Sony | SRS-XB31 | Sony SRS-XB31 Nešiojamasis „BLUETOOTH®“ garsiakalbis „XB31 EXTRA BASS™“ Trumpasis vadovas

4-734-039-21(1)
Tehnilised andmed
Kõlarid
Kõlarisüsteem
Korpuse tüüp
Juhtmeta kõlar
Belaidis garsiakalbis
Bezvadu skaļrunis
Viitejuhend
Trumpasis vadovas
Uzziņu rokasgrāmata
SRS-XB31
©2018 Sony Corporation
Printed in Czech Republic
http://www.sony.net/
Eesti
Juhtmeta kõlar
Lugege põhjalikult seda juhendit enne süsteemi kasutamist ja jätke see tulevikus kasutamiseks
alles.
HOIATUS!
ligikaudu 48 mm (läbimõõt) × 2
passiivradiaatoriga mudel
BLUETOOTH®
Sidesüsteem
BLUETOOTH-i tehniliste andmete versioon 4.2
Väljund
BLUETOOTH-i spetsifikatsiooni võimsusklass 1
Maksimaalne sidevahemik
Tööulatus ligikaudu 30 m*1
Sagedusriba
2,4 GHz riba (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
ModulatsioonimeetodFHSS
Ühilduvad BLUETOOTH-i profiilid*2
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile, audioedastusprofiil)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile, audio-video kaugjuhtimisprofiil)
HSP (Headset Profile, peakomplektiprofiil)
HFP (Hands-free Profile, vabakäeprofiil)
SPP (Serial Port Profile, jadapordiprofiil)
Toetatud kodekid*3SBC*4, AAC*5, LDAC*6
Edastusvahemik (A2DP)
20 – 20 000 Hz (diskreetimissagedus 44,1 kHz)
Töösagedus / maksimaalne väljundvõimsus (BLUETOOTH)
2400–2483,5 MHz / < 18,55 dBm
*1 Tegelik vahemik oleneb järgmistest teguritest: seadmete vahel olevad takistused, mikrolaineahju
ümbruses olevad magnetväljad, staatiline elekter, vastuvõtu tundlikkus, antenni toimivus,
operatsioonisüsteem, tarkvararakendus jne.
*2 BLUETOOTHi standardprofiilid viitavad BLUETOOTH-side eesmärgile seadmete vahel.
*3 Kodek: helisignaali pakkimine ja teisendusvorming
*4 Alamriba kodek
*5 Täpsem helikodeering
*6 LDAC on Sony välja töötatud helikodeerimise tehnoloogia, mis võimaldab edastada kõrge
eraldusvõimega helisisu ka BLUETOOTH-ühendust kasutades. Erinevalt teistest BLUETOOTH-iga
ühilduvatest kodeerimistehnoloogiatest (nagu SBC) toimib see ilma suure eraldusvõimega
helisisu*7 allakonvertimiseta ja võimaldab traadita BLUETOOTH-võrku kasutades edastada
teistest tehnoloogiatest ligikaudu kolm korda rohkem erakordse helikvaliteediga andmeid*8,
kasutades tõhusat kodeerimist ja optimeeritud tihendamist.
*7 Välja arvatud DSD-vormingus sisu.
*8 Võrreldes SBC-ga (alamriba kodeerimisega), kui bitikiiruseks on valitud 990 kbit/s (96/48 kHz) või
909 kbit/s (88,2/44,1 kHz).
Mikrofon
Ettevaatusabinõud
TüüpElektreetkondensaator
Suund
Toimib igas suunas
Efektiivne sagedusvahemik
100–7000 Hz
Ohutus
Üldine
Kui teie nahk on pikka aega toote vastus, kui selle toide on sisse lülitatud, võib see tekitada kerge
temperatuurist tingitud vigastuse.
• Nimesilt ja ohutust puudutav oluline teave asuvad korgi sisemuses süsteemi tagaosas.
Paigutus
• Ärge paigutage süsteemi kaldu asendisse.
• Ärge jätke süsteemi soojusallikate lähedale ega kohta, kus on otsene päikesevalgus, palju tolmu
või mehaaniliste põrutuste võimalus.
• Ärge kasutage süsteemi autos ega jätke seda sinna.
• Ärge kasutage süsteemi saunas.
Teave funktsiooni Party Booster kohta
Funktsiooni Party Booster kasutamisel pidage silmas järgmist. Kui
süsteem tabab inimest või mõnd asja, võib see põhjustada talitlushäire.
• Kui kasutate süsteemi, siis lahutage kaablid ja sulgege kork.
• Ärge kasutage süsteemi, kui adapter on ühendatud.
• Funktsiooni kasutamisel hoidke süsteemi korralikult ja ärge raputage
seda liiga raevukalt, et see käest lendu ei läheks ega maha kukuks.
• Enne funktsiooni kasutamist veenduge, et selle ümber oleks piisavalt
ruumi.
• Ärge lööge süsteemi pihta tööriistaga.
• Ärge kasutage funktsiooni, kui juhite autot või kõnnite.
• Hoidke süsteemi kasutamise ajal vähemalt 20 cm kaugusel näost ja
silmadest.
• Ärge kasutage funktsiooni pikka aega järjest. Tehke regulaarseid
pause.
• Kui tunnete funktsiooni kasutamisel väsimust, ebamugavust või valu
kuskil kehas, lõpetage kohe funktsiooni kasutamine.
Sisend
Alalisvooluväljund
Pesa AUDIO IN (ministereopesa)
A-tüüpi USB-pistik (ühendatud seadme aku laadimiseks)
(5 V, max 1 A)
Toide
Alalisvool 5 V (kui kasutatakse kaubanduses müüdavat USBvahelduvvooluadapterit, mis suudab varustada voolutugevusega 1,5 A) või
kasutades sisseehitatud liitiumioonakut
Liitiumioonaku kasutusaeg (BLUETOOTH-ühenduse kasutamisel)
Ligikaudu 24 tundi*9
Kui süsteemi helitugevus on seatud maksimaalsele tasemele, on kasutusaeg
ligikaudu 4 tundi.
