Sony | DSC-TX9 | Sony DSC-TX9 TX9 Цифров компактен фотоапарат Инструкции за експлоатация

Наръчник за Cyber-shot
DSC-TX9/TX9C
© 2010 Sony Corporation
4-193-203- 11(1)
BG
Как да използвате това ръководство
За да преминете директно към раздела, вижте информацията, указана в горния десен ъгъл.
Това е удобно, когато търсите функция, която желаете да прегледате.
Table of
contents
Търсене на информация по функция.
Operation
Search
Търсене на информация по операция.
MENU/Settings
Search
Търсене на информация в списък с
опции на MENU/Настройки.
Index
Търсене на информация по ключова
дума.
Маркировки и забележки използвани в това ръководство
В това ръководство последователност от операции се показва чрез
стрелки (t). Трябва да докосвате
опциите на екрана в указания ред.
Маркировките са показани във вида, в
който се извеждат в настройките по
подразбиране на фотоапарата.
Настройките по подразбиране са
означени с маркировка .
Показва предупреждения и ограничения, свързани с правилната употреба
на фотоапарата.
z Показва информация, която е полезно да знаете.
2BG
Забележки относно употребата на
фотоапарата
Видове карти с памет, които можете
да използвате (продават се отделно)
Следните карти с памет са съвместими
с вашия фотоапарат: “Memory Stick PRO
Duo” носители, “Memory Stick PRO-HG Duo”
носители, “Memory Stick Duo” носители,
SD карти с памет, SDHC карти с памет и
SDXC карти с памет.
Не можете да използвате MultiMedia карта.
“Memory Stick Duo”, “Memory Stick PRO Duo”
и “Memory Stick PRO-HG Duo” са означени в
това ръководство с името “Memory Stick
PRO Duo”, а терминът “SD card” се отнася за карти с памет от вида SD, SDHC и
SDXC.
• Мoжете да използвате SD карти с памет с
капацитет до 64 GB с вашата видеокамера
и “Memory Stick Duo” с капацитет до 32
GB.
• Когато записвате клипове, препоръчваме ви да използвате следните картови
носители:
–
(“Memory Stick PRO
Duo” носител) (с маркировка Mark2.)
–
(“Memory Stick PRO-HG
Duo” носител)
– SD карта с памет, SDHC карта с памет
или SDXC карта с памет (Class 4 или побърза)
• За подробности относно “Memory Stick
Duo” носителя вижте стр. 177.
Когато използвате “Memory Stick Duo”
носител с гнездото за Memory Stick със
стандартен размер
Можете да използвате
Можете да използвате “Memory Stick Duo”
носител като го въведете в “Memory Stick
Duo” адаптер(продава се отделно)
Memory Stick
Duo адаптер
Функции вградени в този фотоапарат
• Това устройство обяснява всяка от
функциите за TransferJet-съвместими/
несъвместими устройства 1080 60i-съвместими устройства и 1080 50i-съвместими
устройства.
За да проверите дали вашия фотоапарат
поддържа функция TransferJet и дали е 1080
60i-съвместим или 1080 50i-съвместим,
проверете следните маркировки от долната страна на фотоапарата.
Устройства съвместими с функция
TransferJet: (TransferJet)
1080 60i-съвместими устройства: 60i
• 1080 50i-съвместими устройства: 50i
Не гледайте 3D изображения заснети с
този фотоапарат на 3D съвместими монитори за дълги периоди от време.
• Когато преглеждате 3D изображения
заснети с този фотоапарат на 3D съвместими монитори, может да усетите
дискомфорт под формата на напрежение в
окото, умора или замайване. За да предотвратите появата на тези симптоми,
препоръчваме ви да правите чести и
кратки почивки. Въпреки това, препоръчваме да определите за себе си дължината
и честотата на почивките, които са ви
нужни, защото те са индивидуални. Ако
усетите какъвто и да било дискомфорт,
спрете прегледа на 3D изображения, докато се почувствате по-добтре и се консултирайте с лекар ако се налага. Също така
прочетете внимателно инструкциите за
употреба приложени към устройството
или софтуерът, които използвате с вашия
фотоапарат. Моля обърнете внимание, че
детското зрение все още се развива (това
се отнася особено за деца по 6-годишна възраст). Консултирайте се с педиатър или
офталмолог преди да позволите на детето
си да гледа 3D изображения и се уверете, че
той/тя спазва горните препоръки, когато
гледа 3D изображения.
Забележки за батериите
• Заредете батериите (приложени в комплекта)
преди да използвате фотоапарата за първи път.
• Батериите могат да бъдат зареждани дори когато не са напълно разредени. Също така, дори
батериите да не са заредени докрай, можете да
използвате устройството и с частично заредени батерии.
• Ако не планирате да използвате батериите за
дълъг период от време, изразходвайте заряда им
докрай и ги извадете от фотоапарата, а след
това ги съхранявайте на хладно и сухо място.
Така ще запазите функциите на батериите.
• За подробности относно батериите, който
можете да използвате, вижте стр. 179.
3BG
Обектив Carl Zeiss
Този фотоапарат е оборудван с обектив Carl
Zeiss, който е в състояние да възпроизвежда
отлични изображения с висок контраст.
Обективът за този фотоапарат е изработен посредством висококачествена система,
утвърдена от Carl Zeiss, и е в съответствие
с качествените стандарти на Carl Zeiss
Германия.
Забележки за LCD екрана и обектива
• LCD екранът и LCD визьорът са произведени по високо прецизна технология,
така че ефективният брой пиксели е
над 99.99%. Възможно е обаче върху LCD
екрана да се появят малки черни и/или ярки
петънца (бели, червени, сини или зелени
на цвят). Появата на тези петънца е напълно нормална в процеса на снимане и по
никакъв начин не влияе върху записаното
изображение.
Черни, бели, червени, сини
или зелени петънца
• Ако по LCD екрана попаднат капчици вода
или други течности, които да намокрят
екрана, незабавно изтрийте екрана със сухо
парче плат. Оставянето на течности
по повърхността на LCD екрана може
да навреди на качеството и да причини
неизправност.
• Излагането на LCD екрана или обектива на
пряка слънчева светлина и за дълъг период
от време може да причини неизправност.
Внимавайте, когато поставяте фотоапарата в близост до прозорец или на
открито.
• Не натискайте силно LCD екрана. Това
може да причини неизправност и екранът
да загуби цветовете си.
• Възможно е, когато снимате в студени
условия, на LCD екрана да се появят остатъчни образи. Това не е неизправност.
• Внимавайте да не ударите някъде обектива и не прилагайте сила върху него.
Кондензация на влага
• Ако фотоапаратът бъде внесен директно
от студено на топло място, възможно е
във вътрешността на устройството да
се получи кондензация на влага. Това може
да причини неизправност във функционирането на устройството.
• Ако се получи кондензация на влага, изключете фотоапарата и изчакайте около
един час, за да се изпари влагата. Обърнете
внимание, че ако записвате изображения,
докато във вътрешността на фотоапарата има кондензирала влага, е възможно
изображенията да се запишат неясно.
4BG
Изображенията, използвани в
Наръчника
Изображенията, използвани като примерни
в този Наръчник, са репродукции и не са
истинските изображения, заснети с този
фотоапарат.
Забележки за възпроизвеждането на
клипове на други устройства
Този фотоапарат използва MPEG-4
AVC/H.264 High Profile за запис в AVCHD
формат.
Клипове записани посредством този фотоапарат във формат AVCHD не могат да се
възпроизвеждат на следните устройства.
– Само устройства съвместими с AVCHD
формат, които обаче не са съвместими с High
Profile;
– Устройства, които не са съвместими с AVCHD
формат.
Този фотоапарат използва също така MPEG4 AVC/H.264 Main Profile за запис в МР4
формат. Поради тази причина, записи извършени в МР4 формат посредством този
фотоапарат не могат да се възпроизвеждат
на устройства, които не поддържат MPEG4 AVC/H.264.
Съдържание
Забележки относно използването на
фотоапарата
Как да използвате този наръчник ........................................2
Забележки относно използването на фотоапарата.........3
Търсене по операции ...............................................................9
Търсене по MENU/Настройки .............................................. 12
Идентификация на частите................................................ 17
Списък с икони, които се извеждат на екрана .................19
Използване на панела с операционните бутони ..............21
Персонализиране на опциите в MENU ...............................23
Използване на вградена памет ...........................................24
Запис
Докосване на екрана за настройка на фокуса .................25
Използване на бутон неподвижно изображение/клип ......26
Режим REC ..............................................................................27
Интелигентна автоматична настройка ..........................28
По-висша настройка. ............................................................29
Запис на панорамни изображения .......................................31
Режим на запис на видеоклип ..............................................33
Автоматично програмиране ...............................................34
Разфокусиране на фона .........................................................35
Избор на сцена .......................................................................36
Подводно панорамно заснемане ..........................................39
Zoom .........................................................................................40
5BG
Преглед
Преглед на снимки ................................................................41
Zoom при възпроизвеждане ..................................................42
Широк zoom.............................................................................43
Временно завъртaне на дисплея ........................................44
Преглед на изображения в режим burst ..............................45
Преглед на видеоклип ............................................................47
3D изображения
3D функции. .............................................................................48
3D заснемане ............................................................................0
Стереоскопичен преглед на изображения заснети с режим Sweep Multi Angle ...........................................................52
Преглед на 3D изображения на телевизор ........................53
MENU (Запис)
MENU опции (Запис) ............................................................. 12
MENU (Преглед)
MENU опции (Преглед) .......................................................... 14
Настройки
Опции за настройки .............................................................. 15
6BG
Телевизор
Преглед на изображения на SD телевизор .....................146
Преглед на изображения на HD телевизор ......................147
Преглед на изображения на BRAVIA-Sync съвместим телевизор ...................................................................................150
Компютър
Използване на компютър.................................................... 152
Използване на софтуера .................................................... 153
Свързване на фотоапарата с компютър ........................ 155
Използване на изображения с медийни услуги ................ 157
Създаване на диск с клипове ............................................. 159
Отпечатване
Отпечатване на снимки ....................................................162
Отстраняване на проблеми
Отстраняване на проблеми...............................................163
Предупредителни индикатори и съобщения ................... 171
7BG
Други
Използване на фотоапарата зад граница ....................... 176
Карта с памет ..................................................................... 177
Батерия .................................................................................179
Зарядно устройство за батерии .....................................180
Intelligent Pantilter .................................................................. 181
AVCHD формат .....................................................................182
TransferJet стандарт...........................................................183
Брой на неподвижните изображения и възможно време за
запис на клипове ..................................................................184
Предпазни мерки ..................................................................185
Азбучен указател
Азбучен указател ................................................................. 187
8BG
Търсене по операции
Настройки според
фотоапарата
Интелигентна автоматична настройка 28
По-висша настройка..................................... 29
Избор на сцена .............................................. 36
Разпознаване на сцена ................................ 80
Заснемане на клипове
Режим клип ..................................................... 33
Бутон Movie.................................................... 59
Формат за клип ........................................... 111
Заснемане на 3D изображения
3D панорамни изображения. ........................ 50
Заснемане от няколко ъгъла ....................... 50
Заснемане на портретни
изображения
Дефокусиране на фон ................................... 35
Тен .................................................................. 36
Мек запис ....................................................... 36
Портрет при нощни условия ....................... 36
Разпознаване на усмивка ..............................57
Разпознаване на сцена ................................. 80
Разпознаване на лице ................................... 83
Функция Разпознаване на премигване...... 85
Намаляване на ефекта на
червените очи ..............................................117
Заснемане на панормани
изображения
Панорама ........................................................ 31
Заснемане на изображения
отблизо
Режим Макро ................................................. 71
Включена функция за близко фокусиране . 71
Заснемане на движещи се
изображения
Проследяване на фокус ................................. 25
Режим клип ..................................................... 33
Висока скорост на затвора ........................ 37
Burst ................................................................ 70
9BG
10BG
Заснемане без размазване
Висока чувствителност ............................. 36
Запис в режим Предотвратяване на замъгляването ............................................................ 36
Запис при нощни условия от ръка .............. 36
Висока скорост на затвора ........................ 37
Таймер за автоматично включване с 2секундно забавяне ........................................ 62
ISO ................................................................... 73
Заснемане със задно
осветяване
HDR корекция при задно осветяване ......... 36
Принудителна светкавица .......................... 60
Разпознаване на сцена ................................. 80
Заснемане на тъмни места
Висока чувствителност ............................. 36
Запис в режим Предотвратяване на
замъгляването ............................................... 36
Бавна синхронизация .................................... 60
ISO. ...................................................................73
Промяна на позицията за
фокусиране
Докосване нa екрана с цел настройка на
фокуса .............................................................25
Проследяване на фокуса ............................... 25
Фокусиране .................................................... 77
Разпознаване на лице ................................... 83
Промяна на размера/
качеството на изображение
Качество/размер на изображение/панорамно
изображение ...................................................67
Изтриване на изображение
Изтриване ..................................................... 93
Форматиране ..............................................138
Извеждане на увеличено
изображение
Zoom при възпроизвеждане ......................... 42
Отрязване .................................................... 99
Извеждане на изображения
в пълен размер
Широк zoom ................................................... 43
Временно завъртане на дисплея ................ 44
Качество/размер на изображение/панорамно
изображение ...................................................67
Редактиране на изображения
Рисуване ........................................................ 97
Ретуш . ........................................................... 99
Възпроизвеждане на серия от Слайдшоу ........................................................90
изображения в поредност
Преглед на 3D изображения
Стереоскопичен преглед на изображения
заснети в режим Sweep Multi Angle ........... 52
Отпечатване на изображения “PMB (Picture Motion Browser)” ....................153
с дати
Промяна на настройките за
час и време
Настройка на областта ...........................144
Настройка на датата и часа ...................145
Настройки за нулиране
Нулиране ..................................................... 124
Отпечатване на изображения Отпечатване ............................................ 162
Преглед на телевизор
Преглед на изображения на
3D телевизор ................................................ 53
Преглед на изображения на
SD телевизор ...............................................146
Преглед на изображения на
HD телевизор ...............................................147
Създаване на диск с клип в
AVCHD формат
Създаване на диск с клипове ......................159
Изформация относно
допълнителните аксесоари
Intelligent Pantilter...........................................181
11BG
Търсене в MENU/Настройки
MENU опции (Запис)
Можете лесно да изберете различни функции за запис от
.
1 Свалете капачето на обектива, за да превключите в
режим на запис.
2 Докоснете , за да изведете екрана с менюто.
Четирите опции в менюто, които са изведени под , не се
появяват в екрана MENU.
3 Докоснете опцията в менюто желан режим.
В таблицата по-долу индикацията обозначава настройки, които могат да бъдат променени, докато индикация – указва настройки, които не могат да бъдат променяни. В зависимост
от режима на заснемане, някои настройки могат да бъдат ограничени или фиксирани. За подробности вижте страницата за всяка опция.
Иконите под
,
и показват възможните режими.
Режим REC
Опции в менюто
Режим лесен запис
Режим Запис на движещо се изображение
—
—
Разпознаване на усмивка
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Бутон за клип
Светкавица
—
Таймер за изключване
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Посока на снимане
—
—
—
—
Ефект на дефокусиране
—
—
—
—
—
—
Настройки за Burst
—
—
—
—
—
—
Режим макро
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Размер на изображението: панорама/качество
EV
12BG
ISO
—
—
Баланс на белия цвят
—
—
Баланс на белия цвят
под вода
—
—
Фокус
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Режим REC
Опции в менюто
Режим на измерване
—
Разпознаване на сцена
Ефект на тен
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Разпознаване на лице
Функция против
примигване
Извеждане на
настройки
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Забележки
• [Underwater iSweep Panorama] се извежда само когато [Housing] е в положение [On].
• [Quality] се извежда само когато [Movie format] е в положение [AVCHD]
• На екрана се извеждат само възможните опции за всеки от режимите.
• Четирите опции в менюто, които са изведени под
, се различават в зависимост от всеки режим
на запис
13BG
MENU опции (Преглед)
Можете лесно да изберете различни функции за преглед от
.
1 Натиснете бутон
(Възпроизвеждане), за да превключите в режим възпроизвеждане.
2 Докоснете , за да изведете екрана с
менюто.
Четирите опции в менюто, които са изведени под
, не
се появяват в екрана MENU.
3 Докоснете опцията в менюто t желан режим.
В таблицата по-долу индикацията обозначава настройки, които могат да бъдат променени, докато индикация – указва настройки, които не могат да бъдат променяни.
Режим преглед
Карта с памет
Преглед по
папка (снимки)
Преглед по
папка (MР4)
AVCHD
преглед
Преглед по
папки
—
—
—
—
—
—
(Изпратено с TransferJet)
—
—
(Рисуване)
—
—
(Ретуш)
—
—
(3D преглед)
—
—
Опции в менюто
Преглед по
дати
Вградена
памет
(Режим на лесен запис)
(Календар)
(Индекс за изображения)
(Изреждане на изображения)
(Изтриване)
—
—
(Режим за преглед)
—
(Извеждане на Burst група)
—
—
—
—
—
—
—
—
(Защита)
DPOF
(Завъртане)
(Настройка на силата на звука)
(Настройки при възпроизвеждане)
(Данни за експонация)
(Настройки на индекса за
изображения)
(Избор на папка)
—
—
—
Забележки
14BG
• На екрана се извеждат само възможните опции за всеки от режимите.
• Четирите опции в менюто, които са изведени под
, се различават в зависимост от режима.
Настройка на опции
Можете да промените настройките на екрана
1 Докоснете
(Настройки).
, за да изведете MENU екрана.
2 Докоснете
(Настройки) t желана категория t
желана опция t желана настройка.
Категории О
Настройки за запис
пции
Формат на клип
AF Illuminator (AF осветление)
Grid Line (Решетка)
Digital Zoom (Цифров Zoom)
Auto Orientation (Автоматична ориентация)
Scene Recog. Guide (Упътване за разпознаване на сцена)
Red Eye Reduction (Намаляване на ефекта на червените очи)
Blink Alert (Предупреждение за разпознато премигване)
Основни настройки
Beep (Звуков сигнал)
LCD Brightness (Осветеност на LCD екрана)
Language Setting (Настройки за езика)
Display Color (Извеждане на цвят)
Demo Mode (Режим на демонстрация)
Initialize (Нулиране)
HDMI Resolution (HDMI рзолюция)
CTRIL FOR HDMI
COMPONENT (Видео изход)
Housing
USB Connect (USB свързване)
LUN Settings (Настройки за LUN)
Download Music (Сваляне на музика)
Format Music (Форматиране на музика)
Power Save
TransferJet
Eye-Fi*
Calibration (Настройка)
15BG
Категории
Опции
Kaрта с памет инструмент
Format (Форматиране)
Change REC.Folder (Промяна на папка за запис)
Delete REC.Folder (Изтриване на папка за запис)
Create REC.Folder (Съзадване на папка за запис)
Copy (Копиране)
File Number (Номер на файл)
Инструмент на
вградената памет
Настройки на часа
Format(Форматиране)
File Number (Номер на файл)
Area Setting (Настройка на областта)
Date & Time Setting (Настройка за датата и часа)
* [Еye-Fi] се появява само когато е въведена Eye-Fi карта (продава се в търговската мрежа).
Забележка
• [Shooting Settings] (Настройки за запис) се извежда единствено в случаите, когато въведете настройките от режима за запис.
• [Memory Card Tool] (Инструмент за карта с памет) се извежда само в случаите, когато заредите
Карта с памет във фотоапарата; [Internal Memory Tool] (Инструмент на вградената памет) се извежда
само когато в устройството няма заредена карта с памет.
16BG
Преглед на частите
A
Фотоапарат
C
B
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Бутон на затвора
Микрофон
Капаче на обектива
Бутон ON/OFF (Захранване)
Лампичка на захранването
Светкавица
Лампичка за таймера за автоматично
изключване/Лампичка за затвора за
усмивката/AF илюминатор
Обектив
LCD екран/Панел с операционни бутони
Бутон (Възпроизвеждане) (41)
Лампичка за режим снимане
Лампичка за режим заснемане на клип
Лостче zoom (W/T) (40, 42)
Бутон заснемане на неподвижни изображения/ клипове
Кукичка за ремъка за китката*
Лост за изваждане на батерията
Гнездо за зареждане на батерията
Гнездо за статив
Мулти конектор
Капаче за батерия/карта с памет
Лампичка за достъп
Гнездо за карта с памет
Маркировка (TransferJet) (95, 134)
* Използване на ремъка за китката
Ремъкът за китката е фабрично прикрепен
към фотоапарата.
Прекарайте ръката си през примката, за да
предотвратите повреда във фотоапарата,
причинена от случайно изтърване.
кукичка
Капаче
* Използване на маркера
Маркерът се използва, когато работите
с панела с операционните бутони. Той се
прикрепя към ремъка за китката. Не придържайте фотоапарата, като го държите за
маркера. Възможно е да изтървете фотоапарата.
17BG
Стойка за извеждане
Използване на AC-LS5 променливотоков
адаптер (продава се отделно)
v маркировка
1 Към DC IN жака
1 Към стенния
контакт
Изпозлвайте стойката за извеждане, за да
прикрепите фотоапарата в следните случаи:
– При свързване на USB кабел към компютър;
– При свързване на AV или HDMI кабел към
телевизор.
A Терминал за свързване на фотоапарат
B DC IN жак
C USB жак
D HDMI жак
E A/V OUT (STEREO) жак
18BG
• Свързване на фотоапарат към AC-LS5
променливотоков адаптер (продава се
отделно) няма да зареди батерията. Използвайте зарядното на батерията, за да
я заредите.
Списък с икони, които се извеждат на екрана
Иконите се извеждат на екрана, за да покажат състоянието на фотоапарата. Възможно е
позицията на изведените икони да се различава в зависимост от режима на запис.
Когато записвате снимки
A
Дисплей
Индикация
Икона за режим на избор на сцена
Баланс на белия цвят
Дестинация
Разпознаване на сцена
Налагане на иконка при по-висша
настройка
Предупреждение за вибрация
Когато записвате видеклипове
Режим на запис на видеоклип
Zoom при възпроизвеждане
Носител за запис/ възпроизвеждане
(карта с памет, вградена па мет)
Дисплей на режим Eye-Fi
8/8
Номер на изображение/Брой
изображения, записани в избраната папка
Размер на изображението/размер
на панорамното изображение/
Качество
Когато възпроизвеждате
Настройки за TransferJet
Запис на изображение в режим Burst
Основно изображение в Burst групата
Файлът за управление е пълен/Предупреждение за грешка във файла за
управление
Папка за възпроизвеждане
Промяна на папка
3D изображения
Защита
Знак за отпечатване (DPOF)
Функция срещу примигване
19BG
Дисплей
Дисплей
Индикация
Индикация
Скорост на затвора
Оставащ заряд на батерията
'
Стойност на диафрагмата
Нисък заряд на батерията
AF илюминатор
Папка за запис
Дисплей
Фокус
Носител за запис/ възпроизвеждане
(карта с памет, вградена памет)
Дисплей за извеждане на Eye-Fi
Zoom скала
Индикация
Намаляване на ефекта “червени очи”
[
AE/AF заключване
NR бавен затвор
Скорост на затвора
Режим на измерване
'
Размер на диафрагмата
Светкавица
*40
ISO номер
&7
Стойност на експонацията
Баланс на белия цвят
Близко фокусиране
Режим на светкавицата
Зареждане на светкавицата
Режим на измерване
Дисплей
Индикация
Настройки на режим Burst
$
Индикация за автодиагностика
Предупреждение за прегряване
Таймер за самостоятелно включване
Оставащ бр. изображения за запис
.JO
Разпознаване на лица
Ефект на дефокусиране
Ефект на тен
Ефект нежна кожа
Файлът за управление е пълен/
Съобщение за грешка
Размер на изображението/размер
на панорамното изображение/
Качество
AF рамка на визьора
Кръстче за прицелване
20BG
*40
ISO номер
&7
Стойност на експонацията
3&$
4UBOECZ
Запис на видеоклип/Готовност
за запис на видеоклип
Време за запис (минути: секунди)
/
Възпроизвеждане
Индикаторна лента за възпроизвеждане
Брояч
Номер на папка/файл
".
Дата на запис/време за възпроизвеждане на изображение
Използване на панела с операционните
бутони
Устройството ви позволява да извършвате операции и настройки на функциите на фотоапарата, като
докоснете бутоните или плъзнете пръст по LCD екрана.
Управление, като плъзнете пръст по LCD екрана
Бутон
Действие
Извежда скрити опции, така че опциите, които желаете да зададете, се появяват на екрана.
Връща към предходния екран.
Описва функциите за всяка настройка от екран
за избор на MENU (заснемане), REC режим, Режим избор на сцена или режим на 3D заснемане.
Докоснете
t на опциите, чието описание
бихте желали да видите.
Забележки
• За да работите с панела с операционните бутони, леко натиснете панела с пръст или с приложения
маркер. Натискането на панела с операционните бутони по-силно, отколкото е необходимо, или
използването на остър предмет, различен от приложения маркер, може да доведе до повреда.
• Ако по време на запис докоснете горния десен ъгъл на екрана, бутоните и иконите ще изчезнат. Бутоните и иконите отново ще се появят, когато махнете пръст от екрана.
21BG
Работа на фотоапарата чрез придърпване на LCD екрана
Начин на настройка
Начин на работа
Извежда/
Скрива екрана
MENU
Докоснете лявата страна на LCD екрана и
преместете надясно
Докоснете дясната страна на LCD екрана и
преместете наляво
Извежда/
Скрива операционните
бутони
Скрива: Докоснете лявата страна на LCD
екрана и преместете наляво
Извежда операционните бутони: Докоснете лявата страна на LCD екрана и преместете надясно
Извежда следва- Преместете надясно или наляво по време на
що/предходно възпроизвеждане. За да променяте изображението продължително, придърпайте
изображение
надясно или наляво и продължавайте да
натискате тази страна.
Извежда индекс Преместете нагоре
екрана с изображения по време
на възпроизвеждане
Извежда следва- Преместете надолу или нагоре
що/предходно
изображение
в режим на
индекс екран
22BG
Настройка на желани опции в MENU
По време на запис/възпроизвеждане, четирите MENU опции се извеждат в лявата страна на
LCD екрана. Можете да зададете функции за тези четири бутона от MENU опциите, което
ще ви позволи по-лесно да достигате до често използваните от вас функции, можете да променяте функциите за тези бутони, докато възпроизвеждате, както можете можете да запазвате и настройки за всеки режим за запис, а също и за вградената памет и картата с памет.
1 Докоснете
2
, за да изведете екрана MENU.
(Задаване на лични настройки) t [OK]
3 Изберете опцията MENU и я плъзнете в желаната позиция от лявата страна на LCD екрана.
Иконката на MENU в зоната на промяна се сменя.
4 За да отмените, докоснете
.
Зона на персонализиране
Забележка
• Не можете да персонализирате иконата MENU е режим Easy.
z Възползвайте се от персонализирането
Можете не само да сменяте иконки MENU, но и да ги прехвърляте в самата зона персонализиране и така да намалите броя на иконките MENU.
Смяна на иконките MENU в зоната на
персонализиране
Докато докосвате иконка MENU в зоната на персонализиране, преместете в желаното местоположение.
Намаляване броя на иконките в зоната на
персонализиране
Докато докосвате иконка MENU в зоната за персонализиране, преместете я в зоната вдясно.
23BG
Използване на вградената памет
Вашият фотоапарат притежава 32 МВ вградена памет. Тази памет не може да се вади. Дори
когато във фотоапарата няма поставен карта с памет, можете да записвате изображения,
ако използвате вградената памет.
Когато заредите карта с памет
[Recording] (Запис): Изображенията се записват на картата
с памет .
[Playback] (Възпроизвеждане): Изображенията на картата с
памет се възпроизвеждат.
[Menu, Settings, etc.] (Меню, Настройки и др.): Можете да
извършвате различни операции с изображенията на картата с
памет .
Когато не сте заредили карта с памет
[Recording] (Запис): Изображенията се записват на вградената памет.
B
B
Internal
memory
• Не можете да записвате клипове във вградената памет със следното
качество или размер:
– [AVC HD 17M FH], [AVC HD 9M HQ]
– [MP4 12M], [MP4 6M].
[Playback] (Възпроизвеждане): Изображенията във вградената памет се възпроизвеждат.
[Menu, Settigs, etc.] (Меню, Настройки и др.): Можете да
извършвате различни операции с изображенията във вградената памет.
Данни за изображения, запазени във вградената памет
Препоръчваме ви да копирате (подсигурявате) данните си, като използвате един от следните
няколко начина.
За да копирате (подсигурявате) данни на твърдия диск на вашия компютър
Извършете процедурата, описана на стр. 155, без да зареждате карта с памет във
фотоапарата.
Копиране (подсигуряване) на данни на карта с памет
Подгответе карта с памет с достатъчен капацитет, след това изпълнете процедурата,
обяснена в [Copy] (стр. 142).
Забележки
• Не можете да прехвърляте данни от картата с памет към вградената памет.
• Когато свържете фотоапарата с компютър посредством USB кабела за мулти употреба, можете да
прехвърляте данните от вградената памет на компютър, но не можете да прехвърляте данните от
компютър към вградената памет.
24BG
Докосване на екрана за постигане на
фокусиране
Докосването на обект на панела извежда рамка, след което натискането на бутона на затвора наполовина фокусира обекта в рамката.
Докосване на обект на екрана
Фотоапаратът проследява обекта и фолусира автоматично, когато натиснете бутона на
затвора наполовина, дори и обектът да се мести (Проследяващ фокус). Натиснете бутона на
затвора наполовина, за да фиксирате позицията на обекта, фокуса и експонацията.
Начин на работа/бутон
Действие
Докоснете обекта
Регулира фокуса.
Отменя функцията.
Забележки
• Не можете да използвате тази функция в следните ситуации:
– В режим Intelligent Sweep Panorama;
– В режим заснемане в 3D
– В режим клип;
– В режим Лесен запис;
– Когато е активирана функция затвор на узмивка;
– Когато в режима за избор на сцена изберете
(Пейзаж), (Запис при нощни условия), (Фойерверки) или
(Под вода).
– Когато (Самостоятелен таймер) е в позиция (Самостоятелен портрет на един човек) или (Самостоятелен портрет на двама).
– Когато използвате цифров zoom
– В режим на близък фокус.
• Може да не успеете да използвате тази функция в следните ситуации:
– Обектът се движи твърде бързо.
– Обектът е твърде малък или голям;
– Обектът е в същия цвят като фона.
– При ниска осветеност.
– В условия, при които яркостта варира.
• Функцията може да се отмени автоматично когато обектът изчезне от екрана или не може да бъде
проследен.
25BG
Използване набутон за Неподвижно
изображение/клип
Можете да изберете режим на заснемане според режима , в който искате да снимате.
Бутон на затвора
/
бутон за режим
1 Натиснете бутон за режим
на
26BG
/
, за да превключите между режим на заснемане
Неподвижни изображения или
(Клип).
(Неподвижно
изображение)
Позволява ви да заснемате неподвижни изображения.
Прехвърля се към режим на заснемане на неподвижни изобра(REC Mode) (стр. 27)
жения, настроен посредством
(Клип)
Позволява ви да заснемате клипове.
Прехвърля се към режим на заснемане на клипове, настроен
t(Сцена за заснемане на клип) (стр. 56).
посредством
Режим REC
Можете да изберете режим за снимане според условията и целта на записа.
1 Свалете капачето на обектива, за да превключите в
режим на запис.
2 Докоснете
(режим REC режим на запис) желан
режим.
(Интелигентна авто- Позволява ви да снимате с автоматична настройка.
матична настройка
(По-висша
настройка)
(Панорама)
(Филмов режим)
(Автоматично програмиране)
-(Обостряне на заснетото изображение)
Позволява ви да заснемате неподвижни изображения в по-високо качество, отколкото в режим Интелигентна автоматична настройка.
Позволява ви да записвате панорамни изображения, след
като композирате изображенията.
Позволява ви да записвате видеоклип със звук.
Позволява ви да записвате с автоматично настроена експонация (едновременно и скорост на затвора, и стойност на
диафрагмата). Можете да зададете различни функции, като
използвате менюто.
Позволява ви да записвате зиображения с обострени черти
посредством разфокусиране на фона.
(Избор на сцена)
Позволява ви да записвате с предварително зададена настройка съобразно сцената.
(3D заснемане)
Позволява ви да заснемате 3D изображения.
