Sony | SRS-X11 | Sony SRS-X11 Nešiojamasis belaidis BLUETOOTH® garsiakalbis Trumpasis vadovas

4-565-375-21(2) (LT-LV-EE)
Personal Audio
System
Nurodymų vadovas
Uzziņu rokasgrāmata
Viitejuhend
Kas yra „BLUETOOTH“ belaidė technologija?
„BLUETOOTH“ belaidė technologija yra mažo nuotolio belaidė technologija, leidžianti
belaidžiu būdu perduoti duomenis iš vieno skaitmeninio įrenginio į kitą, pvz., iš
kompiuterio į skaitmeninį fotoaparatą ir atvirkščiai. „BLUETOOTH“ belaidė technologija
veikia maždaug 10 metrų atstumu.
Paprastai, kai reikia, sujungiami du įrenginiai, bet kai kurie įrenginiai tuo pat metu gali
būti prijungti prie kelių įrenginių.
Ryšys užmezgamas nenaudojant kabelio, be to, įrenginių nebūtina pastatyti vieno
priešais kitą, kaip daroma naudojant infraraudonųjų spindulių technologiją. Pavyzdžiui,
toks įrenginys veikia ir tada, kai yra krepšyje arba kišenėje.
„BLUETOOTH“ standartas – tai tarptautinis standartas, kurį palaiko ir taiko tūkstančiai
įvairių įmonių visame pasaulyje.
Asmeninė garso sistema
Prieš naudodami sistemą, atidžiai perskaitykite šį vadovą ir išsaugokite jį ateičiai.
ĮSPĖJIMAS
Norėdami sumažinti gaisro arba elektros smūgio pavojų, saugokite šį įrenginį
nuo lietaus arba drėgmės.
Kad nesukeltumėte gaisro, neuždenkite įrenginio ventiliacijos angos laikraščiais,
staltiesėmis, užuolaidomis ir pan. Įrenginio nepalikite šalia atviros liepsnos šaltinių,
(pvz., degančių žvakių).
Kad nesukeltumėte gaisro ir nepatirtumėte elektros smūgio, saugokite, kad ant įrenginio
nelašėtų skystis, jo neaptaškykite ir ant jo nedėkite daiktų su skysčiu, pvz., vazų.
Nemontuokite įrenginio uždaroje vietoje, pvz., knygų ar sieninėje spintoje.
Saugokite maitinimo elementus (maitinimo elementų pakuotę arba įdėtus maitinimo
elementus) nuo ilgalaikės labai aukštos temperatūros, pvz., tiesioginių saulės spindulių,
ugnies ir pan.
Etiketė ir svarbi saugos informacija yra įrenginio išorėje, jo apačioje.
Lai samazinātu aizdegšanās vai elektrošoka risku, nepakļaujiet šo aparātu
lietus vai mitruma iedarbībai.
Kitų įrenginių sukeliami trikdžiai
UZMANĪBU!
Kitiems įrenginiams sukeliami trikdžiai
Lietuvių k.
BRĪDINĀJUMS
Didžiausias ryšio diapazonas gali sumažėti esant toliau nurodytoms sąlygoms.
 Kai tarp sistemos ir „BLUETOOTH“ įrenginio yra tam tikra kliūtis, pvz., žmogus,
metalinis objektas ar siena.
 Šalia sistemos naudojamas belaidis LAN įrenginys.
 Šalia sistemos naudojama mikrobangų krosnelė.
 Šalia sistemos naudojamas elektromagnetinę spinduliuotę skleidžiantis įrenginys.
Kadangi „BLUETOOTH“ įrenginiai ir belaidis LAN (IEEE802.11b/g) naudoja tą patį dažnį,
gali būti mikrobangų trikdžių, dėl kurių gali suprastėti ryšio sparta, atsirasti triukšmas
arba ryšys gali būti netinkamas, jeigu sistema naudojama šalia belaidžio LAN įrenginio.
Tokiu atveju atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 Naudokite sistemą bent 10 metrų atstumu nuo belaidžio LAN įrenginio.
 Jeigu sistemą naudojate 10 m nuo belaidžio LAN įrenginio atstumu, išjunkite belaidį
LAN įrenginį.
©2015 Sony Corporation
http://www.sony.net/
Personiskā audio sistēma
Lai samazinātu aizdegšanās risku, nenosedziet ierīces ventilācijas atveri ar avīzēm,
galdautiem, aizkariem u.c. priekšmetiem. Nepakļaujiet ierīci atklātas liesmas avotu
(piemēram, aizdegtas sveces) iedarbībai.
Lai samazinātu aizdegšanās vai elektrotraumas risku, nepakļaujiet šo aparātu pilienu
vai šļakatu iedarbībai, kā arī nenovietojiet uz aparāta ar šķidrumu pildītus priekšmetus,
piemēram, vāzes.
Neuzstādiet ierīci norobežotā vietā, piemēram, grāmatplauktā vai iebūvēta skapītī.
