Sony | SS-FCR4000 | Sony SS-FCR4000 Namų kino garsiakalbių komplektas Naudojimo instrukcijos

A
Priekinis (kairysis)
Priekšējais (kreisais)
Priekinis (dešinysis)
Priekšējais (labais)
B
C
Priekinis (kairysis)
Priekšējais (kreisais)
Žemųjų dažnių garsiakalbis (nepridedamas)
Zemfrekvenču skaļrunis (nav iekļauts)
Speaker System
Centrinis
Centrālais
Erdvinio garso (kairysis)
Ieskaujošā skaņa (kreisais)
2-319-660-22(1) (LT-LV-EE)
D
E
4,6 mm
Stiprintuvas
Pastiprinātājs
Erdvinio garso (dešinysis)
Ieskaujošā skaņa (labais)
Sistemos prijungimas
Trikčių šalinimas
BRĪDINĀJUMS
Norėdami sumažinti gaisro arba elektros smūgio
pavojų, saugokite šį įrenginį nuo lietaus ar
drėgmės.
Garsiakalbių sistemą prijunkite prie stiprintuvo
garsiakalbių išvesties kontaktų (A).
Būtinai naudokite ilguosius garsiakalbių laidus erdvinio
garso garsiakalbiams prijungti, o trumpuosius –
priekiniams ir centriniam garsiakalbiams prijungti.
Prieš prijungdami įsitikinkite, kad visų komponentų
(įskaitant žemųjų dažnių garsiakalbį) maitinimas
yra išjungtas.
Jei dėl garsiakalbių sistemos kyla problemų, patikrinkite
toliau pateiktą sąrašą ir imkitės nurodytų priemonių.
Jei problemos išspręsti nepavyksta, kreipkitės
į artimiausią „Sony“ pardavėją.
Lai samazinātu aizdegšanās vai elektrošoka
risku, nepakļaujiet šo aparātu lietus vai mitruma
iedarbībai.
Atsargumo priemonės
Sauga
• Prieš naudodami sistemą įsitikinkite, kad darbinė
sistemos įtampa atitinka vietinio maitinimo tiekimo
įtampą.
• Jei į sistemą patektų skysčio arba koks nors
daiktas, atjunkite sistemos maitinimo laidą ir
prieš toliau naudodami duokite sistemą patikrinti
kvalifikuotiems specialistams.
Naudojimas
• Pasirūpinkite, kad garsiakalbių sistemai nebūtų
tiekiamas maitinimas, kurio galia vatais nuolat
viršytų maksimalią sistemos įvesties galią.
• Netinkamai nustačius garsiakalbių jungčių
poliškumą, bosų tonai bus silpni, o įvairių
instrumentų padėtis – neaiški.
• Garsiakalbių kontaktuose susilietus neizoliuotiems
garsiakalbių laidams gali įvykti trumpasis jungimas.
• Prieš sujungdami išjunkite stiprintuvą, kad
nepažeistumėte garsiakalbių sistemos.
• (Tik centrinis ir erdvinio garso garsiakalbiai)
Garsiakalbio grotelių negalima nuimti. Nebandykite
nuimti garsiakalbių sistemos grotelių. Bandydami jas
nuimti galite pažeisti garsiakalbį.
• Garsumo lygis neturėtų būti toks aukštas, kad garsas
būtų iškraipomas.
Jei šalia esančio TV ekrane spalvos rodomos
netinkamai
Priekiniai ir centrinis garsiakalbiai yra magnetiškai
izoliuoti, kad juos būtų galima montuoti netoli TV
komplekto. Tačiau kai kurių tipų TV komplektuose
gali būti netinkamai rodomos spalvos. Erdvinio
garso garsiakalbiai nėra magnetiškai izoliuoti, todėl
rekomenduojame juos statyti šiek toliau nuo TV
komplekto.
Jei spalvos rodomos netinkamai...
c Išjunkite TV komplektą ir vėl jį įjunkite praėjus
15–30 minučių.
Jei spalvos vis tiek rodomos netinkamai...
c Perkelkite garsiakalbius toliau nuo TV komplekto.
Jei girdimas ūžesys
Perkelkite garsiakalbius arba sumažinkite stiprintuvo
garsumą.
Vieta
• Nemontuokite garsiakalbių pastatę nuožulniai.
• Nestatykite garsiakalbių vietose, kuriose:
– itin karšta ar šalta;
– daug dulkių ar nešvarumų;
– labai drėgna;
– veikia vibracija;
– pasiekia tiesioginiai saulės spinduliai.
• Ant specialiai paruoštų (vaškuotų, išteptų alyva,
poliruotų ir pan.) paviršių garsiakalbius statykite
atsargiai, nes dėl to jie gali susitepti arba gali pakisti
jų spalva.
Pastabos (B)
• Įsitikinkite, kad garsiakalbių pliuso (+) ir minuso
(–) kontaktai sutampa su stiprintuvo pliuso (+) ir
minuso (–) kontaktais.
• Tvirtai priveržkite garsiakalbių kontaktų varžtus,
nes laisvi varžtai gali kelti triukšmą.
• Patikrinkite, ar tvirtos visos jungtys. Garsiakalbių
kontaktuose susilietus neizoliuotiems garsiakalbių
laidams gali įvykti trumpasis jungimas.
• Išsamios informacijos, kaip prijungti stiprintuvo
garsiakalbius, ieškokite prie stiprintuvo pridėtose
naudojimo instrukcijose.
