Sony | MDR-1AM2 | Sony MDR-1AM2 Ausinės MDR-1AM2 Naudojimo instrukcijos





Stereo Headphones
Kasutussuunised
EE
Naudojimo instrukcijos
LT




Kasutamine
Naudojimas
Kompepunkt
Mitme funktsiooniga nupp
Mikrofon
Kõrvaklapikaabel
(integreeritud pult ja
mikrofon)
Tasakaalustatud
ühendusega
kõrvaklapikaabel
Nutitelefon
WALKMAN® jne
Saate ühendada seadmeid,
mis ühilduvad
tasakaalustatud
standardpistikuga, nagu
WALKMAN®,
kõrvaklapivõimendid jne.
Liečiamasis taškas
Daugiafunkcis mygtukas
Mikrofonas
Ausinių laidas (nuotolinis
valdiklis ir mikrofonas laide)
Subalansuotojo ryšio ausinių
laidas
Išmanusis telefonas
WALKMAN® ir pan.
Galite prijungti įrenginius,
kurie yra suderinami su
subalansuotojo standarto
kištuku, pvz., WALKMAN®,
ausinių stiprintuvus ir pan.
Märkused
ˎˎ Kaabli eemaldamisel võtke
tõmbamiseks kinni pistikust,
mitte kaablist. Muidu võib
kaabel katki minna.
ˎˎ Kui ühendate kõrvaklappide
kaablit, veenduge, et
sisestaksite pistiku täielikult.
Kui pistik pole lõpuni
sisestatud, ei pruugi heli
välja tulla.
Kui installite Google Play poest rakenduse Smart Key*,
saab nutitelefoni lugusid ja helitugevust reguleerida
mitme funktsiooniga nupuga.
* Smart Key on XperiaTM-le, AndroidTM-i
operatsioonisüsteemile 4.0 (või uuem) mõeldud
rakendus. Rakendus ei pruugi mõnes riigis ja/või
piirkonnas saadaval olla ning seda ei saa kasutada
nutitelefonimudelitega, mis ei ole toetatud.
Pastabos
ˎˎNorėdami atjungti kabelį,
ištraukite jį laikydami už
kištuko, o ne už kabelio.
Kitaip kabelis gali nutrūkti.
ˎˎKai prijungiate ausinių kabelį,
įsitikinkite, kad iki galo
įkišote kištuką. Jei kištuką
įkišite ne iki galo, gali
nesigirdėti garso.
https://play.google.com/
store/apps/details?id=com.
sonymobile.extras.liveware.
extension.smartkey
MDR-1AM2
Eesti
Stereokõrvaklapid
Kõrvaklapikaabliga (integreeritud pult ja
mikrofon) ühilduvad tooted
Kasutage kaablit nutitelefonidega.
Märkused
ˎˎKui loote ühenduse nutitelefoniga, mis ei ole toetatud, ei
pruugi seadme mikrofon töötada või heli võib olla vaikne.
ˎˎIntegreeritud puldi ja mikrofoni töö ei ole digitaalsete
muusikamängijate puhul tagatud.
Mitme funktsiooniga nupu kasutamine
Vajutage üks kord kõnele vastamiseks, vajutage uuesti kõne
lõpetamiseks; vajutage loo esitamiseks/peatamiseks.
Nupu funktsioon võib olenevalt nutitelefonist erinev olla.
iPhone’i puhul kasutatavad toimingud
Esitab ühendatud iPhone’is lugu või peatab selle ühe
vajutusega. Liigub topeltvajutusega järgmise loo juurde.
Liigub kolmekordse vajutusega eelmise loo juurde.
Sissetulevast kõnest keeldumiseks hoidke ligikaudu kaks
sekundit vajutatuna. Kui vabastate nupu, kinnitavad kaks
vaikset piiksu, et kõnest keelduti.
Häälabifunktsioon (Google™-i rakendus ja Siri)
Käivitab pika vajutusega häälabifunktsiooni (Google’i
rakendus ja Siri).
