Sony | DSC-WX1 | Sony DSC-WX1 WX1 Цифров компактен фотоапарат Инструкции за експлоатация

Съдържание
Търсене по
операции
Търсене по MENU/
Настройки
Азбучен
указател
Наръчник за Cyber-shot
DSC-WX1
© 2009 Sony Corporation
4-150-180-11 (1)
BG
Как да използвате този наръчник
За да преминете директно към раздела, вижте информацията, указана в горния десен ъгъл.
Това е удобно, когато търсите конкретна функция, която желаете да прегледате.
Съдържание
Търсене на информация по функция.
Търсене по
операции
Търсене на информация по операция.
Търсене по MENU/
Настройки
Търсене на информация в списък
с опции на MENU/Настройки.
Азбучен
указател
Търсене на информация по ключова дума.
Маркировки и обозначения,
използвани в този наръчник
В този наръчник поредицата от операции се
указва със стрелки (
).
Работете с фотоапарата в указания ред.
Маркировките са показани във вида, в който
се извеждат в настройките по подразбиране на
фотоапарата.
Настройката по подразбиране
се отбелязва с .
Показва предупреждения и ограничения,
свързани с правилната употреба на
фотоапарата.
Показва полезна информация, която е
добре да знаете.
2 BG
Забележки относно използването
на фотоапаратa
Забележки за видовете “Memory Stick”
носители, които можете да използвате
(продават се отделно)
“Memory Stick Duo” носител:
Можете да използвате “Memory Stick
Duo” носител с вашия фотоапарат.
“Memory Stick” носител:
Забележки за LCD екрана и обектива
• LCD екранът е произведен по високо прецизна
технология, така че ефективният брой пиксели
е над 99.99%. Възможно е обаче върху LCD
екрана да се появят малки черни и/или ярки
петънца (бели, червени, сини или зелени на
цвят). Появата на тези петънца е напълно
нормална в процеса на снимане и по никакъв
начин не влияе върху записаното изображение.
Не можете да използвате
“Memory Stick” носител с
вашия фотоапарат.
Не можете да използвате други
карти с памет.
• За подробности относно носителя “Memory
Stick Duo” вижте стр. 127.
Черни, бели, червени, сини
или зелени петънца
“Memory Stick
Duo” адаптер
• Излагането на LCD екрана или обектива на
пряка слънчева светлина и за дълъг период
от време може да причини неизправност.
Внимавайте, когато поставяте фотоапарата в
близост до прозорец или на открито.
• Не натискайте силно LCD екрана. Това може
да причини неизправност и екранът да загуби
цветовете си.
• Възможно е, когато снимате в студени условия,
на LCD екрана да се появят остатъчни образи.
Това не е неизправност.
• Внимавайте да не ударите някъде обектива и
не прилагайте сила върху него.
Забележки за батериите
Кондензация на влага
Използване на “Memory Stick Duo”
носител с “Memory Stick”-съвместимо
оборудване
Можете да използвате “Memory Stick Duo”
носител, като го поставите в “Memory Stick
Duo” адаптера (продава се отделно).
• Заредете батериите (приложени в комплекта)
преди да използвате фотоапарата за първи път.
• Батериите могат да бъдат зареждани дори
когато не са напълно разредени. Също така,
дори батериите да не са заредени докрай,
можете да използвате устройството и с
частично заредени батерии.
• Ако не планирате да използвате батериите за
дълъг период от време, изразходвайте заряда
им докрай и ги извадете от фотоапарата, а след
това ги съхранявайте на хладно и сухо място.
Така ще запазите функциите на батериите.
• За подробности относно батериите, който
можете да използвате, вижте стр. 129.
• Ако фотоапаратът бъде внесен директно
от студено на топло място, възможно е във
вътрешността на устройството да се получи
кондензация на влага. Това може да причини
неизправност във функционирането на
устройството.
• Ако се получи кондензация на влага,
изключете фотоапарата и изчакайте около
един час, за да се изпари влагата. Обърнете
внимание, че ако записвате изображения,
докато във вътрешността на фотоапарата
има кондензирала влага, е възможно
изображенията да се запишат неясно.
Изображенията, използвани
в Наръчника
Изображенията, използвани като примерни
в този Наръчник, са репродукции и не са
истинските изображения, заснети с този
фотоапарат.
3 BG
Съдържание
Забележки относно използването на фотоапарата
Как да използвате този наръчник ..................................... 2
Забележки относно използването на фотоапарата ......... 3
Търсене по операции ......................................................... 7
Търсене по MENU/Настройки .......................................... 10
Идентификация на частите ............................................ 13
Списък с икони, които се извеждат на екрана ................ 14
Използване на диска за избор на режим ....................... 16
Промяна на настройката DISP (Екран на дисплея) ...... 17
Използване на вградена памет ....................................... 19
Запис
Интелигентна автоматична настройка ............................ 20
Лесен запис ....................................................................... 21
Автоматично програмиране ............................................. 23
Запис на панорамни изображения ................................. 24
Запис в режим Предотвратяване на замъгляването ..... 26
Запис при нощни условия от ръка ................................... 27
Избор на сцена .................................................................. 28
Режим на запис на видеоклип.......................................... 30
Zoom................................................................................... 31
Светкавица ........................................................................ 32
Разпознаване на усмивка ................................................. 33
Таймер за автоматично включване ................................ 34
Burst/Bracket ..................................................................... 35
4 BG
Преглед
Преглед на снимки ............................................................ 37
Zoom при възпроизвеждане ............................................ 38
Индекс изображения......................................................... 39
Изтриване .......................................................................... 40
Преглед на видеоклип ...................................................... 41
MENU (Запис)
MENU опции (Запис .......................................................... 10
MENU (Преглед)
MENU опции (Преглед) .....................................................11
Настройки
Опции за настройки ......................................................... 12
Телевизор
Преглед на изображения на телевизор ........................ 101
Компютър
Използване на компютър ............................................... 104
Използване на софтуера ............................................... 105
Свързване на фотоапарата с компютър ....................... 108
Преглед на “Ръководство за Cyber-shot стъпка по стъпка”....110
5 BG
Отпечатване
Отпечатване на снимки ................................................... 111
Отстраняване на проблеми
Отстраняване на проблеми ............................................113
Предупредителни индикатори и съобщения ............... 121
Други
Места за съхранение на файлове с изображения
и имена на файловете .................................................... 126
“Memory Stick Duo” носител............................................ 127
Батерия ........................................................................... 129
Зарядно устройство за батерии ..................................... 130
Intelligent Pantilter ............................................................ 131
Азбучен указател
Азбучен указател ........................................................... 132
6 BG
Търсене по операции
Настройки според
фотоапарата
Интелигентна автоматична настройка ............................ 20
Избор на сцена .................................................................. 28
Разпознаване на сцена..................................................... 58
Запис на портретни
снимки
Мек запис .......................................................................... 28
Портрет при нощни условия............................................. 28
Разпознаване на усмивка ................................................. 33
Разпознаване на сцена..................................................... 58
Разпознаване на лице ...................................................... 61
Функция Разпознаване на премигване ............................ 64
Намаляване на ефекта на червените очи ...................... 65
Запис на панорамни
изображения
Панорама ........................................................................... 24
Запис на вашия
домашен любимец
Домашни любимци ........................................................... 28
Запис на движещи
се обекти
Режим на запис на видеоклип.......................................... 30
Burst ............................................................................. 35, 47
Запис без
замъгляване
Запис в режим Предотвратяване на замъгляването...... 26
Запис при нощни условия от ръка .................................. 27
Висока чувствителност ..................................................... 28
Таймер за автоматично включване
с 2-секундно забавяне ...................................................... 34
ISO...................................................................................... 50
Устойчиво снимане .......................................................... 66
Запис със задно
осветяване
Принудителна светкавица ................................................ 32
Разпознаване на сцена..................................................... 58
DRO ................................................................................... 63
7 BG
Запис на тъмни
места
Запис в режим Предотвратяване на замъгляването ..... 26
Висока чувствителност ..................................................... 28
Бавна синхронизация ...................................................... 32
ISO...................................................................................... 50
Регулиране на
експонацията
Хистограма ........................................................................ 18
EV ....................................................................................... 49
Промяна на позицията Фокусиране ........................................................................ 54
Разпознаване на лице ...................................................... 61
на фокусиране
Промяна на размера
на изображението
Размер на изображението ............................................... 44
Изтриване на
изображения
Изтриване .................................................................... 40, 73
Форматиране ..................................................................... 93
Извеждане
на увеличени
изображения
Zoom при възпроизвеждане ............................................. 38
Отрязване .......................................................................... 72
Редактиране
на изображение
Ретуш ................................................................................. 72
Възпроизвеждане
на поредица от
изображения в
последователност
Изреждане на изображения ............................................ 67
Снимане/Преглед
с индикатори, които
са лесно видими
Лесен запис ...................................................................... 21
Отпечатване на
изображения с дата
Използване на “PMB (Picture Motion Browser)” ............. 105
Промяна на
настройките за
дата и час
Настройка на областта .................................................... 99
Настройка на датата и часа .......................................... 100
Нулиране на
настройките
Нулиране ........................................................................... 87
Отпечатване
на снимки
Отпечатване ..................................................................... 111
8 BG
Преглед на
телевизор
Преглед на изображения на телевизор......................... 101
Информация относно “Ръководство за Cyber-shot стъпка по стъпка” ..............110
допълнителните
“Intelligent Pantilter” .......................................................... 131
аксесоари
9 BG
Търсене по MENU/Настройки
MENU опции (Запис)
Можете лесно да изберете различни функции за запис от бутона MENU.
Контролен
бутон
Control button
1 Натиснете бутона MENU, за да изведете
екрана с менюто.
2 Изберете желаното меню с помощта на
на контролния бутон.
3 Натиснете бутона MENU, за да изключите
екрана с менюто.
Бутон
MENUMENU
button
В таблицата по-долу индикацията
показват възможните режими.
Опции
в
Menu items
менюто
означава, че функцията е възможна. Иконите под [
]и[
]
Диск
за избор
Mode
dial
на режим
Избор
на сцена
Scene Selection
Режим
на запис mode
Movie
shooting
на
видеоклип
Посока
записа
ShootingнаDirection
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Размер
на изображението
Image Size
Burst
Burst
Светкавица
Flash
—
—
EV
EV
—
—
—
—
—
ISO
Баланс
на белия цвят
White Balance
Подводен
баланс
Underwater
White Balance
на
белия цвят
Фокусиране
Focus
—
—
—
—
—
—
—
—
Режим
наMode
измерване
Metering
—
—
Bracket
настройка
Bracket Settings
—
—
Разпознаване
на сцена
Scene Recognition
—
Чувствителност
при
Smile Detection
разпознаване
на Sensitivity
усмивка
Разпознаване
Face Detectionна лице
DRO
DRO
Функция
Anti
Blinkза разпознаване
на
премигване
Намаляване
на ефекта
Redчервените
Eye Reduction
на
очи
Устойчиво
SteadyShot снимане
(Настройки)
(Settings)
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
• На екрана се извеждат само възможните опции за всеки от режимите.
10 BG
MENU опции (Преглед)
Можете лесно да изберете различни функции за запис от бутона MENU.
1 Натиснете бутона
(Възпроизвеждане), за
да преминете в режим на възпроизвеждане.
2 Натиснете бутона MENU, за да изведете
екрана с менюто.
3 Изберете желаното меню с помощта на
на контролния бутон.
4 Натиснете в центъра на контролния бутон.
Контролен
Control button
бутон
Бутон (Playback)
Бутон
(Възпроизвеждане)
MENUMENU
button
button
В таблицата по-долу индикацията
Режим View
за преглед
Mode
Опции
в менюто
Menu items
означава, че функцията е достъпна.
“Memory
Duo”
носител
“MemoryStick
Stick
Duo”
media
Преглед
дата
Date по
View
Преглед
папка
FolderпоView
Вградена
памет
Internal Memory
Преглед
поView
папка
Folder
(Изреждане
(Slideshow) на изображения)
(Режим
за преглед)
(View Mode)
—
(Извеждане
наGroup)
Burst група)
(Display Burst
—
—
(Ретуш)
(Retouch)
(Изтриване)
(Delete)
(Protect)
(Защита)
DPOF
DPOF
—
(Отпечатване)
(Print)
(Завъртане)
(Rotate)
(ИзборFolder)
на папка)
(Select
—
—
(Настройки)
(Settings)
и
• На екрана се извеждат само възможните опции за всеки от режимите.
• Когато дискът за избор на режим е зададен в положение
(Лесен запис), ако натиснете MENU,
се извежда екранът за изтриване. Можете да изберете между [Delete Single Image] (Изтриване на
единично изображение) или [Delete All Images] (Изтриване на всички изображения).
11 BG
Опции за настройки
Можете да промените настройките на екрана
(Настройки).
1 Натиснете бутона MENU, за да изведете
екрана с настройки.
(Настройки) с помощта на на
2 Изберете
контролния бутон, след това натиснете в
центъра на контролния бутон, за да изведете
екрана с настройки
3 Изберете желаната категория с помощта на
, натиснете , за да изберете всяка опция,
след това натиснете
4 Изберете желаната настройка, след това
натиснете
Категории
Categories
Настройки
за запис
Shooting Settings
Контролен
Control бутон
button
Бутон
MENU
MENU
button
Опции
Items
AF Illuminator
Illuminator (AF осветление)
AF
Grid Line
Line (Решетка)
Grid
Digital Zoom
Zoom (Цифров Zoom)
Digital
Auto Orientation
Orientation (Автоматична
Auto
ориентация)
Blink Alert
за
Blink
Alert (Предупреждение
разпознато
премигване)
Основни
настройки
Main Settings
Beep (Звуков сигнал)
Beep
Language Setting
Setting
Language
(Настройки за езика)
Function Guide
Guide (Ръководство
Function
за функцията)
Demo Mode
Mode (Режим
Demo
на демонстрация)
Initialize (Нулиране)
Initialize
COMPONENT
COMPONENT
Video Out
Video
Out (Видео изход)
USB Connect
Connect (USB свързване)
USB
Download Music
Music
Download
(Сваляне на музика)
Format Music
Music (Форматиране
Format
на музика)
“Memory
“MemoryStick”
Stick” Tool
инструмент
Format (Форматиране)
Format
Create REC.Folder
REC.Folder (Съзадване
Create
на папка за запис)
Change REC.Folder
REC.Folder (Промяна
Change
на папка за запис)
Delete REC.Folder
REC.Folder (Изтриване
Delete
на папка за запис)
Copy (Копиране)
Copy
File Number
Number (Номер на файл)
File
Инструмент
на Tool
Internal Memory
вградената памет
Format (Форматиране)
Format
Настройки
на часа
Clock Settings
Area Setting
Setting (Настройка
Area
на областта)
File Number
Number (Номер на файл)
File
Date &
&Time Setting
(Настройка на
Date
датата иTime
часа)Setting
и
• [Shooting Settings] (Настройки за запис) се извежда единствено в случаите, когато въведете
настройките от режима за запис.
• [“Memory Stick” Tool] (Инструмент за Memory Stick) се извежда само в случаите, когато заредите
“Memory Stick Duo” носител във фотоапарата; [Internal Memory Tool] (Инструмент на вградената
памет) се извежда само когато в устройството няма зареден “Memory Stick Duo” носител.
12 BG
Идентификация на частите
За запис: бутон W/T (zoom) (31)
За преглед: бутон (Zoom при
възпроизвеждане)/
(Индекс) (38, 39)
Диск за избор на режим (16)
Кукичка за ремъка за китката*
Бутон
(Възпроизвеждане) (37)
Бутон (Изтриване) (40)
Бутон MENU (10)
Контролен бутон
Активирано меню:
Изключено меню: DISP/ / /
Гнездо за статив
Капаче на батерия/носител
“Memory Stick Duo”
Мулти конектор
Гнездо за носител “Memory Stick Duo”
Лампичка за достъп
Лост за изваждане на батерията
Гнездо за зареждане на батерията
* Използване на ремъка за китката
Прикрепете ремъка и прекарайте ръката си
през примката, за да предотвратите повреда във
фотоапарата, причинена от случайно изтърване.
Кукичка
Hook
Бутон на затвора
Бутон (Burst/Bracket) (35)
Светкавица
Микрофон
Бутон ON/OFF (Захранване)
Говорител
Лампичка за таймера за автоматично
изключване/Лампичка за затвора за
усмивката/AF илюминатор
Обектив
LCD екран
13 BG
Списък с икони, които се извеждат
на екрана
Иконите се извеждат на екрана, за да покажат състоянието на фотоапарата.
Можете да промените дисплея на екрана, като използвате DISP (Настройки на дисплея на екрана)
на контролния бутон.
A
Когато записвате снимки
Дисплей
Display
Индикация
Indication
Оставащ
заряд на батерията
Battery remaining
Предупреждение
за нисък заряд
Low
battery warning
на
батерията
Размер
на
Image size
изображението
• В режим
(Лесен запис) иконите са
ограничени.
Избор
на сцена
Scene Selection
Когато записвате видеоклипове
Диск
избор
на режим Auto
Modeзаdial
(Intelligent
(Интелигентна автоматична
Adjustment,
Program
настройка, АвтоматичноAuto,
програмиране,
Панорама,
Sweep Panorama,
Anti Motion
Предотвратяване
на
замъгляването,
Blur, Hand-held
Twilight,
Запис
при нощни условия
от Movie
ръка,
Mode)на видеоклип)
Запис
100Min
Икона
за разпознаване
Scene Recognition
icon на сцена
Standby
Режим
на записmode
на видеоклип
Movie shooting
Баланс
на белия цвят
White balance
Когато възпроизвеждате
Режим
наMode
измерване
Metering
Устойчиво
SteadyShot снимане
Предупреждение
Vibration warning за вибрация
Разпознаване
на сцена
Scene Recognition
DRO
DRO
Индикатор
за чувствителност
Smile Detection
Sensitivity
indicator
при
разпознаване на сцена
14 BG
Продължава
Дисплей
Display
Индикация
Indication
Дисплей
Display
Индикация
Indication
Zoom скала
scaling
Режим
на светкавицата
Flash mode
PictBridge
PictBridge свързване
connecting
Зареждане
на светкавицата
Flash charging
Баланс
на
белия
White balance цвят
Защита
Protect
Знак
отпечатване
Print за
order
(DPOF) (DPOF)
Zoom
приzoom
възпроизвеждане
Playback
ISO 400
Извеждане
наgroup
Burst група
Display burst
Основно
изображение
in the burst group
вMain
Burstimage
групата
B
number
ISO номер
Файлът
базата
Databaseс file
full данни е пълен
D
Дисплей
Display
Индикация
Indication
C:32:00
Таймер
за самостоятелно
Self-timer
включване
Индикация
за display
автодиагностика
Self-diagnosis
Дисплей
Display
Индикация
Indication
z
AE/AF
AE/AF заключване
lock
ISO400
ISO
ISO номер
number
Дестинация
Destination
NR
затвор
NR бавен
slow shutter
Предупреждение
за прегряване
Overheating warning
125
Скорост
на затвора
Shutter speed
Разпознаване
Face Detectionна лица
F3.5
Размер
диафрагмата
Apertureнаvalue
Burst/Bracket
Burst/Bracket
+2.0EV
Стойност
на експонацията
Exposure Value
101-0012
Индикатор
за AFframe
рамкаindicator
на
AF range finder
визьора
Запис
на видеоклип/Готовност
Recording
a movie/Standby a
за
запис на видеоклип
movie
Време
за запис
Recording
time (m:s
(m:s)минути:секунди)
Номер
на папка-файл
Folder-file
number
2009 1 1
9:30 AM
Дата
на записа/време
на
Recorded
date/time of the
възпроизведеното
изображение
playback image
REC
Standby
0:12
Упътване
с функции
Function
guide
for playing
image
за
възпроизвеждане
на
изображения
bB BACK/NEXT Избор
на images
изображения
Selecting
z STOP
z PLAY
V VOLUME
Регулиране
на силата на звука
Adjusting volume
C
Дисплей
Display
Индикация
Indication
Папка
за запис
Recording
folder
Папка
за възпроизвеждане
Playback
folder
12/12
Брой
изображения,
които
Number
ofзапишете
recordable
images
можете
да
Номер
на
изображение/Брой
Image number/Number of
изображения, записани в
images recorded
избраната
папка in selected
folder
100Min
Време
за запис
Recordable
time
96
Файлът
базата
Databaseс file
full данни е пълен
Bracket
Bracket настройки
Settings
AF
на визьора
AF рамка
range finder
frame
Кръстче
за прицелване
Spot metering
cross hair
+2.0EV
Стойност
на експонацията
Exposure value
500
Скорост
на затвора
Shutter speed
F3.5
Apertureнаvalue
Размер
диафрагмата
PictBridge
PictBridge свързване
connecting
N
Възпроизвеждане
Playback
35° 37’ 32” N
139° 44’ 31” E
Индикаторна
Playback
bar лента
за
възпроизвеждане
Географска
и дължина
Latitude andширина
Longitude
display
Хистограма
Histogram
•• Индикацията
appears whenсе
histogram
извежда, когато дисплеят с
display is disabled.
хистограмата
е изключен.
Сила
на звука
Volume
Носител
за запис/ Media
Recording/Playback
възпроизвеждане (“Memory Stick
(“Memory
Stick
Duo” media,
Duo” носител,
вградена
памет)
internal memory)
Промяна
папка
Changing на
folder
AF
AF илюминатор
illuminator
Намаляване
на ефекта
Red-eye reduction
“червени
очи”
Режим
наmode
измерване
Metering
15 BG
Използване на диска за избор
на режим
Задайте диска за избор на режим в желаната функция
Диск
за избор
Mode
dial на режим
(Интелигентна
(Intelligent Auto
Adjustment) настройка)
автоматична
EASY (Лесен
(Easy запис)
Shooting)
Р (Автоматично
(Program Auto)
програмиране)
(Панорама)
(Sweep Panorama)
(Режим
Предотвра(Anti Motion
Blur)
тяване на замъгляването)
(Запис
при нощни
(Hand-held
Twilight)
условия от ръка)
SCN (Избор
сцена)
(Sceneна
Selection)
(Филмов
режим)
(Movie Mode)
Позволява
записвате
изображения,
като използвате
Allows youвиtoда
shoot
with the
settings adjusted
automatically
автоматично
(page 20). зададени настройки (стр. 20).
Позволява
записвате/преглеждате
снимки,
като използвате
Allows youвиtoда
shoot/view
still images with
easy-to-see
indicators
индикатори, които са лесно забележими (стр. 21).
(page 21).
Позволява
записвате
с автоматично
настроена
експонация
Allows youвиtoда
shoot
with the
exposure adjusted
automatically
(both
(едновременно
скорост
на затвора,
и стойност
на You
диафрагмата)
the shutter
speedи and
the aperture
value)
(page 23).
can set
(стр.
23). Можете
да зададете
различни
функции,
като използвате
various functions using the menu.
менюто.
Позволява
снимате
панорамни
след
като
Allows youви
to да
shoot
a panoramic
imageизображения,
after composing
images
композирате изображенията (стр. 24).
(page 24).
Позволява
записвате
с намалено
смущения
да
Allows youвиtoда
shoot
with reduced
blur количество
without using
the flashбез
when
използвате светкавицата, когато композирате burst снимки, записани
composing
burst
shots
taken
in
high-speed
(page
26).
с висока скорост (стр. 26).
Позволява
записвате
с намалени
условия
на
Allows youвиtoда
shoot
with reduced
blur смущения
in low lightв scenes
without
ниска осветеност без да използвате статив, когато композирате burst
tripod
when
composing
burst
shots
taken
in
high-speed
(page
27).
изображения, заснети с бърза скорост (стр. 27).
Позволява
записвате
с предварително
зададена
Allows youви
to да
shoot
with preset
settings according
to theнастройка
scene
съобразно
сцената (стр. 28).
(page 28).
Позволява
записвате
изображения
Allows youви
to да
record
moviesдвижещи
with audioсе(page
30).
със звук (стр. 30).
16 BG
Промяна на настройката DISP
(Екран на дисплея)
1 Натиснете DISP (Екран на дисплея) на контролния бутон.
2 Изберете желания режим с помощта на контролния бутон.
(Bright+
(Bright +
Image
Image Only)
Only)
Задава
по-светъл
екран
и извежда
Sets screen
brighter
and
displaysсамо
only images.
изображенията.
(Bright+
(Bright +
Histogram)
Histogram)
Задава
по-светъл
екран
и извежда
Sets screen
brighter
and
displays графика
a graph на
of the
осветеността на изображението.
image brightness.
Информацията
за изображението също се
извежда
по време наisвъзпроизвеждане.
Image information
also displayed during
playback.
(Bright)
(Bright)
Задава
по-голяма
осветеност
на екрана
Sets screen
brighter
and displays
the и
извежда информацията
information.
(Normal)
(Normal)
Задава
стандартна
осветеност
на екрана
и
Sets screen
to standard
brightness
and displays
извежда информацията.
the information.
• Ако преглеждате изображения при ярка дневна светлина, регулирайте осветеността на екрана,
като я увеличите. Въпреки това, възможно е при тези условия зарядът на батерията да намалява
по-бързо.
17 BG
Хистограма
Хистограмата е графика, която показва осветеността на изображението. Когато изображението е
тъмно, графиката е изместена към лявата страна, а при светло изображение графиката е изместена
към дясната страна.
Брой пиксели
A Number
of pixels
B Brightness
Осветеност
A
B
Тъмно
Dark
Светло
Bright
1 Натиснете DISP (Екран на дисплея) на контролния бутон, след това
изберете [Bright + Histogram].
и
• Хистограмата се извежда, когато възпроизвеждате единично изображение, но не можете да
регулирате експонацията.
• Хистограмата не се извежда, когато:
- Записвате видеоклипове.
- Възпроизвеждате видеоклипове.
- Преглеждате изображения с вертикална ориентация
- Завъртате снимки
- Записвате панорамни изображения
- Преглеждате записани панорамни изображения
- Преглеждате основни изображения
• Възможно е да се получат големи различия в изведената хистограма, когато снимате или
възпроизвеждате в случаите, когато:
- Светкавицата светне.
- Скоростта на затвора е бавна или бърза.
• Възможно е хистограмата да не се изведе за изображения, записани с помощта на други
фотоапарати.
18 BG
Използване на вградената памет
Вашият фотоапарат притежава 11 МВ вградена памет. Тази памет не може да се вади.
Дори когато във фотоапарата няма поставен “Memory Stick Duo” носител, можете да записвате
изображения, ако използвате вградената памет.
Когато заредите “Memory Stick Duo” носител
[Recording] (Запис): Изображенията се записват на “Memory
Stick Duo” носителя.
[Playback] (Възпроизвеждане): Изображенията на “Memory
Stick Duo” носителя се възпроизвеждат.
[Menu, Settings, etc.] (Меню, Настройки и др.): Можете да
извършвате различни операции с изображенията на “Memory
Stick Duo” носителя.