Patarimas
Iš garsiakalbių sistemos nesklinda garsas.
• Įsitikinkite, kad viskas sujungta tinkamai.
• Įsitikinkite, kad stiprintuvo garsumas nustatytas
tinkamai.
• Įsitikinkite, kad stiprintuvo programos šaltinio
parinkikliu nustatytas tinkamas šaltinis.
• Įsitikinkite, kad neprijungtos ausinės.
Girdimas ūžesys arba triukšmas garsiakalbių
išvestyje.
• Įsitikinkite, kad viskas sujungta tinkamai.
• Įsitikinkite, kad per arti TV komplekto nestovi
jokie garso komponentai.
Garsas staiga nutrūko.
• Įsitikinkite, kad viskas sujungta tinkamai.
Garsiakalbių kontaktuose susilietus neizoliuotiems
garsiakalbių laidams gali įvykti trumpasis
jungimas.
Laidų su juodais brūkšneliais polius yra minusas (–),
juos reikia jungti prie garsiakalbių minuso (–)
kontaktų.
Specifikacijos
Garsiakalbių pastatymas (C)
Visi garsiakalbiai turėtų būti atsukti į klausymosi
padėtį. Norėdami išgauti geresnį erdvinio garso efektą,
visus garsiakalbius montuokite tuo pačiu atstumu nuo
klausymo vietos.
Priekinius garsiakalbius statykite tinkamu atstumu
kairiojoje ir dešiniojoje TV pusėse.
Žemųjų dažnių garsiakalbį (nepridedamas) statykite
bet kurioje TV pusėje.
Centrinį garsiakalbį statykite ant TV komplekto
viršaus, centre. Erdvinio garso garsiakalbių padėtį lemia
kambario ypatumai. Galite erdvinio garso garsiakalbius
statyti klausymosi padėties kairėje ir dešinėje A arba už
klausymosi padėties B.
Pastaba
Garsiakalbius statykite ant plokščio, horizontalaus
paviršiaus.
Centrinio garsiakalbio montavimas (D)
Norėdami centrinį garsiakalbį pastatyti ant TV
komplekto, pritvirtinkite padelį (pridedamas) prie
kiekvieno garsiakalbio apatinės dalies kampo ir
patikrinkite, ar garsiakalbis stovi visiškai tiesiai ant
plokščio TV paviršiaus.
Erdvinių garsiakalbių montavimas ant
sienos (E)
Erdvinio garso garsiakalbį galite pakabinti ant sienos
kabliuku (nepridedamas).
Esate atsakingas už techninės įrangos parduotuvėse
įsigytos montavimo techninės įrangos tinkamą
pasirinkimą ir naudojimą, taip pat už tinkamą ir saugų
garsiakalbių sumontavimą.
Erdvinių garsiakalbių montavimas ant
garsiakalbių stovo
Nuo garsiakalbio nusukite varžtą (F) ir naudokite
jį montuodami garsiakalbį ant garsiakalbių stovo.
Išsamios informacijos žr. prie garsiakalbių stovo
pridėtoje naudojimo instrukcijoje.
Rekomenduojama naudoti pasirenkamą garsiakalbių
stovą WS-FV11 ar WS-FV10D (galima įsigyti tik tam
tikrose šalyse).
Stiprintuvo nustatymas
Jungdami stiprintuvą su vidiniais kelių kanalų
dekoderiais („Dolby Digital“a), DTSb) ir pan.), naudokite
stiprintuvo sąrankos meniu, kad nurodytumėte
garsiakalbių sistemos parametrus.
Stiprintuvo sąrankos meniu yra skirtingi, atsižvelgiant
į tai, ar naudojamas žemųjų dažnių garsiakalbis
(nepridedamas).
Tinkami nustatymai nurodyti toliau pateiktoje lentelėje.
Išsamios informacijos, kaip nustatyti, ieškokite prie
stiprintuvo pridėtose naudojimo instrukcijose.
Garsiakalbių sąranka (naudojamas žemųjų
dažnių garsiakalbis)
Valymas
Garsiakalbių korpusus valykite minkšta šluoste, šiek
tiek sudrėkinta švelnaus poveikio valomuoju tirpalu
ar vandeniu. Nenaudokite jokių abrazyvinių šveistukų,
šveitimo miltelių ar tirpiklių, pvz., alkoholio ar benzino.
Kabliukas
Āķītis
Latviski
ĮSPĖJIMAS
Šis ant gaminio ar jo pakuotės esantis simbolis
reiškia, kad gaminio negalima išmesti kaip buitinių
atliekų. Jį reikia atiduoti į elektros ir elektroninės
įrangos surinkimo punktą, kad vėliau būtų perdirbtas.
Tinkamai išmesdami gaminį saugote aplinką ir žmonių
sveikatą. Perdirbant medžiagas tausojami gamtiniai
ištekliai. Jei reikia išsamesnės informacijos apie šio
gaminio perdirbimą, kreipkitės į vietos valdžios
instituciją, buitinių atliekų šalinimo tarnybą arba į
parduotuvės, kurioje įsigijote šį gaminį, darbuotoją.
