Sony | DSC-W810 | Sony DSC-W810 W810 Компактен фотоапарат с 6x оптично мащабиране Инструкции за експлоатация

Как да използваме
Цифров фотоапарат
Поставяне на карта с памет (продава се отделно)
Поставяне на батерията
Бутон
за управление
Уверете се, че назъбеният край
е в правилната позиция.
Лостче за изваждане на батерията
1
2
Отворете капака.
1
2
Поставете картата с памет (продава се отделно).
Карта с памет: Натиснете картата с памет навътре веднъж, за да я извадите.
Батерия: Плъзнете лоста за изваждане на батерията. Внимавайте да
не изпуснете батерията.
Зареждане на батерията
Настройване на часовника
Изключете фотоапарата, докато зареждате батерията.
Бутон
за управление
Научете повече за фотоапарата
(„Помощно ръководство”)
За потребители
в държави/региони,
различни от САЩ
и Канада
Захранващ кабел
(проводник към
електрическата мрежа)
Числото в скобите посочва броя части.
 Фотоапарат (1)
 Акумулаторна батерия NP-BN (1) (Акумулаторната батерия не може да бъде
използвана със Cyber-shot™, предоставени с батерия NP-BN1.)
 Специализиран USB кабел (1)
 Адаптер за променлив ток AC-UB10C (1)
 Захранващ кабел (проводник към електрическата мрежа) (не е включен
в комплекта за САЩ и Канада) (1)
 Каишка за китката (1)
 Ръководство с инструкции (настоящото ръководство) (1)
Търговски марки
Memory Stick и
са търговски марки или регистрирани търговски марки
на Sony Corporation.
 Microsoft, Windows и Windows Vista са или регистрирани търговски марки, или
търговски марки на Microsoft Corporation в Съединените щати и/или в други
държави.
 Mac, Mac OS са регистрирани търговски марки на Apple Inc.
 Intel, Pentium и Intel Core са търговски марки или регистрирани търговски марки
на Intel Corporation или нейните клонове в Съединените щати и в други държави.
 Логотипът на SDXC е търговска марка на SD-3C,LLC.
 Facebook и логотипът „f“ са търговски марки или регистрирани търговски марки
на Facebook, Inc.
 YouTube и логотипът на YouTube са търговски марки или регистрирани търговски
марки на Google Inc.
 Наред с това, наименованията на системи и продукти, използвани в това
ръководство, като цяло са търговски марки или регистрирани търговски марки
на съответните им разработчици или производители.
Маркировките ™ или ® обаче може да не са описани в това ръководство.

Допълнителна информация за този продукт и отговори на често задавани
въпроси могат да бъдат намерени на нашия сайт за поддръжка
на клиенти.
http://www.sony.net/
1
2
1
2
3
Изберете изображение, като натиснете  (следващо)/ (предходно)
на бутона за управление. Натиснете  в средата на бутона за управление,
за да прегледате видеоклиповете.
Избор на елементи:
///
Настройка: 
 Натиснете (Изтриване) на бутона за управление.
 Изберете [This Image] с  на бутона за управление, след което
натиснете .
Възпроизвеждане
на изображения,
импортирани от
фотоапарата.
Натиснете бутон ON/OFF (Захранване).
Изберете желания език.
Изберете желаното географско местоположение, като
следвате инструкциите на екрана, след което натиснете
 върху бутона за управление.
5
Следвайте инструкциите на екрана.
Изберете MENU 
(Настройки) 
(Настройки на часовника) 
[Date & Time Setting], за да отворите екрана с настройка на датата и часа.
Спусък
Бутон W/T
(Мащабиране)
Време за зареждане (пълно зареждане)
MOVIE
Времето за зареждане е приблизително 115 мин. с използване на адаптера
за променлив ток (включен в комплекта).
W: намаляване
на мащаба
T: увеличаване
на мащаба
Снимане на неподвижни изображения
Зареждане чрез свързване към компютър
Комплектът батерии може да бъде зареден чрез свързване на фотоапарата
към компютър посредством специализирания USB кабел.
