Sony | SRS-X3 | Sony SRS-X3 Belaidis „BLUETOOTH®“ garsiakalbis Sparčiosios sąrankos ir darbo pradžios vadovas

4-539-741-21(1)
2Piespiediet
(BLUETOOTH)
PAIRING taustiņu.
Viedtālrunis reaģē (ierīce
atpazīta)
(BLUETOOTH) indikators sāk mirgot baltā krāsā.
Selles seadmes on sisseehitatud laetav liitiumioonaku. Laadige aku, kui käivitate seadet
esimest korda.
LVY0
Personal Audio System
Märkus
Mirgo (balts)
Ātras darbību sākšanas pamācība
••Kõigepealt kinnitage oma riigile/piirkonnale vastav pistik USB vahelduvvoolu adapterile.
Sisestage pistik kindlasti lõpuni USB vahelduvvoolu adapterisse, kuni kostab klõpsatus.
Lühijuhend
Greito veiksmų pradėjimo instrukcija
Kad pirmo reizi izmantojat BLUETOOTH funkciju un tikai viegli uzsitāt pa
(BLUETOOTH) PAIRING taustiņu, (BLUETOOTH) indikators sāks ātri mirgot baltā
krāsā un ierīce automātiski pārslēgsies sapārošanas režīmā.
SRS-X3
©2014 Sony Corporation
Seadme laadimine
Piespiediet un turiet piespiestu (BLUETOOTH) PAIRING taustiņu,
3 līdz
atskan skaņas signāli un (BLUETOOTH) indikators sāk ātri
mirgot baltā krāsā.
Izpildiet norādījumus ekrānā, lai izveidotu savienojumu.
Kad BLUETOOTH savienojums ir izveidots, paliek izgaismojies ierīces
(BLUETOOTH) indikators.
Vēlreiz pieskarieties ierīcei ar viedtālruni, lai atvienotu.
USB
vahelduvvoolu
adapter
(komplektis)
Helendab (oranž)
Padoms
Ja nevar pieslēgt ierīci, izpildiet turpmāk norādītās darbības.
••Aktivizējiet viedtālrunī lietotni un lēni pārvietojiet viedtālruni pāri ierīces N zīmei.
••Ja viedtālrunis ir ievietots futrālī, izņemiet to.
••Pārliecinieties, ka viedtālrunī ir atainots lietotnes ekrāns.
Ierīce pārslēdzas sapārošanas režīmā.
Ātri mirgo
(balta)
Mikro USB kaabel (komplektis)
Atskaņošana un zvanīšana
Darbiniet šo ierīci pēc BLUETOOTH savienojuma izveides ar BLUETOOTH iekārtu.
Latviski
DC IN
Mūzikas klausīšanās
Laadimine algab, kui seade ühendatakse USB vahelduvvoolu adapteriga
vahelduvvoolu kontakti ning CHARGE indikaator süttib oranžilt. Laadimine lõppeb
umbes viie tunni pärast ja indikaator kustub.
Laadige seadet, kui see on välja lülitatud.
Profils: A2DP, AVRCP
Komplektācijā iekļautās pamācības
sapārošanas darbības BLUETOOTH iekārtā, lai atrastu šo
4 Veiciet
ierīci.
Ātras darbību sākšanas pamācība (šis dokuments)
Tajā ir izskaidrota šīs ierīces savienošana ar BLUETOOTH iekārtām un
pamatdarbības.
Sāciet atskaņošanu BLUETOOTH iekārtā un noregulējiet skaļumu.
Pieslēgtajā iekārtā iestatiet piemērotu skaļuma līmeni un noregulējiet to ar šīs ierīces
VOL –/+ taustiņiem.
Kad BLUETOOTH iekārtas displejā parādās atrasto ierīču saraksts, izvēlieties
“SONY:SRS-X3”.
Ja BLUETOOTH iekārtas displejā ir nepieciešams ievadīt paroli, ievadiet “0000”.
Informē par brīdinājumiem un produkta raksturlielumiem.
Sidumine ja ühendamine BLUETOOTH seadmega
1Vajutage / (toide) nuppu selle seadme sisselülitamiseks.
