Sony | SS-NA2ES | Sony SS-NA2ES Stereofoninis ant grindų pastatomas garsiakalbis Naudojimo instrukcijos

4-267-166-12(1) (LT)
Garsiakalbių sistema
SS-NA2ES
Naudojimo instrukcija
© „Sony Corporation“, 2012 m.
Lietuvių
Europos klientams
Klientų dėmesiui: toliau nurodyta informacija taikoma tik įrangai, parduodamai
šalyse, kuriose taikomos ES direktyvos.
Šį gaminį pagamino „Sony Corporation“ (1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan)
arba jis pagamintas šios įmonės vardu. Užklausas dėl gaminio suderinamumo su Europos
Sąjungos teisės aktų nuostatomis siųskite įgaliotajam atstovui adresu Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium.
Jei turite klausimų dėl remonto arba garantijos, kreipkitės atskiruose remonto arba
garantijos dokumentuose nurodytais adresais.
Senos elektros ir elektroninės įrangos išmetimas (taikoma Europos
Sąjungoje ir kitose Europos šalyse, kuriose yra atskiros surinkimo
sistemos)
Šis ant gaminio ar jo pakuotės esantis simbolis reiškia, kad gaminio negalima
išmesti kaip buitinių atliekų. Jį reikia atiduoti į elektros ir elektroninės
įrangos surinkimo punktą, kad vėliau būtų perdirbtas. Tinkamai išmesdami
gaminį saugote aplinką ir žmonių sveikatą. Perdirbant medžiagas tausojami
gamtiniai ištekliai. Jei reikia išsamesnės informacijos apie šio gaminio perdirbimą,
kreipkitės į vietos valdžios instituciją, buitinių atliekų šalinimo tarnybą arba į parduotuvės,
kurioje įsigijote šį gaminį, darbuotoją.
 Garsiakalbio dalių rodyklė
Priekis
Grotelės pritvirtintos*1
Galas
Papildomas aukštųjų dažnių įrenginys
Ortakis (viršutinis)
Pagrindinis aukštųjų dažnių įrenginys
Vidutinio diapazono dažnių įrenginys
Korpusas
Grotelės
Žemųjų dažnių įrenginys
Ortakis (apatinis)*2
Kontaktai
Atspindinčioji plokštė
Kaiščiai
 Garsiakalbių nustatymas
 Stiprintuvo jungtys
C
A
Kairysis
garsiakalbis
B
45 - 60°
Dešinysis
garsiakalbis
Dešinysis
garsiakalbis
Kairysis garsiakalbis
Jungiamasis
gnybtas
B
Stiprintuvas
Klausymosi
padėtis
Garsiakalbių laidai
(nepridedami)
Garsiakalbių laidai
(nepridedami)
 Garsiakalbio dalių rodyklė
Stiprintuvo prijungimas
Prieš prijungdami stiprintuvą išjunkite.
Pastabos dėl naudojimo
 Nelieskite garsiakalbio įrenginių diafragmų.
 Korpusų spalva ir išvaizda (grūdėtumas) gali skirtis, nes naudojamas natūralus medis.
Korpusai gali atrodyti skirtingai dėl apšvietimo sąlygų, tačiau tai nereiškia, kad jie
pažeisti.
 Į korpuso galinėje dalyje esančius ortakius (viršutinį ar apatinį) nekiškite jokių daiktų
ar rankos.
 Jei ortakyje yra pašalinis daiktas, nebandykite jo išimti patys. Kreipkitės į artimiausią
pardavėją.
 Kaiščiai gaminami varžto formos. Įsitikinkite, kad kaiščiai nėra atsilaisvinę. Jei jie
atsilaisvinę, priveržkite pasukdami kiekvieną kaištį pagal laikrodžio rodyklę.
Prieš pritvirtindami groteles įsitikinkite, kad jas laikote tinkama padėtimi.
Tvirtindami spauskite virš kištuko, kad tvirtai užfiksuotumėte. Jei grotelės yra
išsikišusios (jos neiškris), įstumkite jas iki galo. Rekomenduojama naudoti groteles,
net jei garsiakalbiai nenaudojami, kad jie nebūtų sugadinti. Garsiakalbiais puikiai
galima naudotis ir pritvirtinus groteles, tačiau geriausiai garsas girdimas jas nuėmus.