1
2
Прибл. 100 мин.
Действително снимане (видеоклипове)
Прибл. 30 мин.
Непрекъснато снимане (видеоклипове)
Прибл. 100 мин.
Преглеждане (неподвижни изображения)
Прибл. 180 мин.
—
Прибл. 3600
изображения
е базиран на стандарта CIPA. (CIPA: Camera & Imaging Products Association)
1
За да започнете записването, натиснете бутона MOVIE
(Видеоклип).
2
Натиснете бутона MOVIE (Видеоклип) отново, за да
спрете записа.
Предупреждение относно авторските права
Телевизионни програми, филми, видеозаписи и други материали може да са обект
на авторски права.
Неупълномощено записване на такива материали може да е в противоречие
с разпоредбите в законите за авторско право.
Sony не може да компенсира грешка при записа, или загуба, или повреда
на записано съдържание, вследствие на неизправност на фотоапарата или
записващия носител и т.н.
Относно кондензацията на влага
Ако фотоапаратът е внесен директно от студено на топло място, може да настъпи
кондензация на влага по вътрешността или външността на камерата. Тази
кондензация на влага може да причини неизправност на фотоапарата.
Ако възникне кондензация на влага
Изключете фотоапарата и изчакайте около час да се изпари влагата. Имайте
предвид, че ако се опитате да снимате с остатъци от влага в обектива, няма да
можете да записвате ясни изображения.
За да предотвратите зацапването на извода, късо съединение и др., използвайте
найлонов плик и пр., за да предпазите от метални предмети по време
на пренасяне или съхранение.
Спецификации
Фотоапарат
Препоръчителна компютърна среда
[Система]
Можете да проверите системните изисквания за софтуера
на следния URL адрес.
www.sony.net/pcenv/
Устройство за изображения: 7,76 мм (тип 1/2,3) CCD, основен филтър на цветове
Общ брой пиксели на фотоапарата: прибл. 20,4 мегапиксела
Общ брой ефективни пиксели на фотоапарата: прибл. 20,1 мегапиксела
Обектив: обектив 6-кратно мащабиране
f = 4,6 мм – 27,6 мм (26 мм – 156 мм (еквивалент на 35 мм филм))
F3.5 (W) – F6.5 (T)
При снимане на филми (16:9): 32 мм – 189 мм
При снимане на филми (4:3): 26 мм – 156 мм
SteadyShot: Електронен
Серийно снимане (при снимане с най-големия брой пиксели):
прибл. 0,52 изображения/секунда (до 100 изображения)
Файлов формат:
Неподвижни изображения: JPEG (DCF, Exif, MPF Baseline) съвместимост,
DPOF съвместимост
Видеоклипове: AVI (Motion JPEG)
Носител за запис: Вътрешна памет (прибл. 29 MB), Memory Stick PRO Duo™ носител,
Memory Stick Micro™ носител, SD карти, microSD карти с памет
Светкавица: Диапазон на светкавицата (ISO чувствителност
(Индекс на препоръчителна експонация) с настройка Auto):
прибл. 0,4 м до 3,2 м (1,3 фута до 10,4 фута) (W)
прибл. 1 м до 1,74 м (3,25 фута до 5,65 фута) (T)
Натиснете бутона за скорост на затвора до долу, за да
заснемете изображение.
Към USB жак
Брой
изображения
Прибл. 200
изображения
—
подробности относно приложения за компютри с Mac посетете следния
URL адрес:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
Натиснете спусъка наполовина, за да фокусирате.
Снимане на видеоклипове
Живот на батериите и брой изображения, които могат да
бъдат записани и възпроизведени
Можете да изтеглите PlayMemories Home от следния URL адрес:
www.sony.net/pm/
 За
само оригинални батерии, специализиран USB кабел
(включен в комплекта) и адаптер за променлив ток (включен в комплекта)
с марката на Sony.
