Sony | DSC-T90 | Sony DSC-T90 T90 Цифров компактен фотоапарат Инструкции за експлоатация

Съдържание
Търсене по
операции
Търсене по
HOME/MENU
Азбучен указател
Наръчник за Cyber-shot
DSC-T90/T900
DSC-T90/T900
© 2009 Sony Corporation
4-130-938-11(1)
BG
Съдържание
Как да използвате този наръчник
Щракнете върху бутон в горния десен ъгъл, за да прескочите на съответната страница.
Тази функция е удобна, когато търсите функция, която желаете да прегледате.
Търсене по
Operation
операции
Search
Търсене по
HOME/MENU
HOME/MENU
Search
Търсене по
операции
contents
Съдържание
Table of
Index
Азбучен указател
Търсене по
HOME/MENU
Търсене на информация по функция.
Търсене на информация по операция.
Търсене на информация в списък с опции
HOME/MENU.
Търсене на информация по ключова дума.
Маркировки и обозначения, използвани в този наръчник
Азбучен указател
В този наръчник поредицата от операции
е указана със стрелки (t). Трябва да
докоснете опциите на екрана в указания ред.
Маркировките са показани във вида, в който
се извеждат в настройките по подразбиране
на фотоапарата.
Настройката по подразбиране се отбелязва
с .
Показва предупреждения и ограничения,
свързани с правилната употреба на
фотоапарата.
Показва полезна информация.
2BG
Забележки относно използването на фотоапаратa
“Memory Stick Duo“ носител:
Можете да използвате “Memory
Stick Duo“ носител с вашия
фотоапарат.
Използване на “Memory Stick Duo“
носител с “Memory Stick“-съвместимо
оборудване
Можете да използвате “Memory Stick Duo“
носител, като го заредите в Memory Stick Duo
адаптера (продава се отделно).
Забележки за комплекта батерии
• Заредете комплекта батерии (приложен в
комплекта) преди да използвате фотоапарата
за първи път.
• Батериите могат да бъдат зареждани дори
когато не са напълно разредени. Също така,
дори батериите да не са заредени докрай,
можете да използвате устройството и с
частично заредени батерии.
• Ако не планирате да използвате батериите за
дълъг период от време, изразходвайте заряда
им докрай и ги извадете от фотоапарата,
а след това ги съхранявайте на хладно и
сухо място. Така ще запазите функциите на
комплекта батерии.
• За подробности относно комплекта батерии,
който можете да използвате, вижте стр. 165.
Обектив Carl Zeiss
Този фотоапарат е оборудван с обектив Carl
Zeiss, който е в състояние да възпроизвежда
отлични изображения с висок контраст.
Обективът за този фотоапарат е изработен
посредством висококачествена система,
утвърдена от Carl Zeiss, и е в съответствие
с качествените стандарти на Carl Zeiss
Германия.
• Ако по LCD екрана попаднат капчици
или други течности, които мокрят екрана,
незабавно изтрийте екрана със сухо
парче плат. Оставянето на течности по
повърхността на LCD екрана може да навреди
на качеството на записваните изображения и
да причини неизправност.
• Излагането на LCD екрана или обектива на
пряка слънчева светлина и за дълъг период
от време може да причини неизправност.
Внимавайте, когато поставяте фотоапарата в
близост до прозорец или на открито.
• Не натискайте силно LCD екрана. Това може
да причини неизправност и екранът да загуби
цветовете си.
• Възможно е, когато снимате в студени
условия, на LCD екрана да се появят
остатъчни образи. Това не е неизправност.
• Внимавайте да не ударите някъде обектива и
не прилагайте сила върху него.
Азбучен указател
“Memory Stick Duo”
адаптер за носител
Черни, бели, червени, сини
или зелени петънца
Търсене по
HOME/MENU
Не можете да използвате други карти с
памет.
• За подробности относно “Memory Stick Duo”
носителя вижте стр. 163.
Търсене по
операции
“Memory Stick” носител:
Не можете да използвате
“Memory Stick“ носител с
вашия фотоапарат.
Забележки за LCD екрана и обектива
• LCD екранът е произведен по високо
прецизна технология, така че ефективният
брой пиксели е над 99.99%. Възможно е обаче
върху LCD екрана да се появят малки черни
и/или ярки петънца (бели, червени, сини или
зелени на цвят). Появата на тези петънца е
напълно нормална в процеса на снимане и по
никакъв начин не влияе върху качеството на
записваното изображение.
Съдържание
Забележки за видове “Memory Stick”
носители, които можете да използвате
(продават се отделно)
Изображенията, използвани в
наръчника
Изображенията, използвани като примерни
в този Наръчник, са репродукции и не са
истинските изображения, заснети с този
фотоапарат.
Относно илюстрациите
Илюстрациите, използвани в този наръчник,
се отнасят за модела DSC-T900, освен ако
изрично не е отбелязано друго.
3BG
Съдържание
Съдържание
Забележки относно използването на фотоапарата
Как да използвате този наръчник .................................................................2
Търсене по
операции
Забележки относно използването на фотоапарата .....................................3
Търсене по операции .......................................................................................7
Търсене по HOME/MENU ..............................................................................10
Идентификация на частите (DSC-T900) ......................................................14
Идентификация на частите (DSC-T90) ........................................................15
Търсене по
HOME/MENU
Използване на панела с операционните бутони .........................................16
Промяна на настройката DISP (екран на дисплея) ...................................17
Използване на вградена памет ...................................................................19
Азбучен указател
Запис
Интелигентна автоматична настройка .........................................................20
Избор на сцена ..............................................................................................21
Лесен запис ...................................................................................................23
Автоматично програмиране ..........................................................................24
Филмов режим ..............................................................................................25
Режим на запис на движещо се изображение ...........................................26
Разпознаване на усмивка .............................................................................27
Zoom ...............................................................................................................28
Таймер за самостоятелно включване ..........................................................29
Макро/Близко фокусиране ............................................................................30
Светкавица .....................................................................................................31
Фокусиране ....................................................................................................32
Режим на измерване .....................................................................................34
ISO ..................................................................................................................35
EV ...................................................................................................................36
4BG
Съдържание
Преглед
Преглед на неподвижни изображения ........................................................38
Zoom при възпроизвеждане ........................................................................39
Индекс изображение.....................................................................................40
Изреждане на изображения.........................................................................41
Широк zoom ...................................................................................................44
Временно завъртане на дисплея..................................................................45
Търсене по
операции
Изтриване ......................................................................................................43
Преглед на движещи се изображения ........................................................46
HOME опции ..................................................................................................10
Търсене по
HOME/MENU
HOME
Азбучен указател
MENU (Запис)
MENU опции (Запис) .....................................................................................12
MENU (Преглед)
MENU опции (Преглед) ................................................................................13
Телевизор
Преглед на изображения на SD телевизор (DSC-T900) ..........................121
Преглед на изображения на HD телевизор (DSC-T900) ..........................122
Преглед на изображения на SD телевизор (DSC-T90) ............................127
Преглед на изображения на HD телевизор (DSC-T90) ............................128
5BG
Съдържание
Използване на компютър
Работа с Windows компютри ......................................................................130
Инсталиране на софтуер (приложен в комплекта) ..................................132
Използване на софтуера “PMB (Picture Motion Browser)“ ........................133
Търсене по
HOME/MENU
Търсене по
операции
Преглед на изображения на компютър ....................................................134
Използване на “Music Transfer” (приложен в комплекта) .........................138
Използване на Macintosh компютър .........................................................139
Преглед на “Ръководство за Cyber-shot стъпка по стъпка” .....................142
Отпечатване
Отпечатване на неподвижни изображения ..............................................143
Директно отпечатване на изображения посредством
използването на PictBridge-съвместим принтер ......................................144
Азбучен указател
Отпечатване във фотостудио ......................................................................146
Отстраняване на проблеми
Отстраняване на проблеми .......................................................................147
Предупредителни индикатори и съобщения ............................................157
Други
Използване на фотоапарата в чужбина – Източници на захранване ....162
“Memory Stick Duo“ носител .......................................................................163
Комплект батерии .......................................................................................165
Зарядно устройство за батерии ................................................................166
Азбучен указател
Азбучен указател ........................................................................................167
6BG
Търсене по операции
Съдържание
Настройки според
фотоапарата
Интелигентна автоматична настройка ...................................... 20
Избор на сцена ........................................................................... 21
Разпознаване на сцена .............................................................. 90
Мек запис .................................................................................... 21
Портрет при нощни условия....................................................... 21
Разпознаване на усмивка .......................................................... 27
Търсене по
операции
Запис на портретни
снимки
Разпознаване на сцена .............................................................. 90
Разпознаване на лице ................................................................ 93
Намаляване на ефекта на червените очи ................................. 97
Гурме ............................................................................................ 21
Запис близо до обекти
Макро ........................................................................................... 30
Азбучен указател
Запис на храни и
блюда
Търсене по
HOME/MENU
Функция за разпознаване на премигване ................................ 96
Активирана функция за близко фокусиране ............................. 30
Запис на движещи се
обекти
Висока скорост на затвора......................................................... 22
Филмов режим ........................................................................... 25
Режим Burst ................................................................................. 81
Запис без замъгляване Висока чувствителност ............................................................... 21
Висока скорост на затвора......................................................... 22
Таймер за автоматично включване с 2-секундно забавяне .... 29
ISO ......................................................................................... 35, 84
Устойчиво снимане .................................................................. 100
Запис със задно
осветяване
Принудителна светкавица .......................................................... 31
Разпознаване на сцена .............................................................. 90
DRO ............................................................................................. 98
7BG
Съдържание
Запис на тъмни места
Висока чувствителност ............................................................... 21
Бавна синхронизация (Принудителна светкавица) .................. 31
Търсене по
операции
ISO ......................................................................................... 35, 84
Регулиране на
експонацията
Хистограма .................................................................................. 18
Промяна позицията на
фокусиране
Използване на панела с операционни бутони.......................... 16
EV ........................................................................................... 36, 83
Фокусиране ........................................................................... 32, 88
Азбучен указател
Търсене по
HOME/MENU
Разпознаване на лице ................................................................ 93
Промяна на размера на Размер на изображението ........................................................ 78
изображението
Изтриване на
изображения
Изтриване ............................................................................ 43, 114
Извеждане
на увеличени
изображения
Zoom при възпроизвеждане ...................................................... 39
Извеждане на
изображенията на цял
екран
DISP (Екран на дисплея) ........................................................... 17
Форматиране............................................................................... 53
Отрязване.................................................................................. 110
Широк zoom .......................................................................... 18, 44
Временно завъртане на дисплея .............................................. 45
Размер на изображението ........................................................ 78
Редактиране на
изображение
Ретуш ......................................................................................... 110
Рисунка ..................................................................................... 112
Оразмеряване според употребата ......................................... 113
8BG
Възпроизвеждане
на поредица от
изображения в
последователност
Изреждане на изображения ..................................................... 41
Снимане с индикатори,
които са лесно видими
Лесен запис ................................................................................ 23
Отпечатване на
изображения с дата
Използване на софтуера “PMB (Picture Motion Browser)”....... 133
Нулиране на
настройки
Нулиране ..................................................................................... 61
Отпечатване на
изображения
Отпечатване .............................................................................. 143
Преглед на телевизор
Преглед на изображенията на SD телевизор ................ 121, 127
Преглед на изображенията на HD телевизор ................ 122, 128
Информация относно
допълнителни
аксесоари
Търсене по
операции
Настройки на часовника ........................................................... 76
Съдържание
Промяна на
настройките за дата
и час
“Ръководство за Cyber-shot стъпка по стъпка” ...................... 142
Търсене по
HOME/MENU
Азбучен указател
9BG
Съдържание
Търсене по HOME/MENU
HOME опции
Азбучен указател
Търсене по
HOME/MENU
Търсене по
операции
В екрана HOME за ваше удобство операциите с фотоапарата са организирани в обширни категории
за избор като например запис, преглед и отпечатване на изображения.
1 Докоснете
, за да изведете екрана HOME.
2 Докоснете желаната категория t желана опция t
Натиснете бутона на затвора на половина, за да се върнете в
режим на запис.
.
Опция
Категория
Щракнете върху опция в “Опции” в таблицата по-долу, за да прескочите към съответната страница.
Категории
Опции
Запис
Преглед на
изображения
Запис
Преглед по дата*
Преглед на събития*
Любими*
Преглед по папки
Изреждане на кадри Изреждане на кадри
Музикален инструмент
Отпечатване
Памет за
управление
Отпечатване
Инструмент за носителя
- Memory Stick Инструмент*
Инструмент за носителя
- Вградена памет
10BG Продължава r
Изтеглете музика
Форматирайте музика
Форматиране
Създаване на папка за запис (REC.)
Смяна на папка за запис (REC.)
Изтриване на папка за запис (REC)
Копиране
Номер на файла
Инструмент за носителя
Форматиране
Номер на файла
Категории
Основни настройки
- Основни настройки 2
* Тези опции се извеждат, само когато във фотоапарата има зареден “Memory Stick Duo” носител.
Забележки
Търсене по
HOME/MENU
Настройки за запис
- Настройки за запис 2
Настройки на часовника
Настройки за езика
Търсене по
операции
Настройки за запис
- Настройки за запис 1
Звуков сигнал
Упътване за функциите
Инициализиране
Калибриране
Корпус
Режим на демонстрация
HDMI резолюция (само за DSC-T900)
CTRL FOR HDMI (само за DSC-T900)
COMPONENT
Видео изход
TV TYPE
USB свързване
AF илюминатор
Решетка
Цифров zoom
Автоматична ориентация
Автоматичен преглед
Съдържание
Настройки
Опции
Основни настройки
- Основни настройки 1
• На екрана се извеждат само възможните опции.
• Не можете да изведете екрана HOME, когато извършвате PictBridge връзка или USB връзка.
Азбучен указател
11BG
Съдържание
MENU опции (Запис)
В този раздел за извършването на лесни настройки се описват функциите на екрана, който се
извежда в режим на запис.
1 Свалете капачето на обектива, за да превключите в
режим на запис.
Търсене по
HOME/MENU
Търсене по
операции
2 Докоснете
3 Докоснете опцията в менюто t желан режим t
Когато желаната опция е вече избрана, се извежда
индикация
.
.
В таблицата по-долу индикацията означава, че функцията е възможна, а индикацията – означава,
че въпросната функция не е достъпна. Иконите под [Scene Selection] показват възможните режими
за избор на сцена. Щракнете върху опция, намираща се под “Опция в менюто”, за да прескочите
към съответната страница.
Режим Запис
Опция
(REC)
в менюто
Размер на
изображението
Светкавица
Азбучен указател
, за да изведете екрана с менюто.
Избор на сцена
—
—
—
Режим на запис REC
EV
—
—
—
—
ISO
—
Баланс на белия цвят
—
Подводен баланс на
белия цвят
—
—
Фокусиране
—
—
—
—
Режим на измерване
—
—
—
—
—
—
Разпознаване на сцена
—
—
—
—
—
—
Чувствителност при
разпознаване на
усмивка
—
—
Разпознаване на лице
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Ниво на светкавицата
Функция за разпознаване на премигване
Намаляване на ефекта
на червените очи
—
DRO
—
—
—
Режим на цветност
—
—
—
Устойчиво снимане
—
—
—
—
Настройки за запис
Забележка
• На екрана се извеждат само възможните опции.
12BG
—
—
—
—
MENU опции (Преглед)
Съдържание
В този раздел за извършването на лесни настройки се описват функциите на екрана, който се
извежда в режим на запис.
1 Натиснете бутона
(Възпроизвеждане), за да
превключите в режим на възпроизвеждане.
, за да изведете екрана с менюто.
2 Докоснете
Търсене по
операции
3 Докоснете опцията в менюто t желан режим t
Когато желаната опция е вече избрана, се извежда
индикация
.
.
3/4
Режим за
преглед
Опции в
менюто
Вградена
памет
“Memory Stick Duo” носител
Преглед по дата
(Списък с дати)
—
(Избор на папка)
—
Любими
Преглед на
папка
—
—
—
—
—
—
—
—
Преглед на
папка
Азбучен указател
(Списък със събития)
Преглед по
събития
Търсене по
HOME/MENU
В таблицата по-долу индикацията означава, че функцията е възможна, а индикацията - указва,
че функцията не е достъпна. Щракнете върху опция, намираща се под “Опция в менюто”, за да
прескочите към съответната страница.
—
—
(Режим за преглед)
—
(Филтър на лица)
(Изреждане на кадри)
(Прибавяне/Премахване
от Favorites (Любими))
—
—
(Ретуш)
(Рисуване)
(Оразмеряване според
употребата)
(Изтриване)
—
(Защита)
DPOF
—
(Отпечатване)
(Завъртане)
(Настройка на нивото
на силата на звука)
Забележка
• На екрана се извеждат само възможните опции.
13BG
Съдържание
Идентификация на частите (DSC-T900)
Фотоапарат
 Бутон на затвора
 Високоговорител
 Лостче zoom (W/T) (28, 39)
 Микрофон
Търсене по
операции
 Бутон ON/OFF (Захранване)
 Светкавица
 Лампичка за таймера за самостоятелно
включване/Лампичка за затвора за
усмивката/AF илюминатор
 Обектив
 Капаче на обектива
 LCD екран/Панел с операционни бутони
Търсене по
HOME/MENU
 Бутон
(Възпроизвеждане) (38)
 Ключ за режим
 Кукичка за ремъка за китката/Грип
 Лост за изваждане на батерията
 Гнездо за зареждане на батерията
Долна част
 Гнездо за статив
Азбучен указател
 Мулти конектор
 Батерия/капаче на “Memory Stick Duo”
носител
 Лампичка за достъп
 Гнездо за “Memory Stick Duo” носител
 Свързващ терминал на фотоапарата
 Жак DC IN
 USB жак
 HDMI жак
Стойка
14BG
 A/V OUT (STEREO) жак
Идентификация на частите (DSC-T90)
Съдържание
 Лостче zoom (W/T) (28, 39)
 Бутон на затвора
 Микрофон
 Бутон ON/OFF (Захранване)
 Светкавица
 Обектив
 Капаче на обектива
Търсене по
операции
 Лампичка за таймера за самостоятелно
включване/Лампичка за затвора за
усмивката/AF илюминатор
 LCD екран/Панел с операционни бутони
 Бутон
(Възпроизвеждане) (38)
 Кукичка за ремъка за китката/Грип
 Батерия/капаче за “Memory Stick Duo”
носител
Долна част
 Гнездо за статив
 Лост за изваждане на батерията
Търсене по
HOME/MENU
 Високоговорител
 Лампичка за достъп
Азбучен указател
 Гнездо за “Memory Stick Duo” носител
 Гнездо за зареждане на батерията
 Мулти конектор
15BG
Съдържание
Използване на панела с операционните бутони
Можете да извършвате настройки на функциите на фотоапарата, като докоснете бутоните, изведени
на екрана.
Преминава към следващ екран.
Търсене по
операции
Връща се към предходен екран
v/V/b/B
Връща се в режим на запис/
възпроизвеждане.
Задава дисплея на екрана в режима на
възпроизвеждане в положение [Image Only].
Извежда скритите опции, така че опциите,
които желаете да зададете, се извеждат на
екрана.
Търсене по
HOME/MENU
Забележки
• За да работите с панела с операционните бутони, леко натиснете панела с пръст или с приложения
маркер. Натискането на панела с операционните бутони с по-голяма сила, отколкото е необходимо,
или с какъвто и да е остър предмет, различен от приложения маркер, може да доведе до повреда.
• Ако по време на запис докоснете горния десен ъгъл на екрана, бутоните и иконите ще изчезнат.
Бутоните и иконите отново ще се изведат, когато махнете пръстта си от екрана.
Докосване на екрана, за да фокусирате
Азбучен указател
Докосването на обект на панела извежда рамка, след което натискането на бутона на затвора на
половина фокусира обекта в рамката. Ако в рамката има лице, в допълнение към фокусирането
автоматично ще се оптимизират и осветеността и нюансът.
В позицията на докосване е разпознато лице.
Разпознат е обект, различен от човешко лице.
Отменете функцията.
Забележки
• Не можете да използвате тази функция, когато използвате цифровия zoom в режим
близък фокус) или режим
(режим Лесен запис).
• Не можете да използвате тази функция, когато в режим Избор на сцена сте избрали
(Запис при нощни условия), (Гурме), (Фойерверки) или
(Под вода).
16BG
(Активиран
(Пейзаж),
Докоснете
Съдържание
Промяна на настройката DISP (екран на
дисплея)
на екрана, за да промените екрана за избор на дисплея.
Тази настройка задава извеждането или не бутони и икони на екрана.
Извежда се панелът с операционните
бутони и иконите.
(Опростен
екран)
Извеждат се само операционните бутони.
(Само
изображение)
Операционните бутони и иконите не се
извеждат.
Азбучен указател
(Нормален
екран)
Търсене по
HOME/MENU
Настройка на дисплея
Търсене по
операции
Забележка
• Настройките, различни от [Brightness], трябва да бъдат извършвани отделно в режимите на запис
и възпроизвеждане.
z Използване на [Image Only] възпроизвеждане
• Изберете изображение, като докоснете лявата и дясната страни
на екрана. Когато докоснете централната част на екрана,
в
временно се избира дисплеят [Normal]. Докоснете
горния десен ъгъл на екрана, за да се върнете към [Image Only]
дисплей.
• В режими на дисплея [Normal] или [Simple], докоснете
, за
да превключите временно в режим на [Image Only] дисплей.
17BG
Съдържание
Широк zoom
Търсене по
операции
В режим на извеждане на едно изображение, неподвижните изображения със съотношение 4:3 и 3:2
са възпроизвеждат със съотношение 16:9.
В този случай горната и долната страна на изображението леко се отрязват.
Забележка
• Функцията Широк zoom не работи за движещи се изображения и изображения в съотношение 16:9.
Азбучен указател
Търсене по
HOME/MENU
Хистограма
Хистограмата е графика, която показва осветеността на изображението. Когато изображението е
тъмно, графиката е изместена към лявата страна, а при светло изображение графиката е изместена
към дясната страна.
A Брой пиксели
B Осветеност
A
Тъмно
B
Светло
Забележки
• Хистограмата се извежда в случаите, когато възпроизвеждате единично изображение, но не
можете да регулирате експонацията.
• Хистограмата не се извежда, когато записвате движещи се изображения, ако възпроизвеждате
движещи се изображения, при преглед на изображения с вертикална ориентация, ако въртите
неподвижни изображения, ако използвате Временно завъртян дисплей или при използването на
Широк zoom (4:3, 3:2)
• Възможно е, когато снимате или възпроизвеждате, в изведената хистограма да има големи
различия в случаите, когато:
- светкавицата е активирана.
- скоростта на затвора е бавна или бърза.
• Възможно е хистограмата да не се изведе за изображения, записани с помощта на други
фотоапарати.
Осветеност
Тази настройка задава осветеността на LCD екрана. Когато преглеждате изображения на дневна
светлина, ако [Brightness] е зададен в положение [Normal], върнете настройките в положение
[Bright]. Въпреки това, захранването от батерията може да намалее по-бързо при тези условия.
Брой изображения
Можете да зададете броя изображения, изведени в индекс екрана, на 12 до 20 изображения.
18BG
Използване на вградената памет
Съдържание
Вашият фотоапарат притежава 11 МВ вградена памет. Тази памет не може да се вади.
Дори когато във фотоапарата няма поставен “Memory Stick Duo”, вие можете да записвате
изображения, използвайки вградената памет.
Когато заредите “Memory Stick Duo” носител
B
Търсене по
операции
[Recording]: Изображенията се записват на “Memory Stick
Duo” носителя.
[Playback]: Изображенията на “Memory Stick Duo” носителя се
възпроизвеждат.
[Menu, Settings, etc.]: Можете да извършвате различни
операции с изображенията на “Memory Stick Duo”.
Когато не сте заредили “Memory Stick Duo” носител
B
Internal
Вградена
memory
памет
Данни за изображения, запазени във вградената памет
Търсене по
HOME/MENU
[Recording]: Изображенията се записват във вградената памет.
[Playback]: Изображенията във вградената памет се
възпроизвеждат.
[Menu, Settigs, etc.]: Можете да извършвате различни
операции с изображенията във вградената памет.
Препоръчваме ви да копирате (подсигурявате) данните си, като използвате един от следните
няколко начина.
Азбучен указател
Копиране (подсигуряване) данни на твърдия диск на вашия компютър
Извършете процедурата, описана на стр. 134 до 135, без да зареждате “Memory Stick Duo” носител
във фотоапарата.
Копиране (подсигуряване) на данни на “Memory Stick Duo” носителя
Подгответе “Memory Stick Duo” носител с достатъчен капацитет, след това изпълнете процедурата,
обяснена в [Copy] (стр. 57).
Забележки
• Не можете да прехвърляте данни от “Memory Stick Duo” носителя във вградената памет.
• Когато свържете фотоапарата с компютър посредством USB кабела за мулти употреба, можете да
копирате данните от вградената памет на компютър, но не можете да копирате данни от компютър
към вградената памет.
19BG
Съдържание
Интелигентна автоматична настройка
Позволява ви да записвате неподвижни изображения с автоматично зададени настройки.
Когато използвате DSC-T900, задайте ключа за избор на режим в положение
изображение)
(Неподвижно
Търсене по
операции
1 Свалете капачето на обектива, за да преминете в режим на
запис.
2
(режим Запис) t
или
(Автоматична настройка) t
.
Забележка
• Режимът на запис със светкавица се задава в положение
[Flash Auto] или
[Flash Off]
Азбучен указател
Търсене по
HOME/MENU
z Относно Разпознаване на сцена
Функцията Разпознаване на сцена работи в режим Автоматична настройка.Тази функция
позволява на фотоапарата автоматично да разпознава условията на снимане и да направи
снимката.
Икона за разпознаване на сцена
• Фотоапаратът разпознава режимите (Запис при нощни условия),
(Портрет при нощни
условия),
(Запис при нощни условия с използване на статив), (Задно осветяване),
(Портрет със задно осветяване),
(Пейзаж), (Макро) или
(Портрет), и извежда
съответната икона на екрана, когато сцената бъде разпозната.
За подробности вижте стр. 90.
z Ако снимате неподвижно изображение или обект, върху който е трудно да
фокусирате
• Най-късото разстояние за снимане е прибл. 8 cm (W)/ 50 cm (Т) (от обектива). Когато ви се
налага да снимате обект, намиращ се на разстояние, по-близко от минималното разстояние,
задайте режим Близко фокусиране.
• Когато фотоапаратът не може автоматично да фокусира върху обекта, индикаторът AE/AF
заключване превключва на бавно мигане и не се чува звуков сигнал. Отново композирайте
снимката или променете настройката за фокусиране (стр. 32).
Фокусирането може да е трудно в следните ситуации:
- Ако обектът е отдалечен от фотоапарата и е тъмно.
- Ако контрастът между обекта и фона е слаб.
- При обекти, гледани през стъкло.
- За бързо-движещи се обекти.
- Ако фокусирате повърхност, отразяваща светлината, или такава с блестящо или лъскаво
покритие.
- Ако обектът е осветен отзад или има мигаща светлина.
20BG
Избор на сцена
Съдържание
Позволява ви да снимате с предварително зададена настройка в зависимост от сцената.
Когато използвате DSC-T900, задайте ключа за избор на режим в положение
изображение)
(Неподвижно
1 Свалете капачето на обектива, за да преминете в режим на
запис.
Търсене по
операции
(режим Запис) t желан режим t
2
или
(режим Запис) t
режим t
(Избор на сцена) t желан
(Мек запис)
Позволява ви да записвате изображения с по-мека
атмосфера. Подходяща настройка за запис на
портретни снимки и снимки на цветя и др.
(Пейзаж)
Позволява лесно снимане на далечни обекти, като
фокусира в далечината. Подходяща настройка за
запис при ясно небе и живи цветове на дърветата и
цветята.
(Портрет при нощни
условия)
Позволява ви да записвате ясни изображения
на хора на нощен фон без да се нарушава
атмосферата.
(Запис при нощни
условия)
Позволява ви да записвате нощни сцени с
отдалечени обекти без да губите атмосферата на
околностите.
(Гурме)
Преминава в макро режим, което ви позволява да
снимате храни и блюда в примамващи цветове.
(Плаж)
Позволява ви да записвате по-ясно синевата на
водата, когато записвате на морския бряг или близо
до езеро.
(Сняг)
Позволява ви да записвате ясни изображения и
да предотвратите загубата на цветовете в снежни
сцени или на други места, където целият екран е
бял.
(Фойерверки)
Позволява ви да записвате фойерверки в целия им
блясък.
Азбучен указател
Позволява ви да записвате
изображения без светкавица при
ниска осветеност, като се намалява
замъгляването.
Търсене по
HOME/MENU
(Висока
чувствителност)
Продължава r
21BG
Съдържание
Търсене по
операции
(Под вода)
Позволява ви да записвате кадри под вода с естествени
цветове, като използвате подходящо оборудване
(например комплект за подводно снимане).
(Висока скорост
на затвора)
Позволява ви да записвате бързо-движещи се обекти,
намиращи се навън или на светли места.
• Скоростта на затвора става по-бърза и затова изображенията, записани на тъмни места, стават по- тъмни.
Забележка
(Портрет при нощни
• Когато записвате изображения посредством използването на режими
условия), (Запис при нощни условия) или (Фойерверки), скоростта на затвора е по-ниска и
често се получава замъгляване. Затова препоръчваме използването на статив.
Търсене по
HOME/MENU
Функции, които можете да използвате в режим Избор на сцена
За запис на изображения в зависимост от условията на сцената, фотоапаратът определя комбинация
от функции. Индикацията показва, че функцята е възможна, а индикацията – показва, че
функцията не е достъпна.
Иконите, указани под “Светкавица”, показват достъпните режими.
В зависимост от режима за избор на сцена някои функции не са възможни.
Азбучен указател
Макро/
Светкавица Разпознаване
Близко
на лице/
фокусиране
Разпознаване
на усмивка
/—
/—
—/—
—
*2
Баланс на
белия цвят
*1
Намаляване
на ефекта на
червените очи
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
/—
—
—
/—
—
—
—/—
—
/
—
/—
—
—
*3
—
—
—
—
—
*1 Не можете да избирате [Flash] за [White Balance].
*2 Не можете да избирате [When touched] за [Face Detection].
*3 Можете да използвате [Underwater White Balance] вместо [White Balance].
22BG
Разпозна- Функция за
ване на
устойчиво
премигване снимане
—
—
/—
—/—
Burst/
Bracket
—
—
Лесен запис
Съдържание
Позволява ви да записвате неподвижни изображения, като използвате минимално- нужните
функции.
Настройките, които можете да промените, са стойностите за Размер на изображението, Светкавица
и Таймер за самостоятелно включване.
Размерът на текста се увеличва и индикаторите се виждат по-лесно.
Когато използвате DSC-T900, задайте ключа за избор на режим в
(Неподвижно изображение)
положение
2
(режим Запис) t
(Лесен запис) t
.
Търсене по
операции
1 Свалете капачето на обектива, за да преминете в режим на
запис.
Забележка
• Зарядът на батерията се изразходва по-бързо, защото осветеността на екрана автоматично се
увеличава.
самостоятелно включване
Размер на изображението:
[Small] t
Светкавица:
t [Image Size] t [Large] или
Търсене по
HOME/MENU
z Промяна на Размер на изображението, Светкавица и Таймер за
t [Flash] t [Auto] или [Off] t
Азбучен указател
Таймер за самостоятелно включване:
(Таймер за
самостоятелно включване) t
(Изключен таймер) или
(10-секунден таймер) t
z Относно Разпознаване на сцена
Функцията Разпознаване на сцена работи в режим Лесен запис.Тази функция позволява на
фотоапарата автоматично да разпознава условията на записа и да извършва заснемането.
