Sony | DSC-RX100M6 | Sony DSC-RX100M6 RX100 VI – широк диапазон на вариото и супербърз AF Инструкции за експлоатация

4-737-810-11(1)
Цифров фотоапарат
Ръководство с инструкции
„Помощно ръководство“
(ръководство в мрежата)
Прегледайте „Помощно ръководство“
за по-подробни инструкции за всички
функции на фотоапарата.
http://rd1.sony.net/help/dsc/1750/h_zz/
Помощното ръководство може да не е
налично на всички езици. Всички налични
ръководства можете да намерите на:
https://www.sony.co.uk/electronics/support/
compact-cameras-dscrx-series/dsc-rx100m6
DSC-RX100M6
Български
Вижте
Помощното
ръководство!
"Помощното ръководство" е онлайн ръководство, което можете
да прочетете на компютъра или смартфона си. Прегледайте
го за подробности относно елементите от менюто, разширена
употреба и най-новата информация за фотоапарата.
Сканирайте
тук
http://rd1.sony.net/help/dsc/1750/h_zz/
DSC-RX100M6 Помощно ръководство
Ръководство с
инструкции
(тази книга)
Това ръководство представя
някои основни функции.
За краткото ръководство за
работа вижте "Ръководство за
стартиране" (страница 15).
"Ръководство за стартиране"
представя първоначалните
процедури от момента
на отваряне на пакета до
освобождаването на затвора
за първата снимка.
BG
2
In-Camera Guide
[In-Camera Guide] показва
обяснения за елементите
от менюто на монитора на
фотоапарата.
Можете бързо да откриете
информация по време на снимане.
За да използвате функцията
[In-Camera Guide], някои настройки
трябва да бъдат направени
предварително. За подробности
потърсете "In-Camera Guide" в
Помощното ръководство.
Забележки за използването на
фотоапарата
Заедно с този раздел вижте също
"Предпазни мерки" в Помощното
ръководство (стр. 2).
Език на екрана
Можете да изберете езика, който
да се показва на екрана, като
използвате менюто (стр. 27).
Забележки относно
използването на продукта
••Фотоапаратът не е устойчив на
прах, напръскване или вода.
Вижте "Предпазни мерки" в
"Помощното ръководство".
••Ако в открития модул на визьора
или светкавицата попадне вода,
прах или пясък, това може да
доведе до неизправност.
••Премахнете всяка мръсотия от
повърхността на светкавицата.
Мръсотията върху повърхността на
светкавицата може да излъчва дим
или пламък поради генериране
на топлина от излъчването на
светлина. Ако има мръсотия/прах,
почистете я с мека кърпа.
••Не покривайте светкавицата с
пръсти.
••Не сядайте на стол или на друго
място, когато фотоапаратът е в
задния джоб на панталона или
полата Ви, защото това може да
причини неизправност или да
повреди фотоапарата.
••Когато използвате вариообектив,
внимавайте да не заклещите
пръстите си или други предмети
в обектива.
••Уверете се, че пръстът Ви не
пречи, когато натискате надолу
визьора или светкавицата.
••Не носете фотоапарата за
визьора и не прилагайте
прекомерна сила върху него.
••Не оставяйте обектива или визьора,
изложени на източник на силна
светлина, например слънчева
светлина. Поради функция за
кондензация на обектива това
може да доведе до дим, пожар или
неизправност вътре в корпуса на
фотоапарата или обектива.
••Когато снимате в контражур,
поддържайте слънцето достатъчно
далеч от зрителния ъгъл. В
противен случай слънчевата
светлина може да се фокусира във
вътрешността на фотоапарата и
да причини дим или пожар. Дори
ако слънцето е малко по-далеч от
зрителния ъгъл, все още може да
предизвика дим или пожар.
••Не излагайте директно обектива
на лъчи, например лазерни.
Това може да повреди сензора
за изображения и да причини
неизправност на фотоапарата.
••Не оставяйте фотоапарата,
предоставените аксесоари или
карти с памет в досег на деца.
Те могат да бъдат погълнати
случайно. Ако се случи това,
се консултирайте незабавно с
лекар.
BG
3
Забележки относно монитора и
електронния визьор
••Мониторът и електронният визьор
са произведени чрез технология с
изключително висока прецизност
и над 99,99% от пикселите са
ефективни. Въпреки това е
възможно на монитора и във
визьора постоянно да се появят
малки черни и/или ярки точки
(бели, червени, сини или зелени
на цвят). Това са несъвършенства
поради производствения процес
и не засягат по никакъв начин
записаните снимки.
••Изображението може да е леко
изкривено в близост до ъглите на
визьора. Това не е неизправност.
Когато искате да видите пълната
композиция с всичките и детайли,
можете да използвате и монитора.
••Когато снимате панорама с
фотоапарата, докато гледате
през визьора или движите очите
си, изображението във визьора
може да е изкривено или цветът
на изображението може да се
промени. Това е характеристика
на обектива или устройството за
показване и не е неизправност.
Когато снимате изображение,
препоръчваме да погледнете в
централната зона на визьора.
••Когато снимате чрез визьора,
може да изпитате симптоми,
като напрежение в окото, умора,
болест на пътуване или гадене.
Препоръчваме да правите
почивка на редовни интервали,
когато снимате чрез визьора.
В случай че изпитате дискомфорт,
спрете да използвате визьора,
BG
4
докато се възстановите, а при
необходимост се консултирайте
с лекар.
••Ако мониторът или електронният
визьор са повредени, незабавно
спрете да използвате фотоапарата.
Повредените части може да
наранят Вашите ръце, лице и т.н.
Забележки относно
непрекъснатото снимане
По време на непрекъснато снимане
мониторът или визьорът може да
мигат между екрана за снимане и
черен екран. Ако продължително
гледате екрана в тази ситуация,
може да изпитате симптоми на
дискомфорт, например да ви стане
зле. Ако изпитате симптоми на
дискомфорт, спрете използването
на фотоапарата и се консултирайте
с лекаря си, ако е нужно.
Забележки относно записване
за дълги периоди от време или
запис на 4K филми
••В зависимост от температурата
на камерата и батерията може
да не е възможно да записвате
видеоклипове или захранването
може да се изключи автоматично,
за да предпази камерата. На
екрана ще се покаже съобщение,
преди захранването да се изключи
или ако вече не е възможно да
се записват клипове. В такъв
случай оставете захранването
изключено и изчакайте, докато
температурата на фотоапарата
и на батерията се понижи. Ако
включите захранването, без
да сте позволили на батерията
и камерата да се охладят
достатъчно, захранването може
да се изключи отново или да не е
възможно да записвате клипове.
