Sony | SRS-X33 | Sony SRS-X33 Nešiojamasis belaidis BLUETOOTH® garsiakalbis Sparčiosios sąrankos ir darbo pradžios vadovas

4-565-538-21(1) (LT-LV-EE)
LV1G
Asmeninė garso sistema
Pasirengimo darbui vadovas
Personiskā audio sistēma
1
2
Sākšanas norādījumi
Alustusjuhend
Personaalne helisüsteem
SRS-X33
Ryšio su susietu BLUETOOTH įrenginiu
užmezgimas
©2015 Sony Corporation
Latviski
Iekļautās lietošanas rokasgrāmatas
Įjunkite šį įrenginį.
Sākšanas norādījumi (šis dokuments)
(BLUETOOTH) indikatorius pradeda mirksėti balta spalva.
BLUETOOTH įrenginyje užmegzkite BLUETOOTH ryšį.
Sniegti norādījumi, kā ierīce ir pievienojama, un aprakstītas
pamatdarbības.
Kai nustatomas BLUETOOTH ryšys, įrenginio (BLUETOOTH) indikatorius
toliau šviečia.
Uzziņu rokasgrāmata
Aprakstīti piesardzības pasākumi, kas jāievēro, un produkta
tehniskie parametri.
Prijungimas prie išmaniojo telefono
vienu palietimu (NFC)
Palīdzības norādījumi
Priglaudus prie įrenginio išmanųjį telefoną, įrenginys atlieka susiejimą
ir užmezga BLUETOOTH ryšį, o kai ryšys užmegztas, įrenginys
automatiškai įsijungia.
Lai iegūtu detalizētu informāciju par ierīces lietošanu, izlasiet
palīdzības norādījumus datorā vai viedtālrunī. Palīdzības norādījumos
ir arī ieteikumi, kā var novērst problēmas, ja tādas rodas.
Pastaba
URL:
• Jei jūsų išmanusis telefonas dėl magnetinio poveikio pereina į budėjimo režimą,
jo gali nepavykti prijungti naudojant NFC.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x33/h_zz/
Divdimensiju kods:
Suderinami išmanieji telefonai
Su NFC suderinami išmanieji telefonai, kuriuose įdiegta „Android™“ 2.3.3
ar naujesnė versija
NFC
Lietuvių
Pridedamos naudojimo instrukcijos
Paleidimo vadovas (šis dokumentas)
Pateikiamos instrukcijos, kaip sujungti įrenginį su kitais BLUETOOTH
įrenginiais, ir nurodomi pagrindiniai veiksmai.
NFC (artimojo lauko ryšys) yra technologija, leidžianti užmegzti belaidį artimojo
nuotolio ryšį tarp įvairių įrenginių, pvz., išmaniųjų telefonų ir IC lustų.
Naudojantis NFC funkcija, galima lengvai užmegzti duomenų ryšį, pvz., susieti
BLUETOOTH, tiesiog suglaudžiant su NFC suderinamus įrenginius (t. y. N ženklo
arba numatytoje kiekvieno įrenginio vietoje).
Ierīces uzlāde
1
Įjunkite NFC funkciją išmaniajame telefone.
Šai ierīcei ir iebūvēts litija jonu akumulators. Pirms pirmās ierīces izmantošanas
reizes uzlādējiet akumulatoru.
Išsamios informacijos žr. prie išmaniojo telefono pridėtoje naudojimo
instrukcijoje.
Piezīme
Nurodymų vadovas
• Jei jūsų išmaniajame telefone įdiegta 2.3.3 ar naujesnės versijos
(tačiau senesnės nei 4.1 versijos) „Android“ operacinė sistema: pereikite
prie 2 veiksmo.
• Jei jūsų išmaniajame telefone įdiegta „Android 4.1“ arba naujesnė operacinė
sistema: pereikite prie 4 veiksmo.
Nurodomos atsargumo priemonės ir gaminio specifikacijos.
Žinynas
Perskaitykite žinyną kompiuteryje arba išmaniajame telefone, jeigu
norite išsamiau sužinoti, kaip naudoti įrenginį. Žinyne taip pat yra
trikčių šalinimo vadovas, kuriame pateikiamos problemų, su kuriomis
galite susidurti, sprendimo priemonės.
2
URL:
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x33/h_zz/
Atsisiųskite ir įdiekite programą „NFC Easy Connect“.
