Sony | RM-X7BT | Sony RM-X7BT Automobilinis išmaniojo telefono valdiklis su BLUETOOTH® belaidžio ryšio technologija Trumpasis vadovas

4-594-377-21(1) (LT-LV-EE)
Įranga
automobiliams –
„Bluetooth®“
nuotolinio
valdymo įrenginys
Nurodymų vadovas
LT
Uzziņu rokasgrāmata
LV
Viitejuhend
EE
Lietuvių k.
Belaidis ryšys
Informacija, kurioje nurodyta darbinė įtampa ir pan., yra adapterio ir nuotolinio valdymo įrenginio
apačioje.
Ryšio sistema
BLUETOOTH specifikacijos 3.0 versija
Išvestis
BLUETOOTH standartinė 2 galios klasė (maks. + 4 dBm)
Didžiausias ryšio atstumas Esant tiesioginiam matomumui – apie 10 m*1
Dažnių diapazonas
2,4 GHz diapazonas (2,4000–2,4835 GHz)
Moduliavimo būdas
FHSS
Suderinami BLUETOOTH profiliai*2
A2DP (išplėstinis garso paskirstymo profilis) 1.2
AVRCP (garso ir vaizdo nuotolinio valdymo profilis) 1.5
HFP (laisvų rankų profilis) 1.6
HID (žmogaus valdomų įrenginių profilis) 1.0
Atitinkamas kodekas
SBC (.sbc), AAC (.m4a)
Šiuo dokumentu „Sony Corporation“ pareiškia, kad ši įranga atitinka esminius direktyvos 1999/5/EB
reikalavimus ir kitas taikytinas nuostatas.
Daugiau informacijos žr. pateiktu URL adresu:
http://www.compliance.sony.de/
Informacija klientams: toliau nurodyta informacija taikoma tik įrangai, parduodamai šalyse,
kuriose taikomos ES direktyvos.
Gamintojas: „Sony Corporation“, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan (Japonija)
ES gaminių atitiktis: „Sony Belgium“, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Belgium (Belgija)
Panaudotų maitinimo elementų ir nebereikalingos elektros bei elektroninės
įrangos išmetimas (taikoma Europos Sąjungoje ir kitose Europos šalyse, kuriose
yra atskiros surinkimo sistemos)
Šis ant gaminio, maitinimo elemento arba jo pakuotės esantis simbolis reiškia, kad
gaminio ir maitinimo elemento negalima išmesti kaip buitinių atliekų. Ant kai kurių
maitinimo elementų kartu su šiuo simboliu gali būti nurodytas ir cheminio elemento
simbolis. Gyvsidabrio (Hg) arba švino (Pb) cheminių elementų simboliai nurodomi, kai maitinimo
elemente yra daugiau nei 0,0005 % gyvsidabrio arba daugiau nei 0,004 % švino. Tinkamai
išmesdami gaminius ir maitinimo elementus saugote aplinką ir žmonių sveikatą. Perdirbant
medžiagas tausojami gamtiniai ištekliai.
Jei dėl saugumo, charakteristikos ar duomenų vientisumo priežasčių gaminiams reikalingas
nuolatinis ryšys su integruotu maitinimo elementu, maitinimo elementą gali pakeisti tik
kvalifikuotas techninės priežiūros specialistas. Kad maitinimo elementas ir elektros bei elektroninė
įranga būtų tinkamai utilizuoti, panaudotus gaminius pristatykite į elektros ir elektroninės įrangos
surinkimo punktą, kad vėliau jie būtų perdirbti. Informacijos apie kitus maitinimo elementus rasite
skyriuje, kuriame aprašoma, kaip saugiai iš gaminio išimti maitinimo elementą. Maitinimo
elementus atiduokite į panaudotų maitinimo elementų surinkimo punktą, kad vėliau jie būtų
perdirbti. Jei reikia išsamesnės informacijos apie šio gaminio ar maitinimo elemento perdirbimą,
kreipkitės į vietos valdžios instituciją, buitinių atliekų šalinimo tarnybą arba į parduotuvės, kurioje
įsigijote šį gaminį arba maitinimo elementą, darbuotoją.
Automašīnas
Bluetooth® pults
Autosisene
Bluetooth®-pult
Specifikacijos
Prieš naudodami sistemą atidžiai perskaitykite šį vadovą ir išsaugokite jį ateičiai.