В зависимост от температурата на фотоапарата и батерията може да не
е възможно да запишете филми или захранването може да се изключи
автоматично, за да предпази фотоапарата. На екрана ще се покаже съобщение
преди захранването да се изключи или ако вече не е възможно да се записват
филми. В такъв случай оставете захранването изключено и изчакайте, докато
температурата на фотоапарата и на батерията не спадне. Ако включите
захранването, без да сте позволили на батерията и фотоапарата да се охладят
достатъчно, захранването може да се изключи отново или може да не е възможно
да записвате филми.
Как се съхранява батерията
Изтегляне на „PlayMemories Home“
Снимане на неподвижни изображения/видеоклипове
 Използвайте
Снимане (неподвижни изображения)
Споделяне на
изображения в
PlayMemories Online™
Преглеждане
Качване
на изображения на изображения
в Календар
в мрежови услуги
Повторно настройване на датата и часа
Фотоапаратът и батерията може да загреят поради продължително използване,
но това не е неизправност.
Забележки относно използването на фотоапарата
Употреба и грижи
Избягвайте грубо третиране, разглобяване, модифициране, механични сътресения
или удари, например с чук, изпускане или стъпване върху продукта. Бъдете
особено внимателни с обектива.
Относно файлове с база данни
Когато във фотоапарата поставите карта с памет без файл с база данни и включите
захранването, част от капацитета на картата с памет автоматично се използва,
за да се създаде файл с база данни. Може да отнеме известно време, докато
имате възможността да извършите следващото действие. Ако възникне грешка,
свързана с файла с база данни, импортирайте всички изображения към
компютъра чрез PlayMemories Home и след това форматирайте картата с памет.
Забележки относно записа/възпроизвеждането

[Екран]
LCD екран: 6,7 см (тип 2,7) TFT устройство
Общ брой точки: 230 400 точки
За да подсигурите стабилна работа на картата с памет, препоръчваме да
използвате фотоапарата, за да форматирате картата с памет, която се използва
за първи път с този фотоапарат. Имайте предвид, че форматирането ще изтрие
всички данни, записани на картата с памет. Данните не могат да бъдат
възстановени. Архивирайте важните данни на компютър или на друго
местоположение за съхранение.
[Входни и изходни конектори]
USB / A/V OUT жак:
Видеоизход
Аудиоизход
USB комуникация
USB комуникация: Hi-Speed USB (USB 2.0)
Адаптер за променлив ток
Включвайте към близкостоящ контакт, когато използвате адаптера за променлив ток.
Незабавно изключете адаптера за променлив ток от контакта (гнездото), ако възникне
неизправност, докато използвате устройството.
[Захранване, общо]
Захранване: Акумулаторна батерия NP-BN, 3,6 V
Адаптер за променлив ток AC-UB10C, 5 V
Консумация на енергия (при снимане): прибл. 1,0 W
Работна температура: От 0°C до 40°C (от 32°F до 104°F)
Температура на съхранение: От –20°C до +60°C (от –4°F до +140°F)
Размери (отговарят на CIPA):
96,8 мм × 55,5 мм × 20,9 мм (3 7/8 инча x 2 1/4 инча x 27/32 инча) (Ш/В/Д)
Тегло (отговаря на CIPA) (включително батерия NP-BN, Memory Stick PRO Duo
носител):
прибл. 127 г (4,5 унции)
Микрофон: моно
Високоговорител: моно
Exif Print: съвместим
PRINT Image Matching III: съвместим
Адаптер за променлив ток AC-UB10C
Изисквания за захранването: променлив ток 100 V до 240 V, 50 Hz/60 Hz, 70 mA
Изходно напрежение: прав ток 5 V, 0,5 A
Работна температура: от 0°C до 40°C (от 32°F до 104°F)
Температура на съхранение: от –20°C до +60°C (от –4°F до +140°F)
Размери:
прибл. 50 мм × 22 мм × 54 мм (2 инча × 7/8 инча × 2 1/4 инча) (Ш/В/Д)
Акумулаторна батерия NP-BN
Тип на батерията: литиево-йонна батерия
Максимално напрежение: постоянен ток 4,2 V
Номинално напрежение: постоянен ток 3,6 V
Максимално зарядно напрежение: постоянен ток 4,2 V
Максимален заряден ток: 0,9 A
Капацитет:
типично: 2,3 Wh (630 mAh)
минимално: 2,2 Wh (600 mAh)
Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предупреждение.