(Подводна панорамна снимка)
Позволява ви да заснемате панорамни снимки под вода.
(Подводна панорамна снимка) е налична, когато режим
[Housing] е в положение [On].
27BG
Интелигентна автоматична настройка
Позволява ви да снимате с автоматично зададени настройки.
1 Свалете капачето на обектива, за да превключите в
режим на запис.
2 (Режим REC
режим на запис) t
(Интелигентна
автоматична настройка)
3 Натиснете бутона на затвора докрай.
Забележка
• Режимът на запис със светкавица се задава в положение [Auto] или [Off].
z Относно Разпознаване на сцена
Функцията Разпознаване на сцена работи в режим Интелигентна автоматична настройка. Тази функция позволява на фотоапарата автоматично да разпознава условията на
записа и да направи снимката.
Иконка и упътване за разпознаване на сцена
Фотоапаратът разпознава режимите (Запис при нощни условия), (Портрет при
нощни условия), (Запис при нощни условия с използване на статив),
(Задно осветяване), (Портрет със задно осветяване), (Пейзаж), (Макро),
(Близък фокус) или
(Портрет), и извежда съответната икона на екрана, когато сцената бъде разпозната.
За подробности вижте стр. 80.
z Ако снимате неподвижно изображение или обект, върху
който е трудно да фокусирате
• Най-късото разстояние за извършване на запис е прибл. 8 cm ( 1 cm в режим Интелигентна автоматична настройка или режим на лесен запис) (W), 50 cm (Т) (от обектива). Записвайте в режим на близък фокус, когато записвате обекти, които се намират
по-близо отколкото е разстоянието за снимане.
• Когато фотоапаратът не може автоматично да фокусира върху обекта, индикаторът AE/AF заключване превключва на бавно мигане и не се чува звуков сигнал. Композирайте отново снимката или променете настройката за фокусиране (стр. 77).
• Фокусирането може да е трудно в следните ситуации:
- Ако обектът е отдалечен от фотоапарата и е тъмно
- Ако контрастът между обекта и фона е слаб
- При обекти, гледани през стъкло
- За бързо-движещи се обекти
- Ако фокусирате повърхност, отразяваща светлината или такава с лъскаво покритие
- Ако обектът е осветен отзад или ако има мигаща светлина
28BG
По-висша автоматична настройка
Фотоапаратът комбинира разпознаване на сцена и технология за високо качество на изображението, за да заснеме автоматично изображения с оптимални настройки.
1 Свалете капачето на обектива, за да превключите в
режим на запис.
2 (Режим REC
режим на запис) t
(По-висша
автоматична настройка)
3 Натиснете бутона на затвора докрай.
Фотоапаратът заснема burst изображения и когато е необходимо ги налага няколкократно. Чрез налагане върху други изображения , фотоапаратът заснема изображенията с по-малко
смущения и размазване.
Забележки
• [Светкавица] е в режим (Автоматичен) или [Off]. При ниска осветеност например при нощни сцени,
настройте [Светкавица] в положение [Off], за да постигнете оптимален ефект.
• Ефектът на намалено замъгляване и смущения на обекта е по-малко ефективен в следните случаи:
– За бързо-движещи се обекти
– Обекти, които са твърде близо до фотоапарата.
– Изображения с твърде малко контраст като например небе, пясъчен плаж или морава.
– Изображения търпящи постоянна промяна като например вълни или водопади.
29BG
z Каква е разликата между режим на По-висша автоматична настройка и Интелигента автоматична настройка?
При [По-висша автоматична настройка], фотоапаратът заснема burst изображения базиращи се на разпознати сцени.
След заснемане, фотоапаратът създава съставно изображение от burst изображенията,
зада произведе по-качествено изображение. Въпреки това може да отнеме по-дълго, за да
бъдат записани изображенията отколкото Интелигентна автоматична настройка.
Сумрак
Портрет при
сумрак
HDR корекция на задно
осветяване
Предотвратява под и над
експонация.
Портрет при
сумрак с употреба
на статив
Задно осветяване
Портрет при
задно осветяване
Наслагване на изображения
Предотвратява смущения.
Пейзаж
Макро
Близък фокус
Портрет
Заснемане на
изображения
Фотоапаратът избира оптимален режим на наслагване базиран на разпознати сцени.
• При HDR корекция на задно осветяване или режим на Наслагване на изображения,
(иконка за наслагване) се появява на LCD екрана.
30BG
Запис на панорамни изображения
Позволява ви да създавате панорамни изображения от композирани изображения. Фотоапаратът засича автоматично лица и движещи се обекти.
1 Свалете капачето на обектива, за да превключите в
2
режим на запис.
(Режим REC – режим на запис) t (Панорама).
3 Дръжте фотоапарата в положение, при което можете
добре да виждате LCD екрана, след това натиснете
бутона на затвора докрай.
Тази част няма да се запише
4 Завъртете фотоапарата, като следвате напътстващата лента на LCD екрана.
Напътстваща
лента
Забележки
• Ако не успеете да обходите целия обект с фотоапарата за даденото време, в композираното изображение се получава сива област. Ако това се случи, движете фотоапарата по-бързо, за да създадете пълно
панорамно изображение.
• Тъй като няколко изображения се долепят едно до друго, мястото на свръзката няма да бъде ясно
записано.
• В условия на ниска осветеност е възможно панорамните изображения да се замъглят.
• В условия на премигваща светлина, като например при флуоресцентно осветление, осветеността или
цветовете на съединеното изображение не винаги са еднакви.
• Когато целият ъгъл на панорамата и ъгълът на заключване са крайно различни по отношение на осветеност, цветове и фокус, записът няма да бъде успешен. Ако това се случи, сменете ъгъла на заключване и
снимайте отново.
• Панорамният запис не е подходящ при следните ситуации:
– Ако обектите са твърде близо до фотоапарата
– При изображения с малък контраст, като например небе, пясъчни плажове или ливади.
– При изображения с постоянно променяща се среда, като например развълнувано море или водопади.
• Не можете да записвате панорамни изображения в следните ситуации:
– Ако въртите фотоапарата твърде бързо или твърде бавно.
– Ако прекалено клатите фотоапарата.
31BG
z Промяна на посоката на запис или размера на панорамното изображение
Посока на записа:
Размер на Панорамно
изображение:
(Посока на записа) t [Right], [Left], [Up] или [Down]
(Размер на изображението) t [Standard] или [Wide]
z Съвети за запис на панорамни изображения
Въртете фотоапарата с еднаква скорост, образувайки дъга в посоката, индикирана на
LCD екрана.
Изображения, които не се движат са по-подходящи за панорамна снимка от движещи се
изображения.
Вертикална посока
Хоризонтална посока
Възможно най-малък радиус
• Първо, натиснете бутона на затвора наполовина, така че да фиксирате фокуса, експонацията и
баланса на белия цвят. След това натиснете бутона на затвора докрай и наклонете фотоапарата.
• Ако места с много вариращи форми се намират по края на екрана ви, композирането на изображенията може и да не се получи. В такъв случай регулирайте композицията на рамката, така че
секцията да е в центъра на изображението, след това заснемете отново.
Възпроизвеждане на панорамни изображения
Можете да прегледате панорамните изображения, като докоснете , докато панорамните изображения се възпроизвеждат.
Докоснете LCD екрана по време на възпроизвеждане, за да изведете работните бутони.
Операционен бутон/
Начин на работа
Регулиране
Докоснете
LCD екрана
Възпроизвеждане на изображения/
пауза
или
Изтеглете
Показва изведената областна
цялото панорамно изображение
Преглед на изображения.
нагоре/
надолу/надясно/наляво
• Панорамните изображения се възпроизвеждат с приложения софтуер “PMB” (стр. 153).
• Панорманите изображения записани с друг фотоапарата може да не бъдат изведени правилно.
32BG
Режим на запис на видеоклип
Позволява ви да записвате видеоклип със звук
1 Свалете капачето на обектива, за да превключите в
режим на запис.
2 (Режим REC
режим на запис) t
v (Филмов
режим).
3 Натиснете бутона на затвора докрай
4 За да спрете записа, отново натиснете бутона на
затвора докрай.
z Промяна на формата за филм, качеството и размера на
изображението
Формат на клипа:
t
(Настройки) t
(Настройки за заснемане) t
[Формат на клип] t [AVCHD] или [MP4].
Качество (AVCHD):
(Качество) t [AVC HD 17M FH] или [AVC HD 9M HQ]
Размер на
(Размер на изображението) t [MP4 12M], [MP4 6M] или
изображението (МР4): [MP4 3M].
z За да заснемете клип бързо
Когато режим за заснемане на изображение е в който и да е друг режим освен в режим Лесно заснемане на изображение, можете да започнете запис на клип като просто натиснете
бутон клип.
Бутон клип
За да прекратите записа на клип, докоснете отново
бутон клип.
Менюто и опциите за настройка изпозлвани за записа
са онези, които се включват когато настроите [REC
Mode] или [Movie Mode].
33BG
Автоматично програмиране
Позволява ви да записвате с автоматично регулирана експонация (скорост на затвора и стойност на диафрагмата). Също така, можете да изберете различни настройки, като използвате
менюто.
1 Свалете капачето на обектива, за да превключите в
режим на запис.
2 (Режим REC
режим на запис) t (Автоматично
програмиране)
3 Натиснете бутона на затвора докрай.
34BG
Запис в режим обостряне на обект
Фотоапаратът фокусира само върху обекта като оставя фона извън фокус, така че обектът
да изпъкне.
1 Свалете капачето на обектива, за да превключите в
режим на запис.
2 (Режим REC
режим на запис) t
на обект)
3 Натиснете бутона на затвора докрай.
(Обостряне
Забележки
• Когато заснемате, поддържайте фотоапарата стабилен, за да намалите сътресенията.
• Фонът може да не бъде оставен извън фокус в следните ситуации:
– Сцената е твърде ярка или твърде тъмна.
– Обектът се движи.
– Обектът е твърде далеч от фотоапарата (Препоръчаното за заснемане разстояние е надминато).
– Обектът е твърде близо до фона.
• Функцията за обостряне на обект може да не работи правилно в следните случаи:
– Обектите са твърде малки.
– Обектите са в същия цвят като фона.
– Помръднали сте фотоапарата след настройка на AE/AF заключване.
• Ако не успявате да осъществите излизане от фокус, опитайте едно от следните:
– Прилъзнете лостчето за zoom в посока Т.
– Приближете се до обекта докато сте в препоръчания обхват за заснемане.
– Разделете обекта и фона.
– Докоснете зоната, която трябва да бъде във фокус.
z Съвети за излизане от фокус на фон.
• Заснемайтете в препоръчания на LCD екрана обхват.
• Преди заснемане, докоснете
t [Ефект на излизане от фокус], t [High], [Mid] или
[Low], за да промените интензитета на ефекта на разфокусиране.
35BG
Избор на сцена
Позволява ви да снимате с предварително зададена настройка в зависимост от сцената.
1 Свалете капачето на обектива, за да превключите в
режим на запис.
2 (Режим REC
режим на запис) t
t желан режим
(Т
(Ме
36BG
ен)
к запис)
(Избор на сцена)
Позволява ви да заснемате омекотени лица и
черти.
Позволява ви да записвате изображения с по-мек
фон, за да изостри портретни изображения,
цветя и др.
(Предотвратяване на ефекта на
замазване)
Позволява ви да правите снимки на закрито без
светкавица, за да намалите замазването.
(Пе
йзаж)
Позволява лесно снимане на далечни обекти, като
фокусира в далечината. Записът е добър при ясно
небе и живи цветове на дърветата и цветята.
(HDR корекция
на задното осветяване)
Позволява ви да заснемате две изображения с различни
експонации, за да създадете едно обединено изображение с различни градации. Фотоапаратът обединява
тъмните части на изображение заснети с настройки
за ярка експонация и ярките части на изображение,
заснети с настройки за тъмна експонация.
(По
ртрет при
нощни условия)
Позволява ви да записвате ясни изображения на
хора на нощен фон без да се нарушава атмосферата.
(Запис при нощни условия)
Позволява ви да записвате нощни сцени с отдалечени обекти без да губите атмосферата на
околностите.
(Запис при здрач
и със задържане с
ръка)
Позволява да заснемате нощни сцени с по-малко
смущения и без да изпозлвате статив.
(
Висока
чувствителност)
Позволява ви да записвате
изображения без светкавица при
ниска осветеност, като се
намалява замъгляването.
(Запис на храни и
блюда)
Преминава в макро режим, което ви позволява да
снимате храни и блюда в примамващи цветове.
(До машни
любимци)
Позволява ви да снимате вашите домашни любимци с възможно най-добрите настройки.
(Плаж)
Позволява ви да записвате по-ясно синевата на водата, когато записвате на морския бряг или близо
до езеро.
няг)
Позволява ви да записвате ясни изображения и да
предотвратите загубата на цветовете в снежни
сцени или на други места, където целият екран е
бял.
(С
(
Фойерверки)
Позволява ви да записвате фойерверки в целия им
блясък.
(Под вода)
Позволява ви да записвате под вода с естествени
цветове с подходящо оборудване (като комплект
за подводно снимане).
(Висока скорост на Позволява ви да записвате бързо-движещи се обекти, намиращи се навън или на светли места.
затвора)
• Скоростта на затвора става по-бърза и затова
изображенията, записвани на тъмни места, стават потъмни.
Забележка
• Когато записвате изображения и използвате режими
(Портрет при нощни условия), (Запис при
нощни условия), (Фойерверки), скоростта на затвора е по-ниска и често се получава замъгляване на
изображенията. Затова препоръчваме използването на статив.
37BG
Функции, които можете да използвате в режим Избор на
сцена
За запис на изображения в зависимост от условията на сцената, фотоапаратът определя
комбинация от функции. Индикацията показва, че функцията може да бъде променяна, а
индикация --- показва, че функцията не може да се променя.
Иконите, маркирани с “Flash” (Светкавица) и “Self-Timer” (Самостоятелен таймер), показват
достъпните режими на светкавицата.
В зависимост от режима Избор на сцена някои функции не са възможни.
Светкавица
—
—
—
—
——
Самостоятелен
тайемр
Разпознаване на
усмивка
—
Настройки за
режим Burst
—
Близко фокусиране
—
—
—
—
—
—
EV
—
—
Баланс на белия
цвят
—
—
Фокус
—
—
Режим на измерване
—
—
—
—
—
*1 —
—
*3
Разпознаване на
лице
Функция против
примигване
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
*2 —
—
ISO
Ефект на кожа с
тен
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
*1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
*1
—
—
—
*1 Не можете да избирате [Flash] (Светкавица) за [White Balance] (Баланс на белия цвят).
*2 Можете да използвате [Underwater White Balance] (Баланс на белия цвят под вода) вместо
[White Balance] (Баланс на белия цвят).
*3 [Off] за [Soft Skin Effect] (Ефект на кожа с тен) не е наличен.
*4 Не можете да избирате [When Touched] за [Face Detection] (Разпознаване на лице).
38BG
—
Запис на панорамни изображения под
вода
Когато фотоапаратът е инсталиран в калъф за подводни снимки, фотоапаратът извършва
няколко снимки при заснемане, с кото ви позволява да правите съставни изображения при
панорамни снимки. Фотоапаратът засича автоматично и лица и движещи се обекти.
1 Свалете капачето на обектива, за да превключите в
режим на запис.
t
(Настройки) t
(Основни настройки)
t [Калъф] t [Включен]
3 Поставете фотоапарата в калъфа.
4
(REC режим) t
(Панорама под вода)
5 Изравнете фотоапарата с обекта, който ще заснемате и натиснете бутона на затвора.
2
6 Завъртете фотоапарата, като следвате напътстваща-
Тази част няма да бъде заснета.
та лента на LCD екрана.
Напътстваща лента
Забележки
• Ако не успеете да обходите целия обект с фотоапарата за даденото време, в композираното изображение се получава сива област. Ако това се случи, движете фотоапарата по-бързо,
за да създадете пълно панорамно изображение.
• Тъй като няколко изображения се долепят едно до друго, мястото на свръзката няма да бъде
ясно записано.
• В условия на ниска осветеност е възможно панорамните изображения да се замъглят.
• В условия на премигваща светлина, като например при флуоресцентно осветление, осветеността или цветовете на съединеното изображение не винаги са еднакви.
• Когато целият ъгъл на панорамата и ъгълът на заключване са крайно различни по отношение
на осветеност, цветове и фокус, записът няма да бъде успешен. Ако това се случи, сменете
ъгъла на заключване и снимайте отново.
• Панорамният запис не е подходящ при следните ситуации:
– Ако обектите са твърде близо до фотоапарата
– При изображения с малък контраст.
– При изображения с постоянно променяща се среда.
• Не можете да записвате панорамни изображения в следните ситуации:
– Ако въртите фотоапарата твърде бързо или твърде бавно.
– Ако прекалено клатите фотоапарата.
39BG
Zoom
Mожете да увеличите изображението, докато записвате. Функцията за оптичен zoom на
фотоапарата може да увеличава изображенията до 4 пъти.
Страна T
1 Свалете капачето на обектива, за да преминете в режим
на запис.
2 Преместете лоста zoom (W/T)
Преместете лоста zoom (W/T) към страната T, за да приближите, и към W, за да отдалечите.
• Когато степента на zoom стане по-голяма от 4х, вижте стр.
114.
Страна W
Забележки
• Фотоапаратът извършва бавно увеличение, когато записвате видеоклип.
• Функцията zoom е заключена към страната W, когато:
– Записвате в режим Панорама.
– Записвате в режим 3D изображения
– Записвате в режим Панорама под вода.
40BG
Преглед на снимки
1 Натиснете бутона
(Възпроизвеждане), за да
превключите в режим на възпроизвеждане.
2 Изберете изображение с помощта на
или
.
z Съвети относно изтегляне на операция
Можете да извършите следните операции чрез придърпване на екрана по време на възпроизвеждане.
Действие
Метод на работа
Извежда предишно/следващо изображение
Придърпайте надясно или
наляво
Непрекъсната смяна на
изображение (предишно/
следващо изображение)
Извежда индекс екран за
изображение по време на
възпроизвеждане
Придърпайте надясно или
наляво и продължете да
натискате.
Придърпайте нагоре.
z Преглед на изображения, заснети с различен
фотоапарат
Този фотоапарат създава папка с изображения (Image Database File) на картата с памет за
запис и възпроизвеждане. Ако фотоапаратът засече изображения, които не са регистрирани в Image Database File, се появява екран за регистрация със следното съобщение: “Files
found which were not recognized. Import files” (Намерени сафайлове, които не са разпознати,
желаете ли да бъдат прехвърлени). За да прегледате нерегистрирани изображения, регистрирайте ги като изберете [OK].
• Използвайте достатъчно заредена батерия, за да регистрирате изображения. Ако изпозлвате батерия с нисък заряд, за да регистрирате изображения, може дане успеете да регистрирате всички
изображения и данните могат да бъдат увредени ако батерията се изтощи.
41BG
Zoom при възпроизвеждане
Възпроизвежда увеличеното изображение.
1 Натиснете бутона
(Възпроизвеждане), за да превключите режима на възпроизвеждане.
2 Докоснете областта, която желаете да увеличите.
Изображението се увеличава да два пъти от предходния
си размер като областта, която сте докоснали, остава
в центъра. Можете да увеличите изображението и като
плъзнете лостчето zoom (W/T) към страната T.
3 Регулирайте zoom скалата и позицията.
Изображението се увеличава повече всеки път, когато
докоснете екрана.
Бутон/Начин на работа
Показва изведената област на
цялото изображение
Действие
Преместете нагоре/надолу/надясно/ Регулира позицията.
наляво
Променя zoom скалата.
Отменя zoom функцията за възпроизвеждане.
z За да запазвите увеличените изображения
Можете да запазите увеличените изображенията, като използвате функцията за отрязване
(
t [Retouch] t [Trimming] (Resize)).
42BG
Широк zoom
В режим на единично изображение, изображенията със съотношение 4:3 или 3:2 се възпроизвеждат на целия LCD екран. В този случай горната и долната част на изображенията леко ще
бъдат отрязани.
1 Натиснете бутона
(Възпроизвеждане), за да
превключите в режим на възпроизвеждане.
2 Докоснете
(Широк zoom)
3 За да отмените функцията Широк zoom, отново
докоснете
(Широк zoom).
Забележка
• Функцията Широк zoom не работи за следните:
– Видеоклипове
– Панорамни изображения
– Изображения, изведени в burst група
– 16:9 изображения
– 3D изображения.
43BG
Временно завъртане на дисплея
Тази функция се използва в режим на единично изображение, за да завъртите изображението и
да го увеличите на екрана.
1 Натиснете бутона
(Възпроизвеждане), за да
превключите в режим на възпроизвеждане.
2 Изберете вертикална ориентация на изображението
докоснете
(Временно завъртане на дисплея)
3 За да отмените дисплея, отново докоснете
(Временно завъртане на дисплея).
Забележки
• Функцията за временно въртене на дисплея не работи за следните:
– видеоклипове
– панорамни изображения
– изображения с хоризонтална ориентация.
• Докосването на / отменя временното завъртане на дисплея.
44BG
Преглед на burst изображения
Възпроизвежда burst изображения
1 Натиснете бутон
(Playback), за да се прехвърлите в режим възпроизвеждане.
2 Изберете изображения burst посредством
/ .
3 Докоснете желания бутон за възпроизвеждане според
режима на възпроизвеждане.
Бутон/Начин на работа
Действие
Докоснете
Групира burst изображенията и след това възпроизвежда само
основните изобраения. Дисплеят превключва между единичен
дисплейи дисплей за извеждане на миниатюрни изображения
всеки път, когато докоснете екрана.
Докоснете
Можете да прегледате burst изображенията като клип като
наклоните фотоапарата наляво или надясно.
Забележка
• Можете да прегледате burst изображенията като клип само когато настроите [View Mode] в [Date
View] и [Display Burst Group] в [Display Main Image Only].
45BG
z Извеждане на групирани burst изображения едно до друго
Ако докоснете
, се извежда само основното изображение. Можете да изведете поредица от изображения ако следвате долната процедура.
Основно изображение
Дисплей на миниатюрни
изображения
Единично изображение
Изображението изведено
по-горе
1 Изведете основното изображение в режим на възпроизвеждане, след това докоснете
.
Изображенията се извеждат в индекс.
2 Докоснете / , зада изведете всяко изображение в burst групата
•Можете също така да изберете изображение, което да бъде изведено като докоснете миниатюрно изображение в дъното на LCD екрана.
3 Дисплеят превключва между дисплей на единично изображение и дисплей на миниатюрно изображение всеки път, когато докоснете екрана.
4 За да отмените дисплея, докоснете
.
z Преглед на burst изображения като клип чрез завъртане
на фотоапарата наляво или надясно.
За да преглждате burst изображения плавно като клип, докоснете
, след това наклонете фотоапарата наляво или надясно, както е показано на илюстрацията.
Наклонете фотоапарата наляво или
надясно като използвате центъра й
като ос
46BG
Преглед на видеоклип
1 Натиснете бутона
(Възпроизвеждане), за да
превключите в режим на възпроизвеждане.
2 Изберете видеоклип с помощта на
/ .
3 Докоснете
на LCD екрана.
Когато докоснете LCD екрана по време на възпроизвеждане, се
извеждат операционните бутони.
Бутон/Начин на работа
Възможни функции
Контрол на силата на звука
Регулирайте силата на звука с помощта на
или
.
Преминаване към началото на видеоклипа
Бързо превъртане назад
Докоснете
екрана
или LCD
Нормално възпроизвеждане/Пауза
Бързо превъртане напред
Забавено възпроизвеждане.
Забележка
• Възможно е да не успеете да възпроизведете някои изображения, заснети с други модели фотоапарати.
z За да възпроизведете само клипове на индекс екран
Можете да прегледате само миниатюри на клипове в индекс екран като докосвате
t
(Режим преглед) t v(Преглед по папки (МР4)) или
(Преглед AVCHD).
(Преглед по папки
(МР4))
Преглед AVCHD)
Извежда миниатюри на клипове във формат MP4 на индекс
екран.
Извежда миниатюри на клипове във формат AVCHD на
индекс екран.
• Когато се възпроизвежда файл с клип докрай, фотоапаратът автоматично започва да възпроизвежда следващия файл с клип.
47BG
3D функции
Тзози фотоапарат е съвместим с 3D функции.
3D функциите, които са инсталирани на
този фотоапарат са [3D Sweep Panorama] и [Sweep Multi Angle]. 3D изображения, заснети в режим [3D Sweep Panorama] могат да се възпроизвеждат само на телевизори, които поддържат
3D възпроизвеждане, докато изображенията заснети със [Sweep Multi Angle] режим могат да се
възпроизвеждат и от фотоапарат, и от 3D телевизор.
Тази част обяснява разликата между режими [3D Sweep Panorama] и [Sweep Multi Angle].
За повече детайли вижте следните страници:
– 3D заснемане (стр. 50).
– Стереоскопичен преглед на изображения заснети в режим Sweep Multi Angle (стр. 52).
– Преглед на изображения на 3D телевизор (стр. 53).
Заснемане
За да заснемете 3D изображения,
завъртете фотоапарата, както
е показано на илюстрацията.
Изображения заснети в режим
[3D Sweep Panorama]
Възпроизвеждане на
изображения
посредством
фотоапарата
Изображения заснети в режим
[Sweep Multi Angle]
Записаните изображения
се възпроизвеждат като
обикновени неподвижни изображения. Не можете да преглеждате 3D изображения.
Можете да преглеждате стереоскопични изображения заснети
в режим [Sweep Multi Angle] като
наклоните фотоапарата надясно или наляво. За подробности
вижте стр. 52.
Възпроизвеждане на
изображения
на 3D телевизор
3D изображения заснети в
размер (Стандартен) и
(Широкоекранен) могат да се
възпроизвеждат на 3D телевизор.
За подробности вижте стр. 53
48BG
За подробности вижте стр. 53
z Име на файл на 3D изображение
3D изображението се състои от JPEG и МРО файлове.
Ако въведете изображения заснети в [3D Sweep Panorama] и [Sweep Multi Angle] режими
на компютър, данните за изображенията се съхраняват в компютъра както следва:
Име на файла на
компютъра
Употреба
3D Sweep
Panorama
За възпроизвеждане на 3D изображения на 3D
телевизор.
Sweep Multi Angle
За възпроизвеждане на 3D изображения на 3D
телевизор
За възпроизвеждане на 3D изображения на
фотоапарата.
• Ако заснемате 3D изображения в режим Sweep Multi Angle, следните файлове се запазват на компютъра ви.
– JPEG файловете и МРО файловете (за възпроизвеждане на фотоапарата).
– JPEG файловете и МРО файловете (за възпроизвеждане на 3D телевизор).
• Ако изтриете JPEG файл и МРО файл съдържащ 3D изображение, това 3D изображение може да не бъде възпроизведени успешно.
49BG
3D заснемане
Докато фотоапарата се мести се заснемат много на брой изображения и тези изображения се
компилират като 3D изображение.
1 Свалете капачето на обектива, за да превключите в
режим на запис.
2
(REC режим) t
(3D заснемане) t
(3D
Sweep Panorama) или
(Sweep Milti Angle).
3 Изравнете фотоапарата с обекта, който ще заснемате и натиснете бутона на затвора.
За
(3D Sweep Panorama), докоснете (Посока на заснемане), за да промните посоката на заснемане.
Тази част няма да
бъде заснета.
4 Завъртете фотоапарата, като следвате
напътстващата лента на LCD екрана.
Напътстваща
лента
(3D Sweep
Panorama)
(Sweep Multi Angle)
Заснема изображение, което може да бъде възпроизведено на 3D
телевизор.
Заснема изображение, което може да бъде възпроизведено като
стереоскопично изображение чрез накланяне на фотоапарата
надясно или наляво и изображение, което може да се възпроизвежда посредством 3D телевизор.
Забележки
• В режим [Sweep Multi Angle] можете да изберете само [16:9(2M)] размер на панорамното изображение.
• 3D заснемането не е подходящо в следните ситуации:
– Когато има голям обект;
– При движещи се обекти;
– Когато основният обект е твърде близо до фотоапарата.
– Когато заснемате изображения с твърде малко контраст като небе, пясъчен плаж или ливада.
• 3D изображенията се състоят от JPEG файл и MPO файл. Ако който и да е от двата файлабъде изтрит от вашия компютър, фотоапаратът може да не функционира правилно.
• Ако не можете да преместите фотоапарата през целия обект за определеното време, в съставното
изображение се появява сива зона. Ако това се случи местете фотоапарата по-бързо, когато заснемате
3D изображение.
• Тъй като няколко изображения се наставят, наставената част няма да бъде съвсем гладка.
• При ниска осветеност изображението може да бъде замазано.
• При примигващи светлини като например флуоресцентни светлини, 3D заснемането може да не е
успешно.
• Ако целият ъгъл на преглед на 3D изображение и ъгълът на преглед когато АЕ/AF е заключен са твърде
тразлични по яркост, цвят или фокус, заснемането няма да е успешно. Ако това се случи, променете
местоположениетона AE/AF заключването и опитайте отново.
• 3D заснемането може да се отмени в следните ситуации:
– Въртите фотоапарата твърде бързо или твърде бавно.
– Прилагата твърде много сътресение.
50BG
z Съвети за заснемане на 3D изображение
Завъртете фотоапарата в дъга при постоянна скорост
и по посоката указана на LCD екрана.
Неподвижните обекти са най-подходящи за 3D заснемане.
• Определете сцената и натиснете бутона на затвора наполовина, така че да заключите фокуса, експонацията и баланса на белия цвят. След това натиснете бутона на
затвора напълно и завъртете фотоапарата.
z Обхват на заснемане при Sweep Multi Angle режим
Изображение
Завъртете фотоапарата на приблизително 45 градуса отляво и отдясно на обекта,
върху който искате да поставите фокуса.
51BG
Стереоскопичен преглед на изображения
заснети в Sweep Multi Angle режим
Можете да прегледате стереоскопични изображения заснети в Sweep Multi Angle режим чрез
накланяне на фотоапарата наляво или надясно.
1 Натиснете бутона
2
3
4
5
(Възпроизвеждане), за да
превключите в режим на възпроизвеждане.
Изберете изображение заснето в
Sweep Multi
Angle режим чрез
/ .
Докоснете
.
Завъртете фотоапарата наляво или надясно.
Докоснете LCD екрана, за да прекратите възпроизвеждането.
Забележка
• 3D изображения заснети в [3D Sweep Panorama] не могат дасе възпроизвеждат като 3D на фотоапарата.
z Въртене на фотоапарата надясно или наляво
За да прегледате изображения заснети в Sweep Multi Angle
режим стереоскопично, въртете фотоапарата наляво
или надясно, както е указано на илюстрацията.
52BG
Преглед на изображения на 3D телевизор
Можете да прегледате 3D изображения записани посредством този фотоапарат в 3D формат
като свържете фотоапарата посредством HDMI кабел (продава се отделно) към телевизор,
който поддържа 3D формат.
Обърнете се към инструкциите за употреба приложени към телевизора.
1 Прикрепете фотоапарата към мултифункционалната стойка (приложена).
2 Свържете мултифункционалната стойка към телевизора посредством HDMI кабел
(продава се отделно).
Бутон
(Възпроизвеждане)
HDMI жак
1 Към HDMI жака
Мултифункционална
стойка
2 Към HDMI жака
HDMI кабел
3 Включете телевизора и настройте вход.
4 Натиснете бутон
(Възпроизвеждане), за да включите
фотоапарата.
5 Натиснете
/ , за да изберете изображения записани
в режим
(3D заснемане).
6 Докоснете
(3D преглед).
7 Докоснете [OK].
Изображения записани с фотоапарата се появяват на
телевизора.
8 Докоснете
/
на LCD екрана на фотоапарата, за да
изберете желания режим.
53BG
Scroll Playback
Възпроизвежда падащи изображения заснети в режим 3D Sweep
Panorama. Докоснете u, за да
възпроизведете/направите пауза
в изображенията и / , за да
промените посоката на движение.
Когато възпроизвеждате 3D изображения заснето в [16:9] размер
на изображението [Scroll Playback]
не е наличен.
Continuous Playback
Възпроизвежда повторително
само 3D изображения. Докоснете
/ , за да изведете предишно/
следващо изображение.
Exit 3D Viewing
Прекратява 3D възпроизвеждането.
Забележки
• Когато изберете режим –(3D преглед), се извеждат само 3D изображения.