*1 Faktinis atstumas gali skirtis atsižvelgiant į tokius veiksnius, kaip kliūtys tarp įrenginių,
magnetiniai laukai aplink mikrobangų krosnelę, statinė elektra, priėmimo jautrumas, antenos
efektyvumas, operacinė sistema, taikomoji programa ir kt.
*2 „BLUETOOTH“ standartiniai profiliai rodo „BLUETOOTH“ ryšio tarp įrenginių paskirtį.
Bendroji informacija
Išvestis
Įvestys
Maitinimo reikalavimai
Nominali vartojama srovė
Matmenys
Svoris
Pakuotės turinys
Papildomi priedai / įranga
ĮSPĖJIMAS. Neprarykite maitinimo elemento, nes tai gali sukelti
cheminį nudegimą.
Prie šio gaminio pridėtame nuotolinio valdymo pulte yra monetos / sagos formos maitinimo
elementas.
Prarijus monetos / sagos formos maitinimo elementą, vos per 2 valandas galima patirti smarkių
vidinių nudegimų ir mirti.
Naujus ir panaudotus maitinimo elementus laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Jei maitinimo elemento skyrius tinkamai neužsidaro, nebenaudokite gaminio ir laikykite jį vaikams
nepasiekiamoje vietoje.
Jei įtariate, kad maitinimo elementas galėjo būti prarytas ar įsikištas į kurią nors kūno vietą,
nedelsdami kreipkitės medicininės pagalbos.
©2016 Sony Corporation
http://www.sony.net/
Gamintojas pasilieka teisę iš anksto neperspėjęs keisti dizainą ir specifikacijas.
Autorių teisės
„Bluetooth®“ žodinis ženklas ir logotipai yra registruotieji prekių ženklai, priklausantys „Bluetooth
SIG, Inc.“. „Sony Corporation“ tokius ženklus naudoja pagal licenciją. Kiti prekių ženklai ir prekių
pavadinimai priklauso atitinkamiems savininkams.
N žyma yra „NFC Forum, Inc.“ prekės ženklas arba registruotasis prekės ženklas Jungtinėse Amerikos
Valstijose ir kitose šalyse.
„iPhone“, „iPod“, „iPod classic“, „iPod nano“, „iPod touch“ ir „Siri“ yra „Apple Inc.“ prekių ženklai,
registruoti JAV ir kitose šalyse.
Pastaba apie ličio maitinimo elementą
„Google“, „Google Play™“ ir „Android™“ yra „Google Inc.“ priklausantys prekių ženklai.
Saugokite maitinimo elementą nuo labai aukštos temperatūros, pvz., tiesioginės saulės šviesos,
ugnies ir pan.
„Waze“, „Waze“ logotipas ir kiti prekybos ir (arba) paslaugų ženklai yra „Waze Mobile“ arba jos
dukterinių bendrovių nuosavybė.
Įspėjimas, jei automobilio uždegimo sistemoje nėra ACC padėties
RM-X7BT
AUDIO OUT lizdas (ø 3,5 mm erdvinio garso mini lizdas)
MIC IN lizdas (ø 3,5 mm erdvinio garso mini lizdas)
USB B mikroprievadas (skirtas tik maitinimo tiekimui)
5 V nuolatinė srovė
0,1 A
Adapteris
maždaug 49 mm × 38 mm × 13 mm (plotis / aukštis / ilgis)
Nuotolinio valdymo įrenginys
Maždaug ø 54 mm × 34 mm
Adapteris
maždaug 16 g
Nuotolinio valdymo įrenginys
maždaug 42 g
Adapteris (1)
Nuotolinio valdymo įrenginys (1): RM-X7S
Ličio CR2032 maitinimo elementas (1)
USB mikrokabelis (1)
AUX kabelis (1)
Montavimui ir jungtims skirtos dalys (1 rinkinys)
Mikrofonas: XA-MC10
Jei jūsų automobilio uždegimo sistemoje nėra ACC padėties, atjunkite USB kabelį kaskart,
kai išjungiate uždegimą, kad išvengtumėte maitinimo elemento išeikvojimo.
Atsakomybės ribojimas dėl trečiųjų šalių siūlomų paslaugų
Latviski
Pirms darbināt sistēmu, uzmanīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un saglabājiet to turpmākām atsaucēm.