Икона за Разпознаване на сцена
• Фотоапаратът разпознава (Запис при нощни условия),
(Портрет при нощни условия),
(Запис при нощни условия с използване на статив), (Задно осветяване), (Портрет при
задно осветяване),
(Пейзаж), (Макро) или
(Портрет), и извежда съответната икона на
екрана, когато сцената бъде разпозната.
За подробности вижте стр. 90.
23BG
Съдържание
Автоматично програмиране
Азбучен указател
Търсене по
HOME/MENU
Търсене по
операции
Позволява ви да записвате с автоматично регулирана експонация (едновременно скоростта на
затвора и стойността на диафрагмата). Бутоните с настройки за Фокусиране, Режим на измерване,
ISO и EV ще се изведат в долната част на екрана. Можете да изберете различни настройки и като
използвате менюто.
(Неподвижно
Когато използвате DSC-T900, задайте ключа за избор на режим в положение
изображение)
24BG
1 Свалете капачето на обектива, за да преминете в режим на
запис.
(режим Запис) t
2
t
(Автоматично програмиране)
Филмов режим
Съдържание
Позволява ви да записвате движещи се изображения със звук
DSC-T900:
1 Задайте ключа за избор на режим в положение
(Движещо се изображение).
2 Свалете капачето на обектива, за да преминете в режим на запис.
4 За да спрете записа, отново натиснете бутона на затвора докрай.
Търсене по
операции
3 Натиснете бутона на затвора докрай.
DSC-T90:
1 Свалете капачето на обектива, за да преминете в режим на
запис.
(режим Запис) t
(Запис на движещо се
изображение) t
3 Натиснете бутона на затвора докрай.
Търсене по
HOME/MENU
2
4 За да спрете записа, отново натиснете бутона на затвора
докрай.
Азбучен указател
25BG
Съдържание
Режим на запис на движещо се изображение
Позволява ви да записвате с предварително зададени настройки в зависимост от сцената, когато
фотоапаратът е във Филмов режим.
DSC-T900
Търсене по
операции
(Движещо се изображение).
2 Свалете капачето на обектива, за да преминете в режим на
запис.
Търсене по
HOME/MENU
1 Задайте ключа за избор на режим в положение
DSC-T90
3
1 Свалете капачето на обектива, за да преминете в режим на
запис.
Азбучен указател
2
3
26BG
(режим Запис на движещо се изображение) t желан
режим t
(режим Запис) t
(Филмов режим) t
(режим Запис на движещо се изображение) t желан
режим t
(Автоматична
настройка)
(Висока
чувствителност)
Позволява ви да записвате движещи се изображения с автоматично настроена
експонация.
Позволява ви да записвате движещи се изображения с висока чувствителност
дори при условия на ниска осветеност.
(Под вода)
Позволява ви да записвате движещи се изображения под вода с естествени
цветове, като използвате подходящо оборудване (например комплект за
подводно снимане)
Разпознаване на усмивка
Съдържание
Когато фотоапаратът разпознае усмивка, затворът автоматично се освобождава.
Когато използвате DSC-T900, задайте ключа за избор на режим в положение
изображение)
(Неподвижно
1 Свалете капачето на обектива, за да преминете в режим на
запис.
Търсене по
операции
2 Докоснете
(Икона за усмивка).
4 За да спрете записа, отново докоснете
усмивка).
(Икона за
Рамка за разпознаване
на лице
Индикатор за
чувствителност при
разпознаване на усмивка
Търсене по
HOME/MENU
3 Изчакайте разпознаването на усмивка.
Когато нивото на усмивката надвиши точката b на индикатора,
фотоапаратът автоматично записва изображенията.
Ако натиснете бутона на затвора, докато устройството е в режим
Разпознаване на усмивка, фотоапаратът записва и след това се
връща в режим Разпознаване на усмивка.
Азбучен указател
Забележки
• Режимът Разпознаване на усмивка автоматично приключва, когато капацитетът на “Memory Stick
Duo” носителя или вградената памет се изчерпи.
• Възможно е усмивките да не се разпознаят правилно в зависимост от условията
• Не можете да използвате функцията Цифров Zoom.
• Не можете да използвате функцията Разпознаване на усмивка, когато в режима за избор на сцена
изберете
(Пейзаж), (Запис при нощни условия), (Гурме), (Фойерверки) или
(Под
вода).
z Съвети за запис на по-добри усмивки
1 Не закривайте очите с бретон.
Не закривайте лицето с шапка, маска, очила и др.
2 Опитайте да разположите лицето точно срещу
фотоапарата и да поставите фотоапарата на възможно
най-хоризонтална равнина. Когато очите са присвити,
разпознаването е по-вероятно.
3 Усмихнете се възможно най-широко. Усмивката се
разпознава по-лесно, когато зъбите са открити.
• Затворът сработва, когато някое от лицата, които фотоапаратът е разпознал, се усмихне.
• Можете да изберете обекта, който е с приоритет за разпознаване на лицето, с помощта на
функцията [Face Detection] (стр. 93).
• Ако не бъде разпозната усмивка, задайте [Smile Detection Sensitivity] в настройката MENU.
27BG
Съдържание
Zoom
Можете да увеличите изображението, докато записвате. Функцията за оптичен zoom на фотоапарата
може да увеличава изображенията до 4 пъти.
Т страна
Търсене по
операции
1 Свалете капачето на обектива, за да преминете в режим на
запис.
2 Преместете лоста zoom (W/T).
Преместете лоста zoom (W/T) към страната T, за да приближите,
и към W, за да отдалечите.
• Когато степента на zoom стане по-голяма от 4х, вижте стр. 73.
Търсене по
HOME/MENU
W страна
Забележка
Азбучен указател
• Фотоапаратът извършва бавно увеличение, когато записвате движещо се изображение.
28BG
Таймер за самостоятелно включване
Съдържание
1 Свалете капачето на обектива, за да преминете в режим
на запис.
2
(Таймер за самостоятелно включване) t желан
режим t
Таймерът за самостоятелно включване не се използва
(10-секунден
таймер)
Задава активиране на таймера след 10 секунди
Когато натиснете бутона на затвора, лампичката на таймера за
самостоятелно включване започва да мига и се чува звуков сигнал,
докато затворът се задейства.
За да отмените, отново докоснете .
(2-секунден
таймер)
Задава таймер за автоматично включване с 2-секундно забавяне
• В режим
таймер).
(Лесен запис) можете да изберете само
(10-секунден таймер) или
(Изключен
Търсене по
HOME/MENU
Забележка
Търсене по
операции
(Изключен
таймер)
z Намаляване на замъгляването с помощта на 2-секундния таймер
Азбучен указател
• Използвайте 2-секундния таймер, за да предотвратите замъгляването на обекта. Затворът се
освобождава 2 секунди след като натиснете бутона на затвора, което намалява трептенето на
фотоапарата при натискането на бутона на затвора.
29BG
Съдържание
Макро/Близко фокусиране
Използвайте тази настройка, за да уловите прекрасни изображения на малки обекти, като например
насекоми или цветя в близък план.
1 Свалете капачето на обектива, за да преминете в режим
на запис.
Търсене по
HOME/MENU
Търсене по
операции
2
(Макро) t желан режим t
(Автоматична Фотоапаратът автоматично регулира фокуса от отдалечени до близки
настройка)
обекти.
• Обикновено задавайте този режим.
(Активирана
макро
настройка)
Фотоапаратът регулира фокуса, като задава приоритет на близките
обекти. Задайте тази опция, когато снимате близки обекти.
• Препоръчваме ви да зададете zoom до края на страната W.
(Активирана
функция
за близко
фокусиране)
Използвайте този режим, за да снимате на още по-близки разстояния,
отколкото в режим Макро.
Заключен към страната W: Приблизително 1 до 20 cm
Азбучен указател
Забележки
• Скоростта на автоматичния фокус намалява, когато записвате изображения в режим макро или в
режим на близко фокусиране.
• Не можете да изберете
(Активирана макро настройка), когато фотоапаратът е зададен в режим
Автоматична настройка.
• Макро режимът е фиксиран в положение
(Автоматична настройка), когато фотоапаратът е
зададен в режим Запис на движещо се изображение или Разпознаване на усмивка.
• Обърнете внимание на следното, когато използвате режим Близко фокусиране.
- Не можете да използвате функциите Разпознаване на сцена или Разпознаване на лице.
- Този режим се отменя, ако изключите захранването или ако превключите към друг режим.
- Настройките на режима на светкавицата, които можете да използвате в този режим, са само
(Принудителна светкавица) или
(Изключена светкавица).
30BG
Светкавица
Съдържание
1 Свалете капачето на обектива, за да преминете в режим на
запис.
2
(Светкавица) t желан режим t
(Изключена
светкавица)
Светва, когато осветлението или задното осветление е недостатъчно.
Светкавицата винаги се включва.
Светкавицата винаги се включва.
Скоростта на затвора е бавна, когато се намирате на слабо осветено място.
По този начин можете ясно да заснемете фона, който е извън обсега на
светкавицата.
Търсене по
операции
(Автоматична
светкавица)
(Принудителна
светкавица)
(Бавна
синхронизация
(Принудителна
светкавица))
Светкавицата не се включва
Забележки
Търсене по
HOME/MENU
• Светкавицата светва два пъти. Първия път регулира количеството на светлината.
• Индикаторът
се извежда, докато светкавицата се зарежда.
• Не можете да използвате светкавицата, докато устройството е в режими burst или bracket запис.
• Не можете да използвате (Принудителна светкавица) или
(Бавна синхронизация
(Принудителна светкавица)), когато фотоапаратът е зададен в режим Интелигентна автоматична
настройка.
Азбучен указател
z Когато на снимки, записани със светкавица, се появят “бели петна”
Този ефект се получава от различни частици (прах, полен и др), които витаят във въздуха
близо до обектива. Когато тези частици бъдат подчертани от светкавицата на фотоапарата, те
се появяват на изображението като бели кръгли петна.
Фотоапарат
Обект
Частици (прах, полен и др.) във въздуха
Как можете да ограничите феномена “бели петна”?
• Осветете стаята и снимайте обекта без да използвате светкавица.
• Изберете режим (Висока чувственост) в режим Избор на сцена. (Автоматично се избира
(Изключена светкавица).)
• Въпреки че сте избрали режим (Висока чувствителност) в режим Избор на сцена, скоростта
на затвора може да намалее от условия на ниска осветеност, или на тъмни места. В този
случай използвайте статив или дръжте стабилно ръцете си близо до тялото след като натиснете
бутона на затвора.
31BG
Съдържание
Фокусиране
Можете да промените метода за фокусиране. Използвайте това меню, когато ви е трудно да
постигнете задоволително фокусиране в режим на автоматично фокусиране.
AF е съкращение от “Auto Fucus” - Автоматичен фокус, функция която автоматично регулира
фокуса.
Търсене по
операции
(Автоматично програмиране). За подробности относно
Следните стъпки се използват в режим
фокусирането, когато записвате движещи се изображения, вижте стр. 88.
Когато използвате DSC-T900, задайте ключа за избор на режим в положение
изображение)
1 Свалете капачето на обектива, за да преминете в режим на
запис.
Търсене по
HOME/MENU
2
Азбучен указател
(Неподвижно
3
(режим Запис) t
програмиране) t
(Автоматично
(Фокусиране) t желан режим t
(Множествено
фокусиране)
Автоматично фокусира върху обект във всички
обхвати на рамката-търсач.
Когато натиснете бутона на затвора на половина
в режим на запис на неподвижно изображение,
около областта, която е фокусирана, се извежда
зелена рамка.
• Когато функцията за разпознаване на лице е
Рамка търсач
включена, AF работи с приоритет на лицата.
на AF обхват
(Само
за неподвижно
• Когато зададете режима Избор на сцена в
изображение)
положение
(Под вода), фокусирането се
регулира за подводно снимане. Когато бъде постигнат фокус след
натискането на бутона на затвора на половина, се извежда голяма
рамка, оцветена в зелено.
(Фокусиране в
центъра)
Фокусира автоматично върху обект в центъра
на рамката-търсач. Ако използвате заедно
с функцията AF заключване, ще можете да
композирате изображението както желаете.
Рамка-търсач
на AF обхват
(Точков фокус)
32BG
Продължава r
Фокусира автоматично върху изключително
малък обект или при тясна област. Ако използвате
опцията заедно с функцията AF заключване, ще
можете да снимате в желаната композиция на
изображението. Дръжте фотоапарата стабилно,
за да не разминете обекта и рамката-търсач на AF
обхват.
Рамка-търсач
на AF обхват
Фокусира автоматично върху обекта, използвайки предварително
зададеното до него разстояние (полу-ръчно фокусиране). Този режим
е полезен, когато неколкократно записвате обект на едно и също
разстояние, или в случаите, когато снимате обект през мрежа или през
стъкло на прозорец и е трудно да получите подходящ фокус в режим на
автоматично фокусиране.
• Фокусира върху обект във всички обхвати на рамката-търсач в режим
на полу-ръчно фокусиране.
Търсене по
операции
Забележки
Notes
• Когато използвате [Digital Zoom] или [AF Illuminator], настройката на рамката-търсач на AF обхват
става недостъпна и рамката се указва с пунктирана линия. В този случай фотоапаратът фокусира
приоритетно върху обекти, намиращи се в или близо до центъра на екрана.
• Ако зададете режим на фокусиране, различен от [Multi AF], [Face Detection] се фиксира в
положение [When touched].
• Режимът на фокусиране се фиксира в положение [Multi AF], докато се активира функцията
Разпознаване на усмивка.
• Полу-ръчната настройка за разстояние съдържа някои грешки.
Съдържание
0.5 m/1.0 m/ 3.0 m/7.0
m/
(неограничено
разстояние)
z Бърз избор на приоритетен обект
Търсене по
HOME/MENU
Докосването на екрана извежда рамка, а след това, натискането
на бутона на затвора на половина фокусира обекта в рамката.
Азбучен указател
33BG
Съдържание
Режим на измерване
Избира режима на измерване, който определя коя част на обекта да измери, за да настрои
експонацията.
(Автоматично програмиране). За подробности относно
Следните стъпки се използват в режим
измерването, когато записвате движещи се изображения, вижте стр. 89.
Търсене по
операции
Когато използвате DSC-T900, задайте ключа за избор на режим в положение
изображение)
(Неподвижно
1 Свалете капачето на обектива, за да преминете в режим на
запис.
2
(режим Запис) t
(Автоматично
Азбучен указател
Търсене по
HOME/MENU
програмиране) t
3
(режим Измерване) t желан режим t
(Мулти
измерване)
Разделя на множество части и измерва всяка от тях. Фотоапаратът
определя добре балансирана експонация (Множествено измерване).
(Измерване в
центъра)
Измерва центъра на изображението и определя експонацията в
зависимост от яркостта на обекта там (Централно измерване).
(Точково
измерване)
Измерва само част от изображението
(Точково измерване). Тази функция е
полезна, когато обектът е осветен отзад или
когато съществува силен контраст между
обекта и фона.
Кръстче за точково
измерване
Разполага се върху обекта
Забележки
• Режимът на измерване е фиксиран в положение [Multi], когато докоснете екрана, за да изберете
точката, в която ще фокусирате.
• Ако зададете режима за измерване в положение, различно от [Multi], [Face Detection] се фиксира в
положение [When touched].
• Режимът на измерване се фиксира в положение [Multi], докато функцията Разпознаване на
усмивка е включена.
34BG
ISO
Съдържание
Задава чувствителност на осветеността
(Автоматично програмиране). За подробности относно
Следните стъпки се използват в режим
настройката за ISO чувствителността, когато режимът Избор на сцена е зададен в положение
(Под вода), вижте стр. 84.
Когато използвате DSC-T900, задайте ключа за избор на режим в положение
изображение)
(Неподвижно
2
(режим Запис) t
(Автоматично
програмиране) t
3
Търсене по
операции
1 Свалете капачето на обектива, за да преминете в режим на
запис.
(ISO) t желан брой t
/
Азбучен указател
/
Автоматично задава ISO чувствителността.
Можете да намалите замъгляването на изображението при тъмни
условия или замъгляването на движещите се обекти, като увеличите
ISO чувствителността (изберете по-голям номер).
Търсене по
HOME/MENU
(Автоматичен)
Забележка
• Можете да изберете само от [ISO AUTO], [ISO 80] до [ISO 800], когато сте задали Burst или
Exposure Bracket, или когато [DRO] е зададен в положение [DRO plus].
z Настройка на ISO чувствителността (Препоръчителен индекс
на експонация)
ISO чувствителността е рейтинг на скоростта за носител на запис, който включва сензора на
изображението, който приема светлина. Дори когато експонацията е еднаква, изображението се
различава в зависимост от ISO чувствителността.
Висока ISO чувствителност
Записва ярко изображение, дори когато снимате на тъмни места и ако сте
увеличили скоростта на затвора, за да намалите замъгляването.
Въпреки това изображението съдържа смущения.
Ниска ISO чувствителност
Записва меко изображение.
Въпреки това, когато експонацията е недостатъчна, изображението може да
е тъмно.
35BG
Съдържание
EV
Можете точно да регулирате експонацията на стъпки от 1/3 EV в обхват от -2.0 EV до 2.0 EV.
Следните стъпки се използват в режим
(Автоматично програмиране). За подробности относно
другите режими на запис, когато записвате движещи се изображения, вижте стр. 83.
Търсене по
операции
Когато използвате DSC-T900, задайте ключа за избор на режим в положение
изображение).
1 Свалете капачето на обектива, за да преминете в режим на
запис.
(режим Запис) t
(Автоматично програмиране)
2
t
3
Търсене по
HOME/MENU
(Неподвижно
(EV) t желан брой t
Забележка
Азбучен указател
• Ако записвате обект в крайно светли или тъмни условия, или когато използвате светкавицата,
възможно е настройката за експонацията да се окаже неефективна.
36BG
Продължава r
Съдържание
z Регулиране на експонацията за запис на по-добри изображения
Можете да създадете различни изображения, като настроите експонацията и ISO
чувствителността. Експонацията е количеството светлина, което фотоапаратът получава,
когато освободите затвора.
Експонация:
Скорост на затвора = Времето, за което фотоапаратът
получава светлината
Диафрагма = Размерът на отвора, който позволява
преминаването на светлината
Преекспонация = твърде много светлина
Избеляло изображение
Търсене по
операции
ISO чувствителност (Препоръчителен индекс на
експонацията)
= Чувствителност на записа
По-ниска EV стойност –
Търсене по
HOME/MENU
Правилна експонация
По-висока EV стойност +
Азбучен указател
Недостатъчна експонация = твърде малко светлина
По-тъмно изображение
37BG
Съдържание
Преглед на неподвижни изображения
1 Натиснете бутона
(Възпроизвеждане), за да
превключите в режим на възпроизвеждане.
2 Изберете изображение, с помощта на
/
Търсене по
операции
Забележка
• Възможно е възпроизвеждането на изображения, записани с други фотоапарати, да се окаже
невъзможно. Такива изображения възпроизведете в режим Преглед по папка (
t
(Преглед
на изображения) t [Folder View]).
Азбучен указател
Търсене по
HOME/MENU
z Използване на [Image Only] в настройката DISP (екран на дисплея)
• Изберете изображението, като докоснете лявата и дясната страна
на екрана. Когато докоснете центъра на екрана, временно се избира
режимът на дисплея [Normal]. Докоснете
в горния десен ъгъл
на екрана, за да се върнете в режим на дисплея [Image Only].
• В режими на дисплея [Normal] или [Simple], докоснете
,
за да превключите временно в режим на [Image Only] дисплей.
Докоснете центъра на екрана, за да се върнете към предходния
дисплей с режими.
• За да увеличите изображения по време на възпроизвеждане,
докоснете централната част на екрана, за да изведете временно
бутоните и иконите. След това докоснете участъка, който желаете
да увеличите, в зависимост от процедурата, описана по-горе.
z Преглед на изображения, заснети с различен фотоапарат
Ако поставите във фотоапарата “Memory Stick Duo” носител, който съдържа изображения, записани
с този и друг фотоапарати, се извежда екран за избор на начина на възпроизвеждане. “Playback only
registered images” (Възпроизвеждане само на регистрирани изображения) и “Palyback all images with
folder view” (Възпроизвеждане на всички изображения с преглед на папка).
Ако изберете “Playback only registered images” (Възпроизвеждане само на регистрирани
изображения), изображенията се възпроизвеждат в избрания режим на преглед. Възможно е
изображения, записани с друг фотоапарат, да не се възпроизведат.
Ако изберете “Playback all images with folder view” (Възпроизвеждане на всички изображения
с преглед на папка), режимът за преглед се превключва в режим на преглед на папки и всички
изображения се възпроизвеждат.
38BG
Zoom при възпроизвеждане
Съдържание
Възпроизвежда увеличеното изображение.
(Възпроизвеждане), за да
1 Натиснете бутона
превключите режима на възпроизвеждане.
3 Регулирайте zoom скалата и позицията.
Изображението се увеличава все повече всеки път, когато
докоснете екрана.
Бутон
Действие
/
/
Adjusts the
position.
Регулира
позицията.
Changes the
zoom
scale.
Променя
zoom
скалата.
Включва/изключва
/ / / .
Отменя zoom функцията за възпроизвеждане.
Търсене по
HOME/MENU
/
/
Показва изведената
област на цялото
изображение
Търсене по
операции
2 Докоснете областта, която желаете да увеличите.
Изображението се увеличава до два пъти от предходния
си размер като областта, която сте докоснали остава в
центъра. Можете да увеличите изображението и като
плъзнете лостчето zoom (W/T) към страната T.
z За да запазвате увеличените изображения
Азбучен указател
• Можете да запазвате увеличени изображения, като използвате функциите за отрязване
t [Retouch] t [Trimming]).
(
39BG
Съдържание
Индекс изображение
Извежда едновременно няколко изображения на екрана. За да се върнете към режим на единичен
екран, докоснете миниатюрното изображение на индекс екрана.
(Възпроизвеждане), за да
1 Натиснете бутона
превключите в режим на възпроизвеждане.
Търсене по
операции
2
(Индекс екран) t докоснете
страниците.
/
, за да прехвърлите
z Промяна на формата на дисплея
Докоснете
(режим Преглед), за да промените начина, по който се извеждат изображенията
(режим Преглед), когато заредите “Memory Stick Duo” носител във фотоапарата.
Азбучен указател
Търсене по
HOME/MENU
(Преглед по дата): t стр. 47
(Преглед по събитие): t стр. 48
(Любими): t стр. 49
(Преглед по папки): t стр. 50
Режим Преглед
• Ако докоснете
в режим на индекс екран, можете да зададете броя изображения,
изведени в индекс екрана, на 12 до 20.
40BG
Изреждане на изображения
Съдържание
Изображенията автоматично се възпроизвеждат в последователност заедно с ефекти и музика.
1 Натиснете бутона
(Възпроизвеждане), за да
превключите в режим на възпроизвеждане.
2
(Изреждане на изображения) t желан режим t
t [Start]
Забележки
Търсене по
операции
3 Докоснете екрана и след това докоснете [Exit], за да
приключите изреждането на изображения.
• Не можете да възпроизвеждате движещи се изображения.
• Настройки, различни от [Image], се запазват до следващата промяна.
Избира група от изображения, които да бъдат показани.
Възпроизвежда в последователност всички неподвижни изображения.
This Date
Възпроизвежда неподвижните изображения в последователност с
избраната дата, когато режимът на преглед е
(Преглед по дата)
This Event
Възпроизвежда неподвижните изображения в последователност
от избраното събитие, когато режимът на преглед е
(Преглед по
събитие)
Възпроизвежда неподвижните изображения в последователност според
избрания номер от Favorites (Любими), когато режимът за преглед е
(Любими).
Възпроизвежда неподвижните изображения в избраната папка в
последователност, когато режимът за преглед е
(Преглед по папка).
Favorites 1-6
Folder
Азбучен указател
All
Търсене по
HOME/MENU
Изображение
Забележка
• Тази настройка е фиксирана в положение [Folder], когато използвате вградената памет, за да
записва те изображения.
Ефекти
Изберете скорост на възпроизвеждане на изреждането на кадри.
Simple
Nostalgic
Stylish
Active
Обикновено изреждане на изображения, което превключва
неподвижни изображения на определен интервал. Интервалът на
възпроизвеждане може да се регулира в [Interval] и можете да се
наслаждавате напълно на вашите изображения.
Мрачно изреждане на изображения, пресъздаващо атмосферата на
филмова сцена.
Стилно изреждане на изображения, което се движи със средно темпо.
Изреждане на изображения с високо темпо, подходящо за сцени на
действие.
41BG
Съдържание
Музика
Търсене по
операции
Определя музиката, която да се възпроизвежда като фон на изреждането на кадри. Можете да
изберете повече от една песен като фон. Докоснете панела, за да регулирате силата на звука на
музиката с помощта на / .
Mute
Не се използва BGM.
Music1
Настройката по подразбиране за [Simple] изреждане на изображения.
Music2
Настройката по подразбиране за [Nostalgic] изреждане на изображения.
Music3
Настройката по подразбиране за [Stylish] изреждане на изображения.
Music4
Настройката по подразбиране за [Active] изреждане на изображения.
Интервал
Търсене по
HOME/MENU
Задава интервал на превключване на екрана. Тази настройка се фиксира в положение [Auto], когато
не сте избрали [Simple] в [Effects].
1 sec
3 sec
Задава интервала за изображения при [Simple] изреждане на кадри.
5 sec
10 sec
Азбучен указател
Auto
Интервалът се задава в съответствие с избраната опция от [Effects].
Повторение
Включва или изключва повтарянето на изреждането на кадри.
On
Възпроизвежда изображения в непрекъснат кръг.
Off
След като всички изображения бъдат възпроизведени, изреждането на
кадри спира.
z Избор на музика за фон
Можете да прехвърляте желан от вас музикален файл от диск или МР3 файл към фотоапарата.
За да прехвърляте музика, инсталирайте софтуера “Music Transfer” (приложен в комплекта) на
вашия компютър. За подробности вижте стр. 138 и 141.
• Можете да записвате до 8 музикални файла на вашия фотоапарат. (Четирите предварително
зададени файла (Music 1-Music 4) могат да бъдат заменени с тези, които сте прехвърлили.)
• Максималната дължина за възпроизвеждане на всеки музикален файл с този фотоапарат е 5
минути.
• Ако не можете да възпроизвеждате музикални файлове поради повреди във файла, извършете
[Format Music] (стр. 52) и отново прехвърлете музиката.
42BG
Изтриване
Съдържание
Позволява ви да избирате нежелани изображения за изтриване.
Можете да изтривате съобщения и използвайки MENU (стр. 114).
Забележки
Изтриване на изображения в режим на единично изображение
(Възпроизвеждане), за да
1 Натиснете бутона
превключите в режим на възпроизвеждане.
Търсене по
операции
• Когато използвате вградената памет за запис на изображения, режимът на преглед е зададен в
положение [Folder View].
• Не можете да изтривате изображения, когато режимът на преглед е зададен в положение
[Favorites].
2 Изведете изображението, което желаете да изтриете t
(Изтриване) t [OK]
Търсене по
HOME/MENU
Изтриване на изображения в режим на индекс екран
1 Натиснете бутона
(Възпроизвеждане), за да
превключите в режим на възпроизвеждане.
3
Азбучен указател
2 Докоснете
(Индекс изображение), за да изведете режим
на индекс екран.
(Изтриване) t докоснете изображението, което желаете
да изтриете t
t [OK]
• Докоснете изображението, означено с , за да премахнете
маркировката .
z Можете да превключите между режим на индекс екран и режим на
единично изображение, когато избирате изображения.
Докоснете
на индекс екрана, за да се върнете към екран на
единично изображение и докоснете
на екрана с единично
изображение, за да се върнете към индекс екран.
• Също така, можете да превключвате между режими на индекс
екран и единично изображение в [Add/ Remove Favorites],
[Protect] или [DPOF].
43BG
Съдържание
Широк zoom
Търсене по
операции
В режим на единично изображение, изображенията със съотношение 4:3 и 3:2 се възпроизвеждат
със съотношение 16:9. В този случай горната и долната част на изображението леко ще бъдат
отрязани.
(Възпроизвеждане), за да
1 Натиснете бутона
превключите в режим на възпроизвеждане.
2 Докоснете
(Широк zoom)
Азбучен указател
Търсене по
HOME/MENU
3 За да отмените функцията широк zoom, отново докоснете
(Широк zoom).
44BG
Забележка
• Функцията широк zoom не работи за движещи се изображения и 16:9 изображения.
Временно завъртане на дисплея
Съдържание
Тази функция се използва в режим на единично изображение, за да завъртите изображението и да
го увеличите на екрана.
2 Изберете вертикална ориентация на изображението t
докоснете
(Временно завъртане на дисплея).
3 За да отмените дисплея, отново докоснете
завъртане на дисплея).
Търсене по
операции
1 Натиснете бутона
(Възпроизвеждане), за да
превключите в режим на възпроизвеждане.
(Временно
• Функцията за временно въртене на дисплея не работи за движещи се изображения или
изображения с хоризонтална ориентация.
• Докосването на / отменя временното завъртане на дисплея.
Търсене по
HOME/MENU
Забележки
Азбучен указател
45BG
Съдържание
Преглед на движещи се изображения
1 Натиснете бутона
(Възпроизвеждане), за да
превключите в режим на възпроизвеждане.
2 Изберете движещо се изображение с помощта на
/
.
Търсене по
операции
3 Докоснете B (Възпроизвеждане).
Бутон
Действие
Контрол на силата на звука
B
Нормално възпроизвеждане
x
Стоп
M/m
Бързо превъртане напред/бързо превъртане назад
Търсене по
HOME/MENU
Забележка
• Възможно е да не успеете да възпроизведете някои изображения, заснети с други модели
фотоапарати.
z Използване на режима [Image Only] в настройката DISP (екрана на дисплея)
Азбучен указател
• Изберете изображението, като докоснете лявата и дясната
страни на екрана. Когато докоснете центъра на екрана, дисплеят
в горния десен
[Normal] временно се избира. Докоснете
ъгъл на екрана, за да се върнете в режим на извеждане [Image
Only].
• В режими на дисплея [Normal] или [Simple], докоснете
, за
да превключите [Image Only] дисплея. Докоснете центъра на
екрана, за да се върнете към предходния режим на дисплея.
46BG
Възпроизвеждане по дата
Съдържание
Разделя изображенията според датите на запис. Тази функция е полезна за проверка на времето,
когато сте заснели определени снимки, защото изображенията са разделени по дати.
1
t
(Преглед на изображения) t [Date View]
t
• Тази опция не се извежда, когато вградената памет се използва за запис на изображения.
• Когато не можете да възпроизвеждате изображения, записани с друг фотоапарат, на това
устройство, опитайте да прегледате изображенията в режим [Folder View].
Търсене по
HOME/MENU
Забележки
Търсене по
операции
2 Изберете датата, която желаете да изведете, с помощта
на
/ .
z За да изберете възпроизвеждане на изображенията по календар
Азбучен указател
Докоснете
(Списък по дати) в режим на индекс екран и можете да изберете от режима за
преглед по дати датата, на която сте заснели изображението, което желаете да възпроизведете.
Списък с дати
47BG
Съдържание
Възпроизвеждане по събитие
Автоматично разделя изображенията по дата и честота на възпроизвеждането, и ги извежда в групи.
