Sony | MHS-FS3 | Sony MHS-FS3 Bloggie™ 3D HD фотоапарат за моментални снимки Инструкции за експлоатация

Съдържание
Търсене по
операции
Търсене в меню/
настройки
Азбучен
указател
Упътване за мобилен HD фотоапарат
за моментални снимки
MHS-FS3/FS3K
© 2011 Sony Corporation
4-276-890-11(1)
BG
Как да използвате това упътване
Съдържание
Щракнете върху бутон в дясната част, за да преминете към съответната страница.
Това е удобно, когато търсите функция, която желаете да прегледате.
Търсене
????? по
операции
Търсене на информация по операция
Търсене
в меню/
?????
настройки
Търсене на информация в списък с
опции на менюто/ настройките.
Маркировки и обозначения, използвани в този наръчник
Режим на демонстрация
1 Натиснете бутона с функция ([Menu]) t Изберете
t [Demo Mode] t желан режим.
On
Извършва демонстрация.
Off
Не извършва демонстрация.
(Настройки)
Азбучен
указател
Извършва демонстрация на функциите на фотоапарата.
В този наръчник поредицата от
операции е показана със стрелки (t).
Работете с фотоапарата в указания ред.
Маркировките са показани както се
извеждат в настройките по Настройката
Търсене в меню/
настройки
Азбучен
?????
указател
Търсене на информация по ключова
дума.
Търсене по
операции
?????
Съдържание
Търсене на информация по функция
Забележка
• Демонстрацията спира, когато извършите някое от следните действия:
– Ако натиснете бутона
(Затвор) или бутона MOVIE/ENTER.
– Ако изключите захранването.
по подразбиране е отбелязана с
.
Нулиране
Връща настройката в положение по подразбиране.
Дори да извършите тази функция, изображенията се запазват.
1 Натиснете бутона с функция ([Menu]) t Изберете
[Initialize] t Натиснете бутона с функция [OK].
(Настройки) t
Забележка
•Извършете нулирането след като заредите фотоапарата, за да предотвратите изключването на
фотоапарата по време на процеса.
zКогато фотоапаратът не работи правилно
Натиснете и задръжте бутона ON/OFF (Захранване) за поне 7 секунди и изключете
фотоапарата (стр. 16). След това отново включете фотоапарата.
Показва предупреждения и
ограничения, свързани с правилната
работа на фотоапарата.
zПоказва полезна информация.
2BG
Подсигуряване на данните на
вградената памет
Уверете се, че сте направили копие на
данните, за да ги защитите.
При продължителна употреба фотоапаратът
може да се затопли, но това не е неизправност.
Забележки за батерията
•Батерията е вградена във фотоапарата.
Заредете фотоапарата преди да го използвате
за първи път.
•Батерията може да бъде зареждана дори
когато не е напълно разредена. Също така,
дори батерията да не е заредена докрай,
можете да използвате устройството и с
частично заредена батерия.
•За подробности относно батерията вижте
стр. 75.
Забележки за LCD екрана и обектива
•LCD екранът е произведен по високо прецизна
технология, така че ефективният брой пиксели
е над 99,99%. Възможно е обаче върху LCD
екрана да се появят малки черни и/или ярки
петънца (бели, червени, сини или зелени на
цвят). Появата на тези петънца е напълно
нормална в процеса на снимане и по никакъв
начин не влияе върху качеството на записаното
изображение.
Азбучен
указател
Температура на фотоапарата
В зависимост от температурата на
фотоапарата и батерията, възможно е да не
можете да записвате видеоклипове или е
възможно захранването автоматично да се
изключи, за да защити фотоапарата. Преди
захранването да се изключи или ако не
можете да записвате видеоклипове, на LCD
екрана ще се изведе съобщение.
Търсене в меню/
настройки
•Преди запис на еднократни събития направете
пробен запис, за да се уверите, че фотоапаратът
работи правилно.
•Този фотоапарат не е устойчив на прах и влага,
а също не е и водоустойчив. Прочетете раздела
“Предпазни мерки” (стр. 76) преди да започнете
работа с фотоапарата.
•Избягвайте съприкосновение на фотоапарата
с вода. Ако във вътрешността на устройството
попадне вода, може да се получи неизправност.
В някои случаи фотоапаратът не може да бъде
поправен.
•Не насочвайте фотоапарата към слънцето или
директно към друга ярка светлина.
•Не използвайте фотоапарата близо до места, които
излъчват силни радиовълни или радиация. Ако го
направите, възможно е фотоапаратът да не записва
или възпроизвежда правилно.
•Използването на фотоапарата на прашни или
песъчливи места може да причини неизправност.
•Ако в устройството се кондензира влага,
изключете фотоапарата и го оставете за около 1
час преди да го използвате (стр. 76).
•Не тръскайте и не удряйте фотоапарата. Освен
повреда и невъзможност за запис, подобни
действия могат да направят носителя на запис
неизползваем или да причинят повреда или загуба
на данни за изображенията.
•Преди да свържете вашия фотоапарат към друго
устройство посредством кабел се уверете, че
поставяте свързващия щекер в правилната посока.
Поставянето на свързващия щекер насила в
неправилната посока може да причини повреда в
терминала или във вашия фотоапарат.
•Възпроизвеждането на видеоклипове, различни от
записаните, редактираните или композираните с
този фотоапарат, не е гарантирано.
Защитата от прегряване
Търсене по
операции
Забележки за записа/
възпроизвеждането и връзките
Съдържание
Забележки относно използването
на фотоапарата
Черни, бели, червени, сини
или зелени петънца
•Излагането на LCD екрана или обектива на пряка
слънчева светлина и за дълъг период от време
може да причини неизправност. Внимавайте,
когато поставяте фотоапарата в близост до
прозорец или на открито.
•Не натискайте силно LCD екрана. Това може да
причини неизправност и екранът може да загуби
цветовете си.
•Възможно е, когато снимате в студени условия, на
LCD екрана да се появят остатъчни образи. Това
не е неизправност.
Продължава r
3BG
Когато гледате триизмерни изображения
Изображенията, използвани в
упътването
•Изображенията, използвани като примерни
в това упътване, са репродукции и не са
истинските изображения, заснети с този
фотоапарат.
•Дизайнът и техническите характеристики
подлежат на промяна без предупреждение.
Забележки за възпроизвеждане на
видеоклипове на други устройства
Фотоапаратът е съвместим с MPEG-4
AVC/H.264 Main Profile. Ето защо не можете да
възпроизвеждате изображения на фотоапарата
с устройства, които не са съвместими с MPEG4 AVC/H.264.
Търсене в меню/
настройки
Азбучен
указател
•Този фотоапарат поддържа “MP4 формат”
като файлов формат за запис на видеоклипове.
Ето защо видеоклиповете, записани с този
фотоапарат, не могат да се възпроизвеждат
на устройства, които не поддържат “MP4
формат”.
•Този фотоапарат не поддържа “AVCHD
формат” и поради това не поддържа
възпроизвеждане и запис на видеоклипове в
“AVCHD формат” като например цифрова HD
видеокамера.
•Този фотоапарат следва стандарта DCF
(Design rule for Camera File system), установен
от JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
•Sony не гарантира възпроизвеждането на
изображения, записани с вашия фотоапарат,
но на друго оборудване, и възпроизвеждането
на изображения, записани или редактирани с
друго оборудване, но на вашия фотоапарат.
Sony няма да компенсира съдържанието
на записа, ако поради неизправност на
фотоапарата, на носителя и др. записът или
възпроизвеждането се окажат невъзможни.
Търсене по
операции
Съвместимост на данните за
изображението
Не се предоставят компенсации
за съдържанието на записа
Съдържание
Когато гледате триизмерни изображения,
записани с този фотоапарат, на 3D-съвместими
монитори, възможно е да изпитате дискомфорт,
като например напрежение, умора или виене
на свят. За да избегнете тази симптоматика, ви
препоръчваме да правите редовни почивки.
Вие трябва да прецените най-подходящите
интервали, както и продължителността на
почивките, следвайки вашите лични нужди. Ако
усетите дискомфорт, преустановете гледането на
3D изображения, докато неразположението ви
отмине; консултирайте се с лекар, ако сметнете
това за необходимо. Също така, прегледайте
инструкциите за експлоатация на устройството или
софтуера, които се използват с този фотоапарат.
Зрението на малките деца (особено на тези под
6-годишна възраст) все още е в процес на развитие.
Консултирайте се с вашия лекар (педиатър или
очен лекар) преди да позволите на деца да гледат
3D изображения.
Възрастните трябва да наблюдават малките деца,
за да бъдат сигурни, че спазват гореописаните
предпазни мерки.
Гледането на 3D изображенията зависи от личните
зрителни възприятия.
Предупреждение за авторското право
Възможно е телевизионни програми, филми,
видео записи и други продукции да бъдат
защитени с авторско право. Неразрешеният
презапис на такива материали може да
противоречи на закона за авторското право.
4BG
Животът с “Bloggie”
Съдържание
Запечатайте мигове от вашия живот
Търсене по
операции
На парти
Търсене в меню/
настройки
Записвайте снимки с максимална
резолюция 5М (2592 х 1944) и
видеоклипове с максимална резолюция
1920 х 1080 30p (стр. 48, 50). Можете
също да записвате снимки и по време на
запис на видеоклипове (стр. 32).
По време на разходка
Азбучен
указател
Можете да вземете компактното
“Bloggie” устройство навсякъде с вас.
Просто го извадете и запишете всичко,
което ви харесва.
На пътешествие
Прикрепете 360-градусовия видео обектив
към вашето “Bloggie” и записвайте
прекрасни 360-градусови панорамни
изображения на заобикалящия ви свят.
Наслаждавайте се на панорамните
изображения като ги възпроизвеждате
с помощта на Bloggie софтуера, който е
предварително инсталиран във вградената
памет (стр. 36). (само за MHS-FS3K)
Продължава r
5BG
Търсене по
операции
Прехвърляне и качване на
запечатаните моменти
Съдържание
Споделете миговете от вашия живот
Търсене в меню/
настройки
Можете лесно и бързо да прехвърляте
изображения с помощта на Bloggie
софтуера, който е предварително инсталиран
във вградената памет (стр. 25, 47).
Можете също предварително да изберете
изображенията и интернет страницата, на
която да ги качите (Споделете по-късно)
(стр. 53).
Свързване към телевизор
Азбучен
указател
Свържете вашето “Bloggie” към
телевизор чрез HDMI кабела (продава
се отделно) и се насладете на
изображенията на голям екран (стр. 65).
Можете да се наслаждавате на
двуизмерни видеоклипове на
телевизор, който поддържа триизмерно
възпроизвеждане.
Продължава r
6BG
Съдържание
Триизмерни изображения
Запис в 3D
Азбучен
указател
Можете да преглеждате изображения,
записани в 3D, на телевизор, който
поддържа 3D, като свържете HDMI кабел
(продава се отделно).
Изображенията ще ви пренесат на мястото
на събитието.
Вижте стр. 39 за начина на преглед.
Търсене в меню/
настройки
Преглед на триизмерни
изображения
Търсене по
операции
Можете да записвате снимки и
видеоклипове в 3D с помощта на този
фотоапарат.
Този фотоапарат ви позволява да записвате
всякакви сцени в 3D, пресъздавайки
усещането като наистина зрителите са
присъствали по време на записа.
Вижте стр. 29, 31 относно начина на запис.