Informācija, kas norāda darba spriegumu utt., ir atrodama adaptera un tālvadības pults apakšā.
Trečiųjų šalių siūlomos paslaugos gali būti keičiamos, sustabdytos ar nutrauktos iš anksto neįspėjus.
Tokiais atvejais „Sony“ neprisiima jokios atsakomybės.
Pagalbos svetainė
Atbalsta vietne
Jei turėtumėte klausimų ar norėtumėte
gauti naujausios pagalbos informacijos
apie šį gaminį, apsilankykite
toliau nurodytoje interneto svetainėje:
Ja jums ir jautājumi vai interese par
šī izstrādājuma jaunāko atbalsta
informāciju, apmeklējiet tālāk
norādīto tīmekļa vietni:
Kasutajatoe veebisait
Kui teil on küsimusi või soovite saada
selle toote kohta uusimat tugiteavet,
külastage allolevat veebisaiti:
http://www.sony.eu/support
Užregistruokite savo gaminį internetu, adresu:
Tagad reģistrējiet savu izstrādājumu tiešsaistē,
apmeklējot:
Registreerige oma toode kohe võrgus järgmisel aadressil:
http://www.sony.eu/mysony
Svarbi informacija
Dėmesio
„SONY“ JOKIU ATVEJU NEBUS ATSAKINGA UŽ BET KOKIĄ NETYČINĘ, NETIESIOGINĘ, KAIP PASEKMĖ
KILUSIĄ ŽALĄ AR KITOKIĄ ŽALĄ, ĮSKAITANT (BET TUO NEAPSIRIBOJANT) PELNO PRARADIMĄ, PAJAMŲ
PRARADIMĄ, DUOMENŲ PRARADIMĄ, NEGALĖJIMĄ NAUDOTIS GAMINIU AR KITA SUSIJUSIA ĮRANGA,
PRASTOVAS IR SUGAIŠTĄ PIRKĖJO LAIKĄ, JEI ŽALA KILO NAUDOJANTIS ŠIUO GAMINIU, JO TECHNINE
ĮRANGA IR (ARBA) PROGRAMINE ĮRANGA, ARBA YRA SU TUO SUSIJUSI.
Gerbiamieji klientai – šiame gaminyje yra radijo siųstuvas.
Pagal UNECE reglamentą Nr. 10 automobilių gamintojai gali sudaryti tam tikras radijo siųstuvų
montavimo į transporto priemones sąlygas.
Prieš montuodami šį gaminį į savo transporto priemonę, žr. savo automobilio naudotojo vadove
pateikiamą informaciją arba kreipkitės į savo automobilio gamintoją ar pardavėją.
Skambučiai kritiniais atvejais
Ši BLUETOOTH automobilinė laisvų rankų įranga ir prie laisvų rankų įrangos prijungtas elektroninis
įrenginys veikia naudodami radijo signalus, mobiliojo ryšio ir fiksuotojo ryšio tinklus, taip pat
vartotojo programuojamas funkcijas, todėl negalima garantuoti ryšio bet kokiomis sąlygomis.
Dėl to nepasikliaukite vien elektroniniais įrenginiais, kad galėtumėte susisiekti būtinais atvejais
(pavyzdžiui, įvykus nelaimei, kai reikia medikų pagalbos).
Apie BLUETOOTH ryšį
 BLUETOOTH įrenginio skleidžiamos mikrobangos gali paveikti elektroninių medicininių įrenginių
veikimą. Kad neįvyktų nelaimingų atsitikimų, toliau nurodytomis aplinkybėmis išjunkite šį įrenginį
ir kitus BLUETOOTH įrenginius:
 vietose, kur yra degių dujų, ligoninėse, traukiniuose, lėktuvuose ir degalinėse;
 prie automatinių durų arba gaisro signalizacijos.
 Šis įrenginys palaiko saugos ypatybes, atitinkančias BLUETOOTH standartą, kad būtų užtikrinamas
saugus ryšys naudojant BLUETOOTH belaidę technologiją, tačiau atsižvelgiant į nustatymus,
sauga gali būti nepakankama. Užmezgę ryšį ir naudodamiesi BLUETOOTH belaide technologija,
būkite atsargūs.