Kad BLUETOOTH savienojums ir izveidots, paliek izgaismojies ierīces
(BLUETOOTH) indikators
Palīdzības rokasgrāmata
Lasiet palīdzības rokasgrāmatu datorā vai viedtālrunī, lai uzzinātu vairāk par šīs
ierīces izmantošanu. Palīdzības rokasgrāmatā ir arī padomi kļūmju novēršanā,
lai atrisinātu radušās problēmas.
URL:
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs‑x3/h_zz/
/ (toide) indikaator süttib roheliselt.
Savienošana ar sapāroto Bluetooth iekārtu
1 Ieslēdziet šo ierīci.
2Piespiediet (BLUETOOTH) PAIRING taustiņu.
3 Izveidojiet BLUETOOTH savienojumu no BLUETOOTH iekārtas.
Zvanīšana/zvana saņemšana
Profils: HSP, HFP
2Vajutage
Kad BLUETOOTH savienojums ir izveidots, paliek izgaismojies ierīces
(BLUETOOTH) indikators.
Savienošana ar viedtālruni, izmantojot vienu
komandu (NFC)
Ierīces uzlādēšana
Pieskaroties ierīcei ar viedtālruni, ierīce veic sapārošanu un BLUETOOTH savienojumu,
tad automātiski ieslēdzas pēc savienojuma izveides.
Šajā ierīcē ir iebūvēta uzlādējama litija jonu baterija. Uzlādējiet bateriju, kad ierīci
darbināsiet pirmo reizi.
Piebilde
••Ja Jūsu viedtālrunis pārslēdzas gaidīšanas režīmā, reaģējot uz magnētiskā lauka iedarbību,
iespējams, to nevarēs pieslēgt ar NFC.
Piebilde
••Savlaicīgi piestipriniet savai valstij/reģionam piemērotu spraudni pie USB maiņstrāvas adaptera.
Noteikti pilnībā ievietojiet spraudni USB maiņstrāvas adapterā, līdz atskan klikšķis.
Savietojamie viedtālruņi
Ar NFC savietojamie viedtālruņi, kuros instalēts Android 2.3.3 vai jaunāka versija
NFC
Izgaismojies
(oranžs)
NFC (Near Field Communication) ir tehnoloģija, kas ļauj izveidot tuva darbības rādiusa
bezvadu sakarus starp dažādām ierīcēm, piemēram, viedtālruņiem un IC mikroshēmām.
Pateicoties NFC funkcijai, datu komunikācija - piemēram, BLUETOOTH sapārošana - ir
vienkārši veicama, saskaroties kopā ar NFC savietojamām iekārtām (piemēram, pie N
zīmes simbola vai katrai iekārtai paredzētajā vietā).
1 Ieslēdziet viedtālruņa NFC funkciju.
Sīkāku informāciju skatiet viedtālruņa komplektācijā iekļautajā lietošanas pamācībā.
••Ja viedtālruņa operētājsistēma ir Android 2.3.3 vai jaunāka versija, un vecāka versija par
DC IN
Android 4.1: pārejiet pie 2. darbības.
••Ja viedtālruņa operētājsistēma ir Android 4.1 vai jaunāka versija: pārejiet pie 4. darbības.
Mikro USB kabelis (kompl. iekļ.)
Uzlādēšana sākas, kad ierīce ar USB maiņstrāvas adapteru ir pieslēgta pie
maiņstrāvas rozetes, un CHARGE indikators izgaismojas oranžā krāsā. Uzlādēšana ir
pabeigta apmēram pēc piecām stundām, un indikators nodziest.
Uzlādējiet ierīci, kamēr tā ir izslēgta.
Kā izveidot bezvadu savienojumu ar BLUETOOTH ierīcēm
Izvēlieties savu variantu no zemāk norādītajiem 3 sapārošanas veidiem. Pirms darbināšanas
BLUETOOTH iekārtas nepieciešams “sapārot” vienu ar otru.
