Sony | DSC-TX1 | Sony DSC-TX1 TX1 Цифров компактен фотоапарат Инструкции за експлоатация

Съдържание
Търсене по
операции
Търсене по MENU/
Настройки
Азбучен
указател
Наръчник за Cyber-shot
DSC-TX1
© 2009 Sony Corporation
4-148-677- 11(1)
BG
Как да използвате този наръчник
За да преминете директно към раздела, вижте информацията, указана в горния десен ъгъл.
Това е удобно, когато търсите функция, която желаете да прегледате.
Съдържание
Търсене на информация по функция.
Търсене по
операции
Търсене на информация по операция.
Търсене по MENU/
Настройки
Търсене на информация в списък с опции
на MENU/Настройки.
Азбучен
указател
Търсене на информация по ключова дума.
Маркировки и обозначения,
използвани в този наръчник
В този наръчник поредицата от операции
се указва със стрелки ( ). Трябва да
докосвате опциите на екрана в указания ред.
Маркировките са показани във вида, в който
се извеждат в настройките по подразбиране
на фотоапарата.
Настройката по подразбиране
се отбелязва с .
Показва предупреждения и ограничения,
свързани с правилната употреба на
фотоапарата.
Показва полезна информация,
която е добре да знаете.
2 BG
Забележки относно
използването на фотоапаратa
Забележки за видовете “Memory Stick”
носители, които можете да използвате
(продават се отделно)
“Memory Stick Duo” носител:
Можете да използвате “Memory
Stick Duo” носител с вашия
фотоапарат.
“Memory Stick” носител:
Не можете да използвате
“Memory Stick” носител с
вашия фотоапарат.
Не можете да използвате
други карти с памет.
• За подробности относно носителя “Memory
Stick Duo” вижте стр. 142.
Използване на “Memory Stick Duo”
носител с “Memory Stick”-съвместимо
оборудване
Можете да използвате “Memory Stick Duo”
носител, като го поставите в “Memory Stick
Duo” адаптера (продава се отделно).
“Memory Stick Duo” адаптер
Забележки за батериите
• Заредете батериите (приложени в комплекта)
преди да използвате фотоапарата за първи път.
• Батериите могат да бъдат зареждани дори
когато не са напълно разредени. Също така,
дори батериите да не са заредени докрай,
можете да използвате устройството и с
частично заредени батерии.
• Ако не планирате да използвате батериите за
дълъг период от време, изразходвайте заряда
им докрай и ги извадете от фотоапарата, а след
това ги съхранявайте на хладно и сухо място.
Така ще запазите функциите на батериите.
• За подробности относно батериите, който
можете да използвате, вижте стр. 144.
Обектив Carl Zeiss
Този фотоапарат е оборудван с обектив Carl
Zeiss, който е в състояние да възпроизвежда
отлични изображения с висок контраст.
Обективът за този фотоапарат е изработен
посредством висококачествена система,
утвърдена от Carl Zeiss, и е в съответствие с
качествените стандарти на Carl Zeiss Германия.
Забележки за LCD екрана, LCD визьора
и обектива
• LCD екранът и LCD визьорът са произведени
по високо прецизна технология, така че
ефективният брой пиксели е над 99.99%.
Възможно е обаче върху LCD екрана да се
появят малки черни и/или ярки петънца (бели,
червени, сини или зелени на цвят). Появата на
тези петънца е напълно нормална в процеса
на снимане и по никакъв начин не влияе върху
записаното изображение.
Черни, бели, червени,
сини или зелени петънца
• Ако по LCD екрана попаднат капчици вода
или други течности, които да намокрят екрана,
незабавно изтрийте екрана със сухо парче
плат. Оставянето на течности по повърхността
на LCD екрана може да навреди на качеството
и да причини неизправност.
• Излагането на LCD екрана или обектива на
пряка слънчева светлина и за дълъг период
от време може да причини неизправност.
Внимавайте, когато поставяте фотоапарата в
близост до прозорец или на открито.
• Не натискайте силно LCD екрана. Това може
да причини неизправност и екранът да загуби
цветовете си.
• Възможно е, когато снимате в студени условия,
на LCD екрана да се появят остатъчни образи.
Това не е неизправност.
• Внимавайте да не ударите някъде обектива и
не прилагайте сила върху него.
Кондензация на влага
• Ако фотоапаратът бъде внесен директно
от студено на топло място, възможно е във
вътрешността на устройството да се получи
кондензация на влага. Това може да причини
неизправност във функционирането на
устройството.
• Ако се получи кондензация на влага,
изключете фотоапарата и изчакайте около
един час, за да се изпари влагата. Обърнете
внимание, че ако записвате изображения,
докато във вътрешността на фотоапарата
има кондензирала влага, е възможно
изображенията да се запишат неясно.
Изображенията, използвани в
Наръчника
Изображенията, използвани като примерни
в този Наръчник, са репродукции и не са
истинските изображения, заснети с този
фотоапарат.
3 BG
Съдържание
Забележки относно използването на фотоапарата
Как да използвате този наръчник ...................................... 2
Забележки относно използването на фотоапарата ......... 3
Търсене по операции ......................................................... 7
Търсене по MENU/Настройки .......................................... 10
Идентификация на частите ............................................ 15
Списък с икони, които се извеждат на екрана ................ 16
Използване на панела с операционните бутони ............ 18
Използване на вградена памет ....................................... 20
Запис
Преглед
Режим REC ........................................................................ 21
Интелигентна автоматична настройка ............................ 22
Запис на панорамни изображения ................................. 23
Режим на запис на видеоклип.......................................... 25
Автоматично програмиране ............................................. 26
Запис в режим Предотвратяване на замъгляването...... 27
Запис при нощни условия от ръка ................................... 28
Избор на сцена .................................................................. 29
Zoom................................................................................... 31
Преглед на снимки ............................................................ 32
Zoom при възпроизвеждане ............................................ 33
Широк zoom ....................................................................... 34
Временно завъртaне на дисплея ..................................... 35
Преглед на видеоклип ...................................................... 36
4 BG
MENU (Запис)
MENU опции (Запис .......................................................... 10
MENU (Преглед)
MENU опции (Преглед) .................................................... 12
Настройки
Телевизор
Компютър
Отпечатване
Опции за настройки ......................................................... 13
Преглед на изображения на SD телевизор ...................114
Преглед на изображения на HD телевизор ...................115
Използване на компютър ................................................117
Използване на софтуера ................................................118
Свързване на фотоапарата с компютър ....................... 121
Преглед на “Ръководство за Cyber-shot стъпка по стъпка” .......123
Отпечатване на снимки .................................................. 124
Отстраняване на проблеми
Отстраняване на проблеми ........................................... 127
Предупредителни индикатори и съобщения ............... 136
5 BG
Други
Места за съхранение на файлове
с изображения и имена на файловете .......................... 141
“Memory Stick Duo” носител .......................................... 142
Батерия ........................................................................... 144
Зарядно устройство за батерии .................................... 145
Intelligent Pantilter ............................................................ 146
Азбучен указател
Азбучен указател ........................................................... 147
6 BG
Търсене по операции
Настройки според
фотоапарата
Интелигентна автоматична настройка ............................ 22
Избор на сцена .................................................................. 29
Разпознаване на сцена..................................................... 59
Запис на портретни
снимки
Мек запис .......................................................................... 29
Портрет при нощни условия............................................. 29
Разпознаване на усмивка ................................................. 39
Разпознаване на сцена..................................................... 59
Разпознаване на лице ...................................................... 61
Функция Разпознаване на премигване ............................ 64
Намаляване на ефекта на червените очи ...................... 65
Запис на панорамни
изображения
Панорама ........................................................................... 23
Запис на вашия
домашен любимец
Домашни любимци ........................................................... 29
Запис в близост
до обекта
Режим Макро ..................................................................... 50
Включена функция за близко фокусиране ...................... 50
Запис на движещи
се обекти
Висока скорост на затвора ............................................... 30
Режим на запис на видеоклип ........................................ 25
Burst ................................................................................... 45
Запис без
замъгляване
Висока чувствителност ..................................................... 29
Висока скорост на затвора ............................................... 30
Запис в режим Предотвратяване на замъгляването ..... 27
Запис при нощни условия от ръка .................................. 28
Таймер за автоматично включване с 2-секундно забавяне ... 43
ISO...................................................................................... 52
Устойчиво снимане .......................................................... 66
7 BG
Запис със задно
осветяване
Принудителна светкавица ................................................ 41
Разпознаване на сцена..................................................... 59
DRO ................................................................................... 63
Запис на тъмни
места
Висока чувствителност ..................................................... 29
Запис в режим Предотвратяване на замъгляването ..... 27
Бавна синхронизация (Активирана светкавица.............. 41
ISO...................................................................................... 52
Регулиране на
експонацията
EV ....................................................................................... 51
Промяна позицията
на фокусиране
Използване на панела с операционните бутони ............ 18
Фокусиране ........................................................................ 56
Разпознаване на лице ...................................................... 61
Промяна на размера
на изображението
Размер на изображението ............................................... 47
Изтриване на
изображения
Изтриване .......................................................................... 74
Форматиране ................................................................... 106
Извеждане
на увеличени
изображения
Zoom при възпроизвеждане ............................................. 33
Отрязване .......................................................................... 77
Извеждане на
Широк zoom ...................................................................... 34
изображенията на цял Временно завъртане на дисплея .................................... 35
екран
Размер на изображението ............................................... 47
Редактиране
на изображение
Ретуш ................................................................................. 77
Рисуване ........................................................................... 76
Възпроизвеждане
на поредица от
изображения в
последователност
Изреждане на изображения ............................................ 71
Снимане с
индикатори, които са
лесно видими
Лесен запис ................................................................ 37, 68
8 BG
Отпечатване на
изображения с дата
“PMB (Picture Motion Browser)” ........................................118
Промяна на
настройките за дата
и час
Настройка на областта ...................................................112
Настройка на датата и часа ...........................................113
Нулиране на
настройките
Нулиране ........................................................................... 98
Отпечатване
на снимки
Отпечатване .................................................................... 124
Преглед на
телевизор
Преглед на изображения на SD телевизор....................114
Преглед на изображенията на HD телевизор ................115
Информация относно
допълнителните
аксесоари
“Ръководство за Cyber-shot стъпка по стъпка” ............. 123
Intelligent Pantilter ............................................................ 146
9 BG
Търсене по MENU/Настройки
MENU опции (Запис)
Можете лесно да изберете различни функции за запис от
.
1 Свалете капачето на обектива, за да
превключите в режим на запис.
, за да изведете екрана с
2 Докоснете
менюто.
Четирите опции в менюто, които са изведени под
появяват в екрана MENU.
3 Докоснете опцията в менюто
В таблицата по-долу индикацията
показват възможните режими.
, не се
желан режим.
означава, че функцията е възможна. Иконите под
и
Режим
REC
REC Mode
Опции
Menu items
в менюто
Режим
Easy
Mode
на
лесен
запис
Режим
Запис
Movie shooting
на движещо се
mode
изображение
Чувствителност
Smile Shutter
при разпознаване
на усмивка
Светкавица
Flash
—
—
Таймер
за
Self-Timer
изключване
Burst
Burst
Посока
снимане
ShootingнаDirection
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Размер
Image
Size
на
изображението
Режим
Macro макро
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
EV
ISO
Баланс
на
White цвят
Balance
белия
Подводен
Underwaterбаланс
Whiteна
белия
цвят
Balance
Фокусиране
Focus
Режим
наMode
Metering
измерване
Разпознаване
Scene
Recognition
на
сцена
Разпознаване
Face Detection
на лице
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
DRO
—
—
—
Функция
за разпозAnti Blink
наване
на премигване
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
10 BG
Продължава
Режим
REC
REC Mode
Опции
Menu items
в менюто
Намаляване
Red Eye Reduction
на ефекта на
червените очи
Устойчиво
SteadyShot снимане
—
—
—
—
—
—
Настройки
Shooting Display
за
запис
Settings
• На екрана се извеждат само възможните опции за всеки от режимите.
• Четирите опции в менюто, които са изведени под
, се различават в зависимост от всеки
режим на запис
11 BG
MENU опции (Преглед)
Можете лесно да изберете различни функции за преглед от
.
1 Натиснете бутона
(Възпроизвеждане), за да
преминете в режим на възпроизвеждане.
, за да изведете екрана с
2 Докоснете
менюто.
Четирите опции в менюто, които са изведени под
появяват в екрана MENU.
3 Докоснете опцията в менюто
В таблицата по-долу индикацията
Режим
View за
Mode
преглед
Опции
в менюто
Menu items
, не се
желан режим.
означава, че функцията е достъпна.
“Memory
Duo”
носител
“MemoryStick
Stick
Duo”
media
Преглед
дата
Date по
View
Преглед
поView
папка
Folder
Вградена
памет
Internal Memory
Преглед
по View
папка
Folder
(Режим
на лесен запис)
(Easy Mode)
(Calendar)
(Календар)
—
—
(Image Index)
(Индекс
за изображения)
(Изреждане
(Slideshow) на изображения)
(Изтриване)
(Delete)
(Рисуване)
(Paint)
(Ретуш)
(Retouch)
(Display Burst
(Извеждане
на Group)
Burst група)
—
(Режим
за преглед)
(View Mode)
—
—
(Защита)
(Protect)
DPOF
—
(Отпечатване)
(Print)
(Rotate)
(Завъртане)
(Настройка
на нивото
(Volume
на силатаSettings)
на звука)
(Настройки
на дисплея
(Playback
Display
Settings)
при
възпроизвеждане)
(Данни
за експонация)
(Exposure
data)
(Настройки
индекса
(Image
indexна
settings)
за
изображения)
(Select
(ИзборFolder)
на папка)
—
—
• На екрана се извеждат само възможните опции за всеки от режимите.
12 BG
Опции за настройки
Можете да промените настройките на екрана
1 Докоснете
(Настройки).
, за да изведете MENU екрана.
2 Докоснете
(Настройки)
желана категория
желана опция
желана настройка.
Категории
Categories
Настройки
за запис
Shooting Settings
Опции
Items
Illuminator(AF осветление)
AF Illuminator
Grid
Grid Line
Line (Решетка)
Digital
Digital Zoom
Zoom(Цифров Zoom)
Auto
Orientation
Auto Orientation
(Автоматична
ориентация)
Scene
Recog.
(Упътване
Scene
Recog.Guide
Guide
за
разпознаване
на сцена)
Blink
Alert
(Предупреждение
Blink
Alert премигване)
за
разпознато
Основни
настройки
Main Settings
Beep
Beep (Звуков сигнал)
LCD
Brightness
(Осветеност
LCD
Brightness
на
LCD
екрана)
Language
Language Setting
Setting
(Настройки
за езика)
Demo
Mode
(Режим
Demo
Mode
на демонстрация)
Initialize
Initialize (Нулиране)
COMPONENT
COMPONENT
Video
Video Out
Out(Видео изход)
Housing
Housing
USB
USB Connect
Connect(USB свързване)
Download
Music
Downloadна
Music
(Сваляне
музика)
Format
Music
Format
Music
(Форматиране на музика)
Calibration
Calibration(Настройка)
“Memory Stick”
"Memory
Stick" Tool
инструмент
Format
Format (Форматиране)
Create
Create REC.Folder
REC.Folder
(Съзадване
на папка за запис)
Change
REC.Folder
Change
REC.Folder
(Промяна
на папка за запис)
Delete
Delete REC.Folder
REC.Folder
(Изтриване
на папка за запис)
Copy
Copy (Копиране)
File
File Number
Number(Номер на файл)
Internal Memory
Инструмент
на Tool
вградената памет
Настройки
на часа
Clock
Settings
Format
Format (Форматиране)
File
File Number
Number(Номер на файл)
Area
Area Setting
Settingна областта)
(Настройка
Date
&Time
Setting
Date & Timeна
Setting
(Настройка
датата и часа)
13 BG
• [Shooting Settings] (Настройки за запис) се извежда единствено в случаите, когато въведете
настройките от режима за запис.
• [“Memory Stick” Tool] (Инструмент за Memory Stick) се извежда само в случаите, когато заредите
“Memory Stick Duo” носител във фотоапарата; [Internal Memory Tool] (Инструмент на вградената
памет) се извежда само когато в устройството няма зареден “Memory Stick Duo” носител.
14 BG
Идентификация на частите
Лостче zoom (W/T) (31, 33)
Бутон на затвора
Микрофон
Бутон ON/OFF (Захранване)
Светкавица
Лампичка за таймера за автоматично
изключване/Лампичка за затвора за
усмивката/AF илюминатор
Обектив
Капаче на обектива
LCD екран/Панел с операционни бутони
Бутон
(Възпроизвеждане) (32)
Кукичка за ремъка за китката*/Грип
Говорител
Капаче за батерия/носител “Memory Stick
Duo”
Гнездо за статив
Лост за изваждане на батерията
Лампичка за достъп
Гнездо за “Memory Stick Duo”
Гнездо за зареждане на батерията
Мулти конектор
* Използване на ремъка за китката
Ремъкът за китката е фабрично прикрепен към
фотоапарата.
Прекарайте ръката си през примката, за да
предотвратите повреда във фотоапарата,
причинена от случайно изтърване.
Bottomчаст
Долна
* Използване на маркера
Маркерът се използва, когато работите с панела
с операционните бутони. Той се прикрепя
към ремъка за китката. Не придържайте
фотоапарата, като го държите за маркера.
Възможно е да изтървете фотоапарата.
15 BG
Списък с икони,
които се извеждат на екрана
Иконите се извеждат на екрана, за да покажат състоянието на фотоапарата. Възможно е позицията
на изведените икони да се различава в зависимост от режима на запис.
When shooting
still
images
Когато
записвате
снимки
1
Дисплей
Display
Индикация
Indication
Икона
за режим icon
Scene Recognition
на избор на сцена
White balance
Баланс
на белия цвят
DRO
Устойчиво
SteadyShot снимане
Дестинация
Destination
Разпознаване
на сцена
Scene Recognition
Предупреждение
Vibration warning за вибрация
Когато
записвате
видеклипове
When shooting
movies
Режим
на записmode
на видеоклип
Movie shooting
Playback
Zoom
приzoom
възпроизвеждане
Носител
за запис/ Media
Recording/Playback
възпроизвеждане (“Memory
(“Memory
Duo”вградена
media,
Stick
Duo” Stick
носител,
памет)
internal memory)
8/8
Номер
на изображение/Брой
Image number/Number
of
изображения,
записани
в
images
recorded
in
selected
избраната папка
folder
PictBridge
PictBridge свързване
connecting
Когато
възпроизвеждате
When playing
back
Папка
за възпроизвеждане
Playback
folder
Запис
на
изображения
вBurst
Burstshooting
режим images
Protect
Защита
Знак
отпечатване
(DPOF)
Print за
order
(DPOF) mark
Промяна
папка
Changing на
folder
Файлът
управление
е пълен
Databaseзаfile
full
Основно
изображение
in the burst group
вMain
Burstimage
групата
16 BG
Продължава
2
Дисплей
Display
4
Индикация
Indication
Дисплей
Display
Оставащ
заряд на батерията
Battery
remaining
Фокус
Focus
Намаляване
на ефекта
Red-eye reduction
“червени
очи”
Възпроизвеждане
N
Playback
Индикаторна
Playback
bar лента
за
възпроизвеждане
и дължина
35° 37' 32" N Географска
Latitude andширина
Longitude
display
Предупреждение
за нисък
Low
warning
зарядbattery
на батерията
AF illuminator
илюминатор
AF
Папка за запис
Recording
folder
Носител за запис/ Media
Recording/Playback
възпроизвеждане
(“Memory
(“Memory
Duo”
media,
Stick Duo”Stick
носител,
вградена
памет) memory)
internal
100 Min
Време за запис
Recordable
time
Zoom scaling
скала
Zoom
Индикация
Indication
139° 44' 31" E
0:00:12
Брояч
Counter
z
AE/AF
AE/AF заключване
lock
NR
затвор
NR бавен
slow shutter
Режим наMode
измерване
Metering
125
Скорост
на затвора
Shutter speed
Светкавица
Flash
F3.5
Размер
диафрагмата
Apertureнаvalue
Балансbalance
на белия цвят
White
ISO400
ISO
ISO номер
number
+2.0EV
Стойност
на експонацията
Exposure Value
Близко
фокусиране
Close focus
Режим
на светкавицата
Flash mode
Зареждане
на светкавицата
Flash charging
3
Дисплей
Display
Режимmode
Burst
Burst
C:32:00
Индикация за display
автодиагностика
Self-diagnosis
Предупреждение
за прегряване
Temperature
increase
warning
Таймер за самостоятелно
Self-timer
включване
Файлът заfile
управление
е пълен
Database
full
96
Режим
наmode
измерване
Metering
Индикация
Indication
REC
Standby
Запис
на видеоклип/Готовност
Recording
a movie/Standby a
за
запис на видеоклип
movie
101-0012
Време
за запис
Recording
time (m:s)
(минути:
секунди)
Номер
на
папка-файл
Folder-file number
2009 1 1
9:30 AM
Дата
на записа/време
на
Recorded
date/time of the
възпроизведеното
изображение
playback image
0:12
Брой изображения,
Number
of запишете
recordableкоито
images
можете да
Разпознаване
Face
Detectionна лица
AF range
рамкаfinder
на визьора
AF
frame
Кръстче
за прицелване
Spot
metering
cross hair
Размерsize
на изображението
Image
ISO400
ISO number
номер
ISO
+2.0EV
СтойностValue
на експонацията
Exposure
125
Скоростspeed
на затвора
Shutter
F3.5
Размер наvalue
диафрагмата
Aperture
17 BG
Използване на панела
с операционните бутони
Устройството ви позволява да извършвате операции и настройки на функциите на фотоапарата,
като докоснете бутоните или плъзнете пръст по LCD екрана.
v/V/b/B
Извежда
опции,
такаsoчеthat
опциите,
Displays скрити
the hidden
items
the items
които желаете да зададете, се появяват на
you want to set are shown on the screen.
екрана.
Връща
предходния
Returnsкъм
to the
previousекран.
screen.
Описва
функциите
за запис,
когатоwhen
изведете
Describes
the shooting
functions
the
менюто за запис
shooting menu is displayed.
• За да работите с панела с операционните бутони, леко натиснете панела с пръст или с приложения
маркер. Натискането на панела с операционните бутони по-силно, отколкото е необходимо, или
използването на остър предмет, различен от приложения маркер, може да доведе до повреда.
• Ако по време на запис докоснете горния десен ъгъл на екрана, бутоните и иконите ще изчезнат.
Бутоните и иконите отново ще се появят, когато махнете пръст от екрана.
Управление, като плъзнете пръст по LCD екрана
Извежда/скрива
екрана
MENU
Displays/hides the
MENU
screen
По
време
During
на
запис/
shooting/
възпроизвеждане
playback
Начин на настройка
Adjustability
Начин
на работа
Operation
method
Извежда the
екрана
MENU
Displays
MENU
screen
Докоснете
лявата
на LCD
екрана
Touch the left
side страна
of the LCD
screen
and
иdrag
преместете
надясно
right
Скрива
MENU
Hides
theекрана
MENU
screen
Докоснете
дясната
на LCD
Touch the right
side страна
of the LCD
screen and
екрана
drag leftи преместете наляво
Скрива
бутони
Hides
theоперационните
operation buttons
Докоснете
лявата
на LCD
екрана
Touch the left
side страна
of the LCD
screen
and
и преместете наляво
drag left
По
време на
During
възпроизplayback
веждане
Извежда the
операционните
бутони
Displays
operation buttons
Докоснете
лявата
на LCD
екрана
Touch the left
side страна
of the LCD
screen
and
иdrag
преместете
надясно
right
Извежда the
следващо/предходно
Displays
изображениеnext/previous image
Преместете
или наляво
Drag right orнадясно
left
Продължително
сменя
Continuously
changes
theизображенията
image (next/
(следващо/предходно изображение)
Преместете
наляво
и
Drag right orнадясно
left, and или
continue
pressing
продължете да натискате
Извежда the
индекс
екрана
изображения
Displays
image
index сscreen
during
по време на възпроизвеждане
playback
Преместете
нагоре
Drag up
Извежда the
следващо/предходно
Displays
next/previous page in index
изображение в режим на индекс екран
mode
Преместете
или нагоре
Drag down orнадолу
up
Извежда the
календар
поduring
времеplayback
на
Displays
calendar
in
възпроизвеждане в режим на преглед
Date
View mode
по дата
Преместете
Drag down надолу
previous image)
18 BG
Докосване на екрана
за постигане на фокусиране
Докосването на обект на панела извежда рамка, след което натискането на бутона на затвора
наполовина фокусира обекта в рамката. Ако в рамката има лице, освен фокусирането, осветеността
и нюансът също автоматично се оптимизират.
Начин на работа/бутон
Button/Operation
method
Действие
Action
Докоснете
обекта
Touch the subject
Регулира
Adjusts theфокуса.
focus.
Отменя
функцията.
Cancels the
function.
• Не можете да използвате тази функция, когато използвате цифровия zoom в режим на близък
фокус или режим на лесен запис.
• Не можете да използвате тази функция, когато в режима за избор на сцена изберете
(Пейзаж),
(Запис при нощни условия), (Запис на храни и блюда), (Фойерверки) или
(Под вода).
Настройка на желани опции в MENU
По време на запис/възпроизвеждане, четирите MENU опции се извеждат в лявата страна на LCD
екрана. Можете да зададете функции за тези четири бутона от MENU опциите, което ще ви позволи
по-лесно да достигате до често използваните от вас функции,
Можете да променяте функциите за тези бутони, докато възпроизвеждате, както можете можете да
запазвате и настройки за всеки режим за запис, а също и за вградената памет и “Memory Stick Duo”
носителя.
1 Докоснете
2
, за да изведете екрана MENU.
(Задаване на лични настройки)
[OK]
3 Изберете опцията MENU и я плъзнете в
желаната позиция от лявата страна на LCD
екрана.
.
4 За да отмените, докоснете
• Тази функция не може да се използва, когато зададете [Housing] в положение [On] или когато
записвате в режим на лесен запис.
19 BG
Използване на вградената памет
Вашият фотоапарат притежава 11 МВ вградена памет. Тази памет не може да се вади.
Дори когато във фотоапарата няма поставен “Memory Stick Duo” носител, можете да записвате
изображения, ако използвате вградената памет.
Когато заредите “Memory Stick Duo” носител
[Recording] (Запис): Изображенията се записват на “Memory
Stick Duo” носителя.
#
[Playback] (Възпроизвеждане): Изображенията на “Memory
Stick Duo” носителя се възпроизвеждат.
[Menu, Settings, etc.] (Меню, Настройки и др.): Можете да
извършвате различни операции с изображенията на “Memory Stick
Duo” носителя.
#
Когато не сте заредили “Memory Stick Duo” носител
[Recording] (Запис): Изображенията се записват на вградената
Вградена
памет
памет.
[Playback] (Възпроизвеждане): Изображенията във вградената
памет се възпроизвеждат.
[Menu, Settigs, etc.] (Меню, Настройки и др.): Можете да
извършвате различни операции с изображенията във вградената
памет.
Данни за изображения,
запазени във вградената памет
Препоръчваме ви да копирате (подсигурявате) данните си, като използвате един от следните
няколко начина.
За да копирате (подсигурявате) данни на твърдия диск на вашия компютър
Извършете процедурата, описана на стр. 121, без да зареждате “Memory Stick Duo” носител във
фотоапарата.
Копиране (подсигуряване) на данни на “Memory Stick Duo” носител
Подгответе “Memory Stick Duo” носител с достатъчен капацитет, след това изпълнете процедурата,
обяснена в [Copy] (стр. 110).
• Не можете да прехвърляте данни от “Memory Stick Duo” носителя към вградената памет.
• Когато свържете фотоапарата с компютър посредством USB кабела за мулти употреба, можете да
прехвърляте данните от вградената памет на компютър, но не можете да прехвърляте данните от
компютър към вградената памет.
20 BG
Режим REC
Можете да изберете режим за снимане според условията и целта на записа.
1 Свалете капачето на обектива, за да
превключите в режим на запис.