 Mes neprisiimame jokios atsakomybės dėl naudojantis BLUETOOTH ryšiu nutekėjusios
informacijos.
Jei kilo su įrenginiu susijusių klausimų ar problemų, neaptartų šiame vadove, pasitarkite su
artimiausiu „Sony“ pardavėju.
Ar šo Sony Corporation deklarē, ka šī iekārta atbilst Direktīvas 1999/5/EK pamatprasībām un citiem
saistītajiem noteikumiem.
Lai iegūtu detalizētu informāciju, lūdzu, izmantojiet šo URL:
http://www.compliance.sony.de/
Paziņojums klientiem: turpmākā informācija attiecas tikai uz iekārtu, kas pārdota valstī,
uz kuru attiecas ES direktīvas
Ražotājs: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075, Japāna
ES izstrādājumu atbilstības informācija: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Beļģija
Atbrīvošanās no nolietotām baterijām/akumulatoriem, kā arī elektriskām
un elektroniskām iekārtām (attiecas uz Eiropas Savienību un citām Eiropas
valstīm ar atsevišķu savākšanas sistēmu)
Šis apzīmējums uz izstrādājuma, baterijas/akumulatora vai iepakojuma norāda,
ka ar šo izstrādājumu un baterijām/akumulatoriem nedrīkst rīkoties kā ar
mājsaimniecības atkritumiem. Noteiktām baterijām/akumulatoriem šis apzīmējums,
iespējams, tiek izmantots kopā ar kādu ķīmisko simbolu. Dzīvsudraba (Hg) vai svina (Pb) ķīmiskais
simbols tiek pievienots, ja baterijā/akumulatorā ir vairāk par 0,0005% dzīvsudraba vai 0,004% svina.
Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no šiem izstrādājumiem un baterijām/akumulatoriem, palīdzēsit
nepieļaut iespējamo negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, ko varētu izraisīt neatbilstoša
šādu atkritumu apstrāde. Materiālu pārstrāde palīdzēs taupīt dabas resursus.
Ja drošības, veiktspējas vai datu integritātes iemeslu dēļ izstrādājumam nepieciešams pastāvīgs
savienojums ar iebūvētu bateriju/akumulatoru, šādu bateriju/akumulatoru drīkst nomainīt tikai
kvalificēts servisa speciālists. Lai nodrošinātu pareizu šādas baterijas/akumulatora, kā arī elektriskās
vai elektroniskās iekārtas apstrādi, beidzoties izstrādājuma kalpošanas laikam, nododiet šos
izstrādājumus atbilstošā savākšanas vietā elektrisko un elektronisko iekārtu pārstrādei. Visu pārējo
bateriju/akumulatoru gadījumā skatiet sadaļu par to, kā no izstrādājuma droši izņemt bateriju/
akumulatoru. Bateriju/akumulatoru nododiet atbilstošā savākšanas vietā izlietoto bateriju/
akumulatoru pārstrādei. Lai iegūtu detalizētāku informāciju par šī izstrādājuma vai baterijas/
akumulatora pārstrādi, sazinieties ar vietējo pašvaldību, mājsaimniecības atkritumu
apsaimniekotāju vai veikalu, kurā iegādājāties šo izstrādājumu vai bateriju/akumulatoru.
BRĪDINĀJUMS: nenorijies bateriju, ķīmisko apdegumu gūšanas
briesmas.
Šī izstrādājuma komplektācijā iekļautajā tālvadības pultī ir monētveida baterija.
Ja monētveida baterija tiek norīta, tā var izraisīt nopietnus iekšējus apdegumus jau 2 stundu laikā,
un tas var izraisīt nāvi.
Jaunās un izlietotās baterijas glabājiet bērniem nepieejamā vietā.
Ja baterijas nodalījumu nevar cieši noslēgt, pārtrauciet izstrādājuma lietošanu un novietojiet to
bērniem nepieejamā vietā.
Ja domājat, ka baterija varētu būt norīta vai nonākusi kādā ķermeņa daļā, nekavējoties meklējiet
medicīnisko palīdzību.
Piezīme par litija bateriju
Nepakļaujiet akumulatoru pārmērīgam karstumam, piemēram, tiešai saules gaismai, ugunij vai
tamlīdzīgi.
