Sony | SRS-ZR5 | Sony SRS-ZR5 Nešiojamasis belaidis BLUETOOTH® / „Wi-Fi“ garsiakalbis Naudojimo instrukcijos

2 VEIKSMAS. Prisijungimas prie
„Wi-Fi“ tinklo
3 VEIKSMAS. Muzikos klausymasis
per „Wi-Fi“
Per „Wi-Fi“ tinklą galima lengvai klausytis muzikos, saugomos namie naudojamuose belaidžiuose
įrenginiuose.
Jei norite klausytis muzikos per „Wi-Fi“, rekomenduojame išmaniajame telefone ar „iPhone“
naudoti „SongPal“.
Kiti būdai
Kiti būdai klausytis muzikos per „Wi-Fi“
Asmeninė garso sistema
Žinyne paaiškinta, kaip leisti muziką kitais būdais.
Naudojimo instrukcija
„SongPal“ diegimas išmaniajame telefone
ar „iPhone“
Per „Wi-Fi“ tinklą galite leisti muziką naudodami internetines muzikos
srautinio perdavimo paslaugas arba leisti kompiuteryje ar išmaniajame
telefone saugomą muziką aukštos kokybės garsu. Be to, galite klausytis
muzikos keliuose kambariuose vienu metu.
4-592-256-41(1) (LT)
© „Sony Corporation“, 2016 m.
http://www.sony.net/
Galite klausytis įrenginyje „Xperia“ saugomos naudodami muzikos programą
arba asmeniniame kompiuteryje saugomos muzikos naudodami nemokamą
programinę įrangą „MediaGo“.
Jei „SongPal“ jau įdiegta, praleiskite šį diegimo veiksmą. Žr. dalį „Muzikos klausymasis naudojant
šį įrenginį“.
Toliau pasirinkite, kaip norite prijungti įrenginį prie „Wi-Fi“ tinklo.
1
• Prijungimas naudojant „SongPal“
Nustatykite šį įrenginį naudodami išmanųjį telefoną arba „iPhone“, kuriame įdiegta „SongPal“.
• Prijungimas naudojant „Wi-Fi Protected Setup™“ (WPS)
Nustatykite šį įrenginį paspausdami belaidžio maršrutizatoriaus WPS mygtuką.
Įdiekite „SongPal“ išmaniajame telefone ar „iPhone“.
„SongPal“ rasite parduotuvėje „Google Play“ („Play Store“) arba „App Store“.
2
Išmaniajame telefone arba „iPhone“ bakstelėkite „SongPal“, kad paleistumėte
programą, ir vadovaukitės ekrane rodomomis instrukcijomis.
3
Kai rodomas dešinėje pateiktas ekranas, bakstelėkite [SRS-ZR5].
SongPal Link
Galite klausytis mėgstamiausios įvairių stilių muzikos pasirinkę norimą belaidžių garsiakalbių derinį.
Užpildykite kambarį muzikos garsais, leidžiamais per garsiakalbių grupę.
• Prijungimas naudojant asmeninį kompiuterį
Taip pat galite prijungti naudodami kompiuterį. Išsamios informacijos ieškokite žinyne.
SRS-ZR5
Mėgaukitės dar geresniu erdviniu garsu prijungę papildomą „Sony“ pailgąjį
garsiakalbį (nepridedamas).*
* Jei reikia informacijos apie suderinamus „Sony“ pailguosius garsiakalbius arba
AV imtuvus, naudokite toliau nurodytą URL.
Prijungimas naudojant „SongPal“
http://sony.net/nasite/
Žinynas
Būtini elementai: „Android“ išmanusis telefonas arba įrenginys „iPhone“ ar „iPod touch“ ir belaidis maršrutizatorius
(dokumentas žiniatinklyje, skirtas asmeniniam kompiuteriui ir išmaniajam
telefonui)
Naudodami „Android“ išmanųjį telefoną arba „iPhone“, kuriame įdiegta „SongPal“, sukonfigūruokite
įrenginio „Wi-Fi“ nustatymus.
Pateikiama išsami informacija apie įrenginį, tinklą, BLUETOOTH® ryšio naudojimą įvairiuose įrenginiuose,
didelės raiškos garso atkūrimo būdą ir kt.