• Ако възпроизвеждате изображение заснето в режим [3D Sweep Panorama] с посока [Shooting Direction] в
положение [Up] или [Down], изображението се извежда хоризонтално на телевизора.
• Докоснете
t
(Настройки) t (Основни настройки), за да изберете [Auto] или [1080i] за
[HDMI Resolution].
• Звукът на звуковия сигнал е в положение [Shutter].
• Не свързвайте фотоапарата и оборудване посредством терминалите за извеждане. Когато фотоапарата и телевизора са свързани посредством терминали за извеждане, не се извеждат видео изображения
или звук. Такова свързване може да произведе проблеми с фотоапарата и/или свързаното оборудване.
• Тази функция може да не функционира правилно с някои телевизори. Например може да не можете да
преглеждате видео изображения посредством вашия телевизор, да извеждате в 3D режим или да слушате звук от телевизора.
• Използвайте HDMI кабел с HDMI лого.
• Когато свързвате фотоапарата с телевизор, използвайте HDMI кабел, който може да бъде свързан към
минижака на фотоапарата към извод на телевизора.
• Записът може да спре автоматично след определено време, за да предпази фотоапарата, ако заснемате
клипове с фотоапарата и телевизорът и фотоапаратът са свързани посредством HDMI кабел (продава се отделно).
54BG
Лесен запис
Позволява ви да записвате снимки, като използвате минимално-нужните за това функции.
Размерът на текста се увеличва и индикаторите се виждат по-лесно.
1 Свалете капачето на обектива, за да преминете в режим
на запис.
2 Настройте бутон /
в положение
изображение).
3
t
(Лесен запис) t [OK].
(Неподвижно
Забележки
• Зарядът на батерията се изразходва по-бързо, защото осветеността на екрана автоматично се
увеличва.
• Режимът на възпроизвеждане също се променя в [Easy Mode]
z Функции, които можете да използвате в режим Лесен
запис (Снимане)
Функция за разпознаване на усмивка: Докоснете (Усмивка).
Размер на изображението:
t [Image Size] t Изберете [Large]
или [Small]
Светкавица:
t[Flash] t Изберете [Auto] или [Off]
Таймер за самостоятелно включване:
t[Self-Timer]
t Изберете [On] или [Off]
Излизане от режим Лесен запис:
t [Exit Easy Mode] t [OK]
z Функция Разпознаване на сцена
Функцията Разпознаване на сцена работи в режим Лесен запис.Тази функция позволява
на фотоапарата автоматично да разпознава условията на снимане и да запише изображението.
Икона за разпознавне на сцена
• Фотоапаратът разпознава режимите (Запис при нощни условия),
(Портрет при нощни
условия),
(Запис при нощни условия с използване на статив),
(Задно осветяване), (Портрет със задно осветяване),
(Пейзаж), (Макро),
(Близък фокус) или (Портрет) и извежда
съответната икона на LCD екрана, когато сцената бъде разпозната.
За подробности вижте стр. 80.
55BG
Режим на запис на видеоклип
Позволява ви да записвате с предварително зададени настройки в зависимост от сцената,
когато фотоапаратът е във филмов режим.
1 Свалете капачето на обектива, за да преминете
2
3
4
5
в режим на запис.
(Режим REC
режим на запис) t
(Филмов режим).
t (Режим за запис на филм) t
желан
режим
Натиснете бутона на затвора.
За да прекратите записа на клип, натиснете
бутона на затвора отново.
(Автоматична
настройка)
(Под вода)
56BG
Автоматично регулира настройката.
Позволява ви да записвате филми под вода с естествени цветове, като използвате подходящо оборудване
(например комплект за подводно снимане).
Разпознаване на усмивка
Когато фотоапаратът разпознае усмивка, затворът автоматично се освобождава.
1 Свалете капачето на обектива, за да преминете в режим
на запис.
2 Докоснете
t
(Усмивка).
3 Изчакайте разпознаването на усмивка.
Когато нивото на усмивката надвиши точката на индикатора V, фотоапаратът автоматично записва изображението.
Ако натиснете бутона на затвора, докато устройството
е в режим Разпознаване на усмивка, фотоапаратът записва
изображението в режим Автоматична настройка и след това
се връща в режим Разпознаване на усмивка.
4 За да спрете записа, отново докоснете
t
(Усмивка).
Индикатор за чувствителност при разпознаване на
усмивка
Рамка за разпознаване на усмивка
Забележки
• Режимът Разпознаване на усмивка автоматично приключва, когато капацитетът на картата с памет
или на вградената памет се изчерпи.
• Възможно е усмивките да не се разпознаят правилно в зависимост от условията
• Не можете да използвате функцията за цифров Zoom.
• Не можете да използвате функцията Разпознаване на усмивка, когато сте задали опциите:
– Intelligent Sweep Panorama режим.
– По-висша автоматична настройка
– Режим премахване фокуса от фона
– Режим на 3D заснемане.
– Режим подводно снимане на панорамни снимки
– Запис на видеоклип
z Чувствителност при разпознаване на усмивка
Тази опция задава ниво на разпознаване на усмивката, когато изберете функцията Разпознаване на усмивка.
(Широка усмивка): Разпознава широка усмивка.
(Нормална усмивка): Разпознава нормална усмивка.
(Бегла усмивка): Разпознава дори най-беглата усмивка.
• Чувствителността за разпознаване на усмивка е зададена в положение [Normal Smile] в режим на
лесен запис.
• Когато зададете [Display Settings] в положение [Off], чувствителността за разпознаване на усмивка
не се извежда
57BG
z Съвети за запис на по-добри усмивки
1 Не закривайте очите с бретон.
Не закривайте лицето с шапка, маска, очила и др.
2 Опитайте да разположите лицето точно срещу
фотоапарата и да поставите фотоапарата на възможно най-близка равнина. Когато очите са присвити, разпознаването е по-вероятно.
3 Усмихнете се възможно най-широко. Усмивката се
разпознава по-лесно, когато зъбите са открити.
• Затворът сработва, когато някое от лицата, които фотоапаратът е разпознал, се усмихне.
• Можете дa изберете обекта, който е с приоритет за разпознаване на лицето, с помощта
на функцията [Face Detection] (Разпознаване на лице). Когато избраното лице се регистрира в
паметта на фотоапарата, функцията Разпознаване на лице се извършва само за това лице. За да
извършите функцията Разпознаване на усмивка за различно лице, докоснете лицето (стр. 83).
• Ако фотоапаратът не разпознае усмивка, задайте Чувствителност при разпознаването на
усмивка в положение (Бегла усмивка).
58BG
Бутон за клип
Можете лесно да започнете да заснемате клипове от всички REC режими.
1 Свалете капачето на обектива, за да преминете в режим
на запис.
2 Докоснете
.
3 За да прекратите записа на клип, натиснете .
Можете да излезете от режим запис на клип чрез натискане
бутона на затвора.
Забележка
• Бутон за клип не е наличен в следните случаи:
– Когато е активирана функция [Smile Shutter]
– В режим на лесен запис.
– При използване на [Самостоятелен таймер].
z Промяна на Формат за клип, Качество на изображението
или Размер на изображението.
Формат за клип:
t
(Настройки) t
(Настройки за заснемане) t
[Формат за клип] t [AVCHD] или [MP4].
Качество (AVCHD):
(Режим REC) t
(Режим клип) t
[AVCHD 17M FH] t [AVCHD 9M HQ].
(Качество) t
Размер на
(Режим REC) t
(Режим клип) t (Размер
изображението (МР4): на изображението) t [MP4 12M] t [MP4 6M] или [MP4 3M].
59BG
Светкавица
1 Свалете капачето на обектива, за да преминете в режим
2
на запис.
(Светкавица) t желан режим
Когато бутоните не са изведени в лявата страна на LCD
екрана, докоснете
.
(Автоматична
настойка)
Светва, когато осветлението или задното осветление е недостатъчно.
(Активирана
светкавица)
Светкавицата винаги се включва.
(Бавна
синхронизация)
Светкавицата винаги се включва. Скоростта на затвора е бавна,
когато се намирате на слабо осветено място. По този начин можете ясно да заснемете фона, който е извън обсега на светкавицата.
Светкавицата не се включва
(Изключена)
Забележки
• Светкавицата светва два пъти. Първия път регулира количеството на светлината.
• Индикаторът
се извежда, докато светкавицата се зарежда.
• Не можете да използвате светкавицата в режим burst.
• Не можете да използвате [On] или [Slow Synchro], когато фотоапаратът е в режим на Интелигентна
автоматична настройка или По-висша автоматична настройка.
• [Светкавица] режим е изключен при следните условия:
– В режим Intelligent Sweep Panorama;
– В режим 3D заснемане.
– В режим Подводни панорамни снимки.
– В режим на премахване фокуса от фона.
z Когато на снимки, записани със светкавица, се появят
“бели кръгли петна”
Този ефект се получава от различни частици (прах, полен и др), които витаят във въздуха близо до обектива. Когато тези частици бъдат подчертани от светкавицата на
фотоапарата, те се появяват на изображението като бели кръгли петна.
Фотоапарат
Обект
Частици (прах, полен и др.)
във въздуха
Как можете да ограничите феномена “бели кръгли петна”?
• Пуснете осветление в стаята и снимайте обекта без да използвате светкавица.
• Изберете режим (Висока чувствителност) в режим Избор на сцена. (Светкавицата
се задава в положение [Off].)
60BG
Светкавица
В режим Лесен запис, изберете настройка за светкавицата от
1 Свалете капачето на обектива, за да преминете в
режим на запис.
2
t
(Лесен запис) t [OK]
3
t [Flash] t желан режим
Auto
Светва, когато осветлението или задното осветление е недостатъчно.
Off
Светкавицата не се включва.
61BG
Таймер за автоматично включване
1 Свалете капачето на обектива, за да преминете в режим
на запис.
2
(Таймер за автоматично включване) t желан
режим.
Когато бутоните не са изведени от лявата страна на LCD
екрана, докоснете
.
Таймерът за автоматично включване не се използва
(Изключено)
Задава активиране на таймера след 10 секунди.
Когато натиснете бутона на затвора, лампичката на таймера за
самостоятелно включване започва да мига и се чува звуков сигнал,
докато затворът се задейства.
За да отмените, докоснете ---.
(10-секунден
таймер)
(2-секунден таймер)
(Самостоятелен
потрет на едно лице)
Задава активиране на таймера след 2 секунди
Настройва таймера в положение самостоятелен потретен
таймер. Когато фотоапаратът засече определен брой лица се чува
звуков сигнал и затворът заработва след 2 секунди.
(Самостоятелен
потрет на двама души)
Забележки
• В режим на запис на клип (Самостоятелен потрет на едно лице) или (Самостоятелен потрет на двама
души) не е наличен.
• Самостоятелният таймер не е наличен в следните ситуации:
– В режим Intelligent Sweep Panorama.
– В режим на 3D заснемане.
– В режим на подводно заснемане на панорамни снимки.
Автоматично заснемане с таймер за портретно заснемане
Насочете обектива към себе си, така че лицето ви да се отразява в LCD екрана. Фотоапаратът засича обектите и след това заработва затвора. Фотоапаратът определя
оптималния състав и предпазва лицата от отстраняване от LCD екрана. Не местете
фотоапарата си след прозвучаване на звуковия сигнал.
• Можете да заснемете изображение и чрез натискане на бутона на
затвора по време на работа.
62BG
z Съвети за предпазване от ефект на замазване
Aко ръцете или тялото ви помръднат докато задържате фотоапарата и сте натиснали бутона на затвора се получава “Разтърсване на фотоапарата”. Разтърсването на фотоапарата се случва често при условия на ниска осветеност или при ниска
скорост на затвора например при (Портрет по здрач) или режим (Здрач). В
такъв случай вземете под внимание следните съвети при заснемане.
• Използвайте 2-секундния таймер и стабилизирайте
фотоапарата като го придържате с две ръце след
като сте натиснали бутона на затвора.
• Използвайте статив или поставете фотоапарата на твърда повърхност, за да го поддържате
стабилен.
63BG
Таймер за автоматично включване
В режим Лесен запис, изберете настройка за таймера за автоматично включване от
.
1 Свалете капачето на обектива, за да преминете в режим
2
на запис.
t
3
64BG
(Лесен запис) t [OK].
t[Self Timer] t желан режим
Off
Таймерът за автоматично включване не се използва
On
Задава активиране на таймера след 10 секунди.
Когато натиснете бутона на затвора, лампичката на таймера за самостоятелно включване започва да мига и се чува звуков сигнал, докато затворът се
задейства.
.
За да отмените, докоснете
Посока на заснемане
Нагласете посоката, в която ще въртите фотоапарата, когато заснемате в режими
Intelligent Sweep Panorama, 3D Sweep Panorama или Underwater iSweep Panorama.
1 Свалете капачето на обектива, за да преминете в
режим на запис.
2
(Посока на заснемане) t [OK].
(Дясно)
Завъртете отляво надясно.
(Ляво)
Завъртете отдясно наляво.
(Нагоре)
(Надолу)
Завъртете отдолу нагоре.
Завъртете отгоре надолу.
Забележки
• Не можете да изберете [Негоре] или [Надолу], когато сте избрали [16:9] в режим [3D Sweep Panorama].
• Можете да изберете само посока дясно в режим [Sweep Multi Angle].
65BG
Ефект на отнемане на фокуса от фона
Настройва нивото на ефекта на отнемане на фокуса от фона при заснемане в съответния
режим.
1 Свалете капачето на обектива, за да преминете в режим
на запис.
(Режим REC) t
[Отнемане на фокуса от фона].
В зависимост от режим REC се извършва настройка с употреба на бутоните изведени от лявата страна на екрана.
3
t
[Ефект на отнемане на фокуса] t
желан режим
2
(Low)
(Mid)
(High)
66BG
Прибавя частичен ефект на разсейване на фокуса.
Прибавя полу-пълен ефект на разсейване на фокуса.
Прибавя силен ефект на разсейване на фокуса.
Размер на изображението/Размер/
Качество на панорамно изображение
Размерът на изображенитео определя размера на файла с изображение, който се записва, когато
заснемате изображение. Колкото по-голям е размерът на изображението, толкова повече
детайли ще бъдат възпроизведени, когато изображението бъде отпечатано в голям размер.
Колкото по-малък е размерът на изображението, толкова повече изображения могат да бъдат
записани.
1 Свалете капачето на обектива, за да преминете в режим
2
на запис.
t
(Размер на изображение),
(Размер на
панорамно изображение) или
(Качество) t желан
размер.
В зависимост от режим REC, той се настройва като се
използват бутоните изведени от лявата страна на екрана.
При заснемане на неподвижни изображения
Размер на изображението Насоки за употреба
LCD екран
За отпечатване в размер
до А3+
За отпечатване в размер
до А3
За отпечатване в размер до
А4/L/2L
Изображенията се извеждат в
За имейл прикачени файлове съотношение 4:3.
За преглед на телевизор с
висока разделителна способност и отпечатване в
размер до А4
За преглед на телевизор с
висока разделителна способност
Изображенията изпълват
целия екран.
Забележка
• Когато отпечатвате изображения записани в размер 16:9, и двата края могат а бъдат отрязани.
В режим лесно заснемане
Голямо
Заснема изображения с размер [12M]
Малко
Заснема изображения с размер [5M]
67BG
Когато заснемате в режими Intelligent Sweep Panorama/
Underwater iSweep Panorama/3D заснемане
Заснема в размер 920 × 1080 (Хоризонтален).
[16:9] е наличен само за 3D заснемане.
Заснема в размер 4912 × 1080 (Хоризонтален)
Заснема в размер 3424 × 1920 (Вертикален).
Заснема в размер 7152 × 1080 (Хоризонтален).
Заснема в размер 4912 × 1920 (Вертикален).
Когато заснемате клипове
Колкото по-голям е размерът на изображенията, толкова по-високо е качеството.
Колкото по-голямо количество данни се използват в секунда (среден битрейт), толкова полесно се възпроизвежда изображението.
Изберете формат на запис на клип като докоснете
t
(Настройки) t
(Настройки на заснемане) t [Формат на клип] в режим на заснемане (стр. 111).
Формат на запис на клип (AVCHD)
Клиповете заснети с този фотоапарат ще бъдат записани в AVCHD формат, прибл. 60 f/s (за
1080 60i-съвместими устройства) или 50 f/s (за 1080 50i-съвместими устройства), в преплетен режим, с Dolby Digital аудио звук, AVCHD формат.
Качество на изображението в клипа
Среден битрейт Описание
17 Mbps
Заснемете с максимално качество при
размер 1920×1080.
9 Mbps
Заснемете с най-високо качество клип
при размер 1440×1080.
Формат на запис на клип (МР4)
Клиповете заснети с този фотоапарат ще бъдат записани в MPEG-4 формат, прибл. 30 f/s (за
1080 60i-съвместими устройства) или 25 f/s (за 1080 50i-съвместими устройства), в прогресивен режим, с ААС аудио звук, mp4 формат.
Качество на изображе- Среден битрейт
нието в клипа
Описание
12 Mbps
Заснемете в размер 1440×1080.
6 Mbps
Заснемете в размер 1280×720.
3 Mbps
Заснемете във VGA размер.
Забележка
Когато изберете размер за клиповете [МР4 3М], резултатът е телеснимка.
68BG
z Относно „качество на изображението” и „размер на изображението”
Цифровото изображение е съставено от съвкупност от малки точки, наречени пиксели.
Когато качеството на изображението е съставено от много на брой пиксели, снимката
е голяма и заема повече памет, но е с по-високо качество. “Размерът на изображението” се
определя от броя пиксели. Въпреки че не можете да видите разликата на екрана на вашия
фотоапарат, високото качество и времето за обработка на данни се различават, когато
изображението бъде отпечатано или изведено на екрана на компютър.
Описание на пикселите и размера на изображението
1 Размер на изображението: 12M
4000 x 3000 пиксела = 12, 000, 000 пиксела
2 Размер на изображението: VGA
640 пиксела x 480 пиксела = 307,200 пиксела.
Pixels
Пиксел
Много пиксели (
високо качество и голям размер на файла)
Малко пиксели
(грубо качество, но малък размер на файла)
69BG
Настройки Burst
Записва до 10 изображения в последователност, докато натискате и задържате бутона на
затвора.
1 Свалете капачето на обектива, за да преминете в ре-
жим на запис.
2
(Burst) t желан режим
Когато бутоните не са изведени от лявата страна на LCD
екрана, докоснете
.
Записва единично изображение.
Записва до 10 изображения в последователност.
Записва до 5 изображения в последователност.
Записва до 2 изображения в последователност.
Забележки
• Не можете да изберете Burst в следните режими:
– Sweep Intelligent Panorama.
– По-висша автоматична настройка
– Премахване на фокуса от фона
– 3D режим на заснемане
– Подводни панорамни снимки
– Филмов режим
– При активиране на функция Разпознаване на усмивка
– Лесен запис.
• Светкавицата е зададена в положение [Off] (Изключена светкавица).
• Когато използвате таймера за самостоятелно включване, фотоапаратът записва максимум десет
изображения.
• Интервалът за запис се удължава в зависимост от настройката за размер на изображението.
• Фокусът, балансът на белия цвят и експонацията се настройват за първото изображение.
• Размерът на изображението [VGA] ще бъде зададен, докато записвате във вградената памет.
• Когато зарядът на батериите е нисък или когато вътрешната памет или картата с памет са запълнени, Burst спира да работи.
• При условия с ниска скорост на затвора, броят на снимките в секунда може да намалее.
z Запис на изображения с високоскоростен burst
След записа на изображения с високоскоростен burst, снимките се извеждат в рамки на
LCD екрана. Когато всички изображения попаднат в рамки, записът е приключил.
Можете да спрете записа, като докоснете [Cancel Recording] t [OK].
Когато спрете, изображенията, изведени в индекс екран, и обработените изображения се
записват.
70BG
Режим Макро
Използвайте тази настройка, за да уловите прекрасни изображения на малки обекти, като
например насекоми или цветя, в близък план.
1 Свалете капачето на обектива, за да преминете в
режим на запис.
2
t
(Макро) t желан режим
В зависимост от режим REC, можете да настроите като
изпозлвате бутоните изведени вляво на екрана.
(Автоматична
настройка)
Фотоапаратът автоматично регулира фокуса от отдалечени до близки обекти.
Използвайте този режим, за да снимате на още по-близ(Включена функция за ки разстояния. Заключен към страната W: Приблизиблизко фокусиране)
телно 1 до 20 cm
Забележки
• Макро режимът е фиксиран в положение [Auto] в следните ситуации:
– Sweep Intelligent Panorama.
– По-висша автоматична настройка
– Премахване на фокуса от фона
– 3D режим на заснемане
– Подводни панорамни снимки
– Филмов режим
– При активиране на функция Разпознаване на усмивка
– Лесен запис.
– Когато [Самостоятелен таймер] е в настройка [Самостоятелен портрет на едно лице] или [Самостоятелен портрет на двама души].
• Обърнете внимание на следното, когато използвате режим Близък фокус.
– Не можете да използвате функцията Разпознаване на сцена или Разпознаване на лице.
– Този режим се отменя, ако изключите захранването или ако превключите към друг режим.
– Настройките на режима на светкавицата, които можете да използвате в този режим, са само [On]
или [Off].
– Скоростта на фокусиране е по-бавна.
71BG
EV
Можете ръчно да регулирате експонацията на стъпки от 1/3 EV в обхват от -2.0 EV до +2.0
EV.
1 Свалете капачето на обектива, за да преминете в режим
на запис.
2
t
(EV)
В зависимост от режим REC, можете да настроите като
използвате бутоните изведени вляво на екрана.
3 Докоснете
/
, за да регулирате експонацията
t [OK].
Също така, можете да регулирате експонацията, като докоснете z на лентата за настройка и да плъзнете вдясно или
вляво.
Забележка
• Възможно е настройката за експонацията да се окаже неефективна, ако записвате обект в крайно светли или тъмни условия, или когато използвате светкавицата.
z Регулиране на експонацията за постигане на по-добри
изображения
Преекспонация = твърде много светлина
Избеляло изображение
По-ниска EV стойност –
Правилна експонация
По-висока EV стойност +
Недостатъчна експонация = твърде малко светлина
По-тъмно изображение
72BG
ISO
Задава чувствителност на осветеността, когато фотоапаратът е в режим на автоматично програмиране или когато режимът за избор на сцена е зададен в положение
(Под вода).
1 Свалете капачето на обектива, за да преминете в режим
на запис.
2
t
(ISO) t желан брой
(Автоматична Автоматично задава ISO чувствителността.
настройка)
Можете да намалите замъгляването на изображението при
тъмни условия или замъгляването при записа на видеоклип, като
увеличите ISO чувствителността (изберете по-голям номер).
Забележка
• Можете да изберете само от [ISO AUTO], [ISO 125] до [ISO 800], когато сте задали Burst.
z Настройка на ISO чувствителността (Препоръчителен
индекс на експонация)
ISO чувствителността е рейтинг на скоростта за носител на запис, който включва
сензора на изображението, приемащ светлина. Дори когато експонацията е еднаква,
изображението се различава в зависимост от ISO чувствителността.
Висока ISO чувствителност
Записва ярко изображение, дори когато снимате на тъмни места и
ако сте увеличили скоростта на затвора, за да намалите замъгляването. Въпреки това изображението съдържа смущения.
Ниска ISO чувствителност
Записва меко изображение.
Въпреки това, когато експонацията е недостатъчна, изображението може да е тъмно.
z Съвети за избягване на замазване
Дори ако фотоапаратът е стабилен, обектът се е преместил по време на експонирането,
затова обектът изглежда замъглен, когато натиснете бутона на затвора.
Трептенето на фотоапарата се намалява автоматично, когато използвате функция
против замъгляване. Въпреки това, функцията не намалява съвсем ефикасно замъгляването
на обекта. Замъгляването на обекта се получава често при неосветеност или при ниска
скорост на затвора.
В такъв случай вземете под внимание следните съвети.
• Изберете режим (Висока чувствителност) в режим на Избор на сцена.
• Изберете по-висока ISO чувствителност,
за да направите скоростта на затвора побърза и натиснете бутона на затвора преди
обектите да са се премести.
73BG
Баланс на белия цвят
Регулира цветните тонове в зависимост от условията на осветление в дадена ситуация.
Използвайте тази функция, когато цветовете на изображението изглеждат странни.
1 Свалете капачето на обектива, за да превключите
в режим на запис.
2
t
(Баланс на белия цвят)
В зависимост от режим REC, можете да настроите
като използвате бутоните изведени вляво на екрана.
3 Докоснете желания режим t [OK]
(Автоматична
настройка)
Автоматично регулира баланса на белия цвят, така че
цветовете да изглеждат естествено.
(Естествено осветление)
Регулира цветните тонове за условия на открито в хубав ден, за вечерни гледки, нощни сцени, неонови надписи,
фойерверки и др.
(Облачно)
74BG
Регулира цветните тонове за облачно небе или за сенчести места.
(Бяло флуоресцентно
осветление 1)
Бяло флуоресцентно
осветление 2)
(Бяло флуоресцентно
осветление 3)
[Fluorescent White Balance 1]: Регулира бялото флуоресцентно осветление. [Fluorescent White Balance 2]: Регулира естественото бяло флуоресцентно осветление.
[Fluorescent White Balance 3]: Регулира бялото флуоресцентно осветление през деня.
n (Изкуствена
светлина)
Регулира цветните тонове за изкуствено или видео
осветление, например във фотографско студио.
(Светкавица)
Регулира цветните тонове за условия при използване на
светкавица.
(Едно натискане)
Регулира баланса на белия цвят в зависимост от светлинния източник. Белият цвят, обозначен в [One Push
Set] (Настройка едно натискане), става основен бял
цвят. Използвайте този режим, когато [Auto] (Автоматичен режим) или другите режими не могат да зададат
правилно цветността.
(Настройка едно
натискане)
Запаметява основния бял цвят, който ще бъде използван
в режим [One Push] (Едно натискане).
Забележки
• Не можете да изберете [White Balance] в следните ситуации:
– Sweep Intelligent Panorama.
– По-висша автоматична настройка
– Премахване на фокуса от фона
– Подводни панорамни снимки
– Лесен запис.
•Не можете да изберете [Flash] (Светкавица) в следните ситуации:
– Sweep Intelligent Panorama.
– 3D режим на заснемане
– Филмов режим
– Когато режим за избор на сцена е в положение –(Предотвратяване на замазване при движение), --(Задържане с ръка по здрач), режим –(Висока чувствителност).
• При флуоресцентно осветление, което трепти, е възможно функцията Баланс на белия цвят да не
действа правилно, дори когато сте избрали [Fluorescent White Balance 1], [Fluorescent White Balance 2] или
[Fluorescent White Balance 3].
• Когато записвате изображения и светкавицата е зададена в режим, различен от [Flash] (Светкавица),
[White Balance] (Баланс на белия цвят) се задава в положение [Auto] (Автоматична настройка).
• Когато светкавицата е зададена в положение [On] (Активирана светкавица) или [Slow Synchro] (Бавна
синхронизация), балансът на белия цвят може да бъде зададен в положение [Auto] (Автоматична
настройка), [Flash] (Светкавица), [One Push] (Едно натискане) или [One Push Set] (Настройка с едно
натискане).
• Не можете да изберете [One Push Set] (Настройка едно натискане), докато зареждате светкавицата.
Запис на основен бял цвят в режим [One Push Set]
1 Насочете фотоапарата към бял обект, като например към лист хартия, като за-
пълните целия екран с обекта, спазвайки същите светлинни условия, при които ще
извършвате записа
2
t
(Баланс на белия цвят) t [One Push Set] t [Capture]
3 Екранът моментално става черен, и когато балансът на белия цвят бъде постигнат и запазен в паметта, екранът за запис отново се извежда.
Забележки
• Ако индикаторът
мига, докато записвате, това означава, че балансът на белия цвят или не е зададен, или не може да бъде настроен. Използвайте автоматична настройка на баланса белия цвят.
• Не тръскайте или удряйте фотоапарата, докато се извършва операцията [One Push Set] (Настройка с
едно натискане).
• Когато режимът на светкавицата е зададен в положение [On] (Активирана светкавица) или [Slow
Synchro] (Бавна синхронизация), балансът на белия цвят се регулира според условията на излъчената от
светкавицата светлина.
• Белите тонове, заредени с помощта на [White Balance] (Баланс на белия цвят) и [Underwater White
Balance] (Подводен баланс на белия цвят) се задават отделно.
z Ефекти на осветлението
Цветовете на обекта се влияят от светлинните условия.
Цветовите тонове се настройват автоматично в режим Интелигентна автоматична
настройка, но въпреки това, вие можете ръчно да настроите цветовите тонове с помощта на функцията Баланс на белия цвят.
Време/осветление Дневна светлина
Характеристики
на светлината
Бяла (стандартна)
Облачно
Синкава
Флуоресцентно
осветлениеление
Зеленикава
Еелектрическа
крушка
Червеникава
75BG
Подводен баланс на белия цвят
Регулира цветните тонове в режим (Под вода) в режим Избор на сцена или (Под вода) във
Филмов режим и в –(Underwatr Sweep Panorama).
1 Свалете капачето на обектива, за да превключите в
2
режим на запис.
t (Подводен баланс на белия цвят)
3 Желан режим t [OK]
(Автоматична
настройка)
Фотоапаратът автоматично регулира цветните тонове, когато снимате под вода, за да изглеждат цветовете
естествени.
(Underwater 1)
Регулира се за подводни условия, при които синият цвят е
много наситен.
(Underwater 2)
Регулира се за подводни условия, при които зеленият цвят е
много наситен.
(Едно натискане)
Регулира баланса на белия цвят в зависимост от светлинния източник. Белият цвят, обозначен в [One Push Set]
(Настройка едно натискане), става основен бял цвят.
Използвайте този режим, когато [Auto] (Автоматична настройка) или другите режими не могат да зададат правилно
цветността.
(Настройка с едно
натискане)
Запаметява основния бял цвят, който ще бъде използван в
режим [One Push] (Едно натискане) (стр. 75).
Забележки
• В зависимост от цвета на водата е възможно режимът за подводен баланс на белия цвят да не работи
правилно, дори когато изберете [Underwater 1] или [Underwater 2].
• Когато светкавицата е зададена в положение [On], подводният баланс на белия цвят може да бъде
зададен само в положение [Auto], [One Push] или [One Push Set].
• Не можете да избирате [One Push Set], докато се зарежда светкавицата.
• Белите тонове, заредени с помощта на [White Balance] и [Underwater White Balance], се задават отделно.
76BG
Фокусиране
Можете да промените метода за фокусиране. Използвайте това меню, когато ви е трудно да
постигнете точен фокус в режим на автоматично фокусиране.
AF е съкращение от “Auto Focus” (Автоматичен фокус) – функция, която автоматично регулира фокуса.
1 Свалете капачето на обектива, за да преминете в
режим на запис.
2
t
(Фокусиране) t желан режим
В зависимост от режим REC, можете да настроите като
използвате бутоните изведени вляво на екрана.
AF)
(Множествен
Автоматично фокусира върху обект.
във всички обхвати на рамката-търсач
Когато натиснете бутона на затвора
наполовина в режим на запис снимка,
около областта, която е фокусирана,
се появява зелена рамка.
• Когато функцията Разпознаване на
Рамка-търсач на AF
лице е включена, AF работи с приоритет
на лицата.
• Когато зададете режим Избор на сцена в положение
(Под вода),
фокусирането се регулира за подводно снимане. Когато постигнете
фокус, след като натиснете бутона на затвора наполовина, се появява
голяма рамка в зелено.
AF)
(Централен
Автоматично фокусира върху обект в
центъра на рамката-търсач. Ако
използвате заедно с функцията AF
заключване, ще можете да композирате
изображението както желаете.
Рамка-търсач на AF
Рамка-търсач
на AF обхват
(Точков AF) Автоматично фокусира
върху изключително малък обект или
при тясна област. Ако използвате
опцията заедно с функцията AF
заключване, ще можете да снимате
в желаната композиция на изображението.
Дръжте фотоапарата стабилно, за да
не разминете обекта и рамката-търсач
на AF обхват.
Рамка-търсач на AF
Забележки
• Когато използвате [Digital Zoom] или [AF Illuminator], настройката на рамката-търсач на AF обхват
става недостъпна и рамката се указва с пунктирана линия. В този случай фотоапаратът фокусира
приоритетно върху обекти в или близо до центъра на екрана.