Mõõtmed (sh eenduvad osad ja juhtnupud)
Ligikaudu 231 mm × 87 mm × 81 mm (l/k/s)
Kaal
Ligikaudu 890 g, sh aku
Komplekti kuuluv tarvik
Mikro-USB-kaabel (1)
*9 Kui kasutatakse määratletud muusikaallikat, määratakse süsteemi helitugevuse tasemeks 21,
helirežiimiks valitakse STANDARD ja valgustus lülitatakse välja.
Aeg võib sõltuda temperatuurist ja kasutustingimustest.
Süsteeminõuded aku laadimiseks USB kaudu
Kasutades kaubanduses müüdavat USB-vahelduvvooluadapterit, mis suudab varustada
voolutugevusega 1,5 A
Ühilduvad iPhone’i/iPodi mudelid
Bluetooth-tehnoloogia töötab seadmetega iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7,
iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5,
iPhone 4s, iPod touch (6. põlvkond), iPod touch (5. põlvkond).
Märkus
Sony ei võta vastutust, kui iPhone’i/iPodi salvestatud andmed selle süsteemiga kasutamise käigus
kaotsi lähevad või kahjustada saavad.
Muud
• Ärge kasutage süsteemi väga külmas ega kuumas keskkonnas (väljaspool
temperatuurivahemikku 5 °C kuni 35 °C) ega jätke seda sinna. Kui süsteemi kasutatakse
nimetatud vahemikust väljaspool või jäetakse see sellisesse keskkonda, võib süsteem sisemise
vooluringi kaitsmiseks automaatselt välja lülituda.
• Kõrgel temperatuuril võib laadimine peatuda või helitugevus väheneda, et akut kaitsta.
• Laadige aku kord 6 kuu jooksul täiesti täis isegi siis, kui te ei kavatse süsteemi pikalt kasutada.
See hoiab aku jõudlust.
Autoriõigused
• Android, Google Play ning teised seotud märgid ja logod on ettevõtte Google LLC kaubamärgid.
• LDAC™ ja LDAC logo on ettevõtte Sony Corporation kaubamärgid.
• BLUETOOTH®-i sõnamärk ja logod on ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. kuuluvad registreeritud
kaubamärgid ning Sony Corporation kasutab neid litsentsi alusel. Muud kaubamärgid ja
kaubanimed kuuluvad nende vastavatele omanikele.
• N-Mark on ettevõtte NFC Forum, Inc. kaubamärk või registreeritud kaubamärk USA-s ja teistes
riikides.
• iPhone, iPod touch ja Siri on ettevõtte Apple Inc. Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides
registreeritud kaubamärgid.
Kirjed „Made for iPod“ ja „Made for iPhone“ tähendavad, et elektrooniline tarvik on spetsiaalselt
mõeldud ühendamiseks vastavalt iPodi või iPhone’iga ja arendaja on esitanud sertifikaadi, et see
vastab ettevõtte Apple jõudluse standarditele. Apple ei vastuta selle seadme toimivuse ega selle
vastavuse eest ohutus- ja regulatiivsetele standarditele. Pange tähele, et tarviku kasutamine iPodi
või iPhone’iga võib mõjutada juhtmeta ühenduse jõudlust.
App Store on ettevõtte Apple Inc. teenusemärk.
• WALKMAN ja WALKMANi logo on ettevõtte Sony Corporation registreeritud kaubamärgid.
• Muud kaubamärgid ja ärinimed kuuluvad nende vastavatele omanikele.
• Märke ™ ja ® ei ole dokumentides kasutatud.
Märkused vee- ja tolmukindluse kohta
(lugege enne süsteemi kasutamist)
Süsteemi vee- ja tolmukindlus
Kui kork on korralikult kinnitatud, on süsteemi veekindluse määratlus IPX7*1, nagu on täpsustatud
standardi IEC60529 „Sissepääsu kaitsetase (IP-kood)”*3 jaotises „Kaitse vee sissepääsu vastu”, ja
tolmukindluse määratlus IP6X*2, nagu on täpsustatud jaotises „Kaitse tahkete võõrkehade
sissepääsu vastu”*3.
Vedelikud, mille puhul kehtib veekindlus
Kehtib:
magevesi, kraanivesi, basseinivesi, merevesi
Ei kehti:
muud vedelikud kui eespool nimetatud (seebivesi, pesuvahendit või
vannitooteid ja šampooni sisaldav vesi, kuumaveeallika vesi jne)
*1 IPX7 (kaitse vee sissepääsu vastu): lisateavet leiate spikrist.
*2 IP6X (kaitse tolmu sissepääsu vastu): lisateavet leiate spikrist.
*3 Kaasasolev tarvik ei ole vee- ega tolmukindel.
Süsteemi vee- ja tolmukindlus põhineb meie mõõdistustel, mis on tehtud siin kirjeldatud
tingimustel. Pange tähele, et garantii ei kata vee või tolmu sissepääsust tingitud talitlushäireid,
mille klient on põhjustanud väärkasutusega.
Vee- ja tolmukindluse vähenemise ennetamine
Kontrollige järgmist ja kasutage süsteemi õigesti.
• Süsteem on läbinud kukutamiskatse 1,22 m kõrguselt 5 cm paksusele vineerile, mis vastab
MIL-STD 810 F-i meetodile 516.5 (löögikindlus). See ei taga aga kõigis tingimustes kahjustuste ja
rikete mittetekkimist ega vee- ja tolmukindlust. Süsteemi kukkumisest või mehaanilistest
löökidest tingitud deformatsioonid või kahjustused võivad vähendada vee- ja tolmukindlust.