• USB maiņstrāvas adapterim vispirms pievienojiet savai valstij/reģionam atbilstošo
kontaktdakšu.
Kontaktdakšu USB maiņstrāvas adapterī ievietojiet pilnībā, līdz tā noklikšķ.
USB maiņstrāvas
adapteris (iekļauts
komplektācijā)
Norėdami atsisiųsti programėlę pagal
dvimatį kodą, naudokite dvimačių kodų
skaitytuvo programėlę.
Dvimatis kodas:
Deg
(oranžā krāsā)
„NFC Easy Connect“ yra nemokama „Android“ programa, kurią galima
atsisiųsti iš „Google Play™“.
Programėlę atsisiųskite ieškodami „NFC Easy Connect“ arba pasiekite
ją naudodami toliau pateiktą dvimatį kodą. Už programėlės atsisiuntimą
gali būti taikomi mokesčiai.
DC IN
Mikro USB kabelis
(iekļauts komplektācijā)
Pastaba
Uzlāde tiek sākta, kad izslēgta ierīce tiek savienota ar maiņstrāvas rozeti,
izmantojot komplektācijā iekļauto USB maiņstrāvas adapteri, un indikators
CHARGE iedegas oranžā krāsā. Uzlāde tiek pabeigta aptuveni 5 stundu
laikā, un indikators nodziest.
• Programėlė gali būti pasiekiama ne visose šalyse ir (arba) regionuose.
3
Įrenginio krovimas
Šiame įrenginyje yra įmontuotas įkraunamas ličio jonų maitinimo elementas.
Prieš pirmą kartą naudodami įrenginį įkraukite maitinimo elementą.
Pastaba
• Prie USB kintamosios srovės adapterio iš anksto prijunkite savo šaliai / regionui
tinkamą kištuką.
Kištuką į USB kintamosios srovės adapterį įkiškite iki galo, kol jis spragtelės.
4
Išmaniajame telefone paleiskite programėlę
„NFC Easy Connect“.
Įsitikinkite, kad rodomas programėlės ekranas.
Padoms
Palieskite šį įrenginį išmaniuoju telefonu.
• Ierīci var uzlādēt, kad tā ir savienota ar komplektācijā iekļauto USB maiņstrāvas
adapteri, pat tad, ja ierīce atskaņo mūziku. (Indikators CHARGE nedeg.)
Tomēr, tā kā atkarībā no lietošanas apstākļiem uzlādei var būt nepieciešams
ilgāks laiks, uzlādes laikā iesakām ierīci izslēgt.
Iš anksto atrakinkite išmaniojo telefono ekraną.
Laikykite priglaudę išmanųjį telefoną prie įrenginio N ženklo,
kol sulauksite išmaniojo telefono reakcijos.
Kai prie išjungto įrenginio priglaudžiamas išmanusis telefonas
ir užmezgamas BLUETOOTH ryšys, įrenginys įsijungia.
Sulaukiama išmaniojo telefono
atsako (įrenginys atpažintas)
USB kintamosios
srovės adapteris
(pridedamas)
Kā izveidot bezvadu savienojumu ar BLUETOOTH
ierīcēm
No 3 tālāk norādītajiem savienošanas pārī veidiem izvēlieties savam gadījumam
atbilstošo veidu. Vispirms BLUETOOTH ierīces ir jāsavieno pārī.
Užsidega
(oranžine spalva)
Savienošana pārī ar BLUETOOTH ierīci
un savienojuma aktivizēšana
Ierīci var savienot pārī ar astoņām BLUETOOTH ierīcēm. Savienojot pārī
ar vairākām BLUETOOTH ierīcēm, katrai ierīcei veiciet šīs savienošanas
pārī darbības.
DC IN
Kabelis su USB
mikrojungtimi (pridedamas)
Krauti pradedama, kai išjungtas įrenginys prijungiamas prie kintamosios
srovės elektros lizdo per pridėtą USB kintamosios srovės adapterį,
o indikatorius CHARGE įsižiebia oranžine spalva. Įkraunama per maždaug
penkias valandas, tada indikatorius išsijungia.
Patarimas
• Įrenginį galima krauti tuo metu, kai jis prijungtas prie pridėto USB kintamosios
srovės adapterio, netgi jei įrenginiu leidžiama muzika. (Indikatorius CHARGE
neįsižiebia.) Vis dėlto, kadangi atsižvelgiant į naudojimo sąlygas, krovimo
laikas gali būti ilgesnis, rekomenduojama krauti išjungtą įrenginį.