Sapārošana un savienošana ar BLUETOOTH iekārtu
Šo ierīci var sapārot ar maksimāli astoņām BLUETOOTH iekārtām. Kad sapārojat divas vai
vairākas BLUETOOTH iekārtas, veiciet sapārošanas procedūru katrai ierīcei.
1Piespiediet / (barošana) taustiņu, lai ieslēgtu šo ierīci.
/ (barošana) indikators izgaismojas zaļā krāsā.
Izgaismojies
(zaļš)
Helendab
(roheline
(BLUETOOTH) indikators sāk mirgot baltā krāsā.
Divdimensiju kods:
USB maiņstrāvas
adapters (kompl.
iekļ.)
Valige oma variant allnäidatud 3 sidumise viisist. Enne kasutamist peab BLUETOOTH seadmed
üksteisega “siduma”.
Seda seadet saab siduda maksimaalselt kaheksa BLUETOOTH seadmega. Kui seote kaks
või enam BLUETOOTH seadet, teostage sidumise protseduur igale seadmele.
5 Izveidojiet BLUETOOTH savienojumu no BLUETOOTH iekārtas.
Rokasgrāmata
Kuidas luua traadita ühendust BLUETOOTH seadmetega
2 Lejupielādējiet un instalējiet lietotni “NFC Easy Connect”.
“NFC Easy Connect” ir bezmaksas Android lietotne, ko varat lejupielādēt no Google
Play.
Lejupielādējiet lietotni, meklējot “NFC Easy Connect”, vai piekļūstiet tai, izmantojot
norādīto divdimensiju kodu. Iespējams, lietotnes lejupielāde būs par maksu.
Lai lejupielādētu divdimensiju kodu, izmantojiet
divdimensiju kodu lasītāja lietotni.
••Iespējams, lietotne nebūs pieejama dažās valstīs un/vai reģionos.
3 Sāciet izmantot “NFC Easy Connect” viedtālrunī.
4 Pieskarieties šai ierīcei ar viedtālruni.
Pārliecinieties, ka ir atainots lietotnes ekrāns.
Pirms tam atbloķējiet viedtālruņa ekrānu.
Turpiniet pieskarties ar viedtālruni ierīces N daļai, līdz viedtālrunis atbild.
Kad ierīce ir izslēgta, ja tai pieskaraties ar viedtālruni un ir izveidots BLUETOOTH
savienojums, ierīce ieslēdzas.
PAIRING nuppu.
Mikrofons
Vilgub (valge)
Darbiniet viedtālruni, lai zvanītu.
Lai pārtrauktu zvanu, piespiediet ierīces
Piespiediet ierīces
taustiņu.
taustiņu, kad pienāk ienākošais zvans.
Darbiniet tāpat, kad ienākošais zvans pienāk mūzikas atskaņošanas laikā.
••BLUETOOTH® nosaukuma zīme un logotipi pieder Bluetooth SIG, Inc., un Sony Corporation šīs
zīmes lieto saskaņā ar licenci.
••N zīme ir NFC Forum, Inc. preču zīme vai reģistrētā preču zīme ASV un citās valstīs.
••Android™ un Google Play™ ir Google Inc. preču zīmes.
••Citas preču zīmes un tirdzniecības nosaukumi pieder to atbilstošajiem īpašniekiem.
Eestikeelne
Kui kasutate BLUETOOTH funktsiooni esimest korda ning koputate (BLUETOOTH)
PAIRING nupule, hakkab (BLUETOOTH) indikaator kiiresti vilkuma valgelt ning
seade lülitub automaatselt sidumise režiimi.
Vajutage ja hoidke all (BLUETOOTH) PAIRING nuppu, kuni
3 kõlavad
helisignaalid ja (BLUETOOTH) indikaator hakkab kiiresti
valgelt vilkuma.
Seade lülitub sidumise režiimi.
Komplekti kuuluvad juhendid
Vilgub kiiresti
(valge)
Lühijuhend (see dokument)
Selles selgitatakse seadme ühendamist BLUETOOTH seadmetega ja
põhitoiminguid.
Juhend
Sisaldab hoiatusi ja teavet toote omaduste kohta.