Funktsiooni saadavus sõltub Androidi puhul nutitelefonist
või rakenduse versioonist või iPhone’ist ja selle
tarkvaraversioonist.
Tehnilised andmed
Kõrvaklapid
Tüüp:
suletud, dünaamiline
Kõlaseade:
40 mm, kuppel (CCAW-häälemähis)
Võimsustaluvus: 1500 mW (IEC*)
Näivtakistus: 16 Ω 1 kHz puhul
Tundlikkus: 98 dB/mW
Sagedusvastus: 3–100 000 Hz (JEITA)
Kaal:
ligikaudu 187 g ilma kaablita
Mikrofon
Tüüp:elektreetkondensaator
Suunatavus: toimib igas suunas
Avatud ahela pingetase: –40 dB (0 dB = 1 V/Pa)
Toimiv sagedusvahemik:
20–20 000 Hz
Lietuviškai
Komplekti kuuluvad tarvikud
Tasakaalustatud ühendusega kõrvaklapikaabel (ligikaudu
1,2 m, hõbedaga kaetud OFC-kiud, L-kujuline
kuldviimistlusega tasakaalustatud standardpistik) (1)
Kõrvaklapikaabel (juhtmepealne juhtnupp, mikrofon,
umbes 1,2 m, L-kujuline kullatud 4-viiguline minipistik) (1)
Vutlar (1)
* IEC = Rahvusvaheline Elektrotehnika Komisjon
Disain ja tehnilised andmed võivad ette teatamata
muutuda.
CE-märgistus kehtib ainult neis riikides, kus see on
seadusega kehtestatud, peamiselt EMP (Euroopa
Majanduspiirkonna) riikides.
iPhone ja Siri on ettevõtte Apple Inc. kaubamärgid, mis on
registreeritud Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides.
Xperia on ettevõtte Sony Mobile Communications Inc.
registreeritud kaubamärk või kaubamärk.
Android, Google Play ja Google on ettevõtte Google, Inc.
kaubamärgid.
WALKMAN® ja WALKMAN®-i logo on ettevõtte Sony
Corporation registreeritud kaubamärgid.
Muud kaubamärgid ja ärinimed kuuluvad nende vastavatele
omanikele.
Ettevaatusabinõud
Kõrge helitugevus võib teie kuulmist
mõjutada. Liiklusohutuse tagamiseks ärge
kasutage seadet sõiduki juhtimise või
jalgrattaga sõitmise ajal. Ärge kasutage
ohtlikes kohtades, kui ümbritsev heli pole
kuuldav.
Märkus seadme kandmise kohta
ˎˎKuna kõrvaklappide korpus on suure tihedusega, võib
nende kõrva surumisel kuulmekile viga saada.
Kõrvaklappide kõrva surumisel võib membraan klõpsu
teha. See ei ole talitlushäire.
Muud
ˎˎÄrge rakendage seadmele raskust ega avaldage survet,
kuna see võib pikaajalisel hoiustamisel seadme kuju
muuta.
ˎˎKui tunnete pärast seadme kasutamist ebamugavust, siis
lõpetage kohe seadme kasutamine.
ˎˎKõrvaklappide polster võib pikaajalise hoiustamise või
kasutamise tõttu kahjustuda.
ˎˎNende kõrvaklappidega võib kasutada ainult komplekti
kuuluvaid kõrvaklapikaableid ja MDR-1AM2 jaoks
mõeldud kõrvaklapikaableid (müüakse eraldi).
Lisavarustusse kuuluvaid kõrvaklappide asenduspolstreid
saab tellida lähimalt Sony edasimüüjalt.
©2018 Sony Corporation Printed in Czech Republic
4-725-305-41(2)
Stereogarso ausinės
Suderinami gaminiai su ausinių laidu
(nuotolinis valdiklis ir mikrofonas laide)
Laidą galite naudoti su išmaniaisiais telefonais.