(режим REC
режим на запис)
2 Докоснете
желан режим
(Интелигентна
(Intelligent Auto
автоматична настройка)
Adjustment)
(Панорама)
(Sweep Panorama)
(Филмов
режим)
(Movie Mode)
(Автоматично
(Program Auto)
програмиране)
Позволява
да снимате
с автоматична
настройка.
Allows you ви
to shoot
still images
with the setting
adjusted
automatically.
Позволява
да записвате
панорамни
изображения,
като
Allows youви
toизображенията.
shoot
a panoramic
image after
composingслед
images.
композирате
Позволява
да записвате
Allows you ви
to record
moviesвидеоклип
with audio.със звук.
Позволява
записвате
автоматично
настроена
експонация
Allows youви
to да
shoot
with theсexposure
adjusted
automatically
(both
(едновременно и скорост на затвора, и стойност на диафрагмата).
the
shutter
speed
and
the
aperture
value).
Also
you
can
select
various
Можете да зададете различни функции, като използвате менюто.
settings using the menu.
(Предотвратяване
(Anti Motion Blur)
на замъгляването)
(Запис
при нощни
(Hand-held
Twilight)
условия от ръка)
(Избор
сцена)
(Scene на
Selection)
Позволява
записвате
с намалено
количество
смущения
без
Allows youви
to да
shoot
with reduced
blur without
using the
flash when
да използвате светкавицата, когато композирате burst снимки,
composing
burst
shots
taken
in
high-speed.
записани с висока скорост.
Позволява
да записвате
с намалени
в условия
на
Allows you ви
to shoot
with reduced
blur in смущения
low light scenes
without
ниска осветеност без да използвате статив, когато композирате
tripodизображения,
when composing
burst сshots
taken
in high-speed.
burst
заснети
бърза
скорост.
Позволява
ви
да записвате
с предварително
зададена
Allows youсцената.
to shoot
with preset
settings according
to the настройка
scene.
съобразно
21 BG
Интелигентна автоматична настройка
Позволява ви да снимате с автоматично зададени настройки.
1 Свалете капачето на обектива, за да
превключите в режим на запис.
(Режим REC – режим на запис)
2
(Интелигентна автоматична настройка)
3 Натиснете бутона на затвора докрай.
• Режимът на запис със светкавица се задава в положение [Auto] или [Off].
Относно Разпознаване на сцена
Функцията Разпознаване на сцена работи в режим Интелигентна автоматична настройка.
Тази функция позволява на фотоапарата автоматично да разпознава условията на записа и да
направи снимката.
Икона
разпознаване
сцена
Sceneза
Recognition
iconна(Guide)
• Фотоапаратът разпознава режимите (Запис при нощни условия),
(Портрет при нощни
условия),
(Запис при нощни условия с използване на статив), (Задно осветяване),
(Портрет със задно осветяване),
(Пейзаж), (Макро),
(Близък фокус) или
(Портрет), и извежда съответната икона на екрана, когато сцената бъде разпозната.
За подробности вижте стр. 59.
Ако снимате неподвижно изображение или обект,
върху който е трудно да фокусирате
• Най-късото разстояние за извършване на запис е прибл. 8 cm ( 1 cm в режим Интелигентна
автоматична настройка или режим на лесен запис) (W), 50 cm (Т) (от обектива). Записвайте
в режим на близък фокус, когато записвате обекти, които се намират по-близо отколкото е
разстоянието за снимане.
• Когато фотоапаратът не може автоматично да фокусира върху обекта, индикаторът AE/AF
заключване превключва на бавно мигане и не се чува звуков сигнал. Композирайте отново
снимката или променете настройката за фокусиране (стр. 56).
• Фокусирането може да е трудно в следните ситуации:
- Ако обектът е отдалечен от фотоапарата и е тъмно
- Ако контрастът между обекта и фона е слаб
- При обекти, гледани през стъкло
- За бързо-движещи се обекти
- Ако фокусирате повърхност, отразяваща светлината или такава с лъскаво покритие
- Ако обектът е осветен отзад или ако има мигаща светлина
22 BG
Запис на панорамни изображения
Позволява ви да създавате панорамни изображения от композирани изображения.
1 Свалете капачето на обектива, за да
превключите в режим на запис.
(Режим REC – режим на запис)
2
(Панорама)
3 Дръжте фотоапарата в положение, при което
можете добре да виждате LCD екрана, след
това натиснете бутона на затвора докрай.
Тази
да се
Thisчаст
partняма
will not
be запише
taken
4 Завъртете фотоапарата, като следвате
напътстващата лента на LCD екрана.
Напътстваща
лента
и
• Ако не успеете да обходите целия обект с фотоапарата за даденото време, в композираното
изображение се получава сива област. Ако това се случи, движете фотоапарата по-бързо, за да
създадете пълно панорамно изображение.
• Тъй като няколко изображения се долепят едно до друго, мястото на свръзката няма да бъде ясно
записано.
• В условия на ниска осветеност е възможно панорамните изображения да се замъглят.
• В условия на премигваща светлина, като например при флуоресцентно осветление, осветеността
или цветовете на съединеното изображение не винаги са еднакви.
• Когато целият ъгъл на панорамата и ъгълът на заключване са крайно различни по отношение на
осветеност, цветове и фокус, записът няма да бъде успешен. Ако това се случи, сменете ъгъла на
заключване и снимайте отново.
• Панорамният запис не е подходящ при следните ситуации:
- Ако обектите се движат.
- Ако обектите са твърде близо до фотоапарата
- При изображения с повторяем модел, като например фаянсови покрития, и изображения с малък
контраст, като например небе, пясъчни плажове или ливади.
- При изображения с постоянно променяща се среда, като например развълнувано море или
водопад.
• Не можете да записвате панорамни изображения в следните ситуации:
- Ако въртите фотоапарата твърде бързо или твърде бавно.
- Ако прекалено клатите фотоапарата.
Промяна на посоката на запис
или размера на панорамното изображение
Посока на записа:
Размер на
изображението:
(Посока на записа)
[Right], [Left], [Up] или [Down]
(Размер на изображението)
[Standard] или [Wide]
• Когато бутоните не са изведени от лявата страна на LCD екрана, докоснете
.
23 BG
Продължава
Съвети за запис на панорамни изображения
Вертикална
позиция
Vertical direction
Хоризонтална
позиция
Horizontal direction
Възможно
най-малък
радиус
Radius
as short
as possible
• Въртете фотоапарата с еднаква скорост, образувайки дъга.
• Въртете фотоапарата в посоката, индикирана на LCD екрана.
• Определете сцената и натиснете бутона на затвора наполовина, така че да заключите
експонацията и баланса на белия цвят.
• Композирайте на кадъра така, че частта с най-разнообразен пейзаж да бъде в центъра на
изображението.
Възпроизвеждане на панорамни изображения
Можете да прегледате панорамните изображения, като докоснете , докато панорамните
изображения се възпроизвеждат.
Докоснете LCD екрана по време на възпроизвеждане, за да изведете работните бутони.
Операционен
бутон/
Operation button/
Начин на работа
Регулиране
Adjustability
Докоснете
или
Touch
or the
LCD
LCD
screenекрана
Възпроизвеждане
Playback scrolling images/pause
на изображения/пауза
Operation method
изображения.
/ / / Изтеглете Преглед
Scrollingна
images.
нагоре/надолу/надясно/наляво
Drag
up/down/right/left
Показва изведената област
на цялото панорамно
изображение
• Панорамните изображения се възпроизвеждат с приложения софтуер “PMB” (стр. 118).
24 BG
Режим на запис на видеоклип
Позволява ви да записвате видеоклип със звук
1 Свалете капачето на обектива, за да
превключите в режим на запис.
(Режим REC – режим на запис)
(Филмов
2
режим)
3 Натиснете бутона на затвора докрай
4 За да спрете записа, отново натиснете бутона
на затвора докрай
25 BG
Автоматично програмиране
Позволява ви да записвате с автоматично регулирана експонация (скорост на затвора и стойност на
диафрагмата). Също така, можете да изберете различни настройки, като използвате менюто.
1 Свалете капачето на обектива, за да
превключите в режим на запис.
(Режим REC – режим на запис)
2
(Автоматично програмиране)
3 Натиснете бутона на затвора докрай.
26 BG
Запис в режим Предотвратяване
на замъгляването
Този режим е подходящ за снимки на закрито без да се налага използването на светкавицата,
за да намалите замъгляването на обекта.
1 Свалете капачето на обектива, за да
превключите в режим на запис.
(Режим REC – режим на запис)
2
(Предотвратяване на замъгляването)
3 Натиснете бутона на затвора докрай.
Записва серия от бързо-скоростни снимки, като се прилага и
обработка на изображенията, за да се намалят смущенията и размазването.
• Бутонът на затвора издава звуков сигнал 6 пъти, но се записва само едно изображение.
• Намаляването на замъгляването е по-малко ефективно в следните ситуации:
- При изображения на обекти с непостоянни движения
- Ако основният обект е твърде близо до фотоапарата
- При изображения с малък контраст като например небе, плаж или поляна
- При изображение с променящ се контраст като например вълни или водопади
• Не можете да използвате функцията Разпознаване на усмивка.
• Когато използвате източник на светлина, който мига, като например флуоресцентно осветление,
е възможно да се появят смущения. В тези случаи задайте режима за избор на сцена в положение
(Висока чувствителност)
27 BG
Запис при нощни условия от ръка
Въпреки че нощните сцени лесно се размазват поради клатенето на фотоапарата, този режим
ви позволява да записвате нощни сцени с по-малко смущения и замъгляване, без да се налага
използването на статив.
1 Свалете капачето на обектива, за да
превключите в режим на запис.
(Режим REC – режим на запис)
(Запис
2
при нощни условия от ръка)
3 Натиснете бутона на затвора докрай.
Записва серия от бързо-скоростни снимки, като се прилага и
обработка на изображенията, за да се намалят смущенията и размазването.
• Бутонът на затвора издава звуков сигнал 6 пъти, но се записва само едно изображение.
• Намаляването на замъгляването е по-малко ефективно в следните ситуации:
- При изображения на обекти с непостоянни движения
- Ако основният обект е твърде близо до фотоапарата
- При изображения с малък контраст като например небе, плаж или поляна
- При изображение с променящ се контраст като например вълни или водопади
• Не можете да използвате функцията Разпознаване на усмивка.
• Когато използвате източник на светлина, който мига, като например флуоресцентно осветление, е
възможно да се появят смущения. В тези случаи, задайте режима за избор на сцена в положение
(Висока чувствителност).
28 BG
Избор на сцена
Позволява ви да снимате с предварително зададена настройка в зависимост от сцената.
1 Свалете капачето на обектива, за да
превключите в режим на запис.
(Режим REC – режим на запис)
2
желан режим
на сцена)
(Избор
записвате
(Висока
Allows youви
to да
shoot
images without a
(High Sensitivity) Позволява
без светкавица
при
чувствителност) изображения
flash under
low light
conditions,
ниска
осветеност,
като
се намалява
замъгляването.
reducing blur.
(Мек
(Soft запис)
Snap)
Позволява
да записвате
изображения
Allows youви
to shoot
images with
a softer atmosphere for
с по-мек фон, за да изостри портретни
portraits
and
flowers,
etc.
изображения, цветя и др.
(Landscape)
(Пейзаж)
Позволява
снимане
на далечни
обекти,
като
Allows easyлесно
shooting
of distant
scenes by
focusing
in
фокусира
в далечината.
Записът
е добър
при
ясно
the
distance.
Shoots
the
clear
sky
and
trees
and
flowers
небе и живи цветове на дърветата и цветята.
in vivid colors.
(Портрет
(Twilight при
Portrait)
нощни условия)
Позволява
записвате
ясни изображения
Allows youви
to да
shoot
sharp images
of people withна
theхора
на нощен фон без да се нарушава атмосферата.
night view in the background without compromising the
atmosphere.
(Запис
при нощни
(Twilight)
условия)
Позволява
записвате
нощни
сцени
с отдалечени
Allows youви
to да
shoot
night scenes
at far
distance
without
обекти без да губите атмосферата на околностите.
(Запис
на храни
(Gourmet)
и блюда)
Преминава
в макро
виshoot
позволява
Selects Macro
mode,режим,
allowingкоето
you to
food да
снимате храни и блюда в примамващи цветове.
(Pet)
(Домашни
любимци)
(Плаж)
(Beach)
(Сняг)
(Snow)
losing the dark atmosphere of the surroundings.
arrangements in delicious and bright colors.
Позволява
снимате
любимци
Allows youви
to да
shoot
imagesвашите
of yourдомашни
pet with the
best
сsettings.
възможно най-добрите настройки.
Позволява
записвате
синевата
наwhen
водата,
Allows youви
to да
shoot
the blueпо-ясно
of the water
clearly
когато
записвате
морския
бряг или близо до езеро.
shooting
seaside orнаlakeside
scenes.
Позволява
записвате
ясни изображения
и да
Allows youви
to да
record
clear images
preventing sunken
предотвратите
загубата
на
цветовете
в снежни
сцени
colors
in
snowy
scenes
or
other
places
where
the
или на други места, където целият екран е бял.whole
screen appears white.
29 BG
Продължава
(Fireworks)
(Фойерверки)
(Под
вода)
(Underwater)
Allows youви
to да
record
fireworks
in all theirвsplendor.
Позволява
записвате
фойерверки
целия
им блясък.
Позволява
записвате
под in
вода
с естествени
Allows youви
to да
shoot
underwater
natural
colors in
цветове с подходящо оборудване (като комплект за
housing (such
as Marine Pack).
подводно
снимане).
записвате
бързо-движещи
се обекти,
Allows youви
to да
capture
fast moving
subjects outdoors
or
(Висока
скорост
(Hi-Speed
Shutter) Позволява
намиращи се навън или на светли места.
на затвора)
in other bright places.
• Скоростта на затвора става по-бърза и затова
• изображенията,
The shutter speed
becomes faster,
so images
in
записвани
на тъмни
места, shot
стават
по-тъмни.
dark places become darker.
• Когато записвате изображения и използвате режими
(Портрет при нощни условия), (Запис
при нощни условия) или (Фойерверки), скоростта на затвора е по-ниска и често се получава
замъгляване на изображенията. Затова препоръчваме използването на статив.
Функции, които можете да използвате
в режим Избор на сцена
За запис на изображения в зависимост от условията на сцената, фотоапаратът определя комбинация
от функции. Индикацията показва, че функцията е възможна.
Иконите, маркирани с “Flash” (Светкавица), показват достъпните режими на светкавицата.
В зависимост от режима Избор на сцена някои функции не са възможни.
РазпозFace
наване на
Близко
Detection/
Close
лице/
Светкавица
фокусиране Flash
РазпозSmile
Focus
наване
Shutter
на усмивка
—
—
—
Burst
—
*2
*1
ванеEye
на
Red
ефекта
Reduction
на червените очи
РазпознаAntiна
ване
Blink
премигване
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Устойчив
Steadyзапис
Shot
—
—
—
—
Намаля-
Баланс
White
на белия
Balance
цвят
—
—
*
3
—
—
—
—
—
—
—
Не можете да избирате [Flash] (Светкавица) за [White Balance] (Баланс на белия цвят).
Не можете да избирате [When Touched] за [Face Detection] (Разпознаване на лице).
*3
Можете да използвате [Underwater White Balance] вместо [White Balance].
*1
*2
30 BG
Zoom
Mожете да увеличите изображението, докато записвате. Функцията за оптичен zoom на
фотоапарата може да увеличава изображенията до 4 пъти.
T side T
1 Свалете капачето на обектива, за да преминете Страна
в режим на запис.
2 Преместете лоста zoom (W/T)
Преместете лоста zoom (W/T) към страната T, за да приближите, и
към W, за да отдалечите.
• Когато степента на zoom стане по-голяма от 4х, вижте стр. 90.
Страна
W side W
и
• Фотоапаратът извършва бавно увеличение, когато записвате видеоклип.
• Функцията zoom е заключена към страната W, когато записвате в режим Панорама.
31 BG
Преглед на снимки
1 Натиснете бутона
(Възпроизвеждане), за да
превключите в режим на възпроизвеждане.
2 Изберете изображение с помощта на
Съвети относно изтегляне на операция
Извежда/скрива екрана MENU.
Начин на настройка
Начин на работа
Извежда екрана MENU
Докоснете лявата страна на LCD екрана
и преместете надясно
Докоснете дясната страна на LCD екрана
и преместете наляво
Докоснете лявата страна на LCD екрана
и преместете наляво
Докоснете лявата страна на LCD екрана
и преместете надясно
Скрива екрана MENU
Скрива опеарационните бутони
Извежда операционните бутони
Извежда следващо/предходно изображение Изтеглете надясно или наляво
Продължително сменя изображенията Преместете надясно или наляво
и продължете да натискате
(следващо/предходно изображение)
Извежда индекс екрана с изображения
по време на възпроизвеждане
Преместете нагоре
Извежда следващо/предходно
изображение в режим на индекс екран
Преместете надолу или нагоре
Извежда календар, докато
възпроизвеждате в режим
на преглед по дата
Преместете надолу
Преглед на изображения,
заснети с различен фотоапарат
Ако поставите във фотоапарата “Memory Stick Duo” носител, който съдържа изображения,
записани с този и друг фотоапрати, се извежда екран за избор на начина на възпроизвеждане.
Изображенията се възпроизвеждат в избрания режим
“Playback only registered
images” (Възпроизвеждане само на преглед. Някои изображения, записани с друг
на регистрирани изображения): фотоапарат, може да не се възпроизведат.
“Palyback all images with folder
view” (Възпроизвеждане на
всички изображения с преглед
на папка):
Режимът за преглед се превключва в режим Преглед
по папки и всички изображения се възпроизвеждат
32 BG
Zoom при възпроизвеждане
Възпроизвежда увеличеното изображение.
1 Натиснете бутона
(Възпроизвеждане), за да
превключите режима на възпроизвеждане.
2 Докоснете областта, която желаете да
увеличите.
Изображението се увеличава да два пъти от предходния си размер
като областта, която сте докоснали, остава в центъра. Можете да
увеличите изображението и като плъзнете лостчето zoom (W/T)
Показва изведената
към страната T.
област на цялото
3 Регулирайте zoom скалата и позицията.
изображение
Изображението се увеличава повече всеки път, когато докоснете екрана.
Бутон/Начин
на работа
Button/Operation
method
Действие
Action
Преместете
нагоре/
Drag up/down/right/left
надолу/надясно/наляво
Changes the
zoom position.
Регулира
позицията.
/
Променя
zoom
скалата.
Changes the
zoom
scale.
Cancels playback
zoom. за възпроизвеждане.
Отменя
zoom функцията
За да запазвите увеличените изображения
Можете да запазите увеличените изображенията, като използвате функцията за отрязване
(
[Retouch]
[Trimming]).
33 BG
Широк zoom
В режим на единично изображение, изображенията със съотношение 4:3 или 3:2 се възпроизвеждат
на целия LCD екран. В този случай горната и долната част на изображенията леко ще бъдат
отрязани.
1 Натиснете бутона
(Възпроизвеждане), за да
превключите в режим на възпроизвеждане.
(Широк zoom)
2 Докоснете
3 За да отмените функцията Широк zoom, отново
(Широк zoom).
докоснете
• Функцията Широк zoom не работи за видеоклипове, панорамни изображения, изображения,
изведени в burst група, и 16:9 изображения.
34 BG
Временно завъртане на дисплея
Тази функция се използва в режим на единично изображение, за да завъртите изображението и да
го увеличите на екрана.
1 Натиснете бутона
(Възпроизвеждане), за да
превключите в режим на възпроизвеждане.
2 Изберете вертикална ориентация на
докоснете
(Временно
изображението
завъртане на дисплея)
3 За да отмените дисплея, отново докоснете
(Временно завъртане на дисплея).
и
• Функцията за временно въртене на дисплея не работи за видеоклипове или изображения с
хоризонтална ориентация.
• Докосването на / отменя временното завъртане на дисплея.
35 BG
Преглед на видеоклип
1 Натиснете бутона
(Възпроизвеждане), за да
превключите в режим на възпроизвеждане.
/ .
2 Изберете видеоклип с помощта на
3 Докоснете
на LCD екрана.
Когато докоснете LCD екрана по време на възпроизвеждане,
се извеждат операционните бутони.
Бутон/Начин
на работа
Button/Operation
method
Възможни
функции
Available functions
.
Преминаване
към of
началото
на видеоклипа
Jump to the start
the movie
m
Бързо
превъртане назад
Fast rewind
Докоснете
илиLCD
LCD screen
екрана
Touch u or the
Нормално
възпроизвеждане/Пауза
Normal playback/Pause
M
Бързо
превъртане напред
Fast forward
Контрол
силата на звука
Volume на
control
Регулирайте
силата на
звука/ с помощта
на
Adjust the volume
with
.
/
.
• Възможно е да не успеете да възпроизведете някои изображения,
заснети с други модели фотоапарати.
36 BG
Лесен запис
Позволява ви да записвате снимки, като използвате минимално-нужните за това функции.
Размерът на текста се увеличва и индикаторите се виждат по-лесно.
1 Свалете капачето на обектива, за да преминете
в режим на запис.
(Лесен запис)
[OK]
2
и
• Зарядът на батерията се изразходва по-бързо, защото осветеността на екрана автоматично се
увеличва.
• Режимът на възпроизвеждане също се променя в [Easy Mode]
Функции, които можете да използвате
в режим Лесен запис (Снимане)
Функция за разпознаване на усмивка: Докоснете (Усмивка).
Размер на изображението:
[Image Size]
Изберете
[Large] или [Small]
Светкавица:
[Flash]
Изберете [Auto] или [Off]
Таймер за самостоятелно включване:
[Self-Timer]
Изберете [On] или [Off]
Излизане от режим Лесен запис:
[Exit Easy Mode]
[OK]
Функция Разпознаване на сцена
Функцията Разпознаване на сцена работи в режим Лесен запис.Тази функция позволява на
фотоапарата автоматично да разпознава условията на снимане и да запише изображението.
Икона за разпознаване на сцена
• Фотоапаратът разпознава сцени от режимите (Запис при нощни условия),
(Портрет при
нощни условия),
(Запис при нощни условия с използване на статив), (Задно осветяване),
(Портрет със задно осветяване),
(Пейзаж), (Макро),
(Близък фокус) или
(Портрет), и извежда съответната икона на LCD екрана, когато сцената бъде разпозната.
За подробности вижте стр. 59.
37 BG
Режим на запис на видеоклип
Позволява ви да записвате с предварително зададени настройки в зависимост от сцената, когато
фотоапаратът е във филмов режим.
1 Свалете капачето на обектива, за да преминете
в режим на запис.
(Режим REC – режим на запис)
(Филмов
2
режим)
3
(Режим за запис на филм)
желан режим
Когато бутоните не са изведени от лявата страна на LCD екрана,
докоснете
.
(Автоматична
Автоматично
регулира
настройката.
Adjusts the setting
automatically.
(Auto)
настройка)
Позволява
записвате
под вода
с естествени
цветове,
(Под вода)
Allows youви
to да
shoot
a movieфилми
underwater
in natural
colors using
the като
(Underwater)
използвате подходящо оборудване (например комплект за подводно
housing (such as Marine Pack).
снимане).
38 BG
Разпознаване на усмивка
Когато фотоапаратът разпознае усмивка, затворът автоматично се освобождава.
1 Свалете капачето на обектива, за да преминете
в режим на запис.
(Усмивка).
2 Докоснете
Когато бутоните не са изведени от лявата страна на LCD екрана,
докоснете
.
3 Изчакайте разпознаването на усмивка.
Когато нивото на усмивката надвиши точката на индикатора,
фотоапаратът автоматично записва изображението.
Ако натиснете бутона на затвора, докато устройството е в режим
Разпознаване на усмивка, фотоапаратът записва изображението
в режим Автоматична настройка и след това се връща в режим
Индикатор за
Разпознаване на усмивка.
Smile Detection
чувствителност
при
4 За да спрете записа, отново докоснете
(Усмивка).
Sensitivity на
indicator
разпознаване
усмивка
Рамка
за разпознаване
Face Detection
frame
на усмивка
и
• Режимът Разпознаване на усмивка автоматично приключва, когато капацитетът на “Memory Stick
Duo” носителя или на вградената памет се изчерпи.
• Възможно е усмивките да не се разпознаят правилно в зависимост от условията
• Не можете да използвате функцията за цифров Zoom.
• Не можете да използвате функцията Разпознаване на усмивка, когато сте задали опциите
Панорама, Запис на видеоклип, Предотвратяване на замъгляването или Запис при нощни условия
от ръка.
Чувствителност при разпознаване на усмивка
Тази опция задава ниво на разпознаване на усмивката, когато изберете функцията Разпознаване
на усмивка.
(Широка усмивка): Разпознава широка усмивка.
(Нормална усмивка): Разпознава нормална усмивка.
(Бегла усмивка): Разпознава дори най-беглата усмивка.
• Чувствителността за разпознаване на усмивка е зададена в положение [Normal Smile] в режим
на лесен запис.
• Когато зададете [Shooting Display Settings] в положение [Off], чувствителността за
разпознаване на усмивка не се извежда
39 BG
Съвети за запис на по-добри усмивки
Не закривайте очите с бретон.
Не закривайте лицето с шапка, маска, очила и др.
Опитайте да разположите лицето точно срещу
фотоапарата и да поставите фотоапарата на възможно
най-близка равнина. Когато очите са присвити,
разпознаването е по-вероятно.
Усмихнете се възможно най-широко. Усмивката се
разпознава по-лесно, когато зъбите са открити.
• Затворът сработва, когато някое от лицата, които фотоапаратът е разпознал, се усмихне.
• Можете да изберете обекта, който е с приоритет за разпознаване на лицето, с помощта на
функцията [Face Detection] (Разпознаване на лице). Когато избраното лице се регистрира в
паметта на фотоапарата, функцията Разпознаване на лице се извършва само за това лице. За да
извършите функцията Разпознаване на усмивка за различно лице, докоснете лицето (стр. 61).
• Ако фотоапаратът не разпознае усмивка, задайте Чувствителност при разпознаването на усмивка.
40 BG
Светкавица
1 Свалете капачето на обектива, за да
преминете в режим на запис.
(Светкавица)
желан режим
2
Когато бутоните не са изведени в лявата страна на LCD екрана,
докоснете
.
(Автоматична
(Auto)
настойка)
(Активирана
(On)
светкавица)
(Бавна
(Slow
синхронизация)
Synchro)
(Изключена)
(Off)
Светва,
илиlight
задното
осветление
е недостатъчно.
Flashesкогато
when осветлението
shooting in low
or backlight
conditions.
Светкавицата
се включва.
Flash always винаги
operates.
Светкавицата
се включва.
Flash always винаги
operates.
Скоростта на затвора е бавна, когато се намирате на слабо осветено
The shutter
speed
is slow
in ясно
a dark
to clearly
място.
По този
начин
можете
даplace
заснемете
фона,shoot
койтоthe
е извън
обсега
на светкавицата.
background
that is out of flash light.
Светкавицата
се включва
Flash does notнеoperate.
и
• Светкавицата светва два пъти. Първия път регулира количеството на светлината.
• Индикаторът
се извежда, докато светкавицата се зарежда.
• Не можете да използвате светкавицата в режим burst.
• Не можете да използвате [On] или [Slow Synchro], когато фотоапаратът е в режим на Интелигентна
автоматична настройка.
• В режими Панорама, Предотвратяване на замъгляването или Запис при нощни условия от ръка
светкавицата е в положение [Off] (изключена).
Когато на снимки, записани със светкавица,
се появят “бели кръгли петна”
Този ефект се получава от различни частици (прах, полен и др), които витаят във въздуха близо
до обектива. Когато тези частици бъдат подчертани от светкавицата на фотоапарата, те се
появяват на изображението като бели кръгли петна.
Фотоапарат
Camera
Обект
Subject
Частици
др.)
Particles(прах,
(dust,полен
pollen,и etc.)
във
въздуха
in the
air
Как можете да ограничите феномена “бели кръгли петна”?
