Sony | SRS-XB01 | Sony SRS-XB01 Nešiojamasis BLUETOOTH® garsiakalbis XB01 su EXTRA BASS™ Trumpasis vadovas

Mida teha märja seadmega?
Juhtmeta kõlar
Belaidis garsiakalbis
Bezvadu skaļrunis
Viitejuhend
Trumpasis vadovas
Uzziņu rokasgrāmata
SRS-XB01
4-739-403-21(1)
©2018 Sony Corporation
http://www.sony.net/
Kui seade saab märjaks, eemaldage kõigepealt seadmest vesi, seejärel
kõrvaldage niiskus pehme kuiva lapiga pühkides. Eriti jahedamates
piirkondades võib seadme pinnale jääv niiskus põhjustada selle külmumist ja
talitlushäireid. Pärast seadme kasutamist pühkige niiskus kindlasti ära.
Asetage seade rätikule või kuivale riidele. Seejärel jätke see toatemperatuurile
kuivama, kuni kogu niiskus on kadunud.
Tehnilised andmed
Kõlarid
Kõlarisüsteem
Korpuse tüüp
Umbes 37,5 mm läbimõõt × 1
passiivradiaatoriga mudel
Bluetooth
Sidesüsteem
BLUETOOTH-i tehniliste andmete versioon 4.2
Maksimaalne sidevahemik
Tööulatus ligikaudu 10 m*1
Sagedusriba
2,4 GHz riba (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Modulatsioonimeetod
FHSS
Ühilduvad BLUETOOTH-i profiilid*2
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile,
audioedastusprofiil)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile, audio-video
kaugjuhtimisprofiil)
HSP (Headset Profile, peakomplektiprofiil)
HFP (Hands-free Profile, vabakäeprofiil)
Toetatud kodek*3 SBC (Subband Codec)
Edastusvahemik (A2DP)
20 – 20 000 Hz (diskreetimissagedus 44,1 kHz)
Töösagedus / maksimaalne väljundvõimsus (BLUETOOTH)
2400–2483,5 MHz / < 0 dBm
*1 Tegelik vahemik oleneb järgmistest teguritest: seadmete vahel olevad
takistused, mikrolaineahju ümbruses olevad magnetväljad, staatiline elekter,
vastuvõtu tundlikkus, antenni toimivus, operatsioonisüsteem,
tarkvararakendus jne.
*2BLUETOOTHi standardprofiilid viitavad BLUETOOTH-side eesmärgile
seadmete vahel.
*3Kodek: helisignaali pakkimine ja teisendusvorming
Mikrofon
TüüpElektreetkondensaator
Suund
Toimib igas suunas
Efektiivne sagedusvahemik
200–4000 Hz
Eesti
Juhtmeta kõlar
Enne seadme kasutamist lugege see juhend põhjalikult läbi ja säilitage
hilisemaks kasutamiseks.
Ettevaatusabinõud
Ohutus
•Nimeplaat ja tähtis ohutusteave asuvad seadme all.
Paigutus
•Ärge asetage seadet kaldu.
•Ärge jätke seadet kõrge temperatuuri kätte, nt otsese päikesevalguse kätte,
soojusallika lähedale või valgustite alla.
•Ärge kasutage seadet autos ega jätke seda sinna.
Muud
•Ärge kasutage seadet väga külmas ega kuumas keskkonnas (väljaspool
temperatuurivahemikku 5 °C kuni 35 °C) ega jätke seda sinna. Kui seadet
kasutatakse nimetatud vahemikust väljaspool või see jäetakse sellisesse
keskkonda, võib seade sisemise vooluringi kaitsmiseks automaatselt välja lülituda.
•Kõrgel temperatuuril võib laadimine peatuda või helitugevus väheneda,
et akut kaitsta.
•Soovitatav on laadida akut siis, kui laetustaseme märgutuli hakkab vilkuma.
Sedasi toimides saate akut kauem kasutada.
•Laadige aku kord 6 kuu jooksul täiesti täis isegi siis, kui te ei kavatse seadet
pikalt kasutada. See hoiab aku jõudlust.