Jei naudojami
Nustatykite kaip
Priekiniai garsiakalbiai
LARGEc) arba SMALL
Centrinis garsiakalbis
SMALL
Erdvinio garso garsiakalbiai
SMALL
Žemųjų dažnių garsiakalbis
(nepridedamas)
ON (arba YES)
SS-F4000P (priekiniai garsiakalbiai)
Garsiakalbių sistema
3 krypčių, magnetiškai
izoliuota
Garsiakalbio įrenginiai Žemųjų dažnių garsiakalbis
(vidurinieji bosai): 10 cm,
kūgio tipo
Žemųjų dažnių garsiakalbis
(žemieji bosai): 10 cm,
kūgio tipo
Aukštųjų dažnių garsiakalbis:
2,5 cm, balansuotojo kupolo
tipo
Apgaubo tipas
Bosų atspindys
Nominalioji varža
8 omai
Galia
Maksimali maitinimo įvestis:
120 W
Jautrumo lygis
85 dB (1 W, 1 m)
Dažnių diapazonas
50–50 000 Hz
Matmenys (plotis / aukštis / ilgis)
Apytiksl. 231 × 880 ×
255 mm, įskaitant priekines
groteles
Svoris
Apytiksl. 7,8 kg
Pridedami priedai
Garsiakalbio laidas, trumpas
(2 vnt.)
SS-CN3000P (centrinis garsiakalbis)
Garsiakalbių sistema
Viso diapazono, magnetiškai
izoliuota
Garsiakalbio įrenginiai 7 cm, kūginio tipo × 2
Apgaubo tipas
Bosų atspindys
Nominalioji varža
8 omai
Galia
Maksimali maitinimo įvestis:
120 W
Jautrumo lygis
85 dB (1 W, 1 m)
Dažnių diapazonas
150–20 000 Hz
Matmenys (plotis / aukštis / ilgis)
Apytiksl. 430 × 86 ×
105 mm, įskaitant priekines
groteles
Svoris
Apytiksl. 1,6 kg
Pridedami priedai
Garsiakalbio laidas,
trumpas (1 vnt.)
Padeliai (4 vnt.)
SS-SR3000P (erdvinio garso garsiakalbiai)
Garsiakalbių sistema
Garsiakalbio įrenginiai
Apgaubo tipas
Nominalioji varža
Galia
Viso diapazono
7 cm, kūgio tipo
Bosų atspindys
8 omai
Maksimali maitinimo įvestis:
120 W
Jautrumo lygis
85 dB (1 W, 1 m)
Dažnių diapazonas
150–20 000 Hz
Matmenys (plotis / aukštis / ilgis)
Apytiksl. 110 × 170 ×
111 mm, įskaitant priekines
groteles
Svoris
Apytiksl. 0,9 kg
Pridedami priedai
Garsiakalbio laidas,
ilgas (2 vnt.)
Dizainas ir specifikacijos gali keistis neperspėjus.
Lai novērstu aizdegšanos, nenosedziet aparāta
ventilācijas atveri ar avīzēm, galdautiem, aizkariem u.c.
priekšmetiem, kā arī nenovietojiet uz aparāta aizdegtas
sveces.
Lai nepieļautu aizdegšanos vai elektrotraumu,
nenovietojiet uz aparāta ar šķidrumu pildītus
priekšmetus, piemēram, vāzes.
Lai izvairītos no elektrotraumas, neatveriet korpusu.
Labošanu uzticiet tikai kvalificētam personālam.
Neuzstādiet ierīci norobežotā vietā,
piemēram, grāmatplauktā vai iebūvētā skapītī.
Atbrīvošanās no vecām elektriskām un
elektroniskām iekārtām (attiecas uz Eiropas
Savienību un citām Eiropas valstīm ar
atsevišķu savākšanas sistēmu)
Šis apzīmējums uz produkta vai tā
iepakojuma norāda, ka ar šo produktu
nedrīkst rīkoties kā ar mājsaimniecības
atkritumiem. Tā vietā tas ir jānodod
atbilstošā savākšanas vietā elektrisko
un elektronisko iekārtu pārstrādei.
Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no šī produkta,
palīdzēsit nepieļaut iespējamo negatīvo ietekmi uz
apkārtējo vidi un cilvēku veselību, ko varētu izraisīt
neatbilstoša šī produkta atkritumu apstrāde. Materiālu
pārstrāde palīdzēs taupīt dabas resursus. Lai iegūtu
detalizētāku informāciju par šī produkta pārstrādi,
sazinieties ar vietējo pašvaldību, mājsaimniecības
atkritumu apsaimniekotāju vai veikalu, kurā
iegādājāties šo produktu.
Piesardzības pasākumi
Par drošību
• Pirms darbināt sistēmu, pārbaudiet, vai tās darba
spriegums atbilst vietējam barošanas avotam.
• Ja kāds šķidrums vai ciets priekšmets nonāk
sistēmā, atvienojiet sistēmas barošanas vadu un
pirms turpmākas darbināšanas lūdziet to pārbaudīt
kvalificētam servisa darbiniekam.
Jei naudojami
Nustatykite kaip
Priekiniai garsiakalbiai
LARGE
Centrinis garsiakalbis
SMALL
Erdvinio garso garsiakalbiai
SMALL
Žemųjų dažnių garsiakalbis
(nepridedamas)
OFF (arba NO)
Sistēmas savienošana
Problēmu novēršana
Savienojiet skaļruņu sistēmu ar skaļruņiem
paredzētajām pastiprinātāja izejas spailēm (A).
Noteikti izmantojiet garos skaļruņu vadus, lai
pievienotu ieskaujošās skaņas skaļruņus, un īsos
skaļruņu vadus, lai pievienotu priekšējos skaļruņus
un centrālo skaļruni.