• Ärge kasutage süsteemi kohas, kus sellele võib pritsida palju vett või kuuma vett. Süsteemi
kujundus ei taga vastupidavust veesurvele. Süsteemi kasutamine kohas, kus on suur veesurve,
näiteks voolava vee või duši all, võib põhjustada talitlushäire.
• Ärge valage süsteemile kuuma vett ega suunake sellele otse föönist või muust seadmest tulevat
kuuma õhuvoolu. Samuti ärge kasutage seadet kunagi kõrge temperatuuriga kohtades, nagu
saunad või ahju lähedus.
• Käsitsege korki hoolikalt. Korgil on väga tähtis roll vee- ja tolmukindluse tagamisel. Süsteemi
kasutamisel veenduge, et kork oleks korralikult suletud. Korgi sulgemisel olge ettevaatlik, et
võõrkehad ei satuks sisse. Kui kork ei ole korralikult suletud, võib vee- ja tolmukindlus väheneda
ning põhjustada vee või tolmuosakeste süsteemi sisenemise tõttu süsteemi talitlushäire.
Kork
Disain ja tehnilised andmed võivad ette teatamata muutuda.
Lietuviškai
Belaidis garsiakalbis
Prieš naudodami sistemą atidžiai perskaitykite šį vadovą ir pasilikite jį naudoti ateityje.
ĮSPĖJIMAS
Jei oda ilgai liečiasi su gaminiu esant įjungtam maitinimui, galite patirti žemos temperatūros sužeidimą.
Atsargumo priemonės
Sauga
• Etiketė ir svarbi saugos informacija pateikiama sistemos galinio dangtelio vidinėje pusėje.
Vieta
• Nestatykite sistemos nuožulniai.
• Nepalikite sistemos arti šilumos šaltinių ar tokioje vietoje, kuri veikiama tiesioginių saulės
spindulių, kurioje daug dulkių ar galimas mechaninis poveikis.
• Sistemos nenaudokite arba nepalikite automobilyje.
• Sistemos nenaudokite pirtyje.
Apie „Party Booster“ funkciją
Naudodami „Party Booster“ funkciją atkreipkite dėmesį į šiuos dalykus.
Į žmogų arba kitą objektą atsitrenkusi sistema gali sugesti.
• Naudodami sistemą atjunkite laidus ir uždarykite dangtelį.
• Nenaudokite su prijungtu adapteriu.
• Naudodamiesi funkcija sistemą laikykite tvirtai ir stipriai nepurtykite,
kad jos neišmestumėte arba kad ji neiškristų jums iš rankų.
• Prieš pradėdami naudotis funkcija įsitikinkite, kad aplink sistemą yra
pakankamai saugios vietos.
• Netrankykite sistemos jokiais įrankiais.
• Nesinaudokite funkcija vairuodami arba eidami.
• Naudojama sistema nuo veido ir akių turi būti nutolusi 20 cm arba
daugiau.
• Stenkitės nenaudoti funkcijos labai ilgai. Darykite reguliarias
pertraukas.
• Jei naudodamiesi funkcija pavargote, pasijutote nepatogiai arba
pajutote skausmą, nedelsdami nutraukite funkcijos naudojimą.
Kuigi süsteemi kangast osa on töödeldud hüdrofoobsete omaduste lisamiseks, saate kasutada
süsteemi mugavamalt ja kauem, kui järgite alltoodud hooldustoimingut.
• Kui süsteemi pind määrdub järgmistel juhtudel, peske süsteemi kohe puhta veega (nt kraanivesi),
et mustus eemaldada. Mustuse jätmine süsteemi pinnale võib kangast osa värvi muuta või seda
kahjustada või põhjustada süsteemi talitlushäire.
Näide.
ˋˋKui süsteemile on jäänud pärast rannas, basseini ääres või mujal kasutamist soola, liiva vm.
ˋˋKui süsteem on määrdunud võõrainetega (päevituskreem, päevitusõli jne).
• Kui süsteem saab märjaks, pühkige niiskus kohe kuiva ja pehme lapiga ära. Lisaks kuivatage
süsteemi õhurikkas kohas, kuni niiskus on kadunud.
• Helikvaliteet võib muutuda, kui vesi siseneb süsteemi kõlariossa. See ei ole talitlushäire. Pühkige
niiskus süsteemi pinnalt ära ja pange süsteem kuivale ja pehmele lapile, nii et SONY logo jääb
alla, et süsteemi kogunenud vesi sealt väljutada. Seejärel kuivatage süsteemi õhurikkas kohas,
kuni niiskus on kadunud.
Märkus
• Kui süsteemi pind määrdub, ärge kasutage süsteemi puhastamiseks pesuvahendit, vedeldit,
bensiini, alkoholi ega muud, kuna see mõjutab süsteemi kangast osa hüdrofoobseid omadusi.
• Pühkige niiskus, eriti külmades piirkondades, pärast süsteemi kasutamist kindlasti ära. Niiskuse
jätmisel süsteemi pinnale võib süsteem külmuda ja tekkida talitlushäire.
• Ärge pange süsteemi otse liivale, nt liivakasti või rannaliivale. Kui liivaterad vms sisenevad
süsteemi kangast ossa, eemaldage need hoolikalt. Ärge kasutage süsteemi puhul kunagi
tolmuimejat vms. See võib kõlariosa kahjustada.
Dangtelis
Kaip pasirūpinti sistema
Nors audiniu dengta sistemos dalis yra apdorota vandeniui atsparia priemone, sistemą naudosite
patogiau ir ilgiau, jei laikysitės toliau nurodytų techninės priežiūros procedūrų.
• Jei sistemos paviršius išsipurvina, nuplaukite jį gėlu vandeniu (iš čiaupo ir t. t.) ir taip pašalinkite
nešvarumus. Jei paliksite nešvarumus ant paviršiaus, medžiaginė dalis gali būti sugadinta, ji gali
išblukti arba sistema gali sugesti.
Pvz.
ˋˋAnt paplūdimyje, prie baseino ar kitur naudotos sistemos lieka druskos, smėlio ir t. t.