••Когато температурата на
камерата се повиши, качеството
на изображението може да
се влоши. Препоръчва се да
изчакате температурата на
камерата да спадне, преди да
продължите да снимате.
••Когато температурата на околната
среда е висока, температурата на
фотоапарата се повишава бързо.
••Корпусът на фотоапарата и
батерията може да загреят по
време на употреба и това е
нормално.
••Ако една и съща част от кожата
ви докосва фотоапарата за дълъг
период от време, докато го
използвате, дори ако не го усещате
горещ, това може да причини
симптомите на нискотемпературно
изгаряне под формата на
зачервяване или мехури. Обърнете
специално внимание в ситуациите
по-долу и използвайте статив и т.н.
––Когато използвате фотоапарата
в среда с висока температура
––Когато някой с влошено
кръвоснабдяване или намалена
сензитивност на кожата
използва фотоапарата
••Особено по време на заснемане
на филм в 4K времето на запис
може да намалее при условия на
ниски температури. Затоплете
батерията или я заменете с нова.
Забележки относно записа/
възпроизвеждането
••Преди да започнете да записвате,
направете пробен запис, за да
се убедите, че камерата работи
правилно.
••Записаното изображение
може да се различава от
изображението, което сте
наблюдавали преди записа.
••Не използвайте фотоапарата
на места, където се излъчват
силни радиовълни или
радиация. Записването и
възпроизвеждането може да не
функционират правилно.
••Не се гарантира
възпроизвеждането чрез друго
оборудване на записани с вашия
продукт изображения, както
и възпроизвеждането чрез
вашия продукт на записани или
редактирани с друго оборудване
изображения.
••Sony не може да даде гаранция
в случай на грешка при запис,
загуба или повреда на записани
изображения или аудиоданни
вследствие на неизправност
на фотоапарата или носителя
за запис и т.н. Препоръчваме
създаването на архивно копие на
важните данни.
••След като форматирате картата
с памет, всички данни, записани
на нея, ще бъдат изтрити и няма
да могат да бъдат възстановени.
Преди форматиране копирайте
данните на компютър или друго
устройство.
BG
5
Sony аксесоари
Използването на това устройство с
продукти от други производители
може да повлияе на работните му
характеристики, което да причини
инциденти или неизправност.
Данните за спецификациите,
описани в това ръководство
Данните за продуктивността и
спецификациите се определят при
следните условия, с изключение на
описаните в това ръководство: при
нормална околна температура от
25ºC (77°F) и използвайки заредена
докрай батерия, до изключване на
лампата за зареждане.
Предупреждение относно
авторски права
Телевизионни програми, филми,
видеозаписи и други материали
може да са обект на авторски
права. Неупълномощено записване
на такива материали може да
е в противоречие с мерките на
законите за авторско право.
Забележки относно
информацията за
местоположение
Ако качите и споделите
изображение, означено с
местоположение, можете
инцидентно да разкриете
информацията на трета страна.
За предотвратяване на
получаването на информацията Ви
за местоположение от трети страни
настройте [ Loc. Info. Link Set.] на
[Off], преди да заснемате снимки.
BG
6
Забележки относно изхвърлянето
или предаването на този продукт
на други потребители
Когато изхвърляте или предавате
този продукт на други потребители,
изпълнете следното, за да
защитите личната си информация.
••Изберете [Setting Reset] 
[Initialize].
Забележки относно изхвърлянето
или прехвърлянето на карта с
памет на други потребители
Изпълняване на [Format] или [Delete]
на фотоапарата или на компютър
може да не изтрие напълно
данните на картата с памет. Когато
прехвърляте карта с памет на
други потребители, препоръчваме
да изтриете напълно данните с
използване на софтуер за изтриване
на данни. Когато изхвърляте
карта с памет, препоръчваме да я
унищожите физически.
Забележки относно безжичната
LAN мрежа
Ако фотоапаратът Ви бъде изгубен
или откраднат, Sony не носи
отговорност за загуба или повреда,
причинена от неупълномощен
достъп или употреба на
регистрираната точка на достъп на
фотоапарата.
Забележки относно сигурността
при използване на продукти с
безжична LAN мрежа
••Винаги използвайте сигурна
безжична LAN мрежа, за
да избегнете злонамерено
проникване, достъп от
злонамерени трети страни или
други уязвимости.
••Важно е да зададете настройките
за ниво на сигурност, когато
използвате безжична LAN мрежа.
••Ако възникне проблем със
сигурността при използването на
безжична LAN мрежа, понеже не
са взети мерки за сигурност или
поради неизбежни обстоятелства,
Sony не носи отговорност за
каквито и да било загуби или щети.
Това устройство е в съответствие
с част 15 от правилата на FCC.
Работата зависи от следните две
условия: (1) Това устройство не
може да причинява смущения;
и (2) това устройство трябва
да приема всички смущения,
включително такива, които биха
могли да причинят нежелана
работа.
Как да изключите временно
функциите за безжична мрежа
(Wi-Fi и т.н.)
Когато например се качвате
на самолет, можете временно
да изключите всички функции
за безжична мрежа чрез
[Airplane Mode].
За клиенти в САЩ
За въпрос, свързан с Вашия
продукт, или за най-близкия до
Вас сервизен център на Sony се
обадете на 1-800-222-SONY (7669).
Декларация за съответствие
Търговско име: SONY
Модел № WW771132
Отговорна страна: Sony Electronics
Inc.
Адрес: 16535 Via Esprillo, San Diego,
CA 92127 U.S.A.
Телефонен номер: 858-942-2230
BG
7
Проверка на фотоапарата и
елементите, включени в комплекта
Числото в скобите посочва броя
елементи.
•• Каишка за китка (1)
•• Фотоапарат(1)
•• Захранващ кабел (1)
(предоставя се в някои
държави/региони)
•• Адаптер за каишка (2)
•• Ръководство с инструкции
(това ръководство) (1)
•• акумулаторна батерия
NP-BX1 (1)
•• Micro USB кабел (1)
•• Адаптер за променлив ток (1)
Формата на адаптера за
променлив ток може да се
различава в зависимост от
държавата/региона.
