Sony | SRS-X55 | Sony SRS-X55 Nešiojamasis belaidis BLUETOOTH® garsiakalbis Trumpasis vadovas

4-565-964-21(2) (LT-LV-EE)
Kas yra BLUETOOTH belaidė technologija?
Asmeninė garso sistema
Personiskā audio sistēma
Personaalne helisüsteem
Nurodymų vadovas
Uzziņu rokasgrāmata
Viitejuhend
BLUETOOTH belaidė technologija yra mažo nuotolio belaidė technologija, suteikianti galimybę
be laidų perduoti duomenis iš vieno skaitmeninio įrenginio į kitą, pvz., iš kompiuterio į skaitmeninį
fotoaparatą ir atvirkščiai. BLUETOOTH belaidė technologija veikia maždaug 10 metrų spinduliu.
Paprastai, kai reikia, sujungiami du įrenginiai, bet kai kurie įrenginiai tuo pat metu gali būti prijungti
prie kelių įrenginių.
Ryšys užmezgamas nenaudojant kabelio, be to, įrenginių nebūtina pastatyti vieno priešais kitą,
kaip daroma naudojant infraraudonųjų spindulių technologiją. Pavyzdžiui, toks įrenginys veikia
ir tada, kai yra krepšyje arba kišenėje.
BLUETOOTH standartas – tai tarptautinis standartas, kurį palaiko ir taiko tūkstančiai įvairių įmonių
visame pasaulyje.
Didžiausias ryšio atstumas
Didžiausias ryšio atstumas gali sumažėti esant toliau nurodytoms sąlygoms.
 Kai tarp sistemos ir BLUETOOTH įrenginio yra tam tikra kliūtis, pvz., žmogus, metalinis
objektas ar siena.
 Šalia sistemos naudojamas belaidžio LAN įrenginys.
 Šalia sistemos naudojama mikrobangų krosnelė.
 Šalia sistemos naudojamas elektromagnetinę spinduliuotę skleidžiantis įrenginys.
Kitų įrenginių sukeliami trikdžiai
Kadangi BLUETOOTH įrenginiai ir belaidis LAN (IEEE802.11b/g) naudoja tą patį dažnį, gali būti
mikrobangų trikdžių, dėl kurių gali suprastėti ryšio sparta, atsirasti triukšmas arba ryšys gali būti
netinkamas, jeigu sistema naudojama šalia belaidžio LAN įrenginio. Tokiu atveju atlikite toliau
nurodytus veiksmus.
 Naudokite sistemą bent 10 metrų atstumu nuo belaidžio LAN įrenginio.
 Jeigu sistemą naudojate 10 m nuo belaidžio LAN įrenginio atstumu, išjunkite belaidį LAN
įrenginį.
SRS-X55
Bendrieji duomenys
Įvestis
DC OUT
AUDIO IN lizdas (3,5 mm skersmens erdvinio garso mini lizdas)
USB A tipo lizdas (skirtas prijungtam įrenginiui įkrauti)
(5 V, maks. 1,5 A)
Maitinimas
15 V nuolatinė srovė (naudojant pridėtą kintamosios srovės adapterį,
prijungtą prie 100–240 V, 50 / 60 Hz kintamosios srovės maitinimo tinklo)
arba naudojant įmontuotą ličio jonų maitinimo elementą
Ličio jonų maitinimo elemento naudojimo trukmė (naudojant BLUETOOTH ryšį)
Apytiksl. 10 val.*8
Energijos sąnaudos 30 W
Energijos sąnaudos (veikiant budėjimo režimu)
Mažiau nei 0,5 W
Energijos sąnaudos (BLUETOOTH veikiant budėjimo režimu)
Mažiau nei 0,5 W
Matmenys (įskaitant išsikišusias dalis ir valdiklius)
Apytiksl. 221 mm × 118 mm × 51 mm (p / a / g)
Svoris
Apytiksl. 1 200 g su maitinimo elementu
Pridėti priedai
Kintamosios srovės adapteris (AC-E1525M) (1)
Kištukas (2)
Pasirengimo darbui vadovas (2)
Nurodymų vadovas (šis dokumentas) (2)
Garantijos kortelė (1)
*8 Laikas gali skirtis atsižvelgiant į temperatūrą arba naudojimo sąlygas.
Gamintojas pasilieka teisę iš anksto neperspėjęs keisti dizainą ir specifikacijas.
Kitiems įrenginiams sukeliami trikdžiai
BLUETOOTH įrenginio skleidžiamos mikrobangos gali paveikti elektroninių medicininių įrenginių
veikimą. Kad neįvyktų nelaimingų atsitikimų, toliau nurodytomis aplinkybėmis išjunkite sistemą
ir kitus BLUETOOTH įrenginius:
 vietose, kur yra degių dujų, ligoninėse, traukiniuose, lėktuvuose ir degalinėse;
 prie automatinių durų arba gaisro signalizacijos.
©2015 Sony Corporation
http://www.sony.net/
Pastabos
Lietuvių
Asmeninė garso sistema
Prieš naudodami sistemą, atidžiai perskaitykite šį vadovą ir išsaugokite jį ateičiai.
ĮSPĖJIMAS
Norėdami sumažinti gaisro arba elektros smūgio pavojų, saugokite šį įrenginį nuo
lietaus arba drėgmės.
Kad nesukeltumėte gaisro, neuždenkite prietaiso ventiliacijos angos laikraščiais, staltiesėmis,
užuolaidomis ir kt.
Saugokite įrenginį nuo atviros liepsnos šaltinių (pvz., uždegtų žvakių).