• Пуснете осветление в стаята и снимайте обекта без да използвате светкавица.
• Изберете режим (Висока чувствителност) в режим Избор на сцена.
(Светкавицата се задава в положение [Off].)
41 BG
Светкавица
В режим Лесен запис, изберете настройка за светкавицата от
.
1 Свалете капачето на обектива, за да
преминете в режим на запис.
(Лесен запис)
[OK]
2
[Flash]
3
желан режим
Auto
Светва,
илиlight
задното
осветление
е недостатъчно.
Flashesкогато
when осветлението
shooting in low
or backlight
conditions.
Off
Светкавицата
неoperate.
се включва
Flash does not
42 BG
Таймер за автоматично включване
1 Свалете капачето на обектива, за да
преминете в режим на запис.
(Таймер за автоматично включване)
2
желан режим
Когато бутоните не са изведени от лявата страна на LCD екрана,
докоснете
.
Таймерът
автоматично
(Off)
Not usingзаthe
self-timer включване не се използва
(Изключено)
(10sec)
(10-секунден
таймер)
Задава
на таймера
след 10 секунди
Settingактивиране
the 10-second
delay self-timer
Когато натиснете бутона на затвора, лампичката на таймера за
самостоятелно
включване
започва
мига
и се чуваlamp
звуков
сигнал,
When you press
the shutter
button,даthe
self-timer
flashes
and a
докато затворът се задейства.
beep
sounds until
the shutter operates.
.
За
да отмените,
докоснете
To cancel, touch
.
(2-секунден
(2sec)
таймер)
Задава
на таймера
след 2 секунди
Settingактивиране
the 2-second
delay self-timer
• Таймерът за автоматично включване не работи, когато снимате в режим Панорама.
Намаляване на замъгляването
с помощта на 2-секундния таймер
Използвайте 2-секундния таймер, за да предотвратите замъгляване на обекта. Затворът се
освобождава 2 секунди след като натиснете бутона на затвора, което намалява трептенето на
фотоапарата при натискането на бутона на затвора.
43 BG
Таймер за автоматично включване
В режим Лесен запис, изберете настройка за таймера за автоматично включване от
.
1 Свалете капачето на обектива, за да преминете
в режим на запис.
(Лесен запис)
[OK]
2
[Self Timer]
3
желан режим
On
Задава
на таймераself-timer
след 10 секунди
Settingактивиране
the 10-second
Когато
натиснете
бутонаdelay
на затвора, лампичката на таймера за
самостоятелно
включване
започва
мига
и се чуваlamp
звуков
сигнал,
When you press
the shutter
button,даthe
self-timer
flashes
and a
докато затворът се задейства.
beep
sounds until
the shutter operates.
.
За
да отмените,
докоснете
To cancel, touch
.
Off
Таймерът
автоматично
Not usingзаthe
self-timer включване не се използва
44 BG
Burst
Записва до 10 изображения в последователност, докато натискате и задържате бутона на затвора.
1 Свалете капачето на обектива, за да преминете
в режим на запис.
(Burst)
желан режим
2
Когато бутоните не са изведени от лявата страна на LCD екрана,
докоснете
.
(Off)
Записва единично
изображение.
Records
a single image.
(High)
(Mid)
Записваup
до to
1010
изображения
в последователност.
Shoots
images in succession.
Записваup
до to
5 изображения
в последователност.
Shoots
5 images in succession.
(Low)
Записваup
до to
2 изображения
в последователност.
Shoots
2 images in succession.
и
• Не можете да изберете Burst в режими Панорама, Филмов режим, Предотвратяване на
замъгляването, Запис при нощни условия от ръка, Разпознаване на усмивка или Лесен запис.
• Светкавицата е зададена в положение [Off] (Изключена светкавица).
• Когато използвате таймера за самостоятелно включване, фотоапаратът записва максимум пет
изображения.
• При условия с ниска скорост на затвора, броят на снимките в секунда може да намалее.
• Интервалът за запис се удължава в зависимост от настройката за размер на изображението.
• Размерът на изображението [VGA] ще бъде зададен, докато записвате във вградената памет.
• Когато зарядът на батериите е нисък или когато вътрешната памет или “Memory Stick Duo”
носителят са запълнени, Burst спира да работи.
• Фокусът, балансът на белия цвят и експонацията се настройват за първото изображение.
Запис на изображения с високоскоростен burst
След записа на изображения с високоскоростен burst, снимките се извеждат в рамки на LCD
екрана. Когато всички изображения попаднат в рамки, записът е приключил.
Можете да спрете записа, като докоснете [Cancel Recording]
[OK].
Когато спрете, изображенията, изведени в индекс екран, и обработените изображения се
записват.
45 BG
Посока на записа
Задайте посока на завъртане на фотоапарата, когато записвате панорамни изображения.
1 Свалете капачето на обектива, за да преминете
в режим на запис.
(режим REC – режим на запис)
2
(Панорама)
(Посока на записа)
желана посока
3
Когато бутоните не са изведени от лявата страна на LCD екрана,
докоснете
.
(Дясно)
(Right)
Върти
от ляво
Pan from
left надясно.
to right.
(Ляво)
(Left)
Върти
от дясно
Pan from
right наляво.
to left.
(Горе)
(Up)
Върти
от долу
нагоре.
Pan from
down
to up.
(Долу)
(Down)
Върти
от горе
надолу.
Pan from
up to
down.
46 BG
Размер на изображението
Размерът на изображението определя размера на файла с изображение, който е записан, когато сте
записали изображението. Колкото по-голям е размерът на изображението, толкова по-детайлно
ще бъде отпечатано на хартия в голям формат. Колкото по-малък е размерът, толкова повече
изображения могат да бъдат записани.
1 Свалете капачето на обектива, за да включите
режим на запис.
(Размер на изображение)
желан режим
2
Когато записвате снимки
Размер
на
Image size
изображението
Препоръки
за употреба
Usage guidelines
(3648×2736)
За
изображения
Forотпечатване
prints up toнаA3+
size
в размер до А3+
(2592×1944)
За
изображения
Forотпечатване
prints up toнаA4
size
в размер до А4
(2048×1536)
За
изображения
Forотпечатване
prints up toнаL/2L
size
в размер до L/2L
(640×480)
За
на малки изображения
Forприкрепяне
e-mail attachments
към електронна поща
(3648×2432)
Запис
в съотношение
за фото3:2 aspect
ratio as in 3:2
photo
prints and
разпечатки
postcards и пощенски картички
(3648×2056)
За
на on
изображения
на телевизор
Forпреглед
viewing
a high-definition
TV
сand
висока
резолюция
и
отпечатването
им в
printing up to A4 size
размер А4.
(1920×1080)
За
на on
изображения
на телевизор
Forпреглед
viewing
a high-definition
TV
с висока резолюция
LCD
LCDекран
screen
Изображенията
се извеждат
Images
are displayed
in 4:3
със3:2
съотношение
4:3 или
or
aspect ratio.
3:2.
Изображенията
Images will fill ще
theзапълнят
entire
целия
екран.
screen.
• Когато отпечатвате изображения, записани със съотношение 16:9, възможно е двата края на
изображението да се отрежат.
47 BG
В режим Лесен запис
Large
Записва
изображения
с размер
Shoots images
in [10M]
size. [10M].
Small
Записва
изображения
с размер
Shoots images
in [3M]
size. [3M].
Когато записвате панорамни изображения
1
(Размер на изображението)
желан режим
Когато бутоните не са изведени от лявата страна на LCD екрана, докоснете
(Стандартно
(Standard) съотношение)
(Вертикално
положение:
3424x1920)
(Vertical direction:
3424×1920)
(Хоризонтално
положение:
4912x1080)
(Horizontal direction:
4912×1080)
(Широк
(Wide) екран)
(Вертикално
положение:
4912x1920)
(Vertical direction:
4912×1920)
(Хоризонтално
положение:
7152x1080)
(Horizontal direction:
7152×1080)
.
Записва
панорамните
изображения
Shoots the
images using
standard със
size.
стандартен размер.
Записва
панорамните
изображения
Shoots the
images using
wide size.с
широкоекранен размер.
Когато записвате видеоклипове
Колкото по-голям е размерът на изображението, толкова по-добро е качеството. Колкото по-голям е
броят на кадрите в секунда (среден битрейт), толкова по-лесно се възпроизвежда изображението.
Движещите се изображения, заснети с фотоапарата, ще се запишат в MPEG-4, Прибл. 30 fps, Progressive AAC, mp4 формат.
1
(Размер на изображение)
желан режим
Когато бутоните не са изведени от лявата страна на LCD екрана, докоснете
Размерimage
на движещо
Movie
size
се изображение
.
Среден
битрейт
Average
bit rate
Препоръки
за употреба
Usage
guidelines
1280×720(Fine)
9 Mbps
Записва
висококачествени
видеоклипове,
Shoots highest
quality movies
for
подходящи за извеждане на телевизор с
displayразделителна
on High Definition
TV.
висока
способност.
1280×720(Standard)
6 Mbps
Записва
стандартни
видеоклипове,
Shoots standard
quality
movies for
подходящи за извеждане на телевизор с
displayразделителна
on High Definition
TV.
висока
способност.
VGA
3 Mbps
Записва
изображения
размер, подходящ
Shoots an
image sizeсsuitable
for WEB
за качване в Интернет.
upload.
и
• Когато изберете [VGA] за видеоклипове, се създава телеснимка.
• Видеоклипове, чиито размер е зададен в положение [1280х720], могат да бъдат записвани
единствено на “Memory Stick PRO Duo” носител.
Когато използвате носител за запис, различен от “Memory Stick PRO Duo” носител, задайте
размера на видеоклипа в положение [VGA].
48 BG
Продължава
Относно “качество на изображението”
и “размер на изображението”
Цифровото изображение е съставено от съвкупност от малки точки, наречени пиксели.
Когато качеството на изображението е съставено от много на брой пиксели, снимката е голяма
и заема повече памет, но е с по-високо качество. “Размерът на изображението” се определя
от броя пиксели. Въпреки че не можете да видите разликата на екрана на вашия фотоапарат,
високото качество и времето за обработка на данни се различават, когато изображението бъде
отпечатано или изведено на екрана на компютър.
Описание на пикселите и размера на изображението
Pixels
Размер на изображението: 10M
3648 x 2736 пиксела = 9,980,928 пиксела
Размер на изображението:
VGA 640 пиксела x 480 пиксела = 307,200 пиксела.
Пиксел
Pixel
Много пиксели
(Високо качество и голям размер на файла)
Малко пиксели
(Грубо качество, но малък размер на файла)
49 BG
Режим Макро
Използвайте тази настройка, за да уловите прекрасни изображения на малки обекти, като например
насекоми или цветя, в близък план.
1 Свалете капачето на обектива, за да преминете
в режим на запис.
(Макро)
желан режим
2
Фотоапаратът
автоматично
регулира
фокуса отfrom
отдалечени
до близкиto
(Автоматична
(Auto)
The camera adjusts
the focus
automatically
distant subjects
настройка)
обекти.
close-up.
Използвайте
този
да снимате
на още по-близки разстояния.
Use this mode
toрежим,
shoot atзаclose
distances.
(Включена
(Close
Заключен
към
страната
W:
Приблизително
до 20
Locked
to
the
W
side:
Approximately
1 to1 20
cmcm
(13/32 to
функция
за близко
Focus On)
7
7/8
inches)
фокусиране)
и
• Макро режимът е фиксиран в положение [Auto], когато фотоапаратът е в режими Панорама,
Филмов режим, Предотвратяване на замъгляването, Запис при нощни условия от ръка,
Разпознаване на усмивка или Лесен запис.
• Обърнете внимание на следното, когато използвате режим Близък фокус.
- Не можете да използвате функцията Разпознаване на сцена или Разпознаване на лице.
- Този режим се отменя, ако изключите захранването или ако превключите към друг режим.
- Настройките на режима на светкавицата, които можете да използвате в този режим, са само [On]
или [Off].
- Скоростта на фокусиране е по-бавна.
50 BG
EV
Можете ръчно да регулирате експонацията на стъпки от 1/3 EV в обхват от -2.0 EV до 2.0 EV.
1 Свалете капачето на обектива, за да
преминете в режим на запис.
(EV)
2
/
, за да регулирате
3 Докоснете
[OK].
експонацията
Също така, можете да регулирате експонацията, като докоснете
на лентата за настройка и да плъзнете вдясно или вляво.
и
• В режим Лесен запис [EV] настройката не може да бъде регулирана.
• Възможно е настройката за експонацията да се окаже неефективна, ако записвате обект в крайно
светли или тъмни условия, или когато използвате светкавицата.
Регулиране на експонацията
за постигане на по-добри изображения
Overexposure = too
much много
light светлина
Преекспонация
= твърде
Whitish image
Избеляло
изображение
По-ниска
EV стойност
–
Lower EV setting
–
Correct exposure
Правилна
експонация
По-висока
EV стойност
+
Higher EV setting
+
Недостатъчна
= твърде малко светлина
Underexposureекспонация
= too little light
По-тъмно
изображение
Darker image
51 BG
ISO
Задава чувствителност на осветеността, когато фотоапаратът е в режим на автоматично
програмиране или когато режимът за избор на сцена е зададен в положение
(Под вода).
1 Свалете капачето на обектива, за да преминете
в режим на запис.
(ISO)
желан брой
2
(Автоматична
(Auto)
настройка)
/ / /
/
/
Автоматично
ISO чувствителността.
Sets the ISO задава
sensitivity
automatically.
Можете
намалите
замъгляването
на изображението
при тъмни
You canдаreduce
image
blurring in dark
locations or moving
subjects
условия или замъгляването при записа на видеоклип, като увеличите
ISO
чувствителността
(изберете(select
по-голям
номер).
by increasing
ISO sensitivity
a larger
number).
• Можете да изберете само от [ISO AUTO], [ISO 125] до [ISO 800], когато сте задали Burst или
когато [DRO] е зададен в положение [DRO plus].
Настройка на ISO чувствителността
(Препоръчителен индекс на експонация)
ISO чувствителността е рейтинг на скоростта за носител на запис, който включва сензора на
изображението, приемащ светлина. Дори когато експонацията е еднаква, изображението се
различава в зависимост от ISO чувствителността.
Висока ISO чувствителност
Записва ярко изображение, дори когато снимате на тъмни места и ако
сте увеличили скоростта на затвора, за да намалите замъгляването.
Въпреки това изображението съдържа смущения.
Ниска ISO чувствителност
Записва меко изображение.
Въпреки това, когато експонацията е недостатъчна, изображението
може да е тъмно.
52 BG
Баланс на белия цвят
Регулира цветните тонове в зависимост от условията на осветление в дадена ситуация. Използвайте
тази функция, когато цветовете на изображението изглеждат странни.
1 Свалете капачето на обектива, за да
превключите в режим на запис.
(Баланс на белия цвят)
2
3 Докоснете желания режим
[OK]
(Автоматична
Автоматично
регулира
баланса
на белия цвят,
такаthe
че цветовете
да
(Auto)
Adjusts the white
balance
automatically
so that
colors appear
изглеждат естествено.
настройка)
natural.
(Естествено
(Daylight)
осветление)
Регулира
цветните
тонове
за условия
открито
в хубав ден,
за night
Adjusts for
outdoors
conditions
on aнаfine
day, evening
views,
вечерни гледки, нощни сцени, неонови надписи, фойерверки и др.
scenes, neon signs, fireworks, etc.
Регулира
цветните
тонове
за облачно
небе или за сенчести места.
Adjusts for
a cloudy
sky or
a shady location.
(Облачно)
(Cloudy)
(Бяло
(Fluorescent
флуоресцентно
White
Balance
осветление
1) 1)
(Бяло
(Fluorescent
флуоресцентно
White Balance
осветление
2) 2)
(Бяло
(Fluorescent
флуоресцентно
White Balance
осветление
3) 3)
[Fluorescent
Balance
1]: Регулира
бялото
флуоресцентно
[FluorescentWhite
White
Balance
1]: Adjusts
for white
fluorescent
осветление.
lighting.
[Fluorescent White Balance 2]: Регулира естественото бяло
[Fluorescent White
Balance 2]: Adjusts for natural white
флуоресцентно
осветление.
[Fluorescent
Balance 3]: Регулира бялото флуоресцентно
fluorescent White
lighting.
осветление
през
деня.Balance 3]: Adjusts for day white fluorescent
[Fluorescent
White
lighting.
n (Изкуствена
светлина)
(Incandescent)
Регулира
цветните
за изкуствено lamp,
или видео
осветление,
Adjusts for
places тонове
under incandescent
or under
bright
например във фотографско студио.
lighting, such as in a photo studio.
(Светкавица)
(Flash)
Регулира
цветните
тонове
за условия при използване на светкавица.
Adjusts for
the flash
conditions.
(One Push)
(Едно
натискане)
Регулира
баланса
белия цвят
в зависимост
светлинния
източник.
Adjusts the
whiteна
balance
depending
on the от
light
source. The
white
Белият цвят, обозначен в [One Push Set] (Настройка едно натискане),
color основен
memorized
in [One
Push Set] този
mode
becomes
the[Auto]
basic white
става
бял цвят.
Използвайте
режим,
когато
(Автоматичен
или другите
могат cannot
да зададат
color. Useцветността.
thisрежим)
mode when
[Auto]режими
or otherнеmodes
be set the
правилно
color properly.
(Настройка
(One Push
едно
Set) натискане)
Запаметява
цвят,
който
ще бъде
режим
[One
Memorizesосновния
the basicбял
white
color
which
willизползван
be used inв[One
Push]
Push] (Едно натискане).
mode.
и
• Не можете да изберете [White Balance] в режим Интелигентна автоматична настройка или режим Лесен
запис.
• Не можете да изберете [Flash] (Светкавица) в [White Balance] (Баланс на белия цвят), когато снимате в
режими Панорама, Филмов режим, Предотвратяване на замъгляването, Запис при нощни условия от ръка
или когато сте избрали режим
(Висока чувствителност) в режим Избор на сцена.
• При флуоресцентно осветление, което трепти, е възможно функцията Баланс на белия цвят да не действа
правилно, дори когато сте избрали [Fluorescent White Balance 1], [Fluorescent White Balance 2] или [Fluorescent White Balance 3].
• Когато записвате изображения и светкавицата е зададена в режим, различен от [Flash] (Светкавица), [White
Balance] (Баланс на белия цвят) се задава в положение [Auto] (Автоматична настройка).
• Когато светкавицата е зададена в положение [On] (Активирана светкавица) или [Slow Synchro] (Бавна
синхронизация), балансът на белия цвят може да бъде зададен в положение [Auto] (Автоматична настройка),
[Flash] (Светкавица), [One Push] (Едно натискане) или [One Push Set] (Настройка с едно натискане).
• Не можете да изберете [One Push Set] (Настройка едно натискане), докато зареждате светкавицата.
53 BG
Запис на основен бял цвят в режим [One Push Set]
1 Насочете фотоапарата към бял обект, като например към лист
хартия, като запълните целия екран с обекта, спазвайки същите
светлинни условия, при които ще извършвате записа
(Баланс на белия цвят)
[One Push Set]
[Capture]
2
3 Екранът моментално става черен, и когато балансът на белия цвят
бъде постигнат и запазен в паметта, екранът за запис отново се
извежда.
и
• Ако индикаторът
мига, докато записвате, това означава, че балансът на белия цвят или не е
зададен, или не може да бъде настроен. Използвайте автоматична настройка на баланса белия
цвят.
• Не тръскайте или удряйте фотоапарата, докато се извършва операцията [One Push Set] (Настройка
с едно натискане).
• Когато режимът на светкавицата е зададен в положение [On] (Активирана светкавица) или
[Slow Synchro] (Бавна синхронизация), балансът на белия цвят се регулира според условията на
излъчената от светкавицата светлина.
• Белите тонове, заредени с помощта на [White Balance] (Баланс на белия цвят) и [Underwater White
Balance] (Подводен баланс на белия цвят) се задават отделно.
Ефекти на осветлението
Цветовете на обекта се влияят от светлинните условия.
Цветовите тонове се настройват автоматично в режим Интелигентна автоматична настройка, но
въпреки това, вие можете ръчно да настроите цветовите тонове с помощта на функцията Баланс
на белия цвят.
Време/осветление
Weather/lighting
Характеристики
Characteristics of
на светлината
Дневна
светлина
Daylight
Бяла
(стандартна)
White
(standard)
Облачно
Cloudy
Синкава
Bluish
Осветление
от
Флуоресцентно
Fluorescent
Incandescent
електрическа
крушка
осветление
Зеленикава
Червеникава
Green-tinged
Reddish
light
54 BG
Подводен баланс на белия цвят
Регулира цветните тонове в режим
(Под вода) във Филмов режим.
(Под вода) в режим Избор на сцена или
1 Свалете капачето на обектива, за да
превключите в режим на запис.
(Подводен баланс на белия цвят)
2
желан режим
[OK]
Фотоапаратът
регулира
цветните
тонове, когато
снимате
Automaticallyавтоматично
adjusts the color
tones
for underwater
conditions
to
под вода, за да изглеждат цветовете естествени.
make the colors appear natural.
се за
подводни conditions
условия, при
коитоblue
синият
цвят
(Underwater 1) Регулира
for
underwater
where
is strong.
еAdjusts
много наситен.
се за
подводни conditions
условия, при
коитоgreen
зеленият
цвят
(Underwater 2) Регулира
for
underwater
where
is strong.
еAdjusts
много наситен.
Регулира
баланса
белия depending
цвят в зависимост
от светлинния
(Едно
(One Push)
Adjusts the
whiteна
balance
on the light
source. The white
източник. Белият цвят, обозначен в [One Push Set] (Настройка едно
натискане)
color
memorized
in
[One
Push
Set]
mode
becomes
basicкогато
white
натискане), става основен бял цвят. Използвайте тозиthe
режим,
[Auto]
(Автоматична
настройка)
илиorдругите
режими
не могат
да the
color.
Use
this
mode
when
[Auto]
other
modes
cannot
be
set
зададат правилно цветността.
color properly.
(Auto)
(Настройка
(One Push с
едно
Set) натискане)
Запаметява
цвят,
който
ще бъде
режим
Memorizesосновния
the basic бял
white
color
which
will използван
be used inв[One
Push]
[One Push] (Едно натискане) (стр. 54).
mode (page 54).
и
• В зависимост от цвета на водата е възможно режимът за подводен баланс на белия цвят да не
работи правилно, дори когато изберете [Underwater 1] или [Underwater 2].
• Когато светкавицата е зададена в положение [On], подводният баланс на белия цвят може да бъде
зададен само в положение [Auto], [One Push] или [One Push Set].
• Не можете да избирате [One Push Set], докато се зарежда светкавицата.
• Белите тонове, заредени с помощта на [White Balance] и [Underwater White Balance], се задават
отделно.
55 BG
Фокусиране
Можете да промените метода за фокусиране. Използвайте това меню, когато ви е трудно да
постигнете точен фокус в режим на автоматично фокусиране.
AF е съкращение от “Auto Focus” (Автоматичен фокус) – функция, която автоматично регулира
фокуса.
1 Свалете капачето на обектива, за да преминете
в режим на запис.
(Фокусиране)
желан режим
2
Автоматично
обектof
във
(Множествен
(Multi AF) AF) Focuses
on a фокусира
subject inвърху
all ranges
theвсички
обхвати на рамката-търсач.
finder
automatically.
Когатоframe
натиснете
бутона на затвора
наполовина
в режим
на
записbutton
снимка,
около
When
youкоято
press
shutter
halfway
областта,
е the
фокусирана,
се появява
зелена
рамка.
down in still image shooting mode, a green
• Когато функцията Разпознаване на лице е
frame
is displayed
round
the area that
is in
включена,
AF работи
с приоритет
на лицата.
• Когато зададете режим Избор на сцена в
focus.
(Под вода), фокусирането
положение
Рамка-търсач
AF
AF range finderна
frame
регулира
за подводно
снимане.isКогато
(Only for still image)
• се
When
the Face
Detection function
active, AF обхват
постигнете фокус, след като натиснете бутона (Само за снимки)
operates
with
priority
on
faces.
на затвора наполовина, се появява голяма
зелено.
• рамка
WhenвScene
Selection is set to
(Underwater), focus operation is
adjusted to underwater shooting. When focus is achieved by halfpressing the shutter button, a large frame is displayed in green.
(Централен
Автоматично
обектof
в центъра
(Center AF)AF) Focuses
on a фокусира
subject inвърху
the center
the
на рамката-търсач. Ако използвате заедно
finder
frameAF
automatically.
the AF
с функцията
заключване, Using
ще можете
да
композирате
както
желаете.the
lock
functionизображението
together, you can
compose
image the way you want.
Рамка-търсач
AF обхват
AF rangeна
finder
frame
(Spot AF)
(Точков
AF)
Автоматично
върху
изключително
Focuses
on anфокусира
extremely
small
subject or a
малък обект или при тясна област. Ако
narrow
areaопцията
automatically.
the AF
използвате
заедно сUsing
функцията
AF
заключване,
ще
можете да
снимате
в желаната
lock
function
together,
you
can
compose
композиция на изображението. Дръжте the
фотоапарата
стабилно,
за да
не разминете
обекта
image
the way
you want.
Hold
the camera
и рамката-търсач на AF обхват.
steady so as not to misalign the subject and
the AF range finder frame.
Рамка-търсач
AF frame
обхват
AF range на
finder
и
• Когато използвате [Digital Zoom] или [AF Illuminator], настройката на рамката-търсач на AF
обхват става недостъпна и рамката се указва с пунктирана линия. В този случай фотоапаратът
фокусира приоритетно върху обекти в или близо до центъра на екрана.
• Ако зададете режим на фокусиране, различен от [Multi AF], [Face Detection] се фиксира в
положение [When touched].
• Режимът на фокусиране се фиксира в положение [Multi AF], докато записвате филми, или в режим
Предотвратяване на замъгляването, Запис при нощни условия от ръка, Разпознаване на усмивка
или Лесен запис.
56 BG
Продължава
Бърз избор на приоритетен обект
Докосването на екрана извежда рамка и след това натискането
на бутона на затвора наполовина фокусира обекта в рамката.
57 BG
Режим на измерване
Избира режима на измерване, който определя коя част на обекта да измери, за да настрои
експонацията.
1 Свалете капачето на обектива, за да преминете
в режим на запис.
(Режим на измерване)
2
желан режим
(Множествено)
Разделя
множество
и измерва
всяка от
тях.region.
Фотоапаратът
(Multi)
Divides на
into
multiple части
regions
and measures
each
The
определя добре балансирана експонация (Множествено измерване).
camera determines a well-balanced exposure (Multi-pattern
metering).
(Централно)
(Center)
Измерва
на изображението
и определя
експонацията
в
Measuresцентъра
the center
of the image, and
determines
the exposure
зависимост от яркостта на обекта там (Централно измерване).
based on the brightness of the subject there (Center-weighted
metering).
(Точково)
(Spot)
Измерва
от изображението
Measuresсамо
onlyчаст
a part
of the subject
(Точково измерване). Тази функция е
(Spot metering).
This function
is отзад
useful
полезна,
когато обектът
е осветен
или
когато
съществува
силенorконтраст
when
the
subject
is backlit
when
между
обекта
и фона.
there is strong contrast between the
subject and the background.
Кръстче
за точково
Spot metering
cross
hairs
измерване
Positions onсе
theвърху
subject
Разполага
обекта
• Във Филмов режим не можете да избирате [Spot] (Точково измерване).
• Режимът на измерване е фиксиран в положение [Multi], когато докоснете екрана, за да изберете
точката, в която ще фокусирате, и когато снимате с включена функция Разпознаване на усмивка в
режим Лесен запис.
• Ако зададете режима за измерване в положение, различно от [Multi], [Face Detection] се фиксира в
положение [When touched].
58 BG
Разпознаване на сцена
Фотоапаратът автоматично разпознава условията на снимане и записва снимката.
Когато бъде разпознато движение, ISO чувствителността се увеличава спрямо движенията, за да
намали замъгляването (Разпознаване на движение).