Nepakļaujiet baterijas (akumulatorus vai aparātu ar ievietotām baterijām/akumulatoriem)
ilglaicīgi pārmērīgam karstumam, piemēram, saules stariem, ugunij vai tamlīdzīgi.
Nosaukuma plāksnīte un svarīga informācija par drošību atrodas uz ierīces
apakšējā paneļa.
Didžiausias ryšio diapazonas
SRS-X11
Latviski
Pirms darbināt sistēmu, uzmanīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un saglabājiet to
turpmākām atsaucēm.
Jūs tiekat brīdināts, ka, veicot jebkādas šajā rokasgrāmatā tieši neatļautas izmaiņas
un modifikācijas, varat zaudēt tiesības izmantot šo iekārtu.
Piesardzības pasākumi
Piezīme par izmantošanu kopā ar mobilo tālruni
 Detalizētu informāciju par mobilā tālruņa darbināšanu, saņemot tālruņa zvanu brīdī,
kad notiek skaņas pārraide, izmantojot BLUETOOTH savienojumu, skatiet mobilā
tālruņa komplektācijā iekļautajās lietošanas instrukcijās.
„BLUETOOTH“ įrenginio skleidžiamos mikrobangos gali paveikti elektroninių medicininių
įrenginių veikimą. Kad neįvyktų nelaimingų atsitikimų, toliau nurodytomis aplinkybėmis
išjunkite sistemą ir kitus „BLUETOOTH“ įrenginius:
 vietose, kur yra degių dujų, ligoninėse, traukiniuose, lėktuvuose ir degalinėse;
 prie automatinių durų arba gaisro signalizacijos.
Par drošību
Pastabos
Par mikro USB kabeļiem
 Kad galėtumėte naudoti „BLUETOOTH“ funkciją, „BLUETOOTH“ įrenginiui, kurį
prijungsite, reikia to paties profilio, prie kurio prijungta sistema.
Taip pat atminkite, kad net jeigu yra tas pats profilis, atsižvelgiant į įrenginių
specifikacijas jų funkcijos gali skirtis.
 Kalbant telefonu arba klausantis muzikos garso atkūrimas sistemoje iš „BLUETOOTH“
įrenginio šiek tiek vėluoja dėl „BLUETOOTH“ belaidės technologijos charakteristikų.
 Ši sistema palaiko saugos galimybes, atitinkančias „BLUETOOTH“ standartą, kad būtų
užtikrinamas saugus ryšys naudojant „BLUETOOTH“ belaidę technologiją, tačiau,
atsižvelgiant į nustatymus, sauga gali būti nepakankama. Užmezgę ryšį naudodamiesi
„BLUETOOTH“ belaide technologija, būkite atsargūs.
 Neprisiimame jokios atsakomybės dėl naudojantis „BLUETOOTH“ ryšiu nutekėjusios
informacijos.
 „BLUETOOTH“ funkciją turintis įrenginys turi atitikti „Bluetooth SIG“ nurodytą
„BLUETOOTH“ standartą, ir turi būti patvirtintas jo autentiškumas. Net jeigu prijungtas
įrenginys atitinka minėtą „BLUETOOTH“ standartą, kai kurių įrenginių gali nepavykti
tinkamai prijungti arba jie gali tinkamai neveikti atsižvelgiant į įrenginio funkcijas
arba specifikacijas.
 Triukšmą gali sukelti arba garsas gali trūkinėti dėl prie sistemos prijungto „BLUETOOTH“
įrenginio, ryšio aplinkos arba naudojimo aplinkos.
Specifikacijos
Garsiakalbių skyrius
Garsiakalbių sistema Apytiksl. 45 mm skersmens
Apgaubo tipas
Įmontuotas „Passive radiator“
Stiprintuvo skyrius
 Pirms darbināt sistēmu, pārbaudiet, vai tās darba spriegums atbilst vietējam barošanas
avotam.
 Uzlādei izmantojiet mikro USB kabeli un sistēmu savienojiet ar:
 maiņstrāvas rozeti, izmantojot atsevišķi iegādājamu USB maiņstrāvas adapteri,
kas nodrošina 1,5 A vai 0,5 A strāvu (uzlādei nepieciešamais laiks būs īsāks,
ja lietosit USB maiņstrāvas adapteri, kas nodrošina 1,5 A strāvu);
 datora USB portu.
 Noteikti izmantojiet tālāk norādīto komplektācijā iekļauto mikro USB kabeli.
USB A tipa spraudnis
(tiek pievienots datoram,
USB maiņstrāvas adapterim)
USB mikro B spraudnis
(tiek pievienots sistēmai)
Par novietojumu
 Neuzstādiet skaļruni slīpi.
 Neatstājiet sistēmu siltuma avotu tuvumā vai vietās, kas tiek pakļautas tiešai saules
gaismas, pārmērīgu putekļu, mitruma, lietus vai mehānisku triecienu iedarbībai,
kā arī automašīnā ar aizvērtiem logiem.
 Sistēmas tuvumā neatstājiet priekšmetus, kas ir uzņēmīgi pret magnētismu
(norēķinu kartes, disketes ar magnētisko kodu u.c.).