Brīdinājums, ja jūsu automašīnas aizdedzei nav stāvokļa ACC
Ja automašīnas aizdedzei nav stāvokļa ACC, atvienojiet USB kabeli ikreiz, kad izslēdzat motoru,
lai nepieļautu akumulatora izlādēšanos.
(turpinājums aizmugurē)
(turpinājums no priekšpuses)
Atruna par trešo personu piedāvātajiem pakalpojumiem
Trešo personu piedāvātie pakalpojumi var tikt mainīti, aizturēti vai pārtraukti bez iepriekšēja
paziņojuma.
Šādos gadījumos Sony neuzņemas nekādu atbildību.
Eesti keel
Lugege seda juhendit enne süsteemi kasutamist põhjalikult ja jätke see tulevikus kasutamiseks
alles.
Teave talitluspinge jne kohta, asub adapteri ja puldi põhjal.
Svarīgs paziņojums
Piesardzības pasākumi
SONY NEUZŅEMAS NEKĀDU ATBILDĪBU PAR JEBKĀDIEM NEJAUŠIEM, NETIEŠIEM UN IZRIETOŠIEM
ZAUDĒJUMIEM VAI CITIEM ZAUDĒJUMIEM, IESKAITOT, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR JEBKĀDIEM
ZAUDĒJUMIEM NEGŪTAS PEĻŅAS, IEŅĒMUMU ZUDUMA, DATU ZUDUMA, IZSTRĀDĀJUMA VAI
JEBKURAS SAISTĪTAS APARATŪRAS IZMANTOJAMĪBAS ZUDUMA, DĪKSTĀVES UN PIRCĒJA LAIKA
ZUDUMA, KAS SAISTĪTS AR ŠĪ IZSTRĀDĀJUMA LIETOŠANU VAI RADIES TĀ REZULTĀTĀ, DĒĻ.
Cienītais klient! Šis izstrādājums ietver radioraidītāju.
Saskaņā ar UNECE regulu nr. 10 transportlīdzekļu ražotāji var uzlikt īpašus nosacījumus radioraidītāju
uzstādīšanai transportlīdzekļos.
Pirms uzstādāt šo izstrādājumu savā transportlīdzeklī, sk. sava transportlīdzekļa lietošanas
rokasgrāmatu vai sazinieties ar sava transportlīdzekļa ražotāju vai izplatītāju.
Ārkārtas zvani
Šī BLUETOOTH automašīnas brīvroku sistēma un elektroniskā ierīce, kas savienota ar brīvroku
sistēmu, darbojas, izmantojot radiosignālus, mobilos un fiksētos tīklus, kā arī lietotāja programmētu
funkciju, un ar to nevar garantēt savienojumu visos apstākļos.
Tāpēc nepaļaujieties pilnībā uz jebkādu elektronisku ierīci svarīgu sakaru veikšanai (piem.,
medicīniskās ārkārtas situācijās).
Par BLUETOOTH sakariem
 Mikroviļņu starojums no BLUETOOTH ierīces var ietekmēt elektronisko medicīnisko ierīču darbību.
Izslēdziet šo iekārtu un citas BLUETOOTH ierīces tālāk aprakstītajās vietās, jo tās var izraisīt
negadījumu.
 Vietās, kur ir viegli uzliesmojošas gāzes klātbūtne, slimnīcā, vilcienā, lidmašīnā vai degvielas
uzpildes stacijā
 Automātisko durvju un ugunsgrēka signalizatora tuvumā
 Šī iekārta atbalsta BLUETOOTH standartam atbilstošas drošības funkcijas, lai piedāvātu drošu
savienojumu laikā, kad tiek izmantota bezvadu tehnoloģija BLUETOOTH, bet drošība atkarībā no
iestatījumiem var būt nepietiekama. Uzmanieties, kad sakariem izmantojat bezvadu tehnoloģiju
BLUETOOTH.
 Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par informācijas noplūdi BLUETOOTH sakaru laikā.
Käesolevaga kinnitab Sony Corporation, et see seade vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele
ja muudele kehtivatele sätetele.