7BG
Съдържание
Съдържание
Забележки за използване на фотоапарата
Азбучен
указател
Проверка на приложените аксесоари........................ 21
Зареждане на фотоапарата.......................................22
Инсталиране на софтуера..........................................25
Сверяване на часовника и настройка на езика.......28
Търсене в меню/
настройки
Подготовка за включване
Търсене по
операции
Как да използвате това упътване .............................2
Забележки относно използването на
фотоапарата...................................................................3
Животът с “Bloggie”.......................................................5
Търсене по операции.....................................................11
Операционни бутони на фотоапарата..................... 12
Търсене в меню/настройки......................................... 13
Идентификация на частите....................................... 16
Списък с икони, които се извеждат на екрана........ 17
Как да държите фотоапарата................................... 19
Запис
3D запис (Снимки).........................................................29
3D запис (Видеоклипове).............................................. 31
Зуум.................................................................................33
Осветление....................................................................34
Таймер за самостоятелно включване.......................35
Запис на 360-градусови видео изображения
(само за MHS-FS3K).....................................................36
8BG
Преглед
Съдържание
Преглед...........................................................................39
Zoom при възпроизвеждане.......................................... 41
Контрол на силата на звука.......................................42
Препоръчителна компютърна среда.........................43
Използване на софтуер Bloggie..................................45
Прехвърляне на изображения на компютъра............46
Качване на изображения към Media Service..............47
Опции в менюто............................................................ 13
Опции за настройка..................................................... 14
Търсене в меню/
настройки
Настройки
Търсене по
операции
Компютър
Азбучен
указател
Телевизор
Преглед на изображения на телевизионен екран......65
Отстраняване на проблеми
Отстраняване на проблеми ........................................68
Предупредителни индикатори и съобщения..............72
9BG
Съдържание
Други
Брой снимки и време за запис на видеоклипове........74
Вградена батерия...........................................................75
Предпазни мерки..............................................................76
Технически характеристики.........................................77
Азбучен указател............................................................79
Търсене по
операции
Азбучен указател
Търсене в меню/
настройки
Азбучен
указател
10BG
Търсене по операции
Запис (Видеоклипове)........................................... 31
Промяна на размера
на изображенията
Размер на снимки.................................................. 48
Размер на видеоклипове......................................50
Изтриване на
изображения
Изтриване.............................................................. 51
Форматиране......................................................... 62
Zoom при възпроизвеждане.................................. 41
Извеждане на
увеличени изображения
Настройка на датата и часа............................. 63
Лятно часово време............................................. 64
Нулиране на
настройките
Нулиране................................................................. 59
Преглед на
телевизионен екран
Свързване с HDMI кабел (продава се
отделно)................................................................. 65
Азбучен
указател
Промяна на
настройките на часа
Търсене в меню/
настройки
Запис на видеоклипове
Търсене по
операции
Запис (Снимки........................................................ 29
Съдържание
Запис на снимки
Споделете по-късно............................................. 53
Отбелязване на
изображения за качване
Запис на 360 градуса
(само за MHS-FS3K)
360-градусов видео обектив............................... 36
11BG
Съдържание
Операционни бутони на
фотоапарата
Бутони за избор
Азбучен
указател
Функциите на бутоните се различават, когато записвате или възпроизвеждате изображения.
Функцията, която е зададена за бутона, се извежда на LCD екрана на фотоапарата.
Както е показано на илюстрациите по-долу, натиснете бутона с функция А’, когато желаете да
използвате функцията А
или натиснете бутона B’, когато желаете да използвате функцията
В [Menu].
В това упътване фразата, “Натиснете бутона с функция ([Menu])” се използва, за да се обясни
функцията [Menu].
Търсене в меню/
настройки
Бутони с функции
Търсене по
операции
Можете да използвате бутоните за избор (v/V/b/B), за да включите функциите, като
например зуум, по време на запис или възпроизвеждане.
Функциите, които са зададени за всеки от бутоните за избор, се извеждат на LCD
екрана на фотоапарата. Дисплеят се променя в зависимост от начина, по който държите
фотоапарата (вертикално или хоризонтално).
Забележка
• Натиснете бутона С’ 3D/2D, за да изберете 3D запис или 2D запис.
12BG
Търсене в меню/настройки
Съдържание
Опции в менюто
В таблицата по-долу, опциите, които могат да бъдат променени, са маркирани с ;
опциите, които не могат да бъдат променяни, са маркирани с -.
Опции
Режим на запис
Размер на снимката
–
Размер на видеоклипа
–
–
Защита
–
Споделете по-късно
–
3D регулиране
–
Търсене в меню/
настройки
Изтриване
Търсене по
операции
Режим на
възпроизвеждане
1 Натиснете бутона ON/OFF (Захранване).
Азбучен
указател
Бутон ON/OFF (Захранване)
2 Натиснете бутона с функцията ([Menu]), за да
изведете екрана с менюто.
Продължава r
13BG
3 Изберете желаната опция в менюто, като
използвате v/V, за да я зададете.
Съдържание
4 Изберете желаната опция за настройка, като използвате b/B, след
това натиснете бутона MOVIE/ENTER.
Натиснете бутона с функция (
), за да излезете от екрана с менюто.
В таблицата по-долу, опциите, които могат да бъдат променени, са маркирани с ;
опциите, които не могат да бъдат променяни, са маркирани с -.
Режим на запис
Режим на
възпроизвеждане
Намаляване на премигването
Търсене в меню/
настройки
Опции за настройка
Опции
Търсене по
операции
Бутон MOVIE/
ENTER
–
Азбучен
указател
Звуков сигнал
Настройка на езика
Режим на демонстрация
Нулиране
LUN настройки
HDMI изход
Форматиране
Настройка на датата и часа
Лятно часово време
1 Натиснете бутона ON/OFF (Захранване).
2 Натиснете бутона с функция ([Menu]), за да изведете екрана с менюто.
(Настройки), като използвате v/V, след това натиснете
3 Изберете
бутона MOVIE/ENTER.
4 Изберете желаната опция за настройка, като използвате v/V, след
това натиснете бутона MOVIE/ENTER.
Избраната опция се маркира.
Натиснете бутона с функция ( ), за да излезете от екрана с менюто.
Неколкократно натиснете b, за да се върнете назад към екрана с менюто.
Продължава r
14BG
zЗа да отмените промяната на настройките
Съдържание
Изберете [Cancel], след това натиснете бутона MOVIE/ENTER. Ако на екрана не се
изведе [Cancel], директно се върнете към предходната настройка.
• Избраните настройки се запазват дори ако изключите захранването.
Търсене по
операции
Търсене в меню/
настройки
Азбучен
указател
15BG
Идентификация на частите
•Не придържайте фотоапарата, ако сте
прикрепили статив.
Азбучен
указател
N Жак HDMI OUT (65)
O Капаче на жака
(USB)
P Жак
Търсене в меню/
настройки
K Лампичка на захранването
L Бутон (Затвор)
M Гнездо за статив
Търсене по
операции
•Натиснете и задръжте бутона ON/OFF
(Захранване) за поне 7 секунди, за да
изключите фотоапарата.
Съдържание
A Осветление
B Обектив
C Кукичка за ремъка за китката
D LCD екран
E Бутони с функции
F Бутон 3D/2D
G Бутон MOVIE/ENTER
Бутони за избор (v/V/b/B)
H Говорител
I Микрофон
J Бутон ON/OFF (Захранване)
16BG
Съдържание
Списък с икони, които се
извеждат на екрана
На екрана се извеждат бутони и индикатори, които показват състоянието на фотоапарата.
В режим на готовност за запис
Икони
Дисплей
Индикация
Предупреждение за нисък
заряд на батерията
Размер на снимки
(съотношение/резолюция)
Когато записвате видеоклипове
Таймер за самостоятелно
включване
3000
Брой снимки, които можете да
записвате
3D режим
AE/AF в заключено
положение
00:00:12
Време за запис
0:12
Време за запис (м:с)
2011-1-1
9:30 AM
Дата на записа/време
на възпроизведеното
изображение
z (червено)
Азбучен
указател
Когато възпроизвеждате
z (зелено)
Търсене в меню/
настройки
Размер на видеоклип
(резолюция на вертикален
запис/кадри в секунда)
Търсене по
операции
Оставащ заряд на батерията
По време на запис на
видеоклипове
Споделете по-късно
Защита
Предупреждение за
прегряване
00:00:12
Брояч
Зуум скала
Осветление
Индекс екран
Регулиране на силата на звука
Част от 360-градусово видео
изображение по време на
възпроизвеждане
Продължава r
17BG
Забележки
Съдържание
•Индикаторите и техните позиции са приблизителни и се
различават от това, което реално виждате.
•Дисплеят на екрана се уголемява хоризонтално и
вертикално в зависимост от съотношението на фотоапарата.
•Екранният дисплей автоматично се изключва след около 5
секунди.
Търсене по
операции
Търсене в меню/
настройки
Азбучен
указател
18BG
Как да държите фотоапарата
Съдържание
• Внимавайте да не блокирате обектива или микрофона с пръстите си, когато снимате.
Търсене по
операции
Търсене в меню/
настройки
фотоапарата за 360 градусовия видео обектив, когато той е прикрепен към фотоапарата.
Азбучен
указател
• Не хващайте фотоапарата за капачето на USB жака или HDMI жака. Не дръжте
• Прикрепете ремъка за китката и пъхнете ръка през примката, за да предотвратите
повреда от случайно изтърване на фотоапарата.
Кукичка
Продължава r
19BG
zКогато снимате видеоклипове и фотоапаратът
Съдържание
е обърнат във вертикална позиция
Записват се портретни изображения. Когато възпроизвеждате изображенията на
телевизор или компютър, от лявата и дясната страна на екрана се появяват черни ленти.
Тази опция е полезна, когато снимате обекти в портретен режим.
Търсене по
операции
Търсене в меню/
настройки
Когато записвате 3D, обърнете фотоапарата в хоризонтална позиция.
За да записвате по-богат звук, препоръчваме ви да използвате фотоапарата в
хоризонтална позиция.
Азбучен
указател
20BG
Съдържание
Проверка на приложените
аксесоари
•Поддържащ кабел за USB връзка (1)
Използвайте този кабел, ако не можете да свържете фотоапарата към компютър (стр. 22).
Търсене в меню/
настройки
• Ремък за китката (1)
• Софтуер (стр. 25, 45)
Вградената памет на фотоапарата включва следното:
– Bloggie софтуер (приложение)
– Упътване за Bloggie (това ръководство)
• Ръководство с инструкции (1)
Търсене по
операции
•360-градусов видео обектив VCL-BPP3 (1)/ Калъф за 360-градусов обектив (1)
(само за MHS-FS3K)
Азбучен
указател
21BG
Зареждане на фотоапарата
Съдържание
Когато фотоапаратът е свързан към работещ компютър, батерията на устройството
постоянно се зарежда.
1 Натиснете бутона ON/OFF (Захранване), за да
изключите фотоапарата.
Търсене по
операции
Бутон ON/OFF
(Захранване)
Търсене в меню/
настройки
2 Преместете плъзгача отстрани на фотоапарата.
USB жакът изскача както е показано на илюстрацията.
USB жак
Азбучен
указател
Плъзгач
3 Свържете фотоапарата към включен
компютър.
Лампичката за зареждане светва в оранжево и
зареждането започва. Когато лампичката за зареждане
се изключи, зареждането е приключило.
•Лампичката за зареждане може да се изключи, ако
температурата на околната среда е извън препоръчителния
температурен обхват (100С до 300С).
Лампичка за зареждане
Продължава r
22BG
4 Когато зареждането приключи, прекъснете USB връзката между
фотоапарата и компютъра (стр. 23).
•Изключете поддържащия кабел за USB връзка.
•Изключете фотоапарата.
3 Потвърдете устройството в прозореца
за потвърждение и след това щракнете
върху [OK].