Pirms sākat piestiprināšanu, pārliecinieties, vai visiem
komponentiem (tostarp zemfrekvenču skaļrunim)
ir izslēgta barošana.
Ja ar skaļruņu sistēmu rodas problēma, skatiet šo
sarakstu un veiciet atbilstošos pasākumus. Ja problēma
netiek novērsta, sazinieties ar tuvāko Sony izplatītāju.
Piezīmes (B)
• Pārliecinieties, vai skaļruņu plus (+) un mīnus (–)
spailes ir savienotas ar atbilstošajām pastiprinātāja
plus (+) un mīnus (–) spailēm.
• Nodrošiniet, ka skaļruņu spaiļu skrūves ir droši
pievilktas, jo vaļīgas skrūves var būt trokšņu avots.
• Pārliecinieties, vai visi savienojumi ir cieši. Ja pie
skaļruņu spailēm saskaras atkailināti skaļruņu vadi,
var tikt izraisīts īssavienojums.
• Detalizētu informāciju par skaļruņu savienošanu ar
pastiprinātāju skatiet pastiprinātāja komplektācijā
iekļautajās lietošanas instrukcijās.
Skaļruņu izvietošana (C)
Ikvienam skaļrunim jābūt pavērstam pret klausīšanās
vietu. Vislabāko ieskaujošās skaņas efektu var
panākt, uzstādot visus skaļruņus vienādā attālumā no
klausīšanās vietas.
Novietojiet priekšējos skaļruņus piemērotā attālumā
pa kreisi un pa labi no TV.
Novietojiet zemfrekvenču skaļruni (nav iekļauts
komplektācijā) jebkurā TV pusē.
Novietojiet centrālo skaļruni virs televizora pa vidu.
Ieskaujošās skaņas skaļruņu novietošana lielā mērā
ir atkarīga no istabas konfigurācijas. Varat novietot
ieskaujošās skaņas skaļruņus pa kreisi un pa labi no
klausīšanās vietas A vai aiz klausīšanās vietas B.
Piezīme
Noteikti novietojiet skaļruni plakaniski
horizontālā vietā.
Lai novietotu centrālo skaļruni virs televizora,
pievienojiet paliktņus (iekļauti komplektācijā) katram
skaļruņa apakšējam stūrim un pārliecinieties, vai uz
TV novietotais skaļrunis atrodas pilnīgi horizontālā
stāvoklī.
Ieskaujošās skaņas skaļruņu
piestiprināšana pie sienas (E)
Varat piekārt ieskaujošās skaņas skaļruņus pie sienas,
izmantojot āķīti (nav iekļauts komplektācijā).
Jūs esat atbildīgs par pareizu montāžas piederumu
izvēli saimniecības preču veikalā un to lietošanu, kā
arī pareizu un drošu skaļruņu uzstādīšanu.
Ieskaujošās skaņas skaļruņu
piestiprināšana pie skaļruņu statīva
Atvienojiet skrūvi (F) no skaļruņa un izmantojiet to,
kad skaļruni piestiprināt skaļruņa statīvam. Detalizētu
informāciju skatiet skaļruņa statīva komplektācijā
iekļautajās lietošanas instrukcijās.
Ir ieteicams izmantot atsevišķi pieejamo skaļruņu
statīvu WS-FV11 vai WS-FV10D (pieejami
noteiktās valstīs).
Ja radies krāsu nevienmērīgums...
c Izslēdziet televizoru un ieslēdziet to atkal pēc
15–30 minūtēm.
Ja atkal radies krāsu nevienmērīgums...
c Novietojiet skaļruņus tālāk no televizora.
Ja dzirdama šņākšana
Pārvietojiet skaļruņus vai samaziniet pastiprinātāja
skaļumu.
Par novietojumu
• Neuzstādiet skaļruņus slīpi.
• Nenovietojiet skaļruņus vietā, ja tā ir:
– pārmērīgi karsta vai auksta;
– putekļaina vai netīra;
– ļoti mitra;
– pakļauta vibrācijām;
– pakļauta tiešai saules gaismai.
• Uzmanieties, ja skaļruni novietojat uz īpaši
apstrādātas (vaskotas, eļļotas, pulētas utt.) virsmas,
jo iespējama notraipīšana vai krāsas zaudēšana.
Tīriet skaļruņu korpusus ar mīkstu drāniņu, kas
mazliet samitrināta maiga mazgāšanas līdzekļa šķīdumā
vai ūdenī. Nelietojiet nekādus abrazīvus materiālus,
ķīmiskās tīrīšanas pulveri, kā arī šķīdinātājus,
piemēram, alkoholu vai benzīnu.
Pastiprinātāja iestatīšana
Kad savienojat pastiprinātāju ar iekšējiem vairākkanālu
dekoderiem (Dolby Digitala), DTSb) utt.), skaļruņu
sistēmas parametru norādīšanai jāizmanto
pastiprinātāja iestatīšanas izvēlnes.
Pastiprinātāja iestatīšanas izvēlnes atšķiras atkarībā
no tā, vai tiek izmantots zemfrekvenču skaļrunis.
Pareizos iestatījumus skatiet nākamajā tabulā.
Detalizētu informāciju par iestatīšanu skatiet
pastiprinātāja komplektācijā iekļautajās lietošanas
instrukcijās.
Skaļruņu iestatīšana (tiek lietots
zemfrekvenču skaļrunis)
b)
c)
„Dolby“ ir dvigubos D raidės simbolis yra
„Dolby Laboratories“ prekių ženklai.