Kad nesukeltumėte gaisro ir nepatirtumėte elektros smūgio, saugokite, kad ant įrenginio nelašėtų
skystis, jo neaptaškykite ir ant jo nedėkite daiktų su skysčiu, pvz., vazų.
Prietaiso negalima statyti mažoje erdvėje, pvz., ant knygų lentynos arba uždaroje spintelėje.
Saugokite maitinimo elementus (maitinimo elementų pakuotę arba įdėtus maitinimo elementus)
nuo ilgalaikės labai aukštos temperatūros, pvz., tiesioginių saulės spindulių, ugnies ir pan.
Kintamosios srovės adapteris nuo elektros tinklo atjungiamas kintamosios srovės adapterio kištuku,
todėl adapterį įjunkite į lengvai pasiekiamą kintamosios srovės elektros lizdą. Sutrikus adapterio
veikimui nedelsdami atjunkite jį nuo kintamosios srovės elektros lizdo.
Įrenginys nėra atjungtas nuo kintamosios srovės šaltinio (maitinimo tinklo), kol yra įjungtas
į elektros lizdą, net jei yra išjungtas.
Etiketė ir svarbi informacija apie saugą yra pagrindinio įrenginio išorėje, jo apačioje, bei ant
kintamosios srovės adapterio.
 Kad galėtumėte naudoti BLUETOOTH funkciją, BLUETOOTH įrenginiui, kurį prijungsite, reikia to
paties profilio, prie kurio prijungta sistema.
Taip pat atminkite, kad net jeigu yra tas pats profilis, atsižvelgiant į įrenginių specifikacijas jų
funkcijos gali skirtis.
 Kalbant telefonu arba klausantis muzikos garso atkūrimas sistemoje iš BLUETOOTH įrenginio šiek
tiek vėluoja dėl BLUETOOTH belaidės technologijos charakteristikų.
 Ši sistema palaiko saugos galimybes, atitinkančias BLUETOOTH standartą, kad būtų užtikrinamas
saugus ryšys naudojant BLUETOOTH belaidę technologiją, tačiau, atsižvelgiant į nustatymus,
sauga gali būti nepakankama. Būkite atsargūs, kai užmezgate ryšį naudodamiesi BLUETOOTH
belaide technologija.
 Neprisiimame jokios atsakomybės dėl naudojantis BLUETOOTH ryšiu nutekėjusios informacijos.
 BLUETOOTH funkciją turintis įrenginys turi atitikti „Bluetooth SIG“ nurodytą BLUETOOTH standartą,
ir turi būti patvirtintas jo autentiškumas. Net jeigu prijungtas įrenginys atitinka minėtą Bluetooth
standartą, kai kurių įrenginių gali nepavykti tinkamai prijungti arba jie gali tinkamai neveikti
atsižvelgiant į įrenginio funkcijas arba specifikacijas.
 Triukšmas gali kilti arba garsas gali trūkinėti dėl prie sistemos prijungto BLUETOOTH įrenginio,
ryšio aplinkos arba naudojimo aplinkos.
Specifikacijos
Jei naudojate su mobiliuoju telefonu
 Išsamią informaciją, kaip valdyti mobilųjį telefoną, kai perduodant garsą per BLUETOOTH ryšį
gaunamas telefono skambutis, rasite prie mobiliojo telefono pridėtoje naudojimo instrukcijoje.
Sauga
 Prieš naudodami sistemą įsitikinkite, kad darbinė jūsų sistemos įtampa atitinka vietinio maitinimo
tiekimo įtampą.
Kur įsigyta
Naudojimo įtampa
Visos šalys / regionai
100–240 V, 50 / 60 Hz kintamoji srovė
Kintamosios srovės adapteris
 Prieš prijungdami arba atjungdami kintamosios srovės adapterį, išjunkite sistemą. Kitaip ji gali
sugesti.
 Naudokite tik pridedamą kintamosios srovės adapterį. Kad nepakenktumėte sistemai,
nenaudokite jokio kito kintamosios srovės adapterio.
Kištuko poliškumas
 Prijunkite kintamosios srovės adapterį prie arti esančio sieninio elektros lizdo. Jei kiltų problemų,
nedelsdami atjunkite jį nuo sieninio elektros lizdo.
 Kintamosios srovės adapterio negalima statyti mažoje erdvėje, pvz., knygų lentynoje arba
uždaroje spintelėje.
 Kad sumažintumėte gaisro ar elektros smūgio pavojų, saugokite kintamosios srovės adapterį
nuo skysčio lašų ar purslų, ant kintamosios srovės adapterio nedėkite skysčių pripiltų daiktų,
pvz., vazų.
Vieta
 Nestatykite garsiakalbio nuožulniai.
 Nepalikite sistemos arti karščio šaltinių ar tokioje vietoje, kuri veikiama tiesioginės saulės šviesos,
kurioje daug dulkių, drėgmės, galimas lietaus ar mechaninis poveikis.
Naudojimas
 Nekiškite į sistemos nugarėlėje esančius lizdus arba vėdinimo angą jokių mažų daiktų ir pan.
Sistemoje gali įvykti trumpasis jungimas arba ji gali sugesti.
Valymas
 Korpusui valyti nenaudokite alkoholio, benzino ar skiediklio.
Kita
 Jei kilo su šia sistema susijusių klausimų ar problemų, neaptartų šiame vadove, pasitarkite
su artimiausiu „Sony“ pardavėju.
