVC/H.264
Аудио: LPCM 2 канала
(48 kHz 16 бита)
Филм (AVCHD формат):
Съвместимост с формат AVCHD
версия 2.0
Видео: MPEG-4 AVC/H.264
Аудио: Dolby Digital; 2
канала, оборудвано с
Dolby Digital Stereo Creator
••Произведено по лиценз на
Dolby Laboratories.
Модел № WW940439
Номинална входна мощност: 7,2 V
, 3,7 W
Работна температура:
0 до 40°C (32 до 104°F)
Температура на съхранение:
-20 до 55°C (-4 до 131°F)
Размери (Ш/В.Д) (прибл.):
126,9 × 95,6 × 73,7 mm
126,9 × 95,6 × 62,7 mm
(от захвата до монитора)
5 × 3 7/8 × 3 in
5 × 3 7/8 × 2 1/2 in
(от захвата до монитора)
Тегло (съвместимо със CIPA)
(прибл.):
657 g (1 lb 7,2 oz) (включително
батерии, SD карта)
[Носител за запис]
Поддържан формат:
IEEE 802.11 b/g/n
Честотна лента: 2,4 GHz
Сигурност:
WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
Метод на свързване:
Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)/
ръчно
Метод на достъп: Инфраструктурен
режим
SLOT 1: Слот за SD карти (съвместим
с UHS-I и UHS-II)
SLOT 2: Многофункционален слот за
носител Memory Stick PRO Duo и
SD карти (съвместим с UHS-I)
[Входни/изходни портове]
USB Type-C извод: SuperSpeed USB
(USB 3.1 Gen 1)
Multi/Micro USB Terminal*:
Hi-Speed USB (USB 2.0)
*Поддържа съвместими с Micro
USB устройства.
HDMI: HDMI микрожак, тип D
 (микрофон) извод:
3,5 мм стерео-минижак
 (слушалки) извод:
3,5 мм стерео-минижак
Извод (Синхронизация на
светкавицата)
BG
[Wireless LAN]
[NFC]
Тип етикет: Съвместимост с
NFC Forum Type 3 Tag
[Bluetooth комуникации]
Bluetooth стандарт вер. 4.1
Честотна лента: 2,4 GHz
BG
89
Зарядно устройство за
батерии BC-QZ1
Номинална входна мощност:
, 50/60 Hz, 0,38 A
100 – 240 V
Номинална изходна мощност:
, 1,6 A
8,4 V
Комплект акумулаторни
батерии NP-FZ100
Номинално напрежение: 7,2 V
Дизайнът и спецификациите
са обект на промяна без
предизвестие.
Относно съвместимостта на
данни на изображението
••Този фотоапарат съответства
на универсалния стандарт DCF
(Design rule for Camera File system),
установен от JEITA (Japan
Electronics and Information
Technology Industries Association).
••Не се гарантира
възпроизвеждането чрез друго
оборудване на записани с вашия
фотоапарат изображения, както и
възпроизвеждането чрез вашия
фотоапарат на записани или
редактирани с друго оборудване
изображения.
Търговски марки
••Memory Stick и
са търговски
марки или регистрирани
търговски марки на
Sony Corporation.
са
••XAVC S и
регистрирани търговски марки
на Sony Corporation.
••"AVCHD" и логотипът на
"AVCHD" са търговски марки
на Panasonic Corporation и
Sony Corporation.
••Mac е търговска марка на Apple Inc.,
регистрирана в Съединените щати
и други държави.
••IOS е регистрирана търговска
марка или търговска марка на
Cisco Systems, Inc.
••iPhone и iPad са търговски марки
на Apple Inc., регистрирани в
САЩ и други държави.
••Blu-ray Disc™ и ™Blu-ray
са търговски марки на
Blu-ray Disc Association.
••DLNA и DLNA CERTIFIED
са търговски марки на
Digital Living Network Alliance.
••USB Type-C™ и USB-C™
са търговски марки на
USB Implementers Forum.
••Логотипът на
USB-IF SuperSpeed USB Trident е
регистрирана търговска марка
на USB Implementers Forum, Inc.
••Dolby®, Dolby Audio и двойният
символ на D са търговски марки
на Dolby Laboratories.
••Термините HDMI и HDMI
High-Definition Multimedia
Interface, както и логотипът
HDMI, са търговски марки или
регистрирани търговски марки
на HDMI Licensing Administrator,
Inc. в Съединените щати и в други
държави.
BG
90
••Microsoft и Windows са
регистрирани търговски
марки или търговски марки
на Microsoft Corporation в
Съединените щати и/или други
държави.
••Логотипът на SDXC е търговска
марка на SD-3C, LLC.
••Facebook и логотипът "f"
са търговски марки или
регистрирани търговски марки
на Facebook, Inc.
••Android и Google Play
са търговски марки или
регистрирани търговски марки
на Google Inc.
••YouTube и логотипът YouTube
са търговски марки или
регистрирани търговски марки
на Google Inc.
••Wi-Fi, логотипът Wi-Fi
и Wi-Fi Protected Setup
регистрирани търговски
марки или търговски марки на
Wi-Fi Alliance.
••Маркировката N е търговска
марка или регистрирана
търговска марка на
NFC Forum, Inc. в Съединените
щати и в други държави.
••Словната марка и логотипите
®Bluetooth са регистрирани
търговски марки на
Bluetooth SIG, Inc. и всяко
използване на подобни марки от
Sony Corporation е по лиценз.
••QR code е търговска марка на
Denso Wave Inc.
••Наред с това наименованията на
системи и продукти, използвани
в това ръководство, като
цяло са търговски марки или
регистрирани търговски марки
на съответните им разработчици
или производители. Въпреки това
обозначенията  или  може
да не са използвани във всички
случаи в това ръководство.
BG
BG
91
Относно GNU GPL/LGPL
приложен софтуер
Софтуерът, който
подлежи на следния
Общ публичен лиценз на GNU
(наричан занапред "GPL") или
ОблекченобщпубличенлицензнаGNU
(наричан занапред "LGPL"), е
включен към продукта.
Това Ви информира, че имате
право да осъществявате достъп,
да променяте и разпространявате
изходния код за тези софтуерни
програми при условията на
приложения GPL/LGPL.
Изходният код е предоставен в
мрежата.
Използвайте URL адреса по-долу,
за да го изтеглите.
http://oss.sony.net/Products/Linux/
Предпочитаме да не се свързвате
с нас относно съдържанието на
изходния код.
Лицензите (на английски) са
записани във вътрешната памет
на продукта ви. Установете връзка
за съхранение на данни с голям
обем между продукта и компютър,
за да прочетете лицензите в папка
"PMHOME" – "LICENSE".
Допълнителна информация
за този продукт и отговори на
често задавани въпроси можете
да намерите на нашия сайт за
поддръжка на клиенти.
BG
92
BG
BG
93
Download PDF

advertising