Par darbību
 Neievietojiet nekādus mazus priekšmetus u.c. sistēmas kontaktligzdās un ventilācijas
atverē sistēmas aizmugurē. Iespējams sistēmas īssavienojums vai nepareiza darbība.
Par tīrīšanu
 Korpusa tīrīšanai nelietojiet spirtu, benzīnu un šķīdinātājus.
Citi
Perspėjame, kad jums atlikus bet kokius pakeitimus arba modifikacijas, aiškiai
nepatvirtintus šiame vadove, jūsų leidimas naudoti šią įrangą gali būti panaikintas.
Norminė išvesties galia
Naudojant USB maitinimo tiekimą: 10 W
(visuminis netiesinių iškreipių faktorius – 10 %, 1 kHz, 4 Ω)
Naudojant maitinimo elementą: 10 W
(visuminis netiesinių iškreipių faktorius – 10 %, 1 kHz, 4 Ω)
Atsargumo priemonės
 Pat tad, ja nelietoja sistēmu ilglaicīgi, reizi 6 mēnešos pilnībā uzlādējiet bateriju/
akumulatoru, lai saglabātu veiktspēju.
 Ja sistēma ilglaicīgi netiek lietota, iespējams, ka baterijas/akumulatora uzlāde
notiek ilgāk.
 Ja rodas šajā rokasgrāmatā neaprakstīti jautājumi vai problēmas saistībā ar šo sistēmu,
sazinieties ar tuvāko Sony izplatītāju.
„BLUETOOTH“
Par autortiesībām
Ryšio sistema
BLUETOOTH specifikacijos 3.0 versija
Išvestis
BLUETOOTH specifikacijos 2 maitinimo klasė
Didžiausias ryšio diapazonas
Veikimo atstumas – apytiksl. 10 m*1
Dažnių diapazonas
2,4 GHz diapazonas (2,4000–2,4835 GHz)
Moduliavimo būdas FHSS
Suderinami BLUETOOTH profiliai*2
A2DP (išplėstinis garso paskirstymo profilis)
AVRCP (garso ir vaizdo nuotolinio valdymo profilis)
HSP (ausinių profilis)
HFP (laisvų rankų įrangos profilis)
3
Palaikomas kodekas* SBC*4
Perdavimo diapazonas (A2DP)
20–20 000 Hz (diskretizavimo dažnis 44,1 kHz)
 BLUETOOTH vārda zīme un logotipi pieder Bluetooth SIG, Inc., un Sony Corporation
šīs zīmes izmanto saskaņā ar licenci.
 Atzīme N ir NFC Forum, Inc. preču zīme vai ASV un citās valstīs reģistrēta preču zīme.
 Pārējās preču zīmes un tirdzniecības nosaukumi ir to atbilstošo īpašnieku preču zīmes
un tirdzniecības nosaukumi.
DĖMESIO
Pastaba: kaip naudoti su mobiliuoju telefonu
 Išsamią informaciją, kaip valdyti mobilųjį telefoną, kai perduodant garsą per
„BLUETOOTH“ ryšį gaunamas telefono skambutis, rasite prie mobiliojo telefono
pridedamoje naudojimo instrukcijoje.
Sauga
 Prieš naudodami sistemą įsitikinkite, kad darbinė sistemos įtampa atitinka vietinio
maitinimo tiekimo įtampą.
Apie kabelius su USB mikrojungtimi
 Norėdami krauti, naudokite kabelį su USB mikrojungtimi ir prijunkite sistemą prie:
 kintamosios srovės elektros lizdo, naudodami parduodamą USB kintamosios srovės
adapterį, kuriam užtenka 1,5 A arba 0,5 A maitinimo (krauti reikės trumpiau
naudojant USB kintamosios srovės adapterį, kuriam užtenka 1,5 A maitinimo);
 kompiuterio USB prievado.
Įsitikinkite,
kad naudojate nurodytą pridedamą kabelį su USB mikrojungtimi.

USB A tipo kištukas
(jungiamas prie asmeninio kompiuterio,
USB kintamosios srovės adapterio)
USB „Micro-B“ tipo kištukas
(jungiamas prie sistemos)
Vieta
 Nemontuokite garsiakalbio taip, kad jis būtų pakreiptas nuožulniai.
 Nepalikite sistemos prie šilumos šaltinių ir vietose, veikiamose tiesioginės saulės
šviesos, dulkių pertekliaus, drėgmės, lietaus, mechaninių smūgių, ar automobilyje
uždarytais langais.
 Nepalikite šalia sistemos jokių daiktų, kuriuos gali paveikti magnetinės jėgos
(banko kortelių, magnetinio kodavimo lanksčiųjų diskelių ir kt.).
Naudojimas
 Nekiškite į užpakalinėje sistemos pusėje esančius lizdus arba vėdinimo angą jokių
mažų daiktų ir pan. Sistemoje gali įvykti trumpasis jungimas arba ji gali sugesti.