Informacija apie autorių teises
 BLUETOOTH® žodinis ženklas ir logotipai priklauso „Bluetooth SIG, Inc.“, o „Sony Corporation“
naudoja šiuos ženklus pagal licenciją.
 N ženklas yra prekės ženklas arba registruotasis „NFC Forum, Inc.“ prekės ženklas Jungtinėse
Valstijose ir kitose šalyse.
 Kiti prekių ženklai ir prekių pavadinimai priklauso atitinkamiems jų savininkams.
Personiskā audio sistēma
BRĪDINĀJUMS
Lai samazinātu aizdegšanās vai elektrošoka risku, nepakļaujiet šo aparātu lietus
vai mitruma iedarbībai.
Lai samazinātu aizdegšanās risku, nenosedziet ierīces ventilācijas atveri ar avīzi, galdautu,
aizkariem vai citiem priekšmetiem.
Nepakļaujiet ierīci atklātas liesmas avotu (piemēram, aizdegtas sveces) iedarbībai.
Lai samazinātu aizdegšanās vai elektrotraumas risku, nepakļaujiet šo aparātu pilienu vai šļakatu
iedarbībai, kā arī nenovietojiet uz aparāta ar šķidrumu pildītus priekšmetus, piemēram, vāzes.
Neuzstādiet ierīci norobežotā vietā, piemēram, grāmatplauktā vai iebūvētā skapītī.
Nepakļaujiet baterijas/akumulatorus (bateriju/akumulatoru komplektu vai aparātu ar ievietotām
baterijām/akumulatoriem) ilglaicīgam pārmērīgam karstumam, piemēram, saules stariem,
ugunij vai tamlīdzīgi.
Tā kā maiņstrāvas adaptera atvienošanai no elektroenerģijas tīkla tiek izmantota maiņstrāvas
adaptera galvenā kontaktdakša, pievienojiet to viegli pieejamai maiņstrāvas rozetei. Ja darbībā
ievērojat kaut ko neparastu, nekavējoties atvienojiet no maiņstrāvas rozetes.
Kamēr ierīce ir pievienota sienas rozetei, tā no maiņstrāvas avota (elektroenerģijas tīkla) netiek
atvienota pat tad, ja ir izslēgta.
Nosaukuma plāksnīte un svarīga informācija par drošību atrodas uz galvenās ierīces apakšējā
paneļa un maiņstrāvas adaptera virsmas.
Garsiakalbiai
Piesardzības pasākumi
Garsiakalbių sistema Palydovinis garsiakalbis: Apie 38 mm skersmens × 2
Žemųjų dažnių garsiakalbis: Apie 58 mm skersmens × 1
Korpuso tipas
Palydovinis garsiakalbis: hermetiškas korpusas
Žemųjų dažnių garsiakalbis: „Passive radiator“ modelis
 Detalizētu informāciju par mobilā tālruņa darbināšanu, saņemot tālruņa zvanu brīdī, kad notiek
skaņas pārraide, izmantojot BLUETOOTH savienojumu, skatiet mobilā tālruņa komplektācijā
iekļautajās lietošanas instrukcijās.
Stiprintuvas
Atsargumo priemonės
Latviski
Pirms darbināt sistēmu, uzmanīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un saglabājiet to turpmākām atsaucēm.
Norminė išvesties galia
Naudojant kintamosios srovės adapterį: 5 W + 5 W (palydovinis garsiakalbis,
kai visuminis netiesinių iškreipių faktorius yra 10 %, 1 kHz, 8 Ω)
20 W (žemųjų dažnių garsiakalbis, kai visuminis netiesinių iškreipių
faktorius yra 10 %, 100 Hz, 4 Ω)
Naudojant maitinimo elementą: 3 W + 3 W (palydovinis garsiakalbis,
kai visuminis netiesinių iškreipių faktorius yra 10 %, 1 kHz, 8 Ω)
14 W (žemųjų dažnių garsiakalbis, kai visuminis netiesinių iškreipių
faktorius yra 10 %, 100 Hz, 4 Ω)
BLUETOOTH
Ryšio sistema
BLUETOOTH specifikacijos 3.0 versija
Išvestis
BLUETOOTH specifikacijos 2 maitinimo klasė
Didžiausias ryšio atstumas
Esant tiesioginiam matomumui – apie 10 m*1
Dažnių diapazonas
2,4 GHz diapazonas (2,4000–2,4835 GHz)
Moduliavimo būdas FHSS
Suderinami BLUETOOTH profiliai*2
A2DP (išplėstinis garso paskirstymo profilis)
AVRCP (garso ir vaizdo nuotolinio valdymo profilis)
HSP (ausinių profilis)
HFP (laisvų rankų įrangos profilis)
3
Palaikomas kodekas* SBC*4, AAC*5, LDAC*6
Perdavimo diapazonas (A2DP)
20–20 000 Hz (diskretizavimo dažnis 44,1 kHz)
*1 Faktinis veikimo atstumas gali skirtis atsižvelgiant į tokius veiksnius kaip kliūtys tarp įrenginių,
magnetiniai laukai aplink mikrobangų krosnelę, statinė elektra, priėmimo jautrumas, antenos
charakteristika, operacinė sistema, taikomoji programa ir kt.
*2 BLUETOOTH standartiniai profiliai rodo BLUETOOTH ryšio tarp įrenginių paskirtį.
3
* Kodekas: garso signalo glaudinimo ir konvertavimo formatas
*4 Pojuosčio kodekas
*5 Išplėstinis garso kodavimas
*6 LDAC – tai „Sony“ sukurta garso kodavimo technologija, leidžianti perduoti didelės raiškos garso
turinį ir veikianti 990–303 kbps sparta*7, o diskretizavimo dažniai yra 96 / 88,2 / 48 / 44,1 kHz.