Kaip užmegzti belaidį ryšį su BLUETOOTH
įrenginiais
Iš toliau pateiktų 3 susiejimo tipų pasirinkite jums tinkamą atvejį.
BLUETOOTH įrenginiai turi būti iš anksto susieti tarpusavyje.
Susiejimas ir ryšio su BLUETOOTH įrenginiu
užmezgimas
Vadovaukitės ekrane pateiktomis instrukcijomis, kad užmegztumėte ryšį.
Kai nustatomas BLUETOOTH ryšys, įrenginio (BLUETOOTH) indikatorius
toliau šviečia.
Norėdami nutraukti ryšį, dar kartą palieskite įrenginį išmaniuoju telefonu.
1
Nospiediet pogu / (barošana), lai ieslēgtu šo ierīci.
Indikators / (barošana) deg zaļā krāsā.
Sāk mirgot balts indikators (BLUETOOTH).
Patarimas
Mirgo
(baltā krāsā)
Jei negalite prijungti įrenginio, išmėginkite toliau nurodytus veiksmus.
• Išmaniajame telefone paleiskite programėlę ir lėtai pridėkite jį prie įrenginio
dalies, pažymėtos ženklu N.
• Jei išmanusis telefonas yra dėkle, išimkite jį.
• Įsitikinkite, kad išmaniajame telefone rodomas programėlės ekranas.
Klausymasis ir skambinimas
Naudokite įrenginį užmezgę BLUETOOTH ryšį su BLUETOOTH įrenginiu.
2
Nospiediet un turiet pogu (BLUETOOTH) PAIRING,
līdz atskan skaņas signāli un sāk bieži mirgot balts
indikators (BLUETOOTH).
Muzikos klausymasis
Ierīce pāriet savienošanas pārī režīmā.
Profilis: A2DP, AVRCP
Padoms
• Pirmo reizi ieslēdzot šo ierīci, tā automātiski pāriet savienošanas pārī režīmā.
BLUETOOTH įrenginyje pradėkite atkūrimą ir sureguliuokite garsumą.
Garsumą nustatykite prijungtame įrenginyje arba šio įrenginio mygtukais
VOL –/+.
Bieži mirgo
(baltā krāsā)
Įrenginį galima susieti su ne daugiau kaip aštuoniais BLUETOOTH įrenginiais.
Susiedami du BLUETOOTH įrenginius ar daugiau, su kiekvienu įrenginiu atlikite
toliau nurodytus veiksmus.
1
Paspauskite mygtuką / (maitinimas), kad įjungtumėte
šį įrenginį.
Ant mygtuko VOL +
yra liečiamasis taškas.
Įsižiebia žalias indikatorius / (maitinimas).
(BLUETOOTH) indikatorius pradeda mirksėti balta spalva.
3
Patarimas
Mirksi
(balta spalva)
Tiklīdz BLUETOOTH ierīces displejā tiek rādīts atrasto ierīču saraksts,
izvēlieties SRS-X33.
Ja BLUETOOTH ierīces displejā ir jāievada ieejas atslēga, ievadiet 0000.
• Išsamios informacijos apie atkūrimą naudojant AUDIO IN lizdo jungtį
ieškokite žinyne.
Skambinimas ir skambučio priėmimas
4
Profilis: HSP, HFP
2
Izveidojiet BLUETOOTH savienojumu no BLUETOOTH ierīces.
Tiklīdz BLUETOOTH savienojums ir izveidots, šīs ierīces
indikators (BLUETOOTH) deg nemirgojot.
Savienojuma aktivizēšana ar pārī savienotu
BLUETOOTH ierīci
Paspauskite ir laikykite nuspaustą mygtuką (BLUETOOTH)
PAIRING, kol pasigirs pyptelėjimai, o (BLUETOOTH)
indikatorius pradės greitai mirksėti balta spalva.
Ant mygtuko
(skambinimas) yra
liečiamasis taškas.
Įrenginys įjungia susiejimo režimą.
Patarimas
Mikrofonas
• Pirmą kartą įjungus įrenginį susiejimo režimas įsijungia automatiškai.
Norėdami paskambinti naudokite išmanųjį telefoną.