Autoriõigused
Üldine
Sisend
Toide
Pesa AUDIO IN (ministereopesa)
Alalisvool 5 V, 500 mA (kasutades USB-toiteallikat) või
sisseehitatud Ni-MH aku
Sisseehitatud aku tööiga (kasutades BLUETOOTH-ühendust)
Umbes 6 tundi*4*5
Kui seadme helitugevus on seatud maksimaalsele tasemele,
siis on tööiga u 3 tundi.*5
Mõõtmed (sh eenduvad osad ja juhtnupud)
Umbes 81,5 × 57,5 × 56,5 mm (l/k/s)
Kaal
Umbes 160 g koos akuga
Kaasasolevad tarvikud
Mikro-USB-kaabel (1), rihm (1)
*4Kui kasutatakse kindlat muusikaallikat ja seadme helitugevus on seatud
tasemele 26.
*5 Aeg võib olenevalt temperatuurist ja kasutustingimustest erineda.
Disain ja tehnilised andmed võivad ette teatamata muutuda.
Lietuviškai
Belaidis garsiakalbis
Prieš naudodami įrenginį atidžiai perskaitykite šį žinyną ir jį išsaugokite,
kad galėtumėte peržiūrėti vėliau.
Atsargumo priemonės
•Android on ettevõtte Google LLC kaubamärk.
•BLUETOOTH®-i sõnamärk ja logod on ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. kuuluvad
registreeritud kaubamärgid ning Sony Corporation kasutab neid litsentsi alusel.
•iPhone on ettevõtte Apple Inc. kaubamärk, mis on registreeritud Ameerika
Ühendriikides ja teistes riikides.
•Muud kaubamärgid ja ärinimed kuuluvad nende vastavatele omanikele.
•Märke ™ ja ® ei ole dokumentides kasutatud.
Sauga
Märkused veekindlusfunktsiooni kohta
(lugege enne seadme kasutamist)
Kita informacija
Seadme veekindlus
Selle seadme veekindlusklass*1,*2 on IPX5*3 standardi IEC 60529 Ümbristega
tagatavad kaitseastmed (IP-kood) lõigu „Veekindluse kaitseaste“ kohaselt.
Siiski pole see seade täiesti veekindel.
Ärge pillake seadet kuuma vannivette ega kasutage seda sihilikult vees.
Vedelikud, mille puhul kehtivad veekindlusega seotud
tehnilised andmed
Kehtib:
Ei kehti:
Puhas vesi, kraanivesi
Muud vedelikud peale ülalnimetatute (seebivesi,
puhastus- või pesuvahendite või šampoonine vesi,
kuumaveeallikavesi, basseinivesi, merevesi jne)
*1 Näitab, et kork peab olema tugevasti kinnitatud.
*2Kaasasolevad tarvikud ja selle seadme ühenduspesad (USB / AUDIO IN)
ei ole vee- ega tolmukindlad.
*3IPX5 (veejugade vastane kaitseaste): üksikasju vaadake spikrist.
Seadme veekindlus põhineb meie mõõtmistel, mis on tehtud siin kirjeldatud
tingimustes. Pange tähele, et garantii ei hõlma rikkeid, mis tulenevad vee
sissetungimisest kliendipoolse vale kasutuse tõttu.
Veekindluse vähenemise vältimine
Kontrollige järgmist ja kasutage seadet õigesti.
•Olge ettevaatlik ja ärge laske seadmel maha kukkuda ega mehaanilisi lööke
saada. Deformeerumine või kahjustus võib vähendada veekindlust.
•Ärge kasutage seadet kohas, kus sellele võib pritsida palju vett või kuuma vett.
Seadme kujundus ei taga vastupidavust veesurvele. Seadme kasutamine
eespool nimetatud kohtades võib põhjustada talitlushäireid.
•Ärge valage seadmele kuuma vett ega suunake sellele otse föönist või muust
seadmest tulevat kuuma õhuvoolu. Samuti ärge kasutage seadet kunagi kõrge
temperatuuriga kohtades, nagu saunad või ahju lähedus.
•Käsitsege korki hoolikalt. Korgil on väga oluline osa veekindluse säilitamisel.
Seadme kasutamisel veenduge, et kork oleks korralikult suletud. Korgi
sulgemisel olge ettevaatlik, et võõrkehad ei satuks sisse. Kui kork pole
korralikult suletud, võib veekindlus väheneda ja põhjustada vee sissepääsu
tõttu seadme rikke.
Kork
•Etiketė ir svarbi saugos informacija yra įrenginio išorėje, jo apačioje.
Vieta
•Nestatykite įrenginio nuožulniai.