Ji optimizuota dideliam diskretizavimo dažniui ir didelės bitų spartos kodavimui bei leidžia
perduoti didelės raiškos garso turinį netgi BLUETOOTH ryšiu. Esant pastoviai belaidžio tinklo
aplinkai išlaikoma beveik originalui prilygstanti garso kokybė. Taip pat suteikiamas didelis
kodavimo našumas esant mažam diskretizavimo dažniui ir mažai bitų spartai, todėl CD kokybės
garsą galima siųsti esant net ir nepastoviam belaidžiam ryšiui.
*7 Kai diskretizavimo dažnis yra 96 kHz arba 48 kHz, ji veikia 990–330 kbps sparta.
Kai diskretizavimo dažnis yra 88,2 kHz arba 44,1 kHz, ji veikia 909–303 kbps sparta.
Piezīme par izmantošanu kopā ar mobilo tālruni
Par drošību
 Pirms darbināt sistēmu, pārbaudiet, vai tās darba spriegums atbilst vietējam barošanas avotam.
Iegādes vieta
Darba spriegums
Visas valstis/reģioni
100 V–240 V, 50 Hz/60 Hz maiņstrāva
Piezīmes par maiņstrāvas adapteri
 Pirms maiņstrāvas adaptera pievienošanas un atvienošanas izslēdziet sistēmu.
Citādi tas var izraisīt darbības traucējumus.
 Izmantojiet tikai komplektācijā iekļauto maiņstrāvas adapteri. Lai izvairītos no sistēmas
sabojāšanas, nelietojiet nevienu citu maiņstrāvas adapteri.
Spraudņa polaritāte
 Iespraudiet maiņstrāvas adapteri tuvumā esošā sienas rozetē (elektroenerģijas tīkla pievadā).
Problēmu gadījumā nekavējoties to atvienojiet no sienas rozetes (elektroenerģijas tīkla pievada).
 Neuzstādiet maiņstrāvas adapteri norobežotā vietā, piemēram, grāmatplauktā vai iebūvētā
skapītī.
 Lai samazinātu aizdegšanās vai elektrošoka risku, nepakļaujiet maiņstrāvas adapteri pilienu vai
šļakatu iedarbībai, kā arī nenovietojiet uz maiņstrāvas adaptera ar šķidrumu pildītus priekšmetus,
piemēram, vāzes.
Par novietojumu
 Neuzstādiet skaļruni slīpi.
 Neatstājiet sistēmu siltuma avotu tuvumā vai vietās, kas tiek pakļautas tiešai saules gaismas,
pārmērīgu putekļu, mitruma, lietus vai mehānisku triecienu iedarbībai.
Par darbību
 Neievietojiet nekādus mazus priekšmetus u.c. sistēmas kontaktligzdās un ventilācijas atverē
sistēmas aizmugurē. Iespējams sistēmas īssavienojums vai nepareiza darbība.
Par tīrīšanu
 Korpusa tīrīšanai nelietojiet spirtu, benzīnu un šķīdinātājus.
Citi
 Ja rodas šajā rokasgrāmatā neaprakstīti jautājumi vai problēmas saistībā ar šo sistēmu,
sazinieties ar tuvāko Sony izplatītāju.
Par autortiesībām
 BLUETOOTH® vārda zīme un logotipi pieder BLUETOOTH SIG, Inc., un Sony Corporation šīs zīmes
izmanto saskaņā ar licenci.
 Atzīme N ir NFC Forum, Inc. preču zīme vai ASV un citās valstīs reģistrēta preču zīme.
 Pārējās preču zīmes un tirdzniecības nosaukumi ir to atbilstošo īpašnieku preču zīmes
un tirdzniecības nosaukumi.
Mikrofonas
Tipas
Elektretinis kondensatorius
Kryptingumo charakteristika
Daugiakryptis
Efektyvus dažnių diapazonas
100–7000 Hz
(Turpinājums aizmugurē)
Latviski
(Turpinājums no priekšpuses)
Kas ir bezvadu tehnoloģija BLUETOOTH?
BLUETOOTH bezvadu tehnoloģija ir nelielas darbības rādiusa bezvadu tehnoloģija, kas ļauj izmantot
bezvadu datu saziņu starp digitālajām ierīcēm, piemēram, datoru un digitālo kameru. BLUETOOTH
bezvadu tehnoloģija darbojas aptuveni 10 metru rādiusā.
Gandrīz vienmēr var izveidot nepieciešamo divu ierīču savienojumu, tomēr dažām ierīcēm
vienlaikus var izveidot savienojumu ar vairākām citām ierīcēm.
Savienojuma izveidei nav nepieciešams kabelis, kā arī ierīces nav jāvērš cita pret citu, kā tas ir
jādara, izmantojot infrasarkano staru tehnoloģiju. Piemēram, šādu ierīci varat izmantot ievietotu
somā vai kabatā.
BLUETOOTH standarts ir starptautisks standarts, kuru atbalsta tūkstošiem uzņēmumu visā pasaulē,
kā arī izmanto visdažādākie uzņēmumi.
Maksimālais sakaru diapazons
Maksimālais sakaru diapazons tālāk norādītajos apstākļos var samazināties.
 Starp sistēmu un BLUETOOTH ierīci atrodas kāds šķērslis, piemēram, persona, metāla objekts
vai siena.