ˋˋSistema ištepama pašalinėmis medžiagomis (priemonėmis nuo saulės, įdegio aliejumi ir t. t.)
• Jei sistema sušlapo, nedelsdami nuvalykite ja sausa minkšta šluoste. Tada išdžiovinkite sistemą
gerai vėdinamoje vietoje, kad joje neliktų drėgmės.
• Jei į sistemos garsiakalbių skyrių patenka vanduo, gali pasikeisti garso kokybė. Tai nėra gedimas.
Nušluostykite drėgną paviršių ir padėkite sistemą ant sausos minkštos šluostės; SONY logotipas
turi būti nukreiptas žemyn, kad iš sistemos ištekėtų joje susikaupęs vanduo. Tada džiovinkite
sistemą gerai vėdinamoje vietoje, kol joje neliks drėgmės.
Pastaba
• Jei sistemos paviršius išsitepė, nenaudokite valiklių, skiediklių, benzino, alkoholio ir t. t., nes dėl
šių priemonių gali suprastėti medžiaginių dalių atsparumas vandeniui.
• Jei esate šaltame regione, pasinaudoję sistema būtinai nušluostykite nuo juos drėgmę. Ant
paviršiaus likusi drėgmė gali užšaldyti sistemą ir ją sugadinti.
• Sistemos nedėkite tiesiai ant smėlio, pvz., smėlio dėžėje ar smėlėtame paplūdimyje. Atsargiai
pašalinkite ant sistemos medžiaginių dalių patekusį smėlį ir t. t. Niekada nevalykite sistemos
dulkių siurbliu ir pan. įrenginiais. Galite pažeisti garsiakalbį.
Specifikacijos
Garsiakalbiai
Garsiakalbių sistema Apie 48 mm skersm. × 2
Kameros tipas
Modelis su pasyviuoju spinduoliu
BLUETOOTH®
Ryšio sistema
BLUETOOTH specifikacijos 4.2 versija
Išvestis
BLUETOOTH specifikacijos 1 maitinimo klasė
Didžiausias ryšio atstumas
Esant tiesioginiam matomumui – apie 30 m*1
Dažnių diapazonas 2,4 GHz (2,4000 GHz–2,4835 GHz)
Moduliavimo metodas
FHSS
Suderinami BLUETOOTH profiliai*2
A2DP (išplėstinis garso paskirstymo profilis, angl. „Advanced Audio
Distribution Profile“)
AVRCP (garso ir vaizdo nuotolinio valdymo profilis, angl. „Audio Video
Remote Control Profile“)
HSP (ausinių profilis, angl. „Headset Profile“)
HFP (laisvų rankų profilis, angl. „Hands-free Profile“)
SPP (nuosekliojo lizdo profilis, angl. „Serial Port Profile“)
3
Palaikomas kodekas* SBC*4, AAC*5, LDAC*6
Perdavimo diapazonas (A2DP)
20–20 000 Hz (diskretizavimo dažnis 44,1 kHz)
Darbinis dažnis / maks. išvesties galia (BLUETOOTH)
2,400–2483,5 MHz / < 18,55 dBm
*1 Faktinis veikimo atstumas gali skirtis dėl įvairių veiksnių, pvz., dėl kliūčių tarp įrenginių,
magnetinių laukų aplink mikrobangų krosnelę, statinės elektros, priėmimo jautrumo, antenos
charakteristikos, operacinės sistemos, programos ir kt.
*2 BLUETOOTH standartiniai profiliai nurodo BLUETOOTH ryšio tarp įrenginių paskirtį.
*3 Kodekas: garso signalo glaudinimo ir konvertavimo formatas
*4 Pojuosčio kodekas
*5 Išplėstinis garso kodavimas
*6 LDAC yra „Sony“ sukurta garso kodavimo technologija, leidžianti perduoti didelės raiškos
(„Hi-Res“) garso turinį net ir BLUETOOTH ryšiu. Kitaip nei kitos su BLUETOOTH suderinamos
kodavimo technologijos, pvz., SBC, ji nekonvertuoja didelės raiškos garso*7 į žemesnės kokybės
formatą, be to, palyginti su kitomis technologijomis, belaidžiu BLUETOOTH tinklu leidžia perduoti
maždaug triskart daugiau duomenų*8, o garso kokybė išlieka nepriekaištinga dėl efektyvaus
kodavimo ir optimalaus suglaudinimo.
7
* Išskyrus DSD formato turinius.
*8 Palyginti su SBC (pojuosčio kodavimu), kai pasirinktas dažnis bitais – 990 kbps (96/48 kHz) arba
909 kbps (88,2/44,1 kHz).
Mikrofonas
Tipas
Elektretinis kondensatorius
Kryptingumo charakteristika
Daugiakryptis
Efektyvus dažnių diapazonas
100–7 000 Hz
Bendri nesklandumai
Įvestis
DC OUT
AUDIO IN lizdas (erdvinio garso minilizdas)
USB A tipo lizdas (skirtas prijungto įrenginio akumuliatoriui įkrauti)
(5 V, maks. 1 A)
DC 5 V (naudojant prekyboje siūlomą USB kintamosios srovės adapterį, kuriuo
Maitinimas
tiekiama 1,5 A srovė) arba naudojant integruotąją ličio jonų akumuliatorių
Ličio jonų baterijos naudojimo laikas (naudojant BLUETOOTH ryšį)
Apytiksl. 24 val.*9
Jei nustatote didžiausią sistemos garsumą, naudojimo trukmė yra apie 4 val.
Matmenys (įskaitant išsikišusias dalis ir valdiklius)
Apie 231 mm × 87 mm × 81 mm (p / a / g)
Svoris
Apie 890 g su akumuliatoriumi
Pateikiamas priedas USB mikrojungties laidas (1)
*9 Kai naudojamas nurodytas muzikos šaltinis, sistemos garsumo lygis nustatomas kaip 21,
nustatomas STANDARTINIS garso režimas, o apšvietimas išjungiamas.
