Sony | SRS-ZR7 | Sony SRS-ZR7 Nešiojamasis belaidis BLUETOOTH® / „Wi-Fi“ garsiakalbis Naudojimo instrukcijos

Kiti būdai
2 VEIKSMAS. Prisijungimas prie
„Wi-Fi“ tinklo
3 VEIKSMAS. Muzikos klausymasis
per „Wi-Fi“
Per „Wi-Fi“ tinklą galima lengvai klausytis muzikos, saugomos namie naudojamuose belaidžiuose
įrenginiuose.
Jei norite klausytis muzikos per „Wi-Fi“, rekomenduojame išmaniajame telefone ar „iPhone“ naudoti
„SongPal“.
Kiti būdai klausytis muzikos per „Wi-Fi“
Asmeninė garso sistema
Žinyne paaiškinta, kaip leisti muziką kitais būdais.
Naudojimo instrukcija
„SongPal“ diegimas išmaniajame telefone
ar „iPhone“
Per „Wi-Fi“ tinklą galite leisti muziką naudodami internetines
muzikos srautinio perdavimo paslaugas arba leisti kompiuteryje
ar išmaniajame telefone saugomą muziką aukštos kokybės garsu.
Be to, galite klausytis muzikos keliuose kambariuose vienu metu.
Jei „SongPal“ jau įdiegta, praleiskite šį diegimo veiksmą. Žr. dalį „Muzikos klausymasis naudojant
šį įrenginį“.
Toliau pasirinkite, kaip norite prijungti įrenginį prie „Wi-Fi“ tinklo.
• Prijungimas naudojant „SongPal“
Nustatykite šį įrenginį naudodami išmanųjį telefoną arba „iPhone“, kuriame įdiegta „SongPal“.
• Prijungimas naudojant „Wi-Fi Protected Setup™“ (WPS)
Nustatykite šį įrenginį paspausdami belaidžio maršrutizatoriaus WPS mygtuką.
4-592-062-41(1) (LT)
© „Sony Corporation“, 2016 m.
http://www.sony.net/
SRS-ZR7
Žinynas
(dokumentas žiniatinklyje, skirtas asmeniniam kompiuteriui / išmaniajam
telefonui)
Pateikiama išsami informacija apie įrenginį, tinklą, BLUETOOTH® ryšio naudojimą įvairiuose įrenginiuose,
didelės raiškos garso atkūrimo būdą ir kt.
• Prijungimas naudojant asmeninį kompiuterį
Įdiekite „SongPal“ išmaniajame telefone ar „iPhone“.
„SongPal“ rasite parduotuvėje „Google Play“ („Play Store“) arba „App Store“.
2
Išmaniajame telefone arba „iPhone“ bakstelėkite [SongPal], kad paleistumėte
programą, tada vadovaukitės ekrane rodomomis instrukcijomis.
3
Kai rodomas dešinėje pateiktas ekranas, bakstelėkite [SRS-ZR7].
SongPal Link
Galite klausytis mėgstamiausios įvairių stilių muzikos pasirinkę norimą belaidžių garsiakalbių derinį.
Prijungimas naudojant „SongPal“
Užpildykite kambarį muzikos garsais, leidžiamais per garsiakalbių grupę.
Reikalingi elementai: „Android“ išmanusis telefonas arba įrenginys „iPhone“ ar „iPod touch“ ir belaidis
maršrutizatorius
Mėgaukitės dar geresniu erdviniu garsu prijungę papildomą „Sony“ pailgąjį
garsiakalbį (nepridedamas).*
* Jei reikia informacijos apie suderinamus „Sony“ pailguosius garsiakalbius arba
AV imtuvus, naudokite toliau nurodytą URL.
Naudodami „Android“ išmanųjį telefoną arba „iPhone“, kuriame įdiegta „SongPal“, sukonfigūruokite
įrenginio „Wi-Fi“ nustatymus.
http://sony.net/nasite/
Įdiekite „SongPal“ išmaniajame telefone arba „iPhone“. Prijunkite įrenginį prie „Wi-Fi“ tinklo vadovaudamiesi
ekrane rodomomis taikomosios programos instrukcijomis.
Taikomosios programos „SongPal“ ieškokite parduotuvėje „Google Play™“ („Play Store“) arba
„App Store“.
Norėdami leisti muziką, žr. 3 VEIKSMĄ
Žinyne pateikiama toliau nurodyta informacija.