1
t
(Преглед на изображения) t [Event View]
Търсене по
HOME/MENU
Търсене по
операции
t
2 Изберете група със събитие, която желаете да изведете, с
помощта на / .
Забележки
• Тази опция не се извежда, когато вградената памет се използва за запис на изображения.
• Когато не можете да възпроизвеждате на това устройство изображения, записани с друг
фотоапарат, опитайте да прегледате изображенията в режим [Folder View].
z За да изберете възпроизвеждане на изображенията по списък със събития
Азбучен указател
Докоснете (Списък по дати) в режим на индекс екран и можете да изберете от списъка
със събития групата със събитието, което съдържа изображението, което желаете да
възпроизведете.
Можете да въведете име за желаното събитие за всяка от групите, като използвате софтуера
“PMB” (приложен в комплекта).
За подробности относно въвеждането на име за събитието вижте “PMB ръководство”.
Списък със събития
48BG
Име на събитието
Любими
Съдържание
Извежда изображения за всяка група в Любими, за която сте регистрирали изображения (стр. 108).
1
t
(Преглед на изображения) t [Favorites]
t
Търсене по
операции
2 Докоснете номера от Любими, който желаете да изведете.
Извежда
изображенията,
които са записани
най-скоро.
Забележки
Търсене по
HOME/MENU
Брой изображения,
регистрирани в
списъка Favorites
(Любими)
Азбучен указател
• Тази опция не се извежда, когато вградената памет се използва за запис на изображения.
• Когато не можете да възпроизвеждате изображения, записани с друг фотоапарат, на това
устройство, прегледайте изображенията в режим [Folder View].
49BG
Съдържание
Преглед по папки
Извежда изображения за всяка папка, създадена посредством използването на [Create REC.Folder] в
[Memory Tool].
1
t
(Преглед на изображения) t [Favorites]
Азбучен указател
Търсене по
HOME/MENU
Търсене по
операции
t
2 Изберете папка, която желаете да изведете, с помощта
на
/ .
z За да изберете папка за възпроизвеждане
Докоснете
(Избор на папка) в режим на индекс екран и ще изберете папката за
възпроизвеждане, която съдържа изображенията, които желаете да възпроизвеждате.
Избор на папка
• Когато има само една папка, създайте папка за запис.
• Тази опция не се извежда, когато вградената памет се използва за запис на изображения.
50BG
Сваляне на музика
Съдържание
Можете да използвате “Music Transfer” в CD-ROM диска (приложен в комплекта), за да прибавите
или промените музикалните записи за фон.
1
t
t
(Изреждане на изображения) t [Music Tool]
t [Download Music] t
Извежда се съобщението “Connect to PC”.
3 Следвайте инструкциите на екрана, за да промените
музикалните файлове.
Търсене по
операции
2 Извършете USB връзка между фотоапарата и компютъра,
след това стартирайте “Music Transfer”.
Търсене по
HOME/MENU
Азбучен указател
51BG
Съдържание
Форматиране на музика
Можете да изтриете всички музикални файлове за фон, запазени във фотоапарата. Това може да
бъде използвано в случаи, когато музикалните файлове за фон са повредени и не могат да бъдат
възпроизвеждани.
1
t
Търсене по
операции
t
(Изреждане на изображения) t [Music Tool]
t [Format Music] t
t [OK]
z Възстановяване на музиката, зададена по подразбиране във фотоапарата
Азбучен указател
Търсене по
HOME/MENU
Можете да използвате “Music Transfer” в CD-ROM (приложен в комплекта), за да върнете
музикалните файлове в зададените по подразбиране.
52BG
1 Извършете USB връзка между фотоапарата и компютъра.
2 Стартирайте “Music Transfer”, след това възстановете музиката, зададена по подразбиране.
• За подробности относно “Music Transfer” вижте помощния файл в “Music Transfer”.
Форматиране
Съдържание
Форматира “Memory Stick Duo“ или вградената памет. Продаваните в търговската мрежа “Memory
Stick Duo“ вече са форматирани и могат да бъдат използвани веднага.
1
t
(Памет за управление) t [Memory Tool] t
t [Format] t
t [OK]
Търсене по
операции
Забележка
• Обърнете внимание, че форматирането изтрива безвъзвратно всички данни, включително и
защитените изображения.
Търсене по
HOME/MENU
Азбучен указател
53BG
Съдържание
Създаване на папка за запис
Създава папка в “Memory Stick Duo” носителя за запис на изображения.
Изображенията се записват в новосъздадената папка, докато не създадете или изберете различна
папка за запис.
1
t
(Памет за управление) t [Memory Tool] t
Търсене по
HOME/MENU
Търсене по
операции
t [Create REC.Folder] t
t [OK]
Забележки
• Тази опция не се извежда, когато за запис на изображения използвате вградената памет.
• Когато във фотоапарата заредите “Memory Stick Duo” носител, който е бил използван с друго
оборудване, и запишете изображения, автоматично се създава нова папка.
• В една папка могат да бъдат запазени до 4,000 изображения. Когато капацитетът на папката бъде
надхвърлен, автоматично се създава нова папка.
z Относно папките
Азбучен указател
• След като създадете новата папка можете да промените папката за съхранение (стр. 55) и да
изберете папката за преглед на изображения (стр. 104).
54BG
Смяна на папката за запис
Съдържание
Сменя текущата папка за запис на изображения на “Memory Stick Duo” носителя.
1
t
(Памет за управление) t [Memory Tool] t
t [Change REC.Folder] t
• Тази опция не се извежда, когато използвате вградената памет за запис на изображения.
• Не можете да изберете следните като папка за запис:
- Папка “100“.
- Папка, която притежава само номер “sss MSDCF” или “sssMNV01”.
• Не можете да преместите записаните изображения в различна папка.
Търсене по
HOME/MENU
Забележки
Търсене по
операции
2 Изберете папката, която желаете да записвате t
Докоснете [OK].
Азбучен указател
55BG
Съдържание
Изтриване на папка за запис
Изтрива текущата папка за запис на изображения на “Memory Stick Duo” носителя.
1
t
(Памет за управление) t [Memory Tool] t
Търсене по
операции
t [Delete REC.Folder] t
2 Изберете папката, която желаете да изтриете t Докоснете
[OK].
Азбучен указател
Търсене по
HOME/MENU
Забележки
56BG
• Тази опция не се извежда, когато за запис на изображения използвате вградената памет.
• Ако изтриете папката, зададена като папка за запис, като използвате [Delete REC. Folder], като
следваща папка за запис се избира папката с най-голям номер.
• Можете да изтривате само празни папки. Ако папката съдържа изображения или дори файлове,
които не могат да се възпроизвеждат от фотоапарата, първо изтрийте тези изображения и файлове,
и след това изтрийте папката.
Копиране
Съдържание
Копира всички изображения във вградената памет на “Memory Stick Duo” носителя.
1 Заредете “Memory Stick Duo” със свободно място във
фотоапарата.
2
t
(Памет за управление) t [Memory Tool] t
t [OK]
Забележки
Търсене по
HOME/MENU
• Използвайте напълно зареден комплект батерии. Ако се опитате да копирате файлове с
изображения с помощта на комплект батерии с малък заряд, зарядът на батериите може да
свърши, което от своя страна ще причини прекратяване на операцията по копирането и може да
доведе до повреда на данните.
• Не можете да копирате изображения индивидуално.
• Оригиналните изображения във вградената памет се запазват след копирането. За да изтриете
съдържанието на вградената памет, след копирането извадете “Memory Stick Duo” носителя, след
което форматирайте вградената памет ([Format] в [Internal Memory Tool]).
• На “Memory Stick Duo” носителя се създава нова папка и всички данни ще се копират в нея. Не
можете да избирате определена папка и да копирате изображения в нея.
Търсене по
операции
t [Copy] t
Азбучен указател
57BG
Съдържание
Номер на файла
Избира метод за поставяне на номера на файловете на изображенията.
1
t
(Памет за управление) t [Memory Tool] t
Азбучен указател
Търсене по
HOME/MENU
Търсене по
операции
t [File Number] t
58BG
t желан режим t
Series
Номерира файловете в последователност, дори когато носителят
“Memory Stick Duo” e сменен или при смяна на папката за запис.
(Когато смените носителя “Memory Stick Duo” носителя, съдържащ
файл с номер, който е по-голям от последния номер, се поставя
цифра, която е с 1 по-голяма от най-големия номер.)
Reset
Връща в начална позиция номерацията на файловете всеки път,
когато папката се сменя, като номерацията пак започва от 0001.
(Когато папката за запис съдържа файл, който е с едно по-голям от
най-големия номер на файла, който се съдържа.)
Звуков сигнал
Съдържание
Избира звука, който се чува при работа с фотоапарата.
1
t
[Beep] t
(Настройки) t [Main Settings] t
t
t желан режим t
Включва звука на затвора, когато натискате бутона на затвора.
High
Low
Включва звуковия сигнал/звука от затвора, когато работите с панела с
операционните бутони/натиснете бутона на затвора.
Ако желаете да намалите силата на звука, изберете [Low].
Off
Изключва звуковия сигнал/звука от затвора.
Търсене по
HOME/MENU
Забележка
• Когато фотоапаратът е свързан към телевизор посредством HDMI кабел (продава се отделно),
краткият звуков сигнал се фиксира в положение [Shutter] (затвор).
Търсене по
операции
Shutter
Азбучен указател
59BG
Съдържание
Наръчник за функцията
Когато работите с фотоапарата, наръчникът за функцията се извежда или се скрива.
1
t
(Настройки) t [Main Settings] t
Търсене по
операции
[Function Guide] t
t
t желан режим t
On
Извежда наръчника на функцията.
Off
Не извежда наръчника на функцията.
Забележка
Азбучен указател
Търсене по
HOME/MENU
• Този наръчник се извежда по време на възпроизвеждане, дори когато сте задали положение [Off].
60BG
Нулиране
Съдържание
Нулира всички настройки.
Изображенията ще се запазят, дори когато включите тази функция.
1
t
[Initialize] t
(Настройки) t [Main Settings] t
t
t [OK].
• Внимавайте да не изключите фотоапарата по време на нулиране.
Търсене по
операции
Забележка
Търсене по
HOME/MENU
Азбучен указател
61BG
Съдържание
Калибриране
Позволява ви да извършвате настройка, когато бутоните на панела с операционните бутони не
работят при докосване.
1
t
Азбучен указател
Търсене по
HOME/MENU
Търсене по
операции
[Calibration] t
62BG
(Настройки) t [Main Settings] t
t
t [OK]
2 Като използвате маркер, докоснете централната част на
означението х, изведено на екрана.
Забележки
• За да прекратите процеса по настройка, докоснете [Cancel]. Това няма да повлияе на настройките,
извършени до този момент.
• Ако не успеете да докоснете правилното място, настройката не се извършва. Докоснете отново
означението х.
Корпус
Съдържание
Променя функцията на някои бутони, за да работите с фотоапарата, когато го поставите калъф
(водоустойчив корпус). Обърнете се и към ръководството за експлоатация, приложено към корпуса.
1
t
[Housing] t
Off
)
t
t желан режим t
Променя функциите на бутоните.
Не променя функциите.
Търсене по
операции
On (
(Настройки) t [Main Settings] t
Забележки
Търсене по
HOME/MENU
• Предметите не могат да бъдат фокусирани, като докоснете екрана.
•
(Дисплеят на екрана) винаги е зададен в положение [Normal].
• Някои функции са ограничени и някои бутони не се извеждат на екрана.
Азбучен указател
63BG
Съдържание
Режим на демонстрация
Можете да прегледате режима на демонстрация за Разпознаване на усмивка и Разпознаване на
сцена. Когато не желаете да активирате режима на демонстрация, задайте положение [Off].
Когато използвате модел DSC-T900, задайте ключа за изборна режим в положение
изображение).
Търсене по
операции
1
t
(Настройки) t [Main Settings] t
[Demo Mode] t
2
t
t желан режим t
(режим Запис) t
(Интелигентна автоматична
настройка) t
Включва демонстрация за режим Разпознаване на сцена и
Разпознаване на усмивка.
Не активира режима на демонстрация.
On
Търсене по
HOME/MENU
(Неподвижно
Off
Преглед на демонстрацията за преглед на сцена
Азбучен указател
1 Насочете фотоапарата към обекта.
Когато извършвате разпознаване на сцена, на екрана се извеждат иконата и описанието на
разпознатата сцена.
2 Натиснете бутона на затвора.
Изображението се записва като нормална снимка.
Преглед на демонстрацията за режим Разпознаване на усмивка
1 Докоснете
(Усмивка).
2 Насочете фотоапарата към обекта.
Фотоапаратът автоматично включва затвора, когато бъде разпознато усмихнато лице, но не се
запазва изображение.
3 Отново докоснете
(Усмивка), за да излезете от режима на демонстрация.
Забележки
• Режимът Макро е фиксиран в положение [Auto]
• Автоматичният преглед се фиксира в положение [On].
• [REC Mode] е фиксиран в положение [Normal].
• Когато
(Дисплей на екрана) бъде зададен в положение [Normal], някои икони не се извеждат
на LCD екрана.
• Когато активирате режим на демонстрация за режим Разпознаване на сцена, настройката се
фиксира в положение [Auto].
• Въпреки че можете да освободите затвора, докато устройството е в режим на демонстрация на
Разпознаване на усмивка, изображение няма да бъде записано.
64BG
HDMI резолюция (само за DSC-T900)
Съдържание
Когато преглеждате изображения посредством свързване към стойката с изходи (приложена
в комплекта) на този фотоапарат към HDMI терминала на телевизор с висока разделителна
способност, задайте изходната резолюция към телевизора от HDMI терминала, като използвате
HDMI кабел (продава се отделно).
1
t
(Настройки) t [Main Settings] t
t желан режим t
Фотоапаратът автоматично разпознава телевизор с висока разделителна
способност и задава резолюцията на изходния сигнал.
1080i
Извежда сигнали с HD качество на изображението (1080i).
480p/576p
Извежда сигнали със SD качество на изображението (480р/576р).
• Когато извежданият видео сигнал е NTSC, сигналите се извеждат,
използвайки 480р, а когато видео сигналът е PAL, сигналите се
извеждат, използвайки 576р.
Забележки
Търсене по
HOME/MENU
Auto
Търсене по
операции
[HDMI Resolution] t
t
Азбучен указател
• Ако не можете правилно да изведете екрана с настройката [Auto], изберете или [1080i] или
[480p/576p] в зависимост от телевизора, който ще свързвате.
• Задайте [Video Out] в зависимост от системата за цветна телевизия на свързаното оборудване
(стр. 68).
65BG
Съдържание
CTRL FOR HDMI (само за DSC-T900)
Тази настройка позволява управление от разстояние на фотоапарата, който е свързан към “BRAVIA”
Sync телевизор, посредством използването на HDMI кабел (продава се отделно). За подробности
относно “BRAVIA” Sync вижте стр. 124.
1
t
(Настройки) t [Main Settings] t
Търсене по
операции
[CTRL FOR HDMI] t
t
t желан режим t
On
Позволява управление от разстояние
Off
Изключва управлението от разстояние.
Азбучен указател
Търсене по
HOME/MENU
Забележка
66BG
• Можете да извършите операцията на фотоапарата, като използвате устройството за дистанционно
управление, приложено към вашия телевизор, като свържете вашия фотоапарат към “BRAVIA”
Sync-съвместим телевизор.
COMPONENT
Съдържание
Избира вида на видео сигнала, който се извежда от SD и HD (1080i), в зависимост от свързания
телевизор, като използвате HD изходен адапторен кабел (продава се отделно).
Когато използвате DSC-T900, използвайте Type2c-съвместим HD изходен адапторен кабел (продава
се отделно); както и използвайте Type2а-съвместим HD изходен адапторен кабел (продава се
отделно), когато използвате DSC-T90.
1
(Настройки) t [Main Settings] t
[COMPONENT] t
t желан режим t
t
.
Изберете тази опция, за да свържете фотоапарата към 1080i-съвместим
High Definition телевизор.
SD
Изберете тази опция, за да свържете фотоапарата към телевизор, който
не е съвместим с HD(1080i) сигнал.
Забележка
• Когато записвате движещи се изображения при състояния, в които фотоапаратът и телевизорът са
свързани посредством HD изходен адапторен кабел (продава се отделно), изображението, което се
записва, не се извежда от страната на телевизора.
Търсене по
HOME/MENU
HD(1080i)
Търсене по
операции
t
Азбучен указател
67BG
Съдържание
Видео изход
Задава изходния видео сигнал в съответствие със системата за цветна телевизия на свързаното
видео оборудване. Различните страни и региони използват различни системи за цветна телевизия.
Ако желаете да гледате изображенията на телевизионен екран, проверете системата за цветна
телевизия за страната или региона, в които се използва фотоапаратът (стр. 126, 129).
1
t
t
t желан режим t
Азбучен указател
Търсене по
HOME/MENU
Търсене по
операции
[Video Out] t
(Настройки) t [Main Settings] t
68BG
NTSC
Задава изходния видео сигнал в режим NTSC (например за САЩ,
Япония).
PAL
Задава изходния видео сигнал в режим PAL (например за Европа, Китай).
TV TYPE
Съдържание
Задава съотношение на екрана за телевизора, който ще свържете за възпроизвеждане.
1
t
Type] t
(Настройки) t [Main Settings] t
t [TV
t желан режим t
Избира опция за възпроизвеждане на изображения на широкоекранен
телевизор.
4:3
Изберете тази опция, за да възпроизведете изображения на телевизор
със съотношение 4:3.
Търсене по
операции
16:9
Търсене по
HOME/MENU
Азбучен указател
69BG
Съдържание
USB свързване
Изберете режимът, когато свързвате фотоапарата към компютър или към PictBridge-съвместим
принтер, използвайки USB кабел (DSC-T900) или кабел за мулти употреба (DSC-T90).
1
t
(Настройки) t [Main Settings] t
Търсене по
HOME/MENU
Търсене по
операции
[USB Connect] t
t
t желан режим t
Auto
Фотоапаратът автоматично разпознава и осъществява връзка с
компютър или PictBridge-съвместим принтер.
PictBridge
Свързва фотоапарата към PictBridge-съвместим принтер.
PTP/MTP
Когато свържете фотоапарата към компютър, прозорецът за копиране
автоматично се извежда и изображенията в папката за запис на
фотопарата се копират на компютъра (с Windows Vista/XP, Mac OS X).
Mass Storage
Осъществява Mass Storage връзка между фотоапарата и компютъра
или друго USB устройство.
Забележки
Азбучен указател
• Ако не можете да осъществите връзка между фотоапарата и PictBridge-съвместим принтер, докато
устройството е в положение [Auto], изберете [PictBridge].
• Ако не можете да осъществите връзка между фотоапарата и компютър или друго USB с настройка
[Auto], изберете настройка [Mass Storage].
• Не можете да прехвърляте движещи се изображения, когато изберете [PTP/MTP]. За да
прехвърляте движещи се изображения към компютър, изберете [Auto] в [Mass Storage].
70BG
AF Illuminator (AF илюминатор)
Съдържание
AF илюминаторът предоставя запълващо осветление, което ви помага да фокусирате по-лесно
върху обект в тъмна среда.
AF илюминаторът излъчва червена светлина, която позволява на фотоапарата да фокусира лесно,
когато натиснете наполовина бутона на затвора и задържите докато фокусът се заключи. В този
момент се извежда индикаторът
.
1
t
(Настройки) t [Shooting Settings] t
t желан режим t
Auto
Използва AF илюминатор.
Off
Не използва AF илюминатор.
.
Търсене по
операции
t [AF Illuminator] t
Забележки
Търсене по
HOME/MENU
Азбучен указател
• Можете да постигнете фокусиране, ако светлината от AF илюминатора достига до обекта, дори
ако светлината е леко изместена от центъра му.
• Настройката AF илюминатор не функционира, когато:
- сте задали [Focus] в полу-ръчната функция.
- сте задали режим
(Пейзаж), (Запис при нощни условия), (Фойерверки) или (Висока
скорост на затвора) в режим Избор на сцена.
- [Housing] е в положение [On].
• Когато използвате AF илюминатора, настройката на рамката-търсач на AF обхват става
недостъпна и рамката е указана с пунктирана линия. AF действа с приоритет върху обекти,
разположени близо до центъра на рамката.
• AF илюминаторът излъчва много ярка светлина. Въпреки че няма проблеми с безопасността, не
поглеждайте директно и от близко разстояние в излъчвателя на AF илюминатора.
71BG
Съдържание
Решетка
Като се водите по решетката, лесно можете да позиционирате обекти в хоризонтална/вертикална
позиция.
1
t
(Настройки) t [Shooting Settings] t
Азбучен указател
Търсене по
HOME/MENU
Търсене по
операции
t [Grid Line] t
72BG
t желан режим t
On
Извежда решетката. Линиите не се записват.
Off
Не извежда решетката
Цифров zoom
Съдържание
Избира режима на цифров zoom. Фотоапаратът увеличава изображението, използвайки оптичен
zoom (до 4х).
Когато степента на zoom надвиши 4х, фотоапаратът използва smart или precision цифров zoom.
1
(Настройки) t [Shooting Settings] t
t
[Digital Zoom] t
)
Увеличава размера на всички изображения до 8 пъти, включително и
оптично увеличение до 4х. Въпреки това, качеството на изображението
се влошава след като преминете скалата на оптично увеличение.
(Precision цифров zoom)
Не използва цифров zoom.
Забележки
Азбучен указател
• Функцията за цифров zoom не работи, когато използвате функцията Разпознаване на лице или
когато записвате движещи се изображения.
• Функцията smart zoom не работи, когато размерът на изображението е зададен в положение [12M],
[3:2(11M)] или [16:9(9M)].
• Функцията за разпознаване на лице не работи, когато използвате функцията Цифров zoom.
Търсене по
HOME/MENU
Off
В зависимост от размера на изображението, увеличава изображението
по цифров път без почти никакви смущения. (Smart zoom)
)
Precision (
t желан режим t
Търсене по
операции
Smart (
t
Размер на изображението и максимална скала на увеличение, като използвате Smart
zoom (включително оптичен zoom 4x)
Поддържаното zoom съотношение се различава в зависимост от размера на изображението.
Размер
Максимална скала
на увеличение
8M
Прибл. 4.9х
5M
Прибл. 6.2х
3M
Прибл. 7.8х
VGA
Прибл. 25х
16:9(2M)
Прибл. 8.3х
73BG
Съдържание
Автоматична ориентация
Когато обърнете фотоапарата във вертикална позиция, за да заснемете портретна снимка,
устройството записва информация за позицията на снимката и извежда изображението в портретна
позиция.
1
t
(Настройки) t [Shooting Settings] t
Азбучен указател
Търсене по
HOME/MENU
Търсене по
операции
t [Auto Orientation] t
t желан режим t
On
Записва изображението с правилната ориентация
Off
Автоматичната ориентация е изключена.
Забележки
• При изображения във вертикална позиция, вляво и дясно на изображението се извеждат черни
ленти.
• В зависимост от ъгъла на снимане на фотоапарата, възможно е ориентацията на изображението да
не се запише правилно.
• Не можете да използвате Автоматичната ориентация, когато в режим Избор на сцена сте избрали
(Под вода).
• Понякога функцията Автоматичната ориентация не може да бъде изпълнена, когато използвате
променливотоков адаптер (продава се отделно) и терминала за USB/AV/DC IN кабела за мулти
употреба (продава се отделно).
Когато използвате DSC-T900, използвайте Type2c-съвместим USB/AV/DC IN кабел за мулти
употреба (продава се отделно) или когато използвате DSC-T90, използвайте Type2а-съвместим
USB/AV/DC IN кабел за мулти употреба (продава се отделно).
z Завъртане на изображение след запис
• Ако изображението не се запише в правилната ориентация, можете да използвате [Rotate] в
екрана MENU, за да изведете изображението в портретна позиция.
74BG
Автоматичен преглед
Съдържание
Извежда записаното изображение на екрана веднага след като го запишете за приблизително около
две секунди.
1
t
(Настройки) t [Shooting Settings] t
[Auto Review] t
t
t желан режим t
Използва функцията Автоматичен преглед.
Off
Не използва функцията Автоматичен преглед.
Търсене по
операции
On
z Запис на друго изображение без забавяне
Търсене по
HOME/MENU
• Ако натиснете бутона на затвора на половина, дисплеят за записаното изображение изчезва
и можете веднага да запишете следващо изображение, дори ако сте задали функцията за
автоматичен преглед в положение [On].
z Продължаване на автоматичния преглед за изображение
Азбучен указател
• Когато задържите бутона на затвора натиснат веднага след записа на изображението,
автоматичния преглед на изображението се извежда докато продължавате да натискате бутона
на затвора.
75BG
Съдържание
Настройки на часовника
Сверява датата и часа.
1
t
(Настройки) t [Clock Settings] t
t
[Clock Settings] t
Търсене по
операции
2 Формат на дисплея за желаната дата t
t докоснете
всяка от опциите и задайте цифровата стойност t [OK]
Индикацията за полунощ е 12:00 АМ, а за обяд 12:00 PM.
Забележка
Азбучен указател
Търсене по
HOME/MENU
• Фотоапаратът не притежава функция за наслагване на дати на изображенията. Можете да
отпечатвате или запазвате изображения с дата, използвайки “PMB” в CD-ROM диска (приложен в
комплекта).
76BG
Настройка на езика
Съдържание
Избира езика, който ще използвате за опциите на менюто, предупрежденията и съобщенията.
1
t
(Настройки) t [Language Setting] t
[Language Setting] t
t
t желан режим t
Търсене по
операции
Търсене по
HOME/MENU
Азбучен указател
77BG
Съдържание
Размер на изображението
Търсене по
операции
Размерът на изображението определя размера на файла с изображение, който е записан, когато сте
заснемали изображението.
Колкото по-голям е размерът на изображението, толкова по-детайлно ще бъде отпечатано на хартия
в голям формат. Колкото по-малък е размерът, толкова повече изображения могат да бъдат записани.
Изберете размер на изображението, който отговаря на начина, по който ще преглеждате вашите
изображения.
1 Свалете капачето на обектива, за да включите режима на
запис.
2
t
(Размер на изображението) t желан режим
t
Азбучен указател
Търсене по
HOME/MENU
Когато записвате неподвижни изображения
Размер на изображението
Препоръки за употреба
(4000×3000)
За отпечатване на изображения в размер
до А3+
(3264×2448)
За отпечатване на изображения в размер
до А3
(2592×1944)
За отпечатване на изображения в размер
до А4
(2048×1536)
За отпечатване на изображения в размер
до L/2L
(640×480)
За прикрепяне на малки изображения
към електронна поща
(4000×2672)
За фото-отпечатване в съотношение 3:2
и пощенски картички
(4000×2248)
За преглед на изображения на телевизор
с висока резолюция.
LCD екран
(1920x1080)
Забележка
• Когато отпечатвате изображения, записани със съотношение 16:9, възможно е двата края на
изображението да се отрежат.
В режим Лесен запис
78BG
Large
Записва изображения с размер [12M].
Small
Записва изображения с размер [3M].
Когато записвате движещи се изображения
Съдържание
Колкото по-голям е размерът на изображението, толкова по-добро е качеството. Колкото по-голям е
броят на кадрите в секунда, толкова по-лесно се възпроизвежда движещото се изображение.
Движещите се изображения, заснети с фотоапарата, ще се запишат в MPEG-4, прибл. 30fps,
Progressive AAC, mp4 формат.
Размер на движещо се
изображение
Среден битрейт
9 Mbps
1280х720 (Standard)
6 Mbps
VGA
3 Mbps
Запис на висококачествени движещи се
изображения, за извеждане на телевизор с
висока разделителна способност.
Запис на стандартни движещи се
изображения, за извеждане на телевизор с
висока разделителна способност.
Запис на изображения с размер, подходящ
за качване в Интернет.
• Когато изберете [VGA] за движещи се изображения, се създава теле-снимка.
• Движещи се изображения, чиито размер е зададен в положение [1280х720], могат да бъдат
записвани единствено на “Memory Stick PRO Duo” носител.
Когато използвате носител за запис, различен от “Memory Stick PRO Duo”, задайте размера на
движещото се изображение в положение [VGA].
Търсене по
HOME/MENU
Забележки
Търсене по
операции
1280х720(Fine)
Препоръки за употреба
z Относно “качество на изображението” и “размер на изображението”
Азбучен указател
Цифровото изображение е съставено от съвкупност от малки точки, наречени пиксели.
Когато качеството на изображението е съставено от много на брой пиксели, снимката е голяма
и заема повече памет, но е с по-високо качество. “Размерът на изображението” се определя
от броя пиксели. Въпреки че не можете да видите разликата на екрана на вашия фотоапарат,
високото качество и времето за обработка на данни се различават, когато изображението бъде
отпечатано или изведено на екрана на компютър.
Описание на пикселите и размера на изображението
1 Размер на изображението: 12M
4000 x 3000 пиксела = 12,000,000 пиксела
2 Размер на изображението: VGA
640 пиксела x 480 пиксела = 307,200 пиксела.
Pixels
Пиксел
Много пиксели
(Високо качество и голям размер на файла)
Малко пиксели
(Грубо качество, но малък размер на файла)
79BG
Съдържание
Светкавица
Избира настройка за светкавицата от
в режим
(Лесен запис).
Когато използвате DSC-T900, задайте ключа за избор на режим в положение
изображение).
(Неподвижно
1 Свалете капачето на обектива, за да превключите в режим
на запис.
Азбучен указател
Търсене по
HOME/MENU
Търсене по
операции
2
80BG
(режим Запис) t
3
(Лесен запис) t
t [Flash] t желан режим t
Auto
Светкавицата светва, когато светлината или задното осветяване не са достатъчни.
Off
Не използва светкавицата.
Режим на запис REC
Съдържание
Можете да изберете Normal (единично изображение), Burst или Exposure Bracket като режим за
снимане.
Когато използвате DSC-T900, задайте ключа за избор на режим в положение
изображение).
(Неподвижно
1 Свалете капачето на обектива, за да превключите в режим
на запис.
t
(режим Запис) t желан режим t
(режим Нормален)
Записва едно изображение.
(режим Burst)
Записва 100 изображения в последователност, когато натиснете и
задържите бутона на затвора.
Търсене по
HOME/MENU
Азбучен указател
Забележки
(Лесен запис), Филмов
• Не можете да изберете Burst в режими
режим и Разпознаване на усмивка.
(Изключена светкавица).
• Светкавицата е зададена в положение
• Когато използвате таймера за самостоятелно включване,
фотоапаратът записва максимум пет изображения.
• Интервалът при записа се увеличава в зависимост от настройката
за размер на изображението.
• Когато зарядът на батериите е нисък или когато вътрешната памет
или “Memory Stick Duo“ носителя са запълнени, Burst спира да
работи.
• Фокусът, балансът на белия цвят и експонацията се настройват за
първото изображение и тези стойности се използват в последствие
и за следващите изображения.
Търсене по
операции
2
81BG
Азбучен указател
Търсене по
HOME/MENU
Търсене по
операции
Съдържание
BRK±0.3EV
BRK±0.7EV
BRK±1.0EV
82BG
Записва поредица от три изображения, като стойностите на
експонацията автоматично се сменят (Exposure Bracket – Групирана
експонация). Когато не можете да определите сами правилната
експонация, снимайте в режим Групирана експонация (Exposure
Bracket). Това ще промени стойността на експонацията. След това
можете да изберете изображението с най-добра експонация.
Колкото по-голяма е стойността на стъпката при групиране, толкова
по-голяма е промяната в стойността на експонацията.
Забележки
• Не можете да изберете Burst в режими
(Интелигентна
автоматична настройка),
(Лесен запис), Филмов режим или
Разпознаване на усмивка.