Valymas
 Korpusui valyti nenaudokite alkoholio, benzino ar skiediklio.
Kitos savybės
 Net jeigu ketinate nenaudoti sistemos ilgą laiką, kas 6 mėn. visiškai įkraukite maitinimo
elementą, kad jo charakteristikos nepakistų.
 Jeigu sistema nenaudojama ilgą laiką, maitinimo elemento krovimas gali užtrukti ilgiau.
 Jei kilo su šia sistema susijusių klausimų ar problemų, neaptartų šiame vadove,
pasitarkite su artimiausiu „Sony“ pardavėju.
Informacija apie autorių teises
 „BLUETOOTH “ žodinis ženklas ir logotipai priklauso „Bluetooth SIG, Inc.“,
o „Sony Corporation“ šiuos ženklus naudoja pagal licenciją.
 N ženklas yra prekės ženklas arba registruotasis „NFC Forum, Inc.“ prekės ženklas
JAV ir kitose šalyse.
 Kiti prekių ženklai ir prekių pavadinimai priklauso atitinkamiems savininkams.
®
*1 Faktinis diapazonas gali skirtis atsižvelgiant į tokius veiksnius: kliūtys tarp įrenginių,
magnetiniai laukai aplink mikrobangų krosnelę, statinė elektra, priėmimo jautrumas,
antenos charakteristika, operacinė sistema, taikomoji programa ir kt.
*2 „BLUETOOTH“ standarto profiliai yra skirti „BLUETOOTH“ ryšiui tarp įrenginių užmegzti.
3
* Kodekas: garso signalo glaudinimo ir konvertavimo formatas
*4 Pojuosčio kodekas
Mikrofonas
Tipas
Elektretinis kondensatorius
Kryptingumo charakteristikos
Daugiakryptis
Efektyvus dažnių diapazonas
200–4000 Hz
Bendroji informacija
Įvestis:
Maitinimas
AUDIO IN lizdas (3,5 mm skersmens erdvinio garso mini lizdas)
Pastovioji srovė 7,4 V (naudojant įmontuotą ličio jonų maitinimo
elementą), pastovioji srovė 5 V 1,5 A (prijungus prie USB maitinimo
tiekimo su mažiausiai 1,5 A išvestimi)
Ličio jonų maitinimo elemento naudojimo trukmė (naudojant BLUETOOTH ryšį)
Apytiksl. 12 val.*5
Rekomenduojama temperatūra naudojantis
5–35 °C
Matmenys (įskaitant išsikišusias dalis ir valdiklius)
Apytiksl. 61 mm × 61 mm × 61 mm (p / a / g)
Svoris
Apytiksl. 215 g su maitinimo elementu
Pridedami priedai
Kabelis su USB mikrojungtimi (1)
Dirželis (1)
Pasirengimo darbui vadovas (3)
Nurodymų vadovas (šis dokumentas) (2)
Garantijos kortelė (1)
*5 Laikas gali skirtis atsižvelgiant į temperatūrą arba naudojimo sąlygas.
Maitinimo elemento krovimo naudojant USB sistemos reikalavimai
Naudojant kompiuterį Asmeninis kompiuteris, į kurį iš anksto įdiegta kuri nors iš toliau
nurodytų operacinių sistemų ir kuriame yra USB prievadas:
„Windows® 8.1“
„Windows® 8“
„Windows® 7“ („Service Pack 1“)
„Windows Vista®“ („Service Pack 2“)
„Mac OS X“ (10.6–10.9 versija)
Naudojant parduodamą USB kintamosios srovės adapterį, kuriam užtenka 1,5 A arba 0,5 A
maitinimo (krauti reikės trumpiau naudojant USB kintamosios srovės adapterį, kuriam
užtenka 1,5 A maitinimo).
®
Kas ir BLUETOOTH bezvadu tehnoloģija?
BLUETOOTH bezvadu tehnoloģija ir nelielas darbības rādiusa bezvadu tehnoloģija,
kas ļauj izmantot bezvadu datu saziņu starp digitālajām ierīcēm, piemēram, datoru un
digitālo kameru. BLUETOOTH bezvadu tehnoloģija darbojas aptuveni 10 metru rādiusā.
Nepieciešamā savienojuma izveide starp divām ierīcēm ir vispārēja iespēja, tomēr dažām
ierīcēm vienlaikus var izveidot savienojumu ar vairākām citām ierīcēm.
Savienojuma izveidei nav nepieciešams kabelis, kā arī ierīces nav jāvērš cita pret citu,
kā tas ir jādara, izmantojot infrasarkano staru tehnoloģiju. Piemēram, šādu ierīci varat
izmantot ievietotu somā vai kabatā.
BLUETOOTH standarts ir starptautisks standarts, kuru atbalsta tūkstošiem uzņēmumu
visā pasaulē, kā arī izmanto visdažādākie uzņēmumi.
Maksimālais sakaru diapazons
Maksimālais sakaru diapazons tālāk norādītajos apstākļos var samazināties.
 Starp sistēmu un BLUETOOTH ierīci atrodas kāds šķērslis, piemēram, persona,
metāla objekts vai siena.