Икона за разпознаване на сцена
(Водеща)
Пример за
изображение, когато
зададете
(Задно
осветяване).
Фотоапаратът разпознава следните видове
сцени. Когато фотоапаратът определи
оптималната сцена, той извежда съответната
икона.
(Запис при нощни условия),
(Портрет
при нощни условия),
(Запис при нощни
условия с използване на статив),
(Задно осветяване),
(Портрет със задно
осветяване),
(Пейзаж),
(Макро),
(Портрет)
1 Свалете капачето на обектива, за да включите
режима на запис.
(Режим REC – режим на запис)
2
(Автоматична настройка)
(Разпознаване на сцена)
желан
3
режим
Когато
фотоапаратът
разпознаеthe
сцена,
тойitвключва
(Автоматична
(Auto)
When the
camera recognizes
scene,
switchesоптималните
to the optimal
настройки за съответните условия и записва изображението.
настройка)
settings and shoots the image.
фотоапаратът
разпознаеthe
сцена,
тойitвключва
(Допълнителна
(Advanced) Когато
When the
camera recognizes
scene,
switchesоптималните
to the optimal
настройки за съответните условия и записва изображението. Когато
настройка)
settings. When
the camera(Запис
recognizes
(Twilight),
при нощни
условия), (Twilight
(Портрет
фотоапаратът
разпознае
при
нощни условия),
(Близък
фокус), (Запис
при нощни
условия с
Portrait),
(Twilight
using
a
tripod),
(Backlight)
or
използване на статив), (Задно осветяване), (Портрет със задно
осветяване),
тойPortrait),
автоматично
записва друго
изображение.
(Backlight
it automatically
changes
the settings and
• Когато записвате две изображения едно след друго, означението + на
shoots
anotherще
image.
стане зелено.
иконата
•• След
изображения
едноthe
след
друго,onможете
даicon
Whenкато
youзапишете
shoot twoдве
images
consecutively,
+ mark
the
използвате функцията за автоматичен преглед, за да изведете тези
will
turn
green.
изображения едно до друго на екрана.
•• Когато
се изведе
[Anti
When two
framesиндикация
are shot, the
two Blink],
images фотоапарът
are displayedавтоматично
side by side
записва две изображения и автоматично избира това, на което
immediately
after
очите
на обекта
саshooting.
отворени. За подробности относно функцията за
на премигване,
вижте
“Какво
функцията
• разпознаване
When [Anti Blink]
is displayed,
2 images
are представлява
taken automatically
and
за разпознаване на премигване?”.
the image with eyes are open is selected automatically. For details on the
Anti Blink function, see “What is the Anti Blink function?”.
59 BG
Продължава
и
• Функцията Разпознаване на сцена не работи, когато записвате в режим Цифров zoom.
• Когато режимът на запис е зададен в положение Burst, или когато активирате функцията
Разпознаване на усмивка, режимът Избор на сцена се фиксира в положение [Auto].
• Светкавицата се задава в положение [Auto] (Автоматична светкавица) или [Off] (Изключена
светкавица).
• Сцените в режим
(Запис при нощни условия с използване на статив) понякога не могат да
бъдат разпознати в среда, където вибрациите влияят на фотоапарата, дори ако фотоапаратът е
поставен на статив.
• Понякога бавният затвор се включва, когато сцената бъде разпозната като
(Запис при нощни
условия с използване на статив). Уверете се, че фотоапаратът е неподвижен, докато снимате.
• Обозначението за функцията Разпознаване на сцена се извежда независимо от настройката за
дисплея на екрана.
• В зависимост от ситуацията е възможно тези сцени да не бъдат разпознати.
Изображения, които можете да запишете
с помощта на [Advanced]
В режим [Advanced], фотоапаратът последователно записва две изображения с различни
настройки както следва, когато разпознае режими (Запис при нощни условия), (Портрет
при нощни условия), (Запис при нощни условия с използване на статив), (Задно
осветяване), (Портрет със задно осветяване), които имат склонност за замъгляване.
Можете да изберете желано изображение от двете записани.
Първа снимка*
Втора снимка
Записана в режим Бавна
синхронизация
Чувствителността се увеличава, за да се
намали замъгляването
Записана в режим Бавна синхронизация,
като за отправна точка се използва лицето,
което е най-силно осветено от светкавицата
Записана в режим Бавна синхронизация
Чувствителността се увеличена, като за отправна точка
се използва лицето, което е най-силно осветено от
светкавицата; по този начин замъгляването се намалява.
Скоростта на затвора се намалява като
чувствителността не се увеличава
Записана посредством използването на
светкавицата
Осветеността на фона и контраста се
регулират (DRO plus)
Записана, като за отправна точка се
използва лицето, което е най-силно
осветено от светкавицата
Лицето, осветеността на фона и контрастът
се регулират (DRO plus)
* Когато светкавицата е зададена в положение [Auto].
Какво представлява функцията
Разпознаване на премигване?
Когато зададете функцията Разпознаване на сцена в положение [Advanced], фотоапаратът
автоматично записва две изображения в последователност*, когато разпознае режим
(Портрет). Фотоапаратът автоматично избира и извежда изображението, на което обектът
е с отворени очи. Когато очите на обекта са затворени и на двете изображения, се извежда
съобщението “Blinked eye detected” (“Разпознато е премигване”).
* освен когато светкавицата се включи/когато скоростта на затвора е бавна.
60 BG
Разпознаване на лице
Разпознава лицата на обектите и автоматично настройва фокуса, светкавицата, експонацията,
баланса на белия цвят и настройката за намаляване на ефекта на червените очи.
Рамка за разпознаване на лице (Оранжева)
Когато фотоапаратът разпознава повече от един обект, устройството ще
прецени кой е основният обект и ще зададе фокуса според приоритета.
Рамката за разпознаване на лицето на основния обект става оранжева.
Когато натиснете бутона на затвора наполовина, рамката за разпознаване
на лица на обекти, които са на фокус, става зелена.
Рамка за разпознаване на лице (Бяла)
1 Свалете капачето на обектива, за да
превключите в режим на запис.
(Разпознаване на лице)
2
режим
желан
(Когато
(When
докоснете)
touched)
Разпознава
когатоan
докоснете
лице
на екрана.
Detects theлице,
face when
area withобласт
a faceс is
touched
on the screen.
(Автоматична
(Auto)
настройка)
(Приоритет
(Child
на
дете)
Priority)
Избира
лицето,
което фотоапаратът
автоматично
Selects
the фокусиране.
faceвърху
the camera
is to automatically
focus on.
да
извърши
Разпознава
записваwith
с приоритет
детски
лица.
Detects andи shoots
priority on
child’s
face.
записваwith
с приоритет
лицата
на възрастни.
(Приоритет
на Разпознава
(Adult
Detects andи shoots
priority on
adult’s
face.
възрастен)
Priority)
и
• [Face Detection] не работи в режими Панорама, Филмов режим или режим Лесен запис.
• Можете да изберете [Face Detection], само когато режимът на фокусиране е зададен в положение
[Multi AF] или режимът на измерване е зададен в положение [Multi].
• Функцията за разпознаване на лице не работи, когато използвате функцията Цифров zoom.
• Можете да разпознаете до 8 лица на вашите обекти.
• В зависимост от условията е възможно лицата на възрастните и децата да не се разпознаят
правилно.
• По време на запис с функцията Разпознаване на усмивка, [Face Detection] автоматично се задава в
положение [Auto], дори ако сте задали в положение [When Touched].
61 BG
Продължава
Регистриране на лице с приоритет
(Памет със запомнени лица)
Обикновено фотоапаратът автоматично избира лице, върху което да фокусира, в зависимост от
настройката [Face Detection] (Разпознаване на лице), но можете да изберете и регистрирате и
определено лице с приоритет.
Докоснете лицето, което желаете да регистрирате като лице с
приоритет, докато е зададена настройка Разпознаване на лице.
Избраното лице се регистрира с приоритет и рамката се променя в
оранжева .
Всеки път, когато докоснете различно лице, то се регистрира като
лице с приоритет.
За да отмените регистрацията на лице, докоснете
.
• Когато извадите батерията от фотоапарата, регистрацията на лице се нулира.
• Когато регистрираното лице изчезне от LCD екрана, фотоапаратът се връща към настройката,
избрана във [Face Detection] (Разпознаване на лице). Когато на LCD екрана отново се появи
регистрирано лице, фотоапаратът фокусира върху регистрираното лице.
• Възможно е да не успеете правилно да разпознаете регистрираното лице в зависимост
от осветеността на околната среда, прическата на обекта и др. В този случай отново
регистрирайте лицето при условията, при които ще запишете изображението.
• Когато използвате функцията Разпознаване на усмивка с рамка за регистриране на разпознато
лице, настройката Разпознаване на лице се прилага само към регистрираното лице.
• В режим Лесен запис не можете да регистрирате лице с приоритет.
62 BG
DRO
Фотоапаратът анализира сцената, която записвате, и автоматично поправя осветеността и
контраста, за да подобри качеството на изображението.
DRO е съкращение от “Dynamic Range Optimizer” (Динамичен оптимизатор на обхвата), което е
функция, автоматично оптимизираща разликите между светлите и тъмните части в изображението.
1 Свалете капачето на обектива, за да
превключите в режим на запис.
(режим REC – режим на запис)
2
(Автоматично програмиране)
(DRO)
3
(Изключено)
(Off)
(Стандартен
(DRO
DRO)
standard)
(DRO
(DROплюс)
plus)
желан режим.
Не
регулира.
Does
not adjust.
Фотоапаратът
автоматично
контраста на
Adjusts the brightness
andрегулира
contrast осветеността
of the imagesиautomatically.
цялата сцена.
Фотоапаратът
регулира осветеността и контраста на
Adjusts imageавтоматично
brightness
изображението
част
по част.and contrast automatically and strongly.
и
• В зависимост от условията на снимане е възможно да не получитe правилен ефект.
• За ISO стойност можете да задавате само [ISO AUTO] или стойности от [ISO 125] до [ISO 800],
когато сте избрали [DRO plus].
63 BG
Функция Разпознаване на
премигване
Когато изберете
(Мек запис) в Избор на сцена, докато записвате изображения, фотоапаратът
автоматично записва две изображения в последователност. Фотоапаратът автоматично ще избере,
изведе и запише снимка на обекта, който не е премигнал.
1 Свалете капачето на обектива, за да
превключите в режим на запис.
(Режим REC – режим на запис)
2
(Мек запис)
на сцена)
3
(Избор
(Разпознаване на премигване)
желан режим
Автоматична
(Auto)
настройка
Когато
Разпознаване
на лица
активна,
фотоапаратът
превключва
Whenфункцията
Face Detection
is active,
the еAnti
Blink
function operates
so
оптималните настройки, когато разпознае обект, чиито очи са затворени, и
автоматично
изображения,
които
очите
обекта са отворени.
that imagesизбира
with the
subject’s на
eyes
open
areнаrecorded.
Изключена
(Off)
настройка
Не
използва
функцията
Разпознаване
на премигвания.
Does
not use
the Anti Blink
function.
и
• Функцията Разпознаване на премигване не работи в следните ситуации.
- Когато използвате светкавица
- В режим на burst запис
- Когато функцията Разпознаване на лице не работи
- Когато функцията Разпознаване на усмивка е включена
• Понякога функцията Разпознаване на премигване не работи в зависимост от условията.
• Когато зададете функцията Разпознаване на премигване в положение [Auto] и записвате само
изображения, на които очите на обекта са затворени, на LCD екрана ще се изведе съобщение
“Blinked eye detected” (“Разпознато е премигване”). Ако е необходимо, снимайте отново.
64 BG
Намаляване на ефекта на
червените очи
Светкавицата светва два или повече пъти преди записът да намали ефекта на червените очи в
случаите, когато използвате светкавицата.
1 Свалете капачето на обектива, за да
превключите в режим на запис.
(Намаляване на ефекта на
2
желан режим
червените очи)
(Автоматична
(Auto)
настройка)
(Активирана
(On)
настройка)
(Изключена
(Off)
настройка)
Светкавицата
светва,
за да намали
автоматично
на червените
When
the Face
Detection
functionРазпознаване
is activated,ефекта
flash
strobes
очи,
когато
е включена
функцията
наthe
лице.
automatically to reduce the red-eye phenomenon.
Светкавицата
винаги
светва,
да намали
ефектаphenomenon.
на червените очи.
The flash always
strobes
to за
reduce
the red-eye
Не
се използва
функцията
за намаляване на ефекта на червените очи.
Does
not use Red
Eye Reduction.
и
• Не можете да изберете [Red Eye Reduction] в режими Панорама, Филмов режим, Предотвратяване
на замъгляването, Запис при нощни условия от ръка, Разпознаване на усмивка или Лесен запис.
• За да предотвратите замъгляването на изображенията, придържайте фотоапарата здраво, докато
затворът се освободи. Това става приблизително 1 секунда след като натиснете бутона на затвора.
Уверете се, че през това време обектът не мърда.
• Възможно е функцията Намаляване на ефекта на червените очи да не постигне желания ефект.
Това зависи от индивидуалните различия и от условията, при които се извършва снимането например разстоянието до обекта или ако обектът е погледнал настрани при предварителното
светване на светкавицата.
• Когато не използвате функцията Разпознаване на лице, функцията Намаляване на ефекта на
червените очи не сработва, дори когато сте избрали опцията [Auto].
Какво причинява феноменът “червени очи”?
В тъмна среда зениците се разширяват. Светкавицата се отразява от кръвоносните съдове в
окото (ретината) и причинява ефекта “червени очи”.
Фотоапарат
Око
Ретина
Как можете да ограничите ефекта “червени очи”?
• Изберете режим (Висока чувствителност)* в режим Избор на сцена. (Светкавицата
автоматично преминава в положение [Off].)
• Когато очите на обекта излязат червени, ретуширайте изображението с помощта
на [Retouch]
[Red Eye Reduction] в менюто за преглед или с помощта на приложения
софтуер “PMB”.
65 BG
Устойчиво снимане
Избира режима, предотвратяващ размазването.
1 Свалете капачето на обектива, за да
превключите в режим на запис.
(Устойчиво снимане)
желан
2
режим
(Запис)
(Shooting)
Активира
за function
предотвратяване
на размазването,
когато
Activates функцията
the anti-blur
when pressing
the shutter
button
натиснете бутона на затвора наполовина.
halfway down.
за предотвратяване
на stabilize
размазването.
(Непрекъснат)
(Continuous) Винаги
Alwaysактивира
activatesфункцията
the anti-blur
function. You can
images
Можете да стабилизирате изображенията, дори когато извършите
even when zooming
upотдалечен
a far subject.
приближение
(zoom) на
обект.
(Изключена
Не
използва
за предотвратяване
на замъгляването.
(Off)
Does
not useрежим
anti-blur
mode.
настройка)
и
• В режим Автоматична настройка, Лесен запис или (Запис на храни и блюда) в Избор на сцена,
[SteadyShot] е зададен в положение [Shooting].
• [SteadyShot] е фиксиран в положение [Continuous], докато функцията Разпознаване на усмивка е
включена.
• Когато снимате видеоклип, можете да зададете само [Continuous] или [Off]. Настройката по
подразбиране е [Continuous].
• Консумацията на заряда от батериите е по-голяма в режим [Continuous], отколкото в режим
[Shooting].
Съвети за предотвратяване на замъгляването
Мръднали сте случайно фотоапарата, когато сте заснели изображението. Този ефект се нарича “трептене
на фотоапарата”. От друга страна, ако обектът е мръднал в момента на заснемането, ефектът се нарича
“замъгляване на обекта”.
Освен това, трептенето на фотоапарата и замъгляването на обекта често се случват при ниска осветеност или
при ниска скорост на затвора, като например, когато записвате в режими (Запис при нощни условия) или
(Портрет при нощни условия). В този случай снимайте, като се придържате към долуописаните съвети.
Трептене на фотоапарата
Ръцете или тялото ви треперят, докато придържате
фотоапарата и при натискането на бутона на затвора;
целият екран се замъглява.
• Използвайте статив или поставете фотоапарата на равна
повърхност, за да го поддържате в стабилно състояние.
• Запишете с 2-секунден таймер и стабилизирайте фотоапарата, като поставите ръцете си странично близо до
тялото, след като натиснете бутона на затвора.
• Използвайте режим [Hand-held twilight] (Запис при нощни условия от ръка).
Замъгляване на обекта
Дори ако фотоапаратът е стабилен, обектът се е поместил
по време на експонирането. Това е причината обектът да
изглежда замъглен, когато натиснете бутона на затвора.
Трептенето на фотоапарата се намалява автоматично,
когато използвате функцията за намаляване на смущенията.
Въпреки това, тази функция не отстранява смущенията ефективно.
• Изберете режим Намаляване на смущенията или режим (Висока чувствителност) в режим Избор на
сцена.
• Изберете по-висока ISO чувствителност, за да увеличите скоростта на затвора, и натиснете бутона на
затвора преди обектът да се премести.
66 BG
Извеждане на настройки за записа
Извежда или скрива операционните бутони на LCD екрана в режим на запис.
1 Свалете капачето на обектива, за да
превключите в режим на запис.
(Извеждане на настройки
2
желан режим
за записа)
(Активирана
(On)
настройка)
Извежда
бутони
Displaysоперационните
the operation buttons.
(Изключена
(Off)
настройка)
Скрива
операционните
бутони
Does not
display the operation
buttons.
Извеждане на операционните бутони, когато [Shooting Display Settings] е зададен в положение [Off]
Докоснете лявата страна на LCD екрана и плъзнете надясно.
67 BG
Режим Лесен запис
Когато преглеждате неподвижни изображения в режим Лесен запис, текстът на екрана за
възпроизвеждане се увеличава, индикаторите се виждат по-лесно и можете да използвате по-малко
функции.
1 Натиснете бутона
(Възпроизвеждане), за да
преминете в режим на възпроизвеждане.
(Лесен запис)
[OK]
2
и
• Зарядът на батерията се изразходва по-бързо, защото осветеността на екрана автоматично се
увеличава.
• Режимът на запис също се променя в режим [Easy Mode]
Функции, които могат да се използват
в режим Лесен запис (Преглед)
(Изтриване): Изтрива изведеното изображение.
(Zoom): Увеличава изведеното изображение.
• Изтеглете нагоре, надолу, надясно или наляво или докоснете
/ / / , за да промените позицията за увеличение. Докоснете
/ , за да приближите или отдалечите.
: Докоснете [Delete Single Image] (Изтриване на единично
изображение), за да изтриете изведеното изображение.
: Докоснете [Delete All Images] (Изтриване на всички
изображения), за да изтриете всички изображения в тази
папка.
: Докоснете [Exit Easy Mode] (Излизане от режим Лесен
запис), за да излезете от режима Лесен запис.
68 BG
Календар
Тази функция избира датата, която ще възпроизвеждате от календара, когато използвате режим
Преглед по дати. Стъпка 2 не е необходима, когато вече сте задали [Date View].
1 Натиснете бутона
(Възпроизвеждане), за да
превключите режима на възпроизвеждане.
(режим Преглед)
(Преглед
2
по дата)
(Календар)
3 Докоснете
Когато бутоните не са изведени от лявата страна на LCD екрана,
докоснете
.
4 Изберете месеца, който желаете да изведете,
с помощта на / , след това докоснете
желаната дата.
Плъзнете върху миниатюрните изображения на снимките от
желаната дата нагоре или надолу, за да смените страницата.
Докоснете изображението, за да се върнете в режим на преглед на
единично изображение.
Изображение
от избрана дата
• Тази опция не се извежда, когато използвате вградената памет за запис на изображенията.
69 BG
Индекс екран за изображения
Извежда множество изображения едновременно.
1 Натиснете бутона
(Възпроизвеждане), за да
превключите режима на възпроизвеждане.
(Индекс екран).
2 Докоснете
Когато бутоните не са изведени от лявата страна на LCD екрана,
докоснете
.
3 Докоснете екрана и плъзнете нагоре или надолу,
за да смените страницата.
Докоснете изображението на индекс екрана, за да се върнете в режим на преглед на единично
изображение.
70 BG
Изреждане на изображения
Изображенията автоматично се възпроизвеждат в последователност.
1 Натиснете бутона
(Възпроизвеждане), за да
превключите в режим на възпроизвеждане.
(Изреждане на изображения)
2 Докоснете
желан режим
Когато бутоните не са изведени от лявата страна на LCD екрана,
докоснете
.
(Продължително
Възпроизвежда
всички
изображения
в последователност.
(Continuous
Plays back all the
images
in succession.
възпроизвеждане)
Playback)
изображения
в последователност
(Изреждане
(Slideshow на
with Възпроизвежда
Plays back stillнеподвижни
images in succession
along
with effects and сmusic.
ефекти и музика.
изображения
с музика)
music)
Продължително възпроизвеждане
1 Изберете желаното изображение, за да стартирате възпроизвеждане.
2 Докоснете
(Изреждане на изображения)
[Continuous Playback].
3 За да приключите продължителното възпроизвеждане, докоснете LCD
екрана и след това докоснете [Exit Continuous Playback].
• Докоснете
/
на LCD екрана, за да регулирате силата на звука на видеоклипа.
Преглед на панорамни изображения в режим на
продължително възпроизвеждане
Цялото панорамно изображение се извежда за 3 секунди.
Можете да прегледате панорамно изображение, като натиснете
.
• Когато [Display Burst Group] е зададен в положение [Display Main Image Only], се извежда само
основното изображение.
71 BG
Изреждане на изображения с музика
1 Докоснете
(Изреждане на изображения)
[Slideshow with music].
2 Докоснете желания режим
[Start].
3 За да излезете от режима на изреждане на изображения, докоснете
екрана и след това изберете [Exit Slideshow].
• Опцията [Slideshow with music] (Изреждане на изображения с музика) не е достъпна за
панорамните изображения и видеоклиповете.
Изображение
Image
Избира
от изображения,
да бъдат
показани.
настройка
е фиксирана
Selects група
the group
of images toкоито
be shown.
This
setting Тази
is fixed
to [Folder]
when theв положение
internal
[Folder],
когато
използвате
вградената
памет
за
запис
на
изображения.
memory is used to record images.
All
This Date
Folder
Възпроизвежда
в последователност
всички
изображения.
Plays a slideshow
of all the still images
inнеподвижни
order.
Възпроизвежда
неподвижните
изображения
в последователност
с
Plays a slideshow
of still images
with the currently
selected date
(Преглед по дата).
избраната дата, когато режимът на преглед е
range when View Mode is
(Date View).
Възпроизвежда
неподвижните
изображения
в избраната
папка
в
Plays a slideshow
of still images
in the currently
selected
folder
(Преглед по папка).
последователност, когато режимът за преглед е
when View Mode is
(Folder View).
Ефекти
Effects
Изберете
скорост
на възпроизвеждане
изреждането
Selects the
playback
speed and moodзаfor
slideshows.на изображения.
Simple
Nostalgic
Stylish
Active
Обикновено
изреждане
на изображения,
което
A simple slideshow
switching
still images
at превключва
a preset interval.
неподвижни изображения на определен интервал.
The
playback
interval
is
adjustable
in
[Interval]
andвyou
can и вие
Интервалът на възпроизвеждане може да се регулира
[Interval]
можете
да сеenjoy
наслаждавате
напълно на вашите изображения.
thoroughly
your images.
Мрачно
изреждане
наreproducing
изображения,the
пресъздаващо
на
A moody
slideshow
atmosphere атмосферата
of a movie scene.
филмова
сцена.
Стилно
изреждане
наproceeding
изображения,
се движи
A stylish
slideshow
at aкоето
middle
tempo.със средно темпо.
Изреждане
на изображения
с високоfor
темпо,
A high-tempo
slideshow suitable
activeподходящо
scenes. за сцени на
действие.
• Когато [Display Burst Group] (Извеждане на burst група) е зададен в положение [Display Main Image Only] (Извеждане единствено на основното изображение), burst изображенията се извеждат
както следва.
- Когато опцията [Effects] е зададена в положение [Simple], се извежда само основното
изображение.
- Когато опцията [Effects] е зададена в положение, различно от [Simple], и съществуват две или
по-малко изображения, се извежда само основното изображение.
- Когато [Effects] са зададени в положение, различно от [Simple], и съществуват три или повече
изображения, се извеждат три изображения, включително основното.
72 BG
Продължава
Музика
Music
Определя
се възпроизвежда
като фон
на can
изреждането
на изображения.
Можете
Specifies музиката,
the musicкоято
to be да
played
during slideshows.
You
select more
than one background
да
изберете
повече
от
една
песен
като
фон.
Докоснете
,
за
да
чуете
всеки
BGM.
Докоснете
music track. Touch
to listen to each BGM. Touch / at the bottom of the LCD screen /to
вadjust
долната
част
на
LCD
екрана,
за да регулирате силата на звука.
the BGM volume.
Mute
Music1
Не се not
използва
BGM.
Does
use BGM.
Настройката
по подразбиране
за [Simple]
изреждане на изображения.
The
default setting
for a [Simple]
slideshow.
Music3
Настройката
по подразбиране
за [Nostalgic]
изреждане на изображения.
The
default setting
for a [Nostalgic]
slideshow.
Настройката
по подразбиране
за [Stylish]
изреждане на изображения.
The
default setting
for a [Stylish]
slideshow.
Music4
Настройката
по подразбиране
за [Active]
изреждане на изображения.
The
default setting
for a [Active]
slideshow.
Music2
Интервал
Interval
Задава
интервал
на превключване
наThe
екрана.
Тазиisнастройка
се фиксира
положение
[Auto],
Sets the
screen switching
interval.
setting
fixed to [Auto]
whenв[Simple]
is not
selected
когато
сте избрали [Simple] в [Effects].
as the не
[Effects].
1 sec
Задава
за изображения
при
изреждане
на
Sets
theинтервала
display interval
of images
for[Simple]
a [Simple]
slideshow.
изображения.
3 sec
5 sec
10 sec
Auto
Интервалът
в съответствие
опция от [Effects].
The
intervalсеisзадава
set to suit
the selectedс избраната
[Effects] item.
Повторение
Repeat
Включва
или изключва
Turns slideshow
repeatповтарянето
on or off. на изреждането на изображения.
On
Off
Възпроизвежда
изображения
в непрекъснат
Plays
back images
in a continuous
loop. кръг.
След
като
всички
изображения
бъдат
възпроизведени,
изреждането
After
the images have been played
back, the slideshow
ends. на
кадри all
спира.
Избор на музика за фон
Можете да прехвърляте желан от вас музикален файл от диск или МР3 файл към фотоапарата.
За да прехвърляте музика, инсталирайте софтуера “Music Transfer” (приложен в комплекта) на
вашия компютър. За подробности вижте стр. 118 и 119.
• Можете да записвате до 8 музикални файла на вашия фотоапарат. (Четирите предварително
зададени файла (Music 1 - Music 4) могат да бъдат заменени с тези, които сте прехвърлили.)
• Максималната дължина за възпроизвеждане на всеки музикален файл с този фотоапарат е 5
минути.
• Ако не можете да възпроизвеждате музикални файлове поради повреди във файла, извършете
[Format Music] (стр. 104) и отново прехвърлете музиката.
73 BG
Изтриване
Позволява ви да избирате нежелани изображения за изтриване.
1 Натиснете бутона
(Възпроизвеждане), за да
превключите към режима на възпроизвеждане
желан режим
2 Бутон (Изтриване)
Когато бутоните не са изведени от лявата страна на LCD екрана,
докоснете
.
(This изображение)
Image)
(Това
Можете
изведеното
в режим на
Deletes да
theизтриете
currently
displayedизображение
image in single-image
единичен екран.
mode.
(Множество
(Multiple Images)
изображения)
Позволява
виtoдаselect
изберете
изтриете
няколко
изображения.
Allows you
andиdelete
multiple
images.
Извършете следното след стъпка 2.
DoДокоснете
as the following
after step
изображение,
което2.желаете да изтриете.
Повторете гореописаните стъпки, докато не останат
изображения
за изтриване.
Отново
изберете изображение
1Touch
the image
you want
to delete.
със знак , за да премахнете знака .
