Sony | ILCE-7M3 | Sony ILCE-7M3 α7 III с 35 мм пълноформатен сензор за изображения Инструкции за експлоатация

4-732-950-41(1)
„Помощно ръководство“
(ръководство в мрежата)
Прегледайте „Помощно ръководство“
за по-подробни инструкции за
всички функции на фотоапарата.
http://rd1.sony.net/help/ilc/1720/h_zz/
E-байонет
Помощното ръководство може да не е налично
на всички езици. Всички налични ръководства
можете да намерите на:
https://www.sony.co.uk/electronics/support/
e-mount-body-ilce7-series/ilce-7m3#manuals
Цифров фотоапарат със сменяем обектив/Ръководство с инструкцииBG
ILCE-7M3
Български
Вижте
Помощното
ръководство!
"Помощно ръководство (Help Guide)" онлайн ръководство, което
можете да прочетете на компютъра или смартфона си. Прегледайте го
за подробности относно елементите от менюто, разширена употреба и
най-новата информация за фотоапарата.
Сканирайте
тук
http://rd1.sony.net/help/ilc/1720/h_zz/
ILCE-7M3 Помощно ръководство (Help Guide)
Ръководство с инструкции
In-Camera Guide
Това ръководство представя
някои основни функции.
[In-Camera Guide] показва
обяснения за елементите
от менюто на монитора на
фотоапарата.
(тази книга)
За краткото ръководство за работа
вижте "Ръководство за стартиране"
(страница 22). „Ръководство за
стартиране“ представя първоначалните
процедури от момента на отваряне на
пакета до освобождаването на затвора
за първата снимка.
BG
2
Можете бързо да откриете информация
по време на снимане.
За да използвате функцията
[In-Camera Guide], някои настройки
трябва да бъдат направени
предварително. За подробности
потърсете "In-Camera Guide" в
Помощното ръководство.
Забележки за използването на
фотоапарата
Заедно с този раздел вижте също
"Предпазни мерки" в Помощното
ръководство (стр. 2).
Език на екрана
Можете да изберете езика, който да
се показва на екрана, като използвате
менюто (стр. 70).
Забележки относно използването на
продукта
•• Конструкцията на този фотоапарат е
прахоустойчива и влагоустойчива, но не
го защитава от вода или прах.
•• Когато използвате вариообектив,
внимавайте да не заклещите пръстите
си или други предмети в обектива.
•• Винаги поставяйте предната капачка
на обектива или капачката на корпуса,
когато не използвате фотоапарата.
За да предотвратите влизането на
прах или мръсотия във фотоапарата,
отстранете праха от капачката на
корпуса, преди да я поставите към
фотоапарата.
•• Не оставяйте обектива или визьора,
изложени на източник на силна
светлина, например слънчева светлина.
Поради функция за кондензация на
обектива това може да доведе до
дим, пожар или неизправност вътре в
корпуса на фотоапарата или обектива.
Ако трябва да оставете фотоапарата,
изложен на светлинен източник,
например слънчева светлина, поставете
капачката на обектива.
•• Когато снимате в контражур,
поддържайте слънцето достатъчно
далеч от зрителния ъгъл. В противен
случай слънчевата светлина може
да се фокусира във вътрешността на
фотоапарата и да причини дим или
пожар. Дори ако слънцето е малко подалеч от зрителния ъгъл, все още може
да предизвика дим или пожар.
•• Не излагайте директно обектива на
лъчи, например лазерни. Това може да
повреди сензора за изображения и да
причини неизправност на фотоапарата.
•• Не гледайте към слънцето или към
източник на силна светлина през
свален обектив. Това може да доведе
до непоправими увреждания на очите
или да причини неизправност.
•• Не оставяйте фотоапарата,
предоставените аксесоари или карти
с памет в досег на деца. Те могат да
бъдат погълнати случайно. Ако се случи
това, се консултирайте незабавно с
лекар.
BG
Забележки относно монитора и
електронния визьор
•• Мониторът и електронният визьор
са произведени чрез технология с
изключително висока прецизност и
над 99,99% от пикселите са ефективни.
Въпреки това е възможно на монитора
и във визьора постоянно да се появят
малки черни и/или ярки точки (бели,
червени, сини или зелени на цвят).
Това са несъвършенства поради
производствения процес и не засягат
по никакъв начин записаните снимки.
•• Изображението може да е леко
изкривено в близост до ъглите на
визьора. Това не е неизправност. Когато
искате да видите пълната композиция
BG
3
с всичките и детайли, можете да
използвате и монитора.
•• Когато снимате панорама с
фотоапарата, докато гледате през
визьора или движите очите си,
изображението във визьора може
да е изкривено или цветът на
изображението може да се промени.
Това е характеристика на обектива
или устройството за показване и
не е неизправност. Когато снимате
изображение, препоръчваме да
погледнете в централната зона на
визьора.
•• Когато снимате чрез визьора, може да
изпитате симптоми, като напрежение
в окото, умора, болест на пътуване
или гадене. Препоръчваме да правите
почивка на редовни интервали, когато
снимате чрез визьора.
В случай, че може да изпитате
дискомфорт, се въздържайте от
използване на визьора, докато се
възстановите, и се посъветвайте с
доктор, ако е необходимо.
•• Ако мониторът или електронният
визьор са повредени, незабавно
спрете да използвате фотоапарата.
Повредените части може да наранят
Вашите ръце, лице и т.н.
BG
4
Забележки относно непрекъснатото
снимане
По време на непрекъснато снимане
мониторът или визьорът може да мигат
между екрана за снимане и черен екран.
Ако продължително гледате екрана в тази
ситуация, може да изпитате симптоми на
дискомфорт, например да ви стане зле.
Ако изпитате симптоми на дискомфорт,
спрете използването на фотоапарата и се
консултирайте с лекаря си, ако е нужно.
Забележки относно записване за
дълги периоди от време или запис на
4K филми
•• В зависимост от температурата на
камерата и батерията може да не е
възможно да записвате видеоклипове
или захранването може да се изключи
автоматично, за да предпази камерата.
На екрана ще се покаже съобщение,
преди захранването да се изключи или
ако вече не е възможно да се записват
клипове. В такъв случай оставете
захранването изключено и изчакайте,
докато температурата на фотоапарата и
на батерията се понижи. Ако включите
захранването, без да сте позволили на
батерията и камерата да се охладят
достатъчно, захранването може да се
изключи отново или да не е възможно
да записвате клипове.
•• Когато температурата на камерата се
повиши, качеството на изображението
може да се влоши. Препоръчва се да
изчакате температурата на камерата
да спадне, преди да продължите да
снимате.
•• Когато температурата на околната
среда е висока, температурата на
фотоапарата се повишава бързо.
•• Корпусът на фотоапарата и батерията
може да загреят по време на употреба
и това е нормално.
•• Ако една и съща част от кожата ви
докосва фотоапарата за дълъг период
от време, докато го използвате,
дори ако не го усещате горещ, това
може да причини симптомите на
нискотемпературно изгаряне под
формата на зачервяване или мехури.
Обърнете специално внимание в
ситуациите по-долу и използвайте
статив и т.н.
––Когато използвате фотоапарата в
среда с висока температура
––Когато някой с влошено
кръвоснабдяване или намалена
сензитивност на кожата използва
фотоапарата
––Когато използвате фотоапарата с
[Auto Pwr OFF Temp.] настроено на
[High].
•• Особено по време на заснемане на
филм в 4K времето на запис може
да намалее при условия на ниски
температури. Затоплете батерията или
я заменете с нова.
Забележки относно записа/
възпроизвеждането
•• Преди да започнете да записвате,
направете пробен запис, за да се
убедите, че камерата работи правилно.
•• Записаното изображение може да се
различава от изображението, което сте
наблюдавали преди записа.
•• Не използвайте фотоапарата на места,
където се излъчват силни радиовълни
или радиация. Записването и
възпроизвеждането може да не
функционират правилно.
•• Не се гарантира възпроизвеждането
чрез друго оборудване на записани
с вашия продукт изображения, както
и възпроизвеждането чрез вашия
продукт на записани или редактирани с
друго оборудване изображения.
•• Sony не може да даде гаранция в
случай на грешка при запис, загуба
или повреда на записани изображения
или аудиоданни вследствие на
неизправност на фотоапарата или
носителя за запис и т.н. Препоръчваме
създаването на архивно копие на
важните данни.
•• След като форматирате картата с памет,
всички данни, записани на нея, ще
бъдат изтрити и няма да могат да бъдат
възстановени. Преди форматиране
копирайте данните на компютър или
друго устройство.
Забележки относно приставката за
няколко интерфейса
•• Когато поставяте или отстранявате
аксесоари, например външна
светкавица, към/от приставката
за няколко интерфейса, първо,
превключете захранването на
OFF. Когато поставяте аксесоар, се
уверете, че е стабилно затегнат към
фотоапарата.
•• Не използвайте приставката за няколко
интерфейса на фотоапарата заедно
с предлагана в търговската мрежа
светкавица, която подава напрежение
от 250 V или повече или има обърнат
поляритет. Това може да причини
неизправност.
BG
Обективи/аксесоари Sony
Използването на това устройство с
продукти от други производители
може да повлияе на работните му
характеристики, което да причини
инциденти или неизправност.
BG
5
Данните за спецификациите, описани
в това ръководство
Данните за продуктивността и
спецификациите се определят при
следните условия, с изключение на
описаните в това ръководство: при
нормална околна температура от 25ºC
(77°F) и използвайки заредена докрай
батерия, до изключване на лампата за
зареждане.
Предупреждение относно авторски
права
Телевизионни програми, филми,
видеозаписи и други материали
може да са обект на авторски права.
Неупълномощено записване на такива
материали може да е в противоречие с
мерките на законите за авторско право.
Забележки относно информацията за
местоположение
Ако качите и споделите изображение,
означено с местоположение, можете
инцидентно да разкриете информацията
на трета страна. За предотвратяване
на получаването на информацията Ви
за местоположение от трети страни
настройте [ Loc. Info. Link Set.] на [Off],
преди да заснемете изображения.
Забележки относно изхвърлянето
или предаването на този продукт на
други потребители
Когато изхвърляте или предавате този
продукт на други потребители, изпълнете
следното, за да защитите личната си
информация.
•• Изберете [Нулиране на настр.] 
[Initialize].
Забележки относно изхвърлянето или
прехвърлянето на карта с памет на
други потребители
Изпълняване на [Формат] или [Delete] на
фотоапарата или на компютър може да
не изтрие напълно данните на картата с
памет. Когато прехвърляте карта с памет
на други потребители, препоръчваме да
изтриете напълно данните с използване
на софтуер за изтриване на данни. Когато
изхвърляте карта с памет, препоръчваме
да я унищожите физически.
Забележки относно безжичната LAN
мрежа
Ако фотоапаратът Ви бъде изгубен или
откраднат, Sony не носи отговорност
за загуба или повреда, причинена от
неупълномощен достъп или употреба
на регистрираната точка на достъп на
фотоапарата.
Забележки относно сигурността при
използване на продукти с безжична
LAN мрежа
•• Винаги използвайте сигурна
безжична LAN мрежа, за да избегнете
злонамерено проникване, достъп от
злонамерени трети страни или други
уязвимости.
•• Важно е да зададете настройките за
ниво на сигурност, когато използвате
безжична LAN мрежа.
•• Ако възникне проблем със сигурността
при използването на безжична LAN
мрежа, понеже не са взети мерки за
сигурност или поради неизбежни
обстоятелства, Sony не носи
отговорност за каквито и да било
загуби или щети.
Как да изключите временно
функциите за безжична мрежа (Wi-Fi
и т.н.)
Когато например се качвате на самолет,
можете временно да изключите всички
функции за безжична мрежа чрез
[Airplane Mode].
BG
6
Захранващ кабел
За клиенти във Великобритания,
Ирландия, Малта и Кипър и Саудитска
Арабия
Използвайте захранващия кабел
(A). Поради съображения за
безопасност захранващият кабел (B)
не е предназначен за горепосочените
държави/региони и следователно не
трябва да бъде използван там.
За клиенти в други държави/региони в ЕС
Използвайте кабела за
електрозахранване (В).
(A)
(B)
За клиенти в САЩ
За въпрос, свързан с Вашия продукт, или
за най-близкия до Вас сервизен център
на Sony се обадете на 1-800-222-SONY
(7669).
Декларация за съответствие
Търговско име: SONY
Модел № WW541200
Отговорна страна: Sony Electronics Inc.
Адрес: 16535 Via Esprillo, San Diego, CA
92127 U.S.A.
Телефонен номер: 858-942-2230
Това устройство е в съответствие с част 15
от правилата на FCC. Работата зависи от
следните две условия: (1) Това устройство
не може да причинява смущения; и
(2) това устройство трябва да приема
всички смущения, включително такива,
които биха могли да причинят нежелана
работа.
BG
Бележки за това ръководство
Това ръководство обхваща няколко
различни модела, предоставяни с
различни обективи.
Името на модела се различава в
зависимост от предоставяния обектив.
Достъпният модел се различава в
зависимост от държавите/регионите.
Наименование
Обектив
на модела
ILCE-7M3
Не е включен в комплекта
ILCE-7M3K
FE 28-70 mm F3.5-5.6 OSS
За подробности относно функциите за Wi-Fi и функции One-touch NFC вижте
"Помощно ръководство (Help Guide)" (стр. 2).
BG
7
Подготовка за снимане
Проверка на фотоапарата и елементите,
включени в комплекта
Първо проверете наименованието
на модела на Вашия фотоапарат
(страница 7). Предоставяните
аксесоари се различават в зависимост
от модела.
Числото в скобите посочва броя
елементи.
•• Micro USB кабел (1)
•• Лента за носене на рамо (1)
Предоставя се с всички модели
•• Фотоапарат(1)
•• Адаптер за променлив ток (1)
•• Капачка на тялото (1) (поставена на
фотоапарата)
Формата на адаптера за променлив
ток може да се различава в зависимост
от държавата/региона.
•• Захранващ кабел (1)* (предоставя
се в някои държави/региони)
•• Shoe cap (1) (Поставен на
фотоапарата)
•• Сенник на окуляра (1) (Поставен на
фотоапарата)
* С Вашия фотоапарат може да бъдат
предоставени няколко кабела за
електрозахранване. Използвайте
правилния в съответствие с държавата/
региона ви. Вижте стр. 7.
•• акумулаторна батерия NP-FZ100 (1)
•• Ръководство с инструкции (1) (това
ръководство)
•• Справочно ръководство (1)
ILCE-7M3K
•• Вариообектив FE 28-70 mm F3.5-5.6
OSS (1) (включва предна и задна
капачка на обектив)
•• Сенник на обектива (1)
BG
8
Идентифициране на частите
За подробности вижте страниците в скоби.
Предна страна
BG
 Превключвател ON/OFF
Когато обективът е отстранен
(Захранване) (28)/Бутон за
затвора (29)
 Преден диск
Можете бързо да регулирате
настройките за всеки от режимите
на снимане.