 Sistēmas tuvumā tiek izmantota kāda bezvadu lokālā tīkla ierīce.
 Sistēmas tuvumā tiek izmantota mikroviļņu krāsns.
 Sistēmas tuvumā tiek izmantota ierīce, kas rada elektromagnētisko starojumu.
Citu ierīču izraisīti traucējumi
Tā kā BLUETOOTH ierīces un bezvadu lokālais tīkls (IEEE802.11b/g) izmanto vienu
frekvenci, iespējami mikroviļņu traucējumi, kas var izraisīt saziņas ātruma samazināšanos,
troksni vai nederīgu savienojumu, ja sistēma tiek izmantota bezvadu lokālā tīkla ierīces
tuvumā. Šādā gadījumā veiciet tālāk norādītās darbības.
 Izmantojiet sistēmu vismaz 10 m attālumā no bezvadu lokālā tīkla ierīces.
 Ja sistēma tiek izmantota tuvāk par 10 m no bezvadu lokālā tīkla ierīces, izslēdziet
bezvadu lokālā tīkla ierīci.
Citām ierīcēm izraisīti traucējumi
BLUETOOTH ierīces radītais mikroviļņu starojums var ietekmēt elektronisko medicīnas
ierīču darbību. Izslēdziet šo sistēmu un citas BLUETOOTH ierīces tālāk norādītajās
atrašanās vietās, citādi pastāv negadījumu risks.
 Vietās, kur ir viegli uzliesmojošas gāzes klātbūtne, slimnīcā, vilcienā, lidmašīnā
vai degvielas uzpildes stacijā
 Automātisko durvju un ugunsgrēka signalizatora tuvumā
Piezīmes
 Lai varētu izmantot BLUETOOTH funkciju, ir nepieciešams, lai savienojamajai
BLUETOOTH ierīcei būtu tāds pats profils, kāds ir sistēmai.
Ievērojiet, ka ierīču darbība ar vienādu profilu esamību var atšķirties atbilstoši
to specifikācijām.
 Bezvadu tehnoloģijas BLUETOOTH raksturlielumu dēļ, runājot pa tālruni vai klausoties
mūziku, sistēma skaņu atskaņo ar nelielu aizkavi attiecībā pret BLUETOOTH ierīci.
 Šī sistēma atbalsta BLUETOOTH standartam atbilstošas drošības funkcijas, lai sniegtu
drošu savienojumu laikā, kad tiek izmantota bezvadu tehnoloģija BLUETOOTH, bet
drošība atkarībā no iestatījumiem var būt nepietiekama. Uzmanieties, kad sakariem
izmantojat bezvadu tehnoloģiju BLUETOOTH.
 Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par informācijas noplūdi BLUETOOTH
sakaru laikā.
 Lai ierīce atbilstu Bluetooth SIG izstrādātajam BLUETOOTH standartam un tiktu
autentificēta, tai ir nepieciešama BLUETOOTH funkcija. Pat tad, ja savienotā ierīce
atbilst iepriekš norādītajam BLUETOOTH standartam, atkarībā no ierīces iespējām
un specifikācijām dažas ierīces nevar savienot vai tās nedarbojas pareizi.
 Atkarībā no sistēmai pievienotās BLUETOOTH ierīces, sakaru un lietošanas vides
iespējams troksnis vai skaņas izlaišana.
„Microsoft“, „Windows“ ir „Windows Vista“ yra „Microsoft Corporation“ registruotieji prekių
ženklai arba prekių ženklai JAV ir (arba) kitose šalyse.
„Macintosh“ ir „Mac OS“ yra „Apple Inc.“ prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse.
Gamintojas pasilieka teisę neperspėjęs keisti dizainą ir specifikacijas.
(turpinājums aizmugurē)
Latviski
Eesti keel
(turpinājums no priekšpuses)
Personaalne helisüsteem
Lugege seda juhendit enne süsteemi kasutamist põhjalikult ja jätke see hilisemaks
kasutuseks alles.
Specifikācijas
HOIATUS
Skaļruņu sadaļa
Tulekahju või elektrilöögiohu vähendamiseks ärge jätke seadet vihma või
niiskuse kätte.
Skaļruņu sistēma
Korpusa veids
Aptuveni 45 mm diametrs
Iebūvēts pasīvais radiators
Pastiprinātāja sadaļa
Atsauces izejas jauda
Izmantojot USB barošanas avotu: 10 W (10% T.H.D., 1 kHz, 4 Ω)
Izmantojot bateriju/akumulatoru: 10 W (10% T.H.D., 1 kHz, 4 Ω)
BLUETOOTH
Sakaru sistēma
BLUETOOTH specifikācijas versija 3.0
Izvade
BLUETOOTH specifikācijas 2. jaudas klase
Maksimālais sakaru diapazons
Tiešā redzamībā aptuveni 10 m*1
Frekvenču josla
2,4 GHz josla (2,4000 GHz–2,4835 GHz)
Modulācijas metode FHSS
Saderīgie BLUETOOTH profili*2
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HSP (Headset Profile)
HFP (Hands-free Profile)
3
Atbalstītais kodeks* SBC*4
Pārraides diapazons (A2DP)
20 Hz–20 000 Hz (iztveršanas frekvence 44,1 kHz)
*1 Faktiskais diapazons mainās atkarībā no tādiem apstākļiem kā šķēršļi starp ierīcēm,
mikroviļņu krāsns radītais magnētiskais lauks, statiskā elektrība, uztveršanas jutīgums,
antenas veiktspēja, operētājsistēma, lietojumprogramma u.c.