•Nepalikite įrenginio aplinkoje, kur vyrauja aukšta temperatūra, pvz., tiesioginėje
saulės šviesoje, prie šilumos šaltinių ar po apšvietimo įranga.
•Nenaudokite arba nepalikite įrenginio automobilyje.
•Nenaudokite ir nepalikite įrenginio aplinkoje, kur labai karšta ar šalta
(temperatūra viršija 5–35 °C diapazoną). Jei įrenginys naudojamas arba
paliekamas esant temperatūrai, kuri nepatenka į anksčiau nurodytas ribas,
įrenginys gali automatiškai išsijungti, kad būtų apsaugota vidinė schema.
•Esant aukštai temperatūrai gali būti nutrauktas įkrovimas arba sumažintas
garsumas – taip siekiama apsaugoti akumuliatorių.
•Rekomenduojama, kad maitinimo elementas būtų įkraunamas pastebėjus
mirksintį įkrovimo indikatorių. Jei maitinimo elementą įkrausite pastebėję
mirksintį indikatorių, galėsite ilgiau naudoti maitinimo elementą.
•Net jei ketinate įrenginiu ilgai nesinaudoti, kas 6 mėn. visiškai įkraukite
maitinimo elementą, kad jo charakteristika nepakistų.
Autorių teisės
•„Android“ yra „Google LLC“ prekių ženklas.
•„BLUETOOTH®“ žodinis ženklas ir logotipai yra registruotieji prekių ženklai,
priklausantys „Bluetooth SIG, Inc.“. „Sony Corporation“ tokius ženklus naudoja
pagal licenciją.
•„iPhone“ yra „Apple Inc.“ prekės ženklas, registruotas JAV ir kitose šalyse.
•Kiti prekių ženklai ir prekių pavadinimai priklauso atitinkamiems jų
savininkams.
•Šiuose dokumentuose ženklai ™ ir ® nėra nurodyti.
Pastabos apie atsparumo vandeniui funkciją
(perskaitykite prieš naudodami įrenginį)
Vandeniui atsparaus įrenginio veikimas
Šios sistemos atsparumo vandeniui specifikacija*1,*2 atitinka IPX5*3 standartus,
nurodytus IEC60529 skyriuje „Apsaugos nuo vandens patekimo laipsniai“,
„Apsaugos nuo patekimo vertinimas (IP kodas)“. Tačiau šis įrenginys nėra
visiškai nepralaidus vandeniui.
Neįmeskite įrenginio į karšto vandens vonią arba nemerkite į vandenį tyčia.
Skysčiai, kuriems taikomos atsparumo vandeniui savybės
Taikoma:
Netaikoma:
gėlas vanduo, vanduo iš čiaupo
kitiems, nei anksčiau nurodyti skysčiai (muilinas vanduo, vanduo,
kuriame yra valymo arba prausimosi priemonių, šampūnas,
karštos versmės, baseinų vanduo, jūros vanduo ir t. t.)
*1 Būtina, kad dangtelis būtų saugiai pritvirtintas.
*2Pridedami priedai ir šio įrenginio jungtys (USB / AUDIO IN) nėra atsparios
vandeniui arba dulkėms.
*3IPX5 (apsaugos nuo vandens srauto lygis): Išsamios informacijos rasite
pagalbos žinyne.
Šio įrenginio atsparumas vandeniui pagrįstas mūsų vertinimais pagal čia
aprašomas sąlygas. Atkreipkite dėmesį, kad dėl vandens patekimo, kurį sukėlė
netinkamas kliento naudojimas, įvykusių gedimų netaikoma garantija.
Jei norite išvengti atsparumo vandeniui savybių pablogėjimo
Peržiūrėkite toliau nurodytus punktus ir įrenginiu naudokitės tinkamai.
•Nenumeskite įrenginio ir saugokite nuo mechaninių smūgių. Dėl deformacijos
ar pažeidimo gali suprastėti atsparumas vandeniui.
•Nenaudokite įrenginio aplinkoje, kurioje ant jo gali užtikšti didelis vandens
arba karšto vandens kiekis. Įrenginio konstrukcija nėra atspari vandens slėgiui.
Naudojamas anksčiau minėtoje aplinkoje įrenginys gali sugesti.
•Nepilkite karšto vandens, plaukų džiovintuvu arba panašiu prietaisu nepūskite
karšto oro tiesiai į įrenginį. Taip pat niekada nenaudokite įrenginio vietose,
kuriose būna aukšta temperatūra, pvz., pirtyje arba prie krosnies.