Üksikasjad leiate järgmiselt veebisaidilt:
http://www.compliance.sony.de/
Teatis klientidele: järgmine teave kehtib ainult seadmetele, mida müüakse riikides,
kus kehtivad EL-i direktiivid
Tootja: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Jaapan
Euroopa Liidu tootevastavus: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Belgia
Vanade patareide ning elektri- ja elektroonikaseadmete käitlemine
(kehtib Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus toimib jäätmete
sorteerimise süsteem)
See sümbol tootel, akul või pakendil näitab, et toodet ja akut ei tohi olmejäätmetena
käidelda. Teatud akudel võidakse seda sümbolit kasutada koos keemilise
sümboliga. Elavhõbeda (Hg) või plii (Pb) keemiline sümbol lisatakse, kui aku sisaldab
enam kui 0,0005% elavhõbedat või 0,004% pliid. Tagades nende toodete ja akude reeglitepärase
utiliseerimise, aitate ära hoida võimalikke keskkonda ja tervist mõjutavaid negatiivseid tagajärgi,
mis ebakorrektse käitlemise tõttu võivad tekkida. Materjalide taastöötlemine aitab säästa
loodusressursse.
Toodete puhul, mis nõuavad ohutuse, jõudluse või andmete terviklikkuse tõttu alalist ühendust
kaasatud akuga, peab aku vahetama vaid kvalifitseeritud hoolduspersonal. Aku ning elektri- ja
elektroonikaseadmete reeglitepärase käitlemise tagamiseks viige tooted kasutusea lõppedes
spetsiaalsesse kogumispunkti, kus see taastöödeldakse elektri- ja elektroonikaseadmetele kohaselt.
Kõigi teiste akude puhul vaadake jaotist, kus räägitakse aku ohutust eemaldamisest tootest. Viige
aku spetsiaalsesse kogumispunkti, kus see taastöödeldakse kasutatud akudele kohaselt. Täpsema
teabe saamiseks toote või aku taastöötlemise kohta võtke ühendust kohaliku omavalitsuse,
lähedalasuva jäätmekäitluse teenusepunkti või kauplusega, kust selle toote või aku ostsite.
Ja rodas šajā rokasgrāmatā neaprakstīti jautājumi vai problēmas saistībā ar šo iekārtu, sazinieties
ar tuvāko Sony izplatītāju.
Specifikācijas
Bezvadu sakari
Sakaru sistēma
BLUETOOTH specifikācijas versija 3.0
Izvade
BLUETOOTH standarta 2. jaudas klase (maks. +4 dBm)
Maksimālais sakaru diapazons
Tiešā redzamībā aptuveni 10 m*1
Frekvenču josla
2,4 GHz josla (2,4000 GHz–2,4835 GHz)
Modulācijas metode FHSS
Saderīgie BLUETOOTH profili*2
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.2
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.5
HFP (Handsfree Profile) 1.6
HID (Human Interface Device Profile) 1.0
Atbilstošais kodeks
SBC (.sbc), AAC (.m4a)
*1 Faktiskais diapazons mainās atkarībā no tādiem apstākļiem kā šķēršļi starp ierīcēm, mikroviļņu
krāsns radītais magnētiskais lauks, statiskā elektrība, uztveršanas jutīgums, antenas veiktspēja,
operētājsistēma, lietojumprogramma u.c.
2
* BLUETOOTH standarta profili norāda BLUETOOTH sakaru starp ierīcēm mērķi.
Vispārīgi
Izeja
Ieejas
Ligzda AUDIO OUT (ø 3,5 mm stereo miniligzda)
Ligzda MIC IN (ø 3.5 mm stereo miniligzda)
USB mikro B ports (tikai barošanas avotam)
Enerģijas prasības
5 V līdzstrāva
Nominālais strāvas patēriņš
0,1 A
Izmēri
Adapteris
Aptuveni 49 mm × 38 mm × 13 mm (p/a/d)
Tālvadības pults
Aptuveni ø 54 mm × 34 mm
Masa
Adapteris
Aptuveni 16 g
Tālvadības pults
Aptuveni 42 g
Komplektācija
Adapteris (1)
Tālvadības pults (1): RM-X7S
Litija baterija CR2032 (1)
Mikro USB kabelis (1)
AUX kabelis (1)
Uzstādīšanas un savienošanas daļas (1 komplekts)
Papildu piederumi/aprīkojums
Mikrofons: XA-MC10
Dizains un specifikācijas var mainīties bez brīdinājuma.