Не се компенсира повреден материал или грешка при записа
Импортиране на изображения
от фотоапарата
Можете да използвате следните функции
с омпютри с Windows.
Относно загряването на фотоапарата
Относно защитата от прегряване
и [Date & Time], след това натиснете [OK].
Свържете адаптера за променлив ток към
електрическия контакт.
 Броят
Избиране на следващо/предходно изображение
4 Настройте [Date & Time Format], [Summer Time]
Свържете фотоапарата към адаптера за променлив ток
(включен в комплекта), използвайки специализирания
USB кабел (включен в комплекта).
Общо време за
използване
©2013 Sony Corporation
Натиснете
(Възпроизвеждане) на бутона за
управление.
Функции на PlayMemories Home™
Индикатор за зареждане
Свети: Зареждане
В изключено състояние:
Зареждането е приключено
Мига:
Грешка при зареждането или
зареждането временно е
поставено на пауза, понеже
фотоапаратът не се намира
в подходящия температурен
диапазон
Проверка на елементите, включени в комплекта
1
Изтриване на изображение
ON/OFF (Захранване)
За потребители в САЩ
и Канада
Избор на изображения:
 (следващ)/ (предишен)
Настройка: 
Отворете капака.
Изваждане на картата с памет/батерията
Поставете батерията.
DSC-W810
„Помощно ръководство“ е онлайн ръководство. Прегледайте
го за по-подробни инструкции за всички функции на
фотоапарата.
 Посетете страницата за поддръжка на Sony.
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
 Изберете държава или регион.
 Потърсете името на модела на фотоапарата в страницата
за поддръжка.
 Проверете името на модела в долната част
на фотоапарата.
Преглед на изображения
W: намаляване на мащаба
T: увеличаване на мащаба
Ръководство с инструкции
Български
Преди да започнете да записвате, направете пробен запис, за да се убедите,
че фотоапаратът работи правилно.
 Фотоапаратът не е устойчив на прах, напръскване или вода.
 Избягвайте излагането на фотоапарата на вода. При проникване на вода във
фотоапарата може да възникне неизправност. В някои случаи фотоапаратът
не може да бъде поправен.
 Не насочвайте фотоапарата към слънцето или друга силна светлина. Това може
да причини неизправност на фотоапарата.
 Не използвайте фотоапарата в близост до място, където се генерират силни
радиовълни или се излъчва радиация. В противен случай има възможност
фотоапаратът да не записва или да не възпроизвежда правилно изображенията.
 Използването на фотоапарата на места, където има пясък или прах, може да
причини неизправности.
 Не тръскайте и не удряйте фотоапарата. Това може да причини неизправност и
да ви попречи да записвате изображения. Освен това записващият носител може
да стане неизползваем или да бъдат повредени данните на изображенията.
 Почистете повърхността на светкавицата преди употреба. Топлината от
излъчването на светкавицата може да предизвика димене или изгаряне
на замърсяванията от повърхността на светкавицата. Забършете повърхността
на светкавицата с мека кърпа, за да премахнете замърсяванията, праха и т.н.

4-489-132-12(1) (BG)
Данни на собственика
Номерът на модела и серийният номер се намират от долната страна.
Запишете серийния номер в предоставеното по-долу място. Правете
справка с тези номера винаги когато се свързвате с търговеца на Sony
относно този продукт.
Модел №: DSC-W810
Сериен № ______________________________
Модел № AC-UB10C
Сериен № ______________________________
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от пожар или токов удар, не излагайте
устройството на дъжд или влага.
ВАЖНИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ УКАЗАНИЯ
ОПАСНОСТ
ЗА ДА СЕ НАМАЛИ РИСКЪТ
ОТ ПОЖАР ИЛИ ТОКОВ УДАР,
ВНИМАТЕЛНО СЛЕДВАЙТЕ
ИНСТРУКЦИИТЕ
Ако формата на щепсела не съвпада с контакта, използвайте адаптер за щепсел
с правилната конфигурация за контакта.