BG
8
•• Справочно ръководство (1)
•• Ръководство за Wi-Fi връзка/
връзка с едно докосване (1)
Идентифициране на частите
 Бутон ON/OFF (захранване)
 Захранване/Лампа за
зареждане
 Бутон за затвора
 Селектор за режим
(Авто режим)/
(Автоматична програма)/
(Приоритет на блендата)/
(Скорост на Затвора)/
(Ръчна експонация)/
(Извеждане на памет)/
(Филм)/
(Висока кадрова честота)/
(Панорамно обхождане)/
(Избор на оформление)
 За снимане: Лостче W/T
(мащабиране)
За преглеждане: лостче
(индекс)/лостче
за мащабиране при
възпроизвеждане
 Лампа на таймер за
самостоятелно снимане/
осветление за AF
Светкавица
•• Не покривайте
светкавицата с пръст.
•• Когато използвате
светкавицата, плъзнете
превключвателя (отваряне
на светкавицата). Ако не
използвате светкавицата,
натиснете я ръчно надолу.
BG
9
 Лостче за регулиране на
диоптъра
•• С лостчето за регулиране
на диоптъра регулирайте
спрямо зрението си, докато
картината се покаже ясно
във визьора.
 Визьор (12)
•• Когато погледнете във
визьора, се активира
режимът на визьор, а
когато отдалечите лицето
си от визьора, режимът за
гледане се връща на режим
на монитор.

(Маркировка N)
Този знак показва точката за
докосване при свързване на
фотоапарата със смартфон с
включена функция NFC.
Микрофон
 Превключвател за
изваждане на визьора
 Кука за каишка
•• Закачете каишката за
китка и поставете ръката
си през примката, за да
предотвратите повреда от
изпускане на продукта.
•• NFC (Комуникация в близко
поле) е международен
стандарт за технологията
за безжична комуникация в
близък обхват.
 Пръстен за управление
Обектив
 Сензор за око
•• За да използвате каишката
за носене на рамо
(продава се отделно),
закачете адаптерите
(приложен) в куките за
каишка от двете страни на
фотоапарата.
BG
10
 Превключвател (отваряне
на светкавицата)
Монитор
(За работа с докосване:
сензорен панел/тъчпад)
Можете да настройвате
монитора към подходящ
зрителен ъгъл и да снимате
от всякаква позиция.
 HDMI микрожак
 Бутон MENU
 Wi-Fi/Bluetooth антена
(вградена)
 Колело за управл.
 Централен бутон
Бутон
(Възпроизвеждане)
 Бутон C/
(Персонализиране/
Изтриване)
 Слот за поставяне на батерия
 Лостче за заключване на
В зависимост от типа статив,
който използвате, може да
не е възможно да регулирате
ъгъла на монитора. В такъв
случай развийте винта
на статива веднъж, за да
регулирате ъгъла на монитора.
 За снимане: Бутон Fn
(функция)
За преглеждане: Бутон
(Изпращане към смартфон)
 Бутон MOVIE (Филм)
 Извод за Multi/Micro USB
•• Този извод поддържа
съвместими с Micro USB
устройства.
•• За подробности относно
съвместими аксесоари за
мултиинтерфейсното гнездо
и извода мулти/микро USB
посетете уебсайта на Sony
или се консултирайте със
своя търговец на Sony или
с местния упълномощен
сервиз на Sony.
батерията
 Гнездо за монтиране на статив
Използвайте статив с винт
с дължина, по-малка от
5,5 мм (7/32 инча). В противен
случай няма да можете да
закрепите фотоапарата
стабилно и може да възникне
повреда във фотоапарата.
 Индикатор за достъп
 Слот за карта с памет
 Капак за батерията/картата
с памет
Високоговорител
BG
11
При използване на визьора
Плъзнете надолу плъзгача на
изскачащия визьор.
••Ако плъзнете превключвателя
за изваждане на визьора, когато
захранването е изключено,
фотоапаратът се включва.
••За да изберете дали да изключите
камерата, или не, когато визьорът
е прибран, изберете MENU 
(Setup)  [Function for VF close].
Настройте лостчето за регулиране на диоптъра според
зрението си, докато картината се покаже ясно във
визьора.
За да съхраните визьора
Натиснете надолу горната част на визьора.
Забележка
••Внимавайте да не натиснете надолу визьора, докато се повдига.
••Натискайте визьора надолу бавно и внимателно, така че окулярът да не
заседне.
BG
12
Основни операции
Използване на колелото за управление
•• Можете да избирате елементи за настройка, като завъртите или
натиснете горната/долната/лявата/дясната страна на колелото
за управление. Изборът ви става окончателен, когато натиснете
центъра на колелото за управление.
•• Функциите DISP (Настройка на дисплея),
(Компенсация на експонацията),
/
(Режим на снимане) и
(Режим на светкавицата) са настроени на горната/долната/
лявата/дясната страна на диска за управление. Също така можете
да настроите избрани функции към лявата/дясната страна и към
центъра на колелото за управление.
•• По време на възпроизвеждане можете да покажете следващото/
предходното изображение, като натиснете дясната/лявата страна
на колелото за управление или като го завъртите.
Използване на пръстена за управление
Чрез въртене на пръстена за управление можете моментално да
променяте желаните настройки за различните режими на снимане.
Също така можете да разпределите често използвани функции към
пръстена за управление, като изберете MENU 
(Camera Settings2)
 [ Custom Key] или [ Custom Key]  [Control Ring].
Иконите и имената на функциите са
показани на екрана, както следва:
Напр.
: Настройте мащабирането, като
завъртите пръстена за управление.
Пръстен за управление
BG
13
Използване на бутона Fn (Функция)
Можете да регистрирате често използвани функции към бутона Fn
(функция) и да ги извиквате, когато снимате. Към бутона Fn (Функция)
могат да се регистрират до 12 често използвани функции.
1 Натиснете DISP на колелото за
Fn
управление неколкократно за
показване на режим на екрана,
различен от [For viewfinder] и
след това натиснете бутона Fn
(Функция).
2 Изберете желаната функция, като натиснете горната/
долната/лявата/дясната страна на колелото за управление.
3 Изберете желаната
настройка чрез завъртане на
колелото за управление, след
това натиснете центъра му.
•• Някои функции могат да бъдат
настроени фино чрез пръстена
за управление.
За да регулирате настройки от специално
предназначените екрани за настройка
Изберете желаната функция в стъпка 2,
след което натиснете центъра на
колелото за управление. Ще се
покаже специализираният екран за
настройките на функцията. Следвайте
ръководството за управление да
регулирате настройките.