*2 BLUETOOTH standarta profili norāda BLUETOOTH sakaru starp ierīcēm mērķi.
3
* Kodeks: audio signāla saspiešanas un pārveidošanas formāts
*4 Apakšjoslas kodeks
Tulekahju tekke vältimiseks ärge katke seadme õhuava ajalehe, laudlina, kardina või muu
sarnasega. Ärge asetage seadmele lahtise leegiga esemeid (nt süüdatud küünlaid).
Tulekahju või elektrilöögi vältimiseks ärge asetage seadme lähedusse või seadmele
tilkuvaid või pritsivaid esemeid ega vedelikega täidetud anumaid, näiteks vaase.
Ärge paigaldage seadet suletud ruumi, nagu raamaturiiulisse või integreeritud kappi.
Ärge asetage akusid (akut või paigaldatud akusid) pikaks ajaks liigse kuumuse kätte,
nagu päikesepaiste, tuli vms.
Nimeplaat ja tähtis ohutusteave asuvad välispinnal seadme all.
ETTEVAATUST
Teid hoiatatakse, et igasugused muudatused, mis ei ole selles juhendis selgesõnaliselt
heaks kiidetud, võivad muuta kehtetuks teie õiguse seadet kasutada.
Ettevaatusabinõud
Märkus mobiiltelefoniga kasutamise kohta
 Üksikasju mobiiltelefoni kasutamise kohta, kui teile helistatakse heli edastamisel
BLUETOOTH-ühendust kasutades, vaadake mobiiltelefoni kasutusjuhendist.
Ohutus
 Enne süsteemi kasutamist veenduge, et teie süsteemi talitluspinge oleks sama mis
teie kohalikul toiteallikal.
Teave mikro-USB-kaablite kohta
 Laadimiseks kasutage mikro-USB-kaablit ja ühendage süsteem ühega järgmistest:
 vahelduvvoolukontaktiga, kasutades kaubanduses saadavaolevat USB AC-adaptrit,
mis tagab voolu 1,5 või 0,5 A (1,5 A USB AC-adaptriga on laadimisaeg lühem);
 arvuti USB-pordiga.
 Veenduge, et kasutaksite järgmist seadmega kaasas olevat mikro-USB-kaablit.
Mikrofons
Veids
Elektreta kondensators
Virziena raksturlielumi
Visaptverošs virziens
Efektīvais frekvenču diapazons
200 Hz–4000 Hz
Vispārīgi
Ieeja
Barošana
Ligzda AUDIO IN (ø 3,5 mm stereo miniligzda)
7,4 V līdzstrāva (izmantojot iebūvēto litija jonu akumulatoru),
5 V 1,5 A līdzstrāva (ja savienots ar USB barošanas avotu,
kura izvade ir vismaz 1,5 A)
Litija jonu akumulatora lietošanas ilgums (izmantojot BLUETOOTH savienojumu)
Aptuveni 12 stundas*5
Darba temperatūra
No 5 °C līdz 35 °C
Izmēri (ieskaitot izvirzītās daļas un vadības elementus)
Aptuveni 61 mm×61 mm×61 mm (p/a/d)
Masa
Aptuveni 215 g, ieskaitot bateriju/akumulatoru
Komplektācijā iekļautie piederumi
Mikro USB kabelis (1)
Siksniņa (1)
Sākšanas norādījumi (3)
Uzziņu rokasgrāmata (šis dokuments) (2)
Garantijas karte (1)
*5 Ilgums var atšķirties atkarībā no temperatūras un lietošanas apstākļiem.
Sistēmas prasības baterijas/akumulatora uzlādei, izmantojot USB
Datora izmantošana
Personālais dators, kurā ir instalēta jebkura no šīm
operētājsistēmām un kurš ir aprīkots ar USB portu:
Windows® 8.1
Windows® 8
Windows® 7 (1. servisa pakotne)
Windows Vista® (2. servisa pakotne)
Mac OS X (versija 10.6–10.9)
Tāda atsevišķi iegādājama USB maiņstrāvas adaptera izmantošana, kas nodrošina 1,5 A
vai 0,5 A strāvu (uzlādei nepieciešamais laiks būs īsāks, ja lietosit USB maiņstrāvas
adapteri, kas nodrošina 1,5 A strāvu).
Microsoft, Windows un Windows Vista ir Microsoft Corporation ASV un/vai citās valstīs
reģistrētas preču zīmes vai preču zīmes.