 Sistēmas tuvumā tiek izmantota kāda bezvadu lokālā tīkla ierīce.
 Sistēmas tuvumā tiek izmantota mikroviļņu krāsns.
 Sistēmas tuvumā tiek izmantota ierīce, kas rada elektromagnētisko starojumu.
Citu ierīču izraisīti traucējumi
Tā kā BLUETOOTH ierīces un bezvadu lokālais tīkls (IEEE802.11b/g) izmanto vienu frekvenci,
iespējami mikroviļņu traucējumi, kas var izraisīt saziņas ātruma samazināšanos, troksni vai
nederīgu savienojumu, ja sistēma tiek izmantota bezvadu lokālā tīkla ierīces tuvumā.
Šādā gadījumā veiciet tālāk norādītās darbības.
 Izmantojiet sistēmu vismaz 10 m attālumā no bezvadu lokālā tīkla ierīces.
 Ja sistēma tiek izmantota tuvāk par 10 m no bezvadu lokālā tīkla ierīces, izslēdziet bezvadu
lokālā tīkla ierīci.
Citām ierīcēm izraisīti traucējumi
Mikroviļņu starojums no BLUETOOTH ierīces var ietekmēt elektronisko medicīnisko ierīču darbību.
Izslēdziet šo sistēmu un citas BLUETOOTH ierīces tālāk norādītajās atrašanās vietās, citādi pastāv
negadījumu risks.
 Vietās, kur ir viegli uzliesmojošas gāzes klātbūtne, slimnīcā, vilcienā, lidmašīnā vai degvielas
uzpildes stacijā.
 Automātisko durvju un ugunsgrēka signalizatora tuvumā.
Piezīmes
 Lai varētu izmantot BLUETOOTH funkciju, ir nepieciešams, lai savienojamajai BLUETOOTH ierīcei
būtu tāds pats profils, kāds ir sistēmai.
Ievērojiet, ka ierīču darbība ar vienādu profilu esamību var atšķirties atbilstoši to specifikācijām.
 Bezvadu tehnoloģijas BLUETOOTH raksturlielumu dēļ, runājot pa tālruni vai klausoties mūziku,
sistēma skaņu atskaņo ar nelielu aizkavi attiecībā pret BLUETOOTH ierīci.
 Šī sistēma atbalsta BLUETOOTH standartam atbilstošas drošības funkcijas, lai piedāvātu drošu
savienojumu laikā, kad tiek izmantota bezvadu tehnoloģija BLUETOOTH, bet drošība atkarībā
no iestatījumiem var būt nepietiekama. Uzmanieties, kad sakariem izmantojat bezvadu
tehnoloģiju BLUETOOTH.
 Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par informācijas noplūdi BLUETOOTH sakaru laikā.
 Lai ierīce atbilstu Bluetooth SIG izstrādātajam BLUETOOTH standartam un tiktu autentificēta,
tai ir nepieciešama funkcija BLUETOOTH. Pat tad, ja savienotā ierīce atbilst iepriekš norādītajam
BLUETOOTH standartam, atkarībā no ierīces iespējām un specifikācijām dažas ierīces nevarēs
savienot vai tās nedarbosies pareizi.
 Atkarībā no sistēmai pievienotās BLUETOOTH ierīces, sakaru un lietošanas vides ir iespējams
troksnis vai skaņas izlaišana.
Specifikācijas
Skaļruņu sadaļa
Skaļruņu sistēma
Satelīta skaļrunis: aptuveni 38 mm diametrs × 2
Zemfrekvenču skaļrunis: aptuveni 58 mm diametrs × 1
Aizsargapvalka veids Satelīta skaļrunis: noslēgts korpuss
Zemfrekvenču skaļrunis: pasīva radiatora modelis
Pastiprinātāja sadaļa
Atsauces izejas jauda Izmantojot maiņstrāvas adapteri: 5 W+5 W (satelīta skaļrunis pie
10% harmoniskajiem kropļojumiem, 1 kHz, 8 Ω) 20 W (zemfrekvenču
skaļrunis pie 10% harmoniskajiem kropļojumiem, 100 Hz, 4 Ω)
Izmantojot bateriju/akumulatoru: 3 W+3 W (satelīta skaļrunis pie
10% harmoniskajiem kropļojumiem, 1 kHz, 8 Ω) 14 W (zemfrekvenču
skaļrunis pie 10% harmoniskajiem kropļojumiem, 100 Hz, 4 Ω)
Vispārīgi
Teiste seadmete tekitatud häired
Ieeja
DC OUT
Kuna BLUETOOTH-seadmed ja traadita kohtvõrk (LAN) (IEEE802.11b/g) kasutavad sama sagedust,
võivad mikrolained tekitada häireid ja seetõttu võib kiirus olla aeglasem või ühendus sobimatu,
samuti võib tekkida müra, kui süsteemi kasutatakse traadita kohtvõrgu (LAN) seadme lähedal.
Sellisel juhul tehke järgmist.
 Kasutage süsteemi vähemalt 10 m kaugusel traadita kohtvõrgu (LAN) seadmest.
 Kui süsteemi kasutatakse 10 m raadiuses traadita kohtvõrgu (LAN) seadmest, lülitage see
seade välja.