Nuimdami groteles būkite atsargūs – pernelyg stipriai nelenkite ir nesugadinkite
jų formos.
Galinėje dalyje esantis apatinis ortakis yra šiek tiek dešiniau nuo centro.
*1
*2
 Garsiakalbių nustatymas
A
Atstumas tarp garsiakalbių turi būti mažesnis nei atstumas tarp klausymosi vietos
ir kiekvieno garsiakalbio.
B
Garsiakalbius pastatykite vienodu atstumu nuo klausymosi vietos.
C
Garsiakalbius statykite didesniu kaip 50 cm atstumu nuo sienos.
Prijunkite dešiniojo garsiakalbio kontaktus prie stiprintuvo dešiniojo garsiakalbio
kontaktų, kairiojo garsiakalbio kontaktus prijunkite prie stiprintuvo kairiojo garsiakalbio
kontaktų.
Pastaba
Tvirtai priveržkite kiekvieną jungiamąjį gnybtą. Rekomenduojama periodiškai tikrinti
jungiamųjų gnybtų tvirtumą, kad laikui bėgant jie neatsilaisvintų.
Įsigijus naujus garsiakalbius
Turi praeiti šiek tiek laiko, kol garsiakalbiai pradeda veikti geriausiai. Leiskite garsiakalbius
įprastu garsumu apie 10 valandų, kad jie pradėtų veikti įprastai.
Specifikacijos
Garsiakalbių sistema
Garsiakalbio įrenginys
3 krypčių, 6 tvarkyklių garsiakalbių sistema, bosų atspindys
Žemųjų dažnių garsiakalbis: 165 mm, kūginio tipo (2)
Vidutinio diapazono dažnių garsiakalbis: 130 mm,
kūginio tipo (1)
Aukštųjų dažnių garsiakalbis: pagrindinis aukštųjų
dažnių garsiakalbis, 25 mm, kupolo tipo (1)
Papildomas aukštųjų dažnių garsiakalbis, 19 mm,
kupolo tipo (2)
Nominali pilnutinė varža
4 omai
Maksimali maitinimo įvestis 100 W
Jautrumas
90 dB (2,83 V, 1 m)
Dažnio atsakas
45–45 000 Hz
Matmenys (plotis / aukštis / ilgis)
Apytiksl. 255 × 990 × 415 mm
Svoris
Apytiksl. 32 kg
Garsiakalbių išdėstymas yra vienas iš svarbiausių veiksnių, norint klausytis aukštos
kokybės garso. Statydami garsiakalbius atsižvelkite į toliau nurodytus dalykus, kad būtų
išnaudojamos visos garsiakalbio savybės.
 Garsiakalbius statykite ant tvirtų lygių grindų.
 Įsitikinkite, kad kaiščiai nėra atsilaisvinę.
 Pastatykite garsiakalbius prie tvirtos sienos, nuo jos palikdami daugiau kaip 50 cm
atstumą.
 Garsiakalbius pastatykite panašioje akustinėje aplinkoje (pvz., tame pačiame kambaryje).
 Aukštųjų dažnių garsiakalbius padėkite taip, kad jie būtų jūsų ausų, kai sėdite, aukštyje.
 Garsiakalbius pastatykite vienodu atstumu nuo klausymosi vietos.
 Jei garsiakalbių negalite išdėstyti pakankamai toli vieną nuo kito, pasukite juos šiek tiek
į išorę. Jei garsiakalbius turite pastatyti daugiau nei 2 m atstumu vieną nuo kito, pasukite
juos šiek tiek į vidų, kad erdvinis garsas būtų kuo aiškesnis.
Pridėti priedai
Nestatykite garsiakalbių vietose, kuriose:
Korpuso valymas
 juos veiktų aukšta temperatūra ar tiesioginė saulės šviesa;
 yra daug dulkių ir purvo;
 itin drėgna;
 jie būtų netoli šaltinio komponentų (CD grotuvų, įrašų leistuvų ir pan.);
 jie būtų netoli magnetinių kortelių (kredito kortelių, elektroninių transporto bilietų
ir pan.).