 Сензор за дистанционното
управление
 Бутон за освобождаване на
обектива (27)
 Wi-Fi/Bluetooth антена (вградена)
(49)
Микрофон
Не покривайте тази част по време
на запис на видеоклип. Това може
да причини шум или да намали
силата на звука.
 Маркер на байонет (26)
 Сензор за изображения*
Байонет
 Контактни пластини за обектив*
* Не докосвайте пряко тези части.
 Осветление за AF (59)/лампа
на таймера за самостоятелно
снимане
BG
9
Задна страна
 Капачка на окуляра
За да отстраните капачката на
окуляра
Натиснете ръкохватките от
долната страна на капачката
на окуляра наляво и надясно и
повдигнете капачката.
Свалете капачката на окуляра,
когато поставяте ъглов
визьор (продава се отделно).
Също така изберете MENU

(Camera Settings 2)
 [FINDER/MONITOR] и
след това превключете на
[Viewfinder (Manual)] или
[Monitor (Manual)].
Визьор
BG
10
 Бутон C3 (Потребителски бутон 3)
(бутон 65)/ (защита)
бутон MENU (56)
Монитор
(За сензорна операция: Сензорен
панел/тъчпад) (40)
Можете да настройвате монитора
към подходящ зрителен ъгъл и да
снимате от всякаква позиция.
 Сензор за око
 Ролка за регулиране на диоптъра
Настройте ролката за регулиране
на диоптъра спрямо зрението си,
докато картината не се покаже
ясно във визьора. Ако ви е
трудно да използвате ролката
за регулиране на диоптъра,
отстранете капачката на окуляра,
преди да използвате ролката.
Бутон MOVIE (Филм) (30)
 Лампа за достъп
 За снимане: Бутон C4
(Персонализиран бутон 4) (65)
За преглед: Бутон (изтриване)
(30)
Бутон
(Възпроизвеждане)
(30)
BG
 За снимане: Бутон AF-ON
(AF Включване)
За преглед: Бутон
(Enlarge Image)
 Заден селектор
Можете бързо да регулирате
настройките за всеки от режимите
на снимане.
 За снимане: Бутон AEL
За преглед:
Бутон
(Image Index)
 Многофункционален селектор
(18)
 Превключвател на капака на
слота за носител
 За снимане: Бутон Fn (Функция)
(18, 65)
За преглед: Бутон
(Send to Smartphone)
Може да покажете екрана
за [Send to Smartphone], като
натиснете този бутон.
 Колело за управление (17)
BG
11
Горна страна/страничен изглед

Маркировка за позиция на
сензора за изображения
•• Сензорът за изображения е
сензорът, който преобразува
светлина в електрически сигнал.
Маркировката
показва
местоположението на сензора
за изображения. Когато
измервате точното разстояние
между фотоапарата и обекта,
използвайте като еталон
позицията на хоризонталната
линия.
•• Ако обектът е по-близо от
минималното разстояние
за снимане на обектива,
фокусирането не може да бъде
потвърдено. Уверете се, че
оставяте достатъчно разстояние
между обекта и фотоапарата.
Високоговорител
BG
12
Жак  (Микрофон)
 Куки за лента за носене на рамо
Когато се свърже външен
микрофон, вграденият микрофон
се изключва автоматично. Когато
външният микрофон е от типа със
слабо напрежение, захранването
на микрофона се осигурява от
фотоапарата.
Закачете двата края на лентата за
фотоапарата.
  Жак (за слушалки)
 HDMI микрожак
 USB Type-C™ извод (14, 52)
 Лампа за зареждане
 Multi/Micro USB Terminal* (14, 52)
Този извод поддържа съвместими
с Micro USB устройства.
 Multi Interface Shoe*
Някои от аксесоарите може да не
влязат напълно и да се подават
назад от мултиинтерфейсното
гнездо. Въпреки това, когато
аксесоарът достигне предния
край на гнездото за аксесоари,
свързването е осъществено.

(Маркировка N) (49)
•• Този знак показва точката за
докосване при свързване на
фотоапарата със смартфон с
включена функция NFC.
BG
 Селектор за режим (30)
 Бутон C2 (Персонализиран бутон 2)
(65)
 Бутон C1 (Персонализиран бутон 1)
(65)
 Пръстен за компенсиране на
експонацията
•• NFC (Комуникация в близко
поле) е международен стандарт
за технология за безжична
комуникация в близък обхват.
 SLOT 1 (Слот за карта с памет 1)
(24)
Поддържа само SD карти
(съвместим с UHS-I и UHS-II)
BG
13
 SLOT 2 (Слот за карта с памет 2)
(25)
Поддържа SD карти
(съвместими с UHS-I) и
носител Memory Stick PRO Duo
* За подробности относно съвместими
аксесоари за приставката за няколко
интерфейса и извода Multi/микро
USB посетете уебсайта на Sony,
консултирайте се с търговеца си на
Sony или с местния упълномощен
сервиз на Sony. Могат да бъдат
използвани и аксесоари за гнездото
за аксесоари. Операциите не са
гарантирани с аксесоари от други
производители.
Бележки относно USB изводи
Можете да използвате USB Type-C
извод или Multi/Micro USB извод
за подаване на захранване,
зареждане на батерия и USB
комуникации. Въпреки това не
можете да извършвате тези операции
едновременно с двата извода.
•• Времето за зареждане на батерията
не се променя спрямо извода,
който използвате.
•• Можете да използвате
принадлежности за Multi/Micro
USB извод, като дистанционно
управление (продава се отделно),
докато подавате захранване или
извършвате дистанционно снимане
от компютъра с помощта на USB
Type-C извод.
BG
14
Отдолу
BG
 Слот за поставяне на
батерия (22)
 Капак на батерията (22)
 Гнездо за монтиране на статив
Използвайте статив с винт с
дължина по-малка от 5,5 mm
(7/32 in). В противен случай
няма да можете да закрепите
фотоапарата стабилно и може
да възникне повреда във
фотоапарата.
 Лостче за освобождаване на
капака на батерията
BG
15
Обектив FE 28-70 mm F3.5-5.6 OSS (С приложен ILCE-7M3K)
 Пръстен за фокусиране
 Пръстен за мащабиране
 Скала за фокусно разстояние
 Индекс за фокусно разстояние
 Контактни пластини на обектива
Не докосвайте директно тези
части.
 Маркер на байонета
BG
16
Основни операции
Използване на колелото за управление
•• Можете да избирате елементи за настройка, като завъртите или натиснете
BG
горната/долната/лявата/дясната страна на колелото за управление. Изборът ви
става окончателен, когато натиснете центъра на колелото за управление.
•• DISP (Настройка на дисплея),
/ (Drive Mode) и ISO (ISO) функциите са
настроени на горната/лява/дясна страна на колелото за управление. Също така
можете да настройте избрани функции към лявата/дясната/долната и средната
част на колелото за управление и към въртенето на колелото за управление.
•• По време на възпроизвеждане можете да покажете следващото/предходното
изображение, като натиснете дясната/лявата страна на колелото за управление
или като го завъртите.
BG
17
Използване на многофункционалния селектор
•• Поставете пръста си отгоре върху многофункционалния селектор, за да го
управлявате по-прецизно.
•• Когато [Focus Area] е настроено на [Zone], [Flexible Spot] или
[Expand Flexible Spot], можете да премествате зоната за фокусиране, като
натиснете многофункционалния селектор нагоре/надолу/наляво/надясно.
•• Функцията [Focus Standard] е зададена в центъра на многофункционалния
селектор според настройката по подразбиране.
Използване на бутона Fn (Функция)
Можете да регистрирате често използвани функции към бутона Fn (функция) и да
ги извиквате, когато снимате. Към бутона Fn (Функция) могат да се регистрират
до 12 често използвани функции.
1 Натиснете DISP на колелото за
управление неколкократно за
показване на режим на екрана,
различен от [For viewfinder], и
след това натиснете бутона Fn
(Функция).
Бутон Fn
2 Изберете желаната функция, като натиснете горната/долната/
лявата/дясната страна на колелото за управление.
BG
18
3 Изберете желаната настройка
чрез завъртане на предния
селектор и натиснете центъра
на колелото за управление.
•• Някои функции могат да бъдат
настроени фино чрез задния селектор.
За да регулирате настройки от специално предназначените
екрани за настройка
Изберете желаната функция в стъпка
2, след което натиснете центъра на
колелото за управление. Ще се покаже
специализираният екран за настройките
на функцията. Следвайте ръководството за
управление да регулирате настройките.
BG
Ръководство за работа
Как се използва екранът Quick Navi
Екранът Quick Navi е функция, оптимизирана за снимане с визьора, която Ви
позволява да управлявате настройките директно.
1 Изберете MENU 
(Camera Settings 2)  [DISP Button] 
[Монитор].
2 Поставете
маркировка върху [For viewfinder], след което
изберете [Enter].
3 Натиснете DISP върху колелото за управление, за да зададете
режима на екрана на [For viewfinder].
BG
19
4Натиснете бутона Fn, за да превключите на екрана Quick Navi.
•• Показаното съдържание и позицията му в илюстрациите са само с цел насока и
може да се различава от реалното показване.
Авто режим/режим Scene Selection
Режим P/A/S/M
5 Изберете функция за задаване с натискане на горната/долната/
лявата/дясната страна на колелото за управление.
6Изберете желаната настройка, като завъртите предния селектор.
•• Някои функции могат да бъдат настроени фино чрез задния селектор.
BG
20
За да регулирате настройки от специално предназначените
екрани за настройка
Изберете желаната функция в стъпка 5,
след което натиснете центъра на колелото за
управление. Ще се покаже специализираният
екран за настройките на функцията.
Следвайте ръководството за управление
да регулирате настройките.
Ръководство за работа
Забележка
•• Елементите, които са сиви на екрана Quick Navi, не могат да се регулират.
•• Когато използвате функции, като [Creative Style] или [Picture Profile], някои настройки
може да се контролират само от предназначения екран.
BG
BG
21
Ръководство за стартиране
Стъпка 1: Поставяне на батерията във фотоапарата
1 Отворете капака на батерията.
2 Поставете плътно батерията
докрай, като натискате лостчето
за заключване с върха на
батерията, докато тя щракне на
мястото си.
Лостче за заключване
3 Затворете капака.
Изваждане на батерията
Уверете се, че лампата за достъп
(стр. 11) не свети и изключете
фотоапарата. След което, плъзнете
лостчето за заключване и извадете
батерията. Внимавайте да не изпуснете
батерията.
Лостче за заключване
BG
22
Стъпка 2: Зареждане на батерията, докато е поставена във
фотоапарата
1 Изключете захранването.
2 Свържете фотоапарата с
поставения в адаптера за
променлив ток (приложен)
комплект батерии чрез
USB кабела и свържете
адаптера за променлив ток
към електрически контакт
(гнездо).
BG
Индикатор за зареждане на фотоапарата (оранжев)
Свети: Зареждане
В изключено състояние: зареждането е приключено
Мига: грешка при зареждането или зареждането временно е поставено
в пауза, защото фотоапаратът не се намира в подходящия температурен
диапазон
•• Време на зареждане (пълно зареждане): приблизително 285 мин (при зареждане на
напълно изтощен комплект батерии при температура 25°C (77°F)
•• Когато използвате напълно нова батерия или такава, който не е използвана дълго
време, индикаторът за зареждане може да мига бързо при първото зареждане
на батерията. Ако това се случи, извадете батерията или разкачете USB кабела от
фотоапарата и включете отново за повторно зареждане.
•• Използвайте само оригинални комплекти батерии и адаптери за променлив ток
(приложен) с марка Sony.
•• Използвайте USB кабела (приложен) или стандартен USB кабел.
•• Времето на зареждане ще бъде същото, ако използвате USB Type-C кабел.
BG
23
Стъпка 3: Поставяне на карта с памет
За подробности относно картите с памет, които могат да се използват с този
фотоапарат, вижте страница 81.
1 Отворете капака на картата с
памет.
2 Поставете SD карта с памет в
слот 1.
Слот 1 (долният): Поддръжа SD карти
(съвместим с UHS-I и UHS-II)
Слот 2 (горният): Поддържа SD
карти (съвместим с UHS-I) и
носител Memory Stick PRO Duo
Слот 2 Слот 1
•• Със скосения ъгъл, ориентиран, както е показано на илюстрацията, вкарайте
картата с памет, докато щракне на мястото си.
•• Можете да промените кой слот за карта с памет да се използва, като изберете MENU 
(Setup)  [Rec. Media Settings]  [Запис с приоритет Media].
Слот 1 се използва в настройките по подразбиране.
•• Използвайте слот 1, когато използвате само една SD карта.
•• Използвайте слот 2, когато използвате Memory Stick носител. В този случай задайте
[Запис с приоритет Media] на [Slot 2].
3 Затворете капака.
BG
24
Съвет
•• Когато за първи път използвате карта с памет с фотоапарата, е препоръчително да
форматирате картата на фотоапарата за по-стабилна производителност на картата с
памет (стр. 71).
Забележка
•• Не поставяйте Memory Stick носител в слот 1. Това може да причини неизправност.
За да извадите картата с памет
Отворете капака на картата с памет.
Уверете се, че лампата за достъп
(стр. 11) не свети, след това натиснете
веднъж навътре картата с памет, за да
я извадите.
BG
Индикатор за достъп
За да записвате на карти с памет в два слота
Слот 1 се използва в настройките по подразбиране. Ако не възнамерявате да
променяте настройките и ще се използвате само една карта с памет, използвайте
слот 1.
Като поставите друга карта с памет в слот 2, ще можете едновременно да
записвате еднакви изображения на две карти с памет или да записвате различен
тип изображения (неподвижни изображения/филми) на всяка карта с памет
([Recording Mode] в [Rec. Media Settings]) (страница 71).
BG
25
Стъпка 4: Поставяне на обектив
1 Отстранете капачката на тялото
Предна капачка на обектива
от фотоапарата и задната
капачка на обектива от задната
му част.
•• Когато сменяте обектива, правете
го бързо и в среда без прах, за да
предотвратите проникването на прах
или замърсявания във вътрешността
на фотоапарата.
•• Препоръчително е да закрепите
предната капачка на обектива, когато
сте приключили да снимате.
2 Поставете обектива, като
подравните двата бели маркера
(маркери за поставяне) на
обектива и на фотоапарата.
•• Дръжте фотоапарата с обектива,
сочещ надолу, за да предотвратите
попадането на прах или замърсяване
във фотоапарата.
3 Докато натискате леко обектива
към фотоапарата, завъртете
обектива бавно в посока на
стрелката, докато щракне в
заключена позиция.
BG
26
Капачка на тялото
Задна капачка на обектива
Забележка
•• Дръжте обектива изправен и не прилагайте сила при прикрепването му.
•• Когато поставяте обектив, не натискайте бутона за освобождаване на обектива.
•• Адаптерът за завиване в основата (продава се отделно) е необходим за използване на
обектив с байонет A (продава се отделно). За подробности прегледайте ръководството
за експлоатация, предоставено с адаптера за байонет.
•• Ако искате да заснемате пълноформатни снимки, използвайте съвместим
пълноформатен обектив.