Greitai mirksi
(balta spalva)
BLUETOOTH ierīcē veiciet pārī savienošanas darbības,
lai atrastu šo ierīci.
Norėdami baigti skambutį, paspauskite įrenginio mygtuką
.
Kai jums skambina, paspauskite įrenginio mygtuką
.
1
2
Ieslēdziet šo ierīci.
Sāk mirgot balts indikators (BLUETOOTH).
Izveidojiet BLUETOOTH savienojumu no BLUETOOTH ierīces.
Tiklīdz BLUETOOTH savienojums ir izveidots, šīs ierīces indikators
(BLUETOOTH) deg nemirgojot.
Tuos pačius veiksmus atlikite, kai jums skambina klausantis muzikos.
Patarimas
• Jeigu nešiojamąjį garso įrenginį ar kt. prijungsite prie įrenginio lizdo AUDIO IN,
įrenginys automatiškai persijungs į AUDIO IN režimą. Tokiu atveju BLUETOOTH
įrenginio garsas nebus išvedamas. Tačiau laisvų rankų funkcija vis tiek veiks.
3
BLUETOOTH įrenginyje atlikite susiejimo procedūrą, kad būtų
aptiktas šis įrenginys.
Kai BLUETOOTH įrenginio ekrane bus pateiktas aptiktų įrenginių sąrašas,
pasirinkite „SRS-X33“.
Jei BLUETOOTH įrenginio ekrane reikalaujama įvesti prieigos raktą,
įveskite „0000“.
4
• BLUETOOTH® žodinis ženklas ir logotipai priklauso „Bluetooth SIG, Inc.“,
o „Sony Corporation“ naudoja šiuos ženklus pagal licenciją.
• N ženklas yra prekės ženklas arba registruotasis „NFC Forum, Inc.“ prekės
ženklas Jungtinėse Valstijose ir kitose šalyse.
• „Android“ ir „Google Play“ yra „Google Inc.“ prekių ženklai.
• Kiti prekių ženklai ir prekių pavadinimai priklauso atitinkamiems jų savininkams.
BLUETOOTH įrenginyje užmegzkite BLUETOOTH ryšį.
Kai nustatomas BLUETOOTH ryšys, įrenginio (BLUETOOTH) indikatorius
toliau šviečia.
(Turpinājums aizmugurē)
SRS-X33 [EU8] (LT, LV, EE)
4-565-538-21(1)
Latviski
(Turpinājums no priekšpuses)
Kaasas olevad juhendid
Savienojuma izveide ar viedtālruni,
izmantojot vienu skārienu (NFC)
Hõlmab juhiseid seadme ja BLUETOOTH-seadmete vahel ühenduse
loomise ja põhitoimingute kohta.
Sisaldab ettevaatusabinõusid ja toote tehnilisi andmeid.
Kui soovite seadme kasutamise kohta üksikasjalikke andmeid, lugege
arvutist või nutitelefonist spikrit. Spikker sisaldab ka tõrkeotsingu
juhendit, milles on võimalike probleemide lahendused.
Ar NFC saderīgi viedtālruņi, kuros ir instalēta Android™ 2.3.3 vai jaunāka
operētājsistēma
URL:
NFC
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x33/h_zz/
NFC (Near Field Communication — tuva darbības lauka sakari) ir tehnoloģija,
kas ļauj izmantot neliela darbības rādiusa bezvadu saziņu starp dažādām
ierīcēm, piemēram, viedtālruņiem un IC birkām. Pateicoties funkcijai NFC,
datu saziņu, piemēram, BLUETOOTH savienošanu pārī, var ērti panākt,
vienkārši saskaroties ar NFC saderīgajām ierīcēm (tas ir, ar katras ierīces
atzīmes emblēmu N vai tai paredzētu vietu).
NFC (lähiväljaside) on tehnoloogia, mis võimaldab lühiulatuslikku juhtmeta
sidet mitmesuguste seadmete (nt nutitelefonide ja IC-siltide) vahel. Tänu
NFC-funktsioonile on võimalik hõlpsasti luua andmeside, näiteks BLUETOOTHi
sidumine, asetades NFC-ga ühilduvad seadmed üksteise vastu (st seadmete
N-tähise sümbolid või määratud piirkonnad).
Lülitage nutitelefonis NFC-funktsioon sisse.