Macintosh un Mac OS ir Apple Inc. preču zīmes, kas reģistrētas ASV un citās valstīs.
Dizains un specifikācijas var mainīties bez brīdinājuma.
A-tüüpi USB-pistik
(saab ühendada arvuti ja USB AC-adaptriga)
USB mikro-B pistik
(ühendatakse süsteemiga)
Paigaldamine
 Ärge asetage kõlarit kaldu.
 Ärge jätke süsteemi soojusallikate lähedusse või kohta, kus on otsene päikesevalgus,
palju tolmu, liiva, niiskust, vihma või mehaanilisi põrutusi, või autosse, mille aknad
on suletud.
 Ärge jätke süsteemi lähedale esemeid, mida magnetism kahjustada võib
(pangakaardid, magnetkoodiga disketid jne).
Kasutus
 Ärge sisestage süsteemi taga olevatesse pesadesse või ventilatsiooniavasse väikeseid
esemeid vmt. See võib süsteemis põhjustada lühise või rikke.
Puhastamine
 Ärge kasutage korpuse puhastamiseks alkoholi, bensiini või lahustit.
Muu
 Laadige aku kord kuue kuu jooksul täiesti täis isegi siis, kui te ei kavatse süsteemi pikalt
kasutada. See hoiab aku jõudlust.
 Kui süsteemi ei ole pikka aega kasutatud, võib aku laadimine kauem aega võtta.
 Kui teil on süsteemi kohta küsimusi või probleeme, mida selles juhendis ei käsitleta,
võtke ühendust Sony lähima edasimüüjaga.
Autoriõigustest
 BLUETOOTH ja selle logod on ettevõtte Bluetooth SIG, Inc. registreeritud kaubamärgid
ja Sony Corporation kasutab neid litsentsi alusel.
 N Mark on ettevõtte NFC Forum, Inc. kaubamärk või registreeritud kaubamärk Ameerika
Ühendriikides ja teistes riikides.
 Teised kaubamärgid ja ärinimed kuuluvad nende omanikele.
®
Mis on BLUETOOTHI juhtmeta tehnoloogia?
BLUETOOTHI juhtmeta tehnoloogia on lühiulatuslik juhtmeta tehnoloogia, mis võimaldab
juhtmeta sidet digitaalsete seadmete vahel, näiteks arvuti ja digitaalkaamera vahel.
BLUETOOTHI juhtmeta tehnoloogia toimib ligikaudu 10 meetri ulatuses.
Tavaliselt ühendatakse kaks seadet, kuid mõne seadme saab korraga ühendada
mitme seadmega.
Ühenduse loomisel pole vaja kasutada juhtmeid ja seadmed ei pea olema üksteise poole
suunatud nagu infrapunatehnoloogia puhul. Näiteks võib seade olla taskus või kotis.
BLUETOOTHI standard on rahvusvaheline standard, mida toetavad tuhanded ettevõtted
üle kogu maailma ja mida kasutavad paljud eri ettevõtted maailmas.
Maksimaalne sidevahemik
Maksimaalne sidevahemik võib väheneda järgmistel tingimustel.
 Süsteemi ja BLUETOOTH-seadme vahel on takistus, näiteks inimene, metallese
või sein.
 Süsteemi lähedal kasutatakse traadita kohtvõrgu (LAN) seadet.
 Süsteemi lähedal kasutatakse mikrolaineahju.
 Süsteemi lähedal kasutatakse seadet, mis tekitab elektromagnetkiirgust.
Teiste seadmete tekitatud häired
Kuna BLUETOOTH-seadmed ja traadita kohtvõrk (LAN) (IEEE802.11b/g) kasutavad sama
sagedust, võivad mikrolained häireid tekitada ja seetõttu võib kiirus olla aeglasem või
ühendus sobimatu ning tekkida võib müra, kui süsteemi kasutatakse traadita kohtvõrgu
(LAN) seadme lähedal. Sellisel juhul toimige järgmiselt.
 Kasutage süsteemi vähemalt 10 m kaugusel traadita kohtvõrgu (LAN) seadmest.
 Kui süsteemi kasutatakse 10 m raadiuses traadita kohtvõrgu (LAN) seadmest, lülitage
see seade välja.
Teistele seadmetele tekitatud häired
BLUETOOTH-seadmest kiirguvad mikrolained võivad mõjutada elektrooniliste
meditsiiniseadmete tööd. Lülitage süsteem ja muud BLUETOOTH-seadmed välja
järgmistes kohtades, muidu võib juhtuda õnnetus.
 Haiglates, rongides, lennukites, bensiinijaamades jm kohtades, kus võib olla
kergestisüttivaid gaase.
 Automaatsete uste või tuletõrjealarmide läheduses.
Märkused
 BLUETOOTHI funktsiooni kasutamiseks peab ühendatav BLUETOOTH-seade toetama
sama profiili mis süsteem.
Pange tähele, et seadmete funktsioonid võivad olenevalt nende tehnilistest andmetest
erineda, isegi kui sama profiil on olemas.