Ligzda AUDIO IN (ø 3,5 mm stereo miniligzda)
USB ligzda, tips A (pievienotās ierīces baterijas/akumulatora uzlādei)
(5 V, maks. 1,5 A)
Barošana
15 V līdzstrāva (izmantojot komplektācijā iekļauto maiņstrāvas adapteri,
kas savienots ar 100 V–240 V, 50 Hz/60 Hz maiņstrāvas barošanas avotu)
vai izmantojot iebūvēto litija jonu akumulatoru
Litija jonu akumulatora lietošanas ilgums (izmantojot BLUETOOTH savienojumu)
Aptuveni 10 stundas*8
Enerģijas patēriņš
30 W
Enerģijas patēriņš (gaidstāves režīmā)
Mazāk par 0,5 W
Enerģijas patēriņš (BLUETOOTH gaidstāves režīmā)
Mazāk par 0,5 W
Izmēri (ieskaitot izvirzītās daļas un vadības elementus)
Aptuveni 221 mm×118 mm×51 mm (p/a/d)
Masa
Aptuveni 1200 g, ieskaitot bateriju/akumulatoru
Komplektācijā iekļautie piederumi
Maiņstrāvas adapteris (AC-E1525M; 1)
Kontaktdakša (2)
Sākšanas norādījumi (2)
Uzziņu rokasgrāmata (šis dokuments; 2)
Garantijas karte (1)
*8 Ilgums var atšķirties atkarībā no temperatūras un lietošanas apstākļiem.
Dizains un specifikācijas var mainīties bez brīdinājuma.
Eesti keel
Personaalne helisüsteem
Lugege seda juhendit enne süsteemi kasutamist põhjalikult ja jätke see tulevikus
kasutamiseks alles.
HOIATUS
*1 Faktiskais diapazons mainās atkarībā no tādiem apstākļiem kā šķēršļi starp ierīcēm, mikroviļņu
krāsns radītais magnētiskais lauks, statiskā elektrība, uztveršanas jutīgums, antenas veiktspēja,
operētājsistēma, lietojumprogramma u.c.
*2 BLUETOOTH standarta profili norāda BLUETOOTH sakaru starp ierīcēm mērķi.
*3 Kodeks: audio signāla saspiešanas un pārveidošanas formāts
*4 Apakšjoslas kodeks
*5 Uzlabotā audio kodēšana
*6 LDAC ir Sony izstrādāta audio kodēšanas tehnoloģija, kas ļauj pārraidīt augstas izšķirtspējas
(High-Resolution — Hi-Res) audio saturu, kā arī darbojas ar ātrumu 990–303 kb/s*7 un
iztveršanas frekvenci 96/88,2/48/44,1 kHz.
Tā ir optimizēta lielai iztveršanas frekvencei un liela bitu ātruma kodējumam, kā arī ļauj pārraidīt
Hi-Res audio saturu pat ar BLUETOOTH savienojumu, vienlaikus uzturot skaņas kvalitāti, kas
gandrīz atbilst oriģinālam stabilā bezvadu tīkla vidē. Tā nodrošina arī lielu kodēšanas efektivitāti,
izmantojot nelielu iztveršanas frekvenci un bitu ātrumu, kas ļauj veikt CD kvalitātes audio pārraidi
pat ar nestabilu bezvadu savienojumu.
*7 Ja iztveršanas frekvence ir 96 kHz vai 48 kHz, darbības ātrums ir 990–330 kb/s.
Ja iztveršanas frekvence ir 88,2 kHz vai 44,1 kHz, darbības ātrums ir 909–303 kb/s.
Mikrofons
Veids
Elektreta kondensators
Virziena raksturlielumi
Visaptverošs virziens
Efektīvais frekvenču diapazons
100 Hz–7000 Hz
BLUETOOTH-seadmest kiirguvad mikrolained võivad mõjutada elektrooniliste meditsiiniseadmete
tööd. Lülitage süsteem ja muud BLUETOOTH-seadmed välja järgmistes kohtades, muidu võib
juhtuda õnnetus.
 Haiglates, rongides, lennukites, bensiinijaamades jm kohtades, kus võib olla
kergestisüttivaid gaase.
 Automaatsete uste või tuletõrjealarmide läheduses.
Märkused
 BLUETOOTHi funktsiooni kasutamiseks peab ühendatav BLUETOOTH-seade toetama sama profiili
mis süsteem.
Pange tähele, et seadmete funktsioonid võivad olenevalt nende tehnilistest andmetest erineda,
isegi kui sama profiil on olemas.
 Telefoniga rääkides või muusika kuulamisel võib süsteemi heliesitus BLUETOOTHi juhtmeta
tehnoloogia omaduste tõttu BLUETOOTH-seadme omast hilisem olla.
 Süsteem toetab turvafunktsioone, mis vastavad BLUETOOTHi standardile, et tagada turvaline
ühendus, kui kasutatakse BLUETOOTHi juhtmeta tehnoloogiat, kuid turvalisus ei pruugi olla piisav
olenevalt seadistusest. Olge BLUETOOTHi juhtmeta tehnoloogia kaudu side loomisel ettevaatlik.
 Me ei vastuta BLUETOOTH-side kasutamisel teabe lekkimise eest.
 BLUETOOTHi funktsiooniga seade peab vastama Bluetooth SIG määratud BLUETOOTHi standardile
ja seade peab olema autenditud. Isegi kui ühendatud seade vastab ülalmainitud BLUETOOTHi
standardile, ei pruugi kõigi seadmete ühendamine nende funktsioonide või tehniliste andmete
tõttu õnnestuda või ei pruugi need korralikult töötada.
 Süsteemiga ühendatud BLUETOOTH-seadmest, sidekeskkonnast või kasutuskeskkonnast
olenevalt võib esineda müra või heli olla katkendlik.