• Išsami informacija apie „Wi-Fi“ tinklo ryšį
• Nurodymai, kai susieti „SongPal“ programą
• Prijungimo prie tinklo ir atkūrimo būdai naudojant konkrečią kompiuterio operacinę sistemą
• BLUETOOTH prijungimo ir atkūrimo būdai naudojant įvairius įrenginius
• Nurodymai, kaip leisti didelės raiškos garso failus
• Informacija apie programinės įrangos naujinimus
• Nurodymai, kaip prijungti antrą ir kitus įrenginius per „Wi-Fi“, ir kt.
1
Taip pat galite prijungti naudodami kompiuterį. Išsamios informacijos ieškokite žinyne.
• Prijunkite išmanųjį telefoną arba „iPhone“ prie šio įrenginio per BLUETOOTH. Prieš prijungdami nustatykite
BLUETOOTH funkciją išmaniajame telefone arba „iPhone“.
• Kai kuriuose belaidžio ryšio maršrutizatoriuose yra keli SSID. Prijunkite įrenginį ir išmanųjį telefoną arba
„iPhone“ prie to paties SSID.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-zr7/h_zz/
Galite klausytis įrenginyje „Xperia“ saugomos naudodami muzikos programą
arba asmeniniame kompiuteryje saugomos muzikos naudodami nemokamą
programinę įrangą „MediaGo“.
Susiekite du garsiakalbius ir klausykitės plačiau skambančio erdvinio garso.
Muzikos klausymasis šiuo įrenginiu, naudojant
„SongPal“
Reikalingi elementai: „Android“ išmanusis telefonas / „iPhone“ / „iPod touch“, kuriame įdiegta „SongPal“
1
Bakstelėkite išmaniajame telefone / „iPhone“, kad paleistumėte muziką
išmaniajame telefone / „iPhone“, naudodami „SongPal“.
SRS-X99
SRS-X99
Prijungimas naudojant „Wi-Fi Protected Setup™“
(WPS)
Daugiau išsamios informacijos apie toliau nurodytus prijungimo bei atkūrimo būdus ir kitus elementus
rasite žinyne.
Reikalingas elementas: belaidžio ryšio maršrutizatorius su „Wi-Fi Protected Setup™“ (WPS) mygtuku
1
1 VEIKSMAS. Prijungimas prie
kintamosios srovės elektros lizdo
Padėkite įrenginį šalia belaidžio ryšio
maršrutizatoriaus ir tada paspauskite mygtuką
 (maitinimas), kad įjungtumėte įrenginį.
Pradės mirksėti indikatorius  (maitinimas).
Palaukite, kol indikatorius nustos mirksėti.
Tai gali užtrukti apie 30 sekundžių.
BLUETOOTH
2
Mirksi
Šviečia
Atnaujinę įrenginio programinę įrangą galėsite klausytis erdvinio garso per belaidį ryšį.
Daugiau informacijos apie atnaujinimą rasite žinyne.
Pasirinkę muziką, pradėkite atkūrimą ir pakoreguokite garsumą.
Muzikos klausymasis šiuo įrenginiu, naudojant
„Google Cast“
Galite klausytis muzikos per belaidžiu ryšiu prijungtą
BLUETOOTH įrenginį.
Prieš naudodamiesi BLUETOOTH funkcija, susiekite
BLUETOOTH įrenginį, kad jį užregistruotumėte.
Reikalingi elementai: „Android“ išmanusis telefonas / „iPhone“ / „iPod touch“, kuriame įdiegta „SongPal“
Prijunkite įrenginį prie kintamosios srovės elektros lizdo pridėtu kintamosios srovės adapteriu ir kintamosios
srovės maitinimo laidu.
2
3
1
Paspauskite ir laikykite nuspaudę įrenginio
mygtuką UPDATE/WPS, kol pasigirs
pyptelėjimas (maždaug dvi sekundes).
Nustatykite „Google Cast“.
Jei „Google Cast“ atitinkanti taikomoji programa jau įdiegta,
žr. 2 veiksmą.
a. Bakstelėkite išmaniajame telefone / „iPhone“, kad paleistumėte
muziką išmaniajame telefone / „iPhone“, naudodami „SongPal“.
b. Palieskite [Settings].
c. Palieskite [Google Cast].
d. Palieskite [Learn how to cast].
e. Išsiaiškinkite, kaip naudoti paslaugą ir kuri taikomoji programa atitinka
„Google Cast“, tada pasirinkite taikomąją programą, kad ją įdiegtumėte.
Per 90 sekundžių paspauskite maršrutizatoriaus
„Wi-Fi Protected Setup™“ (WPS) mygtuką.