Dėl garsiakalbių įrenginiuose esančių magnetų magnetinės kortelės gali sugesti;
 jie būtų netoli televizoriaus.
Garsiakalbiai neapsaugoti nuo magnetinio lauko. Todėl, jei garsiakalbius naudosite
netoli kineskopinio televizoriaus, jo ekrane spalvos gali būti rodomos netiksliai.
 Stiprintuvo jungtys
Valymo šluostė (1)
Gamintojas pasilieka teisę iš anksto neperspėjęs keisti dizainą ir specifikacijas.
Atsargumo priemonės
Prieš įjungdami / išjungdami stiprintuvą ar šaltinio komponentą
Nustatykite mažiausią stiprintuvo garsumą.
Jei nesigirdi bosų arba neatkuriamos garsinės instrumentų padėtys
Įsitikinkite, kad garsiakalbio laidų galai atitinkamai prijungti prie + / – garsiakalbio
kontaktų.
 Nenaudokite jokio neutralaus valiklio, alkoholio ar benzino, nes tai gali pažeisti korpuso
paviršių.
 Kad korpusas ilgai blizgėtų, švelniai nušluostykite dulkes naudodami minkštą šepetį
ar plunksninę dulkių šluostę, o tada nušluostykite korpusą pridėta valymo šluoste.
(Nenaudokite jokio šveičiamojo šepečio ar kempinės.)
 Dėmes, pvz., pirštų atspaudus ar riebalus, kruopščiai nuvalykite pridėta valymo šluoste.
 Jei dėmes nuvalyti sunku, nušluostykite jas minkšta, muiluotame vandenyje sudrėkinta
ir gerai išgręžta šluoste.
 Būkite atsargūs, kad nepažeistumėte korpuso.
 Pridėtą valymo šluostę galima išplauti ir naudoti pakartotinai.
Jei norite išvengti garsiakalbių gedimo
Neardykite ir nekeiskite garsiakalbio įrenginių, tinklo grandinių ir korpuso.
Jei norite išvengti grandinių gedimo
Stiprintuvo / garsiakalbio laidų pasirinkimas
Pasirinkite tokius stiprintuvo (nepridedamas) ir garsiakalbių laidus (nepridedami), kurie
atitinka toliau nurodytus reikalavimus.
Stiprintuvo pasirinkimas
Nurodyta pilnutinė garsiakalbio varža yra 4 omai. Per didelis garsumas gali sugadinti
garsiakalbius, todėl patikrinkite, kokia yra stiprintuvo garsumo lygio rankenėlės padėtis,
kad neviršytumėte įvesties.
Garsiakalbio laidams (viena pora) taikomi reikalavimai
Kad būtų atkuriami aukštos kokybės garso signalai, naudokite ne trumpesnius nei
mažiausio būtino ilgio garsiakalbių laidus, atitinkančius toliau nurodytus jungčių
reikalavimus.
 Nuoga (mažiau nei 4,5 mm skersmens) 10 mm ilgio kabelio šerdis, nuo abiejų + ir – galų
nulupus izoliaciją.
Nuoga kabelio šerdis laikui bėgant gali oksiduotis. Tokiu atveju atjunkite garsiakalbio
laidus, nuo kiekvieno kabelio galo nulupkite naują dalį izoliacijos ir vėl juos prijunkite.
Taip užtikrinama geresnė garso kokybė.
 Šakutiniai kištukai (daugiau kaip 8 mm vidinio skersmens ir mažiau nei 12 mm išorinio
skersmens)
Nepertraukiamai neatkurkite šių signalų:
 FM tarp stočių skleidžiamo triukšmo;
 elektroninių instrumentų aukštųjų dažnių;
 didelės išvesties ir aukštojo dažnio signalų, skleidžiamų juostiniam įrašymo įrenginiui
veikiant greito persukimo į priekį ar atgal režimu.
Download PDF

advertising