• Светкавицата е зададена в положение
(Изключена светкавица).
• Фокусът и балансът на белия цвят се настройват за първото
изображение и тези стойности се използват в последствие и за
следващите изображения.
• Когато настройвате ръчно експонацията, стойността й се сменя в
зависимост от настроената яркост.
• Интервалът при записа е същият като в режим Burst, но намалява в
зависимост от условията на снимане.
• Ако обектът е прекалено ярък или прекалено тъмен, възможно е
да не успеете да направите хубави снимки с избраната стойност за
стъпка при групиране.
EV (Експонация)
Съдържание
Можете ръчно да регулирате експонацията на стъпки от 1/3 EV в обхвата от -2.0 EV до +2.0 EV.
За подробности относно EV настройката в режим
(Автоматично програмиране), вижте стр. 36.
1 Свалете капачето на обектива, за да превключите в
режим на запис.
2
t
(EV - Експонация) t желан режим t
Търсене по
операции
Забележки
• [EV] не работи в режим
(Лесен запис).
• Ако записвате обект в крайно светли или тъмни условия, или когато използвате светкавицата,
възможно е настройката на експонацията да се окаже неефективна.
Азбучен указател
Можете да създадете различни изображения, като настроите експонацията и ISO
чувствителността. Експонацията е количеството светлина, което фотоапаратът получава, когато
освободите затвора.
Скорост на затвора = Времето, за което фотоапаратът
получава светлината
Експонация:
Диафрагма = Размерът на отвора, който позволява
преминаването на светлината
Търсене по
HOME/MENU
z Регулиране на експонацията за по-добри изображения
ISO чувствителност (Препоръчителен индекс на
експонацията)
= Чувствителност на записа
Преекспонация = Твърде много светлина
Избеляло изображение
По-ниска EV стойност –
Правилна експонация
По-висока EV стойност +
Недостатъчна експонация = Твърде малко светлина
83BG
Съдържание
ISO
Избира чувствителност на осветеността.
За подробности относно настройката за ISO чувствителност в
вижте стр. 35.
(Автоматично програмиране)
Търсене по
операции
Когато използвате DSC-T900, задайте ключа за избор на режим в положение
изображение).
1 Свалете капачето на обектива, за да преминете в режим на
запис.
2
(режим Запис) t
(Избор на сцена) t
(Под
вода) t
3
(ISO) t желан брой t
Търсене по
HOME/MENU
t
(Auto)
/
/
/
Азбучен указател
(Неподвижно
/
/
/
Sets the ISO задава
sensitivity
automatically.
Автоматично
ISO чувствителността.
Можете
намалите
замъгляването
на изображението
при тъмни
You canдаreduce
image
blurring in dark
locations or moving
subjects
условия или замъгляването на движещите се обекти, като увеличите
by increasing ISO sensitivity (select a larger number).
ISO чувствителността (изберете по-голям номер).
Забележка
• Можете да изберете само от [ISO AUTO], [ISO 80] до [ISO 800], когато сте задали Burst или
Групирана експонация (Exposure Bracket), или когато сте задали [DRO] в положение [DRO plus].
z Настройка на ISO чувствителността (Препоръчителен индекс на
експонация)
ISO чувствителността е рейтинг на скоростта за носител на запис, който включва сензора на
изображението, който приема светлина. Дори когато експонацията е еднаква, изображението се
различава в зависимост от ISO чувствителността.
Висока ISO чувствителност
Записва ярко изображение, дори когато снимате на тъмни места и ако сте
увеличили скоростта на затвора, за да намалите замъгляването.
Въпреки това, изображението съдържа смущения.
Ниска ISO чувствителност
Записва меко изображение.
Въпреки това, когато експонацията е недостатъчна, изображението може
да е тъмно.
84BG
Баланс на белия цвят
Съдържание
Регулира цветните тонове в зависимост от условията на осветление в дадена ситуация. Използвайте
тази функция, когато цветовете на изображението изглеждат странни.
1 Свалете капачето на обектива, за да превключите в режим
на запис.
2
t
(Баланс на белия цвят) t желан режим t
(Естествена
светлина)
Регулира цветните тонове за условия на открито
в хубав ден, за вечерни гледки, нощни сцени,
неонови надписи, фойерверки и др.
(Облачно)
Регулира цветните тонове за облачно небе или за
сенчести места.
Търсене по
HOME/MENU
Регулира автоматично баланса на белия цвят, така
че цветовете да изглеждат естествено.
Търсене по
операции
(Автоматична
настройка)
(Флуоресцентно
осветление 2)
(Флуоресцентно
осветление 3)
n (Изкуствена
светлина)
(Светкавица)
Азбучен указател
(Флуоресцентно [Fluorescent Light 1]: Регулира бялото
осветление 1)
флуоресцентно осветление.
[Fluorescent Light 2]: Регулира естественото бяло
флуоресцентно осветление.
[Fluorescent Light 3]: Регулира бялото
флуоресцентно осветление през деня.
Регулира цветните тонове за изкуствено или видео
осветление, например във фотографско студио.
Регулира цветните тонове за условия при
използване на светкавица.
Забележки
• Не можете да изберете [White Balance] в
(Интелигентна автоматична настройка), режим
(Лесна настройка)
• Можете да изберете [White Balance], само когато в режим Избор на сцена сте задали
(Висока
чувствителност) или (Гурме).
• Не можете да изберете [Flash] в [White Balance], когато снимате движещи се изображения, и
когато сте избрали режим
(Висока чувствителност) в режим Избор на сцена.
• При флуоресцентно осветление, което трепти, възможно е функцията Баланс на белия цвят да не
действа правилно, дори да сте избрали [Fluorescent Light 1], [Fluorescent Light 2] или [Fluorescent
Light 3].
• Когато записвате изображения и светкавицата е зададена в режим, различен от [Flash], [White
Balance] се задава в положение [Auto] (автоматичен).
Продължава r
85BG
Съдържание
z Ефекти на условията на осветеност
Азбучен указател
Търсене по
HOME/MENU
Търсене по
операции
Цветовете на обекта се влияят от светлинните условия.
Цветовите тонове автоматично се настройват в режим Интелигентна автоматична настройка.
Въпреки това, можете ръчно да настроите цветовите тонове с помощта на функцията Баланс
на белия цвят.
86BG
Време/осветление
Дневна светлина
Облачно
Характеристики на
светлината
Бяла (стандартна)
Синкава
Флуоресцентно
осветление
Зеленикава
Изкуствена
светлина
Червеникава
Подводен баланс на белия цвят
1
t
Съдържание
Регулира цветните тонове в режим
(Под вода) в режим Избор на сцена или Филмов режим.
(Подводен баланс на белия цвят) t желан
режим t
Фотоапаратът автоматично регулира цветните тонове, когато снимате под
вода, за да изглеждат цветовете естествени.
(Под вода 1)
Регулира се за подводни условия, при които синият цвят е много наситен.
(Под вода 2)
Регулира се за подводни условия, при които зеленият цвят е много наситен.
• В зависимост от цвета на водата, възможно е режимът Подводен баланс на белия цвят да не
работи правилно, дори когато изберете [Underwater 1] или [Underwater 2].
• Когато светкавицата е зададена в положение [Flash On], не можете да избирате [Underwater White
Balance].
Търсене по
HOME/MENU
Забележки
Търсене по
операции
(Автоматичен)
Азбучен указател
87BG
Съдържание
Фокусиране (Движещо се изображение)
Можете да промените метода за фокусиране. Използвайте това меню, когато ви е трудно да
постигнете задоволително фокусиране в режим на автоматично фокусиране.
Търсене по
операции
За подробности относно начините на фокусиране в режим
стр. 32.
DSC-T900:
1 Задайте ключа за избор на режим в положение
(Движещо се изображение).
2 Свалете капачето на обектива, за да превключите в режим
на запис.
3
Търсене по
HOME/MENU
(Автоматично програмиране) вижте
t
(Фокусиране) t желан режим t
DSC-T90:
1 Свалете капачето на обектива, за да превключите в режим
на запис.
(режим Запис) t
Азбучен указател
2
(Движещо се изображение)
t
3
t
(Фокусиране) t желан режим t
(Мулти AF)
Автоматично фокусира върху обект във всички обхвати на рамката-търсач.
(неограничено
разстояние)
Задава фокуса на неограничено разстояние
• Използвайте “Semi Manual”, когато снимате обект през мрежа или
през стъкло на прозорец и е трудно да получите подходящ фокус в
режим Автоматично фокусиране.
Забележка
• Режимът Фокусиране е фиксиран в положение [Multi AF], когато Филмовият режимът е зададен в
положение
(Под вода).
88BG
Съдържание
Режим на измерване (Движещо се
изображение)
Избира режима на измерване, който определя коя част на обекта да измери, за да се настрои
експонацията.
За подробности относно режимите на измерване в режим
стр. 34.
(Автоматично програмиране) вижте
1 Задайте ключа за избор на режим в положение
(Движещо се изображение).
Търсене по
операции
DSC-T900:
2 Свалете капачето на обектива, за да превключите в режим
на запис.
t
(Режим на измерване) t желан режим
t
DSC-T90:
Търсене по
HOME/MENU
3
1 Свалете капачето на обектива, за да превключите в режим
на запис.
Азбучен указател
(режим Запис) t
2
(движещо се изображение)
t
3
t
(режим Измерване) t желан режим t
(Множествено
измерване)
Разделя на множество части и измерва всяка от тях. Фотоапаратът
определя добре балансирана експонация (Множествено измерване).
(Измерване в
центъра)
Измерва центъра на изображението и определя експонацията в
зависимост от яркостта на обекта там (Измерване в центъра).
89BG
Съдържание
Разпознаване на сцена
Фотоапаратът автоматично разпознава условията на снимане и прави снимката.
Когато бъде разпознато лице, ISO чувствителността се увеличава спрямо движенията на лицето, за
да се намали замъгляването (Разпознаване на движенията на лицето - Face Motion Detection).
Икона за разпознаване на сцена
Търсене по
HOME/MENU
Търсене по
операции
Фотоапаратът разпознава следните видове сцени. Когато фотоапаратът
определи оптималната сцена, той извежда съответната икона.
(Запис при нощни условия), (Портрет при нощни условия),
(Запис
при нощни условия с използване на статив),
(Задно осветяване),
(Портрет със задно осветяване),
(Пейзаж), (Макро),
(Портрет)
Пример за изображение, когато
зададете
(Задно осветяване).
Когато използвате DSC-T900, задайте ключа за избор на режим в
(Неподвижно изображение).
положение
Азбучен указател
1 Свалете капачето на обектива, за да включите режима на
запис.
2
(режим Запис) t
настройка) t
3
t
(Интелигентна автоматична
или
(Разпознаване на сцена) t желан режим
t
(Автоматична
настройка)
Когато фотоапаратът разпознае сцена, той включва оптималните
настройки за съответните условия и записва изображението.
(Предварителна Когато фотоапаратът разпознае сцена, той включва оптималните
настройки за съответните условия и записва изображението. Когато
настройка)
фотоапаратът разпознае сцени от режимите (Запис при нощни
условия),
(Портрет при нощни условия),
(Запис при нощни условия
с използване на статив),
(Задно осветяване) или
(Портрет със задно
осветяване), той автоматично записва друго изображение.
• Когато записвате две изображения едно след друго, означението + на
иконата
ще стане зелена.
• След като запишете две изображения едно след друго, вие можете
да използвате функцията Автоматичен преглед, за да изведете тези
изображения едно до друго на екрана.
• Когато обектът премигне, докато фотоапаратът разпознава сцена в
режим
(Портрет), фотоапаратът автоматично записва още едно
изображение. Ако очите на обекта на второто изображение са отворени,
ще се запише само второто изображение. За подробности относно
функцията Разпознаване на премигване, вижте “Какво представлява
функцията Разпознаване на премигване?”.
90BG
Продължава r
Втора снимка
Записана в режим Бавна синхронизация
Чувствителността се увеличава, за да се намали
замъгляването
Записана в режим Бавна синхронизация,
като използвате най-осветеното от
светкавицата лице като отправна точка
Записана в режим Бавна синхронизация
Чувствителността се увеличава, като за да се намали
замъгляването, за отправна точка се използва
лицето, което е най-осветено от светкавицата.
Скоростта на затвора се намалява и
чувствителността не се увеличава
Записана, като е използвана светкавицата
Осветеността на фона и контраста се регулират
(DROplus)
Записана, като за отправна точка се
използва лицето, което е най-осветено от
светкавицата.
Лицето, осветеността на фона и контраста са
регулирани (DROplus)
Азбучен указател
Първа снимка*
Търсене по
HOME/MENU
В режим [Advanced] фотоапаратът записва последователно две изображения с различни
настройки както следва, когато разпознае режими (Запис при нощни условия), (Запис на
(Запис при нощни условия с използване на статив), (Задно
портрет при нощни условия),
осветяване), (Портрет при задно осветяване), които имат склонност към замъгляване.
Търсене по
операции
z Изображения, които можете да запишете с помощта на [Advanced]
Съдържание
Забележки
• Функцията Разпознаване на сцена не работи, когато записвате в режим Близък фокус или Цифров
zoom.
• Когато режимът на запис е зададен в положение Burst или когато функцията Разпознаване на
усмивка бъде включена, режимът Избор на сцена се фиксира в положение [Auto].
• Достъпните настройки на светкавицата са
(Автоматична светкавица) или
(Изключена
светкавица).
• Сцените от режим
(Запис при нощни условия с използване на статив) понякога не могат да
бъдат разпознати в среда, където вибрациите влияят на фотоапарата, дори ако фотоапаратът е
поставен на статив.
• Понякога бавният затвор се включва, когато сцената бъде разпозната като
(режим Запис
при нощни условия с използване на статив). Уверете се, че фотоапаратът е неподвижен, докато
снимате.
• Обозначението за разпознаване на сцена се извежда независимо от настройката
(екран на
дисплея).
• В зависимост от ситуацията е възможно тези сцени да не бъдат разпознати.
* Когато светкавицата е зададена в положение [Auto].
z Какво представлява функцията Разпознаване на премигване?
Когато зададете в положение [Advanced], фотоапаратът автоматично записва в
(Портрет). Фотоапаратът
последователност* две изображения, когато разпознае режим
автоматично избира, извежда и записва изображението, на което обектът е с отворени очи.
Когато очите на обекта за затворени и на двете изображения, се извежда съобщението “Blinked
eye detected” (“Разпознато е премигване”).
* освен в случаите, когато се включи светкавицата/когато скоростта на затвора е бавна.
91BG
Съдържание
Чувствителност при разпознаване на усмивка
Тази опция задава ниво на разпознаване на усмивката, когато изберете функцията Разпознаване на
усмивка.
Когато използвате DSC-T900, задайте ключа за избор на режим в положение
изображение).
(Неподвижно
Азбучен указател
Търсене по
HOME/MENU
Търсене по
операции
1 Свалете капачето на обектива, за да превключите в режим
на запис.
92BG
2
t
(Чувствителност при разпознаване на
усмивка) t желан режим t
(Широка усмивка)
Разпознава широка усмивка.
(Нормална усмивка)
Разпознава нормална усмивка.
(Бегла усмивка)
Разпознава дори най-беглата усмивка.
Забележки
• В зависимост от условията е възможно усмивките да не се разпознават правилно.
• Не можете да изберете [Smile Detection Sensitivity] в режим
(Лесен запис) или във Филмов
режим.
• Можете да изберете само
(Висока чувствителност),
(Мек запис),
(Запис на портрет при
(Плаж), (Сняг) и (Висока скорост на затвора) в режим Избор на сцена.
нощни условия),
Разпознаване на лице
Съдържание
Избира дали да използва функцията Разпознаване на лице или не, и избира обекта, върху който да
се извърши приоритетно фокусиране, когато използвате тази функция.
Разпознава лицата на обектите и автоматично настройва фокуса, светкавицата, експонацията,
баланса на белия цвят и настройката за намаляване на ефекта на червените очи.
Рамка за разпознаване на лице (оранжева)
Търсене по
операции
Когато фотоапаратът разпознае повече от един обект, устройството ще
прецени кой е основният обект и ще зададе фокуса според приоритета.
Рамката за разпознаване на лицето на основния обект става оранжева.
Когато натиснете бутона на затвора на половина, рамките за разпознаване
на лица на обекти, които са на фокус, стават зелени.
Рамка за разпознаване на лице (бяла)
Когато използвате DSC-T900, задайте ключа за избор на режим в
положение
(Неподвижно изображение).
Търсене по
HOME/MENU
1 Свалете капачето на обектива, за да превключите в режим
на запис.
2
t
(Разпознаване на лице) t желан режим
t
(При докосване) Разпознава лице, когато докоснете област с лице на екрана.
Избира лицето, върху което фотоапаратът автоматично да извърши
фокусиране.
Разпознава и записва с приоритет детски лица.
(Приоритет на
възрастни)
Разпознава и записва с приоритет лицата на възрастни.
Азбучен указател
(Автоматичен
режим)
(Приоритет на
деца)
Забележки
• [Face Detection] е зададен в положение [Auto] в режим
(Лесен запис) или Филмов режим.
• Можете да изберете [Face Detection], само когато режимът Фокусиране е зададен в положение
[Multi AF] или режимът Измерване е зададен в положение [Multi].
• Функцията Разпознаване на лица не работи, когато използвате функцията Цифров zoom.
• Можете да разпознаете до 8 лица на вашите обекти. Въпреки това, в режима Избор на сцена,
когато сте избрали режим
(Мек запис), ще се разпознават само до 4 от лицата на обектите.
• Възможно е, в зависимост от условията, лицата на възрастните и децата да не се разпознаят
правилно.
• По време на запис с функцията Разпознаване на усмивка, [Face Detection] автоматично се задава в
положение [Auto], дори ако сте задали в положение [When Touched].
z Избор на приоритет на обекта
• Докоснете обекта, за да го изберете незабавно като обект с приоритет независимо от
настройката за приоритет, зададена в режим Разпознаване на лице.
• Когато фотоапаратът разпознае повече от един обект, устройството ще прецени кой е
основният обект и ще зададе фокуса според приоритета. Рамката на режим Разпознаване на
лице на основния обект става оранжева.
• Когато натиснете бутона на затвора на половина, рамките на режимна Разпознаване на лица
на обектите, които са на фокус, стават зелени.
Продължава r
93BG
Съдържание
z Лесно разпознаване на лицата
Азбучен указател
Търсене по
HOME/MENU
Търсене по
операции
• Използвайте правилно осветление
• Уверете се, че лицата на обектите не са скрити от слънчеви
очила, маски, шапки и др.
• Уверете се, че обектите са обърнати с лице към фотоапарата.
94BG
Ниво на светкавицата
Съдържание
Регулира количеството светлина, което се излъчва от светкавицата
1 Свалете капачето на обектива, за да превключите в режим
на запис.
(режим Запис) t
2
(Автоматично програмиране)
t
t
(Ниво на светкавицата) t желан режим t
Към -: Намалява нивото на светкавицата
(Стандартно ниво)
(+)
Към +: Увеличава нивото на светкавицата.
Забележка
Търсене по
HOME/MENU
(-)
Търсене по
операции
3
• Понякога, ако обектът е твърде светъл или тъмен, възможно е тази настройка да няма ефект.
Азбучен указател
95BG
Съдържание
Функция за разпознаване на премигване
Когато изберете
(Мек запис) в Избор на сцена, докато записвате изображения, фотоапаратът
автоматично записва две изображения в последователност. Изображенията на обекти, които не са
премигнали, могат автоматично да се изберат и да бъдат запазени.
Търсене по
операции
1 Свалете капачето на обектива, за да превключите в режим
на запис.
2
3
(режим Запис) t
t
(Мек запис) t
(Разпознаване на премигване) t желан
Търсене по
HOME/MENU
режим t
(Автоматична
(Auto)
настройка)
(Изключена
(Off)
настройка)
Когато функцията Разпознаване на лица е активна, фотоапаратът превключва
оптималните настройки, когато разпознае обект, чиито очи са затворени, и
автоматично избира изображения, в които очите на обекта са отворени.
Не използва функцията за разпознаване на премигвания.
Азбучен указател
Забележки
• Функцията Разпознаване на премигвания не работи в следните ситуации.
- Когато използвате светкавица
- В режим на burst или bracket запис
- Когато функцията Разпознаване на лица не работи
- Когато функцията Разпознаване на усмивка е включена
• Понякога функцията Разпознаване на лица не работи в зависимост от условията.
• Когато зададете функцията Разпознаване на премигване в положение [Auto] и записвате само
изображения, в които очите на обекта са затворени, на LCD екрана ще се изведе съобщение
“Blinked eye detected” (“Разпознато е премигване”). Ако е необходимо, снимайте отново.
96BG
Намаляване на ефекта на червените очи
Съдържание
Светкавицата светва два или повече пъти преди записът да намали ефекта на червените очи в
случаите, когато използвате светкавицата.
2
t
(Намаляване на ефекта на червените очи) t
Търсене по
операции
1 Свалете капачето на обектива, за да превключите в режим
на запис.
желан режим t
Светкавицата светва, за да намали автоматично ефекта на червените
очи, когато е включена функцията Разпознаване на лице.
(Включено)
Светкавицата винаги светва, за да намали ефекта на червените очи.
(Изключено)
Не се използва функцията за намаляване на ефекта на червените очи.
Търсене по
HOME/MENU
(Автоматична
настройка)
Азбучен указател
Забележки
• Не можете да изберете [Red Eye Reduction] в режими
(Лесен запис) или Филмов режим.
• За да предотвратите замъгляването на изображенията, придържайте фотоапарата здраво, докато
затворът се освободи. Това става приблизително 1 секунда след като натиснете бутона на затвора.
Уверете се, че през това време обектът не мърда.
• Възможно е функцията Намаляване на ефекта на червените очи да не постигне желания ефект.
Това зависи от индивидуалните различия и условията, при които се извършва снимането – като
например разстоянието до обекта или ако обектът е погледнал настрани при предварителното
светване на светкавицата.
• Когато не използвате функцията за разпознаване на лица, функцията Намаляване на ефекта на
червените очи не сработва, дори и когато сте избрали опцията [Auto].
z Какво причинява феноменът “червени очи”?
В тъмна среда зениците се разширяват. Светкавицата се отразява от кръвоносните съдове в
окото (ретината) и причинява ефекта “червени очи”.
Фотоапарат
Око
Ретина
Как можете да ограничите ефекта “червени очи”?
• Изберете режим (Висока чувствителност) в режим Избор на сцена. (Светкавицата
автоматично става (Изключена светкавица).)
• Когато очите на обекта излязат червени, ретуширайте изображението с помощта на [Retouch]
t [Red Eye Correction] в менюто за преглед или с помощта на приложения софтуер “PMB”.
97BG
Съдържание
DRO
Фотоапаратът анализира сцената, която записвате, и автоматично поправя осветеността и контраста,
за да подобри качеството на изображението.
DRO е съкращение от “Dynamic Range Optimizer” (Динамичен оптимизатор на обхвата), което е
функция, автоматично оптимизираща разликите между светлите и тъмните части в изображението.
Търсене по
операции
1 Свалете капачето на обектива, за да превключите в режим
на запис.
Търсене по
HOME/MENU
(Автоматично програмиране)
t
3
Азбучен указател
(режим Запис) t
2
t
(DRO) t желан режим t
(Изключено)
Не регулира.
(DRO
стандартно)
Фотоапаратът автоматично регулира осветеността и контраста на
цялата сцена.
(DRO плюс)
Фотоапаратът автоматично регулира осветеността и контраста на
изображението част по част.
Забележки
• В зависимост от условията на снимане е възможно да не получитe правилен ефект.
• За ISO стойност можете да задавате само [ISO AUTO] или стойности от [ISO 80] до [ISO 800],
когато сте избрали [DRO plus].
98BG
Режим на цветност
Съдържание
Можете да промените осветеността на изображението, като добавяте ефекти.
1 Свалете капачето на обектива, за да превключите в
режим на запис.
2
t
(режим на цветност) t желан режим
t
Задава светли и дълбоки цветове на
изображението.
(Цвят сепия)
Задава сепия цветове на изображението.
(Черно и бяло)
Задава изображението в черно-бели цветове
Азбучен указател
(Живи цветове)
Търсене по
HOME/MENU
Задава стандартни цветове на изображението.
Търсене по
операции
(Нормална
настройка)
Забележки
• Не можете да изберете режим на цветност, когато режимът за запис е зададен в положение
(Интелигентна автоматична настройка) или режим Избор на сцена.
• Можете да изберете само [Normal], [Sepia] или [B&W], когато записвате движещи се изображения.
99BG
Съдържание
Устойчиво снимане
Избира режима, предотвратяващ размазването.
1 Свалете капачето на обектива, за да превключите в режим
на запис.
2
(Устойчиво снимане) t желан режим
t
Търсене по
операции
Търсене по
HOME/MENU
Азбучен указател
t
(Запис)
Активира функцията за предотвратяване на размазването, когато
натиснете бутона на затвора наполовина.
(Непрекъснат)
Винаги активира функцията за предотвратяване на размазването.
Можете да стабилизирате изображенията дори когато правите
приближение (zoom) на отдалечен обект.
(Изключен)
Не използва режим за предотвратяване на замъгляването.
Забележки
• В режим
(Интелигентна автоматична настройка),
(Лесен запис) или (Гурме) в режим
Избор на сцена, [SteadyShot] е зададен в положение [Shooting].
• [SteadyShot] е фиксиран в положение [Continuous], докато функцията Разпознаване на усмивка е
включена.
• Когато снимате движещи се изображения, можете да зададете само [Continuous] или [Off].
Настройката по подразбиране е [Continuous].
• Консумацията на заряда от батериите е по-голяма в режим [Continuous], отколкото в режим
[Shooting].
100BG
Продължава r
z Съвети за предотвратяване на замъгляването
Съдържание
Мръднали сте случайно фотоапарата, когато сте заснели изображението. Този ефект се нарича
“трептене на фотоапарата”. От друга страна, ако обектът е мръднал в момента на заснемането,
ефектът се нарича “замъгляване на обекта”.
Освен това, трептенето на фотоапарата и замъгляването на обекта често се случват при ниска
осветеност или при ниска скорост на затвора, като например, когато записвате в режими
(Запис при нощни условия) или (Портрет при нощни условия). В този случай снимайте, като
се съобразявате с горните съвети.
Търсене по
HOME/MENU
Азбучен указател
Замъгляване на обекта
Дори ако фотоапаратът е стабилен, обектът се
е поместил по време на експонирането. Това е
причината обектът да изглежда замъглен, когато
натиснете бутона на затвора.
Какво можете да направите, за да намалите
замъгляването
• Изберете режим (Висока чувствителност) в режим Избор на сцена.
• Изберете по-висока ISO чувствителност, за да направите скоростта на затвора по-бърза, и
натиснете бутона на затвора преди обектът да се премести.
Търсене по
операции
Трептене на фотоапарата
Ръцете или тялото ви треперят, докато придържате
фотоапарата и при натискането на бутона на
затвора; целият екран се замъглява.
Какво можете да направите, за да намалите
замъгляването
• Използвайте статив или поставете фотоапарата на
равна повърхност, за да го поддържате в стабилно
състояние.
• Запишете с 2-секунден таймер и стабилизирайте
фотоапарата, като поставите ръцете си странично
близо до тялото, след като натиснете бутона на
затвора.
101BG
Съдържание
Списък по дати
Тази функция избира дата, която да възпроизвеждате, когато използвате режима за Преглед по дати.
Стъпка 2 не е нужна, когато вече сте задали [Date View].
Търсене по
операции
1 Натиснете бутона
(Възпроизвеждане), за да
превключите в режим на възпроизвеждане.
2
t
(режим Преглед) t
(Преглед по дати)
t
3
t
(Списък по дати) t
Забележка
• Тази опция не се извежда, когато използвате вградената памет за запис на изображения.
Азбучен указател
Търсене по
HOME/MENU
4 Изберете месеца, който желаете да изведете с помощта на
v/V, и изберете и докоснете датата.
102BG
Списък със събития
Съдържание
Тази функция избира групата със събития, която да възпроизведете, когато използвате режима
Преглед по събития.
Можете да въведете име за събитията във всяка група, като използвате софтуера “PMB” (приложен
в комплекта). За подробности относно въвеждането на име за събитие вижте “PMB ръководство”.
Стъпка 2 не е нужна, когато вече сте задали [Event View].
2
t
(режим Преглед) t
Търсене по
операции
(Възпроизвеждане), за да
1 Натиснете бутона
превключите в режим на възпроизвеждане.
(Преглед по
събития) t
3
t
(Списък със събития) t
Име на събитието
Търсене по
HOME/MENU
4 Изберете групата със събития, която желаете да изведете с
помощта на / / / , и изберете и докоснете събитието.
Забележка
Азбучен указател
• Тази опция не се извежда, когато използвате вградената памет за запис на изображения.
103BG
Съдържание
Избор на папка
Когато са създадени няколко папки, тази функция избира папката, която съдържа изображения,
които желаете да възпроизвеждате.
Стъпка 2 не е нужна, когато вече сте задали [Folder View].
Търсене по
операции
(Възпроизвеждане), за да
1 Натиснете бутона
превключите в режим на възпроизвеждане.
2
(режим Преглед) t
t
(Преглед по папки)
t
3
t
помощта на
(Избор на папка) t
/
t изберете папка с
t [OK]
• Тази опция не се извежда, когато използвате вградената памет за запис на изображения.
Азбучен указател
Търсене по
HOME/MENU
Забележка
104BG
z Преглед на изображения в различни папки
Когато са създадени няколко изображения и първото и последното изображения в папката бъдат
избрани, появяват се следните индикатори:
: Преминава към предходна папка
: Преминава към следваща папка
: Преминава към предходна или следваща папка
Режим за преглед
Съдържание
Позволява ви да избирате формата на дисплея за преглед на няколко изображения.
1 Натиснете бутона
(Възпроизвеждане), за да
превключите в режим на възпроизвеждане.
2
t
(режим Преглед) t желан режим t
Анализира датите на запис и честотата,
автоматично организира изображения
в групи и ги възпроизвежда.
Докоснете (Списък със събития), за
да изберете групата със събития, която
желаете да прегледате.
(Любими)
Извежда изображения, регистрирани
като Favorites (любими). Докоснете
номера на любимото изображение,
което желаете да изведете.
(Преглед по
папка)
Изображенията се извеждат като са
организирани по папки.
Когато папката за запис вече е
създадена, докоснете
(Папка за
избор), за да изберете папка за преглед.
Азбучен указател
(Преглед по
събитие)
Търсене по
HOME/MENU
Преглед по дата.
Докоснете
(Списък с дати), за да
изберете определена дата с различен
дисплей на календара.
Търсене по
операции
(Преглед по
дата)
Забележки
• Когато използвате вградената памет, режимът за преглед е зададен в положение [Folder View].
• Когато не можете да възпроизвеждате изображения, записани с друг фотоапарат, опитайте да ги
прегледате в режим [Folder View].
z Преглед на изображения, записани с друг фотоапарат
Ако заредите в този фотоапарат “Memory Stick Duo” носител, съдържащ изображения, записани с
този и друг фотоапарат, се извежда екран за избор на начина на възпроизвеждане.
“Playback only registered images” (Възпроизвеждане само на регистрирани изображения) и
“Playback all images with folder view” (Възпроизвеждане на всички изображения с преглед на
папки).
Ако изберете “Playback only registered images” (Възпроизвеждане само на регистрирани
изображения), изображенията се възпроизвеждат в избрания режим на преглед. Възможно е някои
изображения, записани с друг фотоапарат, да не се възпроизведат.