Mirksi
Šviečia
2
Paleiskite įdiegtą taikomąją programą, kuri atitinka „Google Cast“.
3
Palieskite piktogramą „Cast“, tada pasirinkite [SRS-ZR7].
Prijungti komponentai
Galite klausytis muzikos iš kompiuterio, išmaniojo telefono, nešiojamojo muzikos grotuvo arba USB įrenginio,
prijungę juos prie šio įrenginio USB-A arba USB-B prievado. Norėdami klausytis didelės raiškos garso, naudokite
USB-B prievadą su pridėtu USB kabeliu. Arba galite klausytis muzikos iš nešiojamojo muzikos grotuvo, prijungę
jį prie šio įrenginio lizdo AUDIO IN.
Jei prijungiate HDMI kabelį (nepridėtas: didelės spartos tipo) prie TV HDMI IN ARC prievado ir šio įrenginio
HDMI ARC TO TV prievado, galite klausytis TV garso per šį įrenginį.
HDMI ARC TO TV
USB-A / USB-B
AUDIO IN
Įsitikinkite, kad neprijungtas LAN kabelis.
Vienu metu laidinio ir belaidžio ryšio
naudoti negalima.
Norėdami prijungti prie belaidžio ryšio, žr. 2 VEIKSMĄ
Atsižvelgiant į naudojamą belaidžio ryšio maršrutizatorių, reikia kelias sekundes palaikyti paspaudus
„Wi-Fi Protected Setup“ (WPS) mygtuką. Išsamios informacijos žr. maršrutizatoriaus naudojimo instrukcijoje.
Jei indikatorius LINK šviečia oranžine spalva, tai reiškia, kad prisijungta prie „Wi-Fi“ tinklo.
Norėdami leisti muziką, žr. 3 VEIKSMĄ
4
Pradėkite atkūrimą naudodami taikomąją programą ir pakoreguokite
garsumą.
* ARC yra funkcija, kurią naudojant TV garsas siunčiamas iš TV HDMI įvesties prievado į AV įrenginį naudojant
HDMI kabelį.
Dalys ir valdikliai
Kai indikatorius šviečia arba mirksi
Šviečiančių / mirksinčių indikatorių spalva nurodo
bet kurių nustatymų būseną. Išsamios informacijos
ieškokite žinyne.
Kaip patikrinti „Wi-Fi“ signalo stiprumą
(priėmimo jautrumą)
Palieskite / paspauskite ir palaikykite nuspaudę
mygtuką VOLUME  ir mygtuką SET UP.
Atsižvelgiant į signalo stiprumą, pradės
šviesti – indikatoriai. Šviečiančių indikatorių
skaičius nurodo signalo stiprumą. Jei signalas
silpnas, indikatoriai nedegs. Išsamios informacijos
žr. žinyne.
Kai indikatorius šviečia arba mirksi
Indikatorius  (maitinimas)
Prieš naudodami įrenginį atidžiai perskaitykite
šį žinyną ir jį išsaugokite, kad galėtumėte
peržiūrėti vėliau.
ĮSPĖJIMAS
Norėdami sumažinti gaisro arba
elektros smūgio pavojų, saugokite
šį įrenginį nuo lietaus arba drėgmės.
Kad nesukeltumėte gaisro, neuždenkite prietaiso
ventiliacijos angos laikraščiais, staltiesėmis,
užuolaidomis ir pan.
Saugokite prietaisą nuo atviros ugnies šaltinių
(pavyzdžiui, degančių žvakių).
Indikatoriaus būsena
(spalva)
Įrenginio būsena
Prietaiso negalima statyti mažoje erdvėje, pvz.,
ant knygų lentynos arba uždaroje spintelėje.
Šviečia (žalia spalva)
Įrenginys įjungtas.
Šviečia (oranžine
spalva)
Įrenginys veikia BLUETOOTH /
tinklo budėjimo režimu.
Nedega
Įrenginys veikia budėjimo
režimu.
Kintamosios srovės adapteris nėra atjungtas
nuo elektros tinklo, kol jis yra prijungtas prie
kintamosios srovės elektros lizdo, net jei pats
įrenginys yra išjungtas.
Mirksi (žalia spalva)
Mirksi (raudona spalva)
• Įjungus įrenginį, indikatorius
lėtai mirksi žalia spalva
ir tada užsidega.
• Palietus mygtukus
VOLUME /, indikatorius
sumirksi vieną arba tris
kartus, tai priklauso nuo
sureguliuoto garsumo.