• Ако зададете режим на фокусиране, различен от [Multi AF], [Face Detection] се фиксира в положение
[When touched].
• Режимът на фокусиране се фиксира в положение [Multi AF] в следните ситуации:
– Интелигентна автоматична настройка.
– По-висша автоматична настройка.
– Премахване на фокуса от фона
– Филмов режим
– При активиране на функция Разпознаване на усмивка
– Лесен запис.
– Когато [Самостоятелен таймер] е в настройка [Самостоятелен портрет на едно лице] или [Самостоятелен портрет на двама души].
– Когато регулирате фокуса чрез докосване на LCD екрана.
• Ако е активиран проследяващ фокус, фотоапаратът фокусира с приоритет върху обекта, който се
проследява.
77BG
z Бърз избор на приоритетен обект
Докосването на екрана извежда рамка и след това натискането на бутона на затвора наполовина фокусира обекта в
рамката.
Докоснете , за да освободите фокуса.
78BG
Режим на измерване
Избира режима на измерване, който определя коя част на обекта да измери, за да настрои
експонацията.
1 Свалете капачето на обектива, за да преминете в
2
режим на запис.
t
(Режим на измерване) t желан режим
(Множествено) Разделя на множество части и измерва всяка от тях. Фотоапаратът определя добре балансирана експонация (Множествено
измерване).
(Централно)
Измерва центъра на изображението и определя експонацията в
зависимост от яркостта на обекта там (Централно измерване).
(Точково)
Измерва само част от изображението
(Точково измерване). Тази функция е полезна,
когато обектът е осветен отзад или
когато съществува силен контраст
между обекта и фона.
Кръстче за точково
измерване
Разполага се върху обекта
Забележки
• Във Филмов режим не можете да избирате [Spot] (Точково измерване).
• Ако зададете режима за измерване в положение, различно от [Multi], [Face Detection] се фиксира в положение [When touched].
• Режимът на измерване е фиксиран в положение [Multi] в следните ситуации:
– Интелигентна автоматична настройка.
– По-висша автоматична настройка.
– Премахване на фокуса от фона
– При активиране на функция Разпознаване на усмивка
– Лесен запис.
– Когато [Самостоятелен таймер] е в настройка [Самостоятелен портрет на едно лице] или [Самостоятелен портрет на двама души].
79BG
Разпознаване на сцена
Фотоапаратът автоматично разпознава условията на снимане и записва снимката.
Когато бъде разпознато движение, ISO чувствителността се увеличава спрямо движенията,
за да намали замъгляването (Разпознаване на движение).
Икона за разпознаване на сцена (Водеща)
Пример за изображение,
когато зададете
(Задно осветяване).
Фотоапаратът разпознава следните видове сцени. Когато фотоапаратът определи оптималната
сцена, той извежда съответната икона.
(Запис при нощни условия),
(Портрет при
нощни условия),
(Запис при нощни условия с
използване на статив),
(Задно осветяване),
(Портрет със задно осветяване),
(Пейзаж),
(Макро),
(Близък фокус)
(Портрет)
1 Свалете капачето на обектива, за да включите
режима на запис.
2
3
(Режим REC режим на запис) t
тична настройка)
t
(Автома-
(Разпознаване на сцена) t желан режим
(Автоматична
настройка)
Когато фотоапаратът разпознае сцена, той включва оптималните настройки за съответните условия и записва изображението.
(Допълнителна
настройка)
Когато фотоапаратът разпознае сцена, той включва оптималните настройки за съответните условия и записва изображението. Когато фотоапаратът разпознае (Запис при нощни
условия), (Портрет при нощни условия), (Запис при
нощни условия с използване на статив), (Задно осветяване),
(Портрет със задно осветяване), той автоматично записва
друго изображение.
• Когато записвате две изображения едно след друго, означението + на
иконата
ще стане зелено.
• След като запишете две изображения едно след друго, можете да
използвате функцията за автоматичен преглед, за да изведете тези
изображения едно до друго на екрана.
• Когато се изведе индикация [Anti Blink], фотоапарът автоматично записва две изображения и автоматично избира това, на което
очите на обекта са отворени. За подробности относно функцията за
разпознаване на премигване, вижте “Какво представлява функцията за
разпознаване на премигване?”.
80BG
Забележки
• Функцията Разпознаване на сцена не работи, когато записвате в режим Цифров zoom.
• Режимът Избор на сцена се фиксира в положение [Auto], когато:
– По-висша автоматична настройка
– Лесен запис.
– При активиране на функция Разпознаване на усмивка
– Когато [Самостоятелен таймер] е в настройка [Самостоятелен портрет на едно лице] или [Самостоятелен портрет на двама души].
– По време на burst запис.
• (Портрет), (Портрет по здрач) и (Портрет със задно осветяване) не се разпознават в следните ситуации:
– Режим проследяващ фокус.
– Когато [Face Detection] е в положение [When touched].
• Светкавицата се задава в положение [Auto] (Автоматична светкавица) или [Off] (Изключена светкавица).
• Сцените в режим
(Запис при нощни условия с използване на статив) понякога не могат да бъдат
разпознати в среда, където вибрациите влияят на фотоапарата, дори ако фотоапаратът е поставен
на статив.
• Понякога бавният затвор се включва, когато сцената бъде разпозната като (Запис при нощни условия
с използване на статив). Уверете се, че фотоапаратът е неподвижен, докато снимате.
• Обозначението за функцията Разпознаване на сцена се извежда независимо от настройката за дисплея
на екрана.
• В зависимост от ситуацията е възможно тези сцени да не бъдат разпознати.
z Изображения, които можете да запишете с помощта на
[Advanced]
В режим [Advanced], фотоапаратът последователно записва две изображения с различни
настройки както следва, когато разпознае режими (Запис при нощни условия), (Портрет при нощни условия), (Запис при нощни условия с използване на статив), (Задно
осветяване), (Портрет със задно осветяване), които имат склонност за замъгляване.
Можете да изберете желано изображение от двете записани.
Първа снимка*
Втора снимка
Записана в режим Бавна синхронизация
Чувствителността се увеличава, за да се намали
замъгляването
Записана в режим Бавна синхронизация, като за отправна точка се
използва лицето, което е най-силно
осветено от светкавицата
Чувствителността се увеличена, като за отправна
точка се използва лицето, което е най-силно осветено от светкавицата; по този начин замъгляването
се намалява.
Записана в режим Бавна синхронизация
Скоростта на затвора се намалява като чувствителността не се увеличава
Записана посредством използването
на светкавицата
Заснема с регулирани яркост и контраст на фона.
Записана с лицето върху което примигва светкавицата като показател
Заснема с регулирани яркост и контраст на лицето
и фона.
* Когато светкавицата е зададена в положение [Auto].
z Какво представлява функцията Разпознаване на премигване?
Когато зададете функцията Разпознаване на сцена в положение [Advanced], фотоапаратът автоматично записва две изображения в последователност*, когато разпознае
режим (Портрет) . Фотоапаратът автоматично избира и извежда изображението,
на което обектът е с отворени очи. Когато очите на обекта са затворени и на двете
изображения, се извежда съобщението “Blinked eye detected” (“Разпознато е премигване”).
* освен когато светкавицата се включи/когато скоростта на затвора е бавна.
81BG
Ефект на тен
Когато е активирана функция Разпознаване на лице, изберете дали да използвате ефект на тена
и ниво на ефекта.
1 Свалете капачето на обектива, за да включите режима
на запис.
2
t
(Ефект на тен) t желан режим
В зависимост от режим REC, можете да настроите като
използвате бутоните изведени вляво на екрана.
Не използва ефект на тен.
Добавя лек ефект на тен.
Добавя среден ефект на тен.
Добавя силен ефект на тен.
Забележки
• [Off] не е наличен когат Режим за избор на сцена е в настройка
• [ефект на тен] може да не се вижда в зависимост от обекта.
82BG
(ефект на тен).
Разпознаване на лице
Разпознава лицата на обектите и автоматично настройва фокуса, светкавицата, експонацията, баланса на белия цвят и настройката за намаляване на ефекта на червените очи.
Рамка за разпознаване на лице (Оранжева)
Когато фотоапаратът разпознава повече от един обект, устройството ще прецени кой е основният обект и ще зададе фокуса според приоритета. Рамката за разпознаване на лицето на
основния обект става оранжева . Когато натиснете бутона на
затвора наполовина, рамката за разпознаване на лица на обекти,
които са на фокус, става зелена.
Рамка за разпознаване на лице (Бяла)
1 Свалете капачето на обектива, за да превключите в
режим на запис.
2
t (Разпознаване на лице) tжелан режим
В зависимост от режим REC, можете да настроите като
използвате бутоните изведени вляво на екрана.
(Когато докоснете)
Разпознава лице, когато докоснете област с лице на
екрана.
(Автоматична
настройка)
Избира лицето, върху което фотоапаратът автоматично да извърши фокусиране.
(Приоритет на
дете)
Разпознава и записва с приоритет детски лица.
(Приоритет на
възрастен)
Разпознава и записва с приоритет лицата на възрастни.
Забележки
• [Face Detection] не работи в режими:
– Intelligent Sweep Panorama.
– 3D режим на заснемане.
– Режим на подводно панорамно заснемане.
– Филмов режим
– Лесен запис.
• [When touched] не е наличен, когато [Самостоятелен таймер] е в настройка [Самостоятелен портрет
на едно лице] или [Самостоятелен портрет на двама души].
• Можете да изберете [Face Detection], само когато режимът на фокусиране е зададен в положение [Multi
AF] или режимът на измерване е зададен в положение [Multi].
• Функцията за разпознаване на лице не работи, когато използвате функцията Цифров zoom.
• Можете да разпознаете до 8 лица на вашите обекти.
• В зависимост от условията е възможно лицата на възрастните и децата да не се разпознаят правилно.
• По време на запис с функцията Разпознаване на усмивка, [Face Detection] автоматично се задава в положение [Auto], дори ако сте задали в положение [When Touched].
83BG
z Регистриране на лице с приоритет (Памет със запомнени лица)
Обикновено фотоапаратът автоматично избира лице, върху което да фокусира, в зависимост от настройката [Face Detection] (Разпознаване на лице), но можете да изберете и
регистрирате и определено лице с приоритет.
1 Докоснете лицето, което желаете да регистрирате като лице
с приоритет, докато е зададена настройка Разпознаване на
лице. Избраното лице се регистрира с приоритет и рамката се
променя в оранжева .
2 Всеки път, когато докоснете различно лице, то се регистрира
като лице с приоритет.
3 За да отмените регистрацията на лице, докоснете
.
• Всеки път, когато докоснете различно лице, това лице се регистрира като лице с приоритет.
• Когато извадите батерията от фотоапарата и оставите фотоапарата без захранване няколко
дни, регистрацията на лице се нулира.
• Ако е активиран Проследяващ фокус, настройките за регистрация на лице се нулират.
• Когато регистрираното лице изчезне от LCD екрана, фотоапаратът се връща към настройката,
избрана във [Face Detection] (Разпознаване на лице). Когато на LCD екрана отново се появи регистрирано лице, фотоапаратът фокусира върху регистрираното лице.
• Възможно е да не успеете правилно да разпознаете регистрираното лице в зависимост от осветеността на околната среда, прическата на обекта и др. В този случай отново регистрирайте
лицето при условията, при които ще запишете изображението.
• Когато използвате функцията Разпознаване на усмивка с рамка за регистриране на разпознато
лице, настройката Разпознаване на лице се прилага само към регистрираното лице.
• В режим Лесен запис или когато [Самостоятелен таймер] е в настройка [Самостоятелен портрет на едно лице] или [Самостоятелен портрет на двама души] не можете да регистрирате лице
с приоритет.
84BG
Функция Разпознаване на премигване
Когато изберете (Мек запис) и (Ефект на тен) в Избор на сцена, докато записвате изображения, фотоапаратът автоматично записва две изображения в последователност. Фотоапаратът автоматично ще избере, изведе и запише снимка на обекта, който не е премигнал.
1 Свалете капачето на обектива, за да превключите в
режим на запис.
2
3
t(Режим REC
(Избор на сцена) t
режим.
t
режим на запис) t
(Мек запис),
(Ефект на тен).
(Разпознаване на премигване) t желан
(Автоматична
настройка)
(Изключена
настройка)
Когато функцията Разпознаване на лица е активна, фотоапаратът превключва оптималните настройки, когато разпознае обект, чиито очи са затворени, и автоматично избира
изображения, на които очите на обекта са отворени.
Не използва функцията Разпознаване на премигвания.
Забележки
•Функцията Разпознаване на премигване не работи в следните ситуации.
– Когато използвате светкавица
– В режим на burst запис
– Когато функцията Разпознаване на лице не работи
– Когато функцията Разпознаване на усмивка е включена
• Понякога функцията Разпознаване на премигване не работи в зависимост от условията.
• Когато зададете функцията Разпознаване на премигване в положение [Auto] и записвате само изображения, на които очите на обекта са затворени, на LCD екрана ще се изведе съобщение “Blinked eye
detected” (“Разпознато е премигване”). Ако е необходимо, снимайте отново.
85BG
Настройки на дисплея
Настройва дали бутоните да бъдат изведени на дисплея по време на работа.
1 Свалете капачето на обектива, за да превключите в
2
режим на запис.
t
(Настройки на дисплея) t желан режим.
(Включен)
Извежда операционните
бутони.
(Изключен)
Скрива операционните
бутони.
z За да изведете операционните бутони когато
[Настройки на дисплея] е в положение [Изключен].
Докоснете лявата страна на LCD екрана и придърпайте
вдясно, за да изведете операционните бутони.
86BG
Режим Лесен запис
Когато преглеждате неподвижни изображения в режим Лесен запис, текстът на екрана за
възпроизвеждане се увеличава, индикаторите се виждат по-лесно и можете да използвате помалко функции.
1 Натиснете бутона (Възпроизвеждане), за да преминете в
2
режим на възпроизвеждане.
t
(Лесен запис) t [OK]
Забележки
• Зарядът на батерията се изразходва по-бързо, защото осветеността на екрана автоматично се
увеличава.
• Режимът на запис също се променя в режим [Easy Mode]
z Функции, които могат да се използват в режим Лесен
запис (Преглед)
(Изтриване): Изтрива изведеното изображение.
(Zoom): Увеличава изведеното изображение.
• Изтеглете нагоре, надолу, надясно или наляво или докоснете
, за да промените позицията за увеличение. Докоснете
, за да приближите или отдалечите.
:
Докоснете [Delete Single Image] (Изтриване на единично изображение), за да изтриете изведеното изображение.
Докоснете [Delete All Images] (Изтриване на всички изображения), за да изтриете всички изображения в тази папка.
Докоснете [Exit Easy Mode] (Излизане от режим Лесен запис),
за да излезете от режима Лесен запис.
• Когато във фотоапарата е въведена карта с памет, [View Mode] е в положение [Date View].
87BG
Календар
Тази функция избира датата, която ще възпроизвеждате от календара, когато използвате
режим Преглед по дати.
Стъпка 2 не е необходима, когато вече сте задали [Date View].
1 Натиснете бутона
(Възпроизвеждане), за да превключите режима на възпроизвеждане.
2
t
(режим Преглед) t
(Преглед по
дата)
3 Докоснете
(Календар)
Когато бутоните не са изведени от лявата страна на LCD
екрана, докоснете
.
4 Изберете месеца, който желаете да изведете, с помощта на / , след това докоснете желаната дата.
Плъзнете върху миниатюрните изображения на снимките
от желаната дата нагоре или надолу, за да смените страницата. Докоснете изображението, за да се върнете в режим на
преглед на единично изображение.
Изображения от избрана дата
Забележка
• Тази опция не се извежда, когато използвате вградената памет за запис на изображенията.
z Извеждане на календара чрез придърпване на LCD
екрана
Докато възпроизвеждате изображения в режим преглед
на дата, можете да изведете и календара като докоснете
горната страна на LCD екрана и придърпате мадолу.
88BG
Индекс екран за изображения
Извежда множество изображения едновременно.
1 Натиснете бутона
(Възпроизвеждане), за да
превключите режима на възпроизвеждане.
2 Докоснете
(Индекс екран).
Когато бутоните не са изведени от лявата страна на LCD
екрана, докоснете
.
3 Докоснете екрана и плъзнете нагоре или надолу, за да
смените страницата.
Докоснете изображението на индекс екрана, за да се върнете в
режим на преглед на единично изображение.
z Промяна на броя на изображенията в индекс екран
В режим на единичен екран, может еда промените броя на миниатюрните изображения
като докоснете
t [Брой изображеняи в индекса] t [12 и нагоре] или [28 нагоре].
89BG
Изреждане на изображения
Изображенията автоматично се възпроизвеждат в последователност.
1 Натиснете бутона
(Възпроизвеждане), за да
превключите в режим на възпроизвеждане.
2 Докоснете
(Изреждане на изображения) t желан
режим.
Когато бутоните не са изведени от лявата страна на LCD
екрана, докоснете
.
(Продължително
възпроизвеждане)
Възпроизвежда всички изображения в последователност.
(Изреждане на изображения с музика)
Възпроизвежда неподвижни изображения в последователност
с ефекти и музика.
Забележка
• [Изреждане на изображения] не е налично когато [View Mode] е в положение [Folder view (MP4)] или
[AVCHD view].
Продължително възпроизвеждане
1 Изберете желаното изображение, за да стартирате възпроизвеждане.
2 Докоснете
(Изреждане на изображения) t [Continuous Playback].
3 За да приключите продължителното възпроизвеждане, докоснете LCD екрана и след
това докоснете [Exit Continuous Playback].
• Докоснете / на LCD екрана, за да регулирате силата на звука на видеоклипа.
Забележка
• Когато [Display Burst Group] е в положение [Display Main image Only], само основното изображение се
възпроизвежда.
z Преглед на панорамни изображения в режим на
продължително възпроизвеждане
Цялото панорамно изображение се извежда за 3 секунди.
Можете да прегледате панорамно изображение, като натиснете
90BG
.
Изреждане на изображения с музика
1 Докоснете
(Изреждане на изображения) t [Slideshow with music].
2 Докоснете желания режим t [Start].
3 За да излезете от режима на изреждане на изображения, докоснете екрана и след
това изберете [Exit Slideshow].
Забележка
• Опцията [Slideshow with music] (Изреждане на изображения с музика) не е достъпна за:
– панорамните изображения.
– 3D изображения записани в [Standard] или [Wide].
Изображение
Избира група от изображения, които да бъдат показани. Тази настройка е фиксирана в положение [Folder], когато използвате вградената памет за запис на изображения.
Всички
Възпроизвежда в последователност всички неподвижни изображения.
Тази дата
Възпроизвежда неподвижните изображения в последователност с избраната дата, когато режимът на преглед е
(Преглед по дата).
Папка
Възпроизвежда неподвижните изображения в избраната папка в последователност, когато режимът за преглед е (Преглед по папка).
Ефекти
Изберете скорост на възпроизвеждане за изреждането на изображения.
Ако времето за възпроизвеждане на клип е дълго, от него се взима изображение и се извежда
на екрана.
Обикновено
Обикновено изреждане на изображения, което превключва неподвижни изображения на определен интервал. Интервалът на възпроизвеждане може да се регулира в [Interval] и вие можете да се наслаждавате напълно на вашите изображения.
Носталгично
Мрачно изреждане на изображения, пресъздаващо атмосферата на
филмова сцена.
Стилно
Стилно изреждане на изображения, което се движи със средно
темпо.
Активно
Изреждане на изображения с високо темпо, подходящо за сцени на
действие.
Забележка
• Когато [Display Burst Group] (Извеждане на burst група) е зададен в положение [Display Main Image Only]
(Извеждане единствено на основното изображение), burst изображенията се извеждат както следва.
– Когато опцията [Effects] е зададена в положение [Simple], се извежда само основното изображение.
– Когато опцията [Effects] е зададена в положение, различно от [Simple], и съществуват две или по-малко изображения, се извежда само основното изображение.
– Когато [Effects] са зададени в положение, различно от [Simple], и съществуват три или повече изображения, се извеждат три изображения, включително основното.
91BG
Музика
Определя музиката, която да се възпроизвежда като фон на изреждането на изображения.
Можете да изберете повече от една песен като фон. Докоснете
, за да чуете всеки BGM.
Докоснете / , за да регулирате силата на звука.
Music 1
Настройката по подразбиране за [Simple] изреждане на изображения.
Music 2
Настройката по подразбиране за [Nostalgic] изреждане на изображения.
Music 3
Настройката по подразбиране за [Stylish] изреждане на изображения.
Music 4
Настройката по подразбиране за [Active] изреждане на изображения.
Заглушен
Не се използва BGM.
Забележка
• Клиповете се възпроизвеждат без звук.
Интервал
Задава интервал на превключване на екрана. Тази настройка се фиксира в положение [Auto],
когато не сте избрали [Simple] в [Effects].
1 сек
3 сек
Задава интервала за изображения при [Simple] изреждане на изображения.
5 сек
10 сек
Автоматичен Интервалът се задава в съответствие с избраната опция от
[Effects].
Забележка
• Настройките за интервал не са валидни за възпроизвеждане на клип.
Повторение
Включва или изключва повтарянето на изреждането на изображения.
Включен
Възпроизвежда изображения в непрекъснат кръг.
Изключен
След като всички изображения бъдат възпроизведени, изреждането на
кадри спира.
z Избор на музика за фон
Можете да прехвърляте желан от вас музикален файл от диск или МР3 файл към фотоапарата. За да прехвърляте музика, инсталирайте софтуера “Music Transfer” (приложен в
комплекта) на вашия компютър. За подробности вижте стр. 153 и 154.
• Можете да записвате до 4 музикални файла на вашия фотоапарат. (Четирите предварително зададени файла (Music 1 - Music 4) могат да бъдат заменени с тези, които сте
прехвърлили.)
• Максималната дължина за възпроизвеждане на всеки музикален файл с този фотоапарат е 5 минути.
• Ако не можете да възпроизвеждате музикални файлове поради повреди във файла,
извършете [Format Music] (стр. 132) и отново прехвърлете музиката.
92BG
Изтриване
Позволява ви да избирате нежелани изображения за изтриване.
1 Натиснете бутона
(Възпроизвеждане), за да превключите към режима на възпроизвеждане
2 Бутон (Изтриване) t желан режим
(Всички освен това изображение)
Изтрива изображения от burst група различни от изображенията избрани в Display Burst Group режим. След
стъпка 2, докоснете [OK].
(Всички изображения в
тази Burst група)
Изтрива всички изображения в избраната burst група
наведнъж. След стъпка 2, докоснете [OK].
(Това изображение)
(Множество
изображения)
(Всички от една папка)
(Всички в обхват от
дата)
(Всички AVCHD файлове)
Можете да изтриете изведеното изображение в режим
на единичен екран.
Позволява ви да изберете и изтриете няколко изображения. Извършете следното след стъпка 2. Докоснете
изображение, което желаете да изтриете. Повторете
гореописаните стъпки, докато не останат изображения
за изтриване. Отново изберете изображение със знак ,
за да премахнете знака Докоснете [OK] t [OK].
Можете да изтриете наведнъж всички изображения в избраната папка, обхват с дати или AVCHD клипове. След
стъпка 2, докоснете [OK].
Забележка
• Когато използвате вградената памет за запис на изображения, режимът на преглед се задава в положение [Folder View].
В режим Лесен преглед
Изтриване на единично
изображение
Изтрива изведеното в момента изображение.
Изтриване на всички
изображения
Изтрива всички изображения от даден обхват от дати
или от дадена папка.
93BG
z Можете да превключите между режим на индекс екран
и режим на единично изображение, когато избирате
изображения
Докоснете
, за да се върнете към режим на единично
изображение, и докоснете в режим на преглед на единично изображение, за да се върнете към режим на индекс
екран.
• Също така, можете да превключите между режим на
индекс екран и режим на единично изображение [Protect]
(Защита), [Send by TransferJet] или [DPOF].
94BG
Пренасяне посредством TransferJet
TransferJet е затворена, безжична технология за трансфер, която позволява данните да се
прехвърлят при близко приравняване на два продукта, между които искате да осъществите
комуникация. За да разберете дали вашият фотоапарат е съвместим с функция TransferJet,
проверете за наличие на маркировка
( TransferJet) на дъното на фотоапарата.
Използването на Memory Stick заедно с TransferJet (продава се отделно), позволява изображенията да се прехвърлят между TransferJet-съвместими устройства.
За повече подробности относно TransferJet вижте инструкциите за употреба приложени към
Memory Stick и TransferJet.
1 Въведете Memory Stick с TransferJet във фотоапарата и
2
натиснете бутон
(Възпроизвеждане).
(Изпращане с TransferJet) t желан режим.
Когато бутоните не са изведени отляво на LCD екрана,
докоснете
.
3 Прехвърлете изображения като изравните маркировките
( TransferJet) на фотоапарата и другите устройства.
Когато бъде осъществена връзка се чува утвърдителен звуков сигнал.
(Това
изображение)
Изпраща изведеното в момента изображение в режим на
единично изображение.
(Много
изображения)
Можете да изберете и изпратите няколко изображения.
След стъпка 2, извършете следното.
1 Изберете изображението, което ще изпратите и след
товаго докоснете. Повторете горните стъпки докато няма повече изображения за изпращане.
Докоснете изображението с маркировка относно, за
да озвободите маркировка .
2 Докоснете [OK] t [OK].
Забележки
• Можете да прехвърляте само неподвижни изображения.
• Можете да прехвърлите до десет изображения наведнъж. Въпреки това, за 3D изображения, и МРО, и
JPEG файлът се прехвърлят. В зависимост от приемащото устройство, до 20 изображения могат да
бъдат получени.
• Първо, настройте [TransferJet] в положение [ON] като изберете
t
(Настройки) t (Основни настройки) (стр. 134). В допълнение винаги следвайте изискванията в локацията, в която ползвате
фотоапарата.
• Връзката прекъсва ако трансферът не може да се осъществи в рамките на 30 секунди. Ако това се случи, изберете [Yes] и подравнете отново двете маркировки
( TransferJet) на фотоапарата и другото
устройство.
• Memory Stick с TransferJet и фотоапарати с TransferJet не се продават в някои страни и региони поради
забрани на местното управление.
• Настройте фунция [TransferJet] в положение [Off] в страни и региони различни от страната, в която
сте закупили фотоапарата. В зависимост от страната, ако използвате фунцкия TransferJet, може да
подлежите на наказателна отговорност в зависимост от местните законови уредби и ограничения за
разпространението на електромагнитни вълни.
95BG
Получаване на изображения посредством TransferJet
1 Натиснете бутон
(Възпроизвеждане), за да включите фотоапарата.
2 Приравнете маркировките
( TransferJet) на фотоапарата и изпращащото устройство, за да получите изображения.
Когато бъде осъществена връзка се чува утвърдителен звуков сигнал.
Забележки
• Можете да изпращате и получавате само изображения, които могат да бъдат възпроизведени посредством фотоапарата.
• Този фотоапарат може да получава само МРО и JPEG файлове.
• Ако се получи Image Database Error по време на запазване, ще се появи екран за възстановяване Recover
Image Database File.
• Възпроизвеждайте изображения, които не могат да бъдат регистрирани в Image Database File посредством [Folder view (Still)].
z Съвети за успешно изпращане и получаване на данни
Изравнете маркировките
( TransferJet) на фотоапарата и другото устройство.
• Скоростта на изпращане и обхвата се различават в зависимост от
ъгъла, под който са приравнени маркировките ( TransferJet).
• Може да се наложи да промените позицията на фотоапарата докато бъде осъществена комуникация.
• Изпращането и получаването на данни са по-лесни ако маркировките ( TransferJet) са изравнени с двата фотоапарата паралелни един
на друг, както е показано на фигурата.
z Използване на продавани отделно TransferJet-съвместими
устройства
Използването на продавани отделно TransferJet-съвместими устройства ви позволява да
прехвърляте изображения на компютър и да разширите кръгозора си при боравене с данни.
За подробности вижте упътването за употреба приложено към TransferJet-съвместимите
устройства.
• Обърнете внимание на следните, когато използвате TransferJet-съвместими устройства.
– Преди употреба настройте фотоапарата в режим на възпроизвеждане.
– Ако изображнието не се изведе, изберете
t
(Настройки) t (Основни настройки) и след това настройте [LUN Settings] в положение [Single].
– Докато сте свързани, не можете да триете или редактирате данни от фотоапарата.
– Не изключвайте връзката, докато прехвърляте изображения в “PMB”.
96BG
Рисуване
Рисува и прибавя символи или други графики върху снимки, и записва обработеното изображение като нов файл.
Оригиналното изображение се запазва.
1 Натиснете бутона (Възпроизвеждане), за да превключите в режим на възпроизвеждане.
t
(Рисуване)
Когато използвате вградената памет, докоснете (Рисуване), намиращ се от лявата страна на LCD екрана.
3 Рисувайте върху изображението, като използвате
маркера (приложен в комплекта).
4 Докоснете бутона / t изберете размера на
запазеното изображение
2
Бутон
Действие
1
Save - Запазване
Запазва изображение във VGA или 5M формат във
вградената памет или карта с памет.
2
Pen - Писец
Рисува символи или графики.
3
Eraser- Изтриване
Извършва корекции.
4
Stamp - Печат
Прибавя щампи на изображението.
5
Thickness/Stamps
Избор на дебелина/
Печати
Избира дебелина на писеца или гумичката, или избира щампа.
6
Color - Цвят
Изберете цвят.
7
Exit - Излизане
Излезте от режима на рисуване.
8
Frame - Рамка
Прибавя рамка. Изберете желаната рамка с помощта на / .
9
Revert - Връщане
Откажете последното действие.
0
Clear all – Изтриване
на всичко
Изтрийте всички рисунки.
97BG
Забележка
• Не можете да рисувате или поставяте щампи на панорамни изображения,
изображения, изведени в:
– Панорамни изображения
– 3D изображения
– Филми
– Изображения изведени в burst групи.
98BG
Ретуш
Прибавя ефекти или прави корекции върху записано изображение, и после записва изображението като нов файл.
Оригиналното изображение се запазва.
1 Натиснете бутона
(Възпроизвеждане), за да превключите в режим на възпроизвеждане.
2
t
(Ретуш) t желан режим
3 Извършете ретуширането спрямо начина на работа
за всеки режим
(Отрязване) Записва увеличено изображение.
Докоснете / t задайте точката
с помощта на v/V/b/B t
Изберете размера на изображението с
помощта на / t
t [OK]
• Качеството на отрязаното изображение може да се влоши.
• Размерът на изображението, което можете да отрежете, се различава в зависимост от самото изображение.
(Коригиране на ефекта
на червените
очи)
Поправя ефекта на червените очи,
причинен от светкавицата.
Докоснете [OK] след като
коригирането на ефекта на червените
очи приключи.
• В зависимост от изображението е
възможно да не успеете да поправите ефекта на червените очи.
(Изостряне Изостря изображението в избрана
на изображени- рамка.
Докоснете областта (рамка) на
ето)
желаното изображение
t [OK].
• В зависимост от изображението е
възможно да не постигнете достатъчен
ефект и изображението може да се влоши.
Забележка
• Не можете да ретуширате
– Панорамни изображения
– 3D изображения
– Филми
– Изображения, изведени в burst групи.
99BG
3D преглед
Изберете [3D Преглед], когато искате да възпроизвеждате изображения заснети в 3D режим
на 3D телевизор. Свържете 3D телевизор и фотоапарата посредством HDMI кабел (продава
се отделно) (стр. 53).
1 Натиснете бутона
(Възпроизвеждане), за да превключите в режим на възпроизвеждане.
2
t
(3D преглед) t [OK].
z Лесна настройка на режим 3D преглед
Можете да настроите фотоапарата в режим 3D преглед
лесно чрез докосване на
в горния десен ъгъл на LCD екрана.
100BG
Режим Преглед
Позволява ви да избирате формата на дисплея за преглед на няколко изображения.
1 Натиснете бутона
(Възпроизвеждане), за да превключите в режим на възпроизвеждане.
2
t
(Режим Преглед) t желан режим
(Преглед по дата)
Изображенията се извеждат по дати.
(Преглед по папка)
Изображенията се извеждат като са организирани по папки.
(Преглед по папка
(МР4))
Изображенията се извеждат като са организирани по папки
с МР4 формат клипове.
(AVCHD преглед)
Изображенията се извеждат в AVCHD-формат.