Ако изберете “Playback all images with folder view” (Възпроизвеждане на всички изображения
с преглед на папка), режимът за преглед се превключва в режим на преглед на папки и всички
изображения се възпроизвеждат.
Продължава r
105BG
Съдържание
z Относно [Event View]
[Event View] е функция, при която фотоапаратът анализира дати, снимки и честоти,
автоматично организира изображенията в групи и ги извежда. Можете да зададете подходящи
имена на всяко събитие, когато използвате приложения “PMB” софтуер.
Снимки с домашни любимци
Азбучен указател
Търсене по
HOME/MENU
Търсене по
операции
Снимки от пътувания
106BG
Снимки от сватбени церемонии
Събитие
Събитие
Събитие
Време
Домашни любимци
* Не е записано изображение
Пътувания
Сватби
Филтър по лица
Съдържание
Тази функция филтрира изображения и ги възпроизвежда.
1 Натиснете бутона
(Възпроизвеждане), за да
превключите в режим на възпроизвеждане.
2
t
(Филтър по лица) t желан режим t
Изображенията не се филтрират.
(Всички хора)
Изображенията се филтрират спрямо определени критерии и след
това се извеждат.
(Деца)
Търсене по
операции
(Изключен)
(Малки деца)
(Усмивки)
Търсене по
HOME/MENU
Забележки
Азбучен указател
• Тази опция не се извежда, когато използвате вградената памет за запис на изображения.
• Когато режимът за преглед е зададен в положение [Folder View], не можете да използвате
функцията Филтриране по лица.
• Понякога изображенията се извеждат или скриват по грешка.
• Понякога филтрирането не може да бъде извършено с изображения, записани с други
фотоапарати.
107BG
Съдържание
Прибавяне/Премахване от списъка Favorites (Любими)
Изберете вашето любимо изображение и го прибавете/премахнете от различни групи в списъка
Favorites (Любими).
Знакът
се извежда за регистрирани изображения.
Забележки
Търсене по
операции
• Когато режимът за преглед е зададен в положение [Folder View], не можете да прибавяте или
премахвате изображения от списъка Favorites (Любими).
• Тази опция не се извежда, когато използвате вградената памет, за да записвате изображения.
Регистриране на изведеното изображение
1 Натиснете бутона
(Възпроизвеждане), за да
превключите в режим на възпроизвеждане.
2 Изведете изображението, което желаете да прибавите
като любимо t
t
(Прибавяне/Премахване от
Търсене по
HOME/MENU
списъка Favorites (Любими)) t
(Това изображение) t
t докоснете номера в списъка Favorites (Любими),
към който желаете да прибавите изображение t [OK]
Азбучен указател
Избор и регистриране на няколко изображения
1 Натиснете бутона
(Възпроизвеждане), за да
превключите в режим на възпроизвеждане.
2
t
(Прибавяне/Премахване от списъка Favorites
(Няколко изображения) t
t
(Любими)) t
докоснете номера в списъка Favorites (Любими), към който
желаете да прибавите изображение.
3 Изберете изображения
В режим на извеждане на единично изображение
1 Докоснете / , за да изведете изображението, след това докоснете изображението, което
желаете да прибавите като любимо.
2 Повторете стъпка 1.
В режим на индекс екран
1 Докоснете / , за да обърнете друга страница, след това докоснете изображението, което
желаете да прибавите като любимо.
2 Повторете стъпка 1, за да регистрирате повече изображения.
4
t [OK]
Забележка
• Докоснете изображение със знак
108BG
, за да премахнете знака
.
Прибавяне на всички изображения от определена дата или група със събития
2
t
(Преглед по дата) или
/
, за да изберете дата или събитие, което желаете да регистрирате.
(Прибавяне на всички от определена дата) или
(Прибавяне на всички от събитие)
t докоснете номера в списъка Favorites (Любими), към който желаете да
прибавите изображение t [OK]
Търсене по
операции
(Прибавяне/Премахване от списъка Favorites (Любими)) t
t
t
(Преглед по събитие)
.
3 Докоснете
4
(Възпроизвеждане), за да превключите в режим на
(режим Преглед) t
t
Съдържание
1 Натиснете бутона
възпроизвеждане.
Премахване на всички изображения от определена дата или група със събития
2
(Възпроизвеждане), за да превключите в режим на
(режим Преглед) t
t
(Преглед по дата) или
(Преглед по събитие)
t
3 Докоснете
, за да изберете дата или събитие, което желаете да премахнете.
t
(Прибавяне/Премахване от списъка Favorites (Любими).) t
(Премахване на всички от определена дата) или
(Премахване на всички от
събитие) t
Азбучен указател
4
/
Търсене по
HOME/MENU
1 Натиснете бутона
възпроизвеждане.
t докоснете номера в списъка Favorites (Любими), от който желаете
да премахнете изображение t [OK]
Премахване на всички изображения от списъка Favorites (Любими)
1 Натиснете бутона
възпроизвеждане.
2
t
(Възпроизвеждане), за да превключите в режим на
(режим Преглед) t
(Любими) t
3 Изберете номер, който желаете да премахнете от списъка Favorites (Любими).
4
t
(Прибавяне/Премахване от списъка Favorites (Любими)) t
(Премахнете всички от списъка Favorites (Любими)) t
t [OK]
109BG
Съдържание
Ретуш
Прибавя ефекти или прави корекции върху записано изображение и го записва като нов файл.
Оригиналното изображение се запазва.
(Възпроизвеждане), за да
1 Натиснете бутона
превключите в режим на възпроизвеждане.
t
(Ретуш) t желан режим t
3 Извършете ретуширането спрямо начина на работа за всеки
режим.
(Отрязване)
Записва увеличено изображение.
Докоснете / t задайте точката
с помощта на v/V/b/B t
t
изберете размера на изображението
с помощта на / t
[OK]
• Качеството на отрязаното
изображение може да се влоши.
• Размерът на изображението,
което можете да отрежете, се
различава в зависимост от самото
изображение.
(Намаляване
на ефекта на
червените очи)
Поправя ефекта на червените очи,
причинен от светкавицата.
Докоснете [OK] след като
намаляването на ефекта на
червените очи приключи.
• В зависимост от изображението
е възможно да не успеете да
поправите ефекта на червените очи.
Изостря изображението в избрана
рамка.
• Докоснете областта (рамка) на
желаното изображение t
t
[OK]
• В зависимост от изображението
е възможно да не постигнете
достатъчен ефект и изображението
може да се влоши.
Замъглява периферията около
избрана точка, за да се подчертае
обектът.
Докоснете централна точка за
желаното изображение, за да
ретуширате t
t регулирайте
желания обхват, за да ретуширате с
помощта на / t
t изберете
нивото на ретуш с помощта на /
t
t [OK]
Азбучен указател
Търсене по
HOME/MENU
Търсене по
операции
2
(Изостряне на
контурите)
(Мек фокус)
110BG
Продължава r
Оцветява в черно-бяло периферията
около избран обект, за да подчертае
обекта.
Докоснете централна точка за
желаното изображение, за да
ретуширате t
t регулирайте
желания обхват, за да ретуширате с
помощта на / t
t [OK]
(Увеличаване на Прибавя ефект на увеличение само
област)
в определена точка.
Докоснете централна точка за
желаното изображение, за да
ретуширате t
t изберете
нивото на ретуш с помощта на /
t
t [OK]
Прибавя ефект на блестящи звезди
(Кръстосан
филтър)
на светлинните източници.
Регулирайте желаната дължина
на ретуш с помощта на / t
t изберете нивото на ретуш с
помощта на / t
t [OK]
Определя централна точка за
(Лъчево
замъгляване)
симулиране на движение в
неподвижното изображение.
Докоснете централна точка за
желаното изображение, за да
ретуширате t
t регулирайте
желания обхват за ретуш с помощта
на / t
t [OK]
Омекотява изображението, като
(Ретро)
замъглява фокусирането и намалява
околната осветеност, за да изглежда
така, все едно изображението е
записано със стар фотоапарат.
Регулирайте желания обхват за
ретуш с помощта на / t
t изберете нивото на ретуш с
помощта на / t
t [OK]
Тази функция поставя усмивки на
(Щастливи
лица)
лицата на хората.
Изберете нивото на ретуш с
помощта на / t
t [OK]
• Възможно е, в зависимост от
изображението, ретуширането да
се окаже невъзможно.
(Частичен цвят)
Съдържание
Търсене по
операции
Търсене по
HOME/MENU
Азбучен указател
Забележка
• Не можете да ретуширате движещи се изображения.
z
Потвърждаване на ефектите от ретуширането преди да запазите изображенията
• Докосването на [Preview], докато настройвате ефекти, ви позволява да проверявате как ще
изглеждат ефектите (освен за
(Отрязване) и
(Намаляване на ефекта на червените очи)).
111BG
Съдържание
Рисунка
Търсене по
операции
Рисува и прибавя символи или други графики върху неподвижните изображения и записва
обработеното изображение като нов файл.
(Възпроизвеждане), за да
1 Натиснете бутона
превключите в режим на възпроизвеждане.
2
t
(Рисунка) t
3 Рисувайте върху изображението, като използвате маркера
(приложен в комплекта).
Търсене по
HOME/MENU
4 Докоснете бутона
/
t изберете размера на
Азбучен указател
запазеното изображение t [OK]
Бутон
1
/
Действие
Запазване
Save
Запазва
изображение
във VGA
илиformat
3M формат
Saves the
image in VGA
or 3M
in
във
памет, or
или
the вградената
internal memory
onнаa “Memory
“MemoryStick
Stick
Duo” носителя.
Duo” media.
2
Молив
Pen
Рисува
символи или
графики.
Paint characters
or graphics.
3
Изтриване
Eraser
Извършва
корекции.
Make corrections.
4
Stamp
Знак
Apply a щампи
stamp to
image.
Прибавя
наthe
изображението.
5
Избор на дебелина/знак
Thickness/Stamps
select
Избира
дебелина
писеца
или гумичката,
Select the
pen orна
eraser
thickness,
or the
или
дава възможност за избор на щампа.
stamp.
6
Избор select
на цвят
Color
Избира
цвят.
Select the
color.
7
Exit
Излизане
Exit paint
mode. на рисуване.
Излиза
от режима
8
Рамка
Frame
9
Връщане
Revert
Прибавяне
на рамка.
Add a frame.
Можете да изберете желаната рамка с
Select
the
desired
помощта на / . frame with / .
Откажете
Undo the последното
last action. действие.
0
Изчиствне
Clear
all на всичко
Изтрива
рисунки.
Erase allвсички
painting.
Забележка
• Не можете да рисувате или поставяте щампи на движещи се изображения.
112BG
Оразмеряване според употребата
Съдържание
Можете да промените съотношението на екрана и размера на изображенията, след което да
записвате изображенията като нови файлове.
Можете да преобразувате изображения в съотношение 16:9 за преглед с високо качество и VGA
размер за прикрепяне към електронна поща или интернет страница.
1 Натиснете бутона
(Възпроизвеждане), за да
превключите в режим на възпроизвеждане.
(Оразмеряване според употребата) t
t
желан режим t
3 Докоснете
/
/
/
, за да определите областта, която
желаете да отрежете t
Търсене по
операции
2
t [OK]
Променя съотношението
от 4:3/ 3:2 на 16:9 и го
запазва в размер 2М.
Blog/E-mail
Променя съотношението
от 16:9/ 3:2 на 4:3 и
запазва като VGA
Търсене по
HOME/MENU
HDTV
Азбучен указател
Забележки
• Не можете да променяте размера на движещите се изображения.
• Не можете да променяте размера на изображения от VGA в
(HDTV).
• Възможно е операциите по увеличаването на изображението и промяна на размера да намалят
качеството на изображението.
113BG
Съдържание
Изтриване
Позволява ви да изтривате нежелани изображения
Забележки
Търсене по
операции
• Когато използвате вградената памет, режимът на преглед е зададен в положение [Folder View].
• Не можете да изтривате изображения, когато режимът за преглед е зададен в положение
[Favorites].
Изтриване на изведеното изображение
1 Натиснете бутона
(Възпроизвеждане), за да
превключите в режим на възпроизвеждане.
2 Изведете изображението, което желаете да изтриете t
t
(Изтриване) t
(Това изображение) t
Търсене по
HOME/MENU
t [OK]
Избор и изтриване на няколко изображения
Азбучен указател
1 Натиснете бутона
(Възпроизвеждане), за да
превключите в режим на възпроизвеждане.
2
t
t
(Изтриване) t
(Няколко изображения)
.
3 Изберете изображения
В режим на извеждане на единично изображение
1 Докоснете / , за да изведете изображението, след това докоснете изображението, което
желаете да изтриете.
2 Повторете стъпка 1 .
В режим на индекс екран
1 Докоснете / , за да обърнете друга страница, след това докоснете изображението, което
желаете да изтриете.
2 Повторете стъпка 1 , за да регистрирате повече изображения.
t [OK]
4
Забележка
• Докоснете изображение, маркирано със знак
, за да премахнете знака
.
Изтриване на всички изображения от определена дата, група със събития или папка
1 Натиснете бутона
възпроизвеждане.
2
(режим Преглед) t
t
или
(Възпроизвеждане), за да превключите в режим на
/
4
(Изтриване) t
t
или
(Преглед по събития)
(Преглед по папки) t
3 Докоснете
114BG
(Преглед по дата),
, за да изберете дата или събитие, което желаете да изтриете.
(Всички в тази папка) t
(Всички от определена дата),
t [OK]
(Всички от събитие)
Защита
Съдържание
Позволява ви да защитавате изображения срещу случайно изтриване.
Регистрираните изображения се извеждат с означението .
Забележка
• Когато използвате вградената памет, режимът на преглед е зададен в положение [Folder View].
Защита на изведеното изображение
Търсене по
операции
1 Натиснете бутона
(Възпроизвеждане), за да
превключите в режим на възпроизвеждане.
2 Изведете изображението, което желаете да защитите t
t
(Защита) t
(Това изображение) t
Търсене по
HOME/MENU
Избор и защита на няколко изображения
1 Натиснете бутона
(Възпроизвеждане), за да
превключите в режим на възпроизвеждане.
2
t
(Защита) t
(Няколко изображения)
Азбучен указател
t
3 Изберете изображения
В режим на извеждане на единично изображение
1 Докоснете / , за да изведете изображението, след това докоснете изображението, което
желаете да защитите.
2 Повторете стъпка 1.
В режим на индекс екран
1 Докоснете / , за да обърнете друга страница, след това докоснете изображението, което
желаете да защитите.
2 Повторете стъпка 1, за да защитите повече изображения.
4
t [OK]
Забележка
• Докоснете изображение със знак
, за да премахнете знака
.
115BG
Съдържание
Защита на всички изображения от определена дата, група със събития или папка
1 Натиснете бутона
възпроизвеждане.
2
Търсене по
операции
(режим Преглед) t
t
или
3 Докоснете
/
4
(Защита) t
t
или
(Преглед по дата),
, за да изберете дата или събитие, което желаете да защитите.
(Всички от определена дата),
(Всички в тази папка) t
(Всички от събитие)
t [OK]
Отключване на всички изображения от определена дата, група със събития или папка
2
(режим Преглед) t
t
или
(Възпроизвеждане), за да превключите в режим на
(Преглед по дата),
(Преглед по събитие)
(Преглед по папки) t
3 Докоснете
/
4
(Защита) t
t
, за да изберете дата, събитие или папка, която желаете да отключите.
(Отключване на всички от определена дата),
(Отключване на всички от събитие) или
Азбучен указател
(Преглед по събитие)
(Преглед по папки) t
1 Натиснете бутона
възпроизвеждане.
Търсене по
HOME/MENU
(Възпроизвеждане), за да превключите в режим на
(Отключване на всички в тази папка) t
t [OK]
Защита/отключване на всички изображения в списъка Favorites (Любими)
1 Натиснете бутона
възпроизвеждане.
2
t
(Възпроизвеждане), за да превключите в режим на
(режим Преглед) t
(Любими) t
3 Изберете номер, за който желаете да зададете/отключите защитата.
4
t
(Защита) t
(Задайте за всички в тази група) или
всички от Favorites (Любими)) t
116BG
t [OK]
(Премахнете
DPOF
Съдържание
DPOF (Цифров формат за ред на отпечатване) е функция, която ви позволява да поставяте знаци
(Ред на отпечатване) на изображения на “Memory Stick Duo” носителя, които желаете да
отпечатате по-късно.
Означението
се извежда за регистрирани изображения.
Забележки
Отпечатване на изведеното изображение
Търсене по
операции
• Не можете да прибавяте знак
(Знак за отпечатване) на движещи се изображения или
изображения във вградената памет.
• Можете да прибавяте означения
(Знак за отпечатване) на максимум 999 изображения.
1 Натиснете бутона
(Възпроизвеждане), за да
превключите в режим на възпроизвеждане.
t
t
(Това изображение) t
Избор и отпечатване на няколко изображения
Търсене по
HOME/MENU
2 Изведете изображението, което желаете да отпечатате t
1 Натиснете бутона
(Възпроизвеждане), за да
превключите в режим на възпроизвеждане.
t
t
Азбучен указател
2
(Няколко изображения) t
3 Изберете изображения
В режим на извеждане на единично изображение
1 Докоснете / , за да изведете изображението, след това докоснете изображението, което
желаете да отпечатате.
2 Повторете стъпка 1.
В режим на индекс екран
1 Докоснете / , за да обърнете друга страница, след това докоснете изображението, което
желаете да отпечатате.
2 Повторете стъпка 1, за да отпечатате повече изображения.
4
t [OK]
Забележка
• Докоснете изображение със знак
, за да премахнете знака
.
117BG
Съдържание
Отпечатване на всички изображения от определена дата, група със събития
или папка
1 Натиснете бутона
възпроизвеждане.
2
4
(Преглед по дата),
(Преглед по събития)
(Преглед по папки) t
3 Докоснете
Търсене по
операции
(режим Преглед) t
t
или
(Възпроизвеждане), за да превключите в режим на
/
t
, за да изберете дата или събитие, което желаете да отпечатате.
(Всички от определена дата),
t
(Всички от събитие) или
t [OK]
(Всички от папка) t
Търсене по
HOME/MENU
Отмяна на отпечатването за всички изображения от определена дата, група
със събития или папка
1 Натиснете бутона
възпроизвеждане.
2
Азбучен указател
(Преглед по дата),
(Преглед по събития)
(Преглед по папки) t
3 Докоснете
4
(режим Преглед) t
t
или
(Възпроизвеждане), за да превключите в режим на
/
t
, за да изберете дата, събитие или папка, която желаете да отмените.
(Отмяна на всички от определена дата),
t
(Отмяна на всички от папка) t
от събитие) или
(Отмяна на всички
t [OK]
Задаване/отмяна на всички изображения в списъка Favorites (Любими)
1 Натиснете бутона
възпроизвеждане.
2
t
(Възпроизвеждане), за да превключите в режим на
(режим Преглед) t
(Любими) t
3 Изберете номер, за който желаете да зададете/отмените отпечатването.
4
t
t
Favorites (Любими)) t
118BG
(Задава всички в тази група) или
t [OK]
(Премахва всички от
Завъртане
Съдържание
Завърта неподвижни изображения. Използвайте тази функция, за да изведете изображение,
записано в хоризонтално положение, във вертикална позиция.
2
/
(Завъртане) t
t [OK]
Забележки
Азбучен указател
• Не можете да въртите защитени изображения или движещи се изображения.
• Възможно е да не успеете да завъртите изображение, записано с друг фотоапарат.
• Когато преглеждате изображения на компютър, в зависимост от софтуера, който използвате, е
възможно информацията за въртенето на изображенията да не се отрази.
Търсене по
HOME/MENU
3
t
Търсене по
операции
1 Натиснете бутона
(Възпроизвеждане), за да
превключите в режим на възпроизвеждане.
119BG
Съдържание
Настройка на нивото на силата на звука
Регулира нивото на силата на звука за изреждане на кадри и при възпроизвеждане на движещи се
изображения.
1 Натиснете бутона
(Възпроизвеждане), за да
превключите в режим на възпроизвеждане.
t
(Сила на звука) t
3 Регулирайте силата на звука, като докоснете
Азбучен указател
Търсене по
HOME/MENU
Търсене по
операции
2
120BG
/
t [Exit]
z Регулиране на силата на звука по време на възпроизвеждане на движещо
се изображение или изреждане на изображения
Възпроизвеждане на движещи се изображения: Докоснете
, за да изведете екрана
за контрол на силата на звука, след това докоснете бутоните / , за да регулирате силата на
звука. Докоснете [Exit], за да изключите екрана за контрол на силата на звука.
Изреждане на изображения: Докоснете екрана, за да изведете екрана за контрол на силата
на звука, след това докоснете бутоните / , за да регулирате силата на звука. Докоснете
,
за да изключите екрана за контрол на силата на звука.
Съдържание
Преглед на изображения на SD телевизор
(DSC-T900)
За подробности относно тази функция за модела DSC-T90 вижте стр. 127 до 129.
Можете да гледате изображения на телевизионен екран, като свържете фотоапарата към SD
телевизор. Връзката се различава в зависимост от вида на телевизора и свързания фотоапарат.
Вижте “TV TYPE” (стр. 69). Също така, вижте ръководството за експлоатация, приложено към
телевизора.
2 Свържете фотоапарата към стойката с изходи (приложена в комплекта).
Търсене по
операции
1 Изключете фотоапарата и телевизора.
3 Включете стойката с изходи към телевизора, като използвате AV кабела (приложен в
комплекта).
Търсене по
HOME/MENU
Бутон
(Възпроизвеждане)
VIDEO AUDIO
1 Към аудио/видео
входни жакове
Азбучен указател
Стойка с изходи
(приложена в
комплекта)
2 Към A/V OUT
(STEREO) жак
AV кабел (приложен в комплекта)
4 Включете телевизора и задайте входния сигнал.
(Възпроизвеждане), за да включите фотоапарата.
5 Натиснете бутона
На телевизионния екран се извеждат изображенията, записани с фотоапарата.
Докоснете / на LCD екрана на фотоапарата, за да изберете желаното изображение.
Забележки
• На телевизионния екран не се извеждат икони и други индикации, когато възпроизвеждате
единично изображение.
• Когато използвате фотоапарата в чужбина, възможно е да се наложи да превключите изходния
видео сигнал, за да съвпада с вашата система за цветна телевизия (стр. 68).
• Когато записвате движещи се изображения в условия, в които фотоапаратът и телевизорът са
свързани посредством AV кабел, изведеното изображение не се извежда от страната на телевизора.
121BG
Съдържание
Преглед на изображения на HD телевизор
(DSC-T900)
Търсене по
операции
За подробности относно тази функция за модела DSC-T90 вижте стр. 127 до 129.
Можете да гледате изображения с високо качество, записани на фотоапарата, като свържете
фотоапарата към HD (High Definition) телевизор, като използвате HDMI кабел (продава се отделно)
или HD кабел с изходен адаптер (не е приложен в комплекта).
Връзката се различава в зависимост от вида на телевизора и свързания фотоапарат. Вижте “TV
TYPE” (стр. 69). Също така, вижте ръководството за експлоатация, приложено към телевизора.
1 Изключете фотоапарата и HD телевизора.
2 Свържете фотоапарата към телевизора, като използвате HDMI кабел (не е приложен в
комплекта) или HD кабел с изходен адаптер (не е приложен в комплекта).
Азбучен указател
Търсене по
HOME/MENU
Забележки
• На телевизионния екран не се извеждат икони и други индикации, когато възпроизвеждате
единично изображение.
• Изображенията, записани с размер [VGA], не могат да бъдат възпроизвеждани в HD формат.
• Когато записвате движещи се изображения, докато фотоапаратът и телевизорът са свързани
посредством HDMI кабел (продава се отделно) или HD кабел с изходен адаптер (продава се
отделно), изображението, което се записва, не се извежда на телевизора.
• Когато използвате фотоапарата в чужбина, възможно е да се наложи да превключите изходния
видео сигнал, за да съвпада с вашата система за цветна телевизия (стр. 66).
z Преглед на изображения с размер, различен от 16:9 (
,
) на цял
екран на HD телевизор
• Можете да промените съотношението в 16:9 за преглед с висока резолюция и да ги
запазвате като нови файлове, като използвате [Multi-Purpose Resize] в менюто с режими за
възпроизвеждане.
z Относно “PhotoTV HD”
Този фотоапарат е съвместим с “PhotoTV HD” стандарта.
Когато свържете Sony PhotoTV HD-съвместимо устройство посредством HDMI кабел (не продава
се отделно) или HD кабел с изходен адаптер (продава се отделно), можете да се наслаждавате на
невероятно качество на снимките в HD формат.
• PhotoTV HD ви предоставя детайлни изображения с наситени цветове и сложни текстури.
• Когато фотоапаратът е свързан към Sony телевизор, съвместим с Video A режим, и
използвате HDMI кабел за връзка, вашият телевизор автоматично се задава към качество
на изображението, което е подходящо за неподвижни изображения. Когато настройката
на телевизора бъде зададена в положение Video, качеството на изображението се задава в
положение, подходящо за движещи се изображения.
• За подробности се обърнете към ръководството за експлоатация на телевизора.
122BG
Съдържание
Преглед на изображение, като свържете фотоапарата към HD телевизор посредством
HDMI кабел (продава се отделно)
Свържете фотоапарата към HDMI терминала на HD телевизора, като използвате HDMI кабел
(продава се отделно)
1 Прикрепете фотоапарата към стойката с изходи (приложена в комплекта).
2 Свържете стойката с изходи към телевизора, като използвате HDMI кабел (продава се
отделно).
Търсене по
операции
Бутон
(Възпроизвеждане)
HDMI жак
Стойка с изходи
(приложена в
комплекта)
Търсене по
HOME/MENU
1 Към HDMI жак
2 Към HDMI жак
HDMI кабел (продава се отделно)
Азбучен указател
3 Включете телевизора и задайте входния сигнал.
4 Натиснете бутона
(Възпроизвеждане), за да включите фотоапарата.
На телевизионния екран се извеждат изображенията, записани с фотоапарата. Докоснете
на LCD екрана на фотоапарата, за да изберете желаното изображение.
/
Забележки
• Изберете
t
(Настройки) t [Main Settings], за да изберете [Auto] или [1080i] за [HDMI
Resolution].
• Краткият звуков сигнал се фиксира в положение [Shutter].
• Не свързвайте фотоапарата и оборудването, като използвате изходните терминали. Когато
фотоапаратът и телевизорът бъдат свързани посредством изходните терминали, не се извежда
видео и звук. Такава връзка може да причини проблеми във фотоапарата и/или свързаното
оборудване.
• Възможно е тази функция да не работи правилно с някои HD телевизори. Например, възможно
да не успеете да преглеждате видео-изображения на вашия HD телевизор или да слушате звук,
извеждан от вашия HD телевизор.
• Използвайте HDMI кабел с логото HDMI.
123BG
Съдържание
Използване на “BRAVIA” Sync (съвместим със SYNC MENU)
Когато използвате телевизор, който поддържа “BRAVIA” Sync (съвместим със SYNC MENU),
можете да работите с операционните функции на фотоапарата, като използвате контролера за
дистанционно управление, приложен към телевизора, и свържете фотоапарата към телевизора
посредством HDMI кабел.
1
t
(Настройки) t [Main Settings] t [CTRL FOR HDMI] t [On] t
Търсене по
операции
2 Прикрепете фотоапарата към стойката с изходи (приложена в комплекта).
3 Свържете стойката с изходи към телевизора като използвате HDMI кабел (продава се
отделно).
4 Включете телевизора и задайте входния сигнал.
5 Натиснете бутона
(Възпроизвеждане), за да включите фотоапарата.
Азбучен указател
Търсене по
HOME/MENU
6 Натиснете бутона SYNC MENU на устройството за дистанционно управление на
телевизора, за да изберете желания режим.
Меню
Функция
Slideshow (Изреждане на кадри) Автоматично възпроизвежда изображения със звукови ефекти
Single Image (Единично
изображение)
Image Index (Индекс
изображение)
Wide zoom (Широк zoom)
Delete (Изтриване)
Playback zoom (Zoom при
възпроизвеждане)
Rotate (Завъртане)
Filter by faces (Филтър по лица)
View mode (режим Преглед)
или музика за фон продължително.
Възпроизвежда единично изображение.
Възпроизвежда много изображения едновременно.
Възпроизвежда неподвижни изображения със съотношение
4:3 или 3:2, като ги преобразува в 16:9 формат, когато
преглеждате единично изображение. В този случай горната и
долната част на изображението ще бъдат леко отрязани.
Изтрива записаните изображения.
Възпроизвежда увеличени изображения.
Завърта неподвижните изображения.
Филтрира (търси) изображения и ги извежда.
Избира формата на дисплея за преглед на няколко
изображения.
Забележки
• Когато фотоапаратът е свързан към телевизор посредством HDMI кабел, функциите, с които
можете да работите, са ограничени.
• Когато докоснете LCD екрана на фотоапарата, докато работите с устройството за дистанционно
управление, операциите с устройството временно се прекъсват.
• Можете да извършвате операции с фотоапарата с помощта на устройството за дистанционно
управление на вашия телевизор, ако свържете вашия фотоапарат към “BRAVIA” Sync-съвместим
телевизор. За подробности се обърнете към ръководството за експлоатация, приложено към
телевизора.
• Ако фотоапаратът не работи както трябва, когато го контролирате с устройството за дистанционно
управление на телевизора - като например, когато сте свързали посредством HDMI към телевизор
на друг производител, докоснете
и след това изберете
(Настройки) t [Main Settings] t
[CTRL FOR HDMI] t [Off].
124BG
Съдържание
Преглед на изображения, като свържете фотоапарата към HD телевизор посредством
HD кабел с изходен адаптер (продава се отделно)
Свържете фотоапарата към HD (High Definition) телевизора, като използвате HD кабел с изходен
адаптер (не е приложен в комплекта).
Използвайте Type2c-съвместим HD кабел с изходен адаптер.
1 Включете фотоапарата към телевизора, използвайки HD кабел с изходен адаптер
(продава се отделно).
Търсене по
операции
1 Към аудио/видео входни жакове
Бутон
Зелен/Син/Червен
(Възпроизвеждане)
Бял/Червен
Търсене по
HOME/MENU
COMPONENT
VIDEO IN
AUDIO
Азбучен указател
HD кабел с изходен адаптер
(продава се отделно)
2 Към мулти конектор
2 Включете телевизора и задайте входния сигнал.
(Възпроизвеждане), за да включите фотоапарата.
3 Натиснете бутона
На телевизионния екран се извеждат изображенията, записани с фотоапарата.
Докоснете / на LCD екрана на фотоапарата, за да изберете желаното изображение.
Забележка
• Преди да използвате тази функция, изберете
изберете [HD (1080i)] за [COMPONENT].
t
(Настройки) t [Main Settings], за да
125BG
Съдържание
Относно системите за цветна телевизия
Ако искате да наблюдавате изображенията на телевизионен екран, имате нужда от телевизор с
входен видео жак и AV кабел. Системата за цветна телевизия трябва да съвпада с тази на вашия
цифров фотоапарат. Проверете списъците по-долу за системите за цветна телевизия на страната или
региона, в които използвате фотоапарата.
Система NTSC
Търсене по
операции
Бахамски острови, Боливия, Канада, Централна Америка, Чили, Колумбия, Еквадор, Ямайка,
Япония, Корея, Мексико, Перу, Суринам, Тайван, Филипини, САЩ, Венецуела и др.