Repeat the[OK]
above steps
until there are no more images to
Докоснете
[OK].
be deleted. Touch an image with a
mark again to
release the
mark.
2Touch [OK] t [OK].
Можете
всички
изображения
в or
(Всички
от една
папка)
(All in This
Folder)
Deletes да
all изтриете
images inнаведнъж
the selected
folder,
date range
избраната папка, обхват с дати или burst група.
(All in Date
Range)
(Всички
в обхват
от дата) burst group at once.
After step 2, touch [OK].
(All In This
Group)
(Всички
в тази
група)
(Всички
освен
това
(All but this
image)
изображение)
Изтрива
изображения
от burstother
група,
различни
от избраните
Deletes burst
group images
than
the selected
image inв
режим на извеждане на burst група.
Display
Burst
Group mode.
След
стъпка
2, докоснете
[OK].
After step 2, touch [OK].
• Когато използвате вградената памет за запис на изображения, режимът на преглед се задава в
положение [Folder View].
В режим Лесен преглед
Delete
Delete Single
SingleImage
Image
Delete
Delete All
AllImages
Images
Изтрива the
изведеното
Deletes
currentlyизображение.
displayed image.
Изтрива
всички
изображения
в папката.
Deletes all
images
in that folder.
74 BG
Продължава
Можете да превключите между режим на индекс
екран и режим на единично изображение, когато
избирате изображения
Докоснете
, за да се върнете към режим на единично
изображение, и докоснете в режим на преглед на единично
изображение, за да се върнете към режим на индекс екран.
• Също така, можете да превключите между режим на индекс
екран и режим на единично изображение [Protect] (Защита),
[DPOF] или [Print] (Отпечатване).
75 BG
Рисуване
Рисува и прибавя символи или други графики върху снимки, и записва обработеното изображение
като нов файл.
1 Натиснете бутона
(Възпроизвеждане), за да
превключите в режим на възпроизвеждане.
Когато използвате вградената памет, докоснете
намиращ се от лявата страна на LCD екрана.
(Рисуване),
2
(Рисуване)
3 Рисувайте върху изображението, като
използвате маркера (приложен в комплекта).
4 Докоснете бутона /
изберете размера на запазеното
изображение
Бутон
Button
Действие
Action
Save
Save- Запазване
Запазва
изображение
във VGA
илиformat
3M формат
Saves the
image in VGA
or 3M
in the
във вградената памет или на “Memory Stick Duo”
internal memory or on a “Memory Stick Duo”
носителя.
media.
2
Pen
Pen - Писец
Рисува
символи или
графики.
Paint characters
or graphics.
3
EraserEraser Изтриване
Извършва
корекции.
Make corrections.
4
Stamp
Stamp- Печат
Прибавя
наthe
изображението.
Apply a щампи
stamp to
image.
5
Thickness/Stamp
select –
Thickness/Stamps
Избор
на дебелина/Печати
Избира
дебелина
писеца
или гумичката,
Select
the
pen
orна
eraser
thickness,
or the stamp.
или
избира
щампа.
6
Color
Color- Цвят
Изберете
Select theцвят.
color.
7
Exit
Exit- Излизане
Излезте
от mode.
режима на рисуване.
Exit paint
8
Frame
Frame- Рамка
Прибавя
рамка.
Add a frame.
Изберете желаната рамка с помощта на
Select the desired frame with / .
9
Revert
Revert- Връщане
Откажете
Undo the последното
last action. действие.
0
Clear
Clearall
all– на всичко
Изтриване
Изтрийте
всички рисунки.
Erase all painting.
1
/
/ .
• Не можете да рисувате или поставяте щампи на панорамни изображения, изображения, изведени в
burst групи, и филми.
76 BG
Ретуш
Прибавя ефекти или прави корекции върху записано изображение, и после записва изображението
като нов файл.
Оригиналното изображение се запазва.
1 Натиснете бутона
(Възпроизвеждане), за да
превключите в режим на възпроизвеждане.
(Ретуш)
желан режим
2
3 Извършете ретуширането спрямо начина на
работа за всеки режим
Записва
(Trimming)
увеличено
изображение.
(Отрязване)
Записва
изображение.
Recordsувеличено
the zoomed
playback
задайте точката
Докоснете
сimage.
помощта на / / /
Изберете/размера
на изображението
/ the point with
[OK]v/
сTouch
помощта наt set
•V/b/B
Качеството
на
отрязаното
t
t select an image
изображение може да се влоши.
to saveна
with
/ t
t
•size
Размерът
изображението,
което
можете да отрежете, се различава в зависимост от самото изображение.
[OK]
• The quality of trimmed images may deteriorate.
• The image size that you can trim may vary depending on the image.
(Намаляване
(Red Eye
на
ефекта
на
Correction)
червените очи)
Поправя ефекта
на червените
очи,
Corrects
the red-eye
phenomenon
причинен от светкавицата.
caused
by flash.
Докоснете
[OK] след като
намаляването
на ефектаis на
After
red eye
correction
червените
очи
приключи.completed,
• В зависимост
от изображението
touch
[OK].
еYou
възможно
даbeнеable
успеете
да
• поправите
may not
correct the
ефекта на to
червените
очи.
(Изостряне
(Unsharp на
изображението)
masking)
Изостря
в избрана
Sharpensизображението
the image within
a
рамка.
chosen frame.
Докоснете
областта (рамка) на
желаното
Touch the изображение
area (frame) of the desired
[OK]
•image
В зависимост
изображението
to retouchотt
t [OK]
е Depending
възможно да
не постигнете
• достатъчен
on the иimage,
sufficient
ефект
изображението
може
да се may
влоши.
correction
not be applied and
red-eye phenomenon depending on the image.
the image quality may deteriorate.
• Не можете да ретуширате панорамни изображения, изображения, изведени в burst групи, и
видеоклипове.
77 BG
Възпроизвеждане на burst група
Можете да изберете начина на възпроизвеждане на burst изображенията в групи или можете да
изведете всички изображения по време на възпроизвеждане.
1 Натиснете бутона
(Възпроизвеждане), за да
превключите в режим на възпроизвеждане.
(Извеждане на Burst група)
желан
2
режим
(Извеждане
(Display Main
само
основното
ImageнаOnly)
изображение)
Групира
burst изображения,
след това
самоonly.
Groups burst
images, then plays
backвъзпроизвежда
the main images
основните изображения.
When Face
Detection разпознае
is performed
in burst
mode,
the camera
• Когато
фотоапаратът
лице
в режим
burst,
найподходящото
изображение
извежда
катоasосновно.
не
determines
and
displays
the се
optimum
image
theизвежда
mainКогато
image.
бъде
разпознато
лице, първото
изображение
се
като
When Face Detection is not performed, the first image in the burst
основно.
group is displayed as the main image.
(Извеждане
(Display
All)
на
всички)
Възпроизвежда
едновременно
всички
burst изображения.
Plays back all burst
images one
at a time.
• Когато зададете режима за преглед в положение [Folder View], [Display Burst Group] се фиксира в
положение [Display All].
Извеждане на burst изображения едно до друго
В режим [Display Main Image Only] изображенията в burst групата могат да бъдат изведени едно
до друго.
Изведете основното изображение в режим на възпроизвеждане.
Докоснете изображението.
Изображенията в burst групата се извеждат едно до друго в
долната част на LCD екрана.
Докоснете / , за да изведете желаното изображение.
Също така, можете да изведете изображението, като докоснете
миниатюрното изображение в долната част на LCD екрана.
Дисплеят с миниатюрните изображения в долната част на LCD
екрана може да бъде включван/изключван, като докоснете екрана.
78 BG
Режим Преглед
Позволява ви да избирате формата на дисплея за преглед на няколко изображения.
1 Натиснете бутона
(Възпроизвеждане), за да
превключите в режим на възпроизвеждане
(Режим Преглед)
желан режим
2
(Преглед
Изображенията
извеждат
по дати.
(Date
View)
Displays imagesсеby
the date.
по
дата)
(Преглед
Изображенията
извеждат като
са организирани по папки.
(Folder
View) Displays
imagesсеorganized
by folders.
по
папка)
и
• Когато използвате вградената памет, режимът за преглед е зададен в положение [Folder View]
(Преглед по папка).
• Функцията Преглед по събитие не работи за този фотоапарат.
Преглед на изображения,
записани с друг фотоапарат
Ако заредите в този фотоапарат “Memory Stick Duo” носител, съдържащ изображения, записани
с този и друг фотоапарат, се извежда следното съобщение.
Изображенията се възпроизвеждат в избрания
“Playback only registered imрежим Преглед. Някои изображения, записани с
ages” (Възпроизвеждане само на
регистрирани изображения):
друг фотоапарат, може да не се възпроизведат.
“Palyback all images with folder
view” (Възпроизвеждане на
всички изображения с Преглед по
папка):
Фотоапаратът превключва в режим на Преглед по
папка и възпроизвежда всички изображения.
79 BG
Защита
Позволява ви да защитавате изображения срещу случайно изтриване.
Регистрираните изображения се извеждат с означението .
1 Натиснете бутона
(Възпроизвеждане), за да
превключите в режим на възпроизвеждане.
(Защита)
желан режим
2
Защитава
изображението,
избраното
къмin
момента
в режим
на
(Това
(Thisизображение)
Image)
Protects the
currently displayed
image
single-image
mode.
единичен
екран.
Избира
защитава
(Multiple
You canи select
andняколко
protect изображения.
multiple images.
(Множество
Извършете следните действия след стъпка 2.
Images)
After
step
2,
perform
the
following.
изображения)
Изберете изображението, което искате да защитите,
и след това го докоснете.
1Select an
image toописани
be protected,
touch
it. повече
Повторете
стъпките,
по-горе,then
докато
няма
изображения
заabove
защита.
Докоснете
изображение
съсimages
знака to, за
Repeat
the
steps
until
there
are
no
more
beда
премахнете знака .
Докоснете
protected.[OK]
Touch an[OK].
image with a
mark again to release the
mark.
2Touch [OK] t [OK].
(Задава
(Set All за
in This
всички
Folder) в тази папка)
(Премахва
заin
(Remove All
всички
в тази папка)
This Folder)
(Задава
(Set All за
in Date
всички
Range)от една дата)
(ПремахваAll
заin
(Remove
всички
от една дата)
Date Range)
Защитава/отменя
изображения
папката,
когато
Protects/unlocks защитата
all imagesзаinвсички
the folder
when theв View
Mode
is
режимът за преглед е зададен в положение [Folder View].
Докоснете
[OK] на стъпка 2.
[Folder View].
Touch [OK] after step 2.
Защитава/отменя защитата
изображения
отthe
зададената
дата,
Protects/unlocks
all imagesзаinвсички
the date
range when
View Mode
когато режимът за преглед е зададен в положение [Date View].
is
[Date View].
Докоснете
[OK] след стъпка 2.
Touch [OK] after step 2.
• Когато използвате вградената памет, режимът за преглед се задава в положение [Folder View].
80 BG
DPOF
DPOF (Цифров формат за ред на отпечатване) е функция, която ви позволява да определяте
изображения на “Memory Stick Duo” носителя, които желаете да отпечатате по-късно.
Означението
(Знак за отпечатване) се извежда за регистрирани изображения.
1 Натиснете бутона
(Възпроизвеждане), за да
превключите в режим на възпроизвеждане.
желан режим
2
(Това
(This Image)
изображение)
(Множество
(Multiple
изображения)
Images)
Задава
отпечатване
избраното
към момента
в режим
Ordersза
printing
the currently
displayed
imageизображение
in single-image
на единичен екран.
mode.
Избира
задава and
за отпечатване
на няколко
You canи select
order printing
multipleизображения.
images.
Извършете следните действия след стъпка 2.
After
step
2,
perform
the
following.
Изберете изображение, след това го докоснете.
Повторете стъпките по-горе, докато няма повече изображения за
1Select
image toизображение
be printed, then
touch it., за да премахнете
защита.an
Докоснете
със знака
знака
.the above steps until there are no more images to be
Repeat
Докоснете [OK] – [OK]
printed. Touch an image with a
mark again to release the
mark.
2Touch [OK] t [OK]
Задава/отменя
знак order
за отпечатване
за всички
изображения
папката,
Sets/cancels print
for all images
in the
folder whenв the
View
(Задава
(Set All за
in всички
This
когато режимът за преглед е зададен в положение [Folder View].
Mode is [Folder
Докоснете
[OK] наView].
стъпка 2.
в
тази папка)
Folder)
Touch [OK] after step 2.
(Премахва
заin
(Remove All
всички
в тази папка)
This Folder)
(Задава
за Date
всички
(Set All in
от една дата)
Range)
(Премахва
заin
(Remove All
Date
Range)
всички
от една дата)
Задава/отменя
знакorder
за отпечатване
за всички
от the
Sets/cancels print
for all images
in theизображения
date range when
зададената дата, когато режимът за преглед е зададен в положение
ViewView].
Mode is [Date View].
[Date
Докоснете
[OK]
на step
стъпка
Touch [OK]
after
2. 2.
и
• Не можете да прибавяте знак
вградената памет.
• Можете да прибавяте означения
(Знак за отпечатване) на видеоклипове или изображения във
(Знак за отпечатване) за максимум 999 изображения.
81 BG
Завъртане
Завърта неподвижните изображения. Използвайте тази функция, за да изведете изображение с
хоризонтална ориентация във вертикална позиция.
1 Натиснете бутона
(Възпроизвеждане), за да
превключите в режим на възпроизвеждане.
(Завъртане)
2
3 /
[OK]
и
• Не можете да въртите защитени снимки или видеоклипове.
• Възможно е да не успеете да завъртите изображение, записано с друг фотоапарат.
• Когато преглеждате изображения на компютър, в зависимост от софтуера, който използвате, е
възможно информацията за въртенето на изображенията да не се отрази.
82 BG
Настройка на нивото
на силата на звука
Регулира нивото на силата на звука за изреждане на изображения и при възпроизвеждане на
видеоклипове.
1 Натиснете бутона
(Възпроизвеждане), за да
превключите в режим на възпроизвеждане.
(Настройка на звука)
2
3 Регулирайте силата на звука,
като докоснете /
Също така, можете да регулирате силата на звука, като докоснете
в лентата за настройки и като изтегляте наляво или надясно.
Регулиране на силата на звука по време
на възпроизвеждане на видеоклипове
или изреждане на изображения
Възпроизвеждане
на видеоклипове:
Изреждане на
изображения:
Докоснете LCD екрана, за да изведете екрана за контрол на
силата на звука, след това докоснете бутоните
, за да
регулирате силата на звука. Докоснете
, за да изключите
екрана за контрол на силата на звука.
Докоснете екрана, за да изведете екрана за контрол на силата
на звука, след това докоснете бутоните
, за да регулирате
силата на зувка.
83 BG
Извеждане на настройки
за възпроизвеждане
Извежда или скрива операционните бутони на LCD екрана в режим на възпроизвеждане.
1 Натиснете бутона
(Възпроизвеждане), за да
превключите в режим на възпроизвеждане.
(Извежда настройки за записа)
2
желан режим
(Активирана
Извежда
бутони .
(On)
Displaysоперационните
the operation buttons
настройка)
(Изключена
(Off)
настройка)
Скрива
операционните
бутони
Does not
display the operation
buttons.
Извеждане на операционните бутони, когато [Playback Display Settings] е зададен в положение [Off]
Докоснете лявата страна на LCD екрана и плъзнете надясно.
84 BG
Данни за експонацията
Тази настройка извежда или скрива данните на записа за изведения файл.
Данни за експонацията
1 Натиснете бутона
(Възпроизвеждане), за да
превключите в режим на възпроизвеждане.
(Данни за експонацията)
желан
2
режим
(Активирана
(On)
настройка)
(Изключена
(Off)
настройка)
Извежда
за записа
екрана.
Displaysданните
the shooting
dataна
onLCD
the LCD
screen.
Не
извежда
данните
записа. data.
Does
not display
theзаshooting
85 BG
Настройки на индекс екрана
Задава броя изображения, изведени на индекс екрана.
1 Натиснете бутона
(Възпроизвеждане), за да
превключите в режим на възпроизвеждане.
(Настройки на индекс екрана)
2
желан режим
(12-up)
(12-up)
Извежда
изображения.
Displays12
12-up
images.
(28-up)
(28-up)
Извежда
изображения.
Displays 28
28-up
images.
86 BG
Избор на папка
Когато на “Memory Stick Duo” носителя са създадени няколко папки, тази функция избира папката,
която съдържа изображението, което желаете да възпроизведете.
Стъпка 2 не е нужна, когато вече сте задали [Folder View].
1 Натиснете бутона
(Възпроизвеждане), за да
превключите в режим на възпроизвеждане.
(режим Преглед)
(Преглед по
2
папки)
(Избор на папка)
изберете папка
3
[OK]
с помощта на /
• Тази опция не се извежда, когато използвате вградената памет за запис на изображения.
Преглед на изображения в различни папки
Когато са създадени няколко изображения, и когато първото и последното изображения в
папката бъдат избрани, се извеждат следните индикатори:
: Преминава към предходна папка
: Преминава към следваща папка
: Преминава към предходна или следваща папка
87 BG
AF илюминатор
AF илюминаторът предоставя запълващо осветление, което ви помага да фокусирате по-лесно
върху обект в тъмна среда.
AF илюминаторът излъчва червена светлина, която позволява на фотоапарата лесно да фокусира,
когато натиснете наполовина бутона на затвора и задържите, докато фокусът се заключи. В този
момент се извежда индикаторът
.
1
записа)
(Настройки)
[AF Illuminator]
(Настройки на
желан режим
Auto
Използва
AF илюминатор.
Uses the AF
illuminator.
Off
Не
използва
илюминатор.
Does
not useAF
AF
illuminator.
и
• Можете да постигнете фокусиране, ако светлината от AF илюминатора достига до обекта, дори и
светлината да е леко изместена от центъра му.
• Настройката AF илюминатор не функционира, когато:
- записвате в режим Панорама.
- сте задали режим (Пейзаж), (Запис при нощни условия),
(Домашни любимци),
(Фойерверки) или (Висока скорост на затвора) в режим на Избор на сцена.
- [Housing] е зададен в положение [On].
• Когато използвате AF илюминатора, настройката на рамката-търсач на AF обхвата става
недостъпна и рамката е указана с пунктирана линия. AF действа с приоритет върху обекти,
разположени близо до центъра на рамката.
• AF илюминаторът излъчва много ярка светлина. Въпреки че няма проблеми с безопасността, не
поглеждайте директно и от близко разстояние в излъчвателя на AF илюминатора.
88 BG
Решетка
Като се водите по решетката, можете лесно да позиционирате обекти в хоризонтална/ вертикална
позиция.
1
записа)
(Настройки)
(Настройки на
[Grid Line]
желан режим
On
Извежда
Линиите
не сеlines
записват.
Displaysрешетката.
the grid lines.
The grid
are not recorded.
Off
Не
извежда
решетката
Does
not display
the grid lines.
89 BG
Цифров zoom
Избира режима на Цифров zoom. Фотоапаратът увеличава изображението, използвайки оптичен
zoom (до 4х).
Когато степента на zoom се надвиши, фотоапаратът използва smart или прецизен цифров zoom.
1
записа)
Smart (
(Настройки)
[Digital Zoom]
ВEnlarges
зависимост
от размера
на изображението,
увеличава
изображението
digitally
within
the range
where
the
image will
по
цифровthe
пътimage
без почти
никакви
смущения.
(Smart
zoom)
not be distorted, according to the image size. (Smart zoom)
)
Precision (
(Настройки на
желан режим
)
Увеличава
размера
всички
изображения
8 пъти,
включително
Enlarges all
imageнаsizes
by the
total zoomдоscale
of approximately
и оптично увеличение до 4х. Въпреки това, качеството на
optical zoom
4×. However,
that на
theоптично
image
8×, including the
изображението
се влошава
след като
преминетеnote
скалата
увеличение.
quality
deteriorates
when
the
optical
zoom
scale
is
exceeded.
(Прецизен цифров zoom)
(Precision digital zoom)
Не
използва
zoom.Zoom.
Does
not useЦифров
the Digital
Off
и
• Функцията Цифров zoom не работи, когато използвате режими Панорама, Филмов режим или
когато е включена функцията Разпознаване на усмивка.
• Функцията smart zoom не работи, когато размерът на изображението е зададен в положение [10M],
[3:2 (8M)] или [16:9 (7M)].
• Функцията Разпознаване на лице не работи, когато използвате Цифров zoom.
Обща скала на увеличение,
като използвате smart zoom
(включително оптичен zoom 4x)
Поддържаното zoom съотношение се различава в зависимост от размера на изображението.
Размер
Size
Максимална
скала
Total
zoom scale
на увеличение
5M
Прибл.
Approx.5.6х
5.6×
3M
Прибл.
Approx. 7.1х
7.1×
VGA
Approx. 22х
22×
Прибл.
16:9(2M)
Прибл. 7.6х
Approx.
7.6×
90 BG
Auto Orientation (Автоматична
ориентация)
Когато обърнете фотоапарата във вертикална позиция, за да заснемете портретна снимка,
устройството записва информация за позицията на снимката и извежда изображението в портретна
позиция.
1
записа)
(Настройки)
[Auto Orientation]
(Настройки на
желан режим
On
Записва
правилната
ориентация
Recordsизображението
the image withс the
correct orientation.
Off
Автоматичната
ориентация
е изключена.
Does not use Auto
Orientation.
и
• При изображения във вертикална позиция, вляво и вдясно на изображението се извеждат черни
ленти.
• В зависимост от ъгъла на снимане на фотоапарата е възможно ориентацията на изображението да
не се запише правилно.
• Не можете да използвате Автоматичната ориентация, когато в режим Избор на сцена сте избрали
(Под вода) или когато записвате видеоклип.
• Понякога автоматичната ориентация не може да бъде изпълнена, когато използвате
променливотоков адаптер (не е приложен в комплекта) и терминал за USB/AV/DC IN кабела за
мулти употреба (не е приложен в комплекта).
Въртене на изображение след запис
Ако изображението не се запише в правилната ориентация, можете да използвате [Rotate] в
екрана MENU, за да изведете изображението в портретна позиция.
91 BG
Упътване за разпознаване на сцена
Можете да изберете дали да изведете или скриете упътването до иконата на функцията
Разпознаване на сцена, докато е включен режимът Разпознаване на сцена.
Упътване
за разпознаване
Scene Recognition
Guide на сцена
1
записа)
(Настройки)
[Scene Recog. Guide]
(Настройки на
желан режим
On
Извежда
за разпознаване
на сцена.
Displaysупътването
the Scene Recognition
Guide.
Off
Не
извежда
упътването
за разпознаване
наGuide.
сцена.
Does
not display
the Scene
Recognition
92 BG
Предупреждение за премигване
На LCD екрана се извежда съобщението “Blinked eye detected” (Разпознато е премигване),
когато бъде записано изображение, на което очите на обекта са затворени, докато функцията за
разпознаване на лице е включена.
1
записа)
(Настройки)
(Настройки на
[Blink Alert]
желан режим
Auto
Извежда
“Blinked
eye detected”
(Разпознато е премигване).
Displaysсъобщението
the “Blinked
eye detected”
message.
Off
Не
извежда
съобщението.
Does
not display
the message.
93 BG
Звуков сигнал
Избира или изключва звука, който се чува при работа с фотоапарата.
1
настройки)
Shutter
High
Low
Off
(Настройки)
(Основни
[Beep]
желан режим
Включва
на затвора,
на затвора.
Turns onзвука
the shutter
soundкогато
whenнатискате
you pressбутона
the shutter
button.
Включва
сигнал/звука
отwhen
затвора,
работите
с панела
Turns on звуковия
the beep/shutter
sound
youкогато
operate
the touch
panel/с
операционните бутони/натиснете бутона на затвора.
pressжелаете
the shutter
button. силата на звука, изберете [Low].
Ако
да намалите
If you want to lower the volume, select [Low].
Изключва
сигнал/звука
от затвора.
Turns off звуковия
the beep/shutter
sound.
94 BG
Осветеност на LCD екрана
Задава осветеността на LCD екрана.
1
настройки)
Normal
Bright
(Настройки)
[LCD Brightness]
(Основни
желан режим
Задава
осветеност
на LCD
екрана.
Sets theнормална
LCD screen
to normal
brightness.
Задава
на LCD
екрана.
Sets theвисока
LCD осветеност
screen to high
brightness.
• Тази функция е полезна, когато преглеждате изображения на силно
• осветени
This function
is usefulместа.
when viewing images in bright outside light.
от слънцето
и
• В режим [Bright], захранването от батерията може бързо да намалее.
• Ако фотоапаратът работи и вие не работите с него за около 1 минута, LCD екранът се затъмнява.
95 BG
Настройка на езика
Избира езика, който ще използвате за опциите на менюто, предупрежденията и съобщенията.
1
настройки)
(Настройки)
(Основни
[Language Setting]
желан режим
96 BG
Режим на демонстрация
Можете да зададете режим на демонстрация за функциите Разпознаване на усмивка или
Разпознаване на сцена. Когато не желаете да гледате режима на демонстрация, задайте опцията в
положение [Off].
1
настройки)
2
(Настройки)
[Demo Mode]
(Основни
желан режим
(Режим REC – режим на запис)
(Интелигентна автоматична настройка)
Demo Mode2
Включва
демонстрация
за режим Разпознаване
на сцена.
Demonstrates
Scene Recognition
mode.
Автоматично
демонстрация
за режим
Разпознаване
Automaticallyвключва
starts the
Smile Shutter
demonstration
whenнаno
усмивка, когато не е извършена операция за повече от 15 секунди.
operation is performed for 15 seconds.
Off
Не
активира
демонстрация.
Does
not perform
a demonstration.
Demo Mode1
• Натискането на бутона на затвора в режим на демонстрация на Разпознаване на усмивка включва
затвора, но не записва изображение.
97 BG
Нулиране
Връща всички настройки в положенията им по подразбиране.
Изображенията ще се запазят, дори когато включите тази функция.
1
настройки)
(Настройки)
[Initialize]
(Основни
[OK]
• Внимавайте да не изключите фотоапарата по време на нулиране.
98 BG
COMPONENT
В зависимост от свързания телевизор избира вида на видео сигнала, който се извежда от SD и HD
(1080i) посредством използването на HD изходен адапторен кабел (продава се отделно).
Използвайте Type1а-съвместим HD изходен адапторен кабел (продава се отделно).
1
настройки)
(Настройки)
[COMPONENT]
(Основни
желан режим
HD(1080i)
Изберете
тази
опция,
за да свържете
фотоапарата
към 1080i-съвместим
Select this
item
to connect
the camera
to a 1080i-capable
High
High
Definition
Definition
TV.телевизор.
SD
Изберете
тази
опция,
за да свържете
фотоапарата
къмisтелевизор,
Select this
item
to connect
the camera
to a TV that
not
който
не е съвместим
с HD(1080i)signal.
сигнал.
compatible
with an HD(1080i)
• Когато записвате видеоклип при състояния, в които фотоапаратът и телевизорът са свързани
посредством HD изходен адапторен кабел (продава се отделно), изображението, което се записва,
не се извежда от страната на телевизора.
99 BG
Видео изход
Задава изходния видео сигнал в съответствие със системата за цветна телевизия на свързаното
видео оборудване. Различните страни и региони използват различни системи за цветна телевизия.
Ако желаете да гледате изображенията на телевизионен екран, проверете системата за цветна
телевизия за страната или региона, където се използва фотоапаратът (стр. 116).
1
настройки)
(Настройки)
[Video Out]
(Основни
желан режим
NTSC
Задава
видео signal
сигналtoв режим
за USA,
САЩ и
Sets theизходния
video output
NTSC NTSC
mode (например
(e.g., for the
Япония).
Japan).
PAL
Задава
изходния
видео сигнал
(например
Европа,China).
Китай).
Sets the
video output
signal вtoрежим
PAL PAL
mode
(e.g., forзаEurope,
100 BG
Корпус
Променя функцията на някои бутони, за да работите с фотоапарата, когато го поставите калъф
(Водоустойчив корпус). Обърнете се към ръководството за експлоатация, приложено към корпуса.