Lisateavet vaadake nutitelefoniga kaasas olevast kasutusjuhendist.
• Kui teie nutitelefoni operatsioonisüsteem on Android 2.3.3 või uuem,
kuid varasem kui Android 4.1: jätkake 2. etapiga.
• Kui teie nutitelefoni operatsioonisüsteem on Android 4.1 või uuem:
jätkake 4. etapiga.
2
Seadme laadimine
Sellel seadmel on integreeritud korduvlaetav liitiumioonaku. Laadige akut
enne seadme esmakordset kasutamist.
Lejupielādējiet un instalējiet lietotni NFC Easy Connect.
Märkus
NFC Easy Connect ir bezmaksas Android lietotne, kuru varat lejupielādēt
vietnē Google Play™.
Lejupielādējiet lietotni, meklējot “NFC Easy Connect”, vai piekļūstiet tai,
izmantojot tālāk redzamo divdimensiju kodu. Par lietotnes lejupielādi,
iespējams, būs jāmaksā.
• Ühendage enne kasutamist USB-vahelduvvooluadapteriga teie riigi/piirkonna
jaoks sobiv pistik.
USB-vahelduvvooluadapteri pistiku ühendamisel veenduge, et see klõpsataks
paigale.
Rakendus NFC Easy Connect on Androidi tasuta rakendus, mille saate
Google Playst alla laadida™.
Rakenduse allalaadimiseks otsige fraasi NFC Easy Connect või kasutage
alltoodud kahemõõtmelist koodi. Rakenduse allalaadimise eest võidakse
nõuda tasu.
Kahemõõtmelise koodi abil allalaadimiseks
kasutage kahemõõtmelise koodi lugemisrakendust.
• Rakendus ei pruugi mõnes riigis ja/või piirkonnas saadaval olla.
Põleb (oranž)
• Dažās valstīs un/vai reģionos lietotne var nebūt pieejama.
Viedtālrunī startējiet NFC Easy Connect.
Pārliecinieties, vai tiek rādīts lietojumprogrammas ekrāns.
Laadige alla ja installige rakendus NFC Easy Connect.
Märkus
USB-vahelduvvooluadapter
(kaasas)
Piezīme
3
4
NFC
1
Kahemõõtmeline kood:
Viedtālrunī ieslēdziet funkciju NFC.
Lai lejupielādētu, izmantojot divdimensiju kodu,
izmantojiet divdimensiju koda lasīšanas lietotni.
Ühilduvad nutitelefonid
Spikker
Saderīgie viedtālruņi
• Ja viedtālruņa operētājsistēma ir Android 2.3.3 vai jaunāka, taču vecāka
nekā Android 4.1: turpiniet ar 2. darbību.
• Ja viedtālruņa operētājsistēma ir Android 4.1 vai jaunāka: turpiniet
ar 4. darbību.
• Kui teie nutitelefonis aktiveerub magnetjõu avaldumisel ooterežiim, ei saa
nutitelefonis võib-olla NFC abil ühendust luua.
NFC-ga ühilduvad nutitelefonid, kuhu on installitud Android™ 2.3.3 või
uuem versioon
• Ja jūsu viedtālrunis ir tāds, kas magnētiskās spēka iedarbībā pāriet gaidstāves
režīmā, iespējams, tas nevarēs izveidot savienojumu, izmantojot NFC.
Detalizētu informāciju sk. viedtālruņa komplektācijā iekļautajās lietošanas
instrukcijās.
Märkus
Viitejuhend
Piezīme
2
Kui puudutate seadet nutitelefoniga, seotakse seadmed ja luuakse nende
vahel BLUETOOTH-ühendus. Pärast ühenduse loomist lülitub seade
automaatselt sisse.
Alustusjuhend (see dokument)
Pieskaroties ierīcei ar viedtālruni, ierīce automātiski tiek ieslēgta, kā arī notiek
savienošana pārī un BLUETOOTH savienojuma izveide. Pēc savienojuma
izveides ierīce automātiski ieslēdzas.
1
Ühe puudutuse abil nutitelefoniga ühenduse
loomine (NFC)
Eesti keel
3
4
Käivitage nutitelefonis rakendus NFC Easy Connect.
Veenduge, et rakenduse ekraan oleks kuvatud.
Puudutage seadet nutitelefoniga.
Avage enne seda nutitelefoni ekraan.