Abijuhend
Lugege abijuhendit arvutis või nutitelefonis, et saada rohkem teavet selle
seadme kasutamise kohta. Abijuhendist leiate samuti nõuanded vigade
kõrvaldamiseks, et lahendada tekkinud probleeme.
URL:
Piebilde
(BLUETOOTH)
(BLUETOOTH) indikaator hakkab vilkuma valgelt.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs‑x3/h_zz/
Kahemõõtmeline kood:
seadme leidmiseks teostage sidumise toimingud BLUETOOTH
4 Selle
seadmes.
Kui BLUETOOTH seadme näidikule ilmub leitud seadmete loend, valige
“SONY:SRS-X3”.
Kui BLUETOOTH näidikul peab sisestama parooli, sisestage “0000”.
5 Looge BLUETOOTH ühendus BLUETOOTH seadmest.
Kui BLUETOOTH ühendus on loodud, jääb seadme (BLUETOOTH) indikaator
helendama.
Ühendamine seotud Bluetooth seadmega
1 Lülitage see seade sisse.
2Vajutage (BLUETOOTH) PAIRING nuppu.
3 Looge BLUETOOTH ühendus BLUETOOTH seadmest.
(BLUETOOTH) indikaator hakkab vilkuma valgelt.
Kui BLUETOOTH ühendus on loodud, jääb seadme (BLUETOOTH) indikaator
helendama.
SONY_LV_EE_LT_SRS-X3_QSG.indd 1
7/9/2014 7:54:07 PM
SRS-X3 [EU8/AU4] (LV, EE, LT) 4-539-741-21(1)
Ühendamine nutitelefoniga, kasutades ühte
korraldust (NFC)
Käivitage nutitelefon, et helistada.
Seadet nutitelefoniga puudutades teostab seade sidumise ja BLUETOOTH ühenduse
ning pärast ühenduse loomist lülitub automaatselt sisse.
Käivitage samal viisil, kui sissetulev kõne saabub muusika taasesituse ajal.
Märkus
••BLUETOOTH® nime märgis ja logotüübid kuuluvad Bluetooth SIG, Inc. ning Sony Corporation
••Teie nutitelefoni ühendamine NFC abil võib olla võimatu, kui see magnetvälja mõjule
reageerides lülitub ooterežiimi.
Ühilduvad nutitelefonid
Kõne katkestamiseks vajutage seadme
Vajutage seadme
nuppu, kui saabub sissetulev kõne.
Blyksi (baltas)
kasutab neid kooskõlas litsentsiga.
••N märgis on NFC Forum, Inc. kaubamärk või registreeritud kaubamärk USAs ja teistes riikides.
••Android™ ja Google Play™ on Google Inc. kaubamärgid.
••Teised kaubamärgid ja müüginimed kuuluvad nende vastavatele omanikele.
Kai pirmą kartą naudojate BLUETOOTH funkciją ir tik lengvai spustelėjate
(BLUETOOTH) PAIRING mygtuką, (BLUETOOTH) indikatorius pradeda greitai
blyksėti balta spalva, ir įrenginys automatiškai persijungia į suporavimo būseną.
NFCga ühilduvad nutitelefonid installitud Android 2.3.3 või uuema versiooniga
Paspauskite ir laikykite paspaustą (BLUETOOTH) PAIRING
3 mygtuką,
kad atskambėtų garso signalai ir (BLUETOOTH)
NFC
NFC (Near Field Communication) on tehnoloogia, mis võimaldab luua lähivälja traadita
sidet erinevate seadmete, näiteks nutitelefonide ja IC mikroskeemide vahel. Tänu NFC
funktsioonile on andmeside - näiteks BLUETOOTH sidumine - lihtsalt teostatav NFCga
ühilduvate seadmete kokkupuutega (näiteks N märgise sümboli juures või iga seadme
ettenähtud kohas).
Lietuviškai
indikatorius pradėtų greitai blyksėti balta spalva.
Komplektuojamos instrukcijos
1 Lülitage sisse nutitelefoni NFC funktsioon.
Įrenginys persijungia į suporavimo būseną.