B
B
Когато не сте заредили “Memory Stick Duo” носител
Internal
Вградена
памет
memory
[Recording] (Запис): Изображенията се записват на вградената
памет.
[Playback] (Възпроизвеждане): Изображенията във вградената
памет се възпроизвеждат.
[Menu, Settigs, etc.] (Меню, Настройки и др.): Можете да
извършвате различни операции с изображенията във вградената
памет.
Данни за изображения, запазени
във вградената памет
Препоръчваме ви да копирате (подсигурявате) данните си, като използвате един от следните
няколко начина.
За да копирате (подсигурявате) данни на твърдия диск на вашия компютър
Извършете процедурата, описана на стр. 108 до 109, без да зареждате “Memory Stick Duo” носител
във фотоапарата.
Копиране (подсигуряване) на данни на “Memory Stick Duo” носител
Подгответе “Memory Stick Duo” носител с достатъчен капацитет, след това изпълнете процедурата,
обяснена в [Copy] (стр. 97).
и
• Не можете да прехвърляте данни от “Memory Stick Duo” носителя към вградената памет.
• Когато свържете фотоапарата с компютър посредством USB кабела за мулти употреба, можете да
прехвърляте данните от вградената памет на компютър, но не можете да прехвърляте данните от
компютър към вградената памет.
19 BG
Интелигентна автоматична
настройка
Позволява ви да снимате с автоматично зададени настройки.
1 Задайте ключа за избор на режим в положение
автоматична настройка).
2 Снимайте с бутона на затвора.
(Интелигентна
• Режимът на запис със светкавица е зададен в положение [Auto] или [Off].
Разпознаване на сцена
Функцията Разпознаване на сцена работи в режим Интелигентна автоматична настройка.
Тази функция позволява на фотоапарата автоматично да разпознава условията на записа и да
направи снимката.
Икона за разпознаване на сцена (Упътване)
Фотоапаратът разпознава режимите (Запис при нощни условия), (Портрет при нощни
условия), (Запис при нощни условия с използване на статив), (Задно осветяване),
(Портрет със задно осветяване), (Пейзаж), (Макро) или
(Портрет), и извежда
съответната икона на LCD екрана, когато сцената бъде разпозната.
За подробности вижте стр. 58.
Ако снимате неподвижно изображение или обект,
върху който е трудно да фокусирате
• Най-късото разстояние за извършване на запис е прибл. 5 cm (W), 50 cm (Т) (от обектива).
• Когато фотоапаратът не може автоматично да фокусира върху обекта, индикаторът AE/AF
заключване превключва на бавно мигане и не се чува звуков сигнал. Композирайте отново
снимката или променете настройката за фокусиране (стр. 54).
Фокусирането може да е трудно в следните ситуации:
- Ако обектът е отдалечен от фотоапарата и е тъмно.
- Ако контрастът между обекта и фона е слаб.
- При обекти, гледани през стъкло.
- За бързо-движещи се обекти.
- Ако фокусирате повърхност, отразяваща светлината или такава с лъскаво покритие.
- Ако обектът е осветен отзад или ако има мигаща светлина
20 BG
Лесен запис
Позволява ви да записвате неподвижни изображения, като използвате минимално-необходимите за
това функции.
Размерът на текста се увеличва и индикаторите се виждат по-лесно.
1 Задайте диска за избор на режим в положение
2 Снимайте с бутона на затвора.
(Лесен запис).
• Зарядът на батерията се изразходва по-бързо, защото осветеността
на екрана автоматично се увеличва.
Функции, които можете да използвате
в режим Лесен запис (Снимане)
Размер на
изображението:
MENU
[Image Size]
на контролния бутон
Изберете между размери [Large] или [Small].
Таймер за
самостоятелно
включване:
на контролния бутон
желан режим
Изберете между режими [10sec] или [Off].
Светкавица:
на контролния бутон
желан режим
Изберете между режими [Auto] или [Off].
MENU
[Flash]
на контролния бутон
Изберете между режими [Auto] или [Off].
Функция за
разпознаване на
усмивка:
желан режим
желан режим
на контролния бутон
Функция Разпознаване на сцена
Функцията Разпознаване на сцена работи в режим Лесен запис.Тази функция позволява на
фотоапарата автоматично да разпознава условията на снимане и да запише изображението.
Икона за разпознаване на сцена
Фотоапаратът разпознава сцени от режимите (Запис при нощни условия), (Портрет при
нощни условия), (Запис при нощни условия с използване на статив), (Задно осветяване),
(Портрет със задно осветяване), (Пейзаж), (Макро) или
(Портрет), и извежда
съответната икона на LCD екрана, когато сцената бъде разпозната.
За подробности вижте стр. 58.
21 BG
Режим Лесен преглед
Когато натиснете бутона (Възпроизвеждане) и дискът за избор на режим е зададен в
(Лесен запис), размерът на текста се увеличава, за да се постигне по-лесна
положение
видимост. В допълнение, функциите, които можете да използвате, се ограничават.
Бутон (Изтриване):
Бутон MENU:
Можете да изтриете изведеното изображение.
Изберете [OK]
.
Можете да изтриете изведеното изображение с помощта на [Delete
Single Image] (Изтриване на единично изображение) и можете да
изтриете всички изображения в папката с помощта на [Delete All Images] (Изтриване на всички изображения).
• Режимът Преглед е зададен в положение [Folder View] (Преглед по папка). Ако зададете диска
за избор на режим в положение, различно от
(Лесен запис), и след това възпроизведете
изображенията, изображенията се извеждат в предварително избрания режим Преглед.
22 BG
Автоматично програмиране
Позволява ви да записвате с автоматично регулирана експонация (скорост
на затвора и стойност на диафрагмата). Също така, можете да изберете
различни настройки, като използвате менюто.
1 Задайте диска за избор на режим в положение P (Автоматично
програмиране).
2 Запишете, като използвате бутона на затвора.
23 BG
Запис на панорамни изображения
Позволява ви да създавате панорамни изображения от композирани изображения.
1 Задайте диска за избор на режим в положение
(Панорама) Дръжте фотоапарата в положение, при
което можете добре да виждате LCD екрана.
2 Дръжте фотоапарата в положение, при което
можете добре да виждате LCD екрана, след това
натиснете бутона на затвора докрай.
3 Завъртете фотоапарата, като следвате
напътстващата лента на LCD екрана.
Тази
част will
няма
This part
not be taken
да се запише
Напътстваща лента
и
• Ако не успеете да обходите целия обект с фотоапарата за даденото време, в композираното
изображение се получава сива област. Ако това се случи, движете фотоапарата по-бързо, за да
създадете пълно панорамно изображение.
• Тъй като няколко изображения се долепят едно до друго, мястото на свръзката няма да бъде ясно
записано.
• В условия на ниска осветеност е възможно панорамните изображения да се замъглят.
• В условия на премигваща светлина, като например при флуоресцентно осветление, осветеността
или цветовете на съединеното изображение не винаги са еднакви.
• Когато целият ъгъл на панорамата и ъгълът на заключване са крайно различни по отношение на
осветеност, цветове и фокус, записът няма да бъде успешен. Ако това се случи, сменете ъгъла на
заключване и снимайте отново.
• Панорамният запис не е подходящ при следните ситуации:
- Ако обектите се движат.
- Ако обектите са твърде близо до фотоапарата
- При изображения с повторяем модел, като например фаянсови покрития, и изображения с малък
контраст, като например небе, пясъчни плажове или ливади.
- При изображения с постоянно променяща се среда, като например развълнувано море или
водопад.
• Не можете да записвате панорамни изображения в следните ситуации:
- Ако въртите фотоапарата твърде бързо или твърде бавно.
- Ако прекалено клатите фотоапарата.
Промяна на посоката на запис или размера
на панорамното изображение
Посока на записа: MENU
[Shooting Direction]
изберете [Right], [Left], [Up] и
[Down]
Размер на
изображението:
MENU
[Image Size] MENU
[Image Size] -- изберете [Standard]
или [Wide]
изберете [Standard] или [Wide]
24 BG
Съвети за запис на панорамни изображения
Вертикална
позиция
Vertical direction
Възможно
Radius as найshort
малък
радиус
as possible
Хоризонтална
позиция
Horizontal direction
• Въртете фотоапарата с еднаква скорост, образувайки дъга.
• Въртете фотоапарата в посоката, индикирана на LCD екрана.
• Определете сцената и натиснете бутона на затвора наполовина, така че да заключите
експонацията и баланса на белия цвят.
• Композирайте на кадъра така, че частта с най-разнообразен пейзаж да бъде в центъра на
изображението.
Възпроизвеждане на панорамни изображения
Можете да прегледате панорамните изображения, като натиснете
докато панорамните изображения се възпроизвеждат.
на контролния бутон,
Операционен
бутон Описание
Operation button
Description
бутон) Възпроизвеждане
z (на
(onконтролния
the control button)
Plays
back scrolling
на
изображения/
Стопimages/ Stops
(на
контролния
Преглед
на
изображения
b/B/v/V (on the control Scrolls images
бутон)
button)
Бутон
W (zoom)
W (zoom)
button
Извежда
изображение
Displays цялото
the whole
image
Показва изведената област
на цялото панорамно
изображение
• Панорамните изображения се възпроизвеждат с приложения софтуер “PMB” (стр. 105).
25 BG
Запис в режим Предотвратяване
на замъгляването
Този режим е подходящ за снимки на закрито без да се налага използването на светкавицата, за да
намалите замъгляването на обекта.
1 Задайте диска за избор на режим в положение
замъгляването).
2 Натиснете бутона на затвора докрай.
(Предотвратяване на
Записва серия от бързо-скоростни снимки, като се прилага и обработка на изображенията, за да
се намалят смущенията и размазването.
и
• Бутонът на затвора издава звуков сигнал 6 пъти, но се записва само едно изображение.
• Намаляването на замъгляването е по-малко ефективно в следните ситуации:
- При изображения на обекти с непостоянни движения
- Ако основният обект е твърде близо до фотоапарата
- При изображения с малък контраст като например небе, плаж или поляна
- При изображение с променящ се контраст като например вълни или водопади
• Не можете да използвате функцията Разпознаване на усмивка.
• Когато използвате източник на светлина, който мига, като например флуоресцентно осветление, е
възможно да се появят смущения. В тези случаи задайте режима за избор на сцена в положение
(Висока чувствителност).
26 BG
Запис при нощни условия от ръка
Въпреки че нощните сцени лесно се размазват поради клатенето на фотоапарата, този режим
ви позволява да записвате нощни сцени с по-малко смущения и замъгляване, без да се налага
използването на статив.
1 Задайте диска за избор на режим в положение
(Запис при нощни
условия от ръка).
2 Запишете, като използвате бутона на затвора.
Записва серия от бързо-скоростни снимки, като се прилага и обработка на изображенията, за да
се намалят смущенията и размазването.
и
• Бутонът на затвора издава звуков сигнал 6 пъти, но се записва само едно изображение.
• Намаляването на замъгляването е по-малко ефективно в следните ситуации:
- При изображения на обекти с непостоянни движения
- Ако основният обект е твърде близо до фотоапарата
- При изображения с малък контраст като например небе, плаж или поляна
- При изображение с променящ се контраст като например вълни или водопади
• Не можете да използвате функцията Разпознаване на усмивка.
• Когато използвате източник на светлина, който мига, като например флуоресцентно осветление, е
възможно да се появят смущения. В тези случаи, задайте режима за избор на сцена в положение
(Висока чувствителност).
27 BG
Избор на сцена
Позволява ви да снимате с предварително зададена настройка в зависимост от сцената.
1 Задайте диска за избор на режим в положение
(Избор на сцена).
2 Изберете желан режим
на контролния бутон.
Ако желаете да превключите към друга сцена, натиснете бутона MENU.
(Висока
(High Sensitivity)
чувствителност)
Позволява
записвате
Allows youвиtoда
shoot
images without a
изображения без светкавица при
flash
under
low
light
ниска осветеност, катоconditions,
се намалява
замъгляването.
reducing blur.
(Мек
(Soft запис)
Snap)
Позволява
да записвате
изображения
с по-мек фон,
Allows
you ви
to shoot
images with
a softer atmosphere
for
за да изострите
портретни
portraits
and flowers,
etc. изображения, цветя и др.
(Landscape)
(Пейзаж)
Позволява
снимане
на далечни
обекти,
като
Allows easyлесно
shooting
of distant
scenes by
focusing
in
фокусира
в далечината.
Записът
еand
добър
при
ясно небе
the
distance.
Shoots
vivid
blue
sky
flora
colors.
и живи цветове на дърветата и цветята.
(Портрет
(Twilightпри
Portrait)
нощни условия)
Позволява
да записвате
ясни изображения
Allows you ви
to shoot
sharp images
of people withна
theхора
на
нощен
да се нарушава
night
viewфон
in theбез
background
withoutатмосферата.
compromising the
atmosphere.
(Запис
при нощни
(Twilight)
условия)
Позволява
да записвате
нощни
сцени
с отдалечени
Allows you ви
to shoot
night scenes
at far
distance
without
обекти
безdark
да губите
от атмосферата
на околностите.
losing the
atmosphere
of the surroundings.
(Запис на храни
(Gourmet)
и блюда)
Преминава
в макро
което
Shifts to Macro
mode,режим,
allowing
youви
to позволява
shoot food да
снимате храни и блюда в примамващи цветове.
arrangements in delicious and bright color.
(Домашни
(Pet)
любимци)
Позволява
да правите
Allows you ви
to shoot
imagesснимки
of yourна
petвашите
with theдомашни
best
любимци
settings. с възможно най-добрите настройки.
(Плаж)
(Beach)
Позволява
да записвате
синевата
на when
водата,
Allows you ви
to record
the blueпо-ясно
of the water
clearly
когато
записвате
морския
бряг или близо до езеро.
shooting
seaside orнаlakeside
scenes.
(Сняг)
(Snow)
Позволява
да записвате
ясни изображения
и да
Allows you ви
to record
clear images
preventing sunken
предотвратите
загубата
на
цветовете
в снежни
сцени
colors
in
snowy
scenes
or
other
places
where
the
или на други места, където целият екран е бял.whole
screen appears white.
(Фойерверки)
(Fireworks)
Позволява
да записвате
фойерверки
целия им
Allows you ви
to record
fireworks
in all theirвsplendor.
блясък.
28 BG
Продължава
(Под
вода)
(Underwater)
Позволява
да записвате
подinвода
с естествени
Allows
you ви
to shoot
underwater
natural
colors in
цветове (Marine
с подходящо
оборудване
(като комплект за
housing
pack,
etc.).
подводно снимане).
• Когато записвате изображения и използвате режими
(Портрет при нощни условия), (Запис
при нощни условия) или (Фойерверки), скоростта на затвора е по-ниска и често се получава
замъгляване на изображенията. Затова препоръчваме използването на статив.
Функции, които можете да използвате
в режим Избор на сцена
За запис на изображения в зависимост от условията на сцената, фотоапаратът определя комбинация
от функции. Индикацията показва, че функцията е възможна.
Иконите, маркирани с [Flash] (Светкавица), показват достъпните режими на светкавицата.
В зависимост от режима Избор на сцена някои функции не са възможни.
Разпознаване
Face
на лице/
Detection/
Светкавица
Разпознаване
Flash
наSmile
усмивка
Burst/
Burst/
Bracket
Bracket
Баланс
Whiteна
белия цвят
Balance
Shutter
—
*2
*1
Намаляване
РазпозRed
Eyeна наване
Anti на Устойчив
Steadyна
ефекта
запис
червените премигване
Reduction
Blink
Shot
очи
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
*3
—
—
—
—
—
Не можете да избирате [Flash] (Светкавица) за [White Balance] (Баланс на белия цвят).
Не можете да избирате [Off] за [Face Detection] (Разпознаване на лице).
*3
Можете да използвате [Underwater White Balance] вместо [White Balance].
*1
*2
29 BG
Режим на запис на видеоклип
Позволява ви да записвате видеоклип със звук
1 Задайте диска за избор на режим в положение
(Филмов режим).
2 Натиснете бутона на затвора докрай.
3 За да спрете записа, отново натиснете бутона на затвора докрай.
30 BG
Zoom
Mожете да увеличите изображението, докато записвате. Функцията за оптичен zoom на
фотоапарата може да увеличава изображенията до 5 пъти.
1 Натиснете бутона W/T (zoom).
Бутон
T
T button
Натиснете бутона T, за да приближите и бутона W, за да отдалечите.
• Когато степента на zoom стане по-голяма от 5х, вижте стр. 80.
Бутон
W
W button
и
• Функцията zoom е заключена към страната W, когато записвате в режим Панорама.
• Звукът от движението на обектива може да се запише, когато записвате видеоклип.
31 BG
Светкавица
1 Натиснете (Светкавица) на контролния бутон.
2 Изберете желан режим с контролния бутон.
(Автоматична
(Auto)
настойка)
(Активирана
(On)
светкавица)
(Бавна
(Slow
синхронизация)
Synchro)
(Изключена)
(Off)
Светва,
когато осветлението
осветление
е недостатъчно.
Flash automatically
operatesили
in задното
dark locations
or when
there is
backlight.
Светкавицата
се включва.
Flash always винаги
operates.
Светкавицата
се включва.
Flash always винаги
operates.
Скоростта на затвора е бавна, когато се намирате на слабо осветено
The
shutter
speed
is
slow
in a dark place to clearly shoot the
място.
background that is out of flash light.
Светкавицата
се включва
Flash does notнеoperate.
и
• Светкавицата светва два пъти. Първия път регулира количеството на светлината.
• Индикаторът
се извежда, докато светкавицата се зарежда.
• Не можете да използвате светкавицата в режим burst или bracket.
• Не можете да използвате [On] или [Slow Synchro], когато фотоапаратът е в режим на Интелигентна
автоматична настройка.
• В режим Лесен запис можете да избирате само [Auto] (Автоматична светкавица) или [Off]
(Изключена светкавица).
• В режими Панорама, Предотвратяване на замъгляването или Запис при нощни условия от ръка
светкавицата е в положение [Off] (изключена).
Когато на снимки, записани със светкавица,
се появят “бели кръгли петна”
Този ефект се получава от различни частици (прах, полен и др), които витаят във въздуха близо
до обектива. Когато тези частици бъдат подчертани от светкавицата на фотоапарата, те се
появяват на изображението като бели кръгли петна.
Фотоапарат
Camera
Обект
Subject
Частици
др.)
Particles(прах,
(dust,полен
pollen,и etc.)
във
въздуха
in the
air
Как можете да ограничите феномена “бели кръгли петна”?
• Пуснете осветление в стаята и снимайте обекта без да използвате светкавица.
• Изберете режим (Висока чувствителност) в режим Избор на сцена. (Светкавицата се задава
в положение [Off].)
32 BG
Разпознаване на усмивка
Когато фотоапаратът разпознае усмивка, затворът автоматично се освобождава.
1 Натиснете бутона
(Усмивка).
2 Изчакайте разпознаването на усмивка.
Когато нивото на усмивката надвиши точката на индикатора,
фотоапаратът автоматично записва изображения.
Ако натиснете бутона на затвора, докато устройството е в режим
Разпознаване на усмивка, фотоапаратът записва изображението в
режим Автоматична настройка и след това се връща в режим на
Разпознаване на усмивка.
3 За да спрете записа, отново натиснете бутона
(Усмивка).
Рамка
за разпознаване
Face Detection
frame
на лице
Индикатор
за чувствителност
Smile Detection
Sensitivity
при
разпознаване на усмивка
indicator
и
• Режимът Разпознаване на усмивка автоматично приключва, когато капацитетът на “Memory Stick
Duo” носителя или на вградената памет се изчерпи.
• Възможно е усмивките да не се разпознаят правилно в зависимост от условията.
• Не можете да използвате функцията за цифров Zoom.
• Не можете да използвате функцията Разпознаване на усмивка, когато сте задали опциите
Панорама, Запис на видеоклип, Предотвратяване на замъгляването или Запис при нощни условия
от ръка.
Съвети за запис на по-добри усмивки
Не закривайте очите с бретон.
Не закривайте лицето с шапка, маска, очила и др.
Опитайте да разположите лицето точно срещу
фотоапарата и да поставите фотоапарата на възможно
най-близка равнина. Очите трябва да са присвити.
Усмихнете се възможно най-широко. Усмивката се
разпознава по-лесно, когато зъбите са открити.
• Затворът сработва, когато някое от лицата, които фотоапаратът е разпознал, се усмихне.
• Можете да изберете обекта, който е с приоритет за разпознаване на лицето, с помощта на
функцията [Face Detection] (Разпознаване на лице). Когато избраното лице се регистрира в
паметта на фотоапарата, функцията Разпознаване на лице се извършва само за това лице. За
да извършите функцията Разпознаване на усмивка за различно лице, променете приоритета за
лицето с на контролния бутон (стр. 61).
• Ако не бъде разпозната усмивка, задайте [Smile Detection Sensitivity] (Чувствителност при
разпознаването на усмивка) в менюто с настройки.
33 BG
Таймер за автоматично включване
1 Натиснете
(Таймер за автоматично включване) на контролния
бутон.
2 Изберете желания режим с контролния бутон.
(Изключено)
(Off)
(10-секунден
(10sec)
таймер)
(2-секунден
(2sec)
таймер)
Таймерът
включване не се използва.
Does not за
useавтоматично
the self-timer.
Задава
активиране
таймера
след 10 секунди.
Sets the
10-secondнаdelay
self-timer.
Когато
натиснете
бутона
на затвора,
лампичката
наlamp
таймера
за and a
When
you
press
the
shutter
button,
the
self-timer
flashes
автоматично включване започва да мига и се чува звуков сигнал,
beep sounds
until
the shutter operates.
докато
затворът
се задейства.
За
отмените,
Toдаcancel,
pressдокоснете
again. .
Задава
активиране
таймера
след 2 секунди.
Sets the
2-second на
delay
self-timer.
и
• В режим Лесен запис можете да изберете единствено [10sec] или [Off].
• Таймерът за автоматично включване не работи, когато снимате в режим Панорама.
Намаляване на замъгляването с помощта
на 2-секундния таймер
Използвайте 2-секундния таймер, за да предотвратите замъгляване на обекта. Затворът се
освобождава 2 секунди след като натиснете бутона на затвора, което намалява трептенето на
фотоапарата при натискането на бутона на затвора.
34 BG
Burst/Bracket
Можете да изберете режим normal (единично изображение), burst или exposure bracket. Също
така,можете да изберете режима от бутона MENU (стр. 47).
1 Натиснете бутона
(Burst/Bracket).
2 Изберете режим на запис с помощта на бутона
(Burst/Bracket).
Също така, можете да изберете режим на запис с помощта на контролния бутон.
(Off))
(Off
Записваaединично
изображение.
Shoots
single image.
(High)
Записваup
доto
1010
изображения
последователност.
Shoots
images perвsecond
in succession.
(Mid)
Записваup
доto
5 изображения
последователност.
Shoots
5 images perвsecond
in succession.
(Low)
Записва
до to
2 изображения
последователност.
Shoots up
2 images perвsecond
in succession.
(Bracket)
Записва
три изображения,
като стойностите
на
Shoots aпоредица
series of от
3 images
with the exposure
values automatically
експонацията
се сменят
автоматично.
За подробности
относно
shifted. For details
on the
bracket setting,
see page 57.
настройката bracket вижте стр. 57.
Notes
и
•• Не
можетеbracket
да изберете
Bracket
в режими
Интелигентна автоматична
Exposure
not available
in Intelligent
Adjustment,
настройка,
Лесен mode
запис,isФилмов
режим,
Запис приAuto
нощни
условия
Easy
Shooting,
Movie Mode,
Hand-held Twilight,
Anti Motion
Blur,
от
ръка,
Предотвратяване
на замъгляването,
Панорамни
снимки
или
Разпознаване
на усмивка.
Sweep Panorama,
or Smile Shutter.
• Светкавицата е зададена в положение [Off] (Изключена светкавица).
The flashиisбалансът
set to [Off].
•• Фокусът
на белия цвят се настройват за първото
• изображение
The focus andиwhite
balance areсе
adjusted
for the
first image, and
тези стойности
използват
впоследствие
и заthese
следващите
изображения.
settings are also
used for the other images.
• Когато настройвате експонацията ръчно, стойността й се сменя в
• зависимост
When you adjust
the exposure
manually, the exposure is shifted based on
от настроената
яркост.
• Интервалът
записа се удължава в зависимост от условията на
the adjusted при
brightness.
снимане.
Theобектът
recording
interval becomes
longer
according
to theвъзможно
shooting е
•• Ако
е прекалено
ярък или
прекалено
тъмен,
conditions.
да
не успеете да направите хубави снимки с избраната стойност за
при групиране.
• стъпка
If the subject
is too bright or too dark, you may not be able to shoot
• Размерът на изображението [VGA] ще бъде зададен, докато
properly with the selected bracket step value.
записвате във вградената памет.
• [VGA] image size will be set while recording on internal memory.
Burst запис
Записва до 10 изображения в последователност, докато натискате и задържате бутона на затвора.
1 Натиснете бутона
(Burst/Bracket).
2 Изберете [High], [Mid] или [Low].
3 Натиснете бутона на затвора.
и
• Не можете да изберете Burst в режими Лесен запис, Запис при нощни условия от ръка,
Предотвратяване на замъгляването, Панорама, Филмов режим или Разпознаване на усмивка.
• Светкавицата е зададена в положение [Off] (Изключена светкавица).
• Когато използвате таймера за самостоятелно включване при burst запис, фотоапаратът записва
максимум пет изображения.
• При условия с ниска скорост на затвора, броят на снимките в секунда може да намалее.
• Размерът на изображението [VGA] ще бъде зададен, докато записвате във вградената памет.
• Когато зарядът на батериите е нисък или когато вътрешната памет или “Memory Stick Duo”
носителят са запълнени, Burst спира да работи.
• Фокусът, балансът на белия цвят и експонацията се настройват за първото изображение.
35 BG
Продължава
Запис на изображения с високоскоростен burst
След записа на изображения с високоскоростен burst, снимките се извеждат в рамки на LCD
екрана.
Когато всички изображения попаднат в рамки, записът е приключил.
Можете да спрете записа, като изберете [OK] с помощта на на контролния бутон.
Когато спрете, изображенията, изведени в индекс екран, и обработените изображения се
записват.
36 BG
Преглед на снимки
1 Натиснете бутона
(Възпроизвеждане), за да превключите в режим
на възпроизвеждане.
2 Изберете изображение с помощта на контролния бутон.
• Когато дискът за избор на режим е зададен в положение
(Лесен запис), изображенията
се възпроизвеждат в режим Преглед по папки и функциите, с които можете да работите, са
ограничени. Ако искате да използвате всички функции за преглед, задайте диска за избор на
режим в режим, различен от
.