1
настройки)
(Настройки)
[Housing]
(Основни
желан режим
On
Променя
Changes функциите
the functionнаofбутоните.
the buttons.
Off
Не
променя
функциите.
Does
not change
any functions.
и
• Предметите не могат да бъдат фокусирани, като докоснете екрана.
• Някои функции са ограничени и някои бутони не се извеждат на LCD екрана.
101 BG
USB свързване
Изберете режим, когато свързвате фотоапарата към компютър или към PictBridge-съвместим
принтер, използвайки кабел за мулти употреба.
1
настройки)
(Настройки)
[USB Connect]
(Основни
желан режим
Auto
Фотоапаратът
автоматично
разпознава иand
осъществява
връзка с
The camera recognizes
automatically
sets up communication
компютър
или PictBridge-съвместим
принтер.
with a computer
or PictBridge-compliant
printer.
PictBridge
PTP/MTP
Свързва
фотоапарата
Connects
the cameraкъм
to aPictBridge-съвместим
PictBridge-compliantпринтер.
printer.
Когато
свържете
фотоапарата
към
компютър,
прозорецът
за копиране
When you connect the camera to a computer, the AutoPlay
Wizard
автоматично
се
извежда
и
изображенията
в
папката
за
запис
appears, and the still images in the recording folder on theна
camera
фотопарата
сеto
копират
на компютъра
WindowsVista/XP,
Vista/XP, Mac OS X).
are imported
the computer.
(with (с
Windows
Mass Storage
Mac OS X)
Осъществява
връзка
между between
фотоапарата
компютъра
Establishes aMass
MassStorage
Storage
connection
the иcamera
and a
или
друго USB
устройство.
computer
or other
USB device.
и
• Ако не можете да осъществите връзка между фотоапарата и PictBridge-съвместимия принтер,
докато устройството е в положение [Auto], изберете [PictBridge].
• Ако не можете да осъществите връзка между фотоапарата и компютъра или друго USB устройство
с настройката [Auto], изберете настройка [Mass Storage].
• Не можете да прехвърляте видеоклипове, когато изберете [PTP/MTP]. За да прехвърляте
видеоклипове към компютъра, изберете [Auto] в [Mass Storage].
102 BG
Сваляне на музика
Можете да използвате “Music Transfer” в CD-ROM диска (приложен в комплекта), за да прибавите
или промените музикалните записи за фон.
1
(Настройки)
(Основни
[Download Music]
настройки)
Извежда се съобщението “Change slideshow music
Connect to PC”.
2 Извършете USB връзка между фотоапарата и
компютъра, след това стартирайте “Music
Transfer”.
3 Следвайте инструкциите, изведени на екрана,
за да промените музикалните файлове.
103 BG
Фоматиране на музика
Можете да изтриете всички музикални файлове за фон, запазени във фотоапарата. Това може
да бъде използвано в случаите, когато музикалните файлове за фон са повредени и не могат се
възпроизведат.
1
настройки)
(Настройки)
[Format Music]
(Основни
[OK]
Възстановяване на музиката, зададена
по подразбиране във фотоапарата
Можете да използвате “Music Transfer” в CD-ROM (приложен в комплекта), за да върнете
музикалните файлове към зададените по подразбиране.
Стартирайте [Download Music], след това извършете USB връзка между фотоапарата и
компютъра.
Стартирайте “Music Transfer”, след това възстановете музиката, зададена по подразбиране.
• За подробности относно “Music Transfer” вижте помощния файл в “Music Transfer”.
104 BG
Настройка
Позволява ви да извършвате настройка, когато бутоните на панела с операционните бутони не
работят при докосване.
1
настройки)
(Настройки)
[Calibration]
(Основни
2 Като използвате маркер, докоснете
централната част на означението x, изведено на
екрана.
и
• За да прекратите процеса на настройка по средата, докоснете [Cancel]. Това няма да повлияе на
настройките, извършени до този момент.
• Ако не успеете да докоснете правилното място, настройката не се извършва. Докоснете отново
центъра на означението х.
105 BG
Форматиране
Форматира “Memory Stick Duo” носителя или вградената памет. Продаваните в търговската мрежа
“Memory Stick Duo” носители са вече форматирани и могат да бъдат използвани веднага.
1
(Настройки)
(“Memory
(Инструмент на
Stick” инструмент) или
[Format]
[OK]
вградената памет)
• Обърнете внимание, че форматирането безвъзвратно изтрива всички данни, включително и
защитените изображения.
106 BG
Create REC.Folder (Създаване на
папка за запис)
Създава папка на “Memory Stick Duo” носителя за запис на изображения.
Изображенията се записват в новосъздадената папка, докато не създадете или изберете различна
папка за запис.
1
(Настройки)
(“Memory Stick”
[Create REC. Folder]
[OK]
инструмент)
• Тази опция не се извежда, когато използвате вградената памет за запис на изображения.
• Когато заредите “Memory Stick Duo” носител във фотоапарата, който е бил използван с друго
оборудване, и запишете изображения, автоматично се създава нова папка.
• В една папка могат да бъдат запазени до 4,000 изображения. Когато капацитетът на папката бъде
надхвърлен, автоматично се създава нова папка.
Информация за папките
След като новата папка бъде създадена, можете да промените папката за съхранение (стр. 108)
и да изберете папката за преглед на изображения (стр. 87).
107 BG
Change REC.Folder
(Смяна на папката за запис)
Сменя текущата папка за запис на изображения на “Memory Stick Duo” носителя.
1
(Настройки)
(“Memory Stick”
[Change REC.Folder]
инструмент)
2 Изберете папката, която желаете да записвате
[OK]
и
• Тази опция не се извежда, когато използвате вградената памет за запис на изображения.
• Не можете да изберете следните папки, като папка за запис:
- Папка “100”
- Папка, която притежава само номер “
MSDCF” или “
MNV01”.
• Не можете да преместите записаните изображения в различна папка.
108 BG
Delete REC.Folder
(Изтриване на папката за запис)
Изтрива текущата папка за запис на изображения на “Memory Stick Duo” носителя.
1
(Настройки)
(“Memory Stick”
[Delete REC.Folder]
инструмент)
2 Изберете папката, която желаете да изтриете
[OK].
и
• Тази опция не се извежда, когато използвате вградената памет за запис на изображения.
• Ако изтриете папката, зададена като папка за запис, като използвате [Delete REC. Folder], папката
с най-голям номер се избира като следваща папка за запис.
• Можете да изтривате само празни папки. Ако папката съдържа изображения или дори файлове,
които не могат да се възпроизвеждат от фотоапарата, първо изтрийте тези изображения и файлове,
и след това изтрийте папката.
109 BG
Копиране
Копира всички изображения от вградената памет на “Memory Stick Duo” носителя.
1 Заредете “Memory Stick Duo” със свободно място
във фотоапарата.
(Настройки)
(“Memory Stick”
2
[Copy]
[OK]
инструмент)
и
• Използвайте напълно зареден комплект батерии. Ако се опитате да копирате файлове с
изображения с помощта на комплект батерии с малък заряд, зарядът на батериите може да
свърши, а това ще причини прекратяване на операцията по копирането или може да доведе до
повреда на данните.
• Не можете да копирате изображения индивидуално.
• Оригиналните изображения във вградената памет се запазват след копирането. За да изтриете
съдържанието на вградената памет, след копирането извадете “Memory Stick Duo” носителя, след
което форматирайте вградената памет ([Format] в [Internal Memory Tool]).
• На “Memory Stick Duo” носителя се създава нова папка и всички данни ще се копират в нея. Не
можете да избирате определена папка и да копирате изображения в нея.
110 BG
Номер на файла
Избира метод за поставяне на номера на файловете на изображенията.
1
(Настройки)
(“Memory Stick”
(Инструмент на вградената
инструмент) или
[File Number]
желан режим
памет)
Series
Assigns numbers
to files
in sequence even
if the
recording
folder or
Номерира
файловете
в последователност,
дори
когато
смените
“Memory
Stick Stick
Duo” Duo”
носителя
илиisсмените
папката
запис.
(Когато
the “Memory
media
changed.
(Whenзаthe
replaced
the
смененият “Memory Stick Duo” носител съдържа файл, който е с
“Memory
Stick
Duo”
media
contains
a
file
with
a
number
higher
номер по-голям от последния номериран файл, се поставя номер,
than the
a number
one higher than the largest
който
е с last
едноassigned
по-голямnumber,
от най-големия
номер.)
number is assigned.)
Reset
Връща
в начална
номерацията
на changed.
файловете(When
всеки път,
Starts from
0001позиция
each time
the folder is
the когато
папката
се
смени;
номерацията
започва
от
0001.
(Когато
папката
за
recording
folder
contains
a number
higher than the
запис
съдържа
файл,
койтоaе file,
с едно
по-голямone
от най-големия
номер на
largest number is assigned.)
файл.)
111 BG
Настройка на областта
Настройва времето към местното време в избраната област.
1
часовника)
Home
Destination
(Настройки)
[Area Settings]
(Настройки на
желан режим
Можете
You useда
theизползвате
camera inфотоапарата
your area. във вашата област.
Когато зададената област се различава от тази, в която живеете,
When the currently
differs from your home area, you must
извършете
настройкаset
на area
областта.
make the Area Setting.
Можете
използвате
фотоапарата,
зададете
времето на мястото,
You useдаthe
camera set
to the timeкато
at your
destination.
къде се намирате.
Задайте
областта. area.
Set the destination
Промяна на настройката за областта
Ако настройвате често-посещавана дестинация, можете лесно да зададете настройката за часа,
когато посещавате дестинацията.
Икона за промяна на
часовата разлика
Докоснете областта “Destination” и след това изберете областта, като използвате / , и
докоснете [OK].
Докоснете иконата за промяна на часовата разлика, след това изберете дали да включите
или изключите часовия пояс.
112 BG
Настройка на датата и часа
Сверява датата и часа.
1
часовника)
режим
(Настройки)
(Настройки на
-- [Date & Time Setting]
желан
Date & Time Format
Можете
изберете
формат
извеждане
дата и час.
You
canда
select
the date
andзаtime
displayна
format.
Daylight Savings
Можете
изберете
[On]/[Off]
(включване/
изключване) на часовия пояс.
You canдаselect
Daylight
Savings
[On]/[Off].
Date & Time
Можете
и часа.
You canдаsetзададете
the dateдатата
and time.
• Фотоапаратът не притежава функция за наслагване на дати върху изображенията. Като използвате
“PMB” в CD-ROM диска (приложен в комплекта), можете да отпечатвате или запазвате
изображения с дата.
113 BG
Преглед на изображения
на SD телевизор
Можете да гледате изображения на телевизионен екран, като свържете фотоапарата към SD
телевизор. Обърнете се и към ръководството за експлоатация, приложено към телевизора.
1 Изключете фотоапарата и телевизора.
2 Свържете фотоапарата към телевизора посредством кабела за мулти
употреба (приложен в комплекта).
button
Бутон(Playback)
(Възпроизвеждане)
мулти
конектор
1Към
To the
multi
connector
аудио/видео
входни
жакове
2 Към
To audio/video
input
jacks
Кабел
за мулти
употреба
(приложен
в комплекта)
Cable
for multi-use
terminal
(supplied)
3 Включете телевизора и задайте входния сигнал.
4 Натиснете бутона
(Възпроизвеждане), за да включите
фотоапарата.
На телевизионния екран се извеждат изображенията, записани с фотоапарата.
Докоснете / на LCD екрана на фотоапарата, за да изберете желаното изображение.
и
• На телевизионния екран не се извеждат икони и други индикации, когато възпроизвеждате
единично изображение.
• Не можете да възпроизвеждате изображения в [Easy Mode], докато телевизионният сигнал се
извежда.
• Когато записвате видеоклип и фотоапаратът и телевизорът са свързани посредством кабел за
мулти употреба, заснетото изображение не се извежда на телевизора.
• Когато използвате фотоапарата в чужбина, възможно е да се наложи да превключите изходния
видео сигнал, за да съвпада с вашата система за цветна телевизия (стр. 100).
114 BG
Преглед на изображения на HD
телевизор
Можете да гледате изображения с високо качество, записани на фотоапарата, като свържете
фотоапарата към HD (High Definition) телевизор, като използвате HD кабел с изходен адаптер (не е
приложен в комплекта). Използвайте Type1а-съвместим HD кабел с изходен адаптер.
Обърнете се и към ръководството за експлоатация, приложено към телевизора.
1 Изключете фотоапарата и телевизора.
2 Свържете фотоапарата към телевизора, като използвате HD кабел с
изходен адаптер (не е приложен в комплекта).
COMPONENT
VIDEO IN
AUDIO
Бутон
(Възпроизвеждане)
(Playback)
button
Зелен/Син/Червен
Green/Blue/Red
Бял/Червен
White/Red
аудио/видеоinput
входни
жакове
1Към
To audio/video
jacks
HD кабел
изходен
HD
Outputс Adaptor
адаптер (не е
Cable
(sold
separately)
приложен
в комплекта)
мулти
конектор
2Към
To the
multi
connector
3 Включете телевизора и задайте входния сигнал.
4 Натиснете бутона
(Възпроизвеждане),
за да включите фотоапарата.
На телевизионния екран се извеждат изображенията, записани с фотоапарата.
Докоснете / на LCD екрана на фотоапарата, за да изберете желаното изображение.
и
• Преди да използвате тази функция изберете
(Настройки)
(Основни
настройки), за да изберете [HD(1080i)] за [COMPONENT].
• На телевизионния екран не се извеждат икони и други индикации, когато възпроизвеждате
единично изображение.
• Изображенията, записани с размер [VGA], не могат да бъдат възпроизвеждани в HD формат.
• Не можете да възпроизвеждате изображения в [Easy Mode], докато извеждате телевизионен
сигнал.
• Когато записвате видеоклип, докато фотоапарата и телевизорът са свързани посредством HD
кабел с изходен адаптер (не е приложен в комплекта), записаното изображение не се извежда на
телевизора.
• Когато използвате фотоапарата в чужбина, възможно е да се наложи да превключите изходния
видео сигнал, за да съвпада с вашата система за цветна телевизия (стр. 100).
115 BG
Продължава
“PhotoTV HD”
Този фотоапарат е съвместим с “PhotoTV HD” стандарта.
Когато свържете Sony PhotoTV HD-съвместимо устройство посредством HD кабел с изходен
адаптер (продава се отделно), можете да се наслаждавате на невероятно качество на снимките в
HD формат.
• “PhotoTV HD” ви предоставя детайлни изображения с наситени цветове и сложни текстури.
• За подробности се обърнете към ръководството за експлоатация, приложено към телевизора.
Системи за цветна телевизия
Ако искате да наблюдавате изображенията на телевизионен екран, имате нужда от телевизор с
входен видео жак и кабел за мулти употреба. Системата за цветна телевизия трябва да съвпада с
тази на вашия цифров фотоапарат.
Проверете списъците по-долу относно системите за цветна телевизия на страната или региона, в
които използвате фотоапарата.
Система NTSC
Бахамски острови, Боливия, Канада, Централна Америка, Чили, Колумбия, Еквадор, Ямайка,
Япония, Корея, Мексико, Перу, Суринам, Тайван, Филипини, САЩ, Венецуела и др.
Система PAL
Австралия, Австрия, Белгия, Китай, Чешка република, Дания, Финландия, Германия, Холандия,
Хонконг, Унгария, Италия, Кувейт, Малайзия, Нова Зеландия, Норвегия, Полша, Португалия,
Сингапур, Словашка република, Испания, Швеция, Швейцария, Тайланд, Великобритания и др.
Система PAL-M
Бразилия
Система PAL-N
Аржентина, Парагвай, Уругвай
Система SECAM
България, Франция, Гвиана, Иран, Ирак, Монако, Русия, Украйна и др.
116 BG
Използване на компютър
Можете да намерите “PMB” и други приложения на CD-ROM диска (приложен в комплекта). Те
ще ви осигурят разнообразие от методи на работа с изображения, записани с Cyber-shot фотоапарат.
Препоръчителна компютъра среда (Windows)
За
на
Forизползване
using “PMB”
“PMB”
и
“Music
and “Music
Transfer”
и когато
Transfer”,
and
прехвърляте
when importing
изображения
images
Операционна
система (предваOS (pre-installed)
рително
инсталирана)
Microsoft
XP*1
MicrosoftWindows
Windows
XP*1
SP3/
Windows
Vista
SP2*2
SP3/Windows Vista*2 SP2
Други
Others
Процесор:
Pentium
MHzorили
CPU: IntelIntel
Pentium
III III
800800
MHz
по-бърз
(За
възпроизвеждане/редактиране
faster (For playing/editing the High
на
видеоклипове
с висока
разделителна
Definition
movies:
Intel Pentium
4
способност:
Intel
Pentium
4
2.8 GHz
2.8 GHz or faster/ Intel Pentium
D или
по-бърз/
Pentium
D 2.8
GHz
или по2.8 GHzIntel
or faster/
Intel
Core
Duo
бърз/
Intel
Core
Duo
1.66
GHz
или
по-бърз/
1.66 GHz or faster/ Intel Core 2 Duo
Intel Core 2 Duo 1.20 GHz или по-бърз)
1.20 GHz or faster)
Памет: 512 МВ или повече (За
Memory: 512 MB or more (For playing/
възпроизвеждане/редактиране на
editing the High Definition movies: 1 GB
видеоклипове с висока разделителна
or more) 1 GВ или повече)
способност:
Hard Disk:
Disk space
required forнужно
Твърд
диск: Дисково
пространство,
installation—approximately
500 500
MBМВ
за инсталацията – приблизително
Display: Резолюция
Screen resolution:
1,024
× 768
Дисплей:
на дисплея:
1,024
x
dotsточки
or more
768
или по-голяма
Не се поддържат 64 битови издания и Starter.
За да използвате функцията за създаване на дискове, трябва да сте инсталирали Windows Image
Metering API (IMAPI) Ver. 2.0 или по-нова.
*2
Не се поддържат Starter (Edition)
*1
Препоръчителна компютъра среда (Macintosh)
За
използване
на
For
using “Music
“Music
Transfer”
Transfer”,
and
и копиране на
when copying
изображения
images
Операционна
система (предва- Други
OS (pre-installed)
Others
рително
инсталирана)
памет:
или
повече
Mac
доto
v10.5)
MacOS
OSXX(v10.3
(v10.3
v10.5) Оперативна
Memory: 64
MB 64
or МВ
more
(128
MB or
(препоръчва
се 128 МВ или повече)
more is recommended)
Хард диск: Свободно място на хард
Hard необходимо
Disk: Disk за
space
required for
диска,
инсталацията
installation—approximately
50 MB
приблизително 50 МВ
и
• Операциите не са сигурни при среда, основана на обновена операционна система, описана по-горе
или в multi-boot среда.
• Ако свържете едновременно две или повече USB устройства към един и същи компютър,
възможно е някое от устройствата, включително вашият фотоапарат, да не работи, в зависимост от
вида на USB устройството.
• Употребата с USB 2.0 (високоскоростни) съвместими компютърни среди ви позволява по-бърз
трансфер, защото този фотоапарат е съвместим с Hi-Speed USB (USB 2.0 съвместим).
• Възможно е връзката между фотоапарата и компютъра да не се възстанови по едно и също време
след излизане от режим Suspend или Sleep.
117 BG
Използване на софтуера
Инсталиране на “PMB” (Picture Motion Browser)”
и “Music Transfer” (Windows)
1 Включете компютъра и поставете приложения CD-ROM в CD-ROM
устройството.
Извежда се екранът на инсталационното меню.
• Ако екранът не се изведе, щракнете два пъти върху [Computer] (в Windows ХР, [My Computer])
(SONYPICTUTIL).
• Може да се изведе AutoPlay екран. Изберете “Run Install.exe.” и следвайте инструкциите, които
се извеждат на екрана, за да продължите с инсталацията.
2 Щракнете върху [Install].
Извежда се екранът “Choose Setup Language” (Изберете език за инсталация).
3 Изберете желания език за инсталация, след това преминете към
следващия екран.
Извежда се екранът “License Agreement” (Лицензно споразумение).
4 Прочетете внимателно лицензното споразумение. Ако сте съгласни
) и щракнете
с условията му, сложете отметка в кръгчето (
върху [Next].
5 Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите инсталацията.
• Когато се изведе съобщение за потвърждение на рестартирането, рестартирайте компютъра,
следвайки инструкциите на екрана.
• В зависимост от системната среда на вашия компютър, може да бъде инсталиран DirectX.
6 След като инсталацията приключи, извадете CD-ROM диска.
7 Стартирайте софтуера.
За да стартирате ‘PMB”, щракнете върху
(PMB) на десктопа. За подробности относно
начина на работа, щракнете върху
(Ръководство за PMB). За да стартирате “PMB” от менюто
Start, изберете [Start]
[All Programs]
[Sony Picture Utility].
и
• Влезте в системата като Администратор.
• Преди да стартирате “Music Transfer”, извършете
(Настройки)
(Основни
настройки)
[Downloada Music] и свържете фотоапарата с компютър.
• Когато старирате за първи път ”PMB”, на екрана се извежда съобщение за потвърждение на
информацията. Изберете [Start].
118 BG
Продължава
Преглед на “PMB”
• С “PMB” можете да прехвърляте изображения, заснети с фотоапарата, и да ги извеждате на
монитора на компютъра. Уверете се, че USB връзката между фотоапарата и компютъра е
извършена, и щракнете върху [Import].
• Изображенията могат да се прехвърлят от вашия компютър към ”Memory Stick Duo” носителя
и да ги преглеждате на фотоапарата. Уверете се, че USB връзката между фотоапарата и
компютъра е извършена, щракнете върху
в горната част на екрана, и щракнете върху [Export].
• Можете да запазвате и отпечатвате изображения с дата.
• Можете да организирате изображения на компютър във вид на календар спрямо датата на
запис и да ги преглеждате.
• Можете да поправяте (ефекта на червените очи и др.) снимки и да променяте датата и часа на
записа.
• Можете да създавате диск с данни, като използвате CD или DVD записващо устройство.
• Можете да качвате изображения в мрежата. (Нужна е интернет връзка.)
• За други подробности вижте
(PMB ръководство).
Преглед на “Music Transfer”
“Music Transfer” ви позволява да сменяте музикалните файлове, фабрично зададени за
фотоапарата, с вашите любими песни, както и да изтривате музикални файлове.
Също така, можете да възстановявате фабрично зададените за вашия фотоапарат песни.
Музикалните формати, които можете да прехвърляте с помощта на “Music Transfer”, са както
следва:
• МР3 файлове, запазени на твърдия диск на вашия компютър.
• Музика на CD
• Предварително запазена музика на този фотоапарат.
За други подробности вижте помощния файл на “Music Transfer”.
Инсталиране на “Music Transfer” (Macintosh)
1 Включете вашия Macintosh компютър и заредете CD-ROM диска
(приложен в комплекта) в CD-ROM устройството.
2 Щракнете два пъти върху (SONYPICTUTIL).
3 Щракнете два пъти върху файла [Music Transfer.pkg] в папката [Mac].
Инсталацията на софтуера започва.
и
• “PMB” софтуерът не е съвместим с Macintosh компютри.
• За подробности относно “Music Transfer” вижте помощния файл на “Music Transfer”.
• Преди да стартирате “Music Transfer” извършете
(Настройки)
(Основни
настройки)
[Download Music] и свържете фотоапарата с компютър.
• Затворете всички софтуерни приложения преди да инсталирате “Music Transfer”.
• За инсталация влезете в системата като Администратор.
119 BG
Продължава
Преглед на “Music Transfer”
“Music Transfer” ви позволява да сменяте музикалните файлове, които са фабрично зададени за
фотоапарата, с вашите любими песни, както и да изтривате музикални файлове.
Също така, можете да възстановявате фабрично зададените за вашия фотоапарат песни.
Музикалните формати, които можете да прехвърляте с помощта на “Music Transfer”, са както
следва:
• МР3 файлове, запазени на твърдия диск на вашия компютър.
• Музика на CD
• Предварително запазена музика на този фотоапарат.
За други подробности вижте помощния файл на “Music Transfer”.
120 BG
Свързване на фотоапарата
с компютър
1 Заредете във фотоапарата батерия с достатъчен заряд или
свържете фотоапарата към мрежата от 220 V, като използвате
променливотоков адаптер AC-LS5K/AC-LS5 (продава се отделно) и USB/
AV/DC IN кабел за мулти употреба (продава се отделно).
• Използвайте Type1a-съвместим USB/AV/DC IN кабел (продава се отделно).
2 Включете компютъра, след това натиснете бутона
(Възпроизвеждане)
3 Свържете фотоапарата към вашия компютър
• Когато за първи път свържете фотоапарата посредством USB кабела, вашият компютър
автоматично стартира използваната програма, за да разпознае фотоапарата.
Изчакайте известно време.
1 Към
To a USB
USB жак
jack of
на
theкомпютъра
computer
мулти
2 Към
To the
multiконектора
connector
Кабел
Cable за
forтерминал
multi-use terminal (supplied)
за мулти употреба (приложен)
Прехвърляне на изображения
на компютър (Windows)
“PMB” ви позволява лесно да прехвърляте изображения.
За подробности относно функциите “PMB” вижте “Ръководство за PMB”
Прехвърляне на изображения на компютър без да използвате “PMB”
Когато на стъпка 1 се изведе AutoPlay Wizzard, щракнете върху [Open folder to view files]
[DCIM]
копиране на желани изображения на компютър.
[OK]
121 BG
Прехвърляне на изображения
към компютър (Macintosh)
1 Първо свържете фотоапарата към вашия Macintosh компютър.
[DCIM]
Щракнете два пъти върху ново-разпознатото устройство
папката, в която са запазени изображенията, които желаете да
копирате.
2 Щракнете и изтеглете файловете с изображенията към иконката на
твърдия диск
Изображенията се копират върху вашия твърд диск.
• За повече информация относно местата за съхранение на изображенията и имената на
файловете вижте стр. 141.
3 Щракнете два пъти върху иконката на твърдия диск
желания от вас
файл с изображение в папката, съдържаща копираните файлове
Изображението се извежда.
Изтриване на USB връзката
Предварително извършете процедурите от стъпки 1 до 3, описани по-долу, преди да:
• Изключите кабела за терминала за мулти-употреба.
• Извадите “Memory Stick Duo” носителя.
• Заредите “Memory Stick Duo” носителя във фотоапарата след като копирате изображения от
вградената памет.
• Изключите фотоапарата.
1 Щракнете два пъти върху иконата за
изключване в лентата със задачи
2 Щракнете върху (USB устройство за
[Stop].
съхранение на данни)
3 Потвърдете устройството в
потвърждаващия прозорец и след това
щракнете върху [ОК]
Windows Vista
Windows XP
Иконка
за изключване
Disconnect
icon
• Предварително изтеглете и пуснете иконката с устройството на “Memory Stick Duo” носителя
в иконката “Trash”, когато използвате Macintosh компютър, докато фотоапаратът е изключен от
компютъра.
122 BG
Преглед на “Ръководство
за Cyber-shot стъпка по стъпка”
“Cyber-shot Step-up Guide” ви запознава с начините на използване на фотоапарата и
допълнителните аксесоари.
Преглед на Windows
Когато инсталирате “Cyber-shot Handbook” (Наръчник за Cyber-shot), “Cyber-shot Step-up Guide”
(Ръководство за Cyber-shot стъпка по стъпка) също се инсталира.
1 Щракнете два пъти върху
на десктопа.
(Ръководство Стъпка по стъпка)
За да влезете в “Step-up Guide” от Start менюто, щракнете върху [Start]
[Sony Picture Utility]
[Step-up Guide].
[All Programs]
Преглед на Macintosh
1 Копирайте папката [stepupguide] в [stepupguide] папката на вашия
компютър.
[language] и след това [GB] на
2 Изберете папките [stepupguide]
CD-ROM диска (приложен в комплекта) и копирайте всички файлове
в папката [GB] в папката [img] от папката [stepupguide], която
сте копирали на компютъра в стъпка 1. (Презапишете файловете в
папката [img] с файловете в папката [GB].)