Забележка
• Когато използвате вградената памет, режимът за преглед е зададен в положение [Folder View] (Преглед
по папка) и функцията Преглед по събитие не работи за този фотоапарат.
z Преглед на изображения, записани с друг фотоапарат
Този фотоапарат създава папка с изображения (Image Database File) на картата с памет за
запис и възпроизвеждане. Ако фотоапаратът засече изображения, които не са регистрирани в Image Database File, се появява екран за регистрация със следното съобщение: “Files
found which were not recognized. Import files” (Намерени са файлове, които не са разпознати,
желаете ли да бъдат прехвърлени).
За да прегледате нерегистрирани изображения, регистрирайте ги като изберете [OK].
• Използвайте достатъчно заредена батерия, за да регистрирате изображения. Ако изпозлвате
батерия с нисък заряд, за да регистрирате изображения, може дане успеете да регистрирате всички
изображения и данните могат да бъдат увредени ако батерията се изтощи.
101BG
Възпроизвеждане на burst група
Можете да изберете начина на възпроизвеждане на burst изображенията в групи или можете да
изведете всички изображения по време на възпроизвеждане.
1 Натиснете бутона
(Възпроизвеждане), за да превключите в режим на възпроизвеждане.
2
t
(Режим преглед) t
(Преглед по дати)
3
t
(Извеждане на Burst група) t желан
режим
(Извеждане
само на основното
изображение)
(Извеждане на
всички)
Групира burst изображения, след това възпроизвежда само основните изображения.
• Когато фотоапаратът разпознае лице в режим burst, най-подходящото изображение се извежда като основно. Когато не бъде разпознато лице, първото изображение се извежда като основно.
Възпроизвежда едновременно всички burst изображения.
z Извеждане на burst изображения едно до друго
В режим [Display Main Image Only] само основното изображение в burst групата се извежда.
Когато фотоапаратът извежда основното изображение, можете да възпроизведете
изображения по следните начини:
102BG
Метод на работа
Действие
Докоснете
Burst изображенията се извеждат
като клип чрез накланяне на фотоапарата наляво и надясно.
Докоснете
Burst изображенията се извеждат в
индекс екран. Дисплеят превключва
между единичен и дисплей за миниатюрни зиображения всеки път,
когато докоснете екрана.
Защита
Позволява ви да защитавате изображения срещу случайно изтриване. Регистрираните изображения се извеждат с означението .
1 Натиснете бутона
(Възпроизвеждане), за да превключите в режим на възпроизвеждане.
2
t (Защита) t желан режим.
(Това изображение)
Защитава изображението, избраното към момента в режим
на единичен екран.
(Множество изображения)
Избира и защитава няколко изображения. Извършете следните действия след стъпка 2.
1 Изберете изображението, което искате да защитите и
след това го докоснете.
Повторете стъпките, описани по-горе, докато няма
повече изображения за защита. Докоснете изображение
със знака , за да премахнете знака .
2 Докоснете [OK] t [OK].
(Задава за всички в
тази папка)
Защитава/отменя защитата за всички изображения от определени дати, папки или AVCHD клипове. Докоснете [OK]
на стъпка 2.
(Премахва за всички
в тази папка)
(Задава за всички
AVCHD файлове)
(Задава за всички
от една дата)
Защитава/отменя защитата за всички изображения от
зададената дата,папка или AVCHD клипове. Докоснете [OK]
след стъпка 2.
(Премахва за всички
от една дата)
(Премахва за всички
AVCHD файлове)
Забележки
• Когато използвате вградената памет, режимът за преглед се задава в положение [Folder View] за всички
изображения и клипове изведени в същата папка.
• Когато [Display Burst Group] е в положение [Display Main Image Only], само основното изображение
от burst групата е защитено. Ако искате да защитите всички изображения, настройте [Display Burst
Group] в положение [Display All] и след това приложете защита.
103BG
DPOF
DPOF (Цифров формат за ред на отпечатване) е функция, която ви позволява да определяте
изображения на картата с памет, които желаете да отпечатате по-късно.
Означението
(Знак за отпечатване) се извежда за регистрирани изображения.
1 Натиснете бутона
(Възпроизвеждане), за да превключите в режим на възпроизвеждане.
2
t
t желан режим.
(Това
изображение)
Задава за отпечатване избраното към момента изображение в
режим на единичен екран.
(Множество
изображения)
Избира и задава за отпечатване на няколко изображения. Извършете следните действия след стъпка 2.
1 Изберете изображение, след това го докоснете.
Повторете стъпките по-горе, докато няма повече изображения за защита. Докоснете изображение със знака , за да
премахнете знака -.
2 Докоснете [OK] t [OK]
Задава/отменя знак за отпечатване за всички изображения в даде(Задава за всички на папката и обхват от дати. Докоснете [OK] на стъпка 2.
в тази папка)
(Премахва за
всички от една дата)
(Премахва за
всички в тази папка)
Задава/отменя знак за отпечатване за всички изображения от
зададената дата и папка. Докоснете [OK] на стъпка 2.
(Задава за
всички от една дата)
Забележки
• Не можете да прибавяте знак
(Знак за отпечатване) на следните:
– Видеоклипове
– Изображения във вградената памет.
• • Можете да прибавяте означения
(Знак за отпечатване) за максимум 999 изображения.
104BG
Завъртане
Завърта неподвижните изображения. Използвайте тази функция, за да изведете изображение с
хоризонтална ориентация във вертикална позиция.
1 Натиснете бутона
(Възпроизвеждане), за да превключите в режим на възпроизвеждане.
2
t
(Завъртане).
3
/
t [OK]
Забележки
• Не можете да въртите следните:
– 3D изображения;
– Видеоклипове.
– Изображения изведени в burst група.
– Защитени снимки.
• Възможно е да не успеете да завъртите изображение, записано с друг фотоапарат.
• Когато преглеждате изображения на компютър, в зависимост от софтуера, който използвате, е възможно информацията за въртенето на изображенията да не се отрази.
105BG
Настройка на нивото на силата на звука
Регулира нивото на силата на звука за изреждане на изображения и при възпроизвеждане на
видеоклипове.
1 Натиснете бутона
(Възпроизвеждане), за да превключите в режим на възпроизвеждане.
2
t
(Настройка на звука)
3 Регулирайте силата на звука, като докоснете
или
t
Също така, можете да регулирате силата на звука, като
докоснете z в лентата за настройки и като изтегляте
наляво или надясно.
z Регулиране на силата на звука по време на възпроизвеждане на видеоклипове или изреждане на изображения.
Възпроизвеждане Докоснете LCD екрана, за да изведете екрана за контрол на силата на
на видеоклипове: звука, след това докоснете бутоните , за да регулирате силата на звука.
Изреждане на
изображения:
106BG
Докоснете
или , за да изключите екрана за контрол на силата на
звука.
Докоснете екрана, за да изведете екрана за контрол на силата на звука,
след това докоснете бутоните
или , за да регулирате силата на
звука.
Извеждане на настройки за възпроизвеждане
Извежда или скрива операционните бутони на LCD екрана в режим на възпроизвеждане.
1 Натиснете бутона
(Възпроизвеждане), за да превключите в режим на възпроизвеждане.
2
t
(Извежда настройки за записа) t
желан режим.
(Активирана
настройка)
Извежда операционните бутони
(Изключена
настройка)
Скрива операционните бутони
z Извеждане на операционните бутони, когато [Display
Settings] е зададен в положение [Off]
Докоснете лявата страна на LCD екрана и плъзнете
надясно.
107BG
Данни за експонацията
Тази настройка извежда или скрива данните на записа за изведения файл.
Данни за експонацията
1 Натиснете бутона
(Възпроизвеждане), за да
превключите в режим на възпроизвеждане.
2
t
(Данни за експонацията) t желан режим
108BG
(Активирана настройка)
Извежда данните за записа на LCD екрана.
(Изключена настройка)
Не извежда данните за записа.
Настройки на индекс екрана
Задава броя изображения, изведени на индекс екрана.
1 Натиснете бутона
(Възпроизвеждане), за да
превключите в режим на възпроизвеждане.
2
t
(Настройки на индекс екрана) t желан
режим
(12-up)
(28-up)
Извежда 12 изображения.
Извежда 28 изображения.
109BG
Избор на папка
Когато на картата с памет са създадени няколко папки, тази функция избира папката,
която съдържа изображението, което желаете да възпроизведете.
Стъпка 2 не е нужна, когато вече сте задали [Folder View].
1 Натиснете бутона
(Възпроизвеждане), за да превключите в режим на възпроизвеждане.
2
t
(режим Преглед) t (Преглед по папки)
3
t
(Избор на папка) t изберете папка с
помощта на / t [OK]
Забележка
• Тази опция не се извежда, когато използвате вградената памет за запис на изображения.
z Преглед на изображения в различни папки
Когато са създадени няколко изображения, и когато първото и последното изображения
в папката бъдат избрани, се извеждат следните индикатори:
: Преминава към предходна папка
: Преминава към следваща папка
: Преминава към предходна или следваща папка
110BG
Формат клип
Можете да настроите метода за запис на клипове
1 Натиснете бутона
(Възпроизвеждане), за да превключите в режим на възпроизвеждане.
2
t
(Настройки) t
(Настройки за
заснемане) t [Формат клип] tжелан режим
AVCHD
Настройва метода на запис в положение AVCHD, което е
подходящо за преглед на видео изображения на телевизор с висока разделителна способност. Записват се клипове в AVCHD
формат.
MP4
Настройва метода на запис в положение МР4, което е подходящо за WEB качване и прикачане към имейл. Записват се МР4
(AVC) клипове.
111BG
AF илюминатор
AF илюминаторът предоставя запълващо осветление, което ви помага да фокусирате по-лесно върху обект в тъмна среда.
AF илюминаторът излъчва червена светлина, която позволява на фотоапарата лесно да
фокусира, когато натиснете наполовина бутона на затвора и задържите, докато фокусът се
заключи. В този момент се извежда индикаторът
.
1 Натиснете бутона
(Възпроизвеждане), за да
превключите в режим на възпроизвеждане.
2
t
(Настройки) t
(Настройки на записа)
t [AF Illuminator] t желан режим
Auto
Използва AF илюминатор.
Off
Не използва AF илюминатор.
Забележки
• Можете да постигнете фокусиране, ако светлината от AF илюминатора достига до обекта, дори и
светлината да е леко изместена от центъра му.
• Настройката AF илюминатор не функционира, когато:
– записвате в режим Панорама.
– записвате в 3D режим.
– правите подводни панормани снимки.
– сте задали режим (Пейзаж), (Запис при нощни условия),
(Домашни любимци), Фойерверки)
или (Висока скорост на затвора) в режим на Избор на сцена.
– [Housing] е зададен в положение [On].
– Когато [Самостоятелен таймер] е в настройка [Самостоятелен портрет на едно лице] или [Самостоятелен портрет на двама души].
• Когато използвате AF илюминатора, настройката на рамката-търсач на AF обхвата става недостъпна и рамката е указана с пунктирана линия. AF действа с приоритет върху обекти, разположени близо
до центъра на рамката.
• AF илюминаторът излъчва много ярка светлина. Въпреки че няма проблеми с безопасността, не поглеждайте директно и от близко разстояние в излъчвателя на AF илюминатора.
112BG
Решетка
Като се водите по решетката, можете лесно да позиционирате обекти в хоризонтална/
вертикална позиция.
1 Натиснете бутона
(Възпроизвеждане), за да
превключите в режим на възпроизвеждане.
2
t
(Настройки) t
(Настройки на
записа) t [Решетка] t желан режим
On
Извежда решетката. Линиите не се записват.
Off
Не извежда решетката
113BG
Цифров zoom
Избира режима на Цифров zoom. Фотоапаратът увеличава изображението, използвайки
оптичен zoom (до 4х).
Когато степента на zoom се надвиши, фотоапаратът използва smart или прецизен цифров
zoom.
1 Натиснете бутона
(Възпроизвеждане), за да превключите в режим на възпроизвеждане.
2
t
(Настройки) t
(Настройки на
записа) t [Цифров zoom] t желан режим
(Smart zoom) (
)
В зависимост от размера на изображението, увеличава
изображението по цифров път без почти никакви смущения. (Smart zoom)
(Прецизен цифров zoom)
( )
Увеличава размера на всички изображения до 8 пъти,
включително и оптично увеличение до 4х. Въпреки това,
качеството на изображението се влошава след като
преминете скалата на оптично увеличение.
Изключен
Не използва Цифров zoom.
Забележки
• Функцията Цифров zoom не работи в следните ситуации:
– Intelligent Sweep Panorama.
– Режим По-висша автоматична настройка.
– Премахване на фокуса от фона.
– 3D режим на заснемане.
– Режим на подводно панорамно заснемане.
– Филмов режим
– Когато в Избор на сцена е избран режим –(HDR корекция на задното осветяване)
– Когато е активирана функция Разпознаване на усмивка.
– Когато [Самостоятелен таймер] е в настройка [Самостоятелен портрет на едно лице] или [Самостоятелен портрет на двама души].
• Функцията smart zoom не работи, когато размерът на изображението е зададен в положение [12M],
[16:9 (9M)].
• Функцията Разпознаване на лице не работи, когато използвате Цифров zoom.
Обща скала на увеличение, като използвате smart zoom
(включително оптичен zoom 4x)
Поддържаното zoom съотношение се различава в зависимост от размера на изображението.
114BG
Размер
Максимална скала на увеличение
8M
Прибл. 4.9х
5M
Прибл. 6.2х
VGA
Прибл. 25х
16:9
Прибл. 8.3х
Auto Orientation (Автоматична
ориентация)
Когато обърнете фотоапарата във вертикална позиция, за да заснемете портретна снимка,
устройството записва информация за позицията на снимката и извежда изображението в
портретна позиция.
1 Натиснете бутона
(Възпроизвеждане), за да
превключите в режим на възпроизвеждане.
2
t
(Настройки) t
(Настройки на
записа) t [Auto Orientation] t желан режим
On
Записва изображението с правилната ориентация
Off
Автоматичната ориентация е изключена.
Забележки
• При изображения във вертикална позиция, вляво и вдясно на изображението се извеждат черни ленти.
• В зависимост от ъгъла на снимане на фотоапарата е възможно ориентацията на изображението да не
се запише правилно.
• Не можете да използвате Автоматичната ориентация в следните ситуации:
– 3D заснемане
– Когато записвате видеоклип
– Когато в режим Избор на сцена сте избрали
(Под вода).
z Въртене на изображение след запис
Ако изображението не се запише в правилната ориентация, можете да използвате [Rotate]
в екрана MENU, за да изведете изображението в портретна позиция.
115BG
Упътване за разпознаване на сцена
Можете да изберете дали да изведете или скриете упътването до иконата на функцията
Разпознаване на сцена, докато е включен режимът Разпознаване на сцена.
Упътване за разпознаване на
сцена
1 Натиснете бутона
(Възпроизвеждане), за да
превключите в режим на възпроизвеждане.
2
116BG
t
(Настройки) t
(Настройки на
записа) t [Scene Recog. Guide] t желан режим
On
Извежда упътването за разпознаване на сцена.
Off
Не извежда упътването за разпознаване на сцена.
Намаляване на ефекта на червените очи
Светкавицата светва два или повече пъти преди записът да намали ефекта на червените очи
в случаите, когато използвате светкавицата.
1 Свалете капачето на обектива, за да превключите в
режим на запис.
2
t(Намаляване на ефекта на червените очи)
t желан режим
(Автоматична
настройка)
Светкавицата светва, за да намали автоматично ефекта на червените очи, когато е включена функцията Разпознаване на лице.
(Изключена
настройка)
Светкавицата винаги светва, за да намали ефекта на червените
очи.
(Активирана
настройка)
Не се използва функцията за намаляване на ефекта на червените очи.
Забележки
• За да предотвратите замъгляването на изображенията, придържайте фотоапарата здраво, докато
затворът се освободи. Това става приблизително 1 секунда след като натиснете бутона на затвора.
Уверете се, че през това време обектът не мърда.
• Възможно е функцията Намаляване на ефекта на червените очи да не постигне желания ефект. Това
зависи от индивидуалните различия и от условията, при които се извършва снимането - например
разстоянието до обекта или ако обектът е погледнал настрани при предварителното светване на
светкавицата.
• Когато не използвате функцията Разпознаване на лице, функцията Намаляване на ефекта на червените
очи не сработва, дори когато сте избрали опцията [Auto].
• Не можете да изберете [Red Eye Reduction] в режими:
– Премахване на фокуса от фона.
– 3D режим на заснемане
– Когато в режим Избор на сцена сте избрали
(Предотвратяване на замъгляването),
(Запис при
нощни условия от ръка) и
(Висока чувствителност).
– Когато е активирана функция Разпознаване на усмивка.
Какво причинява феноменът “червени очи”?
В тъмна среда зениците се разширяват. Светкавицата се отразява от кръвоносните
съдове в окото (ретината) и причинява ефекта “червени очи”.
Фотоапарат
Око
Ретина
Как можете да ограничите ефекта “червени очи”?
• Изберете режим (Висока чувствителност)* в режим Избор на сцена. (Светкавицата автоматично преминава в положение [Off].)
• Когато очите на обекта излязат червени, ретуширайте изображението с помощта на [Retouch]
t [Red Eye Reduction] в менюто за преглед или с помощта на приложения софтуер “PMB”.
117BG
Предупреждение за премигване
На LCD екрана се извежда съобщението “Blinked eye detected” (Разпознато е премигване), когато бъде записано изображение, на което очите на обекта са затворени, докато функцията за
разпознаване на лице е включена.
1 Натиснете бутона
(Възпроизвеждане), за да
превключите в режим на възпроизвеждане.
2
118BG
t
(Настройки) t
(Настройки на
записа) t [Blink Alert] t желан режим
Auto
Извежда съобщението “Blinked eye detected” (Разпознато е премигване).
Off
Не извежда съобщението.
Звуков сигнал
Избира или изключва звука, който се чува при работа с фотоапарата.
1
t
(Настройки) t
(Основни настройки)
t [Beep] t желан режим
Shutter
Включва звука на затвора, когато натискате бутона на затвора.
High
Включва звуковия сигнал/звука от затвора, когато работите с
панела с операционните бутони/натиснете бутона на затвора.
Low
Ако желаете да намалите силата на звука, изберете [Low].
Off
Изключва звуковия сигнал/звука от затвора.
119BG
Осветеност на LCD екрана
Задава осветеността на LCD екрана.
1
t
(Настройки) t
(Основни настройки)
t [LCD Brightness] t желан режим
Normal
Задава нормална осветеност на LCD екрана.
Bright
Задава висока осветеност на LCD екрана. • Тази функция е
полезна, когато преглеждате изображения на силно осветени от
слънцето места.
Забележка
•В режим [Bright], захранването от батерията може бързо да намалее.
• Ако фотоапаратът работи и вие не работите с него за около 1 минута, LCD екранът се затъмнява.
• В режим Извеждане на видеоклип [LCD Brightness] е в положение [Normal].
120BG
Настройка на езика
Избира езика, който ще използвате за опциите на менюто, предупрежденията и съобщенията.
1
t
(Настройки) t
(Основни настройки)
t [Language Setting] t желан режим
121BG
Извеждане на цвят
Настройва цвета на дисплея на екрана.
1
t
(Настройки) t
(Основни настройки)
t [Display Color] t желан режим.
Черен
Бял
Розов
122BG
Настройва цвета на фона на LCD екрана.
Режим на демонстрация
Можете да зададете режим на демонстрация за функциите Разпознаване на усмивка или Разпознаване на сцена. Когато не желаете да гледате режима на демонстрация, задайте опцията в
положение [Off].
1
t
(Настройки) t
(Основни настройки)
t [Demo Mode] t желан режим t [OK].
Demo Mode1
Включва демонстрация за режим Разпознаване на сцена.
Demo Mode2
Автоматично включва демонстрация за режим Разпознаване на
усмивка, когато не е извършена операция за повече от 15 секунди.
Demo Mode3
Ако не бъде извършена дейност за определен период от време докато фотоапаратът е свързан към HD телевизор, автоматично ще
се възпроизведе демонстрационен AVCHD клип.
Off
Не активира демонстрация.
Забележки
• Натискането на бутона на затвора в режим на демонстрация на Разпознаване на усмивка включва
затвора, но не записва изображение.
• По време на демонстрация ако броят на изображения запазени във вградената памет бъде увеличен,
фотоапаратът може автоматично да изтрие тези изображения.
123BG
Нулиране
Връща всички настройки в положенията им по подразбиране.
Изображенията ще се запазят, дори когато включите тази функция.
1
t
(Настройки) t
t [Initialize] t [OK]
(Основни настройки)
Забележка
• Внимавайте да не изключите фотоапарата по време на нулиране.
124BG
HDMI резолюция
Настройва резолюцията за извеждане към телевизора от HDMI терминал, когато гледате
изображения чрез свързване към стойката за преглед (приложена) към HDMI терминала на
телевизор с висока разделителна способност посредством HDMI кабел (продава се отделно).
1
t
(Настройки) t
(Основни настройки)
t [HDMI Resolution] t желан режим.
Auto
Фотоапаратът автоматично разпознава HD телевизор и настройва резолюцията за извеждане.
1080i
Извежда сигнали с висока разделителна способност на изображението (1080i).
480p/576p
Извежда сигнали със стандартна разделителна способност на изображението (480p/576p).
• Ако фотоапаратът е 1080 60i-съвместим, сигналите се извеждат в размер 480р, докато ако е 1080
50i-съвместим, сигналите се извеждат в размер 576р
Забележка
• Ако не можете да изведете екрана посредством настройка [Auto], изберете [1080i] или [480p/576p] в
зависимост от свързания телевизор.
125BG
CTRL FOR HDMI
Тази настройка позволява дистанционен контрол с устройството за дистанционно управление на телевизора, на фотоапарат, свързан към ‘BRAVIA’ Sync съвместим телевизор посредством HMDI кабел (продава се отделно). За повече подробности относно ‘BRAVIA’ Sync,
вижте стр. 150.
1
t
(Настройки) t
(Основни настройки)
t [CTRL FOR HDMI] t желан режим.
Включен
Позволява контрол посредством устройството за дистанционно
управление.
Изключен
Изключва контрола устройството за дистанционно управление.
Забележка
• Можете да извършвате работа с фотоапарата посредством устройството за дистанционно управление на телевизора като свържете фотоапарата си към ‘BRAVIA’ Sync съвместим телевизор.
126BG
COMPONENT
В зависимост от свързания телевизор избира вида на видео сигнала, който се извежда от SD и
HD (1080i) посредством използването на HD изходен адапторен кабел (продава се отделно).
Използвайте Type2c-съвместим HD изходен адапторен кабел (продава се отделно).
1
t
(Настройки) t
(Основни настройки)
t [COMPONENT] t желан режим
HD(1080i)
Изберете тази опция, за да свържете фотоапарата към 1080i-съвместим High Definition телевизор.
SD
Изберете тази опция, за да свържете фотоапарата към телевизор,
който не е съвместим с HD(1080i) сигнал.
127BG
Корпус
Променя функцията на някои бутони, за да работите с фотоапарата, когато го поставите
калъф (Водоустойчив корпус). Обърнете се към ръководството за експлоатация, приложено
към корпуса.
1
t
желан режим
(Настройки) t
t [Housing] t
On
Променя функциите на бутоните.
Off
Не променя функциите.
Забележки
• Предметите не могат да бъдат фокусирани, като докоснете екрана.
• Някои функции са ограничени и някои бутони не се извеждат на LCD екрана.
• Когато [Housing] е в положение [On], [View Mode] е в положение [Date View].
128BG
USB свързване
Изберете режим, когато свързвате фотоапарата към компютър или USB устройство, използвайки USB кабел.
1
t
(Настройки) t
(Основни настройки) t [USB Connect] t желан режим
Mass Storage
Осъществява Mass Storage връзка между фотоапарата и
компютъра или друго USB устройство.
PTP/MTP
Когато свържете фотоапарата към компютър, прозорецът за копиране автоматично се извежда и изображенията в папката за запис на фотопарата се копират на
компютъра (с Windows 7/Vista/XP, Mac OS X).
Забележка
• Не можете да прехвърляте видеоклипове, когато изберете [PTP/MTP]. За да прехвърляте видеоклипове
към компютъра, изберете [Mass Storage].
129BG
LUN настройки
Настройва метод за извеждане на носител на запис изведен на компютърен екран или на друг
монитор, когато фотоапаратът е свързан с компютър или аудио/видео компонент посредством USB връзка.
1
t
(Настройки) t
(Основни настройки)
t [LUN Settings] t желан режим
Multi
Single
Изображенията от картата с памет и вградената памет се
извеждат. Изберете тази настройка когато свързвате
фотоапарата към компютър.
Когато във фотоапарата бъде въведена карта с памет, се
извеждат изображенията на картата с памет; когато не е
поставена такава, се извеждат изображенията от вградената
памет. Изберете тази настройка в случаите когато изображенията от вградената памет, както и тези от картата с памет не се
извеждат, когато фотоапаратът е свързан към устройство
различно от компютър.
Забележка
• Настройте [LUN Settings] в положение [Multi], когато качвате изображения в носителя посредством
“PMB Portable”.
130BG
Сваляне на музика
Можете да използвате “Music Transfer” в CD-ROM диска (приложен в комплекта), за
да прибавите или промените музикалните записи за фон.
1
t
(Настройки) t
(Основни настройки)
t [Download Music]
Извежда се съобщението “Change slideshow music Connect to PC”.
2 Извършете USB връзка между фотоапарата и компютъра,
след това стартирайте “Music Transfer”.
3 Следвайте инструкциите, изведени на екрана, за да промените музикалните
файлове.
131BG
Форматиране на музика
Можете да изтриете всички музикални файлове за фон, запазени във фотоапарата. Това може
да бъде използвано в случаите, когато музикалните файлове за фон са повредени и не могат се
възпроизведат.
1
(Настройки) t
t
ки) t [Format Music] t [OK].
(Основни настрой-
[ Възстановяване на музиката, зададена по подразбиране във фотоапарата
Можете да използвате “Music Transfer” в CD-ROM (приложен в комплекта), за да
върнете музикалните файлове към зададените по подразбиране.
1 Стартирайте [Download Music], след това извършете USB връзка между фотоапарата и компютъра.
2 Стартирайте “Music Transfer”, след това възстановете музиката, зададена по
подразбиране.
• За подробности относно “Music Transfer” вижте помощния файл в “Music Transfer”.
132BG
Съхранение на заряда
Настройва периода от време, след който LCD екранът потъмнява и времето, след което
фотоапаратът се изключва. Ако не работите с фотоапарата определен период от време,
докато зарядът е включен като използвате батериите, екранът потъмняваи след известно
време фотоапаратът се изключва сам, за да съхрани заряда на батериите (Функция за автоматично изключване).
1
t
(Настройки) t
t [Power Save] t желан режим.
(Основни настройки)
Stamina
Запазва заряда на батерията. Ако не работите с фотоапарата известно време, захранването се изключва автоматично.
В режим на заснемане, LCD екранът автоматично потъмнявапреди захранването да се изключи.
Standard
Ако не работите с фотоапарата известно време, захранването се изключва автоматично. В режим на заснемане, LCD
екранът автоматично потъмнява преди захранването да се
изключи. Отнема по-дълго време да се изключи екранът и
захранването отколкото при режим [Stamina].
Off
Не използва функция автоматично изключване.
Забележка
Фотоапаратът не се изключва автоматично в следните ситуации:
- По време на изреждане на кадри.
- При преглед на изображения заснети в режим [Sweep Multi Angle] при накланяне на фотоапарата.
- При преглед на изображения заснети в режим burst при накланяне на фотоапарата.
- При преглед на клипове.
- По време на извеждане на HDMI.
- При Eye-Fi връзка.
133BG
TransferJet
Можете да изберете настройки за TransferJet комуникация. TransferJet е затворена, безжична
технология за трансфер, която позволява данните да се прехвърлят при близко приравняване
на два продукта, между които искате да осъществите комуникация. За да разберете дали
вашият фотоапарат е съвместим с функция TransferJet, проверете за наличие на маркировка –(
TransferJet) на дъното на фотоапарата.
Използването на Memory Stick заедно с TransferJet (продава се отделно), позволява изображенията да се прехвърлят между TransferJet-съвместими устройства.
За повече подробности относно TransferJet вижте инструкциите за употреба приложени към
Memory Stick и TransferJet.
1
t
(Настройки) t
(Основни настройки) t [TransferJet] t желан режим.
Оn
Извършва комуникация посредством TransferJet.
Off
Не извършва комуникация посредством TransferJet.
Забележки
• [TransferJet] е в положение [Off] по време на режим за Лесна употреба.
• Докато сте на борда на самолет [TransferJet] е в положение [Off]. В допълнение винаги следвайте изискванията в локацията, в която ползвате фотоапарата.
• Връзката прекъсва ако трансферът не може да се осъществи в рамките на 30 секунди. Ако това се случи, изберете [Yes] и подравнете отново двете маркировки
( TransferJet) на фотоапарата и другото
устройство.
• Memory Stick с TransferJet и фотоапарати с TransferJet не се продават в някои страни и региони поради
забрани на местното управление.
• Настройте фунция [TransferJet] в положение [Off] в страни и региони различни от страната, в която
сте закупили фотоапарата. В зависимост от страната, ако използвате фунцкия TransferJet, може да
подлежите на наказателна отговорност в зависимост от местните законови уредби и ограничения за
разпространението на електромагнитни вълни.
Какво е TransferJet?
TransferJet ви позволява да споделяте изображения чрез изпращане и получаване на данни с изображения. Въведете Memory Stick
с TransferJet във фотоапарата си и изравнете двете маркировки
(TransferJet) на фотоапарата и другото устройство, което поддържа тази функция.
За подробности вижте стр. 95.
134BG
Eye-Fi
Настройва дали да се ползва функция за качване на данни на Eye-Fi карта (продава се в търговски обекти), когато изпозлвате Eye-Fi карта с този фотоапарат. [Eye-Fi] се извежда само
когато въведете Eye-Fi карта във фотоапарата.
1
t
(Настройки) t
t [Eye-Fi] t желан режим.
On
(Основни настройки)
Функция за качване се използва.
Иконката на режим Eye-Fi на LCD екранаще се промени в
зависимост от режима на комуникация на Eye-Fi картата.
ye-Fi картата е в режим на готовност. Няма изображения за изпращане.
Eye-Fi картата е в режим на готовност за изпращане.
Eye-Fi картата е в режим на свързване.
Eye-Fi картата качва изображения.
Случила се е грешка.
Off
Не се изпозлва функция за качване.
Забележки
• От март 2010, Eye-Fi картите се продават в САЩ, Канада, Япония и някои страни от ЕС.
• За повече информация относно Eye-Fi картите , свържете се с производителя или продавача на Eye-Fi
карти директно.
• Eye-Fi картите са позволени само в страни и региони, в които са закупени. Може да носите наказателна отговорност в някои страни.
• Eye-Fi картите имат безжична LAN функция. Не поставяйте Eye-Fi карти в региони, в които е забранено ползването на безжични LAN услуги като например на борда на самолет. Ако сте въвели Eye-Fi
карта, настройте функция [Eye-Fi] в положение [Off]. Когато функцията за качване на Eye-Fi картата е
в положение [Off], на LCD екранасе извежда индикация
.
Прехвърляне на данни с изображения посредством Eye-Fi карта
1 Настройте безжичните настройки за LAN точка на достъп или посоките за трансфер на Eye-Fi
картата.
За подробности, обърнете се към инструкциите за употреба приложени към Eye-Fi картата.
2 След като настройките са извършени, въведете Eye-Fi картата във фотоапаратаи заснемете
изображенията.
Записаните изображения автоматично се прехвърлят към компютъра посредством безжична
LAN връзка.
135BG
Забележки
• Когато използвате нова Eye-Fi карта за първи път, копирайте файла за инсталация на компютъра и
след това форматирайте картата.
• Преди да използвате Eye-Fi картата, регистрирайте последната налична версия на софтуера. За повече
подробности относно версиите, обърнете се към инструкциите за употреба приложени с Eye-Fi
картата.
• Когато качвате данни, [Power Save] не е наличен.
• Ако се появи иконка
(грешка), отстранете и поставете отново Eye-Fi картата или изключете и
включете отново захранването на фотоапарата. Ако иконката
(грешка) все още е изведенеа, Eye-Fi
картата може да е повредена. За подробности свържете се с Eye-Fi, Inc.