DTS ir „DTS Digital Surround“ yra registruotieji
„DTS, Inc.“ prekių ženklai.
Jei naudojate žemųjų dažnių garsiakalbį,
rekomenduojame priekinius garsiakalbius nustatyti
kaip LARGE. Tačiau jei atsiranda iškraipymas,
nustatykite priekinius garsiakalbius kaip SMALL.
Komponents
Iestatiet
Priekšējie skaļruņi
LARGEc) vai SMALL
Centrālais skaļrunis
SMALL
Ieskaujošās skaņas skaļruņi
SMALL
Zemfrekvenču skaļrunis
(nav iekļauts)
ON (vai YES)
Skaļruņu iestatīšana (netiek lietots
zemfrekvenču skaļrunis)
Ja rodas jautājumi vai problēmas saistībā ar jūsu
skaļruņu sistēmu, sazinieties ar tuvāko Sony izplatītāju.
a)
a)
Pēkšņi pazūd skaņa.
• Pārliecinieties, vai ir pareizi izveidoti visi
savienojumi. Ja pie skaļruņu spailēm saskaras
atkailināti skaļruņu vadi, var tikt izraisīts
īssavienojums.
Specifikācijas
Centrālā skaļruņa uzstādīšana (D)
Priekšējie skaļruņi un centrālais skaļrunis ir magnētiski
ekranēts, lai tos varētu novietot televizora tuvumā.
Taču noteikta veida televizoros joprojām iespējama
krāsu nevienmērīguma rašanās. Tā kā ieskaujošās
skaņas skaļruņi nav magnētiski ekranēti, ieteicams
tos novietot nedaudz tālāk no televizora.
No skaļruņa dzirdama dūkšana vai troksnis.
• Pārliecinieties, vai ir pareizi izveidoti visi
savienojumi.
• Nodrošiniet, ka neviens no audio komponentiem
neatrodas pārāk tuvu televizoram.
Melnajiem svītrainajiem vadiem ir mīnus (–) polaritāte,
un tie jāsavieno ar skaļruņa mīnus (–) spailēm.
• Nedarbiniet skaļruņu sistēmu, ilgstoši pieslēdzot to
barošanas avotam, kas pārsniedz sistēmas maksimālo
ieejas jaudu.
• Ja skaļruņu savienojumiem būs nepareiza polaritāte,
basu toņi būs vāji, bet dažādiem instrumentiem
nebūs skaidri izteikta izvietojuma.
• Ja pie skaļruņu spailēm saskaras atkailināti skaļruņu
vadi, var rasties īssavienojums.
• Pirms savienošanas izslēdziet pastiprinātāju, lai
izvairītos no skaļruņu sistēmas bojāšanas.
• (Tikai centrālajam un ieskaujošās skaņas skaļruņiem)
Skaļruņa dekoratīvo režģi nevar noņemt. Nemēģiniet
noņemt dekoratīvo režģi no skaļruņu sistēmas.
Mēģinot to noņemt, var sabojāt skaļruni.
• Samaziniet skaļuma līmeni, ja skaņa tiek kropļota.
Ja tuvumā esošā TV ekrānā rodas krāsu
nevienmērīgums
Skaļruņu sistēma neko neatskaņo.
• Pārliecinieties, vai ir pareizi izveidoti visi
savienojumi.
• Pārliecinieties, vai pastiprinātājam ir uzgriezts
atbilstošs skaļums.
• Pārliecinieties, vai pastiprinātāja programmu
selektoram ir iestatīts pareizais skaņas avots.
• Ja ir pievienotas austiņas, atvienojiet tās.
Padoms
Par darbību
Par tīrīšanu
Garsiakalbių sąranka (žemųjų dažnių
garsiakalbis nenaudojamas)
Jei kilo su garsiakalbių sistema susijusių klausimų ar
problemų, pasitarkite su artimiausiu „Sony“ pardavėju.
© 2007 Sony Corporation
F
Erdvinio garso (kairysis)
Ieskaujošā skaņa (kreisais)
Lietuvių k.
Senos elektros ir elektroninės
įrangos išmetimas (taikoma
Europos Sąjungoje ir kitose
Europos šalyse, kuriose yra atskiros
surinkimo sistemos)
Erdvinio garso (dešinysis)
Ieskaujošā skaņa (labais)
10 mm
Padeliai
Paliktņi
Prietaiso negalima statyti uždaroje erdvėje,
pvz., ant knygų lentynos arba uždaroje spintelėje.
Priekinis (dešinysis)
Priekšējais (labais)
Centrinis
Centrālais
SS-FCR4000
Kad išvengtumėte gaisro, neuždenkite įrenginio
vėdinimo angos laikraščiais, staltiesėmis, užuolaidomis
ir pan. Ant įrenginio nedėkite degančių žvakių.
Kad išvengtumėte gaisro ar smūgio pavojaus, ant
įrenginio nedėkite skysčio pripildytų indų, pvz., vazų.
Kad išvengtumėte elektros smūgio, neatidarykite
korpuso. Dėl remonto darbų kreipkitės tik į
kvalifikuotus specialistus.
Žemųjų dažnių garsiakalbis
(nepridedamas)
Zemfrekvenču skaļrunis
(nav iekļauts)
b)
c)
Komponents
Iestatiet
Priekšējie skaļruņi
LARGE
Centrālais skaļrunis
SMALL
Ieskaujošās skaņas skaļruņi
SMALL
Zemfrekvenču skaļrunis
(nav iekļauts)
OFF (vai NO)
“Dolby” un dubultā D apzīmējums ir Dolby
Laboratories preču zīmes.