Windows Vista
Windows XP
Икона за изключване
Азбучен
указател
1 Щракнете два пъти върху иконата за
изключване в лентата със задачи.
(USB Mass Storage
2 Щракнете върху
Device) t [Stop].
Търсене в меню/
настройки
Прекъсване на USB връзка
Извършете процедурите от стъпка 1 до стъпка 3 по-горе:
Търсене по
операции
•Не можете да работите с фотоапарата, докато той е свързан с компютър. Уверете се, че сте
изключили фотоапарата преди да започнете работа с него.
•Когато свързвате фотоапарата към компютър, не прилагайте сила. Това може да повреди
фотоапарата или компютъра.
•Когато свързвате фотоапарата към преносим компютър, който не е свързан към източник на
захранване от мрежата, батерията на лаптопа може да се изразходва твърде бързо. Не оставяйте
фотоапарата, свързан към компютъра, за дълъг период от време.
•Зареждането на батерията или връзката с ръчно сглобени или модифицирани компютри не
са гарантирани. В зависимост от вида на USB устройството, което се използва, е възможно
зареждането да не протече както трябва.
•Ако не планирате да използвате фотоапарата за дълъг период от време, зареждайте го веднъж на 6
до 12 месеца, за да запазите функциите на батерията .
Съдържание
Инсталирайте софтуера Bloggie (приложен във вградената памет) след като
приключите гореописаната процедура.
Забележки
Забележка
•Изтеглете и пуснете иконата на устройството в иконата “Trash”, когато използвате Macintosh
компютър, и фотоапаратът ще се изключи от компютъра.
zЗа да приберете USB жака
Натиснете USB жака по посока на стрелката, докато
щракне.
Продължава r
23BG
zКолко дълго отнема зареждането на фотоапарата?
Съдържание
Време за зареждане
Време за пълно зареждане
Прибл. 200 мин.
• Това е времето, необходимо за пълно зареждане на напълно разредена батерия при
температура на околната среда около 250С. Възможно е зареждането да отнеме повече време
в зависимост от обстоятелствата и от условията, при които използвате фотоапарата.
възпроизвеждат изображения?
Стандартен живот на батерията
Търсене по
операции
zКолко дълго могат да се записват или
Време за зареждане*1
Прибл. 60 мин.
Обичайно време за запис*3
Прибл. 40 мин
Време за възпроизвеждане
Прибл. 120 мин.
Азбучен
указател
*1Времето за запис е времето, когато записвате видеоклипове в 3D.
*2 Времето за продължителен запис показва приблизителното време на запис при използване
на напълно заредена батерия. Продължителният запис на видеоклипове е възможен за
приблизително 29 минути. Също така, записът автоматично спира, и за да предотврати
превишаването на размер на файла от 2 GB.
3
* Обичайното време за запис показва приблизителното възможно време за запис при
използването на напълно заредена батерия, когато се работи с функциите повторно спиране/
започване на запис, включване/изключване на захранването и функцията зуум.
Търсене в меню/
настройки
Време за продължителен запис*2
zПроверка на оставащия заряд в батерията
В горната дясна част на LCD екрана се извежда индикатор за оставащия заряд на
батерията.
Висок
Нисък
•Възможно е при определени обстоятелства изведеният индикатор за оставащ заряд на
батерията да не е правилен.
•Ако фотоапаратът работи със захранване от батерията и не извършвате функции в
продължение на 5 минути, апаратът автоматично ще се изключи, за да предотврати
изразходване на заряда (Функция за автоматично изключване).
•Когато включите фотоапарата за първи път (стр. 28), се извежда екранът за настройка на
езика/часа.
•Извеждането на правилния индикатор за оставащ заряд на батерията отнема около 1 минута.
24BG
Инсталиране на софтуера
Съдържание
Използвайки софтуера Bloggie (приложен във вградената памет), вие можете да:
– Прехвърляте изображения, записани с фотоапарата, към компютър и да ги
възпроизвеждате.
– Качвате изображения в Интернет.
1 Натиснете бутона ON/OFF (Захранване), за да
включите фотоапарата.
Търсене по
операции
Търсене в меню/
настройки
Бутон ON/OFF
(Захранване)
2 Преместете плъзгача отстрани на фотоапарата.
Азбучен
указател
Плъзгач
USB жак
3 Свържете фотоапарата към включен
компютър.
Когато USB връзката приключи, на LCD екрана на
фотоапарата се извежда екранът Mass Storage.
Продължава r
25BG
4 Започнете инсталацията.
Съдържание
Windows 7
1 Щракнете върху [Open folder to view files] в
екрана AutoPlay.
Търсене по
операции
2 Щракнете два пъти върху “Setup_Bloggie_Windows.
exe” в папката.
Търсене в меню/
настройки
Windows Vista/Windows XP
1 Щракнете върху [Setup Bloggie Software]
в екрана AutoPlay.
Азбучен
указател
•Ако екранът AutoPlay не се изведе, щракнете върху [Start] t [Computer] (в Windows
XP, [My Computer]), след това щракнете два пъти върху [Bloggie Software] t “Setup_
Bloggie_Windows.exe”.
Macintosh
1 Щракнете два пъти върху иконата [BLOGGIE_SW].
2 Щракнете два пъти върху [Setup Bloggie Mac.dmg].
Продължава r
26BG
3 Щракнете два пъти върху иконата “Bloggie”.
Съдържание
5 Щракнете върху [Install] и следвайте
инструкциите на екрана, за да приключите
инсталацията.
Търсене по
операции
•За подробности относно Bloggie софтуера вижте стр. 45.
Забележки
Азбучен
указател
•Ако включите или рестартирате компютъра, докато фотоапаратът е свързан, може да се получи
повреда. В този случай натиснете и задръжте бутона ON/OFF (Захранване) за поне 7 секунди,
за да изключите принудително фотоапарата. Изключете фотоапарата от компютъра преди
операциите по рестартиране или включване.
•Дори да изтриете файлове като “Setup_Bloggie_Windows.exe”/”Setup Bloggie Mac.dmg” в папката
[Bloggie Software]/[BLOGGIE_SW], капацитетът на фотоапарата няма да се увеличи.
Търсене в меню/
настройки
6 Прекъснете USB връзката между фотоапарата и компютъра след като
инсталацията приключи (стр. 23).
27BG
Съдържание
Сверяване на часовника и
настройка на езика
1 Натиснете бутона ON/OFF (Захранване).
Фотоапаратът се включва
Когато включите фотоапаратa за първи път, се извежда
демонстрационен видеоклип.
1 Изберете желания формат за извеждане на дата,
като използвате v/V след това натиснете бутона
MOVIE/ENTER.
zЗа да зададете отново датата и часа
Натиснете бутона с функция ([Menu]) t Изберете
[Date & Time Settings] (стр. 63).
(Настройки) t
Азбучен
указател
2 Изберете годината, месеца или деня, като
използвате b/B, и изберете цифровата стойност,
като използвате v/V, след това натиснете бутона
MOVIE/ENTER.
3 Натиснете бутона с функция ([OK]).
Търсене в меню/
настройки
2 Изберете желания език, като използвате v/V/b/B, след това
натиснете бутона с функция ([OK]).
3 Сверете часовника, като използвате v/V/b/B.
Търсене по
операции
Бутон ON/OFF
(Захранване)
28BG
3D запис (Снимки)
1 Натиснете бутона ON/OFF (Захранване).
Съдържание
Когато снимате, придържайте фотоапарата в хоризонтално
положение.
Бутон ON/OFF
(Захранване)
След като включите фотоапарата, уверете се, че сте
задали 3D режим (индикацията е
).
Търсене по
операции
2 Композирайте снимката.
3 Натиснете бутона
(Затвор) наполовина.
AE индикатор
за фиксиране
Бутон
(Захранване)
Индикаторът z (АЕ за фиксиране) светва в горната
част на дисплея.
Азбучен
указател
4 Натиснете докрай бутона
Търсене в меню/
настройки
Внимавайте да не поставяте пръстите си пред
обектива.
Когато снимате двуизмерни изображения,
натиснете v за да приближите, или натиснете V, за
да отдалечите.
(Затвор).
Изображенията се записват в mp формат.
Забележка
•Снимките са фиксирани в размер
(1920 х 1080). Не можете да избирате размер.
zЗа да получите най-добри резултати при запис
•Обърнете фотоапарата в хоризонтално положение.
•Дръжте фотоапарата стабилно, така че да не се мърда.
•Поддържайте разстояние от прибл. от 1.2 cm до 5.0 m между фотоапарата и обекта.
Продължава r
29BG
zЗа да записвате двуизмерни снимки
Съдържание
•Докато фотоапаратът е включен, натиснете бутона
3D/2D, за да изберете 3D запис или 2D запис.
•Можете да снимате във вертикална или хоризонтална
позиция.
•Индикаторът z (АЕ/AF заключване) светва в
горната част на дисплея, когато фокусирането на
изображението е трудно при натискането на бутона
(затвор) наполовина.
•Когато записвате лица, около тях се появяват бели
рамки и фокусът и експозицията за тях се регулират
автоматично.
•Рамките стават зелени, когато фокусирате лицата,
(Затвор) наполовина.
натискайки бутона
•В зависимост от условията за запис е възможно
фотоапаратът да не разпознае лицата.
Азбучен
указател
zКогато записвате портретни изображения
Търсене в меню/
настройки
•Най-късото разстояние за запис е приблизително 10 cm.
•Когато фотоапаратът не може автоматично да фокусира обекта, индикаторът AE/AF заключване
започва да мига бавно и звуковият сигнал не се чува. Композирайте отново снимката.
•Фокусирането може да е трудно в следните ситуации:
– Ако обектът е отдалечен от фотоапарата и при тъмни условия;
– Ако контрастът между обекта и фона е слаб;
– При обекти, гледани през стъкло;
– За бързо-движещи се обекти;
– При снимки на повърхност, отразяваща светлината, или такава с лъскаво покритие;
– Ако обектът мига.
– Ако обектът е осветен отзад.
Търсене по
операции
zАко снимате обект, който е труден за фокусиране.
zФункции, които не можете да използвате, когато
записвате в 3D
Не можете да използвате следните функции в 3D режим.
•Автоматично фокусиране
•Разпознаване на лице
•Зуум
•Функция против замъгляване
•Запис с прикрепен към фотоапарата 360-градусов видео обектив (само за MHS-FS3K)
•Запис на снимки, докато снимате видеоклип
•Избор на размер на изображението или видеоклипа
30BG
3D запис (Видеоклипове)
Съдържание
Когато снимате, дръжте фотоапарата хоризонтално.
1 Натиснете бутона ON/OFF (Захранване).
След като включите фотоапарата, уверете се, че е в 3D
режим (указано с иконата
).
Бутон ON/OFF
(Захранване)
Търсене по
операции
2 Композирайте сцената.
Внимавайте да не поставяте пръстите си пред обектива.
За да спрете записа на видеоклип, отново натиснете
бутона MOVIE/ENTER.
Бутон MOVIE/ENTER
Азбучен
указател
Забележки
•Непрекъснатият запис е възможен за приблизително 29 минути.
•Максималният размер за файл с видеоклип е приблизително 2 GB. Записът спира преди да са
изтекли 29 минути, ако размерът на файла достигне 2 GB.
•3D записът е възможен само за изображения с размер 1920x1080.
•Не можете да избирате 3D или 2D запис, докато снимате видеоклип.
•3D записът не е възможен, когато сте прикрепили 360-градусов видео обектив (приложен) (само
за MHS-FS3K).
Търсене в меню/
настройки
3 Натиснете бутона MOVIE/ENTER.
z За да получите най-добри резултати при запис
•Обърнете фотоапарата в хоризонтално положение.