Ръководство за работа
BG
14
Ръководство за стартиране
Стъпка 1: Поставяне на батериите/картата с памет
(продава се отделно) във фотоапарата
За подробности относно картите с памет, които могат да се използват
с този фотоапарат, вижте страница 30.
1 Отворете капака на
батерията/картата с памет
и поставете комплекта
батериите във фотоапарата.
Лостче за
заключване
•• Уверете се, че батериите
са насочени в правилната
посока и я поставете, докато
не натисне лостчето за
заключване на батерията.
2 Поставете картата с памет
(продава се отделно) във
фотоапарата.
•• Със скосения ъгъл,
ориентиран, както е показано
на илюстрацията, вкарайте
картата с памет, докато
щракне на мястото си.
Уверете се, че скосеният ъгъл
е правилно ориентиран.
3 Затворете капака.
BG
15
За да форматирате картата с памет
Когато за първи път използвате карта с памет с този фотоапарата, е
препоръчително да форматирате картата, като използвате фотоапарата,
за да постигнете стабилна производителност на картата с памет.
•• Форматирането изтрива всички данни на картата с памет, включително
защитени изображения и регистрирани настройки (M1 до M4). След
като бъдат изтрити, тези данни не могат да бъдат възстановени.
Запазете ценните данни на компютър и т.н. преди форматиране.
•• За да форматирате, изберете MENU 
(Setup)  [Format].
Изваждане на батерията
Уверете се, че лампата за достъп
(стр. 11) не свети и изключете
фотоапарата. След което,
плъзнете лостчето за заключване
и извадете батерията. Внимавайте
да не изпуснете батерията.
За да извадите картата с памет
Уверете се, че лампата за достъп
(стр. 11) не свети, след това
натиснете веднъж навътре картата
с памет, за да я извадите.
BG
16
Лостче за заключване
Стъпка 2: Зареждане на батерията, докато е поставена
във фотоапарата
1 Изключете захранването.
2 Свържете фотоапарата с
поставена батерия към
адаптера за променлив
ток (приложен) чрез микро
USB кабела (приложен)
и свържете адаптера
за променлив ток към
електрически контакт.
Индикатор за зареждане на фотоапарата (оранжев)
Свети: Зареждане
В изключено състояние: зареждането е приключено
Мига: грешка при зареждането или зареждането временно
е поставено в пауза, защото фотоапаратът не се намира в
подходящия температурен диапазон
•• Време за зареждане (пълно зареждане): приблизително 150 мин (при
зареждане на напълно изтощена батерия при температура 25°C (77°F)
•• Когато използвате напълно нова батерия или такава, който не
е използвана дълго време, индикаторът за зареждане може
да мига бързо при първото зареждане на батерията. Ако това
се случи, извадете батерията или разкачете USB кабела от
фотоапарата и включете отново за повторно зареждане.
•• Използвайте само оригинални батерии, микро USB кабели
(приложен) и адаптери за променлив ток (приложен) на Sony.
BG
17
Стъпка 3: Настройване на езика и часовника
1 Натиснете бутона ON/OFF
Бутон ON/OFF (захранване)
(захранване), за да включите
фотоапарата.
2 Изберете желания език и
след това натиснете центъра
на колелото за управление.
3 Уверете се, че [Enter] е избрано на екрана, и след това
натиснете в центъра.
4Изберете желаното си географско местоположение, след
това натиснете центъра.
5 Изберете [Date/Time] с използване на горния/долния край
на колелото за управление или като го завъртите и след
това натиснете в центъра.
6Изберете желаната настройка, като натиснете горната/
долната/лявата/дясната страна на колелото за управление,
след което натиснете центъра.
7 Повторете стъпки 5 и 6, за да настроите други елементи,
след това изберете [Enter] и натиснете в центъра.
Съвет
••За да нулирате настройката на датата и часа, използвайте MENU (стр. 27).
BG
18
Стъпка 4: Заснемане на изображения в автоматичен
режим
1 Завъртете селектора за
режим, за да зададете
.
2 Погледнете през визьора или монитора и задръжте
фотоапарата.
3 Използвайте лостчето W/T (мащабиране), за да регулирате
увеличението на изображението.
4Натиснете бутона на затвора наполовина, за да фокусирате.
•• Когато изображението е на фокус, индикаторът (например ) ще
светне.
5 Натиснете бутона на затвора напълно.
За снимане на филми
Натиснете бутона MOVIE, за да започнете/спрете да записвате.
За възпроизвеждане на изображения
Натиснете бутона
(Възпроизвеждане), за да възпроизведете
изображения. Можете да изберете желаното изображение с
помощта на колелото за управление.
BG
19
За изтриване на показано изображение
Натиснете бутона
(Изтриване), докато се показва дадено
изображение, за да го изтриете. Изберете [Delete] с помощта на
колелото за управление на екрана за потвърждение, след което
натиснете центъра му, за да изтриете изображението.
За снимане на изображения в различни режими на
снимане
Поставете селектора за режим на желания режим в зависимост от
обекта или функциите, които искате да използвате.
Повече информация за фотоапарата
Инструкции за всички функции на този фотоапарат са предоставени в
"Помощното ръководство" (уебръководство).
Вижте страница 2 относно достъп до Помощното ръководство.
BG
20
Използване на функциите за
Wi-Fi/One-touch (NFC)/Bluetooth
Можете да изпълнявате следните действия, като използвате
функциите на фотоапарата за Wi-Fi, NFC с едно докосване и Bluetooth.
•• Съхраняване на изображения на компютър
•• Прехвърляне на изображения от фотоапарата на смартфон
•• Използване на смартфон като дистанционно управление за
фотоапарата
•• Преглеждане на снимки на телевизор
•• Информация за местоположението на запис от смартфон на
изображения
За подробности направете справка с "Помощното
ръководство" (страница 2) или приложения документ
"Ръководство за Wi-Fi връзка/връзка с едно докосване (NFC)".
Инсталиране на PlayMemories Mobile
Изисква се PlayMemories Mobile за свързване на фотоапарата и
смартфона. Ако приложението PlayMemories Mobile вече е инсталирано
на смартфона Ви, уверете се, че е актуализирано до най-новата версия.
За подробности относно PlayMemories Mobile вижте страницата за
поддръжка (http://www.sony.net/pmm/).
Забележка
••За да използвате функцията NFC с едно докосване на фотоапарата, е
необходим Android смартфон или таблет с активирана функция NFC.