Преглед на изображения, заснети с различен
фотоапарат
Ако поставите във фотоапарата “Memory Stick Duo” носител, който съдържа изображения,
записани с този и друг фотоапрати, се извежда екран за избор на начина на възпроизвеждане.
“Playback only registered images” (Възпроизвеждане само на регистрирани
изображения): Изображенията се възпроизвеждат в избрания режим на преглед. Някои
изображения, записани с друг фотоапарат, може да не се възпроизведат.
“Palyback all images with folder view” (Възпроизвеждане на всички
изображения с преглед на папка): Режимът за преглед се превключва в режим Преглед
по папки и всички изображения се възпроизвеждат
37 BG
Zoom при възпроизвеждане
Възпроизвежда увеличеното изображение.
1 Натиснете бутона
(Zoom при възпроизвеждане),
докато възпроизвеждате снимка.
Изображението централно се увеличава да два пъти от предходния си
размер.
2 Регулирайте позицията на контролния бутон.
3 Регулирайте zoom скалата с бутона W/T (zoom).
Натиснете бутона (Т), за да увеличите, и W, за да отдалечите.
Натиснете , за да отмените функцията zoom при възпроизвеждане.
Shows the
displayed
Показва
изведената
area of the
whole
област
на цялото
image
изображение
За да запазите увеличените изображения
Можете да запазите увеличените изображенията, като използвате функцията за отрязване
Натиснете MENU
[Retouch]
[Trimming].
38 BG
Индекс изображения
Извежда едновременно няколко изображения на екрана.
1 Натиснете бутона
на възпроизвеждане.
2 Натиснете бутона
(Възпроизвеждане), за да превключите в режим
(Индекс), за да изведете индекс екран.
Отново натиснете бутона, за да изведете индекс екран дори с повече изображения.
Натиснете го още веднъж, за да изведете изображения с календар.
3 За да се върнете в екран на единично изображение, изберете
изображението с контролния бутон, след това натиснете .
• Когато дискът за избор на режим бъде зададен в положение
преглеждате изображения в индекс режим.
(Лесен запис), не можете да
Извеждане на изображения от желана дата/папка
Изберете лявата странична лента с контролния бутон, след това
изберете желаната дата/събитие/папка с помощта на
.
Преглед на изображения с Календар
Можете да натиснете бутона (Индекс), за да преглеждате изображения с Календар, по време
на преглед по дати на списъка.
• Изберете месец, който желаете да изведете, с помощта на / .
• За да излезете от Календара, изберете
с контролния бутон, след
това натиснете .
39 BG
Изтриване
Позволява ви да избирате нежелани изображения за изтриване. Също така, можете да изтривате
съобщения, използвайки бутона MENU (стр. 73).
1 Натиснете бутона
(Възпроизвеждане), за да превключите към
режима на възпроизвеждане
желан режим
на контролния бутон
2 Бутон (Изтриване)
This
ThisImage
Image(Това
изображение)
Можете да
в режим на
Deletes
theизтриете
currentlyизведеното
displayedизображение
image in single-image
единичен екран.
mode.
Multiple Images
Images(Множество
изображения)
Позволява
изберете
изтриете
няколко
изображения.
Allows
youвиtoдаselect
and иdelete
multiple
images.
Извършете
следното след
Do as the following
after стъпка
step 2.2.
Изберете изображение и натиснете .
1Select
an image then press z.
Повторете гореописаните връзки, докато не останат
Repeat the above steps until there are no more images to
изображения за изтриване. Отново изберете изображение
be deleted. Select an image with a
mark again to
със знак , за да премахнете знака .
release the
mark.
MENU
[OK]
2MENU t [OK] t z
(Всички
от една
папка)
All in This
Folder
(Всички
в обхват
All in Date
Rangeот дата)
(Всички
в тази
група)
All In This
Group
Можете
всички
изображения
в or
Deletes да
all изтриете
images inнаведнъж
the selected
folder,
date range
избраната
папка,
обхват с дати или burst група.
burst group
at once.
.
След стъпка 2, натиснете [OK]
Press [OK] t z after step 2.
All but this
this image)
image (Всички
(All
извън това изображение)
Изтрива
изображения
от burst
група,
различни
от избраното
Deletes burst
group images
other
than
the selected
image in
изображение
режим mode.
на извеждане на burst група.
Display Burstв Group
Exit
Exit(Излизане)
Отменя
Cancelsизтриването.
the deletion.
и
• Когато дикът за избор на режим е зададен в положение
(Лесен запис), можете да изтриете
само текущо-изведеното изображение.
• Когато използвате вградената памет за запис на изображения, режимът на преглед се задава в
положение [Folder View].
Можете да превключите между режим на индекс
екран и режим на единично изображение, когато
избирате изображения
Натиснете бутона (Т) на бутона W/T (zoom) в режим на индекс
екран, за да се върнете към режим на единично изображение
и натиснете бутона (Индекс) (W) в режим на единично
изображение, за да се върнете към режим на индекс екран.
• Също така, можете да превключите между режим на индекс екран
и режим на единично изображение [Protect] (Защита) или [DPOF].
40 BG
Преглед на видеоклип
1 Натиснете бутона
(Възпроизвеждане), за да превключите в режим
на възпроизвеждане.
2 Изберете видеоклип с помощта на контролния бутон.
3 Натиснете .
Възпроизвеждането на видеоклипа започва.
Контролен
Бутон
Control button
Функция
възпроизвеждане
Playbackза
feature
z
Пауза
Pause
B
Бързоforward
превъртане напред
Fast
b
Бързоrewind
превъртане назад
Fast
Извежда екрана
за контрол
на screen.
силата на
звука.the
Регулирайте
Displays
the volume
control
Adjust
volume
.
силата
на звука с помощта на
with
v/V.
V
• Възможно е да не успеете да възпроизведете някои изображения, заснети с други модели
фотоапарати.
Екран за преглед на видеоклипове
Изберете изображението, което желаете да изведете, като използвате
на контролния бутон,
и натиснете . Извежда се лентата за възпроизвеждане и можете да проверите позицията при
възпроизвеждането на видеоклипа.
На екрана за преглед на видеоклип се извеждат следните индикатори
,
или
.
Възможно е изведените икони да се различават в зависимост от размера
и качеството на изображението.
Лента
за възпроизвеждане
Playback
ba
41 BG
Режим на запис на видеоклип
Позволява ви да записвате с предварително зададени настройки в зависимост от сцената.
1 Задайте диска за избор на режим в положение
(Филмов режим).
2 MENU
(Режим на запис на видеоклип)
желан режим.
(Автоматична
Автоматично
регулира
настройката.
(Auto)
Adjusts the setting
automatically.
настройка)
Позволява
ви да записвате
филми
подwhen
вода сusing
естествени
(Под
вода)
(Underwater)
Shoots underwater
in natural
colors
a waterцветове,
proof като
използвате подходящо оборудване (например комплект за подводно
housing (Marine pack, etc.).
снимане).
42 BG
Посока на записа
Задайте посока на завъртане на фотоапарата, когато записвате панорамни изображения.
1 Задайте диска за избор на режим в положение
[Sweep Panorama].
2 MENU
(Shooting Direction)
желана посока
(Дясно)
(Right)
Върти
от ляво
Pan from
left надясно.
to right.
(Ляво)
(Left)
Върти
от дясно
Pan from
right наляво.
to left.
(Горе)
(Up)
Върти
от долу
нагоре.
Pan from
down
to up.
(Долу)
(Down)
Върти
от горе
надолу.
Pan from
up to
down.
43 BG
Размер на изображението
Размерът на изображението определя размера на файла с изображение, който е записан, когато сте
записали изображението.
Колкото по-голям е размерът на изображението, толкова по-детайлно ще бъде отпечатано на
хартия в голям формат. Колкото по-малък е размерът, толкова повече изображения могат да бъдат
записани.
1 MENU
(Размер на изображение)
желан режим
Когато записвате снимки
Размер
на
Image size
изображението
Препоръки
за употреба
Usage guidelines
Брой
No. of
изображения
Отпечатване
Printing
По-малко
Less
Добро
Fine
Повече
More
Грубо
Rough
в съотношение
за фото(3648×2432) Запис
3:2 aspect
ratio as in 3:2
photo
prints and
разпечатки
postcards и пощенски картички Помалко
Добро
Less
Fine
на on
изображения
на телевизор
(3648×2056) За
Forпреглед
viewing
a high-definition
TV
с висока резолюция.
По-малко
Less
Добро
Fine
Повече
More
Грубо
Rough
images
изображения
в
(3648×2736) За
Forотпечатване
prints up toнаA3+
size
размер до А3+
изображения
в
(2592×1944) За
Forотпечатване
prints up toнаA4
size
размер до А4
изображения
в
(2048×1536) За
Forотпечатване
prints up toнаL/2L
size
размер до L/2L
(640×480)
За
на малки изображения
Forприкрепяне
e-mail attachments
към електронна поща
(1920×1080)
• Когато отпечатвате изображения, записани със съотношение 16:9, възможно е двата края на
изображението да се отрежат.
44 BG
В режим Лесен запис
Large
Записва
изображения
с размер
Shoots images
in [10M]
size. [10M].
Small
Записва
изображения
с размер
Shoots images
in [3M]
size. [3M].
Когато записвате панорамни изображения
(Стандартно
(Standard) съотношение)
Записва
панорамните
изображения
Shoot images
using standard
size. със
стандартен размер.
(Вертикално
положение:
3424x1920)
(Vertical direction:
3424×1920)
(Хоризонтално
положение:
4912x1080)
(Horizontal direction: 4912×1080)
Записва
панорамните
изображения
с
Shoot images
using wide
size.
широкоекранен размер.
(Широк
(Wide) екран)
(Вертикално
положение:
4912x1920)
(Vertical direction:
4912×1920)
(Хоризонтално
положение:
7152x1080)
(Horizontal direction: 7152×1080)
Когато записвате видеоклипове
Колкото по-голям е размерът на изображението, толкова по-добро е качеството. Колкото по-голям е
броят на кадрите в секунда (среден битрейт), толкова по-лесно се възпроизвежда изображението.
Видеоклиповете, заснети с фотоапарата, ще се запишат в MPEG-4, Прибл. 30fps, Progressive, AAC,
mp4 формат.
Среден
битрейт
Average
bit rate
Препоръки
за употреба
Usage guidelines
1280×720(Fine)
9 Mbps
1280×720(Standard)
6 Mbps
Записва
висококачествени
видеоклипове,
Shoot highest
quality movie
for display
подходящи за извеждане на телевизор с
on HDTV
висока
разделителна способност.
Записва
стандартни
видеоклипове,
Shoot standard
quality
movie for display
подходящи за извеждане на телевизор с
on HDTV
висока
разделителна способност.
VGA
3 Mbps
Размер
на видеоклип
Movie image
size
Записва
Shoot atизображения
an image sizeс размер,
suitableподходящ
for WEB
за качване в Интернет.
upload
и
• Когато изберете [VGA] за видеоклипове, се създава телеснимка.
• Видеоклипове, чиито размер е зададен в положение [1280х720], могат да бъдат записвани
единствено на “Memory Stick PRO Duo” носител.
Когато използвате носител за запис, различен от “Memory Stick PRO Duo” носител, задайте
размера на видеоклипа в положение [VGA].
45 BG
Продължава
Относно “качество на изображението”
и “размер на изображението”
Цифровото изображение е съставено от съвкупност от малки точки, наречени пиксели.
Когато качеството на изображението е съставено от много на брой пиксели, снимката е голяма и
заема повече памет, но е с по-високо качество. “Размерът на изображението” се определя от броя
пиксели. Въпреки че не можете да видите разликата на екрана на вашия фотоапарат, високото
качество и времето за обработка на данни се различават, когато изображението бъде отпечатано
или изведено на екрана на компютър.
Описание на пикселите и размера на изображението
1 Размер
Image size:
на изображението: 10M
3648 xpixels
3648
2736 пиксела = 9,980,928 пиксела
2 Размер
Image size:
на изображението: VGA
640 пиксела
pixels × x 480 пиксела = 307,200 пиксела.
640
Pixels
Pixel
Пиксел
Много пиксели
(Високо качество и голям размер на файла)
Малко пиксели
(Грубо качество, но малък размер на файла)
46 BG
Burst
Можете да изберете режим normal (единично изображение), burst или exposure bracket. Също така,
можете да изберете режим от бутона (Burst/Bracket) (стр. 35).
1 MENU
(Burst)
желан режим’
(Off)
Записваaединично
изображение.
Shoots
single image.
(High)
Записва
до to
1010
изображения
последователност.
Shoots up
images perвsecond
in succession.
(Mid)
Записва
до to
5 изображения
последователност.
Shoots up
5 images perвsecond
in succession.
(Low)
Записва
до to
2 изображения
последователност.
Shoots up
2 images perвsecond
in succession.
Записва
три изображения,
като стойностите
на
Shoots aпоредица
series ofот
3 images
with the exposure
values automatically
експонацията се сменят автоматично. За подробности относно
shifted.
For
details
on
the
bracket
setting,
see
page
57.
настройката bracket вижте стр. 57.
(Bracket)
47 BG
Светкавица
В режим Лесен запис, изберете настройка за светкавицата от бутона MENU.
1 Задайте диска за избор на режим в положение
2 MENU
[Flash]
на контролния бутон.
3 Изберете желан режим
.
(Лесен запис).
Auto
Светва,
когато осветлението
или
осветление
е недостатъчно.
Flash automatically
operates
in задното
dark locations
or when
there is
backlight.
Off
Светкавицата
включва
Does not use не
theсеflash.
48 BG
EV
Можете ръчно да регулирате експонацията на стъпки от 1/3 EV в обхват от -2.0 EV до 2.0 EV.
1 MENU
(EV)
желана EV настройка
и
• В режим Лесен запис EV настройката не може да бъде регулирана.
• Възможно е настройката за експонацията да се окаже неефективна, ако записвате обект в крайно
светли или тъмни условия, или когато използвате светкавицата.
Регулиране на експонацията за постигане
на по-добри изображения
Преекспонация
твърде
Overexposure = =
too
much много
light светлина
Whitish image
Избеляло
изображение
По-ниска
стойност
–
Lower EV EV
setting
–
Правилна
експонация
Correct exposure
По-висока
EV стойност
+
Higher EV setting
+
Недостатъчна експонация
= твърде малко светлина
Underexposure
= too little light
По-тъмно
изображение
Darker
image
49 BG
ISO
Задава чувствителност на осветеността.
1 Задайте диска за избор на режим в положение P (Автоматично
(Избор на сцена)
(Под вода).
програмиране) или
2 MENU
(ISO)
желан режим
(Автоматична
(Auto)
настройка)
/
/
/
/
/
Автоматично
задава ISO чувствителността.
Sets the ISO sensitivity
automatically.
Можете
да
намалите
замъгляването
на изображението
при тъмни
You can reduce image blurring in dark
locations or moving
subjects
условия
или
замъгляването
при
записа
на
видеоклип,
като
увеличите
by
increasing
ISO
sensitivity
(select
a
larger
number).
ISO чувствителността (изберете по-голям номер).
• Можете да изберете само от [ISO AUTO], [ISO 160] до [ISO 800], когато сте задали Burst или Exposure Bracket или когато [DRO] е зададен в положение [DRO plus].
Настройка на ISO чувствителността
(Препоръчителен индекс на експонация)
ISO чувствителността е рейтинг на скоростта за носител на запис, който включва сензора на
изображението, приемащ светлина. Дори когато експонацията е еднаква, изображението се
различава в зависимост от ISO чувствителността.
Висока ISO чувствителност
Записва ярко изображение, дори когато снимате на тъмни места и ако сте
увеличили скоростта на затвора, за да намалите замъгляването.
Въпреки това изображението съдържа смущения.
Ниска ISO чувствителност
Записва меко изображение.
Въпреки това, когато експонацията е недостатъчна, изображението може да
е тъмно.
50 BG
Баланс на белия цвят
Регулира цветните тонове в зависимост от условията на осветление в дадена ситуация. Използвайте
тази функция, когато цветовете на изображението изглеждат странни.
1 MENU
(Баланс на белия цвят)
(Автоматична
(Auto)
настройка)
желан режим
Автоматично
регулира
баланса
на белия цвят,
такаthe
че colors
цветовете
да
Adjusts the white
balance
automatically
so that
appear
изглеждат естествено.
natural.
(Естествено
(Daylight)
осветление)
Регулира
цветните
тонове
за условия
открито
в хубав ден,
за night
Adjusts for
outdoors
conditions
on aна
fine
day, evening
views,
вечерни
гледки,
нощни
сцени, неонови
надписи, фойерверки и др.
scenes, neon
signs,
fireworks,
etc.
(Облачно)
(Cloudy)
Регулира
цветните
тонове
за aоблачно
небе или за сенчести места.
Adjusts for
a cloudy
sky or
shady location.
(Бяло
флуорес(Fluorescent
центно
White осветление
Balance 1)1)
(Бяло
флуорес(Fluorescent
центно
White осветление
Balance 2)2)
(Бяло
флуорес(Fluorescent
центно
White осветление
Balance 3)3)
[Fluorescent
Balance
1]: 1]:
Регулира
бялото
флуоресцентно
[FluorescentWhite
White
Balance
Adjusts
for white
fluorescent
осветление.
lighting.
[Fluorescent White Balance 2]: Регулира естественото бяло
[Fluorescent White
Balance 2]: Adjusts for natural white
флуоресцентно
осветление.
fluorescent White
lighting.
[Fluorescent
Balance 3]: Регулира бялото флуоресцентно
осветление
през
деня.Balance 3]: Adjusts for day white fluorescent
[Fluorescent
White
lighting.
n (Изкуствена
светлина)
(Incandescent)
Регулира
цветните
за изкуственоlamp,
или видео
осветление,
Adjusts for
places тонове
under incandescent
or under
bright
например
във фотографско
lighting, such
as in a photoстудио.
studio.
(Светкавица)
(Flash)
(Едно
(One Push)
натискане)
(Настройка
(One Push
едно
Set) натискане)
Регулира
цветните
тонове
за условия при използване на светкавица.
Adjusts for
the flash
conditions.
Регулира
баланса
белия цвят
в зависимост
от светлинния
източник.
Adjusts the
whiteна
balance
depending
on the light
source. The
white
Белият
цвят, обозначен
в [One
Push
(Настройка
color memorized
in [One
Push
Set]Set]
mode
becomesедно
the натискане),
basic white
става основен бял цвят. Използвайте този режим, когато [Auto]
color. Use thisрежим)
mode when
[Auto]режими
or otherнеmodes
be set the
(Автоматичен
или другите
могат cannot
да зададат
правилно
цветността.
color properly.
Запаметява
цвят,
който
ще бъде
режим
[One
Memorizesосновния
the basic бял
white
color
which
will използван
be used inв[One
Push]
Push]
mode.(Едно натискане).
и
• Не можете да изберете [White Balance] в режим Интелигентна автоматична настройка или режим
Лесен запис.
• Не можете да изберете [Flash] (Светкавица) в [White Balance] (Баланс на белия цвят), когато
снимате в режими Панорама, Филмов режим, Предотвратяване на замъгляването, Запис при
нощни условия от ръка или когато сте избрали режим
(Висока чувствителност) в режим Избор
на сцена.
• При флуоресцентно осветление, което трепти, е възможно функцията Баланс на белия цвят да не
действа правилно, дори когато сте избрали [Fluorescent White Balance 1], [Fluorescent White Balance 2] или [Fluorescent White Balance 3].
• Когато записвате изображения и светкавицата е зададена в режим, различен от [Flash]
(Светкавица), [White Balance] (Баланс на белия цвят) се задава в положение [Auto] (Автоматична
настройка).
• Когато светкавицата е зададена в положение [On] (Активирана светкавица) или [Slow Synchro] (Бавна синхронизация), балансът на белия цвят може да бъде зададен в положение [Auto]
(Автоматична настройка), [Flash] (Светкавица), [One Push] (Едно натискане) или [One Push Set]
(Настройка с едно натискане).
• Не можете да изберете [One Push Set] (Настройка едно натискане), докато зареждате светкавицата.
51 BG
Запис на основен бял цвят
в режим [One Push Set]
1 Насочете фотоапарата към бял обект, като например към лист
хартия, като запълните целия екран с обекта, спазвайки същите
светлинни условия, при които ще извършвате записа.
(Баланс на белия цвят)
[One Push Set]
на контролния
2 MENU
бутон
3 Екранът моментално става черен, и когато балансът на белия цвят
бъде постигнат и запазен в паметта, екранът за запис отново се
извежда.
и
• Ако индикаторът
мига, докато записвате, това означава, че балансът на белия цвят или не е
зададен, или не може да бъде настроен. Използвайте автоматична настройка на баланса белия
цвят.
• Не тръскайте или удряйте фотоапарата, докато се извършва операцията [One Push Set] (Настройка
с едно натискане).
• Когато режимът на светкавицата е зададен в положение [On] (Активирана светкавица) или
[Slow Synchro] (Бавна синхронизация), балансът на белия цвят се регулира според условията на
излъчената от светкавицата светлина.
• Белите тонове, заредени с помощта на [White Balance] (Баланс на белия цвят) и [Underwater White
Balance] (Подводен баланс на белия цвят) се задават отделно.
Ефекти на осветлението
Цветовете на обекта се влияят от светлинните условия.
Цветовите тонове се настройват автоматично в режим Интелигентна автоматична настройка, но
въпреки това, вие можете ръчно да настроите цветовите тонове с помощта на функцията Баланс
на белия цвят.
Време/осветление
Weather/lighting
Характеристики
Characteristics на
of
светлината
Дневна
светлина
Daylight
Бяла
(стандартна)
White
(standard)
Облачно
Cloudy
Флуоресцентно
Fluorescent
осветление
Синкава
Bluish
Зеленикава
Green-tinged
Осветление
от
Incandescent
електрическа
крушка
Червеникава
Reddish
light
52 BG
Подводен баланс на белия цвят
Регулира цветните тонове в режим
(Под вода) за видеоклипове.
1 MENU
(Под вода) в режим Избор на сцена или
(Подводен баланс на белия цвят)
желан режим.
Фотоапаратът
регулира
цветните тонове,
снимате
Automaticallyавтоматично
adjusts color
tones underwater
so theyкогато
appear
под вода, за да изглеждат цветовете естествени.
natural.
се за
подводни условия,
приwhere
коитоblue
синият
цвят е
(Underwater 1) Регулира
Adjusts
for
underwater
conditions
is strong.
много
наситен.
се за
подводни условия,
приwhere
коитоgreen
зеленият
цвят
(Underwater 2) Регулира
for
underwater
conditions
is strong.
еAdjusts
много наситен.
Регулира
баланса
белия цвят
в зависимост
от светлинния
(One Push)
Adjusts the
whiteна
balance
depending
on the light
source. The white
източник. Белият цвят, обозначен в [One Push Set] (Настройка едно
color
memorized
in
[One
Push
Set]
mode
becomes
basicкогато
white
натискане), става основен бял цвят. Използвайте този the
режим,
[Auto]
илиorдругите
режимиcannot
не могат
да the
color. (Автоматична
Use this modeнастройка)
when [Auto]
other modes
be set
зададат правилно цветността.
color properly.
(Auto)
(One Push
Set)
Запаметява
цвят,
който
ще бъде
режим
Memorizesосновния
the basicбял
white
color
which
will използван
be used inв[One
Push]
[One Push] (Едно натискане) (стр. 52).
mode (page 52).
и
• В зависимост от цвета на водата е възможно режимът за подводен баланс на белия цвят да не
работи правилно, дори когато изберете [Underwater 1] или [Underwater 2].
• Когато светкавицата е зададена в положение [On], подводният баланс на белия цвят може да бъде
зададен само в положение [Auto], [One Push] или [One Push Set].
• Не можете да избирате [One Push Set], докато се зарежда светкавицата.
• Белите тонове, заредени с помощта на [White Balance] и [Underwater White Balance], се задават
отделно.
53 BG
Фокусиране
Можете да промените метода за фокусиране. Използвайте това меню, когато ви е трудно да
постигнете точен фокус в режим на автоматично фокусиране.
AF е съкращение от “Auto Focus” (Автоматичен фокус) – функция, която автоматично регулира
фокуса.
1 Задайте диска за избор на режим в положение P (Автоматично
(Филмов режим).
програмиране) или
2 MENU
(Фокусиране)
желан режим
(Множествен
Автоматично
обект of
въвthe
всички
(Multi AF)
Focuses on aфокусира
subject inвърху
all ranges
обхвати
на рамката-търсач.
AF)
finder frame
automatically.
Когато натиснете бутона на затвора наполовина
press the
shutter
button
halfway
вWhen
режимyou
на запис
снимка,
около
областта,
която
in still image
shooting
mode,
a green
еdown
фокусирана,
се появява
зелена
рамка.
•frame
Когатоisфункцията
Разпознаване
на лице
displayed
around
the area
isе in
включена,
AF работи
с приоритет
наthat
лицата.
•focus.
Когато зададете режим Избор на сцена в
Рамка-търсач
AF
range finder frame
на AFfor
обхват
вода),
фокусирането
(Only
still image)
• положение
When the Face (Под
Detection
function
is active, AF
(Само за снимки)
се регулира за подводно снимане. Когато
operates with
priority
onкато
faces.
постигнете
фокус,
след
натиснете бутона
затвора
наполовина,
голяма рамкаmode,
в зелено.
• наWhen
Scene
Selection isсеsetпоявява
to
(Underwater)
focus operation
is suited to underwater shooting. When focus is achieved by halfpressing the shutter button, a large frame is displayed in green.
(Централен
(Center AF)
AF)
Автоматично
обект of
в центъра
Focuses on aфокусира
subject inвърху
the center
the
на
рамката-търсач.
Ако
използвате
заедно
finder frame automatically. Using the AF
с функцията AF заключване, ще можете да
lock functionизображението
together, you както
can compose
композирате
желаете.the
image the way you want.
Рамка-търсач
AF frame
обхват
AF range на
finder
(Точков
AF)
(Spot AF)
Автоматично
върху
изключително
Focuses on anфокусира
extremely
small
subject or a
малък
при тясна област.
narrowобект
area или
automatically.
UsingАко
the AF
използвате опцията заедно с функцията AF
lock
function
together,
you
can
compose
the
заключване, ще можете да снимате в желаната
image the way
you want. HoldДръжте
the camera
композиция
на изображението.
фотоапарата
за да не
steady so as стабилно,
not to misalign
theразминете
subject and
обекта и рамката-търсач на AF обхват.
the AF range finder frame.
AF range на
finder
Рамка-търсач
AF frame
обхват
и
• Когато използвате [Digital Zoom] или [AF Illuminator], настройката на рамката-търсач на AF обхват
става недостъпна и рамката се указва с пунктирана линия. В този случай фотоапаратът фокусира
приоритетно върху обекти в или близо до центъра на екрана.