•Būkite atsargūs su dangteliu. Dangtelis labai svarbus siekiant išlaikyti
atsparumo vandeniui savybes. Naudodami įrenginį įsitikinkite, kad dangtelis
visiškai uždarytas. Uždarydami dangtelį būkite atsargūs, kad į vidų nepatektų
pašaliniai objektai. Jei dangtelio gerai neuždarysite, gali susilpnėti atsparumo
vandeniui savybės, o įrenginys gali sugesti dėl į jį patekusio vandens.
Dangtelis
Piezīmes par ūdensnoturību
(Izlasiet pirms ierīces lietošanas)
Ierīces ūdensnoturība
Šai ierīcei ir ūdensnoturības specifikācija*1, *2 IPX5*3, kā norādīts IEC60529
“Noturības pret ūdeni rādītājs (IP kods)” sadaļā “Aizsardzības pakāpes pret
ūdens iekļūšanu”. Taču šī ierīce nav pilnībā noturīga pret ūdens iedarbību.
Nemērciet ierīci karstā vannas ūdenī un tīši nelietojiet to ūdenī.
Šķidrumi, uz kuriem attiecas rādītāji par ūdensizturību
Attiecas:
Neattiecas:
saldūdens, krāna ūdens
iepriekš neuzskaitīti šķidrumi (ziepjūdens, ar mazgāšanas
līdzekļiem vai vannas līdzekļiem sajaukts ūdens, šampūns,
karstu avotu ūdens, baseina ūdens, jūras ūdens u.tml.)
*1 Vāciņam jābūt cieši noslēgtam.
*2Šīs ierīces piegādātie piederumi un savienotāji (USB/AUDIO IN) nav noturīgi
pret ūdeni un putekļiem.
*3IPX5 (aizsardzības pakāpe pret ūdens strūklām): Detalizētu informāciju skatiet
palīdzības norādījumos.
Ierīces ūdensizturības īpašības ir noteiktas mērījumos, kas veikti šeit
aprakstītajos apstākļos. Ņemiet vērā, ka garantija nekompensē darbības
traucējumus, kas radušies klienta nepareizas rīcības dēļ, iemērcot iekārtu ūdenī.
Lai izvairītos no ūdensizturības veiktspējas pazemināšanās
Kaip pasirūpinti įrenginiu jam sušlapus
Jei įrenginys sušlapo, pirma pašalinkite nuo jo vandenį, tada nušluostykite minkšta,
sausa šluoste. Šaltuose regionuose ant paviršiaus likusi drėgmė gali užšaldyti
įrenginį ir jį sugadinti. Pasinaudoję įrenginiu, būtinai nušluostykite nuo jo drėgmę.
Padėkite įrenginį ant rankšluosčio arba sausos šluostės. Tada palikite jį kambario
temperatūros aplinkoje ir džiovinkite, kol nebebus drėgmės.
Specifikacijos
Garsiakalbiai
Garsiakalbių sistema
Apie 37,5 mm skersmens × 1
Kameros tipas
Modelis su pasyviuoju spinduoliu
Izlasiet tālāk aprakstītos nosacījumus un lietojiet ierīci pareizi.
•Uzmanieties, lai nenomestu ierīci zemē un nepakļautu to mehāniskiem
triecieniem. Deformācija vai bojājumi var pasliktināt ūdensizturības veiktspēju.
•Nelietojiet ierīci vietā, kur to var apšļākt liels ūdens daudzums vai karsts ūdens.
Ierīces konstrukcija nav izturīga pret ūdens spiedienu. Ierīces izmantošana
iepriekš aprakstītajos apstākļos var izraisīt darbības traucējumus.
•Nelejiet uz ierīces karstu ūdeni un nepūtiet tieši karstu gaisu no matu fēna
vai citas ierīces. Nekad neizmantojiet ierīci vietās, kur ir augsta temperatūra,
piemēram, saunā vai krāsns tuvumā.
•Rīkojieties uzmanīgi ar vāciņu. Vāciņš ir ļoti nozīmīgs ūdensizturības veiktspējas
saglabāšanā. Izmantojot ierīci, pārliecinieties, vai vāciņš ir pilnībā aizvērts.