Laikas gali skirtis atsižvelgiant į temperatūrą arba naudojimo sąlygas.
Sistemos reikalavimai akumuliatorių įkraunant per USB
Naudojant prekyboje siūlomą USB kintamosios srovės adapterį, kuriuo tiekiama 1,5 A srovė
Suderinami „iPhone“ / „iPod“ modeliai
„Bluetooth“ technologija gali būti naudojama su „iPhone 8 Plus“, „iPhone 8“, „iPhone 7 Plus“,
„iPhone 7“, „iPhone SE“, „iPhone 6s Plus“, „iPhone 6s“, „iPhone 6 Plus“, „iPhone 6“, „iPhone 5s“,
„iPhone 5c“, „iPhone 5“, „iPhone 4s“, „iPod touch“ (6-osios kartos), „iPod touch“ (5-osios kartos).
Pastaba
Kita informacija
• Nenaudokite ir nepalikite sistemos aplinkoje, kur labai karšta ar šalta (temperatūra aukštesnė nei
5–35 °C). Jei sistema naudojama arba paliekama esant temperatūrai, kuri nepatenka į anksčiau
nurodytą diapazoną, sistema gali automatiškai sustoti, kad būtų apsaugota vidinė instaliacija.
• Esant aukštai temperatūrai gali būti nutrauktas įkrovimas arba sumažintas garsumas – taip
siekiama apsaugoti akumuliatorių.
• Net jei ketinate sistema ilgai nesinaudoti, kas 6 mėn. visiškai įkraukite maitinimo elementą, kad jo
charakteristika nepakistų.
Autorių teisės
• „Android“, „Google Play“ ir kiti susiję prekių ženklai bei logotipai yra „Google LLC“ prekių ženklai.
• LDAC™ ir LDAC logotipai yra registruotieji „Sony Corporation“ prekių ženklai.
• „Bluetooth®“ žodinis ženklas ir logotipai yra registruotieji prekių ženklai, priklausantys „Bluetooth
SIG, Inc.“. „Sony Corporation“ tokius ženklus naudoja pagal licenciją. Kiti prekių ženklai ir prekių
pavadinimai priklauso atitinkamiems jų savininkams.
• N žyma yra „NFC Forum, Inc.“ prekės ženklas arba registruotasis prekės ženklas Jungtinėse
Valstijose ir kitose šalyse.
• „iPhone“, „iPod touch“ ir „Siri“ yra „Apple Inc.“ prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse.
„Made for iPod“ ir „Made for iPhone“ reiškia, kad elektroninis priedas skirtas konkrečiai „iPod“ ir
„iPhone“ bei kad gamintojas patvirtino, jog priedas atitinka „Apple“ standartus. „Apple“ neatsako
už šio įrenginio veikimą ar jo atitiktį saugos ir reguliavimo standartams. Atkreipkite dėmesį, kad
kai šis priedas naudojamas kartu su „iPod“ ar „iPhone“, gali suprastėti belaidžio ryšio veikimas.
„App Store“ yra „Apple Inc.“ paslaugos ženklas.
• WALKMAN ir WALKMAN logotipas yra registruotieji „Sony Corporation“ prekių ženklai.
• Kiti prekių ženklai ir prekių pavadinimai priklauso atitinkamiems jų savininkams.
• Šiuose dokumentuose ženklai ™ ir ® nėra nurodyti.
Pastabos apie atsparumo dulkėms ir vandeniui
funkciją (perskaitykite prieš naudodami sistemą)
Sistemos atsparumas vandeniui ir dulkėms
Süsteemi hooldamine
• Nenaudokite sistemos aplinkoje, kurioje ant jos gali užtikšti didelis vandens arba karšto vandens kiekis.
Sistemos konstrukcija nėra atspari vandens slėgiui. Sistema gali sugesti, jei ji patenka po didelio slėgio
vandens srautu, pvz., yra naudojama duše arba patenka po iš čiaupo tekančiu vandeniu.
• Nepilkite karšto vandens ar nenaudokite plaukų džiovintuvo arba panašaus įrenginio karštam
orui pūsti tiesiai į sistemą. Be to, niekada nenaudokite sistemos vietose, kuriose būna aukšta
temperatūra, pvz., pirtyje arba prie krosnies.
• Būkite atsargūs su dangteliu. Dangtelis labai svarbus siekiant išlaikyti atsparumo vandeniui ir
dulkėms savybes. Naudodami sistema įsitikinkite, kad dangtelis visiškai uždarytas. Uždarydami
dangtelį būkite atsargūs, kad į vidų nepatektų pašaliniai objektai. Jei dangtelio neuždarysite gerai,
gali susilpnėti atsparumo vandeniui ir dulkėms savybės, o sistema gali sugesti dėl į ją patekusio
vandens arba dulkių.
Sistemai su saugiai uždarytu dangteliu taikoma atsparumo vandeniui specifikacija IPX7*1, kaip
nurodyta standarte IEC60529 „Apsaugos nuo įsiskverbimo kategorija (IP kodas)“, skyriuje „Apsaugos
lygis panardinus į vandenį“*3, ir atsparumo dulkėms specifikacija IP6X*2, kaip nurodyta skyriuje
„Apsaugos nuo kietų pašalinių objektų laipsniai“*3.
Skysčiai, kuriems taikomos atsparumo vandeniui specifikacijos
Taikoma
gėlam vandeniui, vandeniui iš čiaupo, baseino vandeniui, jūros vandeniui
Netaikoma
kitiems skysčiams, kurie nebuvo nurodyti (muilinam vandeniui,
vandeniui, kuriame yra valymo ir prausimosi priemonių, šampūnui,
karštų versmių vandeniui ir t. t.)
*1 IPX7 (apsaugos lygis panardinus į vandenį): išsamios informacijos ieškokite žinyne.