Система PAL
Австралия, Австрия, Белгия, Китай, Чешка република, Дания, Финландия, Германия, Холандия,
Хонконг, Унгария, Италия, Кувейт, Малайзия, Нова Зеландия, Норвегия, Полша, Португалия,
Сингапур, Словашка република, Испания, Швеция, Швейцария, Тайланд, Великобритания и др.
Система PAL-M
Система PAL-N
Аржентина, Парагвай, Уругвай
Система SECAM
България, Франция, Гвиана, Иран, Ирак, Монако, Русия, Украйна и др.
Азбучен указател
Търсене по
HOME/MENU
Бразилия
126BG
Съдържание
Преглед на изображения на SD телевизор
(DSC-T90)
За подробности относно тази функция за модела DSC-T900 вижте стр. 121 до 126.
Можете да гледате изображения на телевизионен екран, като свържете фотоапарата към SD
телевизор. Връзката се различава в зависимост от вида на телевизора и свързания фотоапарат.
Вижте “TV TYPE” (стр. 69). Също така, обърнете се и към ръководството за експлоатация,
приложено към телевизора.
2 Свържете фотоапарата към телевизора посредством кабел за мулти употреба
(приложен в комплекта).
Жълт
1 Към аудио/видео входни жакове
Търсене по
HOME/MENU
VIDEO AUDIO
Търсене по
операции
1 Изключете фотоапарата и телевизора.
Черен
Азбучен указател
Бутон
(Възпроизвеждане)
Кабел за мулти употреба
(приложен в комплекта)
2 Към мулти конектор
3 Включете телевизора и задайте входния сигнал.
(Възпроизвеждане), за да включите фотоапарата.
4 Натиснете бутона
На телевизионния екран се извеждат изображенията, записани с фотоапарата.
Докоснете / на LCD екрана на фотоапарата, за да изберете желаното изображение.
Забележки
• Ако вашият телевизор има стерео входни жакове, свържете аудио куплунга (черен) на кабела за
мулти-употреба към левия аудио жак.
• На телевизионния екран не се извеждат икони и други индикации, когато възпроизвеждате
единично изображение.
• Когато записвате движещи се изображения и фотоапаратът и телевизорът са свързани посредством
кабел за мулти употреба, заснетото изображение не се извежда на телевизора.
• Когато използвате фотоапарата в чужбина, възможно е да се наложи да превключите изходния
видео сигнал, за да съвпада с вашата система за цветна телевизия (стр. 68).
127BG
Съдържание
Преглед на изображения на HD телевизор
(DSC-T90)
Търсене по
операции
За подробности относно тази функция за модела DSC-T900 вижте стр. 121 до 126.
Можете да гледате изображения с високо качество, записани на фотоапарата, като свържете
фотоапарата към HD (High Definition) телевизор, посредством използването на HDMI кабел
(продава се отделно) или HD кабел с изходен адаптер (продава се отделно). Използвайте Type1асъвместим HD кабел с изходен адаптер.
Връзката се различава в зависимост от вида на телевизора и свързания фотоапарат. Вижте “TV
TYPE” (стр. 69). Също така, обърнете се и към ръководството за експлоатация, приложено към
телевизора.
1 Изключете фотоапарата и телевизора.
Азбучен указател
Търсене по
HOME/MENU
2 Свържете фотоапарата към телевизора, като използвате HD кабел с изходен адаптер
(не е приложен в комплекта).
1 Към аудио/видео входни жакове
Бутон
Зелен/Син/Червен
(Възпроизвеждане)
Бял/Червен
HD кабел с изходен адаптер
(продава се отделно)
2 Към мулти конектор
3 Включете телевизора и задайте входния сигнал.
(Възпроизвеждане), за да включите фотоапарата.
4 Натиснете бутона
На телевизионния екран се извеждат изображенията, записани с фотоапарата.
Докоснете / на LCD екрана на фотоапарата, за да изберете желаното изображение.
Забележки
• Преди да използвате тази функция изберете
t
(Настройки) t [Main Settings], за да
изберете [HD (1080i)] за [COMPONENT].
• На телевизионния екран не се извеждат икони и други индикации, когато възпроизвеждате
единично изображение.
• Изображенията, записани с размер [VGA], не могат да бъдат възпроизвеждани в HD формат.
• Когато записвате движещи се изображения, докато фотоапаратът и телевизорът са свързани
посредством HDMI кабел (не е приложен в комплекта) или HD кабел с изходен адаптер (не е
приложен в комплекта), изображението, което се записва, не се извежда на телевизора.
• Когато използвате фотоапарата в чужбина, възможно е да се наложи да превключите изходния
видео сигнал, за да съвпада с вашата система за цветна телевизия (стр. 68).
• Купете HD кабел с изходен адаптер, който е съвместим с вашия HD телевизор.
128BG
Относно системите за цветна телевизия
Съдържание
Ако искате да наблюдавате изображенията на телевизионен екран, вие имате нужда от телевизор
с входен видео жак и кабел за мулти употреба. Системата за цветна телевизия трябва да съвпада с
тази на вашия цифров фотоапарат. Проверете списъците по-долу за системите за цветна телевизия
на страната или региона, в които използвате фотоапарата.
Система NTSC
Бахамски острови, Боливия, Канада, Централна Америка, Чили, Колумбия, Еквадор, Ямайка,
Япония, Корея, Мексико, Перу, Суринам, Тайван, Филипини, САЩ, Венецуела и др.
Австралия, Австрия, Белгия, Китай, Чешка република, Дания, Финландия, Германия, Холандия,
Хонконг, Унгария, Италия, Кувейт, Малайзия, Нова Зеландия, Норвегия, Полша, Португалия,
Сингапур, Словашка република, Испания, Швеция, Швейцария, Тайланд, Великобритания и др.
Търсене по
операции
Система PAL
Система PAL-M
Бразилия
Аржентина, Парагвай, Уругвай
Система SECAM
България, Франция, Гвиана, Иран, Ирак, Монако, Русия, Украйна и др.
Търсене по
HOME/MENU
Система PAL-N
Азбучен указател
129BG
Съдържание
Работа с Windows компютри
Търсене по
операции
За подробности относно работата с Macintosh компютър вижте “Използване на Macintosh
компютър” (стр. 139).
Първо инсталирайте софтуера (приложен в комплекта) (стр. 132)
Търсене по
HOME/MENU
• Инсталиране на софтуера както следва:
- “PMB”
- “Music Transfer”
Азбучен указател
Свързване на фотоапарата към вашия компютър (стр. 134)
• Преглед на изображения, като използвате “PMB” и “Music Transfer”,
както следва:
- Прехвърляне на изображения на вашия компютър
- Прехвърляне на изображения към фотоапарата
- Въвеждане на желаното име за събитие в [Event List] на
фотоапарата.
- Редактиране на изображения
- Извеждане на местата, където сте направили своите снимки, на онлайн карти (нужна е интернет връзка)
- Създаване на диск със записани изображения (имате нужда от
записващо CD устройство или записващо DVD устройство)
- Отпечатване или запазване на неподвижни изображения с дата
- Качване на изображения на медиен носител (нужна е интернет
връзка)
- Промяна на музикални файлове за Slideshow (използване на “Music
Transfer”)
Допълнителна информация за този продукт и отговори на често задавани въпроси
можете да намерите на интернет страницата за поддръжка на Sony.
http://www.sony.net/
130BG
Препоръчителна компютъра среда
Други
Търсене по
HOME/MENU
Процесор: Intel Pentium III 800 MHz
или по-бърз (За възпроизвеждане/
редактиране на движещи се изображения
с висока разделителна способност: Intel
Pentium 4 2.8 GHz или по-бърз/ Intel
Pentium D 2.8 GHz или по-бърз/ Intel Core
Duo 1.66 GHz или по-бърз/ Intel Core 2
Duo 1.20 GHz или по-бърз)
Памет: 512 МВ или повече (За
възпроизвеждане/редактиране на
движещи се изображения с висока
разделителна способност: 1 GВ или
повече)
Твърд диск: Дисково пространство,
нужно за инсталацията – приблизително
500 МВ
Дисплей: Резолюция на дисплея: 1,024 x
768 точки или по-голяма
Видео памет: 32 MB или повече
(Препоръчително: 64 MB или повече)
USB жак: Трябва да има по стандарт
Търсене по
операции
Азбучен указател
Microsoft Windows 2000
Professional SP4, Windows XP*1
SP3/ Windows Vista SP1*2SP1
1
* Не се поддържат 64 битови издания и Starter.
*2 Не се поддържат Starter (Edition).
За прехвърляне
на изображения
Съдържание
За използване на
“PMB” и “Music
Transfer”
Операционна система
(предварително
инсталирана)
Microsoft Windows XP*1 SP3/
Windows Vista SP1*2SP1
Забележки
• Компютърната среда трябва също да покрива изискванията на операционната система.
• Операциите не са сигурни при среда, основана на обновена операционна система, описана по-горе
или в multi-boot среда.
• Операциите не са гарантирани за всички препоръчителни операционни среди, споменати по-горе.
• Ако свържете едновременно две или повече USB устройства към един и същи компютър,
възможно е някое от устройствата, включително вашият фотоапарат, да не работи, в зависимост от
вида на USB устройството.
• Операциите не са гарантирани, когато използвате USB хъб.
• Употребата с USB 2.0 (високоскоростни) съвместими компютърни среди ви позволява по-бърз
трансфер, защото този фотоапарат е съвместим с Hi-Speed USB (USB 2.0 съвместим).
• Съществуват четири начина да направите USB връзка, когато свързвате с компютър - [Auto] (по
подразбиране), [Mass Storage], [PictBridge] и [PTP/MTP] режими. Тази глава описва като примери
режими [Auto] и [Mass Storage]. За подробности относно [PictBridge] и [PTP/MTP] режимите
вижте стр. 70.
• Възможно е връзката между фотоапарата и компютъра да не се възстанови по едно и също време
след излизане от режим Suspend или Sleep.
131BG
Съдържание
Инсталиране на софтуер (приложен в
комплекта)
Търсене по
операции
Можете да инсталирате приложения софтуер (PMB Music Transfer),
като изпълните следната процедура.
1 Включете компютъра и поставете приложения CD-ROM в CDROM устройството.
Извежда се екранът на инсталационното меню.
• Ако екранът не се изведе, щракнете два пъти върху [Computer]
(SONYPICTUTIL).
(в Windows ХР/2000, [My Computer]) t
• Може да се изведе AutoPlay екран. Изберете “Run Install.exe.” и следвайте инструкциите, които
се извеждат на екрана, за да продължите с инсталацията.
Азбучен указател
Търсене по
HOME/MENU
2 Щракнете върху [Install].
Извежда се екранът “Choose Setup Language” (Избор на език за инсталация).
3 Изберете желания език за инсталация, след това щракнете върху [Next].
Извежда се екранът “License Agreement” (лицензно споразумение).
4 Прочетете внимателно лицензното споразумение. Ако сте съгласни с условията му,
сложете отметка в кръгчето (
t ) и щракнете върху [Next].
5 Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите инсталацията.
• Когато се изведе съобщението за потвърждение на рестартирането, рестартирайте компютъра,
следвайки инструкциите на екрана.
• В зависимост от системната среда на вашия компютър, може да бъде инсталиран DirectX.
6 След като инсталацията приключи, извадете CD-ROM диска.
След като инсталирате софтуера, на десктопа се създават иконки-препратки към
“PMB Guide”. Щракнете два пъти, за да стартирате софтуера.
Забележка
• Влезте в системата като Администратор.
132BG
“PMB” и
Съдържание
Използване на софтуера “PMB (Picture Motion
Browser)”
Можете да използвате неподвижни и движещи се изображения от фотоапарата и да ги обработвате,
като използвате софтуера. Тази част описва софтуера “PMB”. За подробности вижте “PMB Guide”.
Преглед на “PMB”
Търсене по
операции
Търсене по
HOME/MENU
С “PMB” вие можете:
• Да прехвърляте изображения, заснети с фотоапарата, и да ги извеждате на монитора на
компютъра.
• Да прехвърляте изображения от вашия компютър към “Memory Stick Duo” носителя и да ги
преглеждате на фотоапарата.
• Да въвеждате име за желано събитие в [Event List] във фотоапарата и да ги извеждате на
фотоапарата.
• Да организирате изображения на компютър във вид на календар спрямо датата на запис и да ги
преглеждате.
• Да ретуширате (намалявате ефекта на червените очи и др.), да търсите изображения, да
отпечатвате и да изпращате изображения като приложения към електронна поща, да променяте
датата на записа и др.
• Да изведете информация за позицията, в която сте заснели изображенията на картата. (Нужна е
интернет връзка.)
• Да отпечатвате или запазвате с дата неподвижните изображения.
• Да създавате диск с данни, като използвате CD или DVD записващо устройство.
• Да качвате изображения в мрежата (Нужна е интернет връзка)
Азбучен указател
Стартиране на “PMB Guide” (“PMB Ръководство”)
1 Щракнете два пъти върху иконката
(PMB ръководство) на десктопа.
За да влезете в “PMB Guide” (“PMB ръководство”) от менюто за стартиране, щракнете върху
[Start] t [All Programs] t [Sony Picture Utility] t [Help] t [PMB Guide].
Стартиране и излизане от “PMB”
1 Щракнете два пъти върху иконата
(PMB) на десктопа.
За да влезете в “РМВ” от Start менюто: Щракнете върху [Start] t [All Programs] t [Sony Picture
Utility] t [PMB].
Когато стартирате “PMB” за първи път, се извежда съобщение за потвърждение. Изберете [Start].
• Тази функция ви информира за новини, като например нови версии на софтуера. Можете покъсно да промените настройката.
2 Щракнете върху бутона
в горния десен ъгъл на екрана, за да излезете от “РМВ”.
133BG
Съдържание
Преглед на изображения на вашия компютър
За подробности относно функцията “PMB”, вижте “PMB Guide” (“PMB Ръководство”).
Свързване на фотоапарата към компютъра
Когато прехвърляте изображения във вградената памет, стъпка 1 не е необходима.
Азбучен указател
Търсене по
HOME/MENU
Търсене по
операции
1 Заредете във фотоапарата “Memory Stick Duo” носител със записани изображения.
2 DSC-T900:
Заредете във фотоапарата комплект батерии с достатъчен заряд или свържете стойката
с изходи на фотоапарата към мрежата от 220 V, като използвате променливотоков
адаптер (не е приложен в комплекта) и прикрепете фотоапарата към стойката.
DSC-T90:
Заредете във фотоапарата комплект батерии с достатъчен заряд или свържете
фотоапарата към мрежата от 220 V, като използвате променливотоков адаптер (не е
приложен в комплекта) и USB/AV/DC IN кабел за терминал за мулти употреба (не е
приложен в комплекта).
• Използвайте Type1a съвместим USB/AV/DC IN кабел.
3 Включете компютъра, след това натиснете бутона
(Възпроизвеждане).
4 Свържете фотоапарата към вашия компютър.
На екрана на вашия фотоапарат се извежда “Connecting…”.
• Когато за първи път свържете фотоапарата посредством USB кабела, вашият компютър
автоматично стартира използваната програма, за да разпознае фотоапарата. Изчакайте известно
време.
DSC-T90
DSC-T900
Стойка с изходи
(приложена в
комплекта)
USB кабел
2 Към USB жак
1 Към USB жака на компютъра
Кабел за мулти
употреба
1 Към USB жака на
компютъра
2 Към мулти
конектора
Забележки
• Когато прехвърляте изображения от/към вашия компютър, като използвате комплект батерии с
малко оставащ заряд, прехвърлянето може да пропадне или е възможно данните за изображението
да се повредят, ако зарядът на батерията се изтощи преди приключването на операцията.
• По време на комуникация на екрана се извежда индикация
. Не работете с компютъра, докато
индикаторът е изведен. Когато индикаторът се промени в
, можете да стартирате и отново да
използвате компютъра.
• Ако не се изведе съобщението “Mass Storage”, задайте [USB Connect] в положение [Mass Storage]
(стр. 70).
134BG
Копиране на изображения на компютър
Съдържание
1 Извършете USB връзка между фотоапарата и компютъра.
След като извършите USB връзка, се извежда екранът [Import Media Files] на “PMB”.
• Ако се изведе AutoPlay Wizard, затворете го.
2 Щракнете върху бутона [Import], за да прехвърлите изображенията.
Компютърът започва прехвърлянето.
• По подразбиране, изображенията се прехвърлят в папка, създадена в “Pictures” (за Windows
2000/Windows XP, “My Pictures”), която се наименува с името на събитието от [Event List].
Можете да прегледате изображенията, подредени по дата на
записа. За подробности относно работата вижте “PMB Guide”.
Търсене по
HOME/MENU
z Преглед на изображения, като използвате “PMB”
Търсене по
операции
3 Прегледайте изображенията на вашия компютър
Когато прехвърлянето приключи, софтуерът “PMB” се
стартира. Извеждат се миниатюрни изображения на
прехвърлените изображения.
• Папката “Pictures” (за Windows XP, “My Pictures”) се задава
във “Viewed folders” като папка по подразбиране.
Азбучен указател
Пример: Екран с дисплей за
месеца
Прехвърляне на изображения на компютър без да използвате “PMB”
Когато на стъпка 1 се изведе AutoPlay Wizzard, щракнете върху [Open folder to view files] t [OK]
t [DCIM] t копиране на желани изображения на компютър.
135BG
Съдържание
Прехвърляне на изображения за преглед на фотоапарата
Можете да прехвърляте изображения от вашия компютър на “Memory Stick Duo” носител и да ги
преглеждате на фотоапарата.
Тази част описва процедурата за автоматичен избор и прехвърляне на изображения, които не са
прехвърлени към “Memory Stick Duo” носителя във фотоапарата.
Азбучен указател
Търсене по
HOME/MENU
Търсене по
операции
Можете ръчно да прехвърляте изображенията.
За подробности вижте “PMB Guide”.
1 Извършете USB връзка между фотоапарата и компютъра.
Ако се изведе AutoPlay Wizard, затворете го.
2 Щракнете два пъти върху
(PMB) на десктопа, за да стартирате софтуера “PMB”.
3 Щракнете
от горната страна на екрана.
Извежда се екранът за лесно прехвърляне.
4 Щракнете върху [Export].
Прехвърлянето на изображението стартира.
Когато възпроизвеждате прехвърлени изображения на този фотоапарат, на LCD екрана се
извежда означението .
Забележки
• Не можете да възпроизвеждате някои изображения в зависимост от размера на изображението.
• Sony не гарантира възпроизвеждането на файловете с изображения на фотоапарата, ако
изображенията са редактирани с компютър или ако са записани с други фотоапарати.
• Този начин не може да се използва за прехвърляне на движещи се изображения. Движещите се
изображения трябва да бъдат ръчно прехвърлени към фотоапарата.
Изтриване на USB връзка
Предварително извършете процедурите от стъпки 1 до 3, описани по-долу, когато:
• Изключвате USB кабела (DSC-T900) или кабела за мулти употреба (DSC-T90).
• Изваждате “Memory Stick Duo” носителя
• Зареждате “Memory Stick Duo” носителя във фотоапарата след като копирате изображения от
вградената памет.
• Изключвате фотоапарата
Windows Vista
1 Щракнете два пъти върху иконата за изключване в
лентата със задачи.
2 Щракнете върху
данни) t [Stop].
(USB устройство за съхранение на
3 Потвърдете устройството в потвърждаващия прозорец,
след това щракнете върху [ОК].
136BG
Windows XP
Иконка
за изключване
Disconnect
icon
Запазване на файлове с изображения и имена на файловете
Съдържание
Пример: За потребители на
Example: viewing folders on
Windows Vista
Windows Vista
Търсене по
операции
Файловете с изображения, записани с вашия
фотоапарат, са групирани като папки на “Memory Stick
Duo” носителя или във вградената памет.
A Папка, съдържаща файлове на изображения, които
са записани с фотоапарат с функция за създаване на
папки.
B Папка, съдържаща файлове на неподвижни
изображения, които са записани с вашия фотоапарат.
C Папка, съдържаща файлове на движещи се
изображения, които са записани с вашия фотоапарат.
Търсене по
HOME/MENU
Азбучен указател
Забележки
• Не можете да записвате изображения в папки “100MSDCF” или “100MNV01”. Изображенията в
тези папки са само за възпроизвеждане.
• Не можете да записвате/възпроизвеждате изображения в папка “MISC”.
• Файловете с изображения се наименуват, както следва.
- Файлове с неподвижно изображение: DSC0ssss.JPG
- Файлове с движещи се изображения:
1280х720: M4H0ssss.MP4
VGA: M4V0ssss.MP4
- Файлове с индексни изображения, записани в режим на движещи се изображения: 1280х720:
M4H0ssss.THM
VGA: M4V0ssss.THM
ssss е обозначение за номер от 0001 до 9999. Цифровите стойности на файл с движещо се
изображение, записан в режим на движещо се изображение, и отговарящият му индекс файл с
изображение, са еднакви.
137BG
Съдържание
Използване на “Music Transfer”
(приложен в комплекта)
Можете да промените музикалните файлове, които са зададени по подразбиране, с други, като
използвате “Music Transfer” в CD-ROM диска (приложен в комплекта). Също така, можете да
изтривате или прибавяте файлове, когато пожелаете.
Търсене по
операции
Промяна на музика, като използвате “Music Transfer”
Музикалните формати, които можете да прехвърляте с помощта на “Music Transfer”, са както
следва:
• МР3 файлове, запазени на твърдия диск на вашия компютър.
• Музика на CD
• Предварително запазена музика на този фотоапарат.
Търсене по
HOME/MENU
1
t
(Изреждане на изображения) t [Music Tool] t
t [Download Music]
t
Извежда се изображението “Connect to PC” (Свързване към компютър).
2 Извършете USB връзка между фотоапарата и вашия компютър.
3 Стартирайте “Music Transfer”.
Азбучен указател
4 Следвайте инструкциите на екрана, за да прибавите/промените музикални файлове.
z Възстановяване на музиката, зададена по подразбиране за вашия фотоапарат
Извършете [Restore To Preset Tracks] на стъпка 4.
Всички музикални файлове се връщат към първоначалните настройки и [Music] в менюто [Slide
Show] се задава в положение [Mute].
• Можете да върнете музикалните файлове към настройките им по подразбиране, като използвате
[Initialize] (стр. 61). Въпреки това, другите настройки също ще бъдат нулирани.
• За подробности относно работата с “Music Transfer” вижте помощния файл на “Music Transfer”.
138BG
Използване на Macintosh компютър
Съдържание
Можете да копирате изображения на вашия Macintosh компютър. Софтуерът “PMB” не е съвместим
с Macintosh компютри.
Когато изображенията се прехвърлят към “Memory Stick Duo” носителя, прегледайте ги в режим
Преглед по папки (стр. 50).
Препоръчителна компютъра среда
За копиране на
изображения
За използване на
“Music Transfer”
Други
Забележки
Азбучен указател
• Операциите не са гарантирани за всички препоръчителни операционни среди, споменати по-горе.
• Ако свържете едновременно две или повече USB устройства към един и същи компютър,
възможно е някое от устройствата, включително вашият фотоапарат, да не работи в зависимост от
вида на USB устройството.
• Операциите не са гарантирани, когато използвате USB хъб.
• Употребата с USB 2.0 (високоскоростни) съвместими компютърни среди ви позволява по-бърз
трансфер, защото този фотоапарат е съвместим с високоскоростни USB устройства (USB 2.0
съвместим).
• Съществуват четири начина да осъществите USB връзка с компютър – [Auto] (настройка по
подразбиране), [Mass Storage], [PictBridge] и [PTP/MTP] режими. В тази част са описани режими
[Auto] и [Mass Storage]. За подробности относно [PictBridge] и [PTP/MTP] режимите вижте
стр. 70.
• Възможно е връзката между фотоапарата и компютъра да не се възстанови по едно и също време
след излизане от режим Suspend или Sleep.
Търсене по
HOME/MENU
Mac OS 9.1/9.2/ Mac OS
USB жак: Трябва да има по стандарт.
X(v10.1 до v10.5)
Mac OS X (v10.3 до v10.5) Оперативна памет: 64 МВ или повече
(препоръчва се 128 МВ или повече)
Хард диск: Свободно място на хард диска,
необходимо за инсталацията - приблизително
50 МВ
Търсене по
операции
Операционна система
(предварително
инсталирана)
Допълнителна информация за този продукт и отговори на често задавани въпроси можете да
намерите на интернет страницата за поддръжка на Sony.
http://www.sony.net/
139BG
Съдържание
Копиране и преглед на изображения на компютър
Когато прехвърляте изображения във вградената памет, стъпка 1 не е необходима.
Търсене по
операции
1 Заредете “Memory Stick Duo” носител със записани изображения във фотоапарата.
2 DSC-T900:
Заредете във фотоапарата комплект батерии с достатъчен заряд или свържете стойката
с изходи на фотоапарата към мрежата от 220 V, като използвате променливотоков
адаптер (продава се отделно) и прикрепете фотоапарата към стойката.
DSC-T90:
Заредете във фотоапарата комплект батерии с достатъчен заряд или свържете
фотоапарата към мрежата от 220 V, като използвате променливотоков адаптер (продава
се отделно) и USB/AV/DC IN кабел за терминал за мулти употреба (продава се отделно).
• Използвайте Type1a-съвместим USB/AV/DC IN кабел.
3 Включете Macintosh компютъра, след това натиснете бутона
устройството.
(Възпроизвеждане) на
Азбучен указател
Търсене по
HOME/MENU
4 Свържете фотоапарата към вашия Macintosh компютър.
DSC-T90
DSC-T900
Стойка с изходи
(приложена в
комплекта)
USB кабел
2 Към USB жака
1 Към USB жака на компютъра
Кабел за мулти
употреба
2 Към мулти
конектора
1 Към USB жака на
компютъра
5 Щракнете два пъти върху новоразпознатото устройство t [DCIM] t папката, в която са
запазени изображенията, които желаете да копирате.
6 Щракнете и изтеглете файловете с изображенията към иконката на твърдия диск.
Изображенията се копират върху вашия твърд диск.
• За повече информация относно местата за съхранение на изображенията и имената на
файловете вижте стр. 137.
7 Щракнете два пъти върху иконката на твърдия диск t желания от вас файл с
изображение в папката, съдържаща копираните файлове.
140BG
Изтриване на USB връзката
Съдържание
Предварително изтеглете и пуснете иконката с устройството на “Memory Stick Duo” в иконката
“Trash”, когато извършвате процедурите, описани по-долу, или когато фотоапаратът е изключен от
компютъра.
• Ако изключвате USB кабела (DSC-T900) или кабела за мулти употреба (DSC-T90).
• Ако извадите “Memory Stick Duo” носителя.
• При зареждане на “Memory Stick Duo” носителя във фотоапарата.
• При изключване на вашия фотоапарат.
1 Включете вашия Macintosh компютър и заредете CD-ROM (приложен в комплекта) в
CD-ROM устройството.
2 Щракнете два пъти върху
(SONYPICTUTIL).
Търсене по
HOME/MENU
Можете да промените музикалните файлове, които са зададени по подразбиране, с други като
използвате “Music Transfer” в CD-ROM диска (приложен в комплекта). Също така, можете да
изтривате или прибавяте файлове, когато пожелаете.
Музикалните формати, които можете да прехвърляте с помощта на “Music Transfer”, са както
следва:
• МР3 файлове, запазени на твърдия диск на вашия компютър.
• Музика на CD
• Предварително запазена музика на този фотоапарат.
Търсене по
операции
Промяна на музика, като използвате “Music Transfer”
4
t
(Изреждане на изображения) t [Music Tool] t
Азбучен указател
3 Щракнете два пъти върху файла [Music Transfer.pkg] в папката [Mac].
Инсталацията на софтуера започва.
t [Download Music]
t
5 Извършете USB връзка между фотоапарата и вашия Macintosh компютър.
6 Стартирайте “Music Transfer”.
7 Следвайте инструкциите на екрана, за да промените музикалните файлове.
Забележки
• Затворете всички софтуерни приложения преди да инсталирате “Music Transfer”.
• За инсталация трябва да влезете в системата като администратор.
z Възстановяване на музиката, зададена по подразбиране за вашия
фотоапарат
Извършете [Restore To Preset Tracks] на стъпка 7.
Всички музикални файлове се връщат към първоначалните настройки и [Music] в менюто [Slide
Show] е зададен в положение [Mute].
• Можете да върнете музикалните файлове към настройките им по подразбиране, като
използвате [Initialize] (стр. 61). Въпреки това, другите настройки също ще бъдат нулирани.
• За подробности относно работата с “Music Transfer” вижте помощния файл на “Music
Transfer”.
141BG
Съдържание
Преглед на “Ръководство за Cyber-shot стъпка
по стъпка”
“Cyber-shot Step-up Guide” (“Ръководство за Cyber-shot стъпка по стъпка”) ви запознава с начините
на използване на фотоапарата и допълнителните аксесоари.
Търсене по
операции
Преглед на Windows
Когато инсталирате “Cyber-shot Handbook” (Ръководство за Cyber-shot), “Cyber-shot Step-up Guide”
(Ръководство за Cyber-shot стъпка по стъпка) също се инсталира.
1 Щракнете два пъти върху
(Ръководство за Cyber-shot) на десктопа.
За да влезете в “Step-up Guide” от Start менюто, щракнете върху [Start] t [All Programs] t [Sony
Picture Utility] t [Step-up Guide].
Азбучен указател
Търсене по
HOME/MENU
Преглед на Macintosh
1 Копирайте папката [stepupguide] в [stepupguide] папката на вашия компютър.
2 Изберете папките [stepupguide], [language] и след това [GB] на CD-ROM диска
(приложен в комплекта) и копирайте всички файлове в папката [GB] в папката [img]
от папката [stepupguide], която сте копирали на компютъра в стъпка 1. (Презапишете
файловете в папката [img] с файловете в папката [GB].)
3 След като копирането приключи, щракнете два пъти върху “stepupguide.hqx” в
папката [stepupguide], за да го декомпресирате, след това щракнете два пъти върху
разкомпресирания файл “stepupguide”.
Забележка
• Ако не е инсталиран софтуер за декомпресиране на HQX файлове, инсталирайте Stuffit Expander.
142BG
Отпечатване на неподвижни изображения
Съдържание
Можете да отпечатвате неподвижни изображения по следните начини.
Директно отпечатване, като използвате PictBridge-съвместим принтер (стр. 144)
Можете да отпечатвате изображения, като свържете фотоапарата директно към
PictBridge-съвместим принтер.
Търсене по
операции
Директно отпечатване, като използвате “Memory Stick”-съвместим принтер
Можете да отпечатвате изображения с “Memory Stick”-съвместим принтер.
За подробности вижте ръководството за експлоатация, приложено към принтера.
Търсене по
HOME/MENU
Отпечатване с помощта на компютър
Азбучен указател
Можете да копирате изображения на компютър, като използвате
приложения софтуер “PMB”, и да отпечатвате изображения.
Можете да отпечатвате изображение с дата. За подробности вижте “PMB Guide”.
Отпечатване в магазин (стр. 146)
Можете да занесете “Memory Stick Duo” носител, съдържащ
изображения, записани с вашия фотоапарат, в магазин за отпечатване
на снимки. Можете предварително да маркирате изображенията,
които желаете да бъдат отпечатани, със знак
(Ред за отпечатване).
Забележка
• Когато отпечатвате изображения, записани в режим [16:9], двата края могат да бъдат отрязани
143BG
Съдържание
Директно отпечатване на неподвижни
изображения посредством използването на
PictBridge-съвместим принтер
Дори и да нямате компютър, лесно можете да отпечатвате изображения, записани с вашия
фотоапарат, като свържете фотоапарата с PictBridge-съвместим принтер.