“DTS” un “DTS Digital Surround” logotips ir DTS,
Inc. reģistrētas preču zīmes.
Ja izmantojat zemfrekvenču skaļruni, ieteicams
priekšējiem skaļruņiem iestatīt vērtību LARGE.
Taču skaņas kropļošanas gadījumā iestatiet
priekšējiem skaļruņiem vērtību SMALL.
SS-F4000P (priekšējie skaļruņi)
Skaļruņu sistēma
Trīsvirzienu, magnētiski
ekranēta
Skaļruņu ierīces
Zemfrekvenču skaļrunis
(vidējie basi): 10 cm,
konusveida
Zemfrekvenču skaļrunis
(zemie basi): 10 cm,
konusveida
Pīkstulis: 2,5 cm, līdzsvarots
kupolveida
Aizsargapvalka veids
Basus atstarojošs
Pilnā pretestība
8 omi
Nominālā jauda
Maksimālā ieejas jauda:
120 W
Jutības līmenis
85 dB (1 W, 1 m)
Frekvenču diapazons
50 Hz–50 000 Hz
Izmēri (platums/augstums/dziļums)
Aptuveni 231 × 880 ×
255 mm (ar priekšējo
dekoratīvo režģi)
Masa
Aptuveni 7,8 kg
Komplektācijā iekļautais piederums
Skaļruņa vads, īss (2)
SS-CN3000P (centrālais skaļrunis)
Skaļruņu sistēma
Pilna diapazona, magnētiski
ekranēta
Skaļruņu ierīces
7 mm, konusveida × 2
Aizsargapvalka veids
Basus atstarojošs
Pilnā pretestība
8 omi
Jaudas rādītāji
Maksimālā ieejas jauda:
120 W
Jutības līmenis
85 dB (1 W, 1 m)
Frekvenču diapazons
150 Hz–20 000 Hz
Izmēri (platums/augstums/dziļums)
Aptuveni 430 × 86 × 105 mm
(ar priekšējo dekoratīvo
režģi)
Masa
Aptuveni 1,6 kg
Komplektācijā iekļautie piederumi
Skaļruņa vads, īss (1)
Paliktņi (4)
SS-SR3000P (ieskaujošās skaņas skaļruņi)
Skaļruņu sistēma
Skaļruņu ierīces
Aizsargapvalka veids
Pilnā pretestība
Nominālā jauda
Pilna diapazona
7 mm, konusveida
Basus atstarojošs
8 omi
Maksimālā ieejas jauda:
120 W
Jutības līmenis
85 dB (1 W, 1 m)
Frekvenču diapazons
150 Hz–20 000 Hz
Izmēri (platums/augstums/dziļums)
Aptuveni 110 × 170 ×
111 mm (ar priekšējo
dekoratīvo režģi)
Masa
Aptuveni 0,9 kg
Komplektācijā iekļautais piederums
Skaļruņa vads, garš (2)
Dizains un specifikācijas var mainīties bez brīdinājuma.
A
B
C
Keskmine kõlar
Eesmine kõlar (vasak)
Eesmine kõlar (parem)
Basskõmistaja (pole komplektis)
Eesmine kõlar (vasak)
Eesmine kõlar (parem)
Ruumilise heli kõlar (vasak)
Ruumilise heli kõlar (parem)
Basskõmistaja (pole komplektis)
Keskmine kõlar
D
E
Võimendi
4,6 mm
10 mm
Jalapadjad
Ühendus
Ruumilise heli kõlar
(parem)
Ruumilise heli kõlar
(vasak)
Eesti keeles
HOIATUS
Süsteemi ühendamine
Tõrkeotsing
Tulekahju või elektrilöögi ohu vähendamiseks
vältige seadme kokkupuudet vihma või niiskusega.
Ühendage kõlarisüsteem võimendi kõlariväljundi
liidestega (A).
Ruumilise heli kõlarite ühendamiseks kasutage kindlasti
pikki kõlarijuhtmeid ja eesmiste ning keskmiste kõlarite
ühendamiseks lühikesi kõlarijuhtmeid.
Veenduge, et enne ühendamise alustamist oleks kõik
komponendid (sh basskõmistaja) välja lülitatud.
Kui kõlarisüsteemiga on probleeme, vaadake järgmist
loendit ja järgige soovitatud juhiseid. Probleemi
püsimisel võtke ühendust lähima Sony edasimüüjaga.
Tulekahju vältimiseks ärge katke seadme õhuava
ajalehtede, laudlina, kardina või muu sarnasega.
Ärge asetage seadmele süüdatud küünlaid.
Tulekahju või elektrilöögi vältimiseks ärge asetage
seadmele vedelikuga täidetud anumaid, näiteks vaase.
Elektrilöögi vältimiseks ärge avage korpust.
Teenindustööd laske teha vaid vastava väljaõppega
personalil.
Ärge paigaldage seadet suletud kohta,
näiteks raamaturiiulile või sisseehitatud kappi.
Vanade elektri- ja elektroonikaseadmete
utiliseerimine (kehtib Euroopa Liidus ja teistes
Euroopa riikides, kus on eraldi toimivad
kogumissüsteemid)
See sümbol tootel või selle pakendil
näitab, et toodet ei tohi olmejäätmena
käidelda. See tuleb viia spetsiaalsesse
kogumispunkti, kus see taastöödeldakse
elektri- ja elektroonikaseadmetele
kohaselt. Tagades toote reeglitepärase
utiliseerimise, aitate ära hoida võimalikke keskkonda
ja tervist mõjutavaid negatiivseid tagajärgi, mis selle
toote ebakorrektse käitlemise tõttu võivad tekkida.