 Telefoniga rääkides või muusika kuulamisel võib süsteemi heliesitus BLUETOOTHI
juhtmeta tehnoloogia omaduste tõttu BLUETOOTH-seadme omast hilisem olla.
 Süsteem toetab turvafunktsioone, mis vastavad BLUETOOTHI standardile, et tagada
turvaline ühendus, kui kasutatakse BLUETOOTHI juhtmeta tehnoloogiat, kuid
turvalisusest ei pruugi olenevalt seadistusest piisata. Olge BLUETOOTHI juhtmeta
tehnoloogia abil ühendust luues ettevaatlik.
 Me ei vastuta BLUETOOTHI side kasutamisel teabe lekkimise eest.
 BLUETOOTHI funktsiooniga seade peab vastama ühenduse Bluetooth SIG määratud
BLUETOOTHI standardile ja seade tuleb autentida. Isegi kui ühendatud seade vastab
ülalmainitud BLUETOOTHI standardile, ei pruugi kõigi seadmete ühendamine
nende funktsioonide või tehniliste andmete tõttu õnnestuda või ei pruugi need
korralikult töötada.
 Süsteemiga ühendatud BLUETOOTH-seadmest, sidekeskkonnast või
kasutuskeskkonnast olenevalt võib esineda müra või heli olla katkendlik.
Tehnilised andmed
Kõlarite jaotis
Kõlarisüsteem
Korpuse tüüp
Läbimõõt ligikaudu 45 mm
Integreeritud passiivkiirgur
Võimendi jaotis
Väljundvõimsus (etalon)
USB-toiteallikaga kasutamisel: 10 W (10% T.H.D., 1 kHz, 4 Ω)
Akut kasutades: 10 W (10% T.H.D., 1 kHz, 4 Ω)
BLUETOOTH
Sidesüsteem
BLUETOOTHI tehniliste andmete versioon 3.0
Väljund
BLUETOOTHI tehniliste andmete võimsusklass 2
Maksimaalne sidevahemik
Tööulatus ligikaudu 10 m*1
Sagedusriba
2,4 GHz riba (2,4000–2,4835 GHz)
Modulatsioonimeetod
FHSS
Ühilduvad BLUETOOTHI profiilid*2
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HSP (Headset Profile)
HFP (Handsfree Profile)
SBC*4
Toetatud kodek*3
Edastusvahemik (A2DP)
20 – 20 000 Hz (diskreetimissagedus 44,1 kHz)
*1 Tegelik vahemik oleneb järgmistest teguritest: seadmete vahel olevad takistused,
mikrolaineahju ümbruses olevad magnetväljad, staatiline elekter, vastuvõtu tundlikkus,
antenni toimivus, operatsioonisüsteem, tarkvararakendus jne.
*2 BLUETOOTHI standardprofiilid viitavad BLUETOOTHI side eesmärgile seadmete vahel.
*3 Kodek: helisignaali pakkimine ja teisendusvorming.
*4 Alamriba kodek
Mikrofon
Tüüp
Elektreedist kondensaator
Suund
Ühesuunaline
Efektiivne sageduspiirkond
200–4000 Hz
Üldteave
Sisend
Toide
Pesa AUDIO IN (3,5 mm läbimõõduga stereominipistik)
7,4 V DC (integreeritud liitiumioonakuga), 5 V 1,5 A DC
(vähemalt 1,5 A väljundiga USB-toiteallikaga ühendatult)
Liitiumioonaku tööiga (BLUETOOTH-ühenduse kasutamisel)
ligikaudu 12 tundi*5
Töötemperatuur
5–35 °C
Mõõdud (sh eenduvad osad ja juhtelemendid)
ligikaudu 61 × 61 × 61 mm (l/k/s)
Kaal
Ligikaudu 215 g, sh aku
Kaasasolevad tarvikud
Mikro-USB-kaabel (1)
Rihm (1)
Alustusjuhend (3)
Viitejuhend (see dokument) (2)
Garantiikaart (1)
*5 Aeg võib temperatuurist ja kasutustingimustest olenevalt erineda.
Süsteeminõuded aku USB-ga laadimiseks
Arvuti kasutamine
Arvuti, kuhu on eelnevalt installitud üks järgmistest
operatsioonisüsteemidest ja millel on USB-port.
Windows® 8.1
Windows® 8
Windows® 7 (hoolduspakett 1)
Windows Vista® (hoolduspakett 2)
Mac OS X (versioonid 10.6–10.9)
Kasutades kaubanduses saadavaolevat USB AC-adaptrit, mis tagab voolu 1,5 või 0,5 A
(1,5 A USB AC-adaptriga on laadimisaeg lühem).
Microsoft, Windows ja Windows Vista on Microsoft Corporationi registreeritud
kaubamärgid või kaubamärgid USA-s ja/või teistes riikides.
Macintosh ja Mac OS on ettevõtte Apple Inc. registreeritud kaubamärgid USA-s ja
teistes riikides.
Disain ja tehnilised andmed võivad ette teatamata muutuda.
Download PDF