••За функцията Wi-Fi, описана в това ръководство, не се гарантира, че ще
работи с всички смартфони или таблети.
BG
21
••Функциите за Wi-Fi на фотоапарата са недостъпни при свързване с
публична безжична LAN мрежа.
••В зависимост от бъдещите актуализации на версията, операционните
процедури или показванията на екраните подлежат на промяна без
предупреждение.
Записване на информация за местоположение към
заснетите изображения
Като използвате PlayMemories Mobile можете да получите
информация за местоположението от свързания смартфон (чрез
Bluetooth комуникация) и да я запишете на заснетите изображения.
За подробности относно процедурата за работа направете справка с
"Помощното ръководство" (страница 2) или следната страница за
поддръжка.
http://www.sony.net/pmm/btg/
BG
22
Въведение в компютърния софтуер
Ние предлагаме следния компютърен софтуер, за да подсилите
забавлението си от снимки/видеоклипове. Отидете на едни от
следните URL адреси, като използвате интернет браузъра си, след
което изтеглете софтуера, като следвате екранните инструкции.
Ако една от тези софтуерни програми вече е инсталирана на
компютъра Ви, я актуализирайте до най-новата версия преди употреба.
Windows:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/
Mac:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
Можете да проверите препоръчителната оперативна среда за софтуера от
следния URL адрес:
http://www.sony.net/pcenv/
PlayMemories Home
PlayMemories Home Ви позволява да импортирате неподвижни
изображения и филми на компютъра си и да ги преглеждате или
използвате.
Трябва да инсталирате PlayMemories Home, за да импортирате филми
във формат XAVC S или AVCHD на компютъра си.
Можете да отидете на уебсайта за изтегляне директно от следния
URL адрес:
http://www.sony.net/pm/
•• Когато свържете фотоапарата към компютъра си, може да бъдат
добавени нови функции към PlayMemories Home. Свързването на
фотоапарата към компютъра Ви се препоръчва дори ако приложението
PlayMemories Home вече е инсталирано на компютъра Ви.
BG
23
Imaging Edge
Imaging Edge е софтуерен пакет, съдържащ функции, като
дистанционно заснемане от компютър, както и обработка или
проявяване изображения във формат RAW, записани с фотоапарата.
Визуализатор: Можете да показвате и да търсите изображения.
Редактиране: Можете да редактирате изображения с помощта на
различни корекции, като криви и рязкост, както и да проявявате
изображения, записани във формат RAW.
Дистанционно управление: Можете да регулирате настройките на
фотоапарата или да заснемате изображения от компютър, свързан с
USB кабел към фотоапарата.
•• За да управлявате фотоапарата с помощта на компютър, изберете
MENU 
(Setup)  [USB Connection]  [PC Remote], преди да
свържете фотоапарата към компютъра с USB кабел.
BG
24
Списък с елементи от MENU
За подробности за всеки елемент на MENU вижте Помощното
ръководство.
(Camera Settings1)
Червен раздел
Качество/Размер на изображ.
File Format
JPEG Quality
JPEG Image Size
Aspect Ratio
Panorama: Size
Panorama: Direction
Long Exposure NR
High ISO NR
Color Space
Режим на снимане/дисково устройство
Auto Mode
Scene Selection
Drive Mode
Bracket Settings
/
Recall
/
Memory
AF
Focus Mode
Focus Area
Swt. V/H AF Area
AF Illuminator
Center Lock-on AF
Set. Face Prty in AF
Pre-AF
AF Area Regist.
Del. Reg. AF Area
AF Area Auto Clear
Disp. cont. AF area
Phase Detect. Област
Експонация
Exposure Comp.
ISO
ISO AUTO Min. SS
Metering Mode
Face Prty in Mlti Mtr
Spot Metering Point
AEL w/ shutter
Exposure Std. Adjust
Светкавица
Flash Mode
Flash Comp.
Red Eye Reduction
Цветно/ЧБ/Обработка на изображение
White Balance
Priority Set in AWB
DRO/Auto HDR
Creative Style
Picture Effect
Picture Profile
Soft Skin Effect
BG
25
Focus Assist
Focus Magnifier
Focus Magnif. Time
Initial Focus Mag.
MF Assist
Peaking Setting
Помагане при снимане
Face Registration
Regist. Faces Priority
Smile Shutter
Auto Obj. Framing
Self-portrait/ -timer
Marker Display
Marker Settings
Movie w/ shutter
Затвор/SteadyShot
Shutter Type
Release w/o Card
SteadyShot
Мащабиране
Zoom Setting
Zoom Speed
Zoom Func. on Ring
Дисплей/Авто. преглед
(Camera Settings2)
Лилав раздел
Филм
Exposure Mode
Exposure Mode
File Format
Record Setting
HFR Settings
Quality (Dual Rec)
Img. Size (Dual Rec)
Auto Dual Rec
Proxy Recording
AF drive speed
AF Track Sens
Auto Slow Shut.
Audio Recording
Micref Level
Wind Noise Reduct.
SteadyShot
BG
26
DISP Button
FINDER/MONITOR
Zebra Setting
Grid Line
Exposure Set. Guide
Live View Display
Auto Review
Персонализирано управление
Custom Key
Custom Key
Custom Key
Function Menu Set.
Av/Tv Rotate
Touch Shoot. Set.
Бутон MOVIE
Wheel Lock
Audio signals
Write Date
(Network) Зелен раздел
Snd to Smrtphn Func
Send to Computer (Wi-Fi)
View on TV
Ctrl w/ Smartphone
Airplane Mode
Wi-Fi Settings
Bluetooth Settings
Loc. Info. Link Set.
Edit Device Name
Reset Network Set.
(Playback)
Син раздел
Protect
Rotate
Delete
Rating
Rating Set(Cust Key)
Specify Printing
Beauty Effect
Photo Capture
Enlarge Image
Enlarge Init. Mag.
Enlarge Initial Pos.
Motion Interval ADJ
Slide Show
View Mode
Image Index
Disp Cont Shoot Grp
Display Rotation
(Setup)
Жълт раздел
Monitor Brightness
Viewfinder Bright.
Finder Color Temp.
Gamma Disp. Assist
Volume Settings
Tile Menu
Mode Dial Guide
Delete confirm.
Display Quality
Auto Monitor OFF
Pwr Save Start Time
Function for VF close
NTSC/PAL Selector*
Touch Operation
Touch Panel/Pad
Touch Pad Settings
Demo Mode
TC/UB Settings
HDMI Settings
4K Output Sel.