Aizverot vāciņu uzmanieties, lai nepieļautu svešķermeņu nokļūšanu iekārtā.
Ja vāciņš netiek pilnībā aizvērts, var pazemināties ūdensizturības veiktspēja
un ierīcē iekļuvušais ūdens var izraisīt darbības traucējumu.
BLUETOOTH
Ryšio sistema
BLUETOOTH specifikacijos 4.2 versija
Didžiausias ryšio atstumas
Esant tiesioginiam matomumui apie10 m*1
Dažnių diapazonas
2,4 GHz (2,4000 GHz–2,4835 GHz)
Moduliavimo metodas
FHSS
Suderinami BLUETOOTH profiliai*2
A2DP (išplėstinis garso paskirstymo profilis)
AVRCP (garso ir vaizdo nuotolinio valdymo profilis)
HSP (ausinių profilis)
HFP (laisvų rankų įrangos profilis)
Palaikomas kodekas*3
SBC (pojuosčio kodekas)
Perdavimo diapazonas (A2DP)
20–20 000 Hz (diskretizavimo dažnis 44,1 kHz)
Darbinis dažnis / maks. išvesties galia (BLUETOOTH)
2400 MHz–2483,5 MHz / < 0 dBm
*1 Faktinis veikimo atstumas gali skirtis dėl įvairių veiksnių, pvz., dėl kliūčių tarp
įrenginių, magnetinių laukų aplink mikrobangų krosnelę, statinės elektros,
priėmimo jautrumo, antenos charakteristikos, operacinės sistemos,
programos ir kt.
*2BLUETOOTH standartiniai profiliai nurodo BLUETOOTH ryšio tarp įrenginių paskirtį.
*3Kodekas: garso signalo glaudinimo ir konvertavimo formatas
Mikrofonas
Tipas
Elektretinis kondensatorius
Kryptingumo charakteristika
Daugiakryptis
Efektyvus dažnių diapazonas
200 Hz–4 000 Hz
Bendri nesklandumai
Įvestis
Maitinimas
AUDIO IN lizdas (erdvinio garso mini lizdas)
5 V nuolatinė srovė 500 mA (naudojant USB maitinimo
tiekimą) arba naudojant integruotą Ni-MH maitinimo elementą
Integruoto maitinimo elemento naudojimo trukmė (naudojant BLUETOOTH ryšį)
Apytiksl. 6 val.*4*5
Jei nustatytas didžiausias įrenginio garso lygis, naudojimo
trukmė bus apytiksl. 3 val.*5
Matmenys (įskaitant išsikišusias dalis ir valdiklius)
Apytiksl. 81,5 mm × 57,5 mm × 56,5 mm (P / A / G)
Svoris
Apytiksl. 160 g su maitinimo elementu
Pridedami priedai Kabelis su USB mikrojungtimi (1), dirželis (1)
*4Kai naudojamas tam tikras muzikos šaltinis ir nustatytas įrenginio garso
lygis yra 26.
*5Laikas gali skirtis ir priklauso nuo temperatūros ar naudojimo sąlygų.
Dizainas ir specifikacijos gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo.
Latviešu
Bezvadu skaļrunis
Pirms darbināt iekārtu, uzmanīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un saglabājiet to
turpmākām atsaucēm.
Piesardzības pasākumi
Par drošību
•Nosaukuma plāksnīte un svarīga informācija par drošību atrodas uz iekārtas
apakšējā paneļa.
Par novietojumu
•Neuzstādiet ierīci slīpi.
•Neatstājiet ierīci vietā, kas pakļauta augstas temperatūras iedarbībai,
piemēram, tiešā saules gaismā, siltuma avota tuvumā vai zem apgaismojuma.
•Neizmantojiet vai neatstājiet ierīci automašīnā.
Citas problēmas
•Nelietojiet un neatstājiet ierīci ārkārtīgi aukstā vai karstā vietā (temperatūrā,
kas ir ārpus 5–35 °C diapazona). Ja ierīci lieto vai atstāj temperatūrā ārpus šī
diapazona, skaļrunis var automātiski apturēt darbību, lai aizsargātu iekšējās
ķēdes.
•Augstā temperatūrā uzlādes process var tikt pārtraukts vai var tikt samazināts
skaļums, lai aizsargātu akumulatoru.
•Ieteicams uzlādēt akumulatoru, ja mirgo uzlādes indikators. Uzlādējot
akumulatoru, kad sāk mirgot indikators, varat paildzināt akumulatora darbību
laiku.