• Ако зададете режим на фокусиране, различен от [Multi AF], не можете да използвате функцията за
разпознаване на лица.
• Режимът на фокусиране се фиксира в положение [Multi AF], докато записвате филми, или в режим
Предотвратяване на замъгляването, Запис при нощни условия от ръка, Разпознаване на усмивка
или Лесен запис.
54 BG
Продължава
Фокусиране върху обект близо до ръба на екрана
Ако обектът не е на фокус, направете следното:
Композирайте снимката така, че обектът да се намира
в центъра на AF рамката на визьора и натиснете
AF
рамкаfinder
AF range
бутона на затвора наполовина, за да фокусирате върху
на
визьора
frame
обекта (AF в заключено положение).
Индикатор
Когато индикаторът AE/AF спре да мига и остане
AE/AF
lock
за
AE/AF
включен, се върнете към композираната снимка и
indicator
заключване
натиснете бутона на затвора докрай.
• Докато не натиснете бутона на затвора докрай, вие
можете да повторите тази процедура колкото пъти е
необходимо.
55 BG
Режим Измерване
Избира режима на измерване, който определя коя част на обекта да измери, за да настрои
експонацията.
1 Задайте диска за избор на режим в положение P (Автоматично
(Филмов режим).
програмиране) или
2 MENU
(режим Измерване)
желан режим
Разделя
множество
и измерва
всяка отeach
тях.region.
Фотоапаратът
(Множествено)
(Multi)
Dividesна
into
multiple части
regions
and measures
The
определя
добре
балансирана
експонация
(Множествено
измерване).
camera determines a well-balanced exposure (Multi-pattern
metering).
(Централно)
(Center)
Измерва
на изображението
и определя
експонацията
в
Measuresцентъра
the center
of the image, and
determines
the exposure
зависимост
от
яркостта
на
обекта
там
(Централно
измерване).
based on the brightness of the subject there (Center-weighted
metering).
(Точково)
(Spot)
Измерва
от изображението
Measuresсамо
onlyчаст
a part
of the subject
(Точково
измерване).
функция
е
(Spot metering). ThisТази
function
is useful
полезна, когато обектът е осветен отзад
when
the subject
is backlit
when
или
когато
съществува
силенorконтраст
there isобекта
strongиcontrast
между
фона. between the
subject and the background.
Кръстче
за точково
Spot metering
cross
измерване
hairs
Разполага
сеthe
върху
обекта
Positions on
subject
и
• Във Филмов режим не можете да избирате [Spot] (Точково измерване).
• Ако зададете режима за измерване в положение, различно от [Multi] (Множествено измерване), не
можете да използвате опцията [Face Detection] (Разпознаване на лице).
• Режимът Измерване се фиксира в положение [Multi] (Множествено измерване), когато е
активирана функцията Разпознаване на усмивка.
56 BG
Настройка Bracket
Можете да зададете вида на bracket записа, като използвате бутона (Burst/Bracket). В режим на
bracket запис можете лесно да запишете серия от 3 изображения, като използвате променящи се
настройки. По този начин след записа на трите поредни изображения можете да изберете найдобрия кадър.
1 MENU
[Bracket Settings]
(EXP±0.3)
(EXP±0.7)
(EXP±1.0)
желан режим
Записва
от 3ofизображения
катоthe
експонацията
се задава
в следния
Recordsсерия
a series
3 images with
exposure shifted
in the
порядък:
светла,
стандартна
и
тъмна.
following order: bright, standard, and dark.
Колкото е по-голяма bracket стъпката, толкова по-голяма е промяната в
The larger на
theекспонацията.
bracket step value, the larger the shift of the
стойността
exposure value.
57 BG
Разпознаване на сцена
Фотоапаратът автоматично разпознава условията на снимане и записва снимката.
Когато бъде разпознато движение, ISO чувствителността се увеличава спрямо движенията, за да
намали замъгляването (Разпознаване на движение).
Пример за изображение, когато
зададете
(Задно осветяване).
Икона за разпознаване
на сцена (Водеща)
Фотоапаратът разпознава следните
видове сцени. Когато фотоапаратът
определи оптималната сцена, той извежда
съответната икона.
(Запис при нощни условия), (Портрет
при нощни условия),
(Запис при
нощни условия с използване на статив),
(Задно осветяване), (Портрет със задно
(Пейзаж), (Макро),
осветяване),
(Портрет)
1 Задайте диска за избор на режим в положение
(Интелигентна
автоматична настройка).
(Разпознаване на сцена)
желан режим
2 MENU
(Auto)
(Автоматична
настройка)
(Допълнителна
(Advanced)
настройка)
Когато
фотоапаратът
разпознаеthe
сцена,
тойitвключва
When the
camera recognizes
scene,
switchesоптималните
to the optimal
настройки
за
съответните
условия
и
записва
изображението.
settings and shoots the image.
Когато
фотоапаратът
разпознаеthe
сцена,
тойitвключва
When the
camera recognizes
scene,
switchesоптималните
to the optimal
настройки
за
съответните
условия
и
записва
изображението.
Когато
settings. If the camera recognizes (Twilight),
(Twilight
фотоапаратът разпознае (Запис при нощни условия), (Портрет
Portrait),
(Twilight using
tripod),
(Backlight)
or
(Записaпри
нощни условия
с използване
на
при
нощни условия),
(Задно
осветяване),
(Портрет
със задно
статив),
(Backlight
Portrait),
it automatically
changes
theосветяване),
setting and той
автоматично
променя
shoots another
image.настройката и записва друго изображение.
• Когато записвате две изображения едно след друго, означението + на
• иконата
When you shoot
images
consecutively, the + mark on the
icon
ще two
стане
зелено.
• След
катоgreen.
запишете две изображения едно след друго, можете да
will turn
функцията
за автоматичен
преглед,
за да изведете
• използвате
When two frames
images
are displayed
side by тези
side
изображения
едно are
до shot,
другоthe
на two
екрана.
immediately
afterиндикация
shooting. [Anti Blink], фотоапарът автоматично
• Когато
се изведе
две изображения
и автоматично
на което and
• записва
When [Anti
Blink] is displayed,
2 images избира
are takenтова,
automatically
очите на обекта са отворени. За подробности относно функцията за
the
image
with
eyes
are
open
is
selected
automatically.
For
on the
разпознаване на премигване, вижте “Какво представляваdetails
функцията
заAnti
разпознаване
на премигване?”.
Blink function,
see “What is the Anti Blink function?”.
и
• Функцията Разпознаване на сцена не работи, когато записвате в режим Цифров zoom.
• Когато режимът на запис е зададен в положение Burst, или когато активирате функцията
Разпознаване на усмивка, режимът Избор на сцена се фиксира в положение [Auto].
• Светкавицата се задава в положение [Auto] (Автоматична светкавица) или [Off] (Изключена
светкавица).
• Сцените в режим
(Запис при нощни условия с използване на статив) понякога не могат да
бъдат разпознати в среда, където вибрациите влияят на фотоапарата, дори ако фотоапаратът е
поставен на статив.
• Понякога бавният затвор се включва, когато сцената бъде разпозната като
(Запис при нощни
условия с използване на статив). Уверете се, че фотоапаратът е неподвижен, докато снимате.
• В зависимост от ситуацията е възможно тези сцени да не бъдат разпознати.
58 BG
Продължава
Изображения, които можете да запишете
с помощта на [Advanced]
В режим [Advanced], фотоапаратът последователно записва две изображения с различни
настройки както следва, когато разпознае режими (Запис при нощни условия), (Портрет
при нощни условия), (Запис при нощни условия с използване на статив), (Задно
осветяване), (Портрет със задно осветяване), които имат склонност за замъгляване. Можете
да изберете желано изображение от двете записани.
Първа
снимка*
First Image*
Втора снимка
Second
Image
Чувствителността
се увеличава,
за да
се
Записана
в режим
Бавна синхронизация Shoots
Shoot in Slow
Synchro
with sensitivity
increased and
shake
намали замъгляването
reduced
Записана
в режим
Бавнаwith
синхронизация,
Shoot in Slow
Synchro
the face
като
за the
отправна
точка сеonизползва
лицето,
which
flash
strobes
as
което е най-силно осветено отguide
светкавицата
Записана
в режим
Бавна синхронизация
Shoot in Slow
Synchro
Чувствителността
се увеличена,
като with
за отправна
точка
Shoots with sensitivity
increased
the face
as
се използва лицето, което е най-силно осветено от
guide
and
shake
reduced
светкавицата; по този начин замъгляването се намалява.
Скоростта
затвора
сеshutter
намалява
като
Shoots withна
even
slower
speed
without
чувствителността
не се увеличава
increasing sensitivity
Записана
посредством
Shoots with
the flash използването на
светкавицата
Осветеността
фона и контраста
се of the
Shoots with theна
brightness
and contrast
регулират
plus)
background(DRO
adjusted
(DRO plus)
Записана,
отправна
точка
Лицето,
осветеността
на фона
и контрастът
Shoots withкато
the за
face
which the
flashсе
Shoots with
the brightness
and contrast
of the се
използва
лицето,
което е най-силно
регулират
plus) adjusted (DRO plus)
strobes
on
as
guide
face and the(DRO
background
осветено от светкавицата
* Когато светкавицата е зададена в положение [Auto].
Какво представлява функцията
Разпознаване на премигване?
Когато зададете функцията Разпознаване на сцена в положение [Advanced], фотоапаратът
автоматично записва две изображения в последователност*, когато разпознае режим
(Портрет). Фотоапаратът автоматично избира и извежда изображението, на което обектът
е с отворени очи. Когато очите на обекта са затворени и на двете изображения, се извежда
съобщението “Blinked eye detected” (“Разпознато е премигване”).
* освен когато светкавицата се включи/когато скоростта на затвора е бавна.
59 BG
Чувствителност при разпознаване
на усмивка
Тази опция задава ниво на разпознаване на усмивката, когато изберете функцията Разпознаване на
усмивка.
1 MENU
(Чувствителност при разпознаване на усмивка)
желан режим
(Широка
(Big Smile)
усмивка):
(Нормална
(Normal
усмивка):
Smile)
(Бегла
усмивка):
(Slight
Smile)
Разпознава
широка
Detects a big
smile.усмивка.
Разпознава
нормална
усмивка.
Detects a normal
smile.
Разпознава
дори
най-беглата
Detects even
a slight
smile. усмивка.
и
• В зависимост от условията е възможно усмивките да не се разпознават правилно.
• Не можете да изберете [Smile Detection Sensitivity] (Чувствителност при разпознаване на усмивка)
в режим (Лесен запис), Панорама, Запис при нощни условия от ръка, Предотвратяване на
замъгляването или Филмов режим.
60 BG
Разпознаване на лице
Разпознава лицата на обектите и автоматично настройва фокуса, светкавицата, експонацията,
баланса на белия цвят и настройката за намаляване на ефекта на червените очи.
Рамка за разпознаване на лице (Оранжева)
Когато фотоапаратът разпознава повече от един обект, устройството ще прецени кой
е основният обект и ще зададе фокуса според приоритета. Рамката за разпознаване
на лицето на основния обект става оранжева. Когато натиснете бутона на затвора
наполовина, рамката за разпознаване на лица на обекти, които са на фокус, става зелена.
Рамка за разпознаване на лице (Бяла)
1 MENU
(Разпознаване на лице)
(Off)
желан режим
Функцията
за разпознаване
на function.
лице не се използва.
Does not use
Face Detection
(Автоматична
(Auto)
настройка)
(Приоритет
(Child
на
дете)
Priority)
Избира
което фотоапаратът
автоматично
да on.
извърши
Selectsлицето,
the faceвърху
the camera
is to automatically
focus
фокусиране.
(Приоритет
(Adult
на
възрастен)
Priority)
Разпознава
записваwith
с приоритет
лицата
на възрастни.
Detects andи shoots
priority on
adult’s
face.
Разпознава
записваwith
с приоритет
детски
лица.
Detects andиshoots
priority on
child’s
face.
и
• [Face Detection] не работи в режими Панорама, Филмов режим или режим Лесен запис.
• Можете да изберете [Face Detection], само когато режимът на фокусиране е зададен в положение
[Multi AF] или режимът на измерване е зададен в положение [Multi].
• Функцията за разпознаване на лице не работи, когато използвате функцията Цифров zoom.
• Можете да разпознаете до 8 лица на вашите обекти.
• В зависимост от условията е възможно лицата на възрастните и децата да не се разпознаят
правилно.
• По време на запис с функцията Разпознаване на усмивка, [Face Detection] автоматично се задава в
положение [Auto], дори ако сте задали в положение [Off].
61 BG
Регистриране на лице с приоритет
(Памет със запомнени лица)
Обикновено фотоапаратът автоматично избира лице, върху което да фокусира, в зависимост от
настройката [Face Detection] (Разпознаване на лице), но можете да изберете и регистрирате и
определено лице с приоритет.
Изключена рамка за приоритет на лице
Натиснете на контролния бутон, докато е зададена настройка Разпознаване на лице.
Лицето най-вляво се регистрира с приоритет и рамката се променяот
в оранжева ( ).
Всеки път, когато натиснете , лицето с приоритет се придвижва с едно надясно.
Неколкократно натиснете , докато оранжевата рамка ( ) попадне върху лицето, което
желаете да регистрирате.
За да отмените регистрацията на лице (Изключена настройка), преместете оранжевата
рамка върху най-дясното лице, след това отново натиснете .
• Когато извадите батерията от фотоапарата, регистрацията на лице се нулира.
• Когато регистрираното лице изчезне от LCD екрана, фотоапаратът се връща към настройката,
избрана във [Face Detection] (Разпознаване на лице). Когато на LCD екрана отново се появи
регистрирано лице, фотоапаратът фокусира върху регистрираното лице.
• Възможно е да не успеете правилно да разпознаете регистрираното лице в зависимост
от осветеността на околната среда, прическата на обекта и др. В този случай отново
регистрирайте лицето при условията, при които ще запишете изображението.
• Когато използвате функцията Разпознаване на усмивка с рамка за регистриране на разпознато
лице, настройката Разпознаване на лице се прилага само към регистрираното лице.
• В режим Лесен запис не можете да регистрирате лице с приоритет.
62 BG
DRO
Фотоапаратът анализира сцената, която записвате, и автоматично поправя осветеността и
контраста, за да подобри качеството на изображението.
DRO е съкращение от “Dynamic Range Optimizer” (Динамичен оптимизатор на обхвата), което е
функция, автоматично оптимизираща разликите между светлите и тъмните части в изображението.
1 Задайте диска за избор на режим в положение P (Автоматично
програмиране).
(DRO)
желан режим
2 MENU
(Изключено)
(Off)
(Стандартен
(DRO
DRO)
standard)
(DRO плюс)
(DRO
plus)
Не
регулира.
Does
not adjust.
Фотоапаратът
автоматично
контраста на
Adjusts the brightness
andрегулира
contrast осветеността
of the imagesиautomatically.
цялата сцена.
Фотоапаратът
автоматично
извършва
засилено
регулиранеand
на strongly.
Adjusts image
brightness
contrast
automatically
осветеността
и контраста
на and
изображението.
и
• В зависимост от условията на снимане е възможно да не получитe правилен ефект.
• За ISO стойност можете да задавате само [ISO AUTO] или стойности от [ISO 125] до [ISO 800],
когато сте избрали [DRO plus].
63 BG
Функция Разпознаване на
премигване
Когато изберете
(Мек запис) в Избор на сцена, докато записвате изображения, фотоапаратът
автоматично записва две изображения в последователност. Фотоапаратът автоматично ще избере,
изведе и запише снимка на обекта, който не е премигнал.
1 Задайте диска за избор на режим в положение
(Избор на сцена).
2 Изберете
(Мек запис).
3 MENU
(Разпознаване на премигване)
желан режим
(Автоматична
(Auto)
настройка)
Когато
Разпознаване
на the
лицаAnti
е активна,
When функцията
Faceоптималните
Detection
isнастройки,
active,
Blink фотоапаратът
function
превключва
когато разпознае
обект, operates
чиито очиso
са
затворени,
и
автоматично
избира
изображения,
които очите на обекта
that
images with the subject’s eyes open areнаrecorded.
са
отворени.
(Изключена
(Off)
настройка)
Не
използва
Разпознаване
Does
not useфункцията
the Anti Blink
function.на премигвания.
и
• Функцията Разпознаване на премигване не работи в следните ситуации.
- Когато използвате светкавица
- В режим на burst запис
- Когато функцията Разпознаване на лице не работи
- Когато функцията Разпознаване на усмивка е включена
• Понякога функцията Разпознаване на премигване не работи в зависимост от условията.
• Когато зададете функцията Разпознаване на премигване в положение [Auto] и записвате само
изображения, на които очите на обекта са затворени, на LCD екрана ще се изведе съобщение
“Blinked eye detected” (“Разпознато е премигване”). Ако е необходимо, снимайте отново.
64 BG
Намаляване на ефекта
на червените очи
Светкавицата светва два или повече пъти преди записът да намали ефекта на червените очи в
случаите, когато използвате светкавицата.
1 MENU
(Намаляване на ефекта на червените очи)
желан режим
(Автоматична
(Auto)
настройка)
Светкавицата
светва,
за да намали
на червените
When the Face
Detection
functionавтоматично
is activated,ефекта
the flash
strobes
очи, когато е включена функцията Разпознаване на лице.
automatically to reduce the red-eye phenomenon.
(Активирана
(On)
настройка)
Светкавицата
винаги
светва,
да намали
ефектаphenomenon.
на червените очи.
The flash always
strobes
to за
reduce
the red-eye
(Изключена
(Off)
настройка)
Не
се използва
функцията
за намаляване на ефекта на червените очи.
Does
not use Red
Eye Reduction.
и
• Не можете да изберете [Red Eye Reduction] в режими Панорама, Филмов режим, Предотвратяване
на замъгляването, Запис при нощни условия от ръка, Разпознаване на усмивка или Лесен запис.
• За да предотвратите замъгляването на изображенията, придържайте фотоапарата здраво, докато
затворът се освободи. Това става приблизително 1 секунда след като натиснете бутона на затвора.
Уверете се, че през това време обектът не мърда.
• Възможно е функцията Намаляване на ефекта на червените очи да не постигне желания ефект.
Това зависи от индивидуалните различия и от условията, при които се извършва снимането например разстоянието до обекта или ако обектът е погледнал настрани при предварителното
светване на светкавицата.
• Когато не използвате функцията Разпознаване на лице, функцията Намаляване на ефекта на
червените очи не сработва, дори когато сте избрали опцията [Auto].
Какво причинява феноменът “червени очи”?
В тъмна среда зениците се разширяват. Светкавицата се отразява от кръвоносните съдове в
окото (ретината) и причинява ефекта “червени очи”.
Фотоапарат
Camera
Око
Eye
Ретина
Retina
Как можете да ограничите ефекта “червени очи”?
• Изберете режим (Висока чувствителност)* в режим Избор на сцена. (Светкавицата
автоматично преминава в положение [Off].)
• Когато очите на обекта излязат червени, ретуширайте изображението с помощта на [Retouch]
[Red Eye Reduction] в менюто за преглед или с помощта на приложения софтуер “PMB”.
65 BG
Устойчиво снимане
Избира режима, предотвратяващ размазването.
1 MENU
(Устойчиво снимане)
(Запис)
(Shooting)
желан режим
Активира
за function
предотвратяване
на размазването,
когато
Activates функцията
the anti-blur
when pressing
the shutter
button
натиснете
бутона на затвора наполовина.
halfway down.
Винаги активира
за предотвратяване
на stabilize
размазването.
(Непрекъснат)
(Continuous) Always
activatesфункцията
the anti-blur
function. You can
images
Можете да стабилизирате изображенията, дори когато извършите
even
when zooming
up отдалечен
a far subject.
приближение
(zoom) на
обект.
(Изключена
(Off)
настройка)
Не използва
за предотвратяване
на замъгляването.
Does
not useрежим
anti-blur
mode.
и
• В режим Автоматична настройка, Лесен запис или (Запис на храни и блюда) в Избор на сцена,
[SteadyShot] е зададен в положение [Shooting].
• [SteadyShot] е фиксиран в положение [Continuous], докато функцията Разпознаване на усмивка е
включена.
• Когато снимате видеоклип, можете да зададете само [Continuous] или [Off]. Настройката по
подразбиране е [Continuous].
• Консумацията на заряда от батериите е по-голяма в режим [Continuous], отколкото в режим [Shooting].
Съвети за предотвратяване на замъгляването
Мръднали сте случайно фотоапарата, когато сте заснели изображението. Този ефект се нарича
“трептене на фотоапарата”. От друга страна, ако обектът е мръднал в момента на заснемането,
ефектът се нарича “замъгляване на обекта”.
Освен това, трептенето на фотоапарата и замъгляването на обекта често се случват при ниска
осветеност или при ниска скорост на затвора, като например, когато записвате в режими
(Запис при нощни условия) или (Портрет при нощни условия). В този случай снимайте, като
се придържате към долуописаните съвети.
Трептене на фотоапарата
Ръцете или тялото ви треперят, докато придържате
фотоапарата и при натискането на бутона на
затвора; целият екран се замъглява.
• Използвайте статив или поставете фотоапарата на
равна повърхност, за да го поддържате в стабилно
състояние.
• Запишете с 2-секунден таймер и стабилизирайте фотоапарата, като поставите ръцете си
странично близо до тялото, след като натиснете бутона на затвора.
• Използвайте режим [Hand-held twilight] (Запис при нощни условия от ръка).
Замъгляване на обекта
Дори ако фотоапаратът е стабилен, обектът се
е поместил по време на експонирането. Това е
причината обектът да изглежда замъглен, когато
натиснете бутона на затвора.
Трептенето на фотоапарата се намалява
автоматично, когато използвате функцията за намаляване на смущенията. Въпреки това, тази
функция не отстранява смущенията ефективно.
• Изберете режим Намаляване на смущенията или режим (Висока чувствителност) в режим
Избор на сцена.
• Изберете по-висока ISO чувствителност, за да увеличите скоростта на затвора, и натиснете
бутона на затвора преди обектът да се премести.
66 BG
Изреждане на изображения
Изображенията автоматично се възпроизвеждат в последователност.
1 Натиснете бутона
(Възпроизвеждане), за да превключите в режим
на възпроизвеждане.
(Изреждане на изображения)
желан режим на изреждане
2 MENU
на контролния бутон
на изображения
(Продължително
(Continuous Playback)
възпроизвеждане)
(Изреждане
на изображения
(Slideshow
with music)
с музика)
Възпроизвежда
всички
изображения
в последователност.
Plays back all the
images
in succession.
Възпроизвежда
изображения
Plays back still неподвижни
images
along
with effectsв and music.
последователност
с ефекти
и музика.
Продължително възпроизвеждане
1 Изберете желаното изображение, за да стартирате възпроизвеждане с
контролния бутон.
(Изреждане на изображения)
[Continuous Playback]
2 MENU
Контролен
бутон
Control button
Функция
възпроизвеждане
Playbackза
feature
z
Пауза
Pause
v
Задава
настройките.
Sets theдисплея
displayс settings.
V
Извежда
с настройки
силата Adjust
на звука.
Displaysекрана
the volume
controlзаscreen.
theРегулира
volume
.
силата
на звука с помощта на
with v/V.
b
Превърта
изображенията напред
Rewinds image
B
Превърта
назад
Forwardsизображенията
image
• Когато [Display Burst Group] е зададен в положение [On], се извежда само първото изображение.
Преглед на панорамни изображения в режим
на продължително възпроизвеждане
Цялото панорамно изображение се извежда за 3 секунди.
Можете да прегледате панорамно изображение, като натиснете .
Натиснете отново , докато преглеждате; екранът се връща в режим на преглед на цялото
панорамно изображение.
67 BG
Изреждане на изображения с музика
1 MENU
(Изреждане на изображения)
на контролния бутон
[Slideshow with music]
Извежда екрана за настройка.
2 Изберете желана настройка.
3 [Start]
4 Натиснете , за да приключите изреждането на изображения.
и
• Не можете да възпроизвеждате панорамни изображения или видеоклипове.
• Настройките, различни от [Image], се запазват до следващата им промяна.
Image
Изображение
Избира
от изображения,
да бъдат показани.
Selects група
the group
of images toкоито
be shown.
All
Възпроизвежда
в последователност
всички
Plays a slideshow
of all the still images
in снимки.
order.
This Date
Възпроизвежда
в последователност
снимките
от избраната
дата,
Plays a slideshow
of still images with
the currently
selected
date
(Преглед
по
дата)
когато
режимът
на
преглед
е
range when View Mode is
(Date View).
Folder
Възпроизвежда
в последователност
от избраната
Plays a slideshow
of still images inснимките
the currently
selectedпапка,
folder
(Преглед
по
папка).
когато
режимът
за
преглед
е
when View Mode is
(Folder View).
и
• Тази настройка е фиксирана в положение [Folder], когато използвате вградената памет за запис на
изображения.
• Когато [Display Burst Group] е [Display Main Unit] само основното изображение се извежда.
Ефекти
Effects
Изберете
скорост
на възпроизвеждане
изреждането
Selects the
playback
speed and moodзаfor
slideshows.на изображения.
Обикновено
изреждане
на изображения,
което
снимките
Simple
Simple
A simple slideshow
switching
still images
at превключва
a preset interval.
на определен интервал.
The playback
is adjustable
[Interval]
andвyou
can и
Интервалът
на interval
възпроизвеждане
можеinда
се регулира
[Interval]
можете
да сеenjoy
наслаждавате
напълно на вашите изображения.
thoroughly
your images.
Nostalgic
Мрачно
изреждане
на изображения,
атмосферата
A филмова
moody
slideshow
reproducing пресъздаващо
the atmosphere
of a movie scene.
на
сцена.
Stylish
Стилно
изреждане
наproceeding
изображения,
се движи
A stylish
slideshow
at aкоето
middle
tempo.със средно темпо.
Изреждане
на изображения
с високоfor
темпо,
A сцени
high-tempo
slideshow suitable
activeподходящо
scenes.
за
на действие.
Active
и
• В [Nostalgic], [Stylish] и [Active], когато съществуват 3 или повече изображения в burst групата
и [Display Burst Grup] (Извеждане на burst група) е зададен в положение [Display Main Image Only] (Извеждане единствено на основно изображение), се възпроизвеждат три или повече
изображения, включително основното изображение.
• Когато [Display Burst Group] (Извеждане на burst група) е зададен в положение [Display Main Image Only] (Извеждане единствено на основното изображение), burst изображенията се извеждат
както следва.
- Когато опцията Effects - Ефекти е зададена в положение [Simple], се извежда само основното
изображение.
- Когато опцията Effects - Ефекти е зададена в положение, различно от [Simple], и съществуват две
или по-малко изображения, се извежда само основното изображение.
- Когато опцията Effects - Ефекти е зададена в положение, различно от [Simple], и съществуват
три или повече изображения, се извеждат три изображения, включително основното.