Autortiesības
Bluetooth® vārda zīme un logotipi ir Bluetooth SIG, Inc. reģistrētas preču zīmes, un Sony Corporation
šīs zīmes izmanto saskaņā ar licenci. Pārējās preču zīmes un tirdzniecības nosaukumi ir to atbilstošo
īpašnieku preču zīmes un tirdzniecības nosaukumi.
Atzīme N ir NFC Forum, Inc. preču zīme vai ASV un citās valstīs reģistrēta preču zīme.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch un Siri ir Apple Inc. ASV un citās valstīs reģistrētas
preču zīmes.
Google, Google Play™ un Android™ ir Google Inc. preču zīmes.
Waze, Waze logotips, kā arī citas preču un/vai pakalpojumu zīmes ir uzņēmuma Waze Mobile vai
tā filiāļu īpašums.
HOIATUS: ärge akut alla neelake, keemilise põletuse oht.
Tehnilised andmed
Juhtmeta side
Sidesüsteem
BLUETOOTHI tehniliste andmete versioon 3.0
Väljund
BLUETOOTHI standardne võimsusklass 2 (max +4 dBm)
Maksimaalne sidevahemik Tööulatus ligikaudu 10 m*1
Sagedusriba
2,4 GHz riba (2,4000–2,4835 GHz)
Moduleerimismeetod
FHSS
Ühilduvad BLUETOOTHI profiilid*2
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.2
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.5
HFP (Handsfree Profile) 1.6
HID (Human Interface Device Profile) 1.0
Vastav kodek
SBC (.sbc), AAC (.m4a)
*1 Tegelik vahemik oleneb nt järgmistest teguritest: seadmete vahel olevad takistused,
mikrolaineahju ümbruses olevad magnetväljad, staatiline elekter, vastuvõtu tundlikkus,
antenni (õhuantenn) jõudlus, operatsioonisüsteem, tarkvararakendus.
*2 BLUETOOTHI standardprofiilid viitavad BLUETOOTH-side eesmärgile seadmete vahel.
Üldine
Väljund
Sisendid
Pistik AUDIO OUT (3,5 mm läbimõõduga stereominipistik)
Pistik MIC IN (3,5 mm läbimõõduga stereominipistik)
USB mikro-B port (ainult toite jaoks)
Võimsuse nõuded
5 V DC
Nominaalne voolutarve
0,1 A
Mõõtmed
Adapter
ligikaudu 49 × 38 × 13 mm (l/k/s)
Pult
ligikaudne läbimõõt 54 × 34 mm
Kaal
Adapter
ligikaudu 16 g
Pult
ligikaudu 42 g
Pakendi sisu
Adapter (1)
Pult (1): RM-X7S
CR2032 liitiumaku (1)
Mikro-USB-kaabel (1)
AUX-kaabel (1)
Detailid paigaldamiseks ja ühendamiseks (1 komplekt)
Valikulised lisatarvikud/seadmed
Mikrofon: XA-MC10
Selle tootega kaasas olev kaugjuhtimise pult sisaldab münt-/nööppatareid.
Münt-/nööppatarei võib allaneelamisel tekitada kõigest 2 tunni jooksul raskeid sisemisi põletusi
ning põhjustada surma.
Hoidke uued ja kasutatud patareid laste käeulatusest eemal.
Kui patareikamber kindlalt ei kinnitu, lõpetage toote kasutamine ja hoidke see laste käeulatusest
eemal.
Kui arvate, et patarei võidi alla neelata või mõnda kehaosasse panna, pöörduge kohe arsti poole.
Autoriõigused
Märkus liitiumaku kohta
N-märk on ettevõtte NFC Forum, Inc. kaubamärk või registreeritud kaubamärk Ameerika
Ühendriikides ja teistes riikides.
Ärge laske akul kokku puutuda liigse kuumusega, nagu otsene päikesevalgus, tuli vms.
Disaini ja tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata muuta.
Sõna Bluetooth® märk ja logod on ettevõtte SIG, Inc. registreeritud kaubamärgid ning
Sony Corporation kasutab neid litsentsi alusel. Teised kaubamärgid ja ärinimed kuuluvad
nende omanikele.
Hoiatus, kui teie auto süütel puudub ACC-asend
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch ja Siri on ettevõtte Apple Inc. USA-s ja teistes
riikides registreeritud kaubamärgid.