Įdiekite „SongPal“ išmaniajame telefone arba „iPhone“. Prijunkite įrenginį prie „Wi-Fi“ tinklo vadovaudamiesi
ekrane rodomomis taikomosios programos instrukcijomis.
Susiekite du garsiakalbius ir klausykitės plačiau skambančio erdvinio garso.
Taikomosios programos „SongPal“ ieškokite parduotuvėje „Google Play™“ („Play Store“) arba
„App Store“.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-zr5/h_zz/
Kaip klausytis muzikos iš šio įrenginio naudojant
„SongPal“
Būtini elementai: „Android“ išmaniajame telefone / „iPhone“ / „iPod touch“ įdiegta „SongPal“
Žinyne pateikta toliau nurodyta informacija.
• Informacija apie „Wi-Fi“ tinklo ryšį
• Nurodymai, kai susieti „SongPal“ programą
• Prijungimo prie tinklo ir atkūrimo būdai naudojant konkrečią kompiuterio operacinę sistemą
• BLUETOOTH prijungimo ir atkūrimo būdai naudojant įvairius įrenginius
• Nurodymai, kaip leisti didelės raiškos garso failus
• Informacija apie programinės įrangos naujinimus
• Nurodymai, kaip prijungti antrą ir kitus įrenginius per „Wi-Fi“, ir kt.
• Prijunkite išmanųjį telefoną arba „iPhone“ prie šio įrenginio per BLUETOOTH. Prieš prijungdami nustatykite
BLUETOOTH funkciją išmaniajame telefone arba „iPhone“.
• Kai kuriuose belaidžio ryšio maršrutizatoriuose yra keli SSID. Prijunkite įrenginį ir išmanųjį telefoną arba
„iPhone“ prie to paties SSID.
1
Bakstelėkite išmaniajame telefone / „iPhone“, kad paleistumėte
išmaniajame telefone / „iPhone“ saugomą muziką naudodami „SongPal“.
Daugiau išsamios informacijos apie toliau nurodytus prijungimo bei atkūrimo būdus ir kitus elementus
rasite žinyne.
SRS-X99
SRS-X99
BLUETOOTH
Norėdami leisti muziką, žr. 3 VEIKSMĄ
Prijungimas naudojant „Wi-Fi Protected Setup™“
(WPS)
Atnaujinę įrenginio programinę įrangą galėsite klausytis erdvinio garso per belaidį ryšį.
Daugiau informacijos apie atnaujinimą rasite žinyne.
Galite klausytis muzikos per belaidžiu ryšiu prijungtą BLUETOOTH įrenginį.
Prieš naudodamiesi BLUETOOTH funkcija, susiekite BLUETOOTH įrenginį,
kad jį užregistruotumėte.
2
Pasirinkę muziką, pradėkite atkurti ir sureguliuokite garsumą.
Reikalingas elementas: belaidžio ryšio maršrutizatorius su „Wi-Fi Protected Setup™“ (WPS) mygtuku
1 VEIKSMAS. Prijungimas prie
kintamosios srovės elektros lizdo
Prijunkite įrenginį prie kintamosios srovės elektros lizdo pridėtu kintamosios srovės maitinimo laidu.
Būtinai tinkamai prijunkite kintamosios srovės maitinimo laidą prie įrenginio.
1
2
3
Padėkite įrenginį šalia belaidžio ryšio
maršrutizatoriaus ir paspauskite mygtuką
 (maitinimas), kad įjungtumėte įrenginį.
Pradės mirksėti indikatorius  (maitinimas).
Palaukite, kol indikatorius nustos mirksėti.
Tai gali užtrukti apie 30 sekundžių.
Kaip klausytis muzikos iš šio įrenginio naudojant
„Google Cast“
Mirksi
Šviečia
Paspauskite ir laikykite nuspaudę įrenginio
mygtuką UPDATE/WPS, kol pasigirs
pyptelėjimas (maždaug dvi sekundes).
Būtini elementai: „Android“ išmaniajame telefone / „iPhone“ / „iPod touch“ įdiegta „SongPal“
1
Nustatykite „Google Cast“.