68 BG
Продължава
Music
Музика
Определя
се възпроизвежда
като фон
на can
изреждането
на изображения.
Можете
Specifies музиката,
the musicкоято
to be да
played
during slideshows.
You
select more
than one background
да
изберете
повече
от
една
песен
като
фон.
Натиснете
на
контролния
бутон,
за
да
изведете
music track. Press V on the control button to display the volume control screen, then press
, за да регулирате силата на звука.
екрана
силатаthe
наvolume.
звука, след това натиснете
v/V toзаadjust
Mute
Не се not
използва
BGM.
Does
use BGM.
Music1
The default setting
for a [Simple]
slideshow.
Настройката
по подразбиране
за [Simple]
изреждане на изображения.
Music2
Настройката
подразбиране
за [Nostalgic]
изреждане на изображения.
The default по
setting
for a [Nostalgic]
slideshow.
Music3
Настройката
по подразбиране
за [Stylish]
изреждане на изображения.
The default setting
for a [Stylish]
slideshow.
Music4
Настройката
по подразбиране
за [Active]
изреждане на изображения.
The default setting
for a [Active]
slideshow.
Интервал
Interval
Задава
на превключване
екрана.
Тазиisнастройка
се фиксира
положение
[Auto],
Sets theинтервал
screen switching
interval.наThe
setting
fixed to [Auto]
whenв[Simple]
is not
selected
когато
не
сте
избрали
[Simple]
в
[Effects].
as the [Effects].
1 sec
3 sec
Задава
интервала
за изображения
приfor
[Simple]
изреждане
на
Sets the
display interval
of images
a [Simple]
slideshow.
изображения.
5 sec
10 sec
Auto
Интервалът
съответствие
с избраната
опция от [Effects].
The intervalсеisзадава
set to вsuit
the selected
[Effects] item.
Повторение
Repeat
Включва
или изключва
Turns slideshow
repeatповтарянето
on or off. на изреждането на изображения.
On
Възпроизвежда
изображения
в непрекъснат
Plays
back images
in a continuous
loop. кръг.
Off
След като
всички
изображения
бъдат възпроизведени,
After
all the
images
изреждането
на
кадри have
спира.been played back, the slideshow ends.
Избор на музика за фон
Можете да прехвърляте желан от вас музикален файл от диск или МР3 файл към фотоапарата.
За да прехвърляте музика, инсталирайте софтуера “Music Transfer” (приложен в комплекта) на
вашия компютър. За подробности вижте стр. 105 и 107.
• Можете да записвате до 4 музикални файла на вашия фотоапарат. (Четирите предварително
зададени файла (Music 1 - Music 4) могат да бъдат заменени с тези, които сте прехвърлили.)
• Максималната дължина за възпроизвеждане на всеки музикален файл с този фотоапарат е
около 5 минути.
• Ако не можете да възпроизвеждате музикални файлове поради повреди във файла, извършете
[Format Music] (стр. 92) и отново прехвърлете музиката.
69 BG
Режим Преглед
Позволява ви да избирате формата на дисплея за преглед на няколко изображения.
1 Натиснете бутона
(Възпроизвеждане), за да превключите в режим
на възпроизвеждане
(Режим Преглед)
желан режим
на контролния
2 MENU
бутон
(Преглед
(Date
View)
по дата)
Преглед
дата. by the date.
Displaysпо
images
(Преглед
се извеждат
като саbyорганизирани
по папки.
(Folder View) Изображенията
Images are displayed,
organized
folders.
по папка)
Когато
за запис
вече
е създадена,
докоснете
[Select Folder]
When aпапката
recording
folder
is already
created,
select [Select
Folder]
(Избор на папка), за да изберете папка за преглед.
from the Menu to select a folder to view.
и
• Когато използвате вградената памет, режимът за преглед е зададен в положение [Folder View]
(Преглед по папка).
• Когато не можете да възпроизвеждате изображения, записани с друг фотоапарат, опитайте да ги
прегледате в режим [Folder View] (Преглед по папка).
• Функцията Преглед по събитие не работи за този фотоапарат.
Извеждане на календар
1 MENU
(Режим на преглед)
контролния бутон
2 Неколкократно натиснете бутона
календарът.
(Преглед на дати)
на
(Индекс), докато се изведе
Изберете месеца, който желаете да изведете, с помощта на
/
Преглед на изображения, записани с друг
фотоапарат
Ако заредите в този фотоапарат “Memory Stick Duo” носител, съдържащ изображения, записани
с този и друг фотоапарат, се извежда следното съобщение.
“Playback only registered images” (Възпроизвеждане само на регистрирани изображения):
Изображенията се възпроизвеждат в избрания режим Преглед. Някои изображения, записани с
друг фотоапарат, може да не се възпроизведат.
“Palyback all images with folder view” (Възпроизвеждане на всички изображения с преглед
по папка): Фотоапаратът превключва в режим на Преглед по папка и възпроизвежда всички
изображения.
70 BG
Извеждане на Burst група
Можете да изберете начина на възпроизвеждане на burst изображенията в групи или можете да
изведете всички изображения по време на възпроизвеждане.
1 Натиснете бутона
(Възпроизвеждане), за да превключите в режим
на възпроизвеждане
(Извеждане на Burst групата)
желана настройка
на
2 MENU
контролния бутон
(Извеждане
(Display Main
само
наOnly)
основното
Image
изображение)
(Извеждане
(Display All)
на всички)
Групира
burst изображения,
след това
само
основните
Groups burst
images, then plays
backвъзпроизвежда
the main image
only.
изображения.
• When Face Detection is performed in burst mode, the camera determines
• Когато фотоапаратът разпознае лице в режим burst, най-подходящото
and displays the
optimumкато
image
as the main
image.
Whenразпознато
Face
изображение
се извежда
основно.
Когато
не бъде
лице,
първото
сеfirst
извежда
основно.
Detection
is notизображение
performed, the
imageкато
in the
burst group is displayed
as the main image.
Възпроизвежда
едновременно
всички
burst изображения.
Plays back all burst
images one
at a time.
• Когато зададете режимът за преглед [View Mode] е зададен в положение [Folder View],
настройката се фиксира в положение [Display All].
Извеждане на burst изображения едно до друго
В режим [Display Main Image Only] изображенията в burst групата могат да бъдат изведени едно
до друго.
Изведете burst изображенията.
Натиснете на контролния бутон.
Изображенията в burst групата се извеждат едно до друго в долната
част на LCD екрана.
Изберете изображение с помощта на
.
Можете да извеждате или скривате индекс екрана с помощта на , и
натискайки , можете да се връщате към единично възпроизвеждане.
71 BG
Ретуш
Прибавя ефекти или прави корекции върху записано изображение и го записва като нов файл.
Оригиналното изображение се запазва.
1 Натиснете бутона
(Възпроизвеждане), за да превключите в режим
на възпроизвеждане.
(Ретуш)
желан режим
на контролния бутон
2 MENU
3 Извършете ретуширането спрямо начина на работа за всеки режим.
(Отрязване)
(Trimming)
Извършва
zoom
при възпроизвеждане
Records the
zoomed
playback
на
изображение
като
част от
image.
изображението се изрязва.
1 Натиснете
Press the бутона
button (T)(Т),
to zoom
за да in
and
press
W
to
zoom
out.
приближите, и натиснете W, за да
2 отдалечите
Set the zoom point with the control
Задайте
button. zoom точката с помощта на контролния бутон
MENU
изберете размер на изображението, за да запазите
3 MENU t select an image size to save t z
[OK]
[OK] t zна отрязаното изображение може да се влоши.
•4Качеството
The quality
trimmed images
may можете
deteriorate.
•• Размерът
на of
изображението,
което
да отрежете, се различава в
• зависимост
The image size
that youизображение.
can trim may vary depending on the image.
от самото
(Намаляване
(Red Eye
на
ефекта
на
Correction)
червените очи)
Поправя
на червените
очи,
Correctsефекта
the red-eye
phenomenon
причинен
от
светкавицата.
caused by flash.
[OK]
с контролния
1 Изберете
Select [OK]
with
the control бутон
button. t z.
•• ВYou
зависимост
от able
изображението
may not be
to correct theе възможно да не
успеете
поправитеdepending
ефекта наon
червените
red-eye да
phenomenon
the image.очи.
(Изостряне
(Unsharp на
изображението)
masking)
Изостря
в избрана
Sharpensизображението
the image within
a
рамка.
chosen frame.
Изберете областта (рамка) на
1 желаното
Select the изображение,
area (frame) ofза
theда
desired
image
to
retouch
with
the
ретуширате с контролния бутон
control
button t MENU.
MENU
2 [OK]
[OK] t z
•• ВDepending
зависимост
onот
theизображението
image, sufficient
е възможно да не постигнете
correction
may
not
applied and
достатъчен ефект иbe
изображението
the image
може
да сеquality
влоши.may deteriorate.
• Не можете да ретуширате следните видове изображения:
- видеоклипове
- панорамни изображения
- изображения, изведени в burst групи.
72 BG
Изтриване
Позволява ви да избирате нежелани изображения за изтриване. Също така, можете да изтривате
изображения, като използвате бутона (Изтриване) (стр. 40).
1 Натиснете бутона
(Възпроизвеждане), за да превключите към
режима на възпроизвеждане
(Изтриване)
желан режим
на контролния бутон
2 MENU
3 [OK]
(Това Image)
(This
изображение)
Можете
изведеното
изображение
в режим на единичен
Deletesда
theизтриете
currently
displayed
image in single-image
mode. екран.
(Множество
ви даand
изберете
изтриетеimages.
няколко изображения.
(Multiple Images) Позволява
You can select
deleteиmultiple
изображения)
Извършете
следното след
Do as the following
afterстъпка
step 2.2.
Изберете изображението, след това натиснете .
1Select
an image
then press
z. докато не останат изображения
Повторете
гореописаните
стъпки,
за да премахнете
за
изтриване.
Изберете
съсno
знак
Repeat
the above
stepsизображение
until there are
more, images
to be
знака .
deleted. Select an image with a
mark to release the
mark.
MENU
[OK]
2MENU t [OK] t z
(Всички
от тази
(All in This
папка)
Folder)
(Всички
в обхват
(All in Date
Range)
от дата)
(Всички
в тази
(All In This
група)
Group)
(Всички
освен
(All but this
това
изображение)
image)
Можете
наведнъж
всички
изображения
в избраната
папка,
Deletes да
allизтриете
images in
the selected
folder,
date range
or burst group
обхват
с дати или burst група.
at once.
Изтрива
изображения
от burstother
група,
различни
от избраните
режим
Deletes burst
group images
than
the selected
image inв Display
на
извеждане
на burst група.
Burst
Group mode.
• Когато дискът за избор на режим е зададен в положение
между [Delete Single Image] или [Delete All Images].
(Лесен запис), можете да избирате
73 BG
Защита
Позволява ви да защитавате изображения срещу случайно изтриване.
Регистрираните изображения се извеждат с означението --.
1 Натиснете бутона
(Възпроизвеждане), за да превключите в режим
на възпроизвеждане.
(Защита)
желан режим
на контролния бутон
2 MENU
(Това
(This Image)
изображение)
(Множество
(Multiple
изображения)
Images)
Защитава
изображението,
избранотоimage
към момента
в режим mode.
Protects
the
currently displayed
in single-image
на
единичен
екран.
Избира
защитава
You canи select
andняколко
protect изображения.
multiple images.
Извършете
следните действия
Do as the following
after stepслед
2. стъпка 2.
Изберете изображение, след това натиснете
Повторете
стъпките,
по-горе, докато няма повече
1Select
an image
thenописани
press z.
изображения
за защита.
знакаto be, за да
Repeat the above
steps Докоснете
until there изображение
are no more със
images
премахнете знака .
protected. Select
mark to release the
MENU
[OK] an image
. with a
mark.
2MENU t [OK] t z
За да отмените защитата
Изберете изображението, за което желаете да отмените защитата, и отключете защитата, като
натиснете на контролния бутон по същия начин както в случай, когато сте задавали защитата.
Индикаторът изчезва и защитата се освобождава.
74 BG
DPOF
DPOF (Цифров формат за ред на отпечатване) е функция, която ви позволява да определяте
изображения на “Memory Stick Duo” носителя, които желаете да отпечатате по-късно.
Означението
(Знак за отпечатване) се извежда за регистрирани изображения.
1 Натиснете бутона
(Възпроизвеждане), за да превключите в режим
на възпроизвеждане.
желан режим
на контролния бутон
2 MENU
(Това
(This Image)
изображение)
(Множество
(Multiple
изображения)
Images)
Задава
отпечатване
избраното
към момента
в режим
Ordersзаprinting
the currently
displayed
imageизображение
in single-image
на
единичен
екран.
mode.
Избира
за отпечатване
на няколко
изображения.
You canи задава
select and
order printing
multiple
images.
Извършете
следните
действия
след
стъпка
2.
Do as the following after step 2.
Изберете изображение, след това натиснете .
Повторете
стъпките
по-горе,
докато няма повече изображения за
1Select
an image
then
press z.
за да премахнете
отпечатване.
Изберете
със no
знака
Repeat the above
stepsизображение
until there are
more,images
to be
знака .
printed. Select an image with a
mark to release the
mark.
MENU
[OK]
2MENU t [OK] t z
и
• Не можете да прибавяте знак
вградената памет.
• Можете да прибавяте означения
(Знак за отпечатване) на видеоклипове или изображения във
(Знак за отпечатване) за максимум 999 изображения.
Изчистване на DPOF знак
Изберете изображението, чиято DPOF регистрацията искате да премахнете, след това натиснете
на контролния бутон по същия начин както при задаването на знака
.
Знакът
изчезва и DPOF регистрацията се изчиства.
75 BG
Завъртане
Завърта неподвижните изображения. Използвайте тази функция, за да изведете изображение с
хоризонтална ориентация във вертикална позиция.
1 Натиснете бутона
(Възпроизвеждане), за да превключите в режим
на възпроизвеждане.
(Завъртане)
на контролния бутон
2 MENU
3 Завъртете изображението с помощта на [ / ]
.
4 [OK]
и
• Не можете да въртите следните видове изображения:
- видеоклипове
- защитени снимки
- изображения изведени в burst група
• Възможно е да не успеете да завъртите изображение, записано с друг фотоапарат.
• Когато преглеждате изображения на компютър, в зависимост от софтуера, който използвате, е
възможно информацията за въртенето на изображенията да не се отрази.
76 BG
Избор на папка
Когато на “Memory Stick Duo” носителя са създадени няколко папки, тази функция избира папката,
която съдържа изображението, което желаете да възпроизведете.
Стъпка 2 не е нужна, когато вече сте задали [Folder View].
1 Натиснете бутона
(Възпроизвеждане), за да превключите в режим
на възпроизвеждане.
(режим Преглед)
(Преглед по папки)
на
2 MENU
контролния бутон
(Избор на папка)
3 MENU
4 Изберете папка с помощта на
.
5 [OK]
• Тази опция не се извежда, когато използвате вградената памет за запис на изображения.
Преглед на изображения в различни папки
Когато са създадени няколко изображения, и когато първото и последното изображения в
папката бъдат избрани, се извеждат следните индикатори:
: Преминава към предходна папка
: Преминава към следваща папка
: Преминава към предходна или следваща папка
77 BG
AF илюминатор
AF илюминаторът предоставя запълващо осветление, което ви помага да фокусирате по-лесно
върху обект в тъмна среда.
AF илюминаторът излъчва червена светлина, която позволява на фотоапарата лесно да фокусира,
когато натиснете наполовина бутона на затвора и задържите, докато фокусът се заключи. В този
момент се извежда индикаторът
.
1 Задайте фотоапарата в режим на запис.
2 MENU
(Настройки)
(Настройки за запис)
желан режим
на контролния бутон
[AF Illuminator]
Auto
Използва
Uses the AF
AF илюминатор.
illuminator.
Off
Не
използва
илюминатор.
Does
not useAFAF
illuminator.
и
• Можете да постигнете фокусиране, ако светлината от AF илюминатора достига до обекта, дори
ако светлината е леко изместена от центъра му.
• Настройката AF илюминатор не функционира, когато:
- записвате в режим Панорама.
- сте задали режим (Пейзаж), (Запис при нощни условия),
(Фойерверки) в режим Избор на сцена.
(Домашни любимци) или
• Когато използвате AF илюминатора, настройката на рамката-търсач на AF обхвата става
недостъпна и рамката е указана с пунктирана линия. AF действа с приоритет върху обекти,
разположени близо до центъра на рамката.
• AF илюминаторът излъчва много ярка светлина. Въпреки че няма проблеми с безопасността, не
поглеждайте директно и от близко разстояние в излъчвателя на AF илюминатора.
78 BG
Решетка
Като се водите по решетката, можете лесно да позиционирате обекти в хоризонтална/ вертикална
позиция.
1 Задайте фотоапарата в режим на запис.
2 MENU
(Настройки)
(Настройки за запис)
на контролния бутон
желан режим
[Grid Line]
On
Извежда
Линиите
не сеlines
записват.
Displaysрешетката.
the grid lines.
The grid
are not recorded.
Off
Не
извежда
решетката
Does
not display
the grid lines.
79 BG
Цифров zoom
Избира режима на Цифров zoom. Фотоапаратът увеличава изображението, използвайки оптичен
zoom (до 5х).
Когато степента на zoom се надвиши, фотоапаратът използва smart или прецизен цифров zoom.
1 Задайте фотоапарата в режим на запис.
2 MENU
(Настройки)
(Настройки за запис)
желан режим
на контролния бутон
Smart (
ВEnlarges
зависимост
от размера
на изображението,
увеличава
изображението
the image
digitally
within the range
where the
image will
по
път безaccording
почти никакви
(Smart
zoom).
notцифров
be distorted,
to theсмущения
image size
(Smart
zoom).
)
Precision (
[Digital Zoom]
)
Увеличава
размера
всички
изображения
10 пъти,
включително
Enlarges all
imageнаsizes
by the
total zoomдоscale
of approximately
и10оптично
увеличение до 5х. Въпреки това, качеството на
×, including the optical zoom 5×. However, note that the image
изображението се влошава след като преминете скалата на оптично
quality deteriorates
when
the optical
увеличение
(Прецизен
цифров
zoom). zoom scale is exceeded
(Precision digital zoom).
Не
използва
zoom.
Does
not useЦифров
the digital
zoom.
Off
и
• Функцията Цифров zoom не работи, когато използвате режими Панорама, Филмов режим или
когато е включена функцията Разпознаване на усмивка.
• Функцията smart zoom не работи, когато размерът на изображението е зададен в положение [10M],
[3:2 (8M)] или [16:9 (7M)].
• Функцията Разпознаване на лице не работи, когато използвате Цифров zoom.
Обща скала на увеличение, като използвате
smart zoom (включително оптичен zoom 5x)
Поддържаното zoom съотношение се различава в зависимост от размера на изображението.
Размер
Size
Максимална
скала
Total
zoom scale
на увеличение
5M
Approx. 7.0х
7.0×
Прибл.
3M
Approx. 8.9х
8.9×
Прибл.
VGA
Прибл.
Approx.28х
28×
16:9(2M)
Approx. 9.5х
9.5×
Прибл.
80 BG
Auto Orientation (Автоматична
ориентация)
Когато обърнете фотоапарата във вертикална позиция, за да заснемете портретна снимка,
устройството записва информация за позицията на снимката и извежда изображението в портретна
позиция.
1 Задайте фотоапарата в режим на запис.
2 MENU
(Настройки)
(Настройки за запис)
желан режим
на контролния бутон
tion]
On
Записва
правилната
ориентация
Recordsизображението
the image withс the
correct orientation.
Off
Автоматичната
ориентация
е изключена.
Does not use Auto
Orientation.
[Auto Orienta-
и
• При изображения във вертикална позиция, вляво и вдясно на изображението се извеждат черни
ленти.
• В зависимост от ъгъла на снимане на фотоапарата е възможно ориентацията на изображението да
не се запише правилно.
• Не можете да използвате Автоматичната ориентация, когато в режим Избор на сцена сте избрали
(Под вода) или когато записвате видеоклип.
Въртене на изображение след запис
Ако изображението не се запише в правилната ориентация, можете да използвате [Rotate] в
екрана с менюто, за да изведете изображението в портретна позиция.
81 BG
Предупреждение за премигване
На LCD екрана се извежда съобщението “Blinked eye detected” (Разпознато е премигване), когато
бъде записано изображение, на което очите на обекта са затворени, докато функцията Разпознаване
на лице е включена.
1 MENU
(Настройки)
(Настройки на записа)
желан режим
на контролния бутон
[Blink Alert]
Auto
Извежда
eye detected”
(Разпознато е премигване).
Displaysсъобщението
the “Blinked“Blinked
eye detected”
message.
Off
Не
извежда
съобщението.
Does
not display
the message.
82 BG
Звуков сигнал
Избира или изключва звука, който се чува при работа с фотоапарата.
1 MENU
(Настройки)
(Основни настройки)
на контролния бутон
желан режим
[Beep]
Low
Включва
на затвора,
когато
на затвора.
Turns onзвука
the shutter
sound
whenнатискате
you pressбутона
the shutter
button.
Включва
сигнал/звука
отwhen
затвора,
бутона на
Turns onзвуковия
the beep/shutter
sound
youкогато
pressнатиснете
the control/shutter
затвора/контролния
бутон.
button.
Ако желаете да намалите силата на звука, изберете [Low].
If you want to lower the volume, select [Low].
Off
Изключва
сигнал/звука
от затвора.
Turns off звуковия
the beep/shutter
sound.
Shutter
High
83 BG
Настройка на езика
Избира езика, който ще използвате за опциите на менюто, предупрежденията и съобщенията.
1 MENU
(Настройки)
(Основни настройки)
желан режим
на контролния бутон
[Language Setting]
84 BG
Наръчник за функциите
Когато работите с фотоапарата, можете да зададете извеждане или не на наръчника за функциите.
1 MENU
Guide]
(Настройки)
желан режим
(Основни настройки)
на контролния бутон
On
Извежда
на guide.
функцията.
Displaysнаръчника
the function
Off
Не
извежда
наръчника
на функцията.
Does
not display
the function
guide.
[Function
85 BG
Режим на демонстрация
Можете да зададете режим на демонстрация за функциите Разпознаване на усмивка или
Разпознаване на сцена.
Когато не желаете да гледате режима на демонстрация, задайте опцията в положение [Off].
1 MENU
(Настройки)
(Основни настройки)
желан режим
на контролния бутон
[Demo Mode]
Demo Mode1
Включва
демонстрация
за режим Разпознаване
на сцена.
Demonstrates
Scene Recognition
mode.
Demo Mode2
Автоматично
включва
демонстрация
за режим
Разпознаване
Automatically
starts the
Smile Shutter
demonstration
whenнаno
усмивка,
когато
не
е
извършена
операция
за
повече
от
15
секунди.
operation is performed for 15 seconds.
Off
Не
активира
демонстрация.
Does
not perform
a demonstration.
• Натискането на бутона на затвора в режим на демонстрация на Разпознаване на усмивка включва
затвора, но не записва изображение.
86 BG
Нулиране
Връща всички настройки в положенията им по подразбиране.
Изображенията ще се запазят, дори когато включите тази функция.
1 MENU
[OK]
(Настройки)
(Основни настройки)
на контролния бутон
[Initialize]
• Внимавайте да не изключите фотоапарата по време на нулиране.
87 BG
COMPONENT
В зависимост от свързания телевизор избира вида на видео сигнала, който се извежда от SD
и HD (1080i) посредством използването на HD изходен адапторен кабел (продава се отделно).
Използвайте Type1а-съвместим HD изходен адапторен кабел.
1 MENU
(Настройки)
(Основни настройки)
желан режим
на контролния бутон
[COMPONENT]
HD(1080i)
Изберете
опция,
за да свържете
фотоапарата
към 1080i-High
Select thisтази
item
to connect
the camera
to a 1080i-capable
съвместим
Definition High
TV. Definition телевизор.
SD
Изберете
опция,
за да свържете
фотоапарата
къмisтелевизор,
Select thisтази
item
to connect
the camera
to a TV that
not
който
не е съвместим
с HD(1080i)signal.
сигнал.
compatible
with an HD(1080i)
• Когато записвате видеоклип при състояния, в които фотоапаратът и телевизорът са свързани
посредством HD изходен адапторен кабел (продава се отделно), изображението, което се записва,
не се извежда от страната на телевизора.
88 BG
Видео изход
Задава изходния видео сигнал в съответствие със системата за цветна телевизия на свързаното
видео оборудване. Различните страни и региони използват различни системи за цветна телевизия.
Ако желаете да гледате изображенията на телевизионен екран, проверете системата за цветна
телевизия за страната или региона, където се използва фотоапаратът (стр. 103).
1 MENU
(Настройки)
(Основни настройки)
на контролния бутон
желан режим
[Video Out]
NTSC
Задава
видео signal
сигналtoв режим
Sets theизходния
video output
NTSC NTSC
mode (e.g., for the USA,
(например
Japan). за САЩ и Япония).
PAL
Задава
изходния
видео сигнал
(например
Европа,China).
Китай).
Sets the
video output
signal вtoрежим
PAL PAL
mode
(e.g., forзаEurope,
89 BG
USB свързване
Изберете режим, когато свързвате фотоапарата към компютър или към PictBridge-съвместим
принтер, използвайки кабел за мулти употреба.
1 MENU
(Настройки)
(Основни настройки)
желан режим
на контролния бутон
[USB Connect]
Auto
Фотоапаратът
автоматично
разпознава иand
осъществява
връзка с
The camera recognizes
automatically
sets up communication
компютър
или
PictBridge-съвместим
принтер.
with a computer or PictBridge-compliant printer.
PictBridge
Свързва
Connectsфотоапарата
the cameraкъм
to aPictBridge-съвместим
PictBridge-compliantпринтер.
printer.
Когато
свържете
фотоапарата
към
компютър,
прозорецът
за копиране
When you connect the camera to a computer, the AutoPlay
Wizard
автоматично
се
извежда
и
изображенията
в
папката
за
запис
на
appears,
and
the
still
images
in
the
recording
folder
on
the
camera
фотопарата се копират на компютъра. (с Windows Vista/XP, Mac OS X)
are imported to the computer. (with Windows Vista/XP,
Mac OS X)
PTP/MTP
Mass Storage
Осъществява
връзка
между between
фотоапарата
и компютъра
Establishes a Mass
MassStorage
Storage
connection
the camera
and a
или
друго
USB
устройство.
computer or other USB device.
и
• Ако не можете да осъществите връзка между фотоапарата и PictBridge-съвместимия принтер,
докато устройството е в положение [Auto], изберете [PictBridge].
• Ако не можете да осъществите връзка между фотоапарата и компютъра или друго USB устройство
с настройката [Auto], изберете настройка [Mass Storage].