Jeigu neįmanoma prijungti įrenginio, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
Greito veiksmų pradėjimo instrukcija (šis dokumentas)
Joje yra aprašytas šio įrenginio sujungimas su BLUETOOTH įrenginiais ir
pagrindiniai veiksmai.
••Kui nutitelefoni operatsioonisüsteemiks on Android 4.1 või uuem versioon: minge üle 4.
Vadovėlis
Täpsemat informatsiooni vaadake nutitelefoni komplekti kuuluvast kasutusjuhendist.
versioon kui Android 4.1: minge üle 2. toimingule.
toimingule.
Greitai blyksi
(baltas)
“NFC Easy Connect” on tasuta Android rakendus, mille saate alla laadida Google
Play`st.
Laadige rakendus alla, leides “NFC Easy Connect” või pääsedes sellele ligi näidatud
kahemõõtmelise koodi abil. Rakenduse allalaadimine võib olla tasuline.
Skaitykite pagalbos vadovėlį naudodami kompiuterį arba išmanųjį telefoną,
kad sužinotumėte daugiau apie šio įrenginio naudojimą. Pagalbos vadovėlyje
taip pat yra patarimai nesklandumų šalinimui, kad išspręstumėte kilusias
problemas.
suporavimo veiksmus naudodami BLUETOOTH įrenginį, kad
4 Atlikite
surastumėte šį įrenginį.
Kai BLUETOOTH įrenginio ekrane pasirodo surastų įrenginių sąrašas, išsirinkite
“SONY:SRS-X3”.
Jeigu BLUETOOTH įrenginio ekrane reikia įvesti raktą, įveskite “0000”.
5 Sudarykite BLUETOOTH ryšį iš BLUETOOTH įrenginio.
URL:
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs‑x3/h_zz/
••Mõnes riigis ja/või piirkonnas võib rakendus mitte olla saadaval.
Nutitelefon reageerib
(seade tuvastati)
Įrenginio įkrovimas
1 Įjunkite šį įrenginį.
2Paspauskite (BLUETOOTH) PAIRING mygtuką.
3 Sudarykite BLUETOOTH ryšį valdydami BLUETOOTH įrenginį.
(BLUETOOTH) indikatorius pradeda blyksėti balta spalva.
Šis įrenginys turi integruotą įkraunamą ličio jonų bateriją. Įkraukite bateriją prieš
įrenginio naudojimą pirmą kartą.
Pastaba
••Iš anksto prijunkite savo šaliai/regionui pritaikytą šakutę prie USB kintamosios srovės
adapterio.
Būtinai pilnai prijunkite šakutę prie USB kintamosios srovės adapterio, kad atskambėtų
spragtelėjimas.
USB kintamosios
srovės adapteris
(kompl.)
märgise.
Taasesitus ja helistamine
DC IN
Mikro USB kabelis (kompl.)
Įkrovimas prasideda, kai įrenginys USB kintamosios srovės adapteriu yra prijungtas
prie elektros lizdo, ir CHARGE indikatorius šviečia oranžine spalva. Įkrovimas yra
baigtas po apytiksliai penkių valandų, ir indikatorius užgęsta.
Įkraukite įrenginį, kai jis yra išjungtas.
Käivitage seade pärast BLUETOOTH ühenduse loomist BLUETOOTH seadmega.
Bevielio ryšio sudarymas su BLUETOOTH įrenginiais
Muusika kuulamine
Išsirinkite savo variantą iš žemiau nurodytų 3 suporavimo būdų. Prieš naudojimą BLUETOOTH
įrenginius reikia “suporuoti” vieną su kitu.
Profiil: A2DP, AVRCP
Alustage taasesitust BLUETOOTH seadmes ja reguleerige helitugevus.
Seadistage ühendatud seadmes sobiv helitase ning reguleerige seda selle seadme VOL
+/– nuppudega.
Nustatykite prijungto įrenginio garso lygį į pritaikytą ir sureguliuokite jį šio įrenginio VOL
–/+ mygtukais.