•Дръжте фотоапарата стабилно, така че да не се мърда.
•Не люлейте фотоапарата.
•Поддържайте разстояние от прибл. от 1.2 cm до 5.0 m между фотоапарата и обекта.
Продължава r
31BG
zЗа да записвате двуизмерни видеоклипове
Съдържание
•Натиснете бутона 3D/2D, за да изберете триизмерен
или двузимерен запис, докато фотоапаратът е
включен.
•Можете да снимате като фотоапаратът е завъртян във
вертикална или в хоризонтална позиция.
видеоклипове (само за 2D)
• Размерите на изображението са следните и зависят от размера на видеоклипа.
Търсене в меню/
настройки
• Натиснете бутона
(Затвор) докрай по време на запис на видеоклип.
• Записаната снимка се извежда в малък размер на LCD екрана на фотоапарата.
Търсене по
операции
zЗа да записвате снимки по време на запис на
– 1920 х 1080 30р: (1920 х 1080)
– 480 x 270 30p: (480 x 270)
Азбучен
указател
– 1280 х 720 30р/60р: (1280 х 720)
zHD запис с този фотоапарат
При MPEG-4 AVC/H.264, фотоапаратът поддържа изображения с висока резолюция
и ефективно сканиране на линиите от 1080 или 720. Броят на записаните пиксели
на изображението е 1920 х 1080 или 1280 х 720, приблизително 30 или 60 кадъра в
секунда, и изображението се записва в прогресивен режим.
•MPEG: Movie Picture Expert Group
•AVC: Advanced Video Codec
MPEG-4 AVC/H.264 е стандарт за видеокамери, който използва високоефективна
кодираща технология за компресия на изображението, и позволява записа на
HD (high definition) изображения. В сравнение със съществуващата кодираща
технология за компресия на изображенията, MPEG-4 AVC/H.264 може да
компресира изображенията още по-ефективно.
32BG
Зуум
Съдържание
Функцията зуум работи само за двузимерен запис.
Можете да приближавате изображението, докато снимате. Функцията зуум на фотоапарата
увеличава изображението до 4 пъти.
1 Докоснете и задръжте v или V.
Докоснете и задръжте v, за да приближите,
и докоснете и задръжте V, за да отдалечите.
Търсене по
операции
Търсене в меню/
настройки
Забележки
•С този фотоапарат можете да използвате само цифров зуум.
•Възможно е да не успеете да приближите или отдалечите плавно изображението,
когато използвате функцията зуум.
•Качеството на изображението намалява, когато то е обработено по цифров път.
Азбучен
указател
33BG
Осветление
Съдържание
Можете да снимате, докато осветлението на фотоапарата е включено.
1 Натиснете b на екрана за запис.
Натиснете b отново, за да изключите осветлението.
Търсене по
операции
Забележки
Търсене в меню/
настройки
•Можете да използвате осветлението само в режим на запис. Обърнете внимание, че не можете да
го използвате, когато сте прикрепили 360-градусов видео обектив.
•Фотоапаратът излъчва много ярка светлина. Не го насочвайте директно към очите отблизо.
•Когато осветлението е включено, захранването на батерията се изразходва по-бързо.
Азбучен
указател
34BG
Таймер за самостоятелно включване
Съдържание
1 Докоснете B в екрана за готовност за запис.
(Изключено)
Търсене по
операции
2 Изберете желания режим, като използвате B.
Таймерът за самостоятелно включване не се използва.
Азбучен
указател
(10-секунден таймер) Задава активиране на таймера след 10 секунди.
Когато натиснете бутона (Затвор) или бутона MOVIE/
ENTER, лампичката на таймера за самостоятелно
включване започва да мига и се чува звуков сигнал,
докато затворът се задейства.
Търсене в меню/
настройки
(2-секунден таймер) Задава активиране на таймера след 2 секунди.
Когато натиснете бутона (Затвор) или бутона MOVIE/
ENTER, лампичката на таймера за самостоятелно
включване започва да мига и се чува звуков сигнал,
докато затворът се задейства.
35BG
Съдържание
Запис на 360-градусови видео
изображения (само за MHS-FS3K)
Когато прикрепите приложения 360-градусов видео обектив,
можете да записвате изображения на заобикалящата среда на
360 градуса.
Търсене по
операции
1 Извадете 360-градусовия видео обектив от калъфа.
Търсене в меню/
настройки
•Натиснете и задръжте означението f на 360-градусовия обектив, за
да го отворите.
2 Натиснете бутона ON/OFF (Захранване).
Азбучен
указател
Бутон ON/OFF
(Захранване)
3 Натиснете и задръжте двете страни на
360-градусовия обектив (1), след това го
прикрепете към фотоапарата по посока на
стрелката (2).
•Прикрепете 360-градусовия видео обектив към фотоапарата
в посоката, показана на илюстрацията.
•Фотоапаратът автоматично преминава в режим “360 Video”
и на LCD екрана се извежда изображение във формата на
пръстен.
Продължава r
36BG
4 Започнете записа (стр. 29, 31).
Съдържание
положение
Прикрепете долната част на калъфа за 360-градусовия видео
обектив към долната част на фотоапарата.
Търсене в меню/
настройки
zЗа да поставите фотоапарата във вертикално
Търсене по
операции
Забележки
•Не прикрепяйте и не сваляйте 360-градусовия видео обектив по време на запис.
•Размерът на снимките се фиксира в положение 3М (16:9) и размерът на видеоклиповете се
фиксира в положение 1920 х 1080 30p.
•Когато прикрепите 360-градусов видео обектив към фотоапарата, не можете да работите с
функцията зуум, както и не можете да извършвате настройки.
•Не хващайте фотоапарата само за 360-градусовия видео обектив.
Азбучен
указател
zЗа да свалите 360-градусовия видео обектив
Натиснете и задръжте двете страни на 360-градусовия
обектив (), след това го издърпайте в посока, която е
обратна на поставянето му ().
37BG
Преглед на 360-градусови видео изображения
Съдържание
Можете да възпроизвеждате 360-градусови видео изображения на компютър, като
използвате софтуера Bloggie. За подробности относно инсталацията на софтуера Bloggie
вижте стр. 25.
Изображение, което се
Изображение, което се възпроизвежда на
възпроизвежда на този фотоапарат
компютър, като използвате софтуера Bloggie.
360-градусово
изображение
Търсене в меню/
настройки
Забележки
•Можете да възпроизвеждате всяка ¼ част от 360-те градуса на панорамните изображения, сцена
по сцена, на фотоапарат, който поддържа режим на 360-градусово възпроизвеждане (стр. 40).
•Когато възпроизвеждате преобразувани 360-градусови видео изображения, резолюцията на
възпроизвежданите изображения е по-ниска от тази на нормалните изображения.
Търсене по
операции
Изображение с
формата на пръстен
Азбучен
указател
38BG
Преглед
Съдържание
1 Докоснете бутона с функция (
възпроизвеждане.
), за да превключите режима на
Извежда се индекс екранът.
Видеоклип
Снимка
3D изображение
zЗа да изведете предходно/следващо изображение
zБързо превъртане напред/назад на видеоклип
Азбучен
указател
Натиснете b/B.
Натиснете b/B за видеоклиповете, когато възпроизвеждането е в режим на пауза.
Търсене в меню/
настройки
Когато изберете видеоклип, се възпроизвежда само
един видеоклип. Ако натиснете бутона MOVIE/
ENTER, видеоклипът ще премине в режим на пауза.
В горния ляв ъгъл на индекса на 3D изображението
се появява индикацията
. Обърнете фотоапарата
в хоризонтално положение, когато преглеждате
триизмерни изображения.
Търсене по
операции
2 Изберете изображение, като използвате
v/V/b/B, след това натиснете бутона
MOVIE/ENTER.
Натиснете b/B по време на възпроизвеждане на видеоклип.
Продължава r
39BG
zЗа да преминете назад в режим на запис
Съдържание
Извършете едно от следните:
– Натиснете бутона с функция (
(Затвор).
Бутон
(Затвор)
Търсене в меню/
настройки
zЗа да преминете към индекс екран
Търсене по
операции
– Натиснете бутона
).
Натиснете v по време на възпроизвеждане на снимки или видеоклипове.
(само за MHS-FS3K)
Азбучен
указател
zПреглед на 360-градусови видео изображения
Можете да възпроизвеждате всяка ¼ част от 360-те градуса на панорамните изображения,
сцена по сцена, на фотоапарат, който поддържа режим на 360-градусово възпроизвеждане.
В режим на възпроизвеждане, изберете изображение, което е записано с 360-градусов
видео обектив.
Докато 360-градусовото изображение е в режим на пауза, натиснете V, за да зададете
режим на 360-градусово възпроизвеждане, след това натиснете бутона MOVIE/ENTER, за
да възпроизведете.
Натиснете бутона с функция (
) или (
), за да възпроизведете друга част от
360-градусовото видео изображение.
Част, която се възпроизвежда
Пълно 360-градусово
видео изображение
360-градусово видео
изображение
40BG
Zoom при възпроизвеждане
Съдържание
Увеличава записаната 2D снимка.
Тази функция работи само в 2D режим.
‘Показва изведената област на цялото
изображение.
Забележки
•Не можете да извършвате функцията зуум при възпроизвеждане, когато сте свързали HDMI кабел
(продава се отделно).
Търсене в меню/
настройки
Всяко натискане на бутона с функция ( ) увеличава
изображението до 8 пъти от оригиналния му размер.
Натиснете v/V/b/B, за да промените участъка, който
увеличавате.
За да отмените функцията зуум при възпроизвеждане,
натиснете бутона MOVIE/ENTER.
Търсене по
операции
1 Натиснете бутона с функция ( ), за да превключите режима
на възпроизвеждане.
2 Изберете снимката, след това натиснете бутона MOVIE/ENTER.
3 Натиснете бутона MOVIE/ENTER.
4 Регулирайте увеличението и участъка, който желаете да увеличите.
Азбучен
указател
41BG
Контрол на силата на звука
Съдържание
Можете да регулирате силата на звука за възпроизвеждане на видеоклипове.
1 Натиснете бутона с функция ( ), за да превключите режима
на възпроизвеждане.
2 Изберете видеоклип, след това натиснете бутона MOVIE/ENTER.
3 Натиснете V.
Търсене по
операции
4 Натиснете B, за да увеличите, или натиснете
b, за да намалите силата на звука.
Търсене в меню/
настройки
Азбучен
указател
42BG
Препоръчителна компютъра среда
Съдържание
Windows
Следната компютърна среда е препоръчителна, когато използвате софтуера Bloggie,
или когато прехвърляте изображения чрез USB връзка.
Операционна система
Microsoft Windows XP* SP3/Windows Vista* SP2/
(предварително инсталирана) Windows 7
Процесор: Intel Core Duo 1.66 GHz or faster, Intel Core 2
Други
Duo 1.20 GHz или по-бърз,
Памет: 1 GВ или повече
Твърд диск: Дисково пространство, нужно за
инсталацията: приблизително 200 МВ
Дисплей: 1,024 x 768 точки или по-голяма
1
2
2
Macintosh
Следната компютърна среда е препоръчителна, когато използвате софтуера Bloggie,
или когато прехвърляте изображения чрез USB връзка.
Други
Процесор: Intel Core 2 Duo 1.60 GHz или по-бърз
(PowerPC не се поддържа)
Памет: 1 GВ или повече
Приложение: QuickTime 7 (Препоръчителна е
последната версия)
Азбучен
указател
Операционна система
USB връзка: Mac OS X (v10.3 до v10.6)
(предварително инсталирана) Bloggie софтуер: Mac OS X (v10.5 до v10.6)
Търсене в меню/
настройки
1
Търсене по
операции
* Не се поддържат 64 битови издания на Windows XP и Starter (Edition).