3 След като копирането приключи, щракнете два пъти върху “stepupguide.hqx” в папката [stepupguide], за да го декомпресирате, след
това щракнете два пъти върху разкомпресирания файл “stepupguide”.
• Ако не е инсталиран софтуер за разкомпресиране на HQX файлове, инсталирайте Stuffit Expander.
123 BG
Отпечатване на снимки
Можете да отпечатвате снимки по следните начини.
• Директно отпечатване, като използвате PictBridge-съвместим принтер.
• Директно отпечатване, като използвате “Memory Stick”-съвместим принтер
За подробности вижте ръководството за експлоатация, приложено към принтера.
• Отпечатване с помощта на компютър
Можете да копирате изображения на компютър, като използвате приложения софтуер “PMB”, и да
отпечатвате изображения.
Можете да отпечатвате изображение с дата. За подробности вижте “Ръководство за РМB”.
• Отпечатване в магазин (стр. 126)
и
• Когато отпечатвате изображения, записани в режим 16:9, възможно е двата края на изображението
да бъдат отрязани.
• Не можете да отпечатвате панорамни изображения в зависимост от принтера.
Директно отпечатване на неподвижни
изображения посредством използването
на PictBridge-съвместим принтер
Дори и да нямате компютър, лесно можете да отпечатвате изображения, записани с вашия
фотоапарат, като свържете фотоапарата с PictBridge-съвместим принтер.
“PictBridge” се основава на CIPA стандарта. (CIPA: Асоциация на фото и оптични
продукти)
1 Поставете напълно зареден комплект батерии във фотоапарата.
2 Свържете фотоапарата с принтера.
1 Към
To a USB
USBжака
jack of
на
theпринтера
printer
Кабел
мулти
употреба
2 To
the за
multi
connector
(приложен в комплекта)
Към
мулти
конектора
Cable
for multi-use
terminal (supplied)
3 Включете фотоапарата и принтера.
След като извършите връзката, на екрана се извежда индикаторът .
Ако индикаторът
мига на екрана на фотоапарата (предупреждение за грешка), проверете
свързания принтер.
124 BG
Продължава
4
(Отпечатване)
желан режим
This
ThisImage
Image(Това
изображение)
Multiple Images
Images
(Множество изображения)
Отпечата
в режим
на единичен екран.
Prints theизведеното
currently изображение
displayed image
in single-image
mode.
All
AllIn
inThis
ThisFolder
Folder
(Всички
в тази
папка)
All in Date
Range
All In Date Range
(Всички от тази дата)
Отпечатва
едновременно
всички изображения
в избраната
Prints all images
in the selected
folder and date
range at
папка
и
от
избраната
дата.
once.
Докоснете
[OK]
след
стъпка
Touch [OK]
after
step
4. 4.
5 Желана опция
Избира
отпечатва
изображения.
You canи select
and няколко
print multiple
images.
Извършете
следните
след стъпка 4.
After step 4,
performоперации
the following.
Докоснете изображението, което желаете да отпечатате.
1Touch the image to be printed.
Повторете гореописаните стъпки, докато не останат
Repeat the above steps until there are no more images to
изображения за отпечатване.
be printed.
Отново
докоснете изображение със знака , за да
Touch an image
mark again to release the
. a
премахнете
знакаwith
mark.
Докоснете [OK]
[OK].
2Touch [OK] t [OK].
[Start].
Quantity
Quantity(Количество)
Задава
разпечатките
наof
изображението.
Selectsброя
the на
number
of copies
the specified image to be
•printed.
В зависимост от качеството на изображенията е възможно
определеният брой изображения да не се събере на една
• The designated number of images may not all fit onto a single
страница.
sheet depending on the quantity of images.
Layout
Layout(Брой изображения
за страница)
Избира
на изображенията,
които
желаете
даside
отпечатвате
Selects броя
the number
of images you
want
to print
by side
едно
до
друго
на
страницата.
on a sheet.
Size
Size(Размер)
Date
Date (Дата)
Избира
на която
Selects размера
the size на
of хартията,
the printing
sheet.ще отпечатвате.
Избира
[Day & Time],to
за insert
да въведете
датата
часа
Selects [Date]
[Date]или
or [Day&Time]
the date
and иtime
на
изображение.
on images.
•• Когато
изберете
[Date],
датата
щеwill
бъдеbeвъведена
в реда,
When you
choose
[Date],
the date
inserted in
the order
който сте избрали в [Date & Time Settings] на фотоапарата.
you select using [Date & Time Setting] on the camera. This
Възможно е тази функция да не работи в зависимост от
function may not be available depending on the printer.
принтера.
и
• Не можете да отпечатвате видеоклипове.
• Ако фотоапаратът не може да бъде свързан към принтер, уверете се, че сте задали [USB Connect] в
[Main Settings] в положение [PictBridge].
• Не изключвайте кабела за мулти употреба, докато на екрана е изведена индикацията
(PictBridge връзка).
125 BG
Отпечатване във фотостудио
Mожете да занесете “Memory Stick Duo” носител, съдържащ изображения, записани с вашия
фотоапарат, в магазин, и да отпечатате изображенията. Ако в магазина се поддържат услугите за
отпечатване на фото изображения, съответстващи с DPOF стандарта, можете предварително да
поставите знаци
(Ред за отпечатване) на изображенията, които желаете да бъдат разпечатани.
и
• Не можете директно да отпечатвате фотостудио изображения, запазени във вградената памет на
устройството. Прехвърлете изображенията на “Memory Stick Duo” носител и след това занесете
“Memory Stick Duo” носителя във фотостудиото (стр. 110).
• Свържете се с магазина, за да проверите какви видове “Memory Stick Duo” носители се
поддържат.
• Когато отпечатвате в магазин, който не поддържа вашия вид “Memory Stick Duo” носител,
копирайте изображенията на CD-R и др. и занесете диска вместо “Memory Stick Duo” носителя.
• Не забравяйте да занесете в магазина и Memory Stick Duo адаптера (продава се отделно).
Консултирайте се с фотостудиото.
• Уверете се, че сте съхранили данните си на друго място, преди да отпечатвате в магазин.
• Не можете да зададете броя разпечатки.
• Ако искате да отпечатате и дата върху изображението, се консултирайте с персонала във
фотомагазина.
126 BG
Отстраняване на проблеми
Ако се сблъскате с проблем по време на използването на фотоапарата, първо изпробвайте следните
решения.
опциите
на стр.
135.
1 Проверете
Check the items
on pages
127127toдо
135.
Ако
екранаsuch
се изведе
код “С/E:
”,appears
вижте стр.on
136.
If aнаcode
as “C/E:ss:ss”
the
screen, see
page 136.
2 Извадете
Remove the
battery pack,
for about
one minute,
re-insert
батериите
и гиwait
заредете
отново
след около
1
минута,
след
това
включете
захранването.
the battery
pack,
then
turn on the
power.
3 Initialize
theнастройките
settings (page
98).98).
Нулирайте
(стр.
4 Свържете
Consult your
dealer
or localили
authorized
Sony service
се Sony
с вашия
доставчик
оторизиран
сервиз
facility.на Sony.
Моля, имайте предвид факта, че давайки вашия фотоапарат за поправка е възможно съдържанието
на вградената памет на устройството, а също и музикалните файлове, да бъде прегледано. Sony
няма да копира или да записва данните от вашия фотоапарат.
Допълнителна информация за този продукт и отговори на често задавани въпроси
можете да намерите на интернет страницата за поддръжка на Sony.
http://www.sony.net/
Батерия и захранване
Батерията не може да бъде инсталирана.
• Инсталирайте правилно батерията и я поставете навътре, докато лостът за изваждане на
батерията щракне.
Не можете да включите фотоапарата.
• Включването на фотоапарата може да отнеме няколко секунди след като заредите батерията
в него.
• Поставете правилно батерията.
• Батерията е изтощена. Поставете заредена батерия.
• Използвайте препоръчана батерия.
Захранването внезапно се изключва.
• В зависимост от температурата на фотоапарата и батерията, възможно е захранването
автоматично да се изключи, за да се предотврати повреда на фотоапарата. В този случай,
преди захранването да се изключи, на LCD екрана се извежда съобщение.
• Ако не работите с фотоапарата около три минути при включено захранване, фотоапаратът
автоматично се изключва, за да не изтощава заряда на батерията.
Включете отново фотоапарата.
127 BG
Индикаторът за оставащия в батерията заряд не е верен.
• Това се получава, когато използвате фотоапарата на изключително горещо или студено
място.
• Изведената информация за оставащия заряд се различава от истинската. Разредете напълно,
а после заредете батерията, за да бъде дисплеят верен.
• Животът на батерията е изтекъл (стр. 144). Сменете комплекта батерии с нов.
Не можете да зареждате батерията.
• Не можете да зареждате батерията, като използвате променливотоков адаптер AC-LS5K/
AC-LS5 (продава се отделно). Използвайте зарядно устройство, за да заредите батерията.
Лампичката CHARGE мига, докато зареждате батерията.
• Извадете и отново заредете батерията, като се уверите, че е правилно инсталирана.
• Температурата може да е неподходяща за зареждане. Опитайте се да заредите батерията в
препоръчителния температурен обхват (10оС до 30оС).
• За подробности се обърнете към стр. 144.
Запис на снимки/видеоклип
Не можете да записвате изображения.
• Проверете свободния капацитет на вградената памет или на “Memory Stick Duo” носителя.
Ако те са пълни, извършете едно от двете:
- Изтрийте ненужните изображения (стр. 74).
- Сменете “Memory Stick Duo” носителя.
• Не можете да записвате изображения, докато светкавицата се зарежда.
• Можете да записвате видеоклипове с размер [1280x720] само на “Memory Stick PRO Duo”
носител. Когато използвате носител за запис, различен от “Memory Stick PRO Duo” носител,
задайте размера на видеоклипа в положение [VGA].
• Задайте [Demo Mode] в положение [Off] (стр. 97).
Функцията Разпознаване на усмивка не работи.
• Ако не бъде разпознато усмихнато лице, не се записва изображение.
• Задайте [Demo Mode] в положение [Off] (стр. 97).
Функцията против замъгляване не работи.
• Функцията против замъгляване не работи, когато на дисплея е изведена индикация
.
• Възможно е функцията против замъгляване да не работи добре, когато снимате нощни
сцени.
• Снимайте след като натиснете бутона на затвора наполовина.
Записът отнема дълго време.
• Когато скоростта на затвора е по-бавна, например когато снимате на тъмни места,
фотоапаратът автоматично намалява смущенията. Тази функция се нарича NR (noise reduction - намаляване на смущенията) бавен затвор и записът отнема повече време.
• Функцията Разпознаване на премигване работи. Когато [Anti Blink] е зададен в положение
[Auto], нулирайте настройката в положение [Off] (стр. 64).
128 BG
Изображението не е на фокус.
• Обектът е прекалено близо. При снимането внимавайте разстоянието между обектива и
обекта да е по-голямо, отколкото най-късото разстояние за снимане (приблизително 1 cm
(W) или 50 cm (T) от обектива в режим Интелигентна автоматична настройка и режим Лесен
запис или приблизително 1 cm (W) или 50 cm (T) от обектива при други режими на запис).
Или задайте в режим Близък фокус и снимайте от разстояние от 1 до 20 cm от страната W.
• Когато снимате, сте задали режими (Запис при нощни условия),
(Пейзаж) или
(Фойерверки) в режим Избор на сцена.
Функцията zoom не работи.
• Не можете да използвате оптичен zoom, когато записвате в режим Панорама или в режим
Близък фокус.
• Не можете да използвате Smart zoom в зависимост от размера на изображението (стр. 90).
• Не можете използвате Цифровия zoom, докато:
- Записвате видеоклипове.
- Функцията Разпознаване на усмивка работи.
Не можете да изберете функцията Разпознаване на лице.
• Можете да изберете функцията Разпознаване на лице, само когато режимът на фокусиране е
зададен в положение [Multi AF] или режимът на измерване е зададен в положение [Multi].
• Не можете да избирате функцията Разпознаване на лице, когато сте включили режим
Близък фокус.
Светкавицата не функционира.
• Не можете да използвате светкавицата, когато:
- Снимате burst изображения (стр. 45).
- В режим Избор на сцена сте задали режим (Висока чувствителност), режим (Запис
при нощни условия) или режим (Фойерверки).
- Снимате в режим Панорама, Филмов режим, Запис при нощни условия от ръка и
Предотвратяване на замъгляването.
• Задайте светкавицата в положение [On] (Активирана светкавица) (стр. 41) в режим Близък
фокус, когато в режим Избор на сцена сте задали режим (Пейзаж), режим (Запис на
храни и блюда), режим
(Домашни любимци), режим
(Плаж), режим (Сняг), режим
(Под вода) или режим (Висока скорост на затвора).
При изображения, заснети със светкавица, се появяват замъглени петънца.
• Прахът във въздуха е отразил светлината от светкавицата и се е запечатал на изображението.
Това не е неизправност.
Функцията за снимане от близък план (Макро/Фокус) не работи.
• В режим Избор на сцена сте задали режими (Запис при нощни условия),
(Пейзаж) или
режим (Фойерверки).
• Когато сте избрали режим Близък фокус, разстоянието за запис е приблизително 1 до 20 cm.
• Макро режимът е зададен в положение [Auto], когато фотоапаратът е в режим Панорама,
Филмов режим, Предотвратяване на замъгляването, Запис при нощни условия от ръка,
Разпознаване на усмивка или Лесен запис.
129 BG
Режимът за марко запис не може да бъде изключен.
• Няма функция за принудително изключване на функцията за макро запис. В режим [Auto]
записът на телеснимки е възможен, дори ако сте в условия на макро запис.
Датата и часът не се извеждат на LCD екрана.
• Датата и часът не се извеждат, докато снимате, а само по време на възпроизвеждане.
Не можете да поставите дата на изображението.
• Този фотоапарат не притежава функция за поставяне на дата на изображението. Като
използвате “PMB”, можете да отпечатвате или запазвате изображенията с дата върху тях
(стр. 118).
Стойността F и скоростта на затвора мигат,
когато натиснете и задържите бутона на затвора наполовина.
• Експонацията не е правилна. Коригирайте експонацията (стр. 51).
Цветовете на изображението са неправилни.
• Регулирайте [White Balance] (Баланс на белия цвят) (стр. 53).
Когато гледате екрана на тъмно място, в изображението се появяват смущения.
• Фотоапаратът се опитва да увеличи видимостта на екрана, като временно просветлява
изображението в условия на ниска осветеност. Това няма да се отрази на записаното
изображение.
Очите на обекта излизат червени на снимката.
• Задайте [Red Eye Reduction] в положение [Auto] или [On] (стр. 65).
• Снимайте обекта така, че да бъде в обхвата на светкавицата.
• Осветете стаята и снимайте обекта.
• Ретуширайте изображението, като използвате [Retouch]
[Red Eye Reduction] в менюто с
режими на възпроизвеждане, или поправете, като използвате “PMB”.
На екрана се появяват петънца и си остават там.
• Това не е неизправност. Тези петънца не се записват.
Не можете да снимате изображения в последователност.
• Не можете да записвате изображения в последователност, докато функцията Разпознаване
на усмивка е включена.
• Вградената памет или “Memory Stick Duo” носителят са пълни. Изтрийте ненужните
изображения (стр. 74).
• Нивото на заряда в батерията е ниско. Поставете заредена батерия.
Едно и също изображение се записва няколко пъти.
• Задайте [Burst] в положение [Off] (стр. 45).
• [Scene Recognition] е зададен в положение [Advanced] (стр. 59)
130 BG
Преглед на изображения
Вашият фотоапарат не може да възпроизвежда изображения.
• Името на папката/файла е било променено на компютъра.
• Ако файл с изображение е бил обработен на компютър, или ако е бил записан с модел
фотоапарат, различен от вашия, възпроизвеждането на вашия фотоапарат не е гарантирано.
• Фотоапаратът е в режим USB. Премахнете USB връзката (стр. 122).
• Възможно е да не успеете да възпроизведете някои изображения, записани на “Memory Stick
Duo” носителя посредством използването на други фотоапарати. Възпроизвеждайте тези
изображения в режим Преглед по папки (стр. 79).
• Това е причинено от копирането на изображения от компютъра на “Memory Stick Duo”
носителя без да използвате “PMB”. Възпроизведете изображенията в режим Преглед по
папки (стр. 79).
Датата и часът не се извеждат.
• [Playback Display Settings] е в положение [Off].
Изображението изглежда грубо веднага след като го възпроизведете.
• Изображението може да изглежда грубо в началото, защото се обработва. Това не е
неизправност.
Лявата и дясната част на телевизионния екран са черни.
• Задали сте [Auto Orientation] в положение [On] (стр. 91).
Бутоните и иконите не се извеждат
• Ако по време на запис докоснете горния десен ъгъл на екрана, бутоните и иконите веднага
ще изчезнат. Бутоните и иконите отново ще се изведат, когато свалите пръста си от екрана.
• [Shooting Display Settings] и [Playback Display Settings] са зададени в положение [Off].
Докоснете лявата част на LCD екрана и изтеглете надясно (стр. 67, 84).
Не можете да слушате музика в режим на изреждане на изображения.
• Прехвърлете музикалните файлове на фотоапарата с помощта на “Music Transfer” (стр. 118,
119).
• Уверете се, че сте задали правилни настройки за нивото на силата на звука и за режима на
изреждане на изображения (стр. 72, 83).
• Изреждането на изображения се възпроизвежда с [Continuous Playback]. Изберете [Slideshow
with music] и възпроизведете.
Изображението не се извежда на телевизионния екран.
• Проверете [Video Out], за да видите дали изходният видео сигнал на фотоапарата е зададен
към същата система за цветна телевизия като системата за цветна телевизия на вашия
телевизор (стр. 100).
• Проверете дали свързването е правилно (стр. 114, 115).
• Ако USB конекторът на кабела за терминала за мулти употреба е свързан към друго
устройство, изключете кабела (стр. 122).
• Когато записвате видеоклип при състояния, в което фотоапаратът и телевизорът са свързани,
изображението, което се записва, не се извежда от страната на телевизора.
Изтриване
Не можете да изтриете изображения.
• Отменете защитата (стр. 80).
131 BG
Компютри
Компютър с отделение за “Memory Stick” носител не разпознава
“Memory Stick PRO Duo” носителя.
• Проверете дали компютърът и четящото/пишещото Memory Stick устройство поддържат
“Memory Stick PRO Duo” носител. Потребителите на компютри и четящи/пишещи
Memory Stick устройства, различни от тези на Sony, трябва да се свържат със съответните
производители.
• Ако “Memory Stick PRO Duo” носителят не се поддържа, свържете фотоапарата към
компютъра (стр. 121, 122). Компютърът ще разпознае “Memory Stick PRO Duo” носителя.
Вашият компютър не разпознава фотоапарата.
• Когато зарядът на батериите е нисък, поставете зареден комплект батерии или използвайте
променливотоков адаптер (продава се отделно).
• Задайте [USB Connect] в положение [Auto] или [Mass Storage] (стр. 102).
• Използвайте кабела за мулти употреба за връзка между фотоапарата и компютъра.
• Изключете кабела за мулти употреба от компютъра и от фотоапарата, а после отново го
свържете здраво.
• Изключете всякакво друго оборудване, с изключение на фотоапарата, клавиатурата и
мишката, от USB конекторите на вашия компютър.
• Свържете фотоапарата директно към компютъра без да минавате през USB хъб или друго
устройство.
Не можете да копирате изображения.
• Свържете правилно фотоапарата и компютъра, като установите USB връзка (стр. 121).
• Възможно е да не успеете да копирате изображенията на компютъра, докато снимате
изображения с “Memory Stick Duo” носител, форматиран на компютър. Снимайте с “Memory Stick Duo” носител, форматиран с вашия фотоапарат (стр. 106).
След като сте направили USB връзка, “PMB” не се стартира автоматично.
• Осъществете USB връзката, когато компютърът е включен.
Изображението не може да бъде възпроизведено на компютър.
• Ако използвате “PMB”, прочетете “Ръководство за PMB” (стр. 118).
• Консултирайте се с производителя на софтуера или компютъра.
Изображението и звукът са прекъсвани от шум,
когато гледате видеоклипове на компютъра.
• Възпроизвеждате видеоклипове директно от вградената памет или от “Memory Stick Duo”
носителя. Копирайте видеоклиповете на хард диска на компютъра и ги възпроизведете
оттам (стр. 121).
Изображения, които веднъж са копирани на компютъра, не могат да бъдат
разгледани на фотоапарата.
• Копирайте изображенията в папка, която фотоапаратът разпознава, например “101MSDCF”
(стр. 141).
• Когато използвате софтуер, различен от “PMB”, възможно е информацията да не бъде
правилно обновена, така че изображенията да станат сини или да не се възпроизведат
правилно. Това не е неизправност.
• Когато се изведат сини изображения, прегледайте ги в режим Преглед по папки или ги
изтрийте с фотоапарата.
• Този фотоапарат не поддържа функция за Преглед по събитие.
132 BG
“Memory Stick Duo” носител
Не можете да поставите “Memory Stick Duo” носителя.
• Заредете носителя в правилната посока.
Без да искате сте форматирали “Memory Stick Duo” носителя.
• При форматирането всички данни на “Memory Stick Duo” носителя се изтриват. Не можете
да ги възстановите.
Вградена памет
Не можете да възпроизвеждате или записвате изображения,
като използвате вградената памет.
• Във фотоапарата има зареден “Memory Stick Duo” носител. Извадете носителя.
Не можете да копирате данните, запазени във вградената памет
на “Memory Stick Duo” носителя.
• “Memory Stick Duo” носителят е запълнен. Копирайте изображенията на “Memory Stick
Duo” носител, който има достатъчно свободно място.
Не можете да копирате данни от “Memory Stick Duo” носителя
или компютъра във вградената памет.
• Тази функция не се поддържа.
Отпечатване
Вижте и “PictBridge-съвместим принтер” във връзка със следните проблеми.
Не можете да отпечатате изображение.
• Обърнете се към ръководството за експлоатация на принтера.
Изображенията се отпечатват с отрязани краища.
• В зависимост от вашия принтер е възможно краищата на изображението да бъдат отрязани.
Това особено важи за случаите, в които отпечатвате изображение, заснето със зададен
размер на изображението [16:9].
• Когато отпечатвате изображения със собствения си принтер, опитайте се да отмените
настройките “trimming” или “borderless”. Консултирайте се с производителя на принтера
дали принтерът е снабден с тези функции или не.
• Когато отпечатвате снимките си в цифрово фотостудио, поинтересувайте се дали могат да
отпечатат изображенията ви без да отрязват краищата.
Не можете да отпечатвате изображения с насложена дата.
• Можете да отпечатате такива изображения с помощта на “PMB” (стр. 118).
• Този фотоапарат няма функция за наслагване на дата върху изображенията. Въпреки
това, тъй като заснетите с фотоапарата изображения съдържат информация за датата на
заснемане, можете да отпечатате изображенията с насложена дата, ако принтерът или
софтуерът разпознават Exif информация. За да проверите дали принтерът или софтуерът са
Exif съвместими, обърнете се към техния производител.
• Когато отпечатвате снимките си във фотостудио, там могат да насложат датата върху
изображенията ви.
133 BG
PictBridge-съвместим принтер
Не можете да установите връзка.
• Фотоапаратът не може да бъде свързан директно към принтер, който не е съвместим с PictBridge стандарта. Обърнете се към производителя на вашия принтер, за да разберете дали
той е PictBridge-съвместим или не.
• Проверете дали принтерът е включен и дали може да бъде свързан към фотоапарата.
• Задайте [USB Connect] в положение [PictBridge] (стр. 102).
• Изключете и отново включете кабела за мулти употреба. Ако на принтера се изведе
съобщение за грешка, обърнете се към ръководството за експлоатация, приложено към
принтера.
Не можете да отпечатвате изображения.
• Проверете дали фотоапаратът и принтерът са добре свързани посредством кабела за мулти
употреба.
• Включете принтера. За допълнителна информация се обърнете към ръководството за
експлоатация, приложено към принтера.
• Ако по време на печат изберете [Exit], възможно е изображенията да не се отпечатат.
Изключете и отново включете кабела за мулти употреба. Ако пак не можете да отпечатате
изображенията, разкачете кабела за мулти употреба, изключете и включете отново
захранването на принтера, а после отново свържете кабела за мулти употреба.
• Не можете да отпечатвате видеоклипове.
• Възможно е изображения, заснети с фотоапарати, различни от този, или изображения, които
са модифицирани на компютър, да не се отпечатат.
• Възможно е панорамните изображения да не се отпечатат в зависимост от принтера, или е
възможно те да се отпечатат отрязани.
Отпечатването се отменя.
• Изключили сте кабела за мулти употреба преди да е изчезнала индикацията -- (PictBridge
свързване).
Не можете да насложите датата или да отпечатвате изображения в индекс режим.
• Принтерът не е снабден с тези функции. Обърнете се към производителя на принтера, за да
разберете дали устройството е снабдено с тези функции или не.
• В зависимост от принтера има вероятност да не можете да насложите датата в индекс
режим. Обърнете се към производителя на принтера.
На мястото за наслагване на дата се отпечатва “---- -- --”.
• Изображения, които нямат дата на запис, не могат да бъдат отпечатани с насложена дата.
Задайте [Date] в положение [Off] и отпечатайте отново изображението (стр. 124).
Не можете да отпечатате изображението с избрания размер.
• След като принтерът е бил свързан с фотоапарата, винаги, когато променяте размера на
хартията, изключвайте кабела за мулти употреба и го свързвайте отново.
• Настройките за печат на фотоапарата се различават от настройките на принтера. Променете
настройките или на фотоапарата (стр. 124), или на принтера.
• Консултирайте се с производителя на принтера дали в него е заложен желания от вас размер.
Не можете да работите с фотоапарата след като сте отменили отпечатването.
• Изчакайте малко, защото принтерът извършва отмяна на операцията. В зависимост от
принтера това може да отнеме известно време.
134 BG
Панел с операционни бутони
Не можете да работите правилно с панела с операционните бутони
или изобщо не можете да оперирате с него
• Извършете [Calibration] (стр. 105).
• [Housing] е зададен в положение [On] (стр. 101).
Операциите с маркера реагират в неподходящи точки.
• Извършете [Calibration] (стр. 105).
Други
Обективът се замъглява.
• Възникнала е кондензация на влага. Изключете фотоапарата и го оставете за около 1 час
преди да го използвате отново.
Фотоапаратът се нагрява, когато го използвате по-дълго време.
• Това не е неизправност.
Когато включите фотоапарата, се извежда екранът за сверяване на часовника.
• Сверете отново датата и часа (стр. 113).
• Вградената акумулаторна батерия се е разредила. Поставете заредената батерия и оставете
фотоапарата за 24 или повече часа с изключено захранване.
Датата или часът са неправилни.
• Настройката за областта е зададена към различна дестинация от тази, в която се намирате в
момента. Променете настройката в
(Настройки)
(Настройки за часа)
[Area Settings].
135 BG
Предупредителни индикатори
и съобщения
Индикация при авто-диагностика
Ако се изведе код, започващ с буква от азбуката, това е индикация, че вашият фотоапарат е
активирал функцията индикация при авто-диагностика. Последните две цифри (указани като -- --)
се различават в зависимост от състоянието на фотоапарата.
Ако вашият фотоапарат все още не работи добре дори след няколко опита да отстраните проблема,
това е индикация, че устройството може би се нуждае от поправка.
Свържете се с вашия доставчик или оторизиран сервиз на Sony.
C:32:
C:13:
• Има проблем с хардуера на фотоапарата. Изключете захранването и го включете отново.
• Фотоапаратът не може да чете или записва данни на “Memory Stick Duo” носителя.
Пробвайте да изключите и отново да включите фотоапарата, или няколко пъти извадете и
пак поставете “Memory Stick Duo” носителя.
• Във вътрешната памет е възникнала грешка при форматиране, или е зареден неформатиран
“Memory Stick Duo” носител. Форматирайте вградената памет или “Memory Stick Duo”
носителя (стр. 106).