Jei „Google Cast“ atitinkanti programa jau įdiegta, pereikite prie
2 veiksmo.
a. Bakstelėkite išmaniajame telefone / „iPhone“, kad paleistumėte
išmaniajame telefone / „iPhone“ saugomą muziką naudodami „SongPal“.
b. Palieskite [Settings].
c. Palieskite [Google Cast].
d. Palieskite [Learn how to cast].
e. Išsiaiškinkite, kaip naudoti paslaugą ir kuri programa atitinka „Google
Cast“, tada pasirinkite programą, kad ją įdiegtumėte.
Per 90 sekundžių paspauskite
maršrutizatoriaus „Wi-Fi Protected Setup™“
(WPS) mygtuką.
Mirksi
Šviečia
2
Paleiskite programą, kuri atitinka „Google Cast“.
3
Palieskite „Cast“ piktogramą ir pasirinkite [SRS-ZR5].
Prijungti komponentai
Galite klausytis muzikos iš kompiuterio, išmaniojo telefono, nešiojamojo muzikos grotuvo arba USB atmintinės,
prijungę juos prie šio įrenginio USB prievado. Arba galite klausytis muzikos iš nešiojamojo muzikos grotuvo,
prijungę jį prie šio įrenginio lizdo AUDIO IN.
Jei prijungiate HDMI kabelį (nepridedamas: didelės spartos tipo) prie TV prievado HDMI IN ARC ir šio įrenginio
prievado HDMI ARC TO TV, galite girdėti TV garsą per šį įrenginį.
HDMI ARC TO TV
USB
AUDIO IN
* ARC yra funkcija, kurią naudojant TV garsas siunčiamas iš TV HDMI įvesties prievado į AV įrenginį naudojant
HDMI kabelį.
Įsitikinkite, kad neprijungtas LAN kabelis.
Vienu metu laidinio ir belaidžio ryšio
naudoti negalima.
Norėdami prijungti prie belaidžio ryšio, žr. 2 VEIKSMĄ
Atsižvelgiant į naudojamą belaidžio ryšio maršrutizatorių, reikia kelias sekundes palaikyti paspaudus
„Wi-Fi Protected Setup“ (WPS) mygtuką. Išsamios informacijos žr. maršrutizatoriaus naudojimo instrukcijoje.
Jei indikatorius LINK šviečia oranžine spalva, tai reiškia, kad prisijungta prie „Wi-Fi“ tinklo.
Norėdami leisti muziką, žr. 3 VEIKSMĄ
Kaip klausytis muzikos, saugomos USB atmintinėje
4
Pradėkite atkurti naudodami programą ir sureguliuokite garsumą.
Galite leisti muziką, saugomą USB atmintinėje.
1. Prijunkite USB atmintinę prie šio įrenginio USB prievado.
2. Palieskite mygtuką FUNCTION, kad pradėtų šviesti USB indikatorius.
3. Naudodami „SongPal“ pasirinkite muziką ir pradėkite atkurti.
Dalys ir valdikliai
Kaip patikrinti „Wi-Fi“ signalo stiprumą
(priėmimo jautrumą)
Palieskite / paspauskite ir palaikykite nuspaudę
mygtuką VOLUME  ir mygtuką SET UP.
Atsižvelgiant į signalo stiprumą, pradės
šviesti – indikatoriai. Šviečiančių indikatorių
skaičius nurodo signalo stiprumą. Jei signalas
silpnas, indikatoriai nešvies. Išsamios informacijos
žr. žinyne.
Kai indikatorius šviečia arba mirksi
Indikatorius  (maitinimas)
Indikatoriaus būsena
(spalva)
Įrenginio būsena
Šviečia (žalia spalva)
Įrenginys įjungtas.
Šviečia (oranžinis)
Įrenginys veikia BLUETOOTH
arba tinklo budėjimo režimu.
Nešviečia
Įrenginys veikia budėjimo
režimu.
Mirksi (žaliai)
Mirksi (raudona spalva)
• Įjungus įrenginį, indikatorius
lėtai mirksi žalia spalva ir
pradeda šviesti.
• Palietus mygtukus
VOLUME /, indikatorius
sumirksi vieną arba tris
kartus atsižvelgiant
į sureguliuotą garsumą.