*2 IP6X (apsaugos nuo dulkių lygis): išsamios informacijos ieškokite žinyne.
*3 Pateikiamas priedas nėra atsparus vandeniui ar dulkėms.
Sistemos atsparumas vandeniui ir dulkėms pagrįstas mūsų vertinimais pagal čia aprašomas
sąlygas. Atkreipkite dėmesį, kad gedimams dėl vandens arba dulkių patekimo, kurie buvo sukelti
klientui netinkamai naudojant gaminį, garantija netaikoma.
Kaip išlaikyti sistemos atsparumą vandeniui ir dulkėms
Patikrinkite toliau nurodytus punktus ir sistema naudokitės tinkamai.
• Su sistema buvo atliktas numetimo iš 1,22 m aukščio ant 5 cm storio medžio plokštės bandymas,
atitinkantis MIL-STD 810 F metodą „516.5-smūgiai“. Tačiau tai neužtikrina, kad sistema bet
kokiomis sąlygomis nebus pažeista, nesuges, bus atspari dulkėms ir vandeniui. Numetus sistemą
ir atsiradus deformacijoms arba pažeidimams, taip pat atsiradus triktims dėl mechaninio
poveikio, gali pablogėti sistemos atsparumas vandeniui ir dulkėms.
„Sony“ neprisiima atsakomybės tuo atveju, jei į „iPhone“ / „iPod“ įrašyti duomenys prarandami arba
sugadinami naudojantis prie šios sistemos prijungtais „iPhone“ / „iPod“ įrenginiais.
Dizainas ir specifikacijos gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo.
Latviešu
Bezvadu skaļrunis
Pirms darbināt sistēmu, uzmanīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un saglabājiet to turpmākām atsaucēm.
BRĪDINĀJUMS
Ja jūsu āda ilgstoši saskaras ar šo produktu, kad barošana ir ieslēgta, varat gūt apsaldējumu.
Piesardzības pasākumi
Par drošību
• Nosaukuma plāksnīte un svarīga informācija par drošību atrodas vāciņa iekšpusē sistēmas aizmugurē.
Par novietojumu
• Neuzstādiet sistēmu slīpi.
• Neatstājiet sistēmu siltuma avotu tuvumā vai vietās, kas tiek pakļautas tiešai saules gaismas,
pārmērīgu putekļu vai mehānisku triecienu iedarbībai.
• Neizmantojiet vai neatstājiet sistēmu automašīnā.
• Neizmantojiet sistēmu saunā.
Par funkciju Party Booster
Kad izmantojat funkciju Party Booster, ņemiet vērā tālāk norādīto. Ja
sistēma uztriecas cilvēkam vai priekšmetam, var rasties darbības kļūme.
• Atvienojiet kabeļus un aizveriet vāciņu, kad izmantojat sistēmu.
• Neizmantojiet, kad ir pievienots adapteris.
• Kad izmantojat funkciju, turiet sistēmu stingri un nekratiet to, lai
neizmestu sistēmu no rokām.
• Pirms funkcijas izmantošanas pārliecinieties, ka ap sistēmu ir
pietiekami daudz vietas.
• Nesitiet pa sistēmu ar instrumentiem.
• Neizmantojiet funkciju braukšanas vai pastaigas laikā.
• Turiet to vismaz 20 cm attālumā no sejas un acīm, kamēr to lietojat.
• Neizmantojiet funkciju ilgu laika periodu. Ievērojiet regulārus
pārtraukumus.
• Ja, izmantojot funkciju, sajūtaties noguris, jūtaties neērti vai sajūtat
sāpes ķermenī, nekavējoties pārtrauciet izmantot funkciju.
Citas problēmas
• Nelietojiet un neatstājiet sistēmu ārkārtīgi aukstā vai karstā vietā (temperatūrā, kas ir ārpus
5–35 °C diapazona). Ja sistēma tiek lietota vai atstāta temperatūrā ārpus šī diapazona, sistēma var
automātiski apturēt darbību, lai aizsargātu iekšējās ķēdes.
• Augstā temperatūrā uzlādes process var tikt pārtraukts vai var tikt samazināts skaļums, lai
aizsargātu akumulatoru.
• Pat tad, ja ilgu laiku nelietosit sistēmu, reizi 6 mēnešos pilnībā uzlādējiet akumulatoru, lai
saglabātu tā veiktspēju.
Par autortiesībām
• Android, Google Play un citas saistītās preču zīmes un logotipi ir Google LLC prečzīmes.
• LDAC™ un LDAC logotips ir Sony Corporation preču zīmes.
• BLUETOOTH® vārda zīme un logotipi ir Bluetooth SIG, Inc. reģistrētas preču zīmes, un Sony
Corporation šīs zīmes izmanto saskaņā ar licenci. Citas preču zīmes un preču nosaukumi pieder to
attiecīgajiem īpašniekiem.
• N Mark ir NFC Forum, Inc. preču zīme vai ASV un citās valstīs reģistrēta preču zīme.
• iPhone, iPod touch un Siri ir Apple Inc. preču zīmes, kas reģistrētas ASV un citās valstīs.
Made for iPod un Made for iPhone nozīmē, ka elektroniskais piederums ir izstrādāts, lai veidotu
savienojumu tieši ar iPod vai iPhone (atbilstoši), un izstrādātājs to ir sertificējis kā atbilstošu Apple
veiktspējas standartiem. Apple neatbild par šīs ierīces darbību vai atbilstību drošības un
normatīvajiem standartiem. Ņemiet vērā, ka šī piederuma izmantošana kopā ar iPod vai iPhone
var ietekmēt bezvadu veiktspēju.
App Store ir Apple Inc. pakalpojumu zīme.
• WALKMAN un WALKMAN logotips ir Sony Corporation reģistrētas preču zīmes.
• Citas preču zīmes un preču nosaukumi pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.
• ™ un ® zīmes nav iekļautas dokumentos.