Nepavyko atnaujinti
programinės įrangos arba
įrenginys veikia apsaugos
režimu.
Indikatorius LINK
Indikatoriaus būsena
(spalva)
Įrenginio būsena
Šviečia (oranžine
spalva)
Įrenginys prijungtas prie
„Wi-Fi“ tinklo.
Šviečia (rausvai)
Įrenginys prijungtas prie
laidinio tinklo.
Mirksi (oranžine spalva)
Įrenginys jungiamas prie
„Wi-Fi“ tinklo.
Mirksi (rausvai)
Įrenginys jungiamas prie
laidinio tinklo.
Mirksi (raudonai)
Prijungti prie tinklo nepavyko.
Šviečia (raudonai)
Nepavyko prijungti prie tinklo
arba užmegzti ryšio, nors
tinklas sukonfigūruotas.
Kintamosios srovės adapteris nuo elektros tinklo
atjungiamas pagrindiniu kintamosios srovės
adapterio kištuku, todėl adapterį junkite prie
lengvai pasiekiamo kintamosios srovės elektros
lizdo. Sutrikus adapterio veikimui nedelsdami
atjunkite jį nuo kintamosios srovės elektros lizdo.
*1 Bus galima naudoti atnaujinus šio įrenginio
programinę įrangą. Išsamios informacijos
ieškokite žinyne.
*2 Naudokite ertmes montuodami įrenginį ant sienos.
Išsamios informacijos ieškokite žinyne.
Indikatoriaus būsena
(spalva)
Įrenginio būsena
Šviečia (balta spalva)
Įrenginys veikia NETWORK
(tinklo) režimu.
Šviečiančio / mirksinčio indikatoriaus spalva kinta,
atsižvelgiant į prijungtą muzikos paslaugą.
Išsamios informacijos ieškokite žinyne.
Indikatorius UPDATE
Indikatoriaus būsena
(spalva)
Įrenginio būsena
Šviečia (oranžine
spalva)
Prie interneto prijungtas
įrenginys aptiko naujausią
programinę įrangą.
Mirksi (oranžine spalva)
Naujinama įrenginio
programinė įranga. Diegiant
naujinimus įrenginio naudoti
negalima.
Trikčių šalinimas
Jei naudojant įrenginį kilo problema, prieš
kreipdamiesi į artimiausią „Sony“ pardavėją
pabandykite ją išspręsti vadovaudamiesi toliau
pateikta informacija.
• Ieškokite informacijos žinyne.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-zr7/h_zz/
Saugokite šį gaminį, kad ant jo neužtikštų
vandens, nes gaminys neatsparus vandeniui.
Klientų dėmesiui: toliau pateikta informacija
taikoma tik įrangai, parduodamai šalyse,
kuriose galioja ES direktyvos
Šį įrenginį pagamino „Sony Corporation“, (adresas:
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonija),
arba jos vardu veikianti kita bendrovė. Užklausas
dėl gaminio suderinamumo su Europos Sąjungos
teisės aktų nuostatomis siųskite įgaliotajam
atstovui adresu Sony Belgium, bijkantoor
van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Belgium. Jei turite klausimų dėl
remonto arba garantijos, kreipkitės atskiruose
remonto arba garantijos dokumentuose
nurodytais adresais.
CE ženklai galioja tik tose šalyse, kuriose jie teisėtai
taikomi, daugiausia EEE (Europos ekonominės
erdvės) šalyse.
Šis gaminys skirtas naudoti toliau išvardytose
šalyse:
GB / IE / MT / IT / FR / NL / LU / BE / CH / LI / AT /
DE / ES / GI / PT / HU / SI / SK / CZ / BG / RO /
MD / HR / RS / ME / MK / AL / Kosove / BA / LT /
LV / EE / GR / CY / PL / FI / NO / SE / DK / IS / FO /
GL / TR
Pranešimas, skirtas klientams Europoje
Šiuo dokumentu „Sony Corp.“ pareiškia, kad ši
įranga atitinka esminius Direktyvos 1999/5/EB
reikalavimus ir kitas taikytinas nuostatas.
Daugiau informacijos žr. pateiktu URL adresu:
http://www.compliance.sony.de/
5150–5350 MHz diapazonas galimas tik naudojant
patalpoje.
Ši įranga yra patikrinta ir atitinka Elektromagnetinio
suderinamumo (EMS) teisės aktuose apibrėžtas
normas, kai naudojamas trumpesnis nei 3 metrų
jungiamasis kabelis.