Nepavyko atnaujinti
programinės įrangos arba
įrenginys veikia apsaugos
režimu.
Indikatorius LINK
Indikatoriaus būsena
(spalva)
Įrenginio būsena
Šviečia (oranžinis)
Įrenginys prijungtas prie
„Wi-Fi“ tinklo.
Šviečia (rausvai)
Įrenginys prijungtas prie
laidinio tinklo.
Mirksi (oranžine spalva)
Įrenginys jungiamas prie
„Wi-Fi“ tinklo.
Mirksi (rausvai)
Įrenginys jungiamas prie
laidinio tinklo.
Mirksi (raudonai)
Prijungti prie tinklo nepavyko.
Šviečia (raudonai)
Nepavyko prijungti prie tinklo
arba užmegzti ryšio, nors
tinklas sukonfigūruotas.
ĮSPĖJIMAS
Norėdami sumažinti gaisro arba
elektros smūgio pavojų, saugokite
šį įrenginį nuo lietaus arba drėgmės.
Kad nesukeltumėte gaisro, neuždenkite prietaiso
ventiliacijos angos laikraščiais, staltiesėmis,
užuolaidomis ir pan.
Saugokite prietaisą nuo atviros ugnies šaltinių
(pavyzdžiui, degančių žvakių).
Prietaiso negalima statyti uždaroje erdvėje, pvz.,
knygų lentynoje arba uždaroje spintelėje.
Net ir išjungtas įrenginys nėra atjungtas nuo
elektros tinklo, jei jis prijungtas prie kintamosios
srovės lizdo.
Kintamosios srovės maitinimo laidas nuo elektros
tinklo atjungiamas kintamosios srovės maitinimo
laido kištuku, todėl jį prijunkite prie lengvai
pasiekiamo kintamosios srovės elektros lizdo.
Sutrikus laido veikimui nedelsdami atjunkite
jį nuo kintamosios srovės elektros lizdo.
 Mygtukas / indikatorius  (maitinimas) /
PAIRING
 Mygtukai VOLUME /
 Mygtukas FUNCTION
 Indikatorius L R*1
 Indikatorius LINK
 Indikatorius UPDATE
 Indikatorius NETWORK
 Indikatorius BLUETOOTH
 Indikatorius HDMI
 Indikatorius USB
 Indikatorius AUDIO IN
 N ženklas
(USB) prievadas

 Lizdas AUDIO IN
 Mygtukas UPDATE/WPS
 Mygtukas SET UP*1
 Mygtukas STEREO PAIR*1
 Kontaktas AC IN
 LAN prievadas
 Prievadas HDMI ARC TO TV
 Varžto ertmė, naudojama montuojant
ant sienos*2
1
* Bus galima naudoti atnaujinus įrenginio programinę
įrangą. Išsamios informacijos ieškokite žinyne.
*2 Naudokite ertmes montuodami įrenginį ant sienos.
Išsamios informacijos ieškokite žinyne.
Kai indikatorius šviečia arba mirksi
Šviečiančio arba mirksinčio indikatoriaus spalva
nurodo nustatymo būseną. Išsamios informacijos
ieškokite žinyne.
Įrenginio būsena
Šviečia (balta spalva)
Įrenginys veikia NETWORK
(tinklo) režimu.
Šviečiančio / mirksinčio indikatoriaus spalva kinta,
atsižvelgiant į prijungtą muzikos paslaugą.
Išsamios informacijos ieškokite žinyne.
Indikatorius UPDATE
Indikatoriaus būsena
(spalva)
Įrenginio būsena
Šviečia (oranžinis)
Prie interneto prijungtas
įrenginys aptiko naujausią
programinę įrangą.
Mirksi (oranžine spalva)
Naujinama įrenginio
programinė įranga. Diegiant
naujinimus įrenginio naudoti
negalima.
Prieš naudodami įrenginį atidžiai perskaitykite
šį žinyną ir jį išsaugokite, kad galėtumėte
peržiūrėti vėliau.
Trikčių šalinimas
Jei naudojant įrenginį kilo problema, prieš
kreipdamiesi į artimiausią „Sony“ pardavėją
pabandykite ją išspręsti vadovaudamiesi toliau
pateikta informacija.