* Не се поддържат Starter (Edition).
Забележки
•Операциите не са сигурни при среда, основана на обновена операционна система, описана по-горе
или в multi-boot среда.
•Ако свържете едновременно две или повече USB устройства към един и същи компютър,
възможно е някое от устройствата, включително вашият фотоапарат, да не работи, в зависимост от
вида на USB устройствата, които използвате.
•Употребата с високоскоростни USB (USB 2.0-съвместими) компютърни среди ви позволява побърз трансфер, защото този фотоапарат е съвместим с Hi-Speed USB (USB 2.0-съвместим).
•Възможно е връзката между фотоапарата и компютъра да не се възстанови по едно и също време
след излизане от режим Suspend или Sleep.
43BG
Забележка за възпроизвеждане на видео файлове
(MPEG-4 AVC/H.264)
Съдържание
За да възпроизвеждате и редактирате видео файлове (MPEG-4 AVC/H.264), записани с
фотоапарата, на вашия компютър, трябва да инсталирате софтуера, съвместим с MPEG-4
AVC/H.264 или софтуера Bloggie.
Забележка
Търсене в меню/
настройки
•Операциите не са гарантирани дори за компютри, които изпълняват гореспоменатите компютърни
изисквания. Например, възможно е други отворени или работещи приложения да ограничат
производителността на продукта.
Търсене по
операции
•Дори в компютърна среда, в която операциите са гарантирани, изображенията може да не
се възпроизвеждат плавно поради прескачане на кадри и др. Обърнете внимание, че самото
изображение няма да бъде засегнато.
•Ако използвате преносим компютър, уверете се, че променливотоковият адаптер е включен към
мрежата от 220V. Понякога нормалните операции не са възможни поради функциите за пестене на
захранването на компютъра.
•За да гледате видеоклипове, можете да използвате компютър, който поддържа 3D.
Азбучен
указател
44BG
Използване на софтуер Bloggie
Съдържание
Включване
1 Щракнете два пъти върху иконата на софтуера
Bloggie (приложен във вградената памет) на десктопа.
Търсене по
операции
Опции на екрана
Търсене в меню/
настройки
Азбучен
указател
A Поле за споделяне: Изтеглете и пуснете миниатюрните изображения
B Извежда изображения във фотоапарата
C Извежда прехвърлени в компютъра изображения
D Миниатюрни изображения: Щракнете два пъти, за да възпроизвеждате.
(видеоклип),
(прехвърлен)
• Натиснете и задръжте бутона Ctrl (за Windows)/бутона за команди (за Macintosh), за
да изберете няколко файла.
E Създава албум/Изтрива изображения/Споделя изображения
F Прехвърля изображения от фотоапарата.
G Превключва дисплея на екрана.
• В зависимост от версията на софтуера, реалните опции и вид на екрана може да се различават.
45BG
Съдържание
Прехвърляне на изображения
на компютъра
За да свържете фотоапарата към вашия компютър, вижте стр. 43.
Windows
Когато не използвате софтуера Bloggie
Когато след извършването на USB връзката между фотоапарата и компютъра се появи
AutoPlay Wizzard, щракнете върху [Open folder to view files] t [OK] t [DCIM] или
[MP_ROOT] t копирайте желаните изображения на компютъра.
Когато използвате софтуера Bloggie
Вижте стр. 45.
Когато не използвате софтуера Bloggie
Азбучен
указател
1Първо свържете фотоапарата към вашия Macintosh компютър. Щракнете два
пъти върху новоразпознатата [BLOGGIE] икона t [DCIM] или [MP_ROOT] t
папката, където са запазени изображенията, които желаете да прехвърлите.
2Копирайте изображенията, които желаете да прехвърлите на вашия компютър.
Търсене в меню/
настройки
Macintosh
Търсене по
операции
Когато използвате софтуера Bloggie
Вижте стр. 45.
46BG
Съдържание
Качване на изображения към
Media Service
1 Предварително изберете изображения и интернет страница, на която да
ги качите с помощта на вашия фотоапарата (стр. 53).
2 Свържете фотоапарата към компютър, който вече има инсталиран Bloggie
софтуер (приложен във вградената памет).
Забележки
Забележки за софтуера “Bloggie” (предварително
инсталиран във вградената памет)
За да използвате софтуера Bloggie и да се наслаждавате на плюсовете от услугата за
качване на изображения или други услуги (“services”), предлагани от тази и други
интернет страници, имайте предвид следното.
Азбучен
указател
•Някои интернет страници изискват регистрация и/или такса, за да използвате техните услуги.
За да използвате такива услуги, трябва да се съгласите с условията и правилата на съответната
страница.
•Услугите могат да бъдат прекратени или променени по усмотрение на операторите на съответните
интернет страници. Sony не носи отговорност за проблеми, възникнали между потребителите и
трети лица, или неудобства, причинени на потребителите, поради прекратяване или промени в
тези услуги.
•За преглед на интернет страница, потребителят ще бъдете насочен към нея от сървъра на Sony.
Възможно е понякога да не успеете да посетите желаната страница поради поддръжка на сървъра
или по други причини.
•Ако предвиждаме работата на сървъра на Sony да прекъсне, то предварително ще бъдете
информиран за това чрез интернет страницата на Sony и др.
•Интернет адресът, към който ще бъдете прехвърлен от сървъра на Sony, и друга информация могат
да бъдат записани за подобряване на бъдещите продукти и услуги на Sony. Въпреки това, в тези
случаи няма да бъдат записвани лични данни.
Търсене в меню/
настройки
• Задайте [LUN Settings] в положение [Multi].
• Когато качвате изображения в Интернет, в зависимост от доставчика на услугата, кешът може да
остане на компютъра, който сте използвали. Това важи и в случая, когато използвате фотоапарата
за тази услуга.
Търсене по
операции
Софтуерът Bloggie се стартира автоматично и се извежда екранът за потвърждение на
качването.
47BG
Размер на снимки
Съдържание
Размерът на снимката определя размера на файла с изображение, който е записан, когато
сте извършвали самия запис. Колкото по-голям е размерът на снимката, толкова подетайлно ще бъде отпечатано изображението на хартия в голям формат. Колкото по-малък
е размерът на снимката, толкова повече изображения могат да бъдат записани.
1 Натиснете бутона с функция ([Menu]), за да изведете екрана с менюто.
Размер на
изображението
Препоръки за употреба
(2356x1324)
Подходящ за възпроизвеждане на
компютър.
(854x480)
Подходящ за бързо качване в
Интернет.
По-малко
Добро
Повече
Грубо
Забележки
•Когато отпечатвате изображения, записани със съотношение 16:9, възможно е двата края на
изображението да се отрежат.
(1920х1080).
•Триизмерният запис работи само за изображения с размер
zКогато изберете
Азбучен
указател
Подходящо за отпечатване.
Отпечатване
Търсене в меню/
настройки
(2592x1944)
Брой
изображения
Търсене по
операции
2 Изберете [Photo Size], като използвате v/V, и изберете желания
размер, като използвате b/B.
След това натиснете бутона MOVIE/ENTER, за да решите.
(2592х1944)
При запис на изображения, съотношението се променя в положение 4:3.
Продължава r
48BG
zИнформация относно “качество на изображението”
Съдържание
и “размер на изображението”
Цифровото изображение е съставено от съвкупност от малки точки, наречени
пиксели.
Когато изображението е съставено от много на брой пиксели, снимката е голяма
и заема повече памет, но е с по-високо качество. “Размерът на изображението” се
определя от броя пиксели. Въпреки че не можете да видите разликата на екрана на
вашия фотоапарат, високото качество и времето за обработка на данни се различават,
когато изображението бъде отпечатано или изведено на екрана на компютър.
Размер на изображението: 5M
2,592 пиксела x 1,944 пиксела = 5,038,848 пиксела
2 Размер на изображението: 0.4М
854 пиксела x 480 пиксела = 409,920 пиксела.
1
Много пиксели
(Високо качество и голям размер на файла)
Малко пиксели
(Грубо качество, но малък размер на файла)
Търсене в меню/
настройки
Пиксел
Търсене по
операции
Описание на пикселите и размера на изображението
Азбучен
указател
49BG
Размер на видеоклипове
Съдържание
Колкото по-голям е размерът на видеоклипа, толкова по-добро е качеството му.
Видеоклиповете, заснети с този фотоапарат, ще се запишат в Основен профил MPEG4 AVC/H.264, приблизително 30 или 60 кадъра в секунда, Progressive, AAC LC, “MP4
формат”.
1 Натиснете бутона с функция ([Menu]), за да изведете екрана с менюто.
Размер на видеоклипа
Насоки за употреба
Подходящи за извеждане на телевизор с висока
разделителна способност.
(1280x720 60p)
Подходящ за запис на бързо-движещи се обекти.
(1280x720 30p)
Подходящ за извеждане на компютър.
(480x270 30p)
Подходящ за бързо качване в Интернет.
Забележка
•Триизмерният запис работи само за изображения с размер
Търсене в меню/
настройки
(1920x1080 30p)
Търсене по
операции
2 Изберете [Movie Size], като използвате v/V, и изберете желания размер,
като използвате b/B.
След това натиснете бутона MOVIE/ENTER, за да решите.
(1920х1080 30p).
Фотоапаратът поддържа прогресивен режим*, който се използва в компютрите, и
затова е подходящ за възпроизвеждане на изображенията на компютър.
Азбучен
указател
zПрогресивно възпроизвеждане
* Прогресивният режим означава метод на запис на видеоклип, при който всички пиксели на
изображението се четат наведнъж.
50BG
Изтриване
Съдържание
Позволява ви да изберете нежелани изображения за изтриване
1 Натиснете бутона с функция ( ), за да превключите режима на
възпроизвеждане.
2 Натиснете бутона с функция ([Menu]), за да изведете екрана с менюто.
3 Изберете (Изтриване), като използвате v/V. След това натиснете
бутона MOVIE/ENTER, за да решите.
(Множество
изображения)
Изтрива изображението, което сте избрали.
Търсене в меню/
настройки
Изтрива повече от две изображения наведнъж. Можете
да избирате тази опция само от индекс екрана.
1Изберете изображение, след това натиснете бутона
MOVIE/ENTER.
Повторете тази стъпка за изображения, които желаете
да изтриете.
Ако отново изберете изображението с , маркировката
ще изчезне.
2Натиснете бутона с функция ([OK])
Търсене по
операции
(Това изображение)
Азбучен
указател
51BG
Защита
Съдържание
Позволява ви да защитавате записани изображения срещу случайно изтриване.
Означението се извежда, когато възпроизвеждате регистрирани изображения.
1 Натиснете бутона с функция ( ), за да превключите режима на
възпроизвеждане.
2 Натиснете бутона с функция ([Menu]), за да изведете екрана с менюто.
(Това изображение)
(Множество
изображения)
Защитава изображение, което сте избрали.
Търсене в меню/
настройки
Защитава повече от две изображения наведнъж. Можете
да избирате тази опция само от индекс екрана.
1Изберете изображение, след това натиснете бутона
MOVIE/ENTER.
Повторете тази стъпка за изображения, които желаете
да защитите.
Ако отново изберете изображението с , маркировката
ще изчезне.
2Натиснете бутона с функция ([OK])
Търсене по
операции
3 Изберете (Защита), като използвате v/V. След това натиснете
бутона MOVIE/ENTER, за да решите.
zЗа да отмените защитата
Азбучен
указател
Натиснете бутона с функция ([Menu]) и изберете [Protect] по време на възпроизвеждане
на изображение както при процедурата по защита. Индикаторът изчезва и защитата
се отменя.