Pastabos
ˎˎJei prijungsite prie nepalaikomo išmaniojo telefono, šio
įrenginio mikrofonas gali neveikti arba gali būti žemas
garsumo lygis.
ˎˎGarantija, kad nuotolinis valdiklis ir mikrofonas laide veiks
su skaitmeniniais muzikos grotuvais, nesuteikiama.
Daugiafunkcio mygtuko naudojimas
Paspauskite vieną kartą, kad atsilieptumėte į skambutį,
paspauskite dar kartą, kad jį baigtumėte; paspauskite, kad
paleistumėte / pristabdytumėte garso takelį.
Mygtuko funkcija gali skirtis atsižvelgiant į išmanųjį
telefoną.
Galimi veiksmai naudojant „iPhone“
Paspaudus vieną kartą paleidžiamas / pristabdomas
prijungto „iPhone“ gaminio garso takelis. Paspaudus du
kartus pereinama prie tolesnio garso takelio. Paspaudus tris
kartus pereinama prie ankstesnio takelio.
Palaikykite nuspaudę apie dvi sekundes, kad atmestumėte
gaunamą skambutį. Atmetę skambutį išgirsite du tylius
garsinius signalus.
Pagalbinė valdymo balsu funkcija („Google™“ programa
ir „Siri“)
Paspaudus ir palaikius įjungiama pagalbinė valdymo balsu
funkcija („Google“ programa ir „Siri“).
Galimos funkcijos priklauso nuo išmaniojo telefono arba
programos versijos „Android“ sistemoje arba priklauso nuo
„iPhone“ ir jo programinės įrangos versijos.
Specifikacijos
Ausinės
Tipas:
uždaros, dinaminės
Pagrindinis įrenginys: 40 mm, kupolo tipo (CCAW garsinė ritė)
Galia: 1 500 mW (IEC*)
Varža: 16 Ω esant 1 kHz
Jautrumas: 98 dB/mW
Dažnio atsakas: 3–100 000 Hz (JEITA)
Svoris
Apie 187 g be laido
Mikrofonas
Tipas:
elektretinis kondensatorius
Kryptingumas: daugiakryptis
Atviros jungimo įtampos lygis: –40 dB (0 dB = 1 V/Pa)
Efektyvusis dažnių diapazonas:
20–20 000 Hz
Komplekte esantys priedai
Subalansuotojo ryšio ausinių laidas (apie 1,2 m, sidabru
dengtos OFC apvijos, L formos paauksuotas subalansuotasis
standartinis kištukas) (1)
Ausinių kabelis (su įmontuotu valdymo pultu ir mikrofonu,
maždaug 1,2 m ilgio, L formos, auksuotas, su 4 polių
mažuoju kištuku) (1)
Nešiojimo krepšys (1)
* IEC = Tarptautinė elektrotechnikos komisija (angl.
„International Electrotechnical Commission“)
Dizainas ir specifikacijos gali būti keičiami be išankstinio
įspėjimo.
CE ženklai galioja tik tose šalyse, kuriose jie teisėtai taikomi,
daugiausia EEE (Europos ekonominės erdvės) šalyse.
„iPhone“ ir „Siri“ yra „Apple Inc.“ prekių ženklai, registruoti
JAV ir kitose šalyse.
„Xperia“ yra „Sony Mobile Communications Inc.“
registruotasis prekės ženklas arba prekės ženklas.
„Android“, „Google Play“ ir „Google“ yra „Google, Inc.“
prekių ženklai.
WALKMAN® ir WALKMAN® logotipas yra registruotieji
„Sony Corporation“ prekių ženklai.
Kiti prekių ženklai ir prekių pavadinimai priklauso
atitinkamiems jų savininkams.
Atsargumo priemonės
Garsi muzika gali pakenkti Jūsų klausai. Eismo
saugumo sumetimais nenaudokite ausinių, kai
vairuojate automobilį arba važiuojate dviračiu.
Nesinaudokite pavojingose vietose, jei
nesigirdi aplinkos garso.