Tehnilised andmed
Kõlarite jaotis
Kõlarisüsteem
Tulekahju või elektrilöögi vältimiseks hoidke seadet vihmast ja niiskusest eemal.
Tuleohu vältimiseks ärge katke seadme õhuava ajalehe, laudlina, kardina või millegi muu sarnasega.
Ärge asetage seadmele lahtise leegiga esemeid (nt süüdatud küünlaid).
Tulekahju või elektrilöögi vältimiseks ärge asetage seadme lähedusse või seadmele tilkuvaid või
pritsivaid esemeid ega vedelikega täidetud anumaid, näiteks vaase.
Ärge paigaldage seadet suletud ruumi, nagu raamaturiiul või sisseehitatud kapp.
Ärge asetage akusid (akut või paigaldatud patareisid) pikaks ajaks kuumallika, nagu päikesepaiste,
tuli vms, lähedusse.
Kuna AC-adapteri põhipistikut kasutatakse AC-adapteri vooluvõrgust eemaldamiseks, ühendage
see hõlpsasti juurdepääsetavasse vahelduvvoolukontakti. Kui märkate selle töös hälbeid,
eemaldage põhipistik kohe vahelduvvoolukontaktist.
Seade on vahelduvvoolu võrgus seni, kuni seda pole seinakontaktist eemaldatud, isegi kui seade
ise on välja lülitatud.
Nimeplaat ja tähtis ohutusega seotud teave asub välispinnal põhiseadme all ja AC-adapteril.
Ettevaatusabinõud
Märkus mobiiltelefoniga kasutamise kohta
 Vaadake mobiiltelefoni kasutusjuhendist üksikasjalikku teavet selle kohta, kuidas kasutada
seadet mobiiltelefoniga, kui teile helistatakse heli edastamisel BLUETOOTH-ühenduse kaudu.
Ohutus
 Enne süsteemi kasutamist veenduge, et teie süsteemi talitluspinge oleks sama mis kohalikul
toiteallikal.
Ostukoht
Talitluspinge
Kõik riigid/piirkonnad
Vahelduvvool 100–240 V, 50/60 Hz
Märkused AC-adapteri kohta
 Enne AC-adapteri ühendamist või eemaldamist lülitage süsteem välja. Muidu võib see
põhjustada tõrkeid.
 Kasutage ainult kaasasolevat AC-adapterit. Süsteemi kahjustamise vältimiseks ärge kasutage
ühtki muud AC-adapterit.
BLUETOOTH
Sakaru sistēma
BLUETOOTH specifikācijas versija 3.0
Izvade
BLUETOOTH specifikācijas 2. jaudas klase
Maksimālais sakaru diapazons
Tiešā redzamībā aptuveni 10 m*1
Frekvenču josla
2,4 GHz josla (2,4000 GHz–2,4835 GHz)
Modulācijas metode FHSS
Saderīgie BLUETOOTH profili*2
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HSP (Headset Profile)
HFP (Hands-free Profile)
Atbalstītais kodeks*3 SBC*4, AAC*5, LDAC*6
Pārraides diapazons (A2DP)
20 Hz–20 000 Hz (iztveršanas frekvence 44,1 kHz)
Teistele seadmetele tekitatud häired
Pistiku polaarsus
 Ühendage AC-adapter lähedal olevasse seinakontakti (toitevõrk). Probleemi ilmnemisel
eemaldage adapter viivitamata seinakontaktist (toitevõrgust).
 Ärge paigaldage AC-adapterit suletud ruumi, nagu raamaturiiul või sisseehitatud kapp.
 Tulekahju või elektrilöögi vältimiseks ärge asetage AC-adapterit tilkuva või pritsiva vedeliku
lähedusse ega asetage AC-adapteri peale vedelikega täidetud anumaid, näiteks vaase.
Vastuvõtja asukoht
 Ärge asetage kõlarit kaldu.
 Ärge jätke süsteemi soojusallikate lähedale, otsese päikesevalguse, rohke tolmu, niiskuse
või vihma kätte ega kohta, kus esineb mehaaniliste põrutuste võimalus.
Kasutus
 Ärge sisestage süsteemi taga olevatesse pesadesse või ventilatsiooniavasse väikeseid
esemeid jms. See võib süsteemis põhjustada lühise või rikke.
Puhastamine
 Ärge kasutage korpuse puhastamiseks alkoholi, bensiini ega lahustit.
Muud
 Kui teil on süsteemiga seoses küsimusi või probleeme, mida selles juhendis ei käsitleta,
võtke ühendust lähima Sony edasimüüjaga.
Autoriõigustest
 BLUETOOTH® ja selle logod on ettevõtte Bluetooth SIG, Inc. registreeritud kaubamärgid
ja Sony Corporation kasutab neid litsentsi alusel.
 N-tähis on ettevõtte NFC Forum, Inc. kaubamärk või registreeritud kaubamärk USA-s
ja teistes riikides.
 Muud kaubamärgid ja ärinimed kuuluvad nende vastavatele omanikele.
Mis on BLUETOOTHi juhtmeta tehnoloogia?
BLUETOOTHi juhtmeta tehnoloogia on lühiulatuslik juhtmeta tehnoloogia, mis võimaldab juhtmeta
sidet digitaalsete seadmete, näiteks arvuti ja digitaalkaamera vahel. BLUETOOTHi juhtmeta
tehnoloogia toimib ligikaudu 10 meetri ulatuses.
Tavaliselt ühendatakse kaks seadet, kuid mõne seadme saab korraga ühendada mitme seadmega.