• Безжичната LAN комуникация може да бъде нарушена от други комуникационни устройства. Ако приемът на данни е недостатъчен, преместете фотоапарата по-близо до точката за достъп.
• За подробности относно съдържанието, което може да бъде качено, обърнете се към инструкциите за
употреба приложени към Eye-Fi картата.
• Някои Eye-Fi карти имат “Endless Memory Mode”. Това устройство не поддържа “Endless Memory
Mode”. Уверете се, че Eye-Fi картите, които въвеждате са с изключена опция “Endless Memory Mode”.
За подробности относно настройка на “Endless Memory Mode”, обърнете се към инструкциите за
ползване приложени към Eye-Fi картата.
136BG
Настройка
Позволява ви да извършите настройка, когато бутоните на панела с докосване не реагират
правилно при докосване.
1
t
(Настройки) t
(Основни настройки)
t [Calibration] t желан режим.
2 Използвайки маркера, докоснете центъра на маркировката – изведена на екрана.
Забележки
•
Ако докоснете [Cancel], за да спрете настройката по средата,
всякакви настройки направени до момента не се прилагат.
•
Ако не успеете да докоснете правилното място, калибрирането не се извършва. Докоснете отново центъра на маркировката X.
137BG
Форматиране
Форматира картата с памет или вградената памет. За да осигурите сигурна експлоатация на
картата с памет, ви препоръчваме да изпозлвате този фотоапарат и да форматирате с него
всяка карта с памет, която ще използвате за първи път с фотоапарата. Обърнете внимание,
че форматирането ще изтрие всички налични в картата с памет данни. Тези данни не могат
да бъдат възстановени. Уверете се, че сте направили копия на всички важни за вас данни,
съдържащи се на картата с памет на компютър или друга локация за съхранение на данни.
1
t
(Настройки) t
(Инструмент на
картата с памет)
или (Инструмент на вградената
памет) t [Format] t [OK].
Забележка
• Обърнете внимание, че форматирането безвъзвратно изтрива
всички данни, включително и защитените изображения.
138BG
Create REC.Folder (Създаване на папка за
запис)
Създава папка на картата с памет за запис на изображения.
Изображенията се записват в новосъздадената папка, докато не създадете или изберете различна папка за запис.
1
(Настройки) t
(Инструмент на
t
картата с памет) t [Create REC. Folder] t [OK]
Забележки
• Тази опция не се извежда, когато използвате вградената памет за запис на изображения.
• Когато заредите карта с памет във фотоапарата, която е била използвана с друго
оборудване, и запишете изображения, автоматично се създава нова папка.
• В една папка могат да бъдат запазени до 4,000 изображения. Когато капацитетът на папката бъде надхвърлен, автоматично се създава нова папка.
Информация за папките
След като новата папка бъде създадена, можете да промените папката за съхранение (стр.
140) и да изберете папката за преглед на изображения (стр. 110).
139BG
Change REC.Folder
(Смяна на папката за запис)
Сменя текущата папка за запис на изображения на картата с
памет.
1
t
(Настройки) t
(Инструмент на
картата с памет) t [Change REC.Folder] t
2 Изберете папката, която желаете да записвате чрез
t [OK]
Забележки
• Тази опция не се извежда, когато използвате вградената памет
за запис на изображения.
• Не можете да изберете следните папки, като папка за запис:
- Папка “100”
- Папка, която притежава само номер “ MSDCF” или “ АNV01”.
• Не можете да преместите записаните изображения в различна
папка.
140BG
Delete REC.Folder
(Изтриване на папката за запис)
Изтрива текущата папка за запис на изображения на картата с
памет.
1
t
(Настройки) t
(Инструмент на
картата с памет) t [Delete REC.Folder]
2 Изберете папката, която желаете да изтриете чрез
t [OK].
Забележки
• Тази опция не се извежда, когато използвате вградената памет за запис на изображения.
• Ако изтриете папката, зададена като папка за запис, като използвате [Delete REC. Folder],
папката с най-голям номер се избира като следваща папка за запис.
• Можете да изтривате само празни папки. Ако папката съдържа изображения или дори
файлове, които не могат да се възпроизвеждат от фотоапарата, първо изтрийте тези
изображения и файлове и след това изтрийте папката.
141BG
Копиране
Копира всички изображения от вградената памет на картата с
памет.
1 Заредете карта с памет с достатъчно свободно място
във фотоапарата.
t
2
(Настройки) t
(Инструмент на
картата с памет) t [Copy] t [OK].
Забележки
• Използвайте напълно зареден комплект батерии. Ако се опитате да копирате файлове с
изображения с помощта на комплект батерии с малък заряд, зарядът на батериите може да
свърши, а това ще причини прекратяване на операцията по копирането или може да доведе
до повреда на данните.
• Не можете да копирате изображения индивидуално.
• Оригиналните изображения във вградената памет се запазват след копирането. За да изтриете съдържанието на вградената памет, след копирането извадете картата с памет, след
което форматирайте вградената памет ([Format] в [Internal Memory Tool]).
• На картата с памет се създава нова папка и всички данни ще се копират в нея. Не
можете да избирате определена папка и да копирате изображения в нея.
142BG
Номер на файла
Избира метод за поставяне на номера на файловете на изображенията.
1
t
(Настройки) t
(Инструмент на
картата с памет)
или (Инструмент на вградената
памет) t [File Number] t желан режим.
Series
Reset
Номерира файловете в последователност, дори когато смените картата с памет или смените папката за запис. (Когато
сменената карта с памет съдържа файл, който е с номер
по-голям от последния номериран файл, се поставя номер,
който е с едно по-голям от най-големия номер.)
Връща в начална позиция номерацията на файловете всеки
път, когато папката се смени; номерацията започва от 0001.
(Когато папката за запис съдържа файл, който е с едно по-голям от най-големия номер на файл.)
143BG
Настройка на областта
Настройва времето към местното време в избраната област.
1
t
(Настройки) t
(Настройки на часовника) t [Area Settings] t желан режим
Home.
Можете да използвате фотоапарата във вашата област.
Когато зададената област се различава от тази, в която живеете, извършете настройка на областта.
Destination
Можете да използвате фотоапарата, като зададете времето
на мястото, къде се намирате. Задайте областта.
Промяна на настройката за областта
Ако настройвате често-посещавана дестинация, можете лесно да зададете настройката
за часа, когато посещавате дестинацията.
Икона за промяна на часовата разлика
1 Докоснете областта “Destination”.
2 Изберете областта, като използвате
3 Докоснете иконата за промяна на часовата разлика, след това изберете дали да включите или изключите часовия пояс.
4 Докоснете [OK].
144BG
Настройка на датата и часа
Сверява датата и часа.
1
(Настройки) t
(Настройки на часовt
ника) t [Date & Time Setting] t желан режим
Date & Time Format
Можете да изберете формат за извеждане на дата и час.
Daylight Savings
Можете да изберете [On]/[Off] (включване/ изключване) на часовия пояс.
Date & Time
Можете да зададете датата и часа.
Забележки
• Фотоапаратът не притежава функция за наслагване на дати върху изображенията. Като
използвате “PMB” в CD-ROM диска (приложен в комплекта), можете да отпечатвате или
запазвате изображения с дата.
145BG
Преглед на изображения на SD телевизор
Можете да гледате изображения на телевизионен екран, като свържете фотоапарата към
SD (стандартна разделителна способност) телевизор. Обърнете се и към ръководството за
експлоатация, приложено към телевизора.
1 Изключете фотоапарата и телевизора.
2 Свържете фотоапарата към телевизора посредством стойката за мулти употреба
(приложена в комплекта).
3 Свържете стойката за мулти употреба (приложена в комплекта) към телевизора
посредством Аудио/видео кабел (приложен в комплекта).
Бутон (Възпроизвеждане)
Към аудио/видео
входни жакове
Стойка за мулти употреба
(приложена в комплекта)
Към A/V OUT STEREО жак
Аудио/видео кабел
4 Включете телевизора и задайте входния сигнал.
5 Натиснете бутона
(Възпроизвеждане), за да включите фотоапарата.
На телевизионния екран се извеждат изображенията, записани с фотоапарата.
Докоснете
на LCD екрана на фотоапарата, за да изберете желаното изображение.
Забележки
• На телевизионния екран не се извеждат икони и други индикации, когато възпроизвеждате
единично изображение.
• Не можете да възпроизвеждате изображения в [Easy Mode], докато телевизионният сигнал
се извежда.
146BG
Преглед на изображения на HD телевизор
Можете да гледате изображения с високо качество, записани на фотоапарата, като свържете
фотоапарата към HD (High Definition) телевизор, като използвате HDMI кабел (продава се
отделно) или HD кабел с изходен адаптер (не е приложен в комплекта). Използвайте Type2ссъвместим HD кабел с изходен адаптер. Обърнете се и към ръководството за експлоатация,
приложено към телевизора.
1 Изключете фотоапарата и HD телевизора.
2 Свържете фотоапарата към телевизора, като използвате HDMI кабел (продава се
отделно) или HD кабел с изходен адаптер (не е приложен в комплекта).
Забележки
• На телевизионния екран не се извеждат икони и други индикации, когато възпроизвеждате
единично изображение.
• Не можете да възпроизвеждате изображения в [Easy Mode], докато извеждате телевизионен
сигнал.
• Изображенията, записани с размер [VGA], не могат да бъдат възпроизвеждани в HD формат.
• Когато записвате видеоклип, докато фотоапарата и телевизорът са свързани посредством
HDMI кабел (продава се отделно) или HD кабел с изходен адаптер (не е приложен в комплекта), записаното изображение не се извежда на телевизора.
[ Този фотоапарат е съвместим с “PhotoTV HD” стандарта.
Когато свържете телевизор с марка Sony с PhotoTV HD-съвместимо устройство посредством HDMI кабел (продава се отделно) или HD кабел с изходен адаптер (продава се отделно), можете да се наслаждавате на невероятно качество на снимките във Full HD формат.
• “PhotoTV HD” ви предоставя детайлни изображения с наситени цветове и сложни текстури.
• Когато фотоапаратът е свързан към телевизор с марка Sony съвместим с Video A режим и
посредством HDMI кабел, вашият телевизор автоматично се настройва в качесвто на картината подходящо за неподвижни изображения. Когато телевизорът е в настройка Video,
режим на възпроизевждане е подходящ за клипове.
• Когато възпроизвеждате AVCHD клип, препоръчваме ви да настроите [View Mode] в
[AVCHD view].
• За подробности се обърнете към ръководството за експлоатация, приложено към телевизора.
147BG
Преглед на изображения чрез свързване на фотоапарат и HD
телевизор посредством HDMI кабел (продава се отделно)
Свържете фотоапарата към HDMI терминалана HD TV като използвате HDMI кабел
(продава се отделно).
1 Прикачете фотоапарата към стойката за мулти-употреба (приложена).
2 Свържете стойката за мулти-употреба (приложена) към телевизора посредством
HDMI кабел (продава се отделно).
Бутон (Възпроизвеждане)
HDMI жак
Към HDMI жак
Стойка за мулти употреба
Към HDMI жак
HDMI кабел
3 Включете телевизора и задайте входния сигнал.
4 Натиснете бутона
(Възпроизвеждане), за да включите фотоапарата.
На телевизионния екран се извеждат изображенията, записани с фотоапарата.
Докоснете
на LCD екрана на фотоапарата, за да изберете желаното изображение.
Забележки
t
(Настройки) t (Основни настройки), за да изберете [Auto]
• Докоснете
или [1080i] за [HDMI Resolution].
• Звуковият сигнал е фиксиран в положение [Shutter].
• Не свързвайте фотоапарата и останалото оборудване посредством терминалите за
извеждане. Когато фотоапаратът и телевизорът са свързани посредством терминали за извеждане, не се извеждат аудио и видео звук. Такова свързване може да причини неизправност
на фотоапарата и/или свързаното оборудване.
• Тази функция може да не работи правилно с някои HD телевизори. Например, може да не
успеете да гледате видео образ на HD телевизора си или да слушате звук.
• Използвайте HDMI кабел с HDMI лого.
• Записът може да спре автоматично след определено време, за да предпази фотоапарата
при условие, че дълъг период от време заснемате клипове при свързан посредством HDMI
кабел (продава се отделно) към телевизора фотоапарат.
148BG
Преглед на изображения чрез свързване на фотоапарат и HD
телевизор посредством HD кабел с изходен адаптер (не е приложен в комплекта)
Свържете фотоапарата към HD TV като използвате HD кабел с изходен адаптер (не е приложен в комплекта).
Използвайте Type2c-съвместим HD кабел с изходен адаптер.
1 Свържете фотоапарата към телевизора посредством HD кабел с изходен адаптер
(не е приложен в комплекта)
Към аудио/видео входни жакове
Бутон (Възпроизвеждане)
Бял/червен
Бял/червен
HD кабел с изходен адаптер
Зелен/син/червен
Към мулти-конектор
2 Включете телевизора и задайте входния сигнал.
3 Натиснете бутона
(Възпроизвеждане), за да включите фотоапарата.
На телевизионния екран се извеждат изображенията, записани с фотоапарата.
Докоснете
на LCD екрана на фотоапарата, за да изберете желаното изображение.
Забележка
t
• Преди да използвате тази функция докоснете
настройки), за да изберете [HD (1080i)] за [COMPONENT].
(Настройки) t
(Основни
149BG
Преглед на изображения на ‘BRAVIA’ Syncсъвместим телевизор
Когато използвате телевизор, който има ‘BRAVIA’ Sync съвместимост (съвместим е със
SYNC MENU), можете да работите с оперативните функции на фотоапарата като изпозлвате устройството за дистанционо управление на телевизора като свържете фотоапарата и
телевизора посредством HDMI кабел (продава се отделно).
1 Прикачете фотоапарата към стойката за мулти-употреба (приложена).
2 Свържете стойката за мулти-употреба към телевизора като използвате HDMI кабел (продава се отделно)
Бутон (Възпроизвеждане)
HDMI жак
Към HDMI жак
Стойка за мулти употреба
HDMI кабел
Към HDMI жак
3 Включете телевизора и задайте входния сигнал.
4 Натиснете бутона
(Възпроизвеждане), за да включите фотоапарата.
5
t
(Настройки) t (Основни настройки) t [CTRL FOR HDMI] t [On].
6 Натиснете SYNC MENU бутон на устройството за дистанционно управление на
телевизора, за да изберете желания режим.
150
BG
Меню
Функция
Изреждане на кадри с музика
Aвтоматично възпроизвежда изображеия със звукови ефекти или музика
като фон.
Единично изображение
Възпроизвежда изображения едно по едно.
Индекс на изображения
Извежда няколко изображения едновременно.
3D преглед
Възпроизвежда 3D изображения записани в 3D режим на запис.
Изтриване
Изтрива записани изображения.
Zoom при възпроизвеждане
Възпроизвежда увеличени изображения.
Широк Zoom
Възпроизвежда неподвижниз изображения в съотношение 4:3 в съотно
шение 16:9, когато преглеждате единично изображение. В този случай
горната и долната част на изображението ще бъдат отрязани.
Завъртане
Завърта неподвижно изображение.
Режим преглед
Избира формат за извеждане при преглед на много изображения.
Забележки
• Когато фотоапаратът е свързан към телевизор посредством HDMI кабел, функциите, с които можете да работите са ограничени.
• Когато докоснете LCD екрана на фотоапарата, докато работите с устройството за дистанционно
управление, работата на устройството за дистанционно управление е нарушена за кратко.
• Можете да извършвате операции с фотоапарата посредством устройството за дистанционно управление на телевизора ви ако сте свързали фотоапарата към ‘BRAVIA’ Sync-съвместим телевизор. За
подробности вижте инструкциите за работа на телевизора си.
• Ако фотоапаратът не работи по очаквания начин когато го контролирате с устройството за дис(Настройки) t (Основни настройки)
танционно управление на телевизора, докоснете -- t
t [CTRL FOR HDMI] t [Off].
151BG
Използване на компютър
Можете да намерите “PMB” и други приложения на CD-ROM диска (приложен в комплекта).
Те ще ви осигурят разнообразие от методи на работа с изображения, записани с Cyber-shot
фотоапарат.
Препоръчителна компютъра среда (Windows)
Следната компютърна среда е препоръчана, когато използвате приложения софтуер “PMB”,
“Music Transfer” и “PMB Portable” или когато прехвърляте снимки посредством USB свързване.
Операционна система (предварително инсталирана)
Microsoft Windows XP*1 SP3/ Windows Vista SP2*2/ Windows 7
Други
Процесор: Intel Pentium III 800 MHz или по-бърз (За възпроизвеждане/
редактиране на видеоклипове с висока разделителна способност:
Intel Core Duo 1.66 GHz или по-бърз/ Intel Core 2 Duo 1.66 GHz или
по-бърз)
Памет: 512 МВ или повече (За възпроизвеждане/редактиране на видеоклипове с висока разделителна способност: 1 GВ или повече)
Твърд диск: Дисково пространство, нужно за инсталацията – приблизително 500 МВ
Дисплей: Резолюция на дисплея: 1,024 x 768 точки или по-голяма
*1 Не се поддържат 64 битови издания и Starter.
За да използвате функцията за създаване на дискове, трябва да сте инсталирали Windows
Image Metering API (IMAPI) Ver. 2.0 или по-нова.
*2 Не се поддържат Starter (Edition)
Препоръчителна компютъра среда (Macintosh)
Следната компютърна среда е препоръчана, когато използвате приложения софтуер “Music
Transfer” и “PMB Portable” или когато прехвърляте снимки посредством USB свързване.
Операционна система (предварително инсталирана)
USB свързване: Mac OS X (v10.3 до v10.6)
Music Transfer/PMB Portable: Mac OS X (v10.4 до v10.6)
Забележки
• Операциите не са сигурни при среда, основана на обновена операционна система, описана
по-горе или в multi-boot среда.
• Ако свържете едновременно две или повече USB устройства към един и същи компютър,
възможно е някое от устройствата, включително вашият фотоапарат, да не работи, в
зависимост от вида на USB устройството.
• Употребата с USB 2.0 (високоскоростни) съвместими компютърни среди ви позволява побърз трансфер, защото този фотоапарат е съвместим с Hi-Speed USB (USB 2.0 съвместим).
• Възможно е връзката между фотоапарата и компютъра да не се възстанови по едно и също
време след излизане от режим Suspend или Sleep.
152BG
Използване на софтуера
Инсталиране на “PMB” (Picture Motion Browser)” и “Music
Transfer” (Windows)
1 Включете компютъра и поставете приложения CD-ROM в CD-ROM устройството.
2
3
4
5
6
7
Извежда се екранът на инсталационното меню.
• Ако екранът не се изведе, щракнете два пъти върху [Computer] (в Windows ХР, [My
Computer]) (SONYPICTUTIL).
• Може да се изведе AutoPlay екран. Изберете “Run Install.exe.” и следвайте инструкциите,
които се извеждат на екрана, за да продължите с инсталацията.
Щракнете върху [Install].
Извежда се екранът “Choose Setup Language” (Изберете език за инсталация).
Изберете желания език за инсталация, след това преминете към следващия екран.
Извежда се екранът “License Agreement” (Лицензно споразумение).
Прочетете внимателно лицензното споразумение. Ако сте съгласни с условията му,
сложете отметка в кръгчето (
t ) и щракнете върху [Next].
Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите инсталацията.
• За инсталиране, свържете фотоапарата към компютъра по време на процедурата (стр.
155).
• Когато се изведе съобщение за потвърждение на рестартирането, рестартирайте компютъра, следвайки инструкциите на екрана.
• В зависимост от системната среда на вашия компютър, може да бъде инсталиран
DirectX.
След като инсталацията приключи, извадете CD-ROM диска.
Стартирайте софтуера.
• За да стартирате ‘PMB”, щракнете върху
(PMB) на десктопа.
За подробности относно начина на работа, щракнете върху страницата за поддръжка на
РМВ (налична само на английски език).
http://www.sony.co.jp/pmb-se/ или щракнете върху
(PMB Help) (помощен файл).
• За да стартирате “PMB” от менюто Start, изберете [Start] t [All Programs] t
[Sony
Picture Utility].
• Ако “PMB” вече е бил инсталиран на вашия компютър и вие го преинсталирате като
използвате приложения CD-ROM, можете да стартирате всички приложения от “PMB
Launcher”. За да стартирате “PMB Launcher”, щракнете два пъти върху иконката
(“PMB Launcher”) на десктопа.
Забележки
• Влезте в системата като Администратор.
• Когато „РМВ” стартира за първи път на екрана се появява съобщение за потвърждение на
информационния инструмент. Изберете [Start].
• Ако “PMB” вече е бил инсталиран на вашия компютър и версията е по-ниска от тази на
приложения CD-ROM, преинсталирайте приложението.
• Ако номерът на инсталираната версия е по-висок от този в приложения CD-ROM, не се
налага да преинсталирате “PMB”. Когато свържете фотоапарата и компютъра посредством
USB кабел, наличната “PMB” програма се активира.
• Ако “PMB” вече е бил инсталиран на вашия компютър и версията е по-ниска от 5.0, някои
функции може да спрат да функционират след като инсталирате „PMB” като използвате
приложения CD-ROM. Също така можете да стартирате „РМВ” и всички приложения от
“PMB Launcher”. За да стартирате
“PMB Launcher”, щракнете два пъти върху иконката
(“PMB Launcher”) на десктопа.
Продължава--
153BG
Инсталиране на “Music Transfer” (Macintosh)
1 Включете вашия Macintosh компютър и заредете CD-ROM диска (приложен в комплекта) в CD-ROM устройството.
2 Щракнете два пъти върху (SONYPМВ).
3 Щракнете два пъти върху файла [Music Transfer.pkg] в папката [Mac].
Инсталацията на софтуера започва.
Забележки
• “PMB” софтуерът не е съвместим с Macintosh компютри.
• Затворете всички софтуерни приложения преди да инсталирате “Music Transfer”.
• За инсталация влезете в системата като Администратор.
[ Запознаване с “PMB”
• С “PMB” можете да прехвърляте изображения, заснети с фотоапарата, и да ги извеждате на монитора
на компютъра. Уверете се, че USB връзката между фотоапарата и компютъра е извършена, и щракнете върху [Import].
• Изображенията могат да се прехвърлят от вашия компютър към ”Memory Stick Duo” носителя и да ги
преглеждате на фотоапарата. Уверете се, че USB връзката между фотоапарата и компютъра е извършена, щракнете върху в горната част на екрана, и щракнете върху [Export] t [Easy Export (PC Sync)] в
меню [Manipulate] и след това щракнете върху [Export].
• Можете да запазвате и отпечатвате изображения с дата.
• Можете да организирате изображения на компютър във вид на календар спрямо датата на запис и да ги
преглеждате.
• Можете да поправяте (ефекта на червените очи и др.) снимки и да променяте датата и часа на записа.
• Можете да създавате диск с данни, като използвате CD или DVD записващо устройство.
• Блу-рей дискове, AVCHD дискове и DVD дискове могат да бъдат създавани от AVCHD клипове качени
на компютър. (Налага се да имате интернет връзка, когато създавате блу-рей диск или DVD-видео диск
за първи път).
• Можете да качвате изображения в мрежата. (Нужна е интернет връзка.)
• За други подробности вижте (PMB Help).
[ Запознаване с “Music Transfer”
“Music Transfer” ви позволява да сменяте музикалните файлове, фабрично зададени за
фотоапарата, с вашите любими песни, както и да изтривате музикални файлове.
Също така, можете да възстановявате фабрично зададените за вашия фотоапарат песни.
Музикалните формати, които можете да прехвърляте с помощта на “Music Transfer”, са
както следва:
• МР3 файлове, запазени на твърдия диск на вашия компютър.
• Музика на CD
• Предварително запазена музика на този фотоапарат.
Преди да стартирате “Music Transfer”, извършете
(Настройки)
t (Основни
настройки) ( [Download Music] и свържете фотоапарата към компютър.
За други подробности вижте помощния файл на “Music Transfer”.
154BG
Свързване на фотоапарата с компютър
1 Заредете във фотоапарата батерия с достатъчен заряд или свържете с промен-
ливотоков адаптер AC-LS5 (продава се отделно) към стойката за мулти-употреба
(приложена) и стенния контакт и прикачете фотоапарата към стойката за мултиупотреба.
2 Включете компютъра, след това натиснете бутона(Възпроизвеждане)
3 Свържете фотоапарата към вашия компютър
• Когато за първи път свържете фотоапарата посредством USB кабела, вашият компютър
автоматично стартира използваната програма, за да разпознае фотоапарата. Изчакайте
известно време.
Към USB жак на компютъра
USB кабел
Стойка за мулти
употреба (приложена)
Към USB жак
Прехвърляне на изображения на компютър (Windows)
“PMB” ви позволява лесно да прехвърляте изображения.
За подробности относно функциите “PMB” вижте “PMB Help”
Прехвърляне на изображения на компютър без да използвате “PMB”
Когато след извършване на USB връзка се изведе AutoPlay Wizzard, щракнете върху [Open
folder to view files] t [OK] t [DCIM] или [MP ROOT] t копиране на желани изображения на
компютър.
Забележки
• Използвайте „РМВ” за операции като прехвърляне на AVCHD клипове на компютър.
• Ако извършвате операции с AVCHD файлове или папки посредством компютър докато
фотоапаратът е свързан към компютъра, това може да унищожи фай;а с изображение или
да възпрепятства по-нататъшното му възпроизвеждане. Не изтривайте и не копирайте
AVCHD клипове върху карта с памет от компютър. Sony не носи отговорнот за такъв тип
операции.
• Фотоапаратът създава 3D изображения като комбинира JPEG и MPO файлове. Ако изтриете който и да е от двата файла няма да можетеда възпроизвеждате 3D изображения.
155BG
Прехвърляне на изображения към компютър (Macintosh)
1 Първо свържете фотоапарата към вашия Macintosh компютър. Щракнете два пъти
върху ново-разпознатото устройство на десктопа t папката, в която са запазени
изображенията, които желаете да копирате.
2 Щракнете и придърпайте файловете с изображенията към иконката на твърдия
диск.
Изображенията се копират върху вашия твърд диск.
3 Щракнете два пъти върху иконката на твърдия диск желания от вас файл с изображение в папката, съдържаща копираните файлове.
Изображението се извежда.
Изтриване на USB връзката
Предварително извършете процедурите от стъпки 1 до 3, описани по-долу, преди да:
• Изключите USB кабела.
• Извадите картата с памет.
• Заредите карта с памет във фотоапарата след като копирате изображения от вградената
памет.
• Изключите фотоапарата.
1 Щракнете два пъти върху иконата за изключване в
лентата със задачи
2 Щракнете върху
(USB устройство за съхранение
на данни) t [Stop].
3 Потвърдете устройството в потвърждаващия прозорец и след това щракнете върху [ОК].
Windows XP
Забележки
• Предварително изтеглете и пуснете иконката с устройството на картата с памет
в иконката “Trash”, когато използвате Macintosh компютър, докато фотоапаратът е изключен от компютъра.
• Когато извършвате операции като прехвърляне на AVCHD клипове, изпозлвайте “iMovie”
софтуер, приложен към компютри с марка Macntosh.
Windows Vista
Иконка за изключване
Windows XP
156BG
Качване на изображения на носител
Този фотоапарат разполага с вградено приложение “PMB Portable”.
Можете да използвате това приложение, за да вършите следното:
• Можете лесно да качвате изображения в блог или друга медийна услуга.
• Можете да качвате изображения от компютър свързан към интернет мрежата дори и
когато сте далеч от дома или офиса си.
• Можете лесно да се регистрирате за медийни услуги (като блогове), които ползвате често.
За повече подробности относно “PMB Portable” вижте “PMB Portable” помощен файл.
Стартиране на “PMB Portable” (Windows)
Когато изпозлвате “PMB Portable” за първи път, трябва да изберете езикови настройки.
Следвайте долната процедура, за да изберете. След като езиковата настройка е извършена
веднъж, стъпки 3 до 5 са излишни следващия път, когато ползвате “PMB Portable”.
1 Извършете USB свързване между фотоапарата и компютъра.
Когато свържете фотоапарата и компютъра си, се появява AutoPlay Wizard.
Щракнете върху [x], за да затворите AutoPlay Wizard за всякакви ненужни директории.
Ако желаният AutoPlay Wizard не се появи, щракнете върху [Computer] (в Windows XP [My
Computer]) t [PMPORTABLE] и след това щракнете два пъти върху [PMBP_Win.exe].
2 Щракнете върху “PMB Portable”. (в Windows XP, щракнете върху “PMB Portable” t
[OK])
• Ако “PMB Portable” не бъде изведен от AutoPlay Wizard, щракнете върху [Computer] t [PMPORTABLE]
и след това щракнете два пъти върху [PMBP_Win.exe].
Появява се екран за избор на езикови настройки.
3 Изберете желания език и след това щракнете върху [OК].
Появява се екран за избор на регион.
4 Изберете подходящ [Region] и [Country/Area]и след това щракнете върху [OK].
Появява се Лицензно споразумение.
5 Прочетете внимателно споразумението и ако сте съгласни с условията му, щракнете върху [I agree].
“PMB Portable” стартира.
157BG
Стартиране на “PMB Portable” (Macintosh)
1 Извършете USB свързване между фотоапарата и компютъра.
Когато свържете фотоапарата и компютъра си, на десктопа се появява [PMBPORTABLE].
Щракнете върху [X], за да затворите ненужните директории.
2 Щракнете върху [PMBP_Mac] в папка [PMBPORTABLE].
Появява се екран за избор на регион.
3 Изберете подходящ [Region] и [Country/Area]и след това щракнете върху [OK].
Появява се Лицензно споразумение.
4 Прочетете внимателно споразумението и ако сте съгласни с условията му, щракнете върху [I agree].
“PMB Portable” стартира.
Забележки
• “PMB Portable” не поддържа AVCHD клипове.
• Настройте [LUN Settings] в [Main Settings] в положение [Multi].
• Винаги се свързвайте с интернет, когато ползвате “PMB Portable”.
• Когато качвате изображения посредством интернет, кеш паметта може да остане в компютъра в
зависимост от изпозлвания доставчик на услугата. Това е вярно, когато фотоапаратът се използва за
тази цел.
• Когато се случи грешка в “PMB Portable” или изтриете “PMB Portable” по грешка, можете да го възстановитв като свалите PMB Portable инсталационен файл от уеб сайт.
Збележки за “PMB Portable”
“PMB Portable” прави възможно да сваляте URL от различни уебсайтове от сървър поддържан
от Sony („Sony Server”).
За да използвате “PMB Portable” и да се насладите на ползите от услуги за качване на снимки
осигурени от тези сайтове, трябва да се съгласите със следното:
• Някои уебстраници изискват преминаване през регистрационна процедура и/или налагат такса за
изпозлването на услугите им. При изпозлването на тези услуги трябва да сте съгласни с условията за
ползване представени от уебстраниците.
• Услугите могат да бъдат прекратени или променени според удобствата на техните оператори. Sony
не носи отговорност за проблемите възникнали между потребители и трети страни при използването и прекратяването на този тип услуги.
• За да преглеждате уебстраница, трябва да сте препратени на нея от Sony сървър. По някой път може
да нямате достъп до определени страници поради поддръжка на сървъра или по друга причина.
• Ако работата на Sony сървъра сеналага да бъде прекратена, ще бъдете предупредени своевременно на
уебстраницата на Sony.
• URL страниците, на които сте препратени от Sony сървър, както и друга информация могат да
бъдат записани, за да послужат за бъдещо подобряване на предложените от Sony услуги и продукти.
Личните ви данни няма да бъдат записвани в такива случаи.
158BG
Създаване на диск с клипове
Можете да създадете диск от AVCHD клипове, които са записани посредством този фотоапарат.
Избор на метод за създаване на диск с клипове
Изберете метод, който отговаря на диск плейъра ви.
За подробности относно метода на създаване на диск чрез “PMB” вижте “PMB Help”.
За да прехвърлите клипове в компютъра си, вижте стр. 155.
Плейър
Метод на създаване
Блу-рей диск устройства за възпроизвеждане
Прехвърляне на клипове на компютър чрез „РМВ” и създаване на
блу-рей диск.
Устройства с AVCHD формат
възпроизвеждане
Прехвърляне на клипове на компютър чрез „РМВ” и създаване на диск
с AVCHD формат.
Обикновени устройства за възпроизвеждане на DVD дискове (DVD
плейъри, компютри, които могат да
възпроизвеждат DVD дискове)
Създаване на дискове в AVCHD
формат чрез DVD Writer/Recorder
различен от DVDirect Express.