•• Когато носите фотоапарата с монтиран обектив, дръжте здраво както фотоапарата,
така и обектива.
•• Не дръжте частта от обектива, която е издадена за мащабиране или за настройката на
фокусиране.
Отстраняване на обектива
Задръжте натиснат бутона за
освобождаване на обектива и завъртете
обектива в посока на стрелката, докато
спре.
BG
Бутон за освобождаване
на обектива
Съвместими обективи
Обективите, съвместими с този фотоапарат, са следните:
Обектив
Обектив, съвместим
с формат 35 mm,
пълноформатен

(Необходим е допълнителен
съвместим пълноформатен
адаптер за завиване в основата
(продава се отделно))
Обектив,
предназначен за
размер APS-C
*
(Необходим е допълнителен
адаптер за завиване в основата
(продава се отделно))
Обектив с A-байонет
Обектив с E-байонет
Съвместимост с фотоапарата
Обектив, съвместим
с формат 35 mm,
пълноформатен

Обектив,
предназначен за
размер APS-C
*
* Изображенията ше ббъдат записани в размер APS-C. Зрителният ъгъл ще отговаря
на приблизително 1,5 пъти фокусното разстояние, указано на обектива. (Например
зрителният ъгъл ще отговаря на 75 mm, когато е поставен 50-милиметров обектив.)
BG
27
Стъпка 5: Настройване на езика и часовника
1 Поставете превключвателя
ON/OFF (Захранване) на "ON",
за да включите фотоапарата.
Превключвател ON/OFF
(захранване)
2 Изберете желания език и след
това натиснете центъра на
колелото за управление.
Колело за управл.
3 Уверете се, че [Enter] е избрано на екрана, и след това натиснете в
центъра.
4Изберете желаното си географско местоположение, след това
натиснете центъра.
5 Изберете [Date/Time] с използване на горния/долния край
на колелото за управление или като го завъртите и след това
натиснете в центъра.
6Изберете желания елемент, като натиснете горната/долната/
лявата/дясната страна на колелото за управление, след което
натиснете центъра.
BG
28
7 Повторете стъпки 5 и 6, за да настроите други елементи, след това
изберете [Enter] и натиснете в центъра.
Съвет
•• За да нулирате настройката на датата и часа, използвайте MENU (стр. 70).
Забележка
•• Този фотоапарат няма функция за вмъкване на дата в изображенията. Можете да
вмъквате дата в снимките и след това да ги записвате и отпечатвате с помощта на
PlayMemories Home (само за Windows).
Стъпка 6: Заснемане на изображения в автоматичен режим
1 Завъртете селектора за режим, за да зададете
Режимът на снимане ще бъде зададен на
BG
.
(Intelligent Auto).
2 Погледнете през визьора или монитора и задръжте фотоапарата.
3 Настройте размера на обекта, като завъртите пръстена за
мащабиране на обектива, когато е поставен вариообектив.
4Натиснете бутона на затвора наполовина, за да фокусирате.
•• Когато изображението е на фокус, индикаторът (например ) ще светне.
5 Натиснете бутона на затвора напълно.
BG
29
За снимане на филми
Натиснете бутона MOVIE, за да започнете/спрете да записвате.
За възпроизвеждане на изображения
Натиснете бутона
(Възпроизвеждане) за възпроизвеждане на изображения.
Можете да изберете желаното изображение с помощта на колелото за
управление.
За изтриване на показано изображение
Натиснете бутона (Изтриване), докато се показва дадено изображение, за да
го изтриете. Изберете [Delete] с помощта на колелото за управление на екрана за
потвърждение, след което натиснете центъра му, за да изтриете изображението.
За снимане на изображения в различни режими на снимане
Поставете селектора за режим на желания режим в зависимост от обекта или
функциите, които искате да използвате.
BG
30
Shooting
Фокусиране
Focus Mode
Избира метода на фокусиране, за да съответства на движението на обекта.
MENU 
(Camera Settings 1)  [Focus Mode]  желана настройка.
(Single-shot AF): Продуктът заключва фокуса, след като фокусирането
завърши. Използвайте този режим, когато обектът не е в движение.
(Automatic AF): [Single-shot AF] и [Continuous AF] се превключват според
движението на обекта. Когато бутонът на затвора е натиснат наполовина,
продуктът заключва фокуса, когато определи, че обектът не се движи, или
продължава да фокусира, когато обектът се движи. По време на серийно
снимане продуктът автоматично снима с непрекъснат AF от втората снимка.
BG
(Continuous AF): Продуктът продължава да фокусира, докато бутонът на
затвора е натиснат и задържан до средата. Използвайте този режим, когато
обектът е в движение. В режим [Continuous AF] няма звуков сигнал, когато
фотоапаратът фокусира.
(DMF): Можете да извършвате фини ръчни настройки след изпълнение
на автоматично фокусиране, което ви позволява да фокусирате върху обекта
по-бързо, отколкото когато се използва ръчното фокусиране от самото начало.
Това е подходящо в ситуации, като например снимане в макро режим.
(Manual Focus): Настройва фокуса ръчно. Ако не можете да фокусирате
желания обект с помощта на автоматично фокусиране, използвайте ръчно
фокусиране.
BG
31
Индикатор на фокуса
 (свети): Обектът е на фокус и фокусът е заключен.
 (мига): Когато обектът не е на фокус.
(свети): Когато обектът е на фокус. Фокусът ще се настройва непрекъснато
според движението на обекта.
(свети): Извършва се фокусиране.
Обекти, които се фокусират трудно с помощта на
автоматично фокусиране
•• Тъмни и отдалечени обекти
•• Обекти със слаб контраст
•• Обекти, виждащи се през стъкло
•• Бързо движещи се обекти
•• Отразена светлина или блестящи повърхности
•• Мигаща светлина
•• Обекти в контражур
•• Непрекъснато повтарящи се форми, например фасади на сгради
•• Обекти в зоната на фокусиране с различни фокусни разстояния
Съвет
•• В режим [Continuous AF] можете да заключите фокусирането, като натиснете и
задържите бутона, на който е настроена функцията [Focus Hold] (стр. 65).
•• Когато зададете фокуса на безкрайност в режим на ръчно фокусиране или в режим
на директно ръчно фокусиране, се уверете, че фокусът е върху достатъчно отдалечен
обект, като проверите монитора или визьора.
Забележка
•• [Automatic AF] се предлага само когато използвате обектив, който поддържа откриване
на фаза за автоматично фокусиране.
•• Когато [Continuous AF] или [Automatic AF] е зададено, зрителният ъгъл може да се
променя по малко, докато се извършва фокусиране. Това не оказва влияние на реално
записаните изображения.
•• Налични са само [Continuous AF] и [Manual Focus], когато снимате филми или когато
.
селекторът за режим е зададен на
BG
32
Автоматичен фокус
Focus Area
Избира зоната за фокусиране. Използвайте тази функция, когато е трудно да
фокусирате добре в режим на автоматично фокусиране.
MENU 
(Camera Settings 1)  [Focus Area]  желана настройка.
Wide: Фокусира даден обект, като покрива автоматично целия обхват на
екрана. Когато натиснете бутона на затвора наполовина в режим на снимане
на снимки, около зоната, която е на фокус, се показва зелена рамка.
Zone: Изберете зона на монитора, върху която да фокусирате, и продуктът
автоматично ще избере зона на фокус.
BG
Center: Фокусира автоматично върху обект в центъра на изображението.
Използвайте заедно с функцията за заключване на фокуса, за да създадете
желаната композиция.
Flexible Spot: Позволява ви да придвижите рамката за фокусиране до
желана точка на екрана и да фокусирате върху извънредно малък обект в
тясна зона.
Expand Flexible Spot: Ако продуктът не може да фокусира върху единична
избрана точка, той използва фокусните точки около подвижната точка като
второстепенна зона за фокусиране.
Lock-on AF: Когато бутонът на затвора е натиснат и
задържан наполовина, продуктът проследява обекта в рамките на избраната
зона за автофокус. Тази настройка е налице само когато [Focus Mode] е с
настройка [Continuous AF]. Насочете курсора към [Lock-on AF] на екрана
за настройка на [Focus Area], след това регулирайте желаната област за
започване на проследяване с използване на лявата/дясната страна на
диска за управление. Можете също да преместите началната област за
проследяване към желаната точка, като определите областта като зона,
гъвкава точка или разширяваща се гъвкава точка.
BG
33
Примери за показване на рамката за фокусиране
Рамката за фокусиране се различава по следния начин.
При фокусиране върху по-голяма зона
При фокусиране върху по-малка зона
•• Когато [Focus Area] е зададено на [Wide] или [Zone], рамката за фокусиране
може да превключи между "При фокусиране върху по-голяма зона" и "При
фокусиране върху по-малка зона" в зависимост от обекта и ситуацията.
•• Когато поставите обектив с байонет А с адаптер за завиване в основата
(LA-EA1 или LA-EA3) (продава се отделно) и [
AF System] е с настройка
[Phase Detection AF], рамката за фокусиране за "При фокусиране върху помалка зона" може да се покаже.
Когато фокусът е постигнат автоматично според целия диапазон на монитора
•• Когато използвате функция за мащабиране, различна от оптично мащабиране,
настройката [Focus Area] се изключва и рамката за фокусиране се показва от
пунктираната линия. AF действа приоритетно в централната зона и около нея.
BG
34
За да преместите зоната за фокусиране
•• Можете да преместите областта на фокус в [Flexible Spot], [Expand Flexible Spot]
или [Zone], като използвате многофункционалния селектор. Ако настройте
предварително [Focus Standard] към центъра на многофункционалния
селектор, можете да местите рамката за фокусиране обратно в центъра на
монитора с натискане на центъра на многофункционалния селектор.
•• Можете да местите рамката за фокусиране бързо с докосване и влачене върху
монитора. Задайте предварително [Touch Operation] на [On] (страница 40).
Съвет
•• В настройките по подразбиране [Focus Area] е настроено към бутон C2.
Забележка
•• [Focus Area] се заключва на [Wide] в следните ситуации:
––[Intelligent Auto]
––[Scene Selection]
•• Зоната на фокус може да не светне по време на непрекъснато снимане или когато
бутонът на затвора бъде натиснат напълно наведнъж.
(Филм) или
, или по време на
•• Когато селекторът за режим е зададен на
заснемане на филм, [Lock-on AF] не може да се избира както и [Focus Area].
BG
BG
35
Manual Focus
Когато правилното фокусиране в режима на автоматично фокусиране е трудно,
можете да настроите фокуса ръчно.
1 MENU 
(Camera Settings 1)  [Focus Mode]  [Manual Focus].
2 Завъртете пръстена за
фокусиране, за да постигнете
ясен фокус.
•• Когато завъртите пръстена за
фокусиране, фокусното разстояние
се показва на екрана. Фокусното
разстояние не се показва, когато
е поставен адаптер за завиване в
основата (продава се отделно).
3 Натиснете спусъка до долу, за да заснемете изображение.
Забележка
•• Когато използвате визьора, регулирайте нивото на диоптъра, за да постигнете
правилен фокус на визьора (стр. 11).
BG
36
Direct manual focus (директен ръчен фокус) (DMF)
Можете да извършвате фини ръчни настройки след изпълнение на автоматично
фокусиране, което ви позволява да фокусирате върху обекта по-бързо, отколкото
когато се използва ръчното фокусиране от самото начало. Това е подходящо в
ситуации, като например снимане в макро режим.
1 MENU 
(Camera Settings 1)  [Focus Mode]  [DMF].
2 Натиснете бутона на затвора до средата, за да фокусирате
автоматично.
3 Задръжте бутона на затвора
натиснат наполовина и
завъртете пръстена за
фокусиране, за да получите
по-ясен фокус.
BG
•• Когато завъртите пръстена за
фокусиране, фокусното разстояние
се показва на екрана. Фокусното
разстояние не се показва, когато
е поставен адаптер за завиване в
основата (продава се отделно).
4Натиснете спусъка до долу, за да заснемете изображение.
BG
37
Непрекъснато снимане
Непрекъснато снима изображения, докато държите бутона на затвора натиснат.
1 Изберете
/ (Drive Mode) на колелото за управление 
[Cont. Shooting].
•• Можете също да зададете режима на снимане, като изберете MENU 
(Camera Settings 1)  [Drive Mode].
2 Изберете желания режим, като използвате дясната/лявата част на
контролния диск.
Continuous Shooting: Hi+: Изображенията се заснемат непрекъснато с
максимална скорост, докато натискате и задържате бутона на затвора.
Continuous Shooting: Hi /
Continuous Shooting: Mid /
Continuous Shooting: Lo: Обектите се проследяват по-лесно, защото
обектът се показва в реално време на монитора или визьора по време на
снимане.
Съвет
•• За да регулирате без прекъсване фокуса и експонацията по време на непрекъснато
снимане, задайте, както следва:
––[Focus Mode]: [Continuous AF]
AEL w/ shutter]: [Off] или [Auto]
––[
BG
38
Забележка
•• Скоростта на снимане по време на непрекъснато снимане се понижава, когато
RAW File Type] е настроено на [Uncompressed].
[‌
•• Скоростта на снимане по време на непрекъснато снимане се понижава, когато
[e-Front Curtain Shut.] е настроено на [Off] в режим [Continuous Shooting: Hi],
[Continuous Shooting: Mid] или [Continuous Shooting: Lo].
•• Когато F-стойността е по-голяма от F11 в режим [Continuous Shooting: Hi+],
[Continuous Shooting: Hi] или [Continuous Shooting: Mid], фокусът остава заключен към
настройката от първия кадър.
•• Обектът не се показва в реално време на монитора или визьора, когато снимате в
режим [Continuous Shooting: Hi+].
•• Непрекъснатото снимане не е налично в ситуациите по-долу:
––Режимът на снимане е зададен на [Scene Selection] и е избрана сцена, различна от
[Sports Action].
––[Picture Effect] е с настройка [Rich-tone Mono.].
––[DRO/Auto HDR] е с настройка [Auto HDR].
BG
Показване на индикатора за оставащо време за
непрекъснато заснемане (Cont. Shoot. Length)
Настройва дали да се показва индикатор за
оставащото време, за което може да се извършва
непрекъснато заснемане при същата скорост на
заснемане.
MENU 
(Camera Settings 2) 
[Cont. Shoot. Length]  желана настройка.
Always Display: Винаги показва индикатора,
когато режимът на работа е настроен на
[Cont. Shooting].
Shoot.-Only Display: Показва индикатора само по
време на непрекъснато заснемане.
Not Displayed: Не показва индикатора.
Съвет
•• Когато вътрешната памет на буфера на фотоапарата се запълни, "SLOW" ще се покаже
и скоростта на непрекъснато заснемане ще намалее.
BG
39
Използване на функцията за докосване
Touch Operation
Настройва дали да се активира, или не работата с докосване за монитора.
Сензорните операции при снимане с монитора се наричат "операции със
сензорния панел", а сензорните операции при снимане с визьора се наричат
"операции с тъчпад."
MENU 
(Setup)  [Touch Operation]  желана настройка.