Ühenduse loomisel pole vaja kasutada juhtmeid ja seadmed ei pea olema üksteise poole suunatud
(nagu infrapunatehnoloogia korral). Näiteks võib seade olla taskus või kotis.
BLUETOOTHi standard on rahvusvaheline, seda toetavad ja kasutavad tuhanded ettevõtted
üle maailma.
Maksimaalne sidevahemik
Maksimaalne sidevahemik võib väheneda järgmistel tingimustel.
 Süsteemi ja BLUETOOTH-seadme vahel on takistus, näiteks inimene, metallese või sein.
 Süsteemi lähedal kasutatakse traadita kohtvõrgu (LAN) seadet.
 Süsteemi lähedal kasutatakse mikrolaineahju.
 Süsteemi lähedal kasutatakse seadet, mis tekitab elektromagnetkiirgust.
Korpuse tüüp
Satelliitkõlar: läbimõõt ligikaudu 38 mm × 2
Bassikõlar: läbimõõt ligikaudu 58 mm × 1
Satelliitkõlar: kinnine korpus
Bassikõlar: passiivkiirguriga mudel
Võimendi jaotis
Väljundvõimsus (etalon)
AC-adapteri kasutamisel: 5 W + 5 W (satelliitkõlar 10% harmoonmoonutuse
juures, 1 kHz, 8 Ω) 20 W (bassikõlar 10% harmoonmoonutuse juures,
100 Hz, 4 Ω)
Aku kasutamisel: 3 W + 3 W (satelliitkõlar 10% harmoonmoonutuse juures,
1 kHz, 8 Ω) 14 W (bassikõlar 10% harmoonmoonutuse juures, 100 Hz, 4 Ω)
BLUETOOTH
Sidesüsteem
BLUETOOTHI tehniliste andmete versioon 3.0
Väljund
BLUETOOTHi tehniliste andmete võimsusklass 2
Maksimaalne sidevahemik
Tööulatus ligikaudu 10 m*1
Sagedusriba
2,4 GHz riba (2,4000–2,4835 GHz)
Moduleerimismeetod FHSS
Ühilduvad BLUETOOTHi profiilid*2
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HSP (Headset Profile)
HFP (Handsfree Profile)
SBC*4, AAC*5, LDAC*6
Toetatud kodek*3:
Edastusvahemik (A2DP)
20–20 000 Hz (diskreetimissagedus 44,1 kHz)
*1 Tegelik vahemik oleneb järgmistest teguritest: seadmete vahel olevad takistused, mikrolaineahju
ümbruses olevad magnetväljad, staatiline elekter, vastuvõtu tundlikkus, antenni toimivus,
operatsioonisüsteem, tarkvararakendus jne.
*2 BLUETOOTHi standardprofiilid viitavad BLUETOOTH-side eesmärgile seadmete vahel.
*3 Kodek: helisignaali pakkimine ja teisendusvorming.
*4 Alamriba kodek.
*5 Täpsem helikodeering
*6 LDAC on Sony arendatud High Resolution (Hi-Res) Audio heli kodeerimise tehnoloogia, mis
töötab bitijada kiirusega 990–303 kbit/s*7 ja diskreetimissagedusega 96/88,2/48/44,1 kHz.
See on optimeeritud suure diskreetimissageduse ja bitijada kiirusega kodeeringu jaoks ja
võimaldab edastada Hi-Res Audio sisu ka BLUETOOTH-ühenduse kaudu, säilitades samas
algsega peaaegu võrdväärse helikvaliteedi stabiilses traadita võrgu keskkonnas. Samuti pakub
see suurt kodeerimisjõudlust väiksema diskreetimissageduse ja bitijada kiiruse juures,
võimaldades CD kvaliteediga heliedastust ka ebastabiilse traadita ühenduse korral.
*7 Kui diskreetimissagedus on 96 või 48 kHz, töötab see sagedusega 990–330 kbit/s.
Kui diskreetimissagedus on 88,2 või 44,1 kHz, töötab see sagedusega 909–303 kbit/s.
Mikrofon
Tüüp
Elektreedist kondensaator
Suund
toimib igas suunas
Tõhus sageduspiirkond
100–7000 Hz
Üldised tehnilised andmed
Sisend
DC OUT
Toide
Pesa AUDIO IN (3,5 mm läbimõõduga stereominipistik)
A-tüüpi USB-pistik (ühendatud seadme aku laadimiseks) (5 V, max 1,5 A)
alalisvool 15 V (kui kasutatakse kaasasolevat AC-adaptrit, mis on ühendatud
100–240 V (vahelduvvool) 50/60 Hz toiteallikaga) või kasutades sisseehitatud
liitiumioonakut
Liitiumioonaku tööiga (BLUETOOTH-ühenduse kasutamisel)
ligikaudu 10 tundi*8
Elektritarbimine
30 W
Elektritarbimine (ooterežiimis)
alla 0,5 W
Elektritarbimine (BLUETOOTH-ooterežiimis)
alla 0,5 W
Mõõtmed (sh eenduvad osad ja juhtelemendid)
ligikaudu 221 × 118 × 51 mm (l/k/s)
Kaal
ligikaudu 1200 g, sh aku
Komplektis olevad tarvikud
AC-adapter (AC-E1525M) (1)
Pistik (2)
Alustusjuhend (2)
Viitejuhend (see dokument) (2)
Garantiikaart (1)
*8 Aeg võib sõltuda temperatuurist ja kasutustingimustest.
Disaini ja spetsifikatsioone võidakse ette teatamata muuta.
Download PDF