Търсене по
операции
“PictBridge” се основава на CIPA стандарта. (CIPA: Асоциация на фото и оптични
продукти)
Забележка
• Не можете да отпечатвате движещи се изображения.
Подготовка на фотоапарата
Търсене по
HOME/MENU
Подгответе фотоапарата за свързване с принтер посредством USB кабел.
1 Поставете напълно зареден комплект батерии във фотоапарата.
2 Свържете фотоапарата с принтера.
DSC-T900
DSC-T90
Азбучен указател
Стойка с изходи
(приложена в
комплекта)
USB кабел
2 Към USB жака
Кабел за мулти
употреба
2 Към мулти
конектора
1 Към USB жака на принтера
1 Към USB жака
на принтера
3 Включете принтера и натиснете бутона
(Възпроизвеждане)
След като извършите връзката, на екрана се извежда
индикаторът .
мига на екрана на фотоапарата
Ако индикаторът
(предупреждение за грешка), проверете свързания принтер.
индикатор
Забележка
• Ако връзката между фотоапарата и принтера не се осъществи, докоснете
t
(Настройки)
t [Main Settings] t
t [USB Connect] t
t [PictBridge] t
и започнете
процедурата отначало.
144BG
Отпечатване
t
Съдържание
1
(Отпечатване) t желана опция t
Отпечатване на изведеното изображение
В режим на единично изображение, изберете [This Image]
като желана опция.
Избор и отпечатване на няколко изображения
Изберете [Multiple Images] като желана опция.
В режим на единичен екран
В режим на индекс екран
1 Докоснете / , за да прехвърлите страницата, след това докоснете изображението, което
желаете да отпечатате.
2 Повторете стъпка 1, за да отпечатате повече изображения.
3
t [OK].
Търсене по
операции
1 Докоснете / , за да изведете изображението, след това докоснете изображението, което
желаете да отпечатате.
2 Повторете стъпка 1.
3
t [OK].
Отпечатване на всички изображения от определена дата, събитие, група любими или папка
2 Докоснете желаната опция за настройка, за да извършите настройките за отпечатване.
[Quantity]
Изберете броя на разпечатките на изображението.
• Възможно е в зависимост от качеството на изображенията,
определеният брой изображения да не се събере на една
страница.
Търсене по
HOME/MENU
В режим на индекс екран, изберете [All in Date Range], [All in Event], [All In This Folder] или [All
In Favorites] като желана опция, след това докоснете [OK].
Азбучен указател
[Layout]
Избира броя на изображенията, които желаете да отпечатвате
едно до друго на страницата.
[Size]
Изберете размера на хартията, на която ще отпечатвате.
[Date]
Изберете [Day&Time] или [Date], за да въведете датата и часа на изображение.
• Когато изберете [Date], датата ще бъде въведена в реда, който сте избрали (стр. 76). Възможно
е тази функция да не работи в зависимост от принтера.
3 Докоснете [OK].
Изображението се отпечатва.
• Не изключвайте USB кабела (DSC-T900) или кабела за мулти употреба (DSC-T90), докато на
екрана има индикация
(PictBridge връзка).
индикатор
връзка)
(PictBridge
145BG
Съдържание
Отпечатване във фотостудио
Mожете да занесете “Memory Stick Duo”, съдържащ изображения, записани с вашия фотоапарат,
в магазин, за да ги отпечатате. Ако в магазина се поддържат услугите за отпечатване на фото
изображения, съответстващи с DPOF стандарта, вие можете предварително да поставите знаци
(ред на отпечатване) на изображенията, които желаете да бъдат разпечатани. Така няма да се
налага да ги избирате отново в магазина, където ще ги разпечатвате.
• Не можете да отпечатвате изображения, запазени във вградената памет директно от фотоапарата
във фотостудиото. Прехвърлете изображенията на “Memory Stick Duo” носителя, след това
занесете “Memory Stick Duo” носителя във фотостудиото (стр. 57).
• Свържете се с магазина, за да проверите видовете “Memory Stick Duo” носители, които поддържат.
• Когато отпечатвате в магазин, който не поддържа вашия вид “Memory Stick Duo” носител,
копирайте изображенията на CD-R и др. и занесете диска вместо “Memory Stick Duo” носителя.
• Не забравяйте да занесете в магазина и Memory Stick Duo адаптера (не е приложен в комплекта).
Консултирайте се с фотостудиото.
• Уверете се, че сте съхранили данните си на друго място, преди да отпечатвате в магазин.
• Не можете да зададете броя разпечатки.
• Ако желаете да отпечатате и датата върху изображението, консултирайте се във фотомагазина.
Азбучен указател
Търсене по
HOME/MENU
Търсене по
операции
Забележки
146BG
Отстраняване на проблеми
Съдържание
Ако се сблъскате с проблем по време на използването на фотоапарата, първо изпробвайте следните
решения.
1 Проверете опциите на стр. 148 до 156.
Ако на екрана се изведе код “С/E:ssss”, вижте стр. 157.
Търсене по
операции
2 Извадете батериите и ги заредете отново след около 1 минута, след това
включете захранването.
3 Нулирайте настройките (стр. 61).
Моля, имайте предвид факта, че давайки вашия фотоапарат за поправка, е възможно съдържанието
на вградената памет на устройството, а също и музикалните файлове, да бъдат прегледани. Sony
няма да копира или да записва данните от вашия фотоапарат.
Търсене по
HOME/MENU
4 Свържете се с вашия доставчик или оторизиран сервиз на Sony.
Азбучен указател
Допълнителна информация за този продукт и отговори на често задавани въпроси можете да
намерите на интернет страницата за поддръжка на Sony.
http://www.sony.net/
Щракнете върху една от следните опции, за да прескочите към страницата с обяснение за симптома,
причината и съответното действие.
Батерии и захранване .............................. 148
Вградена памет ........................................ 154
Запис на неподвижни изображения/
движещи се изображения ...................... 149
Отпечатване ............................................... 154
PictBridge-съвместим принтер ............... 154
Преглед на изображения ........................ 151
Панел с операционни бутони.................. 155
Изтриване................................................... 152
Други ........................................................... 156
Компютри ................................................... 152
“Memory Stick Duo” носител.................... 153
Предупредителни индикатори и
съобщения ................................................. 157
147BG
Съдържание
Батерии и захранване
Батериите не могат да бъдат инсталирани.
• Инсталирайте правилно комплекта батерии, като ги заредите докато натиснат лоста за
изваждане на батериите, докато лостът се заключи.
Търсене по
HOME/MENU
Търсене по
операции
Не можете да включите фотоапарата.
• Включването на фотоапарата може да отнеме няколко секунди след като заредите батерията в
него.
• Поставете правилно комплекта батерии.
• Батериите са изтощени. Поставете зареден комплект батерии.
• Животът на комплекта батерии е изтекъл (стр. 165). Сменете комплекта батерии с нов.
• Използвайте препоръчан комплект батерии.
Захранването се изключва внезапно.
• В зависимост от температурата на фотоапарата и батерията, възможно е захранването да се
изключи автоматично, за да се предотврати повреда на фотоапарата. В този случай, преди
захранването да се изключи, на LCD екрана се извежда съобщение.
• Ако не работите с фотоапарата около три минути при включено захранване, фотоапаратът
автоматично се изключва, за да не изтощава заряда на батериите. Включете отново
фотоапарата.
• Животът на комплекта батерии е изтекъл (стр. 165). Сменете комплекта батерии с нов.
Индикаторът за оставащия в батериите заряд не е верен.
Азбучен указател
• Зарядът на батерията се изразходва бързо в следните случаи:
- Когато използвате фотоапарата на изключително горещо или студено място.
- Когато използвате светкавицата и zoom функцията често.
- Когато неколкократно включвате и изключвате захранването.
- Когато [Brightness] на
(екран на дисплея) е зададен в положение [Bright].
• Изведената информация за оставащия заряд се различава от истинската. Разредете напълно, а
после заредете комплекта батерии, за да бъде дисплеят верен.
• Батериите са изтощени. Поставете зареден комплект батерии.
• Животът на комплекта батерии е изтекъл (стр. 165). Сменете комплекта батерии с нов.
Не можете да зареждате комплекта батерии.
• Не можете да зареждате комплекта батерии, като използвате променливотоков адаптер (не е
приложен в комплекта). Използвайте зарядно устройство за батерии, за да заредите батерията.
Лампичката CHARGE мига, докато зареждате батерията.
• Извадете и отново заредете батерията, като се уверите, че е правилно инсталирана.
• Температурата може да е неподходяща за зареждане. Опитайте се да заредите батерията в
препоръчителния температурен обхват (10ºС до 30ºС)
• За подробности вижте стр. 165.
148BG
Запис на неподвижни изображения/движещи се изображения
Съдържание
Не можете да записвате изображения.
• Ако устройството не разпознае усмихнато лице, не се записва изображение.
• [Demo Mode] е зададен в положение [On]. Задайте [Demo Mode] в положение [Off] (стр. 64).
Търсене по
HOME/MENU
Функцията Разпознаване на усмивка не работи.
Търсене по
операции
• Проверете свободния капацитет на вътрешната памет или на “Memory Stick Duo“ носителя.
Ако те са пълни, извършете едно от двете:
- Изтрийте ненужните изображения (стр. 43, 114).
- Сменете “Memory Stick Duo“ носителя.
• Не можете да записвате изображения, докато светкавицата се зарежда.
• Превключете ключа за избор на режим (само за DSC-T900).
• Задайте ключа за избор на режим в положение, различно от
(Филмов режим), когато
записвате неподвижни изображения (само за DSC-T90).
• Задайте ключа за избор на режим в положение
(Филмов режим), когато записвате движещи
се изображения (само за DSC-T90).
• Можете да записвате движещи се изображения с размер, зададен в положение [1280x720], само
на “Memory Stick PRO Duo” носител.
• Когато използвате носител за запис, различен от “Memory Stick PRO Duo” носител, задайте
размера на движещото се изображение в положение [VGA].
• Фотоапаратът е в режим на демонстрация Разпознаване на усмивка. Задайте [Demo Mode] в
положение [Off].
Обектът не се вижда на екрана.
(Възпроизвеждане), за да
Азбучен указател
• Фотоапаратът е в режим на възпроизвеждане. Натиснете бутона
промените режима на запис.
Функцията против замъгляване не работи.
• Функцията против замъгляване не работи, когато на дисплея е изведена индикация
.
• Възможно е функцията против замъгляване да не работи добре, когато снимате нощни сцени.
• Снимайте след като сте натиснали бутона на затвора наполовина; не натискайте изведнъж
бутона докрай.
Записът отнема дълго време.
• Когато скоростта на затвора е по-бавна, например когато снимате на тъмни места, фотоапаратът
автоматично намалява смущенията. Тази функция се нарича NR (намаляване на смущенията)
бавен затвор и записът отнема повече време.
• Функцията Разпознаване на премигване работи. Когато сте задали [Anti Blink] в положение
[Auto], нулирайте в положение [Off] (стр. 96).
Изображението не е на фокус.
• Обектът е прекалено близо. При снимането внимавайте разстоянието между обектива и обекта
да е по-голямо, отколкото най-късото разстояние за снимане (приблизително 8 cm (W)/50
cm (T) от обектива). Или, задайте в положение
(Активиран близък фокус) и снимайте от
разстояние от 1 до 20 cm от страната W.
• Когато снимате неподвижни изображения, сте задали режими (Запис при нощни условия),
(Пейзаж) или (Фойерверки) в режим Избор на сцена.
• Избрана е функцията за полу-ръчен режим. Изберете режим на автоматично фокусиране (стр. 32).
Функцията zoom не работи.
• Не можете да използвате оптичен zoom в режим
(Активиран близък фокус).
• Не можете да използвате Smart zoom в зависимост от размера на изображението (стр. 73).
• Не можете използвате цифровия zoom, докато:
- Записвате движещи се изображения.
- Функцията Разпознаване на усмивка работи.
149BG
Не можете да изберете функцията Разпознаване на лице.
Съдържание
• Можете да изберете функцията за разпознаване на лице, само когато режимът на фокусиране е
зададен в положение [Multi AF] или режимът на измерване е зададен в положение [Multi].
• Не можете да избирате функцията за разпознаване на лице, когато сте включили режима
(Активирана функция за близко фокусиране).
Светкавицата не работи.
Търсене по
операции
• Не можете да използвате светкавицата, когато:
- [REC Mode] е зададен в режим [Burst] или Exposure Bracket – Групова експонация (стр. 81).
- В режим Избор на сцена сте задали режими
(Висока чувствителност), (Запис при нощни
условия) или (Фойерверки).
- Снимате движещи се изображения.
(Активиран
• Задайте светкавицата в положение (Принудителна светкавица) (стр. 31) в
близък фокус), когато в режим Избор на сцена сте задали режими
(Пейзаж), (Гурме),
(Плаж), (Сняг),
(Под вода) или (Висока скорост на затвора).
При изображения, заснети със светкавица, се появяват замъглени петънца.
Азбучен указател
Търсене по
HOME/MENU
• Прахът във въздуха е отразил светлината от светкавицата и се е запечатал на изображението.
Това не е неизправност.
Функцията за снимане от близък план (Макро/Включен близък фокус) не работи.
• В режим на Избор на сцена сте задали режими (Запис при нощни условия), (Пейзаж) или
(Фойерверки).
(Активиран близък фокус), разстоянието за снимане е
• Когато изберете режима
приблизително от 1 до 20 cm.
• Не можете да изберете режима [Macro On], когато фотоапаратът е зададен в режим
Интелигентна автоматична настройка.
• Макро режимът е зададен в положение [Auto], докато записвате движещи се изображения или
когато се включи функцията Разпознаване на усмивка.
Режимът за марко запис не може да бъде изключен.
• Няма функция за изключване насила на функцията за макро запис. В режим
(Автоматичен), записът на телеснимки е възможен, дори ако устройството е в условия на макро
запис.
Датата и часът не се извеждат на LCD екрана.
• Датата и часът не се извеждат докато снимате, а само по време на възпроизвеждане.
Не можете да поставите дата на изображението.
• Този фотоапарат не притежава функция за поставяне на дата на изображението. Като
използвате софтуера “PMB”, можете да отпечатвате или запазвате изображенията с дата върху
тях (стр. 133).
Стойността F и скоростта на затвора мигат, когато натиснете и задържите бутона на
затвора на половина.
• Експонацията не е правилна. Коригирайте експонацията (стр. 36, 83).
LCD екранът е твърде тъмен или твърде светъл.
• Регулирайте яркостта на задното осветяване (стр. 18).
Изображението е прекалено тъмно.
• Снимате обект, осветен отзад. Изберете режим на измерване (стр. 34, 89) или регулирайте
експонацията (стр. 36, 83).
150BG
Изображението е прекалено светло.
Съдържание
• Регулирайте експонацията (стр. 36, 83).
Цветовете на изображението са неправилни.
• Задайте [Color Mode] в положение [Normal] (стр. 99).
• Регулирайте [White Balance] (стр. 85).
Извеждат се бели, черни, червени, лилави или други на цвят ивици или изображението е
червеникаво.
• Възникнал е феноменът размазване. Това не е неизправност.
• Фотоапаратът се опитва да увеличи видимостта на екрана, като временно просветлява
изображението в условия на ниска осветеност. Това няма да се отрази на записаното
изображение.
Търсене по
операции
Когато гледате екрана на тъмно място, в изображението се появяват смущения.
Очите на обекта излизат червени на снимката.
На екрана се появяват петънца и си остават там.
• Това не е неизправност. Тези петънца не се записват.
Търсене по
HOME/MENU
• Задайте [Red Eye Reduction] в положение [Auto] или [On] (стр. 97).
• Снимайте обекта така, че да бъде в обхвата на светкавицата.
• Осветете стаята и снимайте обекта.
• Ретуширайте изображението, като използвате [Retouch] t [Red Eye Reduction] в менюто с
режими на възпроизвеждане, или поправете, като използвате “PMB”.
Не можете да снимате изображения в последователност.
Азбучен указател
• Не можете да записвате изображения в последователност, докато е активирана функцията
Разпознаване на усмивка.
• Вградената памет или “Memory Stick Duo“ носителя са пълни. Изтрийте ненужните
изображения (стр. 43, 114).
• Нивото на заряда в батериите е ниско. Поставете зареден комплект батерии.
Едно и също изображение се записва няколко пъти.
• [REC Mode] е зададен в положение [Burst] (стр. 81) или [Scene Recognition] е зададен в
положение [Advanced] (стр. 90).
Преглед на изображения
Вашият фотоапарат не може да възпроизвежда изображения.
(Възпроизвеждане).
• Натиснете бутона
• Името на папката/файла е било променено на компютъра.
• Ако файл с изображение е бил обработен на компютър или ако е бил записан с модел
фотоапарат, различен от вашия, възпроизвеждането на вашия фотоапарат не е гарантирано.
• Фотоапаратът е в режим USB. Премахнете USB връзката (стр. 136).
• Възможно е да не успеете да възпроизведете някои изображения, записани на “Memory Stick
Duo” носител, но с други модели устройства. Възпроизвеждайте тези изображения в режим
Преглед по папки (стр. 50).
• Това е причинено от копирането на изображения от компютъра на “Memory Stick Duo”
носителя без да използвате “PMB”. Възпроизведете изображенията в режим Преглед по папки
(стр. 50).
151BG
Датата и часът не се извеждат.
Съдържание
• [Display Setup] е зададен в положение [Simple] или [Image Only]. Докоснете
зададете [Display Setup] в положение [Normal] (стр. 17).
[DISP], за да
Изображението изглежда грубо веднага след като го възпроизведете.
• Изображението може да изглежда грубо в началото, защото се обработва. Това не е
неизправност.
Лявата и дясната част на телевизионния екран са черни.
Търсене по
операции
• Задали сте [Auto Orientation] в положение [On] (стр. 74).
Бутоните и иконите не се извеждат
• Ако по време на запис докоснете горния десен ъгъл на екрана, бутоните и иконите веднага ще
изчезнат. Бутоните и иконите отново ще се изведат, когато свалите пръста си от екрана.
, за да зададете [Display
• [Display Setup] е зададен в положение [Image Only]. Докоснете
Setup] в положение [Normal] или [Simple] (стр. 17).
, след това
• Докоснете центъра на екрана по време на възпроизвеждане, за да изведете
изберете [Normal] или [Simple].
Не можете да слушате музика в режим Изреждане на кадри.
Търсене по
HOME/MENU
• Прехвърлете музикалните файлове на фотоапарата с помощта на софтуер “Music Transfer”
(стр. 138).
• Уверете се, че сте задали правилни настройки за нивото на силата на звука и за режима на
изреждане на кадри (стр. 41, 120).
Изображението не се извежда на телевизионния екран.
Азбучен указател
• Проверете [Video Out], за да видите дали изходният видео сигнал на фотоапарата е зададен на
същата система за цветна телевизия като системата за цветна телевизия на вашия телевизор
(стр. 68).
• Проверете дали свързването е правилно (стр. 121, 127).
• Ако USB кабелът (DSC-T900) или кабелът за мулти употреба (DSC-T90) е свързан към друго
устройство, изключете кабела (стр. 136, 141).
• Когато записвате движещи се изображения при състояния, в което фотоапаратът и телевизорът
са свързани посредством кабел за мулти употреба (само за DSC-T90), HDMI кабел (продава
се отделно) (само за DSC-T900) или HD изходен адапторен кабел (продава се отделно),
изображението, което се записва, не се извежда от страната на телевизора.
Изтриване
Вашият фотоапарат не може да изтрие изображения.
• Отменете защитата (стр. 115).
Компютри
Не знаете дали операционната система на вашия компютър е съвместима с фотоапарата.
• Вижте “Препоръчителна компютърна среда“ на стр. 131 за Windows и стр. 139 за Macintosh.
Компютър с отделение за “Memory Stick“ не разпознава “Memory Stick PRO Duo“.
• Проверете дали компютърът и четящото/пишещото Memory Stick устройство поддържат
“Memory Stick PRO Duo“ носител. Потребителите на компютри и четящи/пишещи
Memory Stick устройства, различни от тези на Sony, трябва да се свържат със съответните
производители.
• Ако “Memory Stick PRO Duo“ носителят не се поддържа, свържете фотоапарата към компютъра
(стр. 134 и 140). Компютърът ще разпознае “Memory Stick PRO Duo“ носителя.
152BG
Вашият компютър не разпознава фотоапарата.
• Свържете правилно фотоапарата и компютъра, като установите USB връзка (стр. 134).
• Възможно е да не успеете да копирате изображенията на компютъра, докато снимате
изображения с “Memory Stick Duo“ носител, форматиран на компютър. Снимайте с “Memory
Stick Duo“ носител, форматиран с вашия фотоапарат (стр. 53).
• Осъществете USB връзката, когато компютърът е включен.
Изображението не може да бъде възпроизведено на компютър.
• Ако използвате “PMB“, прочетете “PMB Ръководство” (стр. 133).
• Консултирайте се с производителя на софтуера или компютъра.
Търсене по
HOME/MENU
След като сте направили USB връзка, “PMB” не се стартира автоматично.
Търсене по
операции
Не можете да копирате изображения.
Съдържание
• Когато зарядът на батериите е нисък, поставете зареден комплект батерии или използвайте
променливотоков адаптер (не е приложен в комплекта).
• Задайте [USB Connect] в положение [Auto] или [Mass Storage] (стр. 70).
• Използвайте USB кабела (DSC-T900) или кабела за мулти употреба (DSC-T90) за връзка между
телевизора и фотоапарата.
• Изключете USB кабела (DSC-T900) или кабела за мулти употреба (DSC-T90) от компютъра и
от фотоапарата, а после отново го свържете здраво.
• Изключете всякакво друго оборудване с изключение на фотоапарата, клавиатурата и мишката,
от USB конекторите на вашия компютър.
• Свържете фотоапарата директно към компютъра, без да минавате през USB хъб или друго
устройство.
Азбучен указател
Изображението и звукът са прекъсвани от шум, когато гледате движещи се изображения
на компютъра.
• Възпроизвеждате движещите се изображения директно от вградената памет или от “Memory
Stick Duo“ носителя. Копирайте движещите се изображения на хард диска на компютъра и ги
възпроизведете оттам (стр. 134).
Не можете да отпечатате изображение.
• Прочетете ръководството за експлоатация на принтера.
Изображения, които веднъж са копирани на компютъра, не могат да бъдат разгледани на
фотоапарата.
• Копирайте изображенията в папка, която фотоапаратът разпознава, например “101MSDCF“
(стр. 137).
• Когато използвате софтуер, различен от “PMB”, възможно е информацията да не бъде
правилно обновена и изображенията да станат сини, или е възможно изображенията да не се
възпроизведат правилно. Това не е неизправност.
• Когато се появят сини изображения, прегледайте ги в режим Преглед на папки или ги изтрийте
от фотоапарата.
“Memory Stick Duo“ носител
Не можете да поставите “Memory Stick Duo“ носителя.
• Вкарайте носителя в правилната посока.
Форматирали сте “Memory Stick Duo“ носителя без да искате.
• При форматирането всички данни, записани на “Memory Stick Duo“ носителя, се изтриват. Не
можете да ги възстановите.
153BG
Съдържание
Вградена памет
Не можете да възпроизвеждате или записвате изображения, като използвате вградената
памет.
• Във фотоапарата има зареден “Memory Stick Duo” носител. Извадете носителя.
Не можете да копирате данните, запазени във вградената памет на “Memory Stick Duo”
носителя.
Търсене по
операции
• “Memory Stick Duo” носителят е запълнен. Копирайте изображенията на “Memory Stick Duo”
носител, който има достатъчно свободно място.
Не можете да копирате данни от “Memory Stick Duo” носителя или компютър върху
вградената памет.
• Тази функция не се поддържа.
Отпечатване
Азбучен указател
Търсене по
HOME/MENU
Вижте и “PictBridge-съвместим принтер“ във връзка със следните проблеми.
Изображенията се отпечатват с отрязани краища.
• В зависимост от вашия принтер, възможно е левият, десният, горният и долният край на
изображението да бъдат отрязани. Това важи особено за случаите, в които отпечатвате
изображение, заснето със зададен размер на изображението [16:9].
• Когато отпечатвате изображения със собствения си принтер, опитайте се да отмените
настройките “trimming“ или “borderless“. Консултирайте се с производителя на принтера дали
принтерът е снабден с тези функции или не.
• Когато отпечатвате снимките си в цифрово фотостудио, поинтересувайте се дали могат да
отпечатат изображенията ви без да отрязват краищата.
Не можете да отпечатвате изображения с насложена дата.
• Можете да отпечатате изображения с дата с помощта на “PMB“ (стр. 133).
• Този фотоапарат няма функция за наслагване на дата върху изображенията. Въпреки това,
тъй като заснетите с фотоапарата изображения съдържат информация за датата на заснемане,
можете да отпечатате изображенията с насложена дата, ако принтерът или софтуерът
разпознават Exif информация. За да проверите дали принтерът или софтуерът са Exif
съвместими, обърнете се към техния производител.
• Когато отпечатвате снимките си във фотостудио, там могат да насложат датата върху
изображенията.
PictBridge-съвместим принтер
Не можете да установите връзка.
• Фотоапаратът не може да бъде свързан директно към принтер, който не е съвместим с
PictBridge стандарта. Обърнете се към производителя на вашия принтер, за да разберете дали
той е PictBridge-съвместим или не.
• Проверете дали принтерът е включен и дали може да бъде свързан към фотоапарата.
• Задайте [USB Connect] в положение [PictBridge] (стр. 70).
• Изключете и отново включете USB кабела (DSC-T900) или кабела за мулти употреба (DSCT90). Ако на принтера се изведе съобщение за грешка, обърнете се към ръководството за
експлоатация, приложено към принтера.
154BG
Не можете да отпечатвате изображения.
Търсене по
операции
Отпечатването се отменя.
Съдържание
• Проверете дали фотоапаратът и принтерът са добре свързани посредством USB кабела (DSCT900) или кабела за мулти употреба (DSC-T90).
Включете
принтера. За допълнителна информация се обърнете към ръководството за
•
експлоатация, приложено към принтера.
• Ако по време изберете [Exit], докато отпечатвате, възможно е изображенията да не се отпечатат.
Изключете и отново включете USB кабела (DSC-T900) или кабела за мулти употреба (DSCT90). Ако пак не можете да отпечатате изображенията, отново разкачете USB кабела (DSCT900) или кабела за мулти употреба (DSC-T90), изключете и включете отново захранването на
принтера, а после отново свържете кабела за мулти употреба.
• Не можете да отпечатвате движещи се изображения.
• Възможно е изображения, заснети с фотоапарати, различни от този, или такива, които са
модифицирани на компютър, да не се отпечатат.
• Изключили сте USB кабела (DSC-T900) или кабела за мулти употреба (DSC-T90) преди да е
изчезнала индикацията
(PictBridge свързване).
Не можете да насложите датата или да отпечатвате изображения в индекс режим.
На мястото за наслагване на дата се отпечатва “---- - --“.
Търсене по
HOME/MENU
• Принтерът не е снабден с тези функции. Обърнете се към производителя на принтера, за да
разберете дали устройството е снабдено с тези функции или не.
• В зависимост от принтера, има вероятност да не можете да насложите датата в индекс режим.
Обърнете се към производителя на принтера.
• Изображения, които нямат дата на запис, не могат да бъдат отпечатани с насложена дата.
Задайте [Date] в положение [Off] и отпечатайте отново изображението (стр. 145).
Азбучен указател
Не можете да изберете размер за отпечатване.
• Консултирайте се с производителя на принтера дали в него е заложен желаният от вас размер.
Не можете да отпечатате изображението с избрания размер.
• След като принтерът е бил свързан с фотоапарата, винаги, когато променяте размера на
хартията, изключвайте USB кабела (DSC-T900) или кабела за мулти употреба (DSC-T90), и
след това отново извършвайте връзката.
• Настройките за печат на фотоапарата се различават от настройките на принтера. Променете
настройките или на фотоапарата (стр. 145), или на принтера.
Не можете да работите с фотоапарата след като сте отменили отпечатването.
• Изчакайте малко, защото принтерът извършва отмяна на операцията. В зависимост от принтера
това може да отнеме известно време.
Панел с операционни бутони
Не можете правилно да работите с панела с операционните бутони или изцяло не можете
да работите с него.
• Извършете [Calibration] (стр. 62).
• [Housing] е зададен в положение [On] (стр. 63).
Операциите с маркера реагират в неподходящи точки.
• Извършете [Calibration] (стр. 62).
155BG
Съдържание
Други
Обективът се замъглява.
• Възникнала е кондензация на влага. Изключете фотоапарата и го оставете за около 1 час преди
да го използвате отново.
Фотоапаратът се нагрява, когато го използвате по-дълго време.
• Това не е неизправност.
Търсене по
операции
Когато включите фотоапарата, се извежда екранът за сверяване на часовника.
• Сверете отново датата и часа (стр. 76).
• Вградената акумулаторна батерия се е разредила. Поставете заредената батерия и оставете
фотоапарата за 24 или повече часа с изключено захранване.
Искате да промените датата и часа.
Азбучен указател
Търсене по
HOME/MENU
• Променете настройката в
156BG
t
(Настройки) t [Clock Settings]
Предупредителни индикатори и съобщения
Съдържание
Индикация при авто-диагностика
C:32:ss
• Има проблем с хардуера на фотоапарата. Изключете захранването и го включете отново.
Търсене по
операции
Ако се изведе код, започващ с буква от азбуката, това е индикация, че вашият фотоапарат е
активирал функцията за индикация при авто-диагностика. Последните две цифри (указани като
ss) се различават в зависимост от състоянието на фотоапарата.
Ако вашият фотоапарат все още не работи добре дори след няколко опита да отстраните проблема,
това е индикация, че устройството може би се нуждае от поправка.
Свържете се с вашия доставчик или оторизиран сервиз на Sony.
C:13:ss
Търсене по
HOME/MENU
• Фотоапаратът не може да чете или записва данни на “Memory Stick Duo“ носителя. Пробвайте
да изключите и отново да включите фотоапарата, или няколко пъти извадете и пак поставете
“Memory Stick Duo“ носителя.
• Във вътрешната памет е възникнала грешка при форматиране или е зареден неформатиран
“Memory Stick Duo“ носител. Форматирайте вътрешната памет или “Memory Stick Duo“
носителя (стр. 53).
• Зареденият “Memory Stick Duo“ носител не може да бъде използван с вашия фотоапарат или
данните са повредени. Заредете нов “Memory Stick Duo“ носител.
Азбучен указател
E:61:ss
E:62:ss
E:91:ss
• Във фотоапарата е възникнала неизправност. Нулирайте настройките (стр. 61), след което
отново включете захранването.
Съобщения
Ако на екрана се изведат следните съобщения, следвайте инструкциите.
• Зарядът на батериите е нисък. Заредете незабавно комплекта батерии. В зависимост от
условията на употреба или вида на комплекта батерии, възможно е индикаторът да мига дори
когато оставащият заряд е достатъчен за 5 до 10 минути работа с батериите.
For use with compatible battery only (Само за употреба със съвместими батерии)
• Комплектът батерии не е NP-BD1 (приложен в комплекта)/NP-FD1 (продава се отделно).
System error (Системна грешка)
• Изключете захранването и го включете отново.
157BG
Съдържание
Camera overheating (Фотоапаратът е прегрял)
Allow it to cool (Оставете го да се охлади)
• Температурата на фотоапарата се е повишила. Захранването може автоматично да се изключи
или е възможно да не успеете да записвате движещи се изображения. Оставете фотоапарата на
хладно място, докато температурата спадне.