On: Активира работата с докосване.
Off: Дезактивира работата с докосване.
Touch Panel/Pad
Избира дали да се активира операцията на сензорния панел при снимане с
монитора или операция с тъчпада при снимане с визьора.
MENU 
(Setup)  [Touch Panel/Pad]  желана настройка.
Touch Panel+Pad: Активира както операции със сензорния панел при снимане с
монитора, така и операции с тъчпада при снимане с визьора.
Touch Panel Only: Активира само операции със сензорния панел при снимане с
монитора.
Touch Pad Only: Активира само операции с тъчпада при снимане с визьора.
BG
40
Фокус с докосване
Можете да изберете обект, върху който да се фокусира, с използване на
докосване в режимите за неподвижно изображение и запис на филм.
MENU 
(Setup)  [Touch Operation]  [On].
Посочване на позицията, където искате да се фокусира в
режима за неподвижно изображение
Можете да фокусирате върху желаната позиция, като докоснете монитора.
 Изберете [Focus Area] различно от [Flexible Spot] или
[Expand Flexible Spot].
MENU 
BG
(Camera Settings 1)  [Center Lock-on AF]  [Off].
 Докоснете монитора.
•• Когато снимате с монитора, докоснете обекта за фокусиране.
•• Когато снимате с визьора, Вие можете да движите позицията на фокуса,
като докосвате и плъзгате върху монитора, докато гледате през визьора.
•• Когато бутонът на затвора е натиснат наполовина, фотоапаратът се
фокусира върху рамката за фокусиране. Натиснете бутона на затвора
докрай за заснемане на изображения.
•• За да отмените фокусирането със сензорни операции, докоснете
или
натиснете колелото за управление, ако снимате с монитора, и натиснете
центъра на колелото за управление, ако снимате с визьора.
BG
41
Посочване на позицията, където искате да се фокусира в
режима за запис на филм (фокусиране върху точка)
Фотоапаратът ще фокусира върху докоснатия обект. Няма наличен точков фокус
при снимане с визьора.
 Изберете [Focus Area] различно от [Flexible Spot] или
[Expand Flexible Spot].
MENU 
(Camera Settings 1)  [Center Lock-on AF]  [Off].
 Докоснете обекта, върху който искате да се фокусира, преди
или по време на записване.
•• Когато докоснете обекта, режимът за фокусиране временно се превключва
на ръчно фокусиране и фокусирането може да се регулира с пръстена за
фокусиране.
•• За отмяна на фокусиране върху точка докоснете
или натиснете в
центъра на колелото за управление.
Съвет
•• В допълнение на функцията за фокусиране с докосване има достъпни и действия с
докосване като следните.
––Когато [Focus Area] е настроено на [Flexible Spot] или [Expand Flexible Spot], рамката
за фокусиране може да се мести с действия с докосване.
––Когато [Focus Mode] е настроено на [Manual Focus], увеличаването на фокуса може да
се използва с двойно докосване върху монитора.
Забележка
•• Функцията за фокусиране с докосване не е налична в следните ситуации:
––Когато [Focus Mode] е настроено на [Manual Focus].
––при използване на цифрово мащабиране;
––При използване на LA-EA2 или LA-EA4
––При използване на LA-EA1 или LA-EA3 и режим на заснемане, настроен на [Филм]
BG
42
Избор на размер на снимка/качеството на
изображението
JPEG Image Size
Колкото по-голям е размерът на изображението, толкова повече детайли ще
бъдат възпроизведени, когато то се отпечата на хартия с голям формат. Колкото
по-малък е размерът на изображението, толкова повече изображения могат да
бъдат записвани.
MENU 
настройка.
Когато [
(Camera Settings 1)  [
JPEG Image Size]  желана
BG
Aspect Ratio] е настроено на 3:2
Когато [
Aspect Ratio] е настроено на 16:9
L: 24M
6000×4000 пиксела
L: 20M
6000×3376 пиксела
M: 10M
3936×2624 пиксела
M: 8.7M
3936×2216 пиксела
S: 6.0M
3008×2000 пиксела
S: 5.1M
3008×1688 пиксела
При записване в еквивалентен на APS-C размер
Когато [
Aspect Ratio] е настроено на 3:2
Когато [
Aspect Ratio] е настроено на 16:9
L: 10M
3936×2624 пиксела
L: 8.7M
3936×2216 пиксела
M: 6.0M
3008×2000 пиксела
M: 5.1M
3008×1688 пиксела
S: 2.6M
1968×1312 пиксела
S: 2.2M
1968×1112 пиксела
Забележка
•• Когато [
File Format] е настроено на [RAW] или [RAW & JPEG], размерът на
изображението за RAW изображения отговаря на "L".
BG
43
JPEG Quality
Избира JPEG качество на изображението, когато [
[RAW & JPEG] или [JPEG].
MENU 
(Camera Settings 1)  [
настройка.
File Format] е настроено на
JPEG Quality]  желана
Extra fine/Fine/Standard: Тъй като степента на компресия се увеличава от
[Extra fine] на [Fine] до [Standard], размерът на файла намалява в същата
последователност. Това позволява записването на повече файлове на една
карта с памет, но качеството на изображенията е по-ниско.
File Format
Задава файловия формат за неподвижни изображения.
MENU 
настройка.
(Camera Settings 1)  [
File Format]  желана
RAW: При този файлов формат не се извършва цифрова обработка. Изберете
този формат, за да обработите изображенията на компютър за професионални
цели.
RAW & JPEG: RAW и JPEG изображения се създават едновременно. Това е
подходящо, когато имате нужда от два файла на изображения – JPEG за
преглед и RAW за редактиране.
JPEG: Изображението е записано във формат JPEG.
BG
44
Снимане на клипове
Промяна на настройки за запис на филм
File Format
Избира формат на клипа.
MENU 
настройка.
File Format
(Camera Settings 2)  [
File Format]  желана
Характеристики
XAVC S 4K
Записва филми с разделителна
способност 4K (3840 × 2160).
Можете да съхранявате
филми на компютър
чрез софтуера
PlayMemories Home.
XAVC S HD
Записва филми с по-ясно качество
от това на AVCHD с по-голям обем
данни.
Можете да съхранявате
филми на компютър
чрез софтуера
PlayMemories Home.
AVCHD
Форматът AVCHD има висока степен
на съвместимост с устройства за
съхранение, различни от компютър.
Можете да съхранявате
филми на компютър или
да създадете диск, който
поддържа този формат,
с помощта на софтуера
PlayMemories Home.
BG
За подробности относно картите с памет, които могат да се използват за тези
формати, вижте страница 81.
BG
45
Забележка
•• Когато [
File Format] е с настройка [AVCHD], размерът на файла на филми е
ограничен до прибл. 2 GB. Ако размерът на файла на филма достигне около 2 GB по
време на запис, автоматично ще бъде създаден нов файл на филм.
•• Изображенията няма да се покажат на монитора на фотоапарата, ако записвате
File Format] с
филми, докато фотоапаратът е свързан с HDMI устройство при [
настройка [XAVC S 4K].
Record Setting
Избира кадрова честота и побитова скорост за записване на филм.
MENU 
настройка.
(Camera Settings 2)  [
Record Setting]  желана
•• Колкото по-висока е побитовата скорост, толкова по-високо е качеството на
изображението.
•• За приблизителни стойности на максимално време за запис на филм с всяка
настройка за запис вижте страница 84.
Когато [
File Format] е настроен на [XAVC S 4K]
Record Setting
Побитова скорост
Описание
30p 100M25p 100M/
прибл. 100 Mbps
Записва филми с разделителна
способност 3840 × 2160 (30p/25p).
30p 60M25p 60M/
Прибл. 60 Mbps
Записва филми с разделителна
способност 3840 × 2160 (30p/25p).
24p 100M*
прибл. 100 Mbps
Записва филми с разделителна
способност 3840 × 2160 (24p).
24p 60M*
Прибл. 60 Mbps
Записва филми с разделителна
способност 3840 × 2160 (24p).
* Само когато [NTSC/PAL Selector] е с настройка NTSC
BG
46
Когато [
File Format] е настроен на [XAVC S HD]
Record Setting
Побитова скорост
Описание
60p 50M/50p 50M
Прибл. 50 Mbps
Записва филми с разделителна
способност 1920 × 1080 (60p/50p).
60p 25M/50p 25M
Прибл. 25 Mbps
Записва филми с разделителна
способност 1920 × 1080 (60p/50p).
30p 50M/25p 50M
Прибл. 50 Mbps
Записва филми с разделителна
способност 1920 × 1080 (30p/25p).
30p 16M/25p 16M
Прибл. 16 Mbps
Записва филми с разделителна
способност 1920 × 1080 (30p/25p).
24p 50M*
Прибл. 50 Mbps
Записва филми с разделителна
способност 1920 × 1080 (24p).
120p 100M/100p 100M прибл. 100 Mbps
Записва високоскоростни филми
BG
с разделителна способност
1920×1080 (120p/100p). Можете да
записвате филми при 120 fps или
100 fps.
••Можете да създавате
по-плавни филми в забавен
каданс с помощта на съвместими
устройства за редактиране.
120p 60M/100p 60M
Записва високоскоростни филми
с разделителна способност
1920×1080 (120p/100p). Можете да
записвате филми при 120 fps или
100 fps.
••Можете да създавате поплавни филми в забавен каданс
с помощта на съвместими
устройства за редактиране.
Прибл. 60 Mbps
* Само когато [NTSC/PAL Selector] е с настройка NTSC
Когато [
File Format] е настроен на [AVCHD]
Record Setting
Побитова скорост Описание
60i 24M (FX)/50i 24M (FX)
Най-много
24 Mbps
Записва филми с разделителна
способност 1920 × 1080 (60i/50i).
60i 17M (FH)/50i 17M (FH)
Прибл. 17 Mbps
средно
Записва филми с разделителна
способност 1920 × 1080 (60i/50i).
BG
47
Забележка
•• Създаване на AVCHD диск за запис от филми, които са били записани с [60i 24M (FX)]/
Record Setting] отнема доста време, защото качеството на
[50i 24M (FX)], тъй като [
изображението на филмите се конвертира. Ако желаете да съхранявате филми, без да
ги конвертирате, използвайте Blu-ray диск.
•• [120p]/[100p] не може да се избира при следните настройки.
––[Intelligent Auto]
––[Scene Selection]
•• При пълноформатно заснемане зрителният ъгъл ще бъде по-малък при следните
условия:
File Format] е настроено на [XAVC S 4K] и [
Record Setting] е настроено
––Когато [
на [30p]
BG
48
Използване на мрежови функции
Използване на функциите за Wi-Fi/с едно
докосване (NFC)/Bluetooth
Можете да изпълнявате следните действия, като използвате функциите на
фотоапарата за Wi-Fi, NFC с едно докосване и Bluetooth.
•• Съхраняване на изображения на компютър
•• Прехвърляне на изображения от фотоапарата на смартфон
•• Използване на смартфон като дистанционно управление за фотоапарата
•• Преглеждане на снимки на телевизор
•• Информация за местоположението на запис от смартфон на изображения
•• Прехвърляне на изображения на FTP сървъра
BG
За подробности вижте "Помощно ръководство (Help Guide)" (стр. 2).
Инсталиране на PlayMemories Mobile
Изисква се PlayMemories Mobile за свързване на фотоапарата и смартфона. Ако
приложението PlayMemories Mobile вече е инсталирано на смартфона Ви, уверете
се, че е актуализирано до най-новата версия.
За подробности относно PlayMemories Mobile вижте страницата за поддръжка
(http://www.sony.net/pmm/).
BG
49
Забележка
•• За да използвате функцията NFC с едно докосване на фотоапарата, е необходим
Android смартфон или таблет с активирана функция NFC.
•• За функцията Wi-Fi, описана в това ръководство, не се гарантира, че ще работи с
всички смартфони или таблети.
•• Функциите за Wi-Fi на фотоапарата са недостъпни при свързване с публична безжична
LAN мрежа.
•• В зависимост от бъдещите актуализации на версията, операционните процедури или
показванията на екраните подлежат на промяна без предупреждение.
Записване на информация за местоположение към
заснетите изображения
Като използвате PlayMemories Mobile можете да получите информация за
местоположението от свързания смартфон (чрез Bluetooth комуникация) и да я
запишете на заснетите изображения.
Прехвърляне на изображения на FTP сървъра
Можете да използвате функциите за Wi-Fi на фотоапарата за прехвърляне на
изображения към FTP сървъра.
За подробности вижте "FTP Help Guide".
http://rd1.sony.net/help/di/ftp/h_zz/
•• Необходими са основни познания за FTP сървърите.
BG
50
Свързване на фотоапарата към безжична
точка на достъп
Свържете фотоапарата към своята безжична точка на достъп. Преди да
стартирате процедурата, уверете се, че знаете SSID (име на точката на достъп) и
паролата на безжичната точка на достъп.
1 MENU 
(Network)  [Wi-Fi Settings]  [Access Point Set.].
2 Използвайте колелото за управление, за да изберете точката на
достъп, към която искате да се свържете. Натиснете в центъра на
колелото за управление и въведете паролата за безжичната точка
BG
на достъп, след това изберете [OK].
Забележка
•• Ако не се осъществи връзка, вижте инструкциите за експлоатация на безжичната точка
на достъп или се свържете с нейния администратор.
За да запаметявате изображения на компютър, инсталирайте PlayMemories Home на
компютъра си.
PlayMemories Home
http://www.sony.net/pm/
BG
51
Използване на компютър
Свързване на фотоапарата към компютър
Свързване към компютър
1 Поставете достатъчно заредена батерия във фотоапарата.
2 Включете фотоапарата и компютъра.
3 Уверете се, че [USB Connection] в
(Setup) е настроено на
[Mass Storage].
4Свържете фотоапарата към
компютъра чрез USB кабела.
•• Когато свързвате фотоапарата
към компютъра за първи път,
процедурата за разпознаване на
фотоапарата може да се стартира
автоматично на компютъра.
Изчакайте, докато процедурата
завърши.
•• Ако свържете фотоапарата към
компютъра чрез USB кабел, когато
[USB Power Supply] е настроено
на [On], захранването се подава
от компютъра Ви. (настройка по
подразбиране: [On])
•• Използвайте съвместим с USB
3.1 компютър и USB Type-C
кабел (продава се отделно) за
комуникация с по-висока скорост.
BG
52
Към USB извод
Към извода Multi/
Micro USB
USB кабел
Изключване на фотоапарата от компютъра
Изпълнете стъпки 1 и 2 по-долу, преди да извършите следните операции:
•• Изключване на USB кабела.
•• Изваждане на карта с памет.
•• изключване на продукта.
1 Щракнете върху
(Safely Remove Hardware and Eject Media) в
лентата на задачите.
2 Щракнете върху показаното съобщение.
Забележка
•• За Mac компютри плъзнете и пуснете иконата на картата с памет или иконата за
устройството в иконата "Trash". Камерата ще бъде разкачена от компютъра.
•• На компютри с Windows 7/Windows8 иконата за край на връзката може да не се
покаже. В този случай можете да пропуснете горните стъпки.