• Ieškokite informacijos žinyne.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-zr5/h_zz/
Saugokite įrenginį nuo taškomo vandens,
nes jis neatsparus vandeniui.
DĖMESIO
Klientų dėmesiui: toliau pateikta informacija
taikoma tik įrangai, parduodamai šalyse,
kuriose galioja ES direktyvos
Šį įrenginį pagamino „Sony Corporation“, (adresas:
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonija),
arba jos vardu veikianti kita bendrovė. Užklausas
dėl gaminio suderinamumo su Europos Sąjungos
teisės aktų nuostatomis siųskite įgaliotajam
atstovui adresu Sony Belgium, bijkantoor
van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Belgium. Jei turite klausimų dėl
remonto arba garantijos, kreipkitės atskiruose
remonto arba garantijos dokumentuose
nurodytais adresais.
• Patikrinkite, ar informacijos apie problemą yra
pagalbos klientams svetainėje.
http://www.sony.eu/support
• Atjunkite kintamosios srovės maitinimo laidą
nuo įrenginio ir vėl jį prijunkite.
• Prijunkite įrenginį prie TV prievado HDMI ARC,
kad TV garsą girdėtumėte per šį įrenginį.
Jei atlikus visus nurodytus veiksmus problemos
išspręsti nepavyksta, kreipkitės į artimiausią
„Sony“ pardavėją.
CE ženklai galioja tik tose šalyse, kuriose jie teisėtai
taikomi, daugiausia EEE (Europos ekonominės
erdvės) šalyse.
Sauga
Indikatorius NETWORK
Indikatoriaus būsena
(spalva)
utilizuoti, panaudotus gaminius pristatykite
į elektros ir elektroninės įrangos surinkimo punktą,
kad vėliau jie būtų perdirbti. Informacijos dėl kitų
maitinimo elementų rasite skyriuje, kuriame
aprašoma, kaip saugiai iš gaminio išimti maitinimo
elementą. Maitinimo elementus atiduokite
į panaudotų baterijų surinkimo punktą, kad
vėliau jie būtų perdirbti. Jei reikia išsamesnės
informacijos apie šio gaminio ar maitinimo
elemento perdirbimą, kreipkitės į vietos valdžios
instituciją, buitinių atliekų šalinimo tarnybą arba
į parduotuvės, kurioje įsigijote šį gaminį arba
maitinimo elementą, darbuotoją.
Šis gaminys skirtas naudoti toliau išvardytose
šalyse:
GB / IE / MT / IT / FR / NL / LU / BE / CH / LI / AT /
DE / ES / GI / PT / HU / SI / SK / CZ / BG / RO /
MD / HR / RS / ME / MK / AL / Kosove /BA / LT /
LV / EE / GR / CY / PL / FI / NO / SE / DK / IS / FO /
GL / TR
Pranešimas, skirtas klientams Europoje
Šiuo dokumentu „Sony Corp.“ pareiškia, kad ši
įranga atitinka esminius Direktyvos 1999/5/EB
reikalavimus ir kitas taikytinas nuostatas.
Daugiau informacijos žr. pateiktu URL adresu:
http://www.compliance.sony.de/
5150–5350 MHz diapazonas galimas tik naudojant
patalpoje.
Ši įranga yra patikrinta ir atitinka Elektromagnetinio
suderinamumo (EMS) teisės aktuose apibrėžtas
normas, kai naudojamas trumpesnis nei 3 metrų
jungiamasis kabelis.
Panaudotų maitinimo elementų
ir nebereikalingos elektros bei
elektroninės įrangos išmetimas
(taikoma Europos Sąjungoje ir
kitose Europos šalyse, kuriose
yra atskiros surinkimo sistemos)
Šis ant gaminio, maitinimo elemento arba jo
pakuotės esantis simbolis reiškia, kad gaminio ir
maitinimo elemento negalima išmesti kaip buitinių
atliekų. Ant kai kurių maitinimo elementų kartu
su šiuo simboliu gali būti nurodytas ir cheminio
elemento simbolis. Gyvsidabrio (Hg) arba švino
(Pb) cheminių elementų simboliai nurodomi, kai
maitinimo elemente yra daugiau nei 0,0005 %
gyvsidabrio arba daugiau nei 0,004 % švino.