Skambinimas/skambučio priėmimas
Profilis: HSP, HFP
Sujungimas su išmaniuoju telefonu naudojant
vieną komandą (NFC)
Palietus įrenginį išmaniuoju telefonu, įrenginys atlieka suporavimą ir BLUETOOTH
sujungimą, po to automatiškai įsijungia po ryšio sudarymo.
••Jeigu Jūsų išmanusis telefonas persijungia į parengties būseną, reaguodamas į magnetinio
lauko poveikį, įmanoma, jo nebus galima prijungti naudojant NFC.
Su NFC suderinami išmanieji telefonai, į kuriuos yra įdiegta Android 2.3.3 ar naujesnė
versija
Nõuanne
••Kui nutitelefon on vutlaris, võtke see välja.
••Veenduge, et nutitelefonis kuvatakse rakenduse ekraani.
Pradėkite atkūrimą BLUETOOTH įrenginiu ir sureguliuokite garso lygį.
Pastaba
Šviečia
(oranžinis)
Ühenduse loomiseks täitke ekraanil nähaolevad juhised.
Kui BLUETOOTH ühendus on loodud, jääb seadme (BLUETOOTH) indikaator
helendama.
Lahtiühendamiseks puudutage seadet veel kord nutitelefoniga.
Kui seadet ei saa ühendada, täitke allpool antud toimingud.
Profilis: A2DP, AVRCP
Kai BLUETOOTH ryšys yra sudarytas, lieka šviesti įrenginio (BLUETOOTH)
indikatorius.
Suderinami išmanieji telefonai
••Aktiveerige nutitelefonis rakendus ning teisaldage nutitelefoni aeglaselt üle seadme N
Muzikos klausymasis
Sujungimas su suporuotu Bluetooth įrenginiu
Veenduge, et kuvatakse rakenduse ekraani.
Enne seda lukustage lahti nutitelefoni ekraan.
Puudutage nutitelefoniga jätkuvalt seadme N osa, kuni nutitelefon vastab.
Kui puudutate väljalülitatud seadet nutitelefoniga ning luuakse BLUETOOTH
ühendus, lülitub seade sisse.
Valdykite šį įrenginį po BLUETOOTH ryšio su BLUETOOTH įrenginiu sudarymo.
Kai BLUETOOTH ryšys yra sudarytas, lieka šviesti įrenginio (BLUETOOTH)
indikatorius.
Dviejų matmenų kodas:
Märkus
virš įrenginio N ženklo.
••Jeigu išmanusis telefonas yra įdėtas į dėklą, išimkite jį.
••Įsitikinkite, kad išmaniajame telefone yra atvaizduojamas taikomosios programos
Atkūrimas ir skambinimas
Pagalbos vadovėlis
Kahemõõtmelise koodi allalaadimiseks
kasutage kahemõõtmelise koodi lugeja rakendust.
••Paleiskite išmaniajame telefone taikomąją programą ir lėtai judinkite išmanųjį telefoną
langas.
Informuoja apie įspėjimus ir gaminio charakteristikas.
2 Laadige alla ja installige rakendus “NFC Easy Connect”.
Atlikite ekrane pateiktus nurodymus, kad sudarytumėte ryšį.
Kai BLUETOOTH ryšys yra sudarytas, lieka šviesti įrenginio (BLUETOOTH)
indikatorius.
Dar kartą palieskite įrenginį išmaniuoju telefonu, kad atjungtumėte.
Patarimas
••Kui nutitelefoni operatsioonisüsteemiks on Android 2.3.3 või uuem versioon ja vanem
3 Alustage “NFC Easy Connect” kasutamist nutitelefonis.
4 Puudutage seda seadet nutitelefoniga.
Išmanusis telefonas
reaguoja (įrenginys
atpažintas)
nuppu.
Suporavimas ir sujungimas su BLUETOOTH
įrenginiu
Šį įrenginį galima suporuoti su maksimaliai aštuoniais BLUETOOTH įrenginiais. Kai
suporuojate du ar kelis BLUETOOTH įrenginius, atlikite suporavimo procedūrą
kiekvienam įrenginiui.