•• Не изключвайте USB кабела от фотоапарата, докато лампата за достъп свети. Данните
може да се повредят.
BG
BG
53
Въведение в компютърния софтуер
Ние предлагаме следния компютърен софтуер, за да подсилите забавлението
си от снимки/видеоклипове. Отидете на едни от следните URL адреси, като
използвате интернет браузъра си, след което изтеглете софтуера, като следвате
екранните инструкции.
Ако една от тези софтуерни програми вече е инсталирана на компютъра Ви, я
актуализирайте до най-новата версия преди употреба.
Windows:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/
Mac:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
Можете да проверите препоръчителната оперативна среда за софтуера от следния
URL адрес:
http://www.sony.net/pcenv/
Софтуер за управление на изображения
(PlayMemories Home)
PlayMemories Home Ви позволява да импортирате неподвижни изображения и
филми на компютъра си и да ги преглеждате или използвате.
Трябва да инсталирате PlayMemories Home, за да импортирате филми във
формат XAVC S или AVCHD на компютъра си.
Можете да отидете на уебсайта за изтегляне директно от следния URL адрес:
http://www.sony.net/pm/
•• Когато свържете фотоапарата към компютъра си, може да бъдат добавени
нови функции към PlayMemories Home. Свързването на фотоапарата към
компютъра Ви се препоръчва дори ако приложението PlayMemories Home вече
е инсталирано на компютъра Ви.
BG
54
Софтуер за обработка на RAW изображения/дистанционно
управление на фотоапарат
•• Можете да обработвате и редактирате RAW изображения с помощта на
различни функции за регулиране като крива на тон и острота.
•• Със софтуера можете да промените настройките на фотоапарата или да
освободите затвора от компютър, свързан чрез USB кабел.
За да управлявате фотоапарата чрез софтуер, първо изберете MENU 
(Setup)  [USB Connection]  [PC Remote], след което свържете фотоапарата
към компютър чрез USB кабел.
BG
BG
55
MENU елементи/списък с икони
Използване на елементите от MENU
Можете да променяте настройките, свързани с всички операции на фотоапарата,
включително снимане, възпроизвеждане и методът на работа. Можете също да
изпълнявате функции на фотоапарата от MENU.
1 Натиснете бутона MENU за
Бутон MENU
показване на екрана на менюто.
2 Изберете настройката, която желаете да регулирате, като
използвате горната/долната/лявата/дясната страна на колелото за
управление или като го завъртите и след това натиснете в центъра
му.
Изберете икона от горната
част на екрана и натиснете
лявата/дясната страна на
диска за управление, за да се
придвижите към друг елемент
от MENU.
Натиснете бутона MENU, за
да се върнете на предишния
екран.
3 Изберете желаната стойност за настройка и натиснете центъра, за
да потвърдите избора си.
BG
56
Списък с елементи от MENU
За подробности относно всеки елемент от MENU вижте страницата за справка в
последната колона или Помощното ръководство.
(Camera Settings 1)
Червен раздел
Качество/Размер на изображ.
File Format
RAW File Type
Задава файловия формат за неподвижни
изображения.
([RAW] / [JPEG] и т.н.)
44
Избира типа файл за RAW изображения.
Помощно
ръководство
(Help Guide)
JPEG Quality
Избира JPEG качество на изображение
за[RAW & JPEG] или [JPEG] в [‌ File Format].
44
JPEG Image Size
Избира размер на снимки.
(L / M / S)
43
Избира съотношението за снимки.
Помощно
ръководство
(Help Guide)
Задава дали да се записва в еквивалентен на
APS-C размер за неподвижни изображения и
еквивалентен на Супер 35 мм размер за филми.
Помощно
ръководство
(Help Guide)
Задава обработка за намаляване на шума за
снимки със скорост на затвора 1 секунда или
повече.
Помощно
ръководство
(Help Guide)
High ISO NR
Задава обработка за потискане на шума при
снимане с висока чувствителност.
Помощно
ръководство
(Help Guide)
Color Space
Промяна на цветовото пространство (диапазон
на възпроизведими цветове).
Помощно
ръководство
(Help Guide)
Избира типа на компенсация на обектива.
Помощно
ръководство
(Help Guide)
Aspect Ratio
APS-C/Super 35mm
Long Exposure NR
Lens Comp.
BG
BG
57
Shoot Mode/Drive
Scene Selection
Избира предварително зададени настройки
за постигане на съответствие с условията при
различните сцени.
([Portrait] / [Sports Action] и т.н.)
Помощно
ръководство
(Help Guide)
Drive Mode
Задава режима на снимане, например
непрекъснато снимане.
([Self-timer] / [Cont. Скоба] и т.н.)
38,
Помощно
ръководство
Bracket Settings
Задава самозаснемане в режим на клин,
последователността на снимане с клин на
експонацията и клин на баланса на бялото.
Помощно
ръководство
(Help Guide)
/
Recall
Извиква настройките, предварително
/
Memory].
регистрирани в [
Помощно
ръководство
(Help Guide)
/
Memory
Регистрира желаните режими и настройки на
фотоапарата.
Помощно
ръководство
(Help Guide)
Избира слота за карта с памет, от който
се извикват настройки или към който се
регистрират настройки за M1 през M4.
Помощно
ръководство
(Help Guide)
Настройте функции на потребителския клавиш,
които да извиквате при заснемане.
Помощно
ръководство
(Help Guide)
Select Media
Reg Cust Shoot Set
AF
Focus Mode
Избира режима на фокусиране.
([Single-shot AF] / [Continuous AF] и т.н.)
Priority Set in AF-S
Задава времето на освобождаване на
затвора, когато [Focus Mode] е настроено на
[Single-shot AF], [DMF] или [Automatic AF] при
неподвижен обект.
Помощно
ръководство
(Help Guide)
Priority Set in AF-C
Задава времето на освобождаване на затвора,
когато [Focus Mode] е с настройка [Continuous AF]
или [Automatic AF] при подвижен обект.
Помощно
ръководство
(Help Guide)
Focus Area
Избира зоната за фокусиране.
([Wide] / [Flexible Spot] и т.н.)
Настройки Фокус
Поазволява ви да фокусирате чрез предния
селектор, задния селектор или колелото за
управление.
Помощно
ръководство
(Help Guide)
Настройва дали да се регулира [Focus Area]
и позицията на рамката за фокусиране в
зависимост от позицията на фотоапарата
(хоризонтална или вертикална).
Помощно
ръководство
(Help Guide)
Swt. V/H AF Area
BG
58
31
33
Настройва лъча за автоматично фокусиране,
който осигурява светлина, подпомагаща
фокусирането при тъмни сцени.
Помощно
ръководство
(Help Guide)
Center Lock-on AF
Настройва функцията за проследяване на обекта
и продължително фокусиране, когато натиснете
центъра на колелото за управление в екрана за
снимане.
Помощно
ръководство
(Help Guide)
Set. Face Prty in AF
Задава дали фотоапаратът да се фокусира на
базата на открити лица.
Помощно
ръководство
(Help Guide)
Задава чувствителността на проследяване на AF
за режим на снимки.
Помощно
ръководство
(Help Guide)
Настройва метода за автоматичен фокус, когато
LA-EA1/LA-EA3 адаптер за завиване в основата
(продава се отделно) е поставен.
Помощно
ръководство
(Help Guide)
AF w/ shutter
Задава дали да се извършва автоматично
фокусиране, преди бутонът на затвора да бъде
натиснат наполовина. Това е полезно, когато
искате да настроите фокуса и експонацията
поотделно.
Помощно
ръководство
(Help Guide)
Pre-AF
Задава дали да се извършва автоматичен фокус,
преди бутонът на затвора да бъде натиснат
наполовина.
Помощно
ръководство
(Help Guide)
Eye-Start AF
Настройва дали да се използва автоматичен
фокус, когато погледнете през визьора, ако
е поставен адаптер за завиване в основата
LA-EA2/LA-EA4 (продава се отделно).
Помощно
ръководство
(Help Guide)
AF Area Regist.
Настройва дали да се премества рамката за
фокусиране на предварително определена
позиция при заснемане на неподвижни
изображения.
Помощно
ръководство
(Help Guide)
Del. Reg. AF Area
Изтрива информацията за позицията на рамката
за фокусиране, регистрирана с използването на
AF Area Regist.].
[
Помощно
ръководство
(Help Guide)
AF Area Auto Clear
Задава дали зоната за фокусиране да се показва
през цялото време, или да изчезва автоматично
скоро след фокусиране.
Помощно
ръководство
(Help Guide)
Disp. cont. AF area
Настройва дали да се показва зоната за
фокусиране в режим [Continuous AF], или не.
Помощно
ръководство
(Help Guide)
AF Illuminator
AF Track Sens
AF System
BG
BG
59
Регулира фино позицията на автоматичен
фокус, когато използвате адаптер за
завиване в основата LA-EA2 или LA-EA4
(продава се отделно).
Помощно
ръководство
(Help Guide)
Exposure Comp.
Компенсира яркостта на цялото изображение.
Помощно
ръководство
(Help Guide)
Reset EV Comp.
Настройва дали да се поддържа зададената
чрез [Exposure Comp.] стойност на експонация,
когато изключите захранването, когато
позицията на пръстена за компенсиране на
експонацията е зададен на "0".
Помощно
ръководство
(Help Guide)
ISO
Настройва ISO чувствителността.
([ISO AUTO] и т.н.)
Помощно
ръководство
(Help Guide)
ISO AUTO Min. SS
Настройва най-бавната скорост на затвора, при
която ISO чувствителността ще започне да се
променя в режим [ISO AUTO].
Помощно
ръководство
(Help Guide)
Metering Mode
Избира метод за измерване на яркостта.
([Multi] / [Spot] и т.н.)
Помощно
ръководство
(Help Guide)
Face Prty in Mlti Mtr
Задава дали фотоапаратът да измерва
яркостта на базата на открити лица, когато
[Metering Mode] е настроено на [Multi].
Помощно
ръководство
(Help Guide)
Spot Metering Point
Настройва дали да се координира точковото
измерване със зоната за фокусиране, когато
[Focus Area] е настроено на [Flexible Spot] или
[Expand Flexible Spot].
Помощно
ръководство
(Help Guide)
Exposure step
Избира размера на стъпката на нарастване на
стойностите на скоростта на затвора, блендата и
компенсацията на експонацията.
Помощно
ръководство
(Help Guide)
Задава дали да се заключи експонацията, когато
натиснете бутона на затвора наполовина. Това
е полезно, когато искате да настроите фокуса и
експонацията поотделно.
Помощно
ръководство
(Help Guide)
Регулира стандарта за правилната стойност на
експонацията за всеки режим на измерване.
Помощно
ръководство
(Help Guide)
Задава настройките на светкавицата.
Помощно
ръководство
(Help Guide)
AF Micro Adj.
Експонация
AEL w/ shutter
Exposure Std. Adjust
Светкавица
Flash Mode
BG
60
Flash Comp.
Регулира изходната мощност на светкавицата.
Помощно
ръководство
(Help Guide)
Exp. comp. set
Задава дали стойността на компенсацията на
експонацията, да се отразява при компенсацията
на светкавицата.
Помощно
ръководство
(Help Guide)
Wireless Flash
Задава дали да снимате с безжична светкавица.
Помощно
ръководство
(Help Guide)
Red Eye Reduction
Намалява ефекта "червени очи" при използване
на светкавицата.
Помощно
ръководство
(Help Guide)
Коригира ефекта на тон на околната светлина,
за да снимате белезникави обекти в бял тон.
([Auto] / [Daylight] и т.н.)
Помощно
ръководство
(Help Guide)
Priority Set in AWB
Избира на кой оттенък да се даде приоритет,
когато снимате при условия на осветеност,
като например лампа с нажежаема жичка, с
[White Balance] настроено на [Auto].
Помощно
ръководство
(Help Guide)
DRO/Auto HDR
Анализира контраста на светлината и
сянката между обекта и фона, като разделя
изображението на малки зони, и създава
изображение с оптимална яркост и градация.
Помощно
ръководство
(Help Guide)
Creative Style
Избира желаната обработка на изображенията.
Можете също да настроите контраста,
наситеността и остротата.
([Vivid] / [Portrait] и т.н.)
Помощно
ръководство
(Help Guide)
Picture Effect
Снима изображения с текстура, уникална за
избрания ефект.
([Toy Camera] / [Rich-tone Mono.] и т.н.)
Помощно
ръководство
(Help Guide)
Picture Profile
Променя настройки, като цвят и тон, когато
записвате изображения.
*Тази функция е за квалифицирани създатели
на видеоклипове.
Помощно
ръководство
(Help Guide)
Focus Magnifier
Уголемява изображението преди снимане, за да
можете да проверите фокуса.
Помощно
ръководство
(Help Guide)
Focus Magnif. Time
Задава периода от време, през който
изображението ще се показва в уголемен вид.
Помощно
ръководство
(Help Guide)
Color/WB/Img. Processing
White Balance
BG
Focus Assist
BG
61
Initial Focus Mag.
Настройва скалата на първоначалното
увеличение, когато използвате [Focus Magnifier].
Помощно
ръководство
(Help Guide)
AF in Focus Mag.
Задава дали да се използва автофокус, когато
се показва уголемено изображение. Докато
се показва уголемено изображение, можете
да фокусирате в рамките на по-малка зона в
сравнение с гъвкавата точка.
Помощно
ръководство
(Help Guide)
MF Assist
Показва уголемено изображение при ръчно
фокусиране.
Помощно
ръководство
(Help Guide)
Задава пиковата функция, която подобрява
границите на зоните във фокуса при ръчно
фокусиране.
Помощно
ръководство
(Help Guide)
Разпознава трептене/мигане от изкуствените
източници на светлина, например
флуоресцентно осветление, и прецизира
времето за снимане на изображения към
моменти, когато трептенето има по-малко
отражение.
Помощно
ръководство
(Help Guide)
Face Registration
Записване или смяна на лицето, получаващо
приоритет при фокусирането.
Помощно
ръководство
(Help Guide)
Regist. Faces Priority
Открива регистрираното лице с по-висок
приоритет с помощта на [Face Registration].
Помощно
ръководство
(Help Guide)
Peaking Setting
Асистент при снимане
Anti-flicker Shoot.
BG
62
(Camera Settings 2)
Лилав раздел
Филм
Exposure Mode
Задава режим на експонация при снимане на
филми.
Помощно
ръководство
(Help Guide)
Exposure Mode
Настройва режима на експонацията, когато
заснемате филми със забавен/забързан
каданс.
Помощно
ръководство
(Help Guide)
File Format
Избира формат на клипа.
([XAVC S 4K] / [AVCHD] и т.н.)
45
Record Setting
Избира кадрова честота и побитова скорост
за филма.
46
S&Q Settings
Променя настройките за снимане на
видеоклипове със забавено/забързано
движение.
Помощно
ръководство
(Help Guide)
Записва прокси файлове с ниска побитова
скорост при записване на XAVC S филми.