52BG
Споделете по-късно
Съдържание
Можете да инсталирате софтуера Bloggie (предварително инсталиран във вградената
памет), за да качвате изображения за споделяне. Можете също да избирате изображения и
страницата, където да ги качвате.
За информация относно начина на качване на изображения вижте стр. 47.
(Това изображение)
Забележки
•Не можете да създадете списък със страници за споделяне с този фотоапарат.
За тази цел използвайте софтуера Bloggie.
•Максималният брой списъци със страници за качване, които могат да се
изведат от фотоапарата, е 14.
Азбучен
указател
Споделя повече от две изображения наведнъж. Можете
да избирате тази опция само от индекс екрана.
1Изберете изображение, след това натиснете бутона
MOVIE/ENTER.
Повторете тази стъпка за изображения, които желаете
да качите.
Ако отново изберете изображението с , маркировката
ще изчезне.
2Натиснете бутона с функция ([Next]) и изберете
интернет страница от списъка.
3Натиснете бутона с функция ([OK])
Търсене в меню/
настройки
(Множество
изображения)
Споделя изображението, което сте избрали.
Изберете страница за качване и натиснете бутона с
функция ([OK]).
Търсене по
операции
1 Натиснете бутона с функция ( ), за да превключите режима на
възпроизвеждане.
2 Натиснете бутона с функция ([Menu]), за да изведете екрана с менюто.
3 Изберете (Споделете по-късно), като използвате v/V. След това
натиснете бутона MOVIE/ENTER, за да решите.
zЗа да отмените споделянето
По време на възпроизвеждане на изображението, за което желаете да отмените
споделянето, натиснете бутона с функция ([Menu]) t Изберете
(Споделете по
късно) t Освободете маркировката на страницата за споделяне t Натиснете
бутона с функция ([OK]).
53BG
3D регулиране
Съдържание
Регулира паралакса на триизмерните изображения.
След регулацията се извеждат черни ленти.
Търсене по
операции
1 Натиснете бутона с функция ( ), за да превключите режима на
възпроизвеждане.
2 Натиснете бутона MOVIE/ENTER, за да изберете изображението, което
желаете да регулирате.
3 Натиснете бутона с функция ([Menu]), за да изведете екрана с менюто.
4 Изберете
(3D регулиране), като използвате v/V, и изберете желания
размер, като използвате b/B.
След това натиснете бутона MOVIE/ENTER, за да решите.
Забележка
zТази функция помага да предотвратите
натрупването на умора в очите ви
Намаляването на триизмерния ефект намалява умората на очите.
Търсене в меню/
настройки
• 3D регулирането не работи, когато възпроизвеждате индекса.
Азбучен
указател
54BG
Намаляване на трептенето
Съдържание
Ограничава трептенето, което се появява от флуоресцентно осветление, като използвате
електронния затвор.
1 Натиснете бутона с функция ([Menu]) t Изберете
[Flicker Reduction] t желан режим
(Настройки) t
Използва функцията за намаляване на трептенето.
Off
Не използва функцията за намаляване на трептенето.
Търсене по
операции
On
Търсене в меню/
настройки
Азбучен
указател
55BG
Звуков сигнал
Съдържание
Задава звуков сигнал за операциите с фотоапарата.
1 Натиснете бутона с функция ([Menu]) t Изберете
[Beep] t желан режим
(Настройки) t
Включва звуковия сигнал, когато натиснете бутона
или бутона MOVIE/ENTER.
Off
Изключва звуковия сигнал.
(Затвор)
Търсене по
операции
On
Търсене в меню/
настройки
Азбучен
указател
56BG
Настройка на езика
Съдържание
Избира езика, който можете да използвате в менюто с опции, предупреждения и съобщения.
1 Натиснете бутона с функция ([Menu]) t Изберете
[Language Setting] t желан режим.
(Настройки) t
Търсене по
операции
Търсене в меню/
настройки
Азбучен
указател
57BG
Режим на демонстрация
Съдържание
Извършва демонстрация на функциите на фотоапарата.
1 Натиснете бутона с функция ([Menu]) t Изберете
t [Demo Mode] t желан режим.
Извършва демонстрация.
Off
Не извършва демонстрация.
Забележка
Търсене в меню/
настройки
• Демонстрацията спира, когато извършите някое от следните действия:
– Ако натиснете бутона
(Затвор) или бутона MOVIE/ENTER.
– Ако изключите захранването.
Търсене по
операции
On
(Настройки)
Азбучен
указател
58BG
Нулиране
Съдържание
Връща настройката в положение по подразбиране.
Дори да извършите тази функция, изображенията се запазват.
1 Натиснете бутона с функция ([Menu]) t Изберете
[Initialize] t Натиснете бутона с функция [OK].
(Настройки) t
Забележка
zКогато фотоапаратът не работи правилно
Търсене в меню/
настройки
Натиснете и задръжте бутона ON/OFF (Захранване) за поне 7 секунди и изключете
фотоапарата (стр. 16). След това отново включете фотоапарата.
Търсене по
операции
•Извършете нулирането след като заредите фотоапарата, за да предотвратите изключването на
фотоапарата по време на процеса.
Азбучен
указател
59BG
LUN настройки
1 Натиснете бутона с функция ([Menu]) t Изберете
[LUN Setting] t желан режим.
Single
(Настройки) t
Изберете тази настройка, когато свързвате фотоапарата към
компютър.
Изберете тази настройка в случаите, когато изображенията
не се извеждат, и ако фотоапаратът е свързан към устройство,
различно от компютър.
Търсене по
операции
Multi
Съдържание
Задава начина на извеждане за носителя, изведен на екрана на компютъра или друг
монитор, когато фотоапаратът е свързан с компютър или AV компонент посредством USB
връзка.
Търсене в меню/
настройки
Азбучен
указател
60BG
HDMI изход
Съдържание
Избира вида на сигнала, който да се извежда към телевизора от жака HDMI OUT.
Ако изображенията не се извеждат ясно на телевизионния екран, промяната на
настройките може да подобри картината.
1 Натиснете бутона с функция ([Menu]) t Изберете
[HDMI Output] t желан режим
Извежда с 60 Hz.
50Hz
Извежда с 50 Hz.
Търсене по
операции
60Hz
(Настройки) t
Търсене в меню/
настройки
Азбучен
указател
61BG
Форматиране
Съдържание
Форматира вградената памет.
1 Натиснете бутона с функция ([Menu]) t Изберете
[Format] t [OK].
(Настройки) t
Забележка
Търсене по
операции
•Обърнете внимание, че форматирането изтрива за постоянно всички данни, включително и
защитените изображения.
Търсене в меню/
настройки
Азбучен
указател
62BG
Дата и час
Съдържание
Задава отново датата и часа.
1 Натиснете бутона с функция ([Menu]) t Изберете
[Date & Time].
(Настройки) t
Търсене по
операции
Търсене в меню/
настройки
Азбучен
указател
63BG
Лятно часово време
Съдържание
Настройва фотоапарата към лятното часово време.
1 Натиснете бутона с функция ([Menu]) t Изберете
[Daylight Savings] t желан режим
(Настройки) t
След като зададете в положение On, времето се премества с 1 час напред.
Включва лятното часово време.
Off
Изключва лятното часово време.
Търсене по
операции
On
Търсене в меню/
настройки
Азбучен
указател
64BG
Съдържание
Преглед на изображения на
телевизионен екран
Свържете фотоапарата към телевизор, който притежава HDMI терминал чрез HDMI
кабел (продава се отделно).
Обърнете се и към инструкциите за експлоатация на телевизора.
1 Изключете фотоапарата и телевизора.
Търсене по
операции
2 Отворете капачето на жака и свържете фотоапарата към телевизора
чрез HDMI кабел (продава се отделно).
HDMI жак
2 Към HDMI OUT жак
3 Включете фотоапарата.
4 Включете телевизора и задайте източника на входен сигнал.
3D телевизор
Позволява възпроизвеждането на триизмерни изображения в 3D.
Азбучен
указател
Изображенията, заснети с фотоапарата, се извеждат на телевизионния екран.
5 Изберете изображенията, които желаете да възпроизведете.
Търсене в меню/
настройки
1 Към HDMI жак
HDMI кабел
За телевизори, които не поддържат 3D
Триизмерните изображения се възпроизвеждат в 2D.
Забележки
•Свържете мини-HDMI жака на HDMI кабела (продава се отделно) към жака HDMI OUT на
фотоапарата.
•Не свързвайте изходния терминал на фотоапарата към този на друго устройство. Това може да
причини неизправност.
•Възможно е някои устройства да не работят правилно. Възможно е картината и звукът да не се
извеждат.
•Използвайте HDMI кабел с логото HDMI.
65BG
Съдържание
Използване на фотоапарата
като уеб-камера
Можете да използвате фотоапарата като уеб-камера, като го свържете към компютър
(USB поток). Можете да превключвате между 3D и 2D по време на употреба.
1 Свържете фотоапарата към компютър.
2 Натиснете бутона с функция ([Menu]) t Изберете [Web Camera].
•Размерът на видеоклипа се фиксира в положение 640 х 480.
•Използвайте микрофона на компютъра в режим на използване на уеб-камера.
Търсене по
операции
Забележки
Търсене в меню/
настройки
Азбучен
указател
66BG
Съдържание
Системи за цветна телевизия
Ако искате да наблюдавате изображенията на телевизионен екран, имате нужда от
телевизор с HDMI терминал и HDMI кабел (продава се отделно). Системата за цветна
телевизия трябва да съвпада с тази на вашия цифров фотоапарат. Проверете списъците
по-долу относно системите за цветна телевизия на страната или региона, в които
използвате фотоапарата и задайте [HDMI Output] (стр. 61).
Система PAL-M
Бразилия
Система PAL-N
Аржентина, Парагвай, Уругвай
Система SECAM
България, Франция, Гърция, Гвиана, Иран, Ирак, Монако, Русия, Украйна и др.
Търсене в меню/
настройки
Система PAL
Австралия, Австрия, Белгия, Китай, Хърватска, Чехия, Дания, Финландия, Германия,
Холандия, Хонконг, Унгария, Индонезия, Италия, Кувейт, Малайзия, Нова Зеландия,
Норвегия, Полша, Португалия, Сингапур, Словакия, Испания, Швеция, Швейцария,
Тайланд, Турция, Великобритания, Виетнам и др.
Търсене по
операции
Система NTSC
Бахамски острови, Боливия, Канада, Централна Америка, Чили, Колумбия, Еквадор,
Ямайка, Япония, Корея, Мексико, Перу, Суринам, Тайван, Филипини, САЩ,
Венецуела и др.
Азбучен
указател
67BG
Отстраняване на проблеми
Съдържание
Ако се сблъскате с проблем, докато използвате фотоапарата, първо изпробвайте следните решения.
1 Проверете опциите на стр. 68 до 73.
2 Изключете захранването и след това отново го включете.
Моля, имайте предвид факта, че давайки вашия фотоапарат за поправка е възможно
съдържанието на вградената памет на устройството, а също и музикалните файлове, да
бъдат прегледани.
Батерия и захранване
Азбучен
указател
Допълнителна информация за този продукт и отговори на често задавани въпроси
можете да намерите на интернет страницата за поддръжка на Sony.
http://www.sony.net/
Търсене в меню/
настройки
4 Свържете се с вашия доставчик или упълномощен
сервиз на Sony.
Търсене по
операции
3 Натиснете и задръжте бутона ON/OFF (Захранване) за
поне 7 секунди, за да изключите фотоапарата. След това
отново включете фотоапарата (стр. 16).