Piezīmes par ūdensnecaurlaidības un putekļu
necaurlaidības īpašībām
(Izlasiet pirms sistēmas lietošanas)
Sistēmas ūdensnecaurlaidības un putekļu necaurlaidības īpašības
Kad sistēmas vāciņš ir stingri nofiksēts, tās ūdensnecaurlaidības specifikācija ir IPX7*1, kā norādīts
normatīvā “Aizsardzības pakāpe pret ūdens iekļūšanu” IEC60529 “Iekļuves aizsardzības klase
(IP kods)”*3, un putekļu necaurlaidības specifikācija IP6X*2, kā norādīts normatīvā “Aizsardzības
pakāpe pret svešķermeņiem”*3.
Šķidrumi, uz kuriem attiecas ūdensnecaurlaidības specifikācijas
Attiecas:
saldūdens, krāna ūdens, baseina ūdens, sālsūdens
Neattiecas:
citi šķidrumi, kas nav minēti iepriekš (ziepjūdens, ūdens ar tīrīšanas
vai vannas līdzekļiem, šampūnu, karsto avotu ūdens u. c.)
*1 IPX7 (Aizsardzības pakāpe pret ūdens iekļūšanu): Sīkāku informāciju skatiet palīdzības ceļvedī.
*2 IP6X (Aizsardzības pakāpe pret putekļiem): Sīkāku informāciju skatiet palīdzības ceļvedī.
*3 Piegādātais piederums nav ūdensnecaurlaidīgs vai putekļu necaurlaidīgs.
Sistēmas ūdensnecaurlaidības un putekļu necaurlaidības īpašības ir noteiktas, pamatojoties uz
mūsu mērījumiem šeit aprakstītajos apstākļos. Ņemiet vērā, ka bojājumi, kas radušies lietotāja
nepareizas lietošanas rezultātā sistēmā iekļūstot ūdenim vai putekļiem, nav segti garantijā.
Lai novērstu ūdensnecaurlaidības un putekļu necaurlaidības īpašību
samazināšanos
Izlasiet tālāk aprakstītos ieteikumus un lietojiet sistēmu pareizi.
• Sistēma ir sekmīgi izturējusi krišanas pārbaudi no 1,22 m augstuma uz 5 cm bieza saplākšņa
saskaņā ar metodi MIL-STD 810 F Method 516.5-Shock. Taču tas negarantē, ka jebkādos apstākļos
sistēma negūs bojājumus, darbības kļūmes, kā arī tās ūdensnecaurlaidīgumu un putekļu
necaurlaidīgumu. Sistēmas deformācija vai bojājumi, ko izraisa sistēmas nomešana vai
pakļaušana mehāniskam triecienam, var izraisīt ūdensnecaurlaidības un putekļu necaurlaidības
īpašību samazināšanos.
• Nelietojiet sistēmu vietā, kur to var apšļākt liels ūdens daudzums vai karsts ūdens. Sistēma nav
izstrādāta, lai tā būtu noturīga pret ūdens spiedienu. Lietojot sistēmu vietā, kas pakļauta augsta
ūdens spiediena iedarbībai, piemēram, zem ūdens vai dušā, var izraisīt darbības kļūmes.
• Nelejiet uz sistēmu karstu ūdeni un nepūtiet uz to karstu gaisu no fēna vai citas ierīces tiešā
veidā. Tāpat nekad neizmantojiet sistēmu vietās, kur ir augsta temperatūra, piemēram, saunā vai
krāsns tuvumā.
• Rīkojieties uzmanīgi ar vāciņu. Vāciņam ir būtiska nozīme, lai nodrošinātu ūdensnecaurlaidības un
putekļu necaurlaidības īpašības. Sistēmas lietošanas laikā nodrošiniet, ka vāciņš ir pilnībā aizvērts.
Aizverot vāciņu uzmanieties, lai nepieļautu svešķermeņu nokļūšanu iekārtā. Ja vāciņš nav pilnībā
noslēgts, ūdensnecaurlaidības un putekļu necaurlaidības īpašības var samazināties un izraisīt
sistēmas darbības kļūmes, ja tajā iekļūst ūdens vai putekļu daļiņas.
Vāciņš
Sistēmas kopšana
Lai gan sistēmas auduma daļai ir veikta apstrāde ūdens atgrūšanai, varat izmantot sistēmu ērtāk un
ilgāk, izpildot tālāk aprakstīto kopšanas procedūru.
• Ja sistēmas virsma kļūst netīra tālāk norādītajos gadījumos, nomazgājiet sistēmu ar svaigu ūdeni
(krāna ūdeni u. c.), lai notīrītu netīrumus. Netīrumi uz sistēmas virsmas var izraisīt auduma daļas
krāsas maiņu vai kvalitātes pasliktināšanos, kā arī sistēmas darbības kļūmi.
Piemērs.
ˋˋJa sistēmā iekļuvis sāls, smiltis u. tml. pēc tās lietošanas pludmalē, baseinā u. tml. vietās.
ˋˋJa sistēma ir notraipīta ar dažādām vielām (pretapdeguma krēmu, sauļošanas eļļu u. c.).
• Ja sistēma tiek samitrināta, nekavējoties noslaukiet mitrumu, izmantojot sausu, mīkstu audumu.
Papildus nožāvējiet sistēmu labi ventilētā vietā, līdz mitrums ir izzudis.
• Skaņas kvalitāte var mainīties, ja sistēmas skaļruņu daļā iekļūst ūdens. Tas nav defekts. Noslaukiet
mitrumu no tās virsmas un novietojiet sistēmu uz sausas drānas tā, lai SONY logotips būtu vērsts
uz leju, iztecinot sistēmā esošo ūdeni. Pēc tam nožāvējiet sistēmu labi ventilētā vietā, līdz
mitrums ir izzudis.