USB Connection
USB LUN Setting
USB Power Supply
PC Remote Settings
Language
Date/Time Setup
Area Setting
Copyright Info
Format
File Number
Set File Name
Select REC Folder
New Folder
BG
27
Folder Name
Recover Image DB
Display Media Info.
Version
Setting Reset
* Ако промените този елемент, ще
трябва да форматирате картата
с памет за съвместимост със
система PAL или NTSC. Освен
това обърнете внимание, че
може да не е възможно да се
възпроизвеждат видеоклипове,
записани със система NTSC, на
телевизор със система PAL.
(My Menu)
Add Item
Sort Item
Delete Item
Delete Page
Delete All
BG
28
Сив раздел
Спецификации
Живот на батерията и брой записваеми изображения
Живот на батериите
Брой изображения
Прибл. 240
Снимане
(неподвижни
изображения)
Режим на екран
–
Прибл. 310
(Auto Monitor OFF
(2 Sec)
Режим на визьор
–
Прибл. 220
Реално снимане
(видеоклипове)
Режим на екран
Прибл. 40 мин
–
Режим на визьор
Прибл. 40 мин
–
Непрекъснато снимане
(видеоклипове)
Режим на екран
Прибл. 75 мин
–
Режим на визьор
Прибл. 70 мин
–
•• Горните прогнозни стойности за живот на батерията и брой
записваеми изображения се прилага, когато батерията е била
напълно заредена. Животът на батерията и броят изображения
може да намалят в зависимост от условията на употреба.
•• Животът на батерията и броят записваеми изображения са
приблизителни стойности, базирани на снимане с настройките по
подразбиране при следните условия:
–– Използване на батерията при околна температура 25°C (77°F).
–– С помощта на Sony SDXC карта с памет (U3) (продава се отделно)
•• Броят за "Снимане (неподвижни изображения)" е базиран на
стандарта CIPA и се отнася за снимане при следните условия:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
–– по една снимка е заснета на всеки 30 секунди;
–– Захранването се включва и изключва веднъж на всеки десет пъти.
–– светкавицата излъчва стробоскопични импулси на всеки две снимки;
–– мащабирането се превключва последователно между краищата
W и T;
•• Броят минути за заснемане на филм е базиран на стандарта CIPA и
се отнася за снимане при следните условия:
–– Качеството на изображението е с настройка
XAVC S HD 60p 50M/50p 50M.
–– действително снимане (видеоклипове): живот на батерията на
базата на често снимане, мащабиране, режим в готовност на
BG
снимане, включване/изключване и т.н.;
29
–– серийно снимане (видеоклипове): живот на батерията на базата
на непрекъснато снимане, докато се достигне ограничението
(29 минути), и след това снимане отново чрез повторно натискане
на бутона MOVIE (филм). Други функции, като мащабирането,
не са изпълнени.
Карти с памет, които могат да бъдат използвани
Когато използвате microSD карти с памет или Memory Stick Micro носител
в този фотоапарат, се уверете, че използвате правилния адаптер.
SD карти с памет
Формат на запис
Поддържана карта с памет
Снимка
SD/SDHC/SDXC карта
AVCHD
SD/SDHC/SDXC карта
(Клас 4 или по-бърза или U1 или по-бърза)
XAVC S
4K 60 Mbps*
HD 50 Mbps или по-ниска*
HD 60 Mbps
SDHC/SDXC карта
(Клас 10 или U1 или по-бърза)
4K 100 Mbps*
HD 100 Mbps
SDHC/SDXC карта (U3)
Висока кадрова честота
SDHC/SDXC карта
(Клас 10 или U1 или по-бърза)
* Включително при запис на прокси филми едновременно
Memory Stick носител
Формат на запис
Поддържана карта с памет
Снимка
Memory Stick PRO Duo/
Memory Stick PRO-HG Duo
AVCHD
Memory Stick PRO Duo (Mark 2)/
Memory Stick PRO-HG Duo
XAVC S
4K 60 Mbps*
HD 50 Mbps или по-ниска* Memory Stick PRO-HG Duo
HD 60 Mbps
4K 100 Mbps*
HD 100 Mbps
—
Висока кадрова честота
Memory Stick PRO-HG Duo
* Включително при запис на прокси филми едновременно
BG
30
Забележка
••Когато се използва SDHC карта с памет за запис на филми във формат
XAVC S за големи периоди от време, записаните филми ще бъдат
разделени на файлове с размер от по 4 GB. Разделените файлове могат
да бъдат използвани като един файл, като ги импортирате на компютър
чрез PlayMemories Home.
••Заредете напълно батериите, преди да се опитате да възстановите
файловете от базата данни на картата с памет.
Брой записваеми изображения
Когато поставите карта с памет във фотоапарата и го включите, броят
изображения, които могат да бъдат записвани (ако продължите да
снимате, използвайки текущите настройки), се показва на екрана.
Забележка
••Когато "0" (броят записваеми изображения) започне да мига в оранжево,
картата с памет е пълна. Сменете картата с памет с друга или изтрийте
изображения от текущата карта с памет.
••Когато "NO CARD" светне в оранжево, това означава, че няма поставена
карта с памет. Поставете карта с памет.
Броят изображения, които могат да бъдат записани на
карта с памет
Таблицата по-долу показва приблизителния брой изображения,
които могат да бъдат записани на карта с памет, форматирана с
този фотоапарат. Стойностите са определени при използване на
стандартни карти с памет на Sony за тестване. Стойностите може да
варират в зависимост от условията на снимане и типа карта с памет,
която е използвана.
[
JPEG Image Size]: [L: 20M]
[
Aspect Ratio]: [3:2]*1
(Мерни единици: изображения)
8 GB
32 GB
64 GB
256 GB
Standard
1150
4800
9600
37 500
Fine
690
2800
5500
22 000
Extra fine
510
2050
4150
16 000
RAW & JPEG*2
235
950
1900
7500
RAW
355
1400
2850
11 000
JPEG Quality/
File Format
BG
31
*1 Когато [ Aspect Ratio] е с настройка, различна от [3:2], можете да
записвате повече изображения от броя, показан в таблицата по-горе
(освен когато е избрано [RAW]).
2
* [ JPEG Quality], когато [RAW & JPEG] е избрано: [Fine]
Забележка
••Дори и броят на записваемите изображения да е по-голям от 9999,
на панела на дисплея ще се покаже „9999“.
••Показаните числа се отнасят за използване на карта с памет на Sony.