Не можете да включите фотоапарата.
• Батерията е изтощена. Заредете фотоапарата.
Захранването внезапно се изключва.
•В зависимост от температурата на фотоапарата и батерията, възможно е захранването
автоматично да се изключи, за да се предотврати повреда на фотоапарата. В този случай,
преди захранването да се изключи, на LCD екрана се извежда съобщение.
•Ако не работите с фотоапарата за определен период от време при включено захранване,
фотоапаратът автоматично се изключва, за да не изтощава заряда на батерията. Включете
отново фотоапарата.
Животът на батерията е кратък.
•Зареждайте батерията, докато лампичката за зареждане изчезне.
•Използвате фотоапарата на крайно горещи или студени места, или зареждането е
недостатъчно. Това не е неизправност.
•Ако не сте използвали фотоапарата за дълъг период от време, вие можете да подобрите
ефикасността на батерията като неколкократно я заредите и разредите.
•Когато животът на батерията намалее на половина от обичайно време, дори когато сте
зареждали батерията докрай, то е възможно да е необходима подмяната й. Консултирайте се
най-близкия доставчик на Sony.
68BG
Не можете да зареждате фотоапарата.
Запис на снимки/видеоклипове
Фотоапаратът не може да записва изображения.
•Проверете свободния капацитет на вградената памет. Ако e пълeн, изтрийте ненужните
изображения (стр. 51).
•Датата и часът не се извеждат докато снимате, а само по време на възпроизвеждане.
Не можете да поставите дати на изображенията.
•Този фотоапарат не притежава функция за поставяне на дати на изображенията.
Азбучен
указател
Датата и часът не се извеждат на LCD екрана.
Търсене в меню/
настройки
•Този феномен възниква, когато използвате фотоапарата на изключително горещо или студено
място.
•Изведената информация за оставащия заряд се различава от истинската. Разредете напълно, а
после заредете батерията, за да бъде дисплеят верен.
•Животът на батерията е изтекъл (стр. 75). Консултирайте се с най-близкия доставчик на Sony.
Търсене по
операции
Индикаторът за оставащия в батериите заряд не е верен.
Съдържание
•Изключете фотоапарата и извършете USB връзките.
•Изключете свързващия USB кабел и след това го свържете отново.
•Използвайте свързващ USB кабел (приложен).
•Зареждайте батерията при температура на околната среда от 100С до 300С.
•Включете компютъра и свържете фотоапарата.
•Изведете компютъра от състояние Sleep или Hibernation.
•Свържете фотоапарата директно към компютър, като използвате приложения USB свързващ
поддържащ кабел.
•Свържете фотоапарата към компютър с операционна система, която се поддържа от фотоапарата.
•След като сте опитали описаните по-горе варианти и ако проблемът все още продължава,
натиснете и задръжте бутона ON/OFF (Захранване) за поне 7 секунди, за да изключите
фотоапарата. След това свържете отново към компютър, като използвате приложения свързващ
USB кабел.
На екрана се появяват петънца и остават там.
•Това не е неизправност. Тези петънца не се записват.
Преглед на изображения
Устройството не възпроизвежда изображения.
•Името на папката/файла е било променено на компютъра.
•Ако файл с изображение е бил обработен на компютър или ако е бил записан с модел
фотоапарат, различен от вашия, то възпроизвеждането на вашия фотоапарат не е гарантирано.
•Фотоапаратът е в режим USB. Изтрийте USB връзката (стр. 23).
Изображението изглежда грубо веднага след като го възпроизведете.
•Изображението може да изглежда грубо в началото, защото се обработва. Това не е
неизправност.
Изображението не се извежда на телевизионния екран.
•Задайте [HDMI Output] в положение [60Hz] в NTSC регион, [50Hz] в PAL регион (стр. 61).
•Проверете дали свързването е правилно (стр. 65).
69BG
Възможно е горният и долният краища на изображението леко да се отрежат,
когато възпроизвеждате на свързания телевизор.
Съдържание
•LCD екранът на фотоапарата може да изведе записани изображения на целия екран (full
pixel display). Въпреки това е възможно горният, долният, левият и десният краища на
изображението леко да се отрежат, когато възпроизвеждате на телевизор, който не е
съвместим с режима за възпроизвеждане на целия екран.
В лявата и дясната част на екрана се появяват черни ленти.
Изтриване
Вашият фотоапарат не може да изтрие изображения.
•Отменете защитата (стр. 52).
Вашият компютър не разпознава фотоапарата.
Не можете да прехвърляте изображения.
Азбучен
указател
•Когато зарядът на батериите е нисък, поставете заредена батерия.
•Включете фотоапарата и свържете към компютър.
•Използвайте свързващия USB кабел (приложен).
•Изключете свързващия USB поддържащ кабел от компютъра и от фотоапарата, а после отново
го свържете здраво.
•Изключете всякакво оборудване, различно от фотоапарата, клавиатурата и мишката, от USB
конекторите на вашия компютър.
•Свържете фотоапарата директно към компютъра без да минавате през USB хъб или друго
устройство.
•Задайте [LUN Settings] в положение [Multi] (стр. 60).
Търсене в меню/
настройки
Компютри
Търсене по
операции
•В лявата и дясната част на екрана на телевизора или компютъра се появяват черни ленти,
когато преглеждате видеоклипове, записани с фотоапарат, използван във вертикална позиция.
Това не е неизправност.
•Свържете правилно фотоапарата и компютъра, като установите USB връзка (стр. 43).
•Възможно е да не успеете да копирате изображенията на компютъра, ако вградената памет е
форматирана на компютър. Форматирайте вградената памет с вашия фотоапарат, и снимайте
така (стр. 62).
Софтуерът Bloggie не се стартира автоматично след извършване на USB връзката.
•Инсталирайте софтуера Bloggie на компютъра и осъществете USB връзката, когато
фотоапаратът и компютърът са включени.
Изображението не може да бъде възпроизведено на компютър.
•Консултирайте се с производителя на софтуера или компютъра.
Изображението и звукът са прекъсвани от шум, когато гледате
видеоклипове на компютъра.
•Възпроизвеждате видеоклипове директно от вградената памет или от картата с памет.
Използвайте софтуера Bloggie и копирайте видеоклиповете на компютъра, и след това ги
възпроизведете от там (стр. 46).
70BG
Други
Съдържание
Фотоапаратът не работи правилно.
•Натиснете и задръжте бутона ON/OFF (Захранване) за поне 7 секунди, за да изключите
фотоапарата. След това отново включете фотоапарата.
Обективът се замъглява.
•Възникнала е кондензация на влага. Изключете фотоапарата и го оставете за около 1 час
преди да го използвате отново.
•Това не е неизправност.
Когато включите фотоапарата, се извежда екранът за езика/сверяване на часовника.
•Сверете отново датата и часа (стр. 28).
•Сверете отново датата и часа (стр. 63).
Търсене в меню/
настройки
Датата и часът не са верни
Търсене по
операции
Фотоапаратът се нагрява, когато го използвате по-дълго време.
Азбучен
указател
71BG
Съдържание
Предупредителни
индикатори и съобщения
Ако на екрана се изведат следните съобщения, следвайте инструкциите.
•Зарядът на батериите е нисък. Заредете незабавно батерията. Индикаторът може да мига дори
когато оставащият заряд е достатъчен за 5 до 10 минути работа с батерията.
•Изключете захранването и го включете отново.
Camera overheating (Фотоапаратът е прегрял)
Allow it to cool (Оставете го да се охлади)
•Температурата на фотоапарата се е повишила. Възможно е захранването автоматично да се
изключи или е възможно да не можете да записвате видеоклипове. Оставете фотоапарата на
хладно място, докато температурата спадне.
Търсене в меню/
настройки
•Ако записвате видеоклипове за по-дълъг период от време, температурата във фотоапарата
се повишава. В този случай спрете записа на видеоклипове.
Търсене по
операции
System error (Системна грешка)
Internal memory error (Грешка във вградената памет)
Error formatting Internal memory (Грешка при форматирането на вградената памет)
•Отново форматирайте носителя (стр. 62).
Азбучен
указател
•Изключете захранването и го включете отново.
No images (Липсват изображения)
•Във вградената памет не са записани изображения, които могат да бъдат възпроизведени.
Folder error (Грешка в папката)
•Във вградената памет вече съществува папка, чиито номер е със същите първи три цифри
(например: 123MSDCF и 123ABCDE). Форматирайте фотоапарата (стр. 62).
Cannot create more folders (Не можете да създавате повече папки)
•Във вградената памет съществува папка, чието име започва с “999”. Форматирайте
фотоапарата (стр. 62).
File error (Грешка във файла)
•Възникнала е грешка, докато възпроизвеждате изображението.
Възпроизвеждането на фотоапарата не е гарантирано, ако файловете съдържат
изображения, обработени на компютър, или ако изображенията са заснети с друг
фотоапарат.
File protected (Защита на файла)
•Освободете защитата (стр. 52).
72BG
Image size over limit (Размерът на изображението е над лимита)
•Възпроизвеждате изображение с размер, който вашият фотоапарат не може да възпроизведе.
Съдържание
Maximum number of images already selected (Максималният брой изображения вече е избран)
•Когато използвате функциите [Delete], [Share it Later] и [Protect], можете да избирате до
100 файла.
Operation cannot be executed for movie files (Операциите не могат да бъдат извършвани за
файлове с видеоклипове)
Invalid operation (Невалидна операция)
•Съобщението се извежда, когато извършвате невалидна операция.
Търсене по
операции
•Не можете да извършвате зуум при възпроизвеждане на видеоклипове.
Търсене в меню/
настройки
Азбучен
указател
73BG
Съдържание
Брой снимки и време за
запис на видеоклипове
Броят на снимките и времето за запис на видеоклипове може да се различава в зависимост
от условията за запис.
Снимки
(Единици: Изображения)
Размер
6020
16:9 (3M)
33544
16:9 (0.4M)
2445
16:9 (2M)(3D)
Търсене в меню/
настройки
Забележки
•Когато броят на оставащите изображения, които можете да запишете, е по-голям от 9,999, се
извежда индикаторът “>9999”.
•Когато изображенията са записани с друг модел фотоапарат и бъдат възпроизведени на това
устройство, дисплеят може да се различава от истинския размер на изображението.
•Когато измервате капацитета на носителя, 1 GB е равен на 1 милиард байта, част от които се
използват за управление на данните.
Търсене по
операции
2729
4:3 (5M)
Видеоклипове
(Единици: час: минутa: секундa)
Азбучен
указател
Таблицата по-долу показва приблизителното максимално време за запис. Това са общите
времена за всички файлове с видеоклипове. Максималният запис на непрекъснат
видеоклип е около 29 минути.
Размер
1920×1080 30p
1:20:00 (0:47:00)
1280×720 60p
2:40:00 (1:25:00)
1280×720 30p
4:00:00 (2:00:00)
480×270 30p
16:00:00 (8:00:00)
Забележки
•Вашият фотоапарат използва формат VBR (Вариращ битрейт), който автоматично регулира
качеството на изображението според записаната сцена. Тази технология предизвиква отклонения
във времето за запис на вградената памет.
Видеоклипове, които съдържат бързи движения и сложни образи, се записват при по-висок
битрейт, а това намалява общото време за запис.
•Максималният размер на файл с видеоклип е приблизително 2GB. Записът спира преди 29-та
минута, ако размерът на файла достигне приблизително 2 GB по време на запис на видеоклип.
•Стойностите в скоби показват минималното време за запис.
•Когато продължителният запис приключи, записът автоматично спира.