Tinkamai išmesdami gaminius ir maitinimo
elementus saugote aplinką ir žmonių sveikatą.
Perdirbant medžiagas tausojami gamtiniai ištekliai.
Jei dėl saugumo, veikimo ar duomenų vientisumo
priežasčių gaminiams reikalingas nuolatinis ryšys
su integruotu maitinimo elementu, maitinimo
elementą gali pakeisti tik kvalifikuotas techninės
priežiūros specialistas. Kad maitinimo elementas ir
elektros bei elektrotechnikos įranga būtų tinkamai
Atsargumo priemonės
Etiketė ir svarbi saugos informacija yra pagrindinio
įrenginio išorėje, jo apačioje.
• Prieš naudodami įrenginį įsitikinkite, kad darbinė
įrenginio įtampa atitinka vietinio maitinimo
šaltinio įtampą.
Kur įsigyta
Darbinė įtampa
Visos šalys / regionai
100–240 V,
50 / 60 Hz kintamoji
srovė
„Wi-Fi“ tinklo MAC adresas nurodytas šio įrenginio
apatinėje dalyje.
• Prieš naudodami įrenginį įsitikinkite, kad darbinė
įrenginio įtampa atitinka vietinio maitinimo
šaltinio įtampą.
Vieta
• Nestatykite įrenginio nuožulniai.
• Nepalikite įrenginio arti karščio šaltinių arba
tokioje vietoje, kuri veikiama tiesioginės saulės
šviesos, kurioje daug dulkių, drėgmės, galimas
lietaus arba mechaninis poveikis.
• Palikite 4 cm arba daugiau vietos už įrenginio,
kai jį montuojate ant sienos.
Informacija apie
autorių teises
• Šį gaminį saugo tam tikros
„Microsoft Corporation“ intelektinės nuosavybės
teisės. Be „Microsoft“ arba įgaliotosios
„Microsoft“ dukterinės bendrovės licencijos
draudžiama naudoti technologiją ne šiame
gaminyje arba ją platinti.
• „iPhone“ ir „iPod touch“ yra „Apple Inc.“ prekių
ženklai, užregistruoti JAV ir kitose šalyse.
„Made for iPod“ ir „Made for iPhone“ reiškia, kad
elektroninis priedas skirtas konkrečiai „iPod“ arba
„iPhone“ ir kad gamintojas patvirtino, jog priedas
atitinka „Apple“ standartus. „Apple“ neatsako
už šio įrenginio veikimą ar jo atitiktį saugos ir
reguliavimo standartams. Atkreipkite dėmesį,
kad kai šis priedas naudojamas kartu su „iPod“ ar
„iPhone“, gali suprastėti belaidžio ryšio veikimas.
„App Store“ yra „Apple Inc.“ paslaugos ženklas.
•
yra „Wi-Fi Alliance“ ženklas.
• „Wi-Fi®“, „Wi-Fi Protected Access®“ ir „Wi-Fi
Alliance®“ yra „Wi-Fi Alliance“ registruotieji
prekių ženklai.
• „Wi-Fi CERTIFIED™“, WPA™, WPA2™ ir „Wi-Fi
Protected Setup™“ yra „Wi-Fi Alliance“ ženklai.
• „MPEG Layer-3“ garso kodavimo technologijai
ir patentams licenciją suteikė „Fraunhofer IIS“
ir „Thomson“.
• N ženklas yra „NFC Forum, Inc.“ prekės ženklas
arba registruotasis prekės ženklas Jungtinėse
Amerikos Valstijose ir kitose šalyse.
• Šiame įrenginyje naudojama didelės raiškos
multimedijos sąsajos (HDMI™) technologija.
HDMI ir HDMI didelės raiškos multimedijos sąsaja
bei HDMI logotipas yra „HDMI Licensing LLC“
prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai
JAV ir kitose šalyse.
• BLUETOOTH® žodinis ženklas ir
logotipai priklauso „Bluetooth SIG, Inc.“ ir
„Sony Corporation“ naudoja šiuos ženklus pagal
licenciją. Kiti prekių ženklai ir prekių pavadinimai
priklauso atitinkamiems jų savininkams.