•Pat tad, ja ilgu laiku nelietosit ierīci, reizi 6 mēnešos pilnībā uzlādējiet
akumulatoru, lai saglabātu tā veiktspēju.
Par autortiesībām
•Android ir Google LLC preču zīme.
•BLUETOOTH® vārda zīme un logotipi ir Bluetooth SIG, Inc. reģistrētas preču
zīmes, un Sony Corporation šīs zīmes izmanto saskaņā ar licenci.
•iPhone ir Apple Inc. preču zīme, kas reģistrēta ASV un citās valstīs.
•Citas preču zīmes un preču nosaukumi pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.
•™ un ® zīmes nav iekļautas dokumentos.
Vāciņš
Kā kopt ierīci, ja tā ir samirkusi
Ja ierīce samirkst, vispirms izvadiet ūdeni no ierīces un pēc tam noslaukiet no
ierīces visu mitrumu, izmantojot mīkstu, sausu drānu. It īpaši aukstā klimatā
mitruma atstāšana uz virsmas var izraisīt ierīces sastingšanu un darbības
traucējumus. Pēc ierīces izmantošanas noteikti noslaukiet mitrumu.
Ievietojiet ierīci dvielī vai sausā drānā. Pēc tam atstājiet ierīci istabas temperatūrā
un žāvējiet to, līdz tā vairs nav mitra.
Specifikācijas
Skaļruņa bloks
Skaļruņu sistēma Apt. 37,5 mm diametrs × 1
Apvalka veids
Pasīvā radiatora modelis
BLUETOOTH
Sakaru sistēma BLUETOOTH specifikācijas versija 4.2
Maksimālais sakaru diapazons
Tiešā redzamībā aptuveni 10 m*1
Frekvenču josla 2,4 GHz josla (2,4000 GHz–2,4835 GHz)
Modulācijas metode
FHSS
Saderīgie BLUETOOTH profili*2
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile — papildu audio
izplatīšanas profils)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile — audio/video
tālvadības profils)
HSP (Headset Profile — austiņu profils)
HFP (Hands-free Profile — brīvroku profils)
Atbalstītais kodeks*3
SBC (apakšjoslas kodeks)
Pārraides diapazons (A2DP)
20 Hz–20 000 Hz (iztveršanas frekvence 44,1 kHz)
Darbības frekvence / maksimālā izejas jauda (BLUETOOTH)
2400 MHz - 2483,5 MHz / < 0 dBm
*1 Faktiskais diapazons mainās atkarībā no tādiem apstākļiem kā šķēršļi starp
ierīcēm, mikroviļņu krāsns radītais magnētiskais lauks, statiskā elektrība,
uztveršanas jutīgums, antenas veiktspēja, operētājsistēma, programmatūras
lietojumprogramma u.c.
*2BLUETOOTH standarta profili norāda, kāds ir mērķis sakariem starp
BLUETOOTH ierīcēm.
*3Kodeks: audio signāla saspiešana un pārveidošanas formāts
Mikrofons
Veids
Electret Condenser
Virziena raksturlielumi
Visos virzienos
Efektīvais frekvenču diapazons
200 Hz–4000 Hz
Vispārīgi
Ieeja
Jauda
AUDIO IN ligzda (stereo mini ligzda)
Līdzstrāva 5 V 500 mA (izmantojot USB barošanu) vai
izmantojot iebūvēto Ni-MH akumulatoru
Iebūvētā akumulatora kalpošanas laiks (izmantojot BLUETOOTH savienojumu)
Apt. 6 stundas*4*5
Ja ierīces skaļuma līmenis iestatīts uz maksimālo, darbības
laiks būs aptuveni 3 stundas.*5
Izmēri (ietverot izvirzītās daļas un kontrolierīces)
Aptuveni 81,5 mm × 57,5 mm × 56,5 mm (p/a/d)
Svars
Apt. 160 g, ietverot akumulatoru
Piegādātais piederums
Mikro USB kabelis (1), siksniņa (1)
*4Izmantojot konkrētu mūzikas avotu, kura skaļuma līmenis ir iestatīts uz 26.
*5Ilgums var atšķirties atkarībā no temperatūras un lietošanas apstākļiem.
Dizains un tehniskie parametri var tikt mainīti bez brīdinājuma.
Download PDF

advertising