Прехвърляне на клипове на компютър чрез „РМВ” и създаване на
дискове със стандартно качество
на изображението (SТD).
Вид на диска
Забележки
• Ако създавате диск като използвате Sony DVDirect (DVD Writer), използвайте гнездото за карти с
памет на DVD Writer или свържете DVD Writer посредством USB, зада прехвърляте данни.
• Ако използвате Sony DVDirect (DVD Writer), проверете дали сте свалили най-новата налична версия. За
подробности вижте следния линк: http://sony.storagesupport.com/
[ Характеристики на всеки от видовете дискове
Използването на блу-рей диск ви позволява да запишете клипове с висока разделителна способност,
по-дълги от тези на DVD дискове.
Клиповете с висока разделителна способност (HD) могат да бъдат записани на DVD носител като
например DVD-R дискове и се създава диск с високаразделителна способност качество на изображението (HD).
-Можете да възпроизвеждате диск с високаразделителна способност качество на изображението
(HD) на устройства с AVCHD формат на възпроизвеждане като например Sony блу-рей диск плейъри
или PlayStation 3. Не можете да възпроизведате тези дискове на обикновени DVD плейъри.
Клипове със стандартна разделителна способност (STD) качество на изображението конвертирани
от клипове с висока разделителна способност (HD) могат да се записват на DVD носителикато
например DVD-R дискове и се създава диск със стандартна разделителна способност (STD) качество
на изображението.
159BG
Видове дискове, които могат да се използват с “PMB”
Следните 12-см дискове могат да се използват с “PMB”. За информация относно блу-рей
дисковете вижте стр. 160.
Вид на диска
Характеристики
DVD-R / DVD+R / DVD+R DL
Не могат да се презаписват.
DVD-RW / DVD+RW
Могат да се презаписват и да се ползват отново.
• Винаги поддържайте последната работна версия на софтуера свалена на вашия PlayStation 3.
• PlayStation 3 може да не е наличен за някои страни/региони.
Създаване на AVCHD дискове
AVCHD диск с HD качество на изображението може да се създаде от AVCHD клипове въведени на компютър посредством приложения “PMB” софтуер.
1 Включете захранването на компютъра и въведете неизползван диск в DVD устройството.
2 Стартирайте “PMB”.
3 Изберете AVCHD клип да бъде записан на диск.
4 Щракнете върху
(Създайте диск) и след това изберете [Създайте AVCHD
дискове с HD формат].
5 Създайте диска като следвате екранните инструкции.
Забележки
• Уверете се, че вече сте инсталирали „РМВ” (стр. 153).
• Неподвижни изображения и МР4 клипове не могат да се записват във формат AVCHD.
• Създаванетона диск може да отнеме време.
Възпроизвеждане на AVCHD диск на компютър
Възпроизвеждане на AVHCD диск на компютър
AVHCD дисковете могат да се възпроизвеждат на компютър като използвате „Плейър за
AVHCD”, инсталиран заедно с “PMB”. За да стартирате софтуера, щракнете върху [Start]
t [All Programs] t [PMB] t [PMB Launcher] t [View] t [Player for AVCHD].
За подробности относно работата, вижте помощния файл за „Player for AVCHD”.
• -Изображенията може да не се възпроизвеждат плавно в зависимост от компютърната среда.
Създаване на блу-рей дискове
Можете да създадете блу-рей дискове от AVCHD клипове прехвърлени на компютър.
Въпросният компютър трябва да може да създава блу-рей дискове. BD-R (не могат ад се презаписват) или BD-RE (могат да се презаписват могат да се използват. Можете да правите
мултисесийни записи.
За да създавате блу-рей дискове, уверете се, че сте инсталирали [BD add-on software] на екран
за инсталация “PMB”. За да инсталирате, компютърът ви трябва да е свързан към интернет.
За подробности вижте “PMB Help”.
160BG
Създаване на дискове със стандартна разделителна
способност качество на изображението (STD)
DVD диск със STD качество на изображението може да се създаде от AVCHD клипове въведени на компютър посредством приложения “PMB” софтуер.
1 Включете захранването на компютъра и въведете неизползван диск в DVD устройството.
• Ако някакъв друг, различен от „РМВ” софтуер стартира автоматично, излезте от приложението.
2 Стартирайте “PMB”.
3 Изберете AVCHD клип да бъде записан на диск.
4 Щракнете върху
(Създайте диск) и след това изберете [Създайте дискове с
DVD-видео формат (STD)].
5 Създайте диска като следвате екранните инструкции.
Забележки
• Уверете се, че вече сте инсталирали „РМВ” (стр. 153).
• МР4 клипове не могат да се записват на диск.
• Създаването на диск може да отнеме време, поради конвертирането на AVCHD клип в стандартна
разделителна способност качество на изображението (STD).
• Компютърът трябва да е свързан към интернет първия път, когато създавате DVD-видео дискове.
161BG
Отпечатване на снимки
Можете да отпечатвате снимки по следните начини.
• Директно отпечатване, като използвате съвместим с карти с памет принтер.
• За подробности вижте ръководството за експлоатация, приложено към принтера.
• Отпечатване с помощта на компютър
• Можете да копирате изображения на компютър, като използвате приложения софтуер “PMB”, и да
отпечатвате изображения. Можете да отпечатвате изображение с дата. За подробности вижте
“Ръководство за РМB”.
• Отпечатване във фотоателие.
Забележки
• Когато отпечатвате изображения, записани в режим 16:9, възможно е двата края на изображението да
бъдат отрязани.
• Не можете да отпечатвате панорамни изображения в зависимост от принтера.
Отпечатване във фотостудио
Mожете да занесете картата с памет, съдържаща изображения, записани с вашия
фотоапарат, в магазин, и да отпечатате изображенията. Ако в магазина се поддържат
услугите за отпечатване на фото изображения, съответстващи с DPOF стандарта, можете
предварително да поставите знаци (Ред за отпечатване) на изображенията, които желаете да
бъдат разпечатани.
Забележки
• Не можете директно да отпечатвате фотостудио изображения, запазени във вградената памет на устройството. Прехвърлете изображенията на карта с памет (стр. 142) и след това занесете картата
във фотостудиото.
• Свържете се с магазина, за да проверите какви карти с памет се поддържат.
• Не забравяйте да занесете в магазина и адаптер за картата с памет (продава се отделно). Консултирайте се с фотостудиото.
• Уверете се, че сте съхранили данните си на друго място, преди да отпечатвате във фотостудио.
• Не можете да зададете броя разпечатки.
• Ако искате да отпечатате и дата върху изображението, се консултирайте с персонала във фотомагазина.
162BG
Отстраняване на проблеми
Ако се сблъскате с проблем по време на използването на фотоапарата, първо изпробвайте
следните решения.
1 Проверете опциите на стр. 163 до 170.
Ако на екрана се изведе код “С/E: ”, вижте стр. 171.
2 Извадете батериите и ги заредете отново след около 1 минута,
след това включете захранването.
3 Нулирайте настройките (стр. 124).
4 Свържете се с вашия доставчик или оторизиран сервиз на Sony.
Моля, имайте предвид факта, че давайки вашия фотоапарат за поправка е възможно съдържанието на вградената памет на устройството, а също и музикалните файлове, да бъде
прегледано. Sony няма да копира или да записва данните от вашия фотоапарат.
Допълнителна информация за този продукт и отговори на често задавани въпроси
можете да намерите на интернет страницата за поддръжка на Sony. http://www.sony.net/
Батерия и захранване
Батерията не може да бъде инсталирана.
• Инсталирайте правилно батерията и я поставете навътре, докато лостът за изваждане
на батерията щракне.
Не можете да включите фотоапарата.
• Включването на фотоапарата може да отнеме няколко секунди след като заредите батерията в него.
• Поставете правилно батерията.
• Батерията е изтощена. Поставете заредена батерия.
• Терминалите на батерията са замърсени. Избършете ги внимателно с мека кърпа.
• Използвайте препоръчана батерия.
Захранването внезапно се изключва.
• В зависимост от температурата на фотоапарата и батерията, възможно е захранването автоматично да се изключи, за да се предотврати повреда на фотоапарата. В този
случай, преди захранването да се изключи, на LCD екрана се извежда съобщение.
• Ако не работите с фотоапарата около три минути при включено захранване, фотоапаратът автоматично се изключва, за да не изтощава заряда на батерията.
Включете отново фотоапарата.
163BG
Индикаторът за оставащия в батерията заряд не е верен.
• Това се получава, когато използвате фотоапарата на изключително горещо или студено
място.
• Изведената информация за оставащия заряд се различава от истинската. Разредете напълно, а после заредете батерията, за да бъде дисплеят верен. В зависимост от условията на
употреба, дисплеят може да остане неверен.
• Животът на батерията е изтекъл (стр. 179). Сменете комплекта батерии с нов.
Не можете да зареждате батерията.
• Не можете да зареждате батерията, като използвате променливотоков адаптер. Използвайте зарядно устройство, за да заредите батерията.
Лампичката CHARGE мига, докато зареждате батерията.
• Проверете дали вида на батерията е NP-BN1.
• Лампичката CHARGE примигва на неравни интервали когато сте заредили батерия, която
не е ползвана отдавна.
• Лампичката CHARGE на приложеното зарядно за батерии има два метода на примигване,
бързо примигване (прибл. 0.15-сек интервали) и бавно примигване (прибл. 1.5 сек интервали).
Ако лампичката примигва бързо, отстранете комплекта, който зареждате и след това го
въведете отново, докато чуете изщракване. Ако лампичката примигва бързо отново, това
може да е индикация за пробем с батериите. Ако лампичката примигва бавно, зарядното
е в режим на готовност и зареждането е временно спряло. Зареждането спира временно и
започва режим на готовност, когато темепературите са извън подходящите за зареждане.
Заеждането се подновява и лампичката CHARGE светва, когато температурата се върне в
подходящия за зареждане обхват.
• Препоръчителният температурен обхват е 10оС до 30оС.
• За подробности се обърнете към стр. 180.
Запис на снимки/видеоклип
Не можете да записвате изображения.
• Когато на картата с памет не се записват изображения, въпреки, че такава е въведена във
фотоапарата, проверете дали е поставена докрай.
• Проверете свободния капацитет на вградената памет или на картата с памет. Ако те са
пълни, извършете едно от двете:
- Изтрийте ненужните изображения (стр. 93).
- Сменете картата с памет.
• Не можете да записвате изображения, докато светкавицата се зарежда.
• Сменете (Неподвижно изображение)/ (Клип) режим на бутона.
• За запис на клипове препоръчваме следните карти с памет
-“Memory Stick PRO Duo” (Mark 2) носител, “Memory Stick PRO-HG Duo” носител;
-SD карта с памет, SDHC карта с памет или SDXC карта с памет (Class 4 или по-бърза).
• Задайте [Demo Mode] в положение [Off] (стр. 123).
Функцията Разпознаване на усмивка не работи.
• Ако не бъде разпознато усмихнато лице, не се записва изображение.
• Задайте [Demo Mode] в положение [Off] (стр. 123).
164BG
Функцията против замъгляване не работи.
• Възможно е функцията против замъгляване да не работи добре, когато снимате нощни
сцени.
• Снимайте след като натиснете бутона на затвора наполовина.
Записът отнема дълго време.
• Когато скоростта на затвора е по-бавна, например когато снимате на тъмни места, фотоапаратът автоматично намалява смущенията. Тази функция се нарича NR (noise reduction
- намаляване на смущенията) бавен затвор и записът отнема повече време.
Изображението не е на фокус.
• Обектът е прекалено близо. При снимането позиционирайте обектива по-далече от обекта
като спазвате следните минимални разстояния:
- внимавайте разстоянието между обектива и обекта да е по-голямо, отколкото най-късото
разстояние за снимане (приблизително 1 cm (W) или 50 cm (T) от обектива в режим Интелигентна автоматична настройка, По-висша автоматична настройка и режим Лесен запис
- или приблизително 8 cm (W) или 50 cm (T) от обектива при други режими на запис). Или
задайте в режим Близък фокус и снимайте от разстояние от 1 до 20 cm от страната W.
• Когато снимате, сте задали режими (Запис при нощни условия), (Пейзаж) или
(Фойерверки) в режим Избор на сцена.
Функцията zoom не работи.
• Не можете да използвате оптичен zoom в следните режими:
- Intelligent Sweep Panorama
- 3D режим на заснемане;
- Подводни панорамни снимки.
• Не можете да използвате Smart zoom в зависимост от размера на изображението (стр. 114).
• Не можете използвате Цифровия zoom, докато:
- Сте в режим По-висша автоматична настройка.
- Режим Премахване на фокуса от фона.
- Записвате видеоклипове.
- Когато
(HDR корекция на задното осветяване) е избрана в Избор на сцена.
- Функцията Разпознаване на усмивка работи.
Не можете да изберете функцията Разпознаване на лице.
• Можете да изберете функцията Разпознаване на лице, само когато режимът на фокусиране е
зададен в положение [Multi AF] или режимът на измерване е зададен в положение [Multi].
• Не можете да избирате функцията Разпознаване на лице, когато сте включили режим
Близък фокус.
Светкавицата не функционира.
• Не можете да използвате светкавицата, когато:
- Сте в режим По-висша автоматична настройка.
- Снимате burst изображения.
(Висока чувствителност), режим (Запис при
- В режим Избор на сцена сте задали режим
нощни условия), режим (Против замъгляване), режим (Поддържане с ръка при нощни
условия) или режим (Фойерверки).
- Intelligent Sweep Panorama
- 3D режим на заснемане;
- Подводни панорамни снимки.
- Запис на клип.
• Задайте светкавицата в положение [On] (Активирана светкавица) (стр. 60) в режим Близък
фокус, когато в режим Избор на сцена сте задали режим (Пейзаж), режим (Запис на храни
и блюда), режим (Домашни любимци), режим (Плаж), режим (Сняг), режим (Под
вода) или режим (Висока скорост на затвора).
165BG
При изображения, заснети със светкавица, се появяват замъглени петънца.
• Прахът във въздуха е отразил светлината от светкавицата и се е запечатал на изображението. Това
не е неизправност.
Функцията за снимане от близък план (Макро/Фокус) не работи.
• В режим Избор на сцена сте задали режими (Запис при нощни условия),
(Пейзаж) или режим
(Фойерверки).
• Когато сте избрали режим Близък фокус, разстоянието за запис е приблизително 1 до 20 cm.
• Макро режимът е зададен в положение [Auto], когато фотоапаратът е в режими:
- Intelligent Sweep Panorama
- 3D режим на заснемане;
- Подводни панорамни снимки.
- Запис на клип.
- Когато е активиран режим Разпознаване на усмивка.
- В режим Лесно заснемане.
- Когато [Самостоятелен таймер] е в положение [Самостоятелен портрет на едно лице] или
[Самостоятелен портрет на двама души].
Режимът за макро запис не може да бъде изключен.
• Няма функция за принудително изключване на функцията за макро запис. В режим [Auto] записът на
телеснимки е възможен, дори ако сте в условия на макро запис.
Датата и часът не се извеждат на LCD екрана.
• Датата и часът не се извеждат, докато снимате, а само по време на възпроизвеждане.
Не можете да поставите дата на изображението.
• Този фотоапарат не притежава функция за поставяне на дата на изображението. Като използвате
“PMB”, можете да отпечатвате или запазвате изображенията с дата върху тях (стр. 153).
Стойността F и скоростта на затвора мигат, когато натиснете и задържите бутона на затвора наполовина.
• Експонацията не е правилна. Коригирайте експонацията (стр. 72).
Цветовете на изображението са неправилни.
• Регулирайте [White Balance] (Баланс на белия цвят) (стр. 74).
Когато гледате екрана на тъмно място, в изображението се появяват смущения.
• Фотоапаратът се опитва да увеличи видимостта на екрана, като временно просветлява изображението в условия на ниска осветеност. Това няма да се отрази на записаното изображение.
Очите на обекта излизат червени на снимката.
• Задайте [Red Eye Reduction] в положение [Auto] или [On] (стр. 117).
• Снимайте обекта така, че да бъде в обхвата на светкавицата.
• Осветете стаята и снимайте обекта.
• Ретуширайте изображението, като използвате [Retouch] t [Red Eye Correction] в менюто с режими на
възпроизвеждане, или поправете, като използвате “PMB”.
На екрана се появяват петънца и си остават там.
• Това не е неизправност. Тези петънца не се записват.
166BG
Не можете да снимате изображения в последователност.
• Не можете да записвате изображения в последователност, докато функцията Разпознаване на усмивка
е включена.
• Вградената памет или картата с памет са пълни. Изтрийте ненужните изображения (стр. 93).
• Нивото на заряда в батерията е ниско. Поставете заредена батерия.
Едно и също изображение се записва няколко пъти.
• Задайте [Burst] в положение [Off] (стр. 70).
• [Scene Recognition] е зададен в положение [Advanced] (стр. 80).
Преглед на изображения
Вашият фотоапарат не може да възпроизвежда изображения.
• Уверете се, че картата с памет е поставена докрай във фотоапарата.
• Името на папката/файла е било променено на компютъра.
• Ако файл с изображение е бил обработен на компютър, или ако е бил записан с модел фотоапарат,
различен от вашия, възпроизвеждането на вашия фотоапарат не е гарантирано.
• Фотоапаратът е в режим USB. Премахнете USB връзката (стр. 156).
• Използвайте “PMB”, за да възпроизвеждате изображения запазени на компютър.
Не можете да възпроизвеждате стереоскопични изображения на фотоапарата
• Стереоскопичните изображения могат да се възпроизвеждат с този фотоапарат само когато изображениято е записано в [Sweep Multi Angle] режим.
• 3D изображенията се състоят от JPEG и MPO файл. Ако който и да е от двата е бил изтрит с помощта на компютъра, фотоапаратът може да не работи правилно.
Датата и часът не се извеждат.
• [Playback Display Settings] е в положение [Off].
Лявата и дясната част на телевизионния екран са черни.
• Задали сте [Auto Orientation] в положение [On] (стр. 115).
Бутоните и иконите не се извеждат
• Ако по време на запис докоснете горния десен ъгъл на екрана, бутоните и иконите веднага ще изчезнат.
Бутоните и иконите отново ще се изведат, когато свалите пръста си от екрана.
• [Display Settings] в меню за заснемане или преглед са зададени в положение [Off].
Докоснете лявата част на LCD екрана и изтеглете надясно.
• Не можете да слушате музика в режим на изреждане на изображения.
• Прехвърлете музикалните файлове на фотоапарата с помощта на “Music Transfer” (стр. 153, 154).
• Уверете се, че сте задали правилни настройки за нивото на силата на звука и за режима на изреждане на
изображения (стр. 91, 106).
• Изреждането на изображения се възпроизвежда с [Continuous Playback]. Изберете [Slideshow with music] и
възпроизведете.
Изображението не се извежда на телевизионния екран.
• Проверете дали изходният видео сигнал на фотоапарата е зададен към същата система за цветна телевизия като системата за цветна телевизия на вашия телевизор (стр. 176).
• Проверете дали свързването е правилно (стр. 146, 147).
• Ако USB конекторът на кабела за терминала за мулти употреба е свързан към друго устройство,
изключете кабела (стр. 156).
167BG
3D изображенията не се появяват на телевизора въпреки че фотоапаратът е в режим [3D преглед].
• Проверете дали телевизорът ви може да извежда 3D изображения.
Изтриване
Не можете да изтриете изображения.
• Отменете защитата (стр. 103).
Компютри
Компютър с отделение за “Memory Stick” носител не разпознава “Memory Stick PRO
Duo” носителя.
• Проверете дали компютърът и четящото/пишещото Memory Stick устройство поддържат “Memory
Stick PRO Duo” носител. Потребителите на компютри и четящи/пишещи Memory Stick устройства,
различни от тези на Sony, трябва да се свържат със съответните производители.
• Ако “Memory Stick PRO Duo” носителят не се поддържа, свържете фотоапарата към компютъра (стр.
155). Компютърът ще разпознае “Memory Stick PRO Duo” носителя.
Вашият компютър не разпознава фотоапарата.
• Когато зарядът на батериите е нисък, поставете зареден комплект батерии или използвайте променливотоков адаптер (продава се отделно).
• Задайте [USB Connect] в положение [Mass Storage] (стр. 129).
• Използвайте кабела за мулти употреба за връзка между фотоапарата и компютъра.
• Изключете кабела за мулти употреба от компютъра и от фотоапарата, а после отново го свържете
здраво.
• Изключете всякакво друго оборудване, с изключение на фотоапарата, клавиатурата и мишката, от
USB конекторите на вашия компютър.
• Свържете фотоапарата директно към компютъра без да минавате през USB хъб или друго устройство.
Не можете да копирате изображения.
• Свържете правилно фотоапарата и компютъра, като установите USB връзка (стр. 155).
• Възможно е да не успеете да копирате изображенията на компютъра, докато снимате изображения с
карта с памет, форматирана на компютър. Снимайте с карта с памет, форматирана с вашия фотоапарат (стр. 138).
След като сте направили USB връзка, “PMB” не се стартира автоматично.
• Осъществете USB връзката, когато компютърът е включен.
След извършване на USB връзка, “PMB Portable” не стартира.
• Настройте [LUN Settings] в положение [Multi].
• Настройте [USB Connect] в положение [Mass Storage].
• Свържете компютъра към мрежа.
Изображението не може да бъде възпроизведено на компютър.
• Ако използвате “PMB”, прочетете “PMB Help” (стр. 153).
• Консултирайте се с производителя на софтуера или компютъра.
168BG
Изображението и звукът са прекъсвани от шум, когато гледате видеоклипове на
компютъра.
• Възпроизвеждате видеоклипове директно от вградената памет или от картата с памет. Копирайте
видеоклиповете на хард диска на компютъра и ги възпроизведетеоттам (стр. 153).
Изображения, които веднъж са копирани на компютъра, не могат да бъдат разгледани
на фотоапарата.
• Използвайте „РМВ”, за да възпроизвеждате изображения запазени на компютър.
• Регистрирайте изображението в Image Database File и възпроизвеждайте в [Date View] (стр.
101).
• Този фотоапарат не поддържа функция за Преглед по събитие.
Карта с памет
Не можете да поставите картата с памет.
• Заредете в правилната посока.
Без да искате сте форматирали картата с памет.
• При форматирането всички данни на картата с памет се изтриват. Не можете да ги възстановите.
Данните се запиват във вградената памет въпреки че сте поставили карта с памет.
• Проверете дали картата с памет е правилно и докрай поставена.
Вградена памет
Не можете да възпроизвеждате или записвате изображения, като използвате вградената памет.
• Във фотоапарата има заредена карта с памет. Извадете картата с памет.
Не можете да копирате данните, запазени във вградената памет на карта с памет
• Картата с памет е запълнена. Копирайте изображенията на карта с памет, която има достатъчно
свободно място.
Не можете да копирате данни от картата с памет или компютъра във вградената
памет.
• Тази функция не се поддържа.
Отпечатване
Не можете да отпечатате изображение.
• Обърнете се към ръководството за експлоатация на принтера.
Изображенията се отпечатват с отрязани краища.
• В зависимост от вашия принтер е възможно краищата на изображението да бъдат отрязани. Това
особено важи за случаите, в които отпечатвате изображение, заснето със зададен размер на изображението [16:9].
• Когато отпечатвате изображения със собствения си принтер, опитайте се да отмените настройките “trimming” или “borderless”. Консултирайте се с производителя на принтера дали принтерът е
снабден с тези функции или не.
• Когато отпечатвате снимките си в цифрово фотостудио, поинтересувайте се дали могат да отпечатат изображенията ви без да отрязват краищата.
169BG
Не можете да отпечатвате изображения с насложена дата.
• Можете да отпечатате такива изображения с помощта на “PMB” (стр. 153).
• Този фотоапарат няма функция за наслагване на дата върху изображенията. Въпреки
това, тъй като заснетите с фотоапарата изображения съдържат информация за датата
на заснемане, можете да отпечатате изображенията с насложена дата, ако принтерът или
софтуерът разпознават Exif информация. За да проверите дали принтерът или софтуерът са
Exif съвместими, обърнете се към техния производител.
• Когато отпечатвате снимките си във фотостудио, там могат да насложат датата върху
изображенията ви.
Не можете да отпечатате 3D изображения , както са изведени на LCD екрана.
• 3D изображенията изведени на екрана са MPO файлове, но изображенията, които се отпечатват са JPEG файлове, така че в някои случаи изображенията, които се отпечатват не са
същите като тези изведени на LCD eкрана.
Панел с операционни бутони
Не можете да работите правилно с панела с операционните бутониили изобщо не
можете да оперирате с него
• Извършете [Calibration] (стр. 137).
• [Housing] е зададен в положение [On] (стр. 128).
Операциите с маркера реагират в неподходящи точки.
• Извършете [Calibration] (стр. 137).
Други
Обективът се замъглява.
• Възникнала е кондензация на влага. Изключете фотоапарата и го оставете за около 1 час
преди да го използвате отново.
Фотоапаратът се нагрява, когато го използвате по-дълго време.
• Това не е неизправност.
Когато включите фотоапарата, се извежда екранът за сверяване на часовника.
• Сверете отново датата и часа (стр. 145).
• Вградената акумулаторна батерия се е разредила. Поставете заредената батерия и оставете фотоапарата за 24 или повече часа с изключено захранване.
Датата или часът са неправилни.
• Настройката за областта е зададена към различна дестинация от тази, в която се намирате в момента. Променете настройката в (Настройки) (Настройки за часа)
[Area Settings].
170BG
Предупредителни индикатори и съобщения
Индикация при авто-диагностика
Ако се изведе код, започващ с буква от азбуката, това е индикация, че вашият фотоапарат е
активирал функцията индикация при авто-диагностика. Последните две цифри (указани като
) се различават в зависимост от състоянието на фотоапарата.
и извадете и пак поставете картата с памет.
• Във вътрешната памет е възникнала грешка при форматиране, или е заредена неформатирана карта с памет. Форматирайте вградената памет или картата с памет (стр. 138).
• Заредената карта с памет не може да бъде използвана с вашия фотоапарат, или
данните са повредени. Заредете нова карта с памет.
E:61:
E:62:
E:91:
• Във фотоапарата е възникнала неизправност. Нулирайте настройките (стр. 124) след което отново включете захранването.
E:94:
• Получила се е неизправност при записа или изтриването на данни. Поправката е наложителна. Свържете се с дилър на Sony или с оторизиран сервиз на Sony. Бъдете подготвени да
продиктувате всички кодове за грешка с Е.
Съобщения
Ако на екрана се изведат следните съобщения, следвайте инструкциите.
• Зарядът на батериите е нисък. Заредете незабавно комплекта батерии. В зависимост от
условията на употреба или вида на комплекта батерии, възможно е индикаторът да мига,
дори когато оставащият заряд е достатъчен за 5 до 10 минути работа с батериите.
For use with compatible battery only (Само за употреба със съвместими батерии)
• Батерията не е NP-BN1 (приложен в комплекта).
171BG
System error (Системна грешка)
• Изключете захранването и го включете отново.
Camera overheating (Фотоапаратът е прегрял)Allow it to cool (Оставете го да се охлади)
• Температурата на фотоапарата се е повишила. Захранването може автоматично да се
изключи или е възможно да не успеете да записвате видеоклипове. Оставете фотоапарата на
хладно място, докато температурата спадне.
Internal memory error (Грешка във вградената памет)
• Изключете захранването и го включете отново.
Reinsert the memory card (Поставете отново картата с памет)
• Заредената карта с памет не може да се използва с вашия фотоапарат (стр. 3).
• Терминалите на картата с памет са замърсени.
• Картата с памет е повредена.
Memory card type error (Грешка с вида на картата с памет)
• Заредената карта с памет не може да бъде използвана с вашия фотоапарат (стр. 3).
This memory card may not record or play (Тази карта с памет може да не записва или
възпроизвежда)
• Заредената карта с памет не може да бъде използвана с вашия фотоапарат
(стр. 3).
Error formatting Internal memory (Грешка при форматирането на вградената памет) Error
formatting memory card (Грешка при форматирането на картата с памет)
• Форматирайте носителя отново (стр. 138).
• Buffer Overflow (Изчерпване на междинния запас)
• Ако използвате карта с памет, на която е записвано и изтривано многократно или ако картата с
памет е била форматирана на различен фотоапарат, скоростта на запис на данните може да е ниска.
Първо направете копие на данните от картата на компютъри след това ре-форматирайте картата
преди да я използвате (стр. 138).
• Скоростта на запис на картата с памет може да не е достатъчна за запис на клипове. Изпозлвайте
“Memory Stick PRO-HG Duo” носител, “Memory Stick PRO Duo” (Mark 2) носител или SD карта (Class 4
или по-бърза).
“Memory card” locked (Картата с памет е заключенa.)
• Използвате карта с памет, която има щифтче за защита от запис и то е поставено в положение LOCK. Поставете щифтчето в позиция, разрешаваща запис.
Read only memory card (Карта с памет само за четене)
• Вашият фотоапарат не може да записва или да изтрива изображения на тази карта с памет.
Writing to the memory card was not completed correctly. Recover data.
(Записът на картата с памет не е завършен правилно. Възстановете данните)
• Поставете отново картата с памет и следвайте инструкциите на екрана.
No images (Липсват изображения)
• Във вградената памет не са записани изображения, които могат да бъдат възпроизведени.
• На картата с памет не са записани изображения, които могат да бъдат възпроизведени.
172BG
No still images (Няма снимки)
• Няма 3D изображения, които могат да се възпроизвеждат в режим [3D преглед].
• Избраната папка не съдържа файлове, които могат да се възпроизвеждат с функцията.
File found which was not recognized (Открит е файл, който не се разпознава)
• Опитали сте да изтриете папка, съдържаща файл, който не може да се възпроизведе с този
фотоапарат. Изтрийте файла на компютъра и после изтрийте папката.
Folder error (Грешка в папката)
• На картата с памет вече съществува папка, чийто номер има същите първи
три цифри (например: 123MSDCF и 123ABCDE). Изберете друга папка или създайте нова
папка (стр. 139, 140).
Cannot create more folders (Не можете да създавате повече папки)
• На “Memory Stick Duo” носителя съществува папка, чието име започва с “999”. В този
случай не можете да създавате повече папки.
Empty folder content (Празно съдържание на папката)
• Опитали сте да изтриете папка, съдържаща един или повече файлове. Изтрийте всички
файлове и след това изтрийте папката.
Folder protected (Защитена папка)
• Опитвате се да изтриете папка, която е read-only на компютъра
Cannot display file (Файлът не може да бъде изведен.)
• Докато сте възпроизвеждали изображение се е получила грешка.
Няма гаранции за възпроизвеждане на този фотоапарат на файлове, които съдържат изображения, обработени на компютър или изображения, които са заснети с други фотоапарати.
Read only folder (Папка само за преглед)
• Избрали сте папка, в която не може да се записва на фотоапарата. Изберете друга папка
(стр. 140).
File protected (Защита на файла)
• Освободете защитата (стр. 103).
Image size over limit (По-голям размер на файла)
• Възпроизвеждате изображение с размер, който вашият фотоапарат не може да възпроизведе.
Unable to detect face for retouch (Не може да се разпознае лице за ретуш)
• В зависимост от изображението е възможно е да не успеете да ретуширате изображението.
(Индикатор за предупреждение от вибрация)
• Получава се трептене на фотоапарата поради недостатъчна светлина. Използвайте
светкавицата, включете функцията против размазване или поставете фотоапарата на статив, за да го стабилизирате.
173BG
МР4 12М не се поддържа от тази карта с памет. МР4 6М не се поддържа от тази
карта с памет.
• За запис на видеоклипове, препоръчваме да използвате “Memory Stick PRO Duo” (Mark 2) носител или или задайте размера на “Memory Stick PRO-HG Duo” носител или SD карта с памет
(Class 4 или по-бърза).
Recording is unavailable for this mоvie format. (Записът не е възможен за този формат
клип).
Настройте [Movie format] в положение [MP4] (стр. 111).
Maximum number of images already selected (Максималният брой изображения
вече е избран)
• Можете да изберете до 10 файла, когато използвате [TransferJet].
• Можете да изберете до 100 файла, когато използвате [Multiple Images].
• Можете да изберете до 999 файла, когато използвате [All in Date Range] или [All in This Folder], за DPOF,
защита или отпечатване.
• Можете да прибавите маркировки (Ред за отпечатване) за до 999 файла. Отменете
избора.