Помощно
ръководство
(Help Guide)
AF drive speed
Превключва скоростта на фокусиране, когато
използвате автофокус в режим на видеоклип.
Помощно
ръководство
(Help Guide)
AF Track Sens
Задава чувствителността за проследяване на
AF за режима на видеоклип.
Помощно
ръководство
(Help Guide)
Auto Slow Shut.
Задава функцията, която автоматично регулира
скоростта на затвора съобразно яркостта на
околната среда в режим на клип.
Помощно
ръководство
(Help Guide)
Audio Recording
Задава дали да се записва звук при снимане
на видеоклип.
Помощно
ръководство
(Help Guide)
Audio Rec Level
Регулира нивото на аудиозаписа по време на
снимане на клип.
Помощно
ръководство
(Help Guide)
Audio Level Display
Задава дали да се показва нивото на звука.
Помощно
ръководство
(Help Guide)
Audio Out Timing
Задава синхронизирането за аудио изход по
време на запис на видеоклип.
Помощно
ръководство
(Help Guide)
Proxy Recording
BG
BG
63
Потиска шума от вятъра по време на запис на
видеоклип.
Помощно
ръководство
(Help Guide)
Marker Display
Задава дали на екрана да се показват маркери
при запис на видеоклип.
Помощно
ръководство
(Help Guide)
Marker Settings
Задава кои маркери да се показват на
монитора при запис на видеоклип.
Помощно
ръководство
(Help Guide)
Video Light Mode
Задава настройката за осветление за HVL-LBPC
LED светлината (продава се отделно).
Помощно
ръководство
(Help Guide)
Movie w/ shutter
Запис на филми чрез бутона на затвора.
Помощно
ръководство
(Help Guide)
Снима изображения, без затворът да издава
звук.
Помощно
ръководство
(Help Guide)
e-Front Curtain Shut.
Задава дали да се използва функцията на
затвора за електронна предна завеса.
Помощно
ръководство
(Help Guide)
Release w/o Lens
Задава дали да се освобождава затворът,
когато не е поставен обективът.
Помощно
ръководство
(Help Guide)
Release w/o Card
Задава дали да се освободи затворът, когато не
е поставена карта с памет.
Помощно
ръководство
(Help Guide)
SteadyShot
Настройва дали да се активира SteadyShot за
снимане.
Помощно
ръководство
(Help Guide)
SteadyShot Settings
Задава настройките за SteadyShot.
Помощно
ръководство
(Help Guide)
Zoom
Задава скалата на мащабиране за функциите
за мащабиране, различни от оптичното
мащабиране.
Помощно
ръководство
(Help Guide)
Zoom Setting
Задава дали да се използват функциите Clear
Image Zoom и Digital Zoom при мащабиране.
Помощно
ръководство
(Help Guide)
Wind Noise Reduct.
Затвор/SteadyShot
Silent Shooting
Zoom
BG
64
Zoom Ring Rotate
Задава мащабирането към посоката на въртене
на вариообектива. Тази функция е налична
само при мощни вариообективи, които са
съвместими с нея.
Помощно
ръководство
(Help Guide)
DISP Button
Задава типа информация за показване на
монитора или във визьора, когато бъде
натиснат бутона DISP.
Помощно
ръководство
(Help Guide)
FINDER/MONITOR
Задава метода за превключване на дисплея
между електронния визьор и монитора.
Помощно
ръководство
(Help Guide)
Zebra Setting
Задава показваните ленти за регулиране на
яркостта.
Помощно
ръководство
(Help Guide)
Grid Line
Показва мрежата от линии за регулиране на
композицията на изображението.
Помощно
ръководство
(Help Guide)
Рък. Настр Guide
Задава показване на ръководството, когато
настройките на експозицията се променят в
екрана за снимане.
Помощно
ръководство
(Help Guide)
Live View Display
Задава дали настройки, като компенсация на
експонацията, да се отразяват на екрана.
Помощно
ръководство
(Help Guide)
Cont. Shoot. Length
Настройва дали да се показва индикатор
за оставащото време, за което може да се
извършва непрекъснато заснемане при същата
скорост на заснемане.
Auto Review
Задава автоматичен преглед за показване на
изображението след заснемането.
Помощно
ръководство
(Help Guide)
Присъединява функции към различни бутони,
което Ви позволява да извършвате операциите
по-бързо, като натискате съответния бутон,
когато снимате неподвижни изображения.
Помощно
ръководство
(Help Guide)
Присъединява функции към различни бутони,
което Ви позволява да извършвате операциите
по-бързо, като натискате съответния бутон,
когато снимате филми.
Помощно
ръководство
(Help Guide)
Присъединява функция към бутоните, което
ви позволява да извършвате операциите
по-бързо, като натискате бутоните, когато
възпроизвеждате изображения.
Помощно
ръководство
(Help Guide)
Дисплей/Авто. преглед
BG
39
Custom Operation
Custom Key
Custom Key
Custom Key
BG
65
Function Menu Set.
Персонализира функциите, показвани при
натискане на бутона Fn (Функция).
Помощно
ръководство
(Help Guide)
Dial Setup
Задава функциите на предния и задния диск,
когато режимът на експонация е зададен на
M. селекторите могат да бъдат използвани
за регулиране на скоростта на затвора и
блендата.
Помощно
ръководство
(Help Guide)
Av/Tv Rotate
Задава посоката на въртене на предния или
задния диск или на колелото за управление за
регулиране на стойността на апертурата или
скоростта на затвора.
Помощно
ръководство
(Help Guide)
Dial Ev Comp
Задава дали да се компенсира експонацията
чрез предния или задния селектор.
Помощно
ръководство
(Help Guide)
Бутон MOVIE
Активира или дезактивира бутона MOVIE.
Помощно
ръководство
(Help Guide)
Lock Operation Parts
Задава дали многофункционалният селектор,
колелото за управление или предният и
задният диск да се изключват временно, когато
се натисне и задържи бутона Fn.
Помощно
ръководство
(Help Guide)
Аудио сигнали
Избира дали фотоапаратът да издава звуков
сигнал по време на автоматично фокусиране
и използване на таймера за самостоятелно
снимане.
Помощно
ръководство
(Help Guide)
(Network)
BG
66
Зелен раздел
Snd to Smrtphn Func
Задава филми за прехвърляне към смартфон
или прехвърля изображения към смартфон.
Помощно
ръководство
(Help Guide)
Send to Computer
Архивира изображения, като ги прехвърля на
компютър, свързан към мрежа.
Помощно
ръководство
(Help Guide)
FTP Transfer Func.
Настройва прехвърлянето на изображения
чрез FTP и го изпълнява.
*Необходими са основни познания за FTP
сървърите.
View on TV
Позволява ви да преглеждате изображения на
телевизор с активирана мрежа.
50
Помощно
ръководство
(Help Guide)
Ctrl w/ Smartphone
Задава условието за свързване на фотоапарат
към смартфон.
Помощно
ръководство
(Help Guide)
Airplane Mode
Изключва безжични комуникации от
устройството, като например функциите за
Wi-Fi, NFC и Bluetooth.
Помощно
ръководство
(Help Guide)
Wi-Fi Settings
Позволява Ви да регистрирате точката си
на достъп и да проверите или промените
информацията за свързване на Wi-Fi.
Помощно
ръководство
(Help Guide)
Bluetooth Settings
Управлява настройките за свързване на
фотоапарата със смартфон чрез Bluetooth
връзка.
Помощно
ръководство
(Help Guide)
Получава информация за местоположението
от сдвоен смартфон и го записва на заснетите
снимки.
Помощно
ръководство
(Help Guide)
Edit Device Name
Променя името на устройството в Wi-Fi Direct
и т.н.
Помощно
ръководство
(Help Guide)
Imp Root Certificate
Импортира сертификат за основна директория
на фотоапарата.
Помощно
ръководство
(Help Guide)
Reset Network Set.
Нулира всички настройки на мрежата.
Помощно
ръководство
(Help Guide)
Loc. Info. Link Set.
(Възпроизвеждане)
BG
Син раздел
Protect
Защитава записани изображения от случайно
изтриване.
Помощно
ръководство
(Help Guide)
Rotate
Завърта изображението.
Помощно
ръководство
(Help Guide)
Delete
Изтрива изображения.
Помощно
ръководство
(Help Guide)
Rating
Назначаване на оценка към записани
до
изображения върху скалата от
.
Помощно
ръководство
(Help Guide)
BG
67
Rating Set (Cust Key)
Указва предварително на картата с памет кои
снимки искате да отпечатате по-късно.
Помощно
ръководство
(Help Guide)
Copy
Копира изображения от картата с памет в слота
за карта с памет, посочен в [Select PB Media],
в картата с памет в другия слот.
Помощно
ръководство
(Help Guide)
Photo Capture
Улавя избрана сцена във видеоклип, за да я
запази като снимка.
Помощно
ръководство
(Help Guide)
Увеличава възпроизвежданите изображения.
Помощно
ръководство
(Help Guide)
Задава скалата на първоначално увеличение,
когато възпроизвеждате увеличени
изображения.
Помощно
ръководство
(Help Guide)
Задава зоната на първоначално увеличение,
когато възпроизвеждате увеличени
изображения.
Помощно
ръководство
(Help Guide)
Slide Show
Възпроизвежда слайдшоу.
Помощно
ръководство
(Help Guide)
Select PB Media
Избира слота за карта с памет на картата с
памет, която ще се възпроизвежда.
Помощно
ръководство
(Help Guide)
View Mode
Възпроизвежда изображения от конкретна
дата или папка със снимки и видеоклипове.
Помощно
ръководство
(Help Guide)
Image Index
Показва няколко изображения едновременно.
Помощно
ръководство
(Help Guide)
Disp Cont Shoot Grp
Задава дали да се извеждат непрекъснато
заснети изображения като група.
Помощно
ръководство
(Help Guide)
Display Rotation
Задава ориентацията на възпроизвеждането за
изображения, заснети вертикално.
Помощно
ръководство
(Help Guide)
Image Jump Setting
Задава кой пръстен и метод да се използват за
прескачане между изображения по време на
възпроизвеждане.
Помощно
ръководство
(Help Guide)
Enlarge Init. Mag.
Enlarge Initial Pos.
BG
Помощно
ръководство
(Help Guide)
Specify Printing
Enlarge Image
68
), която може да
Задава оценката (число от
бъде избрана с помощта на клавиш по избор,
към който е назначен [Rating] с [‌ Custom Key].
(Setup)
Жълт раздел
Monitor Brightness
Настройва яркостта на екрана.
Помощно
ръководство
(Help Guide)
Viewfinder Bright.
Задава яркостта на електронния визьор.
Помощно
ръководство
(Help Guide)
Finder Color Temp.
Задава цветна температура на визьора.
Помощно
ръководство
(Help Guide)
Gamma Disp. Assist
Регулира екрана за по-лесно наблюдение при
извеждане на S-Log или HLG филм.
Помощно
ръководство
(Help Guide)
Volume Settings
Настройва ниво на звука за възпроизвеждане
на видеоклип.
Помощно
ръководство
(Help Guide)
Delete confirm.
Настройва дали функциите [Delete] или [Cancel]
да са предварително избрани в екрана за
потвърждаване на изтриването.
Помощно
ръководство
(Help Guide)
Display Quality
Задава качеството на показване.
*Когато сте избрали [High], батерията се
изтощава по-бързо.
*Когато температурата на фотоапарата е
висока, [Display Quality] може да е заключено
на [Standard].
Помощно
ръководство
(Help Guide)
Pwr Save Start Time
Задава времевите интервали за
автоматично превключване към режима на
енергоспестяване.
Помощно
ръководство
(Help Guide)
Auto Pwr OFF Temp.
Задава температурата на фотоапарата, при
която той се изключва автоматично по време
на снимане. Когато снимате в режим от ръка,
настройте на [Standard].
Помощно
ръководство
(Help Guide)
NTSC/PAL Selector*1
Променя телевизионния формат на
устройството, за да е възможно снимане в
различен формат на видеоклип.
Помощно
ръководство
(Help Guide)
Cleaning Mode
Стартира режима на почистване на сензора за
изображения.
Помощно
ръководство
(Help Guide)
Touch Operation
Задава дали да се активира сензорното
управление на монитора.
BG
40
BG
69
Touch Panel/Pad
Избира дали да се активира операцията на
сензорния панел при снимане с монитора или
операция с тъчпада при снимане с визьора.
Touch Pad Settings
Регулира настройки, свързани с операцията
на тъчпада.
Помощно
ръководство
(Help Guide)
Demo Mode
Включва или изключва демонстрационното
възпроизвеждане на видеоклипове.
Помощно
ръководство
(Help Guide)
TC/UB Settings
Настройва времевия код (TC) и потребителските
данни (UB).
*Тази функция е за квалифицирани създатели
на видеоклипове.
Помощно
ръководство
(Help Guide)
Remote Ctrl
Задава дали да се използва инфрачервеното
дистанционно управление.
Помощно
ръководство
(Help Guide)
HDMI Settings
Задава настройките за HDMI.
*Изображенията няма да се покажат на
монитора на фотоапарата, ако записвате
филми, докато фотоапаратът е свързан
File Format] с настройка
с HDMI устройство с [‌
[XAVC S 4K].
Помощно
ръководство
(Help Guide)
Задава как да се записват и извеждат 4K филми
чрез HDMI, когато фотоапаратът е свързан към
външен рекордер/плейър, който поддържа 4K.
Помощно
ръководство
(Help Guide)
USB Connection
Задава метод за USB свързване.
Помощно
ръководство
(Help Guide)
USB LUN Setting
Увеличава съвместимостта чрез ограничаване
на функциите на USB връзката. Настройте на
[Multi] при нормални условия и на [Single] само
когато не може да се установи връзка.
Помощно
ръководство
(Help Guide)
USB Power Supply
Задава дали да се подава електрозахранване
от USB връзка, когато фотоапаратът е свързан
към компютър или USB устройство.
Помощно
ръководство
(Help Guide)
PC Remote Settings
Управлява настройки за снимане на PC
дистанционно управление.
Помощно
ръководство
(Help Guide)
4K Output Sel.
Language
Date/Time Setup
BG
70
40
Избира езика.
28
Задава датата и часа, както и лятното часово
време.
28
Area Setting
Задава местоположението на използване.
Помощно
ръководство
(Help Guide)
Copyright Info
Задава информация за авторски права за
снимки.
Помощно
ръководство
(Help Guide)
Формат
Форматира картата памет.
Помощно
ръководство
(Help Guide)
File Number
Задава метода, използван за присвояване на
номера на файловете.
Помощно
ръководство
(Help Guide)
Set File Name
Променя първите 3 знака от имената на файл
за снимки.
Помощно
ръководство
(Help Guide)
Rec. Media Settings
Задава метода за запис на изображения към
два слота за карта с памет.
Помощно
ръководство
(Help Guide)
Select REC Folder
Променя избраната папка за съхранение на
неподвижни изображения.
Помощно
ръководство
(Help Guide)
New Folder
Създава нова папка за съхранение на
неподвижни изображения.
Помощно
ръководство
(Help Guide)
Folder Name
Задава формат на папката за снимки.
