Sony | SHAKE-X30D | Sony SHAKE-X30D Galinga namų garso sistema su DVD Kita informacija

4-691-056-21(1)
SHAKE-X70D/SHAKE-X30D/SHAKE-X10D
Dėl išsamesnės informacijos apie disko / USB atkūrimą ir kitas
funkcijas skaitykite pridedamas naudojimo instrukcijas.
Naudojimo instrukcijos
LT
SHAKE-X70D yra modelis, kuris naudojamas iliustracijose.
Muzikos klausymasis iš BLUETOOTH įrenginio (siejimas ir prijungimas)
© „Sony Corporation“, 2017.
Išspausdinta Malaizijoje
Sistemos prijungimas prie televizoriaus
BLUETOOTH įrenginys
Vaizdo įrašo peržiūra
Pasirinkite vieną iš toliau nurodytų prijungimo būdų ( arba ). Informacijos apie kitus veiksmus ieškokite pridedamų
naudojimo instrukcijų skyriuje „Televizoriaus prijungimas“.
BLUETOOTH įrenginį būtinai padėkite ne didesniu nei 1 metro atstumu nuo savo įrenginio.
Paspauskite savo įrenginio BLUETOOTH mygtuką.
Jai jokia siejimo informacija nepateikiama, sistemoje automatiškai įjungiamas siejimo režimas, o BLUETOOTH indikatorius greitai
mirksi. Pereikite prie  veiksmo.
Savo įrenginyje paspauskite ir ilgiau nei 2 sek. palaikykite
PAIRING. BLUETOOTH indikatorius pradės greitai mirksėti.
Įjunkite BLUETOOTH funkciją BLUETOOTH įrenginyje ir pasirinkite sistemos pavadinimą (pvz., SHAKE-X70D).
Kai užmezgamas BLUETOOTH ryšys, užsidega BLUETOOTH indikatorius.
BLUETOOTH įrenginyje paleiskite atkūrimą.
Sureguliuokite garsumą.
HDMI IN (ARC)
 Didelės spartos HDMI kabelis su eternetu (nepridedamas)
ar
HDMI IN
VIDEO IN
 Vaizdo kabelis (nepridedamas)
Dėl išsamesnės informacijos apie NFC funkciją ir kitus BLUETOOTH nustatymus skaitykite pridedamas naudojimo instrukcijas.
Muzikos klausymasis iš kompiuterio
•• Įsitikinkite, kad jūsų kompiuteryje yra BLUETOOTH funkcija, ir suaktyvinkite jo BLUETOOTH funkciją. Dėl išsamesnės informacijos
skaitykite prie kompiuterio pridėtas naudojimo instrukcijas.
•• Kompiuteryje garsiakalbį nustatykite kaip įjungtą. Jei įjungtas nutildymo (išjungimo) režimas, sistema garso neatkurs.
—Nutildymo
—
(išjungimo) režimas
—Įjungimo
—
režimas
Jei garsas per sistemą vis tiek neatkuriamas, spustelėkite garsumo piktogramą ir garsumą sureguliuokite.
Televizoriaus garso klausymas per sistemą
Pasirinkite vieną iš toliau nurodytų prijungimo būdų ( arba ). Informacijos apie kitus veiksmus ieškokite pridedamų
naudojimo instrukcijų skyriuje „Televizoriaus prijungimas“.
 Didelės spartos HDMI kabelis su eternetu (nepridedamas)
 Garso kabelis (nepridedamas)
HDMI IN (ARC)
AUDIO OUT
Download PDF

advertising