• Не можете да прехвърляте видеоклипове, когато [USB Connect] (USB свързване) е зададен в
положение [PTP/MTP]. За да прехвърляте видеоклипове към компютър, задайте [USB Connect]
(USB свързване) в положение [Auto] или [Mass Storage].
90 BG
Сваляне на музика
Можете да използвате “Music Transfer” в CD-ROM диска (приложен в комплекта), за да прибавите
или промените музикалните записи за фон.
1 MENU
Music]
(Настройки)
(Основни настройки)
на контролния бутон
[Download
Извежда се съобщението “Change slideshow music Connect to PC”.
2 Извършете USB връзка между фотоапарата и компютъра, след това
стартирайте “Music Transfer”.
3 Следвайте инструкциите, изведени на екрана, за да промените
музикалните файлове.
91 BG
Фоматиране на музика
Можете да изтриете всички музикални файлове за фон, запазени във фотоапарата. Това може
да бъде използвано в случаите, когато музикалните файлове за фон са повредени и не могат се
възпроизведат.
1 MENU
[OK]
(Настройки)
(Основни настройки)
на контролния бутон
[Format Music]
Възстановяване на музиката, зададена
по подразбиране във фотоапарата
Можете да използвате “Music Transfer” в CD-ROM (приложен в комплекта), за да върнете
музикалните файлове към зададените по подразбиране.
Стартирайте [Download Music], след това извършете USB връзка между фотоапарата и
компютъра.
Стартирайте “Music Transfer”, след това възстановете музиката, зададена по подразбиране.
• За подробности относно “Music Transfer” вижте помощния файл в “Music Transfer”.
92 BG
Форматиране
Форматира “Memory Stick Duo” носителя или вградената памет. Продаваните в търговската мрежа
“Memory Stick Duo” носители вече са форматирани и могат да бъдат използвани веднага.
1 MENU
(Настройки)
(“Memory Stick” инструмент) или
(Инструмент на вградената памет)
[Format]
[OK]
на
контролния бутон
• Обърнете внимание, че форматирането безвъзвратно изтрива всички данни, включително и
защитените изображения.
93 BG
Create REC.Folder (Създаване на
папка за запис)
Създава папка на “Memory Stick Duo” носителя за запис на изображения.
Изображенията се записват в новосъздадената папка, докато не създадете или изберете различна
папка за запис.
1 MENU
(Настройки)
[OK]
[Create REC. Folder]
(“Memory Stick” инструмент)
на контролния бутон
и
• Тази опция не се извежда, когато използвате вградената памет за запис на изображения.
• Когато заредите във фотоапарата “Memory Stick Duo” носител, който е бил използван с друго
оборудване, и запишете изображения, автоматично се създава нова папка.
• В една папка могат да бъдат запазени до 4,000 изображения. Когато капацитетът на папката бъде
надхвърлен, автоматично се създава нова папка.
Информация за папките
След като новата папка бъде създадена, можете да промените папката за съхранение (стр. 95) и
да изберете папката за преглед на изображения (стр. 77).
94 BG
Change REC.Folder
(Смяна на папката за запис)
Сменя текущата папка за запис на изображения на “Memory Stick Duo” носителя.
1 MENU
(Настройки)
(“Memory Stick” инструмент)
[Change REC.Folder]
на контролния бутон
2 Изберете папката с помощта на
3 [OK]
и
• Тази опция не се извежда, когато използвате вградената памет за запис на изображения.
• Не можете да изберете следните папки като папка за запис:
- Папка “100”
- Папка, която притежава само номер “
MSDCF” или “
MNV01”.
• Не можете да преместите записаните изображения в различна папка.
95 BG
Delete REC.Folder
(Изтриване на папката за запис)
Изтрива текущата папка за запис на изображения на “Memory Stick Duo” носителя.
1 MENU
(Настройки)
(“Memory Stick” инструмент)
[Delete REC.Folder]
на контролния бутон.
2 Изберете папката с помощта на
3 [OK]
и
• Тази опция не се извежда, когато използвате вградената памет за запис на изображения.
• Ако изтриете папката, зададена като папка за запис, като използвате [Delete REC. Folder], папката
с най-голям номер се избира като следваща папка за запис.
• Можете да изтривате само празни папки. Ако папката съдържа изображения или дори файлове,
които не могат да се възпроизвеждат от фотоапарата, първо изтрийте тези изображения и файлове,
и след това изтрийте папката.
96 BG
Копиране
Копира всички изображения от вградената памет на “Memory Stick Duo” носителя.
1 Заредете във фотоапарата “Memory Stick Duo” носител със свободно
място.
(Настройки)
(“Memory Stick” инструмент)
2 MENU
[OK]
на контролния бутон
[Copy]
и
• Използвайте напълно зареден комплект батерии. Ако се опитате да копирате файлове с
изображения с помощта на комплект батерии с малък заряд, зарядът на батериите може да
свърши, а това ще причини прекратяване на операцията по копирането или може да доведе до
повреда на данните.
• Не можете да копирате изображения индивидуално.
• Оригиналните изображения във вградената памет се запазват след копирането. За да изтриете
съдържанието на вградената памет, след копирането извадете “Memory Stick Duo” носителя, след
което форматирайте вградената памет ([Format] в [Internal Memory Tool]).
• На “Memory Stick Duo” носителя се създава нова папка и всички данни ще се копират в нея. Не
можете да избирате определена папка и да копирате изображения в нея.
97 BG
Номер на файла
Избира метод за поставяне на номера на файловете на изображенията.
1 MENU
(Настройки)
(“Memory Stick” инструмент) или
[File Number]
желан режим
(Инструмент на вградената памет)
на контролния бутон
Series
Номерира
файловете
в последователност,
дори
когато
смените
Assigns numbers
to files
in sequence even
if the
recording
folder or
“Memory
Stick Stick
Duo” носителя
илиisсмените
папката
за the
запис.
(Когато
the “Memory
Duo” media
changed.
(When
replaced
смененият “Memory Stick Duo” носител съдържа файл, който е с
“Memory
Stickот
Duo”
media номериран
contains a file
with
a number
higher
номер
по-голям
последния
файл,
се поставя
номер,
than the
a number
one higher than the largest
който
е с last
едноassigned
по-голямnumber,
от най-големия
номер.)
number is assigned.)
Reset
Връща
в начална
номерацията
наchanged.
файловете(When
всеки the
път, когато
Starts from
0001позиция
each time
the folder is
папката
се folder
смени;contains
номерацията
от 0001.
(Когатоthan
папката
recording
a file,започва
a number
one higher
the за
запис съдържа файл, който е с едно по-голям от най-големия номер на
largest number is assigned.)
файл.)
98 BG
Настройка на областта
Настройва времето към местното време в избраната област.
1 MENU
(Настройки)
(Настройки на часовника)
желан режим
на контролния бутон
[Area Settings]
Home
Destination
Можете
използвате
You useдаthe
camera inфотоапарата
your area. във вашата област.
Когато
зададената
област
се различава
от тази,
която area,
живеете,
When the currently set area
differs from
yourвhome
you must
извършете настройка на областта.
make the Area Setting.
Можете
даthe
използвате
фотоапарата,
зададете
времето на мястото,
You се
useнамирате.
camera set
to the timeкато
at your
destination.
къде
Задайте
областта.
Set the destination area.
Промяна на настройката за областта
Ако настройвате често-посещавана дестинация, можете лесно да зададете настройката за часа,
когато посещавате дестинацията.
Икона за промяна на
часовата разлика
Изберете частта от областта за [Destination] и след това натиснете на контролния бутон.
Изберете областта с
на контролния бутон и изберете часовия пояс с
.
99 BG
Настройка на датата и часа
Сверява датата и часа.
1 MENU
(Настройки)
(Настройки на часовника)
желан режим
на контролния бутон
[Date & Time Setting]
2 [OK]
на контролния бутон
Date & Time Format
Можете
изберете
формат
извеждане
дата и час.
You
canда
select
the date
andзаtime
display на
format.
Daylight Savings
Можете
изберете
[On]/[Off] (включване/ изключване)
You
canдаselect
на часовия
пояс. Daylight Savings On/Off.
Date & Time
Можете
и часа.
You
canда
setзададете
the dateдатата
and time.
• Фотоапаратът не притежава функция за наслагване на дати върху изображенията. Като използвате
“PMB” в CD-ROM диска (приложен в комплекта), можете да отпечатвате или запазвате
изображения с дата.
100 BG
Преглед на изображения
на телевизор
Можете да гледате изображения на телевизионен екран, като свържете фотоапарата към телевизор.
Връзките се различават в зависимост от вида на телевизора, към който сте свързали фотоапарата
Обърнете се и към инструкциите за експлоатация, приложени към телевизора.
Преглед на изображения като свържете
фотоапарата към телевизор с приложения
кабел за мулти употреба
1 Изключете фотоапарата и телевизора.
2 Свържете фотоапарата към телевизора посредством кабела за мулти
употреба (приложен в комплекта).
Бутон
(Playback)
button
(Възпроизвеждане)
мулти
конектор
2 Към
To the
multi
connector
аудио/видео входни
1Към
To audio/video
input жакове
jacks
Кабел
мулти
употреба
(приложен
в комплекта)
Cableзаfor
multi-use
terminal
(supplied)
3 Включете телевизора и задайте входния сигнал.
4 Натиснете бутона
(Възпроизвеждане), за да включите
фотоапарата.
На телевизионния екран се извеждат изображенията, записани с фотоапарата. Изберете желаното
изображение с контролния бутон.
и
• Когато използвате фотоапарата в чужбина, възможно е да се наложи да превключите изходния
видео сигнал, за да съвпада с вашата система за цветна телевизия (стр. 89).
• Записаното изображение няма да бъде изведено на телевизионния екран, когато записвате
видеоклип при условията на свързан фотоапарата към телевизора.
• Когато изведете сигнал към телевизора, опцията за лесен преглед не е валидна.
101 BG
Преглед на изображения, като свържете
фотоапарата към HD телевизор
Можете да гледате изображения с високо качество, записани на фотоапарата, като свържете
фотоапарата към HD (High Definition) телевизор, като използвате HD кабел с изходен адаптер
(продава се отделно). Използвайте Type1а-съвместим HD кабел с изходен адаптер.
1 Изключете фотоапарата и телевизора.
2 Свържете фотоапарата към HD телевизора, като използвате HD кабел
с изходен адаптер (продава се отделно).
COMPONENT AUDIO
VIDEO IN
аудио/видео
входни
жакове
1 Към
To audio/video
input
jacks
button
Бутон (Playback)
(Възпроизвеждане)
Зелен/Син/Червен
Green/Blue/Red
Бял/Червен
White/Red
HD HD
кабел
с изходен
адаптер
Output
Adaptor
Cable
(продава се отделно)
(sold separately)
мулти
2 Към
To the
multiконектор
connector
3 Включете телевизора и задайте входния сигнал.
4 Натиснете бутона
(Възпроизвеждане), за да включите фотоапарата.
На телевизионния екран се извеждат изображенията, записани с фотоапарата. Изберете желаното
изображение с помощта на контролния бутон.
и
• Задайте [COMPONENT] в положение [HD(1080i)] (стр. 88).
• Изображенията, записани с размер [VGA], не могат да бъдат възпроизвеждани в HD формат.
• Когато записвате видеоклип, докато фотоапаратът и телевизорът са свързани посредством
HD кабел с изходен адаптер (продава се отделно), записаното изображение не се извежда на
телевизора.
• Когато използвате фотоапарата в чужбина, възможно е да се наложи да превключите изходния
видео сигнал, за да съвпада с вашата система за цветна телевизия (стр. 89).
• Когато изведете сигнал към телевизора, опцията за лесен преглед не е валидна.
102 BG
Продължава
“PhotoTV HD”
Този фотоапарат е съвместим с “PhotoTV HD” стандарта.
Когато свържете Sony PhotoTV HD-съвместимо устройство посредством HD кабел с изходен
адаптер (продава се отделно), можете да се наслаждавате на невероятно качество на снимките в
HD формат.
• “PhotoTV HD” ви предоставя детайлни изображения с наситени цветове и сложни текстури.
• За подробности се обърнете към ръководството за експлоатация, приложено към телевизора.
Системи за цветна телевизия
Ако искате да наблюдавате изображенията на телевизионен екран, имате нужда от телевизор с
входен видео жак и кабел за мулти употреба. Системата за цветна телевизия трябва да съвпада с
тази на вашия цифров фотоапарат.
Проверете списъците по-долу относно системите за цветна телевизия на страната или региона, в
които използвате фотоапарата.
Система NTSC
Бахамски острови, Боливия, Канада, Централна Америка, Чили, Колумбия, Еквадор, Ямайка,
Япония, Корея, Мексико, Перу, Суринам, Тайван, Филипини, САЩ, Венецуела и др.
Система PAL
Австралия, Австрия, Белгия, Китай, Чешка република, Дания, Финландия, Германия, Холандия,
Хонконг, Унгария, Италия, Кувейт, Малайзия, Нова Зеландия, Норвегия, Полша, Португалия,
Сингапур, Словашка република, Испания, Швеция, Швейцария, Тайланд, Великобритания,
Виетнам и др.
Система PAL-M
Бразилия
Система PAL-N
Аржентина, Парагвай, Уругвай
Система SECAM
България, Франция, Гвиана, Иран, Ирак, Монако, Русия, Украйна и др.
103 BG
Използване на компютър
Можете да намерите “PMB” и други приложения на CD-ROM диска (приложен в комплекта). Те ще
ви осигурят разнообразие от методи на работа с изображения, записани с Cyber-shot фотоапарат.
Препоръчителна компютъра среда (Windows)
Операционна
система
Други
OS (pre-installed)
(предварително
инсталирана) Others
За
на
Forизползване
using “PMB”
“PMB”
и “Music
and “Music
Transfer”
и когато
Transfer”,
and
прехвърляте
when
importing
изображения
images
Microsoft
XP*1
MicrosoftWindows
Windows
XP*1
SP3/
Windows
Vista
SP2*2
SP3/Windows Vista*2 SP2
Процесор:
Pentium
800MHz
MHz или
CPU: IntelIntel
Pentium
IIIIII800
or
по-бърз
(За
възпроизвеждане/редактиране
faster (For playing/editing the High
на
видеоклипове
с висока
Definition
movies:
Intelразделителна
Pentium 4
способност:
Intel
Pentium
2.8 GHz D
или по2.8 GHz or faster/ Intel 4Pentium
бърз/ Intel Pentium D 2.8 GHz или по-бърз/
2.8 GHz or faster/ Intel Core Duo
Intel Core Duo 1.66 GHz или по-бърз/ Intel
1.66 GHz or faster/ Intel Core 2 Duo
Core 2 Duo 1.20 GHz или по-бърз)
1.20 GHz or faster)
Памет: 512 МВ или повече (За
Memory: 512 MB or more (For playing/
възпроизвеждане/редактиране на
editing the High
Definition
movies: 1 GB
видеоклипове
с висока
разделителна
or
more)
способност: 1 GВ или повече)
Hard диск:
Disk:Дисково
Disk space
required for
Твърд
пространство,
нужно
installation—approximately
500500
MB
за инсталацията – приблизително
МВ
Display:Резолюция
Screen resolution:
1,024
Дисплей:
на дисплея:
1,024×x768
768
dots or
more
точки
или
по-голяма
Не се поддържат 64 битови издания и Starter.
За да използвате функцията за създаване на дискове, трябва да сте инсталирали Windows Image
Metering API (IMAPI) Ver. 2.0 или по-нова.
*2
Не се поддържат Starter (Edition)
*1
Препоръчителна компютъра среда (Macintosh)
Операционна
система
Други
OS (pre-installed)
(предварително
инсталирана) Others
За
използване
на
For
using “Music
“Music
Transfer”
Transfer”, and
и копиране на
when copying
изображения
images
МВ или
Mac
доto
v10.5)
MacOS
OSXX(v10.3
(v10.3
v10.5) Оперативна
Memory: 64памет:
MB or64more
(128повече
MB or
(препоръчва
се 128 МВ или повече)
more is recommended)
Хард диск: Свободно място на хард
Hard необходимо
Disk: Disk за
space
required for
диска,
инсталацията
installation—approximately
50 MB
приблизително
50 МВ
и
• Операциите не са сигурни при среда, основана на обновена операционна система, описана по-горе
или в multi-boot среда.
• Ако свържете едновременно две или повече USB устройства към един и същи компютър,
възможно е някое от устройствата, включително вашият фотоапарат, да не работи, в зависимост от
вида на USB устройството.
• Употребата с USB 2.0 (високоскоростни) съвместими компютърни среди ви позволява по-бърз
трансфер, защото този фотоапарат е съвместим с Hi-Speed USB (USB 2.0 съвместим).
• Възможно е връзката между фотоапарата и компютъра да не се възстанови по едно и също време
след излизане от режим Suspend или Sleep.
104 BG
Използване на софтуера
Инсталиране на “PMB” (Picture Motion Browser)”
и “Music Transfer” (Windows)
1 Включете компютъра и поставете приложения CD-ROM в CD-ROM
устройството.
Извежда се екранът на инсталационното меню.
• Ако екранът не се изведе, щракнете два пъти върху [Computer] (в Windows ХР, [My Computer])
(SONYPICTUTIL).
• Може да се изведе AutoPlay екран. Изберете “Run Install.exe.” и следвайте инструкциите, които
се извеждат на екрана, за да продължите с инсталацията.
2 Щракнете върху [Install].
Извежда се екранът “Choose Setup Language” (Изберете език за инсталация).
3 Изберете желания език за инсталация, след това преминете към
следващия екран.
Извежда се екранът “License Agreement” (Лицензно споразумение).
4 Прочетете внимателно лицензното споразумение. Ако сте съгласни
) и щракнете
с условията му, сложете отметка в кръгчето (
върху [Next].
5 Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите инсталацията.
• Когато се изведе съобщение за потвърждение на рестартирането, рестартирайте компютъра,
следвайки инструкциите на екрана.
• В зависимост от системната среда на вашия компютър, може да бъде инсталиран DirectX.
6 След като инсталацията приключи, извадете CD-ROM диска.
7 Стартирайте софтуера.
За да стартирате ‘PMB”, щракнете върху
(PMB) на десктопа.
За подробности относно начина на работа, щракнете върху
(Ръководство за PMB).
За да стартирате “PMB” от менюто Start, изберете [Start]
[All Programs]
[Sony Picture
Utility].
и
• Влезте в системата като Администратор.
• Преди да стартирате “Music Transfer”, извършете MENU
(Настройки)
(Основни
настройки)
[Download Music] и свържете фотоапарата с компютър.
• Когато старирате за първи път ”PMB”, на екрана се извежда съобщение за потвърждение на
информацията. Изберете [Start].
105 BG
Продължава
Преглед на “PMB”
• С “PMB” можете да прехвърляте изображения, заснети с фотоапарата, и да ги извеждате на
монитора на компютъра. Уверете се, че USB връзката между фотоапарата и компютъра е
извършена, и щракнете върху [Import].
• Изображенията могат да се прехвърлят от вашия компютър към ”Memory Stick Duo” носителя
и да ги преглеждате на фотоапарата. Уверете се, че USB връзката между фотоапарата и
компютъра е извършена, щракнете върху
в горната част на екрана, и щракнете върху
[Export].
• Можете да запазвате и отпечатвате изображения с дата.
• Можете да организирате изображения на компютър във вид на календар спрямо датата на
запис и да ги преглеждате.
• Можете да поправяте (ефекта на червените очи и др.) снимки и да променяте датата и часа на
записа.
• Можете да създавате диск с данни, като използвате CD или DVD записващо устройство.
• Можете да качвате изображения в мрежата. (Нужна е интернет връзка.)
• За други подробности вижте
(PMB ръководство).
Преглед на “Music Transfer”
“Music Transfer” ви позволява да сменяте музикалните файлове, фабрично зададени за
фотоапарата, с вашите любими песни, както и да изтривате музикални файлове.
Също така, можете да възстановявате фабрично зададените за вашия фотоапарат песни.
Музикалните формати, които можете да прехвърляте с помощта на “Music Transfer”, са както
следва:
• МР3 файлове, запазени на твърдия диск на вашия компютър.
• Музика на CD
• Предварително запазена музика на този фотоапарат.
За други подробности, вижте помощния файл на “Music Transfer”.
106 BG
Инсталиране на “Music Transfer” (Macintosh)
1 Включете вашия Macintosh компютър и заредете CD-ROM диска
(приложен в комплекта) в CD-ROM устройството.
2 Щракнете два пъти върху (SONYPICTUTIL).
3 Щракнете два пъти върху файла [Music Transfer.pkg] в папката [Mac].
Инсталацията на софтуера започва.
и
• “PMB” софтуерът не е съвместим с Macintosh компютри.
• За подробности относно използването на “Music Transfer” вижте помощния файл на “Music Transfer”.
• Преди да стартирате “Music Transfer” извършете MENU
(Настройки)
(Основни настройки)
[Download Music] и свържете фотоапарата с компютър.
• Затворете всички софтуерни приложения преди да инсталирате “Music Transfer”.
• За инсталация влезете в системата като Администратор.
Преглед на “Music Transfer”
“Music Transfer” ви позволява да сменяте музикалните файлове, които са фабрично зададени за
фотоапарата, с вашите любими песни, както и да изтривате музикални файлове.
Също така, можете да възстановявате фабрично зададените за вашия фотоапарат песни.
Музикалните формати, които можете да прехвърляте с помощта на “Music Transfer”, са както
следва:
• МР3 файлове, запазени на твърдия диск на вашия компютър.
• Музика на CD
• Предварително запазена музика на този фотоапарат.
За други подробности вижте помощния файл на “Music Transfer”.
107 BG
Свързване на фотоапарата
с компютър
1 Поставете във фотоапарата батерия с достатъчен заряд или
свържете фотоапарата към мрежата от 220 V, като използвате
променливотоков адаптер AC-LS5K/AC-LS5 (продава се отделно) и USB/
AV/DC IN кабел за мулти употреба (продава се отделно).
• Използвайте Type1a-съвместим USB/AV/DC IN кабел (продава се отделно).
2 Включете компютъра, след това натиснете бутона
(Възпроизвеждане).
3 Свържете фотоапарата към вашия компютър
• Когато за първи път свържете фотоапарата посредством USB кабела, вашият компютър
автоматично стартира използваната програма, за да разпознае фотоапарата. Изчакайте известно
време.
1 Към
To aUSB
USBжака
jack на
of the
computer
компютъра
Кабел
за терминал
за мулти
употреба
Cable
for multi-use
terminal
мулти
2 Към
To the
multiконектора
connector
Прехвърляне на изображения
на компютър (Windows)
“PMB” ви позволява лесно да прехвърляте изображения.
За подробности относно функциите “PMB” вижте “Ръководство за PMB”
Прехвърляне на изображения на компютър без да използвате “PMB”
Когато се изведе AutoPlay Wizzard след като извършите USB връзка, щракнете върху [Open folder to
view files]
[OK]
[DCIM]
копиране на желани изображения на компютър.
108 BG
Прехвърляне на изображения
към компютър (Macintosh)
1 Първо свържете фотоапарата към вашия Macintosh компютър.
[DCIM]
Щракнете два пъти върху ново-разпознатото устройство
папката, в която са запазени изображенията, които желаете да
копирате.
2 Щракнете и изтеглете файловете с изображенията към иконката на
твърдия диск.
Изображенията се копират върху вашия твърд диск.
• За повече информация относно местата за съхранение на изображенията и имената на
файловете вижте стр. 126.
3 Щракнете два пъти върху иконката на твърдия диск
желания от вас
файл с изображение в папката, съдържаща копираните файлове
Изображението се извежда.
Изтриване на USB връзката
Предварително извършете процедурите от стъпки 1 до 3, описани по-долу, преди да:
• Изключите кабела за терминала за мулти-употреба.
• Извадите “Memory Stick Duo” носителя.
• Заредите “Memory Stick Duo” носителя във фотоапарата след като копирате изображения от
вградената памет.
• Изключите фотоапарата.
1 Щракнете два пъти върху иконата за
изключване в лентата със задачи.
2 Щракнете върху (USB устройство за
[Stop].
съхранение на данни)
3 Потвърдете устройството в
потвърждаващия прозорец и след това
щракнете върху [ОК].
Windows
WindowsVista
Vista
Windows
WindowsXP
XP
Иконка
за изключване
Disconnect
icon
• Предварително изтеглете и пуснете иконката с устройството на “Memory Stick Duo” носителя
в иконката “Trash”, когато използвате Macintosh компютър, докато фотоапаратът е изключен от
компютъра.
109 BG
Преглед на “Ръководство
за Cyber-shot стъпка по стъпка”
“Cyber-shot Step-up Guide” ви запознава с начините на използване на фотоапарата и
допълнителните аксесоари.
Преглед на Windows
Когато инсталирате “Cyber-shot Handbook” (Наръчник за Cyber-shot), “Cyber-shot Step-up Guide”
(Ръководство за Cyber-shot стъпка по стъпка) също се инсталира.
1 Щракнете два пъти върху
десктопа.
(Ръководство Стъпка по стъпка) на
За да влезете в “Step-up Guide” от Start менюто, щракнете върху [Start]
[Sony Picture Utility]
[Step-up Guide].
[All Programs]
Преглед на Macintosh
1 Копирайте папката [stepupguide] в [stepupguide] папката на вашия
компютър.
2 Изберете папките [stepupguide], [language] и след това [GB] на CD-ROM
диска (приложен в комплекта) и копирайте всички файлове в папката
[GB] в папката [img] от папката [stepupguide], която сте копирали
на компютъра в стъпка 1. (Презапишете файловете в папката [img] с
файловете в папката [GB].)
3 След като копирането приключи, щракнете два пъти върху “stepupguide.hqx” в папката [stepupguide], за да го декомпресирате, след
това щракнете два пъти върху разкомпресирания файл “stepupguide”.
• Ако не е инсталиран софтуер за разкомпресиране на HQX файлове, инсталирайте Stuffit Expander.
110 BG
Отпечатване на снимки
Можете да отпечатвате снимки по следните начини.
• Директно отпечатване, като използвате PictBridge-съвместим принтер.
• Директно отпечатване, като използвате “Memory Stick”-съвместим принтер
За подробности вижте ръководството за експлоатация, приложено към принтера.
• Отпечатване с помощта на компютър
Можете да копирате изображения на компютър, като използвате приложения софтуер “PMB”, и да
отпечатвате изображения.
Можете да отпечатвате изображение с дата. За подробности вижте “Ръководство за РМB”.
• Отпечатване в магазин (стр. 112)
и
• Когато отпечатвате изображения, записани в режим 16:9, възможно е двата края на изображението
да бъдат отрязани.
• Не можете да отпечатвате панорамни изображения в зависимост от принтера.
Директно отпечатване на снимки посредством
използването на PictBridge-съвместим принтер
Дори и да нямате компютър, лесно можете да отпечатвате изображения, записани с вашия
фотоапарат, като свържете фотоапарата с PictBridge-съвместим принтер.