Hoidke nutitelefoni seadme N-tähise vastas, kuni nutitelefon reageerib.
Kui seade on välja lülitatud ja puudutate seadet nutitelefoniga, luuakse
BLUETOOTH-ühendus, misjärel lülitub seade sisse.
DC IN
Nutitelefon reageerib
(seade on tuvastatud)
Pieskarieties ar viedtālruni šai ierīcei.
Mikro-USB-kaabel (kaasas)
Vispirms atbloķējiet viedtālruņa ekrānu.
Turiet viedtālruni saskartu ar ierīces atzīmi N, līdz viedtālrunis reaģē.
Ja izslēgtai ierīcei pieskaras viedtālrunis un notiek BLUETOOTH
savienojuma izveide, ierīce ieslēdzas.
Kui väljalülitatud seade ühendatakse kaasas oleva USB-vahelduvvooluadapteri abil vahelduvvoolukontaktiga, algab laadimine ja näidik CHARGE
süttib oranžilt. Laadimine lõpeb ligikaudu viie tunni pärast ja näidik kustub.
Vihje
• Seadet saab kaasas oleva USB-vahelduvvooluadapteriga laadida ka siis, kui
seade esitab muusikat. (Näidik CHARGE ei sütti.) Kuna laadimine võib olenevalt
kasutusest olla pikem, soovitame siiski seadme laadimise ajaks välja lülitada.
Viedtālrunis reaģē
(ierīce atpazīta)
Traadita ühenduse loomine BLUETOOTHseadmetega
Valige sobiv sidumistüüp nimetatud kolme variandi hulgast. BLUETOOTH-seadmed
tuleb eelnevalt üksteisega siduda.
Järgige ühenduse loomiseks ekraanil kuvatavaid juhtnööre.
Kui BLUETOOTH-ühendus on loodud, jääb seadme näidik (BLUETOOTH)
põlema.
Ühenduse katkestamiseks puudutage seadet uuesti nutitelefoniga.
Vihje
Lai izveidotu savienojumu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
Tiklīdz BLUETOOTH savienojums ir izveidots, šīs ierīces
indikators (BLUETOOTH) deg nemirgojot.
Lai pārtrauktu savienojumu, vēlreiz pieskarieties ar viedtālruni šai ierīcei.
Padoms
Ja nevarat izveidot savienojumu ar šo ierīci, izmēģiniet tālāk norādītās darbības.
• Viedtālrunī startējiet lietotni un lēnām pārvietojiet viedtālruni virs ierīces
atzīmes N.
• Ja viedtālrunis ir maciņā, izņemiet to no maciņa.
• Pārliecinieties, vai viedtālrunī tiek rādīts lietotnes ekrāns.
Sidumine ja ühendamine BLUETOOTHseadmega
Seadme saab siduda kuni kaheksa BLUETOOTH-seadmega. Kui soovite siduda
mitu BLUETOOTH-seadet, tehke iga seadmega järgmine sidumisprotseduur.
1
Vajutage seadme sisselülitamiseks nuppu / (toide).
Näidik / (toide) süttib roheliselt.
Näidik (BLUETOOTH) hakkab valgelt vilkuma.
Kui seadet ei õnnestu ühendada, proovige üht järgmistest lahendustest.
• Käivitage rakendus nutitelefonis ja viige nutitelefon aeglaselt seadme
N-tähise kohale.
• Kui nutitelefon on kotis, võtke see sealt välja.
• Veenduge, et rakendus oleks nutitelefoni ekraanil kuvatud.
Muusika kuulamine ja helistamine
Kasutage seadet pärast BLUETOOTH-ühenduse loomist BLUETOOTH-seadmega.
Muusika kuulamine
Vilgub
(valge)
Klausīšanās un zvanīšana
Profiil: A2DP, AVRCP
Alustage BLUETOOTH-seadmes taasesitust ja reguleerige
helitugevust.
Darbiniet šo ierīci pēc BLUETOOTH savienojuma izveides ar BLUETOOTH ierīci.
Reguleerige helitugevust ühendatud seadmes või seadme nuppudega VOL –/+.
Mūzikas klausīšanās
Profils: A2DP, AVRCP
Sāciet atskaņošanu BLUETOOTH ierīcē un regulējiet skaļumu.
2
Iestatiet skaļumu savienotajā ierīcē vai ar šīs ierīces pogām VOL –/+.