Помощно
ръководство
(Help Guide)
Recover Image DB
Възстановява файла с базата с данни за
изображенията и разрешава записа и
възпроизвеждането.
Помощно
ръководство
(Help Guide)
Display Media Info.
Показва оставащото време за запис на клипове
и броя снимки, които могат да бъдат записани
в картата с памет.
Помощно
ръководство
(Help Guide)
Version
Показва версията на софтуера на фотоапарата.
Помощно
ръководство
(Help Guide)
Нулиране на настр.
Възстановява настройките към стойностите
им по подразбиране. Изберете [Initialize], за да
възстановите всички настройки до стойностите
им по подразбиране.
Помощно
ръководство
(Help Guide)
BG
BG
71
(My Menu)
Add Item
Сив раздел
Добавя желани елементи от MENU към
(My Menu).
Sort Item
Подрежда елементите от MENU, добавени към
(My Menu).
Delete Item
Изтрива елементите от MENU, добавени към
(My Menu).
Delete Page
Изтрива всички елементи от MENU на една страница
в
Delete All
(My Menu).
Изтрива всички елементи от MENU, добавени към
(My Menu).
Помощно
ръководство
(Help Guide)
Помощно
ръководство
(Help Guide)
Помощно
ръководство
(Help Guide)
Помощно
ръководство
(Help Guide)
Помощно
ръководство
(Help Guide)
*1 Ако промените този елемент, ще трябва да форматирате картата с памет за
съвместимост със системите PAL или NTSC. Освен това обърнете внимание, че може
да не е възможно да се възпроизвеждат видеоклипове, записани със система NTSC,
на телевизор със система PAL.
BG
72
Списък с икони на монитора
Показаното съдържание и позицията му в илюстрациите са само с цел насока и
може да се различава от реалното показване.
Икони на екрана за снимане
Режим на монитор
Режим на визьор
BG
 Режим на снимане/разпознаване
на сцена
 Настройки на фотоапарат
PP A S M
Режим на заснемане (29)
Номер на регистриране (58)
NO CARD
Състояние на картата с памет
(24, 81)
100
Оставащ брой записваеми
изображения (83)
Икони за Разпознаване на сцена
Запис на данни/Брой оставащи
изображения за запис
Scene Selection
Съотношение за неподвижни
изображения (57)
BG
73
24M 20M 10M 8.7M 6.0M 5.1M
2.6M 2.2M
Размер на изображението за
неподвижни изображения (43)
RAW
RAW запис (компресиран/
некомпресиран) (44)
X.FINE FINE STD
JPEG Quality (44)
XAVC S 4K XAVC S HD AVCHD
AF Illuminator (59)
Flicker
Отчетено е трептене (62)
SteadyShot вкл./изкл.,
предупреждение за трептене на
фотоапарата (64)
Файлов формат за филми (45)
SteadyS. Focal Len./Предупреждение
за трептене на фотоапарата (64)
Настройка за запис на филми (46)
Smart Zoom (интелигентно
мащабиране) / Clear Image Zoom /
цифрово мащабиране (64)
120p 60p 60i 30p 24p
100p 50p 50i 25p
Кадрова честота за филми (46)
—PC—
PC дистанционно управление (70)
Ярък монитор
Proxy Recording (63)
120 fps 60 fps 30 fps 15 fps 8 fps
4 fps
100 fps 50 fps 25 fps 12 fps 6 fps
3 fps 2 fps 1 fps
Кадрова честота за заснемане на
бързо/бавно движение (63)
Silent Shooting (64)
Инфрачервено дистанционно
управление
Без аудиозапис за филми (63)
APS-C/Super 35mm (57)
Wind Noise Reduct. (64)
Извършва се зареждане на
светкавицата
Записване на информация за
авторските права вкл. (71)
Изключване на ефект (65)
Gamma Disp. Assist (69)
BG
74
Focus Cancel (41)
Предупреждение за оставащ заряд
на батерията
Lock-on AF Cancel
Spot Focus
USB електрозахранване (70)
Извършване на [Spot Focus] (42)
 Настройки за снимане
Активно NFC (49)
Налична е Bluetooth връзка/Bluetooth
връзката не е достъпна (67)
BG
Drive Mode (38)
Свързване към смартфон/Няма
свързване към смартфон
Получаване на информация за
местоположението/Информацията
за местоположението не може да
бъде получена (75)
Flash Mode (60)/Wireless Flash
(61)/Red Eye Reduction (61)
±0,0
Flash Comp. (61)
Focus Mode (31)
Airplane Mode (67)
Предупреждение за прегряване
Focus Area (33)
JPEG RAW
Файлът на базата данни е пълен/
Грешка във файла с база данни
RAW+J
+J
File Format (44)
Metering Mode (60)
Батерия
Оставащ заряд на батерията (22)
BG
75
 Настройки за индикатор на
фокуса/експонация
AWB
7500 K A5 G5

White Balance (Автоматично,
Предварителна настройка, Под вода
авто, Персонализирано, Цветна
температура, Цветен филтър) (61)
Скорост на затвора
F3.5
D-Range Opt./Auto HDR (61)
Стойност на блендата
+3 +3 +3
Creative Style (61)/Контраст,
наситеност и рязкост
Индикатор на фокуса (32)
1/250
Компенсация на експонацията
(60)/ръчно измерване
ISO400 ISO AUTO
ISO чувствителност (60)
Picture Effect (61)
Заключване на AE/заключване
на FEL
Face Priority in AF (59)
~
Picture Profile (61)
Запис с приоритет Media (71)
Ръководства/други
Lock-on AF
Lock-on AF Cancel
Помощен екран за фиксиращ AF
(59)
Focus Cancel
Помощен екран за отмяна на
фокусиране (41)
Индикатор за клин
Зона на точково измерване (60)
Ръководство за настройка на
експонацията (65)
BG
76
Индикатор за скоростта на затвора
Индикатор на блендата
Хистограма
Цифров нивомер
STBY REC
Запис на филм в режим на
готовност/извършва се запис на
филм
BG
1:00:12
Действително време за запис за
филм (часове: минути: секунди)
Audio Level Display (63)
REC Control (70)
00:00:00:00
Времеви код (часове: минути:
секунди: кадри) (70)
00 00 00 00
Потребителски данни (70)
BG
77
Икони на екрана за възпроизвеждане
Дисплей за възпроизвеждане на
единично изображение
Показване на хистограма
 Основна информация
Включен прокси филм (63)
Носител за възпроизвеждане (68)
 Настройки на фотоапарат
View Mode (68)
Вижте "Икони на екрана за снимане"
(страница 73).
Rating (67)

 Настройки за снимане
Защити (67)
DPOF
Грешка на фотоефект
Зададен е DPOF (68)
3/7
Номер на файл/брой изображения в
режима за преглед
Грешка на автоматичен HDR режим
(61)
35 мм
Фокусно разстояние на обектива
Активно NFC (49)
HLG
HDR запис (Hybrid Log-Gamma)
Оставащ заряд на батерията (22)
Вижте "Икони на екрана за снимане"
(страница 73) за други икони, които се
Група за непрекъснато снимане
(68)
BG
78
извеждат в тази зона.
 Информация за изображение
Информация за географска ширина/
дължина (67)
2018 - 1 - 1 10:37AM
Дата на запис (28)
100-0003
Номер на папка  Номер на файл
(71)
Хистограма (осветяване/R/G/B)
BG
BG
79
За този продукт
Спецификации
Живот на батерията и брой записваеми изображения
Живот на батериите
Брой изображения
Снимане
(неподвижни изображения)
Режим на екран
–
Прибл. 710
Режим на визьор
–
Прибл. 610
Действително снимане
(видеоклипове)
Режим на екран
Прибл. 125 мин
–
Режим на визьор
Прибл. 115 мин
–
Серийно снимане
(видеоклипове)
Режим на екран
Прибл. 210 мин.
–
Режим на визьор
Прибл. 200 мин
–
•• Горните прогноlзни стойности за живот на батерията и брой записваеми
изображения се прилага, когато батерията е била напълно заредена. Животът
на батерията и броят изображения може да намалят в зависимост
от условията на употреба.
•• Животът на батерията и броят записваеми изображения са приблизителни
стойности, базирани на снимане с настройките по подразбиране при
следните условия:
–– Използване на батерията при околна температура 25°C (77°F).
–– При използване на Sony SDXC карта с памет (U3) (продава се отделно)
–– Използване на обектив FE 28-70 mm F3.5-5.6 OSS
•• Броят за "Снимане (неподвижни изображения)" е базиран на стандарта CIPA и
се отнася за снимане при следните условия:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
–– По една снимка се заснема на всеки 30 секунди.
–– Захранването се включва и изключва веднъж на всеки десет пъти.
BG
80
•• Броят минути за заснемане на филм е базиран на стандарта CIPA и се отнася за
снимане при следните условия:
–– Качеството на изображението е с настройка XAVC S HD 60p 50M/50p 50M.
–– Действително снимане (видеоклипове): живот на батерията на базата на
често снимане, мащабиране, режим в готовност на снимане, включване/
изключване и т.н.;
–– Серийно снимане (видеоклипове): Живот на батерията базиран на
непрекъснато снимане, докато се достигне ограничението (29 минути), и
след това продължаване на снимането чрез повторно натискане на бутона
за филм MOVIE. Други функции, като мащабирането, не са изпълнени.
Карти с памет, които могат да бъдат използвани
Когато използвате microSD карти с памет или Memory Stick Micro носител в този
фотоапарат, се уверете, че използвате правилния адаптер.
BG
SD карти с памет
Формат на запис
Поддържана карта с памет
Снимка
SD/SDHC/SDXC карта
AVCHD
SD/SDHC/SDXC карта
(Class 4 или по-бърза или U1 или по-бърза)
XAVC S
4K 60 Mbps*
HD 50 Mbps или по-ниска*
HD 60 Mbps
SDHC/SDXC карта
(Class 10 или U1 или по-бърза)
4K 100 Mbps*
HD 100 Mbps
SDHC/SDXC карта (U3)
* Включително при запис на прокси филми едновременно
Memory Stick носител
Формат на запис
Поддържана карта с памет
Снимка
Memory Stick PRO Duo/
Memory Stick PRO-HG Duo
AVCHD
Memory Stick PRO Duo (Mark 2)/
Memory Stick PRO-HG Duo
XAVC S
4K 60 Mbps*
HD 50 Mbps или по-ниска*
HD 60 Mbps
Memory Stick PRO-HG Duo
4K 100 Mbps*
HD 100 Mbps
—
* Включително при запис на прокси филми едновременно
BG
81
Забележка
•• Използвайте слот 1, когато използвате карта с памет UHS-II. Също така изберете
(Setup)  [Rec. Media Settings]  [Запис с приоритет Media]  [Slot 1].
MENU 
•• Memory Stick PRO Duo носител не може да се използва в слот 1.
•• Когато се използва SDHC карта с памет за запис на филми във формат XAVC S за
големи периоди от време, записаните филми ще бъдат разделени на файлове с
размер от по 4 GB. Разделените файлове могат да бъдат използвани като един файл,
като ги импортирате на компютър чрез PlayMemories Home.
•• При запис на филм едновременно на карти с памет в слот 1 и слот 2 със следните
настройки на фотоапарата, поставете две карти с памет с една и съща файлова
система. XAVC S филми не могат да се записват едновременно, когато се използва
комбинация от файлова система exFAT и файлова система FAT32.
File Format] е с настройка [XAVC S 4K] или [XAVC S HD]
––[
)] или
––[Recording Mode] в [Rec. Media Settings] е настроен на [Simult. (
/
)]
[Simult. (
Карта с памет
Файлова система
SDXC карта с памет
exFAT
Memory Stick PRO Duo (Mark2)
Memory Stick PRO-HG Duo
SDHC карта с памет
FAT32
•• Заредете достатъчно батериите, преди да се опитате да възстановите файловете от
базата данни на картата с памет.
BG
82
Брой записваеми изображения
Когато поставите карта с памет във фотоапарата и зададете превключвателя
ON/OFF (Захранване) на "ON", броят изображения, които могат да бъдат
записвани (ако продължите да снимате, използвайки текущите настройки), се
показва на екрана.
Забележка
•• Когато "0" (броят записваеми изображения) започне да мига в оранжево, картата
с памет е пълна. Сменете картата с памет с друга или изтрийте изображения от
текущата карта с памет.
•• Когато "NO CARD" светне в оранжево, това означава, че няма поставена карта с памет.
Поставете карта с памет.
Броят изображения, които могат да бъдат записани на карта BG
с памет
Следната таблица показва приблизителния брой изображения, които могат да
бъдат записани на карта с памет, форматирана с този фотоапарат. Стойностите
са определени при използване на стандартни карти с памет на Sony за тестване.
Стойностите може да варират в зависимост от условията на снимане и типа карта
с памет, която е използвана.
[
JPEG Image Size]: [L: 24M]
[
Aspect Ratio]: [3:2]*1
(Мерни единици: изображения)
8 GB
32 GB
64 GB
256 GB
Standard
1100
4600
9200
36 000
Fine
790
3200
6400
25 000
Extra fine
435
1750
3500
14 000
RAW & JPEG (Компресиран RAW)*2
215
870
1750
7000
RAW (Компресиран RAW)
295
1200
2400
9600
JPEG Quality/
File Format
RAW & JPEG (Некомпресиран RAW)*2
125
510
1000
4100
RAW (Некомпресиран RAW)
150
610
1200
4950
Aspect Ratio] е с настройка, различна от [3:2], можете да записвате повече
*1 Когато [
изображения от броя, показан в таблицата по-горе (освен когато е избрано [RAW]).
2
JPEG Quality], когато е избрано [RAW & JPEG]: [Fine]
* [
BG
83
Забележка
•• Дори и броят на записваемите изображения да е по-голям от 9999 на панела на
дисплея ще се покаже "9999".
•• Показаните числа се отнасят за използване на карта с памет на Sony.
Време на запис на филми
Таблицата по-долу показва приблизителното общо време за запис при
използване на карта с памет, форматирана с този фотоапарат. Стойностите може
да варират в зависимост от условията на снимане и типа карта с памет, която е
използвана. Времената за запис, когато [
File Format] е с настройка [XAVC S 4K]
и [XAVC S HD], са времена на запис при снимане с [‌
Proxy Recording] с
настройка [Off].