Error Playing Music (Грешка при възпроизвеждане на музиката)
• Изтрийте музикалния файл или го сменете с нормален.
• Извършете [Format Music], след това свалете нови музикални файлове.
Error Formatting Music (Грешка при форматиране на музиката)
• Извършете [Format Music].
Operation cannot be executed in unsupported fi les (Операциите не могат да бъдат извършени за файлове, които не се поддържат)
• Не можете да извършвате обработка и редакция на файлове с изображения с този фотоапарат, ако
файловете са били обработвани с компютър или са записани с друг фотоапарат.
Preparing Image Database File File Please Wait... (Възстановяване на данни. Моля изчакайте)
• Фотоапаратът възстановява информацията за дата и др. в случаи, когато изображенията
бъдат изтрити с компютър и др.
• Нужният Image Database File се създава след форматиране на картата с памет
• Броят на изображенията надвишава този, за който е възможна обработка на дата от
фотоапарата. За да регистрирате допълнителни изображения в Image Database File, изтрийте
изображенията от [Date View].
Incnsistenciesfound in Image Database File. Recover data. (Намерени са несъответствия в
Image Database File. Възстановете данните)
• --AVCHD клипове не могат да се записват или възпроизвеждат понеже Image Database File е повреден.
Следвайте екранните инструкции, за да възстановите Image Database File.
• Не можете да запишете в Image Database File на фотоапарата или да възпроизведете чрез [Date View].
Изпозлвайте “PMB”, за да направите копие на всички изображения ан компютър и ги изпозлвайте, за да
възстановите картата с памет или вградената памет.
• Image Database File error (Грешка с файла за обработка на изображенията)
Cannot recover (Не може да се възстанови)
• Прехвърлете всички изображения на компютър с помощта на “PMB” и форматирайте
“Memory Stick Duo” носителя или вградената памет (стр. 138).
Когато не можете да прехвърлите всички изображения на компютъра с “PMB”, прехвърлете
всички изображения на компютъра без да използвате “PMB”.
174BG
Recording function unavailable due to high internal temperature (Записът е невъзможен
поради висока вътрешна температура)
• Температурата във фотоапарата се е повишила. Не можете да записвате изображения,
докато не спадне.
Recording has stopped due to increased camera temperature (Записът е спрял поради висока температура на фотоапарата)
• Температурата във фотоапарата се е повишила при записа на видеоклипа и записът е прекъснал. Моля, изчакайте температурата да спадне.ю
• Когато записвате видеоклипове породължително време, температурата се покачва. В този
случай спрете записа на видеоклипа.
Connection failed (Връзката се разпада.)
• Проверете TransferJet порт за прием и прехвърлете данните (стр. 17).
Some files were not sent. (Някои файлове не са изпратени) Some files were not received.
(Някои файлове не са получени)
• Комуникацията е прекратена по време на трансфер на данни или трансферът е приключен, тъй като
паметта на устройството е пълна. Проверете наличния капацитет на паметта и опитайте да
извършите прехвърляне посредством TransferJet отново.
175BG
Използване на фотоапарата в чужбина –
Източници на захранване
Можете да използвате вашия фотоапарат, зарядното устройство за батериите и променливотоковия адаптер AC-LS5 (продава се отделно) във всяка страна или регион, където
електро-захранването е от 100 V до 240 V AC, 50/60 Hz.
Забележка
• Не използвайте електронен трансформатор (пътнически конвертор), защото това може да доведе до
неизправност.
Системи за цветна телевизия
Ако искате да наблюдавате изображенията на телевизионен екран, имате нужда от телевизор
с входен видео жак и кабел за мулти употреба. Системата за цветна телевизия трябва да
съвпада с тази на вашия цифров фотоапарат.
Проверете списъците по-долу относно системите за цветна телевизия на страната или
региона, в които използвате фотоапарата.
Система NTSC (1080 60i)
Бахамски острови, Боливия, Канада, Централна Америка, Чили, Колумбия, Еквадор, Ямайка,
Япония, Корея, Мексико, Перу, Суринам, Тайван, Филипини, САЩ, Венецуела и др.
Система PAL (1080 50i)
Австралия, Австрия, Белгия, Китай, Чешка република, Дания, Финландия, Германия, Холандия,
Хонконг, Унгария, Италия, Кувейт, Малайзия, Нова Зеландия, Норвегия, Полша, Португалия,
Сингапур, Словашка република, Испания, Швеция, Швейцария, Тайланд, Великобритания и др.
Система PAL-M (1080 50i)
Бразилия
Система PAL-N (1080 50i)
Аржентина, Парагвай, Уругвай
Система SECAM (1080 50i)
България, Франция, Гвиана, Иран, Ирак, Монако, Русия, Украйна и др.
176BG
Карта с памет
Видовете карти с памет, оито могат да се изпозлватс този фотоапарат са „Memory Stick
PRO Duo” носител, „Memory Stick PRO-HG Duo” носител, SD карта с памет, SDHC карта с
памет и SDXC карта с памет.
Не можете да използвате MultiMediaCard
Забележки
• Операциите с карта с памет, форматирана с компютър, не са гарантирани.
• В зависимост от вида на картата с памет и използваното устройство, времето за запис/ четене на
данни е различно.
• Възможно е данните да се повредят в следните случаи:
• Когато извадите картата с памет или ако изключите фотоапарата, докато записва или чете данни.
• - Ако използвате картата с памет близо до статично електричество или шум.
• Препоръчваме ви да подсигурявате важните данни, като им правите копия.
• Когато пишете на областта за означение, не натискайте силно.
• Не залепяйте етикет върху картата с памет, нито върху адаптера за картата с памет.
• Когато пренасяте или съхранявате картата с памет, използвайте приложения калъф.
• Не позволявайте контакт с метални предмети и не докосвайте с пръсти терминала на картата с
памет.
• Не огъвайте, не изпускайте и не прилагайте силни удари върху картата с памет.
• Не разглобявайте и не модифицирайте картата с памет.
• Не позволявайте картата с памет да се намокри.
• Не оставяйте картата с памет на място, достъпно за малки деца. Възможно е неволно да бъде погълната.
• Не поставяйте други предмети в гнездото за картата с памет. Това може да причини неизправност.
• Не използвайте и не съхранявайте картата с памет на следните места:
- В кола, паркирана на пряка слънчева светлина или при високи температури.
- При пряка слънчева светлина
- На влажни места или близо до корозиращи материали.
Забележки относно употребата на адаптер за картата с памет (продава се отделно)
• Уверете се, че зареждате картата с памет в правилната посока и докрай в адаптера за
картата с памет. Неправилното зареждане може да причини неизправност.
“Memory Stick” носител
“Memory Stick Duo” е компактен и преносим IC записващ носител. С този фотоапарат можете да използвате описаните в таблицата по-долу видове “Memory Stick” носители. Въпреки
това операциите не са гарантирани за всички видове “Memory Stick Duo” носители.
Вид “Memory Stick” носител
Запис/Възпроизвеждане
Memory Stick Duo (without MagicGate)
Memory Stick Duo (with MagicGate)
B* 1
B* 2
MagicGate Memory Stick Duo
Memory Stick PRO Duo
B* 1* 2
B* 2* 3
Memory Stick PRO-HG Duo
B* 2* 3* 4
*1 Фотоапаратът не е съвместим с високоскоростен трансфер на данни чрез паралелен интерфейс.
*2 “Memory Stick Duo” носителят, “MagicGate Memory Stick Duo” носителят и “Memory Stick PRO Duo” носителят са снабдени с
MagicGate функции. MagicGate е технология за защита на авторските права, която използва технология за кодиране. С този фотоапарат не можете да извършвате запис/ възпроизвеждане на данни, които изискват MagicGate функции.
*3 [AVC HD 17M FH], [AVC HD 9M HQ], [MP4 12M] и [MP4 6M] клипове не могат да бъдат записани във вградената памет или на
Memory Stick различен от “Memory Stick PRO Duo” носител.
*4 Фотоапаратът не е съвместим с 8-битов паралелен трансфер на данни. Поддържа се 4-битов паралелен трансфер на данни, еквивалентен на “Memory Stick PRO Duo” носител.
177BG
Забележки относно изпозлването на “Memory Stick Micro” носител (продава се отделно).
• Този продукт е съвместим с “Memory Stick Micro” носител (“M2”). Съкращението “M2” съкращение от
“Memory Stick Micro” носител.
• За да използвате “Memory Stick Micro” носител с този фотоапарат, уверете се, че сте заредили
“Memory Stick Micro” носителя в “М2” адаптер, който е голям колкото “Memory Stick Duo” устройството. Ако заредите “Memory Stick Micro” устройството във фотоапарата без “М2” адаптер,
възможно е да не успеете да извадите носителя от фотоапарата .
• Не оставяйте “Memory Stick Micro” носителя в близост до малки деца. Могат да го погълнат по случайност.
178BG
Батерия
Зареждане на батерията
• Препоръчваме ви да зареждате батерията при околна температура между 10-- С и 30-- С.
Ако зареждате батерията извън този температурен обхват, ефективното зареждане на
батерията може да се окаже невъзможно.
Ефективно използване на батерията
• Работата на батерията се влошава при ниски температури. По този начин времето, през което може
да се използва батерията на студено, е по-кратко. За по-дълга и безпроблемна употреба препоръчваме
следното:
- Сложете батерията в джоб близо до тялото, за да я затоплите, и поставете батерията
във фотоапарата непосредствено преди снимките.
• Честата употреба на функцията zoom или светкавицата износва заряда на батерията по-бързо.
• Препоръчваме ви да поддържате резервна батерия за време, което е два или три пъти по-дълго от
очакваното време за снимане; правете контролни снимки преди истинските.
• Не излагайте батерията на досег с вода. Батерията не е водоустойчива.
• Не оставяйте батерията на топло място, като например в гореща кола или на пряка слънчева светлина.
• Когато терминалите на батерията се замърсят, фотоапаратът може да не се включи, батериите
може да не се заредят или може да се получат други симптоми на проблем. В такива случаи почистете
внимателно терминалите със суха и мека кърпа.
Как да съхраняваме батерията
• Ако не планирате да използвате батерията за дълъг период от време, заредете я напълно, след това я
разредете, като използвате фотоапарата, и после я приберете на съхранение на сухо и хладно място.
Изпълнявайте тези процедури веднъж в годината, за да съхраните функциите на батерията.
• За да изразходвате напълно заряда на батерията, оставете фотоапарата в режим на изреждане на
изображения (slideshow) (стр. 90) докато захранването изключи.
• Винаги пренасяйте батерята в калъфчето, за да предотвратите замърсяване на терминалите и потенциално късо съединение.
Живот на батериите
• Животът на батериите е ограничен. Капацитетът им намалява малко по малко в течение на експлоатацията или просто като минава време. Когато времето на използването е намаляло значително,
вероятна причина затова може да бъде изтеклият живот на батериите. Купете нови батерии.
• Животът на батериите зависи от начина на съхранението им и от работните условия за всеки
комплект батерии.
Съвместим комплект батерии
• Моделът NP-BN1 (приложен в комплекта) може да се използва само с Cyber-shot модели от серията N.
179BG
Зарядно устройство за батерии
• Само батерии от типа NP-BN1 и никакви други могат да се зареждат на зрядното за батерии (приложено). Батерии различни от упоменатия вид могат да протекат, да прегреят или да експлодират
когато се опитате да ги заредите като по този начин предизвикат риск от електрически шок или
изгаряне.
• Лампичката CHARGE на приложеното зарядно за батерии има следните два начина на пимигване:
Бързо примигване: Лампичката мига повторително на приблизително 0.15 сек интервали.
Бавно примигване: Лампичката мига повторително на приблизително 1.5 сек интервали.
• Извадете батерията от зарядното устройство за батерии. В противен случай животът на батерията намалява.
• Когато лампичката CHARGE мига, извадете заредената батерия и я заредете отново в зарядното
устройство за батерии, докато щракне плътно. Ако лампичката CHARGE отново мига, това може
да е индикация за грешка на батерията или за това, че е заредена батерия, различна от приложените.
Уверете се, че батерията е от приложения към фотоапарата тип. Ако е така, извадете батерията,
сменете я с нова и проверете дали зарядното устройство функционира нормално. Ако е така, вероятно е възникнала грешка в батерията.
• Когато лампичката CHARGE мига бавно, зарядното е в режим на готовност и зареждането временно
е спряло. Зареждането спира временно и се получава изчакване когато температурата на батерията е
извън обхвата подходящ за зареждане. Зареждането продължава и лампичката CHARGE светва, когато
темепературата се върне в допустимите граници. Препоръчваме ви да зареждате при температури
между 10—и 30—градуса по Целзий.
180BG
Intelligent Pantitler
Intelligent Pantitler (продава се отделно) ви позволява да снимате изображения като фотоапаратът разпознава лицата на хората.
За подробности вижте ръководството за експлоатация, приложено към Intelligent Pantitler.
181BG
Относно AVCHD формат
AVCHD представлява формат с висока разделителна способност за цифрови видеокамери и
служи за запис на HD (висока разделителна способност) сигнали при 1080i*1 и 720р*2 спецификации, които използват високоефективни технологии на компресирано кодиране. Този
формат работи с кодек MPEG-4 AVC / H.264 за компресиране на видео данните, а Dolby Digital
или линейна PCM система служи за компресиране на аудио данни.
Форматът MPEG-4 AVC / H.264 е способен да компресира изображения с по-голяма ефективност от стандартните формати за компресиране на изображения.
Форматът MPEG-4 AVC / H.264 позволява заснемане на видео зигнал с високаразделителна
способност заснет с цифров фотоапарат да се записвана 8 см DVD дискове, хардискови устройства, флаш памети, карти с памет и т.н.
Запис и възпроизвеждане на вашата видеокамера
Въз основа на AVCHD формата, вашата виодеокамера записва с HD (висока разделителна
способност) качество на изображението, както е споменато по-долу.
Видео сигнал*3
1080 60i-съвместимо устройство
MPEG-4 AVC/H.264 1920 x 1080/60i, 1440 x 1080/60i
1080 50i-съвместимо устройство
MPEG-4 AVC/H.264 1920 x 1080/50i, 1440 x 1080/50i
Аудио сигнал:
Dolby Digital 2ch
Носител на записа: карта с памет
*1 1080i спецификация
Спецификация с висока разделителна способност, която съчетава 1080 ефективни линии на сканиране с интерлейс
(редуващо се) сканиране.
*2 720р спецификация
Спецификация с висока разделителна способност, която използва 720 ефективни линии и прогресивна система.
*3 Носителят, записан в AVCHD формат, различен от споменатия по-горе, не може да бъде възпроизведен на вашата
видеокамера.
182BG
TransferJet стандарт
TransferJet комуникацията съвпада с дадения по-долу стандарт.
TransferJet стандарт
Съвместим с PCL Spec. Rev. 1.0
Име на класа и протокола (тип комуникация):
SCSI Block Device Target
OBEX Push Server
OBEX Push Client
* Използвайте “SCSI” протокол за комуникация когато свързвате TransferJet-съвместимо
устройство (продава се отделно). Или използвайте “OBEX” протокол за комуникация когато
споделяте данни между различни фотоапарати.
183BG
Брой снимки, които можете да запишете,
и време за запис на видеоклипове
Броят на неподвижните изображения и клиповете, които можете да запишете се различава в
зависимост от условията на заснемане и картата с памет.
Снимки
Капацитет
Вградена
памет
Карта с памет, форматирана с този
фотоапарат
Approx.
32 MB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
12M
6
344
690
1397
2846
5625
8M
8
482
967
1959
3990
7884
Размер
5M
10
582
1168
2366
4819
9524
VGA
207
11760
23600
47810
97350
192380
16:9(9M)
6
382
766
1552
3160
6246
16:9(2M)
32
1838
3688
7470
15210
30060
Забележки
• Когато броят на оставащите изображения, които можете да запишете, е по-голям
от 99,999, се извежда индикаторът “>99999”.
• Когато изображенията са записани с друг фотоапарат и бъдат възпроизведени
на това устройство, възможно е изображенията да не се изведат в правилното
съотношение.
Видеоклипове
Таблицата по-долу показва приблизителното максимално време за запис. Това
са общите времена за всички файлове с видеоклипове. Максималният запис на
непрекъснат видеоклип е около 29 минути. Максималният размер на клип с формат на записа
МР4 е приблизително 2 GB.
(Единици: час: минути: секунди)
Капацитет
Вградена
памет
Карта с памет, форматирана с този фотоапарат
Approx.
32 MB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
AVC HD 17M FH
—
0:14:00
0:28:30
0:58:10
1:58:50
3:55:20
AVC HD 9M HQ
—
0:28:00
0:57:00
1:56:20
3:57:50
7:50:40
MP4 12M
—
0:20:40
0:41:40
1:24:40
2:52:30
5:41:00
MP4 6M
—
0:40:40
1:21:50
2:45:50
5:37:50
11:07:50
MP4 3M
0:01:10
1:15:10
2:31:10
5:06:20
10:23:50
20:33:00
Качество/
Размер
Забележка
• Времето за запис се различава в зависимост от условията на запис и носителя за
запис.
184BG
Предпазни мерки
Не използвайте/съхранявайте фотоапарата на следните
места
• На изключително горещи, студени или влажни места
На места като вътрешността на кола, паркирана на слънце. Възможно е корпусът
на фотоапарата да се обезцвети или деформира и това може да доведе до повреда.
• На места, които са обект на осветяване от директна слънчева светлина или са
подложени на влиянието на топлинни източници
Възможно е корпусът на фотоапарата да се обезцвети или деформира и това може
да доведе до повреда.
• На места, които са подложени на вибрации и сътресения
• В близост до места със силни магнитни полета
• На места, които са прашни или мръсни
Не позволявайте във вътрешността на фотоапарата да попадне пясък или
мръсотия. Това може да доведе до повреда в устройството, а понякога тази
повреда не може да бъде отстранена.
Пренасяне
Не сядайте, докато фотоапаратът се намира в задния ви джоб, защото това може да
причини повреда във фотоапарата.
Почистване
Почистване на LCD екрана
За да отстраните отпечатъци от пръсти, мръсотия и др., почиствайте повърхността
на екрана, като използвате комплекта за почистване на LCD екран (продава се
отделно).
Почистване на обектива
За да отстраните от обектива отпечатъците от пръст, мръсотия и др, почистете
обектива с меко парче плат.
Почистване на корпуса на фотоапарата
Почиствайте повърхността на фотоапарата с меко парче плат, леко навлажнено с
вода; след това избършете повърхността на фотоапарата със сухо парче плат. За да
предотвратите повреда по повърхността на корпуса:
- Не излагайте фотоапарата на въздействието на химически вещества като например
разтворител, бензин, алкохол, разтвори за третиране на насекоми и др.
- Не докосвайте фотоапарата, ако по ръцете ви има остатъци от гореспоменатите
вещества.
- Не оставяйте устройството за дълго време в контакт с гума или винилови
материали.
Работна температура
Фотоапаратът е проектиран за работа в температурен обхват между 0--С и 40--С. Не
препоръчваме извършването на запис на изключително студени или горещи места,
където температурата е в стойности извън посочените.
Вградена акумулаторна батерия
Вашият фотоапарат е снабден с вградена акумулаторна батерия, така че настройката
за датата и часа, и другите настройки, се запазват независимо дали когато
устройството е включено или изключено.
Докато използвате фотоапарата, вградената акумулаторна батерия остава винаги
заредена.
Въпреки това, ако използвате устройството само за кратко, батерията се разрежда,
а пълното разреждане на акумулаторната батерия, ако изобщо не използвате
фотоапарата, настъпва за около един месец. Ако това се случи, използвайте
фотоапарата след като заредите вградената акумулаторна батерия.
Въпреки това, дори ако вградената батерия не е заредена, това няма да се отрази на
работата на устройството, ако не записвате датата.
185BG
Метод на зареждане на вградената акумулаторна батерия
Поставете вградената акумулаторна батерия в устройството и оставете фотоапарата
изключен за 24 или повече часа.
186BG
Азбучен указател
Цифри
3D функции ..................................................... 48
3D заснемане ................................................... 50
3D Sweep Panorama ....................................... 50
3D преглед ..................................................... 100
A–Z
A/V OUT (Stereo) жак ................................ 146
AF илюминатор .......................................... 112
AF рамка на визьора .......................................77
AVCHD формат .......................................... 182
Burst ..................................................................70
Center AF .........................................................77
COMPONENT ............................................. 127
CTRL FOR HDMI........................................ 126
Demo режим ................................................. 123
DPOF .............................................................. 104
EV ...................................................................... 72
Eye-Fi ............................................................... 135
Gourme ............................................................. 37
HDR корекция на задното осветяване .. 36
HD(1080i) ...................................................... 127
HDMI резолюция ....................................... 125
Intelligent Pantitler ........................................ 181
Intelligent Sweep Panorama............................. 31
ISO..................................................................... 73
LCD яркост ................................................. 120
LUN настройки ........................................... 130
Macintosh компютри ................................. 152
Macro ................................................................ 71
Mass Storage ................................................... 129
MTP................................................................. 129
Multi AF.............................................................77
Music Transfer ................................................ 153
PMB................................................................. 153
PMB Portable.................................................. 157
Power Save....................................................... 133
Program Auto ................................................... 34
PTP .................................................................. 129
REC режим ...................................................... 27
SD .................................................................... 127
Slow Synchro ................................................... 60
Smart zoom .................................................... 114
Smile shutter ..................................................... 57
Soft Skin............................................................ 36
Soft Skin Effect ................................................ 82
Soft Snap........................................................... 36
Spot AF ..............................................................77
Sweep Multi Angle ........................................... 50
TransferJet ........................................................ 134
TransferJet стандарт ................................... 183
USB връзка .................................................... 129
USB жак ......................................................... 155
VGA ................................................................... 67
Windows компютър ................................... 152
Zoom .................................................................... 40
А–Я
Автоматично ориентиране ................... 115
Баланс на белия цвят ................................... 74
Баланс на белия цвят под вода .................. 76
Батериии....................................................... 179
Близък фокус.................................................... 71
Брой на изображенията в индек ............. 109
Брой на неподвижнисте изображения .. 184
Бутон клип ..................................................... 59
Бутон за режим неподвижно изображение/
клип ................................................................... 26
Вградена памет .............................................. 24
Висока чувствителност ............................ 36
Висока скорост на затвора ....................... 37
Временно завъртян дисплей....................... 44
Възпроизвеждане
3D изображения ........................................... 52
Клипове............................................................ 47
Неподвижни изображения .......................... 41
Данни за експонацията .............................. 108
Домашен любимец ......................................... 37
Дисплей за самодиагностика .................... 171
Езикови настройки .................................... 121
Експонация ...................................................... 72
Екран MENU ............................................12, 14
Ефект на разфокусиране .............................. 66
Здра ................................................................... 36
Избор на сцена ............................................... 36
Избор на папка ........................................... . 110
Извеждане на Burst група ........................... 102
Извеждане на цвят ..................................... 122
Използване на фотоапарата зад граница 176
Изпращане чрез TrasferJet ............................ 95
Изреждане на кадри ...................................... 90
Изтриване ...................................................... 93
Изтриване на REC. папка ......................... 141
Имена на части ............................................. 17
Индекс за изображение ................................. 89
Интелигентна автоматична
настройка ...................................................... 28
Завъртане ..................................................... 105
Зарядно за батерии .................................... 180
Заснемане с придържане с ръка при здрач 36
Заснемане
3D изображения .......................................... 150
Клипове............................................................ 33
Неподвижни изображения .......................... 28
Защит ............................................................ 103
Звуков сигнал................................................ 119
Календар .......................................................... 88
Калибриране ................................................. 137
Карта с памет ......................................... 3, 177
Компютър
Прехвърляне на изображения ...........155, 156
Macintosh ....................................................... 152
Препоръчителна среда .............................. 152
Windows компютри .............................. ... 152
187BG
Компютър .................................................... 152
Копиране ....................................................... 142
Корекция ефекта на червените очи......... 99
Корпус ........................................................... 128
Маркировка при ред на отпечатване... 162
Мулти-конектор ........................................ 149
Намаляване ефекта на червените очи .. 117
Настройки...................................................... 15
Настройка за зона ..................................... 144
Настройка за часовник ............................. 145
Настройка за дата и час .......................... 145
Настройка за извеждане
Заснемане ........................................................ 86
Преглед ........................................................... 107
Настройки за сил ана звука ...................... 106
Номер на файла ............................................ 143
Нулиране ........................................................ 124
Оптичен zoom ......................................40, 114
Операционна система ................................ 152
Отпечатване ...................................... 104, 162
Отстраняване на проблеми .................... 163
Отрязване (Оразмеряване) ......................... 99
Памет за избор на лице ............................... 84
Панел с докосване......................................... 21
Панорама ........................................................ 31
Папка
Промяна ......................................................... 140
Създаване ....................................................... 139
Изтриване .................................................... 141
Избор .............................................................. 110
Пейзаж .............................................................. 36
Персонализиране............................................ 23
Пиксел .............................................................. 69
Плаж ................................................................. 37
Под вода .......................................................... 37
Подводна панорамн аснимка .................... 39
По-висша автоматична настройка ........ 29
Портрет при здрач ..................................... 36
Посока на заснемане ...................................... 65
Преглед на Burst изображения .................... 45
Предупредителни индикатории
съобщения .. .................................................. 171
Предупреждение за примигване .............. 118
Прецизен цифров zoom ............................. 114
Проследяващ фокус ....................................... 25
Промяна на REC. папка ............................. 140
Размер на изображение ................................. 67
Размер на изображението в панорама...... 67
Разпознаване на лице ..................................... 83
Разпознаване на сцена .................................... 80
Режим на измерване........................................79
Режим преглед ............................................... 101
Режим на лесно заснемане
Заснемане ......................................................... 86
Преглед ........................................................... 107
Режим клип
Заснемане ......................................................... 33
Преглед ............................................................. 47
Ретуш............................................................... 99
Решетка ........................................................ 113
188BG
Рисуване .......................................................... 97
Отстраняване на фокус от фона ............ 35
Самостоятелен портрет ........................ 62
Самостоятелен таймер .......................62, 64
Сваляне на музика ...................................... 131
Светкавиц ............................................... 60, 61
Свързване
Компютър .................................................... 155
Телевизор ....................................................... 146
Сня .................................................................... 37
Софтуер ........................................................ 153
Сцена за заснемане на клип .......................... 56
Създаване на REC. папка .......................... 139
Създаване на диск ........................................ 159
Телевизор ........................................ 53, 146, 147
Точково измерване .........................................79
Упътване за разпознаване на сцена.......... 116
Фойерверки .................................................. 37
Фокус ...................................................................7
Форматиране на музика ............................ 132
Форматиране ............................................. 138
Формат на клип ........................................ . 111
Функция против примигване. ................. 85
Функция против размазване ..................... 36
Централно премерено измерване .............79
Цифров zoom .............................................. 114
Широк zoom ................................................... 43
Забележки за лиценза
Вашият фотоапарат притежава софтуер “C Library”, “Expat” и “zlib”. Предлагането на този
софтуер е в съответствие с лицензните споразумения на техните разработчици и собственици на авторски права. Въз основа на молби от собствениците на авторски права на тези
софтуерни приложения, ние имаме задължението да ви информираме за следното.
Моля, прочетете следната информация.
Прочетете “license1.pdf” в папката “License” на вашия CD-ROM. Ще откриете лицензи (на
английски език език) в софтуера “C Library”, “Expat”, “zlib”, “dtoa”, “pcre” и “libjpeg”.
ТОЗИ ПРОДУКТ Е ЛИЦЕНЗИРАН ПО ЛИЦЕН ЗА MPEG-4 ВИЗУАЛНОТО ПАТЕНТНО
ПОРТФОЛИО ЗА ЛИЧНА И НЕСТОПАНСКА УПОТРЕБА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ, КОЕТО
ДАВА ПРАВО ЗА
(i) КОДИРАНЕ НА ВИДЕО СЪГЛАСНО MPEG-4 ВИЗУАЛЕН СТАНДАРТ (“MPEG-4 VIDEO“)
И/ ИЛИ
(II) ДЕКОДИРАНЕ НА “MPEG-4 VIDEO“, КОЕТО Е БИЛО КОДИРАНО ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ
С ЛИЧНА И НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ И/ИЛИ Е БИЛО ПРИДОБИТО ОТ ВИДЕО РАЗПРОСТРАНИТЕЛ, ЛИЦЕНЗИРАН ДА РАЗПРОСТРАНЯВА “MPEG-4 VIDEO“. ЛИЦЕНЗЪТ НЕ СЕ
ДАВА И НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗПОЛЗВАН ЗА НИКАКВИ ДРУГИ ЦЕЛИ. ДОПЪЛНИТЕЛНА
ИНФОРМАЦИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ПРОМОЦИОНАЛНИ, ВЪТРЕШНИ ИЛИ СТОПАНСКИ ЦЕЛИ И УПОТРЕБА, МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ОТ MPEG LA, L.L.C.
ВИЖТЕ: <HTTP://MPEGLA.COM>
Приложеният софтуер GNU GPL/LGPL
Софтуерът, който съответства на следните GNU General Public License (описан в ръководството като “GPL”) или GNU Lesser General Public License (описан в ръководството като
“LGPL”), е включен към фотоапарата.
Този раздел има за цел да ви информира, че имате правото да модифицирате или преразпределяте програмния код на този софтуер според условията, описани в GPL/ LGPL.
Можете да изтеглите програмния код от интернет. За да го изтеглите, отидете на следната интернет страница.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Предпочитаме да не се свързвате с нас относно съдържанието на програмния код.
Прочетете “license2.pdf” в папката “License” на вашия CD-ROM. Ще откриете лицензи (на
английски език) в софтуера “GPL” и “LGPL”.
За да прегледате PDF файла, трябва да имате инсталиран Adobe Reader. Ако нямате инсталиран такъв на вашия компютър, можете да го изтеглите от интернет страницата на Adobe
Systems:
http://www.adobe.com/
Лиценз на “Music Transfer” в CD-ROM диска (приложен в комплекта)
MPEG Layer-3 аудио технологията за кодиране и съответните патенти са лицензирани от
Fraunhofer IIS и Thompson.
189BG
A
B
C
Забележки
A
C
Съвети за заснемане на 3D изображения
За да заснемате 3D изображения, плъзнете
фотоапарата както е показано на илюстрацията.
За да заснемете 3D изображения правилно,
плъзнете фотоапарата бавно. (Целта е да
направите полукръг в рамките на 5 секунди).
Ако движите фотоапарата твърде бързо
или твърде бавно, на LCD екрана ще се изведе
съобщение.
Използване на “PMB” (Picture Motion
Browser)
“PMB” софтуер е включен на приложения
диск. Инсталирайте го на компютъра си, за
да направите управлението на файловете с
изображения по-лесно и удобно за вас.
• Ако на компютъра ви има инсталирана
по-стара версия на “РМВ”, тя ще бъде закрита от по-новата версия, инсталирана
с приложения CD-ROM.
• За подробности относно използването на
“PMB” обърнете се към “PMB Help” след
инсталация.
• Можете да преглеждате AVCHD клипове
на компютър посредством “PMB”.
За подробности относно работата, обърнете се към инструкциите за работа на фотоапарата включени на приложения CD-ROM
B
Съвети за разсейване на фокуса от
фона
Когато режимът на заснемане е в положение
[Background Defocus], фотоапаратът оставя
фона извън фокус, така че обектът на преден
план да изпъкне.
Ако заснемате изображение и фон, които
са твърде раздалечени, както е показано на
илюстрацията, фонът може да е извън фкус.
189BG
190BG
191BG
BG
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди
(Приложимо за страните от Европейския съюз и други
европейски страни, използващи система за разделно
събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт не трябва да се
третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате потенциални негативни последици за околната среда и човешкото
здраве, които могат да се случат при неправилното изхвърляне на продукта. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на естествените ресурси. За по-подробна информация относно
рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне
на отпадъци или с магазина, от който сте закупили продукта.
Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Упълномощеният
представител за EMC (електромагнитна съвместимост) и техническа безопасност на продукта е Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61,70327 Stuttgart, Germany. За въпроси, свързани със сервиза и гаранцията, моля обърнете се
към адресите в съответните сервизни или гаранционни документи.
Допълнителна информация за този продукт и отговори на често задавани въпроси можете да намерите на нашия
уебсайт за клиентска поддръжка.
http://www.sony.bg
Download PDF

advertising