Internal memory error (Грешка във вградената памет)
• Изключете захранването и го включете отново.
Reinsert the “Memory Stick” (Поставете отново Memory Stick)
Търсене по
операции
• Поставете правилно “Memory Stick Duo“ носителя.
• Зареденият “Memory Stick Duo” носител не може да се използва с вашия фотоапарат (стр. 163).
• “Memory Stick Duo” носителят е повреден.
• Терминалите на “Memory Stick Duo” носителя са замърсени.
“Memory Stick” type error (Грешка с вида на “Memory Stick” носителя)
Азбучен указател
Търсене по
HOME/MENU
• Зареденият “Memory Stick Duo” носител не може да бъде използван с вашия фотоапарат
(стр. 163).
This “Memory Stick” may not record or play (Този “Memory Stick” носител може да не
записва или възпроизвежда)
• Зареденият “Memory Stick Duo” носител не може да бъде използван с вашия фотоапарат
(стр. 163).
Cannot access Memory Stick (Нямате достъп до Memory Stick)
Access denied (Достъпът е отказан)
• Използвате “Memory Stick Duo” носител с контрол на достъпа.
Error formatting Internal memory (Грешка при форматирането на вградената памет)
Error formatting Memory Stick (Грешка при форматирането на Memory Stick)
• Форматирайте носителя отново (стр. 53).
“Memory Stick” locked (“Memory Stick” е заключен)
• Използвате “Memory Stick Duo“, който има щифтче за защита от запис и то е поставено в
положение LOCK. Поставете щифтчето в позиция, разрешаваща запис.
No memory space on Internal memory (Няма свободно място във вградената памет)
No memory space on “Memory Stick” (Няма свободно място на “Memory Stick” носителя)
• Изтрийте ненужните изображения или файлове (стр. 43, 114).
Read only “Memory Stick” (“Memory Stick” само за четене)
• Вашият фотоапарат не може да записва или да изтрива изображения на този “Memory Stick
Duo“ носител.
No images (Липсват изображения)
• Във вътрешната памет не са записани изображения, които могат да бъдат възпроизведени.
• На “Memory Stick Duo” носителя не са записани изображения, които могат да бъдат
възпроизведени.
• Когато не можете да възпроизвеждате с този фотоапарат изображения, записани с други
фотоапарати, преглеждайте изображенията в режим Преглед по папки (стр. 50).
158BG
No still Images (Няма неподвижни изображения)
Съдържание
• Избраната папка не съдържа файл, който може да се възпроизвежда с изреждане на кадри.
• Не съществуват изображения, които могат да бъдат филтрирани по лица.
File found which was not recognized (Открит е файл, който не се разпознава)
• Опитали сте да изтриете папка, съдържаща файл, който не може да се възпроизведе с този
фотоапарат. Изтрийте файла на компютъра и после изтрийте папката.
Folder error (Грешка в папката)
Cannot create more folders (Не можете да създавате повече папки)
Търсене по
операции
• На “Memory Stick Duo“ носителя вече съществува папка, чийто номер е със същите първи три
цифри (например: 123MSDCF и 123ABCDE). Изберете друга папка или създайте нова папка
(стр. 54, 55).
• На “Memory Stick Duo“ носителя съществува папка, чието име започва с “999“. В този случай
не можете да създавате повече папки.
Empty folder content (Празно съдържание на папката)
No folder (Няма папка)
• Опитвате се да изтриете несъществуваща папка.
Търсене по
HOME/MENU
• Опитали сте да изтриете папка, съдържаща един или повече файлове. Изтрийте всички
файлове и след това изтрийте папката.
Folder protected (Защитена папка)
Азбучен указател
• Опитвате се да изтриете папка, която е read-only на компютър.
File error (Грешка във файла)
• Възникнала е грешка, докато възпроизвеждате изображение. Ако файловете са обработвани
с компютър или са записани с друг фотоапарат, възпроизвеждането на изображенията не е
гарантирано.
Read only folder (Папка само за преглед)
• Избрали сте папка, в която не може да се записва на фотоапарата. Изберете друга папка
(стр. 55).
File protected (Защита на файла)
• Освободете защитата (стр. 115).
Image size over limit (Размерът на изображението е твърде голям)
• Възпроизвеждате изображение с размер, който вашият фотоапарат не може да възпроизведе.
Invalid operation (Невалидна операция)
• Докоснали сте панела с операционните бутони, докато сте използвали цифров zoom или близък
фокус. Докато използвате тези два режима, не можете да фокусирате, като докосвате екрана.
Unable to detect face for retouch (Не може да се разпознае лице за ретуш)
• В зависимост от изображението е възможно е да не успеете да ретуширате изображението.
159BG
(Индикатор за предупреждение от вибрация)
Съдържание
• Получава се трептене на фотоапарата поради недостатъчна светлина. Използвайте
светкавицата, включете функцията против размазване или поставете фотоапарата на статив, за
да го стабилизирате.
Търсене по
операции
1280х720 (Fine) is not available (1280х720 (Fine) не работи)
1280x720 (Standard) is not available (1280х720 (Standard) не работи)
• Движещи се изображения с размер [1280x720] могат да бъдат записани само на “Memory
Stick PRO Duo” носителя. Заредете “Memory Stick PRO Duo” носителя или задайте размер на
изображението [VGA].
Zoom disabled (Функцията zoom е изключена)
• [Digital Zoom] е зададен в положение [Off], когато снимате в режим
(Активирано близко
фокусиране). Или, опитвате се да използвате [Smart] в [Digital zoom], когато размерът на
изображението е зададен в положение [12 M], [3:2 (11M)] или [16:9 (9M)] (стр. 73).
Maximum number of images already selected (Максималният брой изображения вече е
избран)
Търсене по
HOME/MENU
• Можете да изберете до 100 файла, когато използвате [Multiple Images].
• Можете да изберете до 999 файла, когато използвате [All in Date Range], [All in Event], [All In
Favorites] или [All in This Folder].
• Можете да регистрирате до 999 файла като Favorites (Любими) и можете да прибавите
маркировки
(Знак за отпечатване) за до 999 файла. Отменете маркировките.
Азбучен указател
Low battery power (Нисък заряд на батериите)
• Когато копирате изображения, записани във вградената памет, на “Memory Stick Duo”
носителя, използвайте напълно заредена батерия.
Printer busy (Принтерът работи)
Paper error (Грешка с хартията)
No Paper (Няма хартия)
Ink error (Грешка с мастилото)
Low ink (Мастилото свършва)
No ink (Няма мастило)
• Проверете принтера.
Printer error (Грешка с принтера)
• Проверете принтера.
• Вижте дали изображението, което желаете да отпечатате, не е повредено.
• Данните се прехвърлят към принтера. Не изключвайте USB кабела (DSC-T900) или кабела за
мулти употреба (DSC-T90).
Processing... (Обработване...)
• Принтерът извършва операция по отменяне на отпечатването. Не можете да отпечатвате преди
операцията да приключи. В зависимост от принтера това може да отнеме известно време.
Error Playing Music (Грешка при възпроизвеждане на музиката)
• Изтрийте музикалния файл или го сменете с нормален.
• Извършете [Format Music], след това свалете нови музикални файлове.
160BG
Error Formatting Music (Грешка при форматиране на музиката)
Съдържание
• Извършете [Format Music].
Operations cannot be executed for movie files (Не можете да извършите операциите за
файлове с движещи се изображения)
• Избрали сте функция, която не работи за файлове с движещи се изображения.
Operation cannot be executed in unsupported files (Операциите не могат да бъдат
извършени за файлове, които не се поддържат)
Operation cannot be executed when using PictBridge connection (Операциите не могат да
бъдат извършени, когато използвате PictBridge връзка)
• Някои функции са ограничени, когато сте свързали фотоапарата към PictBridge-съвместим
принтер.
Търсене по
операции
• Не можете да извършвате обработка и редакция на файлове с изображения с този фотоапарат,
ако файловете са били обработвани с компютър или са записани с друг фотоапарат.
Recovering image management file... (Възстановяване на данни...)
• Броят на изображенията надвишава цифрата, за която е възможна обработка на дата от
фотоапарата. Изтрийте изображения в режим на преглед по дати или преглед по събития.
Търсене по
HOME/MENU
• Фотоапаратът възстановява информацията за дата и др. в случаи, когато изображенията бъдат
изтрити на компютър и др.
Азбучен указател
Image management file error (Грешка с файла за обработка на изображенията)
Cannot recover (Не може да се възстанови)
• Прехвърлете всички изображения на компютър с помощта на “PMB” и форматирайте “Memory
Stick Duo” носителя или вградената памет (стр. 53).
Когато не можете да прехвърлите всички изображения на компютъра с “PMB”, прехвърлете
всички изображения на компютъра без да използвате “PMB” (стр. 135)
За да преглеждате изображения отново с фотоапарата, прехвърлете изображенията към
фотоапарата с помощта на “PMB”.
Recording function unavailable due to high internal temperature. (Записът е невъзможен
поради висока вътрешна температура.)
• Температурата във фотоапарата се е повишила. Не можете да записвате изображения, докато
температурата не спадне.
Recording has stopped due to increased camera temperature (Записът е спрял поради
висока температура на фотоапарата)
• Температурата във фотоапарата се е повишал по време на запис на движещи се изображения и
записът е прекъснал. Моля, изчакайте температурата да спадне.
• Когато записвате движещи се изображения по-дълго време, температурата се покачва. В този
случай, спрете записа на движещото се изображение.
161BG
Съдържание
Използване на фотоапарата в чужбина –
Източници на захранване
Можете да използвате вашия фотоапарат, зарядното устройство за батериите и променливотоковия
адаптер AC-LS5K (не е приложен в комплекта) във всяка страна или регион, където
електрозахранването е от 100 V до 240 V AC, 50/60 Hz.
• Не използвайте електронен трансформатор (пътнически конвертор), защото това може да доведе
до неизправност.
Азбучен указател
Търсене по
HOME/MENU
Търсене по
операции
Забележка
162BG
“Memory Stick Duo” носител
Съдържание
“Memory Stick Duo” е компактен и преносим IC носител. С този фотоапарат можете да използвате
описаните в таблицата по-долу видове “Memory Stick” носители. Въпреки това, операциите не са
гарантирани за всички видове “Memory Stick Duo” носители.
Запис/ Възпроизвеждане
Memory Stick Duo (без MagicGate)
*1
Memory Stick Duo (с MagicGate)
*2
MagicGate Memory Stick Duo
*1*2
Memory Stick PRO Duo
*2*3
Memory Stick PRO-HG Duo
*2*3*4
Търсене по
операции
Вид “Memory Stick”
* Фотоапаратът не е съвместим с високоскоростен трансфер на данни чрез паралелен интерфейс.
*2 Носителите “Memory Stick Duo“, “MagicGate Memory Stick Duo“ и “Memory Stick PRO Duo“
са снабдени с “MagicGate” функции. MagicGate е технология за защита на авторските права,
която използва технология за кодиране. С този фотоапарат не можете да извършвате запис/
възпроизвеждане на данни, които изискват MagicGate функции.
*3 Не можете да записвате движещи се изображения с размер [1280х720].
*4 Фотоапаратът не е съвместим с 8-битов паралелен трансфер на данни. Поддържа се 4-битов
паралелен трансфер на данни, еквивалентен на “Memory Stick PRO Duo”.
1
Търсене по
HOME/MENU
Забележки
Продължава r
Азбучен указател
• Този продукт е съвместим с “Memory Stick Micro” носител (“M2”). Съкращението “M2” е
съкращение от “Memory Stick Micro” носител.
• Операциите с “Memory Stick Duo” носител, форматиран с компютър, не са гарантирани.
• В зависимост от “Memory Stick Duo“ носителя и използваното устройство, времето за запис/
четене на данни е различно.
• Не вадете “Memory Stick Duo“ носителя, докато устройството записва или чете данни.
• Възможно е данните да се повредят в следните случаи:
- Когато извадите “Memory Stick Duo“ носителя или ако изключите фотоапарата, докато записва
или чете данни.
- Ако използвате “Memory Stick Duo“ носител близо до статично електричество или шум.
• Препоръчваме ви да подсигурявате важните данни, като им правите копия.
• Когато пишете на областта за означение, не натискайте силно.
• Не залепяйте етикет върху “Memory Stick Duo“ носителя, нито върху Memory Stick Duo адаптер.
• Когато пренасяте или съхранявате “Memory Stick Duo“ носителя, използвайте приложения калъф.
• Не позволявайте контакт с метални предмети и не докосвайте с пръсти терминала на “Memory
Stick Duo“.
• Не огъвайте, не изпускайте и не прилагайте силни удари върху “Memory Stick Duo“ носителя.
• Не разглобявайте и не модифицирайте “Memory Stick Duo“ носителя.
• Не позволявайте “Memory Stick Duo“ носителя да се намокри.
• Не оставяйте “Memory Stick Duo“ носителя на място, достъпно за малки деца. Възможно е
носителят да бъде погълнат.
• Не поставяйте други предмети в гнездото за “Memory Stick Duo” носителя. Това може да причини
неизправност.
• Не използвайте и не съхранявайте “Memory Stick Duo“ носител на следните места:
- В кола, паркирана на пряка слънчева светлина, или при високи температури.
- При пряка слънчева светлина
- На влажни места или близо до корозиращи материали.
163BG
Търсене по
операции
Съдържание
Забележки за употребата на Memory Stick Duo адаптер (продава се отделно)
• Когато използвате “Memory Stick Duo” носител с “Memory Stick”-съвместимо устройство, трябва
да зареждате носителя в адаптер за Memory Stick Duo носител. Ако заредите “Memory Stick
Duo” носителя в “Memory Stick”-съвместимо устройство без да сте поставили Memory Stick Duo
адаптер, възможно е да не успеете да извадите “Memory Stick Duo” носителя от устройството.
• Уверете се, че зареждате “Memory Stick Duo” носителя в правилната посока и докрай в адаптера
за “Memory Stick Duo”. Неправилното зареждане може да причини неизправност.
• Когато използвате “Memory Stick Duo“ носител, зареден в Memory Stick Duo адаптер, с “Memory
Stick”-съвместимо устройство, уверете се, че Memory Stick Duo адаптерът е зареден в правилната
посока. Неправилната употреба може да повреди оборудването.
• Не зареждайте Memory Stick Duo адаптер в “Memory Stick”-съвместимо устройство, без да сте
поставили “Memory Stick Duo” носител в него. Това може да повреди устройството.
Забележки за употребата на “Memory Stick PRO Duo” носител (не е приложен в
комплекта)
Проверено е, че “Memory Stick PRO Duo” носител с капацитет до 16 GB функционира нормално с
този фотоапарат.
• За да използвате “Memory Stick Micro” с този фотоапарат, уверете се, че сте заредили “Memory
Stick Micro” в “М2” адаптер, който е голям колкото Memory Stick Duo. Ако заредите “Memory
Stick Micro” във фотоапарата без “М2” адаптер, възможно е да не успеете да извадите носителя от
фотоапарата .
• Не оставяйте “Memory Stick Micro” в близост до малки деца. Могат да го погълнат по случайност.
Азбучен указател
Търсене по
HOME/MENU
Забележки относно употребата на “Memory Stick Micro” (не е приложен в
комплекта)
164BG
Комплект батерии
Съдържание
Зареждане на комплекта батерии
• Препоръчваме ви да зареждате комплекта батерии при околна температура между 10ºС и 30ºС.
Ако зареждате комплекта батерии извън този температурен обхват, ефективното зареждане на
батериите може да се окаже невъзможно.
Ефективно използване на комплекта батерии
Търсене по
HOME/MENU
Съхраняване на комплекта батерии
Азбучен указател
• Ако не планирате да използвате батериите за дълъг период от време, заредете ги напълно, след
това ги разредете, като използвате фотоапарата, и после ги приберете на съхранение на сухо и
хладно място. Изпълнявайте тези процедури веднъж в годината, за да съхраните техните функции.
• За да изразходвате напълно заряда на батериите, оставете фотоапарата в режим на изреждане на
изображения (slideshow) (стр. 41), докато захранването изключи.
• Винаги пренасяйте комплекта батерии в калъфчето, за да предотвратите замърсяване на
терминалите и потенциално късо съединение.
Търсене по
операции
• Работата на батериите се влошава при ниски температури. По този начин времето, през което
може да се използват батериите на студено, е по-кратко. За по-дълга и безпроблемна употреба
препоръчваме следното:
- Сложете батериите в джоб близо до тялото, за да ги затоплите, и заредете батериите във
фотоапарата непосредствено преди снимките.
• Честата употреба на функцията zoom или светкавицата износва заряда на батериите по-бързо.
• Поддържайте резервни батерии за време, което е два или три пъти по-дълго от очакваното време
за снимане; правете контролни снимки преди истинските.
• Не излагайте комплекта батерии на досег с вода. Комплектът батерии не е водоустойчив.
• Не оставяйте комплекта батерии на топло местоположение, като например в гореща кола или на
пряка слънчева светлина.
Живот на батериите
• Животът на батериите е ограничен. Капацитетът им намалява малко по малко в течение на
експлоатацията или просто като минава време. Когато времето на използването е намаляло
значително, вероятна причина затова може да бъде изтеклият живот на батериите. Купете нови
батерии.
• Животът на батериите зависи от начина на съхранението им и от работните условия за всеки
комплект батерии.
Съвместим комплект батерии
• Моделът NP-BD1 (приложен в комплекта) може да се използва само с Cyber-shot модели от
серията D. Вие не можете да използвате с Cyber-shot модели, съвместими с Т или друг вид
батерии.
• Ако използвате комплекта батерии NP-FD1 (не е приложен в комплекта), след индикатора за
оставащ заряд се извеждат и минутите (
60 Min.).
165BG
• Не зареждайте други батерии освен батерии от вида D, T, R и E в зарядното устройство за батерии
(приложено в комплекта). Ако се опитате да зареждате друг тип батерии, това може да доведе до
протичане на батериите, да тяхното прегряване или до експлозия, а това да причини опасност от
изгаряния или други телесни повреди.
• Батериите, съвместими с този фотоапарат, са от типа D. Приложените батерии са NP-BD1 (тип D).
• Извадете комплекта батерии от зарядното устройство за батерии. В противен случай животът на
батериите намалява.
• Когато лампичката CHARGE мига, извадете заредения комплект батерии и отново го заредете в
зарядното устройство за батерии, докато щракне плътно. Ако лампичката CHARGE отново мига,
това може да е индикация за грешка на батериите или за това, че са заредени батерии, различни
от приложените. Уверете се, че батериите са от приложения към фотоапарата тип. Ако е така,
извадете батериите, сменете ги с нови и проверете дали зарядното устройство функционира
нормално. Ако е така, вероятно е възникнала грешка в батериите.
Азбучен указател
Търсене по
HOME/MENU
Търсене по
операции
Съдържание
Зарядно устройство за батерии
166BG
Азбучен указател
А-З
Търсене по
HOME/MENU
Азбучен указател
Автоматичен преглед ............................... 75
Автоматична настройка ........................... 20
Автоматична ориентация......................... 74
Автоматично програмиране .................... 24
Бавна синхронизация (Принудителна
светкавица) ............................................... 31
Баланс на белия цвят................................ 85
Близко фокусиране ................................... 30
Вградена памет ......................................... 19
Висока скорост на затвора....................... 22
Висока чувствителност............................ 21
Временно завъртане на дисплея ............. 45
Възпроизвеждане ..................................... 38
Групова експонация ................................ 82
Дата.................................................... 76, 145
Диафрагма ........................................... 37, 83
Директно отпечатване ............................ 144
Дисплей за авто-диагностика157
Екран HOME ............................................ 10
Екран на менюто ................................ 12, 13
Екран ......................................................... 17
Експонация ......................................... 37, 83
Електронен трансформатор ................... 162
Живи цветове ............................................ 99
Завъртане ................................................ 119
Запис .................................................... 20, 25
Зарядно устройство за батерии ............. 166
Защита ..................................................... 115
Звуков сигнал............................................ 59
Знак за отпечатване ................................ 146
Търсене по
операции
AF илюминатор ........................................ 71
AV кабел .................................................. 121
B & W ........................................................ 99
BRK ........................................................... 82
Burst ........................................................... 81
COMPONENT........................................... 67
CTRL FOR HDMI ..................................... 66
DirectX..................................................... 132
DISP ........................................................... 17
DPOF ....................................................... 117
DRO ........................................................... 98
EV ........................................................ 36, 83
Exposure Bracket ....................................... 82
Favorites..................................................... 49
HD(1080i) .................................................. 67
HDMI резолюция ..................................... 65
ISO ....................................................... 35, 84
LCD екран ................................................. 17
M, N, O, P, Q, R
Macintosh компютри .............................. 139
Manage Memory ........................................ 10
Mass Storage .............................................. 70
“Memory Stick Duo“ носител ................ 163
MENU .................................................. 12, 13
MTP ........................................................... 70
Multi AF ............................................... 32, 88
NTSC ......................................................... 68
PAL ............................................................ 68
PC............................................................. 130
PictBridge .......................................... 70, 144
PMB ......................................................... 133
PTP............................................................. 70
SD .............................................................. 67
Smart zoom ................................................ 73
TV TYPE ................................................... 69
USB връзка................................................ 70
VGA ........................................................... 78
Video Out ................................................... 68
Vivid ........................................................... 99
Windows компютър ................................ 130
Zoom .......................................................... 28
Zoom при възпроизвеждане .................... 39
Съдържание
A-З
167BG
Азбучен указател
Търсене по
HOME/MENU
Търсене по
операции
Съдържание
И–Р
Избор на папка ....................................... 104
Избор на сцена.......................................... 21
Измерване в центъра ............................... 32
Измерване в центъра .......................... 34, 89
Изостряне на контурите ........................ 110
Използване на фотоапарата
в чужбина ................................................ 162
Изреждане на изображения ..................... 41
Изтриване на папка за запис ................... 56
Изтриване.......................................... 42, 114
Индекс изображение ................................ 40
Инсталиране ........................................... 132
Интелигентна автоматична настройка ... 20
Калибриране ............................................. 62
Комплект батерии................................... 165
Компютър ................................................ 130
Macintosh ........................................... 139
Windows ............................................. 130
Прехвърляне на изображения .. 135, 140
Копиране ................................................... 57
Корекция на ефекта на червените очи . 110
Корпус ....................................................... 63
Кръстосан филтър .................................. 111
Лесен запис ............................................... 23
Лъчево замъгляване .............................. 111
Любими ..................................................... 49
Макро ........................................................ 30
Мек запис .................................................. 21
Мек фокус ............................................... 110
Множествено измерване.................... 34, 89
Музикален инструмент .................... 10, 138
Мулти конектор .............. 121, 134, 140, 144
Намаляване на ефекта на червените очи 97
Настройки за запис 1 ............................... 11
Настройки за запис 2 ............................... 11
Настройки на езика .................................. 77
Настройки на звука ................................ 120
Настройки на часовника .......................... 76
Настройки ................................................. 11
Ниво на светкавицата .............................. 95
Номер на файл .......................................... 58
168BG
Нулиране ................................................... 61
Операционна система .................... 131, 139
Оптичен zoom ..................................... 28, 73
Основни настройки 1 ............................... 11
Основни настройки 2 ............................... 11
Отпечатване ............................................ 143
Отрязване ................................................ 110
Отстраняване на проблеми.................... 147
Памет за управление ............................... 10
Панел с операционни бутони ................. 16
Папка
Избор ................................................. 104
Изтриване ............................................ 56
Смяна ................................................... 55
Създаване ............................................ 54
Пиксел ....................................................... 79
Полу-ръчен режим ................................... 33
Преглед по дати ........................................ 47
Преглед по папки ..................................... 50
Преглед по събития .................................. 48
Предупредителни индикатори и
съобщения ............................................... 157
Прецизен цифров zoom ........................... 73
Прибавяне/Премахване от Favorites
(Любими) ................................................ 108
Промяна на папката за запис ................... 55
Размер на изображение ............................ 78
Разпознаване на лице ............................... 93
Разпознаване на премигване ................... 96
Разпознаване на сцена ............................. 90
Разпознаване на усмивка ......................... 27
Разширение ............................................. 137
Рамка-търсач на AF обхват ...................... 32
Регулиране на експонацията ............. 36, 83
Режим Гурме ............................................. 21
Режим Движещи се изображения ..... 46, 25
Режим Демонстрация .............................. 64
Режим Запис на движещи
се изображения ......................................... 26
Режим Запис на портрет при нощни
условия ...................................................... 21
Режим Запис при нощни условия ........... 21
Режим Запис ....................................... 12, 81
Търсене по
HOME/MENU
Азбучен указател
Сваляне на музика.................................... 51
Светкавица .......................................... 31, 80
Свързване
Компютър .......................................... 134
Принтер ............................................. 144
Телевизор .......................................... 121
Сила на звука .......................................... 120
Скорост на затвора ............................. 37, 83
Смяна на дисплея ..................................... 17
Снимане .............................................. 20, 25
Софтуер ................................... 132, 133, 138
Списък с дати ......................................... 102
Списък със събития ............................... 103
Създаване на папка за запис .................... 54
Таймер за самостоятелно включване ..... 29
Телевизор ................................................ 121
Точково измерване ................................... 32
Точково измерване ................................... 34
Трансфер на музика ....................... 138, 141
Устойчиво снимане ................................ 100
Увеличаване на област .......................... 111
Устройство за съхранение на данни ....... 70
Търсене по
операции
С-Я
Филмов режим.................................... 46, 25
Филтър на лица ...................................... 107
Филтър .................................................... 111
Фокусиране ......................................... 32, 88
Форматиране на музика ................... 52, 138
Форматиране ............................................. 53
Хистограма ............................................... 18
Цифров Zoom ........................................... 73
Частичен цвят ......................................... 111
Чувствителност при разпознаване
на усмивка................................................. 92
Широк zoom........................................ 18, 44
Щастливи лица ....................................... 111
Съдържание
Режим Измерване ............................... 34, 89
Режим Пейзаж .......................................... 21
Режим Плаж .............................................. 21
Режим Под вода ........................................ 22
Режим Подводен баланс на белия
цвят ............................................................ 87
Режим Преглед ....................................... 105
Режим Сепия............................................. 99
Режим Сняг ............................................... 21
Режим Фойерверки .................................. 21
Режим Цветност ....................................... 99
Ретро ........................................................ 111
Ретуш ....................................................... 110
Решетка ..................................................... 72
Рисунка .................................................... 112
Ръководство за функциите ...................... 60
169BG
Азбучен указател
Търсене по
HOME/MENU
Търсене по
операции
Съдържание
Забележки за лиценза
Вашият фотоапарат притежава софтуер “C Library”, “Expat” и “zlib”. Предлагането на този софтуер
е в съответствие с лицензните споразумения на техните разработчици и собственици на авторски
права. Въз основа на молби от собствениците на авторски права на тези софтуерни приложения,
ние имаме задължението да ви информираме за следното.
Моля, прочетете следните секции.
Прочетете “license1.pdf” в папката “License” на вашия CD-ROM. Ще откриете лицензи (на
английски език език) в софтуера “C Library”, “Expat” и “zlib”.
ТОЗИ ПРОДУКТ Е ЛИЦЕНЗИРАН ПО ЛИЦЕНЗА ЗА MPEG-4 ВИЗУАЛНОТО ПАТЕНТНО
ПОРТФОЛИО ЗА ЛИЧНА И НЕСТОПАНСКА УПОТРЕБА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЗА КОДИРАНЕ
НА ВИДЕО СЪГЛАСНО MPEG-4 ВИЗУАЛЕН СТАНДАРТ (“MPEG-4 VIDEO“)
И/ ИЛИ
(II) ДЕКОДИРАНЕ НА “MPEG-4 VIDEO“, КОЕТО Е БИЛО КОДИРАНО ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ
С ЛИЧНА И НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ И/ ИЛИ Е БИЛО ПРИДОБИТО ОТ ВИДЕО
РАЗПРОСТРАНИТЕЛ, ЛИЦЕНЗИРАН ДА РАЗПРОСТРАНЯВА “MPEG-4 VIDEO“. ЛИЦЕНЗЪТ НЕ
СЕ ДАВА И НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗПОЛЗВАН ЗА НИКАКВИ ДРУГИ ЦЕЛИ. ДОПЪЛНИТЕЛНА
ИНФОРМАЦИЯ ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ПРОМОЦИОНАЛНИ, ВЪТРЕШНИ ИЛИ СТОПАНСКИ
ЦЕЛИ И УПОТРЕБА МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ОТ MPEG LA, L.L.C. ВИЖТЕ: http://mpegla.com/
Относно приложения софтуер GNU GPL/ LGPL
Софтуерът, който съответства на следните GNU General Public License (описан в ръководството като
“GPL”) или GNU Lesser General Public License (описан в ръководството като “LGPL”), е включен
към фотоапарата.
Този раздел има за цел да ви информира, че имате правото да модифицирате или преразпределяте
програмния код на този софтуер според условията, описани в GPL/ LGPL.
Можете да изтеглите програмния код от интернет. За да го изтеглите, отидете на следната интернет
страница.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Предпочитаме да не се свързвате с нас относно съдържанието на програмния код.
Прочетете “license2.pdf” в папката “License” на вашия CD-ROM. Ще откриете лицензи (на
английски език) в софтуера “GPL” и “LGPL”.
За да прегледате PDF файл, трябва да имате инсталиран Adobe Reader. Ако нямате инсталиран такъв
на вашия компютър, можете да го изтеглите от интернет страницата на Adobe Systems:
http://www.adobe.com/
Относно лиценза на “Music Transfer” в CD-ROM диска (приложен в
комплекта)
MPEG Layer-3 аудио технологията за кодиране и съответните патенти са лицензирани от Fraunhofer
IIS и Thompson.
170BG
BG
Изхвърляне на
и електронни
уреди
(Приложимо
за за
Изхвърляне
настари
стариелектрически
електрически
и електронни
уреди
(Приложимо
страните от
и други
европейски
страни,
използващи
страните
от Европейския
Европейскиясъюз
съюз
и други
европейски
страни,
използващи
система за
нана
отпадъци)
система
заразделно
разделносъбиране
събиране
отпадъци)
Този символ
неговата
опаковка
показва,
че този
продукт
Този
символ на
наустройството
устройствотоили
илинана
неговата
опаковка
показва,
че този
продукт
не трябва
отпадък.
Вместо
това,
тойтой
трябва
да бъде
не
трябва да
да се
сетретира
третиракато
катодомашен
домашен
отпадък.
Вместо
това,
трябва
да бъде
предаден вв съответните
нана
електрически
и електронни
предаден
съответнитепунктове
пунктовеза
зарециклиране
рециклиране
електрически
и
електронни
уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате
уреди.
Изхвърляйки
тозипоследици
продукт на
място,
вие предотвратявате
по- тенциални
негативни
за правилното
околната среда
и човешкото
здраве, които
потенциални
негативни
последици
околната
среда изхвърляне
и човешкото
които
в противен случай
могат да
се случатза
при
неправилното
наздраве,
продукта.
вРециклирането
противен случай,
при неправилното
изхвърляне
на продукта,
могат да се
на материалите
ще помогне
за запазването
на естествените
случат.
ресурси. За поподробна информация относно рециклирането на този продукт, моля,
Рециклирането
на материалите
ще помогне
наотпадъци
естествените
свържете се с местния
градски офис,
службатаза
зазапазването
изхвърляне на
или с
ресурси.
информация
относно рециклирането на този продукт,
магазина,За
от по-подробна
който сте закупили
продукта.
моля, свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне на
отпадъци или с магазина, от който сте закупили продукта.
Download PDF

advertising