(ч (час), мин (минута))
File Format
XAVC S 4K
XAVC S HD
AVCHD
Record Setting
8 GB
32 GB
64 GB
256 GB
30p 100M/
25p 100M
8 мин
35 мин
1 ч 15 мин
5 ч 15 мин
30p 60M/
25p 60M
10 мин
1 ч
2 ч 5 мин
8 ч 35 мин
24p 100M*
8 мин
35 мин
1 ч 15 мин
5 ч 15 мин
24p 60M*
10 мин
1 ч
2 ч 5 мин
8 ч 35 мин
120p 100M/
100p 100M
8 мин
35 мин
1 ч 15 мин
5 ч 15 мин
120p 60M/
100p 60M
10 мин
1 ч
2 ч 5 мин
8 ч 35 мин
60p 50M/
50p 50M
15 мин
1 ч 15 мин
2 ч 30 мин
10 ч 25 мин
60p 25M/
50p 25M
30 мин
2 ч 25 мин
5 ч
20 ч 10 мин
30p 50M/
25p 50M
15 мин
1 ч 15 мин
2 ч 30 мин
10 ч 25 мин
30p 16M/
25p 16M
50 мин
3 ч 50 мин
7 ч 45 мин
31 ч 25 мин
24p 50M*
15 мин
1 ч 15 мин
2 ч 30 мин
10 ч 25 мин
60i 24M (FX)/
50i 24M (FX)
40 мин
2 ч 55 мин
6 ч.
24 ч 15 мин
60i 17M (FH)/
50i 17M (FH)
55 мин
4 ч. 5 мин.
8 ч. 15 мин.
33 ч 15 мин
* Само когато [NTSC/PAL Selector] е с настройка NTSC
BG
84
•• Непрекъснатото снимане е възможно за приблизително 29 минути
(ограничение от спецификацията на продукта). Времето за непрекъснат запис
може да се различава в следните ситуации:
–– при заснемане на видеоклипове със забавено движение/забързано
движение: Записът ще спре автоматично, когато записаният файл достигне
приблизително 29 минути (възпроизвежданият видеоклип достигне
приблизително 29 минути).
(Записът ще спре автоматично, когато записаният файл достигне
приблизително 15 минути, ако [
Record Setting] е с настройка [60p/50p]
и[
Frame Rate] е с настройка [30 fps/25 fps].)
•• Времената за видеоклипове със забавено/забързано движение са времена за
възпроизвеждане, а не времена за запис.
Забележка
•• Времето за запис на филми варира, понеже фотоапаратът е оборудван с функция
VBR (променлива побитова скорост), която автоматично регулира качеството на
изображението в зависимост от сцената за снимане. Когато записвате бързодвижещ се
обект, изображението е по-ясно, но времето за запис е по-кратко, понеже се изисква
повече памет. Записваемото време варира и в зависимост от условията на снимане,
от обекта или от настройките на качество/размер на изображението.
•• Показаните времена са времената за запис с използване на карта с памет на Sony.
BG
Бележки относно непрекъснатото записване на видеоклип
•• Висококачествен запис на филм и високоскоростно непрекъснато заснемане
изискват голямо количество мощност. Затова ако продължите да снимате,
температурата във фотоапарата ще се покачи, особено тази на сензора за
изображения. В такива случаи фотоапаратът ще се изключи автоматично,
защото повърхността на му се нагрява до висока температура или високата
температура влияе на качеството на снимките или на вътрешния механизъм
на фотоапарата.
BG
85
•• Наличното времетраене за продължителен запис на филм, когато
фотоапаратът записва с настройките по подразбиране, след като
фотоапаратът е бил изключен за малко, е както следва. Стойностите указват
продължителното време от момента на стартиране на запис на фотоапарата до
момента на спирането му.
Околна температура
Непрекъснато време на запис на
филми (HD)
Непрекъснато време на запис на
филми (4K)
20°C (68°F)
Прибл. 29 мин
Прибл. 29 мин
30°C (86°F)
Прибл. 29 мин
Прибл. 29 мин
40°C (104°F)
Прибл. 29 мин
Прибл. 29 мин
[Auto Pwr OFF Temp.]: [Standard]
HD: XAVC S HD (60p 50M/50p 50M, когато фотоапаратът не е свързан чрез Wi-Fi)
4K: XAVC S 4K (24p 60M/25p 60M, когато фотоапаратът не е свързан чрез Wi-Fi)
•• Продължителността на наличното време за запис на видеоклип се променя
според температурата, формата/настройките за запис на видеоклипове,
състоянието на средата за Wi-Fi мрежа или състоянието на фотоапарата,
преди да започнете да записвате. Ако редовно реорганизирате или снимате
изображения, след като захранването е включено, температурата във
фотоапарата ще се покачи и наличното време за запис ще бъде по-кратко.
•• При извеждане на иконата
температурата на фотоапарата е повишена.
•• Ако фотоапаратът спре записа на филм поради висока температура, оставете
го за известно време с изключено захранване. Започнете записа, след като
температурата във фотоапарата падне изцяло.
•• Ако съблюдавате следните точки, ще можете за записвате филми за попродължителен период от време.
–– дръжте фотоапарата далеч от директна слънчева светлина;
–– изключвайте фотоапарата, когато не се използва.
•• Когато [
File Format] е с настройка [AVCHD], размерът на файла на филми е
ограничен до прибл. 2 GB. Ако размерът на файла на филма достигне около
2 GB по време на запис, автоматично ще бъде създаден нов файл на филм.
BG
86
Спецификации
Камера
[System]
Тип фотоапарат:
цифров фотоапарат със сменяем обектив
Обектив: обектив Sony с E-байонет
[Сензор за изображения]
Формат на изображението: 35 mm
пълноформатен (35,6 mm × 23,8 mm),
CMOS сензор за изображения
Общ брой ефективни пиксели на
фотоапарата: Прибл.
24 200 000 пиксела
Общ брой пиксели на фотоапарата:
Прибл. 25 300 000 пиксела
[SteadyShot]
Система за стабилизиране на
изображението с преместване на
вграден във фотоапарата сензор
[Система за автоматичен фокус]
Система за откриване: Система за
откриване на фазата/система за
разпознаване на контраста
Обхват на чувствителност: –3 EV до +20 EV
(при еквивалент на ISO 100, F2.0)
[Контрол на експонацията]
Метод на измерване: 1200-зоново
оценъчно измерване
Обхват на измерване: –3 EV до +20 EV (при
еквивалент на ISO 100 с обектив F2.0)
ISO чувствителност (Индекс на
препоръчителна експонация):
Неподвижни изображения: ISO 100 до
ISO 51 200 (разширено ISO: Минимум
ISO 50, максимум ISO 204 800)
Филми: ISO 100 до ISO 51 200
еквивалентно
[Затвор]
Тип: Електронно управляван, с вертикален
ход, във фокусната равнина
Обхват на скоростта:
Неподвижни изображения:
1/8000 секунда до 30 секунди, BULB
филми: 1/8000 секунда до 1/4 секунда
за устройства, съвместими с 1080 60i
(за устройства, съвместими с 1080 50i):
до 1/60 (1/50) секунда в режим AUTO
(до 1/30 (1/25) секунда в режим на
автоматичен бавен затвор)
Скорост на синхронизация със
светкавицата: 1/250 секунда
(при използване на светкавица,
произведена от Sony)
BG
[Електронен визьор]
Тип: 1,3 cm (тип 0.5) електронен визьор
Общ брой точки: 2 359 296 точки
Увеличение: Прибл. 0,78 × с обектив
50 мм на безкрайност, –1м–1
Точка за окото: Прибл. 23 mm от окуляра и
прибл. 18,5 mm от рамката на окуляра
при –1 m–1
Регулиране на диоптъра:
–4,0 m–1 до +3,0 m–1
[Monitor]
7,5 cm (тип 3.0) TFT дисково устройство,
сензорен панел
Общ брой точки: 921 600 точки
BG
87
[Формат на запис]
[Общи]
Формат на файла: JPEG (DCF вер. 2.0,
ExifВер. 2.31, MPF Baseline) съвместим,
RAW (формат Sony ARW 2.3)
Филм (XAVC S формат): Съвместимост
с формат вер. 1.0 MPEG-4 AVC/H.264
XAVC S
Видео: MPEG-4 AVC/H.264
Аудио: LPCM 2 канала (48 kHz 16 бита)
Филм (AVCHD формат):
Съвместимост с формат AVCHD
версия 2.0
Видео: MPEG-4 AVC/H.264
Аудио: Dolby Digital; 2
канала, оборудвано с
Dolby Digital Stereo Creator
•• Произведено по лиценз на
Dolby Laboratories.
Модел № WW541200
Номинална входна мощност:
, 3,2 W
7,2 V
Работна температура:
0 до 40°C (32 до 104°F)
Температура на съхранение:
-20 до 55°C (-4 до 131°F)
Размери (Ш/В.Д) (прибл.):
126,9 × 95,6 × 73,7 mm
126,9 × 95,6 × 62,7 mm
(от захвата до монитора)
5 × 3 7/8 × 3 in
5 × 3 7/8 × 2 1/2 in
(от захвата до монитора)
Тегло (съвместимо със CIPA) (прибл.):
650 g (1 lb 7,0 oz) (включва комплект
батерии, SD карта)
[Носител за запис]
[Wireless LAN]
SLOT 1: Слот за SD карти (съвместим с
UHS-I и UHS-II)
SLOT 2: Многофункционален слот за
носител Memory Stick PRO Duo и
SD карти (съвместим с UHS-I)
[Входни/изходни портове]
USB Type-C извод: SuperSpeed USB
(USB 3.1 Gen 1)
Multi/Micro USB Terminal*: Hi-Speed USB
(USB 2.0)
* Поддържа Micro USB съвместими
устройства.
HDMI: HDMI микрожак, тип D
 (микрофон) извод:
3,5 мм стерео-минижак
 (слушалки) извод:
3,5 мм стерео-минижак
Поддържан формат: IEEE 802.11 b/g/n
Честотна лента: 2,4 GHz
Сигурност: WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
Метод на свързване:
Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)/ръчно
Метод на достъп: Инфраструктурен
режим
[NFC]
Тип етикет: Съвместимост с
NFC Forum Type 3 Tag
[Bluetooth комуникации]
Bluetooth стандарт вер. 4.1
Честотна лента: 2,4 GHz
Адаптер за променлив ток
AC-UUD12/AC-UUE12
Номинална входна мощност:
, 50/60 Hz, 0,2 A
100 – 240 V
Номинална изходна мощност:
, 1,5 A
5 V
акумулаторна батерия NP-FZ100
Номинално напрежение: 7,2 V
BG
88
Обектив FE 28-70 mm F3.5-5.6 OSS
(С приложен ILCE-7M3K)
Фокусно разстояние: 28 мм – 70 мм
Групи елементи на обектива: 8-9
Зрителен ъгъл: 75° – 34°
Минимален фокус*: 0,3 m – 0,45 m
(0,99 ft – 1,48 ft)
*Минималният фокус представлява
най-краткото разстояние от сензора за
изображения до обекта.
Максимално увеличение: 0,19 ×
Минимална f-стъпка: f/22 – f/36
Диаметър на филтъра: 55 мм
Размери (максимален диаметър ×
височина): Прибл. 72,5 mm × 83 mm
(Прибл. 2 7/8 инча × 3 3/8 инча)
Тегло: Прибл. 295 g (Прибл. 10,5 oz)
SteadyShot: наличен
Дизайнът и спецификациите са обект на
промяна без предизвестие.
Относно съвместимостта на данни на
изображението
•• Този фотоапарат съответства
на универсалния стандарт DCF
(Design rule for Camera File system),
установен от JEITA (Japan Electronics
and Information Technology Industries
Association).
•• Не се гарантира възпроизвеждането
чрез друго оборудване на записани
с вашия фотоапарат изображения,
както и възпроизвеждането чрез
вашия фотоапарат на записани или
редактирани с друго оборудване
изображения.
Търговски марки
•• Memory Stick и
са търговски
марки или регистрирани търговски
марки на Sony Corporation.
са регистрирани
•• XAVC S и
търговски марки на Sony Corporation.
•• "AVCHD" и логотипът на
"AVCHD" са търговски марки
на Panasonic Corporation и
Sony Corporation.
•• Mac е търговска марка на Apple Inc.,
регистрирана в Съединените щати и
други държави.
•• IOS е регистрирана търговска
марка или търговска марка на
Cisco Systems, Inc.
•• iPhone и iPad са търговски марки на
Apple Inc., регистрирани в САЩ и други
държави.
•• Blu-ray Disc™ и ™Blu-ray са търговски
марки на Blu-ray Disc Association.
•• DLNA и DLNA CERTIFIED са търговски
марки на Digital Living Network Alliance.
•• USB Type-C™ и USB-C™ са търговски
марки на USB Implementers Forum.
•• Емблемата на
USB-IF SuperSpeed USB Trident е
регистрирана търговска марка на USB
Implementers Forum, Inc.
•• Dolby®, Dolby Audio и двойният символ
на D са търговски марки на Dolby
Laboratories.
•• Термините HDMI и HDMI
High-Definition Multimedia Interface,
както и логотипът HDMI, са търговски
марки или регистрирани търговски
марки на HDMI Licensing Administrator,
Inc. в Съединените щати и в други
държави.
BG
BG
89
•• Microsoft и Windows са регистрирани
търговски марки или търговски марки
на Microsoft Corporation в Съединените
щати и/или други държави.
•• Логотипът на SDXC е търговска марка
на SD-3C, LLC.
•• Facebook и логотипът "f" са търговски
марки или регистрирани търговски
марки на Facebook, Inc.
•• Android и Google Play са търговски
марки или регистрирани търговски
марки на Google Inc.
•• YouTube и логотипът YouTube са
търговски марки или регистрирани
търговски марки на Google Inc.
•• Wi-Fi, логотипът Wi-Fi и
Wi-Fi Protected Setup регистрирани
търговски марки или търговски марки
на Wi-Fi Alliance.
•• Маркировката N е търговска марка
или регистрирана търговска марка на
NFC Forum, Inc. в Съединените щати и в
други държави.
•• Словната марка и логотипите ®Bluetooth
са регистрирани търговски марки на
Bluetooth SIG, Inc. и всяко използване
на подобни марки от Sony Corporation
е по лиценз.
•• QR code е търговска марка на
Denso Wave Inc.
•• Наред с това наименованията на
системи и продукти, използвани в това
ръководство, като цяло са търговски
марки или регистрирани търговски
марки на съответните им разработчици
или производители. Въпреки това
обозначенията  или  може да не са
използвани във всички случаи в това
ръководство.
BG
90
Относно GNU GPL/LGPL
приложен софтуер
Софтуерът, който подлежи на следния
Общ публичен лиценз на GNU
(наричан занапред "GPL") или
Облекчен общ публичен лиценз на GNU
(наричан занапред "LGPL"), е включен към
продукта.
Това Ви информира, че имате право да
осъществявате достъп, да променяте и
разпространявате изходния код за тези
софтуерни програми при условията на
приложения GPL/LGPL.
Изходният код е предоставен в мрежата.
Използвайте URL адреса по-долу, за да
BG
го изтеглите.
http://oss.sony.net/Products/Linux/
Бихме предпочели да не се свързвате с
нас относно съдържанието на кода на
източника.
Лицензите (на английски) са записани
във вътрешната памет на продукта ви.
Установете връзка за съхранение на
данни с голям обем между продукта и
компютър, за да прочетете лицензите в
папка "PMHOME" – "LICENSE".
Допълнителна информация за този продукт
и отговори на често задавани въпроси
можете да намерите на нашия сайт за
поддръжка на клиенти.
BG
91
©2018 Sony Corporation
Printed in Czech Republic
Download PDF

advertising