74BG
Вградена батерия
Съдържание
Зареждане на батерията
•Препоръчваме ви да зареждате батерията при температура на околната среда между 100С и 300С.
Ако зареждате батерията извън този температурен обхват, ефективното зареждане на батерията
може да се окаже невъзможно.
•Когато животът на батерията намалее на половина от обичайно, дори когато зареждате батерията
докрай, то батерията трябва да се смени. Консултирайте се с упълномощен сервиз на Sony.
Ефективно използване на батерията
Търсене по
операции
•Работата на батерията се влошава при ниски температури. По този начин времето, през което
може да се използва батерията на студено, е по-кратко.
•Честата употреба на функцията зуум износва заряда на батерията по-бързо.
•Не излагайте фотоапарата на досег с вода. Той не е водоустойчив.
•Не оставяйте фотоапарата на топло място, като например в кола или на пряка слънчева светлина.
Как да съхраняваме батерията
Живот на батерията
Азбучен
указател
•Животът на батерията е ограничен. Капацитетът й намалява малко по малко в течение на
експлоатацията или просто като минава време. Когато времето на използването е намаляло
значително, консултирайте се с най-близкия доставчик на Sony.
•Животът на батерията зависи от начина на съхранението й, от работните условия за всяка батерия
и от околната среда, в която се използва.
Търсене в меню/
настройки
•Дори ако не планирате да използвате фотоапарата за дълъг период от време, зареждайте го докрай
веднъж на 6 до 12 месеца, за да запазите функциите на батерията . Също така, съхранявайте
фотоапарата на хладно и сухо място.
75BG
Предпазни мерки
Пренасяне
Почистване
Почистване на обектива
За да отстраните от обектива отпечатъците от пръсти, мръсотия и др, почистете обектива с меко
парче плат.
Почистване на корпуса на фотоапарата
Азбучен
указател
Почистете повърхността на фотоапарата с меко парче плат, леко навлажнено с вода; след това
избършете повърхността на фотоапарата със сухо парче плат. За да предотвратите повреда по
повърхността на корпуса:
– Не излагайте фотоапарата на въздействието на химически вещества като например
разредители, бензин, алкохол, кърпички за еднократна употреба, репеленти срещу насекоми,
слънцезащитни кремове или инсектициди.
– Не докосвайте фотоапарата, ако по ръцете ви има остатъци от гореспоменатите вещества.
– Не оставяйте устройството за дълго време в контакт с гума или винилови материали.
Търсене в меню/
настройки
Не сядайте, докато фотоапаратът се намира в задния ви джоб, защото това може да доведе до
повреда в устройството.
Търсене по
операции
•На изключително горещи, студени или влажни места
На места като вътрешността на кола, паркирана на слънце. Възможно е корпусът на фотоапарата да се
обезцвети или деформира, и това може да доведе до повреда.
•На места, които са обект на осветяване от директна слънчева светлина или са подложени на влиянието
на топлинни източници
Възможно е корпусът на фотоапарата да се обезцвети или деформира, и това може да доведе до повреда.
•На места, които са подложени на вибрации и сътресения
•В близост до места със силни магнитни полета
•На места, които са прашни или мръсни
Не позволявайте във вътрешността на фотоапарата да попадне пясък или мръсотия. Това може да доведе
до повреда в устройството, а понякога тази повреда не може да бъде отстранена.
Съдържание
Не използвайте/съхранявайте фотоапарата на следните места
Работна температура
Фотоапаратът е проектиран за работа в температурен обхват между 00С и 400С. Не препоръчваме
извършването на запис на изключително студени или горещи места, където температурата е в
стойности извън посочените.
Кондензация на влага
Ако фотоапаратът бъде внесен директно от студено на топло място, възможно е във вътрешността
на фотоапарата да се получи кондензация на влага. Това може да причини неизправност във
функционирането на устройството.
Ако се получи кондензация на влага
Изключете фотоапарата и изчакайте около един час, за да се изпари влагата.
Забележки за изхвърляне/трансфер
•Когато използвате софтуера, приложен във вградената памет, личната ви информация, като например
потребителско име или e-mail адрес може да се запази във вградената памет на фотоапарата. Преди
да смените собствеността на фотоапарата или да го предадете за рециклиране, изтрийте цялата лична
информация.
•Дори да изтриете данните във вградената памет или да форматирате фотоапарата, възможно е да не
успеете да изтриете напълно данните от вградената памет.
•За да предотвратите възстановяването на данни от вградената памет, записвайте върху вградената памет
само ненужни данни.
76BG
Технически характеристики
[Система]
[Входни и изходни конектори]
HDMI жак: HDMI мини
конектор
USB жак: вид А (вграден)
USB връзка: високоскоростен USB (USB
2.0-съвместим)
[LCD екран]
LCD екран: 6 cm тип 2.4 (16:9) TFT
устройство
Общ брой на точките: 230 400 (720 х 320)
точки
[Захранване, общи положения]
Търсене в меню/
настройки
Азбучен
указател
Захранване:
Вградена акумулаторна батерия
USB зареждане (захранване от компютър
чрез връзка с USB кабел)
Време за зареждане: Прибл. 200 мин.
(пълно зареждане)
(когато зареждате от USB конектор на
компютъра)
Консумация на електроенергия (по
време на запис):
3D: 2.9W
2D: 2.2W (когато размерът на
видеоклипа е [1280х720 30р])
Работна температура: от 0°С до 40°С
Температура на съхранение: От -20°С до
+60°С
Размери: Прибл. 55.0 x 108.0 x 17.3 mm
(Ш/В/Д, без издадените части)
Тегло: Прибл. 125 g
Микрофон: Стерео
Говорител: Моно
Търсене по
операции
Устройство за изображения: 4.5 mm (тип 1/4)
CMOS сензор
Общ брой пиксели на фотоапарата
Прибл. 5 110 000 пиксела
Ефективни пиксели на фотоапарата
Прибл. 3 110 000 пиксела (снимки, 16:9),
Прибл. 5 030 000 пиксела (снимки, 4:3),
Прибл. 3 110 000 пиксела ([1920х1080
30р] видеоклип)
Обектив: F2.8
f = 4.1 mm
При преобразуване в 35 mm
фотоапарат
За видеоклипове: 47 mm (16:9)
За снимки: 41 mm (4:3)
Контрол на експозицията: Автоматична
експозиция
3D формат: Side-by-Side
Формат на файловете:
Снимки: JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.3,
MPF Baseline)-съвместим
Видеоклипове: MPEG-4
AVC/H.264 (MP4)
Вид на аудио кодека: MPEG AAC
Носител на запис: Вградена памет (Прибл.
8 GВ)
• Когато измервате капацитета на носителя, 1
GB е равен на 1 милиард байта, част от които
се използват за управление на данните и/или
файлове с приложения.
Капацитетът, който може да се
използва от потребителя е описан
по-долу.
Прибл. 7.7 GB
Съдържание
Фотоапарат
Дизайнът и техническите характеристики
подлежат на промяна без предупреждение.
77BG
Търговски марки
Търсене по
операции
•Microsoft, Windows, Windows Vista и DirectX са търговски марки или запазени търговски марки на
Microsoft Corporation в САЩ и/или в други страни.
•Macintosh, Mac OS, логото на Mac OS, iMac, iBook, PowerBook, Power Mac и eMac са търговски
марки или запазени търговски марки на Apple, Inc.
•Intel и Pentium са търговски марки или запазени търговски марки на Intel Corporation.
•В заключение, имената на системите и продуктите, използвани в това ръководство като цяло,
са търговски марки или запазени търговски марки на техните съответни разработчици или
производители. Въпреки това “™” или “®” не се използват навсякъде в това ръководство.
Съдържание
•“Bloggie” е търговска марка на Sony Corporation.
•360 Video е търговска марка на Sony Corporation.
•HDMI, логото HDMI и High-Definition Multimedia Interface са търговски марки или
регистрирани търговски марки на HDMI Licensing LLC в САЩ и други държави.
Забележки за лиценза
Търсене в меню/
настройки
ТОЗИ ПРОДУКТ Е ЛИЦЕНЗИРАН С AVC ЛИЦЕНЗ ЗА ПЕРСОНАЛНА И НЕКОМЕРСИОНАЛНА
УПОТРЕБА ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ЗА ДА (i) КОДИРАТ ВИДЕО В СЪОТВЕТСТВИЕ С
AVC СТАНДАРТИТЕ (“AVC VIDEO”) И/ИЛИ ДА (ii) РАЗКОДИРАТ AVC ВИДЕО, КОЕТО Е
КОДИРАНО ОТ ПОТРЕБИТЕЛ ЗА ПЕРСОНАЛНА И НЕКОМЕРСИАЛНА УПОТРЕБА, И/ИЛИ
Е ПОЛУЧЕНО ОТ ВИДЕО РАЗПРОСТРАНИТЕЛ, ЛИЦЕНЗИРАН В РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО
НА AVC ВИДЕО. ЛИЦЕНЗЪТ НЕ ВКЛЮЧВА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА КАКВАТО И ДА Е ДРУГА
УПОТРЕБА. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ОТ MPEG LA, L.L.C.
ВИЖТЕ <HTTP://MPEGLA.COM>
Азбучен
указател
78BG
Азбучен указател
Отстраняване на проблеми..............................68
3D запис
Пиксел...............................................................49
Видеоклипове............................................31
Снимки.......................................................29
A-Z
HDMI изход......................................................61
LUN настройки.................................................60
Macintosh компютър.........................................43
USB..............................................................22, 25
Windows компютър..........................................43
Преглед
На видеоклипове.......................................39
На снимки..................................................39
Предупредителни съобщения.........................72
Размер на видеоклипове..................................50
Размер на снимките..........................................48
Режим на демонстрация..................................58
Свързване
Компютър...................................................46
Споделете по-късно.........................................53
Таймер за самостоятелно включване.............35
Батерия..............................................................75
Уеб камера.........................................................66
Брой на снимките.............................................74
Форматиране.....................................................62
Време за запис на видеоклипове....................74
Търсене в меню/
настройки
Софтуер Bloggie.........................................25, 45
Софтуер.......................................................25, 45
А-Я
Търсене по
операции
HDMI OUT жак................................................65
Съдържание
360-градусови видео изображения.................36
Дата и час..........................................................63
Защита...............................................................52
Звуков сигнал....................................................56
Зуум при възпроизвеждане.............................41
Азбучен
указател
Зареждане.........................................................22
Зуум.......................................................................
33
Идентификация на частите.............................16
Изтриване..........................................................51
Инсталация.......................................................25
Компютър
Качване на изображения...........................47
Препоръчителна среда..............................43
Прехвърляне на изображения..................46
Контрол за сила на звука.................................42
Лятно часово време..........................................64
Намаляване на трептенето..............................55
Настройка на езика..........................................57
Настройка на часовника..................................28
Настройки.........................................................14
Нулиране...........................................................59
Операционна система......................................43
79BG
BG
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (приложимо в Европейския
съюз и други Европейски страни със системи за разделно събиране на отпадъци)
Този символ върху устройството или върху неговата опаковка показва, че този
продукт не трябва да се третира като домакински отпадък. Вместо това той трябва
да бъде предаден в съответния събирателен пункт за рециклиране на електрически
и електронни уреди. Като предадете този продукт на правилното място, вие ще
помогнете за предотвратяване на негативните последствия за околната среда и
човешкото здраве, които биха възникнали при изхвърлянето му на неподходящо
място. Рециклирането на материалите ще спомогне да се съхранят природните
ресурси. За подробна информация относно рециклирането на този продукт можете
да се обърнете към местната градска управа, фирмата за събиране на битови
отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.
Download PDF

advertising