Panaudotų maitinimo elementų
ir nebereikalingos elektros bei
elektroninės įrangos išmetimas
(taikoma Europos Sąjungoje ir
kitose Europos šalyse, kuriose
yra atskiros surinkimo sistemos)
Šis ant gaminio, maitinimo elemento arba jo
pakuotės esantis simbolis reiškia, kad gaminio ir
maitinimo elemento negalima išmesti kaip buitinių
atliekų. Ant kai kurių maitinimo elementų kartu
su šiuo simboliu gali būti nurodytas ir cheminio
elemento simbolis. Gyvsidabrio (Hg) arba
švino (Pb) cheminių elementų simboliai nurodomi,
kai maitinimo elemente yra daugiau nei 0,0005 %
gyvsidabrio arba daugiau nei 0,004 % švino.
Tinkamai išmesdami gaminius ir maitinimo
elementus saugote aplinką ir žmonių sveikatą.
Perdirbant medžiagas tausojami gamtiniai ištekliai.
Vieta
• Nestatykite įrenginio nuožulniai.
• Nepalikite įrenginio arti karščio šaltinių arba
tokioje vietoje, kuri veikiama tiesioginės saulės
šviesos, kur yra daug dulkių, drėgmės, galimas
lietaus arba mechaninis poveikis.
• Palikite 4 cm arba daugiau vietos už įrenginio,
kai jį montuojate ant sienos.
Naudojimas
• Į įrenginio užpakalinėje dalyje esančius lizdus
arba vėdinimo angą nekiškite jokių mažų daiktų
ir pan. Įrenginyje gali įvykti trumpasis jungimas
arba jis gali sugesti.
Valymas
• Korpuso nevalykite alkoholiu, benzinu
ar skiedikliu.
Kita
• Jei kilo su šiuo įrenginiu susijusių klausimų
ar problemų, neaptartų šiame dokumente,
kreipkitės į artimiausią „Sony“ pardavėją.
• Prieš išmesdami arba atiduodami šį įrenginį
būtinai jį inicijuokite, kad atkurtumėte visus
numatytuosius gamyklinius nustatymus.
Išsamios informacijos ieškokite žinyne.
• LDAC™ ir LDAC logotipas yra „Sony Corporation“
prekių ženklai.
• DLNA™, DLNA logotipas ir DLNA CERTIFIED™
yra „Digital Living Network Alliance“ prekių,
paslaugų arba sertifikavimo ženklai.
• Šiame gaminyje naudojama „Spotify“ programinė
įranga, kurios naudojimui taikomos trečiųjų šalių
licencijos; jas galite rasti čia:
https://developer.spotify.com/esdkthird-partylicenses/
• „Spotify“ ir „Spotify“ logotipai yra „Spotify Group“
prekių ženklai.
• Šiame dokumente nurodyti įrenginių ir gaminių
pavadinimai paprastai yra prekių ženklai arba
registruotieji prekių ženklai, priklausantys
gamintojui.
™ ir ® ženklai šiame dokumente nenaudojami.
Pastabos apie licenciją
Šiame gaminyje yra programinė įranga, kurią
„Sony“ naudoja pagal licencijavimo sutartį
su tos programinės įrangos autoriaus teisių
savininku. Mes esame įpareigoti sutarties
turinį paskelbti klientams, jei to reikalauja
programinės įrangos autoriaus teisių savininkas.
Apsilankykite toliau pateiktu URL adresu ir
perskaitykite licencijos turinį.