Време на запис на филми
Таблицата по-долу показва приблизителното общо време за запис
при използване на карта с памет, форматирана с този фотоапарат.
Стойностите може да варират в зависимост от условията на снимане
и типа карта с памет, която е използвана. Времената за запис, когато
[ File Format] е с настройка [XAVC S 4K] и [XAVC S HD] са времена на
запис при снимане с [ Proxy Recording] с настройка [Off].
(ч (час), мин (минута))
File Format
XAVC S 4K
XAVC S HD
AVCHD
Record Setting
8 GB
32 GB
30p 100M/25p 100M
9 мин
35 мин
30p 60M/25p 60M
10 мин
1 ч
2 ч 5 мин 8 ч 35 мин
24p 100M*/ –
9 мин
35 мин
1 ч 15 мин 5 ч 15 мин
24p 60M*/ –
10 мин
1 ч
2 ч 5 мин 8 ч 35 мин
120p 100M/100p 100M
9 мин
35 мин
1 ч 15 мин 5 ч 15 мин
120p 60M/100p 60M
10 мин
1 ч
2 ч 5 мин 8 ч 35 мин
60p 50M/50p 50M
15 мин
1 ч 15 мин 2 ч 35 мин 10 ч 25 мин
60p 25M/50p 25M
30 мин
2 ч 25 мин
30p 50M/25p 50M
15 мин
1 ч 15 мин 2 ч 35 мин 10 ч 25 мин
30p 16M/25p 16M
50 мин
3 ч 50 мин 7 ч 45 мин 31 ч 30 мин
24p 50M*/ –
15 мин
1 ч 15 мин 2 ч 35 мин 10 ч 25 мин
60i 24M (FX)/
50i 24M (FX)
40 мин
2 ч 55 мин
60i 17M (FH)/
50i 17M (FH)
55 мин
4 ч. 5 мин. 8 ч. 15 мин. 33 ч 15 мин
* Само когато [NTSC/PAL Selector] е с настройка NTSC
BG
32
64 GB
256 GB
1 ч 15 мин 5 ч 15 мин
5 ч
6 ч.
20 ч 10 мин
24 ч 15 мин
•• Непрекъснатото заснемане на филм е възможно за максимум
приблизително 29 минути наведнъж с настройките по подразбиране
на фотоапарата и околна температура от приблизително 25°C (77°F).
Независимо от това времето на запис е приблизително 5 минути,
когато се заснемат филми във формат XAVC S 4K или XAVC S HD
120p/100p. (граница на техническите възможности на продукта)
Забележка
••Времето за запис на филми варира, понеже фотоапаратът е оборудван
с функция VBR (променлива побитова скорост), която автоматично
регулира качеството на изображението в зависимост от сцената за
снимане. Когато записвате бързодвижещ се обект, изображението е поясно, но времето за запис е по-кратко, понеже се изисква повече памет.
Записваемото време варира и в зависимост от условията на снимане, от
обекта или от настройките на качество/размер на изображението.
••Показаните времена са времената за запис с използване на карта с
памет на Sony.
Бележки относно непрекъснатото записване на видеоклип
•• Висококачествен запис на филм и високоскоростно непрекъснато
заснемане изискват голямо количество мощност. Затова ако
продължите да снимате, температурата във фотоапарата ще се
покачи, особено тази на сензора за изображения. В такива случаи
фотоапаратът ще се изключи автоматично, защото повърхността на му
се нагрява до висока температура или високата температура влияе на
качеството на снимките или на вътрешния механизъм на фотоапарата.
•• Продължителността на наличното време за запис на видеоклип
се променя според температурата, формата/настройките за запис
на видеоклипове, състоянието на средата за Wi-Fi мрежа или
състоянието на фотоапарата, преди да започнете да записвате.
Ако редовно реорганизирате или снимате изображения, след като
захранването е включено, температурата във фотоапарата ще се
покачи и наличното време за запис ще бъде по-кратко.
•• При извеждане на иконата
температурата на фотоапарата е
повишена.
•• Ако фотоапаратът спре записа на филм поради висока температура,
оставете го за известно време с изключено захранване. Започнете
записа, след като температурата във фотоапарата падне изцяло.
BG
33
•• Ако съблюдавате следните точки, ще можете за записвате филми
за по-продължителен период от време.
–– дръжте фотоапарата далеч от директна слънчева светлина;
–– изключвайте фотоапарата, когато не се използва.
•• Когато [ File Format] е с настройка [AVCHD], размерът на файла
на филми е ограничен до прибл. 2 GB. Ако размерът на файла на
филма достигне около 2 GB по време на запис, автоматично ще
бъде създаден нов файл на филм.
BG
34
Спецификации
Камера
[System]
Тип фотоапарат: Цифров фотоапарат
[Image sensor]
Формат на изображението:
13,2 mm × 8,8 mm (тип 1.0),
сензор за изображения CMOS
Общ брой ефективни пиксели
на фотоапарата: Прибл.
20 100 000 пиксела
Общ брой пиксели на фотоапарата:
Прибл. 21 000 000 пиксела
[Lens]
ZEISS Vario-Sonnar T
f = 9,0 mm – 72 mm
(24 mm – 200 mm (35 mm
еквивалент на филм)
F2.8 (W) – F4.5 (T)
При снимане на клипове
(HD 16:9): 24 мм – 210 мм*
При снимане на клипове
(4K 16:9): 26 mm – 230 mm
* Когато
[ SteadyShot] е с
настройка [Standard]
[SteadyShot]
Optical
[Auto focus system]
Система за откриване: Система за
откриване на фазата/система
за разпознаване на контраста
[Flash]
Обхват на светкавицата (ISO
чувствителност (индекс на
препоръчителна експонация) с
настройка Auto): Прибл. 0,4 м
до 5,9 м (1,31 фута до 19,35 фута)
(W)/Прибл. 1,0 м до 3,1 м
(3,28 фута до 10,17 фута) (T)
[Electronic viewfinder]
Тип: 1,0 см (тип 0.39) електронен
визьор
Общ брой точки: 2 359 296 точки
Увеличение: Прибл. 0,59 × с обектив
50 мм на безкрайност, –1м–1
Точка за окото: Прибл. 20 мм от
окуляра и прибл. 19,2 мм от
рамката на окуляра при –1 м–1
Регулиране на диоптъра:
–4,0 m–1 до +3,0 m–1
[Monitor]
7,5 cm (тип 3.0) TFT дисково
устройство, сензорен панел
Общ брой точки: 921 600 точки
[Recording format]
Формат на файла: JPEG (DCF
вер. 2.0, ExifВер. 2.31, MPF
Baseline) съвместим, RAW
(Sony ARW формат 2.3)
Филм (XAVC S формат):
MPEG-4 AVC/H.264 XAVC S
вер. 1.0 съвместимост с формат
Видео: MPEG-4 AVC/H.264
Звук: LPCM 2 канала (48 kHz
16 бита)
Филм (AVCHD формат):
Съвместимост с формат AVCHD
версия 2.0
Видео: MPEG-4 AVC/H.264
Звук: Dolby Digital;
2 канала, оборудван с
Dolby Digital Stereo Creator
••Произведено по лиценз на
Dolby Laboratories.