“PictBridge” се основава на CIPA стандарта. (CIPA: Асоциация на фото и оптични
продукти)
1 Поставете напълно заредена батерия във фотоапарата.
2 Свържете фотоапарата с принтера.
1 Към
To aUSB
USBжака
jack of
на
theпринтера
printer
мулти
2 Към
To the
multiконектора
connector
Кабел
мулти
употреба
Cableзаfor
multi-use
terminal
3 Включете фотоапарата и принтера.
След като извършите връзката, на екрана се извежда индикаторът .
Ако индикаторът
мига на екрана на фотоапарата (предупреждение за грешка), проверете
свързания принтер.
111 BG
4 MENU
бутон
(Отпечатване)
This
(Това
ThisImage
Image
изображение)
Multiple
MultipleImages
Images
(Множество
изображения)
желан режим
на контролния
Отпечатва
изведеното
изображение
в режим
на единичен
екран.
Prints the currently
displayed
image
in single-image
mode.
Избира
отпечатва
изображения.
You canи select
andняколко
print multiple
images.
Извършете
следните
след стъпка 4.
After step 4,
performоперации
the following.
Изберете изображението, след това натиснете .
1Select an image then press z.
Повторете гореописаните стъпки, докато не останат изображения
Repeat
the above steps until there are no more images to be
за отпечатване.
printed.
MENU
[OK]
2MENU t [OK] t z
5
[Start]t z
5 Желана
Desiredопция
item t [Start]
Quantity
Quantity
(Количество)
Задава
на разпечатките
Selectsброя
the number
of copiesнаofизображението.
the specified image to be printed.
Layout
Layout(Брой
изображения за
страница)
Избира
на изображенията,
които
желаете
да отпечатвате
Selects броя
the number
of images you
want
to print
side by sideедно
on a до
друго
sheet. на страницата.
Size
Size(Размер)
Избира
на която
Selects размера
the size на
of хартията,
the printing
sheet.ще отпечатвате.
Date
Date (Дата)
Избира
[Day & Time],to
заinsert
да въведете
датата
часаon
на
Selects [Date]
[Date]или
or [Day&Time]
the date
and иtime
изображение.
images.
• В зависимост от качеството на изображенията е възможно
• определеният
The designatedброй
number
of images да
may
fit onto
a single
sheet
изображения
неnot
се all
събере
на една
страница.
depending on the quantity of images.
• Когато изберете [Date], датата ще бъде въведена в реда, който сте
• избрали
When you
choose
the date на
will
be inserted inВъзможно
the order you
have
в [Date
& [Date],
Time Settings]
фотоапарата.
е тази
функция
да не [Date
работи
зависимост
selected using
&вTime
Setting] от
onпринтера.
the camera. This function may
not be available depending on the printer.
и
• Не можете да отпечатвате видеоклипове.
• Ако не можете да свържете фотоапарата към принтера, се уверете, че сте задали [USB Connect] в
[Main Settings] в положение [PictBridge].
• Не изключвайте кабела за мулти употреба, докато на екрана е изведена индикацията
(PictBridge връзка).
Отпечатване във фотостудио
Mожете да занесете “Memory Stick Duo” носител, съдържащ изображения, записани с вашия
фотоапарат, в магазин, и да отпечатате изображенията. Ако в магазина се поддържат услугите за
отпечатване на фото изображения, съответстващи с DPOF стандарта, можете предварително да
поставите знаци
(Ред за отпечатване) на изображенията, които желаете да бъдат разпечатани.
и
• Не можете директно да отпечатвате изображения, запазени във вградената памет на устройството,
във фотостудио. Прехвърлете изображенията на “Memory Stick Duo” носител и след това занесете
“Memory Stick Duo” носителя във фотостудиото (стр. 97).
• Свържете се с магазина, за да проверите какви видове “Memory Stick Duo” носители се поддържат.
• Когато отпечатвате в магазин, който не поддържа вашия вид “Memory Stick Duo” носител,
копирайте изображенията на CD-R и др. и занесете диска вместо “Memory Stick Duo” носителя.
• Не забравяйте да занесете в магазина и Memory Stick Duo адаптера (продава се отделно).
Консултирайте се с фотостудиото.
• Уверете се, че сте съхранили данните си на друго място, преди да отпечатвате в магазин.
• Не можете да зададете броя разпечатки.
• Ако искате да отпечатате и дата върху изображението, се консултирайте с персонала във
фотомагазина.
112 BG
Отстраняване на проблеми
Ако се сблъскате с проблем по време на използването на фотоапарата, първо изпробвайте следните
решения.
1 Проверете
Check the items
onна
pages
113до
to 120.
120.
опциите
стр. 113
If a code
such as
appears on
the screen,
Ако
на екрана
се“C/E:ss:ss”
изведе код “С/E:
”, вижте
стр.see
121.
page 121.
2 Извадете
Remove the
battery иpack,
wait forотново
about one
батериите
ги заредете
следminute,
около 1re-insert
минута,
след
това
включете
захранването.
the battery pack, then turn on the power.
3 Нулирайте
Initialize the
settings (page
настройките
(стр.87).
87).
4 Свържете
Consult your
dealer
or local
Sony service
се сSony
вашия
доставчик
илиauthorized
оторизиран
сервиз
facility.на Sony.
Моля, имайте предвид факта, че давайки вашия фотоапарат за поправка е възможно съдържанието
на вградената памет на устройството, а също и музикалните файлове, да бъде прегледано. Sony
няма да копира или да записва данните от вашия фотоапарат.
Допълнителна информация за този продукт и отговори на често задавани
въпроси можете да намерите на интернет страницата за поддръжка на Sony.
http://www.sony.net/
Батерия и захранване
Батерията не може да бъде инсталирана.
• Инсталирайте правилно батерията и я поставете навътре, докато лостът за изваждане на
батерията щракне.
Не можете да включите фотоапарата.
• Включването на фотоапарата може да отнеме няколко секунди след като заредите батерията
в него.
• Поставете правилно батерията.
• Батерията е изтощена. Поставете заредена батерия.
• Използвайте препоръчана батерия.
Захранването внезапно се изключва.
• В зависимост от температурата на фотоапарата и батерията, възможно е захранването
автоматично да се изключи, за да се предотврати повреда на фотоапарата. В този случай,
преди захранването да се изключи, на LCD екрана се извежда съобщение.
• Ако не работите с фотоапарата около три минути при включено захранване, фотоапаратът
автоматично се изключва, за да не изтощава заряда на батерията.
Включете отново фотоапарата.
113 BG
Индикаторът за оставащия в батерията заряд не е верен.
• Това се получава, когато използвате фотоапарата на изключително горещо или студено
място.
• Изведената информация за оставащия заряд се различава от истинската. Разредете напълно,
а после заредете батерията, за да бъде дисплеят верен.
• Животът на батерията е изтекъл (стр. 129). Сменете батериите с нови.
Не можете да зареждате батерията.
• Не можете да зареждате батерията, като използвате променливотоков адаптер AC-LS5K/ACLS5 (продава се отделно). Използвайте зарядно устройство, за да заредите батерията.
Лампичката CHARGE мига, докато зареждате батерията.
• Извадете и отново заредете батерията, като се уверите, че е правилно инсталирана.
• Температурата може да е неподходяща за зареждане. Опитайте се да заредите батерията в
препоръчителния температурен обхват (10oС до 30oС).
• За подробности се обърнете към стр. 130.
Запис на снимки/видеоклипове
Не можете да записвате изображения.
• Проверете свободния капацитет на вградената памет или на “Memory Stick Duo” носителя.
Ако те са пълни, извършете едно от двете:
- Изтрийте ненужните изображения (стр. 40).
- Сменете “Memory Stick Duo” носителя.
• Не можете да записвате изображения, докато светкавицата се зарежда.
• Можете да записвате видеоклипове с размер [1280x720] само на “Memory Stick PRO Duo”
носител. Когато използвате носител за запис, различен от “Memory Stick PRO Duo” носител,
задайте размера на видеоклипа в положение [VGA].
• Задайте [Demo Mode] в положение [Off] (стр. 86).
Функцията Разпознаване на усмивка не работи.
• Ако не бъде разпознато усмихнато лице, не се записва изображение.
• Задайте [Demo Mode] в положение [Off] (стр. 86).
Функцията против замъгляване не работи.
• Функцията против замъгляване не работи, когато на дисплея е изведена индикация
.
• Възможно е функцията против замъгляване да не работи добре, когато снимате нощни
сцени.
• Снимайте след като натиснете бутона на затвора наполовина.
Записът отнема дълго време.
• Когато скоростта на затвора е по-бавна, например когато снимате на тъмни места,
фотоапаратът автоматично намалява смущенията. Тази функция се нарича NR (noise reduction - намаляване на смущенията) бавен затвор и записът отнема повече време.
• Функцията Разпознаване на премигване работи. Нулирайте функцията [Anti Blink] в
положение [Off] (стр. 64).
114 BG
Изображението не е на фокус.
• Обектът е прекалено близо. При снимането внимавайте разстоянието между обектива и
обекта да е по-голямо, отколкото най-късото разстояние за снимане (приблизително 5 cm
(W) или 50 cm (T) от обектива).
• Когато снимате, сте задали режими (Запис при нощни условия),
(Пейзаж) или
(Фойерверки) в режим Избор на сцена.
Функцията zoom не работи.
• Не можете да използвате оптичен zoom, когато записвате в режим Панорама.
• Не можете да използвате Smart zoom в зависимост от размера на изображението (стр. 80).
• Не можете използвате Цифровия zoom, докато:
- Записвате видеоклипове.
- Функцията Разпознаване на усмивка работи.
Не можете да изберете функцията Разпознаване на лице.
• Можете да изберете функцията Разпознаване на лице, само когато режимът на фокусиране е
зададен в положение [Multi AF] или режимът на измерване е зададен в положение [Multi].
Светкавицата не функционира.
• Не можете да използвате светкавицата, когато:
- Сте избрали режим Burst или Exposure Bracket (стр. 35).
- В режим Избор на сцена сте задали режими (Висока чувствителност), (Запис при
нощни условия) или (Фойерверки).
- Снимате в режим Панорама, Филмов режим, Запис при нощни условия от ръка и
Предотвратяване на замъгляването.
• Задайте светкавицата в положение (On) (Активирана светкавица) (стр. 32), когато в режим
Избор на сцена сте задали режим (Пейзаж), режим (Запис на храни и блюда), режим
(Домашни любимци), режим
(Плаж), режим (Сняг) или режим
(Под вода).
При изображения, заснети със светкавица, се появяват замъглени петънца.
• Прахът във въздуха е отразил светлината от светкавицата и се е запечатал на изображението.
Това не е неизправност.
Функцията за снимане от близък план (Макро) не работи.
• Фотоапаратът автоматично регулира фокуса. Натиснете наполовина и задръжте бутона на
затвора. Настройката на фокуса може да отнеме известно време, когато снимате близък
обект.
• В режим Избор на сцена сте задали режими (Запис при нощни условия),
(Пейзаж) или
режим (Фойерверки).
Датата и часът не се извеждат на LCD екрана.
• Датата и часът не се извеждат, докато снимате, а само по време на възпроизвеждане.
Не можете да поставите дата на изображението.
• Този фотоапарат не притежава функция за поставяне на дата на изображението. Като
използвате “PMB”, можете да отпечатвате или запазвате изображенията с дата върху тях
(стр. 105).
Стойността F и скоростта на затвора мигат, когато натиснете
и задържите бутона на затвора наполовина.
• Експонацията не е правилна. Коригирайте експонацията (стр. 49).
Цветовете на изображението са неправилни.
• Регулирайте баланса на белия цвят (стр. 51).
115 BG
Когато гледате екрана на тъмно място, в изображението се появяват смущения.
• Фотоапаратът се опитва да увеличи видимостта на екрана, като временно просветлява
изображението в условия на ниска осветеност. Това няма да се отрази на записаното
изображение.
Очите на обекта излизат червени на снимката.
• Задайте [Red Eye Reduction] в положение [Auto] или [On] (стр. 65).
• Снимайте обекта така, че да бъде в обхвата на светкавицата.
• Осветете стаята и снимайте обекта.
• Ретуширайте изображението, като използвате [Retouch]
[Red Eye Reduction] в менюто за
преглед (стр. 72), или поправете, като използвате “PMB”.
На екрана се появяват петънца и си остават там.
• Това не е неизправност. Тези петънца не се записват.
Не можете да снимате изображения в последователност.
• Вградената памет или “Memory Stick Duo” носителят са пълни. Изтрийте ненужните
изображения (стр. 40).
• Нивото на заряда в батерията е ниско. Поставете заредена батерия.
Едно и също изображение се записва няколко пъти.
• Задайте [Burst/Bracket] в положение [Normal] (стр. 35).
• [Scene Recognition] е зададен в положение [Advanced] (стр. 58)
Преглед на изображения
Вашият фотоапарат не може да възпроизвежда изображения.
• Името на папката/файла е било променено на компютъра.
• Ако файл с изображение е бил обработен на компютър, или ако е бил записан с модел
фотоапарат, различен от вашия, възпроизвеждането на вашия фотоапарат не е гарантирано.
• Фотоапаратът е в режим USB. Премахнете USB връзката (стр. 109).
• Възможно е да не успеете да възпроизведете някои изображения, записани на “Memory Stick
Duo” носител посредством използването на други фотоапарати. Възпроизвеждайте тези
изображения в режим Преглед по папки (стр. 70).
• Това е причинено от копирането на изображения от компютъра на “Memory Stick Duo”
носителя без да използвате “PMB”. Възпроизведете изображенията в режим Преглед по
папки (стр. 70).
Датата и часът не се извеждат.
• Дисплеят на екрана се задава в дисплей само на изображения. Натиснете бутона DISP (екран
на дисплея), за да изведете информацията (стр. 17).
Изображението изглежда грубо веднага след като го възпроизведете.
• Изображението може да изглежда грубо в началото, защото се обработва. Това не е
неизправност.
Лявата и дясната част на телевизионния екран са черни.
• Задали сте [Auto Orientation] в положение [On] (стр. 81).
Не можете да изведете изображения в индекс режим.
• Дискът за избор на режим е зададен в положение
(Лесен запис). Задайте диска за избор
на режим в режим, различен от възпроизвеждане на изображения.
116 BG
Не можете да слушате музика в режим на изреждане на изображения.
• Прехвърлете музикалните файлове на фотоапарата с помощта на “Music Transfer” (стр. 105,
107).
• Уверете се, че сте задали правилни настройки за нивото на силата на звука и за режима на
изреждане на изображения (стр. 67).
• Изреждането на изображения се възпроизвежда с [Continuous Playback]. Изберете [Slideshow
with music] и възпроизведете.
Изображението не се извежда на телевизионния екран.
• Проверете [Video Out], за да видите дали изходният видео сигнал на фотоапарата е зададен
към същата система за цветна телевизия като системата за цветна телевизия на вашия
телевизор (стр. 89).
• Проверете дали свързването е правилно (стр. 101).
• Ако USB конекторът на кабела за терминала за мулти употреба е свързан към друго
устройство, изключете кабела (стр. 109).
• Когато записвате видеоклип при състояния, в които фотоапаратът и телевизорът са свързани,
изображението, което се записва, не се извежда от страната на телевизора.
Изтриване
Не можете да изтриете изображения.
• Отменете защитата (стр. 74).
Компютри
Компютър с отделение за “Memory Stick” носител не разпознава “Memory Stick
PRO Duo” носителя.
• Проверете дали компютърът и четящото/пишещото Memory Stick устройство поддържат
“Memory Stick PRO Duo” носител. Потребителите на компютри и четящи/пишещи
Memory Stick устройства, различни от тези на Sony, трябва да се свържат със съответните
производители.
• Ако “Memory Stick PRO Duo” носителят не се поддържа, свържете фотоапарата към
компютъра (стр. 108, 109). Компютърът ще разпознае “Memory Stick PRO Duo” носителя.
Вашият компютър не разпознава фотоапарата.
• Когато зарядът на батериите е нисък, поставете зареден комплект батерии или използвайте
променливотоков адаптер (продава се отделно).
• Задайте [USB Connect] в положение [Auto] или [Mass Storage] (стр. 90).
• Използвайте за връзка кабела за мулти употреба (приложен в комплекта).
• Изключете кабела за мулти употреба от компютъра и от фотоапарата, а после отново го
свържете здраво.
• Изключете всякакво друго оборудване, с изключение на фотоапарата, клавиатурата и
мишката, от USB конекторите на вашия компютър.
• Свържете фотоапарата директно към компютъра без да минавате през USB хъб или друго
устройство.
Не можете да копирате изображения.
• Свържете правилно фотоапарата и компютъра, като установите USB връзка (стр. 108).
• Възможно е да не успеете да копирате изображенията на компютъра, докато снимате
изображения с “Memory Stick Duo” носител, форматиран на компютър. Снимайте с “Memory
Stick Duo” носител, форматиран с вашия фотоапарат (стр. 93).
След като сте направили USB връзка, “PMB” не се стартира автоматично.
• Осъществете USB връзката, когато компютърът е включен.
117 BG
Изображението не може да бъде възпроизведено на компютър.
• Ако използвате “PMB”, прочетете “Ръководство за PMB” (стр. 105).
• Консултирайте се с производителя на софтуера или компютъра.
Изображението и звукът са прекъсвани от шум, когато гледате видеоклипове на
компютъра.
• Възпроизвеждате видеоклипове директно от вградената памет или от “Memory Stick Duo”
носителя. Копирайте видеоклиповете на хард диска на компютъра и ги възпроизведете
оттам (стр. 105).
Изображения, които веднъж са копирани на компютъра, не могат да бъдат
разгледани на фотоапарата.
• Копирайте изображенията в папка, която фотоапаратът разпознава, например “101MSDCF”
(стр. 126).
• Когато използвате софтуер, различен от “PMB”, възможно е информацията да не бъде
правилно обновена, така че изображенията да станат сини или да не се възпроизведат
правилно. Това не е неизправност.
• Когато се изведат сини изображения, прегледайте ги в режим Преглед по папки или ги
изтрийте с фотоапарата.
• Този фотоапарат не поддържа функция за Преглед по събитие.
“Memory Stick Duo” носител
Не можете да поставите “Memory Stick Duo” носителя.
• Заредете носителя в правилната посока.
Без да искате сте форматирали “Memory Stick Duo” носителя.
• При форматирането всички данни на “Memory Stick Duo” носителя се изтриват. Не можете
да ги възстановите.
Вградена памет
Не можете да възпроизвеждате или записвате изображения, като използвате
вградената памет.
• Във фотоапарата има зареден “Memory Stick Duo” носител. Извадете носителя.
Не можете да копирате данните, запазени във вградената памет на “Memory Stick
Duo” носителя.
• “Memory Stick Duo” носителят е запълнен. Копирайте изображенията на “Memory Stick
Duo” носител, който има достатъчно свободно място.
Не можете да копирате данни от “Memory Stick Duo” носителя или компютъра във
вградената памет.
• Тази функция не се поддържа.
Отпечатване
Вижте и “PictBridge-съвместим принтер” във връзка със следните проблеми.
Не можете да отпечатате изображение.
• Обърнете се към ръководството за експлоатация на принтера.
118 BG
Изображенията се отпечатват с отрязани краища.
• В зависимост от вашия принтер е възможно краищата на изображението да бъдат отрязани.
Това особено важи за случаите, в които отпечатвате изображение, заснето със зададен
размер на изображението [16:9].
• Когато отпечатвате изображения със собствения си принтер, опитайте се да отмените
настройките “trimming” или “borderless”. Консултирайте се с производителя на принтера
дали принтерът е снабден с тези функции или не.
• Когато отпечатвате снимките си в цифрово фотостудио, поинтересувайте се дали могат да
отпечатат изображенията ви без да отрязват краищата.
Не можете да отпечатвате изображения с насложена дата.
• Можете да отпечатате такива изображения с помощта на “PMB” (стр. 105).
• Този фотоапарат няма функция за наслагване на дата върху изображенията. Въпреки
това, тъй като заснетите с фотоапарата изображения съдържат информация за датата на
заснемане, можете да отпечатате изображенията с насложена дата, ако принтерът или
софтуерът разпознават Exif информация. За да проверите дали принтерът или софтуерът са
Exif съвместими, обърнете се към техния производител.
• Когато отпечатвате снимките си във фотостудио, там могат да насложат датата върху
изображенията ви.
PictBridge-съвместим принтер
Не можете да установите връзка.
• Фотоапаратът не може да бъде свързан директно към принтер, който не е съвместим с PictBridge стандарта. Обърнете се към производителя на вашия принтер, за да разберете дали
той е PictBridge-съвместим или не.
• Проверете дали принтерът е включен и дали може да бъде свързан към фотоапарата.
• Задайте [USB Connect] в положение [PictBridge] (стр. 90).
• Изключете и отново включете кабела за мулти употреба. Ако на принтера се изведе
съобщение за грешка, обърнете се към ръководството за експлоатация, приложено към
принтера.
Не можете да отпечатвате изображения.
• Проверете дали фотоапаратът и принтерът са добре свързани посредством кабела за мулти
употреба.
• Включете принтера. За допълнителна информация се обърнете към ръководството за
експлоатация, приложено към принтера.
• Ако по време на печат изберете [Exit], възможно е изображенията да не се отпечатат.
Изключете и отново включете кабела за мулти употреба. Ако пак не можете да отпечатате
изображенията, разкачете кабела за мулти употреба, изключете и включете отново
захранването на принтера, а после отново свържете кабела за мулти употреба.
• Не можете да отпечатвате видеоклипове.
• Възможно е изображения, заснети с фотоапарати, различни от този, или изображения, които
са модифицирани на компютър, да не се отпечатат.
• Възможно е панорамните изображения да не се отпечатат в зависимост от принтера, или е
възможно те да се отпечатат отрязани.
Отпечатването се отменя.
• Изключили сте кабела за мулти употреба преди да е изчезнала индикацията
свързване).
(PictBridge
Не можете да насложите датата или да отпечатвате изображения в индекс режим.
• Принтерът не е снабден с тези функции. Обърнете се към производителя на принтера, за да
разберете дали устройството е снабдено с тези функции или не.
• В зависимост от принтера има вероятност да не можете да насложите датата в индекс
режим. Обърнете се към производителя на принтера.
119 BG
На мястото за наслагване на дата се отпечатва “---- -- --”.
• Изображения, които нямат дата на запис, не могат да бъдат отпечатани с насложена дата.
Задайте [Date] в положение [Off] и отпечатайте отново изображението (стр. 111).
Не можете да отпечатате изображението с избрания размер.
• След като принтерът е бил свързан с фотоапарата, винаги, когато променяте размера на
хартията, изключвайте кабела за мулти употреба и го свързвайте отново.
• Настройките за печат на фотоапарата се различават от настройките на принтера. Променете
настройките или на фотоапарата (стр. 111), или на принтера.
• Консултирайте се с производителя на принтера дали в него е заложен желания от вас размер.
Не можете да работите с фотоапарата след като сте отменили отпечатването.
• Изчакайте малко, защото принтерът извършва отмяна на операцията. В зависимост от
принтера това може да отнеме известно време.
Други
Обективът се замъглява.
• Възникнала е кондензация на влага. Изключете фотоапарата и го оставете за около 1 час
преди да го използвате отново.
Фтоапаратът се изключва, докао обективът е частично изтеглен.
• Батеията е изтощена. Сменете я със заредена батерия и след това отново включете
фотоапарата.
• Не прилагайте сила върху обектива.
Фотоапаратът се нагрява, когато го използвате по-дълго време.
• Това не е неизправност.
Когато включите фотоапарата, се извежда екранът за сверяване на часовника.
• Сверете отново датата и часа (стр. 100).
• Вградената акумулаторна батерия се е разредила. Поставете заредената батерия и оставете
фотоапарата за 24 или повече часа с изключено захранване.
Датата или часът са неправилни.
• Настройката за областта е зададена към различна дестинация от тази, в която се намирате
в момента. Променете настройката в MENU
[Settings]
[Clock Settings]
[Area
Settings].
120 BG
Предупредителни индикатори
и съобщения
Индикация при авто-диагностика
Ако се изведе код, започващ с буква от азбуката, това е индикация, че вашият фотоапарат е
активирал функцията индикация при авто-диагностика. Последните две цифри (указани като
)
се различават в зависимост от състоянието на фотоапарата.
Ако вашият фотоапарат все още не работи добре дори след няколко опита да отстраните проблема,
това е индикация, че устройството може би се нуждае от поправка.
Свържете се с вашия доставчик или оторизиран сервиз на Sony.
C:32:
C:13:
• Има проблем с хардуера на фотоапарата. Изключете захранването и го включете отново.
• Фотоапаратът не може да чете или записва данни на “Memory Stick Duo” носителя.
Пробвайте да изключите и отново да включите фотоапарата, или няколко пъти извадете и
пак поставете “Memory Stick Duo” носителя.
• Във вътрешната памет е възникнала грешка при форматиране, или е зареден неформатиран
“Memory Stick Duo” носител. Форматирайте вградената памет или “Memory Stick Duo”
носителя (стр. 93).
• Поставеният “Memory Stick Duo” носител не може да бъде използван с вашия фотоапарат,
или данните са повредени. Поставете нов “Memory Stick Duo” носител.
E:61:
E:62:
E:91:
• Във фотоапарата е възникнала неизправност. Нулирайте настройките (стр. 87) след което
отново включете захранването.
Съобщения
Ако на екрана се изведат следните съобщения, следвайте инструкциите.
• Зарядът на батериите е нисък. Заредете незабавно батериите. В зависимост от условията на
употреба или вида на батериите е възможно е индикаторът да мига, дори когато оставащият
заряд е достатъчен за 5 до 10 минути работа с батериите.
For use with compatible battery only (Само за употреба със съвместими батерии)
• Батерията не е NP-BG1 (приложен в комплекта) или NP-FG1 (не е приложен в комплекта).
System error (Системна грешка)
• Изключете захранването и го включете отново.
121 BG
Camera overheating (Фотоапаратът е прегрял)
Allow it to cool (Оставете го да се охлади)
• Температурата на фотоапарата се е повишила. Захранването може автоматично да се
изключи или е възможно да не успеете да записвате видеоклипове. Оставете фотоапарата на
хладно място, докато температурата спадне.
Internal memory error (Грешка във вградената памет)
• Изключете захранването и го включете отново.
Reinsert the “Memory Stick” (Поставете отново “Memory Stick”)
• Зареденият “Memory Stick Duo” носител не може да се използва с вашия фотоапарат
(стр. 127).
• Терминалите на “Memory Stick Duo” носителя са замърсени.
• “Memory Stick Duo” носителят е повреден.
“Memory Stick” type error (Грешка с вида на “Memory Stick”)
• Зареденият “Memory Stick Duo” носител не може да бъде използван
с вашия фотоапарат (стр. 127).