Pastaba dėl įrenginio dėvėjimo
ˎˎKadangi ausinių danga yra didelio tankio, smarkiai
spaudžiant jomis ausis galite pakenkti ausų būgneliams.
Spaudžiant ausinėmis ausis gali girdėtis diafragmos
spragsėjimas. Tai nėra gedimas.
Kita informacija
ˎˎNedėkite ant šio įrenginio sunkių daiktų ir jo nespauskite,
nes ilgai tai darydami galite jį deformuoti.
ˎˎJei naudodamiesi įrenginiu jaučiate diskomfortą,
nedelsdami nustokite juo naudotis.
ˎˎAusinių pagalvėlių kokybė gali suprastėti dėl ilgalaikio
laikymo arba naudojimo.
ˎˎSu šiomis ausinėmis galima naudoti tik pridėtus ausinių
kabelius ir MDR-1AM2 skirtus ausinių kabelius (įsigyjami
atskirai).
Papildomus pakaitinius ausinių gaubtus galima užsisakyti
iš artimiausio „Sony“ pardavėjo.




Stereo Headphones
Lietošanas instrukcijas
LV




Kā lietot
Sataustāms punktiņš
Daudzfunkciju poga
Mikrofons
Austiņu kabelis (iebūvētā
tālvadības pults un
mikrofons)
Līdzsvarota savienojuma
austiņu kabelis
Viedtālrunis
WALKMAN® u.c.
Var pievienot ierīces, kas ir
saderīgas ar līdzsvaroto
standarta spraudni,
piemēram, WALKMAN®,
austiņu pastiprinātājiem
utt.
Ja instalēsit lietotni Smart Key* no Google Play veikala,
ieraksta un skaļuma regulēšanu viedtālrunī varēs veikt
ar daudzfunkciju pogu.
* Smart Key ir lietotne, kas paredzēta XperiaTM,
AndroidTM OS 4.0 un jaunākām operētājsistēmām.
Lietotne atsevišķās valstīs un/vai reģionos var nebūt
pieejama, un to nevar izmantot ar neatbalstītiem
viedtālruņu modeļiem.
Piezīmes
ˎˎLai atvienotu kabeli, velciet
to aiz kontaktdakšas, bet
ne aiz paša kabeļa. Pretējā
gadījumā kabeli var
sabojāt.
ˎˎPievienojot austiņu kabeli,
noteikti pilnībā ievietojiet
spraudni. Ja spraudnis nav
ievietots līdz galam,
iespējams, ka skaņa netiek
izvadīta.
MDR-1AM2
Latviešu
Stereo austiņas
Ar austiņu kabeli saderīgie produkti
(iebūvētā tālvadības pults un mikrofons)
Izmantojiet šo kabeli ar viedtālruņiem.
Piezīmes
ˎˎJa pievienosit neatbalstītu viedtālruni, pastāv iespēja, ka
šīs iekārtas mikrofons var nefunkcionēt vai var būt zems
skaļuma līmenis.
ˎˎIespējams, ka ar iebūvēto tālvadības pulti un mikrofonu
nevarēs darbināt digitālos mūzikas atskaņotājus.
Daudzfunkciju pogas lietošana
Nospiediet vienreiz, lai atbildētu uz zvanu; nospiediet
vēlreiz, lai to pārtrauktu; nospiediet, lai atskaņotu/pauzētu
ierakstu.
Pogas funkcionalitāte var atšķirties atkarībā no viedtālruņa.
iPhone ierīcei pieejamās darbības
Atskaņo/pauzē pievienota iPhone izstrādājuma ierakstu ar
vienu nospiedienu. Pāriet uz nākamo ierakstu, veicot
dubultu nospiedienu. Pāriet uz iepriekšējo ierakstu, veicot
trīskāršu nospiedienu.
Turiet nospiestu aptuveni divas sekundes, lai noraidītu
ienākošu zvanu. Atlaišanas brīdī divi klusi pīkstieni
apstiprina, ka zvans tika noraidīts.