1Paspauskite / (maitinimas) mygtuką, kad įjungtumėte šį įrenginį.
/ (maitinimas) indikatorius šviečia žalia spalva.
Šviečia
(žalias)
Helistamine/kõne vastuvõtt
Mikrofonas
Valdykite išmanųjį telefoną, kad skambintumėte.
Norėdami baigti pokalbį, paspauskite įrenginio
Paspauskite įrenginio
mygtuką.
mygtuką, kai gaunate įeinantį skambutį.
Valdykite taip pat, kai gaunate įeinantį skambutį muzikos atkūrimo metu.
NFC
••BLUETOOTH® pavadinimo ženklas ir logotipai priklauso Bluetooth SIG, Inc., ir Sony
NFC (Near Field Communication) yra technologija, kuri leidžia sudaryti artimo veikimo
radiuso bevielį ryšį tarp skirtingų įrenginių, pavyzdžiui, išmaniųjų telefonų ir IC
mikroschemų. NFC funkcijos dėka duomenų ryšys - pavyzdžiui, BLUETOOTH suporavimas
- yra atliekamas paprastai, paliečiant su NFC suderinamus įrenginius (pavyzdžiui, prie N
ženklo simbolio arba kiekvieno įrenginio specialią vietą).
••N ženklas yra NFC Forum, Inc. prekės ženklas arba registruotas prekės ženklas JAV ir kitose
Corporation naudoja šiuos ženklus pagal licenciją.
šalyse.
••Android™ ir Google Play™ yra Google Inc. prekių ženklai.
••Kiti prekių ženklai ir pavadinimai priklauso jų atitinkamiems savininkams.
1 Įjunkite išmaniojo telefono NFC funkciją.
Išsamesnę informaciją žiūrėkite su išmaniuoju telefonu komplektuojamoje
naudojimo instrukcijoje.
••Jeigu išmaniojo telefono operacinė sistema yra Android 2.3.3 arba naujesnė versija, ir
senesnė versija nei Android 4.1: pereikite prie 2 veiksmo.
••Jeigu išmaniojo telefono operacinė sistema yra Android 4.1 arba naujesnė versija:
pereikite prie 4 veiksmo.
2 Parsisiųskite ir įdiekite taikomąją programą “NFC Easy Connect”.
“NFC Easy Connect” yra nemokama Android taikomoji programa, kurią galima
parsisiųsti iš Google Play.
Parsisiųskite taikomąją programą ieškodami “NFC Easy Connect”, arba parsisiųskite
ją naudodami nurodytą dviejų matmenų kodą. Įmanoma, taikomosios programos
parsisiuntimas bus mokamas.
Norėdami parsisiųsti dviejų matmenų kodą, naudokite
dviejų matmenų kodų skaitymo taikomąją programą.
Pastaba
••Įmanoma, taikomoji programa nebus prieinama kai kuriose šalyse ir/arba regionuose.
3 Pradėkite naudoti “NFC Easy Connect” išmaniuoju telefonu.
4 Palieskite šį įrenginį išmaniuoju telefonu.
Profiil: HSP, HFP
Įsitikinkite, kad yra atvaizduojamas taikomosios programos langas.
2Paspauskite
(BLUETOOTH)
PAIRING mygtuką.
(BLUETOOTH) indikatorius pradeda blyksėti balta spalva.
Mikrofon
SONY_LV_EE_LT_SRS-X3_QSG.indd 2
Iš pradžių atblokuokite išmaniojo telefono ekraną.
Laikykite išmaniuoju telefonu paliestą įrenginio N dalį, kad išmanusis telefonas
atsakytų.
Kai įrenginys yra išjungtas, jeigu jį paliečiate išmaniuoju telefonu ir yra sudarytas
BLUETOOTH ryšys, įrenginys įsijungia.
Tulkots / Tõlgitud / Versta SIA “CMEDIA”, 2014
info@cmedia.lv
7/9/2014 7:54:08 PM
SRS-X3 [EU8/AU4] (LV, EE, LT) 4-539-741-21(1)
Download PDF

advertising