This “Memory Stick” may not record or play (Този “Memory Stick” може да не записва
или възпроизвежда)
• Зареденият “Memory Stick Duo” носител не може да бъде използван
с вашия фотоапарат (стр. 127).
Error formatting Internal memory (Грешка при форматирането на вградената памет)
Error formatting “Memory Stick” (Грешка при форматирането на “Memory Stick”)
• Форматирайте носителя отново (стр. 93).
“Memory Stick” locked (“Memory Stick” е заключен)
• Използвате “Memory Stick Duo” носител, който има щифтче за защита от запис и то е
поставено в положение LOCK. Поставете щифтчето в позиция, разрешаваща запис.
Read only “Memory Stick” (“Memory Stick” носител само за четене)
• Вашият фотоапарат не може да записва или да изтрива изображения на този “Memory Stick
Duo” носител.
No images (Липсват изображения)
• Във вградената памет не са записани изображения, които могат да бъдат възпроизведени.
• На “Memory Stick Duo” носителя не са записани изображения, които могат да бъдат
възпроизведени.
• Когато не можете да възпроизвеждате с този фотоапарат изображения, записани с други
фотоапарати, преглеждайте изображенията в режим Преглед по папки (стр. 70).
No still images (Няма снимки)
• Избраната папка не съдържа файлове, които могат да се възпроизвеждат с функцията
Изреждане на изображения.
File found which was not recognized (Открит е файл, който не се разпознава)
• Опитали сте да изтриете папка, съдържаща файл, който не може да се възпроизведе с този
фотоапарат. Изтрийте файла на компютъра и после изтрийте папката.
122 BG
Folder error (Грешка в папката)
• На “Memory Stick Duo” носителя вече съществува папка, чийто номер има същите първи три
цифри (например: 123MSDCF и 123ABCDE). Изберете друга папка или създайте нова папка
(стр. 94, 95).
Cannot create more folders (Не можете да създавате повече папки)
• На “Memory Stick Duo” носителя съществува папка, чието име започва с “999”. В този
случай не можете да създавате повече папки.
Empty folder content (Празно съдържание на папката)
• Опитали сте да изтриете папка, съдържаща един или повече файлове. Изтрийте всички
файлове и след това изтрийте папката.
Folder protected (Защитена папка)
• Опитвате се да изтриете папка, която е read-only на компютъра или друго устройство.
File error (Грешка във файла)
• Възникнала е грешка, докато възпроизвеждате изображение. Ако файловете са обработвани
с компютър или са записани с друг фотоапарат, възпроизвеждането на изображенията не е
гарантирано.
Read only folder (Папка само за преглед)
• Избрали сте папка, в която не може да се записва на фотоапарата. Изберете друга папка (стр.
95).
File protected (Защита на файла)
• Освободете защитата (стр. 74).
Image size over limit (По-голям размер на файла)
• Възпроизвеждате изображение с размер, който вашият фотоапарат не може да възпроизведе.
Unable to detect face for retouch (Не може да се разпознае лице за ретуш)
• В зависимост от изображението е възможно е да не успеете да ретуширате изображението.
(Индикатор за предупреждение от вибрация)
• Получава се трептене на фотоапарата поради недостатъчна светлина. Използвайте
светкавицата, включете функцията против размазване или поставете фотоапарата на статив,
за да го стабилизирате.
1280х720 (Fine) is not available (1280х720 (Fine) не работи)
1280x720 (Standard) is not available (1280х720 (Standard) не работи)
• Видеоклипове с размер [1280x720] могат да бъдат записани само на “Memory Stick PRO
Duo” носител. Използвайте “Memory Stick PRO Duo” носител или задайте размера на
изображението в положение [VGA].
Turn the power off and on again (Изключете и отново включете захранването)
• Обективът се е повредил.
123 BG
Maximum number of images already selected
(Максималният брой изображения вече е избран)
• Можете да изберете до 100 файла, когато използвате [Multiple Images].
• Можете да прибавите маркировки
(Ред за отпечатване) за до 999 файла. Отменете избора.
• Данните се прехвърлят към принтера. Не изключвайте кабела за мулти употреба.
Processing... (Обработване...)
• Принтерът извършва операция по отменяне на отпечатването. Не можете да отпечатвате
преди операцията да приключи. В зависимост от принтера това може да отнеме известно
време.
Error Playing Music (Грешка при възпроизвеждане на музиката)
• Изтрийте музикалния файл или го сменете с нормален.
• Извършете [Format Music], след това свалете нови музикални файлове.
Error Formatting Music (Грешка при форматиране на музиката)
• Извършете [Format Music].
Operation cannot be executed in unsupported files (Операциите не могат да бъдат
извършени за файлове, които не се поддържат)
• Не можете да извършвате обработка и редакция на файлове с изображения с този
фотоапарат, ако файловете са били обработвани с компютър или са записани с друг
фотоапарат.
Recovering Image Database File ... (Възстановяване на данни.)
• Фотоапаратът възстановява информацията за дата и др. в случаи, когато изображенията
бъдат изтрити с компютър и др.
• Броят на изображенията надвишава този, за който е възможна обработка на дата от
фотоапарата. Изтрийте изображения в режим на преглед по дати.
No internal memory space remaining (Няма свободно място във вградената памет)
Delete images? (Изтрийте изображения?)
• Вградената памет е запълнена. За да записвате във вградената памет, изберете [Yes] и
изтрийте нежеланите изображения.
Image Database File error (Грешка с файла за обработка на изображенията)
Cannot recover (Не може да се възстанови)
• Прехвърлете всички изображения на компютър с помощта на “PMB” и форматирайте
“Memory Stick Duo” носителя или вградената памет (стр. 93).
Когато не можете да прехвърлите всички изображения на компютъра с “PMB”, прехвърлете
всички изображения на компютъра без да използвате “PMB” (стр. 108)
За да преглеждате изображения отново с фотоапарата, прехвърлете изображенията към
фотоапарата с помощта на “PMB”.
124 BG
Recording function unavailable due to high internal temperature (Записът е
невъзможен поради висока вътрешна температура)
• Температурата във фотоапарата се е повишила. Не можете да записвате изображения, докато
не спадне.
Recording has stopped due to increased camera temperature (Записът е спрял
поради висока температура на фотоапарата)
• Температурата във фотоапарата се е повишила при записа на видеоклипа и записът е
прекъснал. Моля, изчакайте температурата да спадне.
• Когато записвате видеоклипове породължително време, температурата се покачва. В този
случай спрете записа на видеоклипа.
125 BG
Места за съхранение на файлове с
изображения и имена на файловете
Файловете с изображения, записани с
вашия фотоапарат, са групирани като папки
на “Memory Stick Duo” носителя или във
вградената памет.
Папка, съдържаща файлове с изображения,
които са записани с фотоапарат, с функция
за създаване на папки.
Папка, съдържаща файлове със снимки,
които са записани с вашия фотоапарат.
Папка, съдържаща файлове с
видеоклипове, които са записани с вашия
фотоапарат.
Пример: преглед на папки с Windows Vista
и
• Не можете да записвате изображения в папки “100MSDCF” или “100MNV01”. Изображенията в
тези папки са само за възпроизвеждане.
• Не можете да записвате/възпроизвеждате изображения в папка “MISC”.
• Файловете с изображения се наименуват, както следва.
- Файл със снимка: DSC0
.JPG
- Файл с видеоклип:
1280х720: M4H0
.MP4
VGA: M4V0
.MP4
- Файлове с индексни изображения, записани във филмов режим
1280х720: M4H0
.THM
VGA: M4V0
.THM
е обозначение за номер от 0001 до 9999. Цифровите стойности на файл с видеоклип,
записан във филмов режим, и отговарящия му индекс файл с изображение, са еднакви.
126 BG
“Memory Stick Duo” носител
“Memory Stick Duo” е компактен и преносим IC записващ носител. С този фотоапарат можете
да използвате описаните в таблицата по-долу видове “Memory Stick” носители. Въпреки това
операциите не са гарантирани за всички видове “Memory Stick Duo” носители.
Вид
“Memory
Stick”
носител
“Memory
Stick”
media
type
Memory Stick
Stick Duo
Duo (без
(without
MagicGate)
Memory
MagicGate)
Memory Stick
Stick Duo
Duo (с
(with
MagicGate)
Memory
MagicGate)
MagicGate
MagicGate Memory
Memory Stick
Stick Duo
Duo
Memory
Memory Stick
Stick PRO
PRO Duo
Duo
Memory
Memory Stick
Stick PRO-HG
PRO-HG Duo
Duo
Запис/Възпроизвеждане
Recording/Playback
a*1
a*2
a*1*2
a*2*3
a*2*3*4
Фотоапаратът не е съвместим с високоскоростен трансфер на данни чрез паралелен интерфейс.
“Memory Stick Duo” носителят, “MagicGate Memory Stick Duo” носителят и “Memory Stick
PRO Duo” носителят са снабдени с MagicGate функции. MagicGate е технология за защита
на авторските права, която използва технология за кодиране. С този фотоапарат не можете да
извършвате запис/ възпроизвеждане на данни, които изискват MagicGate функции.
*3
Не можете да записвате видеоклипове с размер [1280х720].
*4
Фотоапаратът не е съвместим с 8-битов паралелен трансфер на данни. Поддържа се 4-битов
паралелен трансфер на данни, еквивалентен на “Memory Stick PRO Duo” носител.
*1
*2
и
• Този продукт е съвместим с “Memory Stick Micro” носител (“M2”). Съкращението “M2” е
съкращение от “Memory Stick Micro” носител.
• Операциите с “Memory Stick Duo” носител, форматиран с компютър, не са гарантирани.
• В зависимост от “Memory Stick Duo” носителя и използваното устройство, времето за запис/
четене на данни е различно.
• Не вадете “Memory Stick Duo” носителя, докато записва или чете данни.
• Възможно е данните да се повредят в следните случаи:
- Когато извадите “Memory Stick Duo” носителя или ако изключите фотоапарата, докато записва
или чете данни.
- Ако използвате “Memory Stick Duo” носителя близо до статично електричество или шум.
• Препоръчваме ви да подсигурявате важните данни, като им правите копия.
• Когато пишете на областта за означение, не натискайте силно.
• Не залепяйте етикет върху “Memory Stick Duo” носителя, нито върху адаптера за “Memory Stick
Duo” носителя.
• Когато пренасяте или съхранявате “Memory Stick Duo” носителя, използвайте приложения калъф.
• Не позволявайте контакт с метални предмети и не докосвайте с пръсти терминала на “Memory
Stick Duo” носителя.
• Не огъвайте, не изпускайте и не прилагайте силни удари върху “Memory Stick Duo” носителя.
• Не разглобявайте и не модифицирайте “Memory Stick Duo” носителя.
• Не позволявайте “Memory Stick Duo” носителят да се намокри.
• Не оставяйте “Memory Stick Duo” носителя на място, достъпно за малки деца. Възможно е
носителят неволно да бъде погълнат.
• Не поставяйте други предмети в гнездото за “Memory Stick Duo” носителя. Това може да причини
неизправност.
• Не използвайте и не съхранявайте “Memory Stick Duo” носителя на следните места:
- В кола, паркирана на пряка слънчева светлина или при високи температури.
- При пряка слънчева светлина
- На влажни места или близо до корозиращи материали.
127 BG
Продължава
Забележки за употребата на адаптера за “Memory Stick Duo”
носителя (продава се отделно)
• Когато използвате “Memory Stick Duo” носител с “Memory Stick”-съвместимо устройство, трябва
да заредите носителя в адаптер за “Memory Stick Duo” устройство. Ако заредите “Memory Stick
Duo” носителя в “Memory Stick”-съвместимо устройство без да сте поставили адаптера за “Memory Stick Duo” устройството, възможно е да не успеете да извадите “Memory Stick Duo” носителя от
устройството.
Уверете се, че зареждате “Memory Stick Duo” носителя в правилната посока и докрай в адаптера
за “Memory Stick Duo” носителя. Неправилното зареждане може да причини неизправност.
• Когато използвате “Memory Stick Duo” носител, зареден в адаптер за “Memory Stick Duo”
устройство, с “Memory Stick”-съвместимо устройство, уверете се, че адаптерът за “Memory Stick
Duo” устройството е зареден в правилната посока. Неправилната употреба може да повреди
оборудването.
• Не зареждайте адаптера за “Memory Stick Duo” устройството в “Memory Stick”-съвместимо
устройство, без да сте поставили носител в адаптера. Това може да повреди устройството.
Забележки за употребата на “Memory Stick PRO Duo” носителя
(продава се отделно)
• “Memory Stick PRO Duo” носител с капацитет до 16 GB функционира нормално с този фотоапарат.
Забележки относно употребата на “Memory Stick Micro” носителя
(продава се отделно)
• За да използвате “Memory Stick Micro” носител с този фотоапарат, уверете се, че сте заредили
“Memory Stick Micro” носителя в “М2” адаптер, който е голям колкото “Memory Stick Duo”
устройството. Ако заредите “Memory Stick Micro” устройството във фотоапарата без “М2”
адаптер, възможно е да не успеете да извадите носителя от фотоапарата .
• Не оставяйте “Memory Stick Micro” носителя в близост до малки деца. Могат да го погълнат по
случайност.
128 BG
Батерия
Зареждане на батерията
Препоръчваме ви да зареждате батерията при околна температура между 10-- С и 30-- С. Ако
зареждате батерията извън този температурен обхват, ефективното зареждане на батерията може да
се окаже невъзможно.
Ефективно използване на батерията
• Работата на батерията се влошава при ниски температури. По този начин времето, през което
може да се използва батерията на студено, е по-кратко. За по-дълга и безпроблемна употреба
препоръчваме следното:
- Сложете батерията в джоб близо до тялото, за да я затоплите, и поставете батерията във
фотоапарата непосредствено преди снимките.
• Честата употреба на функцията zoom или светкавицата износва заряда на батерията по-бързо.
• Препоръчваме ви да поддържате резервна батерия за време, което е два или три пъти по-дълго от
очакваното време за снимане; правете контролни снимки преди истинските.
• Не излагайте батерията на досег с вода. Батерията не е водоустойчива.
• Не оставяйте батерията на топло място, като например в гореща кола или на пряка слънчева
светлина.
Как да съхраняваме батерията
• Ако не планирате да използвате батерията за дълъг период от време, заредете я напълно, след това
я разредете, като използвате фотоапарата, и после я приберете на съхранение на сухо и хладно
място. Изпълнявайте тези процедури веднъж в годината, за да съхраните функциите на батерията.
• За да изразходвате напълно заряда на батерията, оставете фотоапарата в режим на изреждане на
изображения (slideshow), докато захранването изключи.
• Винаги пренасяйте батерята в калъфчето, за да предотвратите замърсяване на терминалите и
потенциално късо съединение.
Живот на батериите
• Животът на батериите е ограничен. Капацитетът им намалява малко по малко в течение на
експлоатацията или просто като минава време. Когато времето на използването е намаляло
значително, вероятна причина затова може да бъде изтеклият живот на батериите. Купете нови
батерии.
• Животът на батериите зависи от начина на съхранението им и от работните условия за всеки
комплект батерии.
Съвместими батерии
• Моделът NP-BG1 (приложен в комплекта) може да се използва само с Cyber-shot модели от
серията G.
• Ако използвате батерии NP-FG1 (не е приложен в комплекта), след индикатора за оставащ заряд
се извеждат и минутите (
60 Min.)
129 BG
Зарядно устройство за батерии
• Зареждайте само батерии от вида NP-BG или NP-FG в зарядното устройство за батерии
(приложено в комплекта). Ако се опитате да зареждате друг тип батерии, това може да доведе
до протичане на батериите, да тяхното прегряване или до експлозия, а това може да причини
опасност от изгаряния или други телесни повреди.
• Извадете батерията от зарядното устройство за батерии. В противен случай животът на батерията
намалява.
• Лампичката CHARGE на приложеното зарядно мига и в двата случая:
- Бързо мигане: Включва или изключва светлината неколкократно на интервал от 0.15 секунди.
- Бавно мигане: Включва или изключва светлината неколкократно на интервали от 1.5 секунди.
• Когато лампичката CHARGE мига, извадете заредената батерия и я заредете отново в зарядното
устройство за батерии, докато щракне плътно. Ако лампичката CHARGE отново мига, това
може да е индикация за грешка на батерията или за това, че е заредена батерия, различна от
приложените. Уверете се, че батерията е от приложения към фотоапарата тип. Ако е така, извадете
батерията, сменете я с нова и проверете дали зарядното устройство функционира нормално. Ако е
така, вероятно е възникнала грешка в батерията.
• Когато лампичката CHARGE мига бавно, тя показва, че зарядното устройство за батерии временно
спира да зарежда в режим на готовност. Зарядното устройство за батерии спира зареждането
и автоматично влиза в режим на готовност, когато температурата е извън препоръчителния
температурен обхват за работа. Когато температурата се върне в рамките на обхвата, зарядното
устройство за батерии отново започва зареждането и лампичката CHARGE отново светва.
Препоръчваме ви да зареждате комплекта батерии при околна температура между 10оС и 30оС.
130 BG
Intelligent Pantilter
Intelligent Pantilter (продава се отделно) ви позволява да снимате изображения като фотоапаратът
разпознава лицата на хората.
За подробности вижте ръководството за експлоатация, приложено към Intelligent Pantilter.
131 BG
Съдържание
Азбучен указател
A–Z
AF илюминатор ................................................... 78
AF рамка на визьора ........................................... 54
Bracket .................................................................. 35
Bracket настройки ............................................... 57
Burst ................................................................ 35, 47
CD-ROM ............................................................ 104
Change REC.Folder .............................................. 95
COMPONENT ..................................................... 88
Create REC.Folder................................................ 94
Delete REC.Folder................................................ 96
DISP ...................................................................... 17
DPOF .................................................................... 75
DRO ...................................................................... 63
EV ......................................................................... 49
HD(1080i) ............................................................. 88
Intelligent Pantitler ............................................. 131
ISO ........................................................................ 50
Macintosh компютри ......................................... 104
Mass Storage......................................................... 90
“Memory Stick Duo” носител ........................... 127
MENU................................................................... 10
MTP ...................................................................... 90
Multi AF................................................................ 54
NTSC .................................................................... 89
PAL ....................................................................... 89
PC........................................................................ 104
PictBridge ..................................................... 90, 111
PMB .................................................................... 105
PTP........................................................................ 90
SD ......................................................................... 88
Smart zoom ........................................................... 80
SteadyShot ............................................................ 66
USB връзка .......................................................... 90
VGA ...................................................................... 44
Video Out .............................................................. 89
Windows компютър ........................................... 104
Zoom при възпроизвеждане ............................... 38
Zoom ..................................................................... 31
А-Я
Автоматична ориентация ................................... 81
Автоматично програмиране............................... 23
Бавна синхронизация ........................................ 32
Баланс на белия цвят .......................................... 51
Батерия ............................................................... 129
Вградена памет.................................................... 19
Видео изход ......................................................... 89
Висока чувствителност ...................................... 28
Възпроизвеждане ................................................ 37
Дата .................................................................... 112
Диск за избор на режим ..................................... 16
Дисплей за авто-диагностика .......................... 121
Екран на менюто Menu....................................... 10
Екран .................................................................... 17
Експонация .......................................................... 49
Завъртане ............................................................. 76
Запис
на видеоклип ................................................. 30
на снимка ....................................................... 20
Зарядно устройство за батерии ....................... 130
Защита .................................................................. 74
Звуков сигнал ...................................................... 83
Знак за отпечатване..................................... 75, 112
Идентификация на частите ................................ 13
Избор на папка .................................................... 77
Избор на сцена .................................................... 28
132 BG
Извеждане на Burst група .................................. 71
Измерване в центъра .......................................... 56
Изостряне на изображението............................. 72
Изреждане на изображения с музика ............... 68
Изреждане на изображения ............................... 67
Изтриване на папката за запис .......................... 96
Изтриване ...................................................... 40, 73
Индекс изображение........................................... 39
Инсталация ........................................................ 105
Интелигентна автоматична настройка.............. 20
Календар .............................................................. 70
Компютър........................................................... 104
Прехвърляне на изображения............108, 109
Контролен бутон ................................................. 13
Копиране .............................................................. 97
Коригиране на ефекта на червените очи ......... 72
Мек запис ............................................................. 28
Множествено измерване .................................... 56
Мулти конектор ................................. 101, 108, 111
Намаляване на ефекта на червените очи .......... 65
Настройка на датата и часа .............................. 100
Настройка на езика ............................................. 84
Настройка на областта ....................................... 99
Настройки на часовника .................................. 100
Настройки ............................................................ 12
Номер на файл ..................................................... 98
Нулиране .............................................................. 87
Операционна система ....................................... 104
Оптичен zoom................................................ 31, 80
Отпечатване ................................................. 75, 111
Отрязване ............................................................. 72
Отстраняване на проблеми .............................. 113
Памет за избрани лица ....................................... 62
Панорамни изображения.................................... 24
Папка
Избор.............................................................. 77
Изтриване ...................................................... 96
Смяна ............................................................. 95
Създаване ...................................................... 94
Пиксел .................................................................. 46
Подводен баланс на белия цвят ......................... 53
Посока на записа ................................................. 43
Предотвратяване на замъгляването................... 26
Предупредителни индикатори и съобщения ...123
Предупреждение за премигване ........................ 82
Прецизен цифров zoom ...................................... 80
Продължително възпроизвеждане .................... 67
Промяна на папката за запис ............................. 95
Размер на изображение ...................................... 44
Разпознаване на лице ......................................... 61
Разпознаване на премигване.............................. 64
Разпознаване на сцена ........................................ 58
Разпознаване на усмивка ................................... 33
Режим на лесен запис ........................................ 21
Режим Домашни любимци ................................ 28
Режим Запис на видеоклип ................................ 42
Режим Запис на храни и блюда ......................... 28
Режим Запис при нощни условия от ръка ........ 27
Режим Запис при нощни условия ..................... 28
Режим Измерване................................................ 56
Режим на демонстрация .................................... 86
Режим на лесен преглед ..................................... 22
Режим Пейзаж ..................................................... 28
Режим Плаж ........................................................ 28
Режим Под вода................................................... 29
Режим Портрет при нощни условия ................. 28
Режим Преглед .................................................... 70
Режим Сняг.......................................................... 28
Режим Фойерверки ............................................. 28
Ретуш .................................................................... 72
Решетка ................................................................ 79
Ръководство за функции..................................... 85
133 BG
Сваляне на музика .............................................. 91
Светкавица..................................................... 32, 48
Свързване
Компютър........................................................... 108
Принтер ....................................................... 111
Телевизор..................................................... 101
Смяна на дисплея ......................................... 17
Софтуер .............................................................. 105
Създаване на папка за запис .............................. 94
Таймер за автоматично включване ................... 34
Телевизор ........................................................... 101
Точков AF ............................................................. 54
Точково измерване .............................................. 56
Трансфер на музика .................................. 105, 107
Устойчиво снимане ............................................. 66
Филмов режим .............................................. 30, 41
Фокусиране.......................................................... 54
Форматиране на музика ..................................... 92
Форматиране ....................................................... 93
Хистограма .......................................................... 18
Централен AF ...................................................... 54
Цифров Zoom ...................................................... 80
Чувствителност при разпознаване на усмивка.... 60
134 BG
Забележки за лиценза
Вашият фотоапарат притежава софтуер “C Library”, “Expat” и “zlib”. Предлагането на този софтуер
е в съответствие с лицензните споразумения на техните разработчици и собственици на авторски
права. Въз основа на молби от собствениците на авторски права на тези софтуерни приложения,
ние имаме задължението да ви информираме за следното.
Моля, прочетете следната информация.
Прочетете “license1.pdf” в папката “License” на вашия CD-ROM. Ще откриете лицензи (на
английски език език) в софтуера “C Library”, “Expat”, “zlib”, “dtoa”, “pcre” и “libjpeg”.
ТОЗИ ПРОДУКТ Е ЛИЦЕНЗИРАН ПО ЛИЦЕН ЗА MPEG-4 ВИЗУАЛНОТО ПАТЕНТНО
ПОРТФОЛИО ЗА ЛИЧНА И НЕСТОПАНСКА УПОТРЕБА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ, КОЕТО ДАВА
ПРАВО ЗА
(i) КОДИРАНЕ НА ВИДЕО СЪГЛАСНО MPEG-4 ВИЗУАЛЕН СТАНДАРТ (“MPEG-4 VIDEO“)
И/ ИЛИ
(ii) ДЕКОДИРАНЕ НА “MPEG-4 VIDEO“, КОЕТО Е БИЛО КОДИРАНО ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ
С ЛИЧНА И НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ И/ИЛИ Е БИЛО ПРИДОБИТО ОТ ВИДЕО
РАЗПРОСТРАНИТЕЛ, ЛИЦЕНЗИРАН ДА РАЗПРОСТРАНЯВА “MPEG-4 VIDEO“. ЛИЦЕНЗЪТ НЕ
СЕ ДАВА И НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗПОЛЗВАН ЗА НИКАКВИ ДРУГИ ЦЕЛИ. ДОПЪЛНИТЕЛНА
ИНФОРМАЦИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ПРОМОЦИОНАЛНИ, ВЪТРЕШНИ ИЛИ СТОПАНСКИ
ЦЕЛИ И УПОТРЕБА, МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ОТ MPEG LA, L.L.C.
ВИЖТЕ:
HTTP://MPEGLA.COM
Приложеният софтуер GNU GPL/LGPL
Софтуерът, който съответства на следните GNU General Public License (описан в ръководството
като “GPL”) или GNU Lesser General Public License (описан в ръководството като “LGPL”), е
включен към фотоапарата.
Този раздел има за цел да ви информира, че имате правото да модифицирате или преразпределяте
програмния код на този софтуер според условията, описани в GPL/ LGPL.
Можете да изтеглите програмния код от интернет. За да го изтеглите, отидете на следната интернет
страница.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Предпочитаме да не се свързвате с нас относно съдържанието на програмния код.
Прочетете “license2.pdf” в папката “License” на вашия CD-ROM. Ще откриете лицензи (на
английски език) в софтуера “GPL” и “LGPL”.
За да прегледате PDF файла, трябва да имате инсталиран Adobe Reader. Ако нямате инсталиран
такъв на вашия компютър, можете да го изтеглите от интернет страницата на Adobe Systems:
http://www.adobe.com/
Лиценз на “Music Transfer” в CD-ROM диска (приложен в комплекта)
MPEG Layer-3 аудио технологията за кодиране и съответните патенти са лицензирани от Fraunhofer
IIS и Thompson.
135 BG
BG
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (Приложимо за
страните от Европейския съюз и други европейски страни, използващи
система за разделно събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт
не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде
предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни
уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате
потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които
в противен случай могат да се случат при неправилното изхвърляне на продукта.
Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на естествените
ресурси. За подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля,
свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с
магазина, от който сте закупили продукта.
Download PDF

advertising