http://rd1.sony.net/help/speaker/sl/16/
Informacija apie
autorių teises
DĖMESIO
Indikatorius NETWORK
 Mygtukas / indikatorius  (maitinimas) /
PAIRING
 Mygtukai VOLUME /
 Mygtukas FUNCTION
 Indikatorius AUDIO IN
 Indikatorius USB-B
 Indikatorius USB-A
 Indikatorius HDMI
 Indikatorius BLUETOOTH
 Indikatorius NETWORK
 Indikatorius UPDATE
 Indikatorius DTS
 Indikatorius DOLBY D
 Indikatoriai L R*1
 Indikatorius LINK
 N ženklas
 Grotelių nuėmimo slankiklis
 Varžto ertmė, naudojama montuojant
ant sienos*2
 USB-A prievadas (
A)
 Lizdas AUDIO IN
 Lizdas DC IN 19,5 V
 Mygtukas STEREO PAIR*1
 LAN prievadas
 Mygtukas SET UP*1
 HDMI ARC TO TV prievadas
 USB-B prievadas (
B)
 Mygtukas UPDATE/WPS
Jei dėl saugumo, veikimo ar duomenų vientisumo
priežasčių gaminiams reikalingas nuolatinis ryšys
su integruotu maitinimo elementu, maitinimo
elementą gali pakeisti tik kvalifikuotas techninės
priežiūros specialistas. Kad maitinimo elementas ir
elektros bei elektrotechnikos įranga būtų tinkamai
utilizuoti, panaudotus gaminius pristatykite
į elektros ir elektroninės įrangos surinkimo punktą,
kad vėliau jie būtų perdirbti. Informacijos dėl
kitų maitinimo elementų rasite skyriuje, kuriame
aprašoma, kaip saugiai iš gaminio išimti maitinimo
elementą. Maitinimo elementus atiduokite
į panaudotų baterijų surinkimo punktą, kad
vėliau jie būtų perdirbti. Jei reikia išsamesnės
informacijos apie šio gaminio ar maitinimo
elemento perdirbimą, kreipkitės į vietos valdžios
instituciją, buitinių atliekų šalinimo tarnybą arba
į parduotuvės, kurioje įsigijote šį gaminį arba
maitinimo elementą, darbuotoją.
• Ieškokite informacijos apie problemą pagalbos
klientams svetainėje.
http://www.sony.eu/support
• Atjunkite kintamosios srovės maitinimo laidą
nuo įrenginio ir tada vėl jį prijunkite.
• Prijunkite įrenginį prie TV HDMI ARC prievado,
kad TV garso klausytumėtės per šį įrenginį.
Jei atlikus visus pirmiau nurodytus veiksmus
problemos išspręsti nepavyksta, kreipkitės
į artimiausią „Sony“ pardavėją.
Atsargumo priemonės
Sauga
Etiketė ir svarbi informacija apie saugą yra
pagrindinio įrenginio išorėje, apačioje, ir ant
kintamosios srovės adapterio.
• Prieš naudodami įrenginį įsitikinkite, kad
darbinė įrenginio įtampa atitinka vietinio
maitinimo šaltinio įtampą.
Kur įsigyta
Darbinė įtampa
Visos šalys / regionai
100–240 V, 50 / 60 Hz
kintamoji srovė
Kintamosios srovės adapteris
• Prieš prijungdami arba atjungdami kintamosios
srovės adapterį, išjunkite įrenginį. Kitaip gali
įvykti gedimas.
• Naudokite tik pridėtą kintamosios srovės
adapterį. Kad nepakenktumėte įrenginiui,
nenaudokite jokio kito kintamosios srovės
adapterio.
Kištuko poliškumas
• Prijunkite kintamosios srovės adapterį prie
arti esančio kintamosios srovės elektros lizdo.
Jei kiltų problemų, nedelsdami atjunkite jį nuo
kintamosios srovės elektros lizdo.
• Kintamosios srovės adapterio negalima padėti
mažoje erdvėje, pvz., knygų lentynoje arba
uždaroje spintelėje.
„Wi-Fi“ tinklo MAC adresas nurodytas šio įrenginio
apatinėje dalyje.
• Prieš naudodami įrenginį įsitikinkite, kad darbinė
įrenginio įtampa atitinka vietinio maitinimo
šaltinio įtampą.
• Šį gaminį saugo tam tikros
„Microsoft Corporation“ intelektinės nuosavybės
teisės. Be „Microsoft“ arba įgaliotosios
„Microsoft“ dukterinės bendrovės licencijos
draudžiama naudoti technologiją ne šiame
gaminyje arba ją platinti.
• „iPhone“ ir „iPod touch“ yra „Apple Inc.“ prekių
ženklai, užregistruoti JAV ir kitose šalyse.
„Made for iPod“ ir „Made for iPhone“ reiškia,
kad elektroninis priedas skirtas atitinkamai
konkrečiam „iPod“ arba „iPhone“ ir kad
gamintojas patvirtino, jog priedas atitinka
„Apple“ veikimo standartus. „Apple“ neatsako
už šio įrenginio veikimą ar jo atitiktį saugos ir
reguliavimo standartams. Atkreipkite dėmesį,
kad kai šis priedas naudojamas kartu su „iPod“ ar
„iPhone“, gali suprastėti belaidžio ryšio veikimas.
„App Store“ yra „Apple Inc.“ paslaugos ženklas.
•
yra „Wi-Fi Alliance“ ženklas.