• Зареденият “Memory Stick Duo” носител не може да бъде използван с вашия фотоапарат, или
данните са повредени. Заредете нов “Memory Stick Duo” носител.
E:61: -E:62: -E:91: --
• Във фотоапарата е възникнала неизправност. Нулирайте настройките (стр. 98) след което
отново включете захранването.
Съобщения
Ако на екрана се изведат следните съобщения, следвайте инструкциите.
• Зарядът на батериите е нисък. Заредете незабавно комплекта батерии. В зависимост от
условията на употреба или вида на комплекта батерии, възможно е индикаторът да мига,
дори когато оставащият заряд е достатъчен за 5 до 10 минути работа с батериите.
For use with compatible battery only (Само за употреба със съвместими батерии)
• Батерията не е NP-BD1 (приложен в комплекта) или NP-FD1 (не е приложен в комплекта).
System error (Системна грешка)
• Изключете захранването и го включете отново.
136 BG
Camera overheating (Фотоапаратът е прегрял)
Allow it to cool (Оставете го да се охлади)
• Температурата на фотоапарата се е повишила. Захранването може автоматично да се
изключи или е възможно да не успеете да записвате видеоклипове. Оставете фотоапарата на
хладно място, докато температурата спадне.
Internal memory error (Грешка във вградената памет)
• Изключете захранването и го включете отново.
Reinsert the “Memory Stick” (Поставете отново “Memory Stick”)
• Зареденият “Memory Stick Duo” носител не може да се използва с вашия фотоапарат (стр.
142).
• Терминалите на “Memory Stick Duo” носителя са замърсени.
• “Memory Stick Duo” носителят е повреден.
“Memory Stick” type error (Грешка с вида на “Memory Stick”)
• Зареденият “Memory Stick Duo” носител не може да бъде използван
с вашия фотоапарат (стр. 142).
This “Memory Stick” may not record or play (Този “Memory Stick” може да не записва
или възпроизвежда)
• Зареденият “Memory Stick Duo” носител не може да бъде използван с вашия фотоапарат
(стр. 142).
Error formatting Internal memory (Грешка при форматирането на вградената памет)
Error formatting “Memory Stick” (Грешка при форматирането на “Memory Stick”)
• Форматирайте носителя отново (стр. 106).
“Memory Stick” locked (“Memory Stick” е заключен.)
• Използвате “Memory Stick Duo” носител, който има щифтче за защита от запис и то е
поставено в положение LOCK. Поставете щифтчето в позиция, разрешаваща запис.
Read only “Memory Stick” (“Memory Stick” носител само за четене)
• Вашият фотоапарат не може да записва или да изтрива изображения на този “Memory Stick
Duo” носител.
No images (Липсват изображения)
• Във вградената памет не са записани изображения, които могат да бъдат възпроизведени.
• На “Memory Stick Duo” носителя не са записани изображения, които могат да бъдат
възпроизведени.
• Когато не можете да възпроизвеждате с този фотоапарат изображения, записани с други
фотоапарати, преглеждайте изображенията в режим Преглед по папки (стр. 79).
No still images (Няма снимки)
• Избраната папка не съдържа файлове, които могат да се възпроизвеждат с функцията
Изреждане на изображения.
File found which was not recognized (Открит е файл, който не се разпознава)
• Опитали сте да изтриете папка, съдържаща файл, който не може да се възпроизведе с този
фотоапарат. Изтрийте файла на компютъра и после изтрийте папката.
137 BG
Folder error (Грешка в папката)
• На “Memory Stick Duo” носителя вече съществува папка, чийто номер има същите първи
три цифри (например: 123MSDCF и 123ABCDE). Изберете друга папка или създайте нова
папка (стр. 107, 108).
Cannot create more folders (Не можете да създавате повече папки)
• На “Memory Stick Duo” носителя съществува папка, чието име започва с “999”. В този
случай не можете да създавате повече папки.
Empty folder content (Празно съдържание на папката)
• Опитали сте да изтриете папка, съдържаща един или повече файлове. Изтрийте всички
файлове и след това изтрийте папката.
Folder protected (Защитена папка)
• Опитвате се да изтриете папка, която е read-only на компютъра
File error (Грешка във файла)
• Възникнала е грешка, докато възпроизвеждате изображение. Ако файловете са обработвани
с компютър или са записани с друг фотоапарат, възпроизвеждането на изображенията не е
гарантирано.
Read only folder (Папка само за преглед)
• Избрали сте папка, в която не може да се записва на фотоапарата. Изберете друга папка (стр. 108).
File protected (Защита на файла)
• Освободете защитата (стр. 80).
Image size over limit (По-голям размер на файла)
• Възпроизвеждате изображение с размер, който вашият фотоапарат не може да възпроизведе.
Unable to detect face for retouch (Не може да се разпознае лице за ретуш)
• В зависимост от изображението е възможно е да не успеете да ретуширате изображението.
(Индикатор за предупреждение от вибрация)
• Получава се трептене на фотоапарата поради недостатъчна светлина. Използвайте
светкавицата, включете функцията против размазване или поставете фотоапарата на статив,
за да го стабилизирате.
1280х720 (Fine) is not available (1280х720 (Fine) не работи)
1280x720 (Standard) is not available (1280х720 (Standard) не работи)
• Видеоклипове с размер [1280x720] могат да бъдат записани само на “Memory Stick PRO
Duo” носител. Използвайте “Memory Stick PRO Duo” носител или задайте размера на
изображението в положение [VGA].
138 BG
Maximum number of images already selected (Максималният брой изображения
вече е избран)
• Можете да изберете до 100 файла, когато използвате [Multiple Images].
• Можете да изберете до 999 файла, когато използвате [All in Date Range] или [All in This
Folder], за DPOF, защита или отпечатване.
• Можете да прибавите маркировки
(Ред за отпечатване) за до 999 файла. Отменете
избора.
• Данните се прехвърлят към принтера. Не изключвайте кабела за мулти употреба.
Processing... (Обработване...)
• Принтерът извършва операция по отменяне на отпечатването. Не можете да отпечатвате
преди операцията да приключи. В зависимост от принтера това може да отнеме известно
време.
Error Playing Music (Грешка при възпроизвеждане на музиката)
• Изтрийте музикалния файл или го сменете с нормален.
• Извършете [Format Music], след това свалете нови музикални файлове.
Error Formatting Music (Грешка при форматиране на музиката)
• Извършете [Format Music].
Operation cannot be executed in unsupported files (Операциите не могат да бъдат
извършени за файлове, които не се поддържат)
• Не можете да извършвате обработка и редакция на файлове с изображения с този
фотоапарат, ако файловете са били обработвани с компютър или са записани с друг
фотоапарат.
Recovering Image Database File ... (Възстановяване на данни.)
• Фотоапаратът възстановява информацията за дата и др. в случаи, когато изображенията
бъдат изтрити с компютър и др.
• Броят на изображенията надвишава този, за който е възможна обработка на дата от
фотоапарата. Изтрийте изображения в режим на преглед по дати.
Image Database File error (Грешка с файла за обработка на изображенията)
Cannot recover (Не може да се възстанови)
• Прехвърлете всички изображения на компютър с помощта на “PMB” и форматирайте
“Memory Stick Duo” носителя или вградената памет (стр. 106).
Когато не можете да прехвърлите всички изображения на компютъра с “PMB”, прехвърлете
всички изображения на компютъра без да използвате “PMB” (стр. 121)
За да преглеждате изображения отново с фотоапарата, прехвърлете изображенията към
фотоапарата с помощта на “PMB”.
Recording function unavailable due to high internal temperature
(Записът е невъзможен поради висока вътрешна температура)
• Температурата във фотоапарата се е повишила. Не можете да записвате изображения,
докато не спадне.
139 BG
Recording has stopped due to increased camera temperature (Записът е спрял
поради висока температура на фотоапарата)
• Температурата във фотоапарата се е повишила при записа на видеоклипа и записът е
прекъснал. Моля, изчакайте температурата да спадне.
• Когато записвате видеоклипове породължително време, температурата се покачва. В този
случай спрете записа на видеоклипа.
140 BG
Места за съхранение на файлове с
изображения и имена на файловете
Файловете с изображения, записани с вашия фотоапарат, са
групирани като папки на “Memory Stick Duo” носителя или във
вградената памет.
Пример: преглед на папки
с Windows Vista
Папка, съдържаща файлове с изображения, които са
записани с фотоапарат, с функция за създаване на папки.
Папка, съдържаща файлове със снимки, които са записани с
вашия фотоапарат.
Папка, съдържаща файлове с видеоклипове, които са
записани с вашия фотоапарат.
и
• Не можете да записвате изображения в папки “100MSDCF” или “100MNV01”. Изображенията в
тези папки са само за възпроизвеждане.
• Не можете да записвате/възпроизвеждате изображения в папка “MISC”.
• Файловете с изображения се наименуват, както следва.
- Файл със снимка: DSC0
.JPG
- Файл с видеоклип:
1280х720: M4H0
.MP4
VGA: M4V0
.MP4
- Файлове с индексни изображения, записани във филмов режим
1280х720: M4H0
.THM
VGA: M4V0
.THM
е обозначение за номер от 0001 до 9999. Цифровите стойности на файл с видеоклип,
записан във филмов режим, и отговарящия му индекс файл с изображение, са еднакви.
141 BG
“Memory Stick Duo” носител
“Memory Stick Duo” е компактен и преносим IC записващ носител. С този фотоапарат можете
да използвате описаните в таблицата по-долу видове “Memory Stick” носители. Въпреки това
операциите не са гарантирани за всички видове “Memory Stick Duo” носители.
Вид
“Memory
Stick”
носител
“Memory
Stick”
media
type
Memory Stick
Stick Duo
Duo (without
(без MagicGate)
Memory
MagicGate)
Запис/Възпроизвеждане
Recording/Playback
a*1
Memory Stick
Stick Duo
Duo (with
(с MagicGate)
Memory
MagicGate)
MagicGate Memory Stick Duo
a*2
a*1*2
Memory Stick PRO Duo
Memory Stick PRO-HG Duo
a*2*3
a*2*3*4
Фотоапаратът не е съвместим с високоскоростен трансфер на данни чрез паралелен интерфейс.
“Memory Stick Duo” носителят, “MagicGate Memory Stick Duo” носителят и “Memory Stick
PRO Duo” носителят са снабдени с MagicGate функции. MagicGate е технология за защита
на авторските права, която използва технология за кодиране. С този фотоапарат не можете да
извършвате запис/ възпроизвеждане на данни, които изискват MagicGate функции.
*3
Не можете да записвате видеоклипове с размер [1280х720].
*4
Фотоапаратът не е съвместим с 8-битов паралелен трансфер на данни. Поддържа се 4-битов
паралелен трансфер на данни, еквивалентен на “Memory Stick PRO Duo” носител.
*1
*2
и
• Този продукт е съвместим с “Memory Stick Micro” носител (“M2”). Съкращението “M2” е
съкращение от “Memory Stick Micro” носител.
• Операциите с “Memory Stick Duo” носител, форматиран с компютър, не са гарантирани.
• В зависимост от “Memory Stick Duo” носителя и използваното устройство, времето за запис/
четене на данни е различно.
• Не вадете “Memory Stick Duo” носителя, докато записва или чете данни.
• Възможно е данните да се повредят в следните случаи:
- Когато извадите “Memory Stick Duo” носителя или ако изключите фотоапарата, докато записва
или чете данни.
- Ако използвате “Memory Stick Duo” носителя близо до статично електричество или шум.
• Препоръчваме ви да подсигурявате важните данни, като им правите копия.
• Когато пишете на областта за означение, не натискайте силно.
• Не залепяйте етикет върху “Memory Stick Duo” носителя, нито върху адаптера за “Memory Stick
Duo” носителя.
• Когато пренасяте или съхранявате “Memory Stick Duo” носителя, използвайте приложения калъф.
• Не позволявайте контакт с метални предмети и не докосвайте с пръсти терминала на “Memory
Stick Duo” носителя.
• Не огъвайте, не изпускайте и не прилагайте силни удари върху “Memory Stick Duo” носителя.
• Не разглобявайте и не модифицирайте “Memory Stick Duo” носителя.
• Не позволявайте “Memory Stick Duo” носителят да се намокри.
• Не оставяйте “Memory Stick Duo” носителя на място, достъпно за малки деца. Възможно е
носителят неволно да бъде погълнат.
• Не поставяйте други предмети в гнездото за “Memory Stick Duo” носителя. Това може да причини
неизправност.
• Не използвайте и не съхранявайте “Memory Stick Duo” носителя на следните места:
- В кола, паркирана на пряка слънчева светлина или при високи температури.
- При пряка слънчева светлина
- На влажни места или близо до корозиращи материали.
142 BG
Продължава
Забележки за употребата на адаптера за “Memory Stick Duo”
носителя (продава се отделно)
• Когато използвате “Memory Stick Duo” носител с “Memory Stick”-съвместимо устройство, трябва
да заредите носителя в адаптер за “Memory Stick Duo” устройство. Ако заредите “Memory Stick
Duo” носителя в “Memory Stick”-съвместимо устройство без да сте поставили адаптера за “Memory Stick Duo” устройството, възможно е да не успеете да извадите “Memory Stick Duo” носителя
от устройството.
• Уверете се, че зареждате “Memory Stick Duo” носителя в правилната посока и докрай в адаптера
за “Memory Stick Duo” носителя. Неправилното зареждане може да причини неизправност.
• Когато използвате “Memory Stick Duo” носител, зареден в адаптер за “Memory Stick Duo”
устройство, с “Memory Stick”-съвместимо устройство, уверете се, че адаптерът за “Memory Stick
Duo” устройството е зареден в правилната посока. Неправилната употреба може да повреди
оборудването.
• Не зареждайте адаптера за “Memory Stick Duo” устройството в “Memory Stick”-съвместимо
устройство, без да сте поставили носител в адаптера. Това може да повреди устройството.
Забележки за употребата на “Memory Stick PRO Duo” носителя
(продава се отделно)
• “Memory Stick PRO Duo” носител с капацитет до 16 GB функционира нормално с този
фотоапарат.
Забележки относно употребата на “Memory Stick Micro” носителя
(продава се отделно)
• За да използвате “Memory Stick Micro” носител с този фотоапарат, уверете се, че сте заредили
“Memory Stick Micro” носителя в “М2” адаптер, който е голям колкото “Memory Stick Duo”
устройството. Ако заредите “Memory Stick Micro” устройството във фотоапарата без “М2”
адаптер, възможно е да не успеете да извадите носителя от фотоапарата .
• Не оставяйте “Memory Stick Micro” носителя в близост до малки деца. Могат да го погълнат по
случайност.
143 BG
Батерия
Зареждане на батерията
• Препоръчваме ви да зареждате батерията при околна температура между 10-- С и 30-- С. Ако
зареждате батерията извън този температурен обхват, ефективното зареждане на батерията може
да се окаже невъзможно.
Ефективно използване на батерията
• Работата на батерията се влошава при ниски температури. По този начин времето, през което
може да се използва батерията на студено, е по-кратко. За по-дълга и безпроблемна употреба
препоръчваме следното:
- Сложете батерията в джоб близо до тялото, за да я затоплите, и поставете батерията във
фотоапарата непосредствено преди снимките.
• Честата употреба на функцията zoom или светкавицата износва заряда на батерията по-бързо.
• Препоръчваме ви да поддържате резервна батерия за време, което е два или три пъти по-дълго от
очакваното време за снимане; правете контролни снимки преди истинските.
• Не излагайте батерията на досег с вода. Батерията не е водоустойчива.
• Не оставяйте батерията на топло място, като например в гореща кола или на пряка слънчева
светлина.
Как да съхраняваме батерията
• Ако не планирате да използвате батерията за дълъг период от време, заредете я напълно, след това
я разредете, като използвате фотоапарата, и после я приберете на съхранение на сухо и хладно
място. Изпълнявайте тези процедури веднъж в годината, за да съхраните функциите на батерията.
• За да изразходвате напълно заряда на батерията, оставете фотоапарата в режим на изреждане на
изображения (slideshow) (стр. 71) докато захранването изключи.
• Винаги пренасяйте батерята в калъфчето, за да предотвратите замърсяване на терминалите и
потенциално късо съединение.
Живот на батериите
• Животът на батериите е ограничен. Капацитетът им намалява малко по малко в течение на
експлоатацията или просто като минава време. Когато времето на използването е намаляло
значително, вероятна причина затова може да бъде изтеклият живот на батериите. Купете нови
батерии.
• Животът на батериите зависи от начина на съхранението им и от работните условия за всеки
комплект батерии.
Съвместим комплект батерии
• Моделът NP-BD1 (приложен в комплекта) може да се използва само с Cyber-shot модели от
серията D. Не можете да използвате с Cyber-shot модели, съвместими с Т или друг вид батерии.
• Ако използвате комплекта батерии NP-FD1 (не е приложен в комплекта), след индикатора за
оставащ заряд се извеждат и минутите (
60 Min.)
144 BG
Зарядно устройство за батерии
• Не зареждайте други батерии освен батерии от вида D, T, R и E в зарядното устройство
(приложено в комплекта). Ако се опитате да зареждате друг тип батерии, това може да доведе до
протичане на батериите, да тяхното прегряване или до експлозия, а това да причини опасност от
изгаряния или други наранявания.
• Батериите, съвместими с този фотоапарат, са от типа D. Приложените батерии са NP-BD1 (тип D).
• Извадете батерията от зарядното устройство за батерии. В противен случай животът на батерията
намалява.
• Когато лампичката CHARGE мига, извадете заредената батерия и я заредете отново в зарядното
устройство за батерии, докато щракне плътно. Ако лампичката CHARGE отново мига, това
може да е индикация за грешка на батерията или за това, че е заредена батерия, различна от
приложените. Уверете се, че батерията е от приложения към фотоапарата тип. Ако е така, извадете
батерията, сменете я с нова и проверете дали зарядното устройство функционира нормално. Ако е
така, вероятно е възникнала грешка в батерията.
145 BG
Intelligent Pantitler
Intelligent Pantitler (продава се отделно) ви позволява да снимате изображения като фотоапаратът
разпознава лицата на хората.
За подробности вижте ръководството за експлоатация, приложено към Intelligent Pantitler.
146 BG
Азбучен указател
A–Z
А-И
AF илюминатор .................................................. 88
AF рамка на визьора .......................................... 56
Burst ..................................................................... 45
COMPONENT .................................................... 99
DPOF ................................................................... 81
DRO ..................................................................... 63
EV ........................................................................ 51
HD(1080i) ............................................................ 99
Intelligent Pantitler ............................................ 146
ISO ....................................................................... 52
Macintosh компютри ........................................ 117
Mass Storage...................................................... 102
“Memory Stick Duo” носител .......................... 142
Multi AF .............................................................. 56
MTP ................................................................... 102
NTSC ................................................................. 100
PAL .................................................................... 100
PC....................................................................... 117
PictBridge .................................................. 102, 124
PMB ................................................................... 118
PTP..................................................................... 102
SD ........................................................................ 99
Smart zoom .......................................................... 90
SteadyShot ........................................................... 66
USB връзка ....................................................... 102
VGA ..................................................................... 47
Video Out ........................................................... 100
Windows компютър .......................................... 117
Zoom при възпроизвеждане .............................. 33
Zoom .................................................................... 31
Автоматична ориентация .................................. 91
Автоматично програмиране.............................. 26
Бавна синхронизация ....................................... 41
Баланс на белия цвят ......................................... 53
Батерия .............................................................. 144
Близък фокус ...................................................... 50
Вградена памет................................................... 20
Видео изход ...................................................... 100
Висока скорост на затвора ................................ 30
Висока чувствителност ..................................... 29
Временно завъртян дисплей ............................. 35
Възпроизвеждане
Видеоклипове .............................................. 36
Снимки ......................................................... 32
Данни за експонацията ...................................... 85
Дата ................................................................... 125
Дисплей за авто-диагностика ......................... 136
Екран на MENU ........................................... 10, 12
Експонация ......................................................... 51
Завъртане ............................................................ 82
Запис
на видеоклип ................................................ 25
на снимка ...................................................... 22
Зарядно устройство за батерии ...................... 145
Защита ................................................................. 80
Звуков сигнал ..................................................... 94
Знак за отпечатване.......................................... 126
Избор на папка ................................................... 87
Избор на сцена ................................................... 29
147 BG
Извеждане на Burst група ................................. 78
Измерване в центъра ......................................... 58
Изостряне на изображението............................ 77
Изреждане на изображения .............................. 71
Изтриване на папката за запис ....................... 109
Изтриване ........................................................... 74
Имена на файлове ............................................ 141
Имена на частите ............................................... 15
Индекс изображение.......................................... 70
Интелигентна автоматична настройка............. 22
К-Р
Календар ............................................................. 69
Компютър................................................................
Macintosh .......................................................... 117
Windows ...................................................... 117
Препоръчителна среда .............................. 117
Прехвърляне на изображения........... 121, 122
Копиране..................................................... 110
Коригиране на ефекта на червените очи ........ 77
Корпус ............................................................... 101
Макро .................................................................. 50
Мек запис ............................................................ 29
Места за съхранение на файлове ................... 141
Множествено измерване ................................... 58
Мулти конектор ................................ 114, 121, 124
Намаляване на ефекта на червените очи ......... 65
Настройка на датата и часа ............................. 113
Настройка на езика ............................................ 96
Настройка на областта .................................... 112
Настройка на силата на звука ........................... 83
Настройка ......................................................... 105
Настройки на дисплея за възпроизвеждане .... 84
Настройки на дисплея за запис ........................ 67
Настройки на индекс екрана............................. 86
Настройки на часовника ................................. 113
Настройки ........................................................... 13
Номер на файл ...................................................111
Нулиране ............................................................. 98
Операционна система ...................................... 117
Оптичен zoom............................................... 31, 90
Осветеност на LCD екрана ............................... 95
Отпечатване ................................................ 81, 124
Отрязване ............................................................ 77
Отстраняване на проблеми ............................. 127
Памет за избирани лица .................................... 62
Панел с операционни бутони ........................... 18
Панорамни изображения................................... 23
Папка
Избор............................................................. 87
Изтриване ................................................... 109
Смяна .......................................................... 108
Създаване ................................................... 107
Пиксел ................................................................. 49
Подводен баланс на белия цвят ........................ 55
Посока на записа ................................................ 46
Предотвратяване на замъгляването.................. 27
Предупредителни индикатори и съобщения .... 136
Предупреждение за премигване ....................... 93
Прецизен цифров zoom ..................................... 90
Промяна на папката за запис ............................ 18
Размер на изображение ..................................... 47
Разпознаване на лице ........................................ 61
Разпознаване на премигване............................. 64
Разпознаване на сцена ....................................... 59
Разпознаване на усмивка .................................. 39
Разширение ....................................................... 141
Режим
Лесен запис .................................................. 37
Лесен преглед............................................... 68
148 BG
Режим REC ......................................................... 21
Режим Домашни любимци ............................... 29
Режим Запис на видеоклип ............................... 38
Режим Запис на храни и блюда ........................ 29
Режим Запис при нощни условия от ръка ....... 28
Режим Запис при нощни условия .................... 29
Режим Измерване............................................... 58
Режим на демонстрация ................................... 97
Режим на демонстрация .................................... 97
Режим Пейзаж .................................................... 29
Режим Плаж ....................................................... 29
Режим Под вода.................................................. 30
Режим Портрет при нощни условия ................ 29
Режим Преглед ................................................... 79
Режим Рисуване ................................................. 76
Режим Сняг......................................................... 29
Режим Фойерверки ............................................ 30
Ретуш ................................................................... 77
Решетка ............................................................... 89
Запис ............................................................. 25
Преглед ......................................................... 36
Фокусиране......................................................... 56
Форматиране на музика .................................. 104
Форматиране .................................................... 106
Функция против замъгляване ........................... 27
Централен AF ..................................................... 56
Цифров Zoom ..................................................... 90
Широк zoom ....................................................... 34
С-Я
Сваляне на музика ........................................... 103
Светкавица.................................................... 41, 42
Свързване
Компютър ................................................... 121
Принтер ...................................................... 124
Телевизор.................................................... 114
Софтуер ............................................................. 118
Създаване на папка за запис ........................... 107
Таймер за автоматично включване ............ 43, 44
Телевизор .......................................................... 114
Точков AF ............................................................ 56
Точково измерване ............................................. 58
Трансфер на музика ......................................... 118
Упътване за разпознаване на сцена.................. 92
Устойчиво снимане ............................................ 66
Филмов режим .......................................................
149 BG
Забележки за лиценза
Вашият фотоапарат притежава софтуер “C Library”, “Expat” и “zlib”. Предлагането на този софтуер
е в съответствие с лицензните споразумения на техните разработчици и собственици на авторски
права. Въз основа на молби от собствениците на авторски права на тези софтуерни приложения,
ние имаме задължението да ви информираме за следното.
Моля, прочетете следната информация.
Прочетете “license1.pdf” в папката “License” на вашия CD-ROM. Ще откриете лицензи (на
английски език език) в софтуера “C Library”, “Expat”, “zlib”, “dtoa”, “pcre” и “libjpeg”.
ТОЗИ ПРОДУКТ Е ЛИЦЕНЗИРАН ПО ЛИЦЕН ЗА MPEG-4 ВИЗУАЛНОТО ПАТЕНТНО
ПОРТФОЛИО ЗА ЛИЧНА И НЕСТОПАНСКА УПОТРЕБА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ, КОЕТО ДАВА
ПРАВО ЗА
(i) КОДИРАНЕ НА ВИДЕО СЪГЛАСНО MPEG-4 ВИЗУАЛЕН СТАНДАРТ (“MPEG-4 VIDEO“)
И/ ИЛИ
(II) ДЕКОДИРАНЕ НА “MPEG-4 VIDEO“, КОЕТО Е БИЛО КОДИРАНО ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ
С ЛИЧНА И НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ И/ИЛИ Е БИЛО ПРИДОБИТО ОТ ВИДЕО
РАЗПРОСТРАНИТЕЛ, ЛИЦЕНЗИРАН ДА РАЗПРОСТРАНЯВА “MPEG-4 VIDEO“. ЛИЦЕНЗЪТ НЕ
СЕ ДАВА И НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗПОЛЗВАН ЗА НИКАКВИ ДРУГИ ЦЕЛИ. ДОПЪЛНИТЕЛНА
ИНФОРМАЦИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ПРОМОЦИОНАЛНИ, ВЪТРЕШНИ ИЛИ СТОПАНСКИ
ЦЕЛИ И УПОТРЕБА, МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ОТ MPEG LA, L.L.C.
ВИЖТЕ: <HTTP://MPEGLA.COM>
Приложеният софтуер GNU GPL/LGPL
Софтуерът, който съответства на следните GNU General Public License (описан в ръководството
като “GPL”) или GNU Lesser General Public License (описан в ръководството като “LGPL”), е
включен към фотоапарата.
Този раздел има за цел да ви информира, че имате правото да модифицирате или преразпределяте
програмния код на този софтуер според условията, описани в GPL/ LGPL.
Можете да изтеглите програмния код от интернет. За да го изтеглите, отидете на следната интернет
страница.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Предпочитаме да не се свързвате с нас относно съдържанието на програмния код.
Прочетете “license2.pdf” в папката “License” на вашия CD-ROM. Ще откриете лицензи (на
английски език) в софтуера “GPL” и “LGPL”.
За да прегледате PDF файла, трябва да имате инсталиран Adobe Reader. Ако нямате инсталиран
такъв на вашия компютър, можете да го изтеглите от интернет страницата на Adobe Systems:
http://www.adobe.com/
Лиценз на “Music Transfer” в CD-ROM диска (приложен в комплекта)
MPEG Layer-3 аудио технологията за кодиране и съответните патенти са лицензирани от Fraunhofer
IIS и Thompson.
150 BG
BG
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (Приложимо за
страните от Европейския съюз и други европейски страни, използващи
система за разделно събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт
не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде
предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни
уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате
потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които
в противен случай могат да се случат при неправилното изхвърляне на продукта.
Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на естествените
ресурси. За подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля,
свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с
магазина, от който сте закупили продукта.
Download PDF

advertising