Piezīme
• Ja sistēmas virsma kļūst netīra, neizmantojiet tīrīšanas līdzekli, šķīdinātāju, benzolu, spirtu u. tml.,
lai notīrītu sistēmu, jo tas ietekmēs sistēmas auduma daļas ūdens atgrūšanas īpašības.
• Īpaši vēsos reģionos noteikti noslaukiet mitrumu pēc sistēmas lietošanas. Ja uz sistēmas virsmas
paliek mitrums, tas var izraisīt sistēmas sasalšanu un darbības kļūmi.
• Nenovietojiet sistēmu tieši smiltīs, piemēram, smilšu kastē vai smilšainā pludmalē. Ja sistēmas
auduma daļā iekļūst smilšu graudiņi u. tml. svešķermeņi, uzmanīgi tos notīriet. Nekad
neizmantojiet putekļsūcēju vai līdzīgu ierīci sistēmas tīrīšanai. Tas var izraisīt skaļruņa bojājumu.
Specifikācijas
Skaļruņa bloks
Skaļruņu sistēma
Apvalka veids
Apm. 48 mm diam. × 2
Pasīvā radiatora modelis
BLUETOOTH®
Sakaru sistēma
BLUETOOTH specifikācijas versija 4.2
Izeja
BLUETOOTH specifikācija 1. jaudas klase
Maksimālais sakaru diapazons
Tiešā redzamībā aptuveni 30 m*1
Frekvenču josla
2,4 GHz josla (2,4000 GHz–2,4835 GHz)
Modulācijas metode FHSS
Saderīgi BLUETOOTH profili*2
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile —papildu audio izplatīšanas profils)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile — audio/video tālvadības profils)
HSP (Headset Profile — austiņu profils)
HFP (Hands-free Profile — brīvroku profils)
SPP (Serial Port Profile — seriālā porta profils)
3
Atbalstītais kodeks* SBC*4, AAC*5, LDAC*6
Pārraides diapazons (A2DP)
20 Hz–20 000 Hz (iztveršanas frekvence 44,1 kHz)
Darbības frekvence / maksimālā izejas jauda (BLUETOOTH)
2400 MHz - 2483,5 MHz / < 18,55 dBm
*1 Faktiskais diapazons mainās atkarībā no tādiem apstākļiem kā šķēršļi starp ierīcēm, mikroviļņu
krāsns radītais magnētiskais lauks, statiskā elektrība, uztveršanas jutīgums, antenas veiktspēja,
operētājsistēma, programmatūras lietojumprogramma u.c.
2
* BLUETOOTH standarta profili norāda, kāds ir mērķis sakariem starp BLUETOOTH ierīcēm.
*3 Kodeks: audio signāla saspiešana un pārveidošanas formāts
*4 Apakšjoslas kodeks
*5 Uzlabotā audio kodēšana
*6 LDAC ir Sony izstrādāta audio kodēšanas tehnoloģija, kas ļauj pārraidīt augstas izšķirtspējas
(High-Resolution — Hi-Res) audio saturu, pat izmantojot BLUETOOTH savienojumu. Atšķirībā no
citām kodēšanas tehnoloģijām, kas saderīgas ar BLUETOOTH, piemēram, SBC, tā darbojas bez
augstas izšķirtspējas audio satura*7 frekvenču diapazona samazināšanas un nodrošina aptuveni
trīsreiz vairāk datu*8 nekā citas tehnoloģijas, kas pārraida datus BLUETOOTH bezvadu tīklā, un
nebijušu skaņas kvalitāti, pateicoties efektīvai kodēšanai un optimizētai paketēšanai.
7
* Izņemot DSD formāta saturu
*8 Salīdzinājumā ar SBC (Subband Coding — apakšjoslas kodēšanu), ja ir izvēlēts bitu ātrums
990 kb/s (96/48 kHz) vai 909 kb/s (88,2/44,1 kHz).
Mikrofons
Veids
Electret Condenser
Virziena raksturlielumi
Visos virzienos
Efektīvais frekvenču diapazons
100 Hz–7000 Hz
Vispārīgi
Ieeja
DC IZVADE
AUDIO IN ligzda (stereo mini ligzda)
USB ligzda, tips A (pievienotās ierīces baterijas/akumulatora uzlādei)
(5 V, maks. 1 A)
Jauda
DC 5 V (izmantojot komerciāli pieejamu USB AC adapteri, kas piemērots 1,5 A
barošanai), vai iebūvēts litija-jonu akumulators
Litija jonu akumulatora kalpošanas laiks (izmantojot BLUETOOTH savienojumu)
Apt. 24 stundas*9
Ja sistēmas skaļuma līmenis ir iestatīts uz maksimālo, kalpošanas laiks būs
aptuveni 4 stundas.
Izmēri (ietverot izvirzītās daļas un vadības elementus)
Apt. 231 mm × 87 mm × 81 mm (p/a/d)
Svars
Apt. 890 g ar akumulatoru
Komplektācijā iekļautais piederums
Mikro USB kabelis (1)
*9 Kad tiek izmantots norādītais mūzikas avots, sistēmas skaļuma līmenis ir iestatīts kā 21, skaņas
režīms ir iestatīts kā STANDARD un apgaismojums ir izslēgts.
Ilgums var atšķirties atkarībā no temperatūras un lietošanas apstākļiem.
Sistēmas prasības, uzlādējot akumulatoru ar USB
Tirdzniecībā pieejama USB AC adaptera izmantošana, kas nodrošina padevi 1,5 A
Saderīgie iPhone/iPod modeļi
Bluetooth tehnoloģija darbojas ar iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE,
iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s,
iPod touch (6. paaudze), iPod touch (5. paaudze).
Piezīme
Sony neuzņemas atbildību par iespējamo iPhone/iPod ierīcē ierakstīto datu zudumu vai bojājumu,
ja tiek izmantota ar šo sistēmu savienota iPhone/iPod ierīce.
Dizains un tehniskie parametri var tikt mainīti bez brīdinājuma.
Download PDF

advertising