• „Wi-Fi®“, „Wi-Fi Protected Access®“ ir „Wi-Fi
Alliance®“ yra „Wi-Fi Alliance“ registruotieji
prekių ženklai.
• „Wi-Fi CERTIFIED™“, WPA™, WPA2™ ir „Wi-Fi
Protected Setup™“ yra „Wi-Fi Alliance“ ženklai.
• „MPEG Layer-3“ garso kodavimo technologijai
ir patentams licenciją suteikė „Fraunhofer IIS“
ir „Thomson“.
• N ženklas yra „NFC Forum, Inc.“ prekės ženklas
arba registruotasis prekės ženklas Jungtinėse
Amerikos Valstijose ir kitose šalyse.
• Šiame įrenginyje naudojama didelės raiškos
multimedijos sąsajos (HDMI™) technologija.
HDMI ir HDMI didelės raiškos multimedijos sąsaja
bei HDMI logotipas yra „HDMI Licensing LLC“
prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai
JAV ir kitose šalyse.
• Šioje sistemoje naudojamos „Dolby* Digital“ ir
„DTS** Digital Surround System“ technologijos.
Šioje sistemoje naudojama „Dolby* Digital“
technologija.
* Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“ suteiktą
licenciją. „Dolby“ ir dvigubos D raidės simbolis
yra „Dolby Laboratories“ prekių ženklai.
** Informaciją apie DTS patentus žr. http://patents.
dts.com. Pagaminta pagal „DTS Licensing Limited“
suteiktą licenciją. DTS, DTS-HD, simbolis ir DTS kartu
su simboliu yra registruotieji „DTS, Inc.“ prekių
ženklai. © „DTS, Inc.“ Visos teisės saugomos.
• BLUETOOTH® žodinis ženklas ir logotipai
priklauso „Bluetooth SIG, Inc.“ ir
„Sony Corporation“ naudoja šiuos ženklus pagal
licenciją. Kiti prekių ženklai ir prekių pavadinimai
priklauso atitinkamiems jų savininkams.
• „Google Play“ ir „Android“ yra „Google Inc.“
prekių ženklai.
• „Google Cast“ ir ženklelis „Google Cast“ yra
„Google Inc.“ prekių ženklai.
• „Xperia“ ir „Xperia Tablet“ yra „Sony Mobile
Communications AB“ prekių ženklai.
Pranešimas apie programinę įrangą,
kuriai taikoma GPL / LGPL licencija
Šiame gaminyje yra programinė įranga, kuriai
taikoma toliau pateikta GNU viešoji bendroji
licencija (toliau vadinama GPL) arba GNU atviroji
licencija (toliau vadinama LGPL). Remiantis
šiomis licencijomis, klientai turi teisę gauti,
keisti ir platinti pirminį nurodytos programinės
įrangos programos tekstą, laikydamiesi
pateiktos GPL arba LGPL licencijos sąlygų.
Pirminį pirmiau nurodytos programinės įrangos
programos tekstą galima rasti žiniatinklyje.
Norėdami jį atsisiųsti naudokite toliau nurodytą
URL, tada pasirinkite modelio pavadinimą
SRS-ZR7.
URL: http://oss.sony.net/Products/Linux/
Atminkite, kad „Sony“ negali atsakyti į jokias
užklausas dėl pirminio programinės įrangos
teksto turinio.
Specifikacijos
Bendroji informacija
Maitinimas
Maitinimo reikalavimai
19,5 V nuolatinė srovė (naudojant pridedamą
kintamosios srovės adapterį, prijungtą prie 100–240 V,
50 / 60 Hz kintamosios srovės maitinimo šaltinio)
Suderinami „iPhone“ / „iPod“ modeliai
„Bluetooth“ technologija veikia su „iPhone 6s Plus“,
„iPhone 6s“, „iPhone 6 Plus“, „iPhone 6“,
„iPhone 5s“, „iPhone 5c“, „iPhone 5“, „iPhone 4s“,
„iPhone 4“ ir „iPod touch“ (5 ir 6-osios kartos).
Pastaba
„Sony“ neprisiima atsakomybės tuo atveju, jei
į „iPhone“ ar „iPod“ įrašyti duomenys prarandami
arba sugadinami naudojantis „iPhone“ ar „iPod“,
prijungtais prie šio įrenginio.