[Recording media]
Memory Stick PRO Duo носител,
Memory Stick Micro носител, SD
карти, microSD карти с памет
BG
35
[Input/output terminals]
Извод за Multi/Micro USB*:
Hi-Speed USB (USB 2.0)
*Поддържа Micro USB
съвместими устройства.
HDMI: HDMI микрожак, тип D
[General]
Модел № WW771132
Номинална входна мощност:
3,6 V
, 2,5 W
Работна температура:
0 до 40°C (32 до 104°F)
Температура на съхранение:
-20 до 55°C (-4 до 131°F)
Размери (Ш/В.Д) (прибл.):
101,6 мм × 58,1 мм × 42,8 мм
(4 инча × 2 3/8 инча × 1 11/16 инча)
Тегло (съвместимо със CIPA) (прибл.):
301 г (10,7 унции) (включително
комплекта на батерията, SD карта)
[Wireless LAN]
Поддържан формат:
IEEE 802.11 b/g/n
Честотна лента: 2,4 GHz
Сигурност:
WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
Метод на свързване:
Wi-Fi Protected Setup™
(WPS)/ръчно
Метод на достъп: Инфраструктурен
режим
[NFC]
Тип етикет: Съвместимост с
NFC Forum Type 3 Tag
[Bluetooth communications]
Bluetooth стандарт вер. 4.1
Честотна лента: 2,4 GHz
BG
36
Адаптер за променлив ток
AC-UUD12/AC-UUE12
Номинална входна мощност:
100 – 240 V
, 50/60 Hz, 0,2 A
Номинална изходна мощност:
5 V
, 1,5 A
акумулаторна батерия NP-BX1
Номинално напрежение: 3,6 V
Дизайнът и спецификациите са
обект на промяна без предизвестие.
Относно съвместимостта на
данни на изображението
••Този фотоапарат съответства
на универсалния стандарт DCF
(Design rule for Camera File system),
установен от JEITA (Japan
Electronics and Information
Technology Industries Association).
••Не се гарантира
възпроизвеждането чрез друго
оборудване на записани с вашия
фотоапарат изображения, както
и възпроизвеждането чрез вашия
фотоапарат на записани или
редактирани с друго оборудване
изображения.
Търговски марки
••Memory Stick и
са търговски
марки или регистрирани търговски
марки на Sony Corporation.
••XAVC S и
са
регистрирани търговски марки
на Sony Corporation.
••"AVCHD" и логотипът на
"AVCHD" са търговски марки
на Panasonic Corporation и
Sony Corporation.
••Mac е търговска марка на Apple Inc.,
регистрирана в Съединените щати
и други държави.
••IOS е регистрирана търговска
марка или търговска марка на
Cisco Systems, Inc.
••iPhone и iPad са търговски марки
на Apple Inc., регистрирани в
САЩ и други държави.
••Blu-ray Disc™ и ™Blu-ray
са търговски марки на
Blu-ray Disc Association.
••DLNA и DLNA CERTIFIED
са търговски марки на
Digital Living Network Alliance.
••Dolby®, Dolby Audio и двойният
символ на D са търговски марки
на Dolby Laboratories.
••Термините HDMI и HDMI HighDefinition Multimedia Interface,
както и логотипът HDMI, са
търговски марки или регистрирани
търговски марки на HDMI Licensing
Administrator, Inc. в Съединените
щати и в други държави.
••Microsoft и Windows са
регистрирани търговски
марки или търговски марки на
Microsoft Corporation в Съединените
щати и/или други държави.
••Логотипът на SDXC е търговска
марка на SD-3C, LLC.
••Android и Google Play са търговски
марки или регистрирани
търговски марки на Google Inc.
••Wi-Fi, логотипът Wi-Fi и
Wi-Fi Protected Setup регистрирани
търговски марки или търговски
марки на Wi-Fi Alliance.
••Маркировката N е търговска марка
или регистрирана търговска марка
на NFC Forum, Inc. в Съединените
щати и в други държави.
••Словната марка и логотипите
®Bluetooth са регистрирани
търговски марки на
Bluetooth SIG, Inc. и всяко
използване на подобни марки от
Sony Corporation е по лиценз.
••QR КОД е търговска марка на
Denso Wave Inc.
••Наред с това наименованията на
системи и продукти, използвани
в това ръководство, като
цяло са търговски марки или
регистрирани търговски марки
на съответните им разработчици
или производители. Въпреки това
обозначенията  или  може
да не са използвани във всички
случаи в това ръководство.
BG
37
Относно GNU GPL/LGPL
приложен софтуер
Софтуерът, който подлежи на
следния Общ публичен лиценз на
GNU (наричан занапред "GPL") или
Облекчен общ публичен лиценз на
GNU (наричан занапред "LGPL"),
е включен към продукта.
Това Ви информира, че имате
право да осъществявате достъп,
да променяте и разпространявате
изходния код за тези софтуерни
програми при условията на
приложения GPL/LGPL.
Изходният код е предоставен в
мрежата.
Използвайте URL адреса по-долу,
за да го изтеглите.
http://oss.sony.net/Products/Linux/
Бихме предпочели да не
се свързвате с нас относно
съдържанието на кода на източника.
Лицензите (на английски) са
записани във вътрешната памет
на продукта ви. Установете връзка
за съхранение на данни с голям
обем между продукта и компютър,
за да прочетете лицензите в папка
"PMHOME" – "LICENSE".
Допълнителна информация за този
продукт и отговори на често задавани
въпроси можете да намерите на
нашия сайт за поддръжка на клиенти.
BG
38
BG
39
DSC-RX100M6
©2018 Sony Corporation Printed in Czech Republic
Download PDF

advertising