• „Google Play“ ir „Android“ yra „Google Inc.“
prekių ženklai.
• „Google Cast“ ir ženklelis „Google Cast“ yra
„Google Inc.“ prekių ženklai.
• „Xperia“ ir „Xperia Tablet“ yra „Sony Mobile
Communications AB“ prekių ženklai.
• LDAC™ ir LDAC logotipas yra „Sony Corporation“
prekių ženklai.
• DLNA™, DLNA logotipas ir DLNA CERTIFIED™
yra „Digital Living Network Alliance“ prekių,
paslaugų arba sertifikavimo ženklai.
• Šiame gaminyje naudojama „Spotify“ programinė
įranga, kurios naudojimui taikomos trečiųjų šalių
licencijos; jas galite rasti čia:
https://developer.spotify.com/esdkthird-partylicenses/
• „Spotify“ ir „Spotify“ logotipai yra „Spotify Group“
prekių ženklai.
• Šiame dokumente nurodyti įrenginių ir produktų
pavadinimai paprastai yra prekių ženklai arba
registruotieji prekių ženklai, priklausantys
gamintojui.
™ ir ® ženklai šiame dokumente nenaudojami.
Pastabos apie licenciją
Šiame gaminyje yra programinė įranga, kurią
„Sony“ naudoja pagal licencijavimo sutartį
su tos programinės įrangos autoriaus teisių
savininku. Mes esame įpareigoti sutarties
turinį paskelbti klientams, jei to reikalauja
programinės įrangos autoriaus teisių savininkas.
Apsilankykite toliau pateiktu URL adresu ir
perskaitykite licencijos turinį
http://rd1.sony.net/help/speaker/sl/16/
Specifikacijos
Bendroji informacija
Maitinimas
Maitinimo reikalavimai
200–240 V, 50 / 60 Hz kintamoji srovė
Energijos sąnaudos
30 W
Energijos sąnaudos (veikiant budėjimo režimu)
Mažiau nei 0,5 W
Energijos sąnaudos (BLUETOOTH / tinklo
budėjimo režimu)
Mažiau nei 3 W
Pranešimas apie programinę įrangą,
kuriai taikoma GPL / LGPL licencija
Šiame gaminyje yra programinė įranga, kuriai
taikoma toliau pateikta GPL arba LGPL licencija.
Remiantis šiomis licencijomis, klientai turi
teisę gauti, keisti ir platinti pirminį nurodytos
programinės įrangos programos tekstą,
laikydamiesi pateiktos GPL arba LGPL licencijos
sąlygų. Pirminį pirmiau nurodytos programinės
įrangos programos tekstą galima rasti
žiniatinklyje.
Norėdami jį atsisiųsti naudokite toliau
nurodytą URL, tada pasirinkite modelio
pavadinimą SRS-ZR5.
URL: http://oss.sony.net/Products/Linux/
Atminkite, kad „Sony“ negali atsakyti į jokias
užklausas dėl pirminio programinės įrangos
programos teksto turinio.
Pastabos apie naujinimą
Jei šį įrenginį naudojate prijungę jį prie interneto
per „Wi-Fi“ tinklą, įrenginys gali automatiškai
atnaujinti programinę įrangą į naujausią versiją.
Atnaujinus programinę įrangą įtraukiama naujų
funkcijų, kad įrenginys veiktų stabiliau ir juo
būtų patogiau naudotis.
Jei nenorite, kad programinė įranga būtų
naujinama automatiškai, šią funkciją galite
išjungti naudodami išmaniajame telefone /
„iPhone“ įdiegtą „SongPal“ programą.
Tačiau net ir išjungus šią funkciją, programinė
įranga gali būti atnaujinama automatiškai,
siekiant užtikrinti stabilų veikimą ir pan. Be to,
išjungę šią funkciją programinę įrangą galite
atnaujinti patys.
Išsamios informacijos apie nustatymą ir
valdymą rasite žinyne.
Diegiant naujinimus įrenginys gali neveikti.
Atsakomybės ribojimas dėl trečiųjų
šalių siūlomų paslaugų
Trečiųjų šalių siūlomos paslaugos gali būti
keičiamos, sustabdytos ar nutrauktos iš anksto
neįspėjus. Tokiais atvejais „Sony“ neprisiima
jokios atsakomybės.