Energijos sąnaudos
45 W
Energijos sąnaudos (veikiant budėjimo režimu)
Mažiau nei 0,5 W
Energijos sąnaudos (BLUETOOTH /
tinklo budėjimo režimu)
Mažiau nei 3 W
Matmenys (įskaitant išsikišusias
dalis ir valdiklius)
Apytiksl. 300 mm × 93 mm × 86 mm (p / a / g)
Svoris
Apytiksl. 1,8 kg
Pridėti priedai
Kintamosios srovės maitinimo laidas (2)
Kintamosios srovės adapteris (1)
Naudojimo instrukcija (šis dokumentas)
Garantijos kortelė (1)
Klientams JK, Airijoje, Maltoje, Kipre ir Honkonge:
naudokite kintamosios srovės maitinimo laidą (A).
Saugos sumetimais kintamosios srovės maitinimo
laido (B) naudojimas nenumatytas toliau nurodytose
šalyse / regionuose, todėl ten jo naudoti negalima.
Klientams kitose šalyse / regionuose:
naudokite kintamosios srovės maitinimo laidą
(maitinimo tinklo laidą) (B).
(A)
(B)
Kintamosios srovės maitinimo laidas (B) nepridedamas
klientams Honkonge.
Pastabos apie naujinimą
USB prievadas
Jei šį įrenginį naudojate prijungę jį prie interneto
per „Wi-Fi“ tinklą, įrenginys gali automatiškai
atnaujinti programinę įrangą į naujausią versiją.
Atnaujinus programinę įrangą įtraukiama naujų
funkcijų, kad įrenginys veiktų stabiliau ir juo
būtų patogiau naudotis.
Jei nenorite, kad programinė įranga būtų
naujinama automatiškai, šią funkciją galite
išjungti naudodami išmaniajame telefone /
„iPhone“ įdiegtą „SongPal“ programą.
Tačiau net ir išjungus šią funkciją, programinė
įranga gali būti atnaujinama automatiškai,
siekiant užtikrinti stabilų veikimą ir pan.
Be to, išjungę šią funkciją programinę
įrangą galite atnaujinti patys.
Išsamios informacijos apie nustatymą
ir valdymą rasite žinyne.
Diegiant naujinimus įrenginys gali neveikti.
USB A prievadas (
Atsakomybės ribojimas dėl trečiųjų
šalių siūlomų paslaugų
Perdavimo sparta
Trečiųjų šalių siūlomos paslaugos gali būti
keičiamos, sustabdytos ar nutrauktos iš anksto
neįspėjus. Tokiais atvejais „Sony“ neprisiima
jokios atsakomybės.
Palaikomas USB įrenginys
A)
Galima prijungti USB įrenginį, „Walkman®“ arba
„iPhone“ / „iPod“, kuris suderinamas su šiuo įrenginiu.
Palaikomas formatas*
MP3: 32 / 44,1 / 48 kHz, 16–320 Kb/s (CBR / VBR)
AAC: 16 / 22,05 / 24 / 32 / 44,1 / 48 / 88,2 / 96 kHz,
16–320 Kb/s (CBR / VBR)
WMA: 32 / 44,1 / 48 kHz, 16–320 Kb/s (CBR / VBR)
WAV: 16 / 22,05 / 24 / 32 / 44,1 / 48 / 88,2 / 96 /
176,4 / 192 kHz (16 bitų / 24 bitai)
AIFF: 32 / 44,1 / 48 / 88,2 / 96 / 176,4 / 192 kHz
(16/24 bitai)
FLAC: 16 / 22,05 / 24 / 32 / 44,1 / 48 / 88,2 / 96 /
176,4 / 192 kHz (16/24 bitai)
ALAC: 16 / 22,05 / 24 / 32 / 44,1 / 48 / 88,2 / 96 /
176,4 / 192 kHz (16 bitų / 24 bitai)
DSD (DSF / DSDIFF): 2,8 / 5,6 MHz (1 bitas)
Didelė sparta
„Mass Storage Class“ (MSC)
USB B prievadas (
B)
Naudodami pridėtą USB kabelį, prie šio įrenginio
galite prijungti suderinamą įrenginį, pvz., asmeninį
kompiuterį ar kt.
Palaikomas formatas*
PCM: 44,1 / 48 / 88,2 / 96 / 176,4 / 192 kHz (16 bitų /
24 / 32 bitai)
DSD (DSF / DSDIFF): 2,8 MHz (1 bitas), 5,6 MHz (1 bitas)
* Suderinamumas su visa užkodavimo / rašymo programine
įranga, įrašymo įrenginiais ir įrašomomis laikmenomis
negarantuojamas.
Gamintojas pasilieka teisę iš anksto neperspėjęs
keisti dizainą ir specifikacijas.
Download PDF

advertising