Materjalide taastöötlemine aitab säästa loodusressursse.
Täpsema teabe saamiseks toote taastöötlemise kohta
võtke ühendust kohaliku linnavalitsuse, lähedalasuva
jäätmekäitluse teenusepunkti või kauplusega, kust selle
toote ostsite.
Ettevaatusabinõud
Ohutus
• Enne süsteemi kasutamist veenduge, et teie süsteemi
talitluspinge on sama mis teie kohalikul toiteallikal.
• Kui süsteemi peaks sattuma mingeid esemeid
või vedelikku, eemaldage süsteemi toitejuhe
seinakontaktist ja laske süsteem enne kasutamist
kvalifitseeritud tehnikul üle kontrollida.
Märkused (B)
• Veenduge, et kõlarite pluss- (+) ja miinusliidesed (–)
saaks ühendatud võimendi vastavate pluss- (+) ja
miinusliidestega (–).
• Keerake kõlariliideste kruvid kindlalt kinni, kuna
lahtised kruvid võivad müra tekitada.
• Veenduge, et kõik ühendused on korralikult
kinni. Kui kõlari katmata juhtmeosad puutuvad
kõlariliidestes kokku, võib tekkida lühis.
• Lisateavet võimendi ja kõlari ühendamise kohta
leiate võimendi kasutusjuhendist.
Nõuanne
Musta triibuga juhtmete polaarsus on negatiivne (–),
nii et need tuleb ühendada kõlari miinusliidestega (–).
• Ärge kasutage kõlarisüsteemi püsivalt võimsusega,
mis ületab süsteemi sisendvõimsuse max vatte.
• Kui kõlariühenduste polaarsus pole õige, on
bassitoonid nõrgad ja erinevate instrumentide
asukoht ebaselge.
• Kui kõlari katmata juhtmeosad puutuvad
kõlariliidestes kokku, võib tekkida lühis.
• Enne ühendamist lülitage võimendi välja, et vältida
kõlarisüsteemi kahjustusi.
• (Ainult keskmised ja ruumilise heli kõlarid.)
Kõlari võret ei saa eemaldada. Ärge püüdke
kõlarisüsteemi võret eemaldada. Seda üritades
võite kõlari rikkuda.
• Helitugevus ei tohi olla nii valjuks reguleeritud,
et tekib moonutus.
Juhul kui lähedalasuval teleriekraanil esineb
ebakorrapärasusi värvides
Eesmised kõlarid ja keskmine kõlar on magnet
varjestusega, et võimaldada nende paigaldamist teleri
lähedale. Sellegipoolest võivad teatud teleritüüpide
puhul esineda ebakorrapärasused värvides. Kuna
ruumilise heli kõlaritel pole magnetilist varjestust,
soovitame need telerist veidi kaugemale paigutada.
Juhul kui märkate ebakorrapärasusi
värvides ...
c Lülitage teler välja ja 15–30 minuti järel
uuesti sisse.
Juhul kui märkate uuesti ebakorrapärasusi
värvides ...
c Asetage kõlarid telerist kaugemale.
Kõik kõlarid peavad jääma esiküljega kuulamiskoha
suunas. Parema ruumilise heli saavutamiseks paigutage
kõik kõlarid kuulamiskohast sama kaugele.
Pange eesmised kõlarid telerist sobivale kaugusele
vasakule ja paremale.
Basskõmistaja (pole komplektis) paigutage telerist
emmale-kummale poole.
Keskmine kõlar paigutage teleri peale keskele.
Ruumilise heli kõlarite asukoht oleneb suuresti
konkreetsest ruumist. Ruumilise heli kõlarid võib
paigutada kuulamiskohast vasakule ja paremale A
või kuulamiskohast tahapoole B.
SS-F4000P (eesmised kõlarid)
Märkus
Kõlar tuleb kindlasti paigaldada horisontaalse, sileda
pinnaga kohta.
Keskmise kõlari paigaldamiseks teleri kohale kinnitage
jalapadi (komplektis) kõlari igasse alumisse nurka ja
veenduge, et kõlar on teleri peal täiesti tasapinnaliselt.
Ruumilise heli kõlarite paigaldamine
seinale (E)
Ruumilise heli kõlarid saab seinale riputada konksuga
(pole komplektis).
Ehituspoest sobivate kinnitusvahendite valimise ja
nendega kõlarite sobiva ja ohutu kinnitamise eest
vastutate te ise.
Ruumilise heli kõlarite paigaldamine
statiivile
Eemaldage kruvi (F) kõlari küljest ja kasutage seda
kõlari paigaldamisel statiivile. Lisateavet vaadake
kõlari statiiviga kaasasolevast kasutusjuhendist.
Soovitame kasutada valikulist statiivi WS-FV11 või
WS-FV10D (pole igas riigis saadaval).
Võimendi seadistamine
Võimendi ühendamisel sisemiste mitmekanaliliste
dekoodritega (Dolby Digitala), DTSb) jt) tuleb
võimendi seadistusmenüüdega määrata kõlarisüsteemi
parameetrid.