ВНИМАНИЕ
Батерия
Ако с батерията се борави неправилно, тя може да се пръсне, да причини пожар или
дори химически изгаряния.
Спазвайте предупрежденията по-долу.
 Не разглобявайте.
 Не мачкайте и не излагайте батерията на сътресение или сила, като например удар
с чук, изпускане или стъпване върху нея.
 Избягвайте късо съединение и не позволявайте метални предмети да влизат в контакт
с клемите на батерията.
 Не излагайте на висока температура над 60°C (140°F), например на пряка слънчева
светлина или в паркиран на слънце автомобил.
 Не изгаряйте и не хвърляйте в огън.
 Не използвайте повредени или изпускащи течност литиево-йонни батерии.
 Зареждайте батерията с оригинално зарядно устройство на Sony или с уред, който може
да я зарежда.
 Дръжте батерията далеч от досега на деца.
 Дръжте батерията суха.
 Заменяйте само със същия или с еквивалентен тип, препоръчан от Sony.
 Незабавно изхвърляйте използваните батерии, както е описано в инструкциите.
За потребители в Европа
Съобщение за потребителите в държави, прилагащи директивите на ЕС
Производител: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Япония
Съвместимост с продукти за ЕС: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Германия
Съобщение
Ако поради статично електричество или електромагнетизъм преносът на данни прекъсне,
рестартирайте приложението или изключете и включете отново комуникационния кабел
(USB и т.н.).
Този продукт е изпробван и е установено, че е съвместим с ограниченията, изложени
в разпоредбата за ЕМС за използване на свързващи кабели, не по-дълги от 3 метра
(9,8 фута).
Електромагнитните полета на конкретните честоти може да повлияят върху картината
и звука на това устройство.
Изхвърляне на старо електрическо и електронно оборудване
(приложимо за държавите от Европейския съюз и други страни в Европа
със системи за разделно събиране на отпадъците)
Този символ върху продукта или опаковката му показва, че той не трябва
да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. Вместо това той трябва да
бъде предаден в подходящ пункт за рециклиране на електрическо и
електронно оборудване. Като осигурите правилното изхвърляне на този
продукт, ще помогнете за предотвратяването на евентуалните негативни
последици за околната среда и човешкото здраве, които иначе биха могли
да възникнат при неподходящо изхвърляне на този продукт.
Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на природните ресурси.
За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт се обърнете към
местната администрация, към службата за събиране на битови отпадъци или към
магазина, от който сте закупили продукта.
Изхвърляне на използвани батерии (приложимо за държавите от
Европейския съюз и други страни в Европа със системи за разделно
събиране на отпадъците)
Този символ върху батерията или опаковката показва, че предоставената
с този продукт батерия не трябва да се изхвърля заедно с битовите
отпадъци.
При определени батерии той може да се използва заедно с химически
символ. Химическите символи за живак (Hg) или олово (Pb) са добавени,
ако батерията съдържа повече от 0,0005% живак или 0,004% олово.
Като осигурите правилното изхвърляне на тези батерии, ще помогнете за
предотвратяването на евентуалните негативни последици за околната среда и човешкото
здраве, които иначе биха могли да възникнат при неподходящо изхвърляне на батерията.
Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на природните ресурси.
При продукти, които поради съображения за безопасност, производителност или
цялостност на данните изискват постоянна връзка с вградена батерия, тя трябва да бъде
заменяна само от квалифициран сервизен персонал.
За да гарантирате правилното третиране на батерията, предайте продукта в края на
експлоатационния му цикъл в подходящ пункт за рециклиране на електрическо и
електронно оборудване.
За всички други батерии прегледайте раздела за безопасното изваждане на батерията от
продукта. Предайте батерията в подходящ пункт за рециклиране на използвани батерии.
За подробна информация относно рециклирането на този продукт или батерията
се обърнете към местната администрация, към службата за събиране на битови
отпадъци или към магазина, от който сте закупили продукта.
Download PDF

advertising