Matmenys (įskaitant išsikišusias dalis ir
valdiklius)
Apytiksl. 101 mm × 161 mm × 101 mm (p / a / i)
Svoris
Apytiksl. 1,7 kg
Pridėti priedai
Kintamosios srovės maitinimo laidas (2)
Naudojimo instrukcija (šis dokumentas)
Garantijos kortelė (1)
Klientams JK, Airijoje, Maltoje, Kipre ir Honkonge:
naudokite kintamosios srovės maitinimo laidą (A).
Saugos sumetimais kintamosios srovės maitinimo
laido (B) naudojimas nenumatytas toliau nurodytose
šalyse / regionuose, todėl ten jo naudoti negalima.
Klientams kitose šalyse / regionuose:
naudokite kintamosios srovės maitinimo laidą
(maitinimo tinklo laidą) (B).
(A)
(B)
Kintamosios srovės maitinimo laidas (maitinimo tinklo
laidas) (B) nepridedamas klientams Honkonge.
USB prievadas
Galima prijungti USB atmintinę, „Walkman®“ arba
„iPhone“ / „iPod“, kuris suderinamas su šiuo įrenginiu.
Palaikomas formatas*
MP3: 32 / 44,1 / 48 kHz, 16–320 kbps (CBR / VBR)
AAC: 16 / 22,05 / 24 / 32 / 44,1 / 48 / 88,2 / 96 kHz,
16 – 320 kbps (CBR / VBR)
WMA: 32 / 44,1 / 48 kHz, 16 – 320 kbps (CBR / VBR)
WAV: 16 / 22,05 / 24 / 32 / 44,1 / 48 / 88,2 / 96 /
176,4 / 192 kHz (16 / 24 bitai)
AIFF: 32 / 44,1 / 48/ 88,2 / 96 / 176,4 / 192 kHz
(16/24 bitai)
FLAC: 16 / 22,05 / 24 / 32 / 44,1 / 48 / 88,2 / 96 /
176,4 / 192 kHz (16/24 bitai)
ALAC: 16 / 22,05 / 24 / 32 / 44,1 / 48 / 88,2 / 96 /
176,4 / 192 kHz (16 / 24 bitai)
DSD (DSF/DSDIFF): 2,8 / 5,6 MHz (1 bitas)
Naudojimas
Perdavimo sparta
• Į įrenginio galinėje dalyje esančius lizdus arba
vėdinimo angą nekiškite jokių mažų daiktų ir
pan. Įrenginyje gali įvykti trumpasis jungimas
arba jis gali sugesti.
Didelė sparta
Palaikomas USB įrenginys
„Mass Storage Class“ (MSC)
Valymas
* Suderinamumas su visa užkodavimo / rašymo programine
įranga, įrašymo įrenginiais ir įrašomosiomis laikmenomis
negarantuojamas.
• Korpuso nevalykite alkoholiu, benzinu
ar skiedikliu.
Suderinami „iPhone“ / „iPod“ modeliai
Kita
• Jei kilo su šiuo įrenginiu susijusių klausimų
ar problemų, neaptartų šiame dokumente,
kreipkitės į artimiausią „Sony“ pardavėją.
• Prieš išmesdami arba atiduodami šį įrenginį
būtinai jį inicijuokite, kad atkurtumėte visus
numatytuosius gamyklinius nustatymus.
Išsamios informacijos ieškokite žinyne.
„Bluetooth“ technologija veikia su „iPhone 6s Plus“,
„iPhone 6s“, „iPhone 6 Plus“, „iPhone 6“,
„iPhone 5s“, „iPhone 5c“, „iPhone 5“, „iPhone 4s“,
„iPhone 4“ ir „iPod touch“ (5 ir 6-osios kartos).
Pastaba
„Sony“ neprisiima atsakomybės tuo atveju, jei
į „iPhone“ ar „iPod“ įrašyti duomenys prarandami
arba sugadinami naudojantis „iPhone“ ar „iPod“,
prijungtais prie šio įrenginio.
Gamintojas pasilieka teisę iš anksto neperspėjęs
keisti dizainą ir specifikacijas.
Download PDF

advertising