Hoidke all nuppu (BLUETOOTH) PAIRING, kuni kostavad
piiksud ja näidik (BLUETOOTH) hakkab kiiresti valgelt
vilkuma.
Seade lülitub sidumisrežiimi.
Nupul VOL+ on
reljeefne punkt.
Vihje
• Seadme esmakordsel sisselülitamisel lülitub see automaatselt sidumisrežiimi.
Vihje
Uz pogas VOL + ir
sataustāms punktiņš.
Vilgub kiiresti
(valge)
• Lisateavet taasesituse kohta pesa AUDIO IN kaudu loodud ühenduse abil
leiate spikrist.
Helistamine / kõne vastuvõtmine
Padoms
Profiil: HSP, HFP
• Detalizētu informāciju par atskaņošanu, izmantojot savienojumu ar ligzdu AUDIO IN,
skatiet palīdzības norādījumos.
Zvanīšana/zvana saņemšana
3
Profils: HSP, HFP
Seadme tuvastamiseks tehke BLUETOOTH-seadmes
sidumisprotseduur.
(kõne)
Nupul
on reljeefne punkt.
Kui BLUETOOTH-seadme ekraanil kuvatakse tuvastatud seadmete loend,
valige SRS-X33.
Kui BLUETOOTH-seadmes palutakse sisestada pääsukood, sisestage
0000.
(zvans)
Uz pogas
ir sataustāms punktiņš.
Mikrofons
Looge BLUETOOTH-ühendus BLUETOOTH-seadmest.
Kui BLUETOOTH-ühendus on loodud, jääb seadme näidik (BLUETOOTH)
põlema.
Ühendamine seotud BLUETOOTH-seadmega
Darbiniet viedtālruni, lai zvanītu.
Lai izbeigtu zvanu, vēlreiz nospiediet šīs ierīces pogu
Pienākot zvanam, nospiediet šīs ierīces pogu
4
.
.
Darbiniet tieši tāpat, ja zvans pienāk, kad klausāties mūziku.
Padoms
• Ja ierīces ligzdai AUDIO IN pievienojat portatīvu audio vai citu ierīci, šī ierīce
automātiski pārslēdzas režīmā AUDIO IN. Šādā gadījumā BLUETOOTH ierīces
skaņa netiek izvadīta. Tomēr brīvroku funkcija joprojām ir pieejama.
1
2
Lülitage seade sisse.
Näidik (BLUETOOTH) hakkab valgelt vilkuma.
Looge BLUETOOTH-ühendus BLUETOOTH-seadmest.
Kui BLUETOOTH-ühendus on loodud, jääb seadme näidik (BLUETOOTH)
põlema.
Mikrofon
Kasutage helistamiseks nutitelefoni.
Kõne lõpetamiseks vajutage uuesti seadme nuppu
.
Sissetuleva kõne puhul vajutage seadme nuppu
.
Kui kuulate sissetuleva kõne ajal muusikat, tehke sama.
Vihje
• Kui ühendate seadme pistikuga AUDIO IN kaasaskantava heliseadme, aktiveerub
seadmes automaatselt režiim AUDIO IN. Sel juhul ei kosta BLUETOOTH-seadme heli.
Vabakäefunktsioon on siiski saadaval.
• BLUETOOTH® ja selle logod on ettevõtte Bluetooth SIG, Inc. registreeritud
kaubamärgid ja Sony Corporation kasutab neid litsentsi alusel.
• N-tähis on ettevõtte NFC Forum, Inc. kaubamärk või registreeritud kaubamärk USA-s
ja teistes riikides.
• Android ja Google Play on ettevõtte Google Inc. kaubamärgid.
• Muud kaubamärgid ja ärinimed kuuluvad nende vastavatele omanikele.
• BLUETOOTH® vārda zīme un logotipi pieder Bluetooth SIG, Inc., un Sony Corporation
šīs zīmes izmanto saskaņā ar licenci.
• Atzīme N ir NFC Forum, Inc. preču zīme vai ASV un citās valstīs reģistrēta preču zīme.
• Android un Google Play ir Google Inc. preču zīmes.
• Pārējās preču zīmes un tirdzniecības nosaukumi ir to atbilstošo īpašnieku preču
zīmes un tirdzniecības nosaukumi.
SRS-X33 [EU8] (LT, LV, EE)
4-565-538-21(1)
Download PDF

advertising