Kui teie auto süütel pole ACC-asendit, eemaldage USB-kaabel iga kord, kui süüte välja lülitate,
et vältida aku tühjenemist.
Google, Google Play™ ja Android™ on ettevõtte Google Inc. kaubamärgid
Muude osapoolte pakutavate teenustega seotud lahtiütlus
„Waze”, Waze’i logo ja muud äri- ja/või teenindusmärgid kuuluvad ettevõttele Waze Mobile või
selle sidusettevõtetele.
Muude osapoolte pakutavaid teenuseid võidakse muuta, eemaldada või lõpetada ilma ette
teatamata.
Sony ei vastuta selliste olukordade eest.
Oluline teatis
Hoiatus
SONY EI VASTUTA MINGITE JUHUSLIKE, KAUDSETE VÕI TAGAJÄRGEDEST TULENEVATE VÕI MUUDE
KAHJUSTUSTE EEST. SELLISTE KAHJUSTUSTE HULGAS ON SAAMATA JÄÄNUD KASUM VÕI TULU,
ANDMEKADU, TOOTE VÕI MUUDE SEADMETE KASUTAMISE VÕIMALUSE KAOTAMINE, SEADMETE
TÖÖKATKESTUS NING OSTJA SEADME, SELLE RIISTVARA JA/VÕI SELLE TARKVARA KASUTAMISEGA
SEOTUD VÕI SELLEST TULENEV AJAKULU.
Lugupeetud klient, see toode sisaldab raadiosaatjat.
UNECE määruse nr 10 kohaselt võivad sõidukitootjad kehtestada sõidukitesse raadiosaatjate
paigaldamiseks teatud tingimused.
Enne toote sõidukisse paigaldamist vaadake sõiduki kasutusjuhendit või võtke ühendust sõiduki
tootja või edasimüüjaga.
Hädaabikõned
See auto BLUETOOTH-vabakäeseade ja vabakäesüsteemi ühendatud elektrooniline seade
kasutavad raadiosignaale, mobiilside- ja maapealse side võrke ning kasutaja programmeeritavat
funktsiooni, mis ei taga kõigis olukordades ühendust.
Seetõttu ärge sõltuge olulise side vajaduse korral (nt meditsiinilise hädaolukorra puhul) ainult ühest
elektroonikaseadmest.
Side BLUETOOTHI kaudu
 BLUETOOTH-seadmes kiirguvad mikrolained võivad mõjutada elektrooniliste meditsiiniseadmete
tööd. Lülitage see seade ja muud BLUETOOTH-seadmed välja järgmistes kohtades, muidu võib
juhtuda õnnetus.
 Haiglates, rongides, lennukites, bensiinijaamades jms, kus võib olla kergestisüttivaid gaase.
 Automaatsete uste või tuletõrjealarmide läheduses.
 See seade toetab turvafunktsioone, mis vastavad BLUETOOTHI standardile, et tagada turvaline
ühendus, kui kasutatakse BLUETOOTHI juhtmeta tehnoloogiat, kuid turvalisusest ei pruugi
olenevalt seadistusest piisata. Olge BLUETOOTHI juhtmeta tehnoloogia abil ühendumisel
ettevaatlik.
 Me ei vastuta BLUETOOTH-side kasutamisel teabe lekkimise eest.
Kui teil on seadme kohta küsimusi või probleeme, mida selles juhendis ei käsitleta, võtke ühendust
Sony lähima edasimüüjaga.
Lietuvių k.
Šiuo dokumentu Sony Corporation deklaruoja, kad ši įranga atitinka esminius reikalavimus ir kitas
1999/5/EB Direktyvos nuostatas. Susipažinti su visu atitikties deklaracijos turiniu Jūs galite interneto
tinklalapyje:
http://www.compliance.sony.de/
Latviski
Ar šo Sony Corporation deklarē, ka šis aprīkojums atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām
un citiem ar to saistītajiem noteikumiem. Plašāka informācija ir pieejama:
http://www.compliance.sony.de/
Eesti keel
Sony Corporation kinnitab käesolevaga selle seadme vastavust 1999/5/EÜ direktiivi põhinõuetele
ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. Üksikasjalikum info:
http://www.compliance.sony.de/
Download PDF

advertising