Voice Assist Function (Google™ App un Siri)
Funkciju Voice Assist Function (Google App un Siri) aktivizē,
ilgi nospiežot pogu.
Šīs funkcijas pieejamība atkarīga no viedtālruņa vai lietotnes
Android versijas vai iPhone un tā programmatūras versijas.
Specifikācijas
Austiņas
Veids:
slēgta tipa, dinamisks
Membrāna:
40 mm, kupolveida (CCAW balss spole)
Nominālā jauda: 1500 mW (IEC*)
Pretestība: 16 Ω pie 1 kHz
Jutīgums: 98 dB/mW
Frekvenču raksturlīkne: 3 Hz – 100 000 Hz (JEITA)
Svars:
apm. 187 g bez kabeļa
Mikrofons
Veids:
elektreta kondensators
Uztveršanas virziens: visos virzienos
Sprieguma līmenis atvērtā ķēdē: –40 dB (0 dB = 1 V/Pa)
Efektīvais frekvenču diapazons:
20–20 000 Hz
Komplektācijā iekļautie piederumi
Līdzsvarota savienojuma austiņu kabelis (apm. 1,2 m, ar
sudraba pārklājuma OFC dzīslām, L formas līdzsvarotu
standarta spraudni ar zelta pārklājumu) (1)
Austiņu kabelis (iebūvēta tālvadības pults un mikrofons,
aptuveni 1,2 m, L formas četrpolu minispraudnis ar zelta
pārklājumu) (1)
Somiņa pārnēsāšanai (1)
* IEC = Starptautiskā elektrotehnikas komisija
Dizains un tehniskie parametri var tikt mainīti bez
brīdinājuma.
CE marķējums ir derīgs tikai valstīs, kur tā lietošana ir
noteikta ar likumu. Galvenokārt tās ir EEZ (Eiropas
Ekonomikas zonas) valstis.
iPhone un Siri ir Apple Inc. preču zīmes, kas reģistrētas ASV
un citās valstīs.
Xperia ir Sony Mobile Communications Inc. preču zīme vai
reģistrēta preču zīme.
Android, Google Play un Google ir Google, Inc preču zīmes.
WALKMAN® un WALKMAN® logotips ir Sony Corporation
reģistrētas preču zīmes.
Pārējās preču zīmes un tirdzniecības nosaukumi ir to
atbilstošo īpašnieku preču zīmes un tirdzniecības
nosaukumi.
Piesardzības pasākumi
Klausīšanās lielā skaļumā var ietekmēt jūsu
dzirdi. Satiksmes drošības nolūkos nelietojiet
iekārtu, braucot ar automašīnu vai divriteni.
Neizmantojiet bīstamās vietās, ja vien
dzirdama apkārtējā skaņa.
Piezīme par ierīces lietošanu
ˎˎTā kā austiņas nodrošina blīvu savienojumu, to spiešana
uz ausīm var izraisīt bungādiņas bojājumu.
Austiņu spiešana pret ausīm var izraisīt diafragmas
klikšķa skaņu. Tas nav defekts.
Citas problēmas
ˎˎNenovietojiet svaru uz iekārtas, jo ilgstošas uzglabāšanas
laikā tas var deformēt iekārtu.
ˎˎJa pēc iekārtas lietošanas izjūtat diskomfortu,
nekavējoties pārtrauciet iekārtas lietošanu.
ˎˎIlglaicīgi glabājot vai izmantojot austiņas, ausu uzlikas var
nolietoties.
ˎˎAr šīm austiņām var izmantot tikai komplektācijā
iekļautos austiņu kabeļus un īpaši modelim MDR-1AM2
paredzētus kabeļus (jāiegādājas atsevišķi).
Nomaiņai paredzētas papildu austiņu uzlikas var
iegādāties pie tuvākā Sony izplatītāja.
https://play.google.com/
store/apps/details?id=com.
sonymobile.extras.liveware.
extension.smartkey
Download PDF

advertising