Võimendi seadistusmenüüd erinevad olenevalt sellest,
kas basskõmistaja (pole komplektis) on kasutusel või ei.
Sobivate seadistuste kohta vaadake allolevast tabelist.
Lisateavet seadistustoimingu kohta leiate võimendi
kasutusjuhendist.
Kõlari seadistus (kasutatakse
basskõmistajat)
Paigutage kõlarid ümber või keerake võimendi
helitugevus väiksemaks.
Kõlarid
Seadistus
Eesmised kõlarid
LARGEc) või SMALL
Keskmine kõlar
SMALL
Paigaldamine
Ruumilise heli kõlarid
SMALL
• Ärge paigaldage kõlareid kaldu.
• Ärge paigutage kõlareid kohtadesse, kus:
– on väga kuum või külm;
– on tolmune või räpane;
– on väga niiske;
– esineb vibratsiooni;
– on otsene päikesevalgus.
• Olge ettevaatlik kõlari asetamisel spetsiaalselt
töödeldud (vahatatud, õlitatud, poleeritud jne)
pindadele, kuna tekkida võib plekke või värv
võib pleekida.
Basskõmistaja
(pole komplektis)
ON (või YES)
Puhastage kõlarikorpusi pehme kergelt niiske lapi ja
õrna pesuvahendi või veega. Ärge kasutage abrasiivset
svammi, küürimispulbrit või lahustit, näiteks alkoholi
või bensiini.
Kui teil on kõlarisüsteemi kohta küsimusi või sellega on
probleeme, võtke ühendust lähima Sony edasimüüjaga.
Heli lakkas äkitselt.
• Veenduge, et kõik ühendused on korralikult
tehtud. Kui kõlari katmata juhtmeosad puutuvad
kõlariliidestes kokku, võib tekkida lühis.
Tehnilised andmed
Kui tekib vilin
Puhastamine
Kõlari väljundist kostab undamine või müra.
• Veenduge, et kõik ühendused on korralikult
tehtud.
• Veenduge, et helikomponendid pole paigutatud
liiga teleri lähedale.
Kõlarite paigutamine (C)
Keskmise kõlari paigaldamine (D)
Kasutamine
Kõlarisüsteemist ei tule heli.
• Veenduge, et kõik ühendused on korralikult
tehtud.
• Kontrollige, kas võimendi helitugevus on sobivaks
keeratud.
• Kontrollige, kas võimendi programmiallika valijas
on määratud õige allikas.
• Veenduge, et kõrvaklapid ei ole ühendatud.
Kõlari seadistus (basskõmistajat ei kasutata)
a)
b)
c)
Kõlarid
Seadistus
Eesmised kõlarid
LARGE
Keskmine kõlar
SMALL
Ruumilise heli kõlarid
SMALL
Basskõmistaja
(pole komplektis)
OFF (või NO)
Dolby ja topelt-D sümbolid on ettevõtte Dolby
Laboratories kaubamärgid.
DTS ja DTS Digital Surround on ettevõtte DTS, Inc.
registreeritud kaubamärgid.
Kui kasutate basskõmistajat, soovitame eesmiste
kõlarite seadistuseks määrata LARGE. Moonutuse
tekkides määrake eesmiste kõlarite seadistuseks
SMALL.
Kõlarisüsteem
3-ribaline, magnetiliselt
varjestatud
Kõlarid
Basskõmistaja (keskmine
bass): 10 cm, koonuselist
tüüpi
Basskõmistaja (madal bass):
10 cm, koonuselist tüüpi
Tweeter: 2,5 cm,
tasakaalustatud kupli tüüpi
Korpuse tüüp
Bassipeegeldus
Nimitakistus
8 oomi
Võimsustaluvus
Max sisendtoide: 120 W
Tundlikkuse tase
85 dB (1 W, 1 m)
Sageduspiirkond
50–50 000 Hz
Mõõtmed (laius × kõrgus × sügavus)
umbes 231 × 880 × 255 mm,
sh esivõre
Kaal
umbes 7,8 kg
Kaasasolevad tarvikud
Kõlari juhe, lühike (2)
SS-CN3000P (keskmine kõlar)
Kõlarisüsteem
täisulatus, magnetiliselt
varjestatud
Kõlarid
7 cm, koonus × 2
Korpuse tüüp
Bassipeegeldus
Nimitakistus
8 oomi
Võimsustaluvus
Max sisendtoide: 120 W
Tundlikkuse tase
85 dB (1 W, 1 m)
Sageduspiirkond
150–20 000 Hz
Mõõdud (laius × kõrgus × sügavus)
umbes 430 × 86 × 105 mm,
sh esivõre
Kaal
umbes 1,6 kg
Kaasasolevad tarvikud
Kõlari juhe, lühike (1)
Jalapadjad (4)
SS-SR3000P (ruumilise heli kõlarid)
Kõlarisüsteem
Täisulatus
Kõlarid
7 cm, koonus
Korpuse tüüp
Bassipeegeldus
Nimitakistus
8 oomi
Võimsustaluvus
Max sisendtoide: 120 W
Tundlikkuse tase
85 dB (1 W, 1 m)
Sageduspiirkond
150–20 000 Hz
Mõõdud (laius × kõrgus × sügavus)
umbes 110 × 170 × 111 mm,
sh esivõre
Kaal
umbes 0,9 kg
Kaasasolevad tarvikud
Kõlari juhe, pikk (2)
Disaini ja tehnilisi andmeid võidakse ette
teatamata muuta.
F
Download PDF

advertising